Sunteți pe pagina 1din 8

www.bzi.

ro
5.11.13 BUN~ ZIUA IA{I Vizitatori Unici 137.453

stiri@bzi.ro
Afi[`ri 529.041

Calea Chi[in`ului nr. 22 (cl`direa Teba Industries)

Anul 15

Num`rul 4703

noiembrie

2013

1,5 Lei

8 Pagini

Vizitati cel mai TARE site din Iasi: www.bzi.ro


Top Na]ional Locul 7

EVENI37.298 MENTUL ZIARUL DE IA{I 19.516

136.215

Locul 18

66.214

Cf. SATI 4.11.2013

BUN~ ZIUA IA{I vine \n ajutorul t`u cu cele mai mici pre]uri de pe pia]` la anun]uri de mica publicitate, mare publicitate [i anun]uri proiect european

Spaima afaceri[tilor din Ia[i a fost decapitat` dintr-o singur` t`ietur`

ACTUALITATE Pag. 5
ACTUALITATE
Pag. 5

EVENIMENT

Pag. 2

EXPRES

Pag. 8

ACTUALITATE

Pag. 5

Dezm`] ziua \n amiaza mare, cu minori [i alcool la discre]ie


|n goana dup` profit, patronii barurilor, ai s`lilor de jocuri de noroc [i ai internet cafe-urilor servesc orice client, chiar [i minor. Reporterii cotidianului BUN ZIUA IA{I au mers ieri, cu o camer` ascuns`, \n cteva baruri de pe Bulevardul Socola, Bulevardul Prim`verii [i \n zona Pie]ei Nicolina [i au filmat cum copii \n vrst` de 10 ani chiulesc de la [coal` [i se joac` pe calculator, iar colegii lor mai mari, de 15, 16 sau 17 ani, pierd vremea la p`c`nele...

Angajatul fantom`! Trntorul de lux din Palatul Roznovanu

Afaceristul arestat de poli]i[ti rupe t`cerea!


Ionu] Budescu Palia, administratorul pensiunii de patru stele La Palia, a refuzat s` participe, ieri, la reconstituire. Poli]i[tii erau preg`ti]i s` \l duc` la casa de amanet din cartierul Alexandru cel Bun, iar proprietarii au \nchis societatea, tocmai pentru ca reconstituirea s` nu fie \ntrerupt`. Tn`rul de 27 de ani a transmis un mesaj prin avocata sa

Cristian Adomni]ei, surprins \n pozi]ii incendiare

BUN| ZIUA IA{I angajeaz\


AGENT MARKETING Trimite]i CV la mail: publicitate@bzi.ro

Aproape niciodat` disponibil, viceprimarul Marius Dang` pare a fi unul din ale[ii locali exploata]i la locul de munc`. Faptul c` nu are nici m`car un raport de activitate f`cut public nu \l ajut` \ns` pe viceprimar s` explice pentru ce a \ncasat aproape un miliard de lei vechi de cnd a ob]inut aceast` func]ie

Dac` \n alte institu]ii publice, zeci de oameni sunt da]i afar` pe capete sau sunt nevoi]i s` dea concurs de angajare, la Consiliul Jude]ean Ia[i sunt promovate tot felul de persoane. |n timp ce alte institu]ii sunt strnse la pung` [i fac economie la snge, la Consiliul Jude]ean ajung s` fie angaja]i pn` [i fotografi

BUN| ZIUA IA{I angajeaz\ REPORTER


Trimite]i CV la mail: stiri@bzi.ro
pag. 7 pag. 8

Posibil ploaie Max: 21 grade C Min: 7 grade C

VREMEA
Lira Sterlin` 5,28 Lei

USD 3,29 L ei

Euro 4, 44 Lei

Acum s` v` vedem! CSMS d` examen pentru Liga I la Berceni Grav accident rutier provocat de so]ia unui cunoscut afacerist ie[ean

2
Isteria provocat` de cinii f`r` st`pn nu contene[te \ntrun cartier din centrul Ia[ului. Copiii [i b`trnii sunt ataca]i de maidanezi chiar \n fa]a blocului. Oamenii spun c` num`rul animalelor a crescut \n ultimul timp, la fel [i r`utatea lor

EVENIMENT
Miercuri, 6 noiembrie

Maidanezii atac\ din nou! Ie[enii dintr-un cartier central sunt teroriza]i

Angajatul fantom\! Trntorul de lux din Palatul Roznovanu


Aproape niciodat` disponibil, viceprimarul Marius Dang` pare a fi unul din ale[ii locali exploata]i la locul de munc` Faptul c` nu are nici m`car un raport de activitate f`cut public nu \l ajut` \ns` pe viceprimar s` explice pentru ce a \ncasat aproape un miliard de lei vechi de cnd a ob]inut aceast` func]ie
Marius Dang` a ajuns de anul trecut \ntr-o func]ie public`, pl`tit` cu bani grei. Visul romnilor care doresc s` lucreze la stat, pu]in dar pe bani mul]i, pare s` fi fost pus \n practic` de actualul viceprimar liberal. Cu sau f`r` voia lui, viceprimarul Marius Dang` pare s`-[i fi consolidat \n mai bine de un an de mandat doar statutul de trntor de lux. Dang` a \ncasat anul trecut de la prim`rie, \n [ase luni, aproape 38.000 de lei din salariul de viceprimar [i indemniza]ia de membru \n Consiliul de Administra]ie al Salubris. De la preluarea mandatului [i pn` \n prezent, \n conturile viceprimarului au intrat venituri care ajung \n jurul a 100.000 de lei, asta \n condi]iile \n care media veniturilor lunare ale viceprimarului ajunge la circa 6.300 de lei, din salariu sau indemniza]iile de la firmele din subordinea municipalit`]ii. Mai activ pe Facebook, la \ntlniri ale mediului de afaceri sau \n conferin]e de tot felul organizate de PNL, viceprimarul Marius Dang` nu are publicat nici m`car un raport de activitate pentru primul an de mandat. Ini]iativele pe care acesta le-a afi[at public, printre care etichetarea uniform` a produselor din pie]e sau reabilitarea Palatului Braunstein, au r`mas la stadiul de proiecte. Pn` \n prezent, nici m`car evacuarea \n totalitate a chiria[ilor din Palatul Braunstein nu a fost pus` \n practic`. Direc]ia de Administrare a Patrimoniului Public [i Privat al Municipiului, terenul de joac` ce i-a fost dat viceprimarului drept atribu]ie, i-a adus acestuia doar critici din partea primarului.

Au trecut cteva luni bune de la incidentul care a panicat \ntreaga ]ar` \n privin]a cinilor f`r` st`pn. Grijile [i teroarea nu contenesc pentru ie[enii care locuiesc \ntr-un cartier apropiat de centrul ora[ului. Oamenii spun c` situa]ia pare a fi sc`pat` de sub control [i se \ntmpl` de multe ori ca un b`trn sau un copil s` fie mu[cat de maidanezi sau s` trag` o sperietur` zdrav`n` dup` ce este h`r]uit de animale. Nu po]i umbla pe strad` din cauza cinilor. Sunt mult mai mul]i dect \n trecut, nu [tiu de ce. S-au stabilit to]i \n spatele garajelor, sunt [i pisici acolo, iar noaptea url` f`r` \ntrerupere \nct nu po]i dormi. |ntreba]i vecinii [i o s` auzi]i cum au fost mu[ca]i copii de ace[ti cini. Am insistat la prim`rie [i la padoc s` se ia odat` m`suri, dar tot nu s-a \ntmplat nimic, poveste[te o ie[eanc` ce locuie[te \n zona Sta]ia P`durii. De problema maidanezilor numero[i se plng [i locuitorii de pe strada Nicori]`. Ace[tia spun c` num`rul animalelor este mai mare dect \n perioada verii [i suspecteaz` c` patrupedele au fost transportate aici \n mod inten]ionat. Sigur sunt mai mul]i. |n var`, \nainte s` fie povestea cu b`ie]elul mu[cat din Bucure[ti, erau doar c]iva cini. Dar acum parc` sunt de cinci ori mai mul]i. Sigur nu au avut timp s` se reproduc` [i au fost desc`rca]i din camioane, spune un

ie[ean ce locuie[te pe strada Nicori]`. |n problema maidanezilor, autorit`]ile ie[ene sunt acum preocupate mai degrab` de finalizarea padocului din Tome[ti, dect de capturarea cinilor. |n condi]iile \n care ad`postul pentru animale din Miroslava este \n continuare arhiplin (capacitatea acestuia fiind de 300 locuri), municipalitatea for]eaz` inaugurarea unei p`r]i a ad`postului din Tome[ti pentru 1.100 de cini. Odat` cu deschiderea noului padoc, municipalitatea sus]ine c` va fi preg`tit` s` aplice noua lege a maidanezilor [i s` cazeze pe perioade mai lungi patrupedele. ncerc`m s` finaliz`m padocul de la Tome[ti, o investi]ie pe care am prelungit-o c]iva ani din cauza lipsei de bani [i a problemei legate de propriet`]i. Vom inaugura 11 ]arcuri, care au o capacitate mult mai mare fa]` de padocul din Miroslava. Acesta va func]iona n paralel cu cel din Tome[ti, a declarat Sebastian Buraga, purt`torul de cuvnt al Prim`riei Ia[i. |n cele 11 ]arcuri ar urma s` intre circa 1.100 de cini, fa]` de cei aproape 4.000 de maidanezi c]i sunt \n prezent pe str`zile Ia[ului. Ad`postul pentru animale de la Tome[ti prevede hale ridicate pe o suprafa]` de 3.500 metri p`tra]i [i o capacitate de 3.000 locuri pentru cini, 20 de locuri pentru animale mari, dar [i un cimitir pentru acestea. Vlad ALEXA

Marius Dang` falimentarea RATP [i \nfiin]area unei noi firme, Compania de Transport Public Ia[i, este ultima din pu]inele ispr`vi ale liberalului din Palatul Roznovanu. Raportul de activitate l-am depus de ceva vreme. Nu este r`spunderea mea ca el s` fie f`cut public, aceasta fiind o sarcin` a Secretariatului Consiliului Local. Legat de activitatea mea de pn` acum, eu sunt mul]umit de ce am reu[it s` fac. Fiecare \[i face treaba a[a cum consider` [i cum \i sunt trasate sarcinile de serviciu. R`mne de v`zut cum privesc primarul [i Consiliul Local raportul meu de activitate. Pn` acum am a[ezat zona de locuin]e sociale pe noi criterii, am redeschis discu]ia pe problema transportului public pe zona metropolitan`. Acum \ncerc s` organizez partea de patrimoniu, a declarat viceprimarul Marius Dang`. Reprezentan]ii municipalit`]ii s-au eschivat \n a da detalii despre activitatea sau mai degrab`, despre inactivitatea viceprimarului. Depunerea [i prezentarea unui raport de activitate este o obliga]ie pentru primar. Legea spune c` trebuie s` existe un raport de activitate al primarului, iar noi nu putem vorbi \n numele consilierilor locali, ei fiind singurii responsabili de activitatea lor, r`spunderea acestora fiind \n fa]a cet`]enilor care i-au ales, a precizat Sebastian Buraga, purt`torul de cuvnt al municipalit`]ii. Silviu BORDEIANU

Ct` ment` a frecat Marius Dang`?


De la venirea \n func]ie, alesul local se laud` doar cu reinventarea ro]ii, adic` a unui nou sistem de punctare a dosarelor celor care cer o locuin]` de la prim`rie, fie c` este vorba de ANL-uri, locuin]e sociale sau convenabile. |n plus, trendul dat de ultimele activit`]i ale DAPPP, care propun la vnzare zeci de spa]ii comerciale sau de alt` natur`, este tot una din pornirile liberale ale viceprimarului. Reorganizarea transportului public prin

Utilaje [i pubele de peste 6 milioane de euro pentru jude]ul Ia[i


Autorit`]ile jude]ene au demarat o procedur` de peste 40 de milioane de lei pentru cump`rarea unor echipamente de colectare a de[eurilor. Contractul presupune achizi]ia unor vehicule pentru transportul de[eurilor menajere [i a unor containere [i pubele. Licita]ia respectiv` a fost \mp`r]it` pe dou` loturi. Primul lot vizeaz` achizi]ia unui camion de transport containere cu sistem de \nc`rcare/desc`rcare cu o capacitate de 37 tone, dar [i a dou` remorci [i a altor utilaje de acest gen. Lotul doi vizeaz` achizi]ia a aproximativ 150.000 de pubele [i recipiente pentru colectarea de[eurilor. Valoarea total` a contractului este de 42 de milioane de lei (aproximativ 6,5 milioane de euro), procedura urmnd a avea loc \n cursul zilei de mine. Contractul prevede achizi]ia public` de echipamente de colectare [i transfer a de[eurilor din jude]ul Ia[i, n cadrul proiectului privind sistemul de management integrat al de[eurilor. Proiectul este finan]at din fonduri europene prin Programul Opera]ional Sectorial Mediu Fonduri Europene, se arat` \n caietul de sarcini. Vlad ROTARU

Pe parcursul lunii octombrie, inspectorii din cadrul Serviciului Control Urbanism au verificat construc]iile noi din ora[ pentru a se urm`ri respectarea prevederilor legale \n ceea ce prive[te amenajarea urbanistic`. |n urma controalelor desf`[urate, au fost aplicate 8 sanc]iuni contraven]ionale n valoare total` de 18.000 lei. Sanc]ionarea persoanelor a venit dup` ce au fost verificate 261 de autoriza]ii de construire [i au fost somate 246 de persoane ca, n cel mai scurt timp, s` prezinte autoriza]iile pentru construc]iile demarate. Lucr`torii institu]iei noastre au solu]ionat 217 sesiz`ri primite din partea cet`]enilor cu privire la amenajarea teritoriului [i urbanismul. n plus, n urma activit`]ilor specifice desf`[urate, poli]i[tii locali au efectuat 42 de recep]ii la terminarea lucr`rilor de construire [i 30 de note de control. Spre exemplu, numita

Cl\diri ridicate ilegal `n CUG [i Galata ~ntr-o s\pt\mn\, sute de tei au fost t\ia]i din Copou [i P\curari
R. V., n calitate de proprietar`, a fost sanc]ionat` cu amend` contraven]ional` n valoare de 3.000 lei, conform Legii nr. 50/1991, deoarece a executat lucr`ri de construire a unui imobil, n zona CUG, cu regim de n`l]ime parter plus etaj f`r` a de]ine autoriza]ie n acest sens, a declarat Daniel Ungureanu, purt`tor de cuvnt Poli]ia Local` Ia[i. De asemenea, A. I., proprietarul unui imobil din Ia[i a fost sanc]ionat cu amend` n valoare de 2.000 lei, deoarece a efectuat lucr`ri de extindere a unui imobil n zona Galata, f`r` a de]ine autoriza]ie. Ie[enii care au ridicat ilegal cl`diri au fost soma]i s` intre n legalitate prin ob]inerea autoriza]iei de construire, dac` [i condi]iile urbanistice permit acest lucru. Vlad ALEXA vladalexa@bzi.ro Toaletarea [i \nlocuirea arborilor usca]i cu puie]i din acelea[i specii au \nceput de s`pt`mna trecut` Prim`ria a dat ordin ca sute de tei de pe raza municipiului s` fie sco[i din r`d`cini. Ieri, muncitorii de la SC Servicii Publice Ia[i SA, fosta Direc]ie de Servicii Publice Municipale, ac]ionau \n zona P`curari, pe tronsonul dintre Inspectoratul de Stat \n Construc]ii [i intersec]ia de la Moara de Foc. Acum avem \n lucru mai multe ac]iuni. Avem [i toaletarea arborilor \n lucru, dar [i \nlocuirea lor, acolo unde este cazul. Nota noastr` de comand` vizeaz` \nlocuirea, doar pe P`curari, a circa 70 de arbori, din specia tei. |i \nlocuim tot cu tei, pentru c` deja au fost scandaluri pe tema aceasta. Oricum, problema este c` teiul este un arbore foarte sensibil la poluare. Dup` cum vede]i [i din ce am t`iat deja, arborii usca]i nu sunt neap`rat [i b`trni. Ar merge poate mai bine alte specii, cum ar fi ulmul, la care nu au ap`rut a[a mari probleme, a declarat unul din [efii echipelor de la SPI, care ac]ionau \n zona P`curari. Aceast` ac]iune este una mai ampl`, deoarece sunt incluse \nlocuiri de arbori [i pe Copou sau \n zona central`. Astfel, zona din preajma stadionuluI Emil Alexandrescu, unde teii au fost toaleta]i pn` s-au uscat, a intrat deja pe mna muncitorilor de la SC Servicii Publice SA. Pe Copou se taie usc`turile, fie c` vorbim de copaci \ntregi sau doar crengi. Fiecare arbore va fi \nlocuit cu unul din aceea[i specie. Stejar scoatem, stejar punem la loc. Tei scoatem, tei punem \n loc, a declarat viceprimarul Mihai Chirica. Potrivit acestuia, la rnd va urma, din nou, Bulevardul {tefan cel Mare [i Sfnt. Se va interveni cu acela[i tip de arbore pe tronsonul dintre I. C. Br`tianu [i Pia]a Unirii. S`pt`mna viitoare vom \nlocui teii usca]i cu puie]i din aceea[i specie, ca s` nu mai avem niciun fel de discu]ii, a completat viceprimarul Mihai Chirica. |n ultima s`pt`mn`, \n zona Copou au fost t`ia]i 50 de copaci, ace[tia fiind deja \nlocui]i \n cea mai mare parte cu puie]i din acelea[i specii. Silviu BORDEIANU bordeianusilviu@bzi.ro

Ale[ii PDL cer `n instan]\ anularea unei [edin]e de Consiliu Jude]ean


Consilierii jude]eni ai PDL Ia[i vor cere \n instan]` anularea hot`rrilor emise de plenul institu]iei la ultima [edin]` ce s-a ]inut \n comuna Mironeasa. Consilierii democrat-liberali s-au ar`tat nemul]umi]i de faptul c` pre[edintele Cristian Adomni]ei a permis ca [edin]a de plen s` se desf`[oare f`r` avizul unor comisii de specialitate, a[a cum ar fi fost normal. Cu o zi \naintea [edin]ei de plen, \ntlnirile Comisiei de Administra]ie Public` [i a celei pentru Tineret [i Sport nu sau mai ]inut, din lips` de cvorum. Ale[ii PDL au anun]at c`, pe lng` plngerea \naintat` prefectului, vor depune [i o ac]iune la instan]`, dac` se va dovedi c` [edin]a respectiv` s-a ]inut ilegal. Trebuie s` avem o clarificare legislativ` cu privire la comisiile care au avut loc [i care nu s-au mai ]inut. A[tept`m r`spunsul de la juri[ti, dup` care

vom [ti ce vom avea de f`cut. |n cazul \n care vedem c` situa]ia o impune, vom merge pn` la cap`t [i vom ataca desf`[urarea acelei [edin]e, a spus Gabriel Surdu, pre[edintele PDL Ia[i. Vlad ROTARU

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Poze incredibile la Institutul de Anatomie din Ia[i. Medicii cunosc situa]ia, dar tac
Au trecut c]iva ani de cnd s-au efectuat repara]ii capitale la cl`direa Institutului de Anatomie din Ia[i, aflat` \n vecin`tatea corpului principal al Universit`]ii de Medicin` [i Farmacie (UMF) Gr. T. Popa. Cl`direa a intrat \ntr-un proces de degradare din ce \n ce mai vizibil de la o zi la alta [i nu se \ntrevede nicio inten]ie din partea conducerii UMF Ia[i de a opri deteriorarea imobilului. Fa]ada, pere]ii exteriori, sc`rile de la intrarea principal` sunt puternic afectate [i buc`]ile de tencuial` care se desprind pot fi un adev`rat pericol pentru studen]ii care vin zilnic la Institutul de Anatomie. Institu]ia cuprinde un amfiteatru, s`li de disec]ie, spa]ii de cercetare, camere frigorifice. De-a lungul timpului, Institutul a fost condus de personalit`]i ale vie]ii medicale romne[ti, cum ar fi prof. dr. Grigore T. Popa sau prof. dr. Ion Iancu, care au creat o valoroas` [coal` de anatomie la Ia[i. Institutul de Anatomie din Ia[i ad`poste[te piese anatomice de o inestimabil` valoare, printre care ecor[eul realizat de sculptorul Constantin Brncu[i. De asemenea, al`turi de s`lile destinate cursurilor, se reg`sesc [i un muzeu special dedicat corpului uman [i o bibliotec` cu o serie de volume vechi [i de nepre]uit pentru studierea medicinei. Frontonul, sculptat de Vladislav Heggel, este situat deasupra terasei [i are ca

SOCIAL
Miercuri, 6 noiembrie

3
cursuri n Bucure[ti, Cluj, Ia[i, Timi[oara, Gala]i, Sibiu, Arad, Trgu Mure[ [i Trgu Jiu. Au fost 106 cursuri teoretice, 109 sesiuni practice [i 3 congrese interna]ionale la care au participat cele mai mari nume n domeniul stomatologiei. Revista Incursiune \n estetica dentar` a fost distribuit` gratuit \n rndul a peste 10.000 de medici, iar \n cinci ghiduri au fost punctate noile tehnologii de abordare a diverselor afec]iuni stomatologice. C[tigul acestui proiect se va observa chiar \n rndul pacien]ilor. |n aceast` perioad`, \n care Casa de Asigur`ri nu mai ofer` niciun leu medicilor stomalogi, acest proiect este un pas \nainte pentru dezvoltarea profesional` a speciali[tilor [i pentru cre[terea calitativ` a serviciilor oferite. Nu se rezolv` toate problemele cu periu]a [i pasta de din]i, a precizat prof. dr. Vasile Burlui (foto), pre[edintele Universit`]ii Apollonia Ia[i. Alina ACSINTE acsintealina@bzi.ro

~nalt\ tehnologie `n estetica dentar\ pentru stomatologi


Societatea de Stomatologie Estetic` din Romnia a finalizat proiectul Dinamism, Eficien]` [i Noi Tehnologii (DENT) n medicina dentar`, cofinan]at din Fondul Social European prin Programul Opera]ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe[te n oameni. Proiectul s-a desf`[urat n perioada octombrie 2010 - noiembrie 2013 [i a cuprins o serie de cursuri de formare profesional`, privind profilaxia dentar`, ortodon]ia, chirurgia maxilo-facial`, estetica dentar`, dar [i protec]ia mediului, egalitatea de gen, egalitatea de [anse [i respectarea diversit`]ii. |n jur de 4.000 de denti[ti au beneficiat gratuit de acest proiect. Avantaja]i de participarea stomatologilor la cursurile de perfec]ionare profesional` DENT vor fi pacien]ii romni. Ace[tia vor putea merge la speciali[ti care sunt la curent cu toate nout`]ile n domeniu [i vor putea s` se trateze ntr-un timp mai scurt datorit` folosirii tehnologiilor computerizate, a precizat Florin L`z`rescu, manager de proiect DENT. Au avut loc

tem` Lec]ia de Anatomie. Personajele situate n jurul mesei de disec]ie sunt Take Ionescu, ministru al Instruc]iunii Publice din acea epoc`, {tefan Emilian, arhitectul cl`dirii [i profesor la Universitatea din Ia[i, Neculai Culianu, rector al Universit`]ii din Ia[i [i doctorul Aristide Peride, decan al Facult`]ii de Medicin`. Cadavrul

de pe masa de disec]ie poart` chipul sculptorului Vladislav Heggel. O parte dintre profesorii care intr` zilnic pe u[a institutului nici nu au observat gradul ridicat de degradare al cl`dirii. Sorin PAVELESCU sotinp@bzi.ro

Asisten]ii maternali ie[eni vor primi salariile pn` la sfr[itul anului


Sute de asisten]i maternali se plng c` de trei luni nu au mai fost pl`ti]i. Ca r`spuns, Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Ia[i (DGASPC) [i-a luat angajamentul c` pn` la sfr[itul anului s` pl`teasc` toate salariile, \n mai multe tran[e. Dac` \n 2008, erau \nregistra]i 700 de ie[eni cu atestat de asistent maternal profesionist [i aveau un copil \n plasament, \n iunie 2013, doar 339 de ie[eni au mai acceptat s` \mbr`]i[eze aceast` meserie. Cei aproximativ 800 de lei primi]i lunar reprezint` pentru multe familii singura surs` de venit. Aloca]ia de hran`, \n jur de 400 de lei, nu a mai ajuns \n minile celor care [i-au luat angajamentul s` fie p`rin]i pentru copiii altora. Chiar [i \n aceast` situa]ie dificil` din punct de vedere financiar, mul]i asisten]i maternali au continuat s` trimit` copiii la [coal`, le-au pus mncare pe mas` [i nu au renun]at la ei. Este o problem` pe care o vom rezolva pn` la sfr[itul anului. Sunt asisten]i maternali care au [i patru copii \n plasament [i con[tientiz`m importan]a acestor sume primite lunar. Vom depune toate eforturile s` nu mai fim nevoi]i s` trecem prin aceast` situa]ie, au precizat reprezentan]ii DGASPC Ia[i. |n aceast` perioad` s-a observat [i o sc`dere a num`rului ie[enilor care ajung s` fac` cursurile pentru ob]inerea atestatului de asistent maternal profesionist. Cei care au deja un copil \n plasament recunosc c` motiva]ia nu st` \n resursele financiare care provin din partea Protec]iei Copilului. Chiar dac` de trei luni nu [i-au primit banii, nu i-a l`sat inima s` renun]e s` ia al doilea sau al treilea copil \n plasament. Alina ACSINTE

Sf. Spiridon scoate lunar din vistierie 35.000 lei pentru ie[enii cu dureri groznice
Spitalul Sf. Spiridon face eforturi pentru ca \n fiecare lun` s` pl`teasc` salariile medicilor la cabinetul c`rora ajung sute de ie[eni cu dureri insuportabile. |n timp ce Casa Jude]ean` de Asigur`ri de S`n`tate Ia[i (CJAS) nu mai acord` niciun leu pentru stomatologi, singurul cabinet unde serviciile dentare sunt gratuite este luat cu asalt. Cei care ajung la u[a cabinetului nu \n]eleg de multe ori c` medicii pot oferi serviciile doar \n cazuri extreme. Mul]i ie[eni din mediul rural ajung la Unitatea de Primire Urgen]e Stomatologice din Bolt` cu gndul de a sc`pa de pre]urile mari practicate la cabinetele din comune. |nainte s` ajung` pe scaunul stomatologului dau cu ochii de o list` de urgen]e stomatologice, lipit` pe u[a cabinetului. Dac` nu se \ncadreaz` \n serviciile precizate, nu au de ales [i trebuie s` se adreseze unui cabinet privat, unde totul se face contra cost. Pentru cabinetul stomatologic din Clinica de Stomatologie Infantil` din Bolt` aloc`m lunar 35.000 lei din bugetul de stat. Medicii asigur` garda att ziua ct [i noaptea, fiind un program non-stop. Persoanele care se adreseaz` personalului trebuie s` \n]eleag` c` nu pot fi rezolvate doar urgen]ele. Nu se pot ob]ine tratamente sau lucr`ri gratuite pe un termen \ndelungat. La cabinet se pot adresa att adul]ii ct [i copiii, doar \n cazuri extreme. Sunt prev`zute clar ce urgen]e beneficiaz` de gratuitatea serviciilor oferite la orice or` din zi [i din noapte. Din suma de 35.000 de lei trebuie luate \n considerare [i salariile medicilor care asigur` garda, a precizat ec. Ioan Brliba, manager la Spitalul Sf. Spiridon Ia[i. Alina ACSINTE acsintealina@bzi.ro

Ofert` generoas` pentru medicii ie[eni, \n spitalele din str`in`tate


Angaja]ii \n halate albe vor avea la dispozi]ie o gam` larg` de oferte pentru a-[i schimba locul de munc`. Cel mai mare trg de locuri de munc` pentru personalul din sistemul medical \[i va deschide por]ile pe 16 noiembrie, la Casa de Cultur` a Studen]ilor Ia[i. Zeci de reprezentan]i ai clinicilor private din Uniunea European` [i-au confirmat deja prezen]a. Profesionalismul [i gradul \nalt de preg`tire de care dau dovad` medicii ie[eni sunt principalele motive pentru care ace[tia sunt aprecia]i peste grani]e. Indiferent de gradul [i specialitatea de]inut` \n prezent, cei care ajung la Ia[i pentru recrutare pun la dipozi]ie module de \nv`]are a limbilor str`ine, workshopuri [i descrieri detaliate ale sistemelor medicale din alte ]`ri. Trgul organizat doar pentru personalul medical ofer` oportunit`]i n ]`ri precum Spania, Anglia [i Germania, cu pachete salariale pornind de la 3.000 de euro. Personalul medical [i auxiliar din spitalele ie[ene este tentat \n primul rnd de avantajele financiare. Salariile mult prea mici [i condi]iile de munc` \i determin` pe mul]i angaja]i din sistemul sanitar s` aplice pentru o carier` peste grani]e. Locurile de munc` puse la dispozi]ie de expozan]i se adreseaz` medicilor, reziden]ilor, farmaci[tilor, biologilor, asisten]ilor medicali sau cercet`torilor. Alina ACSINTE acsintealina@bzi.ro

Zeci de profesori ie[eni vor protesta, ast`zi, pe str`zile Bucure[tiului


Ieri, liderii Uniunii Sindicatului Liber din |nv`]`mntul Preuniversitar (USLIP) Ia[i au participat la o nou` rund` de discu]ii cu reprezentan]ii din conducerea Ministerului Educa]iei Na]ionale (MEN), inclusiv cu Remus Pricopie. Ace[tia au ob]inut, deocamdat`, asigur`ri verbale din partea acestora c` angaja]ii personalului auxiliar din educa]ie vor primi grada]ii de merit, se va relua acordarea celor 100 de euro pentru cadrele didactice, dar [i faptul c` decontarea navetei angaja]ilor se va face de la bugetul de stat [i nu de prim`rii. Mine (ast`zi - n.r.), la Bucure[ti, \n cadrul celui mai important miting de protest din ultimii ani, vor participa [i 50 de profesori ie[eni, membri USLIP. Deocamdat`, chiar ast`zi (ieri - n.r.) am purtat o rund` de discu]ii cu reprezentan]ii Ministerului Educa]iei, la care a participat [i domnul Remus Pricopie. Pn` \n prezent avem doar asigur`ri verbale c` la mare parte din revendic`rile noastre se vor g`si solu]ii. Totu[i, mine (ast`zi - n.r.), 50 de colegi de-ai no[tri vor lua parte la pichetarea Guvernului, sediului USL [i Parlamentului, [i la mar[ul care va avea loc \n Capital`. De asemenea, avnd \n vedere c` sunt primari ce sfideaz` legea [i nu \n]eleg importan]a sus]inerii actului educa]ional [i a cadrelor didactice, ne dorim s` sensibiliz`m opinia public` prin aceast` ac]iune. Revendic`rile noastre sunt foarte simple: problema salariz`rii de mizerie a profesorilor sau infrastructura foarte proast` a unit`]ilor de \nv`]`mnt, a spus Laviniu L`cust`, pre[edintele USLIP. Valentin HU}ANU valentin@bzi.ro

Aniversare a 150 de ani de la na[terea pictorului Edvard Munch


Universitatea Al. I. Cuza (UAIC) din Ia[i, n colaborare cu Ambasada Regal` a Norvegiei la Bucure[ti, Institutul Norvegian de Film din Oslo, Funda]ia Norla din Norvegia [i Asocia]ia Romn` pentru Studii Baltice [i Nordice deruleaz`, n perioada 20 - 21 noiembrie 2013, evenimentul dedicat anivers`rii a 150 de ani de la na[terea pictorului norvegian Edvard Munch. Invita]ii evenimentului sunt Jan Erik Holst, editor executiv la Institutul Norvegian de Film din Oslo [i scriitorul [i traduc`torul Robert Ferguson din Norvegia. Din program amintim: 20 noiembrie 2013 - Sala Senatului Universit`]ii Cuza din Ia[i, ora 18.30 - Introduction to the Munch year 2013. Prezint`: Jan Erik Holst [i Robert Ferguson, ora 19.00 filmul Let the scream be heard, din 2013. De asemenea, pe 21 noiembrie, tot \n Sala Senatului, ora 10.00 - Robert Ferguson: Edvard Munch and his contemporaries, ora 11.00 - Jan Erik Holst: Edvard Munch on screen - Edvard Munch and the film, ora 16.00 - film: Edvard Munch din 1974, iar de la 19.00 - filmul Dance of life, din 1998. De asemenea, seria de prelegeri [i proiec]ii va fi urmat` de o expozi]ie cu postere Edvard Munch, \ntre 21 noiembrie [i 4 decembrie 2013, \n corpul I al Universit`]ii Cuza, la Biblioteca Austria, au precizat reprezentan]ii UAIC. Valentin HU}ANU valentin@bzi.ro

Laviniu L`cust`

{tiri
Grev` f`r` precedent, ast`zi, a studen]ilor de la Universitatea Cuza
Organiza]iile studen]e[ti din Ia[i, membre [i sus]in`toare ale Alian]ei Na]ionale a Organiza]iilor Studen]e[ti din Romnia (ANOSR), anun]` intrarea n grev` japonez`, n solidaritate cu protestele cadrelor didactice ncepnd de ast`zi. Astfel, ace[tia vor intra la cursuri cu banderole albe la mn` [i vor solicita alocarea a [ase la sut` din PIB pentru educa]ie. Pe lng` aceast` revendicare, tinerii cer cre[terea aloca]iei per student echivalent, a subven]iei c`mine - cantine, a fondului de burse pentru cre[terea bursei sociale [i servicii de consiliere [i orientare n cariera de nalt` calitate. La Universitatea Cuza, din cauza subfinan]`rii educa]iei, la nceputul anului 2013, salariile cadrelor universitare [i de cercetare, precum [i cele ale personalului administrativ [i auxiliar au fost reduse, iar din aceast` toamn` au crescut taxele de [colarizare [i taxele de c`min. Bursele sunt pu]ine, iar cuantumul lor nu acoper` cheltuielile necesare pentru cazare [i mas`. Mai nou, chiar [i reducerile la transportul n comun au fost puse sub semnul ntreb`rii. n plus, c`minul C5 din campusul Titu Maiorescu este nc` n renovare, fondurile reduse alocate de guvern privnd peste 500 de studen]i de dreptul la cazare, a precizat Mihai Drago[, pre[edinte ANOSR. Pe de alt` parte, membrii Ligii Studen]ilor (LS) din Universitatea Cuza (LS IA{I) se vor organiza n comitete temporare de grev` [i vor intra la cursuri, mp`r]ind colegilor banderole albe cu mesajul 6 la sut` pentru educa]ie. Greva japonez` nu va periclita n niciun fel buna desf`[urare a orelor de curs [i de seminar. Este, \n primul rnd, un semnal de alarm` adresat guvernan]ilor din Romnia, iar n al doilea rnd o ac]iune de solidarizare, care s` ne apropie pe noi to]i: conducerea universit`]ii, studen]i, cadre universitare, cercet`tori, personal administrativ [i auxiliar, a ar`tat [i Silvian-Emanuel Man, pre[edintele LS IA{I. (V.H.)

Spectacolul Maitreyi, pe scena Teatrului Na]ional


La cererea publicului, spectacolul Maitreyi, regizat de Chris Simion se va juca la Ia[i pe 2 decembrie 2013, \n Sala Mare a Teatrului Na]ional Vasile Alecsandri (TNI) Ia[i. Actri]a Maia Morgenstern revine la Ia[i. Pe 2 decembrie, \ncepnd cu ora 19.00, va juca pe scena Teatrului Na]ional rolul \ndr`gitului personaj Maitreyi, din romanul cu acela[i nume semnat de Mircea Eliade. Actri]a o va \ntruchipa pe Maitreyi la vrsta de 60 de ani, \n timp ce Ailyn Cadir va interpreta acela[i personaj la vrsta de 16 ani. Spectacolul Maitreyi, regizat de Chris Simion, a avut premiera na]ional` oficial` anul trecut, \n decembrie, la Teatrul de pe Lipscani, din Capital`. Povestea de dragoste dintre Maitreyi Devi [i Mircea Eliade (Allan \n roman, n.r.) a fost transpus` pentru prima dat` pe scena teatrului romnesc de regizoarea Chris Simion, arat` organizatorii. (V.H.) www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

ECONOMIC
Miercuri, 6 noiembrie

Manager ie[ean de top `n America

Ei sunt noii tartori ai transportului `n comun la Ia[i


Cosmin Coman, Dumitru Tomorug, Gheorghe S`lceanu, Daniel Minciun` [i Radu Gaiginschi sunt [efi cu acte \n regul` la firma care va \nlocui RATP-ul Trei [efi din subordinea Primariei Ia[i au fost numi]i \n Consiliul de Administra]ie al Companiei de Transport Public. Ace[tia sunt Dumitru Tomorug - [eful Direc]iei Tehnice, Cosmin Coman - [eful Direc]iei Programe [i Constantin S`lceanu - [eful Serviciului GIS Cadastru. La conducerea CTP Ia[i a fost numit [i Daniel Minciun`, [ef al Direc]iei Jude]ene de Administrare a Drumurilor [i Podurilor, dar [i profesorul universitar Radu Gaiginschi, de la Universitatea Tehnic` Gh. Asachi Ia[i. Celor cinci le-au intrat de s`pt`mna aceasta \n vigoare contractele de mandat. Am avut o \ntlnire (luni, 4 noiembrie - n.r.) de dou` ore cu reprezentan]ii Adun`rii Generale a Ac]ionarilor [i cu membrii Consiliului de Administra]ie ai SC Compania de Transport Public Iasi SA. |n momentul de fa]` facem pa[ii legali pentru preluarea de c`tre noua societate a activit`]ii de transport public. S-a semnat contractul de mandat cu noii administratori, pe care \i [ti]i. Acum urmeaz` s` fac` un plan de administrare. Discu]iile se vor axa pe dou` planuri, unul privind alegerea Consiliului Director [i unul privind angajarea personalului, a declarat viceprimarul Marius Dang`. Potrivit acestuia, \n perioada urm`toare urmeaz` s` fie ales [i un director pentru firma care va \nlocui RATP-ul. |n plus, oficialii locali sus]in c` s-au purtat discu]ii [i cu angaja]ii, c`rora li s-au dat asigur`ri c` trecerea activit`]ii de la RATP la CTP nu va presupune concedieri \n mas`. |n ceea ce prive[te personalul de la RATP, au existat discu]ii cu sindicatul. Aici nu se va \ntmpla ca la CET, nu vor fi disponibiliz`ri \n mas` \n niciun caz. Nu li s-a cerut demisia salaria]ilor RATP. Trecerea de la o firm` la alta se va face prin acordul p`r]ilor. Unii vor fi deta[a]i, cu p`strarea tuturor drepturilor salariale, la CTP. Circa 98 la sut` din personal va fi de la RATP. Nu cred c` \[i va pierde nimeni locul de munc` pentru c` cine nu va trece la CTP r`mne la RATP, regia urmnd s` p`streze [i ea o activitate consistent`, a completat Marius Dang`. Silviu BORDEIANU

Motivul incredibil pentru care a renun]at la lozul cel mare


Doi ie[eni au luat cea mai nebuneasc` decizie din via]a lor De[i aveau job-urile perfecte \n America, s-au re\ntors \n Ia[i dup` 10 ani pentru a fi mai aproape de familiile lor F`r` s` aib` prea mult` experien]`, au ajuns s` c[tige \n primul an zeci de mii de dolari
Timp de 10 ani a cunoscut succesul unui manager de top \n America. A schimbat visul american dintr-o dorin]` ne\n]eleas` de mul]i apropia]i. La vrsta de 38 de ani, un ie[ean a avut curajul s` renun]e la o pozi]ie social` \nalt` pentru a-[i face loc printre marile firme din ora[ul \n care s-a n`scut. O poveste asem`n`toare este [i a unei ie[ence care a mizat totul pentru familie. Cei doi ie[eni care au lucrat timp de 10 ani \n Statele Unite ale Americii, s-au re\ntors \n ]ar` pentru a fi mai aproape de familiile lor [i pentru a povesti experien]ele prin care au trecut, cu scopul de a schimba mentalitatea angajatorilor din ]ar`. Pe Oana A., \n vrst` de 32 de ani, [i Liviu C., \n vrst` de 38 de ani, i-am g`sit la trgul de cariere, desf`[urat la Palas. Erau cu CV-urile \n mn` [i discutau cu reprezentan]ii unei firme de IT. Veniser` la trg pentru c` voiau s` g`seasc` un job care s` fie potrivit cu ceea ce au \nv`]at s` fac` \n America. Din punct de vedere financiar, nu m` pot plnge. |n America am reu[it s` c[tig suficient ct s` m` descurc. Am venit aici pentru c` dup` cteva luni de pauz` de la munc`, \ncep s` m` plictisesc. Vreau s` g`sesc ni[te joburi ok, pentru care nu sunt nevoit s` dau [pag` [i s` fac ceea ce \mi place, dar [i s` ajut la schimbarea unor idei gre[ite, a spus Liviu C.

|n America nu se pune accent pe studii


Tn`ra ie[eanc` a lucrat \n Statele Unite ale Americii \n domeniul produc]iei de sticl`. Aceasta sus]ine c` pentru o persoan` care merge pentru prima dat` s` lucreze \n str`in`tate, e dificil s` se adapteze, mai ales \n primii 2 ani. Am f`cut studii \n resurse umane [i dup` ce am terminat facultatea, m-am angajat la Steilmann, \ntr-un mall din Ia[i. Am lucrat o perioad` aici [i m-am hot`rt s` plec \n America. A fost greu la \nceput, dar dup` 2 ani, deja eram mul]umit` de salariu [i de ceea ce f`ceam. Am lucrat timp de 9 ani \n Statele Unite ale Americii, la o firm` care f`cea cabine pentru du[, \n domeniul produc]iei de sticl`. Eu lucram

~n Ia[i va fi `nfiin]at\ o ferm\ de porci de peste 1 milion de euro


Un nou proiect care va beneficia de fonduri nerambursabile \n valoare de cteva milioane de euro se va finaliza anul viitor. Este vorba de o ferm` de porci ce va fi \nfiin]at` \n comuna Andrie[eni. Proiectul a fost depus \n anul 2011, \n cadrul m`surii 121 - Modernizarea exploata]iilor agricole. Acesta presupune ridicarea unor hale cu sisteme automatizate pentru cre[terea porcilor. De asemenea, \n cadrul fermei se vor face [i furajele pentru animale. Valoarea total` a proiectului este de 1.280.000 de euro, iar beneficiarul fondurilor europene este firma Pandora Impex SRL. Contractul pentru ob]inerea primei tran[e, \n valoare de aproximativ 300.000 de euro, a fost semnat, urmnd ca imediat ce banii vor intra \n cont, beneficiarul s` \nceap` construc]ia fermei [i s` aduc` cele 2.400 de capete. Ferma de cre[tere [i \ngr`[are a porcilor din comuna Andrie[eni se bucur` de o situa]ie deosebit de favorabil`, fiind una dintre pu]inele din regiunea Moldovei cu un efectiv att de mare de animale. Cea mai important` condi]ie pe care trebuie s` o \ndeplineasc` beneficiarul proiectului, pentru ca celelalte tran[e de plat` din suma total` a finan]`rii s` fie primite, este ca \n perioada de monitorizare f`cut` de c`tre reprezentan]ii Agen]iei de Pl`]i pentru Dezvoltare Rural` [i Pescuit din Ia[i, firma s` aib` un profit de minim 5 la sut` din valoarea cifrei de afaceri. Durata monitoriz`rii este de 5 ani. Proiectul a fost f`cut cu scopul de a da valoare ad`ugat` culturilor vegetale din zon`. |n urm` cu c]iva ani au mai fost construite alte dou` ferme de porci, cu un efectiv foarte mare de capete, \n ora[ul Podu Iloaiei. Cele dou` proiecte au fost depuse \n anul 2007, \n cadrul SAPARD, valoarea total` a finan]`rilor fiind de aproape dou` milioane de euro. Fermele au fost \nchise \ns` imedat dup` ce perioada de monitorizare a fost finalizat`. Raluca ZAMISNICU

cu publicul, rela]ii cu clien]ii. M-am \ntors \n ]ar` pentru c` am vrut s` fiu mai aproape de familie. Acum \mi caut ceva care s` corespund` experien]ei pe care o am, a spus Oana A. Angajarea \n SUA a fost o provocare pentru cei doi ie[eni. Ace[tia au fost nevoi]i s` \nceap` totul de la 0. Totul depinde \n totalitate de tine. Acolo nu se pune accent pe studii. |n momentul \n care vrei s` te angajezi, trebuie s` demonstrezi ce [tii s` faci. E greu la \nceput, mai ales cu limba str`in`. Aici vorbe[ti englez`, acolo e american`. La \nceput se uitau la mine foarte ciudat cnd le vorbeam \n englez`. |ns` din punct de vedere financiar, e bine. |n primul an de munc`, cu un program de

8 ore pe zi, am c[tigat 45.000 de dolari, a spus Liviu C. Acesta sus]ine c` una din problemele cu care se confrunt` cei care vor s` dezvolte afaceri e lipsa unei legisla]ii corecte [i avantajoase pentru micii antreprenori. |n primul rnd, legisla]ia din ]ara noastr` este mai proast` dect \n alte ]`ri, iar unele firme vin s` investeasc` aici pentru c` nu au unde s` se duc`. Firmele sunt concepute altfel \n America [i e mai convenabil s` \]i \nfiin]ezi o afacere. Eu am deschis 3 afaceri de la 0 \n domeniul IT [i construc]ii, pe care le-am vndut [i de la care am scos profit, a mai spus ie[eanul. Raluca ZAMISNICU ralucazamisnicu@bzi.ro

Un nou plan de reorganizare la Fortus SA


Situa]ia societ`]ii ie[ene Fortus SA a fost din nou dezb`tut` la nivel central. Angaja]ii societ`]ii s-au \ntlnit recent cu reprezentan]ii Autorit`]ii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) [i cu cei ai Cancelariei premierului Victor Ponta pentru a discuta un plan de revitalizare a fostului combinat. Conducerea societ`]ii sus]ine c` printr-un nou plan de reorganizare, Fortus poate ajunge la peste 1.500 locuri de munc`. S-a pus n discu]ie viabilizarea [i rentabilizarea Fortus SA prin intermediul a dou` componente extrem de importante: reorganizarea judiciar` pentru continuarea activit`]ii prin solu]ii de acoperire a pasivului [i componenta social`, care implic` maxim` seriozitate [i este condi]ionat` de sus]inerea salaria]ilor. Consider c` cel mai important lucru este g`sirea unor variante viabile pentru p`strarea unei st`ri sociale s`n`toase [i pentru rezolvarea unor obliga]ii sociale fa]` de salaria]i. Prin continuarea [i dezvoltarea activit`]ii sale, Fortus SA poate oferi, n urma aplic`rii planului de reorganizare, 1.500 de noi locuri de munc` cu perspectiva cre[terii num`rului acestora n urm`toarele etape de dup` reorganizarea judiciar`, a spus Gheorghe Chi[c`, directorul general al Fortus SA. |ntlnirea a fost intermediat` de

160 de miliarde de lei pentru desz\pezire


Blocat din cauza contesta]iilor, contractul privind desz`pezirea jude]ului Ia[i a fost \n cele din urm` atribuit de autorit`]ile centrale. Mai multe asocieri de firme au depus oferte pentru potul de 16 milioane de lei, derulat prin Direc]ia Jude]ean` de Drumuri, contractul urmnd a fi \ncheiat pentru perioada 2013- 2016. Direc]ia de Drumuri a atribuit contractul unei asocieri formate din firmele Eky-Sam Trgu Frumos [i Enviro Construct, respingnd ca neconform` oferta asocierii Ted Construct SRL - Asiri Interna]ional Piatra Neam]. Cea din urm` asociere a depus \ns` o contesta]ie la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor (CNSC), prin care a cerut anularea procedurii [i reevaluarea ofertelor. Prin contesta]ia nregistrat` la Consiliul Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor s-a solicitat anularea comunic`rii rezultatului procedurii [i a tuturor actelor subsecvente, precum [i obligarea autorit`]ii contractante la reevaluarea ofertelor [i continuarea procedurii din faza stabilirii ofertelor admisibile. Contesta]ia a fost respins` ca nefondat` [i s-a decis continuarea procedurii de atribuire, se arat` \n decizia Consiliului Na]ional de Solu]ionare a Contesta]iilor. Asocierea care a contestat decizia drumarilor a avut o ofert` mai mic` financiar, \ns` drumarii au considerat c` este neconform` [i au acordat lucrarea celeilalte asocieri. |n perioada urm`toare va fi semnat [i contractul de lucr`ri. Ast`zi (ieri - n.r.) a venit comunicarea electronic`, o a[tept`m [i pe cea oficial`. Contractul pentru desz`pezire va fi semnat, cel mai probabil, la sfr[itul acestei s`pt`mni. Pe data de 15 noiembrie vrem s` mergem la bazele de desz`pezire din jude], pentru a verifica dac` totul este \n regul`, a spus Daniel Minciun`, directorul Direc]iei Jude]ene de Administrare a Drumurilor [i Podurilor Ia[i. Firmele Eky-Sam Trgu Frumos [i Ted Construct s-au asociat [i \n cadrul licita]iei privind desz`pezirea drumurilor na]ionale de pe raza jude]ului Ia[i, \ns` ultima societate s-a retras \nainte de organizarea licita]iei. Eky-Sam [i-a adjudecat astfel ambele licita]ii pentru desz`pezirea Ia[ului. Vlad ROTARU

Guvernul ofer\ 30 de milioane de euro pentru CET Ia[i


Oficialii Ministerului Mediului au anun]at c` s-a actualizat studiul de fezabilitate al proiectului care urm`rea retehnologizarea Centralelor Electrice de Termoficare din mai multe ora[e. Reprezentan]ii Guvernului au precizat c`, din cele opt ora[e intrate \n curs`, doar [apte au mai r`mas, iar astfel 30 de milioane de euro sunt disponibile pentru modernizarea sistemului de termoficare. Banii ar urma s` fie folosi]i pentru continuarea lucr`rilor de modernizare dup` proiectul ce include Magistrala 2 de termoficare. Totodat`, unul dintre obiectivele principale este achizi]ia unei turbine noi la CET I, de 16 MW, [i care s` reduc` costurile de produc]ie a energiei termice [i electrice. Reamintim c` singura central` profitabil` \n afara sezonului rece de la CET I, a fost vndut` la fier vechi printr-o licita]ie suspect`. n studiul de fezabilitate erau opt ora[e [i au r`mas [apte. Sumele rezultate prin plecarea celui de-al optulea se vor cheltui ntre ora[ele r`mase. Noi avem n vedere reabilitarea unor magistrale de termoficare, au declarat oficialii Prim`riei Ia[i. Vlad ALEXA

deputatul PDL Petru Movil`. Ca urmare a ntlnirii [i discu]iilor, n cursul s`pt`mnii viitoare va fi convocat` o comisie interministerial` privind analiza solicit`rilor reprezentan]ilor Fortus SA. Cel mai important aspect este faptul c` aceasta este o companie generatoare de locuri de munc`, n condi]iile n care actualul plan de reorganizare prevede clar faptul c`, ntr-o perioad` de minim 3 ani, societatea va deveni viabil`, capabil` s` men]in` [i s` genereze noi locuri de munc`, a spus deputatul Petru Movil`. Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

VND SPA}II COMERCIALE DE 140 MP |N CENTRUL PA{CANIULUI, VIZAVI DE PRIMARIA PA{CANI RELA}II LA 0788.313.581

Societate comerciala colaboratoare MONITORUL OFICIAL


Preia anunturi la CELE MAI MICI PRETURI DE PE PIATA:
Monitorul Oficial Partea a III-a concursuri, pierderi acte, schimbari nume, actele instantelor judecatoresti; Monitorul Oficial Partea a IV-a acte ale societatilor comerciale; Monitorul Oficial Partea a VI-a achizitiile publice, concesiuni; Relatii la tel.: 0788.313.620 Adresa: Iasi, Calea Chi[in`ului nr. 22, cl`direa Teba Industries

Calea Chisinaului nr. 26, telefon: 0232-277953

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Sunt implicate nume grele!

ACTUALITATE
Miercuri, 6 noiembrie

Spaima afaceri[tilor din Ia[i a fost decapitat\ dintr-o singur\ t\ietur\

Fenomen sc`pat de sub control! Dezm`] ziua \n amiaza mare, cu minori [i alcool la discre]ie

Ceea ce p`rea a fi un simplu interviu s-a dovedit a fi o metod` legal` de epurare a celor mai buni angaja]i de la Garda Financiar` Ia[i Trei fo[ti [efi de institu]ie, cu experien]` de net`g`duit, au ajuns [omeri de lux |n locul lor au fost promovate persoane ale c`ror cuno[tin]e de legisla]ie au fost notate cu 6-6,5
Incredibil! Statul a reu[it, cu cteva excep]ii, s` promoveze nonvaloarea \ntrunul din cele mai sensibile domenii de activitate, cel al controlului antifraud`. Noua structur`, care s-a dorit a fi vrful de lance al luptei \mpotriva corup]iei [i a fraudelor financiare, \ncepe s` semene cu o adun`tur` de \ncep`tori. Rezultatele probei de interviu \nt`resc ideea c` cei care au promovat concursul de ocupare a posturilor de la Antifraud` nu prea au de-a face cu eradicarea corup]iei. Cel pu]in la Ia[i, [i doar cu cteva excep]ii. Fo[ti comisari ai G`rzii Financiare, cu vechime \n acest domeniu [i cu rezultate excep]ionale, care la proba scris` au f`cut dovada cuno[tin]elor legislative legate de munca lor, au fost elimina]i, f`r` drept de apel, la proba interviului. Printre ace[tia se num`r` [i trei fo[ti [efi ai G`rzii Financiare Ia[i. Culmea este c` mul]i dintre cei care au promovat examenul au ob]inut, la proba scris`, rezultate de 6065 de puncte din cele 100 maxime. |n compara]ie cu ei, fo[tii [efi au avut punctaje de 75, 80, respectiv 92,5 puncte. dat totul la acea prob`. Nu mi-am f`cut probleme c` nu voi reu[i, a declarat Viorel Muntenescu. Iar interviul p`rea a fi o formalitate. Am r`spuns la toate \ntreb`rile comisiei. Chiar am primit laude de la membri pentru modul \n care m-am prezentat, a spus fostul [ef al G`rzii Financiare. Au urmat cteva zile \n care concuren]ii au a[teptat rezultatele. Afi[area acestora pe site-ul ANAF a provocat uimirea multora. |n dreptul lui Viorel Muntenescu era scris ceva de ne\nchipuit: respins. Nu pot s`-mi explic. Cred c` este ca la angajarea \n domeniul privat. Sus]ii probele, chiar [i interviul, [i ]i se spune c` e[ti foarte bun, ca tine mai sunt [i al]ii, dup` care angajatorul \l sun` pe cel pe care vrea el. A[a s-a \ntmplat [i \n cazul meu. Nu [tiu criteriile folosite la interviu, dar asta e, a sus]inut Viorel Muntenescu. Dup` at]ia ani de activitate, fostul [ef de la Gard` s-a trezit \n postura de [omer. Voi depune actele necesare pentru indemniza]ia de [omer. Nu [tiu ce voi face \n continuare. Este prea devreme s` m` pronun], a men]ionat Viorel Muntenescu.

Proba scris` a consemnat pentru el un rezultat de 80 de puncte. Interviul, \ns`, a fost hot`rtor. Respins apare \n lista candida]ilor, \n dreptul numelui s`u. Este injust, a[a consider eu rezultatul respectiv. Am r`spuns la toate \ntreb`rile, de[i mi s-a p`rut ca fiind o a doua prob` de legisla]ie. Nu pot s`-mi dau seama ce s-a \ntmplat, cum au f`cut punctarea. Conform legisla]iei, nu se poate face contesta]ie la aceast` prob`, a declarat Viorel Gavril. Fostul [ef al G`rzii Financiare a sus]inut c` a[teapt` decizia instan]ei. Am contestat \n justi]ie preavizul primit. A[tept rezultatul procesului. Conform legii, sunt trecut \n Corpul de Rezerv` al func]ionarilor publici. Am \n]eles c` nu s-au ocupat toate posturile de la Antifruad`. La Ia[i, cel pu]in, au fost 6 locuri la consilieri superiori [i s-au ocupat doar 5. Am auzit c` \n ianuarie vor mai fi scoase alte posturi de func]ionar public. Dac` s-a considerat c` nu sunt preg`tit, nu pot face altceva dect s` pun mna pe legisla]ie [i s` m` prezint din nou la concurs. Nu sunt tentat de indemniza]ia de [omer, a spus Gavril.

concursul de la Antifraud`. |n urm` cu 5 luni, Mihai Jehac a declarat c` pentru el, meseria de comisar la Garda Financiar` reprezint` totul. Este foarte greu, un program prelungit, dar cu satisfac]ii. Dac` ar fi s` o iau de la \nceput, tot asta a[ face. |mi place [i, f`r` lips` de modestie, cred c` sunt destul de bun, a declarat pe atunci spaima patronilor. Acum, Jehac este doar un nume \n Corpul de rezerv` al func]ionarilor publici. |n aceea[i situa]ie se afl` [i fostul comisar Gheorghe Bolohan, coechipierul lui Jehac. Dup` un punctaj de 72,5, interviul l-a scos definitiv din activitate.

|n goana dup` profit, patronii barurilor, ai s`lilor de jocuri de noroc [i ai internet cafe-urilor servesc orice client, chiar [i minor. Reporterii cotidianului BUN ZIUA IA{I au mers ieri, cu o camer` ascuns`, \n cteva baruri de pe Bulevardul Socola, Bulevardul Prim`verii [i \n zona Pie]ei Nicolina [i au filmat cum copii \n vrst` de 10 ani chiulesc de la [coal` [i se joac` pe calculator, iar colegii lor mai mari, de 15, 16 sau 17 ani, pierd vremea la p`c`nele, consumnd alcool sau jucnd c`r]i \n baruri. Al]ii, cu bugete mai reduse, fumeaz` \n parcurile din apropierea unit`]ilor de \nv`]`mnt [i se iau, f`r` pic de jen`, de trec`tori, pur [i simplu pentru a se amuza. Imaginile nu au nevoie de comentarii, ba din contr`, demonstreaz` clar c` elevii pot ob]ine alcool sau ]ig`ri cu u[urin]`, la orice or` din zi sau din noapte.

cte 5 lei, dar nu a[a se c[tig`, trebuie s` investe[ti, a m`rturisit un tn`r de 18 ani, elev la un liceu din Bularga.

Copiii chiulesc \n internet cafe-uri


Absenteismul este un fenomen care nu se manifest` numai \n rndul adolescen]ilor, ci [i al copiilor cu vrste \ntre 8 [i 12 ani. Nu demult, reporterii BUN ZIUA IA{I au prezentat cazul unei pensionare, bunica unui copil de 8 ani, care a fost s`ltat` de poli]ie [i dus` la audieri, dup` ce nepotul ei a fost ridicat de agen]ii din cadrul sec]iei 5 \n sala de internet DIM 99, de pe Bulevardul Prim`verii. Ieri, \n acela[i internet cafe se mai aflau 12 copii, iar trei dintre ei nu aveam mai mult de 12 ani. Cu to]ii jucau fotbal \n re]ea. Agita]ie era [i \n barul de lng` Pia]a Nicolina, unde, de asemenea, adolescen]ii preferau s` bage bani la p`c`nele.

Doar 11 candida]i din Ia[i au fost admi[i


Probele concursului pentru ocuparea posturilor de la Antifraud` au \nsemnat tot attea hopuri pentru candida]i. A fost prima triere, cea a dosarelor. A urmat proba scris`, al]i ie[eni r`mnnd pe dinafar`. Interviul a fost etapa hot`rtoare. Doar 11 dintre ie[enii \nscri[i ini]ial au f`cut fa]` furcilor caudine. Rezultatele probei scrise, \ns`, pot da valoarea preg`tirii viitorilor combatan]i ai fraudelor. Din cei 11 admi[i la final, 6 viitori comisari antifraud` nu se pot l`uda dect cu note de 60, cel mult 72,5 puncte. Ori preg`tirea teoretic`, cunoa[terea legisla]iei \n domeniu, ar trebui s` aib` cea mai mare pondere la nota final`. Pentru c` noua structur`, \n viziunea premierului Victor Ponta, trebuie s` fie o structur` care s` nu mai stea toat` ziua s` controleze buticul din col] [i firma care \[i pl`te[te impozitele, ci s` mearg` ]intit acolo unde avem probleme de evaziune fiscal`: accize, combustibil, legume-fructe, dup` cum declara presei la anun]area restructur`rii ANAF. Culmea, \n fruntea Direc]iei Na]ionale Antifraud` a fost numit` o cnt`rea]` de muzic` popular`, Ioana Maria Ardelean, pe care o recomand` vocea [i talentul, dup` cum a declarat ministrul Liviu Dragnea. Vasile FODOR

Alcool \n barurile de lng` licee


Minorii care \nva]` \n zona Bularga au cteva localuri \n care chiulesc, pentru c` [tiu c` au acces la ]ig`ri [i alcool, chiar dac` nu au 18 ani [i \n mod normal, ar trebui s` fie la orele de curs. |ngrijor`tor este nu numai faptul c` elevii consum` alcool, dar mai mult, cheltuie banii p`rin]ilor la p`c`nele. |n spatele sp`l`toriei din zona Granit, de exemplu, ieri diminea]`, \n jurul orei 10.30, o copil` de 17 ani \[i \ncuraja iubitul care b`ga bancnote de cte 5 lei la aparatele de jocuri de noroc, a[azisele p`c`nele, iar la o mas` lng` ei se strnseser` 12 elevi care st`teau de vorb`, \n jurul sticlelor de bere pe care le comandaser`. |n acela[i bar, al]i doi tineri minori jucau c`r]i [i fumau \n lini[te. Cel mai probabil, ace[tia \nva]` la liceele din zon` [i absentau de la orele de curs. Nu se st` \n bar doar ziua, cnd se chiule[te, ci [i seara. Ca s` vii diminea]`, trebuie s` ai bani s` comanzi ceva [i pentru asta trebuie s` c[tigi seara. Mai vin ]`rani care bag`

Reac]ia poli]iei
Una din zonele pe care poli]i[tii le au \n supraveghere este chiar cartierul Bularga, din cauza num`rului mare de adolescen]i care urmeaz` cursurile [colilor [i ale liceelor din zon`. Oamenii legii spun c` organizeaz` zilnic ac]iuni pentru depistarea angaja]ilor sau administratorilor de baruri care vnd minorilor alcool [i pentru prevenirea absenteismului. Realitatea este c` amenzile pentru comercializarea alcoolului c`tre minori sunt blnde [i nu sperie pe nimeni. Cea mai mic` sanc]iune este de 100 de lei [i cea mai mare de 500 de lei. Organiz`m zilnic ac]iuni \n astfel de zone, prevenirea absenteismului fiind o prioritate a Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Chiar ieri (luni - n.r.), au fost depista]i trei elevi \ntr-un bar [i s-a luat imediat leg`tura cu unit`]ile de \nv`]`mnt de care apar]ineau, a precizat Anca V\jiac, purt`tor de cuvnt al IPJ Ia[i. Ana OLEINIC

Spaima agen]ilor economici a disp`rut din peisaj


A fost numit comisarul anului 2012. Cel care a avut cele mai bune rezultate. Comisarul care a destructurat adev`rate re]ele de fraudare a statului. Anul trecut, a fost cel care a \naintat cele mai multe sesiz`ri organelor de anchet` penal` pentru continuarea cercet`rilor \n cazul unor fraude uria[e. Dac` \]i b`tea la u[`, erai sigur c` ai c`lcat strmb. A fost contestat de mul]i patroni, au urmat procese nenum`rate, toate c[tigate. A venit proba interviului, care l-a scos definitv din activitate pe Mihai Jehac. Rezultatul de la proba scris`, 75 de puncte, nu prevestea cu nimic dezastrul final. Fostul comisar, pentru o perioad` [ef interimar la Garda Financiar` Ia[i, nu a putut fi contactat ieri pentru un punct de vedere legat de

Fost [ef, acum [omer de lux


Viorel Muntenescu a ocupat ani de zile func]ia de comisar [ef al G`rzii Financiare. Anun]ul privind restructurarea institu]iei nu l-a impresionat prea mult. Omul avea destul` experien]` \n domeniu pentru a nu-[i face griji. S-a prezentat \ncrez`tor la proba scris` [i rezultatul, 92,5 puncte din 100 maxim posibile, l-a clasat printre primii 10 concuren]i. Am

Alt fost [ef a[teapt` decizia instan]ei


Nici Viorel Gavril nu a avut succes la proba interviului. Ani la rnd [ef adjunct al G`rzii Financiare Ia[i, Gavril a ajuns acum s` se gndeasc` dac` a gre[it cu ceva \n cei 22 de ani de activitate. Am pus tot sufletul \n ceea ce am f`cut. Am avut tot timpul calificative de foarte bine [i excep]ional. Nu cred c` mi se poate repro[a ceva, a replicat Viorel Gavril.

Incredibil! Cristian Adomni]ei, surprins `n pozi]ii incendiare


Dac` \n alte institu]ii publice, zeci de oameni sunt da]i afar` pe capete sau sunt nevoi]i s` dea concurs de angajare, la Consiliul Jude]ean Ia[i sunt promovate tot felul de persoane. |n timp ce alte institu]ii sunt strnse la pung` [i fac economie la snge, la Consiliul Jude]ean ajung s` fie angaja]i pn` [i fotografi. Cristian Adomni]ei, pre[edintele acestei institu]ii, a fost prins de mania publicit`]ii [i a narcisismului, altfel nu se explic` de ce a ajuns s` angajeze pn` [i fotografi care s`-l urmeze la tot pasul |n timp ce \n attea institu]ii, din ce \n ce mai mul]i oameni sunt da]i afar` [i sunt nevoi]i s`-[i caute alte locuri de munc`, \n Ia[i se angajeaz` lipitori de afi[e pe posturi care nu spun nimic. La Consiliul Jude]ean Ia[i se angajeaz` fotografi. Pre[edintele Cristian Adomni]ei \[i permite s` pl`teasc` lunar, din bani publici, un om care s` se ]in` doar de el la toate deplas`rile, [edin]ele [i \ntlnirile pe care le are [i s`-l pozeze \n toate ipostazele. Cristian Adomni]ei [i-a c`p`tat anul trecut porecla de playboy al z`pezilor, dup` ce s-a l`sat fotografiat printre n`me]i, zmbind dintre utilajele \ngropate pe jum`tate \n z`pad`, asta \n timp ce mii de localnici abia aveau cum s` ias` din case. Mania lui Adomni]ei de a da ct mai bine \n public a dus la angajarea unui tn`r de la organiza]ia de tineret a PNL Ia[i, Marius Andrei Soroceanu, ca fotograf personal. Bine\n]eles c` aceast` func]ie nu exist` \n organigrama Consiliului Jude]ean Ia[i, iar tn`rul liberal a fost trecut drept consilier personal al pre[edintelui. Soroceanu a fost angajat cu acte \nc` din vara acestui an, el \ncasnd un salariu acceptabil pentru a-l fotografia pe Adomni]ei. Ct mai trebuie s` suporte ie[enii megalomania [i narcisismul lui Cristian Adomni]ei? Consiliul Jude]ean Ia[i chiar avea nevoie stringent` de un fotograf care s` fac` poze la orice mi[care a pre[edintelui? Eu am f`cut voluntariat timp de trei luni, dup` care am v`zut c` era un post [i m-am \ncadrat. Nu prea am avut treab` cu PNL. Eu am fost la Facultatea de Educa]ie Fizic` [i Sport, am fost \n Liga Studen]ilor. Sunt mul]umit de munca de la Consiliul Jude]ean, mereu este treab`, a spus Marius Soroceanu. Poate c` tn`rul vede acest post ca pe o oportunitate [i o ramp` de lansare. R`mne \ns` nesim]irea celor care permit astfel de angaj`ri pe bani publici, pentru a-[i face reclam` oriunde apuc`, cum este [i cazul liberalului din fruntea CJ Ia[i. c`ldu] \n Consiliul Jude]ean Ia[i. Adomni]ei a angajat peste 30 de indivizi de cnd a ajuns pre[edinte, cea mai mare parte a acestora fiind oameni din aparatul de partid. Pentru c` au muncit cu srg \n campania electoral`, ace[tia au fost r`spl`ti]i de Adomni]ei cu un loc \n Consiliu. Unii au ajuns inclusiv s` lucreze pe proiecte europene, de[i experien]a lor \n acest domeniu se rezum` la excursii \n str`in`tate. Este [i cazul lui C`t`lin Timofciuc, un activist de partid care i-a f`cut campanie lui Adomni]ei \n vara anului trecut. |n aceast` categorie intr` [i fratele s`u, R`zvan, un alt lipitor de afi[e, care a ajuns \n cabinetul pre[edintelui drept consilier de imagine. Cteodat`, Timofciuc \ndepline[te [i calitatea de purt`tor de cuvnt, iar de curnd a primit sarcina s` se ocupe de oficiosul CJ, ziarul Vestea jude]ului. Printre ace[ti vajnici liberali care au fost angaja]i pe pile la CJ, se mai num`r` [i Alexandru Orest Szekely Nagy, ajuns director tehnic al jude]ului. Szekely a fost ani la rnd omul de \ncredere al deputatului Relu Fenechiu. Dup` ce a \nceput scandalul \n dosarul Transformatorul, unde Fenechiu a fost condamnat la \nchisoare cu executare, Szekely a fugit cu coada \ntre picioare. Tot \n CJ a ajuns [i Alexandru Muraru. |nainte s` fie promovat director pentru Institutul Na]ional al Patrimoniului, Muraru a fost consilier al lui Adomni]ei. Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

Un primar le ia oamenilor terenurile, amenin]ndu-i cu poli]ia din subordine


Pentru c` a avut curajul s`-l acuze de abuz pe primarul comunei Miroslava, la scurt timp o femeie a avut parte de o vizit` a agen]ilor de la Poli]ia Local`, care se afl` \n subordinea edilului. {i cum era [i de a[teptat, agen]ii de la Poli]ia Local` nu i-au f`cut Ani]ei Condurache, femeia despre care este vorba, o vizit` de curtoazie, ci au amenin]at-o cu amenda. Anica Condurache [i-a cump`rat recent ni[te materiale de construc]ii pentru a-[i extinde locuin]a. O gr`mad` de balast se afl` la marginea gardului gospod`riei sale, dar nu \ncurc` deloc circula]ia pe uli]a pe care locuie[te femeia din satul Uricani. Cu toate acestea, agen]ii Poli]iei Locale Miroslava au somat-o s`-[i ridice ct mai repede gr`mada de balast. Asta \n condi]iile \n care \n comun` mai sunt alte zeci de astfel de gr`mezi [i unele chiar \ncurc` circula]ia. Mai mult, \n comun` sunt [i depozite care expun de multe ori marfa pe domeniul public. Au fost trimi[i de primar s`-mi spun` c` m` amendeaz`. Mai la deal de mine, pe aceea[i uli]`, sunt dou` familii care au depozitat materiale de construc]ii \n condi]ii similare, dar lor nu le spune nimeni nimic. Acum, dup` ce mi-a luat p`mntul, primarul vrea s` m` [i amendeze, s`-mi ia [i banii. Chiar nu mai este deloc dreptate \n aceast` ]ar`?, a spus Anica Condurache. Pe de alt` parte, [eful Poli]iei Locale Miroslava, Bogdan Milea, a spus c` a ac]ionat doar conform legii, ad`ugnd c` Anica Condurache a interpretat gre[it ac]iunea de control. V` asigur c` nu este deloc vorba despre r`zbunare. S-a discutat cu toate persoanele din comun` care au depozitat materiale de construc]ii pe domeniul public. I-am pus \n vedere doamnei s` mute materialele de pe domeniul public. Noi nu plec`m din start cu ideea de a amenda oamenii, vrem s` convingem oamenii s` se conformeze voluntar, a spus Bogdan Milea. Anica Condurache l-a acuzat pe primar c` i-a luat abuziv o suprafa]` de 2.500 metri p`tra]i de teren situat lng` cas`. Femeia a ad`ugat c` acest lucru a fost posibil gra]ie complicit`]ii notarului Mihai {uleap, la care s-au f`cut documentele prin care femeia a cump`rat \n 2003 proprietatea pe care o de]ine \n zon`. Pe documentele autentificate de {uleap situa]ia juridic` a suprafe]ei de 2.500 mp nu este bine definit`. Familia Ni]` [i notarul {uleap sunt mn` \n mn`. Dup` ce am cump`rat terenul, nu l-am putut st`pni dect un an. A venit prima dat` [i mi l-a arat fratele primarului, Neculai Ni]`. |ntr-un an mi l-a arat chiar primarul Dan Ni]`. M-am dus \n audien]` la primar, s`-mi rezolv problema. Nici nu a vrut s` m` primeasc`, nu a vrut s` stea de vorb` cu mine. Nici mie nu mi-a dat voie s` vorbesc. Mi-a spus c` se [terge la fund cu actele mele. M-am adresat [i poli]iei, dar nu am rezolvat nimic. Poli]i[tilor de aici din comun` le-a fost mereu fric` [i nu au vrut s` se pun` r`u cu primarul. A mai r`mas s` m` adresez justi]iei, a spus Anica Condurache. Dan Ni]` nu a r`spuns apelurilor telefonice ale jurnali[tilor cotidianului BUN ZIUA IA{I. Constantin MAZILU costel@bzi.ro

List` lung` de angaj`ri dubioase


Soroceanu nu este unica persoan` care \n ultimele luni [i-a g`sit un loc

Marius Andrei Soroceanu

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

6
VNZRI DIVERSE
MIERE DE ALBINE (Poliflor`). Natural` 100% (ECO). Pre]: 20 RON/Kg. Rela]ii 0765.394295 sau 0754607385. |n Ia[i transportul se asigur` gratuit indiferent de cantitate . Se emite [i factur`. TELEVIZOR COLOR diag. 27 cm, aspirator, mas` de c`lcat rufe. Rela]ii la tel. 0756.769876. MONOGRAFIA JUDO-ului ie[ean, la 45 ani. Ideal` pentru colec]ionari. Tel. 0784.730430. TICHET RABLA - PRE} BUN. Tel. 0748.055158. RULOT ADRIA OPRIMA 4256 do model 1993, cu cort nou complet (perdelu]e geamuri). Max autorizat: 1000 kg. Greutate proprie: 610 kg. Lungime: 4880. La]ime: 2090. Ideal pentru automobile mici. Men]inut` \n stare excep]ional`, unic proprietar \n Romnia [i \nmatriculat` \n Ia[i, WC portabil cu carcas`, are 2 canapele care se transform` \n paturi (unul de o persoan` [i cel`lalt de 2 persoane), buc`t`rie cu aragaz 2 arz`toare, frigider congelator pe gaz/12v/220v, chiuvet` din inox, rezervor ap` potabil` pentru chiuvet`, panou comand` modern automat, \nc`lzire TRUMATIC cu aprindere electric`. Rulota are autonomie datorit` bateriei proprii,/12v/220v, plase [i u[` insecte, toate geamurile se deschid, trap`, mochet` de trafic intens, ITP valabil pn` \n 2016. Pret 2200 euro negociabil. Asigur`m transport \n orice ora[! Rela]ii la telefon: 0749.063551. SC ROMCARN SRL Pa[cani vinde Strung SMD 400 [i Frez` EUS 25. Rela]ii la telefon 0723.511432. Garaj tabl` - demontabil. Foarte bun, mare, pentru str`mutare. Tel. 0743.166575.

PUBLICITATE
Miercuri, 6 noiembrie

MICA PUBLICITATE
HAL 210 mp + SEPARAT PLATFORM BETONAT 3100 mp (posibilitate parcelare) - lng` Pia]a Dacia. 0756.203705. maxima seriozitate! Mai multe am`nunte la telefon: 0722.929646. Companie elve]ian` caut` colaboratori pentru activitate de TURISM ONLINE. Informa]ii la: www.swisshalley.com [i tel: 0722.301569. SC Light Cleaning SRL angajeaz` lucr`tori \ntre]inere cur`]enie \n domeniul serviciilor de cur`]enie profesional`. Rela]ii la tel: 0724.257.526. A[tept`m cv.urile d-voastr` la e-mail: herdesviorel@yahoo.com. Kollman angajeaz` electronist depanare SMD, designer, asistent manager/marketing. office@kollman.ro Angajez bon` - menajer` \ngrijire copil 6 luni. Intern`, f`r` obliga]ii, disponibil`, de preferabil v`rsta 35 - 50 ani. Salariu avantajos. Tel. 0746.022316. Firm` de paz` angajeaz` agent de securitate. Rela]ii la tel. 0755.073483. COMPANIE DIN IA{I recruteaz` pentru angajare imediat` personal calificat, pentru urm`toarele posturi: recep]ioner, osp`tar, [ef sal`, [ef restaurant, administrator-gestionar depozit alimente. Cei interesa]i sunt ruga]i s` trimit` CV pe adresa de mail: departamentrecrutare@yahoo.com. Oferim [i solicit`m seriozitate maxim`. pentru proiectul: Amenajare zon` central` - modernizare str`zi, trotuare, parc`ri, extindere re]ea canalizare pluvial` [i iluminat stradal, propus a fi amplasat \n ora[ Podu Iloaiei, jude]ul Ia[i. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorit`]ii competente pentru protec]ia mediului APM Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis, \n zilele de luni - vineri, \ntre orele 08.00 - 16.00 [i la sediul din {os. Na]ional` nr. 10, municipiul Podu Iloaiei, jude]ul Ia[i. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul autorit`]ii competente pentru protec]ia mediului APM Ia[i. VARVARA CATALIN anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Extindere conduct` distribu]ie gaze naturale, bran[ament [i post reglare, propus a fi amplasat \n Ia[i, stradela Moara de Vnt, NC 5484/1, 5484/3, 5484/7. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Ia[i, mun. Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis, [i la sediul din Ia[i, stradela Moara de Vnt, NC 5484/1, 5484/3, 5484/7, jud. Ia[i, \n zilele de luni - joi, \ntre orele 8.00 16.30 [i vineri, \ntre orele 8.00 - 14.00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ia[i. FRUNZA MIRCEA anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Extindere conduct` distribu]ie gaze naturale, bran[ament [i post reglare, propus a fi amplasat \n loc. Pietr`ria, str. Parului nr. 12. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agen]iei pentru Protec]ia Mediului Ia[i, mun. Ia[i, str. Th. V`sc`u]eanu nr. 10 bis [i la sediul loc. Pietr`ria, str. Parului nr. 12, jud. Ia[i, \n zilele de luni - joi, \ntre orele 8.00 16.30 [i vineri, \ntre orele 8.00 - 14.00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ia[i. PALAGHIU DORU NICOLAE pentru E.ON Moldova Distributie SA, prin SC ELECTRO UNIVERS SRL anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Extindere re]ea electric` [i bran[ament imobil, situate \n sat Vi[an, com Birnova, jud. Ia[i. Informa]iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ia[i din mun. Ia[i, Str. Th. V`sc`u]eanu, nr. 10 bis, jud. Ia[i, [i la sediul SC Electro Univers SRL, Ia[i, Str. Petru Movila, Nr. 38 , n zilele de luni - joi, ntre orele 8.00 - 16.30 [i vineri, orele 8.00 - 14.00. Observa]iile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ia[i. sandafilip@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ec. Filip Sanda, notific` deschiderea procedurii simplificatefaliment pentru debitorul SC DRIADA CONCEPT SRL IA{I cod de identificare fiscal` 21452262 cu sediul social n Ia[i, str. Pacurari nr.76, jude]ul Ia[i, num`r de ordine n registrul comer]ului J 22/945/2007. Termene limit`: * Termenul limit` pentru depunerea cererilor de admitere a crean]elor este 06.12.2013. * Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor 16.12.2013. Termenul limit` pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii [i definitivarea tabelului de crean]e [i afi[area tabelului definitiv al crean]elor la 04.02.2014. {edin]a Adun`rii Creditorilor va avea loc n data de 21.12.2013 ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar. EXPRESSS LICHIDATOR I.P.U.R.L. cu sediul n Ia[i, str. Zugravi, nr. 5, bl. F9-2, et. 2, ap. 7, tel./fax 0332.816.896, 0740.152.456, www.expressslichidator.ro, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. DRIVE SMART SCHOOL S.R.L, NOTIFICA Deschiderea procedurii simplificate a insolven]ei [i intrarea n faliment, dizolvarea societ`]ii [i ridicarea dreptului de administrare al debitoarei S.C. DRIVE SMART SCHOOL S.R.L. cu sediul social Ia[i, Str. Conductelor, nr. 4, Bloc 327, sc. B, et. 1, ap. 6, J22/1857/2006, CUI: 18901604, conform Sentin]ei Civile nr. 1560 din 22.10.2013 pronun]at` de Tribunalul Ia[i, n dosarul nr. 8091/99/2013 (492/2013). Termenul limit` pentru nregistrarea cererii de admitere a crean]elor asupra averii debitoarei este 06 decembrie 2013. Termenul limit` pentru verificarea crean]elor, ntocmirea, afi[area [i comunicarea tabelului preliminar al crean]elor este 16 decembrie 2013. Termenul pentru solu]ionarea eventualelor contesta]ii la tabelul preliminar [i definitivarea lui este 04 februarie 2014. Se notific` faptul c` prima Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul din Ia[i, str. Ovidiu nr. 4A, sc. B, et. 1 ap. 5 (interfon 205) n data de 21 decembrie 2013, ora: 10.00. Ordine de zi: confirmarea lichidatorului judiciar [i stabilirea remunera]iei acestuia, alegerea comitetului creditorilor, desemnarea pre[edintelui comitetului creditorilor. EXPRESSS LICHIDATOR I.P.U.R.L., Practician n insolven]` Dan LUPU de 33.036,57 lei (cu T.V.A.) - 33,04 lei/mp. Valoare de pornire (EUR, f`r` T.V.A.) 30 %: 6.000,00. Persoanele care pretind vreun drept asupra bunului, ce urmeaz` a fi scos la vnzare au obliga]ia, sub sanc]iunea decaderii, s` faca dovada acestui drept pn` n ziua anterioara planific`rii licita]iei, la data de 06 noiembrie 2013 (miercuri) ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ia[i, str. Frumoas` nr.16, bl.639, sc.A, et.1, ap. 1, jud. Ia[i. LICITA}IA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR, N DATA DE 7 noiembrie 2013, ORA 13.00, {I SE VA DESFASURA N CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVEN}EI {I ALE REGULAMENTULUI DE VNZARE APROBAT DE ADUNAREA CREDITORILOR. Licita]iile se efectueaz` cu o frecven]` saptamnal`, corespunzator pentru 7 licita]ii n fiecare zi de joi ora 13.00, ncepnd cu data de 7 noiembrie 2013. Se pot prezenta persoanele fizice sau juridice de drept privat, romne sau str`ine. Pentru participarea la licita]ie, poten]ialii cump`r`tori trebuie s` se nscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Ia[i, Str. Frumoasa nr.16, Bloc 639, sc. A, Et. 1, ap. 1, jud. Ia[i, pn` la data de 05.11.2013, ora 16.00, respectiv ziua anterioar` fiecarei date de organizare a licita]iei n baza cererii de participare semnat` de ofertant n original nso]it` n anexa de urm`toarele documente completate [i semnate n original, astfel: copie certificat de nregistrare pentru persoane juridice ori a c`r]ii de identitate, pa[aport pentru persoane fizice; certificat emis de Oficiul Registrului Comer]ului, pentru lunile curente octombrie [i noiembrie 2013 privind persoana juridic` romn`, datele de identificare ale societ`]ii respectiv a reprezentantilor legali ai acesteia; dovada achit`rii taxei de participare la licita]iei \n suma de 1000,00 lei; documentul justificativ care atest` cumpararea regulamentului de vnzare [i a caietului de sarcini n valoare de 500,00 lei; - garan]ia de participare n cuantum de 10 % din pre]ul de pornire a licita]iei, respectiv sum` de 3.304,00 lei, suma se va depune prin virament n contul de lichidare al S.C. IL DIVINO IMPEX S.R.L. IASI RO42BRDE240SV21140272400 DESCHIS LA BRD SUCURSALA IA{I; [tampila; Men]iune: Documentele solicitate n copie vor fi prezentate [i n original sub sanc]iunea dec`derii; mputernicire pentru persoana desemnat` s` reprezinte ofertantul; Regulamentul de vnzare [i caietul de sarcini poate fi procurat ncepnd cu data de 5 noiembrie 2013; Adjudecarea se va face n conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Regulamentul poate fi consultat att la dosarul cauzei ct [i la sediul lichidatorului n condi]iile pretului stabilit. Adjudecatarul va fi ]inut la plata pre]ului de adjudecare n termenul stabilit prin Regulamentul de organizare [i desf`[urare a licita]iei. Prezenta publica]ie de vnzare va fi afi[ata la sediul [i grefa Tribunalului Ia[i - Judec`tor Sindic, locul de de[f`[urare a licita]iei , Consiliul Local Ia[i, la locul de dispunere a activului (Prim`ria com. Brnova jud. Ia[i), pe saituri de specialitate, publicitate n ziarul local Buna Ziua de Ia[i, etc. Rela]ii suplimentare se pot ob]ine la sediul C.I.I. FILIP SANDA sau la telefoanele: 0232.241.596; 0742.671391, Fax 0232.241596 [i e-mail sandafilip@yahoo.com. LICHIDATOR JUDICIAR, SANDA FILIP

SERVICII
OFER SERVICII TERAPEUTICE ABA pentru persoanele diagnosticate cu sindromul autist. M` pute]i contacta la: 0752.616355. BIROU DE MEDIATOR ROXANA-ALICE HORGA, Str. Sf. Laz`r, nr. 4, bl. Pene[ Curcanul, ALDO Office Center, biroul nr. 11, IA{I, TEL./FAX 0232.260.210; mobil: 0742.137.500; e-mail: roxanahorga@iasiavocat.ro; roxanahorga@yahoo.com . OFERIM SERVICII DE CALITATE, PROFESIONALISM, CONFIDEN}IALITATE. MEDIERE |N DOMENIILE: DREPTUL FAMILIEI (divor], partaj, exercitarea autorit`]ii p`rinte[ti minori, stabilire locuin]` minori, program vizitare, etc ), CONFLICTE COMERCIALE; DREPT CIVIL (succesiuni, granituire, revendicare, preten]ii, evacuare, partaje, obliga]ia de a face), INFRAC}IUNI LA PLNGEREA PREALABIL (lovire, v`t`mare corporal`, furt \ntre so]i, abuz de \ncredere, violare de domiciliu, tulburare de posesie, abandon de familie), INFRAC}IUNI PENTRU CARE |MPCAREA PR}ILOR |NLTUR RSPUNDEREA PENAL, ACCIDENTE DE CIRCULA}IE, MALPRAXIS, LITIGII DE MUNC, PROTEC}IA CONSUMATORULUI, PROTEC}IA INTELECTUAL, EDUCA}IE {I |NV}MNT, etc. CU NOI VE}I REU{I CE V PROPUNE}I. ACCEPT DIALOGUL GSE{TE SOLU}IA REZOLV CONFLICTUL. Informarea [i eliberarea certificatului de informare sunt gratuite!!!! SPECIALI{TI |N ECONOMIE, cu titluri academice \n ]ar` [i str`in`tate precum [i atest`ri profesionale \n domeniul financiarcontabil, prest`m urm`toarele servicii: * Analiza economico-financiar`, studii de fezabilitare planuri de afaceri; * Expertize contabile judiciare [i extrajudiciare; * Evalu`ri patrimoniale [i bunuri mobile; * Misiuni de administrare [i arbitraje lichid`ri societ`]i; * Auditare societ`]i, fonduri europene; * Consultan]` economico-financiar`, drept comercial parte economic`; * Transformare, fuziune, dizolvare voluntar` societ`]i; * Comunicare [i rela]ii publice, resurse umane; * Management, contabilitate [i informatic` de gestiune. Rela]ii la tel/fax: 0232.218842, 0723.364346. ARHITECT, BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTUR, EFECTUEZ PROIECTARE CLDIRI, orice func]iune, documenta]ii autorizare DTAC, Planuri Urbanistice PUD, PUZ, PUG, Proiecte Tehnice PTh, Scenatii Siguran]` Foc, Amenajari Interioare, Detalii Execu]ie DE, Asisten]` Tehnic` AT., Consultan]` demarare investi]ii \n construc]ii, \ncepnd cu achizi]ionare teren. Practic pre]uri decente. Rela]ii la tel: 0726.132243, 0748.555733, 0770.673065.

CITA}II
Intimatele GODA IRINA [i BEINLICH NIETHMAN MARIANA PETRONELA cu ultim domiciliu cunoscut \n comuna / sat Schitu Duca, jud. Ia[i, PANTECUT MARILENA, PANTECUT MIRABELA IONELA [i PANTECUT GABRIELA cu ultim domiciliu cunoscut \n loc. Trgu Frumos, str. Cuza Voda bl. 14, sc. A, et. 2, ap. 14, jud. Ia[i \n calitate de mo[tenitoare, sunt citate \n data de 13 decembrie 2013, ora 09.00, la Tribunalul IA{I, Sec]ia Civil`, Complet Recursuri R 14, \n dosar 16.323/245/2008 avnd ca obiect partaj succesoral. ENU}A COSTEL/ BEATRICE, cu domiciliul \n Ia[i, bd. Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, parter, ap. 3, jud. Ia[i, sunt cita]i n calitate de pr]i, n dosarul nr. 25968/245/2013, avnd ca obiect ac]iune \n r`spundere contractual`, n data de 16.12.2013, ora 12.00, la Judec`toria Ia[i, cu sediul n str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. {on]u, Ia[i, Sec]ia Civil`, Camera Sala 1C, complet c 32f, reclamant` fiind S.C. SALUBRIS S.A., cu sediul n Ia[i, {os. Na]ional`, nr. 43, jud. Ia[i. S.C. MIGNONETTE SRL, cu sediul \n Ia[i, str. Duca Vod` nr. 4, bl. P5, et. 2, ap. 2 [i punct de lucru \n Ia[i, str. Izvor, bl. 629, reprezentat` prin d-na Iftime Carmen \n calitate de administrator, domiciliata \n Ia[i, str. Duca Vod` nr. 4, bl. P5, et. 2, ap. 2, este citat` \n calitate de prt`, \n dosarul nr. 16867/245/2013, avnd ca obiect cerere cu valoare redus`, \n data de 25.11.2013, ora 08:30, la Judec`toria Ia[i, cu sediul \n str. Gr. Ureche nr. 3, bl. Gh. {on]u, Ia[i, Sec]ia Civil`, camera Consiliu Civil, complet c 03, reclamant` fiind S.C. SALUBRIS S.A., cu sediul \n Ia[i, {os. Na]ional` nr. 43, jud. Ia[i.

VNZRI IMOBILIARE
TEREN pentru vile la intrarea \n IA{I [i \n comuna CEAHLU \n pozi]ie feeric`. Telefon. 0724.521788. TEREN - PARCELE, LA SCULENI: 4200 metri p`tra]i, la 200 de metri de Vama Sculeni, 5.000 metri p`tra]i [i 11.200 de metri p`tra]i, cu deschidere la Drumul European E583, aproape de Vama Sculeni. Pre] negociabil [i extrem de avantajos. Telefon: 0754.305189. INTRAVILAN 487 mp, cu utilit`]i, Ia[i Bularga, str. Atelierului nr. 5, aproape de Carrefour - Baza 3, CET - Autogara Eurovoiaj. 80 E/mp. Tel. 0768.344159.

LICITA}II
SC IL DIVINO IMPEX SRL, prin lichidator judiciar C.I.I. FILIP A. SANDA, anun]` organizarea la datele: 07.11.2013, 14.11.2013, 21.11.2013, 28.11 2013, 05.12.2013, 12.12.2013, 19.12.2013 [i ulterior dac` va fi cazul, ora 13,00 n conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006 actualizata ,a Codului de Procedura Civil`, n m`sura compatibilit`]ii, a licita]iei publice cu strigare pentru vnzarea activului- teren al societ`]ii debitoare, dup` cum urmeaz`: Nr. crt. 1. Denumire [i descriere activ aflat n patrimoniu: Teren intravilan,, situat n sat Vi[ani, com. Brnova, jud. Ia[i, sector cadastral nr. 15, parcela P7/14(1183/1/14) suprafa]`, 1000,00 mp nscris n C`r]ile Funciare ale com. Barnova. Pre]ul de pornire cu T.V.A. 7.440,00 EUR. Pre]ul de pornire a licita]iei pentru acest activ este de 26.642,40 lei (f`r` T.V.A.) 26,64 lei/mp. Pre]ul de pornire a licita]iei pentru acest activ este

PIERDERI
SC MADEINIASI SRL, J 22/144/2008, CUI 23071345 PIERDUT CERTIFICATE CONSTATATOARE PENTRU SEDIU SOCIAL {I ACTIVITA}I DESFA{URATE |N AFARA SEDIILOR.

CUMPRRI
Societate comercial` cump`r` urgent, \n rate, autoutilitar` DACIA 5 locuri sau provenien]` str`in`. Poate fi [i ne\nmatriculat`. Tel. 0726.844982. CREDIT AMANET cump`r` aur, argint, ceasuri, electronice, autoturisme [i diamante. Oferim pre]uri maxime. 0745.333222.

NOTIFIC~RI
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven]` Filip A. Sanda, cod de identificare fiscal` 20084650, cu sediul social n Ia[i, cart. Nicolina II, str. Frumoasa nr. 16, bl. 639, sc. A, et. 1, ap. 1, jude]ul Ia[i, nregistrat \n tabloul practicienilor \n insolven]` sub nr. 829/22.09.2003, n RFO - I -1392, , tel/fax 0232/241596, 0332/806654, 0742671391, e-mail

LOCURI DE MUNC
Angaj`m o doamn` serioas`, activ`, educat`, calm`, eventual cu studii superioare sau fost` \nv`]`toare / educatoare, care s` se ocupe cteva ore pe zi, dup`-amiaza, de un copil \n vrsta de 5 ani. De asemenea, angaj`m o doamn` pentru cur`]enie \n casa. Cerem

|NCHIRIERI
Caut camer` de c`min/garsonier` pentru 1 persoan`, pe termen lung. Tel: 0745.786503.

MEDIU
Titular proiect: ORA{ PODU ILOAIEI anun]` publicul interesat asupra depunerii solicit`rii de emitere a acordului de mediu

CUMPARAM ULEI ALIMENTAR UZAT!


Este importanta recuperarea uleiului alimentar uzat si predarea acestuia catre o societate autorizata intrucat: 1) aruncat in canalizare poate forma blocaje 2) este toxic intrucat con]ine compusi cancerigeni; 3) este valorificabil, fiind o componenta importanta in fabricarea biodiesel-ului;

Luni-Vineri 800-2030, Smb`t` 800-1900, Duminic` 900-1800

Ia[i, {os. Na]ional` 194,


0232.233.242, 0232.233.233

CUM RECUPERAM ULEIUL UZAT?


Foarte simplu! Se scurge uleiul intr-o sticla sau bidon de plastic cu posibilitate de inchidere (capac), sau in recipientii pusi la dispozitie gratuit de catre societatea noastra.

CUM IL VALORIFICAM?
online direct de pe site-ul nostru accesand linkul: http://www.globalecocenter.ro/formular-comanda-online/ - mail: office@global-ecocenter.ro - telefonic: 0232/21 31 91, 0740/231 862

CUM PREDAM ULEIUL UZAT?


1) in urma unei comenzi telefonice sau mail, colectarea va fi efectuata in cateva ore de catre echipele noastre mobile; 2) prin predare personala la unul din depozitele noastre: Depozit Horpaz: Sos. Iasi Ciurea km.10, Com. Miroslava, jud. Iasi

Editor - Constantin Mazilu Redactor [ef - Magda Olteanu Redactor [ef adjunct - C`t`lin Boacn`, Florin Briaur Social / S`n`tate - Alina Acsinte, Narcis Pohoa]` Educa]ie / Cultur` - Valentin Hu]anu Administra]ie Locala / Politic - Vlad Rotaru, Vlad Alexa, Silviu Bordeianu Infrac]ional - Ana Oleinic Economic - Vasile Miron, Raluca Zamisnicu Corectur` - Luciana Ungureanu Editor [tiri online - Ioana Costea, M`d`lina Mih`il` Video reporteri - Ciprian Boboc, Narcis Petre Fotoreporter - Gheorghe Neam]u PR & MARKETING - Emilia Lupu Difuzare - Andrei Alexa

Subredac]ia Pa[cani - Petric` Preda, C`t`lin Mih`il` Redac]ia: Ia[i, Calea Chi[in`ului nr. 22 Tel.: 213.598; Fax: 216.277; Mobil: 0788.313.620 e-mail: stiri@bzi.ro
Materialele publicate \n cotidianul BUN ZIUA IA{I, la rubrica BURSA BRFELOR sunt simple pamflete jurnalistice [i trebuie interpretate ca atare. Orice asem`nare cu realitatea poate fi pur \ntmpl`toare. Materialele de pres` care apar \n cotidianul BUN ZIUA IA{I cu simbolul T trebuie considerate pamflete [i tratate ca atare Cotidianul BUN ZIUA IA{I folose[te serviciile Agen]iei Mediafax Cotidianul BUN ZIUA IA{I este membru fondator al Uniunii Na]ionale a Presei Locale (UNPL) ISSN 1844 4350

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

Acum s\ v\ vedem! CSMS d\ examen pentru Liga I la Berceni


ACS Berceni - CSMS Ia[i, \n etapa 12 din Seria I, a ligii secunde de fotbal Partida, extrem de important` \n ecua]ia promov`rii, se va disputa ast`zi, de la ora 14.00, \n direct la Digi Sport 1 Antrenorul Marius L`c`tu[ nu va putea conta ast`zi pe Cioranu, Vladu [i B`dic, to]i trei fiind accidenta]i
Dup` victoria reconfortant` ob]inut` \n fa]a ultimei clasate din liga secund` (4-1 cu Dun`rea Gala]i), pentru fotbali[tii de la CSMS Ia[i urmeaz` dou` partide infernale \n care vor trebui s` dovedeasc` dac` merit` s` promoveze \n Liga I. Ast`zi, de la ora 14.00, \n direct la Digi Sport 1, CSMS joac` \n deplasare cu ACS Berceni, iar smb`t` diminea]`, \n Copou va urca forma]ia Gloria Buz`u. Primul examen, poate [i cel mai important, este meciul de ast`zi cu Berceniul, echip` preg`tit` de fostul dinamovist Marin Dragnea, care este clasat` pe locul 3 \n clasamentul la zi, cu doar un punct \n spatele CSMS Ia[i. Tocmai pentru c` acest joc este extrem de important (Berceniul va intra \n play-off [i astfel acest rezultat va conta [i pentru partea a doua a sezonului), conducerea CSMS Ia[i a decis s` fac` deplasarea spre capital` \nc` de luni, cu dou` zile \naintea meciului. Pn` acum, \n clasamentul play-off-ului (\n care au fost luate \n calcul numai rezultatele \nregistrate \ntre primele 6 forma]ii), FC Clinceni este pe locul \nti, cu 9 puncte (din 4 jocuri). Pe locul secund este clasat` Rapidul - 6p (5 jocuri), urmat` de Unirea Slobozia - (5p - 5 jocuri), CSMS Ia[i - (4 p - 3 jocuri), Gloria Buz`u - (3p - 3 jocuri) [i ACS Berceni - (3p - 4 jocuri). Practic, dac` ie[enii vor \nvinge ast`zi la Berceni, nu doar c` vor putea urca pe primul loc \n clasamentul din play-off, dar vor \ncurca serios [ansele de promovare ale ilfovenilor. Att antrenorul Marius L`c`tu[, ct [i pre[edintele Florin

SPORT
Miercuri, 6 noiembrie

Finala din grupe! Steaua \[i joac` \n Elve]ia viitorul european

Prunea au anun]at c` echipa din Copou merge la victorie ast`zi, \n pofida absen]ilor din lot. B`dic, Vladu [i Cioranu sunt accidenta]i [i nu au mai f`cut deplasarea spre capital`. Ne a[teapt` un meci foarte important la Berceni, pentru noi este important s` acumul`m puncte. Ne dorim maximum din acest meci, mergem s` c[tig`m. Respect`m adversarul, dar totul depinde de modul cum vom evolua noi. Niciodat` nu vom merge s` ob]inem un punct, vrem s` lu`m toate cele trei puncte n acest meci, a declarat antrenorul Marius L`c`tu[. {i pre[edintele Florin Prunea a anun]at c` ie[enii au ca obiectiv s` ia toate cele trei puncte din meciul de ast`zi de la Berceni: Va fi un meci foarte greu pentru noi, ntlnim o echip` puternic`, constant`. Vrem s` ob]inem toate cele trei puncte.

Minerul Motru - FC Bihor Oradea (ora 14.00), FC Olt Slatina - FC UTA Arad (ora 14.00), CS Universitatea Craiova - CSM Rmnicu Vlcea (ora 17.00), ASA Trgu Mure[ - Gloria Bistri]a (ora 20.00). CSU Craiova este lider cu 18 p., urmat` de Gloria Bistri]a, 17 p., FCU Craiova, 16 p., CSM Rmnicu Vlcea, 15 p., ASA Trgu Mure[, 13 p., Metalul Re[i]a, 13 p., Olimpia Satu Mare, 13 p., etc. Pagin` realizat` de Florin BRIAUR florinb@bzi.ro

Programul etapei
Seria I (ora 14.00): Rapid CFR Suceava - Rapid Bucure[ti, Dun`rea Gala]i - Farul Constan]a, ACS Berceni - CSMS Ia[i, Unirea T`rlungeni - CF Br`ila, SC Bac`u - CSM Unirea Slobozia, Gloria Buz`u - FC Clinceni (ora 18.00). Seria II: Metalul Re[i]a - FC Universitatea Craiova (ora 14.00), Olimpia Satu Mare - CS Mioveni (ora 14.00),

1. FC Clinceni 2. CSMS Iasi 3. ACS Berceni 4. Rapid Bucuresti 5. Unirea Slobozia 6. Gloria Buzau 7. Farul Constanta 8. SC Bacau 9. CF Braila 10. CFR Suceava 11. Unirea Tarlungeni 12. Dunarea Galati

9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 9 9

6 6 5 5 4 3 4 2 2 1 1 0

2 1 3 3 4 5 1 2 2 4 3 2

1 2 1 1 2 1 4 5 5 5 5 7

22-11 17-9 15-8 12-8 15-13 11-6 8-11 12-15 12-19 9-19 5-9 11-21

20 19 18 18 16 14 13 8 8 7 6 2

O noapte cumplit` pentru Juventus [i {ahtior


Mircea Lucescu are via]` grea \n Liga Campionilor. Dup` un \nceput foarte bun, cu 4 puncte \n dou` etape, {ahtior Done]k a scos doar un punct din dubla cu Bayer Leverkusen. Asear`, ucrainienii au ob]inut doar o remiz`, scor 0-0, cu Leverkusen, la cap`tul unei partide pe care au dominat-o de la un cap`t la altul. |n cel`lalt meci din Grupa A, Manchester United a terminat la egalitate, \n Spania, cu Real Sociedad. |n Grupa B, derby-ul serii, Juventus Real Madrid s-a terminat 2-2, [i cum FC Copenhaga a \nvins Galatasary Istanbul cu 10, italienii sunt pe ultimul loc \n grup` [i au [anse din ce \n ce mai mici s` ajung` \n optimile Ligii. Cu romnul Pantilimon \ntre buturi, Manchester City a reu[it scorul serii, \nvingnd pe TSKA Moscova, cu 5-2. |n aceea[i grup`, Bayern Munchen a \nvins la limit`, scor 1-0, \n deplasarea de la Plzen [i devine prima echip` calificat` \n optimi. Rezultatele complete \nregistrate asear` Grupa A: {ahtior Done]k - Bayer Leverkusen 0-0 Real Sociedad - Manchester United 0-0 Grupa B: Juventus Torino - Real Madrid 2-2 (Vidal 41 - penalty, Llorente 65 - Cristiano Ronaldo 52, Bale 60) FC Copenhaga Galatasaray 1-0 (Braaten 6) Grupa C: Paris Saint-Germain - Anderlecht 1-1 (Ibrahimovic 70 - De Zeeuw 68) Olympiakos - Benfica 1-0 (Manolas 13) Grupa D: Manchester City - CSKA Moscova 5-2 (Aguero 3 - penalty, 21, Negredo 30, 51, 90+3 - Doumbia 45+1, 71 - penalty) Viktoria Plzen - Bayern Munchen 0-1 (Mandzukic 65) Programul meciurilor de ast`zi (ora 21.45) Grupa E: Chelsea - Schalke 04 FC Basel Steaua, Digi Sport 1, TVR1 [i Dolce Sport Grupa F: Borussia Dortmund - Arsenal, Digi Sport 3 Napoli - Olympique Marseille Grupa G: Zenit St. Petersburg - FC Porto - ora 19:00, Digi Sport 2 Atletico Madrid - Austria Viena Grupa H: Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow FC Barcelona - AC Milan, Digi Sport 2

Halep poate p`trunde n TOP 10 n primele dou` luni din 2014!


Simona Halep s-a impus la Turneul Campioanelor de la Sofia [i [i-a adjudecat astfel cel de-al [aselea titlu din 2013. Sportiva noastr`, n vrst` de 22 de ani, a acumulat 3.335 de puncte [i a urcat 3 locuri n topul WTA, pn` pe 11. Pozi]ia actual` a Simonei Halep este a treia cea mai bun` clasare pentru o sportiv` din Romnia, dup` Irina Sprlea (7 WTA n 1997) [i Virginia Ruzici (8 WTA n 1979). Simona va ncepe anul 2014 de pe locul 11 WTA, la 185 de puncte distan]` de TOP 10. Pozi]ia a zecea n clasament este ocupat` n acest moment de Caroline Wozniacki. Daneza are 3.520 de puncte, ns` avantajul este fragil, avnd n vedere punctele pe care le are de ap`rat. n debutul anului viitor, mai exact pn` la Indian Wells, turneu care se va desf`[ura la nceputul lui martie, Simona are toate [ansele s` o devanseze pe Wozniacki [i s` p`trund`, pentru prima dat` n carier`, n TOP 10 WTA. Sportiva noastr` are de ap`rat 144 de puncte n acest interval, n timp ce sportiva danez` nu mai pu]in de 766 de puncte. Situa]ia se va schimba radical ncepnd din luna mai a anului viitor. Simona va trebui s`-[i apere cele aproximativ 3.500 de puncte acumulate n 2013, iar primul obstacol va fi la Roma. Acolo, sportiva noastr` va avea de ap`rat 425 de puncte, dup` ce a ajuns n semifinale n acest an. Pn` atunci ns`, Halep are toate [ansele s` fac` parte din TOP 10 WTA. 2014 va fi un an mai dificil dect anul acesta, pentru c` am de ap`rat foarte multe puncte, dar vreau doar s` iau pl`cerea, ca [i anul acesta, [i s` joc relaxat`, a recunoscut Simona Halep.

A sosit ora adev`rului pentru Steaua! |n aceast` sear`, de la ora 21.45, (\n direct la TVR 1, Digi Sport [i Dolce Sport), Steaua Bucre[ti va juca \n Elve]ia cu FC Basel, un meci vital pentru calificarea \n prim`vara european`. Dup` primele trei etape din Grupa E a Champions League, steli[tii au un singur punct, cel ob]inut \n tur cu Basel. De altfel, FC Basel - Steaua va fi un meci n care ambele echipe vizeaz` cele 3 puncte. Elve]ienii vor s` se califice n optimile Ligii Campionilor, astfel c` vor aborda meciul de ast`zi doar la victorie. Dac` o vor nvinge pe Steaua, ei ar avea asigurat locul 3 n grup` [i ar continua n cel mai r`u caz n Europa League. Romnii au [i ei nevoie de o victorie pentru c` sunt la 3 puncte de Basel, iar n cazul unui e[ec ar fi practic elimina]i din Europa. Ambele echipe au remizat n acest weekend n campionat, Aarau-Basel 1-1 [i Corona-Steaua 1-1, dar fiind n continuare lidere. Cu siguran]` juc`torii vor fi mult mai motiva]i dect n meciul precedent din Liga 1, pentru c` partida din Elve]ia este ultima [ans` de a se califica n prim`vara european`. Obiectivul Stelei este de a c[tig ast`zi, iar n etapa urm`toare s` o nving` pe Schalke 04 pe National Arena. Mergem la Basel s` ne facem jocul, pentru c` suntem n dezavantaj ca num`r de puncte [i atunci suntem condamna]i s` for]`m victoria. Trebuie s` c[tig`m cu

orice pre] la Basel pentru a mai spera la prim`vara european`. {tim c` Basel este o echip` foarte bun`, care st` bine n teren [i care face foarte bine [i faza ofensiv`. La Bucure[ti ne-au creat ceva probleme, dar cred c` au f`cut un joc defensiv. Dup` ce am primit gol, am stat mai mult n preajma careului lor [i am dat [i golul egalizator, a declarat italianul Federico Piovaccari. Mijloca[ii Ionu] Neagu, Gabriel Iancu [i Adrian Cristea nu au f`cut deplasarea n Elve]ia. Neagu este accidentat, Iancu pedepsit de conducere, iar Cristea (cu o presta]ie slab` la Bra[ov) nu a intrat n vederile lui Lauren]iu Reghecampf pentru acest meci. n schimb antrenorul l-a convocat pe Mihai Pintilii, ref`cut dup` accidentarea de la meciul tur cu Basel din 22 octombrie. De[i a jucat 22 de minute la Bra[ov, atacantul Stefan Nikolic, care a revenit dup` o accidentare, nu poate juca, nefiind inclus pe lista UEFA. Echipa probabil`: T`t`ru[anu - Varela, Szukala, Gardo[ - Georgievski, Bourceanu, Pintilii, Latovlevici - Chipciu, Piovaccari, Cr.T`nase. Antrenor: Lauren]iu Reghecampf Clasament Grupa E: 1. Chelsea Londra - 6p, 2. Schalke 04 - 6p, 3. FC Basel - 4p, 4. Steaua Bucure[ti - 1p. Ast`zi (ora 21.45): FC Basel - Steaua, Chelsea - Schalke 04 Etapa viitoare (26 noiembrie): Steaua - Schalke 04, FC Basel - Chelsea

A \nceput r`zboiul! Mitic` Dragomir \l atac` pe Gic` Popescu


Pre[edintele LPF, Dumitru Dragomir, a sus]inut o conferin]` de pres`. Oficialul Ligii a dezv`luit motivele pentru care nu l va sus]ine pe Gic` Popescu la alegerile pentru [efia FRF, din 2014. Atta timp ct l-am sim]it aproape c` este amicul meu, normal c` am dat declara]ii la televizor [i-l sus]ineam [i pentru c` sunt prieten cu Giovani Becali. Pentru Giovani binen]eles c` l-am sus]inut [i pentru Mircea Sandu, care mi-a zis s`-l sus]in pe Gic` Popescu. Dac` am v`zut c` el vrea schimbarea mea... l apreciez, a fost un mare sportiv, dar att. El n-a rezistat la UEFA 6 luni. i doresc succes, dar nam s` mai vorbesc de el, a declarat Dumitru Dragomir, ntr-o conferin]` de pres`. Corleone este convins c` lui Gic` Popescu i va fi mult mai greu s` ajung` [ef la Federa]ie, f`r` sus]inerea sa. Pentru binele fotbalului e normal s` conlucr`m. Nu-l voi mai sus]ine ns`. Eu eram una din piesele importante din alegeri pentru Gic` Popescu. Sunt o pies` puternic` pentru oricine concureaz` la Federa]ie. Nu pot s` influen]ez, doar pot s` ajut. Eu mi-a[ dori s` pot s` influen]ez alegerea mea, dar nici asta nu pot. Nam s` sus]in pe nimeni, dar nu-l voi mai sus]ine pe el. Eu l-am apreciat pe Gic` Popescu ca sportiv, dar e ultima dat` cnd mai vorbesc despre acest lucru. Nul sus]in, dar nici nu fac altceva, a mai spus Dragomir.

Cafeneaua cu specific libanez, un ambient perfect dimineata pentru o cafea si mic dejun, pentru intalniri de afaceri, iar seara pentru o narghilea cu diferite arome, pune la dispozitia clientului gustari calde si sandvisuri. Rezervari la nr. de tel.: 0232-222229.
www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume

EXPRES
Miercuri, 6 noiembrie

Grav accident rutier provocat de so]ia unui cunoscut afacerist ie[ean

Afaceristul arestat de poli]i[ti rupe t\cerea! Declara]iile sunt incendiare


Ionu] Budescu Palia, administratorul pensiunii de patru stele La Palia, a refuzat s` participe, ieri, la reconstituire Poli]i[tii erau preg`ti]i s` \l duc` la casa de amanet din cartierul Alexandru cel Bun, iar proprietarii au \nchis societatea, tocmai pentru ca reconstituirea s` nu fie \ntrerupt` Tn`rul de 27 de ani a transmis un mesaj prin avocata sa
Tn`rul de 27 ani, arestat preventiv la sfr[itul s`pt`mnii trecute, a fost dus ieri la audieri, la Serviciul de Investiga]ii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Ia[i. Ionu] Palia Budescu, administratorul pensiunii de patru stele din Bucium, La Palia, a fost \nso]it la audieri de avocata sa [i, \n fa]a camerelor de luat vederi, a refuzat s` fac` declara]ii. Cu poli]i[tii a stat, \ns`, de vorb`, [i a sus]inut cu t`rie c` nu este vinovat. Mai mult dect att, a refuzat s` participe la reconstituirea faptei, tocmai pentru c` sus]ine c` nu are nicio leg`tur` cu jaful dat la casa de amanet Corelia din cartierul Alexandru cel Bun, din noaptea de 9 spre 10 iulie a.c. Nu am nimic de spus, a declarat Ionu] Palia Budescu. Nu d`m declara]ii la acest moment. Clientul meu nu a fost implicat \n nicio spargere. Este un dosar \n curs de solu]ionare [i la momentul oportun ve]i afla toate detaliile care v` intereseaz`, a ad`ugat Ioana Grigora[, avocata tn`rului. pe angajatele casei de amanet Corelia, cum vin [i pleac` de la serviciu, de pe cealalt` parte de strad`, cu ajutorul unei camere video performante marca Sony. Astfel, cei trei ar fi aflat codul de la sistemul de alarm`, ar fi p`truns cu u[urin]` \n incinta societ`]ii [i ar fi plecat la fel de u[or cu aproape dou` kilograme de aur, \n valoare de 187.000 de lei. Au amanetat bijuteriile \n case de amanet din toat` ]ara [i au \nceput s` cheltuie banii pe c`l`torii \n ]ar`, cadouri [i hoteluri de lux. Poli]i[tii au reu[it s` o identifice, \n prim` instan]`, pe Roxana Asofie, iubita unuia dintre autori, pe care au acuzat-o de t`inuire, tocmai pentru c` [tia modul \n care trei trei au f`cut rost de bani. La scurt timp au fost prin[i [i George Ceau[u, \n Constan]a, [i Viorel Ursu, \n Lespezi. Administratorul pensiunii din Bucium a fost identificat ultimul [i a fost s`ltat de poli]i[ti tocmai cnd \ncerca s` fug` din ]ar`, prin Vama Bor[. Dup` identificarea celor trei, anchetatorii au organizat trei perchezi]ii, una \n Constan]a, iar alte dou` \n Ia[i, \ntr-un apartament de pe {oseaua Na]ional` [i la pensiunea La Palia. Oamenii legii au ridicat acte, cutii de bijuterii, [i chiar una din bijuteriile furate. Poli]i[tii din Ia[i au fost sprijini]i \n anchet` [i de poli]i[ti din cadrul Inspectoratelor de Poli]ie din Neam] [i Constan]a. Ana OLEINIC

Carambol cu trei autoturisme implicate [i o persoan` r`nit`, ieri diminea]`, \n jurul orei 11.00, pe strada Silvestru. Accidentul rutier a fost produs de la Raluca Fiterman, director executiv al Spitalului privat Arcadia, de pe strada Cicoarei, so]ia miliardarului Dan Fiterman. Aceasta se afla la volanul bolidului s`u de lux, Porsche Cayenne, \n momentul \n care a ie[it de pe o strad` lateral` f`r` s` opreasc` sau s` acorde prioritate. Femeia, \n vrst` de 31 de ani, a intrat \n coliziune frontal` cu un autoturism marca Toyota, care circula regulamentar. Impactul a fost att de violent, \nct autoturismul Toyota a fost proiectat pe contrasens [i a lovit un microbuz de transport marf`. Conduc`toarea autoturismului Porsche nu a oprit [i

nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism Toyota, care circula regulamentar. Acesta din urm` a fost proiectat \ntr-un alt autoturism. |n urma impactului, a rezultat r`nirea [oferului autoturismului Toyota, Constantin N., \n vrst` de 31 de ani, a declarat subinspector Alexandru Chelaru, purt`tor de cuvnt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i. Victima a primit \ngrijiri de specialitate la fa]a locului, dup` care a fost transportat` la Spitalul Sf. Spiridon pentru investiga]ii am`nun]ite [i tratament. To]i cei trei conduc`tori auto au fost testa]i alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Raluca Fiterman s-a ales cu dosar penal de v`t`mare corporal` din culp` [i a r`mas f`r` permis de conducere. Ana OLEINIC

Detaliile care \l incrimineaz`


Anchetatorii spun, \ns`, c` au dovezi clare despre implicarea lui \n jaful de la casa de amanet. Ionu] Palia Budescu, \mpreun` cu George Ceau[u [i Viorel Ursu, le-ar fi filmat timp de cteva zile

Avertizare de vreme sever\


Dup` mai multe zile \n care temperatura aerului a atins chiar [i 20 de grade Celsius, \n perioada urm`toare, ie[enii vor avea parte de o vreme \nchis`, temperaturi mai sc`zute [i precipita]ii din abunden]`. Speciali[tii Administra]iei Na]ionale de Meteorologie au emis recent o avertizare de vreme sever` pentru aproape toate regiunile ]`rii \n care vor fi prezente ploi moderate cantitativ, ninsori [i intensific`ri ale vntului. Aceste fenomene \[i vor face sim]it` prezen]a \ncepnd de ast`zi, ora 10.00 [i pn` mine, ora 10.00. n intervalul men]ionat, temporar va ploua, n cursul zilei ndeosebi n sudvestul, centrul [i nordul ]`rii, iar spre sear` [i noaptea, cu prec`dere n est, sud-est [i n zona montan`. Cantit`]ile de ap` vor dep`[i local 15-20 de litri pe metru p`trat [i izolat 30-35 litri pe metru p`trat. La munte, ndeosebi n Carpa]ii Meridionali [i Orientali, precipita]iile vor fi [i sub form` de lapovi]` [i ninsoare, iar vntul va sufla tare pe creste, cu rafale de peste 80 kilometri pe or`. Intensific`ri ale vntului se vor semnala [i n celelalte zone, cu viteze ce vor dep`[i 55-60 kilometri pe or`, se arat` \n nota emis` de Administra]ia Na]ional` de Meteorologie. Vlad ROTARU vladr@bzi.ro

A scos la imprimant` bancnote de cte 100 de dolari


Un b`rbat \n vrst` de 36 de ani s-a ales cu dosar penal dup` ce a fost prins de poli]i[ti cu trei bancnote false. Ioan S`ndulache se afla \n fa]a unui magazin alimentar non-stop, \n noaptea de luni spre mar]i, [i num`ra mai multe bancnote. |n momentul \n care a v`zut o patrul` de poli]ie, s-a panicat [i a \ncercat s` fug`. Poli]i[tii din cadrul Sec]iei 6 au observat gestul [i l-au luat la \ntreb`ri. n noaptea de 04/05.11.2013, la ora 00:00, patrula de siguran]` public` din cadrul Sec]iei 6 Poli]ie, n timp ce se afla n exercitarea atribu]iilor de serviciu pe strada Mircea Cel B`trn, s-a sesizat cu privire la o persoan` cu un comportament suspect. Sa procedat la legitimarea acestuia, iar \n urma controlului corporal efectuat, asupra b`rbatului au fost g`site trei bancnote, avnd valoarea de 100 de dolari americani fiecare, iar la examinarea acestora s-a observat faptul c` au aceea[i serie [i nu prezint` toate elementele de siguran]`, a declarat Anca V\jiac, purt`tor de cuvnt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Ia[i. La audieri, b`rbatul a spus doar c` inten]iona s` mearg` la cump`r`turi, f`r` s` precizeze \ns` [i ce anume vroia s` cumpere cu bancnotele false sau unde voia s` \ncerce s` le schimbe. Cercet`rile au ar`tat c` bancnotele fuseser` scoase la imprimant`. Acestea au fost ridicate n vederea cercet`rilor, iar pe numele suspectului s-a ntocmit dosar penal sub aspectul s`vr[irii infrac]iunii de falsificare de monede sau alte valori. Ana OLEINIC

Bursa br felor
dat seama c` se \ndreapt` spre o condamnare mai sigur` ca moartea, Bazil Arestoaie a g`sit solu]ia salvatoare. S`-l [p`guiasc` pe cel care urmeaz` s` efectueze expertiza economic` \n acest dosar. Bazil Arestoaie ar fi strns deja o sum` de bani \nsemnat` ca s`-l mul]umeasc` pe expertul care va fi obligat s`l scoat` mai alb ca z`pada. Cic` rectora[ul s-ar fi l`udat deja \n diferite cercuri c` treaba este ca [i rezolvat`... pe ct \l d` de gol numele. {i pentru c` n-a stat prea mult la filozofii [i poezii cu ele, a trecut direct \n ac]iune, bolmojind ni[te bancuri proaste, inventate pe loc. Pi[c`turile de fund au urmat dupe finalizarea cafelelor [i implicit dupe plecarea babelor de acolo... alea brfitoare.

Un tn\r de 30 de ani [i-a pus gtul pe calea ferat\


Un gest sinuciga[ i-a cutremurat pe localnicii din localitatea Lunca[i, comuna H`l`uce[ti, \n cursul zilei de ieri, \n jurul prnzului, cnd un b`rbat a ales o metod` cumplit` pentru a-[i pune cap`t zilelor. Andrei Alexandru Ionu], \n vrst` de 30 ani, din localitatea Ro[iorii de Vede, jude]ul Teleorman, a decis s` se sinucid`, motiv pentru care [i-a pus gtul pe calea ferat`. Mecanicul de pe trenul InterCity Bucure[ti Suceava Nord l-a v`zut cum se a[eaz`, dar nu a putut opri la timp. Mecanicul a zis c` a v`zut cum tn`rul \[i pune gtul pe calea ferat` [i a[teapt` s` treac` trenul. Nu ai cum s` opre[ti un tren pe o distan]` mic`, de doar cteva sute de metri. {i-a pus gtul pe calea ferat`, iar \n ciuda eforturilor, acesta nu a putut frna la timp. Tn`rul a fost decapitat \ntr-o clip`. E clar c` a vrut s` se omoare [i nu a fost vorba despre un accident, au spus anchetatorii aduna]i la fa]a locului. Urmeaz` s` se stabileasc` motivele pentru care b`rbatul a recurs la acest gest. |n jurul orei 14.00, trupul a fost transportat la Institutul de Medicin` Legal` Ia[i (IML), \n vederea efectu`rii necropsiei. C`t`lin MIHIL

Un patron de lux din trgu Ie[ilor arde banii la p`c`nele


Vigilente [i cu benoaclele bine a]intite, babele brfitoare l-au surprins la p`c`nele taman pe cel mai de lux patron din trgu Ie[ilor. Ia[te vorba despre C`c`lin Topora[cu, patronul de ferma de taximetrie Lux Toxi. Nenea cic` f...e bani mul]i la p`c`nelele de prin zona Bularga mai \n fiecare zi. Rd pn` [i copchiii de el cnd \l v`d mereu c` \[i sun` angaja]ii s`-i mai aduc` bani sau cnd \i roag` pe administratorii de s`li s`-l treac` la caiet. To]i [tiu c`-i solvabil [i-l mai las` s` joace pe datorie. Poate, \ntr-o zi, dac` o ]ine tot a[ea, va agiunge s`-[i joace [i ferma la aparate. Cine [tie?

Mare dec`nete de facultate, comisionar pentru secretare Rectorul de la Umefeu a fost interceptat \ntr-un nou caz bomb`
Babele au aflat o enforma]ie cald` despre ultima prostie comis` de rectorul Bazil Arestoaie, de la Umefeu. Cic` dupe ce dosarul lui de corup]iune s-ar fi \ntors la parchet, rectora[ul [i-a f`cut un plan de b`taie pentru a reu[i s`-i schimbe parcursul. Pentru c` [i-a Pentru c` n-are nicio [ans` s` se fac` pl`cut \n colectiv, mai marele dec`nete de la facultatea de filozofare [i [tiin]e pulitice a \nceput s` le care cafele la secretare. Ieri, pe holurile tenebroase de la facultatea, decanul Gavripu] ducea o tav` cu vreo zece cafele c`tre distinsele secretare [i colege. Cic` [i-a propus s` le ]in` treze ca s` vad` c` de fapt el este b`iat bun, deosebit, cu suflet mare, [i nu este att de arogant

www.bzi.ro \]i spune \n timp real ce se \ntmpl` \n Ia[i, \n ]ar` [i \n lume