Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.

128 din 29 iunie 2006 MODUL de completare a Declaraiei privind TVA I. DISPOZIII GE E!ALE Formularul Declaraiei pri ind !"A este ela#orat $n #a%a pre ederilor !itlului III al &odului 'iscal (!axa pe aloarea ad)u*at)+ nr.1,1-./III din 10.12.1990 1Monitorul Oficial, 25 martie 2005, ediie special2. O#li*aia de pre%entare pentru 'iecare perioad) 'iscal) a Declaraiei !"A este pus) $n sarcina su#iecilor impo%a#ili speci'icai la art.9, lit.a2 3i4sau lit.c2 din !itlul III al &odului 'iscal. Declaraia pri ind !"A se $ntocme3te pe un 'ormular o'icial $n #a%a datelor re'lectate $n 5e*istrele de e iden) a li r)rilor 3i procur)rilor pentru perioada 'iscal) respecti ) 3i se pre%int) la inspectoratul 'iscal de stat teritorial6 unde este $nre*istrat su#iectul impo%a#il6 nu mai t$r%iu de ultima %i a lunii care urmea%) dup) $nc7eierea perioadei 'iscale pentru care aceasta se pre%int). 8n declaraia pre%entat)6 o#li*atoriu se indic) toate rec7i%itele su#iectului impo%a#il cu !"A6 pre )%ute de 'ormular6 precum 3i perioada 'iscal) pentru care se pre%int) declaraia6 clasi'icaia eniturilor #u*etare 3i data pre%ent)rii acesteia la inspectoratul 'iscal de stat teritorial. "eridicitatea in'ormaiei pre%entate $n Declaraia pri ind !"A se con'irm) prin semn)turile conduc)torului 3i a conta#ilului 3e' 3i 3tampila $ntreprinderii. &orect)ri 3i radieri la completarea Declaraiei pri ind !"A nu se admit. II. MODUL DE "OMPLETA!E Perioada #i$cal% 9 se completea%) su# 'orm) de cod cu urm)torul 'ormat: LL&AAAA6 unde: LL 9 indic) num)rul lunii calendaristice ce corespunde perioadei 'iscale pentru care se pre%int) declaraia; AAAA 9 indic) anul respecti . <xemplu: $n declaraia 'iscal) pentru luna iunie 2006 $n ru#rica (perioada 'iscal)+ se a indica 0642006. 'n (o)a * se indic) aloarea li r)rilor de m)r'uri6 ser icii impo%itate la cota standard6 inclusi : . aloarea li r)rilor de m)r'uri6 ser icii e'ectuate pe teritoriul 5epu#licii =oldo a; . sumele primite ca plat) anticipat) 1$n a ans2 pentru aceste li r)ri. 'n (o)a + se indic) suma !"A calculat) de la aloarea li r)rilor re'lectate $n #oxa 1.
[Un alineat exclus prin Ordinul IFPS nr !"5 din #$ 0% 20#0, &n 'i(oare 0! 0" 20#0)

'n (o)a , se indic) aloarea li r)rilor de m)r'uri 3i ser icii pentru care6 con'orm le*islaiei $n i*oare6 este pre )%ut) aplicarea !"A la cota redus)6 inclusi : . aloarea li r)rilor de m)r'uri 3i ser icii6 impo%itate la cota redus) a !"A; 9 sumele primite ca plat) anticipat) 1$n a ans2 pentru aceste li r)ri. 'n (o)a - se indic) suma !"A calculat) de la aloarea li r)rilor re'lectate $n #oxa >. 'n (o)a . se indic) aloarea li r)rilor de m)r'uri 3i ser icii pentru care6 con'orm le*islaiei $n i*oare6 este pre )%ut) aplicarea cotei %ero a !"A6 cu excepia pl)ilor primite ca plat) anticipat) 1$n a ans2 pentru aceste li r)ri. 'n (o)a / se indic) aloarea li r)rilor de m)r'uri 3i ser icii scutite de !"A6 con'orm le*islaiei $n i*oare6 cu excepia pl)ilor primite ca plat) anticipat) 1$n a ans2 pentru aceste li r)ri.

'n (o)a 0 se indic): . aloarea ser iciilor importate; . aloarea acti elor nemateriale importate6 care con'orm normelor le*ale nu se declar) la Ser iciul "amal; . aloarea ser iciilor6 ener*iei electrice6 ener*iei termice6 *a%elor naturale6 apei li rate6 procurate de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe teritoriul 5epu#licii =oldo a 3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar6 care con'orm normelor le*ale nu se declar) la Ser iciul "amal. 'n (o)a 1 se indic) suma !"A calculat) de la aloarea ser iciilor6 acti elor nemateriale6 m)r'urilor re'lectate $n #oxa 0. 'n (o)a 2 se indic) sumele !"A a?ustate $n ca%ul $n care $n perioadele 'iscale precedente au 'ost comise erori $n re'lectarea !"A a'erente li r)rilor e'ectuate. 'n (o)a *3 se indic) olumul total al li r)rilor e'ectuate $n perioada *estionar)6 constituit din suma indicilor din #oxele 16 >6 -6 6. 'n (o)a ** se indic) suma !"A a'erent) li r)rilor de m)r'uri6 ser icii e'ectuate $n perioada *estionar)6 constituit) din suma indicilor din #oxele 26 ,6 9. 'n (o)a *+ se indic) aloarea m)r'urilor 3i ser iciilor procurate pe teritoriul 5epu#licii =oldo a 'olosite pentru des')3urarea acti it)ii de $ntreprin%)tor6 cu excepia procur)rilor e'ectuate de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe teritoriul 5epu#licii =oldo a 3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar. 'n (o)a *, se indic) suma !"A pentru procur)rile de m)r'uri 3i ser icii e'ectuate pe teritoriul 5epu#licii =oldo a6 determinate $n #oxa 12 care $n con'ormitate cu pre ederile art.102 al &odului 'iscal6 este destinat) trecerii $n cont. 'n (o)a *- se indic): . aloarea m)r'urilor 3i ser iciilor importate; . aloarea acti elor nemateriale importate6 care con'orm normelor le*ale nu se declar) la Ser iciul "amal; . aloarea m)r'urilor6 procurate de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe teritoriul 5epu#licii =oldo a 3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar. 'n (o)a *. se indic) suma !"A a'erent) m)r'urilor 3i ser iciilor importate 3i procurate6 aloarea c)rora este re'lectat) $n #oxa 1,. 'n (o)a */ se indic) sumele !"A a?ustate $n ca%ul $n care $n perioadele 'iscale precedente au 'ost comise erori $n re'lectarea sumelor !"A destinate trecerii $n cont6 inclusi sumele !"A trecute $n cont $n ca%ul datoriilor6 considerate con'orm le*islaiei drept datorii compromise. 'n (o)a *0 se indic) suma trecut) $n cont din perioada 'iscal) precedent) 3i re'lectat) $n declaraia pentru perioada precedent) $n #oxa 21. 'n (o)a *1 se indic) suma total) a !"A spre deducere6 calculat) ca suma indicilor din #oxele 1>6 1-6 166 10. 'n (o)a *2 se indic) suma !"A a'erent) #u*etului6 calculat) $n con'ormitate cu pre ederile art.101 al &odului 'iscal. @oxa dat) se completea%) numai $n ca%urile $n care suma total) a !"A pe olumul de li r)ri e'ectuate $n perioada 'iscal) dat) dep)3e3te suma total) a !"A spre deducere 3i care se determin) ca di'erena #oxelor 111 9 182. 'n (o)a +3 se indic) suma !"A a'erent) #u*etului 1ec7i alent) cu suma !"A re'lectat) $n #oxa 826 calculat) de la aloarea ser iciilor6 acti elor nemateriale6 m)r'urilor re'lectat) $n #oxa 0. 'n (o)a +* se indic) suma !"A destinat) trecerii $n cont $n perioada 'iscal) ulterioar). @oxa dat) se completea%) numai $n ca%ul $n care suma total) a !"A spre deducere dep)3e3te suma total) a !"A pe aloarea li r)rilor e'ectuate $n perioada 'iscal) dat) 3i !"A spre restituire care se determin) ca di'erena indicatorilor din #oxele 118 9 11 9 222. 'n (o)a ++ se indic) suma !"A solicitat) spre restituire 3i stipulat) $n cererea de restituire. &ompletarea #oxei se e'ectuea%) $n Declaraia pri ind !"A pre%entat) $n perioada 'iscal) $n care a 'ost depus) cererea.
[*lin modificat prin Ordinul IFPS nr !"5 din #$ 0% 20#0, &n 'i(oare 0! 0" 20#0) [*lin &n redacia Ordinului IFPS nr !+5 din 05 0, 20#0, &n 'i(oare #! 0, 20#0)

Aa Declaraia pri ind !"A se pre%int) o#li*atoriu anexa6 care a conine in'ormaia despre 'acturile 'iscale6 primite $n perioada 'iscal) pentru care se pre%int) declaraia 3i se sta#ile3te urm)toarea 'orm) a anexei la Declaraia pri ind !"A:
Anexa la Declaraia privind TVA Forma TVA FACT Pentru uz intern F

Codul fiscal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nr. de nregistrare TVA _ _ _ _ _ _ _

Denumirea agentului economic care prezint! anexa la declaraie ______ Perioada fiscal! ___________________________________________________ Num!rul de facturi fiscale primite ___________________________________ ! " " "

r. 4&# al #5rni6or5l5i ce a eli(erat #act5ra #i$cal% d&o B4C DEFGHIJKCH6 ILMHINOPE QHREPEIST QHCRHMQST * 1 2 ... Total pe pa8in% aFOPE DE FGYHQKbO Total 8eneral aFOPE

Data eli(er%rii #act5rii #i$cale UHGH ILMHVK QHREPEIEW QHCRHMQEW +

Seria #act5rii #i$cale XOYKZ QHREPEIEW QHCRHMQEW ,

5m%r5l #act5rii #i$cale [E\OY QHREPEIEW QHCRHMQEW -

Valoarea total% din #act5r% a livr%rii #%r% TVA7 lei ]^JHZ FGEK\EFG_ DEFGHICK DE QHREPEIEW QHCRHMQEW6 ^O` [UX .

S5ma total% a TVA a#erent% livr%rii7 lei ]^JHZ FS\\H [UX DE DEFGHICO /

x x

x x

x x

". . #$%$

#eful ntreprinderii Conta$il %ef & '"

emn!turile& __________________ % __________________ Data __________________________

III. P!EVEDE!I SPE"IALE 1. Pentru li r)rile pentru care6 con'orm le*islaiei6 este pre )%ut) scutirea de )rsarea la #u*et a taxei pe aloarea ad)u*at) 1art., alin.11-2 lit.c2 3i alin.1182 al Ae*ii pentru punerea $n aplicare a titlului III al &odului 'iscal26 declararea !"A se e'ectuea%) con'orm ordinii sta#ilite $n pre%entele Indicaii metodice6 cu indicarea o#li*atorie $n 'ereastra din colul drept de sus al 'ormularului Declaraiei pri ind !"A a semnului (/+. 8n ca%ul $n care contri#ua#ilul paralel cu li r)rile scutite de )rsarea la #u*et a !"A e'ectuea%) 3i alte li r)ri impo%itate cu !"A pe principii *enerale6 acesta a pre%enta dou) Declaraii pri ind !"A: . una $n care se or re'lecta li r)rile scutite de )rsarea la #u*et a taxei pe aloarea ad)u*at) 3i procur)rile a'erente acestor li r)ri6 cu indicatorul (/+;

. a doua $n care se or re'lecta li r)rile impo%itate cu !"A pe principii *enerale 3i procur)rile a'erente acestor li r)ri. 2. Persoanele care nu s$nt $nre*istrate $n calitate de pl)titori ai !"A6 dar care con'orm le*islaiei au o#li*aia de a ac7ita taxa pe aloarea ad)u*at): . import) ser icii 1art.9, lit.c2 din &odul 'iscal2; . procur) m)r'uri6 ser icii de la persoanele ?uridice 3i 'i%ice re%idente care se a'l) pe teritoriul 5epu#licii =oldo a 3i nu au relaii 'iscale cu sistemul ei #u*etar 1art., alin.162 al Ae*ii pentru punerea $n aplicare a titlului III al &odului 'iscal26 cu excepia sumelor declarate 3i ac7itate or*anelor amale6 pre%int) inspectoratelor 'iscale de stat teritoriale de la locul de $nre*istrare Declaraii pri ind !"A6 cu completarea #oxelor 06 86 106 11 3i 20.