Sunteți pe pagina 1din 0
Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupareDomeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

FIŞA DE POST – CAMERISTĂ

POSDRU/100/5.1/G/75593 FIŞA DE POST – CAMERIST Ă 1.DENUMIREA POSTULUI DE MUNCĂ Poziţia în COR: 516201 a.
POSDRU/100/5.1/G/75593 FIŞA DE POST – CAMERIST Ă 1.DENUMIREA POSTULUI DE MUNCĂ Poziţia în COR: 516201 a.

1.DENUMIREA POSTULUI DE MUNCĂ Poziţia în COR: 516201

a. Obiective specifice locului de muncă:

Realizarea curăţeniei uzuale şi întreţinerea ordinii în diferite spaţii, hoteliere, pensiuni, etc 2.INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a. Poziţia postului în cadrul structurii organizaţiei:

Postul imediat superior: Administrator

Postul imediat inferior: nu este cazul

Subordonări:

o

o

Are în subordine: numai dacă este cazul

Este înlocuit de: un coleg desemnat punctual în situaţii specifice

b. Relaţiile de muncă:

 Ierarhice: Administrator , Managerul firmei  Funcţionale: cu colegii  De reprezentare: cu clienţii
Ierarhice: Administrator , Managerul firmei
Funcţionale: cu colegii
De reprezentare: cu clienţii şi partenerii firmei
c.
Responsabilităţi/ Sarcini/ Activităţi specifice postului:
Responsabilităţi:
o
În raport cu alte persoane:
-
Rezolvarea promptă a sarcinilor trasate de administrator
-
Rezolvarea promptă a solicitărilor formulate de clienţi
-
Rezolvarea promptă a nemulţumirilor ivite din partea clienţilor
-
Aplanarea promptă a oricărui discurs conflictual cu clienţii
-
Cooperarea cu ceilalţi colegi din firmă
o
În raport cu echipamente şi aparatura pe care o utilizează:
-
-
dotare
-

Însuşirea modului de utilizare corectă şi eficientă a echipamentelor utilizate în procesul muncii:materiale de curăţenie(detergenţi, soluţii dezinfectante), echipamente de curăţenie( mătură, găleată, aspirator, mop, pămătufuri, bureţi, cârpe şi perii de curăţat podele)

Utilizarea corectă şi cu responsabilitate a aparaturii şi materialelor din

şi cu responsabilitate a aparaturii şi materialelor din Sesizarea imediată a administratorului în momentul în

Sesizarea imediată a administratorului în momentul în care observă dificultăţi sau defecţiuni în utilizarea echipamentelor şi a aparaturii

o În raport cu produsele muncii, reprezentate prin documentele elaborate:

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupareDomeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

- Respectarea tuturor normelor de prezentare pentru fiecare produs şi serviciu în parte

- Respectarea procedurilor de lucru şi a ierarhiei de rezolvare a sarcinilor

În raport cu securitatea muncii

- Însuşirea prevederilor din instrumentele specifice locului de muncă şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă

şi din instrucţiunile generale ale locului de muncă o - Participarea periodică la şedinţele de instruire

o

- Participarea periodică la şedinţele de instruire în domeniul ssm organizate în firmă

- Respectarea normelor de securitate şi sănătate la locul de muncă

- Sesizarea dminsitratorului cu privire la încălcarea normelor de ssm

- Sesizarea cu privire la aspecte ce pot fi îmbunătăţite

Privind precizia şi punctualitatea

- Va respecta programul şi orarul de activitate al firmei

o

- Va respecta programul şi termenele limită stabilite pentru finalizarea tuturor sarcinilor de lucru atribuite

pentru finalizarea tuturor sarcinilor de lucru atribuite În raport cu metodele şi programele de lucru o

În raport cu metodele şi programele de lucru

o - - o o Privind relaţiile şi comunicarea - - - - - 
o
-
-
o
o
Privind relaţiile şi comunicarea
-
-
-
-
-
o

Va respecta ierarhia activităţilor din programul zilnic de muncă

Va respecta procedurile interne de lucru

Va fi preocupat permanent pentru autoperfecţionarea

Va fi întotdeauna prompt, în exprimarea răspunsurilor, verbal sau în scris faţă de clienţi sau autorităţi

Va menţine o relaţie de cooperare cu toţi colegii prin comunicarea şi rezolvarea calmă a oricărei nemulţumiri

Va fi întotdeauna politicos cu clienţii dând dovadă de amabilitate şi bune maniere

Nu va discuta şi nu va analiza comportamentul clienţilor în faţa colegilor sau a altor clienţi, ci va comunică şefului ierarhic eventuale comportamente apreciate ca fiind inadecvate pe care le va gestiona punctual cu mult calm

Se va specializa permanent în tehnici de comunicare

Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă:

Sarcini şi activităţi specifice locului de muncă: s ă cure ţ e camerele, holurile si alte

să cureţe camerele, holurile si alte încăperi, manual sau folosind echipament de curăţenie;

o

să cureţe şi să dezinfecteze băile;

o

să schimbe aşternuturile in camere;

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupareDomeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

o

o

să schimbe săpunuri, şampoane, geluri de dus, prosoape, precum si alte produse necesare;

să furnizeze mâncare şi băuturi incluse in serviciile hotelului;

m â ncare ş i b ă uturi incluse in serviciile hotelului; s ă fac ă
m â ncare ş i b ă uturi incluse in serviciile hotelului; s ă fac ă

să facă alte eventuale servicii oferite de hotel oaspeţilor. 3. COMPETENŢELE POSTULUI DE MUNCĂ

o

1. Cunoştinţe în legătură cu domeniul muncii:

a. Cunoştinţe de lb. română

b. Cunoştinţe de servicii clienţi şi personal

2. Cunoştinţe în legătură cu executarea sarcinilor:

a.

Cunoaşterea unui normativ de aplicare/folosire a anumitor soluţii dezinfectante

Orice persoană cu interes şi aptitudini pentru această profesie

Cunoştinţe de utilizare a materialelor şi echipamente de curăţenie

3. Experienţa:

a.

4. Cunoştinţe legate de folosirea aparaturii:

a.

4. CONTEXTUL MUNCII Relaţiile interpersonale:

a. Comunicarea o - faţă în faţă o o Frecvenţa: medie o confidenţialitate a firmei
a. Comunicarea
o
- faţă în faţă
o
o
Frecvenţa: medie
o
confidenţialitate a firmei
a. Tipuri ale relaţiilor de rol solicitate
Postul de muncă:spaţiu protejat
Condiţiile de mediu:protejate
propriu de lucru

Formalitatea: comunicare formală şi informală în interiorul firmei şi în afara acesteia prin reprezentarea ei în faţa clienţilor,partenerilor Metoda:verbală

Obiectivitatea: pe baza datelor, normelor şi instrucţiunilor existente şi subiectivă raportată la context

Intimitatea: secretul profesional în conformitate cu politica de

Condiţii fizice de muncă:

Solicitările postului de muncă: sarcinile sunt executate pe parcursul programului

Caracteristici structurale ale locului de muncă:

 

Criticabilitatea postului: nivel de responsabilitate mediu

Rutină vs. Provocarea activităţii de muncă: nivel redus de structurare cu posibilitatea stabilirii ordinii, priorităţii şi ritmului de realizare a sarcinilor

Ritmul muncii şi planificare: stringenţa termenelor fixate, control asupra întreruperilor

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupareDomeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

Cerinţe psihologice ale postului de muncă:

a. Deprinderi:

Înţelegerea textelor - înţelegerea frazelor şi paragrafelor scrise în

- înţelegerea frazelor şi paragrafelor scrise în cadrul norm elor, instrucţiunilor, documentelor evaluate

cadrul normelor, instrucţiunilor, documentelor evaluate

De management al timpului gestionarea eficientă a propriului timp

De scriere comunicare eficientă în scris adaptată la nevoile firmei

De învăţare activă – înţelegerea efectelor generate de informaţiile noi asupra produselor activităţii

De ascultare activă – concentrarea atenţiei asupra celor cu care comunică pentru a înţelege şi punctele lor de vedere, formularea adecvată a întrebărilor şi evitarea întreruperii dicursului celorlalţi în momente nepotrivite

De vorbire – transmiterea informaţiei în interiorul unui discurs logic şi coerent

b. Aptitudini:

De înţelegere verbală – abilitatea de a asculta şi înţelege informaţii şi idei prezentate oral, prin cuvinte şi fraze

informaţii şi idei prezentate oral, prin cuvinte şi fraze       
        

De exprimare orală (nivel mediu)abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi

Înţelegerea textelor – abilitatea de a citi şi a înţelege informaţiile şi ideile prezentate în documente scrise

Raţionament deductiv – abilitatea de a aplica regulile generale la probleme specifice pentru a produce soluţii adecvate

Memorizarea abilitatea de a-şi reaminti informaţii ca numere, cuvinte, discuţii,

Viteza perceptivă – abilitatea de a compara rapid şi corect numere, cuvinte, structuri, prezente sau din memorie

Atenţie selectivă – abilitatea de a se concentra şi de a nu fi distras în timpul realizării unei sarcini de-a lungul unei perioada de timp

Sensibilitatea la detalii – abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt

Sensibilitatea la probleme – abilitatea de a conştientiza dacă ceva este în neregulă şi sesizarea problemei

dacă ceva este în neregulă şi sesizarea problemei Ordonarea informaţiilor ) – abilitatea de a ordona

Ordonarea informaţiilor) – abilitatea de a ordona acţiuni sau lucruri într- o anumită ordine în funcţie de o regulă sau un set de reguli specifice

c. Interese:

Caracter realist– post de muncă ce include puterea şi rezistenţa fizică

Investeşte în oameni ! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru

Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupareDomeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” Titlul proiectului „O sintaxă de succes pentru combaterea activă a şomajului” Contract POSDRU/100/5.1/G/75593

Caracter convenţional – post de muncă cu proceduri de rutină ce includ reguli şi regulamente

Capacitate de efort

Atenţie la detalii

Adaptabilitate

Rezistenţă la stres

Responsabilitate

Dexteritate manuală

Răbdare

Responsabilitate  Dexter itate manuală  Răbdare d. Valori ale muncii  Realizarea – post de

d. Valori ale muncii

Realizarea – post de muncă orientat spre rezultate prin utilizarea

tuturor abilităţilor

5. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI DE MUNCĂ. De bază – studii medii Calificare în domeniu 6. REMUNERAREA Se va stabili în conformitate cu normele interne ale organizaţiei şi nivelul de responsabilitate. (1- 2 x salariu minim pe economie).

de responsabilitate. (1- 2 x salariu minim pe economie). Data: Semnătura angajatului, Semnătura angajatorului, 5

Data:

Semnătura angajatului,

de responsabilitate. (1- 2 x salariu minim pe economie). Data: Semnătura angajatului, Semnătura angajatorului, 5
de responsabilitate. (1- 2 x salariu minim pe economie). Data: Semnătura angajatului, Semnătura angajatorului, 5

Semnătura angajatorului,