Sunteți pe pagina 1din 4

Literele din numele dumneavoastră influenţează modul in care vă fînalizaţi planurile. Este foarte posibil ca doi indivizi să aibă aceeaşi cifră a numelui complet, dar fiecare dintre literele care îl compun indică felul în care aceste persoane preferă să se exprime din punct de vedere mental, fizic, emoţional sau intuitiv. Pentru a descoperi care dintre aceste patru tipuri de exprimare vă caracterizează, vom folosi graficul temperamentului. Unii numerologi preferă să numească această structură „Planuri de exprimare". De obicei ne exteriorizăm în patru feluri diferite. Unii oameni clădesc planuri minuţioase, calculează care le sunt şansele, cântăresc totul cu grijă înainte de a acţiona. Alţii fac totul din instinct, în vreme ce câţiva se călăuzesc după vocea inimii şi a sentimentelor lor, iar alţii preferă o abordare energetică sau pragmatică a vieţii. Graficul temperamentului vă indica modul in care numele pe care îl purtaţi vâ influenţează reacţiile. Figura de mai jos arată locul în grafic al fiecărei litere a alfabetului. Literele mentale indică o fire chibzuită, care ia hotarârile ce o privesc cu calm şi stăpânire de sine, fără să se pripească, nelăsându-se influenţată de instinct sau de sentimente. Din nefericire, nu sunteţi neapărat un geniu dacă toate literele numelui dumneavoastră se înscriu în aceastâ categorie; cu toate acestea, întotdeauna vă veţi face planuri minuţioase înainte de a trece efectiv la fapte.

Mentale Fizice Emoţionale Intuitive

INITIATOARE

A

E

I 0 R Z

K

CONTINUATOARE H J N P W

B S T X

F Q U Y

FINALIZATOARE

G L

D M

C V

Literele fizice indică nevoia nativilor de a acţiona, mai degrabă decât de a sta să mediteze. Atunci când majoritatea literelor unui nume se înscriu în această categorie, acest lucru indică o natură energică, o persoană căreia îi place să fie mereu ocupată şi care pune pe planul al doilea sentimentele şi intuiţia, preferând să treacă la fapte decât sa mediteze. Literele emoţionale indică faptul că întotdeauna se va ţine seama de glasul inimii şi de dorinţele personale. Dacă majoritatea literelor se aflâ în această gmpă, deciziile pe care purtâtorul numelui respectiv le va lua vor fi în mare parte influenţate de ceea ce el îşi doreşte de la viaţa. Aceşti nativi sunt mari iubitori de artă. Literele intuitive arată ca întotdeauna cei în cauză se bazează pe instinct. Nativii respectivi sunt, într-o oarecare măsură, conştienţi de înzestrările lor parapsihice. Numele ale căror litere se înscriu, în marea lor majoritate, în această categorie, favorizează cunoaşterea spiritului. Adeseori aceste persoane visează cu ochii deschişi şi felul în care abordează viaţa pare complet lipsit de simţ practic. Acea secţiune care conţine majoritatea literelor din numele dumneavoastră va dezvălui felul în care vă exteriorizaţi sau în care luaţi decizii de obicei. Dacă această parte a graficului dumneavoastrâ conţine mult mai multe litere decât oricare alta, latura temperamentului dumneavoastră care îi corespunde va fî deosebit de putemică. Dacă apar diferenţe nesemnificative între cele patru secţiuni, atunci numele şi temperamentul dumneavoastră vor fî bine echilibrate.Cu ajutorul graficului temperamentului puteţi vedea care tip de carieră este favorizat, în teorie, de numele pe care îl purtaţi. Când majoritatea literelor se află în secţiunea mentală, sunt propice activităţile cerebrale sau sedentare. Secţiunea fîzică favorizează activităţile de natură fizică sau practică, cea emoţională este prielnică acelor cariere din domeniul artistic sau creadv în ger - teatrul, moda, hobby-urile creative; literele intuitive sprijină activităţi mai ţ obişnuite sau carierele în domeniul spiritual sau religios. De asemenea, literele sunt împărţite in trei mari categorii şi anume: Iniţiatoare, Continuatoare şi Finalizatoare. Secţiunea în care se îi majoritatea literelor numelui dumneavoastră vă indică felul în care nume care îl purtaţi vă ajută să demaraţi, să continuaţi şi să duceţi la bun sfarsit proiectele începute.

In secţiunea mentala: Gânditori originali, au capacitatea de a descoperi modalităţi noi şi

interesante de a acţiona. Este posibil să acapareze discuţiile, uneori, şi să dea dovadă de nerăbdare. In secţiunea fizică: Pot da dovadă de aptitudini pentru a conduce. Aceşti nativi simt nevoia să fîe mereu ocupaţi. Firi active, înzestraţi cu simţul umorului, au tendinţa să fie tăioşi uneori. In secţiunea

Numarul 1.

emoţionalâ: Prefera să domine într-o relaţie. Sunt optimişti şi originali; este posibil să le displacă psihanaliza.

In secţiunea intuitiva: Idei noi şi originale apar pe neaşteptate. Aceşti nativi sunt înzestraţi cu instincte creatoare foarte putemice, ce pot fî valorificate cu entuziasm.

Numarul 2. In secţiunea mentalâ: Nativilor în a căror secţiune mentală apare numărul 2 le face plăcere să acumuleze informaţii şi sunt înzestraţi pentru munca de detaliu. întrucât pot vedea ambele laturi ale unei probleme, le este uşor să colaboreze sau să lucreze cu altcineva. In secţiunea fizică: Pot lucra cu uşurinţă într-o echipă şi au darul de a aduce îmbunatăţiri acelor proiecte începute de altcineva. Este posibil să aibă preocupări sau interese artistice şi au tendinţa să fie exagerat de politicoşi. In secţiunea emoţională: Au nevoie de companie şi se simt pierduţi dacă nu au alături pe cineva cu care să-şi împartă viaţa. Extrem de receptivi la nevoile celor din jur, au tendinţa să fîe excesiv de sensibili. In secţiunea intuitivă: îşi folosesc mtuiţia cu uşurinţă şi sunt sensibili la atmosfera din jurul lor. Acest număr favorizează dezvoltarea capacităţilor paranormale. Nativii care prezintă această configuraţie sunt conştienţi de latura spirituală a existenţei; uneori este posibil să ezite să treacă la acţiune.

In secţiunea mentalâ: Conferă un plus de creativitate oricărei probleme intelectuale. Viaţa

nu este luată în serios întotdeauna, iar aceşti nativi percep foarte acut absurdul din jurul lor. Au nevoie de

o motivare constantă. In secţiunea fizica: Expresivi şi artistici, aceşti nativi sunt foarte ades şi persoane

populare, pline de bucuria de a trăi, dar care se plictisesc cu uşurmţă. Pot da dovadă de nervozitate şi neglijenţă, dar şi de foarte mult umor. În secţiunea emoţionala: cifra 3 facilitează exprimarea dorinţelor, viselor şi dragostei. Nativilor le face plăcere să primească dovezi de afecţiune şi vor ca acestea să fîe manifestate din plin. Spirituali, înzestraţi cu multă creativitate, merg mai departe atunci când ceva îi plictiseşte. În secţiunea intuitivă: Instinctul şi intuiţia sunt folosite într-o manieră creativă, deoarece aceşti nativi sunt inventivi şi îşi exprimă sentimentele m mod artistic. Există posibilitatea ca aceşti indivizi să fie atraşi de ritual.

Numarul 3.

Numarul 4. În secţiunea mentala: Aceşti nativi folosesc o abordare logicâ în rezolvarea oricărei probleme. Sunt practici şi conservatori m gândire şi le displace orice exces de originalitate. Sunt capabili să conceapă planuri constructive şi realizabile. In secţiunea fizica: Pot munci din greu şi nu se simt în largul lor dacă nu au nimic de făcut. Pot fi îndemânatici într-un domeniu sau altul. In secţiunea emoţională: Problemele de ordin practic vor fi luate în considerare întotdeauna. Aceşti nativi tratează cu seriozitate sentimentele şi sunt capabili de o mare loialitate, dar există posibilitatea ca, m timp, să apară un sentiment de frustrare din partea lor. In secţiunea intuitivă: Aceşti indivizi fie nu au încredere în vocea lor interioară, fie se simt mai în siguranţă dacă urmeazâ o cale logică, practică. Este posibil să refuze să ţină seama de intuiţie. Sunt conservatori în probleme religioase, sau chiar agnostici.

Numărul 5. In secţiunea mentală: Această configuraţie numerică indică o minte ageră şi mobilă. Aria preocupărilor acestor nativi este nelimitată, dar este posibil ca ei să îşi schimbe centrul de interes pe neaşteptate, deoarece sunt atraşi de tot ce este nou. In secţiunea fizică: Nativii care au numărul 5 în secţiunea fizică din grafîcul temperamentului muncesc bine în colaborare cu ceilalţi. Atletici şi activi, au un mstinct al competiţiei foarte dezvoltat. Se adaptează cu uşurinţă schimbărilor şi fac faţă extrem de bine situaţiilor de criză. In secţiunea emoţionala: Mereu în căutarea libertăţii, acestor persoane le displace să fie legate de ceva sau de cineva. Firi neobişnuit de schimbătoare, atât în ceea ce priveşte preocupările, cât şi viaţa afectivă, nativii care prezintâ această configuraţie sunt indivizi populari, iubitori de aventură şi

extrem de interesanţi. In secţiunea intuitiva: Receptivi la reacţiile celor din jur, aceşti nativi au instincte foarte bune, dar de cele mai multe ori nu au încredere în ele şi pretind să aibă dovezi palpabile înainte de

a acţiona.

Numarul 6 In secţiunea mentala: Această cifră conferă o doză de responsabilitate procesului de gândire. Persoanele al căror grafic prezintă numărul 6 în secţiunea mentală pot descoperi soluţii creative pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi înţeleg dificultăţile prin care trec cei de lângă ei. In secţiunea fizică: Numârul 6 în această secţiune echilibrează în măsură egală atât viaţa de familie, cât şi pe cea profesională, căci nativii săi au nevoie în mod egal de amândouă. Lucrează bine cu sau pentru altcineva şi au nevoie de frumuseţe în jurul lor. Pot da dovadă de creativitate. In secţiunea emoţionala:

Preocupările artistice sunt importante, dar aceşti nativi sunt dispuşi să facă mari sacrificii m schimbul unui cadru familial stabil. Acceptă cu uşurinţă responsabilităţile ce le revin. In secţiunea intuitiva: Aceste persoane ar trebui să asculte mai mult de propriul instinct decât de părerea celor dinjur. Sunt perfect

capabile să menţină echilibrul dintre intuiţie şi fapte concrete, dar au tendinţa să se amestece în chestiuni care nu îi privesc.

Numarul 7 In secţiunea mentala: Persoanele care prezintă această configuraţie numerică au nevoie de singurătate pentru a lua hotărâri şi sunt înzestrate cu aptitudini analitice foarte bune. Observă multe lucruri, dar le păstrează pentru sine şi le displace profund amestecul cuiva în luarea deciziilor care le privesc. In secţiunea fizica: Deşi sunt firi energice preferă să lucreze singure, şi nu să facă parte dintr-o echipă. Nu le plac mediile zgomotoase sau aglomerate; în general, îi surprind mereu pe cei din jur. In secţiunea emoţionala: Sunt capabile de o angajare emoţională profundă, dar nu vor ca cei din jur să ştie acest lucru. Sunt perfecţioniste în tot ce întreprind. In secţiunea intuitivă: Instinctul acestor nativi este foarte putemic şi ar trebui respec-tat. Cu toate acestea, uneori nu se ţine seama de el. Persoanele care prezintă această configuraţie pot evalua corect nevoile celor dinjur şi au o forţă spirituală adevărată.

Numarul 8 In secţiunea mentala: Au un dezvoltat şi eficient simţ al afacerilor, ca şi nevoia de a reuşi. Aceşti indivizi trebuie să se ferească de lăcomie. Sunt oratori putemici şi duri. In secţiunea fizica:

Persoanele care prezintă această configuraţie numerică au aptitudini sportive pronunţate şi se impun în orice activitate de echipă. Naturi realiste şi loiale, în general îşi fixează obiective clare în viaţă. În secţiunea emoţională: De obicei, preocupările legate de carieră suntpe primul plan. Aceşti nativi vor încerca să fie mereu în poziţie dominantă atunci când se găsesc într-o relaţie. Sunt aliaţi loiali la nevoie sau în situaţii de criză. În secţiunea intuitivă: Sunt capabili să-şi folosească intuiţia pentru a-i ajuta pe cei mai nefericiţi decât ei, dar şi să armonizeze cu succes latura spirituală cu cea materială a vieţii.

Numarul 9 In secţiunea mentală: Aceşti nativi au o viziune amplă asupra a ceea ce au de făcut şi le displace să se ocupe de detalii. Idealişti, vor ţine întotdeauna seama de valorile umanitare. In secţiunea fizică: De obicei preferă o manieră de exprimare dramatică şi artisticâ; influenţa acestui număr determmă

o abordare inspiratâ a problemelor cotidiene. Persoanele care au această configuraţie numerică dau

dovadă de compasiune faţa de cei din jur. In secţiunea emoţionala: Numărul 9 influenţează sentimentele romantice, profunde. Nativii săi pot fî melodramatici, schimbându-şi starea de spirit de la un minut la altul. Au tendinţa să fie prea creduli. In secţiunea intuitivă: Se simt in armonie cu o conştiinţă superioară. Este posibil ca, uneori, visurile lor inspirate să stea la baza unei lipse pronunţate a spiritului practic. Aceşti nativi au convingeri spirituale putemice.

ClFRA 0 ÎN GRAFICUL TEMPERAMENTULUI In secţiunea mentala: Acestor persoane le displace

ia hotărâri bazate exclusiv pe fapte. Au o atitudine sceptică in ceea ce priveşte folosirea gândirii logice

şi

pot întâmpina dificultăţi la studiu. In secţiunea fizica: Nu au o rezistenţă şi o condiţie fîzică bune şi este

posibil să se confrunte cu dificultăţi în ceea ce priveşte o abordare practică a vieţii. Au nevoie sâ fie în permanenţă motivaţi. In secţiunea emoţionala: Fie că îşi reprimă adevăratele sentimente, fîe că există dificultăţi m exprimarea acestora. Uneori propria existenţă le pare monotonă şi îi înţeleg cu greu pe cei

din jur. In secţiunea intuitivă: Aceşti nativi au o adevărată aversiune faţă de instincte sau de presentimente

şi nu se ghidează după ele în viaţă. Nu sunt deloc interesaţi de spiritualitate, în general, sau de probleme

metafizice, deoarece întâmpină difîcultăţi in manevrarea conceptelor abstracte.

ÎN CĂUTAREA ARMONIEI DINTRE NUMERELE DUMNEAVOASTRĂ Puteţi compara acum numerele existente atât în data naşterii, cât şi în numele dumneavoastră. Este interesant de observat felul în care ele interacţionează. Cele mai importante numere ale dumneavoastră sunt reprezentate de cifra destinului şi cea a numelui complet. Aşa cum spuneam mai devreme, dacă aceste două numere sunt identice vă aflaţi în posesia combinaţiei perfecte. Următoarea combinaţie fericită este cea m cazul căreia ambele numere sunt fie pare, fie impare - deoarece încă există armonie între ele. Dacă, însă, unul dintre numere este par, iar celălalt impar, apare o stare conflictuală. Cu toate că viaţa acestor nativi nu va fî uşoara, combinaţia respectivă le va oferi şansa de a deveni mai putemici, pe masură ce vor depăşi problemele care li se vor ivi în cale. 0 cale uşoară şi rapidă pentru a studia armonizarea tuturor aspectelor vieţii dumneavoastră constă în compararea cifrei destinului cu cea a numelui complet şi cu cifra energetică (nu uitaţi că cifra energetică se calculează adunând cifra destinului cu cifra numelui complet). De exemplu: Cifra destinului 4 Cifra numelui 4 Cifra energerică 8 == o combinaţie perfectă. Cifra destinului 2 Cifra numelui 6 Cifra energetică 8 = o combinaţie armo-nioasă. Cifra destinului 3 Cifra numelui 4 Cifra energetică 7 = o combinaţie conflictuală. Mai multe detalii pot fî obţinute prin compararea tuturor numerelor dumneavoastră principale. Cifra destinului constituie cheia acestei liste.

Dacâ ea nu intră în conflict cu alte numere ale dumneavoastră, succesul va fî dobândit mai uşor şi vâ va fi mai simplu să faceţi faţă evenimentelor viitoare. Dacă cifra numelui complet intră m conflict cu cea a destinului, dar celelalte numere se armonizează cu cea din urmă, este posibil ca insatisfacţiile ce vor apărea să fie legate de realizările dumneavoastră, aceste realizări referindu-se nu doar la succesul material, ci şi la cel spiritual şi sentimental. Pentru a vă evalua principalele caracteristici utilizaţi doar următoarele numere: cifra destinului (CD), cifra zilei de naştere (Z); cifra obiectivelor (0), cifra numelui complet (N), cifra vocalelor (V), cifra consoanelor (C), cifra prenumelui (P), cifra iniţialei (I), cifra primei vocale (PV), cifra energetică (CE) şi cifra intensă (CI) - dar numai dacă aceasta este reprezentată printr-un singur număr, nu prin două sau trei. Scrieţi numerele de la 1 la 9 într-un singur rând şi aşezaţi dedesubt principalele dumneavoastră cifre, folosind iniţialele în locul denumirii lor. lată nume-rele fostului prim ministru britanic Margaret Thatcher, născută pe 13 octombrie 1925.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PV1

P2

CD4

O5

CE8

C9

 

Z4

N4

V4

Nu există o singură cifră intensă. Acesta este un grafic excelent. Remarcaţi sprijinul puternic acordat cifrei destinului 4. Pentru o persoană cu asemenea numere, acceptarea situaţiilor care pretind muncă susţinută şi autodisciplină, favorizate de cifra destinului 4, nu va constitui o problemă. Este ridicol sa credem că o combinaţie numerică armonioasa duce automat la succese materiale nemaipomemte; totuşi, o asemenea configuraţie favorizează manifestarea întregului potenţial al persoanei respective. Viaţa pare mai uşoară, iar nativul în discuţie pare câ se află mereu în locul potrivit, la momentul potrivit.