Sunteți pe pagina 1din 4

Operatiunile de credit ale bancii comerciale

1. 2. 3. 4. 5. Rolul. Trasaturile specifice. Functiile creditului bancar in economie Clasificarea creditelor bancare Modalitatea acordarii creditelor Asigurarea creditelor bancare Particularitatile acordarii diferitor tipuri de credit

1. Activitatea de creditare constitue una din ratiunile de existenta a banci alaturi de asigurarea resurselor necesare plasamentul si derularea operatiunilor de plati si decontari. Ea poate fi definita ca un schimb al unei valorii monetare viitoare , astfel spus ca operat. de punere la dispozitia a unor resurse imediate in schimbul unei promisiuni de rambursare ultierioara si de plata a unor dobinzi remunerarii catre imprumutatori. Nu toate creditele se desfasoara prin intermediul sistemului bancar chiar daca in ultima instanta banca sustine integral sau in parte majoritara activitatea de acest gen. Astfel creditul comercial numit si credit furnizor se acorda sub forma de marfa de catre producator . o asemenea practica poate conduce la blocaju activului furnizorilor care se vad nevoiti sa refinanteze pe seama creditelor. Practica a arata ca si in acest caz rolul bancii nu este de neglijat, interventia lor constind in acordarea diferitelor forme de facilitati p/u tertii privind emisiunea de titluri. La fel stau lucrurile si in cazul creditului ipotecar si a celui de consum unde chiar daca se interpun o serii de institutii specializate in domenii fiecare dintre ele, avind propria capacitate de finantare, totusi baza resurselor utilizate proprie din sistemul bancar. Creditul bancar se deosebeste de celelalte forme de imprumut prin sursa si destinatie. Sursa creditului bancar sunt depozitele incredintate spre pastrare si fructificare ,destinatia creditului bancar e extinderea si modernizarea productiei si a distributiei marfurilor in scopul dezvoltarii economice si progresul social. Definitia creditului bancar isi exprima datele esentiale in 2 termeni: 1. timp 2. incredere bazata pe promisiunea de rambursare insotita de garantii Creditul este timp sau bani . este timp care se da asteptind bani sau bani care se dau asteptind un timp. Totodata a acorda un credit inseamna a acorda incredere, a pune imediat la dispozitia altuia o suma de bani in schimbul promisiunii ca suma va fi restituita intrun timp determinat impreuna cu remuneratia cuvenita pentru serviciul prestat si p/u riscul asumat alpierderii partiale sau totale pe carel comporta insasi natura acestui serviciu. Asadar in definirea creditului bancar se impletesc notiunile de timp , incredere, risc, si prudenta, tocmai pentru ca intre momentul deschiderii creditului si acela de rambursare se scurge o perioada de timp, banca tre sa aiba incredere in clientul in sensul ca acesta isi va indeplidini obligatia asumata. Prudenta bancara presupune controlul utilizarii creditului de catre client in conformitate cu destinatia pentru care a fost acordat. Principala destinatie a creditului bancar consta in ceia ca el reprezinta un instrument al cresterii productiei, al extinderii pietei de desfacere si in general al dezvoltarii economice si al progresului social. Principala functie a creditului e aceia de redistribuire a mijloacelor banesti disponible in cadrul sistemului financiar. Inclusiv a celor depozitate in conturile bancarecatre beneficiari de fonduri, in acest sens regula de aur a creitarii, e corespondenta dintre durata creditului si termenirile depunerilor pe seama carora se constitue resursele aferente. La nivelul fiecarei banci se face programarea creditelor, operatiune complexa si continua ce vizeza acomodarea temporara de ansamblul a resurselor si plasamentelor tinind cont de factorii specifici de risc. Programarea se face anual si trimestreal , atit pe ansamblul bancii cit si pe subdiviziunile sale organizatorice. Cordonarea a stei activitatii este in sarcina comitetului de administrare a pasivelor si activelor care stabileste nivelurile orientative de creditare si sursele de acoperire pe termen, cu dcopul asigurarii solvabilitatii banci chiar si dupa epuizarea tuturor posibilitatiilor de finantare. Pe linga functia distributiva, creditul indeplineste si functia de emisiune, de injectare a unui volum suplimentar de bani in economie alcatuind de fapt principalul volum de mijloace de plata din circuitele economice. Este o functie idinspensabila unei economii dinamice care necesitand un volum mereu sporit si in acelasi timp elastic de instrumente banesti, pentru ca emisiunea suplimentara de bani prin intermediul creditului sa sprijine efectiv economia e inca necesar sa fie indeplinte un sir de conditi dintre care cele mai reprezentative se refera la: 1. capacitatea sistemelor productive de a asimila resursele suplimentare 2. la asigurarea ddesfacerii p/u produsele si serviciile realizate 3. la capacitatea de rambursare la termenele stabilite a sumelor acordate sub forma de credit altiminteri exista riscul ca functia sa de emisune creditul sa genereze dezechilibire de natura inflationista.

Asadar creditul bancar e principala sursa de aigurare a fondurilor banesti necesare diferitelor sectoare economice prin acordarea creditului bancar se formeaza fundamentul activitatii bancare. La indeplinirea funciei si rolul creditului la economia de piata e necesar a se intruni urmatoarele conditii: 1. existenta unui sistem. juridic prin care sa se reglementeze cadrul general al operatiu nilor de credit, masurile asiguratorii si de protectii p/uparticipantii la operatiunea de credit, drepturile si obligatiunile participantiilor, procedura de solutionare a litigiilor dintre parti si si organele competitive. Cadrul juridic trebusa fie suficent de flexibil pentu a lasa spatiul initiative dar si categoric incit sa cauzeze credibilitatea agentilor in fata agentilor economice cit si sa limiteze riscurilor. 2. existenta unui sitem institutional constind dintrun ansamblu de institutii si organisme specializate cu cu o vasta retea amplasata in teritoriu dar si cu relatii de corespondenta cu institutii similare din strainatate. 3. existenta unui cadrul economic favorabil conform situatiei de ansamblu a economiei nationale, perspectivei ei gradului de dotare profisionala si tehnica a sectoarelor economice precum si conjucturii economice pe plan intern si extern. 4. formarea relatiilor social culturale- in sensul existentei cadrului general de ordine si in context social politic, destabilitatea si continuitatea actiunilor generale referitoare la deciziile macroeconomice, precum si atitudinea regimului politic fata de economie, fata de libirea initiativa si fata de piata. 2. Creditul bancar poate fi strucrurate pe mai multe criterii si anume: 1) n functie de termenul de acordare credit pe termen scurt pina la 1 an credite pe termen mediu- dela 1 an pina la 5 credite pe termen lung- la care scadenta depaseste 5 ani 2) n functie de natura debitoruli: credite acordate persoanelor fizice p/u finantarea de constructii, achizitiei de locuinte , p/u procurarea de bunuri de folosinta indelungata credite acordate pers. Juridice , acestea pot fi credite de trezorerie sau anvansurii in contul curent , linii de creditare , credite specializate p/u finantarea achizitiei de titluri si a operatiunilor pe piata de capital credite acordate altor banci credite acordate statului 3) n functie de destinatia lor : credite productive credite de consum 4) Dupa calitatea creditelor; credite performante a caror delurare se realizeaza potrivit prrocedurilor contractuale credite neperformante p/u care obligatiile contractuale de plata nu au fost onorate la scadentele convenite Gama produselor din familia creditelor este mai larga, criteriile privind detaliera acestora incluzind: - moneda de acordare - nr. creditorilor - sistemul de garantare - modalitatea de acordare - transferabilitatea si altele. Regulamente privind activit de creditare elaborate de BNM: -regulamentul cu privire la activit decreditare a bancilor care opereaza in RM aprobat 25 decem 1997 -regulamentul cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de BNM bancilor din 15 noembrie 1996 -regulamentul cu privire la acordarea creditelor de catre banci functionarilor sai din 18 sept 1996 -regulamentul cu privire la expunerile mari din 1 decembriq 1995 -regulamentul privind conditiile de acordare rezidentilor a creditelor in valuta straina de catre bancile licentiate din 22 ianuarie 2009 -regulamentul cu privire la creditele expirate din 15 mai 1998 -regulamentul cu privire la clasificarea activelor si angajamentelor conditionale si formarea reducerilor pentru pierderi la active si provizioanelor pentru pierderi la angajamentele conditionale din 30 august 2007

3. Creditul se acorda la cererea solicitantului pe baza de negocieri cu banca in functie de situatia economico-financiara a capacitatilor de onorare a datoriei si garantiilor material si morale. Operatiunile de creditare efectuate de banca au la baza prudenta bancara ca principiu fundamental de politica bancara ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii respective. Credibilitatea reprezinta suportul moral, elemental psihologic essential fara de care creditul nu poate exista. Credibilitatea presupune cunoasterea clientului printr-o permanenta activitate de informare si documentare cu scopul de a acumula informatia necesara prividor la aspectele concrete ale activitatii imprumutatorului. Procesul de creditare cuprinde urmatoarele etape: 1. Solocitarea creditului si prezentarea pachetului de documente de catre solicitant 2. Analiza aspectelor financiare si nefinanciare ale solicitantului de credite 3. Negocierea si aprobarea creditului 4. Derularea creditului bancar 5. Controlul si supravegherea bancara utilizarii si rambursarii creditului. Identificarea subiectilor si detalierea relatiilor de credit porneste de la aspectele formale de natura juridical legate de existenta legala a solicitantilor si de evoluarea aptitudinii de creditare a acestora. De la persoanele juridice banca cere documente care : 1. Confera constituirea juridica a agentului economic(statutul,decizia despre fondare,certificate de inregistrare in organele respective, licenta de genul de activitate etc) 2. Confera activitatea economica si starea financiara a agentului economic(bilantul contabil,raportul privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul mijloacelor banesti,declaratia privind impozitul pe venit,bussines planul activitatii agentului economic pina la 3 ani etc) 3. Argumentarea sau fundamentarea tehnico-economica necesitatii creditului care contine: -destinatia creditului -suma si termenul creditului -contracte de parteneriat inclusive cu investitorii care sunt la baza viitoarei activitati -contracte cu furnizori s.a. 4. Documente ce argumenteaza asigurarea creditului(gaj,ipoteca,garantia bancara s.a)toate aceste documente se anexeaza la cererea solicitantului de credit.Pe baza documentelor prezentate,banca trebuie sa evalueze riscurile cu care au de afaceri in creditarea solicitantului, sa cerceteze motivul imprumutului, sis a identifice sursele de restituire care depend de derularea afacerii pe care o crediteaza. Cadrul analizei si evaluarii solicitantului de credit include 2 directii principale: Analiza aspectelor economic-financiare ce vizeaza atit analiza perioadelor anterioare de regula 2 ani cit si proectele financiare pentru perioadele viitoare.Aceasta analiza se realizeaza in baza documentelor financiaresi anume: -bilantul contabil -raportul financiar privind rezultatele financiare -raportul privind fluxul mijloacelor banesti In baza datelor furnizate din rapoarte financiare,bancile pot stabili situatia bonitatii clientilor folosind in acest sens un sistem de indicatori de structura si performanta repartizat in: -indicatori de lichiditate -indicatori de echilibru financiar -indicatori de gestiune -indicatori de rentabilitate -indicatori ai fondului de rulment -indicatori ai fluxului de numerar Acesti indicatori sunt utilizati de banci in mod diferit luindu-se in considerare termenul creditului, obiectul creditului, sfera economica a agentului economic, tipul solicitantului s.a. Sistemul de indicatori este menit sa serveasca drept instrument ce piermite bancii sa analizeze critic modul de realizare a obiectivelor asumate pentru a lua prompt decizii de a acorda credite clientilor ce vor avea posibilitatea de a le folosi in relansarea economica a activitatilor si a relansarii economiei nationale.Astfel,in dependent de acesti factori in cadrul analizei si evaluarii performantelor economico-financiare se vor calcula coeficientii indicatorilor ce vor devia de la o banca la alta de la un debitor la altul, de la un tip de credit la altul. Analiza aspectelor nefinanciare-In analiza aspectelor nefinanciare se va tine cont de o serie de factori specifici care opereaza atit in mediul intern al afaceriicit si in exteriorul acesteia. Factorii interni se structureaza astfel: -managementul care include pregatirea profesionala, prestigiul si experienta in ramura,experienta in domeniul conducerii membrilor echipei managerial,gradul de participare a managerilor la capitalul societatii etc.

-activitatea agentului economic care include:evolutia de ansamblu a activitatii si profilul ecesteia; caracterul activitatii poate fi permanent,sezonier sau ciclic;sfera de activitate;natura produselor si serviciilor de pe pozitia consumatorului;identificarea si prezentarea concurentilor;segmental de piata detinut;relatiile cu furnizorii;politica de pret etc. -strategia-daca agentul economic are o strategie elaborate pe termen de 3-5 ani si modalitatile de realizare ale acesteia -analiza situatiilor si valorii garantiilor Factorii externi sunt: -caracteristicile domeniului de activitate:competitivitate; nivelul profitabilitatii;gradul de tehnologizare etc. -politica economica generala a clientului -impactul cadrului legislative asupra agentului economic -incidenta factorilor macroeconomici -dependenta geografica fata de sursele de aprovizionare,mijloace de transport utilizate etc Investigarea factorilor nefinanciari opereaza atit in cazurile noilor client ai bancilor cit si pentru cei care beneficiaza deja de credite.Daca indicatorii economico-financiari si aspectele nefinanciare reprezinta o stare buna, corespund normelor stabilite in politica creditara a bancii si implica un risc minim,banca trece la urmatoarea etapa a aprocesului de creditare la etapa de negociere,aprobare si acordare a creditelor. In procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii referitor la acordarea creditelor se atribuie unui comitet special de credit compus dintr-un numar impar de membri dar nu mai putin de 3 persoane.Suma maximal a unui credit care poate fi acordat fara aprobarea comitetului special de credit la nivel de filial este determinata de politica creditara a bancii,dar orice tranzactie de credit poate fi incheiata numai cu avizul a cel putin 3 persoane.Dupa aprobarea creditului,banca impreuna cu solicitantul inchee contractual de credit. Contractul de credit este un document juridic in care sint reflectate toate conditiile de acordare a creditului ca din punct de vedere legal asa si din punct de vedere economic.Contractul de credit contine urmatoarele date: 1. Preambul care contine denumirea contractului;data si locul incheerii;descrierea datelor partilor participante. 2. Obiectul contractului ce contine informatia privind suma; destinatia creditului; termenul de acordare;modalitati de acordare;pretul creditului care include rata dobinzii,metode de calculare a ratei dobinzilor,termene de rambursare a dobinzii,taxe suplimintare,garantii de asigurare etc. 3. Obligatiile si drepturile partilor a solicitantului de credit cit si a bancii comerciale 4. Metode de solutionare a litigiilor si alte clause 5. Data incheerii contracului 6. Semnaturile si stampilele ambelor parti cu autentificarea notariala Acordarea creditului se realizeaza conform procedurilor stabilite in politica de creditare a bancii si respectind conditiile si termenele stabilite in contractul de credit. Dobinda este o forma de remunerare a creditelor de catre imprumutator pentru folosirea capitalului imprumutat.Astfel dobinda este un pret al capitalului imprumutat si poate fi analizata atit ca marime absoluta cit si marime relativa sub forma de rata procentuala.Mecanismul calculului dobinzii se bazeaza pe metoda calculului dobinzii simple si prin metoda de calcul a dobinzii compuse. In cazul utilizarii dobinzii simple suma dobinzii stabilita pentru intreaga perioada de acordare a creditului se determina in baza sumei initiale a creditului. D=S*n*Rd\365*100 Dobinda simpla se utilizeaza in cadrul acordarii creditului pe termen scurt cind dobinda se calculeaza si se plateste lunar sau trimestrial sau pentru un numar anumit de zile fixate in contractual de credit.