Sunteți pe pagina 1din 2

Teachers competencies Comunicatul Comisiei Europene ctre Parlamentul European , la care ne vom referi mai pe larg, identific dou

niveluri de abordare a acestora. Dac primul nivel al deprinderilor intete un program de pregtire care se focalizeaz mai ales pe activit i facilitate i asistate, care se desfoar n mediul formal de nvare, cel academic n cazul de fa, cel de-al doilea accentueaz complementaritatea dintre mediile formale, nonformale i informale de nvare, care contribuie la dezvoltarea i succesul n cariera didactic: Profesorii ajut tinerii s-i asume responsabilitatea pentru a-i proiecta propriile ci de nvare prin via... Profesorii ar trebui s fie capabili s rspund de propriul lor parcurs de nvare. Mai mult, ca orice profesionist al unui domeniu, profesorii au responsabilitatea de a dezvolta noi cunoa treri despre educaie i formare. ntr-un context al nvrii permanente autonome, dezvoltarea lor profesional implic: s continue s reflecteze asupra practicii lor didactice ntr-o maniar sistematic sa desfoare cercetri bazate pe activitatea din clasa sa incorporeze in predarea lor rezultatele cercetarii din clasa si din mediul academic sa evalueze eficienta propriilor lor strate!ii de predare si sa le modifice in consecinta sa identifice propriile lor nevoi de formare. Motivatiile, resursele si sistemele de suport necesare atin!erii acestor obiective trebuie sa fie puse in aplicare". LEN inte similare se regsesc i n cele mai noi documente care reglementeaz formarea iniial a profesorilor. De exemplu, unul dintre recentele ordine ale ministrului cu privire la masteratul didactc, introdus n LEN, include urmtoarele inte de formare art. !."#: transferul procedurilor specifice domeniului de cunoa$tere studiat la nivelul licen%ei ntr-o metodologie didactic relevant pentru disciplina $colar respectiv& identificarea problemelor n nv%are' predare' evaluare $i proiectarea de solu%ii pentru rezolvarea acestora& aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei' $colii pentru optimizarea procesului didactic $i dezvoltarea abilit%ilor metacognitive& comunicarea experien%elor de cercetare' nv%are ctre diferi%i parteneri n cadrul comunit%ii educa%ionale& anga(area n activit%i de promovare a unor practici $i experien%e didactice cu impact social $i etic, n perspectiv mono $i transdisciplinar. )ubsumate acestor inte sunt diferitele categorii de abilit i pe care conin documentele curriculare elaborate la nivelul departamentelor de pregtire a profesorilor din *om+nia, incluse de obicei, n fi ele disciplinelor: capacitatea de aplicare a cuno#tin$elor n practic cuno#tin$e de baz privind profesia didactic abilitatea de a lucra ntr-o ec%ip interdisciplinar etica profesional. La un nivel mai specific, cel al didacticilor

disciplinelor, acestea se concretizeaz n abilit i precum: evaluarea rezultatelor nv$rii #i a performan$elor elevilor con#tientizarea diferitelor contexte n care are loc nv$area consilierea elevilor #i a prin$ilor, !&ndirea critic abilit$i practice reflexive abilit$i metaco!nitive proiectarea #i utilizarea unor strate!ii de predare ' nv$are inovatoare proiectarea procesului educa$ional comunicarea eficient. ,lturi de aceste aspecte, profesorii care predau obiecte de studiu precum istoria sau studiile sociale au responsabilit%i extinse n ceea ce prive$te deprinderile democratice, dialogul intrecultural, atitudini care in de n%elegere $i toleran%. -endina sistemelor educaionale actuale de a dezvolta proiecte curriculare pornind de la un set de competene Competenele didactice ale profesorului de istorie (cf. PIR, 2005) .roiectarea de activiti de nvare pe baza unui sistem coerent de coordonate didactice n vederea dezvoltrii competen elor prevzute n vederea dezvoltrii competenelor prevzute n curriculumul de istorie& /tilizarea unei varieti de resurse la clas pentru a oferi ocazii de intrepretare plural a fenomenelor istorice& )electarea unor instrumente adecvate unei evaluri transparente, pentru a stabili cauzele disfunciilor n nvare i a gsi soluii de remediere& 0nvestigarea unei varieti de conexiuni intra i interdisciplinare pentru a desc1ide elevilor perspective asupra interpretrii evenimentelor contemporane& Examinarea critic a caracteristicilor diferitelor strategii didactice n vederea adaptrii conceptelor i a procedurilor de specialitate la grupul de elevi i la obiectivele nvrii.

2ompeten%ele identificate se regsesc, n diferite forme, n c+teva dintre fi$ele disciplinelor pe care le-am consultat $i acoper domeniile c1eie de pregtire ini%ial : proiectarea demersuui didactic, derularea activit$ilor didactice, evaluarea rezultatelor nv$rii #i manifestarea reflexivit$ii.