Sunteți pe pagina 1din 63

UPRINS

Capitolul I- Prezentarea generala a intreprinderii S.C. MONTAJ S.A. 1.1 Scurt istoric. 1. O!iectul de acti"itate. 1.#Resursele intreprinderii. 1.#.1. Resurse $inanciare. 1.#. . Resurse u%ane. 1.#.#. Resurse %ateriale. 1.&.Caracterizarea econo%ico-$inanciara a acti"itatilor intreprinderii. 1.'.Analiza indicatorilor !azei te(nico-%ateriale. Capitolul II- I%plicarea $actorilor de %ediu in acti"itatea MONTAJ S.A. .1.Macro%ediul intreprinderii si in$luenta $actorilor acestuia asupra acti"itatii intreprinderii. . .Micro%ediul intreprinderii si in$luenta co%ponentelor acestuia asupra acti"itatii intreprinderii. .#.Relatia intreprindere - piata. .&.O!iecti"ele econo%ice ale intreprinderii in conditii concurentiale. Capitolul III- Structura organizatorica a S.C. MONTAJ S.A. #.1.Prezentarea structurii $unctionale )de conducere*. #. .Prezentarea structurii operationale )de productie si conceptie*.

#.#.+ocu%ente de $or%alizare a structurii organizatorice )regula%entul de organizare si $unctionare, organigra%a, $isa postului*. #.&.Masuri de per$ectionare a structurii organizatorice. Capitolul I-- .unctiile intreprinderii S.C. MONTAJ S.A. &.1..unctiunile co%ponente ale siste%ului organizarii procesuale a intreprinderii )prezentare, sc(e%a*. &. .Mecanis%ul $unctionarii intreprinderii. &.#.Interdependenta $unctiunilor intreprinderii.

Capitolul - / Strategii econo%ice ale societatii S.C. MONTAJ S.A. 0 planulca instru%ent de concretizare si de realizare a lor. '.1.I%portanta strategiilor econo%ice pentru acti"itatea intreprinderii. '. .1la!orarea strategiei econo%ice )pe etape*. '.#.1la!orarea planului econo%ic al intreprinderii )pe sectiuni*. '.&.1la!orarea planului de a$aceri )pe sectiuni *.

Capitolul -I / 1$icienta econo%ica a acti"itatii intreprinderii S.C. MONTAJ S.A.

2.1.Indicatori de e3pri%are a e$icientei econo%ice0 prezentarea, calculul si analiza acestora. 2. .Indicatori de e$icienta a utilizarii $ortei de %unca0 prezentarea, calculul si analiza lor. 2.#.Indicatorii renta!ilitatii0 prezentarea, calculul si analiza lor. 2.&.Posi!ilitati de crestere a e$icientei econo%ice.

CAPITO4U4 I PR151NTAR1A 61N1RA4A A SOCI1TATII

S.C. MONTAJ S.A.

I.1 SCURT ISTORIC

MONTAJ S.A. Ploiesti a $ost in$iintata prin 7.6. nu%arul 89 din 2 ianuarie 1::1,prin reorganizarea, con$or% 4egii 1;<1::9, a $ostului Santier Ploiesti al I.M.S.A.T. =ucuresti, ca societate independenta, cu capital integral de stat. Noua societate a preluat integral patri%oniul $ostului santier si personalul anga>at / 1#9 de salariati. .ir%a s-a inregistrat la Registrul Co%ertului cu nu%arul 8#< 1.9#.1::1.Codul $iscal al societatii este R1#&11;'. In luna %ai 1::1, societatea si-a %a>orat capitalul prin su!scriptie pu!lica, a"and capital %i3t, de stat si pri"at. Actiunile au $ost su!scrise de salariatii $ir%ei. MONTAJ S.A. Ploiesti a $ost pri%a societate din Ministerul Industriilor care a desc(is dru%ul pri"atizarii prin aditionare de capital, con$or% 4egii #1<1::9.In anul 1::#, societatea a $ost pri"atizata total, prin %etoda M1=O.

I. .O=I1CTU4 +1 ACTI-ITAT1 .ir%a are ca o!iect de acti"itate? n constructii- %onta> pentru instalatii electrice, de auto%atizare si teleco%unicatii0

n ser"icii in do%eniile? instalatii electrice, auto%atizari, electronica industriala si electrote(nica, te(nica de calcul, teleco%unicatii0 n productie / $a!ricatie de siste%e pentru %onta> instalatii electrice, de auto%atizare si teleco%unicatii, ta!louri si pupitre electrice si de auto%atizare.

I.#. R1SURS141 INTR1PRIN+1RII I.#.1. Resursele $inanciare. Capitalul social este de 1:&#99 %ii lei, su!scris si "arsat in intregi%e, in totalitate pri"at, detinut de persoane $izice ro%ane. Acesta este i%partit in '2& actiuni no%inati"e, cu o "aloare no%inala de 9999 lei. Cresterea "alorii actiunilor s-a datorat politicii de rein"estire in totalitate a pro$itului in pri%ii & ani si a >u%atate din pro$it in anii ur%atori.

+in !ilanturile conta!ile e$ectuate la #1.1 .1::2, #1.1#.1::8, #1.1 .1::; si #1.92.1::: ale SC MONTAJ SA Ploiesti, a% e3tras datele de %ai >os, posturile de acti" si de pasi" $iind luate in calcul la "aloarea lor neta?

Patri%oniul net re$lecta a"erea intreprinderii la o anu%ita data, a"and un caracter static. Se o!ser"a o crestere a patri%oniului net al intreprinderii, pana in 1::;, ca ur%are a cresterii acti"elor i%o!ilizate? ac(izitionare de so$t )i%o!ilizari necorporale*, dotare per%anenta cu %i>loace $i3e / situatie poziti"a. Totodata insa, la cresterea patri%oniului net a dus si sporirea "alorii creantelor in lei, care are o in$luenta negati"a asupra "alorii econo%ice a intreprinderii, deoarece acestea ra%an la "aloarea lor conta!ila de inregistrare. +e ase%enea, %arirea stocului de produse $inite in$luenteaza negati" "aloarea intreprinderii, desi duce la cresterea patri%oniului net, pentru ca in ti%p, "aloarea actuala a produselor $inite este %ai %ica decat cea inregistrata, iar actualizarea preturilor de "anzare, le poate $ace greu "anda!ile.

Cresterea disponi!ilitatilor arata accelerarea "itezei de rotatie a acti"elor circulante, adica o a%pli$icare a capacitatii de plata. Cresterea datoriilor totale $ace ca %odi$icarea patri%oniului net sa nu $ie $oarte %are. Re$eritor la structura surselor de $inantare a patri%oniului net, se o!ser"a $aptul ca ponderea capitalului social creste usor si de ase%enea, se %a>oreaza ponderea $ondurilor proprii. +e aici rezulta ca dina%ica cea %ai accentuata in cadrul surselor de acoperire a patri%oniului net, o inregistreaza pro$itul net care ra%ane la dispozitia $ir%ei.

In anul 1:::, considerand preturile co%pati!ile cu anul 1::2, se o!ser"a o scadere a patri%oniului net, datorata scaderii "alorii acti"elor si a %entinerii unor datorii destul de ridicate. +i$erenta poziti"a, in preturi a!solute $ata de anul precedent, este data de rezultatul reportat si pro"izioanele regle%entate.

I.#. .Resursele u%ane. +i%ensiunea, structura si co%porta%entul potentialului u%an. +i%ensiunea potentialului u%an se analizeaza pe !aza ur%atorilor indicatori? a* Nu%arul %ediu de salariati )cu contract de %unca*, deter%inat ca o %edie arit%etica si%pla a nu%arului zilnic al salariatilor.

!* Nu%arul %ediu de personal )cu contract de %unca sau con"entie ci"ila*, sta!ilit prin adunarea nu%arului %ediu de cola!oratori anga>ati pe !aza unei con"entii ci"ile, la nu%arul %ediu de salariati.

c* Nu%arul %a3i% de personal calculat ca li%ita superioara in cadrul careia se poate inscrie $ir%a in $unctie de "olu%ul e$ecti" de acti"itate si producti"itatea %uncii pre"azuta.

Ca puncte $orte ale diagnosticului resurselor u%ane, se e"identiaza? @ @ @ nu%arul personalului cali$icat, din totalul de personal0 nu%arul personalului cu "ec(i%e %are in $ir%a este in crestere0 structura personalului pe "arste este !ine ec(ili!rata0

@ a"and in "edere o!iectul de acti"itate al intreprinderii, structura personalului pe se3e este !una0 @ @ @ a!senta gre"elor si a altor $or%e de con$lictualitate0 protectia %uncii corespunzatoare re$lectata prin lipsa accidentelor de %unca0 gradul de utilizare a ti%pului %a3i% disponi!il este in crestere0

@ a!senteis%ul >usti$icat al personalului este $oarte scazut, iar cel ne>usti$icat este ine3istent. Ca puncte sla!e ale diagnosticului resurselor u%ane, se e"identiaza? @ nu%arul redus al salariatilor care participa la cursuri de specializare asigurate de $ir%a0 @ ponderea ti%pului pentru $or%are continua in ti%pul total de %unca este redusa0

@ cresterea accentuata a nu%arului de cola!oratori, $ata de personalul anga>at cu contract de %unca per%anent0

@ coe$icientii de intrari, iesiri si de %iscare totala sunt $oarte ridicati in 1::8 si 1::;. I%plicit, in aceasta perioada coe$icientul de sta!ilitate este $oarte scazut. Aceste %odi$icari sunt datorate cauzelor econo%ice nationale, puternica

deplasare a personalului de la P1TROT14 S.A. la MONTAJ S.A. la inceputul anului 1::8, reintoarcerea salariatilor la P1TROT14 S.A. conco%itent cu inc(iderea co%!inatului in august 1::8, reanga>area unui %are nu%ar de personal in anul 1::;, pentru lucrarile din cadrul noii $ir%e P1TROT14 - 4UAOI4 S.A.0 @ raportul dintre salariile %ari si cele %ici este $oarte ridicat.

I.#.#.Resursele %ateriale.

S-a o!ser"at, in teren, prin "izitarea (alelor, o !una dotare a acestora, cu %asini si utila>e. +e ase%enea, in cadrul punctelor de lucru se $olosesc scule si unelte noi, incadrate in para%etrii de $unctionare. In anii 1::8-1::; s-au cu%parat con"ertizoare de sudura, instalatie de sudura prin puncte, %asini de gaurit, polizoare, prese %anuale, instalatie de "opsit cu tur!ina de aer. S-au ac(izitionat totodata, tele$oane %o!ile, cli%atizoare, te(nica de calcul, %o!ilier de !irou. .olosind datele din !ilanturile conta!ile si din !alantele de "eri$icare pentru anii 1::2, 1::8, 1::; se o!ser"a e"olutia i%o!ilizarilor corporale?

I.&. CARACT1RI5AR1A 1CONOMICOB.INANCIARA A ACTI-ITATI4OR INTR1PRIN+1RII.

Situatia generala a rezultatului pe !aza contului de pro$it si pierdere. Contul de pro$it si pierdere reprezinta un docu%ent conta!il de sinteza, pre"azut de 4egea Conta!ilitatii, care concentreaza "eniturile ti c(eltuielile unei intreprinderi pe o perioada data si e3plica %odul de $or%are a rezultatelor. 4a %odul general, el o$era in$or%atiile necesare pentru intelegere si e3plicarea pro$itului sau a pierderii inregistrate de $ir%a.

In$or%atiile $urnizate de contul de pro$it si pierdere se structureaza in ta!elul ur%ator?

Se o!ser"a o crestere a pro$itului !rut, in ti%p, cu #'C in anul 1::8si cu 8 Cin anul 1::; )co%parat cu iunie 1::2, unde pro$itul !rut a $ost de 2#2,### %il.lei*. Cresterea pro$itului !rut pro"ine, in %od special, din acti"itatea de e3ploatare, in pri%ii doi ani, iar in anul 1::;, din "eniturile din operatii de capital. In ulti%ul an, rezultatul e3ploatarii este $oarte scazut, datorita unor c(eltuieli $oarte ridicate cu %aterialele, cu lucrarile si ser"iciile e3ecutate de terti. A"and insa in "edere $aptul ca rezultatul e3ploatarii a $ost sta!ilit in preturile perioadei, pentru aprecierea corecta se i%pune luarea in consideratie a e"olutiei in$latiei. Ast$el, daca? 1::2<1::8D1,# si 1::;<1::2D1,'',

rezultatul din e3ploatare in conditii co%para!ile "a $i in anul? 1::2? 1 1',#21 %il.lei, 199C 1::8? 1 #&,&#2 %il.lei, 19 C 1::;? '#, '' %il.lei, &C

Ma>orarea rezultatului e3ploatarii, in anul 1::8 cu nu%ai C, este nese%ni$icati"a, iar scaderea $oarte %are din anul 1::;, i%pune pro!le%e deose!ite. Rezultatul $inanciar, de la pierderi in pri%ii doi ani, trece la pro$it in 1::;. Aceasta arata ca au inter"enit sc(i%!ari in structura $inanciara si ca gestionarea capitalului s-a $acut %ai !ine. +e ase%enea, rezultatul e3ceptional are o ade"arata e3plozie in 1::;, $ata de anii precedenti, dupa cu% a% %ai aratat din "eniturile din operatiile de capital, ceea ce este insa, un $actor a!solut con>unctural.

+aca se are in "edere %odi$icarea pro$itului !rut din anul 1::8, $ata de 1::2 )nu "o% considera situatia ulti%ului an*, cu? 1'8 ,:;' %il.lei-112&,1 1 %il.leiD&9;,;2& %il.lei, aceasta se poate e3plica ast$el? %ar>a !ruta? cresterea c(eltuielilor $i3e? ;'9,9&&- 1&9,888D89:, 28 %il.lei 1'& , 8-: ',&12D#1:,;21 %il.lei

%odi$icarea rezultatului e3ceptional? 1,91;-)- ;,#12*D :,##& %il.lei

I.'. ANA4I5A IN+ICATORI4OR =A51I T17NICOBMAT1RIA41

+in !ilanturile conta!ile si de "eri$icare pentru anii 1::2, 1::8, 1::; se "a o!ser"a e"olutia i%o!ilizarilor corporale?

CAPITO4U4 II. IMP4ICAR1A .ACTORI4OR +1 M1+IU IN ACTI-ITAT1A INTR1PRIN+1RII. II.1.MACROM1+IU4 INTR1PRIN+1RII SI IN.4U1NTA .ACTORI4OR AC1STUIA ASUPRA ACTI-ITATII .IRM1I.

MACROM1+IU4 $ir%ei este reprezentat prin?

ansa%!lul intreprinderii econo%ice, >uridice, ad%inistrati"e si !ancare0

n a organis%elor politice de ocrotire a sanatatii, in"ata%ant, a tuturor ele%entelor e3ogene care in$luenteaza si sunt in$luentate de actiunile intreprinderii.

Acti"itatea societatii MONTAJ S.A. se a$la su! in$luenta ur%atorilor $actori?

" "

.actorii te(nici si te(nologici0 .actorii econo%ici0

" " " " "

.actorii >uridici0 .actorii politici0 .actorii socio-culturali0 .actorii de%ogra$ici0 .actorii naturali.

II.1.1..ACTORII 1CONOMICI.

Societatea MONTAJ S.A. a a"ut in anul 1::; o ci$ra de a$aceri de &8'.1 1.9 lei, intreaga su%a $iind o!tinuta din ser"iciile pe care societatea le o$era. Aceasta ci$ra de a$aceri este in continua crestere $ata de anii precedenti, crestere ce este relie$ata de gra$icul ur%ator?

Pentru o %ai corecta e"aluare a acti"itatii intreprinderii, se $oloseste ci$ra de a$aceri din contul Epro$it si pierderiF, e"aluata in unitati %onetare curente. Ci$ra de a$aceri se corecteaza cu indicele preturilor do%eniului de acti"itate in preturi

co%para!ile )indicii sunt luati din Rapoartele Co%isiei Nationale de Statistica, considerandu-se ca an de !aza, anul 1::2.

+aca se analizeaza e"olutia ci$rei de a$aceri pe !aza preturilor curente ale perioadei, rezulta o crestere i%portanta a acesteia in anul 1::;, ur%ata de o usoara scadere in pri%ul se%estru al anului 1:::. 4uand in calcul insa, ci$ra de a$aceri in preturi co%para!ile, se o!ser"a o descrestere a acesteia in anul 1::8, ur%ata de o re"enire puternica in anul 1::;, pentru ca apoi sa apara o scadere alar%anta in pri%ele sase luni ale anului 1:::, $iind %ai %ica decat >u%atate din ci$ra de a$aceri a anului 1::2.

+in ta!elul de %ai sus se o!ser"a o crestere a!soluta a ci$rei de a$aceri a $ir%ei de : 8G -'9:;D1##'2 %il.lei, intre anii 1::2 si 1::: )a% considerat ca ci$ra de a$aceri a intrgului an 1:::, este du!lul celei din pri%ul se%estru*, ceea ce corespunde unei cresteri %edii anuale de '#,'&C.

Tinand cont, insa, de e$ectele in$latiei, se o!ser"a o puternica descrestere a acesteia, cu o rata %edie anuala de '#,'&C este nu%ai aparenta. Rata de crestere reala a ci$rei de a$aceri se calculeaza dupa relatia? RrealaD))1HRc*<)1HRp*-1*G199, unde. RcD rata de crestere a ci$rei de a$aceri constante )statistice*0 RpD rata de crestere a preturilor. II.1. . .ACTORII SOCIO-CU4TURA4I.

Mediul socio-cultural include institutiile si $actorii care de$inesc o societate, con$erindu-i un siste% propriu de "alori, de traditii, nor%e si o!iceiuri ce genereaza un anu%it co%porta%ent etic-%oral si cultural pentru toti %e%!rii sai. Toti acesti $actori, in$luentand co%porta%entul de consu% si de cu%parare al consu%atorilor, de"ine e"ident pentru %arIetingul $ir%ei. +e"ine necesara %onitorizarea %ediului cultural, ur%arirea tendintelor si sc(i%!arilor sur"enite de la o generatie la alta. 1ste ur%arita cu atentie de %arIetori $iecare generatie, $iindca se stie ca $iecare "ine cu

un su$lu de nou si ast$el cerintele 0 la ur%a ur%ei piata o $ace consu%atorul0 tre!uie %odi$icata con$or% dorintelor clientilor. Municipiul Ploiesti dispune de resurse culturale i%portante, din care a%inti%? Muzeul Petrolului, Muzeul de Arta, Muzeul de Istorie, Casa Me%oriala EIon 4uca CaragialeF, Casa de Cultura a Sindicatelor si o Uni"ersitate cu renu%e national si international? EP1TRO4-6A51F.

Toate aceste conditii deter%ina un potential u%an de inalta cali$icare in di$erite do%enii, dar posi!ilitatea de anga>are este $oarte redusa, deoarece Pra(o"a are o rata a so%a>ului $oarte ridicata. II.1.#. .ACTORII NATURA4I

Acti"itatea societatii este in$luentata si de $actorul natural. Principalul $actor de %ediu cu in$luente asupra ci$rei de a$aceri si al pro$itului societatii il reprezinta cli%a. Orice pertur!are a acesteia in sens negati", inundatii sau seceta, in$luenteaza negati" pro$itul societatii care este o!ligata a platii despagu!iri celui a$ectat. Cresterea continua a pretului energiei si gazelor naturale duce ine"ita!il la cresterea c(eltuielilor de $unctionare ale societatii. II.1.&. .ACTORII PO4ITICI.

Micile intreprinderi reprezinta coloana "erte!rala a econo%iilor europene. 1le sunt o sursa c(eie a locurilor de %unca si un areal $ertil pentru idealurile in a$aceri. Micile intreprinderi sunt cele %ai sensi!ile la toate sc(i%!arile ce au loc in %ediul de a$aceri. 1le sunt pri%ele care su$era in cazul unei !irocratii e3cesi"e, dar sunt

si pri%ele care in$loresc din initiati"ele incununate de succes si lansate intr-un cadru $ertil. Micile intreprinderi tre!uie considerate ca principalul ele%ent in ino"atie si in crearea locurilor de %unca. Cu alte cu"inte tre!uie creat cel %ai !un %ediu pentru dez"oltarea %icilor intreprinderi. Mediul politic din tara noastra, desi este un %ediu sta!il, nu asigura oportunitati si $acilitati de des$asurare a a$acerilor in principal din cauza sc(i%!urilor de legislatie in do%eniul econo%ic si a nu%arului %are de ordonante de urgenta care nu asigura $luenta %ediului econo%ic. II.1.'. .ACTORII +1MO6RA.ICI. Aceasta categorie de $actori cuprinde populatia din zona de acti"itate a $ir%ei, prezentand interes atat ca piata $ortei de %unca cat si ca piata de des$acere pentru ser"iciile o$erite de MONTAJ S.A. .ir%a este interesata de %ai %ulte aspecte de%ogra$ice? Nu%arul populatiei din >udetul Pra(o"a ) ;999999 de locuitori *, populatie ce are un ni"el al "eniturilor scazut, datorat in principal ratei ridicate a so%a>ului0 Structura populatiei dupa se3 si "arsta0 +ensitatea populatiei in %ediul ur!an-rural deter%ina tipul ser"iciului de care are ne"oie clientul.

II.1.2. .ACTORII JURI+ICI. A!ordarea >uridica este $rec"enta si >usti$icata, pentru ca ser"iciile o$erite de MONTAJ S.A., pentru a $i operante, tre!uie sa capete o $or%a >uridica, iar aceasta $or%a este cea dintai sesiza!ila. O ase%enea $or%a i-o o$era contractul , care constituie Elegea partilorF, precu% si legea propriu-zisa , care e%ana de la puterea legislati"a.

O!iectul e"aluarii este S.C. MONTAJ S.A. cu sediul in Ploiesti, cod 999, strada Marasesti nr. 1 . Societatea a $ost in$iintata prin 7.6. nr. 89 din 2 ianuarie 1::1, prin reorganizarea con$or% 4egii 1;<1::9, a $ostului Santier Ploiesti al I.M.R.M. =ucuresti , ca societate independenta, cu capital integral de stat. MONTAJ S.A. Ploiesti s-a inregistrat la Registrul Co%ertului cu nr. 8#< 1.9#.1::1.Codul $iscal al societatii este R1#&11;'. In luna %ai 1::1 societatea si-a %a>orat capitalul prin su!scriptie pu!lica, prin Prospectul de e%isiune inc(eiat in $or%a autentica cu nr.2'11<; %ai 1::1 si in !aza Inc(eierii Judecatoriei Ploiesti nr.18:< 9 %ai 1::1, a"and capital %i3t, de stat si pri"at? J J capital initial /#, %ilioane lei0 %a>orare / ,' %ilioane lei )'99 actiuni nor%ati"e cu "aloare no%inala de '999 lei*.

MONTAJ S.A. Ploiesti a $ost pri%a societate din Ministerul Industriilor care a desc(is dru%ul pri"atizarii prin aditionare de capital, con$or% 4egii #1<1::9. In anul 1::# s-a procedat la o noua %a>orare de capital? 9 de %ilioane lei )1999 actiuni no%inati"e cu "aloare no%inala de 9999 lei *, ree"aluandu-se si actiunile anterioare la aceeasi su%a. Societatea a $ost pri"atizata total prin %etoda M1=O, in !aza contractelor nr.1'<1:.1 .1::# inc(eiat cu ..P.S. si nr.99 #<#9.11.1::# inc(eiat cu ..P.P. IMuntenia, platindu-se 82999 lei<actiune. Actionarii initiali, cat si noii actionari, %e%!rii asociatiei EMONTAJ S.A. Progra%ul actiunilor salariatilorF au (otarat in Adunarea generala a actionarilor din data de %artie 1::&, ca societatea sa $unctioneze in !aza pre"ederilor 4egii #1<1::9 si a Contractului si Statutului societatii.

II.1.8. .ACTORII T17NICI SI T17NO4O6ICI.

S.C. MONTAJ S.A. dispune de un inalt ni"el de dotare te(nica, asigurand ast$el o %ai !una si %ai rapida %onitorizare a clientilor care !ene$iciaza de ser"icii.

.ir%a a ac(izitionat o serie de aparatura de ulti%a generatie? " " " " calculatoare pentiu% I-0 i%pri%ante al!-negru si color 0 .AK-uri P7I4IPS0 SCAN /are 41KMARA.

II. .MICROM1+IU4 INTR1PRIN+1RII SI IN.4U1NTA COMPON1NT14OR AC1STUIA ASUPRA ACTI-ITATII INTR1PRIN+1RII.

MICROM1+IU4 cuprinde ansa%!lul co%ponentelor cu care $ir%a intra in relatii directe, dictate de necesitatea atingerii o!iecti"elor sale prezente si de perspecti"a.

MICROM1+IU4 este $or%at din ? .urnizorii de %ar$uri0 Prestatorii de ser"icii0 .urnizorii $ortei de %unca0 Clientii0 Organis%ele pu!lice.

II. .1. PR1STATORII +1 S1R-ICII

Sunt reprezentati de persoane $izice si >uridice care o$era ser"icii utile realizarii o!iectului de acti"itate al $ir%ei MONTAJ S.A. Principalii prestatori de ser"icii sunt? J In do%eniul paza-protectie ? =I+1PA A4ARM, AR-AS PROT1CT, +RA6ON STAR0 J J J J J In do%eniul %anage%ent si %arIeting ? TOTA4 CONSU4T, A6RO IN6 CONSU4TIN60 In do%eniul consultantei in a$aceri si $inante? +14P7I-L CONSU4TIN6 In do%eniul pu!licitate? ART+1CO, MANA61RIA40 PASSION, SP1CTRUM

M1+IA0 In do%eniul $inanciar-!ancar? =ANCPOST, =ANCA COM1RCIA4A ROMANA, R1I.1IS1N =ANA0 In do%eniul tele$oniei? ROMT141COM, 5APP, CONN1K.

II. .#. .URNI5ORII .ORT1I +1 MUNCA

MONTAJ S.A. P4OI1STI are relatii de cola!orare in special cu unitati de in"ata%ant reprezentate de licee cu pro$il te(nic din Ploiesti si alte >udete si de Uni"ersitatea EPetrol /6azeF din Ploiesti, .acultatea te(nica de unde se a!soar!e $orta de %unca necesara.

+e ase%enea, o !una cola!orare e3ista intre societate si .acultatile te(nice din =ucuresti de unde se anga>eaza si se specializeaza personal cu pregatire superioara in do%eniul te(nic. Alti $urnizori de %unca ii reprezinta Agentiile de So%a> din Pra(o"a de unde societatea poate anga>a personal.

II. .&. C4I1NTII.

+in datele cuprinse in ta!el, se o!ser"a pastrarea si c(iar dez"oltarea in ti%p a relatiilor cu clienti i%portanti, in detri%entul altor clienti. +in pacate, durata %edie de i%o!ilizare a creantelor pentru acesti pri%i doi clienti este de apro3i%ati" 1&9 de zile, datorita, in general, !loca>elor $inanciare aparute la ni"el national si in special, la ni"elul industriei prelucratoare de petrol. Se o!ser"a din ta!el ca P1TROT14 / 4UAOI4 S.A. este cel %ai i%portant client. +in pacate, durata %edie de i%o!ilizare a creantelor pentru acest client este de apro3i%ati" :9 de zile, datorita, in general, !loca>elor $inanciare aparute la ni"el national si in special, la ni"elul industriei prelucratoare de petrol. II. .'. CONCUR1NTA. SU=I1CTU4 1; .ata de S.C. MONTAJ S.A., co%petitorii au o putere relati" %ica de acaparare a pietei, o$erind o ga%a sorti%entala %ai redusa si nu sunt $oarte cunoscuti

de consu%atorii de ser"icii. Jocul concurential este in %od egal in$luentat de nu%arul intreprinderilor noi care pot patrunde in sectorul respecti", precu% si de posi!ilitatea aparitiei unor ser"icii sau produse de su!stitutie. Aceste patru $orte care se e3ercita din e3terior asupra dina%icii concurentiale, la care se adauga, in %od deose!it ri"alitatea dintre $ir%ele sectorului, dau i%aginea conte3tului concurential.

Ri"alitatea dintre $ir%ele concurente se %ani$esta in do%eniul pretului, pu!licitatii, a%eliorarii ser"iciilor, garantiile acordate clientilor, ter%enul scurt de realizare a lucrarilor. In perioada analizata a e3istat si e3ista o ri"alitate puternica, cu $orte relati" ec(ili!rate pentru do%inare si o!tinerea unei pozitii a"anta>oase pe piata, cu ur%atoarele $ir%e?

" "

TA=C S.A. .iliala Ploiesti0 Santiere sau puncte de lucru ale IMAR =ucuresti.

+atorita $aptului ca sectorul de acti"itate are o crestere lenta, lupta pentru %entinerea si a%eliorarea pozitiei pe piata este destul de agresi"a.

13istenta unor c(eltuieli $i3e %ari i%plica utilizarea din plin a capacitatilor de productie, conducand la cresterea productiei o!tinute, a o$ertei si la intensi$icarea ri"alitatii in do%eniul preturilor si al ter%enelor de e3ecutie. A!ordata ast$el, aceasta co%ponenta a conte3tului concurential are caracterul unui $actor desta!ilizator. In ceea ce pri"este puterea de negociere a intreprinderii cu $urnizorii si clientii, $olosi% ur%atoarele criterii?

@ concentrarea relati"a a $urnizorilor )clientilor* / distri!utia partii de piata la un nu%ar %ic de intreprinderi / putere de negociere %are0 @ calitatea ElegalaF / calitatea %aterialelor / $urnizorii de %ateriale pentru %onta> au putere de negociere superioara $ata de $ir%a client0 @ costul trans$erului de la un $urnizor la altul )de la un client la altul*.

Pute% concluziona ca intreprinderea nu are o putere de negociere %are cu $urnizorii, deoarece nu cu%para cantitati i%portante de %ateriale, in raport cu ci$ra de a$aceri a $urnizorilor, produsele cu%parate sunt di$erentiate, costul de trans$er de la un $urnizor la altul este ridicat, calitatea %aterialelor ac(izitionate in$luenteaza calitatea ser"iciilor o$erite. Considerand aceleasi criterii, rezulta ca intreprinderea nu are o putere de negociere %are, ca $urnizor, deoarece isi "inde un procent %are din ser"icii acelorasi clienti, ser"iciile si produsele $urnizate nu sunt deose!it de i%portante pentru productia

clientilor, pentru clienti, costul trans$erului de la un $urnizor de ser"icii la altul, nu este $oarte %are. Pericolul aparitiei unor noi concurenti este legat de $aptul ca ei cauta sa cucereasca o parte din piata, generand pentru cei din sector o scadere a preturilor si tari$elor sau o crestere a costurilor. 13ista insa, niste !ariere de intrare, care li%iteaza posi!ilitatile de patrundere in sector pentru noii concurenti? di%ensiunea %ini%a a acti"itatii unei noi intreprinderi, pentru ca aceasta sa $ie co%petiti"a din punctul de "edere al costurilor 0 costul trans$erului )c(eltuielile necesare trecerii dintr-un sector in altul*0 ne"oia de capital, adica e$ortul $inanciar pe care tre!uie sa-l $aca o $ir%a pentru a patrunde pe o piata noua, care poate depasi posi!ilitatile potentialilor concurenti0 gradul de $idelitate al clientelei. In acelasi ti%p, iesirea intreprinderii dintr-un sector i%plica trecerea unor !ariere de iesire, dintre care? !arierele econo%ice? specializarea acti"elor, gradul de lic(iditate al acti"elor, care sunt destul de ridicate, i%plicand o iesire grea din sector0

!arierele psi(ologice, legate de co%porta%entul conducatorilor, pentru care iesirea din sector, ar $i considerata un esec personal.

II. .2. OR6ANISM141 PU=4IC1.

Organis%ele pu!lice care in$luenteaza acti"itatile societatii MONTAJ S.A. Ploiesti sunt? 6arda .inanciara 0 OPC ) O$iciul pentru Protectia Consu%atorului *0 Ministerul de .inante0 Monitorul O$icial si Registrul Co%ertului, Consiliul Judetean Pra(o"a si Pre$ectura Pra(o"a0 Pri%aria localitatilor din Pra(o"a.

II. .8. .URNI5ORII +1 MAR.URI .urnizorii de %ar$uri sunt reprezentati de di"ersi agenti econo%ici cu care $ir%a intra in relatii contractuale de "anzare-cu%parare si care asigura $ir%ei %ateriile pri%e si %aterialele de care are ne"oie in prestarea de ser"icii.

Criteriile de selectare a $urnizorilor de ser"icii sunt reprezentate de? seriozitate0 preturi practicate0 calitatea produselor si a ser"iciilor prestate0 capacitatea si $or%a de plata. Principalii $urnizori de %ateriale, sunt $urnizorii cu relatii traditionale? ICM1 =ucuresti )distanta scurta* / pentru ca!luri0 IPRO1= =istrita )distanta %are, dar preturi %ai %ici $ata de =ucuresti* / pentru ca!luri0 UP1T Targo"iste )distanta scurta, calitate superioara, preturi %ari* / pentru ro!ineti0 .1PA =arlad )distanta %are, preturi reduse $ata de Targo"iste* / pentru ro!ineti0 de ase%enea intreprinderea $oloseste ro!ineti din i%port )SUA*, de o calitate %ai !una si la preturi %ici, dar

apro"izionarea se $ace greu, cu %ari pierderi de ti%p0 141CROAPARATAJ =ucuresti / aparata> electric0 .1A =ucuresti / aparata> electric0 .1PA =arlad / aparata> electric0

M +e ase%enea intreprinderea se apro"izioneaza cu aceleasi tipuri de aparate din i%port, prin APARAT TRA+IN6 Ploiesti, ASTI =ucuresti, 6rupul SC7NI+1R =ucuresti, la preturi %ai ridicate, dar cu ni"el calitati"

si cu aspect deose!ite,

In situatia ruperii relatiilor contractuale cu principalii $urnizori aratati %ai sus, considerati $urnizori %ari, principali, intreprinderea ar a"ea in %od cert de su$erit, desi, in ti%p si la preturi %ai %ari, ar putea $i inlocuiti cu alti $urnizori, din i%port sau $urnizori %ai %ici, din tara.

II.#. R14ATIA INTR1PRIN+1R1 / PIATA SU=I1CTU4 1: Considerand ca %aturitatea unei intreprinderi este o e3tensie a conceptului de ciclu de "iata al produsului, se poate aprecia ca in perioada considerata, 1::2 / 1::;, MONTAJ S.A. se a$la in $aza de %aturitate, adica poate o$eri o ga%a larga de ser"icii, are un nu%ar sta!il de concurenti, are o clientela si o distri!utie de piata sta!ile )P1TROT14 / 4UAOI4 , P1TROM Sucursala Petro!razi *, poseda o te(nologie de %onta> cunoscuta. Modelul A.+.4. orienteaza in"estigarea strategica pornind de la %aturitatea intreprinderii si pozitia concurentiala a acesteia intr-un anu%it do%eniu de acti"itate. Pozitia concurentiala a $ir%ei se poate deter%ina prin pris%a $actorilor c(eie ai succesului, pe $unctiile intreprinderii?

Analizand gradul de realizare a $actorilor de %ai sus, aprecie% pozitia concurentiala a intreprinderii, ca $a"ora!ila, aceasta dispunand de atuuri strategice i%portante, care au sanse sa $ie %entinute pe ter%en lung. A"anta>ul concurential reprezinta capacitatea unei $ir%e de a controla cele cinci $orte ale conte3tului concurential, %ai !ine decat ri"alii sai. .ir%a poate a"ea doua tipuri de a"anta> concurential? J J a"anta> de cost 0 a"anta> rezultat din di$erentierea ser"iciilor.

Prin co%!inarea acestor tipuri de a"anta> concurential se pot identi$ica trei strategii de !aza ?

Intreprinderea analizata, a"and o!iecte de acti"itate "ariate, se poate aprecia ca are o strategie de di$erentiere a ser"iciilor si produselor, ur%arind in acelasi ti%p, insa, si o reducere a costurilor, pentru ser"iciile principale. Tre!uie %entionat insa, ca rit%ul de crestere a cererii interne $a"orizeaza in"estirea in ec(ipa%ente si te(nologii noi si i%plicit in acti"itatile de constructii / %onta> si ser"icii. In acelasi ti%p, saturarea rapida a cererii interne intensi$ica concurenta nationala, o!ligand intreprinderile sa-si reduca costurile.

II.&. O=I1CTI-141 1CONOMIC1 A41 INTR1PRIN+1RII IN CON+ITII CONCUR1NTIA41 SU=I1CTU4 9

In conditiile actuale, $ir%a nu se poate reduce la un organis% si%plu care ur%areste %a3i%izarea pro$itului, ci este un organis% co%ple3 ce se con$runta cu o %ultitudine de o!iecti"e contradictorii ce tin de strategia $iecarei $ir%e. Concurenta consta dintr-o %ultitudine de $or%e de co%porta%ent ce se %ani$esta in cadrul relatiilor dintre $urnizori pentru captarea interesului unei clientele cat %ai nu%eroasa. Pentru a de$ini aceste $or%e de %ani$estare a concurentei se pot a"ea in "edere ur%atoarele? Interesele si aspiratiile clientelei0 4i!ertatea de a actiona0 Interesele si aspiratiile producatorilor in calitate de o$ertanti0 Stari psi(ologice si sociale care i%pun sau $a"orizeaza anu%ite actiuni sau co%porta%ente din partea agentilor econo%ici.

Mi>loacele si instru%entele utilizate in relatiile de concurenta se pot deli%ita in >urul ser"iciilor, pretului, pro%o"arii si distri!utiei. Concurenta este de doua $eluri? +IR1CTA / %ani$estata intre $ir%a care realizeaza ser"icii identice sau cu %ici di$erentieri, destinate satis$acerii aceleiasi ga%e de ne"oi0 IN+IR1CTA / %ani$estata intre $ir%ele care se adreseaza aceleiasi ne"oi sau ne"oi di$erite pentru o$erta unei ga%e "ariate de !unuri.

Pentru a asigura des$asurarea in !une conditii a acti"itatii econo%ice, statul tre!uie sa asigure un cadru concurential nor%al care presupune e3istenta ur%atoarelor ele%ente? N N Autono%ia $ir%ei0 4i!ertatea de in$iintare a oricarui tip de $ir%a0

N Pro%o"area celor %ai renta!ile ser"icii din punct de "edere al intereselor $iecarei $ir%e0 N Regle%entari econo%ico- $inanciare egale pentru toti agentii econo%ici indi$erent de $or%a de proprietate0 N N .or%area li!era a preturilor0 Sta!ilirea prin regle%entari !ugetare pe piata e3terna0

N Regle%entari clare pentru sanctionarea prin instantele >uridice a $ir%elor nerenta!ile.

CAPITO4U4 III SU=I1CTU4 : , SU=I1CTU4 19 STRUCTURA OR6ANI5ATORICA A SOCI1TATII S.C. MONTAJ S.A. III.1. PR151NTAR1A STRUCTURII .UNCTIONA41 4a !aza conceperii si e3ercitarii %anage%entului societatii se a$la un ansa%!lu de principii care i%pun o organizare cu un caracter creati" si dina%ic ce $a"orizeaza des$asurarea opti%a a acti"itatii, operarea e$icienta si sigura a siste%ului. Ast$el, organizarea societatii, !azata pe o structura de tip pira%idal, este $unda%entata pe respectarea unor principii pri"ind unicitatea conducerii si raspunderii, prioritatea o!iecti"ului general, separarea $unctiilor societatii si indi"idualizarea lor. Societatea pe actiuni este ad%inistrata de catre Consiliul de Ad%inistratie co%pus din trei ad%inistratori , alesi de Adunarea 6enerala a Actionarilor pe o perioada de patru ani, care pot a"ea calitatea de actionari si este condus de un Presedinte, care este si directorul general al intreprinderii

Adunarea 6enerala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra acti"itatii acesteia si asigura politica ei econo%ica si co%erciala. A+UNAR1A 61N1RA4A A ACTIONARI4OR / se a$la pe ni"el ierar(ic 1 si are o pondere ierar(ica 2 a"and in su!ordine directa Consiliul de Ad%inistratie, +irectorul 6eneral, +irectorul Ad>unct.

Organul de conducere al societatii este A6A.. Are autoritate si $unctioneaza con$or% Statutului si a 4egii Societatilor Co%erciale nr. #1<1::9. Atri!utiile si responsa!ilitatile Adunarii 6enerale a Actionarilor Ordinara sunt? sa sta!ileasca planul de acti"itate si !ugetul societatii0 sa discute, sa apro!e si sa %odi$ice !ilantul conta!il al societatii si strategia pentru di"idende0 sa aleaga si sa eli!ereze din $unctie ad%inistratorii societatii0 sa sta!ileasca re%uneratia pentru ad%inistratori. Atri!utiile si responsa!ilitatile Adunarii 6enerale a Actionarilor sunt? sc(i%!area sediului o$icial al societatii0 sc(i%!area capitalului social al societatii0 $uzionarea sau di"izarea societatii0 dizol"area societatii0 structura organizatorica a societatii. 13traordinara

CONSI4IU4 +1 A+MINISTRATI1 / se a$la pe ni"el ierar(ic si are o pondere ierar(ica ' a"and in su!ordine directa pe +irectorul departa%entului >uridic.

Principalele atri!utii ale Consiliului de Ad%inistratie? " anga>area si eli!erarea din $unctie a personalului societatii si sta!ilirea atri!utiilor si o!ligatiilor acestora0 " apro!area politicii de co%ercializare a societatii0

" apro!area politicii $inanciare a societatii si un plan de !uget pentru e3ercitiul $inanciar curent al societatii0 " decizia cu pri"ire la inc(eierea sau incetarea contractelor in care societatea este parte in li%itele sta!ilite de A6A. 1C7IPA +1 CON+UC1R1?

Adunarea 6enerala a Actionarilor, prin (otararea adoptata la sedinta din data de 9 .9&.1::;, a sta!ilit %entinerea co%ponentei ec(ipei de conducere aratate %ai sus. Actionarii $ir%ei apreciaza poziti" acti"itatea ec(ipei de conducere a acesteia, a"and in "edere pro$itul o!tinut in ulti%ii ani si i%plicit "aloarea di"idendelor acordate. +e ase%enea, "arsa%intele catre !ugetele asigurarilor sociale, de stat si locale au $ost e$ectuate integral si la ti%p.

III. . PR151NTAR1A SI ANA4I5A STRUCTURII OP1RATIONA41 SU=I1CTU4 11 , SU=I1CTU4 1 , SU=I1CTU4 1' In cadrul societatii MONTAJ S.A. intalni% ur%atoarele co%parti%ente?

a* In $unctie de indi"idualitatea atri!utiilor si sarcinilor, de ni"elul de delegare a autoritatii, co%parti%entele pot $i? O O Co%parti%ente ele%entare? =iroul Pu!licitate Recla%a0 Co%parti%ente co%ple3e? A6A, Consiliul de Ad%inistratie, +irector 6eneral0

SU=I1CTU4 8 P !* N In $unctie de natura autoritatii intalni% ur%atoarele co%parti%ente? I1RAR7IC1 / o relatie ierar(ica se poate sta!ili intre? +irector Ad>unct, +irectia MarIeting, =iroul Pu!licitate Recla%a0 N .UNCTIONA41 / o relatie $unctionala se poate sta!ili intre? +irectia econo%ica si +irectia In"estitii Plasa%ente0 N +1 COOP1RAR1 / o relatie de cooperare se poate sta!ili intre? Ser"iciul .inanciar Conta!il, +eparta%entul Organizare Plani$icare0 N +1 CONTRO4 /o relatie de control se poate sta!ili intre? +eparta%entul Organizare Plani$icare, Ser"iciul Protocol Paza si Securitate0 N +1 R1PR15ANTAR1 / o relatie de reprezentare se poate sta!ili intre? +irectorul 6eneral si Sindicatul

MONTAJ S.A.

III.#. +OCUM1NT1 +1 .ORMA4I5AR1 A STRUCTURII OR6ANI5ATORIC1

Cele %ai i%portante docu%ente de $or%alizare ale structurii organizatorice ale intreprinderii sunt? o o o RO. )regi%ul de organizare si $unctionare*0 Organigra%a0 .isa postului / docu%ent operational ela!orat pentru intelegerea %ai e3acta a acti"itatii pe care ur%eaza sa le indeplineasca ocupantul postului.

R16U4AM1NT +1 OR6ANI5AR1 SI .UNCTIONAR1 In cadrul MONTAJ S.A. Regula%entul de Organizare si .unctionare este structurat pe patru capitole. Pri%ul capitol contine?

ACT +1 CONSTITUIR1 CA P1RSOANA JURI+ICA MONTAJ S.A. s-a constituit ca persoana >uridica dupa legea 1#2<1::1. NUMAR +1 INR16ISTRAR1 4A R16ISTRU4 COM1RTU4UI MONTAJ S.A. s-a inregistrat la Registrul Co%ertului cu nr. 8#< 1.9#.1::1. O=I1CT +1 ACTI-ITAT1? @ constructii %onta> pentru instalatii electrice, de auto%atizare si teleco%unicatii0

@ ser"icii in do%eniile? instalatii electrice, auto%atizari, electrica industriala si electrote(nica, te(nica de calcul, teleco%unicatii0 @ productie? $a!ricatie de siste%e pentru %onta> instalatii electrice, de auto%atizare si teleco%unicatii, ta!louri si pupitre electrice si de auto%atizare.

.ORMA CAPITA4U4UI? MONTAJ S.A. are un capital INT16RA4 de Pri"at, a"and o "aloare de '12282 %ii lei, su!scris si "arsat in intregi%e, detinut de persoane $izice ro%ane. STATUTU4 JURI+IC MONTAJ S.A. isi des$asoara acti"itatea in !aza Regula%entului de Organizare si .unctionare si a datelor nor%ati"e in "igoare. Al doilea capitol contine? ATRI=UTII 61N1RA41. Satis$acerea cerintelor clientilor societatii. Al treilea capitol prezinta conducerea?

Conducerea MONTAJ S.A. este reprezentata de Consiliul de Ad%inistratie , care ia (otarari in li%ita atri!utiilor, co%petentelor, responsa!ilitatilor si cerintelor incredintate prin Regula%entul de Organizare si .unctionare al societatii. Structura Consiliului de Ad%inistratie? O O O O +irector 6eneral / Presedinte0 +irector +aune / Me%!ru0 +irector 1cono%ic / Me%!ru0 +irector Te(nic / Me%!ru.

Atri!utiile si Co%petentele Consiliului de Ad%inistratie? Initiaza ela!orarea si apro!a i%ple%entarea siste%ului de plani$icare %anageriala, in$or%ationala si de control. Apro!a strategia intreprinderii pe ter%en scurt si %ediu in do%eniile care constituie o!iectul de acti"itate. Raspunde de ad%inistrarea legala si e$icienta a intregului patri%oniu al societatii. Al patrulea capitol prezinta diagra%a de relatii pentru principalele co%parti%ente ale societatii? @ J J J @ J J J Ser"iciul Conta!ilitate are relatii cu? Consiliul de Ad%inistratie0 +irectorul 1cono%ic0 Ser"iciul Resurse U%ane, Ser"iciul Resurse U%ane are relatii cu? Consiliul de Ad%inistratie0 +irectia .ortei de Munca0 +irectia 1cono%ica0

Ser"iciul Pregatire Pro$esionala0 +irectia Constructii - Monta> are relatii cu?

J J J J

Consiliul de Ad%inistratie0 =ene$iciari0 +irectia In"estitii Plasa%ente0 +eparta%entul Judiciar.

OR6ANI6RAMA

.ISA POSTU4UI SU=I1CTU4 2 1. . POSTU4? Se$ Co%parti%ent MarIeting. +1SCRI1R1A POSTU4UI? Se$ul Co%parti%entului MarIeting este raspunzator pentru e$icienta si dina%ica acti"itatii co%parti%entului condus si pentru in$or%area superiorului sau. #. PO5ITIA POSTU4UI IN STRUCTURA OR6ANI5ATORICA? ni"el de conducere

&.

R14ATII? a* Ierar(ice?

este su!ordonat +irectorului 6eneral al societatii0 are in su!ordine =iroul MarIeting0 !* +e %unca?

cu +irectorii de 13ecutie0 cu Se$ii de lot0 cu Se$ii celorlalte !irouri,

"a intretine relatii cu reprezentantii %ediului e3terior, dupa cu% este necesar, pentru indeplinirea $unctiei sale.

'.C1RINT1? Studii? a!sol"ent al in"ata%antului superior te(nic sau econo%ic0 -ec(i%e? %ini% # ani "ec(i%e in specialitate0

Alte cerinte? sa cunoasca la ni"el cel putin %ediu li%!ile engleza si $ranceza. Sa $ie !un utilizator de PC. Sa posede un "olu% considera!il si di"ersi$icat de cunostinte re$eritoare la $ir%a, la piete, la concurenta, la clienti si potentialii clienti. 2. R1SPONSA=I4ITATI SI AUTORITAT1? propune strategia de %arIeting a $ir%ei0 supra"eg(eaza des$asurarea "anzarilor )"olu%, calitate* de produse si ser"icii0 ur%areste e"olutia cotei de piata a $ir%ei0 ur%areste atragerea de noi clienti si $idelitatea celor "ec(i0

ur%areste "ariatia preturilor la produsele si ser"iciile $ir%ei, co%parati" cu cele ale concurentilor0 supra"eg(eaza producerea %aterialelor de recla%a si diri>eaza e"aluarea noilor produse si ser"icii pentru lansarea lor pe acestora catre piata0

piata si a posi!ilitatilor de prezentare a acestora,

conduce colectarea, analiza, interpretarea si prezentarea tuturor datelor econo%ice generale $olosite pentru plani$icarea preturilor.

III.&.MASURI +1 P1R.1CTIONAR1 A STRUCTURII OR6ANI5ATORIC1

Pentru aceasta se i%pune? O ca ec(ipa de conducere sa ai!a o pozitie !una $ata de actionari, !anci, ad%inistratia $inanciara0 O O ec(ipa de conducere sa $ie dina%ica, $le3i!ila0 sa se i%!unatateasca pozitia $ir%ei pe piata0

O pri"itor la realizarea criteriilor de per$or%anta, sa o!tina rezultate $a"ora!ile in ti%p la ponderea salariilor in costuri0 O O O O cresterea "olu%ului de acti"itate )ci$ra de a$aceri, "olu%ul productiei*0 cresterea pro$itului, di%inuarea pierderilor0 cresterea "olu%ului de in"estitii0 i%!unatatirea pozitiei $ir%ei pe piata interna.

CAPITO4U4 I.UNCTII41 INTR1PRIN+1RII SU=I1CTU4 1 I-.1. .UNCTII41 COMPON1NT1 A41 SIST1MU4UI OR6ANI5ARII PROC1SUA41 A41 INTR1PRIN+1RII

.UNCTIA +1 P1RSONA4 Are ur%atoarele o!ligatii? O participa la ela!orarea !ugetului de "enituri si c(eltuieli sectiunea c(eltuieli cu salariile0 O ela!oreaza Regula%entul de .unctionare0

O participa la ela!orarea Contractului Colecti" de %unca, la negocierea si ur%arirea realizarii pre"ederilor acestuia0 O O O O ela!oreaza $isa postului, co%para cerintele cu disponi!ilul resurselor u%ane0 cerceteaza piata resurselor u%ane0 $ace propuneri de redistri!uire a resurselor u%ane in cadrul societatii0

O sta!ileste criteriile pentru e"aluarea posturilor in $unctie de cerintele de ocupare ale acestora0 O participa la negocierea indi"iduala a salariilor de !aza0

O O

propune organizarea de cursuri de cali$icare0 pregateste salariatii in do%eniul Protectiei Ci"ile.

.UNCTIA .INANCIAR / CONTA=I4A

dispune e$ectuarea de studii si analize in do%eniul constructiilor, ur%areste periodic %i>loacele circulante, accelerarea "itezei de rotatie a %i>loacelor circulante, asigurarea capacitatii de plata a societatii si a ec(ili!rului $inanciar0 a"izeaza $inantarea in"estitiilor asigurand incadrarea in indicatorii apro!ati de Consiliul de Ad%inistratie si de A6A0 ur%areste introducerea si e3tinderea siste%elor si %etodelor %oderne de e"identa conta!ila, a gestiunii econo%ice a societatii si utilizarea $ondurilor %ateriale si !anesti ale acti"itatii de !aza si in"estitii ale societatii0 coordoneaza acti"itatea $inanciar-conta!ila a societatii, asigurand gestionarea patri%oniului si realizarea de acti"itati cu pro$it0 asigura des$asurarea acti"itatii $inanciar-conta!ile si de pret cost, orientate spre $urnizarea de in$or%atii operati"e riguroase consistente accesi!ile conducerii situate pe di$erite ni"eluri ierar(ice, ast$el incat sa se asigure $unda%entarea co%pleta a deciziilor0 ur%areste per%anent e"olutia $inanciara a societatii si ia %asuri de i%!unatatire0 coordoneaza ela!orarea siste%ului in$or%ational al societatii, realizarea si i%ple%entarea siste%elor in$or%atice in cadrul societatii0

opreste inainte de e$ectuare operatiile care nu sunt legale, oportune sau econo%icoase in $aza de anga>are si plata, respecti" de incasare dupa caz0 e3ercita control direct al acti"itatii cadrelor din su!ordine solicitand in$or%ari si analize periodice asupra acti"itatii des$asurate0

ur%areste per%anent selectionarea, pregatirea si per$ectionarea personalului su!ordonat in "ederea o!tinerii unor rezultate corespunzatoare in do%eniile pe care le conduce si de care raspunde.

I-.#. INT1R+1P1N+1NTA .UNCTIUNI4OR INTR1PRIN+1RII SU=I1CTU4 1& Intre cele doua $unctii ale societatii e3ista nu%eroase legaturi, ele co%pletandu-se una pe cealalta pentru ca societatea sa $unctioneze !ine.

+aca personalul insarcinat are o !una cali$icare aceasta "a in$luenta poziti" acti"itatea de constructii si %onta> si deci $unctia $inanciara. +e aici rezulta o crestere a ci$rei de a$aceri a societatii S.C. MONTAJ S.A.

CAPITO4U4 STRAT16II 1CONOMIC1 A41 INTR1PRIN+1RII. P4ANU4 CA INSTRUM1NT +1 CONCR1TI5AR1 SI +1 R1A4I5AR1 A 4OR -.1. IMPORTANTA STRAT16II4OR 1CONOMIC1 P1NTRU ACTI-ITAT1A INTR1PRIN+1RII

-. . 14A=ORAR1A STRAT16I1I 1CONOMIC1 SU=I1CTU4 '

Strategia constituie o!iectul unor procese decizionale, reprezentand in ulti%a analiza o suita de decizii care pornind de la o!iecti"ele $ir%ei, tine cont atat de optiunile trecute cat si de cele "iitoare ale tuturor co%petitorilor. Strategia este o colectie ordonata de decizii cu caracter co%!inatoriu si care include ele%entele? o o strategia de actiune, care sta!ileste ce $el de ser"icii sa o$ere $ir%a si la ce pret0 strategia rezultatelor care %oti"eaza actiunile $ir%ei0

o strategia anga>arii prin care se sta!ileste cine, unde si cand "a e3ecuta actiunile sta!ilite. +upa pozitia pe care o adopta $ir%a $ata de sc(i%!arile care se produc pe piata, MONTAJ S.A. a optat pentru o strategie acti"a, orientandu-si acti"itatea spre procese de innoire si de %odernizare a o$ertei sale pentru a se plasa in $runtea concurentilor din !ransa. Strategii in politica de ser"icii utilizate de MONTAJ S.A. pentru atingerea %ai %ultor o!iecti"e cu% ar $i? J J consolidarea pozitiei sale in cadrul actualelor seg%ente de consu%atori0 cresterea gradului de patrundere in consu% a unui ser"iciu pe care il o$era0

di$erentierea $ata de ser"iciile si%ilare o$erite de $ir%ele concurente0

J o %ai !una pozitionare in cadrul ga%ei din care $ace parte respecti"ul si cresterea pe aceasta cale, a cotei sale pe piata. MONTAJ S.A. adopta %ai %ulte alternati"e strategice? strategia de selectie care consta intr-o e3a%inare riguroasa a intregului no%enclator de co%ercializare si $or%are a unei optiuni re$eritoare $ie la eli%inarea unor ser"icii cu o cerere redusa, $ie la o si%pli$icare a ga%ei prin reducerea largi%ii sau apro$unzi%ii acesteia0 strategia de crestere a di%ensiunilor ga%ei, $ir%a adopta aceasta strategie pentru a do!andii o pozitie %ai !una pe piata, prin castigarea unei cote %ai %ari in randul utilizatorilor0

strategia de adaptare a structurii ga%ei sale de ser"icii, pentru a raspunde e3igentelor crescande ale clientilor0 strategia innoirii ser"iciilor0 strategia de personal pe categorii de "arsta0

Strategia preturilor Aceasta strategie este $oarte i%portanta pentru $ir%a, deoarece prin practicarea unor tari$e reduse, $ir%a isi asigura un %ai %are nu%ar de clienti si i%plicit cresterea "eniturilor ca ur%are a rotatiei rapide a ser"iciilor o$erite. 4a ni"elul MONTAJ S.A. des$asurarea cu succes a strategiilor enu%erate necesita o anu%ita acti"itate de plani$icare, aceasta reprezentand o $unctie de !aza a %anage%entului $ir%ei.

.actorii care in$luenteaza strategiile $ir%ei sunt? .actorii endogeni? potentialul %aterial, $actorul $inanciar al $ir%ei de care depinde capacitatea acestuia de a se adapta la conditiile si cerintele pietei0 $actorii e3ogeni? se prezinta su! $or%a unor $orte ale pietei si cuprind consu%atori actuali si potentiali.

-.#. 14A=ORAR1A P4ANU4UI 1CONOMIC A4 INTR1PRIN+1RII SU=I1CTU4 Planul econo%ic in cadrul MONTAJ S.A. cuprinde ur%atoarele ele%ente de plan? @ @ asigurarea pregatirii si per$ectionarii $ortei de %unca0 gradul de specializare.

Un rol i%portant in ridicarea ni"elului calitati" al no%enclatorului de produse re"ine pregatirii superioare si per$ectionarii $ortei de %unca. A"and in "edere speci$icul unitatii, per$ectionarea $ortei de %unca detine un rol pri%ordial in pastrarea seg%entelor de piata. Cali$icarea personalului ca $actor al producti"itatii %uncii tine sea%a de esenta acesteia, de capacitatea lucratorilor de a o!tine rezultate %ai !une cu acelasi e$ort. Cerintele per$ectionarii sunt speci$ice $iecarei pro$esii si in$luenteaza producti"itatea %uncii prin %ani$estarea rationalitatii in e3ercitarea acti"itatilor de catre $iecare lucrator in siste%ul di"iziunii %uncii si prin capacitatea de adaptare la solicitarile pro$esiei.

Criteriile de !aza in ceea ce pri"este e$icienta acestor in"estitii se $ace pe !aza indicatorilor in"estitiei? N N N renta!ilitatea in"estitiei0 ter%enul de recuperare a in"estitiei in ani0 in"estitia speci$ica. Planul $inanciar

.lu3urile %onetare ale unitatii sunt constituite la ni"elul anului 1::; din? N N patri%oniul unitatii / cu o "aloare de # 2' & capitalul propriu / cu o "aloare de '12282 din care? in"estitii in %i>loace $i3e / 1:2' '0 e$ectuarea c(eltuielilor de circulatie / 1& '2#0 plata i%pozitelor directe si a ta3elor catre !ugetul de stat / 1 '&2:0 Mi>loacele $inanciare sunt e"identiate pe trei grupe? Acti"e i%o!ilizate din care? acti"e necorporale / 99,'1:0

acti"e corporale / 1 :2;,##;0 acti"e $inanciare / ;;1',8220

Acti"e circulante din care? creante si o!ligatii / 82''.&:8 si 88:8,:91 in 1:::0 disponi!ilitati !anesti / &1' ,'8 in iunie 1:::.

Mi>loace in curs de regularizare / 1 '2:;. Tot in planul $inanciar intalni% si datoriile pe care intreprinderea tre!uie sa le ac(ite? datorii pe ter%en scurt / 88:8,:91 in iunie 1:::0 datorii pe ter%en scurt si %ediu /;8:8,:9 in iunie 1:::0 total datorii pe anul 1::: / 1'2&, # in iunie 1:::.

-.&. 14A=ORAR1A P4ANU4UI +1 A.AC1RI

A4 INTR1PRIN+1RII SU=I1CTU4 1 A. I. Prezentarea generala a a$acerii. Societatea? 1.+enu%irea societatii? S.C. MONTAJ S.A. ..or%a >uridica? societate co%erciala pe actiuni. #.Adresa? Strada Marasesti nr. 1 , Ploiesti, Pra(o"a, cod 999 &.+ata in%atricularii in registrul co%ertului? '.+ata inceperii acti"itatii? 1 $e!ruarie 1::1 2.Principalele o!iecti"e de acti"itate? constructii-%onta>. 2 ianuarie 1::1

II. Stadiul actual al a$acerii 1. Pro$it? #C. . Actiuni intreprinse pana la solicitarea creditului? la ni"elul anului 1::; societatea are contracte credite !ancare. #. Necesar surse $inanciare? societatea a"ea ne"oi de $inantare, planul realizat in do%eniul in$or%aticii. &. Caracteristici ale cererii ser"iciilor analizate? +atorita e3istentei atat pe piata interna cat si pe piata e3terna a unui e3ces de ser"icii de constructii-%onta>, putini spun ca cererea de ser"icii este %ai %ica decat o$erta. In aceste conditii se duce o per%anenta lupta pentru castigarea licitatiilor pri"ind contractele de $urnizare de ser"icii. Planul de ser"icii al societatii este intoc%it in con$or%itate cu contractele de $urnizare asigurate. '. Tipul clientilor? persoane $izice sau >uridice care in acti"itatile lor au ne"oie de Ser"icii de constructii-%onta>.

=. Analiza pietei? I. Produsul? denu%irea e3acta a ser"iciului realizat de S.C. MONTAJ S.A. sunt prezentate la capitolul I. . Posi!ilitati de per$ectionare a acestora.

II.

Seg%entul de piata?

1. +e$initie piata du%nea"oastra? ser"iciile realizate de S.C. MONTAJ S.A. sunt destinate celor care doresc ser"icii de constructii-%onta>. . #. 4ocalizarea pietei? distri!uirea ser"iciilor se $ace pe piata interna. Tendinte actuale ale pietei?

+atorita prezentei pe acelasi seg%ent de piata a %ai %ultor societati cu acelasi pro$il de acti"itate, e3ista o concurenta acer!a in acapararea pietei e3istente, in e3tinderea spre alte piete de des$acere noi, prin o$erirea unor ser"icii de un inalt ni"el calitati", la un pret cat %ai accesi!il. III. Strategia de co%ercializare?

1. Politica ser"iciilor? S.C. MONTAJ S.A. co%ercializeaza o ga%a "ariata de ser"icii. O i%portanta deose!ita se acorda acti"itatii de %arIeting pentru o!tinerea de in$or%atii in ti%p util. Se culeg in$or%atii despre recepti"itatea clientului $ata de noile ser"icii, studii co%parati"e ale ser"iciilor co%petiti"e0 e"aluarea ser"iciilor concurentei, deter%inarea !ene$iciarilor actuali ale ser"iciilor, analiza noilor ser"icii, testarea pietei, deter%inarea surselor de ne%ultu%ire ale clientilor, descoperirea unor noi clienti pentru ser"iciile actuale.

Se analizeaza apoi %oti"ele pentru care ser"iciile ar tre!ui co%parate?

o %oti"e rationale )e3. utilitate, econo%isirea ti%pului, a $ondurilor !anesti, satis$acerea unor tre!uinte, siguranta*0 o %oti"e !azate pe pozitia clientului $ata de ser"icii.

In !aza %oti"elor %entionate se pot aduce partenerului de negocieri ur%atoarele argu%ente? O O O O O O O O calitatea ser"iciilor0 utilitatea adaptarii la scopul intre!uintarii0 prezentarea ser"iciilor0 pretul0 conditiile de plata0 prestigiul-reputatia pe piata a $ir%ei0 oportunitatea o$ertei )in $unctie de ser"icii*0 cresterea !ene$iciilor. . Politica de preturi? Se incadreaza in ansa%!lul pietei concurentiale, pe plan international, e3ista un %are nu%ar de $ir%e de acelasi pro$il. Raportul pret<calitate constituie un argu%ent puternic in $ata clientilor, S.C. MONTAJ S.A. adresandu-se unui seg%ent larg al populatiei, a"and ser"icii cu preturi accesi!ile.

#. Modalitati de "anzare? Se are in "edere? N N sta!ilirea si re"izuirea teritoriilor de "anzare0 aprecierea %etodelor actuale de "anzare0

N N N

studierea co%petiti"itatii preturilor0 studierea structurii preturilor0 studierea c(eltuielilor de distri!utie.

CAPITO4U4 -I 1.ICI1NTA 1CONOMICA A ACTI-ITATII SOCI1TATII S.C. MONTAJ S.A. -I.1. IN+ICATORI +1 1KPRIMAR1 A 1.ICI1NT1I 1CONOMIC1 PR151NTAR1A, CA4CU4U4 SI ANA4I5A AC1STORA In conditiile econo%iei de piata, orice acti"itate econo%ica tre!uie sa se caracterizeze prin e$icienta, ast$el incat cu cat aceasta este %ai ridicata, cu atat acti"itatea respecti"a este %ai pro$ita!ila. A"and in "edere acest lucru, orice agent econo%ic ur%areste in %od siste%atic sa o!tina un "olu% de productie cat %ai %are si de calitate superioara cu e$orturi )c(eltuieli* cat %ai %ici. In acest scop, din "ariantele de productie posi!ile "a $i a"uta in "edere solutia cea %ai e$icienta, adica cea care asigura realizarea unor e$ecte %a3i%e cu e$orturi %ini%e. Ast$el, cel %ai siste%atic, e$icienta e3pri%a capacitatea de a produce rezultate utile cat %ai %ari cu c(eltuieli cat %ai %ici.

13presia %odului rational de utilizare a $actorilor de productie, e$icienta econo%ica, este redata ca raport intre e$ecte )rezultate* si e$orturi )c(eltuieli*. 1$icienta e3pri%a raportul dintre consu%ul de $actori si rezultatele o!tinute.

Ca sens general pute% a$ir%a ca e$icienta "izeaza e$ecte %a3i%e cu c(eltuieli %ini%e, sau c(eltuieli %ai %ici pentru aceeasi unitate de produs realizat. Alt$el spus, e$icienta econo%ica presupune %ini%izarea consu%ului de $actori de productie c(eltuiti pentru $iecare unitate de produs realizat. Punerea in e"identa a continutului e$icientei si denu%irea ei corecta sunt asigurate c(iar de %odul de deter%inare a acestor categorii. Ast$el, 1DL<C sau 1DC<L sunt raporturi care redau intru totul continutul acti"itatii econo%ice, ele punand in e"identa cantitatea de rezultate pe unitate de c(eltuiala si respecti", c(eltuiala cu care se o!tine o unitate de e$ect. +ina%ica e$icientei econo%ice se deter%ina cu a>utorul indicelui de e$icienta? IeD11<19 11De$icienta in perioada curenta0 19De$icienta in perioada de !aza. +eoarece e$icienta este o categorie econo%ica co%ple3a, intelegerea ei pro$unda neputand $i asigurata doar prin deter%inarea celor doua rapoarte, S.C. MONTAJ S.A., pe langa aceste $or%ulari arit%etice are in "edere si ur%atoarele aspecte? " Corelarea e$ectelor, a rezultatelor o!tinute cu ne"oile %ateriale si spirituale ale societatii, la un %o%ent dat atat cantitati" cat si structural - calitati", ceea ce insea%na ca orice !un sau ser"iciu produs sa concorde cu cerintele pietei, ale consu%atorilor0

" C(eltuielile e$ectuate tre!uie sa se inscrie in restrictiile i%puse de li%itele resurselor naturale, MONTAJ S.A. ur%arind ni"elul consu%urilor speci$ice pentru $iecare resursa $olosita in parte0 " 1$ectele econo%ice tre!uie apreciate prin pris%a %ari%ii pro$itului o!tinut. Ast$el, S.C. MONTAJ S.A. a ales "ariantele de pro$it si < sau te(nologiile de productie care la acelasi "olu% de c(eltuieli asigura o!tinerea celei %ai %ari %ase de pro$it0

" 4uarea in considerare a $actorului ti%p, di%ensiunea $oarte i%portanta, %ai ales in cazul in"estitiilor, intrucat i%o!ilizarile de $onduri pe di$erite perioade reprezinta o situatie neproducti"a. Ast$el, MONTAJ S.A. apreciaza e$icienta si in $unctie de ti%p atat ca perioada necesara pentru o!tinerea unei unitati de e$ect si < sau a intregii productii, cat si ca durata de e3ecutie a lucrarilor de in"estitii0 " 1$icienta econo%ica tre!uie o!ligatoriu apreciata si prin pris%a protectiei %ediului natural, in sensul ca, pro$ita!ilitatea sa nu $ie o!tinuta in detri%entul %ediului natural.

-I. . IN+ICATORI +1 1.ICI1NTA A UTI4I5ARII .ORT1I +1 MUNCA Producti"itatea %uncii? Producti"itatea %uncii este unul dintre cei %ai i%portanti indicatori care e"identiaza di%ensiunea calitati"a a acti"itatii econo%ice. 1ste e3presia e$icientei cu care este c(eltuita %unca sociala, in toate $azele procesului de productie, e3pri%a e$icienta utilizarii $ortei de %unca. Ni"elul producti"itatii %uncii reda "olu%ul total al c(eltuielilor si in$luenteaza capacitatea concurentiala a societatii. S.C. MONTAJ S.A. s-a i%pus pe piata datorita preturilor accesi!ile practicate la produsele co%ercializate si la ser"iciile prestate, o!tinand ast$el pro$it. Indicatorii circulatiei $ortei de %unca? @ @ @ @ Coe$icientul intrarilor D Ci D I<N0 Coe$icientul iesirilor D Ce D 1<N0 Coe$icientul %iscarii totale D Mt D )IH1*<N0 Coe$icientul de sta!ilitate D Csta! D 1-Mt, unde?

ID nu%arul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate0

1D nu%arul total al iesirilor de personal in cursul perioadei analizate0 ND nu%arul %ediu de personal.

O O O O O O O O O O O O

Ci1::2 D#9<18#D9,18# Ce1::2 D1&<18#D9,9;1 Mt1::2 D&&<18#D9, '& Csta!1::2 D1-9, '&D9,8&2 Ci1::8 D1#9< 8&D9,&8& Ce1::8 D :< 8&D9,192 Mt1::8 D1':< 8&D9,';9 Csta!1::8 D1-9,';9D9,& 9 Ci1::; D'8< ';D9, 1

Ce1::; D8#< ';D9, ;# Mt1::; D1#9< ';D9,'9& Csta!1::; D 1-9,'9&D9,&:2

Pentru ca in anii 1::2 / 1::; nu au $ost $or%e de con$lictualitate nici colecti"e, nici indi"iduale, nu se %ai calculeaza indicatorii de con$lictualitate. Pentru analizarea e$icientei utilizarii $ortei de %unca se $olosesc indicatorii de re$lectare a producti"itatii %uncii, e$ect<e$ort. a* QaD Producti"itatea %edie anuala pe o persoana D Ci$ra de a$aceri<Nu%arul %ediu de personal D CA<N. Qa1::2D'9:2<18#D :,&8%il.lei<pers.

Qa1::8D11# 2< 8&D&1,#&%il.lei<pers. Qa1::;D1182'< ';D&',29%il.lei<pers. !* QzD Producti"itatea %edie zilnica D Ci$ra de a$aceri<Ti%pul total de %unca e3pri%at in zile D CA<Tz. Qz1::2D'9:;< 8:D1;, 8 %il.lei<zi )in 1::2 a% a"ut 2: zile lucratoare prin contract*. Qz1::8D11# 2< 82D&1,9#2 %il.lei<zi. ) 22*. Qz1::;D1182'<1&9D;&,9#2 %il.lei<zi. )1#'*. c* Q(D Producti"itatea %edie orara D Ci$ra de a$aceri<Ti%pul total de %unca e3pri%at in ore D CA<T(. Q(1::2D'9:;< '11D ,9#9 %il.lei<ora )in 1::2 a% a"ut 2:G;H19G;H 8:< G ore*. Q(1::8D11# 2< &';D&,29; %il.lei<ora ) 22G;H;G;H 22< G ore*. Q(1::;D1182'< '19D:,9;' %il.lei<ora )1#'G;H19G;H1#'< G ore*. d* -aloarea glo!ala a pri%elor zece salarii, pentru anul 1::;? &&:2;999 lei. e* RD Raportul dintre salariile %ari si %ici D 19C din $ondul de salarii a$erent salariatilor cu cele %ai %ari salarii<19C din $ondul de salarii a$erent salariatilor cu cele %ai %ici salarii. R1::;D19CG&&:2;99<19G;8&'999D',1&.

-I.#. IN+ICATORII R1NTA=I4ITATII

Notiunea de R1NTA=I4ITAT1 este legata, in general, de cea de pro$it, reprezentand Eaptitudinea unei intreprinderi de a dega>a un rezultat e3pri%at in unitati %onetareF. Renta!ilitatea este e3presia sintetica a rezultatelor de orice natura, un indicator de re$erinta in orientarea deciziilor si co%porta%entului intreprinderilor. Aceasta are un caracter relati", deoarece aptitudinea de a dega>a rezultatele %onetare nu poate $i >udecata independent de %i>loacele anga>ate pentru a le o!tine. +in acest %oti", analiza renta!ilitatii nu se li%iteaza la in"estigarea indicatorilor ei a!soluti, ci si a celor relati"i, o!tinuti prin raportarea rezultatelor la %i>loacele anga>ate sau consu%ate pentru des$asurarea acti"itatii respecti"e.

Situatia generala a rezultatului pe !aza contului de pro$it si pierdere? Contul de pro$it si pierdere reprezinta un docu%ent conta!il de sinteza, pre"azut de 4egea Conta!ilitatii, care concentreaza "eniturile si c(eltuielile unei intreprinderi pe o perioada data si e3plica %odul de $or%are a rezultatelor. 4a %odul general, el o$era in$or%atiile necesare pentru intelegerea si e3plicarea pro$itului sau a pierderii inregistrate de $ir%a.

Contul de pro$it si pierdere reprezinta un interes du!lu? per%ite deter%inarea unui rezultat glo!al si $or%ularea unei aprecieri de ansa%!lu asupra per$or%antelor econo%ico-$inanciare ale perioadei0 per%ite recapitularea e3(austi"a a ele%entelor de "enituri si c(eltuieli care au contri!uit la realizarea lui si identi$icarea $actorilor $a"ora!ili sau ne$a"ora!ili care l-au in$luentat. In$or%atiile $urnizate de contul de pro$it si pierdere se structureaza in ta!elul ur%ator?

Se o!ser"a o crestere a pro$itului !rut, in ti%p, cu #'C in anul 1::8 si cu 8 C in anul 1::; )co%parat cu iunie 1::2, unde pro$itul !rut a $ost 2#2,### %il.lei*. Cresterea pro$itului !rut pro"ine, in %od special, din acti"itatea de e3ploatare, in pri%ii doi ani, iar in anul 1::;, din "eniturile din operatii de capital. In ulti%ul an, rezultatul e3ploatarii este $oarte scazut, datorita unor c(eltuieli $oarte ridicate cu %aterialele, cu personalul, cu lucrarile si ser"iciile e3ecutate de terti. A"and insa in "edere $aptul ca rezultatul e3ploatarii a $ost sta!ilit in preturile perioadei, pentru aprecierea corecta se i%pune luarea in considerare a e"olutiei in$latiei. Ast$el, daca? 1::2<1::8D1,# si 1::;<1::2D1,''. rezultatul din e3ploatare in conditii co%pati!ile "a $i in anul? 1::2? 1::8? 1::;? 1 1',#21 %il.lei, 199C 1 #&,&#2 %il.lei, 19 C '#, '' %il.lei, &C

Ma>orarea rezultatului e3ploatarii, in anul 1::8 cu nu%ai C este nese%ni$icati"a, iar scaderea $oarte %are din anul 1::;, i%pune pro!le%e deose!ite. Rezultatul $inanciar, de la pierderi in pri%ii doi ani, trece la pro$it in 1::;. Aceasta arata ca au inter"enit sc(i%!ari in structura $inanciara si ca gestiunea capitalului s-a $acut %ai !ine. +e ase%enea, rezultatul e3ceptional are o ade"arata e3plozie in 1::;, $ata de anii precedenti, dupa cu% a% %ai aratat din "eniturile din operatiile de capital, ceea ce este insa, un $actor a!solut con>unctural. +aca se are in "edere %odi$icarea pro$itului !rut in anul 1::8, $ata de 1::2 )nu "o% considera situatia ulti%ului an, acesta ne$iind inca inc(eiat si putand sa apara %ulte sc(i%!ari*, cu? 1'8 ,:;' %il.lei-112&,1 1 %il.leiD&9;,;2& %il.lei, aceasta se poate e3plica ast$el? %ar>a !ruta? cresterea c(eltuielilor $i3e? ;'9,9&&- 1&9,888D89:, 28 %il.lei 1'& , 88-: ',&12D#1:,;21 %il.lei

%odi$icarea rezultatului e3ceptional? 1,91;-)- ;,#12*D :,##& %il.lei

Se poate concluziona ca intreprinderea a a"ut o %ar>a !una in anii anteriori, dar care a disparut in anul 1::;.

Pragul de renta!ilitate si inter"alul de siguranta. Pragul de renta!ilitate reprezinta ci$ra de a$aceri care asigura recuperarea c(eltuielilor "aria!ile si $i3e )L*. LD.<)1- C-Rc"<Total c(eltuieli*, unde? .D su%a c(eltuielilor $i3e C-Rc"D c(eltuieli "aria!ile -D total "enituri Ast$el, pe !aza ta!elului de %ai sus, se o!tine? L1::2D#28#,112H: ',&12D&':;,'# %il.lei L1::8D:#::, 1:H1 &', 88D192&&,&:2 %il.lei L1::;D1:#&',819H# 81,2#'D 218,#&'

Liunie1:::D;9 ;,92#H 1 1, 98D191&:, 89 Inter"alul de siguranta )Is* se calculeaza ast$el? IsD)1-L<-*G199, Is1::2D)1-&':;,'# <';1#,;:#*G199D 9,:9&C Is1::8D)1-192&&,&:2<1 Is1::;D)1&:, 2#*G199D1#,191C

218,#&'< 2#&',; 8*G199D1&,1' C

Isiunie1:::D)1-191&:, 89<:&1:,2 :*G199D8,8&2C

Rata renta!ilitatii "eniturilor. Pentru calculul ratei renta!ilitatii "eniturilor se $olosesc datele din ta!elul ane3at %ai >os. Rata renta!ilitatii "eniturilor )R"* s-a deter%inat prin raportul? R"DP<-G199, unde? PD Pro$itul inaintea i%pozitarii, -D -eniturile totale a$erente perioadei. Rezulta o scadere a renta!ilitatii "eniturilor, cu? 1:,;:1-1 ,818D8,18&C in 1::8 $ata de 1::20 1 ,818-11, &9D1,&88C in 1::; $ata de 1::80 1:,;:1-1;,#':D1,'2 C in 1::; $ata de 1::20 1:,;:1-',2&&D1&, &8C in 1::: $ata de 1::20 1 ,818-',2&&D8,98#C in 1::: $ata de 1::80 1;,# :-',2&&D1 ,2;'C in 1::: $ata de 1::;.

Scaderea renta!ilitatii "eniturilor a $ost data de puternica scadere a rezultatului din e3ploatare, co%pensata partial de cresterea rezultatului din acti"itatea $inanciara.

Rata renta!ilitatii econo%ice a acti"ului

Rata renta!ilitatii econo%ice a acti"ului )Re* caracterizeaza e$icienta ele%entelor %ateriale anga>ate in acti"itatea $ir%ei, a"and in "edere ca intregul capital al $ir%ei este in"estit in ele%ente de acti", contri!uind la o!tinerea pro$itului. Acest indicator prezinta i%portanta in gestionarea capitalului, in di%ensionarea e$orturilor pentru o!tinerea unui pro$it in raport cu rezultatele concurentei. .or%ula de calcul este? ReDP<AG199, unde? AD Totalul acti"ului, respecti" acti"e i%o!ilizate )Ai* si acti"e circulante )Ac*. Se pot utiliza si ratele e3plicati"e, care desco%pun relatia de %ai sus. ReD )-<A*G)P<-*G199, unde? -<AD -iteza de rotatie a acti"ului0 P<-D Rata renta!ilitatii "eniturilor. +in relatia anterioara se deter%ina %odi$icarea ratei renta!ilitatii econo%ice a acti"ului, $ata de un anu%it criteriu. Pentru calculul ratelor se $olosesc datele din ta!elul ur%ator?

Se o!ser"a, in ti%p, o puternica descrestere a ratei renta!ilitatii econo%ice a acti"ului, ceea ce insea%na scaderea e$icientei capitalului a"ansat.

Scaderea ratelor cu? #:,&18-'1,8:'D-1 ,#8;C in 1::8 $ata de 1::2, 1:, #1-#:,&18D- 9,1;2C i, 1::; $ata de 1::8, 1:, #1-'1,8:'D-# ,'2&C in 1::; $ata de 1::2, se poate e3plica?

1::8 $ata de 1::2 O "iteza de rotatie a acti"ului?

#,9::G1:,;:1-'1,8:'D:,;&8C, O renta!ilitatea "eniturilor? , 'C. ) 1::; $ata de 1::8*

#:,&18-)#,9::G1:,;:1*DO

"iteza de rotatie a acti"ului?

1,811G1 ,818-#:,&18D-18,2';C.

renta!ilitatea "eniturilor?

1:, #1-)1,811G1 ,818*D- ,' ;C Re$eritor la ulti%ul an, se constata o incetinire a "itezei de rotatie a acti"ului, datorata %a>orarii stocurilor de %aterii pri%e, de productie neter%inata, de cresterea puternica a soldului conturilor de creante. Rata renta!ilitatii resurselor consu%ate )renta!ilitatea costurilor* Rata renta!ilitatii resurselor consu%ate caracterizeaza e$icienta costurilor. Aceasta se calculeaza prin raportarea unui rezultat partial la consu%ul de resurse i%plicat in o!tinerea lui, ast$el? RcD)R1<C(*G199, unde? R1D Rezultatul e3ploatarii,

C(D C(eltuielile pentru e3ploatare

Rata renta!ilitatii resurselor consu%ate prezinta o scadere $oarte accentuata )1',982- 2,& :D-11,#'#C, in 1::8 $ata de 1::2 si 9,89#-1',982D-1&,#8#C in 1::; $ata de 1::8* Scaderea este e3plicata printr-o crestere a c(eltuielilor pentru e3ploatare )c(eltuielile pentru %aterii pri%e, %ateriale consu%a!ile, lucrari si ser"icii e3ecutate de terti, pentru personal* si, in acelasi ti%p, printr-o drastica scadere a rezultatului din e3ploatare.

Rata renta!ilitatii $inanciare a capitalului propriu si a capitalului per%anent )renta!ilitate econo%ica* Renta!ilitatea $inanciara este un indicator prin pris%a caruia posesorii de capital apreciaza e$icienta in"estitiei lor, respecti" oportunitatea %entinerii acesteia. +e o!icei, $inantarea presupune si consolidarea capitalului propriu, $ie prin contri!utia actionarilor e3istenti, $ie a unor noi actionari.

Incitatia la noi in"estitii este conditionata de re%unerarea con"ena!ila a capitalului propriu. Pentru conducatorul intreprinderii, renta!ilitatea $inanciara reprezinta un o!iecti" $unda%ental, o conditie esentiala a strategiei de %entinere a puterii. Renta!ilitatea $inanciara se calculeaza su! doua $or%e?

a*

Renta!ilitatea $inanciara a capitalului propriu? R$D)Pn<Ap*G199, unde? PnD Pro$itul net, ApD Capitalul propriu.

!*

Renta!ilitatea $inanciara a capitalului per%anent? RpDPs<)ApHAi*tG199, unde? PD Pro$itul inaintea i%pozitarii, AiD Capitalul i%pru%utat.

Se o!ser"a o scadere in ti%p, a a%!elor rate de renta!ilitate $inanciara. Pentru ca rezultatul $inal este in legatura directa cu ansa%!lul acti"itatii intreprinderii, se poate $olosi, pentru o %ai !una analiza, relatia?

Pn<ApDs )-<A*G)A<Ap*G)Pn<-*tG199, unde? -D -enituri totale, AD Acti"e totale.

1::2? 9,2 D ,29&G1,;1&G9,1# 0

1::8? 9,&&8D#,9::G1,8; G9,9;10 1::;? 9, ;2D1,811G ,''2G9,92'.

Se constata ca scaderea ratei de renta!ilitate $inanciara a capitalului propriu, este dependenta de? "iteza de rotatie a acti"elor totale, )-<A*, care e3pri%a "olu%ul productiei pe unitatea %onetara in"estita. Aceasta are o crestere in 1::8, pentru ca apoi sa scada, scazand in acest an e$icienta capitalului in"estit0 parg(ia $inanciara, )A<Ap*, care are relatia dintre structura $inanciara si capitalul i%pru%utat si care are o e"olutie relati" !una in ti%p0 renta!ilitatea neta a "eniturilor, )Pn<-*, prin care se e3pri%a e$icienta acti"itatii de e3ploatare si care are o puternica scadere.

-I.&. POSI=I4ITATI +1 CR1ST1R1 A 1.ICI1NT1I 1CONOMIC1 Sporirea e$icientei econo%ice reprezinta o necesitate o!iecti"a atat pentru societate, cat si pentru $iecare agent econo%ic in parte. Cresterea e$icientei econo%ice este i%pusa de insasi %ecanis%ele pietei concurentiale, $ir%ele care se a$ir%a si rezista pe piata, $iind nu%ai cele pro$ita!ile. Pentru a intelege cat %ai !ine necesitatea acestui proces, tre!uie a"ut in "edere si caracterul li%itat al resurselor, realitate care i%pune unitatilor un co%porta%ent econo%ic cat %ai rational. In esenta, cresterea e$icientei econo%ice are in "edere doua di%ensiuni? sporirea rezultatelor0 %icsorarea c(eltuielilor.

Ast$el, calea reala de ridicare a e$icientei econo%ice adoptata de S.C. MONTAJ S.A. este reducerea c(eltuielilor pe unitatea de produs.

Unitatea recurge la ur%atoarele directii de actiune pentru cresterea e$icientei econo%ice? reducerea costurilor de productie si in pri%ul rand a c(eltuielilor %ateriale, a consu%urilor speci$ice, prin? $unda%entarea stiinti$ica a nor%elor0 introducerea de te(nologii noi0 reproiectarea0 eli%inarea re!uturilor0 $olosirea de inlocuitori. ridicarea ni"elului te(nic al %i>loacelor de %unca, pro%o"area de te(nologii noi, conco%itent cu utilizarea %ai !una a aparatului te(nic e3istent, %ai !una $olosire a capacitatilor, incarcarea corespunzatoare a %asinilor, instalatiilor0 innoirea si %odernizarea produselor0 sporirea $a!ricatiei produselor pe sea%a carora se o!tine un pro$it ridicat0 per$ectionarea continua a cali$icarii salariatilor, proces i%pus de insasi ne"oia utilizarii te(nicilor si te(nologiilor a"ansate0 sti%ularea personalului0 pro%o"area la toate ni"elurile a unor $or%e %oderne de organizare a productiei, %uncii si conducerii, conco%itent si in interdependenta cu per$ectionarea continua a %ecanis%ului econo%ico-$inanciar in ansa%!lul sau0 accelerarea "itezei de rotatie a $ondurilor, in special a %i>loacelor circulante0 "alori$icarea superioara a resurselor0

cresterea producti"itatii %uncii0 structurarea si ridicarea calitatii $ondului de %ar$uri ce ur%eaza a $i co%ercializate0 cresterea gradului de adaptare a productiei la necesitatile si cerintele cu%paratorilor0 reducerea c(eltuielilor cu transportul %ateriilor pri%e si %aterialelor0 %odernizarea conditiilor de pastrare si conser"are a produselor ce ur%eaza a $i co%ercializate0 $acilitatea operatiilor de pregatire preala!ila, de prezentare si "anzare a produselor0 organizarea stiinti$ica a %uncii. In acest scop S.C. MONTAJ S.A. a respectat nor%ele de incadrare in %unca si a nor%ati"elor de personal asigurand ast$el cresterea producti"itatii %uncii, a "olu%ului total al des$acerilor de %ar$uri si reducerea ni"elului relati" al c(eltuielilor0 reducerea de!itorilor insol"a!ili. Realitatea a do"edit ca aceste actiuni nu pot $i aplicate separat, ele $or%and un siste% co%ple3, in care $iecare %odalitate, a$lata in legatura cu toate celelalte, are ca e$ect reducerea costurilor, sporirea rezultatelor, deci ridicarea e$icientei econo%ice in ansa%!lul sau.

+atorita "alori$icarii tuturor acestor cai de crestere a e$icientei econo%ice, S.C. MONTAJ S.A. a o!tinut procese inse%nate, care i-au per%is sa se adapteze, $ara incetare, dina%is%ul econo%ic.