Sunteți pe pagina 1din 3

FLORI DE MUCIGAI de Tudor Arghezi `Tudor Arghezi este reprezentant al modernismului inter eli!" Eugen Lo#ines!

u a$irm% despre a!esta !% se a$l% &ntre tradi'ie (i modernitate" Temele !rea'iei argheziene sunt) poezia $ilizo$i!%* poezia so!ial%* de dragoste (i pozia +o!ului* oa ei (i a $%r,mei" Ci!lul -Flori de mu!igai. apare &n /01/ a#,nd !a surs% perioada de deten'ie politi!% su$erit% de poet &ntre anii /0/23/0/0" Ci!lul e#o!% lumea dezolant% a &n!hisorii* iar sentimentul predominant este !el al singur%t%'ii* tonul poeziei $iind unul de ad,n!ire &ntr3un uni#ers al tene relor" Arghezi promo#eaz% &n a!est !i!lu -esteti!a ur,tului.* !on!ept e#iden'iat de 4" Rosen5ranz* &n lu!rarea -Esteti!a ur,tului." A!east% teorie s!oate &n e#iden'% ur,tul !a surs% de e$e!te esteti!e* !a modalitate de a atrage aten'ia asupra imper$e!'iunilor umane" Ur,tul este opozi'ie a di#inului* o modalitate de anihilare a !ondi'iei originare" O alt% surs% de inspira'ie o !onstituie #olumul poetului sim olist $ran!ez 6audelaire* -Florile r%ului.* realizat pe antiteza prezent% (i &n titlul #olumului arghezian* -Flori de mu!igai." Elementele spa'iului &n!his* &n!hisoarea* sus'in !on!eptul de ur,t" Ori!e spa'iu &n!his depersonalizeaz% $iin'a* o !o oar% la o !ondi'ie in$erioar%" Grotes!ul predomin% &n lumea plin% de mo!irl%* !%tu(e* lan'uri* z% rele* p%du!hi* (o olani* mu!egai (i &ntuneri!" Mu!egaiul este un sim ol al $iin'elor minus!ule* a!terii !are lu!reaz% pentru destr%marea &ntregului* pentru redu!erea ordinii la dezordine" Frumosul este re!uperat prin #is* amintire sau* &n ultim% instan'%* prin moarte* reg%sind ast$el #alorile #ie'ii" Apropierea de Dumnezeu sugereaz% sal#area !elui !ondamnat (i &n$rumuse'area lo!ului" 7oezia -Flori de mu!igai. situat% la &n!eputul #olumului !u a!ela(i titlu* este o art% poeti!% pe tema esteti!ii ur,tului* un poem !are #or e(te despre poezia n%s!ut% din su$erin'% (i pri#a'iune* despre sa!ri$i!iul !reatorului" O gam% larg% de moti#e literare sus'in a!east% tem%) !lausrarea* singur%tatea* &n!hisoarea* noaptea* ploaia* demonismul*negarea timpului* moartea" Titlul poezie este sim oli! pentru relie$area esteti!ii ur,tului" In$lue'a lui 6audelaire du!e la para$razarea titlului -Les $leurs du mal.* !are reprezint% un o8imoron* o $igur% de stil !are nuan'eaz% apropierea !ontrastelor" 7rimul termen al sintagmei poeti!e * su stanti#ul nearti!ulat -$lori. sugereaz% prospe'imea* #arietatea $ormelor (i !ulorilor* !on!epte !e trimit !%tre domeniul $rumosului natural" Cel de3al doilea termen din titlu* su stanti#ul !u $orm% u(or arhai!% -mu!igai.* sugereaz% spa'iul &n!his* umed* aso!iat &ntuneri!ului* !on!epte !e trimit !%tre domeniul ur,tului" Titlul $a!e trimitere* pe de3o parte la e8perien'a &n!hisorii tr%it% de autor (i !are !onstituie iz#orul de inspira'ie* dar &n a!ela(i timp -$lorile de mu!igai. sunt !rea'iile artisti!e &n sine* poezii #%zute !a $lori ale spiritului omenes!" Lirismul poeziei este su ie!ti#* e8primat prin #er e la persoana I) -m% durea.* -am s!ris.* -mi s3a to!it.* -m3am silit.(i se mani$est% su $orma monologului liri! (i a !on$esiunii" 9tru!tura poeziei !uprinde trei se!#en'e poeti!e) de$inirea spa'iului poeti!* de$inirea stihurilor (i pro!esul de !rea'ie"

9e!#en'a I prezint% spa'iul &ntune!at al &n!hisorii* impropriu !rea'iei artisti!e* unde mi+loa!ele de s!ris sunt rudimentare" Cara!teristi!a de art% poeti!% este e#ident% &n!% din primul #ers* pun!tat% la ni#el mor$ologi!) pronumele personal :le.* #er ul la persoana I :am s!ris.** !are desemneaz% a!tul !reator" ;ersurile sunt s!rise -pe un p%rete de $irid% goal%.* -pe &ntuneri!* &n singur%tate." A!este elemente poart% urmele r%ului* ale ur,tului" 9ingur%tatea !ap%t% la Arghezi !onota'ii !omple8e suprapun,nduse peste moti#ul !laustr%rii" 9e !reeaz% im presia !% eul liri! este prizonier &n a!est uni#ers ostil" 9ingur%tatea poate $i #%zut% (i !a dram% a non3!omuni!%rii* deoare!e poetul este izolat de lumea e8terioar%" Lumea temni'ei reprezint% un ade#%rat In$ern* unde $or'ele di#ine sunt a sente sau &(i mani$est% !u mare greutate prezen'a" De a!eea * puterile eului liri! &n a!tul !rea'iei sunt -nea+utate.* lipsite de poten'ialul di#in* $iin!% ni!i -#ulturul.* ni!i -leul.* ni!i -taurul.* animale sa!re* nu pot p%trunde p,n% a!olo" In#o!area a sen'ei apostolilor* !reatori de e#anghelii* de norme morale* ade#%ra'i &ntemeietori de tradi'ii (i datini* Mar!u* Lu!a (i Ioan* are semni$i!a'ia p%r%sirii omului* a izgonirii (i pr% u(irii lui &n In$ern" 9tihurile* rod a unei su$erin'e pro$unde* par s!rise &n &ntuneri!ul a solut al &n!hisorii* unde omenes!ul supra#ie'uie(te !u mare greutate" Fie!are animal sim olizeaz% * din pun!t de #edere literar* op'iuni ale indi#idului !are a$lat &n &n!hisoare le pierde" Este #or a de -taurul. !are sim olizeaz% putere* -leul. sim olizez% dreptate (i -#ulturul.* &n'elep!iune" 9ingur%tatea se de$ine(te !a o stare de izolare total% de Dumnezeu* iar poezia de#ine ast$el singurul mi+lo! de sal#are* prin puri$i!are esteti!%" E8ist% o singur%tate su ie!ti#%* a eului liri! (i una o ie!ti#%* a &ntregii umanit%'i" Ast$el &n!hisoarea apare !a indi!e de$initoriu al !ondi'iei umane* !,t (i !a instrument al reprim%rii !elor s%ra!i" Mori#ul !laustr%rii (i al temni'ei este preluat de Arghezi de la 6audelaire la !are &ntrega lume este o &n!hisoare umed%* &n !are omul se z ate &n neputin'%* de#orat de spaime" 7entru !% nu e8ist% ni!i o posi ilitate de e#adare din a!east% lume* e8ist% doar posi ilitatea e#ad%rii &n plan artisti!* singurul mi+lo! de sal#are $iind puri$i!area esteti!%" 9e!#en'a a doua de$ine(te poezia" 9tihurile sunt -$%r% an. !eea !e &nseamn% !% asist%m la o anihilare a timpului" 9ingurul sentiment !are predomin% &n a!est spa'iu este a!ela al mor'ii) stihurile sunt -de groap%.* de apropiere de lumea !ealalt%* !are distrug $orma omeneas!%" De asemenea* stihurile e8prim% prin meta$ore !utremur%toare pri#a'iuni e8treme) -sete de ap%. (i mai ales* -$oame de s!rum.* prin !are !onsemneaz% e8perien'a unei e8isten'e tragi!e" Cara!terul etern al artei este sugerat de #er ul :sunt.* de(i &n tot restul te8tului g%sim alternan'a per$e!t3!ompus < imper$e!t" 9e!#en'a a treia $a!e tre!erea dinspre angeli! spre demoni!* pentru !% -unghia &ngereas!%. i s3a to!it (i (i3a pierdut puterea" M,na dreapt% o ose(te* iar e$ortul !hinuitor al !rea'iei !o oar% &n spa'iul In$ernului pentru a o sal#a" =n sim olisti!a iudeo3!re(tin%* -st,nga este dire!'ia in$ernului* dreapta !ea a paradisului." E$ortul !hinuitor al !rea'iei to!e(te unghia de la m,na dreapt%* -unghia &ngereas!%. (i apeleaz% la m,na st,ng%* -m3 am silit s% s!riu !u unghiile de la m,na st,ng%." M,na se trans$orm% &n ghiar%* poetul $iind supus unei metamor$oze de !are nu se poate eli era" Ultimele patru #ersuri* separate de restul te8tului* semni$i!% izolarea (i p%r%sirea total% a $iin'ei umane de !%tre di#initate" 9emnele lumii e8terioare se dep%rteaz% tot mai mult* poetul a$und,ndu3se $%r% speran'% &n ad,n!urile &n!hisorii) -Era &ntuneri!" 7loaia %tea departe* a$ar%." 7loaia a!!entueaz% ideea imposi ilit%'ii e#ad%rii spre o lume erodat% de elementul a!#ati!" Ai!i se produ!e !on#ersiunea demoni!%* de#enit% uni!a

poart% de sal#are" 9!rierea !u unghia de la m,na st,ng% e o m%sur% de adaptare* dar (i de re#olt% &mpotri#a p%r%sirii totale* !%ut,nd &n ad,n!urile in$ernului o nou% !ale de ie(ire la supra$a'%" Modernismul a!estei poezii !onst% &n promo#area esteti!ii ur,tului* a renun'%rii la !atrene (i utilizarea #ersului li er" Le8i!ul utilizat arat% o pre$erin'% pentru $orme populare) :mu!igai.* :p%rete.* dar (i arhaisme le8i!ale :stihuri." =n !on!luzie -Flori de mu!igai. propune a!eeia(i limitare a z%rilor a solutului* a!eeia(i pr% u(ire a omului !reator &n analul al &n!hisorii reale sau numai mentale* !reate uneori !hiar de limitele ra'ionalului" >i!olae 6alot% #or e(te despre o lume p%r%sit% de di#initate* de natur%* de oameni* !are e !u$undat% &n tene rele propriei !ondi'ii" -=ntuneri!ul e mediul uni#ersului damnat al Florilor."