Sunteți pe pagina 1din 23

Supliment pentru buna utilizare a aditivilor dedica]i combustibililor

prezentat de

Supliment pentru buna utilizare a aditivilor dedica]i combustibililor prezentat de

Cuprins

Cine este Additivix?

4

Ce sunt aditivii?

6

Avantajele folosirii aditivilor

8

Învață de la Additivix

10

Întreabă-l pe Additivix

12

Additivix recomandă Carflux

20

Cine este

Cine este 4

Additivix este specialistul care ştie totul despre buna func]ionare a unui motor şi despre cum îi pot fi îmbunătă]ite performan]ele. El \]i recomand` un aditiv potrivit motorului ma[inii tale sau pentru diverse probleme specifice acestuia şi î]i răspunde la orice nelămurire legată de aditivi.

Ce sunt aditivii?

Aditivii sunt amestecuri de compuşi chimici ce se adaugă carburan]ilor pentru a le conferi proprietă]i superioare şi a asigura o func]ionare mai bună a motorului. Folosirea constantă a aditivilor duce la scăderea consumului de carburant şi a nivelului de noxe emise în mediul înconjurător.

Aditivi pentru motoarele pe benzină – cresc performan]ele motorului prin ridicarea cifrei octanice a benzinei. În acelaşi timp, aditivii cură]ă injectoarele, camera de ardere şi carburatorul, iar apa ajunsă accidental sau din condens în benzină este eliminată (solubilizată).

Aditivi pentru motoarele Diesel (pe motorină) – îmbunătă]esc procesele de ardere prin creşterea cifrei cetanice [i prin cură]area pompei de injec]ie [i a injectoarelor. De asemenea, \nlătur` apa ajunsă accidental în carburant [i asigur` pornirea motorului [i func]ionarea acestuia la temperaturi sc`zute.

Aditivi universali (valabili atât pentru benzină, cât și pentru motorină) – în perioadele lungi de inactivitate a automobilului, protejează rezervoarele de combustibil şi componentele sistemului de alimentare împotriva ruginirii şi prezervă calitatea combustibilului.

Avantajele folosirii aditivilor

Prin utilizarea frecventă a aditivilor se îmbunătă]eşte dispersia combustibilului, asigurându-se o combustie mai eficientă. Astfel, se reduce consumul de combustibil şi emisia de noxe. Cel mai important efect pentru motor este cel de limitare a depunerilor în camerele de ardere, datorat îmbunăt`]irii combustiei.

Beneficii:

- creşterea cifrei octanice/cetanice şi implicit a puterii motorului - reducerea consumului prin îmbunătă]irea randamentului arderii

- reducerea emisiilor de noxe

- cură]area şi protejarea sistemului de alimentare împotriva depunerilor

- facilitarea pornirii pe timp de iarnă

Aten]ie! Aceste efecte devin vizibile dacă:

- se respectă dozajul de pe ambalaje

- se respectă frecven]a de utilizare

- pentru creşterea gradului de omogenizare, se va adăuga combustibilul peste aditivi şi nu invers

se va adăuga combustibilul peste aditivi şi nu invers Recomandarea Additivix Aditivii multifunc]ionali Carflux
se va adăuga combustibilul peste aditivi şi nu invers Recomandarea Additivix Aditivii multifunc]ionali Carflux

Recomandarea Additivix

Aditivii multifunc]ionali Carflux Power Booster Gasoline ADD și Carflux Complete Function Diesel ADD înglobează toate aceste beneficii, asigurând un tratament complet motorului: putere, protec]ie şi cură]are.

Învață de la

Învață de la • Benzina şi motorina reprezintă amestecuri complexe de hidrocarburi care diferă în compozi]ie

• Benzina şi motorina reprezintă amestecuri complexe de hidrocarburi care diferă în compozi]ie şi structură. Datorită faptului că procesul de ardere este foarte complex, unele hidrocarburi nu sunt consumate în totalitate, ducând la formarea unor agen]i poluan]i (precum monoxidul de carbon), iar altele nu ard deloc, fiind eliberate direct în atmosferă ca şi compuşi organici volatili (COV).

• Motoarele moderne pe benzină sunt prevăzute cu senzori de detona]ie care recunosc operarea în condi]ii limită de combustie. Pe baza acestor informa]ii, sistemul de management al motorului întârzie avansul, astfel încât să se evite detona]ia în motor. Această întârziere conduce însă la performan]e dinamice şi economice mai scăzute. Prin folosirea unui aditiv se îmbunătă]eşte combustia, se elimină detona]ia, ceea ce duce la îmbunătă]irea performan]elor dinamice ale motorului, precum şi la reducerea consumului şi a emisiilor de noxe.

• Aditivii specifici ajută la reducerea emisiilor de noxe, dar şi a zgomotului provocat de func]ionarea motorului. Motoarele diesel au o ardere incompletă a particulelor de carbon ce se formează în ultima fază a arderii combustibilului. Prin adăugarea unui aditiv de creştere a cifrei cetanice, se reduce perioada de aprindere efectivă a combustibilului, provocând o ardere completă şi influen]ând pozitiv zgomotul motorului şi cantitatea de noxe deopotrivă.

• Prin îmbunătă]irea timpului de aprindere, se eliberează o cantitate mai mare de energie, rezultând temperaturi înalte care permit eliminarea funinginii (calaminei), având ca efect sc`derea zgomotului specific motoarelor diesel, reducerea emisiilor poluante, îmbunătă]irea performan]elor şi reducerea consumului de combustibil.

Întreabă-l pe

Întreabă-l pe 1. Aditivii afectează func]ionarea motorului sau garan]ia oferită de producător? Prin crearea unei

1. Aditivii afectează func]ionarea motorului sau

garan]ia oferită de producător?

Prin crearea unei arderi uniforme şi complete se asigură păstrarea performan]elor oferite de către producător. Aditivii îmbunătă]esc direct sau indirect combustia, astfel încât se ob]ine o cantitate mai mare de energie şi o func]ionare uniformă a motorului. În general, garan]ia oferită de producător nu este afectată de utilizarea unor astfel de produse, însă se recomandă verificarea acestui fapt cu dealerul dumneavoastr`.

2. Care sunt certificările obligatorii care atestă

eficien]a aditivilor şi lipsa efectelor negative asupra motorului?

În vederea introducerii pe pia]ă, aditivii auto pentru carburan]i necesită certificare R.A.R., conform Ordinului Ministrului Transporturilor, Construc]iilor şi Turismului nr. 2135/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condi]iile de introducere pe pia]ă a acestora. Pentru siguran]a şi protec]ia motorului, se recomandă a fi folosi]i numai aditivi care de]in aceste certificări.

Recomandarea Additivix

Recomandarea Additivix To]i aditivii din gama Carflux sunt certifica]i RAR, oferind garan]ia unei func]ionări optime a
Recomandarea Additivix To]i aditivii din gama Carflux sunt certifica]i RAR, oferind garan]ia unei func]ionări optime a

To]i aditivii din gama Carflux sunt certifica]i RAR, oferind garan]ia unei func]ionări optime a motorului, fără efecte neprevăzute.

3. Ajută aditivii la reducerea coroziunii motorului? Dar la îndepărtarea apei din rezervor?

Există aditivi care con]in substan]e specifice ce ac]ionează ca inhibitor împotriva coroziunii. De asemenea, s-au dezvoltat aditivi dedica]i eliminării condensului / apei din rezervor. Ambele tipuri au un rol de protec]ie îndelungată şi ac]ionează direct asupra duratei de via]ă a motorului.

Recomandarea Additivix:

Aditivul Carflux Protect++ Gasoline împiedică apari]ia sedimentelor stabile şi a depunerilor în combustibil şi elimină apa acumulată în rezervor. În acelaşi timp asigură cură]area injectoarelor şi a conductelor de alimentare.

apa acumulată în rezervor. În acelaşi timp asigură cură]area injectoarelor şi a conductelor de alimentare. 13
apa acumulată în rezervor. În acelaşi timp asigură cură]area injectoarelor şi a conductelor de alimentare. 13

Întreabă-l pe

Întreabă-l pe 4. Ajută folosirea aditivilor la reducerea uzurii motorului, cauzată de utilizarea combustibililor ce au

4. Ajută folosirea aditivilor la reducerea uzurii motorului, cauzată de utilizarea combustibililor ce au con]inut redus de sulf (Euro 5) la maşinile cu motoare mai vechi?

Prin implementarea normelor Euro 5 de poluare, con]inutul de sulf din carburan]i a fost redus progresiv până la valoarea de 10 ppm (păr]i per milion). Odată cu această scădere a avut loc şi diminuarea capacită]ii de lubrifiere a carburan]ilor, care era dată în special de prezen]a compuşilor cu sulf. În consecin]ă, autovehiculele de fabrica]ie mai veche, care au fost proiectate pentru a utiliza combustibili cu con]inut de sulf mai mare, pot avea de suferit la utilizarea de combustibil Euro 5, din cauza creşterii fric]iunii între elementele mobile ale pompelor şi a uzurii acestora. Pentru a proteja motorul în aceste situa]ii, se recomandă utilizarea unor aditivi de combustibili care îmbunătă]esc lubrifierea.

1414

Recomandarea Additivix

Aditivii pentru motorină din gama Carflux protejează p`r]ile mecanice în mişcare (pompe, pompe de înaltă presiune, injectoare) cu care combustibilul intră în contact, printr-o componentă destinată lubrifierii acestora, reducând uzura datorată fric]iunii.

intră în contact, printr-o componentă destinată lubrifierii acestora, reducând uzura datorată fric]iunii. 15 15
intră în contact, printr-o componentă destinată lubrifierii acestora, reducând uzura datorată fric]iunii. 15 15

Întreabă-l pe

Întreabă-l pe 5. Este indicată folosirea aditivilor atât pentru maşinile noi, cât şi pentru cele vechi?

5. Este indicată folosirea aditivilor atât pentru

maşinile noi, cât şi pentru cele vechi?

Folosirea aditivilor este indicată chiar şi în cazul maşinilor noi, pentru a preveni depunerile pe tot parcursul sistemului de alimentare. Astfel, scad emisiile, consumul de combustibili este redus, iar motorul rămâne curat. Beneficiile utilizării aditivilor sunt sesizate mai ales în cazul motoarelor uzate prin îmbunătă]irea evidentă a arderii.

6. Care sunt efectele asupra motorului la

folosirea îndelungată a aditivilor?

O utilizare continuă va păstra motorul curat, ceea ce duce la un cost de între]inere mai mic, iar durata de via]ă se va prelungi. În fapt, se îmbunătă]esc performan]ele, se ob]ine un consum mai mic de combustibil, dar şi evacuarea unei cantită]i mai mici de emisii poluante.

7. Poate fi uşurată pornirea la temperaturi

scăzute prin utilizarea unor aditivi specifici?

Aditivii specifici anotimpului de iarnă uşurează pornirea şi func]ionarea la rece, prin asigurarea unei temperaturi limită de filtrabilitate optime, evitând astfel înfundarea filtrelor. Acest tip de aditiv este creat special pentru motoarele Diesel, întrucât motorina este expusă gelifierii la temperaturi foarte scăzute.

Recomandarea Additivix:

la temperaturi foarte scăzute. Recomandarea Additivix: Aditivul Carflux Winter Diesel ADD facilitează
la temperaturi foarte scăzute. Recomandarea Additivix: Aditivul Carflux Winter Diesel ADD facilitează

Aditivul Carflux Winter Diesel ADD facilitează func]ionarea optimă a maşinii în sezonul rece, asigurând suplimentar protec]ia motorului şi cură]area sistemului de alimentare.

8. Ce se întâmplă dacă folosesc o cantitate prea

mare de aditiv fa]ă de dozajul recomandat?

Se recomandă utilizarea dozei indicate pe ambalaj de producător. Supradozarea nu va afecta în mod negativ func]ionarea motorului, însă beneficiile nu cresc odată cu aceasta.

Întreabă-l pe

Întreabă-l pe 9. Pot fi utiliza]i aditivii atât la motoarele dotate cu carburator, cât şi la

9. Pot fi utiliza]i aditivii atât la motoarele dotate cu carburator, cât şi la cele cu sistem de injec]ie?

Carburatorul şi sistemul de injec]ie reprezint` două moduri diferite de a introduce combustibilul în cilindrii motorului. În ambele cazuri, aditivii \mbunătă]esc procesul de ardere şi furnizează beneficiile aferente.

10. Prin utilizarea aditivilor poate fi afectat catalizatorul sau senzorul de oxigen?

Există posibilitatea ca unii aditivi să afecteze func]ionarea acestor sisteme. Verifica]i specifica]iile producătorilor de pe etichete.

Verifica]i specifica]iile producătorilor de pe etichete. Recomandarea Additivix: Niciun aditiv din gama Carflux NU
Verifica]i specifica]iile producătorilor de pe etichete. Recomandarea Additivix: Niciun aditiv din gama Carflux NU

Recomandarea Additivix:

Niciun aditiv din gama Carflux NU afectează func]ionarea catalizatorului sau a senzorului de oxigen.

11. Pot fi folosi]i aditivii în motoare care

func]ionează şi cu GPL?

Aditivii pot fi utiliza]i şi în cazul motoarelor cu alimentare duală, atât pe benzină cât şi pe GPL. În cazul acestor motoare este chiar indicată utilizarea unui aditiv care să îmbunătă]ească ungerea, dat fiind faptul că un combustibil de tip GPL nu asigură un grad de ungere optim func]ionării componentelor acestora.

12. Ce efect are aditivarea unor combustibili

deja aditiva]i?

Aditivii se pot utiliza fără niciun risc pentru carburan]i deja aditiva]i. Efectul lor va fi în cele mai multe cazuri cumulativ asupra proprietă]ilor carburantului în cauză. De exemplu, unei benzine aditivate deja la pompă, cu CO95, îi mai poate creşte cifra octanică cu câteva unită]i prin aditivare cu un aditiv potrivit.

recomandă Gama Carflux este special concepută pentru a acoperi multiplele nevoi de putere, protec]ie şi

recomandă

recomandă Gama Carflux este special concepută pentru a acoperi multiplele nevoi de putere, protec]ie şi cură]are

Gama Carflux este special concepută pentru a acoperi multiplele nevoi de putere, protec]ie şi cură]are ale motorului maşinii dumneavoastră.

Aditivi Carflux pentru benzine:

Power Booster Gasoline ADD Protect ++ Gasoline ADD

Aditivi Carflux pentru motorine:

Complete Function Diesel ADD Clean Diesel ADD Winter Diesel ADD Economy Diesel ADD

Power Booster Gasoline ADD Aditiv pentru creșterea cifrei octanice

• Creşte cifra octanică şi puterea motorului

• Îmbunătă]eşte demarajul şi mersul în sarcină

• Cură]ă injectoarele

demarajul şi mersul în sarcină • Cură]ă injectoarele Protect ++ Gasoline ADD Aditiv de benzină pentru

Protect ++ Gasoline ADD Aditiv de benzină pentru protecție și curățare

ADD Aditiv de benzină pentru protecție și curățare • Cură]ă şi protejează valvele şi sistemul de

• Cură]ă şi protejează valvele şi sistemul de injec]ie

• Împiedică acumularea apei în rezervor

• Îmbunătă]eşte calitatea combustibilului

Complete Function Diesel ADD Aditiv de motorină pentru putere și protecție

• Îmbunătă]eşte arderea şi creşte puterea motorului

• Protejează valvele şi sistemul de injec]ie

• Reduce uzura prin îmbunătă]irea lubrifierii

injec]ie • Reduce uzura prin îmbunătă]irea lubrifierii Clean Diesel ADD Aditiv de motorină pentru cură]are și

Clean Diesel ADD Aditiv de motorină pentru cură]are și protec]ie

ADD Aditiv de motorină pentru cură]are și protec]ie • Cură]ă şi protejează valvele şi sistemul de

• Cură]ă şi protejează valvele şi sistemul de injec]ie

• Reduce uzura prin îmbunătă]irea lubrifierii

• Îmbunătă]eşte calit`]ile carburantului

Winter Diesel ADD Aditiv de motorină pentru sezonul rece

• Asigură func]ionarea motorului la temperaturi scăzute

• Uşurează pornirea la rece

• Reduce uzura prin \mbunătă]irea lubrifierii

la rece • Reduce uzura prin \mbunătă]irea lubrifierii Economy Diesel ADD Aditiv de motorină pentru reducerea

Economy Diesel ADD Aditiv de motorină pentru reducerea consumului

Diesel ADD Aditiv de motorină pentru reducerea consumului • Reduce consumul de motorină prin îmbunătă]irea

• Reduce consumul de motorină prin îmbunătă]irea arderii

• Reduce uzura prin îmbunătă]irea lubrifierii

• Scade emisia de noxe şi fumul negru

www.additivix.ro contact@additivix.ro

www.additivix.ro

contact@additivix.ro