Sunteți pe pagina 1din 9

Note de curs Curs 2 Anatomia radio-imagistica a toracelui TORACE: A.

. Cutia toracic: -scheletul toracic -prile moi parietale toracice . !ulmonul C. "ediastinul #. Cordul din punct de $edere topogra%ic aparine mediastinului E. #ia%ragmul TORACE TE&N'C' #E E(!)ORARE: Radioscopia pulmonar Radiografia pulmonar incidene: postero-anterioar, profil, oblice, speciale Tomografia plan Tomografia computerizat Angiografia Bronhografia imografia !cografia mediastin, cord !"amen prin rezonan magnetic cutie toracic, mediastin, cord A. C*T'A TORAC'CA +. ,cheletul toracic - #oloana $ertebral toracal - %ternul - #oastele - #la$iculele - &moplai a. Radiogra%ia -n inciden de postero-anterioar: -corp $ertebral -proces spinos -procese trans$erse parial -pediculii parial -spaiul inter$ertebral parial -coastele -cla$iculele -omoplai .. Radiogra%ia de pro%il: -corp $ertebral -spaii inter$ertebrale -proces spinos -pediculii $ertebrali -guri de con'ugare parial -procese trans$erse parial -sternul $izibil numai pe profil -coaste -scapule

2. !rile moi parietale toracice - mu(chi - glanda mamar - esut grsos subcutanat "etode de $i/uali/are: - radiografia de fa ) profil doar prin asimetrie, e$entual modificri de structur *calcificri+ - tomografia computerizat - e"amenul prin rezonan magnetic - ecografia . !*)"ON*) Alctuire: - ci aeriene - structuri pentru schimburile respiratorii - esut de susinere "etode de e0plorare: - radiografia de fa, profil (i oblice - tomografia plan iradiant - tomografia computerizat T!R,T&R,-. /-.0&1AR #!1TRA. 2 #A, T!%-T ,1T!R%T,T,A. 3! .!4AT-RA T!R,T&R,-. /-.0&1AR /!R,5!R,# 2 %#6,0B-R, TRA&EEA 78 /&%T!R&-A1T!R,&R: - 3,R!#T,!: median, u(or de$iat spre dreapta - #A.,BR-: egal pe toat lungimea - #&1T-R: - Aorta - Az9gos - B,5-R#AT,!: - la ni$el T:-T; - unghi :<-=< >8 /R&5,.: - 3,R!#T,!: spre caudal (i dorsal - B,5-R#AT,! RON,'')E !R'"'T'1E 78 /&%T!R&-A1T!R,&R: - 3,R!#T,!: - 3R8 ?!RT,#A. - %T48 &R,@&1TA. >8 /R&5,.: - 3,R!#T,!: - 3R8 ?!RT,#A., A1T!R,&R - %T48 /&%T!R,&R, &RT&4RA3

!)E*RA 2 %oite: - 1iscerala: mulata pe pulmon, patrunde in scizuri - !arietala: mulata fi" pe peretele toracic, formeaza recesuri in zonele de plicatura 5ina lama de lichid intre ele !leura !arietala mulata fi" pe peretele toracic, formeaza recesuri in zonele de plicatura !leura 1iscerala mulata pe pulmon,patrunde in scizuri

!leura cranial de hil

!leura la ni$elul hilurilor

!leura caudal de hil

!)E*RA - !roiectia radiologica a sci/urilor

#r.

,tg.

!*)"ON*) ,egmentatie !ulmon #r.: 2 sci/uri 2o.lica 3 ori/ontala4 56 7 lo.i : - ,uperior 7 segmente: - Apical *%7+ - /osterior *%>+ - Anterior *%A+ - "ediu 2 segmente: - .ateral *%:+ - 0edial *%;+ - 'n%erior 8 segmente - Bazal %uperior *%B+ - Bazal 0edial *%=+ - Bazal Anterior *%C+ - Bazal .ateral *%D+ - Bazal /osterior *%7<+ !ulmon ,tg.: + sci/ura 2o.lica4 56 2 lo.i: - ,uperior 9 segmente: - Apico-posterior *%7)>+ - Anterior *%A+ - .ingular %uperior *%:+ - lingular ,nferior *%;+ - 'n%erior 9 segmente: - Bazal %uperior *%B+ - Bazal Antero-medial *%=)C+ - Bazal .ateral *%D+ - Bazal /osterior *%7<+

!ulmonul #rept ,+ ,+ ,2 ,2 ,7 ,7 ,:

,: ,9 ,8 ,+= ,<
?ata laterala

,8

,> ,+= ,; ,<

,;

?ata mediala 2mediastinala4

!ulmonul ,tang ,+32

,+32

,7 ,: ,9 ,9 ,8 ,+= ,>3; ,8 ,>3; ,< ,< ,+= ,7 ,:

)'N'')E "E#'A,T'NA)E Reprezint proiecia unei interfee dintre pulmon (i anumite formaiuni anatomice mediastinale 0ediane: -linia mediastinal anterioar -linia mediastinal posterioar 3e partea dreapt: -linia para$ertebral -linia paraesofagian 3e partea stEng: -linia para$ertebral -linia paraaortic ,ECT'*N' CT "E#'A,T'NA)E ?izualizeaz toate structurile mediastinale indiferent de densitatea lor 3inspre cranial spre caudal sunt: +.!rin articulaiile sterno-cla$iculare: - manubriul sternal -anterior - cele ; $ase supraaortice posterior - Fntre ele spaiul pre$ascular 2.!rin trunchiul .rahioce%alic $enos st@ng: - prin poriunea orizontal a trunchiului brahiocefalic $enos stEng - spaiul pre$ascular anterior - emergenele aortei posterior 7.!rin crosa aortic: - crosa Fn poriunea orizontal - ?#% lateral dreapta (i posterior de Ao )G- $ena az9gos - spaiul pre$ascular anterior - lo'a Barett9: -?#% lateral -Ao medial ) $entral -traheea medial ) dorsal 9.!rin %ereastra aorto-pulmonar: - este o seciune suprahilar - Ao ascendent peretele $entral - trahee peretele medial - pleura pulmonului peretele lateral - poate conine Fn mod normal un numr de ma"im D ganglioni cu diametrul ma"im de 7cm 8.!rin hilul pulmonar st@ng: -este imediat caudal de bifurcaia traheei -se $d bronhia primiti$ stEng (i ramul stEng al arterei pulmonare :.!rin hilul pulmonar drept: -artera este paralel cu bronhia -artera este $entral -bronhia este dorsal >.Cardiac cranial sau atrial: -A% situat posterior -A3 situat anterior ;.Cardiac caudal sau $entricular: -?% la stEnga (i anterior -?3 la dreapta (i anterior de ?%

#.COR#*) 'maginea radiologic este e0presia proieciei contururilor e0terne "etode de in$estigaie radioimagistice: - radiografia di$erse incidene - radiografia cu raze dure - radiografia cu esofag baritat - tomografia computerizat - ecografia - ,R0 A,: - este cea mai cranial (i mai posterioar ca$itate cardiac - normal nu se $ede pe radiografia de fa - posterior este Fn contact direct cu esofagul - cranial are raport cu bifurcaia traheei - caudal nu atinge niciodat diafragmul 1,: - formeaz ape"ul cardiac - pe radiografia de fa arcul inferior stEng - pe radiografia de profil: -formeaz poriunea cea mai caudal a marginii posterioare a cordului -$ine Fn raport cu esofagul (i ?#, 1#: - este anterior de ?% - nu se $ede pe radiografia de fa - radiografia de profil poriunea cea mai caudal a marginii anterioare A#: - este anterior (i lateral drept de A% - radiografia de fa arc inferior drept - nu se $ede pe radiografia de profil AORTA: se $ede, cu e"cepia poriunii supra$al$ulare Radiogra%ia de %a: - marginea e"tern a Ao ascendente 2 arc superior drept la cei peste ;< ani - marginea lateral stEng a poriunii orizontale a Ao 2 butonul Ao - marginea lateral stEng a Ao descendente - este paralel cu coloana toracal Radiogra%ia de pro%il: - anterior Ao ascendent - superior crosa Ao - posterior Ao descendent 1C,: - formeaz arcul superior drept Rg de fa - nu are proiecie specific pe Rg de profil 1C': - banda care amputeaz unghiul cardio-frenic drept Rg de fa - banda care amputeaz unghiul cardio-frenic posterior Rg de profil

E. #'A?RAA"*) !ste o structur musculo-apone$rotic, care separ ca$itatea toracic de cea abdominal Rradiogra%ic: cupol con$e" Fnspre cranial se racordeaz cu peretele toracic Fn unghi ascuit lateral - este mobil cu mi(crile respiratorii - hemidiafragmul drept este situat mai cranial decEt cel stEng - pe radiografia de profil treimea anterioar a cupolei diafragmatice stEngi este (tears datorit suprapunerii cu masa cordului

,E"'O)OA'A RA#'O)OA'CA AENERA)A A TORACE)*'


"O#'?'CAR')E RA#'O)OA'CE E)E"ENTARE +. opaciti 2. hipertransparene 7. imagini mi0te O!AC'TAT')E %unt imagini a cror transparen este mai sczut decEt cea a plmEnului normal $izibile pe radiografii ,unt caracteri/ate de parametrii: +.Numr -unice -multiple 2.?orm -nodulare -benzi -masi$e triunghiulare, nedefinite, etc 7.#imensiuni -Fn special pentru opacitile nodulare: -micronoduli ma"im Amm -noduli -A-7<mm -macronoduli peste 7<mm 9.'ntensitate -se raporteaz de obicei la cea a coastelor: -subcostal -costal -supracostal 8.,tructur -omogen -neomogen :.Contururi -form: -regulat -neregulat *boselat+ -netitate: -net -(ters >.)ocali/are -apartenena de organ plmEn, pleur, mediastin, cord, perete toracic -la ni$el pulmonar lob, segment ;.E0istena unor le/iuni limitro%e

&'!ERTRAN,!ARENBE Reprezint imagini $izibile pe radiografie a cror transparen este crescut fa de cea normal pulmonar #lasificare: -difuze -localizate: -fr perete -cu perete opac 2 ca$iti '"AA'N' "'(TE /rezint zone cu transparen sczut fa de cea normal pulmonar concomitent cu zone de hipertransparen #lasificare: -difuze -localizateGsistematizate