Sunteți pe pagina 1din 9

[Titlul modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.

2007]

LEGE privind Comisia Naional a Pieei Financiare Nr.192-XIV din 12.11.98

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.117-126BIS din 14.08.2007, pag.3 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.22-23/91 din 04.03.1999

*** Parlamentul adopt prezenta lege organic. Capitolul I DISPOZIII GENERALE Art.1. - (1) Comisia Naional a Pieei Financiare, denumit n continuare Comisia Naional, este o autoritate public autonom, responsabil fa de Parlament, care reglementeaz i autorizeaz activitatea participan ilor la piaa financiar nebancar, precum i supravegheaz respectarea legisla iei de ctre ei. n acest scop, Comisia Na ional este nvestit cu putere de decizie, de dispens, de interdic ie, de interven ie, de control i de sanc ionare disciplinar i administrativ, n limitele stabilite de legisla ie. (2) Comisia Na ional este persoan juridic, cu bilan propriu, dispune de tampil cu imaginea Stemei de Stat i cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Naionale se exercit pe ntreg teritoriul Republicii Moldova. (3) Comisia Na ional are sediul central n municipiul Chiinu. n funcie de necesit i, aceasta i poate deschide n teritoriu reprezentane, care func ioneaz potrivit regulamentelor aprobate de ea.
[Art.1 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.1 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.1 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, n vigoare 08.08.03]

Art.2. - (1) Comisia Na ional func ioneaz potrivit prevederilor Constituiei, prezentei legi, altor acte legislative, regulamentului propriu i este independent n exercitarea func iilor sale. (2) Comisia Na ional prezint anual Parlamentului, Preedintelui Republicii Moldova i Guvernului raportul asupra activit ii sale i asupra func ionrii pieei financiare nebancare, cu publicarea lui ulterioar.
[Art.2 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.3. - Comisia Na ional are drept obiective de baz asigurarea stabilit ii, transparenei, siguranei i eficienei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice i manipulrii pe piaa financiar nebancar, protejarea drepturilor participan ilor la piaa financiar nebancar.
[Art.3 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.4. - (1) Autoritatea Comisiei Na ionale se extinde asupra participan ilor la piaa financiar nebancar, care cuprind emiten ii de valori mobiliare, investitorii, asiguraii, organiza iile de autoreglementare pe piaa valorilor mobiliare, Biroul Na ional al Asigurtorilor de Autovehicule din Republica Moldova, membrii asocia iilor de economii i mprumut, clien ii organiza iilor de microfinanare i participan ii profesioniti la piaa financiar nebancar. (2) Participan i profesioniti la piaa financiar nebancar, denumi i n continuare participani profesioniti, snt participan ii profesioniti la piaa valorilor mobiliare, participanii profesioniti la piaa asigurrilor, fondurile nestatale de pensii, asocia iile de economii i

mprumut, organiza iile de microfinanare, organizaiile de credit ipotecar i birourile istoriilor de credit. (3) Atribu iile Comisiei Na ionale privind reglementarea, autorizarea i supravegherea participan ilor profesioniti nu se suprapun cu atribuiile Bncii Naionale a Moldovei.
[Art.4 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.5. - (1) Comisia Na ional este n drept s colaboreze cu organisme de specialitate interna ionale corespunztoare i s adere la ele. (2) Comisia Naional este n drept s acorde asisten i s efectueze, n conformitate cu legisla ia, schimb de informa ii privind piaa financiar nebancar i participanii acesteia cu instituiile de specialitate interna ionale i autoritile similare din alte state.
[Art.5 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.6 - (1) Comisia Na ional se finaneaz integral din: a) taxe n mrime de pn la 0,5 la sut din suma emisiunii valorilor mobiliare, cu excep ia emisiunii obliga iunilor pentru care se va percepe tax n mrime de pn la 0,1 la sut din suma emisiunii; b) taxe n mrime de pn la 0,1 la sut din suma emisiunii valorilor mobiliare efectuate n scopul consolidrii, fracionrii sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior; c) taxe din tranzac iile de vnzare-cumprare efectuate pe piaa bursier: - n mrime de pn la 0,1 la sut din valoarea tranzac iilor nregistrate n regimul pieei interactive; - n mrime de pn la 0,3 la sut din valoarea tranzac iilor nregistrate n regimul pieei directe; d) taxe n mrime de pn la 1 la sut din valoarea tranzaciilor de vnzare-cumprare a valorilor mobiliare, efectuate pe piaa extrabursier; e) taxe n mrime de pn la 1 la sut din valoarea tranzac iilor civile cu valori mobiliare, altele dect cele specificate la lit.c) i d); f) plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asigurtorului n mrime de pn la 1 la sut din valoarea transferului; g) plata pentru atestarea specialitilor n vederea activit ii pe piaa financiar nebancar, dar nu mai mult de 400 de lei; h) pl i regulatorii de funcionare achitate anual de ctre participan ii profesioniti, i anume: - pl ile administratorilor fiduciari ai investi iilor n mrime de pn la 0,1 la sut din valoarea medie anual a activelor nete transmise n gestiune administratorilor fiduciari; - pl ile societ ilor de asigurare n mrime de pn la 0,5 la sut din primele brute anuale subscrise; - pl ile brokerilor de asigurare n mrime de pn la 0,5 la sut din comisioanele primite; - pl ile fondurilor nestatale de pensii, asocia iilor de economii i mprumut n mrime de pn la 0,5 la sut din valoarea medie anual a activelor nete; i) plata pentru acordarea de licene n conformitate cu legisla ia; j) veniturile de la editarea publica iilor periodice de specialitate ale Comisiei Na ionale; k) sumele sanc iunilor pentru contraven iile administrative aplicate n conformitate cu legisla ia; l) donaii i orice alte surse legale. (2) Mrimea concret a taxelor i pl ilor, n limitele valorilor specificate la alin.(1), se stabilete n bugetul anual al Comisiei Na ionale. Bugetul Comisiei Na ionale se aprob prin hotrre a Parlamentului, dup examinarea i avizarea lui pozitiv de ctre comisia parlamentar de profil. Proiectul bugetului s u pentru anul financiar urmtor Comisia Na ional l prezint Parlamentului pn la 1 noiembrie. (3) Taxele i pl ile regulatorii de func ionare urmeaz a fi transferate pe un cont de decontare al Comisiei Na ionale n termenele stabilite prin actele normative ale Comisiei

Naionale. Un transfer incomplet sau ntrziat pe contul Comisiei Naionale atrage dup sine penalitate n mrime de 0,05 la sut din suma netransferat , pentru fiecare zi de ntrziere. (4) Gestionarea i utilizarea mijloacelor financiare acumulate pe cont in de competena exclusiv a Comisiei Naionale. Soldul mijloacelor acumulate i neutilizate n decursul anului financiar rmne disponibil, pe contul Comisiei Na ionale, pentru anul financiar urmtor. (5) Patrimoniul i veniturile Comisiei Naionale snt scutite de impozite i taxe. (6) Structura i statele de personal ale Comisiei Naionale, formele i modul de retribu ie a membrilor i a angaja ilor se stabilesc de Consiliul de administraie, n limitele bugetului aprobat de Parlament. Salariul preedintelui Comisiei Na ionale este stabilit de Consiliul de administraie n mrime ce variaz ntre 3 i 5 salarii medii lunare ale angaja ilor Comisiei Na ionale, cu excepia personalului tehnic, calculat n raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia. Salariul membrilor Comisiei Na ionale este stabilit de Consiliul de administraie n mrime ce variaz ntre 3 i 4 salarii medii lunare ale angajailor Comisiei Na ionale, cu excepia personalului tehnic, calculat n raport cu ultimele 3 luni de activitate a acesteia. (7) Auditul public extern al exerci iului economico-financiar al Comisiei Na ionale se efectueaz de ctre Curtea de Conturi.
[Art.6 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.6 modificat prin Legea nr.63 din 23.04.2010, n vigoare 18.05.2010] [Art.6 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, n vigoare 01.01.2010] [Art.6 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.6 n redacia Legii nr.321-XV din 18.07.03, n vigoare 08.08.03] [Art.6 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.7. - (1) n procesul exercitrii atribu iilor sale, Comisia Na ional conlucreaz cu autorit ile publice n vederea realizrii obiectivelor sale i asigurrii proteciei drepturilor investitorilor i ale publicului larg. (2) Guvernul, Banca Na ional a Moldovei, ministerele, alte autorit i ale administraiei publice coordoneaz cu Comisia Na ional proiectele actelor normative ce vizeaz piaa financiar nebancar.
[Art.7 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Capitolul II ATRIBUIILE I DREPTURILE COMISIEI NAIONALE Art.8. - n scopul realizrii obiectivelor sale, Comisia Naional are urmtoarele atribu ii: a) elaboreaz i, n comun cu Guvernul, aprob strategia de dezvoltare a pieei financiare nebancare; b) exercit prerogativele legale privind reglementarea i supravegherea pieei financiare nebancare prin adoptarea de decizii i dispunerea de msuri executorii pentru participan ii la piaa financiar nebancar, precum i efectueaz, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficial a deciziilor proprii; c) acord, retrage, suspend i reperfecteaz licene i autoriza ii participan ilor profesioniti, precum i acord autoriza ii de reorganizare a acestora, n conformitate cu legisla ia; d) acord asociaiilor participanilor profesioniti statut de organiza ie de autoreglementare, precum i deleag acestora, n corespundere cu legisla ia, una sau mai multe mputerniciri; e) stabilete, n cazurile prevzute de legisla ie, cerine fa de operaiunile cu valori mobiliare i activitatea participan ilor profesioniti, inclusiv cerine fa de mrimea capitalului propriu, i normele de pruden financiar; f) monitorizeaz situa ia financiar a participan ilor profesioniti, precum i conformarea acestora cerinelor de activitate stabilite de legislaie, efectueaz controale asupra activit ii acestora n limitele competenei sale;

g) stabilete, n cazurile prevzute de legislaie, cerine fa de asocia ii/ac ionarii semnificativi, persoanele cu func ie de rspundere i specialitii participan ilor profesioniti, precum i stabilete modul de atestare a specialitilor participan ilor profesioniti; h) stabilete regimul, forma, coninutul i modul de inere a registrelor interne ale participan ilor profesioniti, precum i cerinele privind registrul deintorilor valorilor mobiliare i modul de inere a lui; i) elaboreaz i, n comun cu Ministerul Finanelor, aprob regulile de ntocmire i prezentare a drilor de seam specializate ale participan ilor profesioniti, ale emiten ilor i organiza iilor de autoreglementare; j) creeaz i ntreine reeaua informa ional, necesar supravegherii participan ilor profesioniti, precum i baza informa ional public privind emiten ii, titularii de licen i func ionarea pieei financiare nebancare, ofer publicului larg informa iile cu privire la activitatea sa i la dezvoltarea pieei financiare nebancare; k) stabilete modul de nregistrare, nregistreaz ofertele publice i cele de tender referitoare la valorile mobiliare, precum i rezultatele realizrii acestora; l) stabilete modul de plasare i de circula ie a valorilor mobiliare strine pe piaa valorilor mobiliare a Republicii Moldova; m) ine Registrul de stat al valorilor mobiliare, registrul participan ilor profesioniti, registrul licenelor eliberate i al atestatelor de calificare ale specialitilor participan ilor profesioniti, registrul de stat al asigurtorilor (reasigurtorilor), brokerilor de asigurare i/sau reasigurare i al actuarilor, precum i alte registre n conformitate cu legisla ia; n) exercit, n comun cu Agen ia Na ional pentru Protecia Concurenei, controlul asupra respect rii legisla iei cu privire la protecia concurenei pe piaa financiar nebancar; o) nregistreaz emisiunile de valori mobiliare ale emiten ilor din Republica Moldova i elibereaz emiten ilor permise pentru circula ia valorilor mobiliare n afara rii; p) public preurile valorilor mobiliare care circul n afara bursei de valori, determin publica iile periodice n care participanii profesioniti i emiten ii de valori mobiliare snt obliga i s publice informa ia ce urmeaz a fi dezvluit n conformitate cu legisla ia; q) elibereaz, n cazurile stabilite de legisla ie, avize de dobndire a participa iilor calificate n capitalul social al participan ilor profesioniti, avize de deschidere a filialelor i reprezentanelor participan ilor profesioniti, precum i avize prealabile pentru nregistrarea asigurtorului i reasigurtorului; r) supravegheaz activitatea Biroului Na ional al Asigurtorilor de Autovehicule din Republica Moldova; s) stabilete modalitatea evidenei de ctre asigurtori a contractelor de asigurare (polielor de asigurare) i aprob transferul de portofolii ale asigurtorilor; t) realizeaz alte atribu ii n conformitate cu legisla ia ce reglementeaz activitatea participan ilor profesioniti, cu prezenta lege i cu alte acte legislative.
[Art.8 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.9. - (1) Comisia Na ional are urmtoarele drepturi: a) s califice valorile mobiliare (s le determine tipul) conform legisla iei privind valorile mobiliare; b) s suspende emisiunea valorilor mobiliare sau s anuleze emisiunea corespunztoare a valorilor mobiliare n cazurile stipulate de legisla ie; c) s aplice, n modul prevzut de legisla ie, restric ii n activitatea participan ilor la piaa financiar nebancar, inclusiv s suspende operaiunile bancare la conturile curente ale acestora; d) s expedieze participan ilor la piaa financiar nebancar prescripii spre executare obligatorie, inclusiv n ce privete desfurarea adunrilor generale ale ac ionarilor, s cear participan ilor la piaa financiar nebancar prezentarea documentelor contabile i a altor documente necesare, explica iilor orale i scrise;

e) s cear i s examineze, cu periodicitatea stabilit n legisla ie, drile de seam asupra activit ii participan ilor la piaa financiar nebancar; f) s stabileasc pentru participan ii profesioni ti, n cazurile prevzute de legisla ie, normative obligatorii n ce privete mijloacele proprii de limitare a riscurilor sistemice; g) s desemneze registratorul independent cu care emitentul, ce a nclcat regulile stabilite de inere a registrului de intorilor de valori mobiliare, este obligat s semneze contractul de inere a acestui registru; h) n scopul protejrii drepturilor investitorilor i ale publicului larg i n cazul nclcrii legisla iei privind valorile mobiliare, s suspende amplasarea valorilor mobiliare i circula ia lor la bursa de valori i pe piaa extrabursier, clearingul i decontrile la tranzacii; i) s sisteze, pe piaa financiar nebancar, n modul prevzut de legisla ie, orice activitate care contravine legisla iei sau nu este prevzut de legisla ie; j) s aplice sanc iuni legale fa de persoanele fizice participan i la piaa financiar nebancar n cazul nclcrii legisla iei; k) s examineze cauzele contraven ionale n domeniul pieei financiare nebancare; l) s intenteze, n instana de judecat, aciuni privind chestiunile ce in de competena sa, inclusiv privind invaliditatea tranzaciilor cu valori mobiliare; m) s efectueze, n comun cu organele competente, controlul asupra respect rii cerinelor de protecie a formularelor valorilor mobiliare materializate; n) s monitorizeze circulaia valorilor mobiliare n ar; o) s califice ac iunile participan ilor la piaa valorilor mobiliare ca manipulri pe piaa valorilor mobiliare, conform legisla iei privind valorile mobiliare; p) s aplice msurile, prevzute de legisla ie, de remediere financiar, de reorganizare sau, dup caz, de declarare a insolvabilit ii asigur torilor (reasigurtorilor) i a brokerilor de asigurare i/sau reasigurare; q) n scopul realizrii atribu iilor sale, s dispun crearea grupurilor de lucru, inclusiv a celor interministeriale; r) s exercite alte drepturi ce rezult din legislaia ce reglementeaz activitatea participan ilor la piaa financiar nebancar, din prezenta lege i din alte acte legislative. (2) n scopul asigurrii transparenei i dezvluirii de ctre toi participan ii la piaa valorilor mobiliare a informa iei referitoare la activitatea lor financiar i la evenimentele i aciunile ce afecteaz aceast activitate, precum i n scopul informrii acionarilor despre adunrile generale, Comisia Na ional fondeaz publica ii periodice de specialitate.
[Art.9 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, n vigoare 12.02.2010] [Art.9 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.9 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, n vigoare 08.08.03] [Art.9 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002] [Art.9 completat prin Legea nr.1141-XIV din 14.07.2000]

[Titlul n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Capitolul III ORGANIZAREA I ADMINISTRAREA COMISIEI NAIONALE

Art.10. - (1) Comisia Na ional este condus de Consiliul de administraie. (2) Consiliul de administraie este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preedintele i doi vicepreedin i ai Consiliului de administraie, care snt, respectiv, preedinte i vicepreedin i ai Comisiei Na ionale.
[Art.10 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.10 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.11. - Membrii Consiliului de administraie snt desemna i de Parlament pentru un mandat de 5 ani, la propunerea Preedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei parlamentare de profil. Fiecare membru al Consiliului de administra ie are dreptul la dou mandate consecutive.

Not: Vezi art.VI din Legea nr.144 din 02.07.2010 (Modificarea duratei mandatului pentru membrii Consiliului de administraie al Comisiei Naionale a Pieei Financiare, nu atrage modificarea termenului de valabilitate a mandatelor membrilor Consiliului de administraie n exerciiu) [Art.11 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.11 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.11 n redacia Legii nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.12. - n funcia de membru al Consiliului de administraie poate fi desemnat persoana care deine cetenia Republicii Moldova, are domiciliul n ar i o vechime n munc de cel puin 10 ani n domeniile financiar, economic sau bancar.
[Art.12 modificat prin Legea nr.127-XVIII din 23.12.2009, n vigoare 31.12.2009] [Art.12 n redacia Legii nr.273-XVI din 07.12.2007, n vigoare 13.05.2008] [Art.12 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.12 completat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, n vigoare 08.08.03]

Art.13. - (1) Membrii Consiliului de administraie snt desemna i cu acordul n scris al candida ilor. (2) n cazul n care candidatul este membru al unui partid sau al unei alte organiza ii socialpolitice, acordul su trebuie s con in angajamentul de suspendare a calit ii de membru al partidului sau al altei organiza ii social-politice.
[Art.13 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.14. - Calitatea de membru al Consiliului de administraie nceteaz n caz de: a) expirare a termenului pentru care a fost desemnat; b) revocare de ctre Parlament, la propunerea Preedintelui Parlamentului, inclusiv din ini iativa preedintelui Comisiei Na ionale; c) demisie; d) deces.
[Art.14 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.14 modificat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.15. - (1) Revocarea membrilor Consiliului de Administraie se face de Parlament n cazul n care: a) n urma exercitrii neadecvate a atribu iilor sale sau svririi unor acte ilegale, s-au produs efecte de criz pe piaa financiar nebancar; b) au fost condamna i prin sentin judectoreasc rmas definitiv; c) devin neeligibili n cazul unor situaii de incompatibilitate prevzute la art.27 alin.(3); d) nu-i pot ndeplini atribu iile din cauza incapacit ii fizice sau psihice, constatat de ctre o comisie medical. (2) Membrii Consiliului de administraie se revoc din funcie cu majoritatea simpl de voturi (50%+1) din numrul total al deputailor din Parlament. (3) Membrii Consiliului de administraie ale c ror mandate au expirat vor rmne n func ie pn la numirea succesorilor lor.
[Art.15 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.15 modificat prin Legea nr.321-XV din 18.07.03, n vigoare 08.08.03]

Art.16. - Pe lng Comisia Na ional poate fi constituit un organ consultativ - Consiliul de exper i. Modul de constituire, componena i atribu iile acestui organ se stabilesc de ctre Comisia Na ional. Art.17. - Comisia Na ional poate antrena savan i i specialiti-practicieni pentru consultaii, pentru efectuarea controalelor i expertizelor, remunerndu-i conform legisla iei. Capitolul IV DECIZIILE COMISIEI NAIONALE I MODUL DE ADOPTARE A LOR

Art.18. - (1) Deciziile Comisiei Na ionale se adopt la edinele Consiliului de administraie, care pot fi ordinare sau extraordinare. Procesele-verbale snt semnate de preedintele Comisiei Na ionale sau de vicepreedintele care a prezidat edina. edinele ordinare se convoac dup necesitate, dar nu mai rar dect de 2 ori pe lun. edinele extraordinare se convoac din ini iativa preedintelui sau a cel puin 2 membri ai Consiliului de administraie. (2) edinele Consiliului de administraie pot fi publice sau nchise. edinele nchise au loc doar n cazul n care exist pericolul prejudicierii pieei financiare nebancare sau a participan ilor la ea. Aceast form a edinei se decide prin vot.
[Art.18 completat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.18 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.19. - (1) edinele Consiliului de administraie snt deliberative n cazul n care la ele particip cel pu in 3 membri i snt prezidate de ctre preedintele Consiliului de administraie, iar n absena acestuia, de ctre vicepreedintele mputernicit. (2) Deciziile Comisiei Naionale se adopt prin votul majorit ii celor prezen i la edina Consiliului de administraie. Membrii Consiliului de administraie absen i pot vota n scris. (3) Membrii Consiliului de administraie nu au dreptul de a se ab ine de la vot. Membrii care au votat mpotriv i pot consemna opinia separat n procesul-verbal al edinei respective.
[Art.19 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.19 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.20. - (1) Comisia Na ional emite decizii sub form de hotrri i ordonane, care se semneaz de preedinte sau, n absena acestuia, de vicepreedintele mputernicit. (2) Consiliul de administraie, dup caz, poate delibera n edine i rezolva unele chestiuni, conform regulamentului, prin nscrieri protocolare. nscrierile protocolare se aplic doar n limitele n care nu este necesar adoptarea unei decizii sub form de hotrre sau ordonan conform prevederilor prezentei legi.
[Art.20 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.20 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.21. - (1) Prin hotrri, Comisia Na ional fondeaz i lichideaz instituii, inclusiv reprezentane teritoriale, acord, suspend sau retrage licene i autoriza ii, adopt, modific sau abrog acte normative ce in de reglementarea pieei financiare nebancare, aplic interdic ii, aprob regulamentul propriu, precum i realizeaz atribu iile stabilite de prezenta lege i de alte acte legislative, cu excepia atribu iilor stabilite la alin.(2). (2) Prin ordonane, Comisia Na ional exercit atribu iile prevzute la art.9 alin.(1) lit.c) i h), precum i dispune efectuarea de expertize i controale.
[Art.21 n redacia Legii nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.21 modificat prin Legea nr.1141-XIV din 14.07.2000]

Art.22. - (1) Hotrrile i ordonanele Comisiei Naionale se public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova. (2) Hot rrile Comisiei Na ionale intr n vigoare la data publicrii, n caz c n hotrre nu este indicat alt termen. (3) Ordonanele Comisiei Naionale intr n vigoare la data emiterii. Art.23. - Deciziile Comisiei Na ionale pot fi atacate n instana de contencios administrativ competent. Contestarea sau aciunea n justi ie nu va suspenda executarea deciziilor Comisiei Naionale pn la solu ionarea definitiv a cauzei n instana de judecat.
[Art.23 completat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.23 modificat prin Legea nr.240-XV din 13.06.03, n vigoare 08.07.03]

Capitolul V

[Titlul completat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

DREPTURILE I OBLIGAIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE I ANGAJAILOR COMISIEI NAIONALE

Art.24. - (1) Membrii Consiliului de administraie snt independeni n exerci iul func iunii i se supun numai legii. (2) Membrii Consiliului de administraie nu pot fi re inu i, arestai ori trai la rspundere administrativ sau penal dect la cererea Procurorului General, cu consimmntul Parlamentului.
[Art.24 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.24 completat prin Legea nr.808-XV din 05.02.2002]

Art.25. - (1) Preedintele Comisiei Naionale: a) conduce activitatea Comisiei Na ionale, poart rspundere n faa Parlamentului pentru ndeplinirea de ctre Comisia Na ional a sarcinilor atribuite acesteia prin prezenta lege i prin regulamentul ei; b) reprezint Comisia Na ional n rela iile cu autorit ile publice, precum i cu organismele internaionale de specialitate respective; c) convoac edinele Consiliului de administraie, le prezideaz i asigur ndeplinirea hotrrilor adoptate; d) repartizeaz atribu ii i mputerniciri vicepreedin ilor i membrilor Consiliului de administraie confirmate prin hotrre a Comisiei Naionale; e) organizeaz i desfoar concursuri pentru completarea func iilor vacante n structura aparatului executiv i n agen iile teritoriale ale Comisiei Na ionale; f) numete i elibereaz, n conformitate cu legisla ia, angaja ii Comisiei Na ionale i ai agen iilor teritoriale. n caz de necesitate, le aplic sanc iuni disciplinare; g) semneaz avize, rapoarte, rspunsuri oficiale, alt coresponden curent; h) examineaz cauzele contraven ionale i aplic sanc iuni contraven ionale n corespundere cu prevederile Codului contravenional al Republicii Moldova. (2) n absena Preedintelui Comisiei Naionale, atribu iile prevzute la alin.(1) snt exercitate de vicepreedintele mputernicit.
[Art.25 modificat prin Legea nr.144 din 02.07.2010, n vigoare 13.07.2010] [Art.25 completat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, n vigoare 12.02.2010] [Art.25 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.26. - Preedintele Comisiei Na ionale particip la edinele Parlamentului i ale Guvernului n problemele reglement rii i controlului func ionrii pieei financiare nebancare.
[Art.26 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.27. - (1) Membrii Consiliului de administraie i angaja ii Comisiei Na ionale snt obliga i: a) s nu divulge informaia obinut n exerci iul func iunii; b) s se abin de la orice activitate sau ac iune incompatibil cu calitatea de membru al Consiliului de administraie sau angajat al Comisiei Naionale. (2) La ncadrarea n serviciu i ulterior n fiecare an, membrii Consiliului de administraie snt obligai s depun, n condi iile legii, declara ie cu privire la venituri i proprietate. (3) Snt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de administraie persoanele care: a) snt rude sau afini att ntre ei, ct i cu Preedintele Republicii Moldova, cu Preedintele Parlamentului, cu Prim-ministrul, cu Guvernatorul Bncii Na ionale; b) au antecedente penale; c) desfoar orice alt tip de activitate remunerat , cu excepia activit ilor tiin ifice, didactice i de creaie;

d) snt membri ai consiliilor de administraie, consiliilor de directori, comitetelor de conducere, comisiilor de revizie i ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care snt subieci ai supravegherii din partea Comisiei Na ionale; e) posed mai mult de 0,5% din ac iuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale participanilor profesioniti i ale emitenilor; f) abuzeaz de atribuiile lor n scop de publicitate. (4) Snt incompatibile cu calitatea de angajat al Comisiei Na ionale persoanele care: a) desfoar orice alt tip de activitate remunerat , cu excepia activit ilor tiin ifice, didactice i de creaie; b) snt membri ai consiliilor de supraveghere, consiliilor de directori, comitetelor de conducere, comisiilor de revizie i ai altor organe de conducere ale persoanelor juridice, care snt subieci ai supravegherii din partea Comisiei Na ionale; c) posed mai mult de 0,5% din ac iuni (cote de participare) sau din alte valori mobiliare ale emiten ilor i titularilor de licene; d) abuzeaz de atribu iile lor n scop de publicitate.
[Art.27 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] [Art.27 completat prin Legea nr.136-XV din 06.05.04, n vigoare 11.06.04]

Art.28. - Membrii Consiliului de administraie i angaja ii Comisiei Naionale poart rspundere administrativ sau penal pentru nclcarea prevederilor art.27.
[Art.28 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.29. - Membrii Consiliului de administraie i angaja ii mputernici i ai Comisiei Naionale au dreptul s le cear participan ilor la piaa financiar nebancar s prezinte Comisiei Naionale orice documente i explica ii orale i n scris necesare la exercitarea atribu iilor de control.
[Art.29 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Art.30. - Membrii Consiliului de administraie i angaja ii Comisiei Naionale nu au dreptul s transmit mputernicirile lor altor persoane.
[Art.30 modificat prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007]

Capitolul VI DISPOZIII FINALE I TRANZITORII Art.31. - Prezenta lege intr n vigoare la data publicrii.
[Art.32-34 excluse prin Legea nr.129-XVI din 07.06.2007, n vigoare 06.07.2007] PREEDINTELE PARLAMENTULUI Dumitru DIACOV

Chiinu, 12 noiembrie 1998. Nr. 192-XIV.


__________ Legile Republicii Moldova 192/12.11.98 Lege privind Comisia Naional a Pieei Financiare //Monitorul Oficial 22-23/91, 04.03.1999

S-ar putea să vă placă și