Sunteți pe pagina 1din 1

ANTETUL UNITII DE NVMNT CU PERSONALITATE JURIDIC

DECIZIA NR. ../23 august 2012 privind ACORDUL/REFUZUL (dup caz) de prelungire a contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2012/2013 al doamnei/domnului (funcia didactic) (numele i prenumele), ca suplinitor calificat la .. (unitatea de nvmnt cu personalitate juridic) caz); Directorul (unitii de nvmnt), numit prin Decizia ISJ CS nr/data sau OMECT nr. /data (dup

Vznd cererea cu nr. /. (cel mai trziu 22 august 2012) a domnului/doamnei (funcia didactic) (numele i prenumele) privind prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2012/2013 la (unitatea de nvmnt cu personalitate juridic) ncepnd cu 1 septembrie 2012; Vznd decizia Inspectoratului colar Judeean Cara -Severin nr. / de numire ca suplinitor calificat a doamnei/domnului (funcia didactic) (numele i prenumele) n anul colar 2011/2012 pe postul didactic/catedra .. (+ nr. ore, dac este cazul) de la . (unitatea de nvmnt cu personalitate juridic); innd seama de Hotrrea Consiliului de Administraie luat n edina din 23.08.2012 privind ndeplinirea/nendeplinirea (dup caz) condiiilor cumulative privind prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2012/2013 al doamnei/domnului (funcia didactic) (numele i prenumele) ca suplinitor calificat la (unitatea de nvmnt cu personalitate juridic) ncepnd cu 1 septembrie 2012; n temeiul art. 111 alin. (6) lit b)/alin. 7 (dup caz) i alin. (8 -9), art. 144 alin. (2) din Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5560/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de micare a personalului didactic preuniversitar n anul colar 2012/2013, cu modificrile i completrile ulterioare; n temeiul art. 93, art. 96, art. 97 alin. (1), alin. (2) lit. f), art. 232-234, art. 247-248, art. 254 alin. (1), art. 262 alin. (3) din Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011; DECIDE Art. 1 Se emite ACORDUL/REFUZUL (dup caz) privind prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2012/2013 ncepnd cu 01.09.2012 al doamnei/domnului (funcia didactic) (numele i prenumele) ca suplinitor calificat la (1) (unitatea de nvmnt cu personalitate juridic) . structura (dac este cazul), pe postul didactic/catedra (dup caz) .., cu un numr de ore (doar dac este fraciune de norm), nivelul de nvmnt .., cu predare n limba .., mediul urban/rural (dup caz), cod post ... . (doar n cazul REFUZULUI)Motivele REFUZULUI prelungirii contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2012/2013 al cadrului didactic sunt urmtoarele: a). b). . n). (se vor enumera toate motivele care au condus la respingerea cererii solicitantului conform criteriilor enumerate la art. 111 alin 6 lit. b)/alin. 7 + criteriile de departajare utilizate care au condus la eliminarea candidatului). Art. 2 Prezenta decizie se emite n 3 exemplare i se comunic persoanei n cauz, unitii de nvmnt nominalizate la art. 1, Inspectoratului colar Judeean Cara -Severin - Compartimentul Managementul Resurselor Umane. Art. 3 Hotrrea consiliului de administraie este definitiv i poate fi atacat de cadrul didactic la instana de contencios administrativ, contestaia reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Art. 4 Directorul . (unitatea de nvmnt cu personalitate juridic care emite acordul/refuz ul) va duce la ndeplinire prezenta decizie. DIRECTOR, Prof. SS indescifrabil LS

(1)Unitatea de nvmnt cu personalitate juridic