Sunteți pe pagina 1din 17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCURESTI FACULTATEA DE MANAGEMENT, ADMINISTRATIE PUBLICA

-Proiect de cercetareIMPACTUL ACTIVITATILOR EXTRACURRICULARE IN PROCESUL EDUCATIONAL

Bucuresti, 2

CUPRINS"
PARTEA I########################################################################################################################################2 $#TEMA CERCETARII##############################################################################################################2 2#OBIECTI%ELE CERCETARII###############################################################################################& '# STABILIREA ESANTIONULUI###########################################################################################& &# INTERPRETAREA DATELOR############################################################################################( (# CONCLU)II##########################################################################################################################$& PARTEA a II-a##############################################################################################################################$( Mi*a+ac*e Maria-A+e,a-dra"#################################################################################################$( O+tea-u Io-e+a-Ro,a-a"#########################################################################################################$( Sa-du E+e-a-Si-.ia-a"###########################################################################################################$/ BIBLIOGRAFIE"###########################################################################################################################$0

PARTEA I
1.TEMA CERCETARII

Acti1itati+e e,tracurricu+are au u- i23orta-t i23act asu3ra 3erso-a+itatii si cu-osti-te+or e+e1i+or de +iceu# Pre.e-ta cercetare e,a2i-ea.a di4erite+e 5e-e4icii a+e acestor acti1itati si i23actu+ acestora i- 3rocesu+ educatio-a+# Scoa+a este o i-stitutie de educatie, 4or2are si orie-tare, si tre5uie s6 4or2e.e i-di1idu+ ca3a5i+ de a se ada3ta ra3id ceri-te+or 3ietei 2u-cii ce este 7-tr-o co-ti-u6 sc*i25are# Re.u+tate+e cercetarii arata ca a3+icarea i- 2ai 2are 2asura, 3ri- scoa+a, a acti1itati+or e,tracurricu+are 3recu2 ce+e de s3ort, de turis2, de ti23 +i5er si de cu+tura educati1a re3re.i-ta o i23orta-ta co-tri5utie +a o -oua ca+itate 3ri1i-d 2etode+e si 3ri-ci3ii+e di- s3atiu+ educatio-a+ 8e-era+# Acti1itati+e e,trasco+are i-ce3 sa ocu3e u- ro+ i23orta-t i- siste2u+ 3ro8ra2e+or e,tracurricu+are, o5iectu+ acti1itatii +or 4ii-d co-ti-uarea 4or2arii e+e1i+or cu co23ete-te deose5ite di- 3u-ctu+ de 1edere a+ cu-oasterii, a+ orie-tarii 3ro4esio-a+e e4icie-te si ca 3osesori ai u-ui co23orta2e-t ci1ic e+e1at# Ca acti1itate 4or2ati1a, aceste acti1itat su-t co-ditio-ate de -i1e+u+ 3racticii sco+are, de -i1e+u+ su5iecti+or i23+icati, de 8radu+ de de.1o+tare a cu-oasterii, de 2etode+e 3eda8o8ice a3+icate, 3ri- a3recierea si actiu-ea +or ca si co23o-e-te care se i-terco-ditio-ea.a# Totodata, acti1itati+e e,tracurricu+are au u- caracter i-teracti1, e+e1u+ co-tri5ui-d acti1 +a 2ode+area 3erso-a+itatii sa+e, +a +ar8irea u-i1ersu+ui cu-oasterii, a3recierii si actiu-ii, i- co+a5orare cu cadre+e didactice, ti-a-d co-t de co-ditii+e -atura+e si socia+e# For2area 3erso-a+itatii e+e1i+or 3rii-ter2ediu+ acti1itati+or

e,tracurricu+are se rea+i.ea.a 3ri- 4a3tu+ ca e+e1ii su-t 3usi i- situatii di4erite, care +e 3er2it co-struirea de cu-osti-te, a3recieri si siste2e de actiu-e 3ractica structurate# Succesu+ i- 4or2area 3erso-a+itatii este i-4+ue-tat de situatii+e i- care e+e1ii 3arcur8 3rocese+e de cu-oastere, a3reciere si actiu-e 3ro3rie# Asi2i+area cu-osti-te+or si eta+o-area socia+a, i-susirea 2ode+e+or de i-4a3tuire a acti1itati+or
'

au u- e4ect 5e-e4ic asu3ra a3titudi-i+or a3reciati1e a+e 3erso-a+itatii# Dre3t re.u+tat, ea atri5uie 1a+oare 4e-o2e-e+or socia+e, co23orta2e-tu+ui sau si oa2e-i+or di- 9ur# 2.OBIECTIVELE CERCETARII Preocu3area acestei cercetari a 4ost testarea atitudi-i+or +icee-i+or, dar si a cadre+or didactice 4ata de 5e-e4icii+e ca+itati1e a+e 3racticarii acti1itati+or e,tracurricu+are i- cadru+ 3ro8ra2u+ui educati1 e,trasco+ar# I- acest co-te,t, 2etoda a-c*etei a co-stituit 2i9+ocu+ si 2oda+itatea de e1a+uare a atitudi-i+or, co23orta2e-tu+ui si 3erso-a+itatii su5iecti+or i-1esti8ati# Cercetarea ca+itati1a o4era date i23orta-te i- 3erce3tii+e i-di1idua+e, atitudi-i si 3areri Se 3ot cu-oaste ast4e+ se2-i4icatii+e si i-ter3retari+e 3e care i-di1idu+ +e da e1e-i2e-te+or 3recu2 si 3ro3riu+ co23orta2e-t#

3. STABILIREA ESANTIONULUI

Esa-tio-u+ este cu3ri-s di- $

su5iecti di- Co+e8iu+ Natio-a+ :B#P#;asdeu:

di- orasu+ Bu.au# A2 a+es e+e1i di- c+ase+e a <I-a, res3ecti1 a <II-a, deoarece a2 3or-it de +a 3re2isa ca acestia 4ii-d de 2ai 2u+t ti23 actori ai ca23u+ui +icea- 3ot a3recia 2ai corect co-ce3tu+ de acti1itate e,tracurricu+ara, totodata o 2are 3arte di- ei 4ii-d 3artici3a-ti ai acestor acti1itati, s3re deose5ire de e+e1ii di- c+ase+e a I<-a si a <-a#

&

4. INTERPRETAREA DATELOR Pe-tru a e1ide-tia cat 2ai 5i-e co-ce3tia e+e1i+or i- ceea ce 3ri1este a3ortu+ adus de acti1itati+e e,trasco+are i- 3rocesu+ de i-1atare, a2 4o+osit u- c*estio-ar 4or2at di- $( i-tre5ari adresate e+e1i+or, u+ti2e+e 2 4ii-d totodata adresate dasca+i+or acestora#

1. Considerati ca activitatile e trac!rric!lare a! !n rol "ene#ic in $roces!l de invatare al !n!i elev% Mereu 0
80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 15% 12% 3% Mereu De cele mai multe Uneori Niciodata

De ce+e 2ai 2u+te ori $(

U-eori $2

Niciodata '

70%

&. Care dintre activitatile de 'ai (os s!nt cele 'ai a)reate de d!'neavoastra% E c!rsii Parteneriate Proiecte Conc!rs!ri Cenacl!ri C!rs!ri De*"ateri ed!cative de cercetare +, -. /, -/ 0/& 01 Scoli altele de vara 0. 1

80 70 60 50 40 30 20 10 0

75 60 45 36 64 Excursii educative arteneriate roiecte de cercetare 42 38 30 !oncursuri !enacluri !ursuri De"#ateri 8 $coli de vara %ltele 1

0. Adesea 0(

Cat de des l!ati $arte la ast#el de activitati% U-eori Rar $' !

De+oc '

3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 75% &% 13% Deloc 'ar Uneori %desea

/. Activitatile e trascolare2 $rin caracter!l lor s$eci#ic va $ot crea !n 'edi! o$ti' $entr!3 O i-1atare 2ai De.1o+tarea Rea+i.area u-or A4ir2area 4ata de e4icie-ta -otiu-i+or de cu+tura re+atii de 3riete-ie cei+a+ti 8e-era+a =/ !2 =/ '/

86 100 80 86 60 40 20 0 1 ( invatare mai e)icienta 'eali"area unor relatii de *rietenie &2 ( invatare mai e)icienta 36 De"voltarea notiunilor de cultura +enerala 'eali"area unor relatii de *rietenie %)irmarea )ata de ceilalti

,. C!' considerati activitatile e trascolare% Foarte 3+acute I-teresa-te P+ictisitoare 0! 2 $

Ne3+acute

licitisitoare 1% -nteresante 20% Ne*lacute 0%

,oarte *lacute 7&%

Da 00

-. Considerati necesara $artici$area la activitatile de acest #el or)ani*ate de lice!l d!'neavoastra% Nu -ea3arat -u stiu Nu $! ' $

Nu stiu. 3% Nu. 1% Nu nea*arat. 1&%

Da. 77%

Partici$area d!'neavoastra la activitatile e trac!rric!lare este deter'inata de !n an!'it 'otiv% Co-so+idarea I25u-atatirea Posi5i+itatea de a A+te 2oti1e cu-osti-te+or re+atii+or cu +e8a -oi 3riete-ii 3ro4esoru+ coordo-ator 0& $( /' $&
7.

14 63 1 15 74

%lte motive osi#ilitatea de a le+a noi *rietenii -m#unatatirea relatiilor cu *ro)esorul coordonator !onsolidarea cunostintelor

20

40

60

80

1. Da 1&

E ista activitati la care ati $artici$at si $e care ati dori sa le rel!ati% N! sti! 1&
Nu. 6%

N! -

Nu stiu. 12%

Da. 82%

Da /&

4. Considerati o$ort!na )r!$area $artici$antilor $e $ro#ile sa! s$eciali*ari% N! ,1

100% &0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 Da. 42% Nu. 58% Nu Da

1.. Di'ensi!nea )r!$!l!i o$ti'a $entr! des#as!rarea activitatilor de acest )en este3 S!" 1. $ersoane 1.50. 0.5,. Mai '!lt de ,.de $ersoane 1/ 01 0/ 1/

$u# 10 *ersoane. 14%

Mai mult de 50 de *ersoane. 14%

30//50. 34%

10//30. 38%

Da 4/

11. Considerati necesara o 'ai 'are i'$licare a elevilor in l!area deci*iilor $rivind nat!ra activitatilor e trac!rric!lare ce !r'ea*a a #i des#as!rate% N! sti! N! 1 ,

Da. &4% 100 &0 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Da Nu stiu Nu Nu stiu. 1% Nu. 5%

Da -0

1&. Activitatile e trascolare tre"!ie e#ect!ate e cl!siv in a#ara scolii% N! sti! N! 1& &,

Nu. 25%

Nu stiu. 12%

Da. 63%

Da &(

10. Selectarea elevilor $artici$anti ar tre"!i sa se "a*e*e $e re*!ltatele lor scolare% Nu stiu Nu 2 '(

$$

Da. 45% 1

Nu stiu. 20%

Nu. 35%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1/. I- 1aca-te &

Cat de des or)ani*ati ast#el de activitati% A-ua+ Se2estria+ Lu-ar $& 2' $$

Cat se 3oate de des &=

48% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 40% 14% 11% 23% -n vacante %nual $emestrial 0unar !at se *oate de des

Da

1,. Ati ale)e2 $entr! !n 'ai "!n siste' de invata'ant2 !n ast#el de $ro)ra' "a*at $e activitati e trac!rric!lare% Nu Nu co2e-te. $2

=/

'
Nu comente". 11%

$$

Nu. 3%

Da. 86%

$'

5. CONCLUZII

>- ur2a acestei a-c*ete 3e 5a.a de c*estio-ar s-a a9u-s +a ur2?toare+e co-c+u.ii" I- 8e-era+, i- 8e-era+ e+e1ii Co+e8iu+ui Natio-a+ :B#P#;asdeu:, Bu.au au o 3erce3tie 5u-a asu3ra 4a3tu+ui ca acti1itati+e e,tracurricu+are au u- ro+ 5e-e4ic i- 3rocesu+ educatio-a+, cei 2ai 2u+ti di-tre cei c*estio-ati 3reci.a-d ca au 3artici3at +a -u2eroase acti1itati de acest 8e- 4ii-d 2u+tu2iti de 4e+u+ i- care acestea s-au des4asurat si totodata co-1i-si ca 1or 2ai 3artici3a si +a a+te+e de acest 8e-# Ma9oritatea res3o-de-ti+or au ras3u-s ca ar 4i 3otri1it u- ast4e+ de 3ro8ra2 5a.at 3e acti1itati e,tracurricu+are 3e-tru u- 2ai 5u- siste2 de i-1ata2a-t# Ra2a-e i-sa de 1a.ut daca i-tr-ade1ar dori-ta +or 1a 4i dusa +a 5u- s4arsit# I- 4i-a+, 3ute2 a4ir2a ca 3erce3tia e+e1i+or asu3ra acestui co-ce3t este u-a 3o.iti1a, e+e1ii 4ii-d rece3ti1i +a acest -ou ti3 de acti1itate#

$&

PARTEA a II-a
$# OPERATIONALIZAREA OBIECTIVELOR:

Pe-tru o3eratio-a+i.area o5iecti1e+or a2 uti+i.at 2etoda ABCD#

Mihalache Maria-Alexandra: CEREREA, 2a-ua+ Eco-o2ie c+asa a <I-a, Editura Eco-o2ica La s4arsitu+ orei, e+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa" $# de4i-easca corect si co23+et cererea, 4ara a uti+i.a 2a-u+a+u+# 2# ide-ti4ice ce+ 3uti- ' 4actori deter2i-a-ati ai cererii, a1a-d acces +a i-4or2atii# '# sa di4ere-tie.e corect cererea e+astica de cea i-e+astica, cu a9utoru+ 8ra4icu+ui# &# disti-8a cores3u-.ator toate ce+e ' ti3uri de e+asticitate a cererii du3a 3re.e-tarea te,tu+ui#

Olteanu Ionela-Roxana:
SOMA6UL2 2a-ua+ Eco-o2ie c+asa a <I-a, Editura Eco-o2ica

$# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa ide-ti4ice -atura so2a9u+ui i- 2a,i2 $ 2i-ute di- +ectia 3redata# 2# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa recu-oasca toate 4or2e+e so2a9u+ui 4ara a uti+i.a i-4or2atii+e di- 2a-ua+# '# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa recu-oasca toate as3ecte+e 3ri- care 3oate 4i caracteri.at so2a9u+ a1a-d acces +a i-4or2atii+e di- te,tu+ 3re.e-tat#
$(

&# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa ide-ti4ice i-dicatorii re+e1a-ti ai so2a9u+ui i2a,i2 $( 2i-ute co-4ru-tat cu +ectia 3redata# (# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa di4ere-tie.e 4u-ctia 3asi1a a i-de2-i.atiei de so2a9 de cea acti1a a i-de2-i.atiei de so2a9 i- 2a,i2 $ 2i-ute 4ara a uti+i.a i-4or2atii+e di- +ectie# /# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa redea toate 2asuri+e de di2i-uare a+e so2a9u+ui si a e4ecte+or sa+e cu a9utoru+ 2a-ua+u+ui# 0# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa recu-oasca so2a9u+ @eA-esia- i+ustra-du-+ 8ra4ic i- 2a,i2 2 2i-ute a3e+a-d +a i-4or2atii+e di- 2a-ua+# =# E+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa uti+i.e.e se2-i4icatii+e so2a9u+ui ca 4e-o2e- ce a4ectea.a di4erite tari ra3orta-du-se +a situatia actua+a di- Ro2a-ia 3or-i-d de +a e,3erie-ta 3ro3rie#

Sandu Elena-Sinziana: OFERTA, 2a-ua+ Eco-o2ie c+asa a <I-a, Editura Eco-o2ica La s4arsitu+ orei, e+e1ii 1or 4i ca3a5i+i sa" $# de4i-easca corect si co23+et o4erta, du3a 3re.e-tarea te,tu+ui# 2# re4or2u+e.e corect re+atia di-tre 3ret si o4erta, a1a-d acces +a 2a-ua+# '# re3re.i-te 8ra4ic cores3u-.ator cur5a o4ertei, 4ara a co-su+ta 2ateria+u+ o4erit# &# a3+ice cores3u-.ator 4or2u+a coe4icie-tu+ui de e+asticitate, du3a 2ode+u+ dat#

$/

BIBLIOGRA IE:
$# C*e+cea, S#, Cu-oaBterea 1ieCii socia+e" c*estio-aru+ Bi i-ter1iu+ 7- a-c*eta socio+o8ic?, Editura INI, BucureBti, $!!/ 2# Cristea, S#, DicCio-ar de 3eda8o8ie, Editura Didactic? Bi Peda8o8ic?, BucureBti, 2 '# I+uC, P#, A5ordarea ca+itati1? a socio u2a-u+ui, Editura Po+iro2, IaBi, $!!0 &# Si+1er2a-, D#, I-ter3retarea date+or ca+itati1e, Editura Po+iro2, IaBi, 2 &

$0

S-ar putea să vă placă și