Sunteți pe pagina 1din 4

Puscas Carmen MARKETING Anul 2 ID

TEMA DE CONTROL NR 1

1.Prezentarea pe scurt a principalelor categorii de imobilizari necorporale si corporale. Imobilizari necorporale Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara support material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. Un active necorporal trebuie recunoscut in bilant daca se estimeaza ca va genera avantaje economice viitoare pentru entitatea contabila si costul activului poate fi evaluat intr-o maniera credibila. Aceste imobilizari nu se concretizeaza intr-un bun material, acestea sunt valori economice nepalpabile, netangibile care atesta drepturi ale intreprinderii. Acestea sunt reprezentate de: Fondul comercial Concesiuni, licente, brevete, marci de fabrica si de comert si alte valori asimilate Cheltuieli de dezvoltare Cheltuieli de constituire a societatii Alte imobilizari necorporale Cheltuielile de constituire a societatii sunt reprezentate de consumul de valori ocazionat la infiintarea sau modificarea unei societati comerciale si are in vedere: - taxele datorate formatiei de pompieri, organelor de protectia mediului si a celor sanitare - taxele de inscriere si inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, de autentificare a actului constitutiv - cheltuieli cu prospectarea pietei si publicitate efectuate la infiintare. - emiterea si vanzarea de actiuni si obligatiuni - comisioane si diverse onorarii ocazionate la constituirea unei societati Ele se recupereaza pe calea amortizarii. Cheltuielile de dezvoltare sunt consumurile de valori ocazionate cu activitatea stiintifica de cercetare proprie a unitatilor si cu elaborarea proiectelor si lucrarilor destinate imbunatatirii si dezvoltarii potentialului de activitate al intreprinderii. In vederea includerii acestor consumuri de valori in categoria activelor imobilizate, ele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - fiecare proiect sa aiba sanse de reusita tehnica si de rentabilitate. - proiectele in curs sa fie individualizate si costul lor stabilit prin devize - directia agentului economic sa aiba intentia concreta de producere si comercializare a procedeului rezultat din cercetare

Puscas Carmen MARKETING Anul 2 ID

Ele se recupereaza pe calea amortizarii. Brevet de inventie este documentul pe care organul de stat competent il elibereaza inventatorului, prin care i se recunoaste dreptul de a exploata exclusiv inventia unui anumit timp. Se poate transmite altei persoane prin contract de cesiune. Concesiunea este o situatie contractuala prin care o persoana dobandeste dreptul de a exploata anumite servicii sau bunuri sau de a exercita anumite activitati. Concesiunea poate sa fie publica sau privata, dupa cum partea care cedeaza contra plata dreptul de utilizare sau de exercitare asupra unui bun sau activitati, adica concedentul este statul sau o persoana fizica sau juridica. Concesionarul este persoana fizica sau juridica care preia dreptul de exploatare sau de folosinta asupra unui bun sau complex de bunuri pe o anumita perioada de timp si care se obliga la achitarea redeventei si la restituirea bunului la scadenta contractului incheiat. Redeventa este suma de bani datorata de catre concesionar, concedentului si care trebuie achitatata la o data fixa stabilita in clauzele contractuale. Licenta in domeniul folosirii rezultatelor cercetarii in productie reprezinta contractul prin care posesorul unui brevet de inventie, marci de fabrica sau de comert, acorda dreptul unei persoane fizice, juridice sau statului, contra unei sume de bani, ed a folosi si valorifica partial ori integral brevetul. Marca de comert indica ca o anumita marfa este comercializata de o anumita unitate comerciala oferind-o beneficiarului sub garantia acesteia. Alte imobilizari necorporale includ programele informatice care se prezinta sub forma unui bun material (discheta, banda magnetica) care nusunt decat elemente accesorii prestatiei intelectuale necesare pentru elaborarea programelor; pot fi create de unitate sau achizitionate de la terti pentru nevoi propriii sau in scop comercial.

b) Imobilizari corporale Imobilizarile corporale cuprind acele bunuri fizice concrete, palpabile si tangibile care au o durata de utilizare in cadrul unitatii mai mare de 1 an, participa la mai multe cicluri de exploatare, nusi schimba forma si volumul dar care se consuma si isi transmit in mod treptat valoarea asupra noilor produse.Acestea sunt: - terenuri si amenajari de terenuri - instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii - constructii - mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Puscas Carmen MARKETING Anul 2 ID

2. Prezentarea a 3 operatii pt imobilizarile necorporale si 4 pt imobilizarile corporale. Imobilizari necorporale a) Achizitia 1. Se achizitoneaza de la furnizori un program informatic conform facturii 4057/15.03.N in valoare de 300 RON + TVA. Suma Denumire cont care se debiteaza Alte imobilizari necorporale Tva deductibila % = Simbol cont Denumire cont care se crediteaza Furnizori de imobilizari 372

300 72

208 4426

404

300 72

e) Amortizarea 2. La sfarsitul exercitiului financiar N se ingregistreaza amortizarea anuala a programului informatic a carui durata de utilizare este de 3 ani. Se utilizeaza metoda amortizarii lineare. Valoare de intrare 300

Amortizarea anuala = ---------------------------- = ---------------- = 100 Durata de utilizare 3

Suma Denumire cont care se debiteaza 100 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Simbol cont 6811

Simbol cont Denumire cont care se crediteaza 2808 Amortizarea imobilizarilor necorporale

100

f) Vanzarea 3. Se vinde la sfarsitul anului N+2 un program informatics complet amortizat. Vanzarea are loc la pretul de 50 ron, valoarea de intrare este de 300 RON. Suma Denumire cont care se debiteaza 50 Debitori diversi Simbol cont 461 = Simbol cont 7583 Denumire cont care se crediteaza Venituri din vanzarea activelor si alor operatii de capital Alte imobilizari necoporale

50

300

Amortizarea altor imobilizari necorporale

2808

208

300

Puscas Carmen MARKETING Anul 2 ID

Imobilizari corporale b) Productia 4. Se obtine din productie proprie un strung al carui cost de productie este de 2500 RON. Suma Denumire cont care se debiteaza 2500 Echipamente tehnologice Simbol cont 2131 = Simbol cont Denumire cont care se crediteaza 722 Venituri din productia de imobilizari corporale

2500

c) plus faptic de inventar 5. In urma inventarierii la sfarsitul anului se constata un plus de valoare la unul dintre mijloacelle fixe de 130 RON. Suma 130 Denumire cont care se debiteaza Mijloace fixe Simbol cont 213 = Simbol cont Denumire cont care se crediteaza 4754 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

130

h) aportul la capital 6. Se inregistreaza un aport in natura la capitalul social reprezentat de un teren cu valoare de 10000 RON, conform raportului inaintat registrului comertului la data de 17.03.N. Suma 10000 Denumire cont care se debiteaza Terenuri Simbol cont 2111 = Simbol cont 456 Denumire cont care se crediteaza Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

10000

j) casarea 7. Conform procesului verbal de scoatere din functiune intocmit pe data de 12.01.N+1 se caseaza un utilaj complet amortizat, cu costul de achizitie de 1500 RON Suma 1500 Denumire cont care se debiteaza Amortizari privind imobilizarile corporale Simbol cont 281 = Simbol cont 2131 Denumire cont care se crediteaza Echipamente tehnologice

1500