Sunteți pe pagina 1din 8

TEMA 1. CONCEPTE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI DREPTULUI. POZIIA DREPTULUI AFACERILOR N SISTEMUL DE DREPT.

NOIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR. 1. Concepii privin rep!"# p"$#ic %i rep!"# priv&!. '. C&r&c!eri(!ic& )ener&#* & rep!"#"i civi#. +. Noi"ne& %i o$iec!"# rep!"#"i &,&ceri#or. -. I.vo&re#e rep!"#"i &,&ceri#or. /. Principii#e rep!"#"i &,&ceri#or.
0i$#io)r&,i& reco1&n &!*2 Baie Sergiu, Roca Nicolae, Dreptul afacerilor, Tipografia Central, Chiinu, 2004. Anghenii S aran!a, Dreptul co ercial, "!itura #$car %rint, Bucureti 1&&'. B)r$an C., To a *. .a., Societ+i co erciale, "!itura ,an$a, Bucureti 1&&- .olu ul /, //. B0r$an C.i al+i coautori, Societ+ile co erciale, #rgani1area, func+ionarea, r$pun!erea, "!itura ,an$a, Bucureti 1&&(. -. C0rcei "lena, Societ+i co erciale, "!itura 2u ina 2e3, Bucureti 1&&-. 4. Cp+in #., Societ+ile co erciale in$titu+ii ale noului !rept co ercial, "!itura 2e3, Bucureti 1&&1. '. Co entariul la Co!ul Ci5il al Repu6licii *ol!o5a, "!itura ARC, Chiinu, 200-. 7. 89:;<:=>?@A B C@9D@E@A F9:E@ ?:FBC:GB>CBHA>?BI D@>J<:9>CE, K@>?E: L 1&&(. &. M. N:FCAE, O9A<F9B=BP:CAGQ>?@A F9:E@ E F@=RCBA B >JSQA?CT K@>?E: L 1&&'. 10. O@F@=<@FJG@ M. U. V W?@EGAE@X M. U., Y@PPA9HA>?@A F9:E@, SanctZ%eter6urg L 1&&'. 1. 2. (. 4. 1. Concepii privin rep!"# p"$#ic %i rep!"# priv&!. Drep! 3 este o totalitate de norme de conduit n societate, care au fost edictate sau sancionate de stat i a cror respectare este asigurat, n ultim instan prin fora de constrngere a statului. Nor ele [uri!ice care alctuie$c !reptul $unt inter!epen!ente, apar+in unui organi$ unitar. "le nu pot fi nici )n+ele$e, nici interpretate fr luarea )n con$i!erare a )ntregului $i$te cruia )i apar+in. \n pofi!a unit+ii $ale, !reptul o6iecti5 cunoate, o $erie !e !i5i1iuni. # pri !i5i1iune a !reptului )l ) parte )n !rept intern i !rept interna+ional. Dreptul intern cunoate ) pr+irea )n !rept pu6lic i !rept pri5at Dreptul public $e ocup !e con$tituirea $tatului i a puterilor pu6lice i !e raporturile !intre $tat i particulari )n general. \n raporturile cu cet+enii $i, $tatul )i e3ercit puterea $u5eran] ace$tea $unt L raporturile de subordonare. Spre e3., raportul [uri!ic !intre $tat i un contri6ua6il e$te un raport [uri!ic fi$cal, apar+in0n! !reptului pu6lic. Statul, prin organi$ ele $ale, e$te cel care fi3ea1 i percepe i po1itul care ur ea1 a fi pltit i tot el $ta6ilete $anc+iunile aplica6ile )n ca1 !e neplat. %rincipalele $u6!i5i1iuni ale !reptul pu6lic $unt^ !reptul con$titu+ional, !reptul a! ini$trati5, !rept penal etc. Dreptul privat $e ocup !e actele particularilor care nu pun )n !i$cu+ie !ec0t intere$ele in!i5i!uale] el e$te !reptul per$oanelor pri5ate _per$oane fi1ice i per$oane [uri!ice !e !rept pri5at`. Raporturile !e !rept pri5at $unt raporturi de egalitate juridic, )n $en$ul c nici una !intre pr+i nu )i poate i pune 5oin+a [uri!ic celeilalte. Statul poate )n$ participa i el la a$e enea raporturi [uri!ice, atunci c0n! ac+ionea1 nu )n 5irtutea puterii $ale $u5erane, ci ca per$oan [uri!ic. Spre e3e plu, un ini$ter poate )ncheia un contract !e pre$triZ$er5icii cu o echip !e 1ugra5i, care $e anga[ea1 ca, )n $chi 6ul unei re unera+ii, $ 1ugr5ea$c o anu it cl!ire a ini$terului. Cu toate c la ace$t raport [uri!ic particip i $tatul, ace$ta e$te un raport [uri!ic !e !rept pri5at, )n care pr+ile $unt pe picior !e egalitate [uri!ic. Dreptul pri5at cuprin!e )n principal !reptul ci5il, !reptul co ercial, !reptul fa iliei etc. Dreptul ci5il con$tituie ra ura cea ai i portant a !reptului pri5at i are ca !o eniu acele acte pe care le poate face orice cet+ean, in!iferent !e profe$iunea $a. SZa $pu$ c !reptul ci5il e$te dreptul privat general; el c0r uiete cele ai )n$e nate raporturi i acte [uri!ice ale per$oanelor particulare, Toate celelalte ra uri ale !reptului pri5at $e ocup nu ai !e anu ite raporturi [uri!ice $peciale] $unt !eci, drepturi private speciale. 1

aiecare !i5i1iune a !reptului intern $e $u6) parte )n ra uri !e !rept. Cu toate ace$tea, !in ce )n ce ai ulte ra uri !e !rept $e g$e$c la inter$ec+ia !intre cele !ou !i5i1iuni, cuprin10n! at0t nor e !e or!ine pu6lic enite $ r$pun! unui intere$ general, al )ntregii co unit+i, c0t i nor e !e !rept pri5at, ce r$pun! unor intere$e. '. C&r&c!eri(!ic& )ener&#* & rep!"#"i civi#. E#e1en!e pen!r" e,inire& rep!"#"i civi#. Ce e$te !reptul ci5ilb Ace$t ter en !e$e nea1 acea parte a !reptului care regle entea1 rela+iile patri oniale i unele rela+ii nepatri oniale. Termenul Drept civil" a aprut !e !e ult. "l a fo$t cuno$cut Dreptului oman i pro5ine !in latine$cul JUS CIVILE", ce )n$e n c!reptul cet+enilor ro anid _ei5il recht, !roit ci5il, ci5il lof`. glterior a cptat o larg r$p0n!ire. Actual ente ace$t ter en e cuno$cut tuturor $i$te elor !e !rept. \n literatura !e $pecialitate au fo$t for ulate ai ulte !efini+ii ale !reptului ci5il. \ntrZo prim accep+iune, prin !rept ci5il $e !e$e nea1 un ele ent al con+inutului raportului [uri!ic ci5il, a!ic po$i6ilitatea $u6iectului acti5 !e a a5ea o nu it con!uit, !e a pretin!e $u6iectului pa$i5 o con!uit core$pun1toare, iar )n ca1 !e ne5oie !e a recurge la for+a coerciti5 a $tatutului. Acea$ta !efinete dreptul subiectiv civil. \n a !oua accep+iune prin !rept ci5il $e !e$e nea1 o ra ur !e !rept, a!ic un an$a 6lu !e nor e [uri!ice. Acea$ta for ea1 $en$ul !reptului ci5il ca drept obiectiv. De,inii& rep!"#"i civi#2 4 repre.in!* o !o!&#i!&!e e nor1e 5"ri ice c&re re)#e1en!e&.* pe $&.& e)&#i!*ii 5"ri ice & p&r!icip&ni#or re#&ii#e p&!ri1oni&#e %i "ne#e re#&ii per(on&# nep&!ri1oni&#e. Principiile dreptului civil. #rice $i$te !e !rept e$te gu5ernat !e anu ite principii fun!a entale, !eci !e i!ei clu1itoare, reguli !e 6a1 co une tuturor ra urilor !e !rept. Principii fundamentale ale dreptului repre1int idei de ba! ce sunt consacrate de legea fundamental i alte legi. "le $unt aplica6ile tuturor ra urilor !e !rept. Ace$te principii $unt^ principiul democraiei, egalitii n faa legii, separrii puterii n stat. Dreptul civil ca i alte ra uri ale !reptului, at0t !in +ar c)t i !e pe$te hotare, are principiile $ale, care caracteri1ea1 $i$te a raporturilor [uri!ice ci5ile. %rincipiile !reptului ci5il au o 5oca+ie general pentru )ntreaga ra ur !e !rept ci5il. Ace$te principii ptrun! )n toat legi$la+ia ci5il i !e ele ne con!uce per anent. %rincipiile !ate ne a[ut )n ca1ul apari+iei lacunelor )n lege. Toate principiile !reptului ci5il $e ) part )n^ Principii enerale ale dreptului civil! Principii ale unor institute de drept civil. Principii enerale ale dreptului civil. %rincipiile !ate $unt i!ei clu1itoare pentru )ntreaga legi$la+ie ci5il. \n acea$t categorie $e inclu!^ "rincipiul proteciei proprietii, "rincipiul inviolabilitii proprietii, "rincipiul egalitii n faa legii civile, "rincipiul mbinrii intereselor generale cu cele personale, "rincipiul inadmisibilitii interveniei n viaa privat, "rincipiul garantrii i ocrotirii drepturilor subiective civile. Principii ale unor institute de drept civil $e aplic fie nu ai )ntrZo in$titu+ie a !reptului ci5il, fie )n !ou $au ai ulte in$titu+ii !e !rept ci5il, a50n! o 5oca+ie ai re!u$. 2a ace$te principii $e atri6uie^ "rincipiul consensualitii privind forma actului juridic civil, "rincipiul c#emrii la motenire n ordinea claselor de motenitori legali, "rincipiul ocrotirii bunei credine, "rincipiul libertii contractului, principiul forei obligatorii a contractului Caracteristica principiilor dreptului civil" 2

"rincipiul inviolabilitii proprietii. Ace$t principiu e$te con$acrat )n Con$titu+ia R* i !e15oltat !e nor ele !reptului ci5il. Nor ele con$titu+ionale $e refer la protec+ia propriet+ii pri5ate^ !reptul !e proprietate pri5at e$te garantat, proprietatea pri5at e$te ocrotit in!iferent !e titular. \n 6a1a nor elor ci5ile ni eni nu poate fi pri5at !e proprietate !ec0t nu ai )n 6a1a unei hotr0ri [u!ectoreti. Art.(14 al Co!ului Ci5il al R* regle entea1 harantarea !reptului !e proprietate, prin care proprietatea e$te in5iola6il iar !reptul !e proprietate e$te garantat. Ni eni nu poate fi $ilit !e a ce!a proprietatea $a !ec0t nu ai pentru o cau1 !e utilitate pu6lic i cu o !reapt i preala6il !e$pgu6ire. Autoritatea pu6lic )n ca1 !e lucrri !e intere$ general poate folo$i $olul oricrui proprietar cu o6liga+ia !e a !e$pgu6i proprietarul pentru !aunele a!u$e $olului, planta+iilor $au con$truc+iilor, precu i pentru alte !aune. De$pgu6irile $e !eter in !e co un acor! cu proprietarul, iar )n ca1 !e !i5ergen+e, prin hotr0re [u!ectorea$c. \n articolul !at $e regle entea1 confi$carea 6unurilor. Se confi$c nu ai 6unurile !o60n!ite pe cale ilicit $au care au fo$t folo$ite pentru $50rirea infrac+iunii. Aceleai efecte $ur5in i )n ca1ul utili1rii 6unurilor $au !o60n!irii 6unurilor prin contra5en+ii a! ini$trati5e. # per$oan poate fi e3propriat i )n ca1ul rechi1i+iei ce repre1int luarea for+at contra plat a 6unurilor proprietarului )n ca1 !e cala it+i naturale, epi!e ii, epi1ootii etc. "rincipiul libertii contractului. Su6iectele !e !rept ci5il $ingure hotr$c !e a )ncheia $au nu contractul. Art. 44' al CC al R* regle entea1 li6ertatea contractului, prin care pr+ile pot )ncheia )n o! li6er, )n li itele nor elor i perati5e !e !rept contracte i pot $ta6ili con+inutul lor. "3cep+ie fac ca1urile !e )ncheiere for+at _art.44' alin.2, (`. %r+ile pot )ncheia contracte pre51ute !e Co!ul Ci5il precu i nepre51ute !ar care nu contra5in legi$la+iei ci5ile. "rincipiul inadmisibilitii interveniei n viaa privat . Nor ele con$titu+ionale pre5! in5iola6ilitatea 5ie+ii pri5ate, a core$pon!en+ei, tainei per$onale. "rincipiul libertii e$ercitrii drepturilor civile. Ace$t principiu e$te regle entat !e art.& al CC al R*^ $u6iectele !reptului ci5il tre6uie $Zi e3ercite !repturile cu 6unZcre!in+, confor legii, contractului, or!inii pu6lice i 6unelor ora5uri. "rincipiul garantrii i aprrii drepturilor subiective civile. Ace$t principiu e$te con$acrat )n art.#$ al CC" ap%rarea &uridic% a drepturilor civile, art.## al CC" metodele de ap%rare a drepturilor civile. Actele interna+ionale !e a$e enea con$acr ace$t principiu. Art.24 al %actului /nterna+ional pri5in! !repturile ci5ile i politice ale o ului !in 14 !ece 6rie 1&44, )n 5igoare !in 2( artie 1&'4, !i$pune ctoate per$oanele $unt egale )n fa+a legii i au !reptul la o ocrotire egal !in partea legiid, pantru R* )n 5igoare !in 11 inie 1&&1. "rincipiul forei obligatorii %pacta sunt servanta Z contractul tre6uie re$pectat`. Contractul )ncheiat tre6uie re$pectat, e3ecutat confor con!i+iilor. +. Noi"ne& %i o$iec!"# rep!"#"i &,&ceri#or Denu irea drept al afacerilor $ugerea1 i!eea c ace$t !rept repre1int un an$a 6lu !e nor e [uri!ice care regle entea1 afacerile. %rin afacere $e )n+elege )n!eletnicirea, ac+iunea _)ntreprin!erea` $au acti5itatea cu re1ultat fa5ora6il a unei per$oane. Afacerile, nu ite )n continuare i activitate de ntreprin!tor&, $unt opera+iuni $ocial utile !e e3tragere, creare $au !o60n!ire !e 6unuri pentru a fi co erciali1ate, a$tfel )nc0t $u a !e 6ani pri it ca plat $ acopere toate cheltuielile $uportate i $ a$igure per$oanei o6+inerea unui profit. Afaceri $unt toate acti5it+ile !e e3tragere, culti5are i confec+ionare a 6unurilor ateriale, !e e3ecutare a lucrrilor, !e pre$tare a $er5iciilor etc. /n categoria afaceri intr i cu prarea !e 6unuri ateriale i !e $er5icii pentru a fi re50n!ute. Nu $unt afaceri^ acti5itatea !e$furat )n 6a1 !e contract !e unc, acti5itatea per$oanelor fi1ice i a per$oanelor [uri!ice neco erciale care !o60n!e$c 6unuri pentru nece$it+ile proprii, alte acti5it+i care nu a!uc profit autorului. )n unele +ri nu $e con$i!er de ntreprin!tor acti5it+ile li6erale _acti5itatea in!i5i!ual a a5oca+ilor, e!icilor, arhitec+ilor, profe$orilor etc.` i nici chiar acti5itatea )n agricultur !ac nu e$te !e$furat !e o $ocietate co ercial.
Ter enul afacere e$te )nlocuit frec5ent cu al+i ter eni $au $intag e cu ar fi^ activitate de ntreprin!tor, business, activitate comercial, activitate de antreprenoriat $au chiar activitate economic. /n pre1enta lucrare $e 5a opera cu $intag a activitate de ntreprin!tor, care, a50n! i o con$acrare legi$lati5, reflect a!ec5at natura [uri!ic a ace$tei acti5it+i i e$te genericul ultitu!inii genurilor !e acti5itate econo ic a!uctoare !e profit.
1

De,inii&. Dreptul afacerilor repre'int% un ansamblu de norme&uridice care re lementea'% rela(iile sociale patrimoniale )i personal nepatrimoniale ce apar *ntre persoane *n le %tur% cu desf%)urarea activit%(ii de *ntreprin'%tor! precum )i raporturile care apar *n ca'ul interven(iei statului *n aceast% activitate. O$iec!"# rep!"#"i &,&ceri#or. Din cele en+ionate re1ult c !reptul afacerilor are ca o6iect raporturile regle entate !e nor ele [uri!ice !in care acea$ta e$te for at. #6iectul !reptului afacerilor repre1int rela+iile care apar )n legtur cu acti5itatea econo ic a!uctoare !e profit )ntre per$oanele fi1ice i [uri!ice care au calitatea !e )ntreprin1tor^ Z raporturile care apar )n legtur cu !o60n!irea, en+inerea i )ncetarea calit+ii !e )ntreprin1tor, inclu$i5 rela+iile corporati5e _)nregi$trarea )ntreprin1torilor, rela+iile ce apar )n^ interiorul )ntreprin1torilor per$oane [uri!ice, )n legtur cu reorgani1area i lichi!area )ntreprin1torilor per$oane [uri!ice, precu i cu )ncetarea acti5it+ii )ntreprin1torilor per$oane fi1ice`] Z rela+iile ce apar )n acti5itatea !e )ntreprin1tor i )n o6+inerea !e profit _)ncheierea i e3ecutarea !iferitelor contracte co erciale, e3tragerea, culti5area i pro!ucerea !e 6unuri, e3ecutarea lucrrilor i pre$tarea $er5iciilor etc`] Z rela+ii ce apar )ntre autorit+ile pu6lice i per$oanele care au calitatea !e )ntreprin1tor. i i +ela(iile aferente dob,ndirii! men(inerii )i *ncet%rii calit%(ii de *ntreprin'%tor! inclusiv rela(iile corporative -interne.! ocup un loc pre!o inant )n $i$te ul !reptului afacerilor. Ace$te rela+ii $e anife$t )n legtur cu !eci1ia per$oanei !e a !o60n!i calitatea !e )ntreprin1tor _)ntoc irea !eclara+iei $au a actului !e con$tituire a per$oanei [uri!ice i pre1entarea actelor )n fa+a autorit+ii pu6lice`, rela+iile ce apar )n interiorul per$oanei [uri!ice cu $cop lucrati5 ca o organi1a+ie unic )n legtur cu reali1area $copului pentru care a fo$t con$tituit^ o6+inerea i ) pr+irea 5enitului. +ela(ii care apar *ntre *ntreprin'%tori *n le %tur% cu desf%)urarea activit%(ii economice aduc%toare de profit. Ace$tea $unt rela+ii patri oniale i apar o !at cu )ncheierea i e3ecutarea contractelor. Dei )ntreprin1torii pot folo$i orice contract ci5il, legiuitorul e5i!en+ia1 e3pre$ $pecificul unor contracte. A$tfel, Co!ul ci5il operea1 cu e3pre$ii ca^ rela+ii co erciale _art.4&(`] )ncheiere a contractului )n ra ura co ercial _art.'-4`, inter e!iere co ercial _art.11&0Z 11&7`. +ela(iile dintre *ntreprin'%tor )i autorit%(ile publice . Acti5itatea !e )ntreprin1tor nu are un ecani$ propriul !e autoreglare care iZar per ite $ func+ione1e eficient ti p neli itat. Ca e3e plu poate $er5i a5anta[ul )ntreprin1torului !e a $upra5e+ui )n lupta concuren+ial i aZi )nltura pe al+ii care acti5ea1 )n !o eniu, ceea ce )n$ $e tran$for )n !e1a5anta[ atunci c0n! lupta concuren+ial $e !uce cu eto!e i i[loace neper i$e.faptul ace$ta generea1 nece$itatea unor ecani$ e prin care $tatul $ inter5in )n acti5itatea !e )ntreprin1tor a per$oanelor pri5ate pentru a le li ita $pa+iul !e li6ertate. Statul regle entea1 acti5itatea )ntreprin1torilor prin nor e [uri!ice i perati5e, pun0n! )n $arcina lor un ir !e o6liga+ii. Raporturile [uri!ice !e !rept pu6lic !intre autorit+ile pu6lice i )ntreprin1tor $0nt !e ur toarele categorii^ raporturi ce apar )n legtur cu ) atricularea )ntreprin1torului )n Regi$trul !e $tat i efectuarea !e o!ificri )n ace$t regi$tru] raporturi ce apar )n legtur cu o6+inerea !e autori1a+ii _licen+e` pentru unele genuri !e acti5itate !e )ntreprin1tor] raporturi ce apar )n legtur cu )nclcarea regulilor concuren+ei. +aporturile &uridice patrimoniale. Sunt patri oniale acele raporturi !intre per$oane care apar )n legtur cu 6unurile corporale _ ateriale` $au incorporale _i ateriale`. Din punctul !e 5e!ere al !reptului afacerilor, au caracter patri onial toate raporturile )n care intr un )ntreprin1tor )n legtur cu !e$furarea acti5it+ii $ale i o6+inerea !e profit Art.l !in 2egea nr. 74-i1&&2 cu pri5ire la antreprenoriat i )ntreprin!eri !eter in acti5it+ile !e antreprenoriat _!e )ntreprin1tor` ca fiin! cele !e fa6ricare a pro!uc+iei, !e e3ecutare a lucrrilor, !e pre$tare a $er5iciilor i, !e$igur, !e co erciali1are a rfurilor i pro!u$elor. Raporturile patri oniale apar )n legtur cu )ncheierea i e3ecutarea contractelor co erciale !e 50n1areZcu prare, aren!, chirie, lea$ing, an!at, inter e!iere, pre$tare $er5icii, !epo1it, factoring etc. /ntr0n! )n raporturi patri oniale, )ntreprin1torul accept cre!ite, procur aterii pri e, ateriale, utila[e, tehnologii, co erciali1ea1 rfuri i pro!u$e, pre$tea1 $er5icii, e3ecut lucrri, e3ercit alte !repturi ce re1ult !in capacitatea $a ci5il. Dei 4

)n !reptul afacerilor pot fi e5i!en+iate i categorii !e raporturi [uri!ice nepatri oniale, raporturile patri oniale $unt cele ai frec5ente i repre1int cea ai i portant categorie. +aporturile &uridice nepatrimoniale a[ut )ntreprin1torul $ o6+in profit, care )n$ nu apare ne i[locit )n ur a reali1rii ace$tora. \n proce$ul !e func+ionare a unei $ociet+i co erciale apare nece$itatea !e a $e con5oca a!unarea general, !e a $e lua !iferite !eci1ii pri5in! !e$chi!erea i lichi!area filialelor i a repre1entan+elor. 4. Izvoarele dreptului comercial %rin i.vor e rep! 6n (en( ,or1&# $e $u6)n+elege $i$te ul !e acte nor ati5e aran[ate )ntrZo anu it ierarhie !up for+a lor [uri!ic. Sunt con$i!erate i15or al !reptului afacerilor actele nor ati5e cu pre5e!eri care regle entea1 raporturile !intre )ntreprin1tori. Dup for+a lor [uri!ic, actele nor ati5e au ur toarea ierarhie^ Con$titu+ia, legile _organice i or!inare`, or!onan+ele i hotr0rile hu5ernului, actele Bncii Na+ionale a *ol!o5ei i ale Co i$iei Na+ionale a .alorilor *o6iliare, actele autorit+ilor pu6lice centrale _ ini$tere, !eparta ente etc`, actele autorit+ilor pu6lice locale i actele corporati5e. Constitu(ia. Con$titu+ia e$te legea $upre a Repu6licii *ol!o5a. Nici un alt act nor ati5 $au nor [uri!ic care contra5ine pre5e!erilor Con$titu+iei nu are putere [uri!ic. "3cep+iile !e la acea$t regul $unt $ta6ilite prin articolele 4 i 7, potri5it crora actele interna+ionale la care Repu6lica *ol!o5a e$te parte au prioritate fa+ !e legile interne, !eci i fa+ !e nor ele con$titu+ionale. Con$titu+ia Repu6licii *ol!o5a, a!optat la 2& iulie 1&&4, )n 5igoare !e la 2' augu$t 1&&4, $ta6ilete c factorii !e 6a1 ai econo iei $unt^ pia+a, li6era ini+iati5 i concuren+a loial`Statul tre6uie $ a$igure regle entarea [uri!ic a acti5it+ii econo ice, li6ertatea co er+ului i a acti5it+ii !e )ntreprin1tor, protec+ia concuren+ei loiale, crearea unui ca!ru fa5ora6il 5alorificrii tuturor factorilor !e pro!uc+ie, in5iola6ilitatea in5e$ti+iilor per$oanelor fi1ice i [uri!ice, inclu$i5 $trine. Ace$te !i$po1i+ii pot fi pu$e la te elia !reptului afacerilor, !eoarece !ecretea1 econo ia !e pia+ i $ta6ile$c c per$oanele fi1ice i [uri!ice $unt )n !rept $Z i utili1e1e proprietatea i capacit+ile intelectuale )n $copuri per$onale, inclu$i5 pentru !e$furarea acti5it+ii !e )ntreprin1tor )n li itele legalit+ii i cu re$pectarea principiilor concuren+ei loiale. %entru eficien+a acti5it+ii pri5ate !eo$e6it !e i portante $unt i !i$po1i+iile con$titu+ionale pri5in! in5iola6ilitatea i garan+ia propriet+ii i a in5e$ti+iilor. Le ile ca i'vor al dreptului afacerilor. Regle entarea [uri!ic a acti5it+ii econo ice $e reali1ea1 prin legi. Dreptul afacerilor are ca o6iect !e $tu!iu nor ele ultor legi. 'odul civil nr.l &()*+((+. \n lip$a unei legi $peciale, cu ar fi un co! co ercial, Co!ul ci5il-7 apare ca legea !e 6a1 a !reptului afacerilor, a$igur0n! regle entarea unitar a rela+iilor pri5ate. "l $ta6ilete c $u6iecte ale raporturilor [uri!ice ci5ile $unt per$oanele fi1ice i per$oanele [uri!ice care practic acti5itate !e )ntreprin1tor _art.2`, $tipulea1 !reptul per$oanei fi1ice !e a !e$fura acti5itate !e )ntreprin1tor fr a con$titui per$oan [uri!ic _art.24`, regle entea1 $tatutul [uri!ic al per$oanelor [uri!ice cu $cop lucrati5, $ta6ilete fun!a entul [uri!ic al 6unurilor, al !reptului !e proprietate i al altor !repturi reale a$upra ace$tora, fr !e care e$te i po$i6il acti5itatea !e )ntreprin1tor. Normele juridice ce reglementeaz activitatea de ntreprinztor sunt rspndite n ntreag legislaie, purtnd denumirea de legislaie economic. Dintre acestea menionm: Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, nr. 845 !"" din #$.#%.%&&' (( ).*., nr. '($$ din '8.#'.%&&4 Legea cu privire la principiile de +az de reglementare a activitii de ntreprinztor, nr. '$5 !," din '#.#-.'##. (( ).*., nr. %'. %$#(.'- din %%.#8.'##. Legea privind +ursele de mr/uri, nr. %%%- !""" din '..#'.%&&- (( ).*., nr. -#(4.4 din '5.#-.%&&8 Legea cam+iei, nr. %5'- !"" din ''.#..%&&$ (( ).*., nr. %#('85 din $#.%#.%&&$ Legea privind societile pe aciuni, nr. %%$4 !""" din #'.#4.%&&- (( ).*., nr. $8 $&($$' din %'.#..%&&-

Legea cu privire la zonele economice li+ere, nr. 44# !, din '-.#-.'##% (( ).*., nr. %#8 %#&(8$4 din #..#&.'##% Legea cu privire la protecia concurenei, nr. %%#$ !", din $#.#..'### (( ).*., nr. %.. %.8(%'#5 din $%.%'.'### /ot%r,rile 0uvernului ca i'voare ale dreptului afacerilor. hu5ernul Repu6licii *ol!o5a poate inter5eni )n acti5itatea econo ic prin acte $u6 for !e or!onan+e i hotr0ri. Act care 5i1ea1 orice !o eniu !e acti5itate econo ic, cu e3cep+ia celui care face o6iectul legii organice, ordonanele $e a!opt nu ai )n 6a1a legii !e a6ilitare a!optat !e %arla ent. Di$po1i+iile or!onan+elor !o60n!e$c for+ !e lege !ac %arla entul nu re$pinge proiectul !e lege pri5in! apro6area or!onan+elor $au nu a!opt lege ce regle entea1 !o eniul re$pecti5. \n !o eniul econo ic, hu5ernul a fcut u1 !e po$i6ilitatea !e a a!opta or!onan+e )n anul 2000, c0n! a fo$t a!optat #r!onan+a nr.2 !in 24 $epte 6rie 2000 cu pri5ire la in$pec+ia )nainte !e e3pe!i+ie a rfurilor i portate, a6rogat !e %arla ent la ( noie 6rie 2000. hu5ernul a!opt hotr0rile $ale )n e3ecutarea legilor. Con$i!er c unele hotr0ri anterioare intrrii )n 5igoare a Con$titu+iei $unt aplica6ile i )n pre1ent, ai ale$ c )n ace$t !o eniu nu e3i$t acte legi$lati5e. Ne referi )n $pecial la jotr0rea hu5ernului nr.-00 !in 10 $epte 6rie 1&&1, care a apro6at egulamentul societilor economice i care regle entea1 o!ul !e func+ionare a $ociet+ii cu r$pun!ere li itat. Sunt aplica6ile i alte acte gu5erna entale ca^ egulamentul model al ntreprinderii municipale, apro6at prin jotr0rea hu5ernului nr.(7' !in 4 iunie 1&&4 _*.#., 1&&4, nr.2`] egulamentul provi!oriu cu privire la #oldinguri, apro6at prin jotr0rea hu5ernului nr.--0 !in 24 iulie 1&&4 _*.#., 1&&4, nr.2`. 1ctele normative ale 2%ncii 3a(ionale a 4oldovei. Banca Na+ional a *ol!o5ei e$te o autoritate pu6lic $au, precu $e $ta6ilete )n lege, o persoan juridic public, autonom $u6or!onat %arla entului, care $upra5eghea1 circula+ia onetar pe )ntreg teritoriul $tatului i en+ine $ta6ilitatea one!ei na+ionale. )n reali1area ace$tor $copuri, Bncii Na+ionale a *ol!o5ei )i e$te !elegat ) puternicirea !e a ela6ora i a!opta acte nor ati5e, o6ligatorii pentru in$titu+iile financiare, precu i pentru toate per$oanele fi1ice i [uri!ice-&. /15oare ale !reptului afacerilor pute con$i!era i ur toarele acte ale Bncii Na+ionale a *ol!o5ei^ Z Regula entul nr.2(0&i01 !in 1- augu$t 1&&4 cu pri5ire la autori1area 6ncilor, _*.#., 1&&4, nr.-&Z40`] 1ctele normative ale Comisiei 3a(ionale a Valorilor 4obiliare . Co i$ia Na+ional a .alorilor *o6iliare e$te o autoritate autono a a! ini$tra+iei pu6lice $u6or!onat %arla entului, care regle entea1, $upra5eghea1 i controlea1 re$pectarea legi$la+iei pe pia+a 5alorilor o6iliare i acti5itatea participan+ilor la ea. CN.* are !reptul $ a!opte )n !o eniul pie+ei 5alorilor o6iliare acte nor ati5e o6ligatorii at0t pentru participan+ii profe$ioniti, c0t i pentru toate per$oanele fi1ice i [uri!ice care operea1 pe acea$t pia+. Dintre cele ai i portante acte ale CN.* pentru !reptul afacerilor enu er ^ Z jotr0rea nr.'4i- !in 2& !ece 6rie 1&&' !e$pre apro6area /n$truc+iunii pri5in! o!ul !e e i$iune i )nregi$trare !e $tat a 5alorilor o6iliare _*.#., 1&&&, nr.'0Z'2`] Z jotr0rea nr.24i1 !in 14 noie 6rie 1&&- !e$pre apro6area /n$truc+iunii pri5in! o!ul !e tran$ itere a !reptului !e proprietate a$upra h)rtiilor !e 5aloare i )nregi$trarea tran$ferului _*.#., 1&&', nr.'4`] 1ctele ministerelor! departamentelor )i ale altor autorit%(i publice centrale. Autorit+ilor pu6lice centrale le e$te !elegat, prin !i$po1i+iile unor legi, ) puternicirea !e a ela6ora i a pune )n aplicare anu ite acte, o6ligatorii pentru participan+ii la circuitul co ercial. A$tfel, *ini$terul "cono iei i Ca era 2icen+ierii, )n te eiul art.' !in 2egea nr.4-1i2001 pri5in! licen+ierea unor genuri !e acti5itate, a ela6orat i a pu$ )n aplicare #r!inul nr.27i(4Zg !in 10 iunie 200( al ini$trului econo iei pri5in! apro6area con!i+iilor !e licen+iere a unor genuri !e acti5itate _*.#., 200(, nr. 144Z14'`, prin care $unt $ta6ilite con!i+iile !e !e$furare a genurilor !e acti5itate i actele care tre6uie pre1entate organului !e licen+iere pentru eli6erarea !e licen+ la fiecare gen !e acti5itate. 1ctele autorit%(ilor publice locale. Autorit+ile pu6lice locale $unt )n !rept $ ela6ore1e i pun )n 5igoare acte care con+in nor e o6ligatorii pentru to+i participan+ii !in teritoriu la circuitul ci5il i la cel co ercial. A$tfel, con$iliul local a!opt planul ur6ani$tic general i planul !e a ena[are a teritoriului al 4

unit+ii a! ini$trati5Zteritoriale, act nor ati5 cu putere !e lege )n acel teritoriu. To+i )ntreprin1torii care acti5ea1 )n teritoriul !in [uri$!ic+ia unit+ii a! ini$trati5 teritoriale $unt o6liga+i $ re$pecte nor ele a!optate !e con$iliul local. U.&ne#e co1erci&#e c& i.vor &# rep!"#"i &,&ceri#or. g1an+a repre1int o nor !e con!uit care, !ei necon$fin+it !e legi$la+ie, e$te general recuno$cut i aplicat pe parcur$ul unei perioa!e )n!elungate )ntrZun anu it !o eniu al raporturilor ci5ile. %ornin! !e la !i$po1i+iile art.4 !in Co!ul ci5il, u1an+a $e aplic nu ai )n ca1ul )n care nu e3i$t nor e [uri!ice care $ regle ente1e raportul [uri!ic re$pecti5 i u1an+a nu contra5ine legii , or!inii pu6lice $au 6unelor ora5uri. g1an+ele co erciale $unt aplicate ai frec5ent )n raporturile [uri!ice cu ele ent !e e3tranietate /. Principii#e e $&.* %i !en ine#e 1o erne &#e rep!"#"i &,&ceri#or gn loc i portant )n egle entarea acti5it+ii !e )ntreprin1tor )l ocup principiile !reptului, i!ei !irectoare crora le $unt $u6or!onate $tructura i $i$te ul !e !rept. Doctrina [uri!ic e5i!en+ia1 un ir !e principii ale !reptului afacerilor, unele fiin! caracteri$tice )ntregului $i$te !e !rept, altele nu ai c0tor5a $au unei $ingure ra uri !e !rept. I. Principiile generale ale dreptului sunt acele idei directoare e0trase din dispoziia 1onstituiei sau deduse pe cale de interpretare, cum sunt2 principiul legalitii 3art. % i -45 principiul egalitii n /aa legii 3art. %.4, principiul neretroactivitii legii 3art. ''4, principiul e0ercitrii dreptului cu +un credin 3art. 554. 6cestea sunt principiile de drept, deoarece rezult din 1onstituie i rspund unor nevoi care se impun n viaa juridic. *dat sta+ilite, aceste principii pot contri+ui la crearea i aplicarea viitoare a unei norme juridice.' II. Principiile generale ale dreptului civil . 7e asemenea, sunt aplica+ile n dreptul comercial i principiile generale ale 7reptului civil, dintre care menionm2 principiul recunoaterii mai multor /orme de proprietate, a egalitii lor juridice, principiul inviola+ilitii proprietii 3art. %, 1od civil al 8)4, principiul li+ertii contractuale 3art. %, 1od civil al 8)4. III. Principiile speciale ale dreptului afacerilor . Dreptului afacerilor )i $)nt caracteri$tice i cele ai progre$i$te principii ale !reptului ci5il, cu ar fi cel al in5iola6ilit+ii propriet+ii pri5ate _art. &,44,12' !in Con$titu+ie`, al li6ert+ii !e a contracta, al po1i+iei !e egalitate a $u6iectelor raporturilor ci5ile. %e l0ng ace$tea, pot fi en+ionate i unele principii $peciale care $e refer nu ai la !reptul afacerilor^ principiiul li6ert+ii acti5it+ii !e )ntreprin1tor, al concuren+ei loiale i in5iola6ilit+ii in5e$ti+iilor per$oanelor fi1ice i [uri!ice. Principiul libert%(ii activit%(ii de *ntreprin'%tor )i are fun!a entul )n art.& i 124 !in Con$titu+ie, potri5it crora piaa, libera iniiativ economic i concurena loial sunt factorii de ba! ai economiei, precu i faptul c $tatul a$igur libertatea comerului i activitii de ntreprin!tor. Acea$t li6ertate pre$upune po$i6ilitatea $u6iectului !e aZi alege for a !e organi1are a acti5it+ii, genul !e acti5itate, !e a $ta6ili pre+ul la 6unurile i $er5iciile $ale )n $copul o6+inerii unor 6eneficii. Din coro6orarea art.20 i 40 !in Co!ul ci5il $e poate conchi!e c )ntreprin1torii pot practica orice gen !e acti5itate neinter1i$ !e lege pentru aZi a$igura $ur$e per anente !e 5enituri, )n principiu, neli itate. Principiul concuren(ei loiale, !e a$e enea, )i are fun!a entul )n !i$po1i+iile art.& i 124 !in Con$titu+ie, prin care concuren+a e$te !ecretat ca un factor !e 6a1 al econo iei $tatului i $ta6ilete c $tatul $e o6lig $ a$igure protec+ia concuren+ei loiale, ceea ce con$t )n a!optarea unor $uri !e prote[are a )ntreprin1torilor ) potri5a ac+iunilor ilegale i !untoare ale concuren+ilor i ) potri5a ac+iunilor autorit+ilor pu6lice. Di$po1i+iile con$titu+ionale )i au continuitatea )n^ ,egea nr. &(-*+((( privind protecia concurenei, ,egea nr..+(*+((( privind msurile antidumping, compensatorii i de salvgardare, ,egea nr./(0*&//+ cu privire la limitarea activitii monopoliste i de!voltarea concurenei. Principiul inviolabilit%(ii investi(iilor persoanelor fi'ice )i juridice. Dei re1ult !in alt principiul al !reptului ci5il, i anu e in5iola6ilitatea propriet+ii pri5ate, principiul in5iola6ilit+ii in5e$ti+iilor e$te
2

'

con$acrat )n art. 124 alin._2` lit. h` !in Con$titu+ie, !eoarece in5e$ti+ii pot fi nu nu ai lucrurile a$upra crora $e in$tituie un !rept !e proprietate, ci i !repturile, tehnologiile, ino5a+iile, i!eile !e afaceri i alte 5alori incorporale. Ace$t principiu )i g$ete continuitatea )n !i$po1i+iile ,egii nr..&*+((1 cu privire la investiiile n activitatea de ntreprin!tor.