Sunteți pe pagina 1din 20

Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova

Catedra Economie i Management Public

Raportul privind realizarea stagiului de practic


A efectuat: Popa Natalia Masterant Gr. 225 mp

Chiinu 2010

Introducere
Asigurrile sociale e stat repre!int un sistem e protec"ie social a persoanelor

asigurate# care const $n acor area e in emni!a"ii# a%utoare# pensii# presta"ii pentru pre&enirea $m'oln&irilor i recuperarea capacit"ii e munc i alte presta"ii pre&!ute e legisla"ie. (reptul la asigurri sociale este garantat e stat i se e)ercit prin sistemul pu'lic e asigurri sociale# fiin principalul instrument e protec"ie social 'a!at pe contri'u"ii o'ligatorii. *istemul pu'lic e asigurri sociale este a ministrat i gestionat e Casa Na"ional e Asigurri *ociale# care este o institu"ie pu'lic autonom e ni&el na"ional. CNA* acti&ea! $n conformitate cu pre&e erile +egii pri&in asigurri sociale nr. ,-./012 Gu&ernului 4epu'licii Mol o&a nr. 56. in 25 iulie 2000. 7n ca rul sistemului pu'lic e asigurri sociale# CNA* are ca func"ie e 'a! e&i en"a i istri'uirea ra"ional i transparent a mi%loacelor financiare pro&enite in achitrile e ctre asigura"i i asigurtori a contri'u"iilor e asigurri sociale e stat. $n scopul reali!rii pre&e erilor Programului e acti&itate a Gu&ernului pe anii 2005/ 200. 8Mo erni!area "arii / 'unstarea poporului9 i *trategiei e Cretere :conomic si 4e ucere a *rciei ;200,/200<= CNA* a $ntreprins un ir e msuri pentru: / / consoli area sta'ilit"ii financiare a sistemului e asigurri sociale> finali!area e&i en"ei in i&i uale a persoanelor asigurate i a contri'u"iilor e asigurri sociale> / perfec"ionarea sistemului actual e asigurri sociale# ma%orarea cuantumului me iu al pensiei# sporirea mrimii presta"iilor sociale prin in e)are. Casa ?eritorial e Asigurri *ociale 1alo&eni sa format $n anul 2001# este o institu"ie pu'lic autonom e interes na"ional#cu personalitatea %uri ic ce a ministrea! sistemul pu'lic e asigurri sociale . Casa ?eritorial e Asigurri *ocial este persoana %uri ic i $i esfoar acti&itatea su' con ucerea i controlul Casei Na"ionale e Asigurri *ociale ;CNA*=#la r$n ul su Casa Na"ional este con us e un pree inte esemnat e Gu&ernul 4epu'licii Mol o&a. CNA* este supra&egheat e ctre Consiliul e A ministra"ie# compus in 12 persoane: sistemul pu'lic e

in - iulie 1... i *tatutului su# apro'at prin 3otr$rea

repre!entan"i ai Gu&ernului# *in icatelor# Patronatului i Consiliului 4epu'lican al 2eteranilor. CNA* este organul puterii e)ecuti&e# care reali!ea! politica statului $n omeniul asigurrilor sociale. Prin interme iul sistemului pu'lic e asigurri sociale# statul garantea! cet"enilor reptul la protec"ia social $n ca!urile presta"ii e asigurri sociale. Casa ?eritorial e Asigurri *ociale ;C?A*= este structura e 'a! $n sistemul pu'lic e asigurri sociale# creia $i re&in# $n limitele competen"ei sale#toate acti&it"ile ce "in e eser&ire nemi%locit a popula"iei $n acest omeniu. Prin hotr$rea Gu&ernului 4epu'licii Mol o&a nr. 25< in . martie 200< pri&in apro'area structurii i efecti&ului @ limit ale CNA* i C?A* au fost operate mo ificrile $n structura Casa ?eritorial organigram: Acti&itatea Casa ?eritorial e Asigurri *ociale este con us e irector# esemnat $n func"ie e pree intele Casei Na"ionale# $n conformitate cu pre&e erile legisla"iei $n &igoare. Caracteri!$n mo ul e lucru al C?A* 1alo&eni a spune c este format $n pre!ent e ou irec"ii care la r$n ul lor con"in c$te ou sec"ii: (irec"ia 2enituri e Asigurri *ociale in raionul 1alo&eni# care se pre!int $n urmtoarea e: 'tr$ne"e# oma%# 'oal# in&ali itate# e pier ere a $ntre"intorului prin pl"i sociale @ a pensiilor# in emni!a"iilor# compensa"iilor nominati&e i alte

*ec"ia :&i en" i Control al Contri'ua'ililor> *ec"ia 7nregistrare i :&i en" 1n i&i ual a Contri'u"iilor . (irec"ia Calcul (repturi *ociale

*ec"ia Calcul (repturi Pltite e la Augetul Asigurrilor *ociale e *tat> *ec"ia Calcul (repturi Pltite e la Augetul e *tat.

Casa teritorial are urmtoarele atribuii


argumentarea i $nainiarea propunerilor pentru ela'orarea irec"iilor strategice in acti&itatea Casei Na"ionale i pentru ela'orarea proiectului e 'uget al asigurrilor sociale e stat pe anul respecti&> "inerea e&i en"ei $n conformitate cu co urile in i&i uale e asigurri sociale ale tuturor contri'ua'ililor e asigurri sociale in teritoriul respecti&> asigurri sociale $n conformitate cu pre&e erile legisla"iei $n &igoare> supra&egherea respectrii e ctre contri'ua'ili# a pre&e erilor legisla"iei $n

&igoare cu pri&ire la asigurrile sociale e stat> achitarea pensiilor# compensa"iilor i in emni!a"iilor i efectuarea anali!ei perio ice a acestui proces $n &e erea perfec"ionrii lui> organi!area i esfurarea acti&it"ii e perfec"ionare profesional a personalului in teritoriu prin interme iul unor programe respecti&e e instruire> $ntocmirea osarelor pe fiecare agent economic i persoan fi!ic /contri'ua'ili $n 'ugetul e asigurri sociale# $n 'a!a co ului personal e e&i en" in i&i ual> organi!area procesului e colectare i &irare a contri'u"iilor e asigurri sociale $n 'a!a co urilor in i&i uale e asigurri sociale i altor tipuri e contri'u"ii# potri&it ispo!i"iilor legale $n &igoare> e)ercitarea unui control nemi%locit al procesului e acumulare a contri'u"iilor e asigurri sociale> aplicarea sanc"iunilor i amen!ilor fa" e agen"ii economici i persoanele fi!ice / atornici ai Casei Na"ionale> certificarea stagiului e coti!are a asiguratului $n con i"iile legii> recep"ionarea e la $ntreprin eri i e la cet"eni a emersurilor i ocumentelor necesare pentru sta'ilirea pensiilor# compensa"iilor i in emni!a"iilor# perfectarea ocumentelor# sta'ilirea reptului persoanelor asigurate la pensii i in emni!a"ii i la plata lor>

perfectarea

ocumentelor# inclusi& a proiectelor

e hotr$ri ale consiliului

e)per"i# pentru sta'ilirea pensiilor i in emni!a"iilor# recalcularea pensiilor i in emni!a"iilor> e)ercitarea controlului asupra legitimit"ii i corectitu inii eli'errii certificatelor e conce iu me ical> esfurarea nemi%locit a acti&it"ii capacit"ii e munc> "inerea e&i en"ei pensionarilor ce au ne&oie e tratament 'alneo/sanatorial i e e)perti! me ical i recuperare a

reparti!area 'iletelor e tratament 'alneo/sanatorial> e)aminarea peti"iilor cet"enilor $n chestiunile ce "in e sta'ilirea# plata pensiilor i in emni!a"iilor i area rspunsurilor respecti&e> asigurarea repre!entrii $n instan"ele %u iciare pe litigiile $n care este implicat> propagarea i e)plicarea legisla"iei e asigurri sociale prin interme iul mass/ me ia# a unrilor# seminarelor organi!ate $n ca rul colecti&elor e munc i la locul e trai al cet"enilor> e)ercitarea controlului asupra utili!rii respecti&e a mi%loacelor financiare estinate pentru plata pensiilor i in emni!a"iilor nemi%locit plata acestora> e)ercitarea controlului asupra corectitu inii tran!ac"iilor e achitri reciproce intre agen"ii economici i Casa Na"ional> ela'orarea materialelor cu caracter informati& pentru utili!area operati& e ctre con ucerea Casei Na"ionale i institu"iile ierarhic superioare> $ntocmirea i pre!entarea semestriale i anuale> cola'orarea cu organele ser&iciului fiscal e stat $n omeniul "inerii e&i en"ei agen"ilor economici i persoanelor fi!ice / contri'ua'ili in 'ugetul asigurrilor sociale e stat> informarea popula"iei espre acti&itatea sa> rilor e seam perio ice pe re!ultatele acti&it"ii e ctre institu"iile care efectuea!

e)aminarea i solu"ionarea contesta"iilor# sesi!rilor i reclama"iilor cei s$nt a resate>

cola'orarea str$ns cu toate structurile organelor a ministra"iei pu'lice locale $n &e erea atingerii o'iecti&elor propuse>

Activitatea n domeniul resurselor umane


4esursele umane constituie un poten"ial uman eose'it care tre'uie $n"eles# moti&at i implicat $n reali!area o'iecti&elor C?A*. Pentru aceasta# eci!iile in omeniul resurselor umane tre'uie a aptate $n epen en" e persoanele anga%ate. *uccesul# gra ul e competen" $n implementarea noilor 'usiness/procese $n acti&itatea C?A* epin nemi%locit e contienti!area# $n"elegerea i perceperea e ctre resursele umane anga%ate. Acti&itatea $n omeniul resurselor umane $n anul 200. s/a a)at pe e&aluarea riscurilor aferente acti&it"ii $n 'a!a crora au fost atinse o'iecti&ele strategice ale C?A* i e)ercitate sarcinile curente# a continuat lucrul asupra constituirii unui ser&iciu mo ern orientat spre ela'orarea strategiei e iri%are a resurselor umane# formarea unui personal competent i asistarea con ucerii la luarea eci!iilor $n procesul e iri%are a resurselor umane. (irec"iile principale $n omeniul resurselor umane au fost i sunt: participarea la ela'orarea strategiei i politicii $n managementului resurse umane> gestionarea proceselor managementului resurselor umane> utili!area actelor normati&e i legislati&e $n unui corp e func"ionari pu'lici profesioniti> perfec"ionarea continu a efecti&ului e personal i ela'orarea planurilor e omeniul legisla"iei muncii# omeniul e!&oltrii

$m'unt"irea proce urilor pri&in managementul resurselor umane i formarea

instruire i perfec"ionare a resurselor umane. +a Casa ?eritorial e Asigurri *ociale r. 1alo&eni anga%at C?A* . (in numrul lor: e la 1 ianuarie 200. acti&ea! 25

anga%a"i fiecare in ei a&$n responsa'ilitatea i o'liga"iunile e)puse $n fia e post a fiecrui

ocup func"ii pu'lice @ 22 persoane> personalul e eser&ire / 2 persoane> personal netitular / 1persoan> locuri &acante / 1 persoan. $n perioa a raportat au fost cereri ctre CNA*: e anga%are i conce iere a personalului# e acor are a conce iilor or inare# conce iilor e stu ii# conce iilor suplimentare# or ine e prelungire a contractului e munc# e transferare $n interiorul unit"ii# e acor are a conce iilor pentru $ngri%irea copiilor .a. Pentru anul 2010 se preconi!ea! atestarea func"ionarilor pu'lici corespun erea func"iei e"inute. 7n scopul asigurrii implementrii pre&e erilor Planului strategic al CNA* pe anii 2005/ 200.# care preconi!ea! formarea unui sistem organi!a"ional al C?A* fle)i'il i comple)# este necesar e asigurat C?A* cu personal e $nalt calificare profesional# cu numr optimal e unit"i ce s corespun stan ar elor o'iecti&e. Atingerea acestor scopuri este posi'il $n 'a!a perfec"ionrii continu al efecti&ului e personal i ela'orarea planurilor e instruire i perfec"ionare a resurselor umane $n ca rul CNA* prin interme iul programelor respecti&e e instruire. 7ntru ela'orarea planului e instruire sunt necesare anumite etape pri&in anali!a situa"iei e)istente i cerin"elor planului strategic. 7n &e erea asigurrii eficacit"ii planului e instruire este necesar integrarea $n politica general a CNA* prin e&aluarea corespun erii personalului cu func"iile e"inute in punct &e ere al cunotin"elor# compati'ilit"ii# a'ilit"ilor i aptitu inilor necesare. e in C?A* la

Managementul Resurselor Umane i Performanele Profesionale


Managementul resurselor umane const $n ansam'lul acti&it"ilor orientate ctre asigurarea# e!&oltarea# moti&area i men"inerea resurselor umane $n ca rul Casei Na"ionale e Asigurri *ociale $n &e erea reali!rii cu eficien" ma)im a o'iecti&elor acesteia i satisfacerii ne&oilor anga%a"ilor. *copul acti&it"ii $n omeniul resurselor umane CNA* $n anul 200-# a fost formarea i men"inerea unui corp e func"ionari pu'lici profesioniti prin implementarea politicilor i proce urilor mo erne e personal $n &e erea reali!rii optime a o'iecti&elor institu"iei.

Printre sarcinile cheie ale acti&it"ii $n omeniul resurselor umane $n anul 200- au fost sta'ilite: 1mplementarea i promo&area politicii i proce urilor e personal $n omeniul recrutrii# selectrii i integrrii profesionale a personalului> 1mplementarea procesului e e!&oltare profesional a func"ionarilor pu'lici> 1mplementarea procesului e e&aluare a performan"elor profesionale in i&i uale i atestare a func"ionarilor pu'lici> 1mplementarea proce urilor a ministrati&e e personal> Pilotarea mo elului CB*B e control intern pentru procesul pilot 84ecrutarea 4C9> Coor onarea procesului e ela'orare D re&i!uire a fielor e post pentru toate func"iile pu'lice $n 'a!a 4egulamentelor su' i&i!iunilor structurale ale CNA*> Participarea la ela'orarea sistemului e clasificare i gra are a func"iilor $n ser&iciul pu'lic> 1ni"ierea procesului e ela'orare a sistemului informa"ional e e&i en" a resurselor umane CNA*. Perfec"ionarea profesional a func"ionarilor pu'lici $n ca rul CNA* pe parcursul anului 200- au fost organi!at prin interme iului petrecerii 5 seminare# cu implicarea specialitilor caselor teritoriale i aparatului central $n pro'lemele ce "in e e)ecutarea legisla"iei la $n eplinirea proceselor e acti&itate a e&i en"ei contri'ua'ililor# pri&in pre!entarea eclara"iilor persoanelor asigurate $n form electronic i aplicarea plafonului anual al contri'u"iilor in i&i uale e asigurri sociale# c$t i $n pro'lemele pri&in sta'ilirea i recalcularea repturilor sociale $n temeiurilor mo ificrilor operate $n legisla"ie.. ?oto at 12 persoane au fost instrui"i $n mo e)tern pe omeniile: :tica ser&iciului pu'lic# Management / planificare strategic# Managementul schim'rilor i e!&oltare institu"ional. Managementul resurselor umane. Management i ela'orarea programelor# Achi!i"ii pu'lice. 1nstruirea ca supra&eghere tehnic $n construc"ie. :la'orarea i implementarea politicii securitate informa"ional $n 'a!a stan ar elor interna"ionale. Cursuri Pu'lic. e e perfec"ionare a

func"ionarilor pu'lici in C?A*# $n cola'orare cu e)per"ii 1nstitutului *ue e! e A ministrare

7n 'a!a re!ultatelor atestrii Comisia a $naintat pree intelui CNA* propuneri pri&in trecerea $n gra e calificare superior a 6 func"ionari pu'lici ai C?A* 1alo&eni $n epen en" e &echimea minim $n gra ul e calificare anterior# "inEn u/se cont e pregtirea lor profesional i e re!ultatele $n acti&itate. Numrul total al anga%a"ilor C?A* constituie2 5# in care .5F in anga%a"i sunt femei. Mai mult e ,0F in anga%a"i constituie persoane cu e)perien"a important e peste 10 ani e acti&itate $n sistemul e asigurri sociale# acest grup# cu unele e)cep"ii este i cel mai $n &$rst. Peste 25F in anga%a"i sunt tineri e &$rst e su' 60 e ani# intre care 15F anga%a"i au un stagiu e 1/2 ani. $n ultimii oi ani numrul e anga%a"i e &$rst e su' 60 ani a crescut esen"ial. Cn segment mai $ngust / e 1-F / formea! persoanele cu e)perien"a e 5/5 ani e acti&itate. Grupul e peste 10 ani e stagiul e munc $n sistemul e asigurri sociale# pro'a'il# formea! i etermin cultura organi!a"ional $n ca rul Casai ?eritorial (ac efectum o anali! atunci se constat c: / anga%a"i tineri au un poten"ial 'un# stipulate $n fia postului. / segmentul e anga%a"i cu e)perien"# competen"e i&erse i 'un pro ucti&itate este estul e $ngust. / e)ist competen"e ;cunotin"e i eprin eri= calificate $n omeniul asigurrilor sociale ale anga%a"ilor cu &echime $n munc mai mult e 5 ani# / / for"a e munc calificat $n omeniul asigurrilor sociale lipsete pe pia"a muncii. remunerarea nea ec&at pentru ser&iciile acor ate pu'lic foarte &ulnera'il $n special# pentru tinerii anga%a"i. / fluctua"ia resurselor umane anual repre!int $n me iu 15F# ceea ce necesit eforturi suplimentare pri&in necesitatea petrecerii instruirilor interne pentru noii anga%a"i $n procesul e integrare. / cultura organi!a"ional este una po!iti&# cu un gra $nalt e comunicare# stilul e lucru este a)at pe proce uri i 'usiness procese 'ine eterminate. e Casa ?eritorial $n ar le lipsete e)perien"a $n omeniul

asigurrilor sociale# ceea ce este un o'stacol la $n eplinirea atri'u"iilor e ser&iciu

compara"ie cu &olumul e acti&it"i i intensitatea muncii# face anga%area $n sectorul

Activitatea organizatoric intern

Apro&i!ionarea i asigurarea C?A* 1alo&eni cu 'unuri materiale# tehnic

e calcul#

transport auto# mo'ilier# car'uran"i# resurse energetice# mrfuri e cancelarie# 'lanchete etc. a fost efectuat e grupul e lucru instituit prin or inul pree intelui CNA* i $n conformitate cu +egea nr. 11<</0111 in 60 aprilie 1..5 pri&in achi!i"iile e mrfuri# lucrri i ser&icii. 4ecent C?A* 1alo&eni i/a mo ificat se iul e la stra a Ale)an ru cel Aun ,. la stra a Ale)an ru cel Aun 1- astfel la 2< ecem'rie 200- a a&ut loc eschi erea se iului nou procurat e CNA* fiin reparat i a us la con i"iile necesare conform Co ului Muncii# fiin $n!estrat cu utila% performant#con i"ioner# i toate cele necesare pentru $n eplinirea func"iilor astfel cet"enii sunt primi"i i eser&i"i la un ni&el $nalt. Pe parcursul anului s/au $ncheiate contracte i acor uri a i"ionale pri&in ser&iciilor prestarea e e ser&iciu.+ocurile e ser&iciu sunt amena%ate#con i"iile e munc sunt create la un ni&el ri icat

e pa!# ser&icii comunale# achi!i"ionarea mrfurilor i ser&iciilor# lucrrilor

construc"ie. Pentru $ntocmirea corect a contractelor a fost ela'orat regulamentul i contracte tip e loca"iune# prestri ser&icii# e)ecutarea lucrrilor care au fost e)pe iate C?A*.

nformarea populaiei n domeniul asigurrilor sociale de stat


Cna in func"iile primor iale ale CNA* care este e)ecutorul politicii statului $n omeniul asigurrilor sociale const $n informarea popula"iei. Cele mai stringente pro'leme ce "in e iferite aspecte ale asigurrilor sociale au a&ut ca $ntot eauna un interes e importan" &ital pentru toat popula"ia "rii# fapt pe care $l confirm un numr mare e a resri ale cet"enilor. 1nterac"iunea cu popula"ia se e)ercit prin interme iul mass/me ia i rela"iile cu pu'licul.

Evoluia te!nologiilor informaionale i dezvoltarea infrastructurii


7n scopul o'"inerii sarcinelor strategice implementarea noilor tehnologii informa"ionale# inclusi& *1A *PA*# pre!int o irec"ie prioritara $n acti&itatea Casei Na"ionale e Asigurri *ociale. *1A *PA* &a asigura reali!area o'iecti&elor strategice ale CNA* $n omeniul asigurrii sociale prin func"ionarea integrat a urmtoarelor su'sisteme: 4egistrul agen"ilor economici> 4egistrul persoanelor asigurate> Contri'u"ii>

Pensii> Presta"ii sociale ;aloca"ii sociale e stat# aloca"ii lunare e stat# aloca"ii nominale e stat pentru merite eose'ite fa" e stat# a%utor e eces# compensa"ii nominati&e# in emni!a"ii a resate familiilor cu copii# etc=> Planificarea i e&i en"a cheltuielilor a ministrati&e> *istemul e gestiune a resurselor financiare> *istemul e $nregistrare a utili!atorilor> :&i en"a a resrilor ;Peti"ii=> 1nterfa"a schim'ului e ate cu institu"iile e plat> *istemul e&i en"ei pl"ii a%utorului social. ?oto at asigurarea capacit"ii e func"ionare a softului i utila%ului sistemului

informa"ional e)istent# implementarea sistemului informa"ional *PA*# func"ionarea integrat i armonioas acestuia# necesit asigurarea i sus"inerea infrastructurii informa"ionale# inclusi& utila%ului 3A4( ;ser&ere# compiutere personale# utila% e re"ea acti&# echipamente# etc.= sisteme informa"ionale i sisteme e re"ea. B'"inerea acestui scop este str$ns legat cu ameliorarea con i"iilor e acti&itate a cola'oratorilor CNA* i structurilor teritoriale pentru perfec"ionarea eser&irii clientelei. Pe parcursul anului 200- a continuat lucrul consi era'il $n omeniul acesta.

Evidena calculrii" transferrii i utilizrii contribuiilor de asigurri sociale de stat


Cna in acti&it"ile e 'a! ale C?A* 1alo&eni este e&i en"a contri'u"iilor e asigurri sociale e stat o'ligatorii# care const $n acumularea i prelucrarea informa"iilor ce "in e calcularea i transferarea acestora. $n acest omeniu au fost $ntreprinse urmtoarele: G Primirea rilor e seam pri&in calcularea# utili!area i transferarea cotelor e

asigurare social e stat ;Horma ,/AA**= # G $ntocmirea 4aportului pri&in calcularea# utili!area i transferarea cotelor e asigurare social e stat ;Horma ,/AA**= pe perioa a anului 200- i trimestrele 1/11 ale anului 200.> G Pregtirea informa"iei totali!atoare pri&in e)ecutarea AA** pe perioa a anului 200i trimestrele 1/11 ale anului 200. cu referin" la: / / / / / numrul unit"ilor economice $nregistrate ca pltitori $n AA**> controalele efectuate e func"ionarii irec"iilor &enituri ale C?A*> anali!a e)ecutrii AA** pe ramuri> sanc"iunile a ministrati&e aplicate> raportul pri&in ac"iunile $ntreprinse fa" e e'itori# $n re!ultatul

controalelor efectuate e ctre cola'oratorii organelor fiscale> / raportul trimestrial pri&in schim'area sol urilor la $nceputul anului $n

legtur cu trecerea contri'ua'ilului intr/un sector $n altul> / $ntocmirea rapoartelor operati&e pri&in acumularea mi%loacelor financiare isol ul atoriilor e'itoare. Pe perioa a e referin" au fost perfectate emersuri ale agen"ilor economici# organelor

fiscale# institu"iilor financiare pri&in corectarea pl"ilor transferate greit la cont# inclusi& pe tipuri e erori: corectarea co ului fiscal#corectarea contului tre!orerial # restituirea sumelor incorect transferate e ctre institu"iile 'ancare # corectarea co ului fiscal 8...9 #corectarea contului# corectarea sol urilor.

7ncepEn

cu 01.01.200<# $n legtur cu implementarea noului sistem

e pl"i

inter'ancare# $ncasarea i e&i en"a &eniturilor $n AA** a trecut prin ?re!oreria e *tat a Ministerului Hinan"elor.

#tabilirea pensiilor" indemnizaiilor" alocaiilor i compensaiilor nominative

(reptul la asigurare i protec"ie social $n ca rul sistemului pu'lic e asigurri sociale se reali!ea! prin interme iul organelor e)ecuti&e ale statului# organul principal coor onator fiin CNA*. C?A* 1alo&eni acor ser&icii e sta'ilire i organi!are a pl"ii pensiilor#

in emni!a"iilor# altor presta"ii e asigurri sociale# precum i a unor tipuri e presta"ii sociale e stat. Astfel# 'eneficia! e i&erse presta"ii unele persoane# in care sunt asigura"i: I cu pensii / <21#, mii pensionari> I cu aloca"ii sociale / ,<#2 mii 'eneficiari> I cu in emni!a"ii a resate familiilor> (up categoriile e pensii 'eneficiarii se i&i!ea! up cum urmea!: I pentru limit e &$rst> I I e in&ali itate> e urma>

I pentru &echime $n munc> I militari> I alte categorii. Concomitent# pentru 'eneficiari e pensii# in emni!a"ii a resate familiilor cu copii i aloca"ii sociale e stat au fost sta'ilite: I compensa"ii nominati&e> I aloca"ii nominale e stat pentru merite eose'ite fa" e stat>

I aloca"ii lunare e stat.

7n &e erea implementrii sistemului informa"ional integrat e protec"ie social au fost organi!ate $ntElniri# pregtite materiale pentru proiect# $naintate propuneri e mo ificri. A fost asigurat compara'ilitatea atelor *1 4:21N( i *PA* $n re!ultatul migrrii atelor. Aceast acti&itate este e o importan" ma%or i &a ecurge i pe parcursul anului 200.. Programul *PA* &a a uce un aport esen"ial $n reali!area re!ultatelor ateptate i o $m'unt"ire su'stan"ial $n $ntreaga acti&itate. Pe parcursul anului e gestiune a fost re&i!uit atEt lista ocumentelor e&i en"ei in i&i uale# cEt i &olumul informa"iei primare solicitate e la agen"ii economici $n scopul e)clu erii atelor care i/au pier ut actualitatea i au &aloare informa"ional re us# $n aa fel a fost mo ificat formularul 4:2 5 i instruc"iunea e completare# anulate ocumentele 4:2 5a# 4:2 .. (e asemenea# a fost re&i!uit i re$nnoit sistemul e clasificatoare ce func"ionea! $n *1 4:21N( pentru a fi transmis $n noul sistem *PA*. B'"inerea re!ultatelor scontate este imposi'il fr petrecerea unor acti&it"i e populari!are# informare i instruire. 7n acest conte)t# au fost petrecute seminare instructi&/ meto ice pri&in mo ificrile $n legisla"ie# precum i anali!a pro'lemelor aprute# schim'ul e e)perien" $ntre C?A*. Au fost pregtite un ir e materiale cu caracter informati& i instructi&# care s/au e)pe iat caselor teritoriale. +a solicitarea C?A* au fost $ntreprinse o serie e eplasri $n teritoriu $n scopul asistrii specialitilor $n ceea ce pri&ete petrecerea seminarelor# e)plicarea meto elor e perfectare a ocumentelor e&i en"ei in i&i uale# intro ucerea ocumentelor $n sistemul informa"ional 4:21N(. I (e asemenea# au fost ela'orate pliante i calen are e 'irou# care con"in un iapa!on

mare e ate orientate spre informarea contri'ua'ililor ai 'ugetului asigurrilor sociale e stat# a&En ca scop promo&area principiilor organi!rii i func"ionrii sistemului pu'lic e asigurri sociale.

Rezultatele investigaiilor pe tema tezei de magistru


Actualitatea in&estiga"iei / 'unstarea unui stat se afl $ntr/o str$ns corela"ie cu resursele e care ispune ;umane# materiale# informa"ionale i financiare=. $n conte)tul $n care 4epu'lica Mol o&a ispune e resurse materiale# informa"ionale i financiare limitate# unicul resurs care rm$ne la $n em$na gu&ernrii pentru a face fa" e!&oltrilor cresc$n e a maselor rm$ne a fi resursele umane. (e aici prosperarea statului nostru &a fi posi'il oar $n conte)tul e)isten"ei unei politici e personal a ec&ate. Nu e secret c $n sistemul nostru se mai gsesc unele elemente care le pstrm in &echiul regim comunist c$t i anumite elemente tra i"ionaliste care sunt: in &echiul regim am pstrat aceiai politic e personal# cei rept ast!i se epun eforturi e a com'ate acest re!i iu ;gra"ie implementrii noilor meto e manageriale la ni&el a ministrati&= care a at natere fenomenului 8suprapopulrii9 sistemului# iar ca element tra i"ionalist am putea men"iona su'iecti&i!mul la ocuparea func"iilor $n etrimentul principiului o'iecti&ittii i ocuprii func"iilor up merit. (e aceia noi consi erm ast!i a fi oportun pro'lema politicii e personal $n autorit"ile pu'lice# i $n mo special e a anali!a i reliefa pro'lemele e)istente la ocuparea unei func"ii pu'lice# propun$n solu"ii pentru epirea lor i e ce nu # e gsit alte mo alit"i mai eficiente e ocupare a unei func"ii pu'lice. Astfel ca urmare a sta'ilirii unor mo alit"i eficiente e triere a can i a"ilor preten en"i la ocuparea unei func"ii pu'lice &acante &a putea fi aleas persoana potri&it pentru func"ia at# persoan capa'il a face fa" o'iecti&elor ce sunt puse $n fa"a institu"iei ate# cu cheltuieli financiare minim posi'ile &a putea fi atins un re!ultat ma)im. Pro'lema personalului e&ine in ce $n ce mai e&i ent $n situa"ia e)isten"ei unor resurse financiare limitate# $n aceast situa"ie pro'lema personalului e&ine mai &ital ca nici o at eoarece resursele financiare limitate cer un personal competent# apt a sesi!a care sunt realele pro'leme i care sunt amenin"rile. Ca!ul 4epu'licii Mol o&a este i mai interesant# pe l$ng faptul c ispunem e resurse financiare limitate# nu ispunem nici e resurse naturale care ar putea fi solicitate pe pia"# astfel

ser&in ca o surs e &enit la 'ugetul na"ional pu'lic# e aceia $n aceste con i"ii se cere ca func"iile pu'lice &acante s fie ocupate e persoane apte a face fa" e&enimentelor $n aceste con i"ii e)treme. Ast!i pe pia"a muncii cu prere e ru se constat o cantitate e resurse umane ar nu i calitate# e aceia se cere in aceast mul"ime pe 'a! e concurs s se aleag persoana potri&it pentru func"ia pu'lic eclarat &acant ;$n ca!ul $n care func"ia &acant este una e con ucere sau e)ecu"ie=# c$t i e folosit i anga%area pentru func"iile tehnice. Gra ul e cercetare a temei / ceia ce se poate remarca la aceast tem este faptul c# cu toate c autorii autohtoni a'or ea! tematica 8func"ionarului pu'lic9# a 8func"iei pu'lice## $ns o anali! ampl pe msura rolului i impactului care o are acti&itatea lor asupra societ"ii nu o $nt$lnim# cu at$t mai pu"in este a'or at tematica ocuprii unei func"ii pu'lice# pro'a'il cau!a ar fi $n catalogarea acestei tematici e octrinari ca irele&ant sau lipsit e importan". Ceia ce am putea men"iona $n acest sens sunt meritele autorului Creang care a'or ea! tematica 8*er&iciului pu'lic9# 8Hunc"iei pu'lice9# 8func"ionarului pu'lic9 i $n mo tangen"ial tematica 8ocuprii func"iilor pu'lice &acante9# $n special am e&i en"iat faptul cum a tratat 8concursul9 ca mo alitate e ocuparea a unei func"ii pu'lice# nect$n la faptul c informa"ia este e%a esuit eoarece ea se a)ea! pe 3otr$rea Gu&ernului espre apro'area 4egulamentului cu pri&ire la organi!area i regulament. (e asemeni am men"iona stu iile reali!ate e M. Brlo& $n acest omeniu $n care se tratea! tematica ocuprii func"iei pu'lice# sco"$n $n relief esen"ialul. +a acest capitol merit a fi men"ionat i M. Platon care are un ir e articole pe tema 8func"ionarul pu'lic9# $n care tratea! pro'lama eficien"elor ce e)ist $n omeniul politicii e personal precum i cea a pregtirii lor. Scopul lucrrii / e a reflecta asupra mo alit"ilor e acce ere la o func"ie pu'lic &acant cu scoaterea $n relief a con i"iilor e organi!are i e reali!are a e)igen"ilor $naintate fa" e persoana care pretin e la o func"ie pu'lic &acant pentru fiecare mo alitate $n parte. Obiectivele / reies in scopul lucrrii: e a anali!a natura %uri ic a func"iei pu'lice# cu scoaterea $n relief a e)igen"elor i incompati'ilit"ilor e)istente la ocuparea unei func"ii pu'lice> e a anali!a no"iunea# tipurile e func"ionari pu'lici# trsturile ce/i caracteri!ea! i e a sta'ili legtura e)istent $ntre func"ia pu'lic# func"ionarul pu'lic i ser&iciul pu'lic> esfurarea concursului in 1..5# iar ast!i a&em e%a un alt

e a anali!a fiecare mo alitate e ocupare a unei func"ii pu'lice $n parte# etaliat i su' toate aspectele posi'ile> e a anali!a concursul ca cea mai o'iecti& mo alitate e ocupare a unei func"ii pu'lice $ntr/un capitol aparte# sta'ilin organele ce sunt o'ligate e organi!area i esfurarea lui# c$t i fa!ele lui. Aa!a meto ologic / comple)itatea acestei teme# c$t i gra ul e cercetare limitat a e uc"iei#

con i"ionat ca $n &e erea reali!rii eficiente a scopului i o'iecti&elor trasate# s utili!e! urmtoarele meto e i proce ee precum: meto a logic# meto a 'i'liografic# in uc"iei# cea e sistemati!are# analitic etc. Consi er a'solut necesar a'or area acestei teme at fiin faptul c institu"ia $n care am fcut practic acti&ea! $n omeniul ser&iciului pu'lic i principalul factor e pro uc"ie fiin resursa uman.

Concluzii i propuneri

7n anul 200. cola'oratorii C?A* 1alo&eni e comun acor cu alte autorit"i pu'lice locale i centrale c$t i parteneri sociali au $ntreprins msuri concrete $n reptate spre e)ecutarea AA**# reali!area sarcinilor i pre&e erilor trasate $n programul e acti&itate a Gu&ernului. 7n scopul $n eplinirii acestei acti&it"i C?A* &a continua s $nfptuiasc# e r$n cu acti&itatea coti ian# reformarea sistemului pu'lic e asigurri sociale utili!$n pe larg e)perien"a "rilor e!&oltate. 7ntru $m'unt"irea acti&it"ii CNA* au fost apro'ate *trategia e acti&itate a Casei Na"ionale e Asigurri *ociale pentru anii 2005/200. i Planul pentru asigurarea sta'ilit"ii financiare a 'ugetului asigurrilor sociale e stat pe termen me iu. AA** este fun amentat pe programe accesi'ile i transparente in punct e &e ere al a ministrrii. J C?A* asigur prestarea ser&iciilor e asigurri sociale pre&!ute e legisla"ia $n &igoare i tin e spre crearea unei institu"ii mo erne# fle)i'ile# orientate spre necesit"ile contri'ua'ililor i 'eneficiarilor. Conform misiunii sale# C?A* 1alo&eni tre'uie s asigure func"ionarea unui ser&iciu sigur e asigurri sociale# necesar societ"ii# care $n limita mi%loacelor isponi'ile garantea! protec"ia social a participan"ilor la sistemul pu'lic e asigurri sociale e stat. Pentru $n eplinirea misiunii i implementarea unei &i!iuni clare# care &a necesita efectuarea unor mo ificri organi!a"ionale i func"ionale $n sistemul e a ministrare a asigurrilor sociale e stat# C?A* 1alo&eni a sta'ilit urmtoarele scopuri strategice: implementarea unor procese i proce uri stan ar i!ate# simplificate i automati!ate# optimi!area proce urilor e a ministrare# asigurarea automati!rii interac"iunea cu alte organe pu'lice> prestarea unor ser&icii calitati&e i operati&e> a ministrarea eficient a sistemului e ctre cola'oratori profesioniti orienta"i spre e)ecutarea cu succes a func"iilor ce le re&in> optimi!area cheltuielilor AA** prin $ntreprin erea unui comple) e msuri e pre&enire a $nclcrilor i cheltuielilor ne%ustificate $n ca rul sistemului e asigurri sociale e stat> perfec"ionarea principiilor e 'a! ale asigurrilor sociale utili!ate e ctre CNA*> calculul repturilor e asigurri sociale corespun!tor sumei contri'u"iilor transferate $n AA**> crearea $n ca rul C?A* a unei structuri organi!a"ionale unitare i fle)i'ile> atomati!area comple) a 'usiness/proceselor C?A* Brientarea i coor onarea sistemului omeniul asigurrilor sociale e asigurri sociale e stat cu stan ar ele interna"ionale# $n primul rEn cu cele ale C: i aplicarea practicii performante a altor state $n

Lista actelor i a literaturii utilizate

1. *tatutul Casei Na"ionale e Asigurri *ociale a 4epu'licii Mol o&a > 2. 4egulamentul pri&in acti&itatea Caselor ?eritoriale e Asigurri *ociale pentru perioa a e tran!i"ie> 6. +egea 'ugetului e stat pe anul 200.> ,. +egea 'ugetului Asigurrilor *ociale e *tat pe anul 200.> 5. Constitu"ia> <. Co ul Muncii> 5. +egisla"ia e pensionare> -. 3otr$ri i acte normati&e emise e Gu&ern> .. (eci!ii#or ine i hotr$ri ale pree intelui Casei Na"ionale e Asigurri *ociale e *tat> 10. 4aporturi i ri e seam ela'orate $n trimestrul e gestiune.

S-ar putea să vă placă și