Sunteți pe pagina 1din 5

Sistemul economiei de pia

(avantaje si limite)

Un rol important in economia moderna il ocupa piata cu mecanismele ei, studierea carora permite nasterea interrelatiilor dintre productie si consum, strategia dezvoltarii economice, relatiile dintre agenti economici. Piata a aparut cu multe secole in urma ca punct de legatura intre productie si consum, atunci cand functiile acestor 2 sfere economice sau separat in timp si spatiu. In decursul secolelor schimbarile dintre producatori si consumatori s-au extins si s-au perfectionat. Piata moderna din tarile avansate economic s-a constituit si s-a consolidat in ultimele secole. Piata fiind o categorie a economiei de schimb reflecta sistemul de relatii vanzarecumparare intre diferiti agenti economici si un mecanism complex ce consta din cerere si oferta, concurenta, preturi, etc. Piata este locul unde sunt efectuate tranzactiile dintre cumparator si vanzator. Asemenea tranzactii sunt bursa, iarmarocul, licitatia, targul etc. Piata include nu numai schimbul, dar si productia, reparatia si consumul, adica toate fazele de reproductie. In conditiile pietei cumparatorul, procurand sau ignorand marfa, "voteaza" cu banii sai "pentru" sau "contra" productia acestei marfi. Piata verifica, in ultima instanta, concordanta sau neconcordanta dintre volumul, structura, calitatea productiei ofertei! si nivelul, structura si calitatea consumului cererii!. Prin informatiile oferite de piata, agentii economici pot actiona in sensul realizarii concordantei relative dintre cerere si oferta.

"conomia de pia#$ este sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privat$ asupra mi%loacelor de produc#ie. "ste un sistem cooperativ &n care fiecare individ se integreaz$ din 'i &n vederea propriului interes. (tatul nu intervine &n ac#iunile ce fac obiectul pie#ei. )n viziunea lui *ises, virtu#ile economiei de pia#$ sunt + ,. se spri%in$ pe proprietatea privat$ , 2. suveranitatea consumatorului esen#a capitalismului este dat$ de punerea produc#iei economice la dispozi#ia consumatorului!, -. capitalismul, prin sistemul concuren#ei sociale &'i asigur$ proprii stimului concuren#a catalactic$!,

.. a'eaz$ libertatea la baza edificiului economic 'i social individul este &n m$sur$ s$ aleag$ felul &n care dore'te s$ se integreze &n ansamblul societa#ii, libertatea economic$ include 'i libertatea de a gre'i!, /. face din profit 'i urm$rirea acestuia de intreprinz$tor o for#a motric$ perpetu$, 0. &'i asigur$ dinamica 'i vitalitatea printr-un permanent proces de selec#ie.

In economia de piata exista o stransa legatura dintre formele de proprietate si modul de implicare a agentilor economici in viata societatii. 1ormele de proprietate pot genera fie interes pentru sporirea performantelor agentilor economici, fie dezinteres fata de intreaga desfasurare a activitatii economice. (-a dovedit ca dezvoltarea societatii depinde de progresul inregistrat in materie de proprietate. In sens economic, proprietatea este definita ca totalitate a relatiilor dintre oameni in legatura cu bunurile, relatii legate de norme istoriceste determinate pe plan social. 2a raport socioeconomic,proprietatea exprima + 3reptul de posesiune al bunurilor4 3reptul de dispozitie asupra obiectului proprietatii4 3reptul de gospodarire, administrare, gestionare a bunurilor4 3reptul de a culege roadele utilizarii proprietatii.

In cele ,2 tari membre ale U", intreprinderile mici si mi%locii detin .,5 din totalul fortei de munca anga%ate si .6,/5 din volumul total al cifrei de afaceri realizate. In 7omania, intreprinderile mici si mi%locii reprezinta ,65 din totalul fortei de munca si .-5 din volumul total al cifrei de afaceri realizate.

Proprietatea mixta, constituita prin diverse forme de cooperare intre unitati publice si agenti privati, isi manifesta prezenta in toate tarile cu economie de piata. 8 structura mixta poate avea parteneri locali, din tara in care se constituie si parteneri din alte tari, straini sau internationali.

Principalele avanta%e, comune ambilor parteneri, ar fi + largirea nomenclatorului de marfuri fabricate si comercializate 4 posibilitatea de adaptare a productiei la cerintele si exigentele de calitate, prezentare ale pietei externe 4 beneficierea de calificarea superioara si tehnica inalta a partenerilor 4 obtinerea de beneficii valutare suplimentare din operatiuni comerciale sau financiare 4

2a dezavanta%e de retinut + diferente intre metodele de gestiune ale partenerilor care pot impiedica realizarea principiului unitatii de gestiune, deci aparitia neintelegerilor intre parteneri 4 diferente in sistemele monetare, %uridice, precum si reglementari privind fiscalitatea, regimul vamal, piata muncii etc. evaluari diferite ale rezultatelor, in functie de interesul particular al fiecarui partener, precum si de sistemul propriu de valori si institutii.

7ezulta, deci, ca in economia de piata pot exista variate forme de proprietate. 2riteriile care decid valabilitatea si extinderea uneia sau alteia dintre ele sunt eficienta economica si eficienta sociala. "sential este ca respectiva conlucrare intre formele proprietatii sa duca la cea mai mare eficienta totala.

Bibliografie:
1. Daniela Zirra, Microeconomie volumul I Suport de curs pentru anul I , editua Universitara , Bucuresti, 2009.

2. Prahoveanu u!en , conomie "undamente teoretice , editua #uminale$ , Bucuresti, 2002

%. Pohoata Ion , Doctrine economice universale, ditura &unda'iei (h. Zane, Ia)i , 199%