Sunteți pe pagina 1din 30

Contribuii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaii EuropeAid 123064/D/ E!/!

"

Autoritate de #mplementare: Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile Autoritate Contractant$: Oficiul de Pli i Contractare PHARE, Ministerul Econo iei i !inanelor %ene&iciar &inal: Ad inistraia "aional #A$ele Ro %ne&
Destinatari: 'inisterul 'ediului (i Dezvolt$rii Durabile )''DD* "&iciul de +l$i (i Contractare +,A!E )"+C+*- 'inisterul Economiei (i .inanelor

inteza strategiei naionale pe termen mediu (i lung de management al riscului la inundaii

4ersiune sc5i$
C"21!#%67## 8A DE94"81A!EA 1!A1E/#E# DE 'A2A/E'E21 A8 !# C686# 8A #262DA7##
+,A!E 200: / 01; < 6=0301301 EuropeAid / 123064 / D / E! / !"

Data depunerii: Versiune schi: 25 noiembrie 2008 Versiune final:

Consoriul CE / CE'A/!E. / ,0D!A1EC / /#2/E! 3A3 / 'E'"!# / "D# EA Consulting Perioada de realizare a $roiectului: !ebruarie '(() * noie brie '(()

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

FI DOCUMENT
2um$r proiect client@ +,A!E 200: / 01; < 6=0301301 !e&erin$ publicare@ 2um$r proiect CE@ 2um$r document@ EuropeAid / 123064 / D / E! / !" 0;:36 A1A3A2 < 4ersiune sc5i$

Ministerul Mediului i Dezvoltrii Durabile

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! # / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

CONTRIBUII LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII


!aport@ B trategia naional$ pe termen mediu (i lung de management al riscului la inundaiiC

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 3 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

VERSIUNE SCHI
Ediie A / C Dat '+,--,'(() Autor H. /ous0uet Colaborator C. 1allet Revizor A$robare client Motivul ediiei

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! $ / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

C6+!#2

FI DOCUMENT

CONTRIBUII LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII 3 VERSIUNE SCHI INTRODUCERE 4 6

PRINCIPIILE STRATEGIEI PE TERMEN MEDIU I LUNG DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII N ROMNIA 8


%I CADR&' STRATEGIEI NA(IONA'E DE MANAGEMENT A' RISC&'&I 'A IN&NDA(II ) 17

%II *RINCI*II'E DE +A,- A'E STRATEGIEI

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 5 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

INTRODUCERE

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 6 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

*./ie0t12 E&RO*EAID/1#306$/D/SER/RO 3C/nt.i415ii 2! 6ez7/2t!.e! 8t.!te"iei 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii: ! ;n0e 1t 2! ## <e4.1!.ie #00=%
Acest $roiect ur rete definirea unei strate2ii 2lobale naionale $e ter en ediu i lun2 de ana2e ent al riscului la inundaii 3n Ro %nia, 3n baza abordrilor i standardelor euro$ene, astfel cu sunt acestea stabilite 3n Directiva '((4,5(,CE a Parla entului Euro$ean i a Consiliului din '6 octo brie '((4 $rivind evaluarea i 2estionarea riscurilor de inundaii.

O4ie0ti712 .ezent121i 6/019ent e8te> ;n .in0i !2> 6e ! e? 1ne 8t.!te"i! e te.9en 9e6i1 @i 21n" 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii ;n R/9Ani!> !8t<e2 019 e8te ./ 18 6e C/n8/.5i1% *./42e9! 1ne.ii ;n ! 2i0!.e ! 1nei 8t.!te"ii 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii e8te e8en5i!2 ent.1 6ez7/2t!.e! 0/n0e te2/. @i 8t.10t1.ii !0e8tei!% De <! t> / !8e9ene! 8t.!te"ie t.e41ie 0/n8i6e.!t 1n ./0e8 "2/4!2> n1 6/!. / ./42e9 8t!ti0 @i 1ni6i9en8i/n!2% +!E9E2168 D"C6'E21 E
1E " #21E9? A D"C6'E21686# CA!E DE.#2E>1E +!#'A C,#7? A 1!A1E/#E# 2A7#"2A8E DE 'A2A/E'E21 A8 !# C686# 8A #262DA7##- A.8A1? D2C? D2 C6! DE A2A8#9A!E3

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 7 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

PRINCIPIILE STRATEGIEI PE TERMEN MEDIU I LUNG DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII N ROMNIA

07536/A1-3 S0Bi5

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! = / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

%I

CADR&' STRATEGIEI NA(IONA'E MANAGEMENT A' RISC&'&I 'A IN&NDA(II


3#313 C"21EE168 E6!"+EA2

DE

N/1! !4/.6!.e e1./ e!n @i "2/4!2 .i7in6 9!n!"e9ent12 .i80121i 2! in1n6!5ii> 0! 1n 8148et !2 "e8ti/n.ii inte".!te ! .e81.8e2/. 6e ! > ! 0/n618 2! 1.9t/!.e2e 6/1 6i.e0ti7eC
Directiva-cadru privind apa 7'(((,5(,CE8, ado$tat la '6 octo brie '(((, stabilete un cadru de $olitic co unitar 3n do eniul a$ei, ur rind atin2erea 2estionrii durabile a a$ei 3n toate statele e bre. Directiva privind inundaiile 7'((4,5(,CE8, a$robat de Parla entul Euro$ean la '6 octo brie '((4, cere tuturor statelor e bre s realizeze o evaluare $reli inar $%n 3n '(--, $entru a identifica cursurile de a$ cu risc la inundaii, s 3ntoc easc $%n 3n '(-6 9ri ale di ensiunilor inundaiilor i ale bunurilor su$use riscului i, de ase enea, $%n 3n '(-+, s ia suri adecvate i coordonate $entru reducerea riscurilor la inundaii, $rin $lanuri de ana2e ent al riscului la inundaii concentrate asu$ra $revenirii, $roteciei i $re2tirii. :n baza celor ai bune $ractici din Euro$a, astfel cu au fost definite 3n +roiectul .8""Dsite, Directiva $rivind inundaiile afir c ana2e entul riscului la inundaii ur rete reducerea $robabilitii i,sau a i $actului inundaiilor, av%nd 3n vedere fa$tul c e;$eriena a artat c cea ai eficient abordare este $rin elaborarea unor $ro2ra e de ana2e ent al riscului la inundaii care s includ aciuni de prevenire, protecie- preg$tire- intervenii de urgen$- redresare (i Fnv$are din eGperienele anterioare3

De !8e9ene!> 8t!te2e 9e94.e t.e41ie 8-@i 0//.6/neze .!0ti0i2e 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii ;n 4!zine2e Bi6./".!<i0e t.!n8<./nt!2ie.e> in0218i7 01 !2te 5.i .i7e.!ne> @i> 6in 8/2i6!.it!te> 981.i2e !6/ t!te n1 t.e41ie 8 0.e!80 .i8012 2! in1n6!5ii ;n 5.i2e 7e0ine% Dn 0i0212 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii !4/.6!t ;n !0e!8t 6i.e0ti7> 8t!te2e 9e94.e t.e41ie 8 i! ;n 0/n8i6e.!.e e7/215ii2e e te.9en 21n"> in0218i7 80Bi94.i2e 02i9!ti0e> .e019 @i .!0ti0i2e 6e 1ti2iz!.e 61.!4i2 ! te.en1.i2/.%

3#323

E8E'E21E 'AH"!E +E21!6 'A2A/E'E2168 !# C686# 8A #262DA7##


!"868 C"21EE1686# "C#A8 D2 'A2A/E'E2168 !# C686# 8A #262DA7##

3A

M!n!"e9ent12 .i80121i 2! in1n6!5ii 1.9.e@te .e610e.e! t1t1./. 0/n8e0in5e2/. ne"!ti7e !2e in1n6!5ii2/.% Contextul social in610e i9 /.t!n5i <!0t/.i 6e 0!.e 7/. 6e in6e / 5i1ni2e !2e8e ent.1 .e610e.e! .i80121i 2! in1n6!5ii% A0e@ti <!0t/.i 5in 6e e.0e e.e! .i80121i 6e 0t.e / 12!5ie @i 6e 0t.e <!0t/.ii 6e0izi/n!2i> 0/n6i5ii2e i8t/.i0e 8!1 012t1.!2e @i 01n/@tin5e2e n!5i/n!2e .e<e.it/!.e 2! 6i<e.ite ti 1.i 6e 981.i 6e .e610e.e% '1!.e! 0/.e8 1nzt/!.e ;n 0/n8i6e.!.e ! 0/nte?t121i 8/0i!2 e.9ite e2!4/.!.e! 1nei 8t.!te"ii 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii 0!.e 1ne 9!i 912t 8!1 9!i 15in !00ent12 e t.ei ti 1.i .in0i !2e 6e 981.iC
uportarea pierderii la orice nivel (i asupra oric$rui bun )inclusiv mediul* : aceasta 3nsea n, de fa$t, a nu face ni ic i su$ortarea tuturor consecinelor direct de ctre $o$ulaia i co unitile
SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

07536/A1-3 Sintez V1

!"in! ) / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

i $licate< 'odi&icarea Fntregii sarcini a pierderilor- prin redistribuirea pierderilor : o$iunile $osibile din aceast cate2orie sunt siste ele de a=utor 3n caz de dezastre, asi2urrile 3 $otriva inundaiilor i subveniile $entru reconstrucie< Atenuarea riscului la inundaii, $rin -8 Modificarea 9azardului viiturilor ai ales $rin siste e de a$rare 3 $otriva inundaiilor 7di2uri, ziduri de s$ri=in, re2ularizri ale albiilor, lacuri de acu ulare etc.8 i $rin 2estionarea bazinelor 9idro2rafice 7cu suri $recu a ena=area de terase, controlul ravenelor, re3 $duriri etc.8< '8 Modificarea vulnerabilitii la inundaii $rin inter ediul 2estionrii albiilor a=ore 7$rin re2le entarea utilizrii terenurilor, ac9iziia sau deinerea de ctre stat a zonelor e;$use la inundaii, str utarea subvenionat a $o$ulaiei e;$use, $lanuri de a ena=are urban etc.8, $rotecia 3 $otriva inundaiilor la nivel local sau individual i $lanuri i suri $entru situaii de ur2en 7incluz%nd $re2tirea, creterea ca$acitii de reacie, siste e de avertizare i alar are, $lanuri de evacuare i suri ce vor fi luate du$ dezastru $entru revenirea la condiii nor ale8.
'? 6!#8E C"8EC1#4E>

ent.1 ! <i e<i0iente> t.e41ie 0/9 2et!te 01 '? 6!# #2D#4#D6A8E> 0!.e 8 0/n610 2! / 9!i 41n 0! !0it!te e.8/n!2 6e .e!05ie> .in 0!.e 8e ./9/7e!z ini5i!ti7e2e @i !05i1ni2e in6i7i61!2e> i!. !0e8te! t.e41ie <!0i2it!te @i 0Bi!. 8147en5i/n!te .in !05i1ni 0/2e0ti7e @i/8!1 "17e.n!9ent!2e% Dn 9/6 ne0e8!.> 981.i2e in6i7i61!2e 81nt 981.i ne8t.10t1.!2e> 6e/!.e0e n19!i 0/91nit5i2e 8!1 "17e.ne2e /t 81 /.t! 0/8t1.i2e 1nei 8i8te9e 6e ! .!.e 8t.10t1.!2e% T!4e212 1.9t/. .ezint 6i7e.8e2e ti 1.i 6e 981.i 6e 6i9in1!.e! e<e0te2/. 7iit1.i2/. ;n <1n05ie 6e 81.8! 6e <in!n5!.e> !.tAn6 0 981.i2e 8t.10t1.!2e e<i0iente t.e41ie 8 8e 4!zeze ;n .in0i !2 e / i9 2i0!.e ! 8t!t121i> ;n ti9 0e 981.i2e in6i7i61!2e 81nt .!0ti0 /8i4i2e ;n 4!z! <in!n5.i2/. .i7!te%
Tabelul 1: Efectul surselor de finanare asupra msurilor de atenuare a riscului la inundaii >i$ de suri Msuri colective Msuri individuale
07536/A1-3 Sintez V1

!inanare de la bu2etul de stat Msuri 2uverna entale: Msuri structurale la scar are de atenuare a inundaiilor Planificarea rs$unsului la $roducerea viiturilor ?iste e locale obile de a$rare ?iste e bazinal de avertizare 3n caz de inundaii Planuri de evacuare A ena=area teritoriului i ana2e entul riscului Aciuni 2uverna entale: Ca $anii de sensibilizare a $ublicului fa de riscul la inundaii

!inanare $rivat , individual , local Msuri ne2uverna entale: ?iste e de a$rare la nivel de co unitate ?iste e locale de avertizare de inundaii Co baterea colectiv a inundaiilor Pro2ra e locale 3 $otriva inundaiilor

Aciuni ne2uverna entale: ?iste e individuale de a$rare


!"in! 10 / 30

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

Ac9iziia $ro$rietilor e;$use ?tr utarea $o$ulaiei din zonele cu risc ridicat de inundaii, finanat din fonduri $ublice
A 6+!A

Pre2tire i evacuare s$ontan ?tr utare voluntar etc.

3%

+!#4#!E

/E2E!A8? 2E 1!6C16!A8E

'? 6!#8"!

1!6C16!A8E

>#

A4/.6!.e! .e0/9!n6!t e8te 6e ! 0/94in! 981.i2e 8t.10t1.!2e @i ne8t.10t1.!2e 6e "e8ti/n!.e ! .i80121i 2! in1n6!5ii 2! /.i0e ni7e2> !7An6 6i7e.8e /4ie0ti7eC .e610e.e! B!z!.6121i En19it @i 3.e610e.e! .i80121i 2! in1n6!5ii: ;n 1.9t/.12 ".!<i0F> .e610e.e! e? 1ne.ii @i .e610e.e! 712ne.!4i2it5ii%
Figura 1: Msuri de atenuare a inundaiilor clasificate n funcie de risc, expunere i vulnerabilitate cf! "ar#er, $%%%&
/ariere, bara=e, di2uri i re2ularisarea cursilor de a$ Reducerea riscului la inundaii : buntiri ale albiilor Di2uri, 3ndi2uiri Protecie 3 $otriva inundaiilor i drenare Reducerea inundaiilor $rin 3 $aduriri Msuri de Protecie local 3 $otriva inundaiilor Pro2nosarea i avertizarea inundaiilor Pre2tire, $lanificare, evacuare ?ensibilizarea $ublicului Re2le entarea utilizrii terenurilor Ac9iziia i str utarea $ro$rietilor Asi2urri 3 $otriva inundaiilor Des$2ubiri Msuri structural e

Msuri nestructural e

Masuri de reducere a vulnerabiliti i

NB: acest grafic este dat ca exemplu i nu trebuie considerat ca fiind o list ex'austiv de msuri posibile pentru atenuarea i managementul riscului la
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 11 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

3C

2"7#62EA 'AH"!? DE !E9#8#E27? )DE !EC6+A!E !A+#DA*

Dn 6/9eni12 9!n!"e9ent121i .i80121i 2! in1n6!5ii> reziliena !. 1te! <i 0/n8i6e.!t 6.e t 0! !0it!te! 6e ! 3!48/.4i: e.t1.4.i2e> 6e ! 80Bi94!> i!. ! /i 6e ! .e/."!niz!> 9en5inAn6 t/t/6!t !0ee!@i i6entit!te 8!1 1ti2iz!.e> !7An6 ;n 7e6e.e> 6e !8e9ene!> 0! !0it!te! 6e ! ;n75! 6in e.t1.4!.e% Dnt.-1n 0/nte?t .e<e.it/. 2! 6ez7/2t!.e> 41n1.i2e 4ine !6! t!te 2! 0/nte?t12 2/. t.e41ie 0/n8i6e.!te .ezi2ienteG 8i9i2!.> ent.1 ! <i .ezi2ient> /.i0e 41n t.e41ie 8 <ie 0! !4i2 8 <!0 <!5 ;n 9/6 !6e07!t <210t1!5ii2/. 6in 9e6i12 81> .e8 e0ti7 in1n6!5ii2/.% &n e2e9ent 9!H/. ;n /.i0e 8t.!te"ie 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii e8te <! t12 0 .ezi2ien5! t.e41ie inte".!t !7An6 ;n 7e6e.e> ;n 8 e0i!2> 1.9t/!.e2e !8 e0teC
Reziliena la inundaii $resu$une adaptarea $rin sc9i bri, fie funda entale, fie tre$tate, ale odului de via. :ntr@un conte;t referitor la dezvoltare, ca$acitatea de ada$tare se refer la ca$acitatea $ersoanelor, co unitilor sau siste elor 7socio@econo ice, instituionale i,sau culturale8 de a se ada$ta $erturbrilor e;terne, $recu sc9i brile cli atice sau dezastrele naturale, dar i altor for e de $erturbri, $recu fluctuaiile econo ice i ale $oliticilor< A face fa inundaiilor 3nsea n doar a su$ravieui, 3ns cu $ierderi substaniale $oteniale sau $robabile 3n dezvoltarea re2iunii ca 3ntre2 sau doar a unor sub2ru$uri sau $ersoane. #?trate2iile& tradiionale e;istente $entru a face fa inundaiilor se concentreaz doar $e te9nicile care, c9iar dac $er it su$ravieuirea 2rou$ul s$ecific $o$ulaii, le las ai srace du$ un dezastru. :n caz de inundaii, structurile de a$rare au o eficien li itat, aceasta conduc%nd la consecine 2rave i c9iar victi e 3n caz de bree sau revrsri< Reziliena nu i $lic ri2iditate: dei lucrrile de re2ularizare $ot rezista la inundaii ari sau c9iar e;tre e, 3n 2eneral cedeaz 3n od catastrofic dac sunt de$ite standardele de $roiectare. :n contrast, siste ele dezvoltate $entru a #lsa s$aiu de libertate& inundaiilor sunt ult ai fle;ibile i nu sunt su$use riscului unui eec catastrofic< Consecinele poteniale ale inundaiilor trebuie astfel luate 3n considerare 3n orice $lan sau strate2ie de ana2e ent al riscului la inundaii, iar standardele de si2uran trebuie difereniate 3n funcie de utilizarea terenurilor i a ena=area teritoriului< O strate2ie rezilient de ana2e ent al riscului la inundaii ia 3n considerare i suri de reducere a i $actului inundaiilor, $recu $roiectarea unor sisteme de avertizare i planuri de evacuare , i a$licarea re2le entrilor de a ena=are a teritoriului i de construcie< ?trate2iile de rezilien $ot include, de ase enea, suri de accelerare a recuperarii du$ o inundaie, de e;e $lu, re2le entri $entru des$2ubiri i asi2urri. A 1.E8- D'%62?1?7#!EA B!E9#8#E27E#C E 1E C"2 #DE!A1? 62 E8E'E21 2ECE A! ># .62DA'E21A8 D2 "!#CE A%"!DA!E /8"%A8? DE !ED6CE!E A !# C686# 8A #262DA7##- #2C86 #4 +!#2 !ED6CE!EA 4682E!A%#8#1?7##3

3D

+!#2C#+A8E8E D#!EC7## A8E 'A2A/E'E21686# !# C686# 8A #262DA7##


/t <i ;9 .5ite ;n

*.in0i !2e2e 6i.e05ii !2e 9!n!"e9ent121i .i80121i 2! in1n6!5ii @! te te9eC

-8 "u este $osibil o $rotecie absolut 3 $otriva inundaiilor: 3n $rezent, se ad ite la nivel ondial c $rotecia absolut 3 $otriva inundaiilor nu este nici fezabil din $unct de vedere te9nic, nici
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 1# / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

acce$tabil din $unct de vedere econo ic sau de ediu. :n $lus, esti rile a2nitudinii inundaiilor e;tre e sunt 3n 2eneral i $recise i, de ase enea, de natur a se odifica 3n ti $, datorit sc9i brilor cli atice i evoluiei ocu$rii solului din bazinele 9idro2rafice res$ective< '8 Evitarea victi elor 7$ierderilor de viei8 trebuie s fie $rioritar< 68 "ecesitatea unei abordri la nivel de bazin trebuie s re$rezinte re2ula< A8 :n $olitica $rivind riscul la inundaii trebuie inte2rat o abordare la nivel de ecosiste < +8 1ariabilitatea cli ei i sc9i brile cli atice trebuie inte2rate dre$t co $onente adverse 3n orice strate2ie de ana2e ent al riscului la inundaii< 58 ?c9i brile $oteniale ale $roceselor decizionale trebuie, de ase enea, luate 3n considerare 3n orice strate2ie de ana2e ent al riscului la inundaii< 48 Mana2e entul riscului la inundaii trebuie considerat o co $onent necesar a oricrui $roces de dezvoltare 3n vederea realizrii dezvoltrii durabile. Atin2erea unui ec9ilibru 3ntre nevoile de dezvoltare i riscurile la inundaii este esenial, e;cluz%nd orice re2ul do2 atic i o o2en, $recu interzicerea total a a ena=rilor 3n zonele e;$use la inundaii.

Aceste direcii exclud orice abordare bazat numai pe perspectiva tradiional, care doar ncearc s combat inundaiile.

3#333

CE!#27E +!E8#'#2A!E +E21!6 +62E!EA D2 A+8#CA!E A 1!A1E/#E# DE 'A2A/E'E21 A8 !# C686# 8A #262DA7##

&.9t/!.e! 8e05i1ne e8te 6e6i0!t e?0218i7 .ezent.ii e2e9ente2/. .in0i !2e e2!4/.!te ;n 0!6.12 *2!n121i 6e !05i1ne ent.1 1ne.e! ;n ! 2i0!.e ! 8t.!te"iei n!5i/n!2e 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii%

3A

+"8#1#C# C8A!E ># C"2 EC4E21E +E21!6 'A2A/E'E2168 !# C686# 8A


#262DA7##

E8te !48/21t ne0e8!. 8 8e !8i"1.e 0/n8e07en5! t1t1./. 2!n1.i2/. 6e !05i1ne i!. 8t.!te"i! 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii t.e41ie 8 <ie 0!6.12 n!5i/n!2 8t.i0t 0!.e t.e41ie .e8 e0t!t ;n /.i0e ./ie0t 2/0!2 8!1 .e"i/n!2% C1 !2te 017inte> prima condiie fundamental pentru o strate ie reu!it de mana ement al riscului la inundaii este un set de politici clare !i consecvente afirmate de uvern n domeniul mana ementului riscului la inundaii % Dn 8 e0i!2> 1n !n"!H!9ent /2iti0 1te.ni0> !<i.9!t ;n 9/6 0/n8t!nt> e8te / ./42e9 e8en5i!2> !tAt ;n!inte> 0At @i ;n 01.812 1ne.ii ;n ! 2i0!.e ! 8t.!te"iei> ;n 0ee! 0e .i7e@teC
Politicile s$ecifice de $lanificare, alocare i 2estionare a a$ei, 3n ra$ort cu inundaiile< Be2tura necesar a ana2e entului inundaiilor cu un $ro2ra de 2estionare inte2rat a resurselor de a$, confor $revederilor Directivei@cadru euro$ene $rivind a$a, asi2ur%nd dezvoltarea social i econo ic 3ntr@un conte;t durabil< Afir area de ctre 2uvern a sco$urilor 2lobale i detaliate din do eniul ana2e entului riscului la
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 13 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

inundaii, 3ntr@o abordare inte2rat< Considerarea le2islaiei, re2le entrilor, instru entelor de control i instituionale i a or2anizrii cores$unztoare dre$t cerine $reli inare ale strate2iei.

Dn 0/n8e0in5> 8t.!te"i! n!5i/n!2 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii ;n R/9Ani! e8te / 8t.!te"ie politic nainte de toate% *.e80.i 5ii2e /2iti0i2/. t.e41ie 8 .iHinite 2!." @i ;n 9/6 /<i0i!2 .int.-1n 0!6.1 2e"i82!ti7 0/.e8 1nzt/. 0!.e 8 .8 1n6 ne7/i2/. e te.9en 21n" @i 0!.e 8 8e .e<e.e !tAt 2! 7iit1.i2e e?t.e9e> 0At @i 2! 0e2e 01 / <.e07en5 9!.e 6e ! !.i5ie> @i 0!.e 8 in0216 !.ti0i !.e! .5i2/. inte.e8!te 2! t/!te ni7e21.i2e ./0e8121i> in0218i7 2! 0e2 6e0izi/n!2%

3%

#2 1!6'E21E 8E/# 8A1#4E ># DE !E/8E'E21A!E

In8t.19ente2e 2e"i82!ti7e @i 6e .e"2e9ent!.e t.e41ie 6ez7/2t!te 8!1 !6! t!te <!5 6e 0e2e e?i8tente> ent.1C
A afir a i stabili 3n od clar ana2e entul riscului la inundaii ca o co $onent 3n a$licarea $rinci$iilor 2enerale, $recu dezvoltarea durabil< A defini 3n od clar toate res$onsabilitile i sarcinile tuturor autoritilor naionale, re2ionale i locale, $recu i ale tuturor $rilor interesate, inclusiv $o$ulaia< A ada$ta sau a dezvolta cursuri educaionale i $ro2ra e de cercetare s$ecifice, du$ cu este necesar $entru $unerea 3n a$licare a strate2iei de ana2e ent al riscului la inundaii<

A defini 3n od clar cadrul instituional i or2anizaional< A crea cadrul $entru asi2urrile $rivate obli2atorii.

Dn 0e! 9!i 9!.e !.te ! ti9 121i> !0e8te in8t.19ente 7/. <i .e"tite 8 0/n<i.9e !4/.6.i2e 3e? e.i9ent!2e: 0!.e !1 .ez12t!te 41neC !0e8te! 6e7in ne0e8!.e ;n 9/6 t.e t!t @i ;nt.-/ e.8 e0ti7 e te.9en 9e6i1%

3C

#2 1!6'E21E 2ECE A!E DE C"21!"8- 1#'68A!E ># C"E!C#1#4E

T/!te in8t.19ente2e H1.i6i0e 7/. <i 0/9 2et!te 01 6e<ini.e! in8t.19ente2/.> <ie 6e 8ti912!.e> <ie 0/e.0iti7e> ne0e8!.e ent.1 0/nt./212 1ne.ii 0/.e0te ;n ! 2i0!.e ! 8t.!te"iei n!5i/n!2e 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii% Dn !0e8t 0/nte?t> ;n 0ee! 0e .i7e@te 1ti2iz!.e! te.en1.i2/.> 0/nt./212 !1t/.it5i2/. n!5i/n!2e e8te e8en5i!2> ni7e212 8t!t121i ne9!i<iin6 <!0t/. 6e0izi/n!2 @i 9!n!"e. ;n 6/9eni12 .i80121i 2! in1n6!5ii> 6!. !7An6 <1n05ii 8t.!te"i0e> .e019 @i 8!.0ini H1.i6i0e> <in!n0i!.e @i 6e 0/nt./2%

3D

A!A2HA'E21E #2 1#167#"2A8E ># 8E/?16!# C"!E +629?1"A!E

Si8te912 ./ 18 ent.1 1ne.e! ;n ! 2i0!.e ! 8t.!te"iei n!5i/n!2e 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii ne0e8it /8t1.i n/i ent.1 0//.6/n!.e> 6i<1z!.e! in</.9!5ii2/. @i e610!.e 2! ni7e2 6e 0/91nit!te% Dn 218> t.e41ie 6ez7/2t!te e 80!. 9!.e ! tit16ini @i in8t.19ente n/i%
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 1$ / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

Dn 2/012 6e<ini.ii 1n/. in8tit15ii n/i> e8te .e<e.!4i2 8 8e 210.eze ".!61!2 ;n 4!z! 8it1!5iei e?i8tente @i 8 8e 8t!4i2e!80 2e"t1.i2e/.! /!.te2e inte.in8tit15i/n!2e Dn 218> e7eni9ente2e .e0ente in6i0 / 2i 8 6e 0/2!4/.!.e ;nt.e !1t/.it5i @i in8tit15iiC t.e41ie 8t!4i2ite @i 18e ;n ! 2i0!.e 2e"t1.i2e 0/.e8 1nzt/!.e%

3E

DE CE21!A8#9A!E +E21!6 62 # 1E' %A9A1 +E C"'62#1A1E

D1 019 8-! 6et!2i!t 6eH!> 6e80ent.!2iz!.e! An 2! ni7e212 0/91nit5ii e8te e8en5i!2> ;n 8 e0i!2 ent.1 ! !8i"1.! .e"ti.e! ".1 12 8 e0i<i0 / 12!5ii7iz!te @i ent.1 ! 0.e@te 0/n8i6e.!4i2 .ezi2ien5! in6i7i61!2 @i 0/2e0ti7 2! in1n6!5ii% C1 t/!te !0e8te!> ;n <1n05ie 6e 6i9en8i1ne! @i 80/ 12 ./ie0t121i ;n 0/nte?t12 1ne.ii ;n ! 2i0!.e ! 8t.!te"iei 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii> ni7e212 6e 6e80ent.!2iz!.e 7! <i 6i<e.it% Dn !n8!9421> .i8012 2! in1n6!5ii t.e41ie "e8ti/n!t ;n .in0i !2 2! ni7e212 6i8t.i0t121i D1n.ii @i 2! ni7e212 4!zine2/. Bi6./".!<i0e E61 019 .e76 Di.e0ti7!-0!6.1 .i7in6 ! ! @i Di.e0ti7! .i7in6 in1n6!5ii2eF> .int.-1n 0/9itet 6e 4!zin 0!.e 8 .e1ne!80 .e .ezent!n5i !i t1t1./. .5i2/. inte.e8!te> in0218i7 !1t/.it5i 2/0!2e> /."!niz!5ii ne"17e.n!9ent!2e> <!0t/.i e0/n/9i0i @i ".1 12 8 e0i<i0 / 12!5iei%

3.

C,#'%68 DE #2."!'A7## ># /E 1#"2A!EA ACE 1"!A

In</.9!5ii2e 81nt e8en5i!2e ;n t/!te et! e2e "e8ti/n.ii .i80121i 2! in1n6!5iiC 8t16ii 6e ./ie0t> in0218i7 e7!21!.e! .i80121i 2! in1n6!5ii> 6!. @i 6i<1z!.e! B.5i2/. 6e .i80 2! in1n6!5ii ;n .An612 / 12!5iei> .e019 @i ./"n/z!.e! in1n6!5ii2/.% C1 t/!te !0e8te!> ni0i / in8tit15ie n1 /!te !7e! t/!te in</.9!5ii2e 0!.e t.e41ie 6i<1z!te @i> ;n 218> 81nt ne0e8!.e 2!t</.9e 0/91ne ent.1 ! e7it! 6i<e.en5e2e i9 /.t!nte @i <.e07ente e?i8tente ;nt.e 0i<.e2e 3/<i0i!2e: @i ent.1 ! e.9ite 1n 80Bi94 .! i6 6e in</.9!5ii% Dn 0/n8e0in5> e8te e8en5i!2 8 8e e2!4/.eze B.5i @i 4!ze 6e 6!te 0/91ne ;n GIS @i 8 8e .e!2izeze ./0e61.i !6! t!te 6e 6i<1z!.e @i 80Bi94%

3/

'A2A/E'E2168 #16A7##8"! DE 6!/E27?

M!n!"e9ent12 8it1!5ii2/. 6e 1."en5 t.e41ie 8 i9 2i0e C/9itete2e ent.1 Sit1!5ii 6e &."en5 6e 2! t/!te ni7e21.i2e> in0218i7 2! ni7e2 6e 0/91nit!te> in021zAn6 981.i 02!.e 0!.e t.e41ie 21!te> 8!.0ini @i .e8 /n8!4i2it5i> .e019 @i 2e"t1.i 02!.e 6e 0// e.!.e @i 0//.6/n!.e .in 9iH2/!0e 6e 0/91ni0!.e !6e07!te% Dn 218> e8te e8en5i!2 8 8e e2!4/.eze 2!n1.i 2/0!2e ent.1 8it1!5ii 6e 1."en5> in0218i7 2!n1.i 6e e7!01!.e> @i 0! !0e8te! 8 <ie !0t1!2iz!te @i ! 2i0!te ;n 9/6 0/.e8 1nzt/.> ;n!inte in1n6!5ii2/.> ;n 01.812 !0e8t/.! @i 61 in1n6!5ii%

3,

#2 1!6'E21E ># 'E1"DE ADEC4A1E DE E4A86A!E

Dn 0!6.12 .ezent121i ./ie0t> !1 </8t e2!4/.!te 9et/6/2/"ii @i in8t.19ente 6e e7!21!.e 01 .i7i.e 2! C


07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 15 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

Carto2rafierea 9azardului de viituri i a riscului la inundaii< Evaluarea $a2ubelor directe 3n caz de inundaii< Acce$tabilitatea social a riscului la inundaii< Cnfor area i educarea $o$ulaiei su$use riscului la inundaii.

Dn 218> ;n R/9Ani! t.e41ie e2!4/.!te @i 18e ;n ! 2i0!.e 9!i 912te in8t.19ente @i 9et/6e 8 e0i<i0e ent.1 1n 9!n!"e9ent e<i0ient !2 .i80121i 2! in1n6!5ii> 01 .i7i.e 2! 1.9t/!.e2eC
a. 6tilizarea /# (i straturi speci&ice@ DC? 7ArcDC?8 trebuie s devin ra$id un instru ent $rinci$al co un de co unicare i luare a deciziilor 3n do eniul ana2e entului riscului la inundaii. Cu toate acestea, nu toate straturile necesare au fost elaborate $%n 3n $rezent, iar straturile s$ecifice elaborate 3n cadrul $rezentului $roiect sunt doar o $ri eta$< b. 1opogra&ie (i baze topogra&ice comune recente : $entru 3 buntirea cunotinelor naionale asu$ra riscului la inundaii i, de ase enea, $entru furnizarea infor aiilor care vor fi utilizate la nivel internaional 7i anu e, $entru r%urile transfrontaliere8, trebuie 3nde$linite ra$id dou sarcini a=ore: elaborarea unei baze to$o2rafice actualizate care va indica to$o2rafia, zonele urbane i infrastructurile la scara -,'+ (((, cu 2eorefereniere 3ntr@un siste internaional, i difuzarea datelor to$o2rafice $recise e;istente, $recu un odel di2ital al terenului. :n $lus, 3n diverse sco$uri, sunt necesare i a2ini aeriene i satelitare, $recu i i a2ini stereo $entru analize 2eo orfolo2ice, aceste i a2ini nefiind $use la dis$oziie 3n $rezent de Cnstitutul "aional de Deodezie 7cele e;istente $ot fi vzute 3n institut, dar nu sunt trans ise $entru utilizri te9nice8. :n ansa blu, declasificarea de ctre ar at a acestui set de date este esenial $entru utilizarea lor viitoare 3n ana2e entul riscului la inundaii< c. ,azard de inundaii: 9rile cu carto2rafierea viiturilor istorice e;istente nu sunt suficient de $recise sau fiabile $entru ana2e entul riscului la inundaii. :n $lus, acestea $ar s se bazeze nu ai $e observaii efectuate 3n cursul inundaiilor recente. :n consecin, 3n cur%nd vor fi necesare studii s$ecifice asu$ra viiturilor, $entru a elabora analize $recise ale riscului la inundaii, lu%nd 3n considerare structurile de a$rare e;istente, to$o2rafia real, bunurile e;$use i inundaiile $entru diverse $erioade statistice de revenire. Cu toate acestea, 3n Ro %nia trebuie $use 3n a$licare dou ti$uri de studii, av%nd 3n vedere obiectivele, ter enul, costul i co $etenele necesare $entru a bele abordri: i. Abordarea tradiional bazat $e odelarea 9idraulic a unor date to$o2rafice suficient de $recise i dense este necesar $entru cursurile de a$ cu $a2ube $oteniale ridicate, unde este necesar stabilirea cu $recizie a nivelului i ad%nci ii a$elor 3n zonele de inundaii. >otui aceast etod continu s aib o durat destul de lun2 de realizare i este foarte costisitoare, necesit%nd o e;$erien uria i co $etene care nu sunt foarte frecvente 3n Ro %nia 3n $rezent. :n $lus, cu $rivire la calitatea li itat a datelor de baz 7$rivind to$o2rafia, 9idrolo2ia, inundaiile istorice etc.8, $recizia obinut cu aceast etod este 3n edie de (,+ etri 3n altitudine $entru inundaiile de referin. "u ai nite 3 buntiri uriae 3n viitor vor $utea conduce la a eliorarea acestei $recizii edii i la di inuarea costului total al etodei< ii. Analiza 9idro2eo orfolo2ic constituie 3n $rezent o abordare alternativ bine st$%nit 3n unele ri din Euro$a 7i anu e 3n !rana8, lu%ndu@se 3n considerare co $orta entele s$ecifice ale r%urilor 3n ceea ce $rivete
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 16 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

orfolo2ia i 9idrolo2ia natural a acestora. Aceast abordare ur rete identificarea zonelor de inundaii i a ad%nci ilor a$elor 3n cazul unor inundaii frecvente, rare i e;ce$ionale, $rin inter ediul fotointer$retrii 3n stereosco$ice, analizei ve2etaiei, 2eolo2iei i orfolo2iei, 3 $reun cu analiza statistic a nivelurilor a$elor i a ur elor inundaiilor istorice. Aceast etod este ra$id i ult ai ieftin dec%t cea anterioar, dar necesit cunotine s$ecifice din $artea o$eratorului. Precizia este ai cur%nd sczut 7-@' etri 3n altitudine 3n cele ai ulte cazuri8, dar este suficient $entru zonele cu niveluri de vulnerabilitate i $a2ube $oteniale sczute< 68 :n consecin, a bele etode co $le entare vor fi dezvoltate 3n Ro %nia, ceea ce $resu$une cursuri i for ri s$ecifice, cu asisten te9nic internaional $entru ur atori anii< d. 'obilitatea albiilor (i mor&ologie: 3n $lus fa de stabilirea zonelor de inundaii 3n ariile nu foarte riscante, sunt necesare co $etene 2eo orfolo2ice $entru a identifica 3n od cores$unztor dina ica natural i $otenialul de obilitate al oricrui r%u cu albie obil. O ase enea analiz, bazat $e 2eolo2ie, ve2etaie, a$e subterane, orfolo2ie i to$o2rafie, este necesar $entru toate r%urile cu albii obile care au aezri u ane i infrastructuri, lu%nd 3n considerare fa$tul c dina ica i eroziunea $ot conduce la $a2ube a=ore 3n caz de inundaii sau c9iar la trasee co $let diferite ale albiei du$ ase enea eveni ente< e. "rient$ri (i instrumente pentru abordarea integrat$ sau 5olistic$ a sc5emelor directoare: av%nd 3n vedere necesitatea elaborrii unor sc9e e directoare $entru toate bazinele 9idro2rafice, dar i a confor itii acestora cu Directiva@cadru euro$ean $rivind a$a i cu Directiva $rivind inundaiile, $recu i cu strate2ia naional de ana2e ent al riscului la inundaii 73n curs de elaborare8, toate sc9e ele directoare trebuie elaborate confor unui cadru de lucru co un, $e baza unor orientri s$ecifice care s conduc la $roiecte conce$ute 3n baza unei abordri 9olistice i 3ntr@un conte;t inte2rat. :n s$ecial, $roiectele trebuie s ia 3n considerare bazinul 9idro2rafic ca un 3ntre2 i s aib un i $act acce$tabil asu$ra resurselor de a$, constr%n2erilor socio@ econo ice i asu$ra ediului, trebuie s fie a$robate de autoriti i, de ase enea, s obin finanare euro$ean.

3#

A2A8#9A .EED%ACIA686# ># C"2 1!6#!EA !E9#8#E27E# 8A #262DA7##

An!2iz! <ee64!0I-121i .i7in6 in1n6!5ii2e .e0ente E8!1 0e2e 7iit/!.eF e8te e8en5i!2 ent.1 / ;n5e2e"e.e 9!i 41n ! 0/n6i5ii2/. 6e 801."e.e 8!1 6e4it ;n t/!te 4!zine2e Bi6./".!<i0e% Dn 218> 1n !8e9ene! <ee64!0I !H1t 2! 0/n8t.1i.e! .ezi2ien5ei 0/2e0ti7e @i in6i7i61!2e> ;n .i912 .An6 .in .e!9inti.e! e<e0te2/. 7iit1.i2/. 6in t.e01t @i .in in6i0!.e! <izi0 ! !6An0i9i2/. .e!2e !2e ! ei> 6e e?e9 21> .in inte.9e6i12 1n/. 20i 2!8!te e 026i.i2e 142i0e% De <! t> 01n/!@te.e! @i 012t1.! ;n 6/9eni12 in1n6!5ii2/. .e .ezint e8en5i!2 ent.1 0/n8t.1i.e! .ezi2ien5ei 2! in1n6!5ii% .i9! et!

%II

*RINCI*II'E DE +A,- A'E STRATEGIEI


3##313 'A2A/E'E2168 #21E/!A1 A8 !# C686# 8A #262DA7##

St.!te"i! 6e 9!n!"e9ent !2 .i80121i 2! in1n6!5ii t.e41ie e2!4/.!t ;n 0!6.12


07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 17 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

"ene.!2 !2 1nei "e8ti/n.i inte".!te ! .e81.8e2/. 6e ! > 0! / 0e.in5 .e2i9in!. ent.1 6ez7/2t!.e! 61.!4i2> 0!.e .e81 1neC
" abordare la nivel de bazin 5idrogra&ic )dimensiune geogra&ic$*@ sunt necesare sc9e e directoare la scara bazinului 9idro2rafic, iar i $actul 9idraulic i 9idrolo2ic al oricrui $roiect din zonele de inundaii sau al odificrii condiiilor de scur2ere trebuie evaluat 3n od clar 3nainte de acordarea autorizaiei ad inistrative. Aceasta $resu$une colaborarea $ersonalului te9nic calificat cu autoritatea res$onsabil de autorizarea $roiectului. " abordare 5olistic$ )dimensiune interdisciplinar$*@ ana2e entul riscului la inundaii trebuie s se bazeze $e $rinci$iile $recauiei, solidaritii i dezvoltrii durabile. Re2le entarea albiilor a=ore trebuie $us 3n a$licare 3n cadrul $lanurilor de 2estionare a bazinelor 9idro2rafice bazate $e obiectivul strii ecolo2ice i c9i ice bune a zonelor u ede i, res$ectiv, a albiilor a=ore. :n acest conte;t, identificarea i #$rotecia& zonelor u ede trebuie inte2rat ase enea 3n $lanurile de ana2e ent al riscului la inundaii. :n $lus, $entru $revenirea, $rotecia i atenuarea inundaiilor, este necesar o co binaie de suri structurale i nestructurale, inclusiv le2islative i nor e de construcie $entru $strarea construciilor 3n afara albiilor a=ore, utilizarea adecvata a terenurilor re2le entata, $entru di inuarea vulnerabilitii, siste e de avertizare cu un ti $ are de antici$are , un siste de co unicare adecvat, eficient i efectiv a riscului, $re2tirea $o$ulaiei at%t $entru evacuare, c%t i asu$ra odului de aciune 3n caz de inundaii i c9iar str utarea din zonele $ericuloase. c5emele directoare mar trebui realizate la nivelul comunit$ilor3

6tilizarea instrumentelor speci&ice@ -8 Dezvoltarea unor instru ente $entru cunoaterea riscului la inundaii, etodolo2ii, date de baz 7to$o2rafie, straturi DC? co une, valori statistice 3n eteorolo2ie i 9idrolo2ie etc.8, liste de co $etene, $lanuri educaionale, cercetare i for are continu $entru asi ilarea cunotinelor 3n vederea evalurii riscului la inundaii, $recu i 3n ceea ce $rivete infor area i co unicarea. Etilizarea i=loacelor interactive, res$ectiv a Cnternetului, este esenial $e ter en ediu< '8 Dezvoltarea le2islaiei, nor elor i bunelor $ractici naionale cu $rivire la rolurile, sarcinile i res$onsabilitile tuturor $rilor interesate, inclusiv as$ecte instituionale, autoriti naionale, re2ionale i locale, or2anizaiile ne2uverna entale 7$recu Crucea Roie8, identificarea $o$ulaiei su$use riscului, $recu i a factorilor decizionali $entru stabilirea ti$ului de utilizare terenurilor i asu$ra dezvoltrii urbane 3n albiile a=ore, controlarea i validarea oricrui $roiect care are i $act asu$ra resurselor de a$ i asu$ra ediului etc. A$licarea acestei liste de instru ente $resu$une decizii $olitice, aran=a ente instituionale i aciuni le2islative i $ortante< 68 Or2anizarea 3n do eniul coo$errii i coordonrii la toate nivelurile ana2e entului riscului la inundaii< " abordare evolutiv$ (i adaptiv$ )dimensiuni temporale (i spaiale*@ av%nd 3n vedere fa$tul c este esenial conte;tul social, orice $lan inte2rat bazinal trebuie ada$tat la conte;tul social local i re2ional i trebuie s in cont 3n od adecvat de s$ecificul social local. :n $lus, 3n ur toarele decenii $lanurile de dezvoltare re2ional vor i $lica sc9i bri sociale i ale as$ectelor ad inistrative i instituionale, astfel 3nc%t orice $lan bazinal trebuie s includ factori evolutivi care s conduc la soluii i abordri evolutive i ada$tive i, de ase enea, aceste $lanuri trebuie $roiectate cu $osibilitatea inte2rrii unor sc9i bri a=ore 7de e;e $lu, 3n ceea ce $rivete 9azardele datorate sc9i brilor cli atice sau evoluiilor i $ortante 3n utilizarea terenurilor8. :n s$ecial, structurile de a$rare 3 $otriva inundaiilor trebuie s $oat fi 3nde$rtate, odificate sau consolidate #cu uurin&, dac este necesar< +lanuri de aciune participative (i cuprinz$toare@ abordrile #de sus 3n =os& i de #=os 3n sus& s@au
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 1= / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

dovedit 3n e2al sur ineficiente 3n ana2e entul riscului la inundaii, astfel 3nc%t $artici$area $rin coo$erarea cu re$rezentanii tuturor $rilor interesate, cu co unitile i cu $o$ulaia este esenial $entru o ai bun atenuare a riscului la inundaii i $entru reducerea consecinelor socio@ econo ice adverse ale inundaiilor. O aciune a=or eficient este de a defini clar at%t obiectivele, c%t i res$onsabilitile la toate nivelurile, cu $oziii $recise 3n ceea ce $rivete sarcinile, obli2aiile, rolurile active i $rocesul decizional. :n $lus, vizibilitatea oricrui $lan de ana2e ent al riscului la inundaii trebuie considerat, de ase enea, esenial, astfel 3nc%t un ase enea $lan s asi2ure $lanificarea $er anent i inte2rat a utilizrilor i funciilor bazinului 9idro2rafic i, de ase enea, s fie un cadru obli2atoriu $entru toate $rile interesate din bazinul 9idro2rafic, cu o definire clar i o actualizare $eriodic a ele entelor de or2anizare, coo$erare i coordonare< crearea, or2anizarea i conducerea co itetelor locale i la nivel bazinelor 9idro2rafici, cu o coordonare eficient i efectiv, re$rezint o cerin $entru $unerea 3n a$licare a unei ase enea abordri 9olistice la nivelul bazinelor 9idro2rafice. Co itetele de bazin trebuie s se ocu$e nu doar de $lanul de a ena=are a bazinului 9idro2rafic, inclusiv, ci i de zonele u ede i de 2estionarea resurselor de a$ 3n ansa blu, instituiile e;istente fiind $artenere 3n ase enea co itetele i nu ana2eri al bazinelor 9idro2rafice ele 3nsele. Cooperarea internaional$ (i trans&rontalier$@ coo$erarea internaional este esenial 3n do eniul $ro2nozrii i avertizrii cu ti $ are de antici$are: siste ele i or2anizaiile de $arta=are a datelor i infor aiilor sunt eseniale, $rin canale clar definite i eficiente. #nstrumente &inanciare adaptate (i su&iciente@ bu2etele necesare $entru toat $erioada de stabilire a sc9e elor directoare la nivel de bazin 9idro2rafic trebuie 2arantate la nivel naional. :n $lus, $roiectele relevante de ana2e ent al riscului la inundaii $ot fi s$ri=inite financiar cu fonduri euro$ene: 3n consecin, aceste $roiecte trebuie $lanificate i $ro ovate 3n confor itate cu nor ele euro$ene, 3n concordan de$lin cu ?trate2ia naional de ana2e ent al riscului la inundaii. :n $lus, fondurile bu2etare naionale trebuie $lanificate i dis$onibilizate $er anent, $entru a aco$eri ur2ent 7i cel $uin $arial8 $a2ubele $rovocate de inundaii, 3n s$ecial 3n ceea ce $rivete $o$ulaia cea ai a eninat, sntatea, instalaiile $oluante e;$use riscului la inundaii i infrastructurile eseniale< $e ter en lun2, siste ul de asi2urri 3 $otriva inundaiilor trebuie considerat un instru ent financiar necesar.

3##323

E2 #%#8#9A!EA+6%8#C686#

+!E/?1#!EA

>#

+A!1#C#+A!EA

S1nt ne0e8!.e 1.9t/!.e2e et! eC


ensibilizarea grupul speci&ic populaiei supuse riscului@ consider%nd c oricine locuiete sau lucreaz ntr-o zon expus la inundaii este responsabil personal , 2ru$ul s$ecific $o$ulaiei su$use riscului trebuie s $erfor eze alturi de autoritile 7la nivel naional, re2ional i local8 res$onsabile de aciunile s$ecifice, 3n s$ecial $entru difuzarea efectiv i eficient a infor aiilor $rivind situaia riscului la inundaii i $entru a$licarea tuturor soluiilor dis$onibile i fezabile $entru di inuarea riscului la inundaii. Cnfor aiile locale $rivind riscul la inundaii trebuie s fie clar vizibile $entru toat lu ea, $rin stabilirea unor arca=e ce indic ad%nci ile a$ei atinse 3n zonele urbane 3n cursul inundaiilor recente i istorice. >rebuie s fie obli2atoriu ca toate co unitile 7$rin $ri rii8 s $laseze ase enea arca=e 3n toate zonele urbane. De ase enea, este necesar un $lan naional de co unicare $entru infor area 3n od corect i $eriodic a $o$ulaiei asu$ra riscului la inundaii i $entru a@i oferi educaia necesar $entru a@i 3 bunti $re2tirea $entru reduce vulnerabilitatea, s$ori reziliena la inundaii i a ti cu s acioneze 3n situaii de ur2en 73naintea inundaiei, 3n cursul acesteia sau du$ inundaie8. Aceast co unicare va trebui s includ ca $anii de sensibilizare i aciuni de educare.

:n acest sens, $oate fi foarte util difuzarea 3n do eniul $ublic a unei baze de date naionale cu $oziiile i consecinele breelor di2urilor, $recu i cu ur ele de viitur 3n toate co unele inundate, $rin 9ri
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 1) / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

infor ative i indicatoare fizice $lasate $e onu entele sau cldirile $ublice e;istente. Pentru a fi eficiente, c9iar dac sunt elaborate la nivel naional, sensibilizarea i $re2tirea fa de riscul la inundaii trebuie s aib loc la nivelul comunitii. Astfel, este necesar infiintarea unor reele de #a2eni de inundaii& s$eciali, 3nsrcinai cu co unicarea, infor area, i educarea $o$ulaiei la nivel de co unitate, $entru a construi $re2tirea i reziliena colectiv la inundaii. Persoanele i $licate 3n aceste reele vor avea nevoie de o for are iniial i de $re2tire $eriodic< va fi necesar un de$arta ent s$ecific 73ntr@o instituie e;istentF8 $entru or2anizarea, coordonarea i controlul acestor reele. ?e s$er c, $e ter en lun2, aceste reele vor deveni inutile datorit 3 buntirii co unicrii $rin i=loace electronice oderne, datorit educaiei 2eneraiei ur toare i datorit antici$rii unei reduceri considerabile a vulnerabilitii $rivind riscul la inundaii la nivel naional. +articiparea publicului prin reprezentani ai comunit$ii@ foarte frecvent, c9estiunile le2ate de inundaii nu sunt contientizate 3ndea=uns, datorit $artici$rii insuficiente a $o$ulaiei. Ena dintre consecine este, 3n $rezent, un nivel foarte sczut al rezilienei colective i individuale la inundaii, deoarece 2ru$ul s$ecific $o$ulaiei nu sunt infor ate efectiv 3n $rivina riscului la inundaii, nu $ri esc 3ntotdeauna o avertizare ti $urie, nu o 3nele2 3ntotdeauna 73n ceea ce $rivete di ensiunea inundaiilor i condiiile dina ice8 sau nu tiu ce s fac i cu s acioneze. De obicei, infor area $ublicului i creterea sensibilizrii sunt ai eficiente atunci c%nd $rile interesate de la toate nivelurile sunt i $licate 3n $artici$area i la $rocesul decizional. :n sc9i b, autoritile vor avea ocazia de a ine cont de $reocu$rile i ideile $ublicului cu $rivire la $lanurile de aciune i ana2e entul riscului la inundaii, 3n s$ecial 3n ceea ce $rivete or2anizarea acestuia la nivel local i evaluarea riscului social acce$tabil local. :n $lus, toate co unitile su$use riscului la inundaii trebuie s elaboreze $lanuri de a ena=are a teritoriului i $lanuri $entru situaiile de ur2en i s or2anizeze e;erciii i $re2tiri $eriodice 3n r%ndul 2ru$ul s$ecific $o$ulaii i 3n coli, cu a=utorul #a2entului de inundaii& local i cu s$ri=inul autoritilor re2ionale i,sau naionale. Aceste $lanuri $entru situaii de ur2en trebuie s includ $lanuri de evacuare care definesc 3n od clar ce trebuie fcut $entru evacuare, unde trebuie ers, cu trebuie evacuate $ersoanele cu 9andica$ i $ersoanele 3n v%rst, unde trebuie de$ozitat a$a i alte truse edicale necesare etc. De ase enea, $artici$area $ublicului $rin or2anizarea co unitii 3n caz de inundaii i situaii de ur2en necesit o $ro2noz fiabil, i o avertizare ti $urie i infor are 3n ti $ real 7sau 3n ti $ util8 cu $rivire la inundaie, $rin i=loace de co unicare si2ure, cel $uin sub for a telefoanelor obile i alar elor locale 7sirene sau clo$ote, cu coduri de baz, $recu avertizarea continu8. Aciuni personale de diminuare a riscului@ $ublicul trebuie 3ncura=at $e scar lar2 s@i ia $ro$riile suri de $revenire a inundaiilor, fiind infor at 3n od cores$unztor i re2ulat cu s se co $orte i s acioneze 3n caz de inundaii, 3n s$ecial $entru $rote=area sa i a bunurilor sale. Autoritile trebuie s $un la dis$oziie 3n toate co unitile brouri, $liante i 29iduri $ractice. Pe ter en scurt i ediu, #a2enii de inundaii& vor a=uta grupul speci&ic populaii vizate s 3nelea2 i s a$lice aceste ateriale, eventual s obin i s instaleze siste e individuale de rezilien a caselor, s@i reor2anizeze casele, dac este necesar, s reduc vulnerabilitatea etc. :n acest conte;t, co unitile trebuie s aib o or2anizare local ada$tat $entru situaiile de ur2en de inundaie, 3n s$ecial $lanuri de evacuare locale bine $re2tite din avans, incluz%nd a $lasarea zonelor si2ure $entru ani ale i $entru $o$ulaie. +reg$tirea grupul speci&ic populaii eGpuse- identi&icarea nevoilor previzibile@ o $re2tire eficient a $o$ulaiei vizate este cea ai bun etod de a reduce drastic victi ele 3n caz de inundaii. Pre2tirea este, astfel, o sarcin colectiv crucial, dar 3ndelun2at i destul de dificil. Av%nd 3n vedere fa$tul c $re2tirea $entru riscul la inundaii necesit $lanuri locale $entru a$rare 3 $otriva inundaiilor, $lanuri =udeene i bazinale, aceste $lanuri, elaborate la nivelul co unitii,re2ional i bazinal, trebuie actualizate $rin inter ediul e;erciiilor i infor rilor i, dac este necesar, vor fi refcute. De ase enea, $re2tirea include ana2e entul local al albiilor a=ore i utilizarea durabil a terenurilor 3n confor itate cu $lanurile de dezvoltare local i re2ional i,sau de a ena=are a teritoriului, aceasta conduc%nd la 3ntoc irea de 9ri oficiale. Cnfor area i educarea $ublicului re$rezint, desi2ur, baza $re2tirii 2ru$ul s$ecific $o$ulaii e;$use, care necesit aciuni locale desfurate de #a2enii de inundaii& locali.
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #0 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

:n ansa blu, $re2tirea fa de riscul la inundaii trebuie conce$ut i $us 3n a$licare la nivelul co unitii, av%nd 3n vedere ur toarele eta$e: a 8 Coordonarea activitii 3n cadrul Co itetului Bocal $entru ?ituaii de Er2en la nivelul co unitii $entru a elabora, actualiza i 3 bunti $lanul local de ana2e ent al riscului la inundaii 7sau $entru situaii de ur2en8< b 8 Co itetul trebuie s defineasc obiective anuale de 3 buntire i s identifice toate aciunile ad inistrative, te9nice i financiare necesare $entru atin2erea acestor obiective anuale. Pentru aceast sarcin, #a2entul de inundaii& local are o $oziie esenial, 3n calitate de consilier< c 8 De ase enea, $re2tirea $resu$une o cone;iune 3ntre co itetul co unitii i ad inistraia de la nivel naional sau re2ional< d 8 :n cazul unei $oteniale evacuri din cauza inundaiilor, $re2tirea la nivelul co unitii necesit actualizarea i revizuirea anual a $lanului detaliat de evacuare, acord%ndu@se o atenie s$ecial dis$onibilitii tuturor ele entelor identificate dre$t necesiti $revzute, $recu a$a, trusele edicale etc. e 8 Co itetul trebuie s or2anizeze toate aciunile necesare $entru infor area i educarea $o$ulaiei 3n $rivina riscului la inundaii. Asigurare@ 3ntr@o $ers$ectiv $e ter en ediu i lun2, asi2urarea obli2atorie 3 $otriva inundaiilor $entru $ersoane i 3ntre$rinderi 7inclusiv 3ntre$rinderi a2ricole8 trebuie considerat o sur eficient $entru reducerea riscurilor financiare. De fa$t, recentul $roiect de le2e 7iulie '(()8 din Ro %nia $oate fi considerat un $ri $as eficient, 3ntruc%t 3n s$ecial asi2urarea 3 $otriva inundaiilor $oate atenua considerabil efectele inundaiilor e;tre e i $oate evita ruina financiar, cu 2rave consecine socio@econo ice la nivel naional sau cel $uin la nivel re2ional. Pe ter en scurt i ediu, $ri a de asi2urare trebuie totui s r %n foarte redus, ceea ce $resu$une o solidaritate naional i, $robabil, o reasi2urare de ctre stat.

3##333

'? 6!# 1!6C16!A8E


.in 21!.e! ;n 0/n8i6e.!.e !

M81.i2e 8t.10t1.!2e t.e41ie .e!2iz!te n19!i 1.9t/!.e2/. e2e9enteC

Protecia 3 $otriva inundaiilor nu $oate fi 2arantat. :n $lus, structurile de a$rare $ot reduce riscul natural, dar deter in riscuri te9nolo2ice. Astfel, structurile de a$rare 3 $otriva inundaiilor $ot oferi o fals senzaie de securitate, noiunea de risc rezidual nefiind 3neleas sau $ur i si $lu nefiind avut 3n vedere 3n aa@nu itele zone $rote=ate. Este necesar s se 2aranteze c activitile de construcie, 3ntreinere i reabilitare a structurilor 9idraulice i de control al inundaiilor ofer un nivel suficient de $rotecie 3ntr@o $ers$ectiv $e ter en lun2, incluz%nd efectele sc9i brilor cli atice i aciuni su$li entare de di inuare a consecinelor adverse ale inundaiilor e;ce$ionale. :n cursul definirii i $roiectrii, toate consecinele a $lasrii structurilor de a$rare trebuie luate 3n considerare la nivel local, 3n a onte i 3n aval, av%nd 3n vedere i $actul $otenial asu$ra condiiilor 9idrolo2ice, 9idraulice, biolo2iei acvatice i biodiversitii, asu$ra zonelor u ede, al a$elor subterane, ediului natural, as$ectelor sociale i econo ice etc. Este esenial s se realizeze o analiz ulti@criterii a structurilor de a$rare, $entru a se de onstra eficiena lor 3n cadrul unor $lanuri inte2rate de aciune la nivelul bazinelor 9idro2rafice, inclusiv cu $rivire la i $actul non@ onetar 7$recu i $actul asu$ra vulnerabilitii sociale8.
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #1 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

Bacurile de acu ulare i $ortante de $e cursurile su$erioare $ot contribui la reducerea considerabil a riscului la inundaii 3n aval, ceea ce $resu$une studii 9idrolo2ice 2lobale la nivelul bazinului 9idro2rafic, lu%nd 3n considerare toi afluenii. :n consecin, coo$erarea 3n cadrul bazinelor 9idro2rafice trebuie s includ deintorii i o$eratorii bara=elor. Cadrul =uridic $entru funcionarea bara=elor 3n ti $ul inundaiilor trebuie definit 3n od clar i controlat de autoritile naionale, cu $lanuri de e;$loatare s$ecifice 3n caz de inundaii, 2estiunea bara=elor fiind atunci sub controlul autoritilor naionale, re$rezentate de $refect. /arierele ne$er anente 7ziduri, 3nc9ideri obile, c9iar i saci de nisi$8 $entru $rotecia 3 $otriva inundaiilor $ot fi soluii alternative adecvate 3n zonele rezideniale cu s$aii li itate sau ca siste de $rotecie 3 $otriva riscului rezidual 3n zonele $rote=ate de di2uri. Cu toate acestea, ase enea siste e necesit o ad inistrare local, iar eficiena lor de$inde de $ara etri e;terni, $recu durata inundaiei, ti $ul de antici$are $entru $roducerea viiturii, $recu i de $ara etri locali, cu sunt ca$acitatea local de stocare, trans$ort i de$unere: 3n orice caz, ase enea soluii trebuie 3n $ri ul r%nd analizate 3n funcie de eficiena $otenial, lu%nd 3n calcul condiiile locale. Reelele de canalizare trebuie $roiectate i instalate 3n orae i 3n zonele urbane av%nd 3n vedere $loile abundente, cu o eficien 7res$ectiv, o ca$acitate 9idraulic suficient8 $%n la o $erioad statistic de revenire de cel $uin '( de ani, 3n baza nor elor naionale care vor fi stabilite 3n confor itate cu reco andrile euro$ene. :n 2eneral, $lanul de aciune la nivel de bazin trebuie s includ suri structurale nu ai 3n cadrul unui co binaii =ustificate de diferite ti$uri de suri, inclusiv de a ena=are a teritoriului. Pro2ra ele bazate nu ai $e suri structurale, $recu di2urile de@a lun2ul r%urilor, sunt, de cele ai ulte ori, i $osibil de =ustificat, datorit costurilor i beneficiilor $oteniale dezec9ilibrate, i 2enereaz riscuri reziduale care trebuie luate 3n calcul la r%ndul lor.

3##343

'? 6!# 2E 1!6C16!A8E

Efectul natural de stocare al ve2etaiei, solului, zonelor u ede i albiilor a=ore este esenial $entru a reduce volu ul viiturilor i $entru creterea ti $ul de $ro$a2are 3n bazinele 9idro2rafice. De ase enea, aceste condiii reduc trans$ortul solid. :n consecin, $e de o $arte, ca$acitile $oteniale de retenie ale zonelor naturale inundabile i, $e de alt $arte, ca$acitatea de stocare i lun2i ea traseului 9idraulic 3n zonele naturale sunt factori eseniali 3n ana2e entul riscului la inundaii i trebuie luai 3n considerare 3n toate $lanurile de a ena=are a teritoriului din bazinele 9idro2rafice, $recu i 3n toate $roiectele de dezvoltare urban sau de odificare a utilizrii terenurilor. Gi $racticile a2ricole $ot odifica condiiile de scur2ere< :n 2eneral, orice $lan de ana2e ent al riscului la inundaii trebuie s includ o #abordare ecolo2ic& bazat $e 3 buntirea utilizrii terenurilor, $entru a $reveni scur2erea direct, $entru a $rofita de ca$acitile naturale de infiltrare i $entru dis$onibilizarea scur2erii 3n albiile a=ore cu ca$aciti ari de stocare. O ase enea abordare $er ite reducerea sau di inuarea i $actului inundaiilor i, de ase enea, conduce la beneficii ecolo2ice $rin eninerea biodiversitii i re3ncrcarea acviferelor subterane. Msurile $ractice care trebuie elaborate sunt ur toarele: -8 Conservarea, $rote=area i, dac este $osibil, restaurarea ve2etaiei i a $durilor 3n zonele de deal i unte< '8 Conservarea, $rote=area i restaurarea zonelor u ede i a albiilor a=ore naturale, inclusiv a eandrelor, i reconectarea r%urilor la luncile acestora, atunci c%nd este $osibil< 68 Arborii care r2inesc cursurile de a$ au un rol ecolo2ic i, de ase enea, reduc $a2ubele $rovocate de inundaii $rin evitarea eroziunii alurilor: aceast ve2etaie riveran trebuie 3ntreinut i restaurat, acolo unde este $osibil<
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! ## / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

A8 #? ls ai ult s$aiu r%urilor , atunci c%nd este $osibil&, 3n $rinci$al $rin renunarea la 3ndre$tarea cursurilor de a$ i consolidarea alurilor cu $ietri i, 3n 2eneral, $rin evitarea oricrei structuri care conduce la reducerea zonelor naturale inundabile. De ase enea, aceasta $resu$une identificarea zonelor de obilitate a albiilor $rin studii 2eo orfolo2ice, necesare i 3naintea $roiectrii infrastructurii de@a lun2ul vilor r%urilor, $entru a evita $a2ube uriae sau distru2erea dru urilor i $odurilor 3n ur a eroziunii 3n ti $ul inundaiilor< +8 Restaurarea fostelor lunci i lacuri, $rin utarea sau de olarea di2urilor sau desc9iderea intrrii stvilarelor, $entru a reincor$ora zonele naturale de retenie, atunci c%nd inundaiile sunt acce$tabile din $unct de vedere social< 58 Evacuarea 3n od controlat a e;cesului de a$ 3n zone naturale sau artificiale de retenie a viiturilor, terenurile din aceste #$oldere& fiind utilizate cu $referin ca $uni e;tensive sau $entru restaurarea $durilor aluviale< 48 Asi2urarea unei re2le entri cores$unztoare asu$ra utilizrii terenurilor 3n zonele e;$use la inundaii, 3 buntirea conservrii solului i interzicerea $racticilor a2ricole din lunci care $roduc scur2eri directe i eroziunea solului< )8 Creterea ca$acitii de trans$ort a inundaiilor a r%urilor din c% $ie $rin de ontarea obstacolelor inutile create de oa eni, $rin creterea ca$acitii 9idraulice a $odurilor, $rin #curarea& $eriodic a ve2etaiei din cursul de a$ i de $e aluri 73ns #curarea& $resu$une o tiere $eriodic oderat a anu itor cren2i i anu itor co$aci8 etc. :n unele cazuri, ca$acitatea de trans$ort a unui r%u $oate fi restaurat sau rit $rin inter ediul unor canale artificiale de a$e ari sau $rin re2ularizarea albiilor r%urilor 7dei cel ai adesea cu consecine 2rave asu$ra ediului8< H8 Bi itarea i co $ensarea efectelor tuturor aezrilor i a ena=rilor urbane care reduc ca$acitatea de infiltrare a solurilor. Crearea unor siste e de stocare co $ensatoare $oate re$rezenta o soluie< Multe suri nestructurale care ur resc di inuarea riscului la inundaii $ot fi utilizate 3n funcie de condiiile locale, strate2ia 2lobal $entru ana2e entul bazinului 9idro2rafic i asi2urarea ec9ilibrului $osibil 3ntre $a2ubele $oteniale 3n caz de inundaii i costurile investiiilor: -8 Atenuarea inundaiilor $rin #$oldere& i obilizarea zonelor de e;tindere natural a inundaiilor< '8 Re2le entarea utilizrii terenurilor $entru a evita noi a ena=ri i orice cretere a vulnerabilitii totale< 68 Protecia caselor sau 2ru$urilor de case 3 $otriva inundaiilor< A8 Pro2nozarea inundaiilor 3n ti $ util $rin inter ediul unor siste e dedicate, 3n $lus fa de reeaua naional de onitorizare e;istent< +8 Pre2tirea $o$ulaiei $entru creterea rezilienei individuale i colective i $entru asi2urarea unei evacuri eficiente atunci c%nd este necesar< 58 Ac9iziia i str utarea $ro$rietilor din zonele e;$use unor riscuri ari la inundaii< 48 Asi2urare 3 $otriva inundaiilor sau finanare a des$2ubirilor.

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #3 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

3##3:3

61#8#9A!E +!E4E21#4? A 1E!E26!#8"! ># DE94"81A!E D6!A%#8?

*.e7eni.e! in1n6!5ii2/. t.e41ie 8 6e7in 1n .in0i i1 6i.e0t/. !2 !9en!H.ii te.it/.i121i> !t1n0i 0An6 8e 1.9.e@te 1n e0Bi2i4.1 ;nt.e 6ez7/2t!.e! 8/0i/e0/n/9i0> .i8012 !00e t!4i2 2! in1n6!5ii> 981.i2e 2/0!2e 6e !ten1!.e ! in1n6!5ii2/. @i ne0e8it!te! 6e ! !2/0! 9!i 912t 8 !5i1 .A1.i2/. @i .e81.8e2/. 6e ! E!tAt ent.1 .eten5i! ! ei> 0At @i ent.1 ;n0etini.e! 6e4it121i ;n 0!z 6e in1n6!5iiFC
Buncile inundabile i ediate trebuie identificate i dese nate $rin le2e ca situri $rioritare $entru retenia inundaiilor i,sau restaurarea obilitii cursurilor de a$, cu e;ce$ia cazului 3n care ar $utea fi =ustificat un siste de $rotecie $entru zonele dens $o$ulate< Este necesar re2le entarea 7sau c9iar o$rirea8 construciilor 3n zonele i ediate su$use riscului de inundaii, atunci c%nd e;ist un risc inacce$tabil $entru vieile oa enilor sau un risc de $a2ube ateriale, e;ce$iile li it%ndu@se la utilizri locale de strict necesitate< :n albiile a=ore naturale $rote=ate $rin di2uri sau bara=e, riscul rezidual 73n cazul unei inundaii e;ce$ionale sau al unei bree 3n structur8, construciile i utilizarea terenurilor trebuie, la r%ndul lor, re2le entate i onitorizate, deoarece $rotecia nu $oate fi 2arantat: structurile de aprare sunt realizate pentru a prote a amena rile existente! nu pentru a permite unele noi" O etod eficient de controlare a a ena=rilor 3n zonele e;$use la inundaii este difuzarea 9rilor de risc la inundaii, onitorizarea dezvoltrilor urbane i co $ararea $eriodic cu situaia anterioar, ceea ce, de ase enea, $resu$une actualizarea $eriodic a 9rilor de risc la inundaii i suri le2ale de control i coercitive a$licate celor res$onsabili cu utilizarea terenurilor 3n cazul unor autorizaii abuzive< Metoda de controlare eficient a utilizrii terenurilor este de a i $une ca orice construcie sau activitate 3n zona e;$us la inundaii s fac obiectul $er iselor sau autorizrii ad inistrative. Astfel, un ele ent esenial este ur torul: ce autoritate este vizat, 3n funcie de ti$ul de $roiect i de consecinele $oteniale ale acestuiaF Co itetele de bazin trebuie asociate 3n $roces, deoarece trebuie asi2urat corelaia cu $lanurile bazinale $rivind riscul la inundaii. O ase enea abordare $resu$une: -8 O cunoatere cores$unztoare a riscului la inundaii, $rin inter ediul unor 9ri fiabile ale inundaiilor i riscului la inundaii< '8 Re2le entri, $roceduri i le2i< 68 Personal calificat i re$rezentani ai autoritilor de la toate nivelurile 7naional, re2ional, local8 $entru analiza $roiectelor i eliberarea de $er ise sau autorizaii. Ba nivel local, aceste autorizaii trebuie eliberate de $ri ari, du$ $ri irea avizului $ersonalului te9nic< A8 Cnstru ente de re2ulat< onitorizare s$ecifice, bazate 3n $rinci$al $e straturi DC? actualizate 3n od

+8 Personal i instru ente de control 7control $e teren, utilizarea i a2inilor satelitare etc.8. :n zonele e;$use la inundaii, ec9i$a entele s$ecifice de interes a=or trebuie s beneficieze de o dia2noz a vulnerabilitii, $entru a defini adecvat riscurile la adresa i cele induse de aceste ec9i$a ente 3n caz de inundaii. :n s$ecial, sunt vizate unitile industriale i co erciale, staiile de $roducie i tratare a a$ei $otabile, e;$loatrile a2ricole, cldirile $ublice i sociale 7s$itale, coli etc.8. >rebuie definite suri s$ecifice $entru fiecare dintre acestea, 3n vederea reducerii vulnerabilitii i elaborarea $lanurilor $entru situaii de ur2en 3n caz de inundaii, $recu i
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #$ / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

elaborarea unor $lanuri de $re2tire, incluz%nd e;erciii de for are. Pentru ase enea ec9i$a ente i instalaii, asi2urrile trebuie s fie obli2atorii< Cele ai sensibile obiective, care au o funcie funda ental $entru $rotecia civil, a$rare sau eninerea ordinii $ublice, trebuie utate 3n zone care nu sunt e;$use riscului la inundaii sau cel $uin trebuie s fie $rote=ate 3 $otriva inundaiilor i s fie $er anent accesibile. Obiectivele care $rezint riscuri ridicate $entru oa eni i ediu sau care au o funcie socio@econo ic strate2ic sunt vizate la r%ndul lor< Pentru zonele urbane vizate de riscuri ridicate la inundaii 7inundare frecvent, ad%nci i $oteniale i $ortante ale a$elor, durate lun2i ale inundaiilor etc.8, trebuie avut 3n vedere str utarea $o$ulaiei. 1or fi necesare instru ente financiare naionale i,sau re2ionale s$eciale< Construciile e;istente su$use riscului la inundaii trebuie s devin tre$tat reziliente, res$ectiv #co $atibile cu inundaiile&, $rin inter ediul unor suri s$ecifice de reducere a vulnerabilitii, cu ar fi su$ra3nlarea acestora, utarea celor ai vulnerabile ec9i$a ente, $recu siste ele de 3nclzire, electricitate, siste ele de co unicaii i instalaiile electrice i infor atice, utilizarea unor ateriale s$ecifice de $rotecie 3 $otriva inundaiilor etc. :n s$ecial e;tinderea sau reconstruirea caselor 7care va fi frecvent 3n ur toarele decenii, datorit 3 buntirii nivelului ediu de trai8 trebuie s necesite un $er is sau o autorizaie eliberat nu ai dac sunt incluse surile necesare zonei cu risc la inundaii cu risc la inundaii s$ecifice zonelor de a $lasare a construciilor. Pentru construciile viitoare din zonele e;$use la inundaii, care au un risc redus la inundaii sau risc rezidual, trebuie i $use de ase enea suri de evitare a vulnerabilitii ridicate la eliberarea $er iselor sau autorizaiilor<de re2uli s$ecifice de construire. :n cazul ultor sate din Ro %nia actual, casele su$use riscului la inundaii sunt de calitate $roast i au o valoare econo ic sczut: datorit $ro2resului socio@econo ic din ar 3n ur torii ani, din ce 3n ce ai ulte fa ilii vor dori s aib case ai bune. Reconstrucia caselor trebuie considerat o ocazie $entru str utarea 3ntr@o zon ai si2ur sau cel $uin $entru reconstrucia 3n condiii ai si2ure. De ase enea, vor fi necesare instru ente financiare naionale i,sau re2ionale, $entru subvenionarea acestor str utri sau $entru a cu $ra casele vec9i 3n vederea controlrii utilizrii terenului de ctre autoriti< Etilizarea terenurilor 3n a2ricultur 3n zonele e;$use la inundaii trebuie considerat o $reocu$are a=or 3n Ro %nia, av%nd 3n vedere i $ortana culturilor i e$telului at%t $entru $o$ulaie, c%t i $entru econo ia naional. :n afara $racticilor a2ricole care trebuie interzise, du$ cu s@a enionat anterior, $rinci$ala $reocu$are 3n cadrul strate2iei de ana2e ent al riscului la inundaii trebuie s fie ada$tarea culturilor fa de riscul la inundaii, lu%nd 3n considerare nu nu ai inundaiile ari, ci i frecvena i durata inundaiilor. De e;e $lu, iarba $entru vite este ult ai $uin vulnerabil dec%t culturile de 2r%u i $oru b, livezile i viile $ot rezista la inundaii ti $ de ai ulte zile etc. Cdentificarea i reducerea vulnerabilitii infrastructurilor e;istente i a tuturor reelelor din zonele e;$use la inundaii este esenial, deoarece $a2ubele $rovocate dru urilor i $odurilor de ctre inundaii s@au ridicat la su e uriae 3n deceniile anterioare< Podurile sunt cel ai adesea su$use riscului la inundaii: acestea trebuie $roiectate astfel 3nc%t s $oat rezista inundaiilor, inclusiv celor e;ce$ionale, 3n cazul 3n care au funcii a=ore de co unicaie. Pentru $odurile secundare, nor ele de $roiectare trebuie definite 3n funcie de frecvena insuficienei ca$acitii lor 9idraulice, iar situaiile de de$ire,inundare trebuie luate 3n considerare 3n $roiectarea fundaiilor $ilonilor. :n $lus fa de costurile ridicate ale reconstruciei, ru$erea $odurilor 3n caz de inundaii $oate $rezenta un $ericol $otenial ridicat datorit $ersoanelor care stau $e acestea $entru a $rivi a$ele 3n cursul inundaiilor sau care $ur i si $le le utilizeaz 3n cursul unei situaii de ur2en sau i ediat du$ aceasta.

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #5 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

3##363

+!"/2"9A ># A4E!1#9A!EA

Pro2nozarea inundaiilor este o sur 7nestructural8 esenial 3n ana2e entul riscului la inundaii, deoarece $er ite o avertizare cu ti $ are de antici$are $entru zonele urbane e;$use la inundaii i, res$ectiv, $entru s$ecialiti< Pro2nozarea $recis i 3n ti $ util a inundaiilor este obli2atorie 3n ana2e entul riscului la inundaii atunci c%nd este le2at de alte suri, $recu funcionarea bazinelor de retenie, utilizarea terenurilor sau siste ele de a$rare structurale i c9iar, ai 2eneral, $entru evaluarea 3n ti $ util a debitelor i volu elor a;i e, $recu i a nivelurilor a$elor i,sau debitelor de@a lun2ul r%urilor 3n ti $ul inundaiilor< Pro2nozarea fiabil i la ti $ i siste ele de avertizare a inundaiilor de$ind de bazine 9idro eteorolo2ice consistente,, nu de sectori, ceea ce este 3n concordan cu o abordare a ana2e entului a$elor la nivelul bazinelor 9idro2rafice @ acest lucru trebuie considerat dre$t o condiie de baz $entru o ai bun 2estionare a riscului la inundaii 3n cadrul unei abordri inte2rate a riscului de inundaii< :n acest conte;t, trebuie s e;iste siste e i etabaze de date co $atibile de infor aii eteorolo2ice i 9idrolo2ice care s fie dis$onibile i fiabile, cu o colectare a datelor co $let auto atizat i siste e de co unicaii aco$eritoare la nivelul 3ntre2ului bazin 9idro2rafic. Datorit unor $osibile condiii adverse 3n cazul unor inundaii e;tre e, o anu it redundan a siste elor de surare i co unicaii este necesar $entru asi2urarea siste ului de $ro2nozare< :n cazul dezvoltrii unor siste e locale sau re2ionale de $ro2nozare 7datorit, de e;e $lu, unor raiuni ad inistrative8, sunt necesare cone;iuni adecvate 3ntre odelele care aco$er diverse bazine, sub@bazine sau tronsoane ale r%urilor< Pentru a evita alar ele false 3n e;$loatarea siste ului de avertizare sau subesti area 9azardului, sunt necesare siste e de $ro2nozare robuste i fiabile, ceea ce $resu$une teste de calibrare i verificare cu inundaiile recente i valori statistice fiabile $entru odelele $luviale i 9idrolo2ice. :n cazul odelelor euristice sau sto9astice, care nu sunt bazate $e odelarea bazinelor 9idro2rafice, $entru a$licarea al2orit ilor ate atici autoada$tivi, sunt necesare ulte 3nre2istrri fiabile. :n $lus, $entru orice siste de $ro2nozare a inundaiilor, condiiile anterioare din bazinul 9idro2rafic 73nainte de inundaie8 re$rezint $ara etri eseniali: aceasta $resu$une date de onitorizare bune, $er anente, dense, fiabile i accesibile on@line $e 3ntre2ul bazin 9idro2rafic 7c9iar 3n cazul unor bazine i,sau r%uri transfrontaliere8. Pentru a 3 bunti $ro2resiv orice siste de $ro2nozare, trebuie actualizate 3n od adecvat 3nre2istrrile istorice: Proiectul DE?IA> este 3n curs de i $le entare, iar acesta va asi2ura $re isele $e ter en ediu ale unui siste adecvat de $ro2noza viiturilor. Cnstru entele tradiionale de sur 7$recu $luvio etrele i 9idro etrele8 i te9nolo2iile noi 7i a2inile radar i siste ele di2itale de $ro2noz eteorolo2ic8 trebuie considerate co $le entare, $entru verificarea reci$roc a datelor, calibrare i co $arare, $recu i $entru 3 buntirea $ro2nozrii $reci$itaiilor i inundaiilor 3n baza ai ultor seturi de date. :n acest conte;t, trebuie a eliorate a bele ti$uri de ec9i$a ente de onitorizare 3n funcie de obiectivele 9idrolo2ice< Pentru a $roduce avertizri ti $urii ale inundaiilor 3n baza $ro2nozelor, 3n s$ecial 3n cazul bazinelor 9idro2rafice ici sau $entru zonele cu viituri toreniale, $ro2nozarea inundaiilor trebuie s se bazeze $e antici$area $reci$itaiilor, care s $er it o $erioad de antici$are c%t ai are., $entru a $utea activa toate $lanurile re2ionale i locale $entru situaii de ur2en< >rebuie de$use eforturi substaniale $entru a atin2e niveluri fiabile ale avertizrii i $ro2nozrii $reci$itaiilor 3n oraele ari, datorit i $actului $otenial ridicat al inundaiilor 3n zonele urbane. Msurarea 3n ti $ real a intensitii $loilor i a nivelurilor a$elor 3n siste ele de canalizare trebuie
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #6 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

3 binat cu o bun cunoatere a siste elor de canalizare din ora: aceasta $resu$une studii $reli inare i si ulri ate atice cu diferite scenarii 3n ceea ce $rivete intensitatea i durata $loilor, $entru a selecta scenariul care se $otrivete cel ai bine eveni entului $ro2nozat i, astfel, $entru a $utea antici$a situaia de ur2en< Co unicarea rezultatelor $ro2nozelor i a esa=elor de avertizare i, 3n 2eneral, difuzarea infor aiilor $rivind riscul la inundaii 3n situaii de ur2en necesit o e;$erien se nificativ $rivind condiiile locale, iar utilizarea te9nolo2iilor infor atice eficiente trebuie s fie 3n confor itate cu $racticile naionale. :n consecin, serviciile 9idrolo2ice 3n cauz trebuie s $roiecteze i s a$lice un $lan de co unicare cu $roceduri s$ecifice, ada$tive i evolutive< >oate infor aiile $rivind $ro2nozele i avertizrile trebuie difuzate de ctre o sin2ur instituie la nivel naional, care s aib at%t co $etene te9nice, c%t i de co unicare, cu acces ra$id la cele ai bune rezultate tiinifice i cu ca$acitatea de a inter$reta aceste rezultate. Cu toate acestea, $ro2noza trebuie furnizat de ec9i$e ultidisci$linare co $use din eteorolo2i, 9idrolo2i, in2ineri 9idraulici i ana2eri de criz< 1iiturile toreniale au o i $ortan a=or 3n Ro %nia< 3n 2eneral, onitorizarea tradiional bazat $e surarea nivelului a$elor $entru a $roduce $ro2noze ale inundaiilor trebuie co $letat tre$tat cu siste e dedicate de $ro2nozare bazate $e evaluarea debitelor $oteniale de viitur $e baza $ro2nozei $reci$itaiilor, $entru a #c%ti2a& c%teva ore. Aceast $ro2nozare ar $utea fi 3 buntit i realizat ai devre e $rin utilizarea i a2inilor radar, atunci c%nd aceast te9nolo2ie va fi a$licat la nivel naional. >rebuie $re2tite si ulri si $le ale unor scenarii $realabile ale viiturilor i fcute calcule 9idraulice la nivelul zonelor urbane, acestea ur %nd a fi difuzate 3n toate co unitile vizate de viiturile toreniale, astfel 3nc%t orice $ro2noz a $loilor s $oat fi ra$id inter$retat 3n ter en de inundaii $oteniale. :n fa$t, cele dou idei $rinci$ale $rivind viiturile toreniale sunt ur toarele: -8 Evaluarea riscului la inundaii i di inuarea acestuia $rin inter ediul unor ada$tare, inclusiv $rin ac9iziia i 3nde$rtarea $ro$rietilor< suri locale de

'8 Darea 3n e;$loatare a unor siste e de $ro2nozare si $le, dar ra$ide, destinate s fac $osibile 3n ti $ util avertizri i evacuri eficiente< Monitorizarea i $ro2nozarea to$irii z$ezii i a$ariiei z$oarelor trebuie incluse 3n siste ele de $ro2nozare $entru r%urile vizate de ase enea $roble e< Bacurile de acu ulare relevante trebuie onitorizate i e;$loatate 3n colaborare i coordonare cu serviciile de avertizare a inundaiilor, ca o cerin $reli inar $entru utilizarea eficient a ca$acitilor acestora de atenuare a riscului la inundaii. !r aceast o$ortunitate, nu $oate lua 3n considerare efectul $otenial sau eficiena acestor lacuri de acu ulare asu$ra ana2e entului riscului la inundaii< Coo$erarea internaional este necesar $entru fluviile internaionale sau transfrontaliere, $recu Dunrea: astfel, $entru c9estiuni de validare i calibrare sunt necesare siste e euro$ene s$ri=inite de toate rile interesate. :n acest conte;t, toate rile interesate, $recu Ro %nia, trebuie s fie actori $roactivi i s $rofite de avertizarea $rin inter ediul siste ului BC?!BOOD. Coo$erarea internaional 3n acest do eniu $resu$une for ate i $roceduri ar onizate sau standardizate $entru stocarea i sc9i bul de date 7cu o intero$erabilitate eficient a datelor8 i a $rocedurilor te9nice $entru siste ele de $ro2nozare 9idro eteorolo2ice, inclusiv 3n ceea ce $rivete ado$tarea unui 2losar co un i a unor definiii te9nice co une< >rebuie 3nfiinat un siste eficient i fiabil de difuzare a avertizrilor $%n la toate nivelurile locale, $entru a infor a autoritile i cetenii din zonele e;$use la inundaii. Av%nd 3n vedere nivelurile diferite de dezvoltare a instru entelor infor atice din ar i e;tinderea destul de ra$id a acestor te9nolo2ii 3n viitor, i=loacele clasice i,sau noi trebuie utilizate 3n funcie de condiiile locale. :n acest
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #7 / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

conte;t, $lanurile de alar are i $entru situaii de ur2en trebuie, de ase enea, ada$tate la condiiile locale i trebuie actualizate $eriodic.

3##3;3

'A2A/E'E2168 #262DA7##8"! ># 6!/E27?

#16A7##8"! DE

>rebuie $re2tite 3n od adecvat i 3n ti $ util $lanuri cu$rinztoare $entru situaii de ur2en la nivel naional,bazinal, re2ional i local 7la nivelul co unitii8, iar acestea trebuie eninute o$eraionale 3n toate zonele e;$use la inundaii, $entru a asi2ura ca$acitile de rs$uns i $re2tirea or2anizaiilor, autoritilor i cetenilor< Aceste $lanuri trebuie s aco$ere 3ntre2ul ana2e ent de criz: 3naintea inundaiei, 3n ti $ul acesteia i du$ inundaie. Coninutul ini trebuie s includ or2ani2ra e cu res$onsabiliti clare, $re2tirea tuturor infor aiilor necesare, surse i acces la infor aii 3n ti $ real asu$ra situaiei, consilierea $ublicului $rivind ceea ce trebuie fcut 3naintea inundaiei, 3n cursul acesteia i du$ inundaie 7$re2tirea $ublicului8, infor area i $re2tirea $rivind evacuarea, inclusiv aciuni s$eciale $entru $ro$rietile i obiectivele sensibile, etc. >oate $lanurile naionale, bazinale, re2ionale i locale $entru situaii de ur2en trebuie s conin infor aiile necesare cu $rivire la structurile de a$rare, astfel cu sunt elaborate 3n $lanurile inte2rate $rivind riscul la inundaii, 3n s$ecial 3n ceea ce $rivete ca$acitatea i riscurile acestora 3n caz de revrsare sau bre, $entru infor area autoritilor locale, a co unitii i a 2ru$ul s$ecific $o$ulaii asu$ra riscurilor reziduale la inundaii< Planurile de li itare a $ro$a2rii inundaiilor trebuie incluse 3n $lanurile naionale, bazinale, re2ionale i locale $entru situaii de ur2en sau cel $uin 3n $lanurile de aciune la nivelul bazinelor 9idro2rafice, $entru fiecare albie a=or se$arat, 3n cazul r%urilor cu structuri de a$rare sub for de di2uri: obiectivul acestor $lanuri este de a evita inundarea unor c% $ii uriae, de c%iva Jilo etri de@a lun2ul unui r%u, 3n cazul unei bree a unui di2 local, i de a $stra a$ele inundate 3ntr@o zon li itat. :n acest conte;t, dac sunt create di2uri transversale $entru li itare, trebuie verificat dac nu sunt e;$use unui risc s$orit zone urbane sau ec9i$a ente vulnerabile, 3n ur a unor durate ai ari ale inundaiilor sau ad%nci i ai ari ale a$elor< Planurile de evacuare trebuie incluse 3n $lanurile $entru situaii de ur2en, in%nd cont nu nu ai de 9rile de risc la inundaii, ci i de analizele riscurilor reziduale i de $lanurile de li itare, $entru a deter ina zonele cele ai e;$use i $entru a localiza zone si2ure $entru $ersoanele i ani alele evacuate< >oate $lanurile $entru situaii de ur2en, la toate nivelurile 7naional, re2ional i local, la nivelul co unitii8, trebuie s includ o descriere clar a or2anizaiilor de ur2en structurate i a $ersonalului 7inclusiv voluntari8, toate res$onsabilitile referitoare la 3ntreinerea i e;$loatarea structurilor de a$rare, $recu i eninerea i $re2tirea unor or2anizaii eficiente $entru situaii de ur2en. Orice or2anizaie trebuie structurat 3n funcie de sarcinile de la fiecare nivel 7naional, re2ional, local8. Planurile trebuie s includ 3n od clar baze lo2istice $entru e;$loatarea structurilor de a$rare i or2anizarea alar rii, evacurii i revenirii la o situaie nor al< Aceste $lanuri $entru situaii de ur2en trebuie actualizate $eriodic i inute la dis$oziia tuturor autoritilor, or2anizaiilor ne2uverna entale i $o$ulaiei< Planurile $entru situaii de ur2en 7inclusiv $lanurile de evacuare8 trebuie ins$ectate $eriodic, $entru a se verific e;istena acestora i actualizarea lor cores$unztoare, $recu i $entru a 3 bunti inerea la curent i $re2tirea $o$ulaiei. :n acest sens, $ersonalul 3nsrcinat cu
07536/A1-3 Sintez V1 SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #= / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

ase enea controale va deine i $osturi de consilieri $entru autoritile locale< :ntre ti $, orice #a2ent de inundaii& local res$onsabil de 3ntreinerea i e;$loatarea $osibilelor structuri de a$rare i care cunoate situaia de $e teren trebuie, de ase enea, s elaboreze ra$oarte $eriodice, inclusiv $ro$uneri de lucrri de 3 buntire, dezvoltare sau reabilitare $entru toate structurile de a$rare naionale, re2ionale sau locale. :n acest sens, #a2enii de inundaii& vor face $arte din reele 2lobale i co $le;e care se ocu$ de atenuarea riscului la inundaii< Av%nd 3n vedere nu rul ridicat de $roble e ale structurilor de a$rare 3n caz de inundaii ari, 3n s$ecial la di2urile i 3ndi2uirile de $ %nt, se reco and dezvoltarea i utilizarea 3n ti $ util a unui siste i a unei or2anizri s$ecifice $entru su$rave29erea 3n situaii de ur2en a $erfor anelor acestor structuri, $entru a le 3 bunti i a observa feno enele care $rovoac efecte sau consecine ne2ative asu$ra inte2ritii i eficienei structurilor de a$rare< Cu $rivire la $revenirea z$oarelor, 3n s$ecial $e r%urile navi2abile, trebuie elaborate $lanuri s$ecifice bazate $e suri s$ecifice de $revenire, $entru tronsoanele de albie 3n2uste i $entru eandrele su$radezvoltate, cu o for are s$ecial $entru ec9i$ele o$erative< :n $lus fa de e;erciiile re2ionale i locale, trebuie or2anizate e;erciii co une $eriodice 3n zonele transfrontaliere, 3n vederea unui rs$uns eficient i co un la inundaii, conduc%nd cel $uin la evaluri i la $unerea 3n a$licare a unor reco andri de e;$loatare a 3ntre2ului siste < Du$ fiecare inundaie, trebuie luate cel $uin trei ti$uri $rinci$ale de suri: -8 >oate $rile interesate trebuie s $re2teasc a=utor $entru nevoile i ediate, reconstrucie, redresare i revenirea la condiii nor ale. Cu toate acestea, trebuie reinut c totul trebuie refcut astfel 3nc%t s fie ai $uin vulnerabil dec%t 3nainte< '8 !eedbacJ@ul $rin e;$erien este esenial i trebuie or2anizat $rin obilizarea e;$erilor, reuniuni cu ana2erii riscului la inundaii i cu victi ele i $rin elaborarea de reco andri i $ro$uneri $entru aciuni $e ter en scurt i ediu, inclusiv o revizuire a $lanurilor $entru situaii de ur2en< 68 Asistena i salvarea victi elor trebuie s includ 3n od siste atic s$ri=in $si9olo2ic $entru victi e, $rin inter ediul unor uniti o$eraionale co $etente, aceast activitate ur %nd a fi realizat ti $ de c%teva luni de la dezastru.

3##3J3

+!E4E2#!EA E.#C#E21? A +"86?!## ># A +!"%8E'E8"! A2#1A!E D6+? #262DA7##

:n cazul inundaiilor, $oluarea $oate avea consecine adverse asu$ra ediului, 3n s$ecial 3n zone sensibile, $recu zonele u ede, dar i asu$ra sntii u ane. :n $lus fa de $oluarea a$elor subterane i de su$rafa 3n reele i 3n f%nt%ni, de e;e $lu, inundaiile $ot avea un i $act considerabil i $rin $erturbarea siste elor de ali entare cu a$ i canalizare, conduc%nd la riscuri $entru sntate. Astfel, trebuie luate suri $reventive $entru a reduce efectele adverse $oteniale ale inundaiilor asu$ra acestor infrastructuri, $rin structuri de a$rare i aciuni de atenuare a riscului la inundaii< 3n $lus, trebuie $lanificate i a$licate soluii alternative, $recu str utarea sau $ur i si $lu a $lasarea 3n zone si2ure la $roiectarea acestor ec9i$a ente< :n 2eneral, trebuie luate suri $reventive 3n zonele e;$use la inundaii, $entru a reduce $oluarea $otenial 3n caz de inundaii. Aceste suri trebuie s fie obli2atorii i subvenionate<

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! #) / 30

'#2#
CONTRIBUII

1E!68

'ED#686#

>#

DE94"81?!## D6!A%#8E

LA DEZVOLTAREA STRATEGIEI DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAII E UROPEAID/ 1 23 06 4/ D/ S E R / RO

>rebuie luate suri s$ecifice $entru a evita de$ozitarea $oluanilor 3n zonele e;$use la inundaii. Pentru unele 2ru$uri $rofesionale, $recu a2ricultorii 7cu $esticide, 3n2r inte etc.8 i 3n industrie, inerit etc., $recu i 3n zonele rezideniale 7$roduse $etroliere, a$e ena=ere etc.8, inventarierea $oluanilor trebuie s $er it evaluarea riscului $otenial 3n funcie de c%teva criterii, $recu to;icitatea $entru oa eni i ani ale, caracterul infla abil, caracterul e;$loziv i ecoto;icitatea. Cea ai bun sur de $recauie este de a stoca aceste substane 3n afara zonelor e;$use la inundaii sau cel $uin de a su$ra3nla suficient zonele de de$ozitare. :n ansa blu, trebuie cutate soluii individuale, ceea ce $resu$une siste e i $ortante de control, consiliere, subvenionare i o or2anizare la nivel naional, sub controlul autoritilor naionale sau re2ionale< Cu $rivire la siste ele de 3nclzire cu $cur din case, e;$eriena arat c acestea $un $roble e considerabile 3n cazul inundaiilor, datorit ca$acitii reduse de a fi salvate, astfel 3nc%t 3nclzirea este o $roble a=or $entru restabilirea unor condiii bune de trai, 3n $lus fa de $roble a $rinci$al a $olurii f%nt%nilor cu $cura din aceste siste e de 3nclzire< :n anu ite cazuri, c9iar 3n cursul inundaiilor inore, $oluarea $oate avea efecte adverse uriae asu$ra sntii u ane i asu$ra ediului: 3n aceste do enii, trebuie $re2tite i eninute 3n re2i o$eraional $lanuri s$ecifice $entru situaii de ur2en, 3n baza unor studii s$ecifice $rivind condiiile $oteniale 3n care $oluanii ar $utea fi trans$ortai de inundaii, care s s$ri=ine suri i $lanuri de evacuare. >rebuie s fie necesar o for are $eriodic, sub controlul CD?E,CK?E i al autoritilor res$onsabile< >rebuie 3nfiinate i $use 3n funciune siste e internaionale, naionale i re2ionale de onitorizare, ra$ortare i avertizare $entru cazurile de $oluare asiv sau transfrontalier.

07536/A1-3 Sintez V1

SCE / CEMAGREF / GINGER / HYDRATEC / MEMORIS / ODISEA

!"in! 30 / 30