Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTRI SERVICII Nr. _________ 2007 mun.

Chiinu Prezentul contract este ncheiat dintre: _________________________________________________________, buletin de identitate ______________________, domiciliat n mun. Chiinu _____________________, numit Beneficiar, e de o arte, i _________________________________________________________, buletin de identitate ______________________, domiciliat n mun. Chiinu ____________________, numit Prestator, e de o alt arte, care sunt numite n continuare !Pr"ile! sau !Parte!, n cazul c#nd acest mod este re$zut de conte%t, au ncheiat rezentul Contract de restri ser$icii ri$ind urmtoarele: Art. 1 Obiectul contractului &.& 'biectul rezentului contract constituie elaborarea roiectului de web design entru a(ina )eb * )))........md +n continuare , a(in )eb- sau ,site-.. &.2 Proiectul de )eb desi(n $a re rezenta o interfata (rafica a rmei a(ini a site*lui. &./ 'biectul contractului urmeaz a fi e%ecutat n termen de cel ult !" de #ile din ziua semnrii acestuia. Art. $ Tari%e si odalit&'i de (lat&) 2.1 Costul total al ser$iciilor sti ulate n art. & re rezint suma de ____ 012' ce urmeaz a fi achitate Prestatorului de ctre Beneficiar. 2.2 3chitarea ser$iciilor se $a efectua la ziua rece "ionrii roiectului de desi(n i acce trii acestuia de ctre Beneficiar. 2.3 3chitarea ser$iciilor se $a efectua, n lei, la cursul oficial al B45 n ziua achitrii. Art. ! Dre(turile *i obliga'iile Prestatorului) /.& Prestatorul se obli(: /.&.& s elaboreze un roiect de desi(n entru a(ina )eb )))........md, conform caietului de sarcini $erbal sau scris formulat n baza descrierii ate trilor Beneficiarului. /.&.2 s rezinte s re e%aminare i acce tare Beneficiarului roiectul de desi(n elaborat, iar n cazul neacce trii roiectului rezentat, s elaboreze un alt roiect de desi(n. 4umrul roiectelor elaborate i rezentate s re acce tare Beneficiarului nu $a de i cifra de / +trei.. /.2 Prestatorul are dre tul: /.2.& de a solicita orice ti de informa"ie de la Beneficiar entru a formula ct mai e%hausti$ caietul de sarcini i a asi(ura restarea ser$iciilor n bune condi"ii6 /.2.2 de a rece "iona, n condi"iile rezentului contract, costul ser$iciilor restate n condi"iile sti ulate la art. 2. Art. +. Dre(turile *i obliga'iile ,ene%iciarului) 7.& Beneficiarul se obli(: 7.&.& s formuleze caietul de sarcini i s*l aduc la cunotin" Prestatorului6 7.&.2 s achite Prestatorului costul ser$iciilor restate n condi"iile re$zute la art. 2. 7.2 Beneficiarul are dre tul: 7.2.& s rece "ioneze roiectul de desi(n i s*a a robe6 7.2.2 s rece "ioneze roiectul de desi(n i s solicite modificarea acestuia sau elaborarea i rezentarea s re acce tare a unui alt roiect de desi(n6 4umrul roiectelor elaborate i rezentate s re acce tare Beneficiarului nu $a de i cifra de / +trei.. 7.2./ s semnaleze Prestatorului e$entualele nere(uli sau erori, dac caracterul nere(ulii sau erorii i solu"ia necesar nlturrii ei face arte din obiectul contractului.

Pagina 1 din 2

Art. - Durata contractului) 8.& Prezentul contract intr n $i(oare din momentul semnrii acestuia de ctre r"i. Art. . Clau#e de /ncetare a contractului) 9.& Prezentul contract nceteaz la e%ecutarea acestuia sau cu acordul comun al ambelor r"i, rezentat in form scris. Art. 0 Dis(o#i'ii %inale) 7.1 Contractul oate fi modificat rin acordul comun al r"ilor, ncheindu*se in acest sens un act adi"ional. 7.2 'rice nen"ele(eri rezult#nd din derularea rezentului contract se $or solu"iona e cale amiabil, n cazul n care este im osibil solu"ionarea liti(iului n termen de /0 de zile, r"ile se $or adresa instan"ei de :udecat com etente. 7.3 Prezentul contract este semnat in dou e%em lare cu utere :uridica e(al, cte unul entru fiecare arte. ;n confirmare, rezentul contract a fost semnat n modul cores unztor de ctre r"i: Beneficiar __________________ Buletin de identitate ________________ <omiciliat n _____________________ _________________________________ Prestator __________________ Buletin de identitate ________________ <omiciliat n _____________________ _________________________________

________________________

________________________

1 C T de (ri ire 2 (redare a (roiectului de design %inal3acce(tat con%or Contractului nr. 444 din 44444444444 $""0
_________ 2007 mun. Chiinu

_________________________________________________________, buletin de identitate ______________________, domiciliat n mun. Chiinu _____________________, numit Beneficiar, confirm rece "ionarea obiectului contractului nr. ___ din ___________ 2007 de la _________________________________________________________, buletin de identitate ______________________, domiciliat n mun. Chiinu ____________________, numit Prestator. =ar Prestatorul confirm rece "ionarea de la Beneficiar a costului obiectului contractului n $aloare de Beneficiar Prestator

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și