Sunteți pe pagina 1din 165

p

CELULA I ESUTURILE
1 rspuns corect 1. Ribozomii au rol in : A)Digestia intracelulara B)Oxidoreducere C)Hidroliza proteinelor D)Polaritatea celulara E)Sinteza proteinelor specifice . Initial toate celulele au !orma : A)Cubica B)Stelata C)Cilindrica D)Globulara E)Fusifor a ". Epiteliile cilin#rice simple se a!la in : A)!ucoasa respiratorie B)"unicile seroase C)!ucoasa tubului digesti# D)!ucoasa cailor urinare E)"unica interna a #aselor $. Epitelii cubice simple %asim in : A)!ucoasa sto acului B)!ucoasa bron$iilor C)!ucoasa esofagului D)!ucoasa tro pei uterine E)!ucoasa bron$iolelor &. 'e#ia #imensiunilor celulare in %eneral este: A)%&'(& icroni B))&'*& icroni C)(&'+& icroni D)+&',& icroni E),&')& icroni (. 'itocon#riile sunt prezente in numar mai re#us in : A)Fibra usculara cardiaca B)"esutul nodal C)Fibra usculara striata D)-europlas a E)Axoplas a ). Centrozomul are rol in : A)Sinteza carioplas ei B)Sinteza cro atinei C)For area cro ozo ilor D)Polarizarea electrica a e branei celulare E)For area fusului de di#iziune *. Lizozomii contin : A).ncluziuni celulare B)Citoplas a funda entala C)Enzi e oxidoreducatoare D)A/E)Enzi e $idrolitice +. Tesutul con,uncti- la. este prezent in : A)0ona edulara a o#arului B)0ona edulara a suprarenalelor C)0ona corticala a o#arului D)0ona edulara a ganglionilor li fatici E)0ona corticala a ganglionilor li fatici 1/. Care or%anite citoplasmatice lipsesc in neuron: A)!itocondriile B)Controzo ul C)Co plexul Golgi D)/eticulul endoplas ic rugos E)1izozo ii 11. Corpusculii 0issl contin: A)-u ai ribozo i B)/eticul endoplas ic si ediatori c$i ici C)/ibozo i si neurile a D)/eticul endoplas ic rugos E)/eticul endoplas ic neted 1 . In neuron me#iatorul c1imic este stocat in : A)Aparatul Golgi B)2ezicule C)!itocondrii D)1izozo i E)/eticulul endoplas ic neted 1". Epitelii pa-imentoase strati!icate se a!la in : A)"ra$ee B)Epiteliul ureterelor C)Esofag D)2ezica urinara E)Canalele excretoare 1$. Cartila,ul 1ialin participa la !ormarea : A)Epiglotei B)Pa#ilionul urec$ii C)"ra$eei D)Discului inter#ertebral E)!eniscului articular 1&. 'eniscul articular este !ormat #in : A)"esut con3uncti# fibros B)"esut cartilaginos fibros C)"esut con3uncti# elastic D)"esut cartilaginos $ialin E)"esut cartilaginos elastic

1(. Tesut con,uncti- !ibros : A).ntra in structura fibrei usculare B)For eaza neurofibrilele C).n#eleste neuroplas a D)For eaza fascii E)For eaza tunica edie a arterelor ari 1). Tesut a#ipos %asim in : A)Epider B)Apone#roze C)Hipoder D)Der E)"endoane 1*. Care or%anite au rol in pro#ucerea ener%iei celulare: A)1izozo i B)Centrul celular C)Aparatul Golgi D)/ibozo ii E)!itocondriile 1+. Localizarea micro-ililor: A)1a polul apical al celulelor intestinale B)1a polul apical al celulelor receptoare retiniene C)1a polul bazal al celulelor intestinale D)1a suprafata celulelor tra$eei E)1a suprafata epiteliilor bron$iilor ari /. Care celule prezinta cili: A)4nele celule con3uncti#e B)Celulele receptoare gustati#e C)Celulele epiteliale ureterale D)Celulele tubilor contorti distali E)Celulele anselor Henle 1. Epiteliile absorbante : A)Sunt for ate din celule cubice si ple B)Contin corpusculi senziti#i C)Sunt pluristratificate D)Sunt cilindrice unistratificate E)Sunt pseudostratificate . Tesutul con,uncti- la. #in 1ipo#erm este bo%at in : A)Celule adipoase B)Condrocite C)1i focite D)"i ocite E)!egacariocite ". Epimisiumul incon,ura : A)O fibra usculara B)!iocardul C)4n fascicul de fibre usculare D).ntregul usc$i E)!ai ulte fibre usculare $. Care celule nu reprezinta nucleol : A)-euronii B)Enterocitele C)Osteoclastele D)Condrocitele E)Eritrocitele &. 2ro#usii #e secretie sunt elaborati #e :

A)!itocondrii B)-ucleoplas a C)1izozo i D)Aparatul Golgi E)Centrul cellular (. 'embrana nucleara: A)Poarta denu irea de carioplas a B)1a inceputul di#iziunii for eaza cro ozo ii C)Apare electrono icroscopic ca o retea de fila ente subtiri D)Contine AD- si proteine E)Este dubla 5 fiind pre#azuta cu pori ). Substanta speci!ica pentru cartila, este : A)Condrina B)!iozina C)Oseina D)Elastina E)Actina *. Epiteliul pseu#ostrati!icat este !ormat #in : A)"rei straturi de celule B)Celule superficiale cilindrice C)Doua straturi de celule D)4n strat de celule E)!ai ulte straturi de celule +. Reticulul en#oplasmic nete# este !ormat #in : A)/ibozo i B)Centrozo C)Canalicule intracitoplas atice D)1izozo i E)-ucleol "/. In structura epiteliilor pa-imentoase simple %asim : A)4n strat de celule cubice B)-uclei suprapusi C)Doua straturi de celule turtite D)!ai ulte straturi de celule E)4n strat de celule turtite "1. 3ibra musculara car#iaca prezinta : A)4n nucleu are situat central B)!ai ulti nuclei situati central C)4n nucleu ic situat central D)!ai ulti nuclei E)4n nucleu ic situat periferic " . 3ibra musculara nete#a prezinta : A)4n nucleu periferic B)Doi nuclei periferici C)4n nucleu central D)!ai ulti nuclei la periferie E)!ai ulti nuclei centrali "". Care or%anite contin enzime 1i#rolitice : A)Centrozo ul B)/ibozo ii C)1izozo ii D)!itocondriile E)-ucleolul "$. 4ranulatiile #e cromatina contin : A)A/-

B)ADC)4nul sau ai ulti nucleoli D)!e brana dubla E)Enzi e oxidoreducatoare "&. Tesutul epitelial: A)Are o #ascularizatie bogata B)Are rol in nutritia organis ului C)Captuseste ca#itatile organelor interne D)Are in structura sa fibre de colagen 5 elastina si reticulina E).nter#ine in regenerarea ele entelor figurate ale sangelui "(. Tesutul con,uncti-: A)-u este #ascularizat B)For eaza la suprafata corpului epider a C)Contine fibre de colagen 5 elastina si reticulina D)-u inter#ine in $ranirea organis ului E)Captuseste interiorul organelor ca#itare "). Tesutul con,uncti- semi#ur : A)Contine celule denu ite condroplaste B)Are in structura sa celule denu ite osteoblaste C)Prezinta in structura sa celule denu ite osteocite D)Contine celule denu ite condrocite E)Are o #ascularizatie foarte bogata "*. Tesutul con,uncti- osos: A)Este o #arietate de tesut epitelial B)-u este #ascularizat C)Contine substanta funda entala nu ita condrina D)Este alcatuit din condrocite si condroplaste E)Este alcatuit din osteoblaste si osteocite "+. Tesutul epitelial pseu#ostrati!icat : A)For eaza epiglota B)For eaza cartila3ele costale si laringeale C)Captuseste tra$eea si bron$iile ari D).ntra in structura apone#rozelor E)Este bogat #ascularizat $/. Cartila,ul !ibros : A)Este alcatuit din celule ciliate B)Este prezent in epider a si contine c$eratina C)For eaza discurile inter#ertebrale D).ntra in structura #ilozitatilor intestinale E)For eaza epiglota si pa#ilionul urec$ii

CELULA I ESUTURILE
rspunsuri corecte $1. 5r%anitele celulare speci!ice se %asesc in : A)Celulele gliale B)Celulele receptoare auditi#e C)Celulele receptoare gustati#e

D)Celulele ner#oase so atice E)Celulele ner#oase #egetati#e $ . 0ucleului celular ii apartin urmatoarele: A)Corpusculii -issl B)Cro atina C)-ucleolul D)Oxi$e oglobina E).ncluziuni $". Tesuturile epiteliale se caracterizeaza prin: A)-u au receptori ner#osi B)Sunt #ascularizate C)Au functie de absorbtie D)Au functie de receptie E)Au functie $e atopoietica $$. Epitelii strati!icate cilin#rice %asim in : A)"unica interna a #aselor sanguine B)Canalele excretoare ale glandelor sali#are C)Caile respiratorii D)Caile urinare E)"ubul digesti# $&. Reticulul en#oplasmic este bine #ez-oltat in : A)Fibra usculara neteda ultiunitara B)"esutul excitoconductor C)Fibra usculara striata D)Fibra usculara neteda #iscerala E)Fibra usculara cardiaca $(. Ribozomii se %asesc : A)Atasati aparatului Golgi B)1iberi in citoplas a C)Atasati nucleului celular D)Atasati e branei celulare E)Atasati reticulului endoplas ic $). 2rezinta membrana #ubla: A)Centrul celular B)1izozo ul C)!itocondria D)-ucleul celular E)/eticulul endoplas ic $*. Celule anucleate sunt: A)Celulele gliale B)!onocitele C)Eritrocitele D)He atia adulta E)1i focitele $+. 0ucleul celular este asezat peri!eric la: A)Celula usculara neteda B)1i focit C)Eritrocit D)Celula tesutului adipos E)Fibra usculara striata &/. 5r%anitele speci!ice ale neuronului sunt: A)Aparatul Golgi B)-eurofibrilele C)Corpusculii tigroizi D)Centrozo ul

E)Co plexul Golgi &1. Teaca #e mielina are rol: A)De a for a neurile a B)De nutritie C)De protectie D)De receptie E)De fagocitoza & . A.onii contin in interior: A)Fibrele con3uncti#e B)Corpusculii -issl C)-eurofibrile D)!itocondrii E)Cantitatea ini a de ielina &". Tesutul con,uncti- reticulat se a!la in : A)0ona edulara a o#arului B)"unica edie a arterelor C)Hipoder D)!adu#a $e atogena E)Ganglionii li fatici &$. 0euroni bipolari %asim in : A)Aria olfacti#a corticala B)Ganglionul spinal C)/etina D)Aria #izuala pri ara corticala E)!ucoasa olfacti#a &&. Citoplasma este !ormata #in : A)-ucleoproteine B)ADC).ncluziuni D)Hialoplas a E)4nul sau ai ulti nucleoli &(. Care tesuturi contin celule cu rol secretor: A)Adipos B)-er#os C)Con3uncti# dur D)Con3uncti# elastic E)Con3uncti# fibros &). 6utonul terminal al a.onului contine : A)Corpusculii -issl B)Aparatul Golgi C)Corpii tigroizi D)!itocondrii E)-eurofibrile &*. La ni-elul placii motorii transmiterea se !ace : A)Prin axon la icrofila entele contractile B)4nidirectional in fibra usculara C).n toate directiile sarcole ei D)Prin axon in neuronul postsinaptic E)Prin axon la sarcole a &+. Rolul neuro!ibrilelor este : A)De legatura interneuronala B)"rans it influxul ner#os C)Sinteza proteinelor neuronale D)"ransporta substante E)De sustinere

(/. Corpusculii 0issl se a!la in : A)Butonul ter inal B)Axon C)Dendrite D)Corpul celular E)-eurile a (1. Epiteliul pseu#ostrati!icat este !ormat #in : A)Celule endocrine B)!e brana bazala C)Doua straturi de celule D)4n strat de celule E)!ai ulte straturi de celule ( . Care tesut nu este -ascularizat : A)"esutul con3uncti# dur B)"esutul epitelial unistratificat C)"esut ner#os D)"esut con3uncti# oale E)"esut con3uncti# se idur (". 3ibre elastice se a!la in : A)"ra$ee B)Cartila3ele bronsice C)Cartila3ele articulare D)Epiglota E)"unica edie a #enelor ($. 'ar%ine in perie se %aseste in : A)Seg entul inter ediar al nefronului B)2ilozitatile intestinale C)Seg entul proxi al al tubului urinifer D)Epider E)Glo erul renal (&. 0euro!ibrilele sunt prezente in : A)-u ai in dendrite B)-europlas a C)Axole a D)Axoplas a E)-e#roglie ((. Tesut a#ipos se %aseste in : A).n 3urul globilor oculari B)Diencefal C)Epider D)Cartila3 E)Hipoder (). 0u sunt -ascularizate : A)"esuturile con3uncti#e oi B)"esutul con3uncti# se idur C)Corneea D)Coroida E)/etina (*. Reticulul en#oplasmic ru%os este !ormat #in : A)Centrozo B)1izozo i C)/ibozo i D)Canalicule intracitoplas atice E)-ucleoli (+. 0otati perec1ile corecte :

A)Ganglion li fatic'tesut reticulat B)"unica edie a arterelor ari'cartila3 elastic C)Cartila3ul laringean'tesut elastic D)Pa#ilionul urec$ii'cartila3 $ialin E)Discuri inter#ertebrale'cartila3 fibros )/. 7en#ritele se caracterizeaza prin : A)-u contin corpusculi -issl B)Prelungiri ra ificate C)Prelungiri unice D)Conducere centripeta E)Conducere centrifuga )1. Care #intre componentele celulare au structura trilaminata : A)!e brana bazala B)/ibozo ii C)-ucleul D)-eurile a E)!e brana celulara ) . 'embrana celulara: A)Este polarizata electric B)Are rol nutriti# C)Sintetizeaza proteine celulare D)Are per eabilitate selecti#a E)Produce enzi e )". Care #intre urmatoarele tesuturi nu au -ascularizatie: A)"esut osos B)"esutul con3uncti# lax C)Cartila3ul $ialin D)Cartila3ul fibros E)"esutul uscular )$. Tesutul epitelial #e acoperire : A).nter#ine in digestia intracelulara B)Are rol de protectie C)-u inter#ine in absorbtia digesti#a D)Are rol in filtrare si difuziune E).nter#ine in regenerarea ele entelor figurate ale sangelui )&. Epiteliul pa-imentos unistrati!icat : A)Faciliteaza sc$i burile intercelulare realizate prin difuziune B).nter#ine in regenerarea ele entelor figurate ale sangelui C).ntra in structura pericardului si peritoneului D).nter#ine in i unitatea organis ului E)Are functie trofica pentru organis )(. Epiteliul cilin#ric unistrati!icat : A)Este alcatuit din ai ulte straturi celulare B).ntra in structura ucoasei tubului digesti# C).ntra in structura bron$iolelor D)Contine celule care prezinta cili sau icro#ili E).nter#ine in i unitatea organis ului )). Tesutul con,uncti- reticulat: A)Contine predo inant fibre de elastina B).ntra in structura ganglionilor li fatici si a adu#ei osoase C)Contine predo inant fibre de reticulina D)Contine predo inant fibre de colagen E)-u are rol de sustinere si nici in $e atopoiezina

)*. Tesutul con,uncti- a#ipos : A)Contine predo inant fibre de colagen B)Contine celule care depoziteaza central grasi e C)Contine fibre de reticulina si elastina D)For eaza ucoasele digesti#e E)-u este #ascularizat si nici iner#at

SISTE'UL 0ER85S
1 raspuns corect )+. Caile speci!ice ascen#ente au protoneuronii 9n : A) -euroniiganglionului spinal B) -euroniiso atosenziti#i ai cornului posterior C) -euronii preganlionari D) -euronii postganglionari E) -euronii radiculari */ Caile sensibilitatii protopatice sunt : A) Fasciculul Goll B)Fasciculul spinotala ic lateral C) Fasciculul Burdac$ D)Fasciculele spinocerebeloase E) Fasciculul spinotala ic anterior6 *1 3ibrele sensibilitatii termice au traseul prin : A) Fasciculul pira idal incrucisat B) Fasciculele spinobulbare C) Fasciculul spinocerebelos incrucisat D) Fasciculul spinotala ic anterior E) Fasciculul spinotala ic lateral6 * 'a#u-a spinarii propriuzisa se intin#e pina la : A)2ertebra lo bara ( B)Gaura inter#ertebrala C)2ertebra sacrala ( D)2ertebra coccigiana ( E)4 flatura lo bara *" Ra#acina posterioara a ner-ilor este !ormata #in : A)Axonii neuronilor ganglionului spinal B)Fibrele neuronilor radiculari C)Axonii neuronilor so atosenziti#i edulari 7 D)Fibre postganglionare E)/a ura co unicanta alba *$ 7istributia metamerica este respectata numai #e : A)-er#ii cer#icali B)-er#ul coccigian C)-er#ii toracali D)-er#ii lo bari E)-er#ii sacrali

*& Iner-atia %lan#ei lacrimale este asi%urata #e ner-ul : A)Oculo otor B)Facial C)"ro$lear D)Abducens E)/a ura oftal ica a ner#ului trige en *( 'usc1iul ri#icator al pleoapei superioare este iner-at #e : A)-er#ul oculo otor B)-er#ul facial C)-er#ul tro$lear D)-er#ul abducens E)/a ura oftal ica a ner#ului trige en *). Iner-atia parasimpatica a unor or%ane ale capului este asi%urata #e : A)-er#ul optic B)/a ura axilara a trige enului C)/a ura oftal ica a trige enului D)-er#ul facial E)-er#ul $ipoglos **. 0ucleul lacrimal #in punte are pentru ner-ul : A)Optic B)Facial C)Oculo otor D)"ro$lear E)Abducens *+. 0ucleul motor al tri%emenului se a!la in : A)Bulb B)Cordoanele laterale bulbare C)Punte D)!ezencefal E)Pedunculii cerebrali +/. 'usc1iul circular al irisului este iner-at #e : A)-er#ul optic B)/a ura oftal ica a trige enului C)-er#ul oculo otor D)-er#ul tro$lear E)-er#ul abducens +1. 'usc1ii circulari ai corpului ciliar sunt iner-ati #e : A)-er#ul optic B)/a ura oftal ica a ner#ului trige en C)-er#ul oculo otor D)-er#ul tro$lear E)-er#ul abducens + . 'usc1ii masticatori sunt iner-ati #e : A)-er#ul trige en B)Plexul cer#ical C)-er#ul facial D)-er#ul glosofaringian E)-er#ul accesor +". 2e#unculii cerebrali sunt limitati in!erior #e : A)Pira idele bulbare B)Pedunculii cerebelosi i3locii7 C)Pedunculii cerebelosi inferiori D)Santul bulboponti E)Santul pontopeduncular +$. Corpul %eniculat me#ial este statie #e releu pentru :

A)Caile #izuale B)Caile statoc$inetice C)Caile acustice D)Caile #estibulare E)Caile olfacti#e +&. In nucleul epitalamusului se inc1i# arcuri : A)/eflexe #izuale B)/eflexe stato'8inetice C)/eflexe acustice D)/eflexe #estibulare E)/eflexe olfacti#e +(. 0ucleii posteriori ai 1ipotalamusului au rol in : A).ntegrarea si patico B)Controlul secretiei lobului $ipofizar inter ediar C).ntegrarea parasi patica D)Secretia $or onilor $ipofizei posterioare E)Controlul secretiei $ipofizei anterioare +). Corpul %eniculat lateral este in relatie cu : A)Caile acustice B)Caile gustati#e C)Caile #estibulare D)Caile olfacti#e E)Caile #izuale +*. 2untea lui 8ariolio se continua lateral cu : A)Pedunculii cerebelosi inferiori B)Pedunculul cerebelos superior C)Pedunculii cerebelosi i3locii D)Pedunculii cerebrali E)Cordoanele laterale bulbare ++. 0ucleul rosu are rol : A)Excitator al tonusului uscular B)Controleaza otilitatea in#oluntara7 C).n$ibitor al to usului uscular D)Controleaza iscarile respiratorii E).n$iba sensibilitatea propriocepti#a inconstienta 1//. Caile ascen#ente cu statie in trunc1iul cerebral sunt : A)Fasciculele spinobulbare B)Fasciculele extrapira idale C)Fasciculele spinotala ice D)Fasciculele spinocerebeloase E)Fasciculele pira idale 1/1. E.a%erarea re!le.elor osteo:ten#inoase are loc #upa e.tirparea : A)Ar$icerebelul B)1obului posterior C)Paleocerebelului D)-eocerebelului E)1obului floculonodular 1/ . 2aleocerebelul este constituit #in : A)1obul anterior7 B)Pedunculii cerebelosi C)1obul posterior D)1obul floculonodular E)2er is 1/". Aria au#iti-a primara se a!la in : A)1obul frontal

B)Siste ul li bic C)1obul parietal D)1obul occipital E)1obul te poral 1/$. Aria #e proiectie a ec1ilibrului se a!la probabil in : A)Girusul precentral B)"oata zona so estica C)Girusul postcentral D)1obul te poral E)Peretele santului lateral 1/&. Centrul motor al -orbirii se a!la in : A)1obul te poral B)Siste ul li bic C)1obul occipital D)1obul parietal E)1obul frontal 1/(. 'o#ularea miscarilor acti-e coman#ate #e scoarta se !ace #e : A)-ucleii ter inali ai ner#ilor cranieni B)Ganglionii bazali C)Hipotala us D)"ala us E)-ucleii ezencefalici 1/). Santul central al emis!erelor cerebrale se a!la intre : A)1obul frontal si te poral B)1obul frontal si parietal C)1obul parietal si te poral D)1obul parietal si occipital E)1obul occipital si te poral 1/*. Aria somestezica I se a!la in : A)Girusul precentral B)Girusul $ipoca pic C)Girusul postcentral D)0ona prefrontala E)Siste ul li bic 1/+. Aria somostezica secun#ara se a!la in : A)Peretele girusului precentral B)Peretele santului calcarin C)Peretele girusului postcentral D)Peretele santului lateral E)Peretele santului central 11/. Care este polaritatea membranei celulei ner-oase in stare #e repaus : A)-egati#a pe a bele fete B)-ici una din #ariante nu este ade#arata C)Poziti#a pe fata interna si negati#a pe fata externa D)Poziti#a pe fata externa si negati#a pe fata interna E)Poziti#a pe a bele fete 111. Crona.ia reprezinta : A)2aloarea ini a a unui curent ce produce un raspuns otor B)2alori de %&'+& ori a ari decit ale ti pului util C)2aloarea axi a a unui curent ce produce un raspuns otor D)O #aloare de ,& ori ai are decit a ti pului util E)"i pul ini al unui sti ul de intensitate dubla fata de reobaza ce produce un raspuns

otor

11 . In1ibitia #e stin%ere apare atunci cin# : A).nter#alul dintre EC si E- este are B)Conco itent cu EC actioneaza repetat un nou excitant C)Se repeta EC fara a fi intarita de ED)EC are intensitate are si actioneaza un ti p indelungat E)Se folosesc excitanti ase anatori si nu ai unul intarit 11". Astazia este #enumirea pentru : A)Oboseala usculara rapida B). posibilitatea coordonarii otilitatilor asociate C)Di inuarea tonusului uscular D)Pierderea ec$ilibrului E). posibilitatea de a sta in picioare 11$. 3ibre pre%an%lionare ale parasimpaticului cranian intra in constitutia ner-ilor : A)Oculo otor B)Optic C)"ro$lear D)Abducens E)/a ura oftal ica a trige enului 11&. Transmiterea in!lu.ului ner-os se !ace: A)De la butonul ter inal al neuronului postsinaptic la axonul neuronului presinaptic B)-ici una din #ariante nu este corecta C)De la dendrita neuronului postsinaptic la axonul neuronului presinaptic D)De la dendrita presinaptica la axonul postsinaptic E)De la axonul presinaptic la dendrita postsinaptica 11(. Re!le.ele polisinaptice au urmatoarele caracteristici : A)Sunt strict li itate B)Sunt cele ai si ple reflexe C)-u iradiaza D)Au ti pul de latenta scurt E)Au ti pul de latenta lung 11). Re!le.ele #e #e!ecatie au centrii in : A)Coarnele laterale edulare cer#icodorsale B)Co isura cenusie edulara a seg entului dorsal C)Coarnele laterale edulare lo bosacrate D)Coarnele laterale edulare dorsolo bare E)Coarnele anterioare edulare cer#icodorsale 11*. In 1ipotalamus nucleii cu rol #e inte%rare simpatica sunt : A)!i3locii B)-ici un raspuns nu este correct C)Anteriori D)Superiori E)Posteriori 11+. ;ipotalamusul este controlat #e : A)Diencefal B)-ici una din #ariante nu este corecta C)-eocerebel D)"runc$iul cerebral E)Scoarta e isferelor cerebrale7 1 /. 7en#ritele: A)Conduc i pulsul ner#os de la neuron la efector B)Sunt incon3urate de ielina C)/ealizeaza sinapse cu neuronii postsinaptici D)-u contin corpi -issl

E)Contin neurofibrile 1. Calea motorie a arcului re!le. este !ormata #in : A)Dendritele neuronului senziti# B)Axonul neuronului otor C)Dendritele neuronului otor D)Axonul neuronului senziti# E)Dentritele si axonul neuronului senziti# . Re!le.ele osteoten#inoase inclu# in arcul lor re!le. : A)4n neuron intercalar B)-ici o #arianta nu este ade#arata C)Doi neuroni intercalari D) 4n nu ar #ariabil de neuroni intercalari E)-u includ neuroni intercalari ". Re!le.ele osteoten#inoase au urmatoarele proprietati : A)Au latenta lunga B)-ici una dintre #ariante nu este ade#arata C)Prezinta feno enul de iradiere D)Au perioada de latenta scurta E)Sunt polisinaptice $. In1ibitia #e intirziere apare atunci cin# : A)Se folosesc sti uli ase anatori si nu ai unul intarit B).nter#alul dintre EC si E- se areste 5iar raspunsul apare dupa o perioada de latenta ai scurta C)Se areste inter#alul de ti p dintre EC si ED)Conco itent cu EC actioneaza repetat un nou sti ul fara ca aceasta asociere sa fie intarita E)Se produce eli inarea raspunsului la alti sti uli in afara de EC &. In1ibitia e.terna corticala cuprin#e : A).n$ibitia de diferentiere B).n$ibitia conditionala C).n$ibitia suprali inara D).n$ibitia de stingere E).n$ibitia de intirziere (. 0ucleii 1ipotalamici anteriori au rol : A)De integrare si patica B)-u secreta $or oni C)Secreta $or onii glandulari tropi D)De a secreta $or oni depozitati in $ipofiza posterioara E)De a secreta $or oni depozitati in adeno$ipofiza ). Atonia se mani!esta prin : A)Paralizie usculara B)Oboseala usculara C)So nolenta D)Cresterea tonusului uscular E)Di inuarea tonusului uscular *. Astenia se mani!esta prin A)Oboseala usculara rapida B)Cresterea tonusului uscular C)Di inuarea tonusului uscular D)So nolenta E)Paralizie usculara +. 2rotoneuronul arcului re!le. monosinaptic se a!la in : A)Coarnele posterioare edulare B)Ganglionii para#ertebrali C)Coarnele anterioare edulare D)Coarnele laterale edulare E)Ganglionii spinali

1"/. La ni-elul %lan#elor e.ocrine< stimularea simpaticului pro#uce: A)2asodilatatie in glanda lacri ala B)Cresterea secretiei pancreatice C)Secretie bogata in ucina D)2asodilatatie in glandele sali#are E)Secretie sali#ara apoasa abundenta 1"1. Stimularea parasimpaticului pro#uce: A)Dilatarea pupilei B)Dilatarea #aselor coronare C)Di inuarea secretiei lacri ale D)Bron$odilatatie E)/elaxarea sfincterelor gastrice 1" . Stimularea simpaticului pro#uce: A)!icsorarea pupilei B)Cresterea tonusului si otilitatile intestinale C)2asodilatatia glandelor lacri ale D)Secretie de sali#a #iscoasa E)Coronaroconstructie 1"". 0er-ul ab#ucens iner-eaza urmatorii musc1i ai %lobului ocular : A)Oblicul superior B)Dreptul inferior C)Oblicul inferior D)Dreptul intern E)Dreptul extern 1"$. 0ucleii pontini senziti-i contin !ibre #in ner-ii : A)2...5 2.. B)25 2. C)2..5 2 D)25 2... E)...5 2 1"&. 'ezence!alul este situate intre: A)Bulb si diencefal B)Bulb si cerebel C)Punte si bulb D)Punte si diencefal E)Punte si cerebel 1"(. Caile #escen#ente pirami#ale si e.trapirami#ale !ac sinapsa cu motoneuronii #in : A)Cordoanele anterioare edulare B)Coarnele laterale edulare C)Cordoanele posterioare edulare D)Coarnele anterioare edulare E)Coarnele posterioare edulare 1"). 3ibrele care con#uc sensibilitatea tactila !ina < !ormeaza !asciculele: A)Spinotala ic laterali 9tactil) B)Spino'bulbare C)Spinotala ic anterior 9dureros) D)Spinotala ic lateral 9dureros) E)Spinotala ic anterior 9tactil) 1"*. Ar1icerebelul ,oaca rol in: A)/eglarea ec$ilibrului B)/eglarea so nului C)/eglarea tonusului uscular D)/eglarea iscarilor fine

E)/eglarea iscarilor precise 1"+. Substanta cenusie a cerebelului !ormeaza: A)-u ai scoarta cerebeloasa B)Pedunculii cerebelosi C)-u ai stratul i3lociu al cortexului cerebelos D)Scoarta cerebeloasa si nucleii cerebelosi E)-u ai nucleii cerebelosi 1$/. 0er-ii 1ipo%losi asi%ura iner-atia: A)Buzelor B)Esofagului C)1i bii D)Faringelui E)1aringelui 1$1. 'ielina : A)Este secretata de anu ite celule gliale B).nsoteste ra ificatiile axonice pina la ter inare C)Este secretata de axole a D)-u incon3oara axonii fibrelor preganglionare E)Este fagocitata de onocite 1$ . Santuri antero:laterale %asim : A)1a ni#elul edular B)Pe cerebel C).ntre bulb si punte D)Pe puntea lui 2arolio E)Pe pedunculii cerebelosi inferiori 1$". Ra#acina anterioara a ner-ului spinal : A)Conduce influxul ner#os senziti# la efectori B)Pe traseul sau se gaseste ganglionul spinal C)Este for ata din axonii neuronilor otori so atici si #egetati#i D)Cuprinde axonul neuronilor postganglionari E)Are nu ai axonii so atici otori 1$$. 3ibrele sensibilitatii propriocepti-e constiente< !ormeaza !asciculele : A)Fasciculele spinocerebeloase directe B)Fasciculele spinotala ice laterale C)Fasciculele spinocerebeloase incrucisate D)Fasciculele spino'bulbare E)Fasciculele spinotala ice anterioare 1$&. 3ibrele ner-oase ale sensibilitatii e.terocepti-e au primul neuron in : A)Coarnele anterioare ale adu#ei spinarii B)Ganglionii para#ertebrali C)Coarnele laterale ale adu#ei spinarii D)Coarnele posterioare ale adu#ei spinarii E)Ganglionul spinal 1$(. 7en#ritele neuronilor -e%etati-i : A)Sunt ra ificate B)-u contin neurofibrile C)-u contin organite D)Contin nu eroase itocondrii E)Conduc aferent influxul ner#os spre receptori 1$). Care !ormatiuni ner-oase participa la re%larea miscariilor !ine: A)Diencefalul B)Ar$icerebelul C)Paleocerebelul D)Siste ul li bic

E)-eocerebelul 1$*. 0ucleii mi,locii ai 1ipotalamusului A)Controleaza acti#itatea secretorie a neuro$ipofizei B)Controleaza secretia de prolactina si ocitocina C)Sunt conectati la neuro$ipofiza prin axonii neuronilor secretori $ipotala ici D)Au rol de integrare si patica E)Au rol de integrare parasi patica 1$+. Centrii re!le.elor me#ulare se a!la in : A)Substanta alba edulara B)Coarnele posterioare edulare care contin centrii ner#osa #egetati#e si patico C)Substanta cenusie edulara D)!otoneuronii edulari din coarnele posterioare E)Coarnele laterale care contin centrii edulari so atici 1&/. 0ucleul rosu: A)Este nucleu #egetati#e al ezencefalului B)-u are conexiuni cu cerebelul C).n ezencefal este localizat la ni#elul coliculilor c#adrige eni superiori D).nter#ine in ecanis ul so n'#eg$e E)Alaturi de paleocerebel coordoneaza tonusul uscular 1&1. Coliculii c-a#ri%emeni superiori : A)Sunt situati pe fata anterioara a trunc$iului cerebral B)Au conexiuni in corpul geniculat edial C)/eprezinta originea ner#ului cranian .2 D)Au rol in reflexele #izuale de orientare E)Sunt centrii reflexelor auditi#e de orientare 1& . Caile ascen#ente nespeci!ice : A)Apartin adu#ei si trunc$iului cerebral B)Conduc sensibilitatea ter ica C)Sunt for ate din neuroni ai siste ului extrapira idal D)Conduc spre efectori i pulsurile specifice E)Conduc sensibilitatea protopatica 1&". Aria ol!acti-a : A)Este localizata pe fata supero'laterala a e isferelor cerebrale6 B)/eprezinta zona de integrare si a aferentelor gustati#e C)Se afla in #ecinatatea girusului precentral D)Apartine siste ului li bic E)Are conexiuni sinaptice directe cu fibrele ner#ului olfacti# 1&$. Centrii ner-osi ai unor miscari somatice le%ate #e actul masticatiei: A)Sunt localizati in #ecinatatea santului calcarin B)Se afla si in siste ul li bic C)Sunt in strinsa corelatie cu tala usul D)Controleaza si otilitatea #iscerala E)Ocupa intreaga arie so estezica 1&&. Aria somestezica I : A)Cuprinde cea ai are parte a girusului precentral B)Aici a3ung fibrele sensibilitatii propriocepti#e inconstiente C)Aici se proiecteaza fibrele tala ice D)Este incon3urata functional cu aria de asociatie prefrontala E)Are legaturi directe cu aria de asociatie te porala 1&(. Controlul acti-itatii se.uale este realizat : A)De ariile corticale so estezice B)De aria parieto'accipitala C)De aria de asociatie te porala D)De $or onii etatala usului E)De $or onii ti ici

1&). Cone.iunile %an%lionilor bazali sunt cu : A)-ucleii proprii pontini B)"ala usul si $ipotala usul C)-ucleii Goll si Burdac$ D)-eocerebelul E)-euronii #egetati#i edulari 1&*. 'iscarile acti-e coman#ate #e corte.ul cerebral sunt mo#ulate #e urmatoarele !ormatiuni ner-oase : A)Siste ul li bic B)!etatala usul C)-ucleii bazali D)Caile pira idale E)Cortexul parietal 1&+. Care !ormatiuni ner-oase re%leaza motilitatea automata< stereotipa : A)"ala usul B)Ganglionii bazali C)Ganglionul #estibular Scarpa D)Ganglionul spiral Corti E)Ganglionii spinali 1(/. Corpul calos: A)1eaga in partea bazala cele doua e isfere cerebeloase B).ntra in constitutia siste ului li bic C)Este alcatuita din substanta alba D)Alaturi de trigonul cerebral for eaza co isura alba anterioara E)Prin corpul calos trec fibrele sensibilitatii propriocepti#e inconstiente 1(1. 'ezence!alul #orsal : A)Este legat de reflexele instinctuale B)Contine centrii deglutitiei C)Este sediul reflexelor de aparare la sti uli durerosi D)Contine centrii asticatiei E)Contine centrii reflexelor de orientare #izuala 1( . Care #intre urmatoarele< nu este !ascicul ascen#ent : A)Pira idal direct B)Spinocerebelos C)Spinobulbar D)Spinotala ic anterior E)Spinotala ic lateral 1(". Al #oilea neuron al caii tactile !ine se %aseste in : A)Ganglionul spinal B)Bulb C)Cornul posterior al adu#ei D)Cornul anterior al adu#ei E)Cordonul posterior 1($. 0eocorte.ul #e asociatie cuprin#e zona corticala localizata in : A)Girusul prete poral B):urul santului central /olando C)Girusul postcentral D)Siste ul li bic E)0ona prefrontala 1(&. 3ibrele post%an%lionare -e%etati-e: A)Fac sinapsa cu otoneuronii so atici edulari B)Au relatii directe cu neuronii otori ga a edulari C).nfluenteaza tonusului usculaturii netede D)Fac parte din radacina anterioara a ner#ului spinal E).ner#eaza fusurile neuro usculare

1((. Substanta cenusie me#ulara este !ormata #e : A)Corpii celulelor gliale 7B)Corpii neuronali C)Dendritele neuronale D)Axonii celulelor gliale E)Axonii neuronali 1(). 0euronii somatomotori : A)Sesizeaza functionarea usc$ilor striati B)Alcatuiesc coarnele edulare posterioare C)/ealizeaza otilitatea usculaturii #iscerale 7D)Controleaza acti#itatea usculaturii striate E)Sesizeaza acti#itatea usculaturii #iscerale 1(*. Este re!le. polisinaptic: A)/eflexul osteotendinos B)/eflexul tricipital 7C)/eflexul de flexie D)/eflexul rotulian E)/eflexul bicipital 1(+. Cai ascen#ente #irect : A)Fasciculul Go;ers B)Fasciculul pira idal direct C)Fasciculul Flec$sig D)Fasciculul spinotala ic anterior E)Fasciculul spinotala ic 7 1)/. Coliculii c-a#ri%emeni : A)Se gasesc pe fata anterioara a diencefalului B)Se gasesc pe fata posterioara a ezencefalului C)Se gasesc pe fata posterioara a diencefalului D)Se gasesc pe suprafata anterioara a bulbului E)Se gasesc pe suprafata anterioara a ezencefalului 1)1. In iner-area -e%etati-a ,oaca rol ner-ii : A)...5 2..5 .<5 < B)...5 25 2..5 .<5 < C).5 ...5 2..5 <5 D) ...5 2..5 <5 <..5 E).5 .25 ...5 <..5 1) . 0euronul: A)Este in#elisul de e brana nucleara 7B)Centrozo ul este asezat central 7 C)Contine iofibrile D)Are nucleul la periferia celulei E)Are nucleul central 1)". In perioa#a re!ractara a neuronului : A)-euronul raspunde nu ai la un anu it nu ar de sti uli B)-a' iese pasi# din celula C)-u ai un sti ul de anu ita intensitate poate pro#oca raspuns D)Sti ulul trebuie sa actioneze cu o anu ita brusc$ete 7E)-euronul nu raspunde la nici un fel de sti ul 7 1)$. Epi!iza !ace parte #in : A)"ala us B)"i us C)!etatala us 7D)Epitala us 7 E)Hipotala us

1)&. Emis!erele cerebrale sunt #espartite #e : A)Santul central B)Santul calcarin C)Santul S=l#ius D)Santul /olando E)Fisura intere isferica 1)(. ;omunculus senziti-: A)Se gaseste in girusul precentral B)Are reprezentarea ai intinsa pentru zonele cu sensibilitate ai ica C)Are co ponentele proportionale D)Difera ult de $o unculus otor E)Are co ponentele defor ate 1)). 0euronul : A)-u prezinta organite specifice B)Are ca proprietate principala contractilitatea C)Prezinta proprietatea de elasticitate D)Prezinta doua proprietati > excitabilitatea si contractilitatea 7 E)Prezinta proprietatea de excitabilitate si conductibilitate 7 1)*. Celula ner-oasa : A)Contine ca organite specifice neurofibrile si iofibrile B)Contine nu ai neurofibrile C)Contine nu ai iofibrile 7D)Prezinta neurofibrile si corpusculi -issl 7 E)-u contin itocondrii 1)+. 'a#u-a spinarii : A)Este adapostita in canalul edular B)Este adapostita in canalul toracic C)Se afla in canalul li fatic drept 7D)Se afla in canalul #ertebral E)Este adapostita in stern 1*/. 'a#u-a spinarii prezinta : A)() de perec$i de ner#i spinali B)+& de perec$i de ner#i spinali C)+( de perec$i de ner#i spinali 7D)+% de perec$i de ner#i spinali 7 E)%& perec$i de ner#i spinali 1*1. Trunc1iul cerebral este alcatuit #in : A)Epitala us5 bulb si diencefal B)!etatala us5 punte si $ipotala us C)"ala us5 $ipotala us si epitala us 7D)Bulb5 punte si ezencefal 7 E)Diencefal5 ezencefal si scoarta cerebrala 1* . Care #intre urmatorii ner-i cranieni sunt micsti : A)Oculo otori5 tro$leari B)"rige eni5 faciali C)Abducensi5 accesori D)Hipoglosi5 oculo otori E)"ro$leari5 $ipoglosi 1*". Cerebelul este le%at #e trunc1iul cerebral ast!el: A)Prin pedunculii inferiori de punte si prin pedunculii superiori de bulb B)Prin pedunculii i3locii de ezencefal si prin pedunculii inferiori de punte C)Prin pedunculii i3locii de bulb si prin cei superiori de punte 7D)Prin pedunculii inferiori de bulb si prin cei superiori de ezencefal 7 E)Prin pedunculii inferiori de bulb si prin cei superiori de punte

1*$. Cerebelul inter-ine in : A)Digestie si absorbtie B)!ictiune si defecatie 7C)"onusul uscular5 ec$ilibru si iscare 7 D)"onusul uscular si ter oreglare E)!asticatie si deglutitie 1*&. 7ience!alul este alcatuit #in : A)!adu#a spinarii si trunc$iul cerebral B)Cerebel5 bulb si ezencefal C)Epitala us5 tala us si neocortexul otor D)-eocortexul senziti#5 neocortexul otor si $ipotala us 7E)"ala us5 etala us5 epitala us si $ipotala us

SISTE'UL 0ER85S
raspunsuri corecte 1*(. La ni-elul ma#u-ei spinarii se incruciseaza : A)Fasciculele spinobulbare B)Fasciculul Goll C)Fasciculul Burdac$ D)Fasciculul spinotala ic anterior E)Fasciculul spinotala ic lateral 1*). 7eutoneuronii caror !ascicule se a!la in cornul posterior al ma#u-ei : A)Goll si Burdac$ B)/ubrospinal C)Spinobulbare D)Spinocerebeloase E)Spinotala ice 1**. Sensibilitatea interocepti-a este con#usa prin: A)Caile extrapira idale B)Substanta reticulata din 3urul canalului ependi ar C)Substanta reticulata dintre cornul posterior si lateral D)Caile spinocerebeloase E)Caile spinobulbare 1*+. Caile e.trapirami#ale au ori%inea in : A)-ucleii cerebelosi B)Corpii geniculati C)Coliculii c#adrige eni D)-ucleul oli#ar E)-ucleii de origine ai ner#ilor cranieni 1+/. Cornul anterior al ma#u-ei spinarii contine : A)-euronii postganglionari B)-euronii preganglionari C)-euronii so ato otori D)-euroni #iscero otori E)!otoneuroni 1+1. Caile ascen#ente speci!ice me#ulare au #eutoneuronul in : A)Substanta reticulata edulara B)Cornul posterior al adu#ei spinarii C)Cordonul posterior al adu#ei spinarii D)-ucleii Goll si Burdac$

E)-ucleul oli#ar 1+ . Cor#onul anterior al ma#u-ei spinarii contine: A)Fasciculul spinocerebelos incrucisat B)"ractul rubrospinal C)"ractul tectospinal D)"ractul pira idal incrucisat E)"ractul p=ra idal direct 1+". 0ucleii pontini -e%etati-e sunt: A)-ucleul lacri al B)-ucleul accesor al al oculo otorului C)-ucleul ner#ului trige en D)-ucleul sali#ator superior E)-ucleul sali#ator inferior 1+$. 0ucleii senziti-i ai trunc1iului cerebral sunt: A)Deutoneuronul caii optice B)-ucleul lacri al C)-ucleul tractului ezencefalic al ner#ului 2 D)-ucleul glosofaringian E)Deutoneuronul caii olfacti#e 1+&. 0er-ul !acial: A)Controleaza iscarile capului B)Controleaza deglutitia C).ner#eaza usc$ii asticatori D)Controleaza secretia sali#ara E)Controleaza secretia lacri ala 1+(. In trunc1iul cerebral se a!la #eutoneuronul pentru: A)Fasciculul #estibulospinal B)Fasciculul spinotala ic lateral C)Fasciculul pira idal direct D)Fasciculele spinobulbare E)Fasciculul sensibilitatii propriocepti#e constiente 1+). Caile pirami#ale !ac sinapsa cu : A)-euronii nucleului rosu B)-euronii so ato otori din adu#a C)-euronii #iscero otori din adu#a D)-euronii otori ai ner#ilor cranieni E)-euronii oli#ei bulbare 1+*. 3asciculele me#ulare care realizeaza sinapse in trunc1iul cerebral sunt: A)Fasciculele sensibilitatii propriocepti#e constiente B)Fasciculele sensibilitatii tactile fine C)Fasciculele sensibilitatii ter ice D)Fasciculele sensibilitatii dureroase E)Fasciculele sensibilitatii protopatice 1++. 6ulbul ra1i#ian contine nucleii : A)Senziti# al $ipoglosului B)!otor al trige enului C)Senziti# al trige enului D)!otor al facialului E)Senziti# al facialului //. 0ucleii proprii pontini sunt : A)-ucleul principal senziti# al trige enului B)-ucleii respiratori C)-ucleii cardio#asculari

D)-ucleul lacri al E)-ucleul accesor al oculo otorului /1. 0ucleii mi,locii ai 1ipotalamusului au rol in : A)Controlul secretiei lobului $ipofizar anterior B).ntegrarea si patica C).ntegrarea parasi patica D)Secretia $or onilor lobului $ipofizar posterior E)Secretia $or onilor lobului $ipofizar inter ediar / . Creierul interme#iar se a!la in prelun%irea: A)Protuberantei B)"ala usului C)Ganglionilor bazali D)!ezencefalului E)Pedunculilor cerebrali /". In starile emotionale inter-ine : A)Paleocortexul B)"ala usul C)Hipotala usul D)!ezencefalul E)Cerebelul /$. 2rincipalele !unctii ale cerebelului sunt: A)Coordoneaza acti#itatile usculaturii netede ultiunitare B)/egleaza ec$ilibrul C)/egleaza tonusul uscular D)Coordoneaza reflexele foto otorii si de aco odare E)Coordoneaza acti#itatea usculaturii netede #iscerale /&. 2aleocerebelul are rol in : A)Sensibilitatea propriocepti#a B)/eglarea ec$ilibrului C)/eglarea tonusului uscular D)/eglarea iscarilor fine E)Sensibilitatea protopatica /(. 0er-ul !acial iner-eaza: A)Glanda lacri ala B)!usc$ii asticatori C)!usc$ii faringelui D)Glanda parotida E)!usc$ii i ici /). Celule piri!orme ale cerebelului se a!la in : A)-ucleii cerebelosi B)Stratul superficial al scoartei C)Stratul i3lociu al scoartei D)Stratul intern al scoartei E)Stratul celular Pur8in3e /*. 0ucleii anteriori ai 1ipotalamusului au rol in : A)Secretia de ADH si ocitocina B)/epartitia i pulsurilor otorii C).ntegrarea si patica D)Secretia $or onilor $ipofizei posterioare E)Controlul secretiei $ipofizei anterioa

/+. Santul calcarin : A)Se afla pe fata externa a e isferei cerebrale B)Se afla in lobul parietal C)Se afla in lobul te poral D)Are localizat pe argini cortexul #izual E)Se afla pe fata interna a e isferei cerebrale 1/. Santul lateral al emis!erei cerebrale se a!la : A)Pe fata bazala a e isferelor B).ntre lobul frontal si te poral C).ntre lobul te poral si occipital D).ntre lobul parietal si occipital E)Pe fata con#exa a e isferelor 11. ;ipotalamusul: A)Contine centrul unor reflexe conditionate si ple B)Coordoneaza otilitatile asociate C)Coordoneaza iscarile capului legate de iros D)Contine centrul unor reflexe co porta entale E)Contine centrul unor reflexe e otionale 1 . 4an%lionii bazali se a!la : A).naintea tala usului B)!edial de tala us C)1ateral de tala us D)Dedesubtul tala usului E)Deasupra tala usului 1". 3ibrele post%an%lionare simpatice sunt A)Aferente si patice B)1ungi C)Scurte D)!ielinice E)A ielinice 1$. E!ectorii -iscerali sunt : A)Glanda lacri ala B)!usc$iul neted ultiunitar C)Fibra intrafusala D)Fibra extrafusala E)Organele tendinoase Golgi 1&. 3ibrele pre%an%lionare simpatice : A)Sunt dendrite B)Conecteaza un nu ar li itat de neuroni postganglionari C)Fac sinapsa in ganglionii latero#ertebrali D)Sunt axoni ielinizati E)Sunt axoni a ielinici 1(. Substanta alba a emis!erelor cerebrale !ormeaza: A)-eocortexul de asociatie B)Paleocortexul C)-eocortexul receptor D)Corpul calos E)"rigo ul cerebal 1). Aria motorie principala se a!la in : A)Peretele superior al santului lateral B)Peretele anterior al santului lateral C)Peretele anterior al santului central D)Girusul precentral E)Girusul postcentral

1*. Controlul si re%larea acti-itatii se.uale are loc in : A)Aria otorie principala B)0ona de asociatie prefrontala C)0ona de asociatie te porala D)0ona de asociatie parietooccipitala E)Siste ul li bic 1+. 2roprietatile neuronului sunt : A)Conductibilitatea B)contractilitatea C)"onicitatea D)Excitabilitatea E)Elasticitatea /. Intensitatea unui stimul care #eclanseaza un impuls ner-os poate !i : A)-u este dependent de intensitate B)Subli inara C)De prag D)Suprali inara E)Subli inara si durata are 1. 3ibrele pre%an%lionare simpatice A)Au ediatori adrenergici B)Sunt scurte C)Sunt lungi D)Sunt ielinice E)Sunt a ielinice . 0euronii pre%an%lionari simpatici au a.oni care trec prin: A)/a ura co unicanta alba B)/adacinan anterioara a ner#ului spinal C)/adacina posterioara a ner#ului spinal D)/adacina laterala a ner#ului spinal E)/a ura co inicanta cenusie ". 0euronii pre%an%lionari simpatici se a!la in : A)Seg entul edular sacral B)Bulbul ra$idian C)Seg entul edular cer#ical D)Seg entul edular toracal E)Seg entul edular lo bar $. Repolarizarea reprezinta: A)Scaderea per eabilitatii e branei pentru -a B)Declansarea potentialului de actiune C)/e#enirea la potentialul de repaus D)Deplasarea sarcinilor negati#e in zona de electropoziti#itate E).nceputul perioadei refractare &. 2erioa#a re!ractara a neuronului reprezinta: A)Perioada din ti pul potentialului de actiune cind neuronul #a raspunde la noi sti uli B)Starea de excitabilitate nor ala C)Starea de inexcitabilitate a neuronului D)Starea de excitabilitatea a neuronului dupa raspunsul la un sti ul li inar E)1ipsa de raspuns la orice sti ul (. Substanta alba a emis!erelor cerebrale : A)Contine nuclei otori B)Contine fibre de asociatie C)Contine fibre co isurale D)Se afla pe suprafata e isferelor cerebrale E)-u contine fibre de proiectie

). In!lu.ul ner-os este con#us prin ra#acinile ner-ilor spinali ast!el : A)/adacina anterioara conduce aferent si eferent B)/adacina anterioara conduce aferent C)/adacina posterioara conduce eferent D)/adacina anterioara conduce eferent E)/adacina posterioara conduce aferent *. In timpul somnului are loc : A)Scaderea frec#entei cordului B)Cresterea frec#entei respiratorii C)Cresterea #entilatiei pul onare D)Scaderea tonusului uscular E)Cresterea tensiunii arteriale +. Stimularea simpatica pro#uce : A)/elaxarea sfincterului intern al #ezicii urinare B)Sti ularea secretiei intestinale C)Bron$odilatatie D)Constrictia sfincterelor digesti#e E)Cresterea secretiei exocrine a pancreasului "/. 3ibrele sensibilitatii ol!acti-e realizeaza cone.iuni cu : A)Paleocortexul B)!ezencefalul C)-ucleul rosu D)Diencefalul E)Bulbul ra$idian "1. In bulb se inc1i# urmatoarele re!le.e : A)!otorii digesti#e B)De aco odare la distanta C)De orientare auditi#a D)Sali#ar E)Pupilar foto otor " . In mezence!al se inc1i# urmatoarele re!le.e : A)Statice si stato8inetice legate de entinerea pozitia corpului B)!asticator C)De deglutitie D)Pupilo'constrictor E)1acri al "". 0er-ii accesori asi%ura iner-atia musc1ilor : A)Diafrag ului B)Dintati C)Pectorali D)Sternocleido astoidieni E)"rapezi "$. Asupra -aselor san%uine< stimularea simpaticului< pro#uce : A)2asoconstrictie pe #asele glandelor sali#are B)2asodilatatia #aselor tegu entare C)Coronaroconstrictie D)Dilatatia #aselor coronare E)2asodilatatia pe #asele glandei lacri ale

"&. Asupra inimii< stimularea parasimpaticului are e!ect : A)-u are efecte B)Cardioaccelerator C)Cardio oderator D)Coronaroconstrictor E)Coronarodilatator "(. Con#ucerea motilitatii automate asociate se realizeaza prin: A)Caile extrapira idale B)Fasciculele pira idale directe C)Fasciculele pira idale incrucisate D)Caile sensibitatii propriocepti#e inconstiente E)Caile nigrospinale "). Coor#onarea tonusului muscular sc1eletal se realizeaza prin A)Paleocerebel B)Caile extrapira idale C)Cortexul cerebal occipital D)!etatala usul E)Siste ul ner#os #egetati# "*. Urmatoarele !ormatiuni coor#oneaza miscarile !ine : A)-eocortexul senziti# B)Ar$icerebelul C)Paleocerebelul D)-eocerebelul E)-eocortexul otor "+. 'a#u-a spinarii prezinta #oua um!laturi in re%iunile: A)Coccigiana B)Cer#icala C)"oracica D)1o bara E)Sacrala $/. 3ibrele ner-oase -isceromotorii #in ner-ii spinali transmit impulsuri: A)Diafrag ului abdo inal B)!usculaturii striate C)!usculaturii circulare a irisului D)!usculaturii netede din organele interne E)!usculaturii netede din #asele sanguine $1. Sensibilitatea tactila !ina este con#usa prin: A)Fasciculul spinocerebelos incrucisat B)Fasciculul spinotala ic lateral C)Fasciculul spinocerebelos direct D)Fasciculul Goll E)Fasciculul Burdac$ $ . Substanta alba a ma#u-ei spinarii contine : A)-euroni ai substantei reticulate B)-euronii radiculari C)Celule gliale D)-euroni intercalari E)-euroni co isurali $". Caile ascen#ente speci!ice au sinapse in : A)Ganglionii bazali B)!adu#a spinarii C)Bulbul ra$idian D)Cornul anterior edular E)Cornul lateral edular

$$. 0er-ul spinal este !ormat #in : A)Fibre intrafusale B)Fibre so ato otorii C)Fibre so atosenziti#e D)Fibre extrapira idale E)Fibre ner#oase #egetati#e reticulare $&. Ra#acina anterioara a ner-ului spinal este !ormata #in a.onii : A)-euronilor intercalari B)-euronilor cornului anterior C)-euronilor cordonului lateral D)-euronilor ganglionului spinal E)-euronilor so ato otori $(. 0er-ul -a% : A).ner#eaza glanda sub andibulara B)Contine nu ai fibre #egetati#e C)Contine nu ai fibre so atice D).ner#eaza usculatura faringelui E).ner#eaza usculatura laringelui $). Sunt ner-i micsti : A)-er#ul accesor B)/a ura axilara a trige enului C)/a ura andibulara a trige enului D)-er#ul $ipoglos E)-er#ul #ag $*. 3ibrele intracerebeloase sunt : A)"rigonul cerebral B)Fibre de proiectie C)Fibre de asociatie D)Fibre co isurale E).ntre cele + straturi ale scoartei cerebeloase $+. Cerebelul are cone.iuni e!erente #irecte cu : A)-euronio so ato otori edulari B)-ucleul rosu C)-ucleii #estibulari D)-ucleii otori ai ner#ilor cranieni E)Epitala usul &/. In santul bulbopontin < #easupra oli-elor bulbare au or%inea aparenta ner-ii cranieni: A).< B)2 C)... D)2.. E)2... &1. 'ezence!alul: A)Este sediul unor reflexe auditi#e B)Este conectat cu cerebelul C)Contine nucleul otor trige inal D)Contine nucleul dorsal al #agului E)Prezinta originea ner#ului 2... & . In nucleii motori ai puntii au ori%inea ner-ii: A)2estibular B)"ro$lear C)"rige en D)Abducens E)Glosofaringian

&". Coliculii c-a#ri%emeni inter-in in: A).n$ibitia tonusului uscular B)/eflexele #izale C)/eflexele acustice D)!otilitatea #oluntara E)So n'#eg$e &$. E!erentele neocorte.ului motor sunt a.onii: A)Cailor spinotala ice B)Cailor pira idale C)Cailor extrapira idale D)Cailor propriocepti#e constiente E)Cailor tactile fine &&. 0euronii talamici constituie al treilea neuron pentru caile : A)Olfacti#e B)"actile fine C)Protopatice D)Extrapira idale E)Propriocepti#e inconstiente &(. Centrii le%ati #e actul alimentatiei se a!la in : A)Paleocortex B)Bulbul ra$idian C)-ucleii bazali D)Coliculii c#adrige eni E)"ala us &). Intre e.citatie si in1ibitie e.ista relatia : A).n$ibitia nu deter ina excitatia B)De interdependenta C)De inductie reciproca D)Excitatia nu deter ina in$ibitia E)De independenta &*. A!erentele -e%etati-e se transmit prin ma#u-a spre : A)Siste ul li bic B)Hipotala us C)Epitala us D)!etatala us E)Ganglionii bazali &+. 0euronii pre%an%lionari simpatici se a!la in : A)Seg entul edular lo bar B)Bulb C)!ezencefal D)Seg entul edular cer#ical E)Seg entul edular toracal (/. ;ipotalamusul inter-ine in: A)Diureza B)"er oreglare C)!otricitate #oluntara D)Secretia de elatonina E)!e oria de scurta durata (1. ;ipotalamusul inter-ine in re%larea : A)!e oriei de scurta durata B)Circulatiei C).n$ibitiei corticale interne D)Defecatiei

E)Functiilor sexuale ( . Sensibilitatea tactila !ina are proiectia corticala in : A)1obul ocipital B)Girusul postcentral din lobul frontal C)Girusul postcentral din lobul parietal D)Ho unculus senziti# E)Ho unculus otor (". Se#iul proceselor #e in-atare se a!la in : A)Coliculii c#adrige eni B)Siste li bic C)Bulb D)"ala us E)Cerebel ($. 0ucleii bulbari proprii sunt: A)-ucleii oli#ari B)-ucleii C)-ucleul rosu D)-ucleul Flec$sig E)-ucleul Burdac$ (&. 0ucleii mezence!alici proprii sunt : A)-ucleul rosu B)-ucleii oli#ari C)-ucleii centrilor respiratori D)Substanta neagra E)-ucleii #aso otori ((. 2rin pe#unculul cerebelos in!erior cerebelul are le%atura cu: A)"ala usul B)-ucleul rosu C)-ucleul #estibular D)-ucleul oli#ar E)Puntea (). 3ibrele post%an%lionare -e%etati-e ale or%anelor bazinului pro-in #in: A)Ganglionii coccigieni B)Ganglionul cer#ical C)Ganglionii toracali D)Ganglionii lo bari E)Ganglionii sacrali (*. 'e#iatorii butonului terminal sunt: A)-oradrenalina B)!elatonina C).nsulina D)Acetilcolina E)Calcitonina (+. 7in cele #oua um!laturi ale ma#u-ei pornesc: A)-er#ii cranieni B)-er#ii lo bari C)-er#ii sacrali D)-er#ii bra$iali E)-er#ii intercostali )/. Care cai #escen#ente se incruciseaza la ni-el me#ular sau bulbar : A)Fasciculul pira idal incrucisat B)Fasciculul pira idal direct C)Fasciculul tectospinal D)Fasciculul rubrospinal

E)Fasciculul nigrospinal )1. 2upila se #ilata : A)1a sti ul parasi patic B).n ur a contractiei usc$ilor ciliari C).n ur a contractiei usc$ilor circulari ai irisului D).n ur a contractiei usc$ilor radiari ai irisului E)1a sti ul si patic ) . In cazul acomo#arii pentru -e#erea #e aproape : A)Actioneaza parasi paticul B)Se contracta usc$ii radiari ai irisului C)Se contracta usc$ii circulari ai irisului D)Se relaxeaza usc$ii ciliari circulari E)Actioneaza si paticul )". 0euronul contine urmatoarele or%anite speci!ice : A)!itocondriile B)-eurofibrilele C)/ibozo ii D)Corpii -issl E)Aparatul Golgi )$. Tesutul ner-os este !ormat #in : A)Celule gliale B)!iofibrele C)-euroni D)Sarco ere E)Fila ente de actina si iozina )&. 0euronul are urmatoarele proprietati : A)Contractilitatea B)Excitabilitatea C)Elasticitatea D)Conductibilitatea E)Plasticitatea )(. Teaca ;enle : A)Este for ata din celule epiteliale B)Este for ata din celule con3uncti#e C)Are rol trofic si de protectie D)Contine iofibrele E)-u are rol de protectie )). Substanta cenusie me#ulara prezinta : A)-u ai o perec$e de coarne B)-u ai doua perec$i de coarne C)Patru perec$i de coarne D)"rei perec$i de coarne E)Co isura cenusie )*. 0er-ul spinal : A)Prezinta o singura radacina B)Prezinta un singur trunc$i C)Prezinta doua radacini D)-u apartine adu#ei spinarii E)Conduce i pulsul ner#os nu ai eferent )+. Re!le.ele somatice me#ulare sunt : A)Pupilodilatator B)/otulian C)A$ilean D)Cardioaccelerator

E)2asoconstrictor

*/. Re!le.ele -e%etati-e me#ulare sunt: A)A$ilean B)Cardioaccelerator C)/otulian D)Pupilodilatator E)De flexie *1. Coliculii c-a#ri%emeni apartin : A)!etatala usului B)!ezencefalului C)Diencefalului D)"runc$iului cerebal E)Hipotala usului * . Re!le.ele bulbare sunt : A)Pupilar foto otor B)De tuse C)De stranut D)De clipire E)De asticatie *". Re!le.ele somatice #in punte sunt : A)De deglutitie B)!asticator C) De stranut D)De clipire E)/espiratorii si cardio#asculare *$. In mezence!al se inc1i# urmatoarele re!le.e : A)De deglutitie B)De tuse C)Pupilar si de aco odare D)De orientare #izuala si auditi#a E)De stranut *&. 0ucleii 1ipotalamusului in#eplinesc urmatoarele roluri : A)-ucleii anteriori controleaza acti#itatea adeno$ipofizei B)-ucleii posteriori au rolul de integrare parasi patica C)-ucleii posteriori secreta $or oni care se depoziteaza in $ipofiza posterioara D)-ucleii anteriori secreta $or onii $ipofizei posterioare E)-ucleii i3locii au rolul de integrare parasi patica *(. Re!le.ele con#itionate : A)Sunt dobindite in cursul #ietii B)Sunt inascute si co une tuturor indi#izilor C)Sunt te porare si indi#iduale D)Sunt caracteristice speciei E)Odata elaborate nu ai dispar *). Re!le.ele necon#itionate : A)Se trans it ereditar5 sunt inascute B)Sunt co une tuturor indi#izilor din aceeasi specie C)Sunt dobindite in cursul #ietii D)-u dureaza toata #iata E)Arcurile lor reflexe nu se inc$id la ni#elul ne#raxului

**. Un neuron nu poate !i in acelasi timp : A)66so atic B)66senziti# si #egetati# C)66senziti# si so atic D)66so atic si #egetati# E)66senziti# si otor *+. 7eutoneuronul este intot#eauna : A)6pe o cale otorie B)6pe o cale senziti#a C)6#egetati# D)6senziti# E)6postganglionar +/. 7eutoneuronul poate !i situat : A)6intraganglionar B)6in cerebel C)6in $ipotala us D)6in ezencefal E)6in bulbul olfacti# +1. Iner-atia motorie -e%etati-a nu actioneaza pe: A) usc$iul striat B) usc$iul neted C)glande D) usc$iul sc$eletic E) usc$iul cardiac + . 0er-ul cranian III are !ibre: A)#egetati#e otorii B)so atice senziti#e C)senziti#e #egetati#e D) otorii so atice E) otorii si senziti#e +". 0er-ul cranian 8 are !ibre : A) otorii #egetati#e B)#egetati#e senziti#e C)so atice si #egetati#e D) otorii so atice E)so atice senziti#e +$. 0er-ul cranian 8II are !ibre : A) otorii so atice ? li ba B)so atice otorii ? usculatuta fetei C) otorii so atice ? glande sali#are D) otorii #egetati#e ? glande sali#are E)so atice senziti#e ? usculatura fetei +&. 0er-ul cranian I= are !ibre: A)so atice senziti#e ? glande sali#are B) otorii #egetati#e ? usculatura faringelui C)so atice si #egetati#e D) otorii so atice ? usculatura faringelui E)senziti#e eferente +(. 0er-ul cranian = are !ibre : A) otorii #egetati#e ? glandele abdo inale B)so atice senziti#e ? ca#itatea peritoneala C) otorii #egetati#e ? car3a aortei D)ascendente si descendente E) otorii so atice ? usc$ii faringelui

A0ALI>AT5RII
1 raspuns corect +). 'iscarile rapi#e cu intensitate re#usa sunt #etectate #e : A)"er inatiile ner#oase libere B)Organele tendinoase Golgi C)Corpusculii !eissner D)Discurile !er8el E)Corpusculii Pacinii +*. Substanta !otosensibila a celulelor cu conuri este : A)/etinenul B).odopsina C)/odopsina D)Purpurul retinian E)Scotopsina ++. Epi#ermul este un epiteliu : A)Pa#i entos unistratificat si plu B)Pseudostratificat C)Pa#i entos stratificat nec$eratinizat D)Pa#i entos stratificat c$eratinizat E)Pluristratificat cilindric "//. ;ipo#ermul contine : A)!usc$ii firului de par B)Glandele sebacee C)"e inatiile ner#oase libere D)Foliculii pilosi E)Glo erulii glandelor sudoripare "/1. 2rotoneuronii caii optice sunt: A)Celule pig entare ale retinei B)Celulele bipolare ale retinei C)Celulele cu conuri si bastonase D)Celulele orizontale ale retinei E)-euronii ultipolari ai retinei "/ . 7eutoneuronii cailor optice sunt :

A)Celulele orizontale ale retinei B)-euronii corpului geniculat lateral C)Celulele bipolare din retina D)Celulele ganglionare ultipolare din retina E)-euronii din coliculii c#adrige eni "/". Celulele cu conuri #in !o-ea centrala sinapteaza : A)Cu ai ulte celule ultipolare B)Cu neuroni ganglionari ultipolari C)Cu o singura celula ultipolara D)Con#ergent cu celulele bipolare E)Cu o singura celula bipolara "/$. Retina : A)Are un strat extern situat deasupra coroidei B)Are stratul intern for at din celule pig entare C)Are un strat extern ce contine un pig ent brun D)Acopera cele (@+ anterioare ale coroidei E)Se co pune nu ai din celule receptoare "/&. 'usc1iul oblic superior al %lobului ocular este iner-at #e : A)-er#ul oculo otor B)-er#ul optic C)-er#ul tro$lear D)-er#ul abducens E)/a ura oftal ica a trige enului "/(. 'usculatura e.trinseca a oc1iului se insera pe: A)Cornee B)Sclerotica C)Polul anterior al oc$iului D)Polul superior al oc$iului E)Polul superior al oc$iului "/). Trompa lui Eustac1io comunica intre: A)Conductul auditi# extern si urec$ea edie B)4rec$ea interna si nasofaringe C)4rec$ea externa si cea edie D)4rec$ea edie si cea interna E)4rec$ea edie si nasofaringe "/*. 7eutoneuronii cailor au#iti-e se a!la in : A)!etatala us B)-ucleii co$leari pontini C)Corpul geniculat edial D)Corpul geniculat lateral E)Coliculii c#adrige eni inferiori "/+. 0er-ul co1lear : A)Este for at din axonii protoneuronilor auditi#i B)Conduce i pulsurile la aria auditi#a pri ara C)Este for at din axonii deutoneuronilor auditi#i D)Conduce i pulsurile la coliculii c#adrige eni inferiori E)Conduce i pulsurile la etatala us "1/. 'elcul membranos este situat in : A)/a pa #estibulara B)2estibulul osos C)/a pa ti panica D)Co$lee E)Colu ela "11. Consi#erin# urmatoarele me#ii transparente :1?Cristalinul ?Corneea "?Umoarea apoasa $?Umoarea Care este or#inea in care ele sunt strabatute #e lumina in #rumul ei spre retina:

A)%'('+', B)%'+'(', C)('%'+', D)(','%'+ E)('+'%', "1 . 5r%anul lui Corti se a!la pe: A)la a spirala B)!e brana tectoria C)!e brana #estibulara D)!e brana /eissner E)!e brana bazilara "1". Aria corticala ol!acti-a se a!la in : A)1obul frontal B)1obul occipital C)1obul parietal D)Girul prerolandic E)Girul $ipoca bic "1$. 7eutoneuronul sensibilitatii %ustati-e se a!la localizat in : A)1i ba B)!etatala us C)Bulbul ra$idian D)Puntea lui 2arolio E)!adu#a spinarii "1&. Cel #e al treilea neuron al sensibilitatii %ustati-e se a!la localizat in : A)Hipotatala us B)"runc$iul cerebral C)!etatala us D)"ala us E)!ezencefal "1(. 4ustul #ulce se percepe pe : A)2irful li bii B)Partile laterale ale li bii C)!arginile li bii D)Fata dorsala a li bii E)Fata anterioara a li bii "1). Sacula !ace parte #in : A)1abirintul osos B)Canalul co$lear C)1abirintul e branos D)Canalele se icirculare E)!elcul e branos "1*. Terminatiile ner-oase primare #in !usul neuromuscular prezinta urmatoarele caracteristici : A)Conducere lenta B)Se ter ina prin placi otorii C)Fibre groase 5 conducere lenta D)Fibre subtiri 5conducere rapida E)Conducere rapida "1+. 3ibrele ner-oase @ in buc1et @ #in !usul neuromuscular au urmatoarele caracteristici : A)Fibre subtiri 5conducere lenta B)Se ter ina in placile otorii C)Fibre subtiri5 conducere rapida D)Fibre groase 5 conducere lenta E)Fibre groase 5 conducere rapida " /. 2upila reprezinta ori!iciul central al : A)Corneei

B).risului C)Scleroticii D)/etinei E)!usc$iul ciliar " 1. Aparatul optic al %lobului ocular pro#uce o ima%ine a obiectelor: A)2irtuala5 dreapta si redusa B)/eala 5 in#ersa si arita C)/eala55 dreapta si redusa D)/eala 5 in#ersa si redusa E)2irtuala5 in#ersata si redusa " . Cristalinul este o lentila : A)Bicon#exa situata inaintea irisului B)Bicon#exa situata inapoia irisului C)Conca#'con#exa situata inaintea irisului D)Conca#'con#exa situata inapoia irisului E)Biconca#a situata inapoia irisului " ". Aria au#iti-a primara se a!la in neocorte.ul receptor #in : A)Girusul te poral inferior B)Cortexul occipital C)Girusul te poral superior D)Cortexul parieal E)Cortexul frontal " $. Cel #e:al ":lea neuronal caii au#iti-e se a!la localizat in : A)Hipotala us B)Puntae lui 2arolio C)Ganglionii bazali D)!etatala us E)Bulbul ra$idian " &. 5tolitii A #in receptorii -estibulari se a!la localizati in : A)!e brana tectoria B)!e brana bazilara C)Cupula D)!acula E)!e brana #estibulara " (. 2rotoneuronul sensibilitatii termice se a!la in : A)Coarnele anterioare ale adu#ei spinarii B)Bulb C)Coarnele posterioare ale adu#ei spinarii D)Ganglionii #egetati#i para#ertebrali E)Ganglionul spinal " ). 2rotoneuronul sensibilitatii tactile se %aseste in : A)Bulb B)Ganglionul #egetati# C)Punte D)!adu#a spinarii E)Ganglionul spinal " *. Lateral #e in#i-i# se %aseste o substanta o#oranta<care #etermina intoarcerea re!le.a a capului. Centrul re!le. se %aseste in : A)Punte B)Bulb C)!etatala us D)!ezencefal E)Epitala us " +. 7eutoneuronul caii ol!acti-e este in : A)Epitala us

B)Bulbul olfacti# C)!etatala us D)Osul sfenoid E)Punte ""/. A!erentele ol!acti-e se inte%reaza in : A)"ala us B)Siste ul li bic C)Hipotala us D)Pri a circu #olutiune te porala E)1obul occipital ""1. Receptorii analizatorului Binestezic nu sunt : A)Corpusculii Paccini B)"er inatii ner#oase libere C)Corpusculii /uffini D)Organul Corti E)Fusurile neuro usculare "" . 2e !ata interna a timpanului se insera : A)Ciocanul B)-ici'un oscior C)Scarita D)-ico#ala E)Scarita si nico#ala """. Corte.ul -izual este situat in : A)Circu #olutiunea prerolandica B)Girul $ipoca pic C)Girusul te poral superior D)Cortexul parietal E)Pe arginea scizurii calcarine ""$. Sistemul receptor al %lobului ocular este: A)Corneea B)/etina C)Sclerotica D)Coroida E).risul ""&. Receptorii analizatorului Binestezic nu se %asesc in: A)!usc$ii B)1iga ente C)"endoane D)Suprafete articulare E)2ase ""(. In celulele cu bastonase nu se %aseste : A)/odopsia B)2ita ina A C).odopsina D)Scotopsina E)/etinenul ""). 7epozitul #e lipi#e al or%anismului este: A)Epiteliul de acoperire B)Hipoder ul C)Epiteliul pa#i entos D)Epider ul E)Der u

""*. Receptori ai tactului si presiunii sunt : A)"er inatiile ner#oase libere B)Corpusculii /uffini C)Celulele fotoreceptoare D)Celulele ugurilor gustati#i E)Corpusculii Arause ""+. 2apilele !un%i!orme : A)Sunt in nu ar de * ? %( B)Sunt in apropierea #irfului li bii C)Sunt asezate in for a de 2 D)Se gasesc in peretele ugurilor gustati#i E)Sunt asezate la ni#elul bazei li bii "$/. In raport #e situatia topo%ra!ica receptorii se clasi!ica in : A)/eceptorii sensibilitatii te ice B).ntero5 proprio si exteroceptori C)Ai sensibilitatii #izuale D)Ai sensibilitatii tactile E)Ai sensibilitatii acustice "$1. 0utritia cristalinului este realizata #e : A)2asele scleroticii B)Coroida C)4 oarea apoasa D)Corpul #itros E)1ic$idul cefalo'ra$idian "$ . Receptorii -e#erii nocturne: A)Sunt in nu ar de ) ? B ilioane B)Sunt localizati cu exclusi#itate in acula C)Percep culoarea obiectelor D)Contin iodopsina E)-u pot furniza detalii asupra culorilor "$". In retina se realizeaza sinapse intre: A)Axonii neuronilor ultipolari si corpii geniculati laterali din etatala us B)-u ai intre neuronii din acula lutea C)Axonii neuronilor ultipolari si coliculii c#adrige eni superiori D)-euronii bipolari si ultipolari E)"ractul optic si c$ias a optica "$$. A.onii neuronilor multipolari retinieni : A)Con#erg spre acula lutea B)For eaza ner#ul optic C)Se ter ina in corpul geniculat edial D)Fac sinapsa direct cu celulele fotoreceptoare E)Sunt so ato'#egetati#i "$& Care sensibilitati au relatii anatomice cu 1ipotalamusul : A)Dureroasa so atica B)2izuala C)"actila D)"er ica E)Propriocepti#a inconstienta "$(. Corneea A)Este for ata din procesele ciliare B)Ocupa polul posterior al globului ocular C)Contine nu eroase #ase sanguine nutriti#e D)Este bogat iner#ata

E)Contine usc$i dilatatori si constrictori pupilari "$). Irisul A)/eprezinta sediul seg entului receptor al globului ocular B)Contine anterior corneea C)Face parte din tunica #asculara a globului ocular D)-u este #ascularizat E)Contine fibre usculare so atice "$*. A#aptarea -izuala la intuneric: A)Este deter inata de odificarile bioc$i ice ale pig entilor #izuali B)"i pul necesar adaptarii este deter inat de refacerea rezer#elor de iodopsina C)Este afectata de #ita ina D D)Dureaza axi u ) inute E)Suspenda generarea potentialului de receptor "$+. 2erceperea -orbirii este con#itionata #e !unctionarea urmatorilor analizatori : A)Cutanat B)Ainestezic C)2izual D)Auditi# E)2estibular "&/. A.onii neuronilor #in corpul %eniculat lateral: A)Se ter ina in etatala us B)Se proiecteaza in siste ul li bic C)Se proiecteaza in lobul occipital D)Conducinfor atii spre retina E)Se deter ina pe arginile scizurii centrale "&1. Lentilele cilin#rice corecteaza oc1iul : A)E etrop B)Cu dia etru anteroposterior crescut C)Hiper etrop D)Astig atic E)Cu dia etrul anteroposterior scazut "& . La 1ipermetropi : A)Oc$iul este prea lung B)Curbura corneei nu este unifor a C)Creste con#exitatea cristalinului D)Scade con#exitatea cristalinului E)Focalizarea razelor paralele se face inaintea retinei "&". 'embrana Reissner : A)Are structura cartilaginoasa B)Separa colu ela de la a spirala C)Este nestructurata D)Este o la a de tesut con3ucti# E)Separa ra pa ti panica de canalul co$lear "&$. 'embrana tectoria: A)Separa ra pa ti panica de canalul co$lear B)Contine celule receptoare C)Spri3ina organul Corti D)Este strabatuta de ter inatiile ner#ului co$lear E)Se afla deasupra organului Corti "&&. 0euroni bipolari %asim in : A)Coarnele anterioare edulare B)For atiunea reticulata edulara C)Coarnele posterioare edulare

D)Coarnele laterale edulare E)/etina "&(. En#olim!a: A)Are structura ase anatoare li fei B).ncon3ura canalul co$lear C)Este secretata de celulele ciliare D)4 ple ca era anterioara a globului ocular E)Se afla in labirintul e branos "&). Trompa lui Eustac1io: A)Co unica cu laringele B)Apartine urec$ii externe C)Se afla in continuarea conductului auditi# extern D)Continuarea cu labirintul osos E)Co unica cu nasofaringele "&*. 2rin per!orarea timpanului : A)Dispare auzul B).n$iba contractia usc$ilor scaritei C)Di inua acuitatea auditi#a D)-u influenteaza auzul E)Bloc$eaza trans iterea undelor sonore "&+. Care analizatori #eclanseaza re!le.e necon#itionate #e secretie #i%esti-a : A)Cutanat B)Ainestezic C)2izual D)Gustati# E)Auditi# "(/. Care receptori sunt incapsulati: A)Gustati#i B)Olfacti#i C)Auditi#i D)2estibulari E)Fusurile neuro usculare "(1. 2erilim!a: A)Este localizata in acula B)Se gaseste in cele doua ra pe> ti panica si #estibulara C)4 ple crestele a pulare D).ncon3ura e brana otolitica E)For eaza cupula "( . Al treilea neuron al caii -estibulare se a!la in : A)!etatala us B)Corpii geniculati ediali C)Hipotala us D)"ala us E)Epitala us "(". Receptorii utriculei si saculei : A)Se gasesc in creasta a pulara B)Percep #ariatiile acceleratiei lineare C)Descarca i pulsuri nu ai in prezenta iscarilor capului D)/aspund de iscarile in 3urul axei orizontale E)Sunt sensibili la iscari in 3urul axei #erticale "($. Receptorii ol!acti-i : A)1a o 5 se intind pe o suprafata de (& ? +& c B)Sunt de natura con3ucti#a C)Se gasesc in ucoasa olfacti#a D)Sunt excitati de ecanoreceptori

E)Ocupa zona cornetului nazal inferior si la a ciuruita a osului sfenoid "(&. Impulsurile sensibilitatii propriocepti-e constiente : A)Sunt conduse prin tracturile spinotala ice B)Sunt conduse prin fasciculele Goll si Burdac$ C)A3ung la neuronii otori edulari D)Sunt deter inate de excitarea receptorilor ter ici E)Sunt conduse la paleocerebel "((. Terminatiile ner-oase butonate sunt speci!ice : A)Corpusculilor senziti#i Pacini B)Crestelora pular C)Organelor tendinoase Golgi D)Fusurilor neuro usculare E)/eceptorilor gustati#i "(). A.onii #eutoneuronilor ol!acti-i !ormeaza : A)-er#ii olfacti#i B)-er#ii #estibuloco$leari C)"racturile spinotala ice D)"racturile olfacti#e E)"racturile spinobulbare "(*. Calea %ustati-a este !ormata #in !ibre senziti-e ale ner-ilor: A)"rige eni5 tro$leari si abducensi B)Oculo otori5 faciali si $ipoglosi C)Faciali5 glosofaringieni si #agi D)Accesori5 trige eni si #agi E)Hipoglosi5 accesori si #estibulari "(+. Al treilea neuron al caii optice se a!la in : A)Corpii geniculati ediali din $ipotala us B)Corpii geniculati laterali din $ipotala us C)Corpii geniculati ediali din etatala us D)Corpii geniculati laterali din etatala us E)Corpii geniculati ediali din epitala us ")/. Receptorii au#iti-i se a!la in : A)4tricula B)Sacula C)Crestele a pulare D)Organul lui Corti E)!acula ")1. Receptorii -estibulari se a!la in : A)Organul lui Corti B)4tricula si sacula C)Bulbul olfacti# D)Ganglionul Scarpa E)!ezencefal ") . Al treilea neuron al caii au#iti-e se a!la in : A)Corpii geniculati laterali din etatala us B)Corpii geniculati ediali din $ipotala us C)Corpii geniculati ediali din etatala us D)Corpii geniculati laterali din tala us E)Corpii geniculati ediali din epitala us ")". Al treilea neuron al caii -estibulare se a!la in : A)!etatala us B)Hipotala us C)"ala us D)!ezencefal E)Scoarta cerebrala

A0ALI>AT5RII
raspunsuri corecte ")$. Receptorii analizatorilor sunt : A)Butonii ter inali sinaptici B)"er inatii neuronale dendritice C)"er inatii neuronale axonice D)Celule epiteliale specializate E)Placile neuro usculare ")&. Epi#ermul este strabatut #e : A)/eteaua sudoripara B)Canalele glandelor sudoripare C)Foliculii pilosi D)Glo erulii glandelor sudoripare E)Fire de par ")(. 4usturile !un#amentale sunt percepute ast!el : A)Gustul a ar pe fata dorsala a li bii B)Gustul a ar pe arginile li bii C)Gustul a ar pe fata dorsala a li bii D)Gustul acru pe arginile li bii E)Gustul sarat la #irful li bii ")). 'o#i!icarile bioc1imice sur-enite in #i!erite or%ane interne sunt receptionate #e : A).nterceptori B)Proprioceptori C)Baroreceptori D)Exteroceptori E)2isceroceptori ")*. Celulele cu bastonase : A)Contin iodopsina B)Sunt in nu ar de %() ? %+& ilioane C)Sunt in nu ar de ) ? B ilioane D)/eceptioneaza culorile E)Sunt foarte sensibile la lu ina ")+. Retina este alcatuita #in neuroni : A)Pseudounipolari B)4nipolari C)Pira idali D)Bipolari E)!ultipolari "*/. Celulele pi%mentare #in retina : A)Se afla in iris B)Se afla in stratul intern C)Se afla in stratul extern D)For eaza tunica #asculara E)Prezinta prelungiri "*1. Receptorii Binestezici sunt localizati in :

A)Stratul superficial al pielii B)"esutul fibros din tendoane C)Capsulele organelor interne D)!usc$ii striati E)"esutul osos co pact si spongios "* . Receptorii termici sunt: A)Discurile !er8el B)Corpusculii Arause pentru cald C)Corpusculii Arause pentru rece D)Corpusculii /uffini pentru cald E)Corpusculii /uffini pentru rece "*". Corpul ciliar este !ormat #in : A).ris B)Procesele ciliare C)!usc$ii ciliari striati D)!usc$iul ciliar E)4 oarea apoasa "*$. 'usc1ii irisului se contracta : A)Prin reflexe declansate de la ariile #izuale B)Fibrele radiare sub actiune parasi patica C)Fibrele radiare sub actiune si patica D)Fibrele circulare sub actiune si patica E)Fibrele circulare sub actiune parasi patica "*&. Celulele cu conuri : A)Contin iodopsina B)Sunt de for a cilindrica C)For eaza discuri suprapuse D)Contin scotopsina E)Sunt raspunzatoare de #ederea in lu ina puternica "*(. Umoarea apoasa are rolul in : A)-utritia retinei B)/eactii fotoc$i ice C).n#ersarea i aginii obiectelor de retina D)-utritia cristalinului E)-utritia corneei "*). Corneea : A)Contine fibre usculare netede B)Contine g$e uri #asculare C)Este a#asculara D)Contine ter inatii ner#oase libere E)-u este sensibila la presiune "**. Celulele receptoare au#iti-e sunt asezate in : A)Strat superior din celule reticulare B)Strat intern dintr'un sir de celule C)Strat intern din +', siruri de celule D)Strat extern dintr'un sir de celule E)Strat extern din + ?, siruri de celule "*+. 'usc1ii urec1ii me#ii sunt : A)!usc$iul tro pei lui Eustac$io B)!usc$iul ciocanului C)!usc$iul circular al ti panului D)!usc$iul scaritei E)!usc$iul ferestrei o#ale

"+/. Retina #etine le%aturi ner-oase cu: A)-ucleii bazali B)Coliculii c#adrige eni superiori C)Corpii geniculati laterali D)Corpii geniculati ediali E)Coliculii c#adrige eni inferiori "+1. Tracturile ol!acti-e sunt reprezentate #e : A)Dentritele ariei corticale olfacti#e B)Axonii protoneuronilor C)Axonii deutoneuronilor D)Axonii celulelor itrale E)Axonii celulelor bipolare "+ . 0er-ii ol!acti-i sunt !ormati #e : A)Axonii neuronilor bipolari B)Dendritele celulelor itrale C)Axonii celulelor itrale D)Axonii protoneuronilor E)Axonii deutoneuronilor "+". 7eutoneuronul cailor ol!acti-e este reprezentat #e : A)Butonii olfacti#i B)-euronii bipolari C)-euronii fusifor i D)Celulele itrale E)-euronii bulbului olfacti# "+$. Urec1ea me#ie este o ca-itate situata in : A)Osul te poral B)2iscerocraniul C)-eurocraniul D)Osul sfenoid E)Osul et oid "+&. Toate %usturile !un#amentale sunt percepute #e : A)!ucoasa esofagiana B)2irful li bii C)Partea anterioara a li bii D)!ucoasa epiglotei E)!ucoasa faringiana "+(. 'u%urii %ustati-i sunt !ormati #in: A)Celule incon3urate de fibre #egetati#e B)Celule receptoare o#oidale C)Celule receptoare alungite D)Celule incon3urate de fibre ielinice E)Celule incon3urate de fibre a ielinice "+). 2laca motorie a !ibrelor e!erente %ama se a!la : A)Pe portiunea periferica a fibrei fusului neuro uscular B)Pe fibra extrafusala C)Pe partea contractila a fibrei intrafusale D)Pe partea necontractila a fibrei intrafusale E)Pe extre itatea fibrei usculare striate "+*. Ampula canalelor semicirculare contine : A)Otoliti B)Aparatul otolitic C)!acula D)Cupula E)Creasta a pulara

"++. Canalele semicirculare membranoase comunica : A)Prin a bele extre itati B)Cu utricula C)Cu sacula D)Cu canalul co$lear E)Printr'o singura extre itate $//. Terminatiile ner-oase senziti-e primare ale !usului neuromuscular: A)Au originea in otoneuronii ga a edulari B)Sunt fibrele in buc$et C)Sunt ter inatiile spiralate D)Au #iteza de conducere foarte are E)Au #iteza de conducere ica $/1. 3usul neuromuscular se caracterizeaza prin : A)-u are striatii trans#ersale B)Este dispus paralel printre fibrele usculare sc$eletice C)Are o capsula con3uncti#a D)Are o portiune centrala contractila E)Are extre itati alungite necontractile $/ . In cazul unui oc1i emetrop< ima%inea unui obiect situat la #istanta #e 1/ cm #e %lobul ocular : A)Se for eaza in focarul principal al globului ocular B)Se for eaza pe retina prin inter#entia aco odarii C)Se for eaza pe retina fara inter#entia aco odarii D)Se for eaza in spatele retinei fara inter#entia aco odarii E)Se for eaza in fata retinei fara inter#entia aco odarii $/". In cazul unui oc1i cu asti%matism: A)2ederea de#ine clara prin inter#entia aco odarii B)Corectia se face cu lentile bicon#exe C)Corectia se face cu lentile biconca#e D)Corectia se face cu lentile cilindrice E)/aza de curbura a corneei sau cristalinului nu este unifor a $/$. 3ibrele musculare intra!usale < ce alcatuiesc receptorul Binestezic se caracterizeaza prin : A)1ipsa nucleilor B)Striatii trans#ersale in centrul fibrei C)Striatii trans#ersale la capetele fibrei D)Portiune centrala contractila E)Portiune centrala necontractila $/&. 'embrana Reissner #in urec1ea interna #esparte : A)-u se gaseste in urec$ea interna B)/a pa #estibulara de ra pa ti panica C)/a pa ti panica de canalul co$lear D)/a pa #estibulara de canalul co$lear E)Perili fa de endoli fa $/(. 'embrana bazilara : A)Separa canalul co$lear de ra pa ti panica B)Este o e brana elastica C)Separa ra pa #estibulara de canalul co$lear D)Este o e brana fibroasa E)Se afla deasupra celulelor receptoare $/). Tractul optic #e pe o parte a#uce in!ormatii #in: A)"oata retina din partea opusa B) :u atatea te porala a retinei de aceeasi parte C):u atatea te porala a retinei din partea opusa D):u atatea nazala a retinei din partea opusa E):u atatea nazala a retinei de aceeasi parte

$/*. 7en#ritele neuronilor bipolari ol!acti-i : A)Prezinta buton ter inal fara cili B)Sunt scurte si subtiri C)Sunt scurte si groase D)Sunt lungi si groase E)Prezinta buton olfacti# cu cili $/+. 'ucoasa ol!acti-a este alcatuita #in: A)Celule de sustinere si neuroni ultipolari B)Celule de sustinere epiteliale C)Celule ner#oase bipolare D)Celule ner#oase ultipolare E)Celule de sustinere si celule itrale $1/. 7ermul contine : A)Corpusculii 2ater'Pacini B)Glo erulii glandelor sudoripare C)Canalele glandelor sudoripare D)Glandele sebacee E)-u eroase celule adipoase $11. Receptorii #urerii sunt terminatiile ner-oase libere #in: A)/eceptorii incapsulati B)Der C)Hipoder D)"esutul subcutanat E)Epider $1 . 8ariatiile acceleratiei liniare sunt percepute #e catre receptorii #in: A)2estibulul osos B)!elcul e branos C)Creasta a pulara D)4tricula E)Sacula $1". Caile optice au cone.iuni cu: A)Corpul geniculat lateral B)-ucleii #egetati#i din bulb C)-ucleii bazali D)Coliculii c#adrige eni inferiori E)Coliculii c#adrige eni superiori $1$. Canalul co1lear este #elimitat #e : A)!e brana tectoria B)1a a spirala C)!e brana baziliara D)!e brana #estibulara E)!elcul e branos $1&. Corpusculii 2acini sunt situati : A).n epider B).n der C).n $ipoder D.n usc$i si articulatii E).n ucoasa tubului digesti# $1(. Celulele cu bastonase #i!era #e cele cu conuri prin: A)Adaptarea lor pentru ec$ilibru B)-u arul lor ai are C)Prezenta lor nu ai la periferia retinei D)Pragul lor de excitabilitate ai redus E)Posibilitatea lor de perceptie a culorilor

$1). Umoarea apoasa se caracterizeaza prin : A)Se afla la polul posterior al globului ocular B)Are consistenta gelatinoasa C)Este secretata de procesele ciliare D)Este absorbita in siste ul #enos al globului ocular E)Este absorbita in lic$idul cefalora$idian $1*. Receptorii ol!acti-i se a!la in : A)Pe cornetul nazal superior si la a ciuruita a et oidului B)Papilele ucoasei olfacti#e C)!ucoasa olfacti#a D)-u ai pe cornetul nazal superior E)Pe cornetul nazal superior si la a ciuruita a sfenoidului $1+. 7eutoneuronii cailor -estibulare au cone.iuni cu : A)Bulbul ra$idian B)Cerebelul C)"ala usul D)Epitala usul E)-ucleul rosu $ /. 'acula sau aparatul otolitic este !ormata #in: A)Fibre ner#oase co$leare B)Celule receptoare ciliate C)!e brana /eissner D)!asa gelatioasa 5 cupula E)!e brana otolitica $ 1. Crestele ampulare #in canalele semicirculare se caracterizeaza : A)Contin otoliti B)Sunt for ate din celule receptoare ciliate C)Sunt for ate din celule receptoare neciliate D)Sunt acoperite de o asa gelatinoasa E)Sunt acoperite de e brana #estibulara $ . Receptorii %ustati-i se a!la in : A)Papilele filifor e B)!ucoasa li bii5 in ugurii gustati#i ai papilelor fungifor e C)!ucoasa li bii5 in ugurii gustati#i ai papilelor filifor e D)!ucoasa faringiana si palatina E)!ucoasa planseului $ ". Ariile corticale ol!acti-e se a!la: A).n cortexul girusului $ipoca pic B)Pe fata con#exa a e isferelor cerebrale C)Pe fata laterala a e isferelor cerebrale D).n paleocortex E).n neocortexul de asociatie te poral $ $. Receptorii analizatorului Binestezic sunt : A)/eceptorii pentru rece B)Corpusculii Pacini C)Corpusculii /uffini D)Aparatul Golgi E)Corpusculii !eissner $ &. In cazul unui oc1i miop : A)/aza de curbura a cristalinului este arita B)Dia etrul antero ? posterior este ai ic decit distanta focala C)2ederea se poate face clar nu ai prin inter#entia aco odarii D)Corectia se face cu lentile biconca#e E)/azele de lu ina paralele sunt focalizate in fata retinei

$ (. In cazul unui 1ipermetrop : A)/aza de curbura a cristalinului este prea ica B)Dia etrul antero'posterior al oc$iului este crescut C)Dia etrul antero'posterior al oc$iului este prea scurt D)/azele paralele sunt focalizate inaintea retinei E).ndepartarea obiectului de oc$i per ite #ederea clara $ ). Care #in urmatoarele !enomene insotesc procesul #e acomo#are pentru -e#erea #e aproape : A)!odificarea razei de curbura a corneei B)/elaxarea usculaturii ciliare circulare C)Contractia liga entelor cristalinului D)Contractia usculara extrinseci a globului ocular E)!odificarea dia etrului pupilar $ *. 0er-ii sensibilitatii %ustati-e sunt : A)-er#ul accesor B)-er#ul facial din cele (@+ anterioare ale li bii C)-er#ul facial din %@+ anterioara a li bii D)-er#ul glosofaringian E)-er#ul $ipoglos $ +. 3usul neuromuscular are o iner-atie: A)Eferente cu ter inatiuni in buc$et B)Senziti#a proprie C)!otorie proprie D)Aferente cu ter inatiuni spiralate #egetati#e E)Aferente cu ter inatiuni sub for a de placi otorii $"/. 3usul neuromuscular are : A)Striatii trans#ersale ai nete co parati# cu fibrele extrafusale B)( ? %& fibre intrafusale C)( ? %& fibre usculare incapsulate D)( ? %& fibre usculare striate obisnuite E)-u are extre itati $"1. Celulele cu conuri : A)Au prag de excitabilitate scazut B)Sunt in nu ar de %()'%+& ilioane C)Sunt in nu ar de )'B ilioane D)Participa in #ederea scotopica E)Participa in #ederea fotopica $" . 2entru celulele receptoare ol!acti-e este caracteristic: A)Sunt celule stelate B)For eaza sinapse cu protoneuronul C)Se ter ina cu butoni olfacti#i D)Sunt celule bipolare E)Sunt celule ultipolare $"". Re!le.ul pupilar se inc1i#e in: A)!adu#a spinarii B)Bulb C)Punte D)!ezencefal E)!etatala us $"$. Terminatiile ner-oase libere sensibile la atin%ere se %asesc in : A)-u ai in der si $ipoder B)Epider C)Der D)Hipoder E)Sub $ipoder

$"&. 'ucoasa ol!acti-a : ( A)Are o suprafata de ('+ B)Contine celule receptoare si de sustinere C)Contine deutoneuronul caii olfacti#e ( D)Are o suprafata de ('+ E)Este for ata din neuroni ultipolari $"(. 'u%urii %ustati-i : A)Au o for a pris atica B)/eprezinta seg entul de conducere al analizatorului gustati# C)/eprezinta seg entul periferic al analizatorului gustati# D)Sunt for ati din celule receptoare si de sustinere E)-u sunt prezenti in ucoasa linguala $"). 2rotoneuronii caii %ustati-e se a!la : A)Ganglionii ner#ilor cranieni .25 2. B)Ganglionii ner#ilor cranieni 2..5 .< C)Ganglionii ner#ilor cranieni ...5 .2 D)Ganglionii ner#ilor cranieni .<5 < E)Ganglionii ner#ilor cranieni .25 2 $"*. Se%mentul peri!eric al analizatorului -izual se a!la in : A)"unica externa a globului ocular B)Sclerotica C)"unica interna a globului ocular D)"unica i3locie a globului ocular E)/etina $"+. Substantele !otosensibile ale celulelor !otoreceptoare sunt: A)Prolactina pentru celulele cu conuri B).odopsina pentru celulele cu bastonase C)/odopsina pentru celulele cu bastonase D)/odopsina pentru celulele cu conuri E).odopsina pentru celulele cu conuri $$/. Se%mentul central al analizatorului -izual se a!la : A).n lobul te poral B)De o parte si de alta a scizurii calcarine C).n lobul occipital D).n lobul frontal E).n lobul parietal $$1. Lipsa 8itaminei A #in alimentatia #etermina: A)Hiper etropie B)He eralopie C)!iopie D)Orbul gainilor E)Astig atis $$ . 7escompunerea pi%mentilor !otosensibili are loc in : A)Sclerotica B)-euronii ultipolari C)Celulele cu conuri D)Celulele cu bastonase E)-euronii bipolari retinieni $$". Ro#opsina este raspunzatoare #e -e#erea : A)Diurna B)-octurna C)Pe ti p de noapte D)Pe ti p de zi E)Colorata

$$$. Io#opsina este raspunzatoare #e -e#erea : A)Pe ti p de noapte B)Pe ti p de zi C)Colorata D)-octurna E)Diurna si nocturna $$&. Se%mentul #e con#ucere al analizatorilor este !ormata #in : A)Cai ner#oase eferente B)Cai ner#oase aferente C)Cai ner#oase descendente D)Di#erse arii corticale E)Cai ner#oase ascendente $$(. 2entru rotirea oc1ilor la #reapta se trimit impulsuri prin ner-ii : A)Oculo otor drept B)Abducens drept C)Abducens stang D)"ro$lear drept E)Oculo otor stang $$). 2entru rotirea oc1ilor la #reapta se contracta musc1ii : A)Drept superior drept B)Drept intern stang C)Drept intern drept D)Drept extern drept E)Drept extern stang

A2ARATUL L5C5'5T5R
1 raspuns correct $$*. Contractia musc1iului nete# se caracterizeaza printr:o: A)Perioada de latenta scurta B)Contractie scurta 5 relaxare lenta C)Durata scurta D)Perioada de relaxare rapida E)Contractie lunga 5 relaxare lenta $$+. Substanta preosoasa este secretata #e : A)Osteocite B)Condroplaste C)Osteoblaste D)Osteoclaste E)Osteoplaste $&/. Secretia oseinei se #es!asoara in cursul osto%enezei in !aza : A)Proteica B)!inerala si de re aniere

C)!inerala D)De distrugere a cartila3ului E)De re aniere $&1. 3aza proteica a osi!icarii #e membrana incepe prin : A). pregnarea substantei preosoase cu saruri de Ca B)Osteoliza C).n ultirea condroblastelor D)!ultiplicarea unui grad de celule con3uncti#e E)Feno ene de osteogeneza secundara $& . In !aza proteica a osi!icarii #e membrana se !ormeaza : A)Periostul B)Osul definiti# C)Osteoblaste D)Osul pri ar nediferentiat E)Ca#itati $&". 2ropa%area potentialului #e actiune #e la sarcolema la mio!ibrile se !ace prin : A)/eticulul endoplas atic B)Sarco er C)!itocondrii D)/ibozo i E)/eteaua tubulara $&$. Contractia tetanica completa se pro#uce atunci cin# : A)Sti ularea este unica B)!usc$iul este in stare de oboseala C)Sti ulii au o frec#enta crescuta D)Sti ulii au o frec#enta redusa E)Sti ulii au o intensitate subli inara $&&. Coloana -ertebrala prezinta in plan sa%ital : A)( curburi B) o curbura C)+ curburi D) , curburi E)) curburi $&(. 5steocitele : A)Secreta substanta organica a tesutului osos B)Apartin tesutului glandular C)Sunt dispuse in osteoclaste D)Au o for a stelata E)Sunt adapostite in osteoplaste $&). 'a#u-a 1emato%ena %asim in: A)"esutul osos $a#ersian la adult B)Areolele osului spongios C)1a elele osoase D)Osteon E)Osteoplaste $&*. Care #in oasele neorocraniului prezinta lama ciuruita: A)Frontal B)"e poralul C)Et oidul D)Occipitalul E)Sfenoidul $&+. 'usc1ii trapezi : A)Sunt localizati pe fata anterioara a toracelui B)Au iner#atie #egetati#a C)Sunt iner#ati de ner#ul cranian <.

D)Sunt dispusi in plan profund E)Se gasesc in santurile #ertebrale $(/. Sarcomerul reprezinta totalitatea structurilor cuprinse intre: A)Doua discuri clare B)O e brana 0 si o banda H C)Doua discuri intunecate D)Doua benzi H alaturate E)Doua e brane 0 succesi#e $(1. Rolul reticulului en#oplasmic #in sarcoplasma este : A)"rans ite i pulsul de contractie de la e brana celulara la sarcole a B)Elibereaza CaCC C)"rans ite i pulsul de contractie de la e brana celulara la iofibrile D)"rans ite i pulsul de contractie de la e brana celulara la fibrele de iozina E)Elibereaza potasiu $( . Contractia izometrica : A)Duce la exteriorizarea de lucru ecanic B)Este caracteristica usc$ilor netezi #iscerali C)Se exteriorizeaza prin diferite iscari D)Este caracteristica usc$ilor posturali E)Este caracteristica usc$ilor netezi ultiunitari $(". 'usc1iul nete# multiunitar se %aseste in: A)"unica externa a #iscerelor ca#itare B).ris C)Peretele #iscerelor D)!iocard E)!usc$ii sc$eletici $($. 'usculatura striata: A)Este controlata prin siste ul reticulat acti#ator ascendent B)Controleaza sfincterele netede ale organelor interne C)Este controlata de ariile corticale pira idale si extrapira idale D)Prezinta iner#atia #egetati#a E)For eaza iocardul #entricular $(&. Ten#oanele : A).n#elesc usc$ii B).ncon3ura fiecare fibra usculara C)Sunt for ate din tesut con3uncti#a fibros D)Contin nu eroase fibre de reticulina E)Prin tendoane usc$ii se insera pe apone#roze $((. Elementul contractil al !ibrei musculare este : A)!iofibrilele B)!e brana 0 C)4nitatea otorie D)Placa otorie E)Fusul neuro uscular $(). Localizarea tricepsului bra1ial : A)Pe fata posterioara a bratului B)Pe fata posterioara a ga bei C)Pe fata anterolaterala a bratului D).n 3urul articulatiei scapulo ? $u erale E)Pe fata anterioara a antebratului $(*. 'usc1ii !esieri: A)Se afla in 3urul articulatiei coxofe urale B)Sunt iner#ati de ner#ul cranian <. C)Sunt usc$ii localizati pe fata posterioara a ga bei D)Fac parte din usc$ii profunzi ai ga bei

E)Sunt usc$ii profunzi ai coapsei $(+. Contractii #e tip tetanos nere%ulat apar la ni-elul: A)!usculaturii oaselor urec$ii B)Sto acul C).risului D)4retrei E)2ezicii urinare $)/. Acumularea aci#ului lactic in musc1i: A)Se produce in ti pul so nului B)Se produce in conditii de aerobioza C)Se nifica oboseala usculara D)Se produce in ti pul secusei usculare E)Se intensifica in ter oliza $)1. Secusa : A)Se obtine prin aplicarea unui sti ul unic pe ner#ul otor B)Este contractia repetata a usculaturii striate C)Poate fi obtinuta prin excitarea usc$iului gastrocne ian de broasca cu sti uli repetati D)Prezinta o faza izo etrica si una izotonica E)1a usc$iul neted ultiunitar este de %& ori ai scurta decit a usc$iului striat $) . Caracteristic ma,oritatii musc1ilor membrelor sunt contractiile #e tip : A).zo etric B)Cu perioade de latenta lungi C).zotonic D)Secuzele E)Frisonul $)". Termo%eneza musculara : A)Creste in ediul cald B)Creste in ti pul so nului C)Creste in ediul rece D)Deter ina scaderea tonusului uscular E)Serealizeaza nu ai prin contractia usculaturii netede $)$. 2rincipalul rezer-or #e 5 al tesutului muscular este : A)Fosfocreatina B)Proteineleenzi atice C)Glucoza D)Grasi ile E)!ioglobina $)&. Sistemul osos in#eplineste urmatoarele roluri : A)De transportor al gazelor respiratorii B)De secretie a ptialinei si de filtrare C)Sti uleaza secretia $or onilor epifizari D) De protectie5 de depozit de saruri inerale si $e atopoietic E)De digestie si absorbtie $)(. Sc1eletul membrului superior este !ormat #in : A)Hu erus si fe ur B)/adius si fibula C)Centura scapulara si centura pel#iana D)O oplat si cla#icula E)Oasele coxale si ulna $)). Sc1eletul trunc1iului este !ormat #in : A)Fe ur 5 $u erus si tibia B)Coaste 5 radius si oasele tarsiene C)Coloana #ertebrala 5 coaste si stern D)Oasele carpiene5 tarsiene si etacarpiene E)Stern 5 tibie si fe ur

$)*. Sc1eletul membrului in!erior este !ormat #in : A)Oasele carpiene5 fe ur si ulna B)Cla#icula5 tibie si oasele etacarpiene C)Oasele coxale5 fe ur si oasele tarsiene D)/adius5 $u erus si oasele coxale E)4lna5 tibie si $u erus $)+. 'usc1ii membrului superior sunt : A)Deltoidul5 c#adricepsul fe ural5 croitor B)Fesieri5 bicepsul bra$ial5 adductori C)Deltoidul5 tricepsul bra$ial5 bicepsul bra$ial D)Flexori ai ainii5 ai ga bei5 croitor E)Adductori5 c#adricepsul fe ural5 deltoidul $*/. 'io%lobina are o structura asemanatoare cu a : A)Adrenalinei B)"iroxinei C)Parat$or onului D)He oglobinei E)Ocitocinei $*1. 'usc1ii %itului sunt: A)Pectorali5 trapezi5 aseteri B)Hioidieni5 te porali5 scalieni C)Scaleni5 $ioidieni5 sternocleido astoidian D)Pterigoidieni5 ro boid5 patrat lo bar E)Sternocleido astoidian5 zigo atic5 aseteri

A2ARATUL L5C5'5T5R
raspunsuri corecte $* . 'a#u-a osoasa 1emato%ena se a!la in: A)Areolele din interiorul oaselor scurte B)Canalul edular al adultului C)Canalul edular al fatului D)Canalul Ha#ers E)Osteoblaste $*". Tesutul osos spon%ios se a!la in : A)1a elele osoase ale siste elor inter$a#ersiene B)1a a interna a oaselor late C)Oasele late D)Oasele scurte E)1a ele osoase concentrice $*$. 2rin osi!icarea #e membrana se #ez-olta: A)Baza craniului B)2iscerocraniul in totalitate C)4nele oase ale fetei

D)Cla#icula in totalitate E)Corpul cla#iculei $*&. 3aza minerala a osi!icarii #e membrana se caracterizeaza : A)Condrina se i pregneaza cu saruri inerale B)Osteoblastele se transfor a in osteocite C)Celulele con3uncti#e se transfor a in osteoblaste D)Condrocitele se transfor a in osteocite E)Oseina se i pregneaza cu saruri de calciu $*(. 5steoclastele sunt celule : A)Care se afla in zona osteogena a periostului B)Binucleate C)Polinucleate D)De for a o#alara E)Cu un bogat ec$ipa ent enzi atic $*). 5seina se caracterizeaza prin : A)Este secretata de osteoplaste B)Este co ponenta anorganica a substantei funda entale osoase C)Este co ponenta organica a substantei funda entale osoase D)Este secretata de condroblaste E)Este secretata de osteoblaste $**. Canalele ;a-ers contin : A)!adu#a rosie la fat B)Osteoclaste C)Osteoblaste D)"er inatiuni ner#oase E)Capilare sanguine $*+. Canalul me#ular : A)Contine la fat adu#a rosie B)Se afla intre periost si tesutul spongios osos C)Se afla in centrul diafizei unui os lung D)Se afla in centrul oaselor late E)Contine la fat adu#a galbena $+/. Cartila,ul #e crestere : A)Asigura cresterea in lungi e a osului B)Se afla in pericondru C)Se afla in zona interna a periostului D)Se afla la li ita dintre diafiza si epifiza E)Asigura cresterea in grosi e a osului $+1. 3ibrele musculare striate se caracterizeaza prin: A)Sunt incon3urate de o tunica interna B)Au o asezare paralela C)Au o asezare de fibre anasto ozate D)Sunt incon3urate de peri isiu E)Sunt incon3urate de endo isiu $+ . 3uzionarea centrelor #e osi!icare in osteo%eneza : A)For eaza osul secundar B)Are loc in faza proteica C)Are loc in faza inerala D)Are loc in faza de re aniere E)For eaza osul pri ar nediferentiat $+". 2eriostul se caracterizeaza prin urmatoarele : A)Are rol in cresterea oaselor in grosi e B)Este e brana care in#eleste cartila3ul C)Acopera suprafata diafizei oaselor lungi D)Captuseste canalul edular in diafiza oaselor lungi

E)Are rol in cresterea oaselor in lungi e $+$. 2rin osi!icarea #e cartila, se !ormeaza : A)"oate oasele fetei B)Bolta craniana C)Baza craniului D)2ertebrele E)Corpul cla#iculei $+&. 0eurocraniul are in constitutie urmatoarele oase perec1i : A)Osul parietal B)Osul occipital C)Osul frontal D)Osul sfenoid E)Osul te poral $+(. Cla-iculele sunt oase care : A)Corpul cla#iculei se osifica prin osificare de cartila3 B)Sunt parti ale sc$eletului toracic C)Participa la for area centurii scapulare D)Se articuleaza pe arginile laterale ale sternului E)Se articuleaza la partea superioara a sternului $+). Iner-atia motorie a !ibrelor musculare striate este asi%urata #e : A)-euronul ganglionului spinal B)Fusul neuro uscular C)Fibrele eferente ga a D)Placa otorie E)Sinapsa neuro usculara $+*. 2laca motorie este !ormata #in : A)Sarcole a fibrei usculare B)Butonii ter inali ielinizati C)Butonii ter inali a ielinici D)!icrofila entele contractile E)Sarcoplas a fibrei usculare $++. 3iecare mio!ibrila este alcatuita #in : A)De * ori ai ulte fila ente de actina decit de B)+&&& fila ente de actina C)+&&& fila ente de iozina D)%)&& fila ente de actina E)%)&& fila ente de iozina &//. 'usc1ii spatelui sunt : A)!usc$ii ari pectorali B)!usc$ii dintati ai toracelui C)!usc$ii intercostali D)!usc$ii santurilor #ertebrale E)!usc$ii trapezi &/1. 'usc1ii %itului sunt : A)!usc$iul occipital B)!usc$iul aseter C)!usc$iul sternocleido astoidian D)!usc$ii cefei E)!usc$ii $ioidieni &/ . 'usculatura nete#a #ispune #e : A)-u are icrofila ente B)!iofibrele organizate in sarco ere C)!iofibrele neorganizate D)!icrofila ente orientate paralel iozina

E)!icrofila ente neregulate dispuse la inti plare &/". Secusa musculara se caracterizeaza prin !aptul ca : A)Se produce rar in organis B)Dez#olta o tensiune are C)Este o contractie de tip tetanic D)-u are faza de relaxare E)Este contractie si pla &/$. Secusele musculare se pro#uc in or%anism : A).n ti pul frisonului B)Foarte des C).n ti pul deglutitiei D)Foarte rar E).n ti pul asticatiei &/&. 2roprietatile musc1iului striat sunt : A)Plasticitatea B)Conductibilitatea C)Contractibilitatea D)Auto atis ul E)Elasticitatea &/(. 3ibrele musculare nete#e se caracterizeaza prin : A)-u sunt organizate in sarco ere B)Au striatii trans#ersale C)Au discuri clare si intunecate D)-u au banda H lu inoasa si e brana 0 E)Sunt organizate in sarco ere &/). Unitatea motorie a musc1iului striat este !ormata #in : A)4n otoneuron pentru un nu ar #ariat D de la trei la cite#a sute de sarco ere B)!ulti otoneuroni C)4n otoneuron D)4n nu ar #ariat de fascicule usculare E)4n nu ar #ariat de fibre usculare &/*. 'icro!ilamentele #e actina au urmatoarele caracteristici : A)-u au relatii cu e brana 0 si banda H B)Au o extre itate ce se insera pe e brana 0 C)Patrund intre fila entele de iozina aproape pina la banda H D)Au o extre itate ce se insera pe sarcole a E)Patrund intre fila entele de iozina pina la discul intunecat ur ator &/+. 6an#a ; luminoasa a !ibrei musculare : A)Se insera pe partea interna a sarcole ei fibrei usculare B)Se afla la i3locul discului intunecat C)Se afla la i3locul discului clar D)-u este in relatie cu icrofila entele E)Este in #ecinatatea fila entelor de actina &1/. Tonusul muscular : A)Este controlat de centrii ner#osi B)Depinde de suprafata de sectiune a usc$iului C)Este rezultatul unor i pulsuri ner#oase si ilare D)Este o stare per anenta de tensiune usoara a usc$iului in repaus E). plica participarea neuronilor #egetati#i din coloanele laterale ale adu#ei &11. Contractia musc1iului nete# are : A)/elaxarea lenta B)1atenta de &5% sec C)Durata lunga D)A plitudinea de *& 2 E)Faza de contractie de &5, sec

&1 . Tesutul osos se caracterizeaza prin : A)Are substanta funda entala denu ita condrina B)Este o #arietate de tesut con3uncti# C)Este un tesut con3uncti# fibros D)Are substanta funda entala i pregnata cu saruri fosfocalcice E)Are fibre i pregnate cu saruri fosfocalcice &1". 2roteinele contractile musculare sunt : A)Enzi e B)!iglobina C)Actina D)Proteinele reglatoare E)!iozina &1$. 5steonul este !omat #in : A)"rabecule osoase B)1a ele osoase concentrice C)1a ele con3ucti#e concentrice D)Osteoplaste E)Siste e inter$a#ersiene &1&. 5si!icarea #e membrana are loc prin : A)Faza de re aniere B)Osteogeneza endocondrala C)Osteogeneza condrala D)Faza inerala E)Faza de distrugere &1(. Componenta pasi-a a aparatului locomotor este !ormata #in : A)!usculatura neteda #iscerala B)Sc$eletul e brelor superioare C)Sc$eletul e brelor inferioare D)!usculatura striata E)!usculatura neteda ultiunitara &1). 5steoblastele sunt celule care : A)Secreta oseina B)Secreta substanta osoasa C)Secreta substanta preosoasa D)Au for a stelata si fuzifor a E)Au canalicule anasto ozate &1*. Tesutul osos compact !ormeaza : A)1a ele osoase ale trabeculelor scurte B)Epifiza oaselor lungi in intregi e C)Diafiza oaselor lungi D)1a a interna a oaselor late E)"rabecule &1+. 5steo%eneza este in!luentata #e : A)Hor onii glucocorticoizi B)Hor onii ineralocorticoizi C)Hor onii neuro$ipofizei D)Hor onii adeno$ipofizari E)Hor onii tiroidieni & /. 5asele co.ale participa la !ormarea: A)Curburii sacrale a coloanei #ertebrale B)Pel#isului C)Centurii pel#iene D)Sc$eletului coapsei E)Sacra ului & 1. Sc1eletul piciorului este !ormat #in :

A)!etatarsiene in nu ar de ) B)Oase carpiene in nu ar de B C)Oase tarsiene in nu ar de E D)Oase tarsiene in nu ar de B E)!etatarsiene in nu ar de B & . Sc1eletul corpului uman : A)Este principalul siste efector al organis ului B)Este partea acti#a a aparatului loco otor C)Actioneaza ca pirg$ii D)Are rol de sustinere E)Are rol acti# loco otor & ". 8ertebrele sunt !ormate #in urmatoarele parti : A)Epifize B)Corpul #ertebral C)Canalul #ertebral D)Arcul #ertebral E)Diafize & $. 3aza #e #istru%ere in osi!icarea #e cartila, se caracterizeaza prin: A)Osteoliza B).n ultirea osteocitelor C).n ultirea osteoclastelor D).n ultirea condrocitelor E)Hipertrofierea si distrugerea condrocitelor & &. 0eurocraniul se caracterizeaza prin : A)Contine seg entul initial al aparatului respirator B)Este for at din doua oase perec$i C)Este for at din doua oase neperec$i D)Este for at din patru oase neperec$i E)Contine seg entul periferic al analizatorului gustati# & (. Arcul -ertebral se caracterizeaza prin: A)Creste rezistenta coloanei #ertebrale B)Deli iteaza gaura #ertebrala C)Se afla in partea #entrala a #ertebrei D)Se afla in partea dorsala a #ertebrei E)Poseda cinci prelungiri & ). Coastele : A)Se articuleaza pe arginile laterale ale sternului pri ele B perec$i B)Perec$ile %% si %( nu se unesc cu sternul C)Se unesc si cu #ertebrele lo bare D)Se unesc cu sternul %( perec$i E)Se unesc cu #ertebrele flotante & *. 'iozina mio!ibrilelor se caracterizeaza prin : A)For eaza discul clar B)Este icrofila ent contractil C)Este subtire D)Este proteina reglatoare E)For eaza discul intunecat & +. Iner-atia senziti-a a musc1iului striat este !ormata #in : A)Sinapsa neoro usculara B)Dendritele neuronilor din ganglionii spinali C)Axonii aflati in fibrele eferente ga a D)"er inatiile ner#oase libere E)/etea de ter inatii ner#oase #egetati#e &"/. Actina #in mio!ibrile : A)Este icrofila ent contractil subtire

B)Are o structura proteica necontractila C)Constituie in intregi e discul intunecat D)Participa in parte si la for area discului intunecat E)Este icrofila ent contractil gros &"1. Sarcoplasma !ibrei musculare striate contine : A)/eticul endoplas atic putin B)!iofibrile C)4n nucleu D)-u erosi nuclei E)!icro#ilozitati &" . 'usc1iul striat este !ormat #in : A)Epi isiu cu care se insera usc$ii sc$eletici B)Fascicule usculare separate de peri isiu C)Fascicule usculare incon3urate de endo isiu D)"endoane cu care se insera pe oase E)Apone#roze de structura cartilaginoasa &"". 3unctiile musc1ilor somatici realizeaza : A)Contractia fina si gradata a irisului B)Contractilitatea iocardului C)Presiunea din interiorul abdo enului D)!i ica fetei E)Peristaltis ul &"$. 'usc1ii oblici e.terni sunt: A)!usc$i abdo inali inspiratori B)!usc$i ai spatelui C)!usc$i ai trunc$iului D)!usc$i ai toracelui E)!usc$i abdo inali antero'laterali &"&. In!lu.ul ner-os a,uns la capatul a.onului neuronului motor somatic pro#uce : A)Descarcarea de adrenalina B)Descarcarea de noradrenalina C)/epolarizarea locala a sarcole ei D)Eliberarea de acetilcolina E)Depolarizarea locala a sarcole ei &"(. Eliberarea intracelulara #e CaCC are urmatoarele e!ecte : A)/elaxarea usculara B)Eliberarea de acetilcolina C)For area co plexului acto iozinic D)Cuplarea feno enelor electrice cu cele ecanice E).ndepartarea e branelor 0 &"). Sca#erea CaCC intracelular mio!ibrilar pro#uce : A).ndepartarea itocondriilor B)!entinerea cuplului electrocontractil C)/elaxarea usculara D)Desfacerea legaturilor dintre actina si iozina E)Apropierea e branelor 0 &"*. Sarcomerul nu contine: A)Sarcoplas a in 3urul iofibrilelor B)!icrofila ente groase de actina C)!icrofila ente subtiri de iozina D)!icrofila ente groase de iozina E)!icrofila ente subtiri de actina &"+. 'usc1iul nete# -isceral : A)Functioneaza sub control #oluntar B)Are o acti#itate otorie dependenta de iner#atie

C)Are o acti#itate otorie independenta de iner#atie D)Are iner#atia #egetati#a cu functie de initiere a acti#itatii usculare E)Are iner#atia #egetati#a cu rolul doar de a odifica acti#itatea sa &$/. 'usc1iul nete# -isceral se caracterizeaza prin: A)Perioada de latenta ai scurta B)Potential de actiune cu a plitudine are C)Potential de actiune cu a plitudine ica D)2iteza de trans itere a i pulsurilor pina la citi#a etri@sec E)2iteza de trans itere a i pulsurilor pina la citi#a c @sec &$1. 'usc1iul nete# -isceral: A)Are capacitatea de a'si entine tensiunea la diferite lungi i B)Functioneaza ca un sincitiu C)Este ai excitabil decit cel striat D)Are o acti#itate otorie dependenta de iner#atie E)Are o perioada de relaxare foarte rapida &$ . 'usc1iul nete# multiunitar are urmatoare caracteristici : A)Are o acti#itate otorie spontana 5 independenta de iner#atie B)Functioneaza ca un sincitiu C)Fibrele usculare sunt separate D)Contractia este fina si gradata E)Contractia este lunga 5 ur ata de o relaxare foarte lenta &$". Tonusul musculaturii sc1eletice #epin#e #e : A)Disparitia relaxarii B). pulsurile de la otoneuronii edulari C)Aferentele pro#enite de la fusul neuro uscular D)4n sti ul electric ic E)Contractie #oluntara &$$. 5asele antebratului sunt : A)/adiusul B)"ibia C)4lna D)Oasele carpiene E)Oasele etacarpiene &$&. Substantele or%anice ale musc1iului sunt reprezentate #e catre : A)He oglobina B)!ioglobina C)Saruri de AC 5 Ca(C 5 !g(C D).oni cu roluri i portante in contractie E)Proteine necontractile &$(. Substantele anor%anice ale musc1iului sunt : A).oni de F(C B)A"P5 creatina C).oni cu roluri in contractie usculara D)Actina5 ioza E)Saruri de AC 5 !g(C &$). Care substante elibereaza ener%ia necesara contractiei musculare : A)A"P'ul si ioglobina B)Acidul adenozintrifosforic C)Fosfocreatina D)Actina5 iozina E)Proteinele reglatoare &$*. Sunt celule osoase : A)Osteoclastele B)Oseina C)Osteoplastele

D)Condrocitele E)Osteocitele &$+. Tesutul osos spon%ios: A)Prezinta canale Ha#ers B)Se gaseste in diafiza oaselor lungi C)Se afla in interiorul oaselor scurte si late D)Contine adu#a rosie E)Contine adu#a galbena &&/. 'usc1ii toracelui sunt : A)!usc$ii intercostali B)!usc$iul croitor C)!usc$ii dintati D)!usc$il are dorsal E)!usc$iul trapez &&1. Celulele tesutului osos se numesc : A)Condrocite B)Condroplaste C)Osteoplaste D)Osteoblaste E)Osteocite && . Sc1eletul trunc1iului este !ormat #in : A)Fe ur si $u erus B)-eurocraniul si #iscerocraniu C)Coaste si stern D)"ibie si fibula E)Coloana #ertebrala &&". Centura scapulara este !ormata #in : A)Oasele coxale B)Fe ur si tibie C)O oplat D)Oasele etatarsiene E)Cla#icula &&$. Centura pel-iana este !ormata #in: A)O oplat si fe ur B)Hu erus si radius C)Oasele coxale D)Osul sacru E)"ibie si fibula &&&. 'embrul superior prezinta urmatorii musc1i : A)Fesieri B)Croitori C)Deltoid D)C#adricepsul fe ural E)Bicepsul bra$ial

4LA07ELE E075CRI0E
1 raspuns corect &&(. Insulina stimuleaza :

A)1ipoliza B)Patrunderea glucozei in celule C)Glicogenoliza $epatica D)Glicogenoliza usculara E)Gluconeogeneza &&). ;ormonii a#eno1ipo!izari controleaza acti-itatea urmatoarelor %lan#e on#ocrine cum ar !i: A)Pancreasul B)Epifiza C)"iroida 5 corticosuprarenala5 gonada D)"i usul E)Glanda pituitara &&*. Re%larea secretiei #e parat1ormon se !ace prin : A).nter ediul S-C B)Feed'bac8 in raport cu ni#elul sodiului in sange C)Calcitonina D)Feed'bac8 in raport cu ni#elul calciului ionizat in sange E)AC"H &&+. Secretia #e a#renalina sca#e in timpul: A)Efortul psi$ic B)Ali entatia C)Efortul fizic D)So nul E)Stresul e otional &(/. 'icroscopic tiroi#a este constituita #in: A)Celule gliale B)Stro a con3uncti#a incon3urata de coloid C)Cordoane celulare D)Foliculi si stro a con3uncti#a E)-euroni odificati &(1. Lim!ocitele T se #i!erenteaza in : A)Ganglionii li fatici B)Circulatia generala C)Splina D)!adu#a osoasa E)"i us &( . Epi!iza este situata in partea : A).nferioara a diencefalului B)Posterioara a neuro$ipofizei C)Posteriora a diencefalului D)Posterioara a corpului calos E)Posterioara a trigonului cerebral &(". 'e#ulosuprarenal sunt constituite #in: A)-euronii postganglionari si patici cu proprietati secretorii B)-euronii #egetati#i ce si'au pierdut dendritele C)-euronii preganglionari si patici cu proprietati secretorii D)-euronii parasi patici cu proprietati secretorii E)-euronii preganglionari si patici ce si'au pierdut axonii &($. 2ancresul en#ocrin secreta : A)Glucagon B)A ilaza pancreatica C)Glicogen D)S"H E)Cortizol &(&. 'obilizarea sarurilor !os!o:calcice la ni-el sc1eletului se pro#uce sub actiunea: A)2ita inei D

B)Parat$or onului C)Calcitoninei D)Hor onilor ineralocorticoizi E)So atotropului &((. Secretia #e %luca%on: A)Scade in $iperglice ie B)Scade in inanitie C)Creste in $iperglice ie D)Scade in $ipoglice ie E)Creste in $ipotiroidie &(). Secretia epi!izara: A)Este controlata de fibrele parasi patice B)Scade in intuneric C)Este controlata de fibrele si patice D)-u este influentata de intensitatea lu inii E)Creste in lu ina puternica &(*. 4ona#otropinele : A)Controleaza secretia $or onilor sexuali B).nfluenteaza contractilitatea usculaturii uterine C)Sunt secretate de $ipotala us D)Secretia lor este in$ibata de $or onii de crestere E)Secretia lor este sti ulata de prolactina &(+. Secretia insulinei este re%lata printr:un mecanism #e !ee#:bacB ne%ati- in !unctie #e ni-elul : A)Glicogenul uscular B)Glucozuriei C)Glicogenului $epatic D)Glice iei E)Glucagonului &)/. Cretinismul %uso%en apare in lipsa : A)Hor onilor tiroidieni B)S"H'ului C)Hor onilor tiroidieni la #irsta adulta D).odului in ali entatia adultului E)Paratiroidelor &)1. Tetania apare : A).n lipsa ADH'ului B).n lipsa 1H'ului C).n insuficienta paratiroidiana D).n deficitul de calcitonina E).n lipsa S"H'ului &) . ;ormonul acti- al %lan#ei pineale este : A)Hor onul elanocitosti ulator B)Gonadotropinele C)/enina D)!elatonina E)!elanina &)". 4lan#a pituitara: A)Cantareste la o aproxi ati# ) gr6 B)/ealizeaza conexiuni directe cu nucleii bazali C)Este situata in lo3a osului et oid D)Se leaga de tala us prin ti3a pituitara E)Are relatii anato ofunctionale cu $ipotala usul &)$. 3unctie #e secretie 1ormonala #etin : A)Celule adeno$ipofizei B)-ucleii etatala usului

C)Celulele gliale din neuro$ipofiza D)Celulele #egetati#e din ti3a pituitara E)Celulele din stro a #asculo'on3uncti#a &)&. 7in crestele neurale se #ez-olta : A)Hipofiza B)!edulosuprarenala C)"iroida D)Corticosuprarenala E)"i usul &)(. Asupra oaselor lun%i< actioneaza urmatorii 1ormoni: A)Corticotropina B).nsulina C)Prolactina D)S"H E)Adrenalina &)). Urmatorii 1ormoni #etermina -asoconstrictie %eneralizata: A)Adrenalina B)Acetilcolina C)"iroxina D)Glucagonul E)-oradrenalina &)*. ;ormonii cu rol in mentinerea secretiei lactate sunt: A)S"H B)Glucagonul C)ADH D)Parat$or onul E)"riiodotironina &)+. Semnul cel mai important al insu!icientei paratiroi#iene este : A)De ineralizarea oaselor B)For area de calculi urinari C)Producerea de fracturi D)Cresterea calce iei E)"etania &*/. Secretia #e A7;: A)Este influentata de #ariatiile #olu ului lic$idelor extracelulare B)Scade concentratia urinara C)Scade in ti pul so nului D)Scade in $ipoglice ie E)Este sti ulata de inanitie &*1. Urmatorii 1ormoni #eri-a #in colesterol : A)S"H B)Hor onii corticosuprarenali C)Adrenalina D)-oradrenalina E).nsulina &* . Secretia ;CI si a pepsino%enului este in!luentata umoral #e : A)Glucocorticoizi B)Hor onii gonadali C)Hor onii tiroidieni D).nsulina E)S"H &*". Aci#itatea %astrica este in!luentata umoral #e : A)Cortizol B)Ocitocina C)ADH

D)Prolactina E)!SH &*$. Ceto%eneza este stimulata #e 1ormonii : A)Glucocorticoizi B)Adrenalina C)FSH D)1H E)S"H &*&. A#eno1ipo!iza : A)Cuprinde lobul anterior si inter ediar B)Secreta #asopresina C)Cuprinde nu ai lobul anterior D)/eprezinta aproxi ati# )&F din asa glandulara E)Contine axonii neuronilor secretori ai $ipotala usului &*(. ;ormonul #e crestere : A)Se secreta in tot cursul #ietii B)Cresterea concentratiei a inoacizilor plas atici produce scaderea descarcarii C)1a pubertate5 secretia se opreste D)Stresul in$iba secretia E)Secretia nu este influentata de ni#elul plas atic al glucozei6 &*). ;ormonii %lan#ulari tropi a#eno1ipo!izari : A).nfluenteaza nu ai cresterea glandelor endocrine B)Cuprind $or onul elanocitosti ulator C)Controleaza acti#itatea altor glande endocrine D)-u influenteaza secretia $or onala E)Sunt S"H si prolactina &**. 0umarul elementelor !i%urate este in!luentat umoral #e : A)Glucocorticoizi B).nsulina C)!ineralcorticoizi D)Parat$or on E)Calcitonina &*+. Care 1ormoni stimuleaza secretia insulinei : A)Gastrina B)Adrenalina C)Angiotensina D)/enina E)FSH &+/. Celulele ne-ro%lice cu caracter secretor apar in : A)"i us B)Epifiza C)Adeno$ipofiza D)"iroida E)Corticosuprarenala &+1. Urmatorii 1ormoni au relatii !unctionale cu analizatorul %ustati-: A)!ineralcorticoizii B)"iroxina C)Ocitocina D)Prolactina E)Glucocorticoizii &+ . Reactii motorii si psi1ice intirziate se pro#uc in : A).nsuficienta de $or oni tiroidieni B)Exces de prolactina C)Hipersecretie de parat$or on

D)Hiposecretie de calcitonina E)1ipsa de ADH &+". Care 1ormoni retin 0 in tesuturi : A)"irotropina B)Cortizolul C)ADH D)Ocitocina E)S"H &+$. 2iticismul: A)Apare in caz de $ipofunctie tiroidiana B)Se poate corecta prin ad inistrarea de AC"H C)Apare in insuficienta adeno$ipofizara D)Afecteaza dez#oltarea psi$ica E)Se produce in paralel cu dez#oltarea exagerata a #olu ului #isceral &+&. Controlul secretiei #e TS; se realizeaza: A)Exclusi# prin ecanis ner#os B)Prin inter ediul #asopresinei C)Prin doua ecanis e > ner#os si feedbac8 negati# u oral D)-u ai pe cale u orala E)Prin cresterea concentratiei glucocorticoizilor plas atici &+(. 7in colesterol #eri-a : A)ADH'ul B)Adrenalina C)Ocitocina D)Cortizolul E)"iroxina &+). Secretia #e insulina este in1ibata umoral #e : A)A inoacizi B)Adrenalina C)Gastrina D)Colecisto8inina E)Parat$or on &+*. 5r%ane lim!oi#e cu rol en#ocrin sunt : A)Ganglionii li fatici B)Adeno$ipofiza C)"i usul D)!edulosuprarenala E)"iroida &++. ;ormonii %lan#ulari tropi a#eno1ipo!izari sunt : A)Hor onul eliberator de tirotropina B)Hor onul eliberator de ocitocina C)Hor onul de crestere D)Corticotropina E)Hor onul eliberator de prolactina (//. Care 1ormoni pro#uc 1ipertensiune arteriala : A)Hor onul antidiuretic B)Glucagonul C)Ocitocina D)Parat$or onul E).nsulina (/1. ;iper%licemia este cauzata #e : A)2asopresina B)Adrenalina C)Ocitocina D)Aldosteron

E)Parat$or on (/ . Eritropoieza este in!luentata umoral #e : A)!ineralocorticoizi B)Parat$or on C)/enina D)Angiotensina E)Eritropoietina (/". Stimularea eliminarii #e !os!ati < o pro#uc urmatorii 1ormoni : A)Adrenalina B)Parat$or onul C)-oradrenalina D)Ocitocina E)Prolactina (/$. ;ormonii %ona#otropi sunt secretati #e : A)Corticosuprarenala B)Adena$ipofiza C)O#ar D)"esticul E)Celule 1e=dig (/&. Secretia 1ormonilor se.uali este controlata umoral #e : A)AC"H B)-ucleii $ipotala usului anterior C)Corpul galben D)Foliculi o#arieni E)Gonadotropie (/(. 7in ecto#erm #eri-a : A)0ona edulara a o#arului B)Paratiroidele C)0ona corticala a o#arului D)0ona edulara a glandelor suprarenale E)0ona corticala a suprarenalei (/). ;iposecretia paratiroi#iana se caracterizeaza prin: A)Scaderea fosfate iei B)De ineralizari osoase C)Cresterea calce iei D)Scaderea excitabilitatii neuro usculare E)Cresterea excitabilitatii neuro usculare (/*. ;ipersecretia paratiroi#iana #etermina : A)Depuneri de P si Ca in oase B)Spas e ale usculaturii netede C)For area de calculi urinari D)Scaderea calce iei E)Cresterea excitabilitatii neuro usculare (/+. ;ipersecretia tiroi#iana pro-oaca : A)Senzatii de frig B)Cresterea anabolis ului C)Scaderea in greutate D)Hipofagie E)Piele uscata (1/. ;ormonii corticosuprarenali pro#uc : A)Hipoglice ie B)Scaderea filtrarii glo erulare C)Hipolipe ie D)Scaderea secretiei de pepsinogen E)Scaderea absorbtiei lipidelor

(11. 4lan#ele en#ocrine care in-olueaza #upa pubertate sunt : A)Epifiza B)-ici o #arianta nu este corecta C)Paratiroidele D)"i usul E)1obul inter ediar $ipofizar (1 . 4luca%onul: A)Pro#oaca $ipoglice ie B)Scade in inanitie C).n singe dispare ai lent decit insulina D)Are efect lipogenetic E)Sti uleaza gluconeogeneza din a inoacizi (1". 4lan#a pituitara este localizata : A).n partea posterioara a epitala usului B).n saua turceasca a et oidului C).n partea anterioara a epitala usului D)Posterior de tala us E).n lo3a for ata de saua turceasca a sfenoidului si dura ater (1$. Lobul posterior al 1ipo!izei : A)Are origine epiteliala B)Secreta $or onul elanocitosti ulator C)Secreta corticotropina D)Este legat de $ipotala us prin tractul $ipotala o'$ipofizar E)Este legat de $ipotala us prin #ase sanguine (1&. Lobul anterior al 1ipo!izei : A)Are origine ner#oasa B)Este legat de $ipotala us prin tractul $ipotala o'$ipofizar C)Are origine epiteliala D)Secreta ocitocina E)For eaza i preuna cu ti3a pituitara neuro$ipofiza (1(. 0ora#renalina : A)Scade excitabilitatea cardiaca B)Contracta usculatura bron$ica C)Scade frec#enta contractiilor ini ii D)Scade tensiunea arteriala siste ica E)Creste tensiunea arteriala (1). 0ora#renalina : A)!obilizeaza acizii grasi liberi din depozitele adipoase B)Scade forta si frec#enta contractiilor ini ii C)Scade etabolis ul D)Scade tensiunea arteriala E)Produce #asodilatatia #asculara (1*. 7intre %lan#ele si cu !unctie e.ocrina enumeram: A)Suprarenalele B)Placenta C)"i usul D)Paratiroidele E)Pancreasul si gonadele (1+. A#eno1ipo!iza secreta: A)Ocitocina B)Hor onul elanocitosti ulator C)Prolactina D)ADH E)!elatonina

( /. ;ormonii tiroi#ieni: A)Scad absorbtia intestinala de glucoza B). preuna cu ADH'ul entin secretia lactata C)Cresc sinteza de colesterol D)Cresc depozitele $epatice de glicogen E)Produc iritabilitate 5 neliniste ( 1. Somatotropul : A).n$iba sinteza proteica B).n$iba transportul a inoacizilor in celule C)Creste eli inarea de Ca5 -a din organis D)Creste consu ul tisular de glucoza E)Creste glice ia ( . In metabolismul %luci#ic< somatotropul: A)Creste consu ul tisular de glucoza B).n$iba sinteza corpilor cetonici C)Scade glice ia D)Scade descarcarea de glucoza din ficat E)Scade consu ul tisular de glucoza ( ". Cresterea secretiei #e ST; este stimulata #e : A)Epitala us B)Scaderea concentratiei a inoacizilor plas atici C)!etatala us D).nanitie E)Hiperglice ie

( $. Acrome%alia apare : A).n $iposecretie de S"H B).n perioada cresterii 5 in exces de S"H C).n insuficienta lobului inter ediar $ipofizar D).n insuficienta tiroidiana E).n exces de S"H la adult ( &. ;iposecretia #e insulina nu cauzeaza: A)Polifagie B)Co a diabetica C)Glucozurie D)Poliurie E)Cresterea in greutate ( (. 'elatonina: A).n$iba eliberarea $or onilor FS- si 1H B)Sti uleaza nucleii $ipotala ici C)Sti uleaza eliberarea $or onilor FS- si 1H D)Este elaborata de lobul inter ediar al $ipofizei E)Are sinteza in$ibata de intuneric ( ). ;ipo!iza este !ormata #in : A)1obul anterior $ipofizar si epifiza B)1obul posterior $ipofizar si epitala us C)-euro$ipofiza5 lobul inter ediar $ipofizar si lobul anterior $ipofizar D)-euro$ipofiza5 epifiza si lobul posterior $ipofizar E)1obul inter ediar $ipofizar si glanda pineala ( *. Acti-itatea a#eno1ipo!izei este controlata #e : A)Epifiza B)"ala us C)Hipotala us

D)!etatala us E)Epitala us ( +. A#eno1ipo!iza secreta : A)S"H si adrenalina B)Prolactina si ADH C)Ocitocina si AC"H D)S"H si AC"H E)ADH si AC"H ("/. Epi!iza secreta : A)Adrenalina B)Prolactina C)Ocitocina D)FSH si 1H E)!elatonina ("1. 'e#ulosuprarenala secreta : A)Glucocorticoizi B)!ineralocorticoizi C)"iroxina D)Adrenalina E)Ocitocina (" . Secretia 1ormonilor se.uali este re%lata #e : A)-euro$ipofiza B)1obul inter ediar $ipofizar C)1obul anterior $ipofizar D)1obul posterior $ipofizar E)ADH si tiroxina

4LA07ELE E075CRI0E
raspunsuri corecte ("". ;ipo!iza este situata: A).n lo3a for ata de saua turceasca si baza creierului

B)1a baza creierului C).n saua turceasca a osului et oid D).n saua turceasca a osului te poral E).n lo3a for ata de saua turcesca si dura ater ("$. 5ri%inea embrionara a 1ipo!izei: A)1obul anterior are origine ner#oasa B)1obul inter ediar are originea epiteliala C)1obul inter ediar are originea ner#oasa D)1obul posterior are origine epiteliala E)1obul posterior are origine ner#oasa ("&. Corticosuprarenala se caracterizeaza prin: A)Pro#ine din crestele neurale B)Este dispusa periferic C)Este dispusa profund D)Are origine ectoder ica E)Are origine ezoder ica ("(. 3S0:ul controleaza secretia #e : A)Gonadotropi $ipofizari B)!elatonina C)Estrogeni D)"estosteron E)Sper atozoizi ("). 4lan#ele suprarenale sunt alcatuite #in : A)0ona edulara de origine endoder ica B)0ona corticala de origine ectoder ica C)0ona corticala de origine ezoder ica D)0ona edulara de origine ectoder ica E)0ona edulara de origine ezoder ica ("*. Timocitele pro-in #in : A)Splina B)/eteaua reticulara a lobilor ti usului C)!adu#a osoasa D)Celulele $e atopoietice pri ordiale E)Ganglionii li fatici ("+. In structura caror %lan#e se %asesc celule ne-ro%lice : A)Paratiroide B)Adeno$ipofiza C)-euro$ipofiza D)!edulosuprarenala E)Glanda pineala ($/. 2ro%esteronul se secreta in : A)Glanda a ara B)Foliculii o#arieni ca#itari C)Corpul galben D)Foliculii o#arieni pri ordiali E)Placenta ($1. Absorbtia intestinala a CaCC este stimulata #e catre : A)2ita ina D B)Hipercalce ie C)Parat$or on D)Calcitonina E)!elatonina ($ . ST;:ul este anabolizant prin !aptul ca pro#uce: A)Hipoglice ie B)Diureza

C)Sti ularea sintezelor proteice D)Glicogenoliza E)Cresterea si dez#oltarea organis ului ($". L;:ul pro-oca: A)Secretia de prolactina B)Secretia de cortizol C)O#ulatia D)Secretia de estrogeni E)Secretia de progesteron ($$. L;:ul : A)Controleaza secretia de estrogeni B)Este o neurosecretie $ipotala ica C)Este secretat de $ipofiza anterioara D)!entine functia sper atogenica E)Pro#oaca o#ulatia ($&. Care #in urmatorii 1ormoni contin io# : A)Parat$or onul B)"irozina C)"ireocalcitonina D)"iroxina E)"riiodotironina ($(. Care #in urmatorii 1ormoni sunt secretati #e %lan#ele me#ulo:suprarenale: A)Acetilcolina B)-oradrenalina C)Cortizolul D)Aldosteronul E)Adrenalina ($). Secretia #e insulina este re%lata #e : A)-eurosecretiile $ipotala ice B)-er#ul #ag C)Hipofiza anterioara D)-i#elul glice iei E)Hipofiza posterioara ($*. 2rolactina stimuleaza : A)Productia de estrogeni B)Dez#oltarea glandelor a are C)Coagularea laptelui in sto ac D)E3ectia laptelui din glandele a are E)Secretia lactata ($+. Secretia #e prolactina creste : A).n cazul sti ularii zonei a elonare in ti pul suptului B).n cazul cresterii concentratiei de gonadotropine C)Dupa ali entatie D)Di ineata la trezire E).n ti pul sarcinii (&/. 5citocina se sintetizeaza in : A)1obul inter ediar al $ipofizei B)Diencefal C)-euronii $ipotala ici anteriori D)Hipofiza posterioara E)"ractul $ipotala o'$ipofizar (&1. ;ormonul anti#iuretic poate in!luenta acti-itatea : A)!usculaturii netede din peretii arteriolelor B)-efronului C)!usculaturii netede a uterului

D)!usculaturii sc$eletice E)Celule ioepiteliale din peretii canalelor galactofore (& . Eliminarile renale #e CaCC sunt #iminuate #e : A)Glucocorticoizi B)Calcitonina C)Parat$or on D)!ineralocorticoizi E)S"H (&". 5citonina in!luenteaza : A)/etentia apei la ni#el renal B)E3ectia laptelui din glandele a are C)Hipotensiunea arteriala D)!usculatura neteda a uterului E)Cresterea diurezei (&$. 7iureza se mareste prin: A)Hor onii tiroidieni B)Cresterea concentratiei ADH C)Deficit de ADH D)AC"H E)Aldosteron (&&. 2aratiroi#ele se caracterizeaza prin : A)Contin o stro a con3uncti#o'#asculara B)Au o greutate de (& ? +& gra e C)Se afla pe fata posterioara a lobilor tiroidieni D)Sunt for ate din foliculi E)Au o capsula for ata din tesut con3uncti# fibros (&(. Cresterea si #ez-oltarea sunt controlate #e : A)-oradrenalina B)"estosteron C)Adrenalina D)Aldosteron E)"riiodotironina (&). Secretia #e ST; este stimulata #e : A)Calcitonina B)Hipoglice ie C)Stress si inanitie D)Parat$or on E)AC"H (&*. A#renalina are urmatoarele actiuni metabolice : A)Sti uleaza sinteza proteica B)Pro#oaca neoglucogeneza C)Produce $ipoglice ie D)!obilizeaza acizii grasi din depozitele adipoase E)Produce glicogenoliza usculara (&+. Secretia #e a#renalina creste in cazul: A).nsuficientei edulare B)Hipoglice iei C)So nul D)Sti ularii epifizei E)Hipotensiunii arteriale ((/. Lobul anterior al 1ipo!izei secreta: A)FSH si 1H B)AC"H C)Ocitocina D)"/H

E)ADH ((1. 2recizati care #in urmatorii 1ormoni au e!ect 1iper%licemiant: A)Parat$or onul B)Calcitonina C)Glucagonul D)Adrenalina E)Ocitocina (( . Tulburarile #e crestere apar in: A).nsuficienta paratiroidiana B).nsuficienta tiroidiana C)Deficit de S"H D)Deficit de prolactina E)Exces de parat$or on ((". 2ro#usul #e secretie al %lan#elor en#ocrine se elibereaza: A).n tubii se iniferi B).n interiorul tubului digesti# C).n singe D).n interiorul nefronului E).n li fa (($. ST;:ul in!luenteaza metabolismul lipi#ic prin !aptul ca pro#uce : A)Sti ularea sintezei de corpi cetonici B)Di inuarea sintezei de corpi cetonici C)!obilizarea acizilor grasi din depozite D)Sti ularea lipogenezei E)Eliberarea colesterolului in circulatie ((&. Testosteronul: A)Este principalul $or on estrogen B)Este secretat in epiteliul tubilor se iniferi C)Se produce in celule 1e=dig D)Se produce in corticosuprarenale in cantitati ici E)Este un $or on cu rol catabolic (((. Estro%enii sunt pro#usi #e catre : A)"esticule B)"i us C)1obul anterior al $ipofizei D)Epifiza E)Foliculii o#arieni ((). Corpul %alben secreta : A)Prolactina B)Cantitati ici de 1H si FSH C)Estrogeni D)Progesteron E)Ocitocina ((*. In con#itiile #iminuarii ni-elului %licemiei sub -alorile normale< creste secretia #e : A)ADH B).nsulina C)Adrenalina D)Glucagon E)Aldosteron ((+. Al#osteronul pro#uce : A)Scaderea aciditatii urinare B)/eabsorbtia renala de AC C)/eabsorbtia renala de -aC D)/eabsorbtia renala de HC E)Eli inarea in urina a AC ' ului

()/. Cortizonul pro#uce: A)Hipoglice ie B)Hipolipe ie C)Catabolis proteic cu cresterea eli inarii de azot D)Hiperglice ie E)Anabolis proteic cu di inuarea eli inarii de azot ()1. Timusul prin secretia sa en#ocrina: A)Sti ularea acti#itatii li focitelor edulare B).nter#ine in cresterea organis ului la pubertate C).nter#ine in i unitate D)Sti uleaza secretia de FS- si 1H in copilarie E)!areste acti#itatea li focitelor " () . Celulele insulelor Lan%er1ans: A)Alcatuiesc pancreasul endocrin B)Secreta glucagon si insulina C)Sunt for ate din acini glandulari D)Sunt constituite in proportie de B)F din celule A care secreta insulina E)Secreta adrenalina ()". 4ona#otropinele controleaza acti-itatea : A)"i usului B)"esticulului C)O#arului D)Epifizei E)Prostatei ()$. ;ipo!iza : A)Este legata de baza tala usului B)Are o for a rotunda C)Are for a o#oida D)Cantareste aproxi ati# %5) g E)Cantareste aproxi ati# &5) g ()&. Lobul interme#iar al 1ipo!izei : A)/eprezinta ( F din asa glandei B)Are structura epiteliala co una cu lobul posterior C)Are origine epiteliala co una cu lobul anterior D)/eprezinta (& F din asa glandei E)-u adera de lobul posterior ()(. Care #intre urmatoarele a!irmatii sunt corecte: A).n diabetul za$arat exista poliurie B).n diabetul insipid exista un exces de ADH C).n diabetul za$arat exista un deficit de insulina D).n diabetul insipid este lezata $ipofiza anterioara E).n diabetul za$arat creste ultrafiltrarea glo erulara ()). ;ipotalamusul controleaza acti-itatea a#eno1ipo!izei prin interme#iul: A)"/H ? ului B)Siste ul ner#os parasi patic C)Siste ul port $ipofizar D)"ractului pira idal direct E)Hor onilor tropi ()*. Tirotropina a#eno1ipo!izara stimuleaza: A)Cresterea secretiei de tireocalcitonina B)Secretia tiroidei C)Eliberarea "/H'ului $ipotala ic D)Productia de calcitonina E)Productia de tiroxina si triiodotironina ()+. Cresterea ni-elului ACT; A ului in sin%e se constata in cazul :

A)Cresterea concentratiei glucocorticoizilor liberi in plas a B).nsuficientei corticosuprarenale cronice C)Cresterii concentratiei de aldosteron in singe D)Hiperfunctiei corticosuprarenalei E)Di inuarii cortizolului liber in singe (*/. E!ectul a#renalinei pe musculatura nete#a : A)/elaxeaza usc$ii #ezicii urinare B)Este ai slab decit al noradrenalinei C)Este ai puternic decit al noradrenalinei D)/elaxeaza sfincterele digesti#e E)/elaxeaza usc$ii erectori ai firelor de par (*1. E!ectul nora#renalinei pe sistemul car#io-ascular : A)2asodilatatie pe #asele $epatice B)Scade forta contractiei ini ii C)Creste frec#enta contractiei ini ii D)Este ai slab decit al adrenalinei E)Scade tensiunea arteriala siste ica (* . E!ectele metabolice si san%uine ale cortizolului constau in : A)Scaderea catabolis ului proteic B)Hipoglice ie C)Hiperglice ie D)Cresterea eli inarilor de E)Scaderea nu arului eritrocitelor si al plac$etelor sanguine (*". In sistemul #i%esti- si renal< cortizolul: A)Creste secretia de HC. si pepsinogen B)Creste filtrarea glo erulara C)Creste per eabilitatea tubilor distali pentru apa D)Creste absorbtia lipidelor E)Scade secretia de pepsinogen (*$. 5citocina : A)Contribuie la expulzia fetala B)Contracta usculatura striata a uterului C)Contracta usculatura neteda a uterului D)Are efect puternic pe uterul negra#id E)Scade in tra#aliu (*&. 7iabetul za1arat: A)Se asociaza cu acu ularea corpilor cetonici in organis B)Este un produs prin cresterea cantitatii de insulina la ni#el tisular C)Produce cresterea in greutate D)Apare in $ipoglice ie E)Se anifesta prin poliurie si polifagie (*(. 2rintre actiunile 1ormonilor tiroi#ieni enumeram : A). piedica dez#oltarea nor ala a gonadelor B)Creste catabolis ul tisului al glucozei C)Asigura cresterea si dez#oltarea nor ala D).n$iba secretia lactata E)Cresc depozitele adipoase (*). Insu!icienta tiroi#iana se mani!esta prin: A)!ixede B)Dez#oltarea psi$ica nor ala C)Piele u eda D)Sti ularea catabolis ului E)Cretinis ul gusogen (**. Au si !unctie e.ocrina: A)Gonadele

B)Pancreasul C)Epifiza D)Placenta E)"i usul (*+. ;ormonii %lucocorticoizi: A)-u odifica EEG B)Scad etabolis ul C)Cresc eli inarea de azot D)Cresc nu arul de leucocite5 $e atii si tro bocite E)Cresc per eabilitatea tubilor distali pentru apa (+/. 0euro1ormonii cu caracter eliberator : A)Controleaza secretia de "SH si AC"H B)Sunt "SH si AC"H C)Se produc in $ipotala us D)A3ung in neuro$ipofiza E)Sunt transportati prin tractul $ipotala o$ipofizar (+1. 2rincipalele actiuni ale 1ormonilor tiroi#ieni sunt: A)Scaderea absorbtiei intestinale de glucoza B)Scaderea etabolis ului proteic C)Scaderea rezer#elor adipoase D)Cresterea in greutate E)Scaderea sintezei de colesterol (+ . A#eno1ipo!iza secreta urmatorii 1ormoni: A)!elatonina B)Hor onul de crestere C)"iroxina D)Prolactina E)ADH si ocitocina (+". 0euronii 1ipotalamici anteriori secreta : A)Prolactina B)ADH C)FSH si 1H D)Ocitocina E)"estosteronul (+$. 'e#ulosuprarenala secreta : A)Glucocorticoizi B)!ineralocorticoizi C)Adrenalina D)-oradrenalina E)Parat$or on (+&. Corticosuprarenala secreta : A)Adrenalina B)Aldosteron C)Cortizol D)-oradrenalina E)Ocitocina (+(. 2ancreasul secreta : A)Adrenalina B)"iroxina C).nsulina D)Parat$or onul E)Glucagonul (+). ;ormonii implicati in re%larea %licemiei sunt: A)Hor onii tiroidieni B)Hor onii pancreasului

C)4nii $or oni suprarenalieni D)Hor onii neuro$ipofizari E)Hor onii paratiroidieni (+*. ;ormonii implicati in metabolismul %lucozei sunt : A)Hor onii tiroidieni B)Aldosteronul C)Ocitocina D)Glucagonul E)Hor onii paratiroidieni (++. ;ormonii implicati in metabolismul %lucozei sunt : A)ADH B)P"H C).nsulina D)Calcitonina E)Adrenalina )//. ;ormonii implicati in re%larea calcemiei sunt: A)So atotropul B)Calcitonina C)2ita ina D D)2ita ina E E)Parat$or onul )/1. ;ormonii implicati in metabolismul calciului sunt : A)So atotropul B)"ireotropul C)2ita ina E D)2ita ina D E)Catecola inele

SISTE'UL 7I4ESTI8 : 'ETA65LIS'


1 raspuns corect )/ . 2rin #e%ra#area completa a %lucozei in ca#rul ciclului Drebs se elibereaza o cantitate #e ener%ie #in care se pot sintetiza: A)(E legaturi fosfat acroergice B))E legaturi fosfat acroergice C)+G legaturi fosfat acroergice D),E legaturi fosfat acroergice E)+E legaturi fosfat acroergice )/". Concentratia %lucozei in sin%e -ariaza intre: A))& ? E& g @ %&& l sange B))& ? B& g @ %&& l sange

C)B& ? G& g @ %&& l sange D)G& ? %(& g @ %&& l sange E)+& ? B& g @ %&& l sange )/$. Centrul termolizei se a!la in : A)-ucleul dorsal din bulb B)"runc$iul cerebral C)"ala us D)Hipotala usul posterior E)Hipotala usul anterior )/&. Termo%eneza este rezultatul unor procese ca: A)/adiatia B).ntensificarea transpiratiei C)E#aporarea apei D)/eactii etabolice energogenetice E)Conductia )/(. Sursa cea mai importanta #e cal#ura pentru or%anism este: A)"esutul adipos B)Glandele endocrine C)Ficatul D)Acti#itatea tesutului uscular striat E)/inic$iul )/). 4lico%enoliza consta in : A)Degradarea glicogenului B)Degradarea glucagonului C)Sinteza glicogenului D)Degradarea galactozei E)Sinteza de glucoza din produsi neglucidici )/*. 2rin o.i#area celulara a %lucozei in anaerobioza rezulta ca pro#us !inal: A)CO( B)Glicerina C)Acidul gluta ic D)Acidul piru#ic E)Acidul carbonic )/+. 7e!ecatia isi are centrii in : A)Seg entele edulare S% ? S( B)Seg entele edulare S% ? S( si 1+ ? 1, C)Seg entele edulare parasi patice 1% ?1( D)Seg entele edulare S( ? S, E)Seg entele edulare "B ? "E )1/. Rezer-orul %luci#ic al or%anismului este: A)Sangele si lic$idele interstitiale B)-ici una din cele entionate C)Splina D)Ficatul E)/inic$iul )11. 8ariatiile %licemiei stimuleaza : A)"er oreceptorii B)"ala usul C)Baroreceptorii D)C$e oreceptorii E)/eceptorii tactili )1 . Centrii ner-osi ai %licore%larii sunt localizati in : A)Cerebel B)Punte C)Bulb

D)Hipotala us E)"ala us )1". 0ucleul sali-ator superior se a!la in : A)Cerebel B)Hipotala us C)!ezencefal D)Bulb E)Punte )1$. 2tialina are rolul #e a #e%ra#a : A)Glucoza B)A inoacizii C)Oligopeptidele D)A idonul E)Grasi ile e ulsionate )1&. Impulsurile e!erente pentru #eclansarea secretiei sali-are sunt transmise prin ner-ii cranieni : A)< 5 <. 5 2 B).< 5 < 5 <. C)2.. 5 <.. D)2.. 5 .< E)2 5 <. 5 <.. )1(. Re%larea secretiei sali-are se !ace prin mecanisme re!le.e Impulsurile a!erente #eclansate #e contactul alimentelor cu receptorii %ustati-i sunt transmise spre centrii secretori sali-ari prin cranieni : A) 2 5 2.. 5 <. B).2 5 2 5 2.. C)2 5 <.. 5 2. D)2.. 5 .< 5 < E).< 5 <. 5 <.. )1). Impulsurile e!erente a,un% la musc1ii masticatori prin : A)/a ura otorie a ner#ului <.. B)/a ura otorie a ner#ului <. C)/a ura otorie a ner#ului < D)/a ura otorie a ner#ului 2 E)/a ura otorie a ner#ului 2.. )1*. 3actorii in1ibitori ai secretiei biliare sunt : A)Grasi ile si proteinele B)-ici unul dintre acesti factori C)Si paticul D)Sarurile biliare E)Colecisto8inina )1+. 'ecanismul ner-os al re%larii secretiei %astrice este realizat re!le. prin ner-ii : A)Hipogastrici B)Pel#ici C)/usinosi D)Hipoglosi E)2agi ) /. 0ucleul sali-ator in!erior se a!la in : A)Punte B)"ala us C)!ezencefal D)Bulb E)Cerebel ) 1. Centrul %astrosecretor se a!la in : A)Cerebel

B)Diencefal C)Punte D)!ezencefal E)Bulb ) . Ce procese #e!inesc %lico%eno%eneza : A)Degradarea anaeroba a glucidelor B)-ici unul din raspunsuri nu este corect C)Degradarea aeroba a glucidelor D)Sinteza de glicogen din glucoza E)Sinteza de glucoza din produsi neglucidici ) ". Absorbtia Ca C in intestinul subtire este controlata #e : A)2ita ina B B)2ita ina A C)2ita ina A D)2ita ina D E)2ita ina C ) $. Care este e!ectul ;Cl in stomac : A)Actiunea antiseptica B).nacti#eaza c$i otripsina C)Produce coagularea laptelui D)1ic$efieaza gelatina E)Acti#eaza ptialina ) &. 2eretele tubului #i%esti- este !ormat #in $ tunici asezate in urmatoarea or#ine : A)!ucoasa 5 sub ucoasa 5 ad#enticea 5 usculara B)Sub ucoasa 5 ucoasa 5 usculara5 ad#enticea C)!ucoasa 5 usculara5 sub ucoasa5 ad#enticea D)!ucoasa5 ad#enticea5 sub ucoasa5 usculara E)!ucoasa 5 sub ucoasa 5 usculara5 ad#enticea ) (. 'ucoasa tubului #i%esti- este constituita #intr:un epiteliu pa-imentos strati!icat in : A)Ca#itatea bucala5 esofag B)Sto ac5 intestin subtire C)Faringe5 sto ac D).ntestin subtire si gros E).ntestin gros si sto ac ) ). Impulsurile e!erente a,un% la musculatura limbii prin : A)-er#ul 2 B)-er#ul < C)-er#ul 2.. D)-er#ul <.. E)-er#ii 2.. si 2 ) *. Ce rol au corpii cetonici : A)Energetic B)Absorbtia intestinala C).n respiratie D).n apararea organis ului E)"ransportul gazelor ) +. La ni-elul colonului teniile sunt !ormate #in : A)Strat intern de fibre usculare netede > B)Fibre usculare netede dispuse circular C)Strat extern de fibre usculare striate dispuse longitudinal D)Strat i3lociu cu fibre usculare dispuse oblic E)Strat extern de fibre usculare netede )"/. Iner-atia senziti-o:senzoriala a limbii este asi%urata #e ner-ii cranieni : A)25 2..5 2...5 < B)2..5 25 2.5 <5

C)...5 .25 25 D)2..5 25 .<5 < E)2.5 2..5 .<5 < )"1. Iner-atia motorie a limbii este asi%urata #e ner-ul cranian: A)2.. B)<. C)2 D).< E)<.. )" . In urmatoarele se%mente ale tubului #i%esti- mucoasa este constituita #intr:un epiteliu simplu cilin#ric : A)Faringe5 ca#itatea bucala B)Esofag5 sto ac C)Sto ac5 intestin D).ntestinul subtire si esofag E)Esofag si intestin gros )"". 2le.ul -e%etati- 'eissner este localizat in : A)!ucoasa B)!ucoasa si sub ucoasa C)Sub ucoasa D)!usculatura E)Ad#entice )"$. 2le.ul -e%etati- Auerbac1 este localizat in : A)"unica ucoasa B)!ucoasa si usculara C)"unica sub ucoasa D)!usculara E)Ad#entice )"&. Tunica musculara a tubului #i%esti- contine si !ibre musculare striate in : A).ntestinul gros si subtire B).ntestinul subtire C).ntestinul subtire si sto ac D)Sto ac E)Esofag )"(. Care sunt partile mobile ale intestinului subtire : A)Duodenul 5 3e3unul B)-u ai 3e3unul C):e3unul5 ileonul D).leonul5 duodenul E)-u ai duodenul )"). 'ucoasa colonului contine : A)Celulele epiteliale cu icro#ili B)Celule ner#oase preganglionare C)Fibre usculare striate D)Celule secretoare de ucus E)2ilozitati intestinale )"*. In %lan#a sali-ara paroti#a pre#omina : A)Celulele ucoase B)Celule secretoare de $or oni C)Celulele seroase D)Celulele seroase si ucoase E)Celule secretoare de pepsinogen )"+. In %lan#a sali-ara sublin%uala pre#omina urmatoarele tipuri #e celule : A)Celule seroase B)Celule secretoare de $or oni

C)Celule ucoase D)Celule ucoase si seroase E)Celule secretoare de pepsinogen )$/. Care parte a pancreasului se a!la in potcoa-a #uo#enala : A)Capul B)Coada C)Corpul D)Capul si corpul E)Corpul si coada )$1. Eso!a%ul !ace le%atura intre : A)Ca#itatea bucala si sto ac B)Faringe si intestin C)Ca#itatea bucala si faringe D)Faringe si sto ac E)Sto ac si intestin )$ . Care este or#inea se%mentelor intestinului subtire : A)Duoden5 ileon5 3e3in B):e3un5 duoden5 iileon C).leon5 3e3un5 duoden D).leon5 duoden5 3e3un E)Duoden5 3e3un5 ileon )$". 3orma #e potcoa-a are: A)Esofagul B).leonul C)Sto acul D)Duodenul E):e3unul )$$. Care se%ment al tubului #i%esti- cuprin#e in conca-itatea sa capul pancreasului : A)Esofagul B):e3unul C)Sto acul D)Colonul E)Duodenul )$&. Iner-atia parasimpatica a !icatului pro-ine #in ner-ul cranian: A)2 B)< C)2.. D).< E)2... )$(. Sali-a contine urmatoarele enzime: A)Plas ina B)1abfer ent C)"ripsinogen D)Ptialina E)Pepsinogen )$). Sali-a inter-ine in : A)Protectia anti#irala B)1ic$efierea gelatinei C)Protectia antibacteriana prin ptialina D)2orbire E)Hidroliza legaturilor peptidice )$*. 2epsina este acti-ata in stomac #e : A)Pepsinogen B)1abfer ent C)"ripsina

D)HCl E)Ca(C )$+. Care este canalul principal al pancreasului: A)Santorini B)Cistic C)Hirsung D)Coledoc E)Accesor )&/. Care este canalul accesor al pancreasului: A)Hirsung B)Cistic C)Coledoc D)Oddi E)Santorini )&1. Iner-atia simpatica a !icatului este asi%urata #e: A)Plexul cer#ical B)Plexul ezenteric inferior C)Plexul $ipogastric D)Plexul celiac E)Plexul ezenteric superior )& . Iner-atia parasimpatica a pancreasului pro-ine #in ner-ul cranian: A)2.. B)2 C)2... D).< E)< )&". Amilaza sucului pancreatic are urmatoarea actiune: A)Hidrolizeaza grasi ile neutre B)Hidrolizeaza proteinele fibroase C)Hidrolizeaza peptidele D)Hidrolizeaza a idonul E)Degradeaza oligopeptidele )&$. Secretina si pancreozimina sunt secretate #e mucoasa : A)Ca#itatii bucale B)Colonului C)Gastrica D)Duodenala E):e3unala )&&. Tripsina este acti-ata in lumenul intestinal #e : A)"ripsinogen B)Entero8inaza C)Pepsinogen D)C$i otripsinogen E)C$i otripsina )&(. 2epsina are urmatoarele actiuni : A)Hidrolizeaza legaturile peptidice B)1ic$efiaza gelatina C)Produce coagularea laptelui D)Hidrolizeaza a idonul E)Scindeaza grasi ile

)&). Lab!ermentul este o enzima a : A)Sucul gastric B)Bilei C)Sali#ei D)Sucului intestinal E)Sucul pancreatic )&*. Lab!ermentul : A)Hidrolizeaza a idonul B)Coaguleaza laptele C)Hidrolizeaza legaturile peptidice D)1ic$efiaza gelatina E)Scindeaza grasi ile )&+. Sucul %astric este un lic1i# : A).ncolor 5 foarte alcalin B)Foarte opalescent C)Foarte acid5 foarte opalescent D)Foarte acid si contine ucus E)Bogat in ucus si foarte alcalin )(/. Sucul pancreatic este : A).ncolor5 inodor5 acid B)Alcalin5 fara enzi e C)Alcalin si opalescent D).ncolor5 inodor5 alcalin E).nodor5 acid5 bogat in bicarbonat )(1. La ni-elul membranei apicale a enterocitelor se %asesc: A)Peptidaze B)Glucagon C)Carboxipeptidaze D)Pancreozi ina E)Gelatinaze )( . 2epti#azele intestinale #e%ra#eaza #i si tripepti#ele pina la : A)Oligoza$aride B)!onogliceride C)A inoacizi D)!altoza E)Oligopeptide )(". 7iza1ari#azele intestinale #es!ac #iza1ari#ele in : A)!onoza$aride B)!onogliceride C)!altoza D)Oligopeptide E)0a$aroza )($. In re%larea ner-oasa a miscarilor intestinale participa: A)Plexul cer#ical B)Enterogastronul C)Plexurile intra urale D)-u ai si paticul E)-u ai parasi paticul )(&. Ce cantitate #e bila se secreta pe zi E A)%&& ? %)& l B)%&&& l C)(&& ? ,&& l D))&& ? B&& l E)B&& ? E&& l

)((. 6ila : A)Contine colecisto8inina B)-u contine enzi e C)Contine entero8inaza D)Contine acizi grasi E)Contine lipaza )(). Emulsionarea %rasimilor este #eterminata #e : A)1ipaza B)"ripsina C)Acizi grasi D)Pepsina E)Bila )(*. Sarurile biliare au urmatoarele actiune : A)Cresc tensiunea superficiala a grasi ilor B)Hidrolizeaza a inoacizii C)Acti#eaza pepsinogenul D)Acti#eaza lipazele E)Hidrolizeaza a idonul )(+. 2rocesul #e sinteza #e %lucoza #in materiale ne%luci#ice poarta numele #e : A)Glicogenoliza B)1ipogeneza C)Glicoliza D)Glicogenogeneza E)Gluconeogeneza ))/. 2rocesul #e #e%ra#are a %lico%enului celular in %lucoza poarta #enumirea #e : A)Gluconeogeneza B)Deza inare C)Glicogenoliza D)1ipogeneza E)Glicogenogeneza ))1. Care proces metabolic reprezinta cauza cea mai !rec-enta a obezitatii: A)Gluconeogeneza B)Glicoliza C)Glicogenogeneza D)1ipogeneza E)Glicogenoliza )) . Absorbtia proteinelor la ni-elul intestinului se !ace sub !orma : A)!onoza$aride B)Acizi grasi C)"rigliceride D)Glicerol E)A inoacizi ))". Absorbtia %luci#elor la ni-elul intestinului se !ace sub !orma : A)Pasi#a > glucoza B)Pasi#a > c$ilo icroni C)Acti#a > riboza D)Pasi#a > fructoza E)Acti#a > galactoza ))$. Aminoacizii rezultati prin 1i#roliza proteinelor alimentare a,un% pe cale portala in : A).ntestin B)/inic$i C)Ficat D)Pancreas E)Sto ac ))&. Aminoacizii catabolizati prin #ecarbo.ilare sub actiunea !lorei intestinale %enereaza :

A)Glicerol B)2ita ina B C)A ine D)Corpi cetonici E)2ita ina A ))(. Are rol in #istribuirea %rasimii #e rezer-a : A)"estosteronul B)Progesteronul C)Aldosteronul D)FSH E)1H ))). 'usculatura -ezicii biliare se contracta in urma actiunii : A)Gastrinei B)Colecisto8ininei C)Enterogastronului D)Secretinei E)"irozinei ))*. ColecistoBinina este secretata #e : A)!ucoasa gastrica B)Pancreas C)!ucoasa colonului D)!ucoasa duodenala E)Glandele pilorice ))+. Canalul Firsun% apartine : A)Glandei parotide B)2eziculei biliare C)Glandelor pilorice D)Pancreasul exocrin E)Pancreasul endocrin )*/. Ce tipuri #e #is!unctii %lan#ulare en#ocrine pro#uc sca#eri ale metabolismului bazal : A)-anis ul $ipofizar B)Hiperfunctiile $ipofizei C)Hipefunctiile tiroidiene D)Hipofunctiile tiroidiene E)Acro egalia )*1. 'etabolismul ener%etic: A)Genereaza si utilizeaza energie B)Produce si deco pune fosfatide C).nsea na $idroliza glucidelor D)Se anifesta nu ai prin lucrul ecanic E)Consta in digestia a idonului )* . 'entinerea constanta a temperaturii corpului este controlata #e : A)"ala us B)Hipotala us C)!ezencefal D)Siste ul li bic E)SAA )*". Enzimele proteolitice ale sucului pancreatic sunt : A)A ilaza B)Diza$aridazele C)1ipaza D)Gelatinaza E)Carboxipeptidazele

)*$. Se absoarbe in mo# pasi- : A)/iboza B)Sodiul C)Glucoza D)Fructoza E)Galactoza )*&. In caz #e inanitie necesarul #e %lucoza al or%anismului este asi%urat prin: A)Glicoliza B)Gluconeogeneza C)Glicogenoliza D)1ipogeneza E)Glicogenogeneza )*(. Intestinul are o portiune !i.a si una mobila: A)Duodenul si ileonul fixe5 3e3unul obil B)Duodenul si ileonul obile5 3e3unul fix C)Duodenul si 3e3unul fixe5 ileonul obil D)Duodenul fix5 3e3unul si ileonul obile E)Duodenul obil5 3e3unul si ileonul fixe )*). In stratul muscular al tubului #i!esti- este : A)Plexul !eissner B)Plexul ezenteric inferior si superior C)Plexul !er8el D)Plexul Auerbac$ E)Plexul solar )**. Unitatea mor!o!unctionala a !icatului este: A)Hepatocitul B)1obului $epatic C)1obul $epatic D)Celulele $epatice E)Seg entul $epatic )*+. Canalul 1epatic stin% si #rept se unesc in : A)Canaliculul biliar intralobular B)Canalul coledoc C)Canalul biliar interlobular D)Canalul cistic E)Canalul $epatic co un )+/. 7ezaminarea o.i#ati-a se petrece : A)Dupa absorbtie in celelalte epiteliale cilindrice ale intestinului subtire B).n li fa C)Dupa absorbtie in celulele epiteliale pa#i entoase ale intestinului subtire D)Dupa absorbtie in celulele epiteliale cubice ale intestinului subtire E).n ficat )+1. Cauza cea mai !rec-enta a obezitatii este : A)"ransa inarea B)Gliconeogeneza C)Aportul exagerat de glucide D)Decarboxilarea E)Glicogenogeneza )+ . Absorbtia %licerinei : A)Se face in sange B)Se face acti# C)-ecesita consu energetic D)-u se face in li fa E)Se face sub for a de icelii $idrosolubile )+". ;ormonii sterolici si acizii biliari pot a-ea ca precursor :

A)Acizii grasi esentiali B)Alfa ? glicerolfosfatul C)Glicerina D)Gliceridele E)Colesterolul )+$. 4lan#ele car#iei si pilorului secreta: A)Pepsinogen B)1ipaza C)!ucus D)HCl E)Pepsina )+&. Iner-atia senziti-o A senzoriala a limbii este asi%urata #e ner-ii cranieni: A)Hipoglosi5 trige eni5 tro$leari B)"rige eni5 faciali5 glosofaringieni5 #agi C)Glosofaringieni5 #agi5 abducensi5 accesori D)Faciali5 $ipoglosi5 accesori E)"rige eni5 oculo otori5 abducensi )+(. 2le.ul ner-os !arin%ian este !ormat #in ramuri ale : A)"rige enului si $ipoglosilor B)Facialului si glosofaringianului C)2agului si glosofaringianului D)Accesorilor si $ipoglosilor E)"rige enului si #agului )+). 3ata in!erioara a !icatului prezinta : A)( lobi B)+ lobi C), lobi D)% lob E)) lobi )+*. Iner-atia parasimpatica a !icatului pro-ine #in : A)/a uri ale facialului B)/a uri ale $ipoglosilor C)/a uri ale #agului D)/a uri ale trige enului E)/a uri ale glosofaringianului )++. Re%larea secretiei sali-are se !ace : A)-u ai prin reflexe conditionate B)-u ai prin reflexe neconditionate C)-u ai pe cale #egetati#a D)Prin reflexe neconditionate5 conditionate si pe cale #egetati#a E)Prin reflexe osteotendinoase *//. 3aza ce!alica a secretiei %astrice se realizeaza : A)Prin ecanis e u orale B)-u ai prin ecanis e ner#oase neconditionate C)-u ai prin ecanis e ner#oase conditionate D)Exclusi# prin ecanis e ner#oase neconditionate si conditionate E)Prin ecanis e ner#oase si u orale */1. La ni-elul intestinului subtire < un rol important in #es!asurarea proceselor c1imice il are : A)Pepsina si labfer entul B)Ptialina si lipaza gastrica C)Sucul pancreatic si bila D)-u ai sucul gastric E)Sucul gastric si bila */ . 7e!ecatia la copil este un act re!le. -e%etati- necon#itionat pana la : A)) ? %& luni

B)B ? E luni C)%& ? %+ luni D)%, ? %) luni E)%& ? %( luni

SISTE'UL 7I4ESTI8 : 'ETA65LIS'


raspunsuri corecte */". 3arin%ele realizeaza le%atura intre : A)Fosele nazale si esofag B)2estibulul bucal si esofag C)Ca#itatea bucala si esofag D)1aringe si esofag E)Fosele nazale si laringe */$. Tunica mucoasa a tubului #i%esti- este constituita #intr:un : A)Epiteliu cilindric si plu B)Epiteliu pa#i entos stratificat C)Epiteliu cilindric stratificat D)Epiteliul pa#i entos si plu E)Epiteliu cubic si plu */&. Comunicarile stomacului au loc in !elul urmator : A)Prin pilor intre portiunea #erticala si orizontala a sto acului B)Prin cardie intre esofag si portiunea orizontala a sto acului C)Prin cardie intre esofag si portiunea #erticala a sto acului D)Prin pilor intre portiunea #erticala a sto acului si duoden E)Prin pilor intre portiunea orizontala a sto acului si duoden */(. 2epsino%enul este secretat #e %lan#ele %astrice : A)De celulele accesorii din sto ac B)Cardiale C)Pilorice D)Din fundul sto acului E)Din corpul sto acului */). Tunica submucoasa a tubului #i%esti- contine : A)"esut con3uncti# lax B)Plexul ner#os #egetati# Auerbac$ C)Plexul ner#os #egetati# !eissner D)Strat uscular striat subtire E)Strat uscular neted dispus longitudinal si discontinuu */*. 5r%anele tubului #i%esti- cu rol in -orbire si pronuntarea cu-intelor sunt : A)"ra$eea B)Faringele C)1i ba D)Dintii E)1aringele */+. 2ancreasul e.ocrin are o structura: A)Ase anatoare glandelor sali#are B)Acinoasa C)"ubuloacinoasa si pla D)"ubuloaconoasa ra ificata E)Ase anatoare pancreasului endocrin

*1/. 5r%anele retroperitoneale sunt : A)2ezica urinara B)Ficatul C)Splina D)Pancreasul E)/inic$ii *11. 8ena centrolobulara : A)Se #arsa prealabil in ra urile lobare si seg entare ale #enei porte B)Colecteaza #enele interlobulare C)Colecteaza capilarele sinusoide D)Se #arsa in #enele supra$epatice E)Se #arsa in #ena porta *1 . ;Cl %astric este secretat #e celulele a!late in : A)-ici un raspuns nu este corect B)Glandele pilorice C)Glandele cardiale D)Glandele fornixului gastric E)Glandele corpului sto acului *1". 8ilozitatile intestinale se a!la la ni-elul mucoasei : A)Colonului descendent B)Sto acului C):e3unului D).leonului E)Colonului ascendent *1$. Intestinul subtire este iner-at #e : A)Plexul ezenteric inferior B)Plexul lo bar C)Plexul sacral D)Plexul celiac E)Plexul ezenteric superior *1&. 7uo#enul este : A)1ung de () ? +& c B)Partea initiala obila a 3e3unului C)Partea initiala fixa a ileonului D)Partea initiala fixa a intestinului subtire E)1ung de (& ? ,& c *1(. 2rin 1ilul 1epatic intra sau ies : A)Canalul coledoc B)Artera $epatica 5 ra ura a trunc$iului celiac C)Artera $epatica 5 ra ura a arterei ezenterice superioare D)2enele $epatice E)2ena porta *1). 3ata superioara a !icatului prezinta: A)1obul sting B)1obul anterior C)1obul posterior D)1obul central E)1obul drept *1*. S!incterul anal striat este iner-at #e ramuri #in : A)-er#ii rusinosi B)Plexul ezenteric inferior C)Plexul lo bar D)-er#ii pel#ici E)Plexul sacral *1+. 4lan#ele sublin%uale sunt :

A)Cu predo inarea a belor tipuri de celule B)De tip tubulos C)De tip tubulo ? acinos D)Cu predo inarea celulelor ucoase E)Cu predo inarea celulelor seroase /. 8ascularizatia !unctionala a !icatului este !ormata #in : A)2enele supra$epatice B)Artera $epatica C)Arterele lobare5 seg entare si interlobulare D)2enele lobare 5 seg entare si interlobulare E)2ena porta 1. S!incterul 5##i se a!la la ori!iciile #e #esc1i#ere a : A)Canalului coledoc in canalul Santorini B)Canalul coledoc C)Canalul principal pancreatic D)Canalul cistic in #ezica biliara E)Canalul $epatic co un in coledoc . Canaliculele biliare intralobulare se caracterizeaza prin : A)Au pereti proprii B)Sunt situate interlobular C)Sunt situate intre $epatocite D)Se continua cu cele doua canale $epatice E)-'au pereti proprii ". Canalele biliare interlobulare se caracterizeaza prin : A)Se colecteaza in canalul $epatic drept si sting B)Continua canaliculele biliare intralobulare C)Se colecteaza in canalul $epatic co un D)Se colecteaza in canalul cistic E)Se colecteaza in canalul coledoc $. Impulsurile a!erente #eclansate in procesul masticatiei sunt transmise la centrii ner-osi prin: A)/a ura senziti#a a ner#ilor 2 si 2.. B)/a ura senziti#a a ner#ului <.. C)/a ura otorie a ner#ului 2.. D)/a ura senziti#a a ner#ului .< si < E)/a ura senziti#a a ner#ului .2 &. Enzimele sucului %astric sunt : A)1abfer entul B)C$i otripsina C)Diza$aridazele D)Pepsina E)A ilaza (. 4lan#a paroti#a este : A)For ata predo inant din celule usculare B)De tip acinos C)De tip tubulo ? acinos D)For ata din celule ucoase E)For ata predo inant din celule seroase ). Structura intestinului %ros se caracterizeaza prin : A)!ucoasa este neteda neplicaturata B)Prezenta #ilozitatilor intestinale C)Absenta #ilozitatilor intestinale D)!ucoasa dispune de plici longitudinale E)!ucoasa dispune de plici se icirculare *. E!ectele simpaticului asupra stomacului si intestinului sunt : A)Constrictia sfincterelor

B)Sti ularea secretiei C)/elaxarea sfincterelor D)Scaderea otilitatii E)Cresterea otilitatii * +. E!ectele simpaticului asupra stomacului si intestinului sunt: A)2asodilatatie B)2asoconstrictie C)Secretie de ucina D)Secretie apoasa E)2asoconstrictie si secretie sali#ara #iscoasa *"/. Re%larea masticatiei se realizeaza prin mecanisme re!le.e coor#onate #e centrii ner-osi cu se#iul in : A)Hipotala us B)Cerebel C)Bulb D)!etatala us E)Punte *"1. 'otricitatea intestinala este stimulata #e catre : A)Gastrina B)Si patic C).ngestia de ali ente D)Parasi patic E)-er#ii #agi *" . La ni-elul colonului are loc absorbtia urmatoarelor substante : A)-aC si Cl ? B)Alcool C)Apa D).on bicarbonic si AC E)Glucoza *"". Enzimele sucului pancreatic sunt : A)1abfer entul B)Gelatinaza C)Elastaza D)Pepsina E)"ripsina *"$. Stimularea secretiei e.ocrine pancreatice este #eterminata #e : A)Pancreozi ina B)-er#ul #ag C)Enterogastron D)AC"H E)Si patic *"&. Eliminarea bilei se !ace prin: A)Contractia usculaturii striate din peretii #ezicali B)Contractia #ezicii biliare C)Contractia sfincterului Oddi D)/elaxarea peretilor #ezicali si contractia sfincterului Oddi E)/elaxarea sfincterului Oddi *"(. Enzimele intestinale sunt : A)1ipaza B)"ripsina C)Elastaza D)Peptidazele E)Carboxipeptidaza *"). ;ormonii care participa la re%larea metabolismului %luci#ic sunt : A)!elatonina

B)Prolactina C).nsulina D)Ocitocina E)Cortizolul *"*. Colesterolul se absoarbe #in intestin usor #aca e.ista : A)Elastaza B)Gastrina C)Suc pancreatic D)Enterogastron E)Bila *"+. Acizii %rasi pot !i sintetizati in mai multe tesuturi< #ar cele mai importante sunt: A)"esutul adipos B)"esutul uscular C)/inic$iul D)Ficatul E)Sangele *$/. Rezultatul #ezaminarii este : A)4reea B)Creatinina C)4n cetoacid D)Glucoza E)A oniacul *$1. ;ormonii care stimuleaza sinteza proteinelor #in aminoacizi sunt : A).nsulina B)AC"H C)Cortizonul D)"iroxina E)"estosteronul *$ . 5.i#area celulelor a %lucozei in aerobioza are ca pro#us !inal: A)Acidul gluta ic B)Acidul lactic C)Apa D)Acidul pira#ic E)Bioxidul de carbon *$". Coe!icientul respirator este e%al cu: A)% cind se oxideaza glucide B)% cind se oxideaza lipide C)&5E cind se oxideaza glucide D)&5B cind se oxideaza lipide E)( cind se oxideaza proteine *$$. 8alorile metabolismului bazal sunt in!luentate #e !actori patolo%ici ca : A)Hipofunctia paratiroidiana B)Diabetul insipid C)Hipofunctia tiroidiana D).rigatia insuficienta la ni#el renal E)Disfunctiile edulosuprarenalei *$&. Amoniacul : A)Este utilizat de ficat pentru sinteza de a inoacizi esentiali B)/ezulta prin deza inarea a inoacizilor C)Este neutralizat in ficat D)Prin co binare cu o proteina transportoare duce la for area ureei E)Se eli ina prin urina dupa co binarea cu gluta ina *$(. 7ecarbo.ilarea aminoacizilor: A)-ecesita prezenta an$idrazei carbonice B)Are loc sub actiunea unor enzi e produse de flora intestinala

C)Este un proces i portant pentru for area de creatina D)Duce la generarea de a ine E)Are loc la ni#elul pri ei parti a 3e3unului *$). Transaminarea : A)Are loc nu ai in tesuturile ce contin fibre de colagen si reticulina B)Este procesul prin care se for eaza noi a inoacizi C)Se realizeaza cu a3utorul an$idrazei carbonice D)"ransfera o grupare a inica pe un cetoacid E)Participa la for area a inoacizilor esentiali *$*. Intrarea unui cetoaci# in ciclul acizilor tricarbo.ilici : A)Duce la sinteza de a oniac si fosfocreatina B)Este ur ata de oxidarea co pleta pina la CO( si H(O C)Produce o are cantitate de energie D)Are loc ai ales la ni#elul tubului digesti# postprandial E)Are o eficienta de peste G&% *$+. 'etabolismul interme#iar al %lucozei : A)Elibereaza CO(5 H(O si energie B)Se desfasoara nu ai in conditii de anaerobioza C)-ecesita prezenta an$idrazei carbonice D)Este li itata de cantitatea de $e oglobina E)Duce la for area de acid piru#ic si acid lactic *&/. 4lico%enoliza : A)Consta in degradarea glicogenului celular B)-ecesita enzi e specifice C)Are loc in ti pul $iperglice iei postprandiale D)Este caracteristica diabetului insipid E)Se realizeaza la ni#elul #ilozitatilor intestinale *&1. In structura unei -ilozitati intestinale %asim: A)"esut uscular neted si striat B)Epiteliul cilindric stratificat C)Epiteliul cilindric si plu D)"esut con3uncti#o ? #ascular E)"esut uscular striat *& . Tunica musculara a stomacului contine : A)Fibre usculare striate si netede B)Fibre usculare striate C)Fibre usculare netede D)Plexul ner#os !eissner E)Plexul ner#os Auerbac$ *&". In #uo#en se #esc1i# urmatoarele canale : A)Canalele $epatice drept si sting B)Canalul $epatic co un C)Canalul cistic D)Canalul coledoc E)Canalul pancreatic principal *&$. In tunica musculara a tubului #i%esti- se pot a!la : A)4n singur strat de fibre usculare cu dispozitie circulara B)Fibre usculare striate C)Fibre usculare netede D)Strat intern de fibre usculare cu dispozitie longitudinala E)Strat extern de fibre usculare cu dispozitie circulara *&&. S!incterele anale sunt !ormate #in : A)Cel intern din fibre usculare netede ultiunitare B)Cel extern din fibre usculare netede C)Cel extern din fibre usculare striate

D)Cel intern din fibre usculare netede E)Cel intern din fibre usculare striate *&(. Enzimele sucului pancreatic sunt : A)1abfer entul B)Colecisto8inina C)A ilaza D)Diza$aridoza E)1ipoza *&). Celulele mucoase #uo#enale secreta 1ormonii : A)Pepsinogen B)Pancreozi ina C)Secretina D)AC"H ? ul E)Cortizolul *&*. Arterele pancreasului sunt ramuri #in : A)Artera gastroduodenala si gastrica stinga B)Artera ezenterica superioara si inferioara C)Artera ezenterica superioara D)Artera ezenterica inferioara E)Artera splenica si gastroduodenala *&+. Lobulul 1epatic este !ormat #in 1epatocite asezate: A).n reteaua tridi ensionala B)Sub for a de cordoane paralele C)Sub for a de la e celulare paralele D)/adial E)Sub for a de cordoane concentrice *(/. E!ectele parasimpaticului asupra stomacului si intestinului sunt : A)Cresterea tonusului si scaderea otilitatii B)/elaxarea sfincterelor C)Contractia sfincterelor D)Cresterea tonusului si otilitatii E)Scaderea tonusului si otilitatii *(1. Impulsurile e!erente motorii ale re%larii #e%lutitiei a,un% la musculatura participanta prin ner-ii cranieni : A).<5 <.. B)<.5 25 <.. C)25 <5 D)<5 <.5 E).5 <..5 *( . 4luconeo%eneza consta in sinteza #e %lucoza #in: A)A oniac B)Acizi grasi cu lant lung C)Cetoacizi D)Colesterol E)Acid piru#ic *(". Re%larea metabolismului lipi#ic este #epen#enta #e : A)Pancreas B)"ala us C)Hipotala us D)-euro$ipofiza E)Paratiroide *($. 3actorii care stimuleaza secretia bilei sunt: A)Grasi ile B)Si paticul C)Parasi paticul

D)1abfer entul E)Glucidele *(&. Sucul intestinal se caracterizeaza prin : A)Cantitatea are de ucus B)/eactie acida C)/eactie neutra D)Continut ridicat de bicarbonat E)Cantitatea ica de ucus *((. In peretele %astric e.ista #oua ple.uri -e%etati-e si anume : A)!eissner in usculara B)!eissner in ucoasa C)Auerbac$ in sub ucoasa D)!eissner in sub uscoasa E)Auerbac$ in usculara *(). Iner-atia -e%etati-a a stomacului pro-ine #in: A)Fibre si patice si parasi patice din ner#ul #ag B)Fibre si patice din ner#ul #ag C)Fibre parasi patice din ner#ul < D)Fibre si patice din plexul celiac E)Fibre parasi patice din plexul celiac *(*. 7eterminarea metabolismului bazal se !ace in urmatoarele con#itii : A).n so n B)De acti#itate C)De repaus psi$ic si fizic D)Postprandial E)1a te peratura ca erei *(+. Tunica submucoasa a tubului #i%esti- este !ormata #in : A)"esut uscular striat B)Epiteliul si plu C)Epiteliul stratificat D)"esut con3uncti# lax si glande E)2ase si ner#i #egetati#i *)/. Tunica musculara a intestinului este constituita #in : A)Strat extern de fibre usculare striate dispuse longitudinal B)Strat intern de fibre usculare striate dispuse circular C)Strat extern de fibre usculare netede dispuse longitudinal D)Strat i3lociu de fibre usculare striate dispuse oblic E)Strat intern de fibre usculare netede dispuse circular *)1. Iner-atia %lan#ei subma.ilare este asi%urata #e : A)Parasi paticul facial B)Plexul celiac C)Si paticul facial D)Parasi paticul glosofaringian E)Si paticul cer#ical *) . Lobulul 1epatic este constituit #in : A)Artera centro'lobulara B)Hepatocite si canaliculi biliari C)Hepatocite si tesut ner#os D)Capilare sinusoidale E)Fibre usculare netede *)". 2rin s!incterul 5##i are ori!iciul #e #esc1i#ere #irecta : A)Canalul pancreatic Hirsung B)Canalul $epatic co un C)Canalul coledoc D)Canalul cistic

E)2ezica biliara *)$. 'ucoasa carui se%ment al tubului #i%esti- prezinta -ilozitati: A)!ucoasa esofagului B)!ucoasa gastrica C)!ucoasa 3e3unului D)!ucoasa ileonului E)!ucoasa colonului *)&. 8ilozitatea intestinala contine in structura sa : A)Fibre usculare striate B)Celule epiteliale cu icro#ili C)C$ilifer central li fatic D)Glande de tip intestinal E)Glande de tip piloric *)(. Iner-atia intestinului subtire este asi%urata #e urmatoarele ple.uri ner-oase : A)!ezenteric inferior B)!eissner si Auerbac$ C)Cer#ical si celiac D)Celiac si ezenteric superior E)!ezenteric superior si inferior *)). Ce tipuri #e #is!unctii %lan#ulare en#ocrine pro#uc cresterea '6 A)Hipofunctia tiroidei B)Hiperfunctia edulosuprarenalei C)Hipofunctia $ipofizei D)Hipofunctia $ipofizei E)Hiperfunctia $ipofizei *)*. In re%larea metabolismului lipi#ic nu inter-in: A).nsulina B)Glucagonul C)!ineralcorticoizii D)Part$a$or onul E)Hor onii androgeni *)+. ;ormonii anabolizanti cu rol in metabolismul proteic sunt: A)Hor onii tiroidieni B)AC"H5 S"H C)Glucocorticoizii si insulina D)S"H ? ul si insulina E)Hor onii sexuali **/. 2ancreasul e.ocrin secreta : A)A ilaza B)!ucus C)Gelatinaza D)Elastaza E).nsulina **1. Secretia pancreatica este re%lata #e : A)O enzi a proteolitica B)-er#ul #ag C)Gastrina D)Secretina E)Enterogastron ** . La ni-elul tubului #i%esti- se absorb in mo# acti- : A)Cl' si Ca(C B)-aC si Fierul C)Cl' D)CaCC E)HCO'+

**". In care se%mente ale tubului #i%esti- sunt %lan#ele submucoase : A)Colon B)Sto ac C)Duoden D):e3un E).leon **$. Cele mai importante tesuturi care inter-in in sinteza acizilor %rasi: A)Pancreasul B)Ficatul C)"esutul adipos D)"esutul cartilaginos E)"esutul uscular **&. 6ila este un lic1i#: A)A ar B).ncolor C)Acru D)Alcalin E)Acid **(. 6ila: A)Este secretata periodic B)Contine EG% apa C)Colecistica are culoarea #erde D)Contine electroliti si pig enti E)Hepatica are culoarea #erde **). 7iza1ari#azele sunt: A)!altaza B)Fructoza C)1actaza D)Galactoza E)Glucoza ***. In etapa metabolizarii complete: A)Se produce bioxid de carbon si apa B)Constituentii ali entari co plecsi sunt degradati pana la co pusi si pli 5 absorbabili C)Co pusii si plii sunt catabolizati in co pusi inter ediari D)Se elibereaza o cantitate are de energie E)Se elibereaza o parte din energia c$i ica **+. Importanta proteinelor consta in !aptul ca : A)Furnizeaza peste *)% din energia totala consu ata de organis B)Sunt factori de coagulare C)Se oxideaza in totalitate D)Sunt substante energetice principale E).nter#in in producerea anticorpilor *+/. Importanta lipi#elor consta in urmatoarele : A)Apara unele organe de trau ele ecanice B)Sunt catalizatorii unor procese bioc$i ice C)Controleaza per eabilitatea e branelor D)Se oxideaza usor si total E)Asigura transportul gazelor respiratorii *+1. Eso!a%ul: A)Face legatura intre faringe si sto ac B)Are o lungi e de () ? +& c C)Are o lungi e de () ? +& D)Face legatura intre laringe si sto ac E)Face legatura intre ca#itatea bucala si sto ac

*+ . 6ila contine : A)Enzi e B)1ipaze C)1ecitina D)Colesterol E)He oglobina *+". Lab!ermentul: A)"ransfor a paracazeina in cazeinogen B)Produce coagularea laptelui C)Scindeaza $idrolitic grasi ile e ulsionate D)Este prezent ai ales la adult E)"ransfor a cazeinogenul in paracazeina *+$. Corpii cetonici : A)Se sintetizeaza sub actiunea sti ulanta a "SH ? ului B)Sunt degradati in ficat C)Se sintetizeaza sub actiunea sti ulanta a S"H ? ului D)Au actiune noci#a asupra ner#ilor periferici E)Se sintetizeaza in deficit de insulina *+&. Acizii %rasi liberi san%uini sunt !olositi #e !icat la : A)Producerea acizilor biliari B)Producerea onogliceridelor C)Producerea trigliceridelor D)Producerea fosfolipidelor E)Producerea a inoacizilor *+(. Enzimele sucului %astric sunt: A)"ripsina B)C$i otripsina C)1abfer entul D)Pepsina E)Elastaza *+). Enzimele sucului pancreatic care #e%ra#eaza proteinele sunt: A)1ipaza B)Pepsina C)"ripsina D)Elastaza E)Ptialina *+*. Intestinul %ros are urmatoarele !unctii : A)De filtrare B)De secretie C)De absorbtie D)Endocrina E)He atopoietica *++. Lipaza pancreatica : A)Degradeaza proteinele in a inoacizi B)Degradeaza a idonul in altoza C)Degradeaza lipidele in a inoacizi D)Degradeaza lipidele in acizi grasi E)Degradeaza lipidele in glicerol +//. Carbo.ipepti#azele: A)Degradeaza lipidele in acizi grasi B)Se gasesc in sucul gastric C)Degradeaza oligopeptidele D)Se gasesc in sucul pancreatic E)Degradeaza lipidele in glicerol +/1. 3unctia motorie a stomacului :

A)Este controlata de siste ul ner#os so atic B)Este controlata de siste ul ner#os so atic si u oral C)Este controlata de siste ul ner#os #egetati# D)Se afla nu ai sub control u oral E)Este controlata u oral si #egetati# +/ . Calea a!erenta a arcului re!le. sali-ar este !ormat #in : A)Fibrele otoare ale facialului B)Fibrele otoare ale #agului C)Fibrele senziti#e ale facialului D)Fibrele senziti#e ale #agului E)Fibrele senziti#e ale trige enului +/". Calea e!erenta a arcului re!le. sali-ar este !ormata #in : A)Fibrele senziti#e ale facialului B)Fibrele otoare ale facialului C)Fibrele otoare ale #agului D)Fibrele senziti#e ale glosofaringianului E)Fibrele otoare ale glosofaringianului

SISTE'UL RES2IRAT5R
1 raspuns corect +/$. Re%larea miscarilor respiratorii : A)-u afecteaza #olu ul rezidual B)Se realizeaza exclusi# pe cale ner#oasa C)!odifica nu ai frec#enta respiratiilor

D)!odifica nu ai a plitudinea respiratiilor E)-u afecteaza circulatia +/&. Ce e!ecte asupra respiratiei se obtin printr:o sectiune la ni-elul puntii : A)/espiratii a ple B)Dener#area diafrag ului C)/espiratii rapide D)-ici un efect E)/espiratie apneustica +/(. 6ron1iolele respiratorii se !ormeaza #in : A)Bron$iile lobare B)Sacii al#eolari C)Bron$iolele ter inale D)Bron$iile seg entare E)Canalele al#eolare +/). In structura pleurei se a!la : A)Epiteliu pa#i entos si plu B)"unica usculara C)Epiteliu pa#i entos stratificat nec$eratinizat D)Epiteliu cubic si plu E)Epiteliu cubic stratificat +/*. Scizurile plaminului #elimiteaza: A)1obulii pul onari B)Caile respiratorii extrapul onare de cele intrapul onare C)Seg entele pul onare D)1obii pul onari E)Parenc$i ul pul onar de arborele bronsic +/+. 5prirea respiratiei in mo# -oluntar se numeste: A)Bradipnee B)Pneu ogra a C)Polipnee D)/espiratie apneustica E)Apnee +1/. Centrii ner-osi cu acti-itate automata in re%larea -entilatiei sunt: A)Hipotala ici B)Centrii bulbo ? pontini C)Siste ul li bic D)Cortexul cerebral E).n ezencefal +11. 8olumul e.pirator #e rezer-a este cuprins intre urmatoarele -alori: A))&& ? B&& l aer B)Peste %)&& l aer C)B)& l aer D)%&&& ? %)&& l aer E)Sub %&&& l aer +1 . In timpul inspirului presiunea intrapulmonara sca#e !ata #e cea atmos!erica cu: A)) ? * Hg B)Sub % Hg C)Peste * Hg D)* ? %& Hg E)( ? + Hg +1". In re%larea acti-itatii centrilor respiratori < cel mai important !actor este: A)Oxigenul B)HC C)CO( D)Azotul

E)H(Cl+ +1$. Care #in caile respiratorii contin un strat muscular mai #ez-oltat: A)Bron$ia lobara B)Bron$iile principale C)"ra$ea D)Bron$ia interlobulara E)Bron$iolele ter inale +1&. 3rec-enta respiratorie la se.ul masculin in stare #e repaus este : A)%& @ in B)(& @ in C)Sub %( @ in D)Sub %, @ in E)%* @ in +1(. 3rec-enta respiratorie in repaus la se.ul !eminin este #e : A)%, ? %* @ in B)Este identica cu frec#enta respiratorie la sexul asculin C)%* @ in D)%E @ in E)Peste (& @ in +1). 8olumul curent respirator are urmatoarea -aloare : A)()& ? +)& l aer B)%)&& l aer C)%&&& l aer D)%&&& ? %)&& l aer E))&& l aer +1*. Care este -aloarea -olumului inspirator #e rezer-a A)()& ? +)& l aer B)%&&& ? (&&& l aer C)()&& l aer D))&& l aer E)%)&& l aer +1+. Care unitati mor!olo%ice #in plaman au !orma pirami#ala : A)1obul pul onar B)Sacii pul onari C)1obul pul onar D)Seg entul pul onar E)Acinul pul onar + /. Intr:un lobul pulmonar nu %asim: A)"esut uscular B)"esut elastic C)"esut cartilaginos D)2ase sanguine E)"esut epitelial + 1. Sacii al-eolari sunt #ilatatii ai : A)Bron$iolelor ter inale B)Al#eolelor C)Bron$iilor ter inale D)Bron$iolelor respiratorii E)Canalelor al#eolare + . Care este unitatea mor!o!unctionala a lobului pulmonar: A)1obul pul onar B)Al#eola C)Pleura D)Acinul pul onar E)Seg entul pul onar

+ ". Care #in caile respiratorii nu contin in structura lor inele cartila%inoase: A)Bron$ia lobara B)Bron$ia seg entara C)"ra$eea D)Bron$ia interlobulara E)Bron$ia respiratorie + $. Canalele al-eolare se !ormeaza #in: A)Bron$iile lobare B)Bron$iile extrapul onare C)Bron$iile ter inale D)Bron$iolele respiratorii E)Sacii al#eolari + &. Care unitati mor!olo%ice pulmonare sunt #elimitate imper!ect #e seturi con,uncti-e: A)1obul pul onar B)1obul si lobulul pul onar C)1obulul pul onar D)Acinul pul onar E)Seg entele pul onare + (. Care este or#inea #escrescan#a a unitatilor mor!olo%ice si !unctionale #in plaman: A)1ob5 lobul5 seg ent5 acin pul onar B)Acin pul onar5 lob5 lobul5 seg ent pul onar C)Seg ent5 lob5 lobul5 acin pul onar D)Seg ent5 lobul5 lob5 acin pul onar E)1ob5 seg ent5 lobul5 acin pul onar + ). 3ormatiunile ner-oase superioare pot actiona asupra musc1ilor respiratori prin interme#iul neuronilor me#ulari a!lati in : A)Coarnele anterioare si laterale B)Coarnele laterale C)Coarnele posterioare si laterale D)Coarnele anterioare E)Coarnele posterioare + *. 8olumul e.pirator #e rezer-a reprezinta cantitatea #e aer eliminata #in plaman printr:o: A)Expiratie nor ala B)-ici unul din procesele enu erate C).nspiratie fortata D)Expiratie fortata dupa una obisnuita E)Desc$idere a toracelui + +.8olumul curent respirator reprezinta cantitatea #e aer intro#usa in plaman printr:o : A).nspiratie fortata B)/espiratie accelerata C)Expiratie fortata D).nspiratie nor ala E).nspiratie5expiratie fortata +"/.In alcatuirea pleurei %asim : A)4n epiteliu si plu pa#i entos pe o e brana bazala B)4n epiteliu si plu pris atic C)4n epiteliu pa#i entos stratificat D)4n epiteliu si plu cubic E)Doua epitelii si ple cubice +"1.2eretii cutiei toracice sunt captusiti : A)De foita parietala a pleurei B)Partial de foita #iscerala a pleurei C)De foita #iscelara a pleurei D)De a bele foite ale pleurei E)De un in#elis fibros

+" .In re%larea umorala a respiratiei< !actorul cel mai important este : A)Oxigenul B)Eritropoietina C)"er inatiile #agale toraco'pul onare D)CO( E)He oglobina +"".In!luentarea -oluntara a ritmului respirator este controlata #e : A)Hipotala us B)"ala us C)Siste ul li bic D)Centrii bulbopontini E)Scoarta cerebrala +"$.Apneea poate !i cauzata #e : A)Hipotensiune arteriala B)"e peratura crescuta a ediului incon3urator C)Hipertensiune arteriala D)4n dus rece E)"e peratura crescuta a ediului intern +"&.In structura membranei al-eolo:capilare %asim : A)Doua epitelii si o e brana bazala B)4n epiteliu cu doua straturi C)"rei e brane bazale D)Doua epitelii si doua e brane bazale E)Doua epitelii stratificate +"(.Respiratia se opreste #aca sectionam : A)-e#raxul intre bulb si adu#a B)"runc$iul cerebral itre punte si ezencefal C)"runc$iul cerebral intre bulb si punte D)!adu#a sub seg entul C) E)-er#ul #ag +").Respiratia se mo#i!ica #ar nu se opreste #aca se !ace sectiune : A).ntre bulb si adu#a B)A ner#ului .< C)A ezencefalului intre bulb si punte D)Prin adu#a sub C) E)A ner#ilor #agi si a puntii +"*.2lamanii sunt acoperiti #e : A)Foita parietala a pleurei B)-ici una din foitele pleurei C)Foita #iscerala a pleurei D)A bele foite ale pleurei E)O teaca fibroasa +"+.San%ele #in plamani a,un%e #irect in cor# prin : A)2enele pul onare B)2ena ca#a inferioara C)Artera pul onara D)2enele bronsice E)2ena ca#a superioara +$/.3actorii care !a-orizeaza sc1imburile %azoase in plamani sunt : A)Stratul de sange foarte subtire B)Auto atis ul reglarii #entilatiei pul onare C)"i pul scurt de circulatie a sangelui in capilare D)1ipsa e branei al#eolo'capilare E)Suprafata de contact extre de ica +$1. 6io.i#ul #e carbon in plasma se 1i#rateaza sub in!luenta :

A)Anionului bicarbonic B)Acidului carboni C).onului de -a D).onului de A E)An$idrazei carbonice +$ . 3arin%ele A)Face legatura nu ai intre ca#itatea bucala si esofag B)Face legatura nu ai intre ca#itatea nazala si laringe C)Contine o singura perec$e de a igdale D)Are atit functie digesti#a cat si respiratorie E)Are o structura tubulara fibro ? usculo ? cartilaginoasa +$". Larin%ele : A)Are in strucutura sa %& cartila3e B)Are rol in digestie C)-u participa in respiratie D)Este principalul organ al fonatiei E)Face legatura dintre ca#itatea nazala si faringe +$$. Tra1eea A)Face legatura dintre faringe si esofag B)Se afla posterior fata de esofag C)Este alcatuita din %& inele de cartila3 $ialin D)Face legatura dintre laringe si bron$iile pri are E)-u contine epiteliu pseudostratificat +$&. 2lamanul stin% are : A)+ lobi B)( lobi C), lobi D).nele cartilaginoase E)O singura #ascularizatie +$(. Lobii pulmonari sunt subimpartiti in : A)Acini pul onari B)Al#eole pul onare C)1obuli pul onari D)Bron$iole respiratorii E)Seg ente pul onare

SISTE'UL RES2IRAT5R
raspunsuri corecte +$). Se%mentele plaminului sunt: A)Alcatuite din lobi pul onari B)Deli itate prin scizuri C)Deli itate i perfect de septuri con3uncti#e

D)Deli itate perfect intre ele E)Alcatuite din lobuli pul onari +$*. 8ascularizatia !unctionala a plaminului este asi%urata #e : A)2ena ca#a superioara B)Arterele bronsice C)2enele bronsice D)Artera pul onara E)2enele pul onare +$+. In inspiratia !ortata : A)Se areste curbura diafrag ului B)Actioneaza usc$ii inspiritori accesori C)Are loc coborarea coastelor D)Se contracta usc$ii intercostali interni E)Are loc ridicarea supli entara a coastelor +&/. 8ascularizatia nutriti-a a plaminului este asi%urata #e: A)Circulatia ica B)Circulatia pul onara C)Circulatia siste ica D)2asele pul onare E)2asele bronsice +&1. 6ron1iile mari au peretele !ormat #in: A)Epiteliu pseudostratificat B)Cartila3 elastic C)Cartila3 $ialin D)Cartila3 fibros E)Epiteliu unistratificat cubic si plu +& . 6ron1iolele respiratorii au peretii : A)1ipsiti de straturi usculare B)For ati din inele cartilaginoase C)For ati din strat uscular dez#oltat D)For ati din straturi usculare striate E)1ipsiti de inele cartilaginoase +&". 2eretele al-eolelor este !ormat #in : A)Saci al#eolari B)Epiteliu unistratificat C)Epiteliu pluristratificat D)!e brana bazala E)Celule de sustinere +&$. Inele cartila%inoase se a!la in peretele : A)Arborele bronsic intralobular B)Bron$iile extrapul onare C)"ra$eei D)Bron$iolelor ter inale E)Bron$iolelor respiratorii +&&. Care este procentul #e bio.i# #e carbon transportat sub !orma #e bicarbonati la ni-el eritrocitar si plasmatic : A)%& F in eritrocite B)%)F in plas a C)B& F in eritrocite D)()F in eritrocite E)B&F in plas a +&(. 7isocierea o.i1emo%lobinei #epin#e #e urmatorii !actori: A)Sex B)Suprafata corporala

C)pH D)"e peratura E)Conditiile at osferice +&). Sc1imbul #e %aze la ni-el tisular se pro#uce prin: A)Contra gradientului de presiune B)"ransport acti# C)Difuziune D).nter ediul lic$idului interstitial E)Pinocitoza +&*. 7isocierea o.i1emo%lobinei : A)Este i piedicata la presiuni partiale ale CO( peste ,) Hg B)-ecesita prezenta an$idrazei carbonice C)Depinde de presiunea partiala a CO( D)Se face ai greu odata cu cresterea te peraturii E)Este fa#orizata de scaderea pH'ului +&+. Sc1imburile %azoase pulmonare se #atoreaza : A)Stratului de singe subtire B)Gradientului de presiune redus al oxigenului C)Suprafata de contact extre de are D)"i pul scurt in care singele tra#erseaza capilarele pul onare E)Elasticitatii arterei pul onare +(/. Transportul san%uin al o.i%enului se !ace ast!el: A) %F dizol#at in plas a B)%&F dizol#at in singe C))&F dizol#at in singe si )&F sub for a de oxi$e oglobina D)Sub for a unei co binati stabile cu $e oglobina E)Sub for a de oxi$e oglobina GB5)F +(1. 2leura este alcatuita #in : A)Foita parietala B)!e brana de tesut elastic C)Epiteliul unistratificat cubic si plu D)Epiteliu stratificat pa#i entos E)Foita #iscerala +( . Transportul bio.i#ului #e carbon san%uin se !ace : A)EF dizol#at in plas a B)%F dizol#at in plas a C)Sub for a unor co binatii c$i ice stabile D)Sub for a de et$e oglobina E)Sub for a de carbo$e oglobina +(". Capacitatea -itala se compune #in urmatoarele -olume pulmonare : A)Capacitatea pul onara totala B)2olu ul curent C)2olu ul rezidual D)2olu ul inspirator si expirator de rezer#a E)2olu ul curent si #olu ul rezidual +($. Combinarea 5 cu ;b se !ace : A).ntr'o proportie de de GB5) F cu a3utorul Fe+C cu care se for eaza co pusi stabili B)Cu a3utorul celor , grupari $e ce contin cite ( ato i de fier C)Foarte rapid D)Cu a3utorul an$idrazei carbonice E)Cu ato i de fier ai gruparilor $e +(&. Lobulul pulmonar se caracterizeaza prin urmatoarele : A)Este for at din seg ente pul onare B)Este constituit din ra ificatii ale bron$iilor C)Este constituit din ra ificatii ale bron$iolelor

D)Este constituit din inele cartilaginoase E)Este for at din acini pul onari +((. Acinul pulmonar este constituit #in : A)Seg ente pul onare B)Bron$iola ter inala C)Bron$iola respiratorie D)1obuli pul onari E)Canale al#eolare si al#eolare pul onare +(). 8ascularizatia !unctionala a plamanului este asi%urata #e : A)2ena ca#a superioara B)Aorta C)Artera pul onara D)Circulatia ica E)Circulatia are +(*. 7in %rupa musc1ilor inspiratori !ac parte : A)!usc$ii oblici interni si externi B)Diafrag ul C)!usc$iul sternocleido astoidian D)!usc$ii intercostali externi E)!usc$ii drepti abdo inali +(+. Cresterea cu /< G a concentratiei #e bio.i# #e carbon< #in aerul al-eolar< pro#uce : A)/espiratii apneustice B)Apnee C)Scaderea a plitudinii respiratiilor D)Cresterea a plitudinii respiratiilor E)Dublarea frec#entei respiratorii +)/. Artera pulmonara se caracterizeaza prin: A)Contine sange a estecat arterial si #enos B)Pleaca din #entriculul drept C)Pleaca din #entriculul stang D)Contine sange arterial E)Are peretii ai subtiri decat ai aortei +)1. 8enele pulmonare se caracterizeaza prin : A)Contin sange incarcat cu CO( B)Se desc$id in atriul drept C)Se desc$id in atriul stang D)Se desc$id in #entriculul stang E)Contin sange oxigenat +) . 2recizati acele #oua componente a caror suma #a -aloarea capacitatii pulmonare totale : A)Capacitatea #itala B)2olu expirator de rezer#a C)2olu inspirator de rezer#a D)2olu rezidual E)2olu curent +)". 2resiunea partiala #e $/ mm;% este caracteristica : A)CO( tisular B)Oxigenului din sangele #enos capilar C)CO( din sangele #enos D)CO( din aerul al#eolar E)Oxigenului din aerul al#eolar +)$. Sc1imbarea concentratiei #e o.i%en #izol-at !izic in plasma este receptionata #e : A)"oti os oreceptorii B)Os oreceptorii din sinusul carotidian C)C$e oreceptorii din sinusul carotidian

D)Os oreceptorii din crosa aortica E)C$e oreceptorii din crosa aortica +)&. Transportul san%uin al 5 sub !orma #e o.i1emo%lobina: A)Este co binatie stabila B)Se face in proportie de GB5)F C)Se face in ur a co binarii unei olecule de oxigen cu un ato de fier D)Se face in ur a co binarii unui ato de oxigen cu un ato de fier E)Este ai i portant functional in circulatia #enoasa +)(. 2resiunea partiala a %azelor respiratorii in aerul al-eolar este : A)PO( I PCO( B) PO( I *& Hg C) PCO( I ,& Hg D) PO( I %&& Hg E) PCO( I *& Hg +)). In san%ele -enos capilar : A)Presiunea partiala a bioxidului de carbon este de ,B Hg B)Presiunea partiala a oxigenului este de GB5) Hg C)Presiunea partiala a oxigenului este de ,B Hg D)Presiunea partiala a oxigenului este de ,& Hg E)Presiunea partiala a bioxidului de carbon este de ,& Hg +)*. Iner-atia plamanilor : A)Este asigurata de siste ul ner#os so atic B)Este asigurata de plexul pul onar anterior situat inapoia bron$iei principale C)Este #egetati#a si patica si parasi patica D)Este #egetati#a si patica asigurata prin ner#ul #ag E)Este #egetati#a asigurata prin cele doua plexuri pul onare > anterior si posterior +)+. In etapa pulmonara : A)O( trece din sange in aerul al#eolar B)CO( trece din aerul al#eolar in sange C)CO( trece din sange in aerul al#eolar D)O( trece din aerul al#eolar in sange E)O( si CO( trec din sange in tesuturi +*/. Structurile ner-oase care asi%ura re%larea automata a respiratiei se a!la in !ormatiunea reticulata a : A)!ezencefalului B)Epitala usului C)Bulbului D)!etatala usului E)Puntii +*1. C1emoreceptorii san%uini controleaza respiratia prin interme#iul urmatorilor ner-i cranieini : A)Facial B)"ro$lear C)Gloosofaringian D)2ag E)Accessor

SA04ELE
1 raspuns corect

+* . In etapa a treia a coa%ularii san%elui are loc : A)"ransfor area fibrinei solubile in fibrinogen insolubil B)"ransfor area fibrinogenului insolubil in fibrina solubila C)For area tro boplastinei D)"ransfor area tro boplastinei in fibrina E)For area retelei de fibrina a c$eagului +*". 2ro#ucerea 1ematiilor este stimulata #e catre 1ormonul: A)/enina B)Calcitonina C)Angiotensina D)Eritropoietina E)"riiodotironina +*$. Eritrocitele sunt celule : A)Cu nucleu ic situat central B)Au for a unui disc bicon#ex C)Cu nucleu ic situat periferic D)Ce contin granulatii ari E)Fara nucleu +*&. 0umarul normal al eritrocitelor este #e : A),5) ilioane @ patrat la fe ei B)-ici una dintre #alorile entionate C),5) ilioane @ cub la barbati D)) ilioane @ patrat la barbati E),5) ilioane @ cub la fe ei +*(. 8olumul san%uin al unui a#ult #e apro.imati- )/ B% reprezinta : A)%&F din greutatea corporala B)(&F din greutatea corporala sau ,5) l C)*5, l D)EF din greutatea corporala sau )5* l E),5( l sau %)F din greutatea corporala +*). 2ersoanele care au %rupa san%uina 5 pot primi san%e #e la %rupele: A)A si B B)-u ai de la grupa AB C)B si AB D)O E)De la toate grupele +**. 2ersoanele cu %rupa san%uina A6 pot #ona san%e la %rupele : A)O B)1a nici una din grupele entionate C)A5 O D)B5 O E)1a toate grupele +*+. 4rupele san%uine se #atoreaza : A)Prezentei in plas a a unor anticorpi A5B B)-ici uneia din cele entionate C)Prezentei pe $e atii a unor anticorpi alfa5 beta D)Prezentei pe $e atii a aglutininelor E)Prezentei in plas a a aglutinogenelor ++/. Lim!ocitele prezinta urmatoarele caracteristici : A)4nele se transfor a in celule producatoare de anticorpi B)Durata axi a de #iata este de (, ore C)Sunt cele ai ari leucocite D)-u arul lor scade in infectii cronice E)-u au rol in procesele i unitare

++1. 6azo!ilele prezinta urmatoarele caracteristici : A)Au un nu ar de granulatii ici B)-ici una din aceste caracteristici nu este ade#arata C)Sunt ase anatoare cu onocitele D)Se coloreaza intens cu eozina E)Au granulatii ari si contin substante #asodilatatoare ++ . 0umarul eozino!ilelor creste in : A).nfectii acute B)Ane ie C).nfectii cronice D)Boli parazitare E)Boli etabolice ++". 2ersoanele cu %rupa san%uina 5 pot #ona san%e la %rupele : A)-u ai la A B)-u ai la O C)-u ai la B D)-u ai la AB E)A5 B5 AB5 O ++$. 2ersoanele cu %rupa san%uina A pot #ona san%e la %rupele : A)A5 si B B)B5 AB5 O C)A5 B5 AB D)A5 AB E)A5 AB5 O ++&. 2ersoanele cu %rupa san%uina 6 pot #ona san%e la %rupele: A)A si B B)B si O C)B si AB D)A si AB E)O ++(. 2ersoanele cu %rupa san%uina A pot primi san%e #e la %rupele : A)-u ai de la grupa O B)AB C)O si A D)O si B E)A si B ++). 2lasmina ca enzima ,oaca rol in : A)Coagularea laptelui B)Secretia bilei C)For area c$eagului sanguin D)Fibrinoliza E)He atopoieza ++*. Care #in elementele !i%urate ale san%elui contin 1eparinaE: A)He atia B)Bazofilul C)"ro bocitul D)-eutrofilul E)Eozinofilul +++. Care #in elementele !i%urate ale san%elui se trans!orma in macro!a%eE A)-eutrofilul B)!onocitul C)Eozinofilul D)Bazofilul E)1i focitul

1///. 3ormarea %lobulelor rosii are loc la a#ult in : A)Splina B)"i us C)Ganglion li fatic D)Ficat E)!adu#a $e atopoietica osoasa 1//1. Care #in leucocite pot a-ea o #urata #e -iata mai lun%a: A)-eutrofilul B)!onocitul C)Eozinofilul D)Bazofilul E)1i focitul 1// . La !ormarea retelei #e !ibrina #in c1ea%ul san%uin participa: A)-u ai Ca(C B)Fibrinogenul plas atic si #ita ina A C)-u ai tro boplastina D)"ro bina acti#a si Ca(C E)"ro bina acti#a si fibrinogenul plas atic 1//". La procesul #e !ibrinoliza a c1ea%ului san%uin < participa : A)Fibrinogenul plas atic B)"ro boplastina C)Plas ina D)2ita ina A E)Ca(C 1//$. Trombocitele pro-in #in : A)!acrofage B) C)He atii !egacariocite D)1eucocite E)!onocite 1//&. Trombocitele se !ormeaza in : A)Splina B)!adu#a galbena C)"i us D)Ganglion li fatic E)!adu#a $e atogena 1//(. 0umarul trombocitelor in san%e este #e : A)%&& &&&@ B))&& &&&@ C)(&& &&&@ D)+&& &&&@ E),&& &&&@ 1//). 2ersoanele cu %rupa san%uina 6 pot primii san%e #e la %rupele: A)O si AB B)-u ai de la grupa O C)B si A D)B si O E)B5 O5 AB 1//*. 2ersoanele cu %rupa san%uina A6 pot primi san%e #e la %rupele : A)-u ai de la A si B B)-u ai de la O C)-u ai de la B si O D)A5 B5 AB5 O E)-u ai de la AB

1//+. A%lutino%enele se a!la : A)Pe suprafata leucocitelor B).n plas a sanguina C)Pe suprafata li focitelor D)Pe suprafata onocitelor E)Pe suprafata $e atiilor 1/1/. A%lutininele se a!la : A)Pe suprafata $e atiilor B)Pe suprafata li focitelor C)Pe suprafata leucocitelor D)Pe suprafata onococitelor E).n plas a sanguina 1/11. In 1emostaza #e!initi-a or#inea #e !ormare a componentelor c1ea%ului san%uin este #e : A)"ro boplastina5 fibrina5 tro bina acti#a B)Fibrina 5 tro bina acti#a5 tro boplastina C)"ro bina acti#a 5 tro boplastina5 fibrina D)"ro boplastina5 tro bina acti#a 5 fibrina E)"ro bina acti#a5 fibrina5 tro boplastina 1/1 . 2ro#ucerea #e anticorpi este asi%urata #e : A)!egacariocite B)"ro bocite C)He atii D)!onocite E)1i focite 1/1". 7aca peste o.alat #e so#iu se recolteaza san%e : A)Sangele nu coaguleaza B)Sangele coaguleaza C)Plas a se separa de fibrina D)Se obtine un lic$id clar E)Se depune fibrina 1/1$. Cresterea stabila a numarului #e eritrocite se numeste : A)Ane ie B)He ostaza C)1eucopenie D)Poliglobulie E)1eucocitoza 1/1&. 3ormarea 1ematiilor in ma#u-a 1emato%ena este controlata #e: A)"ro boplastina B)Plas ina C)Hista ina D)Heparina E)-ici una din substantele entionate 1/1(. Trombocitele sunt #istruse in special in: A)!adu#a rosie $e atogena B)Ganglion li fatic C)!adu#a galbena D)Splina E)"i us 1/1). Contactul %eneratiilor anterioare cu un anumit anti%en< #etermina: A). unitate dobindita B)-u deter ina i unitate C). unitate acti#a D). unitate pasi#a E). unitate naturala

1/1*. 2rin a#ministrarea unor anticorpi speci!ici se asi%ura : A). unitate naturala B)-ici una din cele entionate C). unitate pasi#a D). unitate acti#a E). unitate ostenita 1/1+. La o persoana care a contactat o boala in!ectioasa imnitatea -a !i: A)-aturala B)-u se instaleaza i unitate C)Dobandita D)!ostenita E)Pasi#a 1/ /. 8accinarea unui copil cu %ermeni morti asi%ura o imunitate: A)-aturala B)-u induce i unitate C)!ostenita D)Acti#a E)Pasi#a 1/ 1. 2lasma san%uina este constituita #in: A))&F apa5 )&F reziduu uscat B)G)F apa5 )F reziduu uscat C)B&F apa5 +&F reziduu uscat D)E&F apa5 (&F reziduu uscat E)G&F apa5 %&F reziduu uscat 1/ . 7in 1/G rezi#uu uscat plasma san%uina contine : A))F substante organice 5 )F substante anorganice B)+F substante organice 5 BF substante anorganice C)%F substante organice5 GF substante anorganice D)GF substante organice5 %F substante anorganice E)BF substante organice5 +F substante anorganice 1/ ". San%ele este alcatuit #in : A)%&F ele ente figurate C G&F plas a B))&F ele ente figurate C )&F plas a C)+&F ele ente figurate C B&F plas a D),) ? )& F ele ente figurate C )& ? ))F plas a E),& ? ,)F ele ente figurate C )) ? *&F plas a 1/ $. 7in me%acariocite se !ormeaza : A)-eutrofile B)"ro bocite C)Bazofile D)1i focite E)!onocite 1/ &. Care #in elementele !i%urate ale san%elui contin 1istamina : A)-eutrofilele B)He atiile C)Eozinofilele D)Bazofilele E)!onocitele 1/ (. 7iametrul unei 1ematii normale -ariaza intre: A),5) ? ) icroni B)* ? E icroni C)) ? B icroni D)B5( ? B5) icroni E))5) ? B5) icroni

1/ ). Eritrocitul normal are !orma : A)Stelata B)De fus C)De disc bicon#ex D)De disc biconca# E)Globuloasa 1/ *. 5.i1emo%lobina este !orma #e transport a : A)CO( B)Fe( C)O( D)CO+H E)Fe+C 1/ +. 7urata me#ie #e -iata a 1ematiilor este #e: A)O zi B)% an C)O sapta ana D)O luna E), luni 1/"/. Contactele #irecte #intre a%lutino%ene si a%lutininele #e acelasi tip in#uc la ni-elul 1ematiilor: A)Fagocitoza B)Poliglobulie C)Pinocitoza D)1iza E)Coagulare 1/"1. Trombocitele sunt : A)Ele entele figurate polinucleare B)Ele entele figurate lipsite de nucleu C)1eucocite polinucleare D)Ele entele figurate ononucleare E)1eucocitele ononucleare 1/" . Carbo.i1emo%lobina este un compus al ;b cu: A)Oxigenul B)Bioxidul de carbon C)!onoxidul de carbon D)Globina E)!ioglobina 1/"". 6azo!ilele A)Sunt celule pris atice B)Granulele din citoplas a se coloreaza in rosu cu coloranti bazici C)-u contin substante #asodilatatoare D)Sunt celule sferice cu nuclei lobati E)-u arul lor creste in bolile parazitare 1/"$. Eozino!ilele: A)Sunt celule cu nuclei bilobati si contin granule care se coloreaza in rosu cu coloranti bazici B)-u arul lor scade in bolili parazitare C)Sunt celule sferice cu nuclei bilobati D)Au in citoplas a granule care se coloreaza in roz cu coloranti neutri E)-u prezinta nucleu si nici granule in citoplas a 1/"&. 0eutro!ilele: A)Sunt cele ai ici ele ente figurate B)Contin enzi e si substante #asodilatatoare C)Digera icroorganis ele prin fagocitoza D)Contin granule care se coloreaza in albastru cu coloranti bazici

E)/eprezinta ()F din totalul leucocitelor 1/"(. Lim!ocitele A)Sunt celule cu nuclei bilobati B)Contin granulatii ari de culoare roz C)Sunt celule care produc anticorpi D)Sunt celule care nu au rol in i unitate E)Sunt celule anucleate 1/"). 'onocitele A)Sunt celule fusifor e fara nucleu B)Se transfor a in cadrul tesuturilor in acrofage C)Contin granulatii ici de culoare rosie D)Au un nucleu ic periferic E)/eprezinta &5)F din totalul leucocitelor 1/"*. Trombocitele A)Sunt cele ai ari ele ente figurate B)Prezinta un nucleu are C)Se for eaza in adu#a $e atogena din egacariocite D)Se for eaza in special in splina E)Au o durata de #iata de %(& zile 1/"+. Lim!ocitele se !ormeaza in : A)"esutul ieloid din ganglionii li fatici > B)"esutul ieloid din a igdale C)"esutul li foid din corpul #ertebrelor D)"esutul li foid din coaste stern E)"esutul li foid din splina si ti us

SA04ELE
raspunsuri corecte 1/$/. Liza 1ematiilor imbatrinite are loc in : A)!adu#a osoasa B)/inic$i C)Pancreas D)Ficat E).ntestin 1/$1. Cresterea temporara a numarului 1ematiilor are loc in: A)Stari toxice B).nfectii C)Efort fizic D)Carente de fier E)Stare postprandiala

1/$ . Sca#erea numarului 1ematiilor se pro#uce in : A).n infectii B)Durere C)Efort fizic D)1ipsa de proteine si #ita ine E)Conditii de altitudine 1/$". Leucocitele sunt celule : A)Cu rol in transportul gazelor B)Anucleate C)Cu for a de disc biconca# D)-ucleate E)Care produc anticorpi 1/$$. 2lasma este constituita #in: A)GF substante anorganice si %F substante organice B)Apa G&F C)&5%F substante anorganice5 G5GF substante organice si E&F apa D)E&F apa si (&F reziduu uscat E)GF substante organice si %F substante anorganice 1/$&. Componenta or%anica plasmatica cuprin#e : A)Fosfati B)Bicarbonati C)1ipoproteine D)Cloruri E)Glicoproteine 1/$(. Care #intre substantele mentionate mai ,os se combina cu 1emo%lobina !ormin# compusi stabili : A)Bioxidul de carbon si oxigenul B)Bioxidul de carbon C)Oxigenul D)Clorurile E)-itritii 1/$). Eozino!ilele prezinta urmatoarele caracteristici : A)Au un nucleu are5 o#alar B)Contin granulatii ici C)-u arul lor creste in boli alergice D)Se coloreaza intens cu coloranti bazici E)Contin granulatii ai ari 1/$*. Leucocitele bazo!ile contin : A)Anticorpi B)Plas ina C)Hista ina D)Adrenalina E)Heparina 1/$+. 0eutro!ilele au urmatoarele caracteristici : A)Au proprietatea de diapedeza B)Contin granulatii ari C)Au afinitate pentru coloranti acizi D)E it pseudopode E)-u contin enzi e 1/&/. Trombocitele : A)Sunt distruse in special in adu#a osoasa B)Sunt cele ai ari ele ente figurate

C)Au un nucleu are si granulatii ici D)Au rol in coagulare E)Contin in citoplas a granulatii ici 1/&1. 4rupele san%uine se caracterizeaza prin prezenta H A).n plas a a unor anticorpi A5 B B).n plas a a unor antigene D C)Pe $e atii a unor antigene A5 B D)Pe $e atii a unor aglutinine anti ? D E).n plas a a unor aglutinine alfa5 beta 1/& . Trombocitele se caracterizeaza prin: A)Granulatii ari in citoplas a B)Dia etrul B5) icroni C)Dia etrul ( ? , icroni D)1ipsite de nucleu E)-ucleu in desaga 1/&". 7istru%erea trombocitelor : A)Pune in libertate factori ai coagularii B)Pune in libertate factorii plas atici ai coagularii C)Are loc in adu#a $e atogena D)Poate a#ea loc in splina E)Se face prin frag entarea egacariocitelor 1/&$. Imunitatea este capacitatea #e a recunoaste si neutraliza : A)-u ai bacteriile B)Celulele straine organis ului C)Substantele proprii ale organis ului ne odificate D)Substantele proprii odificate E)-u ai toxinele si #irusurile 1/&&. 'onocitele sunt !ormate in : A)!egacariocitele B)Ficat C)!adu#a osoasa D)"i us E)Organele li fopoetice 1/&(. 'onococitele participa la apararea or%anismului prin: A)-u ai prin pinocitoza B)Fagocitoza si $e oliza C)Fagocitoza bacteriilor si resturilor celulare D)Prin transfor area in acrofage E)Prin transfor area in egacariocite 1/&). Leucocitele in#eplinesc urmatoarele !unctii : A)"ransporta oxigen B)Produc anticorpi C)Produc $or onii D)Distrug toxinele de origine icrobiana E)Deter ina grupele sanguine 1/&*. ;emostaza temporara este #eterminata #e : A)Aglutinarea li focitelor B)Dilatarea #asului lezat C)Constrictia #asului lezat D)Aglutinarea tro bocitelor E)Aglutinarea leucocitelor

1/&+. In 1emostaza #e!initi-a Ca C inter-ine in !ormarea: A)Plas inei B)"ro boplastinei C)Factorilor tro bocitari ai coagularii D)Factorilor plas atici ai coagularii E)"ro binei acti#e 1/(/. A%lutininele: A)Sunt prezente in tro bocite B)Sunt antigene C)Sunt anticorpi D)Sunt prezente pe suprafata eritrocitelor E)Sunt prezente in plas a sanguina 1/(1. Ionul #e CaCC este in#ispensabila in : A)For area tro bocitelor B)Eliberarea factorilor tro bocitari ai coagularii C)For area tro boplastinei D)For area tro binei acti#e E)For area plas inei 1/( . La a#ult lim!ocitele se pro#uc si in: A)!adu#a spinarii B)!adu#a rosie din diafiza oaselor C)Ficat D)A igdale E)Splina 1/(". Componentele principale ale san%elui sunt : A)Ele entele figurate ,&',)F B)Plas a ))'*&F C)Plas a ,)')&F D)Plas a ,&',)F E)Ele ente figurate ))'*&F 1/($. Elementele !i%urate !ara nucleu in san%ele circulant sunt: A)Poli orfonuclearele B)!onocitul C)1i focitul D)"ro bocitul E)Eritrocitul 1/(&. Trombocitele: A)Adera la endoteliul #ascular lezat B)Fagociteaza bacteriile C)Elibereaza factorii coagularii D)Fagociteaza resturile celulare ai ari E)Sintetizeaza anticorpii specifici 1/((. Trombocitele au rol in : A). unitate B)Fagocitoza C)Bolile alergice D)He ostaza te porara E)For area tro boplastinei 1/(). ;ematiile : A)Au o suprafata de %)&& de ori ai are decit suprafata totala a corpului B)Au un dia etru de (5) ? (5B icroni C)Au un dia etru de B5( ? B5) icroni D)Au for a unor discuri biconca#e E)Au for a unor lentile bicon#exe

1/(*. Soarta lim!ocitelor : A)Cea ai are parte se raspandeste in tesuturi B)Cea ai are parte intra in sange C)O ica parte se pierde in lu enul intestinal D)O ica parte prolifereaza intens E)O are parte este fagocitata 1/(+. 4rupa san%uina / : A)Se datoreaza prezentei pe $e atii a aglutinogenului A B)Se datoreaza prezentei pe $e atii a aglutinininei alfa C)Se datoreaza prezentei pe $e atii a aglutinogenului B D)Poate dona la toate grupele sanguine E)Se datoreaza prezentei in plas a a aglutininelor alfa si beta 1/)/. 6azo!ilele : A)Sunt celule anucleate B)Sunt celule cu nuclei lobati C)Contin $ista ina si $eparina D)-u contin substante #asodilatatoare E)-u arul lor scade in stadiile tardi#e ale infla atiilor 1/)1. Eozino!ilele: A)Sunt celule anucleate B)-u arul lor scade in parazitoze si alergii C)-u arul lor creste in parazitoze si alergii D)Sunt celule cu nuclei bilobati E)Sunt cele ai ici ele ente figurate 1/) . Trombocitele : A)Sunt cele ai ari ele ente figurate B)Se for eaza in splina din egacariocite C)Sunt distruse de catre splina D)Se transfor a in tesuturi in icrofage E)Se for eaza in adu#a $e atogena din egacariocite 1/)". 0eutro!ilele : A)-u prezinta nuclei B)Au proprietatea de diapedeza C)Au proprietatea de fagocitoza D).n tesuturi se transfor a in egacariocite E)Au rol esential in coagularea sangelui

SISTE'UL CIRCULAT5R
1 raspuns corect 1/)$. 0o#ulul sinoatrial se a!la : A).n peretele atriului drept5 linga orificiile de #arsare a #enelor pul onare B).n septul interatrial C).n peretele atriului drept5 linga orificiul de #arsare a sinusului coronar D).n peretele atriului drept5 linga orificiul de #arsare a #enei ca#e inferioare E).n peretele atriului drept5 linga orificiul de #arsare a #enei ca#e superioare 1/)&. Arterele coronare se #esprin# #in : A)Artera pul onara

B)Aorta descendenta C)Atriul drept D)Portiunea initiala a aortei E)Car3a aortei 1/)(. 2le.ul car#iac este !ormat #in : A)Fibre si patice din ganglionii cer#icali B)Fibre parasi patice din plexul celiac C)Fibre parasi patice din ganglionii toracali D)Fibre si patice din ner#ii splan$nici E)Fibre parasi patice din ner#ii toracali 1/)). Arterele eso!a%iene se #esprin# #in : A)Aorta ascendenta B)Arterele bronsice C)Car3a aortei D)Aorta toracica E)Arterele intercostale 1/)*. 8enele 1epatice se -arsa in : A)"runc$iul celiac B)Bena iliaca co una C)2ena ca#a inferioara D)2ena ca#a superioara E)2ena porta 1/)+. Inima a#ultului are o %reutate apro.imati-a #e : A)%)& gra e B))&& gra e C)(&& gra e D)+&& gra e E),&& gra e 1/*/. Circulatia mare incepe in : A)Atriul sting B)Arterele pul onare C)Atriul drept D)2entriculul sting E)2entriculul drept 1/*1. Intre -entriculul #rept si stin% se a!la: A)Orificiul atrio#entricular sting B)Septul inter#entricular C)Orificiul atrio#entricular drept D)2al#a bicuspida E)2al#a tricuspida 1/* . 'iocar#ul atrial este separat #e cel -entricular prin : A)Orificiile atrio#entriculare B).nele fibroase C)2al#ele > bicuspida si tricuspida D)Septul interatrial E)Septul inter#entricular 1/*". 7iscurile intercalare ale tesutului muscular car#iac #elimiteaza : A)Doua celule iocardice unite trans#ersal B)Fibrele usculare cardiace intre ele in ti p contractiei C)Doua celule iocardice unite longitudinal D)Discurile clare de cele intunecate E)Sarco erele succesi#e 1/*$. >onele re!le.o%ene implicate in re%larea acti-itatii car#io:-asculare sunt reprezentate #e : A)Centrul cardio#aso otor bulbopontin B)0one din interiorul aparatului cardio#ascular

C)Hipotala us D)Siste ul li bic E)Scoarta cerebrala 1/*&. 3actorul principal care asi%ura !lu.ul lim!ei este: A)Pulsatia arteriala B)!iscarea e brelor C)Aspiratia toracica D)Contractia #aselor li fatice E)Gra#itatia 1/*(. Inter-alul #e timp #intre z%omotul sistolic si cel #iastolic: A)Este egal cu cel dintre zgo otul diastolic si cel sistolic B)Este egal cu durata unei re#olutii cardiace C)Este ai ic decit cel dintre zgo otul diastolic si cel sistolic D)Este ai are decit cel dintre zgo otul diastolic si cel sistolic E)Este ult ai are decit durata sistolei #entriculare 1/*). 8enele colice stan%i se -arsa in : A)2enele 3e3unoileale B)Direct in trunc$iul #enei porte C)2ena ezenterica inferioara D)2ena ezenterica superioara E)2ena splenica 1/**. 3oliculi lim!atici solitari se %asesc in : A)Peretii sto acului B)Peretii cailor respiratorii extrapul onare C)Peretii intestinului D)Peretii uterului E)Peretii #aselor li fatice 1/*+. Un#e este localizat corpul celular al !ibrelor parasimpatice post%an%lionare care realizeaza iner-atia no#ului sino:atrial : A)1a ni#elul nucleilor otori ai ner#ului #ag din trunc$iul cerebral B).n grosi ea iocardului atrial C)1a ni#elul nucleilor senziti#i ai ner#ului #ag din trunc$iul cerebral D)1a ni#elul ganglionilor lantului cer#ical para#ertebral E)1a ni#elul ganglionilor para#ertebrali cer#icodorsali 1/+/. Care #in urmatoarele substante nu pot !i !olosite #e miocar# ca substrat ener%etic : A)Glucoza B)Corpii cetonici C)Acetilcolina D)Acidul lactic E)Acizii grasi 1/+1. Acti-itatea inimii este con#usa #e no#ulul sinoatrial pentru ca: A)Este singurul centru al siste ului excitoconductor situat la ni#elul atriilor B)Descarca i pulsuri electrice cu cea ai are intensitate C)Este centrul autorit ic cu cea ai slaba iner#atie parasi patica D)Este centrul autorit ic cu cea ai puternica iner#atie si patica E)Are cea ai are frec#enta de descarcare a i pulsurilor 1/+ . Care perioa#a a ciclului car#iac are #urata #e /<& secun#e E: A)Sistola atriala B)Diastola generala C)Sistola #entriculara D)Diastola atriala E)Diastola #entriculara 1/+". Impulsurile #e contractie a inimii circula in urmatoarea or#ine : A)-od A2'nod SA' fascicul His' reteaua Pur8in3e B)-od SA' fascicul His ? nod A2 ? reteaua Pur8in3e

C)-od A2 ? nod SA ? reteaua Pur8in3e ? fascicul His D)-od SA ? nod A2 ? reteaua Pur8in3e ? fascicul His E)-od SA ? nod A2 ? fascicul His ? reteaua Pur8in3e 1/+$. In atriul stin% se #esc1i# : A)2ena ca#a superioara B)Arterele coronare C)Aorta D)Arterele pul onare E)2enele pul onare 1/+&. La un pacient in -irsta #e / #e ani s:au #eterminat: :puls : )&Imin : sistola atriala : /<1&/ secun#e : sistola -entriculara : /<"// secun#e : #iastola %enerala :/<"&/ secun#e : #ebitul sistolic : */ ml 8aloarea #ebitului car#iac este #e : A))5) l B)*5() l C)*5& l D))5B) l E)*5&) l 1/+(. Care #in urmatorii !actori au rol in pro#ucerea z%omotului #iastolic: A)4 plerea pasi#a #entriculara B).nc$iderea #al#elor se ilunare C).nc$iderea #al#ei tricuspide D).nc$iderea #al#ei bicuspide E)Desc$iderea #al#elor se ilunare 1/+). In timpul caror !aze ale ciclului car#iac< -al-a bicuspi#a este inc1isa: A).nsistola atriala B)Pe toata durata ciclului cu exceptia sistolei atriale C).nsistola #entriculara D).ndiastola generala E).nu plerea #entriculara pasi#a 1/+*. Consi#erin# urmatoarele structuri car#iace : 1 'iocar#ul contractil atrial 'iocar#ul contractil -entricular " 0o#ul sinoatrial $ 0o#ul atrio-entricular &3asciculul ;is (Reteaua RurBin,e 2recizati care este succesiunea normala #e con#ucere a impulsului electric in inima: A)6 % ' + ' , ' ) ? * ' ( B)6 + ' % ? , ? * ' ) ' ( C)6% ' ( ' + ? , ' ) ' * D)6+ ? % ' , ' ) ? * ? ( E)6 + ? , ? ) ? * ? % ? ( 1/++. 0o#ulul atrio A -entricular este localizat in : A)Atriul drept B)2entriculul drept C)Atriul sting D)Septul interatrial E)Septul inter#entricular 11//. In septul inter-entricular car#iac se a!la localizat: A)-odulul sinoatrial B)-u exista tesut nodal

C)-odulul atrio#entricular D)Fasciculul His E)/eteaua Pur8in3e 11/1. Aorta pleaca #in: A)Atriul drept B)-u pleaca din ini a C)Atriul sting D)2entriculul drept E)2entriculul sting 11/ . Artera pulmonara pleaca #in: A)Atriul drept B)Sinusul coronar C)Atriul sting D)2entriculul drept E)2entriculul sting 11/". 8ena ca-a superioara se #esc1i#e in: A)Atriul drept B)-u se #arsa in ini a C)Atriul sting D)2entriculul drept E)2entriculul sting 11/$. >%omotul sistolic este consecinta : A).nc$iderii #al#elor atrio ? #entriculare si sistolei atriale B)-u ai a sistolei #entriculare C)Desc$iderea #al#ulelor atrio ? #entriculare si sistolei atriale D).nc$iderea #al#ulelor atrio ? #entriculare si sistolei #entriculare E)Sistolei #entriculare si atriale 11/&. Care este structura care caracterizeaza numai !ibra musculara car#iaca : A)Striatiuni trans#ersale B)!itocondrii putine C)!iofila ente D)Discuri intercalare E)-ucleu ic situat periferic 11/(. 5 re-olutie car#iacaJ)/Iminut? #ureaza : A)&5B secunde B)&5+ secunde C)B secunde D)&5E secunde E)E secunde 11/). 5 sistola -entriculara #ureaza : A)&5E secunde B)% secunda C)&5B secunde D)&5+ secunde E)+ secunde 11/*. 5 sistola atriala #ureaza: A)&5E secunde B)% secunda C)&5B secunde D)&5+ secunde E)&5% secunde 11/+. 8aloarea #ebitului sistolic este #e : A),& l B)%&& l C),& ? )& l

D))& ? B& l E)B& ? G& l 111/. 8ena ca-a in!erioara se #esc1i#e in : A)Atriul drept B)-u se desc$ide in ini a C)Atriul sting D)2entriculul drept E)2entriculul sting 1111. 0umarul #e impulsuri %enerate #e no#ulul sinoatrial este #e : A),&@ inut B)() ' ,&@ inut C)*& ' B&@ inut D)B& ? E&@ inut E)(& ? ()@ inut 111 . Celulele tesutului e.citocon#uctor no#al se caracterizeaza prin : A)Putina sarcoplas a B)!ulti nuclei C)!ult glicogen D)!ulte itocondrii E)/eticul endoplas ic bogat 111". Iner-atia e.trinseca a inimii se realizeaza prin : A)-u ai fibre #egetati#e si patice B)-u ai prin fibre din ner#ul #ag C)-u ai fibre parasi patice D)1ipsesc fibrele #egetati#e E)Fibre si patice si parasi patice 111$. Ritmicitatea este proprietatea cor#ului #e : A)A se contracta atunci cind este sti ulat B)A raspunde la sti uli subli inari C)A raspunde printr'o contractie la sti uli adec#ati D)A se contracta succesi# E)A conduce unda de contractie 111&. Con#uctibilitatea este proprietatea miocar#ului #e : A)A conduce unda de contractie de la nodulul atrio#entricular in intreg cordul B)A raspunde printr'o contractie la sti uli adec#ati C)A se contracta cind este sti ulat D)A conduce unda de contractie de la nodulul sinoatrial in intreg cordul E)A se contracta succesi# 111(. 7ebitul car#iac la om este #e : A)%litru B)*5) litrii C)+ litrii D),5) litrii E))5) litrii 111). 3ibra musculara car#iaca : A)Are un nucleu are central B)-u are nucleu C)Are un nucleu ic excentric D)Are un nucleu ic central E)Are ulti nuclei ici dispusi sub sarcole a 111*. Arterele caroti#e iri%a: A)Encefalul5 organele fetei5 e brele superioare B)-u ai encefalul C)Organele fetei5 gitului5 e brele superioare D)Gitul5 organele fetei5 encefalul

E)Gitul 5 encefalul5 e brele superioare 111+. 7in partea toracica a aortei se #esprin#: A)Artera subcla#iculara stinga B)Arterele esofagiene5 intercostale si axilare C)Arterele bronsice5 intercostale5 arterele axilare D)Arterele bronsice5 intercostale5 arterele subcla#iculare E)Arterele bronsice5 intercostal 5 esofagiene 11 /. Arterele renale si %enitale pro-in #in: A)Artera ezenterica superioara B)Artera iliaca co una C)Artera ezenterica inferioara D)Aorta abdo inala E)Artera iliaca interna 11 1. 2artile componente ale aortei sunt #ispuse in urmatoarea or#ineJplecin# #in cor#?: A)Aorta toracica5 car3a aortei5 abdo inala5 aorta ascendenta B)Aorta toracica5 car3a aortei5 aorta ascendenta5 abdo inala C)Aorta ascendenta5 car3a aorta descendenta5 aorta toracica5 abdo inala D)Aorta abdo inala5 toracica5 car3a aortei5 aorta ascendenta E)Aorta ascendenta5 car3a abdo inala5 toracica 11 . 7in car,a aortei pornesc : A)Arterele coronare B)Artera subcla#iculara dreapta C)Artera pul onara D)Arterele bronsice E)"runc$iul bra$iocefalic 11 ". E.citabilitatea este proprietatea cor#ului #e : A)A raspunde printr'o contractie la sti uli adec#ati B)A continua sa se contracte si dupa ce a fost scoasa din organis C)A se contracta succesi# D)A conduce unda de contractie de la nodulul sinoatrial in intreg cordul E)A raspunde pritr'o contractie la sti ul subli inar 11 $. 7ebitul car#iac la om sca#e in timpul : A)Sarcinii B)Cintatului C)So nului D)Febrei E)Efortului fizic 11 &. 7iastola %enerala este cuprinsa intre : A)Sfirsitul diastolei #entriculare?inceputul sistolei #entriculare B).nceputul sistolei #entriculare?inceputul sistolei atriale C)Sfirsitul'sistolei #entriculare'inceputul sistolei atriale D)Sfirsitul sistolei atriale'inceputul diastolei #entriculare E)Sfirsitul sistolei atriale'inceputul sistolei #entriculare 11 (. Artera subcla-iculara #reapta pleaca #in : A)Carotida co una dreapta B)Aorta toracica C)"runc$iul bra$iocefalic D)Car3a aortei E)Aorta ascendenta 11 ). Artera caroti#a stin%a comuna si artera subcla-iculara stin%a sunt rami!icatiile : A)Aortei ascendente B)Aortei descendente C)Artei pul onare D)"runc$iului bra$iocefalic E)Car3ei aortei

11 *. 8ena ca-a in!erioara se !ormeaza prin con!luenta : A)2enelor iliace interne si #enelor iliace externe B)2enelor ezenterice superioare C)2enelor iliace externe si #enelor iliace co une D)2enelor iliace co une E)2enelor ezenterice inferioare 11 +. Contractia musculaturii sc1eletice a membrelor !a-orizeaza intoarcerea san%elui spre cor# prin : A)Scaderea presiunii intra#enoase B)Co pri area #enelor C)Scaderea presiunii intraarteriale D)Co pri area capilarelor E)Co pri area arterelor 11"/. Circulatia pulmonara asi%ura circulatia san%elui: A)Din atriul drept5 pla in5 atriul sting B)Din #entriculul sting5 pla in5 atriul drept C)Din #entriculul drept5 pla in5 #entriculul sting D)Din #entriculul sting5 pla in5 atriul sting E)Din #entriculul drept5 pla in5 atriul sting 11"1. Artera bran1iala continua: A)Artera axilara B)Artera radiala C)Artera ulnara D)Artera subcla#iculara E)Artera carotida co una 11" . 2resiunea arteriala ma.ima este #eterminata #e : A)Sistola #entriculara dreapta B)Sistola atrio#entriculara dreapta C)Sistola #entriculara stinga D)Sistola atriala dreapta E)Sistola atriala stinga 11"". 8enele ,u%ulare interne #reneaza san%ele #in : A)Cap5 git B)"orace C)4 ar5 git D)Cap5 e bre inferioare E)4 ar5 e bre superioare 11"$. 8enele subcla-iculare #reneaza san%ele #in : A)Cap B)Abdo en C)Git D)"orace E)!e bre superioare 11"&. In 1ilul %an%lionului lim!atic %asim: A)2ase li fatice aferente si eferente B)Foliculii li fatici C)2ase li fatice aferente D)2ase li fatice eferente E)-u gasi #ase li fatice 11"(. Artera a.iliara : A)Se continua cu artera subcla#iculara B)Este continuarea arterei subcla#iculare C)Se continua cu artera radiala D)Se continua cu artera ulnara E)Este continuarea arterei bra$iale

11"). Artera mezenterica superioara iri%a : A)Sto acul B)Ficatul C)/inic$ii D)Pancreasul E)Splina 11"*. 8enele iliace e.terne a#uc san%ele #e la: A)Bazin B)!e brele superioare C)Organele abdo inale D)Gonade E)!e brele inferioare 11"+. Sistemul lim!atic este alcatuit #in : A)2ase sanguine5 ini a si #ase li fatice B)Splina5 ti us si #ase sanguine C)Atrii5 #entriculi si ganglioni li fatici D)2ase li fatice5 ganglioni li fatici si organe li foide E)A igdale5 artera aorta si #ase li fatice 11$/. Sistemul car#io-ascular este alcatuit #in : A)2ase li fatice5 organe li foide si ini a B).ni a5 organe li foide si ganglioni li fatici C)2ase de sange si ini a D)Splina5 ti us si #ase li fatice E)Organe li foide5 #ase li fatice si ganglioni li fatici 11$1. In-elisul e.tern al inimii : A)Se nu este iocard B)Se nu este endocard C)Este for at dintr'un singur strat extern seros D)Este for at dintr'un singur strat intern fibros E)Se nu este pericard si este for at dintr'un strat fibros si un strat seros 11$ . 2eretele inimii este !ormat : A)-u ai din pericard B)-u ai din endocard C)-u ai din iocard D)Din epicard5 iocard si endocard E)-u ai din epicard si iocard 11$". In atriul #rept se -arsa : A)2enele pul onare B)Artera aorta C)Artera pul onara D)2enele ca#e E)2enele iliace externe 11$$. In atriul stan% se #esc1i# : A)2enele iliace B)Arterele principale C)2enele fe urale D)2enele pul onare E)2enele poplitee 11$&. 8al-ele inimii sunt asezate ast!el: A)2al#a tricuspida intre atriul stang si #entriculul stang B)2al#a bicuspida la baza arterei aorte C)2al#a se ilunara intre atriul drept si #entriculul drept D)2al#a tricuspida intre atriul drept si #entriculul drept E)2al#a bicuspida la baza arterei pul onare 11$(. Sc1imburile nutriti-e< plastice si %azoase #intre san%e si tesuturi se !ac prin :

A)Secretie5 filtrare si absorbtie B)Absorbtie5 secretie si pinocitoza C)Pinocitoza5 difuziune si filtrare D)Secretie5 difuziune si absorbtie E)Secretie5 pinocitoza5 difuziune 11$). 8ascularizatia inimii este asi%urata #e : A)Arterele coronare5 artera aorta si artera pul onara B)Artera carotida5 arterele coronare si arterele subcla#iculare C)2enele coronare5 capilarele sinusoidale si trunc$iul celiac D)Arterele coronare5 #enele si capilarele coronare E)2enele pul onare5 #enele subcla#iculare si arterele coronare 11$*. Circulatia pulmonara : A)Este for ata din artera aorta si ra urile ei B)Se ai nu este si circulatia are C)Este realizata de #ase sanguine care transporta sange cu O( de la #entriculul drept la pla ani D)Este realizata de #ase sanguine care transporta sangele cu CO( de la #entriculul drept la pla ani E)Se ai nu este si circulatia siste ica 11$+. 2rincipala re%iune a inimii cu rol #e %enerator #e impulsuri este : A)-odulul atrio#entricular B)Fasciculul Hiss C)/eteaua Pur8in3e D)-odulul sinoatrial E)Fasciculul Hiss si reteaua Pur8in3e 11&/. 2ulsul san%uin este consecinta #ilatarii peretilor : A)Arterei pul onare B)Arterei fe urale C)Arterei aorte D)Arterei coronare E)2enelor ca#e

SISTE'UL CIRCULAT5R
raspunsuri corecte 11&1. 3asciculul ;is se caracterizeaza prin : A).ntra in peretele #entricular si se ra ifica subepicardic B)Porneste din nodulul sinoatrial C)Porneste din nodulul atrio#entricular D).ntra in septul interatrial si se i parte in doua ra uri E).ntra in septul inter#entricular si se i parte in doua ra uri 11& . Ramurile !asciculului ;is se #istribuie : A)Subepicardic B)Endocardului C)Subendocardic D)!iocardului atrial E)!iocardului #entricular

11&". Celulele tesutului no#al se caracterizeaza prin : A)Contin putin glicogen B)Au sarcoplas a ai putina C)Au sarcoplas a ai ulta D)Contin putine itocondrii E)Contin ulte itocondrii 11&$. Epicar#ul se caracterizeaza prin : A)Constituie foita parietala a pericardului B)Este o e brana epiteliala pluristratificata C)Este o e brana con3uncti#a subtire D)Are o structura identica cu endocardul E)Este foita #iscerala a pericardului 11&&. Inima este !ormata #in $ camere< #espartite intre ele prin : A)2al#a bicuspida la orificiul atrio#entricular drept B)2al#ele se ilunare sau sig oide C)2al#a tricuspida la orificiul atrio#entricular drept D)2al#a tricuspida la orificiul atrio#entricular sting E)2al#a bicuspida la orificiul atrio#entricular sting 11&(. Componentele circulatiei mici sunt : A)2entriculul sting B)Arterele coronare C)2enele pul onare D)2ena ca#a superioara E)2entriculul drept 11&). 2e !ata interna a miocar#ului -entricular se %aseste : A)-odulul atrio'#entricular B)!usc$ii papilari C)"rabecule carnoase D)Epicard E)Fasciculul His 11&*. 8asele stomacale sunt : A)2ena gastrica stinga B)Artera gastrica stinga5 ra ura directa din aorta abdo inala C)Artera gastrica stinga5 ra ura a trunc$iului celiac D)2ena gastrica stinga5 ra ura a #enei ca#e inferioare E)2ena gastrica stinga5 ra ura a #enelor $epatice 11&+. Artera mezenterica in!erioara iri%a: A)/ectul B)Pancreasul C).ntestinul subtire D)Colonul ascendent E)Colonul descendent 11(/. Artera poplitee se caracterizeaza prin : A)Se continua in arcadele plantare B)Este ra ura a arterei iliace interne C)Este ra ura a arterei iliace externe D)Este continuarea arterei fe urale E)Are ca ra ura artera tibiala 11(1. Sinusul coronarian se caracterizeaza prin : A)Colecteaza #enele pul onare B)Colecteaza #enele coronare C)Colecteaza arterele coronare D)Se desc$ide in atriul drept E)Se desc$ide in atriul sting 11( . 3ibrele parasimpatice ale ple.ului car#iac :

A)Au efecte #asodilatatoare coronariene B).ner#eaza predo inant reteaua lui Pur8in3e C).ner#eaza predo inant nodulul sinoatrial D)Di inueaza acti#itatea cordului E)A plifica acti#itatea cordului 11(". Ramurile care pornesc #irect #in cir,a aortei sunt : A)Artera carotida co una stinga B)Arterele coronare C)Artera subcla#iculara dreapta D)Artera subcla#iculara stinga E)Artera carotida co una dreapta 11($. 3ibrele simpatice ale ple.ului car#iac: A)Di inueaza acti#itatea iocardului B).ner#eaza predo inant nodului sinoatrial C)Au efecte #asodilatatoare coronariene D)Au efecte #asoconstrictoare coronariene E)Sti uleaza acti#itatea iocardului 11(&. Trunc1iul bra1ioce!alic se imparte in : A)Arterele coronare B)Artera carotida co una dreapta C)Artera carotida co una stinga D)Artera subcla#iculara dreapta E)Artera subcla#iculara stinga 11((. 7in or%anele lim!oi#e !ac parte : A)Pancreasul exocrin B)"iroida C)"i usul D)Paratiroidele E)Splina 11(). 'usc1iul sc1eletic #i!era #e miocar# prin !aptul ca : A)-u raspunde la sti uli subli inari B)Prezinta o structura striata C)Prezinta iner#atie otorie so atica D)-u poate acu ula datorie de oxigen E)Poate prezenta o contractie tetanica 11(*. Canalul lim!atic #rept : A)Colecteaza li fa din partea dreapta a capului si gitului B).ncepe prin cisterna c$ili C)Colecteaza li fa din partea dreapta a abdo enului D)Colecteaza li fa din partea dreapta a toracelui E)Colecteaza li fa e brului inferior drept 11(+. 4an%lionii lim!atici sunt in le%atura cu : A)Sinusuri li fatice aflate in afara capsulei fibroase B)2ase li fatice aferente ce patrund prin $il C)2ase li fatice aferente ce patrund in ganglioni in afara $ilului D)2ase li fatice eferente ce parasesc ganglionul prin $il E)2ase li fatice eferente ce parasesc ganglionul in afara $ilului 11)/. Stimularea simpatica pro#uce -asoconstrictie in toate teritoriile< cu e.ceptia : A)2aselor coronare B)2aselor din tegu ent C)2aselor pul onare D)2aselor din usc$ii sc$eletici E)2aselor renale 11)1. Care #in urmatorii !actori au rol in pro#ucerea z%omotului sistolic: A).nc$iderea #al#elor atrio'#entriculare

B)Contractia atriala C)Contractia usc$iului #entricular D)Desc$iderea #al#ei tricuspide E).nc$iderea #al#elor se ilunare 11) . Circulatia -enoasa este usurata: A)De prezenta #al#ulelor #enoase B)De ridicarea diafrag ului si arirea presiunii intraabdo inale C)De coborirea planseului interatrial in tii pul contractiilor #entriculare D).n ti pul inspiratiei E)De gra#itatie in #enele iliace 11)". Circulatia mare se termina : A).n #entriculul drept B)Prin trunc$iurile bra$iocefalice C)Prin #ena ca#a superioara D)Prin #ena ca#a inferioara E).n atriul sting 11)$. En#ocar#ul este constituit #in : A)Epiteliu pre#azut cu platou striat B)Endoteliu C)Foita parietala a endocardului D)Foita #iscerala a endocardului E)!e brana bazala 11)&. 7in trunc1iul celiac iau nastere : A)Artera renala B)Artera pancreatica C)Artera ezenterica superioara D)Artera splenica E)Artera $epatica 11)(. Stimularea portiunii laterale a centrului car#io-asomotor bulbopontin pro#uce: A)2asoconstrictie la ni#elul circulatiei coronare B). pulsuri care a3ung la cord pe calea ner#ului #ag C)Eliberarea de noradrenalina la ni#elul ter inatiilor ner#oase postganglionare D).n$ibarea eliberarii de acetilcolina la ni#elul ter inatiilor ner#oase E)"a$icardie 11)). Calea a!erenta a re!le.elor car#io-asomotorii #epresoare este reprezentata #e: A)Perec$ea a <. a de ner#i cranieni B)-er#ii cu origine in ganglionii para#ertebrali cer#icodorsali C)Perec$ea a 2.. a de ner#i cranieni D)Perec$ea a .< a de ner#i cranieni E)Perec$ea a < a de ner#i cranieni 11)*. Care #in urmatoarele %lan#e en#ocrine in!luenteaza prin secretiile lor tensiunea arteriala : A)"i usul B)!edulosuprarenala C)1obul anterior al $ipofizei D)1obul posterior al $ipofizei E)Epifiza 11)+. Care #in urmatoarele substante au e!ect -asoconstrictor: A)Hor onul antidiuretic B)Cortizolul C)Angiotensina . D)Angiotensina .. E)Aldosteronul 11*/. Care #in urmatorii !actori pot #etermina aparitia unei tensiuni arteriale #e 1*/I1// mm ;% : A)Efectul unei $e oragii

B)2arsta inaintata C)Cresterea #iscozitatii sangelui D)Cresterea elasticitatii peretelui #ascular E)Efectul acetilcolinei 11*1. Care #in structurile sistemului ner-os central inter-in in re%larea acti-itatii car#io-asculare : A)Cerebelul B)Ganglionii bazali C)"ala usul D)Hipotala usul E)Siste ul li bic 11* . 8ena porta se !ormeaza #in: A)2enele genitale B)2enele $epatice C)2enele diafrag atice D)2ena splenica E)2ena ezenterica superioara 11*". Care -ase sunt pre-azute cu -al-ule H A)!etarteriolele B)2ene situate sub ni#elul cordului C)Arteriolele D)2ena ca#a superioara E)2asele li fatice 11*$. Canalul toracic primeste lim!a #in: A)Partea dreapta si stinga a toracelui B)!e brul superior drept C)!e brul superior sting D)!e brul superior sting si drept E)!e brul inferior drept si sting 11*&. Automatismul inimii poate !i mo#i!icat #e urmatorii !actori e.trinseci : A)"e peratura B)Glicogen C)Apa D)Serotonina5 adrenalina E)Adrenalina5 acetilcolina 11*(. 7ebitul car#iac creste in : A)So n B)Febra 5 sarcina C)So n5 febra D)Efort fizic E)Sarcina si so n 11*). >%omotul sistolic se caracterizeaza prin : A)0go ot ascutit B)0go ot scurt C)0go ot lung D)"onalitate ridicata E)"onalitate 3oasa 11**. >%omotul #iastolic se caracterizeaza prin : A)Fara tonalitate B)0go ot lung C)0go ot scurt D)Ascutit E)"onalitate 3oasa 11*+. >%omotul sistolic este consecinta : A)Contractiei atriilor si #entriculelor

B)Desc$iderea #al#elor atrio#entriculare C).nc$iderea #al#elor atrio#entriculare D)Contractiei usc$iului #entricular E)Contractiei usc$ilor atriali 11+/. 3ibra musculara car#iaca se caracterizeaza prin : A)Putine itocondrii5 ulte iofibrile B)Sarcole a groasa5 nucleu ic central C)!ulte itocondrii5 reticul endoplas ic bogat D)Putine itocondrii5 reticul endoplas ic bogat E)Sarcole a subtire5 nucleu ic central 11+1. Care or%anite sunt bine reprezentate in !ibra musculara car#iaca: A)1izozo ii B)Aparatul Golgi C)!itocondriile D)/eticulul endoplas ic E)/ibozo ii 11+ . 3ibrele simpatice #in ple.ul car#iac se caracterizeaza prin: A).nduc #asoconstrictie coronariana B)Pro#in din ganglionii cer#icali C)Pro#in din ganglionii toracici D)Exercita efecte in$ibitoare asupra iocardului E)Exercita efecte sti ulatoare asupra iocardului 11+". 3ibrele parasimpatice #in ple.ul car#iac au urmatoarele caracteristici: A).ner#eaza predo inant a bii noduli excito'conductori B).ner#eaza predo inant nodulul atrio#entricular si fasciculul His C)Di inueaza acti#itatea cordului D)Sti uleaza acti#itatea cordului E).ner#eaza predo inant fasciculul His si nodulul sinoatrial 11+$. Epicar#ul : A)Captuseste #entriculele B)Este foita parietala a pericardului C)Este foita #iscerala a pericardului D)Acopera suprafata ini ii E)Captuseste atriile 11+&. Trunc1iul bra1ioce!alic se imparte in : A)Artera subcla#iculara co una B)Artera subcla#iculara stanga C)Artera subcla#iculara dreapta D)Carotida co una dreapta E)Carotida co una stanga 11+(. In tunica interna a unei artere %asim : A)Strat epitelial stratificat pa#i entos B)Endoteliu C)Strat subendotelial con3uncti# D)Fibre usculare striate E)-u eroase #ase si ner#i 11+). >%omotul #iastolic este consecinta: A)Contractiei usc$iului #entricular B)Contractiei usc$ilor atriali C).nc$iderii orificiilor atrio#entriculare D).nc$iderii #al#ulei se ilunare aortice E).nc$iderii #al#ulei arterei pul onare 11+*. 7in aorta ab#ominala iau nastere : A)Artera ezenterica inferioara si arterele bronsice B)Arterele> splenica5 $epatica5 gastrica stanga

C)Artera ezenterica superioara si inferioara D)"runc$iul celiac E)"runc$iul celiac si arterele esofagiene 11++. Stratul suben#otelial al en#ocar#ului contine: A)Fibre de reticulina5 colagene si elastice B)Celule epiteliale C)-u ai fibre de reticulina si colagen D)Celule con3uncti#e si ter inatii ner#oase E)Celule usculare striate 1 //. 3ata #e !ibra musculara car#iaca< tesutul no#al #i!era prin H A)-u are glicogen si itocondrii B)Este ai bogat in glicogen si sarcoplas a C)Este ai sarac in glicogen si sarcoplas a D)Are ai ulte itocondrii si reticul endoplas ic ai bogat E)Are ai putine itocondrii si reticul endoplas ic ai redus 1 /1. 7in circulatia mare !ace parte : A)Aorta si artera pul onara B)Aorta C)Artera pul onara D)2ena pul onara E)Artera iliaca co una dreapta 1 / . 7in mica circulatie !ac parte: A)2enele pul onare B)Aorta C)Arterele bronsice D)Artera pul onara E)2ena ca#a inferioara 1 /". 3actorii care sca# tensiunea arteriala sunt: A)Scaderea #iscozitatii sangelui B)Adrenalina C)2arsta inaintata D)He oragiile E)S"H 1 /$. Capilarele san%uine se caracterizeaza prin : A)Dia etrul intre %) ? +& icroni B)1ungi e &5% C)1ungi e &5) D)1ungi e ) E)Dia etrul intre ) ? (& icroni 1 /&. 8ena ca-a superioara rezulta #in unirea : A)2enelor pul onare B)2enei 3ugulare interne C)2enelor subcla#iculare D)"runc$iul bra$iocefalic drept E)"runc$iul bra$iocefalic sting 1 /(. 8ena ca-a in!erioara #reneaza san%ele #in: A)!e brele inferioare B)!e brele superioare C)Abdo en si e bre superioare D)Abdo en5 bazin E)Cap si e bre inferioare 1 /). Ramurile terminale ale aortei ab#ominalesunt : A)Artera ezenterica inferioara si superioara B)Artera iliaca interna C)Artera iliaca co una dreapta

D)Artera iliaca externa E)Artera iliaca co una stanga /*. Artera bra1iala #a nastere la: A)Artera radiala B)Arterele digitale C)Artera axiala D)Artera ulnara E)Artera tibiala /+. In structura tunicii me#ii a arterei %asim : A)"esut epitelial stratificat B)1a ele elastice C)"esut uscular striat D)Celule usculare E)"esut epitelial si plu 1/. Tunica e.terna a unei artere este !ormata #in : A)"esut uscular neted B)"esut epitelial stratificat pa#i entos C)Endoteliu D)"esut con3uncti# E)2ase si ner#i 11. In care artere tesutul elastic este !oarte bine reprezentat : A)Car3a aortei B)Artera axilara C)Artera fe urala D)Aorta toracica E)Artera pul onara 1 . Capilarele lim!atice: A)Sunt constituite dintr'un endoteliu B)Se ter ina in spatiile interstitiale C)Au per eabilitate scazuta D)Au structura ult diferita de a capilarelor sanguine E).nsotesc arterele 1". 7e la baroreceptori impulsurile a,un% la centrii car#io-asculari bulbopontini prin : A)Fibre senziti#e ale ner#ilor .< si < B)Fibre aferente si patice C)Fibre aferente parasi patice D)Fibre postganglionare parasi patice E)Fibre postganglionare si patice 1$. In1ibarea acti-itatii simpatice #etermina : A)Cresterea #entilatiei pul onare B)Constrictia arterelor si arteriolelor C)Dilatatia arterelor si arteriolelor D)Cresterea frec#entei cardiace E)Scaderea frec#entei cardiace 1&. 8ena porta se !ormeaza prin unirea -enelor: A)Splenica B)Hepatice C)Hepatice si splenice D)Splenica5 gastrica E)!ezenterica superioara si inferioara 1(. In cazul acti-itatii car#iace normale caracteristicile ciclului car#iac sunt: A),& cicluri @ inut B)Durata &5, in C)Durata &5, sec D)Durata &5E sec

E)B& cicluri @ in 1). In sistola -entriculara: A)E#acuarea sangelui se face la inceput lent 5 apoi tot ai rapid B)Se desc$id #al#ele bi si tricuspide C)2al#ele bi si tricuspide se inc$id D)Se desc$id #al#ele se ilunare E)2al#ele se ilunare se inc$id 1*. 2resiunea arteriala in aorta este H A).n sistola este ini a B)%(& ? %,& Hg in diastola C)B& ? E& Hg in diastola D)B& ? E& Hg in sistola E)%(& ? %,& Hg in sistola 1+. Sistemul car#io-ascular este !ormat #in: A)2asele li fatice B)Ganglionii li fatici C).ni a D)Organele li foide E)2asele sanguine /. Sistemul lim!atic este alcatuit #in: A).ni a B)2asele li fatice C)2asele sanguine D)Ganglionii li fatici si organele li foide E)Artera aorta si artera pul onara 1. San%ele care pleaca #in -entriculul stan% : A)Este incarcat cu CO( B)Este sange arterial C)Este incarcat cu O( D)Este sange #enos E)Este incarcat cu carbo$e oglobina . San%ele care pleaca #in -entriculul #rept : A)Contine oxi$e oglobina B)Contine O( C)Contine CO( D)Este sange #enos E)Este sange arterial ". Inima : A)Este un organ usculo ? ca#itar trica eral B)Este o po pa si pla trica erala C)Este un organ usculo ? ca#itar tetraca eral D)Are un in#elis extern nu it iocard E)Are o #ascularizatie proprie asigurata de arterele coronare $. In atriul #rept este a#us : A)Sange incarcat cu O( B)Sange arterial C)Sange incarcat cu CO( D)Sange incarcat cu O( si CO( E)Sange #enos &. 8ascularizatia inimii : A)Este for ata din artera pul onara B)Este for ata din artera aorta C)Este alcatuita din arterele coronare D)Este alcatuita din #enele coronare E)Este asigurata de car3a aortica

(. 2ericar#ul : A)Este stratul intern al peretelui ini ii B).ntra in structura endocardului C).ntra in structura iocardului D)Este for at dintr'un strat extern fibros E)Este for at dintr'un strat intern seros ). 'iocar#ul atrial : A)-u este separat de cel #entricular B)Este separat nu ai functional de cel #entricular C)Este separat nu ai structural de cel #entricular D)Este separat structural de cel #entricular E)Este separat functional de cel #entricular *. Centri -asomotori : A)/egleaza frec#enta cardiaca B)Controleaza #asoconstrictia si #asodilatatia C)Controleaza rezistenta periferica D)Genereaza i pulsurile contractile ale ini ii E)/egleaza generarea i pulsurilor descarcate de nodulul sinoatrial +. 2resiunea san%uina : A)-u depinde de debitul cardiac B)Depinde de rezistenta #asculara periferica C)-u depinde de respiratie D)Depinde de fazele ciclului cardiac E)Este constanta de'a lungul #enelor ari "/. 7ebitul car#iac se poate calcula prin pro#usul : A)/ezistenta #asculare periferice totale B)2olu ul de sange e3ectat de fiecare #entricul la o contractie C)Frec#entei cardiace D)2ariatiei fluxului urinar E)Presiunii arteriale sistolice "1. 8asoconstrictia si -aso#ilatatia se realizeaza : A)Pe cale ner#oasa prin proprioceptori B)Pe cale ner#oasa prin baroreceptori C)Pe cale u orala prin glucagon D)Pe cale u orala prin adrenalina E)Prin ecanis e ner#oase so atice " . 2articularitatile peretilor arteriali asi%ura : A)Fluxul continuu al sangelui prin contractilitatea arterelor ari B)Fluxul continuu al sangelui prin elasticitatea arterelor ari C)Controlul lu enului arterelor ari D)Controlul elasticitatii arteriolelor E)Controlul lu enului arteriolelor "". 2ulsul san%-in : A)Se propaga prin peretii arteriali cu o #iteza de %& ori ai ica decat fluxul sang#in B)Se propaga prin peretii arteriali cu o #iteza de %& ori ai are decat fluxul san#in C)Este produs prin dilatarea brusca a peretilor #entriculari in diastola #entriculara D)Este produs prin dilatarea brusca a peretilor aortei in sistola #entriculara E)Este o unda ecano ? electrica ce se propaga prin peretii arteriali "$. Lim!a : A)Se for eaza din excesul de lic$id pleural B)Are o co pozitie ase anatoare cu lic$idul interstitial C)Se for eaza prin reabsorbtia ultrafiltratului glo erular D)Are o co pozitie si ilara si ilara cu a plas ei E)Se for eaza din excesul de lic$id interstitial

A2ARATUL E=CRET5R
1 raspuns corect 1 "&. In con#itii #e iri%atie san%uina insu!icienta a rinic1iului < -asoconstrictie pro#uce : A)Adrenalina B)Angiostensina .. C)/enina D)Aldosteronul E)Angiotensina . 1 "(. Care 1ormon stimuleaza reabsorbtia 0aC si e.cretia DC in urina: A)Glucocorticoizii B)Calcitonina C)!ineralocorticoizii D)FSH E)1H 1 "). ;ilul renal se a!la situat pe: A)Fata anterioara a rinic$iului B)!arginea con#exa a rinic$iului C)Fata posterioara a rinic$iului D)!arginea laterala a rinic$iului E)!arginea ediala a rinic$iului 1 "*. La care #in partile ne!ronului au loc procese #e secretie acti-a : A)"ubul contort proxi al B)Portiunea descendenta a ansei Henle C)Glo erul D)"ubul colector E)Portiunea ascendenta a ansei Henle 1 "+. In urma procesului #e secretie tubulara : A)Substantele trec din lu enul tubular in capilarele glo erulare B)Substantele trec din capilarele glo erulare in lu enul tubular C)Substantele trec din lu enul tubular in arteriola aferenta D)Substantele trec din capilarele peritubulare in lu enul tubular E)Substantele trec din lu enul tubular in capilarele peritubulare 1 $/. Reabsorbtia tubulara este procesul prin care : A)Substantele trec din lu enul tubular in capilarele peritubulare B)Substantele trec din lu enul tubular in capilarele glo erulare C)Substantele trec din capilarele glo erulare in lu enul tubular D)Substantele trec din arteriola eferenta in lu enul tubular E)Substantele trec din capilarele peritubulare in lu enul tubular 1 $1. Artera arcuata #in rinic1i pro-ine #in : A)Arteriola aferenta B)Artera renala C)Arteriola eferenta D)Artera interlobulara E)Artera interlobulara 1 $ . Arteriola a!erenta : A)Se #arsa in artera arcuata B)Paraseste corpusculul !alpig$i C)Se continua cu arteriola eferenta

D)Pro#ine din artera interlobulara E)-u patrunde in corpusculul !alpig$i $". Se%mentul pro.imal al tubului urini!er este constituit #in : A)O portiune contorta in edulara renala B)O bucla si o portiune dreapta C)O portiune contorta in corticala renala D)O portiune dreapta in corticala renala E)O bucla si o portiune contorta $$. Re%larea umorala a acti-itatii renale se !ace prin urmatorii 1ormoni : A).nsulina B)Gonadotropine C)Prolactina D)Aldosteron E)Ocitocina $&. In aparatul ,u.ta%lomerular are loc secretia : A)!elatoninei B)Adrenalinei C)Calcitoninei D)/eninei E)Glucagonului $(. 0e!ronul este alcatuit #in: A)Capsula Bo; an5 glo erulul capilar si tubul colector B)"ubul urinifer si tubul colector C)Capsula Bo; an si tubul colector D)Corpusculul !alpig$i si tubul colector E)Corpusculul !alpig$i si tubul urinifer $). Se%mentul pro.imal al tubului urini!er este !ormat #in : A)Doua brate unite printr'o bucla B)Doua portiuni drepte si una contorta C)Doua portiuni drepte D)Doua portiuni contorte E)O portiune contorta $*. 7iureza este marita #e : A)ADH in concentratie are B)Angiotensina . C)Hor onii tiroidieni D)Parat$or on E)/enina $+. Care este calea normala parcursa #e urina : A)Bazinet5 calice5 #ezica urinara5 ureter5 uretra B)4reter5 calice5 bazinet5 #ezica urinara5 uretra C)Calice5 bazinet5 #ezica urinara5 ureter5 uretra D)Bazinet 5 calice5 ureter5 #ezica urinara5 uretra E)Calice5 bazinet5 ureter5 #ezica urinara5 uretra &/. Colul -ezicii urinare prezinta : A)4n sfincter neted #oluntar B)4n sfincter neted si altul striat C)4n sfincter striat in#oluntar D)Doua sfinctere striate E)Doua sfinctere netede &1. Capacitatea !iziolo%ica a -ezicii urinare este #e: A)%&&'%)& l B)%)&& l C)%)& ? (&& l D)()& ? ,&& l

E)%&&& l & . Cata urina #e!initi-a se !ormeaza in $ 1 : A)%B& litri B)&5) litri C)%*E5) litri D)% litru E)%5) litri &". Secretia acti-a a unor substante in urina #e!initi-a are loc in : A)Capsula Bo; an B)Seg entul inter ediar C)Glo erulul capilar D)"ubul proxi al E)"ubul colector &$. La ni-elul corpusculului 'alpi%1i au loc urmatoarele procese: A)Filtrare B)Filtrare si secretie C)/eabsorbtie D)Filtrare si reabsorbtie E)Secretie &&. La ni-elul tubului urini!er au loc urmatoarele procese : A)Filtrare B)/eabsorbtie si secretie C)-u ai reabsorbtie D)Filtrare si reabsorbtie E)-u ai secretie &(. La ni-elul ne!ronului se reabsorb prin consum #e ener%ie urmatoarele substante : A)Apa5 glucoza B)Apa5 sulfati5 #ita ina B%( 5 #ita ina C C)Glucoza5 acidul uric5 anu iti a inoacizi D)4reea5 sulfatii5 fosfatii anorganici E)Cl' 5 -aC 5 AC &). Care -itamine se reabsorb la ni-elul ne!ronului : A)A B)A5 B%(5 C 5 A C)B D)A5 B%( 5C E)B%(5 C &*. La ni-elul ne!ronului au loc procese #e reabsorbtie pasi-a pentru : A)Apa si glucoza B)Acid uric5 uree si apa C)Apa5 uree 5 acid uric D)Apa5 uree si Cl' E)Glucoza5 uree5 Cl' &+. Care se%ment al ne!ronului are pereti #ubli : A)Capsula Bo; an B)Glo erulul capilar C)"ubul proxi al D)"ubul distal E)Ansa Henle (/. Artera renala are ori%inea in : A)Artera ezenterica superioara B)Artera iliaca co una C)Artera ezenterica inferioara D)Aorta toracica E)Aorta abdo inala

1 (1. Ansa ;enle se interpune intre: A)Capsula Bo; an si tubul proxi al B)"ubul contort distal si tubul colector C)"ubul proxi al si tubul distal D)"ubul drept proxi al si tubul drept distal E)"ubul drept distal si tubul colector 1 ( . 0e!ronul este alcatuit #in : A)Corpusculul !alpig$i si tubul colector B)"ubul urinifer5 tubul colector5 capsula Bo; an C)Glo erul5 capsula Bo; an si tubul colector D)"ubul urinifer si tubul colector E)Capsula Bo; an 5 glo erul capilar 5 tubul urinifer 1 (". 4reutatea unui rinic1i la om este #e: A)%&& g B))&& g C)(&& g D)%)& g E),&& g 1 ($. Corpusculul 'alpi%1i este !ormat #in : A)Calicele ici si ari B)Aparatul 3uxtaglo erular C)"ubul distal si colector D)Capsula Bo; an si glo erul E)"ubul proxi al5 distal si colector 1 (&. La ni-el renal an%iotensina II are actiune asupra : A)!usculaturii tubilor proxi ali B)!usculaturii arteriolelor glo erulare C)!usculaturii tubilor distali D)!usculaturii tubilor colectori E)!usculatura arterelor glo erulare 1 ((. La ni-elul se%mentului pro.imal al tubului urini!er se secreta acti- : A)Apa B)HCO+ C)Glucoza D)AC E)HC 1 (). Care 1ormoni re%leaza eliminarile 1i#rice renale: A)S"H'ul B)Aldosteronul si ocitocina C)ADH'ul si tirozina D)ADH'ul si aldosteronul E)Aldosteronul si S"H'ul 1 (*. Al#osteronul este secretat #e : A)-ucleii $ipotala ici B)Aparatul 3uxtaglo erular C)1obul anterior $ipofizar D)!edulosuprarenala E)Cortisuprarenala 1 (+. Actiunile al#osteronului sunt: A)Scade aciditatea urinara B)Produce #asoconstrictie arteriolara in doze ari C)Sti uleaza reabsorbtia de -aC D)Sti uleaza eli inarea urinara a fosfatilor E)!areste diureza 1 )/. Secretia renala a !os!atilor si potasiului este stimulata #e:

A)ADH B)Hor onii tiroidieni C)AC"H D)S"H E)Parat$or on )1. Unitatea !unctionala a rinic1iului este : A)Corpusculul !alpig$i B)Ansa Henle C)Pira ida renala !alpig$i D)-efronul E)"ubul contort proxi al ) . Secretia DC:ului este controlata #e : A)Aldosteron B)/enina C)Calcitonina D)ADH E)"iroxina )". Caile urinare intrarenala sunt : A)4reterele si pel#isul renal B)2ezica urinara si ureterele C)Calicele ari si uretra D)Calicele ici5 calicele ari si pel#isul renal E)4reterele5 #ezica urinara si uretra )$. Caile urinare e.trarenale sunt : A)4reterele5 #ezica urinara si uretra B)Calicele ici5 calicele ari si bazinetul C)4reterele5 bazinetul si calicele ari D)Bazinetul si calicele ici E)2ezica urinara5 pel#isul renal si uretra )&. Artera renala este ramura a : A)"runc$iul celiac B)"runc$iului bra$iocefalic C)Aortei abdo inale D)Car3ei aortice E)Aortei ascendente )(. Arteriolele a!erente renale : A)Pro#in direct din aorta abdo inala B)Sunt continuarea arterelor interlobare C)Sunt continuarea arterelor interlobulare D)Pro#in direct din arterele arcuate E)Pro#in din aorta descendenta )). 7e la ne!ron san%ele -enos trece #irect in: A)2ena ca#a B)2enele interlobulare C)2enele renale D)2enele interlobare E)2ena ca#a superioara )*. Al#osteronul participa la re%larea acti-itatii renale ast!el : A)Sti uleaza secretia de -aC B)Sti uleaza reabsorbtia de A C)Sti uleaza excretia apei si a -aC D)Sti uleaza reabsorbtia de -aC si excretia de AC E)Sti uleaza reabsorbtia AC si excretia apei )+. 2arat1ormonul la ni-elul renal : A)Sti uleaza reabsorbtia de fosfati si AC

B)Sti C)Sti D)Sti E)Sti

uleaza reabsorbtia de Ca(C si -aC uleaza eli inarea de Ca(C si -aC uleaza eli inarea de Ca(C si reabsorbtia de AC uleaza eli inarea de -aC si reabsorbtia de fosfati

A2ARATUL E=CRET5R
raspunsuri corecte 1 */. Ramurile interlobare ale arterei renale : A)Se afla intre pira idele renale B)Dau nastere la arterele arcuate C)Se afla in pira idele renale D)Se afla in lobul renal E)Se afla in bazinetul renal 1 *1. Lobul renal este !ormat #in : A)Substanta corticala aflata in 3urul unui nefron B)-u ai din substanta edulara C)-u ai din substanta corticala D)Pira ida !alpig$i E)Substanta corticala aflata in 3urul unei pira ide !alpig$i 1 * .>ona corticala a rinic1iului este !ormata #in : A)Papile renale B)For atiuni e branoase C)Calicele ici D)"ubi uriniferi E)2ase de sange 1 *". >ona me#ulara a rinic1iului contine : A)Calicele ici renale B)Glo erulii renali C)Pira idele renale D)Hilul renal E)"ubii colectori 1 *$. Arterele arcuate ale rinic1iului sunt : A)Situate in 3urul bazei pira idei B)/a uri ale arterelor interlobulare C)/a uri ale arterelor interlobare D)Situate intre pira ide E)Situate in 3urul #irfului pira idei 1 *&. Tubul urini!er: A)Participa la for area calicelor ici B)Se desc$ide in papila renala C)Se desc$ide in tubul colector D)Participa la for area cailor urinare E)Participa la for area nefronului 1 *(. Tubul contort pro.imal al ne!ronului :

A)Este captusit de endoteliu pa#i entos si plu B)Se afla in zona corticala renala C)Se afla in zona edulara renala D)Prezinta icro#ili E)Este captusit cu epiteliu fara icro#ili *). In alcatuirea aparatului ,u.ta%lomerular -in in contact : A)Glo erulul renal B)Seg entul proxi al al tubului urinifer C)Seg entul distal al tubului urinifer D)Arteriola eferenta E)Arteriola eferenta **. 7istensia -ezicii urinare #eclanseaza impulsuri ner-oase care a,un% la ma#u-a< apoi la scoarta cerebrala prin: A)Caile aferente nespecifice din adu#a spinarii B)Fibrele ner#oase $ipogastrice C)-er#ii pel#ici D)-er#ii rusinosi E)Caile aferente specifice din adu#a spinarii *+. S!incterele -ezicii urinare sunt controlate #e : A)-er#ii rusinosi B)Fibrele ner#oase parasi patice preganglionare C)Fibrele ner#oase si patice preganglionare D)Fibre ner#oase din ganglionul celiac E)-er#ii pel#ici +/. Iner-atia simpatica a -ezicii urinare are urmatoarelor e!ecte: A)Contracta sfincterul #ezical extern B)Contracta usc$ii peretelui #ezical C)/elaxeaza usc$ii peretelui #ezical D)Contracta sfincterul #ezical neted E)/elaxeaza sfincterul #ezical neted +1. In urma procesului #e !iltrare %lomerulara rezulta: A)4n lic$id cu o co pozitie ase anatoare cu a plas ei5dar ai sarac in electroliti B)4rina pri ara C)4rina finala D)Plas a deproteinizata E)4n lic$id cu o co pozitie identica cu a plas ei + . Arteriola a!erenta a %lomerulului : A)Prin di#iziune for eaza ,'%( bucle capilare B)Pro#ine din artera interlobara C)Pro#ine din artera interlobulara D)Pro#ine din artera arcuata E)For eaza %) bucle capilare +". 4lomerulul renal: A)Capilarele acestuia se reunesc in arteriola aferenta B)Se afla in capsula Bo; an C)Se afla intre tubul contort si colector D)Capilarele acestuia se reunesc in #ena eferenta E)Capilarele acestuia se reunesc in arteriola eferenta +$. Iner-atia rinic1iului : A)Este predo inant senzoriala B)Pro#ine din plexul situat in $ilul organului C)Contine putine fibre parasi patice D)Este predo inant parasi patica E)Pro#ine din seg entele edulare S('S, +&. 8ezica urinara se caracterizeaza prin !aptul ca:

A)4retra are un traiect oblic in peretele #ezical B)Face parte din organele de excretie C)Face parte din caile urinare D)Colul #ezical are un sfincter neted in#oluntar E)Orificiul ureterului este incon3urat de doua sfinctere5 unul neted si celalalt striat 1 +(. 2rin care #in urmatoarele mecanisme< tiro.ina #etermina cresterea #iurezei : A)"iroxina nu influenteaza diureza B)Prin scaderea reabsorbtiei tubulare a sodiului in tubul distal C)Prin scaderea reabsorbtiei tubulare a apei in tubul distal D)Prin intensificarea etabolis ului celular E)Prin cresterea generarii de produsi finali de etabolis 1 +). Reabsorbtia tubulara : A)Pentru apa5 are loc pe baza legilor difuziunii si os ozei5 nu ai in ansa Henle si tubul colector B)Are loc acti# pentru glucoza 5 a inoacizi5 uree si clor C)Este un proces selecti# D)Este neli itata in ti p5 depinzind doar de debitul substantei E)Se realizeaza prin ecanis e acti#e si pasi#e 1 +*. In ca#rul re%larii umorale a acti-itatii renale< prin actiunea A7;:ului : A)Creste #olu ul urinei B)Creste concentratia urinei C)Se controleaza aportul de apa la ni#elul glo erular D)Se retine -a si Ca E)Crestere reabsorbtia de apa in tubii distali si colectori 1 ++. In urma procesului #e !iltrare %lomerulara : A)Glucoza trece din capilarele glo erulare in capsula Bo; an B)Apa trece din capsula Bo; an in capilarele glo erulare C)Proteinele trec din capilarele glo erulare in capsula Bo; an D)Potasiul trece din capilarele glo erulare in capsula Bo; an E)Sodiul trece din capilarele peritubulare in capsula Bo; an 1"//. Reabsorbtia pasi-a la ni-elul tubilor renali: A)Se realizeaza pentru bazele slabe B)Se realizeaza sub actiunea unor gradiente fizicoc$i ice C)Este li itata de o capacitate axi a de transport D)-ecesita consu energetic E)Se realizeaza pentru uree 1"/1. Iner-atia simpatica a -ezicii urinare este asi%urata #e : A)Fibre ale ner#ilor rusinosi B)Plexul celiac C)Centrul edular sacrat 9S(5 S+5 S, ) D)Fibre postganglionare E)Fibre ner#oase $ipogastrice 1"/ . Re!le.ul mictiunii: A)Este independent de centrii ner#osi supra edulari B)Este declansat de distensia #ezicala C)Se inc$ide in centrul lo bar parasi patic D). pulsurile aferente sunt conduse prin ner#ii pel#ici E)Se inc$ide in scoarta cerebrala 1"/". Ce e!ect are stimularea ner-ilor -e%etati-i renali : A)Scaderea diurezei B)Cresterea reabsorbtiei tubulare de sodiu C)Cresterea secretiei tubulare de sodiu D)2asodilatatia renala E)Cresterea diurezei 1"/$. 2lasticitatea reprezinta proprietatea -ezicii urinare prin care aceasta : A).si areste capacitatea fara odificari ale presiunii intra#ezicale

B).si poate odifica for a5 adaptindu'se confor atiei organelor in#ecinate C).si adapteaza tonusul usculaturii la cresterea continutului D).si icsoreaza #olu ul 5 realizind e#acuarea urinii E).si icsoreaza capacitatea fara odificari ale tensiunii peretilor 1"/&. La ni-elul rinic1iului ionul #e potasiu: A)-u se gaseste in urina pri ara B)Sufera procese de filtrare glo erulara C)Sufera nu ai procese de secretie tubulara D)Sufera si procese de reabsorbtie tubulara E)-u se gaseste in urina finala 1"/(. Corpusculul renal 'alpi%1i este !ormat #in : A)Ansa Henle B)Capsula Bo; an C)"ubul urinifer D)Pira idele !alpig$i E)Glo erulul renal 1"/). Iner-atia rinic1iului se caracterizeaza prin: A)Fibrele se distribuie nu ai retelelor capilare renale B)Fibrele ner#oase sunt dispuse in 3urul sinusului renal C)Fibrele ner#oase sunt dispuse in 3urul #aselor de sange D)Fibrele se distribuie nu ai in 3urul arteriolelor E)Fibrele se distribuie co ponentelor tubulare 1"/*. 0er-ii pel-ici contin : A)Fibre senziti#e B)Fibre preganglionare si patice C)Fibre postganglionare si patice D)Fibre postganglionare so atice E)Fibre preganglionare parasi patice 1"/+. Se elimina prin secretie : A)Creatinina B)Apa C)Sodiul D)Potasiul E)4reea 1"1/. La #i!eritele ni-eluri ale tubului renal se reabsorb in mo# acti- : A)Apa B)Sodiul C)Clorul D)HCO+' E)4reea 1"11. La ni-elul rinic1iului < %lucoza : A)-u se gaseste in urina pri ara B)Se filtreaza la ni#el glo erular C)Se reabsoarbe la ni#el tubular D)Se secreta la ni#el tubular E)Se eli ina in urina finala 1"1 . Care #in urmatorii !actori #etermina sca#erea eliminarii urinare #e so#iu : A)Ocitocina B)"iroxina C)Aldosteronul D)Parat$or onul E)Sti ularea ner#ilor rusinosi 1"1". 'ecanismele acti-e inter-in in reabsorbtia : A)Cl'ului B)H(O

C)Sulfatilor si fosfatilor anorganici D)4reei E)2ita inelor B%( si C 1"1$. 2arenc1inul renal are structura sa: A)Sinusul renal B)0ona corticala C)Calicele renale D)Pediculul renal E)0ona edulara 1"1&. 2recizati centrul si calea prin care se transmit impulsurile ce au e!ect ca contractia musculaturii -ezicii urinare si rela.area s!incterului intern al colului -ezical : A)Centrul lo bar parasi patic B)Fibrele ner#oase $ipogastrice C)Ganglionul celiac D)-er#ii pel#ici E)Centrul sacrat parasi patic 1"1(. Eliminarea urinei #in -ezica este a,utata #e : A)Diafrag a B)!usc$ii dintati C)!usc$ii abdo inali D)!usc$ii intercostali E)!usc$ii spatelui 1"1). Sistemul urinar : A)Este alcatuit nu ai din rinic$i B)Este alcatuit nu ai din nefroni C)Este alcatuit din rinic$i si caile urinare intrarenale D)Este alcatuit din rinic$i si caile urinare extrarenale E)-u prezinta iner#atie si nici #ascularizatie 1"1*. >ona corticala renala : A)Este for ata din E'%) pira ide !alpig$i B)Este for ata din calicele ici C)Este for ata din calicele ari D)Este for ata din glo eruli E)Este for ata din tubi uriniferi 1"1+. >ona me#ulara renala : A)Este for ata din pira ide renale B)Este for ata din caile urinare extrarenale C)Este for ata din pira idele !alpig$i D)Contine nu ai glo erulii renali E)Este for ata din pira idele renale5 calicele ici si calicele ari 1" /. Tubul contort pro.imal al neu!ronului : A)Este situat in zona edulara a rinic$iului B)Are peretele for at dintr'un epiteliu unistratificat C)Este situat in cortexul renal D)Are peretele for at dintr'un tesut cartilaginos fibros E)Are peretele for at dintr'un epiteliu pa#i entos pluristratificat 1" 1. Calicele renale : A)Constituie caile urinare extrarenale B)Constituie caile urinare intrarenale C)Cele ari sunt in nu ar de + D)Cele ici sunt in nu ar de + E)Sunnt organe tubulare care fac legatura intre bazinet si #ezica urinara 1" . 2el-isul renal : A)Se desc$ide in #ezica urinara B)/ezulta din unirea calicelor ari

C)Are o portiune extrarenala care se continua cu ureterul D)Are o portiune intrarenala care se desc$ide in uretra E)/ezulta direct din calicele ici 1" ". Rinic1ii re%leaza : A)2ole ia prin reglarea nu arului de leucocite sanguine B)2ole ia prin reglarea #olu ului plas ei sanguine C)Presiunea sanguina prin reglarea debitului cardiac D)Presiunea sanguina prin reglarea #ole iei E)Aportul si eli inarea de lic$ide din organis 1" $. Rinic1ii re%leaza : A)Concentratia glucidelor plas atice B)pH'ul plas ei prin eli inarea acizilor ne#olatili C)pH'ul plas ei prin eli inarea CO( D)Ho eostazia lic$idului intracelular E)Concentratia electrolitilor plas atici 1" &. 3iltrarea %lomerulara: A)Se face din capsula Bo; an in capilarele tubulare B)Se face din capilarele peritubularein tubii uriniferi C)Este identica cu sc$i burile lic$idiene la ni#elul capilarelor tisulare D)Se face din capilarele glo erulare in capsula Bo; an E)Se face sub actiunea unor forte $idrostatice si os otice 1" (. 3iltrarea %lomerulara : A)Se face cu o rata de cca %(& l@ in B)Depinde de di ensiunea constituentilor sanguini C)Depinde doar de fortele de filtrare $idrostatice si os otice D)Se face prin trecerea eritrocitelor din capilarele glo erulare in capsula Bo; an E)Se face cu o rata de cca %(& l@ora 1" ). Reabsorbtia tubulara a apei : A)Se realizeaza pasi# prin os oza B)Se realizeaza acti# prin os oza C)Este influentata de ADH la ni#elul tubului contort distal D)Este influentata de ADH la ni#elul tubilor colectori E)Este influentata de aldosteron la ni#elul tubului contort proxi al 1" *. Reabsorbtia tubulara prin transport acti- : A)Creaza gradienti electrici B)Creaza gradienti os otici prin #ita ine C)Se face din tubii uriniferi in capilarele glo erulare D)Creaza gradienti os otici prin -aC E)Se face din tubii colectori in capilarele peritubulare 1" +. Secretia tubulara se realizeaza : A)Din capilarele peritubulare in lu enul tubular B)1a ni#elul tubului contort distal si colector C)Din capilarele glo erulare in lu enul tubular D)Prin ecanis e ase anatoare cu cele ale ultrafiltrarii glo erulare E)1a ni#elul tubului contort distal si proxi al 1""/. Re!le.ul #e mictiune : A)Este declansat prin distensia peretelui #ezical B)Este declansat prin aport lic$idian C)Are ca substrat anato ic + arcuri reflexe D)Are arcul reflex si patic prin ner#ii pel#ici E)Are arcul reflex parasi patic prin ner#ii rusinosi 1""1. Re!le.ul #e mictiune : A)Este in$ibat prin parasi patic si so atic B)Are centrii edulari subordonati unor centrii ner#osi corticali C)Este in$ibat prin si patic si so atic

D)Are centrii edulari toraco'lo bari E)Este sub control #oluntar pe toata durata #ietii

RE2R57UCEREA
1 raspuns corect 1"" . 7upa #i-iziunea meiotica in spermato%eneza rezulta ime#iat : A)Sper atocitede ordinul . B)Sper atogonii C)Sper atocitede ordinul .. D)Sper atide E)Sper atozoizi 1""". Tubii semini!eri contorti sunt separati intre ei prin: A)Septuri con3uncti#e B)Celule alungite de sustinere C)"esut con3uncti# interstitial D)!e brana bazala E)0ona edulara 1""$. Lobulii testiculari sunt : A).n nu ar de %&&'(&& B)-u sunt deli itati intre ei C).n nu ar de (&&'+&& D)Deli itati intre ei de albuginee E)Deli itati intre ei de o condensare a e branei fibroase in con fibros 1""&. La re%larea !unctiei spermato%enetice participa 1ormonul : A)S"H B)AC"H C)1H D)FSH E)"SH 1""(. Testiculul incepe sa coboare #in ca-itatea ab#ominala A).n a +'a luna a #ietii intrauterine B)Dupa nastere C).n a *'a luna a #ietii intrauterine D).nainte de luna a +'a #ietii intrauterine E)1a nastere 1""). Spermatozoizii se !ormeaza in : A)Prostata B)2ezicula se inala C)Epididi D)!ediastinul testiculului E)1obul testiculului 1""*. Spermatocitul #e or#inul I contine urmatoarea !ormula cromozomiala : A)(( cro ozo i so atici si ( cro ozo i sexuali B)(( cro ozo i so atici

C),, cro ozo i so atici si % cro ozo sexual D)(( cro ozo i so atici si % cro ozo sexual E),, cro ozo i so atici si ( cro ozo sexuali 1""+. Epi#i#imul se a!la in : A)Partea inferioara a testiculului B)Partea superioara si anterioara a testiculului C)Partea ediala a testiculului D)Partea laterala a testiculului E)Partea posterioara si superioara a testiculului 1"$/. 2rima celula cu numarul ,umatate #e cromozomi in spermato%eneza< este : A)Sper atogonia B)Sper atozoidul C)Sper atocitul de ordinul . D)Sper atocitul de ordinul .. E)Sper atida 1"$1. 7i!erentierea se.uala a in#i-i#ului apare : A).n pri ele trei luni ale #ietii intrauterine B).n ur a di#iziunii eiotice a o#ocitelor C).n o entul for arii oului D).n o entul intrarii in acti#itate a gonadelor E).n ur a di#iziunii prin itoza a sper atogoniilor 1"$ . 3S; controleaza : A)O#ulatia B)Secretia de prolactina C)!aturarea foliculara D)Secretia de progesteron E)For area corpului galben 1"$". ;ormonii %ona#otropi sunt secretati #e: A)Epifiza B)Hipotala us C)Hipofiza D)O#are E)"esticule 1"$$. Care este or#inea corecta a spermato%enezei: A)Sper atocit .'sper atocit ..'sper atida ? sper atozoid ? sper atogonie B)Sper atida ? sper atogonie ? sper atocit .' sper atocit .. ? sper atozoid C)Sper atogonie ? sper atida ? sper atocit . ?sper atocit .. ?sper atozoid D)Sper atogonie ? sper atocit . ? sper atocit .. ? sper atida ? sper atozoid E)Sper atogonie ? sper atida ? sper atozoid ? sper atocit . ? sper atocit .. 1"$&. Albu%ineea se %aseste in ,urul : A)Prostatei B)4terului C)Epididi ulului D)"esticulului E)O#arului 1"$(. 3aza secretorie a ciclului menstrual #ureaza apro.imati- : A)(E zile B)De la a %)'a zi a ciclului pana la o noua enstruatie C)(?+ zile D), zile E)Pina la a %, ? a zi a ciclului 1"$). 5-ocitul #e or#inul I rezulta prin : A)Di#iziunea eiotica a o#ogoniului B)Di#iziunea unei celule din zona edulara a o#arului

C)For area pri ului globul polar D)Di#iziunea itotica a o#ogoniului E)Di#iziunea itotica a celulei ger inati#e pri ordiale 1"$*. 5-ulul : A)/ezulta prin di#iziunea eiotica a o#ogoniului B)Se for eaza in zona corticala a o#arului C)-efecundat se eli ina cu secretiile uterine D)-efecundat for eaza corpul galben E).a nastere i preuna cu pri ul globul polar 1"$+. Care #in urmatoarele %lan#e en#ocrine nu sunt localizate in ca-itatea ab#ominala in timpul -ietii intrauterine : A)Glandele sali#are B)"i usul C)Corticosuprarenalele D)Pancreasul endocrin E)!edulosuprarenalele 1"&/. 3unctia spermato%enetica este re%lata #e : A)"estosteron B)S"H C)FSD)1H E)FSHC1H 1"&1. Secretia #e testosteron este re%lata #e : A)Celulele 1e=dig B)S"H C)FSH D)1H E)FSHC1H 1"& . In perioa#a #e !ertilitate a unei !emei se -or matura: A),&& &&& ? )&& &&& foliculi pri ordiali B))&& ? %&&& foliculi o#arieni C)%&& &&& ? (&& &&& foiculi pri ordiali D)(&& ? +&& foliculi o#arieni E)+&& ? ,&& foliculi o#arieni 1"&". 5-ocitul #e or#inul II rezulta : A)Prin di#iziune eiotica B)Sub actiunea progesteronului C)Din o#ogoniu D). preuna cu al doilea globul polar E)Prin di#iziune itotica 1"&$. In corpul %alben se sintetizeaza urmatorii 1ormoni : A)FSH B)Progesteron si estrogen C)1H D)-u ai progesteron E)-u ai estrogen 1"&&. Care este or#inea corecta a o-o%enezei : A)O#ocit . ? o#ocit .. ? o#ogonie ? o#ul B)O#ocit . ? o#ul ? o#ocit .. ? o#ogonie C)O#ogonie ? o#ocit . ? o#ocit .. ? o#ul D)O#ocit . ? o#ogonie ? o#ocit .. ? o#ul E)O#ogonie ? o#ul ? o#ocit . ? o#ocit .. 1"&(. Spermatozoi#ul are lun%imea #e : A)) ? B icroni B)B& ? %(& icroni

C)%) ? %B icroni D)() ? )& icroni E))& 'B& icroni 1"&). Spermatozoi#ul contine o enzima localizata in : A)Coada B)Acrozo C)piesa inter ediara D)Flagel E)Cap si flagel 1"&*. Se.ul pro#usului #e conceptie este #eterminat #e : A)O#ul B)De $or onii gonadotropi C)Sper atozoid D)O#ul si sper atozoid E)De cro ozo ul < 1"&+. Celulele interstitiale #in testicul sintetizeaza : A)FSH B)"SH C)1H D)"estosteron E)S"H 1"(/. Celulele LeK#i% se a!la in : A)O#ar B)Epididi C)"esticul D)Prostata E)4ter 1"(1. Canalul e,aculator continua : A)Canalul epididi ar B)"ubii se iniferi C)Canalul deferent D)Canalele eferente E)"ubul drept colector al testiculului 1"( . Celulele seminale %asim in : A)Epididi B)O#ar C)Canalele eferente D)"ubii se iniferi E)Glanda interstitiala 1"(". Tubii semini!eri contorti contin : A)Epiteliu ciliat B)2ase si ner#i C)!e brana bazala dispusa la interior D)4n strat de celule se inale E)Celule de sustinere alungite 1"($. Albu%ineea in-eleste : A)Prostata B)Ficatul C)"esticulul D)Glanda a ara E)4terul 1"(&. Cati spermatozoizi se !ormeaza prin #i-iziunea si e-olutia unui spermatocit #e or#inul I : A)% B)-ici unul

C)( D), E)E 1"((. Ciclul menstrual normal #ureaza: A)%) zile B),) zile C)(( zile D)(E zile E)+( zile 1"(). 2rostata este : A)O glanda endocrina B)O gonada asculina C)O glanda tubuloacinoasa D)O glanda ixta E)O glanda sali#ara 1"(*. 2ro%esteronul stimuleaza : A)O#ulatia B)Proliferarea ucoasei uterine C)!odificarea secretorie a ucoasei uterine D)Sper atogeneza E)O#ogeneza 1"(+. 3ecun#area o-ulului est urmata #e : A).n#olutia corpului galben B)Ciclul enstrual C)Persistenta corpului galben D)Persistenta foliculului o#arian atur E)O#ulatie 1")/. Acrozomul #in capul spermatozoi#ului contin : A)ADB)Glicogen C)A/D)Hor oni sexuali E)O enzi a 1")1. Spermato%eneza se #es!asoara in : A)Glanda interstitiala a testiculului B)Prostata C)Epididi D)"ubii se iniferi E)Canalele eferente 1") . >ona me#ulara a o-arului contine: A)"esut con3uncti# fibros B)Celule gliale C)"esut con3uncti# lax D)Foliculi o#arieni E)Corp galben 1")". 5-o%eneza este re%lata #e : A)Hor onii sexuali B)Progesteron C)FSH D)"estosteron E)Estrogeni 1")$. ;ormonii estro%eni stimuleaza : A)!odificarea secretorie a ucoasei uterine B)O#ulatia C)Proliferarea ucoasei uterine

D)Sper atogeneza E)O#ogeneza 1")&. 3oliculul matur se !ormeaza #in: A)Foliculul ca#itar B)Oul i plantat C)Foliculul plin D)Foliculul pri ar E)Ga etul fe inin 1")(. Con#ensarea albu%ineei #e la polul superior al testiculului !ormeaza : A)Scrotul B)Celule 1e=dig C)!ediastinul D)Epididi ul E)Celule ga etogeneratoare asezate in ai ulte straturi 1")). Intr:un lobul testicular se %asesc tubi semini!eri contorti in numar #e : A)) ? E B)% ', C)%& ? ,& D),& ? %&& E)%&& ? ,&& 1")*. 2iesa interme#iara a spermatozoi#ului contine : A)-ucleu celular B)Glicogen C)ADD)A/E)Acrozo ul 1")+. 5-arul : A)Este organ i par B).nainte de pubertate prezinta ultiple cicatrice C)Este organ par D)Are for a fuzifor a E)1a fe ei in #arsta are suprafata neteda 1"*/. Epi#i#imul : A)Are functie endocrina si exocrina B)Produce lic$idul se inal C)!atureaza si depoziteaza sper a D)Secreta $or oni androgeni E)Produce sper atozoizi 1"*1. 2rostata: A)Deter ina sexul noului organis B)Este o glanda endocrina C)Furnizeaza lic$idul se inal D)Secreta estrogeni si progesteroni E)Secreta testosteron 1"* . Testiculul : A)Are nu ai functie endocrina B)Produce FSH si 1H C)Are functie exocrina si endocrina D)Produce testosteron si prolactina E)Produce ADH si ocitocina 1"*". 5-arul : A)Are nu ai functie exocrina B)Are nu ai functie endocrina C)Produce FS- si 1H

D)Secreta $or onii estrogeni E)Secreta ADH si ocitocina

RE2R57UCEREA
raspunsuri corecte 1"*$. Canalele e!erente #in testicul : A)Se for eaza din lobulii testiculului B)Sunt in nu ar de %& '%( C)Sunt in nu ar de % ' , D)Prin unire for eaza reteaua de canale din ediastinul testiculului E)Se indreapta spre epididi 1"*&. Tubul #rept #in testicul : A)Este un colector al retelei de canale aflate in ediastinul testiculului B)Continua tubii se iniferi contorti C)Continua canalele eferente D)Este un colector pentru tubii unui lobul E)Este un colector pentru tubii a ai ulti lobuli 1"*(. Tesutul con,uncti- interstitial #in testicul : A)Contine celule se inale B)Separa lobulii intre ei C)Separa tubii se iniferi contorti intre ei D)Contine celule de sustinere E)Contine celule 1e=dig 1"*). Tubii semini!eri contorti se caracterizeaza prin : A)Se colecteaza direct in tubul drept B)Se afla in lobulii testiculului C)Se afla in ediastinul testiculului D)-u au e brana bazala E)Se colecteaza in canalele e3aculatoare 1"**. Spermatocitul #e or#inul II : A)/ezulta prin di#iziune eiotica B)Are 3u atate din nu arul de cro ozo i C)/ezulta prin di#iziune itotica D)Se transfor a direct in sper atozoizi E)/ezulta din sper atide 1"*+. Spermato%eneza : A)Se .ntrerupe la batranete B).ncepe odata cu coborarea testiculului in scrot C).ncepe la nastere D).ncepe la pubertate E)Continua neintrerupt tot ti pul #ietii 1"+/. Structura %lan#ulara tubuloacinoasa are : A)Glanda a ara B)Gonada asculina C)2ezicula se inala D)Prostata E)O#arele 1"+1. Lic1i#ul secretat #e catre -ezicula seminala :

A)Contine sper atide B)Se eli ina in canalul e3aculator C)Este ediu nutriti# pentru sper atozoizi D)A3unge in canalul deferent E)Constituie sper a 1"+ . 2rostata este strabatuta #e : A)Canalul epididi ar B)4retra C)Canalul deferent D)4reter E)Canalul e3aculator 1"+". 3ormula cromozomiala #e : cromozomi somatici si 1 cromozom se.ual caracterizeaza : A)O#ocitul de ordinul % B)O#ocitul de ordinul .. C)O#ulul D)Celula ger inati#a pri ordiala E)O#ogoniile 1"+$. 7i-iziunea meiotica in o-o%eneza : A)Are loc in o entul o#ulatiei B)Da nastere la o#ocite de ordinul . C)Da nastere la o#ocite de ordinul .. D)Are loc in tro pa uterina E)Are loc in o#ar in faza secretorie 1"+&. Trompele uterine sunt or%ane care : A)Fac legatura intre uter si o#are B)Se insera pe colul uterin C)Fac legatura intre #agin si uter D)Conduc ga etii fe inini de la o#are in uter E)Conduc estrogenii si progesteronul in uter 1"+(. Corpul %alben secreta : A)Gonadotropi B)S"H C)Prolactina D)Estrogeni E)Progesteron 1"+). Capul spermatozoi#ului contine : A)Cili B)Flagel C)O enzi a D)Acrozo E)Glicogen 1"+*. Celulele tubului semini!er contort al testiculului sunt : A)Celule usculare netede B)Celule ger inale dispuse intr'un strat C)Celule producatoare de sper atozoizi dispuse in ai ulte straturi D)Celule 1e=dig E)Celule de sustinere 1"++. Trompa uterina se caracterizeaza prin : A)Are nu ai icro#ilozitati5 nu si fran3uri B)Este captusita de tesut epitelial cilindric stratificat C)Este captusita de tesut epitelial cilindric si plu D)Extre itatea dinspre uter are nu eroase fran3uri E)Extre itatea dinspre o#ar are nu eroase fran3uri 1$//. >ona me#ulara a o-arului este !ormata #in : A)Fibre ner#oase

B)Foliculi o#arieni in stadii succesi#e de e#olutie C)Corpul galben D)Epiteliul pa#i entos unistratificat E)Stro a de tesut con3uncti# lax 1$/1. Corpul %alben se caracterizeaza prin : A)-u are secretie $or onala B)Se for eaza in foliculii o#arieni in e#olutie C)Se for eaza din epiteliul folicular ra as in ur a o#ulatiei D)Secreta progesteron E)-u secreta estrogeni 1$/ . In #es!asurarea normala a spermato%enezei participa : A)Aldosteronul B)Hor onii gonadotropi ai $ipofizei anterioare C)Prostata D)Canalul e3aculator E)"estosteronul 1$/". In #es!asurarea normala a o-o%enezei participa : A)Glandele a are B)"iroxina C)FSH D)1H E)"i usul 1$/$. 2entru mentinerea caracterelor se.uale secun#are la se.ul !eminin este necesara !unctionarea normala a : A)!etatala usului B)Foliculilor o#arieni C)Hipofizei anterioare D)Hipofizei posterioare E)Glandelor a are 1$/&. 'e#iastinul testiculului este strabatut #e : A)Epididiu B)"ubii se iniferi C)Glanda interstitiala D)2ase si ner#i E)Canale excretoare 1$/(. In spermato%eneza celulele care se #i-i# sunt : A)Sper atozoidul B)Celulele de sustinere C)Sper atocitul de ordinul . D)Sper atocitul de ordinul .. E)Sper atida 1$/). Celulele cu #oi cromozomi se.uale sunt : A)Sper atida B)O#ulul C)O#ocitul de ordinul . D)O#ogoniile E)O#ocitul de ordinul .. 1$/*. 2ro%esteronul este secretat #e : A)Prostata B)Celulele corpului galben C)Celulele foliculare ature D)!edulosuprarenala E)Corticosuprarenala 1$/+. ;ormonii estro%eni sunt sintetizati : A)De uter

B).n celulele foliculare o#ariene pri ordiale C).n celulele foliculare in ti pul aturizarii foliculului D)De celulele corpului galben E)De edulosuprarenala 1$1/. 3ormarea %lobulilor polari in cursul o-o%enezei are loc : A)-u ai in tro pa uterina B).n di#iziunea o#ogoniilor C).n di#iziunea o#ocitului de ordinul . D).n foliculii o#arieni pri ordiali E).n o entul o#ulatiei 1$11. In structura %lan#ei mamare %asim: A)!a elon B)Celule 1e=dig C)Foliculi D)Canale galactofore E)Canale se inale 1$1 . Spermati#a poate a-ea !ormula cromozomiala : A),, cro ozo i so atici si % cro ozo sexual B),, cro ozo i so atici si ( cro ozo i sexuali C)(( cro ozo i so atici si % cro ozo sexual D)Diploida E)Haploida 1$1". In o-ar se sintetizeaza urmatorii 1ormoni : A)Progesteron B)FSH C)Prolactina D)Estrogeni E)1H 1$1$. Testiculul secreta : A)Progesteron B)FSH C)1H D)"estosteron E)Estrogeni 1$1&. Canalele e!erente ale testicului : A)Continua reteaua de canale neregulate B)Continua canalul epidi ar C)Se continua cu canalul epididi ar D)Continua tubii drepti E)Se continua cu tubii drepti 1$1(. 2enisul este constituit #in : A)% corp ca#ernos si un corp spongios B)( corpi ca#ernosi C)% corp ca#ernos D)( corpi spongiosi E)% corp spongios 1$1). Se.ul pro#usului #e conceptie este #eterminat #e : A)Ga etul asculin B)O#ul C)Sper atozoid D)O#ul si sper atozoid E)Cro ozo ul sexual al o#ulului 1$1*. Care celule contin numarul complet #e cromozomi : A)Sper atocitele de ordin .. B)Sper atogoniile

C)Sper atozoidul D)Sper atocitele de ordin . E)Sper atidele 1$1+. Acti-itatea %lan#elor mamare este controlata #e : A)Aldosteron B)Estrogeni C)Prolactina D)Ocitocina E)"estosteron 1$ /. Care celule prezinta ,umatate #in numarul #e cromozomi : A)Corpul galben B)Sper atidele C)Sper atocitu .l D)Sper atocitul .. E)Sper atogoniile 1$ 1. 4ona#ele au rolul #e a pro#uce: A)1ic$id interstitial B)Hor onii gonadotropi C)Hor onii sexuali D)Ga etii E)1i fa 1$ . In lobul testicular se a!la : A)Structuri foliculare B)Celule gliale C)Celule 1e=dig D)Canale eferente E)"ubii se iniferi 1$ ". Asupra uterului are e!ect : A)Ocitocina B)FSH'ul C)"estosteronul D)Aldosteronul E)Progesteronul 1$ $. 7in colesterol se sintetizeaza : A)"iroxina B)Aldosteron C)S"H D)Cortizol E)ADH 1$ &. Uterul este : A)Organ pira idal B)Organ par C)Organ i par D)Organ o#alar E)Organ in for a de para 1$ (. Testiculul : A)/eprezinta gonada asculina care secreta ADH B)1a exterior este in#elit de albuginee C)Are functie endocrina si exocrina D)Este for at din )&& ? *&& lobuli E)-u are functie endocrina 1$ ). Tesutul interstitial testicular : A)Produce ga etii asculini B)Secreta FSH si 1H C)Secreta $or onii androgeni prin celulele interstitiale

D)Se gaseste intre tubii se iniferi E)-u intra in structura testiculului 1$ *. 5-arul : A)/eprezinta gonada fe inina B)Are nu ai functie exocrina C)Secreta FSH si 1H D)Are functie endocrina si exocrina E)Are o zona edulara for ata din tesut con3uncti# elastic 1$ +. 5-o%eneza: A)Consta in secretia de estrogeni B)Consta in producerea de ga eti fe inini C)Consta in secretia de progesteron D)Consta in producerea de o#ule E)Are rol de reglare in regenerarea ele entelor figurate 1$"/. ;ormonii estro%eni: A)Sunt sintetizati de catre edulosuprarenala B)Sunt sintetizati de catre foliculii o#arieni C)Sunt sintetizati si de catre corticosuprarenala si testicule D)Sunt sintetizati de catre adeno$ipofiza E).nter#in in reglarea secretiei de ADH si ocitocina