Sunteți pe pagina 1din 2

LISTA CUPRINZAND BUNURILE CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDARII AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI ACORDAT IN BAZA O.U.G.

70/2011 BUNURI IMOBILE: - cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu Nota: Pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei si beneficiarii care detin cota parte indiviza din cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu BUNURI MOBILE: 1. mijloace de transport *): autoturisme care depasesc 1600 cm , autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, ia!turi, autobuze, microbuze" #. utilaje a$ricole: tractor, combina autopropulsata" . utilaje de prelucrare a$ricola, presa de ulei, moara de cereale" %. utilaje de prelucrat lemnul:$ater, drujba,sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate !idraulic, mecanic sau electric" &. depozite bancare cu valoare de peste .000 lei. *se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu !andicap precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in 'ezervatia (iosferei )*elta *unarii+ TERENURI: 1. terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta ,teren intravilan), care depasesc 1000 m# in zona urbana si #000 m# in zona rurala #. terenuri in zona colinara si de ses pers. -am cu peste pers. - arabil si faneata !a .00 !a - forestier !a .00 !a - vii, livezi, $radini de le$ume si flori !a 1.&0 !a . terenuri in zona montana - forestier !a .00 !a - vii, livezi !a #.00 !a - pasuni si fanete !a &.00 !a CATEGORII DE ANIMALE/PASARI: 1.peste bovine #.peste & porcine .peste #0 ovine.caprine -am cu 1#.00 #.00 1.00

#.00 1.&0 %.00

%.peste 1& familii de albine /ursa: 0inisterul 1$riculturii si *ezvoltarii 'urale 2 pentru stabilirea suprafetei terenurilor si cursurilor de apa precum si pentru stabilirea numarului de cate$orii de animale

S-ar putea să vă placă și