Sunteți pe pagina 1din 8

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI !

din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge

ELE$:

Lucrarea Tehno 2
Metale i aliaje utilizate n industria electrotehnic

Nu'e #i Prenu'e: (ata: )*+11+,)13 Gru-a: 113A Anul: I

RE%U Octav Ge&rge

Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge

ELE$:

Coninutul lucrrii

N&.iuni de /a0a &'entarea standardului 1 2R EN 1*1,: 1334 #i 2R EN 1)),411:,))5 Activitate la/&rat&r &nclu0ii "i/li&gra6ie+
Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge

ELE$:

1. Noiuni de baza
7n industria electr&te8nica9 -entru 6a/ricarea 'a:inil&r si a-aratel&r electrice se 6&l&sesc di6erite 'ateriale 'etalice si ne'etalice+ ;aterialele 'etalice9 -e scurt 'etalele se 6&l&sesc -ure sau su/ 6&r'a de alia<e+ Alia<ele sunt c&'/ina.i c8i'ice sau a'estecuri &/.inute de regula -rin t&-irea ='-reuna a d&ua sau 'ai 'ulte ele'ente dintre care cel -u.in unu9 este 'etal+ Ast6el9 &telul este un alia< la 6ierului cu car/&nul9 iar /r&n0ul un alia< al cu-rului cu staniul+ ;etale si alia<ele 6recvent utili0ate in industrie9 nu'ite 'etale te8nice9 sunt standardi0ate+ In standardele re6erit&are la 'ateriale se dau de regula ur't&arele date: denu'irea 'aterialului9 '&dul de si'/&li0are9 calit.ile de 'ateriale ce 6ac -arte din categ&ria res-ective9 c&'-&0i.ia c8i'ica9 -r&-riet.ile 6i0ic&1c8i'ice9 'ecanice9 te8n&l&gice9 6&r'a de livrare9 di'ensiuni9 '&dul de 'arcare+ Princi-alele -r&-rietati ale 'etalel&r si alia<el&r se de&se/esc intre ele -rin anu'ite -r&-rietati care deter'ina -&si/ilitatea de utili0are in industrie+ Ave' -r&-rietati: 6i0ice9 c8i'ice9 'ecanice9 te8n&l&gice+ Principalele proprietati ale cuprului (Cu) si ale aluminiului (Al) CUPRUL este caracteri0at -rin 'alea/ilitate /una9 c&nducti/ilitate electrica si ter'ica 6&arte /una9 re0istenta 'are la c&r&0iune9 se sudea0 si se li-e:te /ine+ Este 6&l&sit -entru 6a/ricarea c&nduct&arel&r si a cail&r de curent9 calit.ile lui c&nduct&are sunt de-endente de -uriatea -e care & are+ Cuprul electrolitic: Re0istivitatea >?)+)14,* @'' 2 A' la ,) grade (ensitatea B?C933 gAc' 3 D &nductivitatea ter'ica E?33,94, FA'GH la ,) grade D Te'-eratura de t&-ire I?1)C3 grade D aldura s-eci6ica c?1*95 JAKgGHD aldura latenta de t&-ire E t ?,)L K<AKgD Re0istenta de ru-ere M?,)13) Kg6A'' 2 D &stul este acce-ta/il desi este un 'aterial de6icitarD

Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge

ELE$:

Pr&-riet.ile te8n&l&gice ale cu-rului sunt in 6unc.ie de gradul de ecruisare N2TA2 3C4, 1 u-ru si alia<e de cu-ru+ 2i'/&li0area stril&r de /a0a se 6ace ast6el: o o o o "rut de 6a/rica.ie avOnd si'/&lul ;D Rec&-t9 si'/&l OD Ecruisat9 si'/&l HD Tratat ter'ic9 si'/&l T+

(aca cu-rul tare este su-us rec&acerii la te'-eratura de 33)13L) grade 9 du- rcire se &/.ine un cu-ru '&ale9 cu re0istenta 'ica de =ntindere si cu alungire 'are la =ntindere+ ALUM N UL este al d&ilea 'aterial in ierar8ia 'aterialel&r utili0ate in c&nstruc.ia in6asuraril&r 'asinil&r si a-aratel&r electrice N 2R EN L*5:133C Alu'iniu si alia<e de alu'iniuP si se caracteri0ea0 -rin ur't&arele -r&-rietati: Re0istivitate >?)+),4 @'' 2 A' la ,) grade N'ai 'are cu Q4)R decOt cea a cu-ruluiPD (ensitate 'ica B?,94 gAc' 3 NQ de -atru &ri 'ai 'ica decOt cea a cu-ruluiPD &nductivitate ter'ica E?,,193 FA'GH Nla ,) grade PD Te'-eratura de t&-ire I?55)91 grade D aldura s-eci6ica c?3C9L JAKgGHD aldura latenta de t&-ire E t ?*)) K<AKgD Re0istenta la ru-ere M?5111 KgA'' 2 D Grad ridicat de te8n&l&gicitate Nductil9 'alea/ilP 6iind 6&arte u:&r de -relucrat la cald si la rece N-rin la'inare9 tragere9 turnare su/ -resiuneP+

!. Comentarea standardelor: "R #N 1$$!%


"isteme de simbolizare a otelurilor "imbolizare al&anumerica
Acest standard re-re0int versiunea r&'ana a standardului eur&-ean EN 1)),411: ,))L+ 2tandardul a 6&st tradus de A2RO9 are acela:i statut ca si versiunile &6iciale si a 6&st -u/licat cu -er'isiunea EN+

a. 'omeniu de aplicare: Acest standard eur&-ean sta/ile:te regulile de si'/&li0are a &teluril&r /a0ate -e si'/&luri literale si nu'erice -rin care se eS-ri'a
Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge

ELE$:

caracteristicile -rinci-ale si utili0area de eSe'-lu 'ecanice9 6i0ice9 c8i'ice in sc&-ul identi6icrii a/reviate a &teluril&r+ Acest standard eur&-ean se a-lica &teluril&r s-eci6icate in standardele eur&-ene9 s-eci6ica.iil&r te8nice9 ra-&artel&r te8nice si standardel&r na.i&nale ale 'e'/ril&r EN+ b. Re&erine normati(e: sunt -re0entate re6erinte date si nedate9 -revederi din alte -u/lica.ii+ eS: EN 1))43:133, (e6initi&n des -r&duits en acier+ c. 'e&iniii: In cadrul -re0entului standard se a-lica de6ini.iile -re0entate in EN 1)),): ,))) si EN 1))43: 133, d. Principii: Unicitatea si'/&li0rii al6anu'erice: Pentru 6iecare 'arca de &tel se al&ca & singura si'/&li0are al6anu'eric+ e. Alocarea simboliz)rilor al&anumerice: Pentru &telurile s-eci6icate in standardele eur&-ene9 s-eci6ica.iil&r te8nice si ra-&artel&r te8nice9 si'/&li0area al6anu'erica tre/uie atri/uita de ctre c&'itetele te8nice E I22 c&res-un0t&are+ Pentru &telurile s-eci6icate in standardele na.i&nale ale taril&r 'e'/re EN si -entru alte &teluri9 si'/&li0rile al6anu'erice sunt atri/uite de ctre sau su/ res-&nsa/ilitatea &rganului na.i&nal de standardi0are c&res-un0t&r+ Pentru a se evita atri/uirea 'ai 'ult&r si'/&li0ri al6anu'erice ale aceleia:i 'rci de &tel si in sc&-ul sta/ilirii unei si'/&li0ri al6anu'erice in6&r'e9 "ir&ul Eur&-ean de 7nregistrare tre/uie sa c&la/&re0e cu c&'itetul na.i&nal de standardi0are la sta/ilirea si'/&li0ril&r al6anu'erice9 a:a cu' se -revede in EN 1)),41,+

&. "imbolizarea &.1 "imbolizarea al&anumerica: c&n6&r' EN 1)),411 -&t a-are si'/&luri su-li'entare care se ='-art in , gru-e+ 2i'/&lurile din gru-e di6erite se des-art -rin T+ &.! "imbolizare numerica: Ta/elele -entru si'/&lurile &telului c&n.in in6&r'a.ii des-re: 1si'/&luri -rinci-ale: litera si caracteristicile 'ecaniceD 1si'/&luri su-li'entare -entru &tel: gru-a 1 si gru-a ,D 1si'/&luri su-li'entare -entru -r&dusele de &tel: standarde9 si'/&li0are al6anu'erica anteri&ara9 si'/&li0are al6anu'erica c&n6&r' EN 1)),411 si R 1),5)+ &.* "imbolizarea otelurilor in &uncie de utilizare si de caracteristicile mecanice sau &izice+ &., "imbolizarea otelurilor in &uncie de compoziia c-imica.
ESe'-le -entru si'/&luri su-li'entare -entru &tel: gru-a 1 care este alctuita din energia de ru-ere NJP si te'-eraturi de =ncercareD iar in gru-a , a-are si'/&lul si se'ni6ica.ia acestuiaN G?0incare9 L? te'-eratura sc0utaP + Pentru 6iecare dintre ur't&arele &teluri sunt =nt&c'ite ta/ele standardi0ate: 1 1 1 1 1 Oteluri Oteluri Oteluri Oteluri Oteluri de c&nstruc.ieD -entru reci-iente su/ -resiuneD -entru .evi destinate c&nductel&rD &tel /et&nD -entru sau su/ 6&r'a de sine de cale 6erataD

Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge receD

ELE$:

1 Pr&duse -late la'inate la rece din &tel cu re0istenta ridicata la a'/utisare la 1 Ta/la neagra9 ta/la al/a9 ta/la stanataD 1 Oteluri 'agneticeD 1 Oteluri nealiate cu un c&n.inut 'ediu de 'anganU 1RD 1 Oteluri nealiate cu un c&n.inut de 'angan V 1R9 &teluri nealiate -entru aut&'ate si &teluri aliate al cr&r c&n.inut al 6iecrui ele'ent de aliere UL RD 1 Oteluri aliate al cr&r c&n.inut al unui ele'ent de aliereV?LR+ ESe'-le de si'/&luri care indica & stare de trata'ent: TA ? rec&acere de =n'uiereD T ? veri6icare la receD T R? la'inare la rece+

Comentarea standardelor: "R #N 1,1!: 1..%


CUPRU " AL A/# '# CUPRU. " "0#M #UR1P#AN '# " M21L 3AR# NUM#R CA
Acest standard este a-r&/at de (irect&rul General al IR2 la ,, 'ai 1334 si c&n.ine in6&r'a.ii des-re cupru4 alia5 de cupru4 simbolizare4 simbolizare numerica:

ntroducere: siste'ul de si'/&li0are nu'erica descrie in -re0entul standard eur&-ean are la /a0a AneSa A din I2OATR 4))39 in care se atri/uie un singur si'/&l unui 'aterial de cu-ru Ncu-ru sau alia< de cu-ruP -entru clasi6icarea lui+ 1. 'omeniu de aplicare: 2iste'ul se a-lica : Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge

ELE$:

aP 'aterialel&r de cu-ru -reci0ate in standardele eur&-eneD /P 'aterialel&r de cu-ru care nu sunt s-eci6icate in standardele eur&-ene+ !. Re&erine normati(e: sunt -re0entate re6erinte date si nedate9 -revederi din alte -u/lica.ii+ eS: I2OATR 4))3 F&r'at uni6ie -&ur la designati&n des 'etauS+ *. 'e&iniii: *.1 'aterial de cu-ru1 ter'en general -entru cu-ru si alia<e de cu-ru D *.! 'aterial de cu-ru standardi0at1 'aterial de cu-ru indicat intr1un 2tandard Eur&-ean *.* 'aterial de cu-ru nestandardi0at 1 'aterial de cu-ru neindicat intr1un 2tandard Eur&-ean ,. 'etalii re&eritoare la sistem: ,.1 Generalitati : nu'rul se c&'-une din se'ne al6a/etice si nu'ere ,.! 2tructura si'/&lului: ,.!.1 2i'/&l c&'-let: si'/&lul se c&'-une din 5 caractereD ,.!.! P&0i.iile caracterel&r: 1 , 3 * L 5 ,.!.!.1 Poziia 1: Pri'a -&0i.ie tre/uie sa c&ntina litera ,.!.!.! Poziia !: P&0i.ia a d&ua tre/uie sa c&ntina una din ur't&arele litere: "9 9 F9 ;9 R9 29 F9 eS: ;?-realia<e9 R?cu-ru /rut ra6inat9 W?'ateriale nestandardi0ate

WD

,.!.!.* Poziiile *67: Tre/uie sa c&ntina nu'ere cu-rinse intre )))1333 ,.!.!., Poziia 8 aracterul destinat -&0i.ie a :asea este & litera care -reci0ea0 unul din gru-ele de 'ateriale indicate in ta/le+ ,.!.!.7 #9emple: F),*A9 "4L,29 3C3H 7. Atribuirea4 :nre;istrarea si ;estionarea simbolurilor de material #9emplu: u-ru ia & val&are din intervalul )))1333 in -&0i.iile 31L9 iar in -&0i.ia 5 se c&'-letea0 cu litera A sau "D Alia<e cu-ru1 staniu ia & val&are din intervalul )))1333 in -&0i.iile 31L9 iar in -&0i.ia 5 se c&'-letea0 cu litera H+

*. Acti(itate la laborator In cadrul la/&rat&rului nr+, care a avut ca te'a X;etale si alia<e utili0ate in electr&te8nicaY a' discutat des-re 'etale si alia<e+ A' a6lat ca intr1un 2TA2 cu & Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti

Facultatea de Inginerie Electric GRUPA: 113A Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti RE%U Octav Ge&rge

ELE$:

ase'enea te'a =ntOlni' in6&r'a.ii des-re denu'irea 'aterialului9 '&dul de si'/&li0are9 calitatea 'aterialel&r9 'rcile9 -r&-riet.ile te8n&l&gice9 6&r'a de livrare+ 2i'/&lul este alctuit din ci6re si litere+ A' avut -e 'asa un desen s-eci6ic cu titlu -laca de /a0a+ A' discutat des-re -rinci-alele -r&-rietati ale 'etalel&r si alia<el&r: &izice : -er'ea/ilitatea 'agnetica9 densitatea D c-imice: re6ractari9 dilatareaD mecanice: elasticitatea9 duritatea9 re0istenta la &/&sealaD te-nolo;ice: ducti/ilitatea9 -relucra/ilitatea9 suda/ilitatea + ;aterialele care se 6&l&sesc in industria electr&te8nica se ='-art in d&ua gru-e: 'ateriale 'etalice 6er&ase si 'ateriale 'etalice ne6er&ase+ (es-re 'aterialele 'etalice 6er&ase a' invatat ca sunt 'ateriale care la -r&-&r.ia 'asiva a 6ierului este 'ai 'are decata &ricrui alt ele'ent al alia<ului+ (intre aceste 'ateriale distinge' 6&ntele si &telul+ F&ntele sunt de 'ai 'ulte 6eluri: "rute D F&nta cenisie N2R EN 1L51:1333 F&nta cu gra6it la'elarP D F&nta cu gra6it n&dularD F&nta 'alea/ila N 2R I2O L3,,:133L F&nta 'alea/ilaP D F&ntele austeniticeD F&nta re6ractara+ Otelurile sunt alia<e ale 6ierului cu car/&nul 'aSi' ,R car/&n+ Otelurile sunt: aliate si nealiate+ ele nealiate sunt de u0 general N :uru/uri9 -iuli.e 9etc+P9 nealiate de calitate N /ul&ane9 ar/&ri9 /uc:e9 etc+P9 nealiate s-eciale NaSe9 ti<e9 /&l.uri9 etc+P+

,.Concluzii: ;etalele si alia<ele 6recvent utili0ate in industrie sunt 'etale te8nice si sunt standardi0ate+ In 2TA2 se dau in6&r'a.ii des-re: denu'irea 'aterialului9 '&dul de si'/&li0are9 calitatea 'aterialului9 'rcile9 -r&-rietati te8n&l&gice9 6&r'a de livrare+ Princi-alele -r&-rietati ala alia<el&r si 'aterialel&r sunt -er'ea/ilitatea 'agnetica9 densitatea9 re6ractaritatea9 duritatea 9re0istenta la &/&seala9 elasticitatea9 ducti/ilitatea9 -relucra/ilitatea9 sudarea+ 2unt 'etale 6er&ase si ne6er&ase+ ;etale 6er&ase sunt 6&ntele si sunt de 'ai 'ulte ti-uri+ Otelurile care sunt aliate si nealiate+ Otelurile nealiate se ='-art in 'ai 'ulte categ&rii+ el 'ai utili0at ne6er&s este cu-rul+ ;&dul de si'/&li0are se 6ace c&n6&r' standardel&r eur&-ene+ 7. 2iblio;ra&ie : 1Activitatea de la/&rat&rD 12R R 1)),411: ,))LD 12R EN 1*1,:1334+

Facultatea de Inginerie Electric Universitatea POLITEHNI ! din "ucure#ti