Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Vasile Goldi Arad Facultatea de tiine Juridice Referat Elemente de Drept Civil tudent!

! "#rv$nel %Craioveanu& Geor'eta Adriana An ( (D

Prescripia extinctiv
"rescripia e)tinctiva nu este definita in le'ea civila totui Decretul *+,-*./0 in art1 *1 alineatul *1 consacra efectul prescripiei e)tinctive 2dreptul la aciune avanei un obiect patrimonial, se stinge prin prescripie, daca nu a fost executat in temeiul stabilit de lege 2 "utem defini prescripia e)tinctiva din dreptul civil ca fiind stin'erea dreptului la aciune nee)ercitat in termenul de prescripie Actele normative #n vi'oare in care se '$sesc normele ce formea3$ instituia prescripiei e)tinctive1 suni urm$toarele ! 4Decretul nr1 *+, - *./0 5 privitor la prescripia e)tinctiva care este 2le'ea 'enerala2 sau 2dreptul comun2 in materie6 4Codul civil %in special titlul 774 2despre prescripia din cartea a lll4a2& in m$sura in care a suferit modific$ri sau a8ro'$ri6 Alte acte normative5 i3voare de drept civil5 ca e)emplu amintim 9e'ea nr1 :.-*.0;5 privind contenciosul administrativ5 9e'ea *;/ %*..:5 privind raporturile de drept internaional privat1

Caracterul normelor care reglementeaz prescripia extinctiva.


< pro8lema str=ns le'ata de 2re'lementarea prescripiei e)tinctive5 este aceea a caracterului 4 imperativ sau dispo3itiv4 al normelor ce formea3$ aceasta instituie21 "rescripia e)tinctiva este calificata ca o instituie de ordine pu8lica >otui pro8lema care se ridica5 este aceea de a sti daca este 8ine sau nu sa se p$stre3e caracterul imperativa al normelor prescripiei e)tinctive si in viitoarea re'lementare1 e considera ca soluia potrivita % opinia profesorului ?elein & este aceea de a reveni la sistemul codului civil 4 prescripia tre8uie aplicata daca cel interesat de re'ula paratul& o invoca1

Natura juridica si delimitarea prescripiei extinctive.


"rescripia e)tinctiva este cunoscuta de toate ramurile de drept1 si de aici drept drept consecina 4 natura @uridica a prescripiei e)tinctive tre8uie sta8ilita in cadruA fiec$rei ramuri de drept1 Din dreptul civil face parte prescripia dreptului la aciune %in sens material& si pentru a sta8ili natura @undica a prescripiei e)tinctive1 #nseamn$ a r$spunde la #ntre8area ce este5 pentru dreptul civil5 prescripia dreptului la aciuneB "entru a r$spunde la intre8are este necesar sa sta8ilim ce efect produce prescripia e)tinctiva asupra dreptului su8iedivcivil si pe cale de consecina5 asupra o8li'aiei civile corelative1 Din cCiar definiia data prescripiei e)tinctive re3ulta ca aciunea intentatade su8iectul activ5 dupa aciunea prescripiei e)tinctive1 va fi respinsa ca prescrisa5 ceea ce ecCivalea3$ cu refu3ul concursului forei de constr=n'ere a statului "rescripia e)tinctiva nu stin'e nici dreptul su8iectivnici o8li'aia civila corelativa1 >otui se reali3ea3$ o transformare ori o scCim8are @uridica ! *1 dreptul su8iectiv civil nu mai este aparat pe cale ofensiva a aciunii in @ustiie5 ci numai pe cale defensiva a e)cepiei5 daca de8itorul si4a e)ecutat voluntar o8li'aia sa6 1

Universitatea Vasile Goldi Arad Facultatea de tiine Juridice Referat Elemente de Drept Civil tudent! "#rv$nel %Craioveanu& Geor'eta Adriana An ( (D

:1 o8li'aia civila corelativa nu mai poate fi adusa la #ndeplinire pe calea e)ecut$rii silite5 dar este permisa e)ecutarea sa voluntara5 adic$ de 8un$voie1 "rescripia e)tinctiva transforma dreptul su8iectiv civil si o8li'aia civila corelativa din perfecte in imperfecte u8 aspectul naturii sale @uridice5 prescripia dreptului la aciune este un mod de transformare a coninutului raportului @uridic civil1

Delimitarea prescripie extinctive


a& "rescripia e)linctiva si prescripia acCi3itiva % sau u3ucapiune & Asem$n$ri! 4am8ele sunt concepte sau instituii de drept civil 4pentru titularii drepturilor su8iective civile (nactivi5 am8ele apar ca sanciuni de drept civil 4am8ele presupun termene Deose8iri! 4e)ista deose8iri din punctul de vedere al sediului materiei 4termenele de prescnptie e)tinctiva sunt mai scurte si mai multe % D ani5 : ani5 * an1 + luni&1 cele de prescripie acCi3itiva sunt mai lun'i si mai puine % D; ani5 *;4:; ani& 4efectul prescripiei e)tinctive consta in stin'erea dreptului la aciune %in sens materialA5 iar prescripia acCi3itiva conduce la do8=ndirea unui drept real principal 4pe lan'a re'uli comune privind calculul termenelor5 fiecare prescripie are re'uli propni de suspendare si #ntrerupere5 iar2 repunerea in termen2 este proprie numai prescripiei e)tinctive 8& "rescripia e)tinctiva si dec$derea Dec$derea %ca sanciune de drept civil& este stin'erea dreptului su8iectivcivil nee)ercitat in lermenul de dec$dere1 Asem$n$ri ! 4am8ele presupun termene 4am8ele sunt instituii de drept civil 4am8ele au efect e)tinctiv Deose8iri ! 4prescripia e)tinctiva stin'e numai dreptul material la aciune5 iar dec$derea stin'e msusi dreptul su8iectiv 4prescripia e)tinctiva presupune 2termene de prescripie2 care sunt mai lun'i si mai numeroase dec=t presupune 2termene de dec$dere 2 care sunt mai scurte si mai puine c& "rescripia e)tinctiva si termenul e)tinctiv Asem$n$ri! 4am8ele presupun efectul e)tinctiv 4am8ele sunt concepte de drept civil Deose8iri 4ca i3vor! termenele de prescripie sunt numai le'ale5 termenul e)tinctiv este dupa ca31 convenional5 le'al ori @unsdictional 4ca efecte prescnptia e)linctiva stin'e dreptul la acliune %in sens material & termenul e)tinctiv stin'e si dreptul su8iectivsi o8li'aia civila corelativa 4termenul e)tinctiv poate fi modificat pnn acordul panilor actului @uridic5 termenul de prescripie nu poate fi modificat 4suspendarea1 #ntreruperea si recuperarea in termen sunt proprii numai prescripiei e)tinctive

Universitatea Vasile Goldi Arad Facultatea de tiine Juridice Referat Elemente de Drept Civil tudent! "#rv$nel %Craioveanu& Geor'eta Adriana An ( (D

Principiile prescripiei extinctive


Efectul prescripiei e)tinctive este c=rmuit de doua principii consacrate in ! 4art1 * alin : din Decretul *+, - *./0 2<dat$ cu stin'erea dreptului la aciune privind un drept principal se stin'e si dreptul la aciune privind drepturile accesorii2 (n esena acest principiu este o aplicaie a principiului de drept accesonune seEuitur principale 1 (n @urisprudents s4a Cot$r=t ca ! 2Do8=nda fund un accesoriu al creanei principale5 prescripia dreptului la aciune in reali3area acestuia5 atra'e si prescripia dreptului la aciune pentru plata do8=n3ilor5 fiind de principiu ca accesoriul este supus acelorai consecine ca si principalul21 4 Art *: din acelai act normativ! 2(n ca3ul cand un de8itor este o8li'at la prestatiuni succesive5 dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prestaii se stin'e prlntr4o prescripie deose8ita21 Acest principiu isi '$sete aplicaia ori de cate ori de8itorul este inut fata de creditor la prestaii succesiva (ndiferent de i3vorul o8li'aiei5 precum ! cCirii5 do8=n3ii5 etc

Domeniul prescripiei extinctive


Determinarea 2 domeniului prescripiei e)linciive2 #nseamn$ a sta8ili drepturile su8iectelor civile ale c$ror aciuni cad su8 incidena acestei instituii 1 pentru a le deose8i de cele imprescripti8ile e)tinctive Formea3$ domeniu al prescripiei e)tinctive1 numai acele drepturi su8iective civile ale c$ror aciuni sunt prescripti8ile e)tinctive Criteriile pe care le avem in vedere vi3ea3$ aceste dreptun civile1 "rimul criteriu de determinare este repre3entat de natura drepturilor su8iective civile5 dupa care distin'em ! 4domeniul prescripiei e)tinctive in cate'oria drepturilor patrimoniale 4domeniul prescripiei e)tinctive in cate'oria drepturilor nepatnmoniale Alt criteriu este acela al actului normativcare re'lementea3$ prescripia5 potrivit c$ruia avem ! 4domeniul prescripiei e)tinctive 'uvernat de Decretul *+, - *./0 4domeniul prescripiei e)tinctivecaruia ( se aplica codul civil 4domeniul prescripiei e)tinctive care re3ulta din aplicarea altor acte normative5 i3voare de drept civil % codul familiar 9e'ea D* *..;5etc1&

Domeniul prescripiei extinctive in categoria drepturilor patrimoniale


*& prescripia e)tinctiva si drepturile de creana 4 in principiu5 drepturile de creana sunt prescripti8ile e)tinctive5 indiferent de i3vorul lor6 E)cepii de la principiu ! 4aciunea in restituirea drepturilor la CEC 4aciunea av=nd ca o8iect partea cuvenita din re3erva de prime in asi'ur$rile facultative de persoane :& prescripia e)tinctiva si dreturile reale principale a& Aciuni reale imprescripti8ile e)tinctive 4 in #nele'erea domeniului prescripiei e)tinctive in cate'oria drepturilor reale principale tre8uie sa inem seama de dispo3iia5 de principiu5 cuprinsa in art1 : din Decretul *+, - *./0 ! 2Dispo3iiile decretului de fata nu se aplica dreptului la aciune privitor la drepturile de proprietate5 u3ufruct5 u3a8itatiune1 servitute si superficie21 3

Universitatea Vasile Goldi Arad Facultatea de tiine Juridice Referat Elemente de Drept Civil tudent! "#rv$nel %Craioveanu& Geor'eta Adriana An ( (D

unt considerate imprescripti8ile e)tinctive ! 4aciune in revendicare imo8iliara5 care 1desi imprescripti8ila e)tinctiv1 aceasta aciune poate fi parali3ata prin invocarea u3ucapiunii 4aciunea in revendicare 4 imo8iliara si mo8iliara 4 intemeiata pe dreptul de proprietate pu8lica 4aciunea confesorie1 prin care se urm$rete ap$rarea unui drept de superficie 8& Aciuni reale prescripti8ile e)tinctive unt de menlionat urm$toarele 4aciunea in revendicarea mo8iliara5 intemeiata pe dreptul de proprietate privata 4aciunea in revendicarea imo8iliara %in ca3urile prev$3ute de art1 F:0 Codul civil1 art1 /+* alin1 * Cod procedura civila & 4aciunea confesatone 4 prin care se urm$rete ap$rarea dreptului de u3ufruct

Domeniul prescripiei extinctive in cadrul drepturilor nepatrimoniale


"rincipiul in aceasta materie este ca dreptunle nepatrimoniale sunt imprescripti8ile e)tinctive1 E)istenta principiuliu re3ulta pe de o parte din interpretarea per a contrario a art1 *1 alin1 * din Decretul *+, 1G*./0 ! 2Dreptul la aciune5 av=nd un o8iect patrimonial se stin'e prin prescripie daca n4a fost e)ercitat in termenul sta8ilit de le'e21 #nseamn$ ca 2Dreptul la aciune5 av=nd 6 un o8iect nepatrimonial nu se stin'e prin prescripie2 "e de alta parte5 principiul poate fi dedus si din impre@urarea ca le'ea sta8ilete 5 e)pres e)cepiile de la acest principiu1 "rincipalele aciuni5 av=nd un o8iect nepatrimonial5 care sunt prescripti8ile5 sunt! 4acliunea in nula8iCtate % adic$ in nulitate relativa 4 termenul 'eneral de prescripie este de D ani& 4aciunea in nulitate relativa a c$s$toriei % art1 :* Codul familiei& 4aciunea in t$'ada paternit$ii % art1 // alin * Codul familiei & 4aciunea in sta8ilirea paternit$ii %art1 +; alin * Codul familiei &

Termenele de prescripie extinctiva


"rin termen de prescripie e)tinctiva se intele'e intervalul de timp sta8ilit de le'e5 inauntrul c$ruia tre8uie e)ercitat dreptul la aciune in sens material5 su8 sanciunea pierderii acestui drept1 >ermenul de prescripie este esentialmente un termen le'al5 deoarece numai prin le'e se poate sta8ili un astfel de termen1

Clasificarea termenelor de prescripie extinctiva


Cea mai importanta clasificare este 5 dupa criteriul sferei de aplicare! termene 'enerale termene speciale

Termenul general de prescriptie


>ermenul 'eneral de prescripie este acel termen care4si '$sete aplicaie practica ori de cate ori nu4si '$sete aplicaie un termen special de prescripie1 >ermenul 'eneral de prescnptie este de D ani % art D alin1 * Decretul *+,1G *./0 & Acesttermen este 'eneral in sensul aplic$rii lui tuturor aciunilor 2personale2 %intemeiate pe drepturi de creana & cu e)cepia ca3urilor pentru care e)ista termene speciale de prescripie5 4

Universitatea Vasile Goldi Arad Facultatea de tiine Juridice Referat Elemente de Drept Civil tudent! "#rv$nel %Craioveanu& Geor'eta Adriana An ( (D

indiferent de i3vorul concret al raportului o8li'ational! act @uridic % unilateral sau 8ilateral ori fapt @uridic stricto sensu &1 >ermenul 'eneral de prescripie este de D; de ani Acesttermen este sta8ilit de art *0.; Cod civil 2toate aciunile atat reale cat si personale5 pe care le'ea nu #e4a declarat neprescnptl8ile si pentru care n4a definit un termen de prescripie se vor prescrie peste D; de ani21 >re8uie sa reamintim ca 2 Dispo3iiile decretului de fata nu se aplica dreptului la aciune privitor la drepturile de proprietate5 u3ufruct5 u35 a8itatie5 servitute si superficie2 % art1 :* Decretul *+, -*./0 &1 Acest termen este 'eneral5 deoarece isi '$sete aplicaie ori de cate ori nu e)ista un termen special1 Acesttermen se o8ine prin 2sc$derea21 din totalul aciunilor reale a aciunilor reale imprescripti8ile e)tinctive5 aciunilor reale supuse unor termene speciale ale prescripiei1 >ermenul de D; de ani se aplica ! 4aciunii de revendicare mo8iliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata 4aciunii confesorii

Termene speciale de prescripie


>ermene speciale de prescripie sunt! a& aplica8ile aciunilor personale nepatrimoniale 4termenul de + luni aplica8il aciunii in anula8ilitalea c$s$toriei % art :* alin Codul familiei& 4termenul de + luni aplica8il aciunii in t$'ada paternit$ii copilului din c$s$torie % art1 // alin1 * Codul familiei& 4temenul de * an aplica8il aciunii de sta8ilire a paternit$ii copilului din afara c$s$toriei ;F1;:1:;*D "rescripia e)tinctiva 8@ aplica8ile aciunilor personale5 #ntemeiate pe drepturi de creana 4termenul de : ani aplica8il unor raporturi de asi'urare 4termenul de + luni aplica8il aciunii in r$spundere pentru viciile ascunse fara viclenie i 4termneul de D ani aplica8il unor sume aflate 2in depo3it2