Sunteți pe pagina 1din 22

2.

Structura atomului i legturi interatomice - consultativ

3. Structura materialelor
3.1 Starea fizic a materialelor
Eo , energia de coeziune Et = kT, energia termic Gaz: T >Tf, Et >> Eo, d 0: d distana de ordonare a atomilor Lichid: Tt < T < Tf, Et > Eo, d = 310 ra: Solid cristalin: T < Tt, Et < Eo , d = 100 ra

Fig. 3.1

Grunte cristalin

Limita de grunte

Fig.3.2 Structura cristalin: a. monocristalin; b. policristalin Solid cristalin ordonarea atomilor pe lung distan Solid amorf ordonarea atomilor pe scurt distan

3.2 Structura cristalin


3.2.1 Noiuni de baz

Cristal Structura cristalin = reeaua spaial + motiv


z r y x b b a c. d. b. e. b a. c

Fig. 3.3 Elementele geometrice ale reelei cristaline: a. punctul; b. irul reticular; c. planul reticular; d. reeaua spaial; e. celula elementar.

Fig. 3.4 Tipuri de reele Bravais: P - primitiv; I - centrat intern; F - cu fee centrate; B - cu baze centrate

Nr. sistem 1.

Sistem cristalografic Cubic

Relaii ntre parametrii sistemului a=b=c = = = 90o

Nr. reea Bravais 1. 2. 3.

Reea Bravais P I F

2.
3.

Tetragonal
Ortorombic

a=bc = = = 90o
abc = = = 90o

4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

P I
P I F B P P P B P

4. 5. 6. 7.

Romboedric Hexagonal Monoclinic Triclinic

a=b=c = = 90o a=bc = = 90o; = 120o abc = = 90o abc 90o

3.2.3 Notaii cristalografice


z (111) A [101] (110) O D (001) B C

1. Planul reticular: (hkl) Ex. planul cubului (ABCD) axe: ox oy oz tieturi: 1 valori inverse: 1/ 1/ 1/1 Indicii G 0 0 1 y Miller: 2. Direcia reticular: [uvw] Ex. BG OA : [101] Familia de plane: {001} Familiade directii: <101>

E [111]

Fig. 3.5 Sistemul cubic

[1120] F A (1120) B

(0001) E

1. Planul reticular: (hkil), i =-(h+k)

S M x N

Ex. planul diagonal (ACPM) axe: ox oy oz ot D tieturi: 1 1 -1/2 C valori inverse: 1/1 1/1 -1/ 1/ z Indicii R Miller: 1 1 -2 0
Q
P y

Fig. 3.6 Sistemul hexagonal

2. Direcia reticular: [uvjw] Ex. BE (ACPM): [1120]

3.2.4 Structuri cristaline specifice metalelor 1. Structura CVC

<111> (110)
a

C =8 = N Va / Vcel =0,68 6 plane de alunecare din {110} 2 direcii de alunecare din < 111> 12 sisteme de alunecare Proprieti: rezisten , plasticitate moderat. Ex: 16 metale: Fe, Cr,

Fig.3.7 Structura cubic cu volum centrat

Mo, W, V, Nb, Ta, Li, Na, K, Ba etc.

2. Structura CFC.

<101> (111)
A

Fig.3.8 Structura cubic cu fee centrate

C =12 = N Va / Vcel =0,74 4 plane de alunecare din {111} 3 direcii de alunecare din< 101> 12 sisteme de alunecare uoar Proprieti: rezisten mic, plasticitate nalt. Ex: 18 metale: Cu, Ag, Au, Al, Pb, Ni, Pd, Pt, Fe etc.

2. Structura HC.
<1120>

(0001)

Fig.3.8 Structura hexagonal compact

C =12 = N Va / Vcel = 0,74 1 plan de alunecare (0001) 3 direcii de alunecare din < 1120 > 3 sisteme de alunecare uoar Proprieti: rezisten i plasticitate mic. Ex: 25 metale: Be, Mg, Zn, Cd, Co, Ni, Ti, Zr, Hf, Sc, La etc.

3.2.5 Structura cristalelor ionice


3 2 Valena atomilor: A - X , B 2 X 2 , C 2 Y3 mrimea relativ a ionilor: rc/ra

Cla. tip CsCl; rc/ra > 0,73

Cs+

Cl-

Na+

S2-

Zn2+

b. tip NaCl; rc/ra = 0,410,73

c. tip ZnS rc/ra = 0,230,41

Fig .3.12 Structura cristalin a compuilor ionici

3.2.6 Structura cristalelor cu legtur covalent


Forma orbitalilor; Modul de mpachetare a atomilor. Ex.: Diamantul i grafitul Atomul de carbon, Z=6: 1s22s22p2 1. Diamantul: sp3 Proprieti: - = 3,52 g/cm3; Tt=3350C - Dur, HV=10.000daN/mm2, - transparent, - izolator electric.

109,5

Fig. 3.13 Orbitalii hibrizi sp3; structura cristalin a diamantului

2. Grafitul:

sp2

Proprieti: - = 2,25 g/cm3; 3500C - cliveaz, - conductor electric, - anizotrop

Fig.3.14 Orbitalii hibrizi sp2; structura cristalin a grafitului

Fig. 3.15 Schema seciunii transversale prin fibra de carbon

3.3 Structura polimerilor


3.3.1 Structura lanului molecular
Organici Dup natura elementelor chimice din lan Polimerii Liniari Organominerali Minerali

Dup structura lanului

Ramificai Bi, tridimensionali

Polimeri organici
a. Lanul molecular CCCCCC b. Polietilena H H H H H H

CCCCCC H H H H H H

Unitate structural Fig. 3.16 Structura lanului polimerului organic

Fig. 3.17 Schema polietilenei:a.liniar; b. ramificat; c. bi - sau tridimensional

O Si O Si O Si O CH3 CH3 CH3 O Si O Si O Si O CH3 CH3 CH3 OOO O Si O Si O Si O OOOMg2+ Mg2+ Mg2+ OOO O Si O Si O Si O OOO-

Polimeri organo-minerali
a. lanul polisiloxanic

b. lanul polidimetilsiloxanic

Polimeri minerali
c. lanul de piroxen (Mg SiO3)n

Fig. 3.21 Structura polimerilor organo-minerali i minerali

3.3.2 Configuraia lanului molecular

Fig. 3.22 Configuraia lanului molecular: a. n zig-zag la PE ( 130C); b. elicoidal la PTFE (330C)

Fig. 3.23 Structura i celula polietilenei cristalizate

3.4 Structura amorf i semicristalin

Ceramice: SiO2
atom de Si atomde deO Si atom atom de O

a. b. Fig. 3.24 Schema structurii n plan ai SiO2: a. cristalin; b. amorf

Polimeri
Fig. 3.26 Reprezentarea schematic a formei lanului molecular

Fig. 3.25 Reprezentarea schematic a lanului molecular amorf, cu numerose ndoiri, rsuciri.

Fig. 3.27 Lamel cristalin cu lanuri moleculare pliate, ordonat i compact

Lamel cristalin
Lanuri de legtur Suprafaa sferolitei

Structur amorf

Fig. 3.28 Reprezentarea schematic a structurii semicristaline

3.5 Polimorfism (Alotropie)


Polimorfism proprietatea substanelor de a-i modifica structura cristalin la variaia temperaturii, presiunii sau concentraiei (SiC, Al2O3, ZrO). Alotropia polimorfismul elementelor chimice (C, N, O, S; Li, Be, Ca, Sr, Sn, Po,Ti, Zr, Hf, W, Mn, Fe, Co, Ni, La, U) Alotropia Fe - Fe, < 912C structura CVC; - Fe, 912 1394C structura CFC; - Fe, 1394 1538C structura CVC - Fe , p > 150kbari, - structura HC