Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE TIINE SOCIO-UMANE,

TEOLOGIE, ARTE DOMENIUL TEOLOGIE ORTODOX Speciali a!ea" Te#l#$ie O!%#&#'( Di&ac%ic(

)MISLIREA I NATEREA REBECI - lucrare de seminar -

C##!&#*a%#! +%ii*,i-ic" Asist. univ. drd. Eusebiu Borca

S%.&e*%" Todoru Ioan Petru TOD I

BAIA MARE

/012

C.p!i*3
Cuprins.............................................................................................................................................3 Introducere.......................................................................................................................................4 Binecuvntarea patriarhilor.............................................................................................................. !e"eia #n $echiul Testa"ent..........................................................................................................% Iacov i Esau....................................................................................................................................& Conclu'ii..........................................................................................................................................( Biblio)ra*ie....................................................................................................................................++

I*%!#&.ce!e
Cnd Isaac a #"plinit 4, de ani- Avraa" a tri"is s. i se caute nevast.- printre rudele lui din /esopota"ia. 0lu1itorul patriarhului- Elia'ar- a #ntreprins aceast. c.l.torie din care s2a #ntors cu 3ebeca 4!acerea 245. Isaac a luat2o de nevast.- dar ea era stearp. 6i a"ndoi s2au ru)at atunci lui Du"ne'eu s. le d.ruiasc. prunci.+ Isaac pri"i de la Elia'ar #ntrea)a istorisire despre toate cele #nt"plate. A*l. despre conducerea de sus- care a dus anu"e la ale)erea 3ebec.i- a*l. despre bun.tatea- "odestiacredin7a 6i hot.rrea ei. El a putut vedea *ru"use7ea ei- 6i2a putut #nchipui *ru"use7ea su*letului ei- 6i cu iubire delicat. 8o introduse #n cortul 0arrei- "a"a sa- 6i a luat pe 3ebeca 6i a devenit *e"eia lui 6i el a iubit2o9.2 :i s2a "n)iat Isaac de triste7ea dup. 0arra- "a"a sa. Pri"ii ani de via7. *a"ilial.- ai lui Isaac s2au des*.6urat #nc. #n ti"pul vie7ii b.trnului s.u tat.. El era sin)urul "o6tenitor al tuturor *.).duin7elor date lui Avraa"- dar 6i el ase"enea tat.lui s.u- trebuia s. *ie supus la #ncercarea credin7ei sale. 0o7ia sa 3ebeca a *ost stearp. ti"p de doispre'ece ani 6i se p.rea c. "arele nea" al lui Avraa" era a"enin7at cu dispari7ia. Dorin7a sincer. a lui Avraa" de a lua #n bra7e pe "o6tenitorul iubitului s.u *iu #nainte de a trece la odihn. #n pace c.tre p.rin7ii s.i- a r."as "ult. vre"e *.r. reali'are. Blndul Isaac nu arat. nici un *el de ner.bdare *a7. cu nereali'area n.de1dii sale 6i 3ebeca #n tov.r.6ia lui #nva7. s. a6tepte de la Du"ne'eu tot binele 6i a1unse la convin)erea- c. s."n7a *.).duit. trebuia s. *ie rodul nu al trupului 6i al sn)elui ci al harului. A6a se dovedi aceasta 6i #n via7a sa proprie. Acea e;perien7.- la care recursese cndva 0arra- ca s. pri"easc. ".car un *iu l.turalnic- se pare- c. niciodat. nu i2a trecut prin "inte lui Isaac 6i *e"eii lui. Ei voiau s. aib. un copil le)al 6i a6teptar. cu r.bdare vre"ea d.ruirii. Cnd Isaac atinsese de1a vrsta de %, de ani- el nu "ai putea r.bda "ai "ult s. suporte tristul tablou- v.'nd cu" 3ebeca su*erea t.cut lipsa copiilor 6i se ru). lui Du"ne'eu ca s. i2i d.ruiasc.. El ru). pe Do"nul pentru *e"eia sa. Ca unul ce era capul *a"iliei 6i preotul casei sale el aduse 1ert*.- #nso7ind2o cu ru).ciunea pentru binecuvntarea alian7ei sale con1u)ale. :i ru).ciunea lui a *ost ascultat.- c.ci a conceput 3ebeca- *e"eia lui. <nainte chiar de na6tere se petrecu ceva neobi6nuit- care a nelini6tit pe 3ebeca= dar ea a *ost lini6tit. de revela7ia- c. i se vor na6te doi *ii )e"eni- 86i dou. popoare deosebite se vor ridica din roada pntecului ei= un popor va deveni "ai puternic dect cel.lalt- 6i cel "ai "are va slu1i celui "ai "ic93 Continuarea istoriei biblice pn. la a6e'area poporului Israel #n E)ipt este ur".rit. #ntr2 o serie de episoade avnd pe rnd #n centru *i)ura do"inant. a lui Isaac- apoi Iacov2Israel 6i
+ 2

>>>- Dicionar enciclopedic de iudaism- trad. de C. ?it"an- Editura @ase*er- Bucure6ti- 2,,,- p. 3A2. A. P. ?opuhin- Istoria biblic. Vechiul Testament- Tipo)ra*ia C.r7ilor Biserice6ti- Bucure6ti- +(44- p. 4,A. 3 Ibidem, p. 4,&.

Iosi*. De6i nu #n "od stereotip ele"entul central al *iec.rui episod 6i totodat. de continuitate cu celelalte #l repre'int. reluarea #ntr2o *or"ul. aproape standardi'at. a binecuvnt.rii ce constituie de acu" con7inutul le)."ntului cu Avraa". Bnitatea acestor episoade- nu doar sub aspect literar ci 6i teolo)ic- "ai este dat. de un alt ele"ent se"ni*icativ 6i anu"e nara7iunile c.s.toriilor 6i na6terilor care arat. #"plinirea binecuvnt.rii din )enera7ie #n )enera7ie. <n acela6i ti"p- o alt. serie narativ. de'volt. #n contrapunct #"plinirea vi'iunii pro*etice din !acerea + - o serie care pune #n eviden7. #"pre1ur.rile tot "ai potrivnice #"plinirii le)."ntului prin care trece descenden7a lui Avraa".

Bi*ec.45*%a!ea pa%!ia!6il#!
Binecuvnt.rile se a*l. #n capitolele 2%- 2&- 3 6i 4& cu e;cep7ia capitolului 3 - #n *iecare capitol apar dou. binecuvnt.ri. Ce interesea'. "ai pu7in con7inutul acestora con7inutului *.).duin7ei *.cut. lui Avraa" 4*ertilitatea- p."ntul- binecuvntarea nea"urilor5- ct "ai ales *or"a lor. <n capitolul 2&- 324 Isaac trans"ite binecuvntarea p.rintelui Avraa" *iului s.u Iacov care se pre).tea s. porneasc. spre @aran pentru a26i ).si so7ie din 8casa tat.lui s.u9.4 Pe cnd Iacov se #ntoarce #n Canaan- Du"ne'eu <nsu6i rea*ir". *.).duin7a #n ter"enii ori)inari. Aceasta se petrecea #n conte;tul celei de a doua teo*anii de la Betel 6i Iacov o va rea"inti cu oca'ia binecuvnt.rii lui Iosi* 6i *iilor acestuia- E*rai" 6i /anase- #n E)ipt. Inten7ia de a sublinia trans"iterea 6i valabilitatea din )enera7ie #n )enera7ie a binecuvnt.rii alian7ei este valabil.. Ave" aici 6i un alt ele"ent se"ni*icativD #n dou. oca'ii cel ce pronun7. binecuvntarea nu este Du"ne'eu <nsu6i ci unul dintre Patriarhi. Aceasta nu este propriu2'is o subtitu7ie care ar #nlocui di"ensiunea vertical. a binecuvnt.rii cu una ori'ontal. 6i ar *ace din #"plinirea *.).duin7ei o responsabilitate pur u"an.. De *apt binecuvntarea patriarhilor c.tre ur"a6ii lor nu este dect o invocare a le)."ntului testa"entar acordat lui Avraa" 6i #n acela6i ti"p o evocare a unei binecuvnt.ri pri"ite personal de la Du"ne'eu- *iind vorba a6adar de o ana"ne'. #n sensul teolo)ic al cuvntului. Aceast. includere a patriarhilor #n *or"ula binecuvnt.rii este #ntotdeauna re'ultatul unei binecuvnt.ri #n care Du"ne'eu se pre'int. caD 8Eu sunt Du"ne'eul t.u9. Cu este vorba doar de o rela7ie special. pe care o )enerea'. ale)erea 6i alian7a= ea descoper. adev.rul c. patriarhii apar7in lui Du"ne'eu #ntr2un "od special- chiar prin actul unei procrea7ii 8de sus9 #ntr2 un anu"e *el chiar 6i #n ca'ul lui Avraa"- cu" arat. schi"barea nu"elui s.u. !or"ula
4

0ebastian /oldovan- Cretei i v nmulii. Despre sensul procreaiei n S !nta Scriptur "II#$ n Telo%ia$, an. IV "&'''#, nr. &, p. .

8Du"ne'eul lui Avraa"- Du"ne'eul lui Isaac- Du"ne'eul lui Iacov9 6i 8Du"ne'eul p.rin7ilor no6tri9 va e;pri"a nu nu"ai *idelitatea reciproc. a alian7ei ci 6i *aptul c. #ns.6i e;isten7a 6i sensul e;isten7ei p.rin7ilor- deci a #ntre)ii )enealo)ii a poporului- se datorea'. providen7ei speciale a lui Du"ne'eu. El este adev.ratul P.rinte #n a c.rui st.pnire se a*l. i'voarele vie7iiposibilitatea 6i sensul procrea7iei. <n *inalul "arii binecuvnt.ri a celor doispre'ece ur"a6ipatriarhii celor dou.spre'ece se"in7ii ale sale- Israel e;cla". cu privire la Iosi*D 8De la Du"ne'eul cel puternic al lui Iacov- cel ce este P.storul 6i 0tnca lui IsraelE De la Du"ne'euTat.l t.u F s.27i vie 7ie #n a1utorG F de la cel Atotputernic F El s. te binecuvnte'eG F binecuvnt.rile de sus din ceruri 6i binecuvnt.rile adncului de 1os- binecuvnt.rile snilor 6i ale pnteceluiG9 Ct de "ult intr. procrea7ia #n providen7a lui Du"ne'eu o de"onstrea'. direct te"a c.s.toriilor patriarhilor. <ntre) capitolul 24 istorise6te "odul #n care un slu1itor al lui Avraa" 6i unul al lui Du"ne'eu #ndeplinesc "isiunea de a2i dobndi so7ie lui Isaac. 3ebeca nu este o *ecioar. care se ni"ere6te s. ias. #naintea tri"i6ilor lui Avraa"= ea este cea 8pre).tit.9 de Du"ne'eu #nsu6i pentru aceasta- iar c.s.toria ei cu Isaac este 8lucrul purces de la Do"nul9.% C.s.toria se a*la #n proiectul providen7ei divine- #ns. des.vr6irea ei nu este re'ultatul doar al unei dorin7e o"ene6ti ci al unei siner)ii. Ca 6i 0arra- 3ebeca este steril. pn. #n "o"entul #n care Isaac se roa). pentru ea- pri"a ru).ciune pentru procrea7ie "en7ionat.- toc"ai #n calitate de bene*iciar al unui testa"ent ve6nic. Interven7ia lui Du"ne'eu 6i de data aceasta*ace posibil. continuitatea le)."ntului 6i #"plinirea *.).duin7ei *ecundit.7ii. /ai "ult- sarcina neobi6nuit. a 3ebec.i descoper. nu nu"ai c. e;isten7a #n pntecele "atern se a*l. sub purtarea de )ri1. a lui Du"ne'eu ci 6i c. e;isten7a aceasta con7ine de1a taina destinului u"an.

Fe7eia 8* Vec6i.l Te3%a7e*%


Istoria c.s.toriei lui Iacov 4!acerea 2(23,5 aduce alte ele"ente se"ni*icative. :i de data aceasta *ecunditatea 6i sterilitatea se a*l. #n "inile Creatorului. El este cel ce 8deschide pntecele9 ?iei 6i #l 8#nchide9 pe cel al 3ahilei 6i- odat. cu aceasta- ra7iunea ei de a *i. Disperarea cu care #6i cere de la so7 rodul pntecelui 48d.2"i copii- iar de nu- voi "uri95 nu *ace dect s. sublinie'e absoluta neputin7. a acestuiaD 8Cu cu"va sunt eu #n locul lui Du"ne'eu- care 7i2a *.cut sterp rodul pnteceluiH9 4!acerea 3,- 25.A Tra)edia sterilit.7ii nu este doar a *e"eii- c.ci ea sub"inea'. #nsu6i sensul unei c.s.torii 8nedorite9. Concuren7a dintre cele dou. surori pentru c6ti)area iubirii so7ului 6i
Ibidem, p. %. Ibidem, p. %. A Ibidem, p. A.
%

"ateriali'area le).turii con1u)ale este o concuren7. #n procrea7ie. Ca6terea celor +2 patriarhi ai se"in7iilor lui Israel 6i eti"olo)ia nu"elor lor este deosebit de elocvent.. Cu ave" de2a *ace cu o dra". con1u)al. oarecare- dintr2un ti"p arhaic- ci cu o paradi)". a icono"iei "ntuirii care revine constant #n 0*nta 0criptur.- nu totdeauna la supra*a7. 6i- "ai ales- revine #ntr2o lu"in. tot "ai apropiat. de sensul Cou2Testa"entar al na6terii. 3olul procrea7iei #n icono"ia pre).tirii "ntuirii este att de i"portant #nct- *.r. nici o ipocri'ie- cartea !acerii ne pre'int. ca #ndrept.7ite patru "odalit.7i de alt*el scandaloase de a #nvin)e 8bleste"ul9 sterilit.7ii 6i de a procrea. /ai #nti incestul- 6i nu este vorba de incestul 8natural9- al pri"elor )enera7ii de oa"eni- ci de )estul *iicelor lui ?ot 6i al lui Ta"ar. Apoi se"i2 poli)a"ia lui Avraa" #n vederea adopt.rii *iului n.scut din roab. de c.tre so7ia le)iti".- dar 6i poli)a"ia deplin. a lui Iacov- care practica 6i se"i2poli)a"ia cu roabele so7iilor sale. <n *inele)ea leviratului 4!acerea 3&5. Toate aceste practici- unele inter'ise de ?e)e 4incestul5- altele institu7ionali'ate 4leviratul5- altele tolerate 4poli)a"ia5 pn. #n 'orii cre6tinis"ului care le2a e;clus- sunt asu"ate #n )enealo)ia /ntuitoruluiG& Cu este "ai pu7in adev.rat c. pentru $echiul Testa"ent institu7ia c.s.toriei este s*nt. 6i re)ulile "atri"oniale vor *i cons*in7ite de alian7a sinaitic.. C.s.toria este att o "odalitate ct 6i un si"bol al alian7ei- a"ndou. institu7iile avnd acela6i nu"e. <ns. este de"n de re"arcat c. #n )ndirea poporului ales procrea7ia are o ase"enea valoare #nct pn. 6i des*rul este asociat dorin7ei procreativeG O sin)ur. *or". a se;ualit.7ii este sub bleste"ul absolutD aceea care i"plic. contracep7ia. Este potrivit ca aproape un s*ert din cartea !acerii s. *ie re'ervat. pentru bio)ra*ia lui Iacov- p.rintele poporului ales. Docu"ente scrise din "ileniul al doilea #. @r. au o*erit nu"eroase "ateriale care con*ir". cadrul povestirilor din !acerea 2%2 ,. De6i aceasta nu dovede6te e;isten7a patriarhului sau istoricitatea nara7iunii- totu6i arat. c. acestea nu sunt co"po'i7ii tr'ii- din vre"ea e;ilului- care s. con7in. datalii n.scocite 6i anacronice. Di"potriv. su)erea'. c. #nt"pl.rile au *ost scrise la o dat. ti"purie 4epoca patriarhal.5. centrat. #n 1urul unui persona1 "itic. ?i"itele e;acte ale vie7ii lui Iacov nu pot *i stabilite datorit. lipsei unor corela7ii e;plicite #ntre relat.rile biblice 6i cronocile ne2biblice care s2au p.strat. Dove'ile disponibile #n pre'ent su)erea'. apro;i"ativ secolul al I$III2lea #. @r. O ase"enea datare ar plasa a6e'area #n Jo6en- nu departe de curtea e)iptean. a*lat. la Tanis- la #nceputul do"ina7iei hicso6ilor. Aceast. datare per"ite de ase"enea #ncadrarea vie7ii lui Avraa" #n secolele al II2lea 6i al III2lea #. @r.- cu" su)erea'. dove'ile biblice 6i arheolo)ice.(
& (

Este pu7in

probabil ca o colec7ie de povestiri cu detalii care s2ar putea s.2l discredite'e pe erou- s. *ie

Ibidem, p. &. >>>- Dicionar biblic, p. 34.

Cu un co"porta"ent controversat- Iacov a ap.rut ca "o6tenitor al le)."ntului. Con*or" obiceiurilor Cu'u- el a ne)ociat cu Esau pentru a26i asi)ura drepturile de "o6tenire. Abilitatea lui #n a*aceri se vede u6or #n achi'i7ionarea dreptului de #nti n.scut la pre7ul de ni"ic al unui blid de linte. 0i"7ul nerealist al valorilor la Esau s2ar *i putut datora oboselii te"porare 6i s*r6elii re'ultate #n ur"a unei e;pedi7ii de vn.toare in*ructuoase. <n plus- Iacov a c6ti)at binecuvntarea tat.lui s.u a*lat pe patul de "oarte prin #n6el.ciune 6i viclenie- insti)at de "a"a sa 3ebeca. 0e"ni*ica7ia acestei achi'i7ii e "ai bine #n7eleas. prin co"para7ia cu le)i conte"porane lui care d.deau acestor binecuvnt.ri orale un caracter obli)atoriu. Este #ns. de"n de notat *aptul c. relatarea biblic. pune accent pe rolul de conduc.tor pe care2l consider. "ai presus de binecuvntarea "aterial..+, Tradi7iile re*eritoare la patriarhul Iacov sunt "ai a".nun7ite dect cele despre tat.l s.uIsaac 6i bunicul s.u- Avraa"= ele sunt "ai bo)ate- #n *olclor- adic.- vo" ).si "ai "ulte ur"e ale obiceiurilor 6i credin7elor arhaice. Este nor"al ca poporul israelit s. *i acu"ulat "ulte a"intiri despre trecutul s.u 6i s. *i rev.rsat puterea de #nchipuire a i"a)ina7iei sale #n 1urul eroului ancestralde la care i se tra) nu"ele 6i ori)inea sa. Totu6i- caracterul acestui "are str."o6- a6a cu" ne2a *ost #n*.7i6at #n cartea !acerii- nu atra)e- deosebit- pe cititorul "odern= nu poate *i co"parat cu de"nitatea cal". a bunicului s.uAvraa" 6i cu pietatea "editativ. a tat.lui s.u- Isaac. Dac. Avraa" este tipul 6eicului se"itvitea'- ospitalier- de"n 6i curtenitor- Iacov este tipul ne)ustorului plin de "i1loace in)enioasenel.snd s.2i scape nici un prile1- a1un)nd s.26i atin). scopurile nu prin *or7. ci prin iscusin7.calitate care i2a per"is s.26i #n6ele rivalii 6i s.26i dep.6easc. concuren7ii. Aceasta iese la iveal. #nc. de la pri"ele date pe care le ave" despre via7a sa- vreau s. spun din *elul cu" s2a descurcatpentru a lua *ratelui s.u "ai "are- Esau- dreptul de pri" n.scut 6i binecuvntarea tat.lui s.u.++

Iac#4 i E3a.
Esau 6i Iacov erau )e"eni- dar- cu" Esau era pri"ul n.scut el avea dreptul- dup. rnduielile obi6nuite- s. pri"easc. binecuvntarea tat.lui s.u 6i s.2i "o6teneasc. averea. /i1loacele de care s2a servit Iacov pentru a lua locul *ratelui s.u "ai "are erau un e;e"plu de iste7i"e- des.vr6it. Este si)ur- c.- odinioar.- la "ulte popoare- a predo"inat o le)e ase".n.toare cu cea invocat. de apolo)etul Iacov 6i nu vede" de ce ea nu ar *i *ost 6i la str."o6ii Israelului #ntr2o epoc. #ndep.rtat.. ?e)ea sau obiceiul #n chestiune se nu"e6te 8dreptul celui tn.r9 sau
+,
++

K. 0chult'- Cltorie prin Vechiul Testament, Oradea- +((%, p. 2. La"es Jeor)e !ra'er- (olclorul n Vechiul Testament, Editura 0cripta- Bucure6ti- +(( - p. &4.

&

ulti"o)enitura- prin opo'i7ie cu pri"o)enitura- pentru c. ea con*er. "o6tenirea *iului celui "ai "ic 6i nu celui "ai "are. <n pri"ul rnd- dac. Iacov a luat locul *ratelui s.u "ai "are- el a *.cut nu"ai ceea ce 6i tat.l s.u- Isaac- *.cuse #naintea lui. Pentru c. 6i Isaac era *iul cel "ai "ic 6i l2a "o6tenit pe Avraa" #n locul *ratelui s.u "ai "are- Is"ail.+2 Iacov- cu s"erenie- a plecat din p."ntul lui- din pricina *ratelui s.u- 6i s2a dus al ?iban= i2a slu1it lui 6i i s2a dat sceptrul celor dou.spre'ece se"in7ii ale lui Israel. 80. i"i7i pe patriarhul care s2a dus departe- ascultnd de s*atul "a"ei sale. Care "a".H 3ebeca- de bun. sea".- adic. r.bdarea. C.ci al cui putea *i acest s*at dac. nu al r.bd.riiH /a"a #6i iubea *iul 6i de aceea a socotit c. este "ai bine s.2l #ndep.rte'e de ea dect de Du"ne'eu. Buna "a". 7inea la a"ndoi- dar totu6i i2a dat celui "ai "ic binecuvntarea pe care putea s2o p.stre'e. C.ci nu a pus pe un *iu #naintea celuilalt *iu- ci pe cel harnic #naintea celui lene6- pe cel credincios #naintea celui necredincios9.+3 3ebeca a ).sit o pricin. bun. pentru plecarea lui Iacov 6i anu"e ca nu cu"va s. se c.s.toreasc. cu vreuna din *etele canaaneilor. Acest lucru i l2a spus 6i lui Isaac. Cnd dreapta Celui de sus st. al.turea de noi- cele )rele a1un) u6oare- cele anevoioase lesnicioase. Pentru c. 3ebeca avea pe Du"ne'eul universului al.turi de ea #n planurile ei- de aceea Du"ne'eu i2a dat s. *ac. tot ce putea- ca s. duc. la #ndeplinirea celor ce aveau s. *ie *.cute 6i la "ntuirea copilului ei.

C#*cl. ii
Ca 6i 0arra- 3ebeca era stearp.. Dar- la ru).ciunea lui Isaac- Do"nul i2a rnduit s. '."isleasc. din bun.voin7a 6i iubirea 0a *a7. de Isaac. :i i2a descoperit apoi Du"ne'eu c. #n pntecele ei sunt dou. nea"uri- unul ur"nd a st.pni asupra celuilalt. 3ebeca a n.scut doi )e"eniD pe Esau 48p.ros95 6i pe Iacov 48Cel ce 7ine de c.lci9= 8Du"ne'eu s. ocroteasc.9= 8Cel ce #n6eal.95. Copiii s2au n.scut cnd Isaac avea %, de ani- la 2, de ani dup. c.s.toria p.rin7ilor. Prin aceasta sun #nchipuite cele dou. popoare- cel din Israel 6i cel prin @ristos. :i pute" socoti c. ar putea vedea cineva deosebirea #ntre cele dou. popoare #n cu)etare 6i #n purt.ri 6i din nu"ele lor 6i din #n*.7i6area sau constitu7ia trupurilor lor. C.ci Esau se t.l".ce6te 8ste1ar9- adic. dur 6i ne#ncovoiat. !iindc. se spune undeva de c.tre Du"ne'eu lui IsraelD 8Te 6tiu c. e6ti dur 6i )ru"a'ul t.u este ca un dru) de *ier 6i *runtea este de ara".9 4Isaia 4&- 45. Iar Iacov- 8cel ce 7ine c.lciul9 sau 8priceput #n a birui9. C.ci #i 7ine

+2 +3

Ibidem, p. & . Ioan 0orin Bsca- Vechiul Testament n t!lcuirea S inilor )rini. (acerea "I#, Editura Christiana- Bucure6ti- 2,,2p. + A.

c.lciul celui pe care2l biruie6te. Dar biruie6te si)ur nu poporul de sub le)e- ci cel #n @ristos prin credin7.= c.ci scap. de vina p.catului 6i sl.be6te st.pnirea "or7ii.+4 !ra7ii au crescut- Esau devenind vn.tor iscusit- tr.ind #n c"pii- #n vre"e ce 8Iacov era o" lini6tit- tr.ind #n corturi9 4!acerea 2 - 2A5- adic. *.cea u' de si"plitatea *irii sale- *.r. s. ia- ca o "asc.- o #n*.7i6are *.urit. cu "e6te6u) pentru #n6elarea celor din 1urul s.u. De aici se vedea c. inocent este o"ul care n2a *.cut e;perien7a r.ului. Iacov avea virtutea lini6tii 6i a r.bd.rii 4"a"a sa era 3ebeca- nu"e care dup. Cle"ent Ale;andrinul- se traduce prin 8r.bdare9= era deci *iul r.bd.rii- ca cel a6teptat #ndelun)5.+

+4

0*ntul Chiril al Ale;andriei- *la ire- #n 8P.rin7i 6i scriitori biserice6ti9- nr. 3(- trad. de pr. Du"itru 0t.niloaeEditura Institutului Biblic 6i de /isiune al Bisericii Ortodo;e 3o"ne- Bucure6ti- +((2- p. +, . + Ioan Bsca- op. cit., p. 43.

+,

Bi9li#$!a-ie
+. +iblia sau S !nta Scriptur- tip.rit. sub #ndru"area 6i purtarea de )ri1. a Prea !ericitului P.rinte Daniel F Patriarhul Bisericii Ortodo;e 3o"ne- cu aprobarea 0*ntului 0inod- Editura Institutului Biblic i de /isiune al Bisericii Ortodo;e 3o"ne- Bucure6ti- 2,,&. 2. >>>- Dicionar enciclopedic de iudaism- trad. de C. ?it"an- Editura @ase*er- Bucure6ti- 2,,,. 3. !ra'er- La"es Jeor)e- (olclorul n Vechiul Testament, Editura 0cripta- Bucure6ti- +(( - p. &4. 4. ?opuhin- A. P.- Istoria biblic. Vechiul Testament- Tipo)ra*ia C.r7ilor Biserice6ti- Bucure6ti+(44. . /oldovan- 0ebastian- Cretei i v nmulii. Despre sensul procreaiei n S !nta Scriptur "II# n Telo%ia$, an. IV "&'''#, nr. &. %. 0chult'- K.- Cltorie prin Vechiul Testament, Oradea- +((%. A. 0*ntul Chiril al Ale;andriei- *la ire- #n 8P.rin7i 6i scriitori biserice6ti9- nr. 3(- trad. de pr. Du"itru 0t.niloae- Editura Institutului Biblic 6i de /isiune al Bisericii Ortodo;e 3o"neBucure6ti- +((2. &. Bsca- Ioan 0orin Vechiul Testament n t!lcuirea S inilor )rini. (acerea "I#, Editura Christiana- Bucure6ti- 2,,2.

++