Sunteți pe pagina 1din 5

UNI+ERSITATEA DIN ,UCURE-TI

.a"ultatea de /urnalis 0i -tiin(ele Co uni"*rii

Seminar al Cursului fundamental: STRUCTURI SOCIALE ALE COMUNICARII Titular prof. univ. dr. Zoltan Rostas Anul II Durata: un se estru O!ie"tive: Seminarul Structuri sociale ale comunicarii, conceput complementar structurii cursului, vine in sprijinul studentilor pentru intelegerea mai profunda a conceptelor si a tezelor fundamentale din sociologia comunicarii. Pentru acest demers este necesara parcurgerea bibliografiei de curs cu caracter o!li#atoriu si a referintelor de seminar care isi pastreaza un caracter orientativ. Evaluarea in "adrul se inarului: Seminarul va lua forma unor dezbateri pe temele enuntate. Discuiile argumentate bibliografic vor fi conduse de cei 4- refereni care vor e!plica o teza sau alta colegilor. Susinerea oral" se va sprijini pe un referat scris de ma!im #-$ pagini %referatul trebuie prezentat nu citit&, la caracter 'imes (e) *oman, corp +,, cu precizarea aparatului bibliografic folosit. Creditele atribuite seminarului vor fi obtinute prin sustinerea referatului obligatoriu la dead-line, fiecare saptamana de intarziere a prezentarii temei inseamnand un punct sc"zut. $entru a intra %n e&a en' studentul are o!li#a(ia de a o!(ine ini nota ) pe sus(inerea referatului. -recventa este obligatorie ./0. Se admite o singur" absen". Nota final* la dis"iplina SSC este al"atuit* din:

1/0 activitate seminar 1/0 interviu de istorie oral" 2 o!li#atoriu pentru intrarea %n e&a en 4/0 e!amen final de cunostine din curs 3i seminar 4ibliografia minim" pentru e!amenul final: 4oudon, *a5mond, %+...& Tratat de sociologie, 6d. 7umanitas, 4ucuresti 2 88 + /,9 1/+ :iddens, ;nt<on5 %,///& Sociologie, 6d. Polirom =i<ailescu, 8oan, %,//1& Sociologie generala, 6d. Polirom - 888 +#,/ Stru"tura se inarului: 1. Cultura si "ivili2atie. Relativitatea "ulturala. Diversitatea "ulturala. Identitatea "ulturala si etno"entris ul. So"iali2area 3en"ulturatia4. .a"torii so"iali2arii. 5rupuri pri are' se"undare. A"ultura(ia 4auman, >5gmunt, =a5, 'im, Gndirea sociologic, 7umanitas, 4ucuresti, ,//$ 4onte, P.9 8zard, =., %+...& Dictionar de etnologie si antropologie, 6d. Polirom, 8asi 2 /1 ? ,.49 1/@ 4oudon, *a5mond, %+...& Tratat de sociologie, 6d. 7umanitas, 4ucuresti 2 88 + /,9 1/+ :iddens, ;nt<on5 %,///& Sociologie, 6d. Polirom =i<ailescu, 8oan, %,//1& Sociologie generala, 6d. Polirom - 888 +#,/ *itzer, :eorge %,//1& McDonalizarea societatii, 6d. Comunicare.ro 6. Stratifi"area so"iala. Teorii oderne ale stratifi"*rii so"iale. Statutul do!andit' atri!uit. Siste e de stratifi"are in"7ise si des"7ise. Rolul. Definirea rolurilor. 8nv*area rolului. :iddens, ;nt<on5, %,///&, Sociologie, 6d. 4ic ;ll, 4ucuresti :offman, 6rving %,//1&, Viaa cotidian ca spectacol, 6d. Comunicare.ro, Scase, *ic<ard, %+..$& Clasele sociale, 6d. DuSt5le, 4ucuresti 2 8 + 449 /1/ 'urner, 4r5an, S., %+..$& Statusul, 6d. DuSt5le, 4ucuresti 2 8 + @,9 /1/

>amfir, C"t"lin, Al"sceanu, Baz"r %+..1& Dicionar de sociologie 6d. 4abel, 4ucuresti

9. Mis"ari so"iale si s"7i !are so"iala. Multi i si Lovitura de stat

ase. Revolutia si

4urCe, 6dmund, %,///& Reflectii asupra Revolutiei din Franta, 6d. (emira, 4ucure3ti - 8 +$@4 Calvert, Peter, %+..$& Revolutie si contrarevolutie, 6d. DuSt5le, 4ucure3ti 8 + $?/1/ -uret, -rancois, %,///& Revolutia in dez atere, 6d. Polirom, 8asi - 8 +#. :iddens, ;nt<on5 %,///&, Sociologie, 6d. ;ll, 4ucureti =oscovici, Serge, !poca maselor, %,//+&, 6d. 8nstitutului 6uropean, 888 +4@1 *ouDuette, =ic<el-Bouis %,//,&, Despre cunoaterea maselor" !seu de psi#ologie politic, 6d. Polirom, 8ai :. Devianta. .aptul so"ial nor al' .aptul so"ial deviant. Raportul nor al ; patolo#i". Ano ia DurC<eim, 6mile, %+..1& Despre sinucidere, 8nstitutul 6uropean, 8asi 2 8 @$$ DurC<aim 6mile %,//,&, Regulile metodei sociologice, 6d. Polirom, 8ai *adulescu, Sorin, %+..$& Sociologia deviantei, 6d. Aictor, 4ucuresti 2 88 ,/4 ?1/+ *adulescu, Sorin, %+...& Devianta, criminalitate si patologie sociala, 6d. Bumina Be!, 4ucuresti ). Reli#ia 0i provo"*rile odernit*ii. Se"tele. Ateis ul. Lai"i2area. R*2!oaiele "onte porane "u prete&t reli#ios DurC<eim, 6mile, %+.. & Forme elementare ale vietii religioase, 6d. Polirom, 8asi 2 88 +,/4?,// :iddens, ;nt<on5 %,///&, Sociologie 6d. ;ll, 4ucureti

Stan, Bavinia9 'urcescu, Bucian %,/+/& Religie si politica in Romania postcomunista, 6d. Curtea Aec<e Eeber, =a!, %+..$& Sociologia religiei$ tipuri de organizari comunitare, 6d. 'eora, 4ucure3ti Eeber, =a!, %+..1& !tica protestanta si spiritul capitalismului, 6d. 7umanitas, 4ucure3ti - 8 $+,?,//

Re"o and*ri !i!lio#rafi"e pentru reali2area interviului de istorie oral*: ;tCinson, *. %+..$, ,//@&. %ovestea vie&ii" 'nterviul (T#e )ife Stor* 'ntervie+,. -irst publis<ed b5 Sage Publications, 8nc. 'ranslated b5 Sebastian ("stu". 8ai: Polirom. 4iblioteca Central": 881+$1.+ 7opes, F. %+.#.&. -ral .istor*$ /n 'ntroduction for Students. C<apel 7ill: Gnivesit5 of (ort< Carolina Press. Bieblic<, ;mia, 'uval-=as<iac<, *ivCa, >ilber, 'amar9 trad. de ;dela 'oplean %,//@&, Cercetarea narativa $ citire, analiza 0i interpretare, 8a3i, Polirom, 4iblioteca Central": 881+# .+ Pop, S. %,//1," 'storie -rala" Documente sociale orale (-ral .istor*" Social oral documents," *etrieved December ,, ,//1 from <ttp:??))).observatorcultural.ro?8S'H*86-H*;B;.-Documente-socialeoraleIarticle8DJ.#@#-articlesJdetails.<tml. Sitton,'. %+.$1&. -ral .istor*$ / Guide for Teac#ers (and ot#ers," ;ustin: Gniversit5 of 'e!as Press. Stasz, 4., K Glric<, B. %6ds.& %,///&. 8storie oral" L Spunem pove3ti 3i scriem despre via", 6d.Corint. >oltMn *ostMs, ;ntonio, =omoc %,//#&, /ctivi0tii mrun&i 1 'storii de via&, 6d. Curtea vec<e >oltMn *ostMs, Sorin Stoica, %,//@,, Tur1retur, Convor iri despre munca 2n strintate, %vol. 8, 88&, 6ditura Curtea Aec<e

>oltMn *ostMs, Sorin Stoica, %,//1," 'storie la firul ier ii" Documente sociale orale, 4uc<arest: 'ritonic.