Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN FUNDATII

Sc: 1:50

Hidroizolatie

-1.50

30

Sectiunea 1-1
sc:1:20

4.30

5.40

3.50

3.80

4.20

40

26.40
4.00

-2.20

-1.80

25

20

25

70
1.20

25
25

25

25

70

25

25

2.30

1.20
70

25

3.00

1.20
25

70

1.20

25

25

70

2.60
25

1.20

1.20
25

70

2.80
25

25

25

-1.50

-1.80

-1.80

13.90

-1.50

2.90

2.05

-1.50

1.20

25 25 20 25 25

1.20

70

-1.80

-1.50

6.65

-1.80

-1.50

8.40

-1.50

-1.80

2.70

14.80

1.20

5.80

3.10

1.20

-1.80

70

4.20

4.60

25

25

4.60

3.10

1.20

-1.50

1.20

1.20

25

-1.80

90

1.20

-1.50

1.20

-1.50
-1.80

3.00

25

1.20

3.10

25

70

25

6.50

25

70

25

2.60

25

70

25

2.80

25

70

25

25 25 20 25 25

25 25 20 25 25

1.20

25 25 20 25 25

2.80

4.00

25 20 30 20 25

3.65

3.95

70

5.70

25

4.80

1.20

90

-1.50

-1.50

-1.50

-1.80

-1.80

4.30

4.20

1.20

1.20

1.20

-1.80

3.50

3.80

4.20

4.00

25.20

Clasa de expunere: XC2


Materiale:
Beton: C16/20 - S3 - CEM II/A 32.5 R - 0...16
Oel: fyk =420 N/mm
C nom =20 mm

Cantitate beton in fundatii si cuzinet: 103 mc

Timioara, str. T. Lalescu Nr. 2, 300223


Universitatea Politehnica din Timioara

PROIECT CLADIRI 2

Facultatea de Constucii
Departamentul C.C.I.A
Proiectat

Pinticanu Catalin

Scara:
1:50
1:20

Desenat

Pinticanu Catalin

Data:

ef proiect

Verificat

h/l= 594 / 1000 (0.59mp)

ing.Cosmin Al. DAESCU

AN IV
142

Proiect Nr.

PLAN FUNDATII

Plana

Allplan 2013