Sunteți pe pagina 1din 3

Modificarile Codului Fiscal au fost publicate in Monitorul Oficial.

Vezi care sunt principalele schimbari din Noul Cod


de DP HotNews.ro Joi, 24 ianuarie 2013, 10:36 Economie | Finane & Bnci

In Moni oru! "#icia! de miercuri, 23 ianuarie 2013, a #o$ %u&!ica a "' ()2013 %ri*ind modi#icarea +odu!ui #i$ca!, %rin care $e in roduc un %!a#on minim a! amor i,arii au o uri$me!or, im%o,i area diurnei ce de%a$e$ e !imi a !e-a!a, reincadrea,a microin re%rinderi!e din %unc de *edere #i$ca!, iar ./0 !a inca$are e$ e remodi#ica $i re#ormu!a 1 2i !a im%o,i u! da ora de nere,iden i in 3omania, $e o&$er*a o modi#icare im%or an a1 Din %unc u! de *edere a! +odu!ui de %rocedura #i$ca!a, $e mai de a!ia,a modu! in care o %er$oana #i,ica %oa e #i *eri#ica a de or-ane!e #i$ca!e1

Ce modifica prezentul act normativ?

0c u! norma i* modi#ica %unc ua! urma oare!e im%o,i e: a4 im%o,i u! %e %ro#i : c5e! uie!i de cerce are de,*o! are6 &4 im%o,i u! %e *eni u! din $a!arii $i im%o,i u! %e *eni u! din ac i*i a i a-rico!e: c4 im%o,i u! %e *eni u! microin re%rinderi!or 7 de*ine o&!i-a oriu %en ru $ocie a i!e cu o ci#ra de a#aceri mai mica de 68000 euro6 d4 im%o,i u! %e *eni u! da ora de nere,iden i6 e4 a9a %e *a!oarea adau-a a 7 a:u$ area &a,ei im%o,a&i!e, e9i-i&i!i a ea ./0, ./0 !a inca$are6 #4 acci,e 7 e9i-i&i!i a ea acci,e!or6 -4 a$i-urari $ocia!e, inc!u$i* %en ru %ro#e$ii!e !i&ere1 2e modi#ica, de a$emenea: 14 +odu! de %rocedura #i$ca!a 7 *eri#icarea $i ua iei #inanciare a %er$oanei #i,ice6 24 "' nr1 1)2013 ; $e !imi ea,a dre% u! au ori a i!or !oca!e de a acorda reduceri de im%o,i numai daca nu au ariera e !a da a de 31 decem&rie 20121

Schimbari in domeniul impozitului pe profit

" mortizarea mi:!oace!or de ran$%or cu ce! mu! < %a$a-eri, cuno$cu e ca au o uri$me, e$ e deduc i&i!a #i$ca! ince%and cu 01 #e&ruarie 2013, %en ru #iecare au o uri$m !a $uma ma9ima de 1800 !ei ) !una1 !imitarea se aplica si pentru autoturismele achizitionate anterior datei de "# februarie $"#%=, e9%!ica 0drian Ben a, con$u! an in cadru! Ben acon$u! 1 Cheltuielile de cercetare dezvoltare aduc o deducere $u%!imen ara !a ca!cu!u! im%o,i u!ui %e %ro#i de 80>1 2e re#ormu!ea,a valoarea fiscala pentru activele biolo&ice , iar acea$ a e$ e co$ u! de ac5i,i ie $au %roduc ie1 =Daca in urma unei ree*a!uari, re,u! a o de$cre$ ere a *a!orii ace$ eia, *a!oarea #i$ca!a $e reca!cu!ea,a !a co$ u! de ac5i,i ie $au %roduc ie=, mai $%une Ben a

Schimbari in privinta impozitului pe venitul din salarii

/a #i con$idera *eni de na ura $a!aria!a, indemni,a ia cu diurna ce de%a$e$ e 2,8 ori ni*e!u! $ a&i!i %en ru %er$ona!u! din in$ i u ii!e %u&!ice, indi#eren de #orma de or-ani,are a ce!ui ce acorda diurna1 In mod $imi!ar, $e da orea,a $i a$i-urari $ocia!e !a diurna ce de%a$e$ e ace$ %!a#on1 =In cadru! im%o,i u!ui da ora de %er$oane!e #i,ice, $e $u%un im%o,i arii *eni uri!e rea!i,a e din $i!*icu! ura $i %i$cicu! ura, dar !e-iui oru! precizeaza limitele neimpozabile' insa si norma de venit1 2e a&ro-a im%o,i u! #ina! de 2> din *a!oarea *eni uri!or rea!i,a e $i $e in roduce co a de 16> a%!ica&i!a a$u%ra normei anua!e de *eni =, %reci,ea,a con$u! an u! #i$ca!1 Schimbari in privinta impozitului pe venitul microintreprinderilor E$ e microin re%rindere %er$oana :uridica ce a rea!i,a o ci#ra de a#aceri de %ana !a 68000 euro1 Im%o,i u! %e *eni u! microin re%rinderii e$ e de 3> din *eni uri!e im%o,a&i!e rea!i,a e, e$ e unu! o&!i-a oriu $i nu mai e9i$ a o% iunea %en ru a %!a i im%o,i %e %ro#i , c5iar daca microin re%rinderea e$ e in %ierdere1 0ce$ emei norma i* $e a%!ica ince%and cu 01 #e&ruarie 2013 $i de a!iem %rocedura1 Daca un con ri&ua&i! $e incadra !a 31 decem&rie 2012 !a microin re%rindere ?ci#ra de a#aceri %ana !a 1001000 euro4 $i a o% a %en ru ace$ $i$ em, %a$ rea,a in 2013 $i$ emu! de microin re%rindere1

Schimbari in privinta microintreprinderilor ( procedura in $"#%

2ocie a i!e %!a i oare de im%o,i %e %ro#i care !a da a de 31 decem&rie 2012 au rea!i,a o ci#ra de a#aceri mai mica de 68000 euro, !a cur$u! B@3 *a!a&i! !a acea$ a da a, rec !a ca e-oria de microin re%rindere, ince%and cu da a de 01 #e&ruarie 20131 2e a&ro-a condi ia de a a*ea 1 7 < $a!aria i1 "rdonan a $ a&i!e$ e in mod e9%re$ o&!i-a ia con ri&ua&i!u!ui $a de%una %ana %e 28 mar ie 2013 dec!ara ia de men iuni 010 %en ru modi#icarea *ec oru!ui #i$ca!1 @u $un a! e in$ ruc iuni %ri*ind rime$ ru! 1 ) 2013, ce $e in am%!a cu im%o,i u! %e %ro#i a#eren !unii ianuarie 2013, cum $e dec!ara $i cum $e ac5i a1 )mpozitul pe venitul datorat de nerezidenti E$ e cea mai $%ec acu!oa$a modi#icare din u! imii ani a$u%ra im%o,i u!ui da ora de nere,iden i in 3omania1 Ince%and cu 01 #e&ruarie 2013, nu $e mai da orea,a im%o,i %e *eni u! rea!i,a de nere,iden i in 3omania din $er*icii de con$u! an a $i mana-emen , %rin a&ro-area ar 1 118 a!in1 ?14 !i 1 i4 din +odu! #i$ca!, con#orm %c 1 41 din ordonan a1 Prac ic, cea mai u i!i,a a me oda de ran$#er de ca%i a!uri din 3omania in $ raina a e, ado% a a de ma:ori a ea mu! ina iona!e!or ce i$i decon ea,a co$ uri in 3omania, nu mai e$ e im%o,i a a direc , %rin $ o%a: !a $ur$a1 De$i-ur, c5e! uie!i!e *or #i ana!i,a e din %unc u! de *edere a! im%o,i u!ui %e %ro#i , in$a %rima ana!i,a 7 im%o,i u! %e *eni u! nere,iden i!or 7 nu $e mai im%une1 Schimbari in privinta *a+ei pe valoarea adau&ata 2e re#ormu!ea,a a:u$ area ./0 %en ru a! e &unuri deca ce!e de ca%i a!, in $en$u! ca $e re#ormu!ea,a a:u$ area ./0 %en ru &unuri!e #ura e1 0*and in *edere ca ince%and cu 01 ianuarie 2013 %o #i emi$e #ac uri in #orma e!ec ronic $i %o #i %a$ ra e o e!ec ronic, !e-iui oru! $ a&i!e$ e ca !a $ ocarea ace$ ora, nu e$ e o&!i-a oriu de a%!ica Ae-ea nr1 138)200B %ri*ind ar5i*area e!ec ronica, in$a con ri&ua&i!u! are o&!i-a ia $a %a$ re,e $i $a -aran e,e au en ici a ea #ac uri!or, cu a! e cu*in e #iecare i$i ar5i*ea,a #ac uri!e cum %oa e, dar -aran ea,a ca $un au en ice1 Din ca%i o!u! C./0 !a inca$areD, o !e-i#erare #ara $#ar$i , $e re#ormu!ea,a #ara modi#icari $u&$ an ia!e, %rocedura de in rare $i de ie$ire din $i$ em, cand %er$oana im%o,a&i!a din %unc u! de *edere a! ./0 de%a$e$ e %!a#onu! de 212801000 !ei $i re&uie $a de%una no i#icare, %ana %e da a de 28 a !unii urma oare de%a$irii %!a#onu!ui1 De$i-ur, ac u! norma i* %re*ede ce $e in am%!a daca nu $e de%une no i#icarea, re$%ec i* con ri&ua&i!u! e$ e recu din o#iciu !a $i$ emu! de ./0 !a inca$are1 Pen ru %rima da a, ac u! norma i* in roduce $i %rocedura de urma cand o %er$oana im%o,a&i!a ce nu a*ea o&!i-a ia $a a%!ice $i$ emu! de ./0 !a inca$are, e$ e in$cri$a din o#iciu ca urmare a unei erori in ace$ re-i$ ru1 Pen ru %er$oane!e in$cri$e in 3e-i$ ru! o%era ori!or in racomuni ari, $e im%une direc in +odu! #i$ca!, o&!i-a ia ca in ermen de 30 ,i!e de !a modi#icarea !i$ ei cu admini$ ra orii $au modi#icarea !i$ ei cu a$ocia ii ce de in mai mu! de 8> din ca%i a!u! $ocia!, $a $e de%una !a 0@0F ca,ieru! :udiciar %en ru ace$ i noi %ar ici%an i !a $ocie a e1 2e re#ormu!ea,a din punct de vedere fiscal definitia berii, oca,ie cu care $e ma:orea,a acci,a1 In &a,a de ca!cu! o&!i-a orie %en ru a$i-urari!e $ocia!e $e inc!ude $i diurna %e$ e !imi a de 2,8 ori ni*e!u! $ a&i!i %en ru in$ i u ii %u&!ice, de%a$ire ce e$ e con$idera a *eni de na ura $a!aria!a1 2e e9%!ici ea,a mai &ine &a,a de ca!cu! a a$i-urari!or $ocia!e %en ru cei ce de$#a$oara ac i*i a i inde%enden e, in $en$u! ca $uma !a care $e da orea,a a$i-urari $ocia!e, in ca,u! in care $e da orea,a, re%re,in a di#eren a din re o a! *eni uri inca$a e $i c5e! uie!i a#eren e *eni uri!or, mai %u in c5e! uie!i!e cu a$i-urari $ocia!e ? %en ru a nu #i dedu$e de 2 ori41 Din %unc u! de *edere a! +odu!ui de %rocedura #i$ca!a, $e de a!ia,a modu! in care o %er$oana #i,ica %oa e #i *eri#ica a de or-ane!e #i$ca!e1 0c u! norma i* in$ i uie $i o&!i-a ia %er$oanei #i,ice ca, !a $o!ici area or-anu!ui de con ro!, $a de%una o $i ua ie cu e!emen e!e %a rimonia!e de inu e, %recum $i cu *eni uri!e rea!i,a e1 /eri#icarea %oa e dura %ana !a 6 !uni, iar daca %er$oana #i,ica o& ine *eni uri din $ raina a e, *eri#icarea %oa e #i e9 in$a %ana !a 12 !uni1

+i e$ e mai mu! e de$%re

codu! #i$ca!

De pe alt site

Amortizri plafonate Pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluznd i scaunul oferului, din categoria M1, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, n limita a 1.500 lei/lun. Anterior, indiferent de valoarea autovehiculelor achiziionate, amortizarea acestora se calcula pe o perioad de 5 ani i era deductibil integral fiscal, n condiiile n care se respect acest termen. "ncepand diin februarie 2013, n vederea deducerii integrale a valorii achitate, suntem ndruma i (indirect) s ne achiziionam autoturisme ce valoreaz maxim 90.000 Lei (21.000 Eur). n cazul n care valoarea de achiziie a autovehiculelor cumprate nainte de 01.02.2013, depe te valoarea de 90.000 lei i respectiv cheltuiala cu amortizarea nregistrat pn n prezent a depit valoarea de 1500 lei, ncepnd cu 01.02.2013, se va considera cheltuial deductibil doar suma de 1500 lei, diferen a care dep e te acest plafon va fi nedeductibil" spune Elena Rdulescu. Se dezumfl diurnelegrase Vor fi considerate venituri din salarii si impozitate ca atare indemnizaiile primite de angaja i pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, precum i orice alte sume de aceeai natur, pentru partea care depete de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hot rre a Guvernului pentru personalul din instituiile publice. Pn n prezent, aceast limitare era valabil doar pentru organizaiile nonguvernamentale i alte entit i nepltitoare de impozit pe profit. n prezent, indiferent de forma juridic a societ ii care acord indemnizaii de deplasare angajailor si, plafonul de deductibilitate este limitat n continuare la o sum de 2.5 ori peste nivelul legal pentru instituiile publice, iar diferena dintre suma acordat i cea deductibila este acum impozabila i asimilat veniturilor salariale (se vor plti contribu ii sociale, impozit salarii) n condiiile n care pn n prezent aceast diferen era doar nedeductibil. Dividende"lrgite" Regimul fiscal aplicabil veniturilor din dividende se lrgete, incluznd i sumele pl tite de o persoan juridic pentru bunurile sau serviciile furnizate n favoarea unui participant la persoana juridic . Astfel, dac societatea achiziioneaz bunuri care sunt utilizate n interesul personal al asociatului, i nu servesc desfurrii obiectului de activitate al societii respective, sumele pot fi reconsiderate c fiind distribuire de dividende.