Sunteți pe pagina 1din 4

Ghid practic de organizare a contabilitatii in aplicatia SAN.

ERP
- pentru firmele care aplica sau nu de la 01.01.2013 sistemul TVA la incasare Cazul 1. Societatea dumneavoastra aplica cu 01.01. 01! sistemul "#A la incasare
In prima faza trebuie sa verificati daca pe contul sintetic 4428 aveti rula e ! sold la 31.12.2012. "aca da trebuie sa mutati aceste rula e pe un cont subanalitic# 4428.03 sau altul# prin editarea contului sintetic si completarea terminatiei pentru subanalitic de $radul 1 %&.03&# &.04& etc'. (u uitati sa creati din nou in )lanul de *onturi contul 4428# altfel veti avea erori in balanta de verificare %balanta &sc+ioapa&' cand veti solicita o balanta sintetica# contul totalizator 4428 lipsand. Apoi# la nivelul contului bifunctional $%% & ' "#A Nee(igibila$ vor fi create in )lanul de *onturi doua conturi subanalitice, %% &.01 $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$ # cont de Activ# cu sintetizare N %nedeterminata# adica se urmareste pe parteneri comerciali'# care se debiteaza odata cu inre$istrarea facturilor furnizor %cu TVA la plata' si se crediteaza cand devine e-i$ibil %prin debitarea 442.'. Acestui cont i se vor atribui din )lanul de *onturi proprietatile, *onturi de TVA (ee-i$ibil %4428' *onturi de TVA deductibil %442.' - pentru activarea calculatorului de TVA la completarea valorilor *onturi de debitori %clienti' - pentru urmarirea pe documente si furnizori a TVA nee-i$ibil aferent cumpararilor %% &.0 $"#A Nee(igibila a)erenta #anzarilor *"#A la incasare+$ # cont de Pasiv# cu sintetizare N %nedeterminata# adica se urmareste pe parteneri comerciali'# care se crediteaza odata cu inre$istrarea facturilor client %cu TVA la incasare' si se debiteaza cand TVA-ul devine e-i$ibil %prin creditarea 442/'. Acestui cont i se vor atribui din )lanul de *onturi proprietatile, *onturi de TVA (ee-i$ibil %4428' *onturi de TVA colectat %442/' - pentru activarea calculatorului de TVA la completarea valorilor *onturi de creditori %furnizori' - pentru urmarirea pe documente si clienti a TVA nee-i$ibil aferent vanzarilor "aca aveti de a subanalitice la nivelul acestui cont %asadar 4428.01 si 4428.02 sunt de a create' puteti mer$e mai departe cu codificarea noilor conturi, %% &.0! $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$, si %% &.0% $"#A Nee(igibila a)erenta #anzarilor *"#A la incasare+$ # cu aceleasi proprietati si functionalitati descrise mai sus.

)a$e 1 of 4

Concomitent trebuie adaugate in Catalogul de Relatii Contabile, pe tipurile de documente a)erente *-AC".-/R0, 1P.-/R0, -AC".2EN0, 1P.2EN0+, noile relatii contabile corespunzatoare "#A la Plata si "#A la 3ncasare *%% &.01 4 %010 pentru -AC".-/R0, %% 50 4 %% &.01 pentru 1P.-/R0, %1110 4 %% &.0 pentru -AC".2EN0 si %% &.0 4 %% 60 pentru 1P.2EN0+. Recomandari de inregistrare a "#A pentru achizitia de bunuri 0ocietatea cumpara in data de 0/.01.2013 de la *1(23) 024 marfuri in valoare de 2500 lei fara TVA# 3100 lei cu TVA# tva 246.. In aceeasi zi se plateste cas+ suma de .20 lei. Inre$istrarea facturii se va face !61 $7ar)uri$ 4 %01 $-urnizori$ 800 %% &.01 $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$ 4 %01 $-urnizori$ baza de impozitare de 2500 lei si total 3100.

500 # cu

Asadar# indi)erent daca societatea C1NREP aplica sau nu "#A la incasare, suntem obligati sa inregistram "#A'ul nee(igibil deoarece suntem inregistrati in sistemul "#A la incasare. )lata cas+ in aceeasi zi a sumei de .20 de lei prin c+itanta furnizor se va inre$istra, %01 $-urnizori$ 4 8!11 $Casa$ 9 8% .0 $Avansuri decontate$ 5 0 # cu le$atura catre factura initiala %cu &7&' %% 5 $"#A deductibil$ 4 %% &.01 $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$ 1 0 # cu baza de impozitare 500 si total .20 lei# cu le$atura catre factura initiala la nivelul credit 4428.01. In listele 0an.8I la Parteneri Comerciali / Balante Debitori - Creditori vom $asi in tabul balantelor debitori contul 4428.01 cu suma de 480 de lei pe partenerul *1(23)# iar in tabul balantelor creditori contul 401 cu suma de 2480 lei. Acest lucru se traduce ca avem o obli$atie de plata la furnizorul *1(23) de 2480 lei din care TVA nee-i$ibil 480 lei. In data de 29.01.2013 se platesc din factura prin ordin de plata 1500 de lei, %01 $-urnizori$ 4 81 1 $2anca$ 1800 lei# cu le$atura catre factura# la nivelul debit 401. *oncomitent se va inre$istra e-i$ibilitatea TVA, %% 5 $"#A deductibil$ 4 %% &.01 $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$ :0.! # cu baza de impozitare 1209..8 si total 1500 lei# cu le$atura catre factura initiala la nivelul credit 4428.01. In data de 11.02.2013 se plateste si diferenta de 980 de lei prin ordin de plata, %01 $-urnizori$ 4 81 1 $2anca$ :&0 lei# cu le$atura catre factura# la nivelul debit 401. *oncomitent se va inre$istra e-i$ibilitatea TVA, %% 5 $"#A deductibil$ 4 %% &.01 $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$ 1&:.5& lei# cu baza de impozitare /90.32 si total 980 lei si cu le$atura catre factura initiala la nivelul credit 4428.01.

)a$e 2 of 4

Recomandari de inregistrare "#A pentru livrarea de bunuri 0ocietatea vinde in 11.01.2013 marfuri in valoare de 4000 lei fara TVA# tva 246 in valoare de 9.0 lei. 0e convine cu cumparatorul ca incasarea sumei de 1000 lei sa se faca in aceeasi zi# cu c+itanta# iar diferenta de 39.0 lei se va incasa ulterior cu 1). Inre$istrarea facturii, %111 $Clienti$ 4 606 $#enituri din vanzarea mar)urilor$ %000 %111 $Clienti$ 4 %% &.0 $"#A Nee(igibila a)erenta #anzarilor *"#A la incasare+$ :50# cu baza de impozitare 4000 si total 49.0 lei. Incasare cu c+itanta a sumei de 1000 lei, 8!11 $Casa$ 4 %111 $Clienti$ 1000# cu le$atura cu &7& catre factura la nivelul contului creditor 4111. %% &.0 $"#A Nee(igibila a)erenta #anzarilor *"#A la incasare+$ 4 %% 6 $"#A colectat$ 1:!.8% # cu baza de impozitare -80..45 si total 1000 lei# cu le$atura catre factura la nivelul 4428.02. In data de 23.01.2013 cumparatorul mai plateste cu 1) suma de 2000 lei, 81 1 $2anca$ 4 %111 $Clienti$ 000# cu le$atura catre factura . *oncomitent# TVA nee-i$ibil aferent acestei sume devine e-i$ibil la nivelul TVA colectat, %% &.0 $"#A Nee(igibila a)erenta #anzarilor *"#A la incasare+$ 4 %% 6 $"#A colectat$ !&6.10 # cu baza de impozitare 1.12.90 si total 2000 lei# cu le$atura catre factura la nivelul 4428.02. "aca soldul facturii in valoare de 19.0 lei nu este incasat pana in a 90-a zi de la emiterea facturii# trebuie sa inre$istram e-i$ibilitatea TVA aferenta sumei ramase. Vom inre$istra, %% &.0 $"#A Nee(igibila a)erenta #anzarilor *"#A la incasare+$ 4 %% 6 $"#A colectat$ !6:.!8# cu baza de impozitare 1580..5 si total 19.0 lei. Asadar# chiar daca nu incasam suma respectiva, in a :0'a zi de la emiterea )acturii suntem obligati sa inregistram e(igibilitatea "#A a)erenta soldului )acturii.

Cazul . Societatea dumneavoastra N/ aplica cu 01.01. 01! sistemul "#A la incasare


In prima faza trebuie sa verificati daca pe contul sintetic 4428 aveti rula e ! sold la 31.12.2012. "aca da trebuie sa mutati aceste rula e pe un cont subanalitic# 4428.02 sau altul# asa cum am descris la *azul 1 pentru societatile care aplica sistemul TVA la incasare. Apoi# la nivelul contului bifunctional $%% & ' "#A Nee(igibila$ va fi creat in )lanul de *onturi contul subanalitic, %% &.01 $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$ # cont de Activ# cu sintetizare N %nedeterminata# adica se urmareste pe parteneri comerciali'# care se debiteaza odata

)a$e 3 of 4

cu inre$istrarea facturilor furnizor care fac obiectul TVA la plata si se crediteaza cand devine e-i$ibil %prin debitarea 442.'. Acestui cont i se vor atribui din )lanul de *onturi proprietatile, *onturi de TVA (ee-i$ibil %4428' *onturi de TVA deductibil %442.' - pentru activarea calculatorului de TVA la completarea valorilor *onturi de debitori %clienti' - pentru urmarirea pe documente si furnizori a TVA nee-i$ibil aferent cumpararilor. "aca aveti de a subanalitice la nivelul acestui cont %asadar 4428.01 e de a creat' puteti mer$e mai departe cu codificarea, %% &.0 $"#A Nee(igibila a)erenta Cumpararilor *"#A la plata+$ Concomitent trebuie adaugate in Catalogul de Relatii Contabile, pe tipurile de documente a)erente *-AC".-/R0, 1P.-/R0+, noile relatii contabile corespunzatoare "#A la plata *%% &.01 4 %010 pentru -AC".-/R0, %% 50 4 %% &.01 pentru 1P.-/R0+. Va ru$am sa consultati recomandarile din aplicatia practica de la *azul 1 pentru e-emplificarea modului in care se vor face inre$istrarile ac+izitiilor si platilor catre furnizori. Asadar# chiar daca societatea nu este inregistrata in sistemul "#A la incasare, daca )urnizorul aplica "#A la incasare ea este obligata sa deduca "#A numai la plata )acturilor. ;aca ambele societati *cumparatoare si vanzatoare+ nu sunt inregistrate in sistemul "#A la incasare atunci e(igibilitatea "#A'ului va interveni la inregistrarea )acturi *ca si pana acum+.

3ntocmit 3onut APE"REA,

SAN So)t<are

)a$e 4 of 4