Sunteți pe pagina 1din 2

AGENTIA DE TURISM - ELENA TRAVEL PLOIESTI, P-TA VICTORIEI NR.4,BL. CCVEST, SC. C,ET.1,AP.59 (langa CINEMASCOP, in !

" #ARMACIE $i GALERIA DE ARTA%& T"l'#a() *+44'515.,*1, -./il) *,45.104.0,9&*,+9.14+.155, CUI ) +9+21,90, RC ) 3+9'155,'1,.1*.+*11,E--ail) !a4"l5"l"na*167a8...9.-& "l"na5 !a4"l*967a8...9.-& C.n L"i )RO0,BRDE2**SV0944,122***,C.n E:!.) RO51BRDE2**SV09440252*** Li9"n a) 202+ ; +5.1*.+*11 <<<."l"na !a4"l.":

STUDIO LIMONA ; PARGA


- PLECARI IN #IECARE DUMINICA ;
=i:a 1 CATRE GRECIA>
Intalnirea cu insotitorul de grup va avea loc la ora 12:30 in Parcarea ACADEMIEI MILITA E !MA"E #$niversitatea "ationala de Aparare Carol I%, iar plecarea la ora 13:00& 'e va ur(a traseul )ucuresti * +iurgiu * use * 'o,ia * -ulata * Pro(ac.onas / Parga&

=i:a + PARGA
In cursul di(inetii veti a0unge in +recia si va veti indrepta spre Parga& Ca1are la S :?i. Li-.na &

=i:a 2 ; 0. PARGA
In aceste 1ile va puteti rela2a pe pla0ele insorite ale statiunii Parga sau puteti participa la ur(atoarele e2cursii optionale: @ Al/ania / ! e2cursie unica si ,ascinanta catre un tara( (isterios si, pana nu de (ult, neaccesi3il pentru turistii straini& 'e va vi1ita orasul antic )utrint / cel (ai (are sit ar.eologic din regiune, in care va va ,ascina cu siguranta a(prenta lasata de do(inatiile elena, ro(ana, 3i1antina si oto(ana& uinele teatrului, 3ailor ter(ale, te(plului lui Ascleipios si 3isericile crestine sunt considerate atractii ce nu tre3uie ocolite& Dupa vi1itarea orasului 'aranda * portul a,lat in cel (ai sudic punct al tarii, se ,ace pau1a pentru pran1 si pentru a descoperi i(pre0uri(ile& @ Mi :!i $i aAa / o incursiune in (itologie prin 4!racolul (ortii5 cunoscut drept pri(ul oracol din istorie ce a ,ost construit la portile iadului& 6alogo este locul de autosacri,icare, acolo unde 73 de ,e(ei cu copiii lor in 3rate au pre,erat (oartea decat predarea in ,ata turcilor& !data vi1itat orasul +li8i, se va (ai ,ace un popas la raul Ac.eron / locul de 3ote1 al lui Ac.ille, pentru a ad(ira cea (ai ,ru(oasa priveliste din Epirus& @ Pa(.$ $i An iAa(.$ / ! 1i ,ru(oasa pe vaporul capitanului 9oo8 vi1itand doua insule inedite& Legenda spune ca aceste insule au ,ost create in locul in care Posseidon #6eul Marilor% si*a in,ipt tridentul& :o( ,ace un pri( popas in Antipa2os pentru snor8elling si inot in apele cristaline ale (arii& $r(ea1a vi1ita la 4Pesterile Al3astre5, iar apoi, in Pa2os veti avea ti(p li3er pentru a descoperi cel (ai (are oras al insulei / +aios& @ C.!B: / ! calatorie cu ,err;*3oat*ul de 2 ore si 0u(atate va va duce catre 3i0uteria Marii Ionice& !rasul Cor,u, nu(it de localnici -er8;ra, este un vec.i oras venetian, do(inat de ,ortarete datand din secolul al / <:I*lea& Ti(pul li3er este destinat vi1itarii partii istorice a orasului si pentru cu(paraturi&

=i:a 9. PARGA - CALAMBACA


Di(ineata se vor eli3era ca(erele la ora =&00, iar apoi se va pro,ita de un progra( li3er pentru ulti(ele cu(paraturi& Dupa*a(ia1a va veti i(3arca in vederea deplasarii pe traseul Parga / -ala(3a8a& Ca1are la .otel in -ala(3a8a&

=i:a 1*. METEORA ; VALEA TEMBI - SALONIC


Dupa (icul de0un, va indreptati spre Meteora pentru a vi1ita lu(ea ,ascinantelor (anastiri 4suspendate intre cer si pa(ant5, in var,ul unor stanci gigantice, in ,or(a de turnuri, unice in Europa& :i1itarea a cel putin una dintre (anastirile suspendate va vor i(3ogati spiritual si cultural& In 0urul dupa a(ie1ei, traversand :alea Te(3i, a0ungeti la 'alonic #capitala provinciei Macedonia * al doilea oras ca i(portanta al +reciei% pentru un scurt tur panora(ic in care vo( putea ad(ira acest 4(u1eu in aer li3er5& Ti(pul petrecut la )iserica ', Du(itru, precu( si cel petrecut pe ,ru(oasa ,ale1a a +ol,ului Ter(ai8os #unde se a,la si si(3olul orasului / Turnul Al3% va vor ,ace sa nu regretati aceasta vi1ita& :a deplasati spre casa pe traseul Pro(ac.onas * -ulata / 'o,ia / use / +iurgiu / )ucuresti&

=i:a 11. DIN NOU ACASADDD


In cursul di(inetii, in ,unctie de tra,ic, veti sosi in )ucuresti& STUDIO LIMONA ) Si :a in !-. E.na lini$ i a a $ a i:nii Pa!ga, la . $9:! a ?i$ an a ?" 9"n !: $ a i:nii ; 2 -in: ", :n?" $" ga$"$9 . -:l i :?in" ?" !"$ a:!an ", -agaEin" l.9al" $i ?" $:4"ni!:!i $i la 4 -in: " ?" AlaFa C!i.n"!i, 4iEa4i ?" in$:la #"9i.a!"i Ma!ia. D. a!i) #a9ili a i) * TV & * In "!n" & * G!:A $ani a! 9: ?:$& * S" a$ig:!a 9:!a "ni", A!"9:- $i $98i-/a!"a * P!.$.aA"& l"nF"!i"i $i a A!.$.aA"l.! . ?a a A" $"F:!. * C8i9in" a : ila a& * Mini B!igi?"!& * Bal9.n& * AC (9.n !a 9.$ 5 ":!.'9a-'Ei%.

Uni a " in $i$ "- $"lB-9a "!ing ( a: .g.$A.?a!i!" % D Ta!iB"l" $:n 4ala/il" A"n !: , n.A i 9aEa!"
PLECARI 10.*5 +5.*5 1.*1 & +0.*9 0.*1 & +1.*9 15.*1 & ++.*1 & +9.*1 1.*, & 12.*, & 14.*9 +*.*, & +,.*, & 2.*0 & 1*.*0 1,.*0 & +4.*0 & 21.*0 & ,.*9 LOC IN DUBLA ECONOMIC ULTRA #IRST #IRST MINUTE MINUTE - 4*G - 25G 499 l"i 599 l"i 15 H ,* H ,5 H 01 H 0* H 01 H 0, H 94 H 95 H 1*2 H 1*5 H 114 H VACANTA IN RATE - 15G

1*0 H 1+5 H 122 H 145 H 150 H 1,5 H

9+ H 1*1 H 112 H 1+2 H 124 H 149 H

S:Ali-"n !an$A.! a: .9a! ?in B:9:!"$ i 1** H'A"!$. In !a!"a la 9aEa!" A"n !: in?i4i?:al $" Ba9" in Bi"9a!" LUNI.
P"n !: l.9 in TRIPLA !"?:9"!" 5 H'A"!$. ?in a!iB:l ?" l.9 in D:/la

PRETUL INCLUDE)
T!an$A.! in?i4i?:al - , n.A i 9aEa!" in Pa!ga - a$i$ "n a :!i$ i9a A" A"!i.a?a $"F:!:l:i T!an$A.! a: .9a! , n.A i 9aEa!" in Pa!ga 1 n.aA " 9aEa!" 9: -i9 ?"F:n la Cala-/aIa BONUS 4iEi a la M" ".!a $i Sal.ni9 DDD a$i$ "n a :!i$ i9a A" A"!i.a?a $"F:!:l:i -In$. i .! ?" g!:A

NU SUNT INCLUSE IN PRET) * Asigurare (edicala de calatorie #apro2i(ativ >> lei?pers% Ta2ele de intrare la o3iectivele turistice * Alte ta2e si c.eltuieli personale * Progra(ele optionale
REDUCERI) * Copil 0*11,== ani gratuit, ac.ita CB @ transport #loc in ca(era du3la insotit de 2 adulti%& * Al doilea copil 0*11,== ani ac.ita CBD din tari,ul de adult #ca1at in ca(era cu 2 adulti% * Copil 12 *1C,== ani ac.ita CB D din tari,ul de adult #ca1at in ca(era cu 2 adulti% educere B @?pers ulti(a 3anc.eta in autocar&

SUPLIMENT) Ca-"!a $ingl" / ,5 H


De(ipensiune / 1> @ ?1i #la cerereA se serveste la o taverna din statiune% Loc in pri(a 0u(atate a autocarului B @?pers

P"n !: $"F:! 14 n.A i $" a98i a $:Ali-"n !an$A.! a: .9a! 145 H'A"!$

- ULTRA #IRST MINUTE Aana la +9.11.+*12 ; !"?:9"!" 25G - #IRST MINUTE Aana la 21.*1.+*14 ; !"?:9"!" 2*G
- VACANTA IN RATE ; !"?:9"!" 15G ACESTE REDUCERI SE APLICA LA TARI#UL STANDARDDDD LA TARI#ELE IN LEI TRANSPORTUL ESTE INCLUS SI PENTRU ACESTE PLECARI NU SE APLICA REDUCERIDDD R"?:9"!il" $:n 4ala/il" A"n !: Ala a :n:i a4an$ ?" -ini- 5*G la in$9!i"!" (O#ERTA ULTRA #IRST MINUTE, #IRST MINUTE% $i !"$ :l ?" Ala a Aana la la "(Ai!a!"a "!-"n:l:i .B"! "i. O#ERTA VACANTA IN RATE ; !"?:9"!"a "$ " 4ala/ila A"n !: Ala a :n:i a4an$ ?" 1*G la in$9!i"!", ?iB"!"n a ?" Aana la 5*G Aana la 14.*+.+*14, !"$ ?" Ala a Aana la 45 ?" Eil" inain " ?" Al"9a!". P"n !: !"E"!4a!il" Ba9: " in A"!i.a?"l" ?" !"?:9"!i NU SE PERMIT ANULARI'MODI#ICARI. R"?:9"!il" $" aAli9a n:-ai la Aa98" :l ?" /aEa& a9"$ "a n: $" aAli9a la al " a(" $a: $:Ali-"n ".

REDUCERI PENTRU INSCRIERI TIMPURII)

TRANS#ERURI DIN TARA


O!a$:l SUCEAVA PIATRA NEAMT BACAU #OCSANI BU=AU GALATI BRAILA CRAIOVA SLATINA BUCURESTI L.9:l ?" in alni!" J. "l B:9.4ina J. "l C"n !al Pa!9a!"a S a?i.n:l:i M:ni9iAal Pa!9a!"a S a?i.n:l:i Mil9.4:l M9 D.nal?K$ Uni!"a O!a *4.** *1.** *,.** *9.2* 1*.2* Ta!iB 4* H 25 H 2* H +5 H +* H O!a$:l DEVA SIBIU MEDIAS
SIGJISOARA

L.9:l ?" in alni!" M9 D.nal?K$ Ga!a M. "l P" !.--P.? Ci/in A: .ga!a MagaEin:l Sig-a M9 D.nal?K$ Cal"a B:9:!"$ i Ga!a Ban"$ i ;a4i.n P" !.- - M" !. Sala SA.! :!il.! M9 D.nal?K$ Ga!a

O!a *2.** *5.** *5.2* *1.15 *0.**

Ta!iB 25 H +5 H 2* H 2* H +5 H

BRASOV

M9 D.nal?K$ *,.** +* H SINAIA *9.15 +* H J. "l T!aian *0.** +* H CAMPINA 1*.15 15 H A: .ga!a N.!? *,.** ++ H PLOIESTI 11.** 1+ H A: .ga!a *0.** 10 H RM VALCEA *9.15 10 H A9a?"-ia Mili a!a 1+.2* PITESTI 1*.2* 1+ H R.-ana O!"l" ?" i-/a!9a!" $:n inB.!-a i4" $i A. $:B"!i -.?iBi9a!i in B:n9 i" ?" !aBi9. T:!i$ ii $:n !:ga i $a $" A!"Ein " la l.9:l ?" in alni!" 9: 9"l A: in 2* ?" -in: " inain " ?" .!a $ a/ili a. G!:A:l NU VA ASTEPTA :!i$ ii 9a!" in a!Ei" la i-/a!9a!". T!an$B"!:!il" ?in a!a $" "B"9 :"aEa 9: a: . :!i$-, -i9!./:E, -ini/:$, -i?i/:$ $a: a: .9a!, in B:n9 i" ?" -a!i-"a g!:A:l:i D