Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV Facultatea:tiine economice i administarea afacerilor S eciali!

area:Economia comerului turismului i ser"iciilor#anul II

REFERAT
(Dreptul afacerilor) CECUL

tefan Vlad Rus Diana Oana Grupa 8223

2013 CU R!"# 1) Consideraii $enerale i definiie%%%%%%%%%%%%%%%&&3 2) Condiii speciale de e'itere a cecului%%%%%%%%%%%%%&&( 3) Condiiile de )aliditate ale cecului%%%%%%%%%%%%%%&&&* () +elurile cecului si 'odalitaile de trans'itere%%%%%%%%%%&* *) ,ipuri de cecuri%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-

CECUL
Denu'irea .cec/ a ap0rut 1n 2n$lia 'edie)al0& !storicii atri3uie lui ,4o'as Gres4a''eritul de a fi introdus 1n 1**5 pri'ul cec 3ancar6 care la sf7r8itul secolului 9V!! func:iona ca 8icecul actual&15 .#tr0'o8ii/ cecului 'odern au o )7rst0 'ult 'ai 'are6 fiind folosi:i de e$ipteni6apoi de $reci& ;n perioada post3elic0 a a)ut loc o de<)oltare puternic0 a cecului6 dar dup0 1==0feno'enul a 'arcat o tendin:0 de descre8tere deter'inat0 de concuren:a altor instru'ente de plat0 'ai pu:in costisitoare> )ira'entul 3ancar 8i cardul& $%&onsideraii 'enerale i definiie Cecul6prin natura sa de instru'ent de plat06instituie posi3ilitatea dein0torului de a efectua pl0i6f0r0 nu'erar6in 3a<a unui disponi3il preconstituit la o instituie 3ancar0 ce6anterior6i?a pus la dispo<iie suportul 'aterial e'is 1n confor'itate cu "or'ele cadru nr& =@1==(& Rolul funda'ental al acestui instru'ent de plat0 este acela de a 1nlocui su'a de 3ani care ar fi tre3uit transferat0 de la tr0$0tor c0tre 3eneficiar deter'in7nd astfel o fluidi<are a relaiilor co'erciale& ;n circuitul Cecul> nu este fapt0 de co'er o3iecti)0 este folosit ca instru'ent de plat0 1n calitate de tras poate fi indicat doar o 3anc0 plata se face la pre<entare de plat0 prin inter'ediul cecului sunt i'plicate trei su3ieci denu'ii>tr0$0torul6trasul i 3eneficiarul&

E'iterea unui cec se face nu'ai dac0 tr0$0torul are un disponi3il 30nesc la 3anc0 i dac0 eAist0 1ntre tras i tr0$0tor o con)entie& Trgtorul?este persoana care d0 ordinul 1n 3a<a c0ruia se face plata& Banca ce ur'ea<a sa fac0 plata este 3anca la care tr0$0torul are fonduri de care poate dispune&Banca este deci trasul. Beneficiarul este purt0torul titlului6persoana 1n fa)oarea c0reia se face plata& Provizionul este posi3ilitatea de acoperire a pl0ii din fondul eAistent la tras& ro)i<ionul tre3uie s0 fie > preala3il0 e'iterii cecului 'ai 'are dec7t su'a pre)0<ut0 1n cec disponi3il0(plata s0 nu fie 1'piedicat0 de un i'pedi'ent de natur0 Curidic0)

Convenia ntre client i banc.E'isiune de cecuri se fundea<0 pe con)enia inter)enit0 1ntre client i 3anc0 1n 3a<a c0reia 3anca autori<ea<0 pe client s0 e'it0 cecuri asupra ei&2ceast0 con)enie poate fi eApres0 ori tacit0 conse'nat0 1ntr?o clau<0 contractual0 ori un act independent& Dintr?o anali<0 a teAtului Le$ii nr&*(@1=3( coro3orat cu pre)ederile "or'elor Cadru ale B&"&R nr& 5@1==( cecul6ca instru'ent de plat0 se i'pune co'pletarea i refor'ularea definiiei astfel> Cecul este un nscris prin care o persoan,numit trgtor d ordin ferm unei bnci,numit tras,la care are un disponibil acoperitor pentru valoarea nominal a titlului,s plteasc,la prezentarea respectivului nscris o sum de bani altei persoane,numita beneficiar sau nsui trgtorului. (%&ondiii s eciale de emitere a cecului Condiiile ce tre3uie 1ntrunite cu'ulati) pentru a reali<a plata prin inter'ediu cecului repre<int0 pe de o parte preconstituirea unui disponi3il 1n ad'inistrarea trasului iar pe de alt0 parte con)enia dintre tras i tr0$0tor pri)ind e'iterea de cecuri& Disponi3ilul?fondurile 30neti?denu'it pro)i<ion tre3uie s0 eAiste anterior e'iterii cecului i s0 dep0easc0 )aloarea 1nscris0 1n titlu&Disponi3ilul repre<int0 su'a de 3ani cert06aflat0 1n ad'inistrarea trasului6pe care tr0$0torul o pune6la dispo<iia 3eneficiarului (

prin utili<area instru'entului de plat06care 1ndeplineste conditiile pre)0<ute de le$e6pentru a fi considerat cec& Lipsa disponi3ilului d0 natere refu<ului 30ncii de a efectua plata aspect care este sancionat at7t de pre)ederile Le$ii *=@1=3( art& 8( pct& 2 c7t i de dispo<iiile Codului enal& Con)enia dintre 3anc0?tras i tr0$0tor repre<int0 autori<area preala3il0 a acestuia din ur'0 de a?i utili<a disponi3ilul prin inter'ediul cecului&;n acest sens trasul pune la dispo<itia tr0$0torului for'ularele pe care necesare ce pot fi transpor'ate in cecuri& ;n situaia e'iterii de c0tre tr0$0tor de cecuri f0r0 autori<area preala3il0 a trasului se aplic0 pre)ederile Le$ii *=@1=3( art& 8( pct& 1 c7t i de dispo<iiile Codului enal& )%&ondiiile de "aliditate ale cecului 2)7nd 1n )edere for'alis'ul specific6cecul tre3uie sa cuprind0 'eniunile eApres pre)0<ute de Le$ea *=@1=3(6astfel> s0 se insere<e denu'irea de cec 1n teAtul titlului ordinul necondiional de a pl0ti o su'0 de 3ani nu'ele celui care tre3uie sa plateasc0(tras) ar0tarea locului unde plata tre3uie f0cut0 s0 se preci<e<e data titluilui si locul e'iterii se'natura celui care a e'is cecul(tr0$0torul)

*%Felurile cecului si modalitaile de transmitere Cecurile pot fi> 1& Nominative-cele care conin nu'ele 3eneficiarului i clau<a Dnu la ordin/ ori alt0 ec4i)anet0&2ceste cecuri nu se pot transfera prin $ir ori prin tradiiunea 'anual06deoarece conin clau<a Dnu la ordin/&,otui ele pot fi transferate prin cesiunea de drept co'un&

2& La ordin-cele care indic0 drept 3eneficiar pesoane anu'e deter'inate&Clau<a Dla ordin/ poat0 s0 fi$ure<e sau s0 lipseasc0 din cec61n sc4i'36este o3li$aoriu a se deter'ina prin cec 3eneficiarul&2ceste cecuri se trans'it prin $ir&Girul este 'odaliatea de trans'itere a titlului la care tr0$0torul se poate opune&Girul de)ine eficient dac0 se re'ite titlul6iar $irul partial este nul&Girul este de dou0 feluri > D1n plin/ i D1n al3/& 3& La purtator?cele care poart0 aceast0 'eniune&2ceste cecuri se trans'it nu'ai prin tradiia titlului& +%Ti uri de cecuri ;n cuprinsul Le$ii *=@1=3( sunt 'enionate 'ai 'ulte tipuri deri)ate ale cecului6fiecare 1n$lo37nd aspecte distincte si re$uri speciale& a)Cecul 3arat este titlu de )aloare care 1ntrunete toate condiiile de for'0 pentru a produce efectele pre)0<ute de le$ea asupra cecului6ce poarta6pe fa0 dou0 linii paralele )erticale sau o3lice dar nu ori<ontale& 2cesta este de dou0 feluri cec cu 3arare $eneral0 si cec cu 3arare special0& Cecul cu 3arare $eneral0 nu poate fi pl0tit dec7t unei societ0i 3ancare sau a unui client al trasului6pe cand cecul cu 3arare special0 poate fi pl0tit nu'ai societ0ii 3ancare a c0rei denu'ire s?a 'enionat intre cele dou0 linii aplicate pe fata instru'entului& Cecul 3arat poate fi )i<uali<at in ur'atoarea i'a$ine de 'ai Cos&

!'a$inea nr&1?Cecul 3arat 3)Cecul de )ira'ent sau cecul pl0ti3il 1n cont este titlul care poart0 clau<a eApri'at0 prin eApresiile Dpl0ti3il 1n cont/ sau .nu'ai pentru )ira'ent/ sau printr?o alt0 eApresie ec4i)alent0 i care are ca efect doar o plat0 scriptic0 1nscris0 direct 1n contul 3eneficiarului&Operaiune de transfer scriptic a su'ei din contul tr0$0torului 1n contul 3eneficiarului ec4i)alea<0 cu plata cecului& c)Cecul de calatorie este instru'entul de plat0 prin care tr0$0torul )a afecta plata6de condiia eAistenei pe titlu a unei alte se'n0turi al0turi de cea a pri'itorului&Cea de?a doua se'n0tura )a aparine 1n 'od o3li$atoriu tot aceleiai persoane?pri'itorului&Ca circuit de plat0 cecul de c0l0torie este diferit de cecul ordinar&,r0$0torul )inde cecurile unei alte persoane?posesor sau pri'itor& osesorul sau pri'itorul le re'ite altei persoane 1n sc4i'3ul unor 3unuri6ser)icii sau nu'erar?3eneficiarului&;n 'o'entul celui din ur'0 transfer pe cec tre3uie s0 apar0 cele dou0 se'n0turi ale posesorului pri'itor&;n situaia 1n care cecul se e'ite doar 1n scopul 1ncasarii de nu'erar tre3uie ca posesoul care tre3uie s0 depun0 se'n0turile este si 3eneficiarul su'elor 1nscrise&2cest cec poate fi )i<uali<at in ur'atoarea i'a$ine de 'ai Cos&

!'a$inea nr& 3 ECecul de c0l0torie

d)Cecul circular este un titlu de credit la ordin e'is de o 3anc0 sau un alt institut de credit6anu'e autori<ate6pentru su'e ce le are disponi3ile de la pri'itorii cecurilor 1n 'o'entul e'isiunii6pl0ti3il la )edere 1n oricare din locurile ar0tate de e'itent& E'itentul cecului circular este inut prin le$e s0 depun0 la Banc0 "aional0 a Ro'7niei o cauiune ce )a fi restituit0 contra pre<ent0rii cecului cu 'eniunea ac4itat&Cecul circular poate fi )i<uali<at in i'a$inea nr&(&

!'a$inea nr&( ECecul circular