Sunteți pe pagina 1din 22

MARCU

Lucrarea lui Ioan Boteztorul

1* nceputul Evangheliei lui Isus Hristos


!iul lui "u#nezeu$ Marc 1%$&&' Luc 1$&(' Ioan 1$&%' ) "up cu# este scris *n proorocul Isaia+ Iat tri#it *naintea ,a pe solul Meu care *-i va pregti calea $$$ Mal &$1' Mat 11$1.' Luc /$)/' & 0lasul celui ce strig *n pustie+ 1regti-i calea "o#nului netezi-i2I crrile 3
Isa %.$&' Mat &$&' Luc &$%' Ioan 1$1(2)&'

1% "up ce a ;ost *nchis Ioan Isus a venit *n 0alilea 6i propov5uia Evanghelia lui "u#nezeu$ Mat %$1)' Mat %$)&' 1( El zicea+ :2a *#plinit vre#ea 6i #pr-ia lui "u#nezeu este aproape$ 1oci-i2v 6i cre5e-i *n Evanghelie$3
"an <$)(' 0al %$%' E;es 1$1.' Mat &$)' Mat %$1/'

Che#area celor 5int*i ucenici 17 1e c*n5 trecea Isus pe l*ng #area 0alileii a vzut pe :i#on 6i pe An5rei ;ratele lui :i#on arunc*n5 o #rea8 *n #are cci erau pescare$ Mat %$19' Luc ($%' 1/ Isus le2a zis+ >eni-i 5up Mine 6i v voi ;ace pescare 5e oa#eni$3 19 n5at ei 6i2au lsat #re8ile 6i au #ers 5up El$ Mat 1<$)/' Luc ($11' 1< A #ers pu-in #ai 5eparte 6i a vzut pe Iacov ;iul lui ?e4e5ei 6i pe Ioan ;ratele lui care 6i ei erau *ntr2o cora4ie 6i *6i 5regeau #re8ile$ Mat %$)1' ). n5at i2a che#at' 6i ei au lsat pe tatl lor ?e4e5ei *n cora4ie cu cei ce lucrau pe plat 6i au #ers 5up El$ Isus vin5ec un 5e#onizat )1 :2au 5us la Capernau#$ 6i *n ziua :a4atului Isus a intrat *n5at *n sinagog 6i a *nceput s *nve-e pe noro5$ Mat %$1&' Luc %$&1' )) @a#enii erau ui#i-i 5e *nv-tura Lui' cci *i *nv-a c unul care are putere nu cu# *i *nv-au crturarii$ Mat /$)9' )& n sinagoga lor era un o# care avea un 5uh necurat$ El a *nceput s strige+ Luc %$&&' )% Ce ave# noi a ;ace cu ,ine Isuse 5in =azaret A Ai venit s ne pierzi A ,e 6tiu cine e6ti+ E6ti :;*ntul lui "u#nezeu B 3 Mat 9$)<' )( Isus l2a certat 6i i2a zis+ ,aci 6i ie6i a;ar 5in o#ul acesta B 3 Marcu 1$&%' )7 6i 5uhul necurat a ie6it 5in el scutur*n5u2l cu putere 6i sco-*n5 un strigt #are$
Marcu <$).'

% a venit Ioan care 4oteza *n pustie propov5uin5 4otezul pocin-ei spre iertarea pcatelor$ Mat &$1' Luc &$&' Ioan &$)&' ( ,ot -inutul Iu5eii 6i to-i locuitorii Ierusali#ului au *nceput s ias la el' 6i #rturisin5u26i pcatele erau 4oteza-i 5e el *n r*ul Ior5an$ Mat &$(' 7 Ioan era *#4rcat cu o hain 5e pr 5e c#il 6i *#pre8urul #i8locului era *ncins cu un 4r*u 5e curea$ El se hrnea cu lcuste 6i #iere sl4atic$ Mat &$%' Lev 11$))' / Ioan propov5uia 6i zicea+ "up #ine vine Cel ce este #ai puternic 5ec*t #ine cruia eu nu s*nt vre5nic s # plec s2I 5ezleg curelele *ncl-#intelor$ Mat &$11' Ioan 1$)/' !apt 1&$)(' 9 Eu 5a v2a# 4otezat cu ap' 5ar El v va 4oteza cu "uhul :;*nt$3
!apt 1$(' !apt 11$17' !apt 1<$%' Isa %%$&' Ioel )$)9' !apt )$%' !apt 1.$%(' !apt 11$1(217' 1Cor 1)$1&'

Botezul 6i ispitirea lui Isus < n vre#ea aceea a venit Isus 5in =azaretul 0alileii 6i a ;ost 4otezat 5e Ioan *n Ior5an$
Mat &$1&' Luc &$)1'

1. 6i *n5at c*n5 ie6ea Isus 5in ap el a vzut cerurile 5eschise 6i "uhul co4or*n5u2:e peste El c un poru#4el$ Mat &$17' Ioan 1$&)' 11 6i 5in ceruri s2a auzit un glas care zicea+ ,u e6ti !iul Meu prea iu4it *n ,ine *#i gsesc toat plcerea Mea$3 1s )$/' Mat &$1/' Marcu <$/' 1) n5at "uhul a 5us pe Isus *n pustie
Mat %$1' Luc %$1'

1& un5e a stat patruzeci 5e zile ;iin5 ispitit 5e :atana$ Acolo sttea *#preun cu ;iarele sl4atice 6i2I slu8eau *ngerii$ Mat %$11'

)/ ,o-i au r#as *n#r#uri-i a6a c se *ntre4au unii pe al-ii+ Ce este aceasta A

@ *nv-tur nou B El porunce6te c un stp*n chiar 6i 5uhurilor necurate 6i ele l ascult B 3 )9 6i *n5at I s2a 5us vestea *n toate *#pre8uri#ile 0alileii$ >in5ecarea soacrei lui 1etru )< "up ce a ie6it 5in sinagog a intrat *#preun cu Iacov 6i Ioan *n casa lui :i#on 6i a lui An5rei$ Mat 9$1%' Luc %$&9' &. :oacra lui :i#on zcea *n pat prins 5e ;riguri+ 6i *n5at au vor4it lui Isus 5espre ea$ &1 El a venit a apucat2o 5e #*n a ri5icat2o *n sus 6i au lsat2o ;rigurile$ Apoi ea a *nceput s le slu8easc$ >in5ecarea altor 4olnavi &) :eara 5up as;in-itul soarelui au a5us la El pe to-i 4olnavii 6i *n5rci-ii$ Mat 9$17' Luc %$%.' && 6i toat cetatea era a5unat la u6$ &% El a vin5ecat pe #ul-i care pti#eau 5e ;elurite 4oale' 5e ase#enea a scos #ul-i 5raci 6i nu lsa pe 5raci s vor4easc pentru c2L cuno6teau$
Marcu &$1)' Luc %$%1' !apt 17$1/219'

cur-irea ta ce a poruncit Moise c #rturie pentru ei$3 %( "ar o#ul acela 5up ce a plecat a *nceput s vesteasc 6i s spun *n gura #are lucrul acesta a6a c Isus nu #ai putea s intre pe ;a- *n nici o cetate' ci sttea a;ar *n locuri pustii 6i veneau la El 5in toate pr-ile$
Luc ($1(' Marcu )$1&'

>in5ecarea unui o# paralizat

)* "up c*teva zile Isus :2a *ntors *n


Capernau#$ :2a auzit c este *n cas
Mat <$1' Luc ($19'

&( A 5oua zi 5i#ineata pe c*n5 era *nc *ntunerec 5e tot Isus :2a sculat a ie6it 6i :2a 5us *ntr2un loc pustiu$ 6i :e ruga acolo$
Luc %$%)'

&7 :i#on 6i ceilal-i care erau cu El s2au 5us s2L caute' &/ 6i c*n5 L2au gsit I2au zis+ ,o-i ,e caut$3 &9 El le2a rspuns+ Hai5e# s #erge# *n alt parte prin t*rgurile 6i satele vecine c s propov5uiesc 6i acolo' cci pentru aceasta a# ie6it$3 Luc %$%&' Isa 71$1' Ioan 17$)9' Ioan 1/$%' &< 6i s2a 5us s propov5uiasc *n sinagogi prin toat 0alilea' 6i scotea 5racii$
Mat %$)&' Luc %$%%'

>in5ecarea unui lepros %. A venit la El un lepros care s2a aruncat *n genunchi *naintea Lui l ruga 6i2I zicea+ "ac vrei po-i s # cur-e6ti$3 Mat 9$)' Luc ($1)' %1 Lui Isus I s2a ;cut #il 5e el a *ntins #*na :2a atins 5e el 6i i2a zis+ "a voiesc ;ii cur-it B 3 %) n5at l2a lsat lepra 6i s2a cur-it$ %& Isus i2a poruncit cu tot 5ina5insul i2a spus s plece nu#ai 5ec*t %% 6i i2a zis+ >ezi s nu spui ni#nui ni#ic' ci 5u2te 5e te arat preotului 6i a5u pentru

) 6i s2au a5unat *n5at a6a 5e #ul-i c nu putea s2i #ai *ncap locul 5inaintea u6ii$ El le vestea Cuv*ntul$ & Au venit la el ni6te oa#eni care I2au a5us un sl4nog purtat 5e patru in6i$ % !iin5c nu puteau s a8ung p*n la El 5in pricina noro5ului au 5es;cut acoperi6ul casei un5e era Isus 6i 5up ce l2au spart au co4orit pe acolo patul *n care zcea sl4nogul$ ( C*n5 le2a vzut Isus cre5in-a a zis sl4nogului+ !iule pcatele *-i s*nt iertate B 3 7 Unii 5in crturari care erau 5e ;a- se g*n5eau *n ini#ile lor+ / Cu# vor4e6te o#ul acesta ast;el A Hule6te B Cine poate s ierte pcatele 5ec*t nu#ai "u#nezeu A 3 Iov 1%$%' Isa %&$)(' 9 n5at Isus a cunoscut prin 5uhul :u c ei g*n5eau ast;el *n ei 6i le2a zis+ 1entru ce ave-i ast;el 5e g*n5uri *n ini#ile voastre A Mat <$%' < Ce este #ai lesne+ a zice sl4nogului+ 1catele *-i s*nt iertate3 ori a zice+ :coal2te ri5ic2-i patul 6i u#4l A 3 Mat <$(' 1. "ar c s 6ti-i c !iul o#ului are putere pe p#*nt s ierte pcatele 11 ,ie *-i poruncesc3 a zis El sl4nogului scoal2te ri5ic2-i patul 6i 5u2te acas$3 1) 6i *n5at sl4nogul s2a sculat 6i2a ri5icat patul 6i a ie6it a;ar *n ;a-a tuturor' a6a c to-i au r#as ui#i-i 6i slveau pe "u#nezeu 6i ziceau+ =icio5at n2a# vzut a6a ceva B 3 Che#area lui Levi 1& Isus a ie6it ira6i la #are$ ,oat #ul-i#ea venea la El' 6i El *nv-a pe to-i$ Mat <$<' 1% C*n5 trecea pe acolo a vzut pe Levi ;iul lui Al;eu st*n5 la va#$ 6i i2a zis+ >ino 5up Mine B 3 Levi s2a sculat 6i a #ers 5up El$
Mat <$<' Luc ($)/'

1( 1e c*n5 sttea Isus la #as *n casa lui Levi #ul-i va#esi 6i pctosi au stat 6i ei la #as

cu El 6i cu ucenicii Lui' cci erau #ul-i care #ergeau 5e o4icei 5up El$ Mat <$1.' 17 Crturarii 6i ;ariseii c*n5 L2au vzut #*nc*n5 cu va#esii 6i cu pctosii au zis ucenicilor Lui+ "e ce #n*nc El 6i 4ea cu va#esii 6i cu pctosii A 3 1/ Isus c*n5 a auzit acest lucru le2a zis+ =u cei sntosi au tre4uint 5e 5o;tor ci cei 4olnavi$ Eu a# venit s che# la pocin- nu pe cei neprihni-i ci pe cei pctosi$3
Mat <$1)21&' Mat 19$11' Luc ($&12&)' Luc 1<$1.' 1,i# 1$1('

@#ul cu #*na uscat

&* Isus a intrat 5in nou *n sinagog$ Acolo


se a;la un o# cu #*na uscat$ Mat 1)$<' Luc 7$7' ) Ei p*n5eau pe Isus s va5 5ac2l va vin5eca *n ziua :a4atului c s2L poat *nvinui$ & 6i Isus a zis o#ului care avea #*na uscat+ :coal2te 6i stai la #i8loc B 3 % Apoi le2a zis+ Este *ng5uit *n ziua :a4atului s ;aci 4ine sau s ;aci ru A : scapi via-a cuiva sau s2o pierzi A 3 "ar ei tceau$ ( Atunci rotin5u26i privirile cu #*nie peste ei 6i #*hnit 5e *#pietrirea ini#ii lor a zis o#ului+ ntin5e2-i #*na B 3 El a *ntins2o 6i #*na i s2a ;cut sntoas$ 7 ;ariseii au ie6it a;ar 6i s2au s;tuit *n5at cu Iro5ianii cu# s2L piar5$
Mat 1)$1%' Mat ))$17'

"espre post 19 Ucenicii lui Ioan 6i ;ariseii o4icinuiau s posteasc$ Ei au venit 6i au zis lui Isus+ 1entru ce ucenicii lui Ioan 6i ai ;ariseilor postesc iar ucenicii ,i nu postesc A 3 Mat <$1%' Luc ($&&' 1< Isus le2a rspuns+ @are pot posti nuntasii c*t vre#e este #irele cu ei A C*t vre#e au pe #ire cu ei nu pot posti$ ). >or veni zile c*n5 va ;i luat #irele 5e la ei 6i atunci vor posti *n ziua aceea$ )1 =i#eni nu coase un petec 5e postav nou la o hain veche' alt;el petecul 5e postav nou rupe o parte 5in cel vechi 6i #ai rea ruptur se ;ace$ )) 6i ni#eni nu pune vin nou *n 4ur5u;uri vechi' alt;el vinul cel nou sparge 4ur5u;urile 6i vinul se vars iar 4ur5u;urile se prp5esc' ci vinul nou este pus *n 4ur5u;uri noi$3 :picele 5e gr*u 6i sa4atul )& :2a *nt*#plat c *ntr2o zi 5e :a4at Isus trecea prin lanurile 5e gr*u$ Ucenicii Lui pe c*n5 #ergeau au *nceput s s#ulg spice 5e gr*u$ Mat 1)$1' Luc 7$1' "eut )&$)(' )% ;ariseii I2au zis+ >ezi 5e ce ;ac ei ce nu este *ng5uit s ;ac *n ziua :a4atului A 3 )( Isus le2a rspuns+ @are n2a-i citit nici o5at ce a ;cut "avi5 c*n5 a ;ost *n nevoie 6i c*n5 a ;l#*nzit el 6i cei ce erau *#preun cu el A
1:a# )1$7'

Mul-i#ile vin 5up Isus / Isus :2a 5us cu ucenicii :i la #are$ "up El a #ers o #are #ul-i#e 5e oa#eni 5in 0alileia' 6i o #are #ul-i#e 5e oa#eni 5in Iu5ea
Luc 7$1/'

9 5in Ierusali# 5in I5u#ea 5e 5incolo 5e Ior5an 6i 5i#pre8urul ,irului 6i :i5onului c*n5 a auzit tot ce ;cea a venit la El$ < Isus a poruncit ucenicilor s2I -in la *n5e#*n o cor4ioar c s nu ;ie *#4ulzit 5e noro5$ 1. Cci El vin5eca pe #ul-i 6i 5e aceea to-i cei ce aveau 4oli se *nghesuiau spre El c s se ating 5e El$ 11 "uhurile necurate c*n5 l ve5eau c5eau la p#*nt *naintea Lui 6i strigau+ ,u e6ti !iul lui "u#nezeu$3
Marcu 1$)&2)%' Luc %$%1' Mat 1%$&&' Marcu 1$1'

1) "ar El le poruncea *n5at cu tot5ina5insul s nu2L ;ac cunoscut$ Mat 1)$17' Marcu 1$)(2&%' Alegerea celor 5oisprezece 1& n ur# Isus :2a suit pe #unte' a che#at la El pe cine a vrut 6i ei au venit la El$
Mat 1.$1' Luc 7$1)' Luc <$1'

)7 Cu# a intrat *n Casa lui "u#nezeu *n zilele #arelui preot A4iatar 6i a #*ncat p*inile pentru punerea *naintea "o#nului pe care nu este *ng5uit s le #n*nce 5ec*t preo-ii A 6i cu# a 5at 5in ele chiar 6i celor ce erau cu el A
ECo5 )<$&)2&&' Lev )%$<'

)/ Apoi le2a zis+ :a4atul a ;ost ;cut pentru o# iar nu o#ul pentru :a4at' )9 a6a c !iul o#ului este "o#n chiar 6i al :a4atului$3 Mat 1)$9'

1% A r*n5uit 5intre ei 5oisprezece c s2i ai4 cu :ine 6i s2i tri#eat s propov5uiasc$ 1( Le2a 5at 6i putere s vin5ece 4oalele 6i s scoat 5racii$ 17 Iat cei 5oisprezece pe care i2a r*n5uit+ :i#on cruia i2a pus nu#ele 1etru'
Ioan 1$%)'

1/ Iacov ;iul lui ?e4e5ei 6i Ioan ;ratele lui Iacov crora le2a pus nu#ele Boanerghes care tra5us *nsea#n+ !iii tunetului' 3

19 An5rei' !ilip' Bartolo#eu' Matei' ,o#a' Iacov ;iul lui Al;eu' ,a5eu' :i#on Cananitul 1< 6i Iu5a Iscareoteanul care L2a 6i v*n5ut$ Hula *#potriva "uhului :;*nt ). Au venit *n cas 6i s2a a5unat 5in nou noro5ul a6a c nu puteau nici #car s pr*nzeasc$ Marcu 7$&1' )1 Ru5ele lui Isus c*n5 au auzit cele ce se petreceau au venit s pun #*na pe El$ Cci ziceau+ Di2a ie6it 5in #inti$3
Ioan /$(' Ioan 1.$).'

&( Cci oricine ;ace voia lui "u#nezeu acela #i este ;rate sor 6i #a#$3 1il5a se#ntorului

%* Isus a *nceput ira6i s *nve-e pe noro5


l*ng #are$ !iin5c se a5unase ;oarte #ult noro5 la El :2a suit 6i a stat *ntr2o cora4ie pe #are' iar tot noro5ul sttea pe -r# l*ng #are$ Mat 1&$1' Luc 9$%' ) Apoi a *nceput s2i *nve-e #ulte lucruri *n pil5e' 6i *n *nv-tura pe care le2o 55ea le spunea+ Marcu 1)$&9' & Asculta-i B Iat s#ntorul a ie6it s se#ene$ % 1e c*n5 se#na o parte 5in s#*nt a czut l*ng 5ru#+ au venit psrile 6i au #*ncat2o$ ( @ alt parte a czut pe un loc st*ncos un5e n2avea #ult p#*nt+ a rsrit *n5at pentru c n2a 5at 5e un p#*nt a5*nc' 7 5ar c*n5 a rsrit soarele s2a plit' 6i pentru c n2avea r5cin s2a uscat$ / @ alt parte a czut *ntre spini' spinii au crescut au *necat2o 6i n2a 5at roa5$ 9 @ alt parte a czut *n p#*nt 4un+ a 5at roa5 care se *nl-a 6i cre6tea' 6i a a5us+ una treizeci alta 6aizeci 6i alta o sut$3
Ioan 1($(' Col 1$7'

)) 6i crturarii care se co4or*ser 5in Ierusali# ziceau+ Este stp*init 5e Beelze4ul' scoate 5racii cu a8utorul 5o#nului 5racilor$3
Mat <$&%' Mat 1.$)(' Luc 11$1(' Ioan /$).' Ioan 9$%92()' Ioan 1.$).'

)& Isus i2a che#at la El 6i le2a zis *n pil5e+ Cu# poate :atana s scoat a;ar pe :atana A
Mat 1)$)('

)% "ac o #pr-ie este 5es4inat *#potriva ei *nss #pr-ia aceea nu poate 5inui$ )( 6i 5ac o cas este 5es4inat *#potriva ei *nss casa aceea nu poate 5inui$ )7 ,ot ast;el 5ac :atana se rscoal *#potriva lui *nsu6i este 5es4inat 6i nu poate 5inui ci s2a isprvit cu el$ )/ =i#eni nu poate s intre *n casa unui o# tare 6i s2i 8;uiasc gospo5ria 5ec*t 5ac a legat #ai *nt*i pe o#ul acela tare' nu#ai atunci *i va 8;ui casa$ Isa %<$)%' Mat 1)$)<' )9 A5evrat v spun c toate pcatele 6i toate hulele pe care le vor rosti oa#enii li se vor ierta' )< 5ar oricine va huli *#potriva "uhului :;*nt nu va cpta iertare *n veac+ ci este vinovat 5e un pcat vecinic$3 &. Aceasta pentru c ei ziceau+ Are un 5uh necurat$3 Ma#a 6i ;ra-ii lui Isus &1 Atunci au venit #a#a 6i ;ratii Lui 6i st*n5 a;ar au tri#is s2L che#e$
Mat 1)$%7' Luc 9$1<'

< Apoi a zis+ cine are urechi 5e auzit s au5$3 1. C*n5 a ;ost singur cei ce erau *n 8urul Lui *#preun cu cei 5oisprezece L2au *ntre4at 5espre pil5e$ Mat 1&$1.' Luc 9$<' 11 >ou 3 le2a zis El v2a ;ost 5at s cunoa6te-i taina #pr-iei lui "u#nezeu' 5ar pentru cei ce s*nt a;ar 5in nu#rul vostru toate lucrurile s*nt *n;-i6ate *n pil5e'
1Cor ($1)' Col %$(' 1,es %$1)' 1,i# &$/'

1) pentru ca #car c privesc s priveasc 6i s nu va5 6i #car c au5 s au5 6i s nu *n-eleag c nu cu#va s se *ntoarc la "u#nezeu 6i s li se ierte pcatele$3
Isa 7$<' Mat 1&$1%' Luc 9$1.' Ioan 1)$%.' !apt )9$)7' Ro# 11$9'

&) Mul-i#ea sttea *n 8urul Lui c*n5 I2au spus+ Iat c #a#a ,a 6i ;ratii ,i s*nt a;ar 6i ,e caut$3 && El a rspuns+ Cine este #a#a Mea 6i ;ratii Mei A 3 &% Apoi arunc*n5u26i privirile peste cei ce stau *#pre8urul Lui+ Iat 3 a zis El #a#a Mea 6i ;ratii Mei B

1& El le2a #ai zis+ =u *n-elege-i pil5a aceasta A Cu# ve-i *n-elege atunci toate celelalte pil5e A 3 1% :#ntorul sa#n Cuv*ntul$
Mat 1&$1<'

1( Cei *n;-i6a-i prin s#*n-a czut l*ng 5ru# s*nt aceia *n care este se#nat Cuv*ntul' 5ar 5up ce l2au auzit vine :atana *n5at 6i ia Cuv*ntul se#nat *n ei$ 17 ,ot a6a cei *n;-i6a-i prin s#*n-a czut *n locurile st*ncoase s*nt aceia care c*n5 au5 Cuv*ntul *l pri#esc *n5at cu 4ucurie'

1/ 5ar n2au r5cin *n ei ci tin p*n la o vre#e' 6i cu# vine un necaz sau o prigonire 5in pricina Cuv*ntului se leap5 *n5at 5e el$ 19 al-ii s*nt cei *n;-i6a-i prin s#*n-a czut *ntre spini' ace6tia s*nt cei ce au5 Cuv*ntul' 1< 5ar nvlesc *n ei gri8ile lu#ii *n6elciunea 4og-iilor 6i po;tele altor lucruri care *neac Cuv*ntul 6i2l ;ac ast;el nero5itor$ 1,i# 7$<21/' ). al-ii apoi s*nt *n;-i6a-i prin s#*n-a czut *n p#*nt 4un$ Ace6tia s*nt cei ce au5 Cuv*ntul *l pri#esc 6i ;ac roa5+ unul treizeci altul 6aizeci 6i altul o sut$3 Lu#ina )1 El le2a #ai zis+ @are lu#ina este a5us c s ;ie pus su4 4ani- sau su4 pat A =u este a5us c s ;ie pus *n s;e6nic A
Mat ($1(' Luc 9$17' Luc 11$&&'

&) 5ar 5up ce a ;ost se#nat cre6te 6i se ;ace #ai #are 5ec*t toate zarzavaturile 6i ;ace ra#uri #ari a6a c psrile cerului *6i pot ;ace cui4uri la u#4ra lui$3 && Isus le vestea Cuv*ntul prin #ulte pil5e 5e ;elul acesta 5up cu# erau ei *n stare s2L priceap$ Mat 1&$&%' Ioan 17$1)' &% =u le vor4ea 5e loc ;r pil5' 5ar c*n5 era singur la o parte l#urea ucenicilor :i toate lucrurile$ 1otolirea ;urtunii &( n aceea6i zi seara Isus le2a zis+ : trece# *n partea cealalt$3 Mat 9$192)&' Luc 9$))' &7 "up ce au 5at 5ru#ul noro5ului ucenicii L2au luat *n cora4ia *n care se a;la 6i a6a cu# era$ #preun cu El #ai erau 6i alte cor4ii$ &/ :2a st*rnit o #are ;urtun 5e v*nt care arunca valurile *n cora4ie a6a c #ai c se u#plea cora4ia$ &9 6i El 5or#ea la c*r# pe cpt*i$ Ucenicii L2au 5e6teptat 6i I2au zis+ nv-torule nu2-i pas c pieri# A 3 &< El :2a sculat a certat v*ntul 6i a zis #rii+ ,aci B !r gur B 3 >*ntul a stat 6i s2a ;cut o lini6te #are$ %. Apoi le2a zis+ 1entru ce s*nte-i a6a 5e ;rico6i A ,ot n2ave-i cre5in- A 3 %1 I2a apucat o #are ;ric 6i ziceau unii ctre al-ii+ Cine este acesta 5e l ascult chiar 6i v*ntul 6i #area A 3 >in5ecarea unui 5e#onizat

)) Cci nu este ni#ic ascuns care nu va ;i 5escoperit 6i ni#ic tinuit care nu va ie6i la lu#in$ Mat 1.$)7' Luc 1)$)' )& "ac are cineva urechi 5e auzit s au5$3
Mat 11$1(' Marcu %$<'

)% El le2a #ai zis+ Lua-i sea#a la ce auzi-i$ Cu ce #sur ve-i #sura vi se va #sura+ 6i vi se va 5a 6i #ai #ult$ Mat /$)' Luc 7$&9' )( Cci celui ce are i se va 5a' 5ar 5e la cel ce n2are se va lua 6i ce are$3
Mat 1&$1)' Mat )($)<' Luc 9$19' Luc 1<$)7'

1il5a cu s#*n-a )7 El a #ai zis+ Cu #pr-ia lui "u#nezeu este c atunci c*n5 arunc un o# s#*n-a *n p#*nt' Mat 1&$)%' )/ ;ie c 5oar#e noaptea ;ie c st treaz ziua+ s#*n-a *ncol-e6te 6i cre6te ;r s 6tie el cu# $ )9 1#*ntul ro5e6te singur+ *nt*i un ;ir ver5e apoi spic 5up aceea gr*u 5eplin *n spic' )< 6i c*n5 este coapt roa5a pune *n5at secerea *n ea pentru c a venit seceri6ul$3
Apoc 1%$1('

(* Au a8uns pe cellalt -r# al #rii *n


-inutul 0a5arenilor$ Mat 9$)9' Luc 9$)7' ) C*n5 a ie6it Isus 5in cora4ie L2a *nt*#pinat *n5at un o# care ie6ea 5in #or#inte stp*init 5e un 5uh necurat$ & @#ul acesta *6i avea locuin-a *n #or#inte 6i ni#eni nu #ai putea s2l -in legat nici chiar cu un lan-$ % Cci 5e #ulte ori ;usese legat cu picioarele *n o4ezi 6i cu ctu6e la #*ni 5ar rupsese ctu6ele 6i s;r*#ase o4ezile 6i ni#eni nu2l putea 5o#oli$ ( ,ot5eauna zi 6i noapte sttea *n #or#inte 6i pe #un-i -ip*n5 6i tin5u2se cu pietre$ 7 C*n5 a vzut pe Isus 5e 5eparte a alergat I s2a *nchinat / 6i a strigat cu glas tare+ Ce a# eu a ;ace cu ,ine Isuse !iul "u#nezeului Celui 1rea nalt A

1il5a gruntelui 5e #u6tar &. El a #ai zis+ Cu ce vo# ase#na #pr-ia lui "u#nezeu sau prin ce pil5 o vo# *n;-i6a A Mat 1&$&1' Luc 1&$19'
!apt )$%1' !apt %$%' !apt ($1%' !apt 1<$).'

&1 :e asea#n cu un grunte 5e #u6tar care c*n5 este se#nat *n p#*nt este cea #ai #ic 5intre toate se#in-ele 5e pe p#*nt'

,e 8ur *n =u#ele lui "u#nezeu s nu # chinuie6ti B 3 9 Cci Isus *i zicea+ "uh necurat ie6i a;ar 5in o#ul acesta B 3 < Care2-i este nu#ele A 3 l2a *ntre4at Isus$ =u#ele #eu este Legiune a rspuns el pentru c s*nte# #ul-i$3 1. 6i l ruga struitor s nu2i tri#eat a;ar 5in -inutul acela$ 11 Acolo l*ng #unte era o tur# #are 5e porci care p6teau$ 1) 6i 5racii L2au rugat 6i au zis+ ,ri#ite2ne *n porcii aceia c s intr# *n ei$3 1& Isus le2a 5at voie$ 6i 5uhurile necurate au ie6it 6i au intrat *n porci' 6i tur#a s2a repezit 5e pe r*p *n #are+ erau aproape 5ou #ii 6i s2au *necat *n #are$ 1% 1orcarii au ;ugit 6i au 5at 5e 6tire *n cetate 6i prin satele vecine$ @a#enii au ie6it s va5 ce s2a *nt*#plat$ 1( Au venit la Isus 6i iat pe cel ce ;usese *n5rcit 6i avusese legiunea 5e 5raci st*n5 8os *#4rcat 6i *ntreg la #inte' 6i s2au *n*nspi#*ntat$ 17 Cei ce vzuser cele *nt*#plate le2au povestit tot ce se petrecuse cu cel *n5rcit 6i cu porcii$ 1/ Atunci au *nceput s roage pe Isus s plece 5in -inutul lor$ Mat 9$&%' !apt 17$&<' 19 1e c*n5 :e suia El *n cora4ie o#ul care ;usese *n5rcit l ruga s2l lase s r#*n cu El$ Luc 9$&9' 1< Isus nu i2a 5at voie ci i2a zis+ "u2te acas la ai ti 6i povesteste2le tot ce -i2a ;cut "o#nul 6i cu# a avut #il 5e tine$3 ). El a plecat 6i a *nceput s vesteasc prin "ecapole tot ce2i ;cuse Isus$ 6i to-i se #inunau$ !ica lui Iair )1 "up ce a trecut Isus ira6i 5e cealalt parte cu cora4ia s2a a5unat #ult noro5 *n 8urul Lui$ El sttea l*ng #are$
Mat <$1' Luc 9$%.'

>in5ecarea ;e#eii 4olnave 5e 5oisprezece ani )( 6i era o ;e#eie care 5e 5oisprezece ani avea o scurgere 5e s*nge$ Lev 1($)(' Mat <$).' )7 Ea su;erise #ult 5e la #ul-i 5octori' cheltuise tot ce avea 6i nu si#-ise nici o u6urare' 4a *nc *i era #ai ru$ )/ A auzit vor4in5u2se 5espre Isus a venit pe 5inapoi prin #ul-i#e 6i s2a atins 5e haina Lui$ )9 Cci *6i zicea ea+ "ac a6 putea 5oar s # ating 5e haina Lui # voi vin5eca$3 )< 6i *n5at a secat izvorul s*ngelui ei$ 6i a si#-it *n tot trupul ei c s2a vin5ecat 5e 4oal$ &. Isus a cunoscut *n5at c o putere ie6ise 5in El' 6i *ntorc*n5u2:e spre #ul-i#e a zis+ Cine s2a atins 5e hainele Mele A 3
Luc 7$1<' Luc 9$%7'

)) Atunci a venit unul 5in ;runta6ii sinagogii nu#it Iair$ Cu# L2a vzut ;runta6ul s2a aruncat la picioarele Lui Mat <$19' Luc 9$%1' )& 6i I2a ;cut ur#toarea rug#inte struitoare+ !eti-a #ea trage s #oar' rogu2 ,e vino 5e2-i pune #*nile peste ea c s se ;ac sntoas 6i s triasc$3 )% Isus a plecat *#preun cu el$ 6i 5up El #ergea #ult noro5 6i2L *#4ulzea$

&1 Ucenicii I2au zis+ >ezi c #ul-i#ea ,e *#4ulze6te 6i #ai zici+ Cine s2a atins 5e Mine A 3 &) El se uita 5e 8ur *#pre8ur s va5 pe cea care ;cuse lucrul acesta$ && !e#eea *n;rico6at 6i tre#ur*n5 cci 6tia ce se petrecuse *n ea a venit 5e s2a aruncat la picioarele Lui 6i I2a spus tot a5evrul$ &% "ar Isus i2a zis+ !iic cre5in-a ta te2a #*ntuit' 5u2te *n pace 6i ;ii vin5ecat 5e 4oala ta$3 Mat <$))' Marcu 1.$()' !apt 1%$<' &( 1e c*n5 vor4ea El *nc iat c vin ni6te oa#eni 5e la ;runta6ul sinagogii care2i spun+ !iica ta a #urit' pentru ce #ai superi pe nv-torul A 3 Luc 9$%<' &7 "ar Isus ;r s -in sea# 5e cuvintele acestea a zis ;runta6ului sinagogii+ =u te te#e cre5e nu#ai B 3 &/ 6i n2a *ng5uit ni#nui s2L *nso-easc a;ar 5e 1etru Iacov 6i Ioan ;ratele lui Iacov$ &9 Au a8uns la casa ;runta6ului sinagogii$ Acolo Isus a vzut o zarv 6i pe unii care pl*ngeau 6i se t*nguiau #ult$ &< A intrat *nluntru 6i le2a zis+ 1entru ce ;ace-i at*ta zarv 6i pentru ce pl*nge-i A Copila n2a #urit ci 5oar#e$3 Ioan 11$11' %. Ei *6i 4teau 8oc 5e El$ Atunci 5up ce i2a scos a;ar pe to-i a luat cu El pe tatl copilei pe #a#a ei 6i pe cei ce2L *nso-iser 6i a intrat acolo un5e zcea copila$ !apt <$%.' %1 A apucat2o 5e #*n 6i i2a zis+ ,alita cu#i3 care tra5us *nsea#n+ !eti-o scoal2te *-i zic B 3

%) n5at ;eti-a s2a sculat 6i a *nceput s u#4le' cci era 5e 5oisprezece ani$ Ei au r#as *ncre#eni-i$ %& Isus le2a poruncit cu trie s nu 6tie ni#eni lucrul acesta' 6i a zis s 5ea 5e #*ncare ;eti-ei$ Mat 9$%' Mat <$&.' Mat 1)$17+1/$<'
Marcu &$1)' Luc ($1%'

1) Ucenicii au plecat 6i au propov5uit pocin-a$ 1& :coteau #ul-i 5raci 6i ungeau cu unt5ele#n pe #ul-i 4olnavi 6i2i vin5ecau$
Iac ($1%'

Uci5erea lui Ioan Boteztorul 1% I#pratul Iro5 a auzit vor4in5u2se 5espre Isus al crui =u#e a8unsese vestit' 6i a zis+ Ioan Boteztorul a *nviat 5in #or-i 6i 5e aceea lucreaz aceste puteri prin el$3 Mat 1%$1' Luc <$/' 1( al-ii ziceau+ Este Ilie$3 Iar al-ii ziceau+ Este un prooroc c unul 5in prooroci$3
Mat 17$1%' Marcu 9$)9'

=ecre5in-a locuitorilor 5in =azaret

7* Isus a plecat 5e acolo 6i :2a 5us *n patria


Lui$ Ucenicii Lui au #ers 5up El$
Mat 1&$(%' Luc %$17'

) C*n5 a venit ziua :a4atului a *nceput s *nve-e pe noro5 *n sinagog$ Mul-i c*n5 l auzeau se #irau 6i ziceau+ "e un5e are El aceste lucruri A Ce ;el 5e *n-elepciune este aceasta care I2a ;ost 5at A 6i cu# se ;ac ast;el 5e #inuni prin #*nile Lui A Ioan 7$%)' & =u este acesta t*#plarul ;eciorul Mariei ;ratele lui Iacov al lui Iose al lui Iu5a 6i al lui :i#on A 6i nu s*nt surorile Lui aici *ntre noi A 3 6i gseau o pricin 5e poticnire *n El$
Mat 1)$%7' 0al 1$1<' Mat 11$7'

17 "ar Iro5 c*n5 a auzit lucrul acesta zicea+ Ioan acela cruia i2a# tiat capul a *nviat 5in #or-i$3 Mat 1%$)' Luc &$1<' 1/ Cci Iro5 *nsu6i tri#isese s prin5 pe Ioan 6i2l legase *n te#nit 5in pricina Iro5ia5ei nevasta ;ratelui su !ilip pentru c o luase 5e nevast$ 19 6i Ioan zicea lui Iro5+ =u2-i este *ng5uit s -ii pe nevasta ;ratelui tu B 3
Lev 19$17' Lev ).$)1'

% "ar Isus le2a zis+ Un prooroc nu este 5ispre-uit 5ec*t *n patria Lui *ntre ru5ele Lui 6i *n casa Lui$3 Mat 1&$(/' Ioan %$%%' ( =2a putut s ;ac nici o #inune acolo ci 5oar Di2a pus #*nile peste c*-iva 4olnavi 6i i2a vin5ecat$
0en 1<$))' 0en &)$)(' Mat 1&$(9' Marcu <$)&'

1< Iro5ia5a avea necaz pe Ioan 6i voia s2l o#oare$ "ar nu putea ). cci Iro5 se te#ea 5e Ioan ;iin5c *l 6tia o# neprihnit 6i s;*nt' *l ocrotea 6i c*n5 *l auzea 5e #ulte ori sttea *n cu#pn ne6tiin5 ce s ;ac' 6i2l asculta cu plcere$
Mat 1%$(' Mat )1$)7'

7 6i se #ira 5e necre5in-a lor$


Isa (<$17$'

,ri#itera celor 5oisprezece / Atunci a che#at la :ine pe cei 5oisprezece 6i a *nceput s2i tri#eat 5oi c*te 5oi 5*n5u2le putere asupra 5uhurilor necurate$
Mat 1.$1' Marcu &$1&21%' Luc <$1'

9 Le2a poruncit s nu ia ni#ic cu ei pe 5ru# 5ec*t un toiag' s n2ai4 nici p*ine nici traist nici 4ani 5e ara# la 4r*u' < s se *ncal-e cu san5ale 6i s nu se *#4race cu 5ou haine$ !apt 1)$9' 1. Apoi le2a zis+ n orice cas ve-i intra s r#*ne-i acolo p*n ve-i pleca 5in locul acela$
Mat 1.$11' Luc <$%' Luc 1.$/29'

11 Di 5ac *n vreun loc nu v vor pri#i 6i nu v vor asculta s pleca-i 5e acolo 6i s scutura-i *n5at pra;ul 5e su4 picioarele voastre c #rturie pentru ei$ A5evrat v spun c *n ziua 8u5ec-ii va ;i #ai u6or pentru p#*ntul :o5o#ei 6i 0o#orei 5ec*t pentru cetatea aceea$3
Mat 1.$1%' Luc 1.$1.' !apt 1&$(1' !apt 19$7'

)1 ,otu6i a venit o zi cu 4un prile8 c*n5 Iro5 *6i ser4torea ziua na6terii 6i a 5at un osp4oierilor si #ai #arilor oastei 6i ;runta6ilor 0alileii$ Mat 1%$7' Mat !ac' Mat %.$).' )) !ata Iro5ia5ei a intrat la osp- a 8ucat 6i a plcut lui Iro5 6i oaspe-ilor lui$ #pratul a zis ;etei+ Cere2#i orice vrei 6i2-i voi 5a$3 )& Apoi a a5ugat cu 8ur#*nt+ @ri ce2#i vei cere *-i voi 5a ;ie 6i 8u#tate 5in #pr-ia #ea$3 Est ($&27' Est /$)' )% !ata a ie6it a;ar 6i a zis #a#ei sale+ Ce s cer A 6i #a#2sa i2a rspuns+ Capul lui Ioan Boteztorul$3 )( Ea s2a gr4it s vin *n5at la #prat 6i i2a ;cut ur#toarea cerere+ >reau s2#i 5ai *n5at *ntr2o ;ar;urie capul lui Ioan Boteztorul$3 )7 #pratul s2a *ntristat ;oarte #ult' 5ar 5in pricina 8ur#intelor sale 6i 5in pricina oaspe-ilor n2a vrut s zic nu$ Mat 1%$<' )/ A tri#is *n5at un osta6 5e paz cu porunca 5e a a5uce capul lui Ioan Boteztorul$

@sta6ul 5e paz s2a 5us 6i a tiat capul lui Ioan *n te#nit )9 l2a a5us pe o ;ar;urie l2a 5at ;etei 6i ;ata l2a 5at #a#ei sale$ )< Ucenicii lui Ioan c*n5 au auzit acest lucru au venit 5e i2au ri5icat trupul 6i l2au pus *ntr2 un #or#*nt$ n#ul-irea p*inilor &. Apostolii s2au a5unat la Isus 6i I2au spus tot ce ;cuser 6i tot ce *nv-aser pe oa#eni$
Luc <$1.'

%& 6i au ri5icat 5ousprezece co6uri pline cu ;r#ituri 5e p*ine 6i cu ce #ai r#sese 5in pe6ti$ %% Cei ce #*ncaser p*inile erau cinci #ii 5e 4r4a-i$ Isus u#4l pe #are %( n5at Isus a silit pe ucenicii :i s intre *n cora4ie 6i s treac *naintea Lui 5e cealalt parte spre Betsai5a$ n ti#pul acesta El avea s 5ea 5ru#ul noro5ului$ Mat 1%$))' Ioan 7$1/' %7 "up ce Di2a luat r#as 4un 5e la noro5 :2a 5us *n #unte c s :e roage$ %/ C*n5 s2a *nserat cora4ia era *n #i8locul #rii iar Isus era singur pe -r#$
Mat 1%$)&' Ioan 7$1721/'

&1 Isus le2a zis+ >eni-i singuri la o parte *ntr2 un loc pustiu 6i o5ihni-i2v pu-in$3 Cci erau #ul-i care veneau 6i se 5uceau 6i ei n2aveau vre#e nici s #n*nce$ Mat 1%$1&'
Marcu &$).'

&) Au plecat 5ar cu cora4ia c s se 5uc *ntr2 un loc pustiu la o parte$ Mat 1%$1&' && @a#enii i2au vzut plec*n5 6i i2au cunoscut' au alergat pe 8os 5in toate cet-ile 6i au venit *naintea lor *n locul *n care se 5uceau ei$ &% C*n5 a ie6it 5in cora4ie Isus a vzut #ult noro5' 6i I s2a ;cut #il 5e ei pentru c erau c ni6te oi care n2aveau pstor' 6i a *nceput s2i *nve-e #ulte lucruri$
Mat <$&7' Mat 1%$1%' Luc <$11'

%9 A vzut pe ucenici c se nec8esc cu v*slirea cci v*ntul le era *#potriv$ 6i *ntr2a patra stra8 5in noapte a #ers la ei u#4l*n5 pe #are 6i voia s treac pe l*ng ei$
Luc )%$)9'

&( !iin5c ziua era pe s;*r6ite ucenicii s2au apropiat 5e El 6i I2au zis+ Locul acesta este pustiu 6i ziua este pe s;*r6ite$
Mat 1%$1(' Luc <$1)'

%< C*n5 L2au vzut ei u#4l*n5 pe #are li s2a prut c este o nluc 6i au -ipat' (. pentru c to-i L2au vzut 6i s2au *nspi#*ntat$ Isus a vor4it *n5at cu ei 6i le2a zis+ n5rzni-i Eu s*nt nu v te#e-i B 3 (1 Apoi :2a suit la ei *n cora4ie 6i a stat v*ntul$ Ei au r#as ui#i-i 6i *n#r#uri-i () cci nu *n-eleseser #inunea cu p*inile ;iin5c le era ini#a *#pietrit$
Marcu 9$1/219' Marcu &$(' Marcu 17$1%'

&7 "2le 5ru#ul s se 5uc *n ctunele 6i satele 5e pri#pre8ur c s26i cu#pere p*ine ;iin5c n2au ce #*nca$3 &/ "a-i2le voi s #n*nce3 le2a rspuns Isus$ "ar ei I2au zis+ @are s ne 5uce# s cu#pr# p*ini 5e 5ou sute 5e lei 6i s le 5# s #n*nce A 3 =u# 11$1&2))' )I#p %$%&' &9 6i El i2a *ntre4at+ C*te p*ini ave-i A "uce-i2v 5e ve5e-i$3 :2au 5us 5e au vzut c*te p*ini au 6i au rspuns+ Cinci 6i 5oi pe6ti$3
Mat 1%$1/' Luc <$1&' Ioan 7$<' Mat 1($&%' Marcu 9$('

>in5ecarea *n 0henezarea (& "up ce au trecut #area au venit *n -inutul 0henezaretului 6i au tras la #al$ Mat 1%$&%' (% C*n5 au ie6it 5in cora4ie oa#enii au cunoscut *n5at pe Isus (( au alergat prin toate *#pre8uri#ile 6i au *nceput s a5uc pe 4olnavi *n paturi pretutin5eni pe un5e se auzea c era El$ (7 @riun5e intra El *n sate *n cet-i sau *n ctune puneau pe 4olnavi *n pie-e 6i2L rugau s le 5ea voie 5oar s se ating 5e poalele hainei Lui$ 6i to-i c*-i se atingeau 5e El erau vin5eca-i$ Mat <$).' Marcu ($)/2)9' !apt 1<21)' ,ra5i-ia oa#enilor

&< Atunci le2a poruncit s2i a6eze pe to-i cete2cete pe iar4a ver5e$ %. 6i au stat 8os *n cete 5e c*te o sut 6i 5e c*te cincizeci$ %1 El a luat cele cinci p*ini 6i cei 5oi pe6ti$ Di2a ri5icat ochii spre cer 6i a rostit 4inecuv*ntarea$ Apoi a ;r*nt p*inile 6i le2a 5at ucenicilor c ei s le *#part noro5ului$ Ase#enea 6i cei 5oi pe6ti i2a *#pr-it la to-i$
1:a# <$1&' Mat )7$)7'

/* ;ariseii 6i c*-iva crturari veni-i 5in


Ierusali# s2au a5unat la Isus$ Mat 1($1' ) Ei au vzut pe unii 5in ucenicii Lui pr*nz*n5 cu #*nile #ur5are a5ic nesplate$

%) Au #*ncat to-i 6i s2au sturat'

& ;ariseii *ns 6i to-i Iu5eii nu #n*nc ;r s26i spele cu #are 4gare 5e sea# #*nile 5up 5atina 4tr*nilor$ % 6i c*n5 se *ntorc 5in pia- nu #n*nc 5ec*t 5up ce s2au scl5at$ :*nt #ulte alte o4iceiuri pe care au apucat ei s le -in precu#+ splarea paharelor a ulcioarelor a cl5rilor 6i a paturilor$ ( 6i ;ariseii 6i crturarii L2au *ntre4at+ 1entru ce nu se -in ucenicii ,i 5e 5atina 4tr*nilor 6i pr*nzesc cu #*nile nesplate A 3 Mat 1($)' 7 Isus le2a rspuns+ !-arnicilor 4ine a proorocit Isaia 5espre voi 5up cu# este scris+ =oro5ul acesta M cinste6te cu 4uzele 5ar ini#a lui este 5eparte 5e Mine$
Isa )<$1&' Mat 1($9'

1< !iin5c nu intr *n ini#a lui ci *n p*ntece 6i apoi este 5at a;ar *n hazna A 3 A zis ast;el ;c*n5 toate 4ucatele curate$ ). El le2a #ai zis+ Ce iese 5in o# aceea spurc pe o#$ )1 Cci 5inuntru 5in ini#a oa#enilor ies g*n5urile rele preacurviile curviile uci5erile
0en 7$(' 0en 9$)1' Mat 1($1<'

)) ;urti6agurile lco#iile vicle6ugurile *n6elciunile ;aptele 5e ru6ine ochiul ru hula tru;ia ne4unia$ )& ,oate aceste lucruri rele ies 5inuntru 6i spurc pe o#$3 !e#eia canaaneanc )% Isus a plecat 5e acolo 6i :2a 5us *n -inutul ,irului 6i al :i5onului$ A intrat *ntr2o cas 5orin5 s nu 6tie ni#eni c este acolo' 5ar n2a putut s r#*n ascuns$ Mat 1($)1' )( Cci *n5at o ;e#eie a crei ;eti- era stp*init 5e un 5uh necurat a auzit vor4in5u2 se 5espre El 6i a venit 5e s2a aruncat la picioarele Lui$ )7 !e#eia aceasta era o grecoaic 5e origine :iro2;enician$ Ea *l ruga s scoat pe 5racul 5in ;iica ei$ )/ Isus i2a zis+ Las s se sature #ai *nt*i copiii' cci nu este 4ine s iei p*inea copiilor 6i s2o arunci la c-ei$3 )9 "a "oa#ne3 I2a rspuns ea' 5ar 6i c-eii 5e su4 #as #n*nc 5in ;r#iturile copiilor$3 )< Atunci Isus i2a zis+ 1entru vor4a aceasta 5u2te' a ie6it 5racul 5in ;iica ta$3 &. 6i c*n5 a intrat ;e#eia *n casa ei a gsit pe copil culcat *n pat' 6i ie6ise 5racul 5in ea$ >in5ecarea unui sur5o#ut &1 Isus a prsit -inutul ,irului 6i a venit ir6i prin :i5on la #area 0alileii trec*n5 prin -inutul "ecapole$ Mat 1($)<' &) I2au a5us un sur5 care vor4ea cu anevoie 6i L2au rugat s26i pun #*nile peste el$
Mat <$&)' Luc 11$1%'

/ "egea4a M cinstesc ei 5*n5 *nv-turi care nu s*nt 5ec*t ni6te porunci o#ene6ti$ 9 >oi lsa-i porunca lui "u#nezeu 6i -ine-i 5atina a6ezat 5e oa#eni precu#+ splarea ulcioarelor 6i a paharelor 6i ;ace-i #ulte alte lucruri 5e acestea$3 < El le2a #ai zis+ A-i 5es;iin-at ;ru#os porunca lui "u#nezeu c s -ine-i 5atina voastr$ 1. Cci Moise a zis+ : cinste6ti pe tatl tu 6i pe #a#a ta' 3 6i+ Cine va vor4i 5e ru pe tatl su sau pe #a#a sa s ;ie pe5epsit cu #oartea$3 ECo5 ).$1)' "eut ($17' Mat 1($%'
ECo5 )1$1/' Lev ).$<' 1rov ).$).'

11 >oi 5i#potriv zice-i+ "ac un o# va spune tatlui su sau #a#ei sale+ @ri cu ce te2a6 putea a8uta este Cor4an a5ic 5at lui "u#nezeu ;ace 4ine' Mat 1($(' Mat )&$19' 1) 6i nu2l #ai lsa-i s ;ac ni#ic pentru tatl sau pentru #a#a sa$ 1& 6i a6a a-i 5es;iin-at Cuv*ntul lui "u#nezeu prin 5atina voastr$ 6i ;ace-i #ulte alte lucruri 5e ;elul acesta B 3 Ce *ntineaz pe o# 1% n ur# a che#at 5in nou noroa5ele la :ine 6i le2a zis+ Asculta-i2M to-i 6i *n-elegeti$
Mat 1($1.'

1( A;ar 5in o# nu este ni#ic care intr*n5 *n el s2l poat spurca' 5ar ce iese 5in o# aceea2l spurc$ 17 "ac are cineva urechi 5e auzit s au5$3
Mat 11$1('

1/ "up ce a intrat *n cas pe c*n5 era 5eparte 5e noro5 ucenicii Lui L2au *ntre4at 5espre pil5a aceasta$ Mat 1($1(' 19 El le2a zis+ 6i voi s*nte-i a6a 5e nepricepu-i A =u *n-elege-i c ni#ic 5in ce intr *n o# 5e a;ar nu2l poate spurca A

&& El l2a luat la o parte 5in noro5 i2a pus 5egetele *n urechi 6i i2a atins li#4a cu scuipatul Lui$ Marcu 9$)&' Ioan <$7' &% Apoi Di2a ri5icat ochii spre cer a suspinat 6i a zis+ E;ata3 a5ic+ "eschi5e2te B 3
Marcu 7$%1' Ioan 11$%1' Ioan 1/$1' Ioan 11$&&2&9'

&( n5at i s2au 5eschis urechile i s2a 5ezlegat li#4a 6i a vor4it ;oarte 5eslu6it$
Isa &($(27' Mat 11$('

&7 Isus le2a poruncit s nu spun ni#nui' 5ar cu c*t le poruncea #ai #ult cu at*t l vesteau #ai #ult$ Marcu ($%&' &/ Ei erau ui#i-i peste #sur 5e #ult 6i ziceau+ ,oate le ;ace 5e #inune' chiar 6i pe surzi *i ;ace s au5 6i pe #u-i s vor4easc$3 A 5oua *n#ul-ire a p*inilor

9* n zilele acelea ;iin5c se str*nsese 5in


nou #ult noro5 6i n2avea ce #*nca Isus a che#at pe ucenicii :i 6i le2a zis+ Mat 1($&)' ) Mi2e #il 5e noro5ul acesta' cci iat c 5e trei zile stau l*ng Mine 6i n2au ce #*nca$ & "ac le voi 5a 5ru#ul acas ;l#*nzi au s le6ine 5e ;oa#e pe 5ru# ;iin5c unii 5in ei au venit 5e 5eparte$3 % Ucenicii I2au rspuns+ Cu# ar putea cineva s sature cu p*ine pe oa#enii ace6tia aici *ntr2un loc pustiu A 3 ( C*te p*ini ave-i A 3 i2a *ntre4at Isus$ Dapte3 I2au rspuns ei$ Mat 1($&%' Marcu 7$&9' 7 Atunci a poruncit noro5ului s stea pe p#*nt' a luat cele 6apte p*ini' 6i 5up ce a #ul-u#it lui "u#nezeu le2a ;r*nt 6i le2a 5at ucenicilor :i c s le *#part' 6i ei le2au *#pr-it noro5ului$ / Mai aveau 6i c*-iva pe6ti6ori+ 6i Isus 5up ce i2a 4inecuv*ntat a poruncit s2i *#part 6i pe aceia$ Mat 1%$1<' Marcu 7$%1' 9 Au #*ncat 6i s2au sturat' 6i au ri5icat 6apte co6ni-e pline cu r#6i-ele 5e ;r#ituri$ < Erau aproape patru #ii 5e in6i$ La ur# Isus le2a 5at 5ru#ul$ Aluatul ;ariseilor 1. Isus a intrat *n5at *n cora4ie cu ucenicii :i 6i a venit *n pr-ile "al#anutei$ Mat 1($&&' 11 ;ariseii au venit 5eo5at 6i au *nceput o ceart 5e vor4e cu Isus' 6i c s2L pun la *ncercare I2au cerut un se#n 5in cer$
Mat 1)$&9' Mat 17$1' Ioan 7$&.'

17 Ucenicii se g*n5eau 6i ziceau *ntre ei+ !iin5c n2ave# p*ini$3 Mat 17$/' 1/ Isus a *n-eles lucrul acesta 6i le2a zis+ 1entru ce v g*n5i-i c n2ave-i p*ini A ,ot nu pricepe-i 6i tot nu *n-elege-i A Ave-i ini#a *#pietrit A Marcu 7$()' 19 Ave-i ochi 6i nu ve5e-i A Ave-i urechi 6i nu auzi-i A 6i nu v a5uce-i a#inte 5eloc A 1< C*n5 a# ;r*nt cele cinci p*ini la cei cinci #ii 5e 4r4a-i c*te co6uri pline cu ;r#ituri a-i ri5icat A 3 "ousprezece3 I2au rspuns ei$
Mat 1%$).' Marcu 7$%&' Luc <$1/' Ioan 7$1&'

). 6i c*n5 a# ;r*nt cele 6apte p*ini la cei patru #ii 5e 4r4a-i c*te co6nite pline cu ;r#ituri a-i ri5icat A 3 Dapte3 I2au rspuns ei$
Mat 1($&/' Marcu 9$9'

)1 6i El le2a zis+ ,ot nu *n-elege-i A 3


Marcu 7$()' Marcu 9$1/'

>in5ecarea unui or4 *n Betsai5a )) Au venit la Betsai5a' au a5us la Isus un or4 6i L2au rugat s :e ating 5e el$ )& Isus a luat pe or4 5e #*n 6i l2a scos a;ar 5in sat' apoi i2a pus scuipat pe ochi Di2a pus #*nile peste el 6i l2a *ntre4at+ >ezi ceva A 3
Marcu /$&&'

)% El s2a uitat 6i a zis+ >5 ni6te oa#eni u#4l*n5 5ar #i se par ca ni6te copaci$3 )( Isus i2a pus 5in nou #*nile pe ochi' i2a spus s se uite -int' 6i c*n5 s2a uitat a ;ost vin5ecat 6i a vzut toate lucrurile 5eslu6it$ )7 Atunci Isus l2a tri#is acas 6i i2a zis+ : nu intri *n sat 6i nici s nu spui cuiva *n sat$3
Mat 9$%' Marcu ($%&'

Mrturia lui 1etru )/ Isus a plecat cu ucenicii :i *n satele Cezareii lui !ilip$ 1e 5ru# le2a pus ur#toarea *ntre4are+ Cine zic oa#enii c s*nt Eu A 3
Mat 17$1&' Luc <$19'

1) Isus a suspinat a5*nc *n 5uhul :u 6i a zis+ 1entru ce cere nea#ul acesta un se#n A A5evrat v spun c nea#ului acestuia nu i se va 5a 5eloc un se#n$3 1& Apoi i2a lsat 6i a intrat ira6i *n cora4ie c s treac 5e cealalt parte$ 1% Ucenicii uitaser s ia p*ini' cu ei *n cora4ie n2aveau 5ec*t o p*ine$ Mat 17$(' 1( Isus le 55ea *n gri8 6i le zicea+ Lua-i sea#a s v pzi-i 4ine 5e aluatul ;ariseilor 6i 5e aluatul lui Iro5 B 3 Mat 17$7' Luc 1)$11'

)9 Ei I2au rspuns+ Ioan Boteztorul' al-ii+ Ilie' al-ii+ Unul 5in prooroci$3 Mat 1%$)' )< "ar voi3 i2a *ntre4at El cine zice-i c s*nt Eu A 3 ,u e6ti Hristosul B 3 I2a rspuns 1etru$
Mat 17$17' Mat 7$7<' Mat 11$)/'

&. Isus le2a poruncit cu trie s nu spun ni#nui lucrul acesta 5espre El$ Mat 17$).' Isus anun- su;erin-ele 6i #oartea :a &1 Atunci a *nceput s2i *nve-e c !iul o#ului tre4uie s pti#easc #ult s ;ie tg5uit 5e 4tr*ni 5e preo-ii cei #ai 5e sea# 6i 5e crturari s ;ie o#or*t 6i 5up trei zile s *nvieze$ Mat 17$)1' Mat 1/$))' Luc <$))'

10

&) Le spunea lucrurile acestea pe ;a-$ 1etru *ns L2a luat 5e o parte 6i a *nceput s2L #ustre$ && "ar Isus :2a *ntors 6i :2a uitat la ucenicii :i a #ustrat pe 1etru 6i i2a zis+ napoia Mea :atano B !iin5c tu nu te g*n5e6ti la lucrurile lui "u#nezeu ci la lucrurile oa#enilor$3 &% Apoi a che#at la El noro5ul *#preun cu ucenicii :i 6i le2a zis+ "ac vrea cineva s vin 5up Mine s se lepe5e 5e sine *nsu6i s26i ia crucea 6i s M ur#eze$
Mat 1.$&9' Mat 17$)%' Luc <$)&' Luc 1%$)/'

< 1e c*n5 se co4orau 5e pe #unte Isus le2a poruncit s nu spun ni#nui ce au vzut p*n va *nvia !iul o#ului 5intre cei #or-i$
Mat 1/$<'

&( Cci oricine va vrea s26i scape via-a o va pier5e' 5ar oricine *6i va pier5e via-a 5in pricina Mea 6i 5in pricina Evangheliei o va #*ntui$ Ioan 1)$)(' &7 6i ce ;olose6te unui o# s c*6tige toat lu#ea 5ac *6i pier5e su;letul A &/ :au ce va 5a un o# *n schi#4 pentru su;letul su A &9 1entru c 5e oricine se va ru6ina 5e Mine 6i 5e cuvintele Mele *n acest nea# preacurvar 6i pctos :e va ru6ina 6i !iul o#ului c*n5 va veni *n slava ,atlui :u *#preun cu s;in-ii *ngeri$3 Mat 1.$&&' Luc <$)7' Luc 1)$<'
Ro# 1$17' ),i# 1$9' ),i# )$1)'

1. Ei au pstrat *n ei lucrul acesta 6i se *ntre4au *ntre ei ce s *nse#ne *nvierea aceea 5intre cei #or-i 11 Ucenicii I2au pus ur#toarea *ntre4are+ 1entru ce zic crturarii c tre4uie s vin *nt*i Ilie A 3 Mat %$(' Mat 1/$1.' 1) El le2a rspuns+ Ilie va veni *nt*i' 6i va a6eza 5in nou toate lucrurile' tot a6a 5up cu# este scris 5espre !iul o#ului c tre4uie s pti#easc #ult 6i s ;ie 5e;i#at$
1s ))$7' Isa (&$)' "an <$)7' Luc )&$11' !ilip )$/'

1& "ar Eu v spun c Ilie a 6i venit 6i ei i2au ;cut ce au vrut 5up cu# este scris 5espre el$3 Mat 11$1%' Mat 1/$1)' Luc 1$1/' >in5ecarea unui 5e#onizat 1% C*n5 au a8uns la ucenici au vzut #ult noro5 *#pre8urul lor 6i pe crturari *ntre4*n5u2 se cu ei$ Mat 1/$1%' Luc <$&/' 1( "e *n5at ce a vzut noro5ul pe Isus s2a #irat 6i a alergat la El s I se *nchine$ 17 El i2a *ntre4at+ "espre ce v *ntre4a-i cu ei A 3 1/ 6i un o# 5in noro5 I2a rspuns+ nv-torule a# a5us la ,ine pe ;iul #eu care este stp*init 5e un 5uh #ut$ Mat 1/$1%' Luc <$&9' 19 @riun5e *l apuc *l tr*nte6te la p#*nt$ Copilul ;ace spu# la gur scr*6ne6te 5in 5in-i 6i r#*ne -eapn$ M2a# rugat 5e ucenicii ,i s scoat 5uhul 6i n2au putut$3 1< @ nea# necre5incios B 3 le2a zis Isus$ 1*n c*n5 voi ;i cu voi A 1*n c*n5 v voi su;eri A A5uce-i2l la Mine$3 ). L2au a5us la El$ Di cu# a vzut copilul pe Isus 5uhul l2a scuturat cu putere' copilul a czut la p#*nt 6i se sv*rcolea ;c*n5 spu# la gur$ Marcu 1$)7' Luc <$%)' )1 Isus a *ntre4at pe tatl lui+ C*t vre#e este 5e c*n5 *i vine a6a A 3 "in copilrie3 a rspuns el$ )) 6i 5e #ulte ori 5uhul l2a aruncat c*n5 *n ;oc c*n5 *n ap c s2l o#oare$ "ar 5ac po-i ;ace ceva ;ie2-i #il 5e noi 6i a8ut2ne$3 )& Isus a rspuns+ ,u zici+ "ac po-i B $$$ ,oate lucrurile s*nt cu pu-int celui ce cre5e B 3
Mat 1/$).' Marcu 11$)&' Luc 1/$7' Ioan 11$%.'

<* El le2a #ai zis+ A5evrat v spun c s*nt


unii 5in cei ce stau aici care nu vor #uri p*n nu vor ve5ea #pr-ia lui "u#nezeu venin5 cu putere$3
Mat 17$)9' Luc <$)/' Mat )%$&.' Mat )($&1' Luc ))$19'

:chi#4area la ;a- ) "up 6ase zile Isus a luat cu El pe 1etru pe Iacov 6i pe Ioan 6i i2a 5us singuri 5e o parte pe un #unte *nalt$ Acolo :2a schi#4at la ;a- *naintea lor$ Mat 1/$1' Luc <$)9' & Hainele Lui s2au ;cut strlucitoare 6i ;oarte al4e 5e o al4ea- pe care nici un nl4itor 5e pe p#*nt n2o poate 5a$ "an /$<' Mat )9$&' % Ilie li s2a artat *#preun cu Moise 6i sttea 5e vor4 cu Isus$ ( 1etru a luat cuv*ntul 6i a zis lui Isus+ nv-torule este 4ine s st# aici' s ;ace# trei coli4e + una pentru ,ine una pentru Moise 6i una pentru Ilie$3 7 Cci nu 6tia ce s zic at*t 5e #are spai# *i apucase$ / A venit un nor 6i i2a acoperit cu u#4ra lui' 6i 5in nor s2a auzit un glas care zicea+ Acesta este !iul Meu prea iu4it+ 5e El s asculta-i B 3 9 n5at ucenicii s2au uitat *#pre8ur 6i n2au #ai vzut pe ni#eni 5ec*t pe Isus singur cu ei$

)% n5at tatl copilului a strigat cu lacr#i+ Cre5 "oa#ne B A8ut necre5in-ei #ele B 3 )( C*n5 a vzut Isus c noro5ul vine *n ;uga #are spre El a #ustrat 5uhul necurat 6i i2a

11

zis+ "uh #ut 6i sur5 *-i poruncesc s ie6i a;ar 5in copilul acesta 6i s nu #ai intri *n el$3 )7 6i 5uhul a ie6it -ip*n5 6i scutur*n5u2l cu #are putere$ Copilul a r#as c #ort a6a c #ul-i ziceau+ A #urit B 3 )/ "ar Isus l2a apucat 5e #*n 6i l2a ri5icat$ 6i el s2a sculat *n picioare$ )9 C*n5 a intrat Isus *n cas ucenicii Lui L2au *ntre4at 5eoparte+ =oi 5e ce n2a# putut s scoate# 5uhul acesta A 3 Mat 1/$1<' )< Acest soi 5e 5raci3 le2a zis El nu poate ie6i 5ec*t prin rugciune 6i post$3 Isus veste6te iar #oartea 6i *nvierea :a &. Au plecat 5e acolo 6i au trecut prin 0alilea$ Isus nu voia s 6tie ni#eni c trece$ &1 Cci *nv-a pe ucenicii :i 6i zicea+ !iul o#ului va ;i 5at *n #*nile oa#enilor' ei l vor o#or* 6i a treia zi 5up ce2L vor o#or* va *nvia$3 Mat 1/$))' Luc <$%%' &) "ar ucenicii nu *n-elegeau cuvintele acestea 6i se te#eau s2L *ntre4e$ Cine este cel #ai #are A && Apoi au venit la Capernau#$ C*n5 era *n cas Isus i2a *ntre4at+ "espre ce vor4ea-i unul cu altul pe 5ru# A 3 Mat 19$1' Luc <$%7' Luc ))$)%' &% "ar ei tceau pentru c pe 5ru# se certaser *ntre ei c s 6tie cine este cel #ai #are$ &( Atunci Isus a stat 8os a che#at pe cei 5oisprezece 6i le2a zis+ "ac vrea cineva s ;ie cel 5int*i tre4uie s ;ie cel #ai 5e pe ur# 5in to-i 6i slu8itorul tuturor B 3
Mat ).$)72)/' Marcu 1.$%&'

&< =u2l opri-i3 a rspuns Isus cci nu este ni#eni care s ;ac #inuni *n =u#ele Meu 6i s M poat vor4i 5e ru *n5at 5up aceea$
1Cor 1)$&'

%. Cine nu este *#potriva noastr este pentru noi$ Mat 1)$&.' %1 6i oricine v va 5a 5e 4ut un pahar cu ap *n =u#ele Meu pentru c s*nte-i ucenici ai lui Hristos a5evrat v spun c nu26i va pier5e rsplata$ Mat 1.$%)' %) "ar 5ac va ;ace cineva s pctuiasc pe unul 5in ace6ti #icu-i care cre5 *n Mine ar ;i #ai 4ine pentru el s i se lege 5e g*t o piatr #are 5e #oar 6i s ;ie aruncat *n #are$
Mat 19$7' Luc 1/$1'

%& "ac #*na ta te ;ace s cazi *n pcat taie2o' este #ai 4ine pentru tine s intri ciung *n via- 5ec*t s ai 5ou #*ni 6i s #ergi *n gheen *n ;ocul care nu se stinge
"eut 1&$7' Mat ($)<' Mat 19$9'

%% un5e vier#ele lor nu #oare 6i ;ocul nu se stinge$ Isa 77$)%' %( "ac piciorul tu te ;ace s cazi *n pcat taie2l' este #ai 4ine pentru tine s intri *n via- schiop 5ec*t s ai 5ou picioare 6i s ;ii aruncat *n gheen *n ;ocul care nu se stinge %7 un5e vier#ele lor nu #oare 6i ;ocul nu se stinge$ %/ 6i 5ac ochiul tu te ;ace s cazi *n pcat scoate2l' este #ai 4ine pentru tine s intri *n #pr-ia lui "u#nezeu nu#ai cu un ochi 5ec*t s ai 5oi ochi 6i s ;ii aruncat *n ;ocul gheenei %9 un5e vier#ele lor nu #oare 6i ;ocul nu se stinge$ %< 1entru c ;iecare o# va ;i srat cu ;oc 6i orice 8ert; va ;i srat cu sare$
Lev )$1&' Ezec %&$)%'

&7 6i a luat un copila6 6i l2a a6ezat *n #i8locul lor' apoi l2a luat *n 4ra-e 6i le2a zis+
Mat 19$)' Marcu 1.$17'

&/ @ricine pri#e6te pe unul 5in ace6ti copila6i *n =u#ele Meu M pri#e6te pe Mine' 6i oricine M pri#e6te pe Mine nu M pri#e6te pe Mine ci pe Cel ce M2a tri#is pe Mine$3
Mat 1.$%.' Luc <$%9'

(. :area este 4un' 5ar 5ac sarea *6i pier5e puterea 5e a sra cu ce *i ve-i 5a *napoi puterea aceasta A : ave-i sare *n voi *n6iv 6i s tri-i *n pace unii cu al-ii$3
Mat ($1&' Luc 1%$&%' E;es %$)<' Col %$7' Ro# 1)$19' Ro# 1%$1<' )Cor 1&$11' Evr 1)$1%'

"espre 5ivor-

1ricinile 5e pctuire &9 Ioan I2a zis+ nv-torule noi a# vzut pe un o# sco-*n5 5raci *n =u#ele ,u' 6i l2a# oprit pentru c nu venea 5up noi$3
=u# 11$)9' Luc <$%<'

1.* Isus a plecat 5e acolo 6i a venit *n


-inutul Iu5eii 5incolo 5e Ior5an$ 0loatele s2au a5unat 5in nou la El' 6i 5up o4iceiul :u a *nceput ira6i s2i *nve-e$
Mat 1<$1' Ioan 1.$%.' Ioan 11$/'

) Au venit la El ;ariseii' 6i c s2L ispiteasc L2au *ntre4at 5ac este *ng5uit unui 4r4at s26i lase nevasta$ Mat 1&$&'

12

& "rept rspuns El le2a zis+ Ce v2a poruncit Moise A 3 % Moise3 au zis ei a 5at voie c 4r4atul s scrie o carte 5e 5espr-ire 6i s2o lase$3
"eut )%$1' Mat ($&1' Mat 1<$/'

( Isus le2a zis+ "in pricina *#pietririi ini#ii voastre v2a scris Moise porunca aceasta$ 7 "ar 5e la *nceputul lu#ii "u#nezeu i2a ;cut parte 4r4teasc 6i parte ;e#eiasc$
0en 1$)/' 0en ($)'

). El I2a rspuns+ nv-torule toate aceste lucruri le2a# pzit cu gri8 5in tinere-ea #ea$3 )1 Isus :2a uitat -int la el l2a iu4it 6i i2a zis+ *-i lipse6te un lucru' 5u2te 5e vin5e tot ce ai 5 la sraci 6i vei avea o co#oar *n cer$ Apoi vino ia2-i crucea 6i ur#eaz2M$3
Mat 7$1<2).' Mat 1<$)1' Luc 1)$&&' Luc 17$<'

/ "e aceea va lsa o#ul pe tatl su 6i pe #a#a sa 6i se va lipi 5e nevast2sa$


0en )$)%' 1Cor ($17' E;es ($&1'

)) M*hnit 5e aceste cuvinte o#ul acesta a plecat *ntristat 5e tot' cci avea #ulte 4og-ii$ )& Isus :2a uitat *#pre8urul Lui 6i a zis ucenicilor :i+ C*t 5e anevoie vor intra *n #pr-ia lui "u#nezeu cei ce au 4og-ii B 3
Mat 1<$)&' Luc 19$)%'

9 6i cei 5oi vor ;i un singur trup$ a6a c nu #ai s*nt 5oi ci s*nt un singur trup$ < "eci ce a *#preunat "u#nezeu o#ul s nu 5espart$3 1. n cas ucenicii L2au *ntre4at ira6i asupra celor 5e #ai sus$ 11 El le2a zis+ @ricine *6i las nevasta 6i ia pe alta 5e nevast preacurve6te ;a- 5e ea'
Mat ($&)' Mat 1<$<' Luc 17$19' Ro# /$&' 1Cor /$1.211'

)% Ucenicii au r#as ui#i-i 5e cuvintele Lui$ Isus a luat 5in nou cuv*ntul 6i le2a zis+ !iilor c*t 5e anevoie este pentru cei ce se *ncre5 *n 4og-ii s intre *n #pr-ia lui "u#nezeu B
Iov &1$)%' 1s ()$/' 1s 7)$1.' 1,i# 7$1/'

1) 6i 5ac o nevast *6i las 4r4atul 6i ia pe altul 5e 4r4at preacurve6te$3 Copila6ii 1& I2au a5us ni6te copila6i c s :e ating 5e ei$ "ar ucenicii au certat pe cei ce *i a5uceau$
Mat 1<$1&' Luc 19$1('

)( Mai lesne este s treac o c#il prin urechea unui ac 5ec*t s intre un o# 4ogat *n #pr-ia lui "u#nezeu B 3 )7 Ucenicii au r#as 6i #ai ui#i-i 6i au zis unii ctre al-ii+ Cine poate atunci s ;ie #*ntuit A 3 )/ Isus :2a uitat -int la ei 6i le2a zis+ Lucrul acesta este cu nepu-int la oa#eni 5ar nu la "u#nezeu' pentru c toate lucrurile s*nt cu pu-in- la "u#nezeu$3
Ier &)$1/' Mat 1<$)7' Luc 1$1$&/'

1% C*n5 a vzut Isus acest lucru :2a #*niat 6i le2a zis+ Lsa-i copila6ii s vin la Mine 6i nu2i opri-i' cci #pr-ia lui "u#nezeu este a celor ca ei$ 1Cor 1%$).' 11et )$)' 1( A5evrat v spun c oricine nu va pri#i #pr-ia lui "u#nezeu c un copila6 cu nici un chip nu va intra *n ea B 3 Mat 19$&' 17 Apoi i2a luat *n 4rate 6i i2a 4inecuv*ntat pun*n5u26i #*nile peste ei$ Bog-iile 6i *#pr-ia lui "u#nezeu 1/ ,oc#ai c*n5 era gata s porneasc la 5ru# a alergat la El un o# care a *ngenuncheat *naintea Lui 6i L2a *ntre4at+ Bunule nv-tor ce s ;ac c s #o6tenesc via-a ve6nic A 3
Mat 1<$17' Luc 19$19'

)9 1etru a *nceput s2I zic+ Iat c noi a# lsat totul 6i ,e2a# ur#at$3
Mat 1<$)/' Luc 19$)9'

)< Isus a rspuns+ A5evrat v spun c nu este ni#eni care s ;i lsat cas sau ;rati sau surori sau tat sau #a# sau nevast sau copii sau hol5e pentru Mine 6i pentru Evanghelie &. 6i s nu pri#easc acu# *n veacul acesta 5e o sut 5e ori #ai #ult+ case ;rati surori #a#e copii 6i hol5e *#preun cu prigoniri' iar *n veacul viitor via-a ve6nic$
)Cron <$)($<' Luc 19$&.'

&1 Mul-i 5in cei 5int*i vor ;i cei 5e pe ur# 6i #ul-i 5in cei 5e pe ur# vor ;i cei 5int*i$3
Mat 1<$&.' Mat ).$17' Luc 1&$&.'

19 1entru ce M nu#e6ti 4un A 3 i2a zis Isus$ =i#eni nu este 4un 5ec*t Unul singur + "u#nezeu$ 1< Cuno6ti poruncile+ : nu preacurve6ti' s nu ucizi' s nu ;uri' s nu ;aci o #rturisire #incinoas' s nu *n6eli' s cinste6ti pe tatl tu 6i pe #a#a ta$3 ECo5 ).' Ro# 1&$<'

Isus anun- a tria oar #oartea 6i *nvierea :a &) Ei erau pe 5ru# 6i se suiau la Ierusali#' 6i Isus #ergea *naintea lor$ Ucenicii erau tur4ura-i 6i #ergeau *ngrozi-i 5up El$ Isus a luat ira6i la El pe cei 5oisprezece 6i a *nceput s le vor4easc 5espre lucrurile care aveau s I se *nt*#ple$ Mat ).$1/' Luc 19$&1' Marcu 9$&1'
Marcu <$&1' Luc <$))' Luc 19$&1'

13

&& Iat3 a zis El ne sui# la Ierusali# 6i !iul o#ului va ;i 5at *n #*nile preo-ilor celor #ai 5e sea# 6i crturarilor$ Ei l vor os*n5i la #oarte 6i2L vor 5a *n #*nile nea#urilor &% care *6i vor 4ate 8oc 5e El l vor 4ate cu nuiele l vor scuipa 6i2L vor o#or*' 5ar 5up trei zile va *nvia$3 Cererea ;iilor lui ?e4e5ei &( !iii lui ?e4e5ei Iacov 6i Ioan au venit la Isus 6i I2au zis+ nv-torule a# vrea s ne ;aci ce2-i vo# cere$3 Mat ).$).' &7 El le2a zis+ Ce voi-i s v ;ac A 3 &/ "2ne 3 I2au zis ei s st# unul la 5reapta ,a 6i altul la st*nga ,a c*n5 vei ;i *#4rcat *n slava ,a$3 &9 Isus le2a rspuns+ =u 6ti-i ce cere-i$ 1ute-i voi s 4e-i paharul pe care a# s2l 4eau Eu sau s ;i-i 4oteza-i cu 4otezul cu care a# s ;iu 4otezat Eu A 3 &< 1ute# 3 au zis ei$ 6i Isus le2a rspuns+ Este a5evrat c paharul pe care2l voi 4ea Eu *l ve-i 4ea 6i cu 4otezul cu care voi ;i 4otezat Eu ve-i ;i 4oteza-i' %. 5ar cinstea 5e a sttea la 5reapta sau la st*nga Mea nu at*rn 5e Mine s2o 5au ci ea este nu#ai pentru aceia pentru care a ;ost pregtit$3 %1 Cei zece c*n5 au auzit lucrul acesta au *nceput s se #*nie pe Iacov 6i pe Ioan$
Mat ).$)%'

%/ El a auzit c trece Isus 5in =azaret 6i a *nceput s strige+ Isuse !iul lui "avi5 ai #il 5e #ine B 3 %9 Mul-i *l certau s tac' 5ar el 6i #ai tare striga+ !iul lui "avi5 ai #il 5e #ine B 3 %< Isus :2a oprit 6i a zis+ Che#a-i2l B 3 Au che#at pe or4 6i i2au zis+ n5rzne6te scoal2te cci te chea#$3 (. @r4ul 6i2a aruncat haina' a srit 6i a venit la Isus$ (1 Isus a luat cuv*ntul 6i i2a zis+ Ce vrei s2-i ;ac A 3 Ra4uni 3 I2a rspuns or4ul s capt ve5erea$3 () 6i Isus i2a zis+ "u2te cre5in-a ta te2a #*ntuit$3 n5at or4ul 6i2a cptat ve5erea 6i a #ers pe 5ru# 5up Isus$ Mat <$))' Intrarea *n Ierusali#

11* C*n5 s2au apropiat 5e Ierusali# 6i au


;ost l*ng Bet;aghe 6i Betania *nspre #untele Mslinilor Isus a tri#is pe 5oi 5in ucenicii :i
Mat )1$1' Luc 1<$)<' Ioan 1)$1%'

%) Isus i2a che#at la El 6i le2a zis+ 6ti-i c cei privi-i 5rept c*r#uitori ai nea#urilor 5o#nesc peste ele 6i #ai #arii lor le poruncesc cu stp*inire$ Luc ))$)(' %& "ar *ntre voi s nu ;ie a6a$ Ci oricare va vrea s ;ie #are *ntre voi s ;ie slu8itorul vostru' Mat ).$)72)9' Marcu <$&(' Luc <$%9' %% 6i oricare va vrea s ;ie cel 5int*i *ntre voi s ;ie ro4ul tuturor$ %( Cci !iul o#ului n2a venit s I se slu8easc ci El s slu8easc 6i s26i 5ea via-a rscu#prare pentru #ul-i B 3
Ioan 1&$1%' !ilip )$/' Mat ).$)9' 1,i# )$7' ,it )$1%'

>in5ecarea or4ului 4arti#eu %7 Au a8uns la Ierihon$ 6i pe c*n5 ie6ea Isus 5in Ierihon cu ucenicii :i 6i cu o #are #ul-i#e 5e oa#eni ;iul lui ,i#eu Barti#eu un cer6etor or4 sttea 8os l*ng 5ru# 6i cerea 5e #il$
Mat ).$)<' Luc 19$&('

) 6i le2a zis+ "uce-i2v *n satul 5inaintea voastr+ *n5at ce ve-i intra *n el ve-i gsi un #gru6 legat pe care n2a *nclecat *nc nici un o#' 5ezlega-i2l 6i a5uce-i2Mi2l$ & "ac v va *ntre4a cineva+ 1entru ce ;ace-i lucrul acesta A s rspun5eti+ "o#nul are tre4uint 5e el$ 6i *n5at *l va tri#ite *napoi aici$3 % Ucenicii s2au 5us au gsit #gru6ul legat a;ar l*ng o u6 la cotitura 5ru#ului 6i l2au 5ezlegat$ ( Unii 5in cei ce stteau acolo le2au zis+ Ce ;ace-i A "e ce 5ezlega-i #gru6ul acesta A 3 7 Ei au rspuns cu# le poruncise Isus$ 6i i2au lsat s plece$ / Au a5us #gru6ul la Isus 6i2au aruncat hainele pe el 6i Isus a *nclecat pe el$ 9 Mul-i oa#eni *6i a6terneau hainele pe 5ru# iar al-ii presrau ra#uri pe care le tiaser 5e pe c*#p$ Mat )1$9' < Cei ce #ergeau *nainte 6i cei ce veneau 5up Isus strigau+ @sana B Binecuv*ntat este cel ce vine *n =u#ele "o#nului B 1s 119$)<' 1. Binecuv*ntat este #pr-ia care vine #pr-ia printelui nostru "avi5 B @sana *n cerurile prea *nalte B 3 1s 1%9$1' 11 Isus a intrat *n Ierusali# 6i :2a 5us *n ,e#plu$ "up ce :2a uitat la toate lucrurile 5e 8ur *#pre8ur ;iin5c era pe *nserate a plecat la Betania cu cei 5oisprezece$ Mat )1$1)'

14

:#ochinul 4leste#at 1) A 5oua zi 5up ce au ie6it 5in Betania Isus a ;l#*nzit$ Mat )1$19' 1& A zrit 5e 5eparte un s#ochin care avea ;runze 6i a venit s va5 poate va gsi ceva *n el$ :2a apropiat 5e s#ochin 5ar n2a gsit 5ec*t ;runze cci nu era *nc vre#ea s#ochinelor$
Mat )1$1<'

,atl vostru care este *n ceruri s v ierte gre6elile voastre$ Mat 7$1%' Col &$1&' )7 "ar 5ac nu ierta-i nici ,atl vostru care este *n ceruri nu v va ierta gre6elile voastre$
Mat 19$&('

1uterea lui Isus )/ :2au 5us 5in nou *n Ierusali#$ Di pe c*n5 :e pli#4a Isus prin ,e#plu au venit la El preo-ii cei #ai 5e sea# crturarii 6i 4tr*nii
Mat )1$)&' Luc ).$1'

1% Atunci a luat cuv*ntul 6i a zis s#ochinului+ n veac s nu #ai #n*nce ni#eni ro5 5in tine B 3 6i ucenicii au auzit aceste vor4e$ 1( Au a8uns *n Ierusali#' 6i Isus a intrat *n ,e#plu$ A *nceput s scoat a;ar pe cei ce vin5eau 6i cu#prau *n ,e#plu' a rsturnat #esele schi#4torilor 5e 4ani 6i scaunele celor ce vin5eau poru#4ei$
Mat )1$1)' Luc 1<$%(' Ioan )$1%'

17 6i nu lsa pe ni#eni s poarte vreun vas prin ,e#plu$ 1/ Di2i *nv-a 6i zicea+ @are nu este scris+ Casa Mea se va che#a o cas 5e rugciune pentru toate nea#urile A "ar voi a-i ;cut 5in ea o pe6ter 5e t*lhari$3 Isa (7$/' Ier /$11' 19 1reo-ii cei #ai 5e sea# 6i crturarii c*n5 au auzit cuvintele acestea cutau cu# s2L o#oare' cci se te#eau 5e El pentru c tot noro5ul era ui#it 5e *nv-tura Lui$
Mat )1$%(2%7' Luc 1<$%/' Mat /$)9' Marcu 1$))' Luc %$&)'

)9 6i I2au zis+ Cu ce putere ;aci ,u aceste lucruri A 6i cine Ei2a 5at puterea aceasta c s le ;aci A 3 )< Isus le2a rspuns+ A# s v pun 6i Eu o *ntre4are' rspun5e-i2Mi la ea 6i apoi v voi spune 6i Eu cu ce putere ;ac aceste lucruri$ &. Botezul lui Ioan venea 5in cer ori 5e la oa#eni A Rspun5e-i2Mi B 3 &1 Ei *ns vor4eau ast;el *ntre ei+ "ac rspun5e#+ "in cer va zice+ "ar 5e ce nu l2a-i crezut A &) 6i 5ac vo# rspun5e+ "e la oa#eni $$$ se te#eau 5e noro5 cci to-i socoteau c Ioan a ;ost *n a5evr un prooroc$
Mat &$(' Mat 1%$(' Marcu 7$).'

1< @ri5ec*te ori se *nsera Isus ie6ea a;ar 5in cetate$ 1uterea cre5in-ei ). "i#inea-a c*n5 treceau pe l*ng s#ochin ucenicii l2au vzut uscat 5in r5cini$
Mat )1$1<'

&& Atunci au rspuns lui Isus+ =u 6ti#$3 6i Isus le2a zis+ =ici Eu n2a# s v spun cu ce putere ;ac aceste lucruri$3 1il5a viticultorilor

1)* Isus a *nceput pe ur# s le


vor4easc *n pil5e$ Un o# a s5it o vie$ A *#pre8#uit2o cu un gar5 a spat un teasc *n ea 6i a zi5it un turn' apoi a aren5at2o unor vieri 6i a plecat 5in -ar$ Mat )1$&&' Luc )<$<' ) La vre#ea roa5elor a tri#is la vieri un ro4 c s ia 5e la ei 5in roa5ele viei$ & >ierii au pus #*na pe el l2au 4tut 6i l2au tri#is *napoi cu #*nile goale$ % A tri#is ira6i la ei un alt ro4' ei l2au rnit la cap 6i l2au 4at8ocorit$ ( A #ai tri#is un altul pe care l2au o#or*t' apoi a tri#is #ul-i al-ii 5intre care pe unii i2au 4tut iar pe al-ii i2au o#or*t$ 7 Mai avea un singur ;iu preaiu4it' la ur# l2a tri#is 6i pe el la ei$ >or pri#i cu cinste pe ;iul #eu B zicea el$ / "ar vierii aceia au zis *ntre ei+ Iat #o6tenitorul' veni-i s2l o#or*# 6i #o6tenirea va ;i a noastr$

)1 1etru 6i2a a5us a#inte 5e cele petrecute 6i a zis lui Isus+ nv-torule uite c s#ochinul pe care l2ai 4leste#at s2a uscat$3 )) Isus a luat cuv*ntul 6i le2a zis+ Ave-i cre5in- *n "u#nezeu B )& A5evrat v spun c 5ac va zice cineva #untelui acestuia+ Ri5ic2te 6i arunc2te *n #are 6i 5ac nu se va *n5oi *n ini#a lui ci va cre5e c ce zice se va ;ace va avea lucrul cerut$ Mat 1/$).' Mat )1$)1' Luc 1/$7' )% "e aceea v spun c orice lucru ve-i cere c*n5 v ruga-i s cre5e-i c l2a-i 6i pri#it 6i2l ve-i avea$ Mat /$/' Luc 11$<' Ioan 1%$1&'
Ioan 1($/' Ioan 17$)%' Iac 1$(27'

)( Di c*n5 sta-i *n picioare 5e v ruga-i s ierta-i orice ave-i *#potriva cuiva pentru c 6i

15

9 6i au pus #*na pe el l2au o#or*t 6i i2au aruncat trupul a;ar 5in vie$ < Acu# ce va ;ace stp*nul viei A >a veni va ni#ici pe vierii aceia 6i via o va 5a altora$ 1. @are n2a-i citit locul acesta 5in :criptur+ 1iatra pe care au lep5at2o zi5arii a a8uns s ;ie pus *n capul unghiului' 1s 119$))' 11 "o#nul a ;cut acest lucru 6i este #inunat *n ochii nostri A 3 1) Ei cutau s2L prin5 5ar se te#eau 5e noro5$ 1ricepuser c *#potriva lor spusese Isus pil5a aceasta$ 6i L2au lsat 6i au plecat$
Mat )1$%(2%7' Marcu 11$19' Ioan /$)(2%%'

)7 n ce prive6te *nvierea #or-ilor oare n2a-i citit *n cartea lui Moise *n locul un5e se vor4e6te 5espre Rug ce i2a spus "u#nezeu c*n5 a zis+ Eu s*nt "u#nezeul lui Avraa# "u#nezeul lui Isaac 6i "u#nezeul lui Iacov A
ECo5 &$7'

)/ "u#nezeu nu este un "u#nezeu al celor #or-i ci al celor vii$ ,are v #ai rtci-i B 3 Cea #ai #are porunc )9 Unul 5in crturari care2i auzise vor4in5 ;iin5c 6tia c Isus rspunsese 4ine sa5ucheilor a venit la El 6i L2a *ntre4at+ Care este cea 5int*i 5intre toate poruncile A 3
Mat ))$&('

1& Apoi au tri#is la Isus pe unii 5in ;arisei 6i 5in Iro5iani c s2L prin5 cu vor4a$
Mat ))$1(' Luc ).$).'

1% Ace6tia au venit 6i I2au zis+ nv-torule 6ti# c spui a5evrul 6i nu2-i pas 5e ni#eni' cci nu cau-i la ;a-a oa#enilor 6i *nve-i pe oa#eni calea lui "u#nezeu *n a5evr$ :e ca5e s plti# 4ir Cezarului sau nu A 1( : plti# sau s nu plti# A 3 Isus le2a cunoscut ;-rnicia 6i le2a rspuns+ 1entru ce M ispiti-i A A5uce-i2Mi un 4an F0receste+ 5inar$G c s2l v5$3 17 I2au a5us un 4an' 6i Isus i2a *ntre4at+ Chipul acesta 6i literele scrise pe el ale cui s*nt A 3 Ale Cezarului3 I2au rspuns ei$ 1/ Atunci Isus le2a zis+ "a-i 5ar Cezarului ce este al Cezarului 6i lui "u#nezeu ce este al lui "u#nezeu$3 6i se #irau ;oarte #ult 5e El$ "espre *nviere 19 :a5ucheii care zic c nu este *nviere au venit la Isus 6i I2au pus ur#toarea *ntre4are+
Mat ))$)&' Luc ).$)/' !apt )&$9'

)< Isus i2a rspuns+ Cea 5int*i este aceasta+ Ascult Israele B "o#nul "u#nezeul nostru este un singur "o#n' "eut 7$%' Luc 1.$)/' &. si+ : iu4e6ti pe "o#nul "u#nezeul tu cu toat ini#a ta cu tot su;letul tu cu tot cugetul tu 6i cu toat puterea ta' iat porunca 5int*i$ &1 Iar a 5oua este ur#toarea+ : iu4e6ti pe aproapele tu c pe tine *nsu-i$ =u este alt porunc #ai #are 5ec*t acestea$3
Lev 1<$19' Mat ))$&<' Ro# 1&$<' 0al ($1%' Iac )$9'

&) Crturarul I2a zis+ Bine nv-torule$ A5evrat ai zis c "u#nezeu este unul singur c nu este altul a;ar 5e El
"eut %$&<' Isa %($721%' Isa %7$<'

&& 6i c a2L iu4i cu toat ini#a cu tot cugetul cu tot su;letul 6i cu toat puterea 6i a iu4i pe aproapele c pe sine este #ai #ult 5ec*t toate ar5erile 5e tot 6i 5ec*t toate 8ert;ele$3
1:a# 1($))' @sea 7$7' Mic 7$729'

1< nv-torule iat ce ne2a scris Moise+ "ac #oare ;ratele cuiva 6i2i r#*ne nevasta ;r s ai4 copii ;ratele su s ia pe nevasta lui 6i s ri5ice ur#a6 ;ratelui su$ "eut )($(' ). Erau 5ar 6apte ;rati$ Cel 5int*i s2a *nsurat 6i a #urit ;r s lase ur#a6$ )1 Al 5oilea a luat 5e nevast pe v5uv 6i a #urit ;r s lase ur#a6$ ,ot a6a 6i al treilea$ )) 6i nici unul 5in cei 6apte n2a lsat ur#a6$ "up ei to-i a #urit 6i ;e#eia$ )& La *nviere nevasta cruia 5intre ei va ;i ea A Cci to-i 6apte au avut2o 5e nevast$3 )% "rept rspuns Isus le2a zis+ @are nu v rtci-i voi 5in pricin c nu pricepe-i nici :cripturile nici puterea lui "u#nezeu A )( Cci 5up ce vor *nvia 5in #or-i nici nu se vor *nsura nici nu se vor #rita ci vor ;i c *ngerii *n ceruri$ 1Cor 1($%)2()'

&% Isus a vzut c a rspuns cu pricepere 6i i2 a zis+ ,u nu e6ti 5eparte 5e #pr-ia lui "u#nezeu$3 6i ni#eni nu *n5rznea s2I #ai pun *ntre4ri$ Mat ))$%7' Al cui ;iu este Hristosul &( 1e c*n5 *nv-a pe noro5 *n ,e#plu Isus a zis+ Cu# zic crturarii c Hristosul este ;iul lui "avi5 A Mat ))$%1' Luc ).$%1' &7 nsu6i "avi5 ;iin5 *nsu;lat 5e "uhul :;*nt a zis+ "o#nul a zis "o#nului #eu+ :tai la 5reapta Mea p*n voi pune pe vr8#a6ii ,i su4 picioarele ,ale$ ):a# )&$)' 1s 11.$1' &/ "eci chiar "avi5 l nu#e6te "o#n' atunci cu# este El ;iul lui A 3 6i gloata cea #are l asculta cu plcere$ &9 n *nv-tura pe care le2o 55ea Isus le zicea+ 1zi-i2v 5e crturari crora le place s

16

u#4le *n haine lungi 6i s le ;ac lu#ea plecciuni prin pie-e$


Marcu %$)' Mat )&$1' Luc ).$%7' Luc 11$%&'

&< Ei u#4l 5up scaunele 5int*i *n sinagogi 6i 5up locurile 5int*i la ospe-e' %. casele v5uvelor le #n*nc 6i ;ac rugciuni lungi 5e ochii lu#ii$ @ #ai #are os*n5 va veni peste ei$3 Mat )&$1%' >5uva srac %1 Isus sttea 8os *n ;a-a vistieriei ,e#plului 6i :e uita cu# arunca noro5ul 4ani *n vistierie$ Mul-i care erau 4oga-i aruncau #ult$
Luc )1$1' )I#p 1)$<'

< Lua-i sea#a la voi *n6iv$ Au s v 5ea pe #*na so4oarelor 8u5ectoresti 6i ve-i ;i 4tu-i *n sinagogi' 5in pricina Mea ve-i ;i 5u6i *naintea 5regtorilor 6i *naintea *#pra-ilor pentru c s le slu8i-i 5e #rturie$
Mat 1.$1/219' Mat )%$<' Apoc )$1.'

1. Mai *nt*i tre4uie c Evanghelia s ;ie propov5uit tuturor nea#urilor$ Mat )%$1%' 11 C*n5 v vor 5uce s v 5ea *n #*nile lor s nu v *ngri8ora-i #ai 5inainte cu privire la cele ce ve-i vor4i ci s vor4i-i orice vi se va 5a s vor4i-i *n ceasul acela' cci nu voi ve-i vor4i ci "uhul :;*nt$
Mat 1.$1<' Luc 1)$11' Luc )1$1%' !apt )$%' !apt %$92&1'

%) A venit 6i o v5uv srac 6i a aruncat 5oi 4nu-i care ;ac un gologan$ %& Atunci Isus a che#at pe ucenicii :i 6i le2a zis+ A5evrat v spun c aceast v5uv srac a 5at #ai #ult 5ec*t to-i cei ce au aruncat *n vistierie' )Cor 9$1)' %% cci to-i ceilal-i au aruncat 5in prisosul lor 5ar ea 5in srcia ei a aruncat tot ce avea tot ce2i #ai r#sese c s triasc$3
"eut )%$7' 1Ioan &$1/'

1) !ratele va 5a la #oarte pe ;ratele su 6i tatl pe copilul lui' copiii se vor scula *#potriva prin-ilor lor 6i2i vor o#or*$
Mic /$7' Mat 1.$)1' Mat )%$1.' Luc )1$17'

1& >e-i ;i ur*-i 5e to-i pentru =u#ele Meu' 5ar cine va r45a p*n la s;*r6it va ;i #*ntuit$
Mat )%$<' Luc )1$1/' "an 1)$1)' Mat 1.$))' Mat )%$1&' Apoc )$1.'

n5e#n la veghere 1% C*n5 ve-i ve5ea ur*ciunea pustiirii st*n5 acolo un5e nu se ca5e s ;ie cine cite6te s *n-eleag atunci cei ce vor ;i *n Iu5ea s ;ug la #un-i$ Mat )%$1(' "an <$)/' Luc )1$)1' 1( Cine va ;i pe acoperi6ul casei s nu se co4oare 6i s nu intre *n cas c s26i ia ceva 5in ea$ 17 6i cine va ;i la c*#p s nu se *ntoarc *napoi c s26i ia haina$ 1/ >ai 5e ;e#eile care vor ;i *nsrcinate 6i 5e cele ce vor 5a -*- *n zilele acelea B
Luc )1$)&' Luc )&$)<'

"r*#area Ierusali#ului 6i venirea !iului @#ului

1&* C*n5 a ie6it Isus 5in ,e#plu unul 5in


ucenicii Lui i2a zis+ nv-torule uit2,e ce pietre 6i ce zi5iri B 3 Mat )%$1' Luc )1$)' ) Isus i2a rspuns+ >ezi tu aceste zi5iri #ari A =u va r#*nea aici piatr pe piatr care s nu ;ie 5r*#at$3 Luc 1<$%%' & Apoi a stat pe #untele Mslinilor *n ;a-a ,e#plului$ 6i 1etru Iacov Ioan 6i An5rei L2au *ntre4at 5eoparte+ % :pune2ne c*n5 se vor *nt*#pla aceste lucruri 6i care va ;i se#nul c*n5 se vor *#plini toate aceste lucruri A 3 Mat )%$&' Luc )1$/' ( Isus a *nceput atunci s le spun+ Bga-i 5e sea# s nu v *n6ele cineva$
Ier )<$9' E;es ($7' 1,es )$&'

19 Ruga-i2v c lucrurile acestea s nu se *nt*#ple iarna$ 1< 1entru c *n zilele acelea va ;i un necaz a6a 5e #are cu# n2a ;ost 5e la *nceputul lu#ii pe care a ;cut2o "u#nezeu p*n azi 6i cu# nici nu va #ai ;i vreo5at$
"an <$)7' "an 1)$1' Ioel )$)' Mat )%$)1'

7 !iin5c vor veni #ul-i *n =u#ele Meu 6i vor zice+ Eu s*nt Hristosul B 6i vor *n6ela pe #ul-i$ / C*n5 ve-i auzi 5espre rz4oaie 6i ve6ti 5e rz4oaie s nu v *n*nspi#*nta-i cci lucrurile acestea tre4uie s se *nt*#ple$ "ar *nc nu va ;i s;*r6itul$ 9 Un nea# se va scula *#potriva altui nea# 6i o #pr-ie *#potriva altei #pr-ii' pe alocurea vor ;i cutre#ure 5e p#*nt ;oa#ete 6i tur4urri$ Aceste lucruri vor ;i *nceputul 5urerilor$ Mat )%$9'

). 6i 5ac n2ar ;i scurtat "o#nul zilele acelea ni#eni n2ar scpa' 5ar le2a scurtat 5in pricina celor ale6i$ )1 "ac v va zice cineva atunci+ Iat Hristosul este aici sau+ Iat2L acolo s nu2l cre5e-i$ Mat )%$)&' Luc 1/' Luc )1$9' )) Cci se vor scula Hristosi #incino6i 6i prooroci #incino6i$ Ei vor ;ace se#ne 6i #inuni c s *n6ele 5ac ar ;i cu pu-int 6i pe cei ale6i$ )& 1zi-i2v' iat c vi le2a# spus toate 5inainte$ )1et &$1/'

17

)% "ar *n zilele acelea 5up necazul acesta soarele se va *ntuneca luna nu26i va #ai 5a lu#ina ei "an /$1.' ,e; 1$1(' Mat )%$)<' Luc )1$)(' )( stelele vor c5ea 5in cer 6i puterile care s*nt *n ceruri vor ;i cltinate$ )7 Atunci se va ve5ea !iul o#ului venin5 pe nori cu #are putere 6i cu slav$
"an /$1&21%' Mat 17$)/' Mat )%$&.' Marcu 1%$7)' !apt 1$11' 1,es %$17' ),es 1$/21.' Apoc 1$/'

1ar;u#ul turnat pe capul lui Isus & 1e c*n5 sttea Isus la #as *n Betania *n casa lui :i#on leprosul a venit o ;e#eie care avea un vas 5e ala4astru cu #ir 5e nar5 curat ;oarte scu#p' 6i 5up ce a spart vasul a turnat #irul pe capul lui Isus$
Mat )7$7' Ioan 1)$12&' Luc /$&/'

)/ Atunci va tri#ite pe *ngerii :i 6i va a5una pe cei ale6i 5in cele patru v*nturi 5e la #arginea p#*ntului p*n la #arginea cerului$ )9 Lua-i *nv-tur 5e la s#ochin prin pil5a lui$ C*n5 #l5ita lui se ;ace ;rage5 6i *n;runze6te 6ti-i c vara este aproape$ Mat )%$&)' Luc )1' )< ,ot a6a c*n5 ve-i ve5ea aceste lucruri *#plinin5u2se s 6ti-i c !iul o#ului este aproape este chiar la u6i$ &. A5evrat v spun c nu va trece nea#ul acesta p*n nu se vor *#plini toate aceste lucruri$ &1 Cerul 6i p#*ntul vor trece 5ar cuvintele Mele nu vor trece$ Isa %.$9' &) C*t 5espre ziua aceea sau ceasul acela nu 6tie ni#eni nici *ngerii 5in ceruri nici !iul ci nu#ai ,atl$ && Lua-i sea#a veghea-i 6i ruga-i2v' cci nu 6ti-i c*n5 va veni vre#ea aceea$
Mat )%$%)' Mat )($1&' Luc 1)$%.' Luc )1$&%' Ro# 1&$11' 1,es ($7'

% Unora 5intre ei le2a ;ost necaz 6i ziceau+ Ce rost are risipa aceasta 5e #ir A ( Mirul acesta s2ar ;i putut vin5e cu #ai #ult 5e trei sute 5e lei F0receste+ 5inari$G 6i s se 5ea sracilor$3 6i le era ;oarte necaz pe ;e#eia aceea$ 7 "ar Isus le2a zis+ Lsa-i2o *n pace' 5e ce2i ;ace-i suprare A Ea a ;cut un lucru ;ru#os ;a- 5e Mine' / cci pe sraci *i ave-i tot5eauna cu voi 6i le pute-i ;ace 4ine oric*n5 voi-i+ 5ar pe Mine nu M ave-i tot5eauna$ "eut 1($11' 9 Ea a ;cut ce a putut' Mi2a uns trupul #ai 5inainte pentru *ngropare$ < A5evrat v spun c oriun5e va ;i propov5uit Evanghelia aceasta *n toat lu#ea se va istorisi 6i ce a ;cut ;e#eia aceasta spre po#enirea ei$3 1. Iu5a Iscareoteanul unul 5in cei 5oisprezece s2a 5us la preo-ii cei #ai 5e sea# c s le v*n5 pe Isus$
Mat )7$1%' Luc ))$&2%'

&% :e va *nt*#pla c 6i cu un o# plecat *ntr2 alt -ar care *6i las casa 5 ro4ilor si putere arat ;iecruia care este 5atoria lui 6i porunce6te portarului s vegheze$
Mat )%$%(' Mat )($1%'

11 C*n5 au auzit ei lucrul acesta s2au 4ucurat 6i i2au ;g5uit 4ani$ 6i Iu5a cuta un prile8 ni#erit c s2L 5ea *n #*nile lor$ :r4toarea 1a6tilor 1) n ziua 5int*i a praznicului Azi#ilor c*n5 8ert;eau 1a6tele ucenicii lui Isus I2au zis+
Mat )7$1/' Luc ))$/$'

&( >eghea-i 5ar pentru c nu 6ti-i c*n5 va veni stp*nul casei+ sau seara sau la #iezul noptii sau la c*ntarea coco6ilor sau 5i#inea-a$
Mat )%$%)2%%'

&7 ,e#e-i2v ca nu cu#va venin5 ;r veste s v gseasc 5or#in5$ &/ Ce v zic vou zic tuturor+ >eghea-i B 3 :;at *#potriva lui Isus

1%* "up 5ou zile era praznicul 1a6telor


6i al Azi#ilor$ 1reo-ii cei #ai 5e sea# 6i crturarii cutau cu# s prin5 pe Isus cu vicle6ug 6i s2L o#oare$
Mat )7$)' Luc ))$1' Ioan 11$((' Ioan 1&$1'

) Cci ziceau+ =u *n ti#pul praznicului c nu cu#va s se ;ac tur4urare *n noro5$3

1& El a tri#is pe 5oi 5in ucenicii :i 6i le2a zis+ "uce-i2v *n cetate' acolo ave-i s *nt*lni-i un o# 5uc*n5 un ulcior cu ap+ #erge-i 5up el$ 1% Un5e va intra el spune-i stp*nului casei+ nv-torul zice+ Un5e este o5aia pentru oaspe-i *n care s #n*nc 1a6tele cu ucenicii Mei A 1( 6i are s v arate o o5aie #are 5e sus a6ternut gata+ acolo s pregti-i pentru noi$3 17 Ucenicii au plecat au a8uns *n cetate 6i au gsit a6a cu# le spusese El' 6i au pregtit 1a6tele$ 1/ :eara Isus a venit cu cei 5oisprezece$
Mat )7$).'

18

19 1e c*n5 stau la #as 6i #*ncau Isus a zis+ A5evrat v spun c unul 5in voi care #n*nc cu Mine M va vin5e$3 1< Ei au *nceput s se *ntristeze 6i s2I zic unul 5up altul+ =u cu#va s*nt eu A 3 ). Este unul 5in cei 5oisprezece 3 le2a rspuns El' 6i anu#e cel ce *ntinge #*na cu Mine *n 4li5$ )1 !iul o#ului negresit :e 5uce 5up cu# este scris 5espre El$ "ar vai 5e o#ul acela prin care este v*n5ut !iul o#ului B Mai 4ine ar ;i ;ost pentru el s nu se ;i nscut$3
Mat )7$)%' Luc ))$))'

0hetsi#ani &) :2au 5us apoi *ntr2un loc *ngr5it nu#it 0hetsi#ani$ 6i Isus a zis ucenicilor :i+ :e5e-i aici p*n M voi ruga$3
Mat )7$&7' Luc ))$&<' Ioan 19$1'

&& A luat cu El pe 1etru pe Iacov 6i pe Ioan 6i a *nceput s :e spi#*nte 6i s :e #*hneasc ;oarte tare$ &% El le2a zis+ :u;letul Meu este cuprins 5e o *ntristare 5e #oarte' r#*ne-i aici 6i veghea-i B 3 Ioan
1)$)/'

Cina 5o#nului )) 1e c*n5 #*ncau Isus a luat o p*ine' 6i 5up ce a 4inecuv*ntat a ;r*nt2o 6i le2a 5at zic*n5+ Luati #*ncati acesta este trupul Meu$3
Mat )7$)7' Luc ))$1<' 1Cor 11$)&'

&( Apoi a #ers pu-in #ai *nainte :2a aruncat la p#*nt 6i :e ruga ca 5ac este cu pu-int s treac 5e la El ceasul acela$ &7 El zicea+ Ava a5ic+ ,at Eie toate lucrurile *-i s*nt cu pu-int' 5eprteaz 5e la Mine paharul acesta B ,otu6i ;ac2se nu ce voiesc Eu ci ce voie6ti ,u$3
Ro# 9$1(' 0al %$7' Evr ($/' Ioan ($&.' Ioan 7$&9'

)& Apoi a luat un pahar 6i 5up ce a #ul-u#it lui "u#nezeu li l2a 5at 6i au 4ut to-i 5in el$ )% 6i le2a zis+ Acesta este s*ngele Meu s*ngele leg#*ntului celui nou care se vars pentru #ul-i$ )( A5evrat v spun c 5e acu# *ncolo nu voi #ai 4ea 5in ro5ul vitei p*n *n ziua c*n5 *l voi 4ea nou *n #pr-ia lui "u#nezeu$3 n6tiin-area lui 1etru )7 "up ce au c*ntat c*ntrile 5e lau5 au ie6it *n #untele Mslinilor$ Mat )7$&.' )/ Isus le2a zis+ n noaptea aceasta to-i ve-i avea un prile8 5e poticnire' pentru c este scris+ >oi 4ate 1storul 6i oile vor ;i risipite$
Mat )7$&1' ?ah 1&$/'

)9 "ar 5up ce voi *nvia voi #erge *naintea voastr *n 0alilea$3 Marcu 17$/' )< 1etru i2a zis+ Chiar 5ac to-i ar avea un prile8 5e poticnire eu nu voi avea$3
Mat )7$&&2&%' Luc ))$&%' Ioan 1&$&/2&9'

&/ 6i a venit la ucenici pe care i2a gsit 5or#in5$ 6i a zis lui 1etru+ :i#one tu 5or#i A Un ceas n2ai ;ost *n stare s veghezi A &9 >eghea-i 6i ruga-i2v c s nu c5e-i *n ispit' 5uhul este plin 5e r*vn 5ar trupul este nepu-incios$3 Ro# /$)&' 0al ($1/' &< :2a 5us iar6i 6i :2a rugat zic*n5 acelea6i cuvinte$ %. Apoi :2a *ntors 5in nou 6i i2a gsit 5or#in5' pentru c li se *ngreuiaser ochii 5e so#n$ Ei nu 6tiau ce s2I rspun5$ %1 n s;*r6it a venit a treia oar 6i le2a zis+ "or#i-i 5e acu# 6i o5ihni-i2v B "estul B A venit ceasul B Iat c !iul o#ului este 5at *n #*nile pcto6ilor$ Ioan 1&$1' %) :cula-i2v' hai5e# s #erge#' iat c se apropie v*nztorul B 3 Mat )7$%7' Ioan 19$12)' 1rin5erea lui Isus %& 6i *n5at pe c*n5 vor4ea El *nc a venit Iu5a unul 5in cei 5oisprezece 6i *#preun cu el a venit o #ul-i#e 5e oa#eni cu s4ii 6i cu cio#ege tri#i6i 5e preo-ii cei #ai 5e sea# 5e crturari 6i 5e 4tr*ni$
Mat )7$%/' Luc ))$%/' Ioan 19$&'

&. 6i Isus i2a zis+ A5evrat *-i spun c astzi chiar *n noaptea aceasta *nainte c s c*nte cocosul 5e 5ou ori te vei lep5a 5e Mine 5e trei ori$3 &1 "ar 1etru I2a zis cu 6i #ai #ult trie+ Chiar 5ac ar tre4ui s #or *#preun cu ,ine tot nu # voi lep5a 5e ,ine$3 6i to-i ceilal-i au spus acelas lucru$

%% >*nztorul le 55use se#nul acesta+ 1e care2L voi sruta acela este' s2L prin5e-i 6i s2L 5uce-i su4 paz$3 %( C*n5 a venit Iu5a s2a apropiat *n5at 5e Isus 6i I2a zis+ nv-torule B 3 6i L2a srutat #ult$ %7 Atunci oa#enii aceia au pus #*na pe Isus 6i L2au prins$

19

%/ Unul 5in cei ce stteau l*ng El a scos sa4ia a lovit pe ro4ul #arelui preot 6i i2a tiat urechea$ %9 Isus a luat cuv*ntul 6i le2a zis+ A-i ie6it c 5up un t*lhar cu s4ii 6i cu cio#ege c s M prin5e-i$ Mat )7$((' Luc ))$()' %< n toate zilele a# ;ost la voi 6i *nv-a# pe oa#eni *n ,e#plu 6i nu M2a-i prins$ "ar toate aceste lucruri s2au *nt*#plat c s se *#plineasc :cripturile$3
1s ))$7' Isa (&$/' Luc ))$&/' Luc )%$%%'

7% A-i auzit hula$ Ce g*n5i-i A 3 ,o-i L2au os*n5it s ;ie pe5epsit cu #oartea$ 7( 6i unii au *nceput s2L scuipe s2I acopere ;a-a s2L 4at cu pu#nii 6i s2I zic+ 1rooroce6te B 3 Iar aprozii l 4teau cu pal#ele$ ,g5uirea lui 1etru 77 1e c*n5 sttea 1etru 8os *n curte a venit una 5in slu8nicele #arelui preot$
Mat )7$(927<' Luc ))$((' Ioan 19$17'

(. Atunci to-i ucenicii L2au prsit 6i au ;ugit$


1s 99$9' Marcu 1%$)/'

(1 "up El #ergea un t*nr care n2avea pe trup 5ec*t o *nvelitoare 5e p*nz 5e in$ Au pus #*na pe el' () 5ar el 6i2a lsat *nvelitoarea 6i a ;ugit *n pielea goal$ Isus con5a#nat 5e sine5riu (& 1e Isus L2au 5us la #arele preot un5e s2au a5unat to-i preo-ii cei #ai 5e sea# 4tr*nii 6i crturarii$ Mat )7$(/' Luc ))$(%' Ioan 19$1&' (% 1etru L2a ur#at 5e 5eparte p*n *n curtea #arelui preot' a stat 8os *#preun cu aprozii 6i se *nclzea la para ;ocului$ (( 1reo-ii cei #ai 5e sea# 6i tot so4orul cutau vreo #rturie *#potriva lui Isus c s2L o#oare' 5ar nu gseau nici una$
Mat )7$(<'

7/ C*n5 a vzut pe 1etru *nclzin5u2se s2a uitat -int la el 6i i2a zis+ 6i tu erai cu Isus 5in =azaret B 3 79 El s2a lep5at 6i a zis+ =u 6tiu nici nu *n-eleg ce vrei s zici$3 Apoi a ie6it *n pri5vor$ 6i a c*ntat cocosul$ 7< C*n5 l2a vzut slu8nica a *nceput ira6i s spun celor ce stteau acolo+ Acesta este unul 5intre oa#enii aceia$3
Mat )7$/1' Luc ))$(9' Ioan 19$)('

/. 6i el s2a lep5at 5in nou$ "up pu-in vre#e cei ce stteau acolo au zis ira6i lui 1etru+ =u #ai *ncape *n5oial c e6ti unul 5in oa#enii aceia' cci e6ti 0alilean 6i graiul tu sea#n cu al lor$3
Mat )7$/&' Luc ))$(<' Ioan 19$)7' !apt )$/'

(7 1entru c #ul-i ;ceau #rturisiri #incinoase *#potriva Lui 5ar #rturisirile lor nu se potriveau$ (/ Unii s2au sculat 6i au ;cut o #rturisire #incinoas *#potriva Lui 6i au zis+ (9 =oi L2a# auzit zic*n5+ Eu voi strica ,e#plul acesta ;cut 5e #*ni o#ene6ti 6i *n trei zile voi ri5ica un altul care nu va ;i ;cut 5e #*ni o#ene6ti$3 Marcu 1($)<' Ioan )$1<' (< =ici chiar *n privin-a aceasta nu se potrivea #rturisirea lor$ 7. Atunci #arele preot s2a sculat *n picioare *n #i8locul a5unrii a *ntre4at pe Isus 6i I2a zis+ =u rspunzi ni#ic A Ce #rturisesc oa#enii ace6tia *#potriva ,a A 3 Mat )7$7)' 71 Isus tcea 6i nu rspun5ea ni#ic$ Marele preot L2a *ntre4at iar6i 6i I2a zis+ E6ti ,u Hristosul !iul Celui 4inecuv*ntat A 3
Isa (&$/' Mat )7$7&'

/1 Atunci el a *nceput s se 4leste#e 6i s se 8ure+ =u cunosc pe o#ul acesta 5espre care vor4i-i B 3 /) n5at a c*ntat cocosul a 5oua oar$ 6i 1etru 6i2a a5us a#inte 5e vor4a pe care i2o spusese Isus+ nainte c s c*nte cocosul 5e 5ou ori te vei lep5a 5e Mine 5e trei ori$3 6i g*n5in5u2se la acest lucru a *nceput s pl*ng$
Mat )7$/('

Isus *naintea lui 1ilat

1(* "i#inea-a preo-ii cei #ai 5e sea#


au ;cut *n5at s;at cu 4tr*nii crturarii 6i tot :o4orul$ "up ce au legat pe Isus L2au 5us 6i L2au 5at *n #*nile lui 1ilat$
1s )$)' Mat )/$1' Luc ))$77' Luc )&$1' Ioan 19$)9' !apt &$1&' !apt %$)7'

7) "a s*nt 3 i2a rspuns Isus$ 6i ve-i ve5ea pe !iul o#ului st*n5 la 5reapta puterii 6i venin5 pe norii cerului$3 Mat )%$&.' Mat )7$7%' Luc ))$7<' 7& Atunci #arele preot 6i2a rupt hainele 6i a zis+ Ce nevoie #ai ave# 5e #artori A

) 1ilat L2a *ntre4at+ E6ti ,u #pratul Iu5eilor A 3 "a s*nt3 i2a rspuns Isus$ Mat )/$11' & 1reo-ii cei #ai 5e sea# l *nvinuiau 5e #ulte lucruri$ % 1ilat L2a *ntre4at 5in nou+ =u rspunzi ni#ic A Uite 5e c*te lucruri ,e *nvinuiesc ei B 3
Mat )/$19'

( Isus n2a #ai 5at nici un rspuns lucru care a #irat pe 1ilat$ Isa (&$/' Ioan 1<$<'

20

7 La ;iecare praznic al 1a6telor 1ilat le eli4era un *nte#ni-at pe care2l cereau ei$


Mat )/$1(' Luc )&$1/' Ioan 19$&<'

)( C*n5 L2au rstignit era ceasul al treilea$


Mat )/$%(' Luc )&$&%' Ioan )$1<'

/ n te#ni- era unul nu#it Bara4a *nchis *#preun cu tovar6ii lui 5in pricina unui o#or pe care2l sv*r6iser *ntr2o rscoal$ 9 =oro5ul s2a suit 6i a *nceput s cear lui 1ilat s le 5ea ce avea o4icei s le 5ea tot5eauna$ < 1ilat le2a rspuns+ >oi-i s v eli4erez pe #pratul Iu5eilor A 3 1. Cci pricepuse c preo-ii cei #ai 5e sea# 5in invi5ie l 55user *n #*na lui$ 11 "ar preo-ii cei #ai 5e sea# au a-*-at noro5ul s cear lui 1ilat s le eli4ereze #ai 4ine pe Bara4a$ Mat )/$).' !apt &$1%' 1) 1ilat a luat 5in nou cuv*ntul 6i le2a zis+ "ar ce voi-i s ;ac cu Acela pe care2L nu#i-i #pratul Iu5eilor A 3 1& Ei au strigat 5in nou+ Rstigne6te2L B 3 1% "ar ce ru a ;cut A 3 le2a zis 1ilat$ ns ei au *nceput s strige 6i #ai tare+ Rstigne6te2 LB3 1( 1ilat a vrut s ;ac pe placul noro5ului 6i le2a slo4ozit pe Bara4a' iar pe Isus 5up ce a pus s2L 4at cu nuiele L2a 5at s ;ie rstignit$
Mat )/$)7' Ioan 1<$1217'

)7 "easupra Lui era scris vina Lui+ #pratul Iu5eilor$3 Mat )/$&/' Ioan 1<$1<' )/ #preun cu El au rstignit 5oi t*lhari unul la 5reapta 6i altul la st*nga Lui$ Mat )/$&9' )9 Ast;el s2a *#plinit :criptura care zice+ A ;ost pus *n nu#rul celor ;r5elege$3
Isa (&$1)' Luc ))$&/'

)< ,rectorii *6i 4teau 8oc 5e El 55eau 5in cap 6i ziceau+ U B ,u care strici ,e#plul 6i2l zi5e6ti la loc *n trei zile
1s ))$/' Marcu 1%$(9' Ioan )$1<'

&. #*ntuie6te2,e pe ,ine *nsu-i 6i co4oar2,e 5e pe cruce B 3 &1 ,ot ast;el 6i preo-ii cei #ai 5e sea# *#preun cu crturarii *6i 4teau 8oc 5e El *ntre ei 6i ziceau+ 1e al-ii i2a #*ntuit 6i pe :ine *nsu6i nu :e poate #*ntui B &) Hristosul #pratul lui Israel s :e co4oare acu# 5e pe cruce c s ve5e# 6i s cre5e# B 3 Cei rstigni-i *#preun cu El 5ease#enea *6i 4teau 8oc 5e El$
Mat )/$%%' Luc )&$&<'

Moartea lui Isus && La ceasul al 6aselea s2a ;cut *ntunerec peste toat tara p*n la ceasul al noulea$
Mat )/$%(' Luc )&$%%'

17 @sta6ii au a5us pe Isus *n curte a5ic *n palat 6i au a5unat toat ceata osta6ilor$
Mat )/$)/'

1/ L2au *#4rcat *ntr2o hain 5e purpur au *#pletit o cunun 5e spini 6i I2au pus2o pe cap$ 19 Apoi au *nceput s2I ureze 6i s zic+ 1lecciune #pratul Iu5eilor B 3 1< Di2L loveau *n cap cu o trestie l scuipau *ngenuncheau 6i I se *nchinau$ ). "up ce 6i2au 4tut ast;el 8oc 5e El L2au 5es4rcat 5e haina 5e purpur L2au *#4rcat *n hainele Lui 6i L2au 5us s2L rstigneasc$ Rstignirea lui Isus )1 Au silit s 5uc crucea lui Isus pe un trector care se *ntorcea 5e la c*#p nu#it :i#on 5in Cirena tatl lui AleCan5ru 6i al lui Ru;$ Mat )/$&)' Luc )&$)7' )) 6i au a5us pe Isus la locul nu#it 0olgota care tra5us *nsea#n+ Locul cp-*nii$3
Mat )/$&&' Luc )&$&&' Ioan 1<$1/'

&% 6i *n ceasul al noulea Isus a strigat cu glas tare+ Eloi Eloi la#a sa4actani3 care tra5us *nsea#n+ "u#nezeul Meu "u#nezeul Meu pentru ce M2ai prsit A 3
1s ))$1' Mat )/$%7'

&( Unii 5in cei ce stteau acolo c*n5 L2au auzit ziceau+ Iat chea# pe Ilie B 3 &7 6i unul 5in ei a alergat 5e a u#plut un 4urete cu o-et l2a pus *ntr2o trestie 6i I2a 5at s 4ea zic*n5+ Lsa-i s ve5e# 5ac va veni Ilie s2L co4oare 5e pe cruce B 3
Mat )/$%9' Ioan 1<$)<' 1s 7<$)1'

&/ "ar Isus a scos un strigt tare 6i Di2a 5at 5uhul$ Mat )/$(.' Luc )&$%7' Ioan 1<$&.' &9 1er5eaua 5inuntrul ,e#plului s2a rupt *n 5ou 5e sus p*n 8os$
Mat )/$(.' Ioan 1<$&.' Luc )&$%1'

)& I2au 5at s 4ea vin a#estecat cu s#irn 5ar El nu l2a luat$ Mat )/$&%' )% "up ce L2au rstignit I2au *#pr-it hainele *ntre ei trg*n5 la sor-i c s 6tie ce s ia ;iecare$ 1s ))$19' Luc )&$&%' Ioan 1<$)&'

&< :uta6ul care sttea *n ;a-a lui Isus c*n5 a vzut c Di2a 5at ast;el 5uhul a zis+ Cu a5evrat o#ul acesta era !iul lui "u#nezeu B 3 Mat )/$((' Luc )&$%7' %. Acolo erau 6i ni6te ;e#ei care priveau 5e 5eparte$ 1rintre ele erau Maria Mag5alena Maria #a#a lui Iacov cel #ic 6i a lui Iose 6i :alo#e Mat )/$((' Luc )&$%<' 1s &9$11'

21

%1 care pe c*n5 era El *n 0alilea #ergeau 5up El 6i2I slu8eau' 6i #ulte alte ;e#ei care se suiser *#preun cu El *n Ierusali#$ Luc 9$)$&' ngroparea lui Isus %) C*n5 s2a *nserat ;iin5c era ziua 1regtirii a5ic ziua 5inaintea :a4atului$
Mat )/$(/' Luc )&$(.' Ioan 1<$&9'

Artrile lui Isus 5up *nviere < FIsus 5up ce a *nviat *n 5i#ineata zilei 5int*i a spt#*nii :2a artat #ai *nt*i Mariei Mag5alinei 5in care scosese 6apte 5raci$
Ioan ).$1%' Luc 9$)'

%& a venit Iosi; 5in Ari#atea un s;etnic cu vaz al so4orului care 6i el a6tepta #pr-ia lui "u#nezeu$ El a *n5rznit s se 5uc la 1ilat c s cear trupul lui Isus$ Luc )$)(2&9' %% 1ilat s2a #irat c #urise a6a 5e cur*n5' a che#at pe suta6 6i l2a *ntre4at 5ac a #urit 5e #ult$ %( "up ce s2a *ncre5in-at 5e la suta6 c a #urit a 5ruit lui Iosi; trupul$ %7 6i Iosi; a cu#prat o p*nz su4-ire 5e in a 5at 8os pe Isus 5e pe cruce L2a *n;6urat *n p*nza 5e in 6i L2a pus *ntr2un #or#*nt spat *n st*nc$ Apoi a prvlit o piatr la u6a #or#*ntului$ Mat )/$(<27.' Luc )&$(&' Ioan 1<$%.' %/ Maria Mag5alena 6i Maria #a#a lui Iose se uitau un5e2L puneau$ nviera lui Isus

1. Ea s2a 5us 6i a 5at 5e 6tire celor ce ;useser *#preun cu El care pl*ngeau 6i se t*nguiau$ Luc )%$1.' Ioan ).$19' 11 C*n5 au auzit ei c este viu 6i c a ;ost vzut 5e ea n2au crezut2o$ Luc )%$11' 1) "up aceea :2a artat *ntr2alt chip la 5oi 5intre ei pe 5ru# c*n5 se 5uceau la -ar$
Luc )%$1&'

1& Ace6tia s2au 5us 5e au spus lucrul acesta celorlalti 5ar nici pe ei nu i2au crezut$ 1% n s;*r6it :2a artat celor unsprezece c*n5 stteau la #as' 6i i2a #ustrat pentru necre5in-a 6i *#pietrirea ini#ii lor pentru c nu crezuser pe cei ce2L vzuser *nviat$
Luc )%$&7' Ioan ).$1<' 1Cor 1($('

1( Apoi le2a zis+ "uce-i2v *n toat lu#ea 6i propov5ui-i Evanghelia la orice ;ptur$
Mat )9$1<' Ioan 1($17' Col 1$)&'

17 Cine va cre5e 6i se va 4oteza va ;i #*ntuit' 5ar cine nu va cre5e va ;i os*n5it$


Ioan &$192&7' !apt )$&9' !apt 17$&.2&)' Ro# 1.$<' 11et &$)1' Ioan 1)$%9'

17* "up ce a trecut ziua :a4atului Maria


Mag5alena Maria #a#a lui Iacov 6i :alo#e au cu#prat #ires#e c s se 5uc s ung trupul lui Isus$
Mat )9$1' Luc )%$1' Ioan ).$1' Luc )&$(7'

1/ Iat se#nele care vor *nso-i pe cei ce vor cre5e+ *n =u#ele Meu vor scoate 5raci' vor vor4i *n li#4i noi' Luc 1.$1/' !apt ($17' !apt 9$/'
!apt 17$19' !apt 1<$1)' !apt )$%' !apt 1.$%7' !apt 1<$7' 1Cor 1)$1.2)9'

) n ziua 5int*i a spt#*nii s2au 5us la #or#*nt 5is 5e 5i#inea- pe c*n5 rsrea soarele$ Luc )%$1' Ioan ).$1' & !e#eile ziceau una ctre alta+ Cine ne va prvli piatra 5e la u6a #or#*ntului A 3 % 6i c*n5 6i2au ri5icat ochii au vzut c piatra care era ;oarte #are ;usese prvlit$ ( Au intrat *n #or#*nt au vzut pe un tinerel st*n5 la 5reapta *#4rcat *ntr2un ves#*nt al4 6i s2au *nspi#*ntat$ Luc )%$&' Ioan ).$11$1)' 7 El le2a zis+ =u v *nspi#*nta-i B Cuta-i pe Isus 5in =azaret care a ;ost rstignit+ a *nviat nu este aici' iat locul un5e *l puseser$
Mat )9$(2/'

19 vor lua *n #*n 6erpi' 5ac vor 4ea ceva 5e #oarte nu2i va vt#a' *6i vor pune #*nile peste 4olnavi 6i 4olnavii se vor *nsnto6i$3
Luc 1.$1<' !apt )9$(' !apt ($1(217' !apt <$1/' !apt )9$9' Iac ($1%21('

1< "o#nul Isus 5up ce a vor4it cu ei :2a *nl-at la cer 6i a stat la 5reapta lui "u#nezeu$
!apt 1$)2&' Luc )%$(1' 1s 11.$1' !apt /$(('

). Iar ei au plecat 6i au propov5uit pretutin5eni$ "o#nul lucra *#preun cu ei 6i *ntrea Cuv*ntul prin se#nele care2l *nso-eau$ A#in$G !apt ($1)' !apt 1%$&' 1Cor )$%2(' Evr )$%'

/ "ar 5uce-i2v 5e spune-i ucenicilor Lui 6i lui 1etru c #erge *naintea voastr *n 0alilea+ acolo l ve-i ve5ea cu# v2a spus$3
Mat )7$&)' Marcu 1%$)9'

9 Ele au ie6it a;ar 5in #or#*nt 6i au luat2o la ;ug pentru c erau cuprinse 5e cutre#ur 6i 5e spai#$ 6i n2au spus ni#nui ni#ic cci se te#eau$ Mat )9$9' Luc )%$<'

22