Sunteți pe pagina 1din 42

BORDEROU

A. PARTI SCRISE

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Date generale Date tehnice ale lucrrii Date privind forta de munca ocupata dupa realizarea investitiei Devizul general estimativ al investiiei Principalii indicatori tehnico economici ai investitiei Finantarea investitiei

B. PARTI DESENATE A01 A02 A03 A04 PLAN PARTER PLAN PLAN ETAJ 1,SECTIUNE CARACTERISTICA PLAN ETAJ 2 PLAN ETAJ 3 -scara 1:500 -scara 1:500 -scara 1:500 -scara 1:500

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

LISTA DE SE NATURI
E!a"#ra$#r:

S.C. ARCADIA EN%INEERIN% S.R.L.


Director General: ing. Florin Nistor-Chinole Sef proiect: Arhitectura: Structura: Instalatii: ing. Florin Nistor-Chinole arh. Razvan Sotiroff-Ivanciu ing. Florin Nistor-Chinole ing. Alin

ngureanu

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

A.

PIESE SCRISE

DATE %ENERALE

!.!. "enu#irea o$iectului %e investitii& BAZA SPORTIVA ZONA MAIAL CODLEA, JUD. BRASOV !.2. 'la$orator& S.C. ARCADIA ENGINEERING S.R.L. !.3. (r%onatorul )rinci)al %e cre%ite& CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CODLEA !.4. Autoritatea contractanta *investitor+& CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL CODLEA !.5. A#)lasa#ent&
Str. Iosif Coma !s"#, M# i"i$i#% Co&%!a, J#&!t Braso'

!.6. Fun%a#entarea necesitatii si o)ortunitatii realizarii investitiei


Oraul Codlea este situat n partea de nord-vest a depresiunii Tara B rsei! foarte aproape de "un#ii $erani% respectiv la poalele "untelui &'(ura Codlea% pe c "pia plana cu caracter pie"ontan a r ului )ulc'ni#a* Confor" recensa"antului din + iulie ,--. populatia "unicipiului Codlea este de ,/ 00- locuitori 1ata de localit'#ile din 2ur% "unicipiul Codlea este situat la : -+0 3" nord-vest de "unicipiul Braov pe D*4* + 5BucuretiBraov Si6iu% etc*78 -.%- 3" nord-vest de co"una su6ur6ana Ghi"6av pe D*4* +8 Istoria localit'#ii Codlea se pierde n ne(ura vre"urilor* Astfel% ntr-un "anuscris dat nd din anul +.9/ care se afl' n turnul 6isericii evan(helice din centrul oraului se preci:ea:' e;isten#a localit'#ii Codlea din ti"puri i"e"ora6ile!% av nd locuitori <o" ni% 6ul(ari i pecine(i% ae:a#i r':le#i pe dealuri* =n anul ++>9% locuitorii Codlei au ncercat s' ridice o cetate fortificat' ns' nu au reuit din cau:a 6raovenilor* $ri"ele coli s'seti s-au deschis n anul +0/-% iar n li"6a ro" n' pri"a coal' este se"nalat' n anul +>-- func#ion nd pe l n(' 6iseric'* Oraul Codlea se constituie ntr-un centru care polari:ea:' activitatea social-econo"ic' a unor localit'#i din "pre2uri"i* Astfel o "are parte a salaria#ilor unit'#ilor econo"ice din ora este constituit' din locuitori ai co"unelor nvecinate* De ase"enea% dot'rile social-culturale%

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

re#eaua co"ercial' a oraului% spitalul or'enesc% liceele de specialitate 5chi"ie i prelucrarea le"nului7 deservesc n "are "'sur' i locuitorii co"unelor nvecinate* Teritoriul ad"inistrativ al localit'#ii se ntinde pe o suprafa#' de +,*0,- ha% din care aproape 2u"'tate apar#ine for"ei "ontane constituita din versan#ii estici si nordici ai &'(urii Codlea cu e;po:i#ie (enerala nordica si estica* Altitudinea din :ona "ontana varia:' ntre +,9+%0 " 5&'(ura Codlei7 si ?-- "* Cealalt' 2u"'tate din teritoriu apar#ine depresiunii B rsei* Trecerea de la relieful accidental din :ona "ontana spre esul B rsei se face prin inter"ediul unor terase pie"ontane de acu"ulare ale c'ror altitudini se situea:' ntre 00- " si ?-- "* =n aceasta :ona se afla c teva coline cu" sunt: Dealul C inelui! cu 099%0 " si Dealul 1ru"os! cu ?@0%/ "% care i"pri"a :onei terasiere cu relief uor ondulat* Sediul propriu-:is al B rsei situat ntre cursurile de apa B rsa% )ulc'ni#a si )alea Ao"orodului co6oar' uor spre nord-est unde se nre(istrea:' cele "ai 2oase cote 50,--0,0 "7* Din suprafa#a cuprinsa n peri"etrul oraului aproape 2u"'tate se afla n :ona de es% av nd un aspect plan f'r' denivel'ri i"portante8 ,0 B din suprafa#a se afla pe pantele de racordare 5deluviale7 care pre:int' o nclinare destul de accentuata +0-@-B% iar restul de suprafa#a construi6ila este situata n :ona de versan#i a dealurilor din nord-vest care "'r(inesc "untele &'(ura Codlea* Confor" $roiectului de $lanificare Strate(ica a &unicipiului Codlea C Strate(ia Sectoriala- politici Co"unitare pentru tineret se identifica in anali:a SDAT la punctul Sport si activitati de petrecere a ti"pului Ei6er! ur"atoarele $uncte tari <olul sportului in echili6rul si calitatea vietii datorita valorii educationale si "orale ale practicarii activitatilor fi:ice% valorilor sano-(enetice ale practicarii activitatilor fi:ice% tinerii sunt constienti de valoarea intrinseca a sportului pentru de:voltarea ar"onioasa 1lle;i6ilitatea si aupletea pro(ra"elor% (a"a diversificata de activitati I"6inarea naturala a activitatilor de tip recreativ distractive cu cele de tip infor"ativ-educativ% alternativa ne6ulversanta de participare la activitati intr-un "ediu or(ani:at Traditia sportiva deose6ita a "unicipiului Ea cate(oria oportunitati se identifica ur"atoarele aspecte A"ena2area unei 6a:e sportive de nivele Furopean pe o suprafata de ,%0/ ha in :ona &aial $ro"ovarea de catre stat a practicarii activitatilor fi:ice sportive cu prioritate a politicilor sociale cu efect in a"eliorarea starii de sanatate si cresterea calitatii vietii $ro"ovarea unui pro(ra" national in scopul con2u(arii fortelor or(anis"elor (uverna"entale si ne(uverna"entale in vederea creerii conditiilor care sa per"ita oricarui tanar% li6eratatea de participare la activitati fi:ice sportive in functie de nevoi si preferinte Toate aceste considerenta conduc la funda"entul reali:arii unei 6a:e sportive care sa acopere prin functiunile propuse "a2oritatea sporturilor outdoor si indoor: fot6al% hand6al% 6aschet% tenis% volei% 6ad"inton% polo% natatie% tenis* Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Aceste sporturi sau sportul in (eneral contracarea:a tendinta evidenta a tinerilor de crestere a interesului pentru pentru activitati statice 5ta6a(is"% alcoolis"% sedentaris"7 care conduc la o stare de sanatate precara a tineretului din localitate* Trecand peste aceste aspecte care au o influenta indirecta "a2ora asupra de:voltarii dura6ile a econo"iei "unicipiului lovind in viitorul de"o(rafic al viitoarei populatii active s-a conceput reali:area unui co"ple; sportiv care sa atra(a din activitatea sa si venituri la 6u(etul local in vederea a"orti:arii investitiei intr-un interval de circa ,0 ani* Astfel se propune edificarea unui 6a:e sportive care sa per"ita si or(ani:area de co"petitii diverse prin creerea spatiilor pentru pu6lic si prin reali:area unui hotel destinat sportivilor* Capacitatea totala a spectatorilor din co"ple; este de @90- spectatori din care ,>-- de spectatori pentru stadion% ?-- de spectatori pentru Sala de Sport si 00- de spectatori pentru 6a:inul de polo* !.,. "escrierea func-ional. /i tehnologic. !.,.!. Cla%iri )ro)use Ansa"6lul cuprinde "ai "ulte tipuri de constructii% avand utili:atori diferiti: - Stadion de fot6al cu ,>-- locuri sala de sport cu ?-- de locuri8 6a:in de inot cu 00- de locuri - Aotel cu // de ca"ere du6le% sala de conferinte% restaurant% 6irouri ad"inisrative% spatii tehnice* !.,.!.!. 0e#oriu Arhitectura In interiorul unei incinte de for"a poli(onala% se vor a"plasa un nu"ar de patru cladiri cu ur"atoarele functiuni: - Stadion de fot6al cu ,>-- locuri sala de sport cu ?-- de locuri8 6a:in de inot cu 00- de locuri - Aotel cu // de ca"ere du6le% sala de conferinte% restaurant% 6irouri ad"inisrative% spatii tehnice* -teren de tenis Co#)le1 2aza S)ortiva Constructia are in plan for"a nere(ulata si este i"partita in trei :one: - spatiul afectat sportivilor% oficialilor si spectatorilor - Aotel pentru circuit inchis sportivi Accese trei accese pu6lic pentru Stadion% Sala de Sport si Ba:in de Inot acces personal si staff ad"inistrativ Sala acces sportivi% presa% )I$ acces principal Aotel% acces personal si acces "arfa

Aotel- servicii incluse intrari separate pentru turisti si 6a(a2e ra"pa de acces pentru persoanele cu handicap fi:ic Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

hol de acces de "ini" +%0 "pGca"era-H +-0 "p receptie cu spatii pentru 6a(a2ele turistilor% pentru ad"inistratie serviciul de receptie de ,/ de ore personalul de la receptie: portar-usier% 6a(a2ist% co"inisioner-curier% serviciul de securitate si pa:a oficii pentru ca"eriste pentru hotel cu @ stele sunt necesare +0 servicii supli"entare% cuprinse in tariful de ca:are sau cu plata separat* pentru @ stele- .- de puncte "ini"* suprafata "ini"a a ca"erelor% fara (rup sanitar si vesti6ul: cu + pat +@ "p% cu , paturi +0 "p suprafata "ini"a a salonului din aparta"ent +? "p% a dor"itorului +0 "p suprafata "ini"a a (rupului sanitar @%0 "p inalti"ea "ini"a a spatiilor de ca:are ,%. "p culoarele si scarile vor avea lati"ea "ini"a de +%/ "% si casa scarii va fi separata de culoare nu"arul "a;i" de paturi dintr-o ca"era - ,% nu"arul "a;i" de paturi din dor"itorul din aparta"ent sau (arsoniera -, (rupuri sociale pentru personal% vestiare% dusuri% Ic pe se;e (rup sanitar % separat pe se;e% in holul de receptie utili:area siste"elor co"puteri:ate de (estiune hoteliera telefon pu6lic la dispo:itia turistilor seif G posi6ilitati de depo:itare a valorilor in ca"era sau centrali:at la receptie spatiu pentru prepararea si servirea "icului de2un% la hotelurile de / stele- restaurant servicii "ini"e oferite turistilor: spalat% curatat% reparat incalta"inte si len2erie servicii postale servicii telefonice locale% interur6ane% internationale% cu plata tarifului si a co"isionului van:ari de "arfuri si de articole de stricta necesitate rent-a-car roo"-service servirea "icului de2un in re(i" de 6ufet asi(urarea cu u"6rele in ca: de ploaie infor"atii turistice si culturale pastrarea o6iectelor de valoare ale turistilor serviciul pentru transportul 6a(a2elor serviciul co"isionar- curier acordarea de pri" a2utor in ca: de ur(enta tre:irea clientilor la cerere pri"irea si trans"iterea "esa2elor si a corespondentei pentru turisti re:ervarea de 6ilete pe "i2loace de transport infor"atii privind orarul "i2loacelor de transport 1inisa2ele interioare: vopsitorii usi si ferestre ta"plarie le"n% pardoseli din linoleu" de 9 "" (rosi"e in salile destinate activitatilor sportive% linoleu" pentru traffic intens in vestiare si spatiile "edia% parchet in 6irourile ad"inistrative% (resie antiderapanta pe holuri si la dusuri% (rupuri sanitare si sauna% "o:aic in spatiile tehnice8 placa2e cu faianta la pereti in (rupurile sanitare si la dusuri% vopsitorii lava6ile in restul spatiilor si la tavan*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

1inisa2ele e;terioare : tencuieli si"ple cu praf de piatra la tri6une% trotuare din 6eton si trepte "o:aicate la scarile de acces* $eretele e;terior se va ter"oi:ola cu polistiren e;pandat de ? c" (rosi"e% soclul se va ter"oi:ola cu polistiren e;trudat de ? c" (rosi"e* Siste"ul ter"oi:olant se va finisa cu tencuiala sintetica pe retea de ar"are din fi6ra de sticla de tip BAJ&IT* Terenul de 2oc va fi reali:at din parchet special a(re"entat* 2ilant Su)rafete& Su)rafata construita 3arter Su)rafata construita 'ta7 ! Su)rafata construita 'ta7 2 Su)rafata construita 'ta7 3 Su)rafata construita totala Su)rafata terenuri %e 7oc *fot$al 8 tenis+ !.,.!.2. 0e#oriu Structura , 456 #) 4 456 #) 2 !35 #) 6,6 #) !5 545 #) 5 ,46 #)

Co#)le1 2aza S)ortiv a Fle"entele structurale sunt: -1unda#ia (radenelor i a co"ple;ului de su6 (radene va fi reali:at' dintr-o retea de (rin:i de fundatii ri(idi:ate intre ele printr-un radier de 0-c" (rosi"e8 funda#ia terenului de 2oc va fi reali:at' dintr-un pat de piatra concasat' n a"estec cu un sort opti" de pietri pentru crearea unui filtru invers in vederea drenarii apelor "eteorice* -Structura (radenelor si a co"ple;ului va fi reali:at' din cadre de 6eton ar"at dispuse n coordonate polare* Tri6unele vor fi reali:ate dintr-o plac' fr nt' de 6eton ar"at* -Kona de 2oc va avea un acoperis reali:at din fer"e "etalice 8 9otel )arte integranta %in Co#)le1 2aza S)ortiva Fle"entele structurale ale hotelului sunt: -1unda#ii i:olate solidari:ate ntre ele cu (rin:i continui din 6eton ar"at structura8 -Structura va fi reali:at' din cadre de 6eton ar"at dispuse pe direc#ii orto(onale* $laneele vor fi reali:ate din 6eton ar"at cu (rosi"ea de +0c" !.,.!.3. 0e#oriu instalatii&

I4STAEATII SA4ITA<F
$roiectul de instalatii sanitare cuprinde ur"atoarele lucrari aferente o6iectivului CO&$EFL BAKA S$O<TI)A - Instala#ii de ali"entarea cu apa - Instala#ii de interven#ie cu apa "potriva incendiului cu hidran#i interiori si e;teriori - Gospod'ria de apa pentru ali"entarea instala#iilor de stin(ere a incendiului - Instala#ii de canali:area a apelor u:ate "ena2ere si pluviale de pe acoperiul cl'dirilor si platfor"e*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

S RSA "' A3A Instala#iile interioare vor fi ali"entate cu apa pota6ila printr-un 6rana"ent la conducta pu6lica e;istenta in :ona* . INS:A;A:II "' A;I0'N:AR' C A3A R'C' SI A3A CA;"A 0'NA<'RA Aceste instala#ii asi(ur' ali"entarea ar"aturilor o6iectelor sanitare din (rupurile sanitare aferente celor patru o6iective* $ara"etrii de de6it i presiune se vor asi(ura cu o (ospod'rie de apa pota6ila a"plasata in aceiai nc'pere cu (ospod'ria de apa pentru incendiu* Gospod'ria de apa pentru consu" "ena2er este alc'tuita din : - (rup de po"pare cu ,M+ po"pe 5doua active si una de re:erva7% inclusiv ta6lou electric de auto"ati:are : Np O @%- lGs8 Ap O ,0 "A,O8 - 0 re:ervoare ta"pon deschis din polipropilena cu volu"ul ) O ,--- l fiecare8 - , re:ervoare de hidrofor cu volu"ul )O@0- l fiecare* $repararea apei calde "ena2ere se va face cu a2utorul unui siste" alc'tuit dintr-un schi"6'tor de c'ldur' in placi si doua re:ervoare de acu"ulare a cate @--- l fiecare* Acest ansa"6lu este a"plasat n ca"era centralei ter"ice* In cadrul siste"ului de preparare a apei calde "ena2ere s-a prev':ut si posi6ilitatea de recirculare a apei calde* Instala#iile de ali"entare cu apa rece i cald' de consu"% se va e;ecuta cu #evi din polipropilena tip $$-<* Conductele vor fi i:olate "potriva producerii condensului cu ar"afle; av nd (rosi"ea de 9 ""* INS:A;A:II "' CANA;I=AR' 0'NA<'RA SI 3; >IA;A Instala#ia asi(ura colectarea si evacuarea apelor u:ate "ena2ere provenite de la o6iectele sanitare din cl'dire* Apele u:ate "ena2ere colectate de la o6iectele sanitare% sunt evacuate (ravita#ional prin cur(ere li6er' la re#eaua de canali:are pu6lica prin inter"ediul unui c'"in de racord a"plasat n incint'% la li"ita de proprietate* Dat fiind faptul ca cl'direa nu are su6sol solu#ia aleasa a fost ca conductele de canali:are "ena2era sa se "onte:e su6teran respect ndu-se pantele necesare pentru o 6una cur(ere* In e;teriorul cl'dirii s-au prev':ut c'"ine de racord % prin inter"ediul c'rora apele u:ate "ena2ere provenite din cl'dire% sunt evacuate la canalul pu6lic% e;istent* Datorita faptului ca apele u:ate "ena2ere provenite din :onele de preparare nu respecta nor"ele in vi(oare av nd o concentra#ie prea "are de (r'si"i% s-a prev':ut un separator de (r'si"i* Apele "eteorice de pe acoperi sunt colectate si evacuate printr-o instala#ie interioara la o re#ea de canali:are e;terioara* Aceasta re#ea de canali:are pluviala a apelor de pe acoperi este direc#ionata c'tre c'"inul de racord aflat la li"ita de proprietate* Apele "eteorice de pe suprafa#a platfor"elor 6etonate si a parc'rilor din incinta sunt preluate cu a2utorul (urilor de scur(ere si evacuate c tre un separator de hidrocar6uri si apoi c'tre c'"inul de racord la canali:are* Instala#iile se e;ecuta din : - pentru instala#iile interioare supraterane de canali:are "ena2era: tu6uri si piese de le('tura din $olipropilena8

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

- pentru instala#iile interioare su6terane de canali:are "ena2era: tu6uri si piese de le('tura din $)C-PG8 Se preci:ea:' ca toate apele u:ate deversate in colectoarele pu6lice din :ona vor corespunde condi#iilor de evacuare a apelor u:ate n re#elele de canali:are a localit'#ilor confor" nor"ativului 4T$A---,G+99.* Instala#ia de canali:are a condensului provenit de la aparatele de cli"ati:are se co"pune din conducte de le('tura din $$@,""% de la unitatea sau unit'#ile de cli"ati:are% la conducta de distri6u#ie de pe nivel din $$0-""* Se vor reali:a conducte de disti6utie si coloane de condens din $$0-""% iar le(aturile la aparate din $$@,""* Coloanele de canali:are a condensului se vor le(a la un sifon de pardoseala sau conducta de evacuare apa "ena2era a unui o6iect sanitar INS:A;A:II "' 9I"RAN:I IN:'RI(RI In concordanta cu art* /*+ din 4$ ->? C -0 s - au prev':ut instala#ii de hidran#i interiori dup' cu" ur"ea:': - Instala#ii tip apa C apa 5u"ede7 pentru prote2area spatiilor nc'l:ite% Di"ensionarea acestei instala#ii se va efectua in 6a:a 4$ ->? C -0 Ane;a @ si STAS +/.> - 9- privind ali"entarea cu apa la sali de co"peti#ii sportive cu o capacitate de peste ?-- locuri situate in cl'diri de (radul I si II de re:istenta la foc% astfel ca pentru stin(erea din interior cu hidran#i va fi necesar un de6it de 0%- l G sec*% asi(urat de doua 2eturi in func#iune* Confor" articolului /*@? din 4$ ->? C -0 se asi(ura prote2area fiec'rui punct cu cel pu#in doua 2eturi in func#iune si"ultana pentru s'li a(lo"erate 5 nu"ai sala% depo:itele si atelierele ane;e7 Accesoriile de trecere a apei 5furtun de ,-%- "l* cu dia"etrul Dn*0- ""*% #eava de refulare si"pla% a2uta2 de pulveri:are a apei si cheie de "anevra7% vor fi po:ate in cutii de hidran#i si nise% astfel incit ro6inetele sa fie la "a;i" +%0- "* de pardoseala% corespun:'tor art* /*+/ din 4$ ->? - -0* Aidran#ii interiori vor fi a"plasa#i in concordanta cu cerin#ele art* /*0 din 4$ ->? - -0% in locuri vi:i6ile si uor accesi6ile in ca: de incendiu* Conductele de distri6u#ie a apei vor fi reali:ate din #eava de otel :incat% prote2ate contra coro:iunii prin (runduire si vopsire* <e#elele interioare de distri6u#ie vor fi prev':ute cu ar"aturi de nchidere% re#inere% (olire si aerisire% precu" si cu "ano"etre pentru citirea presiunii% in concordanta cu cerin#ele din 4or"ativul 4$ ->? C -0% art* /*,? C /*,>* In confor"itate cu cerin#ele 4$ ->? - -0% pentru ali"entarea instala#iei interioare direct de la po"pele "o6ile de interven#ie ale serviciului de po"pieri "ilitari% va fi prev':ut un racord fi; tip QC!% "ontat in e;teriorul cl'dirii la "a;i"u" +%/ "* de la nivelul trotuarului cl'dirii* <e:erva intan(i6ila de incendiu ,--- l este p'strata in re:ervorul de incendiu a"plasat in incinta* $resiunea necesara in instala#ie este asi(urata de un (rup de po"pare su6 presiune pentru hidran#i interiori si e;teriori% co"pus din: po"pa activa si po"pa de re:erva% re:ervor de hidrofor% ar"aturi si ele"entele de auto"ati:are* $o"pele intra in func#iune auto"at% func#ie de presiunea din instala#ie si este oprit nu"ai "anual din sta#ia de po"pe* S-a prev':ut se"nali:area acustica si optica a nivelului re:ervei de incendiu*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

INS:A;A:II "' 9I"RAN:I '?:'RI(RI In confor"itate cu cerin#ele 4$ ->? C -0% art* ?*+ alin* e7% pentru cl'diri cu s'li a(lo"erate se va prevedea posi6ilitatea pentru stin(erea din e;terior a incendiilor* Ali"entarea cu apa se va face prin re#ele care asi(ura de6itul de calcul si presiunea necesara interven#iei directe de la hidran#i% asi(urata de la (ospod'ria proprie de apa pentru stins incendiu prin re#elele e;terioare pentru hidran#i e;teriori% in concordanta cu cerin#ele 4$ ->? C -0% art* ?*+@ alin* a7* In confor"itate cu cerin#ele 4$ ->? C -0% art* ?*@? si ?*/% hidran#ii e;teriori vor fi de tip suprateran 5STAS ?907 cu Dn* +-- ""*% iar conductele de distri6u#ie care ali"entea:' hidran#ii de incendiu e;teriori% vor avea dia"etrul de +?- ""* Acetia vor fi dota#i cu accesoriile necesare pentru trecerea apei 5role de furtun% #evi de refulare etc*7% astfel incit sa se asi(ure para"etrii de calcul% de6itul de apa si presiunea pentru interven#ia la nivelul cel "ai nalt% confor" prevederilor 4$ ->? C -0% art* ?*0* Accesoriile de interven#ie se vor p'stra in panouri $SI 5pichete7 "ontate lan(a cl'dire sau intr - o nc'pere separata din spa#iul tehnic* Se vor prevedea cate un panou $SI la 0--- "etri p'stra#i de incinta* <e:erva intan(i6ila de incendiu este p'strata in re:ervorul de incendiu a"plasat in incinta* $resiunea necesara in instala#ie este asi(urata de un (rup de po"pare su6 presiune pentru hidranti interiori si e;teriori 5NO,0 lGs AO ? 6ar7% co"pus din: po"pa activa si po"pa de re:erva% re:ervor de hidrofor% ar"aturi si ele"entele de auto"ati:are* $o"pele intra in functiune auto"at% functie de presiunea din instalatie si este oprit nu"ai "anual din statia de po"pe* Rezerva %e incen%iu Ti"pul teoretic de func#ionare a instala#iilor de stin(ere a incendiilor% sta6ilit corespun:'tor 4$ ->? C -0 art* ?*@/ si art* +,*0 % este de: - +- "in* pentru hidran#i interiori8 - +>- "in* pentru hidran#i e;teriori* )olu"ul de apa pentru stin(erea incendiilor va fi p'strat intr-un re:ervor de acu"ulare su6teran adiacent sta#iei de po"pe% fiind calculat in confor"itate cu cerin#ele STAS +/.> - 9-% pentru fiecare tip de instala#ie% astfel: - hidran#i interiori: & hi ' (")) * + sec$ x ,) min$ x -) sec$ ' .$))) * ' . m.% - hidran#i e;teriori: & he ' /(") * + sec$ x ,0) min$ x -) sec$ ' /1)))) * ' /1) m .% )olu"ul util al re:ervorului de acu"ulare a apei pentru stin(erea incendiilor% re:ultat din calcul% va fi: &util al rezervorului de acumulare ' . m. 2 /1) m. ' /1. m.$

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

<e:erva intan(i6ila de apa pentru stin(erea incendiilor va fi stocata intr-un re:ervor% a"plasat su6teran* Se va asi(ura posi6ilitatea ali"entarii autopo"pelor for"a#iilor de po"pieri din re:ervorul de acu"ulare a apei pentru stin(erea incendiilor% prin prevederea unui punct de ali"entare cu doua racorduri e;terioare tip RA% in concordanta cu art* +@*9 din 4$ ->? C -0* $entru suprave(herea per"anenta a ali"entarii cu apa a re:ervorului% se vor prevedea instala#ii pentru se"nali:area optica si acustica a nivelelor re:ervelor de incendiu% cu trans"iterea se"nali:'rii la dispeceratul de securitate si po"pieri din parter% in concordanta cu prevederile art* +@*/ din 4$ ->? C -0$ :i#)ul %e refacere a rezervei %e incen%iu Durata pentru refacerea re:ervei intan(i6ile de incendiu% confor" STAS +/.>-9-% ta6el +0 pentru cl'diri civile % este de ,/ ore% re:ult nd un de6it de calcul de pentru refacerea re:ervei : Nri O )ri G Tri O ,.@ "@G,/ore O +%@. "@Gh O @%+0 lGs C de6it asi(urat de la re#eaua pu6lica*

INS:A;A:II ';'C:RIC'
$re:enta docu"enta#ie tratea:a ur"'toarele cate(orii de instalatii electrice aferente CO&$EFL BAKA S$O<TI)A% a"plasata in "unicipiul Brasov: S ali"entarea cu ener(ie electrica 8 S distri6utia ener(iei electrice 8 S ilu"inat interior% nor"al si de si(uranta 8 S pri:e ,@-G/--) % forta 8 S instalatii de protectie i"potriva supratensiunilor din retea si pri:a pa"ant 8 S "asuri de protectie i"potriva electrocutarii si $SI* CARAC:'RIS:ICI;' C(NS 0A:(R ; I & Co#)le1 $aza S)ortiva Datele electroener(etice de consu" : S S S putere electrica instalata 3i & 25!6@AB putere electrica a6sor6ita 3a& !563 @AB curentul de calcul Ic & !466 AB S S tensiunea de utili:are n & 31466C236 >B 56 9zB factor de putere "ediu neutral cosD & 6.52B

Ali"entarea acestei :one se propune a se reali:e cu , posturi de tranfor"are cu puterea individuala +/--3)A % "ontate in interiorul cladirii % in , incaperi cu destinatie speciala si acces direct din e;terior *Se reco"anda ca ali"entarea celor , posturi de transfor"are 5 $T+ si

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

respectiv $T, sa se reali:e:e in 6ucla pentru a "arii si(uranta in ali"entare 7* Solutia finala se va deter"ina pe 6a:a unui studiu de solutie reali:at de catre Flectrica la cererea 6eneficiarului * Din punct de vedere constructiv se vor reali:a trei incaperi pentru partea de "edie tensiune : 3 3 3 ca"era post trafo $T+ +/-- 3)A 8 ca"era post trafo $T, +/-- 3)A 8 ca"era celule "edie tensiune 8

Alaturi de aceste incaperi se va reali:a o ca"era a ta6lorilor (enerale % ca"era ce va avea acces direct din e;terior* In aceata ca"era se vor "onta ta6lourile (enerale aferente posturilor de transfor"are TG+ si respectiv TG, % ta6lourile de consu"atori vitali TC)+ si respectiv TC), ce au du6la ali"entare atat din cadrul SF4 5 ali"entare de 6a:a din cadrul ta6lourilor (enerale cat si din cadrul (rupului electro(en 7 * O alta ca"era cu destinatie tehnica va fi si incaperea (rupului electro(en % care va avea si ea acces direct din e;terior* <eceptoarele de ener(ie electrica constau din : ilu"inat artificial% aparate de ventilaredesfu"are % aparatura de 6irou% po"pe i ventilatoare 8 <eceptorii electrici din instala#ia electrica a consu"atorului nu produc influen#e ne(ative pertur6atoare asupra instala#iilor furni:orului * Sche"a de distri6utie este T4-C pana la ta6lourile (enerale TGA si TG*Spa % apoi distri6utia coloanelor secundare se face in sche"a T4S* "IS:RI2 :IA 'N'REI'I ';'C:RIC' De ta6lourile (enerale de distri6utie TG+ si respectiv TG, ener(ia electrica se distri6uie in siste" radial in siste" T4S catre ta6lourile principale de distri6utie aferente fiecarei :one in parte % cu ca6luri cu intar:iere la propa(area focului cu conductoare din cupru cu i:olatie din $)C fara halo(eni : :ona de sala "ultifunctionala T$S& 5 ta6lou principal sala "ultifunctionala7 :ona de hotel T$A 5 ta6lou principal hotel 7 8 :ona statiei de po"pare incendiu TS$ 5 ta6lou statie po"pare du6lu ali"entat 7 8 :ona e;terioara T*F;t 5 ta6lou utilitati e;terioare 7 8 :ona receptori vitali TC)+5,7 5 ta6lou consu"atori vitali 7 8 ta6loul de desfu"are T*Desf 5 ta6lou desfu"are du6lu ali"entat 7 Din fiecare ta6lou principal ener(ia electrica se distri6utie catre ta6lourile secundare de distri6utie "ontate pe fiecare eta2 in parte astfel : in doua :one dia"etral opuse din :ona de spatii ane;e salii de sport "onta cate un ta6lou de consu"atori si respectiv un ta6lou de consu"atori vitali 8In :ona de 6irouri din :onele ane;e se va reali:a si un ta6lou de J$S care va deservii pri:ele vitale din cadrul 6irourilor % care va fi ali"entat prin inter"ediul unui J$S din ta6lou de consu"atori vitali *

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

in :ona de hotel se va "onta pe fiecare eta2 in parte cate un ta6lou de consu"atori nor"ali si un ta6lou de consu"atori vitali * Distri6utia pe verticala a ener(iei electrice se reali:ea:a in (hene verticale cu ca6luri cu consuctoare din cupru cu intar:ierea propa(arii focului % cu "anta din $)C fara halo(en*Toate (henele verticale de ca6luri se vor etansa antifoc la trecerile prin plansee* Ta6lourile electrice (enerale si principale sunt "etalice% cu (rad de protectie I$ 0/% avand o re:erva de spatiu de "ini" ,0B pentru "ontarea posi6ililor viitori receptori electrici* In cadrul ca"erelor de hotel se va "onta cate un ta6lou electric individual deasupra usii de acces in incapere % in "onta2 in(ropat % cu carcasa din "aterial plastic % inco"6usti6il I$/ali"entat din cadrul ta6lourilor principale de pe eta2e* Ali"entarea cu ener(ie electrica a ta6lourilor ca"erelor de hotel se reali:ea:a doar la actionarea cartelei de acces in incapere % sin(urul receptor ali"entat din-naintea intrerupatorului (eneral al ta6loului fiind pri:a de "ini"6ar ce este in per"anenta su6 tensiune * I; 0INA: IN:'RI(R F N(R0A; SI "' SIE RAN:A Instalatia de ilu"inat interior in cadul intre(ului co"ple; sportiv % este reali:ata cu corpuri de ilu"inat echipate cu la"pi co"pact florescente de tip doIlin(ht% incandescente de tip aplica si cu halo(eni pentru corpurile de ilu"inat de tip "ultispot % avand (radul de protectie corespun:ator locului de "onta2 5 I$,- in ca"erele de hotel % spatii co"une % Sali conferinte % etc 8 I$,@ in (rupuri sanitare % I$0? pentru "onta2 in e;terior 7 coro6orate cu cerintele caietului de sarcini * 4ivelul de ilu"inat reali:at tre6uie sa corespunda cu cerintele i"puse de destinatiile incaperilor coro6orate si cu destinatia acestora astfel : in :onele de 6irouri % Sali de conferinte se vor utili:a corpuri de ilu"inat florescente tip 1I<I in "onta2 in(ropat cu surse TE-D /;+> D % cu du6la para6ola reali:andu-se un nivel de ilu"inat de 0-- l; la inatli"ea de -*. " fata de cota pardoselii finite * Corpurile de ilu"inat din aceste :one sunt cu (rad de protectie I$,-* in :onele de vestiare se utili:ea:a corpuri de ilu"inat tip doInli(ht cu sursa $E-C ,;,? si respectiv $E-C +;,?D % in "onta2 in(ropat % cu (rad de protectie "ini" I$,@ % cu (ea" de protectie in :onele de holuri se utili:ea:a corpuri de ilu"inat tip doInli(ht cu sursa $EC ,;,?D I$,- * in :onele de restaurant se utili:ea:a corpuri de ilu"inat cu (rad de protectie "ini" I$,@ * In :onele de 6ucatarie se utili:ea:a corpuri de ilu"inat /;+>D % cu (rad de protectie I$00 % cu (ea" opac* In :ona de sala se vor utili:a ur"atoarele corpuri de lu"ina : i* corpuri de ilu"inat tip clopot cu sursa cu ioduri "etalice /--D % "ontate suspendat % ce reali:ea:a ilu"inatul (eneral al :onei de sala * Din cadrul acestui ilu"inat (eneral +- B va fi considerat iluminat de siguranta contra panicii ali"entat din cadrul J$STil* <estul de 9-B din cadrul ilu"inatului (eneral va fi ali"entat direct din cadrul ta6loului Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

de consu"atori vitali % adica din cadrul (rupului electro(en* 5 confor" para(rafului .*+@*,@ din cadrul nor"ativului I.G-, 7 reali:andu-se un nivel de ilu"inat (lo6al de @-- l;* ii* Corpuri de ilu"inat de tip proiector cu sursa cu ioduri "etalice de putere ,--- D % "ontate in u"ar de @- pe lateralul salii 5 +0 pe o parte % +0 pe cealalta parte 7 %la inalti"ea de .*, " prinse de partea inferioara a (radenei de la eta2ul, care reali:ea:a un nivel de ilu"inat supli"entar fata de cel (eneral de ++0- l; % astfel incat se reali:ea:a per (lo6al in :ona de sala polivalenta un nivel de ilu"inat de +/0- l; la suprafata podelei 5 nivel de ilu"inat necesar trans"isiilor T) 7 iii* Corpuri de ilu"inat cu sursa cu putere +;>D % neper"anente % "ontate in contratreapta pe caile de evacuare aferente spatiului de sala* Aceste corpuri de ilu"inat de si(uranta fac parte din iluminatul de sigurata pentru caile de evacuare 5 confor" para(rafului .*+@*,- din cadrul nor"ativului I.G-, 7*Aceste corpuri de ilu"inat sunt ali"entate din cadrul unui J$STil* in :onele tehnice se utili:ea:a corpuri de ilu"inat florescente etanse de tip 1I$AD ,;@?50>7 D "ontate aparent reali:and un nivel "ini" de +0l; la suprafata pardoselii% I$0/ 4ivelul de ilu"inat in toate incaperile este in confor"itate cu prevederile nor"ativului 4$-?+G+ In ca"erele de hotel ilu"inatul este reali:at in confor"itate cu cerintele arhitectului % cu aplice "ontate la inalti"ea de ,*- " * Aprinderea ilu"inatului in ca"erele de hotel este posi6ila nu"ai dupa actionarea cartelei de acces in incapere * Ea actionarea acesteia se va aprinde auto"at lu"ina pe holul de acces in incapere * Co"anda ilu"inatului in :onele tehnice si in :onele ad"inistrative se reali:ea:a local prin intrerupatoare "ontate aparent la inalti"ea de +*, " fata de cota pardoselii finite la usiile de acces in incaperi * In :onele pu6lice din cadrul spatiului co"ercial &all % in :ona salii polivalente % cat si in :ona de holuri hotel aprinderea ilu"inatului se reali:ea:a centrali:at de la pro(ra"atoare orare coro6orate in anu"ite :one cu sen:ori de lu"ina si "iscare astfel incat sa se reali:e:e si o instalatie econo"ica * Tot ilu"inatul de si(uranta este ali"entat din cadrul ta6lourilor secundare de lu"ina si pri:a % :ona receptori % :ona ce este ali"entata din cadrul ta6loului de consu"atori vitali TC) care la randul lui este du6lu ali"entat odata ali"entarea de 6a:a din cadrul ta6loului (eneral TG si a doua ali"entare din cadrul (rupului electro(en GF* Ilu"inat de si(uranta se asi(ura cu o6li(ativitate in cadrul incapeii statiei de po"pare pentru incendiu si in incaperile ventilatoarelor de desfu"are* Circuitele pentru ilu"inat sunt reali:ate cu ca6luri cu intraziere la )ro)agarea focului F cu #anta %in 3>C F fara halogeni "ontate pe paturile de ca6luri in :onele unde acestea e;ista sau in tu6uri de protectie aparent tip I$FU* Ilu"inatul de si(uranta din :ona de Sala este de tipul + 5 confor" ta6elului .*+@ din cadrul nor"ativului I.G-, 7 si consta din : Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

3 a7 ilu"inat de si(uranta i"potriva panicii reali:at in siste"ul de ilu"inat nor"al prin ali"entarea acestor corpuri de ilu"inat din cadrul unui J$S centrali:at pentru acest tip de ilu"inat J$STil* In :ona de sala "ultifunctionala apro;i"ativ +-B din corpurile de ilu"inat de tip clopot de /-- D sunt incadrate in acest tip de ilu"inat * 3 67 ilu"inat de si(uranta pentru evacuare reali:at cu corpuri de ilu"inat de tip lu"ino6locuri +;> D % per"anente %autono"ie + h "ontate pe caile de evacuare % cu (radul de protectie I$,- % reali:and un nivel de ilu"inare de + l;* 3 c7 ilu"inat de si(uranta pentru "arcarea hidrantilor prin utili:area unor corpuri de tip lu"ino6locuri "arcate corespun:ator% +;>D% neper"annete% autono"ie +h* 3 d7 ilu"inat de si(uranta pentru circulatie 5 confor" para(rafului .*+@*,-* 7 reali:at cu corpuri de ilu"inat +;> D "ontate in contratreptele scarilor de evacuare ali"entate din cadrul J$STil* Circuitele pentru ilu"inat sunt reali:ate cu ca6luri cu rezistente la foc 66 #inute '66 F cu #anta %in 3>C F fara halogeni "ontate pe paturile de ca6luri in :onele unde acestea e;ista sau in tu6uri de protectie aparent tip I$FU* Ilu"inatul e;terior se va reali:a cu corpuri de ilu"inat cu ioduri "etalice cu susrsa de /--D "ontate pe stalpi de sustinere de +, " * Acestia vor fi dispusi pe conturul parca2ului astfel incat sa se reali:e:e un nivel "ediu de ,- l;* Aprinderea acestora se reali:ea:a auto"at printr-o fotocelula du6lata de co"anda "anuala * Ilu"inatul e;terior va fi ali"entat din cadrul ta6lourilor se :one e;teriore T*F;t % ta6louri care vor deservii si +- cutii ter"inale de pri:e dispuse in :onele de parca2 * Aceste cutii contin , locuri de pri:e "onofa:ate % , locuri de pri:e trifa:ate @, A % si + loc de pri:a trifa:at de ?@A * 3RI=' 236C466 > F F(R:A Toate pri:ele sunt preva:ute cu contact de protectie si sunt po:ate in functie de destinatia incaperii unde se (asesc pe pereti % respectiv in do:e de pardoseala din cadrul spatiilor de tip V open space V * Inalti"ea de "onta2 este in (eneral de -*@ " fata de pardoseala finita sau la cotele indicate* Ea fiecare post de lucru din cadrul 6irourilor % din cadrul :onelor de )I$ se vor prevedea "ini" + Eoc $ri:a G 6irou de culoare rosie ali"entate dintr-un J$S centrali:at 5 separat de cel pentru ilu"inatul de si(uranta 7 % , locuri de pri:a nor"ale G 6irou * $ri:ele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in functie de (radul de i"portanta 5 pe circuite vitale si pe circuite ali"entate nor"al 7* $ri:ele din ca"erele de hotel% racordurile electrice pentru feon din 6aie % pri:ele din spatiile pu6lice % pri:ele care deservesc echipa"ente "etalice de tip uscatoare de "aini sau 6oilere electrice sunt prote2ate cu intrerupatoare auto"ate cu protectie diferentiala de @- "A * Distri6utia circuitelor de pri:e se reali:ea:a cu ca6lu cu conductoare din cupru % cu intar:ierea propa(arii focului % fara halo(en % po:at in pat de ca6luri sau in tu6 de protectie I$U * $roiectul de instalatii electrice reali:ea:a doar ali"entarea cu ener(ie electrica a consu"atorilor de forta prin ca6luri individuale* 1iecare consu"ator de forta va fi preva:ut cu ta6lou propriu de auto"ati:are care este responsa6ilitatea furni:orului de echipa"ente *

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Ta6lourile electrice aferente instalatiei de desfu"are vor fi du6lu ali"entate cu ca6luri re:istente la foc si va fi "ontat in :ona de receptie % intr-un spatiu "onitori:at in per"anenta*Ali"entarea ventilatoarelor de desfu"are cat si a echipa"entelor de tip clapete antifoc % voleti se face cu ca6lu re:istent la foc ?- "inute * Din cadrul ta6loului de statie po"pare incendiu cat si din cadrul ta6loului de desfu"are sunt ali"entati doar receptorii cu rol de si(uranta i"potriva incendilor* INS:A;A:I' "' 3R(:'C:I' I03(:RI>A S 3RA:'NSI NI;(R "IN R':'A SI 3RI=A "' 3A0AN: . Instalatia de paratrasnet % tip Intarit I % consta din , dispo:itive electronic de captare tip $revectron S ?*?- "ontate cate un dispo:itiv pe fiecare :ona in parte 5 :ona de sala polivalenta 8 co"ple;ul de inot 7 avand o ra:a de protectie <pO.9 " * 4urarul de co6orari de paratrasnet vor fi in nu"ar de , pentru fiecare paratrasnet in parte deoarece lati"ea cladirii este "ai "are decat inalti"ea acesteia* Co6orarile se vor reali:ea:a cu OEKn ,0; / "" si prin stalpi "etalici din :onele de co6orare si conectate la pri:a de pa"ant co"una a instalatiei de paratrasnet cu instalatia de protectie i"potriva tensiunilor accidentale % cu re:istenta de dispersie "ai "ica de + Oh" % prin inter"ediul pieselor de separatie "ontate la inalti"ea de ,*- " fata de cota terenului a"ena2at* Conductorul de co6orare se e;ecuta de preferinta dintr-o 6ucata fara i"6inari * In ca:ul in care nu se poate % nu"arul i"6inarilor tre6uie redus la "ini"u" % iar i"6inarile se reali:ea:a prin sudare % lipire % suru6uri sau 6uloane* Se reali:ea:a o pri:a de pa"ant naturala pentru intrea(a incinta prin creerea unui contur inchis reali:at unei plat6ande OEKn /-;/ in toate fundatiile cladirilor din cadrul incintei si le(ate intre ele prin plat6anda OKEn /-;/ *<e:istenta de dispersie tre6uie sa fie "ai "ica de + Oh" * In ca:ul in care re:istenta de dispersie nu este "ai "ica de valoarea i"pusa de nor"ativul I,-G-, se va reali:a supli"entarea pri:ei de pa"ant cu electro:i veticali OEKn dO , WXX % lO@ " % pana la o6tinerea valorii i"puse* Ea aceasta pri:a de pa"ant se lea(a toate centurile interioare din cadrul halelor anali:ate prin inter"ediul unei plat6ande OEKn /-;/ * In interiul halelor in spatiile de productie cat si tehnice se reali:ea:a o centura interioara de le(are la pa"ant cu plat6anda OEKn ,0;/ * Ea aceata centura interioara se le(a toate echipa"entele "etalice din hale 5 ta6lourile secundare C separarea in sche"a T4-C-S 7 % toate echipa"entele si util:a2ele "etalice prin inter"ediul plat6andei OEKn ,0;/* Stalpi ilu"inatului e;terior sunt le(ati la aceasta la al cincilea conductor al ca6lului de ali"entare cat si supli"entar la propriul electrod de i"pa"antare separat OEKn dO, XX % lO,*0 " * $entru protectia echipa"entelor ali"entate electric i"potriva supratensiunilor din retea 5 de co"utatie 7 sau de natura at"osferica % pe intrarea ta6loui :onelor ad"inistrative s-au preva:ut descarcatoare de supratensiune clasa , % care se vor le(a direct la pri:a de pa"ant pentru instalatia de i"pa"antare* A :(0A:I=ARI . Instalatiile de auto"ati:are a echipa"entelor sunt reali:ate de catre furni:orii de echipa"ente de ventilare C cli"ati:are% responsa6ilitatea proiectantului de instalatii electrice fiind ali"entarea pe partea de forta* $e partea de instalatii electrice se va prevedea o auto"ati:are pentru declansarea echipa"entelor de ventilare- cli"ati:are in ca:ul aparitiei unei alar"e de incendiu * Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Toate echipa"entele de ventilare cli"ati:are sunt preva:ute cu selector "anual C oprit C auto"at % a"plasat lan(a echipa"ent* Co"anda auto"ata este data de catre auto"ati:area echipa"entelor

INS:A;AGII ';'C:RIC' C R'N:I S;A2I


OBIECTE PROIECTATE: INSTALATII DE SECURITATE: Sistem de detecie 4i avertizare incendiu Siste" ur(ente "edicale Siste" anti-efrac#ie Siste" T)CI Siste" control acces INS:A;A:II "' C(0 NICA:II& Siste" voce date Siste" CAT) Siste" sonori:are i traducere si"ultan' Siste" afisa2 si recla"e Siste" trans"isii T) 5co"ercial7 2A=A ;'EA;H "' 3R(I'C:AR' $roiectul s-a reali:at av nd n vedere ur"'toarele 4O<&ATI)F i STA4DA<DF n vi(oare:

Q4or"ele tehnice de protec#ie "potriva incendiilor la proiectarea i reali:area construc#iilor i instala#iilor!% indicativ $++> G998 Q4or"ativ privind proiectarea i e;ecutarea instala#iilor electrice cu tensiuni p n' la +--) c*a*!% indicativ 4$-I.--,8 Q4or"ativ pentru proiectarea i e;ecu#ia re#elelor de ca6luri electrice!% indicativ $F +-.G908 Q4or"ativ pentru proiectarea i e;ecutarea instala#iilor electrice interioare de curen#i sla6i aferente cladirilor civile i de produc#ie!% indicativ I+>G+--+8 Q4or"ativ pentru proiectarea i e;ecutarea instala#iilor de se"nali:are a incendiilor i a siste"elor de alar"are contra efrac#iei din cl'diri!% indicativ I+>G,--,8 QEe(ea +-G+990 C $rivind calitatea n construc#ii!8 QEe(ea 9-G+99? C 4or"e (enerale de protec#ie a "uncii!8

@* QEe(ea nr* @@@ din ->G-.G,--@ C privind pa:a o6iectivelor% 6unurilor% valorilor i protec#ia persoanelor!8 /* QAG +-+- din ,0 iunie ,--/ C pentru apro6area nor"elor "etodolo(ice i a docu"entelor prev':ute la art* ?9 din Ee(ea nr* @@@G,--@!8 Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

"'SCRI'R'A INS:A;AGII;(R "' S'C RI:A:' SIS:'0 "' "':'C:I' SI A>'R:I=AR' INC'N"I "A:' E'N'RA;' Sistemul de detectie 4i alarmare la incendiu 5SD6*7 s3a proiectat 8ntr3o arhitectur deschis 8n conformitate cu prevederile standardelor 4i normativelor 8n vigoare pentru detecia 4i alarmarea rapid a inceputurilor de incendiu$ Sistemul de detectie 4i alarmare la incendiu are 8n componen urmtoarele echipamente9

centrala de detectie i alar"are la incendiu8 detectori optici adresabili de fum% detectori adresabili de temperatura% 6utoane "anuale adresa6ile de alar"are8 transpondere /I4G,OJT8 transpondere +, OJT*

F NC:II;' SIS:'0 ; I Siste"ul va reali:a ur"'toarele func#ii: detec#ie rapid' a nceputurilor de incendiu8 afiarea :onei de detectoare aflate n alar"'8 autotestare a echipa"entului central i a detectoarelor8 se"nali:area prin "esa2e vocale la nivelul intre(ii cl'diri8 se"nali:area "anual' a incendiului de la 6utoanele de alar"are* Siste"ul va se"nali:a starea de alar"' c'tre celelalte siste"e care sunt instalate n interiorul arenei prin inter"ediul unor contacte li6ere de poten#ial% furni:ate de transponderele din siste"* Centrala de se"nali:are va furni:a aceste se"nali:'ri n concordan#' cu scenariul de risc la indendiu care va fi ela6orat de arhitect* "'SCRI'R'A SIS:'0 ; I Centrala de alar"are incendiu se va instala la punctul $SI* Sen:orii sunt conecta#i la centrala de incendiu prin inter"ediul 6uclelor de detec#ie* $entru fiecare eta2 s-a prev':ut c te o 6ucl' de detec#ie* Ea parter si eta2e s-au prev':ut detectori optici adresa6ili de fu" n spa#iile tehnice i 6irouri* $entru alar"area "anual' a unui nceput de incendiu s-au prev':ut pe fiecare nivel 6utoane adresa6ile de alar"are incendiu* $entru interconect'rile cu alte siste"e s-au prev':ut transpondere instalate in 6uclele de detec#ie* Instala#ia se reali:ea:' cu ca6lu i(nifu( YU5ST7U +;,;-%>% pentru 6uclele de se"nali:are i ca6lu i(nifu( YU5ST7U ,;,;-%> pentru ali"entarea transponderelor* Ca6lurile se vor "onta n

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

tu6 $)C "ontat aparent la cele , su6soluri i n tu6 fle;i6il "ontat prin plafonul fals la celelalte nivele$ SIS:'0 RE'N:A 0'"ICA;A "A:' E'N'RA;' $entru (rupurile sanitare din fiecare ca"era de hotel precu" si pentru (rupurile sanitare pentru persoanele cu di:a6ilit'#i s-a preva:ut un siste" de apel de ur(en#'* =n (rupul sanitar se "ontea:a un 6uton de apel cu snur* Ea receptie se va instala + centrala de / :one si +0 e;tensii a cate > :one* Alar"a acustic' este confir"at'* Ea parter si supanta la (rupurile sanitare pentru handicapati s-au preva:ut , la"pi pentru se"nali:are optica* $entru ali"entarea echipa"entelor s-a preva:ut o sursa de ali"entare de ,/ )ca% @A* Siste"ul este or(ani:at pe :one de se"nali:are* Instalatia se reali:ea:a cu ca6lu JT$ /L,L-%0* De la fiecare intrerupator se va aduce cate un ca6lu JT$ pana la receptie la panoul de se"nali:are* CARAC:'RIS:ICI :'9NIC' 'C9I3A0'N:' 3AN( C'N:RA; @* o tastatura cu:- / 6utoane de anulare% inclu:and controlul cu EFD-uri8 - + 6uton 6u::er de recunoastere8 - etichete8 alar"a electronica audi6ila8 EFD verde de operare EFD (al6en de eroare Conectare prin cle"e de cone;iune8 Di"ensiuni:+?-;>@;+@ "" 2 :(N ; "' A3';AR' C SN R =: conectare cu cle"e di"ensiuni:>-;>@;+@ ""

SIS:'0 AN:I'FRAC:I' S-a prev':ut un siste" anti-efrac#ie co"pus din:


central' de alar"' "odular' "odule de e;tensie "odule de ali"entare

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

"odule de co"and' i control sen:ori de "icare n I< contacte "a(netice sirene de averti:are acu"ulatori

S-a ur"'rit prote2area spa#iilor tehnice dotate cu echipa"ent de control i co"and'% a ta6lourilor electrice i a altor nc'peri la care accesul tre6uie restric#ionat* Siste"ul poate fi parti#ionat confor" cerin#elor ulterioare ale proiectantului i poate fi conectat la un dispecerat de ur"'rire i control* SIS:'0 :>CI $roiectul cuprinde siste"e D)< 5DIGITAE )IDFO <FCO<DF<7 care sunt siste"e de nre(istrare i redare di(ital' a i"a(inilor i o serie de ca"ere video color 5fi;e i "o6ile7 a"plasate n locurile care necesit' suprave(here 5interior% e;terior7* :nregistrarea imaginilor se realizeaz pe ;DD3urile sistemului 8ntr3un format proprietar permi<nd accesarea acestora 8n orice moment 5chiar 4i atunci c<nd sistemul este 8n modul de 8nregistrare7 at<t local c<t 4i prin intermediul unei conexiuni =6>+?6>$ &izualizarea imaginilor se realizeaz pe monitoarele sistemului exist<nd posibilitatea configurrii modului de afi4are$ Siste"ul per"ite inte(rarea cu siste"ul de securitate prin inter"ediul unei interfe#e de intr'riGieiri analo(ice* Aceste intr'ri pot fi alocate unor sen:ori de efrac#ie iar la ieiri pot fi conectate sirene% spoturi lu"inoase sau alte siste"e analo(ice* Conectarea i controlul ca"erelor la inre(istratoarele di(itale se va face prin inter"ediul fi6rei optice din infrastructura de teleco"unica#ii a stadionului% cu conversia se"nalelor prin inter"ediul unor convertoare speciali:ate* SIS:'0 C(N:R(; ACC'S S-a preva:ut un Siste" de control acces hotelier On Eine produs de fir"a DF4U C 1O4TAI4F% 1<A4TA Jn co"plet de control al accesului pentru o usa este alcatuit din ur"atoarele su6ansa"6le:

cititor de cartele C/--8 6roasca "ecanica speciala 1ontaine pentru utili:area cu un (ache "otorisee 1ontaine* Sild si clanta speciala pentru functionarea cu (ache "otorisee 1ontaine carcasa decorativa8 controler C echipa"ent pentru (estionarea si co"anda a cate , cititoare de cartele preva:ute cu acu"ulatori care va per"ite functionarea siste"ului pentru +, ore in ca:ul unei pene de curent8 :avor electro"ecanic pentru 6locarea accesului in corespondenta cu 6roasca "ecanica8 concentrator de date pentru coordonarea co"unicatiei dintre cititoare si co"puterul central*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

econo"i:or de ener(ie8

$rin folosirea econo"i:orului de ener(ie% se pot reali:a econo"ii inse"nate pentru fiecare ca"era in parte% chiar daca nu toti clientii au (ri2a sa intrerupa lu"ina% televi:orul% instalatia de cli"ati:are etc* la parasirea ca"erei* $entru ca siste"ul sa fie reali:a6il% este necesar ca instalatia electrica a ca"erei sa fie reali:ata "odular% cu ta6lou electric pentru fiecare ca"era% instalat in interiorul ca"erei% cu circuite separate pentru utilitatile care functionea:a non stop 5de e;e"plu fri(iderul7 si cele care tre6uie sa functione:e doar cand clientul este in ca"era* Ea intrarea in ca"era clientul introduce cartela de acces in econo"i:or* Din acest "o"ent are acces la toate facilitatile oferite* Ea parasirea ca"erei% prin si"pla scoatere a cartelei din econo"i:or% acele utilitati considerate neesentiale de catre "ana(er vor fi deconectate% evitand risipa de ener(ie si i"plicit costurile aferente* Cititoarele de cartele se vor incastra in peretele ca"erei% 6roasca "ecanica si siste"ul de orna"ente se vor "onta pe usa% :avorul electro"ecanic se va "onta incastrat in tocul usii% controlerele pentru usi se vor "onta pe fiecare nivel in nisele practicate in tavanul fals* $entru interconectarea siste"ului s-a preva:ut o retea de ca6luri* Se vor utili:a ca6luri JT$ /;,;-%0 cat 0 pentru trans"iterea datelor si ca6lu &UU& @;+%0 pentru ali"entarea siste"ului* Siste"ul de control acces hotelier este preva:ut in afara de ca"erele de hotel si la incaperile de la parter% supanta% si spatiile tehnice de la su6sol* Fcono"i:oare de ener(ie sunt preva:ute nu"ai in ca"erele de hotel* S3a prevazut control acces si la camera de securitate eta#ul , si camera *@ eta#ul /$ *ntrucat cele / camere nu sunt figurate pe plan sistemul de control acces pentru acestea este aratat in schema bloc$ 6ccesul pe casa scarilor se realizeaza tot prin intermediul sistemului de control acces$ =a fiecare usa de scara se monteaza si cate un buton verde pentru deblocare usa in caz de necesitate$ Sistemul de control acces se interconecteaza cu sistemul de semnalizare incendiu$ *n cazul aparitiei unui incendiu toate usile vor fi deblocate$ Concentratorul de date al sistemului se va monta la eta#ul , in camera de securitate iar statia de lucru PC FA>@6*>B si codificatorul de cartele C;*P se vor monta la receptie$

"'SCRI'R'A INS:A;AGII;(R "' C(0 NICAGII SIS:'0 >(C'-"A:' S-a prev':ut un siste" de ca6lare structurat' pentru trans"isii voce i date care va asi(ura o 6un' ad"ininstrare a re#elei% o fle;i6ilitate "are n ce privete or(ani:area% "odificarea tipului de echipa"ent de co"unica#ie utili:at 5telefon% calculator% i"pri"ant'% etc*7% reconfi(urarea re#elei f'r' a fi necesar' reca6larea* &ediul fi:ic utili:at va suporta toate serviciile 5$ABL% ISD4% etc*7 i siste"ele infor"a#ionale de la diferi#i produc'tori de-a lun(ul unei perioade "ari de e;isten#' a cl'dirii*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

S-a utili:at un siste" centrali:at de ca6lare care are la 6a:' topolo(ia fi:ic' de re#ea stelar'* 1iecare sta#ie de lucru 5telefon sau calculator7 este conectat' individual printr-un ca6lu la un rac3% care constituie nodul re#elei* Topolo(ia stelar' are avanta2ul c' apari#ia defectelor pe un se("ent de le('tur'% de la oricare pri:' la rac3ul de nivel% nu influen#ea:' 6una func#ionare a celorlalte posturi i nici continuitatea re#elei i prin aceasta i:olarea defec#iunii i depanarea ei devine foarte uoar'% i nu afectea:' n vreun fel restul re#elei* $entru ca6lare s-a utili:at n principal fi6ra optic' pentru a interconecta nodurile re#elei i ca6luri JT$ ntre rac3-urile de distri6u#ie i pri:e* SISTE CAT&

S-a prev':ut un siste" de distri6u#ie video "onitoarele care vor fi instalate la "asa presei% saloanele )I$% etc** Ca6larea se reali:ea:' cu fi6r' optic' i ca6lu <G?* S-au prev':ut pri:e de distri6u#ie a se"nalului n punctele specificate n te"a de proiectare* Distri6u#ia se"nalului se reali:ea:' dintr-o "a(istral' vertical' cu distri6uitoare i splitere la nivelul fiec'rui eta2* <e(enerarea se"nalului se va reali:a prin a"plificatoare* Se va reali:a calculul de atenuare astfel nc t nivelul se"nalului pe pri:' s' fie cuprins ntre ?0-.0dB* Siste"ul Tv preva:ut pentru hotel are in co"ponenta: Jnitatea centrala 5rac3-ul7 acentic! in care se "ontea:a "ultisIitch-urile aferente pentru preluarea se"nalului de la antenele satelit procesarea si distri6utia in ca"ere a se"nallui% "odulele aferente pentru diferite facilitati% J$S% etc* echipat in functiie de cerintele 6eneficiarului* Acesta constituie nodul de co"unicatii* Ea el se vor conecta antenele satelit% cone;iunile ADSE% $&S% i"pri"anta si &ana(er Station* Fchiparea rac3-ului si antenele satelit se vor prevede la DF in ur"a sta6ilirii cerintelor din partea 6eneficiarului* <eteaua se reali:ea:a cu ca6lu <G?* Se prevede cate o pri:a Tv in fiecare ca"era de hotel% cate doua pri:e in aparta"ente iar in spatiile pu6lice se prevede cate o pri:a Tv la <eceptie% Bar% Ba(a2e% <estaurant% Birouri etc* Distri6utia se"nalului se reali:ea:a dintr-o "a(istrala verticala cu distri6uitoare si splitere la nivelul fiecarui eta2* $e fiecare eta2 s-a preva:ut cate un a"plificator pentru a"plificarea se"nalului* 4ivelul se"nalului pe pri:a se va situa intre ?0-.0dB* $ri:ele Tv% pri:ele de telefonie si pri:ele de date vor fi alese din aceiasi (a"a a echipa"entului electric* $entru trans"iterea infor"atiilor de la unitatea centrala acentic 5rac37 si invers se va instala la parter si eta2ele +% , si @ cate un receiver* Cone;iunea de la rac3 la pri"ul receiver si intre receivere se reali:ea:a cu ca6lu 1T$ /;,;-%0 Cat 0e* Ca6inetul se va instala la eta2ul , in ca"era IT* &ana(er Station 5$C7 si i"pri"anta se vor instala la receptie* CARACTERISTICI TE'NICE A PLI(ICATOR : 3 alimentare /.)&% 3 cale directa 0(30-)!;z" castig C)dB% 3 regla# continuu amplificare )3/)dB% 3 regla# amplificare )3/)dB% Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

3 regla# tilt" conectori F CARACTERISTICI SI FACILITATI ALE SISTEMULUI AC'N:IC "IS:RI2 IR'A S'0NA; ; I IN F(R0A: "IEI:A;B IN:'RFA:A 30S Afisarea nu#elui clientului& 4u"ele clientului este afisat pe ecran la intrarea in ca"era oferindu-i o inta"pinare personali:ata* Selectarea auto#ata a li#$ii %in 30S& Interfata utili:atorului de Tv va afisa auto"at li"6a selectata dupa inre(istrarea la hotel la receptie* "este)tarea cu anuntarea la rece)tie& Clientul poate seta ora desteptarii prin inter"ediul televi:orului* Televi:orul se va deschide pe un anu"it pro(ra" si va solicita interactiunea clientului* Daca nu apare o interactiune a clientului va fi infor"at personalul de la receptie care va verifica daca clientul s-a tre:it* >izualizarea notei %e )lata& 4ota de plata curenta este afisata pe ecranul Tv% prin inter"ediul $&S 0esa7 %e instiintare& &esa2ele pot fi trans"ise de la receptie la clientii hotelului% aparand pe ecranul Tv* $ersonalul de la receptie poate verifica daca "esa2ul a fost preluat de client* 0anager station& Fste un $C care contine softIare-ul necesar pentru personalul hotelului% trans"itand co"en:i la "odulele de seviciu Qacentic! Ra)oartele utilizatorilor& rapoartele dau infor"atii privind toate intrarile prin "eniul Tv* Asfel se per"ite vi:uali:area listei intrarilor% ideal pentru "onitori:area tuturor actiunilor si fiecare actiune de cine s-a facut% putand depista astfel cine este responsa6il de posi6ile erori* 'vi%enta notei %e )lata& Acest pro(ra" per"ite personalului hotelier sa vada evidenta notei de plata pentru serviciile Qacentic! 5canale Tv platite% 2ocuri% etc*7 in ulti"ile ?- :ile* $oate fi vi:ionata si din ca"era * Sunt afisate nu"arul ca"erei% data% nu"arul canalului% durata vi:ionarii* A%#ininstrare #ini$ar& Fste conectat cu siste"ul $&S al hotelului% rapoarte co"plete sunt disponi6ile pentru ca"ere individuale si (rupuri de ca"ere privind consu"ul diferitelor produse* Statusul ca#erei& trans"ite $&S-ului i"for"atii despre starea ca"erelor 5daca sunt curatate si care ca"ere sunt li6ere7 0esa7ele clientilor& $ersonalul hotelului poate tri"ite prin receptie spre clienti un "esa2* Cand "esa2ul a fost citit o notificare este tri"isa la personalul de la receptie* SIS:'0 S(N(RI=AR' Siste"ul de sonori:are asi(ur' trans"iterea "esa2elor de ur(en#' iGsau de apelare (eneral'% at t auto"at c t i "anual prin inter"ediul consolelor "icrofonice ce vor fi a"plasate n ntre(ul co"ple;* 4u"'rul e;act al acestora va fi sta6ilit ntr-o etap' ulterioar'* $entru sonori:area spa#iilor interioare s-au prev':ut un siste" de radioficare cu trans"isia se"nalului pe linii de +--)% n vederea conect'rii n paralel a unui nu"'r "are de difu:oare pe Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

aceeai linie% dar i datorit' posi6ilit'#ii de a trans"ite se"nalul pe distan#e "ai lun(i dec t n siste"ul tradi#ional de i"pedan#' 2oas'* $entru sonori:area tri6unelor i a pelu:elor stadionului se vor folosi incinte acustice cu directivitate controlat' electronic% ce va face posi6il' orientarea undei sonore doar n ariile de interes% cu acoperire unifor"'% evit nd n acelai ti"p direc#ionarea c'tre suprafe#e nedorite% ce ar putea avea ca efect intoarcerea sunetului i crearea efectului de ecou sau a altor efecte nedorite* Siste"ul de sonori:are asi(ur' o acoperire unifor"' a tuturor :onelor sonori:ate i o intensitate acustic' de "ini" M+-dB fa#' de :(o"otul de a"6ian#' n toate :onele sonori:ate* $rioritatea "esa2elor va fi structurat' astfel: prioritatea +: difu:area "esa2elor vocale de la consolele cu "icrofon 5sau posturile de po"pieri7 prioritatea ,: difu:area "esa2elor de evacuare prenre(istrate prioritatea @: difu:area "esa2elor crainicului arenei prioritatea /: difu:area "u:icii de a"6ian#'

=n :onele prev':ute cu atenuator local de volu"% acesta ofer' posi6ilitatea difu:'rii cu prioritate fa#' de difu:area "u:icii de a"6ian#'% a oric'rui anun#% indiferent de starea acestuia 5pornit% oprit% "ai tare sau "ai ncet7 Siste"ul de (estiune a siste"ului de sonori:are per"ite reconfi(urarea acestor priorit'#i f'r' a fi necesar' o interven#ie asupra ca6l'rii e;istente sau orice alt' "odificare de tip hard% referitoare la echipa"ente* Konele n care au fost prev':ute difu:oare sunt: 3 3 3 3 spa#iile co"une 5restaurante% "a(a:ine% holuri i (rupuri sanitare de la fiecare nivel7 :ona de )*I*$* s'lile de conferin#' de pres' stadionul% care va fi "p'r#it n , :one: tri6una I-a% tri6una a II-a *

F NC:II;' SIS:'0 ; I Siste"ul de sonori:are este interfa#at cu siste"ul de incendiu astfel nc t acesta s' poat' co"anda% prin nchiderea unui contact% declanarea auto"at' a unui "esa2 prenre(istrat de evacuare* =n ti"pul difu:'rii "esa2ului de evacuare% "ai pot fi f'cute anun#uri de la oricare dintre cele dou' console "icrofonice e;istente% se"nalul acestora av nd prioritate asupra difu:'rii "esa2elor difu:ate auto"at* Caracteristicile tehnice (enerale ale siste"ului de sonori:are e;terioar' a stadionului: +* incinte acustice cu orientare electronic' a undei sonore ,* fiecare difu:or are propriul a"plificator i procesor audio di(ital* $rocesorul audio di(ital Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

poate indeplini ur"'toarele func#ii: FN% volu" i auto (ain% pre-delaZ% co"presor audio* @* fiecare dintre incintele acustice este prev':ut' cu o interfa#' serial' full-duple; n vederea ndeplinirii ur"atoarelor func#ii: ,* "onitori:area de la distan#' a st'rii procesorului audio di(ital% a a"plificatoarelor i inc'rc'rii acestora% se"nalului pilot e;tern% starea "icrofonului de captare a nivelului :(o"otului de a"6ian#'% te"peratura carcasei% te"peratura a"6iant' etc @* controlul si confi(urarea de la distan#' a para"etrilor undei sonore% volu"ul i pre-(ainul analo(% pre-delaZ-ului% FN% auto(ain i a para"etrilor aferen#i suprave(herii 6unei func#ion'ri* /* posi6ilitatea up(rad'rii soft @* siste"ul se confi(urea:' ini#ial% dup' care nu "ai este necesar' interven#ia operatorului asupra para"etrilor le(a#i de directivitate% putere etc* Siste"ul de (estiune al ntre(ului siste" de sonori:are va asi(ura:

interfa#area cu siste"ul (eneral de alar"are trans"iterea "ai "ultor se"nale audio si"ultan% pe ca6lu tip CAT0 ST$ iGsau pe fi6r' optic' "onitori:are constant' a func#ion'rii siste"ului de sonori:are notificarea acustic' sau vi:ual' a apari#iei oric'rei defec#iuni a siste"ului de sonori:are co"utarea auto"at' pe linia de re:erv' n ca:ul ntreruperii unui circuit de trans"isie a se"nalului audio trans"isia sunetului la distan#e "ari% pastr nd un nivel de calitate 6roadcast reconfi(urarea f'r' necesitatea interven#iei asupra ca6l'rii e;istente* $rin reconfi(urare se n#ele(e orice "odificareGad'u(ireGnl'turare a "atricilor de sunet% procesoarelor audio tip delaZ% e(ali:ator (rafic% co"presor% li"itator% leveler% "i;er audio% etc* e;tinderea prin si"pla conectare la re#eaua EA4 e;istent' a unor noi "odule de recep#ie sau trans"isie a se"nalului audio creterea nivelului anun#urilor n func#ie de "odificarea :(o"otului de a"6ian#'*

CA2;AR' Ca6larea va respecta n totalitate prevederii nor"ativului I+>G+ pentru proiectarea i e;ecutarea instala#iilor electrice interioare de curen#i sla6i aferente cl'dirilor civile* Siste"ul de sonori:are va folosi ur"'toarele tipuri de ca6lare:

fi6r' optic' CAT0 ST$ ca6lu "ultifilar de cupru ,;-%.0 ""[\ /""[ sec#iune

Toate traseele vor fi prev':ute cu circuite de re:erv'% n propor#ie de p n' la 0-B*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

SIS:'0 ; "' :RA" C'R' SI0 ;:ANA S-a prev':ut un siste" de traducere si"ultan' pentru sala de conferin#e care va per"ite conectarea n siste" a unui nu"'r "a;i" de +, ca6ine pentru translatori* Ter"inalele de lucru pentru translatori au un "od de utili:are foarte si"plu pentru a evita erorile de operare* Sta#ia de lucru pentru translatori dispune de un siste" de evaluare i control al nivelului de :(o"ot la care este e;pus translatorul* DisplaZ-ul ter"inalului va afia nivelul acestuia astfel nc t translatorul va putea "'ri sau "icora volu"ul* $entru a "'ri fia6ilitatea siste"ului% s-a optat pentru trans"isia Iireless c'tre ascult'tori* SIS:'0 AFISA< SI R'C;A0' ; 0IN(AS' =n calculul ane;at acestui docu"ent% s-au prev':ut doar costurile ca6l'rii "a(istralei de date pentru cele dou' ta6ele de afia2 i cele / panouri incluse n te"a de proiectare% ur" nd ca instala#ia electric' a stadionului s' prevad' circuit de ali"entare pentru acestea* O ta6el' are un racord trifa:at pentru un consu" de apro;i"ativ @- 3D* 1iecare panou lu"inos va fi co"andat prin inter"ediul unui calculator% conectat la re#eaua de date a co"ple;ului* Conectarea n re#ea va per"ite i"ple"entarea unei politici centrali:ate de difu:are a "esa2elor* SIS:'0 :RANS0ISII :> *co#ercial+ $entru carul principal 5Aost Broadcaster C A*B*7 e;ist' ,9 po:i#ii de ca"er' apro6ate de JF1A iar pentru carul secundar 5)isitor7 se pot "onta +0 ca"ere cu apro6are JF1A re:ult nd o su"' de // de po:i#ii de ca"era* Jnele dintre ele se suprapun cu cele ale Aost Broadcaster% re:ult nd un nu"'r de "a;i"u" @0 loca#ii% astfel nc t nu sunt necesare ca6luri n plus* Ea fiecare dintre cele @0 po:i#ie de ca"er' a" socotit @ ca6luri: , ca6luri tria; de +/*/"" i un ca6lu optic* Eun(i"ea apro;i"ativ' este de @--"% carele st nd la o distan#' "a;i"' de +0-" fa#' de aren'* Consider nd ca A*B* va utili:a ca6lurile optice% ca6lurile tria; se pot utili:a de c'tre cel'lalt car i% prelun(ind o parte din ele% pot a2un(e i n loca#ii apropiate necesare trans"isiei unilaterale* $entru trans"isia de se"nale se adau(' i alte tipuri de ca6luri 5e;e"plu coa;ial pentru hi(h definition sau ca6lu audio pentru sunet AFS7* Datorit' distan#elor destul de "ari i a nu"'rului "are de ca6luri de interconectare ntre loca#ii 5n afar' de ca6lurile de se"nal de la ca"ere7 se pot folosi i variantele de trans"isie a se"nalelor video i audio prin inter"ediul fi6rei optice "ono"od sau "ulti"od% prin folosirea "ediaconvertoarelor* $entru fiecare po:i#ie de co"entator s-a prev':ut o "ini"' dotare% din punctul de vedere al p'r#ii video% n confor"itate cu cerin#ele JF1A: dou' "onitoare % linii de le(atur' la :ona unde vor sta carele de trans"isie* &onitoarele sunt aduce de A*B* sau pot fi "ontate co"plet pe stadion% e;ist nd nite ta;e de nchiriere sta6ilite de JF1A* $entru le('turi% s-au prev':ut / coa;iale AD% / sunete AFS% / sunete analo(ice% , ca6luri ST$ CAT? pentru date i interco"*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

$entru ali"entarea cu ener(ie electric' n :ona carelor a" luat n considerare ? care de trans"isiuni care au nevoie de curent trifa:ic @>-) G ?@ A i p n' la ? care de (rafic' i DS4G care au nevoie de curent trifa:ic @>-) G @, A*

INS:A;AGII %e INCA;=IR' >'N:I;AR' si C;I0A:I=AR'


PRE)ENTAREA INSTALATIILOR
$re:entul proiect tratea:' la fa:a S*1* 5studiu de fe:a6ilitate7% instala#iile de incal:ire% ventilare si cli"ati:are aferente o6iectivului !CO&$EFL BAKA S$O<TI)A ] Se tratea:a in partea scrisa ce ur"ea:a% ca si concept% siste"ul de incal:ire% sursa de preparare a(ent ter"ic% siste"ul de cli"ati:are% sursa de preparare apa racita% siste"ul de ventilare% de asi(urarare a aerului proaspat si de evacuare a aerului viciat% siste"ul de desfu"are% necesare o6iectivului tratat* Ea 6a:a intoc"irii docu"entatiei au stat planurile de arhitectura ale cladirii 5cu functiunile pre:entate pe planuri7% precu" si datele de te"a ale 6eneficiarului% acestea tin cont si de docu"entatia ro"aneasca de specialitate% si anu"e : I+@--,-4or"ativ pentru proiectarea i e;ecutarea instala#iilor de nc'l:ire central' STAS .+@,->?-&'suri de si(uran#' la instala#iile de nc'l:ire central' cu ap' av nd te"peratura "a;i"' de ++0^C S< +9-.-+-9.-Instala#ii de nc'l:ire* 4ecesarul de c'ldur'* $rescrip#ii de calcul S< +9-.-,-9.-Instala#ii de nc'l:ire* 4ecesarul de c'ldur'* Te"peraturi interioare conven#ionale de calcul I0-9>-4or"ativ privind proiectarea i e;ecutarea instala#iilor de ventilare i cli"ati:are STAS ??/>G+->,-Instala#ii de ventilare i cli"ati:are* Calculul aporturilor de c'ldur' din e;terior* $rescrip#ii funda"entale* STAS ??/>G,->,-Instala#ii de ventilare i cli"ati:are* $ara"etrii cli"atici e;teriori STAS @@+.-?.-Ga:e co"6usti6ile C +/,->0-Instruc#iuni tehnice pentru e;ecutarea i recep#ionarea ter"oi:ola#iilor la ele"entelor de instala#ii G$--/+G9>-$roiectarea% ale(erea si intretinerea siste"elor si echipa"entelor de si(uranta din dotarea instalatiilor de incal:ire% cu apa pana la ++0-C8 G$--?@--+-$roiectarea% e;ecutarea si e;ploatarea siste"elor de evacuarea fu"ului si (a:elor fier6inti* C 0?-4or"ativ pentru verificarea calit'#ii i recep#ia lucr'rilor de construc#ii i instala#ii aferente*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

de costructie

C+-.G+-C+-.G0-9.-4or"ative privind calculul ter"otehnic al ele"entelor $*T-C9-,--/-$rescriptii de proiectare8 -ISCI< $*T-C@.G,--/-$rescriptii de proiectare8 -ISCI< $ ++>-99-4or"ativ de si(uranta la foc a constructiilor* 4or"e (enerale de protec#ia "unciiG+99>*

INSTALATII DE INCALZIRE/CLIMATIZARE
Solutiile tehnice necesare pentru o6tinerea conditiilor ter"ice de confort ter"ic in interiorul o6iectivului se tratea:a separat pentru fiecare tip de destinatie si i"o6il% dupa cu" ur"ea:a: I0(I;' SA;A "' S3(R:F 2A=IN 3(;(F :RI2 NA I SI 9(:'; I"o6ilul ce are ca principala destinatie sala polivalenta are "ai "ulte incaperi ane;e% cu un re(i" de inalti"e de $M@ cu diverse destinatii% printre care: Aotel <estaurante G cafenele Bucatarii Sala de conferinte Depo:ite G spatii tehnice G (rupuri sanitare $entru s)atiile %e $irouriF ca#ere %e hotelF cafenele % se considera ca solutie instalatii de incal:ireGcli"ati:are cu ventiloconvectoare necarcasate 5in /tevi7% cu 6aterii de incal:ire ali"entate de la o sursa de preparare a(ent ter"ic centrali:at cu apa >-G?-^C si 6aterii de racire ali"entate de la o stati de preparare apa racita8 ventiloconvectoarele sunt preva:ute spre a fi "ontate in plafonul fals* $entru gru)urile sanitareF holuriF s)atii tehnice si $ucatarii se considera ca solutie o instalatie cu radiatoare din otel% "ontate la parapet* Siste"ul de distri6u#ie al a(entului ter"ic% apa fier6inte% este independent pentru ventiloconvectoare si radiatoare* Toate siste"e de distri6utie sunt de tip ra"ificat% 6itu6ulare% atat cele de apa racita cat si cele de apa fier6inte% cu distri6utie verticala de la centrala ter"ica 5a"plasata la parter7 si centrala de apa racita si distri6utie ra"ificata in plafonul fals al fiecarui eta2* $entru distri6utia a(entului ter"ic la fiecare radiator% se fac urcari 5ra"ificatii7 prin placa% din distri6utia principala% din plafonul fals al eta2ului inferior8 la parter se fac co6orari 5ra"ificatii7 din plafonul fals la caloriferul "ontal la parapet prin interiorul peretilor de (ips 5sau in slit de :idarie78 la nivelul corpului de incal:ire ra"an vi:i6ile doar racordurile ce ies din perete* )entiloconvectoarele se ali"entea:a din reteaua de distri6utie proprie% din plafonul fals*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Conductele de distri6utie sunt din teava nea(ra 5sau din polipropilena cu insertie de alu"ininiu de dia"etre interioare echivalente7% po:ate in plafonul fals8 le(aturile vi:i6ile la calorifere se vor vopsi in culoare al6a* De la coloanele verticale sunt racordate distri6utiile ori:ontale ale fiecarui eta2* $e fiecare racord sunt preva:ute vane de sectori:are% ro6ineti de echili6rare pe retur 5pe toate ra"urile de racordare la coloane si pe ra"urile secundare favori:ate hidraulic ale distri6utiei la ventiloconvectoare7 si ro6ineti de (olire portfurtun% in punctele preva:ute in planuri* Toate vanele se pot actiona facil de pe holuri sau spatii tehnice* 1iecare ventiloconvector este preva:ut cu vane cu trei cai on-off pe 6ateria de incal:ire si cea de cli"ati:are a aerului% pentru 6Z-passarea echipa"entului de la siste"ul de ali"entare cu a(ent% in ca:ul reali:arii conditiilor de te"peratura interioare* Ea fiecare radiator s-a prev':ut% pe tur% un ro6inet cu cap ter"ostatat iar pe retur racord cu re(la2% de ase"enea radiatoarele vor fi preva:ute cu ro6ineti de aerisire si ro6ineti de (olire* Distan#ele ntre echipa"ente% perete i pardoseal' vor fi n confor"itate cu STAS +.9.G>,* &ontarea lor se va face dup' pro6area lor preala6il' la o presiune de /%0 6ar i se va reali:a cu a2utorul consolelor i sus#in'toarelor de perete* $entru restaurante si salile %e conferinte % se considera ca solutie instalatii de incal:ire nu"ai aer% cu centrale de tratare aer% cu 6aterii de incal:ire ali"entate de la o sursa de preparare a(ent ter"ic centrali:at cu apa >-G?-^C si 6aterii de racire cu a(ent apa racita de la stati de apa racita8 centrale de tratare sunt preva:ute spre a fi "ontate in plafonul fals si spatii tehnice* :ot in restaurante si salile %e conferinte se prevad ca siste" de (arda% siste"e de instalatii de incal:ire cu corpuri statice* $entru asi(urarea te"peraturii interioare de confort in sali se vor utili:a a(re(ate de tratare a aerului co"puse din ventilator de introducere% evacuare% ca"era de a"estec% recuperator de caldura% 6aterie de preincal:ire% 6aterie de racire% 6aterie de incal:ire% filtre% ca"era de u"idificare* Centralele de tratare vor fi ali"entate cu a(ent ter"ic apa fier6inte >-G?-_C si apa racita .G+,_C% de la centrala ter"ica respectiv de la a(re(atele de preparare apa racita* Se vor utili:a / centrale de tratare a"pasate in colturile salilor* Aerul tratat centrali:at va fi refulat in sala la o te"peratura "ai "ica decat te"peratura interioara cu "a;i" @_C% te"peratura de refulare `,/aC 5deter"inata in principal de conditiile de confort asi(urate pentru ocupanti7* Bateriile de racire cu care sunt preva:ute a(re(atele de tratare aer sunt di"ensionate atat pentru acoperirea aporturilor din incinta o6iectivului cat si pentru a putea trata aerul proaspat introdus* Atat 6ateriile de racire cat si cele de incal:ire sunt preva:ute cu re(la2 calitativ al a(entului prin prevederea vanelor de a"estec cu trei cai C co"andate de siste"ul de auto"ati:are in functie de te"peratura e;terioara% te"peratura interioara% te"peratura interioara dorita* Cele patru centrale de tratare aer vor trata un de6it total "a;i" de /;>---- "cGh din care /;.--- "cGh va fi aer proaspat* Distri6utia a(entului ter"ic apa racita se va reali:a prin tevi de otel% i:olate cu Ar"afle; AC de @0""* Toate instalatiile sunt considerate a lucra in re(i" ter"ostatat utili:and aparatura de auto"ati:are perfor"anta care sa per"ita o econo"ie de ener(ie cat "ai ridicata si care sa per"ita re(larea instalatiei pentru a o6tine para"etrii interiori doriti*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

In instalatia de auto"ati:are tre6uie prava:uti sen:ori de u"iditate 5care sa co"ande ca"era de u"idificare sau servo"otoarele ca"erei de a"estec astfel incat sa se "odifice ratia de aer proaspat7 sen:ori de te"peratura interioara% e;terioara 5care sa co"ande servo"otarele vanelor cu trei cai ale 6ateriilor de incal:ire si racire% in functie de te"peratura interioara dorita% se efectue:e un re(la2 calitativ al a(entului ter"ic de incal:ireGracire7 pro(ra"ator electronic 5care sa tri"ita co"anda de la sen:ori la servo"otoare si care sa re(le:e instalatia in functie de variatia te"peraturii e;terioare7 Ea traversarea altor co"parti"ente de incendiu conductele se vor prote2a antifoc* $entru incal:ire% a(entul ter"ic utili:at% este apa fier6inte cu para"etrii >-G?-aC% preparata in centrala ter"ica% cu ar:atoare pe (a: "etan* $entru cli"ati:are% a(entul utili:at% este apa racita cu para"etrii .G+,aC% preparata in centrala de apa racita% cu chillere*

SURSA DE A E!T TERMIC "#$%#&C


Cl'dirile salilor vor fi ali"entate cu c'ldur' din centrale ter"ice de ap' cald' >-G?-^C distincte% a"plasat' la parter n spa#ii ce indeplinesc toate cerintele i"puse de nor"ativele in vi(oare* Sursele %e c.l%ur. Sursele de caldura vor fi co"puse din "ai "ulte ca:ane de pardoseala din fonta cu focar presuri:at% "ontate pe sasiu% cu ar:atoare "odulante functionand cu (a: natural* Ca:anele utili:ate vor fi cu auto"ati:are in cascada pentru func#ionare co"andat' de te"peratura e;terioar'* Sursele de caldura vor fi utili:ate pentru incal:ire centrala si preparare apa calda de consu" "ena2er* 1iecare centrala va avea cos de fu"% din ino; du6lu perete 5captusit cu i:olatie la interior7* Cosul de fu" are piese de vi:itare% stuturi de preluare a condensului si ca piesa ter"inala un deflector cu tira2 vertical* 1iecare ca:an se racordea:a la cosul de fu" prin inter"ediul unei tu6ulaturi circulare din ino; si a unei piese tip pantalon* 1iecare ca:an are preva:ute pri:e de "asurare a tira2ului* Centrala ter"ica este preva:uta cu detector pentru (a:e naturale cu pra( de sensi6ilitate ,B si vana electro"a(netica "ontata in e;terior pe circuitul de (a:e al ca:anului 5ve:i proiectul de specialitate de ali"entare cu (a:e naturale7 si pri:a de aer proaspat% corespun:ator di"ensionate puterii ter"ice instalate* Circulatia agentului ter#ic Circulatia a(entului ter"ic se reali:ea:a cu po"pe de circulatie 5in-line7 "ontate pe conducta* S-a reali:ea:a o echili6rare hidraulica a instalatiei intre producerea a(entului ter"ic 5ca:ane7 si distri6utia acestuia la consu"atori printr-o 6utelie de echili6rare hidraulica a"plasata intre conducta-tur de la ca:ane si siste"ul distri6uitor-colector*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

1iecare ca:an are "ontata pe retur o po"pa de circulatie si o po"pa de 6Z-pass% "ontata intre tur si retur* $o"pele "ontate pe returul ca:anului asi(ura circulatia a(entului ter"ic pe traseul ca:an-BF$-ca:an* Siste"ul distri6uitor-colector are "ai "ulte racorduri de distri6utie* $e fiecare circuit% este preva:uta% pe tur% cate o po"pa de circulatie ce asi(ura distri6utia a(entului ter"ic produs de sursa de caldura in instalatia pe care o deserveste* Toate po"pele utili:ate in centrala ter"ica sunt po"pe si"ple% in linie% cu e;ceptia po"pei de circulatie a a(entului ter"ic la ventilocnvectoare care este o po"pa du6la 5cu doua rotoare unul activ si unul de re:erva7 3rote7area instalatiei Instalatia va fi prote2ata i"potriva cresterii presiunii si te"peraturii peste li"itele ad"ise confor" STAS .+@, prin: asi(urarea e;pansiunii prin preluarea e;cedentului de apa provenit din dilatare ca ur"are a cresterii te"peraturii cu vase de e;pansiune cu "e"6rana elastica 5racordate pe returul instalatiei sau pe returul fiecarui ca:an in parte7* Acestea vor avea o presiune de incarcare si capacitate specificate in proiect 5ve:i sche"a de functionare a instalatiei7* Ei"itarea presiunii a(entului ter"ic la ?%-6ar prin "ontarea pe fiecare ca:an pe conducta de tur% sau direct pe ca:an a cate doua supape de presiune care deschid la ?%-6ar* Fvacuarea e;cesului de apaGvapori prin pur2area acestuia prin supapele de presiune de pe ca:ane si vasul de e;pansiune Ei"itarea te"peraturii "a;i"e prin ter"ostatul ca:anului $rote2area ca:anului i"potriva lipsei de apa prin intreruperea functionarii ar:atorului la detectarea lipsei de apa din ca:an* $rotectia ca:anului i"potriva te"peraturilor sca:ute pe retur nu "ai este strict necesara datorita constructiei speciale a ca:anelor C care asi(ura li"itarea scaderii punctului de roua in ca:an% in re(i" stationar 5totusi au fost preva:ute po"pe de recirculare pe ca:ane C ca un siste" de protectie supli"entar7* 3ara#etrii agentului ter#ic necesar incalzirii $ara"etrii a(entului ter"ic sunt re(lati in re(i" dina"ic in functie de te"peratura e;terioara efectiva% atat prin functionarea "odulanta a ar:atorului% cat si prin re(la2ul indepent pe fiecare circuit cu a2utorul vanelor cu trei cai "ontate pe circuitele de incal:ire 5pe cele specificate in sche"a de functionare a instalatiei7* 3re)ararea a)ei cal%e %e consu# #ena7er Apa calda "ena2era se reali:ea:a cu a2utorul a "ai "ultor 6oilere cilindrice de cu serpentina interioara si cuva din otel e"ailat si i:olate prin cochilii ri(ide din poliuretan* Ali#entarea cu a). *u#)lerea+ instala-ie Ali"entarea cu apa se va face de la statia de deduri:are racordata la sta#ia de po"pare ce deserveste i"o6ilul% printr-un racord fle;i6il de"onta6il* Butelia de e(ali:are a presiunii are un racord special preva:ut pentru instalatia de u"plere* Intre statia de deduri:are si instalatia de incal:ire s-a preva:ut un vas ta"pon deschis% de stocare a apei deduri:ate 5ve:i sche"a de Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

functionare a instalatie7% din care se u"ple instalatia de incal:ire cu a2utorul unei po"pe de adaosGu"plere cu co"anda "anuala de la ta6loul electric si auto"at 5de la sen:orul de presiune "ini"a din instalatia de incal:ire7* Func-ionarea in )ara#etrii tehniciF %e siguran-a /i econo#ie Confor" cap* +0 din I+@G9/% instalatia si centrala ter"ica este preva:uta cu aparate de "'sur'% contori:are i echipa"ente de auto"ati:are care controlea:' n principal si(uran#a i econo"icitatea la ar:'toare% te"peraturile si presiunile prescrise% inclusiv protec#ia la dep'irea acestora% re(larea te"peraturilor a(en#ilor ter"ici corelata cu te"peratura e;terioara si cu cererea de consu"*

SURSELE DE 'RE'ARARE A'A RACITA ($)*&C


$entru prepararea a(entului .G+,^C necesar instalatiei cli"ati:are s-au preva:ut a(re(ate de producere apa racita% a"plasate la interior% racite cu apa% ce indeplinesc toate cerintele de si(uranta si eficienta i"puse de nor"ativele in vi(oare* Cl'direa Sala polivalenta va fi ali"entate cu c'ldur' din centrale de ap' racita distincte% a"plasat' la parter n spa#ii ce indeplinesc toate cerintele i"puse de nor"ativele in vi(oare* Sursele %e a)a racita Centrala de preparare apa racita este co"pusa din "ai "ulte a(re(ate 5chillere7% functionand nu"ai pentru racire% cu co"presor screI 5tip suru67% cu condensatorul racit cu aer cu apa% cu turn de acire inchis* Consu"atorii sunt ali"entati printr-un siste" inchis cu doua tevi% e;pansiunea apei fiind preluata de vasul de e;pansiuneGcontractie preva:ut pe returul instalatiei* $entru depresuri:are% in ca:ul cresterii presiunii% siste"ul va fi echipat cu o supapa de si(uranta a(re"entata* Toate po"pele% ar"aturile si conductele tre6uiesc prote2ate i"potriva a6sor6tiei de caldura si a condensarii apei cu i:olatie tip Ar"afle; de +9 "" sau si"ilar* Conductele "ontate in spatii tehnice si in e;terior tre6uiesc prote2ate supli"entar i"potriva deteriorarilor "ecanice cu ta6la de alu"iniu* Ea traversarea altor co"parti"ente de incendiu conductele se vor prote2a antifoc* Circulatia agentului in instalatie In 6ucla pri"ara% "odul hidraulic ce vehiculea:a apa racita .G+,^C% intre chillere si 6uteliile de e(ali:are* In 6ucla secundara intre schi"6atoarele de caldura si distri6uitorul principal s-au preva:ut "ai "ulte circuite cu po"pe de circulatie ce vehiculea:a apa racita la para"etrii .G+,^C la consu"atori $o"pele sunt ali"entate din ta6loul de forta preva:ut in proiectul de instalatii electrice% iar co"anda po"pelor este data din ta6loul de auto"ati:are* Func-ionarea in )ara#etrii tehniciF %e siguran-a /i econo#ie a agregatului %e a)a racita Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Centrala de producere si distri6utie apa racita este asi(urat' cu aparate de "'sur'% i echipa"ente de auto"ati:are 5care controlea:' n principal si(uran#a echipa"entului% te"peraturile si presiunile prescrise% inclusiv protec#ia la dep'irea acestora% re(larea te"peraturilor a(en#ilor fri(orifici corelate cu te"peratura e;terioara si cu cererea de consu"7 incorporate in furnitura echipa"entului confor" nor"elor in vi(oare*

I!STALATIA DE +E!TILARE
$entru reali:area conditiilor de confort interioare din punct de vedere al nor"elor i(ienico-sanitare s-a proiectat o instalatie de ventilare co"pusa din asi(urarea aerului proaspat necesar ocupantilor 5cu centrala de tratare a aerului C +--B aer poaspat7 si evacuarea "ecanica a aerului viciat din (rupurile sanitare% vestiare si de pe holuri 5evacuarea surplusului de aer proaspat introdus7* Se asi(ura de6itul "ini" de aer proaspat in toate 6irourile si in salile de sedinteGintruniri* Centrale de ventilare cu aport de ar proaspat se utili:ea:a si ca solutii de incal:ireGcli"ati:are pentru Sala de Sport% Ba:in de polo% Sali de conferinte% <estaurante% fiind descrise la capitolul precedent* Centrala %e tratare a aerului )roas)at Se prevad in functie de posi6ilatea a"plasarii si de6itului de aer proaspat "ai "ulte centrale de tratare aer praspat% a"plasate in plafonul fals si in incaperi ce deservesc instaaltia de ventilare pentru a asi(ura aerul proaspat necesar ocupantilor* Centrala de tratare aer% +--B aer proaspat cu recuperare% in constructie in linie% este co"pusa din: filtru sac G/ 6aterie de incal:ire CuGAl% 6aterie de racire CuGAl% ventilator de introducere Centralele de aer proaspat vor deservi :one distincte din i"o6ilul ce deserveste Sala $olivalenta% cu" ar fi: Aotel Siste#ul %e %istri$utie al aerului *intro%ucere aer )roas)at C evacuare aer C ventilare nu#ai aer+ $entru Sala %e s)ort si 2azin %e Inot se va utili:a un siste" de distri6utie al aerului% cu refulare prin (rile pe la partea inferioara% la nivelul (radenelor% prin treptele (radenelor si aspiratie 5recirculareGevacuare7 pe la partea superioara* $entru restaurante si Sali %e conferinta se va utili:a un siste" de distri6utie al aerului% cu refulare prin ane"ostate cu 2et tur6ional 5a"polasate in plafonul fals7 si aspiratie 5recirculareGevacuare7 tot pe la partea superioara prin (rile rectan(ulare $entru asi(urarea ratiei de aer proaspat in 6irouri% ca"ere de hotel se va asi(ura distri6utia aerului pana in plenu"ul de recirculare al ventiloconvectorului* <acordarea centralelelor de tratare la pri:ele de aer proaspat si de evacuare s-a proiectat cu siste" de tu6ulatura ri(ida% rectan(ulara* $ri:ele de aer proaspat si de evacuare aer evacuat sau proiectat ca a"plasare% pe pereti opusi ai i"o6ilului sau cel putin la o distanta "ai "are de Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

0"* Toate pri:ele de aer proaspat si de evacuare viciat se prevad a fi reali:ate in fatadele i"o6ilului cu (rila cu protectie antiploaie* $entru introducerea aerului tratat s-a prev':ut un siste" de distri6u#ie cu tu6ulatur' rectan(ular' i racordari siste"e de difu:iune% refulare% aspiratie* $entru echili6rarea i re(larea instala#iei s-au prev':ut clapete de re(lare pe fiecare tronson de introducereGevacuare principal si pe ra"urile favori:ate aeraulic Aspira#ia aerului evacuat se va face printr-o tu6ulatura rectan(ulara la care se vor racorda dispo:itivele de e;tractie% de tip (rila rectan(ulara cu plenu" de aspiratie si re(la2 de6it% "ontate in plafonul fals* Tu6ulatura de introducere pe traseul dintre centrala tratare aer se va i:ola ter"ic cu vata "inerala de /-"" caserata pe folie de alu"iniu 5in ca:ul in care nu se utili:ea:a tu6ulatura sandIish% care nu "ai necesita i:olare supli"entara7* Siste#ul %e %istri$utie al agentului ter#icCracire la centrala %e tratare a aerului Ali"entarea cu a(ent ter"ic >-G?-^C a 6ateriilor de nc'l:ire si a 6ateriilor de racire cu a(ent .G+,^C se va face cu circuite din centrala ter"ic'% respectiv de la chiller* Conductele se vor i:ola ter"ic cu vata "inerala caserata 5/-"" (rosi"e7 pe folie de alu"iniu% invelite in folie $)C% prote2ate cu ta6la de OE :incat de -*0"" in centrala ter"ica si in :onele e;terioare iar in interior ali"entarea cu apa racita se va i:ola cu Ar"afle; AC +9"" iar cea de apa calda cu Ar"afle; 9""* S-au prev':ut vane cu trei c'i cu servo"otor 5cu re(la2 (radual7 pe racordul de a(ent ter"ic pri"ar 5ap' cald' i ap' r'cit'7 la 6ateria de nc'l:ire% respectiv r'cire* Co"anda lor va fi f'cut' de instala#iile de auto"ati:are n corepsondenta cu valoarea furni:at' de sen:orul de te"peratur' "ontat pe refularea aerului din C*T*A* 5C*T*A* C central' de tratare a aerului78 vana cu trei c'i pentru ap' r'cit'G apa calda tre6uie s' ai6' re(la2 continuu Siste#ul %e evacuare al aerului viciat Fste co"pus din "ai "ulte instalatii clasificate in doua siste"e independente de evacuare aer: evacuare aer viciat din 6irouri 5care presupune evacuarea din holuri a de6itului de aer introdus in 6irouri prin transferul de6itului de aer din 6irouri in hol prin luftul usilor7 si evacuare aer viciat din (rupurile sanitare prin siste"e independente de tu6ulatura ri(ida% nei:olata% si ventilatoare de evacuare tip turela% "ontate pe terasa* $entru echili6rarea i re(larea instala#iei s-au prev':ut clapete de re(lare pe ra"urile principale ale distri6utiei aerului* Fle"entele folosite pentru e;tra(erea de6itului evacuat sunt valvele de e;tractie si (rile rectan(ulare*

I!STALATIA DE CLIMATI,ARE S'ATII TE-!ICE U'S ETA.$RAC/


$entru asi(urarea unei 6une functionari a echipa"entelor electrice% ups% rac3 din spatiile tehnice 5dedicate nu"ai acestor echipa"ente7 s-a proiectat o instalatie de cli"ati:are 5racire7 co"puse din unitate e;terioara si "ai "ulte unitati interioare de perete*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Distri6utia principala 5coloana7 va fi "ascata intr-o (hena de instalatii iar distri6utia ori:ontala se va reali:a in plafonul fals* Jnitatile interioare sunt a"plasate in interiorul ca"erelor tehnice% pe perete* 1iecare unitate interioara va fi controlata prin inter"ediul unui ter"ostat de ca"era*

I!STALATIA DE DESFUMARE SALI A L0MERATE1 DE'0,ITE SI 'RESURI,ARE CASA SCARII


Se prevad instalatii de desfu"are si presuri:are pentru toate spatiile care intra su6 incidenta 4or"ativului de Si(uranta la 1oc a Constructiilor $++>-99% care vor fi proiectate confor" scenariului de si(uranta la foc

"A:' :'9NIC' A;' ; CRHRII


Su)rafata si situatia 7uri%ica ale terenului care ur#eaza sa fie ocu)at %e lucrare&

Terenul este proprietate Consiliul Eocal Codlea si este in ad"inistrarea Consiliului Eocal al "unicipiul Codlea% 2ud* Brasov* 2 2.! Caracteristicile geofizice ale terenului %in a#)lasa#ent

:o)ografia terenului & O6iectivul este un teren cu suprafa#a in panta a6rupta pre:entand denivelari de pana la 9" de la un capat la altul* 2.2 Con%itiile geotehnice ale terenului &

eologia se caracteri:ea:' printr-un pachet de depo:ite fine 5ar(ile% prafuri% ar(ile pr'foase% prafuri ar(iloase7 cu (rosi"i de >-+-c"% apar#in nd Cuaternarului 5$leistocen superior7* O parte din aceste depo:ite sunt cunoscute i su6 denu"irea de Qluturi!* Aceste depuneri stau pe un ori:ont de nisipuri i pietriuri% care n :ona respectiv' au o (rosi"e redus' i se continu' printrMo alternan#' de ar(ile i nisipuri* -idreologia $ri"ul acvifer se nt lnete la o ad nci"e relativ "are% i neav nd caracter su6 presiune* 4ivelul sca:ut al apei su6terane este deter"inat de capacitatea de drenare i (rosi"ea "are a stratului de nisipuri i pietriuri% ceea ce conduce la oscila#ii i"portante ale nivelului n raport cu re(i"ul de precipita#ii* Ea acest lucru contri6uie i per"ea6ilitatea "are a depo:itelor fine de deasupra nisipurilor* 2.3 =ona seis#ica %e calcul Din punct de vedere seis"ic a"plasa"entul o6iectivului se ncadrea:' n :ona de "acroseis"icitate IO>+* pe scara &*S*P*% confor" S< +++--G+-9@

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Confor" nor"ativului $+----? a"plasa"entul se afl' in :ona D caracteri:ata prin valoarea coeficientului de seis"icitate Ps O -%+? i perioad' de colt Tc O +%-s* Aceste date sunt vala6ile pentru un cutre"ur cu perioada "edie de revenire de +-- de ani 3 3.! Caracteristicile )rinci)ale ale constructiei& Cla%iri

Co#)le1 2aza S)ortiva 4r* 4iveluri: Inalti"ea curenta: Suprafata construita: Suprafata construita desfasurata: )olu" Construit 4u"ar de tronsoane : 2.5. $M@F /*0- " . >9- "p constructii si 9 .>- "p terenuri +0 0/0 "p 9@ ,.- "c 0 5cinci tronsoane7

"otari Sala S)ortF Sta%ion si $azin 3olo &o6ilier si aparatura specifice fiecarei destinatii de incapere% statii de a"plificare% circuit inchis de televi:iune* Scaune din $)C pentru spectatori* Dotari propuse prin te"a de proiectare si confor"e cu standardele pentru aceasta destinatie* 9otel &o6ilier% aparatura si echipa"ente specifice fiecarei destinatii de incapere% dotari propuse prin te"a de proiectare si confor"e cu standardele pentru aceasta destinatie*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

4. "ate )rivin% forta %e #unca ocu)ata %u)a realizarea investitiei


/*+* Avind in vedere nor"ele europene si in co"paratie cu alte o6iectiveGinvestitii si"ilare din JF forta de "unca ocupata dupa reali:area investitiei va fi: -intretinere infrastructura 0 pers -hotel +- pers -sala +- pers :otal )ersonal intretinere& 25 )ersoaneF $ersonal de e;ecutie astfel : hotel ?0 pers Stadion% Sala % 6a:in ,,@ pers :otal )ersonal %e e1ecutie 224 )ers /*, Eocuri de "unca nou create Tinind cont de fapul ca acest o6iectivGinvestitie pleaca de la :ero% toate cele ,0@ de persoane vor ocupa locuri de "unca nou-create* Se poate esti"a de ase"enea ca pe durata celor doi ani de santier vor fi create circa ,0@ de noi locuri de "unca dintre care ,,> personal de e;ecutie*

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

5. DE&I)UL ESTI ATI& AL IN&ESTITIEI

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

Nr. Cr$. 1

,$, ,$/ ,$.

/$, /$/

.$, .$/ .$. .$C .$( .$-

C$, C$/ C$C

($, ($/ ($. ($C

-$, -$/

&a!#ar* .+c!,s.2 T.&.A. Din care supusa D*+,-.r*a ca/.$#!*!#r s. s,"ca/.$#!*!#r 0* TOTAL procedurii de achizitie c1*!$,.*!. publica RON E,r# RON E,r# 2 3 4 5 3 CAPITOLUL 1 C1*!$,.*!. /*+$r, #"$.+*r*a s. a-*+a4ar*a $*r*+,!,. Abtinerea terenului ) ) 6mena#area terenului /"-0C",-( 1/("C() /"-0C",-( 1/("C() 6mena#ari pentru protectia mediului C-".0) ,/"(.( C-".0) ,/"(.( CAPITOLUL 2 C1*!$,.*!. /*+$r, as.5,rar*a ,$.!.$a$.!#r +*c*sar* *nfrastructura 5drumuri acces"platforme7 ,",DD"/D/ ./C",.. ,",DD"/D/ ./C",.. Eetele de utilitati 1D1"01D /,("-C. 1D1"01D /,("-C. CAPITOLUL 3 C1*!$,.*!. /*+$r, /r#.*c$ar* s. as.s$*+$a $*1+.ca Studii de teren (1"1/) ,("-)) (1"1/) ,("-)) Abtinerea de avize" acorduri" autorizatii ,D"C/( ("/() ,D"C/( ("/() Proiectare si engineering (F /"DD.",.. 0)0"D(( ) ) Arganizarea procedurilor de achizitie publica (."-() ,C"()) (."-() ,C"()) Consultanta ,$(F 0D1"DC) /C/"-00D1"DC) /C/"-06sistenta tehnica )$1(F CC0"D1) ,/,".C. CC0"D1) ,/,".C. CAPITOLUL 4 C1*!$,.*!. /*+$r, .+2*s$.$.a 0* "a6a Constructii si instalatii (-"/01",1( ,("/,/"1() (-"/01",1( ,("/,/"1() Bchipamente si Gtila#e @ehnologice ,"(10".)D C/-"(1) ,"(10".)D C/-"(1) Dotari ,"C/)"CD1 .0."D,0 ,"C/)"CD1 .0."D,0 CAPITOLUL 5 A!$* c1*!$,.*!. Arganizare de santier .$CF /"),("1/. (CC"1D) /"),("1/. (CC"1D) Comisioane" taxe" cote legale ,$DF ,",/-"C.C .)C"CC/ ,",/-"C.C .)C"CC/ Costul creditului ) ) ) ) Cheltuieli diverse si neprevazute ,",0("1/) ./)"C-( ,",0("1/) ./)"C-( CAPITOLUL 3 C1*!$,.*!. /*+$r, 0ar*a .+ *7/!#a$ar* Pregatirea personalului de exploatare CC"C)) ,/"))) CC"C)) ,/"))) Probe tehnologice CC"C)) ,/"))) CC"C)) ,/"))) TOTAL %ENERAL D.+ car* C; 82,901,210 34,013,393 19,803,030 18,300,999 39,90:,08: 34,013,393 1:,:94,085 18,300,999

5. Pr.+c./a!.. .+0.ca$#r. $*1+.c# *c#+#-.c. a. .+2*s$.$.*.

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

O6iectivul are in vedere ur"atoarele capacitati: hotel // ca"ere pentru >> persoane sala de conferinte restaurant Birouri ad"inistrative capacitate totala +-0 persoane @90- spectatori Ane;e sportive )estiare sportivi% ar6itri si pu6lic Ca6inet "edical Ca6inet de pri" a2utor Spatii pentru )*I*$*% Sali de conferinta% ca"ere trans"isii 9. locuri parcare plus , locuri parcare pentru autocare

Stadion% Sala Sport si Ba:in $olo

O6iectivul are du6lu caracter: pe de o parte un caracter productiv 5 hotel% partial sala sport si 6a:in de inot7 si pe de alta parte un caracter predo"inant neproductiv direct 5latura co"petitionala a co"ple;ului7* Caracterul productiv este cel ce sustine proiectul in inte(ralitatea sa% dar caracterul neproductiv este cel F&BEF&ATIC si repre:inta )FAICJEJE purtator al )IKIJ4II* Astfel de investitii % contri6uind indirect la o6tinerea de re:ultate econo"ice% vi:ea:a in pri"ul rind i"6unatatirea standardului de viata si civili:atie precu" si a calitatii acesteia* De altfel in pre:ent acest do"eniu este definit ca parte a ra"urilor social-culturale 5scoli% spitale% teatre% stadioane% Sali polivalente% piscine% locuinte% etc7* Intre ra"urile econo"ice si cele din sfera social-culturala e;ista o interdependenta* $e de o parte de:voltarea econo"ica i"pune construirea de noi locuinte% scoli% unitati de cultura si de sport% iar pe de alta parte investitiile social-culturale conducGcontri6uie la i"6unatatirea re:ultatelor "uncii in sectoarele econo"ice* In )lusF %in ce in ce #ai #ultF sectoarele econo#ice isi )ro#oveaza i#aginea )rin activitati social-culturaleF aceste activitati %eclansin% in 7urul lor un %ina#is# econo#ic. Fvaluarea eficientei econo"ice in ra"urile social-culturale are un caracter co"ple; * Acesta co"ple;itate este deter"inata in special de i"posi6ilitatea cuantificarii tuturor efectelor o6tinute in ur"a reali:arii unei investitii * Ffectele investitiilor social-culturale sunt: 3 Ffecte directe prin care populatia 6eneficia:a de serviciile oferite de investitie: -utili:area co"ple;ului: @ 90- spectatori si practicarea sportului de catre cca ,--- @-persoane -servicii co"erciale in articole de sport si activitati sportive 5 sali fitness7 3 Ffecte indirecte ce se re(asesc in standardul de viata crescut %conducind la eficienrta activitatilor econo"ice ale populatiei si efectul dina"ic declansator econo"ic pentru :ona* $entru e;pri"area efectelor utile o6tinute in ur"a darii in functiune a unui o6iectiv socialcultural se foloseste indicatorul

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

CA$ACITATF DF 1OEOSI4TA 5C17 care e;pri"a capacitatea fi:ica a o6iectivelor: +* Capacitatea de folosinta - $olivalenta C1 O @ 90- locuri In afara de Capacitatea de folosinta se "ai utili:ea:a ur"atorii indicatori: 0* Investitia specifica la "etru patrat 5inclusiv T)A7 i ., 9-+ ,+- <O4 Sp O------ O -------------------------- O , >.>%? <O4 G"p Ad ,0 @,0 "p Ad O suprafata construita co"ple; 5inclusiv terenuri de 2oc7 i O investitia totala 5 inclusiv infrastructura% hotel si terenuri de 2oc7 sau i +9 .-@ -@- Furo Sp O------ O -------------------------- O ..> Furo G"p Ad ,0 @,0 "p In ca:ul stadionului G<A4D G<F4OBEF : i @+ /-- --- Furo Sp O------ O -------------------------- O + ,.- Furo G"p Ad ,/ .@- "p Tre6uie "entionat faptul un stadion reali:at in Fuopa occidentala presupune standarde "ai ridicate* Dease"eni ne pute" raporta si la faptul ca acest co"ple; are si constrcutii inchise* Tinand cont de aceste aspecte se poate spune ca discuta" de o investitie care poate fi sustinuta de catre "unicipalitate Co"ple;ul sportiv aflat in discutiei are in co"ponenta a6solut toate dotarile necesare: - Stadion - Sala Sport "ultifunctionala - Ba:in de polo si de inot - Teren de Tenis - Sala de conferinta - Aotel - Kona de a(re"ent

/* Investitia specifica: i ., 9-+ ,+- <O4

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

S O------ O -------------------------- O +> /0? <O4Gloc C1 @ 90- locuri sau i +9 .-@ -@- Furo S O------ O -------------------------- O / 9>>%+ FuroGloc C1 @ 90- locuri

6. Finantarea si esalonarea in ti#) a investitiei )aloarea totala a investitiei de ,2 56! 2!6 lei va fi sustinuta din 6u(etul consiliului &unicipiului Codlea siGsau din surse le(al constituite Fsalonarea in ti"p a investitiei: 'ta)a I &ai ,--> CIulie ,--> apro6area indicilor si a investitiei 'ta)a II Iulie ,--> C 1e6ruarie ,--9 C ela6orare proiect si o6tinere autori:atie de constructie 'ta)a III &artie ,--9 - Au(ust ,-+- C e;ecutie co"ple; Intoc"it SC Arcadia Fn(ineerin( S<E 1lorin 4istor-Chinole

Studiu de Fezabilitate Complex Baza Sportiva ona !aial" Codlea" #ud$ Brasov

S-ar putea să vă placă și