Sunteți pe pagina 1din 1

TEZ SEMESTRIAL

la disciplina Tehnologia cofetar

SCHEMA DE CONVERTIRE A PUNCTELOR N NOTE Nota Punctaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SCHEMA DE APRECIERE Nr. itimi lor Punctajul maxim I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12

BAREM DE CORECTARE Subiectul 1 Motivarea punctelor Puncte Total puncte