Sunteți pe pagina 1din 145

MINISTERUL SNTII I PROTECIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICIN I FARMACIE NICOLAE TESTEMIANU

CATEDRA BOLI INFECIOASE LA COPII

CULEGERE DE TESTE
LA BOLI INFECIOASE LA COPII
Redactor tinific: Galina Rusu, confereniar universitar, d. m.

Chiinu Centrul E it!ri"l#P!li$r"%i& Medicina '(()


CZU 616.9-053.2 (079) C 94 0 Aprobat de Consiliul etodi! !entral al U"#$ Nicolae Testemianu; pro!es-%erbal nr. 2 din 17.02.06 Aut!ri* Galina Rusu, &e' !atedr() d. .) !on'eren*iar uni%ersitar) + , erit din -# Xenia Galechi, d. .) !on'eren*iar uni%ersitar Parascovia Popovici, d. .) !on'eren*iar uni%ersitar Ludmila er!enco, d. .) !on'eren*iar uni%ersitar. Ludmila "irc#, d. .) !on'eren*iar-!er!et(tor. Tatiana $le%eev, !on'eren*iar uni%ersitar. Nade&da encu, asistent Tatiana 'uravliov, asistent vetlana "orisova, laborant-&e' Re&en+en,i* (lena )ihnevici, !on'eren*iar uni%ersitar) dr. /n edi!in() asistent la !atedra 0oli in'e!*ioase) tropi!ale &i para1itolo2ie edi!al( tela emeniuc, !on'eren*iar uni%ersitar) dr. /n edi!in() asistent la !atedra 0oli in'e!*ioase) tropi!ale &i para1itolo2ie edi!al(

3re1enta !ule2ere de teste este destinat( studen*ilor anilor 4 &i 45 $a!ultatea #edi!in( pentru autoinstruire &i auto!ontrol /n pre2(tirea pentru e6a enele de pro o%are la boli in'e!*ioase &i pediatrie) pre!u &i pentru e6a enul de absol%ire la pediatrie. Re "&t!r* ofia *letor M"&het"re &!-.uteri+"t* vetlana "orisova, +eronica ,strati 7es!rierea C53 a Ca erei 8a*ionale a C(r*ii Cule2erea de teste la boli in'e!*ioase la !opii 9 red. &t.: ;alina -usu. Uni%. de "tat de #edi!in( &i $ar a!ie Nicolae Testemianu. Catedra 0oli in'e!*ioase la !opii. - C<.: C,3 =#edi!ina>) 2006 (?ipo2r...). - 291 p. 0iblio2r. p. 290-291 (24 tit.). 5"08 97@-9975-945-26-4 150 e6. 616.9053.2 (079)

A C,3 )edicina, 2006 5"08 97@-9975-945-26-4 2006 A ;. -usu)

CUPRINS 7i'teria........................................................................................ An2ina......................................................................................... "!arlatina.................................................................................... -uBeola......................................................................................... -ubeola........................................................................................ 5n'e!*ia <erpeti!(......................................................................... 4ari!ela....................................................................................... +reionul....................................................................................... 3ertussis....................................................................................... 5n'e!*ia enin2o!o!i!(............................................................... ;ripa........................................................................................... 3ara2ripa..................................................................................... Adeno%iro1ele.............................................................................. 5n'e!*iile !u %irusul sin!i*ial respirator (-"-%irus)....................... ,ntero%iro1ele.............................................................................. 3olio ielita................................................................................. "<i2elo1a..................................................................................... "al onelo1ele.............................................................................. ,s!<eri!<io1e.............................................................................. 5n'e!*ii intestinale !u enteroba!terii !ondi*ionat pato2ene.... 5n'e!*ia rota%iral(........................................................................ ?rata entul bolilor diarei!e a!ute................................................ 5 13 22 33 44 55 66 75 @4 94 105 115 11@ 122 126 137 144 155 166 177 1@7 191

7is i!robis ul intestinal............................................................ Cepatitele %irale.......................................................................... #ononu!leo1a in'e!*ioas(........................................................... 8euroto6i!o1a............................................................................. Aso!iere si pl(........................................................................... 3re1entare de !a1 si plu.............................................................. -(spunsuri................................................................................... 0iblio2ra'ie..................................................................................

200 205 214 223 233 24@ 262 290

DIFTERIA
Complement simplu 1. Dn di'teria 'arin2ian( tipi!( in'la a*ia are un !ara!ter: A. ,rite atos B/ Fi0rin!1 C. 8e!roti! 7. 3urulent ,. Crupos 2. Crupul =ade%(rat> se /nre2istrea1( /n: A. ;rip( B/ Di%terie C. 3ara2rip( 7. "!arlatin( ,. 3ertussis 3. ?erapia spe!i'i!( a di'teriei se 'a!e !u: A. Antibioti!e 0. 5 uno2lobulin( C/ Ser "nti i%teri& 7. Cor oni ,. 3las ( 4. 7e !e depinde do1a de ser antidi'teri! /n trata entul di'terieiE A. 7e %Frsta !opilului 0. 7e 2reutatea !orpului !opilului C. 7e 1iua !Fnd s-a /n!eput trata entul !u ser D/ De %!r-" &lini& " 0!lii ,. 7e !o pli!a*ii 5. Cel ai i portant (de!isi%) se n !are per ite di'eren*ierea rapid( a di'teriei to6i!e &i oreionului (parotidita bilateral( pronun*at() este: A. ,de ul !er%i!al 0. $ebra 3

C. #asti!a*ia dureroas( D/ An$in" %i0rin!"1 ,. Geu!o!ito1a 6. #e branele 'alse (di'teri!e) sunt: A/ Dure2 &!n1i1tente 0. "e plasea1( =-> *esut C. "e deta&ea1( u&or 7. Au !uloare alb-2(lbuie ,. 7up( deta&are nu apar din nou 7. 3entru de!lan&area 'or elor 2ra%e de di'terie) !ea ba!ilului di'teri! este: A. 3ato2enitatea 0. 4irulen*a C/ T!3i$enit"te" 7. 5n%a1i%itatea ,. Aderen*a ai i portant( /nsu&ire a

@. 7ia2nosti!ul !on'ir at al di'teriei se ba1ea1( pe e6a enul: A. 0a!terios!opi! 0. "erolo2i! C. 4irusolo2i! 7. 5 uno'luores!ent E/ B"&teri!l!$i& 9. Care dintre ur (toarele a!*iuni %a pre%eni de!esul /n di'terieE A. "eroterapia B/ I-un!.r!%il"3i" C. Antibioterapia 7. Corti!oterapia ,. ?erapia de deto6i!are 10. Dn di'teria 'arin2ian( to6i!() spre deosebire de pre1ent(: A/ An$in" %i0rin!"1 0. Cepato e2alia C. Cepatospleno e2alia 7. ,de ul !er%i!al
4

ononu!leo1a in'e!*ioas() este

,. Geu!o!ito1a 11. "e nele 2enerale de to6e ie din perioada de stare a di'teriei nu in!lud: A. $ebr( (3@H-39HC) 0. 4(rs(turi) 2re*uri C. Astenie intens( 7. ?a<i!ardie E/ 4i.erten1iune "rteri"l 12. ,de ul 'arin2ian (al u%ulei &i pilierilor) apare /n: A. An2ina ul!erone!roti!( 4in!ent 0. An2ina ne!roti!( /n s!arlatina septi!() s. to6i!osepti!( C. An2ina din ononu!leo1a in'e!*ioas( D/ An$in" %i0rin!"1 5n i%teri" t!3i&

,. An2ina !andido1i!( 13. Crupul di'teri! repre1int( lo!ali1area in'e!*iei di'teri!e la ni%el: A. $arin2ian B/ L"rin$i"n C. ConBun!ti%al 7. +ti! ,. Cutanat 14. 3re!i1a*i in'or a*ia 2re&it( re'eritor la e branele 'alse (di'teri!e). A. "unt a plasate =I> *esut. 0. "e deta&ea1( !u 2reu. C. "unt !onsistente. D/ Sunt u!r et""0ile/ ,. Ga deta&area 'or*at( las( u!oasa sFn2erFnd(. 15. Copiii n(s!u*i din a e i une p(strea1( o i unitate pasi%( (in!lusi% &i antidi'teri!()) ti p de: A. 2 s(pt( Fni 0. 1 lun( C. 2 luni D/ 6#) luni ,. 1 an 16. + !o pli!a*ie ner%oas( a di'teriei este: A/ P"r"li+i" 7lului ."l"tin 0. ,n!e'alita
5

C. "indro ul -eJe 7. 8e%rita opti!( ,. 8e%rita a!usti!( 17. Antibioterapia /n di'terie se 'a!e !u ur (toarele antibioti!e) !u e6!ep*ia: A. 3eni!ilin( 0. ,ritro i!in( C. Ce'ota6i D/ Cl!r"-%eni&!l ,. A pi!ilin( 1@. Aspe!tul leu!o2ra ei /n di'terie este: A/ Leu&!&it!+ &u neutr!%ilie 0. Geu!o!ito1( !u li 'o!ito1( C. Geu!openie !u li 'o!ito1( 7. Geu!openie !u eo1ino'ilie ,. Geu!o!ito1( !u eo1ino'ilie 19. 3ronosti!ul di'teriei depinde de: A. ?ipul de ba!il di'teri! 0. Go!ali1area in'e!*iei C. 4Frsta pa!ientului D/ Pre&!&it"te" e.i1trii 0!ln"7ului i ".li&rii tr"t"-entului ,. $or a !lini!( a bolii (tipi!( sau atipi!() 20. 5ndi!a*i 'or a !lini!( a di'teriei la !opiii %a!!ina*i antidi'teri! este: A. $or a lo!ali1at( e branoas( B/ F!r-" l!&"li+"t in1ul"r

C. $or a r(spFndit( 7. $or a to6i!( ,. $or a subto6i!( Complement multiplu 1. Cele ai 're!%ente lo!ali1(ri ale di'teriei sunt: A/ Di%teri" l"rin$i"n B/ Di%teri" !r!%"rin$i"n C/ Di%teri" n"+"l 7. 7i'teria 2enital(
6

,. 7i'teria !utanat( 2. +r2anele !el ai ult a'e!tate /n di'teria to6i!( sunt: A. 3ul onii B/ C!r ul C/ P"n&re"1ul 7. -ini!<ii E/ Ner7ii .eri%eri&i i &ei &r"nieni 3. #e branele 'alse r(spFndite pe a i2dale &i u!oasele /n%e!inate pot 'i obser%ate /n: A/ Di%teri" %"rin$i"n r1.8n it B/ Di%teri" %"rin$i"n to6i!( C. 7i'teria 'arin2ian( lo!ali1at( 7. 7i'teria na1al( ,/ Di%teri" %"rin$i"n t!3i& 9 i%teri" l"rin$i"n 4. Care !o A/ 0. C/ 7. E/ pli!a*ii nu sunt spe!i'i!e di'teriei 'arin2ieneE Pneu-!ni" #io!ardita Otit"2 li-%" enit" 3oliradi!uloneuropatia Piel!ne%rit"

5. ,de ul !er%i!al apare /n: A. 7i'teria 'arin2ian( r(spFndit( B/ Di%teri" %"rin$i"n 1u0t!3i& C. 7i'teria 'arin2ian( lo!ali1at( D/ Di%teri" %"rin$i"n t!3i& E/ Di%teri" %"rin$i"n hi.ert!3i& 6. 7i'teria 'arin2ian( la !opii e%oluea1( A/ L!&"li+"t -e-0r"n!"1 B/ L!&"li+"t in1ul"r C/ R1.8n it 7. ?o6i!( ,. Aso!iat( !u alte lo!ali1(ri ai 're!%ent /n ur (toarele 'or e:

7. 5ndi!a*i !au1ele posibile ale de!eselor /n di'terie la !opii: A/ Mi!&"r it" t!3i& B/ !&ul t!3iin%e&,i!1

C/ Sten!+" l"rin$i"n 7. 8e'ro1a to6i!( ,. Cepatita to6i!( @. 0olna%ul !u di'terie 'arin2ian( to6i!( pre1int(: A/ A."tie2 " in"-ie2 ."li it"te 0. $a*( !on2estionat( C/ Re1.ir",ie n"+"l 5n$reun"t D/ E e- &er7i&"l ,. +!<i /n'unda*i 9. 5 unitatea spe!i'i!( /n di'terie este: A/ Dur"0il 0. 7e s!urt( durat( C/ Antit!3i& D/ Anti-i&r!0i"n ,. ?ipospe!i'i!( 10. Dn di'teria larin2ian( se instalea1( steno1a larin2ian(. Care dintre ur (toarele se ne indi!( pre1en*a eiE A. $ebr() se ne de into6i!a*ie 2ra%( B/ In1u%i&ien, re1.ir"t!rie C/ Tu1e ltrt!"re D/ V!&e r$uit ,. ?a<i!ardie 11. #e branele 'alse pe a i2dale /n di'terie: A. "e desprind u&or. B/ Sunt e &ul!"re "l0#1urie/ C/ L" et""re" l!r %!r,"t -u&!"1" 18n$ere"+/ D/ Nu 1e i1tru$ 5ntre !u l"-e/ ,. 3lutes! /n ap(. 12. Dn di'teria 'arin2ian( <iperto6i!( sunt pre1ente: A/ Fe0r" B/ C!n7ul1iile C. Cipertensiunea arterial( D/ Tul0urrile e &!ntiint ,. ,rup*iile !utanate 13. Care se ne !lini!e !ara!teri1ea1( di'teria 'arin2ian( lo!ali1at(
@

e branoas(E

A. 0. C/ D/ E/

$ebra (39H-40HC) 7ureri pronun*ate /n de2luti*ie Me-0r"nele %"l1e .e "-i$ "le 4i.ere-i" %"rin$i"n -! er"t ;"n$li!nii li-%"ti&i 1u0-"n i0ul"ri tu-e%i",i

14. 7ia2nosti!ul po1iti% al di'teriei se stabile&te /n ba1a ur (toarelor e6a ene para!lini!e: A. 0a!terios!opi! B/ B"&teri!l!$i& C/ Ser!l!$ie D/ I-un!en+i-"ti& ,. 4irusolo2i!

15. Antibioti!ele !ele ai e'i!iente /n trata entul di'teriei sunt: A. A pi!ilina B/ Eritr!-i&in" C. ;enta i!ina D/ Peni&ilin" E/ Ce%"l!1.!rinele $en/ III 16. Dn !are 'or e !lini!e ale di'teriei se %a indi!a !orti!oterapiaE A. 7i'teria 'arin2ian( r(spFndit( B/ Di%teri" l"rin$i"n C/ Di%teri" %"rin$i"n t!3i& 7. 7i'teria na1al( E/ Di%teri" %"rin$i"n hi.ert!3i& 17. 7i'teriei 'arin2eane to6i!e nu /i este !ara!teristi!: A. ,de ul 'arin2ian B/ Dureri -"ri 5n e$luti,ie C. ,de ul !er%i!al D/ Me-0r"ne %"l1e nu-"i .e "-i$ "le E/ Tu-e%iere" $"n$li!nil!r li-%"ti&i &er7i&"li .!1teri!ri i !&&i.it"li 1@. Co pli!a*iile to6i!e /n di'terie sunt ur (toarele) !u e6!ep*ia: A. 3arali1ia %alului palatin B/ Sinu+it" -"3il"r C. #io!ardita D/ Piel!ne%rit" E/ Pneu-!ni"
9

19. "e !onsider( !( /n pato2enia di'teriei to6i!e inter%in ur (torii 'a!tori: A/ Tul.ini %!"rte t!3i$ene B/ Li.1" e ".r"re l!&"l C. ?re!erea ba!ilului di'teri! /n !ir!ula*ie 7. Co pli!a*ii septi!e la distan*( produse de ba!ilul di'teri! E/ A1!&ieri 0"&teriene <&u 1tre.t!&!&i2 1t"%il!&!&i ."t!$eni2 "n"er!0i= 20. "e %or spitali1a ur2ent !opiii /n !a1 de: A/ F!r-e $r"7e "le i%teriei B/ Di%terie &u &!-.li&",ii C. Cerpan2in( D/ F!r-e &lini&e "1!&i"te <%"rin$e2 l"rin$e2 n"1 et&/= "le i%teriei ,. An2in( erite atoas(

10

AN;INA
Complement simplu 1. An2ina ul!erone!roti!( /nso*it( de <e ora2ii la !opii repre1int( !el ai 're!%ent pri a ani'estare /n: A. 7i'terie 0. Candido1a bu!al( C. #ononu!leo1a in'e!*ioas( 7. ,ntero%iro1( E/ Leu&e-i" "&ut 2. 5ndi!a*i antibioti!ul de ele!*ie /n an2inele !u strepto!o! beta-<e oliti! 2rup A la !opii: A. ?etra!i!lina B/ Peni&ilin" ; C. A i!a!ina 7. ;enta i!ina ,. Clora 'eni!olul 3. Care a'ir A. 0. C/ 7. a*ie re'eritoare la an2ina "i ano%sKi-4in!ent este in!ore!t (E ,ste o an2in( ul!erone!roti!(. 3re1int( un are 2rad de !onta2io1itate. E1te 0il"ter"l e l" 5n&e.ut/ A2en*ii !au1ali sunt ba!ili 2ra -ne2ati%i) 'usi'or i) aso!ia*i !u spirile 2ra -po1iti%e. ,. 8erespe!tarea i2ienei Boa!( un rol i portant /n apari*ia bolii. ai 're!%ent( !o pli!a*ie a an2inelor la !opii este: A/ A0&e1ul .eri"-i$ "li"n 0. Ce ora2ia C. Garin2ita steno1ant( 7. Ab!esul retro'arin2ian ,. ?ra<eita

4. Cea

5. Cau1a !ea ai 're!%ent( a an2inei !u Candida albi!ans este: 11 A. ?rata entul !u nistatin( 0. ?rata entul !u eubioti!e

C. 4ita inoterapia 7. ?rata entul !u <e ostati!e E/ Tr"t"-entul &u "nti0i!ti&e 6. An2ina ul!erone!roti!( "i ano%sKi -Lin!ent este: A. An2in( se!undar( 0. An2in( la!unar( C/ An$in .ri-"r 7. + !o pli!a*ie a altor boli ,. An2in( ne!roti!( 7. ?rata entul spe!i'i! al an2inei di'teri!e (di'teria oro'arin2ian( lo!ali1at() in!lude: A. Corti!osteroide B/ Ser "ntit!3i& "nti i%teri& C. Cardiotoni!e 7. 5nter%en*ie !<irur2i!al( ,. 3las ( @. Dn !are an2in( se /ntFlne&te li 'o ono!ito1aE A. 7i'teri!( B/ >n -!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 C. Ga!unar( 7. "!arlatinoas( ,. Cerpeti!( 9. Aso!ierea an-in# lacunar#, adenopatie laterocervical# i occipital#, hepatosplenome-alie, limfocito.# (70-@0M) %( su2erea1( ideea de: A. 5n'e!*ie <erpeti!( 0. An2in( 'oli!ular( C/ M!n!nu&le!+ in%e&,i!"1 7. ;rip( ,. Gi 'osar!o 10. Cea ai 're!%ent( !au1( a le1iunilor oro'arin2iene re!idi%ante este: A. "to atita 2an2renoas( 0. An2ina 'un2i!( C. "to atita /n ruBeol( e branoas(

12 D/ St!-"tit" 5n in%e&,i" &u 7iru1ul 4er.e1 1i-.le3 ,. Cerpan2ina entero%iral( 11. 3entru an2ina <erpeti!( sunt spe!i'i!e: A. 7epuneri alb-2(lbui /n la!une &i pe a i2dale 0. #e brane 'ibrinoase !e a!oper( a i2dalele &i se deta&ea1( 2reu) l(sFnd u!oasa sFn2erFnd( C. 7epuneri albi!ioase pe a i2dale &i pe u!oasa bu!al() !e se deta&ea1( u&or D/ F!li&ule .r!e-inente2 r!ii2 er!+iuni .e -u&!"1" hi.ere-i"t " "-i$ "lel!r2 u7ul2 .ilieri

,. 7epuneri 2(lbui) urdare pe a i2dale) u%ul() pilieri) !e se deta&ea1( u&or &i las( u!oasa sFn2erFnd( 12. An2ina produs( de adeno%irusuri nu are !a ani'estare prin!ipal(: A. Cipere ie 'arin2ian( di'u1( 0. 7is'a2ie &i odino'a2ie C. ?use iritati%( 7. $ebr( E/ ?!ne e3tin1e e ul&er",ii "le 7lului ."l"tin 13. Care si /n an2in( /n A. 0. C. 7. E/ pto !on'ir ( dia2nosti!ul de an2in( adeno%iral( &i nu se /ntFlne&te

ononu!leo1a in'e!*ioas(E Adenopatia ultipl( Cepatospleno e2alia An2ina $ebra C!n@un&ti7it" -e-0r"n!"1

14. ?rata entul etiotrop al an2inei /n in'e!*ia !u %irusul Cerpes si ple6 se %a 'a!e !u: A. A antadin( 0. -iba%irin( C/ A&A&l!7ir 7. -e antadin( ,. Ga i%udin(

13 Complement multiplu 1. 7ia2nosti!ul an2inei di'teri!e la !opii se ba1ea1( pe: A/ A1.e&tul 0u&!%"rin$elui <.re+en," .1eu !-e-0r"nel!r= B/ St"re" t!3i& " &!.ilului C/ E3"-enul 0"&teri!l!$i& 7. Gi ba 1 eurie ,. 7iareea a!ut( 2. An2ina /n in'e!*ia !u C54: A/ Are ! .eri!" e in&u0",ie e B#C 1.t-8ni/ B/ Se "1!&i"+ &u -i"l$ii2 "rtr"l$ii i2 une!ri2 &u eru.,ii -"&ul!.".ul!"1e ne.ruri$in!"1e/ C/ Se &"r"&teri+e"+ .rin hi.ere-ie %"rin$i"n2 ul&er",ii "le -u&!"1ei i "01en," e31u "tului/ 7. 3re1int( se nul NopliK. ,. ,ste produsul !oin'e!*iei !u entero%irusuri. 3. An2ine ul!eroase sunt:

A/ B/ C/ 7. ,.

An$in" in in%e&,i" &u 4IV An$in" her.eti& <&u 7iru1ul 4er.e1 1i-.le3= An$in" Si-"n!71Di#Vin&ent An2ina adeno%iral( An2ina di'teri!(

4. Dn an2ina produs( de %irusul Cerpes si ple6) le1iunile sunt lo!ali1ate predo inant pe: A. 3alatul dur B/ A-i$ "le C/ P"l"tul -!"le D/ Pilieri ,. 3lan&eul !a%it(*ii bu!ale 5. Cerpan2ina /n in'e!*ia entero%iral( se !ara!teri1ea1( prin: A/ De0ut 0ru1&2 &u %e0r 5n"lt2 ! in!%"$ie2 7r1"turi2 ureri "0 !-in"le2 -i"l$ii i2 une!ri2 i"ree 0. 7epo1ite pseudo e branoase pe a i2dale C/ Eru.,ii 7e+i&ul!"1e .e "r&urile ."l"tine2 u7ul
14

D/ Ve+i&ule -i&i &u i"-etrul e E#' --2 &"re l"1 ul&er",ii -i&i ,. ,de 'arin2ian 6. 3rin!ipiile de trata ent /n an2ina !u strepto!o! beta-<e oliti! 2rup A la !opii in!lud: A. Ad inistrarea <or onilor B/ A -ini1tr"re" .eni&ilinei ; 5n !+e e C( ((( uFD$F+i2 i7i+"te 5n B .ri+e2 ti-. e E( +ile C/ >n&heiere" tr"t"-entului &u " -ini1tr"re" 0en+"tin.eni&ilinei 5n !+ e E2' -ili!"ne U l" " ul,i D/ A -ini1tr"re" 5n unele &"+uri " &e%"l!1.!rinel!r e $ener",i" I* &e%"le3in2 e%" r!3il ,. Ad inistrarea a ino2li!o1idelor 7. An2ina di'teri!( (di'teria 'arin2ian( e branoas( lo!ali1at() se !ara!teri1ea1( prin: A. $ebr( !u 'risoane B/ P1eu ! -e-0r"ne &u e3tin ere r".i .e 1u.r"%"," "-i$ "lel!r C/ S8n$er"re l" et""re" .1eu !-e-0r"nel!r D/ E e- %"rin$i"n ,. Geu!o!ito1( !u neutro'ilie @. 5 portan*a an2inelor /n patolo2ia u an( se datorea1(: A/ In&i en,ei -"ri l" &!.ii i " !le1&en,i B/ C"r"&terului e.i e-i& <"n$inele 7ir"le2 1tre.t!&!&i&e2 i%teri&e= C/ C!-.li&",iil!r 1e7ere %re&7ente 7. 5 unit(*ii postin'e!*ioase durabile) pe %ia*( ,. 3ro'ila6iei spe!i'i!e 9. 5ndi!a*i !o pli!a*iile tardi%e /n an2inele strepto!o!i!e: A. $le2 onul peria i2dalian

0. C/ D/ E/

Gi 'adenita !er%i!al( Reu-"ti1-ul ;l!-erul!ne%rit" i%u+ "&ut Erite-ul .!li-!r% 1"u n! !1

10. 3entru an2ina ba!terian( sunt !ara!teristi!e: A. 7ebutul treptat B/ Pre+en," e31u "tului .urulent .e "-i$ "le C/ Tu-e%iere" "-i$ "lel!r EC D/ A enit" &er7i&"l urer!"1 ,. Geu!openia 11. An2inele ba!teriene la !opii se tratea1( !u: A. "ul'a ide 0. Clora 'eni!ol C/ A-.i&ilin" D/ Eritr!-i&in E/ Peni&ilin 12. Co pli!a*iile pre!o!e de %e!in(tate /n an2inele ba!teriene sunt: A/ Fle$-!nul .eri"-i$ "li"n B/ Fle$-!nul .l"neului 0u&"l C/ Li-%" enit" &er7i&"l 7. 3aroditita ,. Garin2ita steno1ant( 13. Dn an2inele ba!teriene !o pli!a*iile pre!o!e la distan*( sunt: A/ Se.ti&e-iile 0. ;lo erulone'rita /n 'o!ar C. #enin2ita !u li!<id !lar D/ Sinu+it" E/ M"1tr!i it" 14. An2inele %irale nu se tratea1( !u: A. 7e1in'e!tante B/ Anti-i&!ti&e C. 4ita ine D/ Anti0i!ti&e E/ C!rti&!1ter!i+i 15. An2ina "i ano%sKi-4in!ent trebuie di'eren*iat( /n pri ul rFnd de: A. An2ina la!unar( B/ An$in" 5n leu&e-i" "&ut C/ An$in" i%teri& 7. An2ina ne!roti!( /n s!arlatina septi!( E/ An$in" 5n in%e&,i" &u 4IV 16. An2ine pri are sunt: A. 8e!roti!(
16

B/ C"t"r"l C/ L"&un"r

7. $le2 onoas( E/ Ul&er!-e-0r"n!"1 Si-"n!71Di#Vin&ent 17. An2inele se!undare se de1%olt( /n: A/ A en!7ir!+e 0. $ebra ti'oid( C/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 7. 3neu onie E/ Leu&e-i" "&ut 1@. An2ina la!unar( trebuie di'eren*iat( de: A/ An$in" i%teri& B/ An$in" S i-"n!71Di#Vin&ent C/ An$in" 5n -!n!nu&le!"1 in%e&,i!"1 7. $arin2ita a!ut( ,. An2ina <erpeti!(

19. 7ia2nosti!ul an2inei di'teri!e ('or a to6i!() la !opii se ba1ea1( pe: A/ A1.e&tul 0u&!%"rin$elui <e e-2 .1eu !-e-0r"ne) 0. Gi ba 1 eurie C. 3eriton1ilit( D/ E e-ul &er7i&"l E/ E3"-enul 0"&teri!l!$i& 20. Care dintre aladiile enu erate ai Bos e%oluea1( !u an2in(E A. #enin2ita enin2o!o!i!( 0. -ubeola C/ S&"rl"tin" D/ Di%teri" E/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 21. 3entru an2ina s!arlatinoas( sunt !ara!teristi!e: A/ Leu&!&it!+" 0. Geu!openia C. #ono!ito1a D/ Eu+in!%ili" E: E/ Neutr!%ili" 22. Care dintre ur (toarele ani'est(ri !lini!e sunt !ara!teristi!e an2inei s!arlatinoaseE A/ An$in" erite-"t!"1 G5n %l&"riH eli-it"t 1"u erite-!.ult"&ee B/ En"nte-ul C. #i!roab!esele sublin2uale 7. 3oliadenopatia E/ Li-%" enit" re$i!n"l 23. 5ndi!a*i !o pli!a*iile posibile /n A/ Menin$!en&e%"lit" B/ Tr!-0!&it!.eni" C. Garin2ita D/ Ru.ere" 1.linei ,. "to atita ononu!leo1a in'e!*ioas(:

24. An2ine %e1i!uloase sunt: A/ An$in" her.eti& 0. An2ina di'teri!( C. An2ina i!oti!( D/ 4er.e1 +!1ter %"rin$i"n E/ 4er.e1 1i-.le3 %"rin$i"n 25. Ale2e*i trei se ne !o une pentru an2ina adeno%iral( &i an2ina /n ononu!leo1a in'e!*ioas(: A/ Fe0r" B/ A en!."ti" C/ 4e."t!1.len!-e$"li" 7. -inita pronun*at( ,. ConBun!ti%ita 26. Care sunt !ele ai i portante aladii poststrepto!o!i!eE A/ Reu-"ti1-ul "&ut B/ ;l!-erul!ne%rit" "&ut C/ C"r it" reu-"ti1-"l 7. 3an!reatita ,. Ul!erul 2astri!

1@

SCARLATINA
Complement simplu 1. Dn s!arlatin( este !ara!teristi!: A. $a!iesul =plFns> 0. $a!iesul Cus<in2oid C. $a!iesul adenoidian D/ F"&ie1ul Fil"t!7 <G.l-uitH= ,. $a!iesul =/n!runtat>) !u !onBun!ti%e inBe!tate 2. ,nante A. B/ C. 7. ,. ul /n s!arlatin( pre1int(: "e nul $ilato%-NopliK An$in erite-"t!"1 1"u erite-!.ult"&ee G5n %l&riH2 eli-it"t #i!roab!ese sublin2uale Cipere ia &i tu e'a!*ia ori'i!iului !analului "tenon "to atit( a'toas(

3. "e nul 3astia este repre1entat de: A. Zone erite atoase !ir!u s!rise) situate la e6tre it(*i 0. 3ete lenti!ulare /n 'lan!uri C. Adenopatii a6ilare &i in2<inale D/ Linii he-!r"$i&e !ri+!nt"le l" ni7elul +!nel!r e %le3ie ,. #i!ropapule situate la ni%elul e6tre it(*ilor 4. Dn s!arlatin() erup*ii !ara!teristi!e sunt: A. #a!ule

0. C/ 7. ,.

3apule R!+e!le .un&ti%!r-e 4e1i!ule 3ustule

5. 8u se utili1ea1( /n trata entul s!arlatinei la !opii: A. 3eni!ilina ; 19 0. C. D/ ,. 3eni!ilina 4 0en1atinpeni!ilina Tetr"&i&lin" ,ritro i!ina

6. 3re!i1a*i aspe!tul tipi! al e6ante ului s!arlatinos: A. #a!ulopapulos !ati'elat la palpare !on'luient B/ R!+e!le#.".ule "1.re l" ."l."re C. #a!ulo%e1i!ulos 7. ,rup*ie buloas( pe 'undal !on2esti% ,. 3ruria1i'or 7. 3entru s!arlatin( nu este !ara!teristi!: A. $a!iesul ede a*iat) obraBii !on2estiona*i B/ C!n@un&ti7it" C. Gi ba 1 eurie 7. 3aloarea !ir!u oral( ,. An2ulus in'e!*iosus (1ab(lu*e) @. 3entru debutul s!arlatinei nu pledea1(: A. $ebra (39-40HC) &i 'risoanele 0. Ce'aleea C. 7ureri /n 2Ft 7. 4(rs(turile E/ Tu1e" 9. Co pli!a*iile tardi%e ale s!arlatinei apar: A. Dn perioada de in%a1ie 0. Dn a 6-a-a 7-a 1i de la debutul bolii C. Con!o itent !u e6ante ul s!arlatinos D/ Du. '#B 1.t-8ni e l" e0utul 0!lii ,. Ga apari*ia anti!orpilor spe!i'i!i 10. Dn s!arlatin( se /nre2istrea1( neap(rat: A. ?usea B/ An$in" C. ,rup*ii a!ulopapuloase 7. "!aune diarei!e ,. Gi 'oadenopatia
20

11. 7e re2ul() /n s!arlatina apar: A. ,rup*ii a!ulopapuloase 0. Cipere ie di'u1( 'arin2ian( C. ?u e'ierea 2an2lionilor li 'ati!i latero!er%i!ali

D/ Eru.,ii .un&ti%!r-e ,. ?use 12. Dn s!arlatina) durata trata entului !u peni!ilina ; trebuie s( 'ie de: A. 4 1ile B/ E( +ile C. 21 1ile 7. 15 1ile ,. 2@ 1ile 13. 51olarea !(rui a2ent !au1al !on'ir ( s!arlatinaE A. "tr. a2ala!tiae 0. "tr. %iridans C/ Str/ .A!$ene1 7. "tr. sali%arius ,. "tr. pneu oniae 14. "e nul 3astia se /ntFlne&te /n: A. -uBeol( 0. -ubeol( C. 4ari!el( D/ S&"rl"tin ,. 7er atita to6ialer2i!( 15. Gi ba 1 eurie /n s!arlatin( apare /n 1iua: A. 1-2 B/ C#) C. 10-12 7. 15-17 ,. 19-21 16. 5st ul =/n 'l(!(ri> !u <ipere ie deli itat( se /ntFlne&te /n: A. -uBeol( B/ S&"rl"tin C. 7i'terie 7. #ononu!leo1a in'e!*ioas(
21

,. 5n'e!*ia 17. 7es!ua A. B/ C. 7. ,.

enin2o!o!i!(

a*ia pielii /n la bouri este !ara!teristi!( pentru: -uBeol( S&"rl"tin -ubeol( 4ari!el( 5n'e!*ia <erpeti!(

1@. An2ina /n s!arlatin( poate lipsi /n 'or a: A. "epti!( B/ E3tr"%"rin$i"n C. ?o6i!( 7. Ce ora2i!( ,. Ciperto6i!(

19. "indro A. 0. C/ 7. ,.

ul !lini! de ba1( /n s!arlatin( !ara!teristi! pentru toate 'or ele !lini!e: Abdo inal -espirator An$in" Ce ora2i! "epti!

20. 3entru s!arlatin( la !opiii su2ari nu este !ara!teristi!: A. 7ebut lent 0. 5nto6i!a*ie oderat( C. ,rup*ie dis!ret( D/ De1&u"-",ie 5n l"-0!uri ,. Co pli!a*ii septi!e 21. Cea ai 're!%ent( !o pli!a*ie /n s!arlatin( este: A. 3neu onia B/ Otit" C. #enin2ita 7. A'e!*iuni ale !ordului ,. Apendi!ita

22. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al s!arlatinei se %a 'a!e obli2atoriu !u: A. #ononu!leo1a in'e!*ioas( B/ P1eu !tu0er&ul!+" C. 4ari!ela
22

7. 5n'e!*ia adeno%iral( ,. -uBeola Complement multiplu 1. Antibioti!ele de ele!*ie /n trata entul s!arlatinei sunt: A. ?etra!i!linele B/ Peni&ilin" ; C/ Peni&ilin" V D/ Eritr!-i&in" ,. ;enta i!ina 2. Dn s!arlatina e6tra'arin2ian( sunt pre1ente: A. An2ina la!unar( 0. Gi ba =1 eurie> C/ Fe0r" D/ Li-%" enit" re$i!n"l E/ Eru.,ii r!+e!l!"1e l" .!"rt" e intr"re 3. 3re!i1a*i se nele !lini!e !ara!teristi!e s!arlatinei: A. "!aune diarei!e B/ A en!."ti" 1u0-"n i0ul"r C. Cerpesul labial D/ Li-0" 1"0ur"l &u -"r$inile i 78r%ul r!ii E/ An$in" erite-"t!"1 G5n %l&riH 4. ,6ante ul s!arlatinos pre1int( ur (toarele !ara!teristi!i: A/ A."re u. '6#B) !re e l" e0utul 0!lii/

B/ C/ 7. ,.

De0ute"+ .e $8t i t!r"&e i 1e $ener"li+e"+ r".i 5n '6 !re/ E1te un erite- i%u+2 "1.ru2 .un&t"t &u -i&i .".ule r!ii/ Are aspe!t de erup*ie ul!ero%e1i!uloas(. Con'luea1( /n pete ari.

5. Ci!lul lin2ual /n s!arlatin( in!lude ur (toarele aspe!te ale li bii: A/ Li-0" 1"0ur"l 0. Gi ba 'uli2inoas( C/ Li-0" G+-eurieH D/ Li-0" G e .i1i&H ,. Gi ba =2eo2ra'i!(>
23

6. Dn 'or a to6i!( a s!arlatinei se /nre2istrea1(: A. An2ina ne!roti!( B/ C!n7ul1ii C. ,rup*ii a!ulopapuloase D/ !& t!3iin%e&,i!1 E/ Mi!&"r it" 7. Dn 'or a septi!( a s!arlatinei sunt pre1ente: A. 3neu onia B/ Fe0r" &!ntinu 1"u inter-itent C. Con%ulsii D/ An$in" ne&r!ti& E/ Li-%" enit" &er7i&"l @. Co pli!a*iile s!arlatinei sunt: A/ Otit" 0. 3neu onia C/ A en!%le$-!nul 7. ,n!e'alita E/ ;l!-erul!ne%rit" 9. 7e!lan&area 2lo erulone'ritei la bolna%ul de s!arlatin( atest(: A. An2ina ne!roti!( B/ Oli$uri" C. ,rup*iile <e ora2i!e D/ E e-ul ."l.e0r"l E/ 4e-"turi" 10. Ga !opiii sub 1 an s!arlatina se !ara!teri1ea1( prin: A. "i pto e de into6i!a*ie pronun*ate B/ C!-.li&",ii .urulente C. ,rup*ii abundente de un ro&u-aprins D/ An$in 1l"0 .r!nun,"t E/ C!-.li&",ii "ler$i&e r"re!ri 11. 7es!ua A. 0/ C/ a*ia /n s!arlatin(: Apare /n pri ele 1ile ale bolii De0ute"+ .e $8t i 1u0un$hi"l2 l" .ul." e$etel!r A."re u. :#EC +ile e l" e0utul 0!lii
'6

D/ E1te -"1i72 &u et""re" e l"-0!uri .e ."l-e i tl.i 5n "01en," tr"t"-entului eti!tr!. ,. -( Fne dis!ret( /n !a1ul trata entului !u peni!iline 12. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al s!arlatinei se 'a!e !u: A/ B!"l" I"7"1"Di B/ V"ri&el" C/ Ru0e!l" 7. +reionul ,. 5n'e!*ia adeno%iral( 13. #ani'est (rile !lini!e /n 2lo erulone'rita di'u1( a!ut( /n s!arlatin( in!lud: A/ E e-e B/ 4e-"turie C/ 4i.erten1iune "rteri"l 7. 5!ter s!lero-te2u entar ,. ,rup*ie !utanat( %e1i!uloas( 14. 3entru pro'ila6ia pri ar( a reu atis ului arti!ular (poststrepto!o!i!) se utili1ea1(: A/ Peni&ilin" ; # iF-2 E( +ile B/ Bi&ilin"#C # iF-2 !+" uni& E '(( ((( U l" &!.il .e1te ': D$ i )(( ((( U l" &!.il 1u0 ': D$ C/ Peni&ilin" V # !r"l2 E( +ile 7. ;enta i!ina - oral) 10 1ile ,. ?etra!i!lina - oral) 10 1ile 15. Dn a 2-a-a 3-a s(pt( Fn( a bolii pentru s!arlatin( sunt !ara!teristi!e: A/ De1&u"-"re" te$u-entel!r 0. An2ina la!unar( C/ Si-.t!-ul P"1ti" D/ Der-!$r"%i1-ul "l0 ,. ,rup*iile iliare 16. 3entru s!arlatin( sunt !ara!teristi!e: A. $a!iesul ede a*iat 0. ConBun!ti%ita C/ O0r"@i &!n$e1ti!n",i D/ P"l!"re &ir&u-!r"l E/ G?0lu,eH
25

17. ,rup*iile /n s!arlatin( se /ntFlnes!: A. #a!ulopapuloase !on'luente B/ Mili"re C/ Ihe-!r"$i&e 7. 4e1i!ulopapuloase E/ R!+e!l!"1e .un&ti%!r-e 1@. Dn perioada a!ut( a s!arlatinei sunt tipi!e: A. ?e2u entele u ede B/ Te$u-entele u1&"te C/ Eru.,ii .e %!n hi.ere-i"t "l .ielii D/ Eru.,ii he-!r"$i&e 5n .li&ile &ut"n"te ,. ,rup*ii pe p(r*ile e6tensorii ale e brelor superioare

19. An2ina /n s!arlatin( poate 'i: A. Ul!erone!roti!( B/ Erite-"t!"1 C/ Ne&r!ti& 7. $ibrinoas( E/ L"&un"r 20. "indroa ele de ba1( /n s!arlatin( sunt: A. -espirator B/ An$in" C. Con%ulsi% D/ Eru.ti7 E/ T!3i& 21. An2ina /n s!arlatin( se !ara!teri1ea1( prin: A/ I1t- 5n %l&ri eli-it"t 0. 3re1en*a pseudo e branelor C/ Li-%" enit re$i!n"l urer!"1 7. Ul!era*ie unilateral( E/ Fe0r 22. 7ebutul bolii /n s!arlatin( este !u: A. ?use) 2uturai B/ Ce%"lee2 7!-e <E#' !ri= C/ Dureri l" e$luti,ie 7. ConBun!ti%it() s!lerit(
26

E/ Bru1&2 &u %e0r 23. $a!iesul pa!ientului !u s!arlatin( se !ara!teri1ea1( prin: A/ P"l!"re &ir&u-!r"l 0. ConBun!ti%it() s!lerit( C/ C!n$e1tie inten1 " !0r"@il!r D/ Bu+e &"r-in"te2 G+0lu,eH ,. ,de palpebral 24. $or a to6i!( a s!arlatinei se ani'est( prin: A. "e ne !atarale pronun*ate B/ De0ut 0ru1&2 %e0r <BJ#6(KC= C. 7iaree 're!%ent( D/ Eru.,ie &ut"n"t inten12 %re&7ent he-!r"$i& E/ V!-e re.et"te2 1i-.t!-e neur!.1ihi&e <"$it",ie2 elir2 &!n7ul1ii= 25. $or a septi!( a s!arlatinei se !ara!teri1ea1( prin: A/ An$in ne&r!ti& 0. ?use l(tr(toare C/ Met"1t"+e 1e.ti&e <" enite2 !tite et&/= 7. 7iaree E/ Fe0r &!ntinu 1"u inter-itent 26. $or a tipi!( u&oar( a s!arlatinei se !ara!teri1ea1( prin: A/ De0ut "&ut2 %e0r <BL#BL2CKC) 0. ?use) obstru!*ie na1al( C/ An$in erite-"t!"1

D/ Eru.,ii r!+e!l!"1e .un&ti%!r-e ,. 4o e) diaree 27. $or a A. B/ C/ 7. E/ edie a s!arlatinei e%oluea1( !u: Con%ulsii De0ut "&ut2 %e0r <BJ#6(KC= An$in l"&un"r2 %!li&ul"r ,rup*ii <e ora2i!e Li-%" enit re$i!n"r -"ni%e1t e%olu*iei) pot 'i:

2@. $or ele !lini!e ale s!arlatinei) !on'or A/ Fr &!-.li&",ii <0eni$n= 0. Gatent( C/ Cu &!-.li&",ii 1e.ti&e 7. $ul2er(toare) ali2n( E/ Cu un e "ler$i&e

27

29. 7ia2nosti!ul retrospe!ti% al s!arlatinei se ba1ea1( pe: A. "ub'ebrilitate B/ Li-0 Gl&uitH2 e G."."$"lH C/ De1&u"-",ie 5n l"-0!uri 7. Cepato e2alie E/ Se-nul P"1ti" 30. "!arlatina la su2ari se ani'est( prin: A/ Su0%e0rilit"te B/ M"ni%e1tri &"r i!7"1&ul"re "01ente C. $ebr( D/ Eru.,ii r!+e!l!"1e i1&rete ,. "indro neuroto6i! 31. Dn s!arlatin() la anali1a 2eneral( a sFn2elui se !onstat(: A. Celule ?urK B/ Leu&!&it!+ C. Gi 'o!ito1( D/ Neutr!%ilie E/ E!+in!%ilie

2@

RUMEOLA
Complement simplu 1. Dn ruBeol() la su2ari nu este !ara!teristi!(: A. ,rup*ie !utanat( dis!ret( B/ Eru.,ie -"&r!-"&ul!.".ul!"1 "0un ent C. Co pli!a*ii 're!%ente 7. 5 unitate nestabil( ,. "e nul $ilato%-NopliK (rareori) 2. Co pli!a*ia spe!i'i!( neurolo2i!( a ruBeolei este: A. #enin2ita seroas( 0. #enin2ita purulent( C. 8europatiile peri'eri!e D/ Menin$!en&e%"lit" 1er!"1 ,. #enin2oen!e'alita purulent( 3. 3anen!e'alita s!lero1ant( suba!ut( (7aOson) poate 'i /ntFlnit ( /n: A. "!arlatin( B/ Ru@e!l C. -ubeol( 7. 4ari!el( ,. 3olio ielit( 4. Curba 'ebril( /n ruBeol( are !ara!ter: A. +ndulant B/ Bi%"+i& C. 5nter itent 7. Dn platou ,. 3usee 'ebrile 5. "e nul $ilato%-NopliK este pato2no oni! /n:
29

A. 0. C. D/ ,.

-ubeol( "!arlatin( 4ari!el( Ru@e!l #ononu!leo1a in'e!*ioas(

6. Care dintre erup*iile enu erate ai Bos pot 'i /n ruBeol(E A. 3ete&ii 0. 4e1i!ule C. 3ustule D/ M"&ule#.".ule ,. #i!ro a!ule pun!ti'or e 7. ,6ante A. 0. C. D/ ,. @. -uBeola A. 0. C. D/ ,. ul /n ruBeol( se !ara!teri1ea1( prin: Apare /n 1iua 1-2 de boal( Apare de Bos /n sus (de la pi!ioare) Apare de sus /n Bos pe par!ursul a 24 ore A."re e 1u1 5n @!1 .e ."r&ur1ul " B +ile 8u las( pi2 enta*ie iti2at( %a ap(rea la: Copiii %a!!ina*i / potri%a ruBeolei "u2ari Adul*i C!.ii2 u. " -ini1tr"re" i-un!$l!0ulinei "ntiru@e!li&e 0olna%ii trata*i !u i unodepresi%e

9. 8u %or 'i spitali1a*i bolna%ii !u ruBeol( /n !a1 de: A. ,%olu*ie se%er( 0. Co pli!a*ii ti purii C. -uBeol( iti2at( D/ V8r1t" 6#C "ni ,. Ante!edente personale ne'a%orabile 10. 3i2 entarea erup*iilor are lo! /n ur (toarea boal( in'e!*ioas( !u e6ante : A. -ubeola 0. "!arlatina C. 4ari!ela

30

D/ Ru@e!l" ,. 5n'e!*ia entero%iral( 11. 3i2 entarea erup*iilor !utanate &i des!ua area t(rF*oas( ('ur'ura!ee) se %or obser%a /n: A. "!arlatin( 0. -ubeol( C. 4ari!el( 7. ,ntero%iro1( !u e6ante E/ Ru@e!l 12. -epli!area %irusului ruBeoli!) ur at( de %ire ie pri ar() are lo! /n: A. "iste ul ner%os !entral 0. ?ra!tul 2astrointestinal

C. #u!oasa !onBun!ti%al( D/ Si1te-ul reti&ul!en !teli"l ,. ,piteliul u!oasei tra!tului respirator 13. Celule 2i2ante ultinu!leate /n A/ Ru@e!l 0. "!arlatin( C. 7er atita aler2i!( 7. 4ari!el( ,. 3seudotuber!ulo1( u!oase &i der ( se 'or ea1( /n:

14. 3neu onie !u !elule 2i2ante poate 'i /n: A. "!arlatin( 0. -ubeol( C. +reion D/ Ru@e!l ,. ;rip( 15. Care se n !lini! nu este !ara!teristi! pentru ruBeol(E A. ConBun!ti%it( 0. ;in2iosto atit( C. $ebr( D/ An$in" -e-0r"n!"1 ,. ,rup*ii a!ulopapuloase 16. Dn ruBeol() erup*iile !utanate pot 'i ur (toarele) !u e6!ep*ia: 31 A. #a!ulopapuloase B/ 4e-!r"$i&e C. -o1eoloase pun!ti'or e 7. Con'luente ,. 3i2 enta*ie ulterioar( 17. Unul din ur (toarele se ne nu este !ara!teristi! pentru ruBeol(: A. ,de palpebral 0. ?use C. ;in2i%it() sto atit( 7. ,rup*ii a!ulopapuloase E/ 4e."t!1.len!-e$"lie 1@. 8u se depistea1( /n ruBeol(: A. Geu!openie 0. 8eutropenie C. Gi 'o!ito1( D/ Li-%!-!n!&ite "ti.i&e ,. 4"C nor a 19. Dn ruBeol() perioada prodro al( este !ara!teri1at( prin ur (toarele se ne) /n a'ar( de: A/ Eru.,ie -"&ul!.".ul!"12 "0un ent .e %",2 $8t 0. ConBun!ti%it( C. "e nul $ilato%-NopliK 7. ;in2i%it( ,. ?use 20. Aspe!tul bolna%ului !u ='a*( plFns(> se /ntFlne&te /n:

A. 0. C/ 7. ,.

"!arlatin( -ubeol( Ru@e!l 4ari!el( ?use !on%ulsi%(

21. "e nul $ilato%-NopliK /n ruBeol( apare /n: A. 3erioada de in!uba*ie 0. 1-a 2-a 1i a bolii C/ A 6#"#" C#" +i " 0!lii 7. 3erioada de pi2 entare
32

,. 3erioada de !on%ales!en*(

Complement multiplu 1. ,6ante A. B/ C/ D/ ,. ul ruBeoli! este !ara!teri1at prin: Apari*ia la 1-a 2-a 1i a bolii M"&ule#.".ule "0un ente A."ri,ie 5n et".e2 .e ."r&ur1ul " B +ile Pi$-ent"re Abunden*( pe p(r*ile 'le6orii ale !orpului) /n pliuri

2. Copiii !u ruBeol( %or 'i spitali1a*i /n !a1 de: A/ E7!lu,ie 1e7er " 0!lii B/ C!-.li&",ii ti-.urii C. -uBeol( iti2at( 7. ,%olu*ie 'a%orabil( E/ Ante&e ente ne%"7!r"0ile 3. -uBeola la su2ari are ur (toarele !ara!teristi!i: A/ Se-ne &"t"r"le ne.r!nun,"te 0. "e nul $ilato%-NopliK 're!%ent C/ Eru.,ii -"&ul!.".ul!"1e ne"0un ente 7. Co pli!a*ii (rareori) E/ I-unit"te ne1t"0il 4. "e nele !o une /n ruBeol( &i adeno%iro1e sunt: A. "to atita) 2in2i%ita B/ Fe0r" C/ C"t"rul &il!r re1.ir"t!rii D/ C!n@un&ti7it" ,. ,rup*iile a!ulopapuloase abundente 5. ,6ante ul /n ruBeol( pre1int( ur (toarele !ara!teristi!i: A. ,ste a!ulo%e1i!ulos B/ A0un ent BB C/ C!n%luent

7. $(r( pi2 enta*ie /n !on%ales!en*( E/ De1&u"-"ti7 6. Co pli!a*iile pre!o!e ale ruBeolei sunt: A/ St!-"tit" B/ Pneu-!ni" C/ L"rin$!tr"heit" 1ten!+"nt <&ru. G%"l1H= 7. 8e'ro1a to6i!( ,. 3an!reatita a!ut( 7. $or a se%er( a ruBeolei se !ara!teri1ea1( prin: A. ,rup*ii a!ulopapuloase abundente B/ Di1.nee "&&entu"t C/ 4i.erter-ie D/ Eru.,ii he-!r"$i&e ,. "e ne !atarale pronun*ate @. 5ndi!a*i se nele !o une /n ruBeol( &i erup*iile aler2i!e: A/ Fe0r" B/ Eru.,ii -"&ul!.".ul!"1e %re&7ente C. "e ne respiratorii D/ St!-"tit"2 $in$i7it" ,. 3oliadenopatia 9. "e nul $ilato%-NopliK /n ruBeol( se distin2e prin: A/ A."re 5n E#" '#" +i e 0!"l i .er1i1t '#B +ile 0. Apare /n 1iua a 4-a-a 5-a de boal( &i persist( 4-5 1ile C/ E1te e &ul!"re "l0 .e -u&!"1" !0r"@il!r 7. ,ste de !uloare ro&ie pe palatul oale E/ Petele nu 1unt &!n%luente 10. -uBeola iti2at( este !ara!teri1at( prin: A. "e ne de into6i!a*ie aBor( B/ Eru.,ii -"&ul!.".ul!"1e ne"0un ente C/ Se-ne &"t"r"le ne.r!nun,"te 7. Co pli!a*ii 're!%ente E/ Let"lit"te "01ent 11. -uBeola la su2ari e%oluea1( !u:
34

A. 0. C/ D/ E/

3erioada !ataral( pronun*at( ,rup*ii abundente) !on'luente) a!ulopapuloase Eru.,ie i1&ret i e 1&urt ur"t Se-nul Fil"t!7#I!.liD "01ent C!-.li&",ii %re&7ente

12. 5ndi!a*i perioadele !lini!e ale ruBeolei: A/ Pr! r!-"l <.reeru.ti7= B/ Eru.ti7 C. 7e in!uba*ie 7. "pas odi!( ,/ C!n7"le1&en, <.i$-ent"re2 e1&u"-"re) 13. -uBeola iti2at( se !ara!teri1ea1( prin: A. "e ne de into6i!a*ie aBor( B/ Eru.,ii -"&ul!.".ul!"1e i1&rete

C. "e ne !atarale pronun*ate 7/ C!-.li&",ii "01ente E/ Let"lit"te "01ent 14. 5ndi!a*i !o pli!a*iile ruBeolei: A/ L"rin$!tr"heit" B/ Pneu-!ni" C. ;lo erulone'rita 7. ,ri1ipelul E/ Menin$!en&e%"lit" 15. ,nante ul apare /n: A. 7i'terie B/ S&"rl"tin C/ Ru@e!l 7. ?usea !on%ulsi%( E/ Ru0e!l 16. 8u i*i 3 se ne !o une /n ruBeol( &i 2rip(: A/ Fe0r" B/ En"nte-ul C/ Rinit" 7. 7ureri abdo inale ,. ?usea 35 17. ConBun!ti%ita /n ruBeol( se !ara!teri1ea1( prin: A. Apare /n a 3-a-a 4-a 1i de boal( B/ C!n@un&ti7e hi.ere-i"te C/ E e- ."l.e0r"l D/ F!t!%!0ie2 l"&ri-"re ,. #e brane 'ibrinoase pe !onBun!ti%e 1@. 5ndi!a*iile antibioti!elor /n ruBeol(: A. 5nto6i!a*ie pronun*at( 0. ,%olu*ie 'a%orabil( C/ Pneu-!nie D/ En&e%"lit E/ V8r1t" -i& <.8n l" ' "ni= 19. Catarul respirator /n ruBeola tipi!( se ani'est( prin: A/ L"rin$it <l"rin$!tr"heit=2 une!ri 1ten!+"nt B/ Rinit &u 1e&re,ii n"+"le "0un ente 1er!"1e C/ Tu1e u1&"t2 une!ri &hinuit!"re2 ltrt!"re 7. "lab pronun*at ,. 7epuneri pe a i2dale 20. 3erioada de stare (erupti%() /n ruBeol( se ani'est( prin: A/ Fe0r B/ Pr!$re1"re" 1e-nel!r &"t"r"le C/ Eru.,ii &ut"n"te -"&ul!.".ul!"1e 7. Cepatospleno e2alie ,. Gi 'oadenopatie 2enerali1at(

21. Dn !are boli in'e!*ioase real(E A/ Ru@e!l B/ Ru0e!l C. "!arlatin( 7. 7i'terie E/ V"ri&el

enin2oen!e'alita este o !o pli!a*ie

22. 3erioada prodro al( (de in%a1ie) /n ruBeol( se !ara!teri1ea1( prin: A/ Fe0r -! er"t 0. ,rup*ii a!ulopapuloase pe 'a*() 2Ft 36 C/ Tu1e u1&"t D/ Rinit ,. Cepato e2alie 23. ,n!e'alita) o !o pli!a*ie 2ra%( spe!i'i!( /n ruBeol() poate s( apar(: A. Dn perioada preerupti%( B/ Du. '#C +ile e l" "."ri,i" eru.,iei C. Dn perioada de in!uba*ie D/ >n .eri!" " e .i$-ent"re E/ >n " B#"#" 6#" 1.t-8n e &!n7"le1&en, 24. 3anen!e'alita s!lero1ant( suba!ut( (3,"")) 'iind o !o pli!a*ie rar( a ruBeolei) se %a ani'esta prin: A/ A."ri,ie .e1te ) luni #EL "ni u. 0!"l 0. Apari*ie peste 1 lun( de la debutul ruBeolei C. ,%olu*ie 'a%orabil( D/ E7!lu,ie .r!$re1i7 i ire7er1i0il E/ Let"lit"te 5n"lt 25. 7ia2nosti!ul etiolo2i! al ruBeolei poate 'i !on'ir at prin: A/ I+!l"re" 7iru1ului ru@e!li& in 18n$e B/ I enti%i&"re" "nti$enului ru@e!li& 5n ,e1uturi C. Geu!openie ar!at( 7. Gi 'o!ito1( relati%( E/ Dete&t"re" e "nti&!r.i 1.e&i%i&i 5n re"&,iile 1er!l!$i&e 26. -uBeola %a e%olua /n 'or ( u&oar( la pa!ien*ii: A. Dn %Frst( de 15-20 ani B/ C"re "u .ri-it i-un!$l!0ulin 5n .ri-ele +ile "le .eri!" ei e in&u0",ie C/ Su$"ri D/ Cr!r" li 1#"u %&ut tr"n1%u+ii e 18n$e2 .l"1- 5n .eri!" " e in&u0",ie ,. 5 uno!o pro i&i 27. "e nul $ilato%-NopliK /n ruBeol( apare pe: A. 3ielea obraBilor B/ Mu&!"1" 0u&"l C/ Mu&!"1" 0u+ei in%eri!"re 7. Carun!ula la!ri al( E/ C!n@un&ti7e 2@. 3erioada de !on%ales!en*( /n ruBeol( %a 'i /nso*it( de:
37

A/ Pi$-ent"re" .ielii

0. C/ 7. E/ 29. 7es!ua A. 0. C/ D/ E/

Cepato e2alie De1&u"-"re" tr8,!"1 7is i!robis intestinal I-unit"te &!-.r!-i1 area 'ur'ura!ee %a a%ea lo! dup(: -ubeol( 4ari!el( Ru@e!l S&"rl"tin Eru.,ie "ler$i&

30. 0ron<opneu onia este o !o pli!a*ie real( /n: A/ Ru@e!l 0. -ubeol( C. "!arlatin( D/ Pertu1i1 E/ ;ri.

31. 3oarta de intrare a %irusului ruBeoli! este: A/ Mu&!"1" n"+"l B/ Mu&!"1" %"rin$i"n C. #u!oasa 2astrointestinal( D/ C!n@un&ti7ele ,. 3ielea le1at( 32. ,rup*ii <e ora2i!e pot ap(rea /n: A/ Ru@e!l 0. -ubeol( C/ S&"rl"tin 7. $ebra ti'oid( E/ In%e&,i" -enin$!&!&i& 33. Dn ruBeol( erup*ia poate 'i: A/ Mili"r B/ R!+e!l!"1 C. 0uloas( 7. Ce ora2i!( =stelat(> !u ne!ro1e /n !entru 3@ E/ M"&ul!.".ul!"1 i1&ret 34. Co pli!a*iile deter inate de %irusul ruBeoli! %or 'i: A. +tita purulent( 0. #enin2ita purulent( C/ Cru.ul .re&!&e D/ Pneu-!ni" inter1ti,i"l E/ En&e%"lit" 35. Co pli!a*ii spe!i'i!e respiratorii /n ruBeol( pot 'i: A/ Pneu-!ni" inter1ti,i"l B/ Pneu-!ni" &u &elule $i$"nte C. , 'i1e ul pul onar 7. Atele!ta1ia pul onar( ,/ Br!nit" &".il"r <en"nte-ul 0r!nhi!l"r=

RUBEOLA
Complement simplu 1. 8u i*i se nul do inant &i persistent /n rubeol(: A. $ebra 0. ,nante ul C/ P!li" en!."ti" 7. ,6ante ul ,. Catarul respirator 2. Geu!openie) li 'o!ito1() plas o!ito1( &i !elule ?ur!K se /nre2istrea1( /n: A. -uBeol( B/ Ru0e!l C. "!arlatin( 7. 4ari!el( ,. #ononu!leo1a in'e!*ioas( 3. "indro ul pato2no oni! al rubeolei este: A. Cataral B/ P!li" en!."ti" C. Cepatospleno e2alia 39 7. 8euroto6i!o1a ,. Ce ora2i! 4. ,rup*ia /n rubeol( este !ara!teri1at( prin: A/ M"&ule -i&i2 e &ul!"re r!+2 nu .re" inten1e2 nu &!n%lue"+ 0. 3un!ti'or e) !u des!ua are C. 4e1i!ule 7. 3ustule ,. 3ete&ii &i ele ente de ne!ro1( 5. -ubeola este pro%o!at( de: A. 0a!terii 0. ,ntero%irusuri C/ Viru1 %"-ili" T!$!7iri "e2 ARN 7. #i!oplas ( ,. Candida 6. ,6ante A. B/ C. 7. ,. ul /n rubeol( este: Aspru) !on'luent M"&ul!12 i1&ret .e .r,ile e3ten1!rii "le -e-0rel!r2 .e %e1e #i!ro a!ulos) predo in( /n pli!ile !utanate #a!ulopapulos) %e1i!ulos 7es!ua ati%

7. ,rup*ia /n rubeol( apare: A. ?i p de 3 1ile) !u pi2 entare ulterioar( B/ >ntr#! +i2 i1."re %r ur-e 5n '#B +ile C. Dn !Fte%a ore) !u !ara!ter <e ora2i! 7. Dn puseuri) %e1i!ule ,. Dntr-o 1i) dispare /n 4-5 1ile !u des!ua are

@. 3erioada prodro al( /n rubeola dobFndit( %a 'i 2eneral( odi'i!at( la: A. 8ou-n(s!u*i 0. "u2ari C. ,le%i D/ A !le1&en,i i " ul,i ,. Copiii de 1-3 ani

ai pronun*at() !u stare

9. 5ndi!a*i aladia in'e!*ioas() /n !are adenopatia 2enerali1at( !onstituie =pri ul &i ulti ul se n al bolii>:
40

A. 0. C. D/ ,.

-uBeola "!arlatina ?usea !on%ulsi%( Ru0e!l" 4ari!ela

10. 3anen!e'alita pro2resi%( rareori poate 'i o !o pli!a*ie a: A. "!arlatinei 0. 4ari!elei C. +reionului 7. #enin2itei seroase entero%irale E/ Ru0e!lei 11. ,%olu*ia rubeolei este ai se%er( la: A. "u2ari 0. 3re&!olari C. P!olari 7. Copiii de 2enul as!ulin E/ A ul,i 12. "urditatea este uni!a ani'estare !are poate a%ea lo! /n ur a in'e!*iei intrauterine de tipul: A. "!arlatin( 0. 4ari!el( C/ Ru0e!l 7. +reion ,. ,ntero%iro1( 13. 4irusul rubeoli!) /n !a1 de %ire ie A. "Fn2e 0. GCC. Urin( D/ Ori&e ,e1ut 1"u !r$"n ,. Creier atern() poate 'i i1olat de la '(t din:

14. Calendarul !onstituirii al'or a*iilor !on2enitale rubeoli!e este /n strFns( le2(tur( !u: A/ Peri!" " 1"r&inii 0. ,%olu*ia rubeolei la 2ra%id( C. "tarea 2eneral( a 2ra%idei
41

7. 4irulen*a %irusului

,. ?rata entul

15. #al'or sur%ine: A. B/ C. 7. ,.

a*iile auditi%e ale rubeolei !on2enitale apar atun!i !Fnd rubeola Dn 5 lun( de sar!in( >n lunile " '#" i " B#" e 1"r&in Cu o lun( /naintea sar!inii Ga 16-20 s(pt( Fni de 2ra%iditate Cu o lun( /naintea na&terii

16. 4irusul rubeoli! este: A. 8eurotrop 0. 7er otrop C. ,piteliotrop 7. 3neu otrop E/ Li-%!tr!. 17. Cel ai 're!%ent &i !onstant se n al rubeolei este: A. $ebra B/ A en!."ti" C. ConBun!ti%ita 7. ,6ante ul ,. Catarul respirator

1@. -ubeola nu %a 'i /nso*it( de: A/ An$in &u e.uneri -e-0r"n!"1e 0. $ebr( oderat( C. $arin2it( u&oar( 7. ,6ante ,. 3oliadenopatie 19. ,rup*ia rubeoli!( nu %a 'i: A. #i!ro a!uloas( de !uloare ro1 0. 3reponderent pe p(r*ile e6tensorii C/ Ve+i&ul"r 7. $(r( pi2 entare ulterioar(
42

,. $(r( des!ua a*ie 20. Dn rubeol( se e%iden*ia1(: A. Celule Gan2<an!e B/ Celule Tur&D C. Celule =o!<i de bu'ni*a> 7. Gi 'o!ite atipi!e ,. ,ritroblaste 21. 5denti'i!a*i a'ir a*ia in!ore!t( pri%ind adenopatia /n rubeol(. A. "unt a'e!ta*i /n spe!ial 2an2lionii li 'ati!i o!!ipitali. 0. ;an2lionii li 'ati!i a'e!ta*i sunt elasti!i &i u&or sensibili. C/ Su.ur",i" $"n$li!nil!r li-%"ti&i 1e 5nt8lnete %re&7ent/ 7. Adenopatia apare !u 4-10 1ile /naintea erup*iei.

,. ?u e'a!*iile 2an2lionare pot persista 2-6 s(pt( Fni dup( apari*ia erup*iei. 22. Dn rubeol() enante ul se pre1int( prin: A. #i!ropapule albe pe 'ond <ipere iat pe palatul B/ Peteii .e ."l"tul -!"le C. #i!ro%e1i!ule 2in2i%ale 7. #i!roul!era*ii labiale ,. #i!roab!ese sublin2uale oale

23. Dn rubeol( pot ap(rea ur (toarele !o pli!a*ii) !u e6!ep*ia: A/ 4e."tit" %ul-in"nt 0. Artrita purulent( C. 3urpura tro bo!itopeni!( 7. ,n!e'alita ,. 3anen!e'alita rubeoli!( pro2resi%( 24. Dn !a1ul rubeolei ap(rute la 2ra%id( /n pri ele trei luni de sar!in( este indi!at: A. 4a!!inarea antirubeoli!( B/ A7!rtul ter".euti& C. Antibioterapia 7. Corti!oterapia ,. Anti%irale 25. #al'or a*iile o!ulare la nou-n(s!ut apar /n !a1ul /n !are rubeola a sur%enit la 2ra%id( /n luna:
43

A/ 0. C. 7. ,.

E A 4-a A 5-a A 6-a A 7-a

26. ?abloul san2%in /n rubeol( se !ara!teri1ea1( prin: A. Geu!o!ito1( B/ Leu&!.enie2 .l"1-!&it!+2 &elule Tur&D C. Geu!openie 7. Geu!openie !u li 'o!ito1( ,. Geu!o!ito1( !u li 'o!ito1(

Complement multiplu 1. Artrita rubeoli!( are ur (toarele !ara!teristi!i: A/ A."re 5n " '#" 1"u " B#" +i " 0!lii/ B/ Cu.rin e "rti&ul",iile -i&i/ C. ,ste /nso*it( de tu e'a!*ie) ede ) erite . 7. Are !ara!ter supurati%. E/ Se 5nt8lnete -"i %re&7ent l" .er1!"ne e $enul %e-inin/ 2. 5n'e!*ia rubeoli!( intrauterin( poate a%ea ur (toarele !onse!in*e: A/ A7!rt 1.!nt"n B/ N"tere" unui %t -!rt C/ N"tere" unui &!.il 1nt!1

7. 8a&terea unui !opil !u erup*ii %e1i!ulare) !i!atri!e !utanate ,. 8a&terea unui !opil !u 'ibroelasto1( a io!ardului 3. A'e!*iunile neurolo2i!e /n rubeola !on2enital( sunt: A/ Mi&r!&e%"li" B/ Menin$it" 1er!"1 C. #enin2ita purulent( D/ En&e%"lit" ,. #ielita 4. -ubeola la adoles!en*i &i adul*i se deosebe&te prin: 44 A. B/ C/ D/ ,. ,%olu*ie u&oar( E7!lu,ie -"i 1e7er e&8t l" &!.ii Eru.,ie -"&ul!"1 "0un ent 1"u Fi he-!r"$i& Peri!" " .r! r!-"l .relun$it A'ebrilitate

5. Cepatita !on2enital( !u !elule 2i2ante se poate deter ina /n: A/ Ru0e!l B/ V"ri&el C/ In%e&,i" her.eti& 7. ;rip( ,. #i!oplas o1( 6. Dn !are aladii in'e!*ioase la !opii sunt posibile en!e'alite se!undare) in'e!*ioasealer2i!eE A/ Ru@e!l 0. 5n'e!*ia enin2o!o!i!( C. 5n'e!*ia entero%iral( D/ Ru0e!l E/ V"ri&el 7. ,6ante A/ 0. C/ D/ ,. ul apare /ntr-un sin2ur %al erupti% /n ur (toarele S&"rl"tin 5n'e!*ia enin2o!o!i!( Ru0e!l In%e&,i" her.eti& 7er atita to6i!oaler2i!( aladii:

@. Artrita /n rubeol( se !ara!teri1ea1( prin: A. A'e!tarea arti!ula*iilor ari) /n spe!ial a !elor !o6o-'e urale B/ A%e&t"re" "rti&ul",iil!r -i&i C/ Dureri2 tu-e%"&,ii "rti&ul"re i .eri"rti&ul"re D/ A."ri,i" &!n&!-itent &u eru.,i" 1"u i-e i"t u. e" ,. $re!%en*a ai are la persoanele de 2enul as!ulin 9. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al rubeolei se 'a!e !u: A/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 B/ V"ri&el" C/ In%e&,i" &u enter!7iru1uri 6C

D/ Ru@e!l" ,. 5n'e!*ia !u %irusul urlian 10. -ubeola aso!iat( !u sar!ina: A/ P!"te %i ur-"t e "7!rt 1.!nt"n/ B/ P!"te eter-in" n"tere" .re-"tur. C. 7eter in( apara*ia diabetului insipid la nou-n(s!ut. D/ Deter-in -"l%!r-",ii &!n$enit"le &"r i"&e/ ,. 7eter in( 'ibroelasto1a io!ardului. 11. Dn rubeol( pot ap(rea ur (toarele !o pli!a*ii o!ulare) !u e6!ep*ia: A. ConBun!ti%ita purulent( 0. Ul!erul !ornean C/ ;l"u&!-ul D/ C"t"r"&t" E/ P"n!%t"l-i" 12. 5denti'i!a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind adenopatia rubeoli!(: A/ Sunt "%e&t",i 5n 1.e&i"l $"n$li!nii li-%"ti&i l"ter!&er7i&"li 1i !&&i.it"li/ B/ ;"n$li!nii 1unt el"1ti&i2 u!r 1en1i0ili/ C. "upura*ia apare 're!%ent. D/ Tu-e%"&,iile $"n$li!n"re .!t .er1i1t" '#) 1.t-8ni u. "."r",i" eru.,iei/ ,. ;an2lionii li 'ati!i sunt duri) aderen*i) !u erite !utanat) durero&i. 13. Dn rubeol( (la !opii)) erup*ia nu repre1int(: A/ Urti&"rii 0. #i!ro a!ule rotunde C/ Pu1tule D/ Mi&r!7e+i&ule ,. #iliarii 14. Dn rubeol( nu se %or /nre2istra: A/ Se-nul P"1ti" 0. Adenopatii C/ Di"ree 7. ,6ante E/ Se-nul Fil"t!7#I!.liD 15. 3anen!e'alita rubeoli!( pro2resi%( nu %a 'i aso!iat( !u:
46

A. B/ C. D/ E/

?itruri /nalte de anti!orpi antirubeoli!i /n ser &i /n GCTitruri 1&+ute e "nti&!r.i "ntiru0e!li&i 5n 1er i LCR 3roteinora<ie /nalt( Titruri 5n"lte e "nti&!r.i "nti-it!&!n ri"li 5n 1er i LCR Titruri 5n"lte e "nti&!r.i "ntinu&le"ri 5n 1er i LCR

16. 5ndi!a*i sindroa ele /ntFlnite /n rubeola: A/ C"t"r re1.ir"t!r B/ E3"nteC. Ce ora2ie

D/ P!li" en!."tie ,. 5nsu'i!ien*a respiratorie 17. 7in al'or a*iile !on2enitale enu erate) nu i*i-le pe !ele rubeola !on2enital(: A/ C"t"r"&t" 0. Ano alii renale C. Atre1ie eso'a2ian( D/ Vi&iu &"r i"& E/ Sur it"te ai 're!%ente /n

1@. 8u i*i 3 boli in'e!*ioase !u poliadenopatie 2enerali1at( 're!%ent(: A. "!arlatina B/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 C/ Ru0e!l" D/ A en!7ir!+" ,. 4ari!ela 19. 7e !are aladii trebuie s( di'eren*ie A/ Ru@e!l" -iti$"t 0. #enin2o!o!e ia C/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 D/ S&"rl"tin" ,. 3ertusis rubeola la !opiiE

20. ,6ante ul /n rubeol( nu este: A/ A1.ru2 &!n%luent 0. #a!ulos) dis!ret) pe p(r*ile e6tensorii ale
47

e brelor) pe 'ese

C. $(r( pi2 enta*ie ulterioar( D/ M"&ul!.".ul!12 &!n%luent E/ De1&u"-"ti7 21. Ale2e*i se nele !o une pentru ruBeol( &i rubeol(: A. $arin2it( erite atoas( 0. ,nante C. ,6ante 7. Cepatospleno e2alie ,. 3oliadenopatie 22. 5ndi!a*i !o pli!a*iile reale /n rubeol(: A/ St!-"tit" "%t!"1 B/ Artrit" C/ Tr!-0!&it!.eni" 7. #enin2ita purulent( ,. ,n!e'alita 23. Dn rubeol( are lo! tu e'ierea 2an2lionilor li 'ati!i) /n spe!ial a !elor: A/ O&&i.it"li B/ Auri&ul"ri C/ L"ter!&er7i&"li 7. "ub andibulari ,. Cubitali 24. ,%olu*ia rubeolei la !opii) de !ele ai ulte ori) are o 'or (: A/ U!"r

B/ C. D/ ,.

Me ie ;ra%( Let"lit"te e3&e.,i!n"l Cu !o pli!a*ii 're!%ente

25. 3erioada prodro al( /n rubeol( %a a%ea ur (toarele !ara!teristi!i: A. 7urata 3-4 1ile 0. $ebr( (39-40HC)) tip bi'a1i! C/ Fen!-ene &"t"r"le i1&rete D/ Tu-e%iere" $"n$li!nil!r li-%"ti&i E/ Fe0r <B:2C#BL2CKC= 26. Cara!teri1a*i 2an2lionii li 'ati!i /n rubeol(:
4@

A/ 0. C/ D/ ,.

Sunt tu-e%i",i 7urero&i la palpare Ne" eren,i Nu 1u.ure"+ Cu <ipere ie te2u entar(

27. 7ia2nosti!ul po1iti% al rubeolei se ba1ea1( pe: A/ Si-.t!-ele &lini&e 0. ,6a enul ba!teriolo2i! C/ D"tele e.i e-i!l!$i&e D/ E3"-enul 1er!l!$i& ,. 0ilirubine ie 2@. 5ndi!a*i etodele de laborator spe!i'i!e /n rubeol(: A. 0a!teriolo2i!( B/ Ser!l!$i& C/ Viru1!l!$i& 7. 0a!terios!opi!( E/ I-un!%lu!re1&ent

INFECIA 4ERPETIC
Complement simplu 1. "to atita (2in2i%osto atita) <erpeti!( la !opiii i!i se !ara!teri1ea1( prin: A. An2in( !u depuneri purulente B/ 4i.ere-ie2 7e+i&ule i er!+iuni "le -u&!"1ei 0u&"le2 5n1!,ite e ureri i 1"li7",ie "0un ent C. ,rup*ii pustuloase pe u!oasa bu!al() 'ebr( 7. "e ne pronun*ate de !atar respirator ,. $or a*iuni i1olate i!i (!Ft bobul de 2ri&)) de !uloare alb-2(lbuie !u aureol( ro&ie pe u!oasa obraBilor 2. 5n'e!*ia <erpeti!( !u C"4-1 rareori se A. ;in2i%osto atit( <erpeti!( 0. An2in( <erpeti!( ani'est( prin:

C. Nerato!onBun!ti%it( <erpeti!(
49

7. Cerpes labial E/ Vul7!7"$init her.eti& 3. 7urerile /n 1onele /n !are %or ap(rea ele ente erupti%e sunt !ara!teristi!e pentru: A. #enin2o!o!e ie 0. -ubeol( C. 5ersinio1( 7. -uBeol( E/ 4er.e1 +!1ter 4. 3ot ap(rea %e1i!ule pe u!oasa bu!al( /n: A. -uBeol( B/ ;in$i7!1t!-"tit" her.eti& C. +reion 7. -ubeol( ,. "!arlatin( 5. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al erup*iei /n <erpesul 1oster se %a 'a!e !u: A. ,6ante ul din ruBeol( 0. ,6ante ul din s!arlatin( C/ 4er.e1ul 1i-.lu 7. "ta'iloder ia ,. ,ri1ipelul 6. ;(si*i a'ir a*ia 2re&it( re'eritor la a'e!*iunile neurolo2i!e /n in'e!*ia <erpeti!(: A. 7i%erse 0. #enin2ita seroas( C. Cea ai se%er( 'or ( !lini!( este en!e'alita <erpeti!(. 7. Dn !a1 de en!e'alit( <erpeti!() se deter in( 'ebr() !on%ulsii) tulbur(ri de !on&tien*() pare1e. E/ >n li&hi ul &e%"l!r"hi i"n 1e eter-in .lei!&it!+ &u .re !-in"re" neutr!%ilel!r2 hi.!$li&!r"hie/ 7. ;(si*i a'ir a*ia 2re&it( re'eritor la in'e!*ia <erpeti!(.

A. B/ C. 7. ,.

50 ,ste una dintre !ele ai r(spFndite in'e!*ii. P!"te "%e&t" "ni-"lele !-e1ti&e/ ,ste pro%o!at( de %irusurile <erpes si ple6 tipurile 1 &i 2. $a!e parte din aladiile indi!atori de C549"57A. A'e!tea1( preponderent *esutul epitelial.

@. ;(si*i %arianta 2re&it(. 4irusul <erpeti! a'e!tea1(: A. #u!oasa or2anelor 2enitale

B/ C. 7. ,.

Se$-entul i1t"l "l &!l!nului #u!oasa bu!al( 3ielea "iste ul ner%os !entral

9. ;(si*i %arianta 2re&it( re'eritor la in'e!*ia <erpeti!(. $or e !lini!e tipi!e ale in'e!*iei <erpeti!e sunt: A. Cerpes labial sau periorona1al 0. +'tal o<erpes C. ,n!e'alita D/ C!lit" i1t"l ul&er!"1 ,. ;in2i%osto atita 10. ;(si*i a'ir a*ia in!ore!t( re'eritor la in'e!*ia <erpeti!(. A. ?rans iterea in'e!*iei <erpeti!e are lo! pe !ale aerian() prin !onta!t dire!t) 2enital) prin autoino!ulare) transpla!entar &i trans'u1ional. 0. 5n'e!*ia !u C"4 tip 5 se produ!e) de obi!ei) /n !opil(rie &i e%oluea1( preponderent (/n 90M !a1uri) asi pto ati! sau sub!lini! (9M). C. Dn <erpesul neonatal trans iterea poate 'i reali1at( prin pasaB transpla!entar) la tre!erea prin 'iliera 2enital( sau de la persoanele /n!onBur(toare (in!lusi% personalul edi!al) !are su'er( de <erpes. 7. A'e!*iunile !u %irusul <erpeti! tip 2 apar /n adoles!en*() in!iden*a lor !res!Fnd !on!o itent !u a!ti%itatea se6ual(. E/ In%e&,i" her.eti& "%e&te"+ !"r .er1!"nele e 78r1t 5n"int"t/ 11. ;(si*i a'ir a*ia 2re&it( re'eritor la in'e!*ia <erpeti!(. ?rata entul etiolo2i! /n in'e!*ia <erpeti!( per ite: A. 7i inuarea ani'est(rilor !lini!e /n pri oin'e!*ia <erpeti!( 0. #i!&orarea ris!ului apari*iei re!(derii dup( pri ul episod de <erpes C. #i!&orarea !onta2io1it(*ii pa!ientului 7. -edu!erea 're!%en*ei !o pli!a*iilor 51 E/ Eli-in"re" &!-.let " 7iru1ului her.eti& in !r$"ni112. 3entru trata entul 2in2i%osto atitei <erpeti!e la !opii nu se %a utili1a: A. A!i!lo%ir) 4irole6 lo!al /n un2uent 0. "olu*ii antisepti!e C/ Anti0i!ti&e 7. Uleiuri (de !(tin( alb() (!e&) !artolin()) lo!al) /n perioada de !on%ales!en*( ,. A!i!lo%ir per os 13. 5n'e!*ia <erpeti!( !utanat( nu se !ara!teri1ea1( prin: A. ,rup*ii <erpeti!e %e1i!ulare pe bu1e) u!oasa bu!al() na1al() piele et!. 0. 7urere lo!al( oderat( C/ 4e."t!1.len!-e$"lie 7. Celule 2i2ante polinu!leare &i in!lu1iuni intranu!leare /n e6a enul i!ros!opi! al probelor re!oltate din le1iuni ,. $ebr( 14. 3entru dia2nosti!ul de enin2oen!e'alit( <erpeti!( nu este ne!esar: A. 3re1en*a si pto elor neurolo2i!e tipi!e de en!e'alit( ( enin2oen!e'alit() a!ut( pri ar(

0. 3leio!ito1a li 'o!itar( oderat( (20-5006106 9l) /nso*it( de proteinora<ie pFn( la 1)5-2)0 29l C. 7e!elarea %irusului <erpeti!) anti2enelor lui sau A78-ului %iral /n GC- &i sFn2e D/ C!nt"&tul &u ! .er1!"n &u -"ni%e1tri &lini&e e her.e1 &ut"n"t ,. ,%iden*ierea &i e%aluarea anti!orpilor anti<erpeti!i 52# &i 52; tipurile 1) 2 /n serul san2%in 15. ;(si*i a'ir a*ia 'als( re'eritor la en!e'alita <erpeti!( la !opii. A. ,n!e'alita <erpeti!( se !ara!teri1ea1( prin se%eritate &i de!ese 're!%ente. 0. 3ronosti!ul /n en!e'alita <erpeti!a este /ntotdeauna se%er. C. Getalitatea s!ade /n ur a trata entului pre!o!e !u a!i!lo%ir. 7. 50M din supra%ie*uitorii dup( en!e'alita <erpeti!( %or r( Fne !u se!<ele neurolo2i!e 2ra%e. E/ En&e%"lit" her.eti& .!"te "%e&t" !"r n!u#n1&u,ii/ 16. Cel ai e'i!a!e trata ent /n in'e!*ia <erpeti!( %a 'i !el !u: A. 4i'eron B/ A&i&l!7ir
52

C. ;an!i!lo%ir 7. -e antadin( ,. -iba%irin( Complement multiplu 1.,le entele de ba1( /n pato2enia in'e!*iei <erpeti!e sunt: A/ L"ten, 7ir"l B/ Re"&ti7ri 7ir"le C/ I-un!1u.re1ie &elul"r 7. $or area leu!o!itelor tinere de irita*ie (!elule ?Qr!K) ,. ,de intersti*ial al *esutului 2landular (2lande sali%are) pan!reas) testi!ul) 2. Con'or A/ B/ C. 7. E/ terenului a'e!tat) in'e!*ia <erpeti!( (5C) poate a%ea Mu&!&ut"n"te Ur!$enit"le Arti!ulare 5ntestinale Neur!l!$i&e ani'est(ri:

3. Clini!) in'e!*ia <erpeti!( (5C) poate e%olua !a: A/ Pri-!in%e&,ie her.eti& B/ Re&uren, <re"&ti7"re= her.eti& C/ I4 l"tent 7. 5C !u e%olu*ie !i!li!() '(r( !o pli!a*ii ,. 5C !u !o pli!a*ii &i unde aler2i!e 4. 7ia2nosti!ul etiolo2i! al in'e!*iei <erpeti!e in!lude:

A/ B/ C/ 7. ,. 5. Dn

E3"-ene 7iru1!l!$i&e An"li+" i-un!en+i-"ti& De.i1t"re" $en!-ului 7ir"l .rin re"&,i" e .!li-eri+"re 5n l"n, ,6a ene ba!teriolo2i!e ?este bio!<i i!e

enin2oen!e'alita <erpeti!( GC- este: A. ?ulbure 0. Ranto!ro C/ Cl"r D/ U!r !."le1&ent E/ 4i.erten1i7

CB 6. Dn !a1 de en!e'alit( <erpeti!() dia2nosti!ul etiolo2i! %a 'i stabilit luFndu-se /n !onsidera*ie: A/ Re+!n"n," -"$neti& nu&le"r &ere0r"l B/ E3"-enul 7iru1!l!$i& "l li&hi ului &e%"l!r"hi i"n C/ De.i1t"re" ADN 7iru1ului her.eti& .rin re"&,i" e .!li-eri+"re 5n l"n, 5n li&hi ul &e%"l!r"hi i"n 7. ,6a enul ba!teriolo2i! al li!<idului !e'alora<idian ,. ?estele i unolo2i!e 7. "to atita (2in2i%osto atita) <erpeti!( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A/ Dureri 5n &"7it"te" 0u&"l2 5n1!,ite e 1"li7",ie "0un ent B/ Eru.,ii 7e+i&ul"re er!+i7e2 erite- i e e- "l -u&!"1ei 0u&"le i !r!%"rin$iene C. 7epuneri purulente pe a i2dale D/ A enit &er7i&"l urer!"1 ,. Ul!era*ii pro'unde @. Dn trata A. 0. C/ D/ E/ 9. ?abloul A. B/ C. D/ E/ l+.5ndi!a*i A/ B/ C/ 7. ,. entul enin2oen!e'alitei <erpeti!e se %or utili1a: Antiin'la atoare nesteroidiene Antibioti!e (intrara<idian) Tr"t"-ent e e+int!3i&"re i e1hi r"t"re A&A&l!7ir Vir!le3 !lini! al <erpesului si plu !utanat se !ara!teri1ea1( prin: "e ne !atarale pronun*ate Prurit2 urere2 G"r1urH 5n re$iune" .ielii "%e&t"te ,rup*ii pustuloase dise inate Eru.,ii 7e+i&ul!"1e 5n $ru.uri Er!+iuni 1u.er%i&i"le u. 1."r$ere" 7e+i&ulel!r odi'i!(rile GC- /n enin2oen!e'alita <erpeti!(: Cl"r U!r !."le1&ent Plei!&it!+ li-%!&it"r -! er"t ;li!ora<ie redus( ;li!ora<ie se ni'i!ati% sporit(
54

11. Cele ai 're!%ente !(i de trans itere a in'e!*iei <erpeti!e pentru nou-n(s!ut (<erpes neonatal) sunt: A/ Tr"n1.l"&ent"r B/ Tr"n1-itere" .rin inter-e iul !0ie&tel!r &!nt"-in"te <0"ti1te2 len@erie2 in1tru-ent"r $ine&!l!$i&= C/ Tr"n1-itere" .rin &!nt"&tul ire&t &ut"ne!-u&!1 &u ! le+iune her.eti& ul&er"t <."1"@ul '(tului prin 'iliera 2enital( a a ei) 7. ?rans'u1ii de sFn2e) plas ( ,. ?rans itere prin sali%(

12. Dn trata A. B/ C/ 7. E/

entul 2in2i%osto atitei <erpeti!e la !opii se %or utili1a: 5 uno odulatoare Un$uente &u "&A&l!7ir 1"u 7ir!le3 S!lu,ii "nti1e.ti&e Antibioti!e !u spe!tru lar2 de a!*iune A&A&l!7ir .er!r"l

13. 5n'e!*ia <erpeti!( 2enerali1at(: A/ A."re l" n!u#n1&u,i i l" ."&ien,ii &u 4IVFSIDA/ 0. 3ronosti!ul ai 're!%ent este 'a%orabil. C/ Are ! e7!lu,ie 1e7er/ D/ Ne&e1it tr"t"-ent &u "&A&l!7ir en !7en!1 5n !+e -"ri/ ,. 7ia2nosti!ul se stabile&te /n ba1a datelor !lini!e) '(r( !on'ir are etiolo2i!(. 14. ,n!e'alita <erpeti!(: A/ E1te un" intre &ele -"i 1e7ere %!r-e &lini&e "le in%e&,iei her.eti&e/ B/ A%e&te"+ .er1!"ne e !ri&e 78r1t/ C/ Are un e0ut "&ut2 &u hi.erter-ie2 7!-e2 &!n7ul1ii2 tul0urri e &!ntien,/ 7. ?abloul !lini!) de obi!ei) este predo inat de se ne de a'e!tare a !erebelului. ,. Dntotdeauna este /nso*it( de le1iuni <erpeti!e ale pielii sau u!oaselor. 15. 7ia2nosti!ul di'eren*ial /n en!e'alita <erpeti!( se %a 'a!e !u: A. 5n'e!*ia rota%iral( B/ En&e%"lit" $ri."l 55 C. #ononu!leo1a in'e!*ioas( D/ Menin$!#en&e%"lit" tu0er&ul!"1 E/ En&e%"lit" ru@e!li& 16. ,rup*iile <erpeti!e !utanate: A. -epre1int( pustule ultiple) dise inate. B/ Re.re+int 7e+i&ule u-.lute &u li&hi &l"r/ C/ Sunt .re&e "te e 1en+",i" e "r1ur " .ielii 1"u e .rurit/ D/ A."r 1i-ult"n2 5n $ru.uri/ ,. -epre1int( ele ente a!ulopapuloase) !u tendin*( spre !on'luare.

17. 7ia2nosti!ul de in'e!*ie <erpeti!( !utanat( se stabile&te /n ba1a: A. 5n%esti2a*iilor ba!teriolo2i!e B/ E3"-enului !0ie&ti7 <eru.,ii 7e+i&ul!"1e2 l!&"li+"te 5n $ru.uri= C. Ce oleu!o2ra ei D/ D"tel!r 1u0ie&ti7e # 1en+",i" e "r1ur " .ielii 1"u e .rurit2 &"re .re&e e "."ri,i" eru.,iil!r E/ In7e1ti$",iil!r 7iru1!l!$i&e 1@. 3entru in'e!*ia <erpeti!( este !ara!teristi!: A. ,de ul intersti*ial al *esutului 2landular (2lande sali%are) pan!reas) testi!ul) B/ A%e&t"re" &elulel!r 1u.er%i&i"le &ut"ne!#-u&!"1e &u G e$ener"re 0"l!ni+"ntH C/ Eru.,ii 1.e&i%i&e2 her.eti&e &u "&u-ul"re e li&hi e i %!r-"re" e 7e+i&ule uni&"-er"le 7. A'e!tarea u!oasei intestinale a se2 entului distal al !olonului !u 'or area de ero1iuni &i 'o!are in'la atoare E/ Sin r!-ul e en&e%"lit "&ut 7ir"l &u %!&"re e ne&r!+ -"i %re&7ent te-.!r!!&&i.it"le i &!n1e&in,e $r"7e 19. 3entru depistarea %irusului <erpeti! /n e6a enul %irusolo2i! (!ulti%are pe !ultur( !elular() se %or !ole!ta: A/ R"&l"@ e .e &!n@un&ti7 0. 0il( C/ Li&hi &e%"l!r"hi i"n

56

7. Urin( E/ Li&hi

in 7e+i&ule

20. $or e !lini!e ale <erpesului u!o!utanat sunt: A. ,rite a -o1enber2 B/ 4er.e1ul l"0i"l C/ E&+e-" her.eti& <I".!i#Muliu10er$= 7. "indro ul GaJell E/ ;in$i7!1t!-"tit" her.eti& 21. Dn in'e!*ia <erpeti!( se %or produ!e re!(deri !u ani'est(ri !lini!e /n !a1 de: A. ?rata ente near2u entate !u antibioti!e B/ Sur-en"@ C/ Stre12 i-un! e.re1ie !08n it D/ Su.r"r&iri ,. Utili1area s(rii de bu!(t(rie /ntr-o !antitate e6!esi%( 22. #odi'i!(rile <isto or'olo2i!e /n in'e!*ia <erpeti!( se !ara!teri1ea1( prin:

A/ A%e&t"re" &elulel!r 1u.er%i&i"le &ut"ne!#-u&!"1e &u G e$ener"re 0"l!ni+"ntH 0. #odi'i!area ar<ite!turii lobului <epati! !u le1iuni <epato!elulare &i de2eneres!en*( C/ >n en&e%"lit # in%l"-",ie .eri7"1&ul"r &u ne&r!+e he-!r"$i&e D/ Celule $i$"nte .!linu&le"re ,. Colit( !ataral( ur at( de in'la a*ie 'ibrinoid( &i ul!eroas( 23. 3entru dia2nosti!ul di'eren*ial al <erpesului 1oster &i <erpesului si ple6 !utanat sunt i portante: A/ V"ri&el" 5n "nte&e ente B/ Eru.,i" unil"ter"l2 li-it"t l" "ri" &ut"n"t2 &!re1.un+8n unei r &ini ner7!"1e .!1teri!"re C. ,ro1iunile super'i!iale dup( spar2erea %e1i!ulelor D/ Durere" l!&"l inten1 .e tr"ie&tul .e &"re "."r eru.,ii ,. ,rup*iile spe!i'i!e) /n 2rupuri) <erpeti!e) !u a!u ularea li!<idului &i 'or area %e1i!ulelor uni!a erale 24. A!i!lo%irul nu se %a ad inistra peroral /n ur (toarele 'or e !lini!e ale in'e!*iei <erpeti!e: A. Cerpes labial B/ En&e%"lit" her.eti&
C:

C/ 4er.e1 ne!n"t"l 7. ;in2i%osto atita <erpeti!( E/ In%e&,ie her."ti& $ener"li+"t 25. ?rata entul etiolo2i! al in'e!*iei !u %irusol <erpes si ple6 in!lude: A/ A&A&l!7ir 0. 3eni!ilin( C/ V"l"&A&l!7ir D/ F"-&i&l!7ir ,. ?etra!i!lin( 26. A!i!lo%ir endo%enos neap(rat se %a indi!a /n !a1 de: A/ En&e%"lit her.eti& 0. Cerpes labial C. ;in2i%osto atit( <erpeti!( D/ In%e&,ie her.eti& $ener"li+"t E/ 4er.e1 ne!n"t"l 27. Ale2e*i a'ir a*iile !ore!te re'eritor la in'e!*ia <erpeti!(. A/ Se i1tin$ %!r-e &!n$enit"le i %!r-e !08n ite/ 0. 5n'e!*ia <erpeti!( a'e!tea1( /n od spe!ial arti!ula*iile. C/ Ce" -"i %re&7ent %!r- &lini& " in%e&,iei her.eti&e l" &!.ii e1te $in$i7!1t!-"tit" her.eti&/ D/ En&e%"lit" her.eti& re.re+int un" intre &ele -"i 1e7ere %!r-e &lini&e "le in%e&,iei her.eti&e/ ,. Cerpesul labial este o 'or ( rar /ntFlnit(. $.

VARICELA
Complement simplu 1. ,le entul !utanat !el A. 3ustula 0. #a!ula C. 3apula 7. Crusta E/ Ve+i&ul" ai in'or ati% /n dia2nosti!ul %ari!elei este:

5@ 2. Dn !are boal( in'e!*ioas( 2ra%( la !opii !orti!oterapia este !ontraindi!at(: A. -uBeola B/ V"ri&el" C. +reionul 7. ;ripa ,. "!arlatina 3. ,rup*ia /n ai ulte %aluri erupti%e (puseuri) apare /n: A/ V"ri&el 0. 5n'e!*ia enin2o!o!i!( C. "!arlatin( 7. -ubeol( ,. #ononu!leo1a in'e!*ioas( 4. 4e1i!ule pe u!oasa bu!al( pot ap(rea /n una din ur (toarele in'e!*ii: A. -uBeol( B/ V"ri&el C. +reion 7. -ubeol( ,. "!arlatin( 5. 3erioada preerupti%( /n %ari!el( poate 'i !u: A. 7urata de 3-4 1ile B/ Fen!-ene $ener"le u!"re C. "to atit( 7. An2in( ,. "!aune li!<ide 're!%ente 6. ,rup*ie tran1itorie s!arlatini'or ( (ras<) /n perioada prodro al( poate 'i /n una din ur (toarele aladii: A. -uBeol( 0. -ubeol( C. #ononu!leo1a in'e!*ioas( 7. "!arlatin( E/ V"ri&el 7. ,rup*ia !utanat( %e1i!ular( se /ntFlne&te /n: A. -uBeol( 0. -ubeol( C/ V"ri&el

59 7. #ononu!leo1a in'e!*ioas( ,. $ebra ti'oid( @. 3erioada prodro al( /n %ari!el( poate 'i !u: A. "pleno e2alie 0. "!aune li!<ide 're!%ente C. "to atit( 7. "e ne enin2iene po1iti%e E/ Eru.,ie 1&"rl"tini%!r-2 ru0e!li%!r- 9. 4irusul %ari!elo1osterian la pa!ien*ii !are au '(!ut %ari!el( poate r( Fne latent /n: A/ Celulele $"n$liil!r 1.in"le !r1"le 0. Gi!<idul !e'alora<idian C. $i!at 7. "ubstan*a !enu&ie a !reierului ,. #enin2e 10. 4ari!ela %a a%ea o e%olu*ie beni2n( nu ai la: A. Adul*i 0. Adoles!en*i C/ I-un!&!-.eten,i 7. 5 uno!o pro i&i ,. ;ra%ide 11. ?rata entul etiotrop /n %ari!el( se %a 'a!e !u: A. A antadin( 0. -iba%irin( C. 5nter'eron 7. -i antadin( E/ A&i&l!7ir 12. Corti!oterapia /n %ari!el( nu este indi!at() !u e6!ep*ia: A. ;ra%idelor 0. 3a!ien*ilor !u 'or e se%ere C. "u2arilor D/ P"&ien,il!r &u en&e%"lit ,. 3a!ien*ilor !u "57A 13. A!i!lo%irul este preparatul de ele!*ie /n: A. -uBeol( 0. ;rip(
60

C. Adeno%iro1e 7. -ota%iro1e E/ V"ri&el 14. 3oarta de intrare &i repli!area pri ar( a %irusului %ari!elo1osterian %a 'i /n: A/ Mu&!"1" &il!r re1.ir"t!rii 1u.eri!"re 0. ConBun!ti%a C. #u!oasa bu!al( 7. 3ielea le1at( ,. Ure!<ea 15. ,rup*iile %ari!eloase %or 'i ai abundente pe:

A. 0. C. 7. ,/

3ielea 'e*ei 3(r*ile 'le6orii ale e brelor 3(r*ile e6tensorii ale e brelor 3al e &i t(lpi Nu e3i1t +!ne .re.!n erente

16. ,rup*iile %ari!eloase rareori apar pe: A. ?run!<i B/ P"l-e i tl.i C. #e brele superioare 7. 3artea piloas( a !apului ,. #u!oase 17. "e %or 'or a !ruste /n ur a erup*iilor !utanate nu ai /n: A. -uBeol( 0. -ubeol( C. "!arlatin( D/ V"ri&el ,. $ebra ti'oid( 1@. =3oli or'is ul 'als> al ele entelor erupti%e este !ara!teristi! unei ur (toarele: A. Cerpes si plu 0. Cerpes 1osterian C. -ubeol( D/ V"ri&el ,. -uBeol( 19. 3ri oin'e!*ia !au1at( de %irusul %ari!elo1osterian se nu e&te:
61

aladii din

A. 0. C. 7. E/

Cerpes si plu Cerpes 1osterian Cito e2alie #ononu!leo1( in'e!*ioas( V"ri&el

20. 7e %ari!el( se%er( <e ora2i!( se pot / boln(%i: A. Copiii sub 1 an 0. Copiii !u alnutri*ie C. Adul*ii D/ C!.iii tr"t",i ti-. 5n elun$"t &u &!rti&!1ter!i+i ,. Copiii !u ra<itis 21. 4e1i!ule pe u!oasa bu!al( apar /n una din ur (toarele A. -uBeol( 0. +reion C/ V"ri&el 7. -ubeol( ,. "!arlatin( 22. Cea ai 're!%ent( !o pli!a*ie /n %ari!el( este: A. #enin2ita 0. ,n!e'alita C/ Pi! er-i" 7. #io!ardita ,. #ielita aladii:

Complement multiplu 1. Dn trata A/ 0. C. D/ E/ entul enin2oen!e'alitei %ari!eloase se pot utili1a: Antiin%l"-"t!"re 1ter!i iene Antibioti!e (intrara<idian) 3un!*ii lo bare de!o presi%e A&i&l!7ir De1hi r"t"re" erup*ia %a e%olua !u 'or area de !rusteE

2. Dn !are aladii in'e!*ioase !u e6ante A/ V"ri&el 0. -uBeol( C. -ubeola D/ 4er.e1 1i-.lu E/ 4er.e1 +!1teri"n 3. ,nante A. B/ C/ 7. E/ ul apare /n ur (toarele +reion Ru@e!l V"ri&el 3ertussis S&"rl"tin"

62

aladii:

4. 4e1i!ulele /n %ari!el( au ur (toarele !ara!teristi!i: A/ Sunt urer!"1e 0. "unt pruri2inoase C/ Au &!n,inut &l"r D/ ;ener"li+"te <.e t!t &!r.ul= ,. "ituate pro'und /n piele 5. Ga %ari!el() pronosti!ul este re1er%at pentru: A/ ;r"7i e B/ A ul,i C/ P"&ien,ii &u in%e&,i" 4IVFSIDA 7. 3re&!olari ,. "u2ari 6. 4or 'i trata*i !u a!i!lo%ir /n %ari!el(: A. Copiii de 2-4 ani 0. 0olna%ii de septi!e ie C/ ;r"7i ele D/ P"&ien,ii &u in%e&,i" 4IVFSIDA E/ N!u#n1&u,ii 7. Dn trata A/ B/ C. 7. E/ entul etiotrop al %ari!elei sunt indi!ate: Vi#%er!n A&i&l!7ir A antadin( -iba%irin( V"l"&i&l!7ir

@. 5ndi!a*i !o pli!a*iile spe!i'i!e ale %ari!elei (prin %irusul %ari!elo1osterian): A/ Pneu-!ni" .ri-"r
)B

B/ En&e%"lit" <&ere0elit"= C. #enin2ita purulent( 7. Cepatita E/ Eri+i.elul 9.5ndi!a*i !o pli!a*iile neurolo2i!e /n %ari!el(: A. #enin2oen!e'alita seroas( 0. #enin2oen!e'alita purulent( C. 3oliradi!uloneuropatia 7. #ielita ,. 3anen!e'alita s!lero1ant( 10. $or e A/ 0. C/ 7. E/ ai 2ra%e de %ari!el( se /ntFlnes! la: A !le1&en,i Copiii i!i ;r"7i e 3re&!olari P"&ien,ii &u leu&e-ie

11. 7ia2nosti!ul de %ari!el( poate 'i !on'ir at prin: A/ I+!l"re" 7iru1ului 7"ri&el!r+!1teri"n <VV?= 5n &ulturi e &elule B/ E3"-enul &!n,inutului 7e+i&ul"r 5n i-un!%lu!re1&en, C/ C!nt"&t &u 0!ln"7i &u her.e1 +!1teri"n 7. Conta!t !u bolna%i !u <erpes si plu ,. Geu!o2ra a !ara!teristi!( 12. 3erioada prodro al( /n %ari!el( %a e%olua: A. 5-7 1ile B/ E#' +ile C/ Cu &e%"lee D/ Cu %e0r ,. Cu diaree 13. 4e1i!ule unilo!ulare apar /n: A/ 4er.e1 1i-.lu 0. 4ariol( C/ V"ri&el 7. "!abie E/ 4er.e1 +!1teri"n 14. Dn %ari!el( apar erup*ii:
64

A. B/ C. D/ E/

,rite e M"&ule Ce ora2ii stelate !u ne!ro1e /n !entru P".ule Ve+i&ule

15. 4ari!ela /n 'or ( 2enerali1at( apare la: A. Adul*i 0. Copii de 3-7 ani C/ P"&ien,i tr"t",i &u &!rti&!1ter!i+i -"i -ult e ' 1.t-8ni D/ N!u#n1&u,i E/ P"&ien,i &u tr"n1.l"nte 16. "indro ul !ara!teristi! %ari!elei !on2enitale !uprinde: A/ 4i.!.l"+i" -e-0rel!r

0. C/ 7. E/

4i!iu !ardia! An!-"lii e e+7!lt"re " !&hil!r Ano alii de de1%oltare a !(ilor urinare Ci&"tri&e &ut"n"te

17. #enin2oen!e'alita !a !o pli!a*ie spe!i'i!( a %ari!elei) apare /n: A/ Pri-ele E#' +ile "le 0!lii 0. 3erioada de in!uba*ie C/ >n " B#"#" C#" +i e 0!"l D/ >n 1t" iul e %!r-"re " &ru1tel!r ,. 7up( 3 s(pt( Fni de la debutul bolii 1@. 5ndi!ii de 2ra%itate /n %ari!el( sunt: A/ ;r" ul e int!3i&",ie B/ Nu-rul -"re e ele-ente eru.ti7e C. 4Frsta ai i!( de 1 an D/ C"r"&terul he-!r"$i& "l eru.,iil!r ,. Ga adul*i 19. ,6ante A/ B/ C. 7. E/ ul %ari!elos se !ara!teri1ea1( prin: A."re 5n E#" '#" +i " 0!lii M"&ule#.".ule#7e+i&ule Apare /n etape) de sus /n Bos) /n !Fte%a 1ile Gas( pi2 entare L"1 &ru1te
65

20. 4e1i!ula /n %ari!el( este: A/ P!li-!r% 5n i-en1iuni B/ Unil!&ul"r C. "ituat( pe pielea odi'i!at( 7. "ituat( adFn! /n te2u ent E/ Cu &!n,inutul &l"r 21. ,6ante A/ 0. C. D/ E/ ul !u prurit apare /n: V"ri&el -ubeol( -uBeol( Der-"tit" "ler$i& S&"rl"tin

22. Garin2ita a!ut( steno1ant( (!rupul) la !opii apare /n: A/ Ru@e!l 0. -ubeol( C. 5n'e!*ia enin2o!o!i!( D/ V"ri&el E/ P"r"$ri. 23. Dn !are boli in'e!*ioase A/ Ru@e!l B/ Ru0e!l C. "!arlatin( 7. 7i'terie E/ V"ri&el enin2oen!e'alita este o !o pli!a*ie real(E

OREIONUL
Complement simplu 1. Care din ur (toarele si pto e poate 'i obser%at /n oreionE A. "e ne !atarale pronun*ate

66

0. C. D/ ,.

?u e'a!*ia nodulilor li 'ati!i sub a6ilari An2ina la!unar( Tu-e%"&,i" $l"n el!r 1"li7"re ,de ul 'arin2ian u!oaselor bu!ale &i 'arin2iene se

2. Care din ur (toarele odi'i!(ri ale /ntFlne&te /n oreionE A. "to atita a'toas( 0. An2ina 'oli!ular( C. Gi ba =1 eurie> 7. ,nante ul E/ Se-nul Mur1!u

3. Gi!<idul !e'alora<idian /n enin2ita urlian( pre1int(: A. Albu inora<ie /ntre 3-5 29l 0. 3leio!ito1( neutro'ili!( C/ Plei!&it!+ li-%!&it"r 7. 3leio!ito1( i6t( ,. ;lu!ora<ie !res!ut( 4. Co pli!a*ie real( a oreionului poate 'i: A. An2ina 'oli!ular( 0. #enin2ita purulent( C. +tita purulent( 7. -eu atis ul E/ Ne7rit" n/ "&u1ti& 5. ?u e'a!*ia parotidian( /n oreion nu poate 'i: A. 0ilateral( 0. 7e !onsisten*( p(stoas() elasti!( C. U&or dureroas( 7. Dnso*it( de 'ebr( E/ Cu hi.ere-i" .ielii 6. +reionul este pro%o!at de: A. 0a!terii 0. -iKetsii C. 3roto1oare D/ Viru1uri ,. #i!oplas e
67

7. Care si A. B/ C. 7. ,.

pto nu este !ara!teristi! /n enin2ita urlian(E $ebra Se-ne &"t"r"le .r!nun,"te Ce'aleea -edoarea !e'ei "e nele enin2iene po1iti%e

@. "e nul #ursou 're!%ent se obser%( /n: A. "!arlatin( 0. 4ari!el( C. -uBeol( D/ Orei!n ,. -ubeol( 9. +reionul !on2enital se ani'est( prin: A. -ini!<i poli!<isti! 0. Coar!ta*ie de aort( C. Catara!t( 7. Atre1ie a !(ilor biliare E/ Fi0r!el"1t!+ en !&"r i& 10. ?rata entul oreionului la !opii in!lude ur (toarele) !u e6!ep*ia: A. -epaus la pat 0. Antipireti!e C. $er en*i D/ Anti0i!ti&e ,. 7iet( 11. ?rata entul etiolo2i! al in'e!*iei urliene se 'a!e !u: A. Ga i%udin( 0. 5 un2lobulin( standard C. Zo%ira6 7. A pi!ilin( E/ Nu e3i1t un tr"t"-ent eti!l!$i& 12. Atitudinea terapeuti!( /n or<ita urlian( la !opii nu in!lude: A. -epaus stri!t la pat 0. Corti!oterapie C/ In1ulin i 1ul%"-i e "nti i"0eti&e 7. 7iureti!e
6@

,. Anal2e1i!e 13. 3arotidita urlian( este: A/ Bil"ter"l2 ur el"1ti&2 1en1i0il l" ."l."re2 1e-nul Mur1!u .!+iti72 ureri l" -"1ti&",ie 0. Unilateral() dur() dureroas( C. 0ilateral() 'oarte dur() dureroas() !u eli in(ri purulente din !analul stenon 7. 0ilateral() elasti!() stare 2eneral( 2ra%( ,. 0ilateral() elasti!() nedureroas() !repita*ie 14. Care si pto poate 'i obser%at /n oreionE A. ,de ul 'arin2ian 0. An2ina la!unar(

C. ?u e'a!*ia nodulilor li 'ati!i sub a6ilari 7. "e ne !atarale pronun*ate E/ Tu-e%"&,i" $l"n$el!r 1"li7"re 15. 4irusul urlian posed( tropis !(tre: A. "iste ul li 'ati! 0. 7er atotropis C/ Si1te-ul $l"n ul"r2 1i1te-ul ner7!1 &entr"l 7. "iste ele li 'oreti!ular) endotelial) respirator) 2astrointestinal) ner%os !entral ,. "iste ul respirator) siste ul ner%os !entral

ai pu*in

16. 4irusul urlian se lo!ali1ea1( /n ur (toarele or2ane) !u e6!ep*ia: A. ;lande sali%are 0. ?esti!ule C. 3an!reas 7. "iste ul ner%os !entral E/ Si1te-ul !1!1 17. "i pto A. 0. C. 7. E/ atolo2ia de debut a parotiditei epide i!e nu in!lude: 7ebutul a!ut !u 'ebr( Ce'alee 7ureri la asti!a*ie "en1a*ie de tensiune dureroas( a loBei parotidiene Eru.,ie 7e+i&ul!#0ul!"1 $ener"li+"t
69

1@. 5denti'i!a*i a'ir a*ia in!ore!t( despre in'e!*ia urlian(. A. 5n!iden*( a6i ( se /nre2istrea1( iarna &i pri (%ara. B/ Fre&7en, -"3i- 1e 5nre$i1tre"+ l" 1u$"ri. C. 3ronosti! 'a%orabil. 7. A'e!*iuni parotidiene /n 50M din !a1uri. ,. Dn!eput a!ut !u 'ebr( oderat() dureri /n 1ona retro'arin2ian() anore6ie. Complement multiplu 1. "ub a6ilita urlian( %a 'i di'eren*iat( de ur (toarele boli: A. "!arlatina B/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 C/ A enit" 1u0-"n i0ul"r D/ E e-ul NuinOue ,. -uBeola 2. ?u e'a!*ia /n oreion este: A. ?otdeauna bilateral( B/ De &!n1i1ten, .1t!"12 el"1ti& C/ U!r urer!"1 D/ Piele" ne-! i%i&"t ,. 3ielea <ipere iat( 3. +r<ita /n in'e!*ia parotidian( (urlian() se !ara!teri1ea1( prin: A. ?otdeauna bilateral( B/ M"i %re&7ent unil"ter"l

C/ Dureri "&&entu"te 5n te1ti&ul D/ E e-ul te1ti&ulel!r ,. $lu!tua*ie 4. ;lu!o!orti!oi1ii /n oreion %or 'i ad inistra*i /n !a1urile: A/ F!r-" $l"n ul"r 1e7er 0. Ga !opiii i!i C/ Orhit D/ En&e%"lit ,. +reion !u pan!reatit( edie 5. Care dintre ur (toarele se ne nu sunt !ara!teristi!e parotiditei epide i!e (oreion)E A. $ebra
70

0. C/ D/ E/

?u e'a!*ia 2landelor sali%are C!n1i1ten," ur2 urer!"1 " $l"n el!r ."r!ti iene Leu&!&it!+" &u neutr!%ilie 4i.ere-i" .ielii

6. Ale2e*i se nele i portante /n dia2nosti!ul pan!reatitei urliene: A. Ce'alee pronun*at( B/ Dureri 5n "0 !-en <e.i$"1tru 1"u 5n %!r- e G&enturH= C. $ebr( D/ C!n1ti.",ii 1"u i"ree E/ A-il"+urie2 "-il"+e-ie 7. ?u e'a!*ia a belor 2lande sali%are are lo! /n: A. Gitia1a sali%ar( B/ Orei!n C/ P"r!ti it" t!3i& D/ Sin r!-ul MiDuli&+ ,. 3arotidita supurat( @. ?u e'a!*ia parotidelor /n oreion are ur (toarele !ara!teristi!i: A. Dntotdeauna unilateral( B/ Pr! u&e ureri l" -"1ti&",ie C/ Are &!n1i1ten, .1t!"1 D/ Durer!"1 l" ".1"re ,. "e!re*ie sali%ar( abundent( 9. +r<ita /n oreion trebuie di'eren*iat( de: A/ Orh!e.i i i-it" $!n!&!&i& B/ V"ri&!&el C. Cernia in2<inal( 7. ?u oarea !ordului 'eni!ulor E/ Orhit" &u 7iru1uri C!31"&Die 10. A'e!*iunile e6trasali%are /n in'e!*ia parotidian( sunt: A. ?on1ilita B/ Orhit" C/ Menin$it" D/ P"n&re"tit" ,. Adenita !er%i!al( 11. ?u e'a!*ia /n oreion este:

A/ B/ C/ 7. ,.

71 De &!n1i1ten, .1t!"12 el"1ti& Bil"ter"l 1"u unil"ter"l M! er"t urer!"1 Dnso*it( de 'ebr( 3ielea <ipere iat(

12. 3entru !er!et(ri %irusolo2i!e /n in'e!*ia urlian( se !ole!tea1(: A. 0il( B/ S"li7 C/ S8n$e 7. #ase 'e!ale E/ Li&hi &e%"l!r"hi i"n

13. #ar!a*i parti!ularit(*ile in'e!*iei urliene la !opiii pFn( la 1 an: A/ Se 5nt8lnete r"r 0. #ai 're!%ent este /nso*it( de enin2it( C/ M"i %re&7ent 1e "%e&te"+ $l"n ele ."r!ti e D/ E7!lu,ie %"7!r"0il ,. Getalitate /nalt( 14. Dn pan!reatita urlian( de 2ra%itate A. 3er'u1ii endo%enoase 0. Corti!osteroi1i C/ Fer-en,i D/ Re$i- 1tri&t e ."t E/ M"1" nr/ C edie se indi!(:

15. A'e!tarea 2landelor sub a6ilare /n in'e!*ia urlian(: A/ Se &"r"&teri+e"+ .rin urere -! er"t i tu-e%"&,i" $l"n el!r sub a6ilare. B/ E1te 5n1!,i, e &!n$e1ti" i tu-e%"&,i" !ri%i&iului &"n"lului Ph"rt!n/ C/ M"i %re&7ent 1e "1!&i"+ &u "%e&t"re" $l"n ei ."r!ti e . 7. 7eseori) este unilateral(. ,. 0ene'i!ia1( de trata entul !u etronida1ol. 16. 5denti'i!a*i a'ir a*iile !ore!te despre or<ita urlian(.

72

A/ Orhit" urli"n 1e 5nt8lnete %re&7ent l" .er1!"nele &u 78r1t" 5ntre E6 i E: "ni/ B/ A."re2 e !0i&ei2 u. 6#C +ile e l" e0utul ."r!ti itei/ C/ Te1ti&ulul e1te tu-e%i"t i urer!12 i"r 1&r!tul e1te e e-",i"t i hi.ere-i"t/ 7. Dntotdeauna este bilateral(. ,. 7ebutea1( lent. 17. #enin2ita urlian( se !ara!teri1ea1( prin: A/ Fe0r2 &e%"lee2 7r1turi

0. C. D/ E/

"e ne enin2iene 'oarte pronun*ate Gi!<id !e'alora<idian purulent Li&hi &e%"l!r"hi i"n tr"n1."rent Plei!&it!+ li-%!&it"r <'((#'((( &elule 5n E -&l )

1@. 8u !onstituie indi!a*ie de !orti!oterapie /n in'e!*ia urlian(: A. ,n!e'alita urlian( 0. +r<ita urlian( C/ Su0lin$u"lit" D/ P"n&re"tit" urli"n <%!r- -e ie= E/ Menin$it" urli"n <%!r- -e ie) 19. 0iopsia testi!ulelor /n or<ita urlian( poate e%iden*ia: A/ In%l"-",i" &elulel!r $er-in"le B/ In%iltr"t &elul"r li-%!.l"1-!&it"r C/ E e- inter1ti,i"l -"r&"t &u e31u "t 1er!%i0rin!1 7. Celule 2i2ante ultinu!leate ,. 7es!ua a*ie epitelial( pronun*at( 20. 3re!i1a*i aspe!tele <istolo2i!e !are pot ap(rea la ni%elul siste ului ner%os !entral /n in'e!*ia urlian(: A/ In%iltr"t &elul"r li-%!.l"1-!&it"r .re !-in"nt .eri7"1&ul"r 0. Ce ora2ie subara<noidian( C/ M! i%i&ri e ti.ul -enin$itei "1e.ti&e "&ute <li-%!&it"re= 5n &"+ul -enin$itei urliene D/ Le+iuni neur!n"le 5n en&e%"lit" urli"n ,. Corpus!uli 0abe&-8e2ri /n 30M din neuroni 21. Go!ali1(rile e6trasali%are rare ale in'e!*iei urliene in!lud: A/ O!%!rit" 0. "ub a6ilita
73

C/ D"&ri!" enit" D/ M"1tit" ,. +r<ita 22. A'e!tarea 2landelor sublin2uale /n in'e!*ia urlian( se !ara!teri1ea1( prin: A/ R"re!ri2 %!r- i+!l"t B/ Durere -! er"t i tu-e%"&,ie " $l"n el!r 1u0lin$u"le C/ De1e!ri "1!&i"t &u 1u0-"3ilit" 1"u ."r!ti it" 7. "e ne !atarale pronun*ate ,. 7e obi!ei) bilateral( 23. Dn oreion la !opii se pot /ntFlni ur (toarele sindroa e: A/ P"n&re"tit B/ Menin$it C/ Orhit 7. "indro ul de !oa2ulare intra%as!ular( dise inat( ,. 5nsu'i!ien*( respiratorie 24. #enin2ita urlian( /n pri ul rFnd trebuie di'eren*iat( de: A/ Menin$it" tu0er&ul!"1 B/ Menin$it" enter!7ir"l C. #enin2ita enin2o!o!i!( D/ Menin$it" her.eti&

,. #enin2ita pneu o!o!i!( 25. Care a'ir a*ii despre in'e!*ia urlian( sunt ade%(rateE A/ In&u0",i" e1te e EE#'E +ile/ B/ P"&ien,ii .re+int &!n$e1ti" i tu-e%"&,i" !ri%i&ului &"n"lului 1ten!n. C. 4Frst( predile!t( de apara*ie este /ntre 1 &i 3 ani. D/ Su0-"3ilit" urli"n tre0uie i%eren,i"t e " enit" 1u0-"3il"r. ,. 8u deter in( i unitate durabil(. 26. 3entru or<ita urlian( este !ara!teristi!) !u e6ep*ia: A. $ebra B/ A enit" in$hin"l .r!nun,"t C. ,de ul testi!ular .D/ Flu&tu",i" E S.len!-e$"li" 27. Care a'ir a*ii pri%ind pronosti!ul in'e!*iei parotidiene la !opii sunt ade%(rateE A/ Pr!n!1ti&ul e1te 0unQ &"+urile -!rt"le < e en&e%"lit= 1unt e3&e.,i!n"le/
74

0. ,%olu*ia este ai se%er( de!Ft la adul*i. C. 3ronosti!ul este ne'a%orabil. !a1urile ortale (de en!e'alit() sunt 're!%ente. D/ Sur it"te" .!"te %i 1e&hel" neuritei n/ "&u1ti&/ E/ Sterilit"te" .!"te %i ur-"re" unei !rhite 0il"ter"le .

PERTUSSIS <TUSEA CONVULSIV= Complement simplu 1. Dn pertussis) una dintre indi!a*iile terapeuti!e este 2re&it(: A. -e2i ul ali entar 0. +6i2enoterapia) aer proasp(t C. Antibioti!e (eritro i!ina) a pi!ilina) D/ Antitu1i7e ,. 8eurolepti!e &i sedati%e 2. Care dintre indi!a*ii) /n !a1 de apnee /n pertussis) sunt 2re&iteE A. +6i2enoterapia 0. -espira*ia asistat( C. "edati%e) neurolepti!e

7. 7renaB postural E/ An"le.ti&e re1.ir"t!rii 3. 3erioada !ataral( /n pertussis se ani'est( prin ur (toarele) !u e6!ep*ia: A/ Fe0r 0. -init( C. $(r( se ne de into6i!a*ie 2eneral(
75

7. ?use obi&nuit( ,. "ub'ebrilitate 4. 7ia2nosti!ul !on'ir at /n pertussis se ba1ea1( pe A. 4irusolo2i!( B/ B"&teri!l!$i& C. 0a!terios!opi!( 7. "erolo2i!( ,. -adioi un( 5. A!!esul de tuse /n pertussis se !ara!teri1ea1( prin: A. 4(rs(turi la 'inele a!!esului 0. "e!use e6piratorii) s!urte) spasti!e C. -epri1e 7. ,6pe!tora*ie di'i!il( E/ T!"te -"ni%e1trile e -"i 1u1 6. 3erioada !on%ulsi%( /n pertussis se !ara!teri1ea1( prin: A. $ebr( 0. ,rup*ii a!ulopapuloase C. "pleno e2alie D/ A&&e1e e tu1e ,. 7iaree 7. Dn pertussis !o pli!a*ia prin!ipal( este: A. Artrita nesupurati%( 0. "to atita a'toas( C/ Pneu-!ni" 7. "epti!e ia ,. 3er'ora*ia intestinal( @. Care dintre ur (toarele %ariante) re'eritor la pato2enia tusei !on%ulsi%e) este 'als(E A. 7ere2l(ri <e odina i!e 0. 7ere2l(ri de rit respirator C. "ta1( %enoas( /n !ir!uitul i! 7. Cre&terea per eabilit(*ii san2%ine E/ In%l"-",i" -u&!"1ei inte1tin"le &u ul&er",ii 9. 3entru perioada ini*ial( /n pertussis nu este !ara!teristi!:
76

etoda:

A. B/ C. 7.

7ebut lent) sub'ebrilitate Eru.,ii &ut"n"te ?use u&oar( 0ron&it(

,. ConBun!ti%it( 10. 7ebutul bolii /n pertussis este: A. A!ut) !u 'ebr( 0. Cu se ne !atarale ani'este C. Cu into6i!a*ie 2eneral( pronun*at( D/ Lent2 &u 1i-.t!-e e &"t"r re1.ir"t!r 0"n"l ,. Cu %o e) diaree 11. Cara!terul tusei /n pertussis poate 'i: A. "tridoros B/ >n "&&e12 &u re.ri+e C. ?ra<eobron&i! 7. G(tr(tor ,. C<inuitor 12. $ebra /n pertussis poate 'i: A. Continu( 0. +ndulant( C/ Su0%e0ril 7. 8ere2ulat( ,. -e itent( 13. Anali1a 2eneral( a sFn2elui la !opiii !u pertussis se !ara!teri1ea1( prin: A. Geu!o!ito1( !u neutro'ilie B/ Leu&!&it!+ &u li-%!&it!+ C. 7e%iere a 'or ulei leu!o!itare spre stFn2a 7. ,o1ino'ilie ,. 4"C a!!elerat 14. #ani'est(rile oro'arin2iene /n pertussis: A. "to atit( a'toas( 0. Gi b( =2eo2ra'i!(> C/ Ul&er",ie " %renulului lin$u"l 7. Gi b( =1 eurie> ,. Gi b( sabural(
77

15. Co pli!a*ia !ea ai 're!%ent( /n pertussis este: A. #enin2ita 0. ,ntero!olita C/ Br!nh!.neu-!ni" 7. +tita ,. 5n'e!*ia !(ilor urinare

16. Ga !opiii /n %Frst( de pFn( la 1 an pertussis e%oluea1(: A. Dn 'or e 'ruste) u&oare 0. Cu 'ebr( !ontinu( C/ Cu "&&e1e e tu1e 1e7ere2 5n elun$"te2 &u ".nee 7. Cu des<idratare ani'est( ,. Cu leu!o!ito1() neutro'ilie) 4"C a!!elerat 17. Cel ai 're!%ent) 0ordetella pertussis poate 'i i1olat: A. Dn s(pt( Fnile 1-2 ale perioadei spas odi!e

0. C. D/ ,.

Dn s(pt( Fnile 3-4 ale perioadei spas odi!e Dn s(pt( Fnile 5-6 ale perioadei spas odi!e >n .eri!" " &"t"r"l 7up( 6 s(pt( Fni Complement multiplu

1. 3erioada spas odi!( /n pertussis se A. 8euroto6i!o1( B/ 4e-!r"$ii 5n 1&lere C. "to atit( D/ Tu1e 5n "&&e1e E/ Re.ri+e

ani'est( prin:

2. 3arti!ularit(*ile /n pertussis la su2ari sunt: A/ A.nee B/ A&&e1e e &i"n!+ C. "e ne enin2iene 7. ,rup*ii !utanate E/ M"ni%e1tri e&hi7"lente e "&&e1 e tuse
7@

3. 7ia2nosti!ul pertussis se ba1ea1( pe: A. "e ne de into6i!a*ie 0. $ebr( C/ Atele&t"+ .ul-!n"r D/ Leu&!&it!+ .r!nun,"t2 li-%!&it!+ E/ Tu1e 1."1-! i& 4. Anali1a 2eneral( a sFn2elui /n pertussis pre1int(: A/ Leu&!&it!+ 0. 8eutro'ilie !u de%iere spre stFn2a C. ,o1ino'ilie D/ Li-%!&it!+ E/ VS4 n!r-"l 5. Dn perioada !ataral( la pertussis pot 'i obser%ate: A. 5!ter pronun*at B/ Tu1e u!"r2 n!&turn C/ Te-.er"tur" &!r.ului B:#B:2CKC D/ Te$u-ente ."li e ,. ;rea*() %(rs(turi 6. $a!iesul bolna%ului /n pertussis se !ara!teri1ea1( prin: A/ Tu-e%"&,ie i%u+ 0. 0u1e us!ate) <ipere iate (!ar inate) C/ E e- ."l.e0r"l D/ Ci"n!+ &ir&u-!r"l ,. ConBun!ti%e inBe!tate 7. Dn pato2enia pertussis au lo!: A/ E3&it",i" &entrului re1.ir"t!r B/ E3&it",i" &entrului e 7!- C. 7ere2l(ri <idroele!troliti!e

D/ Dere$lri he-! in"-i&e 5n SNC ,. 0a!terie ia @. 7ia2nosti!ul di'eren*ial /n pertussis se %a 'a!e !u: A. 7i'teria 'arin2ian( B/ IRA C/ P"r".ertu11i1 D/ Mu&!7i1&i !+" .ul-!n"r
79

,. 4ari!ela 9. Dn !are perioade ale bolii) /n se!re*iile oro'arin2iene se identi'i!( !o!oba!ilul pertussisE A/ Ulti-ele +ile "le .eri!" ei e in&u0",ie B/ Peri!" " &"t"r"l C/ Peri!" " 1."1-! i& <.ri-ele +ile= 7. 3erioada spas odi!( (s(pt( Fnile 3-4) ,. Dn toate perioadele 10. 3ertussis la !opiii %a!!ina*i e%oluea1(: A/ Ati.i& B/ Fr "&&e1e e tu1e 1."1-! i& C. Cu !o pli!a*ii 're!%ente D/ Cu tu1e u!"r2 5n elun$"t ,. Cu <iperleu!o!ito1( &i neutro'ilie

11. Criteriile de 2ra%itate /n pertussis sunt: A. A!!ese de tuse !u repri1e /n 2-3 !a1uri B/ ;r" ul in1u%i&ien,ei re1.ir"t!rii C/ Dur"t" "&&e1ului e tu1e D/ C!-.li&",ii %re&7ente ,. ?oate !ele enu erate 12. Co pli!a*iile spe!i'i!e /n pertussis sunt: A/ E-%i+e-ul .ul-!n"r B/ Atele&t"+i" .ul-!n"r C. "inu1ita a6ilar( D/ Ul&er",i" %renulului lin$u"l ,. #enin2ita 13. ?rata entul etiolo2i! /n pertussis in!lude: A/ Eritr!-i&in" 0. 3eni!ilina C. 8eo i!ina D/ A-.i&ilin" E/ Ce%"l!1.!rinele
@0

14. Cau1a de!lan&(rii a!!esului de pertussis poate 'i: A. "upraali enta*ia B/ E3&it",iile tr"he!0r!ni&e C. A'larea la aer liber r(!oros D/ Ener7"re"2 e-!,iile

E/ E3&it",iile "u iti7e 15. 3arti!ularit(*ile a!!esului de tuse !on%ulsi%( la su2ar sunt: A/ Re.ri+e re.et"te 0. $ebr( C/ A.nee 7. "e!re*ii rino'arin2iene abundente) li!<ide E/ S."1- $l!ti&2 &i"n!+ 16. $a!iesul !opilului !u pertussis pre1int(: A/ Tu-e%i"t i%u+ B/ E e- ."l.e0r"l C. =3(l uit> D/ 4e-!r"$ii &!n@un&ti7"le ,. +bi&nuit 17. 7ia2nosti!ul di'eren*ial /n pertussis /n perioada !ataral( trebuie '(!ut !u: A/ ;ri." 0. "!arlatina C/ Ru@e!l" 7. #enin2ita enin2o!o!i!( E/ A en!7ir!+ele 1@. 3arti!ularit(*ile pertussis la !opiii %a!!ina*i sunt: A. $ebr( /ndelun2at( B/ E7!lu,ie "1i-.t!-"ti& 1"u %ru1t C. #ani'est(ri dispepti!e D/ Tu1e 5n elun$"t &u "&&e1e u!"re E/ Fr &!-.li&",ii 19. Dn pertussis pot 'i ur (toarele se!<ele: A/ Br!nie&t"+ii B/ E-%i+e- .ul-!n"r C. Cepato e2alie 7. 3are1e) parali1ii
@1

E/ De%e&te .1ihi&e < e%i&ien, -int"l) 20. 7ia2nosti!ul di'eren*ial /n pertussis se %a 'a!e !u: A/ Ti-!-e$"li" 0. 5n'e!*ia entero%iral( C/ Mu&!7i1&i !+" D/ Tu0er&ul!+" $"n$li!n"r ,. 7i'teria larin2ian( 21. A!!ese de tuse si ilare tusei !on%ulsi%e pot 'i /n: A. -ubeol( B/ Mu&!7i1&i !+ C. 4ari!el( D/ A en!7ir!+e E/ In%e&,i" &u RS#7iru1 22. 3arti!ularit(*ile e%oluti%e ale tusei !on%ulsi%e la su2ar sunt: A/ A&&e1e %re&7ente2 ".nee 0. 3erioada !ataral( /ndelun2at( C/ C!-.li&",ii 1e7ere

7. 7iaree &i %o e 're!%ente E/ A&&e1e e 1trnut 23. 3erioada !ataral( pertussis se ani'est( prin: A. 4o e) diaree B/ Tu1e !0inuit C/ Te-.er"tur" &!r.ului n!r-"l 1"u 1u0%e0ril D/ St"re" $ener"l ne"lter"t ,. 7ebut a!ut !u into6i!a*ie 2eneral( pronun*at( 24. Dn pertussis odi'i!(rile tra!tului bron<opul onar sunt: A/ Pul-!n .ertu11i1 0. 3neu onii polise2 entare C/ Br!nit2 0r!ni!lit 7. 3neu onii abs!endente E/ Atele&t"+ii .ul-!n"re 25. Cele ai a'e!tate siste e /n pertussis sunt: A. 7i2esti% B/ Re1.ir"t!r
L'

C/ Ner7!1 &entr"l 7. Urinar E/ C"r i!7"1&ul"r 26. 3entru dia2nosti!ul pre!o!e /n pertussis se %or a%ea /n %edere: A/ C"r"&terul u!r 1."1ti&2 .re.!n erent n!&turn "l tu1ei B/ Tu1e" re0el l" tr"t"-ent C/ St"re" $ener"l ne-! i%i&"t 7. $ebra) into6i!a*ia 2eneral( pronun*at( ,. 4o a) diareea 27. Dn pertussis dia2nosti!ul se %a stabili /n ba1a ur (toarelor in%esti2a*ii para!lini!e: A. 0a!terios!opia se!re*iilor rino'arin2iene B/ I+!l"re" "$entului &"u+"l in rin!%"rin$e C. Ce o!ultura D/ Met! e 1er!l!$i&e E/ Leu&!$r"-" 2@. Aspe!tul pa!ientului /n a!!esul de tuse spas odi!( pre1int(: A/ F"&ie1 G5n&runt"tH B/ Li-0" .r!ie&t"t 5n "%"r C. $a!ies <ipo!rati!a D/ S"li7",ie "0un ent ,. -isus sardoni!us 29. 5ndi!a*iile de spitali1are a pa!ien*ilor !u pertussis sunt: A. $or ele tipi!e u&oare &i edii B/ F!r-ele 1e7ere C/ C!-.li&",iile 7. Copiii %a!!ina*i E/ C!.iii -"i -i&i e ' "ni in %"-iliile e%"7!ri+"te

30. ?rata entul 'or elor se%ere de pertussis in!lude: A/ Anti0i!ti&e B/ Se "ti7e C. $er en*i D/ O3i$en!ter".i" ,. 3reparate !e e6!it( !entrul respirator
@3

31. #etodele de trata ent /n pertussis in!lud: A. -e2i ul ali entar B/ Anti0i!ter".i" C/ Ter".i" 1in r!-"l D/ O3i$en!ter".i" ,. ?erapia de re<idratare

INFECIA MENIN;OCOCIC
Complement simplu 1. 3rin !e se deosebe&te rino'arin2ita A. $ebr( 0. +bstru!*ie na1al( C. ?use D/ Leu&!&it!+ ,. Geu!openie enin2o!o!i!( de rino'arin2ita %iral( la !opiiE

2. 7ia2nosti!ul !on'ir at al rino'arin2itei enin2o!o!i!e la !opii se ba1ea1( pe: A. 7atele !lini!e 0. #odi'i!(rile <e oleu!o2ra ei C/ I+!l"re" in 1e&re,iile rin!%"rin$iene " -enin$!&!&ului 7. Anali1a li!<idului !e'alora<idian ,. -inos!opie 3. Asisten*a ur2ent( prespitali!eas!( /n in'e!*ia !opil /ntotdeauna %a in!lude: A. Antipireti!e 0. Anti!on%ulsi%e
@4

enin2o!o!i!( &i &o! to6iin'e!*ios la

C/ C!rti&!1ter!i+i 7. 7iureti!e ,. 3er'u1ii endo%enoase 4. 5ndi!a*i un antibioti! !e se re!o and( /n in'e!*ia prespitali!eas!(: A. Ce'ta1idi enin2o!o!i!( la !opii la etapa

B/ C. 7. ,. 5. Cea

Chl!r"-%eni&!l A o6i!ilin( +'lo6a!in( ?obra i!in( enin2o!o!i!( la !opii este:

ai 're!%ent( a'e!*iune !ardia!( /n in'e!*ia A. 3rolapsul %al%ulei itrale B/ Mi!&"r it" C. ,ndo!ardita 7. 3eri!ardita ,. ?ulbur(rile de !ondu!tibilitate

6. 5ndi!a*i %Frsta la !are in'e!*ia enin2o!o!i!( se /ntFlne&te !el A/ Su$"r 0. 8ou-n(s!ut C. Copil i! (1-3 ani) 7. Adoles!ent (14-1@ ani) ,. ,le% /n !lasele pri are 7. Ga !opiii i!i in'e!*ia enin2o!o!i!( e%oluea1( !el A. #enin2it() enin2oen!e'alit( 0. #enin2o!o!e ie C/ Menin$it i -enin$!&!&e-ie 7. 3oliradi!uloneuropatie ,. 3neu onie @. Dn enin2ita enin2o!o!i!( la su2ar in'la a*ia A. ,rite atoas( 0. $ibrinoas( C/ Purulent 7. Crupoas( ,. Ul!erone!roti!(
@5

ai 're!%ent:

ai 're!%ent /n 'or a !lini!(:

enin2elor este:

9. 7ia2nosti!ul enin2itei enin2o!o!i!e la su2ar poate 'i !on'ir at nu ai /n ba1a: A. 3re1en*ei se nelor enin2iene 0. $ontanelei anterioare bo bate C. "i pto ului GesaBe po1iti% 7. Anali1ei li!<idului !e'alora<idian E/ An"li+ei li&hi ului &e%"l!r"hi i"n i i+!lrii Nei11eri" -enin$iti i1 in li&hi ul &e%"l!r"hi i"n 10. Dn in'e!*ia enin2o!o!i!( la su2ar) !el unul dintre ur (toarele se ne: A. Nerni2 0. 0rud1insKi C. GesaBe D/ Re !"re" &e%ei ,. 0abinsKi ai 're!%ent indi!( pre1en*a enin2itei

11. ?abloul ba!terios!opi! al li!<idului !e'alora<idian /n enin2ita pre1int( enin2o!o!ul: A. 7iplo!o! 2ra -po1iti% situat e6tra!elular B/ Di.l!&!& $r"-#ne$"ti7 1itu"t intr"# i e3tr"&elul"r

enin2o!o!i!(

C. 7iplo!o! 2ra -po1iti% !apsulat 7. 0a!ili 2ra -ne2ati%i ,. 0a!ili 2ra -po1iti%i 12. Copilul !u in'e!*ie enin2o!o!i!( nu este transportabil /n !a1 de: A. Po! to6i!oin'e!*ios 2r. 5 B/ E e- &ere0r"l "&ut $r/ II2 III C. #enin2o!o!e ie 7. #enin2it( &i enin2o!o!e ie ,. #enin2o!o!e ie &i artropatie 13. 7intre se!<elele posibile ale enin2itei purulente) !ea A. Cidro!e'alia 0. Con%ulsiile epilepti'or e C/ 4i.erten1iune" intr"&r"ni"n 7. -etardarea psi<o otorie ,. 3are1ele) parali1iile spasti!e 14. "e nele !lini!e suspe!te pentru
@6

ai 're!%ent( la !opii este:

enin2it( la su2ar sunt:

A. 0. C/ 7. ,.

$ebra 4o a repetat( Fe0r"2 7!-" re.et"t2 "$it",i"2 ,i.tul in&!n1!l"0il -e'u1ul ali enta*iei 7iareea enin2o!o!i!( ('or a 2enerali1at() se

15. Ga un !opil !u suspi!iune de in'e!*ie re!o and(: A. Culturi din GC0. Ce o!ulturi C. Culturi din na1o'arin2e 7. Ce oleu!o2ra a E/ T!"te &ele enu-er"te

16. Dn in'e!*ia enin2o!o!i!( la !opii) erup*ia apare A. ?ora!e 0. $a*( C/ Fe1e i -e-0rele in%eri!"re 7. #u!oasele bu!ale ,. "!lere 17. ,6ante A/ 0. C. 7. ,. ul /n enin2o!o!e ie la !opii repre1int(: 4e-!r"$ii 1tel"te 4e1i!ule Cruste #a!ule-papule !on'luente -o1eole pun!ti'or e

ai 're!%ent pe:

1@. Dn in'e!*ia enin2o!o!i!( la su2ari) spre deosebire de !opiii ari &i adul*i) uneori se /nre2istrea1(: A. ,de ul !erebral a!ut B/ C!l".1ul 7entri&ul"r <hi.!ten1iune &ere0r"l "&ut= C. Po!ul to6iin'e!*ios 7. 5nsu'i!ien*a !ardiorespiratorie ,. 5nsu'i!ien*a renal( a!ut(

19. "urditatea sen1orial( la !opii apare

ai 're!%ent dup(
@7

enin2ita !u:

A. B/ C. 7. ,.

C. 5n'luen1ae Pneu-!&!& "ta'ilo!o! #enin2o!o! 0a!ili 2ra -ne2ati%i enin2ita la !opilE

20. Ce in%esti2a*ie se %a e'e!tua /n pri ul rFnd /n !a1 de suspe!*ie la A. ,le!troen!e'alo2ra a 0. ?o o2ra'ia !o puteri1at( C/ Pun&,i" l!-0"r 7. -adio2ra'ia !ranian( ,. ,le!tro!ardio2ra a

Complement multiplu 1. 0a!terios!opia li!<idului !e'alora<idian &i a pi!(turii 2roase a sFn2elui per ite dia2nosti!ul etiolo2i! pre!o!e al in'e!*iei enin2o!o!i!e la !opil. #enin2o!o!ul) spre deosebire de pneu o!o!) este: A/ ;r"-#ne$"ti7 0. ;ra -po1iti% C/ Situ"t intr"# i e3tr"&elul"r D/ Ne&".1ul"t ,. Capsulat 2. #enin2o!o!ul este sensibil la ur (toarele antibioti!e: A/ Peni&ilin 0. ?etra!i!lin( C. ,ritro i!in( D/ Cl!r"-%eni&!l E/ Ce%ri"3!n 3. 8u se per ite transportarea la spital a !opilului !u in'e!*ie enin2o!o!i!( 2enerali1at( '(r( a i se a!orda asisten*( ur2ent( la etapa prespitali!eas!( /n !a1 de: A/ E e- &ere0r"l "&ut B/ C!n7ul1ii
LL

C/ !& t!3iin%e&,i!1 7. #enin2it( ,. #enin2o!o!e ie 4. 7ebutul in'e!*iei enin2o!o!i!e 2enerali1ate la !opilul su2ar se A/ Fe0r 0. A'e!tarea !(ilor respiratorii C/ V!-e re.et"te2 i"ree D/ Se-ne -enin$iene .!+iti7e ,. Constipa*ii ani'esta prin:

5. #enin2o!o!e ia la !opii poate e%olua /n 'or ele: A/ Me ie B/ ;r"7 C/ Ful-in"nt 7. Croni!( re!idi%ant( ,. 3ersistent( 6. 7eseori) A/ B/ C. D/ ,. enin2ita enin2o!o!i!( la !opiii de %Frst( 'ra2ed( se aso!ia1( !u: En&e%"lit" E.en i-"tit" 3ielone'rita Menin$!&!&e-i" +tita edie

7. Dn debutul enin2o!o!e iei la su2ar) erup*ia !utanat( repre1int(: A/ M"&ule B/ P".ule C. 4e1i!ule D/ R!+e!le ,. 3ete&ii @. Dn enin2o!o!e ie la !opii nu pot 'i erup*ii de tipul: A. Ce ora2ii 0. 3ete&ii C/ Erite- n! !1 D/ Ve+i&ule E/ Pu1tule 9. ,rup*ia !utanat( /n enin2o!o!e ie la !opii este:
@9

A. 0. C/ D/ E/

#a!ulopapuloas( !on'luient( -o1eoloas( pun!ti'or ( pe 'und(l <ipere iat al pielii 4e-!r"$i& 1tel"t2 &u ne&r!+e &entr"le L!&"li+"t .e -e-0rele in%eri!"re i &!".1e 4e-!r"$i&2 %r ne&r!+e &entr"le

10. ,rup*ia !utanat( /n enin2o!o!e ie la !opii apare: A/ Si-ult"n 0. Dn etape (/n 3 1ile) C/ >n +ilele E#' e 0!"l 7. Dn a 4-a 1i E/ >n %!r-e 1e7ere 1e r1.8n ete &entri.et .e .iele i -u&!"1e 11. A'e!*iunile siste ului ner%os !entral la !opiii sunt: A/ Menin$it" 0. Ce ora2ia subara<noidian( C/ Menin$!en&e%"lit" D/ E.en i-"tit" ,. 5!tusul !erebral is!<e i! 12. $a!torii pato2eni!i /n in'e!*ia A/ In%e&,i!1 0. Autoi un C/ T!3i& i!i) pro%o!ate de enin2o!o!)

enin2o!o!i!( la !opii sunt:

D/ Aler$i& ,. ,reditar 13. 8u i*i 'or ele !lini!e rar /ntFlnite !a 'or e separate /n in'e!*ia la !opii: A. A i2dalita B/ En !#2 -i!#2 .eri&"r it" C/ Iri !&i&lit"2 iri !&i&l!h!ri!i it" D/ M!n!#2 .!li"rtrit" ,. Garin2otra<eita 14. 3arti!ularit(*ile !lini!e ale in'e!*iei enin2o!o!i!e la su2ari sunt: A/ De0utul 0!lii "&ut2 &u 1e-ne re1.ir"t!rii i F1"u i"ree 0. 3neu onia 're!%ent( C/ Se-ne -enin$iene i1!&i"te
90

enin2o!o!i!(

7. $ontanela anterioar( e6!a%at( E/ Se-ne e %!&"r &ere0r"l 15. $or ele !lini!e 2enerali1ate ale in'e!*iei A. "epti!opie ia B/ Menin$it" C/ Menin$!&!&e-i" 7. 3neu onia E/ Menin$it" i -enin$!&!&e-i" enin2o!o!i!e la !opii sunt:

16. Dn in'e!*ia enin2o!o!i!( la !opii sunt posibile ur (toarele ur2en*e: A/ E e-ul &ere0r"l "&ut 0. Gi 'adenita supurat( C/ !&ul t!3iin%e&,i!1 7. 3eritonsilita E/ In1u%i&ien," ren"l "&ut 17. Care !o A/ 0. C/ 7. E/ pli!a*ii apar la !opiii !u in'e!*ie In1u%i&ien," ren"l "&ut Cidro!e'alia Ne&r!+e -"1i7e &ut"n"te "urditate) strabis ) !e!itate E.en i-"tit" enin2o!o!i!( /n perioada pre!o!eE

1@. 3o1i*ia enin2ian( (=/n !o!o& de pu&!(>) /n enin2ita /ntFlne&te ai 're!%ent: A. Ga su2ari B/ L" &!.iii -"ri C/ >n +ilele E#' e 0!"l D/ >n &"+ e ter".ie &u "nti0i!ti&e 5nt8r+i"t ,. Dn pre1en*a en!e'alitei 19. #enin2ita purulent( la su2ar se !ara!teri1ea1( prin se ne Care se ne sunt !ele ai 're!%enteE A. Nerni2 0. 0rud1insKi C/ Le1"$e D/ Re !"re" &e%ei E/ C".ul 5n re.r!%le3ie

enin2o!o!i!( se

enin2iene diso!iate.

20. "e nele !lini!e suspe!te ale


91

enin2itei la su2ar sunt:

A/ 0. C/ D/ ,.

Fe0r" 4o a &i s!aunele li!<ide '(r( adaosuri patolo2i!e A$it",i" .1ih!-!t!rie i.tul en&e%"li& -e'u1ul ali enta*iei

21. Dn in'e!*ia enin2o!o!i!( la !opiii i!i) erup*ia are !ara!ter de: A/ M"&ule B/ R!+e!le C. 4e1i!ule D/ 4e-!r"$ii &u ne&r!+ &entr"l ,. 3ustule 22. Care !o pli!a*ii se /nre2istrea1( la !opiii ( enin2oen!e'alit() tratat( tardi%E A/ 4i r!&e%"lie B/ Pi!&e%"lie C/ P"re+e2 ."r"li+ii 7. 3ielone'rit( ,. 3ioder ie i!i !u enin2it( enin2o!o!i!(

23. 5ndi!a*i !ele ai i portante se ne !lini!e !e ar!<ea1( pre1en*a &o!ului to6iin'e!*ios 2r.555 /n in'e!*ia enin2o!o!i!( la !opii: A. $ebra B/ Dere$lri e &!ntiin, C. Co a <epati!( D/ 4i.!t!ni" "rteri"l <1t"re e &!l".1=2 .ul1ul "01ent E/ Anuri" 24. Dn in'e!*ia enin2o!o!i!( la su2ar) erup*ia pre1int(: A/ M"&ule B/ P".ule C. 3ustule 7. -o1eole pun!ti'or e pe 'ondul <ipere iat al pielii E/ 4e-!r"$ii &u ne&r!+ &entr"l 25. 5n'e!*ia enin2o!o!i!( la su2ar %a e%olua ne'a%orabil /n !a1 de: A/ F!r- %ul-in"nt " 0!lii B/ E e- &ere0r"l "&ut C. 3neu onie
92

D/ Menin$!en&e%"lit ,. 8a1o'arin2it( 26. #enin2o!o!e ia la !opiii A/ Ru@e!l B/ Ru0e!l C/ Se.ti&e-ie 7. 4ari!el( ,. Cerpes 1oster i!i ne!esit( di'eren*iere de:

27. 3er eabilitatea barierei <e atoen!e'ali!e poate s( !reas!( sub a!*iunea: A. $ri2ului

B/ C/ D/ ,. 2@. Dn

Tr"u-"ti1-el!r &r"ni!&ere0r"le R" i",iil!r T!3i&el!r &hi-i&e Antibioti!elor

enin2ita ba!terian( a!ut( la !opii GC- este: A. Ranto!ro B/ Purulent C. Clar D/ O."le1&ent E/ 4i.erten1i7 enin2o!o!i!( se 'a!e

29. Co baterea ede ului !erebral a!ut la !opiii !u in'e!*ie prin: A/ C!rti&!1ter!i+i B/ Anti0i!ti&e C/ Diureti&e 7. Anti%irale ,. Antipara1itare

30. 7ia2nosti!ul di'eren*ial /n enin2itele ba!teriene a!ute la !opiii !u: A. 7i1enteria B/ IRVA &u 1in r!- e neur!t!3i&!+ C. #ononu!leo1a in'e!*ioas( D/ Menin$it" enter!7ir"l E/ Tr"u-" &r"ni!&ere0r"l 31. Dn debutul
93

i!i se %a 'a!e

enin2itei la su2ar apar 're!%ent se nele: T!3i&e $ener"le Di$e1ti7e #enin2iene C"t"r"le Gi 'oadenopatie

A/ B/ C. D/ ,.

32. "e nele suspe!te de enin2it( la nou-n(s!u*i sunt: A/ C!n7ul1iile B/ Pl"%!n"re" !&hil!r C. Cepatospleno e2alia 7. Cipertonia us!ular( E/ B!-0"re" %!nt"nelei "nteri!"re

;RIPA
Complement simplu 1. Dn 2rip( la !opiii i!i) sindroa ele !el A. 7e !rup B/ Eru.ti7 C. 8euroto6i! 7. Ce ora2i! ,. 0ron<oobstru!ti% ai des /ntFlnite sunt) !u o e6!ep *ie:

2. Care din !o pli!a*iile enu erate nu se de1%olt( /n 2rip( la !opiiE A. 3neu onia B/ Ne7rit" n/ tri$e-inu1 C. "inu1ita 7. +tita ,. Garin2otra<eita purulent( 3. Care si A. 0. C. D/ ,. 4. Cel pto nu este !ara!teristi! 2ripei la !opii /n 'or ( 2ra%(E Con%ulsi% Ciperter i! 3ierderea !uno&tin*ei De.uneri -e-0r"n!"1e .e "-i$ "le "o nolen*( patolo2i!( (so n letar2i!)

ai 2ra% sindro /n 2rip( la !opii este: A. 0ron<oobstru!ti% 0. ,de ul pul onar se2 entar C/ Neur!t!3i&!+" 7. Abdo inal ,. -espirator

5. -e antadina este preparatul anti%iral indi!at /n: A. 4ari!el( 0. -ota%iro1e C. -uBeol( D/ ;ri. ,. -ubeol( 6. Care dintre ur (toarele preparate anti%irale nu se indi!( /n 2rip(E A. Arbidol 0. -e antadina 105 C/ ;"n&i&l!7ir 7. +selta i%ir ,. 5 uno2lobulina anti2ripal( 7. ?rata entul 2ripei la !opii in!lude ur (toarele) !u o e6!ep*ie: A. ?erapia etiolo2i!( 0. #edi!a*ia si pto ati!( C. Antibioterapia /n !o pli!a*ii D/ 4e-! i"li+" ,. ?erapia pato2eni!(

@. Care

aladie respiratorie poate s( de!ur2( '(r( 'ebr(E A. Adeno%iro1ele 0. 3ara2ripa C/ Tu1e" &!n7ul1i7 7. 5n'e!*ia !u %irusul respirator sin!i*ial ,. ;ripa entul !on%ulsiilor 'ebrile la !opil) preparatul de ele!*ie este: Di"+e."-ul 3rednisolonul 3ara!eta olul 7i edrolul Cidro!orti1onul

9. Dn trata A/ 0. C. 7. ,.

10. Co pli!a*iile neurolo2i!e ale 2ripei la !opiii ari sunt ur (toarele) !u o e6!ep*ie: A. 3arali1ia ner%ilor !ranieni 0. ,n!e'alita C. 8e%ral2iile 7. 3oliradi!uloneuropatiile E/ Menin$it" .urulent &u e.en i-"tit 11. ;ripa la !opii ne!esit( di'eren*iere de ur (toarele A. 3ara2ripa B/ Ru0e!l" C. $ebra ti'oid( 7. 5n'e!*ia enin2o!o!i!( ,. Adeno%iro1ele aladii) !u o e6!ep*ie:

12. ?erapia !u antibioti!e este indi!at( /n ur (toarele !a1uri) !u o e6!ep*ie: A. 3neu onie
106

B/ C. 7. ,.

Cu 1&!. e " .re5nt8-.in" en&e%"lit" +tite "inu1ite $o!are de in'e!*ii ba!teriene

13. Care a'ir a*ie e6!lude un o ent-!<eie pentru 2ripa la !opiiE A. ,ste o aladie 'oarte !onta2ioas(. 0. ,ste deter inat( de %irusul 2ripal. C/ De&ur$e &u 1in r!- e &it!li+/ 7. 7e!ur2e !u ani'est(ri to6i!e 2enerale. ,. 7e!ur2e !u ani'est(ri !atarale dis!rete. 14. 3entru e6!ep*ie: A. B/ C. 7. ,. tabloul !lini! al 2ripei la su2ari sunt !ara!teristi!e ur (toarele) !u o 7ebut lent !u sub'ebrilitate R!+e!le .un&ti%!r-e 7e1%olt( !o pli!a*ii septi!e Catar respirator dis!ret (nas /n'undat) tuse) Getalitate sporit(

15. 5ndi!a*ii pentru spitali1area !opiilor !u 2rip( sunt ur (toarele) !u o e6!ep*ie: A. 0olna%i !u 'or e 2ra%e) <iperto6i!e B/ F!r-e ti.i&e2 -e ii l" &!.iii e .e1te un "n

C. $or e !o pli!ate 7. "u2ari !u 2rip( ,. #aladii de 'ond 16. Dn !are 5-A si pto ele 2enerale to6i!e do in( de la debutul boliiE A. 3ara2rip( B/ ;ri. C. 5n'e!*ia !u %irusul respirator sin!i*ial 7. -ino%iro1e ,. #i!oplas o1e 17. 5ndi!a*i /n !are 5-A) sindro ul !ataral respirator este dis!ret /n debutul bolii: A. Adeno%iro1e B/ ;ri. C. 3ara2rip( 7. -ino%iro1e ,. 5n'e!*ia !u %irusul respirator sin!i*ial

107 Complement multiplu Dn 2rip( la !opii) orbiditatea !res!ut( &i !o pli!a*iile 're!%ente sunt !ara!teristi!e !(rei !ate2orii de %Frst(E A/ Su$"ri B/ C!.ii -i&i <E#B "ni= C/ B!ln"7i &u ."t!l!$ii &r!ni&e <-"l%!r-",ii e &!r 2 "1t- 0r!ni& et&/= 7. ,le%i ,. Adoles!en*i Care din 'a1ele pato2eniei sunt pre1ente /n 2rip(E A/ At""re" i .enetr"re" 7iru1ului 5n &elulele e.iteli"le "le -u&!"1ei re1.ir"t!rii B/ Re.li&"re" 7ir"l C/ Viru1e-i" 7. "tadiul di2esti% ,. "tarea de portaB

"i pto ele 2ripei la !opii /n perioada de stare sunt: A/ St"re e ru $ener"l B/ Mi"l$ii <1en+",ie e G+ r!0ire>) C. An2in() li 'oadenopatie D/ Se-ne &"t"r"le re1.ir"t!rii ,. 4e1i!ule) ero1iuni pe u%ul() ar!urile palatine Dn trata entul etiotrop al 2ripei la !opii pot 'i utili1ate A. A!i!lo%irul B/ Al$ire-ul C/ Re-"nt" in" D/ Ar0i !l" ,. ;an!i!lo%irul edi!a entele:

Dn !are !a1uri de 2rip( la !opii se %a ad inistra re antadinaE A/ >n %!r-ele -e ie i $r"72 5n .ri-ele 6L !re B/ C!.iil!r -"i -"ri e : "ni

C. Dn 'or ele <iperto6i!e 7. Dn 'or ele !u !o pli!a*ii ba!teriene E/ >n 1&!. .r!%il"&ti&
10@

6. Dn 2rip( la !opii) pronosti!ul este re1er%at /n ur (toarele !a1uri: A/ C!-.li&",ii 0"&teriene e 1u.r"in%e&t"re B/ Su0nutri,i"2 78r1t" 1u$"rului C/ M"l" ii &r!ni&e2 -e ii2 i-unit"te !!-.r! is( 7. $or e tipi!e ,. 0olna%ii i uni1a*i antese1on 7. "indroa A/ B/ C. D/ ,. ele !ara!teristi!e 2ripei <iperto6i!e la !opii sunt: Neur!t!3i& 4e-!r"$i& 7e1e!<ilibrul <idroele!troliti! 4i.erter-i& Colestati!

@. 7ia2nosti!ul 2ripei la !opii poate 'i !on'ir at prin: A/ D"tele e.i e-i!l!$i&e 0. ,6a enul ba!teriolo2i! C/ M"ni%e1trile &lini&e 7. U"; or2anelor interne E/ E3"-enul 1er!l!$i& 9. Dn 2rip( la !opii nu se /nre2istrea1(: A/ E3"nte0. ?use C/ Se-nul Fil"t!7#I!.liD 7. "e ne de into6i!a*ie aBor( E/ Li-%!" en!."tie $ener"li+"t 10. 5ndi!a*i se nele 2ripei la !opii /n debutul bolii: A/ Fe0r <BJ#6(KC= B/ Fri1!"ne C. Gi ba =1 eurie> 7. ?u e'a!*ia 2landelor sali%are E/ Ce%"lee2 tr"n1.ir",ii2 "1tenie 11. Aspe!tul !opilului bolna%i de 2rip( atest(: A/ L"&ri-"re2 %!t!%!0ie u!"r B/ S&lere in@e&t"te C/ Piele" %e,ei &!n$e1ti!n"t i u-e 7. 0u1e !ar inate ,. +!<i /n'unda*i
109

12. 3erioada de stare /n 2rip( la !opii poate 'i !u: A/ Sin r!- &"t"r"l re1.ir"t!r i1&ret B/ Mi"l ii2 l!-0"l$ii C/ Si-.t!-e $ener"le t!3i&e 7. "to atit( ,. ,rup*ie s!arlatino'or ( 13. Ce oleu!o2ra a /n 2rip( la !opii pre1int(:

A/ 0. C. D/ E/

Leu&!.enie 8eutropenie #ono!ito1( Li-%!&it!+ VS4 1.!rit ai rar la !opii de!Ft la

14. Care !o pli!a*ii /n 2rip( se /ntFlnes! adul*iE A. 0ron<opneu onia B/ Mi!&"r it" C/ ;l!-erul!ne%rit" D/ Piel!ne%rit" ,. "inu1itele) otita

15. 3neu onia) !a !o pli!a*ie a 2ripei la !opii) se !ara!teri1ea1( prin: A. ?iraBul inter!ostal B/ Tu1e" C/ Re1.ir",i" "&&eler"t 7. Ciano1a) a!ro!iano1a E/ Tir"@ul &utiei t!r"&i&e 16. Conse!in*ele 2ripei la !opii sunt: A/ Vin e&"re &!-.let B/ S%8rit let"l C. 3arali1ii de'initi%e D/ Sin r!- "1ten!7e$et"ti7 5n &!n7"le1&en, ,. 3ortaB !roni! de %irus 2ripal 17. 5ndi!a*i ani'est(rile sindro ului de !rup /n 2rip( la !opii: A. ?use u ed( !u eli in(ri abundente B/ Di1.nee in1.ir"t!rie C/ V!&e r$uit 7. A'ebrilitate 110 E/ Tu1e ltrt!"re2 "1.r 1@. ,6a enele de laborator spe!i'i!e /n 2rip( sunt: A/ I-un!%lu!re1&en, B/ Viru1!l!$i& C. 0a!teriolo2i! D/ Ser!l!$i& ,. 5ntrader orea!*ia 19. 7ia2nosti!ul serolo2i! al 2ripei !uprinde ur (toarele rea!*ii: A/ 4e-"$lutin!inhi0"re 0. A2lutinare C/ Fi3"re " &!-.le-entului D/ De neutr"li+"re ,. ,G5ZA 20. 3entru i1olarea %irusului 2ripal /n debutul bolii de !opii se iau prele%ate din: A/ S.l"turi n"+!%"rin$iene B/ Se&re,ii n"+"le C/ S8n$e 7. Urin(

,. #aterii 'e!ale 21. Dn 2rip( la !opii) para!eta olul este indi!at !u s!opul de a: A/ C!-0"te %e0r" 0. 3re%eni !o pli!a*iile C/ Di-inu" &e%"lee" D/ Mi&!r" urerile -u1&ul"re ,. U&ura tusea 22. "e nele de reper /n sindro ul bron<oobstru!ti% /n 2rip( la !opii sunt: A. 7ispnee inspiratorie B/ Tu1e ne.r! u&ti7 C/ Di1.nee e3.ir"t!rie D/ Ci"n!+ .eri!r"l ,. ?use l(tr(toare 23. "indro A/ 0. C. ul <e ora2i! /n 2rip( la !opii se E.i1t"3i1 ,rup*ii a!ulopapuloase An2ioa e stelate) 2in2i%ora2ii ani'est( prin:

111 D/ Sin r!-ul CID E/ Eru.,ii he-!r"$i&e .e .iele" %e,ei i .e -u&!"1e 24. "indro A/ B/ C. 7. E/ ul !ataral /n 2rip( la !opii apare peste 1-2 1ile de la debut &i se N"1 5n%un "t Eli-inri n"+"le 1er!"1e2 1r"&e ?use spas odi!( -inoree abundent( Tu1e u1&"t ani'esta prin:

25. ,nu era*i 'or ele atipi!e /n 2rip( la !opii: A/ 4i.ert!3i& B/ Fru1t C. Ani!teri!( D/ Su0&lini& ,. 7ispepti!( 26. Care a'ir a*ii pri%ind re antadina nu sunt !ore!teE A/ E1te "&ti7 %"," e her.e1 7iru1 0. ,ste e'i!a!e /n trata entul &i pro'ila6ia 2ripei !u %irusul 2ripal tip A C/ E1te e%i&"&e 5n .r!%il"3i" $ri.ei &u 7iru1ul ti. B D/ P!"te %i " -ini1tr"t &!.ilulul -i& ,. ,ste !ontraindi!at( pa!ien*ilor !u epilepsie 27. "ele!ta*i si pto ele !o une pentru 2rip( &i 'ebra ti'oid( /n perioada a!ut( a bolii: A. Cepatospleno e2alie B/ Fe0r C. "i pto ul 3adal!a D/ Ce%"lee2 " in"-ie E/ Int!3i&",ie .r!nun,"t 2@. ;ripa la su2ari de!ur2e 2ra% /n !a1 de: A. Ali enta*ie natural( B/ Su.r"in%e&,ie 7ir!0"&teri"n

C/ C!-.li&",ii .urulente 7. Condi*ii <abituale ne'a%orabile E/ Pre-!r0i ne%"7!r"0il 29. 5ndi!a*i !o pli!a*iile spe!i'i!e /n 2rip( la !opii: A/ Sin r!-ul ReAe 0. 3rolaps re!tal
112

C. 7. , En&e%"lit uropatie Ul!era*i e'renul uilin2u alP!lir " i&ul! ne/

PARA;RIPA
Compliment simplu 1. 4irusurile para2ripale a'e!tea1( A. 8asului 0. $arin2elui C. A i2dalelor D/ L"rin$elui ,. 0ron<iilor ai 're!%ent u!oasa:

2. Copiii !(rei 2rupe de %Frst( sunt !el A. 8ou-n(s!u*ii B/ C!.iii -i&i C. ,le%ii 7. Adoles!en*ii ,. "u2arii 3. Care si A. 0. C/ 7. ,.

ai a'e!ta*i de %irusurile para2ripaleE

pto este !onsiderat =satelitul> prin!ipal al para2ripei la !opiiE Gi 'oadenopatie 2enerali1at( A i2dalit( la!unar( Tu1e ltrt!"re "pleno e2alie $ebr(

4. Dn !are in'e!*ie respiratorie a!ut( se de!lan&ea1( A. ;rip( B/ P"r"$ri. C. Adeno%iro1e 7. -ino%iro1e ,. #i!oplas o1e

ai des sindro ul de !rupE

113 5. Garin2ita a!ut( steno1ant( pri ar( la !opii se instalea1( !el A. -uBeol( 0. -ubeol( C. 5n'e!*ia enin2o!o!i!( D/ P"r"$ri. ,. 3ertussis

ai 're!%ent /n:

Compliment multiplu 1. Care a'ir A/ 0. C/ D/ ,. 2. "indro A/ B/ C/ 7. ,. a*ii pri%ind para2ripa la !opii sunt !ore!teE Su0%e0rilit"te 1"u %e0r <BL2CKC=2 B#C +ile A'e!tarea !onBun!ti%elor Se-ne t!3i&e $ener"le -! er"te A%e&t"re" l"rin$elui <1in r!- e &ru.) A'e!tarea 'i!atului) splinei

ul !ataral /n para2rip( la !opii se ani'est( prin: Tu1e u1&"t2 +$!-!t!"1 Dureri 5n $8t2 n"1 5n%un "t Se&re,ii n"+"le 1er!"1e 7ureri retrosternale !<inuitoare -aluri u ede) buloase i!i /n pul oni

3. Dn para2ripa de 'or ( tipi!( !ele ai 're!%ente ani'est(ri sunt: A/ Fe0r" <BL#BJKC=2 int!3i&",i" -! er"t B/ Sten!+" l"rin$i"n C/ C"t"rul re1.ir"t!r 7. ,de ul !er%i!al ,. ,rup*iile !utanate 4. "i pto A. 0. C/ D/ E/ ele !ara!teristi!e steno1ei larin2iene /n para2rip( sunt: 7epuneri e branoase pe a i2dale 7ebut lent Tu1e ltrt!"re Di1.nee in1.ir"t!rie Tir"@ inter&!1t"l

114

5. Dn para2rip( la !opii se pot de!lan&a ur (toarele !o pli!a*ii: A/ Pneu-!ni" 0. Cepatita

C. Ane ia <e oliti!( D/ Otit" E/ >n +ilele C#) e 0!"l # 1ten!+" l"rin$i"n <!rup tardi%) 6. 3ara2ripa trebuie di'eren*iat( de: A/ Di%teri" l"rin$i"n B/ C!r. 1trin 5n l"rin$e C/ Tu1e" &!n7ul1i7 7. #enin2it( ,. +reion 7. "indroa A/ B/ C/ 7. ,. ele posibile /n para2rip( la !opii sunt ur (toarele: Br!nh!!01tru&ti7 De &ru. C"t"r"l Gi 'oadenopatie ,rupti%

115

ADENOVIRO?ELE
Compliment simplu 1. Care 2rup( de 2an2lioni li 'ati!i preponderent se a'e!tea1( /n adeno%iro1e la !opiiE A. +!!ipitali 0. 7ia'ra2 ali C/ Cer7i&"li 7. "ub a6ilari ,. 5n2<inali 2. "i pto A. 0. C. ul !el ai !ara!teristi! /n adeno%iro1e la !opii este: Urti!arii !utanate Ce ora2ii na1ale Cipertensiune arterial(

D/ C!n@un&ti7it -e-0r"n!"1 ,. , 'i1e pul onar 3. Adeno%iro1a la su2ari se deosebe&te de alte in'e!*ii respiratorii %irale prin: A. ?usea us!at( B/ Di"ree C. Gi ba =2eo2ra'i!(> 7. Po! to6iin'e!*ios ,. 3an!reatit( 4. ?abloul A. 0. C. 7. E/ 5. Care si A. 0. C. 7. E/ !lini! al adeno%iro1ei se ani'est( prin ur (toarele) !u e6!ep*ia: $ebr( /ndelun2at( "e ne to6i!e 2enerale oderate "e ne respiratorii Gi 'oadenopatie Eru.,ii he-!r"$i&e pto !on'ir ( pre1en*a adeno%iro1ei &i nu se /ntFlne&te /n Adenopatia 2enerali1at( An2ina +bstru!*ia na1al( Cepatospleno e2alia C!n@un&ti7it" 116 6. -eprodu!erea adeno%irusurilor nu este posibil( /n: A. #u!oasa bron<iilor 0. Sesutul li 'ati! C. 3aren!<i ul rini!<ilor) /n 'i!at 7. #u!oasa !(ilor respiratorii superioare E/ Mu&!"1" !r$"nel!r $enit"le Complement multiplu 1. Adeno%irusurile p(trund /n or2anis ul !opilului prin: A. ?e2u entele le1ate B/ Mu&!"1ele tr"&tului i$e1ti7 C/ Mu&!"1ele &il!r re1.ir"t!rii 7. "Fn2e E/ C!n@un&ti7e 2. Adeno%irusurile a'e!tea1( *esutul 2landular) reali1Fnd ur (toarele: A/ Li-%" enit" -e+enteri& B/ A-i$ "lit" C/ A en!i it" 7. 3arotidita ,. 3an!reatita 3. Care !o pli!a*ii sunt ai 're!%ente /n adeno%iro1e la !opiiE A/ Sinu+it" 0. 3an!reatita C/ Otit" DPneu-!ni" ,. Gi 'adenita !er%i!al( 4. $ebra 'arin2o!onBun!ti%al( /n adeno%iro1e la !opii se ani'est( prin: ononu!leo1a in'e!*ioas(E

A/ 0. C/ D/ ,.

Fe0r 5n elun$"t2 !n ul"nt "e ne enin2iene po1iti%e F"rin$it $r"nul!"1 C!n@un&ti7it %!li&ul"r Gi b( =1 eurie>

117 5. 5ndi!a*i sindroa ele adeno%iro1ei la !opii: A. Colestati! B/ C"t"r re1.ir"t!r C/ C!n@un&ti7it .1eu !-e-0r"n!"1 D/ Fe0r %"rin$!&!n@un&ti7"l ,. "to atit( a'toas( 6. 7ia2nosti!ul di'eren*ial /n adeno%iro1e la !opii se 'a!e !u: A/ An$in" her.eti& enter!7ir"l 0. An2ina di'teri!( C/ Cher"tit" her.eti& D/ Tu1e" &!n7ul1i7 ,. Cel intia1e 7. "i pto A/ B/ C. 7. E/ ele !lini!e de ba1( /n adeno%iro1e sunt: Fe0r C"t"r re1.ir"t!r &u 1e&re,ii "0un ente Ce'alee pronun*at( 7er o2ra'is ro&u C!n@un&ti7it

@. 5ndi!a*i parti!ularit(*ile adeno%iro1ei la su2ari: A/ O01tru&,ie n"+"l B/ C!n@un&ti7it &"t"r"l C/ Di"ree 7. ?ulbur(ri 'un!*ionale ale 2landelor sudoripare ,. ,rup*ii ro1eoli!e 9. "e ne de reper /n adeno%iro1e la !opii: A. 7ureri /n !entur() %o e repetate B/ De0ut 1u0"&ut &u &"t"r re1.ir"t!r .r!$re1i7 C/ Se-ne t!3i&e $ener"le -! er"te 7. ?use us!at( E/ C"r"&terul e3u "ti7 "l in%l"-",iei 10. Dn trata A/ B/ C/ 7. ,. entul !opiilor !u adeno%iro1( la do i!iliu sunt indi!ate: De+!3iri0!nu&le!+" <(2(CR2 .i&turi= # 5n n"1 i 5n !&hi P"r"&et"-!l2 5n &"+ e %e0r <BLKC i -"i -ult= Buturi &"l e -e antadin( #etronida1ol
11@

INFECIA CU VIRUSUL SINCIIAL RESPIRATOR <RS#VIRUS=

Complement simplu 1. 5n'e!*ia !u -"-%irus de!ur2e se%er la: A/ Su$"ri 0. 3re&!olari C. P!olari 7. Adoles!en*i ,. Copiii i!i (1-3 ani) 2. -"-%irus posed( a'initate !(tre: A. C(ile respiratorii superioare B/ C"ile re1.ir"t!rii in%eri!"re C. Aparatul uro2enital 7. ?ra!tul di2esti% ,. "iste ul !ardio%as!ular 3. ?abloul !lini! /n in'e!*ia !u -"-%irus la !opii in!lude ur (toarele) !u e6!ep*ia: A. ?use sea!( intens( 0. "ub'ebrilitate C/ Tu1e 1."1-! i& 5n "&&e1e &u re.ri+e 7. -espira*ie na1al( di'i!il( ,. 7ispnee preponderent e6piratorie 4. $or ele 2ra%e ale in'e!*iei !u -"-%irus sunt deter inate de: A. 5nsu'i!ien*a !ardio%as!ular( B/ In1u%i&ien," re1.ir"t!rie C. 5nsu'i!ien*a suprarenal( 7. 5nsu'i!ien*a renal( ,. 5nsu'i!ien*a <epati!( 5. 3ronosti!ul /n in'e!*ia !u -"-%irus este 'a%orabil la: A. "u2ari 0. Copiii i unodepri a*i 119 C. 8ou-n(s!u*i D/ &!l"ri ,. Copiii !u boli !ardia!e !on2enitale 6. ?rata entul in'e!*iei !u -"-%irus ('or ( se%er() in!lude: A. "i pto ati!e 0. Anti%irale C/ S.it"li+"re i ter".ie inten1i7 7. #ulti%ita ine ,. Colereti!e 7. 5n'e!*ia !u -"-%irus ne!esita s( 'ie di'eren*iat( de ur (toarele e6!ep*ia: A. ?use !on%ulsi%( B/ In%e&,ie -enin$!&!&i& C. Adeno%iro1e 7. #i!oplas o1( ,. ;rip( aladii) !u

Complement multiplu 1. 5n'e!*ia !u -"-%irus se ani'esta prin: A. $ebr( ali2n( B/ Tu1e in1i1tent2 &u "&&e1e2 ur"0il C/ Se-ne &"t"r"le i1&rete D/ Di1.nee e3.ir"t!rie &u tir"@ inter&!1t"l ,. Gi 'oadenopatie 2. Dn in'e!*ia !u -"-%irus la !opiii i!i se de!lan&ea1(: A. "indro ul erupti% B/ Sin r!-ul 0r!nh!!01tru&ti7 C. #ielita D/ Pneu-!ni" E/ Br!ni!lit" 3. ,nu era*i aladiile de !are trebuie di'eren*iat( in'e!*ia !u -"-%irus: A/ A en!7ir!+e B/ Pertu11i1 C/ Mi&!.l"1-!+ 7. Cerpes si ple6 ,. 5n'e!*ia urlean(
120

4. 5n'e!*ia !u -"-%irus la nou-n(s!u*i &i pre aturi se ani'est( prin: A. 7ebut brus! B/ De0ut tre.t"t2 &u tK n!r-"l 1"u 1u0%e0ril C/ Tu1e in1i1tent2 &u "&&e1e 7. 4o e in!oier!ibile E/ C!-.li&",ii .re&!&e <.neu-!nie) 5. ?abloului !lini! al in'e!*iei !u -"-%irus /i sunt !ara!teristi!e: A. ,li in(ri na1ale abundente B/ Tu1e" .er1i1tent2 &hinuit!"re C. ConBun!ti%ita bilateral( D/ Fe0r 1"u 1u0%e0rilit"te E/ Di1.nee e3.ir"t!rie2 t"hi.nee 6. Dn in'e!*ia !u -"-%irus la !opii) <e oleu!o2ra a poate atesta: A. Geu!o!ito1( 0. Gi 'openie C/ Leu&!.enie D/ Li-%!&it!+ E/ VS4 n!r-"l 1"u u!r "&&eler"t 7. "e nele !lini!e de reper pentru in'e!*ia !u -"-%irus la !opii sunt: A/ De0ut 1u0"&ut &u 1u0%e0rilit"te 0. #ial2ii C/ C"t"r re1.ir"t!r -! er"t D/ De&l"n"re" 7erti$in!"1 " in1u%i&ien,ei re1.ir"t!rii ,. -as< te2u entar @. Care si A/ 0. C/ pto e sunt !ara!teristi!e bron&iolitei /n in'e!*ia !u -"-%irus la !opiiE Di1.nee .r!nun,"t 3er!utor - sunet =de !utie> R"luri &re.it"nte

D/ Ci"n!+2 "&r!&i"n!+ ,. ?use bitonal( 9. ?erapia de ur2en*( la etapa prespitali!eas!() /n 'or ele 2ra%e ale in'e!*iei !u -"-%irus) in!lude: A/ O3i$en u-e&t"t B/ Br!nh!liti&e <1"l0ut"-!l) C. Anti%irale D/ Anti0i!ti&e iF,. #ulti%ita ine
121

10. Care st(ri indi!( spitali1area ur2ent( a pa!ientului A/ Di1.nee # .e1te )( re1.ir",ii .e -inut B/ A&&e1e e "1%i3ie2 1in&!.e C/ Tir"@ul &utiei t!r"&i&e 7. "e ne !atarale oderate ,. ?use us!at( 're!%ent(

i! in'e!tat !u -"-%irusE

11. 3rin!ipiile de trata ent ale in'e!*iei !u -"-%irus 'or ( se%er( sunt: A/ S.it"li+"re i-e i"t 5n 1e&,i" e ter".ie inten1i7 0. ,ubioti!e C. ,n1i oterapia D/ Br!nh!liti&e &u "&,iune r".i E/ Pre ni1!l!n

ENTEROVIRO?ELE
Complement simplu 1. 4e1i!ulele /n <erpan2ina entero%iral( la !opii se lo!ali1ea1( pe: A. #u!oasa bu!al( 0. #u!oasa li bii C. #u!oasa 2in2iilor D/ Mu&!"1" "r&uril!r ."l"tine2 u7ul ,. #u!oasa 'arin2ian( 2. Gi!<idul !e'alora<idian /n enin2ita entero%iral( pre1int(: A. Albu inora<ie /ntre 3 &i 5 29l 0. 3leio!ito1( neutro'ili!( C/ Plei!&it!+ li-%!&it"r 7. 3leio!ito1( i6t( ,. ;lu!ora<ie s!(1ut( 3. An2ina /n in'e!*ia entero%iral( la !opii este: A. Ga!unar( 0. $oli!ular( C/ 4er.eti& 7. 8e!roti!(
122

,. #e branoas( 4. Care si pto nu este !ara!teristi! A. $ebra enin2itei entero%irale la !opiiE

B/ C. 7. ,.

Tu1e" .r! u&ti7 Ce'aleea -edoarea !e'ei "e nele enin2iene po1iti%e

5. Corti!oterapia /n in'e!*iile entero%irale se %a indi!a !opiilor !u: A. An2in( <erpeti!( 0. #ial2ie epide i!( C/ Menin$!en&e%"lit 7. Cepatit( ,. 7iaree 6. ,ntero%irusurile 'a! parte din 'a ilia: A. Adeno%iridae B/ Pi&!rn"7iri "e C. Cerpes%iridae 7. +rto J6o%iridae ,. 3ara J6o%iridae 7. 4Frsta !opiilor predispu&i la entero%iro1e: A. 3Fn( la 3 luni 0. 1-2 ani C/ B#E( "ni 7. 10-14 ani ,. 7up( 14 ani @. A2entul etiolo2i! al <erpan2inei este: A/ Viru1ul C!31"&Die A 0. 3olio%irusul C. 4irusul !ito e2ali! 7. 4irusul ,pstein-0arr ,. 4irusul %ari!elo1osterian 9. Care a'ir a*ie pri%ind entero%iro1ele la !opii nu este !ore!t(E A. "ursa de in'e!*ie o !onstituie bolna%ii !u 'or e !lini!e ani'este) 'ruste) asi pto ati!e &i purt(torii de %irusuri. 0. "e trans it prin !onta!t dire!t pe !ale di2esti%( &i aerian(.
123

C. "e trans it prin !onta!t indire!t. 7. "e trans it transpla!entar. E/ Se tr"n1-it ."renter"l. 10. Care a'ir a*ie pri%ind tabloul !lini! al entero%iro1elor nu este !ore!t(E A. 7ebutul bolii a!ut) 'ebr() !e'alee) %o e repetate 0. Cipere ia te2u entelor ('a*a) 2Ftul) trun!<iul)) inBe!tarea s!lerelor C. Cipere ia u!oaselor) 2ranula*ie 'in( pe stFlpii a i2dalieni &i u%ul( D/ Eru.,ii he-!r"$i&e &u -"r$ini nere$ul"te2 &u ne&r!+e ,. ;an2lionii li 'ati!i pu*in (ri*i) nedurero&i 11. 3entru 'or a paraliti!( /n entero%iro1e la !opii nu este !ara!teristi!: A. 3arali1ia apare brus!) pe nea&teptate 0. 3arali1ia este 'las!( C. ?onusul us!ular redus D/ Re%le3ele !1te!ten in!"1e 1unt e3"$er"te ,. "ensibilitatea ne odi'i!at( 12. Una din a'ir a*iile pri%ind enin2ita entero%iral( la !opii este 2re&it(: A. 7ebut a!ut) brus!) 'ebr( (39)0-40)0HC)

0. C. 7. E/

Ce'alee) %o e repetate) !on%ulsii "e ne enin2iene po1iti%e 3 3leio!ito1( (200-300 !elule9 ) ;lu&!r"hie -i&!r"t

13. 3re!i1a*i a'ir a*ia in!ore!t( pri%ind <erpan2ina la !opii. A. ,%oluea1( /n aso!iere !u alte 'or e !lini!e. 0. 7in pri ele 1ile de boal( apar %e1i!ule !u dia etrul de 1-2 . C. 4e1i!ulele sunt lo!ali1ate pe stFlpii a i2dalieni) u%ul() a i2dale. D/ Ve+i&ulele 1unt l!&"li+"te .e -u&!"1ele !0r"@il!r2 $in$iil!r2 ."l"tului -!"le i ."l"tului ur/ ,. 4e1i!ulele ul!erea1( rapid) 'or Fnd ero1iuni super'i!iale) !u %inde!are /n 2-5 1ile. 14. Una din a'ir a*iile pri%ind 'or a intestinal( /n entero%iro1e la !opii este 2re&it(: A/ C"r"&teri1ti& .entru &!.iii -"i -"ri i " !le1&en,i 0. 7ebut a!ut !u 'ebr( C. Aso!iat( !u sindro !ataral 7. "!aune diarei!e (5-10 ori91i)) apoase) nedi2erate ,. Colita nu este !ara!teristi!( 15. 3re!i1a*i a'ir a*ia in!ore!t( pri%ind dia2nosti!ul para!lini! /n entero%iro1e: 124 A. 0. C/ 7. ,. 16. + a'ir A. 0. C. 7. E/ 3un!*ia lo bar( ,6a ene %irusolo2i!e (GC-) se!re*ii oro'arin2iene) 4e-!&ultur" -ea!*ia de <e a2lutinare indire!t( -ea!*ia de 'i6are a !o ple entului aterii 'e!ale)

a*ie pri%ind !onBun!ti%ita <e ora2i!( a!ut( /n entero%iro1e la !opii nu este !ore!t(: 7ebut a!ut) /n aso!iere !u alte 'or e !lini!e 7ureri pronun*ate /n o!<i) la!ri a*ie) 'oto'obie ,de palpebral pronun*at) <e ora2ii !onBun!ti%ale ,li in(ri seroase) apoi purulente Me-0r"ne %i0rin!"1e .e &!n@un&ti7e

17. 3re!i1a*i indi!a*ia in!ore!t( /n trata entul entero%iro1ei ne!o pli!ate: A/ Anti0i!ti&e 0. Anal2e1i!e C. Antipireti!e 7. Antiin'la atoare ,. Anti<ista ine 1@. 3re!i1a*i a'ir a*ia in!ore!t( pri%ind entero%iro1a !on2enital(: A. #al'or a*ii !on2enitale apar !Fnd entero%iro1a a sur%enit la 2ra%id( /n pri ele luni de sar!in(. 0. 7e!esul sau in'e!*ia !on2enital( apare !Fnd entero%iro1a a sur%enit la 2ra%id( /n ulti ele luni de sar!in(. C. Ga in'e!tarea intrauterin( in'e!*ia se ani'est( prin io!ardit() en!e'alo io!ardit() en!e'alo ielit() <epatit(. 7. "e nele !lini!e sunt depistate la na&tere sau /n pri ele 1ile de %ia*(. E/ E7!lu,i" 0!lii e1te %"7!r"0il. 19. 3re!i1a*i a'ir a*ia in!ore!t( pri%ind entero%iro1a la nou-n(s!u*i &i !opiii i!i: A. "unt 'or e asi pto ati!e sau 2ra%e 2enerali1ate 0. ,%olu*ie u&oar( la !opiii n(s!u*i de a e !u anti!orpi spe!i'i!i 52; la entero%irusuri C/ E7!lu,ie $r"7 l" &!.iii n1&u,i e -"-e &u "nti&!r.i spe!i'i!i 52; la entero%irusuri 7. ,%olu*ie 2ra%( la pre aturi ,. ,%olu*ie 2ra%( la !opiii !u a'e!tarea "8C &i alte ano alii de de1%oltare

Complement multiplu 125 1. "i pto A/ B/ C/ 7. ,. ele !ara!teristi!e 'or ei paraliti!e /n entero%iro1e la !opii sunt: P"r"li+iile 1e in1t"le"+ 0ru1&2 .e ne"te.t"te At!ni" -u1&ul"r P"r"li+ii %l"1&e -e'le6e osteotendinoase e6a2erate Con%ulsii

2. "e nele !lini!e ale <erpan2inei entero%irale la !opii sunt: A/ Fe0r" B/ Dureri 5n $8t C. 7epuneri albi!ioase pe a i2dale 7. "e nul $ilato%-NopliK E/ Ve+i&ule2 er!+iuni .e "r&urile ."l"tine2 u7ul 3. #ial2ia epide i!( entero%iral( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A. Atonie us!ular( B/ Dur"t" &ri+el!r "l$i&e e l" B( 1e&un e .8n l" &8te7" -inute C. -e'le6e osteotendinoase abolite D/ Dureri -u1&ul"re t!r"&i&e i "0 !-in"le .uterni&e2 ur"0ile E/ Fe0r <BL2(#6(2(KC= 4. Dn in'e!*ia entero%iral( la nou-n(s!u*i &i su2ari se pot /ntFlni ur (toarele 'or e !lini!e: A/ F!r-" "0 !-in"l 0. #ial2ia epide i!( C/ En&e%"l!-i!&"r it" 7. ,6ante ul entero%iral E/ F!r-" ."r"liti& 5. Dn entero%iro1e la !opii) 'or ele !lini!e !u a'e!tarea predo inant( a siste ului ner%os sunt: A. #ielita B/ Menin$it" C. 3oliradi!uloneuropatia D/ En&e%"lit" E/ F!r-" ."r"liti& 6. 5n'e!*ia entero%iral( !on2enital( la nou-n(s!u*i se A. #e1adenit( B/ Mi!&"r it C/ En&e%"l!-i!&"r it D/ 4e."tit ani'est( prin:

126 ,. 3an!reatit( 7. ?erapia en!e'alo io!arditei entero%irale la nou-n(s!u*i in!lude: A. Anti%irale 0. Anal2eti!e C/ Anti&!n7ul1i7e D/ C!rti&!1ter!i+i E/ ;lu&!+i e &"r i&e

@. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind entero%iro1a la nou-n(s!u*i: A. "e ne !lini!e ani'este 0. #ial2ie epide i!( C/ C!-.li&",ii 0"&teriene %re&7ente D/ E7!lu,ie tren"nt E/ Di1%un&,ie inte1tin"l 9. "indroa A. B/ C/ D/ ,. ele !lini!e de ba1( /n entero%iro1e la !opii sunt: 3neu onia An$in" her.eti& Di"ree" Menin$it" 8euroto6i!o1a

10. An2ina <erpeti!( la !opii poate 'i produs( de: A. 4irusul Cerpes si ple6 tip 5 B/ Viru1ul C!31"&Die A C. 4irusul %ari!elo-1osterian D/ Viru1urile EC4O E/ Viru1ul C!31"&Die B 11. An2ina <erpeti!( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A/ De0ut 0ru1&2 &u %e0r2 ureri 5n $8t B/ Eru.,ii 7e+i&ul!"1e .e "r&urile ."l"tine2 u7ul C/ Ve+i&ule -i&i &u i"-etrul e E#' --2 &"re l"1 ul&er",ii 7. 7epo1ite pseudo e branoase pe a i2dale ,. 4e1i!ule pe u!oasa bu!al() li b( 12. $or e !lini!e /n entero%iro1e) !u a'e!tarea preponderent( a A. $ebra entero%iral( B/ 4er."n$in" C. #io!ardita D/ E3"nte-ul enter!7ir"l
E':

i!i

u!oaselor &i a pielii la !opii) sunt:

E/ F!r-" &"t"r"l 13. $or e !lini!e /n entero%iro1e) !u a'e!tarea preponderent( a A/ Mi"l$i" e.i e-i& B/ Mi!&"r it" C/ En&e%"l!-i!&"r it" n!u#n1&utului 7. Cerpan2ina ,. #enin2ita seroas( 14. Conse!in*ele u%eitei /n entero%iro1( la !opii sunt: A/ Di1tr!%i" iri"n <$r/ III#IV= B/ C"t"r"&t" u7e"l C/ Su0"tr!%i" $l!0ului !&ul"r 7. 7iplopie ,. "trabis 15. Gi!<idul !e'alora<idian /n enin2ita entero%iral( este: A/ 4i.erten1i7 B/ Cu "l0u-in!r"hie u!r &re1&ut C. ?ulbure 7. Cu pleio!ito1( neutro'il( E/ Cu .lei!&it!+ li-%!&it"r u&!<ilor la !opii) sunt:

16. ?estele para!lini!e de dia2nosti! al entero%iro1elor sunt: A. 0a!teriolo2i!e B/ Viru1!l!$i&e C/ Re"&,i" e i-un!%lu!re1&en, 7. Ce oleu!o2ra a E/ Ser!l!$i&e 17. #enin2ita seroas( /n entero%iro1e la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A/ De0ut "&ut &u %e0r <BJ2(#6(2(KC= B/ Ce%"lee2 7!-e re.et"te C/ Se-ne -enin$iene .!+iti7e 7. ,rup*ii <e ora2i!e pe e brele in'erioare ,. "e ne de des<idratare se%er( 1@. Cara!terul erup*iilor /n e6ante ul entero%iral la !opii: A/ Eru.,ii .!li-!r%e B/ S&"rl"tini%!rC/ Ru0e!li%!r12@

7. 3ustule ,. 4e1i!ule 19. Go!urile de a!u ulare pri ar( a entero%irusurilor: A/ Mu&!"1ele &il!r re1.ir"t!rii 1u.eri!"re 0. #enin2ele C/ ;"n$li!nii li-%"ti&i .eri%eri&i D/ Mu&!"1ele tr"&tului e$e1ti7 ,. #u!oasele !(ilor respiratorii in'erioare 20. 3re!i1a*i se nele !lini!e ale en!e'alo io!arditei entero%irale la nou-n(s!u*i: A/ 4i.erter-ie2 1!-n!len,2 7!-e2 "n!re3ie B/ T"hi&"r ie2 "rit-ie2 +$!-!te &"r i"&e "1ur+ite2 1u%lu 1i1t!li& C/ Di1.nee2 &i"n!+ 7. "pleno e2alie ,. "e ne de des<idratare se%er( 21. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind en!e'alo io!ardita entero%iral(. A/ E1te .r!7!&"t e 7iru1urile C!31"&Die B/ B/ E1te r1.8n it l" n!u#n1&u,i i &!.iii -i&i 5n .ri-ele luni e 7i",/ C/ Tr"n1-itere" in%e&,iei .!"te %i tr"n1.l"&ent"r. 7. ,%oluea1( u&or. ,. Ca1uri letale nu se /nre2istrea1(. 22. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind 'ebra entero%iral( la !opii. A. ,ste !ea ai rar( 'or ( !lini!( a in'e!*iei entero%irale. B/ E1te &e" -"i %re&7ent %!r- &lini& " in%e&,iei enter!7ir"le/ C/ P!"te %i .r! u1 e i7er1e 1er!ti.uri "le 7iru1uril!r C!31"&Die i EC4O/ D/ De0ut "&ut2 &u %e0r2 &e%"lee2 1e-ne re1.ir"t!rii -! er"te . aladia durea1( 2-4 1ile. ,. 7ia2nosti!ul !lini! se stabilise&te u&or. 23. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind 'or a intestinal( /n entero%iro1e la !opii. A/ E1te &"r"&teri1ti& .entru 1u$"ri/ B/ De0utul e1te "&ut2 &u %e0r i &"t"r re1.ir"t!r/ C/ C!n&!-itent2 "."r 1&"une i"rei&e <C#E( !riF+i=2 ".!"1e) nedi2erate. 7. ,ste !ara!teristi!( !olita.

,. 0oala durea1( 2-4 1ile.

24. 3rin A. B/ C/ D/ ,.

etoda %irusolo2i!() /n entero%iro1e se testea1(:


129

"puta Li&hi ul &e%"l!r"hi i"n Se&re,iile !r!%"rin$iene M"teriile %e&"le Urina

25. "e nele !lini!e !ara!teristi!e tuturor 'or elor !lini!e /n entero%iro1e la !opii sunt: A/ De0ut "&ut2 0ru1&2 %e0r <BJ2(#6(2(KC= B/ Ce%"lee2 7erti@2 1l0i&iune2 in".eten,2 7!-e re.et"te C/ 4i.ere-i" te$u-entel!r <%",2 $8t2 trun&hi=2 in@e&t"re" s!lerelor 7. #e brane 'alse pe a i2dale ,. ;an2lionii li 'ati!i !er%i!ali tu e'ia*i) durero&i 26. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind an2ina <erpeti!( /n entero%iro1e la !opii. A/ Pe "-i$ "le2 1t8l.ii "-i$ "lieni2 u7ul "."r 7e+i&ule -i&i2 &u "rie e hi.ere-ie 5n @ur/ 0. 3e u!oasa obraBilor) 2in2iilor) palatului oale &i palatului dur apar %e1i!ule. C. #u!oasa bu!al( este ede a*iat() erite atoas(. D/ Ve+i&ulele ul&ere"+ r".i 2 %!r-8n er!+iuni 1u.er%i&i"le/ E/ Er!+iunile 1e 7in e& &!-.let 5n '#C +ile. 27. 3re!i1a*i a'ir a*iile 2re&ite pri%ind 'or a intestinal( /n entero%iro1e. A. ,ste !ara!teristi!( preponderent pentru su2ari 0. 7ebut a!ut) !u 'ebr() !atar respirator C/ Tene1-e2 &he-ri %"l1e D/ E1te &"r"&teri1ti& .entru &!.iii -"ri E/ S&"une -u&!1"n$7in!lente 2@. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind entero%iro1ele: A/ Re&e.ti7it"te" &!.iil!r e1te -"re/ B/ Sunt %!"rte &!nt"$i!"1e i 1e r1.8n e1& u!r 5n &!le&ti7ele e &!.ii/ C/ C!.iii .8n l" B luni .!1e i-unit"te tr"n1.l"&ent"r. 7. #orbiditatea a6i ( se /nre2istrea1( iarna. ,. ,6ist( i unitate /n!ru!i&at(. 29. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind <epatita /n entero%iro1e: A. "e depistea1( 're!%ent B/ A."re .e %!n e %e0r2 hi.ere-i" te$u-entel!r2 -u&!"1el!r !r!%"rin$iene2 &e%"lee2 7!-e C/ 4e."t!-e$"lie2 i&ter D/ E7!lu,ie u!"r ,. ,%olu*ie trenant( sau !roni!(

POLIOMIELITA
Complement simplu 1. Dn polio A. 0. C. 7. ielit( la !opii) le1iunile in'la atoare /n ne%ra6 in!lud: ,de 5n'iltra*ie !elular( !u li 'o!ite 5n'iltra*ie !elular( !u plas o!ite Cipere ie

E/ T!"te &ele enu erate 2. 3entru stadiul preparaliti! /n polio ielit( nu este !ara!teristi!: A. -e%enirea 'ebrei B/ Pier ere" !uno&tin*ei C. #ial2ii) artral2ii 7. Cipereste1ie !utanat( ,. "indro enin2ian 3. Dn e%olu*ia polio ielitei 'or elor paraliti!e se distin2 ur (toarele perioade) !u e6!ep*ia: A. 3reparaliti!( 0. 3araliti!( C. 7e retro!edare a parali1iilor 7. 7e se!<ele (re1idual() E/ Preeru.ti7 4. Care si A. 0. C. D/ ,. 5. Dn polio A. 0. C. D/ ,. pto nu este !ara!teristi! polio ielitei 'or a pontin(E Ga2o'tal Col*ul 2urii l(sat /n Bos $a*( asi etri!( L&ri-"re "ensibilitate nor al( ielit() parali1iile 'las!e apar /n perioada: 3rodro al( 3reparaliti!( 7e retro!edare a bolii P"r"liti& 7e se!<ele

131 3olio ielita !u a'e!*iuni ale siste ului ner%os !entral se nu e&te: A. Atipi!( 0. Aborti%( C. Aparaliti!( 7. 5naparent( E/ Menin$i"n 3olio ielita la !opii) /n perioada paraliti!() trebuie di'eren*iat( de ur (toarele boli) !u e6!ep*ia: A. #enin2ite B/ Tr"u-"ti1- !ranio-!erebral C. "indro ;uillan-0arre 7. #ielit( trans%ers( ,. 8euroto6i!o1( Dn polio ielit( la !opii) pri a as!ensiune 'ebril( apare /n perioada: A. Gatent( 0. =0oli aBore> C/ Pr! r!-"l 7. 7e se!<ele ,. 7e re!uperare Gi!<idul !e'alora<idian /n polio ielit( atest(: A. 3leio!ito1( neutro'ili!( B/ Al0u-in!r"hie !res!ut( C. ;lu!ora<ie s!(1ut( 7. 3leio!ito1( li 'o!itar( 'oarte are ,. 3leio!ito1( i6t(

"e!<elele durabile ale polio ielitei paraliti!e pot 'i a eliorate prin ur (toarele trata ente) !u e6!ep*ia: A. ?rata ent ortopedi! 0. ?rata ent !<irur2i!al C/ Tr"t"-ent &u "nti7ir"le 7. ?rata ent 'i1ioterapeuti! ,. Cinetoterapie Care a'ir a*ie pri%itor la eradi!area polio ielitei nu este !ore!t(E A. 4a!!inarea !u 43+ a peste 95M din !opii 0. Asi2urarea !u do1e de 43+ supli entare /n !adrul Zilei 8a*ionale de 5 uni1are C. 5nstituirea !a paniilor de %a!!inare din =!as( /n !as(> /n lo!alit(*ile !u ris! !res!ut de polio ielit( 132 D/ V"&&in"re" &u B !+e e VPO " &!.ilului sub un an ,. -aportarea i ediat( a tuturor !a1urilor de parali1ie a!ut( 'las!( 7ia2nosti!ul polio ielitei poate 'i !on'ir at prin i1olarea %irusului polio din ur (toarele ateriale biolo2i!e) !u e6!ep*ia: A. #aterii 'e!ale 0. "p(l(turi na1o'arin2iene C. "Fn2e D/ Urin ,. Gi!<id !e'alora<idian #u&!<ii !el ai 're!%ent a'e!ta*i /n polio ielit( sunt: A. 7eltoid 0. "pinali C. ?ibiali anteriori &i posteriori 7. Ai &an*urilor %ertebrale E/ T!,i &ei n!-in"li+",i Curba te peraturii !u 2 !o!oa&e (as!ensiuni) de tip =dro ader> se atest( /n: A. -ubeol( 0. 4ari!el( C/ P!li!-ielit 7. 7i'terie ,. 3ertussis Care a'ir a*ie pri%ind polio ielita nu este !ore!t(E A. A2entul !au1al nu este %irus 0. A'e!tea1( !opiii C. "indroa ele respirator &i abdo inal slab pronun*ate D/ Nu l"1 1e&hele ,. 3arali1iile 'las!e ur ate de atro'ie us!ular( 16. Dn !are A/ 0. C. 7. ,. aladie parali1iile 'las!e sunt si etri!e &i distaleE P!li!-ielit" 8e%rita trau ati!( #ielita trans%ers( "indro ul ;uillain-0arre 5n'e!*ia entero%irala Co6a!Kie

133

Complement multiplu 1. 3olio ielita ai este nu it( &i: A/ P"r"li+ie in'antil( 0. 5n'e!*ie !u entero%irusuri tip 70 C/ B!"l" Ceine-#edin 7. "indro ul ;uillain-0arre E/ P!li!-ielit epide i!( a!ut( 2. Dn pato2enia polio ielitei deosebi ur (toarele stadii: A/ Di$e1ti7 <.eri!" " e in&u0",ie= B/ De 7ire-ie (perioada prodro al() C. 3ersisten*ei %irale D/ De in7"+ie ,. Co pli!a*iilor ba!teriene 3. ,%olu*ia polio ielitei tipi!e !uprinde perioadele: A/ Pre."r"liti& 0. ,rupti%( C/ P"r"liti& 7. Con%ulsi%( E/ De re1t"0ilire in!o plet( a parali1iilor 4. 3arali1iile /n polio ielit ( sunt: A. "i etri!e 0. Apar treptat C/ A1i-etri&e D/ Fl"1&e E/ Nu .r!$re1e"+ dup( 2-3 1ile de la debut 5. Dn polio A/ 0. C/ D/ ,. ielit () %irusul a'e!tea1( ai 're!%ent neuronii (anali1atorii) C!"rnele "nteri!"re ale (du%ei spin(rii Coarnele posterioare ale (du%ei spin(rii Trun&hiul &ere0r"l C!rte3 Cipotala us otorii din:

6. $or a paraliti!( a polio ielitei poate a%ea drept !onse!in*e: A. 3neu onie B/ P"r"li+i" -u&hil!r <inter&!1t"li2 i"%r"$-"li=
EB6

C/ In7"li it"te D/ De&e1 ,. 5nsu'i!ien*( renal( 7. Dn polio A/ B/ C/ 7. ,. ielit() 'or a spinal( se ani'est( prin: A."ri,i" "&ut " ."r"li+iil!r ti-. e E#6L !re P"r"li+ii "1i-etri&e P"r"li+iile e brelor ('oarte des) Gipsa sensibilit(*ii Gipsa sindro ului al2i! /n e6tre it(*i

@. Dn polio ielit( se de1%olt( parali1ii 'las!e ale: A/ Me-0rel!r in%eri!"re i 1u.eri!"re B/ N/ %"&i"l

C/ 8er%ilor inter!ostali &i a dia'ra2 ei 7. Garin2elui ,. ;lotei 9. Care teste de laborator !on'ir ( dia2nosti!ul de polio ielit(E A/ An"li+" $en!-i&" " tul.inil!r 7ir"le.!li! B/ Re"&,i" de neutrali1are C. -ea!*ia de a2lutinare D/ Re"&,i" de 'i6are a !o ple entului ,. -ea!*ia de i uno'luores!en*( 10. ,nu era*i aladiile pentru di'eren*ierea polio ielitei paraliti!e: A/ Mielit" "&ut tr"n17er1 B/ Sin r!-ul ;uill"n #B"rre C/ P"r"li+ii !u %irusurile ,CC+) Co6sa!Kie 7. ,n!e'alopatia perinatal( ,. 3ertussis 11. 5ndi!a*i 'or ele neparaliti!e /n polio ielit(: A/ F!r-ele "1i-.t!-"ti&e 1"u in"."rente B/ F!r-" "0!rti7 C/ F!r-" -enin$i"n 7. $or a artral2i!( ,. $or a an2inoas( 12. Dn polio ielit( se pot de!lan&a !o pli!a*ii de tipul: 135 A. B/ C/ D/ ,. -uptura splinei Pul-!n"re* e e- .ul-!n"r2 "tele&t"+ii C"r i!7"1&ul"re* -i!&"r it Di$e1ti7e* atonie 2astri!() ileus paraliti! Ane ie <e oliti!(

13. -etro!edarea &i re!uperarea parali1iilor /n polio ielit(: A/ >n&e. u. 10-14 1ile de la debut 0. Dn!ep /n debutul bolii inore C/ P!t %i 7"ri"te 1e&hele e%initi7e D/ Dure"+ de la !Fte%a luni pFn( la 2-3 ani ,. "e ter in( !u %inde!are !o plet( /n toate !a1urile 14. Dn trata A. B/ C/ 7. E/ entul polio ielitei sunt indi!ate: ?erapia !u !orti!osteroi1i Ter".i" 1i-.t!-"ti& Me i"t!rii anti!olinestera1i!i (pro1erin() 2alanta in() ?erapia etiolo2i!( Cinet!ter".i"

15. Care a'ir a*ii repre1int( o ente-!<eie /n polio ielit(E A/ E1te &"u+"t de un %irus 'oarte !onta2ios) !e se trans ite pe !ale 'e!al-oral(. 0. 8u e6ist( etode spe!i'i!e de pro'ila6ie. C/ L" un &"+ e ."r"li+ie .!li! re7in &ir& E(( .er1!"ne in%e&t"te &u 7iru1ul .!li!2 &"re nu e+7!lt 1e-ne e 0!"l/ D/ Sin$ur" -et! re!o andat( pentru pre%enirea aladiei este %a!!inarea. ,. ,6ist( etode spe!i'i!e de tratare a polio ielitei. 16. 3arali1iile a!ute 'las!e) ase (n(toare !elor /n polio ielit() se pot de!lan&a /n in'e!*iile !u:

A/ B/ C/ 7. ,. 17. "i pto A/ B/ C/ 7.

Viru1ul C!31"&Die B Viru1ul EC4O Enter!7iru1ul tip 70 CorJneba!teriu dip<teriae 8eisseria enin2itidis

itis neto6i2en

ele !lini!e de ba1( /n 'a1a preparaliti!( a polio ielitei sunt: Fe0r2 &e%"lee Dureri us!ulare spontane Se-ne -enin$iene po1iti%e 3arali1ie de ner%i !ranieni
136

,. 3ierderea !uno&tin*ei 1@. 4ariantele 'or ei paraliti!e a polio ielitei ai 're!%ent /ntFlnite la !opii sunt: A/ S.in"l B/ P!lien&e%"liti& C/ Bul0"r 7. $or e i6te ,. $or a !u parali1ii 'a!iale de tip peri'eri! 19. Dn polio ielit() 'or a bulbospinal() !are din st(rile enu erate a2ra%ea1( pronosti!ulE A/ In1u%i&ien," re1.ir"t!rie B/ In1u%i&ien," &"r i!7"1&ul"r C/ Su.r"in%e&,iile ba!teriene /n le1iunile de de!ubit 7. 5nsu'i!ien*a <epati!( ,. 7isbio1a intestinal( !o pensat( 20. 3arti!ularit(*ile polio ielitei la su2ari A/ F!r-e 2ra%e 0. 8u las( se!<ele C/ F!r-" 0ul0"r &i polien!e'aliti!( 're!%ente D/ Se&hele %re&7ente) in%aliditate ,. $or a aborti%( 're!%ent( 21. Dn !are A. B/ C/ D/ ,. aladii parali1iile apar /n pri ele 1-4 1ile de la debutE 3olio ielit( Sin r!-ul ;uill"in# B"rre Ne7rit" trau ati!( Ne7rit" de ielini1ant( #ielita trans%ers(

22. 7ia2nosti!ul polio ielitei 'or ei sub!lini!e se ba1ea1( pe: A/ D"te e.i e-i!l!$i&e B/ In7e1ti$",ii 1er!l!$i&e C/ In7e1ti$",ii %irusolo2i!e a ateriilor 'e!ale 7. "e ne enin2iene pre1ente ,. Apari*ia se!<elelor

137

S4I;ELO?A
Complement simplu 1. 5n'la a*ia A/ 0. C. 7. ,. u!oasei intestinale /n s<i2elo1( la !opilul Erite-"t!"1) 'oli!ular( $ibrinoas( ,ro1i%( Ul!eroas( 3olipo1( i! este:

2. Ga etapa a!tual() uni!a !o pli!a*ie spe!i'i!( /n s<i2elo1( la su2ar este: A. 3er'ora*ia intestinului 0. Ce ora2ia intestinal( C/ Anu1 .r!l"0"t 7. 3neu onia ,. 3ielone'rita 3. Dn s<i2elo1a a!ut( la su2ari !el A. Colita B/ Enter!&!lit" C. ;astroenterita 7. 8euroto6i!o1a ,. 7es<idratarea ai !ara!teristi! sindro este:

4. Apre!ia*i !ara!terul s!aunelor /n s<i2elo1a tipi!(: A. ?er!i !u u!us 0. Abundente) %er1ui) !u u!us C/ Mu&!1"n$7in!lente 7. Gi!<ide) nedi2erate) albi!ioase ,. Apoase) de !uloare 2alben-aprins) prost di2erate) !u pu*in 5. $or a inaparent( a s<i2elo1ei se deosebe&te de portaB de s<i2ele prin: A. $ebr( 0. Geu!o!ito1() neutro'ilie C/ Cretere" titrului de anti!orpi spe!i'i!i /n -CA5 7. "!aune 're!%ente) san2%inolente ,. "!aune li!<ide) !u u!o1it(*i

u!us

13@ 6. 7iareea !u s!aune san2%inolente la !opil este !el ai 're!%ent pro%o!at( de: A/ Shi$ell" 0. ,s!<eri!<ia !oli enteropato2en( C. ,s!<eri!<ia !oli enteroto6i2en( 7. "al onella ,. 4irusuri 7. Ale2e*i sindro ul !el ai 're!%ent /n s<i2elo1a la !opilul /n %Frst( de pFn( la un an: A. Cipopotase ie 0. -espirator C. Ce o!olit( D/ Enter!&!lit ,. 7e des<idratare

@. Care tipuri de "<i2ella produ! &i e6oto6in(E A. "<. aonnei 0. "<. 'le6neri C. "<. boJdii D/ Sh/ ;ri$!rie7-"<i2ae ,. "<. Gard2e-"a!<s 9. Ga !e %Frst( !opiii 'a! s<i2elo1a A. 3Fn( la 6 luni 0. 6-12 luni C/ E#B "ni 7. 3-7 ani ,. 7-14 ani ai 're!%entE

10. Ge1iunile or'olo2i!e /n s<i2elo1( la !opii sunt situate /n: A. "to a! 0. $i!at C. 3an!reas 7. 7uoden E/ C!l!n i ile!n 11. 3entru s<i2elo1() 'or a inaparent() nu este !ara!teristi!: A. "e /nre2istrea1() de re2ul() /n 'o!are 'a iliale sau !ole!ti%it(*i de !opii 0. "e nele !lini!e lipses! C/ S&"une -u&!1"n$7in!lente 7. Copro!ultura po1iti%( ,. Cre&terea titrului de anti!orpi spe!i'i!i de 4 &i ai ult ori
139

12. 3entru s<i2elo1() 'or a 'rust() nu este !ara!teristi!: A. ?e peratura nor al( B/ Se-ne e int!3i&",ie -! er"te C. 7ureri abdo inale oderate 7. "!aun li!<id sau ter!i'or ) !u u!o1it(*i (1-2 ori91i) ,. Copro!ultura po1iti%( 13. 7ia2nosti!ul de s<i2elo1( se !on'ir ( prin: A/ C!.r!&ultur 0. Ce o!ultur( C. Urino!ultur( 7. 3robe bio!<i i!e ,. ,!o2ra'ia or2anelor abdo inale 14. ,%olu*ia s<i2elo1ei la !opii la etapa a!tual(: A/ Pre !-in %!r-e u&oare &i 'ruste 0. 3redo in( 'or e 2ra%e C. Co pli!a*ii 're!%ente 7. ,%olu*ie trenant( &i !roni!( ,. Getalitate !res!ut( 15. 3entru in%a2ina*ia intestinal() spre deosebire de s<i2elo1() la !opii nu este !ara!teristi!: A. 7ebut brus!) a!ut B/ Fe0r" <BL2(#BJ2(KC) C. Coli!i abdo inale

7. Cantitatea s!aunelor treptat se redu!e la 1ero ,. ?u&eul re!tal indi!( sFn2e 16. 3entru apendi!ita a!ut( la !opii) spre deosebire de s<i2elo1() nu este !ara!teristi!: A. 7ebut a!ut B/Fe0r" <BJ2(-40)0HC) C. Gi ba us!at() sabural( 7. 7ureri /n re2iunea ilia!( dreapt( ,. "!aune li!<ide sau ter!i'or e 17. ?rata entul s<i2elo1ei la !opii la do i!iliu nu in!lude: A. -e<idratarea oral( 0. Ali entarea dieteti!( C. Antibioterapia D/ C!rti&!1ter!i1i 140 ,. ,ubioti!e 1@. Antibioti!ele /n trata entul s<i2elo1ei la !opii sunt indi!ate /n: A. "tarea de portaB de s<i2ele 0. $or a asi pto ati!( C. $or a 'rust( 7. $or a dispepti!( E/ F!r-" -e ie 1"u $r"7 &u <e o!olit( 19. 8u se utili1ea1( /n trata entul s<i2elo1ei la !opii: A. Antibioti!e 0. ,n1i e di2esti%e C/ Anti i"rei&e 7. ,ubioti!e ,. 4ita ine 20. 3entru A/ 0. C. 7. ,. dispepsia ali entar(la !opii) spre deosebire de s<i2elo1() nu este !ara!teristi!: Fe0r" "!aunele abundente) prost di2erate) '(r( in!lu1iuni patolo2i!e Gipsa !olitei distale 7is'un!*ia intestinal( de s!urt( durat( 7is'un!*ia intestinal( dispare odat( !u ali enta*ia !ore!t(

Complement multiplu 1. 3arti!ularit(*ile !lini!e &i de e%olu*ie ale s<i2elo1ei la su2ar &i la !opilul A. 3redo inarea sindro ului to6i! B/ Pre !-in"re" 1in r!-ului i"rei& C/ Pre+en," 1e-nel!r e&hi7"lente tene1-el!r D/ 4e-!&!lit" 're!%ent( ,. 4o e in!oer!ibile i! sunt ur (toarele:

2. 5ndi!a*i parti!ularit(* ile sindro ului !oliti! la !opilul i!: A. ?enes e e%idente B/ E&hi7"lentele tene1-el!r <%"," r!ie2 .l8n$e2 1e 1&re-e2 " u&e .i&i!ruele .e "0 !-en= C/ S."1-ul 1i$-!i i"n nu 5n t!"te &"+urile D/ S&"une abundente) 'e!aloide) nedi2erate) %er1ui) !u u!us &i striuri de sFn2e ,. 4o e in!oer!ibile

141 3. Criteriile 2enerale de 2ra%itate /n s<i2elo1( la !opiii de %Frst( 'ra2ed( sunt: A/ Dere$lrile -et"0!li&e B/ Dere$lrile !ardio%as!ulare C. Cepatospleno e2alia 7. "indro ul respirator E/ De1hi r"t"re" se%er( 4. Dn s<i2elo1( la !opii) !o pli!a*iile spe!i'i!e sunt: A. "to atita B/ In7"$in",i" inte1tin"l C/ Pr!l".1ulre!tal 7. 3neu onia E/ Di1-i&r!0i1-ul intestinal 5. Dn s<i2elo1( la !opii) !o pli!a*iile nespe!i'i!e sunt: A. 3rolaps re!tal 0. 5n%a2ina*ia intestinal( C/ Pneu-!ni" D/ Otit" -e ie E/ In%e&,i" ren!urin"r )/ P"rti&ul"rit,ile pato2eniei s<i2elo1ei la !opilul i! sunt: A/ Si1te-ul ner7!1 &entr"l 5n t!3e-ie 1u%er -"i .u,in B/ Pre !-in a'e!*iunile intestinale - diareea in%a1i%( C. Dn !olon apar 'eno ene distru!ti%e D/ De r8n !u !olonul este a'e!tat &i intestinul sub*ire (entero!olit() ,. Apare 're!%ent des<idratarea se%er( 7. $or a dispepti!( a s<i2elo1ei la su2ar se !ara!teri1ea1( prin: A. 7ebut a!ut B/ De0ut tre.t"t2 lent C/ S&"une ".!"1e2 1.u-!"1e2 ne i$er"te2 %r -u&!+it,i i 1triuri e 18n$e D/ Li.1" %o elor ,. $ebr( oderat( @. "<i2elo1a la !opii poate reali1a ur (toarele 'or e !lini!e atipi!e: A. Coleri'or ( B/ Di1.e.ti& C/ In"."rent <"1i-.t!-"ti&= D/ 4i.ert!3i& ,. ?i'oidi!(
142

9. 7iareea in%a1i%( la !opii se /nre2istrea1( /n: A/ Shi$el!+ B/ S"l-!nel!+ C/ E1&heri&hi!+" !u ,s!<. enteroin%a1i%e 7. -ota%iro1( ,. Coler( 10. "<i2elo1a la !opii la etapa a!tual(: A. ,ste produs( 're!%ent de "<. ;ri2orie%-"<i2ae

B/ C/ 7. E/ 11. "indro A. 0. C/ D/ E/

Pre !-in %!r-e u!"re i %ru1te C!-.li&",iile sunt e6!ep*ionale Getalitatea !res!ut( B!"l" ure"+2-5 1ile ul di2esti% /n s<i2elo1( la !opii se ani'est( prin: ;returi &i %o e repetate 7ureri epi2astri!e Dureri "0 !-in"le 1."1ti&e2 i%u+e S&"une abundente) !u u!us) uneori &i !u striuri de sFn2e S."1- 1i$-!i i"n /n apro6. 193 din !a1uri

12. Ge1iunile patolo2i!e /n s<i2elo1( la su2ari sunt situate /n: A. "to a! 0. 7uoden C/ Ile!n i &!l!n D/ C!l!nul 1i$-!i i"n E/ Re&t 13. 5n'la a*ia erite atoas( a re!tosi2 oidului /n s<i2elo1( la su2ari se !ara!teri1ea1( prin: A. Cipere ia u!oasei) ede 0. 5n'iltra*ie leu!o!itar( C. "e!re*ii serosan2%inolente) !u des!ua area epiteliului intestinal &i 2landular 7. ,6sudat 'ibrinos la ni%elul 1onelor in'la ate ,. Ul!era*ii super'i!iale &i pro'unde /n stratul sub u!os &i /n !el us!ular 14. $or a u&oar( /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A. 7ebut a!ut) brus!) brutal B/ Su0%e0rilit"te <B:2C#BLKC= e 1&urt ur"t C/ V!-e uni&e 1"u "01ente D/ S&"une e C#E( !riF+i2 %e&"l!i e2 &u u!us
143

,. 15. $or a A/ 0. C/ D/ $.

"e ne de des<idratare pronun*at( edie /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: Fe0r <BL#BJKC= !u durata 2-4 1ile "o nolen*() astenie) adina ie V!-e re.et"te2 ".etit s!(1ut S&"une e E(#'(ori91i) s(ra!e) !u u!o1it(*i &i striuri de sFn2e "e ne de des<idratare se%er(

16. $or a 2ra%( /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A. ,ste !ea ai 're!%ent( B/ 4i.erter-ie <BJ#6(KC= &u %ri1!"ne C/ C!n7ul1ii 7. 4o e absente E/ Se-ne e e1hi r"t"re oderat( sau se%er( 17. $or a dispepti!( /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A/ Se 5nt8lnete nu-"i l" &!.iii 5n .ri-ul "n e 7i", B/ De0ut tre.t"t) lent C. "ub'ebrilitate (37)5-3@HC) D/ S&"une i"rei&e) nedi2erate) '(r( u!o1it(*i &i striuri de sFn2e ,. Anus beant sau re1ilent 1@. $or a !lini!( tip to6iin'e!*ie ali entar( /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin:

A. 0. C/ D/ E/

,ste !ara!teristi!( s<i2elo1ei 'le6neri 7ebut treptat) lent Se-ne e int!3i&",ie .r!$re1i7 Se e&l"ne"+ 5n &"+ e in%e&t"re .rin "li-ente &!nt"-in"te In1u%i&ien, !ardio%as!ular( pFn( la stare de !olaps

19. $or a <iperto6i!( /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A. ,ste 're!%ent /ntFlnit( B/ St"re e !& t!3iin%e&,i!1 C/ A%e&t"re" 1i1te-el!r ner7!1 &entr"l i &"r i!7"1&ul"r D/ Pier ere" &un!tin,ei ,. 3redo inarea sindro ului !oliti! 20. $or a asi pto ati!( (inaparent() /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A/ Se-ne &lini&e absente 0. "!aune (5-10 ori91i) li!<ide) 'e!aloide) !u u!o1it(*i C/ C!.r!&ulturi po1iti%e 7. Coli!i abdo inale) tenes e
144

E/ Cretere" titrului de anti!orpi spe!i'i!i de 4 &i $or a 'rust( /n s<i2elo1( la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A. "e ne de into6i!a*ie oderat( B/ Fre&7en," 1&"unel!r e E#' !riF+i C/ S&"un li&hi 1"u ter&i%!r-2 &u -u&!+it,i D/ C!.r!&ulturi po1iti%e ,. "e ne de des<idratare oderat( ,%olu*ia s<i2elo1ei la !opii depinde de: A/ V8r1t" &!.ilului B/ Ante&e ente C. Ana ne1a epide iolo2i!( D/ Ter".i" t"r i7 &i insu'i!ient( ,. 4inde!area !lini!( !oin!ide !u repara*ia

ai

ult ori

u!oasei intestinului

$or a trenant( a s<i2elo1ei la !opii se /ntFlne&te: A/ L" &!.iii 1l0i,i2 5n &"+ e tr"t"-ent t"r i7 B/ >n in%e&,ii -i6te C. Dn !a1 de suprain'e!*ii %irale sau9&i ba!teriene D/ F!r-" $r"%( /n debut ,. Getalitate !res!ut( 3entru ob*inerea unui indi!e sporit de po1iti%itate a !opro!ulturii /n s<i2elo1() re!oltarea produsului patolo2i! se 'a!e /n anu ite !ondi*ii: A/ Pre&!&e2 5n e0utul 0!lii B/ Pre7enti7 ad inistr(rii antibioti!elor C. 3e 'ondul trata entului !u antibioti!e 7. -e!oltarea 1onelor patolo2i!e !u sFn2e E/ >n1-8n,"re" i ediat( pe edii de / bo2(*ire &i sele!ti%e ,6a enul A/ B/ C/ 7. ,. i!ros!opi! al s!aunelor /n s<i2ello1( la !opii pre1int(: Leu&!&ite .!linu&le"re 4e-"tii Mu&u1 Ge%uri 3roto1oare

Dn s<i2ello1( la !opii au lo! ur (toarele A. Gi 'o!ito1( B/ Leu&!&it!+


145

odi'i!(ri <e atolo2i!e:

C/ Neutr!%ilie !u de%iere spre stFn2a 7. #ononu!leare atipi!e E/ VS4 "&&eler"t 27. 7ia2nosti!ul para!lini! de s<i2elo1( in!lude: A/ Re"&,i" e he-!"$lutin"re indire!t( B/ C!.r!&ultur" C. Ce o!ultura 7. Uro!ultura E/ Re"&,i" e i-un!%lu!re1&en, 2@. 5ndi!a*ii de spitali1are a !opiilor !u s<i2elo1(: A. $or e u&oare (inaparent() 'rust() B/ F!r-e $r"7e2 &u %e0r2 7!-e re.et"te2 1&"une 1"n$7in!lente C/ Tr"t",i l" !-i&iliu2 %r "-eli!r"re2 ti-. e ' +ile D/ C!.ii in 'a ilii aso!iale) din !ole!ti%it(*i de tip /n!<is ,. Con%ales!en*i 29. Dn trata A/ 0. C. D/ E/ 30. ?rata A. 0. C/ D/ E/ entul anti i!robian al s<i2elo1ei la !opii pot 'i utili1ate: C!#tri-!3"+!l 3eni!ilin( ,ritro i!in( A-!3i&ilin A&i n"li i3i& (8e%i2ra on) entul si pto ati! /n s<i2elo1( la !opii in!lude: Anti%o iti%e Antidiarei!e Anti1."1ti&e En+i-e i$e1ti7e Anti.ireti&e

146

SALMONELO?ELE
Complement simplu 1. ?ulpinile spitali!e&ti de sal onele sunt: A. "ensibile la trata entul !u antibioti!e 0. "ensibile la substan*ele de1in'e!tante

C. "lab %irulente D/ Per1i1tente ti p /ndelun2at /n ,. Condi*ionat pato2ene

ediul /n!onBur(tor

2. "al onelo1a la su2ari e%oluea1( predo inant /n 'or (: A. ;astriti!( 0. ;astroenteriti!( C/ Enter!&!liti& 7. $rust( ,. ?i'oidi!( 3. "pe!i'i!( sal onelo1ei se !onsider( in'iltra*ia peretelui intestinal !u: A/ M"&r!%"$e 0. Gi 'o!ite C. 8eutro'ile 7. $a2o!ite ,. $er en*i <idroliti!i 4. Co pli!a*ia !ea ai 're!%ent( /n sal onelo1( la !opii este: A. "indro ul to6i!o-distro'i! B/ Di1-i&r!0i1-ul intestinal C. Ane ia 7. 3oliadenopatia ,. Cepatita !roni!( 5. Antibioti!ele se %or ad inistra pe !ale parenteral( !opiilor /n: A. "<i2elo1e B/ S"l-!nel!+ ('or a 2enerali1at() C. ?o6iin'e!*ia ali entar( !u sta'ilo!o!i 7. 5n'e!*ia rota%iral( ,. Coler( 6. 8ota*i !el A. B/ C. 7. ,. ai 're!%ent sindro /n sal onelo1( la !opiii
147

i!i:

Coliti! Enter!&!liti& ;astroenteriti! ;astroentero!oliti! 8euroto6i!

7iareea san2%inolent( la su2ari este pro%o!at( preponderent de: A. "<i2<ele B/ S"l-!nele C. 3roteus %ul2aris 7. ,nteroba!ter ,. 4ibrio !<olerae ,l ?or 7ia2nosti!ul de sal onelo1( ('or a ti'oidi!() se !on'ir ( prin: A. 3robe bio!<i i!e 0. -adio2ra'ia !utiei tora!i!e C/ 4e-!&ulturi) !opro!ulturi) urino!ulturi) bili!ulturi 7. ,!o2ra'ia or2anelor interne ,. Copro!ito2ra ( "al onelo1a no1o!o ial( la !opii) la etapa a!tual() este deter inat( de: A. "al . ,nteritidis B/ S"l-/ ?Jp<i uriu C. "al . Ceidelber2

7. "al . Lir!<o% ,. "al . 5a%a Condi*iile !are 'a%ori1ea1( i1bu!niri intraspitali!e&ti de sal onelo1(: A. Gipsa de saloane bo6ate) nerespe!tarea re2i ului sanitar 0. ?rans'erarea near2u entat( a bolna%ilor dintr-un salon /n altul C. Gipsa unui e6a en de laborator ba!teriolo2i! la internarea !opiilor /n spital 7. "p(larea lenBeriei !opiilor bolna%i / preun( !u !ea a !opiilor '(r( dis'un!*ie intestinal( E/ T!"te &ele enu-er"te sunt ade%(rate Copiii de %Frsta 'ra2ed( ult ai des se olipses! de sal onelo1e prin !onta!t de!Ft pe !ale ali entar() oti%ele 'iind ur (toarele: A. Un rol i portant /l Boa!( parti!ularit(*ile or2anis ului (do1e i!i pro%oa!( 'or e 2ra%e) 2enerali1ate) 0. "u2arii sunt !ei ai a!ti%i eli inatori de sal onele C. "u2arii ur ea1( s( eli ine 2er enii o perioad( /ndelun2at( 7. Utili1area intensi%() uneori near2u entat() a antibioti!elor /n trata entul su2arilor
14@

E/ T!"te &ele enu-er"te sunt ade%(rate 12. "al onelo1a la !opiii /n %Frst( de peste 2 ani: A. "unt ai 're!%ente 'or ele 'ruste &i inaparente 0. ,%olu*ia este u&oar() de s!urt( durat( C. "e ne de into6i!a*ie lipses! 7. $(r( !o pli!a*ii ,. T!"te &ele enu-er"te sunt ade%(rate 13. $a!torii !are 'a%ori1ea1( de!lan&area sal onelo1ei la !opii: A. 3arti!ularit(*ile a2entului pato2en 0. 4Frsta !opilului C. "tarea de re1isten*( &i re!epti%itate a !opilului 7. 7is i!robis ul intestinal ,. T!"te &ele enu-er"te 1unt ade%(rate 14. #odi'i!(rile <e atolo2i!e !ara!teristi!e /n sal onelo1( la !opii sunt: A. Leu&!&it!+2 neutr!%ilie) 4"C a!!elerat 0. Geu!o!ito1() li 'o!ito1( C. 4"C ne odi'i!at 7. Ane ie ,. Geu!o!ito1() eo1ino'ilie 15. Co pli!a*iile spe!i'i!e /n sal onelo1a 2ra%( la !opiii de %Frst( 'ra2ed(: A. Ce ora2ii intestinale 0. 3er'ora*ia intestinului) !u peritonit( C. 3rolapsul anusului 7. 7is i!robis intestinal E/ T!"te &ele enu-er"te sunt ade%(rate

16. Care a'ir a*ie pri%ind 'or a ti'oidi!( /n sal onelo1( la !opii nu este A.7ebut a!ut !u 'ebr() se ne de !ore!t(E into6i!a*ie0.Cepatospleno e2alieC.7is'un!*iile intestinale sunt oderate sau lipses!7.?a<i!ardie) apoi bradi!ardieE/Pre1iune" "rteri"l &re1&ut17. 3entrue6a enul ba!teriolo2i! /n sal onelo1( nu se !ole!tea1(:A/Se&re,ii n"+!%"rin$iene0.4o is ente) sp(l(turi 2astri!eC.-esturi de ali ente suspe!te

14 9

7. "Fn2e ,. Urin( 1@. 5denti'i!a*i a'ir a*ia 2re&it( pri%ind parti!ularit(*ile sal onelo1ei la su2ari: A. 3redo in( 'or a 2astroentero!oliti!( 0. De re$ul "."r 'or e 2enerali1ate C. 3osibile re!idi%e tardi%e /n perioada de !on%ales!en*( 7. 3ortaB de sal onele ti p /ndelun2at ,. Co pli!a*ii 're!%ente 19. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al sal onelo1ei la su2ari ('or a 2astroentero!oliti!() se 'a!e !u: A. "<i2elo1a 0. 5n'e!*ia sta'ilo!o!i!( C. Nlebsielo1a 7. Ca piloba!terio1a E/ T!"te &ele enu-er"te sunt ade%(rate 20. ?rata entul sal onelo1ei la !opii in!lude ur (toarele) !u e6!ep*ia: A. -e<idratarea oral( sau per'u1ional( 0. 7ieta C/ Anti i"rei&e 7. Antibioti!e /n 'or e 2enerali1ate per os &i parenteral ,. ,n1i e Complement multiplu 1. ?rata entul etiolo2i! al sal onelo1ei la !opii poate 'i e'e!tuat !u: A/ ;ent"-i&in B/ Le7!-i&etin C/ Ce%"l!1.!rine 7. 3eni!ilin( ,. ,ritro i!in( 2. 5ndi!a*i prin!ipiile de trata ent /n sal onelo1a 2enerali1at( la !opii: A. 3au1a ali entar( B/ Anti0i!ti&e C. Antidiarei!e D/ Rehi r"t"re" !r"l 1"u .er%u+i!n"l E/ C!re&t"re" dere2l(rilor <idroele!troliti!e
150

3. $or a septi! ( a sal onelo1ei la !opii se !ara!teri1ea1 ( prin: A/ In&i en," l" &!.iii e 78r1t %r"$e B/ Fe0r &!ntinu 1"u inter-itent C/ Se.ti&!.ie-ie 7. ,%olu*ie beni2n( ,. 5nstalarea unei i unit(*i durabile 4. ?o6iin'e!*iile ali entare la !opii pot 'i pro%o!ate de: A/ St"%il!&!&i B/ Ile01iele C. ,s!<eri!<ii D/ S"l-!nele ,. "trepto!o!i

5. "al onelo1a) 'or a ti'oidi!() se !ara!teri1ea1( prin: A. A'e!tarea !opiilor de %Frst( 'ra2ed( 0. $eno ene dispepti!e 2ra%e din debut C/ Di1%un&,ii inte1tin"le -! er"te <1"u li.1e1&= D/ Si-.t!-e e int!3i&",ie ur"0ile E/ 4e."t!1.len!-e$"lie din debut 6. #ani'est(rile !lini!e ale sal onelo1ei la !opiii i!i in!lud: A. "e ne !atarale B/ V!-e re.et"te C/ ;"1tr!enter!&!lit .re !-in"nt D/ S&"une li!<ide) %olu inoase) %er1ui) !u u!us ,. "e ne enin2iene po1iti%e 7. 7iareea in%a1i%( la !opii poate 'i !au1at( de: A/ Shi$ele B/ S"l-!nele C/ E1&heri&hi" !oli enteroin%a1i%( 7. -ota%irusuri ,. 4ibrio <olerae @. "al onelo1a la su2ari trebuie di'eren*iat( !u: A/ E1&heri&hi!+e &u E1&h/ &!li enter!in7"+i7 B/ Ile01iel!+ C. Apendi!ita a!ut( 151 7. Coler( E/ In7"$in",i" inte1tin"l J/ S"l-!nel!+" n!+!&!-i"lse !ara!teri1ea1( prin: A. 3rodus( de sal onele sensibile la de1in'e!tante 0. -(spFndire rapid( C/ E7!lu,ie $r"7 D/ Let"lit"te 5n"lt E/ A%e&t"re" 5n 1.e&i"l a su2arilor &i nou-n(s!u*ilor 10. "al onelo1a septi!( a'e!tea1( ai 're!%ent: A/ N!u#n1&u,ii B/ Pre-"turii C. 3re&!olarii D/ Su$"rii ali enta*i arti'i!ial ,. Copiii de %Frst( &!olar( 11. 7ia2nosti!ul de sal onelo1() 'or a sub!lini!() se stabile&te /n ba1( de: A/ D"te &lini&!-epide iolo2i!e 0. #ani'est(ri !lini!e C. Copro!ito2ra ( D/ De.i1t"re" 1"l-!nelel!r 5n &!.r!&ulturi E/ Cretere" titrel!r de anti!orpi spe!i'i!i /n seruri pare 12. 3ortaBul de sal onele la !opii se stabile&te /n ba1a: A/ S"l-!nel!+ei 1u.!rt"te 5n "n"-ne+ B/ De.i1trii re.et"te " 1"l-!nelel!r 5n -"teriile %e&"le C/ Creterii titrelor de anti!orpi spe!i'i!i /n seruri pare 7. #odi'i!(rilor <e oleu!o2ra ei ,. #odi'i!(rilor or'opatolo2i!e ale intestinului

13. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te despre sal onelo1(: A/ Ani-"lele 1unt re+er7!rul .rin&i."l "l in%e&,iei/ B/ Sur1e e in%e&,ie 1unt !-ul 0!ln"7 i .urtt!rul e 1"l-!nele/ C/ M!r0i it"te" e ai /nalt( la nou-n(s!u*i &i la su2ari. 7. #orbiditatea este ai !res!ut( la adul*i de!Ft la !opii. ,. #orbiditatea !re&te /n perioada iarn(-pri (%ar(. 14. "al onelo1a) 'or a 2astroentero!oliti!() la !opiii i!i se A/ De0ut &u 1in r!- 2astroenteriti!) apoi &i !oliti! 0. ,rup*ii ro1eoloase uni!e /n 1ilele 5-9 C/ Si$-!i ul spas at) sensibil la palpare
152

ani'est( !lini! prin:

D/ S&"une li!<ide) abundente) %er1ui) !u u!us) !u sFn2e &i iros 'etid ,. "i pto ul 3adal!a po1iti% "ele!ta*i testele para!lini!e utile pentru dia2nosti!ul di'eren*ial al sal onelo1ei !u es!<eri!<io1a la su2ari: A/ An"li+e 0"&teri!l!$i&e "le -"teriil!r %e&"le i -"1el!r 7!-iti7e B/ 4e-!&ultur" C/ E3"-enul i-un!%lu!re1&ent 7. Ce ato!ritul ,. 5ono2ra a $o!are de portaB /ndelun2at al sal onelelor: A. Arti!ula*iile 0. 3ul onii C/ Ve+i&" 0ili"r D/ S.lin" E/ ;"n$li!nii li 'ati!i "!aunele /n sal onelo1a tipi!( la !opii sunt: A/ Fre&7ente 0. "(ra!e C/ A0un ente D/ Li&hi e) %er1ui) !u iros 'etid) !u u!o1it(*i ,. Cantitatea s!aunelor se redu!e treptat) apar pi!(turi de sFn2e 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind 'or a 2astriti!( /n sal onelo1( la !opii: A. "e /ntFlne&te 're!%ent la su2ari B/ De0ut "&ut2 1i-.t!-e e int!3i&",ie -! er"t C/ Dureri /n epi2astru) %o e repetate) li ba sabural() apetit s!(1ut 7. Cepatospleno e2alie E/ Se-ne de des<idratare oderat( 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind 'or a 2astroenteriti!( /n sal onelo1( la !opii: A. ,ste ai 're!%ent( la !opiii ari B/ Se-ne e int!3i&",ie i e1hi r"t"re .r!nun,"te C/ Dureri "0 !-in"le i%u+e2 -ete!ri1-2 $"r$ui1-ente D/ S&"une li&hi e) abundente) spu oase) %er1ui) 'etide ,. 7e'ans us!ular) si pto ul P!eotKin-0lu ber2 po1iti% 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind 'or a 2astroentero!oliti!( /n sal onelo1( la !opii: A/ E1te &"r"&teri1ti& l" &!.iii -i&i B/ De0ut !u sindro 2astroenteriti!) /n a 2-a-a 3-a 1i - !olit( 153 C. Cepatospleno e2alie pronun*at( din debut

D/ Dureri spasti!e abdo inale) s!aune s(ra!e) !u ,. 7ureri abdo inale =/n !entur(>

ult

u!us) %er1ui

21. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind 'or a ti'oidi!( /n sal onelo1( la !opii: A/ De0ut "&ut2 %e0r <BJ#6(2(KC=2 int!3i&",ie .r!nun,"t B/ A0 !-enul u&or balonat) dis'un!*ie intestinal( oderat( sau lipse&te C/ 4e."t!-e$"lie din pri ele 1ile) spleno e2alie - din a 4-a -a 6-a 1i 7. #enin2it( purulent( ,. 0ron<opneu onie bilateral( 22. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind 'or a septi!( /n sal onelo1( la !opii: A/ Se 5nt8lnete la nou-n(s!u*i) pre aturi) su2ari 0. "e nele de into6i!a*ie lipses! C. $ebra nu este !ara!teristi!( D/ F!&"re purulent-distru!ti%e /n di'erite or2ane E/ Se-nele $"1tr!inte1tin"lelipses! sau apar pe par!ursul bolii 23. Dn sal onelo1( la !opii) durerile sunt lo!ali1ate /n: A/ E.i$"1tru B/ Re$iune" !-0ili&"l C/ Re$iune" ileo!e!al( 7. Cipo!ondrul drept ,. Cipo!ondrul stFn2 24. Care or2ane sunt a'e!tate /n sal onelo1() 'or a 2astrointestinal() la !opiiE A. ?ra!tul respirator 0. "iste ul ner%os !entral C/ St!-"&ul D/ Inte1tinul 1u0,ire E/ Inte1tinul 2ros ( ai rar) 25. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al sal onelo1ei in!lude: A/ 4!ler"2 e1&heri&hi!+e B/ T!3iin%e&,ii "li-ent"re e "lt eti!l!$ie C/ B!li !<irur2i!ale abdo inale 7. #enin2ita purulent( sau !u li!<id !lar ,. +reion 26. Co pli!a*iile spe!i'i!e /n sal onelo1( la !opii sunt: A. 3neu onia B/ P"n&re"tit" "&ut
EC6

C/ Di1-i&r!0i1-ul intestinal 7. +tita edie E/ Per%!r",i" intestinului) !u peritonit( 27. S"l-!nelele .!t %i e.i1t"te 5n* A/ M"terii %e&"le2 -"1e 7!-iti7e2 1.lturi $"1tri&e B/ S8n$e2 urin C/ Re1turi de ali ente !onta inate 7. Gapte atern ,. "e!re*ii oro'arin2iene 2@. ?rata A/ B/ C/ entul 'or elor u&oare &i edii /n sal onelo1( in!lude: S.ltur" $"1tri& Rehi r"t"re" !r"l 1"u .er%u+i!n"l <l" ne&e1it"te=2 iet" nr/ 6" Tr"t"-ent si pto ati!

7. Antidiarei!e ,. #i!ro!lis e re!tale

29. 3rin!ipii de trata ent) 'or e 2enerali1ate) /n sal onelo1(: A. Antidiarei!e 0. Anti%o iti%e C/ Tr"t"-entul "nti0"&teri"n &!n%!r- "nti0i!$r"-ei D/ Tr"t"-entul e et!3i&"re i rehi r"t"re E/ I-un!ter".i" <.l"1-2 i-un!$l!0uline= B(/ Pre&i+",i "%ir-",iile !ore!te pri%ind parti!ularit(*ile sal onelo1ei la su2ari: A/ Pre !-in %!r-" $"1tr!enter!&!liti& B/ Sin r!-ul i"rei& i %e0r" 1e -en,in ti-. 5n elun$"t C/ A0 !-enul balonat) <epatospleno e2alie) s!aune !u u!us &i striuri de sFn2e 7. ?estul serolo2i! !on'ir ( dia2nosti!ul ,. ,%olu*ie u&oar() '(r( !o pli!a*ii

155

ESC4ERIC4IO?ELE Complement simplu 1. Dn es!<eri!<io1e !u ,s!<. !oli enteropato2ene s!aunele sunt: A. Gi!<ide) apoase) albi!ioase B/ A.!"1e) nedi2erate) de !uloare 2alben-aprins C. Gi!<ide) !u u!us &i sFn2e 7. "e ili!<ide) !u u!us ,. Gi!<ide) %olu inoase) %er1ui) !u u!us 2. Dn i!ro'lora intestinal( la su2ari predo in(: A. ,s!<eri!<ii B/ L"&t!0"&terii C. Candida 7. 0a!teroi1i ,. 0a!. 7ederlein

3. Dn es!<eri!<io1e !u ,s!<. !oli enteroin%a1i%e ai 're!%ent este a'e!tat: A. "to a!ul 0. 7uodenul C. 5ntestinul sub*ire 7. 3artea distal( a intestinului sub*ire) !e!u ,/ Inte1tinul re&t!1i$-!i 4. ,s!<eri!<io1ele la su2ari se !ara!teri1ea1( prin: A. V!-e re.et"te) persistente 0. Con%ulsii

C. "e ne enin2iene po1iti%e 7. Abdo en e6!a%at ,. "!aune !u u!us &i sFn2e 5. Apli!area !ore!t( a re<idrat(rii orale la !opiii !u diarei a!ute: A. Contribuie la pre%enirea de!esului 0. #ini ali1ea1( nu (rul de inBe!*ii intra%enoase C. 3re%ine in'e!*iile no1o!o iale 7. Contribuie la e!ono isirea %alorilor ateriale ,. T!"te &ele enu-er"te -"i 1u1 1unt " e7r"te 156 6. CipoKalie ia la su2ar se ani'est ( prin: A. $ebr( B/ Mete!ri1- pronun*at C. 0o barea 'ontanelei anterioare 7. Con%ulsii ,. "ete 7. ?rata entul in'e!*iilor intestinale a!ute la !opiii i!i %a in!lude neap(rat: A. 3reparate antidiarei!e (5 odiu ) Gopediu ) 0. C(rbune a!ti%at C. Anti%o iti%e D/ Rehi r"t"re oral( ,. Anti%irale @. Ale2e*i se nul-!<eie al des<idrat(rii la su2ari: A. $ebra 0. "etea C/ El"1ti&it"te" pielii s!(1ut( 7. Gi ba sabural( ,. "tarea 2eneral( 2ra%( 9. 5ndi!a*i !el ai 're!%ent si pto /n es!<eri!<io1e la su2ari: A. "!aune diarei!e) san2%inolente 0. "!aune li!<ide) !u u!us) de !uloare %er1uie C. Con%ulsii D/ Se-ne de des<idratare ,. ?enes e 10. ,s!<eri!<io1ele la su2ari sunt pro%o!ate) aproape /n e6!lusi%itate) de: A. E1&h/ &!li enteropato2en( 0. ,s!<. !oli enteroin%a1i%( C. ,s!<. !oli enteroto6i2en( 7. ,s!<. !oli entero<e ora2i!( ,. ,s!<. !oli enteroaderent( 11. 7es<idratarea se%er( este !ara!teristi!( pentru !opiii !u: A. "<i2elo1e 0. 0otulis C/ E1&heri&hi!+e 7. 7is i!robis intestinal sub!o pensat
157

,. $ebr( ti'oid( Dn es!<eri!<io1e !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( s!aunele sunt: A. Li&hi e2 ".!"1e2 &u "1.e&t de ='iertur( de ore1>) '(r( 0. "(ra!e) 're!%ente) !u ult u!us &i striuri de sFn2e C. Abundente) apoase) spu oase) de !uloare 2alben( 7. Gi!<ide) abundente) %er1ui) !u iros 'etid ,. $or ate !u u!o1it(*i &i sFn2e iros

Una din a'ir a*iile pri%ind es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli entero<e ora2i!( nu este !ore!t(: A. 7ebut a!ut) dureri /n abdo en) 2re*uri) %o e repetate) s!aune li!<ide) 're!%ente. B/ St"re" 1e "-eli!re"+ peste 2-4 1ile. C. "tarea se a2ra%ea1( ult /n 1iua a 2-a-a 4-a: durerile abdo inale se intensi'i!() apar s!aune san2%inolente. 7. Apare insu'i!ien*a renal( a!ut(. ,. Apare ane ia <e oliti!(. 4o a /n es!<eri!<io1e: A. 7up( 'ie!are ali entare 0. 7e tip =1a* de !a'ea> C. 3eriodi!( 7. Re.et"t) persistent( ,. 7up( tuse 8ota*i se nele !lini!e !o une /n es!<eri!<io1e &i in'e!*ia intestinal( !u sta'ilo!o!i la !opii) !u e6!ep*ia: A. 7ebutul bolii a!ut) se ne pro2resi%e de into6i!a*ie 0. $ebr( /ndelun2at( C. Anore6ie) %o e repetate) s!aune li!<ide) 're!%ente) !u u!o1it(*i 7. ,%olu*ie trenant( ,. F!&"re 1e&un "re de in'e!*ie Una dintre a'ir a*iile pri%ind es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( nu este !ore!t(: A. 3oarta de intrare este tra!tul di2esti% 0. ,s!<. !oli enteroto6i2en( a'e!tea1( nu ai intestinul sub*ire C/ S&"unele 1unt li!<ide) 're!%ente) !u u!o1it(*i &i striuri de sFn2e 7. "unt pre1ente se nele de to6i!o1( &i des<idratare ,. Cepatospleno e2alie oderat(

15@ Una dintre a'ir a*iile pri%ind es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroin%a1i%( la su2ari nu este !ore!t(: A. 0oala debutea1( treptat. 0. "e nele de into6i!a*ie sunt pronun*ate. C/ S&"unele 1unt ".!"1e) abundente) nedi2erate) de !uloare 2alben(. 7. "unt pre1ente anus beant) tenes e. ,. Apar se ne de to6i!o1( &i de des<idratare se%er(. "indro ul <e oliti!o-ure i! (sindro ul ;asser) apare /n: A. ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteropato2en( 0. ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroin%a1i%( C. ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( 7/ E1&heri&hi!+" &u E1&h/ &!li entero<e ora2i!( ,. ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroaderent( 7ate de!isi%e pentru dia2nosti!ul !on'ir at /n es!<eri!<io1e:

A. 0. C. 7. E/

7ate epide iolo2i!e 7ate !lini!e "e ne de des<idratare ,%olu*ia bolii C!.r!&ulturi po1iti%e

?rata entul es!<eri!<io1elor la !opii in!lude ur (toarele) !u e6!ep*ia: A. -e<idratarea oral( sau per'u1ional( 0. Anti i"rei&e) anti%o iti%e C. Antibioti!e) /n !a1 de diaree tip in%a1i% &i /n 'or a septi!( 7. ,ubioti!e ,. ,n1i e Complement multiplu 1. 3entru es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli entero<e ora2i!( sunt !arateristi!e: A/ De0ut a!ut !u dureri abdo inale 0. 4o e repetate C/ S&"une 1"n$7in!lente D/ Sin r!- <e oliti!o-ure i! ,. "indro respirator

159

2. 3arti!ularit(*ile es!<eri!<io1ei !u ,s!<. !oli entero<e ora2i!( sunt: A/ E7!lu,i" 1e7er B/ Sin r!-ul <e oliti!o-ure i! 're!%ent C. Colita pseudo e branoas( 7. ,%olu*ia suba!ut( E/ C!lit"<e ora2i!( 3. ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteropato2en( se ani'est( prin: A. "!aune diarei!e) !u u!us) san2%inolente B/ Mete!ri1-pronun*at C. Coli!i abdo inale) !<e (ri 'alse D/ S&"une li&hi e2 ".!"1e2 e &ul!"re $"l0en#5n&hi12 ne i$er"te E/ De1hi r"t"re pronun*at( 4. Co pli!a*ii ai 're!%ent /ntFlnite /n es!<eri!<io1e la su2ari: A. 7is i!robis intestinal 0. Cidro!e'alie C. 5leus paraliti! 7. 3neu onie ,. 3neu ato1( intestinal( 5. 5ndi!a*i 'a!torii !e !ontribuie la apari*ia es!<eri!<io1elor la su2ari: A/ V8r1t" i!( 0. Ali enta*ia arti'i!ial( C/ Ali-ent",i" natural( 7. "e1onul %ar(-toa n( ,/ Di1-i&r!0i1-ul inte1tin"l )/ E1&heri&hi!+ele la !opii e%oluea1( A. ;astrit( ai 're!%ent !u sindroa e de:

B/ C/ 7. ,.

;"1tr!enterit Enter!&!lit Colit( 4i.!D"lie ie

7. "pre deosebire de s<i2elo1a tipi!() es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroin%a1i%( poate e%olua !u: A/ A%e0rilit"te B/ Fr 1e-ne e int!3i&",ie .r!nun,"t C/ S&"une &!liti&e e 1&urt durat( 7. Cepatospleno e2alie ,. 8euroto6i!o1(
160

@. 7iareea se!retorie este !ara!teristi!( pentru: A. "<i2elo1e 0. "al onelo1e C/ E1&heri&hi!+" &u E1&h/ enter!."t!$en D/ E1&heri&hi!+" &u E1&h/ enter!t!3i$en E/ 4!ler 9. 3entru es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteropato2en( sunt !ara!teristi!e: A/ V!-e re.et"te2 in1i1tente B/ Sin r!- e e1hi r"t"re .r!nun,"t C/ Mete!ri1-) s!aune li!<ide) apoase) 2(lbui 7. Abdo en e6!a%at ,. Anus beant sau re1ilent 10. Conduita trata entului es!<eri!<io1elor de 'or e u&oare la !opii in!lude: A. Antibioterapia 0. 3au1a <idri!() '(r( ali entare C/ Rehi r"t"re" !r"l D/ Tr"t"-entul 1i-.t!-"ti& E/ Eu0i!ti&e /n perioada de repara*ie 11. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroto6i2en(: A. ,ste in'e!*ie spitali!eas!( B/ Sunt 5nre$i1tr"te &"+uri 1.!r" i&e i 5n $ru. C/ Se 5-0!ln7e1& &!.iii u. E "n e 7i", D/ S&"unele apoase) !u aspe!t ='iertur( de ore1> ,. ,%olu*ie 2ra%( !u de!es 12. 3entru es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroin%a1i%( sunt !ara!teristi!e: A/ De0ut "&ut &u %e0r <BL2(#BJ2(KC=2 %ri1!"ne B/ Dureri abdo inale) tenes e) !<e (ri 'alse C. "!aune %olu inoase) nedi2erate) de !uloare 2alben-aprins D/ S&"une li!<ide) !u u!us &i striuri de sFn2e ,. Cepatospleno e2alia 13. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroin%a1i%(: A/ E1te 1i-il"r i+enteriei B/ Are l!& in7"+i" &elulel!r e.iteli"le "le ile!nului i &!l!nului C/ M!r%!l!$i&: in'la a*ia ero1i%-ul!eroas( a u!oasei intestinale 7. 7eseori des<idratare se%er( 161 ,. ,ste !ara!teristi! sindro ul <e oliti!o-ure i!

,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( se ani'est( prin: A. De0ut "&ut !u %o e repetate &i sindro diarei! 0. "e ne de into6i!a*ie pronun*at() !on%ulsii C/ Dureri 5n e.i$"1tru2 $"r$ui1-ent inte1tin"l D/ S&"une apoase) !u aspe!t de ='iertur( de ore1> ,. ?enes e) !<e (ri 'alse ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( la !opii e%oluea1( !u ur (toarele or'opatolo2i!e: A/ Det""re" %ilo1it(*ilor intestinale !u ba!terii 0. Ge1iuni !ataral-des!ua ati%e C/ Pneu-"t!+ intestinal( 7. #odi'i!(ri ne!roti!o-<e ora2i!e E/ Enterit &"t"r"l odi'i!(ri

Di"$n!1ti&ul di'eren*ial al diareii a!ute in'e!*ioase la !opii %a in!lude ur (toarele A. ;astroduodenita 0. Cole!istita a!ut( C/ In7"$in",i" inte1tin"l D/ A.en i&it" "&ut E/ C!lit" ul!eroas( nespe!i'i!( Cau1ele de!eselor /n es!<eri!<io1e: A. 3rolapsul re!tal B/ Neur!t!3i&!+" C/ De1hi r"t"re" 1e7er D/ B!li "1!&i"te !u !o pli!a*ii ,. "pleno e2alia 7ia2nosti!ul es!<eri!<io1ei la !opii se a6ea1( pe: A. ,6a inarea ultrasonor( a or2anelor abdo inale B/ D"te "n"-ne1ti&e C/ D"te &lini&e D/ C!.r!&ulturi po1iti%e ,. Ce o!ulturi

aladii:

162

19. 7ate de laborator /n es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli entero<e ora2i!(: A/ Ane-ie2 tr!-0!&it!.enie B/ Biliru0ine-ie .e &!ntul %r"&,iunii ne&!n@u$"te C/ Uree"2!reatinina !res!ute 7. ;lu!o1a sFn2elui !res!ut( ,. 7iasta1a urinei !res!ut( 20. Dn !are es!<eri!<io1e sunt indi!ate antibioti!eleE A/ E1&heri&hi!+" !u ,s!<. !oli enteropato2en() 'or e 2ra%e 0. ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( C/ E1&heri&hi!+" &u E1&h/ &!li enter!in7"+i7 D/ E1&heri&hi!+" de 'or ( 2enerali1at( ,. ,s!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteroade1i%( 21. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteropato2en(:

A/ B/ C/ 7. ,.

Se 5-0!ln7e1& &!.iii 5n .ri-ul "n e 7i", >n inte1tinul 1u0,ire "."re ! in%l"-",ie erite-"t!"1 Sunt !ara!teristi!e sindroa ele to6i! &i de des<idratare C<e (ri 'alse) tenes e "!aune s(ra!e) !u u!o1it(*i &i striuri de sFn2e

22. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli entero<e ora2i!(: A/ Eli-in e3!t!3in B/ Sunt %re&7ente erup*iile /n !ole!ti%it(*i C. "unt a'e!ta*i su2arii D/ E1te &"r"&teri1ti& sindro ul <e oliti!o-ure i! ,. "!aune li!<ide) abundente) %er1ui) !u iros 'etid 23. Dn es!<eri!<io1( la su2ar) antibioti!ele se %or ad inistra /n: A. $or e u&oare &i edii B/ F!r-e 1e7ere C/ F!r-" 1e.ti& D/ F!r-e u&oare &i edii !u !o pli!a*ii ,. 7iarei se!retorii 24. ?rata entul es!<eri!<io1elor /n perioada de !on%ales!en*( (de repara*ie) in!lude: A. Anti%irale 0. Anti'un2i!e C/ En+i-e D/ Eu0i!ti&e E/ Vit"-ine 163 25. Cara!teristi!a 2eneral( a dietoterapiei /n bolile diarei!e a!ute la !opii: A/ Re u&ere" 2lu!idelor &i 2r(si ilor 0. Gi itarea proteinelor C. Gi itarea proteinelor) lipidelor) 2lu!idelor D/ Se e3&lu e6!itan*ii e!ani!i) !<i i!i &i ter i!i E/ Se e3&lu ali entele !e produ! balonarea intestinelor 26. 7ia2nosti!ul !on'ir at /n es!<eri!<io1e la !opiii ari in!lude: A/ Met! " 0"&teri!l!$i& <&!.r!&ultur"= B/ Met! " e i-un!%lu!re1&en, C/ Met! " serolo2i!( (-CA5 - !re&terea titrului de anti!orpi) 7. Copro!ito2ra a ,. Ce oleu!o2ra a 27. ,s!<eri!<io1ele pot 'i di'eren*iate de rota%iro1e prin: A/ D"tele leu&!$r"-ei B/ De0utul 0!lii C/ V!-e persistente) s!aune li!<ide) apoase) de !uloare 2alben-intens 7. "!aune apoase) albi!ioase) spu oase ,. "e ne !atarale 2@. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te despre es!<eri!<io1a !u ,s!<. !oli enteropato2en( la nou-n(s!u*i &i pre aturi: A/ A."re &" in%e&,ie intr"1.it"li&e"1& B/ De1e!ri apar 'or e 2enerali1ate septi!e C. "indro ul diarei! apare 'oarte rar D/ Sin r!-ul i"rei& apare 're!%ent) la debutul bolii ,. ,%olu*ie u&oar() '(r( !onse!in*e

29. ?erapia etiolo2i!( /n es!<eri!<io1e la !opii poate 'i e'e!tuat( !u: A/ A-.i&ilin B/ C!#tri-!3"+!l C/ A-!3i&ilin 7. 3eni!ilin( ,. ,ritro i!in(

164

INFECII INTESTINALE CU ENTEROBACTERII CONDIIONAT PATO;ENE <ECP=


Complement simplu 1. Dn !a1 de to6iin'e!*ie ali entar() ur2ent se %a e'e!tua: A. -adio2ra'ia abdo inal( B/ S.ltur" 2astri!( C. Ce oleu!o2ra a 7. 3roteino2ra a ,. "u arul urinei 2. ,ntero!olita sta'ilo!o!i!( pri ar( A. 3re&!olar( 0. P!olar( C/ Su06 luni 7. Adoles!en*i ,. Adul*i ai 're!%ent se /ntFlne&te la !opiii de %Frst(:

3. ,ntero!olita sta'ilo!o!i!( se!undar( apare /n: A. #enin2o!o!e ie B/ Se.ti&e-i" !u sta'ilo!o!i C. #ononu!leo1a in'e!*ioas( 7. "treptoder ie ,. ?usea !on%ulsi%( 4. A2en*i pato2eni ai to6iin'e!*iei ali entare la !opii sunt) !u e6!ep*ia: A. "tap<Jlo!o!!us aureus 0. Nlebsiella C. 3roteus 7. "al onella E/ Stre.t!&!&&u1 pneu oniae 5. ?o6iin'e!*ia ali entar( la !opii depinde /n spe!ial de: A/ D!+ele in%e&t"nte ale produsului ali entar !onta inat 0. 4Frst( C. ?rata entul !u antibioti!e 7. 3re orbidul ne'a%orabil ,. ?rata entul anti%iral
165

6. #ultipli!area ba!terian( /n !a piloba!terio1( are lo! /n: A. #u!oasa 2astri!( 0. #u!oasa na1o'arin2ian( C. "iste ul ner%os !entral 7. -ini!<i E/ Ile!n 7. #ani'estarea !lini!( !ea ai 're!%ent( a !a piloba!terio1ei la !opiii de %Frst( 'ra2ed( este: A. ;astrita a!ut( B/ Enter!&!lit" a!ut( C. ;astroenterita a!ut( 7. ,nterita a!ut( ,. ;astroentero!olita a!ut( @. Ca piloba!terio1a la !opii are ur (toarele perioade) !u e6!ep*ia: A. 3rodro al( 0. 7e stare C. 7e !on%ales!en*( 7. 7e in!uba*ie E/ S."1-! i& 9. Dn perioada de !on%ales!en*( a !a piloba!terio1ei la !opii persist( unul din se nele !lini!e: A. "ub'ebrilitate 0. 4o e repetate C/ Dureri abdo inale 7. "!aune san2%inolente ,. ,rup*ii !utanate 10. Ca piloba!terio1a perinatal( ai 're!%ent este pro%o!at( de: A. Ca pJloba!ter !oli B/ C"-.Al!0"&terintestinalis C. Ca pJloba!ter BeBuni 7. Ca pJloba!ter piloridis ,. ,s!<. !oli 11. 7ia2nosti!ul etiolo2i! /n !a piloba!terio1( se ba1ea1( /n spe!ial pe: A. -ea!*ii serolo2i!e B/ C!.r!&ulturi C. Ce oleu!o2ra ( 7. Copro!ito2ra ( ,. Ultrasono2ra'ia or2anelor abdo inale
166

Complement multiplu 1. ?o6iin'e!*ia ali entar( !u sta'ilo!o!i la !opii apare A/ N!u#n1&ut B/ Su$"rul -i& C/ C!.ilul 5n %Frst( de 1-3 ani 7. 3re&!olari ,. P!olari ai 're!%ent la:

2. ?o6iin'e!*ia ali entar( !u sta'ilo!o!i la !opii debutea1(: A/ Bru1& B/ Cu ureri ti!"1e 5n e.i$"1tru C/ Cu 7!-e repetate

7. Cu <epatospleno e2alie ,. Cu i!ter 3. ,ntero!olita sta'ilo!o!i!( pri ar( la !opil se !ara!teri1ea1( prin: A/ De0ut lent B/ Su0%e0rilit"te C/ Re$ur$it",ie) uneori %o e 7. "!aune tip =s!uipat re!tal> ,. "!(dere ponderal(

4. 7is'un!*ia intestinal( /n entero!olita sta'ilo!o!i!( se!undar( la !opil se !ara!teri1ea1( prin: A/ E7!lu,ie lent B/ E7!lu,ie 5n elun$"t !n ul"nt C/ Di1."re odat( !u tratarea altor 'o!are 7. ,%olu*ie a!ut( ,. ,%olu*ie !roni!( 5. 7is i!robis ul intestinal sta'ilo!o!i! la !opil se !ara!teri1ea1( prin: A. $ebr( nu prea /nalt( 0. An2in( 'oli!ular( C/ V!-e re.et"te D/ Di"ree ,. "e ne enin2iene po1iti%e 167 etodele de dia2nosti! /n boala diarei!( a!ut( in'e!*ioas( la !opii: E3"-en 0"&teri!l!$i& E3"-en 1er!l!$i& C!.r!&it!$r"-" -adio2ra'ia abdo inal( Ultrasono2ra'ia abdo inal(

6. 5ndi!a*i A/ B/ C/ 7. ,.

7. Care dintre prele%atele indi!ate se 'oloses! pentru e6a enul ba!teriolo2i! /n entero!olita sta'ilo!o!i!( se!undar(E A/ M"teriile %e&"le B/ S8n$e (<e o!ultura) C. 0ila D/ Se&re,iile din 'o!arele se!undare ,. "e!re*iile rino'arin2iene @. -olul 2er enilor !ondi*ionat pato2eni /n apari*ia bolii diarei!e a!ute la !opii poate 'i deter inat prin: A/ I+!l"re" l!r in -"teriile %e&"le 5n .e1te 6(R in &"+uri B/ C!l!ni+"re" -"1i7 " inte1tinului &u unul i "&el"i $er-ene C/ Apari*ia anti!orpilor spe!i'i!i /n titre ari 7. #odi'i!(ri <e atolo2i!e ,. #odi'i!(ri urinare 9. 3or*ile de intrare /n 07A la !opii) pro%o!at( de 3roteus A/ Tr"&tul $"1tr!inte1tin"l B/ C(ile urinare C. ConBun!ti%ele D/ Le+iunile te2u entare irabilis) sunt:

,. 8a1o'arin2ele 10. #ani'est(rile !lini!e /n in'e!*ia !u 3roteus la !opii pot a%ea ur (toarele %ariante: A/ Pr!&e1 in%l"-"t!r-purulent al te2u entelor 0. -ino'arin2it( C. A i2dalit( purulent( D/ A%e&t"re" tr"&tului $"1tr!inte1tin"l E/ In%e&,i" !(ilor urinare 11. 0oala diarei!( a!ut() pro%o!at( de 3roteus) e%oluea1( la !opil !u: A/ De0ut "&ut 0. 7ureri la de2luti*ie C/ S&"un li&hi ) apos) 2alben-%er1ui
16@

7. "e ne respiratorii E/ V!-e 12. 5ndi!a*i ani'est(rile sindro ului de des<idratare la su2ari /n boala diarei!( a!ut( pro%o!at( de 3roteus: A. "!(derea ponderal( 0. 3li!a !utanat( se re'a!e pFn( /n 2 se!unde C/ C!.il "$it",2 ir"1&i0il D/ Be" l"&!E/ Be" obi&nuit 13. Dn 07A !u 3roteus la !opil pot sur%eni ur (toarele !o pli!a*ii: A/ Piel!ne%rit B/ Pneu-!nie C/ Ur!1e.1i1 7. 8a1o'arin2it( ,. ;astroduodenit( 14. ,%olu*ia bolii diarei!e la !opii) pro%o!at( de 3roteus) poate 'i: A/ A&ut B/ +ndulant( C. Croni!( 7. -e!idi%ant( E/ Lent 15. Ga nou-n(s!u*i) 07A pro%o!at( de 3roteus are ur (toarele parti!ularit(*i: A/ De1e!ri debut brus! 0. A'ebrilitate C/ De1hi r"t"re 1e7er %re&7ent D/ C!-.li&",ii septi!e 're!%ente ,. Cerpes labialis 16. 5n'e!*ia intestinal( a!ut( la su2ari) !au1at( de 3roteus) ne!esit( di'eren*iere de: A/ S"l-!nel!+ 0. 3neu onie C/ E1&heri&hi!+ D/ Shi$el!+ ,. ,ntero%iro1(

169

17. $a!torii !e pro%oa!( de!lan&area in'e!*iei !u Nlebsiella la su2ari sunt: A/ Pre-"turit"te" B/ 5 unode'i!ien*a C. Cipertensiunea intra!ranian( D/ M"lnutri,i" se%er( ,. Ali enta*ia natural( 1@. 7e obi!ei) in'e!*ia intestinal( !au1at( de Nlebsiella debutea1( !u: A/ Fe0r (3@-39HC) 0. Cepatospleno e2alie C/ Re$ur$it",ii2 7!-e D/ S&"une diarei!e ,. Con%ulsii 19. Cara!terul s!aunului /n in'e!*ia intestinal( !u Nlebsiella la !opii este: A/ Ne i$er"t 0. "(ra! C/ A0un ent 7. $re!%ent) !u sFn2e E/ A.!1) 2alben-%er1ui 20. 3arti!ularit(*ile in'e!*iei intestinale !u Nlebsiella la nou-n(s!u*i sunt: A/ De0ut brus! &i a!ut 0. "e ne enin2iene po1iti%e C/ Sin r!- intestinal pronun*at 7. "pleno e2alie E/ M! i%i&ri <e odina i!e 21. Dn in'e!*ia intestinal( !u Nlebsiella la nou-n(s!u*i s!aunele pot 'i: A. -i1i'or e B/ Li&hi e2 ".!"1e C/ ;"l0en-%er1ui 7. $(r( in!lu1iuni patolo2i!e E/ Mu&!1"n$7in!lente 22. 7iareea a!ut( in%a1i%( la su2ari deseori apare /n: A/ Shi$el!+ 0. -ota%iro1( C/ Ile01iel!+ D/ In%e&,i" sta'ilo!o!i!(
170

,. Coler( 23. 7iareea a!ut( se!retorie la su2ari deseori apare /n: A. "<i2elo1( B/ R!t"7ir!+ C/ E1&heri&hi!+ !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( 7. Nlebsielo1( E/ 4!ler 24. Ca piloba!terio1a la !opii este pro%o!at( de: A/ C"-.Al!0"&ter @e@uni B/ C"-.Al!0"&ter!oli C. Ca pJloba!ter pJlori 7. Ca pJloba!ter 'oetus

E/ C"-.Al!0"&ter intestinalis 25. 5ndi!a*i odi'i!(rile <isto or'olo2i!e ale intestinului /n !a piloba!terio1( la !opii: A. Alterarea !elulelor epiteliale B/ E e-ul -u&!"1ei C/ C!lit" ul&er!"1 D/ A0&e1e !u ne!ro1e /n !riptele u!oasei intestinale ,. ?u e'ierea 'oli!ulilor solitari &i a pl(!ilor 3aJer 26. 5ndi!a*i perioadele !lini!e /n !a piloba!terio1( la !opii: A/ Pr! r!-"l 0. Cataral( C/ De 1t"re 7. ,rupti%( E/ De &!n7"le1&en, 27. #ani'est(rile !lini!e /n perioad( prodro al( a !a piloba!terio1ei la !opii sunt: A. A!!ese de tuse 0. "!aune san2%inolente C/ Fe0r2 %ri1!"ne D/ Ce%"lee E/ Mi"l$ii) artral2ii 2@. 3erioada de stare /n !a piloba!terio1( la !opii se A. ,rup*ii !utanate B/ Dureri abdo inale pronun*ate C. Gi 'oadenopatie 2enerali1at( D/ S&"une i"rei&e E/ Int!3i&",ie 2eneral( pronun*at( 29. Criteriile de 2ra%itate /n !a piloba!terio1( la !opii sunt: A/ ;r" ul ani'est(rilor intestinale 0. "ub'ebrilitatea C/ "i pto ele e6traintestinale 7. "e nele respiratorii pronun*ate E/ In7"$in",i" intestinal( 30. Ge1iunile !ele ai i portante produse de Ca pJloba!ter 'oetus sunt situate /n: A/ Me@un 0. Cepato!ite C/ Ile!n 7. "to a! E/ C!l!n 31. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al !a piloba!terio1ei la !opii se 'a!e !u: A/ Shi$el!+" B/ B!"l" Cr!hn C/ A.en i&it" a!ut( 7. 3an!reatita a!ut( ,. 5n'e!*ia entero%iral( 32. 8u i*i !o pli!a*iile posibile /n !a pilobaterio1( la !opii: ani'est( !lini! prin:

171

A. 0. C/ D/ E/

Ce ora2ii 2astri!e Ab!es !erebral Artrit re"&ti7 Perit!nit" In7"$in",ie inte1tin"l

33. 5n'e!*ia intestinal( !au1at( de Nlebsiella de obi!ei debutea1( !u: A/ ;"1tr!enter!&!lit B/ Enter!&!lit C. Gi 'oadenopatie 2enerali1at( 7. "indro respirator E/ ;"1tr!enterit 34. 5ndi!a*i ani'est(rile !lini!e ale Klebsielo1ei) 'or a 2enerali1at() la nou-n(s!u*i &i su2ari: A/ Fe0r .er1i1tent B/ F!&"re septi!e
172

C. 7. ,. Sin r!- e &!"$ul"re intr"7"1&ul"r dise inat( "!aune apoase) albi!ioase) '(r( in!lu1iuni patolo2i!e ?ulbur(ri de !onstien*() !on%ulsii /n toate !a1urile

176

TRATAMENTUL BOLILOR DIAREICE ACUTE


Complement simplu 1. Un pa!<et de sare pentru re<idratare oral( trebuie di1ol%at /n: A. 200 l ap( 0. 500 l ap( C/ E((( -l ". 7. 1500 l ap( ,. Dntr-un %olu de ap( !orespun1(tor 2radului de des<idratare 2. "area pentru re<idratarea oral( ("-+) -e<idron) este:

A/ 0. C. 7. ,.

Re-e iu -e i&"l pentru re<idratarea &i en*inerea 'un!*iilor or2anis ului /n diaree Ali enta*ie /n !a1 de diaree ?erapie edi!a entoas( -e ediu 'olositor nu ai /n !a1 de diaree u&oar( "ubstituentul li!<idelor per'u1ionale /n !a1 de des<idratare se%er(

3. "olu*ia pre'erat( /n terapia prin per'u1ii a unui !opil !u des<idratare se%er( este: A. -eopoli2lu!ina 0. 3las a C. "olu*ia isotoni!( de !lorur( de sodiu 7. S!lu,i" Rin$er la!tat ,. "olu*ia de 2lu!o1( (5-10 M) 4. Copilul de 1)5 ani !u diaree a!ut() !u des<idratare pronun*at() ne!esit( trata ent: A. -e<idratare oral( !u "-+ - 100-200 l dup( 'ie!are s!aun li!<id B/ Rehi r"t"re oral( !u "-+ - 600-@00 l /n 4 ore C. 3er'u1ii i9% !u solu*ie -in2er la!tat - 100 l9K2 7. 3er'u1ii i9% !u solu*ie 2lu!o1() solu*ie de !lorur( de sodiu) reopoli2lu!in( ,.3au1a <idri!( - 6 ore 5. ?rata entul su2arului !u diaree a!ut( la do i!iliu in!lude neap(rat: A. Gi!<id /n !antit(*i ai ari !a de obi!ei 0. Ali enta*ie !ore!t(. antidiarei!e C. Ali enta*ie !u lapte atern D/ C8t -"i -ult li&hi Q e &!ntinu"t "li-ent",i" n"tur"l i e !01er7"t 1e-nele2 l" "."ri,i" &r!r" tre0uie 1 ne " re1- -e i&ului ,. 7e ad(u2at /n eniu ali ente !onsistente 177 6. Ga un !opil sub 5 ani !u diaree a!ut() des<idratarea se%er( se %( produ!e /n !a1 de s!(dere ponderal( brus!( !u: A. 2-3M 0. 4-5 M C. 6-9 M 7. E(#EC M ,. 1-2M 7. 7a!( ur A. 0. C. 7. ,. ea1( trata entul dintre rea!*iile ad%erse la nitro'urane una este 2ra%( &i ire%ersibil(: ?ulbur(ri di2esti%e ,rup*ii !utanate $ebr( P!line7rite .eri%eri&e 5!ter !olestati!

@. Ur (toarele anti%irale a!*ionea1( asupra %irusurilor A-8) !u o e6!ep*ie: A. A antadina 0. -e antadina C/ I !3uri in" 7. -iba%irina ,. 5nter'eronii 9. 3reparatele antiba!teriene /n in'e!*iile intestinale a!ute la !opii se %or ad inistra: A. 5ntra us!ular 0. 5ntra%enos C. "ub!utanat

D/ Per!r"l ,. 5ntrara<idian 10. ?rata entul diareilor a!ute %irale la !opii nu se %a 'a!e !u: A. "olu*ie pentru re<idratare oral( 0. 3reparate anti%irale C/ Pre."r"te anti i!robiene 7. ,ubioti!e ,. ,n1i e 11. CFte ore durea1( re<idratarea oral( /n !a1 de des<idratare A. 2 0. 3 C/ 6 17@ 7. 5-6 ,. 7-@ 12. ?erapia per'u1ional( /n diareea a!ut( la su2ar este indi!at( /n !a1 de: A. 7es<idratare pronun*at() 'ebr( 0. 7es<idratare pronun*at() an2in() 'ebr( C. 7iaree) %o () '(r( se ne !lini!e de des<idratare 7/ De1hi r"t"re se%er() %o e repetate) ileus paraliti! ,. 7iaree san2%inolent( 13. ?erapia antiba!terian( este indi!at( /n: A. -ota%iro1e 0. 7iareea !u ,s!<. !oli enteroto6i2en( C. 7is i!robis intestinal sub!o pensat D/ S&hi$el!+ ,. ;iardia1( (la blia1() 14. Dn boala diarei!( a!ut( !u se ne de des<idratare oderat() i !opilului de 4 luni se indi!(: A/ 6((#)(( -l rehi r!n 5n .ri-ele 4 ore) 'ra!*ionat 0. @0 l re<idron dup( 'ie!are s!aun li!<id C. Antibioti!e per os 7. 3au1( <idri!( ,. ,ubioti!e Complement multiplu 1. ?erapia !u antibioti!e a diareii a!ute !u Ca pJloba!ter la !opii se %a e'e!tua !u: A. 3eni!ilin( B/ ;ent"-i&in C/ Cl!ra 'eni!ol 7. ,ritro i!in( E/ Ce%"l!1.!rine 2. ?erapia per'u1ional( /n diareea a!ut( la su2ar este indi!at( /n !a1 de: A. 7es<idratare pronun*at() 'ebr( 0. 7es<idratare pronun*at() pneu onie) 'ebr( C/ De1hi r"t"re .r!nun,"t2 7!- in&!er&i0il D/ Di"ree .er1i1tent2 e1hi r"t"re .r!nun,"t E/ De1hi r"t"re se%er() ileus paraliti! oderat(E

3. Cotri o6a1olul (tri etopri A. Coler( B/ Di+enterie C/ Di"ree "&ut &u E1&h/ &!li enter!in7"+i7 D/ S"l-!nel!+ di1enteri'or ( ,. 5n'e!*ie rota%iral( 4. ?erapia antiba!terian( este indi!at( /n: A. 5n'e!*ia rota%iral( B/ Di"ree" !u ,s!<. !oli enteroin%a1i%( C. 7is i!robis intestinal sub!o pensat D/ Shi$el!+ E/ 4!ler

179 I sul'a eto6a1ol) poate 'i utili1at /n trata entul !opilului !u:

5. #a a unui !opil i! !u diaree) tratat la do i!iliu) se %a adresa i ediat la A/ Be" la!o sau nu poate bea 0. Are po't( de Fn!are s!(1ut( C/ Are s!aune san2%inolente D/ Are %o e repetate ,. Are 'ebr( (3@HC) 6. ?erapia dis i!robis ului intestinal de!o pensat la !opii %a in!lude: A/ B"&teri!%"$i B/ Pre."r"te en+i-"ti&e C/ Anti0i!ti&e 7. 3reparate antipara1itare ,. #edi!a*ie anti%iral( 7. ?rata entul antiba!terian al unui !opil !u <oler( poate in!lude: A. Cotri o6a1ol 0. $ura1olidon C/ Tetr"&i&lin D/ ;ent"-i&in E/ Eritr!-i&in

edi!) da!( el:

@. 5ndi!a*ii de spitali1are a !opiilor !u boli diarei!e %or 'i: A/ Di"ree" "&ut &u 1e-ne e e1hi r"t"re 1e7er B. 7iareea a!ut( !u se ne de des<idratare oderat( la !opii !u alnutri*ie se%er( C. 7iareea a!ut( '(r( se ne de des<idratare) !u 'ebr( (3@HC) 7. 7iareea persistent() '(r( se ne de des<idratare la !opii de dup( 1 an E/ Di"ree" san2%inolent(
1@0

9. -e<idratarea oral( /n trata entul diareii a!ute la !opii nu %a !ontribui la: A/ St!."re" diareii 0. 3re%enirea des<idrat(rii C/ Mi&!r"re" ur"tei i"reii D/ Re u&ere" 're!%en*ei s!aunelor ,. #i!&orarea 2radului de des<idratare 10. Care sunt re2ulile de trata ent al diareii a!ute la !opii la do i!iliuE A/ A -ini1tr"re" li!<idelor /n !antit(*i ai ari !a de obi!ei 0. Ad inistrarea antibioti!elor per oral C/ C!ntinu"re" ali ent(rii !opilului 7. Ad inistrarea eubioti!elor

E/ A re1"re" l" -e i& /n !a1ul /n !are starea !opilului se a2ra%ea1(: nu poate s( bea sau s( su2( piept. apare s!aun !u sFn2e 11. "pe!trul anti i!robian al !lora 'eni!olului in!lude: A/ Nei11eri" -enin$iti i1 B/ Cae op<illus in'luen1ae C. "trepto!o!ul 0 <e oliti! 2rup A D/ S"l-!nell" E/ Pneu-!&i1ti1 !arinii 12. #etronida1olul este indi!at !opiilor /n: A/ In%e&,iile &u 0"&ili ;r"-#ne$"ti7i "n"er!0i B/ A-e0i"+ C. 5n'e!*ia sta'ilo!o!i!( D/ ;i"r i"+ (la blia1() ,. ?o6iin'e!*iile ali entare 13. "pe!trul anti i!robian al !o-rti o6a1olului !uprinde: A/ E1&heri&hi" &!li B/ Shi$ell" C/ S"l-!nell" 7. 3seudo onas aeru2inosa ,. ;iardia la blia 14. 3osed( sensibilitate la !e'alosporine de 2enera*ia a 5l-a: A/ E1&heri&hi" !oli 0. 3seudo onas aeru2inosa C/ Shi$ell" ELE D/ 4"e-!.hillu1 in'luen1ae ,. ,ntero!o!ii 15. ?rata entul antiba!terian /n in'e!*iile intestinale a!ute la !opii are ur (toarele s!opuri: A/ ;r0ire" %inde!(rii !lini!e 0. #i!&orarea 2radului de des<idratare C. -edu!erea 're!%en*ei %o elor D/ Di-inu"re" &!nt"$i!+it,ii E/ Re u&ere" duratei de eli inare a 2er enilor 16. #edi!a entele !u a!*iune antidiarei!( (Gopera id) 5 odiu ) nu sunt indi!ate !opiilor /n: A/ Shi$el!+e B/ S"l-!nel!+e C. 7iarei nein'e!*ioase (!olon iritat) D/ C"-.il!0"&teri!+ ,. 7is i!robis ul intestinal 17. ?rata entul anti i!robian se %a 'a!e /n to6iin'e!*iile ali entare la !opii: A/ Cu 1t"%il!&!&i B/ Cu 1"l-!nele l" n!u#n1&ut C/ Cu 1"l-!nele l" 1u$"ri D/ >n %!r-e 1e7ere ,. Cu 0a!illus !ereus) 'or a edie 1@. 4olu ul solu*iei pentru re<idratarea oral( a !opilului !u diaree a!ut( depinde de: A/ V8r1t B/ ;r" ul de des<idratare C. ,tiolo2ia bolii 7. $ebr(

E/ M"1" !orporal( 19. -e<idratarea oral( nu se %a indi!a unui !opil !u diaree a!ut( &i: A/ V!- in!oer!ibil( 0. 7es<idratare oderat( C. $ebr( (39-40HC) D/ Ileu1 ."r"liti& <."re+ inte1tin"l= E/ De1hi r"t"re se%er(

1@2

20. 3riorit(*ile re<idrat(rii orale 'a*( de re<idratarea per'u1ional( /n trata entul diareii a!ute la !opii sunt: A/ C!1tul ai i! 0. -edu!erea 'ebrei C/ P"rti&i."re" "&ti7 " .rin,il!r 5n "&e1t .r!&e1 D/ P!1i0ilit"te" de a !ontinua ali entarea ,. #i!&orarea duratei diareii 21. -e<idratarea per'u1ional( la !opiii !u diaree a!ut( se poate !o pli!a !u: A. 3neu onie B/ Se.ti&e-ie C/ Fle0it D/ Tr"u- psi<i!( ,. 3ielone'rit( 22. -e<idratarea endo%enoas( la !opiii !u diaree a!ut( se %a indi!a /n !a1 de: A. 7es<idratare oderat( B/ De1hi r"t"re se%er( C. Copii su2ari D/ Ileu1 ."r"liti& E/ V!-e in!oer!ibile 23. -e<idratarea oral() e'e!tuat( !ore!t /n !a1 de diaree a!ut( la !opil) per ite: A/ Pre7enire" e&e1ului 5n in%e&,iile inte1tin"le l" &!.ii B/ Mi&!r"re" nu-rului e in%e&,ii intr"7en!"1e C/ Pre7enire" in'e!*iilor intraspitali!e&ti 7. "toparea diareii ,. #(rirea !ostului trata entului 24. Care preparate anti i!robiene pot 'i re!o andate !opiilor !u boli diarei!e a!ute (s!aune san2%inolente)E A/ C!#tri-!3"+!l <B"&tri-2 Bi1e.t!l= B/ Fur"+!li !n C/ A-!3i&ilin 7. Gin!o i!in( ,. 3eni!ilin(

DISMICROBISMUL INTESTINAL
Complement simplu 1. Ga nou-n(s!u*i) i!ro'lora intestinal( este repre1entat( preponderent de: A/ B"&illu1 0i%i u1 0. ,ntero!o!!us C. 3roteus 7. Nlebsiella ,. ,s!<. !oli <e oli1ant( 2. Ga nou-n(s!utul ali entat natural bi'ido'lora se stabile&te e%ident do inant( /n: A. 1-a-a 2-a 1i B/ A C#"# " 7-a 1i C. A 2-a- a 3-a s(pt( Fn( 7. 1-a lun( ,. A 6-a lun( 3. $lora re1identar( (per anent() intestinal( din !olon la !opiii de %Frst( &!olar( este repre1entat( de: A. "ta'ilo!o!!us aureus 0. Candida albi!ans C/ B"&ter!i e1 i 0i%i u1 0a!teriu 7. Clostridiu per'rin2ens ,. ,nteroba!ter !loa!ae 4. -olul de!isi% /n dia2nosti!ul dis i!robis ului intestinal la !opii /i re%ine: A. Ce oleu!o2ra ei 0. 3roteino2ra ei C/ C!.r!&ulturii 7. 3robelor <epati!e ,. 5n%esti2a*iilor serolo2i!e 5. 8u i*i !ea ai e'i!ient( etod( de !ore!*ie a tulbur(rilor i! este: A/ Ali-ent",i" &!re!t( 0. Antibioterapia C. 4ita inele 7. 0a!terio'a2ii ,. $er en*ii
201

i!ro'lorei intestinale la !opilul

6. 7ia2nosti!ul dis i!robis ului intestinal poate 'i stabilit nu ai /n ba1a: A. 0ili!ulturii 0. Ce o!ulturii C/ C!.r!&ulturii 7. Culturii din na1o'arin2e ,. Uro!ulturii 7. 7is i!robis ul intestinal la su2ari se A. Cataral 0. #enin2ian C/ Di1.e.ti& 7. ,rupti% ,. Gi 'oadenopatie Complement multiplu ani'est( ai 're!%ent prin sindro ul:

1. $lora intestinal( obli2atorie (!on!o itent( 'lorei re1identare) la !opii este repre1entat( de: A/ E1&h/ &!li '#6E( L B/ Enter!&!&&u1 E(C#E() C/ L"&t!0"&terii 'a!ultati% anaerobe 105-10@ 7. Candida 0-105 ,. Nlebsiella 0-106 2. $lora intestinal( tran1itorie (o!a1ional() este repre1entat( de: A/ St"%il!&!&&u1 B/ C"n i " "l0i&"n1 C/ Enter!0"&terii !ondi*ionat pato2ene 7. Ga!toba!terii ,. 0i'idoba!terii 3. #i!ro'lora intestinal( nor al( la !opii) !alitati% &i !antitati%) depinde 'a!tori: A/ Se+!nul anului 0. ?erapia anti%iral( C/ V8r1t !opilului 7. -e<idratarea oral( E/ Ti.ul e ali enta*ie 4. Cau1ele de!lan&(rii &i e%olu*iei dis i!robis ului intestinal la !opiii
202

ult de ur (torii

i!i sunt:

A/ B/ C. 7. E/

Utili+"re" "nti0i!ti&el!r e1e!ri ner",i!n"l M"l" ii in'e!*ioase di2esti%e repetate Ali enta*ia natural( ,n!e'alopatia perinatal( Ali-ent",i" arti'i!ial( ani'est( prin:

5. 7is i!robis ul intestinal !o pensat la su2ari se A/ S& ere" po'tei de Fn!are 0. Ciperter ie C/ S& ere" .!n er"l D/ Pu1eesub'ebrile ,. 7iaree 6. 7is i!robis ul intestinal sub!o pensat la !opii se A/ Su0%e0rilit"te 1t"0il B/ In".eten, C/ Re$ur$it",ii) %o e) diaree 7. Ce o!olit( ,. "e ne enin2iene po1iti%e

ani'esta !lini! prin:

7. 7is i!robis ul intestinal de!o pensat la !opii se ani'est ( !lini! prin: A/ Se-ne e int!3i&",ie $ener"l B/ V!-e re.et"te C/ Di"ree !u s!aune !u u!us) uneori &i !u striuri de sFn2e 7. "!aune nor ale ,. Constipa*ii @. 7ia2nosti!ul dis i!robis ului intestinal se ba1ea1( pe: A/ An" ne1a bolii 0. -adio2ra'ia abdo inal( C/ T"0l!ul &lini& i e7!lu,i" 0!lii D/ C!r.!&ulturi ,. ,le!tro!ardio2ra ( 9. $a!torii predispo1an*i la dis i!robis ul intestinal al nou-n(s!utului sunt:

A/ B/ C/ 7. ,.

A&uti+"re" -"l" iil!r &r!ni&e 5n ti-.ul 1"r&inii l" $r"7i Ali-ent",i" "rti%i&i"l .re&!&e Pre-"turit"te" Ali enta*ia natural( 8(s!ut de a ( purt(toare de CbsA2
203

10. "i pto A/ B/ C/ 7. ,.

atolo2ia !lini!( a dis i!robis ului intestinal la nou-n(s!ut in!lude: Mete!ri1S&"une li&hi e %re&7ente Su0%e0rilit"te $ebr( 5!ter

11. ?rata entul dis i!robis ului intestinal la !opii in!lude: A. Corti!osteroi1i B/ I-un!&!re&,i" C/ Re1t"0ilire" -i&r!0i!&en!+ei inte1tin"le D/ Re&u.er"re" 'un!*ional( a intestinului ,. Antibioterapia 12. ?rata entul dis i!robis ului intestinal de!o pensat la !opii in!lude: A. Corti!osteroi1i B/ I-un!$l!0uline C/ Eu0i!ti&e D/ Anti0i!ti&e ,. Anti%irale 13. ?rata entul dis i!robis ului intestinal sub!o pensat %a in!lude: A/ L"&t"te a!idulate B/ Eu0i!ti&e C. Antibioti!e 7. Corti!osteroi1i ,/ Fer-en,i 14. 7ia2nosti!ul di'eren*ial al dis i!robis ului intestinal la !opii se 'a!e !u: A/ In%e&,ii intestinale a!ute !u ,C3 0. #ononu!leo1a in'e!*ioas( C. Cepatita %iral( D/ Shi$el!+" E/ E1&heri&hi!+"

204

4EPATITELE VIRALE
Complement simplu 1. Cepatita %iral( A 'or a ani!teri!( la !opii este !ara!teri1at( prin: A. 5!ter slab pronun*at 0. 0ilirubine ie u&oar() !u predo inarea 'ra!*iei !onBu2ate C/ V"l!rile AGA? !res!ute 7. "e ne !atarale aBore

,. ,rup*ii !utanate 2. Dn <epatita %iral( A la !opii) 'or a 'rust() se %a /nre2istra unul din ur (toarele se ne: A. 5nto6i!a*ie pronun*at( 0. 5!ter pronun*at C. ,rup*ii <e ora2i!e 7. Artral2ii E/ 4e."t!-e$"lie 3. Care se !opiiE A. B/ C. 7. ,. 4. Care a'ir A. 0. C. D/ ,. 5. $or a de: A. 0. C/ 7. ,. n !lini! nu este !ara!teristi! pentru 'or a Adina ie) a2ita*ie) !on%ulsii 4e."t!-e$"lie .r!nun,"t 4o ( repetat() re2ur2ita*ii 5!ter pronun*at "indro <e ora2i! a*ie re'eritor la <epatita %iral( !on2enital( nu este !ore!t(E "e ne de into6i!a*ie oderate Cepato e2alie ne/nse nat( "indro <e ora2i! 're!%ent 4i.er0iliru0ine-ie !u predo inarea 'ra!*iei ne!onBu2ate A!ti%itatea AGA?) $-1-'os'at aldola1ei u&or !res!ute ali2n( /n <epatita %iral( la !opii se /ntFlne&te !el C4A C4C 4VB C4, Cepatita /n in'e!*ia !u !ito e2alo%irus
205

ali2n( a <epatitei %irale la

ai 're!%ent /n !a1

6. #ar!<erul i portant al !onta2io1it(*ii !opilului bolna% de C40 este: A/ 4B1A$ 0. C0!A2 C. C0eA2 7. Anti!orpi anti-Cbe A2 ,. Anti!orpi anti-Cb! A2 7. ,n!e'alopatia <epati!( a!ut( /n <epatita %iral( la !opii are) de re2ul() !onse!in*a: A. Dns(n(to&ire 0. Dns(n(to&ire in!o plet( C. Cepatit( !roni!( D/ S%8rit letal ,. Ciro1( <epati!( postne!roti!( @. ,n!e'alopatia <epati!( a!ut( /n <epatita %iral( se /ntFlne&te A. 8ou-n(s!u*i B/ Su$"ri C. 3re&!olari 7. Adul*i ,. P!olari 9. Dn !a1 de en!e'alopatie <epati!( a!ut( la !opii) nu lipses!: A. Con%ulsii toni!o!loni!e 0. 4o e !u sFn2e ai 're!%ent la:

C/ C!ntiin," !lar( 7. ?a<ipnee ,. +li2urie 10. Cel ai in'or ati% test bio!<i i! /n en!e'alopatia <epati!( a!ut( la !opii este: A. Cipertransa ina1e ia 0. Ciperbilirubine ia C. 0-lipoproteide %alori ari D/ Pr!tr!-0ine-i" sub 40M ,. ?estul !u ti ol %alori i!i Complement multiplu 1. Cepatitele %irale la su2ari sunt produse) de obi!ei) de: A. 4irusul <epati! A B/ Viru1ul he."ti& B C/ Viru1ul he."ti& C
'()

D/ Viru1ul he."ti& 7 ,. 4irusul <epati! , 2. Dn <epatita %iral( 0) 'or a 2ra%() la !opii pot 'i: A/ I&ter .r!$re1i7 B/ M"ni%e1tri he-!r"$i&e C/ 4e."t!-e$"lie) 'i!at dolor 7. 5nto6i!a*ie oderat( ,. Con%ulsii repetate 3. Criteriile !lini!e aBore de 2ra%itate /n <epatita %iral( la !opiii A/ Int!3i&",ie .r!nun,"t B/ I&ter pro2resi% C. Cepato e2alie oderat( 7. ,6ante E/ Sin r!- <e ora2i! i!i sunt:

4. Dn perioada de prodro a C4A la !opii) dia2nosti!ul di'eren*ial se 'a!e !u: A/ IRVA 0. "t(ri aler2i!e C/ T!3iin%e&,ii ali entare 7. -eu atis E/ A.en i&it 5. Conse!in*ele C40 la !opii pot 'i: A/ Vin e&"re" &!-.let B/ Cr!ni&i+"re" C/ Let"lit"te" 7. 3an!reatita a!ut( ne!ro1ant( ,. 5nsu'i!ienta renal( !roni!( 6. 3erioada de prodro /n C4A la !opii se distin2e prin: A/ Dur"t" e B#C +ile B/ Fe0r /n 60M din !a1uri C. Artral2ii D/ Dureri abdo inale ,. ,rup*ii !utanate 7. Care sunt parti!ularit(*ile C0A la !opii 'a*( de adul*iE A. ,%olu*ie ai se%er( 0. Adenopatii 're!%ente

207

C/ 4e."t!-e$"lie -"i .r!nun,"t D/ F!r-e "ni&teri&e %re&7ente E/ Dur"t" i!terului este ai s!urt( @. Care dintre para etrii !lini!i &i para!lini!i enu era*i i ediat /n e%olu*ia <epatitei %irale a!uteE A. Cepato e2alia i portant( 0. "pleno e2alia C/ Mi&!r"re" .r!$re1i7 " %i&"tului D/ Pre+en," 1in r!-ului he-!r"$i& E/ S& ere" rapid( a titrului de A2C0s ai Bos sunt indi!i de pronosti! se%er

9. ?erapia !u !orti!osteroi1i nu este indi!at( !opiilor !u <epatit( %iral( a!ut( /n: A. $or a se%er( a C40 la su2ari B/ $or a se%er( a C4, C. $or a ali2n( a C40 D/ F!r-" 1e7er " 4VA E/ Cepatita %iral( 0 'or a edieI%ari!ela 10. ?estul !u ti ol) %alori !res!ute %or 'i /n: A/ 4VA 0. C40 C/ 4VC 7. C47 E/ 4VE 11. Al'a-inter'eroni sunt indi!a*i /n 'or ele se%ere de: A/ 4VB 0. C4, C/ 4VC 7. C4A E/ 4VD 12. Cepatospleno e2alia la nou-n(s!u*i se /nre2istrea1( /n: A/ Ru0e!l" &!n$enit"l B/ T!3!.l"1-!+" &!n$enit"l C/ 4VB !on2enital( 7. "indro ul Tilbert ,. 5!terul <e oliti!

20@

13. 0ilirubine ie !u predo inarea 'ra!*iei !onBu2ate la nou-n(s!u*i %a 'i /n: A. 5!terul 'i1iolo2i! 0. 5!terul <e oliti! C/ 4VB &!n$enit"l D/ Atre+i" &il!r 0ili"re E/ Sin r!-ul Cri2ler-8aBBar 14. Ale2e*i 3 indi!i !e !ara!teri1ea1( !itoli1a <epati!(: A. 0ilirubina seri!( B/ ALAT C/ A"A? 7. ;a a2lobuline E/ Fru&t!+!-1-'os'at aldola1a 15. Dn 'or a ali2n( a C40 la !opii !ele A/ E e-ul !erebral ai 're!%ente !o pli!a*ii sunt:

0. C/ 7. E/

7es<idratarea se%er( In1u%i&ien," renal( 5nsu'i!ien*a respiratorie 4e-!r"$ii di2esti%e asi%e

16. Cele ai !ara!teristi!e teste bio!<i i!e /n en!e'alopatia <epati!( a!ut( /n C40 la !opii sunt: A/ Biliru0ine-i" (200 ol9l &i ai ult) 0. 3rotro bine ia 50-60M C/ Pr!tr!-0ine-i" 1u0 6(R D/ Te1tul !u subli at redus ,. Cipertransa ina1e ia 17. "e nele !lini!e de ba1( /n en!e'alopatia <epati!( a!ut( la !opii sunt: A/ Mir!1 he."ti& <G%i&"t &ru H= B/ V!-e e ti. G+", e &"%e"H C/ Oli$urie 7. "pleno e2alie ,. 5nto6i!a*ie oderat( 1@. 3entru 'or a ali2n( a C4 la !opii este !ara!teristi!: A. E1te .r!7!&"t ai 're!%ent de %irusurile <epati!e 0 &i 7 0. Apare ai des /n <epatita %iral( C C/ M"i %re&7ent ! %&e"u 1u$"rii .5n l" 7"&&in"re" "nti 4VB
'(J

D/ Se -"ni%e1t 5n .ri-ele ' 1.t-8ni de la debutul bolii ,. 3ronosti!ul este 'a%orabil 19. 3entru <epatita %iral( 0 la !opii) 'or ( 2ra%() sunt !ara!teristi!e: A/ I&ter .r!$re1i7 B/ M"ni%e1tri he-!r"$i&e C/ 4e."t!-e$"lie) 'i!at dolor 7. 5nto6i!a*ie slab pronun*at( ,. Con%ulsii repetate) status !on%ulsi% 20. Criteriile !lini!e aBore de 2ra%itate /n <epatita %iral( 0 la !opiii A. "pleno e2alia B/ I&terul pro2resi% C. 7iareea D/ Tul0ur"re" 1!-nului2 7!-ele re.et"te E/ Sin r!-ul he-!r"$i& 'E/ C!n1e&in,ele C40 la !opii pot 'i: A/ Vin e&"re &!-.let B/ Cr!ni&i+"re C/ De&e1 7. Ab!es <epati! ,. 3are1e &i parali1ii 'las!e 22. Ce arKeri serolo2i!i pute*i soli!ita pentru !on'ir area in'e!*iei !u %irusul <epatitie CE A/ Anti&!r.i "nti#4CV B/ ARN 4CV C/ Anti&!r.i anti-CC4 52# 7. 7eter inarea de anti!orpi anti u&!<i neted ,. AGA?) A"A? i!i sunt:

23. 5ndi!a*i ani'est(rile e6tra<epati!e /n <epatita %iral( 0: A. 3neu onie intersti*ial( B/ ;l!-erul!ne%rit -e-0r"n!"1 C/ P!li"rtrit nodoas(

7. Garin2it( steno1ant( E/ Ane-ie aplasti!( 24. #arKerii in'e!*iei !u %irusul <epatitei 0: A/ A$ 4B1 B/ A$ C0e
210

C. Anti-C#4 D/ Anti#4B& 52# ,. Anti- CC4 25. Dn C4A la !opii) perioada prei!teri!() poate a%ea lo!: A/ Sin r!- di2esti% 0. "indro pseudoreu ati! C. "indro erupti% D/ Sin r!- .1eu !$ri."l E/ M"ni%e1tri atipi!e) si ulFnd abdo en a!ut 26. "indro ul <epatopri% (insu'i!ien*( !elular( <epati!() se pronun*( prin: A 4 / i.!.r!tr!-0ine-ie B 4 / i.!%i0rin!$ene-ie C 4 / i.!"l0u-ine-ie 7 C . ipertransa ina1e ie , 0 . -lipoproteide seri!e !u %alori !res!ute 2 a 7. ,rup*ii ler2i!e /n perioada prei!teri!( pot 'i /n: A C . 4A B 4 / VB C 4 / VC D 4 / VD , C . 4, 2@. ?rata entul C4A la !opii) 'or ( 2ra%() se e'e!tuea1( !u: A/ Re."!1 l" ."t 5n .eri!" " e 1t"re B/ Re$i- "li-ent"r2 iet C/ Ter".ie per'u1ional( 7. Corti!osteroi1i ,. Anti%irale 29. Conse!in*ele <epatitei %irale A la !opii pot 'i: A. 4inde!are !o plet( !u restabilirea 'un!*iei <epati!e 0. 4inde!are !u un i! de'e!t <isto or'olo2i! - ='ibro1a <epati!(> C. Croni!i1are 7. Ciro1( <epati!( E/ C!-.li&",ii ale !(ilor biliare &i 2astroduodenite

211

30. 4i-'eronul este indi!at /n: A/ 4VB 'or a se%er( 0. C40 'or a ali2n( C/ 4VC %!r-" &r!ni& "&ti7 D/ 4VB 'or a !roni!( a!ti%( ,. C4, 31. 3arti!ularit(*ile C47-!oin'e!*ie la !opii sunt: A/ P8n l" %a!!inarea anti C40 se /nre2istra 're!%ent la su2ari 0. 3ronosti!ul 're!%ent 'a%orabil C/ F!r-e 1e7ere i -"li$ne %re&7ente D/ Let"lit"te /nalt( ,. -is! aBor de !roni!i1are 32. ,%olu*ia C4A la !opii se !ara!teri1ea1( prin: A/ De1e!ri2 %!r-e u!"re B/ R"re!ri2 %!r-e 1e7ere C/ F!r-e 'ul inante e6!ep*ionale 7. Getalitate /nalt( ,. 3ronosti! ne'a%orabil 33. 3arti!ularit(*ile C40 la su2ari: A/ Peri!" " .rei&teri& 1&urt 1"u "01ent B/ 4e."t!1.len!-e$"li" e -"i .r!nun,"t e&8t l" &!.iii -"ri C/ F!r-ele se%ere &i edii - ai 're!%ente 7. "e nele de into6i!a*ie - slabe ,. Con%ales!en*a - s!urt(

212

MONONUCLEO?A INFECIOAS
Complement simplu 1. 5ndi!a*i unul din sindroa ele !ardinale ale A. Artrita 0. ,n!e'alita C/ Li-%!" en!."ti" $ener"li+"t 7. 3an!reatita ,. +r<ita ononu!leo1ei in'e!*ioase la !opii:

2. 3re!i1a*i !e ani'est(ri !lini!e se depistea1() de re2ul() /n !opii: A. ,rup*ia rubeoli'or (

ononu!leo1a in'e!*ioas( la

0. C. D/ ,. 3. Dn

,de ul palpebral 5!terul s!lero-te2u entar An$in"2 li-%!" en!."ti"2 he."t!1.len!-e$"li" Ce aturia

ononu!leo1a in'e!*ioas() e%iden*ierea anti!orpilor <etero'ili (de tip 52 #) se 'a!e prin: A. ?estul Pi! 0. ?estul 7i!K C/ Te1tul P"ul#Bunnel#D"7i 1!hn 7. ?estul ,G5ZA ,. ?estul Lidal ononu!leo1ei in'e!*ioase la !opii se 'a!e !u:

4. ?rata entul etiotrop al A. 3rednisolon 0. A pi!ilin( C. -iba%irin( D/ A&i&l!7ir ,. Ga i%udin( 5. Dn

ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii) tipurile de an2in( pot 'i ur (toarele) !u e6!ep*ia: A. ,rite atoas( 0. $oli!ular( C. Ga!unar( D/ Me-0r"n!"1 ,. 8e!roti!(
213

6. Ga !opil) boala in'e!*ioas( !are se ani'est( !u poliadenopatie este: A. Cepatita %iral( a!ut( 0. 3ara2ripa C. "al onelo1a D/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 ,. 3ertussis 7. ?rata entul 'or elor se%ere ale ononu!leo1ei in'e!*ioase la !opii %a in!lude ur (toarele) !u e6!ep*ia: A. -epaos la pat 0. Antiin'la atoare nesteroidiene C. 52iena ri2uroas( a !a%ita*ii bu!ale 7. Corti!oterapia E/ A-.i&ilin" .entru 1u.r"in%e&,ii 0"&teriene @. 3re!i1a*i /n !are !a1uri de ononu!leo1( in'e!*ioas( la !opii nu se ad inistrea1( !orti!osteroi1i: A $or e se%ere ('ebr() adenopatii enor e) <epatite et!.) . 0 Co pli!a*ii ner%oase . C Ca1uri de ane ie <e oliti!( autoi un( . 7 F!r-e &!-une <ti.i&e2 ne&!-.li&"te= . , Ca1uri !u purpur( tro bo!itopeni!( . 9. 3re!i1a*i a'ir a*ia in!ore!t( pri%ind ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii: A 8u e6ista un trata ent anti%iral. . B Su.r"in%e&,iile 0"&teriene 1e tr"te"+ &u "-.i&ilin/

/ C . 7 . , . U A . 0 . C . 7 . E / Di"ree" #odi'i!(rile !ara!teristi!e <e atolo2i!e $ebra 3oliadenopatia 3entru ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii sunt !ara!teristi!e ur (toarele sindroa e) !u e6!eptia: An2ina 3ronosti!ul este !el ai 're!%ent 'a%orabil. ,ste o boal( !u de!larare obli2atorie nu eri!. ,6ist( %a!!in anti-,04.

214 11. Care din !o pli!a*iile spe!i'i!e enu erate nu este !ara!teristi!( in'e!*iei !u %irusul ,pstein-0arr la !opiiE A/ Ne7rit" ner7ului %"&i"l 0. Ane ia <e oliti!( C. 3urpura tro bo!itopeni!( 7. A2ranulo!ito1a ,. 5nsu'i!ien*a <epati!( a!ut( 12. 3entru ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii) 'or a edie) sunt !ara!teristi!e ur (toarele sindroa e) !u o e6!ep*ia: A. "e ne de into6i!a*ie !u 'ebr( (3@)5-39HC) B/ Tir"@ul &utiei t!r"&i&e C. Gi 'oadenopatia 2enerali1at( 7. A i2dalita supurati%( ,. Cepatospleno e2alia 13. Dn ononu!leo1a in'e!*ioas( %irusul ,pstein-0arr are drept =*int(> li 'o!itele 0) !u e6!ep*ia: A. Sesutul li 'ati! al u!oasei oro'arin2iene &i 'arin2elui posterior 0. Sesutul li 'ati! al u!oasei a i2dalelor C. Sesutul li 'ati! din splin() 'i!at 7. ;an2lionii li 'ati!i peri'eri!i E/ Pl&ile P"Aer i %!li&ulii 1!lit"ri in inte1tinul 1u0,ire 14. A2entul etiolo2i! al ononu!leo1ei in'e!*ioase este: A. 4irusul !ito e2ali! B/ Viru1ul E.1tein#B"rr C. 4irusul Cerpes si ple6-5 7. 4irusul Cerpes si ple6-55 ,. 4irusul %ari!elo-1osterian (4Z4) 15. 4irusul ,pstein-0arr 'a!e parte din 'a ilia: A. 3i!orna%iridae 0. Cepadna%iridae

C/ 4er.e17iri "e 7. ?o2a%iridae ,. 3ara J6o%iridae 16 3ro'ila6ia spe!i'i!( a ononu!leo1ei in'e!*ioase in!lude: A. ;a a-2lobuline standart 0. Ge%a i1ol
215

C. 5nter'eron D/ V"&&in ,. 8u e6ist( ni!i o Complement multiplu

etod( spe!i'i!( de pro'ila6ie

1. "ele!ta*i in'e!*iile %irale la !opii) !are pot e%olua !u sindro A. 5n'e!*ia !u %irusul respirator sin!i*ial B/ In%e&,i" &u 7iru1ul &it!-e$"li& C/ Ru0e!l" 7. +reionul E/ In%e&,i" &u 7iru1ul E.1tein#B"rr 2. Care din a'ir a*iile enu erate !ara!teri1ea1( 'ebra /n A. Are !ara!rer bi'a1i! B/ Dure"+ :#'L +ile i -"i -ult C/ Se 5nt8lnete 5n L(R in &"+uri 7. 7urea1( 1-3 1ile E/ Cu !1&il",ii 5ntre BL i 6(KC 3. Dn

ononu!leo1i!:

ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opiiE

ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii) adenopatia deseori poate 'i: A/ L"ter!&er7i&"l B/ O&&i.it"l C/ ;ener"li+"t 7. Cu e%olu*ie spre 'istuli1are ,. Cu 2an2lioni li 'ati!i aderen*i) durero&i

4. Gi 'adenita !er%i!al( a!ut( la !opii are drept !au1(: A/ A-i$ "lit" "&ut B/ S&"rl"tin" C. ?uber!ulo1a D/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 ,. 5nto6i!a*ia !u di2itali!e 5. Care si A/ B/ C. D/ ,.
216

pto e indi!( a'e!tarea na1o'arin2elui /n ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opiiE Re1.ir",i" n"+"l i%i&il Tu-e%iere" "-i$ "lel!r retr!n"+"le ?usea 're!%ent( Re1.ir",i" +$!-!t!"1 &u $ur" e1&hi1 ,li in(ri na1ale purulene

6. Dn

ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii se pot de!lan&a ur (toarele !o pli!a*ii: A/ Ane-i" he-!liti& <-e&"ni1- "ut!i-un= 0. , 'i1e ul sub!utanat C/ Ru.tur" 1.linei 7. Ce ora2ii pul onare E/ A0&e1e .eri"-i$ "liene ai nu e&te:

7. #ononu!leo1a in'e!*ioas( se A/ B!"l" 1rutului

0. C/ D/ ,.

0oala 2<earelor pe pisi!( An$in" -!n!&it"r Fe0r" $"n$li!n"r 0oala GJ e ani'est(

@. A'e!tarea siste ului reti!ulo-endotelial /n ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii se prin: A/ M!n!nu&le"re "ti.i&e 5n 18n$ele .eri%eri& B/ 4e."t!1.len!-e$"lie C/ P!li" en!."tie 7. A'e!tarea bron<iilor &i bon&iolelor ,. Artral2ii tran1itorii 9. #orbiditate a6i ( prin A. "u2ari B/ Pre&!l"ri C/ A !le1&en,i 7. #aturi E/ A ultul t8nr ononu!leo1a in'e!*ioas( se /nre2istrea1( la:

10. ?abloul !lini! al ononu!leo1ei in'e!*ioase la !opii in!lude: A/ Fe0r" .er1i1tent B/ An$in" .1eu !-e-0r"n!"1 C/ P!li" en!."tie i he."t!1.len!-e$"lie 7. 7es!ua a*ia /n la bouri pe pal e &i plante ,. 7er o2ra'is alb 11. 4ariantele de e%olu*ie a ononu!leo1ei in'e!*ioase la !opii sunt: A/ Ci&li&2 %r &!-.li&",ii B/ Cu &!-.li&",ii C. $ul inante 7. Cu se!<ele E/ Cr!ni& 12. 3rin!ipalele !au1e ale sindro ului ononu!leo1i! la !opii sunt: A/ Viru1urile <EBV2 CMV2 " en!7iru1 et&/= B/ Re$enerrile -e ul"re u. "$r"nul!&it!+" t!3i& C/ Pr!t!+!"rele <T!3!.l"1-" $!n ii et&/= 7. 0a!teriile intra!elulare ,. 5ntoleran*a la 2luten 13. Care sunt parti!ularit(*ile <epatitei ononu!leo1i!e la !opii) !o parati% !u <epatita %iral( 0E A. ,%olu*ie ai se%er( B/ S.len!-e$"lie .r!nun,"t C/ Fe0r ur"0il D/ Pre+en," -!n!nu&le"rel!r "ti.i&e 5n 18n$e ,. 5!ter s!leral &i te2u entar pronun*at 14. 0iopsia 2an2lionar( /n ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii pre1int( <isto or'olo2i!: A. Zone de ne!ro1e !u i!ro- &i a!roab!ese 0. Ciperpla1ie si pl( C. 3roli'erare <istio!itar( !u 'or area de ononu!leare 7. 5n'iltra*ie de !elule epiteliale) li 'o!ite) !elule 2i2ante ,. 3re1en*a !elulelor <iperba1o'ile 15. Dn tip: ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii erup*iile !utanate) /n 10-15 M din !a1uri) pot 'i de A. 4ari!eli'or B/ S&"rl"tini%!rC/ Ru0e!li%!r-

7. -uBeoli'or E/ 4e-!r"$i& 16. 5denti'i!a*i a'ir a*iile in!ore!te despre ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii. A/ An$in" "."re 5n L(R in &"+uri/ 0. + !o pli!a*ie 're!%ent( este ane ia aplasti!(. C/ Peri!" " e in&u0",ie ure"+ '#B +ile/ D/ 4e."tit" -!n!nu&le!+i& "re un .r!&ent ri i&"t e &r!ni&i+"re/ ,. ?abloul <e atolo2i! e%iden*ia1a li 'o!ite atipi!e. 17. #odi'i!(rile <e atolo2i!e /n A/ Leu&!&it!+" -! er"t
21@

ononu!leo1a in'e!*ioas( la !opii sunt:

0. Geu!o!ito1a !u neutro'ilie C/ Leu&!&it!+" &u li-%!&it!+ D/ Li-%!-!n!&it!+ &u li-%!&ite G"ti.i&eH ,. ?ro bo!itopenia 1@. 7ia2nosti!ul serolo2i! al ononu!leo1ei in'e!*ioase la !opii se ba1ea1( pe: A/ E7i en,iere" "nti&!r.il!r heter!%ili ne1.e&i%i&i e ti. I$ M <"$lutinine= 0. ,%iden*ierea anti!orpilor anti-C0 !or su ar C/ Deter-in"re" "nti&!r.il!r 1eri&i "nti#VCA I$M D/ Deter-in"re" "nti&!r.il!r 1eri&i "nti#VCA I$; ,. 7eter inarea anti!orpilor anti-CC4 19. -ea!*ia 3aul-0unnel-7a%idso<n /n dia2nosti!ul B/ ononu!leo1ei in'e!*ioase: A. ,ste o rea!*ie de a2lutinare a <e atiilor de !al. E1te &!n1i er"t .!+iti7 l" titrul -"i -"re e E*'L 1"u E*6(2 5n %un&,ie e

1i1te-ul e elu,ie/ C/ Se .!+iti7e"+ u. " :#" +i e 0!"l2 une!ri u. '#B 1.t-8ni/ 7. "e ne2ati%ea1( dup( 2-3 luni. E/ >n E(#'(R in &"+uri e -!n!nu&le!+" in%e&,i!"12 re"&,i" r-8ne ne$"ti7/ 20. "ele!ta*i anti!orpii !onsidera*i !opii: arKeri de repli!are %iral( /n ononu!leo1a in'e!*ioas( la

A/ Anti&!r.i I$M "nti#VCA <Vir"l#C".1i #Anti$en= B/ Anti&!r.i "nti#EA <E"rlA Anti$en= C/ Anti&!r.i "nti#EBNA <E.1tein#B"rr Nu&le"r Anti$en= 7. Anti!orpi anti%irus Cerpes si ple6-1 ,. Anti!orpi 52; anti%irus !ito e2ali! 21. 3re!i1a*i a'ir a*iile !ore!te pri%ind in'e!*ioas( la !opii. ani'est(rile !utaneo- u!oase /n ononu!leo1a

A/ CR in 0!ln"7i .re+int ! eru.,ie &ut"n"t &u "1.e&t -"&ul!1/

B/

A -ini1tr"re" "-.i&ilinei 1"u "-!3i&ilinei eter-in "."ri,i" unei eru.,ii

-"&ul!.".ul!"1e .ruri$in!"1e 5n J(#E((R in &"+uri/ C/ Eru.,i" -"&ul!.".ul!"1 .!"te ".re" i u. 5ntreru.ere" " -ini1trrii

"-.i&ilinei/ 7. 5M din bolna%i pre1int( i!ter s!lero-te2u entar. ,. Dn 25-60M din !a1uri apar pete&ii oale. ultiple de 1-2 /n dia etru pe palatul

22. 5ndi!a*i aladiile produse de %irusul ,pstein-0arr: A/ Li-%!-ul BurDit B/ C"r&in!-ul n"+!%"rin$i"n C. Gi 'oa e !u !elule ? 7. Car!ino ul de !ol uterin E/ M!n!nu&le!+" in%e&,i!"1 23. 4irusul ,pstein-0arr pre1int(: A/ P!ten,i"l !n&!$en B/ Me ul!tr!.i1C/ Li-%!tr!.i17. ,nterotropis ,. 7er atropis 24. 4irusul ,pstein-0arr se trans ite: A/ Prin 1rut &u 1"li7" B/ Prin .i&turi %lui e C/ Prin tr"n1%u+ii e 18n$e 1"u .l"1- 7. 3rin transplant de or2ane ,. 3e !ale 'e!al-oral(