Sunteți pe pagina 1din 20
STATELE LUMII CONTEMPORANE • Lumea este divizată în unităţi teritoriale separate prin frontiere numite STATE;
STATELE LUMII CONTEMPORANE
• Lumea este divizată în unităţi teritoriale separate prin frontiere
numite STATE;
• Statul reprezintă o unitate admistrativ-politică limitată de
graniţe, bine definite şi recunoscute internaţional, în care
autoritatea politică îşi exercită suveranitatea asupra teritoriului.
• în prezent există 195 de state independente şi peste 70 de
teritorii dependente;
• teritoriile dependente se află sub diverse forme de dependenţă
faţă de o anumită autoriatate statală exterioară.
Elementele fundamentale ale statului • Statul are trei elemente fundamentale: STATUL Populaţie Teritoriul Forma de
Elementele fundamentale ale statului
• Statul are trei elemente fundamentale:
STATUL
Populaţie
Teritoriul
Forma de stat
terestru
apele
forma de
guvernământ
structura de
stat
regim
marea
politic
solul
spatiul aerian
subsolul
capitala
1.Populatia • - reprezintă totalitatea locuitorilor teritoriuluzi de stat;  Clasificarea statelor după
1.Populatia
- reprezintă totalitatea locuitorilor teritoriuluzi de stat;
 Clasificarea statelor după populaţie:
- state gigant ( peste 1 mild loc) ex. China ,India
- State foarte mari (între 100-300mil loc) ex SUA, Pakistan
- state mari(50 – 100 mil loc)ex Germania, Egipt, Etiopia
- state mijlocii(20 – 50 mil loc)ex România, Canada
-state mici şi ffoarte mici (sub 20 mil loc) ex Albania,
Uruguay, Liban
 Statul cu cel mai mare număr de locuitori este China(1,3 mild
loc)
 Statul cu cel mai mic număr de locuitori este Vatican(1000loc)
2.Teritoriul de stat • Teritoriul de stat reprezintă spaţiul geografic cu suprafaţa limitată în care
2.Teritoriul de stat
• Teritoriul de stat reprezintă spaţiul geografic cu suprafaţa limitată în
care este stabilită populaţia
• Teritoriile de stat sunt separate prin graniţe
• Graniţele sunt de două feluri: - naturale (munţi, fluvi, etc)
- convenţionale
 Clasificarea după mărimea teritoriului:
- state continentale(peste 7 mil km2) ex.China, SUA, Australia
- state foarte mari(1,2-7mil km2) ex. Chile, Mozambic, Indonezia
-state mari( 0,5-1,2milkm2) ex.Ucraina, Irak, Egipt
-state mijloci(0,2-0,5milkm2) ex. România, Polonia
-state mici şi foarte mici( sub0,2milkm2) ex. Olanda, Costa Rica
 Cel mai mare stat ca suprafaţă este Rusia (17,1 mil km2)
 Cel mai mic stat ca suprafaţă este Vatican (0,44km2)
Clasificarea după forma teritoriului de stat • State compacte –au forma unui poligon ex. Bulgaria,
Clasificarea după forma teritoriului de stat
• State compacte –au forma unui poligon ex. Bulgaria, România;
• State alungite- pe meridian(verticala)ex Chile , Argentina
- pe paralelă(orizontal) ex SUA, Canda,Rusia
Clasificarea după forma teritoriului de stat • State fragmentate (formate din insule) ex. Indonezia, Filipine
Clasificarea după forma teritoriului de stat
• State fragmentate (formate din insule) ex. Indonezia, Filipine
• State perforate (conţin în interiorul lor alte state) ex.
Italia,Africa de Sud
• Statele situate pe teritoriul altui stat se numesc enclave: ex.
San Marino, Vatican.
3.Forma de stat • Forma de stat reprezintă modul prin care statul îşi exercită puterea
3.Forma de stat
• Forma de stat reprezintă modul prin care statul îşi exercită
puterea în condiţii de prganizare politică.
 Clasificarea după forma de stat:
-republici – parlamentare ex. Italia, Auistri
- prezidenţiale ex. Rusia, Franţa
-monarhii- absolute ex. Arabia saudită, Oman, Swaziland
- parlamentară ex. Spania, Danemarca, Japonia,
Marea Britanie, Olanda, etc
 Cea mai veche formă de guvernământ este monarhia .
 În prezent există pe glob 30 de monarhii şi 160 republici.
 Cea mai veche republică este San Marino.
Clasificarea după modul de organizare internă -state cu tradiţie centralizată – puterea centrală exercită o
Clasificarea după modul de organizare internă
-state cu tradiţie centralizată – puterea centrală exercită o
influenţă predominantă;ex. România, Franţa, Bulgaria
- state federale- puterea este dîmpărţită între guvernul central
şi statele componente; ex. SUA, Canada, Australia, Germania
-un elementimportant al formei de stat este capitala.
Capitala- este oraşul care concentrează activitatea politică,
administrativă şi decizională a unui stat.
 Clasificarea capitalelor:
– capitale permanente(naturale) ;ex Londra, Paris, Roma
- capitale introduse(artificiale); ex. Brasilia, Canbera, Tokyo.
- capitale divizate- funcţiile se împart între mai multe oraşe;ex
Haga şi Amsterdam(Olanda), Pretoria şi Cape Town(Africa de
Sud)
LONDRA
LONDRA
BRASIL
BRASIL
TOKYO
TOKYO
AMSTERDAM
AMSTERDAM
PRETORIA
PRETORIA
GRUPĂRILE REGIONALE DE STATE - statele se pot asocia în anumite grupări regionale; - există
GRUPĂRILE REGIONALE DE STATE
- statele se pot asocia în anumite grupări regionale;
- există mai multe tipuri de grupări, cum ar fi:
- acorduri economice, militare,
- asemănări lingvistice, etnice etc
În Europa:
- există o grupare poziţională de state, care permite identificarea
mai multor regiuni: Europa Nordică, Europa de Est,Europa
Centrală,Europa de Vest,Europa Sudică.
- Uniunea Europeană: grupare bine organizată
cuprinzând ţări din vestul şi centrul Europei.
În Asia: • există mai multe regiuni: » Asia Centrală, » Asia de Nord (parte
În Asia:
• există mai multe regiuni:
» Asia Centrală,
» Asia de Nord (parte a F.Ruse),
» Asia de Est,
» Asia de Sud-Est,
» Asia de Sud,
» Asia de Sud-Vest
În Africa: - se pot identifica grupări de state după poziţia lor geografică: - nord,
În Africa:
- se pot identifica grupări de state după poziţia lor geografică:
- nord,
- centru,
- sud,
- sub raportul unor criterii mai largi se pot distinge:
- în nord: populaţie majoritar arabă (Africa de Nord);
- în partea centrală şi sudică: populaţie preponderent negroidă;
În America: - grupările de state pot fi privite în mai multe feluri: - pe
În America:
- grupările de state pot fi privite în mai multe feluri:
- pe cele două părţi continentale: America de Nord şi de Sud
(despărţite de Istmul Panama);
-pe cele două mari arii lingvistice: America de Nord (Anglo-
Saxonă) şi America Centrală şi de Sud (America Latină);
-economic: cea mai importantă grupare de state cuprinzând
Canada, S.U.A. şi Mexic, formând o asociaţie comercială de liber
schimb numită ALENA sau NAFTA.
G8 - ţările cele mai dezvoltate economic sunt reunite în “Grupul celor 8” (G8). -
G8
- ţările cele mai dezvoltate economic sunt reunite în “Grupul
celor 8” (G8).
- G8 este un forum al guvernelor unor state foarte dezvoltate
economic, tehnologic şi militar: Canada, Franţa, Germania,
Italia, Japonia, Rusia, Marea Britanie şi SUA;
- împreună, cuprind cca. 14% din populaţia lumii;
- însumează peste 65% din PIB-ul mondial
• ele totalizează cca 72% din cheltuielile militare din lume;
• Franţa, Rusia, Marea Britanie şi SUA deţin peste 95% din
armamentul nuclear al lumii.
ONU cea mai mare grupare, care cuprinde aproape toate statele lumii este: Organizaţia Naţiunilor Unite
ONU
cea mai mare grupare, care cuprinde aproape toate statele lumii
este: Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).
Sediul O.N.U. Viena
Sediul O.N.U. New York
Bibliografie:
- manual clasa a X-a – Corint
- www.wikipedia.ro