Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!

"# Investete n oameni!

CHESTIONAR pentru msurarea impactului metodei didactice ntreprinderea Simulat!


Chestionarul este structurat pe 3 seciuni, iar completarea lui dureaz aproximativ 5 minute. Acest chestionar urmrete s culeag date pentru evaluarea impactului metodei didactice ntreprinderea Simulat (IS), aplicat n cadrul proiectului P S!"#$%&$'()$S$*+)', !e la teorie la practic prin ntreprinderea simulat, asupra consolidrii a-ilit.ilor de munc$antreprenoriale ale grupului .int i sporirii anselor acestora de integrare relevant pe pia.a muncii( "e/ultatele anali/ei sunt menite a 0i utili/ate n scopul m-unt.irii viitoare a modalit.ilor de punere n practic a metodei didactice IS, n vederea ma1imi/rii e0ectelor po/itive generate de aceasta n planul de/voltrii individuale asupra studen.ilor participan.i i cali-rrii acestora pentru 0acilitarea accesrii unui traseu pro0esional oportun( n conte1tul participrii dumneavoastr la proiectul P S!"#$%&$'()$S$*+)', !e la teorie la practic prin ntreprinderea simulat, v rugm s rspunde.i la ntre-rile de mai 2os, con0orm instruc.iunilor de completare 0urni/ate n dreptul 0iecreia( 3urni/area de rspunsuri la toate ntre-rile chestionarului este o-ligatorie( 4u e1ist rspunsuri -une sau rspunsuri rele( Prin acest chestionar urmrim s captm opiniile dumneavoastr sincere( "spunsurile 0urni/ate sunt con0iden.iale i vor 0i utili/ate e1clusiv n scopul cercetrii, sens n care in0orma.iile colectate vor 0i prelucrate statistic, iar conclu/iile anali/ei vor 0i revelate procentual( V mulumim pentru contribuia dumneavoastr n realizarea primei analize de acest tip n Romnia n vederea mbuntirii experienei ! pentru viitoare "eneraii de studeni#

SEC"I#NEA I $ %ate personale Nume i prenume&


A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Se'&
singur variant corect5

o % o F (ediul de re)iden*&
singur variant corect5

o Ur&an o Rural #niversitate la momentul participrii n IS&

!'7

(ariera ta )ncepe aici*

De la teorie la practic+ prin

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!"# Investete n oameni!
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

+acultate la momentul participrii n IS&


A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nivel de studiu la momentul participrii n IS&


singur variant corect5

o ,icen+ o %asterat Statut pro,esional la data completrii c-estionarului&


singur variant corect5

o Student-+. ' %asterand-+. ' Doctorand -+. o /n c+utarea unui loc de munc+ o 0nga1at-+. Adres de e$mail&
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

SEC"I#NEA II $ %es,urarea activit*ii n IS . ru/m s indica*i denumirea IS n care v$a*i des,urat activitatea&
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

A*i primit in,orma*ii su,iciente despre activitatea n IS nainte de nceperea acesteia 0e'& o1iectivele pro/ramului2 orar etc&34
singur variant corect5

o Da o 2u o 03 fi preferat s+ mi se spun+ 3i despre4


A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

%a*i o not de la 5 la 6 0unde 5 este nota minim2 iar 6 este nota ma'im3 urmtoarelor aspecte le/ate de sesiunile de lucru n IS7
singur variant corect5

condiii oferite de la&oratorul 5S resurse materiale puse la dispoziie materiale de curs puse la dispoziie

2'7

(ariera ta )ncepe aici*

De la teorie la practic+ prin

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!"# Investete n oameni!

atmosfera de lucru prestaia profesorului coordonator relaia cu profesorul coordonator relaia cu firma partener+ structurarea sesiunilor de lucru )n 5S timpul acordat sesiunilor de lucru )n 5S Care activit*i n IS v$au plcut n mod deose1it2 ,a* de care v$a*i sim*it atras cel mai mult4
"spuns multiplu5

6 0ctivitatea curent+ )n 5S 6 0ctivit+ile comune desf+3urate cu firma partener+ 6 Seminariile de dezvoltare a a&ilit+ilor antreprenoriale 6 Evenimentele de net7or8ing 6 9:rgurile 5S 6 0ltele#
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Activitatea n IS s$a des,urat con,orm plani,icrii4


singur variant corect5

o Da o 2u; au e<istat a&ateri care nu au afectat calitatea procesului didactic o 2u; au e<istat a&ateri care au afectat calitatea procesului didactic; precum4
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

n parcur/erea sesiunilor de lucru n IS2 considera*i c au e'istat o1stacole n mai 1una dvs& implicare4
"spuns multiplu5

6 Distana fa+ de la&oratorul 5S 6 Orarul sesiunilor de lucru 6 2ivel sc+zut al cuno3tinelor iniiale 6 %etodele de formare 6 (omunicarea cu colegii participani la 5S 6 (omunicarea cu profesorii coordonatori 6 Participarea la alte programe de formare'proiecte 6 0ltele#
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

%a*i o not de la 5 la 6 0unde 5 este nota minim2 iar 6 este nota ma'im3 urmtoarelor modalit*i de ,ormare o,erite prin metoda didactic IS7

"'7

(ariera ta )ncepe aici*

De la teorie la practic+ prin

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!"# Investete n oameni!
singur variant corect5

5nstruire tradiional+ -cu frecven+; fa+ )n fa+. Elearning -pe internet. sau form+ com&inat+ de instruire -fa+ )n fa+ 3i online. Studiu individual 0ctivitate de cercetare )n domeniul de specialitate Participare la seminarii; 7or8s=op uri; evenimente etc# Sc=im&uri de e<perien+ cu profesioni3ti din domeniu 0ltele
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

%a*i o not de la 5 la 6 0unde 5 este nota minim2 iar 6 este nota ma'im3 urmtoarelor caracteristici ale plat,ormei&
singur variant corect5

Structur+ 0spect Resurse U3urin+ )n utilizare Potenial de facilitare a sc=im&ului de idei; e<periene 3i resurse 0plica&ilitate la atingerea scopurilor metodei 5S .$a sc-im1at prerea despre a,aceri participarea la activit*ile n IS4
singur variant corect5

o 2u o Da# (um>
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

SEC"I#NEA III $ %e)voltare personal . ru/m s evalua*i urmtoarele a,irma*ii privind de)voltarea personal prin metoda IS7
singur variant corect5

0cord total

0cord parial

Dezacord parial

Dezacord total

2u 3tiu ' nu pot aprecia

0ctivitatea )n 5S a contri&uit la dezvoltarea

?'7

(ariera ta )ncepe aici*

De la teorie la practic+ prin

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!"# Investete n oameni!

mea personal+ 03tept+rile mele ca 3i anga1at )n 5S au fost )ndeplinite 0spectele a&ordate )n cadrul sesiunilor de lucru )n 5S m au interesat 3i m au determinat s+ m+ implic 03 recomanda metoda de )nv+are prin 5S 3i altor colegi'prieteni n ce msur considera*i c activitatea n IS a contri1uit la7
singur variant corect5

0cord total

0cord parial

Dezacord parial

Dezacord total

2u 3tiu ' nu pot aprecia

A1ilit*i i competen*e

dezvoltarea a&ilit+ilor de organizare a muncii -e<# folosirea eficient+ a timpului 3i resurselor; lucrul su& presiune etc#. dezvoltarea competenelor digitale -computer; 5nternet. dezvoltarea competenelor antreprenoriale -e<# leaders=ip; negociere; v:nz+ri etc#. dezvoltarea competenelor lingvistice -e<# )n lim&a englez+. dezvoltarea a&ilit+ilor soft -comunicare; prezent+ri )n pu&lic; managementul conflictelor; impunerea autorit+ii.
Cunotin*e

cunoa3terea noiunilor de antreprenoriat -e<# plan de afaceri; indicatori financiari; strategie etc#. cunoa3terea proceselor care se desf+3oar+ )ntr o companie -e<# ac=iziii 3i v:nz+ri; managementul resurselor umane; conta&ilitate etc#. cunoa3terea modalit+ilor de organizare structural+ a unei companii -organigram+; departamente. cunoa3terea formularisticii specifice unei companii -e<# contracte; facturi; procese

@'7

(ariera ta )ncepe aici*

De la teorie la practic+ prin

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!"# Investete n oameni!
singur variant corect5

0cord total

0cord parial

Dezacord parial

Dezacord total

2u 3tiu ' nu pot aprecia

ver&ale etc#. cunoa3terea culturii organizaionale -valori; convingeri etc#.


(otiva*ie i atitudini

cre3terea motivaiei pentru antreprenoriat cre3terea motivaiei pentru )nv+are continu+ -lifelong learning. cre3terea motivaiei pentru participare la diferite proiecte cre3terea stimei de sine 3i a )ncrederii )n forele proprii . ru/m s evalua*i impactul asupra propriei cariere /enerat de activitatea des,urat n IS&
singur variant corect5

0cord total

0cord parial

Dezacord parial

Dezacord total

2u 3tiu ' nu pot aprecia

mi a dezvoltat a&ilit+ile de accesare a unui loc de munc+ -e<# ela&orare (A 3i scrisoare de intenie; prezentare la interviu etc#. mi a consolidat noiuni care )mi vor fi folositoare )n carier+ mi a consolidat portofoliului de activit+i -e<tra.curriculare desf+3urate mi a crescut capacitatea de aplicare )n practic+ a cuno3tinelor teoretice do&:ndite )n facultate mi a oferit o desc=idere spre noi oportunit+i mi a consolidat capacitatea de inter relaionare 0ltele
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Recomandri i o1serva*ii

B'7

(ariera ta )ncepe aici*

De la teorie la practic+ prin

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 20!"# Investete n oameni!

%ac ar ,i s continua*i activitatea n IS la nivel avansat2 ce recomandri a*i ,ace pentru m1unt*irea modului de des,urare a sesiunilor de lucru4 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Data complet+rii c=estionarului4
A se completa rspuns5

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

7'7

(ariera ta )ncepe aici*

De la teorie la practic+ prin