Sunteți pe pagina 1din 529

1

Boris Negru, Alina Negru

TEORIA GENERALA

si STATULUI

Bons Offices, Chiinu *2006

Boris Negru, Alina Negru

TEORIA GENERALA

si STATULUI

Bons Offices, Chiinu *2006

Lucrarea este recomandata pentru editare de Catedra Teoriea i Istoria Dreptului a Uni ersit!"ii de Stat din #oldo a$ %roces er&al nr$ ' din 11$11$2(()$

Prezenta lucrare reprezint un curs de lecii universitare la Teoria General a Dreptului i Statului. Materialul este expus n conformitate cu exigenele cerute de coala superioar i prezint rspunsuri la pro lemele incluse n planul de studiu la o iectul nominalizat.
!ecenzeni" Elena Aram!* doctor #a ilitat n drept$ profesor universitar -alentina Ce&an Paginare" -ictor #otruc

G+er,+e A ornic* doctor #a ilitat n drept$ confereniar universitar %orector" Diana %o,re&an !edactor te#nic"

Descrierea %&P a %amerei 'aionale a %rii Ne,ru* .oris Teoria ,eneral! a dreptului i statului/ 0curs uni ersitar1 2 .oris Ne,ru* Alina Ne,ru$ 3 C+$/ .ons O44ices* 2((5$ 3 )2( p$ .i&lio,r* 6n notele de su&sol$ IS.N 7893778)372937(39 9(( e:$ ';($12<(8)$9=

C>U ';($12<(8)$9= N ;2 ? .oris Ne,ru* Alina Ne,ru IS.N 7893778)372937(39 ? .ons O44ices* 2((5

Casa editorial3poli,ra4ic! ()ons *ffices+ &d$ Ga,arin 1(* C+isin!u tel/ )((397)* 4a:/ 287 9;8* e3mail/ &ons@starnet$md

Sumar generalizator
Capitolul L Sistemul tiinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului....................................................13 Capitolul II$ Baza metodologic a teoriei generale a dreptului i statului.................37 Capitolul III$ Originea statului i dreptului ..............................................................53 Capitolul I-$ Caracteristica general a statului..........................................................75 Capitolul -$ ipurile istorice de stat i drept ...........................................................1!1 Capitolul "#. $ormele statului....................................................................................1%5 Capitolul -II$ &paratul 'mecanismul( de stat .........................................................153 Capitolul -III$ Consideraii generale asupra dreptului ........................................1)3 Capitolul IA$ Scop* ideal i +uncie n drept .............................................................%%1 Capitolul A$ ,rincipiile dreptului .............................................................................%35 Capitolul AI$ -reptul n sistemul normati. social.....................................................%55 Capitolul AII$ /orma 0uridic....................................................................................%17 Capitolul AIII$ #z.oarele dreptului.............................................................................%)1 Capitolul AI-$ e2nica ela3orrii actelor normati.e 0uridice ..............................341 Cap$tolul A-$ Sistemul dreptului...............................................................................375 Capitolul A-I$ 5ealizarea dreptului..........................................................................3)) Capitolul A-II$ #nterpretarea normelor 0uridice......................................................4%1 Capitolul A-III$ 5aportul 0uridic..............................................................................443 Capitolul AIA$ Contiina si cultura 0uridic...........................................................457 Capitolul AA$ 5spunderea 0uridic.........................................................................415 Capitolul AAI$ Legalitatea* ordinea legal* disciplina* democraia........................47) Capitolul AAII$ Statul de drept..................................................................................5!5

Sumar
%uvnt introductiv............................................................................................................7
%apitolul l

Sistemul tiinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului 1$1$ Btiin"a dreptului$ No"iuni ,enerale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1; 1$2$ Considera"ii pri ind sistemul tiin"elor sociale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$15 1$'$ Btiin"ele Curidice D component! a tiin"elor sociale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$15 l $;$ Sistemul tiin"elor Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$19 l $)$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17 1$5$ O&iectul de studiu al teoriei ,enerale a dreptului i statului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$22 l $8$ Eunc"iile teoriei ,enerale a dreptului i statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2; 1$9$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n cone:iune cu alte tiin"e sociale $ $ $ $ 28 l $7$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n cone:iune cu celelalte tiin"e Curidice$$ '( 1$7$1$ Btiin"ele Curidice istorice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'1 1$7$2$ Btiin"ele Curidice de ramur! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'2 1$7$'$ Btiin"ele Curidice interramurale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'' l $7$;$ Btiin"ele Curidice au:iliare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'' 1$1($ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n practica social!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$';
%apitolul &&

Baza metodologic a teoriei generale a dreptului i statului 2$1$ Considera"ii ,enerale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'9 2$2$ Conceptul metodolo,iei Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;( 2$'$ #etodele speciale ale cercet!rii Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;( 2$'$1$ #etoda lo,ic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;1 2$'$2$ #etoda istoric!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;) 2$'$'$ #etoda comparati !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;8 2$'$;$ #etoda sociolo,ic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9 2$'$)$ #etoda e:perimentului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;7 2$'$5$ #etodele cantitati e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(
%apitolul &&&

Originea statului i dreptului '$1$ Ori,inea statului i dreptului* 6nsemn!tatea studierii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$); '$2$ Teoria apari"iei statului i dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$); '$'$ %uterea social! i normele sociale din societatea prestatal!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)) '$;$ %remisele apari"iei statului i dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)8 '$)$ Caracteristica unor concep"ii pri ind ori,inea statului i dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$5(
%apitolul &,

Caracteristica general a statului ;$1$ Conceptul statului* tr!s!turile lui$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$85 ;$2$ Dimensiunile statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 87
-^ 4

;$2$1$ Teritoriul statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$87 ;$2$2$ %opula"ia$ Na"iunea$ #inoritatea na"ional!$ Grupul etnic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9; ;$2$'$ Autoritatea pu&lic! e:clusi ! sau su eran! <su eranitatea=$$$$$$$$$$$$$$$$$$99 ;$'$ Scopul* sarcinile i 4unc"iile statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$75 ;$'$1$ Considera"ii ,enerale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$75 ;$'$2$ Scopul* sarcinile i 4unc"iile statului Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$78
%apitolul ,

ipurile istorice de stat i drept

)$1$ Necesitatea determin!rii tipurilor istorice de stat i drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1(2 )$2$ Criterii de tipiFare a statelor i sistemelor de drept $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1() )$'$ Statul i dreptul 6n conte:tul ci iliFa"iei i culturii uni ersale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$118

%apitolul ,& $ormele statului 5$1$ No"iunea i laturile componente ale 4ormei de stat $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$125 5$2$ Eorma de ,u ern!m6nt$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$128 5$'$ Structura de stat $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1''

5$'$1$ No"iunea i 4ormele structurii de stat$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1'' 5$'$2 Su&iectele 4edera"iei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1'9 5$'$'$ GeneraliF!ri re4eritoare la 4edera"ie$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;2 5$'$;$ Repu&lica Eederati ! #oldo a/ un pas spre inte,rare sau un pas spre deFmem&rareG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;; 5$;$ Asocia"iile de state i ierar+iile de state$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;5 5$;$1$ Asocia"iile de state$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;5 5$;$2$ Ierar+iile de state $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;9 5$;$'$ Alte cate,orii de state$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;7 5$)$ Re,imul politic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)(
%apitolul ,&&

&paratul 'mecanismul( de stat

8$1$ Conceptul aparatului <mecanismul= de stat$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1); 8$2$ Structura aparatului de stat <Caracteristica ,eneral! a elementelor sale constituti e= $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)5 8$2$ l$ Autorit!"ile pu&lice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)5 8$2$2$ %arlamentul Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$H i $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)8 8$2$'$ %reedintele Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$15' 8$2$;$ Gu ernul Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$159 8$2$)$ Administra"ia pu&lic! central! de specialitate $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$182 8$2$5$ Administra"ia pu&lic! local!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$18' 8$ 2$8$ Autoritatea Cudec!toreasc! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$18; 8$'$ %rincipiile or,aniF!rii i 4unc"ion!rii aparatului de stat$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$185 8$ ;$ Raporturile dintre autorit!"ile pu&lice de di4erite ni eluri $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$191 8$;$1$ Rela"ia %reedintele "!rii 3 autorit!"ile pu&lice locale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$19) 8$ ;$2$ Rela"ia Gu ern 3 autorit!"ile pu&lice locale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$19) 8$)$ Cet!"enii* societatea ci il! i administra"ia pu&lic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$198 8$)$1$ Societatea ci il! i administra"ia pu&lic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$198 8$)$2$ %articiparea cet!"enilor la procesul deciFional al autorit!"ilor pu&lice $$$ 199 8$)$'$Transparen"a local!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$197

8$)$;$ Rolul 4or"elor politice i ONG3urilor 6n promo area intereselor cet!"enilor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17(


%apitolul ,&&&

Consideraii generale asupra dreptului

9$1$Conceptul dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17; 9$2$Accep"iunile dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2(2 9$'$Le,it!"ile deF olt!rii istorice a dreptului$ Constantele dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2() 9$)$ Esen"a* con"inutul i 4orma dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$21;

%apitolul &-

7$1$ Scopul dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$222 7$2$ Eunc"iile dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$22; 7$'$ -alorile 6n drept $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'( 7$; Einalit!"ile dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'2 %apitolul - ,rincipiile dreptului 1($1$Conceptul principiilor dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'5 1($2$Delimitare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'9 1($'$Clasi4icarea principiilor dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2;( 1($; Scurt! preFentare analitic! a principiilor ,enerale ale dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2;2 1($)$%reFentarea unor principii speci4ice di4eritelor ramuri ale dreptului$$$$$$$$$$$$$2)1 1($5$Importan"a teoretic! i practic! a principiilor dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2)2 %apitolul -& -reptul n sistemul normati. social 11$1 Societatea i re,lementarea normati ! a rela"iilor sociale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2)5 11$2$ Normele sociale* clasi4icarea i tr!s!turile lor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2)9 11$' Corela"ia normelor Curidice cu alte cate,orii de norme sociale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$251 %apitolul -&& /orma 0uridic
12$1$ No"iunea i tr!s!turile esen"iale ale normei Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$259 12$2$ Structura normei Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$28' 12$' Norma Curidic! i articolul actului normati $ #odalit!"i de e:primare a elementelor normelor Curidice 6n articolele actului normati $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$292

Scop* ideal i +uncie n drept

12$;$ Clasi4icarea normelor Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$295 12$;$1$Ramura de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$295 12$;$2$Eor"a Curidic! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$295 12$;$'$Structura te+nico3le,islati ! sau modul de redactare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$298 12$;$;$Caracterul conduitei prescrise $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$298
12$;$)$ Gradul i intensitatea inciden"ei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$299

12$;$5$S4era de aplicare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$299 12$;$8$Criteriul sociolo,ico3Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$297 12$;$9$Alte criterii de clasi4icare a normelor Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$297 %apitolul -&&& IF oarele dreptuluii 1'$1$ No"iunea de iF or de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 272

I 5 J

1'$2$ Caracteristica iF oarelor 4ormale ale dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$275 1'$2$1$ O&iceiul Curidic <cutuma=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$275 1'$2$2$ %recedentul Cudiciar i practica Cudiciar!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'(( 1'$2$'$ Doctrina <tiin"a Curidic!=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'(2 1'$2$;$ Contractul normati $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'() 1'$2$)$ Actul normati 3Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'(5 1'$2$5$ Alte iF oare ale dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'17 1'$'$ Ac"iunea le,ii 6n timp* spa"iu i asupra persoanelor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'2( 1'$'$1$ Ac"iunea le,ii 6n timp$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'2( 1'$'$2$ Ac"iunea le,ii 6n spa"iu$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$''2 1'$'$'$ Ac"iunea le,ii asupra persoanelor $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'';
%apitolul -&,

e2nica ela3orrii actelor normati.e 0uridice 1;$1$ Te+nica Curidic! i te+nica le,islati !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$';2 1;$2$ #odalit!"i* scopuri i utilit!"i ale te+nicii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$';5 1;$'$ Re,uli i principii ale le,i4er!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$')2 1;$;$ Etapele procesului le,i4er!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$')' 1;$)$ %!r"ile constituti e ale le,ii $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'51 1;$5$ Elementele de structur! ale actului normati $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'5; 1;$8$ E enimente le,islati e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'5; 1;$9$ Lim&aC i stil 6n ela&orarea actelor normati e $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'55 1;$7$ SistematiFarea i per4ec"ionarea le,isla"iei $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'81
Capitolul XV Sistemul dreptului

1)$1$ Conceptul i caracteristica sistemului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '85 1)$2$ Conceptul sistemului de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'89 1)$'$ Componentele sistemului de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'91 1)$;$ Di iFiunile ,enerale ale dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'9' 1)$)$ Scurt! caracteristic! a unor ramuri de drept 6n Repu&lica #oldo a $$$$$$$$$$$'7( 1)$5$ Drept comparat i mari sisteme contemporane de drept $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'72

Capitolul XVI 5ealizarea dreptului 15$1$Conceptul i 6nsemn!tatea realiF!rii dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;(( 15$2$Eormele realiF!rii dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;(1 15$'$Aplicarea ca 4orm! special! de realiFare a dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;() 15$;$Ideolo,ia <principiile= aplic!rii dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;(7 15$)$ Actele de aplicare a dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;1( 15$5$ Lacunele 6n drept$ Completarea lacunelor$ Aplicarea analo,iei$ Analo,ia le,ii i analo,ia dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;1;
%apitolul -,&&

Interpretarea normelor Curidice 18$1$ Conceptul interpret!rii normelor Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;22 18$2$ %rincipiile interpret!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;25 18$'$ O&iectul interpret!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;29 18$;$ Eormele <4elurile= interpret!rii dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;'(

-i 7 t-

18$)$ #etodele interpret!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;'; 18$5$ ReFultatele interpret!rii $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;'7 18$8$ Litera i spiritul le,ii$ A&uFul de drept$ Erauda la le,e $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;( Capitolul A-III 5aportul 0uridic 19$1$ Conceptul raportului Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;; 19$2$ %remisele raportului Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;5 19$'$ Structura <elementele= raportului Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;7 19$'$1$ Su&iectele raportului Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;7 19$'$2$ Con"inutul raportului Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;)' 19$'$'$O&iectul raportului Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;); Capitolul AIA Contiina si cultura 0uridic 17$1$ Conceptul i tr!s!turile esen"iale ale contiin"ei Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;)9 17$2$ Interac"iunea contiin"ei Curidice i dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;51 17$'$ Educarea culturii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;52 Capitolul AA 5spunderea 0uridic 2($1 $Conceptul r!spunderii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;55 2($2$ Condi"iile r!spunderii Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;8( 2($'$ 6mpreCur!rile care e:clud r!spunderea Curidic! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;82 2($;$ Eormele r!spunderii Curidice$ Su&iec"ii r!spunderii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;8) Capitolul AAI Legalitatea* ordinea legal* disciplina* democraia 21$1$ Conceptul le,alit!"ii* principiile i tr!s!turile ei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9( 21$2$ Ordinea le,al!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9' 21$'$ Disciplina social!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9) 21$;$ Democra"ia$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;95 21$;$1$ Le,isla"ia constitu"ional! i drepturile omului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;98 21$;$2$ %re ederile Constitu"iei Repu&licii #oldo a pri ind rela"ia dintre re,lement!rile interna"ionale i cele interne din domeniile drepturilor omului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;97 21$;$'$ In iola&ilit!"i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;72 21$;$;$ Drepturile economice* sociale i culturale 6n Repu&lica #oldo a $ $ ;7; 21$;$)$ Drepturile e:clusi politice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;75 21$;$5$ Drepturile i li&ert!"ile social3politice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;79 21$;$8$ Drepturile3,aran"ii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(1 21$;$9$ Rolul %uterii Kudec!toreti 6n realiFarea drepturilor omului 6n Repu&lica #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(1 Capitolul AAII Statul de drept 22$1$ Conceptul de stat de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(5 22$2$ %remisele i e:i,en"ele statului de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(9 22$'$ %ro&lemele constituirii statului de drept 6n Repu&lica #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)12 )i liografie selectiv...............................................................................................)18

LS! nu ne.nelm asupra nelesului neatrnrii noastre. /xist ntr.adevr un soi de li ertate corupt$ a crei ntre uinare e comun oamenilor i animalelor i care consist n a face tot ce ne place. 0ceast li ertate e duman oricrei autoriti$ ea urte fr r dare toate regulile1 cu ea devenim inferiori nou nine$ ea e duman (adevrului i pcii+ Dumnezeu nsui a gsit de cuviin de.a se ridica contra ei. Dar exist o li ertate civil i moral care afl trie n unire i a crei prote2are e misiunea puterii1 e li ertatea de.a face fr team tot ce e drept i un. 0ceast sfnt li ertate tre uie s.o aprm contra tuturor ntmplrilor i s expunem$ de e necesar$ viaa noastr pentru ea+. 6int2rop

Cu.nt introducti.
%reFenta lucrare a 4ost conceput! ca o introducere 6n studiul dreptului i statului$ Oportunitatea scrierii ei este condi"ionat! de urm!toarele ar,u3 mente$ 6n primul r6nd* Repu&lica #oldo a a ap!rut pe +arta lumii 6n urma 4alimentului dictaturii comuniste i a deFinte,r!rii Imperiului So ietic$ Ca urmare* s6ntem un popor ce nu are e:perien"! de li&er! a4irmare politic!* economic! i social!$ Dar apari"ia unui stat independent presupune noi raporturi sociale i noi principii de coeFiune social! care urmeaF! a 4i 4or3 mate$ Cu at6t mai mult c! pe parcursul a Feci de ani a predominat 4alsul i minciuna* recunoaterea unui sin,ur model de ,6ndire i comportament* a unei sin,ure ideolo,ii$ Lucrarea dat! constituie o modest! 6ncercare de a preFenta noi iFiuni a unor 4enomene Curidice$ 6n al doilea r6nd* proclamarea independen"ei pentru Repu&lica #ol3 do a 6nseamn! i un e4ort 6n ederea renaterii anumitor tradi"ii i sta&ilirii unei noi structuri politice$ Un pas decisi spre democratiFare 6l constituie adoptarea Constitu"iei Repu&licii #oldo a* constituirea propriului sistem le,islati care de4inete atri&utele statului nostru/ LRepu&lica #oldo a este un stat de drept democratic* 6n care demnitatea omului* drepturile i li&er3 t!"ile lui* li&era deF oltare a personalit!"ii umane* dreptatea i pluralismul politic repreFint! alori supreme i s6nt ,arantateM <alin$ <1= al art$ 1=$

Boris Negru, Alina Negru

Ins! adoptarea unei Constitu"ii nu 6nseamn!* prin ea 6ns!i* re,!sirea imediat! 6n ia"a "!rii a structurilor i institu"iilor pe care le,ea suprem! le consacr!$ %entru a de eni e4icient! i ia&il!* Constitu"ia* le,ile 6n ansam3 &lu* tre&uie aplicate* realiFate 6n practic!$ Edi4icarea statului de drept 6n Repu&lica #oldo a constituie o ac"iune de perspecti ! a 6ntre,ii societ!"i* inclusi i a poten"ialului ei intelectual$ Apari"ia lucr!rii e condi"ionat! i de 4aptul c! la 4acult!"ile de drept ale Uni ersit!"ilor i Cole,iilor* precum i la alte 4acult!"i de pro4il se studiaF! dreptul i* con4orm pro,ramelor de 6n !"!m6nt* s6nt pre !Fute cursuri de &aF! i speciale la LTeoria ,eneral! a dreptului i statuluiM$ Dei 6n ultimul timp au ap!rut di erse lucr!ri 6n pro&lema dat!* totui* mai e:ist! anumi3 te ,oluri* lacune in4orma"ionale i tiin"i4ice$ Aceasta* poate* i determin! 4aptul c! nu ne3am deprins a spune cu 6ntul potri it la locul potri it* 6n aceast! ordine de idei* amintim o po este* la care 4ace re4erin"! marele nostru poet i pu&licist #i+ai Eminescu/ LUn episcop* cercet6ndu3i epar3 +ia* aCun,e i la un sat s!rac* care 13a primit 4!r! sunet de clopote$ Episcopul se cam sup!r! pe acesta i3i Fice preotului/ N .ine p!rinte* se poate s! m! primi"i aa 4!r! a tra,e clopotulG O %rea s4in"ite st!p6ne* r!spunde &ietul preot* s6nt o mie 3o sut! de cu inte pentru a m! deF ino !"i$ O Din mia i suta ceea de cu inte n3ai putea s!3mi spui i mie c6te aG O #ai 6nt6i de toate* %rea s4in"ite* &iserica noastr! nici n3are clopot$ Acest sin,ur cu 6nt* din o mie 3o sut! era de aCuns$$$M LTeoria ,eneral! a dreptului i statuluiM este un curs de lec"ii ce s3a n!scut i din dorin"a de a pune la 6ndem6na celor ce se pre,!tesc s! de in! Curiti* ca i celor care s6nt deCa* un ansam&lu sistematiFat de cunotin"e ce iFeaF! 4undamentele pro4esiunii lor$ C!ci 4!r! 4undamentele sale teoreti3 ce dreptul s3ar reduce la aspectele sale te+nice i* ca urmare* ar 4i ,reu de 6n"eles* de asimilat i c+iar de practicat$ 6n acest curs or 4i multe re4eriri care inte,reaF! 6ntr3o oarecare m!3 sur!* in4orma"iile* conceptele Curidice disciplinare* interdisciplinare* e:3 perien"a 4undamental! a dreptului poFiti 6ntruc+ipat! 6n normele Curidice$ Totodat!* pe c6t e posi&il* am e itat polemica* d6nd posi&ilitate cititorilor s!3i contureFe propriile iFiuni ,eneraliFatoare asupra dreptului* lumii normelor Curidice* realit!"ii Curidice a societ!"ii contemporane$ Studen"ii or 4i 6ncuraCa"i s! e:prime orice p!rere* 4ie ea personal! sau 6nsuit!$ Ei or a ea 6ns! o&li,a"ia de a ar,umenta punctul de edere pe care 6l sus"in$ Este de la sine 6n"eles c! ar,umentele lor tre&uie s! "in! de domeniul drep3
-= 10 i-

Teoria general a dreptului i statului

tului i lo,icii Curidice i3i a o&inui pe iitorii specialiti cu speci4icul ,6ndirii i practicii Curidice/ descoperirea prin solu"ionarea contro ersa3 t! a pro&lemelor$ %rin aportul nostru modest* is3a3 is de aportul multor altor autori* om contri&ui la pre,!tirea Curitilor care se or ridica mai presus de strimtele ederi i or Cudeca 4aptele i oamenii impar"ial i in3 dependent$ Aici am considera potri ite spusele lui #i+ai Eminescu* la 2 noiem&rie 1987* care s6nt actuale i aFi/ LE mic! "!rioara noastr!* 6i s6nt strimte +otarele* ,reut!"ile remurilor au tir&it3oP dar aceast! "ar! mic! i tir&it! e "ara noastr!* e "ara romQneasc!* e patria iu&it! a oric!rui su4let romQnescP 6ntr36nsa ,!sim toate putin"ele deF olt!rii* 6ntocmai ca 6ntr3una oric6t de 6ntins!$ At+ena era un petec de p!m6nt i totui numai din comorile ei i3a luat 6mp!r!"ia lui Ale:andru podoa&ele m!ririi$ S3o 4acem mare pe "!rioara noastr! prin roadele muncii noastre i prin m!rimea redniciilor noastre* c!ci de ast!Fi 6nainte nimeni nu ne mai Ci,nete 6n lucrare i dac! nu putem s! ne urm!m 6n pace deF oltarea* atunci <e= &ine s! tim c! nu mai s6nt copitele s!l&aticilor cete de r!Cmai cari stri esc s!m6n"a a&ia 6ncol"it!* ci +ula* raC&a i ura ce ne3o 4acem noi 6nineM$ Este de datoria noastr! de a pre eni cititorul asupra 4aptului c! aceast! lucrare a&ordeaF! pro&lemele su&iecti i poate c+iar cu unele lacune$ -om 4i recunosc!tori tuturor celor care prin su,estiile i o&iec"iile lor or contri&ui la 6m&un!t!"irea su&stan"ial! a calit!"ii iitoarei edi"ii a cursului$ Rinem s! mul"umim editurii* mem&rilor catedrei Teoria i Istoria Dreptului* tuturor celor ce acti eaF! la Eacultatea de Drept a Uni ersit!"ii de Stat din #oldo a* care prin aCutorul lor ,eneros au contri&uit la apari"ia acestui curs$ Bi 3 nu 6n ultimul r6nd 3 dator!m recunotin"! so"iei i mamei* care ne3a aCutat pe parcursul 6ntre,ii noastre acti it!"i$ Autorii

11 e-

Sistemul tiinei dreptului7 Locul teoriei generale a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului

OOSP TOSO*P/OP /PPSa T.U"6ViSsiE3. 4 iGiNi


/

PTO V r 2 OO 3 O O$ I PLS4 sntf3"p+m4 de +si2ri5i4tS06

Conceptul tiin"ei dreptului$ Clasi4icarea tiin"elor$ Btiin"ele Curidice 3 parte inte,rant! a tiin"elor sociale$ Locul teoriei ,enerale a dreptului i statului 6n sistemul tiin"elor sociale i 6n sistemul tiin"elor Curidice$ O&iectul de studiu al teoriei ,enerale a dreptului i statului$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n cone:iune cu celelalte tiin"e Curidice$ Eunc"iile teoriei ,enerale a dreptului i statului$ Teoria i practica social!$

Boris Negru, Alina Negru

1.1. tiina dreptului. Noiuni generale


Lumea 6n care tr!im nu poate 4i numit! simpl! i 6n"eleas!$ C+iar i domeniul lucrurilor de toate Filele cu care omul are de3a 4ace 6n ia"a sa cotidian! nu se deose&ete prin simplitate$ Dar cele mai comple:e maini* na ele cosmice* liniile automate de produc"ieW Doar cu un secol 6n urm! nici cea mai &o,at! 4anteFie n3ar 4i putut s! i le 6nc+ipuie$ Ast!Fi* 6ns!* ele au de enit un produs al cercet!rii i muncii umane$ %entru ca omul s! se poat! orienta 6n teFaurul de o&iecte create de el* 6n comple:ul 4enomenelor din natur! i societate* el tre&uie s! studieFe cel pu"in &aFele tiin"ei$ 6n 4orma cea mai ,eneral!* tiin"a poate 4i de4init! ca o acti itate care are drept scop cunoaterea naturii i a societ!"ii$ Una dintre particularit!"ile tiin"ei const! 6n aceea c! ea adun!* siste3 matiFeaF! i analiFeaF! 4aptele re4eritoare la un domeniu sau altul al rea3 lit!"ii* 6n procesul deF olt!rii istorice 4iecare tiin"! ela&oreaF! un sistem 6ntre, de metode speciale de cercetare/ o&ser area* colectarea de in4orma3 "ii* or,aniFarea de e:perimente etc$ Dar sarcina cercet!rii tiin"i4ice nu se limiteaF! numai la colectarea* descrierea i sistematiFarea 4aptelor$ %rincipalul scop al tiin"ei const! 6n descoperirea le,ilor care domin! 6n natur! i societate$ Iar aceasta nu este posi&il 4!r! sistematiFarea 4aptelor acumulate* 4!r! ,6ndire teoretic!$ De aceea tiin"a presupune de asemenea ela&orarea teoriilor 6n care3i ,!sesc e:plicare un domeniu sau altul al realit!"ii$ Ca 4orm! a contiin"ei sociale* tiin"a repreFint! Lun sistem de cuno3 tin"e despre natur!* societate i ,6ndire* cunotin"e o&"inute prin metode corespunF!toare i e:primate 6n concepte* cate,orii* principii i no"iuniM$1 Ea tre&uie 6n"eleas!* 6n acelai timp* ca institu"ie* ca metod!* ca 4actor necesar pentru deF oltarea produc"iei* ca iF or de idei/2 O ca institu"ie* tiin"a poate 4i tratat! ca o or,aniFa"ie de oameni care 6ndeplinesc anumite sarcini 6n societateP X ca metod! tiin"a constituie un ansam&lu de procedee i miCloace cu aCutorul c!rora se aCun,e la deF !luirea unor aspecte i le,it!"i noi ale lumii 6nconCur!toare$
1 2

Nicolae %opa* Teoria general a dreptului. .ucureti* 1775* pa,$ )$ Ko+n .emal* 7tiina n &storia societii$ .ucureti* 175;* pa,$ 29$
^ 14 ^

Teoria general a dreptului i statului

O ca 4actor necesar pentru deF oltarea produc"iei* deoarece ast!Fi ni meni nu se mai poate 6ndoi de importan"a i rolul tiin"ei 6n deF ol tarea produc"ieiP O ca iF or de idei ,enerale i de principii* deoarece o tiin"! e de ne conceput 4!r! ele* ea 6ns!i 4iind e:ponentul acestora$ Btiin"a* de asemenea* mai este i un 4enomen social luat aparte* dat 4iind 4aptul c! tiin"a apare ca un sistem ce se deF olt! 6n continuu* 4iind ast4el un suport al pro,resului social$ %rincipalele tr!s!turi ale unei tiin"e s6nt/ a= veridicitatea, adic! s! redea 6n enun"uri ade !rate ceea ce descope r! 6n domeniul ei de cercetareP &= raionalitatea, adic! enun"urile s! 4ie corecte su& aspect lo,icP c= verificabilitatea, adic! enun"urile ei s! 4ie con4orme 6n aloarea lor ,eneral! de ade !r* prin metode de eri4icare ri,uroas!* re4eritoare la domeniul de re4erin"!P d= perfectibilitatea, adic! disponi&ilitatea de a inte,ra noile descope riri 6n sistemul s!u e:plicati $1 Condi"iile ca un ansam&lu de cunotin"e s! 4ie numit tiin"! s6nt/ a8 s ai delimitat un domeniu propriu de cercetare conceptual$ domeniu numit i o iect de studiu1 a8 s posede un lim a2 propriu$ ine definit1 8 s se azeze pe un sistem propriu de principii$ legi$ noiuni i cate gorii1 8 s utilizeze metode i te#nici adecvate de cercetare1 c8 s cuprind$ ipoteze i teorii$ competitive pentru explicarea diferi telor aspecte ale domeniului cercetat1 c8 s perm i predictii.9 Toate tiin"ele pot 4i 6mp!r"ite 6n trei ,rupuri mari/ tiin"e despre natu3 r! <naturale=* tiin"e despre societate <sociale=* tiin"e despre ,6ndire$ %otri it datelor UNESCO* 6n anul 1798* e:istau peste 11)( de tiin"e actuale* structurate 6n/ O tiin"e 4undamentaleP O tiin"e particulareP N tiin"e te+nico3aplicati e$ #ai amintim i o alt! clasi4icare a tiin"elor/
1

G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* :undamentele dreptului. Teoria ifilosofia dreptului$ .ucureti* 1778* pa,$ 2$ . Idem$

-t 1 t-

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru sistemul tiin"elor despre e:isten"! <din care 4ac parte tiin"ele na3 turii* socio3umane* tiin"e despre ,6ndire=P sistemul tiin"elor ac"iunii <4ormat! din tiin"e or,aniFa"ionale* te+3 nice i instructi educa"ionale=$ 1

Din punctul de edere al tiin"elor Curidice* un interes deose&it pre 3 Fint! tiin"ele sociale$ O&iect al tiin"elor sociale ser esc di4erite 4enomene sociale* laturi ale ie"ii societ!"ii* precum i le,ile deF olt!rii lor$ 6n iFiunea pro4esorului Nicolae %opa* sistemul tiin"elor sociale poa 3 te 4i di iFat 6n patru cate,orii/ 1$ 7tiinele de tip mnemotetic <economia politic!* psi+olo,ia* socio lo,ia* demo,ra4ia* lin, istica etc$= au ca o&iect acti it!"ile umane ale c!ror le,i i rela"ii 4unc"ionale le sta&ilesc$ 2$ 7tiinele istorice 6i propun drept scop reconstituirea i interpreta rea trecutului$ '$ 7tiinele 2uridice studiaF! statul* dreptul* precum i aspectele nor mati e ale acti it!"ii umane$ ;$ %ercetarea epistemologic a tiin"ei* ca disciplin! 4iloso4ic! socio3 uman!* a&ordeaF! acti itatea co,niti ! ca o acti itate uman! esen"ial!$ 2 %ro4esorul Dumitru #aFilu consider! c! tiin"ele sociale alc!tuiesc un sistem* 6n care s6nt ,rupate/ tiin"ele care utiliFeaF! o&ser a"ia* e:pe 3 rimentul* statistica <tiin"ele politice* economice* sociolo,ice* demo,ra4i 3 ce* lin, istice=P tiin"ele istorice <na"ionale i uni ersale=* care 6i propun reconstituirea i interpretarea trecutuluiP tiin"ele care studiaF! aspectele normati e ale ie"ii sociale i alc!tuiesc sistemul tiin"elor Curidice$ La aceste trei mari cate,orii de tiin"e se adau,! epistemologia$ care a&ordea3 F! acti itatea co,niti !$ '

l'* Btiin"ele Curidice 3 component! a tiin"elor sociale


A 6nd drept o&iect de cercetare realitatea Curidic! 3 parte a realit!"ii sociale 3 tiin"a dreptului este o tiin"! social3uman!* o tiin"! despre so3 cietate$
1 2 '

Carmen %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((1* pa,$ 12$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 5$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2(((* pa,$ 5$

3t 15 e3

Teoria ,eneral! a dreptului i statului .ine6n"eles* nu numai dreptul ca tiin"! se ocup! de studierea realit!"ii Curidice a societ!"ii* ci i o serie de tiin"e sociale* cum ar 4i istoria* polito3 lo,ia* sociolo,ia* etica etc$ Btiin"ele enumerate* de asemenea* 6ntr3o 4orm! sau alta* cerceteaF! statul* dreptul* modalit!"ile de implicare i determinare a comportamentului uman$ 6ntre toate acestea* 6ns!* tiin"a dreptului este cea care se ocup! de cer3 cetarea aspectelor 4undamentale ale realit!"ii Curidice$ Ast4el* ea LstudiaF! le,ile e:isten"ei i deF olt!rii statului i dreptului* institu"iile politice i Curidice* 4ormele lor concret3istorice* corela"ia cu celelalte componente ale sistemului social* modul 6n care institu"iile politico3Curidice in4luen"eaF! societatea i suport!* la r6ndul lor* in4luen"a social!M$1 %oFi"ia speci4ic! a tiin"ei dreptului reFult! din 6mpreCurarea c! dreptul* normele sale inter in 6n toate domeniile ie"ii sociale* politice* economice* spirituale etc$ Din aceste considerente* pro&a&il* Constantin Stere men"io3 na/ LNu cred c! e:ist! reo alt! ramur! de cunotin"e omeneti 6n care Lcei c+ema"iM s! o culti e s! 4ie at6t de mul"i* ca 6n tiin"a dreptului$ Teoreticienii* scriitorii de tratate oluminoase i a oca"ii practicieni* pro4esorii uni ersi3 tari i oamenii de a4aceri* Cudec!torii i politicienii* 4iloso4ii i le,islatorii 3 to"i s6nt* sau tre&uie s! 4ie* competen"i 6n materia dreptuluiM$2 Ca urmare* tiin"a dreptului apare ca o tiin"! ce interac"ioneaF! cu alte tiin"e sociale* a 6nd 6n acelai timp un o&iect speci4ic de studiu$ Speci4icul dreptului ca tiin"! const! 6n urm!toarele/ a= 7tiina dreptului este o tiin critic. Ea adopt! o atitudine critic! 4a"! de propriul o&iect de studiu* depisteaF! elementele contradic torii ale ordinii Curidice* nu numai e:actitatea* dreptatea* pro,resul i per4ec"iunea* ci i nedreptatea* re,resul i imper4ec"iunea$' &= 7tiinele 2uridice nu au un caracter universal. Sistemele Curidi ce s6nt 4oarte ariate$ Eiecare apar"ine unei anumite "!ri* 4iind cir3 cumuscris 6ntr3un anumit cadru teritorial* 6n aceast! ordine de idei* #ircea DCu ara men"iona/ LDispoFi"iile Curidice in estesc 6ntr3un mod e:act realitatea social! c!reia se aplic!P cum nu pot 6ns! s! e:iste dou! societ!"i identice* nu poate s! e:iste o norm! Curidic!* care s! 4ie aceeai 6n mod necesar la toate societ!"ile$ Oamenii 6ntre ei se deose&esc aa de mult* 6nc6t recunoatem pe 4iecare 6n indi idualitatea lui numai dup! tr!s!turile 4e"ei$ Dar 6nc! o societate*
Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 8$ Constantin Stere* /voluia individualitii i noiunea de persoan n drept$ Scrieri 6n cinci olume* Cartea a -3a* C+iin!u* 1771* pa,$ 255$ ' So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2(((* pa,$ 15$
2 1

3H 18 m.

Boris Negru, Alina Negru

care este un comple: cu mult mai mare de elemente dec6t un sin,ur indi id* cum a putea 4i identic! cu o alt! societateGM1 c= Dreptul este indisolu il legat de istorie. Realitatea Curidic! este una istoric!$ Nu e:ist! drept a&solut* nea4ectat de circumstan"e* rupt de ni elul de deF oltarea istoric! a societ!"ii* de etapa istoric! la care aceast! societate se atri&uie$ Ast4el* dreptul se a4l! 6ntr3un 4lu: continuu* se deF olt! permanent* 4apt ce impune ca i tiin"a dreptului s! 4ie le,at! de istorie$ De aceea o Cust! 6n"ele,ere a drep tului de c!tre tiin"! tre&uie s! presupun! recursul la istorie$ d= 7tiina dreptului este o tiin umanist. Adres6ndu3se conduitei umane* dreptul consider! omul ca 4iind Fona central! de interes a s4erei sale de ac"iune$ Aceasta determin! 4aptul ca tiin"a Curidic! s! 4ie o tiin"! despre comportamentul omului 6n societate$ e= Dreptul este o tiin practic. Btiin"a dreptului nu urm!rete numai cunoaterea 6n sine* 4!r! s! se preocupe de aplicarea practic! a reFulta telor cunoaterii$ O tiin"! Curidic! pur! ar 4i lipsit! de sens$ Deduc"iile tiin"ei au aloare* dac! s6nt orientate spre aplicarea lor practic!$

1.!. Sistemul tiinelor "uridi#e


Comple:itatea realit!"ii Curidice* ca element al realit!"ii sociale* o&li,! la cercet!ri 6n di erse domenii care* 6ntr3o 4orm! sau alta* scot 6n e iden"! realitatea Curidic!* 6n dependen"! de s4era i modul de cercetare a pro&le3 melor realit!"ii Curidice a societ!"ii pot 4i distinse c6te a cate,orii <,rupe= de tiin"e Curidice$ %ro4esorul Nicolae %opa consider! c! sistemul tiin"ei dreptului este alc!tuit din urm!toarele p!r"i/ O Teoria ,eneral! a dreptuluiP O Btiin"ele Curidice de ramur!P N Btiin"ele Curidice istoriceP O Btiin"ele aCut!toare <participati e=$2 6n iFiunea pro4esoarei So4ia %opescu* tiin"ele Curidice se 6mpart 6n urm!toarele/ a8 o disciplin de sintez$ care studiaz dreptul n ansam lu ;teoria general a dreptului81 8 disciplinele 2uridice istorice1
#ircea DCu ara* /nciclopedia 2uridic. Drept relaional. &zvoare de drept pozitiv$ .ucureti* 177)* pa,$ 8$ 2 Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ )35$
1

- 1$ t-

eoria general a dreptului i statului c8 disciplinele 2uridice de ramur sau speciale1 d8 disciplinele 2uridice auxiliare. <

Re4erindu3se la clasi4icarea tiin"elor Curidice* pro4esorul G+eor,+e A ornic scoate 6n e iden"! asemenea tiin"e cum ar 4i/
a8 tiine 2uridice istorico.teoreice1 8 tiine 2uridice de ramur1 c8 tiine 2uridice auxiliare. 9

In ceea ce ne pri ete* consider!m oportun! clasi4icarea tiin"elor Cu3 ridice 6n urm!toarele cate,orii/ 1$ Teoria general a dreptului i statului ca o tiin"! Curidic! de sinteF!P 2$ tiinele juridice istorice, care studiaF! dreptul* statul* concep"iile Curidice 6n e olu"ia lor istoric! concret! <istoria doctrinelor politice i Curidice* istoria uni ersal! a statului i dreptului* istoria dreptului romQnesc etc$=P '$ tiine juridice de ramur <dreptul constitu"ional* dreptul adminis trati * dreptul 4inanciar* dreptul ci il* dreptul penal* dreptul muncii* dreptul 4amilial* dreptul 4unciar etc$=P ;$ tiine juridice interramurale <dreptul economic* dreptul ecolo,ic etc$=P )$ tiine juridice au iliare <criminalistica* criminolo,ia* statistica Cudiciar!* medicina le,al! etc$=$ 5$ Un loc deose&it 6n sistemul tiin"elor Curidice re ine tiin"ei drep tului internaional!

1.5. eoria general a dreptului i statului


6n cadrul primei ,rupe de tiin"e Curidice se 6nscrie teoria ,eneral! a dreptului i statului ca disciplin! de sinteF!$ 6n planurile de 6n !"!m6nt numele disciplinei pe care o trat!m e di4erit$ Ea se studiaF! de multe ori su& numele de LIntroducere 6n dreptM$ 6n multe "!ri teoria s3a sta&ilit la 4acult!"ile de drept su& numele o4icial de LEnciclopedie Curidic!M$ Su& aceast! denumire materia Curidic! respec3 ti ! a ap!rut 6n a doua Cum!tate a secolului AIA* p!str6ndu3i denumirea i 6n prima Cum!tate a secolului AA$ Adep"i consec en"i ai enciclopediei Curidice au 4ost renumi"ii sa an"i romQni #ircea DCu ara i Ale:andru -!llim!rescu$ 6n LTratat de enci3
1 2

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 17$ G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((;* pa,$ '5$
83
1)

98

Boris Negru, !in" Negru

clopedia dreptuluiM* ce cuprinde prima parte a cursului de Enciclopedia dreptului* predat la 4acultatea de drept din .ucureti 6n anii 17'2317;2* Ale:andru -!llim!rescu men"iona/ LDreptul are ca scop sta&ilirea unor norme de purtare ale oamenilor 6n societate$ Or* pentru ela&orarea acestor norme tre&uie 6ndeplinit! o 6ntreit! oper!/ 1$ O oper tiini+ic* prin care s! se studieFe* dup! metodele ti in"i4ice* di4eri"ii 4actori care determin! producerea 4enomenului Curidic* care construiesc su&stratul social al dreptului* 4actori de ordin socia: propriu3Fis* economic* politic* psi2ologic* 3iologic sau moral 6n timp i spa"iuP 2$ O oper meta+izic* prin care ra"iunea omeneasc! caut! principii le superioare care tre&uie s! domine orice or,anism socialP '$ O oper te2nic* ,ra"ie c!reia materialul tiin"i4ico34iloso4ic* s! 4ie tradus 6n re,uli adec ate scopului urm!rit$ Enciclopedia dreptului a studia dreptul su& aceste trei aspecte ale lui* 6n principiul lor i 6n acelai timp 6n inte,rarea lor 6n di4erite institu"ii* 6n timp i spa"iu$ De unde i unitatea ei 4a"! de celelalte ramuri ale dreptului care nu studiaF! dreptul dec6t 6n ceea ce are speci4ic ramura studiat!M$1 %!rintele conceptului de Lpermanen"e CuridiceM* Edmond %icard* 4olo3 sete denumirea de Ldrept purM$ 6n An,lia* elementele acestei materii se ,!sesc desemnate su& numele de KurisprudenceM i c6te odat! su& numele de *Curispruden"! ,eneral!M$ La etapa actual!* tot mai 4rec ent disciplina dat! e intitulat! LTeoria ,eneral! a dreptuluiM$ 6n ceea ce ne pri ete* pornind de la le,!tura indisolu&il! a statului i dreptului* consider!m oportun! denumirea de LTeorie ,eneral! a dreptului i a statuluiM* 6n orice caF* dreptul e de neconceput 4!r! stat* e:act aa cum i statul 4!r! drept nu poate e:ista$ Alt4el spus* L6n timp ce dreptul 4urni3 FeaF! re,ulile ,enerale i o&li,atorii potri it c!rora deci or,anele statului ac"ioneaF!* statul asi,ur! o&li,ati itatea normelor Curidice* traducerea lor 6n ia"! cu aCutorul 4or"ei de coerci"iune* ori de c6te ori asemenea re,uli nu s6nt respectate de &un! oieM$2 Re enind la teoria ,eneral! a dreptului i statului* men"ion!m 4aptul c! 6n literatura Curidic! pro&lema caracterului ei ca tiin"! nu este solu"ionat! uni3 oc$ Am remarca patru opinii esen"iale 6n ceea ce pri ete caracterul teoriei ca tiin"!$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului se caracteriFeaF! ca o tiin"!/
T Ale:andru -!llim!rescu* Tratai de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777* pa,$ 29327$ = Ion Do,aru* /lemente de teorie general a dreptului$ Craio a* 177;* pa,$ 75$

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

> :ilozofic 9. Politic K$ Politico. 2uridic ?. @uridic Conceptul con4orm c!ruia teoria constituie o tiin"! pur 4iloFo4ic! <p!rtai ai acestui concep s6nt autorii rui A$ Be&ano * S$ Ale:ee = pare a 4i lipsit de temei$ O asemenea a&ordare a pro&lemei nu se 6ncadreaF! 6n o&iectul de studiu al 4iloso4ici ca o tiin"! despre le,ile cele mai ,enerale ale deF olt!rii naturii* societ!"ii i cunoaterii$ Btiin"a despre 6nsuirile cele mai ,enerale i esen"iale ale realit!"ii i ,6ndirii omeneti se mani4est! 6n 4iloso4ie su& 4orma unui sistem de no"iuni ,enerale care poart! denumirea de cate,orii 4iloso4ice$ Asemenea cate,orii s6nt/ (existena+$ (materia+$ (contiina+$ (micarea+$ (spaiul+$ (timpul+$ (calitatea+$ (esena+$ (fenomenul+ etc$ Dei teoria ,eneral! a dreptului i statului e o tiin"! ,eneral! i a&s3 tract!* ea nu se ridic! la ni elul de teoretiFare a 4iloso4ici* limit6ndu3se doar la cercetarea i 4ormularea le,ilor care ,enereaF! doar 4enomenele Curidice$ 6nt!rirea le,!turii teoriei ,enerale a dreptului i statului cu 4iloso4ia cere de la Curiti nu o proclamare 4ormal! a teoriei ca o tiin"! 4iloso4ic!* ci o apreciere a rolului i importan"ei postulatelor i principiilor 4iloso4ice pentru deF oltarea teoriei ,enerale a dreptului i statului$ %are a nu 4i accepta&il nici conceptul con4orm c!ruia teoria ,eneral! a dreptului i statului e o tiin"! politic!$1 O asemenea a4irma"ie e 4!cut! 6n &aFa 4aptului c! statul e* 6n primul r6nd* un 4enomen politic$ Un 4enomen politic e i dreptul$ Acest lucru nu poate 4i contestat$ Statul* dreptul 6ntr3ade !r constituie 4enomene politice$ #ai mult ca at6t$ Dreptul e e:presia concentrat! a politicii$ Dar nu e mai pu"in ade !rat i 4aptul c! at6t statul c6t i dreptul au i un caracter Curidic$ Din aceste considerente* teoria ,eneral! a dreptului i statului pare a 4i o tiin"! politico3Curidic!$2 Spre deose&ire de celelalte tiin"e politice* teoria ,eneral! a dreptului i statului studiaF! nu numai 4enomenele politice <stat* puterea de stat* democra"ia etc$=* ci i Curidice <norm! Curidic!* raport Curi3 dic* r!spundere Curidic! etc$=$
E$ Oc:poV#O.* Teopim zocAdapcmea u npaea B*B nonunnmecBm naAm. . ( %osemcBoe cocAdapcmeo u npaeo+$ 1759* nr$ 2$ 2 A$ 4leYYCos* CeBomopue fsonpocu nped2uema MapB%3cmcB*.@iemmcBou meopuu zocAdapcmea u npaea$ 1782$
1

.m 21 H3

Boris Negru, !in" Negru

Cele e:puse nu ne permit s! 4im de acord cu conceptul con4orm c!ruia teoria ,eneral! a dreptului i statului e o tiin"! pur Curidic!$ 1 %oliticul i Curidicul s6nt str6ns le,ate 6ntre ele i nu pot 4i concepute ca nite cate,orii iFolate$ Aa* de e:emplu* realiFarea puterii de stat <politicul= impune anu3 mite 4orme or,aniFatorice$ RealiFarea puterii de stat se 4ace prin interme3 diul institu"iilor politico3Curidice$

1.%. &'ie#tul de studiu a( teoriei generale a dreptului i statului


Ca i orice alt! tiin"!* teoria ,eneral! a dreptului i statului 6i are o&iectul s!u propriu de studiu$ O&iectul de studiu e c+emat s! dea r!spuns la 6ntre&area* ce studiaF! tiin"a dat!* care s6nt domeniile ei de in esti,a3 "ie$ Determinarea o&iectului de studiu e e:trem de important!$ O&iectul de studiu permite* 6n primul r6nd* s! caracteriF!m con"inutul tiin"ei date$ %e de alt! parte* o&iectul de studiu scoate 6n e iden"! deose&irea teoriei de alte tiin"e care de asemenea studiaF! statul i dreptul$ %ro&lemele men"ionate* e ident* nu pot 4i deF !luite 6ntr3un sin,ur para,ra4 i totui* e caFul* 4ie i 6n cel mai ,eneral mod* s! determin!m o&iectul de studiu aK teoriei ,enerale a dreptului i statului$ Teoria ,eneral! a dreptului* 4iind o disciplin! de orientare* care are drept scop s! determine ce este dreptul* ce este statul* este totodat! un stu3 diu de ansam&lu* 6n aceast! ordine de idei a ea per4ect! dreptate ilustrai sa ant romQn #ircea DCu ara care spunea/ LC6nd citim o carte c!ut!m 6nt6i ta&la de materii spre a edea ce cuprinde$ C6nd* c!l!torind* intr!m 6ntr3un ora* c!ut!m un plan* un ,+id care s! ne l!mureasc! asupra ansam&lului* 6nainte de cercetarea am!nuntelor$ Un asemenea ansam&lu nu este deloc similar cu am!nuntele i aceasta e caracteristic pentru enciclopedia dreptului* 6ndeose&i* o&iectul ei nu se con4und! cu o&iectul celorlalte discipline Curidice$ ( p!dure este compus! din ar&ori* ar&orii au &ra"e* cren,i i 4runFe$ %utem studia p!durea* studiind 4iecare ,en de 4runF! 6n parteP dar nu am studiat prin aceasta p!durea* am studiat ar&orii din p!dure$ %!durea are un ansam&lu* ca atare o anumit! situa"ie ,eo,ra4ic!* un anumit aspect i culoare* un anumit rol din punct de edere meteorolo,ic
1

Y$ Ye4lSai6Cio* )eedenue e oduAu8 meopum zocAdapcmea u npaea ;npedMem$ cucrnema u


C*ABtl8$ ZY5.* 1781$

- 22 t-

Teoria general a dreptului i statului

etc$ Toate acestea s6nt caracteristice p!durii* ci nu caracteristice ar&orilor care o compun$ Tot asemenea cu un monument ar+itectural* de pild! un templu antic$ El este compus din pietre* care s6nt suprapuse i le,ate 6ntre ele$ Studiind numai pietrele* nu am studiat monumentul$ #onumentul studiat 6n ansam3 &lul lui are o indi idualitate cu totul distinct! de aceea a 4iec!rei pietre care 6l compune* 4ie ea c+iar marmur! de CarraraM$1 ReFult!* deci* c! teoria ,eneral! a dreptului i statului nu se limiteaF! doar la cercetarea unor elemente ale dreptului i statului$ Ea sta&ilete ceea ce lea,! aceste elemente* interac"iunea lor 6n cadrul realit!"ii Curidice* le,i3 t!"ile apari"iei i deF olt!rii lor$ Le,it!"ile deF olt!rii i 4unc"ion!rii dreptului i statului se studiaF! prin prisma le,!turii acestora cu societatea 6n ansam&lu$ Statul* dreptul s6nt studiate ca elemente ale 6ntre,ului mecanism social$ Din aceste con3 siderente teoria ,eneral! a dreptului i statului studiaF! i unele pro&leme ce nu intr! nemiClocit 6n o&iectul ei de studiu* cum ar 4i* de e:emplu* ia"a economic! a societ!"ii* structura ei social! etc$ Acest lucru 6ns! teoria 6l 4ace din simplul moti * c!* necunosc6nd pro&lemele enumerate* a 4i 4oarte ,reu* &a c+iar i imposi&il* de a cunoate statul* dreptul la Custa aloare$ O&iectul de studiu al teoriei se caracteriFeaF! "in6ndu3se cont de deF3 oltarea esen"ei* con"inutului i 4ormelor statului i dreptului* de caracterul creator al teoriei 6ns!i* de sistemul i starea de 4apt a tiin"elor Curidice de ramur! etc$ Btiin"a dreptului 6n ,eneral i teoria ,eneral! a dreptului i sta3 tului 6n particular se deose&ete de alte tiin"e i prin 4aptul c! tre&uie s! dea solu"ii Filnice 6n toate c+estiunile care se preFint!$ LUn 4iFician* 3 remarca #ircea DCu ara 3 poate s! stea ani i 4iFica poate s! atepte eacuri p6n! s! se descopere o le,e$ Dar 6n drept tri&unalele tre&uie s! 4unc"ioneFe* adminis3 tra"ia tre&uie s! mear,! 6n 4iecare Fi* parlamentul tre&uie s! le,i4ereFe$$$M2 Cu alte cu inte* teoria ,eneral! a dreptului i statului se con4runt! cu materiale ce se sc+im&! permanent$ Iat! de ce urmeaF! sistematic s!3i pre3 ciFeFe o&iectul s!u de studiu$ O asemenea preciFare se 4ace pe dou! c!i/ 1$ Prin excluderea pro lemelor care* dei anterior au constituit o&iec tul ei de studiu* mult mai e4icient pot 4i la momentul de 4a"! studiate de tiin"ele istorice sau tiin"ele Curidice de ramur!$ 2$ Prin introducerea n o iectul ei de studiu a unor pro leme ap!rute re cent ca reFultat al deF olt!rii statului* dreptului* societ!"ii 6n ansam&lu$
#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 5$ I&idem* pa,$ 11;$

) *+ ,

Boris Negru, Alina Negru

%rin urmare* teoria ,eneral! a dreptului i statului atra,e aten"ia la pro&lemele noi ap!rate ce reclam! re,lementarea Curidic! i dimpotri !* su&liniaF! situa"iile 6n care o asemenea re,lementare 6nceteaF! de a mai 4i oportun!$ Eiind o tiin"! ,eneraliFatoare pentru 6ntre,ul sistem de tiin"e Curi3 dice* teoria ,eneral! a dreptului i statului 4ormuleaF! de4ini"iile statu3 lui* dreptului* celelalte concepte i cate,orii speci4ice realit!"ii Curidice a societ!"ii* cum ar 4i* de e:emplu* cate,oriile de norm! Curidic!* iF or de drept* raport Curidic* r!spundere Curidic!* sistem de drept* le,alitate* ordine le,al! etc$ Dup! cum men"ioneaF! pro4esorul uni ersitar Ion Do,aru* Lprin analiFa o&iectului s!u speci4ic* teoria ,eneral! a dreptului urm!rete or,aniFarea sa lo,ic!* coordoneaF! i sistematiFeaF! cunotin"ele 6ntr3un cadru asi,urat de lim&aCul speci4ic tiin"elor Curidice de ramur!* ca tiin"e particulare care studiaF! domenii relati 6nc+ise* de unde de4inirea lor ca tiin"e structuraleM$1 Cuprinsul Cursului permite preciFarea c! teoria ,eneral! a dreptului i statului este o disciplin! ,eneral!* de sinteF! despre 4orma Curidic! a e:isten"ei sociale$ E drept c! 6n 4iecare compartiment al tiin"ei Curidice se poate aCun,e la o sinteF!$ Ele tre&uie 6ns! Ls! se le,e i 6ntre ele laolalt! 6ntr3o sintez superioar <su&linierea ne apar"ine 3 Aut$=$ Aceast! culmi3 nare a tuturor principiilor se o,lindete 6n 6ncercarea unei teorii ,enerale a dreptului$ O&iectul acestei discipline a 4i aadar ceea ce este comun 6n toate ramurile dreptului* 6n orice timp i 6n orice loc$ Ea ar putea a ea un caracter istoric i sociolo,ic spre a se ar!ta le,i3 le ,enerale dup! care e olueaF! dreptul* oriunde s3ar mani4esta$ Aceasta 6ns! se a 4ace 6n scopul de a se pune 6ntr3o lumin! c6t mai clar! realitatea dreptului ca atare* indi4erent de mani4est!rile ei ariate 6n timp i 6n spa3 "iu$$$ pentru ca apoi s!3i pun! ,ra a pro&lem! a 4undamentului ra"ional al idealului pro&lem! a 4undamentului ra"ional al idealului de Custi"ieM2$

1.-. .un#iile teoriei generale a dreptului i statului


%entru a putea intra 6n lumea tiin"elor* pentru a 4i recunoscut! ca o tiin"! 4undamental!* teoria ,eneral! a dreptului i statului tre&uie s!3i do edeasc! utilitatea* s! 6ndeplineasc! anumite 4unc"ii$ Ca i 6n caFul altor
1 9

Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ ';$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 1(($ - *! t-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului tiin"e* aceste 4unc"ii iFeaF! pe de o parte* domeniul teoretic* iar pe de alt! parte* pe acel practic$ Ast4el pri ind lucrurile* am putea or&i de dou! 4unc"ii ale teoriei/ 4unc"ia teoretic! i 4unc"ia practic!$ "uncia teoretic const! 6n ela&orarea ipoteFelor* teoriilor* conceptelor* principiilor* prin care s6nt interpretate domeniile pe care le cerceteaF!$ "uncia practic const! 6n cunoaterea modalit!"ilor 6n care 4enomenele Curidice se mani4est! 6n ia"a social!* prin propuneri de re4ormare a realit!"ii Curidice$ ReFult6nd din iFiunile mai 4rec ent 6nt6lnite asupra pro&lemei 6n cauF!* men"ion!m asemenea 4unc"ii ale teoriei ,enerale a dreptului i statului/ cognitiv$ explicativ$ critic$ practic$ didactic. "uncia cognitiv! Cunoaterea tiin"i4ic! a realit!"ii sociale a dreptului Lne o4er! posi&ilitatea de a p!trunde dincolo de Lcortin!M normelor Curidice* pe care o ridic! tiin"a poFiti ! a dreptului* de a dep!i 4enomenul Lpatolo,icM al ie"ii reale a dreptuluiM$1 "uncia e plicativ! Dup! cunoaterea* descrierea unor 4enomene Curidice* urm!torul pas al cercet!torului a 4i e:plicarea acestora$ El a dori s! tie de ce i cum au ap!rut 4enomenele respecti e* s! cunoasc! cauFalitatea lor$ Cunoaterea a 4i de4initi ! doar atunci c6nd e:plica"ia a lua 4orma unei le,i tiin"i4ice* a unei le,i cauFale* care ne o4er! e:plica"ia cauFelor i mecanismelor dup! care s3au produs 4enomenele respecti e$ "uncia critic! Descoperirea i interpretarea 4enomenelor Curidice s6nt* indiscuta&il* a&solut necesare* dar nu i su4iciente 6n procesul co,niti $ O importan"! maCor! o are constatarea de4ectelor* erorilor* lacunelor 4enomenelor Curidice* e iden"ierea c!ilor de a iei din situa"iile respecti e$ Din aceste considerente se impune i 4unc"ia critic! a teoriei ,enerale a dreptului i statului$ "uncia practic deri ! din 4aptul c! orice tiin"! <i aici teoria ,eneral! a dreptului i statului nu 4ace e:cep"ie = nu se limiteaF! numai cu statutul de tiin"! teoretic!$ Ea tinde i la acela de tiin"! aplicati !* la asumarea unei 4unc"ii practice* 6n aceast! ordine de idei* teoria urmeaF! s!3i aduc! propria contri&u"ie 6n ederea 4undamentului deciFional i 4unc"ional Curidic$ "uncia didactic! Concomitent cu procesul de a4irmare a teoriei ,enerale a dreptului i statului 6n sistemul ,eneral al tiin"elor* asist!m i la impunerea alen"elor ei tiin"i4ice 6n procesul de pre,!tire a iitorilor Curiti$
1

Ion -l!du"* &ntroducere n sociologia 2uridic$ .ucureti* 2(((* pa,$ 2('$

# $% t8

Boris Negru, !in" Negru

Rolul i importan"a teoriei ,enerale a dreptului i starului reFult! i din multe alte 4unc"ii* cum ar 4i/ O $uncia de cercetare i +ormulare a legilor* care ,u erneaF! 4e nomenele Curidice 6n parte i 6ntrea,a realitate Curidic! a societ!"ii* 6n aceast! ordine de ideii* pentru a nu r!m6ne 6n urm! de ia"!* teoria tre&uie s! se deF olte ne6ntrerupt* 6naint6nd ,eneraliF!ri noi i apro4und6nd ade !rurile de acum sta&iliteP O $uncia euristic* ce const! 6n ela&orarea principiilor* metodelor i miCloacelor de cercetare a 4enomenelor i proceselor politico3Cu3 ridice$ O &un! cunoatere* e:plicare i interpretare a realit!"ii Curi dice necesit! o metodolo,ie corespunF!toareP O $uncia antologic* ce se mani4est! prin e iden"ierea celor mai ,enerale le,i ale e:isten"ei 4enomenelor i institu"iilor politico3Cu3 ridice i e:plicarea destina"iilor lor socialeP O $uncia pre.iziunii tiini+ice* care const! 6n preFicerea azat pe ,eneraliFarea datelor teoretice i e:perimentale i pe cunoa terea le,it!"ilor o&iecti e ale deF olt!rii 4enomenelor i procese lor Curidice* 6n acest sens e semni4icati ! poFi"ia marelui cu,et!tor 4ranceF din prima Cum!tate a secolului al AlA3lea Au,uste Comte$ Rostul tiin"ei pentru Comte nu este a a4la ceea ce este* a descoperi 4elul de a 4i al realit!"ii$ Acesta este un 4el an de a specula$ Rostul tiin"ei este numai a pre edeaP1 O $uncia de generalizare i sintetizare a cunotin"elor 4urniFate de tiin"ele Curidice de ramur!* 6n acest scop teoria scoate din toate elementele dreptului ceea ce constituie articula"ia 6ns!i a ,6ndirii CuridiceP O $uncia metodologic 4a"! de tiin"ele Curidice de ramur!$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 4urniFeaF! celorlalte domenii ale tiin"elor Curidice de ramur! premisele i cate,oriile conceptuale i metodolo,iceP ; $uncia educati.* ce se mani4est! prin introducere tuturor celor interesa"i 6n lumea dreptului* 6n lumea drept!"ii i ec+it!"ii sociale* 6n lumea respectului 4a"! de ordinea le,al!P < $uncia ideologic* care const! 6n ela&orarea unor concep"ii* te orii despre drept* stat* realitatea Curidic! a societ!"ii$ Ast4el* teo ria ,eneral! a dreptului i statului studiaF! di4erite concep"ii care
#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ ')2$
) *% )

Teoria general a dreptului i statului

au e:istat de3a lun,ul istoriei cu pri ire la 4enomenele Curidice* 6n e:erci"iul ei curent* tiin"a dreptului* 6n ,eneral* i Teoria ,eneral! a dreptului i statului* 6n particular Le critic! 6n raport cu dreptul 6n i,oare* care st! su& Cudecata ei principal!P 4!r! aceast! Cudecat! tiin"a dreptului numai merit! s!3i aro,e ma,nitudinea de teorie creatoare pentru dreptul 6nsuiM$1 E ident c! nici una din 4unc"iile teoriei ,enerale a dreptului i starului nu e de sine st!t!toare i nu e:ist! iFolat de celelalte 4unc"ii$ Ele conlucrea3 F! 6ntre ele 4orm6nd un 6ntre, i contri&uie la solu"ionarea pro&lemelor ce stau 6n 4a"a teoriei ca tiin"! i ca disciplin! didactic!$

1.=. eoria general a dreptului i statului n cone>iune cu aite tiine sociale


*

Intre sistemul tiin"elor Curidice* 6n ,eneral* teoria ,eneral! a dreptului i statului* 6n special* i celelalte tiin"e sociale e:ist! interdependen"! i interac"iuni co,niti e 4ireti* pe suportul unit!"ii domeniilor lor de re4erin"! i cercetare$ %entru a3i 6ndeplini 4unc"iile* tiin"ele Curidice nu pot s! r!m6n! iFo3 late de alte tiin"e sociale cu care tre&uie s! coopereFe$ Cu at6t mai mult* nici o tiin"!* inclusi cele Curidice* nu se pot pretinde a 4i autosu4iciente* 6n sensul c! nu ar a ea ne oie de alte tiin"e cone:e$ %rintre tiin"ele cone:e tiin"elor Curidice se num!r!* de e:emplu ti. ina economic. Dup! cum* pe &un! dreptate men"ioneaF! pro4esorul uni3 ersitar So4ia %opescu/ Leste su4icient s! ne ,6ndim la institu"iile dreptului ci il i dreptului comercial pentru a ne con in,e c! acestea nu pot 4i 6n3 "elese cu ade !rat* dec6t cu condi"ia studierii suportului lor economic$ Bi numeroase alte institu"ii Curidice* din alte ramuri ale dreptului cu implica"ii i repercusiuni economice i in ers* e olu"ia dreptului este puternic in4lu3 en"at! de situa"ia economic!$M2 Din punct de edere a situa"iei economice* dreptul i statul s6nt cerce3 tate* 6n principal* ca 4actori economici primordiali* care 6n conte:t cu al"i 4actori* or in4luen"a asupra rela"iilor economice* asupra apari"iei* modi4i3 c!rii i deF olt!rii lor* la determinarea* 4unc"ionalitatea i ap!rarea anumi3 tor 4orme de proprietate* produc"ie* le,!turilor mar4!3&ani etc$
T G+eor,+e C$ #i+ai$ Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ 1($ 2 So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 2;32)$

) *- ,

Boris Negru, Alina Negru

( alt! tiin"! social! cu care tiin"ele Curidice coopereaF! este polito logici care are ca o&iect de studiu puterea i statul* de care nu se poate 4ace a&strac"ie 6n cercetarea dreptului$ Eunc"ionarea oric!rei societ!"i a presupus dintotdeauna necesitatea cre!rii acelui sistem institu"ionaliFat de control* capa&il s! re,lementeFe acti itatea autorit!"ilor pu&lice de orice ni el$ Cu alte cu inte* e:isten"a i mani4estarea statului implic! un anumit Lstatut al puteriiM* limitat 6n m!sura posi&ilului* pentru a o 6mpiedica s! de in! o prero,ati ! la discre"ia celor ce o e:ercit!$1 Acest Lstatut al puteriiM a 4i 4undamentat* 6n primul r6nd* prin Constitu"ie i a 4i* indiscuta&il* o&iect de studiu at6t al politolo,ici* c6t i al tiin"elor Curidice$ Ele* 6n cola&orare* i or 6ncerca s! r!spund! la 6ntre3 &area* cum s dai guvernului destul putere$ fr ca s.i dai prea multD 9 Cunotin"ele istorice s6nt i ele strict necesare tiin"elor Curidice* de3 oarece structurile 4undamentale ale ie"ii Curidice s3au 4ormat i au e oluat 6n decursul istoriei$ %entru a e:plica institu"iile Curidice actuale* tiin"ele Curidice recur, la studierea trecutului* a ori,inilor i a deF olt!rii lor de3a lun,ul di4eritelor perioade ale istoriei omenirii$' #ircea DCu ara concepea tiin"a dreptului ca unul din elementele cele mai de seam! ale societ!"ii* ca o tiin"! sociolo,ic!/ LAceasta e pro4und ade !rat 6n sensul c! sociolo,ia i toate tiin"ele sociale se a4l! la &aFa dreptului$ Dreptul* studiind rela"iile sociale* adic! rela"iile 6ntre oameni* porne3 te de la o prim! cunotin"!* care este cunotin"a sociolo,ic! lato sensu. Dar dreptul nu se con4und! cu sociolo,ia* dreptul este altce a* pentru ca pornind de la aceste o&ser a"iuni concrete* are caracteristic tocmai apre3 cierea Curidic! cuprins! 6n rela"ia de drept* pe care am analiFat3o i care nu este studiat de sociologie dect ca un fapt care nu se discut1 dreptul prin esen"a lui o discut!* pentru ca menirea lui e s! o 4undeFe 6n mod ra"ional$ Sociolo,ia poate* i aceasta e 4oarte interesant pentru drept s! con3 state care s6nt aprecierile care se 4ac de o societate la un moment dat$ Se studiaF! 6n 4elul acesta* institu"iile societ!"ii* institu"iile Curidice i e olu"ia lor$ Acest studiu sociolo,ic este 4oarte instructi 6ntruc6t se constat! ceea ce este dat$M;
Ion Deleanu* #i+ai Enac+e* Premisele i mecanismele statului cEe drept. 3 Dreptul* nr$ 12* 177'* pa,$ ')$ 2 Doina Apostol To4an* Puterea discreionar si excesul de putere al autoritilor pu lice$ .ucureti* 1777* pa,$ 8$ ' So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 2)$ ; #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 2;)$
1

-" 2# i-

eoria general a dreptului i statului

Ast4el* tiin"ele Curidice tre&uie s! "in! cont 6n ,eneraliF!rile lor teoretice de concluFiile la care a aCuns sociolo,ia* de reFultatele o&"inute de aceasta 6n in esti,area concret! a 4enomenelor$ La r6ndul ei* sociolo,ia tre&uie s!3i 4undamenteFe interpretarea materialului 4aptic pe premise teoretice i concepte Curidice 4undamentale* 4ormulate 6n planul tiin"elor Curidice$ O alt! tiin"! umanist! cu care tiin"ele Curidice tre&uie s! coopereFe este psi+olo,ia$ Ast4el des4!urarea procesului Cudiciar ridic! pro&leme psi+olo,ice* 6n solu"ionarea cauFelor a 6ndu3se 6n edere nu numai 4aptele materiale* ci i mani4est!rile spirituale* inten"iile omeneti$ %ro&lemele concrete cu care se con4runt! practicienii dreptului <Cudec!torii* procurorii* a oca"ii* notarii etc$= s6nt le,ate de aprecierea m!rturiilor* aprecierea ino !"iei 6n cauFele penale* interpretarea oin"ei p!r"ilor 6n actele Curidice* cum s6nt contractele* testamentele* recunoaterile de partinitate etc$ :ilosofici se di4eren"iaF! de alte tiin"e prin uni ersalitatea o&iectului s!u$ 6n timp ce alte tiin"e ne dau cunotin"e 4ra,mentare* re4eritoare doar la anumite domenii ale realit!"ii* 4iloso4ia este totaliFatoare* o&iectul ei de cercetare 4iind totalitatea$ Dup! cum preciFa #ircea Elorian$ Ltiin"a orienteaF! n lume* 4iloso4ia orienteaF! asupra lumiiP tiin"a se m!r,inete cu ceea ce este condi"ionat i m!r,init* 4iloso4ia 6m&r!"ieaF! Necondi"ionatul i In4initulM$T Din cele spuse reFult! cooperarea tiin"elor Curidice cu 4iloso4ia$ Eiloso4ia se distin,e de tiin"ele Curidice nu numai prin ,radul ei mai mare de ,eneralitate* ci i printr3un alt sistem de re4erin"! a Curidicului <drept* stat* realitate Curidic! etc$= la Uni ersal* In4init* 6n timp ce 4iloso4ia pri ete dreptul 6n esen"a sa uni ersal!* tiin"a dreptului studiaF! dreptul 6n natura i caracterele lui particulare$ LNici o tiin"! Curidic! special! din marea 4amilie a tiin"elor Curidice nu poate s! spun! ce este dreptul 6n ,eneral* ceea ce are el uni ersal* ci poate numai s! spun! ce este dreptul la un anumit popor <de e:emplu* drept an,lo3sa:on* drept 4ranceF* drept ,erman $a$m$d$=* 6ntr3un anumit moment datM$2 Deci* cercetarea dreptului 6n ,eneral dep!ete competen"a oric!rei tiin"e Curidice* ea 4iind apenaCul 4iloso4ici dreptului$ LC!ci 3 preciFa %$ %$ Ne,ulescu orice cate,orie de cercet!ri* oric6t ar 4i de m!r,init!* implic! totdeauna o sum! de pro&leme ,enerale* ce nu se mai pot deFle,a cu miCloacele tiin"ei respecti e i pentru a c!ror deFle,are cei ce se ocup! cu ele tre&uie s! se ridice mai sus i s! p!trund! 6n domeniul specula"iilor 4iloso4ice$M'
#ircea Elorian* ndrumare n filosofie$ .ucureti* 1772* pa,$ 21$ Constantin Stroe* !eflecii filosofice asupra dreptului$ .ucureti* 1779* pa,$ ';$ < %aul %$ Ne,ulescu* Pro lema ontologic. &n" Scrieri inedite$ ,oi. &&&$ Editura Academiei* .ucureti* 1782* pa,$ '2)3'28$
2 1

8? %) t8

Boris Negru, !in" Negru

Teologia este i ea 6ntr3un sens o tiin"! normati !$ Dar normati itatea ei e cu totul 6n alt plan dec6t tiin"a dreptului/ Lcredin"a 4!r! 4apte* moart! esteM <laco&* 25=* iar ade !rata credin"! este Lcredin"a care este lucr!toare prin iu&ireM <Gal$ )*5=$T Normati e 4iind* le,!tura dintre tiin"a dreptului i teolo,ie este str6n3 s!$ 6n acelai timp 6ns! scoatem 6n e iden"! 4aptul c! 6n timp ce teolo,ia se re4er! la ade !rul di in* tiin"a dreptului se re4er! la ade !rul relati * re3 Fult! din oin"a i inteli,en"a oamenilor ce 4ac parte din societate$ Scopul teolo,iei este de a c!l!uFi omul spre mQntuire* 6n timp ce scopul dreptului este nu indi idul per4ect* ci indi idul care 6i pune la &aFa comportamen3 tului s!u normele Curidice$ E:ist! multiple norme Curidice ce au le,!turi indisolu&ile cu cele reli3 ,ioase <s! nu 4uri* s! nu uciFi* etc$=* e:ist! i norme Curidice ce nu au nici o le,!tur! cu comandamentele reli,ioase$ #en"ion!m c! i multe alte tiin"e sociale se a4l! 6ntr3o le,!tur! str6ns! i coopereaF! cu tiin"ele Curidice$ Aceast! cooperare nu r!m63 ne nesc+im&at!* e:act aa cum i pro&lemele umanit!"ii s6nt dinamice$ Numai 6n ultimul timp s3au produs i se produc sc+im&!ri radicale 6n plan economic* politic* social* cultural* 6n toat! comple:itatea lor$ Lumea de ast!Fi* din de&utul mileniului trei* Lse a4l! 6ntr3o puternic! interde3 penden"!* intercondi"ionare* tr!iete epoca ,lo&aliF!rii cu toate e4ectele* &une si mai pu"in &une* ce decur, din aceasta$M 2 Realitatea social! i cea Curidic! cap!t! 6n acest conte:t o importan"! aparte i necesit! recti4ic!ri 6n procesul co,niti $

/. Teoria general a dreptului i statului 0n #one1iune #u #elelalte tiine "uridi#e


Dup! cum am men"ionat anterior* comple:itatea realit!"ii Curidice i modalitatea de cercetare a aspectelor impune di4eren"ierea tiin"elor Curidi3 ce 6n c6te a ,rupe$ UrmeaF! s! ne pronun"!m asupra tr!s!turilor comune i deose&irilor ce e:ist! 6ntre teoria ,eneral! a dreptului i statului i celelalte tiin"e Curidice$

1 Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* Teoria general a dreptului$ .ucu3 reti* 1777* pa,$ 11$ . Costic! -oicu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2* pa,$ 7$

-$ %0 &

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

. &!'! tiinele juridice istorice


Din aceast! ,rup! 4ac parte asemenea tiin"e Curidice* cum ar 4i/ istoria uni ersal! a statului i dreptului* istoria statului i dreptului romQnesc* istoria doctrinelor politice i Curidice$ Aceste tiin"e 6i propun drept scop reconstituirea i interpretarea trecutului$ Ele 4ac parte din tiin"ele care* de r6nd cu 4iloso4ia i dreptul* Lau a ut cel mai mult de su4erit 6n lun,a perioad! de domina"ie comunist!* deoarece &aFa studiului acestora o constituie li&era circula"ie a ideilor i ori,inalitatea opiniilor* care* dac! nu ar 4i 4ost 6n,r!dite* ar 4i putut duce la aprecieri personale sau c+iar critice asupra doctrinei o4icialeM$T Dar* e tiut* c! 6n istorie* 6n drept nu e:ist! alternati ! i lucrurile urmeaF! a 4i e:puse aa cum s6nt* 4!r! a sustra,e sau a completa* 4!r! a mer,e la compromis$ Btiin"ele Curidice* ca i teoria ,eneral! a dreptului i statului* studiaF! statul* dreptul ca 4enomene sociale luate 6n ansam&lul lor$ In acelai timp* 6ns!* aceste tiin"e di4er!$ 6n timp ce istoria studiaF! statul* dreptul* realitatea Curidic! dintr3 o anumit! "ar! <de e:emplu* istoria statului i dreptului romQnesc=* teoria ,eneral! poate 4ace a&strac"ie de aceasta* neconcretiF6nd despre ce stat sau drept este or&a$ Caracteristic* de asemenea* e i 4aptul c! istoria studiaF! statul* dreptul 6n strict! ordine cronolo,ic! *ceea ce nu e o tr!s!tur! caracteristic! o&li,atorie a teoriei$ Rolul tiin"elor Curidice istorice e semni4icati $ Studiul istoriei statului* dreptului Lscoate la i eal! e:isten"a unor le,i ale apari"iei* de enirii sau dispari"iei unor 4orme de drept 6n str6ns contact cu le,ile ,enerale ale deF olt!rii sociale sau &aFine de ci iliFa"ie Curidic! atestate 6n timpM$2 %rincipalul e ca tiin"ele istorice Curidice s! resta&ileasc! trecutul nostru la Custa sa aloare* s! pun! la dispoFi"ie cititorului 4aptele reale* 6n maCoritate necunoscute sau cunoscute eronat$ O 6ntre&are aparte e pro&lema coraportului teoriei ,enerale a dreptului i statului cu 4iloso4ia dreptului$ %reciF!m c! 6ntre termenul de Lteorie ,eneral!M i cel de L4iloso4ia dreptuluiM nu este numai o di4eren"! de denumire$ E:ist! 6ntre ei i o deose&ire 6n ce pri ete materia la care se re4er!$ S6ntem de acord cu pro4esorul G+eor,+e .o&o* care consider! c! L6ncercarea de a p!trunde 6n
Eleodor Eocseneanu* &storia constituional a !omFniei$ .ucureti* 1772* pa,$ 8$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 11$

+1 t-

Boris Negru, Alina Negru

esen"a dreptului este 6n primul r6nd un demers 4iloso4ic* 6ntruc6t La 4iloso4aM 6nseamn! 6ncercarea de a p!trunde 6n realitateM$1 Teoria ,eneral! a dreptului i statului* precum i celelalte tiin"e Curi3 dice* prin natura lor* se limiteaF! s! e:plice 4enomenele Curidice e:istente* e:pun Lceea ce esteM* 6n timp ce 4iloso4ia dreptului are sarcina s! cerceteFe tocmai Lceea ce tre&uieM sau Lceea ce ar tre&ui s! 4ieM 6n drept* 6n opoFi"ie cu Lceea ce esteM* opun6nd ast4el un ideal de drept unei realit!"i Curidice date$2 Cu alte cu inte* 4iloso4ia dreptului este disciplina care de4inete drep3 tul 6n uni ersalitatea sa lo,ic!$ 6n ceea ce ne pri ete* sus"inem opinia con4orm c!reia* L4i6oso4ia dreptului ar a ea de reFol at trei pro&leme itale pentru teoriile din cadrul tiin"ei numit! Teoria General! a dreptului i* prin aceasta* pentru teoriile din cuprinsul celorlalte tiin"e i practici Curidice/ a8 condiiile de 2ustificare a dreptului1 8 condiiile de vala ilitate a categoriilor 2uridice1 c8 condiiile de adeverire a omului prin dreptul pozitiv. %rima pro&lem! desc+ide calea axiologiei 2uridice$ a doua 3 a episte. mologiei 2uridice$ a treia D a antropologiei 2uridice+ D

1.9.2. tiinele juridice de ramur


Ramura studiaF! 4enomenele Curidice particulare 3 ramurile dreptului* cum ar 4i* tiin"a dreptului constitu"ional* a dreptului administrati * a drep3 tului ci il* a dreptului penal etc$ Ramura dreptului constituie un ansam&lu de norme Curidice care re3 ,lementeaF! rela"iile sociale 6n &aFa unei metode speciale de re,lementare normati !$ Eiecare tiin"! Curidic! de ramur! studiaF! pro&lemele Curidice <nor3 ma Curidic!* raport Curidic* r!spundere Curidic! $a$= ce apar"in ramurii de drept corespunF!tor 6n str6ns! concordan"! cu cerin"ele i n!Fuin"ele din care s3au n!scut$ La studierea pro&lemelor respecti e 4iecare ramur! de drept se conduce de cate,oriile i principiile ela&orate de teoria ,eneral! a dreptului i statului$ Ast4el* ultima apare ca o tiin"! metodolo,ic! pentru tiin"ele Curidice de ramur!$ 6n acelai timp 6ns! acestea 6i p!streaF! particularit!"ile lor$ 6n timp ce teoria studiaF! dreptul* statul ca 4enomene sociale inte,re* tiin"ele Cu3
1 2 '

G+eor,+e .o&o* Teoria general a dreptului$ CluC3Napoca* 177;* pa,$ 7$ Constantin Stroe* %ompendiu de filosofia dreptului$ .ucureti* 1777* pa,$ 2'$ G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otic!* *pera citat$ pa,$ 2(7$

- +* ,

Teoria general a dreptului i statului

ridice de ramur! studiaF! doar anumite particularit!"i i componente ale acestora$ E:isten"a tiin"elor Curidice de ramur! are un caracter o&iecti $ Se tie* c! dreptul unui stat este alc!tuit din numeroase norme i institu"ii$ Acestea 4ormeaF! sistemul unitar al dreptului statului respecti $ Acest sistem unitar e:ist! 6n di ersitatea ramurilor ce31 con"in$ E ident* nu tre&uie con4undat! ramura de drept cu tiin"a de ramur!$ Btiin"a Curidic! de ramur! nu se limiteaF! doar la o simpl! interpretare a lumii normelor Curidice i a raporturilor ce se nasc 6n &aFa lor$ Eiind un sistem de cunotin"e o&"inute prin metode corespunF!toare i e:primate 6n concepte* cate,orii* principii* no"iuni* tiin"a nu se re4er! numai la sta3 rea de aFi a 4enomenelor cercetate$ Ea a analiFa 6n !"!mintele trecutu3 lui* practica dreptului* interac"iunile dreptului respecti cu alte domenii$ Concomitent tiin"a Curidic! de ramur! se ocup! i cu studiul iitorului$ Reamintim c! tiin"ele Curidice 6ndeplinesc i o 4unc"ie prospecti !* de an3 ticipare teoretic!* de pre iFiune a e olu"iei o&iectului de care se ocup! tiin"a dat!$ Btiin"ele Curidice de ramur! pot 4i pri ite pe plan mondial* na"ional* re,ional$ Spre e:emplu* tiin"a dreptului constitu"ional poate 4i pri it! ca o ramur! a tiin"ei uni ersale* ca o ramur! a tiin"ei na"ionale <tiin"a dreptului constitu"ional din Repu&lica #oldo a* Eedera"ia Rus!* RomQnia etc$=* ca o tiin"! re,ional! <tiin"a dreptului constitu"ional euro3 pean* tiin"a dreptului constitu"ional al statelor mem&re C$S$L=$

2 3. 4. tiinele juridice interramurale


In multe domenii de acti itate uman! s3a impus necesitatea unor re3 ,lement!ri speciale* 6ntruc6t aceste domenii dep!esc domeniul de re,le3 mentare caracteristic unei ramuri* s3a sim"it ne oia constituirii unor ,rupe de norme$ Aceste norme 6ns! 4ac parte din di erse ramuri de drept* ceea ce ne permite 6ncadrarea lor aparte$ De e:emplu industria are un drept al ei* dreptul industrial* care are o importan"! deose&it!$ Necesitatea ocrotirii mediului 6nconCur!tor a ,enerat o asemenea ,rup! distinct! de norme* cum ar 4i dreptul ecolo,ic$

-.3.!. tiinele juridice auxiliare


Din cate,oria acestor tiin"e 4ac parte/ criminalistica* criminolo,ia* medicina le,al!* statistica Cudiciar!* lo,ica Curidic!* etc$ Caracteristic aces3
- ++ t-

!
Boris Negru, Alina Negru

[ $$$$$$$$$$ [$$$$I$$[ [[$$$T$ $ tor tiin"e e 4aptul c! ele aCut! la cunoaterea mai pro4und! a 4enomenelor Curidice i la corecta interpretare i aplicare a normelor Curidice$ Btiin"ele Curidice au:iliare o4er! importante date i ar,umente tiin"i4i ce cu pri ire la e olu"ia 4enomenului in4rac"ional* cu pri ire la con"inutul i 4ormele de mani4estare ale unor raporturi sociale date* pe care teoria le uti 3 liFeaF! 6n scopul e:tra,erii concluFiilor de sinteF! ce se impun* care consti 3 tuie un aCutor pre"ios 6n cercetarea e4ectuat! 6n tiin"ele Curidice au:iliare$ 1

1.10. Teoria general a dreptului i statului 0n pra#ti#a so#ial


Dup! cu am men"ionat anterior teoria ,eneral! a dreptului i statului ocup! un loc deose&it at6t 6n sistemul tiin"elor sociale* c6t i 6n sistemul tiin"elor Curidice$ Totodat! men"ion!m 4aptul c! teoria ,eneral! a dreptu3 lui i statului se a4l! 6ntr3o st6ns! le,!tur! cu practica social!$ Dup! cum men"iona Constantin Stere* Ltiin"a dreptului este o tiin"! eminamente practica* 6n sensul Uantian al cu 6ntului/ ea tre&uie s! pun! norme pentru iitor* tre&uie s! corespund! scopurilor pe care i le propune societateaP ea* 6ntr3un cu 6nt se adreseaF! le,islatoruluiM i* dup! cum spunea A$ #en,er/ LOc+iul unui ade !rat le,islator e neclintit 6ndreptat spre iitorM$2 Ideea scopului urm!rit de societate e at6t de predominat! 6n drept* 6nc6t G+erin, s3a creFut 6ndrept!"it s! pun! pe 4rontispiciul lucr!rii sale principale* ca moto* cu intele/ LScopul este creatorul 6ntre,ului dreptM$' Teoria* 6n ,eneral* i teoria dreptului i statului* 6n particular* este re3 Fultatul produc"iei spirituale o&teti$ Ea este cea care de4initi eaF! sco3 purile acti it!"ii umane i determin! miCloacele de realiFare a lor$ Cu alte cu inte* ea este conceperea practicii e:istente$ La r6ndul s!u* practica nu e o simpl! e:perien"! su&iecti ! a unui cercet!tor$ Ea apare ca o acti itate a oamenilor care asi,ur! e:isten"a i deF oltarea societ!"ii* ea e temelia ie"ii oamenilor$ %ractica constituie cri3 teriul ade !rului* e:aminatorul principal al teoriei$ Eiecare tiin"! 6i determin! le,!turile sale cu practica$ Ast4el* tiin"a dreptului recomand! adoptarea normelor Curidice de care societatea are ne oie$ Aceste norme Curidice Lnu au 6n"eles dec6t numai pentru c se apli. c la anumite cazuri concrete$ la relaiile 2uridice dintre oameni$ Ele au
1 2 '

Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 9$ Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ 257$ Idem$

-i +! i-

Teoria general a dreptului i statului

o 6nsemn!tate practic! din acest punct de edere* alt4el nu ar a ea nici un interesM$1 Le,!tura dintre tiin"ele Curidice i practic! a crescut 6ndeose&i 6n ulti3 mul timp c6nd un ir de societ!"i i3au propus drept scop edi4icarea statelor de drept$ Dar 6n asemenea condi"ii teoria ,eneral! a dreptului 4ace o per3 manent! ,eneraliFare a e:perien"ei practice* constat! lacunele dreptului* determin! rela"iile sociale care necesit! o re,lementare normati ! Curidic! i$ dimpotri !* scoate 6n e iden"! acele rela"ii* re,lementarea c!rora ar 4i oportun! prin intermediul altor norme sociale$ Su&liniind le,!tura indisolu&il! a teorie ,enerale a dreptului i statu3 lui cu practica men"ion!m 6nsemn!tatea incontesta&ila a tiin"ei teoretice 6n pre,!tirea iitorilor practicieni 6n domeniul Curispruden"ei$ E!r! o pre3 ,!tire teoretic! a iitorilor specialiti nu poate 4i or&a de o societate 6n care s! ,u erneFe le,ea$

#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 1(8$

.m ') H3

Boris Negru, Alina Negru

Su'ie#te de e5aluare6
6$ Ce este tiin"a dreptului 6n ,eneralG 2$ 6n ce cate,orii pot 4i ,rupate tiin"eleG '$ Ce cate,orii de tiin"e sociale cunoate"iG ;$ DeF !lui"i sistemul tiin"elor Curidice$ )$ Ce constituie teoria ,eneral! a dreptului i statuluiG 5$ Care e o&iectul de studiu al teoriei ,enerale a dreptului i statuluiG 8$ Ce loc ocup! teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n sistemul tiin"elor sociale i 6n sistemul tiin"elor CuridiceG

2iteratura re#omandat677777777777777777777777777
6$ Ion Ceterc+i* #umcilo Lu&urici* Teoria general a statului i dreptu. lui$ .ucureti* 179'$ 2$ G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+i3 in!u* 1778$ '$ Dumitru .alta,* Ale:ei Gu"u* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((2$ ;$ #ircea DCu ara* Teoria general a dreptului ;/nciclopedia 2uridic8$ .ucureti* 177)$ )$ Ion Do,aru* /lemente de teorie general a dreptului$ Craio a* 177;$ 5$ Ion Craio an* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1777$ 8$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 9$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1775* 2((2$ 7$ Ale:andru -allim!rescu* Tratat de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777$ 1($ So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($

- 16 ir

.aFa metodolo,ic! a teoriei ,enerale a dreptului

\C" SK] l M/$L#eJa4i c#2!pcarX &vnrlrimzs.dnimidiMii6riduf$


$ / $ $ O 3 $ 83M$M 4i \ P$OO$T$ EPra!eMras .aceXPPG*$

#etodolo,ie$ Considera"ii ,enerale$ Conceptul metodolo,iei Curidice$

#etodele speciale ale cercet!rii Curidice$ #etoda lo,ic!$ #etoda istoric!$ #etoda comparati !$ #etoda sociolo,ic!$ #etoda e:perimental!$ #etode cantitati e$

%.1. Consideraii generale


O&iectul de studiu este o condi"ie necesar!* nu 6ns! i su4icient!* pen3 tru ca teoria ,eneral! a dreptului i statului s! 4ie o tiin"! autonom!* o tiin"! 6n sensul deplin al cu 6ntului$ Ea urmeaF! s! dispun! i de o &aF! metodolo,ic! tiin"i4ic!$ In caF contrar* o&iectul r!m6ne o realitate necu3 noscut!$ Nu e:ist! cercet!tor 3 remarca Lucian .la,a 3 care s! nu 4ie preocu3 pat* 6n preala&il* 6ntr3un c+ip sau altul* de metoda de cercetare$ LOamenii de tiin"! alori4ic! sistemul de procedee 6nC,+e&at 6ncetul cu 6ncetul prin cola&orarea ,enera"iilor de 6naintai* acord6nd 6ncredere metodei consti3 tuite prin e4orturile celorlal"i* 6n timp ce orice 4iloso4 6i pune pro&lema metodei 6nc! o dat!M$1 Etimolo,ic* cu 6ntul (metod) ine de la ,recescul (met*odos), ceea ce 6nseamn! LcaleM* LmiClocM* Lmod de e:punereM$ Transpus 6n tiin"!* ter3 menul de Lmetod!M cap!t! 6n"eles de mod de cercetare i de trans4ormare a realit!"ii o&iecti e$ Su& aceast! accep"iune* metoda Lia natere prin con ersiunea dome3 niului teoretic enun"iati consemnati al unei 4iin"e 6n domeniul teoretic normati * 6n indica"ii i prescrip"ii asupra modului cum tre&uie a&ordat o&iectul pentru a se o&"ine despre el cunotin"e autentice$M2 Ast4el* metoda de ine* cum plastic se e:prima .acon* Lun 4actor care lumineaF! drumul c!l!toruluiM$ Uneori metoda este de4init! ca un Lprocedeu 4olosit pentru realiFarea unui lucru sau atin,erea unui scopM* Lmodul de a cerceta 4enomenele na3 turii i ale societ!"iiM* Ltotalitatea procedeelor practice 4olosite la predarea unei disciplineM$' %rin metod$ Rene Descartes 6n"ele,ea Lre,uli si,ure i uoare* ,ra"ie c!rora cine le a 4i o&ser at cu e:actitate nu a lua niciodat! ce a 4als drept ade !rat* i a aCun,e* cru"6ndu3i puterile min"ii i m!rindu3i pro,resi tiin"a* la cunoaterea ade !rat! a tuturor acelora de care a 4i capa&ilM$; Cel care urmeaF! o metod! tiin"i4ic! tre&uie s! procedeFe sistematic* dup! principii i s! nu ocoleasc! calea ce tre&uie s! r!m6n! mereu desc+is! 3
1 2 ' ;

Lucian .la,a* Despre contiina filosofic$ Timioara* 178;* pa,$ 82$ Dicionar defilosofie$ .ucureti* 1789* pa,$;)8$ Dicionarul lim ii romFne moderne$ .ucureti* 17)9* pa,$ ;75$ Rene Descartes* Discurs asupra metodei$ .ucureti* 17)8* pa,$ 15$

.m ss H3

Teoria ,eneral! a dreptului i statului calea critic!* cale re,al! pentru setea de cunoatere a ra"iunii omeneti$ 1 Din acest punct de edere* LmetodaM se apropie* dar nu se identi4ic! cu Cnnetodolo,iaM care are o s4er! mai lar,! de cuprindere* semni4ic6nd un P6em de metode de cercetare 4olosite de o tiin"!$ %reciF!m* de asemenea* LmetodaM nu se con4und! nici cu LmetodicaM* parte a didacticii ,enerale e studiaF! principiile* metodele i 4ormele de predare adaptate 4iec!rui ct de 6n !"!m6nt$ #etoda se de4inete pe mai multe trepte de ,eneralitate/ O metode proprii de cercetareP O metode de cercetare comune mai multor tiin"eP O metode ,enerale de cercetare$ 6ntre aceste trepte nu e:ist! o ruptur!$ Eiecare treapt! 6n parte are locul d$ #etodele men"ionate se interp!trund i se completeaF! reciproc$ Una dintre metodele cu mare reFonan"! 4iloso4ic! pentru toate tiin"e3 le* inclusi cele Curidice* este dialectica! Cu 6ntul (dialectic+ <de la latinescul dialegomai . a discuta* a po3 lemiFa este unul din termenii 4iloso4iei cei mai 6ntre&uin"a"i de la marii ,inditori din antic+itate i p6n! la Ye,el* #ar: i contemporanii notri$ Termenul are accep"iuni di4erite* asupra c!rora nu insist!m* men"ion6nd doar c! %6aton* Ye,el* #ar: remarc! cele trei mari sensuri ale dialecticii/2 a= Dialectica scoate 6n e iden"! le,!tura* rela"ia* continuitatea dintre toate cunotin"ele i lucrurile$ Este un ade !r elementar pentru dia lectic! interdependen"a tuturor lucrurilor* recunoaterea comple:i t!"ii$ &= No"iunile care alc!tuiesc o unitate sau o continuitate s6nt di4erite p6n! la opoFi"ie i de aceea s6nt corelati e$ Dialectica constat! c! lumea* cu toat! unitatea i continuitatea ei* este plin! de antinomii/ &ine i r!u* iu&ire i ur!* atrac"ie i respin,ere* poFiti i ne,ati * pace i r!F&oi$ c= Realitatea este sc+im&are* proces* de enire* se supune permanent mic!rii su& impulsul contradic"iei$ Consemn6nd aloarea permanent! a dialecticii* men"ion!m necesita3 tea aplic!rii ei 6n procesul de cunoatere a tuturor 4enomenelor sociale i naturale$ %e noi ne intereseaF! 6ndeose&i metodele de cercetare pe care se spriCin! tiin"ele Curidice* 6n ,eneral* i teoria ,eneral! a dreptului i statu3 lui* 6n special$
1 2

Immanuel Zant* %ritica raiunii pure$ .ucureti* 1757* pa,$ 5'135'2$ Ion Craio an* &ntroducere nfilosofia dreptului$ .ucureti* pa,$ 18(3181$

# 3) @

Boris Negru, Alina Negru

In literatura de specialitate metodolo,ia Curidic! e de4init! 6n mod di3 4erit$ De e:emplu* G+eor,+e A ornic consider! c! metodolo,ia Curidic! e Lun ansam&lu de metode de cercetare 6n domeniul tiin"elor CuridiceM* Lsistemul celor mai ,enerale principii de in esti,a"ie* deduse din sistemul celor mai ,enerale le,i o&iecti eM$1 Dumitru .alta, 6mp!rt!ete concep"ia pro4esorului N$ %opa care consider! metodolo,ia Curidic! ca un Lsistem al acelor 4actori de relati 3 ! in ariant! 6ntr3un num!r su4icient de mare de metode* 4actori ce au ca o&iect raporturile* le,!turile* rela"iile ce se sta&ilesc 6ntre di4erite metode 6n procesul cunoaterii 4enomenului Curidic$M2 6n iFiunea sa antului rus Ser,+ei Ale:ee * metodolo,ia Curidic! e metodolo,ia 4iloso4ic! acomodat! la materialul Curidic concret$' Gri,orii Eiodoro concepe metodolo,ia Curidic! ca o totalitate de principii teoretice* procedee lo,ice i metode speciale de cercetare a mate3 riei statal3Curidice* determinate de cunotin"a 4iloso4ic!$; Din de4ini"iile citate mai sus reFult! c! metodolo,ia Curidic! constituie o totalitate de procedee i metode* 4olosite de c!tre tiin"ele Curidice* 6n ,e3 neral* i de c!tre teoria ,eneral! a dreptului i statului* 6n special$ #etodo3 lo,iei Curidice 6i re ine rolul &usolei* care d! posi&ilitate cercet!torului s! se orienteFe 6n realitate i s!3i determine strate,ia o&iecti ! de cercetare a realit!"ii Curidice$

*.+. 8etodele spe#iale ale #er#etrii "uridi#e


%rintre principalele metode ale cercet!rii Curidice pot 4i men"ionate/ metoda logic$ metoda istoric$ metoda comparativ$ metoda sociologic$ metoda experimentului$ metodele cantitative . a$ In continuare ne om re4eri la analiFa lor$

G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* Teoria generaE a dreptului$ C+iin!u* 1778* pa,$ 1732($ Dumitru .alta,* Teoria general a dreptului i statului$ Cimilia* 1775* pa,$ 1)315P Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 2;$ ' Cepre! AneZcee.* *dutan meopun npaea$ Mocnea$ <GH9. ; rpiiropii# ^t_eaopO.* Teopun zocAdapcmfia u npaea$ C+iin!u* 1779* pa,$ 18$
2

-s !0 ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

IJ6
& *** i +

6n cercetarea dreptului* statului* realit!"ii Curidice a societ!"ii* teoria ,eneral! a dreptului i statului* celelalte tiin"e Curidice aplic! pe lar, me3 s_da lo,ic!$ #etoda lo,ic! Lconst! 6n ansam&lul procedeelor i opera"iilor metodolo,ice i ,noseolo,ice care miClocesc posi&ilitatea cunoaterii structurii % dinamicii raporturilor necesare 6ntre di4eritele componente <su&sisteme= e sistemului Curidic din societateM$1 Despre 6nsemn!tatea lo,icii 6n procesul de studiere a 4enomenelor Cu3liFice vor ete nsui fptui c s.a conturat ca o disciplin aparte logica +, juridic! Ap!rut! din necesitatea studierii pro4unde a realit!"ii Curidice* lo,ica este aplica&il! unei lar,i pro&lematici$ Din aceste considerente* lo,ica Curidic! poate 4i pri it! su& dou! aspecte/ O 6ntr3un sens 6n,ust ;stricto sensu8$ lo,ica Curidic! se re4er! la lo,ica normelorP O 6ntr3un sens mai lar, ;lato sensuK lo,ica Curidic! se re4er! la ele mentele constructi e de ar,umentare Curidic!$ Dac! tiin"ele Curidice de ramur! apeleaF!* 6n mod prioritar* la primul aspect al lo,icii Curidice* teoria ,eneral! apeleaF! la cel de3al doilea aspect i$ ei$ Ast4el* prin intermediul lo,icii Curidice se studiaF! pro&lematica de4i3m"iilor i cate,oriilor Curidice* metodele de 4ormare i clasi4icare a conceptelor Curidice* sistematiFarea normelor Curidice* solu"ionarea concursului XEYU con4lictelor de norme* re,ulile ra"ionamentului Curidic* de cunoatere a dreptului i de interpretare a normelor Curidice* metodele de eri4icare a 4aptelor 6n procesul Cudiciar* pro&a"iunea Curidic! etc$2 Teoria ,eneral! a dreptului i statului mai mult ca oricare alt! tiin"! uridic! 4olosete 6n cercetare a&stractiFarea lo,ic!$ Eolosirea acesteia se 4i$ce pentru c!/ a= 4enomenele i procesele Curidice s6nt ire ersi&ile i e:trem de dina miceP &= acestea nu pot 4i desprinse din conte:tul lor o&iecti spre a 4i supu se de nenum!rate ori cercet!rii e:perimentale$ %rin L a stractizare+ <de la termenul latin abstracia, se 6n"ele,e pro3 cedeul prin care cunoaterea Ltrece de la concret la a&stractM$'
1 2 <

Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1779* pa,$ ;'$ #!ria D oraceU* G+eor,+e Lupu* Teoria general a dreptului$ Iai* 1775* pa,$ 9L. Dicionarul filosofic$ pa,$ 11$ 41

Boris Negru, Alina Negru

Su&iectul cercet!rilor separ!* pe plan mintal* laturile esen"iale* ,e3 nerale* permanente* repeta&ile i relati sta&ile de cele particulare* nee3 sen"iale* 6nt6mpl!toare* etc$ 6n scopul de a deF !lui esen"a se,mentului de realitate studiate i le,ile ce o ,u erneaF!$ 6n cadrul studierii 4enomenelor i proceselor Curidice este necesar ca aceste 4enomene i procese s! 4ie descompuse 6n elementele lor compo3 nente pentru ca apoi s! 4ie analiFate 6n detaliu$ AnaliFa este o metod! ,e3 neral! de cercetare* &aFat! pe descompunerea unui 6ntre, 6n elementele lui componente i pe studierea 6n parte a 4iec!ruia dintre acestea$ De e:emplu* pentru a 6n"ele,e un raport Curidic la Custa lui aloare* e important s! ana3 liF!m elementele constituti e ale acestuia/ su&iectul* o&iectul* con"inutul raportului Curidic$ Dup! modul cum se e4ectueaF!* analiFa poate 4i inductiv i deductiv, Induc"ia <de la latinescul inducia . aducere* introducere= e un tip de ra"io3 nament i metod! de cercetare ce asi,ur! trecerea de la particular la ,eneral* de la 4aptele reale* concret3istorice la ,eneraliFarea tiin"i4ic!* 6ns! induc"ia sin,ur! nu poate s! nu conduc! la esen"a 4enomenului cercetat$ De aceea ea tre&uie duplicat! de deduc"ie$ Deducia <de la latinescul deducia . deduce3 re= este modul in ers de ra"ionare* adic! de la ,eneral la particular$ Lu6nd 6n considerare des4!urarea 6n timp a 4enomenelor i procese3 lor Curidice supuse cercet!rii* analiFa poate 4i static! i dinamic!$ AnaliFa static 4ace o trecere 6n re ista a realit!"ii e:istente la un moment dat 4!r! s! "in! cont de 4actorii ce determin! modi4icarea ei$ AnaliFa dinamic 6i propune* dimpotri !* s! scoat! 6n e iden"! sc+im&!rile sur enite 6n timp 6ntre 4enomenele Curidice$ AnaliFa* indiscuta&il* are o 6nsemn!tate primordial! 6n procesul de cercetare* dar ea* totui* n3ar da reFultatul scontat* dac! n3ar 4i completat! de sinteF!$ Sintez <de la latinescul s-nt*esis . unire= const! 6n Lcunoa3 terea o&iectelor i a proceselor pe &aFa reuniunii mintale sau materiale a elementelor o&"inute pin analiF! i prin sta&ilirea le,!turilor dintre aceste elementeM1$ Scopul sinteFei este unirea 6ntr3un 6ntre, a p!r"ilor* propriet!3 "ilor* raporturilor etc$* separate cu aCutorul analiFei i descoperirea le,ilor care ,u erneaF! realitatea studiat!$ AnaliFa i sinteFa constituie o unitate de contrarii/ una o presupune pe cealalt!$ %rocesul de analiF! i sinteF! este continuu i interdependent$ Eiind o condi"ie sine .ua nan a oric!rui ade !r* lo,ica permite di4e3 ren"ierea unor asemenea cate,orii* 4!r! de care cunoaterea pro&lemelor
1

Dicionarul filosofic$ pa,$ 25$ -9 !* t-

Teoria general a dreptului i statului

i* dreptului* realit!"ii Curidice e de neconceput$ La asemenea cate,o3ise atri&uie/ sin,ularul i ,eneralul* cauFa i e4ectul* con"inutul i 4orma* en"a si 4enomenul* necesitatea i 6nt6mplarea* posi&ilitatea i realitatea

,-etc,
S! trecem la analiFa acestor cate,orii$ a, /ingularul i generalul Eenomenele Curidice s6nt speci4ice* unice i 6n 4elul lor indi iduale$ E $reu s! ,!seti* de e:emplu* dou! state sau dou! sisteme de drept a&solut 4el$ 6ns!* caracteriF6nd 4enomenele Curidice din di4erite "!ri* noi 6ntre&uin3anumite no"iuni <de e:emplu* LstatM* LdreptM* Lnorma Curidic!M* Lrapor3CuridicM* Lordine le,al!M* Lle,alitateM etc$=* 4iecare e:prim6nd ce a ,ene3iaL adic! se re4er! la un oarecare ,rup* la o anumit! clas! de 4enomene$ Ast4el* generalul se mani4est! 6ntotdeauna 6n unele tr!s!turi i parti3 darit!"i sin,ulare ale 4enomenelor Curidice* iar singularul este 6ntotdeau31 sa mani4estarea* 4orma de e:isten"! a ,eneralului$ b, Cau0a i efectul O&ser 6nd* de e:emplu* c! ridicarea contiin"ei i culturii Curidice duce la 6nt!rirea le,alit!"ii i ordinii le,ale* c! anumite 4apte ale oamenilor iac la anumite consecin"e etc$* ne con in,em de e:isten"a unui 4el anumit \ 4ie le,!tur!* proprie proceselor i 4enomenelor i anume a le,!turii dintre / PuF! i e4ect$ Ceea ce treFete la ia"! sau modi4ic! un oarecare 4enomen 2iimim cau0, iar ceea ce apare su& ac"iunea unei cauFe anumite* numim efect, 6n realitatea Curidic! totul este le,at reciproc$ Lan"ul de 4enomene este K in4init$ De aceea* la r6ndul s!u orice cauF! este ,enerat! de un oarecare alt 4enomen i apare ca e4ect* iar orice e4ect ,enereaF! i el alte 4enomene* adic! este cauF!$ c, Coninutul i forma Orice 4enomene Curidice am lua* ele toate au con"inut i 4orm!$ %rin coninut se 6n"ele,e totalitatea elementelor <laturilor* tr!s!turi3 lor* particularit!"ilor* proceselor=* ce constituie o&iectul dat* forma 4iind le,!turile ce e:ist! 6ntre elementele con"inutului* acea or,aniFare a 4eno3 menului* datorit! c!reia el apare ca un tot unitar i poate s!3i e:ercite ianc"iile$ Con"inutul i 4orma oric!rui 4enomen s6nt indisolu&il le,ate 6ntre ele i constituie o unitate dialectic!$ Eorma nu poate e:ista 4!r! un anumit con"inut i in ers$
) !+

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru

De e:emplu* norma Curidic! i articolul actului normati * sistemul dreptului i sistemul le,islati constituie le,!tura con"inutului i 4ormei* le 3 ,!tur! 6n care normele Curidice* sistemul dreptului apar 6n calitate de con"i 3 nut* iar articolul actului normati * sistemul le,islati 3 6n calitate de 4orm!$ d, 1sena i fenomenul La cercetarea realit!"ii Curidice a societ!"ii deseori 4olosim cate,oriile Lesen"aM i L4enomenulM$ /sena e:prim! totalitatea le,!turilor* rela"iilor de ad6ncime i a le,i3 lor interne* care determin! principalele tr!s!turi i tendin"e ale deF olt!rii o&iectului Curidic$ "enomenul repreFint! e enimentele concrete* propriet!"ile sau pro3 cesele care e:prim! tr!s!turile e:terioare ale realit!"ii i care constituie 4orma de mani4estare i de scoatere la i eal! a unei oarecare esen"e$ Esen"a poate 4i considerat! cunoscut! numai dac! se cunosc cauFele apari"iei i sursele deF olt!rii o&iectului e:aminat$ e, 2ecesitatea i 3nt4mplarea 6n societate* c! i 6n natur!* totul e le,at* condi"ionat$ Dar ceea ce se produce cu lucrurile i 4enomenele 6i poate a ea cauFa cu precump!nire 6n ele 6nsei* poate decur,e din natura lor intern!* dar poate 4i ,enerat de alte lucruri i 4enomene* care 4a"! de lucrurile i 4enomenele date au un raport doar pur e:terior$ Anume aceasta i st! la &aFa deose&irii dintre necesitate i 3nt4mplare!

Cu alte cu inte* necesitatea este ceea ce tre&uie s! se 6nt6mple 6n mod neap!rat 6n condi"iile date* 6n timp ce 6nt6mplarea 6i are &aFa nu 6n esen"a 4enomenului* ci 6n ac"iunea asupra lui a altor 4enomene$ O ilustrare a le,!turii dintre 6nt6mplare i necesitate ne poate ser i urm!toarele$ Ocuparea teritoriului dintre Nistru i %rut* numit .asara&ia* de c!tre Rusia* 6n 1912 a 4ost* 4!r! 6ndoial!* o 6nt6mplare$ Dar 4aptul des3 tr!m!rii Imperiului Rus* iar mai apoi a imperiului so ietic apare ca o ne3 cesitate$ f, 5osibilitatea i realitatea In societate apar permanent di erse 4enomene* 6ns! mai 6nainte ca un 4enomen oarecare s! apar! tre&uie s! e:iste anumite condi"ii* permise pentru apari"ia lui sau* cel pu"in* s! nu e:iste anumite 6mpreCur!ri care s! 6mpiedice aceast! apari"ie$ %rin urmare* posibilitatea 4i:eaF! tendin"a o&iecti ! de deF oltare a 4enomenelor$ 6ealitatea repreFint! orice 4eno3 men care e:ist! de acum$
-$ 44 -

Teoria ,eneral! a dreptului i statului De e:emplu* 6n caFul comiterii unei in4rac"iuni persoana care a co3 6nis3o a 4i tras! la r!spundere Curidic!* dac! a 4i identi4icat!$ In caFul identi4ic!rii persoanei care a comis 4apta ilicit! cu ino !"ie i dac! nu or e:ista 6mpreCur!ri care e:clud r!spunderea Curidic!* aceasta din urm! a de eni o realitate$ Cele men"ionate mai sus scot 6n e iden"! 6nsemn!tatea primordial! a metodei lo,ice de cercetare* 6n aceast! ordine de idei* are per4ect! dreptate pro4esorul uni ersitar Nicolae %opa* care consider! c! LCuristului D omului de tiin"! i practicianului 3 6i este necesar i util 6ntre,ul aparat al lo,i3 ciiM$1 Ne solidariF!m i cu p!rerea lui G+eor,+e Lupu i G+eor,+e A or3 44lic* care concluFioneaF! c! lo,ica Curidic! tre&uie s! 4ie inclus! 6n mod o&li,atoriu 6n pro,ramele de studiu ale tuturor institu"iilor de 6n !"!m6nt pro4il Curidic$2

$!7!$! 8etoda istoric


%otri it metodei istorice* teoria ,eneral! a dreptului i statului* cele3 lalte tiin"e Curidice cerceteaF! statul* dreptul* realitatea Curidic! a societ!"ii in perspecti a i deF oltarea sa istoric!* 6n micare$ #icarea* ca mod de e:isten"! social!* nu apare i nu dispare* ci este enic!* adic! nu are nici 6nceput* nici s46rit$ A ea dreptate #i+ai Eminescu a4irm6nd c! L$$$ Istorie ciudat!W Timpul se iau de p!r i se tra, 6nd!r!t$ Trecutul e iitor i iitorul e trecut$$$M$' DeF oltarea se realiFeaF! ast4el c! 6n procesul trans4orm!rii unui sau altui 4enomen are loc re enirea parc! la ec+i* adic! repetarea la tm ni el mai 6nalt a unor tr!s!turi i particularit!"i ale treptelor in4erioare$ Aceast! particularitate a deF olt!rii poate 4i repreFentat! su& 4orma unei spirale* unde 4iecare und! nou! parc! o repet! pe cea precedent!$ La studierea teoretic! a pro&lemelor o&iectului e necesar s! "inem cont de istoria concret! a 4enomenelor Curidice$ Aceasta 6nseamn! a studia statul* dreptul din punct de edere al 4aptului cum i de ce ele au ap!rut* pin ce etape de deF oltare istoric! au trecut* ce au de enit aFi i ce pot de eni m6ine$ Aceste 6ntre&!ri nu s6nt noi* 6ns! r!spunsurile la ele deseori au 4ost ne,liCate$ Istoria* de alt4el* ca i dreptul au 4ost decapitate ca tiin"e mai 6nt6i prin 6ncarcerarea 4or"at! a acestor discipline i 6nlocuirea lor cu ideolo,ia comunist!* unica ideolo,ie * Cust!M* apoi prin impunerea unei concep"ii simpliste* con ena&ile re,imului totalitar$
1 2

Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 29$ G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* *pera citat$ pa,$ 22$

'

#i+ai Eminescu* Pu licistica. !eferiri istorice i istoriografice$ C+iin!u* 177(* pa,$ )5($

^ 4. &

Boris Negru, Alina Negru

A aplica metoda istoric! la cercetarea statului* dreptului 6nseamn!/ O a le 6ncadra 6n anumite limite istorice <epoc! sau etap! a acesteia=* iar apoi a "ine cont de particularit!"ile care permit di4eren"ierea sta tului* dreptului din "ara dat! de statul i dreptul din alte "!ri ce se atri&uie la aceeai etap! istoric!P O a e iden"ia toate aspectele* toate le,!turile statului* dreptului* ale altor 4enomene Curidice i ale celorlalte 4enomene i procese soci ale$ Statul* dreptul s6nt nite 4enomene sociale* acti itatea c!rora decur,e 6n anumite limite de timp i spa"iu$ %entru a 6n"ele,e esen"a i rolul lor e necesar s! analiFeFi* 6n preala&il* 6ntre&area ce se re4er! la caracterul i particularit!"ile epocii la care statul i dreptul se atri&uie* 6n caF contrar ele nu or 4i 6n"elese la Custa lor aloare* or 4i 6n"elese 6n mod eronat$ Aceasta e cu at6t mai important* dat 4iind 4aptul c! orice epoc! istoric! 6nainteaF! anumite criterii de apreciere a statului* dreptului* a realit!"ii Curidice$ 6n ,eneral* dreptul* statul urmeaF! 4irul e olu"iei sociale* 6n ele re4lec3 t6ndu3se ni elul deF olt!rii economice* sociale* politice* culturale i de alt! natur! a societ!"ii$ Le,ea celor AII ta&le* Codul #Qnu* Codul Yamura&i* asta oper! le,islati ! a lui Kustinian* O,linda Sa:on!* #a,na C+arta Li3 &ertatum* %ra ila lui -asile Lupu etc$ s6nt monumente Curidice* dar 6n e,al! m!sur! acestea ser esc drept do ad! a e olu"iei istorice$ Apel6nd la istorie* dreptul 6i a4l! condi"iile ce3i pot desci4ra ascenden3 1 "a$ Istoria ne permite s! scoatem 6n e iden"! r!d!cinile preFentului i s! le pro,noF!m pe ce le ale iitorului$ Bi apoi s! nu uit!m c! Liu&irea de patrie nu e iu&irea &raFdei* a "!r6nei* ci a trecutuluiM i L numai p!strarea &unurilor morale cu ,reu c6ti,ate 6n trecut* 6n p!strarea elementelor educati e ale istoriei romQne e r!d!cina spornic! a iitoruluiM* i nu 6nt6mpl!tor Lera un o&icei 6nainte ca Domnul* 6n aCunul de a se urca pe tron s! se 6nc+is! 6n Fidurile unei ec+i m!n!s3 tiri i s! treac!* 6ntr3o re4lec"ie de File 6ntre,i* 6n re ist! trecutul "!rii i a str!moilor* ca* 4a"! cu F,omotul asurFitor al actualit!"ii* s!3i desc+id! urec+ea su4leteasc! 6n linite i 6n t!cerea le,endei trecutuluiM$2 Aadar* pentru cunoaterea sistemelor de drept Curistului 6i s6nt e:trem de importante concluFiile istoricului aa cum istoricii tre&uie s! se aplece asupra documentului Curidic$

Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ ')$ #i+ai Eminescu* *pera citat$ pa,$ '2;* ;25* ''9$

-: !% t-

Teoria general a dreptului i statului

2.3.3. Metoda comparativ


S3ar p!rea c! 4iecare "ar! tr!iete 4!r! nici o in4luen"! din a4ar!$ Dar o omenea iFiune nu are dreptul la e:isten"!$ L$$$Dup! cum indi idual 4ie3 din noi s6ntem produsul am&ian"ei speciale c!reia 6i dator!m aproape 6l* 3 men"iona #ircea DCu ara* 3 tot ast4el 4iecare popor* 4iecare na"iu3KL$ este produsul 6n mare parte al in4luen"ei mediului am&iant interna"i3lal* al mentalit!"ii celorlalte popoare* care se r!s4r6n,e asupra tM i poporului 6n asemenea condi"ii pentru a cunoate o realitate Curidic! dintr3o e important de a cunoate situa"ia din alte "!ri$ Iat! de ce 6n procesul de cercetare tiin"i4ic! Curidic! un loc important l re ine metodei comparati e de cercetare* sau comparati ismului$ Esen"a estei metode const! 6n a scoate la i eal! tr!s!turi de asem!nare sau de Tose&ire <sau unele i altele 6mpreun!= la dou! sau mai multe 4enomene* 6mp!r!"ia este o premiF! important! a ,eneraliF!rii teoretice$ Ei 6i re ine i rol semni4icati 6n deduc"iile 4!cute prin analo,ie$ Kudec!"ile care e:pri3l! reFultatele compara"iei deF !luie con"inutul no"iunilor despre o&iecte3P comparate* 6n sensul acesta compara"ia e 4olosit! 6n calitate de procedeu O completeaF! de4ini"iile$ Compararea sistemelor de drept ale di4eritelor state* ale ramurilor* institu"iilor i normelor acestora are o importan"! metodolo,ic! maCor!$ Acest 4apt a determinat apari"ia unei tiin"e Curidice distincte* cum ar 4i &u3 n!oar!* tiin"a dreptului comparat$ Aceasta* la r6ndul ei* con4irm! crearea in numeroase "!ri a unor catedre i institu"ii de drept comparat cum este* de e:emplu* Academia Interna"ional! de Drept Comparat cu sediul la %aris$ 6n literatura Curidic! s3au conturat i anumite re,uli dup! care se 4olo3 sete metoda comparati !$2 La aceste re,uli se atri&uie urm!toarele/ l$ Se supun comparrii numai o iectele i fenomenele compara ile. Su& aspectul utiliF!rii acestei re,uli urmeaF!/ a= s! se "in! cont* dac! 4enomenele Curidice date supuse compar!rii 4ac parte din aceeai 4amilie <mare sistem= de dreptP &= s! se sta&ileasc! dac! cate,oriile supuse compar!rii s6nt aplicate a 6nd acelai sensP c= s! se sta&ileasc! cu e:actitate tr!s!turile comune* precum i deo se&irile ce e:ist! la 4enomenele supuse compar!rii$
#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 1(1$ -ictor Dan >l!tescu* Irina >l!tescu* !egulile metodei comparative n studiul dreptului. . Ki de drept romQnesc* 1797* pa,$ 1$
2 1

) !- )

Boris Negru, Alina Negru

2$ S se considere termenii supui comparaiei n conexiunile lor rea. l le$ n contextul social$ politic$ cultural din care au rezultat. De aici reFult! necesitatea c! 6n procesul de comparare s! se plece de la cunoaterea principiilor de drept i ale re,ularit!"ii care comand! sistemele de drept comparate$ '$ S se caracterizeze sistemul izvoarelor dreptului. O asemenea carac teristic! scoate 6n e iden"! 4orma prioritar! de e:punere a materialului normati <act normati * precedent Curidic* cutum!* doctrin! etc$=$ ;$ &n procesul comparrii s se in cont de epoca$ etapa istoric l caracteristic fenomenelor supuse comparrii$ de trsturile i particularitile generale caracteristice epocii$ etapei. )$ &n sfrit$ metoda comparativ e c#emat s dea rspuns i la n tre area ce se refer la perspectiva dezvoltrii fenomenelor com parate. Cercet!torul urmeaF! s! scoat! 6n e iden"! tendin"a de apropiere* sau* dimpotri !* tendin"a de distan"are a lor$

2.3 A. Metoda sociologic


Sociologia <din latinescul societos . societate i ,recescul logos . ti3 in"a* cu 6nt= constituie o tiin"! despre le,it!"ile deF olt!rii i 4unc"ion!rii sistemelor sociale* at6t ,lo&ale <societatea 6n ansam&lul=* c6t i particulare$ Sociolo,ia studiaF! rela"iile reciproce dintre di4erite 4enomene sociale i le3 ,it!"ile ,enerale ale compar!rii sociale a oamenilor$ Dei 6i tra,e r!d!cinile
/

6nc! din timpurile str! ec+i* sociolo,ia* ca tiin"!* mult timp a 4ost conside3 rat! ine:istent!$ Dup! cum constata la s4iritul secolului trecut G$Tarde* Lea este un copil* pe care sa an"ii au a ut di&!cia de a31 &oteFa 6nainte de a se 4i n!scutM$1 In aceeai ordine de idei se pronun"! i Constantin Stere/ LSo3 ciolo,ii s6nt mul"i* dar din lucr!rile lor orc6t de 6nsemnate ar 4i unele c+estii speciale studiate de ei i oric6t de mult material ar 4i adunat d6nii* p6n! aFi nu s3a putut cl!di 6nc! tiin"a ,eneral! asupra societ!"ii$$$M ReFum6nd analiFa sa* Constantin Stere urmeaF!/ LBtiin"a dreptului* dup! 6ns!i natura pro&lemelor sale* e 6n str6ns! dependen"! de datele 4iloso4ici ,enerale i ale sociolo,iei* ea nu poate 4i o tiin"! des! 6rit! p6n! ce nu or 4i reFol ate 6n mod satis4!c!tor pro&lemele 4undamentale ale 4iloso4ici i ale sociolo,iei$ Ins! ast!Fi 4iloso4ia* ca o concep"ie mai ad6nc! tiin"i4ic! asupra lumii i ie"ii* las! 6nc! prea mult de dorit* iar sociolo,ia e 6nc! 6n 4aeM$2
1 2

-ictor Dan >l!tescu* Irina >l!tescu* *pera citat$ pa,$ 281* 28)$ Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ 281$ -t !$ )

Teoria general a dreptului i statului

Cele citate "in de starea sociolo,iei* ca tiin"!* la s46ritul secolului KA$ 6nceputul secolului AA$ Ast!Fi nimeni nu pune la 6ndoial! caracterul r n. K Irtonom al sociolo,iei ca tiin"!$ Bi* totui* domina"ia re,imului totalitar om. i $ comunist pe parcursul a Feci de ani n3a putut s! nu3i lase amprente ne,a3 de asupra st!rii sociolo,iei din "ara noastr!$ Ca metod! de cercetare* metoda sociolo,ic! se constituie 6ntr3o direc"ie a4e cercetare* contri&uind la cunoaterea normelor Curidice 3 a dreptului 3 nu Cmmai 6n con"inutul lor intern <Ldin interiorM=* ci i 6n le,!turile sale* 6n inter3 eondi"ionarea sa cu ia"a social!* adic! cu mediul 6n care apare i se aplic!$1 Dac!* de multe ori* tiin"a Curidic! s3a 6nc+is* preFent6ndu3se ca o con3 irue"6e 4ormal!* arti4icial!* rupt! de ia"a social!* sociolo,ia Curidic! 6i ///rnne* 6n mare m!sur!* resta&ilirea contactului dreptului cu realit!"ile e$ Dup! a4irma"ia doctorului 6n drept Ion -l!du"* Lsociolo,ia Curidici se ocup! cu studiul realit!"ii sociale inte,rale a dreptului* precum i al Qnomenelor i proceselor acestei realit!"i su& aspectul ,eneFei* structurii* dinamicii i 4unc"ionalit!"ii lor 6n cadrul societ!"iiM$2 ReFult! c! metoda sociolo,ic! contri&uie su&stan"ial la Lcunoate34ea starului* dreptului* realit!"ii Curidice a societ!"ii deoarece acetia nu 4i concepu"i 6n a4ara societ!"iiM$' In Filele noastre* metoda sociolo,ic!* ia multiple 4orme* a de enit un instrument deose&it de util 6n orientarea procesului normati * 6n des4!urarea acti it!"ii de le,i4erare* 6n realiFarea dreptului* 6n cunoaterea lui etc$
e i i

$7!%! 8etoda e perimentului


Centrate pe a&stractiFare* tiin"ele Curidice* inclusi teoria ,eneral! 2 dreptului i statului a realiFat relati t6rFiu i timid i o desc+idere spre e:perimentul Curidic$ E ade !rat* c! nu 6ntotdeauna metoda dat! poate 4i /Lcat!$ Din cauFa nerepet!rii* comple:it!"ii i rapidit!"ii 4enomenelor i proceselor Curidice metoda e:perimentului nu poate 4i aplicat! 6n mod ar3 F/ial$ %lus la aceasta* 6n timp ce 6n tiin"ele naturii putem mai 4rec ent iacerca e:perimentele 6n la&orator* 6n tiin"ele sociale* 6n ,eneral* i 6n r/6n"ele Curidice* 6n particular* aceasta nu 6ntotdeauna e posi&il$ Bi totui* Netoda e:perimentului are o 6nsemn!tate mare 6n procesul de studiere a lealit!"ii Curidice$
Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1779* pa,$ ;7$ Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ 2(1$ #ai pe lar, pro&lema dat! a 4i re4lectat! 6n compartimentul (:actorii de configurare a olului+.

3H ;7 J

Boris Negru, Alina Negru

De e:emplu* metoda e:perimentului are o s4er! de aplicare lar,! 6n domeniul tiin"elor Curidice au:iliare <criminalistic!* medicin! le,al!* psi3 +iatrie Curidic! etc$=$ Totodat!* metoda e:perimentului poate 4i aplicat! i pe teren <de e:emplu* 6n domeniul re,lement!rii Curidice a rela"iilor sociale cu caracter economic=$ Dar* principalul* metoda e:perimentului e o meto3 d! c!reia* indiscuta&il* 6i re ine iitorul$

%.3.1. 8etodele cantitative


Aceste metode Lconstau 6n opera"iile de eri4icare a ipoteFelor tiin"i3 4ice 6n cadrul strate,iilor deF olt!rii 4enomenului Curidic 6n str6ns! corela3 "ie i pe 4ondul scenariilor deF olt!rii economico3socialeM$1 Introducerea metodelor cantitati e 6n cercetarea realit!"ii Curidice este moti at! de necesitatea de a descoperi noi aplica"ii ale cercet!rii$ Aceste metode presupun/ a$ deF oltarea in4orma"iei Curidice pentru 6m&un!t!"irea procesului deciFional prin 4olosirea ordinaruluiP &$ orientarea cercet!rilor de in4ormare Curidic! 6n direc"ii precum/ O ela&orarea le,isla"ieiP O sistematiFarea le,isla"ieiP O e iden"a le,islati !P O e iden"a solu"iilor de practic! Cudec!toreasc!P O alc!tuirea &!ncii de date de in4orma"ie Curidic!P N sistematiFarea in4orma"iei CuridiceP NM e iden"a e olu"iei 4enomenului Curidic pe domenii <cauFe ci i3 le* cauFe penale* contencios administrati * cauFe de drept al 4a3 miliei etc$ i* &ine6n"eles* 6n cadrul 4iec!rei ramuri* e iden"a pe domeniile care preFint! interes deose&it=P O e iden"a i sistematiFarea 4aptelor de alen"!P O e iden"a criminolo,ieiP O e iden"a 4!ptailor dup! modul de operare etc$ c$ introducerea i per4ec"ionarea pro,ramelor in4orma"iei adec ate cercet!rii Curidice i practicii Cudec!toretiP d$ e iden"a i sistematiFarea re,lement!rilor uni4orme i a practicii 6n domeniu precum dreptul comer"ului interna"ional* dreptul interna "ional pri at etc$2
Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ )1$ I&idem* pa,$ )13)2$

5!

Teoria general a dreptului i statului

%rintre metodele cantitati e un loc aparte ocup! metoda statistic. Ca tiin"!* statistica e aceea su&di iFiune care* 4olosind calculul pro3Z&ilit!"ilor se ocup! de studiul cantitati al 4enomenelor de mas!* preFen3pte de elementele care au anumite caracteristici comune$ Actualmente s3a &nnat o disciplin! distinct! 3 statistica Cudiciar!* ce3i propune drept scop en"a numeric! i caracteristica ci4ric! a unor 4enomene Curidice$
***

Ca o concluFie dup! preFentarea succint! a metodelor de cercetare se impune constatarea c! ele Lnu tre&uie 6n"elese 6n mod iFolat* ci 6n in.O."OPO.iependena i complementaritatea lor$ Eolosindu3se ast4el cercetarea Snific 2uridic$ at6t cea 4undamental!* preponderent teoretic!* c6t i cea licati ! are ,aran"ia o&"inerii unor reFultate aloroase i utileM$1 Rene Descartes* 4ondator al ra"ionalismului modern r!m6ne 6n teFau3ml ,6ndirii umane ca un e:emplu clasic de st!p6nire a arsenalului metodo3P,ic$ 6n renumitul s!u LDiscurs asupra metodeiM* autorul

propune s! ne Naducem de urm!toarele re,uli pentru a aCun,e la cunoaterea ade !rat!$ Acestea se reFum! la 4aptul/ 1$ De a nu accepta niciodat! reun lucru cu ade !rat* dac! nu 13 am cunoscut 6n mod e ident c! esteP adic! de a e ita cu ,riC! ,ra&a i preCudecata i de a nu cuprinde 6n Cudec!"ile mele nimic mai mult dec6t ceea ce s3ar 6n4!"ia min"ii mele at6t de clar i distinct 6nc6t s! nu am nici un prileC de a m! 6ndoi$ 2$ De a 6mp!r"i 4iecare dintre di4icult!"ile pe care le cerceteF 6n at6tea p!r"i 6n c6te s3ar putea i de c6te ori ar 4i ne oie* pentru a le reFol a mai &ine$ '$ De a3mi conduce 6n ordine ,6ndurile* 6ncep6nd cu o&iectele cele mai simple i mai uor de cunoscut* pentru a m! ridica* pu"in c6te pu"in* ca pe nite trepte* p6n! la cunoaterea celor mai comple:e i

pr c+iar 6ntre cele care nu se succed 6n es mod natural unele dup! altele$ up ;$ De a 4ace peste tot enumer!ri at6t de complete i re iFuiri at6t un de 6n ,enerale 6nc6t s! 4iu si,ur c! nu am omis nimic$2 d s$ 1'$ c! e: Din cele spuse reFult! c! metoda* pentru Rene Descartes* Lconst! ist 6n a pune 6n ordine acele lucruri asupra c!rora tre&uie s! ne 6ndrept!m ! a,e3 or loan Ceterc+i* Ion Craio an* &ntroducere n teoria general a dreptului. .ucureti* di ne
177'* Rene Descartes* *pera citat$ pa,$ ;93;7$

-s 1 ,

Boris Negru, !in" Negru

rimea min"ii pentru a descoperi un ade !r oarecare$ Bi o om 6ndeplini e:act* dac! om reduce treptat poFi"iile complicate i o&scure la altele mai simple* i dac! om 6ncerca apoi s! ne ridic!m tot aa treptat* de la intui"ia celor mai simple la cunoaterea tuturor celorlalteM$T

Su'ie#te de e5aluare67777777777777777777777777777
1$ Care este &aFa metodolo,ic! a teoriei ,enerale a dreptuluiG 2$ Ce metode speci4ice aplic! teoria ,eneral! a dreptului 6n cerceta rea realit!"ii CuridiceG '$ CaracteriFa"i esen"a metodelor cercet!rii tiin"i4ice a 4enomene lor Curidice$

1$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1775* 2((2$ 2$ Ion Do,aru* /lemente de teorie general a dreptului$ Craio a* 177;$ '$ -ictor Dan >l!tescu* !egulile metodei comparative n studiul dreptului && Studii de drept romQnesc* 1797* nr$ 1$ ;$ Ion -l!du"* &ntroducere n sociologia 2uridic$ .ucureti* 2((($ )$ So4ia %opescu* Dra,o Iliescu* Pro lemele actuale ale metodologiei 2uridice$ .ucureti* 1787$ 5$ Ion Craio an* Metodologia 2uridic$ .ucureti* 2(()$

Rene Descartes* *pera citat$ pa,$ 22$

* ,

i dreptului

l
imO i 7Qci5Fi"%is5rm12R;6O OaiAmMa 4

&'iei Ori,inea statului i dreptului* 6nsemn!tatea studierii$ Teoria apari"iei statului i dreptului$ %uterea social! i normele sociale din societatea prestatal!$ Caracteristica unor concep"ii pri ind ori,inea statului i dreptului$

+.1. &riginea statu;ui i dreptului, 0nsemntatea studierii


%entru a cunoate un 4enomen la Custa lui aloare* e necesar de a ti preistoria i istoria sa$ 6n aceast! ordine de idei* e:trem de important! e cunoaterea ori,inii i premiselor apari"iei acestuia$ Acelai lucru poate 4i spus i despre stat i drept$ DeF !luirea ori,inii statului i dreptului e un element o&li,atoriu al procesului de cunoatere a ade !rului$ E!r! cunoaterea acestei pro&leme nu poate 4i 6n"eleas! nici deF oltarea* nici esen"a* nici rolul statului i drep3 tului ca 4enomene sociale$ Numai 6n"ele,6nd de ce societatea prestatal! n3a cunoscut statul* drep3 tul i de ce la o anumit! etap! de deF oltare istoric! a societ!"ii acestea apar 6n mod ine ita&il* putem da un r!spuns adec at la 6ntre&area ce se re4er! la esen"a statului i a dreptului$ %ro&lema apari"iei statului i dreptului e o pro&lem! ec+e i 6n ace3 lai timp una enic nou!$ -ec+e* deoarece 6nc! din timpurile str! ec+i oamenii i3au propus drept scop cunoaterea ori,inii statului i dreptului$ Nou!* deoarece i aFi aceast! pro&lem! nu i3a pierdut actualitatea$ %ro&lema ori,inii statului i dreptului are nu numai o 6nsemn!tate teoretic!* ci i practic!$ O interpretare Cust! a pro&lemei 6n cauF! ser ete drept temelie pentru 6n"ele,erea nu numai a pro&lemelor statului i dreptului* ci i a altor pro3 &leme str6ns le,ate de acestea$ #en"ion!m i 4aptul c! procesul de apari"ie a statului i dreptului nu poate 4i le,at numai de trecut$ %rocesul de apari"ie a unor noi state i sis3 teme de drept continu! i 6n preFent$ Numai 6n ultimul timp pe +arta lumii au ap!rut un ir de state noi$

Teoria apari"iei statului i dreptului e c+emat! s! scoat! 6n e iden"! punctul ini"ial al procesului de deF oltare a statului i dreptului* cauFele* premisele i condi"iile de apari"ie a acestora$ Teoria apari"iei statului i dreptului poate 4i pri it! su& trei aspecte/ <. 0pariia unui stat i a unui sistem de drept concret caracteristic sta. tului dat. <De e:emplu* apari"ia statului i dreptului romQn* apari"ia statului i dreptului portu,+eF* a statului i dreptului 4ranceF etc$=$
-t .4 &

Teoria general a dreptului i statului

2$ 0pariia statelor i sistemelor de drept caracteristice acestora$ ce se atri&uie la o anumit! epoc! sau etap! istoric! <de e:emplu* apari"ia statelor i sistemelor de drept antice* medie ale* moderne* contemporane=$ '$ 0pariia statului i dreptului$ n general$ adic! a statului i drep tului ca 4enomen social* c6nd cercet!torul poate s! nu dea r!spuns concret la 6ntre&area despre ce 4el de stat i drept e or&a$ Cele spuse permit a or&i despre/ a8 teoria particular de apariie a statului i dreptului1 8 teoria special de apariie a statului i dreptului1 c8 teoria general de apariie a statului i dreptului. Ca re,ul!* teoria ,eneral! a dreptului i statului include 6n o&iectul . de studiu teoria ,eneral! de apari"ie a statului i dreptului* l!s6nd ca oria particular! i teoria special! de apari"ie a statului i dreptului s! 4ie idiate de tiin"ele istorice* acestea* 6ns!* nicidecum nu 6nseamn! c! teoria sieral! a statului i dreptului poate ne,liCa teoria particular! i teoria spe3 ! de apari"ie a statului i dreptului$ O a&stractiFare tiin"i4ic! aloroas! poate s! nu se spriCine pe e:emple concrete$ Cunoaterea e o opera"i3 e ce presupune o micare ini"ial! de la concret la a&stract$ Cele supuse &liniaF! 4aptul c! teoria ,eneral! de apari"ie a statului i dreptului e ca o c+eiere* ca un total al cercet!rii* ca o idee tiin"i4ic! des! 6rit!$

+.+. <uterea so#ial i normele so#iale din so#ietatea prestatal


Statul i dreptul 4ac parte din 4enomenele sociale ale c!ror e:isten"! se iiteaF! la o anumit! perioad! de deF oltare a societ!"ii umane$ Statul apare la o anumit! treapt! de deF oltare a societ!"ii i de aceea 'rarea unui concept pe deplin tiin"i4ic al statului presupune cercetarea i,inii statului* a cauFelor care au determinat trecerea societ!"ii de la 4or3de or,aniFare nestatale la or,aniFarea statal! a societ!"ii$ Cea dint6i 4orm! de con ie"uire a str!moilor oamenilor a 4ost #oar.Yoarda repreFenta un ,rup de indi iFi reuni"i tar! nici o re,ul! 4i:!* a&il!$ -ia"a +oardei era nomad!* ea nu era le,at! de un loc de trai per3lent$ La acea perioad! ,ruparea se mani4esta numai 6n m!sura i 4orma P care era 4olositoare pentru conser area speciei 6n lupta pentru e:isten"!$ /easta era condi"ia material! necesar! pentru 4ormarea* 6nt!rirea 6n spa"iu t deF oltarea 6n timp a le,!turilor sociale 3 condi"ie ce decur,e din prinFi )) J

Boris Negru, Alina Negru

cipiile ,enerale &iolo,ice$ %rincipalele miCloace de e:isten"! reFulta din 6n!toare i pescuit$ 6ncetul cu 6ncetul* acest re,im se sc+im&!/ apare a,ricultura* se sta&i3 lesc locuin"e* 6ncep a se recunoate dura&ile le,!turile de descenden"!$$ %rima 4orm! speci4ic uman! de comunitate ce a luat locul +oardei pri3 miti e a 4ost ginta$ adic! o uniune de oameni &aFat! pe rudenie de`sQn,e* oameni &aFa"i pe munca colecti ! i ap!rarea 6n comun a intereselor co3 mune* precum i prin comunitatea$ lim&ii* Cnara urilor* tradi"iilor$ Rela"iile dintre mem&rii ce 4ormau ,inta se caracteriFau prin e,alitatea tuturor* prin solidaritate i aCutor reciproc$ Apartenen"a la o ,int! sau alta nu este con3 di"ionat! de preFen"a oamenilor pe un anumit teritoriu* ci de rela"iile lor de rudenie* de sQn,e* la 6nceput reale* iar mai apoi sim&olice* de descenden"a lor din acelai str!mo 4eminin sau masculin$ Intruc66 6n prima perioad! de deF oltare a ,intei rela"iile de c!s!torie nu erau 6nc! or,aniFate* rudenia se sta&ilea dup! mam!$ Eemeia* ast4el* de ine nucleul ie"ii sociale$ Nu este or&a de o +e,emonie politic!* ci de determinarea 6nrudirii ce se 4ace plec6nd de la mam!$ Acest 4actor determi3 n! 4ormarea ,intei matriar+ale$ %e o treapt! superioar! de e olu"ie* 6n epoca destr!m!rii comunei pri3 miti e* ginta matriar#al a ceda locul gintei patriar#ale$ unde tat!l de3 ine centrul ie"ii sociale* capul 4amiliei i de la el se sta&ilesc le,!turile de rudenie$ Ordinea e olu"iei poate 4i repreFentat! ast4el prin trei 4aFe succesi e/ #oard$ matriar#at$ patriar#at. Conducerea ,in"ii* a ie"ii ei economice* militare* spirituale etc$ apar3 "ine unui or,anism cu caracter o&tesc* unei puteri nepolitice o&teti$ Yo3 t!r6rile erau luate de adunarea ,eneral! a mem&rilor adul"i ai ,in"ii$ %ro&le3 mele curente erau solu"ionate de un s4at* 6n 4runte cu un e4* ales de ,int!$ Or,anele conduc!toare ale ,in"ii puteau 4i 6nlocuite oric6nd de ,int!$ Autoritatea lor era de natur! moral!* p!rinteasc!$ Nu e:ist! o cate,orie special! de oameni ce conduc* nu e:ist! un or,an special de constr6n,e3 re* de iolen"!$ Rela"iile sociale s6nt re,lementate de anumite re,uli de con ie"uire social!* cum ar 4i/ o&iceiurile* morala* prescrip"iile reli,ioase$ %entru aceast! perioad! e caracteristic i 4aptul c! nu e:ist! deose&ire 6ntre drepturi i 6ndatoriri$ %entru omul primiti nu se pune 6nc! 6ntre&area dac! participarea la tre&urile o&teti* r!F&unarea sQn,elui sau r!scump!rarea ei s6nt datorii sau drepturi* aceast! 6ntre&are li s3ar p!rea tot at6t de a&surd!* ca i cea dac! m6ncatul* dormitul* 6natul constituie un drept sau o o&li,a3
-i %,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Qme$ Ca re,ul!* 4iecare indi id se consider! o&li,at s! urineFe e:emplele str!moilor s!i$ Aceasta 6ns! nu permite de a or&i despre o li&ertate personal! a omu3U din acea perioad!$ Dup! cum men"ioneaF! #ar,uerite Lon,* 6n loc s! SE &ucure de o li&ertate personal! complet!* cum s3ar putea crede la prima rdere* omul primiti se las! condus de un cod de re,lementare i de o&i3 Oicruri$ care constituie una dintre tiraniile cele mai 6nsp!imQnt!toare din /P/e au e:istat* poate* odat! pe p!m6nt$T S3ar p!rea* c! cele&rul sa ant Al4red Russel ballace simte mai &ine 6nde este ade !rul* c6nd spune/ LEu am tr!it 6ntre societ!"ile s!l&aticilor 4e America de Sud i din Orient* la care nu e:ist! nici o le,e* nici un tri&u3/`$ i Irul dec6t opinia pu lic a comunit!"ii* care se e:prim! li&er$ Eiecare Zsp3ect! cu scrupuloFitate drepturile to ar!ului s!u* i e 4oarte rar* dac! e irsodat!* s! se 6nt6mple o 6nc!lcare a acestor drepturi* 6n aceste societ!"i tei oamenii s6nt e,ali$M2 Iar C+$ Letourneau mai completeaF!* c! 6n s6nul societ!"ii primiti e L oin"a despotic! diri,uitoare e 6nlocuit! adesea prin falia pu lic$ adic! prin deprinderea social.+4< La o etap! mai a ansat! apare tri ul care constituie o comunitate etni3 c! l de or,aniFare social! a mai multor ,in"i sau 4amilii 6nrudite$ Eormarea la o etap! posterioar! a uniunilor de tri&uri e un proces 6n3 so"ii de consolidarea le,!turilor ,ospod!reti i culturale intertri&ale* cioc3 rQr4le militare* mi,ra"ia popula"iei* cauFate de apari"ia propriet!"ii pri ate 3 // a"e acestea ducea treptat la un amestec de tri&uri* la 6nlocuirea ec+ilor turi de rudenie prin s6n,e cu le,!turi teritoriale i la apari"ia unei noi e de comunitate istoric!$

3 A! ,remisele apariiei statului i dreptului


Condi"iile apari"iei or,aniF!rii statale a societ!"ii s3au 4ormat destul e lent i de ,reu* 6n perioada descompunerii comunei primiti e* at6t prin olu"ia treptat! a 4or"elor i a rela"iilor de produc"ie* c6t i prin modi4icata structurii i or,aniF!rii societ!"ii primiti e$ Sc+im&!rile treptate 6n domeniul procur!rii celor necesare traiului/ eF oltarea a,riculturii* a p!storitului* a meteu,urilor* a sc+im&ului etc$ instituie un pas enorm at6t pentru societate 6n ansam&lu* c6t i pentru
1

Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ 2713272$ < i&idem* pa,$ 278$ ) Idem$

3! )8 l3

Boris Negru, !in" Negru

4iecare indi id$ Are loc trecerea de la economia pr!dalnic! la economia producti !$ Omul de ine produc!tor$ Apare 4amilia$ In le,!tur! cu aceasta 4iloso4ul ,erman Ye,el men"iona/ L6nceputul ade !rat i prima 4unda"ie a statului const! 6n introducerea a,riculturii* al!turi de introducerea c!s!to3 riei* 6ntruc6t primul din aceste principii aduce cu sine prelucrarea solului i o dat! cu aceasta proprietatea pri at! e:clusi !* reduc6nd ia"a r!t!citoare a s!l&aticului care3i c!uta 6n pere,rin!ri su&Fisten"a* la sta&ilirea dreptului pri at i la asi,urarea satis4acerii tre&uin"elorP de aceasta se lea,! limita3 rea raporturilor se:uale la c!s!torie i* prin urmare* trans4ormarea acestei le,!turi 6ntr3o alian"! dura&il!* uni ersal! 6n sine* tot ast4el a ne oii su&iec3 ti e 6n ,riCa de 4amilie i a posesiei 6n a erea 4amilieM$1 Cercet!rile e4ectuate de sociolo,i* istorici* antropolo,i ai culturii 6n comunit!"i a4late pe treapta primiti ! de deF oltare au scos la i eal! 4ap3 tul c! 6n aceste comunit!"i raporturile mem&rilor lor i3au ,!sit re4lectare 6ntr3o serie de norme sociale* de enite cu timpul ta&uuri corespunF!toare a ceea ce s3a numit Ltotemismul de clanM$ Con4orm pre ederilor ta&uurilor* se interFice incestul dinte 4rate i sor!P este socotit nenatural i de ne6n3 c+ipuit incestul cu mam!P se pedepsete* dar nu cu pedeaps! prea mare* raportul intim cu 4iica etc$ Apare necesitatea de a sta&ili modalitatea de r!F&unare$ Ea* ca re,ul!* se azeaz pe conceptul e,alit!"ii$ Acest concept de e,alitate se reFum! 6n aa3Fisa le,e a talionului* care cere ca reac"iunea 6mpotri a !t!m!rii s! se 4ac! cu aceeai arm! sau 6n aceeai parte a corpului$ Amintim 4ormula/ ** *c#i pentru oc#i$ dinte pentru dinte+. Dar re,imul r!F&un!rii duce la sta&ilirea ,rupurilor din cauFa luptei de r!F&unare continu!$ Din aceste moti e apare tendin"a ca o4ensa* 6n loc s! 4ie r!F&unat!* s! 4ie desp!,u&it!* 4ie con4orm unui sistem de tari4e de3 terminate* 4ie con4orm Cudec!"ii unui ar&itru* ales de p!r"i dintre cei mai &!tr6ni$ In anumite caFuri se impune curmarea con4lictelor interne i reunirea 4or"elor 6mpotri a unui duman comun* 4ie 6n scop de ap!rare* 4ie 6n scop de atac$ Su& in4luen"a tuturor acestor 4actori* deasupra unit!"ilor ,entilice deose&ite se 4ormeaF! un a,re,at cu mult mai ast i mai comple:* adic! o reunire de tri&uri$ Ele nu se mai 6ntemeiaF! pe le,!tura de s6n,e* ci are o alt! natur!$ In acest moment 6ncep s! se sc+i"eFe elementele statului/ La em 6ntr3ade !r un numr de indivizi destul de mare pentru a 6n,!3
1

G+eor, bil+elm Eriedric+ Ye,el* Principiilefilosofiei dreptului$ .ucureti* 1757* pa,$ 2'232''$

.4 LH 4

Teoria general a dreptului i statului

nornia .%S c distri&u"ie armonic! i or,anic! a di4eritelor acti it!"i i 4unc"iuni ceasta i/ T//'Ie <element personal=P a em un raport constant de st!p6nire asupra latie a TSEr[11 ler4or4u determinatP a em 6n s4irit o organizaie 2uridic$ 4ormat! !sT!to3 l O = / r/ceiul nedesluit i de autoritatea e4ului$$$ DeCa 6n 4aFa anterioar! ului i l M mani4estat 6ntre ,rupurile ,entilice tendin"a de a su&stitui r!F&un!rii itoare ==OJ@ul i repararea nedrept!"ii prin miClocul unei compensa"ii <com3 Dtu6ui I 33punea=$ Statul odat! 4ormat urm!rete s! alori4ice aceast! practic! imita3 RI)1I auspiciile sale* ar&itraCul se consolideaF! i se or,aniFeaF! 6n mod cesteC SEiriI$ Statul o4er!* 6ntr3un anumit mod* ser iciile sale p!r"ilor 6n liti,iu* i&iec3 I 11// ria %cate mca 6n 4aFa em&rionar!* s! li se impun! cu totul* s! le o&li,e ,t$se apleca 6n 4a"a autorit!"ii sale$ De aceea Cudec!torul primiti e numai irii 6n l W 4+ itru$ care propune o 6n"ele,ereP sentin"a sa poate 4i acceptat! de K 4Qn3 ESSSM %!r"i dar nu e 6nso"it! de 4or"e coerciti e$$$ Numai printr3o lun,! Mctare I Sdns Ie eta%eG dup! o la&orioas! ,esta"iune istoric! Statul aCun,e s! se =are a I / ciTuie ca o putere super,entilic!* 6n stare s! ia asupra3i 6n mod e:3CC3CCoC$ E4esi 4unc"iunea Custi"iei i s! impun! respectarea sentin"elor$ Numai nem` 6 ac`nci$ procesul de 4ormare a statului e 6ndeplinit! iar mani4est!rile sis33lui dreptului s6nt de tip statal <etatic=M$ 1 De aici reFult! c! statului 6i Ot preFente/ Q un f numr de indivizi destul de mare pentru a ngdui o distri uie organic a diferitelor activiti i funcii sociale1 n n P rii s! l 4O un raPort constant de stpnire asupra unui teritoriu determinat1 c nulaT O 8 S organizaie 2uridic$ format de o iceiul nedesluit i de autori. tatea efului. uptei OT 4U ceTe Ie maT sus IeI -ecc4uc se !dete a 4i sus"in!torul concep"i3 n loc JSS IpQ care dreptul este independent de stat 6n sens c! el apare 6n!untrul er s stemum H de3 i I i i societ!"ii* 4iind cu mult anterior statului$ .ine6n"eles* apari"ia statului nu se 4ace 6ntr3o Fi$ %entru mult! reme maC e:ist! i un 4el de lupt! 6ntre or,aniFa"iile minore <,intele= i puterea la* care tinde s! le supun!$

Remarc!m* c! un proces analo, celui mai sus e:aminat are loc i 6n emul dreptului$ Normele Curidice apar pe dou! c!i/ a8 o serie de norme de conduit vec#i ;norme de o icei$ moral$ nor me religioase8 snt preluate i$ aducndu.li.se elementul sancio. nar$ snt transformate n norme de drept1 a8 se creeaz norme de drept noi$ dictate de noua putere.

Gior,io Del -ecc+io* >ecii de filozofie 2uridic. .ucureti* 177'* pa,$ '(53'(8$
) 3 e-

Boris Negru, Alina Negru

+. . =ara#teristi#a unor #on#epii pri5ind statului i dreptului


%ro&lema ori,inii statului i dreptului* a cauFelor* care au determinat apari"ia lor* a preocupat ,6ndirea uman! 6nc! din perioada antic+it!"ii* 6n 6n3 C cercarea de a r!spunde la 6ntre&area/ c6nd i de ce au ap!rut statul i dreptul* care e sursa i 4undamentul lor au 4ost ,!site r!spunsuri di4erite$ La di4erite inter ale* 6n di4erite "!ri* au 4ost e:primate un num!r e:trem de mare de a3 riate teorii i concep"ii$ Cu toat! multitudinea i arietatea acestor concep"ii* ele pot 4i reduse la c6te a esen"iale* care 6ntr3o 4orm! sau alta* de la un autor la altul aproape c! nu di4er!* 6n ceea ce pri ete pro&lemele esen"iale$ La cele mai r!sp6ndite concep"ii care au adus contri&u"ii* mai mari sauW mai mici* la cercetarea unor sau altor aspecte ale 4enomenului statului se atri&uie urm!toarele/ A. Teoria teologic 9teocratic, originea divin a puterii, %otri it acestei concep"ii* cu toate ariantele ei cretine* &udiste* is3 lamice etc$* 4!r! a mai or&i despre reli,iile din Orientul Antic* statul este crea"ia di init!"ii* iar monar+ul* e4ul statului este repreFentantul lui Dum3 neFeu pe p!m6nt$ Aa* de e:emplu* 6mp!ratul Kaponiei este numit LEiul SoareluiM* 4araonul E,iptului Antic este considerat sin,urul intermediar 6ntre DumneFeu i oameni $a$m$d$ %romotorii concep"iei di ine asupra puterii de stat au 4ost* mai ales* S46ntul Au,ustin i S4intul %aul* teolo,i* 4iloso4i* moraliti i dialecticieni$ Concep"ia teist! sus"ine c! DumneFeu este* 6nainte de toate* creatorul G Uni ersului* sursa in4init! a posi&ilit!"ilor e:isten"iale 6n uni ers i 4or"a lui ordonatoare$ Se men"ioneaF!* &un!oar!* c! la 6nceput oamenii au 4ost condui de l DumneFeu$ C6nd 6ns! s3au 6ndep!rtat de DumneFeu prin p!cate* DumneFeu l a r6nduit ca oamenii s! 4ie condui prin prooroci* care auFeau i spuneau poporului oia cea s46nt! a lui DumneFeu$ %!c!tuind 6n continuare* oame3 l nii nu au rut s! mai asculte nici pe prooroci i DumneFeu le3a r6nduit re,i* l care s!3i conduc!$ Re,ele este ales* uns* &inecu 6ntat de DumneFeu prin +irotesia .isericii$ Re,ele are putere de la DumneFeu ca s! conduc!$ %u3 l terea lui DumneFeu* care lucreaF! prin re,e* unete* aduce linite i pace$ l Re,ele este su eran$ %entru el* to"i locuitorii unei "!ri repreFint! poporul l s!u$ %entru re,e unitatea este 4orma de 4iin"! a statului$ #asoneria a urm!rit distru,erea monar+iei i .isericii* pre,!tind e3 l nirea la putere a preedintelui$ El ne4iind un cretin lucr!tor pentru 4apte*
%0 i-

Teoria general a dreptului i statului

Q condus de du+urile lumii$ Ca reFultat* 3 ne spune S46ntul Apostol .$ 3 L6ntrea,a lume Face su& puterea celui r!uM$ Dreptul apare su& 4orma unei le,isla"ii* a unui comandament a lui eFeu* diri,uitor pentru conduita indi iFilor$ Cele 1( porunci cuprind Ciasiii ordonate de di initate* care s6nt preFente ast!Fi 6n le,isla"iile moder34c $S! nu uciFiM$ LS! nu prea cur etiM$ LS! nu 4uriM$ LS! nu m!rturiseti i& 6mpotri a aproapelui t!u etc$M$1 6n ceea ce pri ete perspecti a e olu"iei raportului stat 3 drept 3 re3* pre4er!m s!31 in oc!m pe Andre #alrau:/ Lsecolul urm!tor <adic! iul AAI 3 Aut$= a 4i reli,ios sau nu a mai 4i delocM$2 6n perioada contemporan! concep"iile reli,ioase s6nt r!sp6ndite de re3/entan"ii -aticanului* islamului* de teoreticieni ai altor culte reli,ioase$ rmare* teoria teolo,ic! cunoate ariante di4erite* 6ncep6nd cu orienta3spre Leternul statM* L&inele e an,+elicM i termin6nd cu Lnoul conser3smM* pentru care re olu"ia ce3 ar putea duce la sc+im&area Lle,ilor eM este 4orma Lsatanic!M a ostilit!"ii$ $! Teoria patriar*al %!rtaii acestei concep"ii sus"in c! statul 6i tra,e ori,inea de la 4a3O* 6nceputul acestei concep"ii poate 4i o&ser at 6nc! la Aristotel$ 6n re3ita sa lucrare L%oliticaM Aristotel sus"ine c! omul ca 4iin"! social! se r i/iiFeaF! 6n 4amilie* iar starul repreFint! 4orma prelun,it! a acesteia$ %entru Aristotel &inele suprem este 4ericirea produs! de irtute$ Statul Nnecesitate* nu este o simpl! alian"!* adic! o asocia"ie temporar! 4!cu3 pentru a realiFa anumite scopuri particulare* ci o uniune or,anic! per4ec3/3re are ca scop irtutea i 4ericirea uni ersal!P este o comuniune nece3onceput! 6n scopul per4ec"ion!rii ie"ii$ Omul este c+emat de 6ns!i sa la ia"a politic!$ Statul 6n mod lo,ic e:ist! 6naintea indi iFilor* tot dup! cum or,anismul e:ist! 6naintea p!r"ilor sale$ Deci dup! cum nu e a&il s! concepem* de pild!* o m6n! ie desp!r"it! de corp* tot ast4el nu die 4i ima,inat indi idul 6n a4ara statului$' Statul re,lementeaF! oin"a lenilor prin miClocul le,ilor$ Acestea domin! ia"a 6ntrea,!* pentru c! tiFii nu3i apar"in lor* ci Statului$ Con"inutul le,ilor este Custi"ia$ 6o perioada medie al! teoria patriar+al! a 4ost deF oltat! de en,leFul Eilmer$ 6n lucrarea sa L%atriar+ulM <15)'= el* recur,6nd la ar,u3le din .i&lie a4irm! c! monar+ul de"ine puterea de stat 6n calitate de
.i&lia* Societatea )i lic$ <GGV$ pag. HV.H<. #!ria D oraccU* G+cor,+c Lupu* *pera citat$ pa,$ 12'$ Geor,io Del -ecc+io* *pera citata$ pa,$ )5$

-m 61 ir

Boris Negru, Alina Negru

motenitor al lui Adam* care a 4ost 6n estit de DumneFeu at6t cu puterea \ p!rinteasc!* c6t i cu cea le,al!$ Ca i tat!l 6n 4amilie* aa i monar+ul nu se ale,e* nu se numete i nu este destituit de c!tre supui* deoarece acestea s6nt copiii lui$ Eirete* o analo,ie a statului cu 4amilia* 6ntr3o oarecare m!sur! e posi&il!* dat 4iind 4aptul* c! structurile statale apar nu deodat!* ci se deF olt! de la C cele mai simple 4orma"iuni* care puteau 4i comparate cu 4amilia primiti !$ In acelai timp* repreFentan"ii acestei teorii simpli4ic! cu mult proce3 L sul de apari"ie a statului e:trapol6nd cate,oria L4amiliaM asupra cate,oriei LstatM* iar cate,oriile Ltat!lM* Lmem&rii 4amilieiM ne6ntemeiat se identi4ic! cu cate,oriile Lmonar+M* LsupuiM$ Conceptul dat* dei nu mai are o r!sp6ndire lar,!* poate 4i 6nt6lnit i aFi l 6n unele state occidentale$ 7! Teoria patrimonial Ap!rut! 6n perioada medie al!* teoria dat! a4irm! c! statul a luat na3 l tere din dreptul de proprietate asupra p!m6ntului$ L%roprietatea pri at! asupra solului* 3 spunea CumploeicF* 3 este l un raport de drept* care presupune o or,aniFa"ie social! complicat!$ Ele3 l mentele acestei or,aniFa"ii complicate s6nt urm!toarele/ 6nainte de toate o l or,aniFa"ie a st!p6nirii$$$* care s! ai&! puterea de a sili pe cei st!p6ni"i s! l asculte pe st!p6niP pentru c! numai o asemenea or,aniFa"ie d! putin"a unui l mem&ru al clasei st!p6nitoare de a3i procura puterea de munc! a clasei l st!p6nite* necesar! pentru munca o,orului* adic! pentru utiliFarea propri3 l et!"ii luiM$1 Gu ernan"ii st!p6nesc teritoriul 6n irtutea unui ec+i drept de l proprietate* iar poporul nu este dec6t o adunare de arendai pe moia st!3 p6nului$ Concep"ia aceasta a a ut o aplicare mai mare 6n Germania$ Una C dintre 4ormele r!sp6ndite ale ei e cea care a4irm! c! Ls6n,ele i p!m6ntul 4!uresc istoriaM$ :! Teoria violentei Aceast! teorie cap!t! o r!sp6ndire lar,! mai ales 6n epoca modern!$ Cei mai de seam! repreFentan"i ai ei E$ Du+rin,* L$ GumploeicF* Z$ ZautsUV atri&uie iolen"ei rolul decisi 6n apari"ia claselor sociale i a statului$ Statul a ap!rut 6n lupta dintre di4erite ,rup!ri primiti e$ Tri&ul C 6n in,!torilor instituie puterea de stat* se trans4orm! 6n puterea dominant! C a societ!"ii* iar tri&ul 6n ins constituie masa supuilor* 6n in,!torii de in i proprietari ai &o,!"iilor acaparate$
L$ GumploeicF* Grundriss der Sociologie$ pa,$ '28$

-; %* -

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

In iFiunea lui GumploeicF* ro&irea* 6n loc de omor6re* ca reFultat lim"ei* s3a impus 6n interesul 6n in,!torilor 6nii$ E:act aa cum i t3ast!Fi multe ,u erne dup! ce un criminal e condamnat la moarte* 6l la munc! silnic!* tiind c! din aceasta or reFulta anumite 4oloa3aa$ 6n remuri* cei 6n ini au 4ost supui 6n loc de moarte ro&iei 6n sul &iruitorilor* 6ns!i natura lucrurilor a dus la o asemenea ori,ine na"iunii de stat$ Ordinea de stat* urmeaF! GumploeicF* este* dup! ei ordine de neegalitate1 ea cuprinde o minoritate st!p6nitoare i o a"e supus!$ LDar ce rea minoritatea st!p6nitoareG Ceea ce ea tre&u3i eea/ s! tr!iasc! i anume s! tr!iasc! mai &ine* de cum ar putea3o 4ace iciile maCorit!"ii st!p6nite$ Ca urmare a acestei oin"e dominante 6n 6re munca economic social$ ce se 6ndeplinete su& constr6n,erea 6i st!p6nitoare* ast4el c! asupra maCorit!"ii st!p6nite cade cea mai mare a muncii sau c+iar* propriu Fis* toat! ,reutatea muncii$$$ %e aceast! 4ormeaF! or,aniFa"ia &aFat! pe putere* a muncii* fa de care or. stpnirii ;forei pu lice8 i toat ordinea 2uridic de stat se afl et de mi2loc la scop +.O Lupta social! s3a n!scut odat! cu statul i de /rece ca un 4ir rou prin toate complica"iile istoriei uni ersale$ %e aceast! cale de lupt! i supunere s3a n!scut* prin r!pirea 4emeilor* C6 $$drept de 4amilieM* 6n 4orm! de st!p6nire de c!tre &!r&at a 4emeii pe aceast! cale* 3 s3a n!scut* prin su&Cu,are i e:ploatare* dreptul nului asupra ro&uluiP iar 6n le,!tur! cu deose&irea 6ntre st!p6n* c!ruia $r"in 4ructele p!m6ntului* i 6ntre scla * care lucreaF! acest p!m6nt i st!p6n* s3a n!scut i Ldreptul de proprietateM$ Bi tot ast4el de o&6rie a"e celelalte drepturi* Lorice drept poart! pe 4runte acest sti,mat al li sale$$$M2 Concep"ia dat! a ,enerat i unele ersuri rasiste$ Aa* de e:emplu* iploeicF 6n lucrarea sa LTeoria ,eneral! a statuluiM sus"ine c! tri&u3 apar"ineau unor rase superioare ar 4i 4ormat statul 6n urma supunerii 'r de ras! in4erioar!$ Teoria organic ; iologic8 Aceast! concep"ie a ap!rut 6n secolul al AlA3lea$ RepreFentan"ii ei/ el e"ian .luntsc+ii* sociolo,ul en,leF Spencer* sociolo,ul 4ranceF transpun le,ile naturii la studierea statului$ Dup! p!rerea lor* statul or,anism social compus din oameni* aa cum or,anismul animal ipune din celule$ Statul are oin"! i contiin"! separat! de oin"a
`````````
1 9

Constantin Stere* *pera citata4 pa,* ''(* I&idem* pa,$ '''$

I 5' J

Boris Negru, !in" Negru

oamenilor din care este compus$ E:act aa cum 6ntr3un or,anism* or,anele sale des4!oar! anumite acti it!"i* tre&uie s! decur,! lucrurile i 6n socie3 tate* unde 4iecare om* 4iecare p!tur! social! 6i are locul i rolul ei$ Statul tre&uie s! domine asupra tuturor dup! cum or,anismului iu 6i s6nt supuse toate p!r"ile sale$ Ast4el* Yer&ert Spencer ne spune c! Lsocietatea e un or,anismM$ Lupta pentru ia"! o&li,! speciile animale* printre care i omul ca 4iin"! ani3 / mala s! se adapteFe 6n continuu condi"iilor de e:isten"! pentru a supra ie"ui$ %rin adaptarea la necesit!"ile ie"ii sociale* specia uman! do&6ndete anumite e:perien"e pe care le las! motenire ,enera"iei urm!toare$ Ceea ce este e:perien"! poFiti ! i aCut! la supra ie"uire* de ine instinct la ur3 m!toarea ,enera"ie$ #odul de or,aniFare a ie"ii statale* morala* Custi"ia etc$ de in ast4el instincte &aFate pe e:perien"e care au 6n !"at ,enera"ia precedent! calea cea mai util! de ia"! care i3a permis s! supra ie"uiasc!$ Con4orm acestei e olu"ii* al c!rei reFultat este controlat de le,it!"ile &iolo3 ,ice* indi idul ac+iFi"ioneaF! 3 ca urmare a 4aptului c! ereditatea trans4or3 m! ,radual e:perien"a 6n instinct 3 un sentiment din ce 6n ce mai pro4und al datoriei sociale$ %lec6nd de la aceste premise* Spencer aCun,e s! de4ineasc! ma:ima dreptului 6ntr3o manier! asem!n!toare lui Zant/ LTo"i oamenii pot 4ace ceea ce le place lor* cu condi"ia s! nu aduc! atin,ere li&ert!"ii e,ale a ce3 lorlal"iM i deduce un num!r de drepturi naturale ale indi idului <dreptul de proprietate* li&ertatea muncii* a cu 6ntului etc$=$ El propune tempera3 rea dreptului 6n indi idual* 4!c6nd apel la anumite principii de ec#itate corectiv$ accept6nd c! li&ertatea tre&uie s! 4ie 6nso"it! de sentimentul responsa&ilit!"ii* atenu6nd ast4el sau c+iar anul6nd uneori relati ismul s!u &iolo,ic$M1 W. Teoria rasial Aceast! teorie pornete de la ideea ine,alit!"ii raselor* a domina"iei raselor LsuperioareM$ Cele mai reac"ionare ariante ale teoriei rasiale au 4ost deF oltate de teoreticienii re,imurilor 4asciste* instaurate 6n perioada dintre cele dou! r!F&oaie mondiale 6n unele state* cum ar 4i* de e:emplu* Italia* Germania$ 6n iFiunea p!rtailor acestei concep"ii* statul se trans4orm! 6ntr3un mecanism centraliFat e:cesi * a:at pe o ierar+ie militar3&irocratic!* 6n 4runtea c!reia se a4l! 4iurerul* e:ponent al Lspiritului na"iunii*M
Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 99397$

I 5; I

Teoria general a dreptului i statului

Rasismul ca ideolo,ie i practic! pornete de la ine,alitatea 4iFic! i G )6olo,ic! a raselor umane* de la admisi&ilitatea i c+iar necesitatea do3 Esa"iei raselor i popoarelor LsuperioareM asupra raselor i popoarelor p4erioare$M Lu6nd natere 6nc! 6n antic+itate* rasismul a ser it pentru 4un3 4eaentarea domina"iei L4iretiM a proprietarilor de scla i asupra scla ilor* i perioada medie al! 3 a Lno&ilimii de sQn,e al&astruM asupra LprostimiiM EC* Interac"iunea rasismului cu asemenea concepte* cum ar 4i social3dar3 pismul* maltusionismul etc$ i3a ,!sit cea mai reac"ionar! mani4estare 6n isc6srn i 6n aparteid$ Ast4el* 4ascismul ,erman a 6ncercat s! promo eFe 6n nctic! teFa despre rasa ,erman! ca ras! superioar! i s! realiFeFe ideea ierant! a instaur!rii ordinii mondiale a Lna"iei de st!p6niM$ 6n lucrarea sa /e/n Camp4 A$ Yitler scria/ L$$$Scopul suprem al statului rasial tre&uie i 4ie acela de a e,+ea la p!strarea repreFentan"ilor de ras! primar!* care isp6ndesc ci iliFa"ia i care 4ac 4rumuse"ea i aloarea unei umanit!"i su3 erioare$ Noi* 6n calitate de arieni* nu31 putem ima,ina dec6t ca un or,a3 ism iu pe care31 constituie un popor* or,anism care nu numai c! asi,ur! Zisten"a acestui popor* dar* 6n plus* deF olt6ndu3i 6nsuirile morale i in3 tuale* o 4ace s! aCun,! la cel mai 6nalt ,rad de li&ertateM1 i mai apoi/ 4eeic+3ul* 6n calitatea sa de stat tre&uie s!3i 6n"elea,! pe to"i ,ermanii i R3i ia asupra sa r!spunderea nu numai de a reuni i de a p!stra reFer ele OE4ioase pe care poporul* prin elementele primare ale rasei sale* le posed!* 4er i s!31 4ac! s! aCun,! 6ncet i si,ur la o situa"ie predominant!M$2 Cele men"ionate 6ntru tocmai pornesc de la conceptul marelui 4iloso4 \ nman NietFsc+e* care consider! c! morala este crea"ia celor tari* celor pperiori* ade !ra"ii creatori de alori$ Lumea se 6mparte 6n stpni$ ren$/ oa3snii superiori* i sclavi <masa* turma=$ Numai cei dint6i creeaF! alori* ,ia cretin! i democra"ia s6nt reli,ii de scla i* care le,aliFeaF! pe to"i enii* pe care natura i3a creat ine,ali$ LOmenirea tre&uie s! lucreFe la 'ducerea oamenilor de ,eniu/ aceasta este misiunea ei* nu are altaM$ %en3IY marele ,6nditor e olu"ia omenirii i deci i a statului* dreptului* este :a spiritelor superioare* asupra . oamenilor. Acestea impun maselor create de ei$ L%oporul* Fice NietFsc+e* este un 6nconCur al naturii tru a aCun,e la ase sau apte oameni mari$M' Sistemul lui NietFsc+e* ca toate cele care pleac! de la o premis! a&so3* uit! cu totul c! morala i dreptul s6nt produsul unor 4actori compleci$
Adol4 Yitler* Mein %ampf$ .ucureti* 177;* pa,$ 2(321$ O I&idem* pa,$ 2;$ T Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 28(3281$
/

- % -

Boris Negru, iin" Negru

Nu r!m6ne 6ns! mai pu"in ade !rat c! are o parte de ade !r* rele 6nd rolul creator al inteli,en"ei 6n e olu"ia institu"iilor sociale$ Str6ns le,at! de aceast! teorie e i teoria ,lo&alismului i neo,lo&a3 lismului* ce pune la &aF! ideea 6mp!r"irii s4erelor de in4luen"! 6ntre statele principale pentru La aCutaM celelalte state$ O asemenea concep"ie* 6n 4orm! camu4lat!* a 4ost luat! drept &aF! a politicii e:terne a e:3U$R$S$S$ 7. Teoria psi*ologic %!rtaii acestei teorii <G$ Tarde* L$ %etraCi"Uii $a$= e:plic! apari"ia sta3 P tului prin 4actori de ordin psi+olo,ic$ Dup! p!rerea lor* 6n societate e:ist! \ dou! cate,orii de oameni/ unii* care din punct de edere psi+ic* s6nt re3 K preFenta"i pentru 4unc"ii de conducere* iar ceilal"i pentm a 4i condui$ Se a4irm!* de asemenea* c! oamenii dup! natura lor* s6nt dispui nu a tr!i iFolat unul de altul* ci 6n comunit!"i$ Tendin"a oamenilor de a tr!i 6n comun* tr!irile lor psi+ice au Cucat un rolul important 6n apari"ia statului$ Se consider! c! omul este o 4iin"! 6nFestrat! cu un psi+ic 4oarte deF31 oltat* orice ac"iune a sa este determinat! de anumite st!ri su4leteti* de anumite tendin"e i sentimente* con4orm naturii sale emo"ionale* 6n apre31 cierea naturii psi+ice a omului ,6nditorii* sociolo,ii moderni se 6mpart 6n I dou! ta&ere diametral opuse$ Unii a4irm! c! Lsocia&ilitatea e 4oarte sla&! l la oamenii primiti i$$$ Sentimentele altruiste lipsesc la om$$$* el nu are &u31 n! oin"a care s!3i potri easc! ast4el conduita 6nc6t s! ser easc! 6n 4olosul l altuiaP 6i lipsete ec+itatea* care implic! repreFenta"iunea unor rela"iuni l 4oarte comple:e i 4oarte a&stracte 6ntre ac"iunile oamenilor 6i lipsete a&3 l ne,a"iunea* care 4ace ca e,oismul s! se plece c+iar i atunci c6nd nu e \ nimeni de 4a"!* ca s! poat! aplauda sacri4iciul 4!cut$M 1 Al"ii* dimpotri !* l su&liniaF! prioritatea socia&ilit!"ii omului/ LOmul iFolat este un nonsens l <Der EinFelmensc+ ist ein Undin,= 6n caFul cel mai &un un idiotP numai 6n societate* prin rela"iile &aFate pe e:isten"a darului de or&! cu,etarea aCun3 l ,e la contiin"!* i iese la i eal! natura omului$ Ast4el* ca ce a primar* nu este dat! cugetarea societii$ cu,etarea social!* i numai din ea* printr3o l analiF! posterioar!* se poate e:tra,e ,6ndirea indi idual!$M2 6n acelai sens or&ete i L$ GumploeicF/ LEenomenul i 4aptul social s6nt 6ntotdeauna primare$ din care* ca un moment secundar$ iF or!te ,6ndirea indi idului i 4orma"iunile etico3sociale <ca reli,ia* morala* dreptul=$M' Tendin"a omului spre socia&ilitate* spre coopera"ie a i determinat apari"ia statului$
1 Yer&ert Spencer* Principes de Sociologie$ -oi$ I* pa,$ 1()*1(9$ Citat dup! Constantin Stere* *pera citat4 pa,$ 292$ < I&idem* pa,$ '((3'(1$ ' Idem$

-) %% -

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Apari"ia statului e determinat! i de capacit!"ile pe care omul primiti i&uia conduc!torilor$ Eor"a lor ma,ic!* ener,ia psi+ic! creau condi"ii 6enden"! a mem&rilor comunit!"ilor primiti e 4a"! de elita social!$ eterea acestei elite i apare puterea statal!$ Nu poate 4i trecut cu ederea i 4aptul c! 6ntr3o societate 6ntotdeauna au .piat i persoane care nu s6nt de acord cu puterea* mani4est! tendin"e a,re3 4ce* de nesupuenie$ %entru a3i "ine 6n 4r6u pe acetia e i ne oie de stat$T %rin urmare* 6n iFiunea p!rtailor acestei concep"ii* statul e necesar #sd pentru satis4acerea cerin"elor maCorit!"ii sociale 6n cooperare* su&or3 s4aiaie* supuenie* c6t i pentru reprimarea e,oismului* a,resi it!"ii unor 6pdi iFi$ S. Teoria contractualist 9contractului social8 Aceast! teorie 6i tra,e r!d!cinile 6nc! din Grecia Antic!* 6ns! o deF3re mai ampl! e le,at! de numele unor aa personalit!"i de seam! ale N4irii umane cum ar 4i Kean Rousseau* Ko+n LocUe* T+omos Yo&&es$ %o3 ri // acestei teorii naterea statului este reFultatul unei 6n"ele,eri 6ntre oa3 IYYY* a unui contract n!scut din oin"a oamenilor* a unui Lpact de supune3 Ca urmare* supuii promit s! asculte* iar re,ele le promite un minimum rertate$ Aceast! teorie cunoate mai multe ariante$ De e:emplu* 6n iFiunea i/tP Mriomas Yo&&es* adept al monar+iei a&solute* p6n! la apari"ia statului a i / / oerioad! de deFastru* un r!F&oi al tuturor 6mpotri a tuturor$ %entru _al a* oamenii au 6nc+eiat un contract social$ %rin contractul social ncreiat 6ntre monar+ i supuii s!i* acetia din urm! ar 4i renun"at la toate a / rrarile lor i la 6ntrea,a li&ertate natural! 6n 4olosul monar+ului* c!ruia 6 recunosc o putere nelimitat!$ %urt!torul su eranit!"ii nu este poporul* ci Onssar+ul$ %remisele 4iloso4ice de la care pleac! Yo&&es pentru a deduce concep3/P*P$ 6i politic! s6nt/ omul nu este socia il de la natur1 omul este n mod mitral egoist$ caut! numai &inele s!u propriu* este insensi&il 4a"! de cel /ora$ Dac! omul ar 4i pri it ca ,u ernat numai de natura sa* ar tre&ui '. se recunoasc! drept ine ita&il un r!F&oi permanent 6ntre 4iecare indi id pi semenii s!i* pentru c! 4iecare caut! s! ai&! un 4olos 6n dauna celorlal"i S4como #omini lupus. Condi"ia omului* aa cum era 6nainte de instituirea Cp4itnilui i cum ar 4i aFi* dac! acesta n3ar e:ista* este deci un ellu omnium C$P OPP/OON omnes$ 6n aceast! stare de natur! dreptul indi idual este nelimitat* s omnium in omnia. Yo&&es a4irm! 6ns! posi&ilitatea pe care o are
Z$ A$ Zo#apO.* A$ .$ #aii&ZO* Teopim zocAdapcmaa u npaea$ #ocZ.a* 2((1 * pa,$ 2(;$

I 58 J

Boris Negru, Alina Negru

orice om de a iei din aceast! stare de natur!* miFer! i odioas!* din cauFa pericolelor pe care le produce r!F&oiul continuu$ Aceasta 6ns! este posi&il! numai ,ra"ie unui contract de a institui statul* care curm! r!F&oiul* des4r6ul i anar+ia* dar suprim! cu totul li&ertatea$1 In iFiunea lui Ko+n LocUe* prin contractul social oamenii au Cert4it nu toate* ci doar o parte a drepturilor lor ini"iale 6n interesul asi,ur!rii pentr cealalt! parte a propriet!"ii indi iduale i a li&ert!"ii$ 6mpotri a concep"iei lui Yo&&es* el sus"ine c! omul este 6n mod natu ral socia&il i nici nu e:ist! stare natural! 4!r! societateP dimpotri !* pentruP om* starea natural! este tocmai societatea$ Aceast! stare de #eliu omnium K contra omnes$ pe care i3a 6nc+ipuit3o Yo&&es* este contrarie realit!"ii$ InC starea natural!* conceput! de LocUe* omul are deCa anumite drepturi <drep tul la li&ertatea personal!* dreptul la munc!* dreptul la proprietate=$ Ceea1 ce lipsete este autoritatea care poate s! ,aranteFe aceste drepturi$ %entruP a asi,ura o atare ,aran"ie* indi iFii tre&uie s! renun"e la o parte din drep turile lor naturale* s! consimt! la anumite limit!ri i aceasta se 4ace prin contract$ Dar acela care a 4ost in estit cu autoritatea pu&lic! nu poate s! se 4oloseasc! de ea dup! &unul s!u plac* pentru c! 6ns!i autoritatea i3a 4ost / 6ncredin"at! pentru protec"ia particularilor$ Aadar* statul nu este o simpl! e:presie a puterii* ci tre&uie* prin natura sa s! ,aranteFe drepturile indi iduale$ L%entru realiFarea acestei meniri* statul* apreciaF! LocUe* tre&uie s! ai&! o anumit! or,aniFare* 6n acest conte:t* LocUe sc+i"eaF! teoria separ!rii pute3 rilor 6n stat* ar!t6nd c! puterea le,iuitoare tre&uie s! 4ie desp!r"it! de puterea R e:ecuti ! <administra"ia i Custi"ia= i de cea 4ederati ! <ap!rarea e:tern! a statului=* teorie care mai t6rFiu a 4i prelucrat! de c!tre #ontesauieu$M2 O iFiune mult mai pro,resist! o are Kean Kacaues Rousseau$ El sus31 treS "ine 6n lucrarea sa LContractul socialM* c! puterea monar+ului este depen3 denta de popor care i3a acordat3o 4!r! a renun"a la li&ertatea sa inaliena&il!$ %oporul are dreptul s! se r!scoale dac! monar+ul uFurp! aceast! putere$ G6ndirea politic! a lui Kean Kacaues Rousseau se spriCin! pe dou! ipoteFe/ a= Societatea ci il! a corupt starea de natur!$ &= Societatea ci il! nu este accepta&il! dec6t dac! are la &aF! Lun pact social$M LOmul s3a n!scut li&er dar pretutindeni e 6nl!n"uit$ Cutare ins se crede st!p6nul altora dei e totui mai scla dec6t ei$$$M Starea de natur! este
1 2

Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ '7$ I&idem* pa,$ ;1$

Teoria ,eneral! a dreptului i statului /auFarP JP emat! de o le,e natural! care la Rousseau este destul de o&scur!/ LNu _i&ilQCCCp)t! li&ertate 6n a4ara le,ii* nici loc unde cine a s! poat! sc!pa domniei C+iar i 6n starea de natur! omul nu este li&er dec6t prin miClocirea NO naturii care ,u erneaF! totul$M

m
u /

E4ectul acestei le,i naturale nu este s! limiteFe puterea* ci s! 4i:eFe de le,itimare a puterii/ LCel mai puternic nu este niciodat! destul ic 6nc6t s! 4ie 6ntotdeauna st!p6nul* dac! nu3i trans4orm! puterea t i nu sc+im&! ascultarea 6n datorie$$$M ar societatea 6i stric! i 6i per ertete pe oameni$ Cu c6t stau mai timp 6mpreun!* cu at6t se corup$M <Discurs asupra ine,alit!"ii=$ L%ri3 care* 6mpreCmuind un teren* s3a 6ncumetat s! spun/ 0cesta este al i care a ,!sit oameni destul de proti ca s!31 cread! a 4ost ade !ratul Iediar al societ!"ii ci ile$ De c6te crime* r!F&oaie* omoruri* de c6te i orori ar 4i scutit omenirea cel care* sco"6nd "!ruii sau astup6nd ar 4i stri,at semenilor s!i/ 4eri"i3 ! s!31 asculta"i pe acest impostorP pierdu"i dac! uita"i c! roadele s6nt ale tuturor i c! p!m6ntul nu este $ui$M ousseau promo eaF! o moral! de ma:im! ur,en"! i pentru Filele / LEste !dit 6mpotri a naturii ca un m!nunc+i de oameni s! se peste m!sur!* 6n timp ce mul"imea 6n4ometat! e lipsit! de cele si ideea contractului social nu3i apar"ine <ea re ine marilor ,6n3 Grotius* Yo&&es* %u4endor4=* ea este mereu asociat! numelui lui au$ Intruc6t nici un om nu are o autoritate natural! asupra semenilor /i o autoritate nu e le,itim! dec6t dac! se &aFeaF! pe consim"!m6ntul P i se supun/ LOrdinea social! este 6ns! un drept s46nt* care st! la tuturor celorlalte$ Acest drept nu ine nicidecum de la natur!* ci remeiat pe con en"ie$$$M Aadar* pentru marele ,6nditor 4iecare indi3 6n comun persoana i toat! puterea lui su& Lconducerea suprem! tei ,enerale$M Acest contract se &aFeaF! pe consim"!m6ntul unanim$ st! dec6t o sin,ur! le,e care prin natura ei cere un consim"!m6nt iP acesta este pactul social* c!ci asocia"ia ci il! este cel mai oluntar lumeP 4iecare om 4iind n!scut li&er i st!p6n pe el 6nsui* nimeni i"e su& nici un 4el de prete:t s!31 supun! 4!r! 6n oirea sa$$$ Dac! 6n le e:isten"ei pactului social se ,!sesc i persoane care i se opun* lor nu anuleaF! contractul* ci 6mpiedic! doar includerea lor 6n it nite str!ini printre cet!"eni$M Ca urmare* oin"a ,eneral! este $ care poate coordona 4or"ele statului 6n ederea realiF!rii scopului
3i 57 t3

Boris Negru, !in" Negru

s!u* care este &inele comunM i Lnumai autoritatea statului asi,ur! li&erta3 tea mem&rilor s!i$M Ast4el* statul este su&ordonat poporului* iar 6n caFul 6n care oin"a statului e mai presus de cea a poporului Lpactul social este rupt i to"i simplii cet!"eni* intr6nd 6n drept 6n li&ertatea lor natural!* s6nt sili"i dar nu o&li,a"i s! asculte$M1 Teoria contractual! este reluat! 6n unele dintre ariantele solidaris3 mului* or&indu3se despre un Lauasicontract social$M Concep"ia +e,elian! deta6ndu3se de teoria contractual!* ede 6n stat realiFarea Lideii moraleM* Lima,inii i realit!"ii ra"iuniiM* a 6nd ca misiune concilierea particularului i uni ersalului* aplanarea contradic"iilor dintre indi id i colecti itate$ ). Teoria juridic a (statului#naiune) Aceast! teorie ela&orat! cu deose&ire de Carre de #al&er,* a4irm! c! Lstatul este personi4icarea Curidic! a unei na"iuni$M Aceast! teorie e deF3" oltat! i 6n operele lui Esmein i ale Curitilor ,ermani GierUe$ KellineU* Lo&Qnd$ R!m6ne de tiut ce este o na"iune$ Tradi"ia ,erman! consider! esen"ial pentru de4inirea na"iunii 4actorii materiali i spirituali* cum ar 4i cultura* lim&a* solul* rasa$ Tradi"ia 4ranceF! pune accent mai ales pe 4actorii su&iecti i* cum ar 4i* &un!oar!* tendin"a de a tr!i 6mpreun!* sentimentele de le,!tur! spiritual! 6ntre mem&rii unei comunit!"i$ ';! Teoria materialist Materialismul <de la latinescul material3s . material* su&stan"ial= con3 stituie o orientare 4iloso4ic! opus! idealismului ce recunoate ca 4actor prim C materia* e:isten"a o&iecti !$ Statul* dreptul* contiin"a social! i Curidic! de3 pind e:clusi de realit!"ile economice* 6n aceast! ordine de idei* sociolo,ul austriac GumploeicF men"iona/ LDac! oim s! do edim ade !rul teFei* c! totdeauna i pretutindeni moti ele economice s6nt acele* care pricinuiesc orice micare social!* produc toat! e olu"ia politic! i social!* apoi e destul s! lu!m 6n considera"ie orice e eniment istoric* orice re olu"ie politic! i s! ne 6ntre&!m asupra cauFelor lor/ om ,!si condi"iunile i moti ele econo3 mice totdeauna i peste tot la &aFele acestor 4apte$ Bi nici c! se poate alt4el* 4iindc! 6n primul r6nd ne oile materiale determin! ac"iunile omeneti$M2 Ne oile materiale au impus ia"a 6n societate i tot ele duc la e:ploa3 tarea omului de c!tre om$ Bi anume satis4acerea ne oilor materiale ale e:istentei sociale cer6nd o deF oltare tot mai rnare a puterilor sociale* i creterea puterii neput6nd iF or6 dec6t din com&ina"ia mai iscusit! a 4or"e3 lor dintr3o coopera"iune social! mai per4ec"ionat! i mai complicat!* 4atal
1 2

%+ilippe #alaurie* 0ntologia gindirii 2uridice$ .ucureti* 1778* pa,$ 1'931;;$ Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ ''1$

-s 70 &

Teoria general a dreptului i statului

i&erta31 aFul 6n Pte ruptW it sili"i idaris31 PeiianQ\ 'raleM\ larului4 a"e$ Om! c!i e deF3C IlineUK sider!C n ar 4ii 4acto3C entele4

= con3C r prim \ M! de3 1 _lo,ul O.ei$ cR imTesc C iestul C i i s!P /ono3\ ilt4elC
02

O impus ,rup!rile sociale di4eren"iate* 6mp!r"ite 6n mai multe clase so3 [ecare cu un rol social deose&it$T l Aceast! teorie i3a ,!sit a&solutiFare mai ales 6n teoria mar:ist!* con3 Cp c!reia statul este reFultatul apari"iei propriet!"ii pri ate asupra miC3 .cdor de produc"ie* a scind!rii societ!"ii 6n &o,a"i i s!raci* 6n clase an3 pniste$ Ea a predominat 6n statele socialiste <considerate* dup! p!rerea P 1L #ar:* E$ En,+els* -$ Lemn* ca LsemistateM* state nu 6n sensul direct OrQtului* 6n irtutea 4aptului* c! ne4iind un instrument de men"inere a E D$ariei minorit!"ii asupra maCorit!"ii 6i pierd esen"a lor ini"ial!* state iitor or disp!rea de4initi * ne4iind 6nlocuite cu altele= p6n! nu slt 4iind considerat! sin,ura teorie ar,umentat! din punct de edere OCi4ic$ Teoria mar:ist! 6ns! nu poate da r!spunsuri adec ate la c6te a o principale/ N Dac! preFen"a statului e determinat! de preFen"a claselor anta,o3 niste* atunci prin ce se l!murete c! 6n statele care se mai consider! socialiste* 6n care* de alt4el* se spune c! nu3s clase anta,oniste are loc o 6nt!rire !dit! a aparatului de constr6n,ere$ X %rin ce se l!murete 4aptul c! la mai multe popoare statul e preFent 6n lipsa propriet!"ii pri ateG Aceasta se re4er!* 6ndeose&i* la popoarele cu aa numitul Lmod asiatic de produc"ieM$ X #odalit!"ile de apari"ie a unor state n3 au nimic comun cu premisele e iden"iate de concep"ia mar:ist!$ De e:emplu* apari"ia statelor ca reFultat al deFmem&r!rii unor imperii* prin succesiune* prin decoloniFare* prin 6mp!r"irea arti4icial! a unor state dup! al doilea r!F&oi mondial etc$ X Constituirea statelor na"ionale s3a realiFat cu totul 6n alte condi"ii istorice dec6t cele indicate* a 6nd ca suport na"iunea$
* * *

ploa3 e ale le* i

In ceea ce pri ete ori,inea dreptului* la caracteriFarea apari"iei lui* ca * se pun drept &aF! aceleai premise esen"iale$ %aralel cu cele e:puse sus la di4erite concep"ii* teorii* putem e iden"ia urm!toarele coli ale testului/ A. coala dreptului natural Aceast! coal! 6i are r!d!cinile 6n antic+itatea ,reac!$ De e:emplu* /otel 6n lucrarea sa LLo,icaM concepe lumea ca un tot unitar cuprinF6nd
Constantin Stere* *pera citata$ pa,$ ''13''2$

-t -1 t-

Boris Negru, Alina Negru

ansam&lul naturii$ Dup! p!rerea lui* omul 4ace parte din natur! 6n du&lu sens/ pe de o parte* el este o parte a materiei particip6nd la e:perien"a acesteia* iar pe de alt! parte* este dotat cu ra"iune acti ! care 6l deose&ete de celelalte p!r"i ale naturii* 4iind capa&il s!3i 4ormeFe oin"a 6n acord cu ra"iunea sa$ Dreptul are un caracter du&lu/ dreptul natural i dreptul poFiti $ Drep tul natural constituie un 4undament esen"ial al celui poFiti * ultimul urm6nd s! corespund! principiilor dreptului dat de natur!$ $! coala istoric a dreptului %otri it acestei concep"ii* 4ormarea i deF oltarea dreptului au a ut loc 6n condi"iile unui anumit mediu* care di4er! la di4erite popoare$ %roce3 sul de apari"ie a dreptului e lent* i la &aFa lui st!* 6n primul r6nd* Lspiritul na"ional$M Ca urmare* 4ormarea dreptului poate 4i asem!nat! cu 4ormarea unei lim&i* pe parcursul e olu"iei istorice* "in6ndu3se cont de Lspiritul na"i3 onal$M Destul de e:pres* conceptul dat a 4ost e:primat de unul din p!rtaii acestei coli 3 #ontesauieu$ El considera* c! Lle,ile tre&uie s! 4ie potri ite cu condi"iile 4iFice potri ite ale "!riiP cu clima 3 rece* cald!* sau temperat! 3 cu calitatea solului* cu aeFarea* cu 6ntinderea sa$$$M$ 7! coala sociologic a dreptului Cei mai de seam! repreFentan"i ai acestei coli <I+erin,* Du,uit* E+r3 lic+ $a$= consider! c! dreptul se nate din lupta dintre interesele sociale di4erite i c! el constituie instrumentul 4undamental al ie"ii sociale$ Dup! p!rerea lui I+erin,* e:ist! un interes social ,eneral i scopul dreptului e de a ocroti at6t interesul ,eneral c6t i interesele indi iduale ce se ,!sesc 6n concordan"! cu interesele societ!"ii$ O ariant! a acestei coli o constituie Lteoria solidarit!"ii socialeM* sus"inut! de 4ranceFul Leon Du,uit* care consider! c! dreptul poate 4i 6m3\ p!r"it 6n dou! cate,orii/ drept social i drept poFiti $ Dreptul social 6i are sursa 6n iata social! a oamenilor$ Dreptul poFiti e dreptul ela&orat de stat care nu este altce a dec6t dreptul social prins 6n 4ormule Curidice i in estit cu 4or"a de constr6n,ere a statului$ Dac! dreptul poFiti contra ine dreptului social* se 6ncalc! Lsolidaritatea social!M* i* prin urmare* acest drept poFiti urmeaF! s! 4ie 6nl!turat i 6nlocuit cu alt drept poFiti care C 1 corespunde dreptului social$
2

:! coala normativist a dreptului Eondatorul acestei coli este Yans Zelsen$ %otri it acestei coli* siste3 mul normelor Curidice se 6n4!"ieaF! 6n 4orm! de piramid!$ La &aFa acestei

I I9 e3

Teoria general a dreptului i statului

C&lu 3 ramide este aeFat! norma de conduit! social! 4ondat! pe drept$ Toa3 en"a e celelalte acte normati e deri ! din norma de conduit! social! pe &aFa este I8T/ alui$ d cu 6n acelai timp* drepturile su&iecti e nu s6nt altce a dec6t puncte de * rr$uen"! pentru ac"iunea normelor Curidice$

d it Su'ie#te de e5aluare6 1$ Ce importan"! are studierea ori,inii statului i dreptuluiG 2$ Ce aspecte cunoate teoria apari"iei statului i dreptuluiG '$ Ce3i caracteristic puterii i normelor sociale din societatea pre3 statal!G ;$ Numi"i i caracteriFa"i premisele apari"iei statului i dreptului$ )$ Ce concep"ii pri ind ori,inea starului i dreptului cunoate"iG 5$ Eormula"i propriile iFiuni pri ind ori,inea statului i dreptului$

Studii de cazBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1. Cum e>plicai e>emplul clasic adus de &dam Smit2B LEu am !Fut un atelier de &olduri* mic i r!u or,aniFat$ Totui <,ra"ie coopera"iei i di iFiunii muncii= Fece muncitori puteau s! 4ac! 6ntr3o Fi peste ;9((( de &olduri* prin urmare* c6te ;9(( de 4iecare muncitor$ Dar dac! 4iecare din ei ar 4i lucrat iFolat* apoi desi,ur nici unul n3ar putea s! 4ac! nici m!car c6te un &old pe Fi$$$M
%. Comentai urmtoarea e>presie a Sui L. DorganB LIn aceast! stare primiti ! a societ!"ii* indi idualitatea persoanelor e deF oltat! 6n ,rupare social!$$$M

-% 7% t-

Boris Negru, !in" Negru

2iteratura re#omandat6
1$ Constantin Stere* /voluia individualitii i noiunea de persoan n C drept. Scrieri in cinci volume$ cartea a ,.a$ C+iin!u* 1771$ 2$ Kle.uc #opran* flpeeme odufecmeo$ KleYYYrpaI* 17')$ '$ Eridric+ En,+els* *riginea familiei$ a proprietii private i a statului$ C+iin!u* 179;$ ;$ Ion Craio an* &ntroducere n filosofia dreptului$ .ucureti* 1779$ )$ &on %raiovan$ Doctrina 2uridic. .ucureti* 1777$ 5$ %+ilippe #alaurie* 0ntologia gndirii 2uridice$ .ucureti* 1775$ 8$ Ale:andru -!llim!rescu* Tratat de /nciclopedia dreptului$ .ucureti$ 1777$

Caracteristica general a statului


T$ P/$ P / O"2$$.$.DaccettemloXnuie.meTgeMne$." " O O O Odac scopul lor su iectiv nu este satisfcut$ O..dac Oei nu gsesc c mi2locirea acestei satisfaceri cantine statul fnsu$ ca ata"B$ atunci statul st T $ O $ T .pspicioare sla eiO / PT
/

.OP$O+

..O.POO

"

i" \ /T 3Zlc,el

I Conceptul statului, trsturile lui. Dimensiunile (elementele constitutive) ale statului. Teritoriul statului: concept, funcii, principii. julaia. Naiunea. Minoritatea naional. l ; mpul etnic. !uterea pu"lic e#clusiv sau suveran (suveranitatea). $copul, sarcinile %i funciile statului.

4.1. Conceptul statului* trsturile lui


Renumitul constitu"ionalist 4ranceF G$ .urdeau6i 6ncepe cursul de drept 6 constitu"ional cit6nd 4raFa lui C+esterton* 6n care acesta spunea/ LO societate c+iar dac! s3ar compune numai din Yani&ali i din Napoleoni* ar 4i mai &ine* 4/ 6n caF de surpriF!* ca nu to"i s! comande 6n acelai timp$M1 6ntr3ade !r* colec31 ti itatea uman! impune e:isten"a unei autorit!"i politice* cum ar 4i statul$ Cu 6ntul L stat+ pro ine din latinescul status, semni4ic6nd ideea de ce a sta&il* permanent$ Ini"ial acest cu 6nt se 4olosea pentru a desemna cet!"ile* repu&licile de tipul celei romane* despo"iile orientale i alte 4orme de or,a3 niFa"ie politic! a societ!"ii$ Aceasta 6ns! nu 6nseamn! c! la etapa timpurie de e:isten"! a starului nu au 4ost 6ncerc!ri de a 4undamenta idei clare despre stat$ Asemenea 6ncerc!ri de tratare a pro&lemei statului pot 4i 6nt6lnite* de e:emplu* la ,6nditorii din antic+itate cum ar 4i Aristotel* %laton i al"ii$ 6n sensul s!u modern no"iunea de LstatM se 4olosete mult mai t6rFiu* 6ncep6nd cu secolul al A-I3lea$ De o&icei* 4olosirea acestui cu 6nt 6n sen3 sul s!u modem e le,at! de numele lui Niccolo #ac+ia elli$ Eiind o cate,orie social! e:trem de comple:!* no"iunea de stat este C 4olosit! 6n mai multe sensuri$ 6n sensul cel mai lar, al cu 6ntului* statul e or,aniFatorul principal al acti it!"ii unei comunit!"i umane care sta&ilete re,uli ,enerale i o&li,a3 torii de conduit!* or,aniFeaF! aplicarea sau e:ecutarea acestor re,uli i* 6n caF de necesitate* reFol ! liti,iile care apar 6n societate$ 6n sens restr6ns i concret* statul este ansam&lul autorit!"ilor pu&lice care asi,ur! ,u ernarea$ Deseori 6n ia"a de toate Filele* cu 6ntul LstatM e 4olosit i 6ntr3un sens \ mult mai restr6ns* a 6ndu3se 6n edere nu 6ntre,ul ansam&lu de or,ane de ,u ernare* ci un or,an concret* cum ar 4i* de e:emplu* %arlamentul* Gu er3 nul* Curtea Suprem! de Kusti"ie $a$ De aici no"iunea de stat are dou! semni4ica"ii/ N societate$ 4orm! de con ie"uire a comunit!"ilor umaneP O putere$ or,aniFare ce dispune de un aparat coerciti $ Am&ele semni4ica"ii pot 4i admise simultan* deoarece ele se comple3 teaF!* statul 3 societate atr!,6ndP statul 3 putere pentru a realiFa ce a i statul 3 putere implic6ndP statul 3 societate pentru a putea ac"iona$
1

Oeor,e .ourdeau* %ours de droit constitutionnel. %aris* 17;2* pa,$ '$

# 71 <

Teoria general a dreptului i statului

dst! di erse de4ini"ii ale statului* 6n aspect sociolo,ic* politolo,ic Ic* 6n care este a&ordat! pro&lema$ Ast4el/ in aspectul sociologic$ statul constituie o ,rupare de indi iFi &ine or3 ,aniFat!* care ocup! un anumit teritoriu ,eo,ra4ic recunoscut politic i asupra c!ruia o autoritate pu&lic! e:ercit! prero,ati ele de putere* 6nFestrat! concomitent i cu oca"ie de or,aniFare a ie"ii colecti eP1 N 6n aspectul politologic$ statul apare ca o colecti itate uman! istoric constituit! i or,aniFat! pe un anumit teritoriu* care se structureaF! politic 6n ,rupul de ,u ernan"i i 6n restul popula"ieiP2 3 6n aspectul 2uridic$ statul repreFint! ordinea Curidic! intern! consti tuit! din ansam&lul de norme pri ind raporturile sociale <politice$* economice* militare* culturale etc$=* aplicate 6n interiorul statului$ Statul poate 4i pri it ca o persoan! Curidic! 4iind titular de drepturi i o&li,a"ii* a 6nd ast4el elementele necesare unui su&iect de drept$' Pceptul statului este reperat sau e:primat din perspecti e di4erite / strunesc elementele caracteristice cele mai ,enerale ale tuturor sta3 E$ indi4erent de perioada e:isten"ei lor$ S! urm!rim cum su& 6nr6urirea terilor sociolo,ice s3au modi4icat de4ini"iile Curitilor$ / .luntsc+li sus"ine c! (statul este o personalitate organizat a na. "r.o ar determinat. +? c+ulFe consider! c! L statul este unirea unui popor su o putere su. fuspre a realiza toate scopurile comune ale vieii naionale. +L lerin, d! urm!toarea 4ormulare/ L Statul este forma manifestrii re.sigure a puterii sociale de constrngere + sau mai simplu" (Statul anizaia constrngerii sociale. +W lumploeicF sus"ine c! L orice stat este suma dispoziiunilor$ care au op stpnirea unora asupra altora$ i anume$ aceast stpnire tot.se practic de o minoritate asupra unei ma2oriti. Statul$ deci$ Danizaia stpnirii minoritii asupra ma2oritii. +I Cnstantin Disescu a de4init statul ca L o unitate alctuit din reuniuni multor oameni pe un teritoriu determinat$ informa guvernanilor vernailor. +H
Cristian lonescu* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I ;Teoria general a insti. r politice8$ Lumina Le:* .ucureti* 1778* pa,$ ;9$ 2 I&idem* pa,$ ;5$ ' I&idem* pa,$ )1$ ; #$ .luntsc+ei* Teorie generale de lOetat$ %aris* 1971* pa,$ 19$ 3 Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ '27$ 3 I+crin,* YZec[ im !ac#t$ -oi$ l* LeippFin,*199;* pa,$ '(7$ GumploeicF* Grundriss der Sociologie$ biln* 199)* pa,$ 115$ 3 Constantin Disescu* Drept constituional$ 171)* pa,$ 2;7$ -s -- ,

Boris Negru, Alina Negru

Ani&al Teodorescu de4inete statul ca (forma superioar de societate omeneasc investit cu putere exclusiv de comand asupra colectivitii de indivizi aezai pe un teritoriu determinat ce.i aparine n propriu+.< G+eor,+e Ale:ianu men"ioneaF! c! (statul este o grupare de indivizi$K reunii printr.o legtur naional$ ocupindun teritoriu determinat ifiinK guvernai de o putere superioara voinei individuale.9+ Statul semni4ic! dimensiunea speci4ic! i esen"ial! a societ!"ii politice$ OP societate care a reFultat din 4i:area unui teritoriu determinat a unei colecti3 it!"i umane relati e omo,ene* 6ntruc+ip6nd na"iunea* i care este ,u ernata de o putere institu"ional!* a 6nd capacitatea i miCloacele de a e:prima i de4 a realiFa oin"a unei p!r"i din colecti itate ca oin"! ,eneral!$' Statul este un sistem or,aniFa"i onal* care realiFeaF! 6n mod su eran conducerea unei societ!"i <a unui popor sta&ilit pe un anumit teritoriu=$P de"in6nd 6n acest scop at6t monopolul cre!rii* c6t i monopolul aplic!rii/ dreptului$; Statul este unitatea 4ormat! de un ansam&lu de indi iFi reuni"i printr3o C le,!tur! na"ional!* locuind pe un teritoriu determinat* care le este propriu lor* i dominat de un ,u ern* adic! de o putere in estit! cu dreptul de a 4ormula ordine i de a le 4ace s! 4ie e:ecutate$) Teoria mar:ist! despre stat* teoria dominant! c6nd a 6n statele Euro3 pei de Est* e:3repu&licile Uniunii So ietice $a$ consider! sfatul putereoK organizat a unei clase pentru asuprirea altei Ealtor clase. Dic"ionarul tiin"elor sociale* editat 6n 175; su& e,ida UNESCO con3 sider! c! terminul (stat+ desemneaz (populaia+$ care locuiete pe unK teritoriu distinct$ organizat n aa mod n care o anumit parte a ei are C posi ilitatea s exercite n mod direct sau indirect un control$ opernd cm valorile sociale ;reale sau iluzorii8$ iar n caz de necesitate . apelnd lai for1 acest control se rsfrnge la un domeniu$ mai mult sau mai puin limitat$ de activitate a oamenilor.W Dic"ionarul te+nicii i criticii 4iloso4ice sus"ine c! statul constituie o societate organizat$ ce dispune de un guvern autonom i este o persoan K moral distinct fa de alte asociaii analogice de care e legat.I
Ani&al Teodorescu* Tratat de drept administrativ$ -oi$ l* .ucureti* 1727* pa,$ 2;$ Drept constituional$ )ucureti$ 1725* pa,$ 99$ Ion Deleanu* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ 2* Iai* 177'* pa,$ 9$ Oeno ie a -ra&ie* So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ Iai 177'* pa,$ 19;$ D$ .ert+elemV* Trite elementaire de droit administraiE$ %aris* pa,$ l$ Dicionar8O of trie Social Sciences$ pa,$ 57($ Andre Laland* ,oca ulaire te#ni\ue et criti\ne de la p#ilosop#ie$ %aris* 1752* pa,$ '(;$

-t -$ t-

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

Am apelat la di erse iF oare care 6ncearc! s! de4ineasc! statul$ Eaptul i ana i aceeai cate,orie 3 statul 3 ,enereaF! at6tea p!reri* scoate 6n e i3$P ["! comple:itatea acestuia ca 4enomen social$ AnaliF6nd caracteristicile statului e:puse 6n de4ini"iile de mai sus con3 pS.!m c! statul* ca re,ul!* e caracteriFat ca/ a8 o organizaie politic a societii cu a2utorul creia se realizeaz conducerea social1 8 o organizaie$ care deine monopolul crerii i aplicrii dreptului1 c8 o organizaie care exercit puterea pe un teritoriu determinat al unei comuniti umane1 . d8 o organizaie politic a deintorilor puterii de stat care$ n exclu. sivitate poate o liga executarea voinei generale$ aplicnd n caz de necesitate$ fora de constrngere. E caracteristic i 4aptul c! statul este de4init prin re4erire la trei ele3 mente componente i anume/ O teritoriulP O popula"ia <na"iunea=P X puterea pu&lic! politic! e:clusi ! sau su eran! <su eranitatea=$

!.*. >imensiunile statului


Statul se caracteriFeaF! prin c6te a elemente sau dimensiuni istorice Z politice* cumulate calitati $ Acestea stau la &aFa oric!rui stat i 4!r! ele tasul e de neconceput$ La ele se atri&uie/ teritoriul$ populaia <na"iunea=* msoritatea <puterea=* politica exclusiv sau suveranitatea. Dimensiunile Iui au o importan"! maCor!$ Ele condi"ioneaF! at6t apari"ia* c6t i dis3ssri"ia sau re6n ierea statului$

Teritoriul* al!turi de popor i de puterea de stat* este unul dintre eleatele indispensa&ile statului i repreFint! dimensiunea lui material!* itoriul nu are semni4ica"ia unui spa"iu oarecare* el este de o importan"! Ctlt mai mare* de o structur! tridimensional!* cuprinF6nd su&solul* spa"iul f3aerian i 6ntinderea de p!m6nt delimitat! de 4rontiere$ Importan"a teritoriului se con4i,ureaF!* mai ales* prin 4unc"iile sale* dintre care cele mai semni4icati e s6nt urm!toarele/

-s 73 e-

Boris Negru, Alina Negru

O teritoriul permite situarea statului 6n spa"iu i delimitarea acestuia 4a"! de alte state <teritorii=P O limitele teritoriale determin! 6ntinderea prero,ati elor puterii p &lice* reFultate din su eranitatea i independen"a statului* ast4el 4iind posi&il! delimitarea statului de celelalte puteri* institu"ii r 4enomene str!ineP X teritoriul este i un miCloc de ac"iune a statului * deoarece autori3/ t!"ile pu&lice se pot mani4esta e4icient 6n anumite limite teritori3i ale$ %rin resursele teritoriului se asi,ur!* 6ntr3o m!sur! mai mareP sau mai mic!* realiFarea o&iecti elor puterii i a deFiderateleW cet!"enilorP O teritoriul asi,ur! i accentueaF! calitatea cet!"enilor* tr!s!tura loC comun! de a ie"ui 6ntr3un anumit spa"iuP O teritoriul este sim&olul i 4actorul de protec"ie al ideii na"ionale$ El este o le,!tur! intim!* pro4und! i deose&it de puternic! 6ntre ori i p!m6ntul pe care el 6i re,!sete identitatea$ Aceast! le,!tur! st e:prim! prin dra,ostea nelimitat! a 4iin"ei umane 4a"! de locul pe care s3a n!scut* pe care a tr!it sau pe care r!m6ne dup! moarte* O popula"iile inde4inite i nesta&ile se inte,reaF! 6ntr3o unitate a 6nd ca &aF! teritoriul$1 Eiind un element constituti al statului* teritoriul are i unele tr!s!turi ale acestuia* de aceea puterea statului asupra teritoriului este mai mare dec6t un simplu drept de proprietate$ Asupra 6ntre,ului teritoriu statul e:er3 cit! o autoritate e:clusi !* care se mani4est! prin/ O 5lenitudine, ceea ce presupune c! statul e:ercit! 6n limitele sal teritoriale plenitudinea 4unc"iilor ce3i re in* le,i4er6nd i or,aniF6nd ad ministra"ia pu&lic!* sta&ilind instan"ele de Cudecat! i circumscrip"iile Io/ teritoriale* asi,ur6nd aplicarea uni4orm! a le,ilor etc$ O 1 clusivitate, 6n sensul c! statul e:ercit! 6n mod li&er 6ntrea,a s autoritate* e:clus! 4iind inter en"ia sau amestecul unui stat sau a unei altT puteri str!ine$ In unele caFuri din considera"ii de securitate interna"ional! i de respectare a principiilor dreptului interna"ional* se pot aduce anumite atin,eri caracterului e:clusi * &un!oar! prin inspec"ia unor instala"ii nucle are de c!tre repreFentan"ii altor state sau ai unor or,aniFa"ii interna"ionale$ Statul este li&er s! accepte sau nu ast4el de imi:tiuni* nee:ist6nd aici nici o limitare a su eranit!"ii$
Ion Deleanu* *pera citat$ -oi$ II* pa,$ ;($

-t $0 ,

eoria general a dreptului i statului

S *poza ilitate$ prin care se presupune le,itimitatea i recunoaterea 3`2iional! a constituirii unui stat pe un anumit teritoriu$ Acesta din i poate apar"ine unui stat numai 6n mod le,itim i le,al* recunoaterea [/r caracteristici pe plan interna"ional 4iind implicit! i condi"ion6nd 6s statului <e:ist! 6ns! e:cep"ii/ rupturi* ane:iuni teritoriale* ced!ri* i=$ Teritoriul statului este alc!tuit din anumite elemente constituti e* Io parte a ,lo&ului p!m6ntesc care cuprinde solul$ su solul$ spaiul ac.i coloana de aer de deasupra solului i a spaiului acvatic$ asupra auil 6i e:ercit! su eran puterea$ Indi4erent de 6ntindere* teritoriul are aceeai semni4ica"ie i 6ndeplinete aceleai roluri$1 Solul$ ca element principal al teritoriului este alc!tuit din uscatul <p!3 1X a4lat su& imperiul su eranit!"ii statului* indi4erent de locul unde i din punct de edere ,eo,ra4ic$ solul$ este partea scoar"ei terestre* situat! mai Cos de stratul de sol &aFinelor de ap! i se 6ntinde p6n! la ad6ncimi accesi&ile pentru i alori4icare ,eolo,ic!$2 Su&solul intr! 6n componen"a teritoriului 4!r! nici un 4el de 6n,r!dire Curidic! de ordin interna"ional* sta36n drept s! dispun! de el e:clusi i pe deplin$ Spaiul acvatic are dou! componente/ apele interioare* cuprinF6nd apele r6urilor* lacurilor* canalurilor* porturilor* radelor i &!ilor* asupra c!rora statul 6i e:ercit! su e3 ranitatea deplin!* cu dreptul de a re,lementa prin le,i na i,a"ia* e:ploatarea i protec"ia lorP marea teritorial!* por"iune maritim! de o anumit! l!"ime ce se 6n3 tinde de3a lun,ul "!rmului* 6n a4ara limitelor apelor in4erioare$ Spaiul aerian repreFint! coloana de aer care se a4l! deasupra solului sa"iului ac atic al statului* delimitat! pe oriFontal prin 4rontiere teres34iu iale i maritime* pe ertical 6n!6"6ndu3se p6n! la limita in4erioar! a $ului e:traatmos4eric* limit! situat! apro:imati la 1((311( Um deasu3ni elului m!rii$' Alin <1= al art$ ' al Constitu"iei Repu&licii #oldo a con"ine unul dintre acterele Curidice 4undamentale ale teritoriului* stipul6nd c! LTeritoriul i&licii #oldo a este inaliena&ilM$ %roclamarea inaliena&ilit!"ii teritoriului 6nseamn! interFicerea 6nstr!i3i lui su& orice 4orm!$ A&andonarea* pierderea prin prescrip"ie* cesiuni3
P P '

Ion Deleanu* *pera citat$ -oi$ II* %a,$ ;'$ %odul Su solului <nr$ 1)11 3 AII din 1)$(5$7'=* art$ '$ D$ %opescu* A$ N!stase* Drept internaional pu lic$ .ucureti* 1778* pa,$ 1))$ $1

Boris Negru, Alina Negru

` `

44

--------

44444

5-5-5060^ "B'5

O*Z le* dona"iile* 6nF!rile de teritorii s6nt incompati&ile cu principiul cons4in"it de Constitu"ie* s6nt ile,ale i interFise$ Inaliena&ilitatea 6nseamn!* de asemenea imposi&ilitatea oric!rui alt stat de a e:ercita atri&ute de putere asupra teritoriului statului* indi4erent de supra4a"a a4ectat! sau de moti ele in ocate$ Te:tul constitu"ional nu men"ioneaF! e:pres su&iec"ii* principiul 6 cauF! 4iind opoFa&il erga omnes at6t 6n raporturile Repu&licii #oldo a cu alte state c6t i 6n raporturile care se nasc 6ntre persoanele particulare <4iFice sau Curidice= ca su&iecte de drept i na"ionale ori str!ine$ Cu alte cu inte* teritoriul <4ie 6ntre,* 4ie o parte a sa=* dispune de un statut Curidic special* ceea ce 6l scoate 6n a4ara circuitului ci il i 6l supune G e:clusi puterii poporului* su eranit!"ii na"ionale$ 6n te:tul constitu"ional e:aminat se men"ioneaF! un alt caracter Curidic principal al teritoriului* indivi0ibilitatea, deoarece principiul acesta este consacrat 6n art$l* care pre ede caracterele statului$ Teritoriul repreFent6nd unul din elementele principale ale statului* este ca i statul* indivi0ibil! Indi iFi&ilitatea teritoriului 6n conte:tul analiFat semni4ic! e ident unitatea lui i este 6n str6ns! le,!tur! cu inaliena&ilitatea$ Indi iFi&ilitatea teritoriului nu interFice 6ns! di iFarea lui 6n unit!"i administrati 3teritoriale* care se &ucur! de autonomie local!$ At6t principiul indi iFi&ilit!"ii* c6t i cel al inaliena&ilit!"ii teritoriului* nu admite su& nici o 4orm! recunoaterea ane:iunilor teritoriale din trecut sau din iitor$ In acest sens* "ara noastr! a p!timit 4oarte mult* 4apt despre care ne or&ete i a iFul Comisiei %arlamentului Repu&licii #oldo a cu pri ire la aprecierea politico3Curidic! a Tratatului so ieto3,erman de nea3 ,resiune i a %rotocolului adi"ional secret din 2' au,ust 17'7* precum i\ consecin"ele lor pentru .asara&ia i .uco ina de Nord* apro&at de %arla3 mentul Repu&licii #oldo a la 2' iunie 177($

E cunoscut 4aptul c! .asara&ia i .uco ina de Nord au 4ost ini"ial p!r"i componente ale statului #oldo a* 6n4iin"at 6n secolul AI- pe de o parte din spa"iul unde s3a 4ormat i tr!iete poporul romQn$ La 188)* Imperiul Ya&s3 &ur,ic r!pete #oldo ei partea ei de nord* .uco ina* 6n urma r!F&oiului ruso3turc din 19(531912 i a unui 6ndelun,at t6r, diplomatic* prin Tratatul de pace de la .ucureti <1912=* Rusia deFmem&reaF! #oldo a* ane:6nd "inutul dintre %rut i Nistru asupra c!ruia e:tinde 6n mod arti4icial numele de .asara&ia$ Drept reFultat al pr!&uirii Imperiului Rus 6n 1718* aceste teritorii au re enit 6n mod 4iresc i le,itim la RomQnia$ .7 H9 4

Teoria general a dreptului i statului

La 29 iunie 17;(* U$R$S$S$ a ocupat prin 4or"! armat! .asara&ia i .uco ina de Nord contrar oin"ei popula"iei din aceste "inuturi$ %rocla3 narea nele,itim!* la 2 au,ust 17;(* a R$S$S$ #oldo eneti a 4ost un act )e deFmem&rare a .asara&iei i .uco inei$ Trecerea ar&itrar! su& Curis3 4ctia R$S$S$ Ucrainene a .uco inei de Nord i a Cude"elor Yotin* Ismail p Cetatea Al&! era contrar ade !rului istoric i realit!"ii etnice e:istente s acea reme$ Cele men"ionate rele ! o dat! 6n plus importan"a teoretic! 6/ practic! a principiilor unanim recunoscute pentru teritoriul unui stat/ inaliena ilitatea i indivizi ilitatea. %rincipiile enun"ate nu permit nici recunoaterea unor 4orma"iuni Obale$ Cu toate acestea* 6n toamna anului 1771* cu spriCinul tacit al 4or"elor 0iroruse i proimperiale* teritoriul Repu&licii #oldo a a 4ost deFmem&rat* nstituindu3se un re,im secesionist prin 4ormarea aa3numitei Repu&lici Iransnistrene #oldo eneti* cu capitala 6n oraul Tiraspol$ Separatitii re4uF! s! se supun! re,imului constitu"ional al Repu&licii #oldo a$ -iol6nd 6n mod 4la,rant Constitu"ia Repu&licii #oldo a* ei au aioptat propria Constitu"ie i au creat autorit!"i pu&lice proprii <%arlament* Gu ern* %reedinte* instan"e Cudec!toreti etc$=$ Ca urmare* Repu&lica #oldo a nu are nici o putere asupra acestui sritoriu* 46indu3i pus! 6n pericol statalitatea$ Caracterul unitar al statului nostru a 4ost preCudiciat 6n mod esen"ial p prin Le,ea cu pri ire la statutul special al G!,!uFiei$ Statutul acestei Os,iuni din partea sudic! a "!rii dep!ete cadrul unei unit!"i administrati 3 eritoriale i c+iar a unei autonomii culturale* 6nscriidu3se practic 6n sracteristicCle unei entiti politice. 6n &aFa acestei le,i* 6n G!,!uFia s3a constituit* ca i 6n st6n,a Nistru3 4e$ propriul %arlament <Adunarea %opular!=* propria institu"ie preFiden"i3 L! <.acanul= etc$ Nu poate 4i trecut! cu ederea nici tendin"a unor 4or"e Ocale de a crea Lpropria repu&lic!M$ Unele pre ederi din Le,ea cu pri ire la statutul Curidic special al G!3 poFiei 6n opinia noastr!* contra in Constitu"iei Repu&licii #oldo a$ Teritoriul statului tre&uie delimitat de teritoriul altor state* de marea 4&er! i de spa"iul cosmic$ Delimitarea se 4ace 6n 4rontiere* 6n acest sens* tlin$ <2= al art$ ' al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre ede/ (:rontierele mii snt consfinite prin lege organic+. Erontierele Repu&licii #oldo a s6nt linii <reale sau ima,inare= care 4cspart* pe uscat i pe ap!* teritoriul Repu&licii #oldo a de teritoriile sta3 I 9' J

Boris Negru, !in" Negru

telor ecine* iar 6n plan ertical delimiteaF! spa"iul aerian i su&solul Re pu&licii #oldo a de spa"iul aerian i de su&solul statelor ecine$ Erontiera de stat sta&ilete limitele spa"iale de ac"iune a su eranit!"ii statului$1 Erontierele de stat s6nt terestre* 4lu iale* maritime* aeriene$ %e uscat* 4rontiera de stat se traseaF! pe liniile distincti e de relie4$ %e sectoare 4lu iale 4rontiera se traseaF! pe linia din miCloc a r6ului* pe calea E na i,a&il! principal! sau pe tal e,ul r6uluiP pe lacuri i alte &aFine de ap!* 4rontiera se traseaF! pe linia dreapt! care unete ieirile 4rontierei de stat la malurile lacului sau ale altui &aFin de ap!$ %e poduri i r6uri* 4rontiera se traseaF! pe linia de miCloc sau pe a:ul lor te+nolo,ic$ E!c6nd parte din teritoriul statului* 4rontierele s6nt in iola&ile$ In io la&ilitatea este ,arantat! prin 4aptul c! 4rontierele s6nt cons4in"ite 6n le,ea or,anic!$ Respecti * modi4icarea 4rontierelor se poate 4ace doar prin le,e or,anic!$ Le,ea declar! c! sta&ilirea 4rontierei de stat "ine de competen3 "a %arlamentului Repu&licii #oldo a$ De 4apt* sta&ilirea 4rontierelor unui stat repreFint! o pro&lem! a realit!"ilor interstatale i reFult! din acordul statelor interesate* 6nc+eiate con4orm principiilor dreptului interna"ional* 6 %ractic* sta&ilirea 4rontierei de stat se consemneaF! 6n tratatele 6nc+e3P iate de Repu&lica #oldo a cu statele ecine$ Re,ulile i modul nemiClocit de trasare* marcare i instalare a 4rontierelor s6nt determinate 6n le,e$

!.*.*. Populaia. aiunea. Minori!atea naional. "rupul etnic


5opulaia constituie dimensiunea demo,ra4ic!* psi+olo,ic! i spiri3 tual! a starului$ Un stat 4!r! popula"ie nu poate s! e:iste* e de neconceput$P Aceasta e i 4iresc$ Statul este o societate uman! or,aniFat!* o societate3 sta&iliFat! 6n interiorul unor 4rontiere permanente$ Cei ce locuiesc pe uni teritoriu delimitat de 4rontiere i s6nt supui aceleiai puteri pot a ea 4a"! C de acesta ori calitatea de cetean, de mem&ru al statului respecti * ori ca3 litatea de strin <persoana a 6nd alt! cet!"enie dec6t cea a statului 6n care i locuiete=* ori pe cea de apatrid! Dintre aceste trei cate,orii de persoane numai cet!"enii se &ucur! de deplin!tatea drepturilor i posed! deplin!tatea o&li,a"iilor sta&ilite de stat$ Comunitatea indi iFilor care se a4l! pe teritoriul strict determinat al 1 statului i asupra c!ruia se e:ercit! puterea de stat este o cate,orie comple3 :!* 6n unele caFuri comunitatea 4ormeaF! o na"iune* na"iunea 4iind uneori identi4icat! cu popula"ia$
>egea !epu licii Moldova n f. <VH.-&< din <I.VL.G? privindfrontiera de stat.

Pm 9; e3

Teoria general a dreptului i statului

Na"iunea nu tre&uie con4undat! nici cu statul i nici cu popula"ia* ca 6tenent constituti al acestuia* 6n L%etit darousseM edi"ia 178'* conceptul Ke na"iune este de4init ast4el/ ('aiunea <de la latinescul naio, desemnea3 s> e comunitate de oameni* cel mai adesea instalat! pe un acelai teritoriu s. care are o unitate istoric!* lin, istic!* reli,ioas!* economic!* mai mult Op mai pu"in puternic!M$ Ea Leste o asocia"ie de oameni a 6nd aceeai PC4ci&!* aceeai ori,ine* aceleai o&iceiuri* aceleai idei i sentimente* deF3 [TM`/ate printr3o lun,! con ie"uire 6mpreun!M$1 Aceste de4ini"ii ale na"iunii rirrind elemente de ori,inalitate i unitate ale unei popula"ii$ O caracteristic! esen"ial! a na"iunii este c! ea L6n,lo&eaF! oamenii din NOirul unui popor &ine determinat* 6ntre care e:ist! interac"iuni i interde3seiden"e* respect! aceleai norme i deF olt! aceleai rela"ii economice* te3Ioriale* lin, istice i culturale i are contiin"a p!str!rii identit!"ii sale$M2 Aadar* na"iunea constituie nu o simpl! comunitate uman!$ Ea e co3 rIYuitatea uman! 4ormat! istoricete pe un teritoriu distinct* anume pe acest Optoriu comunitatea uman! dat! 6i 4ormeaF! lim&a* cultura* o&iceiurile* :idi"iile* spiritualitatea de neam* 4actura psi+ic!* de acest teritoriu coinu3 irea dat! 6i lea,! trecutul istoric* preFentul i* indiscuta&il* iitorul$ Cate,oria Lna"iuneM repreFint! nu 6ntrea,a popula"ie ci doar o parte Isn ea* parte ce constituie maCoritatea popula"iei$ Re4erindu3ne la coraportul cate,oriilor Lna"iuneM 3 LstatM putem men36tena urm!toarele/ 6n lume e:ist! un num!r mare de state naionale, adic 6Irie care au la &aF! o na"iune* denumirea c!reia ele o i poart!* ca re,ul!$ -e e:emplu* Eran"a are la &aF! na"iunea 4ranceF!* Italia* Spania* %ortu,a3ia$ Germania etc$ au la &aF! na"iunile respecti e$ #aCoritatea a&solut! a P //elor europene s6nt state na"ionale$ E:ist!* 6ns!* caFuri* c6nd una i aceeai na"iune e 6ncadrat! i st! la idFa nu a unui sin,ur stat* ci mai multe$ De e:emplu* nimeni nu pune la 6n3!cTial! 4aptul c! 6n lume e:ist! o sin,ur! na"iune coreean!$ In acelai timp* u!$ na"iunea dat! e or,aniFat! 6n dou! state coreene$ Sau caFul na"iunii ss&e* or,aniFat! 6n mai multe state ara&e$ Acelai lucru 6l putem spune p despre na"iunea romQn! or,aniFat! 6n dou! state romQne/ RomQnia i /$rt=u&lica #oldo a$ Acest lucru nu se accept! doar de acei care au sc+i3Donosit i mai continu! s! 4alsi4ice istoria real! a noastr!$ Bi a4irma"iile mor Lpatrio"iM* con4orm c!rora renun"6nd la lim&!* la na"iune* la stat* n3au Xci un temei Curidic$

T geor,e #eitani* %urs de drept internaional pu lic. .ucureti* 17'(* pa,$ 15* 2 Constantin Stroe* %ompendiu de filosofici dreptului$ .ucureti* 1777* pa,$ 111$

) $

ir

Boris Negru, !in" Negru

E:ist!* de asemenea* caFuri c6nd la &aFa unui stat stau mai multe na3 "iuni$ De e:emplu Eedera"ia Rus! are la &aFa sa ca stat mai multe na"iuni$ %e l6n,! na"iunea rus!* 6n Eedera"ia Rus! se 6ncadreaF! asemenea na"i3 uni* cum ar 4i* de e:emplu t!tarii* ciu aii* cecenii* &aUirii* udmur"ii etc$ Ei 4ormeaF! na"iuni 6n irtutea 4aptului c! istoricete s3au 4ormat pe un teritoriu propriu distinct$ Din aceste considerente nu tre&uie con4undat! na"iunea cu un ,rup etnic* 4ie c+iar i numeric$ De e:emplu 6n Germania actualmente locuiesc peste 2 milioane de turci$ Aceasta* 6ns!* nicidecum nu 6nseamn! c! turcii din Germania constituie o na"iune$ Istoricete* comunitatea dat! nu s3a 4ormat pe teritoriul Germaniei$ De alt4el* nu constituie na"iuni nici romQnii din S$U$A$* al,erienii din Eran"a* ucrainenii din Canada etc$ %reFint! interes i raportul dintre na"iune i stat* din punct de edere al apari"iei lor$ %ro&lema dat! e iden"iaF! e:isten"a a trei situa"ii/ 1$ Apari"ia simultan! a na"iunii i a statului 6n urma 6mpletirii proce selor de 4ormare a celor dou! entit!"i/ na"ional! i statal!$ 2$ Apari"ia mai 6nt6i a or,aniF!rii statale i mai apoi a na"iunii <este ca Ful maCorit!"ii "!rilor a4ricane care dei au o putere politic! central! <o or,aniFare statal!=* din punctul de edere al comunit!"ii etnice se a4l! 6n stadiul ,entilico3tri&al cu toate consecin"ele ce decur, de aici/ a&sen"a unei lim&i comune* 4iecare tri& a 6ndu3i dialec tul s!u* lim&a o4icial! <4ranceF!* en,leF!* spaniol! i portu,+eF!= \ 4iind lim&a 4ostei metropoleP teritoriul 4!rQmi"at 6n Fone apar"in6nd di4eritelor tri&uri* 4iecare dintre ele a 6nd o&iceiuri* tradi"ii proprii $a$m$d=$ '$ Apari"ia mai 6nt6i a na"iunii i ulterior a statului na"ional <caFul. na"iunii romQne a c!rei constituire a permis 4ormarea statului na"i onal unitar rornQn=$1 O aten"ie deose&it! merit!* de asemenea* i pro&lema minoritii na. ionale. %ro&lema dat! nici p6n! aFi nu e interpretat! uni4orm 6n plan in3 terna"ional$ Intr3un raport din 177' al su&comisiei ONU pentru pre enirea discri3 min!rii i protec"ia minorit!"ilor se propune interpretarea prin care prin minoritate se 6n"ele,e (un grup numeric inferior restului populaiei unui stat, ai crui membri, care au cetenia acestui stat, posed ca # racteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului
Constantin Stroe* *pera citat$ pa,$ 11)$

I 95 I

Teoria general a dreptului i statului

populaiei i s3nt animai de voina de a#i pstra cultura, tradiiile, re# KE4Q sau limba!=) 6ntr3un proiect de document supus Consiliului Europei 6n 177'* ca ane:! la Recomandarea 12(1 a Adun!rii %arlamentare a Consiliului Eu3 sspei$ se men"ioneaF!/ L6n sensul acestei Con en"ii e:presia minoritate sYional! desemneaF! un ,rup de persoane dintr3un stat care/ a8 i au reedina pe teritoriul acestui stat i snt ceteni ai si1 8 ntreine legturi vec#i$ solide i dura ile cu acest stat1 c8 prezint trsturi etnice$ culturale$ religioase sau lingvistice spe cifice1 d8 snt suficient de reprezentative$ dei snt mai puin numeroase dect restul populaiei acestui stat sau a unei regiuni a sa1 e8 snt animate de voina de a pstra mpreun ceea ce formeaz identita tea lor comun$ mai ales cultura$ tradiiile lor$ religia i lim a lor. +9 Termenul (minoritate+ desemneaF! un ,rup etnic numeric in4erior 34elului popula"iei* ai c!rui mem&ri au caracteristici etnice* reli,ioase* 4e, istice* culturale comune$ Dar e important ca aceste calit!"i s! se 4or3 PNZFe un timp 6ndelun,at i c! ,rupului dat s!3i apar"in! un teritoriu al s!u 4s/mct* unde aceste calit!"i au ap!rut$ Caracteristic e i 4aptul c! ,rupului Zt s!3i re in! aceleai atri&u"ii ca i na"iunii$ Deose&irea dintre ei const! acar 6n aceea c! ,rupul dat* 6n irtutea unor 6mpreCur!ri cum ar 4i coloni3 teritorial!* pri,onirea* str!mutarea 4or"at! etc$ s3au pomenit a 4i 6n /oritate pe propriul lor teritoriu$ Din cele men"ionate mai sus putem tra,e concluFia c! turcii din Ger3 mania* al,erienii din Eran"a* ruii din Repu&lica #oldo a sau ,!,!uFii nu [int minorit!"i na"ionale$ Ca minorit!"i na"ionale pot 4i pri i"i romQnii din Ucraina* ma,+iarii din RomQnia etc$ Aceasta 6ns! nicidecum nu 6nseamn! Os! mem&rii unor ,rupuri etnice pe teritoriul unui stat nu &ene4iciaF! de anu3 pYte protec"ii$ Dimpotri !* acestea s6nt impuse de standardele interna"iona3 le pe care statele lumii tre&uie s! le respecte$ Asemenea o&li,a"iuni i3a asu3 nat i Repu&lica #oldo a ca mem&ru al ONU i al Consiliului Europei$ %e lin,! statele multina"ionale pot 4i 6nt6lnite i state care 6n momen3 r/il apari"iei lor nu au a ut la &aF! reo na"iune$ Drept e:emplu pot ser i ) U$ A$ sau Australia$ Na"iunea nu tre&uie con4undat! cu na"ionalitatea sau cu poporul$ Na3 onalitatea e:prim! apartenen"a indi iFilor la o anumit! na"iune* 6n timp
Ion Diaconii* Minoritile. Statut. Perspective$ .ucureti* 1775* pa,$ 91$ I&idem* pa,$ 91392$

# $-

Boris Negru, Alina Negru

ce poporul desemneaF! masa indi iFilor indi4erent de na"ionalitatea loK constituit! ca suport demo,ra4ic al statului$ Eundamentul oric!rui stat reFid! 6n unitatea poporului$ Iat! de cM art$ 1( al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre ede c! Lstatul are ca 4un3S dament unitatea poporului Repu&licii #oldo a$ Repu&lica #oldo a esn patria comun! i indi iFi&il! a tuturor cet!"enilor eiM$ #ai mult ca at6t. LStatul recunoate i ,aranteaF! dreptul tuturor cet!"enilor la p!strarea* laC deF oltarea i la e:primarea identit!"ii lor etnice culturale* lin, istice reli,ioase$M

$.2.3. Autoritatea pu%lic exclusi&a sau 'su&eranitatea(


Autoritatea pu&lic! e:clusi ! sau su eran! <su eranitatea= este ceP mai caracteristic element speci4ic al statului$ %uterea este un 4enomen le3 ,at de autoritate* care se caracteriFeaF! prin/ posi&ilitatea de a coordona acti itatea oamenilor con4orm unei oin"e supreme* de a comanda* de a dz ordine i necesitatea de a se supune acestei comenFi$ Aceast! autoritate o 6nt6lnim 6nc! din cele mai ec+i timpuri$ Ea la 6nceput a 4ost personi4icata 6n e4ul colecti it!"ii umane respecti e <,int!* tri&* uniune de tri&uri etc$ care putea s! se mani4este calit!"ile sale <era mai di&aci* mai iscusit* mai iteaF* 6n"ele,ea mai multe etc$=$ Cu timpul autoritatea* atri&uindu3se per3 soanei care de"inea puterea sau o e:ercita$ %uterea se 6n4!"ieaF! su& mai multe 4orme$ Ea poate 4i nepolitic! sa politic!* nestatal! sau statal! etc$ In toate caFurile puterea presupune preFen"a a cel pu"in doi indi iFi <aa* de e:emplu* at6t timp c6t Ro&inson Cru soe s3a a4lat sin,ur pe insul!* 6n urma nau4ra,iului* nu putem or&i de putere$ O asemenea putere apare doar odat! cu apari"ia lui -ineri=* 6n toate caFurile puterea pri ete 4i:area i consolidarea unor alori constituite 6/ sistem* alori ce pot 4i de natur! moral!* reli,ioas!* politic!* Curidic! etc$ Intr3o societate e:ist! mai multe cate,orii de putere/ puterea unor par3 tide* puterea unor or,aniFa"ii social3politice etc$ Puterea statal 6ns! est cea mai autoritar! putere$ Ea se caracteriFeaF! prin urm!toarele tr!s!turi/ a8 este un atri ut al statului care se identific cu fora. 0ceast fort se materializeaz n diverse instituii politico.2uridice ;autoriti pu lice$ armat$ poliie etc.81 a8 are un caracter politic1 8 ar6 o sfer general de aplicare1

Teoria generala a dreptului i statului

d8 deine monopolul constrngerii" numai ea are posi ilitatea s folo seasc constrngerea i dispune de aparatul de constrngere1 e8 puterea de stat este suveran. Aceast! din urm! tr!s!tur! 3 su eranitatea 3 este cea mai important!$ Termenul Lsu eranitateM este 4olosit pentru prima dat! cu prileCul ana3 liFei Constitu"iei 4ranceFe din 1871* de c!tre Curistul 4ranceF Clermant Ten3 serre* care a de4init3o ca 4iind Lli&ertatea colecti ! a societ!"iiM$ La etapa contemporan! su eranitatea tot mai 4rec ent este de4init! ca 4iind Ldreptul satului de a conduce societatea* de a sta&ili raporturi cu alte stateM$ Art$ 2 alin$ <1= al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre ede urm!toare 3 LSu eranitatea na"ional! apar"ine poporului Repu&licii #oldo a* care ercit! 6n mod direct i prin or,anele sale repreFentati e* 6n 4ormele sta&ilite de Constitu"ieM$ Su eranitatea na"ional! const! 6n dreptul poporului de a +ot!r6 ne3 condi"ionat 6n pri in"a intereselor sale i de a le promo a i realiFa 6n mod aestin,+erit$ Acest principiu constitu"ional nu deri ! nemiClocit din art$ l al Constitu"iei* care consacr! caracterul su eran al statului$ Su eranitatea na"ional! reFult! din 4aptul c poporul 6epublicii 8ol# Fova este unicul de"in!tor su eran al puterii* 6n acest te:t constitu"ional* r3nn popor nu se 6n"ele,e numai totalitatea locuitorilor din "ar! sau popu3 Ol6ria acesteia$ Sensul atri&uit prin Constitu"ie este unul determinat i spe3 r3nc* prin popor* 6n sensul no"iunii utiliFate* 6n"ele,6ndu3se o colecti itate de indi iFi care au calitatea de cet!"eni i prin aceasta au aptitudinea de a participa la e:primarea oin"ei na"ionale$ C+iar i 6n acest sens* cate,oria Ke popor este prea lar,!* deoarece nu to"i cei care au calitatea de cet!"eni ro/ participa e4ecti la e:primarea oin"ei ,enerale na"ionale* ea 4iind con3 di"ionat! de discera!m6ntul persoanei* de aptitudinea ei moral! i speci4i3 cul mani4est!rii de oin"! 3 necesitatea or,aniF!rii poporului$ Su eranitatea na"ional!* aa cum este pre !Fut! 6n Constitu"ie* 6nseam3 si puterea a&solut! i perpetu! a poporului* puterea politic!* adic! o putere apar"in6nd poporului* puterea de stat* al c!rei de"in!tor su eran este$ 5uterea politic comport! anumite caractere$ cum ar 4i/ O >nitatea, care se mani4est! prin 4aptul c! domeniul su eranit!"ii na"ionale ce apar"ine unui popor este unic i nu poate 4i 6nc!lcat de o alt! su eranitate$ Toate cotele3p!r"i de su eranitate ce apar"in 4iec!rui indi id alc!tuiesc* 6n sum!* un tot 6ntre,* o entitate unic!$ O ?eplintatea, care semni4ic! 4aptul c! su eranitatea na"ional! nu poate 4i limitat! ar&itrar i nici e:ercitat! a&uFi $ Su eranitatea nu poate e:ista par"ial i nu poate 4i e:ercitat! par"ial$

Boris Negru, !in" Negru

< Inalienabilitatea, care arat! c! poporul nu 6i poate 6nstr!ina de4ini ti i ire oca&il su eranitatea nici unui ,rup i nici unei persoane$ ; Indivi0ibilitatea, care rele ! c! su eranitatea na"ional! nu poate 4i di iFat! 6n cote3p!r"i ce ar putea 4i e:ercitat! separat unele de altele$ < Imprescriptibilitatea, care se a4l! 6n str6ns! le,!tur! cu inaliena &ilitatea i semni4ic! 4aptul c! su eranitatea na"ional! e:ist! atQta timp c6t e:ist! naiunea! Acest caracter demonstreaF! suplimentar deose&irea dintre popor i naiune, reiter6nd c! poporul poate s! nu 4ie de4init clar la un anumit moment al istoriei* pe c6nd na"iunea este perpetu! 6n timp$ Te:tul constitu"ional e:pus ne orienteaF! la dou! constat!ri/ legtura dintre popor <na"iune= i puterea de stat <putere pu&lic!= i formulrile cu care se operea0, 6n acest sens 4iind semni4icati e sinta,mele putere, E suveranitate naional i aparine poporului! In primul caF* no"iunea popor i no"iunea stat, pri ite su& aspect Cu3 ridic apar ca su&iecte distincte de drept$ Dup! cum s3a men"ionat mai sus$ statul este* 6ntr3o accep"iune lar,! o entitate compus! din teritoriu* popu3 la"ie i su eranitate* iar 6ntr3un sens mai restr6ns* o 4orm! superioar! de or,aniFare a poporului* constituit! din aparatul statal ce e:ercit! puterea$ %oporul de"ine puterea politic! i* pentru a o e:ercita* 4ormeaF! statul* un sistem de autorit!"i pu&lice$ 6n cel de3al doilea caF* tre&uie s! edem cu ce se identi4ic! puterea de stat i dac! ea este altce a dec6t statul$ E ident* statul nu este altce a dec6t or,aniFarea statal! a puterii poporului* c+iar 6ns!i institu"ionaliFa3 rea acestei puteri$ Eunc"ia principal! a statului <a puterii de stat= este de a e:prima* promo a i realiFa oin"a poporului su& 4orm! de oin"! ,eneral3 o&li,atorie$ Se impune ast4el concluFia c! puterea politic! <su eranitatea na"iona3 l!= apar"ine poporului* concluFie indu&ita&il!* deoarece* 6n caF contrar* ar 6nsemna c! e:ist! 6mp!r"irea poporului i c! e:ist! mai multe su eranit!"i i de"in!tori ai acesteia 6n aceeai "ar!* situa"ie ce poate 4i pri it! doar ca o deFordine social3politic! sau ca o a&surditate$ Cele men"ionate se re4er! doar la su eranitatea na"ional!* care poate 4i identi4icat! cu puterea de stat, i la de"in!torul <titularul= unic al acesteia 3 poporul$ Caracteristicile men"ionate mai sus ale puterii politice s6nt ala&ile i pentru puterea de stat* aceasta a 6nd 6ns! i anumite tr!s!turi speci4ice* dintre care men"ion!m/ 3i 7( e3

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

S este o putere transmis! de c!tre popor unor or,anisme care e:ercit! conducerea de statP S este o putere de domina"ie i de constr6n,ereP X este o putere or,aniFat!P X este o putere suprem! 6n interiorul statului i independent! 4a"! de o alt! putere de statP O este limitat! prin drepturile i li&ert!"ile cet!"eneti recunoscute i ,arantate de o le,e suprem!P O este re oca&il!* poporul a 6nd dreptul s! nu men"in! mandatul pentru repreFentan"ii alei$1 p+lr3un sens strict Curidic se mai poate spune c! puterea de stat este de centraliFareP de ar&itraCP e:trapatrimonial!P o putere ci il! i Osent! 6n timp$2 > re 4oarte important s! se 4ac! distinc"ie 6ntre tr!s!turile ,enerale i iestele ,enerale pe care tre&uie s! le 6ntruneasc! puterea de stat$ Aceste s6nt/ le,alitatea* le,itimitatea* respectarea pluralismului politic i E3 ccra"iei constitu"ionale$ sil mod normal* puterea de stat a4l6ndu3se 6n str6ns! le,!tur! cu soci3 E> poate e:ercita asupra structurilor ei o puternic! in4luen"! asi,ur6nd sFeatarea i ap!rarea intereselor di4eritelor cate,orii i ,rupuri sociale .el statal$ In4luen"a i presiunea tre&uie s! 4ie le,ate* 6n limitele admise con4orm pre ederilor sta&ilite prin le,e$ 6n cele ce urmeaF!* om ilustra d mod este e:ercitat! su eranitatea i prin care institu"ie$ %oporul Repu&licii #oldo a e:ercit! su eranitatea na"ional! n mod i i prin organele sale reprezentative. /a prin popor i pentru popor$ deoarece numai poporul este titularul nit!"ii na"ionale$ Titularul su eranit!"ii 6ns! nu poate s! o e:ercite uu 6n mod direct$ Cel mai mult timp* puterea statului este e:ercitat! urnele poporului de c!tre anumite or,ane* c!rora le s6nt dele,ate 4unc3respecti e printr3o autoriFare ,eneral!* mani4estat! prin ale,erea unor ine repreFentati e$ E:ercitarea su eranit!"ii n mod direct de c!tre popor se 4ace prin iciparea lui la re4erendumuri i la ale,eri* precum i prin luarea unor Fii de c!tre acesta* 6n mod direct$
O Cristian lonescu* *pera citat.$ -oi$ I* %a,$ 298$ . Dan Ciaudiu D!nior* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I* Craio aPW 77)* pa,$

-s 31 t-

Boris Negru, Alina Negru

Re4erendumul* 6n sensul pre ederilor constitu"ionale repreFint! o 4ormal suprem! de e:ercitare a su eranit!"ii na"ionale* prin care corpul electoral <ale3 i ,!torii= este solicitat s! decid! asupra adopt!rii unei le,i 4undamentale <del modi4icare a dispoFi"iilor ,enerale ale Constitu"iei* spre e:emplu= sau s!3sil e:prime oin"a 6n alte pro&leme de interes na"ional <art$8) din Constitu"ie=$ P E:ercitarea su eranit!"ii poporului se realizeaz prin organele salel repre0entative! -edem ast4el c! 6n Constitu"ie nu e:ist! preciF!ri re4eritoa31 re la un or,an anume$ Esen"ial este ca or,anul prin care se e:ercit! su era3C nitatea na"ional! s! 4ie un organ repre0entativ! RepreFentati e s6nt or,anele 6n care mem&rii lor ac"ioneaF! ca mQn3 1 dat!ri ai poporului* lu6nd deciFii 6n numele celor care le3au dat mandatui K respecti $ Constitu"ia consacr! ca or,ane repreFentati e/ %arlamentul <art$ 5(3 K 85= consiliile locale i primarii <art$ 112311'=$ RepreFentati itatea se as6C ,ur! prin ale,eri* de aceea Constitu"ia sta&ilete c! autorit!"ile sus 3 men3/ "ionate s6nt alese prin ot uni ersal* e,al* direct* secret i li&er e:primat$ -otul este instrumentul Curidic de in estire cu prero,ati e le,ale ai autorit!"ilor pu&lice* c!rora li se de6e,+eaF! ast4el e:ercitarea continu! ai su eranit!"ii na"ionale$ E:ercitarea su eranit!"ii 6n mod direct i prin or,anele repreFentati ei poate a ea loc numai 6n 4ormele sta&ilite de Constituie! Stipularea respecti ! are menirea de a sta&ili 4aptul c! su eranitatea i na"ional! nu poate 4i e:ercitat! ar&itrar$ Ast4el* la e:ercitarea 3n mod direct K a su eranit!"ii* poporul poate participa numai 6n 4orma sta&ilit! de Con3 K stitu"ie* adic! prin re4erendum <art$ 8)=* care se e4ectueaF! 6n modalitatea pre !Fut! de le,e$ E:ercitarea su eranit!"ii poporului prin organele sale repre0entative presupune c! or,anele repreFentati e se 4ormeaF! <se ale,= 6n con4ormitate C cu pre ederile Constitu"iei* ale le,isla"iei electorale i c! acti itatea lor se i des4!oar! 6n modul i 6n limitele sta&ilite de Constitu"ie i de le,isla"ia respecti !$ Su&liniem i 4aptul c! art$ 2 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre e3 de/ ('ici o persoan particular$ nici o parte din popor$ nici un grup soci. al$ nici un partid politic sau o alt formaiune o teasc nu poate exercita puterea de stat n nume propriu. + %entru a 6n"ele,e sensul pre ederii 6n cauF!* este necesar* mai 6nt6i$ s! desci4r!m no"iunile utiliFate 6n prima parte a te:tului i s! p!trundem semni4ica"ia lor$ Ast4el/
8i )% t8

///unea2 . /P ie stat$ E / OOOO$ */Puridic* r

* P cit i la c
/ /iunea 2 M[r$/ r`a"ional^ O Pa un tot .z repreFt /' este un / //e 4i de c rlicii #ol a$ roate 6ntre o considei No"iunea g ine prin intere P /iune pe 3O /O O3/ de conc P Prile socia OOOO/ i"iei i o& n raport c Pint claseU W urea respe^ O4e sociale n IUrilor statuii $$rerea lor c No"iunea p OSuie pe &aFa c $iFarea oi OCpnsFentan"i* p p& solu"ionare OOe i no"iune/ /e politic! No"iunea a <insi, ale cet!"ei Opt6ce$ Se re4e/ YgE]II etc$ Eorn
A se edea 6r a"ii social3poli

Teoria general a dreptului i statului

CCnea persoan particular e:prim! ce a neo4icial* care nu are ca3ter de stat$ Deoarece nu se 4ace reo speci4icare* putem conc+ide c!* su& P 3 i $iridic* no"iunea de persoan! particular! se raport! at6t la persoanele e P/t i la cele Curidice* pri ite ca titulari de drepturi i o&li,a"ii$ No"iunea parte din popor deri ! din 4aptul c!* la e:ercitarea su era3OE na"ionale* la constituirea i e:ercitarea puterii de stat* poporul par3p ca im tot 6ntre,* 4orm6nd o unitate indi iFi&il! 6n p!r"i c!rora li s3ar Eiie repreFentarea oin"ei unice ,enerale ce apar"ine 6ntre,ului popor$ este una sin,ur! i nu se 4ra,menteaF!$ Un anumit ,rup de persoa3te 4i de o alt! ori,ine* 6ns! cet!"enia pe care o au acetia este cea a llcii #oldo a* de aceea ,rupul respecti 4ace parte din poporul "!rii a"e 6ntreprinde ac"iuni de e:ercitare a unei cote3p!r"i din putere* pe M considera3o proprie$ to"iunea grup social se raport! la o comunitate de indi iFi care s6nt interese* alori i norme de conduit! comune i care se a4l! 6ntr3o r"iune pe &aFa acestor interese$ Interesele* la r6ndul lor* s6nt deter3 de condi"iile 6n care se des4!oar! acti itatea ,rupului respecti * ile sociale structureaF! cererile i necesit!"ile di4eritelor p!r"i ale i"iei i o&li,! 4actorii de deciFie politic! s! "in! cont de reac"iile sola raport cu anumite ac"iuni pe care le 6ntreprind$ Grupurile sociale at clasele o&teti i p!turile sociale* precum i comunit!"ile etnice$ L respecti ! nu este una iFi&il! sau pre !Fut! e:pres 6n acte$ Gru3 sociale nu particip! nemiClocit la ia"a politic! si la administrarea ilor statului ele nu au o or,aniFare &ine determinat! i re,lementat!* iterea lor de in4luen"! 6n politica statului este uneori 4oarte mare$ 6o"mnea partid politic de4inete o asocia"ie de cet!"eni care se con3/ pe &aFa comunit!"ii de concep"ii* idealuri i scopuri care contri&uie Farea oin"ei politice a unei anumite p!r"i din popula"ie i care* prin rentan"i* particip! la ela&orarea politicii "!rii la conducerea statului / solu"ionarea pro&lemelor economice i social3culturale$ Acelai sens si no"iunea organi0aie social#politic ce poate acti a ca 4ront* li,!* re politic! de mas!$1 No"iunea alt formaiune obteasc pri ete or,aniFa"iile indepen3 ale cet!"enilor* constituite pe principii de interese* altele dec6t cele P$ Se re4er! la asocia"iile o&teti* pro4esionale* culturale* sindicate* etc$ Eorma"iunile o&teti acti eaF! 6n con4ormitate cu sarcinile i
Ase edea 6n acest sens pre ederile Le,ii nr$ 8193A1I din 18$(7$71 pri ind partidele i alte a"ii social3politice$

8i )3 18

Boris Negru, !in" Negru

scopurile incluse 6n statutele lor* urm6nd 6n marea lor maCoritate* &ene4iciul C pu&lic$ Uneori 6ns! poate 4i or&a i despre pro4itul mem&rilor 4orma"iunii G
5 5

o&teti$ Te:tul constitu"ional consacr! e:pres interdic"ia e:ercit!rii puterii de l stat 6n nume propriu$ Dat 4iind acest 4apt* nici unul din su&iec"ii men"iona"i \ <persoane* ,rupuri sociale* 4orma"iuni o&teti etc$=* c+iar dac! este or&a de 6 o persoan! o4icial! sau de o structur! din cadrul puterii de stat* nu poate sa3i 6 e:ercite prero,ati ele ca eman6nd de la sine i constituind oin"a sa e:clui3 \ !$ Tot ceea ce se 6ntreprinde de c!tre puterea de stat <de repreFentan"ii acestei puteri= se 4ace 6n numele starului i al poporului Repu&licii #oldo a$ Su eranitatea are dou! laturi/ una intern i alta e tern! Latura intern a su eranit!"ii este c+emat! s! su&linieFe 4aptul c! 6 interiorul statului respecti * nici o alt! putere social! nu este superioa sau ec+i alent! cu puterea statal!$ %entru acest moti * aceast! latur! este denumit! i supremaia puterii de stat$ Latura e tern nu este altce a dec6t atri&utul su eranit!"ii de a nu comandat! 6n rela"iile sale e:terne de c!tre nici o alt! putere* indi4erent d^ 4orma 6n care puterea pu&lic! 6ns!i a consim"it s! se limiteFe 6n unele di aceste rela"ii e:terne* 6ns! limitarea su eranit!"ii nu poate 4i a&solutiFa t!$ Conceptul de su eranitate e corelati cu conceptul de stat$ Un stat nu e:ist!* sau cel pu"in nu e per4ect* dac! 6i lipsete su eranitatea$ Aa3Fisel state semisu erane* state su& protectorat sau state asale repreFint! 4i,uri imper4ecte de stat$ Re4erindu3ne la Repu&lica #oldo a* men"ion!m urm!toarele$ Teme3 lia Su eranit!"ii a 4ost pus! prin adoptarea a dou! declara"ii/ 1$ Declara"ia su eranit!"ii R$ S$ S$ #oldo a din 2' iunie 177($ 2$ Declara"ia de independen"! a Repu&licii #oldo a din 28 au,us 1771$ Ultima proclam! c! (6epublica 8oldova este un stat suveran, in# F dependent i democratic, liber s#i *otrasc pre0entul i viitorul, fr nici un amestec din afar, 3n conformitate cu idealurile i n0uinele sfinte ale poporului 3n spaiul istoric i etnic al devenirii sale naionale) i +ot!r!te ca pe 6ntre,ul teritoriu s! (se aplice numai Constituia, legile i celelalte acte normative adoptate de organele, legal constituite ale 6e# publicii 8oldova)! Din cele spuse reFult! c! suprema"ia puterii 6n interiorul statului i independen"a acestuia 6n raport cu alte puteri din e:terior se completeaF! reciproc* s6nt indispensa&ile statului i s6nt insepara&ile$

3I 7; t3

Teoria generala a dreptului i statului

G tie. 6ns!* c! su eranitatea real! nu numai se proclam!* ci i se cucerete$ instal!m cu re,ret c! Repu&lica #oldo a nu i3a cucerit deplin i su eranitatea$ Dup! cum am men"ionat anterior* re,imul secesi3 la Tiraspol constituie un impediment serios 6n e:ercitarea plenar! stat a puterii pe 6ntre,ul s!u teritoriu$ putem ne,liCa i al"i 4actori care int6rFie cucerirea su eranit!"ii$ 6n primul r6nd* preFen"a militar! a Eedera"iei Ruse$ Contrar deciFiilor adoptate* at6t la ni el &ilateral* c6t i la ni elul di4eritelor or,anisme interna"ionale* Rusia su& di erse prete:te* t!r!,!neaF! procesul de retra,ere a armatei a 1;3a* care dispune de cantit!"i considera&ile de armament$ 6n al doilea r6nd* su eranitatea real! presupune independen"a eco3 nomic! i politic! real!* 6n acest conte:t* constat!m cu re,ret c! 6n aspect economic i politic Repu&lica #oldo a continu! s! depind! de Eederaia Rus!$

tei 4!cut o caracteristic! mai ampl! a celor trei elemente constituti e niui pentru a relie4a ideea c! de modul cum s6nt ele 6n"elese i apli3 Cinde starea real!* e:isten"a i 4unc"ionalitatea statului$ aceast! ordine de idei s6ntem con ini c!* at6ta timp c6t nu se a i o interdependen"! oportun! 6ntre cele trei dimensiuni statale <te3 na"iune* su eranitate= i c6t su eranitatea a r!m6ne o declara"ie lat de nerecunoaterea puterii statale pe 6ntre, teritoriul "!rii=* Repu&licii #oldo a ca stat a 4i o aparent!$ st 4apt determin! 4unc"ionalitatea ine4icient! a statului nostru i multilateral! aparent!$ X alt! concluFie mai ,eneral! ar 4i c! at6ta timp c6t nu s6nt determinate i"ele interne esen"iale ale sta&ilit!"ii Repu&licii #oldo a termenul 64orm!M* 6n sens lar,* este inaplica&il* deoarece nu putem re4orma nu e:ist!$ $$Re4ormaM 6n "ara noastr! semni4ic! doar 6ncercarea de a constitui* $ de4initi a i a determina elementele de &aF! ale statalit!"ii/ teritoriul* lea* su eranitatea$ #ultiplele pro&leme* r!t!ciri i solu"ii inadec ate se or men"ine at6ta c6t politicienii i cet!"enii nu se or clari4ica asupra con"inutului sta3 i"ii Repu&licii #oldo a$
#m )5 t8

Boris Negru, Alina Negru

!.+. S#opuS, sar#inile i ;un#iile statului

Eiind principala institu"ie politic! a societ!"ii* statului 6i re ine un roi e:trem de important 6n societate$ Locul i rolul statului s6nt determinate* 6 primul r6nd* de scopul lui* -ac analiF!m di ersele teorii re4eritoare la scopul statului* ap!rut pe parcursul e olu"iei istorice a umanit!"ii* putem e iden"ia dou! concep"i esen"ialeIK%rima este repreFentat! de 4iloso4ia clasic! ,reac!* pentru ca scopul statului este nelimitat* autotcuprinF!tor$ Con4orm acestei concep"ii* nu poate e:ista o s4er! de acti itate care n3 ar preFenta reun interes pentru stat$ Adep"ii acestei concep"ii* considerau c! orice acti itate tre&uie s! 4ie disciplinat! de stat$ Aceast! concep"ie predominat 6n epocile antic! i medie al!$ ICealalt! concep"ie ap!rut! mai t6rFiu* reFer ! omului o* acti itate li&erP de orice domina"ie din partea statului$ Este a ansat! ideea con4orm c!reia statul are ca scop numai ocrotirea dreptului i ,arantarea li&ert!"ii* 6n aceast! ordine de ideii* Ye,el men"iona/M$$$Mdaca cet!"enilor nu le mer,e &ine* dac! scopul lor su&iecti nu este satis4!cut* dac! ei nu ,!sesc c! miClocirea acestei satis4aceri con"ine statul 6nsui* ca atare* arunci statul st! pe picioare sla&e$TM Rolul statului nu r!m6ne nesc+im&at$ El e olueaF! 6n 4unc"ie de alo3 rile sociale ale colecti it!"ii$ La toate etapele de deF oltare istoric! statul este c+emat s! apere or6nduirea respecti !$ In epoca contemporan!* 6n mod deose&it dup! cel de3al doilea r!F&oi mondial* 6n "!rile democratice se accentueaF! considera&il latura econo3 mic! i social! a acti it!"ii statului$ Locul Lstatului3CandarmM este prelu3 at de aa3numitul stat al pro iden"ei* stat al &un!st!rii* stat preocupat de asi,urarea standardelor de ia"! ale popula"iei* de 6nl!turarea a&uFurilor* e:ceselor etc$ Aceste preocup!ri ale statului 6i ,!sesc re4lectare i 6n actele normati e ale statului$ 6n 4unc"ie de scopul urm!rit* statul 6i propune realiFarea unor sar3 cini concrete 6n di erse domenii/ economic* politic* ideolo,ic* cultural etc$ Acti itatea multilateral! a statului este caracteriFat! de 4unc"iile pe care acesta le 6ndeplinete$ Termenul (funcie+ ine de la latinescul (fonctio+ . 6n traducere .*munc), ,,deprindere), (3ndeplinire) <aducere la 6ndeplinire=$ De o&i3
75

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

$4eac"iile statului s6nt de4inite ca 4iind direc"iile 4undamentale ale acti3 Ei statului* prin care acesta 6i mani4est! esen"a$ $ itatea comple:! a statului determin! di ersitatea 4unc"iilor sale B di4eren"iaF! 6n funcii interne i funcii e terne! 4unc"iile interne e:prim! politica intern! a statului pentru realiFarea EEselor sarcini pri ind ia"a societ!"ii i a statului$ Ir cadrul 4unc"iilor interne un loc deose&it re ine funciei legislati# Hncie politico3Curidic!* urm!rind supunerea ie"ii sociale unor norme p/ /rii prin limitarea i ec+ili&rarea puterii autorit!"ilor pu&lice$ :uncia e ecutiv caracteriFeaF! acti itatea concret! a statului 6n re3 Zsa sarcinilor propuse$ Acti itatea e:ecuti ! se des4!oar! pe multiple E3n r!spunF6nd di erselor scopuri sociale$ "uncia judectoreasc are sarciII 6n srI/e* ca urmare a 6nc!lc!rii normelor de drept$ MT4imc"iile e>terne ale statului iFeaF!* 6n ,eneral* acti itatea statului .riile cu alte state$ /ul democratic 6n epoca contemporan! 6i exercit funciile e ter#/e 6ou! direc"ii/ W$ $DeF oltarea rela"iilor cu alte sta3ter6n special statele ecine* at6t pe plan &ilateral* c6t i multilateral$ Aceste rela"ii tre&uie s! se &aFeFe pe principiile e,alit!"ii* respectului reciproc* respect!rii su erani3 t!"ii* independen"ei na"ionale* neamestecul 6n tre&urile interne* co3 oper!rii i cola&or!rii reciproce* interesului i a antaCului mutual$ Eiind respectate aceste principii* rela"iile cu alte state decur, su& semnul normalit!"ii$ ` Inte,rarea "!rii 6n or,anisme interna"ional?* pentru reFol area* at6t i. pro&lemelor interne* c6t i a pro&lemelor ,lo&ale ca pacea* deFar3 marea* securitatea popoarelor* cooperarea interna"ional!* protec"ia ecolo,ic! mondial! etc$

43.%. /copul, sarcinile i funciile statului 6epublicii 8oldova


E /n teFele e:puse anterior reFult! c! scopul statului este ceea ce el 6i te s! 6n4!ptuiasc!$

cop ul stat ului poat e 4i pro cla mat o4ic ial 6n Con stitu "ie sau poat e s!
1

iile acesteia$
89 )7 98

din con"i nutul acest eia$ Cons titu"i a Rep u&lic ii #ol do a nu stipu leaF! e:pr es scop ul statu lui $ Ins! el poa te 4i ded us din disp oFi"

Boris Negru, Alina Negru

Ast4el art$ l alin$ ' din Constitu"ie statueaF! c! 6epublica 8oldova este un stat de drept, democratic), Caracteristicile (stat de drept), (stat democratic), ast4el declarate l momentul actual nu re4lect! o realitate$ Ele pot i tre&uie s! 4ie interpretat ca o&iecti e strate,ice spre care tinde Repu&lica #oldo a$ %rin urmare$ aceste dispoFi"ii constituie scopul suprem al statului moldo enesc$ Aceast! teF! se a:eaF! pe 6nsui conceptul constitu"ional$ Constitu"ia ca act Curidic suprem* este i un act pro,ramatic de durat!$ Realitatea o&iecti ! ne determin! s! e iden"iem i alte o&iecti e statului/ O consolidarea statalit!"ii Repu&licii #oldo a* S 4undamentarea &aFelor le,ale de 4unc"ionare a statului$ Nu om e:a,era dac! om men"iona c! de reali0area acestor obiecti# ve depinde 3n mod cert crearea statului de drept, democratic! %entru atin,erea o&iecti elor e iden"iate se impune antrenarea 6ntre3 ,ii societ!"i 6ntr3o acti itate de perspecti ! prin a ansarea unor sarcini economice* politice* sociale* ideolo,ice$ /arcina economic principal! a Repu&licii #oldo a este sta&ilit! 6n art$ 125 alin$ l din Constitu"ie$ L /conomia !epu licii Moldova este eco. nomie de pia$ de orientare social$ azat pe proprietatea privat i pe proprietatea pu lic$ antrenate n concurena li er+. E ident* sinta,ma Leconomie de pia"!M comport! un sens lar, i re3 4lect! o sarcin! dura&il! 6ntr3un domeniu ast de acti itate al statului /arcina politic principal! este determinat! de realitatea cu care s_ con4runt! statul nostru$ Consider!m c! la ora actual! nimic nu e mai important dec6t inte,rita tea teritorial! i asi,urarea unit!"ii poporului Repu&licii #oldo a$ Ultima reFult! i din art$ 1( alin$ l din Constitu"ie/ (Statul are ca fundament unita. tea poporului !epu licii Moldova. !epu lica Moldova este patria comun i indivizi il a tuturor cetenilor si. + /arcina social principal! a Repu&licii #oldo a este stipulat! 6n art$ ;8 alin$l l din Constitu"ie care o&li,! statul (s ia msuri pentru ca orie om s ai un nivel de trai decent$ care s.i asigure sntatea i unsta rea lui i familiei lui$ cuprinznd #rana$ m rcmintea$ locuina$ ngri2i. rea medical precum i serviciile sociale necesare.+ /arcina ideologic a statului nostru const! 6n recunoaterea real!* nu 4ormal!* a demnit!"ii tuturor mem&rilor comunit!"ii umane i 6n 4orma rea unei societ!"i* 6n care demnitatea omului* drepturile i li&ert!"ile lui*
I 79 J

Teoria general a dreptului i statului

se

n deF oltare a personalit!"ii umane* dreptatea i pluralismul politic reFintQ alori supreme i s6nt ,arantate$ %entru a 6ndeplini sarcinile punctate aici statul tre&uie s! des4!oare ca itate e4icient! 6n di erse domenii$ Acestei acti it!"i multilaterale 6i /ordonate 4unc"iile statului$ $unciile interne principale ale statului Repu&lica #oldo a/ l "uncia econontico#organi0atoric a statului Eormele de inter3 en"ie a statului 6n economie s6nt numeroase i au drept scop/ T O regEementaredEactivittii economice i administrarea propriet!"ii pu&lice ce3i apar"ineP O 2Iro2e2area3intereselor na"ionale 6n acti itatea economic!* 4inan3 ciar! i alutar!P X stimularea Tcercet!rilor tiin"i4iceP X exploatarea ra"ional! a p!m6ntului i a celorlalte resurse naturale lu6ndu3se 6n considera"ie interesele na"ionaleP C O refacerea i protecia mediului* men"inerea ec+ili&rului ecolo,icP O sporirea num!rului de locuri de munc!* crearea condi"iilor pentru creterea calit!"ii ie"ii etc$ l "uncia cultural#educativ caracteriFeaF! atitudinea statului 4a"! de poten"ialul s!u uman* intelectual i spiritual$ Acti itatea statului tre&uie s! ai&! ca 4inalitate educarea persoanei ca 4actor util al societ!"ii$ MO :uncia de meninere a ordinii publice, 3n general, i a ordinii le# gale, 3n special! Ultima repreFint! nucleul ordinii sociale* condi"ia 4undamental! a ec+ili&rului social* ,aran"ia realiF!rii drepturilor esen"iale ale mem&rilor societ!"ii i 4unc"ionarea normal! a institu3 "iilor statului$

L&I $ J&.tK i 4t =g@@fA Bii i itAui=C3 =b D ifi<ffm =loft 2i ' 9foef9 tafffuE

n#<L damentale ale omului! Aceast! 4unc"ie reFult! din con"inutul i e:i,en"ele statului de drept$ Un stat de drept este un stat uman$ Repu&lica #oldo a a de ia de la doctrina perimat! caracteristic! re,imului totalitar c6nd statul era pri it ca donator i nu ca un ocrotitor i ,arant al drepturilor i li&ert!"ilor omului* 4 "uncia ecologic! %rotec"ia mediului* conser area i ocrotirea monumentelor istorice i culturale constituie o o&li,a"ie indispensa&il! a statului precum i a 4iec!rui cet!"ean$ La +unciile e>terne ale Repu&licii #oldo a pot 4i atri&uite/ K* "uncia de aprare a statului! Aceast! 4unc"ie impune consolidarea neutralit!"ii permanente a statului nostru* statuat! 6n art$ 11 din Constitu"ie/

3i 77 i3

Boris Negru, Alina Negru

L ;&8 !epu lica Moldova proclam neutralitatea sa permanent. ;98 !epu lica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare alem altor state pe teritoriul su. + 2$ "uncia de meninere a pcii i ordinii mondiale! La 6ndeplinireaW acestei 4unc"ii tre&uie s! contri&uie 4iecare stat$ R!F&oiul poate 4i\ e itat$ Toate con4lictele dintre state tre&uie reFol ate pe cale pas3 6 nic!$ '$ "uncia de colaborare i consolidare a relaiilor cu rile comu nitii internaionale, 6n acest domeniu Repu&lica #oldo a tre&u31 ie s! se orienteFe la comunitatea european!$ ;$ "uncia de integrare 3n economia mondial i de colaborare cu + alte state 3n soluionarea problemelor globale! Este o 4unc"ie reia3h ti nou! pentru statele tinere* inclusi pentru Repu&lica #oldo a* s dar de o importan"! ital! care necesit! ela&orarea de strate,ii de d realiFare 6n mod prioritar$

Su'ie#te de e5aluare67777777777777777777777777777
1$ E:plica"i sensul cu Qntului stat$ 2$ Cum poate 4i de4init statulG '$ Determina"i tr!s!turile caracteristice ale statului$ ;$ Scoate"i 6n e iden"! dimensiunile statului i sta&ili"i importan"a lor$ )$ CaracteriFa"i dimensiunile statului$ 5$ Interpreta"i cate,oriile scop* sarcini i 4unc"ii ale statului$ 8$ CaracteriFa"i scopul* sarcinile i 4unc"iile Repu&licii #oldo a$

2iteratura re#omandat677777777777777777777777
1$ Ale:andru Arseni* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I* Tra tat elementar$ C+iin!u* 2(()$ 2$ G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((;$ '$ Teodor CQrna"* Drept constituional$ C+iin!u* 2((;$ ;$ Tudor Dr!,an* Drept constituional i instituii politice$ CluC3Napoca$ 2((($ )$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 5$ %+ilippe #alaurie* 0ntologia gFndirii 2uri dice$ .ucureti* 1775$ 8$ Nicolae %opa* Ion Do,aru* G+er,+e D!nior* Dan Claudiu D!nior$ :ilosofia dreptului. Marile curente$ .ucureti* 2((2$

) 100

7
[
P
3T P te

"2 81

Tipurile

de stat i drept

real" lceSti ce.e2la].. 6 S4ioaSl26 l P istona lufftit nil" Mc]^""Miees<t6te ai2s6aai iiii os _tt"ii.]ieairsce +spiritul

;ecesitatea determinrii tipurilor istorice de stat i drept. Iriterii de tipizare a statelor i sistemelor de drept* laracteristica general a unor tipuri de stat i drept.

.1. Ne#esitatea determinrii tipurilor istori#e de stat i drept


Studierea pro4und! i multilateral! a statului i dreptului presupune 4olosirea unei atitudini di4eren"iate 4a"! de o&iectul cercetat$ De aici reFult!* 6n primul r6nd* necesitatea cercet!rii lor nu numai 6n calitate de 4enomene care istoricete au e:istat sau e:ist!* scoaterea 6n e iden"! a tr!s!turilor lor comune* ci i studierea lor mai apro4undat! din punct de edere a realit!"ii istorice la care ele se atri&uie$ O 6nsemn!tate teoretic! i practic! are nu numai determinarea pro&lemei* ce statul i dreptul s6nt* ce tras!m i semne speci4ice le caracteriFeaF! i le di4eren"iaF! de alte 4enomen sociale$ Nu mai pu"in important e i sta&ilirea 4aptului* ce s3a 6n"eles pri stat i drept la di4erite etape de deF oltare a societ!"ii* ce ele constituie as t!Fi i cum ele s3au raportat i se raport! 6ntre ele* precum i cu multe alt institu"ii politico3Curidice$ R!spunsul la acestea i la multe alte 6ntre&!ri ne 6nainteaF! cerin"a* c!* din totalitatea statelor i a sistemelor de drept care au e:istat c6nd a* care e:ist!$ i care e posi&il s! apar! 6n iitor* s! e iden"iem anumite cate,orii* ,rupe al acestora* s! determin!m tipurile istorice de stat i drept la care ele se atri&uie* Clasi4icarea statelor i sistemelor de drept realiFat! cu aCutorul tipolo3 ,iilor clasi4icatoare repreFint! at6t importan"! teoretic!* pentru tiin"ele Cu3 ridice* 6ncadr6ndu3se 6n e4ortul de e:plicare a poFi"iei unui stat i sistem de drept concret 6n sistemul ,enerat al statelor i sistemelor de drept* c6t i o importan"! practic!* 6ntemeiat! de necesitatea clasi4ic!rii unui tot 6ntre,$ Este normal s! e:iste un sistem de criterii de clasi4icare* pentru c! ast4el se e iden"iaF! un aspect sau altul* o ,rup! sau alta a statelor i siste melor de drept$ Clasi4icarea este o opera"ie lo,ic!* utiliFat! sistematic de le,iuitor$ de doctrinar i de practicianul Curist* prin care deF !luie clase <clasi4icare natural!= sau 4ormeaF! clase <clasi4icare arti4icial!=$ %rin clasi4icare natu3 ral! descoperim ordinea 4ireasc! a lucrurilor* pe c6nd clasi4icarea arti4icial! introduce o ordine 6n lucruri$ Orice clasi4icare corect! respect! un criteriu care "ine seama de esen"a o&iectelor clasi4icate* 6n caFul demersului natu3 ral* "ine seama de utilitate* 6n caFul demersului arti4icial$T
/

G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ '9$

-^ 102 m-

Teoria general a dreptului i statului

Trre cunoscut 4aptul c! realiFarea clasi4ic!rilor este reFultatul Cocului apolo,ii <tipolo,iile clasi4icatoare=* cu lar,! 6ntre&uin"are 6n dome3 sti,a"iei 4ormale$ Construite metodolo,ic* tipolo,iile clasi4icatoa3 a eaF! e:plica"ia asupra unor cate,orii cu oca"ie de e:pansiune i cate,oria de norme Curidice$ Eundamentarea 6n cadrul teoriei a unor clasi4ic!ri repreFint! o &un! i opera"ional! &aF! pentru ian ulterioare 6n cadrul tiin"elor Curidice de ramur! <drept ci il* linistrati etc$=$1 rea* clasi4icarea statelor i sistemelor de drept din aceste state con3/ proces o&iecti necesar de cercetare a deF olt!rii statului i dreptu3 ^PS'*Uarea acestora N cadrai G2iciet!"ii dace la ine ita&ilitatea Ni+im&!rii i dreptului de un anumit tip istoric la alt tip istoric de stat i drept$ icietatea uman! constituie un sistem dinamic* supus 6n continuu unor Ospeci4ice de deF oltare* structurare* destructurare* restructurare etc$ sa societ!"ii e o 4orm! a mic!rii* a trecerii de la o stare calitati ! * alta nou!* de la o treapt! in4erioar! la alta superioar!* de la sim3 x `/iple:$ DeF olt!rii societ!"ii 6i s6nt caracteristice asemenea tr!s!3/ince* cum ar 4i/ o&iecti itatea* uni ersalitatea* 4lu:ul continuu etc$ //iH toate 4enomenele i institu"iile sociale* inclusi statul i dreptul$ proces 6i s6nt caracteristice anumite stadii* etape* 4aFe de deF olta3P$6ntr3o le,!tur! i interdependen"!* i re4lect! o continuitate$ acelai timp* procesul de deF oltare a societ!"ii 6n ansam&lu* a sta3idreptului* 6n particular* e un proces nu numai obiectiv, ci i subiec#,enurile de acti itate uman! s6nt supuse* 6ntr3un 4el sau altul* it!rii* 6n sensul c! ele nu se pot des4!ura neor,aniFat* 6n a4ara oie$ %ornind de la tipurile raporturilor sociale* care necesit! re,le3P Curidic!* de la acti itatea statului 6ndreptat! spre asi,urarea realistului* men"ion!m comportamentul uman 6ndreptat spre ridicarea Q statului i dreptului$ Nu poate 4i ne,liCat* darnici a&solutiFat rolul i"ii* ,enului uman$ L$$$ Omul de ,eniu nu este un creator* ci pur i inteli,en"! superioar!* care iF&utete s! descopere i s! e:prime i 'iul"imea simte 6n mod con4uF i a,$ Ast4el Goet+e spunea c! ,e3/ Lo intui"ie anticipat! a omeniriiM* iar Emerson* pro4undul ,6nditor ede 6n ,enii* Loameni repreFentati iM$ CarlVle ede 6n Leroi L aspira"iilor con4uFe ale maselor* iar Ye,el 6i numete L6mpu3spiritului uni ersalM$ I+erin, adau,!/ LSpiritele tari * caracterele re scutesc rnasa de a ,6ndi i de a lucra prin ea 6ns!i$M2
/$/lae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1);$ i -allim!rescu* *pera citat$ pa,$ 2553258$

- 10+ =-

Boris Negru, Alina Negru

Numeroase e:emple din practica multor "!ri m!rturisesc i do edes 4aptul c! 4actorii su&iecti i* 6n cola&orare cu cei o&iecti i* au o importan"aI maCor! 6n deF oltarea societ!"ii* statului* dreptului$ Acesta nu e un proces temporar i nici local* ci un proces ,enerP ,lo&al* un proces continuu$ La solu"ionarea pro&lemei tipiF!rii e necesar s! nu uit!m de 4aptul materialul normati * statal este indisolu&il le,at de deF oltarea permanent! a 4ormei* con"inutului i esen"ei statului i dreptului* a rolului acestora* E semni4icati i 4aptul c! procesul de trecere de la un tip istoric d 1 stat la altul e un proces comple:* care 6n,lo&eaF! 6n sine/ a= inovaie <noutate* sc+im&are* pre4acere su&stan"ial!=* adic! apar ce a nou* ce nu a e:istat anteriorP &= negaie, adic! dispari"ia* ne,area unor cate,orii i le,!turi care a e:istat anteriorP c= continuitate, adic! 4aptul de a p!stra ,r!untele ra"ional care a e:is tat anteriorP d= perfecionare, a 6m&un!t!"i calitati ceea ce r!m6ne de la etap precedent!$ Deseori se men"ioneaF! c! procesul de deF oltare a statului i drep3 tului are loc pe o linie ascendent i dup! natura ei constituie un proc ireversi il$ ale c!rui urme nu mai pot 4iCnl!turate dup! re enirea la starea ini"ial!$ %ractica* 6ns!* nu 6ntotdeauna con4irm! acest lucru$ 6nsemn!tatea teoretic! i practic! a tipolo,iei statului i dreptului nu poate 4i contestat! i const! 6n urm!toarele$ 6n primul r6nd* conceptul cu pri ire la tipul istoric de stat i drept e c condi"ie primordial! pentru interpretarea corect! a procesului de deF oY tare istoric! a 4enomenelor stat* drept i trecerii de la o etap! la alta* de la un tip istoric la altul$ 6n al doilea r6nd* tipolo,ia 6i permite cercet!torului s! 6n"elea,! lo,ica intern! i le,it!"ile procesului de deF oltare a statului i dreptului$ In al treilea r6nd* procesul de tipiFare a statului i dreptului permite 6m&inarea cercet!rii le,it!"ilor ,enerale de deF oltare a 4enomenelor stat3 drept* caracteristice tuturor tipurilor de stat i drept* cu cele particulare* caracteristice doar unui tip istoric de stat i drept$ 6n s46rit* procesul tipiF!rii statelor i sistemelor de drept creeaF! pre3 mise necesare pentru ,eneraliFarea* sistematiFarea i analiFa 6ntre,ului material tiin"i4ic$
# 10! #

1 Geor, I [S .$ C$ Y

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

5.%. Criterii de tipizare a statelor i sistemelor de drept


%oncepii antice rimele 6ncerc!ri de tipiFare a statului apar"in ,6nditorilor antici$ So3 Aristotel* %laton* Ciceron au di iFat di4eritele 4orme ale statului 6n 4izgoni" 2uste i in2uste. La cate,oria statelor Custe ei atri&uiau acele nnde puterea se e:ercit! 6n &aFa le,ilor i a intereselor ,enerale$ La 63a doua cate,orie 3 statele 6n care puterea nu se spriCin! pe le,i i P=z intereselor ,u ernan"ilor$ _Cp! Eiaton* din state 2uste 6ac parte/ monar#ia le,aTi! 4in &aFa le,ii OcaF! o sin,ur! persoan!=P aristocraia <6n &aFa le,ii ,u erneaF! o 3 /e persoane=P democraia legal <6n &aFa le,ii ,u erneaF! poporul 4es=$ +e /tate in2uste 4ac parte/ tirania <puterea ilicit! a unuia=P oligar#ia inarea 6n a4ara le,ii a unei minorit!"i=P democraia ilicit <puterea r[lui ce nu se spriCin! pe le,i=$ 3e pe aceleai poFi"ii* Aristotel sus"inea c! 4orme Custe de stat s6nt/ r+ia$ aristocra"ia* politica <,u ernarea maCorit!"ii 6n &aFa le,ilor=$ / uste/ tirania* oli,ar+ia i democra"ia <,u ernarea poporului* mate 6n a4ara le,ilor=$ OTipiFarea &aFat! pe criteriul le,alit!"ii sau ile,alit!"ii de ,u ernare pe $ 4ost aplicat! i la etapele urm!toare de deF oltare a societ!"ii* statu3 C4epturui$ Ea i3a p!strat actualitatea i p6n! 6n preFent$ .L Conceptul formaiunii spirituale De la acest criteriu de tipiFare a statului i dreptului solu"iona pro&le3 6e,el$ In iFiunea sa* 4or"a dominant! care determin! deF oltarea este nsQ de Spirit i de Ra"iune$ LIstoria lumii 3 men"iona Ye,el 6n I,rin8 de 4iloso4ie a dreptuluiM 3 nu este doar simplul tri&unal al puterii* adi3$Fsiratea a&stract! i lipsit! de ra"iune a unui destin or&* ci deoarece .W este 6n sine i pentru sine ra"iune i deoarece 4iin"area pentru sine 44iei este 6n spirit tiin"a* ea este deF oltarea necesar! a momentelor iii decur,6nd din purul concept al li&ert!"ii sale* interpretarea i 6ncar3/ spiritului uni ersal$M1 Eorme de L6ncarnare a spiritului uni ersalM* ica Ye,elian!* s6nt patru 6mp!r!"ii istorice uni ersale/ oriental, roman, german!$
L3eor, bil+elm Eriedric+ Ye,el* *pera citata$ pa,$ ';2$ .$ C$ YepcecsYa* *Wufcm meopun npaaa u zocAdapcmea$ #ocZ.a* 1777$ pa,$ 2'8$ -i 10 ,

Boris Negru, Alina Negru

Cu sc+im&area acestor 6mp!r!"ii uni ersale <4orma"iuni ale spiritului uni ersal= are loc sc+im&area respecti ! a 4ormelor statului/ 6mp!r!"iei ori3 entale 6i corespunde teocra"ia <li&ertatea unuia 3 ,u ernantului suprem=P 6mp!r!"iilor ,receti i romane 3 democra"ia sau aristocra"ia <li&ertatea unora* adic! a unei p!r"i a popula"iei=P 6mp!r!"iei ,ermane 3 monar+ia erei noi cu un sistem repreFentati <li&ertatea tuturor=$ Orientul 3 men"iona Ye,el a tiut i tie c! doar unul este li&er* lumile ,receasc! i roman! tiu c! unii s6nt li&eri* lumea ,erman! tie c! toi s6nt li&eri$ %rin Llumea ,erman!M Ye,el a ea 6n edere statele Europei de nord 3 est* iar prin monar+ie . monar+ia constitu"ional! cu un sistem repreFen3 tati i cu o separare a puterilor$ Ast4el* tipolo,ia +e,elian! a statului i dreptului e constituit! 6n &aFa conceptului s!u pri ind deF oltarea i sc+im&area 6n istoria uni ersal! a di4eritelor 4orma"iuni <6mp!r!"ii* lumi= social 3 spirituale* ce repreFint! 6n sine trepte de e:ercitare a ra"iunii i li&ert!"ii* c!rora le corespund anumi3 te tipuri <4orme= de stat/ teocra"ia* democra"ia sau aristocra"ia* monar+ia constitu"ional!$ 7! Conceptul mar istF conceptul formaiunii social#economice Conceptul despre 4orma"iunea social3economic!* ela&orat de Z$ #ar: i E$ En,els de pe poFi"ii materialiste* st! la &aFa tipolo,iei mar:iste a sta3 tului i dreptului* 6n iFiunea lui Z$ #ar:* 6n deF oltarea societ!"ii* rolul primordial re ine rela"iilor economice* rela"iilor de produc"ie$ Ast4el* 6n lucrarea LContri&u"ii la Critica economiei politiceM Z$ #ar: men"ioneaF!/ LIn produc"ia social! a ie"ii lor* oamenii intr! 6n rela"ii determinate* nece3 sare* independente de oin"a lor* rela"ii de produc"ie care corespund unei trepte de deF oltare determinate a 4or"elor lor materiale de produc"ie$M Totalitatea acestor rela"ii de produc"ie 4ormeaF! structura economic! a societ!"ii* &aFa real! pe care se 6nal"! o suprastructur! politic! i Curidi3 c! i c!reia 6i corespund 4orme determinate ale contiin"ei sociale$ Anu3 me &aFa economic! condi"ioneaF! 6n ,enere procesul ie"ii sociale$ %e o anumit! treapt! a deF olt!rii societ!"ii* 4or"ele materiale de produc"ie ale societ!"ii intr! 6n contradic"ie cu rela"iile de produc"ie e:istente* sau* ceea ce nu este dec6t e:presia lor Curidic!* cu rela"iile de proprietate 6n cadrul c!rora ele s3au deF oltat p6n! atunci$ Din 4orme ale deF olt!rii 4or"elor de produc"ie* aceste rela"ii se pre4ac 6n c!tue ale lor$ Atunci 6ncepe o epoc! de re olu"ie social!$ Odat! cu sc+im&area &aFei economice este re olu"io3 nat!* mai 6ncet sau mai repede toat! suprastructura social!* care cuprinde 6n sine i statul i dreptul* 6n aceast! ordine de idei* re olu"ionarea &aFei
?i 10% t-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Fnce a societ!"ii duce ine ita&il la sc+im&area* 6n ultim! instan"!* a ii i dreptului$ on4orm acestui concept* 6ntrea,a istorie de deF oltare a societ!"ii n 6mp!r"it! 6n cinci 4orma"iuni social3economice/ 4orma"iunea pre3 rrimiti !=* 4orma"iunea scla a,ist!* 4orma"iunea 4eudal!8 4orma"i3 apitalist! i 4orma"iunea comunist!$ orma"iunilor social3 economice anta,oniste <scla a,iste* 4eudale* ca3 re i$ &aFate pe proprietatea pri at! i clase anta,oniste* le corespund uni istorice de stat i drept/ scla a,ist* 4eudal* capitalist* 6n ceea ce /e 4orma"iunea comunist! Z$ #ar: sus"inea c! statul i dreptul or O$3emporar* doar la prima 4aF! a acesteia* adic! 6n socialism* 6n iFiu32 Z$ #ar: statul acestei perioade era un LStat al dictaturii proletari3+. iar dreptul era considerat un Ldrept &ur,+eFM* care ar a ea ca scop nentarea muncii i consumului$ M continuare* 6ns!* 6n literatura Curidic! so ietic!* contrar spuselor lui ]TA$ s3a or&it i se 6ncearc! s! se ar,umenteFe Ltipul socialist de stat G4M$ 4apt ce denot! o a&atere de la conceptul ori,inar al lui Z$ #ar:$ O6en"ion!m i 4aptul c!* reFult6nd din conceptul ela&orat de Z$ #ar: 6n,els* ar 4i 4ost caFul de scos 6n e iden"! Lmodul asiatic de produc"ie Oespotismul orientalM$ Aceasta i3a determinat pe Z$ #ar: i E$ En,els dentieFe i un asemenea tip istoric de stat i drept* cum ar 4i L tipul c$ despotic al statului i dreptului$M Aceasta 6ns!* nu se inte,reaF! 6n <J. propus! <c+iar de #ar: i En,els= i nici 6n sc+ema propus! de $enin$ Ca urmare* 6n literatura Curidic! so ietic! despre acest lucru simplu nu se men"iona$ Icontesta&il* rela"iile economice* di eri 4actori de ordin social* cul3 spiritual etc$ 6i las! amprenta i au o importan"! 6n apari"ia* sc+im&a3 eF oltarea statului i dreptului* 6ns!* cum pe &un! dreptate consider! sorul din Rusia -$ Nersesrean"* La&solutiFarea rolului lor* caracteris3PQr:ismului 6n ansam&lu* inclusi i tipolo,iei mar:iste a statului i ..+di$ duce la consecin"e ,ra e$M1 -intre acestea putem nominaliFa atitudinea ne,ati ! a mar:ismului P stat i drept$ Statul i dreptul au 4ost interpretate 6n e:clusi itate ca mente de iolen"!* ca instrumente de men"inere a domina"iei uno3 6norit!"ii= 4a"! de al"ii <maCorit!"ii=$ Aceeai atitudine ne,ati ! a 4ost i asupra propriet!"ii pri ate* interpretat! i pri it! ca L6nceput al r relelor$M Ast4el* con4orm mar:ismului* statul i dreptul* 4iind instru3
.$ C$ Yepcec4lYa* *pera citat$ pa,$ 2'7$
-t 10- ,

Boris Negru, !in" Negru

mente de domina"ie a unora 4a"! de al"ii* au promo at 6ntotdeauna iolen"!* supuenie* e:ploatare$ Ca urmare* sc+im&area statului i dreptului de un anumit tip istoric cu altul 6nseamn! doar sc+im&area 4ormei de e:ploatare* a metodelor de men"inere a domina"iei minorit!"ii <clasei ,u ernante= asu3 pra maCorit!"ii <claselor ,u ernate=* 6nseamn! doar sc+im&area 4ormei de proprietate pri at!$ Este de re"inut 4aptul c! &aFa economic! a societ!"ii* structura socie3 t!"ii Lnu depind cu nimic de contiin"a uman!* ci* din contra* ele s6nt cele care 4undamenteaF! un anumit 4el de contiin"!* 6n 4elul acesta se 4unda3 menteaF! determinismul istoric care ridic! pro&leme deose&ite cu pri ire la raportul dintre necesitate i li ertate. Este de remarcat* de asemenea c! #ar: or&ete de contiin"a social!* ca suprastructur! i nu de contiin"a uman! indi idual!$ Se o&ser ! c! a&ordarea structuralist! a societ!"ii nu mai are ca 4undament omul* ci structurile$ Este o deplasare semni4icati ! de la om spre structur!* o structur! material!* de produc"ie* care nu depinde cu nimic de contiin"a uman!$ Omul are o sin,ur! posi&ilitate* 6ntr3o ast4el de ecua"ie/ s! contientiFeFe structura i s! i se con4ormeFe* 6ns!i re o3 lu"ia nu este dec6t reFultat al con4lictului dintre structuri* dintre 4or"ele de produc"ie i rela"iile de produc"ie$M1 E ident* 6n aa caF rolul omului este diminuat drastic* este redus la nimic$ De el nimic nu depinde$ Nu 6nt6mpl!tor* 6n condi"iile re,imului comunist s3a instaurat un anti3 om* un anti3indi idualism consec ent* un anti3eu i* ca urmare* Lun anti3 Curidism i un anti3etatism* 4undament6nd ce a ce ne pare a 4i 6mpreun! cu pra:isul re olu"ionar* caracteristica esen"ial! a teoriei mar:iste a dreptului i statului$M2

Deoarece* con4orm conceptului mar:ist3ieninist capitalismul ca 4or3 ma"iune social3economic! tre&uie s! dispar!* statul i dreptul tre&uie ele s! dispar!$ Z$ #ar:* ce3i drept* nu prea a or&it e:pres despre aceasta/ LDes4iin"area statului nu are pentru comuniti dec6t un 6n"eles* acela de reFultat 4iresc al dispari"iei claselor* cu dispari"ia 6ns!i a ne oii de putere or,aniFat! a unei clase 6n ederea des4iin"!rii alteia$M' Teoria dispari"iei statului s3a conturat la En,els/ LStatul n3a e:istat din totdeauna$$$ %e o anumit! treapt! a deF olt!rii economice* le,at! 6n mod necesar de sc+im&area societ!"ii 6n clase* statul a de enit o necesitate$
Nicolae %opa* Ion Do,aru* G+eor,+e D!nior* Dan Claudiu D!nior* :ilosofici dreptului Marile curente$ .ucureti* 2((2* pa,$ ;;9$ 9 A$ .rimo* >e grands courants de la p#ilosop#ie du droit e de ,/tat. %aris* 1789* pa,$ ;85$ ' %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 282$
) 10$ #
1

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

r or disp!rea tot at6t de ine ita&il precum au luat 4iin"! $$$ cu ele a ca 6n mod ine ita&il i statul$M1 &oria dispari"iei statului a 4ost deF oltat! mai departe de -$ 1$ Lenin$ Ocare a adus lumii cea mai iolent! lo itur! de stat <numit! 6n istorie ur!ti ca L#area Re olu"ie Socialist! din Octom&rie=* omul care a a teoretic! a nimicirii 6n mas! a Ldumanului de clas!M* omul care iat la,!rele de concentrare prin care au trecut Feci de milioane de a purces de la teorie la practic!$ C6nd este or&a de capitaliti* Lpe sus"inea -$ I$ Lenin 3 tre&uie s!3i reprim!m spre a eli&era omenirea salariat!* 6mpotri irea lor tre&uie s3o s4!rQm!m prin 4or"!* i este se c! acolo unde e:ist! reprimare* unde e:ist! iolen"!* nu e:ist! e* nu e:ist! democra"ie$M2 Aceste a4irma"ii ale lui Lenin duc la urle/ Lc6t! reme proletariatul mai 4olosete statul* el 6l 4olosete nu Oesul li&ert!"ii* ci 6n ederea reprim!rii ad ersarilor s!i i de 6ndat! ie 4i or&a de li&ertate* statul ca atare 6nceteaF! s! mai e:iste$M' %rin $ -$ I$ Lenin* din punct de edere teoretic* de pro4unFime* nimic sus"ine* ci doar 6mprumut! antietatismul dasc!lilor s!i 3 Z$ #ar: i 6s$ C+iar i concluFiile sale principale 4a"! de comunism* e:puse 6n LStatul i re olu"iaM s6nt tot ale lor$ LIn 4aFa superioar! a societ!"ii i"e* dup! ce a 4i disp!rut su&ordonarea 6nro&itoare a indi iFilor di iFiunea muncii i odat! cu ea opoFi"ia dintre munca intelectual! 4iFic!* c6nd munca nu a mai 4i un miCloc de e:isten"!* ci a de36 ins!i prima ne oie ital!* c6nd odat! cu deF oltarea multilateral! iiFilor or 4i sporit i 4or"ele de produc"ie* iar toate iF oarele a u"iei e or "Qni mai &o,at 3 a&ia atunci concep"iile &ur,+eFe 6n,uste dreptjiljii or putea 4i dep!ite cji totul i societatea a putea 6nscrie dardele ei/ de la fiecare dup capaciti$ fiecruia dup nevoi. %or3e la aceste idei Lenin a concluFiona/ LStatul a putea s! dispar! Pt atunci c6nd societatea a 6n4!ptui principiul/ Lde la 4iecare dup! ti* 4iec!ruia dup! ne oiM* cu alte cu inte atunci c6nd oamenii se or i at6t de mult cu respectarea re,ulilor 4undamentale ale con ie"uirii le i c6nd munca lor a 4i at6t de producti !* 6nc6t ei or munci de &u3$ dup! capacit!"i$M; Q moartea lui Lenin teoria dispari"iei statului a cunoscut o soart! ic!$ #ar:itii so ietici au aCuns la concluFia/ LS6ntem pentru dispa3
Zarl #ar:* Eriedric+ En,els* *pere * -oi$ 21* pa,* 159$ jladimir Ilici Lenin* Statul i revoluia$ pa,$ 17($ I&idem* pa,$ 1'($ I&idem* pa,$ 175$

103

Boris Negru, !in" Negru

ri"ia statului i 6n acelai timp s6ntem pentru o 6nt!rire a dictaturii proletari3 atului* care repreFint! 4or"a cea rnai puternic! dintre toate c6te au e:istat re3 odat! p6n! acum$ A deF olta la ma:imum puterea statului* a 6nd 6n acelai timp 6n edere crearea condi"iilor 6n care el a disp!rea* iat! 4ormula mar3 :ist!$ Se a Spune C! este aici O contradic"ieG Da* e:ist! o contradic"ie$ Dar este c+iar contradic"ia ie"ii* iar ea re4lect! 6n totalitate dialectica mar:ist! <Stalin* Raport ia cel de3al A-I3lea Con,res al %CUS* 17'(=$ #ar:itii so3 ietici au aCuns la concluFia c! Ldat! 4iind 6ncercuirea capitalist!* c6t timp ictoria socialismului n3a a ut loc dec6t 6ntr3o sin,ur! "ar!$$$ "ara re olu"iei ictorioase tre&uie nu s!3i sl!&easc!* ci s!3i consolideFe prin toate miCloa3 cele statul* or,anismele statului* ser iciile de in4orma"ii* armata$$$M <Stalin$ Marxismul i pro lemele lingvistice8.< Din cele spuse reFult! c! statul i dreptul socialist au 4ost interpre3 tate doar ca 4enomene pro iForii* de tranFi"ie$ %rintr3o asemenea 4ormul! mar:ist! s3a i,norat un 4apt real al istoriei uni ersale* c! li&ertatea omului apare i se deF olt! anume 6n 4ormele respecti e ale statului i dreptului$ DeF oltarea real! i sc+im&ul tipurilor istorice de stat i drept <de la cele timpurii p6n! 6n preFent= denot! <6n ciuda conceptului i aprecierilor mar3 :iste= pro,resul li&ert!"ii omului i nu pro,resul iolen"ei$ Ast!Fi* 6n condi"iile 6n care multe "!ri e:3socialiste au re enit la plu3 ralismul politic i ideolo,ic* situa"ia 6ntr3o oarecare m!sur! s3a sc+im&at$ Bi totui conceptul mar:ist3leninist mai este aplicat pe lar, 6n literatura de specialitate* 6n multe pu&lica"ii autorii* &aF6ndu3se pe pre ederile mar:is3 mului despre esen"a de clas! a statului i dreptului* promo eaF! idei in3 compati&ile mar:ismului/ aloarea dreptului* societatea ci il!* drepturile i li&ert!"ile inaliena&ile ale omului* separarea puterilor 6n stat* statul de drept etc$ Cum putem aprecia acest lucruG 6n iFiunea unor autori* Lunicalitatea statului i dreptului socialist con3 st! 6n 4aptul c!* 4iind interpretat detaliat i ad6nc la ni el teoretic* el nic!ieri i nici odat! nu a 4ost realiFat practic* 6ncerc!rile 6ntreprinse 6n "ara noastr! i 6n alte "!ri de a construi o societate socialist!* un stat i drept socialist au su4erit eec$ Respecti * principiile proclamate* re4eritoare la drepturile e,ale ale tuturor cet!"enilor* li&ertatea lor de orice e:ploatare i asuprire$ ,aran"iile multilaterale ale drepturilor i asi,urarea lor* principiile demo3 cratismului real* constitu"ionalismului i le,alit!"ii au r!mas nerealiFate$ 1 Acel socialism* care a 4ost proclamat 6n URSS i alte "!ri ce se nu3 meau socialiste* s3a do edit 6n realitate a 4i un pseudosocialism$M2
1
<

%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,* 282328'$

*du2asi meopun socAdapcmea u npaea$ AZa4le#ieecZYY icVpc . 23: :oi ia:* TO# l* Teopis. zocAdapcmaa$ OT.$ pea npock=$ #$ Y$ #apnemco* #ocZ.a* 2(((* pa,$ 12;$

9:

no &

Teoria ,eneral! a dreptului i statului %ro4esorul rus C$ A$ Comaro sus"ine 4erm/ LStatul i dreptul socialist P ituie al patrulea tip istoric de stat i drept* care poate ap!rea doar 6n i re olu"iei socialiste $$$$ Statul pe nou dictatorial i pe nou democratic constituie o or,aniFa"ie 6c! a maCorit!"ii popula"iei 6n 4runte cu clasa muncitoare$ El include 6n 3 mai multe tr!s!turi principale* care 6l deose&esc de statul &ur,+eF$ Dac! toate statele precedente au a ut la &aF! proprietatea pri at!* sta3Pialist are drept &aF! economic! proprietatea o&teasc! 6n di ersele ie* ceea ce d! posi&ilitate s! 4ie lic+idat! e:ploatarea omului de c!tre si a pricinilor care o condi"ioneaF!$ statul socialist nu este un stat 6n sensul deplin al cu 6ntului* deoarece stituie un instrument al domina"iei minorit!"ii asupra maCorit!"iiM$ E fa$ sus"ine autorul* c! Lprocesul de e olu"ie a statului so ietic a 4ost . dec6t cel preconiFat/ 6n condi"iile re,imului stalinist a 4ost contopit tarul de stat cu cel partinic$$$* ne6ntemeiat s3au accentuat 4unc"iile re3 ale statului $a$M$1 De aici ar reFulta c! teoria mar:ist3leninist! a $ ideal!* dar nu a 4ost transpus! 6n practic! la Custa ei aloare$ S! 4ie / aa* s! 4ie oare pricina 6n aplicarea incorect! a conceptuluiG Credem* i$ Dup! cum* pe &un! dreptate* consider! pro4esorul -$ Nersesean" Lo icnea 6m&inare arti4icial! a unor cate,orii ce se e:clud reciproc sc+i3 sesc i esen"a mar:ismului i con"inutul 6n !"!turii Curidice despre ti statM$2 In ceea ce ne pri ete* consider!m c! 6ncerc!rile de a 6m&ina marii cu imperati ele alorilor contemporane ar putea 4i e:puse prin ia lui O idius <#etamorp+oses=* e:presie prin care poetul descrie #ul +aosului/ LRudis indi,estaaue molesM <o ,r!mad! con4uF! i 4!r! i=$ Conceptul civili0aiilor i culturilor universale In procesul tipiF!rii statelor i sistemelor lor de drept destul de 4rec3 apeleaF! la conceptul ci iliFa"iei i culturii uni ersale$ De la &un aput remarc!m 4aptul c! cate,oriile Lci iliFa"ieM i LculturaM uni ersal! departe nu s6nt aplicate uni4orm i nu s6nt interpretate 6n acelai De4ini"ii uni ersale ale ci iliFa"iei i culturii nu e:ist!* dei olumul itic al acestor no"iuni se consider! intuiti clar$
S ripoW2ie.M i meopitii DocAdapcmea u npaea$ -#e5$ noco5ne* Elo4l pe4l$ npoc4=$ #$ Y$ #apneYZO* 1777* pa,$ 77$ .$ C$ YepceceaYu* *Wufan meopun npaea u zocAdapcmea$ pa,$ 2;($
-= 111 ,

Boris Negru, Alina Negru

Aa* de e:emplu* O idiu Dr6m&! consider! c! cate,oria ci iliFa"ie L6nseamn! totalitatea miCloacelor cu aCutorul c!rora omul se adapteaF! me3 diului <4iFic i social=* reuind s!31 supun! i s!31 trans4orme* s!31 or,aniFai Fe i s! i se inte,reFe$ Tot ceea ce apar"ine oriFontului satis4acerii ne oilor materiale* con4ortului i securit!"ii 6nseamn! Lci iliFa"ieM$ In s4era ei* prin e:celen"! de natur! utilitar!* intr! capitolele / alimenta"ia* locuin"a* 6m&r!3 c!mintea <nu 6ns! i podoa&ele=* construc"iile pu&lice i miCloacele de co3 munica"ie* te+nolo,ia 6n ,eneral* acti it!"ile economice i administrati e* or,aniFarea social!* politic!* militar! i Curidic!$ De asemenea* educa"ia / 6n !"!m6ntul 3 dar 6n m!sura 6n care aceste procese r!spund e:i,en"elor ie"ii practice$M1 Cultura Linclude 6n s4era ei atitudinile* actele i operele limitate ca ,ene3 F!* inten"ie* moti are i 4inalitate la domeniul spiritului i al intelectului$M 2 Curios e 4aptul c! unul din aceti termeni3ci iliFa"ie 3 este de4init pri cel!lalt termen3cultura$ Ast4el* 6n LDic"ionarul enciclopedic romQnM se ara ta/ LCi iliFa"ie H ni el de deF oltare a culturii materiale i spirituale d societ!"ii$$$ No"iunea de ci iliFa"ie are 6n edere 6ntrep!trunderea culturi/ materiale i a celei spirituale precum i pro,resul lor continuu determina/ de le,!tura lor comun! cu &aFa economic! a societ!"ii i de succesiunea lo,ic! a modurilor de produc"ie$M E ident* pro&lemele statului i dreptului pot 4i studiate prin prisma ci iliFa"iei i culturii uni ersale* dat 4iind 4aptul c! ele 6n mare m!sur!* repreFint! elemente at6t ale ci iliFa"iei c6t i ale culturii$ Unul dintre cei care tot mai mult a insistat studierea pro&lemelor statului i dreptului de pe aceste poFi"ii a 4ost sa antul en,leF A$Toin&V <19973178)=$ Dup! p!rerea lui* cercet6nd 4undamentele unei societ!"i 6n unele caFuri* om o&ser a c! ea e 6nrudit! cu o societate mai ec+e* 4apt ce ne poate permite s! le consider!m c! 4ac parte din aceeai cate,orie$ Un alt criteriu de clasi4icare a societ!"ilor este ,radul de 6ndep!rtare a ei de lo3 cul* unde societatea dat! ini"ial a ap!rut$ Com&inarea acestor dou! criterii permite s! ,!sim o m!sur! ,eneral! pentru a include societ!"ile pe aceeai scar!* pentru a determina locul 4iec!rei societ!"i 6n procesul continuu al deF olt!rii$' Aceste societ!"i poart! denumirea de ci iliFa"ie* 6n iFiunea lui A$Toin&V* actualmente 6n lume e:ist! apro:imati Fece ci iliFa"ii indepen3
O idiu Dr6m&!* &storia culturii i civilizaiei$ -oi$ I* .ucureti* 179)* pa,$ )35$ Idem$ O A$ 2K$ ToYn5n* &@ocmu2iceCue itcmopiiu$ #ocZsa$ 1775* pa,$ 5;$
/ /

)$ %onct O poFi"ii Oe sa ant d&alist al s t dreptuli a3T3ului$ 6 lElmeU dii pi ideal n sFiteriu de 'Eii criteri 3 `nneaF! [ Di iF6nd i a&stracte atent sau a 4cisit sta"i/ 6nsemnat rs este 4o
E$ EKIYYC

-; 11* t-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului pe deplin <spre deose&ire de cele primiti e care erau 6n Cur de 5)(=$ ci iliFa"iei este relati 6ndelun,at!$ Ea ocup! ca re,ul! un teritoriu i un num!r considera&il de oameni$ Ea are tendin"a de a se l!r,i pe su&ordon!rii i asimil!rii altor societ!"i <ca re,ul!* acelor care se a4l! n ni el de deF oltare mai sc!Fut=$ Actualmente putem or&i* consider! Toin&V* de aa ci iliFa"ii* cum ar 4i/ e,iptean!* c+ineF!* iranian!* siri3me:ican!* apusean! <occidental!=* a r!s!ritului 6ndep!rtat ortodo:!* $ a$ Eiecare ci iliFa"ie in4luen"eaF! direct asupra statului i dreptului* du36e anumite tr!s!turi comune acestora$ Ci iliFa"ia poate ,enera stat uni ersalM <pe l6n,! cele locale=$ In ceea ce ne pri ete* punem la 6ndoial! o asemenea modalitate de re a statului i dreptului* 6n primul r6nd* apare 6ntre&area* 6n ce m!3$$se poate or&i de o e olu"ie a alorilor proprii ci iliFa"iei i culturii* s! r!spund! ideii de pro,res al societ!"ii umane i s! 4ac! posi&il! o Oe a lor* 6n mod linear* pornind de la in4erior spre superiorGM 6n al r6nd* 6n cadrul ci iliFa"iilor men"ionate pot 4i* i ia"a con4irm! acest 3 state i sisteme de drept care s! se deose&easc! su&stan"ial unele de $ 6n al treilea r6nd* 6ns!i cate,oriile Lci iliFa"ieM* Lcultur!M necesit! Ir!ri mult mai pro4unde i r!spunsuri mult mai e:acte* clare$ 5. Conceptul subiectiv de tipizare a statului i dreptului O poFi"ie speci4ic! 4a"! de stat i drept i 4a"! de clasi4icarea acestora rQie sa antului ,erman G$ lelineU <19)131711=$ Eiind p!rtaul conceptu3E dualist al statului i dreptului* lelineU nea,! caracterul o&iecti al statu3i Gi dreptului i* ca urmare* o&iecti itatea criteriilor de tipiFare a statului dreptului* 6n lucrarea sa 4undamental! LConceptul ,eneral despre statM* 6elineU di4eren"iaF! dou! tipuri de stat/ statul ideal i statul empiric. 6l ideal nu este un stat real* ci doar unul Lcare tre&uie s! e:isteM$ El e criteriu de apreciere a statului i dreptului e:istent$ Ceea ce corespunde Ypcstui criteriu Lare dreptul la apari"ie i e:isten"!* ceea ce nu corespunde 3 urmeaF! s! 4ie ne,at i nimicit$M1 Di iF6nd statul ideal 6n dou! cate,orii/ statul care e un reFultat al ,6n36CC4eii a&stracte <un stat utopic= i statul constituit Ldup! modelul statului /ent sau a unor institu"ii ale saleM 3 autorul su&liniaF! 4aptul c! a c!utat i i ,!sit statul ideal Le o cerin"! inaliena&il! a 4irii umane$M 6nsemn!tatea practic! a statului i dreptului ideal const! 6n 4aptul c! sta este 4olosit ca etalon pentru per4ec"ionare* 6n ceea ce pri ete 6n3
E$ EKIYYCZ* *W44eeA4eCue o zocAdapcmee$ CKTI5* 17(9* pa,$ 25$

- 11+ )

78 TiH
Boris Negru, Alina Negru

semn!tatea sa teoretic!* ea aproape c! lipsete$ LTeoretic 3 concluFioneaF! G$ lelineU 3 studierea tipului ideal de stat i drept nu are importan"!M* de3 oarece o&iect al cercet!rii tiin"i4ice ser ete i 6ntotdeauna a ser i ceea ce e:ist! i nu ceea ce ar tre&ui s! e:iste$M1 Tipului ideal de stat i se contrapune tipul empiric de stat i drept$ Ti3 pul empiric de stat i de drept apare ca reFultat al compara"iei statelor rea6 e:istente$ 6n"ele,6nd* c! nu e:ist! tipuri de stat i de drept 6n 4orm! pur!$ G$IellineU include 6n circuitul tiin"i4ic i cate,oria Ltipul mediu <miClociu= al statului i dreptului$M %e l6n,! tipurile men"ionate de stat i drept* G$ lelineU mai distin,e ti3 purile dinamice i tipurile statice de stat i de drept$ Criteriul de clasi4icare a statului i dreptului 6n acest caF ser ete ,radul dinamismului 6n deF ol3 tarea statului i dreptului* ni elul modi4ic!rilor care au loc 6n cadrul lor$ G! Criteriul geografic de tipi0are a statului i dreptului Un asemenea criteriu pune la &aFa tipiF!rii statului i dreptului unul dintre 4ondatorii tiin"ei politice* ai dreptului constitu"ional comparat Kean .odin <1)'(31)75=$ 6n iFiunea sa toate popoarele ce locuiesc pe p!m6m pot 4i 6mp!r"ite 6n trei cate,orii* dup! principiul ,eo,ra4ic/ sudice* nordice* centrale$ %opoarele sudice* sus"ine Kean .odin* s6nt superioare celorlalte popoare 6n ceea ce pri ete a,erimea i puterea min"ii$ %opoarele nordice se distin, prin puterea lor 4iFic!$ Centralii 3 dep!esc nordicii prin a,eri3 mea min"ii* dar cedeaF! lor 6n puterea 4iFic!* 6i dep!esc pe sudici 6n putere 4iFic!* dar le cedeaF! 6n 4initatea min"ii$
)ei* spuse +e autor, se- rs*nng ,i aei@ira rlasi;irrii Atatplnr ,.-

msrulpo p

Un as austi

p4ci4icate Uilc i <de +

/ i drs O44i i

melor de drept$ Kean .odin consider! c! statul i dreptul apare ini"ial la popoarele ce locuiesc 6n Fona ,eo,ra4ic! i climateric! miClocie$ Anume aici au ap!rut cele mai puternice state i cei mai &uni c6rmuitori$ Remarc!m* de asemenea* ca Kean .odin sesiFeaF! importan"a adapt!3 rii ,u ern!rii a a le,ilor la condi"iile concrete/ LUnul dintre cele mai im3 portante i pro&a&il principalul 4undament al repu&licii const! 6n a adapta ,u ernarea la natura cet!"enilor i le,ile i re,lement!rile la natura locuri3 lor* oamenilor i timpului* 6ntocmai ar+itectului &un care "ine cont* atuncP c6nd ridic! o cl!dire* de am&ian"a locului i speci4icul lui$M2 Criteriul ,eo,ra4ic de apreciere a statului i dreptului i tipolo,ia loiC au 4ost aplicate mai t6rFiu* 6ntr3o oarecare m!sur!* de c!tre #ontesauieu$
1

%+ilipP .$ C$ I

r. EKIYY.Z * *diAee AieCiie o zocAdapcmee$ C4I5* 17(9* pa,$ 25$ . %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 7;37)$

recun^ e t ade !6

-S 11! =-

Teoria general a dreptului i statului

I! Tipi0area statelor 3n dependen de mrimea teritoriului i nu mrul populaiei Un asemenea criteriu de clasi4icare a statelor propune renumitul pro3 4esor austriac L$ GumploeicF <19'9317(7=$ 6n iFiunea lui* statele pot 4i iiisi4icate 6n urm!toarele cate,orii/ mondiale <cu un teritoriu mai mare de $$T$n$ Uilometri p!tra"i i o popula"ie mai mare de )( mln$ de locuitori=P #mari <de la 2(( mii 3 l mln$ Uilometri p!tra"i i o popula"ie cuprins! 6ntre x.LQ mln$ locuitori=P mici <cu un teritoriu mai mic de 2(( mii Uilometri p!ara"i i cu o popula"ie de p6n! la '( mln$ locuitori=$
J! Tipi0area statelor 3n dependen de ideea libertii politice * asemenea clasificare a statel6r pr6piZe 2uristul austriac smencani. T)/> autorul cu o contri&u"ie titanic! 6n deF oltarea ,6ndirii Curidice Yans en <19913178'=$ Yans Zelsen consider! c! statele ar putea 4i atri&uite [ `/ u! tipuri istorice/ democratice i autocratice. 6n concep"ia lui Zelsen* toate pro&lemele teoriei ,enerale a statului srt pro&lemele pri itoare la aliditatea i crearea ordinii Curidice$ Ast4el* ssiul i dreptul alc!tuiesc un tot/ Lidenti4icarea statului cu dreptul* 4aptul ss ' recunoate c! statul este un sistem Curidic* este condi"ia necesar! a 3mei ade !rate tiin"e a dreptului* 6ncercarea de a le,itima un stat ca/ Lstat U ireptM este 6n realitate per4ect inadec at!* pentru simplul moti * c! ori3 stat tre&uie s! 4ie cu necesitate un stat de dreptM$ 1 De aici reFult! c! nu post! ra"iuni pentru a 4ace o distinc"ie 6ntre statele democratice* sin,urele Nare ar merita cali4icati ul de state de drept sau de erita&ile re,imuri Curi3 ^4ice$ si celelalte state$ Aceast! concluFie se opunea doctrinelor democra"i3 ei li&erale din miClocul secolului AA* 6n care statul de drept era pri it ca o iUemati ! a statelor autocratice$

&! Conceptul liberal#juridic de tipi0are a statului i dreptului La &aFa oric!rei tipolo,ii a statului i dreptului 6ntotdeauna s6nt puse OOYnite concepte despre stat i drept* o anumit! modalitate de interpre3 TE[P a esen"ei statului i dreptului* a rolului lor 6n societate$ Cum s6nt 6ssrpretate statul i dreptul* aa a 4i i tipolo,ia lor$ Nu are sens nici o / To,ie* dac! ne om a&stractiFa* distan"a de destina"ia social! a statului ireptului$ Con4orm conceptului li&eral3Curidic* tipurile istorice de stat i drept / 4ormele istorice principale de recunoatere i de or,aniFare a li&ert!"ii lenilor e:primate prin etapele de pro,resare a li&ert!"ii$2
3 %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ ';1$ 3 .$ C$ Yepcec4lim$ *pera citat$ pa,$ 2;2$

-i 11. t-

Boris Negru, !in" Negrii

Dup! cum s3a men"ionat anterior* 6n conceptul +e,elian de tipiFa re a statului i dreptului s6nt e iden"iate anumite 4orme statale la di4erite popoare* care se a4l! la di4erite etape de deF oltare istoric!$ Din sc+ema propus! de autor reFult! c! la 4iecare etap! de deF oltare istoric! poate 4i determinat un popor* Le:ponent al spiritului uni ersalM$ L%oporul c!ruia un atare moment < ictoria= 6i re ine ca principiu natural este poporul domi3 nant $$$ Ea"! de acest drept a&solut al s!u de a 4i purt!tor al treptei actuale 6n deF oltarea spiritului lumii* spiritele celorlalte popoare s6nt 4!r! de drept i ele* ca i cele a c!ror epoc! a trecut* nu mai conteaF! 6n istoria lumii$M1 E ident* o asemenea a&solutiFare a rolului unui popor luat 6n parte i considerarea 4ormei Iui de or,aniFare statal! ca criteriu de tipiFare a sta3 tului i dreptului este e:a,erat!$ O asemenea e:a,erare are loc* pro&a&il* din cauFa c! Lspiritul uni ersalM din conceptul +e,elian are ne oie de un su&iect real care 13ar promo a$ Din punctul de edere al conceptului li&eral3Curidic de interpretare a sta3 tului i dreptului ca 4orme necesare de li&ertate a oamenilor* iar omul li&er ca su&iect al statului i dreptului* o 6nsemn!tate principal! o are tipolo,ia statului i dreptului con4orm criteriilor care determin specificul diverselor forme is. torice de recunoatere a oamenilor ca su ieci ai statului i dreptului.9 6n statele antice indi idul este li&er* su&iect al statului i dreptului* dup! criteriul etnic! Aa* de e:emplu* cet!"eni i su&iec"i ai dreptului ate3 nian puteau 4i doar mem&rii tri&urilor ateniene* iar mem&ri ai societ!"ii ci ile romane <ci itas=* cet!"eni romani i su&iec"i ai dreptului roman ;ins civile8 . doar romanii &!tinai$ Ca urmare* statul i dreptul antic* dup! tipul s!u* a 4ost etnic! Acesta e tipul ini"ial al statului i dreptului$ Caracteristic acestuia e 4aptul c! di iFarea oamenilor 6n li&eri i neli&eri are loc dup! criteriul etnic$ Oamenii li&eri s6nt su&iec"i ai statului i dreptului* iar cei neli&eri <ro&i= 3 o&iec"i ai statului i dreptului$ Descompunerea scla iei* ca urmare a re oltelor scla ilor* importante sc+im&!ri* 6n pri in"a raporturilor economice i sociale* pre4i,ureaF! statul i dreptul de tip de cast sau pe stri! %ro,resul li&ert!"ii oamenilor const! 6n 4aptul c! criteriul etnic al li&ert!"ii cedeaF! criteriului de cast! sau pe st!ri$ La aceast! etap! scla ia dispare i* ca urmare* su& aspectul 4ormal* to"i s6nt li&eri* 6ns! m!sura li&ert!"ii poart! un caracter de limit!ri i pri i3 le,ii de cast!$
%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 178$ .$ C$ Yepcec4lYU* *pera citat$ pa,$ ';'$

In condi1 SETPW ui i drt

rnilor dir a i34eritelor< In decen


Y.S

re olu"i

OsFr3se p6n! ai Nr #ar: a ap 3 [// peana$M1 $ E /P s/ !* pe st rD$mra lip /$ $ T$$3iui i dre /&ru al ur Ttr / ili6ate de / /3Mp!ire a S /en"ierii ac Statul co sr umanitar ` /$/P// 4iecare c i/ $cct al uno Intr3un as P / le+irile dii O POM$ l ui3cet!"eC Tipurile i p etnic* si O P . 3dualist*P lance de deP n P //6or a ,e/

In L%rinci i ele le,ile mora uri* d reptul se i irii* al opi


%aul Go,eP

-9 11%

Teoria general a dreptului i statului

In condi"iile statului i dreptului de tip de cast$ 4iecare e su&iect al iiui i dreptului 6n calitate de mem&ru al unei caste* st!ri$ E,alitatea senilor din cadrul unei st!ri se 6m&in! cu ine,alitatea statutului Curidic $4eritelor caste* st!ri* cu ine,alitatea mem&rilor acestora$ In deceniul al cincilea al secolului al A-II3lea* 6n An,lia s3a des4!3 t re olu"ia &ur,+eF!* Lcea mai mare r!sturnare social!* cum nu mai i[e p6n! atunci lumea* dup! cum s3a e:primat marele poet Ko+n #ilton* Dar> a apreciat re olu"ia &ur,+eF! din An,lia ca 4iind Lde an er,ur! 2peana$M1 Aceasta pune 6nceputul trecerii de la statul i dreptul de tip ast!* pe st!ri* la statul i dreptul de tip individualist, 6n condi"iile unui eenea tip istoric de stat si drept* omul apare 6n calitate de su&iect al 26ii i dreptului ca persoan! politic! autonom! <ca cet!"ean= i nu ca 3[Gru al unui etnos sau cast!$ O asemenea indi idualiFare a oamenilor 3`/ate de su&iec"i ai statului i dreptului are loc ca urmare a procesului Op!ire a 6mp!r"irii pe caste* 4orm!rii societ!"ii ci ile* nepolitice i ts"ierii accentuate a ie"ii pri ate i ie"ii politice$ Statul contemporan este un stat de drept! Acesta e un stat i drept de manitar i de drept, 6n condi"iile unui asemenea tip istoric de stat i de 4 4iecare om <i lucrul acesta e recunoscut o4icial de stat i drept= este set al unor drepturi i li&ert!"i inaliena&ile$ 4atr3un asemenea tip istoric de stat i drept mai continu! s! se p!streFe sc&irile dintre drepturile omului i drepturile cet!"eanului* deose&irea iIi3cet!"ean de omul3necet!"ean <cet!"ean str!in* apatrid=$ Tipurile istorice de stat i drept e iden"iate mai sus 3 statul i dreptul 3 etnic* statul i dreptul de tip de cast! <st!ri=* statul i dreptul de tip rQiualist* statul i dreptul de tip umanitar i de drept 3 constituie etape ice de deF oltare a li&ert!"ii umane$ DeF oltarea continu! a li&ert!"ii //or a ,enera noi tipuri istorice de stat i drept$

.+. Statul i dreptul 0n #onte1tul #i5ilizaiei i #ulturii uni5ersale


4a $principiile 4iloso4ici dreptuluiM Ye,e6 scria/ LSoarele ca i plantele O. ele le,ile lor* dar ele nu le cunosc/ &ar&arii s6nt c6rmui"i de instincte* f,ra uri* de sentimente* dar ei nu au contiin"! de aceasta$ %rin 4aptul rcptul se instituie i c! el este cunoscut* se 6nl!tur! tot accidentalul ni* al opiniei su&iecti e* 4orma r!F&un!rii* a milei* a e,oismului* i
%aul Go,eanu* &storia statului i dreptului ;general8$ -oi$ l* .ucureti* 178(* pa,$ 1'9$

-9 11- t-

ioris Ne,ru* Alina Ne,ru ramai ast4el 6i do&6ndete dreptul determina"ia sa ade !rat! i aCun,e la Pinstea care i se cu ine$M 1 Cele spuse pot 4i atri&uite* indiscuta&il* i statu3$ui$ Dreptul este or,anic le,at de stat$ Constituirea dreptului are loc odat! Pu constituirea puterii pu&lice$ C+iar din momentul c6nd au do&6ndit o 6n4!"iare proprie i distinct!* statul i dreptul nu r!m6n imo&ile* ci se deF olt!* se modi4ic!* s6nt supu se unui 4lu: continuu$ Aceast! re6nnoire continu! depinde de mai mul"i 4actori* 6n primul r6nd* statul i dreptul s6nt produse ale spiritului uman/ dup! cum spiritul uman se deF olt!* ridic6ndu3se de la st!ri in4erioare la st!ri superioare de cunotin"! i de acti itate* tot ast4el se deF olt! statul i dreptul* 6n al doilea r6nd* sc+im&6ndu3se condi"iile de ia"! i 6mpreCur!rile de loc i timp* aceste aria"ii tre&uie s! se re4lecte deopotri ! i 6n stat i drept* pentru c! toate 4enomenele* i 6n special acelea ale ie"ii sociale* 6ntre care se ,!sete i 4enomenul Curidic* s6nt 6nl!n"uite 6ntre ele$ 2 #arele Gior,io Del -ecc+io indica patru aspecte sau caractere princi 3 pale ale e olu"iei Curidice$ 6nainte de toate* e olu"ia Curidic!* repreFint! o trecere de la ela&orarea spontan$ nereflectat i incontient$ la ela orarea deli erat$ reflectat i contient. Dreptul urmeaF! un proces asem!n!tor aceluia pe care 6l ur 3 meaF! lim&a* care de asemenea se nate 6n mod nere4lectat i pe urm! este ela&orat! i disciplinat! de ,ramaticieni* 6ntocmai dup! cum dreptul este or6nduit de Curiti i le,islatori$ Un alt caracter al e olu"iei dreptului const! 6n trecerea de la particu. laritate la universalitate. A 6nd ini"ial un strict caracter na"ional sau parti3 cular* o,lindind icisitudinile unui popor dat* dreptul se interna"ionaliFea 3 F!* se uni ersaliFeaF!* se umaniFeaF! odat! cu raporturile cresc6nde dintre di erse popoare$ E olu"ia Curidic! are 6ntotdeauna i o &aF! psi+ic! i se 6ndeplinete 6n mod paralel cu deF oltarea ra"iunii* adic! repreFint! o trecere de la motive psi#ologice inferioare la motive superioare. Ast4el* dac! la 6nceput dreptul se nate din impulsuri imediate* instincti e* pe urm!* 6ncetul cu 6ncetul* se sc+i"eaF! moti e de con ie"uire i cola&orare$ Un alt aspect caracteristic al e olu"iei Curidice este c! ea repreFint! o trecere de la a,re,area necesar! la asocia"ia oluntar!$ Dac! la 6nceput indi idul este a&sor&it 6n 6ntre,ime de ,rup* 6ncetul cu 6ncetul* indi idul 6i do&6ndete capacitatea de a3i determina condi"iile sale de ia"! i raportu 3 rile sale Curidice prin actele oin"ei proprii*
1 2

Ion Craio an* Doctrina 2uridic$ .ucureti* 1779* pa,$ 2;1$ Gior,io Del -ecc+io* *pera citat$ pa,$ '(7$ -i 11$ =-

Aceste* statul i dre Statul K rute cu aprN C+ina* Indi* 4ele noastre cercet!torilc nesc+im&atS Aceasta 4aci i asupra std %ro&lei rea a parcui M ran!* de 6 coardele no # 6ncercareP pe date tiin %e scer s mira e* /3ldere* pro, 6iId lin 6nai //Iii$ roata i$ eea nu 6nt 0pcr8o anum */etate* se %rimele NSea ,reco3 ri3smis pos Cammur O22[lvi Mois O@> Atena* >e$ #ai t6r/ ae4t6 )ula c O#&2 lui 'e %odul a ]Zp a 4ost i IEL3 lec+im <O Y ani ai c seslui* 6nsc

Teoria general a dreptului i statului

Acestea 4iind punctele de reper* om 6ncerca s! caracteriF!m succint statul i dreptul 6n e olu"ia lor istoric!$ Statul i dreptul s6nt principalele institu"ii politice ale societ!"ii$ Ap!3 rute cu aproape ase milenii 6n urm! 6n Orientul antic <E,ipt* .a&ilon* C+ina* India=*