Sunteți pe pagina 1din 529

1

Boris Negru, Alina Negru

TEORIA GENERALA

si STATULUI

Bons Offices, Chiinu *2006

Boris Negru, Alina Negru

TEORIA GENERALA

si STATULUI

Bons Offices, Chiinu *2006

Lucrarea este recomandata pentru editare de Catedra Teoriea i Istoria Dreptului a Uni ersit!"ii de Stat din #oldo a$ %roces er&al nr$ ' din 11$11$2(()$

Prezenta lucrare reprezint un curs de lecii universitare la Teoria General a Dreptului i Statului. Materialul este expus n conformitate cu exigenele cerute de coala superioar i prezint rspunsuri la pro lemele incluse n planul de studiu la o iectul nominalizat.
!ecenzeni" Elena Aram!* doctor #a ilitat n drept$ profesor universitar -alentina Ce&an Paginare" -ictor #otruc

G+er,+e A ornic* doctor #a ilitat n drept$ confereniar universitar %orector" Diana %o,re&an !edactor te#nic"

Descrierea %&P a %amerei 'aionale a %rii Ne,ru* .oris Teoria ,eneral! a dreptului i statului/ 0curs uni ersitar1 2 .oris Ne,ru* Alina Ne,ru$ 3 C+$/ .ons O44ices* 2((5$ 3 )2( p$ .i&lio,r* 6n notele de su&sol$ IS.N 7893778)372937(39 9(( e:$ ';($12<(8)$9=

C>U ';($12<(8)$9= N ;2 ? .oris Ne,ru* Alina Ne,ru IS.N 7893778)372937(39 ? .ons O44ices* 2((5

Casa editorial3poli,ra4ic! ()ons *ffices+ &d$ Ga,arin 1(* C+isin!u tel/ )((397)* 4a:/ 287 9;8* e3mail/ &ons@starnet$md

Sumar generalizator
Capitolul L Sistemul tiinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului....................................................13 Capitolul II$ Baza metodologic a teoriei generale a dreptului i statului.................37 Capitolul III$ Originea statului i dreptului ..............................................................53 Capitolul I-$ Caracteristica general a statului..........................................................75 Capitolul -$ ipurile istorice de stat i drept ...........................................................1!1 Capitolul "#. $ormele statului....................................................................................1%5 Capitolul -II$ &paratul 'mecanismul( de stat .........................................................153 Capitolul -III$ Consideraii generale asupra dreptului ........................................1)3 Capitolul IA$ Scop* ideal i +uncie n drept .............................................................%%1 Capitolul A$ ,rincipiile dreptului .............................................................................%35 Capitolul AI$ -reptul n sistemul normati. social.....................................................%55 Capitolul AII$ /orma 0uridic....................................................................................%17 Capitolul AIII$ #z.oarele dreptului.............................................................................%)1 Capitolul AI-$ e2nica ela3orrii actelor normati.e 0uridice ..............................341 Cap$tolul A-$ Sistemul dreptului...............................................................................375 Capitolul A-I$ 5ealizarea dreptului..........................................................................3)) Capitolul A-II$ #nterpretarea normelor 0uridice......................................................4%1 Capitolul A-III$ 5aportul 0uridic..............................................................................443 Capitolul AIA$ Contiina si cultura 0uridic...........................................................457 Capitolul AA$ 5spunderea 0uridic.........................................................................415 Capitolul AAI$ Legalitatea* ordinea legal* disciplina* democraia........................47) Capitolul AAII$ Statul de drept..................................................................................5!5

Sumar
%uvnt introductiv............................................................................................................7
%apitolul l

Sistemul tiinei dreptului. Locul teoriei generale a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului 1$1$ Btiin"a dreptului$ No"iuni ,enerale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1; 1$2$ Considera"ii pri ind sistemul tiin"elor sociale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$15 1$'$ Btiin"ele Curidice D component! a tiin"elor sociale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$15 l $;$ Sistemul tiin"elor Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$19 l $)$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17 1$5$ O&iectul de studiu al teoriei ,enerale a dreptului i statului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$22 l $8$ Eunc"iile teoriei ,enerale a dreptului i statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2; 1$9$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n cone:iune cu alte tiin"e sociale $ $ $ $ 28 l $7$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n cone:iune cu celelalte tiin"e Curidice$$ '( 1$7$1$ Btiin"ele Curidice istorice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'1 1$7$2$ Btiin"ele Curidice de ramur! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'2 1$7$'$ Btiin"ele Curidice interramurale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'' l $7$;$ Btiin"ele Curidice au:iliare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'' 1$1($ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n practica social!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$';
%apitolul &&

Baza metodologic a teoriei generale a dreptului i statului 2$1$ Considera"ii ,enerale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'9 2$2$ Conceptul metodolo,iei Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;( 2$'$ #etodele speciale ale cercet!rii Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;( 2$'$1$ #etoda lo,ic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;1 2$'$2$ #etoda istoric!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;) 2$'$'$ #etoda comparati !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;8 2$'$;$ #etoda sociolo,ic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9 2$'$)$ #etoda e:perimentului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;7 2$'$5$ #etodele cantitati e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(
%apitolul &&&

Originea statului i dreptului '$1$ Ori,inea statului i dreptului* 6nsemn!tatea studierii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$); '$2$ Teoria apari"iei statului i dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$); '$'$ %uterea social! i normele sociale din societatea prestatal!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)) '$;$ %remisele apari"iei statului i dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)8 '$)$ Caracteristica unor concep"ii pri ind ori,inea statului i dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$5(
%apitolul &,

Caracteristica general a statului ;$1$ Conceptul statului* tr!s!turile lui$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$85 ;$2$ Dimensiunile statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 87
-^ 4

;$2$1$ Teritoriul statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$87 ;$2$2$ %opula"ia$ Na"iunea$ #inoritatea na"ional!$ Grupul etnic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$9; ;$2$'$ Autoritatea pu&lic! e:clusi ! sau su eran! <su eranitatea=$$$$$$$$$$$$$$$$$$99 ;$'$ Scopul* sarcinile i 4unc"iile statului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$75 ;$'$1$ Considera"ii ,enerale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$75 ;$'$2$ Scopul* sarcinile i 4unc"iile statului Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$78
%apitolul ,

ipurile istorice de stat i drept

)$1$ Necesitatea determin!rii tipurilor istorice de stat i drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1(2 )$2$ Criterii de tipiFare a statelor i sistemelor de drept $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1() )$'$ Statul i dreptul 6n conte:tul ci iliFa"iei i culturii uni ersale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$118

%apitolul ,& $ormele statului 5$1$ No"iunea i laturile componente ale 4ormei de stat $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$125 5$2$ Eorma de ,u ern!m6nt$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$128 5$'$ Structura de stat $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1''

5$'$1$ No"iunea i 4ormele structurii de stat$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1'' 5$'$2 Su&iectele 4edera"iei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1'9 5$'$'$ GeneraliF!ri re4eritoare la 4edera"ie$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;2 5$'$;$ Repu&lica Eederati ! #oldo a/ un pas spre inte,rare sau un pas spre deFmem&rareG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;; 5$;$ Asocia"iile de state i ierar+iile de state$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;5 5$;$1$ Asocia"iile de state$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;5 5$;$2$ Ierar+iile de state $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;9 5$;$'$ Alte cate,orii de state$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1;7 5$)$ Re,imul politic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)(
%apitolul ,&&

&paratul 'mecanismul( de stat

8$1$ Conceptul aparatului <mecanismul= de stat$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1); 8$2$ Structura aparatului de stat <Caracteristica ,eneral! a elementelor sale constituti e= $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)5 8$2$ l$ Autorit!"ile pu&lice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)5 8$2$2$ %arlamentul Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$H i $ $ $ $ $ $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1)8 8$2$'$ %reedintele Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$15' 8$2$;$ Gu ernul Repu&licii #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$159 8$2$)$ Administra"ia pu&lic! central! de specialitate $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$182 8$2$5$ Administra"ia pu&lic! local!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$18' 8$ 2$8$ Autoritatea Cudec!toreasc! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$18; 8$'$ %rincipiile or,aniF!rii i 4unc"ion!rii aparatului de stat$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$185 8$ ;$ Raporturile dintre autorit!"ile pu&lice de di4erite ni eluri $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$191 8$;$1$ Rela"ia %reedintele "!rii 3 autorit!"ile pu&lice locale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$19) 8$ ;$2$ Rela"ia Gu ern 3 autorit!"ile pu&lice locale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$19) 8$)$ Cet!"enii* societatea ci il! i administra"ia pu&lic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$198 8$)$1$ Societatea ci il! i administra"ia pu&lic!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$198 8$)$2$ %articiparea cet!"enilor la procesul deciFional al autorit!"ilor pu&lice $$$ 199 8$)$'$Transparen"a local!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$197

8$)$;$ Rolul 4or"elor politice i ONG3urilor 6n promo area intereselor cet!"enilor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17(


%apitolul ,&&&

Consideraii generale asupra dreptului

9$1$Conceptul dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$17; 9$2$Accep"iunile dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2(2 9$'$Le,it!"ile deF olt!rii istorice a dreptului$ Constantele dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2() 9$)$ Esen"a* con"inutul i 4orma dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$21;

%apitolul &-

7$1$ Scopul dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$222 7$2$ Eunc"iile dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$22; 7$'$ -alorile 6n drept $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'( 7$; Einalit!"ile dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'2 %apitolul - ,rincipiile dreptului 1($1$Conceptul principiilor dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'5 1($2$Delimitare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2'9 1($'$Clasi4icarea principiilor dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2;( 1($; Scurt! preFentare analitic! a principiilor ,enerale ale dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2;2 1($)$%reFentarea unor principii speci4ice di4eritelor ramuri ale dreptului$$$$$$$$$$$$$2)1 1($5$Importan"a teoretic! i practic! a principiilor dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2)2 %apitolul -& -reptul n sistemul normati. social 11$1 Societatea i re,lementarea normati ! a rela"iilor sociale $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2)5 11$2$ Normele sociale* clasi4icarea i tr!s!turile lor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2)9 11$' Corela"ia normelor Curidice cu alte cate,orii de norme sociale$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$251 %apitolul -&& /orma 0uridic
12$1$ No"iunea i tr!s!turile esen"iale ale normei Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$259 12$2$ Structura normei Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$28' 12$' Norma Curidic! i articolul actului normati $ #odalit!"i de e:primare a elementelor normelor Curidice 6n articolele actului normati $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$292

Scop* ideal i +uncie n drept

12$;$ Clasi4icarea normelor Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$295 12$;$1$Ramura de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$295 12$;$2$Eor"a Curidic! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$295 12$;$'$Structura te+nico3le,islati ! sau modul de redactare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$298 12$;$;$Caracterul conduitei prescrise $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$298
12$;$)$ Gradul i intensitatea inciden"ei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$299

12$;$5$S4era de aplicare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$299 12$;$8$Criteriul sociolo,ico3Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$297 12$;$9$Alte criterii de clasi4icare a normelor Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$297 %apitolul -&&& IF oarele dreptuluii 1'$1$ No"iunea de iF or de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 272

I 5 J

1'$2$ Caracteristica iF oarelor 4ormale ale dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$275 1'$2$1$ O&iceiul Curidic <cutuma=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$275 1'$2$2$ %recedentul Cudiciar i practica Cudiciar!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'(( 1'$2$'$ Doctrina <tiin"a Curidic!=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'(2 1'$2$;$ Contractul normati $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'() 1'$2$)$ Actul normati 3Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'(5 1'$2$5$ Alte iF oare ale dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'17 1'$'$ Ac"iunea le,ii 6n timp* spa"iu i asupra persoanelor$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'2( 1'$'$1$ Ac"iunea le,ii 6n timp$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'2( 1'$'$2$ Ac"iunea le,ii 6n spa"iu$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$''2 1'$'$'$ Ac"iunea le,ii asupra persoanelor $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'';
%apitolul -&,

e2nica ela3orrii actelor normati.e 0uridice 1;$1$ Te+nica Curidic! i te+nica le,islati !$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$';2 1;$2$ #odalit!"i* scopuri i utilit!"i ale te+nicii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$';5 1;$'$ Re,uli i principii ale le,i4er!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$')2 1;$;$ Etapele procesului le,i4er!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$')' 1;$)$ %!r"ile constituti e ale le,ii $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'51 1;$5$ Elementele de structur! ale actului normati $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'5; 1;$8$ E enimente le,islati e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'5; 1;$9$ Lim&aC i stil 6n ela&orarea actelor normati e $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'55 1;$7$ SistematiFarea i per4ec"ionarea le,isla"iei $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'81
Capitolul XV Sistemul dreptului

1)$1$ Conceptul i caracteristica sistemului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ '85 1)$2$ Conceptul sistemului de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'89 1)$'$ Componentele sistemului de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'91 1)$;$ Di iFiunile ,enerale ale dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'9' 1)$)$ Scurt! caracteristic! a unor ramuri de drept 6n Repu&lica #oldo a $$$$$$$$$$$'7( 1)$5$ Drept comparat i mari sisteme contemporane de drept $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'72

Capitolul XVI 5ealizarea dreptului 15$1$Conceptul i 6nsemn!tatea realiF!rii dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;(( 15$2$Eormele realiF!rii dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;(1 15$'$Aplicarea ca 4orm! special! de realiFare a dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;() 15$;$Ideolo,ia <principiile= aplic!rii dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;(7 15$)$ Actele de aplicare a dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;1( 15$5$ Lacunele 6n drept$ Completarea lacunelor$ Aplicarea analo,iei$ Analo,ia le,ii i analo,ia dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;1;
%apitolul -,&&

Interpretarea normelor Curidice 18$1$ Conceptul interpret!rii normelor Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;22 18$2$ %rincipiile interpret!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;25 18$'$ O&iectul interpret!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;29 18$;$ Eormele <4elurile= interpret!rii dreptului $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;'(

-i 7 t-

18$)$ #etodele interpret!rii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;'; 18$5$ ReFultatele interpret!rii $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;'7 18$8$ Litera i spiritul le,ii$ A&uFul de drept$ Erauda la le,e $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;( Capitolul A-III 5aportul 0uridic 19$1$ Conceptul raportului Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;; 19$2$ %remisele raportului Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;5 19$'$ Structura <elementele= raportului Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;7 19$'$1$ Su&iectele raportului Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;;7 19$'$2$ Con"inutul raportului Curidic $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;)' 19$'$'$O&iectul raportului Curidic$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;); Capitolul AIA Contiina si cultura 0uridic 17$1$ Conceptul i tr!s!turile esen"iale ale contiin"ei Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;)9 17$2$ Interac"iunea contiin"ei Curidice i dreptului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;51 17$'$ Educarea culturii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;52 Capitolul AA 5spunderea 0uridic 2($1 $Conceptul r!spunderii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;55 2($2$ Condi"iile r!spunderii Curidice $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;8( 2($'$ 6mpreCur!rile care e:clud r!spunderea Curidic! $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;82 2($;$ Eormele r!spunderii Curidice$ Su&iec"ii r!spunderii Curidice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;8) Capitolul AAI Legalitatea* ordinea legal* disciplina* democraia 21$1$ Conceptul le,alit!"ii* principiile i tr!s!turile ei$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9( 21$2$ Ordinea le,al!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9' 21$'$ Disciplina social!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;9) 21$;$ Democra"ia$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;95 21$;$1$ Le,isla"ia constitu"ional! i drepturile omului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;98 21$;$2$ %re ederile Constitu"iei Repu&licii #oldo a pri ind rela"ia dintre re,lement!rile interna"ionale i cele interne din domeniile drepturilor omului$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;97 21$;$'$ In iola&ilit!"i$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;72 21$;$;$ Drepturile economice* sociale i culturale 6n Repu&lica #oldo a $ $ ;7; 21$;$)$ Drepturile e:clusi politice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;75 21$;$5$ Drepturile i li&ert!"ile social3politice$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$;79 21$;$8$ Drepturile3,aran"ii$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(1 21$;$9$ Rolul %uterii Kudec!toreti 6n realiFarea drepturilor omului 6n Repu&lica #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(1 Capitolul AAII Statul de drept 22$1$ Conceptul de stat de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(5 22$2$ %remisele i e:i,en"ele statului de drept$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)(9 22$'$ %ro&lemele constituirii statului de drept 6n Repu&lica #oldo a$$$$$$$$$$$$$$$$$$$)12 )i liografie selectiv...............................................................................................)18

LS! nu ne.nelm asupra nelesului neatrnrii noastre. /xist ntr.adevr un soi de li ertate corupt$ a crei ntre uinare e comun oamenilor i animalelor i care consist n a face tot ce ne place. 0ceast li ertate e duman oricrei autoriti$ ea urte fr r dare toate regulile1 cu ea devenim inferiori nou nine$ ea e duman (adevrului i pcii+ Dumnezeu nsui a gsit de cuviin de.a se ridica contra ei. Dar exist o li ertate civil i moral care afl trie n unire i a crei prote2are e misiunea puterii1 e li ertatea de.a face fr team tot ce e drept i un. 0ceast sfnt li ertate tre uie s.o aprm contra tuturor ntmplrilor i s expunem$ de e necesar$ viaa noastr pentru ea+. 6int2rop

Cu.nt introducti.
%reFenta lucrare a 4ost conceput! ca o introducere 6n studiul dreptului i statului$ Oportunitatea scrierii ei este condi"ionat! de urm!toarele ar,u3 mente$ 6n primul r6nd* Repu&lica #oldo a a ap!rut pe +arta lumii 6n urma 4alimentului dictaturii comuniste i a deFinte,r!rii Imperiului So ietic$ Ca urmare* s6ntem un popor ce nu are e:perien"! de li&er! a4irmare politic!* economic! i social!$ Dar apari"ia unui stat independent presupune noi raporturi sociale i noi principii de coeFiune social! care urmeaF! a 4i 4or3 mate$ Cu at6t mai mult c! pe parcursul a Feci de ani a predominat 4alsul i minciuna* recunoaterea unui sin,ur model de ,6ndire i comportament* a unei sin,ure ideolo,ii$ Lucrarea dat! constituie o modest! 6ncercare de a preFenta noi iFiuni a unor 4enomene Curidice$ 6n al doilea r6nd* proclamarea independen"ei pentru Repu&lica #ol3 do a 6nseamn! i un e4ort 6n ederea renaterii anumitor tradi"ii i sta&ilirii unei noi structuri politice$ Un pas decisi spre democratiFare 6l constituie adoptarea Constitu"iei Repu&licii #oldo a* constituirea propriului sistem le,islati care de4inete atri&utele statului nostru/ LRepu&lica #oldo a este un stat de drept democratic* 6n care demnitatea omului* drepturile i li&er3 t!"ile lui* li&era deF oltare a personalit!"ii umane* dreptatea i pluralismul politic repreFint! alori supreme i s6nt ,arantateM <alin$ <1= al art$ 1=$

Boris Negru, Alina Negru

Ins! adoptarea unei Constitu"ii nu 6nseamn!* prin ea 6ns!i* re,!sirea imediat! 6n ia"a "!rii a structurilor i institu"iilor pe care le,ea suprem! le consacr!$ %entru a de eni e4icient! i ia&il!* Constitu"ia* le,ile 6n ansam3 &lu* tre&uie aplicate* realiFate 6n practic!$ Edi4icarea statului de drept 6n Repu&lica #oldo a constituie o ac"iune de perspecti ! a 6ntre,ii societ!"i* inclusi i a poten"ialului ei intelectual$ Apari"ia lucr!rii e condi"ionat! i de 4aptul c! la 4acult!"ile de drept ale Uni ersit!"ilor i Cole,iilor* precum i la alte 4acult!"i de pro4il se studiaF! dreptul i* con4orm pro,ramelor de 6n !"!m6nt* s6nt pre !Fute cursuri de &aF! i speciale la LTeoria ,eneral! a dreptului i statuluiM$ Dei 6n ultimul timp au ap!rut di erse lucr!ri 6n pro&lema dat!* totui* mai e:ist! anumi3 te ,oluri* lacune in4orma"ionale i tiin"i4ice$ Aceasta* poate* i determin! 4aptul c! nu ne3am deprins a spune cu 6ntul potri it la locul potri it* 6n aceast! ordine de idei* amintim o po este* la care 4ace re4erin"! marele nostru poet i pu&licist #i+ai Eminescu/ LUn episcop* cercet6ndu3i epar3 +ia* aCun,e i la un sat s!rac* care 13a primit 4!r! sunet de clopote$ Episcopul se cam sup!r! pe acesta i3i Fice preotului/ N .ine p!rinte* se poate s! m! primi"i aa 4!r! a tra,e clopotulG O %rea s4in"ite st!p6ne* r!spunde &ietul preot* s6nt o mie 3o sut! de cu inte pentru a m! deF ino !"i$ O Din mia i suta ceea de cu inte n3ai putea s!3mi spui i mie c6te aG O #ai 6nt6i de toate* %rea s4in"ite* &iserica noastr! nici n3are clopot$ Acest sin,ur cu 6nt* din o mie 3o sut! era de aCuns$$$M LTeoria ,eneral! a dreptului i statuluiM este un curs de lec"ii ce s3a n!scut i din dorin"a de a pune la 6ndem6na celor ce se pre,!tesc s! de in! Curiti* ca i celor care s6nt deCa* un ansam&lu sistematiFat de cunotin"e ce iFeaF! 4undamentele pro4esiunii lor$ C!ci 4!r! 4undamentele sale teoreti3 ce dreptul s3ar reduce la aspectele sale te+nice i* ca urmare* ar 4i ,reu de 6n"eles* de asimilat i c+iar de practicat$ 6n acest curs or 4i multe re4eriri care inte,reaF! 6ntr3o oarecare m!3 sur!* in4orma"iile* conceptele Curidice disciplinare* interdisciplinare* e:3 perien"a 4undamental! a dreptului poFiti 6ntruc+ipat! 6n normele Curidice$ Totodat!* pe c6t e posi&il* am e itat polemica* d6nd posi&ilitate cititorilor s!3i contureFe propriile iFiuni ,eneraliFatoare asupra dreptului* lumii normelor Curidice* realit!"ii Curidice a societ!"ii contemporane$ Studen"ii or 4i 6ncuraCa"i s! e:prime orice p!rere* 4ie ea personal! sau 6nsuit!$ Ei or a ea 6ns! o&li,a"ia de a ar,umenta punctul de edere pe care 6l sus"in$ Este de la sine 6n"eles c! ar,umentele lor tre&uie s! "in! de domeniul drep3
-= 10 i-

Teoria general a dreptului i statului

tului i lo,icii Curidice i3i a o&inui pe iitorii specialiti cu speci4icul ,6ndirii i practicii Curidice/ descoperirea prin solu"ionarea contro ersa3 t! a pro&lemelor$ %rin aportul nostru modest* is3a3 is de aportul multor altor autori* om contri&ui la pre,!tirea Curitilor care se or ridica mai presus de strimtele ederi i or Cudeca 4aptele i oamenii impar"ial i in3 dependent$ Aici am considera potri ite spusele lui #i+ai Eminescu* la 2 noiem&rie 1987* care s6nt actuale i aFi/ LE mic! "!rioara noastr!* 6i s6nt strimte +otarele* ,reut!"ile remurilor au tir&it3oP dar aceast! "ar! mic! i tir&it! e "ara noastr!* e "ara romQneasc!* e patria iu&it! a oric!rui su4let romQnescP 6ntr36nsa ,!sim toate putin"ele deF olt!rii* 6ntocmai ca 6ntr3una oric6t de 6ntins!$ At+ena era un petec de p!m6nt i totui numai din comorile ei i3a luat 6mp!r!"ia lui Ale:andru podoa&ele m!ririi$ S3o 4acem mare pe "!rioara noastr! prin roadele muncii noastre i prin m!rimea redniciilor noastre* c!ci de ast!Fi 6nainte nimeni nu ne mai Ci,nete 6n lucrare i dac! nu putem s! ne urm!m 6n pace deF oltarea* atunci <e= &ine s! tim c! nu mai s6nt copitele s!l&aticilor cete de r!Cmai cari stri esc s!m6n"a a&ia 6ncol"it!* ci +ula* raC&a i ura ce ne3o 4acem noi 6nineM$ Este de datoria noastr! de a pre eni cititorul asupra 4aptului c! aceast! lucrare a&ordeaF! pro&lemele su&iecti i poate c+iar cu unele lacune$ -om 4i recunosc!tori tuturor celor care prin su,estiile i o&iec"iile lor or contri&ui la 6m&un!t!"irea su&stan"ial! a calit!"ii iitoarei edi"ii a cursului$ Rinem s! mul"umim editurii* mem&rilor catedrei Teoria i Istoria Dreptului* tuturor celor ce acti eaF! la Eacultatea de Drept a Uni ersit!"ii de Stat din #oldo a* care prin aCutorul lor ,eneros au contri&uit la apari"ia acestui curs$ Bi 3 nu 6n ultimul r6nd 3 dator!m recunotin"! so"iei i mamei* care ne3a aCutat pe parcursul 6ntre,ii noastre acti it!"i$ Autorii

11 e-

Sistemul tiinei dreptului7 Locul teoriei generale a dreptului i statului n sistemul tiinei dreptului

OOSP TOSO*P/OP /PPSa T.U"6ViSsiE3. 4 iGiNi


/

PTO V r 2 OO 3 O O$ I PLS4 sntf3"p+m4 de +si2ri5i4tS06

Conceptul tiin"ei dreptului$ Clasi4icarea tiin"elor$ Btiin"ele Curidice 3 parte inte,rant! a tiin"elor sociale$ Locul teoriei ,enerale a dreptului i statului 6n sistemul tiin"elor sociale i 6n sistemul tiin"elor Curidice$ O&iectul de studiu al teoriei ,enerale a dreptului i statului$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n cone:iune cu celelalte tiin"e Curidice$ Eunc"iile teoriei ,enerale a dreptului i statului$ Teoria i practica social!$

Boris Negru, Alina Negru

1.1. tiina dreptului. Noiuni generale


Lumea 6n care tr!im nu poate 4i numit! simpl! i 6n"eleas!$ C+iar i domeniul lucrurilor de toate Filele cu care omul are de3a 4ace 6n ia"a sa cotidian! nu se deose&ete prin simplitate$ Dar cele mai comple:e maini* na ele cosmice* liniile automate de produc"ieW Doar cu un secol 6n urm! nici cea mai &o,at! 4anteFie n3ar 4i putut s! i le 6nc+ipuie$ Ast!Fi* 6ns!* ele au de enit un produs al cercet!rii i muncii umane$ %entru ca omul s! se poat! orienta 6n teFaurul de o&iecte create de el* 6n comple:ul 4enomenelor din natur! i societate* el tre&uie s! studieFe cel pu"in &aFele tiin"ei$ 6n 4orma cea mai ,eneral!* tiin"a poate 4i de4init! ca o acti itate care are drept scop cunoaterea naturii i a societ!"ii$ Una dintre particularit!"ile tiin"ei const! 6n aceea c! ea adun!* siste3 matiFeaF! i analiFeaF! 4aptele re4eritoare la un domeniu sau altul al rea3 lit!"ii* 6n procesul deF olt!rii istorice 4iecare tiin"! ela&oreaF! un sistem 6ntre, de metode speciale de cercetare/ o&ser area* colectarea de in4orma3 "ii* or,aniFarea de e:perimente etc$ Dar sarcina cercet!rii tiin"i4ice nu se limiteaF! numai la colectarea* descrierea i sistematiFarea 4aptelor$ %rincipalul scop al tiin"ei const! 6n descoperirea le,ilor care domin! 6n natur! i societate$ Iar aceasta nu este posi&il 4!r! sistematiFarea 4aptelor acumulate* 4!r! ,6ndire teoretic!$ De aceea tiin"a presupune de asemenea ela&orarea teoriilor 6n care3i ,!sesc e:plicare un domeniu sau altul al realit!"ii$ Ca 4orm! a contiin"ei sociale* tiin"a repreFint! Lun sistem de cuno3 tin"e despre natur!* societate i ,6ndire* cunotin"e o&"inute prin metode corespunF!toare i e:primate 6n concepte* cate,orii* principii i no"iuniM$1 Ea tre&uie 6n"eleas!* 6n acelai timp* ca institu"ie* ca metod!* ca 4actor necesar pentru deF oltarea produc"iei* ca iF or de idei/2 O ca institu"ie* tiin"a poate 4i tratat! ca o or,aniFa"ie de oameni care 6ndeplinesc anumite sarcini 6n societateP X ca metod! tiin"a constituie un ansam&lu de procedee i miCloace cu aCutorul c!rora se aCun,e la deF !luirea unor aspecte i le,it!"i noi ale lumii 6nconCur!toare$
1 2

Nicolae %opa* Teoria general a dreptului. .ucureti* 1775* pa,$ )$ Ko+n .emal* 7tiina n &storia societii$ .ucureti* 175;* pa,$ 29$
^ 14 ^

Teoria general a dreptului i statului

O ca 4actor necesar pentru deF oltarea produc"iei* deoarece ast!Fi ni meni nu se mai poate 6ndoi de importan"a i rolul tiin"ei 6n deF ol tarea produc"ieiP O ca iF or de idei ,enerale i de principii* deoarece o tiin"! e de ne conceput 4!r! ele* ea 6ns!i 4iind e:ponentul acestora$ Btiin"a* de asemenea* mai este i un 4enomen social luat aparte* dat 4iind 4aptul c! tiin"a apare ca un sistem ce se deF olt! 6n continuu* 4iind ast4el un suport al pro,resului social$ %rincipalele tr!s!turi ale unei tiin"e s6nt/ a= veridicitatea, adic! s! redea 6n enun"uri ade !rate ceea ce descope r! 6n domeniul ei de cercetareP &= raionalitatea, adic! enun"urile s! 4ie corecte su& aspect lo,icP c= verificabilitatea, adic! enun"urile ei s! 4ie con4orme 6n aloarea lor ,eneral! de ade !r* prin metode de eri4icare ri,uroas!* re4eritoare la domeniul de re4erin"!P d= perfectibilitatea, adic! disponi&ilitatea de a inte,ra noile descope riri 6n sistemul s!u e:plicati $1 Condi"iile ca un ansam&lu de cunotin"e s! 4ie numit tiin"! s6nt/ a8 s ai delimitat un domeniu propriu de cercetare conceptual$ domeniu numit i o iect de studiu1 a8 s posede un lim a2 propriu$ ine definit1 8 s se azeze pe un sistem propriu de principii$ legi$ noiuni i cate gorii1 8 s utilizeze metode i te#nici adecvate de cercetare1 c8 s cuprind$ ipoteze i teorii$ competitive pentru explicarea diferi telor aspecte ale domeniului cercetat1 c8 s perm i predictii.9 Toate tiin"ele pot 4i 6mp!r"ite 6n trei ,rupuri mari/ tiin"e despre natu3 r! <naturale=* tiin"e despre societate <sociale=* tiin"e despre ,6ndire$ %otri it datelor UNESCO* 6n anul 1798* e:istau peste 11)( de tiin"e actuale* structurate 6n/ O tiin"e 4undamentaleP O tiin"e particulareP N tiin"e te+nico3aplicati e$ #ai amintim i o alt! clasi4icare a tiin"elor/
1

G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* :undamentele dreptului. Teoria ifilosofia dreptului$ .ucureti* 1778* pa,$ 2$ . Idem$

-t 1 t-

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru sistemul tiin"elor despre e:isten"! <din care 4ac parte tiin"ele na3 turii* socio3umane* tiin"e despre ,6ndire=P sistemul tiin"elor ac"iunii <4ormat! din tiin"e or,aniFa"ionale* te+3 nice i instructi educa"ionale=$ 1

Din punctul de edere al tiin"elor Curidice* un interes deose&it pre 3 Fint! tiin"ele sociale$ O&iect al tiin"elor sociale ser esc di4erite 4enomene sociale* laturi ale ie"ii societ!"ii* precum i le,ile deF olt!rii lor$ 6n iFiunea pro4esorului Nicolae %opa* sistemul tiin"elor sociale poa 3 te 4i di iFat 6n patru cate,orii/ 1$ 7tiinele de tip mnemotetic <economia politic!* psi+olo,ia* socio lo,ia* demo,ra4ia* lin, istica etc$= au ca o&iect acti it!"ile umane ale c!ror le,i i rela"ii 4unc"ionale le sta&ilesc$ 2$ 7tiinele istorice 6i propun drept scop reconstituirea i interpreta rea trecutului$ '$ 7tiinele 2uridice studiaF! statul* dreptul* precum i aspectele nor mati e ale acti it!"ii umane$ ;$ %ercetarea epistemologic a tiin"ei* ca disciplin! 4iloso4ic! socio3 uman!* a&ordeaF! acti itatea co,niti ! ca o acti itate uman! esen"ial!$ 2 %ro4esorul Dumitru #aFilu consider! c! tiin"ele sociale alc!tuiesc un sistem* 6n care s6nt ,rupate/ tiin"ele care utiliFeaF! o&ser a"ia* e:pe 3 rimentul* statistica <tiin"ele politice* economice* sociolo,ice* demo,ra4i 3 ce* lin, istice=P tiin"ele istorice <na"ionale i uni ersale=* care 6i propun reconstituirea i interpretarea trecutuluiP tiin"ele care studiaF! aspectele normati e ale ie"ii sociale i alc!tuiesc sistemul tiin"elor Curidice$ La aceste trei mari cate,orii de tiin"e se adau,! epistemologia$ care a&ordea3 F! acti itatea co,niti !$ '

l'* Btiin"ele Curidice 3 component! a tiin"elor sociale


A 6nd drept o&iect de cercetare realitatea Curidic! 3 parte a realit!"ii sociale 3 tiin"a dreptului este o tiin"! social3uman!* o tiin"! despre so3 cietate$
1 2 '

Carmen %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((1* pa,$ 12$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 5$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2(((* pa,$ 5$

3t 15 e3

Teoria ,eneral! a dreptului i statului .ine6n"eles* nu numai dreptul ca tiin"! se ocup! de studierea realit!"ii Curidice a societ!"ii* ci i o serie de tiin"e sociale* cum ar 4i istoria* polito3 lo,ia* sociolo,ia* etica etc$ Btiin"ele enumerate* de asemenea* 6ntr3o 4orm! sau alta* cerceteaF! statul* dreptul* modalit!"ile de implicare i determinare a comportamentului uman$ 6ntre toate acestea* 6ns!* tiin"a dreptului este cea care se ocup! de cer3 cetarea aspectelor 4undamentale ale realit!"ii Curidice$ Ast4el* ea LstudiaF! le,ile e:isten"ei i deF olt!rii statului i dreptului* institu"iile politice i Curidice* 4ormele lor concret3istorice* corela"ia cu celelalte componente ale sistemului social* modul 6n care institu"iile politico3Curidice in4luen"eaF! societatea i suport!* la r6ndul lor* in4luen"a social!M$1 %oFi"ia speci4ic! a tiin"ei dreptului reFult! din 6mpreCurarea c! dreptul* normele sale inter in 6n toate domeniile ie"ii sociale* politice* economice* spirituale etc$ Din aceste considerente* pro&a&il* Constantin Stere men"io3 na/ LNu cred c! e:ist! reo alt! ramur! de cunotin"e omeneti 6n care Lcei c+ema"iM s! o culti e s! 4ie at6t de mul"i* ca 6n tiin"a dreptului$ Teoreticienii* scriitorii de tratate oluminoase i a oca"ii practicieni* pro4esorii uni ersi3 tari i oamenii de a4aceri* Cudec!torii i politicienii* 4iloso4ii i le,islatorii 3 to"i s6nt* sau tre&uie s! 4ie* competen"i 6n materia dreptuluiM$2 Ca urmare* tiin"a dreptului apare ca o tiin"! ce interac"ioneaF! cu alte tiin"e sociale* a 6nd 6n acelai timp un o&iect speci4ic de studiu$ Speci4icul dreptului ca tiin"! const! 6n urm!toarele/ a= 7tiina dreptului este o tiin critic. Ea adopt! o atitudine critic! 4a"! de propriul o&iect de studiu* depisteaF! elementele contradic torii ale ordinii Curidice* nu numai e:actitatea* dreptatea* pro,resul i per4ec"iunea* ci i nedreptatea* re,resul i imper4ec"iunea$' &= 7tiinele 2uridice nu au un caracter universal. Sistemele Curidi ce s6nt 4oarte ariate$ Eiecare apar"ine unei anumite "!ri* 4iind cir3 cumuscris 6ntr3un anumit cadru teritorial* 6n aceast! ordine de idei* #ircea DCu ara men"iona/ LDispoFi"iile Curidice in estesc 6ntr3un mod e:act realitatea social! c!reia se aplic!P cum nu pot 6ns! s! e:iste dou! societ!"i identice* nu poate s! e:iste o norm! Curidic!* care s! 4ie aceeai 6n mod necesar la toate societ!"ile$ Oamenii 6ntre ei se deose&esc aa de mult* 6nc6t recunoatem pe 4iecare 6n indi idualitatea lui numai dup! tr!s!turile 4e"ei$ Dar 6nc! o societate*
Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 8$ Constantin Stere* /voluia individualitii i noiunea de persoan n drept$ Scrieri 6n cinci olume* Cartea a -3a* C+iin!u* 1771* pa,$ 255$ ' So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2(((* pa,$ 15$
2 1

3H 18 m.

Boris Negru, Alina Negru

care este un comple: cu mult mai mare de elemente dec6t un sin,ur indi id* cum a putea 4i identic! cu o alt! societateGM1 c= Dreptul este indisolu il legat de istorie. Realitatea Curidic! este una istoric!$ Nu e:ist! drept a&solut* nea4ectat de circumstan"e* rupt de ni elul de deF oltarea istoric! a societ!"ii* de etapa istoric! la care aceast! societate se atri&uie$ Ast4el* dreptul se a4l! 6ntr3un 4lu: continuu* se deF olt! permanent* 4apt ce impune ca i tiin"a dreptului s! 4ie le,at! de istorie$ De aceea o Cust! 6n"ele,ere a drep tului de c!tre tiin"! tre&uie s! presupun! recursul la istorie$ d= 7tiina dreptului este o tiin umanist. Adres6ndu3se conduitei umane* dreptul consider! omul ca 4iind Fona central! de interes a s4erei sale de ac"iune$ Aceasta determin! 4aptul ca tiin"a Curidic! s! 4ie o tiin"! despre comportamentul omului 6n societate$ e= Dreptul este o tiin practic. Btiin"a dreptului nu urm!rete numai cunoaterea 6n sine* 4!r! s! se preocupe de aplicarea practic! a reFulta telor cunoaterii$ O tiin"! Curidic! pur! ar 4i lipsit! de sens$ Deduc"iile tiin"ei au aloare* dac! s6nt orientate spre aplicarea lor practic!$

1.!. Sistemul tiinelor "uridi#e


Comple:itatea realit!"ii Curidice* ca element al realit!"ii sociale* o&li,! la cercet!ri 6n di erse domenii care* 6ntr3o 4orm! sau alta* scot 6n e iden"! realitatea Curidic!* 6n dependen"! de s4era i modul de cercetare a pro&le3 melor realit!"ii Curidice a societ!"ii pot 4i distinse c6te a cate,orii <,rupe= de tiin"e Curidice$ %ro4esorul Nicolae %opa consider! c! sistemul tiin"ei dreptului este alc!tuit din urm!toarele p!r"i/ O Teoria ,eneral! a dreptuluiP O Btiin"ele Curidice de ramur!P N Btiin"ele Curidice istoriceP O Btiin"ele aCut!toare <participati e=$2 6n iFiunea pro4esoarei So4ia %opescu* tiin"ele Curidice se 6mpart 6n urm!toarele/ a8 o disciplin de sintez$ care studiaz dreptul n ansam lu ;teoria general a dreptului81 8 disciplinele 2uridice istorice1
#ircea DCu ara* /nciclopedia 2uridic. Drept relaional. &zvoare de drept pozitiv$ .ucureti* 177)* pa,$ 8$ 2 Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ )35$
1

- 1$ t-

eoria general a dreptului i statului c8 disciplinele 2uridice de ramur sau speciale1 d8 disciplinele 2uridice auxiliare. <

Re4erindu3se la clasi4icarea tiin"elor Curidice* pro4esorul G+eor,+e A ornic scoate 6n e iden"! asemenea tiin"e cum ar 4i/
a8 tiine 2uridice istorico.teoreice1 8 tiine 2uridice de ramur1 c8 tiine 2uridice auxiliare. 9

In ceea ce ne pri ete* consider!m oportun! clasi4icarea tiin"elor Cu3 ridice 6n urm!toarele cate,orii/ 1$ Teoria general a dreptului i statului ca o tiin"! Curidic! de sinteF!P 2$ tiinele juridice istorice, care studiaF! dreptul* statul* concep"iile Curidice 6n e olu"ia lor istoric! concret! <istoria doctrinelor politice i Curidice* istoria uni ersal! a statului i dreptului* istoria dreptului romQnesc etc$=P '$ tiine juridice de ramur <dreptul constitu"ional* dreptul adminis trati * dreptul 4inanciar* dreptul ci il* dreptul penal* dreptul muncii* dreptul 4amilial* dreptul 4unciar etc$=P ;$ tiine juridice interramurale <dreptul economic* dreptul ecolo,ic etc$=P )$ tiine juridice au iliare <criminalistica* criminolo,ia* statistica Cudiciar!* medicina le,al! etc$=$ 5$ Un loc deose&it 6n sistemul tiin"elor Curidice re ine tiin"ei drep tului internaional!

1.5. eoria general a dreptului i statului


6n cadrul primei ,rupe de tiin"e Curidice se 6nscrie teoria ,eneral! a dreptului i statului ca disciplin! de sinteF!$ 6n planurile de 6n !"!m6nt numele disciplinei pe care o trat!m e di4erit$ Ea se studiaF! de multe ori su& numele de LIntroducere 6n dreptM$ 6n multe "!ri teoria s3a sta&ilit la 4acult!"ile de drept su& numele o4icial de LEnciclopedie Curidic!M$ Su& aceast! denumire materia Curidic! respec3 ti ! a ap!rut 6n a doua Cum!tate a secolului AIA* p!str6ndu3i denumirea i 6n prima Cum!tate a secolului AA$ Adep"i consec en"i ai enciclopediei Curidice au 4ost renumi"ii sa an"i romQni #ircea DCu ara i Ale:andru -!llim!rescu$ 6n LTratat de enci3
1 2

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 17$ G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((;* pa,$ '5$
83
1)

98

Boris Negru, !in" Negru

clopedia dreptuluiM* ce cuprinde prima parte a cursului de Enciclopedia dreptului* predat la 4acultatea de drept din .ucureti 6n anii 17'2317;2* Ale:andru -!llim!rescu men"iona/ LDreptul are ca scop sta&ilirea unor norme de purtare ale oamenilor 6n societate$ Or* pentru ela&orarea acestor norme tre&uie 6ndeplinit! o 6ntreit! oper!/ 1$ O oper tiini+ic* prin care s! se studieFe* dup! metodele ti in"i4ice* di4eri"ii 4actori care determin! producerea 4enomenului Curidic* care construiesc su&stratul social al dreptului* 4actori de ordin socia: propriu3Fis* economic* politic* psi2ologic* 3iologic sau moral 6n timp i spa"iuP 2$ O oper meta+izic* prin care ra"iunea omeneasc! caut! principii le superioare care tre&uie s! domine orice or,anism socialP '$ O oper te2nic* ,ra"ie c!reia materialul tiin"i4ico34iloso4ic* s! 4ie tradus 6n re,uli adec ate scopului urm!rit$ Enciclopedia dreptului a studia dreptul su& aceste trei aspecte ale lui* 6n principiul lor i 6n acelai timp 6n inte,rarea lor 6n di4erite institu"ii* 6n timp i spa"iu$ De unde i unitatea ei 4a"! de celelalte ramuri ale dreptului care nu studiaF! dreptul dec6t 6n ceea ce are speci4ic ramura studiat!M$1 %!rintele conceptului de Lpermanen"e CuridiceM* Edmond %icard* 4olo3 sete denumirea de Ldrept purM$ 6n An,lia* elementele acestei materii se ,!sesc desemnate su& numele de KurisprudenceM i c6te odat! su& numele de *Curispruden"! ,eneral!M$ La etapa actual!* tot mai 4rec ent disciplina dat! e intitulat! LTeoria ,eneral! a dreptuluiM$ 6n ceea ce ne pri ete* pornind de la le,!tura indisolu&il! a statului i dreptului* consider!m oportun! denumirea de LTeorie ,eneral! a dreptului i a statuluiM* 6n orice caF* dreptul e de neconceput 4!r! stat* e:act aa cum i statul 4!r! drept nu poate e:ista$ Alt4el spus* L6n timp ce dreptul 4urni3 FeaF! re,ulile ,enerale i o&li,atorii potri it c!rora deci or,anele statului ac"ioneaF!* statul asi,ur! o&li,ati itatea normelor Curidice* traducerea lor 6n ia"! cu aCutorul 4or"ei de coerci"iune* ori de c6te ori asemenea re,uli nu s6nt respectate de &un! oieM$2 Re enind la teoria ,eneral! a dreptului i statului* men"ion!m 4aptul c! 6n literatura Curidic! pro&lema caracterului ei ca tiin"! nu este solu"ionat! uni3 oc$ Am remarca patru opinii esen"iale 6n ceea ce pri ete caracterul teoriei ca tiin"!$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului se caracteriFeaF! ca o tiin"!/
T Ale:andru -!llim!rescu* Tratai de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777* pa,$ 29327$ = Ion Do,aru* /lemente de teorie general a dreptului$ Craio a* 177;* pa,$ 75$

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

> :ilozofic 9. Politic K$ Politico. 2uridic ?. @uridic Conceptul con4orm c!ruia teoria constituie o tiin"! pur 4iloFo4ic! <p!rtai ai acestui concep s6nt autorii rui A$ Be&ano * S$ Ale:ee = pare a 4i lipsit de temei$ O asemenea a&ordare a pro&lemei nu se 6ncadreaF! 6n o&iectul de studiu al 4iloso4ici ca o tiin"! despre le,ile cele mai ,enerale ale deF olt!rii naturii* societ!"ii i cunoaterii$ Btiin"a despre 6nsuirile cele mai ,enerale i esen"iale ale realit!"ii i ,6ndirii omeneti se mani4est! 6n 4iloso4ie su& 4orma unui sistem de no"iuni ,enerale care poart! denumirea de cate,orii 4iloso4ice$ Asemenea cate,orii s6nt/ (existena+$ (materia+$ (contiina+$ (micarea+$ (spaiul+$ (timpul+$ (calitatea+$ (esena+$ (fenomenul+ etc$ Dei teoria ,eneral! a dreptului i statului e o tiin"! ,eneral! i a&s3 tract!* ea nu se ridic! la ni elul de teoretiFare a 4iloso4ici* limit6ndu3se doar la cercetarea i 4ormularea le,ilor care ,enereaF! doar 4enomenele Curidice$ 6nt!rirea le,!turii teoriei ,enerale a dreptului i statului cu 4iloso4ia cere de la Curiti nu o proclamare 4ormal! a teoriei ca o tiin"! 4iloso4ic!* ci o apreciere a rolului i importan"ei postulatelor i principiilor 4iloso4ice pentru deF oltarea teoriei ,enerale a dreptului i statului$ %are a nu 4i accepta&il nici conceptul con4orm c!ruia teoria ,eneral! a dreptului i statului e o tiin"! politic!$1 O asemenea a4irma"ie e 4!cut! 6n &aFa 4aptului c! statul e* 6n primul r6nd* un 4enomen politic$ Un 4enomen politic e i dreptul$ Acest lucru nu poate 4i contestat$ Statul* dreptul 6ntr3ade !r constituie 4enomene politice$ #ai mult ca at6t$ Dreptul e e:presia concentrat! a politicii$ Dar nu e mai pu"in ade !rat i 4aptul c! at6t statul c6t i dreptul au i un caracter Curidic$ Din aceste considerente* teoria ,eneral! a dreptului i statului pare a 4i o tiin"! politico3Curidic!$2 Spre deose&ire de celelalte tiin"e politice* teoria ,eneral! a dreptului i statului studiaF! nu numai 4enomenele politice <stat* puterea de stat* democra"ia etc$=* ci i Curidice <norm! Curidic!* raport Curi3 dic* r!spundere Curidic! etc$=$
E$ Oc:poV#O.* Teopim zocAdapcmea u npaea B*B nonunnmecBm naAm. . ( %osemcBoe cocAdapcmeo u npaeo+$ 1759* nr$ 2$ 2 A$ 4leYYCos* CeBomopue fsonpocu nped2uema MapB%3cmcB*.@iemmcBou meopuu zocAdapcmea u npaea$ 1782$
1

.m 21 H3

Boris Negru, !in" Negru

Cele e:puse nu ne permit s! 4im de acord cu conceptul con4orm c!ruia teoria ,eneral! a dreptului i statului e o tiin"! pur Curidic!$ 1 %oliticul i Curidicul s6nt str6ns le,ate 6ntre ele i nu pot 4i concepute ca nite cate,orii iFolate$ Aa* de e:emplu* realiFarea puterii de stat <politicul= impune anu3 mite 4orme or,aniFatorice$ RealiFarea puterii de stat se 4ace prin interme3 diul institu"iilor politico3Curidice$

1.%. &'ie#tul de studiu a( teoriei generale a dreptului i statului


Ca i orice alt! tiin"!* teoria ,eneral! a dreptului i statului 6i are o&iectul s!u propriu de studiu$ O&iectul de studiu e c+emat s! dea r!spuns la 6ntre&area* ce studiaF! tiin"a dat!* care s6nt domeniile ei de in esti,a3 "ie$ Determinarea o&iectului de studiu e e:trem de important!$ O&iectul de studiu permite* 6n primul r6nd* s! caracteriF!m con"inutul tiin"ei date$ %e de alt! parte* o&iectul de studiu scoate 6n e iden"! deose&irea teoriei de alte tiin"e care de asemenea studiaF! statul i dreptul$ %ro&lemele men"ionate* e ident* nu pot 4i deF !luite 6ntr3un sin,ur para,ra4 i totui* e caFul* 4ie i 6n cel mai ,eneral mod* s! determin!m o&iectul de studiu aK teoriei ,enerale a dreptului i statului$ Teoria ,eneral! a dreptului* 4iind o disciplin! de orientare* care are drept scop s! determine ce este dreptul* ce este statul* este totodat! un stu3 diu de ansam&lu* 6n aceast! ordine de idei a ea per4ect! dreptate ilustrai sa ant romQn #ircea DCu ara care spunea/ LC6nd citim o carte c!ut!m 6nt6i ta&la de materii spre a edea ce cuprinde$ C6nd* c!l!torind* intr!m 6ntr3un ora* c!ut!m un plan* un ,+id care s! ne l!mureasc! asupra ansam&lului* 6nainte de cercetarea am!nuntelor$ Un asemenea ansam&lu nu este deloc similar cu am!nuntele i aceasta e caracteristic pentru enciclopedia dreptului* 6ndeose&i* o&iectul ei nu se con4und! cu o&iectul celorlalte discipline Curidice$ ( p!dure este compus! din ar&ori* ar&orii au &ra"e* cren,i i 4runFe$ %utem studia p!durea* studiind 4iecare ,en de 4runF! 6n parteP dar nu am studiat prin aceasta p!durea* am studiat ar&orii din p!dure$ %!durea are un ansam&lu* ca atare o anumit! situa"ie ,eo,ra4ic!* un anumit aspect i culoare* un anumit rol din punct de edere meteorolo,ic
1

Y$ Ye4lSai6Cio* )eedenue e oduAu8 meopum zocAdapcmea u npaea ;npedMem$ cucrnema u


C*ABtl8$ ZY5.* 1781$

- 22 t-

Teoria general a dreptului i statului

etc$ Toate acestea s6nt caracteristice p!durii* ci nu caracteristice ar&orilor care o compun$ Tot asemenea cu un monument ar+itectural* de pild! un templu antic$ El este compus din pietre* care s6nt suprapuse i le,ate 6ntre ele$ Studiind numai pietrele* nu am studiat monumentul$ #onumentul studiat 6n ansam3 &lul lui are o indi idualitate cu totul distinct! de aceea a 4iec!rei pietre care 6l compune* 4ie ea c+iar marmur! de CarraraM$1 ReFult!* deci* c! teoria ,eneral! a dreptului i statului nu se limiteaF! doar la cercetarea unor elemente ale dreptului i statului$ Ea sta&ilete ceea ce lea,! aceste elemente* interac"iunea lor 6n cadrul realit!"ii Curidice* le,i3 t!"ile apari"iei i deF olt!rii lor$ Le,it!"ile deF olt!rii i 4unc"ion!rii dreptului i statului se studiaF! prin prisma le,!turii acestora cu societatea 6n ansam&lu$ Statul* dreptul s6nt studiate ca elemente ale 6ntre,ului mecanism social$ Din aceste con3 siderente teoria ,eneral! a dreptului i statului studiaF! i unele pro&leme ce nu intr! nemiClocit 6n o&iectul ei de studiu* cum ar 4i* de e:emplu* ia"a economic! a societ!"ii* structura ei social! etc$ Acest lucru 6ns! teoria 6l 4ace din simplul moti * c!* necunosc6nd pro&lemele enumerate* a 4i 4oarte ,reu* &a c+iar i imposi&il* de a cunoate statul* dreptul la Custa aloare$ O&iectul de studiu al teoriei se caracteriFeaF! "in6ndu3se cont de deF3 oltarea esen"ei* con"inutului i 4ormelor statului i dreptului* de caracterul creator al teoriei 6ns!i* de sistemul i starea de 4apt a tiin"elor Curidice de ramur! etc$ Btiin"a dreptului 6n ,eneral i teoria ,eneral! a dreptului i sta3 tului 6n particular se deose&ete de alte tiin"e i prin 4aptul c! tre&uie s! dea solu"ii Filnice 6n toate c+estiunile care se preFint!$ LUn 4iFician* 3 remarca #ircea DCu ara 3 poate s! stea ani i 4iFica poate s! atepte eacuri p6n! s! se descopere o le,e$ Dar 6n drept tri&unalele tre&uie s! 4unc"ioneFe* adminis3 tra"ia tre&uie s! mear,! 6n 4iecare Fi* parlamentul tre&uie s! le,i4ereFe$$$M2 Cu alte cu inte* teoria ,eneral! a dreptului i statului se con4runt! cu materiale ce se sc+im&! permanent$ Iat! de ce urmeaF! sistematic s!3i pre3 ciFeFe o&iectul s!u de studiu$ O asemenea preciFare se 4ace pe dou! c!i/ 1$ Prin excluderea pro lemelor care* dei anterior au constituit o&iec tul ei de studiu* mult mai e4icient pot 4i la momentul de 4a"! studiate de tiin"ele istorice sau tiin"ele Curidice de ramur!$ 2$ Prin introducerea n o iectul ei de studiu a unor pro leme ap!rute re cent ca reFultat al deF olt!rii statului* dreptului* societ!"ii 6n ansam&lu$
#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 5$ I&idem* pa,$ 11;$

) *+ ,

Boris Negru, Alina Negru

%rin urmare* teoria ,eneral! a dreptului i statului atra,e aten"ia la pro&lemele noi ap!rate ce reclam! re,lementarea Curidic! i dimpotri !* su&liniaF! situa"iile 6n care o asemenea re,lementare 6nceteaF! de a mai 4i oportun!$ Eiind o tiin"! ,eneraliFatoare pentru 6ntre,ul sistem de tiin"e Curi3 dice* teoria ,eneral! a dreptului i statului 4ormuleaF! de4ini"iile statu3 lui* dreptului* celelalte concepte i cate,orii speci4ice realit!"ii Curidice a societ!"ii* cum ar 4i* de e:emplu* cate,oriile de norm! Curidic!* iF or de drept* raport Curidic* r!spundere Curidic!* sistem de drept* le,alitate* ordine le,al! etc$ Dup! cum men"ioneaF! pro4esorul uni ersitar Ion Do,aru* Lprin analiFa o&iectului s!u speci4ic* teoria ,eneral! a dreptului urm!rete or,aniFarea sa lo,ic!* coordoneaF! i sistematiFeaF! cunotin"ele 6ntr3un cadru asi,urat de lim&aCul speci4ic tiin"elor Curidice de ramur!* ca tiin"e particulare care studiaF! domenii relati 6nc+ise* de unde de4inirea lor ca tiin"e structuraleM$1 Cuprinsul Cursului permite preciFarea c! teoria ,eneral! a dreptului i statului este o disciplin! ,eneral!* de sinteF! despre 4orma Curidic! a e:isten"ei sociale$ E drept c! 6n 4iecare compartiment al tiin"ei Curidice se poate aCun,e la o sinteF!$ Ele tre&uie 6ns! Ls! se le,e i 6ntre ele laolalt! 6ntr3o sintez superioar <su&linierea ne apar"ine 3 Aut$=$ Aceast! culmi3 nare a tuturor principiilor se o,lindete 6n 6ncercarea unei teorii ,enerale a dreptului$ O&iectul acestei discipline a 4i aadar ceea ce este comun 6n toate ramurile dreptului* 6n orice timp i 6n orice loc$ Ea ar putea a ea un caracter istoric i sociolo,ic spre a se ar!ta le,i3 le ,enerale dup! care e olueaF! dreptul* oriunde s3ar mani4esta$ Aceasta 6ns! se a 4ace 6n scopul de a se pune 6ntr3o lumin! c6t mai clar! realitatea dreptului ca atare* indi4erent de mani4est!rile ei ariate 6n timp i 6n spa3 "iu$$$ pentru ca apoi s!3i pun! ,ra a pro&lem! a 4undamentului ra"ional al idealului pro&lem! a 4undamentului ra"ional al idealului de Custi"ieM2$

1.-. .un#iile teoriei generale a dreptului i statului


%entru a putea intra 6n lumea tiin"elor* pentru a 4i recunoscut! ca o tiin"! 4undamental!* teoria ,eneral! a dreptului i statului tre&uie s!3i do edeasc! utilitatea* s! 6ndeplineasc! anumite 4unc"ii$ Ca i 6n caFul altor
1 9

Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ ';$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 1(($ - *! t-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului tiin"e* aceste 4unc"ii iFeaF! pe de o parte* domeniul teoretic* iar pe de alt! parte* pe acel practic$ Ast4el pri ind lucrurile* am putea or&i de dou! 4unc"ii ale teoriei/ 4unc"ia teoretic! i 4unc"ia practic!$ "uncia teoretic const! 6n ela&orarea ipoteFelor* teoriilor* conceptelor* principiilor* prin care s6nt interpretate domeniile pe care le cerceteaF!$ "uncia practic const! 6n cunoaterea modalit!"ilor 6n care 4enomenele Curidice se mani4est! 6n ia"a social!* prin propuneri de re4ormare a realit!"ii Curidice$ ReFult6nd din iFiunile mai 4rec ent 6nt6lnite asupra pro&lemei 6n cauF!* men"ion!m asemenea 4unc"ii ale teoriei ,enerale a dreptului i statului/ cognitiv$ explicativ$ critic$ practic$ didactic. "uncia cognitiv! Cunoaterea tiin"i4ic! a realit!"ii sociale a dreptului Lne o4er! posi&ilitatea de a p!trunde dincolo de Lcortin!M normelor Curidice* pe care o ridic! tiin"a poFiti ! a dreptului* de a dep!i 4enomenul Lpatolo,icM al ie"ii reale a dreptuluiM$1 "uncia e plicativ! Dup! cunoaterea* descrierea unor 4enomene Curidice* urm!torul pas al cercet!torului a 4i e:plicarea acestora$ El a dori s! tie de ce i cum au ap!rut 4enomenele respecti e* s! cunoasc! cauFalitatea lor$ Cunoaterea a 4i de4initi ! doar atunci c6nd e:plica"ia a lua 4orma unei le,i tiin"i4ice* a unei le,i cauFale* care ne o4er! e:plica"ia cauFelor i mecanismelor dup! care s3au produs 4enomenele respecti e$ "uncia critic! Descoperirea i interpretarea 4enomenelor Curidice s6nt* indiscuta&il* a&solut necesare* dar nu i su4iciente 6n procesul co,niti $ O importan"! maCor! o are constatarea de4ectelor* erorilor* lacunelor 4enomenelor Curidice* e iden"ierea c!ilor de a iei din situa"iile respecti e$ Din aceste considerente se impune i 4unc"ia critic! a teoriei ,enerale a dreptului i statului$ "uncia practic deri ! din 4aptul c! orice tiin"! <i aici teoria ,eneral! a dreptului i statului nu 4ace e:cep"ie = nu se limiteaF! numai cu statutul de tiin"! teoretic!$ Ea tinde i la acela de tiin"! aplicati !* la asumarea unei 4unc"ii practice* 6n aceast! ordine de idei* teoria urmeaF! s!3i aduc! propria contri&u"ie 6n ederea 4undamentului deciFional i 4unc"ional Curidic$ "uncia didactic! Concomitent cu procesul de a4irmare a teoriei ,enerale a dreptului i statului 6n sistemul ,eneral al tiin"elor* asist!m i la impunerea alen"elor ei tiin"i4ice 6n procesul de pre,!tire a iitorilor Curiti$
1

Ion -l!du"* &ntroducere n sociologia 2uridic$ .ucureti* 2(((* pa,$ 2('$

# $% t8

Boris Negru, !in" Negru

Rolul i importan"a teoriei ,enerale a dreptului i starului reFult! i din multe alte 4unc"ii* cum ar 4i/ O $uncia de cercetare i +ormulare a legilor* care ,u erneaF! 4e nomenele Curidice 6n parte i 6ntrea,a realitate Curidic! a societ!"ii* 6n aceast! ordine de ideii* pentru a nu r!m6ne 6n urm! de ia"!* teoria tre&uie s! se deF olte ne6ntrerupt* 6naint6nd ,eneraliF!ri noi i apro4und6nd ade !rurile de acum sta&iliteP O $uncia euristic* ce const! 6n ela&orarea principiilor* metodelor i miCloacelor de cercetare a 4enomenelor i proceselor politico3Cu3 ridice$ O &un! cunoatere* e:plicare i interpretare a realit!"ii Curi dice necesit! o metodolo,ie corespunF!toareP O $uncia antologic* ce se mani4est! prin e iden"ierea celor mai ,enerale le,i ale e:isten"ei 4enomenelor i institu"iilor politico3Cu3 ridice i e:plicarea destina"iilor lor socialeP O $uncia pre.iziunii tiini+ice* care const! 6n preFicerea azat pe ,eneraliFarea datelor teoretice i e:perimentale i pe cunoa terea le,it!"ilor o&iecti e ale deF olt!rii 4enomenelor i procese lor Curidice* 6n acest sens e semni4icati ! poFi"ia marelui cu,et!tor 4ranceF din prima Cum!tate a secolului al AlA3lea Au,uste Comte$ Rostul tiin"ei pentru Comte nu este a a4la ceea ce este* a descoperi 4elul de a 4i al realit!"ii$ Acesta este un 4el an de a specula$ Rostul tiin"ei este numai a pre edeaP1 O $uncia de generalizare i sintetizare a cunotin"elor 4urniFate de tiin"ele Curidice de ramur!* 6n acest scop teoria scoate din toate elementele dreptului ceea ce constituie articula"ia 6ns!i a ,6ndirii CuridiceP O $uncia metodologic 4a"! de tiin"ele Curidice de ramur!$ Teoria ,eneral! a dreptului i statului 4urniFeaF! celorlalte domenii ale tiin"elor Curidice de ramur! premisele i cate,oriile conceptuale i metodolo,iceP ; $uncia educati.* ce se mani4est! prin introducere tuturor celor interesa"i 6n lumea dreptului* 6n lumea drept!"ii i ec+it!"ii sociale* 6n lumea respectului 4a"! de ordinea le,al!P < $uncia ideologic* care const! 6n ela&orarea unor concep"ii* te orii despre drept* stat* realitatea Curidic! a societ!"ii$ Ast4el* teo ria ,eneral! a dreptului i statului studiaF! di4erite concep"ii care
#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ ')2$
) *% )

Teoria general a dreptului i statului

au e:istat de3a lun,ul istoriei cu pri ire la 4enomenele Curidice* 6n e:erci"iul ei curent* tiin"a dreptului* 6n ,eneral* i Teoria ,eneral! a dreptului i statului* 6n particular Le critic! 6n raport cu dreptul 6n i,oare* care st! su& Cudecata ei principal!P 4!r! aceast! Cudecat! tiin"a dreptului numai merit! s!3i aro,e ma,nitudinea de teorie creatoare pentru dreptul 6nsuiM$1 E ident c! nici una din 4unc"iile teoriei ,enerale a dreptului i starului nu e de sine st!t!toare i nu e:ist! iFolat de celelalte 4unc"ii$ Ele conlucrea3 F! 6ntre ele 4orm6nd un 6ntre, i contri&uie la solu"ionarea pro&lemelor ce stau 6n 4a"a teoriei ca tiin"! i ca disciplin! didactic!$

1.=. eoria general a dreptului i statului n cone>iune cu aite tiine sociale


*

Intre sistemul tiin"elor Curidice* 6n ,eneral* teoria ,eneral! a dreptului i statului* 6n special* i celelalte tiin"e sociale e:ist! interdependen"! i interac"iuni co,niti e 4ireti* pe suportul unit!"ii domeniilor lor de re4erin"! i cercetare$ %entru a3i 6ndeplini 4unc"iile* tiin"ele Curidice nu pot s! r!m6n! iFo3 late de alte tiin"e sociale cu care tre&uie s! coopereFe$ Cu at6t mai mult* nici o tiin"!* inclusi cele Curidice* nu se pot pretinde a 4i autosu4iciente* 6n sensul c! nu ar a ea ne oie de alte tiin"e cone:e$ %rintre tiin"ele cone:e tiin"elor Curidice se num!r!* de e:emplu ti. ina economic. Dup! cum* pe &un! dreptate men"ioneaF! pro4esorul uni3 ersitar So4ia %opescu/ Leste su4icient s! ne ,6ndim la institu"iile dreptului ci il i dreptului comercial pentru a ne con in,e c! acestea nu pot 4i 6n3 "elese cu ade !rat* dec6t cu condi"ia studierii suportului lor economic$ Bi numeroase alte institu"ii Curidice* din alte ramuri ale dreptului cu implica"ii i repercusiuni economice i in ers* e olu"ia dreptului este puternic in4lu3 en"at! de situa"ia economic!$M2 Din punct de edere a situa"iei economice* dreptul i statul s6nt cerce3 tate* 6n principal* ca 4actori economici primordiali* care 6n conte:t cu al"i 4actori* or in4luen"a asupra rela"iilor economice* asupra apari"iei* modi4i3 c!rii i deF olt!rii lor* la determinarea* 4unc"ionalitatea i ap!rarea anumi3 tor 4orme de proprietate* produc"ie* le,!turilor mar4!3&ani etc$
T G+eor,+e C$ #i+ai$ Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ 1($ 2 So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 2;32)$

) *- ,

Boris Negru, Alina Negru

( alt! tiin"! social! cu care tiin"ele Curidice coopereaF! este polito logici care are ca o&iect de studiu puterea i statul* de care nu se poate 4ace a&strac"ie 6n cercetarea dreptului$ Eunc"ionarea oric!rei societ!"i a presupus dintotdeauna necesitatea cre!rii acelui sistem institu"ionaliFat de control* capa&il s! re,lementeFe acti itatea autorit!"ilor pu&lice de orice ni el$ Cu alte cu inte* e:isten"a i mani4estarea statului implic! un anumit Lstatut al puteriiM* limitat 6n m!sura posi&ilului* pentru a o 6mpiedica s! de in! o prero,ati ! la discre"ia celor ce o e:ercit!$1 Acest Lstatut al puteriiM a 4i 4undamentat* 6n primul r6nd* prin Constitu"ie i a 4i* indiscuta&il* o&iect de studiu at6t al politolo,ici* c6t i al tiin"elor Curidice$ Ele* 6n cola&orare* i or 6ncerca s! r!spund! la 6ntre3 &area* cum s dai guvernului destul putere$ fr ca s.i dai prea multD 9 Cunotin"ele istorice s6nt i ele strict necesare tiin"elor Curidice* de3 oarece structurile 4undamentale ale ie"ii Curidice s3au 4ormat i au e oluat 6n decursul istoriei$ %entru a e:plica institu"iile Curidice actuale* tiin"ele Curidice recur, la studierea trecutului* a ori,inilor i a deF olt!rii lor de3a lun,ul di4eritelor perioade ale istoriei omenirii$' #ircea DCu ara concepea tiin"a dreptului ca unul din elementele cele mai de seam! ale societ!"ii* ca o tiin"! sociolo,ic!/ LAceasta e pro4und ade !rat 6n sensul c! sociolo,ia i toate tiin"ele sociale se a4l! la &aFa dreptului$ Dreptul* studiind rela"iile sociale* adic! rela"iile 6ntre oameni* porne3 te de la o prim! cunotin"!* care este cunotin"a sociolo,ic! lato sensu. Dar dreptul nu se con4und! cu sociolo,ia* dreptul este altce a* pentru ca pornind de la aceste o&ser a"iuni concrete* are caracteristic tocmai apre3 cierea Curidic! cuprins! 6n rela"ia de drept* pe care am analiFat3o i care nu este studiat de sociologie dect ca un fapt care nu se discut1 dreptul prin esen"a lui o discut!* pentru ca menirea lui e s! o 4undeFe 6n mod ra"ional$ Sociolo,ia poate* i aceasta e 4oarte interesant pentru drept s! con3 state care s6nt aprecierile care se 4ac de o societate la un moment dat$ Se studiaF! 6n 4elul acesta* institu"iile societ!"ii* institu"iile Curidice i e olu"ia lor$ Acest studiu sociolo,ic este 4oarte instructi 6ntruc6t se constat! ceea ce este dat$M;
Ion Deleanu* #i+ai Enac+e* Premisele i mecanismele statului cEe drept. 3 Dreptul* nr$ 12* 177'* pa,$ ')$ 2 Doina Apostol To4an* Puterea discreionar si excesul de putere al autoritilor pu lice$ .ucureti* 1777* pa,$ 8$ ' So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 2)$ ; #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 2;)$
1

-" 2# i-

eoria general a dreptului i statului

Ast4el* tiin"ele Curidice tre&uie s! "in! cont 6n ,eneraliF!rile lor teoretice de concluFiile la care a aCuns sociolo,ia* de reFultatele o&"inute de aceasta 6n in esti,area concret! a 4enomenelor$ La r6ndul ei* sociolo,ia tre&uie s!3i 4undamenteFe interpretarea materialului 4aptic pe premise teoretice i concepte Curidice 4undamentale* 4ormulate 6n planul tiin"elor Curidice$ O alt! tiin"! umanist! cu care tiin"ele Curidice tre&uie s! coopereFe este psi+olo,ia$ Ast4el des4!urarea procesului Cudiciar ridic! pro&leme psi+olo,ice* 6n solu"ionarea cauFelor a 6ndu3se 6n edere nu numai 4aptele materiale* ci i mani4est!rile spirituale* inten"iile omeneti$ %ro&lemele concrete cu care se con4runt! practicienii dreptului <Cudec!torii* procurorii* a oca"ii* notarii etc$= s6nt le,ate de aprecierea m!rturiilor* aprecierea ino !"iei 6n cauFele penale* interpretarea oin"ei p!r"ilor 6n actele Curidice* cum s6nt contractele* testamentele* recunoaterile de partinitate etc$ :ilosofici se di4eren"iaF! de alte tiin"e prin uni ersalitatea o&iectului s!u$ 6n timp ce alte tiin"e ne dau cunotin"e 4ra,mentare* re4eritoare doar la anumite domenii ale realit!"ii* 4iloso4ia este totaliFatoare* o&iectul ei de cercetare 4iind totalitatea$ Dup! cum preciFa #ircea Elorian$ Ltiin"a orienteaF! n lume* 4iloso4ia orienteaF! asupra lumiiP tiin"a se m!r,inete cu ceea ce este condi"ionat i m!r,init* 4iloso4ia 6m&r!"ieaF! Necondi"ionatul i In4initulM$T Din cele spuse reFult! cooperarea tiin"elor Curidice cu 4iloso4ia$ Eiloso4ia se distin,e de tiin"ele Curidice nu numai prin ,radul ei mai mare de ,eneralitate* ci i printr3un alt sistem de re4erin"! a Curidicului <drept* stat* realitate Curidic! etc$= la Uni ersal* In4init* 6n timp ce 4iloso4ia pri ete dreptul 6n esen"a sa uni ersal!* tiin"a dreptului studiaF! dreptul 6n natura i caracterele lui particulare$ LNici o tiin"! Curidic! special! din marea 4amilie a tiin"elor Curidice nu poate s! spun! ce este dreptul 6n ,eneral* ceea ce are el uni ersal* ci poate numai s! spun! ce este dreptul la un anumit popor <de e:emplu* drept an,lo3sa:on* drept 4ranceF* drept ,erman $a$m$d$=* 6ntr3un anumit moment datM$2 Deci* cercetarea dreptului 6n ,eneral dep!ete competen"a oric!rei tiin"e Curidice* ea 4iind apenaCul 4iloso4ici dreptului$ LC!ci 3 preciFa %$ %$ Ne,ulescu orice cate,orie de cercet!ri* oric6t ar 4i de m!r,init!* implic! totdeauna o sum! de pro&leme ,enerale* ce nu se mai pot deFle,a cu miCloacele tiin"ei respecti e i pentru a c!ror deFle,are cei ce se ocup! cu ele tre&uie s! se ridice mai sus i s! p!trund! 6n domeniul specula"iilor 4iloso4ice$M'
#ircea Elorian* ndrumare n filosofie$ .ucureti* 1772* pa,$ 21$ Constantin Stroe* !eflecii filosofice asupra dreptului$ .ucureti* 1779* pa,$ ';$ < %aul %$ Ne,ulescu* Pro lema ontologic. &n" Scrieri inedite$ ,oi. &&&$ Editura Academiei* .ucureti* 1782* pa,$ '2)3'28$
2 1

8? %) t8

Boris Negru, !in" Negru

Teologia este i ea 6ntr3un sens o tiin"! normati !$ Dar normati itatea ei e cu totul 6n alt plan dec6t tiin"a dreptului/ Lcredin"a 4!r! 4apte* moart! esteM <laco&* 25=* iar ade !rata credin"! este Lcredin"a care este lucr!toare prin iu&ireM <Gal$ )*5=$T Normati e 4iind* le,!tura dintre tiin"a dreptului i teolo,ie este str6n3 s!$ 6n acelai timp 6ns! scoatem 6n e iden"! 4aptul c! 6n timp ce teolo,ia se re4er! la ade !rul di in* tiin"a dreptului se re4er! la ade !rul relati * re3 Fult! din oin"a i inteli,en"a oamenilor ce 4ac parte din societate$ Scopul teolo,iei este de a c!l!uFi omul spre mQntuire* 6n timp ce scopul dreptului este nu indi idul per4ect* ci indi idul care 6i pune la &aFa comportamen3 tului s!u normele Curidice$ E:ist! multiple norme Curidice ce au le,!turi indisolu&ile cu cele reli3 ,ioase <s! nu 4uri* s! nu uciFi* etc$=* e:ist! i norme Curidice ce nu au nici o le,!tur! cu comandamentele reli,ioase$ #en"ion!m c! i multe alte tiin"e sociale se a4l! 6ntr3o le,!tur! str6ns! i coopereaF! cu tiin"ele Curidice$ Aceast! cooperare nu r!m63 ne nesc+im&at!* e:act aa cum i pro&lemele umanit!"ii s6nt dinamice$ Numai 6n ultimul timp s3au produs i se produc sc+im&!ri radicale 6n plan economic* politic* social* cultural* 6n toat! comple:itatea lor$ Lumea de ast!Fi* din de&utul mileniului trei* Lse a4l! 6ntr3o puternic! interde3 penden"!* intercondi"ionare* tr!iete epoca ,lo&aliF!rii cu toate e4ectele* &une si mai pu"in &une* ce decur, din aceasta$M 2 Realitatea social! i cea Curidic! cap!t! 6n acest conte:t o importan"! aparte i necesit! recti4ic!ri 6n procesul co,niti $

/. Teoria general a dreptului i statului 0n #one1iune #u #elelalte tiine "uridi#e


Dup! cum am men"ionat anterior* comple:itatea realit!"ii Curidice i modalitatea de cercetare a aspectelor impune di4eren"ierea tiin"elor Curidi3 ce 6n c6te a ,rupe$ UrmeaF! s! ne pronun"!m asupra tr!s!turilor comune i deose&irilor ce e:ist! 6ntre teoria ,eneral! a dreptului i statului i celelalte tiin"e Curidice$

1 Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* Teoria general a dreptului$ .ucu3 reti* 1777* pa,$ 11$ . Costic! -oicu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2* pa,$ 7$

-$ %0 &

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

. &!'! tiinele juridice istorice


Din aceast! ,rup! 4ac parte asemenea tiin"e Curidice* cum ar 4i/ istoria uni ersal! a statului i dreptului* istoria statului i dreptului romQnesc* istoria doctrinelor politice i Curidice$ Aceste tiin"e 6i propun drept scop reconstituirea i interpretarea trecutului$ Ele 4ac parte din tiin"ele care* de r6nd cu 4iloso4ia i dreptul* Lau a ut cel mai mult de su4erit 6n lun,a perioad! de domina"ie comunist!* deoarece &aFa studiului acestora o constituie li&era circula"ie a ideilor i ori,inalitatea opiniilor* care* dac! nu ar 4i 4ost 6n,r!dite* ar 4i putut duce la aprecieri personale sau c+iar critice asupra doctrinei o4icialeM$T Dar* e tiut* c! 6n istorie* 6n drept nu e:ist! alternati ! i lucrurile urmeaF! a 4i e:puse aa cum s6nt* 4!r! a sustra,e sau a completa* 4!r! a mer,e la compromis$ Btiin"ele Curidice* ca i teoria ,eneral! a dreptului i statului* studiaF! statul* dreptul ca 4enomene sociale luate 6n ansam&lul lor$ In acelai timp* 6ns!* aceste tiin"e di4er!$ 6n timp ce istoria studiaF! statul* dreptul* realitatea Curidic! dintr3 o anumit! "ar! <de e:emplu* istoria statului i dreptului romQnesc=* teoria ,eneral! poate 4ace a&strac"ie de aceasta* neconcretiF6nd despre ce stat sau drept este or&a$ Caracteristic* de asemenea* e i 4aptul c! istoria studiaF! statul* dreptul 6n strict! ordine cronolo,ic! *ceea ce nu e o tr!s!tur! caracteristic! o&li,atorie a teoriei$ Rolul tiin"elor Curidice istorice e semni4icati $ Studiul istoriei statului* dreptului Lscoate la i eal! e:isten"a unor le,i ale apari"iei* de enirii sau dispari"iei unor 4orme de drept 6n str6ns contact cu le,ile ,enerale ale deF olt!rii sociale sau &aFine de ci iliFa"ie Curidic! atestate 6n timpM$2 %rincipalul e ca tiin"ele istorice Curidice s! resta&ileasc! trecutul nostru la Custa sa aloare* s! pun! la dispoFi"ie cititorului 4aptele reale* 6n maCoritate necunoscute sau cunoscute eronat$ O 6ntre&are aparte e pro&lema coraportului teoriei ,enerale a dreptului i statului cu 4iloso4ia dreptului$ %reciF!m c! 6ntre termenul de Lteorie ,eneral!M i cel de L4iloso4ia dreptuluiM nu este numai o di4eren"! de denumire$ E:ist! 6ntre ei i o deose&ire 6n ce pri ete materia la care se re4er!$ S6ntem de acord cu pro4esorul G+eor,+e .o&o* care consider! c! L6ncercarea de a p!trunde 6n
Eleodor Eocseneanu* &storia constituional a !omFniei$ .ucureti* 1772* pa,$ 8$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 11$

+1 t-

Boris Negru, Alina Negru

esen"a dreptului este 6n primul r6nd un demers 4iloso4ic* 6ntruc6t La 4iloso4aM 6nseamn! 6ncercarea de a p!trunde 6n realitateM$1 Teoria ,eneral! a dreptului i statului* precum i celelalte tiin"e Curi3 dice* prin natura lor* se limiteaF! s! e:plice 4enomenele Curidice e:istente* e:pun Lceea ce esteM* 6n timp ce 4iloso4ia dreptului are sarcina s! cerceteFe tocmai Lceea ce tre&uieM sau Lceea ce ar tre&ui s! 4ieM 6n drept* 6n opoFi"ie cu Lceea ce esteM* opun6nd ast4el un ideal de drept unei realit!"i Curidice date$2 Cu alte cu inte* 4iloso4ia dreptului este disciplina care de4inete drep3 tul 6n uni ersalitatea sa lo,ic!$ 6n ceea ce ne pri ete* sus"inem opinia con4orm c!reia* L4i6oso4ia dreptului ar a ea de reFol at trei pro&leme itale pentru teoriile din cadrul tiin"ei numit! Teoria General! a dreptului i* prin aceasta* pentru teoriile din cuprinsul celorlalte tiin"e i practici Curidice/ a8 condiiile de 2ustificare a dreptului1 8 condiiile de vala ilitate a categoriilor 2uridice1 c8 condiiile de adeverire a omului prin dreptul pozitiv. %rima pro&lem! desc+ide calea axiologiei 2uridice$ a doua 3 a episte. mologiei 2uridice$ a treia D a antropologiei 2uridice+ D

1.9.2. tiinele juridice de ramur


Ramura studiaF! 4enomenele Curidice particulare 3 ramurile dreptului* cum ar 4i* tiin"a dreptului constitu"ional* a dreptului administrati * a drep3 tului ci il* a dreptului penal etc$ Ramura dreptului constituie un ansam&lu de norme Curidice care re3 ,lementeaF! rela"iile sociale 6n &aFa unei metode speciale de re,lementare normati !$ Eiecare tiin"! Curidic! de ramur! studiaF! pro&lemele Curidice <nor3 ma Curidic!* raport Curidic* r!spundere Curidic! $a$= ce apar"in ramurii de drept corespunF!tor 6n str6ns! concordan"! cu cerin"ele i n!Fuin"ele din care s3au n!scut$ La studierea pro&lemelor respecti e 4iecare ramur! de drept se conduce de cate,oriile i principiile ela&orate de teoria ,eneral! a dreptului i statului$ Ast4el* ultima apare ca o tiin"! metodolo,ic! pentru tiin"ele Curidice de ramur!$ 6n acelai timp 6ns! acestea 6i p!streaF! particularit!"ile lor$ 6n timp ce teoria studiaF! dreptul* statul ca 4enomene sociale inte,re* tiin"ele Cu3
1 2 '

G+eor,+e .o&o* Teoria general a dreptului$ CluC3Napoca* 177;* pa,$ 7$ Constantin Stroe* %ompendiu de filosofia dreptului$ .ucureti* 1777* pa,$ 2'$ G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otic!* *pera citat$ pa,$ 2(7$

- +* ,

Teoria general a dreptului i statului

ridice de ramur! studiaF! doar anumite particularit!"i i componente ale acestora$ E:isten"a tiin"elor Curidice de ramur! are un caracter o&iecti $ Se tie* c! dreptul unui stat este alc!tuit din numeroase norme i institu"ii$ Acestea 4ormeaF! sistemul unitar al dreptului statului respecti $ Acest sistem unitar e:ist! 6n di ersitatea ramurilor ce31 con"in$ E ident* nu tre&uie con4undat! ramura de drept cu tiin"a de ramur!$ Btiin"a Curidic! de ramur! nu se limiteaF! doar la o simpl! interpretare a lumii normelor Curidice i a raporturilor ce se nasc 6n &aFa lor$ Eiind un sistem de cunotin"e o&"inute prin metode corespunF!toare i e:primate 6n concepte* cate,orii* principii* no"iuni* tiin"a nu se re4er! numai la sta3 rea de aFi a 4enomenelor cercetate$ Ea a analiFa 6n !"!mintele trecutu3 lui* practica dreptului* interac"iunile dreptului respecti cu alte domenii$ Concomitent tiin"a Curidic! de ramur! se ocup! i cu studiul iitorului$ Reamintim c! tiin"ele Curidice 6ndeplinesc i o 4unc"ie prospecti !* de an3 ticipare teoretic!* de pre iFiune a e olu"iei o&iectului de care se ocup! tiin"a dat!$ Btiin"ele Curidice de ramur! pot 4i pri ite pe plan mondial* na"ional* re,ional$ Spre e:emplu* tiin"a dreptului constitu"ional poate 4i pri it! ca o ramur! a tiin"ei uni ersale* ca o ramur! a tiin"ei na"ionale <tiin"a dreptului constitu"ional din Repu&lica #oldo a* Eedera"ia Rus!* RomQnia etc$=* ca o tiin"! re,ional! <tiin"a dreptului constitu"ional euro3 pean* tiin"a dreptului constitu"ional al statelor mem&re C$S$L=$

2 3. 4. tiinele juridice interramurale


In multe domenii de acti itate uman! s3a impus necesitatea unor re3 ,lement!ri speciale* 6ntruc6t aceste domenii dep!esc domeniul de re,le3 mentare caracteristic unei ramuri* s3a sim"it ne oia constituirii unor ,rupe de norme$ Aceste norme 6ns! 4ac parte din di erse ramuri de drept* ceea ce ne permite 6ncadrarea lor aparte$ De e:emplu industria are un drept al ei* dreptul industrial* care are o importan"! deose&it!$ Necesitatea ocrotirii mediului 6nconCur!tor a ,enerat o asemenea ,rup! distinct! de norme* cum ar 4i dreptul ecolo,ic$

-.3.!. tiinele juridice auxiliare


Din cate,oria acestor tiin"e 4ac parte/ criminalistica* criminolo,ia* medicina le,al!* statistica Cudiciar!* lo,ica Curidic!* etc$ Caracteristic aces3
- ++ t-

!
Boris Negru, Alina Negru

[ $$$$$$$$$$ [$$$$I$$[ [[$$$T$ $ tor tiin"e e 4aptul c! ele aCut! la cunoaterea mai pro4und! a 4enomenelor Curidice i la corecta interpretare i aplicare a normelor Curidice$ Btiin"ele Curidice au:iliare o4er! importante date i ar,umente tiin"i4i ce cu pri ire la e olu"ia 4enomenului in4rac"ional* cu pri ire la con"inutul i 4ormele de mani4estare ale unor raporturi sociale date* pe care teoria le uti 3 liFeaF! 6n scopul e:tra,erii concluFiilor de sinteF! ce se impun* care consti 3 tuie un aCutor pre"ios 6n cercetarea e4ectuat! 6n tiin"ele Curidice au:iliare$ 1

1.10. Teoria general a dreptului i statului 0n pra#ti#a so#ial


Dup! cu am men"ionat anterior teoria ,eneral! a dreptului i statului ocup! un loc deose&it at6t 6n sistemul tiin"elor sociale* c6t i 6n sistemul tiin"elor Curidice$ Totodat! men"ion!m 4aptul c! teoria ,eneral! a dreptu3 lui i statului se a4l! 6ntr3o st6ns! le,!tur! cu practica social!$ Dup! cum men"iona Constantin Stere* Ltiin"a dreptului este o tiin"! eminamente practica* 6n sensul Uantian al cu 6ntului/ ea tre&uie s! pun! norme pentru iitor* tre&uie s! corespund! scopurilor pe care i le propune societateaP ea* 6ntr3un cu 6nt se adreseaF! le,islatoruluiM i* dup! cum spunea A$ #en,er/ LOc+iul unui ade !rat le,islator e neclintit 6ndreptat spre iitorM$2 Ideea scopului urm!rit de societate e at6t de predominat! 6n drept* 6nc6t G+erin, s3a creFut 6ndrept!"it s! pun! pe 4rontispiciul lucr!rii sale principale* ca moto* cu intele/ LScopul este creatorul 6ntre,ului dreptM$' Teoria* 6n ,eneral* i teoria dreptului i statului* 6n particular* este re3 Fultatul produc"iei spirituale o&teti$ Ea este cea care de4initi eaF! sco3 purile acti it!"ii umane i determin! miCloacele de realiFare a lor$ Cu alte cu inte* ea este conceperea practicii e:istente$ La r6ndul s!u* practica nu e o simpl! e:perien"! su&iecti ! a unui cercet!tor$ Ea apare ca o acti itate a oamenilor care asi,ur! e:isten"a i deF oltarea societ!"ii* ea e temelia ie"ii oamenilor$ %ractica constituie cri3 teriul ade !rului* e:aminatorul principal al teoriei$ Eiecare tiin"! 6i determin! le,!turile sale cu practica$ Ast4el* tiin"a dreptului recomand! adoptarea normelor Curidice de care societatea are ne oie$ Aceste norme Curidice Lnu au 6n"eles dec6t numai pentru c se apli. c la anumite cazuri concrete$ la relaiile 2uridice dintre oameni$ Ele au
1 2 '

Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 9$ Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ 257$ Idem$

-i +! i-

Teoria general a dreptului i statului

o 6nsemn!tate practic! din acest punct de edere* alt4el nu ar a ea nici un interesM$1 Le,!tura dintre tiin"ele Curidice i practic! a crescut 6ndeose&i 6n ulti3 mul timp c6nd un ir de societ!"i i3au propus drept scop edi4icarea statelor de drept$ Dar 6n asemenea condi"ii teoria ,eneral! a dreptului 4ace o per3 manent! ,eneraliFare a e:perien"ei practice* constat! lacunele dreptului* determin! rela"iile sociale care necesit! o re,lementare normati ! Curidic! i$ dimpotri !* scoate 6n e iden"! acele rela"ii* re,lementarea c!rora ar 4i oportun! prin intermediul altor norme sociale$ Su&liniind le,!tura indisolu&il! a teorie ,enerale a dreptului i statu3 lui cu practica men"ion!m 6nsemn!tatea incontesta&ila a tiin"ei teoretice 6n pre,!tirea iitorilor practicieni 6n domeniul Curispruden"ei$ E!r! o pre3 ,!tire teoretic! a iitorilor specialiti nu poate 4i or&a de o societate 6n care s! ,u erneFe le,ea$

#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 1(8$

.m ') H3

Boris Negru, Alina Negru

Su'ie#te de e5aluare6
6$ Ce este tiin"a dreptului 6n ,eneralG 2$ 6n ce cate,orii pot 4i ,rupate tiin"eleG '$ Ce cate,orii de tiin"e sociale cunoate"iG ;$ DeF !lui"i sistemul tiin"elor Curidice$ )$ Ce constituie teoria ,eneral! a dreptului i statuluiG 5$ Care e o&iectul de studiu al teoriei ,enerale a dreptului i statuluiG 8$ Ce loc ocup! teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n sistemul tiin"elor sociale i 6n sistemul tiin"elor CuridiceG

2iteratura re#omandat677777777777777777777777777
6$ Ion Ceterc+i* #umcilo Lu&urici* Teoria general a statului i dreptu. lui$ .ucureti* 179'$ 2$ G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+i3 in!u* 1778$ '$ Dumitru .alta,* Ale:ei Gu"u* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((2$ ;$ #ircea DCu ara* Teoria general a dreptului ;/nciclopedia 2uridic8$ .ucureti* 177)$ )$ Ion Do,aru* /lemente de teorie general a dreptului$ Craio a* 177;$ 5$ Ion Craio an* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1777$ 8$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 9$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1775* 2((2$ 7$ Ale:andru -allim!rescu* Tratat de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777$ 1($ So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($

- 16 ir

.aFa metodolo,ic! a teoriei ,enerale a dreptului

\C" SK] l M/$L#eJa4i c#2!pcarX &vnrlrimzs.dnimidiMii6riduf$


$ / $ $ O 3 $ 83M$M 4i \ P$OO$T$ EPra!eMras .aceXPPG*$

#etodolo,ie$ Considera"ii ,enerale$ Conceptul metodolo,iei Curidice$

#etodele speciale ale cercet!rii Curidice$ #etoda lo,ic!$ #etoda istoric!$ #etoda comparati !$ #etoda sociolo,ic!$ #etoda e:perimental!$ #etode cantitati e$

%.1. Consideraii generale


O&iectul de studiu este o condi"ie necesar!* nu 6ns! i su4icient!* pen3 tru ca teoria ,eneral! a dreptului i statului s! 4ie o tiin"! autonom!* o tiin"! 6n sensul deplin al cu 6ntului$ Ea urmeaF! s! dispun! i de o &aF! metodolo,ic! tiin"i4ic!$ In caF contrar* o&iectul r!m6ne o realitate necu3 noscut!$ Nu e:ist! cercet!tor 3 remarca Lucian .la,a 3 care s! nu 4ie preocu3 pat* 6n preala&il* 6ntr3un c+ip sau altul* de metoda de cercetare$ LOamenii de tiin"! alori4ic! sistemul de procedee 6nC,+e&at 6ncetul cu 6ncetul prin cola&orarea ,enera"iilor de 6naintai* acord6nd 6ncredere metodei consti3 tuite prin e4orturile celorlal"i* 6n timp ce orice 4iloso4 6i pune pro&lema metodei 6nc! o dat!M$1 Etimolo,ic* cu 6ntul (metod) ine de la ,recescul (met*odos), ceea ce 6nseamn! LcaleM* LmiClocM* Lmod de e:punereM$ Transpus 6n tiin"!* ter3 menul de Lmetod!M cap!t! 6n"eles de mod de cercetare i de trans4ormare a realit!"ii o&iecti e$ Su& aceast! accep"iune* metoda Lia natere prin con ersiunea dome3 niului teoretic enun"iati consemnati al unei 4iin"e 6n domeniul teoretic normati * 6n indica"ii i prescrip"ii asupra modului cum tre&uie a&ordat o&iectul pentru a se o&"ine despre el cunotin"e autentice$M2 Ast4el* metoda de ine* cum plastic se e:prima .acon* Lun 4actor care lumineaF! drumul c!l!toruluiM$ Uneori metoda este de4init! ca un Lprocedeu 4olosit pentru realiFarea unui lucru sau atin,erea unui scopM* Lmodul de a cerceta 4enomenele na3 turii i ale societ!"iiM* Ltotalitatea procedeelor practice 4olosite la predarea unei disciplineM$' %rin metod$ Rene Descartes 6n"ele,ea Lre,uli si,ure i uoare* ,ra"ie c!rora cine le a 4i o&ser at cu e:actitate nu a lua niciodat! ce a 4als drept ade !rat* i a aCun,e* cru"6ndu3i puterile min"ii i m!rindu3i pro,resi tiin"a* la cunoaterea ade !rat! a tuturor acelora de care a 4i capa&ilM$; Cel care urmeaF! o metod! tiin"i4ic! tre&uie s! procedeFe sistematic* dup! principii i s! nu ocoleasc! calea ce tre&uie s! r!m6n! mereu desc+is! 3
1 2 ' ;

Lucian .la,a* Despre contiina filosofic$ Timioara* 178;* pa,$ 82$ Dicionar defilosofie$ .ucureti* 1789* pa,$;)8$ Dicionarul lim ii romFne moderne$ .ucureti* 17)9* pa,$ ;75$ Rene Descartes* Discurs asupra metodei$ .ucureti* 17)8* pa,$ 15$

.m ss H3

Teoria ,eneral! a dreptului i statului calea critic!* cale re,al! pentru setea de cunoatere a ra"iunii omeneti$ 1 Din acest punct de edere* LmetodaM se apropie* dar nu se identi4ic! cu Cnnetodolo,iaM care are o s4er! mai lar,! de cuprindere* semni4ic6nd un P6em de metode de cercetare 4olosite de o tiin"!$ %reciF!m* de asemenea* LmetodaM nu se con4und! nici cu LmetodicaM* parte a didacticii ,enerale e studiaF! principiile* metodele i 4ormele de predare adaptate 4iec!rui ct de 6n !"!m6nt$ #etoda se de4inete pe mai multe trepte de ,eneralitate/ O metode proprii de cercetareP O metode de cercetare comune mai multor tiin"eP O metode ,enerale de cercetare$ 6ntre aceste trepte nu e:ist! o ruptur!$ Eiecare treapt! 6n parte are locul d$ #etodele men"ionate se interp!trund i se completeaF! reciproc$ Una dintre metodele cu mare reFonan"! 4iloso4ic! pentru toate tiin"e3 le* inclusi cele Curidice* este dialectica! Cu 6ntul (dialectic+ <de la latinescul dialegomai . a discuta* a po3 lemiFa este unul din termenii 4iloso4iei cei mai 6ntre&uin"a"i de la marii ,inditori din antic+itate i p6n! la Ye,el* #ar: i contemporanii notri$ Termenul are accep"iuni di4erite* asupra c!rora nu insist!m* men"ion6nd doar c! %6aton* Ye,el* #ar: remarc! cele trei mari sensuri ale dialecticii/2 a= Dialectica scoate 6n e iden"! le,!tura* rela"ia* continuitatea dintre toate cunotin"ele i lucrurile$ Este un ade !r elementar pentru dia lectic! interdependen"a tuturor lucrurilor* recunoaterea comple:i t!"ii$ &= No"iunile care alc!tuiesc o unitate sau o continuitate s6nt di4erite p6n! la opoFi"ie i de aceea s6nt corelati e$ Dialectica constat! c! lumea* cu toat! unitatea i continuitatea ei* este plin! de antinomii/ &ine i r!u* iu&ire i ur!* atrac"ie i respin,ere* poFiti i ne,ati * pace i r!F&oi$ c= Realitatea este sc+im&are* proces* de enire* se supune permanent mic!rii su& impulsul contradic"iei$ Consemn6nd aloarea permanent! a dialecticii* men"ion!m necesita3 tea aplic!rii ei 6n procesul de cunoatere a tuturor 4enomenelor sociale i naturale$ %e noi ne intereseaF! 6ndeose&i metodele de cercetare pe care se spriCin! tiin"ele Curidice* 6n ,eneral* i teoria ,eneral! a dreptului i statu3 lui* 6n special$
1 2

Immanuel Zant* %ritica raiunii pure$ .ucureti* 1757* pa,$ 5'135'2$ Ion Craio an* &ntroducere nfilosofia dreptului$ .ucureti* pa,$ 18(3181$

# 3) @

Boris Negru, Alina Negru

In literatura de specialitate metodolo,ia Curidic! e de4init! 6n mod di3 4erit$ De e:emplu* G+eor,+e A ornic consider! c! metodolo,ia Curidic! e Lun ansam&lu de metode de cercetare 6n domeniul tiin"elor CuridiceM* Lsistemul celor mai ,enerale principii de in esti,a"ie* deduse din sistemul celor mai ,enerale le,i o&iecti eM$1 Dumitru .alta, 6mp!rt!ete concep"ia pro4esorului N$ %opa care consider! metodolo,ia Curidic! ca un Lsistem al acelor 4actori de relati 3 ! in ariant! 6ntr3un num!r su4icient de mare de metode* 4actori ce au ca o&iect raporturile* le,!turile* rela"iile ce se sta&ilesc 6ntre di4erite metode 6n procesul cunoaterii 4enomenului Curidic$M2 6n iFiunea sa antului rus Ser,+ei Ale:ee * metodolo,ia Curidic! e metodolo,ia 4iloso4ic! acomodat! la materialul Curidic concret$' Gri,orii Eiodoro concepe metodolo,ia Curidic! ca o totalitate de principii teoretice* procedee lo,ice i metode speciale de cercetare a mate3 riei statal3Curidice* determinate de cunotin"a 4iloso4ic!$; Din de4ini"iile citate mai sus reFult! c! metodolo,ia Curidic! constituie o totalitate de procedee i metode* 4olosite de c!tre tiin"ele Curidice* 6n ,e3 neral* i de c!tre teoria ,eneral! a dreptului i statului* 6n special$ #etodo3 lo,iei Curidice 6i re ine rolul &usolei* care d! posi&ilitate cercet!torului s! se orienteFe 6n realitate i s!3i determine strate,ia o&iecti ! de cercetare a realit!"ii Curidice$

*.+. 8etodele spe#iale ale #er#etrii "uridi#e


%rintre principalele metode ale cercet!rii Curidice pot 4i men"ionate/ metoda logic$ metoda istoric$ metoda comparativ$ metoda sociologic$ metoda experimentului$ metodele cantitative . a$ In continuare ne om re4eri la analiFa lor$

G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* Teoria generaE a dreptului$ C+iin!u* 1778* pa,$ 1732($ Dumitru .alta,* Teoria general a dreptului i statului$ Cimilia* 1775* pa,$ 1)315P Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 2;$ ' Cepre! AneZcee.* *dutan meopun npaea$ Mocnea$ <GH9. ; rpiiropii# ^t_eaopO.* Teopun zocAdapcmfia u npaea$ C+iin!u* 1779* pa,$ 18$
2

-s !0 ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

IJ6
& *** i +

6n cercetarea dreptului* statului* realit!"ii Curidice a societ!"ii* teoria ,eneral! a dreptului i statului* celelalte tiin"e Curidice aplic! pe lar, me3 s_da lo,ic!$ #etoda lo,ic! Lconst! 6n ansam&lul procedeelor i opera"iilor metodolo,ice i ,noseolo,ice care miClocesc posi&ilitatea cunoaterii structurii % dinamicii raporturilor necesare 6ntre di4eritele componente <su&sisteme= e sistemului Curidic din societateM$1 Despre 6nsemn!tatea lo,icii 6n procesul de studiere a 4enomenelor Cu3liFice vor ete nsui fptui c s.a conturat ca o disciplin aparte logica +, juridic! Ap!rut! din necesitatea studierii pro4unde a realit!"ii Curidice* lo,ica este aplica&il! unei lar,i pro&lematici$ Din aceste considerente* lo,ica Curidic! poate 4i pri it! su& dou! aspecte/ O 6ntr3un sens 6n,ust ;stricto sensu8$ lo,ica Curidic! se re4er! la lo,ica normelorP O 6ntr3un sens mai lar, ;lato sensuK lo,ica Curidic! se re4er! la ele mentele constructi e de ar,umentare Curidic!$ Dac! tiin"ele Curidice de ramur! apeleaF!* 6n mod prioritar* la primul aspect al lo,icii Curidice* teoria ,eneral! apeleaF! la cel de3al doilea aspect i$ ei$ Ast4el* prin intermediul lo,icii Curidice se studiaF! pro&lematica de4i3m"iilor i cate,oriilor Curidice* metodele de 4ormare i clasi4icare a conceptelor Curidice* sistematiFarea normelor Curidice* solu"ionarea concursului XEYU con4lictelor de norme* re,ulile ra"ionamentului Curidic* de cunoatere a dreptului i de interpretare a normelor Curidice* metodele de eri4icare a 4aptelor 6n procesul Cudiciar* pro&a"iunea Curidic! etc$2 Teoria ,eneral! a dreptului i statului mai mult ca oricare alt! tiin"! uridic! 4olosete 6n cercetare a&stractiFarea lo,ic!$ Eolosirea acesteia se 4i$ce pentru c!/ a= 4enomenele i procesele Curidice s6nt ire ersi&ile i e:trem de dina miceP &= acestea nu pot 4i desprinse din conte:tul lor o&iecti spre a 4i supu se de nenum!rate ori cercet!rii e:perimentale$ %rin L a stractizare+ <de la termenul latin abstracia, se 6n"ele,e pro3 cedeul prin care cunoaterea Ltrece de la concret la a&stractM$'
1 2 <

Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1779* pa,$ ;'$ #!ria D oraceU* G+eor,+e Lupu* Teoria general a dreptului$ Iai* 1775* pa,$ 9L. Dicionarul filosofic$ pa,$ 11$ 41

Boris Negru, Alina Negru

Su&iectul cercet!rilor separ!* pe plan mintal* laturile esen"iale* ,e3 nerale* permanente* repeta&ile i relati sta&ile de cele particulare* nee3 sen"iale* 6nt6mpl!toare* etc$ 6n scopul de a deF !lui esen"a se,mentului de realitate studiate i le,ile ce o ,u erneaF!$ 6n cadrul studierii 4enomenelor i proceselor Curidice este necesar ca aceste 4enomene i procese s! 4ie descompuse 6n elementele lor compo3 nente pentru ca apoi s! 4ie analiFate 6n detaliu$ AnaliFa este o metod! ,e3 neral! de cercetare* &aFat! pe descompunerea unui 6ntre, 6n elementele lui componente i pe studierea 6n parte a 4iec!ruia dintre acestea$ De e:emplu* pentru a 6n"ele,e un raport Curidic la Custa lui aloare* e important s! ana3 liF!m elementele constituti e ale acestuia/ su&iectul* o&iectul* con"inutul raportului Curidic$ Dup! modul cum se e4ectueaF!* analiFa poate 4i inductiv i deductiv, Induc"ia <de la latinescul inducia . aducere* introducere= e un tip de ra"io3 nament i metod! de cercetare ce asi,ur! trecerea de la particular la ,eneral* de la 4aptele reale* concret3istorice la ,eneraliFarea tiin"i4ic!* 6ns! induc"ia sin,ur! nu poate s! nu conduc! la esen"a 4enomenului cercetat$ De aceea ea tre&uie duplicat! de deduc"ie$ Deducia <de la latinescul deducia . deduce3 re= este modul in ers de ra"ionare* adic! de la ,eneral la particular$ Lu6nd 6n considerare des4!urarea 6n timp a 4enomenelor i procese3 lor Curidice supuse cercet!rii* analiFa poate 4i static! i dinamic!$ AnaliFa static 4ace o trecere 6n re ista a realit!"ii e:istente la un moment dat 4!r! s! "in! cont de 4actorii ce determin! modi4icarea ei$ AnaliFa dinamic 6i propune* dimpotri !* s! scoat! 6n e iden"! sc+im&!rile sur enite 6n timp 6ntre 4enomenele Curidice$ AnaliFa* indiscuta&il* are o 6nsemn!tate primordial! 6n procesul de cercetare* dar ea* totui* n3ar da reFultatul scontat* dac! n3ar 4i completat! de sinteF!$ Sintez <de la latinescul s-nt*esis . unire= const! 6n Lcunoa3 terea o&iectelor i a proceselor pe &aFa reuniunii mintale sau materiale a elementelor o&"inute pin analiF! i prin sta&ilirea le,!turilor dintre aceste elementeM1$ Scopul sinteFei este unirea 6ntr3un 6ntre, a p!r"ilor* propriet!3 "ilor* raporturilor etc$* separate cu aCutorul analiFei i descoperirea le,ilor care ,u erneaF! realitatea studiat!$ AnaliFa i sinteFa constituie o unitate de contrarii/ una o presupune pe cealalt!$ %rocesul de analiF! i sinteF! este continuu i interdependent$ Eiind o condi"ie sine .ua nan a oric!rui ade !r* lo,ica permite di4e3 ren"ierea unor asemenea cate,orii* 4!r! de care cunoaterea pro&lemelor
1

Dicionarul filosofic$ pa,$ 25$ -9 !* t-

Teoria general a dreptului i statului

i* dreptului* realit!"ii Curidice e de neconceput$ La asemenea cate,o3ise atri&uie/ sin,ularul i ,eneralul* cauFa i e4ectul* con"inutul i 4orma* en"a si 4enomenul* necesitatea i 6nt6mplarea* posi&ilitatea i realitatea

,-etc,
S! trecem la analiFa acestor cate,orii$ a, /ingularul i generalul Eenomenele Curidice s6nt speci4ice* unice i 6n 4elul lor indi iduale$ E $reu s! ,!seti* de e:emplu* dou! state sau dou! sisteme de drept a&solut 4el$ 6ns!* caracteriF6nd 4enomenele Curidice din di4erite "!ri* noi 6ntre&uin3anumite no"iuni <de e:emplu* LstatM* LdreptM* Lnorma Curidic!M* Lrapor3CuridicM* Lordine le,al!M* Lle,alitateM etc$=* 4iecare e:prim6nd ce a ,ene3iaL adic! se re4er! la un oarecare ,rup* la o anumit! clas! de 4enomene$ Ast4el* generalul se mani4est! 6ntotdeauna 6n unele tr!s!turi i parti3 darit!"i sin,ulare ale 4enomenelor Curidice* iar singularul este 6ntotdeau31 sa mani4estarea* 4orma de e:isten"! a ,eneralului$ b, Cau0a i efectul O&ser 6nd* de e:emplu* c! ridicarea contiin"ei i culturii Curidice duce la 6nt!rirea le,alit!"ii i ordinii le,ale* c! anumite 4apte ale oamenilor iac la anumite consecin"e etc$* ne con in,em de e:isten"a unui 4el anumit \ 4ie le,!tur!* proprie proceselor i 4enomenelor i anume a le,!turii dintre / PuF! i e4ect$ Ceea ce treFete la ia"! sau modi4ic! un oarecare 4enomen 2iimim cau0, iar ceea ce apare su& ac"iunea unei cauFe anumite* numim efect, 6n realitatea Curidic! totul este le,at reciproc$ Lan"ul de 4enomene este K in4init$ De aceea* la r6ndul s!u orice cauF! este ,enerat! de un oarecare alt 4enomen i apare ca e4ect* iar orice e4ect ,enereaF! i el alte 4enomene* adic! este cauF!$ c, Coninutul i forma Orice 4enomene Curidice am lua* ele toate au con"inut i 4orm!$ %rin coninut se 6n"ele,e totalitatea elementelor <laturilor* tr!s!turi3 lor* particularit!"ilor* proceselor=* ce constituie o&iectul dat* forma 4iind le,!turile ce e:ist! 6ntre elementele con"inutului* acea or,aniFare a 4eno3 menului* datorit! c!reia el apare ca un tot unitar i poate s!3i e:ercite ianc"iile$ Con"inutul i 4orma oric!rui 4enomen s6nt indisolu&il le,ate 6ntre ele i constituie o unitate dialectic!$ Eorma nu poate e:ista 4!r! un anumit con"inut i in ers$
) !+

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru

De e:emplu* norma Curidic! i articolul actului normati * sistemul dreptului i sistemul le,islati constituie le,!tura con"inutului i 4ormei* le 3 ,!tur! 6n care normele Curidice* sistemul dreptului apar 6n calitate de con"i 3 nut* iar articolul actului normati * sistemul le,islati 3 6n calitate de 4orm!$ d, 1sena i fenomenul La cercetarea realit!"ii Curidice a societ!"ii deseori 4olosim cate,oriile Lesen"aM i L4enomenulM$ /sena e:prim! totalitatea le,!turilor* rela"iilor de ad6ncime i a le,i3 lor interne* care determin! principalele tr!s!turi i tendin"e ale deF olt!rii o&iectului Curidic$ "enomenul repreFint! e enimentele concrete* propriet!"ile sau pro3 cesele care e:prim! tr!s!turile e:terioare ale realit!"ii i care constituie 4orma de mani4estare i de scoatere la i eal! a unei oarecare esen"e$ Esen"a poate 4i considerat! cunoscut! numai dac! se cunosc cauFele apari"iei i sursele deF olt!rii o&iectului e:aminat$ e, 2ecesitatea i 3nt4mplarea 6n societate* c! i 6n natur!* totul e le,at* condi"ionat$ Dar ceea ce se produce cu lucrurile i 4enomenele 6i poate a ea cauFa cu precump!nire 6n ele 6nsei* poate decur,e din natura lor intern!* dar poate 4i ,enerat de alte lucruri i 4enomene* care 4a"! de lucrurile i 4enomenele date au un raport doar pur e:terior$ Anume aceasta i st! la &aFa deose&irii dintre necesitate i 3nt4mplare!

Cu alte cu inte* necesitatea este ceea ce tre&uie s! se 6nt6mple 6n mod neap!rat 6n condi"iile date* 6n timp ce 6nt6mplarea 6i are &aFa nu 6n esen"a 4enomenului* ci 6n ac"iunea asupra lui a altor 4enomene$ O ilustrare a le,!turii dintre 6nt6mplare i necesitate ne poate ser i urm!toarele$ Ocuparea teritoriului dintre Nistru i %rut* numit .asara&ia* de c!tre Rusia* 6n 1912 a 4ost* 4!r! 6ndoial!* o 6nt6mplare$ Dar 4aptul des3 tr!m!rii Imperiului Rus* iar mai apoi a imperiului so ietic apare ca o ne3 cesitate$ f, 5osibilitatea i realitatea In societate apar permanent di erse 4enomene* 6ns! mai 6nainte ca un 4enomen oarecare s! apar! tre&uie s! e:iste anumite condi"ii* permise pentru apari"ia lui sau* cel pu"in* s! nu e:iste anumite 6mpreCur!ri care s! 6mpiedice aceast! apari"ie$ %rin urmare* posibilitatea 4i:eaF! tendin"a o&iecti ! de deF oltare a 4enomenelor$ 6ealitatea repreFint! orice 4eno3 men care e:ist! de acum$
-$ 44 -

Teoria ,eneral! a dreptului i statului De e:emplu* 6n caFul comiterii unei in4rac"iuni persoana care a co3 6nis3o a 4i tras! la r!spundere Curidic!* dac! a 4i identi4icat!$ In caFul identi4ic!rii persoanei care a comis 4apta ilicit! cu ino !"ie i dac! nu or e:ista 6mpreCur!ri care e:clud r!spunderea Curidic!* aceasta din urm! a de eni o realitate$ Cele men"ionate mai sus scot 6n e iden"! 6nsemn!tatea primordial! a metodei lo,ice de cercetare* 6n aceast! ordine de idei* are per4ect! dreptate pro4esorul uni ersitar Nicolae %opa* care consider! c! LCuristului D omului de tiin"! i practicianului 3 6i este necesar i util 6ntre,ul aparat al lo,i3 ciiM$1 Ne solidariF!m i cu p!rerea lui G+eor,+e Lupu i G+eor,+e A or3 44lic* care concluFioneaF! c! lo,ica Curidic! tre&uie s! 4ie inclus! 6n mod o&li,atoriu 6n pro,ramele de studiu ale tuturor institu"iilor de 6n !"!m6nt pro4il Curidic$2

$!7!$! 8etoda istoric


%otri it metodei istorice* teoria ,eneral! a dreptului i statului* cele3 lalte tiin"e Curidice cerceteaF! statul* dreptul* realitatea Curidic! a societ!"ii in perspecti a i deF oltarea sa istoric!* 6n micare$ #icarea* ca mod de e:isten"! social!* nu apare i nu dispare* ci este enic!* adic! nu are nici 6nceput* nici s46rit$ A ea dreptate #i+ai Eminescu a4irm6nd c! L$$$ Istorie ciudat!W Timpul se iau de p!r i se tra, 6nd!r!t$ Trecutul e iitor i iitorul e trecut$$$M$' DeF oltarea se realiFeaF! ast4el c! 6n procesul trans4orm!rii unui sau altui 4enomen are loc re enirea parc! la ec+i* adic! repetarea la tm ni el mai 6nalt a unor tr!s!turi i particularit!"i ale treptelor in4erioare$ Aceast! particularitate a deF olt!rii poate 4i repreFentat! su& 4orma unei spirale* unde 4iecare und! nou! parc! o repet! pe cea precedent!$ La studierea teoretic! a pro&lemelor o&iectului e necesar s! "inem cont de istoria concret! a 4enomenelor Curidice$ Aceasta 6nseamn! a studia statul* dreptul din punct de edere al 4aptului cum i de ce ele au ap!rut* pin ce etape de deF oltare istoric! au trecut* ce au de enit aFi i ce pot de eni m6ine$ Aceste 6ntre&!ri nu s6nt noi* 6ns! r!spunsurile la ele deseori au 4ost ne,liCate$ Istoria* de alt4el* ca i dreptul au 4ost decapitate ca tiin"e mai 6nt6i prin 6ncarcerarea 4or"at! a acestor discipline i 6nlocuirea lor cu ideolo,ia comunist!* unica ideolo,ie * Cust!M* apoi prin impunerea unei concep"ii simpliste* con ena&ile re,imului totalitar$
1 2

Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 29$ G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* *pera citat$ pa,$ 22$

'

#i+ai Eminescu* Pu licistica. !eferiri istorice i istoriografice$ C+iin!u* 177(* pa,$ )5($

^ 4. &

Boris Negru, Alina Negru

A aplica metoda istoric! la cercetarea statului* dreptului 6nseamn!/ O a le 6ncadra 6n anumite limite istorice <epoc! sau etap! a acesteia=* iar apoi a "ine cont de particularit!"ile care permit di4eren"ierea sta tului* dreptului din "ara dat! de statul i dreptul din alte "!ri ce se atri&uie la aceeai etap! istoric!P O a e iden"ia toate aspectele* toate le,!turile statului* dreptului* ale altor 4enomene Curidice i ale celorlalte 4enomene i procese soci ale$ Statul* dreptul s6nt nite 4enomene sociale* acti itatea c!rora decur,e 6n anumite limite de timp i spa"iu$ %entru a 6n"ele,e esen"a i rolul lor e necesar s! analiFeFi* 6n preala&il* 6ntre&area ce se re4er! la caracterul i particularit!"ile epocii la care statul i dreptul se atri&uie* 6n caF contrar ele nu or 4i 6n"elese la Custa lor aloare* or 4i 6n"elese 6n mod eronat$ Aceasta e cu at6t mai important* dat 4iind 4aptul c! orice epoc! istoric! 6nainteaF! anumite criterii de apreciere a statului* dreptului* a realit!"ii Curidice$ 6n ,eneral* dreptul* statul urmeaF! 4irul e olu"iei sociale* 6n ele re4lec3 t6ndu3se ni elul deF olt!rii economice* sociale* politice* culturale i de alt! natur! a societ!"ii$ Le,ea celor AII ta&le* Codul #Qnu* Codul Yamura&i* asta oper! le,islati ! a lui Kustinian* O,linda Sa:on!* #a,na C+arta Li3 &ertatum* %ra ila lui -asile Lupu etc$ s6nt monumente Curidice* dar 6n e,al! m!sur! acestea ser esc drept do ad! a e olu"iei istorice$ Apel6nd la istorie* dreptul 6i a4l! condi"iile ce3i pot desci4ra ascenden3 1 "a$ Istoria ne permite s! scoatem 6n e iden"! r!d!cinile preFentului i s! le pro,noF!m pe ce le ale iitorului$ Bi apoi s! nu uit!m c! Liu&irea de patrie nu e iu&irea &raFdei* a "!r6nei* ci a trecutuluiM i L numai p!strarea &unurilor morale cu ,reu c6ti,ate 6n trecut* 6n p!strarea elementelor educati e ale istoriei romQne e r!d!cina spornic! a iitoruluiM* i nu 6nt6mpl!tor Lera un o&icei 6nainte ca Domnul* 6n aCunul de a se urca pe tron s! se 6nc+is! 6n Fidurile unei ec+i m!n!s3 tiri i s! treac!* 6ntr3o re4lec"ie de File 6ntre,i* 6n re ist! trecutul "!rii i a str!moilor* ca* 4a"! cu F,omotul asurFitor al actualit!"ii* s!3i desc+id! urec+ea su4leteasc! 6n linite i 6n t!cerea le,endei trecutuluiM$2 Aadar* pentru cunoaterea sistemelor de drept Curistului 6i s6nt e:trem de importante concluFiile istoricului aa cum istoricii tre&uie s! se aplece asupra documentului Curidic$

Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ ')$ #i+ai Eminescu* *pera citat$ pa,$ '2;* ;25* ''9$

-: !% t-

Teoria general a dreptului i statului

2.3.3. Metoda comparativ


S3ar p!rea c! 4iecare "ar! tr!iete 4!r! nici o in4luen"! din a4ar!$ Dar o omenea iFiune nu are dreptul la e:isten"!$ L$$$Dup! cum indi idual 4ie3 din noi s6ntem produsul am&ian"ei speciale c!reia 6i dator!m aproape 6l* 3 men"iona #ircea DCu ara* 3 tot ast4el 4iecare popor* 4iecare na"iu3KL$ este produsul 6n mare parte al in4luen"ei mediului am&iant interna"i3lal* al mentalit!"ii celorlalte popoare* care se r!s4r6n,e asupra tM i poporului 6n asemenea condi"ii pentru a cunoate o realitate Curidic! dintr3o e important de a cunoate situa"ia din alte "!ri$ Iat! de ce 6n procesul de cercetare tiin"i4ic! Curidic! un loc important l re ine metodei comparati e de cercetare* sau comparati ismului$ Esen"a estei metode const! 6n a scoate la i eal! tr!s!turi de asem!nare sau de Tose&ire <sau unele i altele 6mpreun!= la dou! sau mai multe 4enomene* 6mp!r!"ia este o premiF! important! a ,eneraliF!rii teoretice$ Ei 6i re ine i rol semni4icati 6n deduc"iile 4!cute prin analo,ie$ Kudec!"ile care e:pri3l! reFultatele compara"iei deF !luie con"inutul no"iunilor despre o&iecte3P comparate* 6n sensul acesta compara"ia e 4olosit! 6n calitate de procedeu O completeaF! de4ini"iile$ Compararea sistemelor de drept ale di4eritelor state* ale ramurilor* institu"iilor i normelor acestora are o importan"! metodolo,ic! maCor!$ Acest 4apt a determinat apari"ia unei tiin"e Curidice distincte* cum ar 4i &u3 n!oar!* tiin"a dreptului comparat$ Aceasta* la r6ndul ei* con4irm! crearea in numeroase "!ri a unor catedre i institu"ii de drept comparat cum este* de e:emplu* Academia Interna"ional! de Drept Comparat cu sediul la %aris$ 6n literatura Curidic! s3au conturat i anumite re,uli dup! care se 4olo3 sete metoda comparati !$2 La aceste re,uli se atri&uie urm!toarele/ l$ Se supun comparrii numai o iectele i fenomenele compara ile. Su& aspectul utiliF!rii acestei re,uli urmeaF!/ a= s! se "in! cont* dac! 4enomenele Curidice date supuse compar!rii 4ac parte din aceeai 4amilie <mare sistem= de dreptP &= s! se sta&ileasc! dac! cate,oriile supuse compar!rii s6nt aplicate a 6nd acelai sensP c= s! se sta&ileasc! cu e:actitate tr!s!turile comune* precum i deo se&irile ce e:ist! la 4enomenele supuse compar!rii$
#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 1(1$ -ictor Dan >l!tescu* Irina >l!tescu* !egulile metodei comparative n studiul dreptului. . Ki de drept romQnesc* 1797* pa,$ 1$
2 1

) !- )

Boris Negru, Alina Negru

2$ S se considere termenii supui comparaiei n conexiunile lor rea. l le$ n contextul social$ politic$ cultural din care au rezultat. De aici reFult! necesitatea c! 6n procesul de comparare s! se plece de la cunoaterea principiilor de drept i ale re,ularit!"ii care comand! sistemele de drept comparate$ '$ S se caracterizeze sistemul izvoarelor dreptului. O asemenea carac teristic! scoate 6n e iden"! 4orma prioritar! de e:punere a materialului normati <act normati * precedent Curidic* cutum!* doctrin! etc$=$ ;$ &n procesul comparrii s se in cont de epoca$ etapa istoric l caracteristic fenomenelor supuse comparrii$ de trsturile i particularitile generale caracteristice epocii$ etapei. )$ &n sfrit$ metoda comparativ e c#emat s dea rspuns i la n tre area ce se refer la perspectiva dezvoltrii fenomenelor com parate. Cercet!torul urmeaF! s! scoat! 6n e iden"! tendin"a de apropiere* sau* dimpotri !* tendin"a de distan"are a lor$

2.3 A. Metoda sociologic


Sociologia <din latinescul societos . societate i ,recescul logos . ti3 in"a* cu 6nt= constituie o tiin"! despre le,it!"ile deF olt!rii i 4unc"ion!rii sistemelor sociale* at6t ,lo&ale <societatea 6n ansam&lul=* c6t i particulare$ Sociolo,ia studiaF! rela"iile reciproce dintre di4erite 4enomene sociale i le3 ,it!"ile ,enerale ale compar!rii sociale a oamenilor$ Dei 6i tra,e r!d!cinile
/

6nc! din timpurile str! ec+i* sociolo,ia* ca tiin"!* mult timp a 4ost conside3 rat! ine:istent!$ Dup! cum constata la s4iritul secolului trecut G$Tarde* Lea este un copil* pe care sa an"ii au a ut di&!cia de a31 &oteFa 6nainte de a se 4i n!scutM$1 In aceeai ordine de idei se pronun"! i Constantin Stere/ LSo3 ciolo,ii s6nt mul"i* dar din lucr!rile lor orc6t de 6nsemnate ar 4i unele c+estii speciale studiate de ei i oric6t de mult material ar 4i adunat d6nii* p6n! aFi nu s3a putut cl!di 6nc! tiin"a ,eneral! asupra societ!"ii$$$M ReFum6nd analiFa sa* Constantin Stere urmeaF!/ LBtiin"a dreptului* dup! 6ns!i natura pro&lemelor sale* e 6n str6ns! dependen"! de datele 4iloso4ici ,enerale i ale sociolo,iei* ea nu poate 4i o tiin"! des! 6rit! p6n! ce nu or 4i reFol ate 6n mod satis4!c!tor pro&lemele 4undamentale ale 4iloso4ici i ale sociolo,iei$ Ins! ast!Fi 4iloso4ia* ca o concep"ie mai ad6nc! tiin"i4ic! asupra lumii i ie"ii* las! 6nc! prea mult de dorit* iar sociolo,ia e 6nc! 6n 4aeM$2
1 2

-ictor Dan >l!tescu* Irina >l!tescu* *pera citat$ pa,$ 281* 28)$ Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ 281$ -t !$ )

Teoria general a dreptului i statului

Cele citate "in de starea sociolo,iei* ca tiin"!* la s46ritul secolului KA$ 6nceputul secolului AA$ Ast!Fi nimeni nu pune la 6ndoial! caracterul r n. K Irtonom al sociolo,iei ca tiin"!$ Bi* totui* domina"ia re,imului totalitar om. i $ comunist pe parcursul a Feci de ani n3a putut s! nu3i lase amprente ne,a3 de asupra st!rii sociolo,iei din "ara noastr!$ Ca metod! de cercetare* metoda sociolo,ic! se constituie 6ntr3o direc"ie a4e cercetare* contri&uind la cunoaterea normelor Curidice 3 a dreptului 3 nu Cmmai 6n con"inutul lor intern <Ldin interiorM=* ci i 6n le,!turile sale* 6n inter3 eondi"ionarea sa cu ia"a social!* adic! cu mediul 6n care apare i se aplic!$1 Dac!* de multe ori* tiin"a Curidic! s3a 6nc+is* preFent6ndu3se ca o con3 irue"6e 4ormal!* arti4icial!* rupt! de ia"a social!* sociolo,ia Curidic! 6i ///rnne* 6n mare m!sur!* resta&ilirea contactului dreptului cu realit!"ile e$ Dup! a4irma"ia doctorului 6n drept Ion -l!du"* Lsociolo,ia Curidici se ocup! cu studiul realit!"ii sociale inte,rale a dreptului* precum i al Qnomenelor i proceselor acestei realit!"i su& aspectul ,eneFei* structurii* dinamicii i 4unc"ionalit!"ii lor 6n cadrul societ!"iiM$2 ReFult! c! metoda sociolo,ic! contri&uie su&stan"ial la Lcunoate34ea starului* dreptului* realit!"ii Curidice a societ!"ii deoarece acetia nu 4i concepu"i 6n a4ara societ!"iiM$' In Filele noastre* metoda sociolo,ic!* ia multiple 4orme* a de enit un instrument deose&it de util 6n orientarea procesului normati * 6n des4!urarea acti it!"ii de le,i4erare* 6n realiFarea dreptului* 6n cunoaterea lui etc$
e i i

$7!%! 8etoda e perimentului


Centrate pe a&stractiFare* tiin"ele Curidice* inclusi teoria ,eneral! 2 dreptului i statului a realiFat relati t6rFiu i timid i o desc+idere spre e:perimentul Curidic$ E ade !rat* c! nu 6ntotdeauna metoda dat! poate 4i /Lcat!$ Din cauFa nerepet!rii* comple:it!"ii i rapidit!"ii 4enomenelor i proceselor Curidice metoda e:perimentului nu poate 4i aplicat! 6n mod ar3 F/ial$ %lus la aceasta* 6n timp ce 6n tiin"ele naturii putem mai 4rec ent iacerca e:perimentele 6n la&orator* 6n tiin"ele sociale* 6n ,eneral* i 6n r/6n"ele Curidice* 6n particular* aceasta nu 6ntotdeauna e posi&il$ Bi totui* Netoda e:perimentului are o 6nsemn!tate mare 6n procesul de studiere a lealit!"ii Curidice$
Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1779* pa,$ ;7$ Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ 2(1$ #ai pe lar, pro&lema dat! a 4i re4lectat! 6n compartimentul (:actorii de configurare a olului+.

3H ;7 J

Boris Negru, Alina Negru

De e:emplu* metoda e:perimentului are o s4er! de aplicare lar,! 6n domeniul tiin"elor Curidice au:iliare <criminalistic!* medicin! le,al!* psi3 +iatrie Curidic! etc$=$ Totodat!* metoda e:perimentului poate 4i aplicat! i pe teren <de e:emplu* 6n domeniul re,lement!rii Curidice a rela"iilor sociale cu caracter economic=$ Dar* principalul* metoda e:perimentului e o meto3 d! c!reia* indiscuta&il* 6i re ine iitorul$

%.3.1. 8etodele cantitative


Aceste metode Lconstau 6n opera"iile de eri4icare a ipoteFelor tiin"i3 4ice 6n cadrul strate,iilor deF olt!rii 4enomenului Curidic 6n str6ns! corela3 "ie i pe 4ondul scenariilor deF olt!rii economico3socialeM$1 Introducerea metodelor cantitati e 6n cercetarea realit!"ii Curidice este moti at! de necesitatea de a descoperi noi aplica"ii ale cercet!rii$ Aceste metode presupun/ a$ deF oltarea in4orma"iei Curidice pentru 6m&un!t!"irea procesului deciFional prin 4olosirea ordinaruluiP &$ orientarea cercet!rilor de in4ormare Curidic! 6n direc"ii precum/ O ela&orarea le,isla"ieiP O sistematiFarea le,isla"ieiP O e iden"a le,islati !P O e iden"a solu"iilor de practic! Cudec!toreasc!P O alc!tuirea &!ncii de date de in4orma"ie Curidic!P N sistematiFarea in4orma"iei CuridiceP NM e iden"a e olu"iei 4enomenului Curidic pe domenii <cauFe ci i3 le* cauFe penale* contencios administrati * cauFe de drept al 4a3 miliei etc$ i* &ine6n"eles* 6n cadrul 4iec!rei ramuri* e iden"a pe domeniile care preFint! interes deose&it=P O e iden"a i sistematiFarea 4aptelor de alen"!P O e iden"a criminolo,ieiP O e iden"a 4!ptailor dup! modul de operare etc$ c$ introducerea i per4ec"ionarea pro,ramelor in4orma"iei adec ate cercet!rii Curidice i practicii Cudec!toretiP d$ e iden"a i sistematiFarea re,lement!rilor uni4orme i a practicii 6n domeniu precum dreptul comer"ului interna"ional* dreptul interna "ional pri at etc$2
Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ )1$ I&idem* pa,$ )13)2$

5!

Teoria general a dreptului i statului

%rintre metodele cantitati e un loc aparte ocup! metoda statistic. Ca tiin"!* statistica e aceea su&di iFiune care* 4olosind calculul pro3Z&ilit!"ilor se ocup! de studiul cantitati al 4enomenelor de mas!* preFen3pte de elementele care au anumite caracteristici comune$ Actualmente s3a &nnat o disciplin! distinct! 3 statistica Cudiciar!* ce3i propune drept scop en"a numeric! i caracteristica ci4ric! a unor 4enomene Curidice$
***

Ca o concluFie dup! preFentarea succint! a metodelor de cercetare se impune constatarea c! ele Lnu tre&uie 6n"elese 6n mod iFolat* ci 6n in.O."OPO.iependena i complementaritatea lor$ Eolosindu3se ast4el cercetarea Snific 2uridic$ at6t cea 4undamental!* preponderent teoretic!* c6t i cea licati ! are ,aran"ia o&"inerii unor reFultate aloroase i utileM$1 Rene Descartes* 4ondator al ra"ionalismului modern r!m6ne 6n teFau3ml ,6ndirii umane ca un e:emplu clasic de st!p6nire a arsenalului metodo3P,ic$ 6n renumitul s!u LDiscurs asupra metodeiM* autorul

propune s! ne Naducem de urm!toarele re,uli pentru a aCun,e la cunoaterea ade !rat!$ Acestea se reFum! la 4aptul/ 1$ De a nu accepta niciodat! reun lucru cu ade !rat* dac! nu 13 am cunoscut 6n mod e ident c! esteP adic! de a e ita cu ,riC! ,ra&a i preCudecata i de a nu cuprinde 6n Cudec!"ile mele nimic mai mult dec6t ceea ce s3ar 6n4!"ia min"ii mele at6t de clar i distinct 6nc6t s! nu am nici un prileC de a m! 6ndoi$ 2$ De a 6mp!r"i 4iecare dintre di4icult!"ile pe care le cerceteF 6n at6tea p!r"i 6n c6te s3ar putea i de c6te ori ar 4i ne oie* pentru a le reFol a mai &ine$ '$ De a3mi conduce 6n ordine ,6ndurile* 6ncep6nd cu o&iectele cele mai simple i mai uor de cunoscut* pentru a m! ridica* pu"in c6te pu"in* ca pe nite trepte* p6n! la cunoaterea celor mai comple:e i

pr c+iar 6ntre cele care nu se succed 6n es mod natural unele dup! altele$ up ;$ De a 4ace peste tot enumer!ri at6t de complete i re iFuiri at6t un de 6n ,enerale 6nc6t s! 4iu si,ur c! nu am omis nimic$2 d s$ 1'$ c! e: Din cele spuse reFult! c! metoda* pentru Rene Descartes* Lconst! ist 6n a pune 6n ordine acele lucruri asupra c!rora tre&uie s! ne 6ndrept!m ! a,e3 or loan Ceterc+i* Ion Craio an* &ntroducere n teoria general a dreptului. .ucureti* di ne
177'* Rene Descartes* *pera citat$ pa,$ ;93;7$

-s 1 ,

Boris Negru, !in" Negru

rimea min"ii pentru a descoperi un ade !r oarecare$ Bi o om 6ndeplini e:act* dac! om reduce treptat poFi"iile complicate i o&scure la altele mai simple* i dac! om 6ncerca apoi s! ne ridic!m tot aa treptat* de la intui"ia celor mai simple la cunoaterea tuturor celorlalteM$T

Su'ie#te de e5aluare67777777777777777777777777777
1$ Care este &aFa metodolo,ic! a teoriei ,enerale a dreptuluiG 2$ Ce metode speci4ice aplic! teoria ,eneral! a dreptului 6n cerceta rea realit!"ii CuridiceG '$ CaracteriFa"i esen"a metodelor cercet!rii tiin"i4ice a 4enomene lor Curidice$

1$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1775* 2((2$ 2$ Ion Do,aru* /lemente de teorie general a dreptului$ Craio a* 177;$ '$ -ictor Dan >l!tescu* !egulile metodei comparative n studiul dreptului && Studii de drept romQnesc* 1797* nr$ 1$ ;$ Ion -l!du"* &ntroducere n sociologia 2uridic$ .ucureti* 2((($ )$ So4ia %opescu* Dra,o Iliescu* Pro lemele actuale ale metodologiei 2uridice$ .ucureti* 1787$ 5$ Ion Craio an* Metodologia 2uridic$ .ucureti* 2(()$

Rene Descartes* *pera citat$ pa,$ 22$

* ,

i dreptului

l
imO i 7Qci5Fi"%is5rm12R;6O OaiAmMa 4

&'iei Ori,inea statului i dreptului* 6nsemn!tatea studierii$ Teoria apari"iei statului i dreptului$ %uterea social! i normele sociale din societatea prestatal!$ Caracteristica unor concep"ii pri ind ori,inea statului i dreptului$

+.1. &riginea statu;ui i dreptului, 0nsemntatea studierii


%entru a cunoate un 4enomen la Custa lui aloare* e necesar de a ti preistoria i istoria sa$ 6n aceast! ordine de idei* e:trem de important! e cunoaterea ori,inii i premiselor apari"iei acestuia$ Acelai lucru poate 4i spus i despre stat i drept$ DeF !luirea ori,inii statului i dreptului e un element o&li,atoriu al procesului de cunoatere a ade !rului$ E!r! cunoaterea acestei pro&leme nu poate 4i 6n"eleas! nici deF oltarea* nici esen"a* nici rolul statului i drep3 tului ca 4enomene sociale$ Numai 6n"ele,6nd de ce societatea prestatal! n3a cunoscut statul* drep3 tul i de ce la o anumit! etap! de deF oltare istoric! a societ!"ii acestea apar 6n mod ine ita&il* putem da un r!spuns adec at la 6ntre&area ce se re4er! la esen"a statului i a dreptului$ %ro&lema apari"iei statului i dreptului e o pro&lem! ec+e i 6n ace3 lai timp una enic nou!$ -ec+e* deoarece 6nc! din timpurile str! ec+i oamenii i3au propus drept scop cunoaterea ori,inii statului i dreptului$ Nou!* deoarece i aFi aceast! pro&lem! nu i3a pierdut actualitatea$ %ro&lema ori,inii statului i dreptului are nu numai o 6nsemn!tate teoretic!* ci i practic!$ O interpretare Cust! a pro&lemei 6n cauF! ser ete drept temelie pentru 6n"ele,erea nu numai a pro&lemelor statului i dreptului* ci i a altor pro3 &leme str6ns le,ate de acestea$ #en"ion!m i 4aptul c! procesul de apari"ie a statului i dreptului nu poate 4i le,at numai de trecut$ %rocesul de apari"ie a unor noi state i sis3 teme de drept continu! i 6n preFent$ Numai 6n ultimul timp pe +arta lumii au ap!rut un ir de state noi$

Teoria apari"iei statului i dreptului e c+emat! s! scoat! 6n e iden"! punctul ini"ial al procesului de deF oltare a statului i dreptului* cauFele* premisele i condi"iile de apari"ie a acestora$ Teoria apari"iei statului i dreptului poate 4i pri it! su& trei aspecte/ <. 0pariia unui stat i a unui sistem de drept concret caracteristic sta. tului dat. <De e:emplu* apari"ia statului i dreptului romQn* apari"ia statului i dreptului portu,+eF* a statului i dreptului 4ranceF etc$=$
-t .4 &

Teoria general a dreptului i statului

2$ 0pariia statelor i sistemelor de drept caracteristice acestora$ ce se atri&uie la o anumit! epoc! sau etap! istoric! <de e:emplu* apari"ia statelor i sistemelor de drept antice* medie ale* moderne* contemporane=$ '$ 0pariia statului i dreptului$ n general$ adic! a statului i drep tului ca 4enomen social* c6nd cercet!torul poate s! nu dea r!spuns concret la 6ntre&area despre ce 4el de stat i drept e or&a$ Cele spuse permit a or&i despre/ a8 teoria particular de apariie a statului i dreptului1 8 teoria special de apariie a statului i dreptului1 c8 teoria general de apariie a statului i dreptului. Ca re,ul!* teoria ,eneral! a dreptului i statului include 6n o&iectul . de studiu teoria ,eneral! de apari"ie a statului i dreptului* l!s6nd ca oria particular! i teoria special! de apari"ie a statului i dreptului s! 4ie idiate de tiin"ele istorice* acestea* 6ns!* nicidecum nu 6nseamn! c! teoria sieral! a statului i dreptului poate ne,liCa teoria particular! i teoria spe3 ! de apari"ie a statului i dreptului$ O a&stractiFare tiin"i4ic! aloroas! poate s! nu se spriCine pe e:emple concrete$ Cunoaterea e o opera"i3 e ce presupune o micare ini"ial! de la concret la a&stract$ Cele supuse &liniaF! 4aptul c! teoria ,eneral! de apari"ie a statului i dreptului e ca o c+eiere* ca un total al cercet!rii* ca o idee tiin"i4ic! des! 6rit!$

+.+. <uterea so#ial i normele so#iale din so#ietatea prestatal


Statul i dreptul 4ac parte din 4enomenele sociale ale c!ror e:isten"! se iiteaF! la o anumit! perioad! de deF oltare a societ!"ii umane$ Statul apare la o anumit! treapt! de deF oltare a societ!"ii i de aceea 'rarea unui concept pe deplin tiin"i4ic al statului presupune cercetarea i,inii statului* a cauFelor care au determinat trecerea societ!"ii de la 4or3de or,aniFare nestatale la or,aniFarea statal! a societ!"ii$ Cea dint6i 4orm! de con ie"uire a str!moilor oamenilor a 4ost #oar.Yoarda repreFenta un ,rup de indi iFi reuni"i tar! nici o re,ul! 4i:!* a&il!$ -ia"a +oardei era nomad!* ea nu era le,at! de un loc de trai per3lent$ La acea perioad! ,ruparea se mani4esta numai 6n m!sura i 4orma P care era 4olositoare pentru conser area speciei 6n lupta pentru e:isten"!$ /easta era condi"ia material! necesar! pentru 4ormarea* 6nt!rirea 6n spa"iu t deF oltarea 6n timp a le,!turilor sociale 3 condi"ie ce decur,e din prinFi )) J

Boris Negru, Alina Negru

cipiile ,enerale &iolo,ice$ %rincipalele miCloace de e:isten"! reFulta din 6n!toare i pescuit$ 6ncetul cu 6ncetul* acest re,im se sc+im&!/ apare a,ricultura* se sta&i3 lesc locuin"e* 6ncep a se recunoate dura&ile le,!turile de descenden"!$$ %rima 4orm! speci4ic uman! de comunitate ce a luat locul +oardei pri3 miti e a 4ost ginta$ adic! o uniune de oameni &aFat! pe rudenie de`sQn,e* oameni &aFa"i pe munca colecti ! i ap!rarea 6n comun a intereselor co3 mune* precum i prin comunitatea$ lim&ii* Cnara urilor* tradi"iilor$ Rela"iile dintre mem&rii ce 4ormau ,inta se caracteriFau prin e,alitatea tuturor* prin solidaritate i aCutor reciproc$ Apartenen"a la o ,int! sau alta nu este con3 di"ionat! de preFen"a oamenilor pe un anumit teritoriu* ci de rela"iile lor de rudenie* de sQn,e* la 6nceput reale* iar mai apoi sim&olice* de descenden"a lor din acelai str!mo 4eminin sau masculin$ Intruc66 6n prima perioad! de deF oltare a ,intei rela"iile de c!s!torie nu erau 6nc! or,aniFate* rudenia se sta&ilea dup! mam!$ Eemeia* ast4el* de ine nucleul ie"ii sociale$ Nu este or&a de o +e,emonie politic!* ci de determinarea 6nrudirii ce se 4ace plec6nd de la mam!$ Acest 4actor determi3 n! 4ormarea ,intei matriar+ale$ %e o treapt! superioar! de e olu"ie* 6n epoca destr!m!rii comunei pri3 miti e* ginta matriar#al a ceda locul gintei patriar#ale$ unde tat!l de3 ine centrul ie"ii sociale* capul 4amiliei i de la el se sta&ilesc le,!turile de rudenie$ Ordinea e olu"iei poate 4i repreFentat! ast4el prin trei 4aFe succesi e/ #oard$ matriar#at$ patriar#at. Conducerea ,in"ii* a ie"ii ei economice* militare* spirituale etc$ apar3 "ine unui or,anism cu caracter o&tesc* unei puteri nepolitice o&teti$ Yo3 t!r6rile erau luate de adunarea ,eneral! a mem&rilor adul"i ai ,in"ii$ %ro&le3 mele curente erau solu"ionate de un s4at* 6n 4runte cu un e4* ales de ,int!$ Or,anele conduc!toare ale ,in"ii puteau 4i 6nlocuite oric6nd de ,int!$ Autoritatea lor era de natur! moral!* p!rinteasc!$ Nu e:ist! o cate,orie special! de oameni ce conduc* nu e:ist! un or,an special de constr6n,e3 re* de iolen"!$ Rela"iile sociale s6nt re,lementate de anumite re,uli de con ie"uire social!* cum ar 4i/ o&iceiurile* morala* prescrip"iile reli,ioase$ %entru aceast! perioad! e caracteristic i 4aptul c! nu e:ist! deose&ire 6ntre drepturi i 6ndatoriri$ %entru omul primiti nu se pune 6nc! 6ntre&area dac! participarea la tre&urile o&teti* r!F&unarea sQn,elui sau r!scump!rarea ei s6nt datorii sau drepturi* aceast! 6ntre&are li s3ar p!rea tot at6t de a&surd!* ca i cea dac! m6ncatul* dormitul* 6natul constituie un drept sau o o&li,a3
-i %,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Qme$ Ca re,ul!* 4iecare indi id se consider! o&li,at s! urineFe e:emplele str!moilor s!i$ Aceasta 6ns! nu permite de a or&i despre o li&ertate personal! a omu3U din acea perioad!$ Dup! cum men"ioneaF! #ar,uerite Lon,* 6n loc s! SE &ucure de o li&ertate personal! complet!* cum s3ar putea crede la prima rdere* omul primiti se las! condus de un cod de re,lementare i de o&i3 Oicruri$ care constituie una dintre tiraniile cele mai 6nsp!imQnt!toare din /P/e au e:istat* poate* odat! pe p!m6nt$T S3ar p!rea* c! cele&rul sa ant Al4red Russel ballace simte mai &ine 6nde este ade !rul* c6nd spune/ LEu am tr!it 6ntre societ!"ile s!l&aticilor 4e America de Sud i din Orient* la care nu e:ist! nici o le,e* nici un tri&u3/`$ i Irul dec6t opinia pu lic a comunit!"ii* care se e:prim! li&er$ Eiecare Zsp3ect! cu scrupuloFitate drepturile to ar!ului s!u* i e 4oarte rar* dac! e irsodat!* s! se 6nt6mple o 6nc!lcare a acestor drepturi* 6n aceste societ!"i tei oamenii s6nt e,ali$M2 Iar C+$ Letourneau mai completeaF!* c! 6n s6nul societ!"ii primiti e L oin"a despotic! diri,uitoare e 6nlocuit! adesea prin falia pu lic$ adic! prin deprinderea social.+4< La o etap! mai a ansat! apare tri ul care constituie o comunitate etni3 c! l de or,aniFare social! a mai multor ,in"i sau 4amilii 6nrudite$ Eormarea la o etap! posterioar! a uniunilor de tri&uri e un proces 6n3 so"ii de consolidarea le,!turilor ,ospod!reti i culturale intertri&ale* cioc3 rQr4le militare* mi,ra"ia popula"iei* cauFate de apari"ia propriet!"ii pri ate 3 // a"e acestea ducea treptat la un amestec de tri&uri* la 6nlocuirea ec+ilor turi de rudenie prin s6n,e cu le,!turi teritoriale i la apari"ia unei noi e de comunitate istoric!$

3 A! ,remisele apariiei statului i dreptului


Condi"iile apari"iei or,aniF!rii statale a societ!"ii s3au 4ormat destul e lent i de ,reu* 6n perioada descompunerii comunei primiti e* at6t prin olu"ia treptat! a 4or"elor i a rela"iilor de produc"ie* c6t i prin modi4icata structurii i or,aniF!rii societ!"ii primiti e$ Sc+im&!rile treptate 6n domeniul procur!rii celor necesare traiului/ eF oltarea a,riculturii* a p!storitului* a meteu,urilor* a sc+im&ului etc$ instituie un pas enorm at6t pentru societate 6n ansam&lu* c6t i pentru
1

Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ 2713272$ < i&idem* pa,$ 278$ ) Idem$

3! )8 l3

Boris Negru, !in" Negru

4iecare indi id$ Are loc trecerea de la economia pr!dalnic! la economia producti !$ Omul de ine produc!tor$ Apare 4amilia$ In le,!tur! cu aceasta 4iloso4ul ,erman Ye,el men"iona/ L6nceputul ade !rat i prima 4unda"ie a statului const! 6n introducerea a,riculturii* al!turi de introducerea c!s!to3 riei* 6ntruc6t primul din aceste principii aduce cu sine prelucrarea solului i o dat! cu aceasta proprietatea pri at! e:clusi !* reduc6nd ia"a r!t!citoare a s!l&aticului care3i c!uta 6n pere,rin!ri su&Fisten"a* la sta&ilirea dreptului pri at i la asi,urarea satis4acerii tre&uin"elorP de aceasta se lea,! limita3 rea raporturilor se:uale la c!s!torie i* prin urmare* trans4ormarea acestei le,!turi 6ntr3o alian"! dura&il!* uni ersal! 6n sine* tot ast4el a ne oii su&iec3 ti e 6n ,riCa de 4amilie i a posesiei 6n a erea 4amilieM$1 Cercet!rile e4ectuate de sociolo,i* istorici* antropolo,i ai culturii 6n comunit!"i a4late pe treapta primiti ! de deF oltare au scos la i eal! 4ap3 tul c! 6n aceste comunit!"i raporturile mem&rilor lor i3au ,!sit re4lectare 6ntr3o serie de norme sociale* de enite cu timpul ta&uuri corespunF!toare a ceea ce s3a numit Ltotemismul de clanM$ Con4orm pre ederilor ta&uurilor* se interFice incestul dinte 4rate i sor!P este socotit nenatural i de ne6n3 c+ipuit incestul cu mam!P se pedepsete* dar nu cu pedeaps! prea mare* raportul intim cu 4iica etc$ Apare necesitatea de a sta&ili modalitatea de r!F&unare$ Ea* ca re,ul!* se azeaz pe conceptul e,alit!"ii$ Acest concept de e,alitate se reFum! 6n aa3Fisa le,e a talionului* care cere ca reac"iunea 6mpotri a !t!m!rii s! se 4ac! cu aceeai arm! sau 6n aceeai parte a corpului$ Amintim 4ormula/ ** *c#i pentru oc#i$ dinte pentru dinte+. Dar re,imul r!F&un!rii duce la sta&ilirea ,rupurilor din cauFa luptei de r!F&unare continu!$ Din aceste moti e apare tendin"a ca o4ensa* 6n loc s! 4ie r!F&unat!* s! 4ie desp!,u&it!* 4ie con4orm unui sistem de tari4e de3 terminate* 4ie con4orm Cudec!"ii unui ar&itru* ales de p!r"i dintre cei mai &!tr6ni$ In anumite caFuri se impune curmarea con4lictelor interne i reunirea 4or"elor 6mpotri a unui duman comun* 4ie 6n scop de ap!rare* 4ie 6n scop de atac$ Su& in4luen"a tuturor acestor 4actori* deasupra unit!"ilor ,entilice deose&ite se 4ormeaF! un a,re,at cu mult mai ast i mai comple:* adic! o reunire de tri&uri$ Ele nu se mai 6ntemeiaF! pe le,!tura de s6n,e* ci are o alt! natur!$ In acest moment 6ncep s! se sc+i"eFe elementele statului/ La em 6ntr3ade !r un numr de indivizi destul de mare pentru a 6n,!3
1

G+eor, bil+elm Eriedric+ Ye,el* Principiilefilosofiei dreptului$ .ucureti* 1757* pa,$ 2'232''$

.4 LH 4

Teoria general a dreptului i statului

nornia .%S c distri&u"ie armonic! i or,anic! a di4eritelor acti it!"i i 4unc"iuni ceasta i/ T//'Ie <element personal=P a em un raport constant de st!p6nire asupra latie a TSEr[11 ler4or4u determinatP a em 6n s4irit o organizaie 2uridic$ 4ormat! !sT!to3 l O = / r/ceiul nedesluit i de autoritatea e4ului$$$ DeCa 6n 4aFa anterioar! ului i l M mani4estat 6ntre ,rupurile ,entilice tendin"a de a su&stitui r!F&un!rii itoare ==OJ@ul i repararea nedrept!"ii prin miClocul unei compensa"ii <com3 Dtu6ui I 33punea=$ Statul odat! 4ormat urm!rete s! alori4ice aceast! practic! imita3 RI)1I auspiciile sale* ar&itraCul se consolideaF! i se or,aniFeaF! 6n mod cesteC SEiriI$ Statul o4er!* 6ntr3un anumit mod* ser iciile sale p!r"ilor 6n liti,iu* i&iec3 I 11// ria %cate mca 6n 4aFa em&rionar!* s! li se impun! cu totul* s! le o&li,e ,t$se apleca 6n 4a"a autorit!"ii sale$ De aceea Cudec!torul primiti e numai irii 6n l W 4+ itru$ care propune o 6n"ele,ereP sentin"a sa poate 4i acceptat! de K 4Qn3 ESSSM %!r"i dar nu e 6nso"it! de 4or"e coerciti e$$$ Numai printr3o lun,! Mctare I Sdns Ie eta%eG dup! o la&orioas! ,esta"iune istoric! Statul aCun,e s! se =are a I / ciTuie ca o putere super,entilic!* 6n stare s! ia asupra3i 6n mod e:3CC3CCoC$ E4esi 4unc"iunea Custi"iei i s! impun! respectarea sentin"elor$ Numai nem` 6 ac`nci$ procesul de 4ormare a statului e 6ndeplinit! iar mani4est!rile sis33lui dreptului s6nt de tip statal <etatic=M$ 1 De aici reFult! c! statului 6i Ot preFente/ Q un f numr de indivizi destul de mare pentru a ngdui o distri uie organic a diferitelor activiti i funcii sociale1 n n P rii s! l 4O un raPort constant de stpnire asupra unui teritoriu determinat1 c nulaT O 8 S organizaie 2uridic$ format de o iceiul nedesluit i de autori. tatea efului. uptei OT 4U ceTe Ie maT sus IeI -ecc4uc se !dete a 4i sus"in!torul concep"i3 n loc JSS IpQ care dreptul este independent de stat 6n sens c! el apare 6n!untrul er s stemum H de3 i I i i societ!"ii* 4iind cu mult anterior statului$ .ine6n"eles* apari"ia statului nu se 4ace 6ntr3o Fi$ %entru mult! reme maC e:ist! i un 4el de lupt! 6ntre or,aniFa"iile minore <,intele= i puterea la* care tinde s! le supun!$

Remarc!m* c! un proces analo, celui mai sus e:aminat are loc i 6n emul dreptului$ Normele Curidice apar pe dou! c!i/ a8 o serie de norme de conduit vec#i ;norme de o icei$ moral$ nor me religioase8 snt preluate i$ aducndu.li.se elementul sancio. nar$ snt transformate n norme de drept1 a8 se creeaz norme de drept noi$ dictate de noua putere.

Gior,io Del -ecc+io* >ecii de filozofie 2uridic. .ucureti* 177'* pa,$ '(53'(8$
) 3 e-

Boris Negru, Alina Negru

+. . =ara#teristi#a unor #on#epii pri5ind statului i dreptului


%ro&lema ori,inii statului i dreptului* a cauFelor* care au determinat apari"ia lor* a preocupat ,6ndirea uman! 6nc! din perioada antic+it!"ii* 6n 6n3 C cercarea de a r!spunde la 6ntre&area/ c6nd i de ce au ap!rut statul i dreptul* care e sursa i 4undamentul lor au 4ost ,!site r!spunsuri di4erite$ La di4erite inter ale* 6n di4erite "!ri* au 4ost e:primate un num!r e:trem de mare de a3 riate teorii i concep"ii$ Cu toat! multitudinea i arietatea acestor concep"ii* ele pot 4i reduse la c6te a esen"iale* care 6ntr3o 4orm! sau alta* de la un autor la altul aproape c! nu di4er!* 6n ceea ce pri ete pro&lemele esen"iale$ La cele mai r!sp6ndite concep"ii care au adus contri&u"ii* mai mari sauW mai mici* la cercetarea unor sau altor aspecte ale 4enomenului statului se atri&uie urm!toarele/ A. Teoria teologic 9teocratic, originea divin a puterii, %otri it acestei concep"ii* cu toate ariantele ei cretine* &udiste* is3 lamice etc$* 4!r! a mai or&i despre reli,iile din Orientul Antic* statul este crea"ia di init!"ii* iar monar+ul* e4ul statului este repreFentantul lui Dum3 neFeu pe p!m6nt$ Aa* de e:emplu* 6mp!ratul Kaponiei este numit LEiul SoareluiM* 4araonul E,iptului Antic este considerat sin,urul intermediar 6ntre DumneFeu i oameni $a$m$d$ %romotorii concep"iei di ine asupra puterii de stat au 4ost* mai ales* S46ntul Au,ustin i S4intul %aul* teolo,i* 4iloso4i* moraliti i dialecticieni$ Concep"ia teist! sus"ine c! DumneFeu este* 6nainte de toate* creatorul G Uni ersului* sursa in4init! a posi&ilit!"ilor e:isten"iale 6n uni ers i 4or"a lui ordonatoare$ Se men"ioneaF!* &un!oar!* c! la 6nceput oamenii au 4ost condui de l DumneFeu$ C6nd 6ns! s3au 6ndep!rtat de DumneFeu prin p!cate* DumneFeu l a r6nduit ca oamenii s! 4ie condui prin prooroci* care auFeau i spuneau poporului oia cea s46nt! a lui DumneFeu$ %!c!tuind 6n continuare* oame3 l nii nu au rut s! mai asculte nici pe prooroci i DumneFeu le3a r6nduit re,i* l care s!3i conduc!$ Re,ele este ales* uns* &inecu 6ntat de DumneFeu prin +irotesia .isericii$ Re,ele are putere de la DumneFeu ca s! conduc!$ %u3 l terea lui DumneFeu* care lucreaF! prin re,e* unete* aduce linite i pace$ l Re,ele este su eran$ %entru el* to"i locuitorii unei "!ri repreFint! poporul l s!u$ %entru re,e unitatea este 4orma de 4iin"! a statului$ #asoneria a urm!rit distru,erea monar+iei i .isericii* pre,!tind e3 l nirea la putere a preedintelui$ El ne4iind un cretin lucr!tor pentru 4apte*
%0 i-

Teoria general a dreptului i statului

Q condus de du+urile lumii$ Ca reFultat* 3 ne spune S46ntul Apostol .$ 3 L6ntrea,a lume Face su& puterea celui r!uM$ Dreptul apare su& 4orma unei le,isla"ii* a unui comandament a lui eFeu* diri,uitor pentru conduita indi iFilor$ Cele 1( porunci cuprind Ciasiii ordonate de di initate* care s6nt preFente ast!Fi 6n le,isla"iile moder34c $S! nu uciFiM$ LS! nu prea cur etiM$ LS! nu 4uriM$ LS! nu m!rturiseti i& 6mpotri a aproapelui t!u etc$M$1 6n ceea ce pri ete perspecti a e olu"iei raportului stat 3 drept 3 re3* pre4er!m s!31 in oc!m pe Andre #alrau:/ Lsecolul urm!tor <adic! iul AAI 3 Aut$= a 4i reli,ios sau nu a mai 4i delocM$2 6n perioada contemporan! concep"iile reli,ioase s6nt r!sp6ndite de re3/entan"ii -aticanului* islamului* de teoreticieni ai altor culte reli,ioase$ rmare* teoria teolo,ic! cunoate ariante di4erite* 6ncep6nd cu orienta3spre Leternul statM* L&inele e an,+elicM i termin6nd cu Lnoul conser3smM* pentru care re olu"ia ce3 ar putea duce la sc+im&area Lle,ilor eM este 4orma Lsatanic!M a ostilit!"ii$ $! Teoria patriar*al %!rtaii acestei concep"ii sus"in c! statul 6i tra,e ori,inea de la 4a3O* 6nceputul acestei concep"ii poate 4i o&ser at 6nc! la Aristotel$ 6n re3ita sa lucrare L%oliticaM Aristotel sus"ine c! omul ca 4iin"! social! se r i/iiFeaF! 6n 4amilie* iar starul repreFint! 4orma prelun,it! a acesteia$ %entru Aristotel &inele suprem este 4ericirea produs! de irtute$ Statul Nnecesitate* nu este o simpl! alian"!* adic! o asocia"ie temporar! 4!cu3 pentru a realiFa anumite scopuri particulare* ci o uniune or,anic! per4ec3/3re are ca scop irtutea i 4ericirea uni ersal!P este o comuniune nece3onceput! 6n scopul per4ec"ion!rii ie"ii$ Omul este c+emat de 6ns!i sa la ia"a politic!$ Statul 6n mod lo,ic e:ist! 6naintea indi iFilor* tot dup! cum or,anismul e:ist! 6naintea p!r"ilor sale$ Deci dup! cum nu e a&il s! concepem* de pild!* o m6n! ie desp!r"it! de corp* tot ast4el nu die 4i ima,inat indi idul 6n a4ara statului$' Statul re,lementeaF! oin"a lenilor prin miClocul le,ilor$ Acestea domin! ia"a 6ntrea,!* pentru c! tiFii nu3i apar"in lor* ci Statului$ Con"inutul le,ilor este Custi"ia$ 6o perioada medie al! teoria patriar+al! a 4ost deF oltat! de en,leFul Eilmer$ 6n lucrarea sa L%atriar+ulM <15)'= el* recur,6nd la ar,u3le din .i&lie a4irm! c! monar+ul de"ine puterea de stat 6n calitate de
.i&lia* Societatea )i lic$ <GGV$ pag. HV.H<. #!ria D oraccU* G+cor,+c Lupu* *pera citat$ pa,$ 12'$ Geor,io Del -ecc+io* *pera citata$ pa,$ )5$

-m 61 ir

Boris Negru, Alina Negru

motenitor al lui Adam* care a 4ost 6n estit de DumneFeu at6t cu puterea \ p!rinteasc!* c6t i cu cea le,al!$ Ca i tat!l 6n 4amilie* aa i monar+ul nu se ale,e* nu se numete i nu este destituit de c!tre supui* deoarece acestea s6nt copiii lui$ Eirete* o analo,ie a statului cu 4amilia* 6ntr3o oarecare m!sur! e posi&il!* dat 4iind 4aptul* c! structurile statale apar nu deodat!* ci se deF olt! de la C cele mai simple 4orma"iuni* care puteau 4i comparate cu 4amilia primiti !$ In acelai timp* repreFentan"ii acestei teorii simpli4ic! cu mult proce3 L sul de apari"ie a statului e:trapol6nd cate,oria L4amiliaM asupra cate,oriei LstatM* iar cate,oriile Ltat!lM* Lmem&rii 4amilieiM ne6ntemeiat se identi4ic! cu cate,oriile Lmonar+M* LsupuiM$ Conceptul dat* dei nu mai are o r!sp6ndire lar,!* poate 4i 6nt6lnit i aFi l 6n unele state occidentale$ 7! Teoria patrimonial Ap!rut! 6n perioada medie al!* teoria dat! a4irm! c! statul a luat na3 l tere din dreptul de proprietate asupra p!m6ntului$ L%roprietatea pri at! asupra solului* 3 spunea CumploeicF* 3 este l un raport de drept* care presupune o or,aniFa"ie social! complicat!$ Ele3 l mentele acestei or,aniFa"ii complicate s6nt urm!toarele/ 6nainte de toate o l or,aniFa"ie a st!p6nirii$$$* care s! ai&! puterea de a sili pe cei st!p6ni"i s! l asculte pe st!p6niP pentru c! numai o asemenea or,aniFa"ie d! putin"a unui l mem&ru al clasei st!p6nitoare de a3i procura puterea de munc! a clasei l st!p6nite* necesar! pentru munca o,orului* adic! pentru utiliFarea propri3 l et!"ii luiM$1 Gu ernan"ii st!p6nesc teritoriul 6n irtutea unui ec+i drept de l proprietate* iar poporul nu este dec6t o adunare de arendai pe moia st!3 p6nului$ Concep"ia aceasta a a ut o aplicare mai mare 6n Germania$ Una C dintre 4ormele r!sp6ndite ale ei e cea care a4irm! c! Ls6n,ele i p!m6ntul 4!uresc istoriaM$ :! Teoria violentei Aceast! teorie cap!t! o r!sp6ndire lar,! mai ales 6n epoca modern!$ Cei mai de seam! repreFentan"i ai ei E$ Du+rin,* L$ GumploeicF* Z$ ZautsUV atri&uie iolen"ei rolul decisi 6n apari"ia claselor sociale i a statului$ Statul a ap!rut 6n lupta dintre di4erite ,rup!ri primiti e$ Tri&ul C 6n in,!torilor instituie puterea de stat* se trans4orm! 6n puterea dominant! C a societ!"ii* iar tri&ul 6n ins constituie masa supuilor* 6n in,!torii de in i proprietari ai &o,!"iilor acaparate$
L$ GumploeicF* Grundriss der Sociologie$ pa,$ '28$

-; %* -

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

In iFiunea lui GumploeicF* ro&irea* 6n loc de omor6re* ca reFultat lim"ei* s3a impus 6n interesul 6n in,!torilor 6nii$ E:act aa cum i t3ast!Fi multe ,u erne dup! ce un criminal e condamnat la moarte* 6l la munc! silnic!* tiind c! din aceasta or reFulta anumite 4oloa3aa$ 6n remuri* cei 6n ini au 4ost supui 6n loc de moarte ro&iei 6n sul &iruitorilor* 6ns!i natura lucrurilor a dus la o asemenea ori,ine na"iunii de stat$ Ordinea de stat* urmeaF! GumploeicF* este* dup! ei ordine de neegalitate1 ea cuprinde o minoritate st!p6nitoare i o a"e supus!$ LDar ce rea minoritatea st!p6nitoareG Ceea ce ea tre&u3i eea/ s! tr!iasc! i anume s! tr!iasc! mai &ine* de cum ar putea3o 4ace iciile maCorit!"ii st!p6nite$ Ca urmare a acestei oin"e dominante 6n 6re munca economic social$ ce se 6ndeplinete su& constr6n,erea 6i st!p6nitoare* ast4el c! asupra maCorit!"ii st!p6nite cade cea mai mare a muncii sau c+iar* propriu Fis* toat! ,reutatea muncii$$$ %e aceast! 4ormeaF! or,aniFa"ia &aFat! pe putere* a muncii* fa de care or. stpnirii ;forei pu lice8 i toat ordinea 2uridic de stat se afl et de mi2loc la scop +.O Lupta social! s3a n!scut odat! cu statul i de /rece ca un 4ir rou prin toate complica"iile istoriei uni ersale$ %e aceast! cale de lupt! i supunere s3a n!scut* prin r!pirea 4emeilor* C6 $$drept de 4amilieM* 6n 4orm! de st!p6nire de c!tre &!r&at a 4emeii pe aceast! cale* 3 s3a n!scut* prin su&Cu,are i e:ploatare* dreptul nului asupra ro&uluiP iar 6n le,!tur! cu deose&irea 6ntre st!p6n* c!ruia $r"in 4ructele p!m6ntului* i 6ntre scla * care lucreaF! acest p!m6nt i st!p6n* s3a n!scut i Ldreptul de proprietateM$ Bi tot ast4el de o&6rie a"e celelalte drepturi* Lorice drept poart! pe 4runte acest sti,mat al li sale$$$M2 Concep"ia dat! a ,enerat i unele ersuri rasiste$ Aa* de e:emplu* iploeicF 6n lucrarea sa LTeoria ,eneral! a statuluiM sus"ine c! tri&u3 apar"ineau unor rase superioare ar 4i 4ormat statul 6n urma supunerii 'r de ras! in4erioar!$ Teoria organic ; iologic8 Aceast! concep"ie a ap!rut 6n secolul al AlA3lea$ RepreFentan"ii ei/ el e"ian .luntsc+ii* sociolo,ul en,leF Spencer* sociolo,ul 4ranceF transpun le,ile naturii la studierea statului$ Dup! p!rerea lor* statul or,anism social compus din oameni* aa cum or,anismul animal ipune din celule$ Statul are oin"! i contiin"! separat! de oin"a
`````````
1 9

Constantin Stere* *pera citata4 pa,* ''(* I&idem* pa,$ '''$

I 5' J

Boris Negru, !in" Negru

oamenilor din care este compus$ E:act aa cum 6ntr3un or,anism* or,anele sale des4!oar! anumite acti it!"i* tre&uie s! decur,! lucrurile i 6n socie3 tate* unde 4iecare om* 4iecare p!tur! social! 6i are locul i rolul ei$ Statul tre&uie s! domine asupra tuturor dup! cum or,anismului iu 6i s6nt supuse toate p!r"ile sale$ Ast4el* Yer&ert Spencer ne spune c! Lsocietatea e un or,anismM$ Lupta pentru ia"! o&li,! speciile animale* printre care i omul ca 4iin"! ani3 / mala s! se adapteFe 6n continuu condi"iilor de e:isten"! pentru a supra ie"ui$ %rin adaptarea la necesit!"ile ie"ii sociale* specia uman! do&6ndete anumite e:perien"e pe care le las! motenire ,enera"iei urm!toare$ Ceea ce este e:perien"! poFiti ! i aCut! la supra ie"uire* de ine instinct la ur3 m!toarea ,enera"ie$ #odul de or,aniFare a ie"ii statale* morala* Custi"ia etc$ de in ast4el instincte &aFate pe e:perien"e care au 6n !"at ,enera"ia precedent! calea cea mai util! de ia"! care i3a permis s! supra ie"uiasc!$ Con4orm acestei e olu"ii* al c!rei reFultat este controlat de le,it!"ile &iolo3 ,ice* indi idul ac+iFi"ioneaF! 3 ca urmare a 4aptului c! ereditatea trans4or3 m! ,radual e:perien"a 6n instinct 3 un sentiment din ce 6n ce mai pro4und al datoriei sociale$ %lec6nd de la aceste premise* Spencer aCun,e s! de4ineasc! ma:ima dreptului 6ntr3o manier! asem!n!toare lui Zant/ LTo"i oamenii pot 4ace ceea ce le place lor* cu condi"ia s! nu aduc! atin,ere li&ert!"ii e,ale a ce3 lorlal"iM i deduce un num!r de drepturi naturale ale indi idului <dreptul de proprietate* li&ertatea muncii* a cu 6ntului etc$=$ El propune tempera3 rea dreptului 6n indi idual* 4!c6nd apel la anumite principii de ec#itate corectiv$ accept6nd c! li&ertatea tre&uie s! 4ie 6nso"it! de sentimentul responsa&ilit!"ii* atenu6nd ast4el sau c+iar anul6nd uneori relati ismul s!u &iolo,ic$M1 W. Teoria rasial Aceast! teorie pornete de la ideea ine,alit!"ii raselor* a domina"iei raselor LsuperioareM$ Cele mai reac"ionare ariante ale teoriei rasiale au 4ost deF oltate de teoreticienii re,imurilor 4asciste* instaurate 6n perioada dintre cele dou! r!F&oaie mondiale 6n unele state* cum ar 4i* de e:emplu* Italia* Germania$ 6n iFiunea p!rtailor acestei concep"ii* statul se trans4orm! 6ntr3un mecanism centraliFat e:cesi * a:at pe o ierar+ie militar3&irocratic!* 6n 4runtea c!reia se a4l! 4iurerul* e:ponent al Lspiritului na"iunii*M
Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 99397$

I 5; I

Teoria general a dreptului i statului

Rasismul ca ideolo,ie i practic! pornete de la ine,alitatea 4iFic! i G )6olo,ic! a raselor umane* de la admisi&ilitatea i c+iar necesitatea do3 Esa"iei raselor i popoarelor LsuperioareM asupra raselor i popoarelor p4erioare$M Lu6nd natere 6nc! 6n antic+itate* rasismul a ser it pentru 4un3 4eaentarea domina"iei L4iretiM a proprietarilor de scla i asupra scla ilor* i perioada medie al! 3 a Lno&ilimii de sQn,e al&astruM asupra LprostimiiM EC* Interac"iunea rasismului cu asemenea concepte* cum ar 4i social3dar3 pismul* maltusionismul etc$ i3a ,!sit cea mai reac"ionar! mani4estare 6n isc6srn i 6n aparteid$ Ast4el* 4ascismul ,erman a 6ncercat s! promo eFe 6n nctic! teFa despre rasa ,erman! ca ras! superioar! i s! realiFeFe ideea ierant! a instaur!rii ordinii mondiale a Lna"iei de st!p6niM$ 6n lucrarea sa /e/n Camp4 A$ Yitler scria/ L$$$Scopul suprem al statului rasial tre&uie i 4ie acela de a e,+ea la p!strarea repreFentan"ilor de ras! primar!* care isp6ndesc ci iliFa"ia i care 4ac 4rumuse"ea i aloarea unei umanit!"i su3 erioare$ Noi* 6n calitate de arieni* nu31 putem ima,ina dec6t ca un or,a3 ism iu pe care31 constituie un popor* or,anism care nu numai c! asi,ur! Zisten"a acestui popor* dar* 6n plus* deF olt6ndu3i 6nsuirile morale i in3 tuale* o 4ace s! aCun,! la cel mai 6nalt ,rad de li&ertateM1 i mai apoi/ 4eeic+3ul* 6n calitatea sa de stat tre&uie s!3i 6n"elea,! pe to"i ,ermanii i R3i ia asupra sa r!spunderea nu numai de a reuni i de a p!stra reFer ele OE4ioase pe care poporul* prin elementele primare ale rasei sale* le posed!* 4er i s!31 4ac! s! aCun,! 6ncet i si,ur la o situa"ie predominant!M$2 Cele men"ionate 6ntru tocmai pornesc de la conceptul marelui 4iloso4 \ nman NietFsc+e* care consider! c! morala este crea"ia celor tari* celor pperiori* ade !ra"ii creatori de alori$ Lumea se 6mparte 6n stpni$ ren$/ oa3snii superiori* i sclavi <masa* turma=$ Numai cei dint6i creeaF! alori* ,ia cretin! i democra"ia s6nt reli,ii de scla i* care le,aliFeaF! pe to"i enii* pe care natura i3a creat ine,ali$ LOmenirea tre&uie s! lucreFe la 'ducerea oamenilor de ,eniu/ aceasta este misiunea ei* nu are altaM$ %en3IY marele ,6nditor e olu"ia omenirii i deci i a statului* dreptului* este :a spiritelor superioare* asupra . oamenilor. Acestea impun maselor create de ei$ L%oporul* Fice NietFsc+e* este un 6nconCur al naturii tru a aCun,e la ase sau apte oameni mari$M' Sistemul lui NietFsc+e* ca toate cele care pleac! de la o premis! a&so3* uit! cu totul c! morala i dreptul s6nt produsul unor 4actori compleci$
Adol4 Yitler* Mein %ampf$ .ucureti* 177;* pa,$ 2(321$ O I&idem* pa,$ 2;$ T Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 28(3281$
/

- % -

Boris Negru, iin" Negru

Nu r!m6ne 6ns! mai pu"in ade !rat c! are o parte de ade !r* rele 6nd rolul creator al inteli,en"ei 6n e olu"ia institu"iilor sociale$ Str6ns le,at! de aceast! teorie e i teoria ,lo&alismului i neo,lo&a3 lismului* ce pune la &aF! ideea 6mp!r"irii s4erelor de in4luen"! 6ntre statele principale pentru La aCutaM celelalte state$ O asemenea concep"ie* 6n 4orm! camu4lat!* a 4ost luat! drept &aF! a politicii e:terne a e:3U$R$S$S$ 7. Teoria psi*ologic %!rtaii acestei teorii <G$ Tarde* L$ %etraCi"Uii $a$= e:plic! apari"ia sta3 P tului prin 4actori de ordin psi+olo,ic$ Dup! p!rerea lor* 6n societate e:ist! \ dou! cate,orii de oameni/ unii* care din punct de edere psi+ic* s6nt re3 K preFenta"i pentru 4unc"ii de conducere* iar ceilal"i pentm a 4i condui$ Se a4irm!* de asemenea* c! oamenii dup! natura lor* s6nt dispui nu a tr!i iFolat unul de altul* ci 6n comunit!"i$ Tendin"a oamenilor de a tr!i 6n comun* tr!irile lor psi+ice au Cucat un rolul important 6n apari"ia statului$ Se consider! c! omul este o 4iin"! 6nFestrat! cu un psi+ic 4oarte deF31 oltat* orice ac"iune a sa este determinat! de anumite st!ri su4leteti* de anumite tendin"e i sentimente* con4orm naturii sale emo"ionale* 6n apre31 cierea naturii psi+ice a omului ,6nditorii* sociolo,ii moderni se 6mpart 6n I dou! ta&ere diametral opuse$ Unii a4irm! c! Lsocia&ilitatea e 4oarte sla&! l la oamenii primiti i$$$ Sentimentele altruiste lipsesc la om$$$* el nu are &u31 n! oin"a care s!3i potri easc! ast4el conduita 6nc6t s! ser easc! 6n 4olosul l altuiaP 6i lipsete ec+itatea* care implic! repreFenta"iunea unor rela"iuni l 4oarte comple:e i 4oarte a&stracte 6ntre ac"iunile oamenilor 6i lipsete a&3 l ne,a"iunea* care 4ace ca e,oismul s! se plece c+iar i atunci c6nd nu e \ nimeni de 4a"!* ca s! poat! aplauda sacri4iciul 4!cut$M 1 Al"ii* dimpotri !* l su&liniaF! prioritatea socia&ilit!"ii omului/ LOmul iFolat este un nonsens l <Der EinFelmensc+ ist ein Undin,= 6n caFul cel mai &un un idiotP numai 6n societate* prin rela"iile &aFate pe e:isten"a darului de or&! cu,etarea aCun3 l ,e la contiin"!* i iese la i eal! natura omului$ Ast4el* ca ce a primar* nu este dat! cugetarea societii$ cu,etarea social!* i numai din ea* printr3o l analiF! posterioar!* se poate e:tra,e ,6ndirea indi idual!$M2 6n acelai sens or&ete i L$ GumploeicF/ LEenomenul i 4aptul social s6nt 6ntotdeauna primare$ din care* ca un moment secundar$ iF or!te ,6ndirea indi idului i 4orma"iunile etico3sociale <ca reli,ia* morala* dreptul=$M' Tendin"a omului spre socia&ilitate* spre coopera"ie a i determinat apari"ia statului$
1 Yer&ert Spencer* Principes de Sociologie$ -oi$ I* pa,$ 1()*1(9$ Citat dup! Constantin Stere* *pera citat4 pa,$ 292$ < I&idem* pa,$ '((3'(1$ ' Idem$

-) %% -

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Apari"ia statului e determinat! i de capacit!"ile pe care omul primiti i&uia conduc!torilor$ Eor"a lor ma,ic!* ener,ia psi+ic! creau condi"ii 6enden"! a mem&rilor comunit!"ilor primiti e 4a"! de elita social!$ eterea acestei elite i apare puterea statal!$ Nu poate 4i trecut cu ederea i 4aptul c! 6ntr3o societate 6ntotdeauna au .piat i persoane care nu s6nt de acord cu puterea* mani4est! tendin"e a,re3 4ce* de nesupuenie$ %entru a3i "ine 6n 4r6u pe acetia e i ne oie de stat$T %rin urmare* 6n iFiunea p!rtailor acestei concep"ii* statul e necesar #sd pentru satis4acerea cerin"elor maCorit!"ii sociale 6n cooperare* su&or3 s4aiaie* supuenie* c6t i pentru reprimarea e,oismului* a,resi it!"ii unor 6pdi iFi$ S. Teoria contractualist 9contractului social8 Aceast! teorie 6i tra,e r!d!cinile 6nc! din Grecia Antic!* 6ns! o deF3re mai ampl! e le,at! de numele unor aa personalit!"i de seam! ale N4irii umane cum ar 4i Kean Rousseau* Ko+n LocUe* T+omos Yo&&es$ %o3 ri // acestei teorii naterea statului este reFultatul unei 6n"ele,eri 6ntre oa3 IYYY* a unui contract n!scut din oin"a oamenilor* a unui Lpact de supune3 Ca urmare* supuii promit s! asculte* iar re,ele le promite un minimum rertate$ Aceast! teorie cunoate mai multe ariante$ De e:emplu* 6n iFiunea i/tP Mriomas Yo&&es* adept al monar+iei a&solute* p6n! la apari"ia statului a i / / oerioad! de deFastru* un r!F&oi al tuturor 6mpotri a tuturor$ %entru _al a* oamenii au 6nc+eiat un contract social$ %rin contractul social ncreiat 6ntre monar+ i supuii s!i* acetia din urm! ar 4i renun"at la toate a / rrarile lor i la 6ntrea,a li&ertate natural! 6n 4olosul monar+ului* c!ruia 6 recunosc o putere nelimitat!$ %urt!torul su eranit!"ii nu este poporul* ci Onssar+ul$ %remisele 4iloso4ice de la care pleac! Yo&&es pentru a deduce concep3/P*P$ 6i politic! s6nt/ omul nu este socia il de la natur1 omul este n mod mitral egoist$ caut! numai &inele s!u propriu* este insensi&il 4a"! de cel /ora$ Dac! omul ar 4i pri it ca ,u ernat numai de natura sa* ar tre&ui '. se recunoasc! drept ine ita&il un r!F&oi permanent 6ntre 4iecare indi id pi semenii s!i* pentru c! 4iecare caut! s! ai&! un 4olos 6n dauna celorlal"i S4como #omini lupus. Condi"ia omului* aa cum era 6nainte de instituirea Cp4itnilui i cum ar 4i aFi* dac! acesta n3ar e:ista* este deci un ellu omnium C$P OPP/OON omnes$ 6n aceast! stare de natur! dreptul indi idual este nelimitat* s omnium in omnia. Yo&&es a4irm! 6ns! posi&ilitatea pe care o are
Z$ A$ Zo#apO.* A$ .$ #aii&ZO* Teopim zocAdapcmaa u npaea$ #ocZ.a* 2((1 * pa,$ 2(;$

I 58 J

Boris Negru, Alina Negru

orice om de a iei din aceast! stare de natur!* miFer! i odioas!* din cauFa pericolelor pe care le produce r!F&oiul continuu$ Aceasta 6ns! este posi&il! numai ,ra"ie unui contract de a institui statul* care curm! r!F&oiul* des4r6ul i anar+ia* dar suprim! cu totul li&ertatea$1 In iFiunea lui Ko+n LocUe* prin contractul social oamenii au Cert4it nu toate* ci doar o parte a drepturilor lor ini"iale 6n interesul asi,ur!rii pentr cealalt! parte a propriet!"ii indi iduale i a li&ert!"ii$ 6mpotri a concep"iei lui Yo&&es* el sus"ine c! omul este 6n mod natu ral socia&il i nici nu e:ist! stare natural! 4!r! societateP dimpotri !* pentruP om* starea natural! este tocmai societatea$ Aceast! stare de #eliu omnium K contra omnes$ pe care i3a 6nc+ipuit3o Yo&&es* este contrarie realit!"ii$ InC starea natural!* conceput! de LocUe* omul are deCa anumite drepturi <drep tul la li&ertatea personal!* dreptul la munc!* dreptul la proprietate=$ Ceea1 ce lipsete este autoritatea care poate s! ,aranteFe aceste drepturi$ %entruP a asi,ura o atare ,aran"ie* indi iFii tre&uie s! renun"e la o parte din drep turile lor naturale* s! consimt! la anumite limit!ri i aceasta se 4ace prin contract$ Dar acela care a 4ost in estit cu autoritatea pu&lic! nu poate s! se 4oloseasc! de ea dup! &unul s!u plac* pentru c! 6ns!i autoritatea i3a 4ost / 6ncredin"at! pentru protec"ia particularilor$ Aadar* statul nu este o simpl! e:presie a puterii* ci tre&uie* prin natura sa s! ,aranteFe drepturile indi iduale$ L%entru realiFarea acestei meniri* statul* apreciaF! LocUe* tre&uie s! ai&! o anumit! or,aniFare* 6n acest conte:t* LocUe sc+i"eaF! teoria separ!rii pute3 rilor 6n stat* ar!t6nd c! puterea le,iuitoare tre&uie s! 4ie desp!r"it! de puterea R e:ecuti ! <administra"ia i Custi"ia= i de cea 4ederati ! <ap!rarea e:tern! a statului=* teorie care mai t6rFiu a 4i prelucrat! de c!tre #ontesauieu$M2 O iFiune mult mai pro,resist! o are Kean Kacaues Rousseau$ El sus31 treS "ine 6n lucrarea sa LContractul socialM* c! puterea monar+ului este depen3 denta de popor care i3a acordat3o 4!r! a renun"a la li&ertatea sa inaliena&il!$ %oporul are dreptul s! se r!scoale dac! monar+ul uFurp! aceast! putere$ G6ndirea politic! a lui Kean Kacaues Rousseau se spriCin! pe dou! ipoteFe/ a= Societatea ci il! a corupt starea de natur!$ &= Societatea ci il! nu este accepta&il! dec6t dac! are la &aF! Lun pact social$M LOmul s3a n!scut li&er dar pretutindeni e 6nl!n"uit$ Cutare ins se crede st!p6nul altora dei e totui mai scla dec6t ei$$$M Starea de natur! este
1 2

Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ '7$ I&idem* pa,$ ;1$

Teoria ,eneral! a dreptului i statului /auFarP JP emat! de o le,e natural! care la Rousseau este destul de o&scur!/ LNu _i&ilQCCCp)t! li&ertate 6n a4ara le,ii* nici loc unde cine a s! poat! sc!pa domniei C+iar i 6n starea de natur! omul nu este li&er dec6t prin miClocirea NO naturii care ,u erneaF! totul$M

m
u /

E4ectul acestei le,i naturale nu este s! limiteFe puterea* ci s! 4i:eFe de le,itimare a puterii/ LCel mai puternic nu este niciodat! destul ic 6nc6t s! 4ie 6ntotdeauna st!p6nul* dac! nu3i trans4orm! puterea t i nu sc+im&! ascultarea 6n datorie$$$M ar societatea 6i stric! i 6i per ertete pe oameni$ Cu c6t stau mai timp 6mpreun!* cu at6t se corup$M <Discurs asupra ine,alit!"ii=$ L%ri3 care* 6mpreCmuind un teren* s3a 6ncumetat s! spun/ 0cesta este al i care a ,!sit oameni destul de proti ca s!31 cread! a 4ost ade !ratul Iediar al societ!"ii ci ile$ De c6te crime* r!F&oaie* omoruri* de c6te i orori ar 4i scutit omenirea cel care* sco"6nd "!ruii sau astup6nd ar 4i stri,at semenilor s!i/ 4eri"i3 ! s!31 asculta"i pe acest impostorP pierdu"i dac! uita"i c! roadele s6nt ale tuturor i c! p!m6ntul nu este $ui$M ousseau promo eaF! o moral! de ma:im! ur,en"! i pentru Filele / LEste !dit 6mpotri a naturii ca un m!nunc+i de oameni s! se peste m!sur!* 6n timp ce mul"imea 6n4ometat! e lipsit! de cele si ideea contractului social nu3i apar"ine <ea re ine marilor ,6n3 Grotius* Yo&&es* %u4endor4=* ea este mereu asociat! numelui lui au$ Intruc6t nici un om nu are o autoritate natural! asupra semenilor /i o autoritate nu e le,itim! dec6t dac! se &aFeaF! pe consim"!m6ntul P i se supun/ LOrdinea social! este 6ns! un drept s46nt* care st! la tuturor celorlalte$ Acest drept nu ine nicidecum de la natur!* ci remeiat pe con en"ie$$$M Aadar* pentru marele ,6nditor 4iecare indi3 6n comun persoana i toat! puterea lui su& Lconducerea suprem! tei ,enerale$M Acest contract se &aFeaF! pe consim"!m6ntul unanim$ st! dec6t o sin,ur! le,e care prin natura ei cere un consim"!m6nt iP acesta este pactul social* c!ci asocia"ia ci il! este cel mai oluntar lumeP 4iecare om 4iind n!scut li&er i st!p6n pe el 6nsui* nimeni i"e su& nici un 4el de prete:t s!31 supun! 4!r! 6n oirea sa$$$ Dac! 6n le e:isten"ei pactului social se ,!sesc i persoane care i se opun* lor nu anuleaF! contractul* ci 6mpiedic! doar includerea lor 6n it nite str!ini printre cet!"eni$M Ca urmare* oin"a ,eneral! este $ care poate coordona 4or"ele statului 6n ederea realiF!rii scopului
3i 57 t3

Boris Negru, !in" Negru

s!u* care este &inele comunM i Lnumai autoritatea statului asi,ur! li&erta3 tea mem&rilor s!i$M Ast4el* statul este su&ordonat poporului* iar 6n caFul 6n care oin"a statului e mai presus de cea a poporului Lpactul social este rupt i to"i simplii cet!"eni* intr6nd 6n drept 6n li&ertatea lor natural!* s6nt sili"i dar nu o&li,a"i s! asculte$M1 Teoria contractual! este reluat! 6n unele dintre ariantele solidaris3 mului* or&indu3se despre un Lauasicontract social$M Concep"ia +e,elian! deta6ndu3se de teoria contractual!* ede 6n stat realiFarea Lideii moraleM* Lima,inii i realit!"ii ra"iuniiM* a 6nd ca misiune concilierea particularului i uni ersalului* aplanarea contradic"iilor dintre indi id i colecti itate$ ). Teoria juridic a (statului#naiune) Aceast! teorie ela&orat! cu deose&ire de Carre de #al&er,* a4irm! c! Lstatul este personi4icarea Curidic! a unei na"iuni$M Aceast! teorie e deF3" oltat! i 6n operele lui Esmein i ale Curitilor ,ermani GierUe$ KellineU* Lo&Qnd$ R!m6ne de tiut ce este o na"iune$ Tradi"ia ,erman! consider! esen"ial pentru de4inirea na"iunii 4actorii materiali i spirituali* cum ar 4i cultura* lim&a* solul* rasa$ Tradi"ia 4ranceF! pune accent mai ales pe 4actorii su&iecti i* cum ar 4i* &un!oar!* tendin"a de a tr!i 6mpreun!* sentimentele de le,!tur! spiritual! 6ntre mem&rii unei comunit!"i$ ';! Teoria materialist Materialismul <de la latinescul material3s . material* su&stan"ial= con3 stituie o orientare 4iloso4ic! opus! idealismului ce recunoate ca 4actor prim C materia* e:isten"a o&iecti !$ Statul* dreptul* contiin"a social! i Curidic! de3 pind e:clusi de realit!"ile economice* 6n aceast! ordine de idei* sociolo,ul austriac GumploeicF men"iona/ LDac! oim s! do edim ade !rul teFei* c! totdeauna i pretutindeni moti ele economice s6nt acele* care pricinuiesc orice micare social!* produc toat! e olu"ia politic! i social!* apoi e destul s! lu!m 6n considera"ie orice e eniment istoric* orice re olu"ie politic! i s! ne 6ntre&!m asupra cauFelor lor/ om ,!si condi"iunile i moti ele econo3 mice totdeauna i peste tot la &aFele acestor 4apte$ Bi nici c! se poate alt4el* 4iindc! 6n primul r6nd ne oile materiale determin! ac"iunile omeneti$M2 Ne oile materiale au impus ia"a 6n societate i tot ele duc la e:ploa3 tarea omului de c!tre om$ Bi anume satis4acerea ne oilor materiale ale e:istentei sociale cer6nd o deF oltare tot mai rnare a puterilor sociale* i creterea puterii neput6nd iF or6 dec6t din com&ina"ia mai iscusit! a 4or"e3 lor dintr3o coopera"iune social! mai per4ec"ionat! i mai complicat!* 4atal
1 2

%+ilippe #alaurie* 0ntologia gindirii 2uridice$ .ucureti* 1778* pa,$ 1'931;;$ Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ ''1$

-s 70 &

Teoria general a dreptului i statului

i&erta31 aFul 6n Pte ruptW it sili"i idaris31 PeiianQ\ 'raleM\ larului4 a"e$ Om! c!i e deF3C IlineUK sider!C n ar 4ii 4acto3C entele4

= con3C r prim \ M! de3 1 _lo,ul O.ei$ cR imTesc C iestul C i i s!P /ono3\ ilt4elC
02

O impus ,rup!rile sociale di4eren"iate* 6mp!r"ite 6n mai multe clase so3 [ecare cu un rol social deose&it$T l Aceast! teorie i3a ,!sit a&solutiFare mai ales 6n teoria mar:ist!* con3 Cp c!reia statul este reFultatul apari"iei propriet!"ii pri ate asupra miC3 .cdor de produc"ie* a scind!rii societ!"ii 6n &o,a"i i s!raci* 6n clase an3 pniste$ Ea a predominat 6n statele socialiste <considerate* dup! p!rerea P 1L #ar:* E$ En,+els* -$ Lemn* ca LsemistateM* state nu 6n sensul direct OrQtului* 6n irtutea 4aptului* c! ne4iind un instrument de men"inere a E D$ariei minorit!"ii asupra maCorit!"ii 6i pierd esen"a lor ini"ial!* state iitor or disp!rea de4initi * ne4iind 6nlocuite cu altele= p6n! nu slt 4iind considerat! sin,ura teorie ar,umentat! din punct de edere OCi4ic$ Teoria mar:ist! 6ns! nu poate da r!spunsuri adec ate la c6te a o principale/ N Dac! preFen"a statului e determinat! de preFen"a claselor anta,o3 niste* atunci prin ce se l!murete c! 6n statele care se mai consider! socialiste* 6n care* de alt4el* se spune c! nu3s clase anta,oniste are loc o 6nt!rire !dit! a aparatului de constr6n,ere$ X %rin ce se l!murete 4aptul c! la mai multe popoare statul e preFent 6n lipsa propriet!"ii pri ateG Aceasta se re4er!* 6ndeose&i* la popoarele cu aa numitul Lmod asiatic de produc"ieM$ X #odalit!"ile de apari"ie a unor state n3 au nimic comun cu premisele e iden"iate de concep"ia mar:ist!$ De e:emplu* apari"ia statelor ca reFultat al deFmem&r!rii unor imperii* prin succesiune* prin decoloniFare* prin 6mp!r"irea arti4icial! a unor state dup! al doilea r!F&oi mondial etc$ X Constituirea statelor na"ionale s3a realiFat cu totul 6n alte condi"ii istorice dec6t cele indicate* a 6nd ca suport na"iunea$
* * *

ploa3 e ale le* i

In ceea ce pri ete ori,inea dreptului* la caracteriFarea apari"iei lui* ca * se pun drept &aF! aceleai premise esen"iale$ %aralel cu cele e:puse sus la di4erite concep"ii* teorii* putem e iden"ia urm!toarele coli ale testului/ A. coala dreptului natural Aceast! coal! 6i are r!d!cinile 6n antic+itatea ,reac!$ De e:emplu* /otel 6n lucrarea sa LLo,icaM concepe lumea ca un tot unitar cuprinF6nd
Constantin Stere* *pera citata$ pa,$ ''13''2$

-t -1 t-

Boris Negru, Alina Negru

ansam&lul naturii$ Dup! p!rerea lui* omul 4ace parte din natur! 6n du&lu sens/ pe de o parte* el este o parte a materiei particip6nd la e:perien"a acesteia* iar pe de alt! parte* este dotat cu ra"iune acti ! care 6l deose&ete de celelalte p!r"i ale naturii* 4iind capa&il s!3i 4ormeFe oin"a 6n acord cu ra"iunea sa$ Dreptul are un caracter du&lu/ dreptul natural i dreptul poFiti $ Drep tul natural constituie un 4undament esen"ial al celui poFiti * ultimul urm6nd s! corespund! principiilor dreptului dat de natur!$ $! coala istoric a dreptului %otri it acestei concep"ii* 4ormarea i deF oltarea dreptului au a ut loc 6n condi"iile unui anumit mediu* care di4er! la di4erite popoare$ %roce3 sul de apari"ie a dreptului e lent* i la &aFa lui st!* 6n primul r6nd* Lspiritul na"ional$M Ca urmare* 4ormarea dreptului poate 4i asem!nat! cu 4ormarea unei lim&i* pe parcursul e olu"iei istorice* "in6ndu3se cont de Lspiritul na"i3 onal$M Destul de e:pres* conceptul dat a 4ost e:primat de unul din p!rtaii acestei coli 3 #ontesauieu$ El considera* c! Lle,ile tre&uie s! 4ie potri ite cu condi"iile 4iFice potri ite ale "!riiP cu clima 3 rece* cald!* sau temperat! 3 cu calitatea solului* cu aeFarea* cu 6ntinderea sa$$$M$ 7! coala sociologic a dreptului Cei mai de seam! repreFentan"i ai acestei coli <I+erin,* Du,uit* E+r3 lic+ $a$= consider! c! dreptul se nate din lupta dintre interesele sociale di4erite i c! el constituie instrumentul 4undamental al ie"ii sociale$ Dup! p!rerea lui I+erin,* e:ist! un interes social ,eneral i scopul dreptului e de a ocroti at6t interesul ,eneral c6t i interesele indi iduale ce se ,!sesc 6n concordan"! cu interesele societ!"ii$ O ariant! a acestei coli o constituie Lteoria solidarit!"ii socialeM* sus"inut! de 4ranceFul Leon Du,uit* care consider! c! dreptul poate 4i 6m3\ p!r"it 6n dou! cate,orii/ drept social i drept poFiti $ Dreptul social 6i are sursa 6n iata social! a oamenilor$ Dreptul poFiti e dreptul ela&orat de stat care nu este altce a dec6t dreptul social prins 6n 4ormule Curidice i in estit cu 4or"a de constr6n,ere a statului$ Dac! dreptul poFiti contra ine dreptului social* se 6ncalc! Lsolidaritatea social!M* i* prin urmare* acest drept poFiti urmeaF! s! 4ie 6nl!turat i 6nlocuit cu alt drept poFiti care C 1 corespunde dreptului social$
2

:! coala normativist a dreptului Eondatorul acestei coli este Yans Zelsen$ %otri it acestei coli* siste3 mul normelor Curidice se 6n4!"ieaF! 6n 4orm! de piramid!$ La &aFa acestei

I I9 e3

Teoria general a dreptului i statului

C&lu 3 ramide este aeFat! norma de conduit! social! 4ondat! pe drept$ Toa3 en"a e celelalte acte normati e deri ! din norma de conduit! social! pe &aFa este I8T/ alui$ d cu 6n acelai timp* drepturile su&iecti e nu s6nt altce a dec6t puncte de * rr$uen"! pentru ac"iunea normelor Curidice$

d it Su'ie#te de e5aluare6 1$ Ce importan"! are studierea ori,inii statului i dreptuluiG 2$ Ce aspecte cunoate teoria apari"iei statului i dreptuluiG '$ Ce3i caracteristic puterii i normelor sociale din societatea pre3 statal!G ;$ Numi"i i caracteriFa"i premisele apari"iei statului i dreptului$ )$ Ce concep"ii pri ind ori,inea starului i dreptului cunoate"iG 5$ Eormula"i propriile iFiuni pri ind ori,inea statului i dreptului$

Studii de cazBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1. Cum e>plicai e>emplul clasic adus de &dam Smit2B LEu am !Fut un atelier de &olduri* mic i r!u or,aniFat$ Totui <,ra"ie coopera"iei i di iFiunii muncii= Fece muncitori puteau s! 4ac! 6ntr3o Fi peste ;9((( de &olduri* prin urmare* c6te ;9(( de 4iecare muncitor$ Dar dac! 4iecare din ei ar 4i lucrat iFolat* apoi desi,ur nici unul n3ar putea s! 4ac! nici m!car c6te un &old pe Fi$$$M
%. Comentai urmtoarea e>presie a Sui L. DorganB LIn aceast! stare primiti ! a societ!"ii* indi idualitatea persoanelor e deF oltat! 6n ,rupare social!$$$M

-% 7% t-

Boris Negru, !in" Negru

2iteratura re#omandat6
1$ Constantin Stere* /voluia individualitii i noiunea de persoan n C drept. Scrieri in cinci volume$ cartea a ,.a$ C+iin!u* 1771$ 2$ Kle.uc #opran* flpeeme odufecmeo$ KleYYYrpaI* 17')$ '$ Eridric+ En,+els* *riginea familiei$ a proprietii private i a statului$ C+iin!u* 179;$ ;$ Ion Craio an* &ntroducere n filosofia dreptului$ .ucureti* 1779$ )$ &on %raiovan$ Doctrina 2uridic. .ucureti* 1777$ 5$ %+ilippe #alaurie* 0ntologia gndirii 2uridice$ .ucureti* 1775$ 8$ Ale:andru -!llim!rescu* Tratat de /nciclopedia dreptului$ .ucureti$ 1777$

Caracteristica general a statului


T$ P/$ P / O"2$$.$.DaccettemloXnuie.meTgeMne$." " O O O Odac scopul lor su iectiv nu este satisfcut$ O..dac Oei nu gsesc c mi2locirea acestei satisfaceri cantine statul fnsu$ ca ata"B$ atunci statul st T $ O $ T .pspicioare sla eiO / PT
/

.OP$O+

..O.POO

"

i" \ /T 3Zlc,el

I Conceptul statului, trsturile lui. Dimensiunile (elementele constitutive) ale statului. Teritoriul statului: concept, funcii, principii. julaia. Naiunea. Minoritatea naional. l ; mpul etnic. !uterea pu"lic e#clusiv sau suveran (suveranitatea). $copul, sarcinile %i funciile statului.

4.1. Conceptul statului* trsturile lui


Renumitul constitu"ionalist 4ranceF G$ .urdeau6i 6ncepe cursul de drept 6 constitu"ional cit6nd 4raFa lui C+esterton* 6n care acesta spunea/ LO societate c+iar dac! s3ar compune numai din Yani&ali i din Napoleoni* ar 4i mai &ine* 4/ 6n caF de surpriF!* ca nu to"i s! comande 6n acelai timp$M1 6ntr3ade !r* colec31 ti itatea uman! impune e:isten"a unei autorit!"i politice* cum ar 4i statul$ Cu 6ntul L stat+ pro ine din latinescul status, semni4ic6nd ideea de ce a sta&il* permanent$ Ini"ial acest cu 6nt se 4olosea pentru a desemna cet!"ile* repu&licile de tipul celei romane* despo"iile orientale i alte 4orme de or,a3 niFa"ie politic! a societ!"ii$ Aceasta 6ns! nu 6nseamn! c! la etapa timpurie de e:isten"! a starului nu au 4ost 6ncerc!ri de a 4undamenta idei clare despre stat$ Asemenea 6ncerc!ri de tratare a pro&lemei statului pot 4i 6nt6lnite* de e:emplu* la ,6nditorii din antic+itate cum ar 4i Aristotel* %laton i al"ii$ 6n sensul s!u modern no"iunea de LstatM se 4olosete mult mai t6rFiu* 6ncep6nd cu secolul al A-I3lea$ De o&icei* 4olosirea acestui cu 6nt 6n sen3 sul s!u modem e le,at! de numele lui Niccolo #ac+ia elli$ Eiind o cate,orie social! e:trem de comple:!* no"iunea de stat este C 4olosit! 6n mai multe sensuri$ 6n sensul cel mai lar, al cu 6ntului* statul e or,aniFatorul principal al acti it!"ii unei comunit!"i umane care sta&ilete re,uli ,enerale i o&li,a3 torii de conduit!* or,aniFeaF! aplicarea sau e:ecutarea acestor re,uli i* 6n caF de necesitate* reFol ! liti,iile care apar 6n societate$ 6n sens restr6ns i concret* statul este ansam&lul autorit!"ilor pu&lice care asi,ur! ,u ernarea$ Deseori 6n ia"a de toate Filele* cu 6ntul LstatM e 4olosit i 6ntr3un sens \ mult mai restr6ns* a 6ndu3se 6n edere nu 6ntre,ul ansam&lu de or,ane de ,u ernare* ci un or,an concret* cum ar 4i* de e:emplu* %arlamentul* Gu er3 nul* Curtea Suprem! de Kusti"ie $a$ De aici no"iunea de stat are dou! semni4ica"ii/ N societate$ 4orm! de con ie"uire a comunit!"ilor umaneP O putere$ or,aniFare ce dispune de un aparat coerciti $ Am&ele semni4ica"ii pot 4i admise simultan* deoarece ele se comple3 teaF!* statul 3 societate atr!,6ndP statul 3 putere pentru a realiFa ce a i statul 3 putere implic6ndP statul 3 societate pentru a putea ac"iona$
1

Oeor,e .ourdeau* %ours de droit constitutionnel. %aris* 17;2* pa,$ '$

# 71 <

Teoria general a dreptului i statului

dst! di erse de4ini"ii ale statului* 6n aspect sociolo,ic* politolo,ic Ic* 6n care este a&ordat! pro&lema$ Ast4el/ in aspectul sociologic$ statul constituie o ,rupare de indi iFi &ine or3 ,aniFat!* care ocup! un anumit teritoriu ,eo,ra4ic recunoscut politic i asupra c!ruia o autoritate pu&lic! e:ercit! prero,ati ele de putere* 6nFestrat! concomitent i cu oca"ie de or,aniFare a ie"ii colecti eP1 N 6n aspectul politologic$ statul apare ca o colecti itate uman! istoric constituit! i or,aniFat! pe un anumit teritoriu* care se structureaF! politic 6n ,rupul de ,u ernan"i i 6n restul popula"ieiP2 3 6n aspectul 2uridic$ statul repreFint! ordinea Curidic! intern! consti tuit! din ansam&lul de norme pri ind raporturile sociale <politice$* economice* militare* culturale etc$=* aplicate 6n interiorul statului$ Statul poate 4i pri it ca o persoan! Curidic! 4iind titular de drepturi i o&li,a"ii* a 6nd ast4el elementele necesare unui su&iect de drept$' Pceptul statului este reperat sau e:primat din perspecti e di4erite / strunesc elementele caracteristice cele mai ,enerale ale tuturor sta3 E$ indi4erent de perioada e:isten"ei lor$ S! urm!rim cum su& 6nr6urirea terilor sociolo,ice s3au modi4icat de4ini"iile Curitilor$ / .luntsc+li sus"ine c! (statul este o personalitate organizat a na. "r.o ar determinat. +? c+ulFe consider! c! L statul este unirea unui popor su o putere su. fuspre a realiza toate scopurile comune ale vieii naionale. +L lerin, d! urm!toarea 4ormulare/ L Statul este forma manifestrii re.sigure a puterii sociale de constrngere + sau mai simplu" (Statul anizaia constrngerii sociale. +W lumploeicF sus"ine c! L orice stat este suma dispoziiunilor$ care au op stpnirea unora asupra altora$ i anume$ aceast stpnire tot.se practic de o minoritate asupra unei ma2oriti. Statul$ deci$ Danizaia stpnirii minoritii asupra ma2oritii. +I Cnstantin Disescu a de4init statul ca L o unitate alctuit din reuniuni multor oameni pe un teritoriu determinat$ informa guvernanilor vernailor. +H
Cristian lonescu* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I ;Teoria general a insti. r politice8$ Lumina Le:* .ucureti* 1778* pa,$ ;9$ 2 I&idem* pa,$ ;5$ ' I&idem* pa,$ )1$ ; #$ .luntsc+ei* Teorie generale de lOetat$ %aris* 1971* pa,$ 19$ 3 Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ '27$ 3 I+crin,* YZec[ im !ac#t$ -oi$ l* LeippFin,*199;* pa,$ '(7$ GumploeicF* Grundriss der Sociologie$ biln* 199)* pa,$ 115$ 3 Constantin Disescu* Drept constituional$ 171)* pa,$ 2;7$ -s -- ,

Boris Negru, Alina Negru

Ani&al Teodorescu de4inete statul ca (forma superioar de societate omeneasc investit cu putere exclusiv de comand asupra colectivitii de indivizi aezai pe un teritoriu determinat ce.i aparine n propriu+.< G+eor,+e Ale:ianu men"ioneaF! c! (statul este o grupare de indivizi$K reunii printr.o legtur naional$ ocupindun teritoriu determinat ifiinK guvernai de o putere superioara voinei individuale.9+ Statul semni4ic! dimensiunea speci4ic! i esen"ial! a societ!"ii politice$ OP societate care a reFultat din 4i:area unui teritoriu determinat a unei colecti3 it!"i umane relati e omo,ene* 6ntruc+ip6nd na"iunea* i care este ,u ernata de o putere institu"ional!* a 6nd capacitatea i miCloacele de a e:prima i de4 a realiFa oin"a unei p!r"i din colecti itate ca oin"! ,eneral!$' Statul este un sistem or,aniFa"i onal* care realiFeaF! 6n mod su eran conducerea unei societ!"i <a unui popor sta&ilit pe un anumit teritoriu=$P de"in6nd 6n acest scop at6t monopolul cre!rii* c6t i monopolul aplic!rii/ dreptului$; Statul este unitatea 4ormat! de un ansam&lu de indi iFi reuni"i printr3o C le,!tur! na"ional!* locuind pe un teritoriu determinat* care le este propriu lor* i dominat de un ,u ern* adic! de o putere in estit! cu dreptul de a 4ormula ordine i de a le 4ace s! 4ie e:ecutate$) Teoria mar:ist! despre stat* teoria dominant! c6nd a 6n statele Euro3 pei de Est* e:3repu&licile Uniunii So ietice $a$ consider! sfatul putereoK organizat a unei clase pentru asuprirea altei Ealtor clase. Dic"ionarul tiin"elor sociale* editat 6n 175; su& e,ida UNESCO con3 sider! c! terminul (stat+ desemneaz (populaia+$ care locuiete pe unK teritoriu distinct$ organizat n aa mod n care o anumit parte a ei are C posi ilitatea s exercite n mod direct sau indirect un control$ opernd cm valorile sociale ;reale sau iluzorii8$ iar n caz de necesitate . apelnd lai for1 acest control se rsfrnge la un domeniu$ mai mult sau mai puin limitat$ de activitate a oamenilor.W Dic"ionarul te+nicii i criticii 4iloso4ice sus"ine c! statul constituie o societate organizat$ ce dispune de un guvern autonom i este o persoan K moral distinct fa de alte asociaii analogice de care e legat.I
Ani&al Teodorescu* Tratat de drept administrativ$ -oi$ l* .ucureti* 1727* pa,$ 2;$ Drept constituional$ )ucureti$ 1725* pa,$ 99$ Ion Deleanu* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ 2* Iai* 177'* pa,$ 9$ Oeno ie a -ra&ie* So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ Iai 177'* pa,$ 19;$ D$ .ert+elemV* Trite elementaire de droit administraiE$ %aris* pa,$ l$ Dicionar8O of trie Social Sciences$ pa,$ 57($ Andre Laland* ,oca ulaire te#ni\ue et criti\ne de la p#ilosop#ie$ %aris* 1752* pa,$ '(;$

-t -$ t-

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

Am apelat la di erse iF oare care 6ncearc! s! de4ineasc! statul$ Eaptul i ana i aceeai cate,orie 3 statul 3 ,enereaF! at6tea p!reri* scoate 6n e i3$P ["! comple:itatea acestuia ca 4enomen social$ AnaliF6nd caracteristicile statului e:puse 6n de4ini"iile de mai sus con3 pS.!m c! statul* ca re,ul!* e caracteriFat ca/ a8 o organizaie politic a societii cu a2utorul creia se realizeaz conducerea social1 8 o organizaie$ care deine monopolul crerii i aplicrii dreptului1 c8 o organizaie care exercit puterea pe un teritoriu determinat al unei comuniti umane1 . d8 o organizaie politic a deintorilor puterii de stat care$ n exclu. sivitate poate o liga executarea voinei generale$ aplicnd n caz de necesitate$ fora de constrngere. E caracteristic i 4aptul c! statul este de4init prin re4erire la trei ele3 mente componente i anume/ O teritoriulP O popula"ia <na"iunea=P X puterea pu&lic! politic! e:clusi ! sau su eran! <su eranitatea=$

!.*. >imensiunile statului


Statul se caracteriFeaF! prin c6te a elemente sau dimensiuni istorice Z politice* cumulate calitati $ Acestea stau la &aFa oric!rui stat i 4!r! ele tasul e de neconceput$ La ele se atri&uie/ teritoriul$ populaia <na"iunea=* msoritatea <puterea=* politica exclusiv sau suveranitatea. Dimensiunile Iui au o importan"! maCor!$ Ele condi"ioneaF! at6t apari"ia* c6t i dis3ssri"ia sau re6n ierea statului$

Teritoriul* al!turi de popor i de puterea de stat* este unul dintre eleatele indispensa&ile statului i repreFint! dimensiunea lui material!* itoriul nu are semni4ica"ia unui spa"iu oarecare* el este de o importan"! Ctlt mai mare* de o structur! tridimensional!* cuprinF6nd su&solul* spa"iul f3aerian i 6ntinderea de p!m6nt delimitat! de 4rontiere$ Importan"a teritoriului se con4i,ureaF!* mai ales* prin 4unc"iile sale* dintre care cele mai semni4icati e s6nt urm!toarele/

-s 73 e-

Boris Negru, Alina Negru

O teritoriul permite situarea statului 6n spa"iu i delimitarea acestuia 4a"! de alte state <teritorii=P O limitele teritoriale determin! 6ntinderea prero,ati elor puterii p &lice* reFultate din su eranitatea i independen"a statului* ast4el 4iind posi&il! delimitarea statului de celelalte puteri* institu"ii r 4enomene str!ineP X teritoriul este i un miCloc de ac"iune a statului * deoarece autori3/ t!"ile pu&lice se pot mani4esta e4icient 6n anumite limite teritori3i ale$ %rin resursele teritoriului se asi,ur!* 6ntr3o m!sur! mai mareP sau mai mic!* realiFarea o&iecti elor puterii i a deFiderateleW cet!"enilorP O teritoriul asi,ur! i accentueaF! calitatea cet!"enilor* tr!s!tura loC comun! de a ie"ui 6ntr3un anumit spa"iuP O teritoriul este sim&olul i 4actorul de protec"ie al ideii na"ionale$ El este o le,!tur! intim!* pro4und! i deose&it de puternic! 6ntre ori i p!m6ntul pe care el 6i re,!sete identitatea$ Aceast! le,!tur! st e:prim! prin dra,ostea nelimitat! a 4iin"ei umane 4a"! de locul pe care s3a n!scut* pe care a tr!it sau pe care r!m6ne dup! moarte* O popula"iile inde4inite i nesta&ile se inte,reaF! 6ntr3o unitate a 6nd ca &aF! teritoriul$1 Eiind un element constituti al statului* teritoriul are i unele tr!s!turi ale acestuia* de aceea puterea statului asupra teritoriului este mai mare dec6t un simplu drept de proprietate$ Asupra 6ntre,ului teritoriu statul e:er3 cit! o autoritate e:clusi !* care se mani4est! prin/ O 5lenitudine, ceea ce presupune c! statul e:ercit! 6n limitele sal teritoriale plenitudinea 4unc"iilor ce3i re in* le,i4er6nd i or,aniF6nd ad ministra"ia pu&lic!* sta&ilind instan"ele de Cudecat! i circumscrip"iile Io/ teritoriale* asi,ur6nd aplicarea uni4orm! a le,ilor etc$ O 1 clusivitate, 6n sensul c! statul e:ercit! 6n mod li&er 6ntrea,a s autoritate* e:clus! 4iind inter en"ia sau amestecul unui stat sau a unei altT puteri str!ine$ In unele caFuri din considera"ii de securitate interna"ional! i de respectare a principiilor dreptului interna"ional* se pot aduce anumite atin,eri caracterului e:clusi * &un!oar! prin inspec"ia unor instala"ii nucle are de c!tre repreFentan"ii altor state sau ai unor or,aniFa"ii interna"ionale$ Statul este li&er s! accepte sau nu ast4el de imi:tiuni* nee:ist6nd aici nici o limitare a su eranit!"ii$
Ion Deleanu* *pera citat$ -oi$ II* pa,$ ;($

-t $0 ,

eoria general a dreptului i statului

S *poza ilitate$ prin care se presupune le,itimitatea i recunoaterea 3`2iional! a constituirii unui stat pe un anumit teritoriu$ Acesta din i poate apar"ine unui stat numai 6n mod le,itim i le,al* recunoaterea [/r caracteristici pe plan interna"ional 4iind implicit! i condi"ion6nd 6s statului <e:ist! 6ns! e:cep"ii/ rupturi* ane:iuni teritoriale* ced!ri* i=$ Teritoriul statului este alc!tuit din anumite elemente constituti e* Io parte a ,lo&ului p!m6ntesc care cuprinde solul$ su solul$ spaiul ac.i coloana de aer de deasupra solului i a spaiului acvatic$ asupra auil 6i e:ercit! su eran puterea$ Indi4erent de 6ntindere* teritoriul are aceeai semni4ica"ie i 6ndeplinete aceleai roluri$1 Solul$ ca element principal al teritoriului este alc!tuit din uscatul <p!3 1X a4lat su& imperiul su eranit!"ii statului* indi4erent de locul unde i din punct de edere ,eo,ra4ic$ solul$ este partea scoar"ei terestre* situat! mai Cos de stratul de sol &aFinelor de ap! i se 6ntinde p6n! la ad6ncimi accesi&ile pentru i alori4icare ,eolo,ic!$2 Su&solul intr! 6n componen"a teritoriului 4!r! nici un 4el de 6n,r!dire Curidic! de ordin interna"ional* sta36n drept s! dispun! de el e:clusi i pe deplin$ Spaiul acvatic are dou! componente/ apele interioare* cuprinF6nd apele r6urilor* lacurilor* canalurilor* porturilor* radelor i &!ilor* asupra c!rora statul 6i e:ercit! su e3 ranitatea deplin!* cu dreptul de a re,lementa prin le,i na i,a"ia* e:ploatarea i protec"ia lorP marea teritorial!* por"iune maritim! de o anumit! l!"ime ce se 6n3 tinde de3a lun,ul "!rmului* 6n a4ara limitelor apelor in4erioare$ Spaiul aerian repreFint! coloana de aer care se a4l! deasupra solului sa"iului ac atic al statului* delimitat! pe oriFontal prin 4rontiere teres34iu iale i maritime* pe ertical 6n!6"6ndu3se p6n! la limita in4erioar! a $ului e:traatmos4eric* limit! situat! apro:imati la 1((311( Um deasu3ni elului m!rii$' Alin <1= al art$ ' al Constitu"iei Repu&licii #oldo a con"ine unul dintre acterele Curidice 4undamentale ale teritoriului* stipul6nd c! LTeritoriul i&licii #oldo a este inaliena&ilM$ %roclamarea inaliena&ilit!"ii teritoriului 6nseamn! interFicerea 6nstr!i3i lui su& orice 4orm!$ A&andonarea* pierderea prin prescrip"ie* cesiuni3
P P '

Ion Deleanu* *pera citat$ -oi$ II* %a,$ ;'$ %odul Su solului <nr$ 1)11 3 AII din 1)$(5$7'=* art$ '$ D$ %opescu* A$ N!stase* Drept internaional pu lic$ .ucureti* 1778* pa,$ 1))$ $1

Boris Negru, Alina Negru

` `

44

--------

44444

5-5-5060^ "B'5

O*Z le* dona"iile* 6nF!rile de teritorii s6nt incompati&ile cu principiul cons4in"it de Constitu"ie* s6nt ile,ale i interFise$ Inaliena&ilitatea 6nseamn!* de asemenea imposi&ilitatea oric!rui alt stat de a e:ercita atri&ute de putere asupra teritoriului statului* indi4erent de supra4a"a a4ectat! sau de moti ele in ocate$ Te:tul constitu"ional nu men"ioneaF! e:pres su&iec"ii* principiul 6 cauF! 4iind opoFa&il erga omnes at6t 6n raporturile Repu&licii #oldo a cu alte state c6t i 6n raporturile care se nasc 6ntre persoanele particulare <4iFice sau Curidice= ca su&iecte de drept i na"ionale ori str!ine$ Cu alte cu inte* teritoriul <4ie 6ntre,* 4ie o parte a sa=* dispune de un statut Curidic special* ceea ce 6l scoate 6n a4ara circuitului ci il i 6l supune G e:clusi puterii poporului* su eranit!"ii na"ionale$ 6n te:tul constitu"ional e:aminat se men"ioneaF! un alt caracter Curidic principal al teritoriului* indivi0ibilitatea, deoarece principiul acesta este consacrat 6n art$l* care pre ede caracterele statului$ Teritoriul repreFent6nd unul din elementele principale ale statului* este ca i statul* indivi0ibil! Indi iFi&ilitatea teritoriului 6n conte:tul analiFat semni4ic! e ident unitatea lui i este 6n str6ns! le,!tur! cu inaliena&ilitatea$ Indi iFi&ilitatea teritoriului nu interFice 6ns! di iFarea lui 6n unit!"i administrati 3teritoriale* care se &ucur! de autonomie local!$ At6t principiul indi iFi&ilit!"ii* c6t i cel al inaliena&ilit!"ii teritoriului* nu admite su& nici o 4orm! recunoaterea ane:iunilor teritoriale din trecut sau din iitor$ In acest sens* "ara noastr! a p!timit 4oarte mult* 4apt despre care ne or&ete i a iFul Comisiei %arlamentului Repu&licii #oldo a cu pri ire la aprecierea politico3Curidic! a Tratatului so ieto3,erman de nea3 ,resiune i a %rotocolului adi"ional secret din 2' au,ust 17'7* precum i\ consecin"ele lor pentru .asara&ia i .uco ina de Nord* apro&at de %arla3 mentul Repu&licii #oldo a la 2' iunie 177($

E cunoscut 4aptul c! .asara&ia i .uco ina de Nord au 4ost ini"ial p!r"i componente ale statului #oldo a* 6n4iin"at 6n secolul AI- pe de o parte din spa"iul unde s3a 4ormat i tr!iete poporul romQn$ La 188)* Imperiul Ya&s3 &ur,ic r!pete #oldo ei partea ei de nord* .uco ina* 6n urma r!F&oiului ruso3turc din 19(531912 i a unui 6ndelun,at t6r, diplomatic* prin Tratatul de pace de la .ucureti <1912=* Rusia deFmem&reaF! #oldo a* ane:6nd "inutul dintre %rut i Nistru asupra c!ruia e:tinde 6n mod arti4icial numele de .asara&ia$ Drept reFultat al pr!&uirii Imperiului Rus 6n 1718* aceste teritorii au re enit 6n mod 4iresc i le,itim la RomQnia$ .7 H9 4

Teoria general a dreptului i statului

La 29 iunie 17;(* U$R$S$S$ a ocupat prin 4or"! armat! .asara&ia i .uco ina de Nord contrar oin"ei popula"iei din aceste "inuturi$ %rocla3 narea nele,itim!* la 2 au,ust 17;(* a R$S$S$ #oldo eneti a 4ost un act )e deFmem&rare a .asara&iei i .uco inei$ Trecerea ar&itrar! su& Curis3 4ctia R$S$S$ Ucrainene a .uco inei de Nord i a Cude"elor Yotin* Ismail p Cetatea Al&! era contrar ade !rului istoric i realit!"ii etnice e:istente s acea reme$ Cele men"ionate rele ! o dat! 6n plus importan"a teoretic! 6/ practic! a principiilor unanim recunoscute pentru teritoriul unui stat/ inaliena ilitatea i indivizi ilitatea. %rincipiile enun"ate nu permit nici recunoaterea unor 4orma"iuni Obale$ Cu toate acestea* 6n toamna anului 1771* cu spriCinul tacit al 4or"elor 0iroruse i proimperiale* teritoriul Repu&licii #oldo a a 4ost deFmem&rat* nstituindu3se un re,im secesionist prin 4ormarea aa3numitei Repu&lici Iransnistrene #oldo eneti* cu capitala 6n oraul Tiraspol$ Separatitii re4uF! s! se supun! re,imului constitu"ional al Repu&licii #oldo a$ -iol6nd 6n mod 4la,rant Constitu"ia Repu&licii #oldo a* ei au aioptat propria Constitu"ie i au creat autorit!"i pu&lice proprii <%arlament* Gu ern* %reedinte* instan"e Cudec!toreti etc$=$ Ca urmare* Repu&lica #oldo a nu are nici o putere asupra acestui sritoriu* 46indu3i pus! 6n pericol statalitatea$ Caracterul unitar al statului nostru a 4ost preCudiciat 6n mod esen"ial p prin Le,ea cu pri ire la statutul special al G!,!uFiei$ Statutul acestei Os,iuni din partea sudic! a "!rii dep!ete cadrul unei unit!"i administrati 3 eritoriale i c+iar a unei autonomii culturale* 6nscriidu3se practic 6n sracteristicCle unei entiti politice. 6n &aFa acestei le,i* 6n G!,!uFia s3a constituit* ca i 6n st6n,a Nistru3 4e$ propriul %arlament <Adunarea %opular!=* propria institu"ie preFiden"i3 L! <.acanul= etc$ Nu poate 4i trecut! cu ederea nici tendin"a unor 4or"e Ocale de a crea Lpropria repu&lic!M$ Unele pre ederi din Le,ea cu pri ire la statutul Curidic special al G!3 poFiei 6n opinia noastr!* contra in Constitu"iei Repu&licii #oldo a$ Teritoriul statului tre&uie delimitat de teritoriul altor state* de marea 4&er! i de spa"iul cosmic$ Delimitarea se 4ace 6n 4rontiere* 6n acest sens* tlin$ <2= al art$ ' al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre ede/ (:rontierele mii snt consfinite prin lege organic+. Erontierele Repu&licii #oldo a s6nt linii <reale sau ima,inare= care 4cspart* pe uscat i pe ap!* teritoriul Repu&licii #oldo a de teritoriile sta3 I 9' J

Boris Negru, !in" Negru

telor ecine* iar 6n plan ertical delimiteaF! spa"iul aerian i su&solul Re pu&licii #oldo a de spa"iul aerian i de su&solul statelor ecine$ Erontiera de stat sta&ilete limitele spa"iale de ac"iune a su eranit!"ii statului$1 Erontierele de stat s6nt terestre* 4lu iale* maritime* aeriene$ %e uscat* 4rontiera de stat se traseaF! pe liniile distincti e de relie4$ %e sectoare 4lu iale 4rontiera se traseaF! pe linia din miCloc a r6ului* pe calea E na i,a&il! principal! sau pe tal e,ul r6uluiP pe lacuri i alte &aFine de ap!* 4rontiera se traseaF! pe linia dreapt! care unete ieirile 4rontierei de stat la malurile lacului sau ale altui &aFin de ap!$ %e poduri i r6uri* 4rontiera se traseaF! pe linia de miCloc sau pe a:ul lor te+nolo,ic$ E!c6nd parte din teritoriul statului* 4rontierele s6nt in iola&ile$ In io la&ilitatea este ,arantat! prin 4aptul c! 4rontierele s6nt cons4in"ite 6n le,ea or,anic!$ Respecti * modi4icarea 4rontierelor se poate 4ace doar prin le,e or,anic!$ Le,ea declar! c! sta&ilirea 4rontierei de stat "ine de competen3 "a %arlamentului Repu&licii #oldo a$ De 4apt* sta&ilirea 4rontierelor unui stat repreFint! o pro&lem! a realit!"ilor interstatale i reFult! din acordul statelor interesate* 6nc+eiate con4orm principiilor dreptului interna"ional* 6 %ractic* sta&ilirea 4rontierei de stat se consemneaF! 6n tratatele 6nc+e3P iate de Repu&lica #oldo a cu statele ecine$ Re,ulile i modul nemiClocit de trasare* marcare i instalare a 4rontierelor s6nt determinate 6n le,e$

!.*.*. Populaia. aiunea. Minori!atea naional. "rupul etnic


5opulaia constituie dimensiunea demo,ra4ic!* psi+olo,ic! i spiri3 tual! a starului$ Un stat 4!r! popula"ie nu poate s! e:iste* e de neconceput$P Aceasta e i 4iresc$ Statul este o societate uman! or,aniFat!* o societate3 sta&iliFat! 6n interiorul unor 4rontiere permanente$ Cei ce locuiesc pe uni teritoriu delimitat de 4rontiere i s6nt supui aceleiai puteri pot a ea 4a"! C de acesta ori calitatea de cetean, de mem&ru al statului respecti * ori ca3 litatea de strin <persoana a 6nd alt! cet!"enie dec6t cea a statului 6n care i locuiete=* ori pe cea de apatrid! Dintre aceste trei cate,orii de persoane numai cet!"enii se &ucur! de deplin!tatea drepturilor i posed! deplin!tatea o&li,a"iilor sta&ilite de stat$ Comunitatea indi iFilor care se a4l! pe teritoriul strict determinat al 1 statului i asupra c!ruia se e:ercit! puterea de stat este o cate,orie comple3 :!* 6n unele caFuri comunitatea 4ormeaF! o na"iune* na"iunea 4iind uneori identi4icat! cu popula"ia$
>egea !epu licii Moldova n f. <VH.-&< din <I.VL.G? privindfrontiera de stat.

Pm 9; e3

Teoria general a dreptului i statului

Na"iunea nu tre&uie con4undat! nici cu statul i nici cu popula"ia* ca 6tenent constituti al acestuia* 6n L%etit darousseM edi"ia 178'* conceptul Ke na"iune este de4init ast4el/ ('aiunea <de la latinescul naio, desemnea3 s> e comunitate de oameni* cel mai adesea instalat! pe un acelai teritoriu s. care are o unitate istoric!* lin, istic!* reli,ioas!* economic!* mai mult Op mai pu"in puternic!M$ Ea Leste o asocia"ie de oameni a 6nd aceeai PC4ci&!* aceeai ori,ine* aceleai o&iceiuri* aceleai idei i sentimente* deF3 [TM`/ate printr3o lun,! con ie"uire 6mpreun!M$1 Aceste de4ini"ii ale na"iunii rirrind elemente de ori,inalitate i unitate ale unei popula"ii$ O caracteristic! esen"ial! a na"iunii este c! ea L6n,lo&eaF! oamenii din NOirul unui popor &ine determinat* 6ntre care e:ist! interac"iuni i interde3seiden"e* respect! aceleai norme i deF olt! aceleai rela"ii economice* te3Ioriale* lin, istice i culturale i are contiin"a p!str!rii identit!"ii sale$M2 Aadar* na"iunea constituie nu o simpl! comunitate uman!$ Ea e co3 rIYuitatea uman! 4ormat! istoricete pe un teritoriu distinct* anume pe acest Optoriu comunitatea uman! dat! 6i 4ormeaF! lim&a* cultura* o&iceiurile* :idi"iile* spiritualitatea de neam* 4actura psi+ic!* de acest teritoriu coinu3 irea dat! 6i lea,! trecutul istoric* preFentul i* indiscuta&il* iitorul$ Cate,oria Lna"iuneM repreFint! nu 6ntrea,a popula"ie ci doar o parte Isn ea* parte ce constituie maCoritatea popula"iei$ Re4erindu3ne la coraportul cate,oriilor Lna"iuneM 3 LstatM putem men36tena urm!toarele/ 6n lume e:ist! un num!r mare de state naionale, adic 6Irie care au la &aF! o na"iune* denumirea c!reia ele o i poart!* ca re,ul!$ -e e:emplu* Eran"a are la &aF! na"iunea 4ranceF!* Italia* Spania* %ortu,a3ia$ Germania etc$ au la &aF! na"iunile respecti e$ #aCoritatea a&solut! a P //elor europene s6nt state na"ionale$ E:ist!* 6ns!* caFuri* c6nd una i aceeai na"iune e 6ncadrat! i st! la idFa nu a unui sin,ur stat* ci mai multe$ De e:emplu* nimeni nu pune la 6n3!cTial! 4aptul c! 6n lume e:ist! o sin,ur! na"iune coreean!$ In acelai timp* u!$ na"iunea dat! e or,aniFat! 6n dou! state coreene$ Sau caFul na"iunii ss&e* or,aniFat! 6n mai multe state ara&e$ Acelai lucru 6l putem spune p despre na"iunea romQn! or,aniFat! 6n dou! state romQne/ RomQnia i /$rt=u&lica #oldo a$ Acest lucru nu se accept! doar de acei care au sc+i3Donosit i mai continu! s! 4alsi4ice istoria real! a noastr!$ Bi a4irma"iile mor Lpatrio"iM* con4orm c!rora renun"6nd la lim&!* la na"iune* la stat* n3au Xci un temei Curidic$

T geor,e #eitani* %urs de drept internaional pu lic. .ucureti* 17'(* pa,$ 15* 2 Constantin Stroe* %ompendiu de filosofici dreptului$ .ucureti* 1777* pa,$ 111$

) $

ir

Boris Negru, !in" Negru

E:ist!* de asemenea* caFuri c6nd la &aFa unui stat stau mai multe na3 "iuni$ De e:emplu Eedera"ia Rus! are la &aFa sa ca stat mai multe na"iuni$ %e l6n,! na"iunea rus!* 6n Eedera"ia Rus! se 6ncadreaF! asemenea na"i3 uni* cum ar 4i* de e:emplu t!tarii* ciu aii* cecenii* &aUirii* udmur"ii etc$ Ei 4ormeaF! na"iuni 6n irtutea 4aptului c! istoricete s3au 4ormat pe un teritoriu propriu distinct$ Din aceste considerente nu tre&uie con4undat! na"iunea cu un ,rup etnic* 4ie c+iar i numeric$ De e:emplu 6n Germania actualmente locuiesc peste 2 milioane de turci$ Aceasta* 6ns!* nicidecum nu 6nseamn! c! turcii din Germania constituie o na"iune$ Istoricete* comunitatea dat! nu s3a 4ormat pe teritoriul Germaniei$ De alt4el* nu constituie na"iuni nici romQnii din S$U$A$* al,erienii din Eran"a* ucrainenii din Canada etc$ %reFint! interes i raportul dintre na"iune i stat* din punct de edere al apari"iei lor$ %ro&lema dat! e iden"iaF! e:isten"a a trei situa"ii/ 1$ Apari"ia simultan! a na"iunii i a statului 6n urma 6mpletirii proce selor de 4ormare a celor dou! entit!"i/ na"ional! i statal!$ 2$ Apari"ia mai 6nt6i a or,aniF!rii statale i mai apoi a na"iunii <este ca Ful maCorit!"ii "!rilor a4ricane care dei au o putere politic! central! <o or,aniFare statal!=* din punctul de edere al comunit!"ii etnice se a4l! 6n stadiul ,entilico3tri&al cu toate consecin"ele ce decur, de aici/ a&sen"a unei lim&i comune* 4iecare tri& a 6ndu3i dialec tul s!u* lim&a o4icial! <4ranceF!* en,leF!* spaniol! i portu,+eF!= \ 4iind lim&a 4ostei metropoleP teritoriul 4!rQmi"at 6n Fone apar"in6nd di4eritelor tri&uri* 4iecare dintre ele a 6nd o&iceiuri* tradi"ii proprii $a$m$d=$ '$ Apari"ia mai 6nt6i a na"iunii i ulterior a statului na"ional <caFul. na"iunii romQne a c!rei constituire a permis 4ormarea statului na"i onal unitar rornQn=$1 O aten"ie deose&it! merit!* de asemenea* i pro&lema minoritii na. ionale. %ro&lema dat! nici p6n! aFi nu e interpretat! uni4orm 6n plan in3 terna"ional$ Intr3un raport din 177' al su&comisiei ONU pentru pre enirea discri3 min!rii i protec"ia minorit!"ilor se propune interpretarea prin care prin minoritate se 6n"ele,e (un grup numeric inferior restului populaiei unui stat, ai crui membri, care au cetenia acestui stat, posed ca # racteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale restului
Constantin Stroe* *pera citat$ pa,$ 11)$

I 95 I

Teoria general a dreptului i statului

populaiei i s3nt animai de voina de a#i pstra cultura, tradiiile, re# KE4Q sau limba!=) 6ntr3un proiect de document supus Consiliului Europei 6n 177'* ca ane:! la Recomandarea 12(1 a Adun!rii %arlamentare a Consiliului Eu3 sspei$ se men"ioneaF!/ L6n sensul acestei Con en"ii e:presia minoritate sYional! desemneaF! un ,rup de persoane dintr3un stat care/ a8 i au reedina pe teritoriul acestui stat i snt ceteni ai si1 8 ntreine legturi vec#i$ solide i dura ile cu acest stat1 c8 prezint trsturi etnice$ culturale$ religioase sau lingvistice spe cifice1 d8 snt suficient de reprezentative$ dei snt mai puin numeroase dect restul populaiei acestui stat sau a unei regiuni a sa1 e8 snt animate de voina de a pstra mpreun ceea ce formeaz identita tea lor comun$ mai ales cultura$ tradiiile lor$ religia i lim a lor. +9 Termenul (minoritate+ desemneaF! un ,rup etnic numeric in4erior 34elului popula"iei* ai c!rui mem&ri au caracteristici etnice* reli,ioase* 4e, istice* culturale comune$ Dar e important ca aceste calit!"i s! se 4or3 PNZFe un timp 6ndelun,at i c! ,rupului dat s!3i apar"in! un teritoriu al s!u 4s/mct* unde aceste calit!"i au ap!rut$ Caracteristic e i 4aptul c! ,rupului Zt s!3i re in! aceleai atri&u"ii ca i na"iunii$ Deose&irea dintre ei const! acar 6n aceea c! ,rupul dat* 6n irtutea unor 6mpreCur!ri cum ar 4i coloni3 teritorial!* pri,onirea* str!mutarea 4or"at! etc$ s3au pomenit a 4i 6n /oritate pe propriul lor teritoriu$ Din cele men"ionate mai sus putem tra,e concluFia c! turcii din Ger3 mania* al,erienii din Eran"a* ruii din Repu&lica #oldo a sau ,!,!uFii nu [int minorit!"i na"ionale$ Ca minorit!"i na"ionale pot 4i pri i"i romQnii din Ucraina* ma,+iarii din RomQnia etc$ Aceasta 6ns! nicidecum nu 6nseamn! Os! mem&rii unor ,rupuri etnice pe teritoriul unui stat nu &ene4iciaF! de anu3 pYte protec"ii$ Dimpotri !* acestea s6nt impuse de standardele interna"iona3 le pe care statele lumii tre&uie s! le respecte$ Asemenea o&li,a"iuni i3a asu3 nat i Repu&lica #oldo a ca mem&ru al ONU i al Consiliului Europei$ %e lin,! statele multina"ionale pot 4i 6nt6lnite i state care 6n momen3 r/il apari"iei lor nu au a ut la &aF! reo na"iune$ Drept e:emplu pot ser i ) U$ A$ sau Australia$ Na"iunea nu tre&uie con4undat! cu na"ionalitatea sau cu poporul$ Na3 onalitatea e:prim! apartenen"a indi iFilor la o anumit! na"iune* 6n timp
Ion Diaconii* Minoritile. Statut. Perspective$ .ucureti* 1775* pa,$ 91$ I&idem* pa,$ 91392$

# $-

Boris Negru, Alina Negru

ce poporul desemneaF! masa indi iFilor indi4erent de na"ionalitatea loK constituit! ca suport demo,ra4ic al statului$ Eundamentul oric!rui stat reFid! 6n unitatea poporului$ Iat! de cM art$ 1( al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre ede c! Lstatul are ca 4un3S dament unitatea poporului Repu&licii #oldo a$ Repu&lica #oldo a esn patria comun! i indi iFi&il! a tuturor cet!"enilor eiM$ #ai mult ca at6t. LStatul recunoate i ,aranteaF! dreptul tuturor cet!"enilor la p!strarea* laC deF oltarea i la e:primarea identit!"ii lor etnice culturale* lin, istice reli,ioase$M

$.2.3. Autoritatea pu%lic exclusi&a sau 'su&eranitatea(


Autoritatea pu&lic! e:clusi ! sau su eran! <su eranitatea= este ceP mai caracteristic element speci4ic al statului$ %uterea este un 4enomen le3 ,at de autoritate* care se caracteriFeaF! prin/ posi&ilitatea de a coordona acti itatea oamenilor con4orm unei oin"e supreme* de a comanda* de a dz ordine i necesitatea de a se supune acestei comenFi$ Aceast! autoritate o 6nt6lnim 6nc! din cele mai ec+i timpuri$ Ea la 6nceput a 4ost personi4icata 6n e4ul colecti it!"ii umane respecti e <,int!* tri&* uniune de tri&uri etc$ care putea s! se mani4este calit!"ile sale <era mai di&aci* mai iscusit* mai iteaF* 6n"ele,ea mai multe etc$=$ Cu timpul autoritatea* atri&uindu3se per3 soanei care de"inea puterea sau o e:ercita$ %uterea se 6n4!"ieaF! su& mai multe 4orme$ Ea poate 4i nepolitic! sa politic!* nestatal! sau statal! etc$ In toate caFurile puterea presupune preFen"a a cel pu"in doi indi iFi <aa* de e:emplu* at6t timp c6t Ro&inson Cru soe s3a a4lat sin,ur pe insul!* 6n urma nau4ra,iului* nu putem or&i de putere$ O asemenea putere apare doar odat! cu apari"ia lui -ineri=* 6n toate caFurile puterea pri ete 4i:area i consolidarea unor alori constituite 6/ sistem* alori ce pot 4i de natur! moral!* reli,ioas!* politic!* Curidic! etc$ Intr3o societate e:ist! mai multe cate,orii de putere/ puterea unor par3 tide* puterea unor or,aniFa"ii social3politice etc$ Puterea statal 6ns! est cea mai autoritar! putere$ Ea se caracteriFeaF! prin urm!toarele tr!s!turi/ a8 este un atri ut al statului care se identific cu fora. 0ceast fort se materializeaz n diverse instituii politico.2uridice ;autoriti pu lice$ armat$ poliie etc.81 a8 are un caracter politic1 8 ar6 o sfer general de aplicare1

Teoria generala a dreptului i statului

d8 deine monopolul constrngerii" numai ea are posi ilitatea s folo seasc constrngerea i dispune de aparatul de constrngere1 e8 puterea de stat este suveran. Aceast! din urm! tr!s!tur! 3 su eranitatea 3 este cea mai important!$ Termenul Lsu eranitateM este 4olosit pentru prima dat! cu prileCul ana3 liFei Constitu"iei 4ranceFe din 1871* de c!tre Curistul 4ranceF Clermant Ten3 serre* care a de4init3o ca 4iind Lli&ertatea colecti ! a societ!"iiM$ La etapa contemporan! su eranitatea tot mai 4rec ent este de4init! ca 4iind Ldreptul satului de a conduce societatea* de a sta&ili raporturi cu alte stateM$ Art$ 2 alin$ <1= al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre ede urm!toare 3 LSu eranitatea na"ional! apar"ine poporului Repu&licii #oldo a* care ercit! 6n mod direct i prin or,anele sale repreFentati e* 6n 4ormele sta&ilite de Constitu"ieM$ Su eranitatea na"ional! const! 6n dreptul poporului de a +ot!r6 ne3 condi"ionat 6n pri in"a intereselor sale i de a le promo a i realiFa 6n mod aestin,+erit$ Acest principiu constitu"ional nu deri ! nemiClocit din art$ l al Constitu"iei* care consacr! caracterul su eran al statului$ Su eranitatea na"ional! reFult! din 4aptul c poporul 6epublicii 8ol# Fova este unicul de"in!tor su eran al puterii* 6n acest te:t constitu"ional* r3nn popor nu se 6n"ele,e numai totalitatea locuitorilor din "ar! sau popu3 Ol6ria acesteia$ Sensul atri&uit prin Constitu"ie este unul determinat i spe3 r3nc* prin popor* 6n sensul no"iunii utiliFate* 6n"ele,6ndu3se o colecti itate de indi iFi care au calitatea de cet!"eni i prin aceasta au aptitudinea de a participa la e:primarea oin"ei na"ionale$ C+iar i 6n acest sens* cate,oria Ke popor este prea lar,!* deoarece nu to"i cei care au calitatea de cet!"eni ro/ participa e4ecti la e:primarea oin"ei ,enerale na"ionale* ea 4iind con3 di"ionat! de discera!m6ntul persoanei* de aptitudinea ei moral! i speci4i3 cul mani4est!rii de oin"! 3 necesitatea or,aniF!rii poporului$ Su eranitatea na"ional!* aa cum este pre !Fut! 6n Constitu"ie* 6nseam3 si puterea a&solut! i perpetu! a poporului* puterea politic!* adic! o putere apar"in6nd poporului* puterea de stat* al c!rei de"in!tor su eran este$ 5uterea politic comport! anumite caractere$ cum ar 4i/ O >nitatea, care se mani4est! prin 4aptul c! domeniul su eranit!"ii na"ionale ce apar"ine unui popor este unic i nu poate 4i 6nc!lcat de o alt! su eranitate$ Toate cotele3p!r"i de su eranitate ce apar"in 4iec!rui indi id alc!tuiesc* 6n sum!* un tot 6ntre,* o entitate unic!$ O ?eplintatea, care semni4ic! 4aptul c! su eranitatea na"ional! nu poate 4i limitat! ar&itrar i nici e:ercitat! a&uFi $ Su eranitatea nu poate e:ista par"ial i nu poate 4i e:ercitat! par"ial$

Boris Negru, !in" Negru

< Inalienabilitatea, care arat! c! poporul nu 6i poate 6nstr!ina de4ini ti i ire oca&il su eranitatea nici unui ,rup i nici unei persoane$ ; Indivi0ibilitatea, care rele ! c! su eranitatea na"ional! nu poate 4i di iFat! 6n cote3p!r"i ce ar putea 4i e:ercitat! separat unele de altele$ < Imprescriptibilitatea, care se a4l! 6n str6ns! le,!tur! cu inaliena &ilitatea i semni4ic! 4aptul c! su eranitatea na"ional! e:ist! atQta timp c6t e:ist! naiunea! Acest caracter demonstreaF! suplimentar deose&irea dintre popor i naiune, reiter6nd c! poporul poate s! nu 4ie de4init clar la un anumit moment al istoriei* pe c6nd na"iunea este perpetu! 6n timp$ Te:tul constitu"ional e:pus ne orienteaF! la dou! constat!ri/ legtura dintre popor <na"iune= i puterea de stat <putere pu&lic!= i formulrile cu care se operea0, 6n acest sens 4iind semni4icati e sinta,mele putere, E suveranitate naional i aparine poporului! In primul caF* no"iunea popor i no"iunea stat, pri ite su& aspect Cu3 ridic apar ca su&iecte distincte de drept$ Dup! cum s3a men"ionat mai sus$ statul este* 6ntr3o accep"iune lar,! o entitate compus! din teritoriu* popu3 la"ie i su eranitate* iar 6ntr3un sens mai restr6ns* o 4orm! superioar! de or,aniFare a poporului* constituit! din aparatul statal ce e:ercit! puterea$ %oporul de"ine puterea politic! i* pentru a o e:ercita* 4ormeaF! statul* un sistem de autorit!"i pu&lice$ 6n cel de3al doilea caF* tre&uie s! edem cu ce se identi4ic! puterea de stat i dac! ea este altce a dec6t statul$ E ident* statul nu este altce a dec6t or,aniFarea statal! a puterii poporului* c+iar 6ns!i institu"ionaliFa3 rea acestei puteri$ Eunc"ia principal! a statului <a puterii de stat= este de a e:prima* promo a i realiFa oin"a poporului su& 4orm! de oin"! ,eneral3 o&li,atorie$ Se impune ast4el concluFia c! puterea politic! <su eranitatea na"iona3 l!= apar"ine poporului* concluFie indu&ita&il!* deoarece* 6n caF contrar* ar 6nsemna c! e:ist! 6mp!r"irea poporului i c! e:ist! mai multe su eranit!"i i de"in!tori ai acesteia 6n aceeai "ar!* situa"ie ce poate 4i pri it! doar ca o deFordine social3politic! sau ca o a&surditate$ Cele men"ionate se re4er! doar la su eranitatea na"ional!* care poate 4i identi4icat! cu puterea de stat, i la de"in!torul <titularul= unic al acesteia 3 poporul$ Caracteristicile men"ionate mai sus ale puterii politice s6nt ala&ile i pentru puterea de stat* aceasta a 6nd 6ns! i anumite tr!s!turi speci4ice* dintre care men"ion!m/ 3i 7( e3

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

S este o putere transmis! de c!tre popor unor or,anisme care e:ercit! conducerea de statP S este o putere de domina"ie i de constr6n,ereP X este o putere or,aniFat!P X este o putere suprem! 6n interiorul statului i independent! 4a"! de o alt! putere de statP O este limitat! prin drepturile i li&ert!"ile cet!"eneti recunoscute i ,arantate de o le,e suprem!P O este re oca&il!* poporul a 6nd dreptul s! nu men"in! mandatul pentru repreFentan"ii alei$1 p+lr3un sens strict Curidic se mai poate spune c! puterea de stat este de centraliFareP de ar&itraCP e:trapatrimonial!P o putere ci il! i Osent! 6n timp$2 > re 4oarte important s! se 4ac! distinc"ie 6ntre tr!s!turile ,enerale i iestele ,enerale pe care tre&uie s! le 6ntruneasc! puterea de stat$ Aceste s6nt/ le,alitatea* le,itimitatea* respectarea pluralismului politic i E3 ccra"iei constitu"ionale$ sil mod normal* puterea de stat a4l6ndu3se 6n str6ns! le,!tur! cu soci3 E> poate e:ercita asupra structurilor ei o puternic! in4luen"! asi,ur6nd sFeatarea i ap!rarea intereselor di4eritelor cate,orii i ,rupuri sociale .el statal$ In4luen"a i presiunea tre&uie s! 4ie le,ate* 6n limitele admise con4orm pre ederilor sta&ilite prin le,e$ 6n cele ce urmeaF!* om ilustra d mod este e:ercitat! su eranitatea i prin care institu"ie$ %oporul Repu&licii #oldo a e:ercit! su eranitatea na"ional! n mod i i prin organele sale reprezentative. /a prin popor i pentru popor$ deoarece numai poporul este titularul nit!"ii na"ionale$ Titularul su eranit!"ii 6ns! nu poate s! o e:ercite uu 6n mod direct$ Cel mai mult timp* puterea statului este e:ercitat! urnele poporului de c!tre anumite or,ane* c!rora le s6nt dele,ate 4unc3respecti e printr3o autoriFare ,eneral!* mani4estat! prin ale,erea unor ine repreFentati e$ E:ercitarea su eranit!"ii n mod direct de c!tre popor se 4ace prin iciparea lui la re4erendumuri i la ale,eri* precum i prin luarea unor Fii de c!tre acesta* 6n mod direct$
O Cristian lonescu* *pera citat.$ -oi$ I* %a,$ 298$ . Dan Ciaudiu D!nior* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I* Craio aPW 77)* pa,$

-s 31 t-

Boris Negru, Alina Negru

Re4erendumul* 6n sensul pre ederilor constitu"ionale repreFint! o 4ormal suprem! de e:ercitare a su eranit!"ii na"ionale* prin care corpul electoral <ale3 i ,!torii= este solicitat s! decid! asupra adopt!rii unei le,i 4undamentale <del modi4icare a dispoFi"iilor ,enerale ale Constitu"iei* spre e:emplu= sau s!3sil e:prime oin"a 6n alte pro&leme de interes na"ional <art$8) din Constitu"ie=$ P E:ercitarea su eranit!"ii poporului se realizeaz prin organele salel repre0entative! -edem ast4el c! 6n Constitu"ie nu e:ist! preciF!ri re4eritoa31 re la un or,an anume$ Esen"ial este ca or,anul prin care se e:ercit! su era3C nitatea na"ional! s! 4ie un organ repre0entativ! RepreFentati e s6nt or,anele 6n care mem&rii lor ac"ioneaF! ca mQn3 1 dat!ri ai poporului* lu6nd deciFii 6n numele celor care le3au dat mandatui K respecti $ Constitu"ia consacr! ca or,ane repreFentati e/ %arlamentul <art$ 5(3 K 85= consiliile locale i primarii <art$ 112311'=$ RepreFentati itatea se as6C ,ur! prin ale,eri* de aceea Constitu"ia sta&ilete c! autorit!"ile sus 3 men3/ "ionate s6nt alese prin ot uni ersal* e,al* direct* secret i li&er e:primat$ -otul este instrumentul Curidic de in estire cu prero,ati e le,ale ai autorit!"ilor pu&lice* c!rora li se de6e,+eaF! ast4el e:ercitarea continu! ai su eranit!"ii na"ionale$ E:ercitarea su eranit!"ii 6n mod direct i prin or,anele repreFentati ei poate a ea loc numai 6n 4ormele sta&ilite de Constituie! Stipularea respecti ! are menirea de a sta&ili 4aptul c! su eranitatea i na"ional! nu poate 4i e:ercitat! ar&itrar$ Ast4el* la e:ercitarea 3n mod direct K a su eranit!"ii* poporul poate participa numai 6n 4orma sta&ilit! de Con3 K stitu"ie* adic! prin re4erendum <art$ 8)=* care se e4ectueaF! 6n modalitatea pre !Fut! de le,e$ E:ercitarea su eranit!"ii poporului prin organele sale repre0entative presupune c! or,anele repreFentati e se 4ormeaF! <se ale,= 6n con4ormitate C cu pre ederile Constitu"iei* ale le,isla"iei electorale i c! acti itatea lor se i des4!oar! 6n modul i 6n limitele sta&ilite de Constitu"ie i de le,isla"ia respecti !$ Su&liniem i 4aptul c! art$ 2 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre e3 de/ ('ici o persoan particular$ nici o parte din popor$ nici un grup soci. al$ nici un partid politic sau o alt formaiune o teasc nu poate exercita puterea de stat n nume propriu. + %entru a 6n"ele,e sensul pre ederii 6n cauF!* este necesar* mai 6nt6i$ s! desci4r!m no"iunile utiliFate 6n prima parte a te:tului i s! p!trundem semni4ica"ia lor$ Ast4el/
8i )% t8

///unea2 . /P ie stat$ E / OOOO$ */Puridic* r

* P cit i la c
/ /iunea 2 M[r$/ r`a"ional^ O Pa un tot .z repreFt /' este un / //e 4i de c rlicii #ol a$ roate 6ntre o considei No"iunea g ine prin intere P /iune pe 3O /O O3/ de conc P Prile socia OOOO/ i"iei i o& n raport c Pint claseU W urea respe^ O4e sociale n IUrilor statuii $$rerea lor c No"iunea p OSuie pe &aFa c $iFarea oi OCpnsFentan"i* p p& solu"ionare OOe i no"iune/ /e politic! No"iunea a <insi, ale cet!"ei Opt6ce$ Se re4e/ YgE]II etc$ Eorn
A se edea 6r a"ii social3poli

Teoria general a dreptului i statului

CCnea persoan particular e:prim! ce a neo4icial* care nu are ca3ter de stat$ Deoarece nu se 4ace reo speci4icare* putem conc+ide c!* su& P 3 i $iridic* no"iunea de persoan! particular! se raport! at6t la persoanele e P/t i la cele Curidice* pri ite ca titulari de drepturi i o&li,a"ii$ No"iunea parte din popor deri ! din 4aptul c!* la e:ercitarea su era3OE na"ionale* la constituirea i e:ercitarea puterii de stat* poporul par3p ca im tot 6ntre,* 4orm6nd o unitate indi iFi&il! 6n p!r"i c!rora li s3ar Eiie repreFentarea oin"ei unice ,enerale ce apar"ine 6ntre,ului popor$ este una sin,ur! i nu se 4ra,menteaF!$ Un anumit ,rup de persoa3te 4i de o alt! ori,ine* 6ns! cet!"enia pe care o au acetia este cea a llcii #oldo a* de aceea ,rupul respecti 4ace parte din poporul "!rii a"e 6ntreprinde ac"iuni de e:ercitare a unei cote3p!r"i din putere* pe M considera3o proprie$ to"iunea grup social se raport! la o comunitate de indi iFi care s6nt interese* alori i norme de conduit! comune i care se a4l! 6ntr3o r"iune pe &aFa acestor interese$ Interesele* la r6ndul lor* s6nt deter3 de condi"iile 6n care se des4!oar! acti itatea ,rupului respecti * ile sociale structureaF! cererile i necesit!"ile di4eritelor p!r"i ale i"iei i o&li,! 4actorii de deciFie politic! s! "in! cont de reac"iile sola raport cu anumite ac"iuni pe care le 6ntreprind$ Grupurile sociale at clasele o&teti i p!turile sociale* precum i comunit!"ile etnice$ L respecti ! nu este una iFi&il! sau pre !Fut! e:pres 6n acte$ Gru3 sociale nu particip! nemiClocit la ia"a politic! si la administrarea ilor statului ele nu au o or,aniFare &ine determinat! i re,lementat!* iterea lor de in4luen"! 6n politica statului este uneori 4oarte mare$ 6o"mnea partid politic de4inete o asocia"ie de cet!"eni care se con3/ pe &aFa comunit!"ii de concep"ii* idealuri i scopuri care contri&uie Farea oin"ei politice a unei anumite p!r"i din popula"ie i care* prin rentan"i* particip! la ela&orarea politicii "!rii la conducerea statului / solu"ionarea pro&lemelor economice i social3culturale$ Acelai sens si no"iunea organi0aie social#politic ce poate acti a ca 4ront* li,!* re politic! de mas!$1 No"iunea alt formaiune obteasc pri ete or,aniFa"iile indepen3 ale cet!"enilor* constituite pe principii de interese* altele dec6t cele P$ Se re4er! la asocia"iile o&teti* pro4esionale* culturale* sindicate* etc$ Eorma"iunile o&teti acti eaF! 6n con4ormitate cu sarcinile i
Ase edea 6n acest sens pre ederile Le,ii nr$ 8193A1I din 18$(7$71 pri ind partidele i alte a"ii social3politice$

8i )3 18

Boris Negru, !in" Negru

scopurile incluse 6n statutele lor* urm6nd 6n marea lor maCoritate* &ene4iciul C pu&lic$ Uneori 6ns! poate 4i or&a i despre pro4itul mem&rilor 4orma"iunii G
5 5

o&teti$ Te:tul constitu"ional consacr! e:pres interdic"ia e:ercit!rii puterii de l stat 6n nume propriu$ Dat 4iind acest 4apt* nici unul din su&iec"ii men"iona"i \ <persoane* ,rupuri sociale* 4orma"iuni o&teti etc$=* c+iar dac! este or&a de 6 o persoan! o4icial! sau de o structur! din cadrul puterii de stat* nu poate sa3i 6 e:ercite prero,ati ele ca eman6nd de la sine i constituind oin"a sa e:clui3 \ !$ Tot ceea ce se 6ntreprinde de c!tre puterea de stat <de repreFentan"ii acestei puteri= se 4ace 6n numele starului i al poporului Repu&licii #oldo a$ Su eranitatea are dou! laturi/ una intern i alta e tern! Latura intern a su eranit!"ii este c+emat! s! su&linieFe 4aptul c! 6 interiorul statului respecti * nici o alt! putere social! nu este superioa sau ec+i alent! cu puterea statal!$ %entru acest moti * aceast! latur! este denumit! i supremaia puterii de stat$ Latura e tern nu este altce a dec6t atri&utul su eranit!"ii de a nu comandat! 6n rela"iile sale e:terne de c!tre nici o alt! putere* indi4erent d^ 4orma 6n care puterea pu&lic! 6ns!i a consim"it s! se limiteFe 6n unele di aceste rela"ii e:terne* 6ns! limitarea su eranit!"ii nu poate 4i a&solutiFa t!$ Conceptul de su eranitate e corelati cu conceptul de stat$ Un stat nu e:ist!* sau cel pu"in nu e per4ect* dac! 6i lipsete su eranitatea$ Aa3Fisel state semisu erane* state su& protectorat sau state asale repreFint! 4i,uri imper4ecte de stat$ Re4erindu3ne la Repu&lica #oldo a* men"ion!m urm!toarele$ Teme3 lia Su eranit!"ii a 4ost pus! prin adoptarea a dou! declara"ii/ 1$ Declara"ia su eranit!"ii R$ S$ S$ #oldo a din 2' iunie 177($ 2$ Declara"ia de independen"! a Repu&licii #oldo a din 28 au,us 1771$ Ultima proclam! c! (6epublica 8oldova este un stat suveran, in# F dependent i democratic, liber s#i *otrasc pre0entul i viitorul, fr nici un amestec din afar, 3n conformitate cu idealurile i n0uinele sfinte ale poporului 3n spaiul istoric i etnic al devenirii sale naionale) i +ot!r!te ca pe 6ntre,ul teritoriu s! (se aplice numai Constituia, legile i celelalte acte normative adoptate de organele, legal constituite ale 6e# publicii 8oldova)! Din cele spuse reFult! c! suprema"ia puterii 6n interiorul statului i independen"a acestuia 6n raport cu alte puteri din e:terior se completeaF! reciproc* s6nt indispensa&ile statului i s6nt insepara&ile$

3I 7; t3

Teoria generala a dreptului i statului

G tie. 6ns!* c! su eranitatea real! nu numai se proclam!* ci i se cucerete$ instal!m cu re,ret c! Repu&lica #oldo a nu i3a cucerit deplin i su eranitatea$ Dup! cum am men"ionat anterior* re,imul secesi3 la Tiraspol constituie un impediment serios 6n e:ercitarea plenar! stat a puterii pe 6ntre,ul s!u teritoriu$ putem ne,liCa i al"i 4actori care int6rFie cucerirea su eranit!"ii$ 6n primul r6nd* preFen"a militar! a Eedera"iei Ruse$ Contrar deciFiilor adoptate* at6t la ni el &ilateral* c6t i la ni elul di4eritelor or,anisme interna"ionale* Rusia su& di erse prete:te* t!r!,!neaF! procesul de retra,ere a armatei a 1;3a* care dispune de cantit!"i considera&ile de armament$ 6n al doilea r6nd* su eranitatea real! presupune independen"a eco3 nomic! i politic! real!* 6n acest conte:t* constat!m cu re,ret c! 6n aspect economic i politic Repu&lica #oldo a continu! s! depind! de Eederaia Rus!$

tei 4!cut o caracteristic! mai ampl! a celor trei elemente constituti e niui pentru a relie4a ideea c! de modul cum s6nt ele 6n"elese i apli3 Cinde starea real!* e:isten"a i 4unc"ionalitatea statului$ aceast! ordine de idei s6ntem con ini c!* at6ta timp c6t nu se a i o interdependen"! oportun! 6ntre cele trei dimensiuni statale <te3 na"iune* su eranitate= i c6t su eranitatea a r!m6ne o declara"ie lat de nerecunoaterea puterii statale pe 6ntre, teritoriul "!rii=* Repu&licii #oldo a ca stat a 4i o aparent!$ st 4apt determin! 4unc"ionalitatea ine4icient! a statului nostru i multilateral! aparent!$ X alt! concluFie mai ,eneral! ar 4i c! at6ta timp c6t nu s6nt determinate i"ele interne esen"iale ale sta&ilit!"ii Repu&licii #oldo a termenul 64orm!M* 6n sens lar,* este inaplica&il* deoarece nu putem re4orma nu e:ist!$ $$Re4ormaM 6n "ara noastr! semni4ic! doar 6ncercarea de a constitui* $ de4initi a i a determina elementele de &aF! ale statalit!"ii/ teritoriul* lea* su eranitatea$ #ultiplele pro&leme* r!t!ciri i solu"ii inadec ate se or men"ine at6ta c6t politicienii i cet!"enii nu se or clari4ica asupra con"inutului sta3 i"ii Repu&licii #oldo a$
#m )5 t8

Boris Negru, Alina Negru

!.+. S#opuS, sar#inile i ;un#iile statului

Eiind principala institu"ie politic! a societ!"ii* statului 6i re ine un roi e:trem de important 6n societate$ Locul i rolul statului s6nt determinate* 6 primul r6nd* de scopul lui* -ac analiF!m di ersele teorii re4eritoare la scopul statului* ap!rut pe parcursul e olu"iei istorice a umanit!"ii* putem e iden"ia dou! concep"i esen"ialeIK%rima este repreFentat! de 4iloso4ia clasic! ,reac!* pentru ca scopul statului este nelimitat* autotcuprinF!tor$ Con4orm acestei concep"ii* nu poate e:ista o s4er! de acti itate care n3 ar preFenta reun interes pentru stat$ Adep"ii acestei concep"ii* considerau c! orice acti itate tre&uie s! 4ie disciplinat! de stat$ Aceast! concep"ie predominat 6n epocile antic! i medie al!$ ICealalt! concep"ie ap!rut! mai t6rFiu* reFer ! omului o* acti itate li&erP de orice domina"ie din partea statului$ Este a ansat! ideea con4orm c!reia statul are ca scop numai ocrotirea dreptului i ,arantarea li&ert!"ii* 6n aceast! ordine de ideii* Ye,el men"iona/M$$$Mdaca cet!"enilor nu le mer,e &ine* dac! scopul lor su&iecti nu este satis4!cut* dac! ei nu ,!sesc c! miClocirea acestei satis4aceri con"ine statul 6nsui* ca atare* arunci statul st! pe picioare sla&e$TM Rolul statului nu r!m6ne nesc+im&at$ El e olueaF! 6n 4unc"ie de alo3 rile sociale ale colecti it!"ii$ La toate etapele de deF oltare istoric! statul este c+emat s! apere or6nduirea respecti !$ In epoca contemporan!* 6n mod deose&it dup! cel de3al doilea r!F&oi mondial* 6n "!rile democratice se accentueaF! considera&il latura econo3 mic! i social! a acti it!"ii statului$ Locul Lstatului3CandarmM este prelu3 at de aa3numitul stat al pro iden"ei* stat al &un!st!rii* stat preocupat de asi,urarea standardelor de ia"! ale popula"iei* de 6nl!turarea a&uFurilor* e:ceselor etc$ Aceste preocup!ri ale statului 6i ,!sesc re4lectare i 6n actele normati e ale statului$ 6n 4unc"ie de scopul urm!rit* statul 6i propune realiFarea unor sar3 cini concrete 6n di erse domenii/ economic* politic* ideolo,ic* cultural etc$ Acti itatea multilateral! a statului este caracteriFat! de 4unc"iile pe care acesta le 6ndeplinete$ Termenul (funcie+ ine de la latinescul (fonctio+ . 6n traducere .*munc), ,,deprindere), (3ndeplinire) <aducere la 6ndeplinire=$ De o&i3
75

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

$4eac"iile statului s6nt de4inite ca 4iind direc"iile 4undamentale ale acti3 Ei statului* prin care acesta 6i mani4est! esen"a$ $ itatea comple:! a statului determin! di ersitatea 4unc"iilor sale B di4eren"iaF! 6n funcii interne i funcii e terne! 4unc"iile interne e:prim! politica intern! a statului pentru realiFarea EEselor sarcini pri ind ia"a societ!"ii i a statului$ Ir cadrul 4unc"iilor interne un loc deose&it re ine funciei legislati# Hncie politico3Curidic!* urm!rind supunerea ie"ii sociale unor norme p/ /rii prin limitarea i ec+ili&rarea puterii autorit!"ilor pu&lice$ :uncia e ecutiv caracteriFeaF! acti itatea concret! a statului 6n re3 Zsa sarcinilor propuse$ Acti itatea e:ecuti ! se des4!oar! pe multiple E3n r!spunF6nd di erselor scopuri sociale$ "uncia judectoreasc are sarciII 6n srI/e* ca urmare a 6nc!lc!rii normelor de drept$ MT4imc"iile e>terne ale statului iFeaF!* 6n ,eneral* acti itatea statului .riile cu alte state$ /ul democratic 6n epoca contemporan! 6i exercit funciile e ter#/e 6ou! direc"ii/ W$ $DeF oltarea rela"iilor cu alte sta3ter6n special statele ecine* at6t pe plan &ilateral* c6t i multilateral$ Aceste rela"ii tre&uie s! se &aFeFe pe principiile e,alit!"ii* respectului reciproc* respect!rii su erani3 t!"ii* independen"ei na"ionale* neamestecul 6n tre&urile interne* co3 oper!rii i cola&or!rii reciproce* interesului i a antaCului mutual$ Eiind respectate aceste principii* rela"iile cu alte state decur, su& semnul normalit!"ii$ ` Inte,rarea "!rii 6n or,anisme interna"ional?* pentru reFol area* at6t i. pro&lemelor interne* c6t i a pro&lemelor ,lo&ale ca pacea* deFar3 marea* securitatea popoarelor* cooperarea interna"ional!* protec"ia ecolo,ic! mondial! etc$

43.%. /copul, sarcinile i funciile statului 6epublicii 8oldova


E /n teFele e:puse anterior reFult! c! scopul statului este ceea ce el 6i te s! 6n4!ptuiasc!$

cop ul stat ului poat e 4i pro cla mat o4ic ial 6n Con stitu "ie sau poat e s!
1

iile acesteia$
89 )7 98

din con"i nutul acest eia$ Cons titu"i a Rep u&lic ii #ol do a nu stipu leaF! e:pr es scop ul statu lui $ Ins! el poa te 4i ded us din disp oFi"

Boris Negru, Alina Negru

Ast4el art$ l alin$ ' din Constitu"ie statueaF! c! 6epublica 8oldova este un stat de drept, democratic), Caracteristicile (stat de drept), (stat democratic), ast4el declarate l momentul actual nu re4lect! o realitate$ Ele pot i tre&uie s! 4ie interpretat ca o&iecti e strate,ice spre care tinde Repu&lica #oldo a$ %rin urmare$ aceste dispoFi"ii constituie scopul suprem al statului moldo enesc$ Aceast! teF! se a:eaF! pe 6nsui conceptul constitu"ional$ Constitu"ia ca act Curidic suprem* este i un act pro,ramatic de durat!$ Realitatea o&iecti ! ne determin! s! e iden"iem i alte o&iecti e statului/ O consolidarea statalit!"ii Repu&licii #oldo a* S 4undamentarea &aFelor le,ale de 4unc"ionare a statului$ Nu om e:a,era dac! om men"iona c! de reali0area acestor obiecti# ve depinde 3n mod cert crearea statului de drept, democratic! %entru atin,erea o&iecti elor e iden"iate se impune antrenarea 6ntre3 ,ii societ!"i 6ntr3o acti itate de perspecti ! prin a ansarea unor sarcini economice* politice* sociale* ideolo,ice$ /arcina economic principal! a Repu&licii #oldo a este sta&ilit! 6n art$ 125 alin$ l din Constitu"ie$ L /conomia !epu licii Moldova este eco. nomie de pia$ de orientare social$ azat pe proprietatea privat i pe proprietatea pu lic$ antrenate n concurena li er+. E ident* sinta,ma Leconomie de pia"!M comport! un sens lar, i re3 4lect! o sarcin! dura&il! 6ntr3un domeniu ast de acti itate al statului /arcina politic principal! este determinat! de realitatea cu care s_ con4runt! statul nostru$ Consider!m c! la ora actual! nimic nu e mai important dec6t inte,rita tea teritorial! i asi,urarea unit!"ii poporului Repu&licii #oldo a$ Ultima reFult! i din art$ 1( alin$ l din Constitu"ie/ (Statul are ca fundament unita. tea poporului !epu licii Moldova. !epu lica Moldova este patria comun i indivizi il a tuturor cetenilor si. + /arcina social principal! a Repu&licii #oldo a este stipulat! 6n art$ ;8 alin$l l din Constitu"ie care o&li,! statul (s ia msuri pentru ca orie om s ai un nivel de trai decent$ care s.i asigure sntatea i unsta rea lui i familiei lui$ cuprinznd #rana$ m rcmintea$ locuina$ ngri2i. rea medical precum i serviciile sociale necesare.+ /arcina ideologic a statului nostru const! 6n recunoaterea real!* nu 4ormal!* a demnit!"ii tuturor mem&rilor comunit!"ii umane i 6n 4orma rea unei societ!"i* 6n care demnitatea omului* drepturile i li&ert!"ile lui*
I 79 J

Teoria general a dreptului i statului

se

n deF oltare a personalit!"ii umane* dreptatea i pluralismul politic reFintQ alori supreme i s6nt ,arantate$ %entru a 6ndeplini sarcinile punctate aici statul tre&uie s! des4!oare ca itate e4icient! 6n di erse domenii$ Acestei acti it!"i multilaterale 6i /ordonate 4unc"iile statului$ $unciile interne principale ale statului Repu&lica #oldo a/ l "uncia econontico#organi0atoric a statului Eormele de inter3 en"ie a statului 6n economie s6nt numeroase i au drept scop/ T O regEementaredEactivittii economice i administrarea propriet!"ii pu&lice ce3i apar"ineP O 2Iro2e2area3intereselor na"ionale 6n acti itatea economic!* 4inan3 ciar! i alutar!P X stimularea Tcercet!rilor tiin"i4iceP X exploatarea ra"ional! a p!m6ntului i a celorlalte resurse naturale lu6ndu3se 6n considera"ie interesele na"ionaleP C O refacerea i protecia mediului* men"inerea ec+ili&rului ecolo,icP O sporirea num!rului de locuri de munc!* crearea condi"iilor pentru creterea calit!"ii ie"ii etc$ l "uncia cultural#educativ caracteriFeaF! atitudinea statului 4a"! de poten"ialul s!u uman* intelectual i spiritual$ Acti itatea statului tre&uie s! ai&! ca 4inalitate educarea persoanei ca 4actor util al societ!"ii$ MO :uncia de meninere a ordinii publice, 3n general, i a ordinii le# gale, 3n special! Ultima repreFint! nucleul ordinii sociale* condi"ia 4undamental! a ec+ili&rului social* ,aran"ia realiF!rii drepturilor esen"iale ale mem&rilor societ!"ii i 4unc"ionarea normal! a institu3 "iilor statului$

L&I $ J&.tK i 4t =g@@fA Bii i itAui=C3 =b D ifi<ffm =loft 2i ' 9foef9 tafffuE

n#<L damentale ale omului! Aceast! 4unc"ie reFult! din con"inutul i e:i,en"ele statului de drept$ Un stat de drept este un stat uman$ Repu&lica #oldo a a de ia de la doctrina perimat! caracteristic! re,imului totalitar c6nd statul era pri it ca donator i nu ca un ocrotitor i ,arant al drepturilor i li&ert!"ilor omului* 4 "uncia ecologic! %rotec"ia mediului* conser area i ocrotirea monumentelor istorice i culturale constituie o o&li,a"ie indispensa&il! a statului precum i a 4iec!rui cet!"ean$ La +unciile e>terne ale Repu&licii #oldo a pot 4i atri&uite/ K* "uncia de aprare a statului! Aceast! 4unc"ie impune consolidarea neutralit!"ii permanente a statului nostru* statuat! 6n art$ 11 din Constitu"ie/

3i 77 i3

Boris Negru, Alina Negru

L ;&8 !epu lica Moldova proclam neutralitatea sa permanent. ;98 !epu lica Moldova nu admite dislocarea de trupe militare alem altor state pe teritoriul su. + 2$ "uncia de meninere a pcii i ordinii mondiale! La 6ndeplinireaW acestei 4unc"ii tre&uie s! contri&uie 4iecare stat$ R!F&oiul poate 4i\ e itat$ Toate con4lictele dintre state tre&uie reFol ate pe cale pas3 6 nic!$ '$ "uncia de colaborare i consolidare a relaiilor cu rile comu nitii internaionale, 6n acest domeniu Repu&lica #oldo a tre&u31 ie s! se orienteFe la comunitatea european!$ ;$ "uncia de integrare 3n economia mondial i de colaborare cu + alte state 3n soluionarea problemelor globale! Este o 4unc"ie reia3h ti nou! pentru statele tinere* inclusi pentru Repu&lica #oldo a* s dar de o importan"! ital! care necesit! ela&orarea de strate,ii de d realiFare 6n mod prioritar$

Su'ie#te de e5aluare67777777777777777777777777777
1$ E:plica"i sensul cu Qntului stat$ 2$ Cum poate 4i de4init statulG '$ Determina"i tr!s!turile caracteristice ale statului$ ;$ Scoate"i 6n e iden"! dimensiunile statului i sta&ili"i importan"a lor$ )$ CaracteriFa"i dimensiunile statului$ 5$ Interpreta"i cate,oriile scop* sarcini i 4unc"ii ale statului$ 8$ CaracteriFa"i scopul* sarcinile i 4unc"iile Repu&licii #oldo a$

2iteratura re#omandat677777777777777777777777
1$ Ale:andru Arseni* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I* Tra tat elementar$ C+iin!u* 2(()$ 2$ G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((;$ '$ Teodor CQrna"* Drept constituional$ C+iin!u* 2((;$ ;$ Tudor Dr!,an* Drept constituional i instituii politice$ CluC3Napoca$ 2((($ )$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 5$ %+ilippe #alaurie* 0ntologia gFndirii 2uri dice$ .ucureti* 1775$ 8$ Nicolae %opa* Ion Do,aru* G+er,+e D!nior* Dan Claudiu D!nior$ :ilosofia dreptului. Marile curente$ .ucureti* 2((2$

) 100

7
[
P
3T P te

"2 81

Tipurile

de stat i drept

real" lceSti ce.e2la].. 6 S4ioaSl26 l P istona lufftit nil" Mc]^""Miees<t6te ai2s6aai iiii os _tt"ii.]ieairsce +spiritul

;ecesitatea determinrii tipurilor istorice de stat i drept. Iriterii de tipizare a statelor i sistemelor de drept* laracteristica general a unor tipuri de stat i drept.

.1. Ne#esitatea determinrii tipurilor istori#e de stat i drept


Studierea pro4und! i multilateral! a statului i dreptului presupune 4olosirea unei atitudini di4eren"iate 4a"! de o&iectul cercetat$ De aici reFult!* 6n primul r6nd* necesitatea cercet!rii lor nu numai 6n calitate de 4enomene care istoricete au e:istat sau e:ist!* scoaterea 6n e iden"! a tr!s!turilor lor comune* ci i studierea lor mai apro4undat! din punct de edere a realit!"ii istorice la care ele se atri&uie$ O 6nsemn!tate teoretic! i practic! are nu numai determinarea pro&lemei* ce statul i dreptul s6nt* ce tras!m i semne speci4ice le caracteriFeaF! i le di4eren"iaF! de alte 4enomen sociale$ Nu mai pu"in important e i sta&ilirea 4aptului* ce s3a 6n"eles pri stat i drept la di4erite etape de deF oltare a societ!"ii* ce ele constituie as t!Fi i cum ele s3au raportat i se raport! 6ntre ele* precum i cu multe alt institu"ii politico3Curidice$ R!spunsul la acestea i la multe alte 6ntre&!ri ne 6nainteaF! cerin"a* c!* din totalitatea statelor i a sistemelor de drept care au e:istat c6nd a* care e:ist!$ i care e posi&il s! apar! 6n iitor* s! e iden"iem anumite cate,orii* ,rupe al acestora* s! determin!m tipurile istorice de stat i drept la care ele se atri&uie* Clasi4icarea statelor i sistemelor de drept realiFat! cu aCutorul tipolo3 ,iilor clasi4icatoare repreFint! at6t importan"! teoretic!* pentru tiin"ele Cu3 ridice* 6ncadr6ndu3se 6n e4ortul de e:plicare a poFi"iei unui stat i sistem de drept concret 6n sistemul ,enerat al statelor i sistemelor de drept* c6t i o importan"! practic!* 6ntemeiat! de necesitatea clasi4ic!rii unui tot 6ntre,$ Este normal s! e:iste un sistem de criterii de clasi4icare* pentru c! ast4el se e iden"iaF! un aspect sau altul* o ,rup! sau alta a statelor i siste melor de drept$ Clasi4icarea este o opera"ie lo,ic!* utiliFat! sistematic de le,iuitor$ de doctrinar i de practicianul Curist* prin care deF !luie clase <clasi4icare natural!= sau 4ormeaF! clase <clasi4icare arti4icial!=$ %rin clasi4icare natu3 ral! descoperim ordinea 4ireasc! a lucrurilor* pe c6nd clasi4icarea arti4icial! introduce o ordine 6n lucruri$ Orice clasi4icare corect! respect! un criteriu care "ine seama de esen"a o&iectelor clasi4icate* 6n caFul demersului natu3 ral* "ine seama de utilitate* 6n caFul demersului arti4icial$T
/

G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ '9$

-^ 102 m-

Teoria general a dreptului i statului

Trre cunoscut 4aptul c! realiFarea clasi4ic!rilor este reFultatul Cocului apolo,ii <tipolo,iile clasi4icatoare=* cu lar,! 6ntre&uin"are 6n dome3 sti,a"iei 4ormale$ Construite metodolo,ic* tipolo,iile clasi4icatoa3 a eaF! e:plica"ia asupra unor cate,orii cu oca"ie de e:pansiune i cate,oria de norme Curidice$ Eundamentarea 6n cadrul teoriei a unor clasi4ic!ri repreFint! o &un! i opera"ional! &aF! pentru ian ulterioare 6n cadrul tiin"elor Curidice de ramur! <drept ci il* linistrati etc$=$1 rea* clasi4icarea statelor i sistemelor de drept din aceste state con3/ proces o&iecti necesar de cercetare a deF olt!rii statului i dreptu3 ^PS'*Uarea acestora N cadrai G2iciet!"ii dace la ine ita&ilitatea Ni+im&!rii i dreptului de un anumit tip istoric la alt tip istoric de stat i drept$ icietatea uman! constituie un sistem dinamic* supus 6n continuu unor Ospeci4ice de deF oltare* structurare* destructurare* restructurare etc$ sa societ!"ii e o 4orm! a mic!rii* a trecerii de la o stare calitati ! * alta nou!* de la o treapt! in4erioar! la alta superioar!* de la sim3 x `/iple:$ DeF olt!rii societ!"ii 6i s6nt caracteristice asemenea tr!s!3/ince* cum ar 4i/ o&iecti itatea* uni ersalitatea* 4lu:ul continuu etc$ //iH toate 4enomenele i institu"iile sociale* inclusi statul i dreptul$ proces 6i s6nt caracteristice anumite stadii* etape* 4aFe de deF olta3P$6ntr3o le,!tur! i interdependen"!* i re4lect! o continuitate$ acelai timp* procesul de deF oltare a societ!"ii 6n ansam&lu* a sta3idreptului* 6n particular* e un proces nu numai obiectiv, ci i subiec#,enurile de acti itate uman! s6nt supuse* 6ntr3un 4el sau altul* it!rii* 6n sensul c! ele nu se pot des4!ura neor,aniFat* 6n a4ara oie$ %ornind de la tipurile raporturilor sociale* care necesit! re,le3P Curidic!* de la acti itatea statului 6ndreptat! spre asi,urarea realistului* men"ion!m comportamentul uman 6ndreptat spre ridicarea Q statului i dreptului$ Nu poate 4i ne,liCat* darnici a&solutiFat rolul i"ii* ,enului uman$ L$$$ Omul de ,eniu nu este un creator* ci pur i inteli,en"! superioar!* care iF&utete s! descopere i s! e:prime i 'iul"imea simte 6n mod con4uF i a,$ Ast4el Goet+e spunea c! ,e3/ Lo intui"ie anticipat! a omeniriiM* iar Emerson* pro4undul ,6nditor ede 6n ,enii* Loameni repreFentati iM$ CarlVle ede 6n Leroi L aspira"iilor con4uFe ale maselor* iar Ye,el 6i numete L6mpu3spiritului uni ersalM$ I+erin, adau,!/ LSpiritele tari * caracterele re scutesc rnasa de a ,6ndi i de a lucra prin ea 6ns!i$M2
/$/lae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1);$ i -allim!rescu* *pera citat$ pa,$ 2553258$

- 10+ =-

Boris Negru, Alina Negru

Numeroase e:emple din practica multor "!ri m!rturisesc i do edes 4aptul c! 4actorii su&iecti i* 6n cola&orare cu cei o&iecti i* au o importan"aI maCor! 6n deF oltarea societ!"ii* statului* dreptului$ Acesta nu e un proces temporar i nici local* ci un proces ,enerP ,lo&al* un proces continuu$ La solu"ionarea pro&lemei tipiF!rii e necesar s! nu uit!m de 4aptul materialul normati * statal este indisolu&il le,at de deF oltarea permanent! a 4ormei* con"inutului i esen"ei statului i dreptului* a rolului acestora* E semni4icati i 4aptul c! procesul de trecere de la un tip istoric d 1 stat la altul e un proces comple:* care 6n,lo&eaF! 6n sine/ a= inovaie <noutate* sc+im&are* pre4acere su&stan"ial!=* adic! apar ce a nou* ce nu a e:istat anteriorP &= negaie, adic! dispari"ia* ne,area unor cate,orii i le,!turi care a e:istat anteriorP c= continuitate, adic! 4aptul de a p!stra ,r!untele ra"ional care a e:is tat anteriorP d= perfecionare, a 6m&un!t!"i calitati ceea ce r!m6ne de la etap precedent!$ Deseori se men"ioneaF! c! procesul de deF oltare a statului i drep3 tului are loc pe o linie ascendent i dup! natura ei constituie un proc ireversi il$ ale c!rui urme nu mai pot 4iCnl!turate dup! re enirea la starea ini"ial!$ %ractica* 6ns!* nu 6ntotdeauna con4irm! acest lucru$ 6nsemn!tatea teoretic! i practic! a tipolo,iei statului i dreptului nu poate 4i contestat! i const! 6n urm!toarele$ 6n primul r6nd* conceptul cu pri ire la tipul istoric de stat i drept e c condi"ie primordial! pentru interpretarea corect! a procesului de deF oY tare istoric! a 4enomenelor stat* drept i trecerii de la o etap! la alta* de la un tip istoric la altul$ 6n al doilea r6nd* tipolo,ia 6i permite cercet!torului s! 6n"elea,! lo,ica intern! i le,it!"ile procesului de deF oltare a statului i dreptului$ In al treilea r6nd* procesul de tipiFare a statului i dreptului permite 6m&inarea cercet!rii le,it!"ilor ,enerale de deF oltare a 4enomenelor stat3 drept* caracteristice tuturor tipurilor de stat i drept* cu cele particulare* caracteristice doar unui tip istoric de stat i drept$ 6n s46rit* procesul tipiF!rii statelor i sistemelor de drept creeaF! pre3 mise necesare pentru ,eneraliFarea* sistematiFarea i analiFa 6ntre,ului material tiin"i4ic$
# 10! #

1 Geor, I [S .$ C$ Y

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

5.%. Criterii de tipizare a statelor i sistemelor de drept


%oncepii antice rimele 6ncerc!ri de tipiFare a statului apar"in ,6nditorilor antici$ So3 Aristotel* %laton* Ciceron au di iFat di4eritele 4orme ale statului 6n 4izgoni" 2uste i in2uste. La cate,oria statelor Custe ei atri&uiau acele nnde puterea se e:ercit! 6n &aFa le,ilor i a intereselor ,enerale$ La 63a doua cate,orie 3 statele 6n care puterea nu se spriCin! pe le,i i P=z intereselor ,u ernan"ilor$ _Cp! Eiaton* din state 2uste 6ac parte/ monar#ia le,aTi! 4in &aFa le,ii OcaF! o sin,ur! persoan!=P aristocraia <6n &aFa le,ii ,u erneaF! o 3 /e persoane=P democraia legal <6n &aFa le,ii ,u erneaF! poporul 4es=$ +e /tate in2uste 4ac parte/ tirania <puterea ilicit! a unuia=P oligar#ia inarea 6n a4ara le,ii a unei minorit!"i=P democraia ilicit <puterea r[lui ce nu se spriCin! pe le,i=$ 3e pe aceleai poFi"ii* Aristotel sus"inea c! 4orme Custe de stat s6nt/ r+ia$ aristocra"ia* politica <,u ernarea maCorit!"ii 6n &aFa le,ilor=$ / uste/ tirania* oli,ar+ia i democra"ia <,u ernarea poporului* mate 6n a4ara le,ilor=$ OTipiFarea &aFat! pe criteriul le,alit!"ii sau ile,alit!"ii de ,u ernare pe $ 4ost aplicat! i la etapele urm!toare de deF oltare a societ!"ii* statu3 C4epturui$ Ea i3a p!strat actualitatea i p6n! 6n preFent$ .L Conceptul formaiunii spirituale De la acest criteriu de tipiFare a statului i dreptului solu"iona pro&le3 6e,el$ In iFiunea sa* 4or"a dominant! care determin! deF oltarea este nsQ de Spirit i de Ra"iune$ LIstoria lumii 3 men"iona Ye,el 6n I,rin8 de 4iloso4ie a dreptuluiM 3 nu este doar simplul tri&unal al puterii* adi3$Fsiratea a&stract! i lipsit! de ra"iune a unui destin or&* ci deoarece .W este 6n sine i pentru sine ra"iune i deoarece 4iin"area pentru sine 44iei este 6n spirit tiin"a* ea este deF oltarea necesar! a momentelor iii decur,6nd din purul concept al li&ert!"ii sale* interpretarea i 6ncar3/ spiritului uni ersal$M1 Eorme de L6ncarnare a spiritului uni ersalM* ica Ye,elian!* s6nt patru 6mp!r!"ii istorice uni ersale/ oriental, roman, german!$
L3eor, bil+elm Eriedric+ Ye,el* *pera citata$ pa,$ ';2$ .$ C$ YepcecsYa* *Wufcm meopun npaaa u zocAdapcmea$ #ocZ.a* 1777$ pa,$ 2'8$ -i 10 ,

Boris Negru, Alina Negru

Cu sc+im&area acestor 6mp!r!"ii uni ersale <4orma"iuni ale spiritului uni ersal= are loc sc+im&area respecti ! a 4ormelor statului/ 6mp!r!"iei ori3 entale 6i corespunde teocra"ia <li&ertatea unuia 3 ,u ernantului suprem=P 6mp!r!"iilor ,receti i romane 3 democra"ia sau aristocra"ia <li&ertatea unora* adic! a unei p!r"i a popula"iei=P 6mp!r!"iei ,ermane 3 monar+ia erei noi cu un sistem repreFentati <li&ertatea tuturor=$ Orientul 3 men"iona Ye,el a tiut i tie c! doar unul este li&er* lumile ,receasc! i roman! tiu c! unii s6nt li&eri* lumea ,erman! tie c! toi s6nt li&eri$ %rin Llumea ,erman!M Ye,el a ea 6n edere statele Europei de nord 3 est* iar prin monar+ie . monar+ia constitu"ional! cu un sistem repreFen3 tati i cu o separare a puterilor$ Ast4el* tipolo,ia +e,elian! a statului i dreptului e constituit! 6n &aFa conceptului s!u pri ind deF oltarea i sc+im&area 6n istoria uni ersal! a di4eritelor 4orma"iuni <6mp!r!"ii* lumi= social 3 spirituale* ce repreFint! 6n sine trepte de e:ercitare a ra"iunii i li&ert!"ii* c!rora le corespund anumi3 te tipuri <4orme= de stat/ teocra"ia* democra"ia sau aristocra"ia* monar+ia constitu"ional!$ 7! Conceptul mar istF conceptul formaiunii social#economice Conceptul despre 4orma"iunea social3economic!* ela&orat de Z$ #ar: i E$ En,els de pe poFi"ii materialiste* st! la &aFa tipolo,iei mar:iste a sta3 tului i dreptului* 6n iFiunea lui Z$ #ar:* 6n deF oltarea societ!"ii* rolul primordial re ine rela"iilor economice* rela"iilor de produc"ie$ Ast4el* 6n lucrarea LContri&u"ii la Critica economiei politiceM Z$ #ar: men"ioneaF!/ LIn produc"ia social! a ie"ii lor* oamenii intr! 6n rela"ii determinate* nece3 sare* independente de oin"a lor* rela"ii de produc"ie care corespund unei trepte de deF oltare determinate a 4or"elor lor materiale de produc"ie$M Totalitatea acestor rela"ii de produc"ie 4ormeaF! structura economic! a societ!"ii* &aFa real! pe care se 6nal"! o suprastructur! politic! i Curidi3 c! i c!reia 6i corespund 4orme determinate ale contiin"ei sociale$ Anu3 me &aFa economic! condi"ioneaF! 6n ,enere procesul ie"ii sociale$ %e o anumit! treapt! a deF olt!rii societ!"ii* 4or"ele materiale de produc"ie ale societ!"ii intr! 6n contradic"ie cu rela"iile de produc"ie e:istente* sau* ceea ce nu este dec6t e:presia lor Curidic!* cu rela"iile de proprietate 6n cadrul c!rora ele s3au deF oltat p6n! atunci$ Din 4orme ale deF olt!rii 4or"elor de produc"ie* aceste rela"ii se pre4ac 6n c!tue ale lor$ Atunci 6ncepe o epoc! de re olu"ie social!$ Odat! cu sc+im&area &aFei economice este re olu"io3 nat!* mai 6ncet sau mai repede toat! suprastructura social!* care cuprinde 6n sine i statul i dreptul* 6n aceast! ordine de idei* re olu"ionarea &aFei
?i 10% t-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Fnce a societ!"ii duce ine ita&il la sc+im&area* 6n ultim! instan"!* a ii i dreptului$ on4orm acestui concept* 6ntrea,a istorie de deF oltare a societ!"ii n 6mp!r"it! 6n cinci 4orma"iuni social3economice/ 4orma"iunea pre3 rrimiti !=* 4orma"iunea scla a,ist!* 4orma"iunea 4eudal!8 4orma"i3 apitalist! i 4orma"iunea comunist!$ orma"iunilor social3 economice anta,oniste <scla a,iste* 4eudale* ca3 re i$ &aFate pe proprietatea pri at! i clase anta,oniste* le corespund uni istorice de stat i drept/ scla a,ist* 4eudal* capitalist* 6n ceea ce /e 4orma"iunea comunist! Z$ #ar: sus"inea c! statul i dreptul or O$3emporar* doar la prima 4aF! a acesteia* adic! 6n socialism* 6n iFiu32 Z$ #ar: statul acestei perioade era un LStat al dictaturii proletari3+. iar dreptul era considerat un Ldrept &ur,+eFM* care ar a ea ca scop nentarea muncii i consumului$ M continuare* 6ns!* 6n literatura Curidic! so ietic!* contrar spuselor lui ]TA$ s3a or&it i se 6ncearc! s! se ar,umenteFe Ltipul socialist de stat G4M$ 4apt ce denot! o a&atere de la conceptul ori,inar al lui Z$ #ar:$ O6en"ion!m i 4aptul c!* reFult6nd din conceptul ela&orat de Z$ #ar: 6n,els* ar 4i 4ost caFul de scos 6n e iden"! Lmodul asiatic de produc"ie Oespotismul orientalM$ Aceasta i3a determinat pe Z$ #ar: i E$ En,els dentieFe i un asemenea tip istoric de stat i drept* cum ar 4i L tipul c$ despotic al statului i dreptului$M Aceasta 6ns!* nu se inte,reaF! 6n <J. propus! <c+iar de #ar: i En,els= i nici 6n sc+ema propus! de $enin$ Ca urmare* 6n literatura Curidic! so ietic! despre acest lucru simplu nu se men"iona$ Icontesta&il* rela"iile economice* di eri 4actori de ordin social* cul3 spiritual etc$ 6i las! amprenta i au o importan"! 6n apari"ia* sc+im&a3 eF oltarea statului i dreptului* 6ns!* cum pe &un! dreptate consider! sorul din Rusia -$ Nersesrean"* La&solutiFarea rolului lor* caracteris3PQr:ismului 6n ansam&lu* inclusi i tipolo,iei mar:iste a statului i ..+di$ duce la consecin"e ,ra e$M1 -intre acestea putem nominaliFa atitudinea ne,ati ! a mar:ismului P stat i drept$ Statul i dreptul au 4ost interpretate 6n e:clusi itate ca mente de iolen"!* ca instrumente de men"inere a domina"iei uno3 6norit!"ii= 4a"! de al"ii <maCorit!"ii=$ Aceeai atitudine ne,ati ! a 4ost i asupra propriet!"ii pri ate* interpretat! i pri it! ca L6nceput al r relelor$M Ast4el* con4orm mar:ismului* statul i dreptul* 4iind instru3
.$ C$ Yepcec4lYa* *pera citat$ pa,$ 2'7$
-t 10- ,

Boris Negru, !in" Negru

mente de domina"ie a unora 4a"! de al"ii* au promo at 6ntotdeauna iolen"!* supuenie* e:ploatare$ Ca urmare* sc+im&area statului i dreptului de un anumit tip istoric cu altul 6nseamn! doar sc+im&area 4ormei de e:ploatare* a metodelor de men"inere a domina"iei minorit!"ii <clasei ,u ernante= asu3 pra maCorit!"ii <claselor ,u ernate=* 6nseamn! doar sc+im&area 4ormei de proprietate pri at!$ Este de re"inut 4aptul c! &aFa economic! a societ!"ii* structura socie3 t!"ii Lnu depind cu nimic de contiin"a uman!* ci* din contra* ele s6nt cele care 4undamenteaF! un anumit 4el de contiin"!* 6n 4elul acesta se 4unda3 menteaF! determinismul istoric care ridic! pro&leme deose&ite cu pri ire la raportul dintre necesitate i li ertate. Este de remarcat* de asemenea c! #ar: or&ete de contiin"a social!* ca suprastructur! i nu de contiin"a uman! indi idual!$ Se o&ser ! c! a&ordarea structuralist! a societ!"ii nu mai are ca 4undament omul* ci structurile$ Este o deplasare semni4icati ! de la om spre structur!* o structur! material!* de produc"ie* care nu depinde cu nimic de contiin"a uman!$ Omul are o sin,ur! posi&ilitate* 6ntr3o ast4el de ecua"ie/ s! contientiFeFe structura i s! i se con4ormeFe* 6ns!i re o3 lu"ia nu este dec6t reFultat al con4lictului dintre structuri* dintre 4or"ele de produc"ie i rela"iile de produc"ie$M1 E ident* 6n aa caF rolul omului este diminuat drastic* este redus la nimic$ De el nimic nu depinde$ Nu 6nt6mpl!tor* 6n condi"iile re,imului comunist s3a instaurat un anti3 om* un anti3indi idualism consec ent* un anti3eu i* ca urmare* Lun anti3 Curidism i un anti3etatism* 4undament6nd ce a ce ne pare a 4i 6mpreun! cu pra:isul re olu"ionar* caracteristica esen"ial! a teoriei mar:iste a dreptului i statului$M2

Deoarece* con4orm conceptului mar:ist3ieninist capitalismul ca 4or3 ma"iune social3economic! tre&uie s! dispar!* statul i dreptul tre&uie ele s! dispar!$ Z$ #ar:* ce3i drept* nu prea a or&it e:pres despre aceasta/ LDes4iin"area statului nu are pentru comuniti dec6t un 6n"eles* acela de reFultat 4iresc al dispari"iei claselor* cu dispari"ia 6ns!i a ne oii de putere or,aniFat! a unei clase 6n ederea des4iin"!rii alteia$M' Teoria dispari"iei statului s3a conturat la En,els/ LStatul n3a e:istat din totdeauna$$$ %e o anumit! treapt! a deF olt!rii economice* le,at! 6n mod necesar de sc+im&area societ!"ii 6n clase* statul a de enit o necesitate$
Nicolae %opa* Ion Do,aru* G+eor,+e D!nior* Dan Claudiu D!nior* :ilosofici dreptului Marile curente$ .ucureti* 2((2* pa,$ ;;9$ 9 A$ .rimo* >e grands courants de la p#ilosop#ie du droit e de ,/tat. %aris* 1789* pa,$ ;85$ ' %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 282$
) 10$ #
1

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

r or disp!rea tot at6t de ine ita&il precum au luat 4iin"! $$$ cu ele a ca 6n mod ine ita&il i statul$M1 &oria dispari"iei statului a 4ost deF oltat! mai departe de -$ 1$ Lenin$ Ocare a adus lumii cea mai iolent! lo itur! de stat <numit! 6n istorie ur!ti ca L#area Re olu"ie Socialist! din Octom&rie=* omul care a a teoretic! a nimicirii 6n mas! a Ldumanului de clas!M* omul care iat la,!rele de concentrare prin care au trecut Feci de milioane de a purces de la teorie la practic!$ C6nd este or&a de capitaliti* Lpe sus"inea -$ I$ Lenin 3 tre&uie s!3i reprim!m spre a eli&era omenirea salariat!* 6mpotri irea lor tre&uie s3o s4!rQm!m prin 4or"!* i este se c! acolo unde e:ist! reprimare* unde e:ist! iolen"!* nu e:ist! e* nu e:ist! democra"ie$M2 Aceste a4irma"ii ale lui Lenin duc la urle/ Lc6t! reme proletariatul mai 4olosete statul* el 6l 4olosete nu Oesul li&ert!"ii* ci 6n ederea reprim!rii ad ersarilor s!i i de 6ndat! ie 4i or&a de li&ertate* statul ca atare 6nceteaF! s! mai e:iste$M' %rin $ -$ I$ Lenin* din punct de edere teoretic* de pro4unFime* nimic sus"ine* ci doar 6mprumut! antietatismul dasc!lilor s!i 3 Z$ #ar: i 6s$ C+iar i concluFiile sale principale 4a"! de comunism* e:puse 6n LStatul i re olu"iaM s6nt tot ale lor$ LIn 4aFa superioar! a societ!"ii i"e* dup! ce a 4i disp!rut su&ordonarea 6nro&itoare a indi iFilor di iFiunea muncii i odat! cu ea opoFi"ia dintre munca intelectual! 4iFic!* c6nd munca nu a mai 4i un miCloc de e:isten"!* ci a de36 ins!i prima ne oie ital!* c6nd odat! cu deF oltarea multilateral! iiFilor or 4i sporit i 4or"ele de produc"ie* iar toate iF oarele a u"iei e or "Qni mai &o,at 3 a&ia atunci concep"iile &ur,+eFe 6n,uste dreptjiljii or putea 4i dep!ite cji totul i societatea a putea 6nscrie dardele ei/ de la fiecare dup capaciti$ fiecruia dup nevoi. %or3e la aceste idei Lenin a concluFiona/ LStatul a putea s! dispar! Pt atunci c6nd societatea a 6n4!ptui principiul/ Lde la 4iecare dup! ti* 4iec!ruia dup! ne oiM* cu alte cu inte atunci c6nd oamenii se or i at6t de mult cu respectarea re,ulilor 4undamentale ale con ie"uirii le i c6nd munca lor a 4i at6t de producti !* 6nc6t ei or munci de &u3$ dup! capacit!"i$M; Q moartea lui Lenin teoria dispari"iei statului a cunoscut o soart! ic!$ #ar:itii so ietici au aCuns la concluFia/ LS6ntem pentru dispa3
Zarl #ar:* Eriedric+ En,els* *pere * -oi$ 21* pa,* 159$ jladimir Ilici Lenin* Statul i revoluia$ pa,$ 17($ I&idem* pa,$ 1'($ I&idem* pa,$ 175$

103

Boris Negru, !in" Negru

ri"ia statului i 6n acelai timp s6ntem pentru o 6nt!rire a dictaturii proletari3 atului* care repreFint! 4or"a cea rnai puternic! dintre toate c6te au e:istat re3 odat! p6n! acum$ A deF olta la ma:imum puterea statului* a 6nd 6n acelai timp 6n edere crearea condi"iilor 6n care el a disp!rea* iat! 4ormula mar3 :ist!$ Se a Spune C! este aici O contradic"ieG Da* e:ist! o contradic"ie$ Dar este c+iar contradic"ia ie"ii* iar ea re4lect! 6n totalitate dialectica mar:ist! <Stalin* Raport ia cel de3al A-I3lea Con,res al %CUS* 17'(=$ #ar:itii so3 ietici au aCuns la concluFia c! Ldat! 4iind 6ncercuirea capitalist!* c6t timp ictoria socialismului n3a a ut loc dec6t 6ntr3o sin,ur! "ar!$$$ "ara re olu"iei ictorioase tre&uie nu s!3i sl!&easc!* ci s!3i consolideFe prin toate miCloa3 cele statul* or,anismele statului* ser iciile de in4orma"ii* armata$$$M <Stalin$ Marxismul i pro lemele lingvistice8.< Din cele spuse reFult! c! statul i dreptul socialist au 4ost interpre3 tate doar ca 4enomene pro iForii* de tranFi"ie$ %rintr3o asemenea 4ormul! mar:ist! s3a i,norat un 4apt real al istoriei uni ersale* c! li&ertatea omului apare i se deF olt! anume 6n 4ormele respecti e ale statului i dreptului$ DeF oltarea real! i sc+im&ul tipurilor istorice de stat i drept <de la cele timpurii p6n! 6n preFent= denot! <6n ciuda conceptului i aprecierilor mar3 :iste= pro,resul li&ert!"ii omului i nu pro,resul iolen"ei$ Ast!Fi* 6n condi"iile 6n care multe "!ri e:3socialiste au re enit la plu3 ralismul politic i ideolo,ic* situa"ia 6ntr3o oarecare m!sur! s3a sc+im&at$ Bi totui conceptul mar:ist3leninist mai este aplicat pe lar, 6n literatura de specialitate* 6n multe pu&lica"ii autorii* &aF6ndu3se pe pre ederile mar:is3 mului despre esen"a de clas! a statului i dreptului* promo eaF! idei in3 compati&ile mar:ismului/ aloarea dreptului* societatea ci il!* drepturile i li&ert!"ile inaliena&ile ale omului* separarea puterilor 6n stat* statul de drept etc$ Cum putem aprecia acest lucruG 6n iFiunea unor autori* Lunicalitatea statului i dreptului socialist con3 st! 6n 4aptul c!* 4iind interpretat detaliat i ad6nc la ni el teoretic* el nic!ieri i nici odat! nu a 4ost realiFat practic* 6ncerc!rile 6ntreprinse 6n "ara noastr! i 6n alte "!ri de a construi o societate socialist!* un stat i drept socialist au su4erit eec$ Respecti * principiile proclamate* re4eritoare la drepturile e,ale ale tuturor cet!"enilor* li&ertatea lor de orice e:ploatare i asuprire$ ,aran"iile multilaterale ale drepturilor i asi,urarea lor* principiile demo3 cratismului real* constitu"ionalismului i le,alit!"ii au r!mas nerealiFate$ 1 Acel socialism* care a 4ost proclamat 6n URSS i alte "!ri ce se nu3 meau socialiste* s3a do edit 6n realitate a 4i un pseudosocialism$M2
1
<

%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,* 282328'$

*du2asi meopun socAdapcmea u npaea$ AZa4le#ieecZYY icVpc . 23: :oi ia:* TO# l* Teopis. zocAdapcmaa$ OT.$ pea npock=$ #$ Y$ #apnemco* #ocZ.a* 2(((* pa,$ 12;$

9:

no &

Teoria ,eneral! a dreptului i statului %ro4esorul rus C$ A$ Comaro sus"ine 4erm/ LStatul i dreptul socialist P ituie al patrulea tip istoric de stat i drept* care poate ap!rea doar 6n i re olu"iei socialiste $$$$ Statul pe nou dictatorial i pe nou democratic constituie o or,aniFa"ie 6c! a maCorit!"ii popula"iei 6n 4runte cu clasa muncitoare$ El include 6n 3 mai multe tr!s!turi principale* care 6l deose&esc de statul &ur,+eF$ Dac! toate statele precedente au a ut la &aF! proprietatea pri at!* sta3Pialist are drept &aF! economic! proprietatea o&teasc! 6n di ersele ie* ceea ce d! posi&ilitate s! 4ie lic+idat! e:ploatarea omului de c!tre si a pricinilor care o condi"ioneaF!$ statul socialist nu este un stat 6n sensul deplin al cu 6ntului* deoarece stituie un instrument al domina"iei minorit!"ii asupra maCorit!"iiM$ E fa$ sus"ine autorul* c! Lprocesul de e olu"ie a statului so ietic a 4ost . dec6t cel preconiFat/ 6n condi"iile re,imului stalinist a 4ost contopit tarul de stat cu cel partinic$$$* ne6ntemeiat s3au accentuat 4unc"iile re3 ale statului $a$M$1 De aici ar reFulta c! teoria mar:ist3leninist! a $ ideal!* dar nu a 4ost transpus! 6n practic! la Custa ei aloare$ S! 4ie / aa* s! 4ie oare pricina 6n aplicarea incorect! a conceptuluiG Credem* i$ Dup! cum* pe &un! dreptate* consider! pro4esorul -$ Nersesean" Lo icnea 6m&inare arti4icial! a unor cate,orii ce se e:clud reciproc sc+i3 sesc i esen"a mar:ismului i con"inutul 6n !"!turii Curidice despre ti statM$2 In ceea ce ne pri ete* consider!m c! 6ncerc!rile de a 6m&ina marii cu imperati ele alorilor contemporane ar putea 4i e:puse prin ia lui O idius <#etamorp+oses=* e:presie prin care poetul descrie #ul +aosului/ LRudis indi,estaaue molesM <o ,r!mad! con4uF! i 4!r! i=$ Conceptul civili0aiilor i culturilor universale In procesul tipiF!rii statelor i sistemelor lor de drept destul de 4rec3 apeleaF! la conceptul ci iliFa"iei i culturii uni ersale$ De la &un aput remarc!m 4aptul c! cate,oriile Lci iliFa"ieM i LculturaM uni ersal! departe nu s6nt aplicate uni4orm i nu s6nt interpretate 6n acelai De4ini"ii uni ersale ale ci iliFa"iei i culturii nu e:ist!* dei olumul itic al acestor no"iuni se consider! intuiti clar$
S ripoW2ie.M i meopitii DocAdapcmea u npaea$ -#e5$ noco5ne* Elo4l pe4l$ npoc4=$ #$ Y$ #apneYZO* 1777* pa,$ 77$ .$ C$ YepceceaYu* *Wufan meopun npaea u zocAdapcmea$ pa,$ 2;($
-= 111 ,

Boris Negru, Alina Negru

Aa* de e:emplu* O idiu Dr6m&! consider! c! cate,oria ci iliFa"ie L6nseamn! totalitatea miCloacelor cu aCutorul c!rora omul se adapteaF! me3 diului <4iFic i social=* reuind s!31 supun! i s!31 trans4orme* s!31 or,aniFai Fe i s! i se inte,reFe$ Tot ceea ce apar"ine oriFontului satis4acerii ne oilor materiale* con4ortului i securit!"ii 6nseamn! Lci iliFa"ieM$ In s4era ei* prin e:celen"! de natur! utilitar!* intr! capitolele / alimenta"ia* locuin"a* 6m&r!3 c!mintea <nu 6ns! i podoa&ele=* construc"iile pu&lice i miCloacele de co3 munica"ie* te+nolo,ia 6n ,eneral* acti it!"ile economice i administrati e* or,aniFarea social!* politic!* militar! i Curidic!$ De asemenea* educa"ia / 6n !"!m6ntul 3 dar 6n m!sura 6n care aceste procese r!spund e:i,en"elor ie"ii practice$M1 Cultura Linclude 6n s4era ei atitudinile* actele i operele limitate ca ,ene3 F!* inten"ie* moti are i 4inalitate la domeniul spiritului i al intelectului$M 2 Curios e 4aptul c! unul din aceti termeni3ci iliFa"ie 3 este de4init pri cel!lalt termen3cultura$ Ast4el* 6n LDic"ionarul enciclopedic romQnM se ara ta/ LCi iliFa"ie H ni el de deF oltare a culturii materiale i spirituale d societ!"ii$$$ No"iunea de ci iliFa"ie are 6n edere 6ntrep!trunderea culturi/ materiale i a celei spirituale precum i pro,resul lor continuu determina/ de le,!tura lor comun! cu &aFa economic! a societ!"ii i de succesiunea lo,ic! a modurilor de produc"ie$M E ident* pro&lemele statului i dreptului pot 4i studiate prin prisma ci iliFa"iei i culturii uni ersale* dat 4iind 4aptul c! ele 6n mare m!sur!* repreFint! elemente at6t ale ci iliFa"iei c6t i ale culturii$ Unul dintre cei care tot mai mult a insistat studierea pro&lemelor statului i dreptului de pe aceste poFi"ii a 4ost sa antul en,leF A$Toin&V <19973178)=$ Dup! p!rerea lui* cercet6nd 4undamentele unei societ!"i 6n unele caFuri* om o&ser a c! ea e 6nrudit! cu o societate mai ec+e* 4apt ce ne poate permite s! le consider!m c! 4ac parte din aceeai cate,orie$ Un alt criteriu de clasi4icare a societ!"ilor este ,radul de 6ndep!rtare a ei de lo3 cul* unde societatea dat! ini"ial a ap!rut$ Com&inarea acestor dou! criterii permite s! ,!sim o m!sur! ,eneral! pentru a include societ!"ile pe aceeai scar!* pentru a determina locul 4iec!rei societ!"i 6n procesul continuu al deF olt!rii$' Aceste societ!"i poart! denumirea de ci iliFa"ie* 6n iFiunea lui A$Toin&V* actualmente 6n lume e:ist! apro:imati Fece ci iliFa"ii indepen3
O idiu Dr6m&!* &storia culturii i civilizaiei$ -oi$ I* .ucureti* 179)* pa,$ )35$ Idem$ O A$ 2K$ ToYn5n* &@ocmu2iceCue itcmopiiu$ #ocZsa$ 1775* pa,$ 5;$
/ /

)$ %onct O poFi"ii Oe sa ant d&alist al s t dreptuli a3T3ului$ 6 lElmeU dii pi ideal n sFiteriu de 'Eii criteri 3 `nneaF! [ Di iF6nd i a&stracte atent sau a 4cisit sta"i/ 6nsemnat rs este 4o
E$ EKIYYC

-; 11* t-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului pe deplin <spre deose&ire de cele primiti e care erau 6n Cur de 5)(=$ ci iliFa"iei este relati 6ndelun,at!$ Ea ocup! ca re,ul! un teritoriu i un num!r considera&il de oameni$ Ea are tendin"a de a se l!r,i pe su&ordon!rii i asimil!rii altor societ!"i <ca re,ul!* acelor care se a4l! n ni el de deF oltare mai sc!Fut=$ Actualmente putem or&i* consider! Toin&V* de aa ci iliFa"ii* cum ar 4i/ e,iptean!* c+ineF!* iranian!* siri3me:ican!* apusean! <occidental!=* a r!s!ritului 6ndep!rtat ortodo:!* $ a$ Eiecare ci iliFa"ie in4luen"eaF! direct asupra statului i dreptului* du36e anumite tr!s!turi comune acestora$ Ci iliFa"ia poate ,enera stat uni ersalM <pe l6n,! cele locale=$ In ceea ce ne pri ete* punem la 6ndoial! o asemenea modalitate de re a statului i dreptului* 6n primul r6nd* apare 6ntre&area* 6n ce m!3$$se poate or&i de o e olu"ie a alorilor proprii ci iliFa"iei i culturii* s! r!spund! ideii de pro,res al societ!"ii umane i s! 4ac! posi&il! o Oe a lor* 6n mod linear* pornind de la in4erior spre superiorGM 6n al r6nd* 6n cadrul ci iliFa"iilor men"ionate pot 4i* i ia"a con4irm! acest 3 state i sisteme de drept care s! se deose&easc! su&stan"ial unele de $ 6n al treilea r6nd* 6ns!i cate,oriile Lci iliFa"ieM* Lcultur!M necesit! Ir!ri mult mai pro4unde i r!spunsuri mult mai e:acte* clare$ 5. Conceptul subiectiv de tipizare a statului i dreptului O poFi"ie speci4ic! 4a"! de stat i drept i 4a"! de clasi4icarea acestora rQie sa antului ,erman G$ lelineU <19)131711=$ Eiind p!rtaul conceptu3E dualist al statului i dreptului* lelineU nea,! caracterul o&iecti al statu3i Gi dreptului i* ca urmare* o&iecti itatea criteriilor de tipiFare a statului dreptului* 6n lucrarea sa 4undamental! LConceptul ,eneral despre statM* 6elineU di4eren"iaF! dou! tipuri de stat/ statul ideal i statul empiric. 6l ideal nu este un stat real* ci doar unul Lcare tre&uie s! e:isteM$ El e criteriu de apreciere a statului i dreptului e:istent$ Ceea ce corespunde Ypcstui criteriu Lare dreptul la apari"ie i e:isten"!* ceea ce nu corespunde 3 urmeaF! s! 4ie ne,at i nimicit$M1 Di iF6nd statul ideal 6n dou! cate,orii/ statul care e un reFultat al ,6n36CC4eii a&stracte <un stat utopic= i statul constituit Ldup! modelul statului /ent sau a unor institu"ii ale saleM 3 autorul su&liniaF! 4aptul c! a c!utat i i ,!sit statul ideal Le o cerin"! inaliena&il! a 4irii umane$M 6nsemn!tatea practic! a statului i dreptului ideal const! 6n 4aptul c! sta este 4olosit ca etalon pentru per4ec"ionare* 6n ceea ce pri ete 6n3
E$ EKIYYCZ* *W44eeA4eCue o zocAdapcmee$ CKTI5* 17(9* pa,$ 25$

- 11+ )

78 TiH
Boris Negru, Alina Negru

semn!tatea sa teoretic!* ea aproape c! lipsete$ LTeoretic 3 concluFioneaF! G$ lelineU 3 studierea tipului ideal de stat i drept nu are importan"!M* de3 oarece o&iect al cercet!rii tiin"i4ice ser ete i 6ntotdeauna a ser i ceea ce e:ist! i nu ceea ce ar tre&ui s! e:iste$M1 Tipului ideal de stat i se contrapune tipul empiric de stat i drept$ Ti3 pul empiric de stat i de drept apare ca reFultat al compara"iei statelor rea6 e:istente$ 6n"ele,6nd* c! nu e:ist! tipuri de stat i de drept 6n 4orm! pur!$ G$IellineU include 6n circuitul tiin"i4ic i cate,oria Ltipul mediu <miClociu= al statului i dreptului$M %e l6n,! tipurile men"ionate de stat i drept* G$ lelineU mai distin,e ti3 purile dinamice i tipurile statice de stat i de drept$ Criteriul de clasi4icare a statului i dreptului 6n acest caF ser ete ,radul dinamismului 6n deF ol3 tarea statului i dreptului* ni elul modi4ic!rilor care au loc 6n cadrul lor$ G! Criteriul geografic de tipi0are a statului i dreptului Un asemenea criteriu pune la &aFa tipiF!rii statului i dreptului unul dintre 4ondatorii tiin"ei politice* ai dreptului constitu"ional comparat Kean .odin <1)'(31)75=$ 6n iFiunea sa toate popoarele ce locuiesc pe p!m6m pot 4i 6mp!r"ite 6n trei cate,orii* dup! principiul ,eo,ra4ic/ sudice* nordice* centrale$ %opoarele sudice* sus"ine Kean .odin* s6nt superioare celorlalte popoare 6n ceea ce pri ete a,erimea i puterea min"ii$ %opoarele nordice se distin, prin puterea lor 4iFic!$ Centralii 3 dep!esc nordicii prin a,eri3 mea min"ii* dar cedeaF! lor 6n puterea 4iFic!* 6i dep!esc pe sudici 6n putere 4iFic!* dar le cedeaF! 6n 4initatea min"ii$
)ei* spuse +e autor, se- rs*nng ,i aei@ira rlasi;irrii Atatplnr ,.-

msrulpo p

Un as austi

p4ci4icate Uilc i <de +

/ i drs O44i i

melor de drept$ Kean .odin consider! c! statul i dreptul apare ini"ial la popoarele ce locuiesc 6n Fona ,eo,ra4ic! i climateric! miClocie$ Anume aici au ap!rut cele mai puternice state i cei mai &uni c6rmuitori$ Remarc!m* de asemenea* ca Kean .odin sesiFeaF! importan"a adapt!3 rii ,u ern!rii a a le,ilor la condi"iile concrete/ LUnul dintre cele mai im3 portante i pro&a&il principalul 4undament al repu&licii const! 6n a adapta ,u ernarea la natura cet!"enilor i le,ile i re,lement!rile la natura locuri3 lor* oamenilor i timpului* 6ntocmai ar+itectului &un care "ine cont* atuncP c6nd ridic! o cl!dire* de am&ian"a locului i speci4icul lui$M2 Criteriul ,eo,ra4ic de apreciere a statului i dreptului i tipolo,ia loiC au 4ost aplicate mai t6rFiu* 6ntr3o oarecare m!sur!* de c!tre #ontesauieu$
1

%+ilipP .$ C$ I

r. EKIYY.Z * *diAee AieCiie o zocAdapcmee$ C4I5* 17(9* pa,$ 25$ . %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 7;37)$

recun^ e t ade !6

-S 11! =-

Teoria general a dreptului i statului

I! Tipi0area statelor 3n dependen de mrimea teritoriului i nu mrul populaiei Un asemenea criteriu de clasi4icare a statelor propune renumitul pro3 4esor austriac L$ GumploeicF <19'9317(7=$ 6n iFiunea lui* statele pot 4i iiisi4icate 6n urm!toarele cate,orii/ mondiale <cu un teritoriu mai mare de $$T$n$ Uilometri p!tra"i i o popula"ie mai mare de )( mln$ de locuitori=P #mari <de la 2(( mii 3 l mln$ Uilometri p!tra"i i o popula"ie cuprins! 6ntre x.LQ mln$ locuitori=P mici <cu un teritoriu mai mic de 2(( mii Uilometri p!ara"i i cu o popula"ie de p6n! la '( mln$ locuitori=$
J! Tipi0area statelor 3n dependen de ideea libertii politice * asemenea clasificare a statel6r pr6piZe 2uristul austriac smencani. T)/> autorul cu o contri&u"ie titanic! 6n deF oltarea ,6ndirii Curidice Yans en <19913178'=$ Yans Zelsen consider! c! statele ar putea 4i atri&uite [ `/ u! tipuri istorice/ democratice i autocratice. 6n concep"ia lui Zelsen* toate pro&lemele teoriei ,enerale a statului srt pro&lemele pri itoare la aliditatea i crearea ordinii Curidice$ Ast4el* ssiul i dreptul alc!tuiesc un tot/ Lidenti4icarea statului cu dreptul* 4aptul ss ' recunoate c! statul este un sistem Curidic* este condi"ia necesar! a 3mei ade !rate tiin"e a dreptului* 6ncercarea de a le,itima un stat ca/ Lstat U ireptM este 6n realitate per4ect inadec at!* pentru simplul moti * c! ori3 stat tre&uie s! 4ie cu necesitate un stat de dreptM$ 1 De aici reFult! c! nu post! ra"iuni pentru a 4ace o distinc"ie 6ntre statele democratice* sin,urele Nare ar merita cali4icati ul de state de drept sau de erita&ile re,imuri Curi3 ^4ice$ si celelalte state$ Aceast! concluFie se opunea doctrinelor democra"i3 ei li&erale din miClocul secolului AA* 6n care statul de drept era pri it ca o iUemati ! a statelor autocratice$

&! Conceptul liberal#juridic de tipi0are a statului i dreptului La &aFa oric!rei tipolo,ii a statului i dreptului 6ntotdeauna s6nt puse OOYnite concepte despre stat i drept* o anumit! modalitate de interpre3 TE[P a esen"ei statului i dreptului* a rolului lor 6n societate$ Cum s6nt 6ssrpretate statul i dreptul* aa a 4i i tipolo,ia lor$ Nu are sens nici o / To,ie* dac! ne om a&stractiFa* distan"a de destina"ia social! a statului ireptului$ Con4orm conceptului li&eral3Curidic* tipurile istorice de stat i drept / 4ormele istorice principale de recunoatere i de or,aniFare a li&ert!"ii lenilor e:primate prin etapele de pro,resare a li&ert!"ii$2
3 %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ ';1$ 3 .$ C$ Yepcec4lim$ *pera citat$ pa,$ 2;2$

-i 11. t-

Boris Negru, !in" Negrii

Dup! cum s3a men"ionat anterior* 6n conceptul +e,elian de tipiFa re a statului i dreptului s6nt e iden"iate anumite 4orme statale la di4erite popoare* care se a4l! la di4erite etape de deF oltare istoric!$ Din sc+ema propus! de autor reFult! c! la 4iecare etap! de deF oltare istoric! poate 4i determinat un popor* Le:ponent al spiritului uni ersalM$ L%oporul c!ruia un atare moment < ictoria= 6i re ine ca principiu natural este poporul domi3 nant $$$ Ea"! de acest drept a&solut al s!u de a 4i purt!tor al treptei actuale 6n deF oltarea spiritului lumii* spiritele celorlalte popoare s6nt 4!r! de drept i ele* ca i cele a c!ror epoc! a trecut* nu mai conteaF! 6n istoria lumii$M1 E ident* o asemenea a&solutiFare a rolului unui popor luat 6n parte i considerarea 4ormei Iui de or,aniFare statal! ca criteriu de tipiFare a sta3 tului i dreptului este e:a,erat!$ O asemenea e:a,erare are loc* pro&a&il* din cauFa c! Lspiritul uni ersalM din conceptul +e,elian are ne oie de un su&iect real care 13ar promo a$ Din punctul de edere al conceptului li&eral3Curidic de interpretare a sta3 tului i dreptului ca 4orme necesare de li&ertate a oamenilor* iar omul li&er ca su&iect al statului i dreptului* o 6nsemn!tate principal! o are tipolo,ia statului i dreptului con4orm criteriilor care determin specificul diverselor forme is. torice de recunoatere a oamenilor ca su ieci ai statului i dreptului.9 6n statele antice indi idul este li&er* su&iect al statului i dreptului* dup! criteriul etnic! Aa* de e:emplu* cet!"eni i su&iec"i ai dreptului ate3 nian puteau 4i doar mem&rii tri&urilor ateniene* iar mem&ri ai societ!"ii ci ile romane <ci itas=* cet!"eni romani i su&iec"i ai dreptului roman ;ins civile8 . doar romanii &!tinai$ Ca urmare* statul i dreptul antic* dup! tipul s!u* a 4ost etnic! Acesta e tipul ini"ial al statului i dreptului$ Caracteristic acestuia e 4aptul c! di iFarea oamenilor 6n li&eri i neli&eri are loc dup! criteriul etnic$ Oamenii li&eri s6nt su&iec"i ai statului i dreptului* iar cei neli&eri <ro&i= 3 o&iec"i ai statului i dreptului$ Descompunerea scla iei* ca urmare a re oltelor scla ilor* importante sc+im&!ri* 6n pri in"a raporturilor economice i sociale* pre4i,ureaF! statul i dreptul de tip de cast sau pe stri! %ro,resul li&ert!"ii oamenilor const! 6n 4aptul c! criteriul etnic al li&ert!"ii cedeaF! criteriului de cast! sau pe st!ri$ La aceast! etap! scla ia dispare i* ca urmare* su& aspectul 4ormal* to"i s6nt li&eri* 6ns! m!sura li&ert!"ii poart! un caracter de limit!ri i pri i3 le,ii de cast!$
%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 178$ .$ C$ Yepcec4lYU* *pera citat$ pa,$ ';'$

In condi1 SETPW ui i drt

rnilor dir a i34eritelor< In decen


Y.S

re olu"i

OsFr3se p6n! ai Nr #ar: a ap 3 [// peana$M1 $ E /P s/ !* pe st rD$mra lip /$ $ T$$3iui i dre /&ru al ur Ttr / ili6ate de / /3Mp!ire a S /en"ierii ac Statul co sr umanitar ` /$/P// 4iecare c i/ $cct al uno Intr3un as P / le+irile dii O POM$ l ui3cet!"eC Tipurile i p etnic* si O P . 3dualist*P lance de deP n P //6or a ,e/

In L%rinci i ele le,ile mora uri* d reptul se i irii* al opi


%aul Go,eP

-9 11%

Teoria general a dreptului i statului

In condi"iile statului i dreptului de tip de cast$ 4iecare e su&iect al iiui i dreptului 6n calitate de mem&ru al unei caste* st!ri$ E,alitatea senilor din cadrul unei st!ri se 6m&in! cu ine,alitatea statutului Curidic $4eritelor caste* st!ri* cu ine,alitatea mem&rilor acestora$ In deceniul al cincilea al secolului al A-II3lea* 6n An,lia s3a des4!3 t re olu"ia &ur,+eF!* Lcea mai mare r!sturnare social!* cum nu mai i[e p6n! atunci lumea* dup! cum s3a e:primat marele poet Ko+n #ilton* Dar> a apreciat re olu"ia &ur,+eF! din An,lia ca 4iind Lde an er,ur! 2peana$M1 Aceasta pune 6nceputul trecerii de la statul i dreptul de tip ast!* pe st!ri* la statul i dreptul de tip individualist, 6n condi"iile unui eenea tip istoric de stat si drept* omul apare 6n calitate de su&iect al 26ii i dreptului ca persoan! politic! autonom! <ca cet!"ean= i nu ca 3[Gru al unui etnos sau cast!$ O asemenea indi idualiFare a oamenilor 3`/ate de su&iec"i ai statului i dreptului are loc ca urmare a procesului Op!ire a 6mp!r"irii pe caste* 4orm!rii societ!"ii ci ile* nepolitice i ts"ierii accentuate a ie"ii pri ate i ie"ii politice$ Statul contemporan este un stat de drept! Acesta e un stat i drept de manitar i de drept, 6n condi"iile unui asemenea tip istoric de stat i de 4 4iecare om <i lucrul acesta e recunoscut o4icial de stat i drept= este set al unor drepturi i li&ert!"i inaliena&ile$ 4atr3un asemenea tip istoric de stat i drept mai continu! s! se p!streFe sc&irile dintre drepturile omului i drepturile cet!"eanului* deose&irea iIi3cet!"ean de omul3necet!"ean <cet!"ean str!in* apatrid=$ Tipurile istorice de stat i drept e iden"iate mai sus 3 statul i dreptul 3 etnic* statul i dreptul de tip de cast! <st!ri=* statul i dreptul de tip rQiualist* statul i dreptul de tip umanitar i de drept 3 constituie etape ice de deF oltare a li&ert!"ii umane$ DeF oltarea continu! a li&ert!"ii //or a ,enera noi tipuri istorice de stat i drept$

.+. Statul i dreptul 0n #onte1tul #i5ilizaiei i #ulturii uni5ersale


4a $principiile 4iloso4ici dreptuluiM Ye,e6 scria/ LSoarele ca i plantele O. ele le,ile lor* dar ele nu le cunosc/ &ar&arii s6nt c6rmui"i de instincte* f,ra uri* de sentimente* dar ei nu au contiin"! de aceasta$ %rin 4aptul rcptul se instituie i c! el este cunoscut* se 6nl!tur! tot accidentalul ni* al opiniei su&iecti e* 4orma r!F&un!rii* a milei* a e,oismului* i
%aul Go,eanu* &storia statului i dreptului ;general8$ -oi$ l* .ucureti* 178(* pa,$ 1'9$

-9 11- t-

ioris Ne,ru* Alina Ne,ru ramai ast4el 6i do&6ndete dreptul determina"ia sa ade !rat! i aCun,e la Pinstea care i se cu ine$M 1 Cele spuse pot 4i atri&uite* indiscuta&il* i statu3$ui$ Dreptul este or,anic le,at de stat$ Constituirea dreptului are loc odat! Pu constituirea puterii pu&lice$ C+iar din momentul c6nd au do&6ndit o 6n4!"iare proprie i distinct!* statul i dreptul nu r!m6n imo&ile* ci se deF olt!* se modi4ic!* s6nt supu se unui 4lu: continuu$ Aceast! re6nnoire continu! depinde de mai mul"i 4actori* 6n primul r6nd* statul i dreptul s6nt produse ale spiritului uman/ dup! cum spiritul uman se deF olt!* ridic6ndu3se de la st!ri in4erioare la st!ri superioare de cunotin"! i de acti itate* tot ast4el se deF olt! statul i dreptul* 6n al doilea r6nd* sc+im&6ndu3se condi"iile de ia"! i 6mpreCur!rile de loc i timp* aceste aria"ii tre&uie s! se re4lecte deopotri ! i 6n stat i drept* pentru c! toate 4enomenele* i 6n special acelea ale ie"ii sociale* 6ntre care se ,!sete i 4enomenul Curidic* s6nt 6nl!n"uite 6ntre ele$ 2 #arele Gior,io Del -ecc+io indica patru aspecte sau caractere princi 3 pale ale e olu"iei Curidice$ 6nainte de toate* e olu"ia Curidic!* repreFint! o trecere de la ela&orarea spontan$ nereflectat i incontient$ la ela orarea deli erat$ reflectat i contient. Dreptul urmeaF! un proces asem!n!tor aceluia pe care 6l ur 3 meaF! lim&a* care de asemenea se nate 6n mod nere4lectat i pe urm! este ela&orat! i disciplinat! de ,ramaticieni* 6ntocmai dup! cum dreptul este or6nduit de Curiti i le,islatori$ Un alt caracter al e olu"iei dreptului const! 6n trecerea de la particu. laritate la universalitate. A 6nd ini"ial un strict caracter na"ional sau parti3 cular* o,lindind icisitudinile unui popor dat* dreptul se interna"ionaliFea 3 F!* se uni ersaliFeaF!* se umaniFeaF! odat! cu raporturile cresc6nde dintre di erse popoare$ E olu"ia Curidic! are 6ntotdeauna i o &aF! psi+ic! i se 6ndeplinete 6n mod paralel cu deF oltarea ra"iunii* adic! repreFint! o trecere de la motive psi#ologice inferioare la motive superioare. Ast4el* dac! la 6nceput dreptul se nate din impulsuri imediate* instincti e* pe urm!* 6ncetul cu 6ncetul* se sc+i"eaF! moti e de con ie"uire i cola&orare$ Un alt aspect caracteristic al e olu"iei Curidice este c! ea repreFint! o trecere de la a,re,area necesar! la asocia"ia oluntar!$ Dac! la 6nceput indi idul este a&sor&it 6n 6ntre,ime de ,rup* 6ncetul cu 6ncetul* indi idul 6i do&6ndete capacitatea de a3i determina condi"iile sale de ia"! i raportu 3 rile sale Curidice prin actele oin"ei proprii*
1 2

Ion Craio an* Doctrina 2uridic$ .ucureti* 1779* pa,$ 2;1$ Gior,io Del -ecc+io* *pera citat$ pa,$ '(7$ -i 11$ =-

Aceste* statul i dre Statul K rute cu aprN C+ina* Indi* 4ele noastre cercet!torilc nesc+im&atS Aceasta 4aci i asupra std %ro&lei rea a parcui M ran!* de 6 coardele no # 6ncercareP pe date tiin %e scer s mira e* /3ldere* pro, 6iId lin 6nai //Iii$ roata i$ eea nu 6nt 0pcr8o anum */etate* se %rimele NSea ,reco3 ri3smis pos Cammur O22[lvi Mois O@> Atena* >e$ #ai t6r/ ae4t6 )ula c O#&2 lui 'e %odul a ]Zp a 4ost i IEL3 lec+im <O Y ani ai c seslui* 6nsc

Teoria general a dreptului i statului

Acestea 4iind punctele de reper* om 6ncerca s! caracteriF!m succint statul i dreptul 6n e olu"ia lor istoric!$ Statul i dreptul s6nt principalele institu"ii politice ale societ!"ii$ Ap!3 rute cu aproape ase milenii 6n urm! 6n Orientul antic <E,ipt* .a&ilon* C+ina* India=* statul i dreptul au parcurs o cale 6ndelun,at! p6n! 6n Fi 3 lele noastre* continu6nd s! mai 4ie un o&iect de aten"ie sporit! din partea cercet!torilor$ Ca i oricare 4enomen social* statul i dreptul nu au r!mas nesc+im&ate pe parcursul istoriei* e olu6nd 6mpreun! cu societatea uman!$ Aceasta 4ace ca 4iecare modi4icare a societ!"ii umane s!3i lase amprentele i asupra starului$ %ro&lema e olu"iei societ!"ii umane nu e dintre cele simple$ Omeni3 rea a parcurs o cale 6ndelun,at! de la 4orma primiti ! la epoca contem3 poran!* de la uneltele de piatr! p6n! la 4olosirea ener,iei atomului* de la +oardele nomade ale oamenilor s!l&atici p6n! la statele contemporane* de Ia 6ncercarea nai ! de a e:plica apari"ia statului p6n! la ar,ument!ri &aFate OZ date tiin"i4ice$ %e scena istoriei au a ut loc o mul"ime de drame mari i mici* eroice s/ rn6ra e* no&ile i criminale$ Istoria cunoate perioade de trium4 i de c!dere* pro,res i re,res$ Ca urmare* deF oltarea societ!"ii n3a decurs mer3 ,iad lin 6nainte$ %aralel cu micarea 6nainte* au a ut loc i salturi 6napoi$ Bi u_rui* roata istoriei* 6n ultima instan"!* se 6n 6rte 6ntr3o sin,ur! direc"ie$ De Oceea nu 6nt6mpl!tor deF oltarea e conceput! ca o sc+im&are ire ersi&il!* inir3o anumit! direc"ie i dup! anumite le,i a 4enomenelor din natur! i societate* sc+im&are* care duce la apari"ia unei calit!"i noi$ %rimele "!ri or,aniFate statal le re,!sim 6n Orientul antic sau antic+i33 iiea ,reco3roman!$ Al!turi de normele cutumiare apare i dreptul scris* transmis posterit!"ii prin di4erite procedee i surse istorice cum ar 4i/ %odul *ti Cammura i$ 6n #esopotamia <.a&ilon=* %odul lui MFnu$ 6n India* >e.. gtfe lui Moise$ la e rei* %odul lui Mu$ 6n C+ina* >egile lui Dracon i Solon$ 6n Atena* >egile lui >Acurg$ 6n Sparta i >egea celor -&& Ta le. #ai t6rFiu se or remarca Magna %#arta >i ertatum$ *glinda Sa. man$ )ula de 0ur etc$ pentru a aCun,e la primele Constitu"ii din lume i %odul lui 'apoleon. Codul lui Kammurabi, 6n .a&ilon$ Acest important document de drept a 4ost descoperit la Susa 6n anul 17(1 de c!tre e:pedi"ia lui E$ #or3 ,an$ -ec+imea lui este considera&il!$ Se consider! c! a 4ost editat 6n ui3 mim ani ai domniei re,elui* cu dou! mii de ani 6nainte de Yristos$ Te:tul codului* 6nscris pe o stel! de &aFalt con"ine mai multe ters!turi$ Totui pe
-t 113 ,

Boris Negru, Alina Negru

&aFa documentelor mai ec+i* precum i a noilor descoperiri s3a putut re3 constitui 6ntre,ul cod$ El cuprinde 292 articole i con"ine at6t norme Curidi3 ce* c6t i norme morale i reli,ioase$ In concep"ia le,iuitorului &a&ilonian* Le,ea este menit! s! aduc! &inele poporuluiP le,ea este menit! s! opreasc! pe cel tare de a31 !t!ma pe cel sla&$ Codul lui Yammura&i trateaF!/ dreptul de proprietate* dreptul 4amili3 ei* adop"iunea* succesiunea* contractul de 6mprumut* starea scla ului* pro3 cedura de Cudecat!$ Aa de e:emplu* art$ '( din Cod pre ede deposedarea proprietarului ade !rat pentru ne,liCen"a i a&andonul de care s3a 4!cut culpa&il timp de trei ani/ (Dac un so#ii/ sau un princ a predat c6mpu4* ,r!aTina sau casa* care "in de 4eud! i apoi a plecat* iar un altul a luat 6n st!p6nire c6mpul* ,r!dina sau casa i a 6n,riCit de 4eud! timp de trei aniP dac! primul se re6ntoarce i3i cere c6mpul* ,r!dina sau casa* cel care a luat3o 6n st!p6nire nu i3o a restitui* ci a 6n,riCi 4euda mai departe$M Hegile lui 84nu 6n India$ Acestea cuprind )'8( ersuri i au 4ost editate de .ra+mani printr3o 6ndelun,at! contri&u"ie colecti !$ Ele con"in re,uli de cast!* deciFiile apar"in6nd re,elui i norme de drept cutumiar$ Le,ile erau redactate su& o 4orm! a4orist!* iar sentimentele morale 4i,urau 6n ersete$ La ele s6nt pre !Fute pedepse$ L%edepsele 3 men"ioneaF! pe &un! dreptate pro4esorul uni ersitar Ion Do,aru 3 constituiau instrumentul principal 6n m6na re,elui pentru a 6mp!r"i dreptatea* aceasta <6mp!r"irea drept!"ii= 4iind considerat! misiunea sa esen"ial!$ In concep"ia ,eneral! a acestui document Curidic* pedeapsa are rolul de a c6rmui i ocroti omenirea$ De asemeni* se consider! c! du+ul pedepsei este 4iul lui DumneFeu* !Fut ca ocrotitor a tot ce este 6mplinitor al Custi"iei$M1 Crimele i delictele erau atent cercetate i se er pedepsite$ C!ci Ldac! e distrus!* Custi"ia distru,eP dac! e ap!rat!* ea ap!r! $$$ Custi"ia este sin,urul prieten care 6"i r!m6ne i dup! moarte$M 6n realitate* e or&a de o Custi"ie de clas!/ dac! un seKraC!nete un mem&ru al celorlalte trei caste s! i se taie m6naP dac! numai 6ndr!Fnete s! se aeFe al!turi de el* s! 4ie 6nsemnat cu 4ierul rou i sur,+iunitP iar dac! insult! pe cine a dintr3o cast! superioar!* s! i se taie lim&a* s! i se 6n4i,! 6n ,ur! un 4ier 6nroit* sau s! i se toarne 6n urec+i ulei clocotit* 6n sc+im&* dac! un &ra+man La comis toate crimele cu putin"!M* sin,ura pedeaps! recomandat! era Ls! 4ie iF,onit din re,at* l!s6n3 du3i3se toate &unurile i s! nu i se 4ac! nici un r!u$M2
1 9

Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 5)$ O idiu Dr6m&a* *pera citat$ pa,$ 281$

-i 1*0 .-

Teoria general a dreptului i statului

Hegile lui 8oise, la e rei$ #oise este unul dintre cei mai mari eroi ai omenirii/ 6ntemeietorul unei reli,ii* p!rinte al unei na"ii* le,iuitor* mora3 list* eli&erator* cuceritor$ Este mai ales un pro4et i un sluCitor al lui Dum3 neFeu* 6n preaCma c!ruia se a4l!$ DumneFeu spune/ LRo&ul meu #oise este credincios 6n toat! casa #ea/ Cu el ,r!iesc ,ur! c!tre ,ur!* la ar!tare i aie ea* iar nu 6n ,+icituri$M1 La 6rsta maturit!"ii* pentru c! omor6se Lun e,iptean care lo ea pe un 4tate al s!u* un e reuM* #oise 4u,e 6n deertul Sinai$ LIar acolo i s3a ar!tat 6n,erul Domnului 6ntr3o par! de 4oc* ce ieea dintr3un ru,P i a !Fut c! ru,ul ardea* dar nu se mistuia$ Iar dac! a !Fut Domnul c! se apropie s! pri easc! a stri,at la el Domnul din ru, i a Fis/ L#oise* #oiseWM i el a r!spuns/ Llat!3m! DoamneWM i Domnul a Fis/ LAm !Fut necaFul poporu3 tai #eu 6n E,ipt i stri,area lui de su& ap!s!tori$$$ -ino dar s! te trimit la Earaon* ca s! sco"i pe 4iii lui Israel* poporul meu* din "ara E,iptului$ L#o3 i_e i3a scos pe israeli"i din E,ipt i i3a c!l!uFit timp de patruFeci de ani 6n dramul lor spre %!m6ntul E!,!duin"ei$ %e muntele Sinai* 6n miClocul 4l!c!rilor* tunetului* ne,urii i sunetelor de tr6m&i"!* DumneFeu 6i transmite Decalo,ul$ Decalo,ul este o rele are di in! direct!/ LS! nu ai al"i dumneFei 6n a4ar! de #ine$ S! nu3"i 4aci ////p cioplit* nici reo 6n4!"iare a celor ce s6nt 6n sus* 6n ceruri sau Cos pe pQm6nt* sau 6n ap! i su& p!m6nt$ S! nu te 6nc+ini lor* nici s! le sluCeti* pci Domnul DumneFeul t!u s6nt un DumneFeu Felos$$$ S! nu iei numele Domnului DumneFeului t!u 6n deert* c! nu a l!sa Domnul DumneFeul au nepedepsit pe cel ce ia numele lui 6n deert$ %!Fete Fiua odi+nei* ca s! o "ii cu s4in"enie* ase File lucreaF! i3"i 4! toate tre&urile taleP Fiua a aptea este Fiua de odi+n! a Domnului DumneFeului t!u$$$ Cinstete pe tat!l t!u i pe mama ta* cum "i3a poruncit Domnul DumneFeul t!u* ca s! tr!ieti ani Dui"i i s!3"i 4ie &ine 6n p!m6ntul acela* pe care Domnul DumneFeul t!u "i31 d! "ie$ S! nu uciFiW S! nu 4ii des4r6natW S! nu 4uriW S! nu dai m!rturii iiincinoase asupra aproapelui t!uW S! nu po4teti la 4emeia aproapelui t!u* piei "arina lui* nici ro&ul lui* nici road! lui* nici &oul lui* nici asinul lui* nimic din cele ce s6nt ale aproapelui t!u$ Aceste porunci constituie temelia mrCror <sau aproape tuturor= sistemelor Curidice ale destinului i condi"iei Omane$ %rin intermediul lui #oise DumneFeu le3a dat israe6i"ilor i o le,isla3 lie$ Este or&a despre un drept cu caracter reli,ios* r!F&oinic* dar 6n acelai [Qip umanist$ %entru a ilustra cele spuse ne re4erim la/
1

%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 1'$

-t 1*1 -

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru a= legea talionuluiF LS! nu31 cru"e oc+iul t!u* ci s! ceri su4let pentru su4let* oc+i pentru oc+i* dinte pentru dinte* m6n! pentru m6n!* pi cior pentru piciorMP &= ataamentul fa de dreptateF Domnul este cel Lcare 4ace dreptate or4anului i !du ei i iu&ete pe pri&ea, i3i d! p6ine i +ran!$ S!31 iu&i"i i oi pe pri&ea,* c!ci i oi a"i 4ost pri&e,i 6n p!m6ntul E,ip tului$M LC6nd ei secera +olda 6n "arina ta i ei uita reun snop 6n "arin!* s! nu te 6ntorci s!31 iei* ci las!31 s! r!m6n! al str!inului* s! racului* or4anului i !du ei$M LCaut! dreptate i iar dreptate$M LCu dreptate s! Cudeci pe aproapele t!u$M LDac! ei 6nt6lni &oul duma nului t!u sau asinul lui r!t!cit* s![l 6ntorci i s! i31 duci$M LStr!inul care s3a aeFat la oi* s! 4ie pentru oi ca i &!tinaul ostruP s!31 iu&i"i ca pe oi 6ni !$M1 >egea celor XII Table, la romani$ Este prima le,e scris! la romani* ap!rut! 6n anul ;)( 6$e$n$ Apari"ia ei a 4ost determinat! de lupta dintre patricieni i ple&ei$ %6n! la aceast! dat! le,ile erau cunoscute numai de c!tre patricieni$ %le&eii au cerut senatului s! adopte le,i scrise ca s! poat! 4i cunoscute de c!tre to"i romanii$ Su& presiunea ple&eilor senatul a numit* pe r6nd* dou! comisii 4ormate din c6te 1( mem&ri <decem iri=* care s! se inspire din le,ile ,receti i s! redacteFe un cod pentru Roma$ Decem irii au alc!tuit un cod cunoscut su& numele de LLe,ea celor AII Ta&le$M Codul proclama e,alitatea ci il! a patricienilor cu ple&eii* o&li,ati itatea p!r"ilor de a se preFenta 6n 4a"a instan"elor Cudec!toreti* dreptul de proprietate $ a$ Le,ea celor AII Ta&le cuprinde totalmente institu"iile romane e:isten3 te la acea perioad! i* 6n mare m!sur!* constituie o transpunere 6n scris a o&iceiurilor care dominau atunci la Roma$ 8agna Carta Hibertatum <#area Cart! a Li&ert!"ilor=* An,lia$ Este unul dintre cele mai ec+i i mai 6nsemnate monumente le,islati e din E ul #ediu* ap!rut 6n 121)$ .aronii en,leFi* sus"inu"i de or!eni i de ca aleri* au 6nceput 6n 121) o lupt! 6mpotri a re,elui loan 4!r! de Rar!* care nu le respecta pri ile,iile$ In 4a"a superiorit!"ii ad ersarilor s!i* re,ele a semnat un act care pre edea respectarea de c!tre re,e a pri ile,iilor &aronilor* ca alerilor i or!enilor$ In acest 4el a luat natere* 6n 121) #area Cart! a Li&ert!"ilor$ Carta cuprinde* 6n special pre ederi re4eritoare la satis4acerea unor interese ale &aronilor i no&ilimii ecleFiastice* cu toate c! ,reul luptei 6m3
1

%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 1;315$

8 9 1% % 9 8

Teoria general a dreptului i statului

potri a re,elui 4usese dus de ca aleri i de or!eni$ Re,ele se o&li,! s! nu pretind! de la &aroni nici un 4el de presta"ii &!neti* mai mari dec6t cele sta&ilite de o&iceiul locului* s! nu3i declare 6n a4ara le,ii* s! nu le ia a utul dec6t pe &aFa unei sentin"e le,ale$ %entru ca aleri Carta pre edea c! re,ele i &aronii nu puteau cere acestora presta"ii mai mari dec6t cele sta&ilite de o&iceiul locului$ R!ranii li&eri au primit aceeai promisiune* 6n ce pri ete or!enii* lor li s3au con4irrnat drepturile pe care le3au a ut anterior$ De ase3 menea* s3a 4!cut o uni4icare a unit!"ilor de m!sur! i ,reutate$ Carta pre edea li&era circula"ie a ne,ustorilor str!ini 6n An,lia$ Ea a a ut un rol poFiti 6n deF oltarea ie"ii politice i sociale 6n An,lia$ Aceasta a 6n,r!dit a&uFurile re,elui 4i:6nd un minimum de ,aran"ii Curidice pentru cate,oriile sociale nominaliFate$ Aa* de e:emplu* 6n art$ 12 al Cartei se pre edea c! re,ele nu a putea cere ca no&ilii s! pl!teasc! nici LaCutorul 4eudal i nici L&anii scutuluiM 4!r! 6ncu iin"area Consiliului ,eneral al re3PPpalui* alc!tuit din &aroni i clerici$ Carta* de asemenea* pre edea c! &a3 ronii nu or putea 4i Cudeca"i dec6t de oameni de acelai ran, cu ei$ Art$'7 al Cartei pre edea c! nici un om li&er nu putea 4i cercetat* pus 6n a4ara pe,ii sau e:ilat dec6t 6n con4ormitate cu le,ile "!rii* iar 6n art$;( se sta&ilea c! nimeni nu se poate sustra,e de la Cudecat! dac! aceasta are loc potri it pre ederilor le,ale$

Su'ie#te de e5aluare677777777777777777777777777777
1$ Ce condi"ioneaF! necesitatea determin!rii tipurilor istorice de stat i dreptG 2$ Ce 6n"ele,em prin Ltip istoric de stat i dreptMG '$ Ce criterii pot 4i puse la &aFa tipiF!rii statului i dreptuluiG ;$ %rin ce etape de deF oltare au trecut statul i dreptulG )$ Ce tipuri istorice de stat i drept pot ap!rea 6n iitorG 5$ Eace"i o caracteristic! a statului i dreptului 6n di4erite etape de deF oltare istoric!$

^ 12% e-

Boris Negru, !in" Negru

2iteratura re#omandat6
1$ Ion Cra6o an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((2$ 2$ Ion Do,aru8 Teoria general a dreptului$ Craio a* 1779$ '$ #ircea DCu ara* Teoria general a dreptului ;/nciclopedia 2uridic8$ .ucureti* 177)$ ;$ Nicolae %opa* Ion Do,aru* G+eor,+e D!nior* Dan Claudiu D!nior* :ilozofia dreptului. Marile curente$ .ucureti* 2((2$ )$ Gior,io Del -ecc+io* >ecii de filosofic 2uridic$ .ucureti* 177'$ 5$ Ale:andru -!llim!rescu* Tratat de enciclopedia dreptului .ucureti 1777$ 8$ .$C$ Yepcec4lYY* *Fuaa meopun npaea u zocAdapcmea$ #OCZ.E* 1777$ 9$ 3podneM i oWZ$eu meopuu zocAdapcmea u npaea$ lIeo$ nocoGne* peCC$ #$ Y$ #apneYZO* #ocZ.a* 1777$ 7$ %+ilippe #alaurie* 0ntologia gndirii 2uridice$ .ucureti* 1778$

124

statului

mait2pOeaB$4asiiOS"bBei64 O"lcOtiic44piApnef4OO44O4i444iA 44e]4f4l46Ms-44?.. M4aSG4 4flt4iMi4Mls4M44S444 Pf. f4.AOf.44f4l6fiB.Q444l4

Comple:itatea 4ormei statului$ Eorma de ,u ern!m6nt$ Eorma or,aniF!rii de stat$ State unitare$ State 4ederati e$ Asocia"ii de state$ Ierar+iile de state$ Re,imul politic$

%ro&leme actuale a 4ormei statale$

1.1. /oiunea i laturile componente aie +ormei de s+at


Dac! cercetarea esen"ei statului i a tipului istoric de stat ne d! r!s3 punsul la 6ntre&area* 6n m6na cui se a4l! puterea de stat* 6n sluC&a c!ror ,ru3 puri sociale ac"ioneaF! statul* e:aminarea 4ormei de stat r!spunde la o alt! 6ntre&are i anume 6n ce mod cei care de"in puterea conduc statul$ 6n doctrina Curidic! s3a 6nr!d!cinat conceptul con4orm c!ruia 4orma de stat repreFint! o cate,orie comple:!* care desemneaF! modul de or,aniFa3 re al con"inutului puterii* structura intern! i e:tern! a acestui con"inut$ Laturi componente* elemente constituti e ale 4ormei de stat s6nt/ a8 forma de guvernmnt1 8 forma de organizare statal ;structura de stat81 c8 regimul politic. "orma de guvernm3nt desemneaF! modul de 4ormare i or,aniFare a or,anelor statului* atri&u"iile care re in lor* caracteristicile i principiile care stau la &aFa raporturilor dintre acestea* L 6n special dintre or,anul le3 ,iuitor i or,anele e:ecuti e* inclusi e4ul statului$M1 /tructura de stat desemneaF! or,aniFarea puterii de stat 6n anumi3 te limite spa"iale* adic! pe un anumit teritoriu* raporturile speci4ice ce se constituie 6ntre elementele* alc!tuitoare ale ansam&lului statal* precum i le,!turile speci4ice dintre L6ntre,M i Lp!r"ileM lui componente$ 6egimul politic repreFint! ansam&lul metodelor* miCloacelor* pro3 cedeelor de 6n4!ptuire a puterii* a rela"iilor e:istente 6ntre elementele ce alc!tuiesc sistemul social3politic* rele 6nd mai ales m!sura consacr!rii i ,arant!rii drepturilor i li&ert!"ilor 4undamentale cet!"eneti$2 Eorma statului* indi4erent de modalitatea sa de mani4estare <4orma de ,u ern!m6nt* 4orma de or,aniFare statal!* re,imul politic=* sau de e:pri3 mare 6ntotdeauna este indisolu&il le,at! de puterea de stat* de mani4estarea acesteia la un anumit tip istoric de stat$ Din aceste considerente* men"io3 n!m 4aptul ca 4iecare element constituti * latur! component! a 4ormei de stat are 6nsemn!tate teoretic! i practic! doar 6n caFul* c6nd e cercetat! prin prisma spa"io3temporal! a e:isten"ei sale$

T Ion Deleanu* Drept %onstituional i instituii politice. Tratat 8* .esure4i* 1775$ pa,$ 1'($ . Idem$

ni 1%1 s8

Teoria general a dreptului i statului

%.*. .orma de gu5ernm0nt


Eorma de ,u ern!m6nt are o importan"! maCor! pentru caracteristica statului$ %entru Aristotel* L,u em!m6ntul* 4iind puterea su eran! a cet!"ii* tre3 &uie* 6n c+ip necondi"ionat* ca aceast! putere s! se compun! ori dintr3un sin,ur indi id* ori dmtr3o minoritate* ori* 6n s46rit* din masa cet!"enilorM$1 Kean Kaaues Rousseau a de4init ,u ern!m6ntul ca Lun corp interme3 diar* plasat 6ntre supui i su eran pentru le,!tura lor reciproc! i 6ns!r3 cinat cu aplicarea le,ilor i men"inerea li&ert!"ii* at6t ci ile c6t i politice$ #em&rii acestui corp se numesc ma,istra"i sau re,i* adic! guvernatori, iar corpul 6ntre, poart! denumirea de principe)!$ Rousseau consider! c! Gu ern!m6ntul poate 6m&r!ca trei 4orme di4e3 rite 6n 4unc"ie de num!rul celor care 6l compun/ 1= democraia, preFent! atunci c6nd Su eranul con4er! ,u ern!m6ntul 6ntre,ului popor sau celei mai mari p!r"i a luiP 2= aristocraia, preFent! atunci c6nd ,u ern!m6ntul este con4erit unui num!r mic de ma,istra"iP '= monar*ia, c6nd ,u ern!m6ntul este 6n m6inile unui sin,ur ma,is trat* 6n toate caFurile 6ns! se p!streaF! distinc"ia 6ntre su eran i ,u er n!m6nt$ Su eranitatea r!m6ne inaliena&il!P ceea ce se transmite este doar puterea* nu oin"a$ Su eranul rea* Gu ern!m6ntul e:ecut!/ el are 4or"a* nu oin"a$ Bi pentru ca aceast! 4or"! s! 4ie le,itim! Lorice ,u ern!m6nt tre&uie s! 4ie repu&licanM$ #onar+ia este condamnat!$ Eorma de ,u ern!m6nt pri ete 4ormarea* or,aniFarea i competen"a or,anelor supreme ale puterii de stat* raportul lor cu celelalte or,ane ale sistemului statal$' 6n ceea ce ne pri ete* consider!m c! 4orma de ,u ern!m6nt caracte3 riFeaF! modalitatea de 4ormare i or,aniFare a statului* caracteristicile i principiile care stau la &aFa raporturilor dintre acestea i 6n special* dintre or,anul le,iuitor i or,anele e:ecuti e* inclusi e4ul statului$ Din punct de edere al 4ormei de ,u ern!m6nt cele mai 4rec ent 6nt6l3 nite s6nt monar*ia i republica! Aristotel* de e:emplu* recunotea trei 4orme de ,u ern!m6nt i anu3 me/ regalitatea$ aristocraia i repu lica$ El a indicat* de asemenea* trei
1 2 '

Aristotel* Politica$ .ucureti* 172;* cartea III* cap$ -* sec$ I$ Kean Kaaues Rousseau* %ontractul social$ cartea III* .ucureti* 17)8* pa,$ 15;$ #!ria D oraceU* G+eor,+e Lupu* *pera citat$ pa,$ 1(2$

-t 1*- t-

oris Negru, Alina Negru

eri a"i ale acestora/ tirania pentru re,alitate* oli,ar+ia pentru aristocra"ie i dema,o,ia pentru repu&lic!$ El preciFa c! tirania este ,u ern!m6ntul $nuia sin,ur* care domnete ca un st!p6n peste asocia"ia politic!P oli,ar+ia ste predominarea politic! a &o,a"ilorP dema,o,ia este* din contra* predo3 ainarea s!racilor* cu 6nl!turarea &o,a"ilor$ 8onar*ia ca 4orm! de ,u ern!m6nt se caracteriFeaF! prin aceea c! e4ul statului este monar+ul <de la ,recescul L monas +$ ce caracteriFeaF! uterea unei persoane=$ #onar+ul* a 6nd di4erite denumiri 3 re,e* "ar* sul3 in* a+* 4araon* emir* domnitor* 6mp!rat etc$ 3 de re,ul!* de"ine puterea e ia"! i o transmite ereditar* sau e desemnat dup! proceduri speciale 6n ependen"! de tradi"iile respecti e$ Ca 4orm! de ,u ern!m6nt monar+ia este cunoscut! din cele mai ec+i mpuri$ 6n e olu"ia sa monar+ia cunoate mai multe 4orme/ monar+ie a&3 olut!* monar+ie limitat!* monar+ie parlamentar! dualist!* monar+ie par3 imentar! contemporan!$ 8onar*ia absolut este cea mai ec+e 4orm! de monar+ie$ Ea a e:is3 it p6n! aproape de Filele noastre$ La 6nceputul secolului AA 6n lume mai :istau dou! monar+ii a&solute 6n Imperiul Rus i Imperiul Otoman* 6n aFul monar+iei a&solute puterea monar+ului aproape c! nu este limitat! K2etat cTest moiM 3 Statul 3 s6nt eu* 3 spunea Ludo ic al Al-3lea=* mo3 ar+ul domnind dup! &unul s!u plac$ Ca re,ul!* o asemenea 4orm! de ,u3 ern!m6nt de cele mai multe ori nu a 4ost considerat! ra"ional!* oportun!$ La* de e:emplu* Aristotel considera c! Lputerea a&solut! a unuia sin,ur u este nici Cust!* nici util!$M 8onar*ia limitat <constitu"ional!= se caracteriFeaF! prin limitarea uterii monar+ului prin le,ea suprem! a statului <constitu"ie=$ Cu toate cestea puterea monar+ului nu tre&uie ne,liCat!$ Donar2ului 6i re ine un ol important 6n ia"a politic! a societ!"ii$ Deseori acest rol e mai pronun"at lec6t cel ce3i re ine parlamentului$ 8onar*ia parlamentar dualist se caracteriFeaF! prim 4aptul c! mo3 lar+ul i parlamentul* din punct de edere le,al* s6nt e,s`/ 8onar*ia parlamentar contemporan este cea mai 4rec ent 6nt6lnit! &rm! a monar+iei <An,lia* .el,ia* Olanda* "!rile scandina e etc$=$%uterea gonar+ului* de cele mai multe ori* poart! un caracter sin/ /l/c$ 6epublica este o ast4el de 4orm! de ,u ern!m6ni$ in care puterea su3 _rem! apar"ine unui or,an ales pe un timp limitat$ %erse 3aude care compun T,anul electi s6nt responsa&ile Curidic pentru acti itateP ler
-= 1*$

Teoria general a dreptului i statului

Eorma repu&lican! clasic! de ,u ern!m6nt a do&6ndit3o America$ Ya3 milton* unul din patriar+ii Constitu"iei S$U$A$* a pronun"at la 19 iunie 1898 6n 4a"a Adun!rii de la %+iladelp+ia un discurs de cinci ore 6n 4a oarea mo3 delului monar+ic en,leF* dar aa i n3a reuit s!3i con in,! pe cole,ii s!i in oportunitatea acestui model$ Ca reFultat* s3a acceptat 4orma repu&lican! de ,u ern!m6nt* care a detaat* dup! 4orma de ,u ern!m6nt* S$U$A$ de An,lia$ Repu&licile* la r6ndul lor* pot 4i parlamentare sau pre0ideniale! t 6epublica 5arlamentar se caracteriFeaF! prin 4aptul c! 4ie c! lipsete e4ul statului* 4ie c! acesta este ales de c!tre parlament* r!spunF6nd 6n 4a"a lui$ Ca urmare* poFi"ia le,al! a e4ului de stat e mai in4erioar!* comparati cu a parlamentului <de e:emplu* Italia* Austria* Germania* Einlanda etc$=$ f 6epublica 5re0idenial se caracteriFeaF! prin ale,erea e4ului de stat de c!tre cet!"eni* 4ie direct <prin ot uni ersal* e,al* secret i li&er e:primat=* 4ie indirect <prin intermediul cole,iilor electorale <de e:emplu* S$U$A$=$ Eiind ales 6n asemenea mod preedintele repu&licii se a4l! pe o poFi"ie e,al! cu parlamentul* 6n caFul repu&licilor preFiden"iale* de cele mai multe ori* preedintele se a4l! 6n 4runtea e:ecuti ului <S$U$A$* de e:emplu=* dei nu3i e:clus! i 4unc"ia de e4 al Gu ernului$ 6n ultimul timp tot mai 4rec ent apar repu&lici semipreFiden"iale sau semiparlamentare <mi:te=$ O ast4el de 4orm! intermediar! repreFint! un +i3 &rid/ elemente ale repu&licii preFiden"iale se 6m&in! cu elemente ale repu3 &licii parlamentare$ La o asemenea 4orm! de ,u ern!m6nt pot 4i atri&uite* de e:emplu* Eran"a* RomQnia$ ,ro3leme ale regimului de gu.ernmnt n 5epu3lica Doldo.a Repu&lica #oldo a este o repu&lic! democratic!* 6n irtutea 4aptului c! su eranitatea na"ional! i puterea a&solut! apar"ine poporului* care 6i ale,e ,u ernan"ii ce e:ercit! puterea 6n mod li&er* prin ale,eri li&ere i democratice$ %6n! la modi4icarea Constitu"iei din ) iulie 2(((* se crea impresia c! Repu&lica #oldo a este o repu&lic! preFiden"ial!* 6n irtutea 4aptului c! e3 4ul statului 3 %reedintele Repu&licii este ales direct de c!tre popor <art$ 883 89=$ Constitu"ia 6ns! consacr! e:pres elementele unei repu&lici semipreFi3 den"iale* ceea ce poate 4i demonstrat prin urm!toarele pre ederi ale ei/ O at6t %arlamentul* c6t i %reedintele erau or,ane alese prin ot uni3 ersal* e,al* direct* secret i li&er e:primat <art$ 51 i 89=P
- 1*3 ,

Boris Negru, !in" Negru

N %reedintele desemneaF! un candidat pentru 4unc"ia de %rim3mi3 nistru numai dup! consultarea maCorit!"ii parlamentare i numete Gu ernul doar pe &aFa otului de 6ncredere acordat de %arlament <art$ 92=P O e:ecuti ul <Gu ernul= este responsa&il 6n 4a"a %arlamentului* iar e4ul statului nu este 6n acelai timp i e4ul Gu ernului <dei se a4la 6n 4unc"ia puterii e:ecuti e a statului=* nu are putere de in3 4luen"! asupra e:ecuti ului care s! 4ie pre !Fut! e:pres 6n Le,ea Suprem! <art$ 88=$ %arlamentul poate 4i diFol at de %reedinte numai dup! consultarea 4rac"iunilor parlamentare i numai 6n caFul c6nd nu a putut 4i 4ormat Gu er3 nul sau dac! a 4ost &locat! procedura de adoptare a le,ilor <art$ 9)=P Re4uFul preedintelui de a promul,a o le,e poate a ea loc o sin,ur! dat!* iar promul,area ei dup! ree:aminare este o&li,atorie <art$ 7' i Yo3 t!r6rea Cur"ii Constitu"ionale a Repu&licii #oldo a nr$ 2 & din 2$(;$75 cu pri ire la interpretarea pre ederilor art$ 7' alin$ <2= din Constitu"ia Repu3 &licii #oldo a=P #o&iliFarea par"ial! sau ,eneral! poate 4i declarat! de %reedinte nu3 mai cu apro&area preala&il! a %arlamentului* iar m!surile luate pentru res3 pin,erea a,resiunii i declararea st!rii de r!F&oi tre&uie aduse ne6nt6rFiat la cunotin"a %arlamentului <art$ 98=P %reedintele poate 4i suspendat din 4unc"ie de c!tre %arlament* dup! iceea* tot %arlamentul poate or,aniFa un re4erendum pentru demiterea e3 6ului statului <art$ 97=$ Din cele men"ionate se poate o&ser a c! %arlamentul a ea o superio3 itate !dit! 4a"! de prero,ati ele %reedintelui i era e ident c! Repu&lica loldo a 6ntrunea elementele i caracteristicile unei repu&lici semipreFi3 len"iale$ Dup! adoptarea Constitu"iei din 177;* a 4ost pus la 6ndoial! modelul emipreFiden"ial de ,u ernare* in oc6ndu3se ca insu4ielenEe 6mputerniciri3 s %reedintelui Repu&licii* dei pe parcursul ultimilor ani au 4ost 6naintate pre e:aminare 6n %arlament proiecte de le,i pri ind modi4icarea Consti3 i"iei ce a eau ca o&iect repartiFarea atri&u"iilor ntre %reedintele Repu3 licii* %arlament i Gu ern$ Ast4el* 6n iFiunea %reedintelui Repu&licii sisiemul semipreFiden3 al de ,u ernare a demonstrat 6ntre,ii societ!"i c! mecanismele sale de r,aniFare* 4unc"ionare i cola&orare a ramurilor M$erT6T$P/iM a$ e:ecuti ! i idec!toreasc! ale puterii 6n sat nu asi,ur! separaP/I Ier adec at!* ec+ili&ru
- 1%0 ;-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului /[tre atri&u"iile i responsa&ilit!"ile ce le re in* i nici unitate procesului de diriCare a statului* ceea ce se soldeaF! cu administrarea ine4icient! a tre&urilor pu&lice i cu declinarea de c!tre ramurile puterii a r!spunderii concrete pentru reFultatele ,u ern!rii i c!* 6n consecin"!* se aduc pre3 r udicii tot mai ,ra e sta&ilit!"ii politice a statului* intereselor economice si sociale ale cet!"enilor* ima,inii i presti,iului Repu&licii #oldo a pe arena interna"ional!$ %ornind de la situa"ia descris! i ar,umentmd c!/ O raportul de 4or"e politice e:istent o&iecti 6n societate i contra dic"iile dintre principiile i pro,ramele acestor 4or"e ,enereaF! re petate criFe de putere* care duc la diminuarea e4icien"ei acti it!"ii statului de promo are a re4ormelor politice* Curidice* economice i socialeP O pro&lemele modi4ic!rii i per4ec"ion!rii sistemului constitu"ional de or,aniFare i 4unc"ionare a puterii de stat se deF&at 6n perma nen"!* de pe poFi"ii di4erite at6t 6n societate c6t i* mai ales* de c!tre 4or"e politice care 6mp!rt!esc i promo eaF! concep"ii di er,ente* ceea ce s3a mani4estat deose&it de pre,nant 6n timpul criFelor de ,u ern!m6ntP X pro&lema sc+im&!rii sistemului de ,u ernare are o importan"! maCor! pentru preFentul i iitorul "!rii* c! su eranitatea na"ional! apar"ine poporului i c! acesta* 6n caF de necesitate* o poate e:er3 cita* potri it Constitu"iei* 6n mod direct* 4iind con ins c! instituirea sistemului preFiden"ial este imperios necesar! ,u ern!rii e4iciente a "!rii i c! aceasta ar corespunde oin"ei poporului de instaurare In "ara a unei ,u ern!ri starCTiie* capa&ile sa ,u erneFe drepturile i s! satis4ac! interesele le,itime ale cet!"enilor 6n condi"iile de democra"ie* ordine* sta&ilitate politic! i social! i responsa&ilitate concret! a puterii 4a"! de cet!"eni* %reedintele Repu&licii* prin decretul nr$ 7'(311 din 22 martie 1777* a 4i:at pentru data de 2' mai 1777 re4erendum repu&lican consultati 6n pro&lema sc+im3 &!rii sistemului de ,u ernare 6n Repu&lica #oldo a$ Ca urmare a acestui re4erendum* electoratul a spriCinit inten"ia %reedintelui i s3a pronun"at a4irmati $ %arlamentul a cali4icat aceast! situa"ie ca un e entual pericol pentru democra"ia "!rii i a luat 6n deF&atere trei proiecte de le,i pentru modi4ica3 rea Constitu"iei* care dup! prima lectur! au 4ost comasate 6n una sin,ur!$ Ast4el* la ) iulie 2((( %arlamentul a adoptat Le,ea nr$ 111)3AI- cu pri ire
-$ 1%1 i-

oris Ne,ru* Alina Ne,ru i modi4icarea i completarea Constitu"iei Repu&licii #oldo a$ #odi4ic!3 ile Constitu"iei au limitat competen"a i rolul %reedintelui Repu&licii 6n a oarea Gu ernului i a %arlamentului$ Noile pre ederi Constitu"ionale iFeaF! atri&u"iile %reedintelui Re3 iu&licii* ale %arlamentului i ale Gu ernului re4erindu3se la / N ale,erea %reedintelui de c!tre %arlamentP O dreptul %arlamentului de a demite %reedintele Repu&licii cu otul a dou! treimi din num!rul deputa"ilor aleiP O retra,erea dreptului %reedintelui de a preFida edin"ele Gu ernu lui la care particip!P N e:cluderea in4orm!rii o&li,atorii a %reedintelui Repu&licii de c! 3 tre %rim3ministru 6n pro&leme de o deose&it! importan"! pentru "ar!P O determinarea de c!tre Gu ern a modului i priorit!"ilor e:amin!rii 6n %arlament a proiectelor de le,i pe care le preFint! i a propune rilor le,islati e ale deputa"ilor acceptate de acestaP O posi&ilitatea adopt!rii de c!tre Gu ern a ordonan"elor* prin dele,a re le,islati !P O an,aCarea r!spunderii Gu ernului 6n 4a"a %arlamentului asupra unui pro,ram* unei declara"ii de politic! ,eneral! sau a unui proiect de le,eP O adoptarea le,ilor* care necesit! c+eltuieli* doar dup! acceptarea acestora de Gu ernP O diFol area %arlamentului 6n caFul 6n care nu a ale,e %reedintele Repu&licii nici dup! ale,eri repetate$ Din cele relatate ar reFulta c! Repu&lica #oldo a a de enit un stat cu an sistem de ,u ernare parlamentar$ Acest lucru* 6ns! nu corespunde realit!"ii$ E important s! "inem cont i le atri&u"iile care re in actualmente %reedintelui Repu&licii #oldo a$ O analiF! a atri&u"iilor acestuia denot! 4aptul c! %reedintele Repu&licii #ol 3 do a dispune de atri&ute mai mari dec6t %reedintele Eran"ei <ne re4erim la Eran"a* dat 4iind 4aptul* c! ea ser ete e:emplu clasic de repu&lic! mi: 3 t!=$ Ast4el %reedintele Repu&licii #oldo a dispune de drept de ini"iati ! Le,islati ! <%reedintele 4ranceF nu dispune de aa drept=* poate diFol a %arlamentul 6n trei caFuri e:pres pre !Fute de Constitu"ie$ Din cele spuse ne permit s! tra,em concluFia c!* Repu&lica #oldo a poate 4i pri it! 6n continuare ca o repu&lic! mi:t!$

13% @

Teoria general a dreptului i statului

6 4. -. oiunea ,i *ormele structurii de stat


Ela&orarea cate,oriei de structur! este str6ns le,at! de e olu"ia i pro3 ,resele tiin"elor particulare* de deF oltare a cunotin"elor pri ind modul de mani4estare a rela"iilor caracteristice di4eritelor sisteme$ 6n deF oltarea sa istoric!* termenul de structur! a e aluat1 de la o iFiune static! ce pri ea structura doar ca un mod de aeFare a p!r"ilor 6n 6ntre, i a elementelor 6n sistem* la concep"ia actual!* dinamic!* ce consi3 der! structura ca rela"ie* ca mod de interac"iune a elementelor* 6n sistem* ca modalitate de constituire a sistemului$ Su&liniind caracterul lo,ic* esen"ial al le,!turilor structurale conside3 r!m c! putem de4ini structura Ldrept modul de or,aniFare a interac"iunilor* ansam&lul rela"iilor dintre elementele unui sistem care3i determin! 4unc"i3 onalitateaM$2 Cate,oria de structur! cuprinde trei caracteristici/ H Totalitatea! Aceast! particularitate este str6ns le,at! de di4eren"a dintre tot 6ntre, i elementele acestuia$ Din acest punct de edere e necesar de a "ine cont de 4aptul c! 6ntr3o structur! nu pot 4i incluse orice elemente* ci doar acele* care interac"ioneaF! 6ntre ele$ 2$ Transformarea! Structura nu este un ansam&lu sta&il* dat odat! pentru totdeauna* ci un sistem de sc+im&!ri* de trans4orm!ri$ '$ Autoconservarea! Structurile se re,leaF! ele 6nele i prin aceasta se autoconser !* nu permit dep!irea 4rontierelor ei$ E:emple de structur! ne poate ser i structura de stat$ 6n le,!tur! cu con"inutul cate,oriei Lstructura de statM s3a propus ca aceasta s! 4ie utili3 Fat! pentru* a desemna Lor,aniFarea teritorial! a puteriiM* care s! includ! at6t ceea ce denumim acum Lstructura de statM* c6t i Lor,aniFarea admi3 nistrati ! a teritoriuluiM$ Credem c! o ast4el de concep"ie poate duce 6ns! U ter,erea deose&irilor calitati e dintre unit!"ile administrati 3teritoriale i su&iectele unei 4edera"ii$ Din aceste considerente credem c! structura de
1 In lim&a latin!* de unde de alt4el* pro ine cu 6ntul* Lstructur!M 6nseamn! construc"ie* distri &u"ie* aeFare* ordine$ Dar sensul lui a e aluat$ Ast4el* 6n literatura contemporan! de4ini"iile care se dau structurii con in, spre 6n"ele,erea ei ca ansam&lul rela"iilor inerente sistemului* iFeaF! tocmai sensul de a 4i interac"iunea elementelor din cadrul sistemului$ De pild!* 4iloFo4ul en,leF .ertrend Russei arat! ca a sta&ili structura unui o&iect 6nseamn! a desprinde p!r"ile sale i modul lor de in terac"iune$ 9 Constantin Stroe* %ompendiu de filosofia dreptului. .ucureti* 1777* pa,$ 99$ -eFi/ So4ia %opescu* :orma de stat$ .ucureti* 179'* pa,$ 19317$

# 1++ ;-

Boris Negru, Alina Negru

stat <sau 4orma de or,aniFare statal!= 6nseamn! 6mp!r"irea intern! a sta3 tului 6n unit!"i administrati 3teritoriale sau 6n p!r"i politice* autonome i raporturile dintre stat* considerat ca 6ntre,* i p!r"ile sale componente$ Din acest punct de edere statele se 6mpart 6n/ state simple sau unitare i state compuse sau 4ederati e$ In acest numeric maCoritatea a&solut! a statelor contemporane s6nt state unitare$ #ai mult ca at6t* la etapa contemporan! remarc!m tendin"a re4uFului de la statul 4ederal 6n 4a oarea statului uni3 tar$ Statul este unitar <simplu= dac! repreFint! o sin,ur! 4orma"iune sta3 tal!* cu un re,im constitu"ional unic* are un sin,ur r6nd de autorit!"i le,is3 lati e* e:ecuti e i Cudec!toreti la ni el central* puterea 4iind di4uFat! de la centru$1

Caracteristicile principale ale statului unitar sntB X o sin,ur! 4orma"iune statal!P X un sin,ur re,im constitu"ional* sta&ilit printr3o sin,ur! Le,e Su3 prem! 3 Constitu"iaP N un sin,ur r6nd de or,ane ale puterii de stat* di iFat! 6n putere le,is3 lati !* putere e:ecuti ! i putere Cudec!toreasc!* care 6i e:ercit! autoritatea pe 6ntre, teritoriu 6n raport cu toat! popula"ia "!riiP O e:ist! o sin,ur! cet!"enieP S un sin,ur su&iect al dreptului constitu"ional i interna"ional este statul 6nsui$ Ast4el* statul unitar apare ca un centru politic care nu este determinat sau in4luen"at de 6ntinderea teritoriului* de num!rul cet!"enilor* de 4orma de ,u ern!m6nt sau de re,imul politic$ In acelai timp* caracterul unitar al statului nu 4ace imposi&il! i nici nu 6mpiedic! or,aniFarea teritoriului* su& aspect administrati * 6n unit!"i administrati 36eritoriale* conduse potri it principiilor autonomiei locale i a descentraliF!rii ser iciilor pu&lice$ Autoadministrarea unit!"ilor administrati 3teritoriale se e4ectueaF! de c!tre a,en"ii locali alei de popula"ia din teritoriul respecti <prim!rii i consilieri locali=$ Autorit!"ile administra"iei pu&lice locale nu se su&3 ordoneaF! puterii e:ecuti e centrale* ele 6ns! se a4al! su& supra e,+erea
Este de men"ionat c! e:ist! o discordan"! dintre no"iunea de star unitar din te:tul romQn i no"iunea de edmoe zocAdapcmeo din te:tul rus* ,enerat! de traducerea tenden"ioas! din lim&a romQn! 6n lim&a rus!$ Normai ar 4i* s! pornim de la premisa c! 6n toate caFurile este aplica&il sen3 sul no"iunii din lim&a romQn! ca 4iind lim&a o4icial! a statului* iar te:tul rus este ala&il doar ca o traducere < eFi %onstituia !epu licii Moldova8. -# 1+! S1

Teoria ,eneral! a dreptului i statului administrati ! a Gu ernului i* administr6nd colecti it!"ile 6n condi"iile pre !Fute de le,e* nu pot s! se opun! statului$ 6n comple: cu proclamarea caracterului unitar al statului Repu&lica CC#oldo a* Constitu"ia proclam! i indi iFi&ilitatea acestuia* deoarece ulti3 mul caracter deri ! din primul$ Statul este indi iFi&il* 6n sensul c! nu poate n 6mp!r"it total sau par"ial 6n mai multe unit!"i statale <state= i trans4ormat 6ntr3un stat 4ederal <4ederati =$ Totodat!* caracterul indi iFi&il reFult! din caracterul unitar al statului* iar includerea no"iunii respecti e 6n te:tul con3 stitu"ional nu 4ace dec6t s! accentueFe caracterul de stat unitar$ Caracterul de stat indi iFi&il presupune c! statul* ca persoan! politic! i Curidic!* nu poate 4i supus unei di iF!ri i organizri su aspect administrativ. Su&di3 iFiunile teritoriale cu caracter administrati nu s6nt state separate i* c+iar autonomia lor este apro4undat!* ele tre&uie s! contri&uie la realiFarea i 4unc"ionarea centraliFat! a unei structuri . statul Repu&lica #oldo a$ Statul 4ederati <compus= nu a 4ost niciodat! de4init de o manier! care s! par! satis4!c!toare tuturor teoreticienilor* dup! cum nici pentru stat nu s3a ,!sit o ast4el de de4ini"ie$ Ast4el* 6n iFiunea unor autori* statul 4ede3 rati este statul 4ormat din dou! sau mai multe state mem&re* din unirea c!rora apare un nou stat 3 4edera"ia 3 ca su&iect unitar de drept$1 6n iFiunea noastr! 6n caFul statelor 4ederale cu 6ntul LstatM ca su&iect al 4edera"iei se 4olosete mai mult 6n iFiunea tradi"iei* 6ntruc6t ele nu s6nt 6n ade !ratul sens al cu 6ntului$ %rin intrarea lor 6n 4edera"ie acestea <sta3 tele= au de enit* mai de,ra&!* un 4el de unit!"i administrati 3teritoriale* dec6t state propriu3Fise* deoarece acestea nu dispun de mai multe atri&ute caracteristice statului <nu dispun de armat! proprie* de securitate* 6ntre ele au exist$ frontiere naionale ctc.@. Statul 4ederati nu tre&uie con4undat cu asocia"iile de state* deoarece acestea nu dau naterea unui nou stat$ %rincipalele caracteristici ale 4ede3 ra"iei s6nt urm!toarele/ 1$ Eedera"ia este constituit! din unit!"i statale <statele 6n S$U$A$* In dia* AustraliaP repu&lici 6n RusiaP landuri 6n R$E$G$ i AustriaP can toane 6n El e"iaP pro incii 6n Canada etc$=$ 2$ Su&iectele 4edera"iei nu s6nt state 6n sensul deplin al cu 6ntului i nu &ene4iciaF! de su eranitate* 6n po4ida proclam!rii ei 4ormale 6n unele 4edera"ii$ Aa de e:emplu* pe parcursul mai multor ani s3a spus necondi"io3 nat c! statele mem&re ale 4edera"iei so ietice* repu&licile Iu,osla iei 6i
loan #oraru* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I* .ucureti* 177'* pa,$ 1)'$

- ; 1+

Boris Negru, !in" Negru

p!streaF! su eranitatea$ E ident* n3a 4ost i nici n3a putut 4i or&a de o su eranitate real! a acestora$ Se spunea de su eranitatea repu&licilor unio3 nale doar 6n scopuri propa,andistice$ Oricum* era mai LcomodM s! spui de su eranitatea #oldo ei* Letoniei* Armeniei etc$* i s! nu recunoti 4aptul c! acestea propriu3Fis erau nite ,u&ernii ale Imperiului So ietic$ Acest lucru a 4ost con4irmat 6nc! o dat! de practic!* 6ncep6nd cu anul 1797* Lstatele su eraneM mem&re ale Eedera"iei So ietice $$$ i3au declarat independen"a$ C+iar 6ncercarea de a men"ine cu orice pre" Luniunea &ene3 ol! a repu&licilor suroriM1 nu s3a soldat cu succes$ Imperiul So ietic <de alt4el ca i toate celelalte imperii de p6n! acum= s3a pr!&uit$ Ca urmare* aceast! ipoteF! potri it c!reia statele ce 4ac parte din 4edera"iile socialiste 6i p!streaF! su eranitatea* cade$ '$ Deopotri ! cu Constitu"ia 4ederal! comun! ac"ioneaF! i Constitu "iile <6ntr3o serie de 4edera"ii 3 S$U$A$* Rusia* R$E$G$ etc$= proprii ale su&iectelor 4ederale$ Ce3i drept* se asi,ur! suprema"ia Consti tu"iei 4ederale i a altor le,i 4ederale* c!rora tre&uie s! le corespun d! 2 le,isla"ia mem&rilor 4edera"iei$ ;$ %aralel cu autorit!"ile le,islati e e:ecuti e i Cudec!toreti ale 4e dera"iei 4unc"ioneaF! i or,ane le,islati e* e:ecuti e* Cudec!toreti ale su&iectelor ei$ )$ %ersoanele de pe teritoriul 4edera"iei au* ca re,ul!* at6t cet!"enia sta tului 4ederal* c6t i a su&iectelor acesteia* 6n aceste caFuri* 6ns!* cet! "enia su&iectelor 4ederale este mai mult sim&olic!* de uF intern <de e:emplu* cet!"ean al Tatarstanului* .acotorstanului* lacutiei etc$= 5$ %arlamentul este* ca re,ul!* &icameral/ o camer! repreFent6nd su &iectele 4ederale* iar cealalt! 6ntre,ul popor al statului 4ederal$ 8$ Su&iectele 4ederale de pe poFi"ii de e,alitate particip! 3 indi4erent de 6ntinderea lor teritorial!* de num!rul popula"iei etc$ 3 la luarea deciFiilor 4ederale$2 9$ Eedera"ia 6n "!rile democratice se caracteriFeaF! prin descentraliFa rea statului* 6n 4unc"ia 4ederal! ine ita&il apare necesitatea delimi t!rii de competen"e dintre or,anele 4ederale i or,anele su&iectelor 4ederale$
In toamna anului 1797 Con,resul deputa"ilor poporului din U$R$S$S$ adopt! Le,ea cu pri ire la modalitatea de ieire din componen"a U$R$S$S$ <aceast! le,e 4!cea imposi&il! ieirea din componen"a 4edera"iei=* 6n prim! ara anului 1771 se 6nsceneaF! un re4erendum care* con4irm! do rin"a de p!strare a U$R$S$S$3ului$ 9 Dup! cum am men"ionat* orient!rile actuale ale 4ederalismului s6nt contradictorii$ Dac! 6n 4ostele state socialiste tendin"a a 4ost i este de a destr!ma 4edera"ia* 6n statele pluraliste* democra tice tendin"a este contrar!/ de 6nt!rire a 4edera"iilor i de 4ormare a unor noi entit!"i 4ederale$
1

- 1%6 t-

Teoria general a dreptului i statului

7$ Raporturile dintre su&iectele 4ederale s6nt raporturi de drept intern$ %e plan e:tern* su&iect de drept este statul 4ederati $ Ce3i drept* pot 4i i unele a&ateri de la acest principiu* 6n U$R$S$S$* de e:em3 plu* ap!reau ca su&iecte de drept interna"ional i dou! repu&lici/ Ucraina i .elorusia <ele au 4ost repreFentate 6n ONU=$ Aceast! repreFentare* 6ns!* a 4ost pur decorati !$ Eedera"ia 6i are i multe alte particularit!"i care di4er! de la o 4edera3 "ie la alta$ Ast4el* anumite particularit!"i re in 4edera"iilor latino3america3 ne$ Autorit!"ile 4ederati e 6n "!rile respecti e &ene4iciaF! de dreptul unui control lar, asupra acti it!"ii su&iectelor 4ederale$ Wn caFul 4edera"iilor a4ro3asiatice se o&ser ! alte particularit!"i$ Deo3 se&im* de e:emplu* dou! ariante de 4edera"ie/ &ur,+eFo34ederal! i &ur3 ,+eFo3democratic!$ Eedera"ia se 4ormeaF! 4ie prin unirea unor state <L4ederalism prin a,re,areM=* 4ie prin separarea a ceea ce 6nainte era unit <L4ederalism prin se,re,areM=$ %entru prima situa"ie ne ser ete* ca e:emplu* S$U$A$* El e"ia etc$* pentru cea de3a doua un &un e:emplu 6l constituie .el,ia* 6n primul caF* statele 4ederale 6i pierd stata6itatea* c+iar dac! 6n aparen"! s3ar p!rea c! dispun de toate dimensiunile statale <teritoriu* popula"ie etc$= a4irm!m acest lucru* deoarece din momentul 6ncadr!rii lor 6n 4edera"ie aceste state 6i pierd su eranitatea$ Ast4el* de e:emplu* K$ E$ Au&ert* analiF6nd trans3 4ormarea El e"iei din con4edera"ie 6n 4edera"ie arat! c! de la aceast! dat! cantoanele 6i pierd su eranitatea$ 6n le,!tur! cu aceasta* 6nt6lnim i alte concepte$ Am men"ionat poFi"ia autorilor din literatura Curidic! so ietic!* re4eritoare la Lp!strarea su era3 nit!"iiM de c!tre statele 4ederate$ Asemenea a4irma"ii mai pot 4i 6nt6lnite <ce3i drept* mai mult din partea acelora care t6nCesc dup! trecut= unii autori* con4und6nd* pro&a&il* Lsu eranitateaM cu Lcompeten"aM$ -or&esc de Lsu e3 ranitatea interna"ional!M* re4erindu3se la statul 4ederati * i Lsu eranitatea intern!M* re4erindu3se la componentele acestuia$ 6n s46rit* 6nt6lnim* i a4irma"ii re4eritoare la Lsu eranitatea 6mp!r"it!M 6ntre statele mem&re i statul 4ederal$ 6n ceea ce ne pri ete* ne3am e:pus anterior poFi"ia i consider!m ne3 accepta&ile conceptele respecti e$ Su&liniem doar 6nc! odat! c! o su era3 nitate nu se 6mparte* nu se d!ruiete$ State Lnesu eraneM sau state Loleac! su erane i oleac! nuM nu e:ist!$ Ele pot e:ista doar 6n 4anteFia unora sau 6n doctrinele decorati e i atr!,!toare am!,itor a altora$ In dependen"! de criteriile puse la &aFa 4edera"iilor* acestea pot 4i/
-= 1+- =-

Boris Negru, iin" Negru

O Teritoriale <Germania* Austria etc$=$ O Na"ionale <4ostele U$R$S$S$* Ce+oslo acia* Iu,osla ia* actualele .el,ia* El e"ia=$ O #i:te* or,aniFate 6n &aFa principiului teritorial i etnic <Eedera"ia Rus!=$
6.3.2 /u%iectele *ederaiei

%ro&lema su&iectelor 4edera"iei constituie pro&lema c+eie a studiului nostru$ Dup! cum am men"ionat anterior* 4orma 4ederati ! a structurii de stat este mai pu"in r!sp6ndit! dec6t cea unitar!$ Ea e:ist! 6ntr3o serie de "!ri deF oltate* precum 4edera"iile LclasiceM din America de Nord <S$U$A$* Canada= i Europa Occidental! <El e"ia* R$ E$ G$* Austria=* Australia$ State 4ederati e e:ist! i 6n America Latin!/ Ar,entina* .raFilia* -enesuela* #e3 :ic$ Eedera"ii e:ist! i 6n unele "!ri din Asia i A4rica$ %e parcurs om analiFa ce su&iecte 4ormeaF! unele sau altele 4edera3 "ii* care s6nt drepturile acestora$ $ederaia S$U$A$ l drepturile statelor Istoria 4ederalismului american este &o,at!* 4iind le,at! de lupta pentru independen"! a 4ostelor colonii care au alc!tuit nucleul actualelor S$U$A$* de re&eliunea sudist! 6n4r6nt! dup! patru ani de r!F&oi ci il $a$ Ast4el statele 4ederate i3au pierdut de4initi competen"ele e:terioare ale su eranit!"ii lor* 6nre,istr6ndu3se o cretere inerent! a autorit!"ii 4ede3 ra"iei 4a"! de state$ 6n preFent* statele ce compun S$U$A$ s6nt 6n num!r de )($ %uterile statului 4ederal s6nt destul de 6ntinse* deoarece el tre&uie s! inter in! pen3 tru a elimina e enimentele disparit!"ii i pentru a asi,ura 6n4!ptuirea unor o&iecti e economice i sociale$ 6n ceea ce pri ete rela"iile dintre statul 4ederal i statele 4ederate* enun"!m urm!toarele/ re iFuirea Constitu"iei 4ederale nu poate 4i 4!cut! dec6t cu participarea statelor 4ederate$ Con,resul poate e4ectua o re iFuire cu maCoritatea de dou! treimi$ Dar la cererea parlamentelor a dou! treimi din statele 4ederate se poate reuni o Con en"ie consacrat! modi4ic!rii Con3 stitu"iei$ Amendamentele adoptate tre&uie s! 4ie apro&ate 6ntr3un termen 4i:at de Con,res de c!tre trei p!trimi din statele 4ederate 6nainte de intrarea lor 6n i,oare$ Statele 4ederate au dreptul s!3i adopte propriile lor constitu"ii$ %arla3 mentele statelor s6nt &icamerale <cu e:cep"ia statului Ne&rasUa=$ 6n cadrul
- 1%# -

Teoria general a dreptului i statului

statelor puterea e:ecuti ! re ine unui ,u ernator* ales de cele mai multe ori pe patru ani* prin su4ra,iu uni ersal i direct$ 6n ceea ce pri ete repartiFarea competen"elor le,islati e* acesta re3 ine de re,ul! statelor* cu e:cep"ia pro&lemelor care au 4ost trans4erate 6n competen"a statului 4ederal$ Ast4el* le,ile statelor s6nt competente s! re,le3 menteFe pro&leme pri ind statutul persoanelor <c!s!torie* di or"* succesi3 uni=* re,ulile pri ind sistemul electoral* le,isla"ia penal!* &ancar! i de asi3 ,ur!ri* re,ulile de circula"ie cu e:cep"ia autostr!Filor 4ederale* or,aniFarea Cudiciar!* le,isla"ia 6n ceea ce pri ete 6n !"!mmtul* s!n!tatea* pro&lemele sociale* armele* Cocurile* dro,urile$ Dat 4iind marea di ersitate de condi"ii locale* e:ist! i di4erente 6ntre le,isla"iile 6n i,oare 6n di4erite state* 6n ,eneral* 6n 4oarte multe situa"ii statul 4ederal se st!ruie s! respecte le,isla"ia local! ela&orat! 6n concordan"! cu unele tradi"ii i mora uri* care dateaF! de mult timp$ E ident* au 4ost i pro&leme impuse de centra i acceptate cu ,reu de state <de e:emplu* dreptul de ot a popula"iei de culoare* deFa,re,area colilor etc$=$ Anumite pro&leme pot s! apar!* dei de la r!F&oiul de secesi3 une dun 19513195) nu s3au i it situa"ii ale unor di er,en"e 4undamentale$ Senatul se compune din 1(( de senatori* alei c6te doi de 4iecare stat* indi4erent de popula"ia acestora$ Ast4el AlasUa care are ;(8 mii de locuitori sau Cali4ornia <circa 22 milioane= s6nt repreFentate e,al 6n Senat$ Eedera"ia Rus! %entru studiul nostru este interesant de a ti modul de constituire i statutul Curidic al su&iectelor 4ederate* ,ra"ie 4aptului c! Rusia a propus Re3 pu&licii #oldo a planul de 4ederaliFare* e:pus 6n aa numitul memoran3 dumul ZoFaU$ Nu am rea s! ne re4erim la con"inutul acestuia$ E su4icient de a spune doar 4aptul c! o transpunere 6n ia"! a acestuia ar duce practic la dispari"ia Repu&licii #oldo a ca stat su eran$ Am men"iona c+iar c! el constituie un plan e:celent de coloniFare pe cale panic! a statului nostru$ Eedera"ia Rus! e constituit! din 97 de su&iec"i* inclusi / 21 de repu3 &lici* 5 "inuturi* ;7 re,iuni* 2 orae de ni el 4ederal <#osco a i SanUt3 %eters&ur,=* l re,iune autonom! i 1( districte autonome$ O asemenea construc"ie 4ederal!* 6n iFiunea noastr! nici pe departe nu poate satis4ace interesele celor 1;( de na"ionalit!"i din Eedera"ia Rus!$ Constitu"ia preciFeaF! c! toate su&iectele 4ederate s6nt e,ale 6n drep3 turi$ Uimitor 4aptul cum* de e:emplu* Tatarstanul sau .acatarstanul s3ar ec+i ala cu TomsUul* OmsUul* Tuia ca re,iuni* sau cu #osco a* SanUt3 %eters&ur, ca oraeG E ident aceasta "ine de dreptul poporului rus* de do3
-; 1+3 t-

Boris Negru, Alina Negru

lean"eSe sale$ Atra,em aten"ie la acest 4apt* deoarece 6n iFiunea to ar!3 ului ZoFaU <i nu numai a luiW= st6n,a Nistrului 6mpreun! cu G!,!uFia <circa 7(( mii de locuitori= ar 6nsemna mai mult dec6t restul* celor peste ' milioane de locuitori ai Repu&licii #oldo a$ Se sta&ilete c! teritoriul Eedera"iei este alc!tuit din teritoriul su&iec3 "ilor s!i* din apele interioare* marea teritorial! i spa"iul aerian corespun3 F!tor* precum i din platoul continental* Fona economic! de e:cep"ie a Ee3 dera"iei 4iind de4init! prin le,e 4ederal! i normele dreptului interna"ional$ Sc+im&area ,rani"elor 6ntre su&iec"ii Eedera"iei se poate 4ace numai cu acordul lor reciproc$ Lim&a de stat pe 6ntre, teritoriul 4edera"iei este lim&a rusa$ Lim&ile repu&licilor pot 4i 4olosite 6mpreun! cu lim&a de stat$ In competen"a Eedera"iei Ruse intr!/ adoptarea i sc+im&area Consti3 tu"iei i a le,ilor 4ederale* precum i controlul asupra respect!rii lor* struc3 tura 4ederati ! i teritoriul 4edera"ieiP re,lementarea i ap!rarea drepturilor i li&ert!"ilor omuluiP cet!"enia i drepturile minorit!"ilor na"ionaleP sta3 &ilirea sistemului or,anelor puterii le,islati e* e:ecuti e i Cudec!toreti* or,aniFarea acti it!"ii lorP proprietatea 4ederal! i administrarea eiP politica e:tern! i rela"iile interna"ionale ale Eedera"iei Ruse/ rela"iile economice ale Eedera"iei Ruse $a$ Su&iec"ii Eedera"iei Ruse dispun de 6ntrea,a putere de stat* cu e:cep"ia celei ce intr! 6n competen"a Eedera"iei* 6ntre su&iec/// Eedera"iei nu se pot sta&ili 4rontiere amale* ta:e impoFite i orice alte o&stacole care 6mpiedi3 c! li&era circula"ie a m!r4urilor* ser iciilor si miClc2ce/er rinanciare* dec6t 6n caFuri anumite determinate de le,ea 4ederal!* 6n caFul 6n care e:ist! o contradic"ie 6ntre o le,e 4ederal! i un act normati <inclusi Constitu"ie= al unuia dintre su&iec"ii Eedera"iei prioritate are le,ea 4ederal!$ %arlamentul Eedera"iei Ruse 3 Adunarea Eederal! D este or,anul re3 preFentati i este alc!tuit din Consiliul Eedera"iei i Duma de Stat$ Consi3 liul Eedera"iei este compus din 189 mem&ri <c6te 2 repreFentan"i ai su&iec3 "ilor 4edera"iei=$ Duma de Stat este alc!tuit! din ;)( deputa"i* alei prin ot uni ersal 6n circumscrip"ii electorale pe ; ani$ Mermania Capitolul al doilea al Constitu"iei Germane re,lementeaF! rela"iile dintre Eedera"ie i landuri$ Constitu"ia preciFeaF! c! R$ E$ G. este un stat 4ederal* democratic i social* 6n care su eranitatea eman! de la popor* 4i3 ind e:ercitat! de acesta prin ale,eri i ple&iscite si prin or,anele speciale in estite cu putere le,islati !* e:ecuti ! i Cudiciar!$ Art$ 2' al Constitu3
-s 1!0 ,

Teoria general a dreptului i statului

"iei R$ E$ G$ dispune c! L%reFenta Le,e 4undamental! se aplic! imediat pe teritoriul Landurilor .aden* Sa:onia de Kos* .a aria* .remen* #arele .er&in* Yam&ur,* Yesse* Renania de Nord 3 bestp+alia* Renania3%alati3 nat* Slessei,3Yollstein* birtem&ur,3.aden i burtem&ur,3Yo+enFolern$ Ea a intra 6n i,oare 6n alte re,iuni din Germania dup! aderarea acestora$ Acest articol a stat la &aFa ader!rii R$ D$ G$ la Eedera"ia German! 6n 1797* dup! pr!&uirea Fidului &erlineF$ 6n ceea ce pri ete landurile* Constitu"ia dispune c! ordinea constitu"ional! 6n landuri tre&uie s! se con4ormeFe principiilor unui stat de drept repu&lican* de3 mocratic i social* 6n landuri* arodismente i comune poporul tre&uie s! dispun! de o re,lementare reFultat! din ale,ere prin ot uni ersal* direct* li&er* le,al i secret* 6n comune Adunarea municipal! a putea "ine loc de or,anism ales$ 6n ceea ce pri ete 4unc"iile landurilor se pre ede c! e:ercitarea pu3 terii pu&lice i 6ndeplinirea sarcinilor re enind statului apar"in landurilor* cu e:cep"ia dispoFi"iilor contrare Le,ii 4undamentale$ Dreptul 4ederal are prioritate 4a"! de dreptul landului$ Rela"iile e:terne s6nt de competen"a 4edera"iei* dar 6naintea 6nc+eie3 rii unui tratat care a4ecteaF! situa"ia special! a unui land* acesta tre&uie consultat 6n timp util$ De asemenea* este de remarcat pre ederea con4orm c!reia L6n 4unc"ie de competenta lor le,islati !* landurile pot* cu consim"!3 m6ntul ,u ernului 4ederal* s! 6nc+eie tratate cu state str!ineM$ Landurile particip! la le,isla"ia i administra"ia Eedera"iei prin inter3 mediul .undesrat3ului* a doua camer! a %arlamentului$ Acesta e compus din 59 repreFentan"i ai ,u ernelor landurilor$ Eiecare land dispune de cel pu"in ' oturiP landurile cu o popula"ie mai mare de doua milioane dispun de ; oturi* iar cele cu o popula"ie mai mare de 5 milioane or dispune de ) oturi$ Landurile au dreptul de a le,i4era 6n m!sura 6n care puterea le,islati ! nu este con4erit! 4edera"iei$ Constitu"ia distin,e dou! cate,orii de pro&leme* unele 6n care Eedera3 "ia are dreptul e:clusi de a le,i4era* cum ar 4i/ pro&lemele ap!r!rii* a4ace3 rilor e:terne* na"ionalit!"ii 4ederale* li&ert!"ii de circula"ie* paapoartelor* cola&or!rii 6n pro&lemele poli"iei criminale* protec"iei 6mpotri a acti it!"i3 lor care compromit interesele R$ E$ G$ 6n str!in!tate $a$ Alte pro&leme 4ormeaF! domeniul le,isla"iei LconcurenteM* 6n care landurile au puterea de a le,i4era at6ta timp i 6n m!sura 6n care Eedera"ia nu 4ace uF de dreptul s!u de a le,i4era <pro&leme de drept ci il* drept pe3 nal* or,aniFare Cudiciar!* stare ci il!* pre ederi sociale etc=$
-) 1!1 t-

Boris Negru, Aiina Negru

S6nt de domeniile le,isla"iei concurente i pro&lemele le,ate de sarci3 nile i pensiile persoanelor din 4unc"ii pu&lice* 6n m!sura 6n care Eedera"ia nu are 6n acest domeniu un drept de le,i4erare e:clusi $
Nl.eia Dei denumirea o4icial! a "Qrii este Con4edera"ia El e"iei* dup! 4orma structurii de stat ea este un stat 4ederati $ El e"ia este 4ormat! din 2' de can3 toane* trei din care se di iFeaF! 6n semicantoane$ 6n El e"ia e:ist! un sistem multilateral cu di erse 4orme de administra"ie local! i autoadministra"ie$ Eie3 care canton 6i solu"ioneaF! independent pro&lemele pri ind or,aniFarea lor$ Constitu"ia men"ioneaF! c! su eranitatea cantoanelor nu este limitat!* prero,ati ele acestora 4iind limitate numai prin puterile ce au 4ost dele,ate puterii 4ederale$ Drepturile cantoanelor s6nt ,arantate* dar Constitu"iile acestora tre&u3 ie s! asi,ure e:erci"iul drepturilor politice ale cet!"enilor* s! nu contraFic! dispoFi"iile Constitu"iei 4ederale i s! 4ie acceptate de popor* put6nd 4i re i3 Fuite dac! maCoritatea a&solut! a cet!"enilor cer acest lucru$ Cantoanele nu au dreptul s! 6nc+eie tratate politice* dar pot s! 6nc+eie 6ntre ele acorduri 6n pro&lemele Curidice i de le,isla"ie* 6n mod e:cep"i3 onal cantoanele 6i p!streaF! dreptul de a 6nc+eia cu statele str!ine tratate re4eritoare la pro&lemele de ecin!tate$ Asemenea tratate nu tre&uie 6ns! s! contra in! intereselor 4ederale ,enerale sau drepturilor altor cantoane$ Ra3 porturile o4iciale dintre cantoane i ,u ernele str!ine se asi,ur!* de re,ul!* prin intermediul Consiliului Eederal$ Numai 4edera"ia are dreptul de a declara r!F&oi i de a 6nc+eia pacea* ori de a 6nc+eia cu state str!ine alian"e i tratate* 6n special 6n pro&leme comerciale sau amale$ Adunarea Eederal! a El e"iei e constituit! din dou! camere/ Consiliul Na"ional i Consiliul Cantoanelor$ Consiliul Cantoanelor repreFint! inte3 resele cantoanelor i este constituit din ;5 de deputa"i 3 c6te doi de 4iecare canton i c6te unul de la semicanton$

633. "enerali0ri re*eritoare la *ederaie


Eorma structurii de stat depinde de condi"iile 4orm!rii acestui stat* tradi"iile istorice* componen"a na"ional!* ,radul comunit!"ii teritoriale 6n el* de preFen"a di er,en"elor 6ntre di4erite ,rupuri ale cercurilor ,u ernan3 te etc$ %rin urmare* 4orma structurii de stat* re4lect!* ,radul centraliF!rii 4unc"iilor de stat* coraportul dintre LcentruM i LteritoriuM$
?) 1!* i-

Teoria general a dreptului i statului

Determinarea oportun! a 4ormei de or,aniFare statal! reFult! din di3 eri 4actori de ordin economic* politic* ideolo,ic* ce in4luen"eaF! asupra 4orm!rii tendin"elor centripete i centri4u,e$ 6n "!rile democratice contemporane cea mai r!sp6ndit! este 4orma uni3 tar! a structurii de stat$ Tendin"a unitarismului este condi"ionat! de necesi3 t!"ile pie"ei unice* centraliF!rii puterii$ Din punct de edere istoric* unitarismul a 4ost un 4actor pro,resist* 6ntruc6t a 6nlocuit scindarea 4eudal! i particularismul$ Statele unitare nu s6nt ec+i alente* 6n unele caFuri se accentueaF! cen3 traliFarea e:a,erat!* 6n altele poate 4i caracteristic! descentraliFarea$ :omia federativ s structurii de stat este mai puin rspuidit. %e par3 curs ne3am re4erit la 4edera"iile LclasiceM <de e:$* S$U$A$=$ 6ntr3o serie de "!ri din Asia i A4rica 4edera"iile au ap!rut 6n reFultatul mic!rii de eli&e3 rare na"ional!$ S6nt cunoscute caFuri c6nd 4ostele metropole 6ncercau s! impun! tinerelor state na"ionale 4orma 4ederati ! cu scopul de a conser a institu"iile tradi"ionale din metropol!$ Aa* de e:emplu* s3a 6nt6mplat cu 4edera"ia din Camerun* unde mai t6rFiu s3a instaurat unitarismul$ 6n unele "!ri au 4ost 4ormate 4edera"ii lu6ndu3se 6n considerare princi3 piul lin, istic$ Asemenea 4edera"ii au 4ost 4ormate 6n India <dup! reor,ani3 Farea statelor 6n anul 17)5=* par"ial 6n %aUistan i Ni,eria$ Eorma 4ederati ! 6i are i tr!s!turile sale speci4ice$ La acestea ne3 am re4erit anterior* 6n &aFa analiFei 4edera"iilor e:istente putem constata urm!toarele/ 1$ Su&iectele 4edera"iei nu s6nt state 6n sensul deplin al cu 6ntului* c+iar dac! 6n unele caFuri se men"ioneaF! despre su eranitatea acestora$ Caracterul su eran al su&iectelor 4ederate e 4ormal* de clarati i nu real$Nu poate 4i accepta&il* dup! p!rerea noastr!* nici conceptul su eranit!"ii di iFate$ 2$ A&solut 6n toate caFurile 4edera"iei* su&iectele 4ederate nu dispun de dreptul de a iei li&er din componen"a 4edera"iei$ Se tie c! 6n Consti tu"ia U$R$S$S$ se men"iona dreptul repu&licilor unionale de a iei din componen"a U$R$S$S$ Un asemenea drept* 6ns!* a a ut un caracter 4ormal$ Nu a 4ost* ce3i drept* nici un caF de 6ncercare de a iei din componen"a 4edera"iei so ietice$ Doar la s46ritul anilor optFeci ai secolului trecut s3au 4!cut 6ncerc!ri de a iei din componen"a 4edera "iei <e:emplu "!rilor .altice=* dar ele au 4ost respinse din start$ '$ Su&iectelor 4edera"iei li se ,aranteaF! inte,ritatea teritorial!$ Aceasta e un drept inaliena&il al su&iectelor 4ederate$ 6n condi"iile
-= 1!+ e-

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru 4edera"iilor democratice inte,ritatea teritorial! este asi,urat!$ Nu putemTspune acest lucru 6n condi"iile 4edera"iilor cu re,imuri auto 3 ritare$ Ca e:emplu ne poate ser i 4edera"ia so ietic!$ E tiut* c! ini3 "ial Repu&lica So ietic! Socialist! #oldo eneasc!* inclus! 4or"at 6n componen"a U$R$S$S$ ca reFultat al protocolului adi"ional secret al pactului Ri&&entrop3#oloto * urma s! dispun! de un teritoriu de circa )( mii Uilometri p!tra"i$ %6n! la urm! #oldo ei i3au 4ost luate i acele teritorii* care nici o dat! n3au intrat 6n componen"a altor state$ ;$ Deopotri ! cu Constitu"ia 4ederal! comun! 6n unele 4edera"ii ac"i oneaF! i Constitu"iile su&iectelor 4ederate$ De asemenea* paralel cu le,ile 4ederale ac"ioneaF! i le,ile su&iectelor 4ederate$ In toate caFurile* 6ns!* se su&liniaF! suprema"ia le,isla"iei 4ederale 4a"! de le,isla"ia su&iectelor 4ederate$ %rin aceasta se asi,ur! unicitatea re,lement!rii normati 3Curidice pe pro&leme de interes maCor$ Aceasta se r!s4r6n,e i asupra or,anelor su&iectelor 4ederate$ )$ Ca re,ul!* %arlamentul statelor 4ederati e este &icameral* una din camere repreFent6nd su&iectele 4ederate$ De cele mai multe ori aceast! repreFentare este e,al!* dei pot 4i a&ateri de la aceast! re,ul!$

1.3.4. 6epublica "ederativ 8oldovaF un pas spre integrare sau un pas spre de0membrareL
Repu&lica #oldo a este un Stat t6n!r ap!rut pe +arta lumii ca reFultat al luptei de eli&erare na"ional! i a destr!m!rii U$R$S$S$ C+iar de la 6nceput ne3am con4runtat cu separatismul$ Ast4el* 6n toamna anului 177( teritoriul Repu&licii #oldo a a 4ost deFmem&rat* instituindu3se 6n raioanele din st3 in,! Nistrului un re,im secesionist prin 4ormarea aa3numitei Repu&lici Transnistrene #oldo eneti cu capitala 6n or$ Tiraspol$ Ca urmare* pe o supra4a"! de 11 m din teritoriul Repu&licii #oldo a cu o popula"ie de circa 8(( de mii de oameni* ia"a pu&lic! i3a p!strat amprentele trecutului$ Se3 paratitii re4uF! s! se supun! re,imului constitu"ional al Repu&licii #oldo3 a$ -iol6nd 6n mod 4la,rant Constitu"ia Repu&licii #oldo a* ei au adoptat propria constitu"ie i au creat autorit!"i pu&lice proprii <parlament* ,u ern* preedinte* instan"e Cudec!toreti etc$=$ In consecin"!* Repu&lica #oldo3 a nu are nici o putere asupra acestui teritoriu* 4iindu3i pus! 6n pericol statalitatea$ %ro&lema transnistrean! continu! s! preocupe clasa politic!
.m 1;;

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

moldo eneasc! i s! 4i,ureFe pe a,endele mai multor 4oruri interna"ionale$ %e parcursul anilor conducerea Repu&licii #oldo a a mani4estat 6n mod constant o atitudine concilient!$ Toate propunerile* 6ns!* au 4ost respinse de liderii separatiti$ Situa"ia se complic! i mai mult prin 4aptul c! re,imul secesionist de la Tiraspol a 4ost constituit i spriCinit i mai continu! s! 4ie spriCinit de 4or"ele proimperiale ruse* 4apt recunoscut 6n cadrul unei iFite o4iciale 6n Repu&lica #oldo a* e4ectuat! 6n 4e&ruarie 2((' de e:3preedintele Dumei de Stat al Eedera"iei Ruse* G+enadie SeleFnio $ De asemenea* nu putem ne,liCa i al"i 4actori care 6mpiedic! solu3 "ionarea oportun! a di4erendului transnistrean$ 6n primul r6nd este or&a de preFen"a militar! a Eedera"iei Ruse pe teritoriul Repu&licii #oldo a$ Contrar +ot!r6rilor adoptate at6t la ni el &ilateral* c6t i la ni elul di4eritelor or,anisme interna"ionale* Rusia* su& di erse prete:te* t!r!,!neaF! proce3 sul de retra,ere a 4or"elor sale armate din raioanele de Est ale Repu&licii #oldo a$ 6n aceste condi"ii tot mai mult se promo a ideea solu"ion!rii di4e3 rendului transnistrean prin 4ederaliFarea Repu&licii #oldo a$ #ai mult ca at6t* se e+icula ideea c! Le,ea Suprem! a Repu&licii #oldo a din 27 iulie 177; este dep!it! de timp i nu permite solu"ionarea inte,rit!"ii teritoriale$ Se a4irm! c! solu"ionarea ar putea 4i posi&il! ca urmare a 4ederaliF!rii Repu&licii #oldo a$ Asemenea a4irma"ii nu au i nici nu pot a ea nici un temei$ Eedera3 liFarea Repu&licii #oldo a nici pe departe nu e un pas spre inte,ritate$ Aceasta ar distan"a i mai mult st6n,a Nistrului de la restul statului$ Nu pot 4i ne,liCate nici e:i,en"ele art$ 1;2 al Constitu"iei$ Se impune luarea 6n considera"ie a poFi"iei maCorit!"ii cet!"enilor Repu&licii #oldo a cu drept de ot$ EederaliFarea Repu&licii #oldo a ar putea 4i c+iar periculoas!* ar pu3 tea crea 6n lume un precedent Curidic ne,ati $ Nu e:ist! nici un criteriu tiin"i4ic pentru a ar,umenta necesitatea drep3 tului la autodeterminare a raioanelor din st6n,a Nistrului sau pentru a accepta ideea o&"inerii calit!"ii de su&iect 4ederat$ A Custi4ica cerin"ele separatitilor 6nseamn! practic a turna ap! la moara separatitilor i din alte state$ Eedera"ia e o 4orm! a structurii de stat con ena&il! nu poporului Repu3 &licii #oldo a ci 4or"elor proimperiale ruse$ EederaliFarea are drept scop conser area institu"iilor proimperiale i re6n ierea 4ostului imperiu rus$

14.

Boris Negru, Alina Negru

61. Aso#iaiile de state i ierarBiile de state 6.$21. Asociaiile de state


-or&indu3se de structura de stat* 6n ,eneral* i de statele compuse* 6n particular* 6n literatura de specialitate deseori se men"ioneaF! i o aseme3 nea modalitate de structur!* cum ar 4i con4edera"ia$ O asemenea a4irma"ie 6ns! nu poate 4i acceptat!$ Statul <4ie el unitar sau 4ederati = nu tre&uie con4undat cu asocia"iile sau uniunile de state$ Ele nu constituie un stat$ Sta3 tutul statelor ce 4ormeaF! uniunea sau asocia"ia respecti ! e re,lementat de norme interna"ionale ce se con"in 6n tratatele respecti e$ Statele intr! nu 6n raporturi de drept constitu"ional <drept intern=* ci 6n raporturi de drept interna"ional$ De3a lun,ul istoriei s6nt cunoscute di4erite asocia"ii i uniuni de state i anume/ uniunile personale* uniunile reale i con4edera"iile$ 3niunea personal repreFint! o uniune a dou! sau mai multor state* care* p!str6ndu3i su eranitatea i independen"a desemneaF! un e4 de stat comun <de re,ul!* un monar+=$Aceste state nu au 6ns! nici un alt or,an comun$ Or,anul le,iuitor* Gu ernul* puterea Cudec!toreasc! s6nt distincte pentru 4iecare stat alc!tuitor$ #ai mult* 4iecare dintre state are Constitu"ia sa proprie* din acest moti * puterile monar+ului pot 4i 6n unul din state m!r3 ,inite prin Constitu"ie* dar a&solute 6n altul$1 Ast4el de uniuni personale au e:istat 6ntre Olanda i Lu:em&ur, <191)3 197(=* An,lia i Yano ra <l81;319'8=* Danemarca i Islanda <l719317;;=$ Uniunea personal! este o uniune 4oarte pu"in trainic!$ >niunea real este o asocia"ie mult mai puternic! dec6t uniunea per3 sonal!$ In cadrul ei* pe l6n,! e4ul statului* e:ist! i alte or,ane de stat comune$ De e:emplu* statele ce 4ormeaF! o asemenea uniune solu"ioneaF! cu aCutorul or,anelor de stat comune pro&leme ce "in de domeniul a4aceri3 lor e:terne* ap!rare* 4inan"e etc$ Uniuni reale cunoscute 6n istorie au 4ost/ Suedia i Nor e,ia <191)317()=P Austria i Un,aria <195831719=$ %rinci3 patele Unite 3 #untenia i #oldo a 3 6ntre anii 19)731952 3 au constituit o uniune personal!* trans4ormat! 6ntre anii 19523195; 6n uniune real! care a dus la 4ormarea statului unitar romQn$ Confederaia constituie o asocia"ie de state independente* 4ormat! din considerente economice i politice at6t de ordin intern c6t i de ordin
1 Tudor Dr!,anu* Drept constituional si instimiii ao4iict TZtaa elementar$ -oi$ CluC3 Napoca* 2((($

-; 1!% ,

Teoria general a dreptului i statului

e:tern* care nu d! natere unui stat nou* ca su&iect de drept interna"ional$ Statele con4ederate urm!resc realiFarea unor scopuri comune pentru solu3 "ionarea c!rora 6i ale, un or,anism comun* unde s6nt repreFentate toate statele3mem&re$ Or,anismul comun creat ia +ot!r6ri numai cu unanimitate de oturi$ Yot!r6rile acestui or,anism o&li,! statele numai 6n caFul c6nd s6nt apro&ate 6n modul respecti $ Drept e:emplu de con4edera"ii ne pot ser i/ Con4edera"ia statelor americane 6ntre anii 188531898P Con4edera"ia Ger3 man! <191)31981=P Con4edera"ia el e"ian! <191)319;9=$ De men"ionat 4aptul c! El e"ia i aFi p!streaF! denumirea de Con4edera"ie* cu toate c! 6n realitate* 6ncep6nd cu anul 1 9;9 de ine o 4edera"ie$ Con4edera"ia e o asocia"ie pro iForie de state$ E:perien"a mondial! cunoate di erse e:emple ce ilustreaF! soarta statelor asociate 6n con4ede3 ra"ie$ Au 4ost caFuri c6nd con4edera"iile s3au destr!mat <de e:emplu Aus3 tro3Un,aria=* a em caFuri c6nd con4edera"iile nu numai c! s3au deF oltat cu succes* dar au i e oluat prin sta&ilirea unor rela"ii mai str6nse <S$U$A$* El e"ia=$ Ast!Fi se or&ete tot mai mult despre asocia"ii calitati noi de state$ Aa de e:emplu* tratatul de la 8aastric*t a prefigurat ba0ele unei noi 1urope care repreFint! mult mai mult dec6t un spa"iu economic omo,en$ Conceptul pus la &aFa acestui tratat Li3a propus s! readuc! 6ntr3un cadru unitar i suprana"ional* cele trei mari aspecte tipice ale su eranit!"ii statale/ moneda* si,uran"a intern! i Custi"iaP politica e:tern! i ap!rarea$$$ Intr3o atare situa"ie* construc"ia Curidic! iFeaF! o tipolo,ie nou!* a c!rei structur! a putut 4i uneori asemuit!* 4ie unei ordini de tip 4ederal* 4ie uneia de tip con4ederalT- Aici nu e caFul s! tra,em concluFii pripite i s! or&im de o structur! Curidic! nou!$ %entru ultima e ne oie de mai multe condi"ii cumulati e/ a= e:isten"a unei oin"e autonome a tuturor statelor mem&re ale Uni unii EuropeneP &= e:isten"a unor prescrip"ii 4undamentale* a unor principii ,enerale care s! comande direc"iile esen"iale ale iitoarei structuriP c= oin"a de a p!stra 6mpreun! ceea ce 4ormeaF! identitatea lor co mun!P d= 6m&inarea armonioas!* oportun! a na"ionalului i interna"ionalului* e:cluderea necondi"ionat! a oric!rui dictat $a$
Ion Deleanu* *pera citat.

-t 1!- ,

Boris Negru, !in" Negru

6.$.2. 3erar4iile de state


Ierar+ie 3 sistem de su&ordonare a ,radelor sau a 4unc"iilor in4erioare 4a"! de cele superioareP or6nduire* ordine 3 aa interpreteaF! cate,oria Lier3 ar+ieM dic"ionarul lim&ii romQne moderne$ In ,eneral* doctrina dreptului se pronun"! 6n 4a oarea e,alit!"ii 6ntre state$ Totui* istoria a cunoscut i mai cunoate posi&ilitatea de a sta&ili o ierar+ie 6ntre di4erite state$ Ierar+iile de state L6m&rac! 4orme istoricete re olute sau reFiduale/ statul asalP statul proteCatP dominioanele &ritaniceP teritoriile su& mandatP statele su& tutel! interna"ional!M$1 '! /tatul vasal %rin asalitate se 6n"ele,e situa"ia Curidic! a unui stat* care dei are o structur! politic! distinct! i un teritoriu propriu* dispune totui numai de o su eranitate incomplet!* prin 4aptul c! 6i ia 4a"! de un alt stat <sta3 tul suFeran= anumite o&li,a"ii care 6i ,re eaF! su eranitatea$ O&li,a"iile statului asal s6nt 6n mod o&inuit dou!/ de a da asisten"! militar! statului suFeran 6n caF de r!F&oi i de a31 spriCini prin anumite contri&u"ii &!neti$ In sc+im&* statul suFeran proteCeaF! i aCut! statul asal$ Ast!Fi asalitatea "ine de trecut* 6n trecut* 6ns!* ea a 4ost 6nt6lnit! destul de 4rec ent$ De e:emplu* caFul Ser&iei <19)531989=* al .ul,ariei <19893 17(9=* al E,iptului <19''3171;=* %rincipatele Unite prin tratatul de la %aris din 19)5 i prin Con en"ia de la %aris din 19)9$
$! /tatul protejat Distinc"ia dintre asalitate i protectorat se 6ntemeiaF! mai mult pe nu3 an"e determinate de momentul i 6mpreCur!rile istorice ale apari"iei lor$ Ca i statul asal statul proteCat are o structur! politic! i un teritoriu propriu* dar pierde o parte a prero,ati elor su eranit!"ii 6n 4olosul statului protector* ast4el 6nc6t de ine dependent 4a"! de acesta din urm!$ E:emple ne pot ser i/ protectoratul El e"iei 4a"! de Liec+tenstein* al Eran"ei 4a"! de #onaco$ 6n a4ara Europei* sistemul protectoratului a 4ost 4rec ent aplicat 4a"! de unele mari puteri 6n raporturile lor cu di4erite teritorii a4ricane sau asia3 tice* asupra c!rora i3au e:tins domina"ia* 6ntruc6t 6n acel moment teritorii3 le respecti e posedau or,aniFa"ii statale proprii* ele nu au 4ost trans4ormate pur i simplu 6n colonii* ci li s3au atri&uit statutul de state proteCate <de e:emplu* protectoratul Eran"ei asupra Tunisiei <1991317)5=* asupra #aro3 cului <1712317)5 etc$=$
Ion Deleanu* *pera citat$ pa,$ 1'9$
^ 14# $-

Teoria general a dreptului i statului

7! ?ominioanele britanice Dominicanele &ritanice au 4ost inte,rate 6n aa3Fisa LComunitate &ri3 tanic! de na"iuniM* alc!tuit! din 4ostele colonii <Canada* Australia* Noua 3 >eeland!* A4rica de Sud=$ Ca LdominicaneM 4a"! de 4ostele LcoloniiM* ele au do&6ndit aproape inte,ral independen"a* de enind su&iecte de drept in3 terna"ional$ Dup! cel de3al doilea r!F&oi mondial* LComunitatea &ritanic! de na"iuniM a de enit LComunitatea de na"iuniM$ Statele ce o constituie s6nt recunoscute ca su&iecte de drept interna"ional i au de enit mem&re ale Or,aniFa"iei Na"iunilor Unite$
:! Teritoriile sub mandat Teritoriile su& mandat au 4ost de 4apt 4ostele colonii ,ermane i unele dintre 4ostele pro incii ale Imperiului Otoman* a c!ror administrare i3au asumat3o Li,a Na"iunilor* care la r6ndul ei* a dat mandat unora dintre pute3 rile semnatare ale tratatelor de pace s! e:ercite e4ecti competen"a de a le administra* su& controlul Li,ii Na"iunilor$ %! /tatele sub tutel internaional Acestea au luat locul statelor su& mandat interna"ional* potri it Cartei ONU* aceasta 6n scopul spriCinirii e olu"iei respecti elor state spre deplin! independen"! sau pentru reFol area unor con4licte inter etnice sau pentru ,arantarea acordurilor con enite$

%.!.+. Alte categorii de state


1$ 8ini statele! Nu e:ist! re,uli acceptate 6n &aFa c!rora s! se apre cieFe de la ce supra4a"! a teritoriului sau de la ce num!r al popula"iei un stat poate 4i cali4icat ca mini3stat$ 6ntr3un document ONU s3a propus ur m!toarea de4ini"ie a mini3statelor/ entit!"i cu teritoriu* popula"ie i resurse economice e:cep"ional de mici* dar care s3au declarat state independente <Raportul Secretarului General asupra acti it!"ii Or,aniFa"iei 6n anii 17553 1758=$ Studiile 6ntocmite 6ns! 6n aceast! pro&lem! a demonstrat imposi&i litatea de a se sta&ili limite precise* 6n 4unc"ie de care s! se includ! un stat 6n cate,oria statelor 4oarte mici$ 6n lipsa unor asemenea limite s3a sus"inut ideea c! o asemenea cali4icare a statelor ar putea conduce la 6nc!lc!ri ale principiului e,alit!"ii su erane a statelor$ 2$ Vaticanul! Ca e4 al &isericii catolice* 6n perioada E ului #ediu p6n! c!tre s4Qritul secolului al AlA3lea* %apa i3a e:ercitat puterea asupra statelor ponti4icate* al c!ror teritoriu a ariat 6n tipm$ 6n anul 198(* dup!
-s 1!3 ;-

Boris Negru, Alina Negru

4ormarea statului italian unitar* Roma este 6ncorporat! re,atului Italiei* c!3 ruia i3a de enit capital!$ De la aceast! dat! p6n! la anul 1727* c6nd s3a 6nc+eiat 6ntre Italia i S46ntul Scaun Tratatul de la Lateran* statutul Curidic al -aticanului a 4ost incert$ %rin tratatul nominaliFat* S46ntul Scaun este recunoscut ca stat su& numele -atican$ In po4ida teritoriului limitat <;; +a= i a num!rului redus al popula"iei <c6te a sute=* -aticanul se &ucur! de re3 cunoatere interna"ional!$ Are capacitate de a 6ntre"ine rela"ii diplomatice* de a 6nc+eia tratate i de a participa i 6n alte 4orme la ia"! interna"ional!$

%, . Cegimul politi#
6egimul politic include ansam lul metodelor i mijloacelor de con# ducere a societii, ansamblu care privete afit raporturile dintre stat i individ, c3t i modul 3n care statul dat asigur i garantea0 drepturile subiective! Din punct de edere al re,imului politic se distin, dou! cate,orii de state/ state cu re,imuri politice democratice i state cu re,imuri politice autocratice <totalitare=$ ?emocraia repreFint!* aa cum determin! i numele ei* acea 4orm! de ,u ernare i re,im politic 6n care puterea apar"ine poporului$ De alt4el* democra"ia este de4init! i ca o ,u ernare a poporului* prin popor i pentru popor$ Democra"ia i re,imul democratic se caracteriFeaF! prin anumite tr!s!turi esen"iale i anume* prin pluralism* adic! prin e:isten"a mai multor partide cu pro,rame proprii care concureaF! la e:ercitarea puterii$ Demo3 cra"ia se azeaz pe ale,eri* prin scrutin uni ersal* 6n desemnarea repre3 Fentan"ilor poporului 6n or,aniFarea puterii* 6ntr3o democra"ie se mani4est! principiul maCorit!"ii* ceea ce 6nseamn! c! deciFiile* +ot!r6rile se adopt! pe &aFa otului maCorit!"ii$ De asemenea* re,imul democratic se caracteri3 FeaF! prin li&ertatea i recunoaterea opoFi"iei$ Deci* pentru e:isten"a unei democra"ii este necesar s! se recunoasc! li&ertatea di4eritelor opinii* pro3 ,rame politice i posi&ilitatea alternan"ei la putere a unui partid sau unor partide cu alt partid <sau alte partide= din opoFi"ie care poate de eni partid de ,u ern!m6nt$ Aceasta presupune li&ertatea de contestare* de critic! a politicii de ,u ernare i de propunere a unui pro,ram alternati $ Democra"ia i re,imul democrat presupun e:isten"a 6n societate a drepturilor omului* adic! cet!"enii tre&uie s! se &ucure* s! li se ,aranteFe drepturile i li&ert!"ile 4undamentale* ast4el cum ele s6nt i tre&uie s! 4ie 6nscrise 6n le,ea 4undamental!* 6n Constitu"ie$ Desi,ur c! toate aceste ca3
) 1 0 ,

Teoria general a dreptului i statului

racteristici tre&uie 6n"elese i 6n sensul c! statul i puterea s6nt puse 6n sluC3 &a cet!"enilor* a persoanei* a indi idului* a omului$ Statul i or,anele sale ca a,en"i ai puterii s6nt su&ordona"i intereselor indi idului* situa"ie opus! concep"iei statului atotputernic* oprimator* dominator$ Democra"ia poate s! 4ie direct! sau repreFentati !$ Democra"ia direct! presupune participarea direct! a cet!"enilor la conducere* la adoptarea deciFiilor$ Democra"ia repreFentati ! presupune ale,erea de c!tre cet!"eni a or,anelor repreFentati e prin intermediul c!rora se e:prim! oin"a i in3 teresele poporului* ale,eri care se 4ac prin ot$ Desi,ur c! e olu"ia otului cunoate i are o istorie proprie* otul nu a 4ost de la 6nceput un ot uni er3 sal* dar a de enit 6n societatea contemporan! democratic!* uni ersal* e,al* direct i secret$ Datorit! caracteristicilor sale* la &aFa c!rora stau societ!"ile destul de numeroase ca popula"ie* pe teritorii destul de e:tinse* ceea ce s3a ,enerali3 Fat a 4ost democra"ia repreFentati !$ Democra"ia direct! este o 4orm! mai rar!* c+iar 4oarte rar!* ea ast!Fi se 6nt6lnete 6n unele cantoane din El e"ia* unde 6ntr3ade !r s6nt or,aniFate adun!ri populare ale 6ntre,ii popula"ii din cantonul respecti * o dat! sau mai multe ori pe an* 6ntr3o anumit! locali3 tate* i unde s6nt discutate i apro&ate unele +ot!r6ri* le,i ale cantonului respecti $ 6n iFiunea lui SpinoFa L6n statul democratic care se apropie cel mai mult de starea natural! 3 to"i se lea,! s! lucreFe* iar nu s! Cudece i s! ra"i3 oneFe printr3o +ot!r6re comun!P adic! 6ntru c6t oamenii nu pot a ea cu to"ii e:act aceleai p!reri* au 4!cut le,!m6nt s! se ai&! putere de le,e acea p!rere care 6ntrunete mai multe apro&!ri* reFer 6ndu3i 6ns! dreptul de a o sc+im&a atunci c6nd or edea c! e mai &ine alt4el$ %rin urmare* cu c6t li se 6n,!duie oamenilor mai pu"in! li&ertate de ,6ndire* cu at6t ne 6ndep!rt!m mai mult de starea natural! i 6n consecin"!* cu at6t ,u ernarea de ine mai iolent!M$1 6egimul autocratic se caracteriFeaF! prin ine:isten"a at6t a condi"iilor Curidice 4ormale c6t i a condi"iilor reale pentru mani4estarea oin"ei po3 porului$ %oporul nu are nici o posi&ilitate s! determine sau s! in4luen"eFe politica intern! i e:tern! a statului$ La asemenea re,imuri 6n care predomin! sau s6nt c+iar e:clusi e meto3 dele nedemocratice se atri&uie despotismul oriental 6n statele Orientului An3 tic* re,imurile autocratice de tiranie sau dictatur!* re,imurile rasiale* 4asciste* semi4asciste$ La asemenea re,imuri pot 4i atri&uite i re,imurile dictatoriale comuniste$ Acestor re,imuri le este caracteristic! Ldemocra"ia doFat!M$
1

SpinoFa* Tratatul teologica politic. .ucureti* 175(* pa,$ '('$


-# 1 1 ,

Boris Negru, ASina Negru

LDemocra"ia 4ormal!M$ Rolul central 6n sistemul politic al societ!"ii re ine partidului comunist$ Recunoaterea prin Constitu"ie a rolului conduc!tor a6 partidului co3 munist a a ut o semni4ica"ie multipl!* 6n primul r6nd* i se ,aranta poFi"ia de monopolist al ie"ii de stat* indi4erent de reFultatele ale,erilor deoarece rolul conduc!tor al partidului nu era condi"ionat de ictoria 6n ale,eri* 6n al doilea r6nd* partidul a 6nd dreptul s! L6ndrumeFeM <&ine6n"eles* 4!r! re3 stric"ii= toate or,anele de stat i 4unc"ionarii pu&lici dictau modalit!"ile de solu"ionare a tuturor pro&lemelor* 6n al treilea r6nd* prin politica de cadre* coordonat! strict* partidul comunist asi,ura e:cluderea caFurilor de p!3 trundere 6n aparatul de stat a persoanelor nedori6e* a celor care aveau alt concept asupra ie"ii$

Su'ie#te de e5aluare67777777777777777777777777777
1$ Ce este 4orma* statul* care s6nt tr!s!turile eiG 2$ Ce elemente constituti e are la &aF! 4orma statului$ CaracteriFa"i elementele acesteia$ '$ Ce 6n"ele,e"i prin 4orma de ,u ern!m6ntG ;$ Care s6nt caracteristicile statelor unitare i 4ederati eG )$ Ce semni4ic! re,imul politic al statuluiG 5$ Cu ce pro&leme actuale le,ate de 4orma statului se con4runt! Re pu&lica #oldo aG

2iteratura re#omandat677777777777777777777772$ Ale:andru Arseni* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I* Tra tat elementar* C+iin!u* 2(()$ '$ Ion Deleanu* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ II* Iai* 177'$ ;$ Geno e a -ra&ie* Drept constituional i instituii contemporane$ .u cureti* 1772* )$ Dan Cio&anu* Drept constituional i instituii politice. Statul$ .ucu reti* 1771* %artea I$ 5$ Tudor Dr!,an* Drept constituional i instituii politice$ Tratat elemen tar* -oi* l* CluC3Napoca* 2((($ 8$ Teodor C6rna"* Drept constituional$ C+iin!u* 2((;$ 9$ Nicolae %opa* Ion Do,aru* G+eor,+e D!nior* Dan Claudiu D!nior* :ilosofici dreptului. Marile curente$ .ucureti* 2((2$
-t 1 * i-

&paratul mecanismul= de stat


$O4iG/* Ofi s tisorn dteOfie.fiS3i4DumnezeiiOiOf ent r t" ce P )P/$Ph/P/ P4ar.eaaF +nn dalal ifrtnFsr6 irigl f nostru<O$
T33TI TTT*$_$//*T$$ 6l -1TTPT3MTPT/$MPP \\Z T//T$POO

Conceptul aparatului de stat* structura lui. &utoritile pu3lice* coraportul acestora. ,arlamentul. ,reedintele 5epu3licii. Mu.ernul. ,rincipiile de organizare i +uncionare a aparatului de stat. 5aporturile dintre autoritile pu3lice de di+erite ni.eluri.

-.1. =on#eptul aparatului Dme#anismulE de stat


Am !Fut c! statul repreFint! o or,aniFa"ie suprem! a comunit!"ii umane ce locuiete pe un teritoriu distinct c+emat! s! disciplineFe societa3 tea* s! adopte re,uli ,enerale de conduit! uman!* s! or,aniFeFe e:ecutarea lor i s! solu"ioneFe con4lictele ce apar 6n societate$ La analiFa statului 6n calitatea lui de or,aniFa"ie se 4olosete* de re,ul!* denumirea de aparat* mecanism* main! de stat$ Aparatul statului repreFint! un sistem de or,ane* prin intermediul c!3 rora se realiFeaF! puterea de stat$ Remarc!m* de la &un 6nceput* c! Constitu"ia Repu&licii #oldo a ec+i aleaF! no"iunea de Lor,an de statM cu cea de Lautoritate pu&lic!M$ Ast4el* potri it art$ 5( <1=* %arlamentul este Lor,anul repreFentati suprem al poporului Repu&licii #oldo aM* dar i Lunica autoritate le,islati ! a statuluiM* or,aniFarea i 4unc"ionarea lui 4iind re,lementate su& titlul III al Constitu"iei 3 LAutorit!"ile %u&liceM$ Tot su& acest titlu se or&ete despre %reedintele Repu&licii #oldo a* Gu ern* ministere* departamente i alte Lautorit!"i administrati eM din su&ordinea Gu ernului* Lautorit!"ile admi3 nistra"iei pu&lice localeM* instan"e Cudec!toreti* or,ane ale procuraturii$ Nu este mai pu"in ade !rat c! Le,ea noastr! suprem! mani4est! o pre3 4erin"! pentru termenul de Lautoritate pu&lic!M* pe care31 aeaF! pe primul loc* utiliF6nd* de asemenea* i cel de Lor,anM$ Aparatul constituie un im3 portant element component al statului$ Lui 6i re ine sarcinile de a e:ercita* practic* 6ntre,ul comple: de 4unc"ii interne i e:terne proprii acestuia$ El 6i concentreaF! e4orturile asupra or,aniF!rii nemiClocite a acti it!"ii de conducere a tre&urilor statului* asi,ur!rii &unei 4unc"ion!ri a tuturor s4e3 relor* ramurilor i comple:elor din economia na"ional! ce re in statului* solu"ion!rii operati e a pro&lemelor care apar 6n di4eritele s4ere ale ie"ii i acti it!"ii statului$ Aparatul de stat este un miCloc or,aniFatoric e:trem de important$ El* practic* apare ca un Lor,an de lucruM al statului$ La &aFa or,aniF!rii i 4unc"ion!rii aparatului de stat se a4l! di4eri"i 4actori de ordin o&iecti i su&iecti * care* 6n ultima instan"!* determin! structura lui intern!* caracterul rela"iilor dintre di4erite elemente ale lui* 4ormele i metodele de acti itate* atri&u"iile 4iec!rei cate,orii de or,ane statale$ Toate acestea permit inte,rarea or,anelor statului 6ntr3un sistem unitar$ Ca reFultat* aparatul statului nu este o unire mecanic! a or,anelor
^ 1.4

Teoria general a dreptului i statului

sale luate aparte* ci un sistem inte,ral al lor* &ine or,aniFat i re,lementat ri,uros$ No"iunea de aparat de stat este destul de comple:!$ Din aceste con3 siderente este inadmisi&il! identi4icarea ei cu alte no"iuni* str6ns le,ate de ea* dar care nu s6nt identice dup! con"inutul lor$ O pro&lem! aparte e cea ce "ine de coraportul aparatului de stat i mecanismul statului$ Unii autori identi4ic! aceste cate,orii* consider6ndu3le e,ale dup! olum i a 6nd ace3 lai con"inut$ Al"ii 6ns! consider! c! 6ntre aceste no"iuni e:ist! i o di4eren3 "iere* 6n timp ce aparatul de stat se reduce doar la sistemul or,anelor de stat* mecanismul de stat mai include 6n sine di erse or,aniFa"ii i institu"ii statale* cum ar 4i armata$ poli"ia* securitatea* ser iciul diplomatic* adminis3 tra"ia 6ntreprinderilor* or,aniFa"iilor* institu"iilor etc$ Indi4erent de sensul atri&uit no"iunii i con"inutului aparatului de stat* drept p!r"i de prim! importan"! a Iui se preFint! or,anele de stat$ Din aceste considerente o importan"! maCor! o are de4inirea or,anului de stat i a tr!s!turilor sale caracteristice$ Caracteristicile speci4ice prin care or,anele de stat se distin, de or,anele i or,aniFa"iile nestatale s6nt/ a8formarea lor prin voina statului i exercitarea de ctre ele a func. iilor lor n numele statului1 8nfptuirea de ctre fiecare organ de stat a unor tipuri i forme de activitate strict determinate$ sta ilite pe cale legislativ1 c8 prezena n cadrul fiecrui organ de stat a unei structuri organiza. ionale$ a scrii teritoriale de activitate$ a unui statut special$ care determin locul i rolul lui n aparatul de stat$ precum i sistemul de relaii cu alte organe i organizaii de stat$ d consfinite toate pe cale 2uridic1 d8 nvestirea organelor de stat cu atri uii avnd caracter de putere de stat. Remarc!m i 4aptul c! 4iecare or,an sau su&sistem de or,ane 6i ,!sete temeiul le,al 6n Constitu"ie* 6n le,ile or,anice* 6n alte le,i i acte normati e$ %reFen"a ultimelor repreFint! cele mai esen"iale tr!s!turi ale or,anis3 mului de stat$ 6mpreun! cu alte tr!s!turi ele 4ac posi&il! delimitarea or,a3 nelor de stat de or,aniFa"iile <6ntreprinderile* institu"iile= de stat* precum i de or,anele i or,aniFa"iile nestatale$ Atri&u"iile puterii de stat 6i ,!sesc e:presia practic! 6n emiterea de c!tre or,anele de stat 6n numele statului a actelor normati e i indi iduale o&li,atorii$ Eiind p!r"i componente ale unuia i aceluiai aparat de stat* or,anele statului se deose&esc unul de altul prin modul de 4ormare a lor* ,enurile de acti itate de stat* caracterul i limitele competen"ei etc$
- 1 ,

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru Ast4el* din punctul de edere a competen"ei lor interne* or,anele de stat pot 4i de dou! 4eluri/ or,ane unipersonale <indi iduale= i pluriperso3 nale <cole,iale=* 6n caFul or,anelor unipersonale +ot!r6rile produc!toare de e4ecte Curidice se iau prin mani4estarea de oin"! a unei sin,ure persoane* pe c6nd 6n caFul or,anelor pluripersonale* e necesar! oin"a unui colecti de persoane$ 6n dependen"! de spa"iul teritorial* 6n cadrul c!ruia se e:ercit! com 3 peten"a* or,anele statului pot 4i/ centrale <na"ionale=* care 6i e:ercit! com 3 peten"a asupra 6ntre,ului teritoriu al statului* i locale <re,ionale=* care 6i e:ercit! competen"a asupra unei <unor= unit!"i administrati 3teritoriale$ 6n 4unc"ie de 4ormele principale de acti itate prin care particip! la e:ercitarea puterii de sat* distin,em trei cate,orii principale de or,ane ale statului/ le,islati e* e:ecuti e* Cudec!toreti$ Dup! modalitatea de constituire a lor* or,anele statului pot 4i di iFate 6n or,ane alese i or,ane numite$ Din punct de edere a comple:it!"ii atri&u"iilor ce re in lor* or,anele de stat pot 4i de competen"! ,eneral! i competen"! special!* 6n caFuri strict determinate de Constitu"ie <starea de ur,en"!* starea de asediu* starea de r!F&oi= pot 4i constituite* temporar* or,ane de stat de competen"! e:cep"i 3 onal!$

7.%. Structura aparatului de stat 'Caracteristica general a elementelor sale constituti.e(


I!$!'! Autoritile publice
Di ersele autorit!"i pu&lice* 4iind omo,ene prin 4unc"iile* structura i tipurile acti it!"ii de stat* e:ercitate de ele* pot 4i ,rupate 6n di4erite com3 ponente constituti e* relati independente* care se mani4est! 6n calitate de sisteme distincte <su&sisteme= 6n raport cu sistemul ,eneral al or,anelor de stat <aparatul de stat=$ Care s6nt aceste sisteme distincteG %entru a r!spunde la aceast! 6ntre3 &are e necesar s! pornim de la premisa c! statul 6ndeplinete trei funcii fundamentaleF 1$ funcia legislativ . adoptarea re,ulilor ,enerale i o&li,atorii de conduit!P 2$ funcia e ecutiv . or,aniFarea e:ecut!rii re,ulilor ,enerale de conduit!P

Pm ise H3

Teoria general a dreptului i statului

7! funcia j urisdictional . reFol area liti,iilor care apar 6n procesul nerespect!rii sau 6nc!lc!rii le,ilor$ E:ercit!rii 4iec!rei 4unc"ii 6i corespunde o LputereM/ puterea legislati# v, puterea e ecutiv, puterea judectoreasc! Eiecare LputereM este atri3 &uit! unor or,ane distincte/ O puterea legislativ # 5arlamentuluiM 7 puterea e ecutiv N efului statului i OuvernuluiM < puterea judectoreasc # organelor judectoreti! Di4eren"iem trei cate,orii de or,ane statale* care* 6n ansam&lu* 4or meaF! aparatul de stat/ a= or,anele le,islati eP &= or,anele e:ecuti eP c= or,anele Cudec!toreti$ #en"ion!m c! 4iecare cate,orie de or,ane este cons4in"it! 6n Constitu"ie$

-.*.*. Parlamentul 5epu%licii Moldo&a


-.*.*. 6 /tructura ,i organi0area intern a Parlamentului 5epu%licii Moldo&a Locul reFer at puterii le,islati e 6n 4iecare sistem de ,u ernare este un &arometru aK ,raduKui de democra"ie e:istent 6n acel sistem$ %entru #ontesauieu* de e:emplu* puterea le,islati ! era cel pu"in prima Linterpa3 resM <prima dintre e,ali=$ Ar 4i 4ost ideal dac! 6ntre,ul popor ar participa direct la procesul de conducere a societ!"ii* la procesul de adoptare a le,ilor i la or,aniFarea e:ecut!riiT 4or$ LuQnd 6n considerare 4aptul c! statele nu pot crea condi"ii pentru ca 6ntre,ul popor s! le,i4ereFe* s! ia deciFii asupra unor pro&leme etc$* a ap!3 rut necesitatea de a ,!si o solu"ie adec at!$ Ca urmare* poporal dele,+eaF! e:ercitarea dreptului ce 6i re ine unor repreFentan"i ai s!i alei <dele,a"i* deputa"i* mandatari=* acetia dispunQnd de dreptul* 6n numele celor ce i3au dele,at* de a solu"iona pro&lemele sociale i statale$ Cercul pro&lemelor 6ncredin"ate celor alei este sta&ilit* de re,ul!* de Constitu"ie$ Din cele men"ionate mai sus putem conc+ide c! %arlamentul constitu3 ie o institu"ie pu&lic! al c!rei rol este de a repreFenta popula"ia unui stat i* 6n aceast! calitate* de a e:ercita prero,ati ele pre !Fute de Constitu"ie$ Constitu"ia* Le,ea Suprem! a statului nostru* determin! c! L%arla3 mentul este or,anul repreFentati suprem al poporului Repu&licii #oldo a
-i 1 - =-

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru i unica autoritate le,islati ! a statuluiM <art$ 5(=$ De aici reFult! c! %arla 3 mentul Repu&licii #oldo a are un rol du&lu/ a8 de a fi organul reprezentativ suprem al poporului !epu licii Moldova1 8 de a fi unica autoritate legislativ a statului.

Rolul %arlamentului de a 4i organul reprezentativ suprem al poporului are mai multe semni4ica"ii$ 3n primul r4nd, aceasta 6nseamn! c! %arlamentul tre&uie s! ai&! o componen"! iF orQt! din mani4estarea su eranit!"ii na"ionale$ %rin urmare* %arlamentul repreFint! 6ntrea,a societate* i nu o parte a ei$
<= 64

In al doilea r4nd, odat! constituit* %arlamentul tre&uie s! se mani4es3 te ca un e:ponent al 6ntre,ului popor$ Din momentul dele,!rii deputatului 6n %arlament* el urmeaF! s! acti eFe nu 6n interes propriu sau partinic* ci 6n numele poporului i pentru popor$ 3n al treilea rFnd$ %arlamentul nu este un simplu or,an repreFentati al poporului* ci este or,anul s!u repreFentati suprem$ Rolul %arlamentului de a 4i unica autoritate legislativ a statului ne3 cesit! unele concretiF!ri$ E:ercitarea 4unc"iei le,islati e apar"ine e:clusi %arlamentului$ Numai %arlamentul este 6n drept sa re,lementeFe raporturi3 le sociale prin le,i$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a sta&ilete concis lista materiilor care prin natura lor tre&uie re,lementate numai prin le,e$ Constitu"ia distin,e trei cate,orii de le,i/ 1$ Constitu"ionale$ 2$ Or,anice$ '$ Ordinare$ Ea se pronun"! asupra pro&lemelor ce "in de le,ile constitu"ionale i le,ile or,anice$ Le,ile ordinare se adopt! pentru re,lementarea pro&leme3 lor care nu "in de domeniul celorlalte dou! cate,orii de le,i$ Alte acte normati e tre&uie s! corespund! i s! 4ie su&ordonate le,ilor$ %arlamentele 6n sistemele constitu"ionale s6nt/ O unicamerale$ O icamerale. De re,ul!* structura unitar! a statului presupune un parlament unicameral$ #aCoritatea statelor unitare au parlamente unicamerale* dei s6nt cunoscute i state unitare cu parlamente &icamerale <Eran"a* Italia* RomQnia etc$=$ Structura de stat 4ederal! impune e:isten"a parlamentului &icameral/ M camera$ reprezentFnd interesul naional general1 P a dou camer$ reprezentFnd interesele su iecilor federaiei$
-t 1.# &

Teoria general a dreptului i statului

%arlamentul Repu&licii #oldo a* compus din 1(1 deputa"i* este un %arlament unicameral$ %entru ca acti itatea %arlamentului s! se des4!oare 6n mod or,aniFat* acesta se or,aniFeaF! 6n structuri restrQnse de lucru$ Or,aniFarea intern! a %arlamentului include/ < Piroul permanent ; " fraciuni parlamentare! Q Comisii parlamentare! )iroul permanent este or,anul de lucru al %arlamentului$ El se com3 pune din deputa"i* care repreFint! propor"ional 4rac"iunile parlamentare$ Din e4e iac parte* de drept* preeamte4e %ar6amentuiTuiT i cei 2 icepree3 din"i$ Num!rul de mem&ri ai .iroului permanent se sta&ilete prin +ot!rQ3 rea %arlamentului$ .iroul permanent al %arlamentului adopt! +ot!rQri 6n limita competen"ei sale* cu otul maCorit!"ii mem&rilor$ Preedintele Parlamentului se ale,e pe durata mandatului %arlamen3 tului* prin ot secret* cu maCoritatea oturilor deputa"ilor alei$ El poate 4i re ocat 6n orice moment* prin ot secret* de c!tre %arlament cu otul a cel pu"in dou! treimi din deputa"i$ Acest lucru contra ine practicii interna"io3 nale* dat 4iind 4aptul* c! tre&uie s! e:iste aceeai procedur! de re ocare a lui 2cu maCoritatea oturilor deputa"ilor alei 2$ %reedintele %arlamentului nu tre&uie pri it ca o 4i,ur! politic!* 6nFes3 trat! cu atri&u"ii speciale$ Lui 6i re in atri&u"ii similare celorlal"i deputa"i$ Atri&u"iile de care acesta dispune "in doar de acti itatea pur or,aniFa"iona3 l! a %arlamentului$ Con4orm le,isla"iei Repu&licii #oldo a* aceste atri&u"ii s6nt/ O conduce lucrrile Parlamentului$ ale )iroului permanent1 O asigur respectarea !egulamentului Parlamentului i meninerea ordinii n timpul edinelor1 O semneaz legile i #otrFrile adoptate de Parlament1 O reprezint Parlamentul n ar i peste #otare1 O anga2eaz i eli ereaz din funcie lucrtorii aparatului Parla mentului n aza contractului individual de munc etc. 6n e:ercitarea atri&u"iilor ce3i re in* preedintele %arlamentului emite dispoFi"ii i ordine$ In lips!* preedintele %arlamentului este 6nlocuit de c!tre icepreedin"i$ -icepreedin"ii se ale, la propunerea preedintelui %arlamentului* cu consultarea 4rac"iunilor parlamentare$
-: 1 3 =-

Boris Negru, Alina Negru

"raciunile parlamentare s6nt alc!tuite din cel pu"in ) deputa"i 6n &aF! de liste ale partidelor* or,aniFa"iilor social3politice i &locurilor electorale$ Deputa"ii din partea partidelor* or,aniFa"iilor social3politice i &lo3 curilor electorale* care nu 6ntrunesc num!rul necesar pentru a constitui o 4rac"iune parlamentar!* precum i deputa"ii independen"i* se pot reuni pen3 tru a constitui o asemenea 4rac"iune sau se pot a4ilia la alte 4rac"iuni$ Erac"iunile parlamentare au dreptul sa 4ac! propuneri pentru/ a= numirea sau ale,erea repreFentan"ilor lor 6n &iroul permanent* 6n comisii i 6n alte or,ane de lucru ale %arlamentuluiP &= ordinea de Fi a edin"elor %arlamentului i a or,anelor luiP c= 4ormarea coiiiisiiKor speciale de anc+et! si a aKtor comisii ale %ar lamentuluiP d= proiectele de +ot!rQri ale %arlamentului pri ind respin,erea pro ,ramului de acti itate a Gu ernului$ Comisiile parlamentare s6nt* ca i .iroul permanent* or,ane interne ale %arlamentului* a Qnd un rol deose&it 6n pre,!tirea lucr!rilor* precum i 6n e:ercitarea 4unc"iilor parlamentare* 6ndeose&i a celor le,islati e i a celor de control$ Crearea comisiilor parlamentare este determinat! de 4aptul c! multe pro&leme necesit! o studiere minu"ioas!$ O asemenea studiere este mult mai e4icient! 6ntr3un or,anism mai restrQns* cum s6nt comisiile parlamentare$ Comisiile parlamentare s6nt de di4erite cate,orii* 6n 4unc"ie de durata de timp pentru care s6nt alese* comisiile parlamentare s6nt permanente i provi0orii <temporare=$ Comisiile permanente s6nt or,ane de lucru ale %arlamentului i se constituie 6n domenii specialiFate* 6n cadrul acestor domenii ele des4!oar! o acti itate ne6ntrerupt!* pe toat! durata mandatului %arlamentului$ Num!3 rul comisiilor permanente* denumirea lor* ,radul de specialiFare di4er! atQt de la un sistem constitu"ional la altul* c6t i de la unul le,islati la altul$ Eiecare comisie permanent! 6i are preedintele s!u* ales de %arla3 ment cu otul maCorit!"ii deputa"ilor$ Statutul i modul de 4unc"ionare a comisiilor permanente s6nt sta&ilite de Re,ulamentul %arlamentului$ Comisiile provi0orii sau temporare pot 4i alese pentru orice pro&lem! sau domeniu de acti itate* pentru o pro&lem! strict determinat!$ De re,ul!* s6nt alese comisii pro iForii pentru redactarea unor proiecte de le,i* pentru e:ercitarea unui control apro4undat 6n anumite domenii de acti itate$ Ele se mai numesc comisii Lde anc+et!M* LspecialeM etc$
-t 1%0

Teoria general a dreptului i statului

8$2$2$2$ Competen"a %arlamentului repreFint! o a&ilitate* adic! Lo atri&u"ie de puteriM$ Eiind un e:ponent al oin"ei poporului* nimic din ceea ce constituie pro&leme de ordin maCor %arlamentului nu3i este str!in$ Uneori* 6n literatura de specialitate* se a4irm! c! %arlamentul are Lo competen"! nelimitat!M$ O asemenea a4irma"ie nu este corect!$ Dei este 6mputernicit direct de c!tre popor* rolul %arlamentului nu tre&uie a&soluti3 Fat$ Se e:plic! acest 4apt prin urm!toarele/ 6n primul rQnd* atri&u"iile %arlamentului s6nt sta&ilite de Constitu"ie i* ca urmare %arlamentul poate solu"iona orice pro&lem! 6n m!sura 6n care ea nu contra ine Constitu"iei$ De e:emplu* atri&u"iile de &aF! ale %arlamentului Repu&licii #oldo a i3au ,!sit re4lectare 6n art$ 55 al Constitu"iei$ 6n al doilea rQnd* un stat de drept i democratic impune o separare i un ec+ili&ru al autorit!"ilor pu&lice$ Acest 4apt e:clude a&uFul unei autori3 t!"i 6n detrimentul celorlalte$ Ca autoritate ,enerat! de popor* %arlamentul e:ercit! di4erite 4unc"ii* i anume/ a= 4unc"ia le,islati ! <le,i4erarea=P &= 4unc"ia de sta&ilire a direc"iilor principale ale acti it!"ii social3eco3 nomice* culturale* statale i CuridiceP c= 4unc"ia de ale,ere* 4ormare* a iFare a 4orm!rii* numirea sau re o carea unor autorit!"i stataleP d= 4unc"ia de conducere 6n politica e:tern!P e= 4unc"ia de or,aniFare intern! a saP 4= 4unc"ia de control$ :uncia legislativ constituie atri&u"ia primordial! a %arlamentului$ Aceast! 4unc"ie reFult! din rolul %arlamentului de a 4i Lunica autoritate le,islati ! a statuluiM$ Le,ile se a4l! 6n Qr4ul piramidei actelor normati e ale statului$ Sta ilirea direciilor principale ale activitii social3economice* cul3 turale* politice i Curidice este una din 4unc"iile 4!r! de care rolul %arla3 mentului este de neconceput$ Anume 6n acti itatea politic! se mani4est! %arlamentul ca (purttor de cuv4nt al naiunii)! 0legerea$ formarea$ avizarea formrii$ numirea sau re ocarea autorit!"i3 lor pu&lice "ine de or,aniFarea &unei 4unc"ion!ri a 6ntre,ului mecanism statal$ Con4orm Constitu"iei Repu&licii #oldo a* %arlamentului 6i re in ur# mtoarele atribuiiF
1%1 =-

Boris Negru, Alina Negru

O acordarea otului de 6ncredere Gu ernuluiP O numirea 6n 4unc"ie a doi Cudec!tori ai Cur"ii Constitu"ionaleP O numirea 6n 4unc"ie* la propunerea Consiliului Superior al #a,istra turii* a mem&rilor Cur"ii Supreme de Kusti"ieP O numirea %rocurorului GeneralP O numirea %reedintelui i a mem&rilor Cur"ii de ConturiP O suspendarea din 4unc"ie a %reedintelui "!rii i punerea lui su& acu Fare etc$ In politica e tern %arlamentul apro&! direc"iile principale ale poli3 ticii e:terne a statului/ O rati4ic!P O denun"!P O suspend! i anuleaF! ac"iunea tratatelor interna"ionale 6nc+eiate de Repu&lica #oldo a$ Rrgani0area intern a %arlamentului presupune/ O adoptarea Re,ulamentului propriu de 4unc"ionareP O ale,erea or,anelor sale interne de lucruP X sta&ilirea &u,etului propriuP O autodiFol area i numirea ale,erilor anticipate $a$ Controlului parlamentar 6i re ine un rol deose&it$ %arlamentul e:er3 cit! controlul prin di4erite 4orme i miCloace/ d!ri de seam!* mesaCe* ra3 poarte* pro,rame de ac"iuni preFentate %arlamentuluiP controlul e:ercitat prin comisiile parlamentareP controlul e:ercitat prin 6ntre&!ri i interpel!riP dreptul deputa"ilor de a cere i o&"ine in4orma"iiP controlul e:ercitat prin reFol area peti"iilor cet!"enilor $a$

7.%.%. F. "uncionarea 5arlamentului 6epublicii 8oldova


Eunc"ionarea %arlamentului este re,lementat de Constitu"ie i de Re3 ,ulamentul %arlamentului Repu&licii #oldo a* care are putere de le,e or3 ,anic!$ %arlamentul Repu&licii #oldo a este ales pentru un mandat de ; ani* care poate 4i prelun,it* prin le,e or,anic!* doar 6n dou! caFuri pre !Fute e:pres de Constitu"ie/ a( n caz de rz3oiG 3( n caz de catastro+. %arlamentul nou ales se 6ntrunete la con ocarea %reedintelui Repu3 &licii #oldo a* 6n cel mult '( de File de la ale,eri$ %arlamentul Repu&licii #oldo a este conceput ca un or,an de lucru permanent$
#m 11% g8

Teoria general a dreptului i statului

"orma principal de activitate a 5arlamentului este sesiunea! Sesi3 unile pot 4i/ X ordinareP O e:traordinareP N speciale$ Con4orm Constitu"iei Repu&licii #oldo a <art$ 58 alin$ 1=* (Parla. mentul se ntrunete n dou sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune ncepe n luna fe ruarie i nu poate depi sfFritul lunii iulie. 0 doua sesiune ncepe n luna septem rie i nu poate depi sfFritul lunii decem rie L$ /esiunile e traordinare sau speciale pot 4i con ocate/ Mla cererea IreeuTiriieTiui MZep #icTii M#oldo a* a Treeciintelui M%arlamentului sau a unei treimi din deputa"iM$ Bedin"ele %arlamentului s6nt pu&lice* 6n acelai timp* %arlamentul poate +ot!r6 ca anumite edin"e s! 4ie 6nc+ise$ Aceasta 6ns! nu atenteaF! la caracterul transparent al acti it!"ii parlamentare$ O alt! 4orm! de acti itate a %arlamentului este acti itatea comisiilor permanente! Comisiile permanente se 6ntrunesc 6n edin"e$ Bedin"ele co3 misiilor s6nt deli&erati e cu participarea a cel pu"in Cum!tate plus unu din num!rul mem&rilor lor$ Bedin"ele* de re,ul!* nu s6nt pu&lice$ Comisiile 6ns! pot decide ca la edin"e s! participe repreFentan"ii miCloacelor de in3 4ormare 6n mas!$ Yot!rQrile comisiilor se adopt! cu otul a cel pu"in Cum!tate plus unu din num!rul mem&rilor lor$ Aceste +ot!rQri pot 4i pronun"ate pe di erse pro&leme/ a iFarea proiectelor de le,i* preFentarea unor ini"iati e le,isla3 ti e* audierea st!rii de lucruri 6n domeniul respecti de specialitate $ a$

-.* 4. Pre,edintele 5epu%licii Moldo&a I!$7!'!,


%uterea e:ecuti !* 6n cadrul puterilor statului* se distin,e prin con"i3 nut i tr!s!turi speci4ice$ Aceast! putere* 4ie c! este or,aniFat! 6ntr3un or3 ,an statal unic* 4ie c! este or,aniFat! 6n dou! structuri* acti eaF! con4orm atri&u"iilor concretiFate* de re,ul!* de constitu"ie$ 6n caFul or,aniF!rii puterii e:ecuti e 6n dou! or,ane statale* se su&li3 niaF! caracterul dualist* &ice4al al puterii e:ecuti e$ Un asemenea caracter 6l are puterea e:ecuti ! 6n Repu&lica #oldo a$ Ca urmare* atri&u"iile puterii e:ecuti e s6nt repartiFate nu numai Gu ernu3 lui* ci i e4ului statului 3 %reedintele Repu&licii #oldo a$
-i 1%+ ,

Boris Negru, Alina Negru

In Repu&lica #oldo a institu"ia e4ului statului a ap!rut 6n septem&rie 177($ Institu"ia %reedintelui repu&licii i3a ,!sit re4lectare i 6n Constitu"ia Repu&licii #oldo a* adoptat! la 27 iulie 177;$

I,$,7!$! ?esemnarea 5reedintelui 6epublicii 8oldova


Desemnarea e4ului statului este una din pro&lemele le,ate direct de 4orma de ,u em!m6nt$ Ea preFint! un interes sporit 6n preciFarea atQt a atri&u"iilor e4ului de stat* cQt i a raporturilor acestuia cu celelalte autori3 t!"i pu&lice$ 6n sistemele constitu"ionale contemporane s3au cristaliFat patru mo3 duri de desemnare a e4ului statului/ a= pe calea ereditar!* adic! transmiterea 4unc"iei prin motenireP &= prin ale,erea de c!tre %arlamentP c= prin ale,erea de c!tre un cole,iu electoralP d= prin ale,erea de c!tre 6ntre,ul electorat prin ot uni ersal$
sK =e e e

In 6epublica 8oldova, ini"ial <177(=* le,isla"ia pre edea ale,erea %reedintelui repu&licii de c!tre %arlament$ #ai apoi* con4orm Le,ii nr$ 82(3AII din 19 septem&rie 1771 LCu pri ire la ale,erile %reedintelui Re3 pu&licii #oldo aM* pentru ale,erea %reedintelui a 4ost sta&ilit su4ra,iul uni ersal direct$ Aceeai modalitate de desemnare a %reedintelui repu&licii pre edea ini"ial i Constitu"ia din 27 iulie 177;$ Ast4el* con4orm art$ 89 din Consti3 tu"ie* %reedintele Repu&licii #oldo a era ales prin ot uni ersal* e,al* direct* secret i li&er e:primat$ Ca urmare a modi4ic!rilor constitu"ionale* operate prin Le,ea nr$ 111)3 AI- din ) iulie 2(((* 6n statul nostru s3a re enit la ale,erea %reedintelui repu&licii de c!tre %arlament$ Astfel, conform redaciei actuale a art! IJ din Constituie, 5reedinte# le 6epublicii 8oldova este ales de 5arlament prin vot secret! %oate 4i ales %reedinte al Repu&licii #oldo a cet!"eanul cu drept de ot care are ;( de ani 6mplini"i* a locuit sau locuiete permanent pe terito3 riul Repu&licii #oldo a cel pu"in 1( ani i posed! lim&a de stat$ Este ales cet!"eanul care o&"ine otul a trei cincimi din num!rul depu3 ta"ilor alei$ Dac! nici un candidat nu 6ntrunete num!rul necesar de oturi <51= * se or,aniFeaF! al doilea tur de scrutin 6ntre primii doi candida"i sta3 &ili"i 6n ordinea num!rului descresc!tor de oturi o&"inute 6n primul tur$ Dac! i 6n turul al doilea nici un candidat nu 6ntrunete num!rul nece3 sar de oturi* se or,aniFeaF! ale,eri repetate$
-l 1%! g-

Teoria generat a dreptului i statului

6n caFul 6n care i dup! ale,erile repetate %reedintele Repu&licii #oldo a nu este ales* %reedintele 6n e:erci"iu diFol ! %arlamentul i sta3 &ilete data ale,erilor 6n noul %arlament$ ReFultatul ale,erilor pentru 4unc"ia de %reedinte al repu&licii este alidat de Curtea Constitu"ional!$ Candidatul a c!rui ale,ere a 4ost alidat! depune Cur!mQntul 6n 4a"a %ar3 lamentului i a Cur"ii Constitu"ionale cel tQrFiu la ;) de File dup! ale,eri$ 8andatul 5reedintelui 6epublicii 8oldova durea0 ? ani i se e:er3 cit! de la data depunerii Cur!mQntului$ %reedintele 6i e:ercit! mandatul pQn! la depunerea Cur!mQntului de c!tre %reedintele nou ales$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a pre ede 6n mod e:pres doar dou! condi"ii pentru prelun,irea mandatului preFiden"ial/ a8 n caz de rz oi1 8 n caz de catastrof.

I!$!7!7! Atribuiile 5reedintelui 6epublicii 8oldova


Ca e4 al statului* %reedintele repu&licii repreFint! statul i este ,a3 rantul su eranit!"ii* independen"ei na"ionale* al unit!"ii i inte,rit!"ii teri3 toriale a "!rii <art$ 88 din Constitu"ia Repu&licii #oldo a=$ Ast4el* %reedintele repu&licii repreFint! statul atQt pe plan intern* cQt i interna"ional i nici o alt! autoritate pu&lic! nu3i poate aro,a aceast! 4unc"ie$ %e de alt! parte* %reedintelui repu&licii 6i re ine i 4unc"ia de ,arant al su eranit!"ii* independen"ei na"ionale* al unit!"ii i inte,rit!"ii teritoriale a "!rii$ Aceast! pre edere constitu"ional! semni4ic! 4aptul c! %reedintele repu&licii dispune de posi&ilit!"i constitu"ionale pentru a pre eni preCudi3 cierea/ i atentarea i1a e4e$ UnTrol important re ine %reedintelui repu&licii i la numirea Gu ernului$ Ast4el* con4orm art$ 79 din Constitu"ie* dup! consultarea 4rac"iunilor parlamentare %reedintele Repu&licii #oldo a desemneaF! un candidat pentru 4unc"ia de prim3ministru i numete Gu ernul pe &aFa otului de 6ncredere acordat de %arlament$ Din cele men"ionate reFult! c! %reedintele nu numete primul 3 mi3 nistru* ci doar persoana care candideaF! 6n 4a"a %arlamentului pentru aceas3 t! 4unc"ie$ %Qn! la o&"inerea otului de 6ncredere* persoana respecti ! nu are de3 cQt calitatea de candidat$ Cu Qntul decisi 6n acest caF re ine %arlamen3 tului care acord! Gu ernului otul s!u de 6ncredere$ Numai dup! aceasta %reedintele Repu&licii #oldo a numete Gu ernul$

Pm ies ,3

Boris Negru, Alina Negru

6n timpul acti it!"ii Gu ernului* %reedintele repu&licii este 6n drept s! 4ac! remanieri ,u ernamentale$ Aceste remanieri pot 4i 4!cute 6ns! doar la propunerea primului 3 ministru* i nu din ini"iati ! proprie$ Locul i rolul e4ului statului 6n sistemul autorit!"ilor pu&lice reFult! din raporturile acestuia cu celelalte autorit!"i$ Ast4el* 6n raporturile sale cu %arlamentul %reedintele repu&licii dispune de o serie de c!i speci4ice$ 3n primul r4nd, %reedintele este 6n drept s! participe la lucr!rile %ar3 lamentului i s! adreseFe acestuia mesaCe cu pri ire la principalele pro&le3 me ale na"iunii* 6n aa mod* repreFentan"ii na"iunii <parlamentarii= pot cu3 aoate op"iunile e4ului statului$ O asemenea con4runtare de opinii permite %arlamentului s! alea,! solu"ia optim! 6n reFol area pro&lemelor$ 3n al doilea r4nd, %reedintele repu&licii dispune de un drept e:clu3 si 3 diFol area %arlamentului$ De acest drept e4ul statului poate dispune doar 6n dou! caFuri e:pres pre !Fute de art$ 9) din Constitu"ie/ O 6n caFul imposi&ilit!"ii 4orm!rii Gu ernuluiP O 6n caFul &loc!rii procedurii de adoptare a le,ilor$ 5rima condiie presupune c! %reedintele repu&licii poate diFol a %arlamentul doar 6n caFul 6n care %arlamentul* 6n termen de ;) de File de la prima solicitare i numai dup! respin,erea a cel pu"in dou! solicit!ri de 6n estitur!* nu accept! otul de 6ncredere pentru 4ormarea Gu ernului$ Cea de#a doua condiie poate ser i drept temei pentru diFol area %ar3 lamentului doar 6n caFul 6n care %arlamentul timp de ' luni nu3i poate e:ercita atri&u"iile principale* adic! nu adopt! nici o le,e$ #en"ion!m* de asemenea* dreptul %reedintelui 6n e:erci"iu de a diFol a D arlamentul 6n caFul imposi&ilit!"ii ale,erii %reedintelui repu&licii pre !Fut ie Constitu"ie ca urmare a modi4ic!rilor operate prin Le,ea din ) iulie 2((($ %re ederile re4eritoare la diFol area %arlamentului* cu e:cep"ia ulti3 nei* au un caracter dispoFiti * i nu imperati $ De alt4el* anume 6n &aFa acestei dispoFi"ii constitu"ionale imperati e a Xi 4ost diFol at %arlamentul de le,islatura a Al-3a la 4inele anului 2((($ Su&liniem c! %reedintele poate recur,e la aceast! sanc"iune constitu3 ional! numai dup! consultarea preala&il! a 4rac"iunilor parlamentare$ Constituia 6epublicii 8oldova sta&ilete pentru %reedintele repu3 &licii urm!toarele restric"ii 6n e:ercitarea atri&u"iei date/ O 6n cursul unui an %arlamentul poate 4i diFol at o sin,ur! dat!P O %arlamentul nu poate 4i diFol at 6n ultimele 5 luni ale mandatului %reedintelui Repu&licii #oldo a i nici 6n timpul st!rii de ur,en "!* de asediu sau de r!F&oi$
-9 1%% t-

Teoria general a dreptului i statului

Ca e4 al statului i ca repreFentantul lui o4icial* %reedintele Repu3 &licii #oldo a dispune de anumite atri&u"ii 6n domeniul politicii e:terne$ Ast4el* con4orm art$ 95 din Constitu"ia Repu&licii #oldo a* %reedintele Repu&licii/ O poart! tratati e i ia parte la ne,ocieri* 6nc+eie tratate interna"io3 3 nale 6n numele Repu&licii #oldo a i le preFint! spre rati4icare %arlamentuluiP O la propunerea Gu ernului* acrediteaF! i rec+eam! repreFentan"ii diplomatici ai Repu&licii #oldo a i apro&! 6n4iin"area* des4iin"a rea sau sc+im&area ran,ului misiunilor diplomaticeP O primete scrisorile de acreditare i de rec+emare ale repreFentan"i lor diplomatici ai altor state 6n Repu&lica #oldo a$ %reedintele repu&licii dispune de anumite atri&u"ii 6n domeniul ap!3 r!rii$ Aceste atri&u"ii deri ! din calitatea sa de e4 al statului i de coman3 dant suprem al 4or"elor armate* statuat! prin Constitu"ie$ Le,isla"ia Repu&licii #oldo a reFer ! e4ului statului i alte atri&u"ii$ Ast4el* con4orm art$ 99 din Constitu"ie* %reedintele repu&licii/ 2umete 3n funcii publice . la propunerea Consiliului Superior al #a,istraturii* numete Cudec!torii Cudec!toriilor* Cur"ilor de Apel* Cudec!3 torii Cudec!toriilor specialiFate etc$ 5oate cere poporului s#i e prime, prin referendum, oin"a asupra pro&lemelor de interes na"ional$ /uspend actele Ouvernului, ce contra in le,isla"iei* pQn! la adopta3 rea +ot!rQrii de4initi e a Cur"ii Constitu"ionale$ %rintre atri&u"iile preFiden"iale un loc aparte re ine promulgrii legilor! %romul,area le,ii constituie etapa 4inal! a procedurii le,islati e$ Ea con4er! le,ii caracter e:ecutoriu* o&li,Qnd autorit!"ile pu&lice s! o 6ndeplineasc!$ Totodat!* prin decretul de promul,are* %reedintele repu&licii dispune posi&ilitatea pu&lic!rii le,ii 6n #onitorul O4icial$ Hegea adoptat urmeaF! s! 4ie promul,at! de %reedintele repu&licii 6n termen de cel mult dou! s!pt!mQni de la data adopt!rii ei$ Con4orm art$ 7' din Constitu"ie* L%reedintele Repu&licii #oldo a este 6n drept* 6n caFul 6n care are o&iec"ii asupra unei le,i* s! o trimit!* 6n termen de cel mult doua s!pt!mQni* spre ree:aminare %arlamentului* 6n caFul 6n care %arlamentul 6i men"ine +ot!rQrea adoptat! anterior* %ree3 dintele promul,! le,eaM$ In e:ercitarea atri&u"iilor sale* %reedintele Repu&licii #oldo a emite decrete* o&li,atorii pentru e:ecutare pe 6ntre, teritoriul statului$ Decretele se pu&lic! 6n #onitorul O4icial al Repu&licii #oldo a$
-^ 167 fe-

ris Negru, Alina Negru

7.%.4. l. 9onsideraiuni generale


No"iunea de guvern . men"ioneaF! pro4esorul Tudor Dr!,anu 3 poate ea un triplu sens$ 6ntr3o accep"iune 4oarte lar,!* acest termen desemnea3 ! totalitatea or,anelor politice ale statului* inclusi parlamentul$ 6ntr3un sens mai pu"in lar,* acelai termen desemneaF! totalitatea or3/anelor care 4ormeaF! puterea e:ecuti !* adic! pe e4ul statului 6mpreun! /u consiliul de minitri$ 6n s46rit* 6ntr3un sens restr6ns* prin L,u ernM se 6n"ele,e numai acea _arte a puterii e:ecuti e* care este 4ormal! din ansam&lul minitrilor <con3 iliul de minitri=* cu e:cluderea e4ului statului1$ Credem oportun! i accepta&il! ultima ariant!$ Anume 6n acest sens este nterpretat i utiliFat termenul de L,u ernM 6n Constitu"ia Repu&licii #oldo a* le care i ne conducem la e:punerea materialului compartimentului dat$ Caracteristicile principale ale Gu ernului ca autoritate pu&lic! s6nt irm!toarele/ a8 Guvernul este organul central al puterii executive1 8 Guvernul asigur realizarea politicii interne i externe a statului1 c8 Guvernul exercit conducerea general a administraiei pu lice1 d8 Guvernul este un organ central colegial al administraiei pu lice1 e8 Guvernul este un organ de competen general$ n sensul c el dispune de atri uii$ ce intereseaz toate sau aproape toate ramu rile i domeniile activitii executive ;nvmnt$ sntate$ agri cultur$ industrie$ comer etc.8.

I!$!:!$!

u e

Gu ernul este denumit di4erit 6n constitu"iile statelor lumii/ ca&inet* ,u ern* consiliul de minitri$ Aceste denumiri depind de sistemul consti3/u"ional* de 4aptul dac! e:ecuti ul este 4ormat din una sau dou! structuri* Drecum i de raportul dintre autorit!"ile pu&lice$ Gu ernul are dou! componen"e* i anume* e4ul ,u ernului <acolo unde e:ist!= i minitrii$ Be4ul ,u ernului se mai denumete prim3ministru* preedinte $a$ S6nt sisteme constitu"ionale 6n care nu e:ist! i un e4 al ,u ernului* 6n care e4ul de stat* ca e4 al puterii e:ecuti e* cumuleaF! i 4unc"ia de e4 de ,u ern$ O asemenea situa"ie e:ist!* de e:emplu* 6n S$U$A$ Constitu"ia S$U$A$
1

Tudor Dr!,anu* *pera citat$ -oi$ II* pa,$ '(9$

-9 1%$ t-

Teoria general a dreptului i statului

pre ede c! Lputerea e:ecuti ! a 4i e:ercitat! de %reedintele Statelor Unite ale AmericiiM$ Aici minitrii se su&ordoneaF! direct e4ului statului$ 6n sistemele constitu"ionale 6n care e:ist! o distinc"ie 6ntre e4ul de stat i e4ul de ,u ern* e4ul ,u ernului are un rol important 6n 4ormarea ,u3 ernului i 6n 4ormularea pro,ramului de acti itate al acestuia$ Asemenea sisteme e:ist! 6n mai multe "!ri ale lumii* inclusi 6n Repu&lica #oldo a$ 6n statul nostru e:ist! o distinc"ie dintre e4ul statului i e4ul ,u er3 nului$ Sistemul e:ecuti 6n Repu&lica #oldo a are un caracter &ice4al <du3 alist=$ Ca urmare* at6t %reedintelui Repu&licii c6t i Gu ernului 6i re in anumite atri&u"ii ale puterii e:ecuti e strict determinate de Constitu"ie$ %a exponeni ai acestei puteri$ Preedintele !epu licii i Guvernul s6nt e,ali* 6n acelai timp 6ns! maCoritatea pro&lemelor ce "in de puterea e:ecuti ! urmeaF! s! 4ie solu"ionate de c!tre Gu ern* con4orm Constitu3 "iei Repu&lici #oldo a i Le,ii cu pri ire la Gu ern din '1 mai 177(* cu modi4ic!rile e4ectuate p6n! 6n preFent$ Ast4el* con4orm Constitu"iei* LGu3 ernul asi,ur! realiFarea politicii interne i e:terne a statului i e:ercit! conducerea ,eneral! a administra"iei pu&liceM <alin$ l art$ 75=$ L6n e:ercitarea atri&u"iilor* Gu ernul se conduce de pro,ramul s!u de acti itate* acceptat de %arlamentM$ O asemenea pre edere* 4ormulat! 6n alin$ 2 al art$ 75 din Constitu"ie* scoate 6n e iden"! necesitatea cola&or!rii dintre e:ecuti * 6n persoana Gu ernului* i %arlament$
Xj

In acti itatea sa Gu ernul/ a8 se cluzete de %onstituie$ de legile i #otrrile Parlamentului$ de decretele Preedintelui !epu licii1 8 pornete de la principiile democraiei$ legalitii i utiliti sociale1 c8 asigur colegialitatea i rspunderea personal a mem rilor Gu vernului n procesul ela orrii$ adoptrii i executrii #otrrilor1 d8 asigur exercitarea principiilor tiinifice de administrare$ ine sea ma de experiena mondial n sfera construciei de stat i o aplic. 7.2.$3. )onstituirea ,i componena "u&ernului
fK 4e

In con4ormitate cu pre ederile Constitu"iei* Gu ernul Repu&licii #ol3 do a este alc!tuit din prim3ministru* prim3 iceprim3ministru* iceprim3 ministra* minitri i al"i mem&ri pre !Fu"i prin le,e or,anic!$ %rocedura de constituire i in estire a Gu ernului 6ncepe prin desem3 narea de c!tre %reedintele Repu&licii a unui candidat pentru 4unc"ia de prim3ministru$
8P 11)

Boris Negru, Alina Negru

Candidatul pentru 4unc"ia de prim3ministru a cere* 6n termen de 1) File de la desemnare* otul de 6ncredere al %arlamentului asupra pro,ra3 mului de acti itate i a 6ntre,ii liste a Gu ernului$ %ro,ramul de acti itate* precum i lista Gu ernului se deF&at 6n edin"a %arlamentului$ In urma e:a3 min!rii pro,ramului de acti itate i a ec+ipei ,u ernamentale* %arlamentul acord! 6ncredere Gu ernului cu otul maCorit!"ii deputa"ilor* 6n caFul 6n care %arlamentul nu acord! o asemenea 6ncredere Gu ernului* procedura se ia de la 6nceput$ Con4orm Constitu"iei Repu&licii #oldo a* o asemenea procedur! poate 4i repetat! de trei ori* 4!r! anumite consecin"e$ Spunem acest lucru* deoarece* dup! e:pirarea termenului de ;) de File* %arlamentul poate fi sancionat de ctre Preedintele Repu&licii #oldo a pentru impo3 si&ilitatea de 4ormare a Gu ernului* 6n asemenea caFuri* %arlamentul poate 4i diFol at de c!tre %reedintele Repu&licii <art$ 9) al Constitu"iei=$ %e &aFa otului de 6ncredere acordat de %arlament* %reedintele Re3 pu&licii numete Gu ernul$
*,

Intruc6t %arlamentul se ale,e pentru un mandat de ; ani* reFult! c! i Gu ernul se constituie pe acelai termen* 6n acelai timp 6ns! pot 4i i anumite e:cep"ii$ Ast4el* %arlamentul* la propunerea a cel pu"in o p!trime din deputa"i* 6i poate e:prima ne6ncrederea 6n Gu ern* cu otul maCorit!"ii deputa"ilor$ O asemenea ini"iati ! se e:amineaF! peste trei File de la data preFent!rii 6n %arlament$ Gu ernul* 6n ansam&lu* demisioneaF!* i 6n caFul demisiei prim3ministrului$ .ine6n"eles* 6n toate aceste caFuri se 4ormeaF! noi ,u erne$ Ultimele acti eaF! doar 6n perioada de acti itate a %arlamen3 tului de le,islatura respecti !$ Gu ernul 6i e:ercit! atri&u"iile 6n Fiua depunerii Cur!m6ntului de c!tre mem&rii lui 6n 4a"a %reedintelui Repu&licii #oldo a$ %e parcursul acti it!"ii Gu ernului este posi&il! apari"ia unor situa"ii* c6nd este necesar! remanierea ,u ernamental! <decese* stare de incompa3 ti&ilitate* demisie etc$=$ 6n aceste caFuri* %reedintele Repu&licii #oldo a* la propunerea prim3ministrului* re oc! i numete pe unii mem&ri ai Gu3 ernului$ Acestea 6i e:ercit! 6mputernicirile de la data depunerii Cur!m6n3 tului$

I!$!:!:! Atribuiile Ouvernului


Constitu"ia Repu&licii #oldo a pre ede c! Gu ernul* potri it pro,ra3 mului s!u de acti itate acceptat de %arlament* Lasi,ur! realiFarea politicii interne i e:terne a statului i e:ercitarea conducerii ,enerale a administra3 "iei pu&liceM* oper6nd 6n acest scop prin or,anismele sociale interesate$
) 1-0 S-

Teoria general a dreptului i statului

O asemenea 4ormulare* &ine6n"eles* este 4oarte ,eneral! i nu o4er! o caracteristic! concret! acti it!"ii multilaterale a Gu ernului$ Cu at6t mai mult c! nu numai ac"iunile Gu ernului* ci i cele ale altor autorit!"i pu3 &lice* cum ar 4i* de e:emplu* %arlamentul sau %reedintele Repu&licii* se 6ncadreaF! 6n politica intern! i e:tern! a statului$ Din aceste considerente* este necesar! studierea le,ii cu pri ire la Gu ern care detaliaF! atri&u"iile Gu ernului* 6n acest act normati distin,em* at6t direc"iile principale ale acti it!"ii Gu ernului* c6t i o ,rupare a atri&u"iilor respecti e$ 6n con4ormitate cu 6mputernicirile sale* Gu ernul/ N creeaF! condi"ii pentru realiFarea i asi,urarea su eranit!"ii econo3 mice i politice a "!riiP O ela&oreaF! concep"ia deF olt!rii social3economice a repu&licii* pro,ramul i mecanismul trecerii la economia de pia"!P O asi,ur! li&era ini"iati !* deetatiFarea* demonopoliFarea economiei i deF olt!rii rela"iilor de pia"!P O ela&oreaF! strate,ia deF olt!rii te+nico3tiin"i4ice* promo eaF! po litica na"ional! 6n domeniul culturii* tiin"ei* te+nicii* te+nolo,ieiP O ,aranteaF! tuturor su&iec"ilor propriet!"ii li&ertatea acti it!"ii eco nomice i e,alitatea lor 6n drepturiP O proteCeaF! interesele na"ionale 6n acti itatea economic!* 4inanciar! i alutar!P O realiFeaF! cola&orarea economic! cu "!rile lumii i asi,ur! proteCa rea intereselor na"ionale 6n acti itatea economic! e:tern!P O 4ormeaF! un sistem e4icient de ocrotire social! a popula"ieiP O promo eaF! politica de stat acti ! 6n domeniul ocrotirii s!n!t!"ii popula"ieiP O asi,ur! utiliFarea ra"ional! a resurselor naturale i inte,ritatea lor* protec"ia ecolo,ic! a popula"iei i a mediuluiP O 4a oriFeaF! deF oltarea autonomiei or,anelor administra"iei pu&li ce de toate ni elurileP N asi,ur! le,alitatea* ordinea pu&lic!* drepturile i li&ert!"ile cet!"e3 nilorP O promo eaF! politica securit!"ii na"ionale diriCeaF! acti itatea de ap!rare a "!riiP O asi,ur! respectarea i e:ecutarea le,ilor* +ot!r6rilor %arlamentului* decretelor preedintelui* tratatele interna"ionaleP O promo eaF! politica e:tern! 6n con4ormitate cu competen"a sa$
-t 1-1 t-

Boris Negru, Alina Negru

-.*. . Administraia pu%lica central de specialitate


Din aceast! cate,orie 4ac parte/ O ministereleP O departamenteleP O ser iciile i inspectoratele de statP O comisiile i consiliile ,u ernamentaleP O alte or,ane centrale ale administra"iei de stat* autonome* cum ar 4i/ Curtea de Conturi* .anca Na"ional! $a$ Alin$ <1= al art$ 1(8 din Constitu"ia Repu&licii #oldo a pre ede/ LOr3 ,anele centrale de specialitate ale statului s6nt ministerele$ Ele traduc 6n ia"! 6n temeiul le,ii* politica Gu ernului* +ot!r6rile i dispoFi"iile lui* do3 meniile 6ncredin"ate i s6nt responsa&ile de acti itatea lor$M #inisterele* de asemenea* pro,noFeaF! deF oltarea domeniilor re3 specti e ale acti it!"ii lor de &aF!* or,aniFeaF! studierea e:perien"ei mon3 diale* conCuncturii* ela&oreaF! pro,rame de deF oltare te+nico3tiin"i4ic! i social3economic!* au ,riC! de ocrotirea societ!"ii* a salaria"ilor lor* asi3 ,ur! pre,!tirea cadrelor$ #inisterele s6nt or,anele de conducere unipersonale$ In 4runtea lor st! ministrul care administreaF! ramura respecti ! i este responsa&il pentru 6ndeplinirea sarcinilor puse 6n seama ministerului$ #ai preciF!m 4aptul c! 6n cadrul ministerelor* are loc 6m&inarea con3 ducerii unipersonale cu cea cole,ial!$ In aceast! ordine de idei* 6n 4iecare minister se constituie un cole,iu* apro&at de Gu ern$ La edin"a cole,iului se solu"ioneaF! pro&lemele maCore din domeniul respecti $ Num!rul ministerelor este determinat de 4unc"iile i sarcinile admi3 nistra"iei pu&lice* precum i de interesele politice care se mani4est! la 4ac3 torii ce compun sistemul politic$ 6n a4ara ministerelor s6nt cons4in"ite i alte or,ane de specialitate ale administra"iei pu&lice* care poart! di erse denumiri$ 6n4iin"area acestora este condi"ionat!* 6n principal* de s4era lar,! de cuprindere i comple:itatea pro&lemelor administra"iei pu&lice$ %osi&ili3 tatea 6n4iin"!rii lor este pre !Fut! i de alin$ 2 al art$ 1(8 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a* care sta&ilete urm!toarele/ L6n scopul conducerii* coordon!rii i e:ercit!rii controlului 6n domeniul or,aniF!rii economiei i 6n alte domenii care nu intr! nemiClocit 6n atri&u"iile ministerelor se 6n4iin3 "eaF!* 6n condi"iile le,ii* i alte autorit!"i administrati e$M
1-* ,-

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Departamentele de pe l6n,! Gu ern se 4ormeaF! de %arlament* la pro3 punerea prim3ministrului$ Departamentele s6nt conduse de directori ,ene3 rali* numi"i 6n 4unc"ie de Gu ern$ Le,ea cu pri ire la Gu ern pre ede* de asemenea* crearea ser ici3 ilor i inspectoratelor de stat$ Acestea se 4ormeaF! de Gu ern 6n scopul e:ercit!rii controlului asupra e:ecut!rii le,ilor* +ot!r6rilor %arlamentului* a decretelor %reedintelui Repu&licii* a +ot!r6rilor Gu ernului$ Ser iciile i inspectoratele de stat s6nt conduse de directori* numi"i 6n 4unc"ie de Gu3 ern* 6n Repu&lica #oldo a acti eaF! Ser iciul de stat i ar+i !* Ser iciul de stat pentru pro&leme culturale* precum i inspectoratul 4iscal$ Gu ernul poate s! creeFe comisii permanente i pro iForii pentru studierea unor pro&leme i ela&orarea unor +ot!r6ri 6n ederea deF olt!rii economiei* politicii 6n domeniile 4inan"elor* creditelor* pre"urilor* alutei* circula"iei monetare* precum i 6n domeniul deF olt!rii sociale* a 6n !3 "!m6ntului* culturii i 6n alte s4ere ale ie"ii$ Comisiile se 4ormeaF! din lucr!tori ai ministerelor* precum i din sa an"i* specialiti de 4runte* la pro3 punerea prim3ministrului sau a iceprim3ministrului$

7.%.1. Administraia public local


%uterea de stat tre&uie circumscris! unui spa"iu i unei comunit!"i umane$ Ca urmare* ea se r!s4r6n,e 4ie asupra 6ntre,ului teritoriu statal i 6ntre,ii comunit!"i de indi iFi ce populeaF! acest teritoriu <6n caFul puterii de stat centrale=* 4ie asupra unui teritoriu distinct* limitat i unei p!r"i a po3 pula"iei ce se a4l! pe acest teritoriu <6n caFul puterii de stat locale=$ Anterior s3a 4!cut o analiF! a puterii la ni el central$ UrmeaF! ca 6n continuare s! caracteriF!m modalitatea de mani4estare a puterii de stat la ni el local* 6n literatura Curidic! aceast! putere a 4ost 6ncadrat! 6n no"iunea de administra"ie pu&lic! local!$ At6t Constitu"ia Repu&licii #oldo a* c6t i le,isla"ia 6n i,oare* sta&i3 lesc normele 4undamentale pri ind natura Curidic! i principiile care stau la &aFa administra"iei pu&lice locale* precum i rolul i competen"ele auto3 rit!"ilor administrati e ale acesteia$ Administra"ia pu&lic! local! este autoritatea repreFentati !* or,ani3 Fat! de popula"ia unit!"ii administrati 3teritoriale pentru solu"ionarea pro3 &lemelor de importan"! local!* pornind de la interesele i necesit!"ile* 6n con4ormitate cu Constitu"ia$ Administra"ia pu&lic! local! se instituie 6n sate <comune=* orae <mu3 nicipii= i raioane$
-9 1-+ ,

Boris /egru* &lina /egru

Unit!"ile administrati 3teritoriale s6nt persoane Curidice$ Ele au denu3 mire* &ene4iciaF!* 6n condi"iile sta&ilite de le,e* de autonomie 4inanciar! i de autonomie 6n coordonarea 4inan"elor pu&lice* dispun de patrimoniu i de dreptul de ini"iati ! 6n administrarea intereselor pu&lice locale* e:ercit3 6ndu3i autoritatea prin intermediul autorit!"ilor pu&lice locale 6n limitele teritorial3administrati e sta&ilite$ Administra"ia pu&lic! 6n unit!"ile administrati 3teritoriale se 6nteme3 iaF! pe principiile autonomiei locale* descentraliF!rii ser iciilor pu&lice locale* ale eli,i&ilit!"ii autorit!"ilor administra"iei pu&lice i consult!rii ce3 t!"enilor 6n pro&leme locale$ Un principiu 4undamental care ,u erneaF! acti itatea autorit!"ilor ad3 ministra"iei pu&lice locale este autonomia lor$ Acest principiu presupune dreptul unit!"ilor administrati 3teritoriale de a3i satis4ace interesele pro3 prii 4!r! amestecul autorit!"ilor centrale$ El* de asemenea* st! la &aFa ra3 porturilor unit!"ilor administrati 3teritoriale cu alte unit!"i$ Alt principiu care caracteriFeaF! administra"ia pu&lic! 6n unit!"ile ad3 ministrati 3teritoriale este cel al descentraliF!rii ser iciilor pu&lice$ Acest principiu necesit! trans4erarea unor atri&u"ii ale puterii centrale 6n com3 peten"a unit!"ilor locale$ Nu 6nt6mpl!tor se a4irm! c! descentraliFarea este democra"ia aplicat! Ia administra"ie$ %rincipiul eli,i&ilit!"ii este un principiu 4undamental e:trem de im3 portant$ El su&liniaF! modalitatea de constituire a autorit!"ilor pu&lice lo3 cale$ %ornind de la acest principiu* Constitu"ia Repu&licii #oldo a sta&i3 lete urm!toarele/ Lautorit!"ile administra"iei pu&lice* prin care se e:ercit! autonomia local! 6n sate i 6n orae* s6nt consiliile locale alese i primarii aleiM <alin$ <1= al art$ 112=$ %rincipiul consult!rii cet!"enilor 6n pro&lemele locale de interes de3 ose&it scoate 6n e iden"! necesitatea autorit!"ilor pu&lice de a acti a nu iFolat de popula"ie* ci 6n str6ns! cola&orare cu ea$

7.%.7. Autoritatea judectoreasc


7.%.7.'! Instanele judectoreti
Con4orm Constitu"iei Repu&lici #oldo a <art$ 11;= Custi"ia se 6n4!ptu3 iete 6n numele le,ii 6n instan"ele Cudec!toreti$ Kusti"ia se 6n4!ptuiete prin Curtea Suprem! de Kusti"ie* prin cur"ile de apel i prin Cudec!torii$ %entru anumite cate,orii de cauFe pot 4unc"iona* potri it le,ii* Cudec!3 torii specialiFate <Cudec!torii militare* Cudec!torii economice $ a$=$
-l 1-! i)

Teoria general a dreptului i statului

6n con4ormitate cu principiul e4ectu!rii Custi"iei numai de instan"ele Cudec!toreti* Constitu"ia Repu&licii #oldo a interFice 6n4iin"area de in3 stan"e e:traordinare <art$ 11)=$ Aadar* totalitatea instan"elor Cudec!toreti* indicate 6n Constitu"ia Repu&licii #oldo a* constituie sistemul Cudiciar al "!rii$ Din punct de edere or,aniFa"ional instan"ele Cudec!toreti s6nt le,ate reciproc 6ntre ele ca or,ane ale di4eritor eri,i ale sistemului Cudiciar* 6n a4ar! de le,!tura reciproc! din punct de edere or,aniFa"ional* pentru sistemul Cudiciar al repu&licii s6nt proprii i le,!turile 4unc"ionale$ Le,!turile 4unc"ionale s6nt cauFate de 6ndeplinirea de c!tre instan"ele Cude3 c!toreti a unei ori a mai multor 4unc"ii$ De e:emplu* Cudec!toria <prima eri,!= e:amineaF!* 6n 4ond* toate cauFele <penale* ci ile= i cererile* 6n a4ar! de cele prescrise prin le,e 6n competen"a altor instan"e <de e:emplu* cur"ile de apel=$ Acestea < eri,a a doua= au dreptul de a e:amina apelurile i recursurile declarate 6mpotri a +ot!r6rilor pronun"ate de Cudec!torii 6n prima instan"!$ 6n aa mod se 6n4!ptuiete supra e,+erea asupra le,alit!"ii i temeini3 ciei +ot!r6rilor Cudiciare$ Con4orm Constitu"iei Repu&licii #oldo a <art$ 115= Cudec!torii in3 stan"elor Cudec!toreti se numesc 6n 4unc"ie de %reedintele Repu&licii #oldo a* la propunerea Consiliului Superior al #a,istraturii$ Kudec!torii care au sus"inut concursul s6nt numi"i 6n 4unc"ie pentru prima dat! pe un termen de ) ani$ Dup! e:pirarea termenului de ) ani Cudec!torii or 4i nu3 mi"i 6n 4unc"ie p6n! la atin,erea pla4onului de 6rst!$ %reedintele i mem&rii Cur"ii Supreme de Kusti"ie s6nt numi"i 6n 4unc3 "ie de %arlament la propunerea Consiliului Superior al #a,istraturii$ Ei tre&uie s! ai&! o ec+ime 6n munc! 6n Cudec!torii de cel pu"in 1( ani$ Aceste pre ederi ale Constitu"iei asi,ur! independen"a i inamo i&i3 litatea Cudec!torilor$ Structura instan"elor Cudec!toreti depinde de competen"a i 4unc"iile 6ndeplinite$

7.2.7.2. Procuratura
Procuratura repreFint! interesele ,enerale ale societ!"ii i ap!r! or3 dinea de drept* precum i drepturile i li&ert!"ile cet!"enilor* conduce i e:ercit! urm!rirea penal!* repreFint! 6n inuirea 6n instan"ele Cudec!toreti 6n condi"iile le,ii$ Sistemul or,anelor %rocuraturii cuprinde/ %rocuratura General!* pro3 curaturile teritoriale i procuraturile specialiFate$
-# 1- t-

Boris Negru, Alina Negru

%rocurorul General este numit 6n 4unc"ie de c!tre %arlament* la propu3 nerea %reedintelui acestuia$ %rocurorii ierar+ic in4eriori s6nt numi"i 6n 4unc"ie de %rocurorul Gene3 ral i 6i s6nt su&ordona"i$ #andatul procurorilor este de ) ani$

Cu 6ntul (principiu+ ine de la latinescul (principium) care poate 6nsemna L6nceputM* Lo&QrieM$ In sensul o&inuit cu 6ntul LprincipiuM se 4olosete pentru a desemna/ **a= element 4undamental* idee de &aF! pe care se 6ntemeiaF! o teorie tiin"i4ic!* un sistem politic etc$ %repoFi"ie admis! ca ade !rat! care ser3 ete la deducerea propoFi"iilor unui sistem deducti P &= le,ea 4undamental! a unei tiin"e* a unei arte* a unei disciplineM <Dic"ionarul lim&ii romQne moderne* editura Academiei* .ucureti* 17)9=$ %rin principiile de or,aniFare i acti itate a aparatului de stat 6n"e3 le,em cele mai importante idei i teFe care stau la &aFa construc"iei i acti it!"ii aparatului de stat care deF !luie esen"a i destina"ia social! a acestuia$ Cele mai importante principii de or,aniFare i acti itate a aparatului de stat s6nt urm!toarele/ principiul separa"iei i cola&or!rii puterilor* prin3 cipiul le,alit!"ii* principiul tiin"i4ic etc$ S! e:amin!m c6te a dintre ele$

H /epararea i colaborarea puterilor Orice proces de conducere social3politic* care se des4!oar! 6n ede3 rea realiF!rii unor o&iecti e de interes ,eneral sau prin care se urm!rete &inele comun al na"iunii* presupune specialiFarea acti it!"ilor statale* in3 stituindu3se 6n acest scop or,anisme 6n estite cu autoritate* capa&ile s! des4!oare continuu acelai tip de acti it!"i i practici$ RealiFarea e4ecti ! a acestor deFiderate se concretiFeaF! 6n principiul separ!rii puterilor de stat* cons4in"ite ca un principiu 4undamental al Con3 stitu"iei$ %rin 4ormularea i men"ionarea e:pres! a acestuia 6n cuprinsul dis3 poFi"iilor constitu"ionale* se pune 6n e iden"! importan"a lui primordial!* se rele ! concep"iile 4undamentale ale teoriei constitu"ionale i se e:prim! tendin"ele statului i ale puterii lui de a realiFa principiile democratice i e:i,en"ele statului de drept$ Teoria separ!rii puterilor 6i are ori,inea 6n cele mai ec+i timpuri* omenirea 4iind 6ntotdeauna 4r!m6ntat! de pro&le3
-s 1-% ,

eoria general a dreptului i statului

mele n!scute din nerespectarea principiilor 4undamentale de con ie"uire 6n societate* pro&leme care adesea au ,enerat di erse 4orme de uFurpare a puterii* de instaurare a unor re,imuri autocratice sau de 4orme dictatoriale de ,u ern!m6nt$ Separarea puterilor* ca un 6nceput de teorie* s3a cristaliFat 6nc! din antic+itate* a4irma"ie ce poate 4i 4!cut! ,ra"ie lucr!rilor lui Yerodot* Aeno3 4on* %laton i Aristote6$ Ultimul este considerat i un prim autor de drept constitu"ional <drept constitu"ional comparat=* care a su,erat ideea separ!3 rii puterilor 6n stat* prin descrierea statului atenian$ 1 6n E ul #ediu au 4ost 4!cute mai multe 6ncerc!ri de a de4ini i deF olta principiul separ!rii pute3 rilor 6n stat$ S6nt semni4icati e ideile unor ast4el de ,6nditori ca #arsilio de %ado a* Dante* Tommaso Campanella* Kean .odin* Nicolo #ac+ia elli* care 6ns! edeau ca 4i,ur! central! 6n stat #onar+ul atotputernic $2 6n secolul A-II s3a conturat un nou curent 6n 4iloso4ia politic!* repre3 Fentant ilustru al ei 4iind en,leFul Ko+n LocUe* care a sus"inut i a demon3 strat c! puterea a&solut! ar putea 4i diminuat! prin separarea unor 4unc"ii ale statului <Coroanei= i prin e:ercitarea lor de c!tre or,anisme i structuri distincte$ #erit! remarcat de asemenea aportul la deF oltarea principiului separ!rii puterilor 4!cute de Kean Kaaues Rousseau i Denis Diderot$ Eormularea elementelor constituti e ale principiului separa"iei pu3 terilor 6n stat* r!mas! ca principal! i istoric!* apar"ine ilustrului 4iloFo4 i sa ant 4ranceF C+arles Louis #ontesauieu$ Acesta* 6n lucrarea Despre spiritul legilor$ a 4ormulat principiul con4orm c!ruia 6n 4iecare stat e:ist! trei 4eluri de putere/ puterea le,islati !* puterea e:ecuti ! pri itoare la c+estiunile ce "in de dreptul ,in"ilor i puterea pri itoare la cele care "in de dreptul ci il$ 6ntr3o 4ormulare modern!* principiul presupune c! 6n stat e:ist! pute3 rile le,islati !* e:ecuti ! i Cudec!toreasc!* separate una de alta$ Treptat* omenirea a trecut la 4ormele i principiile democratice de ,u ernare* 6n cadrai c!rora principiul separa"iei puterilor a c!p!tat o im3 portan"! deose&it! i a de enit o institu"ie indispensa&il!$ Separarea pute3 rilor are menirea de a asi,ura realiFarea ,u ern!rii democratice* e itarea a&uFului de putere$ Teoria separa"iei puterilor poate 4i considerat! ca una dintre cele mai a ansate i mai potri ite concep"ii a puterilor de stat$ Importan"a principiului separa"iei puterilor este pus! 6n aloare i prin includerea normelor respecti e 6n dispoFi"iile constitu"ionale stipulate care
1 2

ion Deleartu* Drept constituional $*NT instituii politice$ ,oi. W6* Iai* 177'* pa,$ 89$ &storia filozofiei moderne$ Societatea !omFn de :ilozofie$ -oi$ I* .ucureti* 17'8* pa,$ 8737)$
89 177 gr

Boris Negru, !in" Negru

poate 4i ,!sit! sau care se su&6n"ele,e 6n maCoritatea constitu"iilor statelor moderne$ Repu&lica #oldo a nu 4ace e:cep"ie$ 6n condi"iile re,imului totalitar comunist* acest principiu nu a 4ost recu3 noscut$ S3au 4!cut 6ncerc!ri de a do edi c! nu este or&a de o separa"ie a pu3 terilor* ci de o di iFiune a muncii 6n e:ercitarea unei puteri unice* 6ntre timp* situa"ia e oluat! i practica interna"ional! au demonstrat destul de con in,!3 tor la ce consecin"e poate aduce ne,liCarea principiului separa"iei puterilor$ In le,!tur! cu aceasta nu putem s! nu amintim de spusele lui #ontesauieu* care* or&ind despre cele trei puteri ca despre trei 4or"e e,ale 6ncredin"ate unor cate,orii de or,ane* 4lecare a 6nd rolul unei supape de si,uran"! pentru celelalte dou! spre a se opri sama olnicia i ar&itrarul 9le pouvoir arrete le pouvoir,, scria/ Totul ar fi pierdut dac acelai om sau acelai corp de fruntai, fie el al nobililor, fie al poporului, ar e ercita aceste trei puteriF pe cea de a face legi, pe cea de a duce la 3ndeplinirea *otr3rilor obteti i pe cea de a judeca infraciunile sau litigiile dintre particulari In perioada de dup! eli&erare de su& tutela ideolo,ic!* politic!* Curi3 dic! i economic! a metropolei so ietice i de orientare a statului pe calea su eranit!"ii i independen"ei reale* 6n Repu&lica #oldo a s3a procedat la crearea 4undamentului politic i Curidic al statalit!"ii* &aFat pe concep"iile i principiile democratice* 6n anii 17993177;* au 4ost a&ordate i solu"io3 nate un ir de pro&leme care* direct sau indirect* au contri&uit la ale,erea 4ormei de or,aniFare a statului i la determinarea atri&u"iilor constitu"iona3 le ale ramurilor puterii de stat$ %erioada respecti ! a 4inaliFat cu adoptarea* la 27 iulie 177;* a noii Constitu"ii a Repu&licii #oldo a* act de importan"! incontesta&il!* care* odat! cu intrarea 6n i,oare la 28 au,ust 177;* a de e3 nit Le,ea Suprem! a statului i a societ!"ii$ Ca o 4inaliFare a proceselor men"ionate* a !nd 6n edere practica "!ri3 lor cu ec+i tradi"ii i cu o mare e:perien"! de statalitate i independen"!* 6n corelare cu doctrinele constitu"ionale moderne noua Constitu"ie a Repu3 &licii #oldo a pre ede e:pres 6n titlul art$ 5 SE%ARAREA BI COLA.O3 RAREA %UTERILOR$ %ro&lema separa"iei puterilor i principiul de la &aFa ei necesit! o e:a3 minare aparte$ Statul* ca entitate politico3Curidic! i structur! social!* are de 6ndeplinit mai multe 4unc"ii* trei dintre acestea 4iind principale/ S funcia legislativ$ realiFat! prin emiterea <edictarea= re,ulilor ,e3 neral3o&li,atorii <le,ilor=P N funcia executiv$ realiFat! prin aplicarea sau e:ecutarea actelor le,islati eP

ani i tor c

asti le,i #o er art$ prir co n


O Ci

aca Fea / 6nF < ur n den a e

nat e:c de i are anu pu" i pu" i anu


din 2

8# 1-$ t-

Teoria general a dreptului i statului

N funcia jurisdicional, e:primat! prin reFol area liti,iilor care apar 6n procesul aplic!rii i realiF!rii actelor normati e$ %entru e:ercitarea 4iec!rei dintre aceste 4unc"ii e:ist!* respecti * o anumit! putere/ le,islati ! <care este i repreFentati !=* e:ecuti !* Cudec!3 toreasc!* 6ncredin"at! 4iecare unor autorit!"i distincte/ S puterea legislativ . repreFentan"ilor poporului* adun!rii repreFen tan"ilor <%arlamentului=P O puterea executiv . e4ului de stat i e:ecuti ului <Gu ernului=P n puterea 2udectoreasc . instan"elor Cudec!toreti$ In Repu&lica #oldo a* con4orm Constitu"iei* puterile se identi4ic! ast4el/ puterea le,islati ! cu %arlamentul* or,an repreFentati suprem i le,islati <art$ 5( 3 art$ 85=P puterea e:ecuti ! cu %reedintele Repu&licii #oldo a <a4lat 6n 4runtea puterii e:ecuti e* dar nu i 6n cea de e4 al Gu3 ernului=1* Gu ernul i administra"ia pu&lic! <art$ 88 3 art$ 1('P art$ 1(8 3art$ 11'=P puterea Cudec!toreasc!* cu autorit!"ile Cudec!toreti* repreFentate prin Curtea Suprem! de Kusti"ie* Cur"ile de Apel* i Cudec!torii de drept comun sau specialiFate <art$ 11; 3 art$ 121=$ 6ntre puterile men"ionate tre&uie s! e:iste un ec+ili&ru* care repreFint! o condi"ie a armoniei sociale i o ,aran"ie a li&ert!"ii* un impediment al acapar!rii 6ntre,ii puteri de stat i al a&uFului de ea$ Ec+ili&ru se reali3 FeaF! prin sta&ilirea atri&u"iilor 4iec!rei puteri i separarea lor strict!* prin 6nFestrarea 4iec!reia cu miCloace e4iciente de control asupra celorlalte$ %rin urmare* autonomia puterilor este relati !* 6ntre ele e:ist6nd o interdepen3 den"!$ Separarea lor ri,id!* 4!r! a se asi,ura o cola&orare intens! nu a a ea nici un a antaC i nu a 4i e4icient!$ Dei se utiliFeaF! no"iune puteri, nu 6nseamn! c! este or&a despre separarea componentelor puterii de stat* deoarece* dup! cum s3a men"io3 nat anterior* puterea de stat deri ! din su eranitatea na"ional! i apar"ine e:clusi unui sin,ur titular* poporul Repu&licii #oldo a$ C6nd se or&ete despre puterea le,islati !* puterea e:clusi ! i puterea Cudec!toreasc!* se are 6n edere c! puterea de stat este e:ercitat! 6n numele poporului de anumite autorit!"i* care* dac! erau separate totalmente i a&solut* nu ar 4i putut realiFa nici m!car prero,ati ele ce le re in nemiClocit* cu at6t mai pu"in* puterea de stat$ Alt4el spus* anumitelor autorit!"i li se 6ncredin"eaF! anumite 6mputerniciri i nu puterea ca atare$
1 Despre raportul Preedinte . Guvern a se edea i Y$ C$ C$ din (;$(;$1775* M. *. nr$ 9L din 2)$(;$1775$

-= 1-3 ,

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru


$! 5rincipiul democratismului Democratic este statul 6n care 4orma de ,u ern!m6nt* competen"a au3 torit!"ilor* modul de or,aniFare* politica intern! i e:tern! s6nt sta&ilite de c!tre popor i "in de competen"a e:clusi ! a acestuia$1 %rin caracterul democratic al statului i aparatul s!u se 6n"ele,e c! toate autorit!"ile pu&lice se 6ntemeiaF! pe oin"a poporului* e:primat! prin ale,eri li&ere i corecte$ De asemenea* democra"ia statului implic!/ pro3 clamarea i ,arantarea li&ert!"ilor pu&liceP un sistem pluralistP responsa&i3 litatea ,u ernan"ilor i o&li,a"ia lor de a se con4orma le,ilorP e:ercitarea impar"ial! a Custi"iei de c!tre Cudec!tori independen"i i inamo i&ili$ Tot3 odat!* democra"ia are ca 4undament respectarea 4iin"ei umane i a starului de drept* deoarece caracterul democratic i caracterul statului de drept* deoarece caracterul democratic i caracterul statului de drept se implic! i se presupun reciproc$ Tr!s!turile democra"iei pot 4i ,!site numai acolo unde ec+ili&rul puterilor i cola&orarea lor s6nt realiFate e4ecti * iar supre3 ma"ia constitu"iei este ,arantat! i asi,urat!$ Statul democratic mai poate 4i de4init i ca un stat 6n care e:ist! domnia dreptului$2 Democra"ia statului* ca un principiu* presupune/ O e:ercitarea su eranit!"ii de c!tre popor <direct sau prin or,anele repreFentati e=P n participarea poporului la reFol area tre&urilor pu&lice <prin re4e3 rendum sau or,anele repreFentati e=P N separarea prero,ati elor puterilor din cadrul puterii de stat* cola&o3 rarea i controlul lor reciprocP O pluralismul politic i socialP O aplicarea principiului maCorit!"ii la deli&erareP O consacrarea* ,arantarea i realiFarea drepturilor i li&ert!"ilor 4un damentale ale omului$ Constitu"ia con"ine o serie de repere ale statului democratic* cum ar 4i/ O su eranitatea ce apar"ine poporului <art$ 2=P O %arlamentul* or,an repreFentati suprem i le,islati * ales prin ot uni ersal* e,al* direct* secret i li&er e:primat <art$ 5(351=P O e:primarea oin"ei poporului prin re4erendum <art$ 8)=P O democra"ia i pluralismul politic* care este o condi"ie a democra"iei <art$ )=P O drepturile i li&ert!"ile 4undamentale cons4in"ite <titlul II=P O Constitu"ia 3 Le,ea Suprem! a statului <art$ 8=P
1 2

-$ Gionea* N$ %a el* %urs de drept constituional$ .ucureti* 1775* pa,$ '($ loan #oraru* *pera citat$ pa,$ 1;;$

-# 1$0 ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului O %rincipiul acumul!rii maCorit!"ii necesare pentru adoptarea unor +ot!r6ri de c!tre or,anele repreFentati e <art$ 8;= etc$ 7! 5rincipiul legalitii Acesta presupune 6n4!ptuirea tuturor 4unc"iilor proprii or,anelor de stat i persoanelor o4iciale 6n strict! con4ormitate cu le,ile i actele su&ordonate le,ii 6n i,oare* con4orm competen"ei pre !Fute pe cale le,islati !$ El 6nseamn!* de asemenea* asi,urarea aplic!rii stricte i nea&!tute de c!tre or,anele* or,a3 niFa"iile i institu"iile care le s6nt su&ordonate* a actelor normati 3Curidice 6n i,oare* a com&aterii tuturor 6nc!lc!rilor de drepturi ale cet!"enilor$ .aFa le,isla"iei o constituie Constitu"ia* le,ea suprem! a statului$ Con3 4orm Constitu"iei Repu&licii #oldo a Lnici o le,e i nici un alt act Curidic care contra ine pre ederilor Constitu"iei nu are putere Curidic!M <art$ 8=$ A ,u erna &ine 3 men"iona %ortalis 3 6nseamn! a ,u erna con4orm le3 ,ii/ L&ine4acerea cea mai mare pentru oameni este s! dea i s! tr!iasc! su& le,i &une/ ele 6m&l6nFesc puterea i o 4ac s! se 4ac! respectat! ca i cum ar 4i 6ns!i Custi"ia$ Ele au in4luen"! asupra 4iec!rui indi id* s6nt implicate 6n principalele acte ale ie"ii* 6l 6nso"esc peste tot* s6nt uneori unica moral! a unui popor i s6nt 6ntotdeauna parte component! a li&ert!"ii saleM$1 ?. Principiul tiinific Btiin"a are 6n societatea contemporan! un du&lu statut* de aloare 3 repre3 Fent6nd o o&iecti are a acti it!"ii necontenit pro,resi e de cunoatere a omu3 lui i de institu"ie* ea de enind Lparadi,ma ra"ionalit!"ii institu"ionaliFateM$2 Ca principiu 6n or,aniFarea i acti itatea aparatului de stat* principiul tiin"i4ic este condi"ionat de 4aptul c! 4unc"ionarea cu succes a aparatului de stat este de neconceput iar! a&ordarea tiin"i4ic! a solu"ion!rii pro&le3 melor concrete* 4!r! o structur! ar,umentat! din punct de edere tiin"i4ic$ %rincipiul enun"at cere 6m&inarea armonioas! i ra"ional! a 4actorului ti3 in"i4ic cu 4actorul administrati i deciFional$

I!4. 5aporturile dintre autoritile pu3lice de di+erite ni.eluri


Este tiut c! puterea de stat se circumscrie unui spa"iu i unei comuni3 t!"i umane$ Ca urmare* ea se r!s4rQn,e 4ie asupra 6ntre,ului teritoriu al sta3 tului i a 6ntre,ii comunit!"i de indi iFi care31 populeaF! <6n caFul puterii
9

%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 1983199$ Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 2;7$

-= 1$1 s-

Boris Negru, Alina Negru

de stat centrale=* 4ie asupra unui teritoriu distinct* limitat i a popula"iei de pe acest teritoriu <6n caFul puterii de stat locale=$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a cuprinde norme 4undamentale pri3 ind natura Curidic! i principiile care stau la &aFa 4orm!rii autorit!"ilor administra"iei pu&lice i a raporturilor dintre ele$ 6n continuare ne om re4eri la raporturile dintre autorit!"ile pu&lice de di4erite ni eluri$

6elaia 5reedintele rii # autoritile publice locale %entru a elucida tema enun"at! 6n su&titlu e necesar s! pornim de la premisa c! societatea noastr! este condus! de autorit!"i care nu s6nt or,a3 niFate pe ertical!* ci mai de,ra&! pe oriFontal!* 4iecare din cele trei puteri 3 le,islati !* e:ecuti ! i Cudec!toreasc! 3 dispunQnd de miCloace de con3 trol asupra celorlalte$1 Dat 4iind acest 4apt* pentru o acti itate e4icient! a autorit!"ilor pu&lice locale* 6n prim3plan se impune autonomia local!$ Con4orm art$ ' alin$ l din Carta European!* Lprin autonomia local! se 6n"ele,e dreptul i capacitatea e4ecti ! a colecti it!"ilor locale de a reFol a i a ,ira 6n cadrul le,ii* su& propria lor r!spundere i 6n 4a oarea popula"i3 ilor* o parte important! din tre&urile pu&liceM$ Acest drept este e:ercitat de consilii sau adun!ri compuse din mem&ri alei i de or,ane e:ecuti e responsa&ile 6n 4a"a lor* daca e:isten"a acestora este determinat! de le,e$ A Qnd 6n edere structura puterilor 6n statul nostru* putem a4irma c! posi&ilit!"ile %reedintelui Repu&licii #oldo a de a adopta deciFii* care s! o&li,e autorit!"ile pu&lice locale s! e:ecute acti it!"i concrete cu caracter pu&lic* s6nt reduse$ E ident* aceast! a4irma"ie nu se re4er! la decretele preFiden"iale cu caracter normati * care* con4orm art$ 7; alin$<l= din Constitu"ia Repu&licii #oldo a* s6nt (o ligatorii pe ntreg teritoriul statului+$ pentru to"i su&iec3 "ii de drept* inclusi pentru autorit!"ile pu&lice locale$ Din cele enun"ate putem tra,e concluFia c! rela"ia %reedintele Repu3 &licii #oldo a i autorit!"ile pu&lice locale este de 4apt sim&olic!$ Dup! cum este 4iresc* e4ul statului este lipsit de posi&ilitatea de a e:ercita un control direct asupra acti it!"ii autorit!"ilor pu&lice locale* care acti eaF! 6n &aFa principiilor autonomiei i descentraliF!rii ser iciilor pu3 &lice locale$
Geno ie a-ra&ie* *rganizarea politico.static a !omFniei. Drept constituional i institu. iiipolitice$ II* .ucureti* 177)* pa,$ 225$
1

# 1$* ,

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

!elaia Guvern . autoritile pu lice locale


DispoFi"iile constitu"ionale de4inesc 6n mod e:pres rolul Gu ernului 6n administrarea tre&urilor pu&lice$ Ast4el* potri it art$ 75$ din Constitu"ia Repu&licii #oldo a/ <1= LGu ernul asi,ur! realiFarea politicii interne i e:terne a statului i exercit conducerea general a administraiei pu lice <su&linierea ne apar"ine 3 aut$=$ <2= In e:ercitarea atri&u"iilor$ Gu ernul se conduce de pro,ramul s!u de acti itate* acceptat de %arlamentM$ %rin asi,urarea realiF!rii politicii interne i e:terne a statului Gu er3 nul se mani4est! ca 4actor politic important 6n stat* iar prin e:ercitarea con3 ducerii ,enerale a administra"iei pu&lice 3 ca autoritate pu&lic! central! a administra"iei$ %ea de3a doua calitate a Gu ernului determin! raporturile sale cu autorit!"ile pu&lice locale$ De su&liniat c! Gu ernul 6i e:ercit! 4unc"ia de conduc!tor la ni el general. 6n irtutea acestui rol Gu ernul des4!oar! o acti itate e:clusi e:e3 cuti !* 6n principal pentru or,aniFarea i asi,urarea e:ecut!rii le,ilor de c!tre autorit!"ile administra"iei pu&lice$ Gu ernul 6i realiFeaF! rolul s!u politic si e:ecuti potri it pro,ra3 mului s!u de acti itate * acceptat de %arlament* 6ncrederea %arlamentului acordat! Gu ernului prin apro&area pro,ramului s!u de acti itate mar3 c+eaF! raporturile Gu ernului cu celelalte autorit!"i pu&lice 6n e:ercitarea acti it!"ilor e:clusi e:ecuti e ce3i s6nt atri&uite$ -om ilustra cele enun"ate prin cQte a e:emple$ Ast4el* 6n calitate de autoritate pu&lic! central! a administra"iei* Gu ernul* con4orm art$ '( din Le,ea pri ind administra"ia pu&lic! local! nr$ 1953AI- din (5$11$1779* poate propune %arlamentului suspendarea acti it!"ii consiliului local* dac! acesta a adoptat deciFii repetate* care au fost anulate irevoca il de ctre instana de 2udecat ntrucFt contraveneau intereselor generale ale satului ;comunei8$ oraului ;municipiului8 sau nclcau %onstituia i alte legi. #en"ion!m 6n continuare c! preedintele comitetului e:ecuti al con3 siliului raional (prezint anual Guvernului informaii cu privire la activi. tatea desfurat de serviciile pu lice ale ministerelor$ departamentelor i ale celorlalte autoriti centrale de specialitate$ constituite n raion + <art$ 58* litera <r= din aceeai le,e=$ Din pre ederile le,ale precitate reFult! c! Gu ernul "ine su& con3 trol acti itatea autorit!"ilor pu&lice de ni elul al doilea i poate inter eni atunci* cQnd acestea 6ncalc! le,ea$
-: 1$+ 9r

Boris Negru, Alina Negru

Aceast! e:trapolare constituie o e:presie a continuit!"ii LaparenteM a atri&u"iilor Gu ernului pe ertical!* a e:isten"ei unei structuri ri,ide e:e3 cuti e or,aniFate pe ertical!* care c+ipurile ar tre&ui s! contri&uie la e4i3 cientiFarea acti it!"ii de administrare a tre&urilor pu&lice$ Acest model este caracteristic pentru sistemul totalitar de comand!* 6n care domin! un sin,ur partid* acti it!"ile autorit!"ilor pu&lice 4iind su&or3 donate principiului Lcentralismului democraticM* care determin! raporturi3 le acestora pe erticala e:ecuti !$

Autoritile publice locale de nivelul al doilea 3n raport cu cele de nivelul ntFi Art$ 112 din Constitu"ia Repu&licii #oldo a statueaF! c! autonomia local! 6n comune i orae se realiFeaF! prin consiliile locale alese i prima3 rii alei$ Acestea s6nt autorit!"i pu&lice locale de ni elul 6ntQi$ Autorit!"i pu&lice locale de ni elul al doilea s6nt consiliile i e:ecuti3 ele raionale$ La concretiFarea raporturilor dintre autorit!"ile pu&lice locale de ni3 elul al doilea i cele de ni elul 6ntQi om "ine cont de dispoFi"iile art$ 112 alin$ <2= din Constitu"ie* care preciFeaF! re,ula dup! care 4unc"ioneaF! consiliile i primarii alei/ LConsiliile locale i primarii acti eaF!* 6n condi"iile le,ii* ca autorit!"i administrati e autonome i reFol ! tre&urile pu&lice din orae i sateM$ %otri it art$ 11' alin$ <'= din Constitu"ie/ LRaporturile dintre autorit!3 "ile pu&lice locale au la &aF! principiul autonomiei* le,alit!"ii i cola&or!rii 6n reFol area pro&lemelor comuneM$ De aici reFult! c! 6ntre consiliul local <comunal* or!enesc=* respecti primar* pe de o parte* i consiliul raional* pe de alt! parte* nu e:ist! o rela3 "ie de su&ordonare$ Rela"ia de su&ordonare ar implica pentru or,anul ierar+ic superior 4a"! de or,anul su&ordonat urm!toarele drepturi/ a8 de a.i organiza activitatea1 8 de a.i da ndrumri cu caracter o ligatoriu1 c8 de a exercita controlul general asupra activitii sale1 d8 de a.i anula actele i c#iar de a.@ su stitui n emiterea unui act1 e8 de a aplica sanciuni administrativ.disciplinare i altele. Rela"ia de su&ordonare ar reduce la Fero autonomia local! a consilii lor comunale i or!eneti$
- 1$! s-

eoria general a dreptului i statului

7.4. L 6elaia 5reedintele trii # autoritile publice locale


%entru a elucida tema enun"at! 6n su&titlu e necesar s! pornim de la premisa c! societatea noastr! este condus! de autorit!"i care nu s6nt or,a3 niFate pe ertical!* ci mai de,ra&! pe oriFontal!* 4iecare din cele trei puteri 3 le,islati ! e:ecuti !* Cudec!toreasc! 3 dispun6nd de miCloace de control asupra celorlalte$1 Dat 4iind acest 4apt* pentru o acti itate e4icient! a autorit!"ilor pu&lice locale* 6n prim3plan se impune autonomia local!$ Con4orm art$ ' alin$ l din Carta European!* Lprin autonomia local! se 6n"ele,e dreptul i capacitatea e4ecti ! a colecti it!"ilor locale de a reFol a i a ,ira 6n cadrul le,ii* su& propria lor r!spundere i 6n 4a oarea popula"iei* o parte important! din tre&urile pu&liceM$ Acest drept este e:ercitat de consilii sau adun!ri compuse din mem3 &rii alei i de or,ane e:ecuti e responsa&ile 6n 4a"a lor* dac! e:isten"a acestora este determinat! de le,e$ A 6nd 6n edere structura puterilor 6n statul nostru* putem a4irma c! posi&ilit!"ile %reedintelui Repu&licii #oldo a de a adopta deciFii* care s! o&li,e autorit!"ile pu&lice locale s! e:ecute acti it!"i concrete cu caracter pu&lic* s6nt reduse$ E ident* aceast! a4irma"ie nu se re4er! la decretele preFiden"iale cu caracter normati * care* con4orm art$ 7; alin$ <1= din Constitu"ia Repu&licii #oldo a* s6nt L o lilgatorii pe ntreg teritoriul statului+$ pentru to"i su3 &iec"ii de drept* inclusi pentru autorit!"ile pu&lice locale$ Din cele enun"ate putem tra,e concluFia c! rela"ia %reedintele Repu3 &liciW #oldo a i Autorit!"ile pu&lice locale este de 4apt sim&o6ic!$ Dup! cum este 4iresc* e4ul statului este lipsit de posi&ilitatea de a e:ercita un control direct asupra acti it!"ii autorit!"ilor pu&lice locale* care acti eaF! 6n &aFa principiilor autonomiei i descentraliF!rii ser iciilor pu3 &lice locale$

7.:!$! 6elaia Ouvern # autoritile publice locale


DispoFi"iile constitu"ionale de4inesc 6n mod e:pres rolul Gu ernului 6n administrarea tre&urilor pu&lice$ Ast4el* potri it ai t$ 75 din Constitu"ia Repu&licii #oldo a/
Geno ie a -ra&ie* *pera citat$ pa,$ 225$

8? 1=5 B#

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru

1$ LGu ernul asi,ur! realiFarea politicii interne i e:terne a statului i exercitat conducerea general a administraiei pu lice <su&linie rea ne apar"ine 3 aut$=$ 2$ 6n e:ercitarea atri&u"iilor* Gu ernul se conduce de pro,ramul s!u de acti itate* acceptat de %arlamentM$ %rin asi,urarea realiF!rii politicii interne i e:terne a statului Gu er3 nul se mani4est! ca 4actor politic important 6n stat* iar prin e:ercitarea con3 ducerii ,enerale a administra"iei pu&lice D ca autoritate pu&lic! central! a administra"iei$ Cea de3a doua calitate a Gu ernului determin! raporturile sale cu autorit!"ile pu&lice locale$
De su liniat c Guvernul i exercit funcia de conductor # nivel generai

6n irtutea acestui rol* Gu ernul des4!oar! o acti itate e:clusi e:e3 cuti !* 6n principal pentru or,aniFarea i asi,urarea e:ecut!rii le,ilor de c!tre autorit!"ile administra"iei pu&lice$ Gu ernul 6i realiFeaF! rolul s!u politic i e:ecuti potri it pro,ramu3 lui s!u de acti itate* acceptat de %arlament* 6ncrederea %arlamentului acor3 dat! Gu ernului prin apro&area pro,ramului s!u de acti itate marc+eaF! raporturile Gu ernului cu celelalte autorit!"i pu&lice 6n e:ercitarea acti i3 t!"ilor e:clusi e:ecuti e ce3i s6nt atri&uite$ -om ilustra cele enun"ate prin c6te a e:emple$ Ast4el* 6n calitate de autoritate pu&lic! central! a administra"iei* Ouvernul, con4orm art$ '( din Le,ea pri ind administra"ia pu&lic! local! nr$ 1953AI- din (5$11$1779* poate propune 5arlamentului suspendarea activitii consiliului local, dac acesta a adoptat decizii repetate$$$ care au fost anulate irevoca il de c. tre instana de 2udecat ntruct contraveneau intereselor generale ale satului ;comunei8$ oraului ;municipiului8 sau nclcau %onstituia si alte legi+. #en"ion!m 6n continuare c! preedintele comitetului e:ecuti al con3 siliului raional LpreFint! anual Gu ernului in4orma"ii cu pri ire la acti i3 tatea des4!urat! de ser iciile pu&lice ale ministerelor* departamentelor i ale celorlalte autorit!"i centrale de specialitate* constituite 6n raionM <art$ 58 litera LrM= din aceeai le,e=$ Din pre ederile le,ale precitate reFult! c! Gu ernul "ine su& con3 trol acti itatea autorit!"ilor pu&lice de ni elul al doilea i poate inter eni atunci* c6nd acestea 6ncalc! le,ea$ Aceast! e:trapolare constituie o e:presie a continuit!"ii LaparenteM a atri&u"iilor Gu ernului pe ertical!* a e:isten"ei unei structuri ri,ide e:e3 cuti e or,aniFate pe ertical!* care c+ipurile* ar tre&ui s! contri&uie la e4i3 cientiFarea acti it!"ii de administrare a tre&urilor pu&lice$
3H 195 H3

Teoria general a dreptului i statului

Acest model este caracteristic pentru sistemul totalitar de comand!* 6n care domin! un sin,ur partid* acti it!"ile autorit!"ilor pu&lice 4iind su&or3 donate principiului Lcentralismului democraticM* care determin! raporturi3 le acestora pe ertical! e:ecuti !$ Se creeaF! impresia c! prin modi4ic!rile men"ionate se urm!rete in3 stituirea raporturilor de su&ordonare dup! principiul Lcentralismului de3 mocraticM dominante 6n re,imul de odinioar!$

-. . =etenii, so#ietatea #i5il i administraia pu'li#


Societatea ci il! e:ercit! o in4luen"! mare asupra autorit!"ilor pu&lice* asi,urQnd repreFentarea i ap!rarea intereselor di4eritelor cate,orii i ,ru3 puri sociale$ %resiunea elementelor constituti e ale societ!"ii asupra auto3 rit!"ilor pu&lice nu tre&uie s! dep!easc! limitele le,ale$

-. .1. /ocietatea ci&il ,i administraia pu%lic


Societatea i statul deseori s6nt pri ite 6ntr3o anumit! unitate* lucru 4i3 resc ce reFult! din le,!turile puternice ce le apropie sau din tr!s!turile care uneori le dep!rteaF!* dar pe un 4ond comun* 6n"ele,erea corect! a rela"iei societate3stat are* indiscuta&il* o 6nsemn!tate cardinal!$ /ocietatea i statul s3nt subiecte distincte de drept! ?e aici 3ns nu re0ult c ele pot fi opuse unul altuia, Societatea poate 4i desc#is$ atunci c6nd e o societate li&er!* creat! de oameni li&eri$ Dar societatea poate 4i i nc#is$ 6ntr3o ast4el de societate toate re3 ,ulile de comportament s6nt sta&ilite de c!tre conduc!tori* omul nea Qnd posi&ilitatea de a3i e:pune propria iFiune$ In aceast! ordine de idei* este incontesta&il c! tranFi"ia de la o socie3 tate 6nc+is! spre una desc+is! poate 4i considerat! ca o re olu"ie pro4und!* necesar! societ!"ilor$ Rara noastr!* dup! cum am men"ionat anterior* nu are e:perien"! isto3 ric! de li&er! a4irmare politic!* economic! i social!$ Indiscuta&il* democratiFarea societ!"ii impune un nou mod de ,6ndire si comportament$ %entru a reui* este necesar s! cre!m un mecanism social per4ect* cu elemente i institu"ii democratice* care s! contri&uie e4icient la edi4icarea unui stat democratic i de drept$
-i 1#7 ir

Boris Negru, Alina Negru

6n r6ndurile ce urmeaF! om e:amina c6te a elemente ale acestui me3 canism$

7.:.2.Participarea cetenilor la procesul deci0ional al autoritilor pu%lice


Doar statul n care poporul guverneaz poate fi democratic i de drept. Aceast! a:iom! i3a ,!sit e:presie 6n art$ 2 din Constitu"ia Repu&li3 cii #oldo a care statueaF! c! Lsu eranitatea na"ional! apar"ine poporului Repu&licii #oldo a* care o e:ercit! 6n mod direct i prin or,anele sale repreFentati eM i c! Lnici o persoan! particular!* nici o parte din popor* nici un ,rup social* nici un partid politic sau o alt! 4orma"iune o&teasc! nu poate e:ercita puterea de stat 6n nume propriu$ UFurparea puterii de stat constituie cea mai ,ra ! crim! 6mpotri a poporuluiM$ 6n aceast! ordine de idei* o importan"! maCor! are dreptul electoral ca o totalitate de norme Curidice* care re,lementeaF! raporturile sociale pri ind participarea cet!"enilor la 4ormarea autorit!"ilor pu&lice i la solu3 "ionarea celor mai importante pro&leme ale societ!"ii i statului$ Dreptul electoral constituie un drept e:clusi politic i are un caracter comple:* cuprinF6nd at6t dreptul de a ale,e c6t i dreptul de a 4i ales$ Ast4el* cet!"eanul are dreptul s! participe direct sau indirect la proce3 sul deciFional al autorit!"ilor pu&lice$ Art$ '7 din Constitu"ie proclam! dreptul la administrare$ %otri it aces3 tui articol/ L<1= Cet!"enii Repu&licii #oldo a au dreptul de a participa Ia administrarea tre&urilor pu&lice nemiClocit* precum i prin repreFen3 tan"ii lor$ <2= Oric!rui cet!"ean i se asi,ur!* potri it le,ii* accesul 6a o 4unc3 "ie pu&lic!M$ Una din modalit!"ile cele mai democratice de e:primare a oin"ei po3 porului este re4erendumul$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a* 6n art$ 8)* statueaF! c! Lcele mai im3 portante pro&leme ale societ!"ii i ale statului s6nt supuse re4erendumuluiM$ Aceast! dispoFi"ie constitu"ional! iFeaF! referendumul general. !eferendumul poate fi i local. %otri it art$ 1(7 din Constitu"ie* pot fi organizate consultri ale cetenilor n pro lemele locale de interes de. ose ii$
-# 1$$ ,

Teoria general a dreptului i statului

Cu re,ret* atQt %arlamentul* cQt i autorit!"ile administra"iei pu&lice locale au r!mas re4ractare la necesitatea or,aniF!rii unor re4erendumuri 6n pro&leme de interes ,eneral$ Ast4el* de la declararea independen"ei i pQn! 6n preFent nici un %arlament i nici un Gu ern* an,aCate 6n e4ectua3 rea di erselor Lre4ormeM* nu au utiliFat aceast! modalitate democratic! de consultare a opiniei pu&lice$ Ne,liCQnd opinia poporului* neconsultQndu31 6n Lpro&lemele locale de interes deose&itM* ,u ernan"ii s3au str!duit s!3i reFol e mai 6ntQi de toate interesele politice proprii* di iFQnd "ara dup! principiul Lal,oritmului po3 liticM* apoi dup! principiul ierar+iei administrati e$ De aceea &atem pasul pe loc* pentru c! ,u ernan"ilor nu le pas! de opinia cet!"enilor asupra re4ormelor promo ate* considerQnd c! ei Ltiu i sin,uri cum s! 4ac! poporal 4ericitM$ Bi 13au 4!cut$

local
Societatea desc+is!* cu ade !rat democratic!* e o societate 6n care statul* 6n ansam&lu* autorit!"ile acestuia lucreaF! 6n !Ful tuturor$ #em&rii unei societ!"i contemporane democratice* a Qnd o educa"ie comple:! i o cultur! politic! real!* cerceteaF! necontenit realitatea 6n care tr!iesc* ana3 liFeaF! critic propriile ac"iuni i ac"iunile or,anelor de stat i* atunci cQnd sesiFeaF! a&ateri de la consens$$$ 6ntreprind m!suri concrete de sanc"ionare a celor responsa&ili$ Transparena presupune o informare corect a membrilor societii Constitu"ia Repu&licii #oldo a* 6n art$';* statueaF! dreptul la in4or3 ma"ie* un drept nou pentru le,isla"ia noastr!* aderQnd ast4el la instrumen3 tele Curidice interna"ionale$ %otri it art$'; din Constitu"ie* (dreptulper# soanei de a avea acces la orice informaie de interes public nu poate fi 3ngrdit)! Con"inutul dreptului la in4orma"ie este comple:$ El presupune c! au3 torit!"ile pu&lice* potri it competen"elor ce le re in* s6nt o&li,ate s! asi3 ,ure in4ormarea corect! a cet!"enilor asupra tre&urilor pu&lice i asupra pro&lemelor de interes personal$ Constitu"ia nu a&solutiFeaF! dreptul la in4orma"ie* speci4icQnd c! el nu tre&uie s! preCudicieFe m!surile de protec"ie a cet!"enilor sau si,uran3 "a na"ional!$ %rin urmare* dreptul la in4orma"ie nu presupune accesul la in4orma"ie cu caracter secret i nici o&li,a"ia autorit!"ilor pu&lice de a da asemenea in4orma"ii$
-= 1$3 t-

Boris Negru, Alina Negru

A Qnd 6n edere rolul deose&it al statului 6n asi,urarea dreptului la in3 4orma"ie* constat!m cu re,ret c! deseori Curnalitilor li se interFice s! asiste la edin"ele %arlamentului* Gu ernului* altor autorit!"i pu&lice* inclusi lo3 cale* ceea ce 6n edereaF! 6nc!lcarea 4la,rant! a Constitu"iei* care proclam! dreptul la in4orma"ie ca 4iind un drept 4undamental al persoanei$ Este alarmant c! radioul i tele iFiunea pu&lic! se a4l! su& controlul statului* 6mpiedicQnd di4uFarea unor in4orma"ii eridice despre situa"ia din Repu&lica #oldo a$ 6ntr3o societate democratic!* desc+is! este de neconceput adoptarea unor dispoFi"ii contrare ade !rului istoric* normelor* principiilor i stan3 dardelor interna"ionale ,eneral recunoscute$

-. .!. 5olul *orelor politice ,i ; "-rilor !n promo&area intereselor cetenilor


5artidele i organi0aiile social#politice Una din condi"iile primordiale ale democra"iei o constituie pluralis3 mul* 6n ,eneral* i cel politic* 6n special$ %luralismul politic este un sistem politic 6n cadrul c!ruia puterea se e:ercit! prin or,aniFa"ii social3po6itice i alte 4orma"iuni o&teti* care co3 opereaF! i se ec+ili&reaF! unele pe altele$ In urma acestor cola&or!ri se realiFeaF! compromisurile politice* 6ntr3 un sens mai pro4und* pluralismul politic nu este pur i simplu o pluralitate de ,rupuri or,aniFate* ci o su eranitate di iFat!* care admite principiul separ!rii puterilor 6n stat$1 %luralismul politic se &aFeaF! pe urm!toarele principii i norme Curidice/ O egalitatea juridic 6ntre partide* care 6nseamn! c! 4iecare partid tre&uie s! 6ntruneasc! aceleai condi"ii le,ale pentru a 4i 6nre,istrat i pentru a 4unc"iona* precum i 4aptul c! toate partidele au acelai statut electoralP O dialogul politic 6ntre partide* care presupune respectul reciproc* circumscrierea luptei politice la dispute de idei* e itarea con4run t!rilor iolente $ a$P O consensul politic, care semni4ic! participarea contient!* pe &aF! de e,alitate Curidic!* a tuturor 4or"elor politice la ia"a i acti itatea social!* 6n scopul or,aniF!rii armoniei di ersit!"ii$2
<

'oi i >egea. Manual experimental$ ci$ a A3a* C+iin!u* 1777* pa,$ 8$ = Idem$

) 130 t-

Teoria general a dreptului i statului

6n sens comun* prin pluralism se 6n"ele,e o multitudine de 4actori ec+i alen"i* care nu pot 4i redui la unitate$ Ast4el* ap!r6nd lucrurile* pluralismul este un opus al unanimit!"ii$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a* 6n art$ ;1* statueaF! urm!toarele/ L<1= Cet!"enii se pot asocia li&er 6n partide i 6n alte or,aniFa"ii so3 cial3politice$ Ele contri&uie la de4inirea i la e:ercitarea oin"ei politice a cet!"enilor i* 6n condi"iile le,ii* particip! la ale,eri$ <2= %artidele i alte or,aniFa"ii social3politice s6nt e,ale 6n 4a"a le,ii$ <'= Statul asi,ur! respectarea drepturilor i intereselor le,itime ale partidelor i ale altor or,aniFa"ii social3po6itice$ <;= %artidele i alte or,aniFa"ii social3politice care* prin scopurile ori prin acti itatea lor* militeaF! 6mpotri a pluralismului politic* a prin cipiilor statului de drept* a su eranit!"ii i independen"ei* a inte,ri t!"ii teritoriale a Repu&licii #oldo a s6nt neconstitu"ionale$$$M$ Aceste dispoFi"ii constitu"ionale scot 6n e iden"! esen"a partidelor i altor or,aniFa"ii social3politice$ Eiind e:ponentele intereselor politice ale di4eritelor ,rupuri sociale* partidele i or,aniFa"iile social3politice parti3 cip! la ia"a politic! a societ!"ii* la solu"ionarea di erselor pro&leme ale statului$ 6n acelai timp* men"ion!m c! 6n sistemele constitu"ionale democrati3 ce se practic! teoria neutralit!"ii ser iciilor pu&lice* care implic! o detaare a 4unc"ionarilor pu&lici <sau a unor cate,orii= de pro&leme politice$ Asemenea pre ederi se con"in i 6n le,isla"ia Repu&licii #oldo a$ Ele se e:plic! prin e,alitatea cet!"enilor 6n 4a"a le,ii i a autorit!"ilor pu&lice* 4!r! discrimin!ri i 4!r! pri ile,ii$ Din acest principiu constitu"ional reFult! c! 4unc"ia pu&lic! este ac3 cesi&il! 6n mod e,al tuturor celor care do edesc capacitatea i aptitudinile cerute de le,e pentru ocuparea acesteia$ Rrgani0aiile nonguvernamentale ;*'G8 6n acti itatea multilateral! 6ntreprins! de Or,aniFa"ia Na"iunilor Uni3 te* Consiliul Europei $a$* pe l6n,! participarea ,u ernelor i a institu"iilor acestora din statele3mem&re* se 6nscrie i acti itatea or,aniFa"iilor non,u3 ernamentale cu caracter interna"ional sau na"ional$ Dac! p6n! la s46ritul anilor 9( 6n Repu&lica #oldo a or,aniFa"iile non,u ernamentale erau c asi3admise <prioritar ca 4iliale ale ONG3urilor de la #osco a= numai 6n domeniul culturii* tiin"ei* odat! cu sc+im&!rile democratice* ele au putut s! apar! 6n cele mai di erse domenii de acti itate social!$

-$ 131 m-

Boris Negru, Alina Negru

La 6nceput* aceste or,aniFa"ii au luat 4iin"! ca prelun,iri ale unor or,a3 niFa"ii interna"ionale non,u ernamentale* dar 6n scurt timp ele au de enit de sine st!t!toare* a4irm6ndu3se 6n cele mai di erse domenii de acti itate din "ara noastr!$ Aceste or,aniFa"ii 6ntrunesc repreFentan"i ai di4eritelor p!turi i cate3 ,orii sociale i urm!resc/ promovarea n ara noastr a valorilor ntregii comuniti umane.

Su'ie#te de e5aluare6
1$ Ce 6n"ele,e"i prin aparatul de statG 2$ 6n ce coraport se a4l! cate,oriile LstatM* Laparat de statM* Lmeca nismul statuluiMG '$ Numi"i structura aparatului de stat$ ;$ Ce loc ocup! %arlamentul 6n sistemul autorit!"ilor pu&liceG )$ Ce rol re ine %reedintelui Repu&licii 6n sistemul autorit!"ilor

pu&liceG 5$ Ce rol re ine Gu ernului 6n sistemul autorit!"ilor pu&liceG 8$ Ce presupune cola&orarea puterilor 6n statG 9$ 6n ce raporturi se a4l! autorit!"ile de di4erite ni eluriG

2iteratura re#omandat6777777777777777777777777777
1$ Ion Deleanu* Drept constituional i instituii politice$ -oi$ I* II* .ucu reti* 1775$ 2$ Tudor Dr!,anu* Drept constituional i instituii politice. Tratat ele mentar$ -oi$ I* II* CluC3Napoca* 2((($ '$ Toan #oraru* Drept constituional i instituii politice$ -oi I* II* .ucu reti* 1775$ ;$ C+arles Louis de Secondat #ontesauieou* > Oesprit des lois. )$ Ye,el* Principiile filozofiei dreptului$ .ucureti* 1757$ 5$ #!ria Orlo * .oris Ne,ru* Tatiana Cune"c+i* Eu,enia CoCocaru* Eu,en Yristie * #i+ail %eri&inos* Quo vadis MoldovaD 0dministraie pu lic$ C+iin!u* 2((2$

-s 13* ,

*-,

27

Consideraii
asu

,ra dreptului

5125 0 1 1
Cl

OT CnNd

Conceptul dreptului$ Etimolo,ie i accep"iune$ Eactorii de con4i,urare a dreptului$ Le,it!"ile deF olt!rii istorice a dreptului$ Tipul istoric de drept$ Accep"iunile dreptului$ Esen"a* con"inutul i 4orma dreptului$

=.1. Conceptul dreptului


Cu 6ntul (drept+ pro ine din latinescul (directus), ceea ce 6n tra3 ducere 6nseamn! drept 3 oriFontal sau ertical 3 de3a dreptul* direct* linie dreapt!* 6n lim&!* 6ns!* cu 6ntul care corespunde su&stanti ului drept* era 2ust <drept* dreptate* le,i=$ Cu 6ntul este 6nt6lnit i 6n alte lim&i* cu aceeai semni4ica"ie 3 droit$ la 4ranceFi* dritti . la italieni* derec#e . la spanioli* reg#t . la ,ermani* rig#t . la en,leFi$ T E:presia aceasta nu o ,!sim la romani* care numeau dreptul 2us. De unde ine cu 6ntul 2us] Dup! urni$ 2us ar eni de la2u ere$ a porunci$ Dup! al"ii* 6ntre care i I+erin,Ces ar eni de la sanscritulVTe* le,!tur!* dreptul 4iind ceea ce lea,! pe toat! lumea$ LOricare ar 4i ipoteFa pe care am accepta3o* dreptul 6nseamn! ceea ce este o&li,atoriu* ceea ce lea,!* 4iind con4orm cu re,ula$M Cu 6ntul 2ustiie . sus"ine 6n continuare pro4esorul Ale:andru -alli3 m!rescu 3 L ine de la latinescul 2uristare$ a se &aFa pe drept$ Le:* le,e* ar eni de la legere$ ceea ce se citete* ceea ce este scris* dup! uniiP dup! al"ii* de la ligare$ a le,a* ceea ce lea,!$ In acest caF* lex ca i 2us ar 4i am&ele &aFate pe ideea de le,!tur!* deci de o&li,atoriu$ O&li,ati itatea este aadar de esen"a dreptului* su& orice 4orm!M$2 6n ia"a de toate Filele cu 6ntul drept este 4olosit 6n mai multe sensuri i anume/ a= dreptul 3 ca o cate,orie de norme sociale ce re,lementeaF! anumi te domenii de acti itate social!* domenii care* ca re,ul!* preFint! un interes sporit pentru societateP &= dreptul 3 ca un sistem de re,uli ,enerale i o&li,atorii de conduit! ,arantate* 6n caF de necesitate* de c!tre statP c= dreptul 3 ca posi&ilitatea recunoscut! unei persoane de a pretinde ce a de la o alt! persoan!P d= dreptul 3 ca tiin"!* adic! dreptul ca o totalitate de cunotin"e des pre ia"a Curidic! a societ!"ii* luat! 6n comple:itatea eiP e= dreptul ca sistem Curidic* adic! un ansam&lu al 4enomenelor a 6nd acest caracter* incluF6nd 6n cadrul acestuia/ contiin"a Curidic!* nor mele Curidice* raporturile Curidice i 4ormele institu"ionale cu ca racter CuridicP a= dreptul 3 ca arta &inelui i a ec+it!"ii$
1 2

Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ ;;$ Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ ;13;2$

#m 1)4 s#

eoria general a dreptului i statului


Cu 6ntul Ldrept M este 4olosit i 6n calitate de adCecti * pentru a 4ace unele aprecieri de natur! moral! <de e:emplu* om drept* ac"iune dreapt!* pedeaps! dreapt! etc$=$ Cu 6ntul LdreptM* de asemenea* poate 4i utiliFat 6n sens de ad er& <de e:emplu/ a procedat drept=$ 6n continuare ne om opri asupra de4inirii dreptului$ Ce este dreptul* 4iecare tie 6n mod apro:imati $ Romanii postulau enicia dreptului$ Ei spuneau c! acolo unde e:ist! societate* e:ist! drept/ u i societas$ i i2us$ Din punctul lor de edere i ice ersa era e:act!/ u i 2us$ i i societas. Credin"a romanilor 6n enicia dreptului corespundea credin"ei 6n enicia societ!"ii$ In acest sens* drepturile oamenilor s6nt naturale* iF or6te din na3 tura 6ns!i a lucrurilor$ A de4ini dreptul pare a 4i o 6ncercare descuraCant!* c!ci* aa cum spu3 nea S4$ Au,ustin despre drept* 3 ce este dreptul* tii dac! nu te 6ntrea&! nimeni* dar dac! doreti s! e:plici aceast! tiin"! a ta consta"i c! 6l i,nori$ E imposi&il de a enumera toate de4ini"iile date dreptului pe parcursul istoriei i totui* o analiF! super4icial! a unora din ele ne permite s! e iden3 "iem trei cate,orii de de4ini"ii a dreptului/ a= de4ini"ii care pleac! de la con"inutul ideii de dreptP &= de4ini"ii care pornesc de la iF oarele dreptuluiP c= de4ini"ii care pornesc de la 4orma pe care dreptul o 6m&rac!$ La romani* cea mai cele&r! dintre de4ini"iile* care pleac! de la con3 "inutul dreptului* este aceea a Curisconsultului Ulpianus/ $@uris praecep. ta snt #aec" #oneste vivere$ alterum non laedere$ suum cul\ne tri uere+
Q 8 8 888......................... 8 . 8 8 88 8 8
F

J888Q.8C

88+e

8 ......

8 .C..8G8*

3 %receptele dreptului s6nt acestea/ s! tr!ieti cinstitI s! nu d!uneFi altuia*


NN* ..
A

O3

OO $$$$$$Nti `$$$333333333 $ ....

..

$ $ $

33333 3

333333ama4sTTTT

.d. $I3ID

``m L nurorii$

s! dai 4iec!ruia ce i se cu ine$1 De4ini"ia nominaliFat! are o concep"ie spe3 cial! a no"iunii de drept$ Ea* 6n principiu* nu deose&ete dreptul de moral!* 4iind 6n a4ara domeniului strict al dreptului$ ( alt! de4ini"ie pe care o ,!sim la romani este aceea a lui Celsul/ @us est ars oni et ae\ui d Dreptul este arta &inelui i a ec+it!"ii$ Ca i 6n caFul precedent* este o de4ini"ie* mult prea lar,!* cupriF6nd principii care ies din s4era dreptului$ 6n secolul al AIII3lea* St$ Tomas dTAauino* de4inete dreptul ca/ L%ro3 por"ia 6ntre dou! lucruri$ Aceast! propor"ie are drept scop de a sta&ili e,a3 litatea* care este o&iectul Custi"ieiM 2$ Aceast! de4ini"ie are* ca 4undament* ideea de e,alitate i nu poate 4i aplicat! dec6t sistemelor sociale &aFate pe
-ir,il #atei* Dicionar de maxime$ reflecii$ expresii latine comentate$ .ucureti* 1779* pa,$ 11'$
2
1

:ilosofici dreptului. Marele curente$ pa,$ 71$


RH

1)5 @

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru e,alitate$ %rin urmare* nu e accepta&il! sistemelor care consacr! ine,alitatea* cum ar 4i sistemul castelor* st!rilor sociale etc$ /iccolo Dac2ia.eli* con ins c! primii oameni au tr!it dispersa"i* ca animalele* arat! c!* pe m!sura creterii lui* ,enul uman a sim"it ne oia de a se uni i de a se ap!ra/ cel mai curaCos i mai destoinic a 4ost pus 6n 4runte* ceilal"i promit6ndu3i s! i se supun!$ Odat! cu naterea societ!"ii* oamenii au 6nceput s! distin,! ce e &un i ce e r!u$ #ac+ie elli e:plic! apari"ia dreptului prin dispari"ia 6rstei de aur a umanit!"ii/ unde &inele domnete natural i 4!r! le,e* oamenii se pot lipsi de le,eP dar* 6ndat! ce e:pir! epoca 6rstei de aur* le,ea de ine necesar!$ De aceea* pentru a pre eni comporta 3 mentele rele* oamenii s3au +ot!r6t s! 4ac! le,i i s! dicteFe pedepse contra celor care le3ar 6nc!lca$ Aceasta a 4ost* 6n opinia lui* ori,inea Custi"iei$ 1 La Rugo Mrotius <1)9'315;)= dreptul natural este totalitatea princi3 piilor pe care ra"iunea le dicteaF! pentru satis4acerea 6nclin!rii naturale a omului pentru ia"a social!$ Aceste principii se re4er! la/ O a&"inerea cu reli,ioFitate de la ceea ce apar"ine altuia* mer,6nd p6n! la restituirea a ceea ce se ,!sete pe nedrept 6n st!p6nirea noastr!* deci respectarea propriet!"iiP O repararea o4enselor sau daunelor cauFate altora cu ino !"ieP O respectarea promisiunilor adic!* 6ndeplinirea 6n oielilor* cerin"! care 6n enun"area latin! cele&r! L pacta s6nt ser andasM <Ltratatele tre&uie respectate 3 n$ n$= de ine a:a 6ntre,ului drept* inclusi a dreptului interna"ional pu&lic <ius ,entium=* al c!ruia p!rinte 3 6n 4orma sa modern! 3 este Grotius$ O propor"ionaliFarea pedepselor cu 4aptele ile,ale s! 6rite$ 2 In iFiunea lui DontesSuieu <dar Dumnealui ec+i aleaF! le,ea cu dreptul=* Mle,ea* 6n ,eneral* este ra"iunea omeneasc!* 6n m!sura 6n care ea ,u erneaF! toate popoarele de pe p!m6nt* iar le,ile politice i cele ci ile ale 4iec!rui popor nu tre&uie s! 4ie dec6t caFurile particulare la care se apli3 c! aceast! ra"iune omeneasc!M$ ' Benedict Spinoza <15'231588= considera c! Ldreptul natural al 4i 3 ec!rui om nu e $$$ determinat de ra"iune* ci de po4t! i putereM$ Cu toate aceste* este de p!rere SpinoFa* este mai &ine pentru oameni s! tr!iasc!
Bte4an Geor,escu* :ilozofia dreptului. * istorie a ideilor din ultimii 9.LVV de ani$ .ucu reti* 2((1* pa,$ ;8$ 2 I&idem* pa,$ 52$ ' Ion Craio an* Doctrina 2uridic$ pa,$ 18($
1

I 175 J3

Teoria ,eneral! a dreptului i statului dup! le,ile i poruncile ra"iunii lor* care au cu ade !rat 6n edere 4olosul lor$ Datorit! acestui 4apt* L edem 4oarte limpede c!* pentru a tr!i 4!r! ,riC! i 6n 4oarte &une condi"ii* oamenii au 4ost ne oi"i s! se 6n"elea,! 6ntre ei i s! 4ac! 6n aa 4el 6nc6t dreptul pe care31 a ea 4iecare de la natur! asupra tuturor lucrurilor s!31 de"in! 6n colecti i s! nu mai 4ie determina"i de puterea i de dorin"a 4iec!ruia 6n parte* ci de puterea i oin"a tuturorM$ De aceea* Loamenii au tre&uit s! se +ot!rasc! i s! se le,e 6ntre ei printr3un le,!m6nt 4oarte puternic* c! se or conduce 6n toate numai dup! pornirea ra"iunii* c!reia nimeni nu 6ndr!Fnete s! i se 6mpotri easc! pe 4a"! i c!3i or 6n4r6na po4ta atunci c6nd 6i a 6ndemna la ce a 6n dauna altuia* c! nu or 4ace nim!nui ceea ce n3ar rea s! li se 4ac! lor* 6n s46rit* c! or ap!ra dreptul altuia ca pe al lor propriuM$T #mmanuel Tant <182;319(;=* pe drept cu 6nt* este considerat Lomul dreptuluiM$ C+iar i statul* 6n iFiunea sa* nu este altce a dec6t Lo multitudi3 ne de oameni tr!ind dup! le,ile dreptului* i asociate printr3un contractM$ 2 Lui 6i re ine cele&ra de4ini"ie* con4orm c!reia* Ldreptul este no"iunea care se desprinde din condi"iile 6n care 4acultatea de a se deF olta a aproapelui* 6n &aFa unei le,i uni ersale de li&ertateM$' Aceeai de4ini"ie* 6n lucrarea LDoctrina Curidic!M ; este e:pus! 6n alt! ariant!/ Ldreptul este totalitatea condi"iilor* con4orm c!rora li&erul ar&itru al unui om se poate uni cu li&e3 rul ar&itru al altui om* con4orm unei le,i uni ersale a li&ert!"iiM$ Din cele spuse reFult! c!* pentru Zant* dreptul const! 6n coe:isten"a li&ert!"ilor* respectul li&ert!"ii altora* con4orm unei le,i uni ersale$ Ca po3 runc! a&solut! care se impune 4!r! condi"ii* dreptul* ca imperati cate,oric* are iF orul 6n contiin"a uman!$ Zant arat! c! L4iecare om are o contiin"! i se consider! o&ser at de un Cudec!tor interior* amenin"at i* 6n ,enere* "inut la respect <prin teama care 6nso"ete respectul* iar aceast! putere care e,+eaF! 6n el asupra le,ii nu este ce a 4!cut de el 6nsui <ar&itrar=* ci este 6ncorporat 4iin"ei sale$ Ea 6l urmeaF! precum um&ra sa atunci c6nd el ,6n3 dete s! se sustra,!$ El poate s! se ame"easc! cu satis4ac"ii i amuFamente sau s! adoarm!* dar nu s! e ite s! se 6ntoarc! din c6nd 6n c6nd la sine sau s! se treFeasc! de 6ndat! ce aude ocea sa de temut$ El poate aCun,e e entual la o in4amie e:trem!* ast4el 6nc6t s! nu3i mai pese de nimic* 6ns! el nu poate e ita* totui s! o mai aud!$M) Aceast! oce 6l o&li,! pe om s! 4ac! nu ceea
1 2 ' ; )

:ilosofia dreptului. Marile curente$ pa,$ 1;231;'$ I&idem* pa,$ 22;$ Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ ;)$ Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 197$ Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 9;$

3B 178 J

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru ce el rea* ci ceea ce el tre&uie s! 4ac!$ Zant preciFeaF! c! moralitatea oa 3 menilor Ltre&uie s! 4ie apreciat! con4orm le,ii* care poruncete cate,oricP nu dup! cunoaterea empiric! a oamenilor aa cum s6nt* ci dup! cea ra"io 3 nal!* aa cum tre&uie s! 4ie* con4orm ideii de umanitateM$ 1 Regel* Geor, 6il2elm $riedric2 <188(319'1= consider! c! Lterenul dreptului este 6n ,enere ce e spiritual i locul s!u mai apropiat i punctul s!u de plecare este oin"a* care este li&er!* ast4el 6nc6t li&ertatea constituie su&stan"a i determina"ia lui* i sistemul dreptului este domeniul li&ert!"ii 6n4!ptuite* lumea spiritului produs din el 6nsuiM$ 2 Din cele spuse reFult! c! dreptul este e:isten"! a oin"ei li&ere* este li&ertatea* ca idee$ LDreptul D sus"ine Ye,el 3 este ce a 6n ,enere s4int* numai 4iindc! el este e:isten"a 3 6n 4apt a conceptului a&solut* a li&ert!"ii contiente de sineM$ ' Eiecare treapt! a deF olt!rii ideii li&ert!"ii are dreptul ei propriu* 4iind 3 c! ea este e:isten"a 6n 4apt a li&ert!"ii 6ntr3una din determina"iile ei proprii$ Dreptul este oin"a li&er! e:terioar!* adic! dreptul este voina statului. -oin"a de la sine 6nc! nu constituie dreptul$ Ea de ine drept prin le,e* re,u 3 lamente* statute$ Drept de ine doar L oin"a ridicat! la uni ersalitatea saM$ Uni ersalitatea acestei oin"e li&ere este 4ormal!* su&iectul ei 4iind per3 soan!/ L oin"a* 4iind pentru sine* adic! oin"a a&stract! este persoana$ Ce este mai 6nalt pentru om este de a 4i persoan!M$ ; Imperati ul dreptului* sus"i3 ne Ye,el* este deci/ (fii o persoan i respect pe ceilali ca persoane+. L 5udol+ .on #2eiing <191931972=* socotit ca unul din cei mai mari Curiti ai timpului* consider! c! Ldreptul este reFultatul unei lupteP el este aristocratic prin uFaC* democratic prin oca"ieP 4iecare om tre&uie s! lupte pentru dreptul s!u i umil ap!r!tor al intereselor sale* contri&uie la men"i 3 nerea dreptuluiM$ 5 Dreptul nu apare de la sine$ El este un rod colecti al societ!"ii/ Ldrep 3 tul* asemenea lim&ii* este un reFultat al e:isten"ei colecti e$ Este ade !rat c! scopul i planurile oamenilor au o contri&u"ie la crearea dreptului* dar 6n pri in"a aceasta ei ,!sesc deCa 4!cut mult mai mult dec6t 4ac ei 6nii$ Rela"iile umane nu ateapt! s! 4ie 6ncremenite i 4i:e 6n norme* ci e:ercit! i ele* constant* o in4luen"!* e olu6nd o dat! cu dreptulM$ 8
1 2 ' ; ) 5 8

Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 9;$ Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 2(7$ I&idem* pa,$ 227$ I&idem* pa,$ 2')$ I&idem* pa,$ 2'5$ A$ .rimo* *pera citat$ pa,$ 2'8$ %+ilippe #alasurie* *pera citat$ pa,$ 28;328)$

3H 179 HI

Teoria general a dreptului i statului

Orice drept din lume a tre&uit s! 4ie cucerit 4iecare principiu 4undamen3 tal al dreptului a tre&uit s! 4ie smuls prin lupt! din m6na celor care s3au opus i orice drept at6t dreptul unui popor* cQt i a unui indi id presupune continu! dispoFi"iune de a31 ap!ra$ LDreptul 3 consider! I+erin, 3 nu este simpl! cu3 ,etare ci o 4or"! ie$ De aceea i ima,inea Kusti"iei poart! 6ntr3o m6n! o cum3 p!n! cu care c6nt!rete dreptul* iar 6n cealalt! "ine o sa&ie cu care 6l ap!r!$ Sa&ia tar! cump!n! nu e dec6t 4or"a ,oal!* cump!na 4!r! sa&ie 6nsemneaF! neputin"a dreptului$ Am6ndou! 4ac 4or"e dintr3unul i acelai tot i o stare des! 6rit! de drept poate domni acolo numai* unde puterea* cu care Kusti"ia poart! sa&ia* este e,al! cu priceperea cu care se sluCete de cump!n!M$1 6ntrea,a oper a lui &#ering e azata pe dou! principii 4trnc4amenta4e/ 1$ Lupta pentru drept este o datorie a celui 6n drept* 4a"! de el 6nsui$ 1$ Ap!rarea dreptului este o datorie 4a"! de societate L6n lupt! 6"i ei ,!si dreptul t!uM 3 conc+ide I+erin, 3 i Ldin momentul 6n care dreptul renun"! la dispoFi"ia com&ati ! se pred! sin,ur 3 i despre drept se poate spune ca poetul/2 Iat! ultimul cu 6nt al 6n"elepciunii/ L6i merit! li&ertatea i ia"a* Numai acela care i le cucerete FilnicM$' Cele spuse 6i i permit lui I+erin, s! concluFioneFe c! Ldreptul este suma condi"iilor ie"ii sociale* 6n sensul lar, al termenului* asi,urat! prin puterea de stat prin miCloace de constr6n,ere e:terioareM i c! Ldreptul este o armonie social!* o etic! de interese$ Ec+ili&rul despre care este or&a aici este asi,urat de c!tre statM$; %reFint! interes i multe alte de4ini"ii* 4ie cu nuan"! accentuat 4iloFo4i3 c!* 4ie cu nuan"! 4ormal3normati ist!* 4ie cu nuan"! sociolo,ic! etc$* e:puse de di eri autori$ #ultiplicitatea de4ini"iilor 6ns! nu re4lect!* incertitudinea autorilor* ci* dimpotri !* comple:itatea dreptului* &o,!"ia lui* caracterul lui multilateral$ -om nominaliFa doar unele din ele$ Dircea -0u.araB Lre,ula de drept* aadar* este norma necondi"ionat! de conduit! ra"ional! re4eritoare la 4aptele e:terne ale persoanelor 6n con3 tact cu alte persoaneMP dreptul arat! Lactele permise* interFise sau impuse 6n societate pe &aFa ideii de Custi"ieM ;Teoria general a dreptului ;/nciclo. pedia 2uridic8 drept raional$ izvoare i drept pozitiv$ .ucureti* 177)=$
<

Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 28( 3281$

2
'

Eaust* / vor a de Goet#e.


Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ '11$

:ilozofia dreptului$ Marile curente$ pa,$ '5)$

8P 1)) @

Boris Negru, Alina Negru

Nugeniu Sperania de4inete dreptul ca Lun sistem deducti de nor3 me sociale destinate printr3un ma:imum de Custi"ie realiFa&il! s! asi,ure un ma:imum de socialitate 6ntr3un ,rup social determinatM <%rincipii 4un3 damentale de 4iloFo4ie Curidic!* CluC* 17'5=$ Leon -uguitB LDreptul este linia de conduit! care se impune indi iFi3 lor 6n societate* respectul c!reia este considerat la un moment dat de c!tre o societate ca o ,aran"ie a interesului comun* a c!rui iolare antreneaF! o reac"ie colecti ! 6mpotri a autorului acestei iol!riM* <citat/ EiloFo4ia drep3 tului$ #arele curente=$ &ndre RauriouB LDreptul este un ansam&lu de percepte de conduit! sta&ilite 6n 4orm! de re,uli o&li,atorii i destinate a 4ace s! domneasc! 6ntre oameni tr!ind 6n societate ordinea i Custi"iaM <citat dup!/ Radu I$ #o3 tic!P G+eor,+e #i+ai* Teoria ,eneral! a dreptului* .ucureti* 2((1=$ 6n cursul primei treimi a secolului AA3lea 6n Europa se instaureaF! dou! re,imuri totalitare$ Acest lucru 6i las! amprenta i asupra concep3 tului dreptului* 6n "!rile Lla,!rului socialistM* pentru mult timp* unica de3 4ini"ie Lcorect!M dat! dreptului era considerat! de4ini"ia lui #ar: i En,e3 Is din L#ani4estul %artidului ComunistM* 6n iFiunea lui #ar: i En,els* dreptul &ur,+eF nu este altce a dec6t oin"a acestei clase LeriCat! 6n le,e* oin"! al c!rei con"inut este determinat de condi"iile materiale de e:isten"! ale acestei claseM$ Atra,em aten"ie asupra 4aptului c! toate de4ini"iile date Ldreptului socialistM porneau de la conceptul mar:ist$ Ast4el* se considera c! dreptul socialist la etapa dictaturii proletariatului Leste oin"a clasei muncitoare < oin"a proletariatului= eriCat! 6n le,e$$$M* dreptul* Lstatul 6ntre3 ,ului poporM este L oin"a 6ntre,ului popor eriCat! 6n le,e $$M$ Alte de4ini"ii nu a eau* pur i simplu* dreptul la e:isten"!* 6n acele condi"ii* dreptul nu mai este considerat ca o cate,orie Curidic!* ci politic!$ Dreptul 6ndeplinete Lscopurile re olu"ionareM prin medierea statului$ El de ine un sistem de norme politice 6n ser iciul Lscopului colecti M$ Respectul dreptului s! 4ie asi,urat prin toate 4or"ele coerciti e ale statului socialist$ Comunismul a rut s! aduc! o li&erate care nu apar"ine indi iFilor* ci societ!"ii idealiste i a&stracte* r!mase la 6ndem6na unei minorit!"ii politici* L6n numele interesului re olu"iei* li&ert!"ile politice au 4ost LcapturateM 6n pro4itul unei minorit!"i* i indi iFii au pierdut sentimentul de a e:ersa o in4luen"! direct! asupra destinului colecti it!"ii lor socialeM$1 Intelectualitatea a 4ost* la 6nceput* 6n mare parte* suprimat!* iar dup! aceea trecut! la peri4eria politicului$ Cei mai mul"i i cei mai &uni Curiti*
1

:ilozofia dreptului. Marile curente$ pa,$ ;5;3;5)$

-i *00 t-

eoria general a dreptului i statului

ade !ra"ii Curiti* au 6ndurat pentru delictul de opinie$ Elementele cele mai capa&ile ale societ!"ii au de enit simpli pioni 6n m6na politicului$ Dreptul a 4ost decapitat ca tiin"!$ Ast!Fi* 6n condi"iile unui mod de ,6ndire lo,ic 6n domeniul Curidic* se 6ncearc! de a re eni la alorile i 4aptele reale$ Aceasta* indiscuta&il* se resimte i 6n numeroasele de4ini"ii* ap!rute recent* asupra dreptului$ %ro4esorii uni ersitari !adu &. Mgnca444#eorg4M@4ai consider! c! Ldreptul este ansam&lul re,ulilor sociale instituite sau sanc"ionate de c!tre o autoritate pu&lic! recunoscut! de comunitate* de o&icei stat* care e:prim! oin"a i interese ,enerale* asi,urate 6n aplic!rile lor* de 4or"a de constr6n,ere a acestei autorit!"i* de o&icei a statuluiM$1 %ro4esorul uni ersitar 'icolae Popa de4inete dreptul ast4el/ Lansam3 &lul re,ulilor asi,urate i ,arantate de c!tre stat* care au ca scop or,aniFa3 rea i disciplinarea comportamentului uman 6n principalele rela"ii din soci3 etate* 6ntr3un climat speci4ic mani4est!rii coe:isten"ei li&ert!"ilor* ap!r!rii drepturilor esen"iale ale omului i Custi"iei socialeM$2 %ro4esorii uni ersitari loan %eerc#i i &on %raiovan consider! c! dreptul este sistemul normelor de conduit!* ela&orate sau recunoscute de puterea de stat* care orienteaF! comportamentul uman 6n con4ormitate cu alorile sociale ale societ!"ii respecti e* sta&ilind drepturi i o&li,a"ii Curi3 dice a c!ror respectare este asi,urat! la ne oie de 4or"a coerciti ! a puterii pu&lice <de stat=$' %ro4esorul G#eorg#e 0vornic consider! c! dreptul poate 4i de4init ca 4iind Ltotalitatea normelor Curidice ,enerale i impersonale* strict deter3 minate i o&li,atorii* sta&ilite sau sanc"ionate de c!tre stat* care 4i:eaF! cadrul Curidic de or,aniFare a statului i de conducere a societ!"ii l oare re,lementeaF! cele mai importante rela"ii sociale* sta&ilind c!ile i miCloa3 cele de ap!rare* consolidare i deF oltare a ordinii i a raporturilor sociale* repreFent6nd oin"a clasei <claselor= dominante* iar la etapa contemporan! 3 a maCorit!"ii popula"iei sau a 6ntre,ului popor a c!rui aplicare i respec3 tare este ,arantat! de c!tre stat* put6nd 4i impus!* la ne oie* prin 4or"a de constr6n,ere a acestuiaM; AnaliF6nd di4erite concep"ii i de4ini"ii date pe parcursul a mai multor ani putem constata c! 6ntr3o de4ini"ie* ca re,ul!* se re,!sesc urm!toarele elemente/
1 2 ' ;

Radu I$ #otica* G+eor,+e #i+ai* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((1* pa,$ ))$ Nicolae %opa* *pera citat$ 1778* pa,$ 78$ Ion Ceterc+i* Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 29$ G+eor,+e A ornic* *pera citat$ pa,$ 1)'$

U %!1 @

Boris Negru, Alina Negru

a= o constatare a tr!s!turilor speci4ice ale dreptului* tr!s!turi care per mit de a di4eren"ia dreptul de alte 4enomene sociale str6ns le,ate cu dreptulP &= enumerarea elementelor dreptului/ O dreptul const! dintr3un ansam&lu de re,uli de conduit!P O re,ulile de conduit! din care este 4ormat dreptul s6nt ,arantate de c!tre statP O re,ulile de conduit! care 4ormeaF! dreptul s6nt re,uli ,enerale* impersonale* o&li,atoriiP O scopul re,ulilor de conduit! din care este 4ormat dreptul e de a disciplina comportarea mem&rilor societ!"ii* con4orm unor e:i ,en"e i standarde recunoscute$ ReFult6nd din cele spuse putem constata 4aptul c! dreptul repre0in# t sistemul normelor juridice, adoptate sau acceptate de ctre stat, care reglementea0 cele mai importante relaii sociale, 3n scopul organi0rii i disciplinrii comportamentului uman, conform unor valori i unor standarde sociale recunoscute, stabilind drepturi, liberti i obligaiuni juridice a cror reali0are practic este asigurat, 3n ca0 de necesitate prin fora de constr3ngere a statului!

Cu 6ntul drept cunoate multe accep"iuni* cum ar 4i de e:emplu/ O dreptul o&iecti * dreptul su&iecti * dreptul poFiti P O dreptul na"ional* dreptul str!in* dreptul interna"ionalP O dreptul pu&lic* dreptul pri at $a$ -or&ind de drept obiectiv i subiectiv men"ion!m 4aptul c! cu intele L obiectiv ) i I subiectiv + 6n caFul de 4a"! nu s6nt aplicate 6n sensul lor strict 4iloso4ic$ Ast4el* 6n sens 4iloFo4ic strict cu 6ntul (obiectiv) desemneaF! o 6nsuire inaliena&il! a o&iectelor i 4enomenelor de a e:ista 6n a4ara contiin"ei omului i independent de eaP 6n timp ce Lsu&iecti M desemneaF! o 6nsuire care depinde de oin"a uman!* se &aFeaF! pe o Cudecat! p!rtinitoare$ Eiind o cate,orie social!* dreptul este un produs social comple: 6n care se 6ntruc+ipeaF! oin"a uman!$ Aceasta permite de a spune c! dreptul este o re4lectare su&iecti ! a intereselor sociale$ Din aceste considerente* reFult! c! cate,oria Ldrept o&iecti M e c+emat! s! su&linieFe o realitate so3 cial!* o necesitate 4!r! de care societatea nu poate 4i conceput! la o anumit! etap! de deF oltare istoric!$ Ast4el* indi4erent de oin"a uman! dreptul se

Pm 2(2 e3

Teoria general a dreptului i statului

impune societ!"ii 6n scopul or,aniF!rii ie"ii 6n comun a acesteia$ Dreptul este acela ce contri&uie la disciplinarea societ!"ii* la ocrotirea ei de anu3 mite e:cese$ In lucrarea sa LLupta pentru dreptM I+erin, men"iona/ Le:presiunea de drept se 6ntre&uin"eaF! dup! cum se tie 6n 6ndoit 6n"eles/ o&iecti i su3 &iecti $ Dreptul 6n 6n"elesul o&iecti 6nsemneaF! suma tuturor principiilor de drept* aplicate de c!tre un stat* ordinea le,al! a ie"ii$ Dreptul 6n 6n"eles su&iecti e un reFultat concret a unei re,uli a&stracte printr3o 6ndrituire concret! a persoaneiM$1 Dreptul o&iecti se preFint! ca o totalitate de norme adoptate sau sanc3 "ionate de stat$ Dup! cum men"ioneaF! Nicolae %opa Lel 6m&in! necesita3 tea i li&ertatea$ Necesitatea* ca un domeniu speci4ic dreptului* reFult! din c+iar scopurile ,enerale ale ie"ii sociale* scopuri pre4i,urate 6n ansam&lul normelor le,ale$ Acest ansam&lu alc!tuiete dreptul o&iecti $ El pri ete aceea coordonare imperati ! prin norme $$$* 4iind premisa necesar! a coe3 :isten"ei li&ert!"ilor$ Re,ulile sta&ilite prin norme tre&uie s!3i ,!seasc! un cadru minim de le,itimitate pentru a putea 4i condi"ia e:isten"ei posi&ile a comunit!"iiM$2 6ntre cele dou! sensuri e:ist! o le,!tur! indisolu&il!* le,!tur! care const! 6n aceea c! drepturile su&iecti e e:ist! i se pot e:ercita numai 6n m!sura 6n care s6nt recunoscute de dreptul o&iecti $ Cu alte cu inte* dreptul o&iecti <poFiti = se 6n4!"ieaF! ca 4iind totalitatea normelor Curidice ce ac3 ti eaF! 6ntr3un stat* 6n timp ce dreptul su&iecti este le,at de titularul lui$ 6n timp ce dreptul o&iecti include re,uli de drept* care* c6t de multe ar 4i ele la num!r s6nt totui limitate la num!r* drepturile su&iecti e s6nt in4inite ca num!r$ Rela"ia dintre dreptul o&iecti i dreptul su&iecti a dat natere la di3 erse discu"ii* 6n iFiunea unor autori 6n prima Cum!tate a secolului AIA 6n rela"ia Ldrept o&iecti M 3 Ldrept su&iecti M primordial este dreptul su3 &iecti $ Se l!murete acest lucru prin 4aptul c! 4!r! un drept al cui a 4a"! de altcine a nu poate 4i 6n"eleas! e:isten"a normei$ Norma nu 4ace dec6t s! constate drepturile p!r"ilor i* prin urmare* norme* dreptul o&iecti reFult! din dreptul su&iect $ O alt! concep"ie repreFentat! prin ,ermanul lellinec i 4ranceFul Leon Du,uit a4irm! contrariul/ principalul e dreptul o&iecti u nu cel su&iecti $ Ast3 4el* 6ellinec a4irma c! nu am putea a ea un drept* dac! nu ar e:ista o norm!$
Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 282$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ ;)$

-t *0+ ,

Boris Negru, Alina Negru

Din aceast! discu"ie credem c! se poate tra,e o concluFie$ Dreptul o&iecti i dreptul su&iecti s6nt dou! 4e"e lo,ice ale unei i aceleii reali3 t!"i i nu se poate or&i de o prioritate a uneia 4a"! de cealalt!$1 Una din mani4est!rile realit!"ii Curidice a societ!"ii este dreptul poFiti $ Dreptul poFiti se 6n4!"ieaF! ca Ltotalitatea normelor Curidice 6n i,oare <acti e= dintr3un statP un drept aplica&il imediat i continuu* o&li,atoriu i suscepti&il a 4i adus la 6ndeplinire printr3o 4or"! e:terioar! <coerci"iune sta3 tal!=* ca o 6ndrept!"ire le,itim! a unor instan"e sociale special a&ilitateM$2 Dreptul poFiti * scria #ircea DCu ara Meste dreptul care se aplic! 6ntr3 o societate dat! la un moment dat* su& auspiciile statului respecti M$' Aadar* dreptul poFiti * este dreptul care acti eaF! 6ntr3o societate$ C6nd se consider! c! le,isla"ia anterioar! este insu4icient! se modi4ic! dreptul poFiti $ Eiec!rui stat este caracteristic un anumit sistem de re,uli de conduit! care alc!tuiesc dreptul o&iecti <poFiti =$ Acest drept se 6ncadreaF! i 6n 4ormula Lsistemul na"ional de dreptM sau dreptul na"ional$ Ea"! de dreptul na"ional* ce ac"ioneaF! 6ntr3un stat* sistemele dreptului na"ional din alte state se preFint! ca drept strin! %aralel cu dreptul na"ional* dreptul str!in* termenul LdreptM cunoate i o aa accep"iune cum ar 4i drept internaional! Dreptul interna"ional cuprinde normele Curidice ce se con"in 6n di erse iF oare interna"ionale <tratate* declara"ii* pacte* con en"ii* acorduri* memorandumuri* protocoale etc$=$ Spre deose&ire de dreptul interna"ional care este un rod al acti it!"ii unui stat luat 6n parte* dreptul interna"ional apare ca un reFultat al acti it!"ii 6ntre,ii comunit!"i umane$ Aparent Ldreptul na"ionalM <intern=* Ldreptul str!inM i Ldreptul interna3 "ionalM* ar putea 4i considerate ca cate,orii separate 4!r! le,!tur! 6ntre ele$ Aceste trei accep"iuni* 6n realitate* se a4l! 6ntr3o str6ns! le,!tur!/ O #ai 6nt6i* pentru c! le,ea na"ional! a unui stat este cea care 6n,!du ie c! 6n "ara respecti ! 6n condi"iile* limitele i materiile presta&ili te c+iar de normele sale* s! se aplice le,ea na"ional! a altui stat$ O In al doilea r6nd* pentru c! le,ea na"ional! care permite aplicarea unei le,i str!ine* la r6ndul ei* pe &aF! de reciprocitate i 6n condi"i ile limitele i materiile presta&ilite de normele unei le,i str!ine* s! se aplice 6n "ara al c!rei or,an le,islati a emis acea le,e <str!in!=$
1 2 '

#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 2'932'7$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ ;)$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 2)5$

-t *0! i

Teoria general a dreptului i statului

O 6n al treilea r6nd* normele Curidice cuprinse 6n le,ile uni4orme la care un stat este parte nu s6nt c+iar str!ine de le,ea na"ional! a ace3 lui stat de reme ce i oin"a acelui stat este 6ncorporat! de normele acesteia$ E ident* s6nt i alte aspecte ce su&liniaF! le,!tura str6ns! dintre ceea ce poate 4i denumit Ldrept internM <Lle,ea na"ional!M i Ldrept interna"ionalM=* Ldrept str!inM i Ldrept interna"ionalM$1 6n ceea ce pri ete accep"iunile dreptului 3 Ldrept pu&licM i Ldrept pri atM asupra acestei pro&leme om re eni la tema LSistemul dreptuluiM$

$.+. 2egitile dez5oltrii istori#e a dreptului. =onstantele dreptului


Odat! ap!rut* dreptul ca i statul nu r!m6ne imo&il* ci se deF olt!* se modi4ic!$ Dreptul e supus unui 4lu: continuu$ Normele Curidice r!m6n 6n i,oare un timp oarecare* apoi s6nt 6nlocuite cu altele$ Aceast! re6nnoire continu! a dreptului depinde* 6n mare m!sur!* de 4aptul c! dreptul e un produs al spiritului uman$ Dup! cum spiritul uman se deF olt!* ridic6ndu3 se de la st!ri in4erioare la st!ri superioare de contiin"! i acti itate* tot aa se deF olt! i dreptul$ A4l6ndu3se 6n str6ns! le,!tur! cu alte 4enomene so3 ciale* dreptul reac"ioneaF!* 6ntr3o m!sur! mai mare sau mai mic!* la toate sc+im&!rile ce au loc 6n cadrul acestor 4enomene$ Dup cum am menionat anterior$ la caracteristica evoluiei dreptului putem e iden"ia urm!toarele tr!s!turi principale ale acestui proces/ 1$ E olu"ia dreptului repreFint! o trecere de la ela&orarea spontan!* incontient!* la ela&orarea deli&erat!* contient! a lui$ 2$ Tot mai pronun"at are loc trecerea de la particularitate la uni ersalitate a dreptului* adic! 6n dreptul 4iec!rui popor tot mai 4rec ent 6nt6lnim norme ce "in de interes ,eneral uman$ Aceasta se re4er! mai mult la normele Curidice ce re,lementeaF! drepturile i li&ert!"ile omului$ '$ E olu"ia dreptului repreFint! o trecere de la moti e psi+ololo,ice in4erioare la moti e superioare$ Dac! la 6nceput dreptul se nate din impulsuri imediate* instincti e cum ar 4i* de e:emplu* 4rica de pericol i de necunoscut* la etapele mai a ansate tot mai mult se e iden"iaF! moti ele ar,umentate din punct de edere tiin"i4ic$ ;$ Ideolo,iei primiti e i* deseori* inutil! a dreptului i s3a su&stituit ideolo,ia unui drept poFiti a4lat 6ntr3un ne6ncetat pro,res social$
Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 12$

-= *0

Boris Negru, Alina Negru

Dup! cum men"iona marele uni ersitar 4ranceF Geor,es Ripert Lnu se poate spune c! una este mai &un! dec6t cealalt!$ Toate ideolo,iile introduc 6n lupta pentru crearea dreptului un element arti4icial$$ $TAr 4i inutil s! a4irm!m c! dreptul n3ar tre&ui s! se sc+im&e$ Dar se poate a4irma c! Lsta&ilirea lui e necesar! i trans4ormarea lui nu este o 4atalitateM$2 Ca i 6n caFul statului* pentru descrierea procesului istoric i al st!rii de deF oltare a dreptului se e iden"iaF! di erse modalit!"i de a&ordare a pro&le3 mei$ Cert este una/ LNici o norm! nu r!m6ne nesc+im&at! 6n timp i 6n spa"iuP toate s6nt aria&ile i contin,ente $$$ Istorismul nu este dec6t unul dintre as3 pectele marii mic!ri na"ionaliste $$$* iar 6n urma lui a r!m6ne aceast! idee c! nu a mai putea e:ista un drept care s! 4ie comun tuturor na"iunilorM$' Dreptul este o 4orm! a ie"ii sociale* 6n societatea prestatal! nu e:ista dreptul i nici nu era ne oie de el$ 6n acea perioad! totul era determinat de L oin"a i contiin"a social!M$ Numai c6nd 6n s6nul societ!"ii se ciocnesc di4erite ,rupe sociale se simte necesitatea unei or,aniFa"ii care ar asi,ura ordinea social!$ La atin3 ,erea noii ordini sociale un rol enorm 6l are dreptul care* dup! spusele lui I+erin,* Leste un moment de ec+ili&ru 6ntre di4eritele 4or"e sociale 6n lup3 t!M* Ltotalitatea condi"iilor itale ale societ!"ii* asi,urate prin constr6n,e3 rea e:terioar! de c!tre puterea statuluiM$; 6n lucrarea LLupta pentru dreptM <LDer Zamp4 umTs Rec+tM= cele&rul pro4esor al Uni ersit!"ii din Gotin,en I+erin, continu!/ LScopul dreptului e pacea* miClocul e lupta$ At6ta timp c6t dreptul tre&uie s! se atepte la atacuri din partea nedrept!"ii* 3 i aceasta a 4i at6t c6t a dura i lumea* 3 lupta nu 6i a 4i cru"at!$ -ia"a dreptului e o lupt!* o lupt! a popoarelor* a autorit!"ii statului* a claselor* a indi iFilor$$$M Toate cuceririle mari pe care istoria dreptului le3a 6nre,istrat* ca/ des4iin3 "area scla iei i a ser a,iului* li&ertatea propriet!"ii de p!m6nt* li&ertatea meseriailor* a credin"elor reli,ioase i altele* au tre&uit s! 4ie cucerite nu3 mai pe aceast! cale* calea celei mai ,rele lupte prelun,ite adeseori timp de secole 6ntre,i i dac! nu totdeauna urme de s6n,e* dar* 6n tot caFul* o mul"i3 me de drepturi 6nc!lcate* traseaF! drumul pe care dreptul 13a str!&!tut$ C!ci dreptul este un /aturn care 3i mn3nc singur copii! Dreptul nu poate 6ntineri dec6t rup6nd3o cu propriul lui trecut$ Un drept concret care pentru moti ul c! s3a n!scut i tr!iete pretinde ca urmare i o durat! enic! i ne6n,r!dit!* seam!n! cu acei copii* care ridic! m6na 6mpotri3
1 2 ' ;

%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ ''2$ Idem$ I&idem* pa,$ '';$ Constantin Stere* *pera citat$ pa,$ '''$

-i *0% ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului


a mamei lorP dreptul acela 6i r6de de ideea de drept c6nd o in oc!* c!ci ideea dreptului este o continu! e oluare/ ceea ce e:ist! 6n aceast! clip! tre&uie s! cedeFe pre4acerii care ine* c!ci/ tot ce se nate e foarte bun s piar!' 6nc! mai +ot!r6tor ne or&ete rectorul uni ersit!"ii din -iena Anton #en,er/ LOrice ordine de drept este un mare sistem de putere* sistem 4or3 mat treptat la 4iecare popor 6n cursul deF olt!rii sale istorice$ Interesele claselor st!p6nitoare se trans4orm! cu timpul 6n drepturi i 6n norme de drept i celorlal"i mem&ri ai statului li se impune s! le recunoasc! ca nite date o&iecti e$ C6nd iar!i cu timpul aceste raporturi de putere 6ntre di4e3 rite clase se sc+im&!* atunci drepturile i normele de drept pierd &aFa lor 4ireasc! i cad din nou 6n s4ere de interese i de lupte pentru intereseM$2 Din cele spuse* reFult! c! 4iecare pas 6n pro,resul social ,enereaF! noi 4orme de or,aniFare social!* noi 4orme de re,lementare normati ! a rela"iilor sociale$ Ast4el* dup! lun,i icisitudini i ,rele 6ncerc!ri c6nd me3 canismul societ!"ii antice nu mai poate 4ace 4a"! noilor pro&leme ale ie"ii el cedeaF! locul societ!"ii medie ale care deFl!n"uie noi iF oare de ener3 ,ie social!$ Societatea medie al!* la r6ndul s!u* cedeaF! locul societ!"ii moderne* iar ultima e su&stituit! de cea contemporan!$ Acelai lucru se 6nt6mpl! i cu dreptul ca 4enomen social$ De la primele le,iuiri cunoscute <Codul lui Yamura&i* Le,ile lui #Qnu* Codul lui #u* Le,ile lui Dracon i Solon* Le,ea celor AII ta&le= la Le,ea Salic!* O,linda Sa:on!* Co3 dul Carolina* #a,na C+arta Li&ertatum* Codul Callimac+* de la primele Constitu"ii <Constitu"ia SUA de la 189;* Constitu"ia Eran"ei de la 1871= la constitu"iile contemporane i dreptul institu"ional comunitar$ -or&ind despre e olu"ia continu! a dreptului nu tre&uie de 6n"eles c! e olu"ia repreFint! o sc+im&are a&solut!$ Ca i oric!ror altor 4enomene* dreptului 6i s6nt speci4ice i anumite elemente constante$ %rintre aceste ele3 mente constante putem numi/ a8 un anumit respect al personalitii umane1 8 o anumit limitare a li ertii individuale. -or&ind de un anumit respect al personalit!"ii umane* e necesar de a pomi de la 6ntre&area/ ce se 6n"ele,e prin personalitate uman!G %e parcursul istoriei cate,oria dat! are un con"inut di4erit/ la 6nceput num!rul personalit!"ilor umane e redus* unii <de e:emplu* ro&ii= ne4iind 6n ,enere considera"i de oameni* mai apoi num!rul lor crete de la o etap! istoric! la alta* de la o societate la alta$
1 2

Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 28(* 28;328)$ Constantin Stere* *pera citat$ pa, '')$

89 %!7 @

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru Remarc!m i 4aptul c! 6ntotdeauna* c+iar i 6n condi"iile c6nd dreptul re4lect! oin"a unui num!r redus de indi iFi* au e:istat unele restric"ii* li 3 mit!ri ale li&ert!"ii indi iduale* c+iar i pentru acei care 4!ceau parte din aceste minorit!"i* oin"a c!rora era re4lectat! 6n norme Curidice$ %ro&lema constantelor dreptului mai necesit! o preciFare$ Se tie* c! teoria ,eneral! a dreptului i starului* a 6nd drept o&iect 3 aa cum am !Fut 3 dreptul* statul* lumea normelor Curidice etc$ recur,e la cate,orii proprii de cercetare* pe care le e:plic! de la 6nceput pentru a da posi&ilitatea 6n"ele,erii 6n ansam&lu a 4enomenelor e:aminate i pentru a asi,ura cadrul Curidic adec at 6n tratarea 4enomenelor i proceselor Curidi ce la ni elul di4eritor ramuri ale tiin"ei$ Cate,oriile tiin"ei Curidice au un caracter* de permanen"!* 4iind denu 3 mite i constante 2uridice. <

Eactorii de con4i,urare a dreptului Eiind un 4enomen social comple:* dreptul 6i circumscrie tr!s!turile 6n dependen"! de anumi"i 4actori de con4i,urare* prin care se identi4ic! Lca3 uFele care 6i determin! apari"ia* e:isten"a* e olu"ia* determin!rile 3 6ntr3o societate comparati cu alta sau cu altele 3 etc$M$2 Ideea e:isten"ei unor 4actori care ar in4luen"a* direct sau indirect* 6ntr3 o m!sur! mai mare sau mai mic!* asupra 4ormei i con"inutului dreptului care 6i determin! su&stan"a i 6i modeleaF! 4orma nu a r!mas nesc+im&at! pe parcursul istoriei$ #ai mult ca at6t* 6n literatura de specialitate ea e in3 terpretat! 6n mod di4erit$ Aa* de e:emplu* Montes\uieu$ autorul lucr!rii (Spiritul legilor+ <18;9= sta&ilete principiul relati it!"ii le,ilor 6n timp i spa"iu i consider! c! 4orma i con"inutul dreptului reFult! din/ O aeFarea ,eo,ra4ic! a "!riiP O condi"iile climaterice <clima rece* cald! etc$=P n m!rimea statuluiP O ,enul de 6ndeletnicire a popula"iei $a$ %ro4esorul &el,ian /dmond Picar nominaliFeaF! asemenea 4actori de con4i,urare a dreptului/ O rasa <aceleai le,i nu se pot aplica popoarelor ariene i celor mon ,ole=P O mediul <clima* teritoriul* morala* starea economic! i social! etc$=P N intruFiunea str!in!P
T Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ '8$ 2 #!ria D oraceU* *pera citat$ pa,$ ;)$

.m 2(9 J

eoria general a dreptului i statului

imita"ia <caFul Turciei care a adoptat Codul ci il el e"ian=P marii Curisconsul"i <inteli,en"a omului=P ata ismul Curidic <o&iectul implantat ad6nc* cum ar 4i caFul An,liei=P pro,enismul <adic! ,ermenii dreptului iitor=P te+nica Curidic!P densitatea popula"ieiP ac"iunea solidar! a marilor 4or"e sociale <in4luen"a elementelor re li,ios* artistic* economic* literar etc$=$1 Spencer Yer&ert <192(317('=* plec6nd de la principiul e olu"iei na3 turale* nominaliFeaF! asemenea 4actori* cum ar 4i/ O in4luen"a eredit!"iiP O lupta pentru ia"!P O adaptarea mediului$ LNenorocirea impruden"ilor* s!r!cia leneilor i stri irea celor sla&i de c!tre cei tari s6nt reFultatele unei le,i &ine4!c!toareM 3 sus"ine Spencer$2 Ale:andru -!llim!rescu<19773179;=$ Cele&ru pro4esor romQn* care doar la 6rsta de )( de ani* 6n plin! 4or"! creatoare* este epurat de noua pu3 tere comunist! deoarece re4uF! s! a&dice de la principiile ce 13au c!l!uFit i 6i or c!l!uFi 6ntrea,a ia"!* neaccept6nd s! de in! unealta Custi"iei de clas!* se re4er! la urm!torii 4actori de con4i,urare a dreptului/ > :actorul material" rasa* mediul* densitatea popula"iei* starea eco3 nomic! etc$ 2$ :actorul moral$ Ladic! credin"ele* reli,ia* morala* marile curente de ideii$ Dac! n3ar 4i dec6t aceti doi 4actori3sus"ine A$ -!lim!rescu 3 am putea* 6n mod apro:imati pre edea institu"iile iitoare* 4a"! de condi"iile e:istente la un moment dat$ Dar mai s6nt doi 4actori* de o e,al! importan"!/ 7! Ramenii superiori, :! Ka0ardul! 6n materie de discipline morale* unde inteli,en"a i oin"a omului Coa3 c! un rol* pe care sociolo,ii ar oi s!31 reduc! la nimic* o personalitate Fdro&itoare poate sc+im&a cu totul cursul e olu"iei$ De asemenea o &rusc! 6ntors!tur! a lucrurilor a sc+im&a cu totul mersul e enimentelorM$' In ceea ce ne pri ete* consider!m c! 4actorii de con4i,urare a dreptu3 lui repreFint! importante surse din care dreptul 6i tra,e o&iectul* su&iecte3
1 9 '

X N N O O O O

Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 25(325'$ I&idem* pa,$ 2)7325($ I&idem* pa,$ 291$

89 %!) ?8

Boris Negru, Alina Negru

le* con"inutul* forma$ 4inalit!"ile etc$ %lec6nd de la e:aminarea rolului lor* 4actorii de con4i,urare a dreptului pot 4i ,rupa"i 6n urm!toarele cate,orii/ O 4actorul naturalP N 4actorul istoricP O 4actorul social3politicP N 4actorul socia63economicP O 4actorul cultural3ideolo,icP N 4actorul umanP O 4actorul interna"ional$ "actorul natural de con4i,urare a dreptului are la &aF! urm!toarele componente/ a8 mediul geografic1 8 factorii iologici1 c8 factorii fiziolo. gici1 d8 factorii demografici. Natura a 4ost i a 4i 6ntotdeauna o condi"ie 4ireasc! pentru e:isten"a oamenilor$ %!m6ntul* stratul atmos4eric ce31 6nconCoar!* r6urile* m!rile i oceanele* clima i solul* lumea e,etal! i animal!* F!c!mintele etc$ 3 toa3 te acestea constituie o condi"ie permanent! i indispensa&il! a e:isten"ei societ!"ii$ Natura e:ercit! in4luen"a asupra acti it!"ii umane* asupra pro3 ducti it!"ii muncii* a ritmului de deF oltare istoric! a popoarelor$ Aceasta e lesne de !Fut$ Acolo unde nu s6nt p!uni 6ntinse* oamenii nu se 6ndelet3 nicesc cu creterea animalelor* nimeni n3a 6n !"at a pescui acolo unde nu este pete$ 6n lumea antic! mun"ii* r6urile* m!rile erau &ariere nu c+iar at6t de uor de trecut$ Ele* 6ns!* au Cucat un rol esen"ial la sta&ilirea 4rontierelor dintre state$ Clima ca element ,eo,ra4ic are importan"! direct! asupra re,lemen3 t!rilor Curidice$ Ast4el* 6n statele din Fonele calde c!s!toria este permis! de la o 6rst! mai mic!* de re,ul! 4a"! de statele din Fonele temperat! i rece$ Remunerarea muncii 6n re,iunile cu clim! aspr! di4er! de remune3 rarea muncii 6n condi"ii o&inuite* 6n aceast! ordine de idei* #ontesauieu men"iona/ LLe,ile tre&uie s! 4ie potri ite cu condi"iile 4iFice ale "!riiP cu clima rece* cald! sau temperatur! 3 cu calitatea solului* cu aeFarea* cu 6ndeletnicirea saM$1 %opoarele din climele calde s6nt timide ca &!tr6niiP cele din "!rile reci s6nt curaCoase cum s6nt tinerii* 6n ceea ce pri ete in4luen"a relie4ului asu3 pra le,ilor* #ontesauieu a4irm! c! locuitorii c6mpurilor m!noase* prea ocupa"i* ca i comercian"ii* s6nt mai indi4eren"i 4a"! de 4orma ,u ern!rii$ Dimpotri !* muntenii s6nt mai aten"i la aceasta* mai dornici de ,u ern!ri moderate* mai ener,ici* mai dispui s! o&"in! prin lupt! ceea ce nu le o4er!
1

#ontesauieu* Despre spiritul legilor$ -oi$ I* .ucureti* 175;* pa,$ 18$

-^ 210 e-

Teoria general a dreptului ,i statului

terenul$ ConcluFia e c! ,u ern!rile monocratice se ,!sesc mai adesea 6n "!rile 4ertile* iar cele democratice 6n cele mai s!race$ Le,ile au un str6ns raport i cu ocupa"iile/ Ltre&uie un cod de le,i mai e:tins pentru un popor ataat comer"ului i m!rii* dec6t pentru un popor care se mul"umete s! cul3 ti e terenurile saleM$1 Acelai lucru 6l 6mp!rt!ete i %ascal/ LUn meridian +ot!r!te asupra ade !rului$ Le,ile 4undamentale se modi4ic!$ YaFlie Cus3 ti"ie* pe care o limiteaF! un r6u sau un munteP ade !r dincoace din %irinei* eroare dincoloM$2 %aralel cu aceasta* un rol considera&il re ine e olu"iei istorice 6n ,e3 neral i e olu"iei Curidice 6ndeose&i* mediului psi+ic* mentalit!"ii unei na3 "iuni* aptitudinilor unui popor* 6n 4elul acesta Lse poate or&i i despre o ereditate Curidic!$ Institu"iile trecute au tendin"a de a conser a* ele su&sist! 6n societate* reFist! 6ncerc!rilor de a le sc+im&a i spiritul conser ator este din acest punct de edere una din caracteristicile dreptului$$$ Ast4el 6ntrea,a istorie* 6ntre,ul trecut* toate 4or"ele sociale* lim&a* eco3 nomia "!rii respecti e* industria* comer"ul* a,ricultura* politica* concep"ii3 le morale i tiin"i4ice* concur! spre a e:ercita o in4luen"! puternic! asupra e olu"iei Curidice* 6ntocmai cum i dreptul e:ercit! o in4luen"! puternic! asupra e olu"iilor lor respecti eM$' "actorul istoric e un alt 4actor care 6i las! amprenta asupra dreptului$ DeF oltarea dreptului e un proces istoric continuu/ ceea ce e trecut a 4ost preFent* ceea ce e preFent a 4i trecut$ La &aFa oric!rui sistem de drept st! un iF or istoric$ Un sistem de drept auto+ton nu a pro,resa* dac! nu a "ine cont de trecutul s!u* de tradi"iile i o&iceiurile spirituale ale neamu3 lui$ Dreptul pri ete 4aptele omului 6ntr3un sistem de rela"ii sociale$ Dis3 pari"ia acestor rela"ii* modi4icarea lor se r!s4r6n,e i asupra dreptului$ Ast3 4el un drept poart! pe 4runte pecetea ori,inii i deF olt!rii sale$ #a: be&er '1=1481)%!(* unul din p!rin"ii 4ondatori ai sociolo,iei moderne* re4erindu3se la e olu"ia istoric! a dreptului* e iden"iaF! patru etape prin care acesta a trecut/ L6mp!r"it! 6n stadii teoretice de deF oltare* e olu"ia ,eneral! a dreptului i a procedurii pornete de la re ela"ia caris3 matic! a dreptului de c!tre Lpro4e"ii dreptuluiM <de pild!* Decalo,ul re elat lui #oise de c!tre DumneFeu=* apoi se aCun,e la o crea"ie i o crea"ie empi3 ric! a dreptului de c!tre somit!"i ale ro&iei <crearea dreptului prin Curispru3
1 2 '

Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 57$ Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 8'$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 2)1$

-^ 211 t-

Boris Negru, Alina Negru

den"! tatonatoare i prin antecedentele Curidice=* <de e:emplu pretorul ro3 man i Cudec!torul en,leF=* mai departe se trece la administrarea dreptului de c!tre imperiul laic i de c!tre puterile teocratice <de pild! despotismul luminat al secolului al A-III3lea sau actele ponti4icale ale Decretului lui Gratiani= i* 6n 4ine* se aCun,e la o ela&orare sistematic! a dreptului pe &aFa unei Curisdic"ii* deF olt6ndu3se ,ra"ie unei 4ormul!ri literare i lo,ice 6n calitate de lucr!ri ale unor specialiti <Curiti pro4esioniti=M$1 "actorul social#politic! Dreptul se realiFeaF! 6n &aFa statului* 6ntre3 ,ului sistem politic al societ!"ii* structurii sociale etc$ Nu 6nt6mpl!tor <ce3i drept* poate* prea e:a,erat= I+erin, credea c! de4ini"ia cea mai per4ect! a dreptului e urm!toarea/ LDreptul este totalitatea condi"iilor itale ale so3 ciet!"ii* asi,urate prin constr6n,ere e:terioar! de c!tre puterea statului$ In lupta continu! a di4eritelor ,rup!ri sociale* 6n interesele pe care ultimele le urm!resc se spriCin! dreptul$M Asupra dreptului dintr3o societate in4luen"eaF! at6t autorit!"ile pu&lice <%arlamentul* Be4ul statului* Gu ernul* autorit!"ile pu&lice locale etc$= c6t i partidele politice* ,rupurile de presiune etc$ 6n principal* dreptul este in4luen"at de partidul <partidele= de ,u er3 n!m6nt* coali"iile politice* care dispun de p6r,+iile puterii pentru a impu3 ne oin"a lor societ!"ii prin actele normati 3Curidice$ %artidele 6i urmeaF! politica lor prin disciplina de partid pe care o impun i 6n acest conte:t* 6n realitate* ia"a politic! este determinat! de politica de partid* de 6ndru3 m!rile pe care le d! deputa"ilor s!i pentru a ota 6ntr3un 4el sau altul* 6n acest conte:t rolul partidelor politice 6n re,imul pluralist democratic este deose&it de important pentru 4ormarea politicii interne i e:terne a statului respecti $ O alt! in4luen"! o au ,rupurile de presiune$ Acestea s6nt asemenea or,aniFa"ii care 6n urm!rirea intereselor mem&rilor lor e:ercit! o in4luen"! asupra puterii* 4ie asupra partidului de ,u ern!m6nt* 4ie asupra or,anelor puterii <parlament* ,u ern=* pentru a determina adoptarea unor deciFii con3 4orm intereselor lor$ De aceea* uneori* ,rupurile de presiune mai poart! de3 numirea i de grupuri de interese! Grupurile de presiune ca o multitudine de 4orme de mani4estare$ Ele s6nt or,aniFate dup! di erse interese de ordin cultural* etnic* na"ional* reli,ios* pro4esional etc$ "actorul social#economic! 6n rela"ia sa cu 4actorii economici* dreptul p!streaF! o autonomie 6n m!sura 6n care el nu 4ace a&strac"ie de la realita3 tea economic! a societ!"ii$ %ro,resul Curidic se constituie numai printr3un
W

%+illipe #alaurie* *pera citat$ pa,$ '293'27$

-9 *1* ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului pro,res economic$ C6t timp 4actorii economici nu permit transpunerea 6n ia"! a dreptului* acesta apare doar 6n calitate de inten"ie* 4ie i &un!$ 6n acelai timp* dreptul apare ca un ,arant i ocrotitor al pro,resului economic$ Acest lucru e e ident i 6n condi"iile Repu&licii #oldo a* care i3a pus drept scop re4orma economic! de propor"ie* trecerea la economia de pia"!$ Atin,erea acestui scop depinde 6n mare m!sur! de e4icien"a &aFei le,islati e respecti e$ "actorul cultural#ideologic! Contiin"a social! i Curidic!* cultura po3 litic! i Curidic! a societ!"ii* destina"ia moral! a omului Coac! un rol consi3 dera&il 6n ia"a dreptului$ Cu aCutorul m!surilor le,islati e* statul asi,ur! li&ertatea contiin"ei* asi,ur! o contiin"! i cultur! Curidic! 6nalt!$ In acelai timp contiin"a i cultura Curidic! respin, 4aptele ilicite* asi,ur! ordinea le,al! din societate$ Totodat! o contiin"! i cultur! Curidic! 6nalt! 6i or ,!si re4lectare 6n actele normati e ale statului$ "actorul uman! Omul este i su&iect de drept i destinatar al re,le3 ment!rilor Curidice$ Din aceste considerente 4actorul uman repreFint! Fona central! de interes pentru le,iuitor$1 Dac! n3ar 4i omul* n3ar 4i ne oie de drept$ De aceea* dreptul 6ntotdeauna are la &aF! 4actorul uman$ Nu omul e:ist! pentru drept* ci* dimpotri !* dreptul e:ist! pentru om$ Rolul dreptu3 lui decur,e din urm!toarele/ O Dreptul este implicat 6n procesul de adaptare a oamenilor la ia"a social!* O Dreptul ,aranteaF! drepturile i li&ert!"ile omului$ O Dreptul 4undamenteaF! pentru om un cadru politic3administrati i Cudiciar care s! 4a oriFeFe alori4icarea intereselor le,itime ale omului$ "actorul internaional! S3ar p!rea c! 4iecare stat e:ist! 4!r! a 4i in4lu3 en"at de alte state* 6n realitate* 6ns!* 4iecare stat* 4iecare na"iune este produ3 sul 6n mare parte al in4luen"ei mediului am&iant interna"ional$ Acest lucru se r!s4r6n,e i asupra dreptului$ O le,!tur! mare e:ist! 6ntre sistemele de drept ale statelor ce se atri&uie la aceeai 4amilie de drept* c6t i 6ntre statele ce se atri&uie la 4amilii de drept di4erite$ #ai mult ca at6t$ Unele pro&leme au 6ncetat de mult a 4i pro&leme in3 terne* na"ionale* trans4orm6ndu3se 6n pro&leme ,lo&ale* interna"ionale$ Ele* e ident* necesit! un model comun de re,lementare$
Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 8($

# %13 @

Boris Negru, Alina Negru

$. .

#oninutul i ;orma dreptului

6n a&ordarea teoretic! a pro&lemelor dreptului o 6nsemn!tate primor3 dial! re ine cunoaterii esen"ei* con"inutului i 4ormelor lui ca 4enomen social$ E!r! cunoaterea acestora e imposi&il de a 6n"ele,e la Cust! aloare pro&lematica dreptului$ LDic"ionarul lim&ii romQne moderneM <.ucureti* 17)9* Editura Aca3 demiei= interpreteaF! termenul (esen), ca ceea ce e:prim! principalul din o&iecte i 4enomene* latura lor interioar! cea mai important!* procesele care se des4!oar! 6n ad6ncul lorP ceea ce poate 4i cunoscut numai trec6nd de 4orma e:terioar! a lucrurilor* p!trunF6nd 6n ad6ncul lor cu aCutorul ,6n3 dirii$M 6n Larousse* esen"a 4enomenelor este de4init! drept natur! intern!* caracterul lor propriu* care le e:prim! identitatea i sta&ilitatea* deose&in3 du3le unele de altele$ 6n lumina acestor considera"ii* esena dreptului poate fi privit ca uni. tatea laturilor$ trsturilor$ raporturilor necesare care asigur identitatea i sta ilitatea dreptului$ deose indu.l de alte fenomene sociale. A cerceta esen"a dreptului 6nseamn! a p!trunde 6n lumea intim!* inter3 n! a dreptului* a sesiFa calit!"ile l!untrice ale acestuia* interac"iunea lor$ %rincipala calitate o repreFint! calitatea Curidic! a voinei exprimate n drept i calitatea interesului care conduc la ela&orarea i adoptarea nor3 melor Curidice* 6n le,!tur! cu aceasta* Ye,el 6n renumita sa lucrare L%rin3 cipiile 4iloso4iei dreptuluiM men"iona/ LTerenul dreptului este 6n ,enere ce e spiritual i locul s!u mai apropriat i punctul s!u de plecare este voina$ care este li&er!* ast4el 6nc6t li&ertatea constituie su&stan"a i determina"ia luiP i sistemul dreptului este domeniul li&ert!"ii 6n4!ptuite* lumea spiritu3 lui produs din el 6nsui* ca o a doua natur!M$1 -oin"a este o cate,orie psi+olo,ic! pentru a c!rei de4inire s3a conside3 rat c! este ne oie de a "ine cont de urm!toarele/ O oin"a este o categorie psi#ologic ale c!rei premise se a4l! 6n po ten"ialul psi+ic speci4ic umanP X oin"a este o capacitate a omului i numai a luiP O oin"a implic! sta ilirea unor scopuri c!tre 6mplinirea c!rora omul tindeP O scopurile pe care omul i le propune* oin"a 6ns!i* se realiFeaF! prin activitatea sa voluntar$ oin"a 4iind deci reFultatul* nu premi sa ac"iunii sau scopului propusP N acti itatea oluntar!* ac"iunile 6ntreprinse de om 6n ederea reali3 F!rii scopurilor propuse presupun nevoia ca omul s nving anu. mite o stacole1
Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 2(7$

-i *1! i)

Teoria general a dreptului i statului

X realiFarea acti it!"ii oluntare* ac"iunile 6ntreprinse de om 6n ede3 rea realiF!rii scopurilor propuse implic folosirea tuturor resurse. lor sale psi#ice i morale1 O oin"a implic! puterea omului de a planifica$ organiza$ realiza i controla activitatea ce o desfoar 6n ederea 6n4!ptuirii scopuri lor ce i le propuneP O oin"a este o cate,orie psi+olo,ic! distinct dar interdependent$ pentru c! nu poate 4i conceput! 6n a4ara le,!turilor de interdepen den"! i interac"iune 6n care se a4l! cu toate celelalte cate,orii psi +olo,ice pe care se cl!dete sistemul psi+ic uman$1 -oin"a are o du&l! semni4ica"ie/ a= voina general a ,rupurilor sociale sau a 6ntre,ii societ!"iP &= voina individual, caracteristic! unui indi id$ C6nd cercet!m esen"a dreptului a em 6n edere oin"a ,eneral!$ Anu3 me aceast! oin"! tinde s! se o4icialiFeFe prin intermediul acti it!"ii de creare a dreptului i ea* 6n ultim! instan"!* se i materialiFeaF! 6n actele normati 3Curidice ale statului$ -oin"a ,eneral! este Lsin,ura care poate co3 ordona 4or"ele statului 6n ederea realiF!rii scopului s!u* care este &inele comunM 3 consider! Rousseau 6n LContractul socialM$2 -oin"a ,eneral! nu repreFint! o simpl! sum! aritmetic! a oin"elor in3 di iduale$ Ea e superioar! acestora i e mai puternic! dec6t ele$ L%rimul lu3 cru pe care omul este o&li,at s!31 admit! dac! nu rea s! ne,e orice concept de drept 3 men"ioneaF! Zant 3 este principiul urm!tor/ el tre&uie s! ias! din starea sa de natur! 6n care 4iecare ac"ioneF! dup! propria3i oin"! i s! se uneasc! cu to"i ceilal"i$$$ 6ntr3o comun! supunere la o constr6n,ere pu&lic! le,al!* e:terioar!M$' %entru ca aceast! unire s! 4ie e4icient! ea tre&uie s! 4ie &ene ol! i s! men"in! concomitent li&ertatea 4iec!rui indi id$ -oin"a ,ene3 ral! materialiFat! 6n le,e tre&uie s! 4ie o oin"! de compromis* care ar p!stra c6te ce a esen"ial* din oin"a 4iec!ruia sau* cel pu"in* din oin"a maCorit!"ii asocia"ilor$ Rousseau arat! c! apari"ia corpului social i a oin"ei ,enerale induce o transmuta"ie 6n natura omului* 6n sensul c! se trans4orm! dintr3un tot 6ntre, 6ntr3o parte a unui tot mai mare* adic! se 6nlocuiete e:isten"a 4iFic! i independen"a <iFolat!=* cu o e:isten"! par"ial!* dar moral!$ Are loc* 6n esen"!* trans4ormarea omului 6n cet!"ean* 6n mem&ru li&er i e,al al unei cet!"i* al unei societ!"i$; LEste adeseori 3 scrie el 3 o mare di4eren"! 6ntre oin"a tuturor i oin"a ,eneral!* aceasta nu pri ete dec6t interesul comun
T Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 88389$ %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 1;2$ ' I&idem* pa,$ 15)$ ; Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 85$
9

-) *1

Boris Negru, Alina Negru

<su&linierea ne apar"ine D Aut$=* Lcealalt! are 6n edere interesul pri at i nu este dec6t suma oin"elor particulareP sc!de"i din acestea n!Fuin"ele opuse care se compenseaF! i a r!m6ne* ca reFultat* oin"a ,eneral!M$T E semni4i3 cati ! 6n acest sens i de4ini"ia statului dat! de Zelsen 6n renumita sa lucrare LTeoria ,eneral! a statuluiM$ In iFiunea sa* statul apare ca oin"! suprain# dividualF LStatul nu se caracteriFeaF! numai ca o LputereM ci i ca o L oin3 "!M* 4ie c! este esen"ialmente oin"!* 4ie c! prin esen"! are o oin"!$ Aceast! oin"! 3 cum se sus"ine 3 este distinct! de oin"a indi iFilor* 6ntr3ade !r* statul ca oin"! are ca instrumente indi iFi i oin"ele lor$ -oin"a Statului 6nsui se deose&ete 6ns! de oin"ele indi iFilor care s6nt supuse StatuluiP ea este mai mult dec6t suma acestor oin"e* ea st! deasupra lorM$2 %6n! acum s3a ar!tat succint rolul oin"ei 6n drept$ Care este atunci rolul interesuluiL Cu 6ntul (interes) desemneaF!/ L%reocuparea de a o&3 "ine un succes* un a antaCP r6 na depus! 6ntr3o ac"iune pentru satis4acerea unor ne oi$$$M$' #ircea DCu ara men"iona c! Linteresul este motorul de toate Filele 6n ac"iunile noastre o&inuite$$$ Dar interesul nu poate 4i luat 6n considerare dec6t c6nd este 6n con4ormitate cu idealul de Custi"ie* aa cum 6l concepe societatea respecti !M$; Din cele spuse reFult! c! ideea de interes e:plic! i ea dreptul* dar mai presus de toate st! interesul moral* interesul ideal* adic! interesul de importan"! social!* util 6ntre,ii colecti it!"i$ %rin urmare* nu orice interes ,enereaF! dreptul* 6n aceast! ordine de idei e sem3 ni4icati ! interpretarea pro&lemei de c!tre #ircea DCu ara/ L%resupunem un 4alit sau un comerciant amenin"at de 4aliment$ Nu are interes s! nu pl!teasc!G Interes poate s! ai&! cine a s! ia ce a nedrept de la altul* s! 4ureP interes poate a ea un cet!"ean lipsit de miCloace s! ia cu 4or"a de la altul toate c6te el doreteP interes poate s! ai&! oricine s! ,o3 neasc! dintr3un palat pe proprietarul lui i s!3i ia locul$ Interes poate a ea i o autoritate pu&lic! a&uFi ! s! supun! domina"iei sale o popula"ie etc$$$$ S6nt oare interese Custi4icate acesteaG Este su4icient s! in oc!m interesul* ca s! e:plic!m printr3aceasta dreptuluiG Sim"im 6ndat!* c! un indi id care a in ocat pur i simplu 4or"a* oric6t interes personal* ar 4i a ut* nu a 4!cut prin aceasta o 4apt! con4orm cu normele Curidice* aa cum le 6n"ele,em noi* nici cele de drept poFiti * nici cele ideale* de moral!M$ ) Din aceste consi3 derente* pro&lema este de a ti cum se ntemeiaz dreptul$ 6n ce m!sur!
1 2

Kean Ka,ues Rousseau* *pera citat$ pa,$ 91$ Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ ;2)$

'
; )

Dicionarul lim ii romFne$ pag. 127$


#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 127$ I&idem*pa,$ 1293127$

-t 216 e-

Teoria general a dreptului i statului

el corespunde interesului ,eneral uman* 6n ce m!sur! el e oportun i util tuturor mem&rilor societ!"ii$ ConcluFia ar putea 4i una/ interesul ,eneral nu tre&uie 6n"eles ca antipod al ec+it!"ii i Custi"iei* ca oprimatorul intereselor persoanelor ori de ,rup$ Interesul ,enerator de drept nu d! curs tuturor ne oilor indi iduale* ci tre&u3 in"elor sociale ,enerale i 4undamentale* care constituie o sinteF! practic!* nu a&stract!* nu iluForie a societ!"ii* 6n aceast! ordine de idei* interesul social ,eneral e str6ns le,at de oin"a ,eneral! re4lectat! 6n normele Curidice$ -oin"a ,eneral! materialiFat! 6n drept e:prim! sintetic interesul comun social$ Esen"a constituie una din pro&lemele dreptului$ O alt! pro&lem!* nu mai pu"in important!* e cea ce se re4er! la con"inutul lui$ Coninutul, 6n ,eneral* are sens de/ ceea ce 6ncape 6ntr3un spa"iu limi3 tatP totalitatea elementelor care constituie esen"a lucrurilor i a 4enomene3 lor* 4orm6nd o unitate dialectic! cu 4orma$1 In ceea ce pri ete coninutul dreptului$ acesta const! din Lansam&lul elementelor* al laturilor i al cone3 :iunilor care dau e:presie concret! <contur= oin"ei i intereselor sociale ce reclam! o4icialiFarea i ,arantarea pe cale etatic!M$2 Dup! olum* con"inutul dreptului este mai &o,at dec6t esen"a lui$ Ast3 4el* dac! esen"a caracteriFeaF! dreptul 6n pro4unFimea sa* con"inutul ca3 racteriFeaF! dreptul 6n aspectul s!u dimensional* 6n 6ntindere$ Con"inutul dreptului este mai aproape de realit!"ile sociale* este mai mo&il* a 6ndu3i o dinamic! proprie$ Con"inutul este mult mai recepti la sc+im&!rile produse 6n societate$ S3a spus* pe &un! dreptate c!* 6n con"inutul lor Lle,isla"iile s6nt mereu altele* dar e:ist! ce a care planeaF! deasupra lor i le ser ete de cadru permanent* element care din cauFa aceasta* poate 4i numit 4ormal i e:ist! 6n mod necesar 6n orice rela"ie Curidic!$ %rin elementele sale 4ormale i permanente* 4enomenul dreptului se distin,e de celelalte 4enomeneM$' ReFult! c!* 6n pri in"a con"inutului s!u* dreptul se caracteriFeaF! printr3o dinamic! pronun"at!$ Aa* de e:emplu* con"inutul dreptului Repu&licii #oldo3 a de ast!Fi* se deose&ete de con"inutul pe care 63a a ut acum 1( ani$ Esen"a dreptului r!m6ne aceeai pentru c! este e:presia oin"ei Curidice* dar con"inutul s!u este modi4icat ,ra"ie ne oilor sc+im&!toare ale societ!"ii noastre$ Componen"a dominant! a con"inutului dreptului este ansam&lul nor3 melor Curidice* 4apt ce3i determin! pe unii autori s! or&easc! despre con. inutul normativ al dreptului <normati itatea dreptului=$
1 9 '

Dicionarul lim ii romFne moderne$ pa,$ 19;$ Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 5;$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 9$

-9 *1- ,

Boris Negru, Alina Negru

6n pri in"a con"inutului dreptului s6nt de men"ionat unele poFi"ii teoreticeP 1$ Con4orm conceptului Celsian, dreptul este doar i numai un sistem de norme$ Teoria Zelsian! se numete teoria pur a dreptului pentru c! ea rea s! de&araseFe tiin"a dreptului de toate elementele care 6i s6nt str!ine$ Zelsen atri&uie normelor Curidice dou! caracteristici de4initorii/ aliditatea i e4icacitatea$ %rima desemneaF! condi"ia e:isten"ial! a normelor i este un /ollen, a doua e:prim! rolul lor i "ine de /ein! Cu alte cu inte* norme i 4apte* respecti / tre uie s fie i este 4ac parte din lumi di4erite* pentru c! nu deri ! unul din altul$ LNimeni nu poate ne,a 3 scrie Zelsen 3 c! a4irma "ia care descrie un 4apt poFiti <ar!t6nd ca i cum LesteM= e 6n mod esen"ial di4erit! de propoFi"ia c! ce a Ltre&uie s! e:isteM D a4irma"ia care descrie o norm!* i nimeni nu poate ne,a c! din 4aptul c! ce a este nu poate urma c! ce a tre&uie s! 4ie i nici c!* in ers* din aceea c! ce a tre&uie s! 4ie* nu poate urma c! ce a esteM$1 E or&a aici de di4eren"a incontesta&il! dintre Lua este 6nc+is! i ua tre&uie <s! 4ie= 6nc+is!M$2 2$ Rrientrile sociologice 6n domeniul dreptului ;curentul sociologic8 repreFentate de E$ GenV* E$ E+rlic+* G$ Gur itc+ $a$ Critic6nd normati ismul dreptului* repreFentan"ii curentului sociolo3 ,ic* iFeaF! spre realitatea social! a dreptului* prin sus"inerea teFei potri it c!reia dreptul nu se limiteaF! la lumea normelor Curidice$ Ast4el* Eu,en E+rlic+ <195231722=* Curist austriac de marc! i pro4esor de drept roman la Uni ersitatea din Cern!u"i* men"iona/ Lcentrul de ,ra itate a dreptului 6n epoca noastr!* ca i 6n toate celelalte timpuri nu tre&uie s! 4ie c!utat nici 6n le,e* nici 6n Curispruden"! sau 6n doctrin!* nici* mai ,eneral* 6ntr3un sistem de re,uli* ci 6n societatea 6ns!iM$' Bi mai e:pres acest lucru e re4lectat de c!tre Erancois GenV <1951317);=* Curist 4ranceF 6n lucrarea sa LBtiin"a i te+nica 6n dreptul pri at poFiti $M 6n aceast! lucrare este e:pus! cea mai ori,inal! contri&u"ie a sa re4eritor la drept* care const! 6n distinc"ia 6ntre (dat+ i (construit)! %entru c! le,ea scris! nu are* din punct de edere lo3 ,ic* plenitudinea necesar!* Cudec!torul are dreptul i datoria de a proceda la un e:amen tiin"i4ic li&er* analiF6nd (datul) pentru a realiFa (construitul)! E:ist! patru cate,orii de asemenea (date)F datele reale, datele istori. ce$ datele raionale i datul real!: '$ Tendina actual este de a e:plica i concepe dreptul* consider6nd c! 6n con"inutul s!u intr! 4actori comple:i* at6t normati i* c6t i sociali* so3
1 2 ' ;

Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 152$ Idem$ Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ ;8$ %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$'18$

-S *1$ ir

Teoria general a dreptului i statului

Iu"ii care o4er! r!spunsuri pentru mo&ilitatea dreptului ca urmare a sc+im3 &!rilor sur enite 6n societate$1 Btiin"i4ic s3a do edit c!* 6n studiul dreptului* coninutul nu poate 4i disociat Sfarm. "orma dreptului are 6n edere modul de e:primare a normelor Curidi3 ce$ Ea desemneaF! modul de structurare i organizare a elementelor lui de coninut$ precum i modul acestuia de exteriorizare. Eorma dreptului are dou! dimensiuni <laturi=/ 4orma intern i 4orma e tern! "orma intern a dreptului repreFint! c+iar sistemul dreptului 6n com3 ple:itatea sa* p!r"ile constituti e ale acestuia* ,ruparea normelor Curidice ce 4ormeaF! acest tot 6ntre, <sistemul= pe ramuri* su&ramuri* institu"ii Curi3 dice* coraportul i interac"iunea acestora$ "orma e terioar <e:tern!= a dreptului poate 4i analiFat! din mai multe puncte de edere/ a= din punct de edere al modalit!"ilor de e:primare a oin"ei le,iui torului 3 izvoarele dreptuluiM &= din punct de edere al modalit!"ilor de sistematiFare a le,isla"iei 8 codificrii incorporrii etc.G c= din punct de edere al modalit!"ilor de e:primare a normelor de drept 6n di4erite acte normati Curidice ale autorit!"ilor pu&lice 3 legi, ordonane, *otr3ri, decrete etc$2

1$ E:plica"i sensul cu 6ntului LdreptM$ 2$ Cum poate 4i de4init dreptulG '$ Cum a e oluat ideea dreptului pe parcursul istorieiG Eace"i o ca racteristic! comparati ! a conceptului dreptului$ ;$ De4ini"i 4actorii de con4i,urare a dreptului i 4ace"i o caracteristi c! ampl! cate,oriilor principale de 4actori$ )$ Esen"a dreptului* semni4ica"ia i importan"a ei$ 5$ CaracteriFa"i con"inutul dreptului* 6n ce le,!tur! i interac"iune se a4l! esen"a i con"inutul dreptuluiG 8$ Ce caracteriFeaF! 4orma dreptuluiG 9$ CaracteriFa"i coraportul cate,oriilor Lesen"aM* Lcon"inutulM* L4or ma dreptuluiM$
Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 9($ Di4erite aspecte ale 4ormei dreptului or 4i o&iect de analiF! 6n continuare$ -eFi* spre e:em plu* capitolele/ &zvoarele dreptului$ Te#nica 2uridic$ Sistemul dreptului.
2 1

-= *13

Boris Negru, Alina Negru

Interpreta"i urm!toarele ,6nduri ale lui %ascal* .laise <152'31552=/ a= LNu edem nimic drept sau nedrept* care sa nu3i sc+im&e calitatea o dat! cu sc+im&area locului* trei ,rade de latitudine r!stoarn! toat! Curispru3 dcn"a* un meridian +ot!r!te 6n pri in"a ade !ruluiP dup! c6"i a ani de pri i le,iu* le,ile 4undamentale se sc+im&!P dreptul 6i are perioadele lui* p!trun derea 6n Leu a lui Satura ne arat! ori,inea cut!rei crime$ Ridicol! dreptate* m!r,init! de un r6u$ Ade !r dincoace de %irinei* eroare dincoloM$ &= LCe +imer! mai este i omulG Ce ino a"ie* ce monstru* ce +aos* ce ,+em de contradic"ii* ce minuneW Kudec!tor a toate* ne,+ioa&! r6m!* de"in!tor al ade !rului* cloac! de erori i incertitudini* 4al! i deeu al cre3 a"iuniiW A4l!* 4iin"! tru4a!* ce parado: eti pentru tine 6nsu"iW Umilete3te* ra"iune neputincioas!* amu"ete* 4ire nemernic!* ia aminte c! omul este mult deasupra omului i a4l! de la st!p6nul t!u cine eti cu ade !rat* 4iindc! nu tii$ Ascult!31 pe DomnulWM

2iteratura re#omandat6777777777777777777777777777
Y

1$ Ion Craio an* Doctrina 2uridic$ .ucureti* 1777$ 1$ Ion Craio an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ 2$ Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ Craio a* 1779$ 2$ #ircea DCu ara* Teoria general a dreptului ;/nciclopedia 2uridic8. Dreptul raional$ izvoare i drept pozitiv$ )ucureti$ 177)$ '$ Bte4an Geor,escu* :ilosofia dreptului. * istorie a ideilor din ultimii 9LVV de ani$ .ucureti* 2((1$ '$ G$ b$ E$ Ye,el* Principiilefilosofiei dreptului$ .ucureti* 1757$ ;$ Zant* Immanuel* Scrieri moral.politice$ .ucureti* 1771$ )$ Yans Zelsen* Teoria general a statului$ .ucureti* 1729$ 5$ %+ilippe #alaurie* 0ntalogia gndirii 2uridice$ .ucureti* 1775$ 1($ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 1($ Radu I$ #otica* G+eor,+e #i+ai* Teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1 11$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2 11$ Nicolae %opa* Ion Do,aru* G+eor,+e D!nior* Dan Claudiu D!nior* :ilosofia dreptului. Marile curente$ .ucureti* 2((2 12$ Ale:andru -allim!rescu* Tratat de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777$ 12$ Gior,io Del -ecc+io* >ecii defilosofie 2uridic$ .ucureti* 177'$ 1'$ Costic! -oicu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2$

%%! @

Scop* ideal
i 4unc"ie 6n drept
,>,?:>
bIIIII

C@5 !itA5ii

Scopul dreptului$ Rolul dreptului 6n societate$ Eunc"iile dreptului/ concept* clasi4ic!ri* caracteristic! ,eneral!* important! teoretic! i practic!$ Einalit!"ile dreptului$ -alorile 6n drept$

)F. Scopul dreptului


Termenul (scop) desemneaF!/ "inta c!tre care tinde cine aP ceea ce 6i propune cine a s! 6n4!ptuiasc!*1 L%ro&lematica scopului 3 ca stare iitoare* anticipat! i dorit!* produs al ac"iunii umane oluntare 3 c6t i a idealului 3 ca repreFentare a per4ec3 "iunii 6ntr3un domeniu dat* model mereu r6 nit dar niciodat! atins 6n 6ntre3 ,ime 3 se 6mpletesc pe teren Curidic* nu pot 4i rupte de un conte:t teoretic pro:im ce iFeaF! de4inirea dreptului 6nsui* a locului i rolului s!u 6n lume$$$M2 3 sus"ine* pe &un! dreptate* pro4esorul romQn Ion Craio an$ Din de4ini"iile dreptului* nominaliFate de noi anterior* reFult! c! drep3 tul* ca 4enomen social comple:* 6i 6ndeplinete rolul ce3i re ine* re,le3 ment6nd conduita oamenilor i orient6nd acti itatea oamenilor 6n con4or3 mitate cu interesele ,enerale ale societ!"ii$ Acti itatea oamenilor* supus! unei re,lement!ri Curidice* urm!rete 6ntotdeauna anumite* scopuri$ Ar 4i a&surd ca cine a s! 4ac! ce a 4!r! nici un 4el de scop$ 6n aceast! ordine de idei* #ircea DCu ara men"iona/ LNu numai 6n contiin"a omeneasc! st! necesitatea unui scop pentru toate ac"iunile noastre* ceea ce se numete o teleolo,ic* dar* c+iar la animale* toate 4aptele* contient sau incontient* se 6ndreapt! c!tre un scop$ A presupune c! s3ar 4ace un act 4!r! scop este o a&surditate* 6ntr3o ima,ine 4oarte pre,nant! I+erin, spune/ LA 6ncerca s! e:plici dreptul prin ac"iuni 4!r! scop* este aceeai 4apt! ca aceea a unui &aron #unc++ausen care* c!Fut 6ntr3o &alt! de noroi* 6ncerca s! ias! de acolo* tr!,6ndu3se de &ar&ion$ Dreptul nu se poate e:plica 4!r! un scop al ac"iunilor umaneM$' Dar* dac! e aa* dac! 4iecare ac"iune* dup! cum Fice I+erin,* repre3 Fint! un scop* atunci* ca prima aparen"! cel pu"in* ac"iunea* se e:plic! prin e,oismul indi idual$ Dac! cine a urm!rete un scop* este c! rea ce a pentru sine i ca atare ac"iunea are la &aF! interesul indi idual$ Interesul acesta care st! la &aFa oric!rei ac"iuni omeneti* se a4irm!* 6n mod 4iFic prin lupta pentru conser area e:isten"ei noastre i se a4irm! 6n mod economic prin lupta noastr! pentru c6ti,area unui c6t mai lar, patrimoniu$
1 2 '

Dicionarul lim ii romFne moderne$ pa,$ 8)($ Ion Craio an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ pa,$ 117$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 12;312)$

8l %%% t8

Teoria general a dreptului i statului

Dar se 6nt6mpl! aici* o&ser ! I+erin,* ce a interesant$ Scopul e,oist al indi idului nu31 ser ete numai pe el* nu este numai un scop su&iecti * un interes al lui* ci are ca e4ect satis4acerea unei utilit!"i mai ,enerale a societ!"ii$ E!r! s!3i dea seama 4iecare lucreaF! ast4el pentru societatea 6n care tr!iete$1 LIndi idul nu e:ist! 6n ade !r numai pentru elM* Fice I+erin,* Lel este solidar cu societatea $$$Mi realiFeaF! ast4el Lscopul suprem al e:isten"ei saleM$2 Din cele spuse reFult! c! dreptul* 6n iFiunea lui I+erin,* are ca scop s! asi,ure condi"ii de ia"! 6n societate$ O alt! iFiune asupra scopului dreptului o are pro4esorul Ale:andru -!llim!rescu$ Rolul dreptului const! 6n L reglementarea raporturilor 3n# tre oameni, evitarea i aplanarea conflictelor 3ntre ei!!! Aceast! idee se poate reFuma 6ntr3o 4ormul! mai simpl! i mai su,esti !/ dreptul urm!re3 te realizarea armoniei socialeL.3 Este 4atal ca interesele indi iFilor s! 4ie 6n con4lict unele cu altele i de aceea inter ine dreptul spre a realiFa ec+i3 li&ru* armonia lor$ LDeci 3 concluFioneaF! A$ -!llim!rescu . scopul drep3 tului este realiFarea unui ec*ilibru de interese, din care s! reFulte armonia social)L 6n ce mod realiFeaF! dreptul acest ec+ili&ru* aceast! armonieG %rin Cocul a doi 4actori a c!ror importan"! ariaF! dup! epoci/ Lun 4actor de ordin moral* ideal* ideea de justiie)M Lun 4actor de ordin practic* utilitar* ideea de ordine)! Dreptul nu este altce a dec6t o tranFac"ie 6ntre aceste dou! elemente* 6n tot cursul istoriei* lupta se d! 6ntre Custi"ie i ordine* trium46nd c6nd una* c6nd cealalt!$ Ordinea 6n in,e 6n cele din urm!* inte,r6ndu3i sau nu noi elemente de Custi"ie* 6n a4ar! de epocile de anar+ie* 4enomen patolo,ic 6n istoria societ!"ii$ Aceasta nu poate e:ista 4!r! ordine i de multe ori trium4a 6n detrimentul Custi"iei* 6n interesul societ!"ii$ 6n aceast! ordine de idei* Ale:andru -!llim!rescu continu! cu o re3 4erin"! la I+erin,/ LDespotismul cel mai des4r6nat d! 6nc! ima,inea unui statP el este 6nc! un mecanism al 4or"ei sociale$ Anar+ia nuW C!ci aceasta este neputin"a puterii politice* este o stare antisocial!* descompunerea* di3 solu"ia societ!"ii$ Cine o r!pune* oricum ar 4i* prin 4oc sau sa&ie* oricine* uFurpator sau cuceritor a &ine meritat de la societateP c!ci orice 4orm! de
T #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 12)$ I&idem* pa,$ 129$ ' Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 59$ ; Idem$
2

) **+ ,

!
Boris Negru, Alina Negru

stat* oric6t de detesta&il! ar 4i* este 6nc! pre4era&il! a&sen"ei complete de or,aniFare social!M$1 Din reFumatul iFiunii pro4esorul Ale:andru -!llim!rescu reFult! c! armonia social! ideal! a 4i doar atunci* c6nd e:ist! ec+ili&ru de interese* &aFat pe ordine i Custi"ie* pe ideea de respect a indi idualit!"ii i al &inelui comun* al interesului social$ 6n ceea ce ne pri ete* consider!m c! dreptul poate s!3i atin,! scopul doar cu condi"ia c! este un 4actor real al pro,resului social i al ec+ili&rului 6n rela"iile interumane$ 6mp!rt!im conceptul pro4esorului Dumitru #aFilu* care men"ioneaF!/ LScopul i rolul dreptului 6i ,!sesc e:presia* 6n modul cel mai eloc ent 6n ,arantarea Curidic! a a4irm!rii personalit!"ii umane* 6n 6mplinirea deFideratelor i intereselor le,itime ale tuturor 4iin"elor umane$ %edepsind tot ceea ce contra ine acestor e:i,en"e 4ireti* dreptul promo ea3 F! idealurile de dreptate i Custi"ie at6t de apropiate su4letului omenescM$2

&$, $unciile dreptului


Termenul (funcie+ ine de la latinescul (functio) care se traduce prin Lmunc!M* LdeprindereM* L6ndeplinireM$ La acest termen* 6n ultimul timp* se apeleaF! tot mai 4rec ent* deoarece e imposi&il de a caracteriFa reun 4enomen social la Custa sa aloare dac! nu om 6n"ele,e cum 4eno3 menul dat acti eaF!* lucreaF!* 4unc"ioneaF!$ Eunc"iile permit caracteristica mai ampl! a esen"ei i destina"iei 4enomenului$ %ro&lema 4unc"iilor dreptului e o pro&lem! relati nou!$ Ani 6n ir pro&lemei date nu i3a 4ost acordat! aten"ia respecti !* consider6ndu3se c! dreptului 6i re in aceleai 4unc"ii ca i starului$ O asemenea interpretare 6ns! nu s3a 6ncununat de succes$ Dei statul i dreptul s6nt indisolu&il le3 ,ate 6ntre ele aceasta 6nc! nu 6nseamn! c! ceea ce3i caracteristic statului 6n mod automat poate 4i atri&uit dreptului i in ers$ Eiec!rui din ele 6i s6nt speci4ice anumite caracteristici i tr!s!turi proprii$ Din aceste consideren3 te* 6n teoria contemporan! a dreptului conceptul de 4unc"ie este utiliFat 6n cercet!rile i analiFele 4unc"ionale ale dreptului$ Dreptul are ca scop disciplinarea societ!"ii umane$ Acest scop este ser it de o mul"ime de 4unc"ii* 6n literatur! pot 4i 6nt6lnite mai multe de4ini3 "ii ale 4unc"iilor dreptului$ 6n tiin"ele care se ocup! cu analiFa sistemelor care se autoor,aniFeaF! 6n raport cu 4inalit!"ile lor <cum este i societatea=* 4unc"ia repreFint! con3
1 2

Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 8($ Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 1)2$

Pm 22; J

eoria general a dreptului i statului tri&u"ia pe care un element o aduce la satis4acerea unei cerin"e a sistemului din care 4ace parte* contri&u"ia la men"inerea i deF oltarea acestuiaM$1 Re3 4erindu3se la 4unc"iile dreptului ca element al sistemului social ,lo&al* Ion -l!du" consider! c! Lacestea or pri i contri&u"ia su&sistemului Curidic la men"inerea i deF oltarea societ!"iiM* 6n acest caF dreptul e pri itM ca parte inte,rant!* ca su&sistem al societ!"ii* 6n calitatea lui de realitate social! care cuprinde/ normele Curidice* ideile* teoriile* concep"iile i doctrinele pri itoare la dreptP elementele a4ecti e i oli"ionale cu con"inut Curidic* raporturile i situa"iile Curidice i* nu 6n ultimul r6nd* La,en"iiM* LactoriiM dreptului <at6t instan"ele care ela&oreaF! dreptul* c6t i su&iectele rapor3 turilor Curidice=M$2 Accept6nd* 6n principiu* de4inirea 4unc"iilor dreptului* consider!m e:a,erat! concep"ia autorului 6n ceea ce pri ete elementele constituti e ale con"inutului dreptului$ %ro4esorul Radu I$ #otica consider! c! Lprin 4unc"ie a dreptului 6n"e3 le,em alori4icarea atri&utelor lui 6n ederea men"inerii ordinii sociale* a ec+ili&rului i p!cii socialeM$' %ro4esorul Costic! -oicu de4inete 4unc"iile dreptului Lca acele acti3 it!"i concrete pe care le des4!oar! <le e:ecut!=dreptu6 pentru a3i realiFa scopul s!u 4undamental* acela de a re,lementa conduita oamenilor i de a asi,ura ordinea 6n societate potri it oin"ei ,eneraleM$; %ro4esorul Nicolae %opa propune urm!toarea de4ini"ie/ LEunc"iile dreptului s6nt acele direc"ii <orient!ri= 4undamentale ale ac"iunii mecanis3 mului Curidic* la 6ndeplinirea c!rora particip! 6ntre,ul sistem al dreptului <ramurile* institu"iile* normele dreptului=* precum i instan"ele sociale spe3 cial a&ilitate cu atri&u"ii 6n domeniul realiF!rii dreptuluiM$) 6n ceea ce ne pri ete consider!m c! 4unc"iile dreptului s6nt direc"iile 4undamentale de acti itate a dreptului 6n ansam&lu i a elementelor sale constituti e 6n ederea realiF!rii scopului propus pentru asi,urarea unui ec+ili&ru dintre interesele personale i cele ,enerale din care s! reFulte armonia social! i trium4ul ordinii i Custi"iei$ Eunc"iile dreptului caracteriFeaF! rolul acti i multilateral al drep3 tului 6n ia"a i acti itatea societ!"ii* din punct de edere al destina"iei principale a dreptului$
T Dicionar de sociologie$ Coord$ C!t!lin >am4ir* LaF!r -l!sceanu* .ucureti* 177'* pa,$ 252$
2 ' ; )

Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ 18($ Radu I$ #otica* G+eor,+e #i+ai* *pera citat$ pa,$ 51$ Costic! -oicu* *pera citat$ pa,$ 118$ Nicolae %opa* *pera citat$ 1772* pa,$ 9($

8? %%5 @

Boris Negru, Alina Negru

In opiniile di erilor autori* 4unc"iile dreptului nu se preFint! uni4orm* ele cuprinF6nd* dup! cum om edea* o lar,! di ersitate$ %ro4esorul Dan .anciu* analiF6nd 4unc"iile dreptului dmtr3o perspecti3 ! sociolo,ico3Curidic!* apreciaF! c! Ldreptul urm!rete dou! scopuri/ a= de a 4ormula re,uli de comportare prin sta&ilirea unor roluriP &= de a 4ace ca re,ulile s! 4ie o&ser ate* prin utiliFarea unor miCloace capa&ile s! asi,ure ordinea social! i s! 4ie respectate atept!rile indi iFilor$ Limit6nd i control6nd ac"iunile i conduitele sociale i indi iduale 3 continu! autorul 3 dreptul 6ndeplinete o 4unc"ie de ordine i inte,rareM$1 Doctorul 6n drept Ion -l!du" consider! c! Ldreptul 6i e:ercit! ro3 lul s!u de instrument al controlului social* 6n principal* printr3o funcie normativ i o funcie de transpunere a sistemelor normelor juridice 3n realitatea social)!$ %ro4esorul Nicolae %opa rele ! patru 4unc"ii importante ale dreptului/ 4unc"ia de institu"ionaliFare sau 4ormaliFarea Curidic! a or,aniF!rii social3 politiceP 4unc"ia de conser are* ap!rare i ,arantare a alorilor 4undamen3 tale ale societ!"iiP 4unc"ia de conducere a societ!"iiP 4unc"ia normati !$' Aceeai poFi"ie o 6mp!rt!ete i pro4esorul Ion Do,aru$; %ro4esorul Dumitru #aFilu caracteriFeaF! asemenea 4unc"ii ale drep3 tului* cum ar 4i/ 4unc"ia de re,lementare a conduitei umaneP 4unc"ia de ap!rare a alorilor 4undamentale ale societ!"ii$) %ro4esorul Costic! -oicu 4ace o analiF! analitic! a urm!toarelor 4unc3 "ii ale dreptului/ a= 4unc"ia de institu"ionaliFare sau 4ormaliFare Curidic! a or,aniF!rii social3politiceP &= 4unc"ia de conser are* ap!rare i ,arantare a alorilor 4undamenta le ale societ!"iiP c= 4unc"ia de conducere a societ!"iiP d= 4unc"ia normati ! a dreptuluiP e= 4unc"ia pre enti ! a dreptului$5 O asemenea di ersitate de p!reri asupra acti it!"ii 4unc"ionale a dreptu3 lui reFult! din comple:itatea dreptului ca 4enomen social i din sensul* 4ina3
T Dan .anciu* %ontrol social i sanciuni sociale$ .ucureti* 1792* pa,$ '13'2$ Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ 182* ' Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 12;3125$ ; Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 12;3128$ ) Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 1)9315'$ 5 Costic! -oicu* *pera citat$ pa,$ 1193121$
2

3H 225 m.

Teoria general a dreptului i statului

litatea i dinamica tuturor elementelor constituti e ale dreptului$ O analiFa analitic! a conceptelor e iden"iate mai sus ne con in,e 6n 4aptul c! autorii* direct sau indirect* 6ntr3o m!sur! mai mare sau mai mic!* or&esc despre aproape aceleai lucruri* care* 6n esen"!* i caracteriFeaF! 4unc"ionai dieptul$ Consider!m c! la 4unc"iile principale ale dreptului se atri&uie urm!toarele/ O 4unc"ia de institu"ionaliFare Curidic! a or,aniF!rii social3politiceP O 4unc"ia de conser are* ap!rare i ,arantare a alorilor 4undamenta le ale societ!"iiP N 4unc"ia de conducere a societ!"iiP O 4unc"ia normati !P O 4unc"ia in4ormati !P O 4unc"ia educati !$ "uncia de instituionali0are juridic a organi0rii social#politice Se mani4est! prin 4aptul c! dreptul* prin normele sale* re,lementeaF! or,aniFarea autorit!"ilor pu&lice ale statului* atri&u"iile lor* coraportul au3 torit!"ilor pu&lice* modalitatea de e:ercitare a celor trei puteri dintr3un stat/ puterilor le,islati !* e:ecuti ! i Cudec!toreasc!$ 6nsemn!tatea acestei 4unc"ii reFult! i din 4aptul c! prin intermediul dreptului s6nt cons4in"ite principiile care ,u erneaF! or,aniFarea politico3 etatic! a Repu&licii #oldo a* cum ar 4i/ Su eranitatea poporuluiP e:er3 citarea su eranit!"ii poporului prin repreFentan"ii s!i i prin re4erendumP pluralismul politicP principiul separa"iei puterilor 6n statP principiul auto3 nomiei locale i al descentraliF!riiP orientarea 6ntre,ului proces de or,ani3 Fare politico3etatic! 6n direc"ia atin,erii scopurilor ce reies din interpreta3 rea Constitu"iei Repu&licii #oldo a i a documentelor politico3ideolo,ice care au stat la &aFa adopt!rii eiP principiul statului de drept$ "uncia de conservare, aprare i garantare a valorilor fundamentale ale societii A&ordarea dreptului prin prisma alorilor 6nseamn! a scoate 6n e iden3 "! acele alori pe care societatea dat! le promo eaF!* le ia su& controlul s!u strict pentru a 4i promo ate$ Eiecare comunitate uman! 6i are sistemul s!u propriu de alori$ E olu"ia istoric! a societ!"ii duce la modi4ic!ri 6n ceea ce pri ete criteriile de aloriFare i ierar+ia acestor alori$ Totodat! Lpot 4i remarcate e:isten"a unor alori ,eneral3umane* alori care r!spunF6nd unor tre&uin"e <ne oi i aspira"ii= uni ersale ale tuturor oamenilor* acetia le3au aloriFat <pre"uit i dorit= i alori4icat indi4erent de timpul istoric$
-t **- %-

Boris Negru, Alina Negru

Dreptul implic! o ierar+ie de alori 4!r! de care consisten"a sa a 4i ine:plica&il!* 6ns! c6t pri ete ,!sirea alorii unice* i ultime* dar i a ansam&lului Lconstruc"iei aloriceM* 4iloso4ia i doctrina Curidic! rele ! un ade !rat caleidoscop/ &inele <%laton=P Custi"ia <Aristotel=P ordinea <Cicero=P pacea <S4$ Au,ustin=P &inele comun <S4$ T+omas=P puterea <#ac+ia elli=P certitudinea <.acon=P securitatea <Yo&&es=P e,alitatea D democra"ia <Ro3 usseau=P li&ertatea <Zant=P utilitatea ,eneral! <.ent+am=P statul <Ye,el=P pre iFiunea <Comte=P solidaritatea <Du,uit=M$1 Con"inutul acestei 4unc"ii i preFentarea ei mai reFult! i din aseme3 nea idei* dup! cum urmeaF!/ O dreptul se 6n4!"ieaF! ca un sistem de norme Curidice c+emate s! asi,ure procesul deF olt!rii sociale* prin ocrotirea i ,arantarea or dinii constitu"ionale* propriet!"ii* statului i indi iduluiP O dreptul prin miCloacele sale speci4ice ap!r! ia"a 6n comun 6mpotri a e entualelor e:cese indi iduale i asi,ur! securitatea persoaneiP N dreptul asi,ur! coeFiunea interioar! a colecti it!"ii* pre enind deF3 or,aniFarea* anar+iaP O dreptul sta&ilete principiile de &aF! ale con ie"uirii socialeP O dreptul ocrotete alorile care s6nt le,ate nemiClocit de 4unc"iona rea normal! a mecanismelor sociale$2 Nu putem trece cu ederea nici 4aptul c! Constitu"ia Repu&licii #ol3 do a* de asemenea* e iden"iaF! o serie de alori* ridic6ndu3le la ran, de valori supreme! Ast4el* alin$ <'= al art$ l al Constitu"iei proclam!/ LRepu3 &lica #oldo a este un stat de drept* democratic* 6n care demnitatea omu# lui, drepturile i libertile lui, libera de0voltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic repre0int valori supreme i s3nt garanta# te) <su&l$ ne apar"ine 3 aut$=$ "uncia de conducere a societii Dreptul este cel mai important instrument de realiFare a conducerii sociale* a scopurilor social3politice pe care societatea i le propune$ Esen"a acestei 4unc"ii se mani4est! prin urm!toarele/ O actul normati Curidic este 6n 4apt un act de conducere a societ!"ii prin drept$ El scoate 6n e iden"! scopurile i n!Fuin"ele sociale* c!l!uFind acti itatea tuturor su&iec"ilor de dreptP O dreptul apare ca o tranFi"ie 6ntre di4eritele interese* adesea contra dictorii* ale c!ror ar&itru suprem esteP
1 2

Ion Craio an* Doctrina 2uridic$ pa,$ 273'($ Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 12)$
-# **$ t-

eoria general a dreptului i statului

O dreptul c6rmuiete rela"iile su&iec"ilor indi iduali sau colecti i* sta&ilind drepturile* li&ert!"ile i o&li,a"iunile tuturorP X dreptul cuprinde 6n sine nu pur i simplu aprecieri normati e* el apare ca un ordin$ un comandament$ c!rora tre&uie s! se supun! to"i su&iec"ii dreptului* inclusi statul i autorit!"ile lui$
"uncia normativ Aceast! 4unc"ie deri ! din necesitatea su&ordon!rii ac"iunilor indi i3 duale 4a"! de conduita tip prescris! prin normele Curidice$ Su&liniind prin normele Curidice modalitatea de comportare a or,anelor statului* or,ani3 Fa"iilor o&teti* a cet!"enilor* statul* 6n acelai timp* eri4ic! 6n ce m!sur! acest comportament prescris se realiFeaF! 6n practic!$ E important ca nor3 mati i tatea Curidic! s! 4ie completat! cu normati itatea social!$ E4ectul acestei 4unc"ii const! 6n urm!toarele/ O prin intermediul normelor Curidice se creeaF! drepturi i o&li,a"ii care materialiFeaF! di4erite rela"ii* interese* scopuri i idealuri sociale* sti3 mul6ndu3le pe cele deFira&ile i sanc"ion6nd pe cele indeFira&ileP O se asi,ur! socia&ilitatea uman! prin diriCarea 6n mod consec ent a ac"iunilor i conduitelor indi iduale* cre6nd ast4el o Llo,ic!M a acestora* orientati ! pentru mem&rii societ!"iiP O se e it! con4lictele i tensiunile prin limitarea reciproc! a oin"elor indi iduale i se asi,ur! 6nt!rirea coeFiunii colecti eP O se 6nt!resc sentimentele de solidaritate social! i securitatea indi i Filor 6n raport cu e entualele a,resiuni sau acte de iolen"! care ar putea 4i e:ercitate asupra lor$1 "uncia informativ Re4lect6nd realitatea 6n normele Curidice se acumuleaF! cunotin"e despre ia"a multilateral! a societ!"ii* despre pro&lemele strin,ente ale so3 ciet!"ii$ Dreptul concentreaF! 6n sine sc+im&!rile ce au loc 6n societate$ Rin6nd cont de normele Curidice 6n i,oare* putem tra,e concluFii pentru a aprecia principiile or6nduirii sociale i de stat* structura politic! a socie3 t!"ii* caracterul rela"iilor economice* ni elul de democratiFare a societ!"ii etc$ Ca urmare* din normele Curidice putem cule,e o in4orma"ie ampl! des3 pre societatea dat! la acea sau alt! etap! de deF oltare$ E!c6nd cunotin"! cu actele le,islati e ale unui stat* cape"i nu mai pu"in! in4orma"ie* dec6t cea care se con"ine 6n anumite tractate tiin"i4ice$
Sorin #$ R!dulescu* Como sociologicus. !aionalitate i iraionalitate n aciunea uman$ .ucureti* 177;* pa,$ )7$
1

8t %%) 98

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru De e:emplu* e ,reu de apreciat in4orma"ia ce se con"ine 6n Constitu"ia Re 3 pu&licii #oldo a/ LRepu&lica #oldo a este un stat su eran i independent* unitar i in 3 di iFi&ilM <alin$ <1=* art$ 1=P L6n Repu&lica #oldo a puterea le,islati !* e:ecuti ! i Cudec!toreasc! s6nt separate i cola&oreaF! 6n e:ercitarea pre 3 ro,ati elor ce le re in* potri it pre ederilor Constitu"iei L <art$ 5=P LEconomia Repu&licii #oldo a este economia de pia"!* de orientare social!* &aFat! pe proprietatea pri at! i pe proprietatea pu&lic!* antrenate 6n concuren"! li&er!M <alin$ <1= art$ 125=P L#oneda na"ional! a Repu&licii #oldo a este leul moldo enescM <alin$ <2=* art$ 1'(=P etc$ Ast4el* din ansam&lul normelor Curidice ale statului reFult! realitatea juridic a societ!"ii$ Incontesta&il* in4orma"ia c!p!tat! 6n urma studierii nor3 melor Curidice nu a 4i deplin! i corect!* dac! nu om "ine cont i de 4aptul* cum normele Curidice din "ara respecti ! s6nt realiFate* transpuse 6n ia"!$

"uncia educativ Adopt6nd normele Curidice statul* asi,ur! cadrul or,aniFatoric necesar acti it!"ii spirituale i pune la dispoFi"ia oamenilor o serie de miCloace cultu3 rale i spirituale prin intermediul c!rora se realiFeaF! educa"ia$ Dreptul* prin normele sale* ocrotete alorile spirituale i culturale care s6nt le,ate nemiC3 locit de 4unc"ionarea normal! a mecanismelor sociale$ Ele sta&ilesc normele con ie"uirii sociale* orient6ndu3i pe oameni ca aceste norme s! de in! domi3 nante$ C+iar i 6n caFul aplic!rii sanc"iunilor* scopul urm!tor e de a pre eni 6n iitor a&ateri de la normele Curidice* de a educa i reeduca persoanele$

6n tiin"a contemporan! cucerete tot mai mult teren concep"ia con3 4orm c!reia crea"ia de valori este considerat! ca o coordonat! esen"ial! a ac"iunii umane* o dimensiune a umanului$ Eiecare comunitate uman!* 4ie3 care epoc! istoric! 6i au sistemul lor propriu de alori* 6n aceast! ordine de idei* se pune 6ntre&area* ce preFint! aloarea propriu3Fis! i prin ce ea se caracteriFeaF!$ %entru a proceda la de4inirea alorii* se impun c6te a preciF!ri preliminare/ a= alorile nu s3nt concepte! Oric6te ra"ionamente ar 4ace cine a* nu poa te e:plica de ce 6i place muFica lui -erdi sau sculptura lui .r6ncuiP &= alorile nu s3nt lucruri! Ele constituie o lume aparte de cea a lu crurilor* o lume de sensuri care o du&leaF! pe cea a o&iectelor 4iFi ce$ -alorile nu se pot con4unda cu purt!torii lor materiali$ #armura
8P %3! t8

Teoria general a dreptului i statului

unei statui nu este o aloare* nici m!car 4i,ura sculptat! 6n ea* ci doar semnul eiP c= alorile nu s3nt fenomene psi*ice, c+iar dac! s6nt str6ns le,ate de dorin"ele su&iectului umanP d= alorile nu s3nt obiecte ideale, asemeni modelelor din 4iFica teore tic!$1 -alorile s6nt calit!"i pe care le cap!t! pentru om anumite elemente ale realit!"ii$ -aloarea e:prim! pre"uirea acordat! de om* de o colecti itate uman! unor o&iecte* 4enomene* procese* ac"iuni etc$ Din aceste conside3 rente* aloare poate 4i de4init! ca Lacea rela"ie social! 6n care se e:prim! pre"uirea acordat! unor lucruri* 6nsuiri* procese* ac"iuni de c!tre o co3 munitate uman! 6n irtutea unor coresponden"e cu necesit!"ile sociale i idealurile ,enerate de acesteaM$2 Domeniul alorilor se caracteriFeaF! printr3o pluralitate de alori i de raporturi reciproce$ Dup! natura domeniului* deose&im aa alori* cum ar 4i/ O alori economice <a u"ie* proprietate* &un!stare* prosperitate=P O valori politice <democra"ie* li&ertate* pluralism=P O valon 2uridice <dreptate* le,alitate* responsa&ilitate=P O alori morale <&ine* cinste* datorie* omenie=P O alori artistice <4rumos* comic* tra,ic* su&lim=P O alori tiinifice <ade !r* certitudine* o&iecti itate=P O valori filosofice <6n"elepciune* 4ericire* umanism* ideal=P O alori religioase <sacru* di in=$' Speci4icul alorilor Curidice const! 6n urm!toarele/ a= alorile Curidice se preFint! cu un ,rad mai ridicat de obiectivitate i s6nt bilaterale, accentul c!F6nd pe rela"iile dintre indi iFiP &= alorile Curidice au un caracter coercitiv! / or&a de o coerci"ie prin sanc"iune* deci de norme care pre !d 6n mod o&li,atoriu sanc "iunea 6n caFul 6n care ele s6nt 6nc!lcateP c= o alt! caracteristic! a alorilor Curidice este imperativitateaM d= 6n s4irit* poate 4i e iden"iat! i tr!s!tura de generalitate a alorilor Curidice$; 6n iFiunea autorului loan .iri* Llumea alorilor este or,aniFat! piramidal* 6n 6r4ul piramidei se a4l! alorile intrinsec* alorile 3 scop*
1 2 '

Nicolae RQm&u* &ntroducere n filozofie$ Iai* 177'* pa,$ 2213222$ Constantin Stroe* *pera citat$ pa,$ 21'$ I&idem* pa,$ 21)$

loan .iri* ,alorile dreptului i logica intenional$ Arad* 1775* pa,$ 11)3119$ -= *+1 <-

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru cele care con4er! unitate* iar la &aFa piramidei ,!sim di ersitatea aloric!* multiplicitatea domeniilor 6n care se 6ncarneaF! unitatea$ Aceast! structur! este proprie i domeniului dreptului$ Con4orm acestei structuri* putem spu 3 ne c! 6n s4era dreptului a em c6te a alori 4undamentale* pe care le a4l!m* de re,ul!* 6ncarnate 6n Constitu"ie <c6nd e or&a de statele modeme= sau 6n cutum! <c6nd e or&a de societ!"ile ar+aice= i o multiplicitate de alori instrumentale* care au menirea de a regla viata de zi cu 0i a mem&rilor comunit!"ii 6n 4unc"ie de comandamentele principale ale alorilor intrin3 seciM$1 In iFiunea autorului citat* s4era dreptului este alc!tuit! din c6te a alori 4undamentale i dintr3o pluralitate de alori instrumentale* puse 6n sluC&a ce3 lor dint6i$ -aloarea cardinal! este dreptatea, iar alorile Curidice satelite s6nt/ le,alitatea* le,itimitatea* ec+itatea* impar"ialitatea* clementa etc$ 6n iFiunea pro4esorului Ion Craio an* Le:presia concentrat! a unui sistem aloric care orienteF! dreptul ar putea 4i demnitatea uman!* 6n sen 3 sul cel mai lar,* ca respect al condi"iei umane 6n toat! arietatea sa$M 2 %ronun"6ndu3ne pentru conceptele re4lectate mai sus* credem c! aloa3 rea Curidic! cardinal!* esen"ial! 6i ,!sete e:presia 6n ,arantarea Curidic! a a4irm!rii personalit!"ii umane$ Dar o asemenea a4irmare e de neconceput 4!r! dreptate* 4!r! un respect necondi"ionat al personalit!"ii umane$

).4. $inalitile dreptului


Cu 6ntul finalitate este interpretat ca un scop 6n ederea c!ruia se des4!oar! o acti itate$' Din aceast! perspecti !* pro4esorul Ion Craio an consider! c! Lconceptul de 4inalitate de4init 6n mod tradi"ional ca Lorienta3 re spre un anumit scopM are irtu"i uni4icatoare* cone:6nd scopul cu o anu3 mit! procesualitate care poate con"ine principii directoare apte s! ,+ideFe succesiunea unor scopuri spre idealM$; In literatura Curidic! se remarc! ne,liCen"a prea adeseori a studierii 4inalit!"ii dreptului$ Conceptul de 4inalitate este deseori in ocat* dar 4oarte pu"in e:plicat$ Nu poate 4i contestat 4aptul c! locul i rolul dreptului poate 4i mai &ine apreciat* dac! mai apro4undat om cerceta pro&lema 4inalit!"i3 lor lui* destina"iei sale$ 6n le,!tur! cu aceasta* Eu,eniu Speran"ia* unul din distinii 4iloso4i ai dreptului* men"iona/ LCeea ce determin! dreptul 6n to3
1 2 ' ;

loan .iri* *pera citat$ pa,$ 11'$ Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ '($ Dicionarul lim ii romFne moderne$ pa,$ '(;$ Ion Craio an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ pa,$ 12;$

Qm %3% 98

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

talitatea sa nu st!$$$ numai 6n trecutul s!u istoric* 6n condi"iile determinante ale apari"iunii sale i 6n notele de4ini"iei sale lo,ice ci* 6n mai mare m!sur!* in destina"ia sa ideal!M$1 E ident c! apare 6ntre&area/ ce 6n"ele,em prin 4inalit!"ile dreptuluiG %ronunt6ndu3se asupra acestei pro&leme* pro4esorul Ion Craio an conside3 r! c! L4inalit!"ile dreptului$$$ desemneaF! un model deFira&il de e olu"ie a realit!"ilor Curidice care s! satis4ac! ne oile i aspira"iile indi idului uman* cerin"ele pro,resului SOCial 6n acord CU alorile unui timp istoric* model care s! contri&uie la promo area speci4icit!"ii dreptului dar i la e itarea denatur!rii sale ca miCloc al re,lement!rii sociale* la ma:imiFarea presta"iei sale 6n raport cu indi idul i societatea* la concentrarea sa cu alte sisteme de norme socialeM$2 Trecerea 6n re ist! a principalelor concep"ii despre 4inalit!"ile drep3 tului ne con in, 6n 4aptul c! 4inalitatea constituie un concept inte,rator* comple: ce 6ntrunete 6n sine scopul* idealul i 4unc"iile dreptului$ A a&or3 da pro&lema 4inalit!"ilor dreptului 6nseamn! practic a e iden"ia* su& aspect prospecti * rolul dreptului ca 4enomen social$ Dreptul este cel care Coac! rol* dac! nu determinant* important 6n/ N asi,urarea coeren"ei* 4unc"ion!rii i autore,l!rii sistemului socialP O con4i,urarea* des4!urarea* ordonarea* orientarea rela"iilor sociale 4undamentaleP O solu"ionarea con4lictelor rela"iilor interumane* a realiF!rii Custi"iei unui anumit timp istoricP N represiunea i pre enirea 4aptelor antisocialeP O ap!rarea demnit!"ii umane* a drepturilor i li&ert!"ilor 4undamenta le ale omuluiP O ap!rarea i promo area alorilor socialeP O realiFarea unui proiect social deFira&ilP O realiFarea pro,resului contemporan$' -edem aadar c! este e:trem de di4icil s! distin,em o 4inalitate con3 cret!$ Dat 4iind comple:itatea dreptului ca 4enomen social se impune i multiplicitatea 4inalit!"ilor dreptului$ #ai mult ca at6t* cercet!rile despre 4inalit!"ile dreptului la ni elul inte,rit!"ii sale presupun in esti,area 4inali3 t!"ilor dreptului la ni el de ramur!* su&ramur!* institu"ie Curidic!$
1 Eu,eniu Speran"ia* Principii fundamentale de filozofie 2uridic$ CluC* 17'5* pa,$ ;$

2 6on Craio an* *pera citat$ pa,$ 12)$ ' I&idem* pa,$ 127$

- *++ t-

Boris Negru, Alina Negru

Su'ie#te de e5aluare6
1$ Ce se 6n"ele,e prin scopul dreptuluiG 2$ Da"i o caracteristic! scopurilor dreptului la di4erite etape de deF oltare istoric!$ '$ Ce se 6n"ele,e prin 4unc"ii ale dreptuluiG Da"i o clasi4icare 4unc"i ilor dreptului$ ;$ Ce le,!tur! e:ist! 6ntre scopul i 4unc"iile dreptului$ )$ Care este importan"a teoretic! i practic! a 4unc"iilor dreptului$ 5$ Ce constituie alorile CuridiceG Da"i o caracteristic! acestora$ 8$ Care e importan"a 4inalit!"ilor dreptului 6n determinarea rolului dreptuluiG 9$ Interpreta"i urm!toarele cu inte ale lui I+erin,/ LUn drept do&6ndit 4!r! e4ort este ca i copilul ,!sit/ 6l poate lua <i a&andona= oricine$ #ama nu a&andoneaF! copilul* popoarele nu a&andoneaF! dreptul lorM$

2iteratura re#omandat6

7777777777777777777777
2B

1$ loan .iri* ,alorile dreptului i logica intenional$ Arad* 1775$ 2$ Ion Craio an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ '$ Ion Craio an* :inalitile dreptului$ .ucureti* 177)$ ;$ Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ Craio a* 1779$ )$ #ircea DCu ara* Teoria general a dreptului ;/nciclopedia 2uridic8. Drept raional &zvoare i drept pozitiv$ .ucureti* 177)$ 5$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2$ 8$ Nicolae RQm&u* &ntroducere n filosofic$ Iai* 177'$ 9$ Constantin Stroe* %ompendiu defilosofia dreptului$ .ucureti* 1777$ 7$ Ion -l!du"* &ntroducere n sociologia 2uridic$ .ucureti* 2((($ 1($ Ale:andru -!llim!rescu* Tratat de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777$

89 %34 98

%rincipiile dreptului

Conceptul principiilor dreptului$ Delimitare$ %rincipiile 4undamentale ale dreptului i a:iomele* ma:imele i a4orismele$ Importan"a teoretic! i practic! a principiilor dreptului$ %reFentarea analitic! a principiilor 4undamentale ale dreptului$ Considera"ii ,enerale pri ind principiile unor ramuri ale dreptului$

1!.1. Conceptul principiilor dreptului


Termenul de principiu 6i are ori,inea 6n ,recescul ar#e care desem3 neaF! ac"iunea de a conduce* dar i micarea de a 6ncepe$ Su&stanti ul ar. #on 6nseamn! ceea ce st! de conduc!tor* de c!petenie* pe c6nd ar#eic este 6nceputul* temei lo,ic al lucrurilor$ Latinii au tradus din ,reaca ec+e er3 &ul ar#e cuprincipium$ ceea ce 6nseamn! 6nceput* prim* temei$ Din latin! principium 6i p!streaF! intact r!d!cina/ 6n romQn! .principiu1 4ranceF! .principe1 italian.principia1 englez.principie1 ms.prinip etc$1 No"iunea 4iloso4ic! de principiu are dou! sensuri/ a8 sensul metafizic" origini prime din care au derivat i s.au dezvoltat lucrurile1 8 sensul epistemologic" supoziiile fundamentale ale gndirii$ cu noaterii i aciunii. In sens Curidic* termenul principiu 6nseamn! ideile de &aF!* ideile di3 ri,uitoare* c!l!uFitoare$ 6n literatura Curidic! principiile dreptului au 4ost de4inite 6n mod di4e3 rit$ %ro4esorul Costic! -oicu consider! c! Lprincipiile 4undamentale ale dreptului s6nt acele idei ,enerale* diri,uitoare care stau la &aFa ela&or!rii i aplic!rii dreptuluiM$2 %ro4esoara So4ia %opescu de4inete Lprincipiile ,enerale ale dreptu3 luiM ca Lun ansam&lu de idei directoare care 4!r! a a ea caracterul precis i concret al normelor de drept poFiti orienteaF! aplicarea dreptului i e olu"ia luiM$' 6n iFiunea pro4esorului Nicolae %opa* Lprincipiile de drept s6nt ideile conduc!toare <prescrip"iile 4undamentale= ale con"inutului tuturor norme3 lor CuridiceM$; %ro4esorul Ion Do,aru ede 6n principiile 4undamentale ale dreptului Lacele idei diri,uitoare care se de,aC!* ca urmare a raportului dintre le,ea 4undamental! i celelalte le,i$$$ i care se ,!sesc i a tre&ui s! se ,!seasc! 6n 6ntre,ul nostru sistem de dreptM$)
Elena .otnari* Principiile dreptului" aspecte teoretico.practice. TeF! de dr$ 6n drept* C+i3 in!u* 2((;* pa,$ 1($ 2 Costic! -oicu* *pera citat$ pa,$ 1(($ ' So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 15'$ ; Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1(;$ ' Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 11;$
1

8i %31 @

Teoria general a dreptului i statului

Consider!m ca principiile dreptului s3nt acele idei 9prescripii, fun# damentale, diriguitoare ale sistemului de drept i ale compartimentelor acestuia, precum i modalitatea de coordonare a normelor juridice 3n jurul unei idei clu0itoare! %rincipiile dreptului se caracteriFeaF! prin urm!toarele tr!s!turi/ a= ele au 4or"a i semni4ica"ia unor norme superioare* ,enerale ce pot 4i 4ormulate 6n te:tele actelor normati e* de re,ul!* 6n Constitu"ii* sau dac! nu s6nt 4ormulate e:pres* s6nt deduse 6n lumina alorilor sociale promo ateP1 &= la &aFa oric!rui sistem na"ional de drept stau principiile 4undamen tale proprii 4iec!ruia* 6n acelai timp 6ns! anumite principii pot 4i caracteristice mai multor sisteme na"ionale de dreptP c= principiile 4undamentale ale dreptului s6nt construc"ii care ser esc drept &aF! dreptului* ca surse de creare i aplicare a dreptuluiP d= principiile dreptului repreFint! re,uli 4oarte ,enerale care re4lect! scopurile i alorile esen"iale pe care le promo eaF! dreptulP e= principiile dreptului stau la &aFa inte,r!rii noilor norme Curidice 6n sistemul dreptului e:istentP 4= principiile dreptului se pot 6n4!"ia 4ie su& 4orma unei a:iome* 4ie su& 4orma unei deduc"ii* 4ie su& 4orma unei ,eneraliF!ri de 4apte e:perimentaleP ,= principiile 4undamentale ale dreptului se caracteriFeaF! printr3o pronun"at! a4initate lo,ic! 6ntre ele$ 6n le,!tur! cu aceasta Eu,eniu Speran"ia men"iona/ LDac! dreptul apare ca un total de norme soci ale o&li,atorii* unitatea acestei totalit!"i este datorit! consec en"ei tuturor normelor* 4a"! de un num!r de principii 4undamentale* ele 6nsele preFent6nd un ma:imum de a4initate lo,ic! 6ntre eleMP2 += principiile dreptului re4lect! 4unc"ionarea i deF oltarea dreptului$ Ele ariaF!* se sc+im&! con4orm con4i,ura"iei dreptului dup! ca3 drul politic* economic* cultural* na"ional* interna"ional etc$ %rin3 cipiile s6nt alori4icate odat! cu e olu"ia 4enomenului Curidic* de aceea* principiile dreptului s6nt principii de deF oltare$ S6nt re,uli ale pro,resului sistemului i surse reale ale acestuia$ %rincipiile dreptului Ls6nt ectorii deF olt!rii sistemului Curidic* 6n sensul c! ele* pro,res6nd* impulsioneaF! pro,resul sistemului CuridicMP'
1 9 '

Ion Craio an* Tratat de teoria general a dreptului$ pa,$ 2(9$ Eu,eniu Speran"ia* *pera citat$ pa,$ 9$ Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* T Opera citat$ pa,$ 1)($

-t *+- t-

Boris Negru, Alina Negru

i= principiile 4undamentale ale dreptului stau la &aFa principiilor de ramur!$ Acestea din urm! nu numai c! se azeaz pe cele 4unda3 mentale* ci constituie o prelun,ire* o concretiFare a lorP C= principiile dreptului nu s6nt create nici de le,iuitori* nici de 4iloso4i i nici de practicieni$ Ele s6nt doar descoperite de acetia i re4lect! necesit!"ile societ!"iiP U= principiile dreptului repreFint! un 4actor de sta&ilitate* adaptare i inte,rare 6n ordinea Curidic!* iar din punct de edere al te+nicii Cu3 ridice ele completeaF! lacunele* coriCeaF! e:cesele i anomaliile 6n procesul de inte,rare i aplicare a dreptului$

*. >elimitare
%entru 6n"ele,erea con"inutului principiilor de drept este util s! le de3 limit!m de conceptele dreptului* de normele Curidice i de a:iomele* ma:i3 mele i a4orismele Curidice$ ; 5rincipiile dreptului s6nt str6ns le,ate de categoriile i conceptele Curidice$ Aceast! le,!tur! const! 6n aceea c! Lrespecti ele concepte i ca3 te,orii Curidice ser esc ca elemente de miClocire pentru principiile 4unda3 mentale ale dreptului* iar acestea* la r6ndul lor* dau con"inut concret cate3 ,oriilor CuridiceM$1 Se tie c! cate,oria este no"iunea lo,ic! 4undamental! care re4lect! realitatea o&iecti ! 6n modul cel mai ,eneral$ Cate,oriile pot a ea ,ra3 de di4erite de ,eneraliFare i a&stractiFare$ De e:emplu* cate,oria Lnorm! Curidic! constitu"ional!M este ,enerat! pentru dreptul constitu"ional* dar e specie a cate,oriei Lnorm! Curidic!M* care* la r6ndul ei* e specie pentru ca3 te,oria Lnorm!M$ Dat 4iind 4aptul c! cate,oria Lnorm! Curidic! constitu"i3 onal!M are importan"! pentru 6ntre,imea dreptului constitu"ional* spunem c! este cate,orie a lui$ Btiin"a dreptului constitu"ional are cate,oriile ei* tiin"a dreptului administrati are cate,oriile ei* la 4el tiin"a dreptului ci il etc$ %rin urmare* cate,oria Lnorm! Curidic!M are importan"! pentru orice tiin"! a dreptuluiP ea este o no"iune 4undamental! i o om numi concept juridic! Sistemul tiin"elor dreptului se constituie dintr3un ansam&lu de concepte Curidice studiate de Teoria General! a Dreptului i Statului$ E!r! cunotin"a acestui ansam&lu e imposi&il! cunotin"a oric!rei cate,orii i no"iuni Curidice$
Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1(5$

- *+$ ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Dar conceptele Curidice* la r6ndul lor* interac"ioneaF! cu alte concepte* De e:emplu* Lnorma Curidic!M* Lraport CuridicM* Lr!spundere Curidic!M se cone:eaF! cu Lnorma te+nic!M* Lraport economicM* Lr!spundere politic!M etc$* de care se delimiteaF! i cu care au tr!s!turi comune$ Conceptele do&6ndesc un con"inut concret cu aCutorul principiilor de drept$ Anume principiile dreptului s6nt acelea care dau 4unc"ionalitate conceptelor i cate,oriilor Curidice* care asi,ur! concordan"a sistemului Curidic 6n ansam&lu cu sc+im&!rile care au loc 6n di ersele domenii ale realit!"ii o&iecti e$ N Principiile ,enerale ale dreptului s6nt str6ns le,ate i de normele 2uridice. Se tie c! normele Curidice s6nt prescrip"ii elementare care re3 ,lementeaF! rela"iile sociale$ Normele Curidice se raporteaF! la principiile dreptului 6n dou! sensuri/ 1$ Ele <normele=MmaterialiFeaF!M* dau ia"! determinat! principiilor dreptului$ ReFult! c! normele Curidice con"in i descriu principiile dreptului$ 2$ %rincipiile dreptului 6i realiFeaF! con"inutul prin transpunerea 6n ia"! a conduitei prescrise de normele Curidice$ Deose&irea normelor Curidice de principiile dreptului const! 6n urm!3 toarele/ a8 valoarea teleologic.explicativ a normelor 2uridice e mult mai modest. 'ormele 2uridice au ca scop conservarea i garantarea valorilor sociale$ nu dezvluirea raiunilor ntemeietoare ale exis tenei acestora1 8 valoarea explicativ a principiilor dreptului e mult mai semnifica tiv. Principiile dreptului ptrund n esena fenomenelor$ explicnd raiunea cauzal a existenei$ evoluiei si transformrilor ei. O Principiile 4undamentale ale dreptului i axiomele$ maximele i aforismele! Termenii la care se raporteaF! principiile 4undamentale ale dreptului 6n aceast! rela"ie au urm!torul con"inut/ H A ioma semni4ic! un ade !r 4undamental admis 4!r! demonstra3 "ie* 4iind e ident prin el 6nsui$ E:emple de a:iome ne pot ser i/ (Acta, non verbal+ <LEapte* nu or&eWM Eaptele s6nt totdeauna mai con in,!toare=P LE&rius* stomac*us satur non bene p*ilosop*a# tur) <LOmul &eat i cel s!tul nu 4iloso4eaF! &ineM=$ 9. 8a ima semni4ic! o ,6ndire 4ormulat! concis* e:prim6nd un principiu etic sau o norm! de conduit!$ De e:emplu/ L Controversias inter se iure ac iudicio disceptanto + <LOamenii s!3i deF&at! ne3
89 %3) 98

Boris Negru, !in" Negru

6n"ele,erile dintre ei inCusti"ie i prin Cudecat!M=P $$'emo diu gau# det .ui indice vincit ini.uo + <LNu se &ucur! mult timp cel care a c6ti,at un proces cu un Cudec!tor necinstitM=$ 3. Aforism 6nseamn! ce a mai mult dec6t ma:ima* 6nseamn! cu,etare* sentin"!/ (6aramfacit mi turam cum sapientia forma) <Rareori mt6lneti 4rumuse"ea i 6n"elepciunea 6mpreun!M=$ A:iomele* ma:imele* a4orismele nu "in loc de principii de drept* c!ci ele sintetiFeaF! e:perien"ele Curidice i Coac! un rol limitat 6n interpretarea realit!"ii Curidice$ E ade !rat* Lcum maCoritatea ma:imelor* ada,iilor se p!streaF! 6n lim&a latin!* unele par a 4i:a principiiP par* 4!r! s! 4ieM$1

10+. =lasi;i#area prin#ipiilor dreptului


O etap! important! 6n studierea principiilor dreptului o constituie cla3 si4icarea acestora$ Este normal s! e:iste un sistem de criterii de clasi4icare* pentru c! ast4el se e iden"iaF! un aspect sau altul al principiilor dreptului$ In continuare ne om re4eri la unele criterii de clasi4icare$ 1$ Dup! gradul lor de generali0are i sfera lor de aciune, principiile dreptului se 6mpart 6n/ principii generale, principii ramurale <de ramur!= i principii interramur ale! 6n doctrina Curidic!* a 6nd 6n edere criteriul autori t!"ii lor* principiile ,enerale care se impun le,iuitorului 6nsui* a 6nd aloare constitu"ional!* mai s6nt denumite principii fundamentale ale dreptului$ 2$ Din punct de edere al coninutului principiilor dreptului se poate constata etero,enitatea acestora$ Ca urmare* principiile dreptului pot 4i de inspiraie filosofic$ politic, social <de e:emplu* principiul li&ert!"ii= sau s! ai&! un caracter preponderent sau c+iar e:clusi juridic <de e:emplu* principiul le,alit!"ii=$ '$ Dup! K$ L$ .er,el* 6n dependen"! de funciile pe care le 3ndepli nesc principiile ,enerale ale dreptului* putem distin,e* pe de o parte* 4unc "ia fundamental, iar pe de alt! parte* 4unc"ia te*nic! Eunc"ia 4undamen tal! const! 6n 4undamentarea oric!rei construc"ii Curidice* normele Curidice neput6nd 4i ela&orate i neput6nd e olua dec6t 6n concordan"! cu principiile ,enerale ale dreptului$ Eunc"ia te+nic! este 6ndeplinit! de principii ,enerale* cum s6nt princi3 piile de interpretare a normelor i actelor Curidice* a 6nd ca 4inalitate asi,u3 rarea coeFiunii ordinii de drept i a adec atei aplic!ri a dreptului$
K G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* :undamentele dreptului. Teoria i filosofici dreptului$ .ucureti* 1778* pa,$ 12;$

.7 2;( H3

Teoria general a dreptului i statului

Dup! ,enul de 4unc"ie te+nic! pe care o 6ndeplinesc* principiile ,ene3 rale ale dreptului se 6mpart 6n principii directoare i principii corective. Directoare s6nt acele principii de care depinde ordinea social!* <de e:emplu* preFum"ia de cunoatere a le,ii* principiul e,alit!"ii 6n 4a"a le,ii=$ %orective s6nt principiile 6n a&sen"a c!rora solu"iile le,ale ar putea 4i neCuste sau neadec ate <De e:emplu* principiul &unei credin"e sau princi3 piul c! nimeni nu poate s! o&"in! a antaCe din propria culp! ;'emo auditur propria suam turpitudinem ale2ansc$< ;$ Dup! sfera de aplicare$ principiile dreptului pot 4i di iFate 6n/ a8 principii de drept naional ;intern8 ce se aplic n cadrul unui stat1 8principii de drept comunitar ;supranaional8 ce se aplic n cadrul %omunitii /uropene$ cu referin la Statele 3niunii /uropene1 c8 principii de drept internaional ce se aplic n cadrul societii internaionale$ cu referire la statele lumii. L. Dup diviziunea dreptului$ deose&im/ a8 principii de drept pu lic1 8 principii de drept privat. Am preFentat doar unele criterii de clasi4icare a principiilor dreptului$ E ident* ele s6nt* i e 4iresc s! 4ie* cu mult mai multe$ Remarc!m doar 4aptul* c!* 6n maCoritatea a&solut! a caFurilor* autorii* ca re,ul!* 6i e:pun p!rerile asupra principiilor ,enerale <4undamentale=* ramurale <de ramur!=* interra3 murale$ Anume asupra acestor cate,orii de principii ne om pronun"a$ %rincipiile 4undamentale <,enerale= caracteriFeaF! 6ntre,ul sistem de drept$ Ele* 6n acelai timp* scot 6n e iden"! tr!s!turile esen"iale ale unui tip istoric de drept* ale unor 4amilii <mari sisteme= de drept contemporane$ %rincipiile ramurale ale dreptului caracteriFeaF! o ramur! de drept$ Ele repreFint! o prelun,ire* o deF oltare* o particulariFare* o concretiFare detaliat! a principiilor 4undamentale ale dreptului$ %rincipiile interramurale dep!esc cadrul unei ramuri de drept$ Ele scot 6n e iden"! tr!s!turile distincte comune a dou! sau c6te a ramuri de drept$ In literatura de specialitate e:ist! di erse p!reri 6n ceea ce pri ete concretiFarea principiilor ,enerale <4undamentale= ale dreptului$ Dintr3o perspecti ! contemporan!* mai lar,! <4iloso4ic!* politic!* social!= i care are 6n edere interdependen"a stat3drept* pro4esorii loan Ceterc+i i Ion Craio an se pronun"! asupra asemenea principii ale dreptului* cum ar 4i/ de3 mocratismului puterii* pluralismul politic* separa"ia puterilor 6n stat* indepen3 den"a Cudec!torilor* drepturile omului* pluralismul 4ormelor de proprietate$2
1 2

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 1553158$ loan Ceterc+i* Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 25$

- *!1 t-

Boris Negru, Alina Negru

%ro4esorul Dumitru #aFilu caracteriFeaF!/ principiul pluralismului politic* principiul le,alit!"ii* principiul li&ert!"ii* principiul e,alit!"ii* prin3 cipiul ec+it!"ii* principiul Custi"iei* principiul &unei3credin"e* principiul 6n3 deplinirii an,aCamentelor asumate* principiul responsa&ilit!"ii$1 %ro4esorul Nicolae %opa re"ine i analiFeaF! ca principii ale dreptului/ asi,urarea &aFelor le,ale de 4unc"ionare a statului* principiul li&ert!"ii i e,alit!"ii* principiul responsa&ilit!"ii* principiul ec+it!"ii i al Custi"iei*2 %ro4esorii L Do,aru* D$ C$ D!nior* G+$ D!nior nominaliFeaF! i ca3 racteriFeaF!/ principiul li&ert!"ii* principiul Custi"iei* principiul e,alit!"ii* principiul responsa&ilit!"ii$' 6n iFiunea pro4esorului Radu I$ #otic! i G+eor,+e #inai* dreptul se 4undamenteaF! pe urm!toarele principii/ principiul le,alit!"ii* al li&ert!"ii* al e,alit!"ii* al ec+it!"ii* al Custi"iei* al responsa&ilit!"ii$; Un studiu analitic asupra principiilor dreptului ne con in,e 6n 4aptul c! ele au un anumit ,rad de su&iecti itate* 4iind e:trase din dispoFi"iile constitu"ionale sau deduse pe cale de interpretare$ De asemenea* ele s6nt stipulate 6n unele documente interna"ionale* 6n lumina celor e:puse distin3 ,em mai multe principii ,enerale ale dreptului* asupra c!rora ne om re4eri mai departe$

10.!. S#urt prezentare analiti# a prin#ipiilor generale ale dreptului


H 5rincipiul asigurrii ba0elor legale de funcionare a statului Acesta e un principiu3c+eie al oric!rui stat$ El constituie de aseme3 nea o premis! a e:isten"ei statului de drept* 6ntr3o societate democratic! puterea nu poate s! nu apar"in! poporului$ Aceasta tre&uie s!3i ,!seasc! 4ormule Curidice poFiti e i structuri or,aniFatorice oportune care i3ar per3 mite un cu 6nt +ot!r6tor 6n solu"ionarea pro&lemelor principale ale statului$ %rincipiul dat i3a ,!sit re4lectare 6n Constitu"ia Repu&licii #oldo a$ Art$ 2 al Constitu"iei pre ede/ <1= L Su eranitatea na"ional! apar"ine poporului Repu&licii #oldo a* care o e:ercit! 6n mod direct i prin or,anele sale repreFentati e* 6n 4orme3 le sta&ilite de Constitu"ie$
Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 12731;;$
Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 111312($ Ion Do,aru* G+eor,+e D!nior* Dan Claudin D!nior* Teoria general a dreptului$ pa,$ 8(39;$

Radu #otic!* G+eor,+e #i+ai* Teoria general a dreptului$ pa,$ 5($

-= *!* i-

Teoria general a dreptului i statului

<2= Nici o persoan! particular!* nici o parte din popor* nici un ,rup so3 cial* nici un partid politic sau o alt! 4orma"iune o&teasc! nu poate e:ercita puterea de stat 6n nume propriu$ UFurparea puterii de stat constituie cea mai ,ra ! crim! 6mpotri a poporuluiM$ %rincipiu1 i3a ,!sit re4lectare i 6n alte articole constitu"ionale$ Aa* de e:emplu* con4orm alin$`<l=`al`a$rt$`'9* L oin"a poporului constituie &aFa puterii de stat$ Aceast! oin"! se e:prim! prin ale,eri li&ere* care au loc 6n mod periodic prin su4ra,iu uni ersal* e,al* direct* secret* li&er e:primatM$ Constitu"ia* de asemenea* sta&ilete modalitatea 4i:! de 4ormare a au3 torit!"ilor pu&lice* atri&u"iilor lor* coraportu6 6n e:ercitarea prero,ati elor ce le re in etc$ 6n aceast! ordine de idei* o semni4ica"ie deose&it! o are e:isten"a unor ,aran"ii constitu"ionale pentru a asi,ura e:erci"iul puterii pe cele trei pla3 nuri/ le,islati * e:ecuti * Cudec!toresc* 6ntruc6t numai ast4el puterea a 4i e:ercitat! potri it cu cerin"ele le,alit!"ii ca principiu 4undamental i meto3 d! de conducere social!$ $! 5rincipiul libertii Dic"ionarul lim&ii romQne modeme men"ioneaF! urm!toarele/ HibertateF LStarea unei persoane li&ere care se &ucur! de deplin!tatea drepturilor politice i ci ile 6n stat$$$ Starea celui care nu e supus unui st!3 p6n$ Situa"ia unei persoane care nu se a4l! 6nc+is! sau 6ntemni"at!M$ 6ntr3o societate democratic! statul . or,anismul politic care dispune de 4or"! i decide cu pri ire la 6ntre&uin"area ei 3 ,aranteaF! Curidic i e4ecti li&ertatea indi idului$ Li&ertatea este calitatea speci4ic! a omului$ A renun"a la li&ertate 6nseamn! a renun"a la calitatea ta de om* la drepturile umane* &a c+iar la datoriile sale 3 men"iona Kean3Kacaues Rousseau$ Dup! Ye,el* dreptul este 6n ,enere li&ertate ca idee/ LDreptul este ce a 6n ,enere s46nt* numai 4iindc! el este e:isten"a 6n 4apt a conceptului a&solut* a li&ert!"ii contiente de sineM$1 6ns!i istoria uni ersal! este pro3 ,resul 6n contiin"a li&ert!"ii$ LEiecare treapt! a deF olt!rii ideii li&ert!"ii are dreptul ei propriu* 4iindc! ea este e:isten"a 6n 4apt a li&ert!"ii* 6ntr3una din determina"iile proprii$$$ #oralitatea* eticul* interesul statului constituie 4iecare un drept special* 4iindc! 4iecare dintre aceste 4orme este o determi3 nare i o e:isten"! 6n 4apt a li&ert!"ii* 6n con4lict ele nu pot intra dec6t 6n m!sura 6n care stau pe aceeai linie* aceea de a 4i drepturi* dac! punctul
1

Ye,el* *pera citat$ pa,$ )1$

3Q 2;'

Boris Negru, Alina Negru

de edere moral al spiritului nu ar fi i el un drept* li&ertatea 6n una din 4ormele sale* ea nu ar putea s! intre 6n nici un 4el de con4lict cu dreptul personalit!"ii sau cu un altulP 4iindc! dreptul cuprinde 6n sine conceptul li&ert!"ii* cea mai 6nalt! determinare a spiritului 4a"! de care orice altce a este lipsit de su&stan"!M$1 6n aceast! ordine de idei* putem constata contradic"ia dintre caracterul etern al li&ert!"ii 4iin"ei umane i re,ulile dreptului poFiti $ Li&ertatea nu 6nseamn! a tr!i dup! &unul plac* ci a tr!i dup! re,ulile* pe care le impune societatea$ Edmund .urUe <182731878=* teoretician al dreptului constitu3 "ional &ritanic* pe &un! dreptate spunea/ LLi&ertatea ci il!$$$ este o &ine3 cu 6ntare i o &ine4acere* nu o specula"ie a&stract!$$$ Li&ertatea nu e:ist! dec6t dac! este limitat!$ Gradul de limitare este imposi&il de sta&ilit cu pre3 ciFie 6n toate situa"iile$$$ <Tre&uie ,!site= minima i ma:ima acestei limit!ri ast4el 6nc6t comunitatea s! supra ie"uiasc!M$2 .urUe adau,! c! nu pot e:ista drepturi e4ecti e 4!r! 6ndatoriri* li&ert!"i erita&ile 4!r! constr6n,eri$ Din cele spuse putem spune c! numim li&ertate condi"iile 6n care po"i 4ace tot ceea ce nu interFice le,ea$ Care le,eG 3 ne putem 6ntre&a$ Desi,ur* se are 6n edere le,ea natural!* Lcorect!M sau dreapt!* deoarece mai pot 4i i se 6nt6lnesc le,i draconice* le,i care 6n ultima instan"! nu contri&uie la li&ertate real!* ci contri&uie la su,rumarea acesteia$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a trateaF! pro&lema li&ert!"ii 6n strict! con4ormitate cu Declara"ia Uni ersal! a Drepturilor Omului* cu pactele i cu celelalte tratate la care Repu&lica #oldo a este parte* sta&ilind totodat! prioritatea re,lement!rilor interna"io3 nale 4a"! de cele interne$ Ea sta&ilete* de e:emplu* li&ertatea indi idual! i si,uran"a persoanei <art$ 2)=* li&ertatea contiin"ei <art$ '1=* li&ertatea opiniei i e:prim!rii <art$ '2=* li&ertatea crea"iei <art$ ''=* li&ertatea 6ntrunirilor <art$ ;(=* li&ertatea partidelor i a altor or,aniFa"ii social3politice $a$ Ast4el* li&ertatea se 6ncadreaF! 6n sistemul normati 3social$ Necesita3 tea e:isten"ei le,ilor este le,at! de 6ns!i e:isten"a societ!"ii* de supra ie3 "uire a unei comunit!"i$ LDac! nu a 4i diriCat! de anumite le,i* iar mem&rii s!i nu or accepta s! respecte o anumit! ordine 3 men"iona K$ LocUe 3 nici o societate 3 oric6t de li&er! ar 4i sau oric6t de lipsit! de importan"! ar 4i ocaFia pentru care a 4ost constituit!$$$ 3 nu a putea s! su&Fiste sau s! se men"in! unit!* ci se a destr!ma i s4!r6ma 6n &uc!"iM$'
Ye,el* *pera citat$ pa,$ )1$ %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 189$ ' Ko+n LocUe* /seu despre toleran . (:undamentele gndirii politicii moderne+$ Iai* 1777* pa,$ 5)$
2 1

3H 2;; J

Teoria ,eneral! a dreptului i statului 7! 5rincipiul egalitii Dic"ionarul lim&ii romQne moderne pre ede/ 1galitateF L$$$ %rincipiu potri it c!ruia tuturor oamenilor i tuturor statelor sau na"iunilor li se recunosc aceleai drepturi i li se impun ace3 leai 6ndatoriri pre !Fute* de re,ul!* de dreptP situa"ia 6n care oamenii se &ucur! de aceleai drepturi i au aceleai 6ndatoririM$ In ?eclaraia 3niversal a ?repturilor Rmului, principiul e,alit!"ii este aeFat l6n,! acela al li&ert!"ii* pentru c! Le,alitatea se poate 6mplini 6ntre oameni li&eri* li&ertatea 6i a4l! e:presia 6ntre oameni e,aliM$1 6n iFiunea lui Ale:is de Tocaue ille <19()319)7=* unul din cei mai mari ,6nditori politici i Curidici 4ranceFi i un ap!r!tor al li&ert!"ii politice* ca i #ontesauieu* c!ruia 6i seam!n! 6n multe pri in"e* e,alitatea este mai ademenitoare dec6t li&ertatea* i* dac! ar a ea de ales* oamenii ar pre4era scla ia 6n e,alitate li&ert!"ii 6n ine,alitate/ L.inele pe care 6l aduce li&ertatea nu se arat! dec6t cu timpul i este uor s! su&linieFi cauFa care i3a dat natere$ A antaCele e,alit!"ii se 4ac sim"ite de 6ndat! i le eFi decur,6nd 6n 4iecare Fi din sursa lor$ Li&ertatea politic! d!* din c6nd 6n c6nd* pl!ceri su&lime unui anumit num!r de cet!"eni$ E,alitatea o4er! 6n 4iecare Fi 4iec!rui om o mul"ime de mici satis4ac"ii$ Earmecul e,alit!"ii se simte 6n 4iecare moment i el este la 6ndem6na oricuiP cele mai no&ile inimi s6nt sensi&ile la acest 4armec* iar su4letele cele mai comune ,!sesc 6n el o satis4ac"ie nespus!$ %asiunea c!reia 6i d! natere e,alitatea tre&uie s! 4ie deci 6n acelai timp ener,ic! i ,eneral!$ Cred c! popoarele democratice au un ,ust 4iresc pentru li&ertateP l!sa3 te 6n seama lor* o caut!* o iu&esc i nu !d dec6t cu durere c! s6nt 6ndep!r3 ta"i de ea$ Dar au pentru e,alitate o pasiune 4ier&inte* neostoit!* enic!* de ne6n4r6ntP aceste na"iuni or e,alitatea 6n li&ertate i dac! nu o pot o&"ine continu! s! o doreasc! c+iar i 6n scla ie$ -or suporta s!r!cia* aser irea* &ar&aria* dar nu or suporta aristocra"iaM$2 Ca aloare* proteCat! de drept* e,alitatea este rela"ia cet!"enilor 6n &aFa c!reia nimeni nu poate o&li,a Curidic pe al"ii 4!r! s! se supun! el 6nsui 6n acelai timp le,ii$ C! le,ea este e,al! pentru to"i* s3a spus prin 4rumoasa meta4or! /ol 3ncet omnes <Soarele str!lucete pentru to"i=$ E,alitatea ci3 ic! const! deci 6n a nu recunoate un superior 6nFestrat cu puterea de a constr6n,e Curidic* 4!r! ca i ceilal"i s!31 poat! constr6n,e pe el$'
1

Nicolae %opa* *pera citat$ K 775* pa,$ 121312'$ . %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 2))32)5$ 1 Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 7($

3Q 2;) J

Boris Negru, Alina Negru

Eundamentul e,alit!"ii este* 6n concep"ia lui Zant demnitatea pe care o are 4iecare om ca persoan!$ Zant admite umilin"a omului numai 6n raport cu Hegea, nu cu al"i oameni/ LS! nu 4i"i slu,! omuluiP nu l!sa"i nepedepsit pe cel care ! calc! dreptul 6n picioareM$ Zant sanc"ioneaF! tendin"a spre slu,!rnicie cu a ertismentul/ LCine se tQr!te ca un ierme* nu poate pl6n3 ,e apoi c! a 4ost c!lcat 6n picioareM$1 E,alitatea* ca principiu al dreptului nu tre&uie con4undat! cu egali# tarismul, concep"ie care preconiFeaF! ideea unei ni el!ri a oamenilor 6n ceea ce pri ete consumul i condi"iile de trai* indi4erent de cantitatea i de calitatea muncii lor$ Istoria cunoate i caFuri* c6nd apelul la e,alitate se 4ace pentru a limi3 ta di ersitatea* pentru a introduce un sistem social uni4ormiFat$ Un ast4el de scop urm!reau* de e:emplu* conduc!torii comuniti ai Cam&od,iei$ Se aCun,e atunci la o e,alitate 6n 4ric! i 6n ro&ie$ Aceeai Le,alitateM a 4ost promo at! i 6n condi"iile re,imului stalinist 6n Uniunea So ietic!$ Este de men"ionat i 4aptul c! tre&uie 4!cut! o di4eren"iere 6ntre e,ali3 tatea 6n drepturi i e,alitatea 6n 4a"a le,ii/ LE:ist! o di4eren"! de terminolo3 ,ie care poate deruta$ Este acelai lucru e,alitatea 6n drepturi cu e,alitatea 6n 4a"a le,iiG E:presia Le,alitate 6n 4a"a le,iiM conduce 6n primul moment la ideea c! e,alitatea pri ete aplicarea le,ii$ Ceea ce adau,! dreptul la e,alitate sau e,alitatea 6n drepturi este e,alitatea 6n ela&orarea le,ii$ O ade3 !rat! e,alitate 6n drepturi presupune deci* cu necesitate posi&ilitatea unui control al le,i4er!rii$ E!r! controlul constitu"ionalit!"ii le,ilor* e,alitatea 6n 4a"a acestora este ine4icient!M$ %rincipiul e,alit!"ii presupune tratarea tuturor oamenilor 6n mod e,al* ceea ce 6nseamn! c! 6n situa"ii con4lictuale solu"ionarea Curidic! a acestora nu tre&uie s! 4ie discriminatorie$ %ornind de la aloarea practic! a acestui principiu* Constitu"ia Repu&licii #oldo a acord! pro&lemei e,alit!"ii un articol aparte <art$15=/ <1= Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o 6ndatorire primor dial! a statului$ <2= LTo"i cet!"enii Repu&licii #oldo a s6nt e,ali 6n 4a"a le,ii i a auto rit!"ilor pu&lice* 4!r! deose&ire de ras!* na"ionalitate* ori,ine etnic!* lim&!* reli,ie* se:* opinie* apartenen"! politic!* a ere sau de ori,ine social!M$ :! 5rincipiul justiiei, ec*itii i dreptii Re4erindu3se la justiie, LDic"ionarul lim&ii romQne moderneM inter3 preteaF! justiia ca dreptate, ec*itate!
1

Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 7(*

-9 *!% ,

Teoria general a dreptului i statului

La popoarele primiti e ideea de Custi"ie se con4und! cu le,ea talionului/ oc+i pentru oc+i* dinte pentru dinte$ Ast4el !d primiti ii le,ea Custi"iei di ine$ Ideea 4undamental! a lui %laton este c! irtu"ile au &aFa lor 6n 6n"elep3 ciune i unitatea lor inCusti"ie$ Toate cele trei irtu"i 3 temperan"!* curaC i 6n"elepciune se unesc 6n ederea unei alori mai 6nalte/ Custi"ia$ Aristotel ede 6n Custi"ie o irtute care const! 6n a respecta &unul al3 tuia$ El consider! c! e:ist! dou! 4eluri de Custi"ie/ justiia comutativ i justiia distributiv! Cea dint6i const! 6n e,alitatea 6n sc+im&/ a da 4iec!reia o aloare ec+i alent! alorii pe care a prestat3o$ Aceast! Custi"ie mai este numit! reparatoare, purificatoare! Cea de3a doua const! 6n a da 4iec!ruia dup! meritele sale <este o egalitate proporional,! Dac trecem la romani* ,!sim aceeai de4ini"ie a Custi"iei ca i la Aris3 totel* &aFat! pe atri&uirea 4iec!ruia a ceea ce3i apar"ine$ La etapa medie al! timpurie constat!m in4luen"a co 6ritoare a cre3 tinismului* care consider! pe to"i oamenii e,ali 6naintea lui DumneFeu$ %rimii 4iloso4i cretini nu concep Custi"ia dec6t 6ntr3o e,alitate deplin! 6ntre oameni$ LNu e:ist! nici cretin* nici e reu* nici &ar&ar* nici scit* nici scla * nici li&er/ lisus C+ristos este 6ntru to"iM3 Fice S 4$ %aul <Epistola c!tre Corin3 teni=$1 %entru S4$ Tomas DTAauino Custi"ia se caracteriFeaF! tot prin egali# tate, distin,6nd Custi"ia comutati ! i Custi"ia distri&uti !* ca i Aristotel$ La Yu,o Grotius preceptele Custi"iei se impun ra"iunii$ Ra"iunea uman! este 6n 6ntre,ime capa&il! s! deose&easc! &inele de r!u G ceea ce este Cust de ceea ce este inCust$ Din aceasta reFult! Lo su&stan"ial! independen"! a Dreptului de Teolo,ie i Grotius este poate primul care a4irm! 6n mod e:pres aceast! independen"!M2 3 consider! Gior,io Del -ecc+io$ Grotius a4irm! c! * Custi"ia popoarelor cretine tre&uie s! 4ie mai per4ect! i mai s4int! dec6t a popoarelor lipsite de aceast! lumin! di in!M$' Sus"in6nd c! dreptul natural este imua&il* Grotius a spune c! aceasta nu numai c! nu depinde de oin"a omului i nici c+iar oin"a lui DumneFeu nu31 poate sc+im&a pentru c! Laa cum DumneFeu nu poate 4ace ca doi i cu doi s! nu 4ac! patru* tot ast4el el nu poate 4ace ca ceea ce este r!u prin 6ns!i natura sa s! nu 4ie r!uM$; %oate 4i remarcat i 4aptul c!* 6ncep6nd cu Grotius* 6n con"inutul no3 "iunii de Custi"ie p!trunde o nou! idee/ ideea de li&ertate Grotius de4inete Custi"ia ca respectul demnit!"ii i li&ert!"ii omeneti$)
1 2 ' ; )

Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 8;$ Gior,io Del -ecc+io* *pera citat$ pa,$ 92$ Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 51$ :ilosofici dreptului. Marile curente$ pag. 1(2$ Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 8;$ -# *!- t-

Boris Negru, Alina Negru

Ideea aceasta o ,!sim i la LocUe* 6n LEseu asupra ,u ern!rii ci ileM* care consider! c! primul drept al omului este li&ertatea* Custi"ia ne4iind altce3 a dec6t a ,aranta 4iec!ruia posi&ilitatea de a se 4olosi de 4acult!"ile sale$ Ideea li&ert!"ii o om ,!si la #ontesauieu* la Rousseau i* 6n s46rit la Zant* pentru care dreptul* ca i Custi"ia se reFum! 6n respectul li&ert!"ii 4iec!ruia$ Oamenii tre&uie s! aspire la e,alitate i Custi"ie/ LAtunci c6nd Custi"ia dispare 3 scrie Zant 3 nu mai e:ist! nici o aloare pentru care s! tr!iasc! oamenii pe p!m6ntM$1 Concep"ia li&er! a Custi"iei 6i a ,!si consacrarea 6n marea Re olu3 "ie 4ranceF!* care proclam! ca prim drept al omului li&ertatea <Declara"ia Drepturilor Omului din 1897* art$ 2=$ Dac! arunc!m o pri ire asupra doctrinelor mai aproape de Filele noas3 tre asupra Custi"iei* ,!sim aceeai arietate de idei$ laco& bassermann <198'317';=* cunoscut romancier ,erman arat! c! Lomul posed! un drept primar 6n inima lui* un drept 6nn!scut$ "iecare om are dreptul la Sustiie, aa cum are dreptul la aer$ Dac! acesta 6i este r!pit* su4letul se 6n!&u!M* iar Kuls Renard <195;3171(=* remarca&il scriitor i poet 4ranceF* su&linia semni4ica"ia Custi"iei 6n 6n"ele,erea oamenilor$ LCu3 6ntul Sustiie este cel mai 4rumos cu 6nt din lim&aCul oamenilor i e ai de ei c6nd aCun, s! nu31 mai 6n"elea,!M$2 %ro4esorul Nicolae %opa men"ioneaF! c! (justiia <sora roman! a lui DiUe= repreFint! acea stare ,eneral! ideal! a societ!"ii* realiFa&il! prin asi3 ,urarea pentru 4iecare indi id 6n parte i pentru to"i 6mpreun! a satis4acerii drepturilor i a intereselor lor le,itimeM$' Ideea de justiie este str6ns le,at! de dreptate, ec*itate! Acelai LDic3 "ionarul lim&ii romQne moderneM de4inete dreptatea ca Lprincipiul care cere s! se dea 4iec!ruia ceea ce i se cu ine i s! i se respecte drepturileP ec+itate$$$M$ Dreptatea ca idee este produsul unei 6ndelun,ate ,6ndiri sociale$ %as3 cal consider! c!/ LDreptatea este ceea ce este statornicitP i ast4el toate le,ile noastre statornicite or 4i socotite 6n c+ip necesar drepte* 4!r! a mai 4i cercetate* pentru c! s6nt statorniciteM$ E cunoscut! i cele&ra sa a4irma"ie/ LDrept este c! ceea ce e drept s! 4ie urmat* necesar este c! ceea ce e mai puternic s! 4ie ascultat$ Dreptatea 4!r! putere este neputincioas!* puterea 4!r! dreptate este tiranic!$ Dreptatea 4!r! putere este contestat!* 4iindc!
T Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 72$ Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 1'9$ ' Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 115$
2

- *!$ t-

Teoria general a dreptului i statului

e:ist! 6ntotdeauna r!u oitoriP puterea 4!r! dreptate este 6n inuit!$ Aadar* puterea i dreptatea tre&uie aeFate laolalt! i pentru aceasta tre&uie 4!cut ast4el 6nc6t ceea ce e drept s! 4ie puternic* sau ceea ce e puternic s! 4ie drept$ Dreptatea poate 4i discutat!* puterea e uor de recunoscut i nu se discut!$ Aa se 4ace c! dreptatea n3a putut c!p!ta putere* pentru c! puterea a com3 &!tut dreptatea* a4irm6nd c! este nedreapt! i c! ea este cea care e dreapt!* 6nc6t neput6nd 4ace s! 4ie i puternic ceea ce este drept* am 4!cut s! 4ie drept ceea ce este puternicM$1 Cele spuse cu mai &ine de trei secole de marele ,6nditor nu i3au pierdut nici p6n! aFi actualitatea$ 6n ceea ce pri ete ec*itatea ori,inea acestui cu 6nt se a4l! 6n latines3 cul ae\uitos$ care se traduce prin dreptate* nep!rtinire* cump!tare* potri i3 re* 6n 6n"elesul modern al cu 6ntului* ec+itatea pri ete at6t acti itatea de ela&orare a dreptului c6t i cea de aplicare i interpretare a acestuia$ 5. 5rincipiul responsabilitii Responsa&ilitatea se 6n4!"ieaF! ca un 4enomen social 6ntruc6t e:pri3 m! un act de an,aCare a indi idului 6n conte:tul rela"iilor sociale$ Respon3 sa&ilitatea determin! un anumit comportament al indi idului 4a"! de al"i indi iFi* al indi idului 4a"! de societate i al societ!"ii 4a"! de indi id$ Responsa&ilitatea presupune asumarea r!spunderii 4a"! de reFultatul ac"iunii sociale a omului$ Responsa&ilitatea este str6ns le,at! de li&ertate$ #ai mult ca at6t/ li3 &ertatea este o condi"ie 4undamental! a responsa&ilit!"ii$ Ca principiu 4undamental al dreptului* responsa&ilitatea apare ca un raport contient al indi idului la alorile i normele sociale$ Responsa&ilitatea Curidic! nu tre&uie con4undat! cu r!spunderea Curi3 dic! pentru c! aceasta din urm!* repreFint! un raport Curidic impus din a4a3 ra indi idului* pe c6nd responsa&ilitatea repreFint! actul personal* pe care indi idul 6l 4ace 6n raport cu propria contiin"!* raport6ndu3se la normele i alorile societ!"ii$ Responsa&ilitatea social!* consider! dr$ Lidia .arac* ar putea 4i de4init! ca 4iind Lacea institu"ie social! care cuprinde comple:ul de atitudini ale omului 6n raport cu sistemul de alori* institu"ionaliFat de societatea 6n care tr!iete* 6n ederea conser !rii i promo !rii acestor a3 lori* 6n scopul per4ec"ion!rii 4iin"ei umane i conser !rii ie"ii 6n comun* pe calea men"inerii i promo !rii ordinii sociale i &inelui pu&licM$2 Responsa&ilitatea re ine numai omului li&er care are li&ertatea de a ac"iona* de a3i determina contient comportamentul s!u$ Omul este socotit
1 2

%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 1('31(;$ Lidia .arac* !spunderea i sanciunea 2uridica$ .ucureti* 1778* pa,$ 1)$

-; *!3 #-

Boris Negru, !in" Negru

responsa&il numai pentru ac"iunile sale oluntare* adic! pentru ac"iunile pe care le s! 6rete contient* de &un! oie* pe care le poate controla$ %rin ur3 mare* responsa&ilitatea e condi"ionat! de capacitatea omului de a Custi4ica moti ele ce 13au determinat 6n declanarea ac"iunilor lui i de a lua asupra sa 6n mod contient consecin"ele ac"iunilor 6ntreprinse$ In condi"iile 6n care ac"iunile omului ar 4i in oluntare* determinate de 4actori e:teriori* respon3 sa&ilitatea nu e posi&il!* 6n aceast! ordine de idei* %eter Z$#cinerneV men3 "ioneaF! / LOamenii s6nt responsa&ili numai pentru ac"iunile oluntare i reFultatele acestora <ceea ce o persoan! normal! ar considera a 4i reFultatul unei ac"iuni oluntare=$ Ceilal"i oameni i autorit!"ile le,ale ne pot 4ace 6n mod le,itim responsa&ili numai dac! comportamentul se a4l! su& controlul nostru$ Dac! putem do edi c! ac"iunea noastr! nu era oluntar!* ne putem ap!ra 6n 4a"a pedepsei i a &lamuluiM$1 Responsa&ilitatea social! cunoate di erse 4orme/ ci ic!* moral!* Cu3 ridic!* politic! etc$ Dimensiunea Curidic! a responsa&ilit!"ii s3a impus trep3 tat* de enind unul din principiile ,enerale ale dreptului$
* * *

Ne3am pronun"at asupra unor principii ,enerale ale dreptului$ Aceste principii s6nt reFultatul unor e:perien"e sociale i re4lect! cerin"ele o&iec3 ti e ale deF olt!rii societ!"ii$ E ident* ele re4lect! i o parte a con"inutului contiin"ei umane* omul 4iind creatorul* purt!torul i promo atorul lor$ S! nu uit!m 6ns! c! dreptul prin comple:itatea sa poate re"ine i multe alte idei c!l!uFitoare* care* 4!r! reFer e pot 4i considerate 6n calitate de princi3 pii ale dreptului$ Iat! doar unele din ele$ 3manismul <pro ine de la latinescul 2umanismus( D se interpreteaF! drept concep"ie care proclam! ca principii etice supreme li&ertatea i dem3 nitatea uman!* necesitatea des! 6ririi personalit!"ii umane$ Umanismul ca principiu al dreptului a&ordeaF! o pro&lem! pe c6t de simpl!* pe at6t de complicat! de a 4i realiFat! la Custa ei aloare 6n ia"a de toate Filele/ nu omul e:ist! pentru drept* ci dreptul e:ist! pentru om$ Ca urmare* sistemul de drept 6n ansam&lu* ramurile i institu"iile Curidice* 4ie3 ce norm! 6n parte urmeaF! s! 4ie p!trunse de ,riCa 4a"! de om* de interesele lui$ %rincipiul dat i3a ,!sit re4lectare 6n art$ l al Constitu"iei Repu&licii #oldo a/ L$$$<'= Repu&lica #oldo a este un stat de drept* democratic* 6n care demnitatea omului* drepturile i li&ert!"ile lui* li&era deF oltare a persona3
%eter Z$$ #cinerneV* &ntroducere n filosofic$ )ucureti$ 1779* pa,$ 17;$

-s 2.0 g-

Teoria general a dreptului i statului

lit!"ii umane* dreptatea i pluralismul politic repreFint! alori supreme i s6nt ,arantateM$ Hegalitatea . 4aptul de a 4i con4orm cu le,ileP respectare a le,ilorP sta3 re de ordine capa&il! s! asi,ure* prin le,e* ia"a i acti itatea unei societ!"i* a unui stat$ Le,alitatea* ca principiu al dreptului* se re4er! la dou! aspecte prin3 cipale/ a8 activitatea autoritilor pu lice tre uie s se desfoare conform legilor1 8 comportamentul su iecilor de drept s corespund legii. Aceste dou! aspecte principale scot 6n e iden"! 4aptul c! nimeni nu este mai presus de lege! 'emo censetur ignorare legem <Nimeni nu are oie s! nu cunoasc! le,ea=$ Ada,iu din dreptul roman/ necucoaterea le,ii nu constituie o Cus3 ti4icare a nerespect!rii ei$

10. . <rezentarea unor prin#ipii spe#i;i#e di;eritelor ramuri ale dreptului


Principiile specifice dreptului civil" O %rincipiul e,alit!"ii p!r"ilor O %rincipiul responsa&ilit!"ii ci ile Principii specifice dreptului penal" O Nullum crimen sine le,e 3 nu e:ist! in4rac"iuni 4!r! le,e O Nulla poena sine le,e 3 nu e:ist! pedeaps! 4!r! le,e O Indi idualiFarea pedepsei Principii specifice dreptului comercial" O Li&ertatea comer"ului N Concuren"a loial! Principii specifice dreptului procesual" O %rincipiul contradictorialit!"ii O %rincipiul disponi&ilit!"ii X %rincipiul oralit!"ii deF&aterilor N %rincipiul a4l!rii ade !rului O %rincipiul ,arant!rii li&ert!"ii persoanei O %rincipiul respect!rii demnit!"ii umane O %rincipiul ,arant!rii dreptului la ap!rare -= * 1 i-

Boris Negru, Alina Negru

10.%. Fmportana teoreti# i

a prin#ipiilor dreptului

&mportana teoretic! Importan"a teoretic! a principiilor dreptului re3 Fid! din aportul lor la opera de creare a dreptului$ Acest rol este e:ercitat su& in4luen"a tradiiei i inovaiei! Tradiia, din 6ns!i sensul ei* presupune o motenire de o&iceiuri* da3 tini* credin"e care se transmit din ,enera"ie 6n ,enera"ie i constituie o tr!3 s!tur! speci4ic! a unui popor$ Ast4el* ea apare ca o constant a unui popor* ce nu poate 4i ne,liCat! 6n nici un domeniu de acti itate social!* inclusi * 6n cea de creare a dreptului$ Cunosc6nd principiile dreptului* Ltim ce rem i putem aCun,e unde ne3am propusM$ %rincipiile direc"ioneaF! acti itatea le,iuitorului i asi,ur! o continuitate 6n e olu"ia dreptului* o sta&ilitate relati ! a acestuia$ Inovaia <noutate* sc+im&are* pre4acere= asi,ur! trans4ormarea per3 manent! a dreptului con4orm noilor cerin"e sociale$ %rincipiile dreptului de in puncte de plecare* de re4erin"!* de spriCin 6n modi4icarea sistemului dreptului$ Importan"a teoretic! a principiilor ,enerale ale dreptului reFult! i din 4aptul c! ele stau la &aFa principiilor de ramur! i a celor interramurale$ Importana practic! Importan"a practic! a principiilor dreptului re3 Fult! din urm!toarele idei/ O principiile ,enerale ale dreptului s6nt i0voare creatoare ale drep tului$ Con"inutul normelor Curidice este determinat de principiile ,enerale ale dreptuluiP O principiile ,enerale ale dreptului impun Ls! se 4ac! dreptateM* Ls! &iruiasc! Custi"iaM* nimeni s! nu 4ie 4a oriFat* pentru c! Lnimeni nu este mai presus de le,eM* Lto"i s6nt e,ali dup! le,e i 6n 4a"a le,iiM etc$P O principiile dreptului pri esc omul* li&ertatea i demnitatea lui* in clusi ap!rarea acestor drepturi or,aniFat! prin statP O 6n caFuri determinate* principiile dreptului "in loc de norme de re ,lementare$ Atunci c6nd* 6ntr3o cauF! le,ea tace* Cudec!torul solu "ioneaF! cauFa 6n temeiul principiilor ,enerale ale dreptului$

89 %5% @

Teoria general a dreptului i s;atului

Su'ie#te de e5aluare6
1$ Ce se 6n"ele,e prin principiile dreptuluiG 2$ %rin ce se caracteriFeaF! principiile dreptuluiG 1$ Delimita"i principiile dreptului de normele Curidice* de cate,oriile i conceptele Curidice* de a:iome* ma:ime i a4orisme$ Da"i e:emple$ '$ Clasi4ica"i principiile dreptului* 6n dependen"! de di4erite criterii$ 2$ Eace"i o preFentare analitic! a principiilor ,enerale* ramurale* in3 terramurale ale dreptului$ ;$ Care este importan"a teoretic! i practic! a principiilor dreptuluiG )$ Interpreta"i urm!toarele/ a8 ('imeni nu tre uie s fie att de ogat nct s.l poat cumpra pe altul$ i nimeni att de srac nct s fie silit s se vnd+ ;@ean . @ac\ues !ousseau8. 8 ( %nd se aude spunnd c li ertatea n genere este s poi aci ona aa cum vrei$ o atare reprezentare poate fi luat numai ca total lips a culturii gndirii$ n care nu se gsete nc nici o urm a ceea ce este voin li er n i pentru sine$ dreptul$ mo ralitatea etc.+ ;Cegel8.

2iteratura re#omandat677777777777777777777777777
1$ G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((;$ 2$ Elena .otnari* Principiile dreptului" aspecte teoretico.practice$ TeF! de dr$ 6n drept* C+iin!u* 2((;$ '$ Ion Craio an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ ;$ Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ Craio a* 1779$ )$ Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1777$ 5$ Bte4an Geor,escu* :ilosofia dreptului. * istorie a ideilor din ultimii 9LVV de ani$ .ucureti* 2((1$ 8$ Geor, bil+elm Eriedric+ Ye,el* Principiile filosofiei dreptului$ .ucu reti* 1757$ 9$ %+ilippe #alaurie* 0ntologia gndirii 2uridice$ .ucureti* 1775$ 7$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($
89 %53 @

Boris Negru, Alina Negru

1($ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2$ 11$ So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 12$ Ale:andru -!llim!rescu* Tratat de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777$ 1'$ Gior,io Del -ecc+io* >ecii de filosofic 2uridic$ .ucureti* 177'$ 1;$ Ion -l!du"* &ntroducere n sociologia 2uridic$ .ucureti* 2((2$ 1)$ Costic! -oicu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2$

-reptul n sistemul
i normati social

*2 PPO Pr $$infsnt2iia fr for PP/S" 3 puterea


\ OOM/_PO fr Ofor es2"e conie#tat1.pOtFi.tffi PDn"otiieai#i.a oameni rii fc

2>B

Societatea i necesitatea reglementrii normati.e. /ormele sociale* trsturile lor. Clasi+icarea normelor sociale. -reptul i alte norme sociale.

11.1. So#ietatea i reglementarea normati5 a relaiilor so#iale


Societatea uman! constituie un or,anism iu* un sistem lo,ic or6nduit i &ine 6nc+e,at de elemente care se a4l! 6n raporturi i le,!turi reciproce i care 4ormeaF! un tot 6ntre,$ Ca i oric!rui sistem* societ!"ii i se impune diriCarea comport!rii i 4unc"ion!rii elementelor ei constituti e$ DiriCarea permite orientarea societ!"ii* a elementelor acesteia spre un scop anumit$ Din aceste considerente* e necesar! o re,lementare social!* care ar asi,ura o ordine i disciplin! 6n societate$ A re,lementa* 6n sens social* 6nseamn! a determina comportamentul oamenilor* al colecti elor de oameni* a impune o acti itate uman! 6n anu3 mite limite accepta&ile societ!"ii$ Re,lementarea social! se caracteriFeaF! prin urm!toarele/ 6n primul r6nd* 4iec!rui tip istoric de societate 6i este caracteristic! o anumit! m!sur! de re,lementare social! <Lmai mareM sau Lmai mic!M=$ In al doilea r6nd* pe m!sura deF olt!rii societ!"ii umane crete ni elul LsocialiF!riiM ie"ii* adic! tot mai multe rela"ii dintre oameni necesit! o re,lementare social!$ 6n al treilea r6nd* o tendin"! de deF oltare a re,lement!rii sociale o consti3 tuie 4ormarea unor mecanisme de re,lementare normati ! a rela"iilor socialeP 6n s46rit* pe m!sura deF olt!rii ie"ii sociale* au loc sc+im&!ri calita3 ti e ale mecanismului de re,lementare normati !$1 Re,lementarea social! poate 4i de dou! 4eluri/ individual i normativ. Re,lementarea indi idual! se 4ace prin adres!ri personale concrete pentru caFuri concrete$ Aceste adres!ri <comenFi= s6nt ala&ile doar pentru o sin,ur! dat!$ Re,lementarea normati ! e o re,lementare mult mai comple:!$ Ea presupune o diriCare a comport!rii umane prin intermediul anumitor mode3 le* etaloane* adic! prin intermediul unor re,uli ,enerale de conduit!* care se atri&uie la toate caFurile de ,enul respecti * re,uli* c!rora tre&uie s! se supun! toate persoanele ce nimeresc 6n situa"iile pro,ramate$ Am&ele modalit!"i de re,lementare se practic! 6n ia"a de toate Filele$ At6t 6n primul* c6t i 6n al doilea caF* se atin,e reFultatul scontat/ acti ita3 tea* comportamentul uman e diriCat con4orm interesului urm!rit$
Cepre! Aneicceea* *Wvan meopust npasa$ T$ l* #ocZ.a* 1791* pa,$ ;93;7$

#< %51 @

Teoria general a dreptului i statului

6n acelai timp 6ns! ele au o s4er! de aplicare ce di4er!$ Cu c6t o so3 cietate e mai a ansat! cu at6t se impune tot mai mult o re,lementare nor3 mati !$ Re,lementarea normati ! repreFint! un comandament al societ!"ii adresat mem&rilor societ!"ii care o compun* colecti it!"ilor acestora etc$ Normarea 6nseamn! sta&ilirea unor re,uli care or,aniFeaF! conduita uman!$ Nici un proces social nu poate a ea loc 4!r! re,lementare* 4!r! normare* 6n aceast! ordine de idei* pro4esorul %a el Apostol men"ioneaF! 4aptul c! L"ine de natura 6ns!i a ac"iunii umane ca ea s! 4ie normat!M$ 1 6ns! spre deose&ire de animal* care se caracteriFeaF! printr3un comportament ce se realiFeaF! prin mecanisme automate 3 re4le:e sau instincte* acti it!3 "ile omului s6nt normate contient* pe &aFa unor criterii de natur! social!$ LCrea"iunea de norme 3 scria E$Speran"ia 3 este un 4enomen c6t se poate de re,ulat i 4iresc 6n ia"a social!$ Aceasta decur,e din le,ile ie"ii 6n ,e3 neral* apoi din le,ile min"ii omeneti 6n ,eneral i* 6n 4ine* din 6ns!i natura i condi"iile ie"ii socialeM$2 Din cele spuse reFult! c! E$Speran"ia e iden"iaF! trei domenii din care decur,e ne oia de supunere la norme/ primul 3 le,ile ie"ii 6n ,eneralP doi 3 le,ile min"ii omenetiP trei 3 6ns!i natura socialului$ %roced6nd 6n 4elul acesta* Speran"ia aduce su& un sin,ur numitor trei domenii di4erite < ia"a* ra"iunea* societatea=$ LAcest liant* care se adun! 6ntr3un sin,ur tot* este norma$ De aici deduc"ia con4orm c!reia normati i3 tatea este constituti ! 4iin"ei omeneti i con4irm! ipoteFa ne oii noastre de a ne supune la norme$ Normati itatea semni4ic! 4aptul c! 6n toate ac"i3 unile sale omul tre&uie s! urmeFe anumite direcii i c! tre&uie s! respecte ri,uros anumite limite. Norma ne arat! c! aa tre uie s! 4ie sau s! nu 4ie$ Se o&ser ! c! atunci c6nd or&im de norm!* intr!m pe t!r6mul lui tre uie$ care de ine dominant 6n raport cu ceea ce este+c Normarea acti it!"ii oamenilor se realiFeaF! prin ela&orarea unui an3 sam&lu de re,uli* principii* constr6n,eri* o&li,a"ii* drepturi i 6ndatoriri de natur! moral!* reli,ioas!* Curidic!* economic!* politic!* estetic! etc$* care re,lementeaF! conduita i comportamentele indi iduale i de ,rup$ Societatea 6i 4ormeaF! treptat un ansam&lu de re,uli care are menirea s! contri&uie la ordonarea i armoniFarea rela"iilor din societate$ Ca ur3 mare* L6ntrea,a ia"! social! se des4!oar! 6ntr3un cadru normati * 4!r! de care societatea ar 4i prada anar+iei* a iolen"ei i a e,oismului indi idual$;
1

%a el Apostol* 'orm etic i activitate normat$ .ucureti* 1759* pa,$ 59$

2 ' ;

Eu,eniu Speran"ia* *pera citat$ pa,$ '()$ :ilosofia dreptului. Marile curente$ pa,$ 259$ #!ria D oraceU* G+eor,+e Lupu* *pera citat$ pa,$ 72$

-i 2.7 t-

Boris Negru, Alina Negru

Re,lementarea normati ! pornete de la 4apte* de la caFuri particulare* de la o&ser area rela"iei sociale i de la aprecierea rolului acesteia 6n socie3 tate$ Nu e:ist! o rela"ie social! c!reia s! nu3i corespund! o apreciere socia3 l!$ Eiecare 4apt! <ac"iune sau inac"iune= uman! este sau permis! sau interFi3 s!$ Aprecierile sociale se 4ac la di4erite ni eluri/ ele pot 4i 4!cute de un ,rup social* de anumite or,aniFa"ii sociale* de stat* de 6ntrea,a societate$ Dese3 ori aprecierile 4!cute la ni el di4erit coincid* alteori 6ns! aprecierile 4!cute di4er!* &a c+iar pot 4i i contradictorii$ .ine6n"eles* cu c6t aceste aprecieri coincid* cu at6t putem 4i mai si,uri c! rela"ia social!* 4apta social! a cores3 punde modelului prescris$ Eiecare etap! de deF oltare social! d! prioritate unei 4orme de apreciere social!$ Dac! ne om re4eri la etapa contemporan!* ea* indiscuta&il* pune pe prim plan aprecierea pe care o d! statul unei rela"ii sociale respecti e$ O asemenea apreciere se con"ine 6n re,ula de drept$ LRe3 ,ula de drept* men"iona #ircea DCu ara* e:ist! cu scopul de a ocroti oin"a 4iec!ruia din noi* 6n acti itatea ei le,itim! 6n aa 4el 6nc6t 4iecare din noi s! putem s! urm!rim* prin concep"ia pe care o a em* idealurile morale care ne con in* 6n cadrul idealului moral al societ!"ii respecti eM$1

11.*. Normele so#iale, #lasi;i#area i trsturile lor


%entru o mai pro4und! cunoatere a esen"ei* particularit!"ilor speci4ice ale dreptului* a rolului acestuia 6n ia"a societ!"ii* este necesar ca dreptul s! 4ie e:aminat 6n sistemul ,eneral al normelor sociale* s! se sta&ileasc! le,!turile reciproce ale dreptului cu alte eri,i ale sistemului$ Normele sociale constituie totalitatea normelor ce re,lementeaF! re3 la"iile sociale* comportamentul oamenilor* ac"iunile colecti elor* cate,ori3 ilor sociale$ %reFen"a sistemului inte,ral al normelor sociale este una dintre condi"iile necesare ale ie"ii societ!"ii* un miCloc de administrare social!* de asi,urare a interac"iunii Filnice* coordonate ale oamenilor$ Normele sociale re,lementeaF! conduita oamenilor 6n di4erite dome3 nii de acti itate social!$ E!r! ac"iunea normelor ar 4i imposi&il! des4!u3 rarea normal! a ie"ii sociale$ %e m!sura deF olt!rii societ!"ii se deF olt! i sistemul normelor sociale$ Indi4erent de domeniul pe care 6l re,lemen3 teaF!* (normele sociale con"in re,uli adresate indi iFilor* descriind i de3 taliind modalit!"ile 6n care alorile tre&uie concretiFate 6n comportamente le,itime i acceptate de societateM$2
1 2

#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 219$ Dan .anciu* *pera citat$ pa,$ 1)$

ni 2.# ir

Teoria ,eneral! a dreptului i statului %rescriind comportamentul omului* normele sociale contri&uie la atin,erea ordinii 6n societate* la sta&ilirea acesteia$ Totodat!$* prin interme3 diul normelor* ,rupurile sociale* societatea 6n ansam&lu* L6i e:ercit! con3 trolul asupra conduitelor indi iduale* le induce o anumit! uni4ormitate* le imprim! con er,en"a* 4apt deose&it de important pentru realiFarea unit!"ii i coeFiunii ,rupuluiM$ 1 Dat 4iind di ersitatea rela"iilor sociale* care necesit! re,lementare so 3 cial!* ariate i numeroase s6nt i normele sociale$ Ins! num!rul e:trem de mare al normelor sociale nu tre&uie s! ne creeFe impresia unui +aos normati $ Aceste norme Lnu ac"ioneaF! iFolat unele de altele* ci* dimpotri 3 !* 6ntre acestea se mani4est! multiple interdependen"e i interac"iuni care asi,ur! o anumit! ierar+iFare i or,aniFare a lor 6n cadrul unui ansam&lu* unei totalit!"i* unui sistem a normelor socialeM$ 2 In cadrul societ!"ii omul se supune <sau nu= normelor sociale$ LTen 3 din"a comportamentului uman de a 4i 6n concordan"! cu re,ulile prescrise ale ,rupului sau ale societ!"ii* cu atept!rile acestora* se numete confor. mitate M$' Con4ormitatea ca acceptare i respectare de c!tre indi id a norme 3 lor sociale nu tre&uie con4undat! cu conformismul$ Lconcept ce e:prim! o tr!s!tur! de personalitate reproa&il! adesea din punct de edere etic* const6nd 6n e itarea a4irm!rii unei idei* opinii i atitudini proprii 6n raport cu un 4apt* o pro&lem!* un e eniment oarecareM$ ; Con4ormitatea 4aciliteaF! ordinea 6n societate$ E ident* ar 4i ideal dac! comportamentul uman ar corespunde e:i,en"elor 6naintate de normele so 3 ciale$ Aceasta 6ns! nicic6nd nu poate 4i atins!* 6n aceste condi"ii* apare un 4enomen opus con4ormit!"ii* numit devian. De ian"a cunoate mai multe 4orme i tot normele sociale s6nt acelea care sta&ilesc reac"ia ,rupului so3 cial* a societ!"ii 6n ansam&lu 6n caFul comiterii lor$ Cele spuse 6nc! o dat! scot 6n e iden"! comple:itatea ie"ii sociale* a rela"iilor sociale caracteristice acesteia$ Dat 4iind 4aptul c! rela"iile sociale s6nt e:trem de ariate* e:trem de ariate s6nt i normele sociale care re,lementeaF! aceste rela"ii* 6n cadrul sistemului de norme sociale pot 4i e iden"iate urm!toarele sisteme de nor3 me <6n acest caF cu 6ntul LsistemM e 4olosit 6ntr3un sens mai restr6ns=/
Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ 12($ . I&idem* pa,$ 122$
1

'
;

Idem$
Dicionar de psi#ologie social$ .ucureti* 1791 pa,$ 52$

3i 2)7 53

Boris Negru, Alina Negru

a8 norme etice ;norme de moral81 8 norme o inuielnice ;sau pur i simplu" o iceiuri81 c8 norme ale partidelor i ale altor organizaii social.politice ;norme politice8$ normele diverselor organizaii nonguvernamentale ;nor me corporative81 d8 norme religioase1 e8 norme 2uridice1 f8 un loc aparte n sistemul normelor ce activeaz n societate revine normelor te#nice. Normele sociale pot 4i clasi4icate i dup! multe alte criterii$ Ast4el* normele sociale pot 4i di4eren"iate/ a= 3n dependen de sfera de reglementare normativ! %ornind de la acest criteriu* di4eren"iem norme sociale ,eneral3umane <interna"ionale= i norme sociale caracteristice unei societ!"i luate 6n parteP &= dup modul de apariie! %ot 4i deose&ite norme ce au ap!rut spon tan* neor,aniFat <o&iceiuri* norme morale= i norme ap!rate 6n mod or,a niFat <norme Curidice* norme ale unor or,aniFa"ii non,u ernamentale=P c= dup coninutul lor$ adic! 6n dependen"! de domeniul ie"ii socia le la care ele <normele= se re4er! <norme politice* Curidice* reli,ioase etc$=P d= dup natura ocrotirii, garantrii lor etc$ Sistemul normelor sociale re4lect! ,radul realiFat 6n deF oltarea ie"ii economice* social3politice* culturale etc$ a societ!"ii* 6n normele sociale se r!s4r6n,* de asemenea* caracterul puterii de stat* particularit!"ile na"io3 nale i istorice ale ie"ii "!rii$ Normele care re,lementeaF! rela"iile soci3 ale re4lect! i concentreaF! 6n totalitatea lor ac"iunea le,ilor o&iecti e ale deF olt!rii sociale* adic! a unor asemenea le,i care ac"ioneaF! 6n irtutea necesit!"ii natural3istorice$ Dei cuprind di erse domenii de re,lementare social! i* ca urmare* se clasi4ic! 6n di erse cate,orii* normele sociale ac"ioneaF! 6ntr3o anumit! le,!tur! reciproc!$ In procesul interac"iunii un ,rup de norme se comple3 teaF! cu altul$ Totodat!* toate p!r"ile componente care alc!tuiesc sistemul normelor sociale* cap!t! propriet!"i noi$ E4icien"a ac"iunilor normelor so3 ciale 6i ,!sete e:presia 6ntr3o ordine pu&lic! trainic!* 6n disciplin!* 6ntr3o atmos4er! de cola&orare a oamenilor$ Eorm6nd un tot 6ntre,* normele soci3 ale* dei s6nt di erse* au unele tr!s!turi comune/ 1$ Orice norm!* indi4erent de natura ei <moral!* politic!* Curidic! etc$=* re4lect! condi"iile epocii istorice* structura social!* interesele di erselor ,rup!ri sociale* interesele ,u ernan"ilor$ Ca urmare* ele
-) *%0 e-

Teoria general a dreptului i statului

2$

'$

;$ )$ 5$

8$

nu s6nt date odat! pentru totdeauna* ci e olueaF! 6n 4unc"ie de na3 tura or6nduirii sociale$ Normele sociale re,lementeaF! rela"iile sociale pentru a condi"io na des4!urarea normal! a acti it!"ilor umane$ In acest scop nor mele sociale semni4ic! un anumit standard al comportamentului* prescriind anumite ac"iuni o&li,atorii sau* dimpotri !* interFic6nd anumite ac"iuni$ Ele* de asemenea* pot sta&ili caFurile* 6n care su&iec"ii dispun de dreptul de a3i ale,e arianta de comportare$ Totodat!* prin intermediul normelor sociale se prescriu drepturile* li&ert!"ile i 6ndatoririle su&iec"ilor rela"iilor sociale$ Normele sociale pre !d i se &aFeaF! pe anumite situa"ii tipice*care se 6nt6lnesc 6n societate* 6n ia"a de toate Filele$ Ca urmare* normele sociale nu pot cere o ac"iune irealiFa&il! sau nu pot interFice ce a ce nu poate 4i interFis$ E important* de asemenea* ca situa"ia tipic! re4lectat! 6n norme s! ai&! o 6nsemn!tate social!$ Normele sociale se adreseaF! unor su&iec"i principali i au un ca racter impersonal$ Ele nu au adresa"i concre"i$ Norma nu este adre sat! unei persoane la concret* ci anumitor cate,orii de persoaneP Normele sociale s6nt norme destinate pentru a 4i 4olosite de nenu m!rate ori$ Normele sociale urm!resc 6ncuraCarea ac"iunilor i comportamen telor care s6nt 6n concordan"! cu scopul ,eneral i pre enirea con duitelor de iante$ De aceea normele s6nt pre !Fute cu anumite sti mulente pentru comportamentul con4orm cu pre ederile lor sau cu sanc"iuni pentru comportamentul de iant de la re,ula prescris!$ Normele sociale ce re,lementeaF! aceeai acti itate tre&uie s! 4ie reciproc ra"ionale* adic! nu i se poate cere aceleiai persoane s! e:ecute i s! nu e:ecute o ac"iune 6n acelai timp$

11.+ =orelaia normeior "uridi#e #u alte #ategorii de norme so#iale


Dreptul nu apare pe loc ,ol$ Istoricete* dreptul s3a desprins treptat din normele de moral! i din o&iceiuri$ In acest sens* morala precede dreptului$ < Dorala repreFint! un ansam&lu de concep"ii i re,uli cu pri ire la &ine sau ia r!u* drept sau nedrept* permis sau nepermis$ -alorile morale repreFint! scopuri sociale i atitudini pre4eren"iale* cum s6nt/ responsa&ili3 tatea* ec+itatea* demnitatea* dreptatea* li&ertatea$
) *%1 ,

Boris Negru, Alina Negru

Dreptul nu numai c! s3a desprins treptat din moral!* dar s3a deF oltat* a e oluat o dat! cu aceasta$ 6n ce pri ete raportul dintre drept i moral!* 6n timp* s3au conturat mai multe puncte de edere* printre care un loc dominant ocup! urm!toarele/ H ?reptul este conceput ca un minim de moral!* 6n di iFiunea acestei concep"ii* dreptul i morala nu s6nt altce a dec6t cele dou! 4a"ete ale unui 4enomen* i anume/ 3 morala este etica su&iecti !P 3 dreptul este etica o&iecti !$ 2$ Statul este sin,urul temei al dreptului$ Sus"in6nd c! statul este sin ,urul temei al dreptului* aceast! concep"ie concepe o ordine de drept 4!r! moral!$ %!rtaii acestei concep"ii pri esc dreptul ca un 4enomen 6n sine* desprins de orice alt! realitate$ De aici reFult! c! nu se poate a4irma c! dreptul tre&uie s! 4ie moral* deoarece nu e:ist! moral! a&solut!$ O re,le mentare Curidic! poate 4i concomitent con4orm! cu un sistem de moral! i 6n contraFicere cu alt sistem$ '$ Curente sociologice, 6ntre primele dou! concep"ii <dreptul Lun mi nimum de moral!M i Lstatul este unicul temei al dreptuluiM= se plaseaF! cu rentele sociolo,ice care admit preFen"a spontan! a dreptului 6n ia"a social!* ca urmare a presiunii unor 4actori social3politici$ Aa* de e:emplu* 4ranceFul Leon Du,uit consider! c!* 6n procesul de creare a dreptului* le,iuitorul "ine cont de contiin"a social!* sentimentul societ!"ii* solidarit!"ii sociale$ Indi4erent de modul de a&ordare a pro&lemei coraportului Ldrept3mo3 ral!M* se impune ca dreptul s! ai&! un con"inut moral* 6n aceast! ordine de idei* e semni4icati ! poFi"ia lui Gior,io del -ecc+io* care men"iona c! Lre3 la"iile dintre moral! i drept s6nt aa de str6nse 6nc6t am&ele aceste cate,orii au esen"ial acelai ,rad de ade !r* aceeai aloareM$ 1 O poFi"ie asem!n!3 toare 6mp!rt!ete i #atei CantacuFino/ L$$$ o&iceiurile i le,ile 6n care se concretiFeaF! normele dreptului se inspir! necontenit din concep"iile mo3 rale ale societ!"ii i se 4asoneaF! prin modul lor de 6ndrumare i de aplicare dup! pro,resul sau re,resul ce se mani4est! 6n concep"ia moral! dominant! 6ntr3un anumit moment i 6ntr3un anumit mediu socialM$2 Asemenea a&ordare a pro&lemei constituie o continuitate a cele&rei de4ini"ii dat! dreptului de c!tre Celsus/ LKus est ars &oni et aeauiM <dreptul este arta &inelui i a ec+it!"ii=$
1 2

Gior,io del -ecc+io* *pera citat$ pa,$ 177$ #atei CantacuFino* /lementele dreptului civil$ .ucureti* 1721* pa,$ 12$

3t 252 53

Teoria general a dreptului i statului

AnaliFa comparati ! a dreptului i a moralei duce la concluFia c! am3 &ele s6nt ordini sociale normati e* dar de tip di4erit$ S6nt ordini sociale normati e pentru c! am&ele re,leaF! conduita oamenilor 6n m!sura 6n care ea intr! 6n raport direct sau indirect cu cea a altor oameni$ Eunc"ia oric!rei ordini sociale normati e e de a pro oca o anumit! conduit! a oamenilor care3i s6nt supui* de a incita aceti oameni 4ie de a se a&"ine de la anumite acte* considerate pentru anumite moti e ca d!un!toare pentru ceilal"i oa3 meni* 4ie* dimpotri !* de a 6ndeplini anumite acte considerate socialmente utile$ Cu toat! a4initatea lor* dreptul nu se con4und! totui cu morala* 6ntre cele dou! cate,orii de re,uli e:ist! i unele di4eren"e* i anume/ a8 morala$ spre deose ire de drept$ are o vrst mult mai avansat. &n timp ce normele 2uridice apar doar o dat cu apariia statului$ normele de moral snt cunoscute i societii pre tataie1 8 domeniul moralei este mult mai vast dect cel al dreptului. Drep tul nu reglementeaz dect conduita oamenilor n msura n care triesc n societate$ neatri uindu.se la gndurile umane. Morala$ dimpotriv$ (ne cere cont de gndurile noastre cele mai intime+$ ( ate la fereastra sufletului i o penetreaz cu uurin rscolind (/ul+pn la autodistrugere prin mustrarea de contiin+. < %u alte cuvinte$ ( morala are de o iect reglementarea faptelor interne$ intenia noastr1 dreptul are de o iect reglementarea faptelor ma teriale externe ale noastre +19 c8 morala este mult mai exigent dect dreptul. 0ltfel spus$ morala este mult mai pretenioas fa de drept$ cere mai mult. Morala ac tiveaz cu unele categorii$ despre care dreptul nu vor ete" mila$ recunotina$ unvoina etc.1 d8 modalitatea de garantare a moralei i dreptului este diferit. Dife rite snt i sanciunile prevzute pentru a aterile de la prevederile dreptului i cele ale moralei. n Normele o&inuielnice <o&iceiurile=$ Aa cum am su&liniat deCa* istoricete* dreptul nu s3a desprins treptat* numai din moral!* ci i din o&i3 cei$ Normele o&iceiului constituie o cate,orie a normelor sociale$ O&i3 ceiurile repreFint! nite re,uli* 6ncet!"enite 6n practica social! ca reFultat al aplic!rii lor 6n repetate r6nduri* criteriul statornicit 6n aprecierea unui anumit ,en de rela"ii* ac"iuni ale persoanei* ale colecti ului de oameni$
1 2

#!ria D oraceU* G+eor,+e Lupu* *pera citat$ pa,$ 12($ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ '21$

89 %13 @

Boris Negru, Alina Negru

Eoarte apropiate de o&iceiuri s6nt tradi"iile* care s6nt modalit!"i constituite 6n comportamentul oamenilor* cate,oriilor sociale i care se transmit din ,enera"ie 6n ,enera"ie$ O&iceiurile i tradi"iile au* de re,ul!* un caracter sta&il$ 6n ia"a social! i* 6n primul r6nd* 6n s4era rela"iilor traiului de 4amilie* o&iceiurile* tradi"iile 6i ,!sesc e:presia 6n ritualuri$ Ritualul este o ac"iune sau un comple: de acte ale omului* ale unui ,rup de oameni a 6nd un anu3 mit caracter$ Aa s6nt* &un!oar!* ritualurile nup"iale* ritualurile de cum!3 trie* ritualurile de a s!r&!tori 6n cadrul 4amiliei a Filelor de natere etc$ O&iceiurile se concretiFeaF! 6n 4ormule orale$ Autoritatea lor se &a3 FeaF! pe 4aptul c! ele s6nt reFultatul unei practici ec+i i incontesta&ile$ Dimitrie Guti men"iona/ LIn mod ,eneral* trei su&iecte s6nt produc!toare de le,isla"ie/ indi idul* statul i societatea$ Indi idul 6i creaF! o le,isla"ie a lui proprie* de conducere prin aa3Fisa o&inuin"!P statul prin sistemul cunoscut* iar societatea* prin o&iceiuri$ O&iceiul e le,isla"ia proprie pe care societatea i3o d! ei 6ns!i pentru ca s! tr!iasc! i s! se deF olteM$1 Totodat!* D$ Guti 4ace unele preciF!ri a termenilor aplica"i/ obinu# ina este totdeauna repetarea unei oin"e indi idualeP moda este o repe3 tare a unei oin"e sociale* 6ns! de ori,ine indi idual!P datina e repetarea re,ulat! a unei oin"e sociale particulareP obiceiul e repetarea unei oin"e re,ulate sociale ,enerale$2 O Normele politice 4ac parte dintre cele mai importante norme soci3 ale$ Ele re4lect! le,!turile politice din societate i re,lementeaF! rela"iile politice dintre autorit!"ile pu&lice* dintre autorit!"ile pu&lice i cet!"eni etc$ Normele politice s6nt di4erite prin o&iectul re,lement!rii rela"iilor po3 litice* olumul con"inutului$ Normele de cea mai mare importan"! social3 politic! i cu un con"inut lar, se numesc principii politice$ Din principiile politice ale societ!"ii 4ac parte principiile su eranit!"ii poporului* separa"iei i cola&or!rii puterilor 6n stat* pluralismul politic $a$ Sistemul normelor politice e:ercit! in4luen"a asupra tuturor laturilor ie"ii societ!"ii$ Normele politice* materialiFate 6n actele Curidice ale sta3 tului* de e:emplu* 6n Constitu"ie* cap!t! 4orm! de norme Curidice$ Ast4el$ principiul le,alit!"ii este un principiu politic i* totodat!* Curidic al ie"ii societ!"ii$ %ro&lema cu pri ire la corelarea normelor politice i Curidice nu se reFol ! 6n mod uni oc$ Tre&uie s! distin,em norma politic! i aprecierea
1 2

Dimitrie Guti* %urs de etic$ .ucureti* 17'1317'2* pa,$ 197$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 1;9$

3H 25; H3

Teoria ,eneral! a dreptului i statului

politic! a normei sociale$ Norma politic! poate 4i materialiFat! nu numai 6n actul Curidic de stat* ci i 6n alte acte politice* cum ar 4i* de e:emplu* plat4ormele politice electorale ale partidelor$ Eiecare norm! Curidic! are i un aspect politic* deoarece la aprecierea ei se aplic! un criteriu politic$ .ine6n"eles* aspectul politic di4er! de la o norm! Ia alta$ Cel mai 6nalt ,rad politic 6l au normele dreptului constitu"ional$ O Normele reli,ioase$ Reli,ia repreFint! un sistem de credin"e* con in,eri* practici 6mp!rt!ite de un ,rup* o4erind 4iec!rui mem&ru un o&iect de adora"ie 4a"! de DumneFeu* Fei etc$ Ea* de asemenea* constituie un sistem de norme sau porunci 6ntemeiate pe 6n !"!tura c!r"ilor s4inte sau pe autoritatea 6ntemeietorilor* pro4e"ilor* 6n !"!torilor etc$* un mod de ia"! recunoscut ca o&li,atoriu de ade !ra"ii credincioi$ Ini"ial normele Curidice s6nt amestecate cu cele reli,ioase$ #ai apoi ele se des4ac de la acestea$ O asemenea des4acere a normelor Curidice de cele reli,ioase nu tre&uie 6ns! a&solutiFat!$ Bi p6n! 6n Filele noastre s4era de re,lementare a normelor Curidice coincide cu cea de re,lementare a normelor reli,ioase$ Nu 6nt6mpl!tor* Centrul de 4iloso4ia dreptului de la Uni ersitatea din %aris II a or,aniFat un ciclu de con4erin"e 6n Curul temei LReli,ia i 4undamentele dreptuluiM$ 6n .i&lie dreptul apare su& 4orma unui comandament al lui DumneFeu$ LCele 1( porunciM cuprind re,uli ordonate de di initate* care s6nt preFente ast!Fi 6n le,isla"ia contemporan!/ LS! nu uciFiM$ LS! nu preacur etiM$ LS! nu 4uriM$ LS! nu m!rturiseti str6m& 6mpotri a aproapelui t!uM$ LS! nu po4teti casa aproapelui t!uM$T In epistola S46ntului %a el c!tre corinteni* c6nd se or&ete despre respectarea unor re,uli institu"ionale* se spune/ LNu eu poruncesc* ci DomnulM* iar 6n capitolul -* ersetul 18 dup! #atei* se spune c! lisus Yristos declar! ucenicilor s!i c! Ln3a enit s! strice le,ea ce a dat3o Domnul* ci ca s3o apliceM$2 N Normele te+nice$ Normele te+nice s6nt re,uli care re,lementeaF! procesul producti $ Ele se statornicesc 6ntre oameni 6n cadrai particip!rii lor la ia"a economic!* social! i cultural!$ Scopul normelor te+nice este de a o&"ine un minimum de e4ort* ma:imum de reFultat$ Normele te+nice pot 4i 6nc!lcate de oameni i de aceea i ele s6nt sanc"ionate$ O asemenea
1 2

)i lia sau S@nta Scriptur$ 177(* pa,$ 9(391$ Adam %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1777* pa,$ 81$

3H 25) B3

Boris Negru, Alina Negru

sanc"ionare se 4ace deoarece nerespectarea lor duce la o&"inerea unui re3 Fultat ne4a ora&il* di4erit de cel scontat* urm!rit* precum i la accidente de munc! etc$ Dei le,!tura acestor norme cu normele Curidice e mai pu"in pronun3 "at!* normele te+nice se interac"ioneaF! cu cele Curidice$ Aa* de e:emplu* normele Curidice* consacr6nd o serie de norme te+nice* concur! la deF ol3 tarea produc"iei 6n di4erite domenii$ La r6ndul lor* normele te+nice pot 4i 4olosite i 6n acti itatea Curidic!* prin prelucrarea mecanic!* ci&ernetic! a unor date i 4apte Curidice$

Su'ie#te de e5aluare6 7777777777777777777777777777777777777777777777


1$ Ce 6n"ele,em prin re,lementare normati !G %rin ce se deose&ete re,lementarea normati ! de re,lementarea indi idual!G 2$ Numi"i criteriile de clasi4icare a normelor sociale$ '$ CaracteriFa"i coraportul cate,oriilor LdreptM 3 Lmoral!M$ ;$ Ce aport i3au adus o&iceiurile la deF oltarea dreptuluiG )$ CaracteriFa"i aspectul Curidic al %oruncilor DumneFeieti$ 5$ CaracteriFa"i rolul normelor te+nice$

2iteratura re#omandat6 7777777777777777777777777777777777777777777777


1$ Ser,+ei Ale:ee * *WucZ meopm npaea$ . 23: TO#YA* #ocZ.a* 1791$ 2$ Dan Cio&anu* &ntroducere n studiul dreptului$ .ucureti* 177'$

'$ Ion Craio an* Tratat elementar de teorie general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ ;$ #!ria D oraceU* G+eor,+e Lupu* Teoria general a dreptului$ Iai* 1775$ )$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1775* 2((2$ 5$ Adam %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1777$ 8$ .$ C$ Yepcec4lYU** Cpaeo e cucrneme coifua2i nou peeAmifuit$ #ocZ.a* 1795*
9$ Ion -l!du"* &ntroducere n sociologia 2uridic$ .ucureti* 2((($

- *%% i-

: : 5 2,

O $$ $T/ setare$ .permitere$ punlre+. K/$$ PPTi<68gr"a le,ii cansi m" c ordone* T/PO c Wr64e6Ta\cePMa permice$

/orma 0uridica

M*$M*M$ O L @iNfa"non smguasperonas$ PTM/ rOPP+O. Oed Oge2ieraliter constttirtu2O+. "O ;*reptBl tsA$ rmdmefte Ori3 pen t m. Pfiecare omOv naris4cimniru iot8.O.

/oiunea i trsturile eseniale ale normei 0uridice. Structura normei 0uridice. /orma 0uridic i articolul actului normati.. Dodalitile de e>punere a elementelor normelor 0uridice n articolele actului normati.. Categoriile normelor 0uridice. Criteriile de clasi+icare a normelor 0uridice.

Boris Negru, Alina Negru

11,1. Noiunea i trsturile eseniale ale normei "uridi#e


Din capitolul precedent s3a desprins concluFia c! re,lementarea re3 la"iilor sociale are loc prin intermediul normelor sociale$ Dat 4iind 4aptul c! aceste rela"ii "in de di erse domenii de acti itate uman!* di4erite s6nt i normele care le re,lementeaF!$ O modalitate a normelor sociale s6nt normele Curidice$ Aprecierea i cunoaterea mai corect! a normei Curidice implic! at6t caracteriFarea tr!3 s!turilor comune tuturor normelor sociale* c6t i caracteriFarea tr!s!turi3 lor lor speci4ice$ %unctul de pornire la caracteriFarea ei e urm!torul/ orice norm! Curidic! e norm! social!* 6ns! nu 4iecare norm! social! e i Curidic!$ Norma Curidic! poate 4i numit! doar acea norm! social! ce con"ine o re,ul! de conduit!* sta&ilit! sau autoriFat! <sanc"ionat!= de stat* menit! s! re,le3 menteFe cele mai importante domenii de acti itate uman! i ocrotit!* 6n caF de necesitate* de 4or"a coerciti ! a statului$ 6n literatura de specialitate pot 4i 6nt6lnite i alte de4ini"ii$ -om e iden3 "ia doar unele din ele$ Nicolae %opa consider! c! norma Curidic! poate 4i de4init! ca Lo re,u3 l! ,eneral! i o&li,atorie de conduit!* al c!rei scop este acela de a asi,ura ordinea social!* re,ul! ce poate 4i adus! la 6ndeplinire pe cale statal!* 6n caF de ne oie* prin constr6n,ereM$1 6n iFiunea lui Ion Do,aru Lnorma Curidic! este o re,ul! de conduit! ,eneral!* impersonal! i o&li,atorie* care e:prim! oin"a electoratului 6n3 4!"iat de or,anul le,islati * re,ul! al c!rei scop este de a asi,ura ordinea social! i care poate 4i adus! la 6ndeplinire pe cale statal!* la ne oie* prin constr6n,ereM$2 G+eor,+e Lupu ede 6n norma Curidic! Lre,ula social! de conduit! ,eneral! i o&li,atorie* ela&orat!* recunoscut! sau acceptat! de c!tre stat i impus!* dac! este caFul* prin 4or"a coerciti ! a statuluiM$' Dup! p!rerea lui Dumitru .alta, Lnorma Curidic! ca element constitu3 ti al dreptului este o re,ul! de conduit!* instituit! de puterea pu&lic! sau recunoscut! de aceasta* a c!rei respectare este asi,urat!* la ne oie* prin 4or"a coerciti ! a statuluiM$;
Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 1)7$ Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 1;;$ G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* *pera citat$ pa,$ 5;$ Dumitru .alta,* *pera citat$ pa,$ 117$ -9 *%$ ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului Cert este c! de4ini"iile enumerate mai sus nu scot 6n e iden"! deose&iri principale$ Autorii pun la &aFa de4ini"iilor acele 6nsuiri care permit deo3 se&irea normelor Curidice de celelalte norme sociale$ Din analiFa atent! a elementelor pe care se cl!desc de4ini"iile* i a de4ini"iilor 6nsei* se de,aC! urm!toarele idei/ 1$ Normele Curidice s6nt sta&ilite sau autoriFate de c!tre or,anele competente de stat$ Ele e:prim! oin"a statului* 6ndreptat! spre re,lementarea unui anumit tip de rela"ii din societate$ E:prima t! prin norm!* oin"a de stat este adresat! oin"ei participan"ilor la raporturile din societate* care tre&uie s!3i coreleFe conduita cu 6ndatorirea sau interdic"ia inclus! 6n norm!$ Norma este pre !Fut! 6ntotdeauna pentru situa"ii din ia"!* 6n care este posi&il! selectarea di4eritelor ariante ale conduitei$ Anume de aceea participan"ilor la raporturile din societate li se indic! arianta necesar!* scontat! 6n conduit!$ %rin urmare* norma Curidic! Lse reduce 6ntotdeauna la un comandament edictat de autoritatea competent!M$1 2$ Norma Curidic! are un caracter ,eneral$ Ea sta&ilete tr!s!turile ti pice ale situa"iilor de ia"!* la apari"ia c!rora tre&uie aplicat indice3 le3tip al rela"iilor sociale$ Acest indice e determinat de norm!$ Ca urmare* norma Curidic! apare ca model de conduit! a participan"ilor la rela"ia social! dat!$ Norma nu este indi idual!* adic! nu e:prim! numai o situa"ie de drept* determinat! in concreta 6ntre anumite persoane date 4a"! de anumite ac"iuni date ale lor$ Din contra* ele iFeaF! un num!r nedeterminat de caFuri e entuale de acelai 4el* c+iar dac! acele caFuri nu s3ar realiFa 6n iitor niciodat! sau dac! nu s3ar realiFa dec6t o sin,ur! dat!$2 '$ Norma de drept are menirea de a re,lementa nu o rela"ie aparte* sin,ular!* ci un tip de rela"ii$ %rin aceasta ea se distin,e de actele aplic!rii dreptului <a +ot!r6rilor autorit!"ilor pu&lice asupra unor caFuri concrete= i dispoFi"iilor lor indi iduale$ Ast4el* norma de drept re,lementeaF! tipul de caFuri i raporturi* este adresat! unui cerc de persoane determinate prin indicii3tip <cet!"eni* alte persoa ne 4iFice* persoane Curidice* persoane o4iciale etc$=$ ;$ Norma de drept* la 4el ca i dreptul 6n ansam&lu* este pre !Fut! s! re,lementeFe conduita oamenilor printr3un tip special de rela"ii* le,!tur!* la care participan"ii reFid! 6n drepturi i 6ndatoriri reci3
1 2

Ale: beill* Droit civil. &ntmduction generale$ Troiseme edition* DalloF* 178'* pa,$ 5$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ ;)93;)7$

8P %1) @

Boris Negru, Alina Negru

proce$ Acest mod de re,lementare a rela"iilor sociale i a condu3 itei oamenilor alc!tuiete tr!s!tura speci4ic! a realiF!rii dreptului$ Normele de drept au un caracter de dispoFi"ie o&li,atorie/ c6nd 6n deF oltarea rela"iilor sociale se creeaF! sau apar condi"iile de reali3 Fare pre !Fute de norm!* participan"ii la aceste rela"ii cap!t! drep3 turi concrete care 4ormeaF! raporturile Curidice$ Norma ca model al raportului de drept 6n 4orma ,eneral! determin! dreptul su&iecti * conduita posi&il! a unei p!r"i care particip! la raport$ )$ Un indiciu speci4ic al normelor Curidice este ocrotirea lor prin con3 str6n,ere de stat$ Dreptul n3are nici o aloare 4!r! un aparat 6n stare s! impun! prin constr6n,ere respectarea normelor de drept$ %rin aceasta* normele de drept se deose&esc de alte norme sociale* pre cum i apelurile i adres!rile* pe care le impun actele autorit!"ilor pu&lice$ #!surile de constr6n,ere de c!tre stat* aplicate 6n caFurile 6nc!lc!rii normelor de drept* s6nt ariate$ Ele s6nt 6ndreptate spre e:ercitarea dreptului iolat sau spre realiFarea 6ndatoririi ne6nde plinite* precum i spre pedeapsa in4ractorului$ #erit! a 4i reamintit! aici* mai mult ca oriunde* re4lec"ia lui .laise %ascal/ MKusti"ia 4!r! 4or"! este neputincioas!$$$ %rin urmare* tre&u3 ie s! punem la un loc Custi"ia i 4or"a i$$$ s! 4acem ca ce3i drept s! 4ie puternic i ce3i puternic s! 4ie drept$ %receptele* le,ile* re,ulile ela&orate de stat* care ,u erneaF! acti itatea uman! 6n societate s6nt impuse* la ne oie* prin constr6n,ere social!* alt4el spus* prin 4or"a pu&lic!M$1 5$ Norma Curidic!* 6n sens lar, or&ind* din perspecti ! sistemic!* dreptul e oc! ideea de dreptate 3 ins est ars oni et ale\ui. E,ali tatea 6ntre oameni* inspirat! de dreptate sau sinonim! cu ea* poate 4i* 6ns!* teoretic! i a&solut! sau practic! i relati !P2 8$ Norma Curidic! este elementul de &aF! al sistemului de drept* este celula de &aF! a dreptului* sistemul Curidic elementar$ <Dreptul este LpluralulM* norma de drept este Lsin,ularulM=$ %reFint! interes deose&it caracteristica normei Curidice 4!cut! de Yans Zelsen 6n renumita sa lucrare LTeoria pur! a dreptuluiM/ LCu 6ntul norm! 3 consider! Zelsen 3 e:prim! ideea c! ce a tre&uie s! 4ie sau s! se produ3 c!* 6n particular* c! un om tre&uie s! se comporte de o anumit! manier!$ Aceasta este semni4ica"ia ce o posed! unele acte umane care* dup! inten"ia autorilor lor* iFeaF! s! pro oace o conduit! altuiaM$'
1 2 '

#!ria D oraceU* G+eor,+e Lupu* *pera citat$ pa,$ 22(3221$ Ion Deleanu* *pera citat$ pa,$ 17$ Yans Zelsen* Teorie pure du droit$ .ruilant* .el,iaue* 1777* pa,$ 1'$

ni 270 t-

Teoria general a dreptului i statului

Norma Curidic! se caracteriFeaF! prin cinci elemente/ imperati ul ipo3 tetic* constr6n,erea* aliditatea* 6nl!n"uirea i e4icacitatea$ 1$ Spre deose&ire de norma moral!* care apare ca un imperati ca te,oric <Ls! nu min"iM=* norma Curidic! este un imperativ ipotetic. %re ederile ei s6nt su&ordonate unei condi"ii <Ldac! nu3"i pl!teti datoriile* 6"i or 4i con4iscate &unurileM=$1 2$ Norma Curidic!* spre deose&ire de cea moral!* comport! o con. strngere" Llisus* 6n predica de pe munte* propo !duiete un ade !r moral 4!r! sanc"iuniM$ Aceasta i deose&ete* 6n mare m!sur!* dreptul de moral!/ LDeose&irea esen"ial! 6ntre drept i moral! nu se poate sta&ili dec6t dac!31 concepem pe primul su& re,imul con3 str6n,erii$$$ 6n timp ce morala este un 4apt social care nu sta&ilete asemenea sanc"iuni* ci ale c!rei sanc"iuni reFid! e:clusi 6n apro &area atitudinilor con4orme cu morala i deFapro&area atitudinilor ce contra in normelorM$2 '$ Conceptul de validitate este unul din conceptele c+eie prin care Zelsen 4undamenteaF! teoria pur! a dreptului* 6n iFiunea lui Zel3 sen* aliditatea este condi"ia e:isten"ial! sine \ua non a normei Curidice$ Zelsen se 6ntrea&! cum 6i este con4erit!* care este 4un damentul ei$ Cum reFult! din ar,umentarea sa anterioar!* 4aptele de orice 4el 3 economice* politice* morale* reli,ioase etc$ 3 nu pot constitui 4undamentul normelor* pentru c! din aceea c! ce a este * nu poate reFulta c! ce a tre&uie s! 4ie$ ConcluFia tras! de Zelsen este c! aliditatea unei norme nu poate a ea alt 4undament dec6t aliditatea altei norme/ LNorma care constituie 4undamentul unei alte norme este* prin raportare la aceasta* o norm! superioar!M$' Bi 6n continuare/ LNorma suprem! nu poate* deci* 4i dec6t presupu s!$ -aliditatea sa nu mai poate 4i dedus! dintr3o norm! superioar!P 4undamentul alidit!"ii sale nu mai poate 4ace o&iectul unei alte 6ntre&!riM$; O asemenea norm! este norma 4undamental!$ LToate normele* a c!ror aliditate poate 4i raportat! la una i aceeai nor m! 4undamental! 4ormeaF! un sistem de norme* o ordine norma ti !$ Norma 4undamental! este sursa comun! a alidit!"ii tuturor normelor care apar"in la una i aceeai ordineP ea este 4undamentul
%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ ''9$ I&idem* pa,$ ''93''7$ Yans Zelsen* *pera citat$ pa,$ 17;$ Idem$ 8# *-1 t-

Boris Negru, Alina Negru

comun al alidit!"ii lorM$1 Din cele spuse reFult! c! 6n iFiunea lui Ze6sen* normele Curidice 6n totalitatea lor nu constituie un sistem de norme Curidice situate toate la acelai ni el* ci un edi4iciu cu mai multe etaCe* o piramid!* o ierar+ie 4ormat! din mai multe ni eluri$ ;$ nlnuirea normei Curidice reFult! din 4aptul c! norma Curidic! constituie un element al totalit!"ii* o eri,! dintr3un sistem de nor me care tre&uie s! 4ie coerent* ordonat$ Normele Curidice 4ormeaF! un sistem lo,ic per4ect* unitar* uni4orm$ )$ O norm! Curidic! nu este ala&il! dec6t dac! este efectiv. LNu consider!m o norm! Curidic! ca o&iecti * ala&il!* 3 a4irm! Zel3 sen D dec6t dac! conduita uman! pe care o re,leaF! 6i corespunde e4ecti * cel pu"in p6n! la un anumit punct$ O norm! care nu este aplicat!* nici urmat! nic!ieri i niciodat!* adic! o norm! care* aa cum ne e:prim!m 6n mod o&inuit* nu &ene4iciaF! de un minim de Le4icacitateM* nu este recunoscut! drept o norm! Curidic!* o&iecti ala&il!$ Un minim de Le4icacitateM este* deci* o condi"ie a alidi t!"ii normelor CuridiceM$2 #ircea DCu ara indic! patru elemente distincte pentru norma Curidic!/ a= re,lementeaF! numai inten"ii e:terioriFateP

&= o&li,a"iile ei au at6t caracter poFiti <de 4acere=* c6t i ne,ati <de ne,are=P c= norma Curidic! o&li,! numai 4a"! de altul <al"ii=P
d= constr6n,erea <sanc"iunea= inter ine in aria&il din e:teriorul per soanei* pentru a o determina s! intre 6n ordinea instituit! i pentru a re4ace aceast! ordine deFec+ili&rat! 6ntr3un mod oarecare$' GenV Erancois <1951317);=* Curist 4ranceF* cel mai cunoscut 6n str!i3 n!tate* sus"ine c! normele Curidice se distin, de acelea ale moralei prin/ a8 sanciunile din afar1 8 ideea de 2ust1 c8 imperativul categoric al normei 2uridice.? Raport6nd normele Curidice la mem&rii societ!"ii i la putere* N$ S$ Timoc+e44 distin,e urm!toarele caracteristici particulare ale acestora/ a8 recunoaterea lor de ctre mem rii grupului1 8 respectarea acestora n calitate de comandamente generale1 c8 recunoaterea normelor 2uridice de ctre guvernani1
Yans Ze6sen* *pera citat$ pa,$ 17)$ I&idem* pa,$ 17$ G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ 22$ Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ 1'1$

#< $I$ t8

Teoria general a dreptului i statului

d8 garantarea lor de ctre guvernani.O #en"ion6nd 4aptul c! dreptul nu poate e:ista i nu poate 4i e:plicat 6n a4ara realit!"ii sale normati e* pro4esorul Nicolae %opa su&liniaF! urm!3 toarele tr!s!turi ale normelor Curidice/ a8 norma 2uridic are un caracter general i impersonal1 8 norma 2uridic are un caracter tipic1 c8 norma 2uridic implic un raport inter su iectiv1 d8 norma 2uridic este o ligatorie.J %ro4esorul rus A$ -$ #i"Ue ici se pronun"! asupra unor asemenea tr!3 s!turi de4initorii ale normelor Curidice* cum ar 4i/ a8 caracterul general i o ligatoriu de conduit al normei1 a8 adoptarea sau sancionarea ;acceptarea8 i asigurarea n cazul n clcrii lor de ctre stat1 8 caracterul strict formulat al normei 2uridice1 c8 cerina respectrii formei scrise$ documentate a normei 2uridice.J

1*.*. Stru#tura normei "uridi#e


Norma Curidic! constituie elementul primar al sistemului de drept* ce3 lula din care se construiete 6ntre,ul edi4iciu al dreptului$ %entru a putea 4i receptat!* 6n"eleas! de c!tre to"i su&iec"ii de drept* norma Curidic! tre&uie s! ai&! o anumit! structur! lo,ic! din care s! reFulte c6t mai e:act r!spun3 surile la c6te a 6ntre&!ri/ a8 cui i este adresat norma 2uridic i n ce condiii$ mpre2urri norma dat activeazD 8 ce comportament prescrie statul su iectului de drept$ adic ce tre uie s fac$ ce nu tre uie s fac su iectul sau ce comportament accept statul su iectuluiD c8 care vor fi urmrile$ consecinele realizrii sau nerealizrii pre scripiilor normativ 2uridiceD R!spunsurile la aceste 6ntre&!ri pot 4i ,!site 6n elementele normei Cu3 ridice care* 6n ansam&lul lor* 4ormeaF! structura normei$ %ro&lema structurii normei Curidice este* 6n 4ond* aceea a e:prim!rii c6t mai e:acte* 6ntr3o 4orm! corespunF!toare* a 6mpreCur!rilor la care se
Ion -l!du"* *pera citat$ pa,$ 1'1$ Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1;(31;)$ ' flpod2ieM3 o*ueu ineopuu npaea u zocAdapcmea$ no4l$ pe4l$ npo^k_$ .$ C$ Yepcecs44lua$ pa,$ 2;932)($
2 1

- *-+ t-

Boris Negru, Alina Negru

re4er! conduita de urmat* i a consecin"elor Curidice ale realiF!rii sau nere3 aliF!rii acestei conduite$ Structura normei Curidice poate 4i a&ordat! din dou! puncte de edere/ unul intern 3 alc!tuirea lo,ic! a normei* i unul e:terior 3 modul de e:pri3 mare a elementelor lo,ice ale normei Curidice$ Din punct de edere lo,ico3Curidic* norma Curidic! are o structur! tri3 +otomic!* ale c!rei elemente s6nt/ ipote0a, dispo0iia i sanciunea! '! #poteza este acea parte a normei Curidice care determin! cercul de su&iec"i* c!rora le este adresat! norma i sta&ilete condi"iile* 6mpreCur!rile sau 4aptele la care se re4er! prescrip"ia acesteia$ 0stfel$ oricare norma 2uridic concretizeaz su iecii de drept$ crora ea este destinat!$ Cate,oria su&iec"ilor poate 4i determinat! 6n mod di4erit$ Aa* de e:emplu* poate 4i de4init! o calitate social! a su&iec"ilor <cet!"ean* apatrid* p!rinte* copil etc$= sau poate 4i caracteriFat su&iectul 6n mod ,ene3 ric <persoan! Curidic!* persoan! 4iFic!* oricine* to"i* 4iecare* Lacela care$$$M etc$=$ In acest sens* aducem urm!toarele e:emple/ LCet!"enii Repu&licii #oldo a i apatriFii cu domiciliul permanent pe teritoriul Repu&licii #ol3 do a care au s! 6rit in4rac"iuni 6n a4ara teritoriului "!rii s6nt pasi&ili de r!spundere penal! 6n con4ormitate cu preFentul codM <alin$ <2=* art$ 11* Codul %enal al Repu&licii #oldo a=P LOrice persoan! acuFat! de un delict este preFumat! ne ino at! p6n! c6nd ino !"ia sa a 4i do edit! 6n mod le,al* 6n cursul unui proces Cudiciar pu&lic* 6n cadrul c!ruia i s3au asi,u3 rat toate ,aran"iile necesare ap!r!rii saleM <art$ 21* Constitu"ia Repu&licii #oldo a=$ Condi"iile* 6mpreCur!rile la care se re4er! prescrip"ia normei Curidice pot consta/ 6ntr3o stare de dreptP 6n anumite circumstan"e de 4aptP 6ntr3un amestec al celor dou!$ /tarea de drept! Uneori aplicarea unei prescrip"ii normati e este con3 di"ionat! de o stare de drept pree:istent!$ De e:emplu/ L%roprietarul de teren poate cere proprietarului de teren ecin s! ia parte la instalarea unui +otar sta&il de demarcare sau la resta&ilirea unui +otar deterioratM <alin$ <1=* art$ '7'* Codul Ci il al Repu&licii #oldo a=$ 6n acest caF starea de drept <4aptul de a 4i proprietar= repreFint! ipote3 Fa normei Curidice$ Circumstane de fapt! Aceste circumstan"e pot 4i/ 4apte naturale <de e:emplu* desc+iderea succesiunii 6n urma decesului persoanei 4iFice=* 4ap3 te ale omului* materiale <4urtul* adic! sustra,erea pe ascuns a &unurilor altei persoane= sau intelectuale <utiliFarea numelui altei persoane=$
^

-9 *-! =-

Teoria general a dreptului i statului

Amestec de stri de drept i de fapt! Uneori aplicarea normei este condi"ionat! de pree:istenta unei st!ri de drept* c!reia i se adau,! anumite 4apte sau mani4est!ri de oin"!$ De e:emplu* a&uFul de putere sau a&uFul de ser iciu presupune mai 6nt6i o stare de drept <4aptul de a 4i o persoan! cu 4unc"ie de r!spundere= i apoi o stare de 4apt <4olosirea inten"ionat! a situa"iei de ser iciu=$ Oric!rei norme Curidice i se poate sta&ili ipoteFa* c+iar dac! nu este e:pres 4ormulat! 6n te:t* prin deduc"ie* pe cale lo,ic!* 6n dependen"! de gradul de preci0ie a formulrii, de gradul de determinare, ipoteFele pot 4i de mai multe 4eluri/ determinate i relativ determinate! IpoteFa este determinat 6n situa"ia 6n care* 6n aceast! parte a normei Curidice s6nt sta&ilite e:act cercul de su&iec"i* c!rora le este adresat! norma i 6mpreCur!rile la care se re4er! prescrip"ia normei$ De e:emplu* alin$<)=al art$89 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a sta&ilete e:pres/ LDac! i dup! ale,erile repetate %reedintele Repu&licii #oldo a nu a 4i ales* %reedin3 tele 6n e:erci"iu diFol ! %arlamentul i sta&ilete data ale,erilor 6n noul %arlamentM$ IpoteFa este relativ determinat 6n situa"ia 6n care 6mpreCur!rile de aplicare a prescrip"iei normei* prin natura lor* nu s6nt 4ormulate 6n mod detaliat$ De e:emplu* con4orm alin$<l= al art$122 din Codul #uncii al Re3 pu&licii #oldo a* Lsalariatul poate 4i rec+emat din concediul de odi+n! anual prin ordinul <dispoFi"ia* deciFia* +ot!r6rea= an,aCatorului numai cu acordul scris al salariatului i numai pentru situaii de serviciu neprevzu. te... + <su&linierea ne apar"ine 3 aut$=$ 6n dependen"! de num!rul 6mpreCur!rilor 6n care se aplic! dispoFi"ia normei* ipoteFele pot 4i simple sau comple e, &potezele simple s6nt cele 6n care este 4ormulat! o sin,ur! condi"ie sau 6mpreCur!rile pentru a se aplica dispoFi"ia normei Curidice$ &potezele complexe s6nt cele 6n care s6nt 4ormulate dou! sau mai multe condi"ii i 6mpreCur!ri pentru a se aplica dispoFi"ia normei Curidice$ IpoteFa comple:! poate 4i cumulativ sau alternativ! %umulativ ipoteFa este atunci* c6nd s6nt pre !Fute dou! sau mai mul3 te 6mpreCur!ri care tre&uie s! e:iste 6mpreun! pentru ca prescrip"ia normei Curidice s! 4ie aplicat!$ %entru ipoteFa comple:! cumulati ! poate 4i dat e:emplul din punctul ,=* alin$ <1= al art$ 95 din Codul #uncii* care pre e3 de c! concedierea 3 des4acerea din ini"iati a an,aCatorului a contractului indi idual de munc! pe durat! nedeterminat!* precum i a celui pe durat! determinat! 3 se admite pentru urm!toarele moti e/ L6nc!lcarea repetat!*
?) *,

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru

pe parcursul unui an* a o&li,a"iilor de munc!* dac! anterior au 4ost aplicate sanc"iuni disciplinareM$ Este ipoteF! comple:! alternativ aceea 6n care s6nt pre !Fute dou! sau mai multe 6mpreCur!ri* iar pentru aplicarea dispoFi"iei normei Curidice este necesar! e:isten"a 4ie a unei 6mpreCur!ri* 4ie a celeilalte sau a celorlal3 te$ De e:emplu* alin$ <1= al art$ 1;;( al Codului Ci il pre ede c! Lsuccesi3 unea se desc+ide 6n urma decesului persoanei 4iFice sau declar!rii mor"ii ei de c!tre instan"a de Cudecat!M$ IpoteFele pot 4i* de asemenea* enunative cu caracter de e:empli4icare sau ipoteFe limitative . caz 6n care 6mpreCur!rile la care se a aplica dispo3 Fi"ia normei Curidice s6nt enumerate precis <limitati = i nu pot 4i e:tinse la alte situa"ii asem!n!toare$1 %. -ispoziia este acea parte a normei Curidice care sta&ilete conduita care tre&uie respectat!* 6n condi"iile i 6mpreCur!rile date de ipoteF!$ Alt4el spus* dispoFi"ia 4ormuleaF! drepturile su&iecti e i o&li,a"iile corespun3 F!toare ce re in su&iec"ilor iFa"i de ipoteFa normei Curidice$ De aceea se a4irm! c! dispoFi"ia normei Curidice 4ormeaF! con"inutul* mieFul normei Curidice$ DispoFi"ia cuprinde un ordin* o porunc!* un comandament care se re3 4er! 4ie la s! 6rirea unei ac"iuni* 4ie la a&"inerea su&iectului de la o ac"iune$ Aadar* ea poate s! impun! o anumit! conduit!* s! interFic! o conduit!* sau s! nu interFic! dar nici s! nu o&li,e o conduit!$ Dup! ,radul de determinare a conduitei prescrise D ac"iune sau inac3 "iune 3 dispoFi"ia normei Curidice poate 4i determinat sau relativ deter# minat! DispoFi"ia normei Curidice este determinat atunci c6nd sta&ilete ca3 te,oric i 4!r! nici o posi&ilitate de dero,are drepturile i o&li,a"iile su3 &iec"ilor iFa"i de le,iuitor$ In acest caF conduita su&iec"ilor este cate,oric cerut! de le,e* 4ormul!rile 4iind de ,enul/ Ltre&uieM* Leste o&li,atM* Leste interFisM* Leste opritM etc$ E:emple de dispoFi"ii determinate ne pot ser i/ L#unca 4or"at! este interFis!M* LDreptul la ,re ! este recunoscut$$$M* LDreptul la proprietate pri at!* precum i crean"ele asupra statului* s6nt ,arantateM* LStatul este o&li,at s! ia m!suri pentru ca orice om s! ai&! un ni el de trai decent$$$M <alineatele <1= ale articolelor ;;* ;) *;5 *;8 ale Constitu"iei Repu&licii #oldo a$
Anca R!dulescu* Ion Cor&eanu* Teoria general a dreptului. 'ote de curs$ .ucureti* 2(((* pa,$ ;'$
1

3s 285 J

Teoria general a dreptului i statului

6n caFul dispoFi"iei relativ determinat om ,!si ariante sau limite ale conduitei urm6nd ca su&iec"ii s! alea,! una dintre ele sau sin,uri sai determine* 6n limitele propuse* conduita lor$ In acest caF 4ormul!rile 4olosite de le,iuitor or fi de ,enul/ Leste 6n dreptM* Lare dreptulM* Leste 6ndrept!"itM* Leste autoriFatM* LpoateM etc$ E:emple de dispoFi"ii relati determinate ne pot ser i urm!toarele/ LCet!"enii Repu&licii #oldo a au dreptul de a participa la administrarea tre&urilor pu&lice$$$MP LCet!"enii se pot asocia li&er 6n partide i 6n alte or3 ,aniFa"ii social3politice$$$MP LOrice salariat are dreptul de a 6ntemeia i de a se a4ilia 6n sindicate pentru ap!rarea intereselor saleM <alineatele <1= ale articolelor '7* ;1* ;2 ale Constitu"iei Repu&licii #oldo a=$ Dup! caracterul conduitei prescrise i dup! latitudinea l!sat! destina3 tarilor lor* dispoFi"iile normelor Curidice pot 4i imperative sau categorice ipermisive! Imperative sau categorice s6nt dispoFi"iile care impun un respect a&3 solut de la care nu se poate dero,a$ Aceste dispoFi"ii* 6n 4unc"ie de pre3 scrip"ia ce o con"in pot 4i onerative i pro*ibitive! ?ispo0iiile imperative onerative prin prescrip"ia lor comand!* ordo3 n!* impun o ac"iune* pretind o conduit! acti ! a destinatarilor$ E:emple de dispoFi"ii imperati e onerati e ne pot ser i urm!toarele/ LCreditorul este o&li,at s! repare preCudiciul cauFat de&itorului prin 6nt6rFierea accept!rii presta"ieiM <art$ )7) al Codului Ci il al Repu&licii #oldo a=P LAn,aCatorul are o&li,a"ia s! asi,ure permanent condi"iile te+nice i or,aniFatorice care au 4ost puse la &aFa ela&or!rii normelor de munc! i s! creeFe condi"ii de munc! necesare 6ndeplinirii normelor de produc"ie <de deser ire=$$$M <art$ 181 al Codului #uncii al Repu&licii #oldo a=$ ?ispo0iiile imperative pro*ibitive prin prescrip"ia lor interFic* di3 rect sau indirect* o anumit! ac"iune i se re,!sesc* cu prec!dere* 6n dreptul penal <dispoFi"iile pri ind in4rac"iunile= i 6n dreptul administrati <dis3 poFi"iile pri ind contra en"iile=$ Desi,ur* nu numai 6n ramurile de drept men"ionate* ci i 6n alte ramuri de drept pot 4i 6nt6lnite norme cu dispoFi"ii imperati e pro+i&iti e$ E:emplu de dispoFi"ie imperati ! pro+i&iti ! ne poate ser i prescrip"ia normati ! al alin$ <1= al art$ 1() al Codului #uncii al Repu&licii #oldo a/ LNu se admite atra,erea la munc! suplimentar! a salaria"ilor 6n 6rst! de p6n! la 19 ani* a 4emeilor ,ra ide* a 4emeilor a4late 6n concediu postnatal* a 4emeilor care au copii 6n 6rst! de p6n! la ' ani* precum i a persoanelor c!rora munca suplimentar! le este contraindicat! con4orm certi4icatului medicalM$
) *-- =-

Boris Negru, Alina Negru

( a doua cate,orie de dispoFi"ii reFultat! 6n urma clasi4ic!rii* 6n 4unc "ie de caracterul con"inutului prescrip"iei normati e* o constituie dispo Fi"iile permisi e$ In caFul acestora* dispoFi"ia nu cuprinde un imperati e ident/ ea nici nu ordon!* nici nu interFice$ DispoFi"iile permisi e sta&ilesc capacitatea Curidic! sau competen"a* acord! 6mputerniciri* o4er! posi&ilitatea de e:ercitare a anumitor drepturi i de satis4acere a unor interese le,itime$ 3. Sanciunea este al treilea element structural al normei Curidice* care preciFeaF! urm!rile* consecin"ele ce apar 6n caFul realiF!rii sau nere3 aliF!rii dispoFi"iei normei Curidice$ Sanc"iunea repreFint! modul de reac"ie* r!spunsul Curidic al societ!"ii 4a"! de conduita necon4orm! cu dispoFi"ia normei Curidice* m!surile con3 crete luate 6mpotri a persoanelor care au 6nc!lcat le,ea$ Sanc"iunea se poate re4eri 6ns! i la m!suri de stimulare* de cointere3 sare a su&siec"ilor conduitelor dorite de le,iuitor$ Ne om re4eri* 6n principal la sanc"iunile care reFult! 6n caFurile nere3 aliF!rii dispoFi"iilor normelor Curidice$ Se tie c! toate normele sociale* 4ie cele Curidice sau nonCuridice* s6nt 6nso"ite de sanc"iuni$ Apar 6ns! deose&iri 6n sensul c! Ldreptul se caracte3 riFeaF! prin sanc"iuni 4ormaliFate* prin reac"ia or,aniFat!* statal! 4a"! de comportamentul care lezeaz ordinea social!$ Alte sanc"iuni 3 morale* sa3 tirice* reli,ioase etc$ 3 s6nt ne4ormaleP ele s6nt reFultatul unei reac"ii spon3 tane i care se concretiFeaF! 6n mani4est!ri de &lam pu&lic* de deFapro&are <a unei conduite morale* spre e:emplu=* de &atCocur!* de ironie* peniten"e etc$M1 De asemenea* iolarea normelor Curidice atra,e inter en"ia institu3 "iilor specialiFate ale autorit!"ilor pu&lice <poli"ie* Custi"ie etc$=* pe c6nd 6nc!lcarea normelor nonCuridice presupune inter en"ia spontan! i di4uF! a unor instan"e a4late la ni elul ,rupurilor i colecti it!"ilor sociale$ Sanc"iunea are aloarea unei a ertiF!ri* indic6nd deFa antaCele la care se e:pune cel care 6ncalc! prescrip"ia normati 3Curidic!$ E:isten"a sanc3 "iunii este Custi4icat! prin 6ns!i interesul ,eneral al con ie"uirii sociale* normele Curidice sta&ilindu3se 6n 4olosul tuturor* ,arant6nd 4iec!ruia c! nu a a ea de su4erit de pe urma celor care or atenta la &inele comun* la ordinea social!$ Dreptul nu se limiteaF! numai la pre ederea sanc"iunilor* ci i la apli3 carea lor$ Ast4el* dreptul pre ede i posi&ilitatea aplic!rii* 6n caF de nece3 sitate a constr6n,erii$ LDei se mani4est! 6n di4erite 4orme* constr6n,erea
1

Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1;7$

?+ *-$ t-

Teoria general a dreptului i statului

Curidic! 3 men"ioneaF! pro4$ So4ia %opescu D se deose&ete de celelalte 4orme de constr6n,ere prin/ a= caracterul ei material c!ci nu este numai o constr6n,ere psi+olo,i c!* ci i 4iFic! 3 (manus militaris+ . e:ercitat! asupra corpului sau &unu rilor persoanei* aduc6ndu3se atin,ere li&ert!"ii* onoarei i acti it!"ii sale$ Sanc"iunea repreFint! o ac"iune material! a unor persoane* e:ercitat! 6n numele statului* asupra altor persoane sau &unurilor lorP &= caracterul ei or,aniFatP c= caracterul ei te+nicM$1 Re4erindu3ne la sanciune i constrngere$ tre&uie s! "inem cont de 4aptul c! aceste cate,orii nu s6nt identice$ E:ist! sanc"iuni care nu au nimic comun cu constr6n,erea i dimpotri !* e:ist! caFuri c6nd se aplic! con3 str6n,erea 6n a4ara unor sanc"iuni$ 6n decursul istoriei* sanc"iunile au di4erit* de la o epoc! la alta* de la un stat la altul$ Acelai lucru poate 4i spus i la etapa contemporan!$ Sanc3 "iunile aplica&ile 6n di4erite state nu coincid$ In multe state* de e:emplu* pedeapsa cu moartea a 4ost a&olit!$ La etapa contemporan! tot mai 4rec ent se pune accentul pe m!surile umane de com&atere a de iantelor sociale* 6n aceast! ordine de idei* o actualitate mai mare cap!t! ideea renumitului pro3 4esor #ircea DCu ara* care men"iona necesitatea 6nr!d!cin!rii 6n societate a umanismului* ec+it!"ii i drept!"ii/ LDar* pe c6t statul are ast4el o&li,a"ia de a inter eni acolo unde este posi&il* pe at6t are 6ndatorirea s! e ite de a o 4ace acolo unde situa"ia nu comport! 6n 4apt aplicarea sanc"iunii$ C6nd este or&a de credin"a noastr! intern!* de idealul 6nsui moral* pe care31 a em 4iecare 6n su4letul nostru* cum e idealul na"ional* idealul reli,ios* idealul tiin"i4ic* sta3 tul nu poate s! inter in! prin sanc"iuni* 6n Fadar Giordano .runo a 4ost ars pe ru,P el a creFut mai departe c! p!m6ntul se 6n 6rtete 6n Curul soarelui i nu soarele 6n Curul p!m6ntului$ 6n Fadar au 4ost ari i au 4ost supui torturii pro4e"iiP ei au continuat a crede mai departe* 6n nici un 4el statul nu poate s! treac! 6n domeniul su4letului* 6n domeniul inten"iei propriu3Fise care nu s3a mani4estat 6n a4ar!* 6n domeniul credin"elor noastre$ Domeniul moral este ast4el strict intan,i&il pentru sanc"iunea material! aa cum este or,aniFat! de stat* i numai concluFia 6ntre cele dou! domenii a putut s! duc! la cala3 mit!"i istorice* cum au 4ost r!F&oaiele reli,ioase din trecutM$2 6n le,!tur! cu sanc"iunea normei Cmidice* se discut! mult 6n Curul pro3 &lemei aplic!rii e4ecti e a constr6n,erii$ Aa cum su,esti noteaF! Eu,eniu
1

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 177$

#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ '(;3'()$

-s *-3 ,

Boris Negru, Alina Negru

Speran"ia c6nd doar 4rica de pedeaps! constituie temeiul aplic!rii le,ilor* se poate distin,e 6n ia"a societ!"ilor un 4el de 4lu: i re4lu:$ Ast4el/ O c6nd crete 4rec en"a pedepsei* crete 4ricaP O c6nd crete 4rica* crete respectul le,iiP O c6nd crete respectul le,ii* scade 4rec en"a pedepseiP O c6nd scade 4rec en"a pedepsei* scade 4ricaP O c6nd scade 4rica* scade respectul le,iiP O c6nd scade respectul le,ii* crete 4rec en"a pedepsei etc$1 Din cele men"ionate reFult! c! sanc"iunea tre&uie s! 4ie pri it! i in3 terpretat! nu ca un scop 6n sine* ci ca un miCloc poten"ial de in4luen"!* ca o m!sur! de e:cep"ie 6n determinarea conduitei licite a su&iec"ilor de drept$ Doctrina 4urniFeaF! o serie de criterii* care stau la &aFa identi4ic!rii di erselor tipuri de sanc"iuni$ Ast4el* dup! natura lor sanc"iunile pot 4i/ patrimoniale i nepatrimo# niale! Cele patrimoniale iFeaF! patrimoniul su&iectului$ Cele nepatrimo# niale s6nt cele pri itoare la drepturile persoanei <dec!derea din drepturi=* cele pri itoare la actele persoanei <nulit!"ile=* cele pri itoare la persoan! <pri area de li&ertate* recluFiunea=$ Dup ramura de drept 6n care inter in* deose&im/ sanciuni civile$ disciplinare$ penale$ administrative$ financiare etc. Dup rolul lor$ deose&im/ sanciuni cu caracter reprimator i sanci. uni cu caracter reparator. Dup modul de reglementare$ deose&im/ sanciuni generale$ cuprinse n legi.cadru$ coduri etc. i sanciuni speciale$ reglementate prin norme speciale. Dup efectele produse$ deose&im/ sanciuni cu efect precumpnitor moral i sanciuni cu efect precumpnitor patrimonial. Dup regimul lor 2uridic$ deose&im/ sanciuni transmisi ile i sanci. uni netransmisi ile. 6n raport cu natura 6nc!lc!rii* cu 4orma pe care o 6m&rac! conduita ilicit! ce reclam! o anume sanc"iune* deose&im/ sanc"iuni penale* sanc"iuni administrati e* sanc"iuni disciplinare* sanc"iuni ci ile$2 Din punct de edere al ,radului de determinare* sanc"iunile pot 4i/ determinate$ relativ.determinate$ alternative i cumulative. Determinate s6nt sanc"iunile care se sta&ilesc precis de norma Curidic!* 4!r! a se putea da o alt! interpretare sau de iere de la norma Curidic!$ De
Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1)($ Lidia .arac* *pera citat$ pa,$ 2;($

-9 *$0 ,

Teoria general a dreptului i statului

e:emplu* Lnerespectarea 4ormei autentice atra,e nulitatea actului CuridicM <alin$ <1= al art$ 21' al Codului Ci il al Repu&licii #oldo a=$ !elativ determinate s6nt sanc"iunile care pot 4i sta&ilite numai pe caFul concret* a 6nd o limit! minim! i ma:im! pe care autoritatea pu&lic! de realiFare a dreptului o a sta&ili 6n 4unc"ie de situa"ia concret!$ De e:em3 plu* Lomorul unei persoane se pedepsete de la 12 la 2( de aniM <alin$ <1= al art$ 1;) al Codului %enal al Repu&licii #oldo a=$ %umulative s6nt sanc"iunile 6n caFul 6n care or,anul de aplicare tre3 &uie s! aplice dou! sau mai multe sanc"iuni 6n acelai timp$ De e:emplu* L4a&ricarea 6n scopul punerii 6n circula"ie sau punerea 6n circula"ie a cQrdu3 rilor sau a altor carnete de plat! 4alse* care nu constituie alut! sau titluri de aloare* dar care con4irm!* sta&ilesc sau acord! drepturi sau o&li,a"ii patrimoniale* s! 6rite de un 4unc"ionar ori alt salariat 6n e:erci"iul 4unc"i3 unii* se pedepsete cu 6nc+isoare de la ) la 1( ani* cu pri area de dreptul de a e:ercita o anumit! acti itate L<alin$ <2= al art$ 2'8 al Codului %enal al Repu&licii #oldo a=$ 0lternative s6nt sanc"iunile 6n caFul 6n care or,anul de aplicare poate opta 6ntre mai multe sanc"iuni$ De e:emplu* Ll!sarea cu &un! tiin"! 4!r! aCutor a unei persoane care se a4l! 6ntr3o stare periculoas! pentru ia"! i este lipsit! de posi&ilitatea de a se sal a din cauFa 6rstei 4ra,ede sau 6n3 aintate* a &olii sau a neputin"ei* 6n caFurile c6nd cel ino at* 4ie c! a a ut posi&ilitatea de a acorda aCutor p!r"ii !t!mate* 4iind o&li,at s! 6i poarte de ,riC!* 4ie c! el 6nsui a pus3o 6ntr3o situa"ie periculoas! pentru ia"! se pedepsete cu amend! 6n m!rime de p6n! la 2(( unit!"i con en"ionale sau cu 6nc+isoare de p6n! la 2 ani L <alin$ <1= al art$ 15' al Codului penal al Repu&licii #oldo a=$ Structura lo,ico3Curidic! a normei1 e sta&il!/ o norm! are 6ntotdeauna cele trei elemente* adic! con"ine i ipoteF! i dispoFi"ie i sanc"iune$ Dar aceste trei elemente rar le 6nt6lnim 6ntrunite la un loc* 6ntr3un articol al actului Curidic normati sau c+eia 6n actul normati dat luat 6n ansam&lu$ %entru a reproduce norma Curidic! 6n competen"a ei deplin!* de multe ori e necesar s! lu!m 6n considera"ie pre ederile ce se con"in 6n mai multe arti3 cole ale actului normati dat sau* dac! aceasta e insu4icient* pre ederile ce se con"in i 6n alte acte normati e$ Din acest punct de edere par a 4i incorecte p!rerile unor autori* pre3 cum c! norma Curidic! poate s! nu con"in! 6n mod o&li,atoriu cele trei ele3 mente$ Asemenea a4irma"ii se 4ac* pro&a&il* din simplul moti c! structura
1

E:cep"ie 4ac6nd doar cu destina"ie special! <nonnele3de4ini"ii* normele3principii=$

-i *$1 <-

Boris Negru, Alina Negru

lo,ico3Curidic! a normei se con4und! cu structura ei te+nico3le,islati !* redat! 6n articolele actului normati $ Ast4el* sa antul rus -$ Beidlin consider! c! norma Curidic! ar putea a ea doar un sin,ur element al normei Curidice D dispoFi"ia$1 Al"i sa an"i rui <N$ %$ Tomae sUii* A$ E$ Cerdan"e = consider! c! norma Curidic! ar putea a ea doar dou! elemente <ipoteFa* dispoFi"ia=$ Re3 4uFul de a recunoate sanc"iunea ca element o&li,atoriu al normei Curidice se l!murete prin 4aptul* c! nu 6n toate actele normati e emise de stat pot 4i ,!site sanc"iuni$ Cu o asemenea a4irma"ie nu putem 4i de acord$ E tiut 4aptul c! anume sanc"iunea 6i implic! normei Curidice un caracter ,eneral o&li,atoriu$ #ai mult ca at6t* norma Curidic! ce deose&ete de alte norme sociale anume prin 4aptul c! este ,arantat!* asi,urat!* ocrotit! de c!tre stat$ Dac! e ne oie* poate fi aplicat c#iar i fora coercitiv a starului$ Consider!m c! o norm! Curidic! 6n a4ara unei structuri tripartite 6n3 ceteaF! de a 4i norm!$ Nu ne putem 6nc+ipui o norm! Curidic! care nu se adreseaF! nim!nui i nu concretiFeaF! 4aptul 6n ce condi"ii ea <norma= acti eaF!$ Nu ne putem 6nc+ipui i o norm! Curidic! care n3ar concretiFa comportamentul su&iec"ilor dreptului* 6n s46rit* o norm!* dup! cum am men"ionat anterior* nu poate e:ista i 4!r! sanc"iuni$ ( norm! nu tre&uie con4undat! cu un articol$ Eoarte rar un articol con "ine o norm! Curidic!$ De cele mai multe ori* un articol ori con"ine unele elemente ale normei* ori con"ine elemente ale mai multor norme Curidice$ Iat! de ce la caracteriFarea structurii unei norme e necesar s! nu uit!m niciodat! de caracterul sistematic al dreptului$ Toate normele Curidice s6nt indisolu&il le,ate 6ntre ele$

1*.+. Norma "uridi# i arti#olul a#tului normati5. 8odaliti de e1primare a elementelor normelor "uridi#e 0n arti#olele a#tului normati5
Dup! cum am men"ionat 6n para,ra4ul precedent* din punct de edere a structurii sale lo,ice* norma Curidic! este alc!tuit! din ipoteF!* dispoFi"ie i sanc"iune$ Ast4el* structura unei norme Curidice poate 4i sc+ematic repre3 Fentat! 6n 4elul urm!tor/ Dac! 3 amnci 3 ca urinare <6n caF contrar* de nu etc$=M/ LA4l6ndu3ne pe teritoriul statului <4iind* de e:emplu* cet!"eni ai sta3 tului=* tre&uie s! ne con4orm!m prescrip"iilor normati 3Curidice ale acestui
1

.$ Ule!4lCiYY* %AufCocni coeemcBozo npaao$ KleYYYrpaa* 17)7* pa,$ 7(37;$

) *$ * s-

Teoria general a dreptului i statului

stat <s! 4acem sau s! nu 4acem ce a=* ca urmare a realiF!rii <sau nerealiF!3 rii= prescrip"iilor normati e* iat! ce consecin"e Curidice or sur eniM$ Cele trei elemente structurale repreFint! structura lo,ic! intern!$* sta3 &il! a 4iec!rei norme$ Bi cu toate c! 6n unele caFuri nu le re,!sim e:pres 4ormulate* ele se deduc printr3o analiF! lo,ic! a te:tului respecti $ A 6nd 6n edere c! nu toate normele Curidice se constituie potri it sc+emei* aceast! sc+em! se construiete de cel ce interpreteaF! norma 6n ederea de4inirii mai precise a te:tului de le,e$ Cele trei elemente ale nor3 mei se or putea identi4ica pe &aFa unei analiFe lo,ice 6n oricare norm! Curidic!$ 'i8 ne putem atepte$ desigur$ ca alimentele coroponante ale normei Curidice s! 4ie re,!site* 6n totalitatea lor* 6n unul i acelai articol$ Iat! de ce nu tre&uie s! con4und!m norma Curidic! cu articolul de le,e$ E:pun6nd 6n articolele de le,e elementele componente ale normelor Curidice* le,iuitorul se conduce de nite re,uli* care se re4er! la te+nica le,islati !$ Iat! doar unele din aceste re,uli/ a8 %eea ce de la sine e clar$ e evident nu e cazul s expui$ s formulezi. #odalitatea de e:punere a elementelor poate 4i adaptat! ramurii de drept* c!reia 6i apar"ine norma* 6ntr3un mod se or e:pune* de e:emplu* prescrip3 "iile normati e 6n dreptul penal i 6n alt mod or 4i e:puse acestea 6n drep3 tul constitu"ional$ Ast4el* Lse consider! de c!tre unii specialiti 3 remarc! pro4$ So4ia %opescu 3 c! maCoritatea normelor dreptului penal au numai ipoteF! i sanc"iune* dispoFi"ia const6nd 6n interdic"ia 4aptei descris! 6n ipoteF!* 4iind su&6n"eleas!* iar 6ntr3o alt! opinie* ea reFult! din sanc"iunea normeiMT$ Acelai lucru 6l sus"ine i pro4$ Nicolae %opa$ 6n aceast! ordine de idei* dumnealui atra,e aten"ie la 4aptul c!* 6n ,eneral* Lcomandamentul normelor penale este su&6n"eles <s! nu 4uri* s! nu omori* s! nu atenteFi la demnitatea sau la onoarea semenilor t!i etc$=$ Acest lucru este comun i altor cate,orii de norme pro+i&iti e din alte ramuri ale dreptuluiM$2 6n dreptul constitu"ional* de e:emplu* pare la prima edere* c! normele Curidice ar 4i lipsite de sanc"iuni$ LDac!* din punctul de edere al 4ormu3 l!rii e:prese acest lucru poate 4i ade !rat* el este 4als dac! pri im lucrurile din alt un,+i de edere$ Sanc"iunea implicit! a 6nc!lc!rii oric!rei norme constitu"ionale este neconstitu"ionalitatea actuluiM$' Toate normele Curidice <constitu"ionale* administrati e* 4unciare* pro3 cesuale etc$= con"in sanc"iuni* 6n caFul 6nc!lc!rii oric!rei norme Curidice
1 2 J

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 198$ Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1)1 31)2$ Ion Do,arii* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* *pera citat$ pa,$ 2;2$
-+ *$+ ir

Boris Negru, Alina Negru

este posi&il! aplicarea constrm,erii$ E altce a c! sanc"iunile* 6n acest caF* or tre&ui c!utate 6n normele administrati e* penale etc$* pentru c! aceste ramuri se specialiFeaF! pe re,lementarea r!spunderii pentru a&aterile de la prescrip"iile norma"i 3Curidice$ 8 %eea ce e expus odat$ legiuitorul nu repet a doua oar. Din aces te considerente prescrip"iile normati 3Curidice* de care urmeaF! s! "inem cont la 4iece pas* pre ederile care orienteaF! 6ntrea,a re,lementare* de termin! o&iectul* i principiile acesteia s6nt re4lectate* ca re,ul!* 6n partea ,eneral! a le,ii <codul de le,i=$ Aa* de e:emplu* 6n %artea General! a Co dului %enal al Repu&licii #oldo a ,!sim r!spunsuri la asemenea 6ntre&!ri de importan"! maCor!* cum ar 4i/ ce constituie in4rac"iuneaP cum se deter min! ,radul preCudicia&il al in4rac"iuniiP ce 4apt! <ac"iune sau inac"iune= e considerat! s! 6rit! cu ino !"ie i pasi&il! de pedeaps! penal!P cine <ce= poate 4i considerat su&iectul in4rac"iunii i 6n ce condi"ii acestea s6nt pasi&ili de r!spundere penal!P ce preFint! responsa&ilitatea* ca stare psi +olo,ic! a persoanei i ce preFint! iresponsa&ilitateaP care cauFe 6nl!tur! caracterul penal al 4apteiP 6n ce caFuri instan"a de Cudecat! poate li&era per soana care a s! 6rit o 4apt! ce con"ine semnele componen"ei de in4rac"iune etc$ R!spunsurile c!p!tate completeaF! prescrip"iile elementelor normelor Curidice* 6n ,eneral* i* 6n deose&i* a ipoteFelor normelor Curidice$ La cele spuse e important s! lu!m 6n calcul i 4aptul c! normele Curi3 dice nu s6nt separate i independente una 4a"! de cealalt!* ci se 6nl!n"uie* se completeaF! reciproc* interac"ioneaF! acti 6ntre ele$ 6n aceast! ordine de idei* 6mp!rt!im poFi"ia pro4esoarei So4ia %opescu* care men"ioneaF!/ LUn element component sau altul al normei Curidice poate 4i cuprins implicit 6n sau dedus dintr3un principiu ,eneral al dreptului* sau poate 4i sta&ilit cu aCutorul unei alte norme$ De pild!* ipoteFa unei norme Curidice poate consta 6n respectarea sau nerespectarea unei alte norme$ Orice norm! care sta&ilete o sanc"iune <de e:emplu* nulitatea actului= are la &aF! o alt! nor3 m!* e:plicit! sau implicit! i anume* aceea a c!rei 6nc!lcare a determinat necesitatea sanc"iuniiM$1 c8 3na i aceeai prescripie normativ.2uridic$ una i aceeai for mulare poate ndeplini concomitent mai multe funcii. Eormularea* care 6ndeplinete 6ntr3o norm! Curidic! rolul de dispoFi"ie* poate 6ndeplini pen tru alt! norm! Curidic! rolul de ipoteF!$ Eormularea ce 6ndeplinete 6ntr3o
So4ia %opescu* *pera citat$ pa,* 198$

?) *$! ,

Teoria ,eneral! a dreptului i statului norm! Curidic! rolul de sanc"iune* poate 6ndeplini 6n alt! norm! Curidic! rolul de dispoFi"ie etc$ Normele Curidice se cuprind 6n acte normati 3Curidice$ Elementul de &aF! al actului normati 3Curidic este articolul$ Re4erindu3ne la raportul ca3 te,oriilor Lnorm! Curidic!M 3 Larticol al actului normati M* putem men"iona c! e or&a de raportul care e:ist! 6ntre cate,oriile Lcon"inutM 3 L4orm!M <6n calitate de con"inut este cate,oria Lnorm! Curidic!M* iar 6n calitate de 4orm! 3 cate,oria Larticol al actului normati M=$ Dei rar* dar pot 4i 6nt6lnite caFuri* c6nd un articol al actului norma3 ti coincide cu o norm! Curidic!* 6n acest caF* elementele normei Curidice <ipoteFa* dispoFi"ia* sanc"iunea= pot 4i identi4icate cu uurin"!$ O ast4el de modalitate de e:punere a elementelor normei Curidice 6n articol poart! de3 numirea de e:punere direct. O asemenea modalitate de e:punere* 6ns!* nu 6ntotdeauna e posi&i3 l!* dar nici nu3i necesar!$ Din aceste considerente* le,iuitorul aplic! alte modalit!"i de e:punere a elementelor normei Curidice 6n articolele actului normati $ Ast4el* destul de 4rec ent se apeleaF! la metoda trimiterii, 6n acest caF* pentru a reproduce norma Curidic! la Custa sa aloare* cunosc6nd toate elementele ei* e necesar s! "inem cont de alte articole din acelai act normati $ O asemenea modalitate de e:punere 6nt6lnim* de e:emplu* 6n %odul penal$ unde e necesar s! se "in! cont nu numai de pre ederile ce se con"in 6n partea special!* ci i de cele ce se con"in 6n partea ,eneral! a %odului penal. Alteori* 6ns!* urmeaF! s! "inem cont i de pre ederile ce se con"in 6n alte acte normati e$ Cu ocaFia aplic!rii* or,anul de aplicare tre&uie s! coreleFe te:te din mai multe acte normati e$ O asemenea modalitate de e:punere a elementelor normei Curidice poart! denumirea de e:punere 6n al ;norme 3n alb,! Destul de 4rec ent 6nt6lnim i caFuri c6nd 6ntr3un articol al unui act Curidic s6nt cuprinse mai multe norme Curidice sau* cel pu"in* unele <dar nu toate= elemente ale mai multor norme Curidice$ Din cele e:puse reFult! 4aptul c! nu 6ntotdeauna construc"ia te+nico3 le,islati ! a normei coincide cu structura ei lo,ic!$ Din aceste conside3 rente* cei care aplic! normele Curidice s6nt o&li,a"i s! interpreteFe e:act con"inutul lo,ic al normelor$ Interpretarea i aplicarea corect! a normelor Curidice tre&uie s! ai&! 6n edere at6t structura lo,ico3Curidic!* c6t i 4ormu3 larea te+nico3le,islati ! a te:telor respecti e$ I 29) 4.

Boris Negru, Alina Negru

1*.!. =lasi;i#area normelor "uridi#e


A clasi4ica* 6n ,eneral* 6nseamn! a sistematiFa* a aranCa 6ntr3o anumit! ordine* a determina 6n ce ,rup* 6n ce cate,orii poate 4i 6mp!r"it un tot 6n3 tre,$ A clasi4ica normele Curidice 6nseamn! a le ,rupa pe cate,orii pentru a ne orienta 6n oceanul de norme Curidice care ne 6nconCoar!* a le recunoate* a le deose&i mai uor 6n caFul realiF!rii lor$ 6n acest conte:t* se poate a4irma c! pro&lema clasi4ic!rilor normelor Curidice preFint! un interes deose&it at6t din punct de edere teoretic* c6t i din punct de edere practic$ 6n literatura Curidic!* pornindu3se de la necesitatea cunoaterii mai pro4unde a aplic!rii corecte a normelor Curidice* se 4ac multiple clasi4ic!ri dup! di4erite criterii/ ramur! de drept* 4or"a Curidic! a normei* caracterul prescrip"iilor normelor etc$

1*.!.-. 5amura de drept


Ramura de drept constituie un criteriu important pentru clasi4icarea normelor Curidice$ Se l!murete acest lucru prin 4aptul c! ramura de drept pune la &aF! di4eren"ierea normelor 6n dependen"! de o&iectul re,lement!3 rii normati e i metoda re,lement!rii normati e* adic! d! r!spuns la dou! 6ntre&!ri e:trem de importante i anume/ a= ce domeniu de acti itate re,lementeaF! normele Curidice dateP &= 6n ce mod* cum se 4ace acest lucruG %otri it acestui criteriu* normele Curidice pot 4i clasi4icate 6n/ X norme de drept constitu"ionalP N norme de drept administrati P O norme de drept ci ilP S norme de drept penalP X norme de drept 4amilialP X norme de drept al muncii etc$ drep riud o no mod i

1%.4.%. "ora juridic


Eor"a Curidic! a normelor de drept depinde* 6n primul r6nd* de 4aptul 6n ce acte normati e se con"in acestea i care e locul pe care 6l ocup! actul normati dat 6n sistemul actelor normati e$ Reieind din aceasta* putem di4eren"ia/
C

acest e a &

9:

2#6 t-

Teoria general a dreptului i statului

a8 norme 2uridice n legi$ care$ la rndul lor$ pot fi" O norme Curidice cuprinse 6n Constitu"ie* le,i constitu"ionaleP O norme Curidice cuprinse 6n le,i or,aniceP N norme Curidice cuprinse 6n le,i ordinare$ 8 norme 2uridice cuprinse n acte normative su ordonate legii$ care$ la rndul lor$ pot fi" O norme Curidice cuprinse 6n +ot!r6rile normati e ale %arlamentuluiP O norme Curidice cuprinse 6n ordonan"ele Gu ernuluiP O norme Curidice cuprinse 6n decrete ale %reedintelui Repu&liciiP O norme Curidice cuprinse 6n +ot!r6ri ale Gu ernuluiP O norme Curidice cuprinse 6n alte acte normati e <ordine ministeri

a l e

normati e ale autorit!"ilor pu&lice locale etc$=$

Remarc!m de la &un 6nceput c! unii autori or&esc de structura i dlo,ic! drept criteriu de clasi4icare a normelor Curidice$ Consider!m c! edrept criteriu de clasi4icare poate ser i nu structura lo,ic! <din punct de p edere lo,ic o norm! 6ntotdeauna e complet!=* ci structura ei te+nico3 ale,islati ! sau modul de redactare a normei$ %otri it acestui criteriu* pot r 4i/ a= norme 2uridice complete. S6nt norme Curidic complete acele t norme a care con"in 6n te:tul lor* 6ntrunite la un loc* cele trei elemente m de e structur!/ ipoteFa* dispoFi"ia* sanc"iuneaP n &= norme 2uridice incomplete. Caracteristic pentru aceste norme t e a 4aptul c! nu toate elementele de structur! ale normei se l 6ntrunesc e 6ntr3un te:t al normei$ * La r6ndul lor* normele 2uridice incomplete pot 4i/ n O norme de trimitere <cele care necesit! luarea 6n consuidera"ie o a r te:tului complet al acrului normati dat=P m O norme 6n al& <cele care necesit! luarea 6n considera"ie a e te:telor altor acte normati e=* C u r 12.$.$. )aracterul conduitei prescrise i Caracterul conduitei prescrise reFult! din modul de re,lementare a d i acestei conduite* 6n dependen"! de aceasta* normele Curidice se clasi4ic! c6n/ e a= norme imperati eP &= norme dispoFiti e$ c - *$- , u p r i n s e 6 n a c t e

-*.! 4. /tructura te4nico-legislati& sau modul de redactare

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru 'ormele imperative s6nt normele care prescriu comportamentul su3 &iec"ilor de drept i nu admit nici o a&atere de la aceasta$ La r6ndul lor* normele imperati e pot 4i/ N norme onerative . care prescriu 6n mod e:pres o&li,a"ia s! 6ririi unei ac"iuni <de e:emplu* con4orm alin$ <;= al art$ ;9 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a Lcopiii s6nt o&li,a"i s! ai&! ,riC! de p!rin"i i s! le acorde aCutorM=P X norme pro#i itive d care interFic s! 6rirea unor ac"iuni <de e:emplu* maCoritatea normelor de drept penal con"in interdic"ii=$ 'ormele dispozitive s6nt normele care acord! posi&ilitatea unui lar, comportament su&iec"ilor de drept* adic! normele care nici nu o&li,!* nici nu interFic o ac"iune$ La r6ndul lor* aceste norme pot 4i/ O norme permisive . care permit o anumit! conduit!P O norme supletive d care acord! su&iectului posi&ilitatea s! alea,! una din ariantele de conduit! pre !Fute de norm!$

7%.4.5. Oradul i intensitatea incidenei


Dup! acest criteriu normele Curidice se clasi4ic! 6n/ O 'orme 3 principii sau norme cardinale. Acestea s6nt normele cu prinse 6n Constitu"ii* declara"ii <de e:emplu* Declaraia de nde.
'

penden a !epu licii Moldova8$ ori s6nt deduse pe cale de inter3 pretare* ca principii ,enerale de drept$ O 'orme . mi2loace normative. Acestea s6nt normele care asi,ur! traducerea cerin"elor 4undamentale de re,lementare a ordinii soci ale* 6n lim&aCul speci4ic dreptului$

>!:!G! /fera de aplicare


%otri it acestui criteriu* normele Curidice pot 4i/ N norme generale 3 care au cea mai lar,! s4er! de aplicareP O norme speciale . aplicate 6ntr3un domeniu restr6ns de rela"ii socialeP O norme de excepie 3 care sta&ilesc e:cep"ii de la re,ula ,eneral!$ Normele cu caracter ,eneral i special s6nt pe lar, aplicate 6n cadrul di erselor coduri care con"in* ca re,ul!* p!r"i ,enerale i speciale$

-9 *$$ t-

Teoria general a dreptului i statului

7%.4*7.
%otri it acestui criteriu* normele Curidice se clasi4ic! 6n / a= norme punitive . care con4er! pedeaps! Curidic! pentru cei ce nu respect! comportamentul prescris de le,eP &= norme stimulative . care sta&ilesc un anumit sistem de stimulente$

12.$.<. Alte criterii de clasi*icare a normelorjurid=e


Un criteriu de clasi4icare a normelor Curidice poate 4i i ,radul de preci3 Fiune i de speci4icitate* 6n raport cu acest criteriu* normele Curidice pot 4i/ N 'orme de drept strict. Acestea s6nt norme de strict! interpretare$ O Directive sau standarde. Acest ,en de norme ser esc ca criteriu de aplicare a ac"iunilor su&iec"ilor$ O cate,orie distinct! de norme s6nt normele Curidice organi0atorice! Acestea mai s6nt numite norme de 3mputernicire sau de competen! Sco3 pul primordial al acestor norme este acela de a 4undamenta cadrul le,al de or,aniFare i 4unc"ionare a di erselor autorit!"i pu&lice$ Distin,em* de asemenea* norme Curidice materiale i procesuale! Normele materiale sta&ilesc anumite drepturi* li&ert!"i* o&li,a"iuni* 6m3 puterniciri etc$ Normele procesuale sta&ilesc modalit!"ile de realiFare* de transpunere 6n ia"! a normelor materiale$ Un ,rup distinct de norme Curidice s6nt normele.definiii. Aceste norme nu cuprind re,lement!ri de conduit!* ci de4inesc* de3 scriu sau con4er! 3 o&li,atoriu 3 un anumit 6n"eles unor termeni ai lim3 &aCului Curidic$ Ele au menirea de a da preciFie i 6n"eles clar no"iunilor Curidice$ Normele Curidice pot 4i clasi4icate i dup! multe alte criterii* 6n le,!tu3 r! cu aceasta nu putem s! nu 4im de acord cu pro4esorul uni ersitar Nicolae %opa care consider!* c! Lpentru a 4i 4unc"ionale* clasi4ic!rile tre&uie* pe c6t posi&il* s! con"in! un num!r limitat de criteriiM$1

Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 1);$

3I 297 J

Boris Negru, Alina Negru

Su'ie#te de e5aluare6
Ce este norma Curidic!G Care s6nt tr!s!turile esen"iale ale normei CuridiceG Ce elemente constituti e con"ine o norm! Curidic!G %rin ce se deose&ete structura lo,ic! de structura te+nico3le,islati !G Ce le,!tur! e:ist! 6ntre norma Curidic! i articolul actului normati G Ce modalit!"i de e:punere a elementelor normei Curidice 6n arti colele actului normati cunoate"iG 5$ Care s6nt criteriile de clasi4icare a normelor CuridiceG 8$ G!si"i e:emple de norme Curidice* care se con"in / O 6ntr3un articol al actului normati 3CuridicP O 6n mai multe articole ale actului normati 3Curidic datP O 6n dou! sau mai multe acte normati 3Curidice$ Da"i e:emple de articole ale actelor normati 3Curidice* care s! con"in! mai multe norme Curidice$ 1$ 2$ '$ ;$ )$ 1$

2iteratura re#omandat6 7777777777777777777777777777777777777777777777


1$ %onstituia !epu licii Moldova$ %odul civil$ %odul muncii$ %odul penal etc$ 2$ G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((;$ '$ Lidia .arac* !spunderea i sanciunea 2uridic$ .ucureti* 1778$ ;$ Ion Craio an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ )$ #ircea DCu ara* Teoria general a dreptului ;/nciclopedia 2uridic8. Drept raional$ izvoare i drept pozitiv$ )ucureti$ 177)$ 5$ Ion Do,aru* Teoria general a dreptului$ Craio a* 1779$ 8$ Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1777$ 9$ Radu 6$ #otica* G+eor,+e #i+ai* Teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ 7$ Carmen %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((1$ 1($ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2$

- *30 t-

1' ` l O

C2

8 is/ u

#z.oarel e dreptul ui:

(Drep2i na este dreptOdect " P "i.pnn forma ideed care.i $ determin Tp nimic nupoai fi cunoscut ca drept$ eF in O rsiaiiis cu aceast f armaOO )$T ]S T /$T$$ T l ImnianZel iSCari6

Conceptul iz.orului de drept. &ccepiuni. Clasi+icarea iz.orului dreptului. ,rezentarea iz.oarelor dreptului. O3iceiul 0uridic 'cutuma(. ,recedentul 0uridic. -octrina. Contractul normati.. &ctele normati.e. Constituia 8 legea tuturor legilor. Legile organice i legile ordinare. &ciunea legii n timp* spaiu i asupra persoanelor.

13.1. /oiunea de iz.or de drept


L%rin izvoare ale dreptului 3 men"iona pro4esorul Ale:andru -!llim!3 rescu 3 nelegem materia$ elementele care formeaz su stratul regulilor dreptului i diferitele moduri prin care aceste reguli snt sta ilite i ne snt cunoscute.T %ro4esorul #ircea DCu ara scria/ LDreptul poFiti * c6nd e:ist!* tre&uie s! 4ie consacrat prin ce a* tre&uie s!31 cunoatem 6n anumite cristaliF!ri* care s! ni31 arate ce este$ Tre&uie s! e:iste oarecare 4orme 6n care s!31 ,!3 sim* i prin care el se mani4est!$ Aceste 4orme* care ne arat! 6n ce const! dreptul poFiti * s6nt iF oarele 4ormale de dreptM$2 Gior,io Del -ecc+io* 4ost rector al Uni ersit!"ii din Roma* spunea/ * fiecare popor are n mod necesar un drept$ pozitiv propriu$ ce corespun. de voinei sale preponderente. Modurile de manifestare ale acestei voine sociale predominante se numesc izvoarele dreptului+c Dreptul . scria Ye,el 3 trece n existena faptic mai nti prin for. m$ prin faptul c este pus ca lege+ $$$; Din cele men"ionate reFult! c! dreptul constituie un sistem de nor3 me care 6m&rac! o anumit! +ain! Curidic!* iau o anumit! 4orm! datorit! c!reia s6nt aduse la cunotin"a 6ntre,ii societ!"i$ :orma de exprimare a alegerilor 2uridice$ modalitatea general prin care dreptul devine cu. noscut de cei al cror comportament l prescrie poart! denumirea de izvor de drept. E:presia izvoare ale dreptului este 6ntre&uin"at! at6t ca cate,orie Curi3 dic!* c6t i ca cate,orie istoric!$ Ca cate,orie istoric!* iF oarele dreptului desemneaF! documentele 6n care ,!sim dreptul di4eritor state la di erse etape de deF oltare istoric!$ Aceste documente <cum ar 4i* de e:emplu/ Co3 dul lui Yammura&i 6n #esopotamia* Codul lui #Qnu 6n India* Le,ea celor AII ta&le la romani etc$= s6nt poFiti e 6n m!sura 6n care ele 6i au importan"a i utilitatea lor dup! circumstan"e$ LEle 3 dup! cum men"iona Ye,el 3 nu au dec6t o aloare istoric! i de aceea s6nt de o natur! trec!toare$ Cumin"enia le,iuitorului i a ,u ernelor* 6n ce au 4!cut pentru 6mpreCur!ri date i au sta&ilit pentru situa"iile epocii* este un lucru pentru sine care apar"ine
1 9 ' ;

Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 1)7$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 2)7$ Gior,io Del -ecc+io* *pera citat$ pa,$ 225$ Ye,el* *pera citat$ pa,$ 2;2$

8? %)% ?8

Teoria general a dreptului i statului

aprecierii istoriei* de care ea a 4i cu at6t mai mult recunoscut!* cu c6t mai mult! aceast! Custi4icare a 4i spriCinit! de un punct de edea 4iloFo4icM$1 Nu ne om ocupa aici de aceast! accep"iune a no"iunii de iF or al dreptului* e:plica"iile noastre 4iind consacrate e:clusi iF orului de drept 6n accep"iunea sa Curidic!$ No"iunea de iF or de drept este utiliFat! 6n mai multe sensuri* dintre care cele mai r!sp6ndite s6nt/ O iF or material i iF or 4ormal al dreptuluiP e iF or direct i iF or indirect <mediat= al dreptuluiP X iF or scris i iF or nescris al dreptuluiP O iF or intern i iF or e:tern al dreptuluiP O iF or creati i iF or interpretati $ IF oarele materiale ale dreptului mai s6nt denumite i iF oare reale$ Ele s6nt concepute ca un sistem de 4actori sociali* politici* ideolo,ici* ma3 teriali* precum i cadrul natural* social3politic* uman etc$* care determin! ac"iunea le,iuitorului sau dau natere unor re,uli iF or6te din necesit!"ile practice de re,lementare prin norme Curidice a unor rela"ii sociale$ IF orul 4ormal al dreptului se concepe ca 4orm! de adoptare sau sanc3 "ionare a normelor Curidice* modul de e:primare a normelor* adic! sursa 6n care normele Curidice s6nt re4lectate$ IF orul 4ormal caracteriFeaF! miC3 loacele speciale pe care statul le aplic! pentru ca oin"a ,u ernan"ilor s! capete un em6nt Curidic$ De o&icei* acest rol re ine actelor normati e$ IF orul direct al dreptului preFint! modalitatea prin care normele Cu3 ridice s6nt e:primate$ IF oarele directe ale dreptului s6nt considerate actele i contractele normati e$ Indirecte s6nt considerate acele iF oare care* pentru a 4i considerate Curidice* tre&uie s! 4ie alidate* sanc"ionate de o autoritate pu&lic! com3 petent!$ In calitate de iF or indirect pot ser i* de e:emplu* o&iceiurile sau normele ela&orate de or,aniFa"ii nestatale$ Aceste norme de in Curidice numai din momentul 6n care au 4ost con4irmate 6n modul respecti de au3 toritatea pu&lic!$ Scrise s6nt considerate iF oarele care necesit! o 4ormulare strict!* de3 terminat! de principiile le,i4er!rii$ De e:emplu* actul normati se preFint! totdeauna su& 4orm! scris!* pe c6nd o&iceiul poate 4i transmis i pe cale er&al!$ Nu s6nt unanime p!rerile ce "in de iF orul intern i iF orul e:tern al dreptului$ Unii autori consider! c! iF orul intern al dreptului 6l constituie
Ion Craio an* Doctrina 2uridic$ pa,$ 2(8$

#m %)3 8

Boris Negru, !in" Negru

normele Curidice$ Al"ii sus"in s! iF orul intern 6l 4ormeaF! 6ns!i oin"a ,eneral3o&6i,atorie* ridicat! la ran,ul de le,e$ 6n ceea ce pri ete iF orul e:tern al dreptului* el caracteriFeaF! miCloacele prin care oin"a* de enit! statal!* cap!t! o +ain! Curidic! adec at!$ IF oarele creati e apar ca un rod al acti it!"ii autorit!"ilor pu&lice$ Locul predominant re ine* indiscuta&il* actelor normati e$ Aceste iF oare* mai mult ca oricare altele* r!spund cerin"elor de mo&ilitate a dreptului ca urmare a dinamicii rela"iilor sociale supuse re,lement!rii Curidice$ IF oarele interpretati e apar ca un reFultat al opera"iei lo,ico3ra"iona3 le* care are drept scop l!murirea 6n"elesului e:act al normelor Curidice ce se con"in 6n iF oarele creati e$ Remarc!m 4aptul c! la iF oarele interpretati e nu se atri&uie toate actele interpretati e* ci doar acele din ele care con"in interpret!ri o4iciale i* ca urmare* au un caracter ,eneral3o&li,atoriu$ 6n literatura Curidic! s6nt propuse i multe alte clasi4ic!ri ale iF oa3 relor dreptului$ Aa* de e:emplu* pro4esorii G+eor,+e C$ #i+ai i Radu I$ #otica 6n lucrarea LEundamentele dreptului$ Teoria i 4iloso4ia dreptu3 luiM consider! c! ar 4i oportun! clasi4icarea iF oarelor dreptului 6n urm!3 toarele cate,orii/ O izvoare fundamentale a unui sistem poFiti de drept/ Constitu"ii* %rincipiile Dreptului* tratatele interna"ionale pri ind drepturile i li&ert!"ile omuluiP O iF oare generale" le,ile ordinare* codurileP O iF oare detaliatoare" decretele* ordonan"ele ,u ernamentale* deci Fiile <o4iciale= i teoriile Curidice <neo4iciale=P O izvoare ntregitoareO$ cutuma* Curispruden"a$T Autorii I$ Do,aru* D$ C$ Danior* G+$ Danior re"in urm!toarea clasi3 4icare a surselor 4ormaleP a, 3n funcie de i0vorul material al normei se distin,/ O surse naionale <normele pro in de la autoritatea statal! sau din o&iceiul comunit!"ilor sta&ilite pe teritoriul statului=P X surse internaionale <norme pro enind de la or,anisme interna"ionale dotate cu putere de re,lementare sau cutume interna"ionale=P O surse strine <surse ataate ordinii Curidice a unui alt stat=$ ( alt! clasi4icare este/ surse pu lice <normele s6nt edictate de autori tatea pu&lic!= i surse autonome <6i ,!sesc 4undamentul 6n autonomia i puterea unor corpora"ii pri ate sau semipu&lice/ 6ntreprinderi* or,aniFa"ii non,u ernamenta6e=$
1

G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ 7;$

-D 234 =r

Teoria general a dreptului i statului

O a treia clasi4icare se poate 4ace ast4el/ acte normative <norme edic3 tate de autoritatea pu&lic! pe cale unilateral!=P contracte internaionale <norme con en"ionale=$ b, In funcie de sursa formal se distin,/ N surse scrise i surse nescriseP O surse directe i surse indirecte$ c, 3n funcie de ierar*ia normelor se distin,/ O surse suverane <pot re,lementa orice materie* de e:emplu* Con stitu"ia* alte le,i=P O surse su ordonate <limitate 6n aplicare de sursele su eraneP de e:emplu* ordonan"ele i +ot!r6rile Gu ernului* decretele preFi den"iale etc$=P O surse su sidare <surse li&ere 6n ce pri ete domeniul* dar care* 6n caF de contradic"ie* s6nt su&ordonate surselor superioareP de e:emplu* actele normati e adoptate de autorit!"ile pu&lice loca le s6nt su&ordonate celor su erane=$1 No"iunea de iF or al dreptului este utiliFat! i 6n alte sensuri$ Aa* de e:emplu* se consider! c! politica constituie iF orul politic al dreptului* 6n sensul c! autoritatea pu&lic! este cea care concepe iitoarele norme Curidi3 ce$ Contiin"a Curidic! este considerat!* de asemenea* drept iF or ideolo,ic al dreptului$ Aadar* studierea iF oarelor dreptului ne permite de a aCun,e la con3 cluFia c! e:ist! multiple i ariate 4orme pe care dreptul le 6m&rac!* e:ist! o di ersitate de iF oare ale dreptului$ #ultiplicarea iF oarelor* de 4apt* este proprie tuturor sistemelor de drept$ Ea se l!murete* 6n primul r6nd* prin di ersitatea rela"iilor sociale supuse re,lement!rii Curidice$ Nu 6ncape 6ndoial! c! o sin,ur! 4orm! de e:primare a dreptului ar 6n,reuia 4olosirea e4icient! a acestuia$ Remarc!m 4aptul c! la di4erite etape de deF oltare istoric!* 6n di4erite state* 6n dependen"! de sistemul de drept propriu statului dat* de le,!tura lui cu alte alori normati e* de comple:itatea rela"iilor sociale re,lemen3 tate* prioritatea a 4ost dat! unuia sau altui iF or de drept$ 6n e olu"ia sa* dreptul a cunoscut urm!toarele 4orme de e:primare <iF oare 4ormale=/ a= o&iceiul Curidic <cutuma=P &= practica Cudiciar! i precedentul CudiciarP c= doctrinaP
Ion Do,arii* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior$ *pera citata$ pa,$ 12)3125$

89 %)5 @

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru d= contractul normati P e= actul normati P 4= alte iF oare ale dreptului$

'7!$! H Rbiceiul juridic 9cutuma,


6n succesiunea istoric! a iF oarelor de drept* o&iceiul Curidic ocup!* 4!r! 6ndoial!* primul loc$ O&iceiul este cea mai ori,inal! 4orm! de mani3 4estare a oin"ei speciale$ C+iar 6n 4ormele cele mat rudimentare* primiti3 e* de con ie"uire uman! ,!sim unele re,uli care nu s6nt impuse 6n mod e:pres* dar de 4apt s6nt respectate aproape din instinct$ Aceste re,uli apar prin repetarea constant! a unor acte* repet!ri* c!rora li se impune o o&li3 ,ati itate$ Elementul lor material* elementul central 6l constituie repetarea constant!$ .ine6n"eles* o repetare constant!* continu!* nu e su4icient! ca 4apta s! se trans4orme 6n o&icei Curidic <s! lu!m* de e:emplu* re,ulile de pruden"!* de i,ien!* de conduit! personal! etc$=$ %entru aceasta se cere ca Lrepetarea s! se spriCine pe con in,erea c! aceast! repetare e a&solut o&li3 ,atorie* aa 6nc6t al"ii pot s! o cear!M$T Dac! se 4ace o analiF! a cutumei ca iF or 4ormal al dreptului se a constata c! ea se 6ntemeiaF! pe caFuri concrete care au precedat$ LAceste caFuri 3 dup! cum consider! pro4esorul #ircea DCu ara 3 au tre&uit s! 4ie consacrate* adic! s! se recunoasc! aloarea lor Curidic!* 6ntocmai cum se recunoate aloarea Curidic! a unei le,i 6n sistemul nostru* 6n 4iecare din aceste caFuri concrete* ra"iunea Curidic! analiFeaF! comple:ul de rela"ii Curidice care31 compun* i constat! c! unele se repet!P 6n 4elul acesta se constituie o no"iune ,eneral!* de,aC6ndu3se ceea ce e comun 6ntr3o serie de caFuri concreteP aceasta este norma general ast4el consacrat! prin cutu3 m!$ Numai ,ra"ie acestei no"iuni ,enerale se poate* 6n 4ine* apoi ,!si 6ntr3 un caF nou o asem!nare cu caFurile precedenteP se constat! c! o anume rela"ie Curidic! se repet! i 6n acest caF nouM$2 In 4elul acesta cutuma se aplic! la caFurile care sur in$ Cutuma apare ast4el 6ntr3o practic! 6ndelun,at!$ Cutuma are dou! elemente constituti e/ O uza2ul4 adic!`o `practic! social! constant! i Cani4orni!I %entru ca uFaCul s! 4ie consider!TcuTurn!8el tre&uie s! 6ndeplineasc! anumite condi"ii/ repetarea* durata* constan"a* claritateaP```
1 Gior,io Del -ecc+io* *pera citat$ pa,$ 225$ S #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 25)$

3i 275 t3

Teoria general a dreptului i statului

7 convingerea juridic! %entru ca uFaCul s! se trans4orme 6n cutum!* el tre&uie s! 4ie conceput deCPolecti i"a"eCI4VnCdCidcesar$ #ecanismul trecerii unui o&icei din sistemul ,eneral al normelor so3 ciale 6n sistemul iF oarelor dreptului este marcat de dou! momente impor3 tante/ a= 4ie c! statul sanc"ioneaF! <recunoate= un o&icei i31 incorporeaF! 6ntr3o norm! o4icial!P &= 4ie c! o&iceiul este in ocat de p!r"i ca norm! de conduit! 6n 4a"a unei instan"e de Cudecat! i aceasta 6l alideaF! ca re,ul! Curidic!$ Normele o&inuielnice* recunoscute de puterea de stat* 4ormeaF! drep3 tul o&inuielnic sau dreptul cutumiar$ El a Cucat un rol destul de important ca iF or de drept* mai ales 6n dreptul epocii antice i medie ale$ 6n plan istoric* o&iceiul Curidic sau dreptul consuetudinar <consuetu3 dine H cutum! H o&iceiul p!m6ntului= este modul ori,inar de mani4estare a oin"ei sociale$ C+iar 6n 4ormele cele mai rudimentare* primiti e de con ie"uire* ,!3 sim unele re,uli care nu s6nt impuse 6n mod e:pres* dar de 4apt s6nt respec3 tate aproape din instinct$ Bcoala istoric! a dreptului a su&liniat importan"a acestei etape 6n 4ormarea dreptului$ Nu le,ea* ci cutuma repreFint! princi3 palul iF or al dreptului i &aFa acestuia$ Le,isla"ia nu are dec!t o impor3 tan"! secundar!$ Le,ea nu 4ormuleaF! re,uli contiente$ Ea nu poate 4ace altce a* dec6t s! capteFe ceea ce s3a deF oltat de la sine 6n ia"a social!* de3a lun,ul istoriei unui popor i s!3i asi,ure 4ormularea$ %otri it colii istorice* orice popor are un spirit* un su4let al s!u* care se o,lindete 6n moral!* drept* art!* lim&aC* toate 4iind considerate Lpro3 duse spontane i imediate ale spiritului popularM <-olU,list=$ 6n iFiunea lui Sa i,nV* dreptul este L6n primul r6nd creat de o&iceiuri i credin"ele populare* apoi de Curispruden"!* deci* de tot 4elul de cauFe* de 4or"e interne ac"ion6nd 6n liniteM*1 ca totalitate a tr!irilor poporului* 6n aceast! ordine de idei* 4orma ori,inar!* erita&il! a dreptului este cutuma$ Dreptul cutumiar este cu ade !rat dreptul iu$ Comparati cu el* le,isla"ia este ne6nsemna3 t!$ LDreptul ori,inar* proprietatea comun! a poporului 6ntre,* ca urmare a rami4ic!rii rela"iilor ie"ii reale* 3 men"ioneaF! Sa i,nV 3 s3a deF oltat 6ntr3at6t 6n detaliile sale 6nc6t n3a mai putut 4i st!p6nit de popor 6n ,eneral$ Atunci s3a 4ormat o clas! separat! de e:per"i ai dreptului care* ei 6nii 4iind un element al poporului* repreFint! comunitatea 6n acest domeniu al ,6ndirii$ 6n contiin"a specialiFat! a acestei clase* dreptul este numai o
:ilosofici dreptului. Marile curente$ pa,$ '2'$

.7 278 S3

Boris Negru, !in" Negru

continuare i o deF oltare deose&it! a -alUsrec+t3ului$ Acesta din urm! duce* de acum 6nainte* o ia"! du&l!* 6n principiile sale 4undamentale* el continu! s! tr!iasc! 6n contiin"a comun! a poporuluiP determinarea e:act! i aplicarea 6n detalii este 6ndeletnicirea unei clase de CuritiM 1$ Dreptul 6i are temeiul* 6n ultim! analiF!* 6n cutum i 6n istorie. %rimele acte normati e scrise s6nt de 4apt mai mult nite cule,eri de cutume Curidice i mai pu"in o crea"ie contient! a le,iuitorului$ Acest lu3 cru poate 4i lesne de 6n"eles* analiF6nd con"inutul >egii celor <9 Ta le la Roma* >egea salic la 4ranci* etc$ In epoca medie al!* num!rul cutumelor a sporit i mai mult 6nc6t s3a pus pro&lema sistematiF!rii lor$ S6nt cunoscute asemenea cule,eri de cu3 tume* cum ar 4i O,linda sa:on! <Sac+senspie,el= din 12'(P O,linda a3 &! <Sc+ea&ensple,el= din 128'31292P AeF!mintele lui Ludo ic cel S4int <128(=P Ordonan"a dat! de Carol al -ll3lea al Eran"ei pentru redactarea tuturor cutumelor i pu&licarea lor 6ntr3un cod <1;)'= etc$ Dreptul cutumiar a a ut o importan"! maCor! i pentru "ara noastr!$ %rimele le,iuiri <a lui Ale:andru cel .un* a lui -asile Lupu* a lui #atei .asara& etc$= l!sau loc lar, de mani4estare a o&iceiurilor$ Aa* de e:emplu* Codul Calimac+ <1918= pre edea urm!toarele/ LDac! 6n acest cod nu s3ar a4la nici o le,e potri it! la pricina 6n4!"iat! atunci se cu ine a se urma p!m6ntescu o&icei* carele* 6n cur,erea de mul"i ani de o&te p!Findu3se i 6ntre Cudec!tori cercet6ndu3se* s3au 6nt!rit i cu c+ipul acesta au do&6ndit putere le,iuit!M$ O&iceiul* dei e:trem de rar* mai continu! s! ac"ioneFe i 6n Filele noastre$ El nu constituie un iF or de drept important 6n statele ce "in de ci iliFa"ia Curidic! romano3,ermanic!$ Dreptul cutumiar ocup! un loc ma3 Cor 6n sistemul iF oarelor de drept 6n statele ce se atri&uie la ci iliFa"ia <4amilia= Curidic! an,lo3sa:on! <Common Lae=* precum i 6n statele ce se atri&uie la sistemul dreptului cutumiar a4rican$ Ast4el* 6n unele state a4ricane* e4ortul de creare a unei le,isla"ii na3 "ionale nu a 4ost 6n stare s! elimine dreptul cutumiar$ Acesta are o s4er! de aplicare 4oarte lar,!$ Ra"iunile acestei supra ie"uiri au 4ost ar!tate de %reedintele Cur"ii Supreme din Coasta de Eilde/ LNu tre&uie pierdut din edere c! 6n "!rile noastre miCloacele de comunica"ie s6nt 6nc! precare* c! unele sate s6nt 6nc! iFolate 6n plin! p!dure i mai ales c! anal4a&etismul 6i mai 6ntinde nc trista sa p6nF! pentru un anumit timpM$2
1 2

Bte4an Geor,escu* *pera citat$ pa,$ 1(2$ -ictor Dan >l!tescu* *pera citat$ pa,$ '(53'(8$

4 279 J

Teoria ,eneral! a dreptului i statului O&iceiul Curidic e o component! a tradi"iei normati e i* de aceea* poart! tr!s!turile acesteia/ ri,iditate* conser atism$ Eiind o con en"ie ta3 cit! a mem&rilor comunit!"ii* o&iceiul i3a adus un aport considera&il 6n deF oltarea dreptului* 6n particular* i 6n deF oltarea societ!"ii* 6n ,eneral* 6n acelai timp* cutumele pot s! Coace i un rol ne4ast* c6nd se cristaliFeaF!$ LEle aCun, s! nu 6n,!duie deF oltarea societ!"ii respecti e i tocmai inter3 en"ia unor le,i scrise rupe aceast! anc+iloFare* pro oc6nd re olu"iuni i sc+im&!ri sociale* care aduc posi&ilitatea pro,resului$ Se o&ser !* ast4el* cu drept cu 6nt* c! dac! societatea indian! a r!mas 6n 4orma caracteristic! a castelor* care dup! o 6n4lorire e:traordinar! a oprit trrice 64 6nt spre pro,res* aceasta s3ar datora m mare parte 4aptului 3 men"i3 oneaF! pro4esorul #ircea DCu ara 3 c! nu a inter enit* la un moment dat* posi&ilitatea unei le,isla"ii scrise$ De unde la 6nceput cutumele corespun3 deau ne oilor* sta&ilind clase 6n societate* au aCuns 6n cele din urm! s! se 4i:eFe 6n caste* i nee:ist6nd nici un miCloc de a le sc+im&a spre a desc!tua ia"a social! i a3i da putin"! pro,resului* societatea a r!mas pe loc 6n 4orma aceasta$ S3a Fis c+iar c! un mare noroc al romanilor a 4ost c! a enit le,ea scris!* a celor AII ta&le* care a r!pit puterea cutumelor i a introdus siste3 mul cel nou tocmai 6n momentul oportun$ Gra"ie acestui 4enomen inciden3 tal* 6nt6mplat la romani* s3a putut da curs deF olt!rii lor Curidice i politice ulterioare$ Le,ile indiene* cum s6nt le,ile lui #a+u* care au ap!rut aa de t6rFiu* nu s6nt le,i* ci simple deFiderate ale &ra+manilor* aa 6nc6t nici su& aceast! 4orm! t6rFie nu s3a putut 6nl!tura rolul ne4ast al cutumelor$M1 In concluFie* men"ion!m 4aptul c! le,ea cap!t! teren 6n detrimentul o&iceiului$ Aceasta 6ns! nu tre&uie 6n"eleas! ca o dispari"ie total! a o&i3 ceiului$ El continu! s! e:iste i s! ac"ioneFe 6n scopul re,lement!rii unor rela"ii sociale* el "ine at6t de dreptul pu&lic* c6t i de dreptul pri at$ Aa* de e:emplu* 6n dreptul pu&lic el se p!streaF! prin ceea ce se c+eam!/ Ltradi"ii constitu"ionaleM* Ltradi"ii parlamentareM* Ltradi"ii repu&licaneM* Ltradi"ii monar+iceM* Ltradi"ii ale or,aniF!rii administrati 3teritorialeM etc$ 6n dreptul pri at o&iceiul se 6nt6lnete 6n materie de drept ci il* comer3 cial* 4amilial etc$ 6n "ara noastr! cutuma ca iF or de drept are o s4er! de aplicare re3 str6ns!$ Se l!murete acest lucru prin 4aptul c! unele tradi"ii <repu&licane* democratice etc$= pur i simplu n3au de unde e:ista$ Altele* printre care i unele tradi"ionale* s!n!toase* ale neamului nostru au 4ost distruse de re,i3 mul totalitar comunist$ A ea per4ect! dreptate #i+ai Eminescu spun6nd/
1

#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 297$

3i 277 t3

Boris Negru, Alina Negru

LNatura poporului* instinctele i 6nclin!rile lui motenite* ,eniul lui* care adesea* necontient* urm!rete o idee pe c6nd "ese la r!F&oiul remii* aces3 tea s! 4ie determinante 6n ia"a unui stat* nu maimu"!rea le,ilor i o&iceiu3 rilor str!ine$$$MT

13.2.2. Precedentul judiciar ,i practica judiciar


5recedentul judiciar este o solu"ie dat! de instan"! 6ntr3un caF similar anterior$ %recedentul Cudiciar multiplu este ceea ce numim practic 2udiciar$ sau* cu alte cu inte* totalitatea #otrrilor 2udectoreti pronunate de c. tre instane. Totalitatea +ot!r6rilor Cudec!toreti pronun"ate de c!tre instan"e mai poart! denumirea de jurispruden ;2urispruden f2us <Custi"ie= o dictio <pronun"are= 6n sens de sta&ilire* de creare a dreptului$ A 6nd 6n edere c! nu numai instan"ele Cudec!toreti* ci i or,anele administrati e aplic! dreptul* precedentul Cudiciar i practica Cudiciar! se 6nt6lnesc i 6n solu"iile date de c!tre aceste or,ane$ Acti itatea care urm!rete solu"ionarea pro&lemelor ce apar 6n rela"iile intersu&iecti e are o importan"! maCor! 6n deF oltarea dreptului$ Aceast! ac3 ti itate* numit! i jurisdicie, se mani4est! 6n mod necesar de 6ndat! ce ia"a social! a ieit din 4aFa pur instincti ! <cum era de multe ori* mai ales la 6nce3 put=* cer6nd adoptarea unor deciFii$ Kudec!torul care aplic! normele Curidice constat! 6n ce m!sur! pro&lema ap!rut! se 6ncadreaF! 6n sistemul normelor Curidice e:istente* 6n acelai timp* acti itatea Curisdic"ional! poate su,era i noi idei* impuse de deF oltarea i comple:itatea raporturilor sociale$ Rolul practicii Cudiciare* 6ntr3o m!sur! mai mare sau mai mic!* a 4ost apreciat pe parcursul e olu"iei$ Datorit! acti it!"ii Cudec!toreti* practicii acumulate s3au 4!cut recti4ic!rile respecti e* c!ut6ndu3se cele mai oportune solu"ii$ Se tie c! Lorice norm! le,al! sau cutumiar! este ,eneral!$ %rintr3 aceasta ea are ne oie s! 4ie indi idualiFat! la caFul dat$ Aceast! opera"i3 une* prin care e:perien"a trecut!* reFumat! 6n normele ,enerale se lea,! de caFurile noi care se preFint!* las! 6ntotdeauna un c6mp de apreciere interpretatorului* c6mp care uneori poate 4i 4oarte astM$ 2 Cu toate acestea* Curispruden"! se caracteriFeaF! prin tendin"a de a aplica unitar le,ea$ E
1 2

#i+ai Eminescu* *pera citat$ pa,$ ;(5$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 29'$

- +00 t-

Teoria general a dreptului i statului

mai simplu atunci* c6nd le,ea e clar!$ In aceste caFuri* LCudec!torul nu are dec6t sarcina s3o aplice/ optima lex$ \ual minimum 2udici$ optimus 2udex \ui minimum si i 3 cea mai &un! le,e este aceea care las! c6t mai pu"in la aprecierea Cudec!torului i cel mai &un Cudec!tor este acela care* 6n +ot!3 r6rea pe care o d!* se 6ntemeiaF! 6n aa 4el pe le,e* 6nc6t ar&itrarul s!u s! 4ie c6t mai redusM$1 Esen"a Curispruden"ei nu const! 6n deciFia &aFat! pe interpretarea i aplicarea sentimental! a Cudec!torului* pentru c! aceasta ar 6nsemna des3 4iin"area dreptului propriu3Fis$ E important ca din analiFa am!nun"it! a 4aptelor s! se deduc! ceea ce 6n mod necesar se impune* ca principiu de dreptate$ Cu alte cu inte* practica Cudec!toreasc!* precedentele Curidice s6nt &une 6n m!sura 6n care practicienii "in cont de ele* nea&solutiF6ndu3le* 6n m!sura 6n care ei nu or 4i ro&ii practicii anterioare$ E semni4icati !* 6n aceast! ordine de idei remarca lui Ye,el/ LCe monstruoas! 6ncurc!tur! 6nc! domnete acolo* at6t 6n e:erci"iul Custi"iei* c6t i 6n dreptul 6nsui* ne spun cunosc!torii acestora$ Ei o&ser !* mai ales* 6mpreCurarea c!* 6ntruc6t le,ea aceasta nescris! este cuprins! 6n deciFiile cur"ilor de Custi"ie i ale Cudec!torilor* Cudec!torii s6nt continuu c+ema"i s! le,i4ereFe prin aceea c! ei s6nt deopotri ! "inu"i s! se re4ere la autoritatea predecesorilor lor* care nu a i 4!cut dec6t s! pronun"e le,ea nescris!* dar* totodat!* i li&er! s! nu se re4ere la aceast! autoritate 6ntruc6t ei 6nii au 6n ei le,ea nescris!* i pe acest temei au dreptul de a se pronun"a asupra deciFiilor anterioare* dac! ele s6nt sau nu 6n acord cu aceast! le,eM$2 Unele sisteme de drept* precum ar 4i i cele de tipul an,lo3sa:on <Common3Lae3An,lia* S$U$A$* Canada= apreciaF! +ot!r6rile pronun"ate de instan"ele Cudec!toreti ca iF oare ale dreptului$ %recedentele Cudiciare s6nt considerate iF oare de drept i 6n statele de alt sistem de drept$ Aa* de e:emplu* 6n El e"ia e:ist! opinia c! unele +ot!r6ri ale Tri&unalului 4ederal constituie ade !rate iF oare de drept$ Dup! cum men"ioneaF! .lacUstone* Lcon4ormitatea cu precedentul este o re,ul! deCa sta&ilit! pentru situa"ia 6n care aspectele care au mai 4ost Cudecate re in 6n 4a"a Cudec!torilor$ C!ci tre&uie ca &alan"a Custi"iei s! se men"in! sta&il! i s! nu oscileFe dup! opinia 4iec!rui Cudec!tor 6n parte $$$ nu st! 6n puterea nici unuia s! altereFe i s! modi4ice Common Lae dup! propriile sentimente* pentru c! s3a an,aCat prin Cur!m6nt s! ne Cudece nu dup! Cudecata lui personal!* ci dup! le,ile i tradi"iile "!rii* deCa cunoscute$
#ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ 29'$ Geor, bil+clm Eriedric+ Ye,el* *pera citat$ pa,$ 2;($
- +01 t-

Boris Negru, Alina Negru

#isiunea lui nu este s! creeFe un nou drept ci s!31 p!streFe i s!31 repreFin3 te pe cel ec+iM$1 Aceast! iFiune o 6mp!rt!ete i lordul #ans4ield <18()3187;=* unul dintre 6nal"ii ma,istra"i &ritanici/ LO le,e poate rareori pre edea toate ca3 Furile 6n spe"!P de aceea Common Lae care3i are iF oarele 6n Eran"a drep3 t!"ii* se a4l! mai presus dec6t un Act al %arlamentuluiM$2 6n esen"!* rolul Curispruden"ei const! 6n interpretarea i aplicarea le,ii la caFuri concrete$ Dac! le,ea se impune instan"elor Cudec!toreti prin ea 6ns!i* +ot!r6rile instan"elor Cudec!toreti constituie un iF or al dreptului doar atunci* c6nd 6n urma unor repetate solu"ii 6n acelai sens* se re ine asupra lor i s6nt considerate ca 4orm6nd o re,ul! de drept o&li,atorie$ 6n iFiunea pro4esorului Ale:andru -!llim!rescu* Curispruden"a 6nde3 plinete mai multe roluri/ O de a interpreta le,ea i de a o aplica caFurilor concrete ce se preFint!P O de a completa le,ea atunci c6nd aceasta nu se pronun"! asupra unei c+estiuniP O de a adopta le,ea noilor condi"ii de ia"! ale societ!"ii$' In "ara noastr!* dei practicii Cudiciare i se acord! o aten"ie sporit!* ea* ca re,ul!* nu este considerat! ca un iF or de drept$ Cu unele reFer e se accept! de a 4i recunoscute ca iF or de drept +ot!r6rile Cudec!toreti ce "in de unele ramuri ale dreptului <dreptul ci il* dreptul 4amilial* dreptul muncii etc$=$ Consider!rii practicii Cudiciare ca iF or de drept se opune* de aseme3 nea* principiul separa"iei puterilor 6n stat$

-+.*.+. >octrina ',tiina juridic(


Dic"ionarul lim&ii romQne moderne de4inete doctrina ca Ltotalitatea principiilor* teFelor* 6n !"!turilor 4undamentale ale unui sistem politic sau tiin"i4icM$ L-oca&ularul CuridicM* pu&licat de Asocia"ia Yenri Capitant* d! doc. trinei urm!toarea de4ini"ie/ LOpinie 6n mod comun sus"inut! de cei care predau dreptul ;communis opinia doctontm8$ sau c+iar de cei care* 4!r! s! predea* scriu asupra dreptuluiM$ %ro4esorul Ale:andru -!llim!rescu consider! doctrina ca (totalitatea prerilor 2urisconsulilor$ exprimate oral sau n scris n operele lor+.?
1 2

%+ilippe #alaurie* *pera citata$ pa,$ 1')$ I&idem* pa,$ 1'5$ P Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 2'7$ ; I&idem* pa,$ 2;2$

) +0* s-

Teoria general a dreptului i statului

%ro4esoara So4ia %opescu sus"ine c! Ldoctrina 6nseamn! dreptul* ast3 4el* cum este conceput de teorie* e:plicarea lui tiin"i4ic!* ,eneraliFarea i sistematiFarea luiM$1 Aadar* doctrina este tiina 2uridic care cuprinde analizele$ investi. gaiile$ interpretrile fcute de specialiti fenomenului 2uridic. Doctrina se mani4est! su& di4erite 4orme* cum ar 4i/ a= tratatele i cursurile care s6nt e:puneri sistematice* 6n care este pre3 Ferrtalal6ecare ramur! de dreptP &= cIi44l4inta:nleIireCIpCind in"erpretQnleCeCctelorCe,iiP c= repertoriile sistematice sau al4a&etice* 6n special ale +ot!r6rilor Cu dec!toretiP d= mono,ra4iileIca lucr!ri consacrate unor pro&leme CuridiceP e= Mstudiile* articolele* teFele i altele* ela&orate* preFI"aIeKnCYi&Yca3 "ii tiin"i4iceC\eC1'dcCiali"ale$2 Btim"QCuridic! are o importan"! maCor!$ Ea contri&uie la cunoaterea 4enomenului Curidic* la cunoaterea rela"iilor sociale supuse re,lement!rii Curidice* 6n interpretarea i aplicarea corect! a le,ii* 6n deF oltarea i per3 4ec"ionarea dreptului$ Istoricete or&ind* doctrinei* 6n timp* i3a re enit un rol creator direct* 6n acelai timp* 6ns!* ea nu poate 4i considerat! ca un iF or de drept$ Ca iF or de drept* tiin"a Curidic! a 4ost recunoscut! mai mult 6n epoca antic! i cea medie al!$ Aa* de e:emplu* 6mp!ratul romanilor Adrian a decis c! Cudec!3 torii s6nt o&li,a"i s! "in! seama de p!rerea unanim! a celor ce creau dreptul$ Adrian a adoptat o dispoFi"ie o&li,atorie/ LDac! Curisconsul"ii ale c!3 ror p!reri s6n" produse s6nt unanimi* Cudec!torul nu poate statua 6n sens contrar$MTMTI #ai apoi* 6n epoca din urm! a Imperiului Roman* s3a 4ormat o&iceiul de a reFol a c+estiunile de drept* cit6ndu3se p!rerile ec+ilor Curisconsul"i$ Ast4el* nu se mai recur,ea la te:tul le,ii$ #ai mult ca at6t* s3a sta&ilit un 4el de clasare 6ntre Curisconsul"i$ %!rerile a patru dintre ei* %apinian* %aul* Alpren* #odestin erau considerate drept le,e$ Bi 6n E ul #ediu doctrina a a ut un rol important* Cudec!torii apel6nd la operele tiin"i4ice spre a ,!si solu"ii potri ite pentru cauFele aduse 6n 4a"aT lor$ S3a mers c+iar p6n! la aceea c! se or&ea de Lun drept al pro4esorilorM* de Lcutuma specialitilorM etc$
1 9 '

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ W )7$ I&idem* pa,$ 1)7315($ #ircea DCu ara* *pera citata$ pa,$ 28'$

-= +0+

.oris Ne,ru* Alina Ne,ru Doctrinei 6i re ine un rol 4oarte 6nsemnat datorit! 4aptului c! dreptul nu era codi4icat* de multe ori* nici scris* i sa an"ii* Curisconsul"ii erau aceia care interpretau sau c+iar rele au dreptul$ In Eran"a* de e:emplu* lucr!ri 3 le unor asemenea autori* cum ar 4i LoVsel* %ot+ier* Dumoulin constituiau ade !rate iF oare ale dreptului* din care se inspirau tri&unalele* 6n Ger 3 mania autoritatea autorilor era at6t de mare* 6nc6t ei reuesc s! introduc! 6n secolul al A-3lea dreptul roman ca drept comun al imperiului* ceea ce se cunoate su& numele de !ecepia dreptului roman. Apo,eul in4luen"ei doctrinei s3a 6nre,istrat 6nainte de marile codi4ic!ri ale dreptului din Eran"a i Germania din secolul al AlA3lea$ Dup! codi4icarea napoleonian! urmeaF! o perioad! de sta&ilitate a dreptului scris i de pierdere a poFi"iei doctrinei 6n calitate de iF or al drep 3 tului$ La s46ritul secolului AIA* doctrina* su& impulsul lui Eran"ois GenV <1951317);=* 6i reia rolul de ap!r!toare a Curispruden"ei i* de multe ori* de inspiratoare a le,ii$ Asemenea autori ca $flaniol$ )audrA$ >acantinerie$ %olin i %upitant$ !ipert$ care 6n 4a"a instan"elor Cudec!toreti nu s6nt de3 parte de a a ea autoritatea unui 3lpianus$ Popinianus$ !ot#ier sau Domat. Autoritatea lor* dei moral$ este e:trem de important!$ Totui doctrina nu poate 4i considerat! ca un iF or 4ormal al dreptului* neimpun6ndu3se nici 3 odat! 6n mod ,eneral i permanent i 6n plus neput6ndu3se asi,ura unitatea de solu"ii$$$TM$ E!r! a 4i la etapa contemporan! un iF or 4ormal al dreptului* doctrina Curidic! contri&uie esen"ial la deF oltarea dreptului* la ela&orarea* inter 3 pretarea i aplicarea dreptului$ Ra"iunea* inteli,en"a* tiin"a constituie iF 3 orul permanent de 6m&o,!"ire a dreptului* 6n aceast! ordine de idei* a ea per4ect! dreptate I+erin,* spun6nd c! dreptul Leste opera oin"ei i a calcu 3 lului omenesc* care la 4iecare etap! a c!utat s! realiFeFe un pro,res$ Istoria dreptului este istoria ,6ndirii omeneti 6ndreptat! spre realiFarea practic! 6n condi"iile de ia"! ale colecti it!"ii omenetiM 2$ LNumai prin ra"iune* prin inteli,en"!* care tie s! aleag printre di4eritele cerin"e* re,ulile cele mai con4orme cu necesit!"ile i spiritul timpului 3 sus"ine Da in . se ela&oreaF! i e olueaF! dreptulM$ ' Picar$ de asemenea* considera c! rolul sa an"ilor Curisconsul"ilor este de a e:prima ideile unui popor prin intermediul normelor Curidice$
1 /

Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 2;)$ I&idem* pa,$ 25)$ ' I&idem* pa,$ 55$

3B '(; t3

Teoria general a dreptului i statului

LKurisconsultul 3 a4irm! %icard 3 tre&uie s! r!m6n! p!stor* preocupat 6n mod constant de ne oile i instinctele turmei sale* servitor luminai al in3 stinctelor i ne oilor i s! nu se constituie creator de +imereM$1

71.%.4. Contractul normativ


Contractul <de la latinescul LcontractusM 3 a str6n,e= este un acord 6n3 c+eiat 6ntre dou! sau mai multe persoane 4iFice ori Curidice* din care decur, anumite drepturi i o&li,a"ii$ Ca act Curidic* contractul constituie acordul 6ntre dou! sau mai multe persoane 6n scopul de a produce e4ecte Curidice* adic! acordul nate* modi4ic!* transmite sau stin,e raporturi Curidice$ Contractul reFult! din norme Curidice i se 4ace 6n strict! con4ormitate cu ele$ #ai s6nt 6ns! i contracte care con"in* sta&ilesc anumite re,uli de conduit!$ In asemenea caFuri* se spune c! acordul dat este normati $ Spre deose&ire de celelalte contracte* contractul normati este iF or al dreptului$ Contractele normati e pot opera 6n aa domenii* cum ar 4i/ a8 n dreptul constituional$ n materia organizrii i funcionrii structurii federative a statelor1 8 n dreptul muncii i securitii sociale contractul colectiv de mun c este un contract normativ$ deoarece$ prin coninutul su$ sta i lete reguli de conduit general i o ligatorii1
c8 n dreptul internaional pu lic contractul normativ poate fi ntlnit su forma tratatelor i acordurilor internaionale.

Ca iF or de drept* contractul normati e cunoscut demult$ Ast4el* e cunoscut! cele&ra L#a,na C+arta Li&ertatumM <121)=* con en"ie 6nc+eiat! 6ntre &aronii* ca alerii i or!enii r!scula"i* pe de o parte* i re,ele loan 4!r! de "ar!* pe de alt! parte* con en"ie care primete considerare Curidic! de contract normati $ Rolul contractelor normati e a crescut considera&il la etapa contem3 poran!$ Aceasta e i 4iresc/ multe pro&leme au 6ncetat de a mai 4i pri ite ca pro&leme interne ale unor state luate aparte* de enind pro&leme interna"io3 nale* pro&leme ce preocup! 6ntrea,a comunitate uman!$ Aceasta se re4er!* 6n primul r6nd* la pro&lema drepturilor i li&ert!"ilor omului$ Din e:aminarea pre ederilor constitu"ionale ale Repu&licii #oldo3 a reFult! o solu"ie Curidic!* 4ormulat! clar i 4!r! ec+i oc* pri ind rapor3 tul dintre re,lement!rile interna"ionale i cele interne din acest domeniu$ Aceast! solu"ie constitu"ional! const! 6n 4aptul c! asemenea iF oare in3
Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 55$

3p '() ,3

Boris Negru, Alina Negru

terna"ionale* adoptate 6n ultimele cinci decenii de la crearea Or,aniFa"iei Na"iunilor Unite* cum ar 4i* &un!oar!* Declara"ia Uni ersal! a Drepturilor Omului <17;9=* %actul interna"ional cu pri ire la drepturile ci ile i politice <1755=* %actul interna"ional cu pri ire la drepturile economice* sociale i culturale <1755=* Actul 4inal al Con4erin"ei pentru Securitate i Cooperare 6n Europa <YelsinUi* 178)=* Carta de la %aris pentru o nou! Europ! <177(=* Con en"ia European! a Drepturilor Omului etc$ la care a aderat i Repu&lica #oldo a* constituie acea piatr! de temelie ce st! la &aFa dimen3 siunii umane a statului nostru$ Con4orm pre ederilor Constitu"iei Repu&licii #oldo a* pactele i tra3 tatele pri itoare la drepturile 4undamentale ale omului* la care Repu&lica #oldo a este parte* constituie un iF or de drept$

Consideraii generale Actul normati 3Curidic poate 4i de4init ca 4iind iF orul de drept creat de autorit!"ile pu&lice <%arlament* Gu ern* %reedinte* or,anele autorit!"i3 lor pu&lice locale=* iF or care con"ine re,uli ,enerale i o&li,atorii* a c!ror aplicare la ne oie este asi,urat! prin 4or"a coerciti ! a statului$ Caracteristice pentru actele normati 3Curidice s6nt urm!toarele tr!s!3 turi ,enerale/ 1$ Ele s6nt acte ale acti it!"ii de ela&orare a dreptului de c!tre stat <or,anele sale= i includ prescrip"ii Curidice o&li,atorii cu caracter ,eneral prioritar la conduita oamenilor i or,aniFa"ilor 3 normele Curidice* precum i prescrip"iile pri ind instituirea* modi4icarea sau suspendarea ac"iunii <anularea= normelor Curidice$ 2$ Actele normati 3Curidice 6i e:tind ac"iunea nu asupra unui raport concret i nu asupra unui cerc indi idual concret de raporturi* ci asupra unui sau altui tip de raporturi sociale i asupra tipului de ac"iuni ale oame nilor* care alc!tuiesc con"inutul lor$ '$ Spre deose&ire de actele indi idual3Curidice <actele de e:ecu"ie i aplicarea normelor de drept=* actele normati 3Curidice s6nt adresate oric! rui su&iect ce particip! la aceste rela"ii* pot 4i aplicate 6n mai multe r6nduri* adic! de 4iece dat! c6nd e or&a de tipul respecti de raporturi i 6i men"in ac"iunea* indi4erent de 4aptul dac! au ap!rut sau au 6ncetat raporturile in di iduale pre !Fute 6n acest caF$ De e:emplu* prescrip"iile Codului ci il s6nt aplica&ile oric!rui cet!"ean sau or,aniFa"ie* care au intrat 6n rela"ii
I '(5 J

Teoria ,eneral! a dreptului i statului patrimoniale de proprietate* cump!rare3 6nFare* 6nc+irierii a erii sau a 6nc!3 perii de locuit i alte raporturi re,lementate prin dreptul ci il$ Codul penal poate 4i aplicat oric!rei persoane* care a s! 6rit o ac"iune periculoas! pentru societate* pre !Fut! 6n el$ %rescrip"iile acestor acte nu3i epuiFeaF! ac"iunea ca urmare a unui sau c+iar a mai multor acte de aplicare sau 6ndeplinire a lor$ Ele se aplic! i se utiliFeaF! 6n repetate r6nduri$ Anume aceasta denot! c! prescrip"iile Curidice ale actelor men"ionate s6nt aplica&ile la un tip sau altul de rela"ii sociale* au un caracter normati ,eneral* s6nt norme de drept$ Spre deose&ire de actele normati e* actele indi iduale de sta&ilire a pensiei* de numire a unei persoane 6n 4unc"ie* de an,aCare la lucru <con3 tractul de munc!=* de 6nscriere ca mem&ru al cooperati ei se re4er! nu la 4iecare persoan!* ci personal la participan"ii acestui raport indi idual$ Actele pri ind 4ormarea unui or,an* pri ind con4erirea unui titlu onori4ic s6nt* de asemenea* indi iduale prin aloarea lor$ Tre&uie s! le distin,em de actele indi iduale* care se re4er! la persoane* or,ane sau localit!"i con3 crete* pre ederile sau statutele unui sau altui or,an sau or,aniFa"ii$ Aceste acte s6nt doar aparent indi iduale* prin denumirea lor* 6ns! prescrip"iile lor re,lementeaF! toate tipurile de rela"ii* la care particip! or,anul sau or,a3 niFa"ia respecti !* ele nu se epuiFeaF! prin 4olosirea lor de o sin,ur! dat! i se e:tind asupra 4iec!ruia care intr! 6n rela"ii cu or,anul <or,aniFa"ia=* cu raportare la care a 4ost emis! pre ederea <statutul=$ %rin urmare* ele s6nt normati e$ Drept e:emplu pot ser i/ Re,ulamentul de ordine interioar! a muncii la 6ntreprindere* or,aniFa"ie* institu"ie$ Bi in ers* contractul concret de li rare sau contractul de antrepriF! pentru construc"ii capitale se 6nc+eie 6ntre dou! 6ntreprinderi <p!r"i= i e:3 pir! dup! termenul sta&ilit sau dup! 6ndeplinirea condi"iilor contractului$ 6n 4elul acesta prescrip"iile actului* dei se 6ndeplinesc nu o sin,ur! dat! 6n perioada ac"iunii lor* au un caracter indi idual* nu s6nt norme de drept$ Actele normati 3Curidice* care includ norme de drept* se deose&esc* de asemenea* de alte acte Curidice cu caracter ,eneral$ Ast4el* dispoFi"iile adresate unui cerc lar, de or,ane i or,aniFa"ii <&un!oar!* tuturor ministe3 relor i departamentelor sau or,anelor locale= cu prescrip"iile Lde a inten3 si4ica controlulM 6n ederea respect!rii ordinii* Lde a se lua m!suri pentru 6ndeplinirea planurilorM au o importan"! ,eneral! i nu indi idual!$ Asemenea acte dispoFiti e i de control au o importan"! deose&it! pentru conducerea de stat i un caracter ,eneral* 6ns! nu sta&ilesc norme Curidice noi i nici nu le modi4ic! pe cele 6n i,oare* adic! nu s6nt acte de ela&orare a dreptului$
3' '(8 s3

Boris Negru, Alina Negru

Actele normati 3Curidice* adic! actele de ela&orare a dreptului* se deo3 se&esc i de actele ,enerale de l!murire sau interpretare o4icial! a normelor Curidice* care* de asemenea* nu sta&ilesc noi norme de drept* nu modi4ic! con"inutul celor 6n i,oare* ci doar preciFeaF! esen"a lor* uneori insu4icient deF !luit! 6n te:tul le,ii$ %rintre actele de ela&orare a dreptului s6nt i acte 6n care nu se e:pune con"inutul normelor Curidice* dar care determin! sau con4irm! din punct de edere Curidic sta&ilirea* modi4icarea sau anularea normelor incluse 6n alte acte$ Asemenea acte se deose&esc de actele indi iduale sau de actele ,enerale cu aloare dispoFiti !* de control/ cu aCutorul lor se sta&ilesc nor3 me Curidice noi* se modi4ic! sau se anuleaF! cele 6n i,oare p6n! atunciP ele s6nt adresate unui cerc nedeterminat de persoane* nu se epuiFeaF! prin 6ndeplinirea de o sin,ur! dat! etc$ lat! de ce aceste acte s6nt acte ale ela&o3 r!rii dreptului i au un caracter normati $ Categoriile actelor normative Sistemul actelor normati e ale or,anelor de stat* interdependen"a acestor acte* precum i ordinea emiterii lor s6nt re,lementate de constitu"ii i de alte le,i$ Aceast! re,lementare asi,ur! realiFarea principiilor demo3 cratice ale sistemului de iF oare ale dreptului 3 suprema"ia le,ii* caracterul o&li,atoriu al +ot!r6rilor or,anelor ierar+ic superioare pentru cele ierar+ic in4erioare* al +ot!r6rilor or,anelor locale ale puterii 6n limitele teritoriului din su&ordine* 6n 4elul acesta se asi,ur! +ot!r6rea uni4orm! a c+estiunilor principale ale politicii statului 6n 6ntre,ul sistem de acte normati e$ Locul pe care 6l ocup! un act Curidic sau altui 6n sistemul ,eneral al acestor acte este determinat de locul or,anului care 13a emis 6n sistemul or3 ,anelor statului* iar s4era ac"iunii* orientarea i limitele con"inutului actelor 3 de competen"a or,anului men"ionat$ %e aceast! &aF! apare interdepen3 den"a actelor normati 3Curidice ale or,anelor de stat* e:primat! 6n 4or"a lor Curidic!$ Actele or,anelor ierar+ic superioare dispun de o putere Curidic! mai mare* iar actele or,anelor ierar+ic in4erioare <su&ordonate=* care tre3 &uie emise 6n corespundere cu primele* au o 4or"! Curidic! mai mic!$ Hegile %rintre actele normati e* locul central 6i re ine le,ii$ Termenul Lle,eM este 4olosit at6t 6n sensul lar, ;lato sensu8$ c6t i 6n sensul 6n,ust ;stricto. sensu8 al cu 6ntului$ 6n sensul ,eneral* prin le,e se 6n"ele,e orice act normati ela&orat de autorit!"ile pu&lice* 6n sens restr6ns al cu 6ntutui* termenul Lle,eM desem3 neaF! actul normati care eman! de la or,anul le,islati <%arlament=$
8P 3!= t8

Teoria ,eneral! a dreptului i statului 6n ierar+ia lor* le,ile propriu3Fise s6nt situate dup! criteriul 4or"ei lor Curidice$ %arlamentul Repu&licii #oldo a* sin,urul de"in!tor al puterii de a re3 ,lementa prin le,e rela"iile sociale* emite 6n e:ercitarea acestei puteri trei cate,orii de le,i/ le,i constitu"ionale* le,i or,anice i le,i ordinare$ Hegile constituionale Legile constituionale ocupa primul loc 6n ierar+ia le,ilor at6t prin con"inutul lor* c6t i datorit! procedurii speciale de adoptare a acestora$ Ast4el* prin con"inutul lor* le,ile constitu"ionale s6nt le,i care introduc te:3 te noi 6n Constitu"ie* a&ro,! anumite te:te constitu"ionale sau le modi4ic! pe ceTie e:istente$ Dat 4iind 4aptul c! printre actele normati e rolul maCor re ine Consti3 tu"iei* ne om re4eri la o caracteristic! mai ampl! a ei/ a, 2oiunea de Constituie, trsturile ei Constitu"ia este le,ea suprem! a unui stat$ Aceast! accep"iune este ast!Fi 6ncet!"enit! 6n toate statele lumii$ De aceea nu e 6nt6mpl!tor 4aptul c! adoptarea constitu"iei 6ntr3un stat sau altul a de enit un e eniment de importan"! maCor! pentru societatea respecti !$ O constitu"ie marc+eaF! anumite ictorii i 6mpliniri i* 6n acelai timp* propune noi perspecti e de deF oltare pentru societate i stat$ In aceast! ordine de idei* o constitu"ie repreFint! nu numai o 6nscrie3 re* o totaliFare a reFultatelor luptei 6nre,istrate dup! un ir de &iruin"e ale noului asupra ec+iului$ O constitu"ie mai este i un pro,ram de acti itate* dat 4iind 4aptul c! 6n ea s6nt cons4in"ite principiile 4undamentale ale 6ntre,ii ie"i economice* politice* sociale i Curidice$ Constitu"ia 4i:eaF! inten"iile unui stat* cadrai Curidic al politicii interne i e:terne a statului$ Constitu"ia* se mai a4irm! uneori* i nu 4!r! temeiuri* e o le,e suprem! nu numai a sta3 tului* dar i a societ!"ii 6n ansam&lu$ Etimolo,ic* cu 6ntul constitu"ie pro ine de la latinescul LconstitutioM* ceea ce 6n traducere 6nseamn! LaeFarea cu temeiM* Lstarea unui lucruM$ In dreptul roman antic termenul constitu"ie era ec+i alent cu cel de le,e$ Cu toate acestea* nici societatea antic!* nici cea medie al! n3au tiut 6nc! despre constitu"ie ca le,e 4undamental! a statului$ Constitu"iile 6n sensul propriu 3 statal D al cu 6ntului au ap!rut mai t6rFiu* 6n cursul primelor re olu"ii &ur,+eFe$ Ideile cu pri ire la constitu"ie ca le,e 4undamental! au ap!rut ini"ial in Eran"a i au 4ost apoi transplantate pe continentul american$ Anume aici aceste idei s3au materialiFat 6n mod practic la 6nceput 6n calitate de con3 3i '(7 J

.oris Ne,ru* A4ina Ne,ru

stitu"ii ale anumitor state* iar mai t6rFiu de constitu"ie a Statelor Unite ale Americii$ Ast4el* 6n 1898 americanii au declarat/ LNoi* poporul Statelor Unite pentru 4ormarea unei mai str6nse uniuni* pentru instituirea drept!"ii* pentru asi,urarea linitii interne* pentru asi,urarea m!surilor de ap!rare a comunit!"ilor* pentru promo area prosperit!"ii ,enerale i pentru ,aranta 3 rea &inecu Qnt!rilor* li&ert!"ii* nou! i urmailor notri* declar!m i pro 3 mul,!m Constitu"ia S$U$A$M$ %e continentul european primele constitu"ii au 4ost adoptate 6n 1871* la 6nceput 6n %olonia* apoi 6n Eran"a$ Anume aici s3a su&liniat 6n ce const! esen"a propriu3Fis! a unei constitu"ii$ Aa* de e:emplu* 6n te:tul Decla 3 ra"iei drepturilor omului i cet!"eanului din 25 au,ust 1897 se men"iona/ LOrice societate 6n care ,aran"ia drepturilor nu este asi,urat!* nici separa 3 "ia puterilor determinat!* nu are constitu"ieM$ Eran"a poate ser i drept e:emplu de "ar! unde au 4ost adoptate deose&it de multe constitu"ii$ Constitu"ia 6n i,oare* adoptat! 6n 17)9* supus! unor modi4ic!ri esen"iale 6n 177)* este a cincispreFecea constitu"ie a acestei "!ri$ Aceasta se e:plic! prin 4aptul c! anume 6n Eran"a lupta dintre anumite ,ru 3 p!ri sociale s3a des4!urat 6n mod deose&it de ascu"it$ Dac! analiF!m date le adopt!rii di4eritelor constitu"ii 4ranceFe* edem c! ele s6nt condi"ionate de cele mai +ot!r6toare e enimente des4!urate 6n aceast! "ar!$ E:emplul Eran"ei 6n aceast! pri in"! este tipic i pentru alte state$ Constitu"ia se deose&ete de alte le,i su& mai multe aspecte i anume/ a8 din punct de vedere al o iectivului lor1

8 din punct de vedere formal1 c8 din punct de vedere al forei 2uridice. Din punctul de edere al o&iecti ului lor* at6t constitu"ia* c6t i le,ile constitu"ionale* re,lementeaF!* 6n principal* institu"ionaliFarea puterii i e:ercitarea ei$ Constitu"iile cuprind modalit!"ile de or,aniFare a puterii/ 4orma* re,imul politic* sistemul autorit!"ilor pu&lice* principiile 4unda3 mentale ale sistemului electoral etc$ Constitu"ia* de asemenea* cuprinde re,lementarea detaliat! de princi3 piu a drepturilor* li&ert!"ilor i 6ndatoririlor 4undamentale$ De men"ionat c! celelalte le,i* c+iar re,lement6nd asemenea pro&le3 me* detaliFeaF! doar prescrip"iile constitu"ionale i se su&ordoneaF! cu to3 tul acestora$ Din punct de edere 4ormal* constitu"iile i le,ile constitu"ionale s6nt supuse unor proceduri speciale de adoptare i modi4icare$ Ast4el* potri it art$ 1'9 al Constitu"iei Italiei* le,ile constitu"ionale s6nt adoptate de 4iecare
3I '1( b.

Teoria general a dreptului i statului

camer!* cu maCoritatea a&solut! a mem&rilor* la cea de3a doua otare* care tre&uie s! urmeFe primei deli&er!ri la nu mai pu"in de ' luni$

6n Repu&lica #oldo a* %arlamentul este 6n drept s! adopte o le,e con3 stitu"ional! dup! cel pu"in 5 luni de la data preFent!rii ini"iati ei corespun3 F!toare$ Le,ea se adopt! cu otul a dou! treimi din deputa"i$ Din punct de edere al 4or"ei Curidice* constitu"iile i le,ile con3 stitu"ionale s6nt superioare tuturor celorlalte le,i* situ6ndu3se 6n 6r4ul pira3 midei tuturor actelor normati e$ Ele ser esc* 6n cele din urm!* drept reper decisi pentru aprecierea alidit!"ii tuturor actelor i 4aptelor Curidice$ ReFum6nd cele e:puse mai sus* aCun,em la concluFia/ constitu"ia este acea le,e care* a 6nd 4or"! Curidic! superioar! celorlalte le,i* re,lementeaF!* 6n &aFa celor o&"inute* structurile economice i 4ormele propriet!"ii* or,a3 niFarea de stat* statutul Curidic al omului i cet!"eanului i cons4in"ete per3 specti a politicii interne i e:terne a statului$ b, ?e0voltarea constituional a 6epublicii 8oldova
Un r!spuns adec at la 6ntre&area ce "ine de deF oltarea constitu"ional! a Repu&licii #oldo a nu poate 4i dat dac! nu se a "ine cont de istoria real! a neamului nostru$ Actualul stat Repu&lica #oldo a a ap!rut pe +arta lumii la 28 au,ust 1771 ca reFultat al adopt!rii de c!tre %arlamentul Repu&licii #oldo a a Declara"iei de Independen"!$ E olu"ia ce a precedat acestui e eniment nu este un 4enomen autonom i nici iFolat$ Actualul stat Repu&lica #oldo a a 4ost istoricete din totdeauna 3 parte component! a statului 4eudal #oldo a* 6ntemeiat 6n secolul AI-$ ca i "ara RomQneasc!* pe p!m6nturile str!moilor romQnilor 3 ,eto3dacii romaniFa"i$ 6ncep6nd cu secolul A-I* am&ele "!ri romQneti se a4l!* mat &ine de trei secole* su& un re,im de suFeranitate a Imperiului Otoman$ C!tre a doua Cum!tate a secolului A-III* principatele romQneti aCun, a 4i la in 3 tersec"ia intereselor Rusiei 6n .alcani* a preten"iilor Imperiului Austriac i a e4orturilor Turciei de a3i men"ine domina"ia 6n aceast! parte a lumii* conCu,ate cu poFi"iile Eran"ei i An,liei$ La 1872* con4orm tratatului 6n 3 c+eiat 6ntre Turcia i Rusia* Nistrul de ine linia de demarcare a acestor dou! imperii$ La 1912* ca reFultat al tratatului ruso3turc din 15229 mai de la .ucureti* Rusia ocup! teritoriul dintre %rut i Nistru$ %entru a camu4la ade !rul despre #oldo a s46rtecat! 6n dou!* Rusia denumete noul terito 3 riu ocupat L.asara&iaM$ #ai &ine de un secol* .asara&ia se a4l! su& un crud re,im de deFna"ionaliFare* neparticip6nd <cu e:cep"ia Cude"elor .ol,rad* Ismail* Ca+ul* re enite la #oldo a pentru 22 de ani 6n urma 6n4r6n,erii Ru3 $ %11 i^

Boris Negru, Alina Negru

fi

siei la 19)5 6n r!F&oiul din Crimeea= la actul Unirii i constituirii statului romQn modera$ 6n po4ida politicii "arismului rus de a ter,e de pe 4a"a p!m6ntului po3 pula"ia auto+ton!* &!tinaii din acest teritoriu i3au p!strat lim&a i o&i3 ceiurile$ La micarea de eli&erare na"ional! a popoarelor neruse particip! acti i popula"ia din .asara&ia i st6n,a Nistrului$ Aceast! lupt! se 6n3 cununeaF! cu succes prin proclamarea autonomiei teritoriale i politice a .asara&iei de c!tre Con,resul ostailor moldo eni ce i3a "inut lucr!rile la 2(328 octom&rie 1718$ 6ntr3un timp 4oarte scurt este ales %arlamentul .asara&iei 3 S4atul "!rii 3 constituit pe &aFe le,ale din repreFentan"i ai tuturor p!turilor sociale i ai etniilor conlocuitoare$ La 2 decem&rie 1718 S4atul "!rii adopt! o Declara"ie o4icial! prin care proclam! Repu&lica %opular! #oldo eneasc!* la 6nceput ca mem&ru* cu drepturi e,ale* al Repu&licii Eederati e Ruse* apoi <6n noaptea de 2' spre 2; ianuarie 1719= ca stat independent cu numele de LRepu&lica Demo3 cratic! #oldo eneasc! slo&od!* de sine st!t!toare i neat6rnat!* a 6nd ea 6ns!i dreptul de a3i +ot!r6 soarta 6n iitorM$ La 28 martie 1719* S4atul "!rii oteaF! actul Unirii* 6n &aFa c!ruia LRepu&lica Democratic! #oldo eneasc! <.asara&ia= 6n +otarele ei dintre %rut* Nistru* #area Nea,r! i ec+ile ,rani"e cu Austria* rupt! de c!tre Rusia acum o sut! i mai &ine de ani din trupul ec+ii #oldo e* 6n puterea dreptului istoric i dreptului de neam* pe &aFa principiului c! noroade le sin,ure s!3i +ot!rasc! soarta lor* de aFi 6nainte i pentru totdeauna se unete cu mama sa RomQniaM$ 6n acelai an* Con,resul ,eneral al .uco inei oteaF! Lunirea necon3 di"ionat! i pentru ecie a .uco inei* 6n ec+ile ei +otare p6n! la Ceremu* Colacin i Nistru* cu re,atul RomQnieiM$ Actele Unirii au 4ost recunoscute prin tratatele interna"ionale 6nc+eia3 te 6ntre 171(3172( la %aris$ Timp de mai &ine de dou! decenii* noile teritorii re enite la spa"iul str!moesc cunosc o perioad! de 6n4lorire a culturii* 6n !"!m6ntului* eco3 nomiei i ie"ii pu&lice$ Acest lucru nu poate 4i spus despre popula"ia din st6n,a Nistrului* care a 4ost 6ncadrat! 6ntr3un nou imperiu* denumit de data aceasta Uniunea So ietic!$ 6n 172; conducerea so ietic! creeaF! arti4icial Repu&lica Autonom! So ietic! Socialist! #oldo eneasc! pentru ca ea s! poat! LCuca acelai rol$$$ politico3propa,andistic* pe care 6l Coac! Repu&lica .elorus! 4a"! de
9:

%12 ir

Teoria ,eneral! a dreptului i statului %olonia i cea C!reia 3 4a"! de EinlandaM$ #ai ales* dup! cum declara 6n3 sui Stalin* Ldac! .asara&ia a 4i propa,andistic pre,!tit! pentru unirea cu R$A$S$S$#$ i dac! se a depune e4ortul necesar* ocuparea acestei pro in3 cii de c!tre Armata Roie poate 4i realiFat! cu rapiditateM$ Acest lucru s3a 6nt6mplat la 29 iunie 17;(* c6nd U$R$S$S$ a ocupat prin 4or"! armat! .asara&ia i .uco ina de Nord$ Bi de data aceasta s3au do edit a 4i actuale spusele cronicarului din secolul A-II c! L#oldo a este aeFat! 6n calea tuturor r!ut!"ilorM$ De data aceasta r!u oitorii s3au do edit a 4i alte dou! puteri/ U$R$S$S$ i Germania naFist!* care prin protocolul adi"ional secret al Tratatului so ieto3,erman din 2' au,ust 17'7 sta&ileau/ L%artea so ietic! su&liniaF! interesul pe ca3re31 mani4est! pentru .asara&iaM$ La 2 au,ust 17;( este 4ormat! Repu&lica So ietic! Socialist! #ol3 do eneasc! care* dei o4icial era socotit! Lstat su eranM s3a do edit a 4i o ,u&ernie a Imperiului$ Odat! cu instaurarea re,imului so ietic 6ncepe teroarea comunist!/ omoruri 6n mas!* deport!ri* 4oame or,aniFat!* ,enocid na"ionalist$ Bi acest lucra se 4ace acti 6nd 6n &aFa celor mai Ldemocratice constitu"iiM din lume/ Constitu"iile U$R$S$S$ din 172;* 17'5* 1788$ Cele e:puse mai sus ne permit s! aCun,em la concluFia c! 6ncerca3 rea de a analiFa deF oltarea constitu"ional! a Repu&licii #oldo a 6n con3 te:tul deF olt!rii constitu"ionale a U$R$S$S$ i a R$A$S$S$#$* iar mai apoi R$S$S$#$ n3are sor"i de iF&6nd!$ Nu putem ne,a 4aptul c! au 4ost/ Constitu3 "ia R$A$S$S$#$ din 2' aprilie 172)* Constitu"ia R$A$S$S$#$ din ) ianuarie 17'9* Constitu"ia R$S$S$#$ din 7 4e&ruarie 17;1* Constitu"ia R$S$S$#$ din 1) aprilie 1789$ Toate aceste constitu"ii* 6ns!* n3au 4ost dec6t nite copii oar&e ale constitu"iilor imperiale$ Ca urmare* Constitu"ia Repu&lici #oldo a din 27 iulie 177; este pri3 ma constitu"ie a statului ap!rut pe +arta lumii la 28 au,ust 1771 3 Repu&li3 ca #oldo a* mem&ru al Or,aniFa"iei Na"iunilor Unite din 1772* mem&ru al Consiliului Europei din 177)$ c8 %aracteristica general a conceptului %onstituiei !epu licii Moldova din 9G iulie <GG? E olu"iile mondiale din ultimii ani pun tot mai clar 6n lumin! 4aptul c! printre premisele esen"iale ale noii ordini interna"ionale democra"ia ocup! un loc central$ Re enit!* dup! cinciFeci de ani de ,u ernare dictatorial!* la normali3 tatea ie"ii democratice* Repu&lica #oldo a* stat ce 6ncununeaF! ani 6nde3 lun,a"i i ,rei de lupt! a poporului pentru ap!rarea independen"ei na"iona3 I '1' J

Boris Negru, !in" Negru

le* a lim&ii i culturii romQneti* pentru 6nl!turarea icisitudinilor la care a 4ost supus 6n timpul domina"iei str!ine "ariste i al re,imului totalitar co3 munist* 6n urma aplic!rii pre ederilor %actului Ri&&entropp3#oloto din au,ust 17'7* are de solu"ionat mai multe pro&leme maCore$ %rintre ele un loc central re ine celei ce "ine de edi4icarea unui me3 canism Curidic respecti $ %rimul pas 6n aceast! direc"ie a 4ost 4!cut prin adoptarea la 27 iulie 177; a Constitu"iei Repu&licii #oldo a$ Adoptarea Constitu"iei a 4ost un imperati al timpului$ Numai ea poate cons4in"i me3 canismul de edi4icare i de 4unc"ionare a unui stat democratic i de drept$ Su&liniem acest lucru* 4iindc! nici un alt act normati nu dispune i nici nu poate dispune de acele calit!"i pe care le are o constitu"ie$ Ea este sin,ura 6n m!sur! s! contri&uie la 4unc"ionarea normal! a 6ntre,ului or,anism so3 cial$ Relu6nd cu intele lui I+erin,* constitu"ia este Lsora ,eam!n! a li&er3 t!"iiM$ %e scurt* numai constitu"ia institu"ionaliFeaF! puterea i totodat! o limiteaF! 6n e:erci"iul ei$ -or&ind de Constitu"ia Repu&licii #oldo a* adoptat! de %arlament dup! o munc! ,rea i 6ndelun,at!* contient nu o numim Lo nou! Consti3 tu"ieM* 4iindc! le,ile 4undamentale ale 4ostelor repu&lici din 4osta U$R$S$S$* inclusi i Constitu"ia Repu&licii #oldo a* adoptat! 6n 1789* cu multiple modi4ic!ri* de care ne3am condus anterior 3 au a ut calitatea unui decor democratic* propa,andistic$ Ele au a ut mai mult un caracter 4ormal i nu puteau s! se a&at! cu nimic de la Constitu"ia U$R$S$S$* constitu"ia ace3 lui imperiu* care doar 6n scopuri politice era considerat ca stat 4ederati * constituit pe &aFa Lprincipiului unirii &ene ole a su&iectelor 6n 4edera"ieM$ Decenii de3a r6ndul s3a dus un Coc camu4lat Lde3a stateleM$ Oricum* era mai comod pentru ideolo,ia o4icial! a statului so ietic s! a4irme c! #oldo a* Estonia* Letonia* Lituania etc$ s6nt Lstate su erane e,ale 6ntre e,aliM i nu nite ,u&ernii ale unui imperiu$ Dar toate s6nt p6n! la o reme i nici un imperiu nu este enic$ %roclam6ndu3i su eranitatea <2' iunie 177(= i independen"a <28 au,ust 1771=* Repu&lica #oldo a a declarat 4erm i r!spicat c! nu mai rea s! 4ie ce a 4ost at6"ia ani* c! rea s! 4ie un stat 6n sensul deplin al cu3 6ntului* casa comun! a multp!timitului nostru popor* compus din romQni <moldo eni= auto+toni <5;*)m= i cet!"eni de alt! ori,ine etnic! <ucraineni . 1'*9m* rui 3 1'm* ,!,!uFi 3 '*)m* &ul,ari 3 2*(m* e rei 3 1*)m etc=$ LRepu&lica #oldo a este un stat su eran* independent i democratic* li&er s!3i +ot!rasc! preFentul i iitorul 4!r! nici un amestec din a4ar!* 6n con3 4ormitate cu idealurile i n!Fuin"ele s4inte ale poporului 6n spa"iul istoric
-! %14 $-

Teoria general a dreptului i statului

i etnic al de enirii sale na"ionaleM$ Aceast! 4raF! din Declara"ia de inde3 penden"! a Repu&licii #oldo a a ser it drept c!p!t6i 6n lucrul ane oios al Comisiei pentru ela&orarea proiectului Constitu"iei Repu&licii #oldo a* 4ormat! de 4orul le,islati suprem la 17 iunie 177($ %re,!tirii proiectului Constitu"iei i3a precedat o munc! intens!$ Aceasta este i 4iresc$ Eiind aeF!m6ntul politic i Curidic 4undamental al unui stat* Constitu"ia repreFint! acel act Curidic care se &ucur! de suprema"ie 6n raport cu toate celelalte* act ce sta&ilete principiile* modul de or,aniFare i 4unc"ionare a autorit!"ilor pu&lice i raporturile dintre ele* raporturile dintre aceste autorit!"i i cet!"eni$ TmqIIn!iAUmpiuiirdT LTunsituliraMse adopta pe o perioad! M6ndelun,at!* e:trem de important! a 4ost ale,erea unor 4orme noi* mult mai e4ecti e a or,a3 niF!rii de stat$ Concomitent s3a "inut cont i de aceea c! ea* a 6nd menirea de a re,lementa &aFele acti it!"ii itale ale societ!"ii i statului* s! 4ie un document 4le:i&il i s! nu 6nc+id! 6ntr3un strict cadru Curidic toate nuan"ele ie"ii politice$ Ca urmare* Comisia pentru ela&orarea proiectului de Constitu"ie* 4iind autonom! 6n identi4icarea i moti area solu"iilor constitu"ionale* la &aFa conceptului Constitu"iei a pus acele principii unanim recunoscute* reali3 Farea practic! a c!rora ne permite a ne rupe de4initi de acea atmos4er! a trecutului* care mai continu! s! ne 6nc!tueFe* lu6nd calea ire ersi&il! a democratiF!rii i prosper!rii sociale* calea de perspecti ! a 6ntre,ii comu3 nit!"i umane$ Am rea s! ne oprim doar la unele din ele$ 1$ Sistemul de stat sta&ilit 6n con4ormitate cu Constitu"ia nu poate 4i LsocialistM sau LcapitalistM* el tre&uie s! 4ie constituional. O Con stitu"ie a unui stat democratic i de drept nu este c+emat! s! dea instruc"iuni re4eritor la caracterul sistemului de stat$ Determina rea caracterului or6nduirii nu constituie o pro&lem! a Constitu"iei* l aceasta este o pro&lem! a ie"ii politice* parlamentare$ 2$ E:ponentul su eranit!"ii i unica surs! a puterii de stat este po porul* care o e:ercit! at6t 6n mod direct* c6t i prin or,anele sale repreFentati e$ / '$ O condi"ie i o ,aran"ie a democra"iei constitu"ionale o constituie 4 pluralismul politic i ideolo,ic* incompati&il cu dictatura i totali3 tarismul$ Nici o ideolo,ie nu poate 4i ridicat! la ran,ul de ideolo,ie o4icial! a statului$ ;$ Un stat democratic i de drept poate 4i constituit pe principiul sepa3 r!rii puterii de stat 6n putere le,islati !* putere e:ecuti ! i putere Cudec!toreasc!$
- %1. &

!
Boris Negru, Alina Negru

)$ La &aFa ie"ii economice a statului st! principiul e,alit!"ii tuturor tipurilor i 4ormelor de proprietate$ .unurile materiale pot 4i pro prietate pu&lic! sau pri at!$ 5$ Criteriul3c+eie de apreciere a democra"iei statului este cel ce ca racteriFeaF! misia lui uman!* statornicia li&ert!"ii personalit!"ii$ Ca urmare* statul nu tre&uie considerat ca donator* ci* 6n primul r6nd* ca ocrotitor al drepturilor i li&ert!"ilor omului$ Con"inutul normati al Constitu"iei adoptate este structurat* din punct de edere Curidic* 6n 1)1 de articole* ,rupate 6n apte titluri* unele a 6nd capitole i sec"iuni$ Hegile organice >egile organice ocup! locul secund 6n ierar+ia le,ilor$ Ele au 4or"! Curi3 dic! mai mic! dec6t Constitu"ia i le,ile constitu"ionale* dar mai mare dec6t toate celelalte iF oare de drept* datorit! importan"ei deose&ite a o&iectului lor de re,lementare Curidic!$ Con4orm alin$ <'= al art$ 82 al Constitu"iei* L%rin le,e or,anic! se re,lementeaF!/ a= sistemul electoralP &= or,aniFarea i des4!urarea re4erendumuluiP c= or,aniFarea i 4unc"ionarea %arlamentuluiP d= or,aniFarea i 4unc"ionarea Gu ernuluiP e= or,aniFarea i 4unc"ionarea Cur"ii Constitu"ionale* a Consiliului Superior al #a,istraturii* a instan"elor Cudec!toreti* a contencio sului administrati P 4= or,aniFarea administra"iei locale* a teritoriului* precum i re,imul ,eneral pri ind autonomia local!P ,= or,aniFarea i 4unc"ionarea partidelor politiceP += modul de sta&ilire a Fonei economice e:clusi eP i= re,imul Curidic ,eneral al propriet!"ii i al moteniriiP C= re,imul ,eneral pri ind raporturile de munc!* sindicatele i protec3 "ia social!P U= or,aniFarea ,eneral! a 6n !"!m6ntuluiP 1= re,imul ,eneral al cultelor reli,ioaseP m=re,imul st!rii de ur,en"!* de asediu i de r!F&oiP n= in4rac"iunile* pedepsele i re,imul e:ecut!rii acestoraP o= acordarea amnistiei i ,ra"ieriiP p= celelalte domenii pentru care* 6n Constitu"ie* se pre ede adoptarea de le,i or,aniceP '15

Teoria general a dreptului i statului

a= alte domenii pentru care %arlamentul consider! necesar! adoptarea de le,i or,aniceM$ Le,ile or,anice se adopt! cu otul maCorit!"ii deputa"ilor alei dup! cel pu"in dou! lecturi$ E ident* i modi4icarea acestora necesit! otul ma3 Corit!"ii deputa"ilor$ E:cep"ie de la re,ula ,eneral! o 4ace le,ea or,anic! care re,lementeaF! statutul special al unit!"ii teritoriale autonome G!,!3 uFia* care poate 4i modi4icat! cu otul a trei cincimi din num!rul deputa3 "ilor alei 6n %arlament < eFi alin$ <8= al art$ 111 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a$
Hegile ordinare Dup! cum am men"ionat* 6n Constitu"ie s6nt pre !Fute domeniile* care se re,lementeaF! prin le,e or,anic!* ceea ce 6nseamn!* per a contraria c! re,lementarea celorlalte domenii nesupuse prin le,e or,anic! se 4ace prin legi ordinare. %rin le,i ordinare se re,lementeaF! orice materie care nu "ine de domeniul le,ilor constitu"ionale sau or,anice* r!m6n6nd %arlamen3 tului puterea de a decide c6nd o materie necesit! re,lementare le,islati !$ %rocedura de adoptare a le,ilor ordinare este mai accesi&il! %arla3 mentului datorit! 4aptului c! este necesar otul unei maCorit!"i simple* din num!rul deputa"ilor preFen"i la deF&aterea proiectului de le,e$ E ident* c! este ne oie de c orumul de edin"! a %arlamentului$ Kotr3rile 5arlamentului Acestea repreFint! o cate,orie de acte normati e cu pondere de re3 ,lementare destul de restr6nsQ$ Ca re,ul!* prin ele se solu"ioneaF! situa"ii concrete* ceea ce 4ace ca maCoritatea a&solut! a +ot!r6rilor %arlamentului s! ai&! jm caracter aplicati * indi idual i nu normati * 6n mod e:cep"ional* ele pot con"ine re,uli de conduit! ,enerale i o&li,atorii$ Doar 6n aceste caFuri ele s6nt iF oare de drept$ Rrdonanele Guvernului Con4orm art$ 5( al Constitu"iei* L%arlamentul este or,anul repreFenta3 ti suprem al poporului Repu&licii #oldo a i unica autoritate legislativ a statului+ <su&linierea ne apar"ine 3 aut$=$ Eunc"ia le,islati ! este* prin urmare* e:ercitat! de c!tre %arlament$ Totui* date 4iind comple:itatea i necesitatea rapidit!"ii cu care sistemul le,islati tre&uie adaptat realit!"ii* Constitu"ia Repu&licii #oldo a permite* prin art$ 1(52* dele,area 4unc"iei le,islati e c!tre Gu ern$ Aceast! dele,are a 4unc"iei le,islati e este o e:cep"ie de la principiul separa"iei puterilor 6n stat i se 4ace su& controlul strict al %arlamentului$

-m %17 s-

Boris Negru, Alina Negru

Ordonan"ele se emit 6n temeiul unei le,i temporare de a&ilitare* 6n condi"i3 ile Ldele,!rii le,islati eM* 6n domenii ce "in de le,ile ordinare$ Acest lucru reFult! din te:tul constitu"ional al art$ 1(52/ L<1= 6n ederea realiF!rii pro,ramului de acti itate al Gu ernului* %arlamentul poate adopta* la propunerea acestuia* o le,e special! de a&ili3 tare a Gu ernului pentru a emite ordonan"e 6n domenii care nu 4ac o&iectul le,ilor or,anice$ <2= Le,ea de a&ilitare a sta&ili* 6n mod o&li,atoriu domeniul i data p6n! la care se pot emite ordonan"e $$$M$ Articolul constitu"ional nominaliFat mai preciFeaF! c!/ O Ordonan"ele intr! 6n i,oare la data pu&lic!rii* 4!r! a 4i promul,ate$ O Dac! le,ea de a&ilitare o cere* ordonan"ele se supun apro&!rii %ar lamentului$ %roiectul de le,e pri ind apro&area ordonan"elor se preFint! 6n ter3 menul sta&ilit de le,ea de a&ilitare$ Nerespectarea acestui termen atra,e 6ncetarea e4ectelor ordonan"ei$ Dac! %arlamentul nu respin,e proiectul de le,e pri ind apro&area ordonan"elor* acestea r!m6n 6n i,oare$ O Dup! e:pirarea termenului sta&ilit pentru emiterea ordonan"elor* acestea pot 4i apro&ate* suspendate sau modi4icate numai prin le,e$ Din cele spuse nu se poate tra,e concluFia c! Gu ernului i se recu3 noate calitatea de or,an le,islati / O 6n primul r6nd* pentru c! domeniile de re,lementare se reduc la domeniul concret pentru care este a&ilitat prin le,e special!P O 6n al doilea r6nd* pentru c! ordonan"ele Gu ernului au 4or"! Curidic! in4erioar! le,ii or,anice$ Kotr3rile Ouvernului Acestea* ca re,ul!* s6nt acte aplicati e care se re4er! la aplicarea le,i3 lor emise de %arlament$ In unele caFuri +ot!r6rile pot 4i acte normati e$ Dat 4iind 4aptul c! ele s6nt emise de puterea e:ecuti ! Lpentru or,ani3 Farea e:ecut!rii le,ilorM < eFi alin$ <2= al art$ 1(2 al Constitu"iei=* +ot!r6rile Gu ernului cu caracter normati 6ntotdeauna s6nt acte su&ordonate le,ii$ ?ecretele 5reedintelui 6epublicii Con4orm alin$ <1= al art$ 7; al Constitu"iei* L6n e:ercitarea atri&u"ii3 lor sale* %reedintele Repu&licii #oldo a emite decrete o&li,atorii pentru e:ecutare pe 6ntre, teritoriul statului$ Decretele se pu&lic! 6n #onitorul O4icial al Repu&licii #oldo aM$ In maCoritatea a&solut! a caFurilor decre3 tele %reedintelui s6nt* 6n principiu* acte concrete* indi iduale* cu caracter
+1$ t-

eoria general a dreptului i statului

aplicati <de numiri 6n 4unc"ie* de con4erire a decora"iilor i titlurilor de onoare* de acord!ri i a ans!ri 6n ,rade militare etc$=$ Totui* practica arat! c! 6n 4unc"ie de speci4icul re,imului dintr3o "ar! sau alta se emit decrete cu caracter normati * 4iind su&ordonate le,ilor$ 6n practica interna"ional! se mai 6nt6lnesc i decrete.legi. Acestea re3 preFint! 4orme de acte normati e speci4ice unor perioade de anormalitate democratic!* ap!rute 6n ia"a societ!"ii$ Emiterea lor presupune situa"ii politice tranFitorii inter enite 6n urma unor lo ituri de stat* a unei re olu"ii* a unor demisii L6n &locM a autorit!"i3 lor le,islati e i e:ecuti e ale statului i p6n! la constituirea pe cale le,al! a unui nou edi4iciu institu"ional$ Alte acte normative In aceast! cate,orie s6nt cuprinse actele emise de or,anele centrale de specialitate* de conduc!torii lor* precum i cele care pro in de la autorit!3 "ile pu&lice locale <consiliile locale* e:ecuti ele lor=$ Ele s6nt considerate iF oare de drept numai 6n m!sura 6n care con"in norme Curidice cu caracter ,eneral i o&li,atoriu* 6n aceast! cate,orie intr!/ instruc"iuni* re,ulamente* ordine* norme metodolo,ice* deciFii$ Eor"a Curidic! a acestor acte normati e i* prin urmare* locul ocupat pe scara ierar+ic! a iF oarelor de drept depind de poFi"ia de autoritate a or,a3 nelor care le emit 6n cadrul sistemului autorit!"ilor pu&lice i de caracterul ,eneral sau special al competen"ei sale materiale$

l 7!$!G! Alte i0voare ale dreptului


ui unei s4ere pro3 prii* ac"ioneaF! prin intermediul actelor pri ate* care s6nt adoptate de di3 erse 4orma"iuni sociale <Lcorpora"ii intermediareM=$ Dup! scopul pe care31 urm!resc* aceste corpora"ii pot 4i/ N %orporaii cu caracter economic ;societile comerciale$ coopera. iile etc.81 G %orporaii cu caracter social ;sindicatele$ fundaiile carita ile etc.81 O %orporaii cu caracter educativ$ sportiv sau cultural ;colile$ insti tuiile tiinifice$ asociaiile sportive etc.81 O %omunitile ideologice i religioase.< Aceste corpora"ii sta&ilesc anumite re,uli* care au menirea s! re,le3 menteFe ia"a lor intern!$ Re,ulile respecti e se con"in 6n di erse statu3
lon Do,aru* Dan Claudin D!nior* G+eor,+e D!nior* *pera citat$ pa,$ 1;8$

3s '17 iI

Boris Negru, Alina Negru

te* re,ulamente* con en"ii i s6nt o&li,atorii pentru 4iecare mem&ru al lor$ Dei s6nt surse de drept autonome* ele tre&uie s! se con4orme re,ulilor <normelor Curidice= adoptate de c!tre stat$

1+.+. A#iunea legii 0n timp, spaiu i asupra


Normele Curidice s6nt adoptate 6n ederea realiF!rii lor practice$ Ad3 opt6nd un act normati * le,iuitorul urm!rete scopul ca normele ce se con3 "in 6n el s! produc! efecte 2uridice$ adic! s! contri&uie la re,lementarea mai e4icient! a rela"iilor sociale respecti e* s! o4ere ,aran"ii acestor rela"ii* s! proteCeFe anumite alori sociale etc$ Din aceste considerente o importan"! mare o are ac"iunea normelor Curidice$ Coordonatele principale ale ac"iunii actului normati s6nt/ timpul$ spaiul i cercul de persoane. %e parcurs ne om re4eri la ac"iunea le,ii* ca act normati Curidic prin3 cipal al statului$ Re,ula ,eneral! este c! le,ea ac"ioneaF! pe timp nelimitat* 6ntr3un spa"iu &ine determinat de no"iunea de teritoriu i asupra unor su&iec"i care* indi idual sau colecti * particip! la ia"a Curidic! a societ!"ii 6n cadrul acestui teritoriu$

Ca orice 4enomen social* le,ile Curidice se raporteaF! i se circumscriu timpului$ Timpul LdesemneaF! durata de 4iin"are a o&iectelor i 4enomene3 lor precum i totalitatea raporturilor de succesiune i simultanietate dintre eleM1$ Acest concept repreFint! o ima,ine ,eneraliFat! a duratei e enimen3 telor* a inter alelor dintre ele* a ritmurilor lor de e olu"ie i deF oltare$ Timpul se caracteriFeaF! prin/ unidimensionalitate <o sin,ur! dimensiune* lun,ime ca Ldistan"aM dintre di4erite momente succesi e=P ireversi ilitate <6n sensul c! e enimentele* procesele se des4!oar! ine:ora&il 6ntr3un sin3 ,ur sens* de la trecut* prin preFent spre iitorP asimetrie <6n ideea c! iitorul i trecutul nu s6nt simetrice 6n raport cu preFentul$ Ele nu se pot suprapune* deoarece trecutul poate in4luen"a* 6ntre anumite limite* iitorul* dar iitorul nu poate in4luen"a trecutul* datorit! ire ersi&ilit!"ii timpului=$2 No"iunea de timp are 6n drept sensul s!u* 4apt ce31 di4eren"iaF! de tim3 pul cosmic ;fizic8$ psi#ologic$ iologic etc$ In aceast! ordine de idei* pro4e3
1 2

Constantin Stroe* *pera citat$ pa,$ ))$ Idem$

?: +*0 t-

Teoria general a dreptului i statului

sorii G+eor,+e C$#i+ai i Radu I$#otica* autorii lucr!rii LEundamentele dreptului$ Teoria i 4iloso4ia dreptuluiM men"ioneaF!/ L$$$ timpul normei Curidice este social* deci el nu cade su& reo de4ini"ie 4iFicalist!P tempus regit actum <timpul ,u erneaF! actul Curidic= 6n sensul duratei sta&ilit! de le,iuitor* delimitat! de termene de la care intr! 6n i,oare ;terminus a \uo8 i p6n! la care este 6n i,oare ;terminus ad \ueiri8 norma Curidic!$ Durata are m!sur! natural!* c!ci orice entitate are 6nceput i s46rit* dar m!surarea ei c6t mai precis! are loc dup! anumite unit!"iP secunde* minute* ore* File* luni* ani$ Le,iuitorul sta&ilete duratele introduc6nd cantit!"i Curidice/ o or! didactic! <;) de minute=* o pauF! la mas! <'( de minute=* File lucr!toare sau nelucr!toare* p6n! la ac+itarea datorieiM$1 Timpul Curidic* prin urmare* de4inete lon,e itatea actelor normati e Curidice* a le,ilor* a normelor Curidice* a 4enomenelor i proceselor Curi3 dice* a e4ectelor lor$ Istoria cunoate le,i cu ac"iune 4oarte 6ndelun,at! 6n timp$ E cunoscut!* de e:emplu* Le,ea celor AII Ta&le* care a reFistat* cu unele modi4ic!ri neesen"iale* peste 1((( de ani* dup! cum dreptul islamic con"ine norme Curidice 4i:ate 6n Coran ce dep!esc mai mult de 1'(( de ani$ E caracteristic 4aptul c! 6n ec+ime ritmul modi4ic!rilor le,islati e era lent$ Nu 6nt6mpl!tor* Loli,ar+ia locrian! a anticei Grecii a ima,inat* de alt4el* o&iceiul ca acela care se 6ncumeta s! propun! o nou! le,e tre&uia s! se 6n4!"ieFe poporului cu trean,ul de ,6t$ Dac! le,ea c!dea* no atorul era sp6nFurat pe locM2$ Dreptul medie al i cel modern 4unc"ioneaF! la o alt! dura"ie$ De e:emplu* Constitu"ia S$U$A$ din 1898* Codul ci il 4ranceF din 19(;* dei continu! s! 4unc"ioneFe e4icient* or reFista 6n timp nu c+iar at6t de uor* comparati cu le,ile men"ionate$ O alt! 4unc"ionalitate temporal! e caracteristic! dreptului contempo3 ran$ Aceasta* ca re,ul!* e mult mai redus!$ Necesitatea ela&or!rii unor noi le,i* a unor noi norme Curidice e con3 di"ionat!* 6n primul r6nd* de ritmul trans4orm!rilor social3economice$ Ac3 celerarea acestui ritm duce la sc+im&!ri importante 6n dinamica le,i4er!rii$ E alta i presiunea su& care lucreaF! or,anele le,iuitoare$ Crete i num!3 rul situa"iilor care impun adoptarea 6n re,im de ur,en"! a unor noi le,i$ Oric6t de &un! nu ar 4i o le,e* ea totui* nu este enic!$ Le,ea are pro3 pria sa ia"!/ este creat! <se nate=* produce e4ecte Curidice <tr!iete e4ec3
1 9

G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ ;2$ Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 1)7$

ni +*1 t-

Boris Negru, Alina Negru

ti = i moare* adic! 6i epuiFeaF! resursele sale* nu mai este necesar!$ In aceast! ordine de idei* RK+erin, men"iona/ LUn drept concret* care pentru moti ul c! s3a n!scut i tr!iete* pretinde ca urmare i o durat! enic! i ne6n,r!dit!* seam!n! cu acei copii* care ridic! mQna 6mpotri a mamei lorP dreptul acela 6i rQde de ideea de drept cQnd o in oac!* c!ci ideea dreptului este o continu! e aluare/ ceea ce e:ist! 6n aceast! clip! tre&uie s! cedeFe pre4acerii care ine* c!ci tot ce se nate e foarte un s piarO+O . Ast4el* pentru caracteristica ac"iunii 6n timp a le,ii a em ne oie s! e iden"iem trei momente principale/ <. &ntrarea n vigoare a legii. 9. 0ciunea efectiv a legii. J. &eirea din vigoare a legii.

'7!7! H '! Intrarea 3n vigoare a legii


Intrarea 6n i,oare a le,ii marc+eaF! momentul 6n care le,ea do&6n3 dete 4or"! o&li,atorie pentru to"i cei c!rora li se adreseaF!$ %entru aceasta le,iuitorul urmeaF! s! aduc! le,ea la cunotin"a pu&li3 c! a cet!"enilor* 6n aceast! pri in"! este semni4icati ! remarca lui Ye,el/ LO&li,a"ia supunerii 4a"! de le,e implic!* 6n irtutea dreptului contiin"ei de sine* necesitatea ca le,ile s! 4ie aduse la cunotina general. A at6rna le,ile* cum 4!cea DimAsius Tiranul$ at6t de sus 6nc6t nici un cet!"ean s! nu le poat! citi* sau a le 6nmorm6nta 6n aparatul ast al c!r"ilor erudite* al cule,erilor de deciFii* de Cudec!"i i opinii di er,ente* cutume etc$ i pe deasupra* 6ntr3o lim&! str!in!* ast4el 6nc6t cunoaterea dreptului 6n i,oare s! nu 4ie accesi&il! dec6t celor care s3au instruit 6n aceast! ma3 ie 2 aceeaiD FAuftiie. care Nsa1 lor c+iar numai o cule,ere in4orm!* ca Kustinian* cu at6t mai mult un drept civil su& 4orm! de cod ordonat i precis* au de enit nu numai cei mai mari &ine4!c!tori ai acestor popoare* 4iind l!uda"i de ele cu recunotin"!* ci ei au 6n4!ptuit prin aceasta i un mare act de dreptate+9. Aceasta se 4ace* de re,ul!* prin pu&licarea actelor normati 3Curidice* 6n special a le,ilor* 6ntr3o pu&lica"ie special!* cum este 6n "ara noastr! Mo. nitorul *ficial. In ederea realiF!rii pu&licit!"ii actelor normati 3Curidice adoptate de autorit!"ile pu&lice centrale <%arlament* %reedintele Repu&licii #oldo3 a* Gu ern* ministere i alte autorit!"i ori institu"ii= se sta&ilete* cu unele
1 2

Ion Craio an* *pera citat$ pa,$ 9IL. I&idem* pa,$ 2;;$

8i 3%% t8

Teoria general a dreptului i statului

a&ateri* sanciunea inexistenei actului din punct de vedere 2uridic. Aa* de e:emplu* Constitu"ia Repu&licii #oldo a pre ede/ LNepu&licarea le,ii atra,e ine:isten"a acesteiaM <art$ 85=P L$$$ Nepu&licarea atra,e ine:isten"a +ot!r6rii sau ordonan"eiM <alin$ <;= al art$ 1(2 3Actele Gu ernului=P LDe3 cretele se pu&lic! 6n #onitorul O4icial al Repu&licii #oldo aM <alin$ <1= al art$ 7; 3 Actele %reedintelui=$ %u&licarea este prima condi"ie ca le,ea s! poat! intra 6n i,oare i s! produc! e4ecte Curidice$ Aceast! condi"ie a pu&lic!rii nu este totdeauna su4icient! pentru ca le,ea s! intre 6n i,oare$ Ast4el* art$ 85 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a sta&ilete c!/ LLe,ea se pu&lic! 6n #onitorul O4icial al Repu&licii #oldo a i intr! 6n i,oare la data pu&lic!rii sau la data pre3 !Fut! 6n te:tul eiM$ Din cele spuse reFult!/ 1$ O prim! re,ul! const! 6n intrarea 6n i,oare a le,ii la data pu lic rii ei n Monitorul *ficial. Sistemul are a antaCul certitudinei datei intr!rii 6n i,oare* dar deFa antaCeaF! su&iec"ii 6n sensul c! ei nu au timpul necesar cunoaterii e4ecti e a le,ii$T 2$ O alt! re,ul! const! 6n intrarea 6n i,oare a le,ii la data prevzut n textul ei. 6n acest caF le,iuitorul 4i:eaF! clar Fiua* luna i anul intr!rii 6n i,oare a le,ii* pornind de la data pu&lic!rii ei$ Aici e necesar! urm!toarea preciFa3 re/ a 6nd 6n edere 4aptul c! Lnepu&licarea le,ii atra,e ine:isten"a aceste3 iaM* e ident* c! aceast! dat! indicat! 6n te:tul le,ii se preFum! a urma datei pu&lic!rii ei 6n #onitorul O4icial i nu in ers$ Sistemul are a antaCul 6n sensul c! su&iec"ii or a ea timpul necesar cunoaterii e4ecti e a le,ii$ Nu putem ne,a nici 4aptul c!* 6n unele caFuri intrarea 6n i,oare a le,ii nu poate 4i posi&il! la data pu&lic!rii ei$ 6n practic! ne con4runt!m cu necesitatea unor perioade de tranziii. Aceste perioade s6nt condi"ionate de introducerea unor re,lement!ri normati 3Curidice 6n domenii nere,lemen3 tate anterior* de sc+im&are a unor sisteme i re,imuri ec+i cu altele noi* 6n caFul unor le,i cu o s4er! de ac"iune lar,!* cum s6nt codurile* de nume3 roasele raporturi Curidice care au o e:isten"! 6ndelun,at!* produc6nd e4ecte Curidice ne6ntrerupte* i 6n materie apar re,lement!ri Curidice succesi e ce pot di4eri su&stan"ial 6ntre ele etc$ '$ O a treia re,ul! const! 6n intrarea n vigoare a legii$ n ansam lu$ treptat. Le,iuitorul poate dispune intrarea 6n i,oare a unor com3
Dan Cio&anii* &ntroducere n studiul dreptului$ .ucureti* 1772* pa,$ )9$ -t +*+ ,

Boris Negru, Alina Negru

partimente ale le,ii la momentul pu&lic!rii ei* iar a altor compartimente <capitole* sec"iuni* articole= 3 la o dat! pre !Fut! de te:tul ei$ Din momentul intr!rii 6n i,oare* le,ea de ine o&li,atorie pentru to"i su&iec"ii c!rora este destinat! i se preFum! c! to"i o cunosc$ $flemo cense.tur ignorare legeni+ <Nim!nui nu3i este scuFat! necunoaterea le,ii=$ 6n teoria dreptului se admit totui dou! e:cep"ii/ O prima* se re4er! la situa"ii 6n care un act normati r!m6ne necu noscut destinatarilor s!i* ca urmare a unei cauFe maCore$* const6nd 6n r!m6nerea unei p!r"i a teritoriului 6n iFolare* ca urmare a unor 6mpreCur!ri o&iecti eP O a doua* sur ine 6n domeniul con en"iilor <ci ile sau comerciale= i opereaF! 6n situa"ia 6n care o parte a 4ost 6n eroare de drept pri itor la consecin"ele pe care le,ea le 4ace s! decur,! din 6nc+eierea aces tor contracte$1 %artea a4lat! 6n eroare de drept poate cere anularea con en"iei$
-+.3.1.2. Aciunea e*ecti& a legii

Ac"iunea e4ecti ! a le,ii 6n timp este ,u ernat! de principii 4erme* care nu admit re4uFul de la caracterul acti al le,ii$ Ast4el* le,ea nu retro. activeaz i nu ultraactiveaz. Aceasta 6nseamn! c! le,ea nu3i e:tinde ac3 "iunea sa nici 6nainte de intrarea 6n i,oare i nici dup! ieirea din i,oare$ Ca urmare* normele Curidice nu pot i nu tre&uie s! produc! e4ecte Curidice pentru trecut ci numai pentru iitor$ Ac"iunea e4ecti ! a le,ii 6n timp e caracteriFat! de urm!toarele principii/ a8 principiul efectului imediat al legii noi1 8 principiul neretroactivitii legii. Principiul efectului imediat al legii noi presupune c! le,ea nou! ,u3 erneaF! imediat toate situa"iile Curidice actuale care intr! 6n s4era ei de ac"iune$ Odat! intrat! 6n i,oare* le,ea nou! se aplic! 4aptelor i actelor posterioare$ %ro4esorul uni ersitar So4ia %opescu are per4ect! dreptate consider6nd c! Lprincipiul e4ectului imediat al le,ii noi urm!rete s!3i asi3 ,ure e4icacitatea 3 le,ea nou! 4iind considerat! a corespunde* 6n cea mai mare m!sur!* condi"iilor i normelor momentului 3 i s! asi,ure unitatea le,islati !M$2 Principiul neretroactivitii legii pornete de la premisa con4orm c!3 reia trecutul apar"ine le,ii ec+i$ Le,ii noi nu 6i este permis a se raporta la
1 2

Nicolae %opa* *pera diat$ pa,$ 151$ So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 28($

-l +*! ,

Teoria general a dreptului i statului

trecut* adic! de a se aplica situa"iilor Curidice sta&ilite su& ,u ernarea le,ii ec+i$1 Acest principiu decur,e din 6mpreCurarea 4ireasc! potri it c!reia statul nu poate impune cet!"enilor s! se supun! unei le,i ale c!rei re,lementari nu se cunosc* 6ntruc6t le,ea 6nc! nu e:ist!$ 6n iFiunea pro4esorului uni ersitar Costic! -oicu* ar,umentele principa3 le pentru care opereaF! principiul neretroacti it!"ii le,ii s6nt urm!toarele/ O 6n primul r6nd* este or&a de ar,umentul ce iFeaF! sta&ilitatea ordinii de drept$ O le,e care s3ar aplica retroacti ar produce un deFec+ili&ru 6n ordinea de dreptP O 6n al doilea r6nd* nu este ec+ita&il* nu este Cust ca o le,e s!3i e:tin d! e4ectele asupra unei st!ri de 4apt i raporturi consumate 6naintea intr!rii 6n i,oare a le,ii noiP O 6n al treilea r6nd* le,ea nou! are ca scop principal s! modeleFe con di"iile preFente i iitoare i nicidecum cele trecuteP N 6n al patrulea r6nd* sta&ilind i respect6nd principiul neretroacti3 it!"ii le,ii* dreptul 6i rea4irm! i pro&eaF! idealul de motor al pro,resului$2 Ar,umentele e:puse re4lect! o e:perien"! Curidic! 6ndelun,at!$ Bi to3 tui* ce se 6nt6mpl! cu raporturile Curidice* cu st!rile de 4apt concrete care* la momentul intr!rii 6n i,oare a le,ii noi* s6nt 6n des4!urare su& ,u erna3 rea le,ii ec+iG
2j

In aceste caFuri* 6n teoria clasic! se procedeaF! ast4el/ a= 6n domeniul dreptului pu lic <6n primul r6nd* constitu"ional* admi nistrati etc$= Leste de principiu c! aplicarea imediat! a normei noi este de strict! necesitateMP' &= 6n domeniul dreptului privat$ Ls3a a4irmat c! at6ta timp c6t norma nou! ar iFa drepturile c6ti,ate su& norma ec+e* ea ar dero,a de la principiul neretroacti it!"ii <ar 4i retroacti !=M$; Re,lement6nd pro&lema ac"iunii 6n timp a le,ii ci ile* Codul Ci il al Repu&licii #oldo a din 1' iunie 2((2* prin art$5* pronun"6ndu3se pentru neretroacti itatea le,ii ci ile* pre ede urm!toarele/ L$$$ <'= De la data intr!rii 6n i,oare a le,ii noi* e4ectele le,ii ec+i 6nceteaF!* cu e:cep"ia caFurilor 6n care le,ea nou! pre ede alt4el$
1 2 '

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 28($ Costic! -oicu* *pera citat$ pa,$ 152315'$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 152$

Idem$
-+ +*

Boris Negru, Alina Negru

<;= In caFul situa"iilor Curidice contractuale 6n curs de realiFare la data intr!rii 6n i,oare a le,ii noi* le,ea ec+e a continua s! ,u erneFe natura i 6ntinderea drepturilor i o&li,a"iilor p!r"ilor* precum i orice alte e4ecte contractuale* dac! le,ea nou! nu pre ede alt4el$$$ M$ Credem c! supra ie"uirea le,ii ec+i sau* dup! caF* retroacti itatea le,ii noi ar tre&ui acceptat! 6n practica Cudec!toreasc! pentru caFurile 6n care dreptul cigat ar re eni su&iec"ilor pri a"i i nu statului$ Ra"iuni de ordin umanitar i unele necesit!"i practice determin! unele e:cep"ii de la principiul neretroacti it!"ii le,ii$ Iat! care s6nt acestea/
<. >egea penal mai linda

E4ectul retroacti al le,ii penale care pre ede deFincriminarea unei 4apte sau r!spunderea con4orm le,ii noi mai &l6nde reFult!/ a= din Constitu"ia Repu&licii #oldo aP
&= din Codul %enal al Repu&licii #oldo a din 19 aprilie 2((2$

Aa* de e:emplu* con4orm art$ 22 al Constitu"iei <Neretroacti itatea le,ii=* Lnimeni nu a 4i condamnat pentru ac"iuni sau omisiuni care* 6n mo3 mentul comiterii* nu constituiau un act delictuos$ De asemenea* nu se a aplica nici o pedeaps! mai aspr! dec6t cea care era aplica&il! 6n momentul comiterii actului delictuosM$ DeF olt6nd i concretiF6nd pre ederile constitu"ionale men"ionate* le3 ,iuitorul* prin art$ 1( al Codului %enal <E4ectul retroacti al le,ii penale= stipuleaF!/ L <1= Le,ea penal! care 6nl!tur! caracterul in4rac"ional al 4aptei* care uureaF! pedeapsa ori* 6n alt mod* amelioreaF! situa"ia persoanei ce a co3 mis in4rac"iunea are e4ect retroacti * adic! se e:tinde asupra persoanelor care au s! 6rit 4aptele respecti e p6n! la intrarea 6n i,oare a acestei le,i* inclusi asupra persoanelor care e:ecut! pedeapsa ori care au e:ecutat pe3 deapsa* dar au antecedente penale$ <2= Le,ea penal! care 6n!sprete pedeapsa sau 6nr!ut!"ete situa"ia persoanei ino ate de s! 6rirea unei in4rac"iuni nu are e4ect retroacti M$
9. >egea interpretativ Aceste le,i se adopt! doar 6n caFurile c6nd apare necesitatea unor interpret!ri o4iciale a le,ilor or,anice sau ordinare$ Su&iectul 6n drept s! interpreteFe o4icial le,ile or,anice* sau cele ordinare este %arlamentul$ %arlamentul a interpreta aceste le,i prin acte interpretati e ce or a ea em6nt Curidic i or a ea aceeai 4or"! Curidic! ca i le,ile care se inter3 preteaF!$ Le,ea interpretati ! a 4i pus! la ot i a tre&ui s! acumuleFe acelai num!r de oturi necesare ca i le,ea care se interpreteaF!$ Le,ea
-t +*% t-

Teoria general a dreptului i statului

interpretati ! se consider! parte component! a le,ii interpretate$ Retroac3 ti itatea acestor le,i reFult! din 4aptul c! le,ea interpretati ! nu ,enereaF! noi norme Curidice$ Ea se re4er! doar la normele deCa e:istente din le,ea interpretat! i a asi,ura doar o corect! i unitar! aplicare a acestora$ O alt! situa"ie om 6nt6lni 6n caFul interpret!rii o4iciale a le,ilor con3 stitu"ionale <a Constitu"iei=$ Unica autoritate 6n drept s! interpreteFe o4icial Constitu"ia este Curtea Constitu"ional!$ %entru a interpreta o4icial anumite pre ederi constitu"ionale* Curtea Constitu"ional! a adopta actul aplicati su& 4orm! de Yot!r6re$ Aceasta e i 4iresc* deoarece unica autoritate le3 ,islati ! a statului este %arlamentul$ Yot!r6rile Cur"ii Constitu"ionale s6nt de4initi e i nu pot 4i atacate* 6n acelai timp* ele s6nt o&li,atorii pentru to"i su&iec"ii dreptului i or 4i aplica&ile necondi"ionat 6n caFul realiF!rii pre ederilor normati 3Curidice interpretate$ J. !etroactivitatea expres Aceast! 4orm! de retroacti itate reFult! c+iar din te:tul normei Curidice$ Le,iuitorul pre ede 6n mod e:pres 4aptul c! norma Curidic! se a aplica retro3 acti * 6n practic! asemenea situa"ii nu se 6nt6lnesc 4rec ent* ele constituie e:3 cep"ii$ Aplicarea retroacti ! a normelor Curidice poate 4i condi"ionat! 6n scopul de a 6nl!tura unele piedici care 4rQneaF! procesul trans4orm!rilor sociale$ ?. Principiul neultractivitii Acest principiu se re4er! la 4aptul c! o norm! Curidic! nu3i poate e:3 tinde e4ectele dup! ieirea sa din i,oare$ De la acest principiu 4ac e:cep"ie normele Curidice cu caracter temporar sau e:cep"ional$ ? 4. 1.3. 3e,irea din &igoare a legii Ac"iunea le,ii 6n timp e un proces comple: cu un (de la+ i un (pn la+. -ia"a le,ii 6ncepe cu un (de 2aM <intrarea 6n i,oare a le,ii= i se termi3 n! cu un (pn la+ <ieirea din i,oare a le,ii=$ Se cunosc trei modalit!"i prin care o le,e iese din i,oare/ a8 a2ungerea la termen1 8 a rogarea1 c8 desuetudinea. '! Ajungerea la termen Ca re,ul!* le,ea se adopt! pe o perioad! nedeterminat!* urm6nd ca ulterior s! se sta&ileasc! asupra 6ncet!rii ac"iunii ei$ 6n practica le,islati ! se 6nt6lnesc i caFuri 6n care o le,e se edicteaF! cu termen* pre !F6ndu3se c+iar 6n te:tul ei termenul p6n! la care a ac"iona < a 4i 6n i,oare=$
-i +*- ,

Boris Negru, Alina Negru

%rin aCun,erea la termenul respecti ac"iunea le,ii 6nceteaF! 4!r! a mai 4i ne oie de procesul te+nico3Curidic de a&ro,are a ei$ E:ist! anumite le,i care prin natura lor s6nt temporare$ De e:emplu* le,ile de a&ilitare a Gu ernului pentru a emite ordonan"e* c!ci una dintre condi"iile acestor le,i este de a determina 6n mod cert care este durata a&i3 lit!rii$ Aa* de e:emplu* alin$ <2= al art$1(52 al Constitu"iei Repu&licii #ol3 do a pre ede/ LLe,ea de a&ilitare a sta&ili* 6n mod o&li,atoriu* domeniul i data p6n! la care se pot emite ordonan"eM$ $! Abrogarea legii 0 rogarea poate 4i de4init! ca 4iind procedeul te+nico3Curidic prin care le,ile 4!r! termen 6i 6nceteaF! acti itatea prin renun"are la ele$ A&ro,area nu tre&uie con4undat! cu derogarea$ 6n timp ce a&ro,a3 rea e:clude orice aplicare a le,ii respecti e* dero,area instituie doar unele e:cep"ii put6nd 4ace ca le,ea 6n ansam&lu sau unele pre ederi ale ei s! 4ie inaplica&ile unor cate,orii de su&iec"i i put6nd 6n acelai timp s! r!m6n! 6n i,oare pentru al"ii$ Aa dar* dero,area nu scoate le,ea din i,oare* ceea ce 6nseamn! c!* 6nl!tur6ndu3se aceast! e:cep"ie* le,ea rede ine aplica&il!$ Spre deose&ire de dero,are* a&ro,area 6nceteaF! de4initi e4ectele le,ii* iar pentru a 4i din nou aplicat! se impune o readaptare a ei$ A&ro,area nu tre&uie con4undat! nici cu revocarea. Re ocarea pre3 supune ca le,ea s! nu 4i produs e4ecte Curidice* deoarece e retras! 6nainte de pu&licare i de intrarea acesteia 6n i,oare$ A&ro,area se re4er! la le,ea care produce e4ecte le,ale* 4unc"ioneaF!$ 0 rogarea i nulitatea legii At6t a&ro,area* c6t i nulitatea le,ii presupune* 6ncetarea caracterului o&li,atoriu al acesteia$ Deose&irea esen"ial! a acestora const! 6n 4aptul c! 6n timp ce a&ro,area se re4er! la un act normati Curidic le,al* 4unc"ional* nulitatea este o sanciune a dreptului pozitiv care suprim retroactiv efec. tele actului normativ 2uridic.< Nulitatea inter ine 6n le,!tur! cu nerespectarea at6t a condi"iilor de 4ond* c6t i a condi"iilor de 4orm! ale le,ii$ %rin urmare* nulitatea e condi"i3 onat! de de4ectele* iciile pe care le,ea 6n ansam&lu sau anumite pre ederi ale ei le con"in$ Acest iciu sau de4ect al le,ii o a4ecteaF! de la data intr!rii 6n i,oare$ Din aceste considerente sanc"iunea nulit!"ii a produce e4ecte de la acest moment ;ex tune8. Le,ea nu numai c! 6nceteaF! s!3i produc! e4ectele <a&ro,are=* ci i de a 4i produs reodat! e4ecte$ E4ectele sale se
1

Dan Cio&anu* *pera citat$ pa,$ 15)$

-i +*$ i-

Teoria general a dreptului i statului

ter, retroacti $ Le,ea se preFum! a nu 4i a ut niciodat! 4or"! o&li,ato 3 rie$ Esen"ial nulit!"ii este 6nc!lcarea dreptului la momentul adopt!rii ei$ %rincipiile ce stau la &aFa nulit!"ii s6nt principiile cunoscute 6nc! 6n Roma Antic!$/ contra legem a\it ni#it a\it <ceea ce este 6mpotri a le,ii nu este nimic= ifraus omnia corrumpit <4rauda distru,e tot=$ Nulitatea ca sanc"iune i3a ,!sit re4lectare i 6n Constitu"ia Repu&li3 cii #oldo a$ Aa* de e:emplu* art$8 al Constitu"iei <Constitu"ia* Le,e Su3 prem!= pre ede/ LConstitu"ia Repu&licii #oldo a este Le,ea ei Suprem!$ Nici o le,e i nici un alt act Curidic care contra ine pre ederilor Consti3 tu"iei nu are putere Curidic!M$ In aceeai ordine de idei* alin$ <1= al art$1;( al Constitu"iei conc+ide/ LLe,ile i alte acte normati e sau unele p!r"i ale acestora de in nule din momentul adopt!rii +ot!r6rii corespunF!toare a Cur"ii Constitu"ionaleM$ 0 rogare i revizuire Deose&irea dintre aceste dou! no"iuni pare doar terminolo,ic!$ A&ro3 ,area se re4er! la le,ile or,anice i la cele ordinare$ Re iFuirea se re4er! la Constitu"ie$ Totui* utiliFarea no"iunii de re iFuire i nu a celei de a&ro,are 6n caFul Constitu"iei* nu este 6nt6mpl!toare$ Constitu"ia constituie nu pur i simplu o le,e/ ea este le,ea tuturor le,ilor* le,ea nr$l* le,ea* 6n 4a"a c!reia celelalte le,i Ltre&uie s! stea 6n poFi"ie de dreptM* statutul dup! care 4unc3 "ioneaF! statul i societatea 6n ansam&lu$ Re iFuirea presupune proceduri mult mai complicate i cu e4ecte comple:e* ultimele re4erindu3se practic asupra 6ntre,ii le,isla"ii$ Ast4el* 6n LDispoFi"ii Einale i TranFitoriiM ale Constitu"iei Repu&licii #oldo a din 27 iulie 177; s3a pronun"at clar c! Lle,ile i celelalte acte normati e r!m6n 6n i,oare 6n m!sura 6n care nu contra in preFentei Constitu"iiM <alin$ <1= al art$ II=$ Modalitile a rogrii A&ro,area unui act normati Curidic poate 4i 4!cut! numai printr3un act normati Curidic care are cel pu"in* aceeai 4or"! Curidic! ca i actul a&ro,at$ Aceasta este re,ula ,eneral! care este pus! la &aFa a&ro,!rii$ %rin urmare* actul a&ro,ati are aceeai natur! Curidic! ca i actul a&ro,at$ O a doua condi"ie a a&ro,!rii const! 6n 4aptul ca actul a&ro,ati s! ocupe pe scar! ierar+ic! a actelor normati e aceeai poFi"ie sau o poFi"ie mai supe3 rioar! comparati cu actul supus a&ro,!rii$ %rin urmare* o le,e a putea 4i a&ro,at! numai printr3o le,e ec+i alent! sau superioar! ei$ A&ro,area cunoate dou! 4orme/ a8 a rogarea expres1 8 a rogarea tacit.
8t 3%) @

Boris Negru, Alina Negru

A&ro,area expres este acea 4orm! a a&ro,!rii care reFult! dintr3o mani4estare e:plicit!* clar! a oin"ei or,anului de stat de a scoate din i3 ,oare le,ea respecti !$ A&ro,area e:pres!* la r6ndul ei* poate 4i direct i indirect. A&ro,area e:pres! direct const! 6n anularea e4ectelor le,ii ec+i prin preciFarea 6n detaliu* 6n con"inutul le,ii noi* a le,ii scoase din i,oare$ De e:emplu* Le,ea pentru punerea 6n aplicare a Codului Ci il al Repu&licii #oldo a nr$ 112)3A- din 1' iunie 2((2 pre ede e:pres/ L$$$ Art$ l 3 Codul ci il al Repu&licii #oldo a nr$ 11(83A- din 5 iunie 2((2 intr! 6n i,oare la l ianuarie 2(('$ Art$ 2 3 La data intr!rii 6n i,oare a Codului ci il al Repu&licii #ol3 do a nr$ 11(83A- din 5 iunie 2((2/ se a a&ro,a Codul ci il apro&at prin Le,ea R$S$S$ #oldo eneti cu pri ire la apro&area Codului ci il al R$S$S$ #oldo eneti din 25 decem&rie 175; <-etile So ietului Suprem al R$S$S$ #oldo eneti* 175;* nr$ '5* art$ 91= cu toate modi4ic!rile i complet!rile ulterioare$$$M A&ro,area e:pres! indirect const! 6n anularea e4ectelor le,ii ec+i prin utiliFarea 6n le,ea nou! a 4ormulei/ Lpe data intr!rii 6n i,oare a pre3 Fentei le,i se a&ro,! orice dispoFi"ie le,al! contrar!M$ 0 rogarea tacit sau implicit inter ine 6n situa"ia c6nd le,ea nou! nu 4ace nici o preciFare e:pres! <direct! sau indirect!= de a&ro,are a le,ii ec+i* dar re,lementarea pe care o cuprinde se a&ate de la ec+ea re,le3 mentare* con4orm re,ulii @ex posteriori derogat priori+. 6n literatura de specialitate s3a atras aten"ie asupra 4aptului c! La&3 ro,area tacit sau implicit este i ea o mani4estare de oin"! a or,anelor le,islati e competente* e:primat! 6ntr3un act normati corespunF!torM$ Se 6n"ele,e c!* acest act normati Lc+iar dac! nu cunoate nici o clauF! e:pre3 s! de a&ro,are* 4iind 6ns! o le,e posterioar!* des4iin"eaF! orice alt! dispo3 Fi"ie contrar!* dac! aceea este anterioar!M$1 Bi* totui* aceasta este o 4orm! in4erioar! a&ro,!rii e:prese$ S6ntem de acord cu autorii romQni I$ Do,aru* D$ C$ D!nior* G+$ D!nior$ care 6n cursul de &aF! uni ersitar LTeoria ,eneral! a dreptuluiM sus"in/ LA&3 ro,area tacit! este un procedeu periculos de te+nic! le,islati !$ El las! loc unei practici 4luctuante* actele de aplicare ce constat! a&ro,area implicit! a 6nd* 6n principiu* doar un e4ect inter partes$ ceea ce conduce la insecu3 ritate Curidic!$ De aceea* a&ro,area tacit! tre&uie totdeauna interpretat! 6n
Dumitru #aFilii* *pera citat$ pa,$ 2(5$

8U 33! @

eoria generala a dreptului i statului

sens restricti $ Dac! te:tele nu s6nt esen"ial inaplica&ile 6mpreun!* tre&uie ca interpretul s! se 4or"eFe a le armoniFa* doar 6n lipsa acestei posi&ilit!"i el put6nd s! constate a&ro,area implicit! a le,ii anterioare$ %ericolul ca uti3 liFarea a&ro,!rii tacite s! lase pro&lema ieirii din i,oare a le,ii la latitu3 dinea interpretului* cre6nd posi&ilitatea unor e entuale a&uFuri* tre&uie s! conduc! la a4irmarea* ca pe un principiu al te+nicii le,islati e* a necesit!"ii utiliF!rii a&ro,!rii e:prese <directe=M$1 6n raport cu 6ntinderea e4ectelor* a&ro,area poate 4i/ a= total$ atunci c6nd toate dispoFi"iile cuprinse 6n le,e sau 6ntr3un alt act normati s6nt a&ro,ateP &= parial$ arunci c6nd numai o parte din dispoFi"iile le,ii sau altui normati s6nt a&ro,ate* celelalte continu6nd s! r!m6n! ala&ile$ 7! Cderea 3n desuetudine Una din caracteristicile le,ii const! 6n aceea c! ea continu! s! r!ni6nQ 6n i,oare at6ta timp c6t nu a 4ost a&ro,at!$ Cu alte cu inte* e4ectele Curidi3 ce ale le,ii* ale normelor pe care ea le con"ine nu depind de frecvena sau de continuitatea aplic!rii lor$ Cel pu"in acesta este principiul teoretic la care se atra,e aten"ie c6nd se caracteriFeaF! pro&lema ac"iunii le,ii 6n timp$ 6n realitate* 6ns!* ne putem con4runta cu caFuri* c6nd unele le,i 6i 6nceteaF! ala&ilitatea prin lipsa de uF sau aplicare de3a lun,ul unei perioade mari$ 6n aceste caFuri e or&a de c!derea le,ii 6n desuetudine. Dic"ionarul lim&ii romQne moderne interpreteaF! desuetudinea ca/ La iei din uF* a nu mai 4i o&inuitM* La se 6n ec+i* a se perimaM$ O le,e e considerat! c!Fut! 6n desuetudine atunci c6nd* dei nu este a&ro,at! sau neaCuns! 6n termen* nu se mai aplic! datorit! sc+im&!rii con3 di"iilor social3economice i politice care au impus ini"ial adoptarea ei$ Aceast! modalitate de ieire din i,oare a le,ii e condi"ionat!* prin urmare* de le,!tura indisolu&il! ce e:ist! 6ntre re,lement!rile Curidice i realit!"ile sociale$ (3 i cessat ratio legs$ i i cessat lex+ . acolo unde 6n3 ceteaF! ra"iunea* temeiul aplic!rii le,ii* 6nceteaF! i ac"iunea le,ii$ C!derea 6n desuetudine a le,ilor este speci4ic! perioadelor de trecere de la un re,im politic la altul* c6nd se impun i apar modi4ic!ri su&stan"iale 6n toate domeniile de acti itate social!$ De e:emplu* cursul Repu&licii #oldo a spre un re,im democratic* an,aCamentul constituirii 6n "ara noastr! a unui stat de drept au condi"ionat c!derea 6n desuetudine a mai multor le,i$
Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* *pera citat$ pa,$ '5;$

-# ++1 ir

Boris Negru, !in" Negru

6n iFiunea unor autori* desuetudinea nu constituie o simpl! neapli3 care prelun,it! a te:tului le,ii care duce la dispari"ia lui$ 6n aceast! ordi3 ne de idei* consider!m accepta&il! a4irma"ia pro4esorului uni ersitar So4ia %opescu* con4orm c!reia Lneaplicarea repreFint! o condi"ie necesar!* dar nu su4icient! a c!derii 6n desuetudine$ %entru a e:ista desuetudinea este necesar! inter en"ia unui al doilea element i anume* ca neaplicarea s! reFulte din con in,erea c! norma a ut! 6n edere este rea din punct de e3 dere Curidic i moral sau* pur i simplu* inutil!$ Aceasta ar repreFenta 4a"eta ne,ati ! a lui opinia iuris$ ca element constituti al cutumei$ Deci* ca s! e:iste desuetudinea* neaplicarea tre&uie s! reFulte nu din dorin"a de sustra,ere de la le,e sau din simpla indi4eren"!* ci din con in3 ,erea c! norma desuet! nu mai tre&uie spriCinit!* 4iind incompati&il! cu con in,erile Curidice i morale elementare* curente 6n societate* sau* pur i simplu* pentru c! ea constituie un nonsensO+.<

'77!$! Aciunea legii 3n spaiu


Spa"iul ca i timpul repreFint! condi"ii 4undamentale de e:isten"! a unui 4enomen* proces* o&iect* c!ci este o a&surditate a concepe o e:isten"! 6n a4ara spa"iului i a timpului$ (Spaiul desemneaF! totalitatea raporturilor de e:isten"! dintre o&iec3 te i 4enomene su& aspectul 4ormei* distan"ei* ordinii poFi"iei lor$ La modul ,eneral 3 consider! pro4esorul uni ersitar Constantin Stroe 3 conceptul de spa"iu indic! o repreFentare ,eneraliFat! a dimensiunilor corpurilor i dis3 tan"elor dintre eleM$2 6n ceea ce pri ete caracteristicile spa"iului ele s6nt/ tridimensionalitatea <lun,ime* l!"ime* 6n!l"ime=P reversi ilitatea <6n sensul c!* principial un mo&il poate parcur,e o distan"! A.* dar i distan"a in ers! .A=P simetrie <6n sens c! se poate concepe simetricul unui o&iect 6n raport cu un punct* o dreapt!* un plan=$' No"iunea de spaiu are 6n drept sensul s!u* 4apt ce31 di4eren"iaF! de spa"iul cosmic <4iFic=* iologic$ psi#ologic etc$ Re4erindu3se la aceasta* pro4esorii uni ersitari G+eor,+e C$#i+ai i Radu l$#otica men"ioneaF!/ LSpa"ialitatea normei Curidice este social$ deci nu cade su& reo de4ini"ie 4iFicalist!P 3 i societas$ i i2us$ precum se ede* e:clude an,aCarea inter3 pret!rilor ,eometrice cu care s3ar sta&ili unitatea de m!sur! a 6ntinderii societ!"iiM$
1 2 '

So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 259$ Constantin Stroe* *pera citat$ pa,$ );$ I&idem* pa,$ );3))$

#< 33% @

Teoria general a dreptului i statului

%e de alt! parte* socialmente spa"ial!* norma Curidic! are e4ecte loca. liza ile 6n!untrul ,rani"elor care delimiteaF! teritoriul statului$ 1 Erontierele s6nt linii <reale sau ima,inare= care despart* pe uscat i pe ap!* teritoriul statului dat de teritoriile statelor ecine* iar 6n plan ertical* delimiteaF! spa"iul aerian i su&solul de spa"iul aerian i su&solul statelor ecine$ Erontiera de stat sta&ilete limitele spa"iale de ac"iune a su eranit!"ii statului$2 In irtutea su eranit!"ii sale* 4iecare stat sta&ilete anumite norme de conduit!* ,eneral3o&li,atorii pe teritoriul s!u$ Ast4el* prin le,ile sale* 4iecare stat e 6n drept s! re,lementeFe conduitele su&iec"ilor de drept pe te3 ritoriul s!u$ 6n aparen"!* delimitarea 6ntre s4erele de su eranitate le,islati ! a statelor pare clar!/ Lac"iunea le,ilor unui stat se e:tinde asupra 6ntre,ului s!u teritoriu* e:cluF6nd* totodat!* ac"iunea le,ilor altor stateM$' In realitate* 6ns!* pro&lema dat! nu tre&uie pri it! simplist i e mult mai comple:!$ Aceasta se datorete 4aptelor i situa"iilor le,ate de dou! sau mai multe sisteme de drept na"ional* 4ie din cauFa deplas!rilor unor persoane* 4ie din cauFa locului 6n care a 4ost 6nc+eiat un act Curidic* 4ie din cauFa locului unde se a4l! un anumit &un etc$ Eaptele i situa"iile men"io3 nate pot ,enera con4licte de le,i i con4licte 6ntre norme Curidice de orice natur!/ de drept pu&lic* de drept pri at* 6n statele 4ederale mai pot ap!rea con4licte 6ntre le,isla"ia 4ederal! i le,isla"ia su&iectelor 4ederale$ La cele spuse* men"ion!m i 4aptul c! deF oltarea i comple:iFarea rela"iilor interna"ionale* mai ales 6n condi"iile e:tinderii proceselor de inte3 ,rare re,ional! i european!* 6n deose&i* de asemenea* pot ,enera con4licte de le,i$ %entru a e ita acest lucru tot mai 4rec ent 6nt6lnim caFuri de e:cep3 "ii de la e:clusi itatea aplic!rii le,ilor "!rii respecti e pe teritoriul s!u$ Dat 4iind principiul e,alit!"ii depline a statelor* aceste e:cep"ii Lnu ioleaF! principiul su eranit!"ii statelor i se &aFeaF! pe li erul consimmnt al statelor+?. E:perien"a istoric! arat! c! 6nc! din antic+itate dreptul i3a do&6ndit propria sa personalitate$ 6n sensul c! L4iecare popor este c6rmuit de dreptul s!u <4iecare 2ure suo 2 22=M$ Aa* de e:emplu* 4rancii erau c6rmui"i de >ex salica <le,ea salic!=* romanii 3 de dreptul roman* ,ermanii 3 de dreptul alleman etc$ Asemenea ac"iune a le,ii 6n spa"iu este &aFat! pQ principiul te. ritorialitii legii. Acest principiu se aplic! strict 6n caFul legii penale. Ast3
1 9 ' ;

G+cor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ ;2$ >egea !epu licii Moldova m" >VH.-<& din <I.VL.<GG? privind frontiera de stat. Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 2(8$ Idem$

8U 333 @

Boris Negru, Alina Negru

4el* alin$ <1= al art 11 al Codului %enal al Repu&licii #oldo a <Aplicarea le,ii penale 6n spa"iu= pre ede e:pres/ LToate persoanele care au s! 6rit in4rac"iuni pe teritoriul Repu&licii #oldo a urmeaF! a 4i trase la r!spun3 dere penal! 6n con4ormitate cu preFentul codM* iar urm!torul alineat* <2=* al aceluiai articol sta&ilete c! LCet!"enii Repu&licii #oldo a i apatriFii cu domiciliu permanent pe teritoriul Repu&licii #oldo a care au s! 6rit in4rac"iuni 6n a4ara teritoriului "!rii s6nt pasi&ili de r!spundere penal! 6n con4ormitate cu preFentul codM$ Norma Curidic! penal! de4inete i no"iunea de teritoriu <art$ 12( al Codul %enal=* 6n sensul le,ii penale* Lprin teritoriul Repu&licii #oldo a i teritoriul "!rii se 6n"ele,e 6ntinderea de p!m6nt i apele cuprinse 6ntre 4ron3 tierele Repu&licii #oldo a* cu su&solul i spa"iul ei aerianM$ Ast4el* principiul teritorialit!"ii le,ii* 6n dreptul penal* se 6m&in! cu principiul personalitii legii penale. Din cele spuse reFult! c! teritorialitatea le,ii nu este a&solut!$ %rin3 cipiul teritorialit!"ii are mai multe e:cep"ii cunoscute 6n literatura Curidic! su& denumirea de excepiile extraieritorialitii. Acestea pot 4i pri ite 6n du&lu sens/ a= le,ea nu se aplic! pe teritoriul statului respecti 6n pri in"a unor cate,orii de persoane str!ine i a &unurilor acestora$ Este caFul persoanelor care &ene4iciaF! de imunitate diplomatic!* de cl!dirile repreFentan"elor diplomatice etc$P &= le,ea unui stat urm!rete pe cet!"enii statului respecti c+iar atunci c6nd ei 6i au domiciliul sau reedin"a 6n str!in!tate* pe teritoriul altui stat$

13.3.3. Aciunea legii asupra persoanelor


O pro&lem! nu mai pu"in important! e cea ce se re4er! la ac"iunea le,ii asupra persoanelor$ Se tie c! le,ea* normele Curidice pe care ea le con"ine au un caracter ,eneral* impersonal* 6n sensul c! ele se adreseaF! 6n mod a&stract su&iec"ilor* 4!r! s!3i indi idualiFeFe$ Aceasta nu 6nseamn! c! ele se adreseaF! 6ntotdeauna tuturor su&iec"ilor de drept$ Destinatarul le,ii este omul pri it indi idual* ca persoan! 4iFic!* sau 6n colecti * ca per3 soan! Curidic!$ Aadar* Lomul i* numai el* pri it 6n cele dou! ipostaFe 3 ca persoan! 4iFic! i ca persoan! Curidic! 3 poate 4i su&iect al raportului CuridicM$1
1

Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 22;$

3i ''; J

Teoria general a dreptului i statului

Ac"iunea normelor Curidice asupra persoanelor nu se 6n4!ptuiete la 4el* 4a"! de to"i su&iec"ii de drept$ Bi* totui* s6nt dou! principii 4undamen3 tale care ,u erneaF! aplicarea dreptului asupra persoanelor$ Acestea s6ntP
a8principiul personalitii legiiO$ 8principiul egaliti 2uridice n faa legii.

Principiul personalitii legii pornete de la premisa con4orm c!reia persoanele a4late pe teritoriul unui stat se supun le,ilor statului respecti $ Aceste persoane pot 4i cet!"eni ai acestui stat* cet!"eni str!ini sau apatriFi$ Eaptul c! normele Curidice se adreseaF! persoanelor a4late pe teritoriul unui stat nu 6nseamn! c! se adreseaF! 6ntotdeauna tuturor$ Aceste persoane pot 4ace parte din cate,orii di4erite/ persoane a4late 6ntre anumite limite de 6rst!* cate,orii pro4esionale* societ!"i comerciale etc$ Aadar* s4era persoanelor pe care le,ea le iFeaF! poate aria$ Dar 6n interiorul acestor cate,orii se aplic! un alt principiu/ principiul egalitii 2uridice n faa legii. Acest principiu si3a ,!sit re4lectare 6n art$15 al Con3 stitu"iei Repu&licii #oldo a/ L<1= Respectarea i ocrotirea persoanei constituie o 6ndatorire primor3 dial! a statului$ <2= To"i cet!"enii Repu&licii #oldo a s6nt e,ali 6n 4a"a le,ii i a auto3 rit!"ilor pu&lice* 4!r! deose&ire de ras!* na"ionalitate* ori,ine etnic!* lim&!* reli,ie* se:* opinie* apartenen"! politic!* a ere sau de ori,ine social!M$ Acest principiu e deF oltat mai departe de alin$ <1= ai art$ 17 al Con3 stitu"iei* potri it c!ruia Lcet!"enii str!ini i apatriFii au aceleai drepturi i 6ndatoriri ca i cet!"enii Repu&licii #oldo a* cu e:cep"iile sta&ilite de le,eM$ E,alitatea 6n drepturi este prin ea 6ns!i o e,alitate de anse pe care Constitu"ia o acord! tuturor$ Totui* acest principiu nu este a&solut$ Unele persoane s6nt sustrase 6ntr3o m!sur! mai mare sau mai mic! de la aplicarea anumitor le,i$ Ast4el* se 6nt6lnesc unele e:cep"ii de la aceste principii$ De la principiile caracteriFate mai sus* scoatem 6n e iden"! urm!toa3 rele e:cep"ii de la ele/ a= imunitatea diplomatic! i re,imul Curidic al consulilorP &= re,imul Curidic al str!inilor i al apatriFilorP c= re,imul Curidic al cet!"eanului a4lat 6n str!in!tateP d= recunoaterea e4ectelor actelor i e4ectelor Curidice ale raporturilor Curidice 6nc+eiate pe teritoriul altor state$ &munitatea diplomatic const! 6n e:ceptarea personalului corpului di3 plomatic i a persoanelor asimilate de la Curisdic"ia statului de reedin"!$
-s ++ i-

Boris Negru, Alina Negru

%ersonalul diplomatic <acesta nu tre&uie con4undat cu personalul te+3 nic* administrati i cel de ser iciu= se &ucur! de imunitate diplomatic!* adic! de un sistem de drepturi i pri ile,ii/ in iola&ilitatea persoanei* in3 iola&ilitate de Curisdic"ie* scutire de impoFite i ta:e amale etc$ Statul acreditar nu poate s!3i tra,! la r!spundere pe mem&rii corpului diplomatic$ Acestea pot 4i declara"i (persana non grata+ i e:pulFa"i$ Con4orm art$ '8 al Con en"iei de la -iena* personalul te+nic adminis3 trati &ene4iciaF! de pri ile,iile i imunit!"ile de care se &ucur! mem&rii corpului diplomatic* cu e:cep"ia imunit!"ii de Curisdic"ie* numai pentru actele s! 6rite 6n cadrul e:ercit!rii 4unc"iilor lor o4iciale$ %ersonalul de ser iciu se &ucur! de imunitate doar pentru actele s! 6rite 6n e:ercitarea 4unc"iilor lor* 4iind scuti"i i de impoFite i ta:e pentru salariile cu care s6nt remunera"i$ Totodat!* s6nt in iola&ile documentele diplomatice$ Consulii se ocup! de interesele economice* Curidice* culturale etc$ ale statului pe care 6l repreFint!$ Ei se preocup! 3 6n le,!tur! direct! cu or,a3 nele locale 3 de reFol area pro&lemelor cet!"enilor statului propriu$ %re ederile i imunit!"ile pro in at6t din dreptul na"ional* c6t i din cel interna"ional* 6n aceast! ordine de idei pro4esorul So4ia %opescu* pe &un! dreptate men"ioneaF!/ LNu e:ist! pri ile,ii 6n dreptul na"ional* 6n irtu3 tea principiului constitu"ional al e,alit!"ii$ E:cep"iile de la acest principiu tre&uie pre !Fute de le,eM$1 Este caFul imunit!"ii i in iola&ilit!"ii %ree3 dintelui Repu&licii #oldo a <L<2= %reedintele Repu&licii #oldo a se &u3 cur! de imunitate$ El nu poate 4i tras la r!spundere Curidic! pentru opiniile e:primate 6n e:ercitarea mandatuluiM 3 art$ 91 al Constitu"iei=P deputa"ilor %arlamentului <L<'= Deputatul nu poate 4i re"inut* arestat* perc+eFi"ionat$ cu e:cep"ia caFurilor de in4rac"iune 4la,rant!* sau trimis 6n Cudecat! 4!r! 6ncu iin"area %arlamentului* dup! ascultarea NaM 3 art$ 8( al Constitu"ieiP LDeputatul nu poate 4i persecutat sau tras la r!spundere Curidic! pentru oturile sau pentru opiniile e:primate 6n e:ercitarea mandatuluiM 3 art$ 81 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a=$ Un alt e:emplu 6l constituie re,imul Curisdic"ional special al Cudec!torilor$ Acest re,im de e:cep"ie 6i re,!sete Custi4icarea 6n principiul independen"ei puterii Cudec!toreti$ !egimul 2uridic al strinilor. Statutul Curidic de strin 6l are acea per3 soan! 4iFic! determinat!* a4lat! pe teritoriul unui stat* care are cet!"enia altui stat sau este lipsit! de cet!"enie$ 2 6n practica interna"ional! s6nt cu3
1 So4ia %opescu* *pera citat$ pa,$ 289$ . G+eor,+e C$ #i+ai* Radu I$ #otica* *pera citat$ pa,$ 1(2$

-i ++% t-

Teoria general a dreptului i statului

noscute trei 4orme de re,lementare de c!tre state a re,imurilor Curidice aplica&ile str!inilor/
a8 regimul naional1 8 regimul special1 c8 regimul ce decurge din ( clauza naiunii celei mai favorizate +.

6n caFul regimului naional$ str!inilor* 6n condi"ii de reciprocitate* li se acord! toate drepturile sociale* economice* culturale i ci ile ce le s6nt recunoscute i cet!"enilor statului ,aFd!$ E:cep"ie 4ac doar drepturile poli3 tice <de a ale,e i de a 4i ales=$ 6n caFul regimului special aplica&il str!inilor se are 6n edere 4aptul atri&uirii unor cate,orii de str!ini a unor drepturi sta&ilite prin acorduri interna"ionale sau 6n le,ile na"ionale <e:emplu ne pot ser i normele de e itare a du&lei impuneri=$ !egimul clauzei naiunii celei mai favorizate se sta&ilete* de re,ul!* 6n acorduri &ilaterale* 6n acest caF statul acord! str!inilor a4la"i pe teritoriul s!u un tratament la 4el de a antaCos ca acela con4erit unui stat ter"* conside3 rat ca 4a oriFat$ Domeniile care pot 4ace o&iectul clauFei s6nt/ tari4ele a3 male* importuri* e:porturi* tranFit* drepturi personale nepatrimoniale $a$ !egimul 2uridic al ceteanului aflat n strintate. Dei su eranita3 tea unui stat se e:tinde numai 6n limitele 4rontierelor sale* e:ist! anumite situa"ii c6nd le,ea statului respecti se aplic! i asupra unor 4apte petrecute 6n a4ara ,rani"elor sale$ Acest lucru poate 4i condi"ionat de necesitatea ap!3 r!rii unor interese deose&it de importante pentru statul respecti $ Cet!"enii Repu&licii #oldo a 6n str!in!tate se &ucur! de protec"ia sta3 tului$ Ast4el* con4orm Constitu"iei* Lcet!"enii Repu&licii #oldo a &ene4i3 ciaF! de protec"ia statului at6t 6n "ar!* c6t i 6n str!in!tateM <alin$ <1= al art$ 19 al Constitu"iei=$ C6t pri ete starea ci il! i capacitatea persoanelor* se aplic! le,ea personal!* 6n sensul c! persoana Repu&licii #oldo a a4lat! 6n str!in!tate r!m6ne supus! le,ilor Repu&licii #oldo a$ Desi,ur c!* a4la"i 6n str!in!tate* cet!"enii notri tre&uie s! se supun! i le,ilor statului respecti $
* * *

Am caracteriFat pro&lemele principale care "in de ac"iunea le,ii asu3 pra persoanelor$ E ident* 4iecare le,e 6i poate a ea i particularit!"ile sale$ Din acest punct de edere distin,em/ a= le,i cu oca"ie ,eneral! de aplicare at6t 4a"! de persoanele 4iFice c6t i 4a"! de persoanele CuridiceP &= le,i care se aplic! numai persoanelor 4iFiceP
) ++- t-

Boris Negru, !in" Negru

c= le,i care se aplic! numai persoanelor CuridiceP d= le,i care se aplic! numai anumitor cate,orii de su&iec"i de drept <de e:emplu* se aplic! numai 4a"! de Cudec!tori sau 4a"! de pensio nari etc$=P e= le,i care se aplic! unei sin,ure persoane* dar nu 6n calitatea sa de persoan! 4iFic!* ci 6n calitate de de"in!tor al unei anumite 4unc"iuni* indi4erent de cine este aceast! persoan! <de e:emplu* dispoFi"iile constitu"ionale re4eritoare la %reedintele Repu&licii etc$=$
!

Su'ie#te de e5aluare677777777777777777777777777777
1$ Ce se 6n"ele,e prin iF or al dreptuluiG 2$ Cum pot 4i clasi4icate iF oarele dreptuluiG Ce criterii pot 4i puse la &aFa clasi4ic!rii iF oarelor dreptuluiG Eace"i o caracteristic! a accep"iunilor iF oarelor de drept$ '$ Ce este i prin ce se caracteriFeaF! o&iceiul Curidic <cutuma=G ;$ Ce este i prin ce se caracteriFeaF! precedentul CuridicG 6n ce state precedentul Curidic are o s4er! de aplicare mai lar,!G Carac teriFa"i rolul precedentului Curidic 6n Repu&lica #oldo a$ )$ Ce este i prin ce se caracteriFeaF! doctrina ca iF or de dreptG 5$ Ce este i prin ce se caracteriFeaF! contractul normati G Caracte riFa"i rolul contractului normati pentru Repu&lica #oldo a$ 8$ Ce este actul normati G Care s6nt tr!s!turile de4initorii ale actului normati G %rin ce actul normati se deose&ete de actul aplicati i de actul interpretati G 9$ Ce cate,orii de acte normati e Curidice cunoate"iG 7$ Ce este le,eaG Ce cate,orii de le,i cunoate"iG 1($ Ce ti"i despre Constitu"ie ca iF or de dreptG Eace"i o caracteris tic! conceptului Constitu"iei Repu&licii #oldo a$ 11$ Da"i e:emple de le,i or,anice i de le,i ordinare$ 12$ Ce 6n"ele,e"i prin acte normati 3Curidice su&ordonate le,iiG 1'$ Enumera"i autorit!"ile pu&lice i actele normati 3Curidice pe care acestea le adopt!$ 1;$ CaracteriFa"i ac"iunea le,ii 6n timp* spa"iu i asupra persoanelor$
^ %%# ^

'eori" gener"! " (re)tu!ui i st"tu!ui

2iteratura re#omandat6
1$ G+eor,+e A ornic* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((;$ 2$ Dumitru .alta,* Ale:ei Gu"u* I,or Ursan* Teoria general a dreptului$ C+iin!u* 2((2$ '$ Ion Craio an* Tratat elementar de teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ ;$ Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e DQnior* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 1777$ )$ #ircea DCu ara* Teoria general a dreptului ;/nciclopedia 2uridic8. Drept raional$ izvoare i drept pozitiv$ .ucureti* 177)$ 5$ Dumitru #aFilu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 8$ Radu I$ #otica* G+eor,+e #i+ai* Teoria general a dreptului$ .ucu reti* 2((1$ 9$ Nicolae %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((2$ 7$ Carmen %opa* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((1$ 1($ So4ia %opescu* Teoria general a dreptului$ .ucureti* 2((($ 1($ Ale:andru -!llim!rescu* Tratat de enciclopedia dreptului$ .ucureti* 1777$ 11$ KI$ SY.C* CcmoCC3B3 npaea$ #ocZ.a* 1791$

-9 ++3 ,

e2nica ela3orrii

Te+nica Curidic! i te+nica le,islati !$ #odalit!"i* scopuri i utilit!"i ale te+nicii Curidice$ Re,uli i principii <cerin"e= ale le,i4er!rii$ Etapele procesului de ela&orare a actelor normati e$ %!r"ile constituti e i structura intern! a actelor normati e$ Lim&aC i stil 6n ela&orarea actelor normati e$ Eic"iuni i preFum"ii$ E enimente le,islati e$

14.1. e2nica 0uridic i te2nica legislati.


E:aminarea iF oarelor dreptului ne3a demonstrat c! normele Curidice s6nt re4lectate 6n di erse acte normati e$ Acestea din urm! apar ca un reFul3 tat al acti it!"ii normati e a or,anelor de stat$ Acti itatea normati ! este una din acti it!"ile 4undamentale de e:er3 citare a 4unc"iilor statului* ea are drept scop sta&ilirea unor ariante de conduit! care ar permite deF oltarea normal! a societ!"ii$ Acti itatea nor3 mati ! 6ntr3un stat este des4!urat! de anumite or,ane de stat sta&ilite de constitu"ie i alte le,i$ Aceste or,ane desemnate de le,isla"ie poart!* de o&icei* denumirea de Lle,iuitorM* Lle,islatorM* Lor,an le,iuitorM* Lor,an le3 ,islati M$ Rolul primordial dintre acestea re ine* indiscuta&il* %arlamentu3 lui* c!ruia 6i este 6ncredin"at! misiunea principal! 6n acti itatea normati ! a statului$ Spre deose&ire de alte or,ane de stat* %arlamentul dispune de prero,ati a de a adopta le,i$ Toate celelalte or,ane nu dispun de o aseme3 nea prero,ati ! i nici nu pot s! dispun!$ Ele s6nt 6n drept s! adopte numai acte normati e su&ordonate le,ii$ Din aceste considerente* Constitu"ia Repu&licii #oldo a < eFi alin$ <1= al art$ 5(= pre ede c! %arlamentul este Lunica autoritate le,islati ! a statuluiM* 6n acest caF* se su&liniaF! 4aptul c! numai %arlamentul are meni3 rea s! re,lementeFe primar i ori,inar rela"iile sociale 4undamentale i s! asi,ure unitatea re,lement!rilor le,islati e pe 6ntre, teritoriul "!rii$ Acti itatea le,islati ! <le,i4erarea= necesit! respectarea strict! a unor re,uli ce "in de Lte+nica Curidic!M i Lte+nica le,islati !M$ O asemenea ac3 ti itate o 6nt6lnim 6nc! la Roma Antic!$ Ilustrul pro4esor romQn A$-!llim!rescu* pe &un! dreptate considera c! Lnic!ieri nu om ,!si o te+nic! mai &o,at! dec6t 6n dreptul roman* o su&tilitate mai in,enioas! i o arietate mai mare de arti4icii pentru adap3 tarea dreptului necesit!"ilor sc+im&!toare ale ie"ii$ Bi aceasta se e:plic! prin 4aptul c! pretorul i pruden"ii* oind s! p!streFe intan,i&il! le,ea* au adaptat3o noilor cerin"e ale ie"ii numai prin arti4icii* 4ic"iuni i preFum"ii$ Dei la Curisconsul"ii romani nu ,!sim deose&irea propriu3Fis! 6ntre te+3 nic! i tiin"!* ideea unei opere omeneti arti4iciale i 6ndreptat! spre un scop practic* al!turi de opera de in esti,a"ie a principiilor superioare i a necesit!"ilor sociale* a 4ost 6ntreF!rit! de eiM$1
Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 2783279$

ni ';2 ,3

Teoria general s dreptului i statului

SavignA i &#ering !d 6n te+nic! arta* opera proprie a omului de drept* a Curistului* prin opoFi"ie cu con"inutul* cu materia asupra c!reia lucreaF! acesta$ Ast4el* Sa i,nV a4irm! c! (norma ia natere dintr.o idee de drept mprtit de popor n totalitatea lui sau din convingerea nemi2locit c ea este adevrat i o ligatorie prin ea nsi$ independent de orice confir. mare exterioar1 dreptul* la 4el ca lim&a* mora urile i 4ormele de or,ani3 Fare politic!* 6i are ori,inea 6n contiin"a colecti ! a poporului ;,ol[srec#f8 i de ine treptat opera Curitilor ;@uristenrec#f8. Statului i le,ii nu le re ine dec6t un rol secundar* acela de a 4ace e:plicite normele care le pree:ist!M$1 I+erin, pune pro&lema ast4el/ LCum tre&uie or,aniFat i sta&ilit drep3 tul* a&strac"ie 4!c6ndu3se de con"inutul lui* pentru ca mecanismul s!u s! simpli4ice* s! uureFe i s! asi,ure 6n mod c6t mai lar, aplicarea re,ulilor de drept caFurilor concreteG Apoi de4inete te+nica Curidic!* ramura artei Curidice care are drept scop de a per4ec"iona 4orma materiei Curidice* cu alte cu inte metoda te#nic i mecanismul te#nic$ sau totalitatea de procedee prin care acest scop poate 4i atinsM$2 Tanon de4inete te+nica Lstudiul care are de o&iect recunoaterea miC3 loacelor prin care o re,ul! ideal! de purtare o&"ine caracterele poFiti it!"ii i se trans4orm! 6ntr3o re,ul! Curidic! o&li,atorieM$' Eminentul Curist 4ranceF :rancois GenA 6n opera sa 4undamental! LBtiin"! i te+nic! 6n dreptul pri at poFiti M* ap!rut! la 6nceputul secolu3 lui al AA3lea* sus"ine c! te+nica Curidic! repreFint! 4orma opus! materiei* 4orm! care r!m6ne 6n mod esen"ial Lo construc"ie arti4icial! a ceea ce este dat i este mai mult o oper! de ac"iune dec6t de inteli,en"!M$ AnaliF6nd pentru prima dat! raportul comple: dintre tiin"! i te+nic! <LEste dreptul o tiin"!* o te+nic! sau o art!GM=* pro4esorul Er$ GenV pornete de la dou! concepte/ (datu: i (construitul+. 6n opinia lui Er$ GenV* un lucru este (dat+ atunci c6nd e:ist! ca o&iect 6n a4ara acti it!"ii producti e a omului$ La (dat+ se atri&uie/ natura* rela"iile dintre oameni* e enimentele istorice etc$ In acest sens Er$ GenV distin,e ; cate,orii/ 1$ Datul real. Acesta cuprinde realit!"ile 4iFice i psi+olo,ice precum clima* tradi"iile reli,ioase* o&iceiurile populare etc$ 2$ Datul istoric. Acesta reFult! din e olu"ia particular! a tuturor 4ap telor sociale* a tradi"iilor etc$
%+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 2(;$ . Citat dup!/ Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ 277$ ' I&idem* pa,$ '(($
-= +!+ t1

Boris Negru, Alina Negru

'$ Datul raional. Acesta const! 6n acele principii care decur, din considera"ia care tre&uie ar!tat! omului i rela"iilor umane precum caracterul sacra al ie"ii umane* li&ertatea ,6ndirii* in iola&ilitatea persoanei$ ;$ Datul ideal. Acesta 4urniFeaF! un element dinamic* respecti * aspira "iile morale i spirituale ale unei perioade i ci iliFa"ii particulare$ Un lucru este (construit+ atunci c6nd este reFultat de om <cas!* mas!* oper! de art! etc$=$ (%onstruitul+ o dat! realiFat de ine (dat+ pentru toat! lumea* inclusi pentru autorul s!u$ $@8atu+ este relati 6n sensul c! el este in4luen"at de (construit+$ de acti itatea uman!* 6n ceea ce pri ete (datul+ atitudinea omului const! 6n a31 cunoate cu aCutorul tiin"ei$ In ce pri ete (construitul+ omul este prin ipoteF! constructorul$ Aceasta nu 6nseamn! ca cunoaterea e:clude cu to3 tul construc"ia* 6n raport cu 4aptul &rut* 4aptul tiin"i4ic este (construit+c Din cele spuse* reFult! c! pentru Er$ GenV din te+nica Curidic! reFult! dreptul* adic! (construitul+. LDatulM* 6n concep"ia sa* corespunde apro:i3 mati no"iunii 4undamentale de drept natural$ El const! din anumite ade !3 ruri morale i economice care stau la &aFa dreptului poFiti $ Su& in4luen"a !dit! a lui GenV* K$ .onnecase de4inete te+nica Curi3 dic! ca totalitate a LmiCloacelor cu aCutorul c!rora se ela&oreaF!* apar* se trans4orm!* se aplic! i se stin, re,ulile de dreptP ea 6m&r!"ieaF! at6t lim3 &aCul dreptului* c6t i procedeele de interpretare i de punere 6n practic! a unei re,uli de drept oarecare* at6t caractere 4ormale ale le,ii i ale o&iceiu3 lui* c6t i cadrul tradi"ional al +ot!r6rilor Cudec!toreti* precum i metodele de e:punere ale doctrineiP 6ntr3un cu 6nt* orice mani4estare a unei re,uli de drept* indi4erent de 4iFionomia eiM$2 S! lu!m de4ini"ii mai noi$ %ro4esorul uni ersitar Dumitru #aFilu conc+ide c! Lprin te+nica le3 ,islati ! 6n"ele,em un ansam&lu de procedee 4olosite 6n ela&orarea i apli3 carea dreptului* 6n scopul de a da e4icien"! Curidic! re,ulilor de conduit!* l!s6ndu3le* ast4el* aplica&ile la arietatea i comple:itatea ie"ii socialeM$' %ro4esoral uni ersitar Costic! -oicu consider! c! Lte+nica Curidic! desemneaF! totalitatea miCloacelor* metodelor* procedeelor i te+nicilor utiliFate de or,anele puterii de stat 6n procesul de ini"iere* ela&orare* adap3 tare i ampli4icare a actelor normati eM$;
1

Ion Craio an* &ntroducere n filosofici dreptului$ pa,$ 5'$

2 ' ;

Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 2'9$ I&idem* pa,$ 2'7$ Costic! -oicu* *pera citat$ pa,$ 178$

- +!! %-

Teoria general a dreptului i statului

6n iFiunea pro4esorului uni ersitar Nicolae %opa* Lte+nica Curidic! constituie ansam&lul miCloacelor* procedeelor* arti4iciilor prin care necesi3 t!"ile pe care le 6n4!"ieaF! ia"a social! cap!t! 4orm! Curidic! <se e:prim! 6n con"inutul normei de drept= i se realiFeaF! apoi 6n procesul con ie"uirii umaneM1$ Tot D3lui consider! c! Lte+nica le,islati ! este parte constituti ! a te+nicii Curidice i este alc!tuit! dintr3un comple: de metode i procedee* menite s! asi,ure o 4orm! corespunF!toare con"inutului <su&stan"ei= re,le3 ment!rilor CuridiceM$2 Eminentul Curist* pro4esorul uni ersitar Nicolae Titulescu* considera c! rolul te+nicii Curidice este s! o4ere le,iuitorului posi&ilit!"i de adaptare a sistemului de re,lement!ri Curidice i a sistemului institu"iilor Curidice la necesit!"ile sociale ce apar* aceasta r!spunF6nd cel mai &ine intereselor sociale practice i ne oii de pro,res Curidic$' Traian lonescu i Eu,en .arasc+ prin te+nic! Curidic! 6n"ele, Lto3 talitatea arti4iciilor ori procedeelor prin care cerin"ele sociale* tendin"ele de or,aniFare i sc+im&are deFira&il! 6i primesc* 6ntr3un sistem de drept* consacrarea su& 4orma normei CuridiceM$; Dup! p!rerea pro4esorului uni ersitar G+eor,+e A ornic* Lte+nica Cu3 ridic! este un concept comple:* care cuprinde at6t te+nica ela&or!rii drep3 tului* te+nica le,islati !* c6t i te+nica realiF!rii* aplic!rii i interpret!rii dreptuluiM$) 6n ceea ce ne pri ete* consider!m c! te+nica Curidic! apare ca o cate3 ,orie comple:! ce include 6n sine un ansam&lu de metode* miCloace* pro3 cedee 4olosite 6n procesul de ela&orare* interpretare i realiFare a dreptului 6n scopul de a da e4icien"! Curidic! re,ulilor de comportament social$ Te+nica le,islati !* ca o parte component! a te+nicii Curidice* caracte3 riFeaF! metodele* miCloacele i procedeele* pe care le aplic! le,iuitorul 6n procesul de le,i4erare$ Le,i4erarea e o acti itate e:trem de responsa&il!$ Nu 6nt6mpl!tor ea e considerat! ca un sinonim al ,u ern!rii* conducerii statale$ %rintre procedeele de te+nic! le,islati !* aplica&ile 6n procesul de conceptualiFare a le,ii* pot 4i men"ionate urm!toarele/
a8 inventarierea legislaiei n vigoare1
1 9 ' ; )

Nicolae %opa* *pera citat$ 2((2* pa,$ 2('$ I&idem* pa,$ 2('$ Ion Do,aru* *pera citat$ pa,$ 197$ Studii i cercetri 2uridice$ 175;* nr$ 2* pa,$ 19($ G+eor,+e Lupu* G+eor,+e A ornic* *pera citat$ pa,$ 198$ -t +! t-

Boris Negru, Alina Negru

8 ntocmirea unor studii economice$ sociologice etc. privind evolu ia i tendinele fenomenelor i relaiilor sociale ce urmeaz a fi o iect de reglementare normativ1 c8 examinarea legislaiei din alte ri privind reglementarea pro le melor analogice.O

1!.*. 8odaliti, s#opuri i utiliti ale teBni#ii "uridi#e


Din cele spuse reFult!* c! te+nica Curidic! constituie un ansam&lu comple: care desemneaF! anumite re,uli* principii* metode* procedee* opera"ii utiliFate 6n procesul de ela&orare* adoptare* realiFare* interpretare i sistematiFare a normelor Curidice$ In iFiunea pro4esorului uni ersitar Costic! -oicu* Lte+nica Curidic! cuprinde dou! se,mente principale/ N un prim segment este acela al cre!rii dreptului care se deruleaF! 6n cele trei momente/ ini"ierea actului normati * ela&orarea actului normati i adoptarea actului normati $ Acest se,ment este de4init drept T/C'&%g >/G&S>0T&,g1 P un al doilea segment este acela al aplic!rii actelor normati e* respecti al transpunerii 6n ia"! a normelor Curidice$ Acest se,ment este de4init drept T/C'&%0 !/0>&Yg!&& D!/PT3>3&+.9 Ale:andru -!llim!rescu* reFult6nd din punct de edere al autorit!"ii care o 6ntre&uin"eaF!* distin,e trei aspecte ale te+nicii/ (te#nica legislativ$ care eman! de la le,iuitorP te#nica 2urisprudenial de care se ser esc instan"ele CudiciareP te#nica doctrinal de care se ser ete doctrina$ Eiecare dintre aceste te+nici* dei su&ordonat! i tri&utar! te+nicii ,e3 nerale $$$ 6i are principiile i procedeele ei speci4ice* principii deri 6nd din scopul special pe care31 urm!resc 4iecare dintre aceste iF oare i din rolul 4iec!ruia 6n cadrul ie"ii Curidice$ Ast4el te#nica legislativ a 4i adaptat! 4unc"iunii pe care o 6ndepli3 nete le,ea i care* 6n primul r6nd* este o&"inerea unui instrument precis$ uniform i sigur de e:primare a dreptului $$$ Te#nica 2urisprudenial a 4i* pe deoparte* o te+nic! a interpretrii legii$ pe de alta* o te+nic! a crerii dreptului... In s46rit* te#nica doctrinal a 4i* mai ales* o te+nic! construc3 ti !* 6n care procedeele intelectuale or domina* dat 4iind relati a indepen3 dent! a doctrinei 4a"! de practica Filnic!M$'
T .oris Ne,ru* -ioleta CoCocaru* Te#nica legislativ$ C+iin!u* 1778$ Costic! -oicu* *pera citat$ pa,$ 178$ ' Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ ''7$
2

3H ';5 I

Teoria general a dreptului ;i statului

Nu ne om re4eri aici la 6ntrea,a palet! de pro&leme ale te+nicii Cu3 ridice$ Eiind o pro&lem! mult prea comple:!* ea* indiscuta&il* include 6n sine i te+nica constat!rii e:isten"ei situa"iilor sociale care necesit! re,le3 mentare Curidic!* i te+nica ela&or!rii actului normati * i te+nica adopt!rii actului normati * i te+nica interpret!rii acestuia* i te+nica realiF!rii actu3 lui normati * i te+nica sistematiF!rii actelor normati e etc$ Acestea or 4i o&iecte distincte de cercetare$ De aceea ne om re4eri 6n continuare la pro&lema te+nicii le,islati3 e* care i constituie partea component! principal! a te+nicii Curidice$ In literatura de specialitate unii autori socot c! termenii Lte+nic! Curidic!M i Anita N!it 6n"ele,e prin te+nic! le,islati ! totalitatea procedeelor* opera"iilor prin care solu"iile de 4ond do&6ndesc practica&ilitate* capacitate de 6nserare 6n ia"a social!* iar #reCeru consider! c! ea poate 4i de4init! ca un ansam&lu de metode i procedee 4olosite 6n acti itatea de ela&orare a unor proiecte de le,i i a altor acte normati e* care aCut! la determinarea unor solu"ii le,islati e Cudicios alese 3 potri it cerin"ei sociale 3 i* deo3 potri ! 3 la modul de e:primare al acestora 6n te:te corespunF!tor redac3 tate$1 %ro4esorul Nicolae %opa consider! c! te+nica le,islati ! Leste alc!3 tuit! dintr3un comple: de metode i procedee* menite s! asi,ure o 4orm! corespunF!toare con"inutului <su&stan"ei= re,lement!rilor CuridiceM$2 Le,i4erarea* 6n iFiunea pro4esorului #ircea DCu ara Leste opera"iu3 nea prin care re,ula de drept* aa cum se constat! i cum o concepe mintea noastr! 4a"! de o situa"ie de 4apt dat! 6n societate* se trans4orm! 6n re,ul! de drept poFiti TMTG Le,i4erarea nu apare de la sine$ Ea a putea pomi numai de la spe"e concrete/ le a analiFa* l!murind situa"iile de 4apt care le corespundP a re3 cunoate toate rela"iile Curidice* pe care 4iecare din spe"ele ast4el analiFate le comport!P a desprinde ast4el re,uli ,enerale comune unei serii c6t mai mari de spe"e* pun6nd 6n lumin! uneori i irtualit!"ile latente ale normelor ast4el constituiteP a con4runta 6n 4ine normele ast4el de,aCate cu cele care s3au de,aCat 6n acelai 4el* 6n trecut* 6n 4elul acesta 3 conc+ide #ircea DCu3 ara 3 se o&"ine 4ormularea unor re,uli ,enerale <norme= noi$;
1 2 ' ;

Elorin #reCeru* Te#nic legislativ$ .ucureti* 1787$ Nicolae %opa* *pera citat$ pa,$ 2('$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ '1)$ Idem$

-) +!- )

Boris Negru, Alina Negru

Acti itatea de le,i4erare cunoate dou! momente esen"iale/ a8 constatarea existenei situaiilor sociale care reclam reglementa re 2uridic1 8 sta ilirea idealului 2uridic care tre uie s se aplice acestor situaii n funcie de contiina 2uridic a societii. Care este utilitatea* scopul le,i4er!rii* a te+nicii Curidice* 6n ,eneralG R!spunsurile la aceast! 6ntre&are nu s6nt aceleai$ Unii <de e:emplu* I+erin,= ne or spune c! te+nica are drept scop rea. lizarea dreptului* adic! aplicarea re,ulilor a&stracte* caFurilor concrete$ Al"ii or edea scopul ei 6n sigurana pe care tre&uie s! o preFinte dreptul <GenV* de e:emplu=$ Al"ii* 6n s46rit* or edea 6n te+nic!* opera de adoptare sau de sincronism a indi idualului cu socialul <de e:emplu* De %a,e=$1 Din arietatea 4ormulelor 6ntre&uin"ate se desprinde o idee princi3 pal!/ ideea de siguran$ elementul esen"ial al ordinii Curidice$ %entru ca re,ula de drept s! corespund! acestei ne oi de si,uran"!* tre&uie s! preFinte caracterul de precizie$ certitudine i uniformitate$ pe care* de cele mai multe ori* nu i3o poate da dec6t te+nica$ Din aceste considerente pro4esorul Ale3 :andru -!llim!rescu concluFioneaF!/ LScopul primordial al te+nicii Curidi3 ce/ a da sigurana$ cu a2utorul preciziei$ sta ilitii i uniformitii+.9 Care s6nt condi"iile pe care a tre&ui s! le 6ndeplineasc! te+nica pentru a atin,e acest scopG 6n iFiunea pro4esorului din NancV Erancois GenV* calit!"ile pe care tre&uie s! le posede o te+nic! Curidic! pentru a 4i satis4!c!toare s6nt/ &ine delimitat!* adapta&il!* simpl!* si,ur! i nei,nor6nd prea mult natura lu3 crurilor$ Arat! mai departe ce s6nt re,ulile 4ormale* concep"iile* 4ic"iunile* preFum"iile* cate,oriile/ acestea nu mai au importan"a primordial! pe care o a eau la Roma* dar au a antaCul (de a turna instituiile recunoscute n forme dinainte concepute$ care le asigur n acelai timp precizia con. diiilor i fermitatea efectelor fr de care nu exist ordine social solid ntemeiat+D Da&in cere ca te+nica s! ne dea un drept coerent i logic Lnu pentru moti e de ele,an"! sau estetic! Curidic!* dar pentru moti ul 4oarte utilitar c! un drept coerent i lo,ic se 4ace 6n"eles i p!truns mai uor dec6t un drept di iFat contra lui 6nsui i compus din solu"ii contradictoriiM$;
Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ '15$ I&idem* pa,$ '18$ %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ '19$ Ale:andru -!llim!rescu* *pera citat$ pa,$ '19$

3' ';9 J

Teoria general a dreptului i statului

%ro4esorul Ale:andru -!llim!rescu deduce trei postulate 4undamen3 tale ale oric!rei te+nici/ 1$ Te+nica tre&uie s! se caracteriFeFe mai 6nt6i prin simplicitate$ sim plicitate care s! reFume 6n instrumente precise i uniforme$ com ple:itatea e:i,en"elor sociale$ 2$ Te+nica tre&uie s! 4ac! din drept un tot coerent i logic$ pentru a nu crea incertitudine i contraFiceri$ '$ Te+nica tre&uie s! asi,ure sta ilitatea situaiilor do ndite i certi tudinea siguranei. E ident* per4ec"ionarea permanent! a re,lement!rilor Curidice cere adaptarea te+nicii Curidice noilor e:i,en"e* optimiFarea miCloacelor i pro3 cedeelor acesteia timpului nostru* al popoarelor$ Un popor 3 oricum ar 4i el 3 are dreptul de a3i le,iui tre&uin"ele i tranFac"iunile ce reFult! neap!rat din acele tre&uin"e* reciprocitatea rela"iunilor sale* 6ntr3un cu 6nt/ le,ile unui popor* drepturile sale nu pot purcede dec6t din el 6nsui$ Alt element str!in* esen"ial* di4erit de al lui* nu3i poate impune nimicaP i dac!3i impune* atuncea e numai prin superioritatea demn! de recunoscut a indi idualit!"ii sale $$$MT$ #enirea dreptului este s! ordoneFe adec at di ersit!"ile ,eopolitice* na"ionale* lin, istice* economice* culturale etc$ O a treia regul reFult! din 4aptul c! dreptul re,lementeaF! doar con3 duita e:terioar! a indi iFilor* c!ci doar raporturile intersu&iecti e intere3 seaF! ia"a social! i* deci* ordinea Curidic!$ LLe,i4erarea 3 sus"in autorii cursului de &aF! Teoria General a Dreptului <.ucureti* 1777* Editura Btiin"i4ic!= 3 nu tre&uie s! 6ncerce s! normeFe dec6t comportamentele e:3 terioare ale indi iFilor* e:clus! 4iind orice tentati ! de a re,lementa modul intim de ,6ndire* sentimentele* dorin"ele acestoraM$2 %rin aceasta* dreptul ca o etic! o&iecti !* se deose&ete de morala ca etic! su&iecti !* 6n aceast! ordine de idei* pro4esorul #ircea DCu ara men"iona c! Lmorala are de o&iect re,lementarea 4aptelor interne* inten"iunea noastr!* dreptul are de o&iect re,ulamentarea 4aptelor e:terne ale noastre la lumina inten"iunilor* ceea ce este cu totul altce a$ C6nd re,ula moral! comand! cui a s! 4ie &un* 6i comand! o atitudine su4leteasc!* o inten"iune sincer!* 6ndat! ce aceast! inten"iune s3a mani4estat 6n a4ar!* printr3un 4apt 6n le,!tur! cu alt! persoa3 n!* 6ndat! apare 4enomenul dreptM$' Le,ea poate 6ncerca s! orienteFe prin educa"ie sentimentele* dar nu le poate 4or"a/ LO le,e poate s!3mi interFic!
1 2 '

#i+ai Eminescu* *pera citat$ pa,$ )$ Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* *pera citat$ pa,$ 221$ #ircea DCu ara* *pera citat$ pa,$ '21$

#T 34) 98

Boris Negru, Alina Negru

s practic 6n mod pu&lic un cult reli,ios* dar nu3mi poate interFice s! cred 6n DumneFeu* 6nc!lcarea acestei limite a norm!rii a 4ost o alt! ,reeal! a comunismului/ dreptul socialist a 6ncercat s! ,u erneFe contiin"ele* nu e:terioritatea comportamentelorP de alt4el* acesta era i sensul ultim al aa3 numitului Lom nouM$1 O a patra regul a le,i4er!rii pornete de la premisa c! dreptul tre&uie s! se a&"in! s! inter in!* c+iar dac! re,ula proiectat! urm!rete &inele pu3 &lic* c6nd o ast4el de inter en"ie ar cauFa preCudicii acestuia datorit! limite3 lor psi+olo,ice ale destinatarilor normei$ Dreptul tre&uie* cu alte cu inte* s! impun! maximul de constrngere suporta il pentru destinatarii s!i$2 %edepsele care dep!esc necesitatea nu numai c! s6nt inCuste* dup! natura lor i nu au e4ectul scontat$ Ele* dimpotri !* pot aduce la reFultate in erse* 6n aceast! ordine de idei* marc+iFul milaneF .eccaria <18'93187;= pre e3 dea c! pedeapsa nu tre&uie s! 4ie niciodat! e:cesi !/ LOmul* Cudec!tor sau c!l!u* 6i pierde toat! demnitatea aplic6nd pedepse crude$ O pierde c+iar i numai asist6nd la e:ecutarea lorM$ %edeapsa tre&uie s! 4ie e4icace/ L%entru ca o pedeaps! s!3i atin,! e4ectul dorit* ea tre&uie s! dep!easc! a antaCul reFultat din delictM$' O a cincea regul cere ca inter en"ia le,iuitorului s! ai&! loc doar atunci* c6nd interesul social i &unul mers al lucrurilor o cere$ Tre&uie de e itat situa"iile c6nd le,i4erarea se 4ace pentru le,i4erare* c6nd ea de ine un spectacol politic$ Le,iuitorul inter ine cu norme Curidice noi* doar atunci* c6nd e con ins 6n 4aptul c! acestea or 6m&un!t!"i su&stan"ial mersul de mai departe al lucrurilor* or duce la o mai &un! solu"ionare a pro&lemelor cu care societatea se con4runt! la momentul dat$ #ontesauieu* nu 6nt6m3 pl!tor* 6n opera sa 4undamental! LSpiritul le,ilorM men"iona c! Lle,ile in3 utile sl!&esc le,ile necesareM i c! Ltre&uie s! se e ite cu tot dinadinsul de a se modi4ica spiritul ,eneral al unui popor* atunci c6nd acest spirit nu este contrar principiilor ,u ern!m6ntuluiM$; La acelai lucru atr!,ea aten"ia i #i+ai Eminescu/ LO teorie 4iloso3 4ic! a istoriei nu ne pare de prisos aicea$ %opoarele nu s6nt producte ale inteli,en"ei* ci ale naturii* 3 aceasta tre&uie sta&ilit* 6n 6nceputul deF olt!rii lor ele au ne oie de un punct sta&il* 6mpreCurul c!ruia s! se cristaliFeFe lucrarea lor comun!* statul lor* precum roiul are ne oie de o matc!$ Dac! al&inele ar a ea Curnale* acestea ar 4i 4oarte legitimiste. C6nd mersul linitit
1 2 ' ;

Ion Do,aru* Dan Claudiu DQnior* G+eor,+e D!nior* *pera citat$ pa,$ 221$ Idem$ %+ilippe #alaurie* *pera citat$ pa,$ 19;$ I&idem* pa,$ 122$

-t + 0 ,

Teoria general a dreptului i statului

i re,ulat al a4acerilor este lo it 6n centrul* 6n re,ulatorul s!u* trea&a nu poate mer,e &ineM$1 * alt regul ar necesita 6ncadrarea* pe m!sura posi&ilit!"ilor* a re,le3 ment!rilor normati 3Curidice 6n sistemul ,eneral al re,lement!rilor norma3 ti 3sociale$ Cu alte cu inte* un le,iuitor iscusit se a str!dui s! nu accepte* s! e ite con4lictul normelor Curidice cu alte cate,orii de norme sociale$ #en"ion!m 4aptul c! multitudinea normelor sociale nu e 6nt6mpl!toare i nu duce la un +aos normati $ De cele mai multe ori toate cate,oriile de nor3 me sociale cola&oreaF! 6ntre ele 6n re,lementarea uni4orm! a unora i ace3 leai rela"ii sociale* 6nainteaF! aceleai e:i,en"e* cer acelai comportament din$ partea su&iec"ilor rela"iilor sociale$ Le,iuitorul a tre&uie s! pro4ite de acest lucru$ De e:emplu* str!&uneii notri nu prea tiau de con"inutul nor3 melor Curidice* dar comportamentul lor era le,al* dat 4iind 4aptul c! La eau acei apte ani de acas!M <respectau strict normele morale= i a eau 4ric! de DumneFei <respectau strict normele reli,ioase=$ Din aceste considerente* le,iuitorul a intra 6n con4lict cu alte norme sociale <de e:emplu* cu unele o&iceiuri=* c6nd o alt! ariant! de a proceda nu este posi&il!$ O ultim i* 6n acelai timp* totdeauna prim! re,ul! de determinare a politicii le,islati e const! 6n 4aptul c! le,ea tre&uie s! urm!reasc! &inele comun$ Aceasta e o Lcerin"! e:trem de a,!* dat! 4iind impreciFiunea no"iunii 6nii* ea nu limiteaF! propriu3Fis puterea politic! 6n acti itatea de orientare a politicii le,islati e* c!ci tot ea determin! L&inele comunM* adic! scopul ac"iunii socialeM$2 .inele comun cuprinde o serie de aspecte &iolo,ice* economice* mo3 rale* intelectuale care iFeaF! alorile care per4ec"ioneaF! indi idul* Lin3 cluF6nd 6n inele s!u uni ersalitatea alorilor interesului umanM$ Re4erin3 du3se la &inele comun* ca 4inalitate a dreptului* autorul &el,ian K$Da&in propune ca 6n caF de con4lict de alori* r!spunsul s! 4ie inspirat de ade !rul i con4ormitatea cu tradi"iile cretine i 6l reFum! 6n trei puncte/ X primatul spiritului asupra materiei ;i prin spirit nelegem nu nu. mai valorile intelectuale$ dar nainte de toate valorile morale .virtuile i caracterul81 P preeminena persoanei umane individuale asupra colectivitii1 S su ordonarea societii.stat societii ntregi.T ( importan"! nu mai mic! 6n determinarea politicii le,islati e a statu lui re ine* de asemenea* principiilor legiferrii.
1 9 '

#i+ai Eminescu* *pera citat$ pa,$ 2'$ Ion Do,aru* Dan Claudiu D!nior* G+eor,+e D!nior* *pera citat$ pa,$ 22(3221$ K$ Da&in* T#eorie generale du droit$ .ru:elles* 17)'* pa,$ 15)* 158* 18($

- + 1 g-

Boris Negru, !in" Negru

3n prim principiu se re4er! la plani4icarea acti it!"ii le,islati e i nor3 mati e 6n ,eneral$ Le,i4e"area constituie un element central i de4initoriu pentru ,u ernare i de aceea ea nu poate 4i +aotic!* 6nt6mpl!toare$ Ea se frazeaz pe pre iFiune* 4iind pro,ramat! cu perspecti a de deF oltare a statului i societ!"ii$ Aa* de e:emplu* intrarea 6n i,oare a Constitu"iei Repu&licii #oldo a din 27 iulie 177; a condi"ionat necesitatea unui lucru amplu de a aduce le,isla"ia statului 6n con4ormitate cu le,ea lui 4undamen3 tal!* 6n aceast! ordine de idei* %arlamentul Repu&licii #oldo a a adoptat Ka 22 septem rie K 77; un program Fe activitate n vederea reahizrO preve. derilor Constitu"iei$ %ro,ramul pre edea adoptarea unui pac+et de le,i ce "in de re4orma Cudiciar! i de drept* re4orma economic! etc$ 6n stat$ Principiul supremaiei legii o,lindete 4aptul c! 6n sistemul iF oare3 lor dreptului locul cel mai de seam! 6l ocup! le,ea$ Anume le,ii 6i re ine menirea de a re,lementa cele mai importante domenii de acti itate uman!$ #ai mult ca at6t* unele domenii pot 4i re,lementate 6n e:clusi itate numai CDrinKs,e* neadmi"6ndu3se re,lementarea lor cu aCutorul altor acte normati3 e$ Aa* de e:`emplu* actele normati e sii+nrdnnatg le,iLmi pnt:R,i,mRnta pro&leme ce 4in dp drepturi1G i ii+prt!"i1G pmiilui Principiul corelrii actelor normative. Sistemul de drept 6ntr3un stat se edi4ic! prin intermediul actelor normati e din acest stat$ Sistemul acte3 lor normati e sau* cum mai este denumit* sistemul le,isla"iei ori sistemul le,islati se 6n4!"ieaF!* ca i sistemul de drept* ca un tot unitar$ Iat! de ce 6ntre,ul sistem le,islati tre&uie s! se a4le 6ntr3o corela"ie per4ect!** 6ntr3 un sistem de le,!turi per4ecte care ar permite 4unc"ionarea ireproa&il!I a sistemului$ 6ntre actele normati e ce 4ormeaF! sistemul le,islati <le,i* ordonan3 "e* +ot!r6ri* decrete etc$= e:ist! o str6ns! le,!tur!$ Aceast! le,!tur! nu ad3 mite con4licte de re,lement!ri i asi,ur! o re,lementare unic! pe 6ntre, teritoriul statului$ Principiul asigurrii unui raport dialectic ntre sta ilitatea i mo i. litatea reglementrilor. Con4orm acestui principiu* se urm!rete o ast4el de re,lementare care ar asi,ura o sta&ilitate social!* care n3ar admite o sc+im&are cardinal! neCusti4icat! a re,lement!rii Curidice$ Concomitent* dreptul nu poate s! nu "in! cont de sc+im&!rile 6n societate$ Aceste sc+im&!ri se r!s4r6n, nemiClocit i asupra rela"iilor sociale/ unele rela"ii se stin,* apar altele noi* restul 3 se modi4ic!$ Unele din aceste rela"ii au
')2

Teoria general a dreptului i statului

ne oie de re,lementare Curidic!* ceea ce i duce la adoptarea unor noi norme Curidice$ Anume rela"ia mo&ilitate 3 sta&ilitate* sincronie 3 diacronie permite ca dreptul s! contri&uie la solu"ionarea tuturor pro&lemelor esen"iale cu care se con4runt! o societate $ Principiul fundamentrii tiinifice a activitii de ela orare a nor. melor 2uridice. Acest principiu pornete de la necesitatea ela&or!rii actelor normati e pe &aFa unor studii preala&ile i a unei document!ri tiin"i4ice care ar Custi4ica adoptarea lor$ %entru aprecierea calit!"ii actului normati * tre&uie ca p6n! la apari"ia lui s! se e4ectueFe* 6n dependen"! de o&iectul re,lement!rii normati e* e:pertiFa tiin"i4ic! respecti !/ Curidic!* econo3 mic!* 4inanciar!* ecolo,ic! etc$ %rincipiul dat presupune* de asemenea* ale,erea modalit!"ii optimale de re,lementare normati !* adic! ale,erea at6t a 4ormei e:terioare de e:3 primare a normelor Curidice <le,e* decret* +ot!r6re etc$=* c6t i a con"inutului propriu3Fis al normei$

1!.!. Gtapele pro#esului legi;errii


Dup! cum s3a men"ionat anterior* acti itatea le,islati ! a statului are ca o&iect sta&ilirea de re,uli de conduit! social! ,enerale i impersonale* cu caracter o&li,atoriu i suscepti&ile de a 4i sanc"ionate* dac! ar 4i 6nc!l3 cate* prin 4or"a de constr6n,ere a statului$ Acti itatea le,islati ! se deo3 se&ete de alte acti it!"i <e:ecuti !* Curisdic"ional!= prin 4aptul c! are un caracter originar. Cu alte cu inte* re,ulile cu caracter ,eneral adoptate pe 404444i.O444ai4Bt4i.44dfid4.24t4BTi44$ constituit pe plan na"ional i* ca atare* &ene4iciaF! de o 4or"! Curidic! superioar! oric!ror alte norme Curidice$ Aceasta presupune respectarea unei proceduri comple:e* ealonat! 6n mai multe etape$ In sistemul nostru constitu"ional* aceste etape s6nt urm!toarele/ a= ini"iati a le,islati !P &= a iFarea proiectelor de le,i sau a propunerilor le,islati eP c= deF&aterea proiectelor de le,iP d= otarea proiectelor de le,i <adoptarea propriu3Fis! a le,ii= i sem narea lor de c!tre %reedintele %arlamentuluiP e= promul,area le,ii de c!tre %reedintele Repu&liciiP 4= pu&licarea le,ii 6n #onitorul O4icialP ,= intrarea 6n i,oare a le,ii$
-l + + t-

Boris Negru, Alina Negru

Iniiativa legislativ 6n le,!tur! cu iniierea actului normativ$ sistemul procedeelor te+ni3 ce Curidice di4er! dup! cum este or&a despre o le,e <le,e constitu"ional!* le,e or,anic!* le,e ordinar!= sau alt act normati su&ordonat le,ii$ Desi3 ,ur* pro&lema ini"ierii actului normati Curidic este de domeniul iF oarelor dreptului$ Dar pentru ca ini"iati a le,islati ! s! ai&! o deplin! ala&ilitate* &ucur6ndu3se de e4ectele 4!r! de care ar r!m6ne neconcretiFat!* este necesar a se respecta anumite procedee$ Atr!,6nd aten"ie la acest lucru* pro4esorul Dumitru #aFilu* pe &un! dreptate* men"ioneaF! c! Lpentru ca ini"ierea unui act normati s! se &ucure de e4icacitate* printr3o preciFiune indiscuta&il!* e necesar ca.proiectul$ su aspect te#nic$ s m race 4orma pe care o cere actul ce urmeaF! a 4i adoptatM$1 Aa* de e:emplu* dac! se pre,!tete un act nor3 mati Curidic ce urmeaF! a 4i adoptat de %arlamentul Repu&licii #oldo a* proiectul tre&uie s! 6m&race 4orma legii1 dac! se pre,!tete un act normati Curidic ce urmeaF! a 4i adoptat de Gu ern* proiectul tre&uie s! 6m&race 4or3 ma ordonanei sau #otrrii etc$ Totodat!* tre&uie respectate anumite cerin"e pri ind utiliFarea unor construc"ii* 4ormule* termeni corespunF!tori $a$ %otri it Constitu"iei Repu&licii #oldo a ini"iati a le,islati ! are loc prin sesiFarea %arlamentului i poate 4i de dou! 4eluri/ a8 iniiativ legislativ constituional1 &= iniiativ legislativ pentru adoptarea legilor organice i ordinare. Ini"iati a le,islati ! constitu"ional!* 6n doctrina Curidic!* mai poart! denumirea de iniiativa revizuirii Constitu"iei$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a* ca le,e suprem! 6n sistemul Curidic normati * este o constitu"ie relati ri,id!* 6n sensul c! ea admite re iFuirea* dar numai printr3un sistem te+nic presta&ilit* iF6nd ini"iati a re iFuirii* procedura acesteia i limitele re iFuirii$ Ini"iati a re iFuirii apar"ine unor su&iecte e:pres i limitati ar!tate 6n alin$ <1= al art$ 1;1 al Constitu"iei$ Ast4el* se pre ede/ L<1= Re iFuirea Constitu"iei poate 4i ini"iat! de/ a= un num!r de cel pu"in 2((((( de cet!"eni ai Repu&licii #oldo a cu drept de ot$ Cet!"enii care ini"iaF! re iFuirea Constitu"iei tre&uie s! pro in! din cel pu"in Cum!tate din unit!"ile administrati 3terito3 riale de ni elul doi* iar 6n 4iecare din ele tre&uie s! 4ie 6nre,istrate cel pu"in 2(((( de semn!turi 6n spriCinul acestei ini"iati eP &= un num!r de cel pu"in o treime de deputa"i 6n %arlamentP c= Gu ernM$
Dumitru #aFilu* *pera citat$ pa,$ 2;1

- + !

Teoria general a dreptului i statului

De aici reFult! c!* 6n caFul unei (iniiative populare+ de re iFuire a Constitu"iei* repreFentati itatea tre&uie s! se realiFeFe su& un du&lu as3 pect/ un num!r minim de cet!"eni din r6ndul acelora care au drept de otP un num!r minim de unit!"i administrati 3teritoriale de ni elul doi <la ele* 6n condi"iile statului nostru* se atri&uie raioanele* municipiile i unitatea administrati 3teritorial! G!,!uFia= din care s! reFulte spriCinul acestei ini3 "iati e$ Aceasta* 6ns!* nu e tot$ Din ipoteFa ini"iati ei de re iFuire a Consti3 tu"iei reFult! i 4aptul c! su&iec"ii ce dispun de acest drept or preFenta proiectele de le,i constitu"ionale %arlamentului numai 6mpreun! cu a iFul Cur"ii Constitu"ionale* adoptat cu otul a cel pu"in ; Cudec!tori < eFi alin$ <2= al art$ 1;1 al Constitu"iei=$ In materia le,ilor or,anice i ordinare* con4orm art$ 8' al Constitu"i3 ei* Ldreptul de ini"iati ! le,islati ! apar"ine deputa"ilor 6n %arlament* %re3 edintelui Repu&licii #oldo a* Gu ernului* Adun!rii %opularea a unit!"ii teritoriale autonome G!,!uFiaM$ 6n practica le,islati ! a tuturor statelor* inclusi Repu&lica #oldo a* ini"iati a le,islati ! a Gu ernului pre aleaF!$ Acest lucru* 6n mare m!sur!* e determinat de locul i rolul Gu ernului 6n sistemul autorit!"ilor pu&lice ale statului$ A 6nd un aparat 4unc"ion!resc specialiFat* Gu ernul* prin intermediul or,anelor centrale de specialitate ale administra"iei pu&lice* se con4runt! Filnic cu cele mai di erse pro&leme ale colecti it!"ii$ #en"ion!m i 4aptul c!* spre deose&ire de alte autorit!"i pu&lice* aparatul Gu ernului este mai &ine plasat 6n teritoriu* cunoate mai pro4und realitatea i poate inter eni 6n scopul per4ec"ion!rii re,lement!rilor normati 3Curidice$ Aceasta* 6ns!* nu 6ndrept!"ete a&solutiFarea rolului Gu ernului 6n ceea ce pri ete ini"ierea proiectelor de le,i$ Nu poate s! nu 6n,riCoreFe 4aptul c! la momentul de 4a"! partea co 6ritoare a le,ilor adoptate <peste 9(m= de c!tre %arlament au 4ost ini"iate de Gu ern$ O urm!toare etap! a procesului le,i4er!rii* de alt4el* nu o&li,atorie* este pu licarea proiectelor de legi. Ca re,ul!* nu toate proiectele de le,i s6nt pu&licate* ci doar acele din ele* adoptarea c!rora ar a ea o semni4ica"ie deose&it! pentru 6ntrea,a societate$ Avi0area proiectelor de legi 6n sistemul nostru de drept* 6nainte ca proiectele de le,i s! 4ie aduse 6n deF&aterea plenului %arlamentului* ele tre&uie supuse unei a iF!ri$
8 355 @

Boris Negru, Alina Negru

A iFarea se 4ace de comisiile permanente competente ale %arlamentu3 lui i de Direc"ia Curidic! a Aparatului %arlamentului$ A iFarea este menit! s! analiFeFe proiectele de le,i din punct de edere te+nico3Curidic* adic! prin prisma utiliF!rii corecte a no"iunilor Curidice* a ordon!rii sistemice a re,lement!rilor Curidice* a coordon!rii lor cu ansam&lul re,lement!rilor Curidice 6n i,oare* a con4ormit!"ii lor cu Constitu"ia$ Dup! deF&ateri* comisiile permanente competente 6ntocmesc a iFul* propun6nd* dup! caF* adoptarea* modi4icarea sau respin,erea proiectului de le,e$ Indi4erent de con"inutul lor* a iFele comisiilor permanente au un ca3 racter consultati $ Ca atare* atunci c6nd s6nt c+ema"i s! oteFe un proiect de le,e* deputa"ii comisiilor permanente ce au preFentat a iFe s6nt li&eri s! li se con4ormeFe sau nu$ A iFe asupra proiectelor de le,i pot sur eni* de asemenea* din partea 4rac"iunilor parlamentare* a deputa"ilor* a di4eritelor or,anisme i or,aniFa"ii non,u ernamentale* a di4eritelor 4or"e i mic!ri politice* precum i a a,en"ilor sociali implica"i 6n traducerea 6n ia"! a pre ederilor noilor acte normati e$ O semni4ica"ie deose&it! re ine* indiscuta&il* studiilor* a iF!rilor i document!rilor din partea unor centre tiin"i4ice* specialiFate* na"ionale i interna"ionale$ Acestea se or pronun"a asupra corel!rii proiectelor de le,i cu sistemele le,islati e din alte "!ri i strate,ia de inte,rare 6n Uniunea European!$ ?e0baterea proiectelor de legi O dat! epuiFat!* procedura de a iFare a proiectelor de le,i* acestea s6nt supuse spre deF&atere %arlamentului$ DeF&aterea proiectului de le,e Coac! un rol important 6n de4initi area acestuia 6n ederea adopt!rii lui$ DeF&aterea proiectului de le,e 6n %arlament cunoate dou! 4orme/ O deF&aterea ,eneral! a proiectuluiP S deF&aterea pe articole a proiectului$ DeF&aterea general a proiectului urm!rete sa dea deputa"ilor posi&i3 litatea de a 4ace o prim! e aluare a con"inutului acestuia$ Aceast! deF&atere are un o&iect limitat* 6n cadrul ei deputa"ii se pronun"! doar asupra oportu3 nit!"ii proiectului de le,e* a principiilor ce stau la &aFa lui i a consecin"elor iitoarei le,i pentru deF oltarea societ!"ii* 6ntruc6t nu are ca scop analiFa sistematic! a articolelor proiectelor de le,i* deF&aterea ,eneral! nu se 4inali3 FeaF! cu un ot$ Totui* 6n caFul 6n care comisia permanent!* 6ns!rcinat! s! raporteFe* propune respin,erea proiectului de le,e* %arlamentul* dup! 6nce3 tarea deF&aterilor ,enerale se a pronun"a prin ot asupra propunerii$
#m 351 @

Teoria general a dreptului i statului

Dup! 6nc+eierea deF&aterilor ,enerale* se trece la deF&aterea pe articole a proiectului de le,e$ Discutarea articolelor 6ncepe cu amendamentele$ Acestea tre&uie s! 4ie depuse 6n scris* 6n termenul sta&ilit de re,ula3 ment* 6n timpul deF&aterilor* noi amendamente nu pot 4i depuse dec6t 6n mod e:cep"ional$ Amendamentele tre&uie s! se re4ere la con"inutul unui sin,ur articol al proiectului de le,e$ Articolele proiectului de le,e* 4ie c! s6nt modi4icate* con4orm amenda3 mentelor* 4ie c! nu$ Ele se supun otului parlamentar$
Votarea proiectelor de legi 9adoptarea legilor, 6n procesul adopt!rii le,ilor 6nt6lnim o serie de procedee a c!ror res3 pectare este* de asemenea* o&li,atorie* ocup6nd un loc de seam! 6n pro3 cesul ,eneral al le,i4er!rii$ Aa* de pild!* pentru ca o le,e or,anic! s! 4ie adoptat!* tre&uie s! se respecte procedura sta&ilit! de alin$ <1= al art$ 8; al Constitu"iei/ LLe,ile or,anice se adopt! cu otul maCorit!"ii deputa"i3 lor alei* dup! cel pu"in dou! lecturiM$ Atra,e aten"ie 4aptul c! le,iuitorul cere s! 4ie asi,urat! maCoritatea simpl! a or,anului repreFentati suprem al poporului Repu&licii #oldo a <e necesar otul a cel pu"in )1 deputa"i ai %arlamentului=$ O a doua condi"ie impus! s! 4ie respectat! este minimul de lecturi/ le,ea or,anic! poate 4i otat! dup cel puin dou lecturi. 6n materia le,ilor ordinare este sta&ilit! o alt! procedur!/ LLe,ile ordi3 nare i +ot!r6rile se adopt! cu otul maCorit!"ii deputa"ilor preFen"iM <alin$ <2= al art$ 8; al Constitu"iei=$ Dei le,iuitorul nu men"ioneaF! acest 4apt* dar se su&6n"ele,e* c! edin"a %arlamentului tre&uie s! 4ie deli&erati !* adi3 c! s! se respecte c orumul$ Cele men"ionate se re4er! la procedura o&inuit! de adoptare a le,i3 lor or,anice i ordinare$ Uneori* 6ns!* pot 4i 6nt6lnite e:cep"ii de la re,ula ,eneral!$ Ast4el* alin$ <8= al art$ 111 al Constitu"iei Repu&licii #oldo a pre ede e:pres una din e:cep"iile de la re,ula ,eneral!/ LLe,ea or,anic! care re,lementeaF! statutul special al unit!"ii teritoriale autonome G!,!u3 Fia poate 4i modi4icat! cu otul a trei cincimi <su&l$ ne apar"ine 3 aut$= din num!rul deputa"ilor alei 6n %arlamentM$ O procedur! special! se pre ede 6n caFul adopt!rii le,ilor constitu"io3 nale$ Ast4el* art$ 1;' al Constitu"iei Repu&licii #oldo a <6ntitulat/ LLe,ea pri ind modi4icarea Constitu"ieiM= pre ede urm!toarele/ L<6= %arlamentul este 6n drept s! adopte o le,e cu pri ire la modi4i3 carea Constitu"iei dup! cel pu"in 5 luni de la data preFent!rii ini"iati ei corespunF!toare$ Le,ea se adopt! cu otul a dou! treimi de deputa"i$
+ - t-

Boris Negru, Alina Negru

<2= Dac! de la preFentarea ini"iati ei cu pri ire la modi4icarea Consti3 tu"iei %arlamentul nu a adoptat timp de un an le,ea constitu"ional! cores3 punF!toare* propunerea se consider! nul!M$ Din cele citate putem concluFiona urm!toarele/ 1$ De la data preFent!rii proiectului de le,e constitu"ional! 6mpreun! cu a iFul Cur"ii Constitu"ionale p6n! la data adopt!rii le,ii constitu"ionale corespunF!toare tre&uie s! treac! cel pu"in 5 luni$ Acest termen e pre !Fut nu 6nt6mpl!tor$ O modi4icare constitu"ional! poate duce uneori la sc+im&!ri 6n di erse le,i i acte normati e su&ordonate le,ii$ E ident* pe parcursul acestor luni se or pre,!ti i proiectele de acte normati 3Curidice care or 4i supuse modi4ic!rilor$ 2$ Le,ea constitu"ional! poate 4i adoptat! nu mai t6rFiu de un an de la data preFent!rii proiectului le,ii constitu"ionale %arlamentului* 6n acest caF este or&a de o limitare 6n timp$ Soarta proiectului le,ii constitu"ionale a tre&ui s! 4ie +ot!r6t! pe parcursul a 5 luni de la data deF&aterii proiectu lui de le,e la edin"a 6n plen a %arlamentului$ '$ 6n caFul le,ilor constitu"ionale* tre&uie s! se respecte procedura ot!rii lor de c!tre o maCoritate de dou! treimi <minimum 58 deputa"i=$ Constitu"ia* totodat!* pre ede e:cep"ii de la re,ula ,eneral!$ Ast4el* alin$ <1= al art$ 1;2 al Constitu"iei <6ntitulat/ LLimitele re iFuiriiM= pre e3 de/ L<1= DispoFi"iile pri ind caracterul su eran* independent i unitar al statului* precum i cele re4eritoare la neutralitatea permanent! a statului* pot 4i re iFuite numai cu apro&area lor prin re4erendum* cu otul maCorit!3 "ii cet!"enilor 6nscrii 6n listele electoraleM$ Din cele men"ionate* scoatem 6n e iden"! 4aptul c!* 6n procedura de re3 iFuire a Constitu"iei* pe pro&lemele nominaliFate* le,iuitorul 6m&in! te+3 nicile speci4ice democra"iei repreFentati e cu cele ale democra"iei directe 3 re4erendumul$ Ast4el* re iFuirea acestor pro&leme* 4!cute 6n %arlament* nu este su4icient!$ Ea a 4i de4initi ! doar dup! apro&area ei prin re4eren3 dum i doar cu otul maCorit!"ii <)(mo1= cet!"enilor Repu&licii #oldo a cu drept de ot$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a <alin$ <'= al art$ 1;2= mai pre ede o condi"ie imperati !/ L<'= Constitu"ia nu poate 4i re iFuit! pe durata st!rii de ur,en"! de asediu i de r!F&oiM$ E ident* nerespectarea procedurilor sta&ilite duce la in alidarea deciFi3 ilor de adoptare a le,ilor i* prin urmare* la neconstitu"ionalitatea acestora$
) + $ t-

eoria general a dreptului i statului

Scoatem 6n e iden"! i pre ederea constitu"ional!* pre !Fut! de alin$ <'=alart$ 8;/ L%roiectele de le,i preFentate de Gu ern* precum i propunerile le3 ,islati e ale deputa"ilor acceptate de acesta s6nt e:aminate de %arlament 6n modul i dup! priorit!"ile sta&ilite de Gu ern* inclusi 6n procedur! de ur,en"!$ Alte propuneri le,islati e se e:amineaF! 6n modul sta&ilitM$ Ast4el* 4!r! s! preciFeFe 6n ce constau 4ormalit!"ile operati e* pe care le preconiFeaF!* pre ederea constitu"ional!* numai ce citat!* presupune proce3 dur! special! de ur,en"! pentru proiectele de le,i preFentate de Gu ern$ Le,ile adoptate de c!tre %arlament s6nt semnate de %reedintele aces3 tuia i s6nt trimise spre promul,are %reedintelui Repu&licii$
5romulgarea legii Dei adoptat! cu maCoritatea corespunF!toare ale deputa"ilor %arla3 mentului* o le,e nu a putea intra 6n i,oare i nu a putea 4i aplicat! de autorit!"ile statului* dac! nu a 4i promulgat de %reedintele Repu&licii #oldo a$ %romul,area le,ii de c!tre %reedintele Repu&licii* de e4ul sta3 tului nu repreFint! o simpl! 4ormalitate te+nic!$ %romul,area* mai de,ra3 &!* constituie Lo e:presie eloc ent! a di iFiunii puterii 6ntr3un stat demo3 craticM$1 %rin promul,are e4ul statului Lcon4irm! o4icial c! o le,e a 4ost adoptat! de %arlament cu respectarea procedurii pre !Fute 6n acest scop de Constitu"ie i dispune ca urmare punerea ei 6n aplicare de c!tre or,anele competente ale statuluiM$2 Cele spuse nu e:clud toate pro&lemele care pot s! apar! 6n le,!tur! cu natura 2uridic a promul,!rii le,ilor/ constituie aceasta o sanc"iune sau urm!rete alte scopuriG Este %reedintele Repu&licii un su&iect al le,i4e3 r!rii sau nuG 6n Statele Unite ale Americii* spre e:emplu* preedintele particip! la e:ecutarea puterii le,islati e$ El are dreptul de a3i 4ace cunoscut! p!rerea* 6n ce pri ete proiectul de le,e adoptat 6n Con,res* 6n 6ntre,ul s!u* sau poate indica numai acele p!r"i care 13ar 4ace s! nu 6l semneFe$ Dac! pree3 dintele decide s! nu semneFe proiectul adoptat al le,ii 3 sau cum se spune* 6i e:ercit! dreptul de veto 3 proiectul a 4i 6naintat Con,resului pentru o nou! e:aminare$ Dac! dup! ree:aminare preedintele opune veto pentru a doua oar!* Con,resul poate adopta le,ea* 4!r! a 4i ne oie de acordul preedintelui* cu condi"ia ca o maCoritate de dou! treimi s! se pronun"! 6n 4a oarea ei* at6t 6n Con,res* c6t i 6n Senat$
Dan Cio&anu* *pera citat$ pa,$ 1(1$ Tudor Dr!,anu* *pera citat$ pa,$ 121$

U 35) @

Boris Negru, Alina Negru

In condi"iile noastre preedintele nu poate 4i considerat ca su&iect ce e:ercit! puterea le,islati !$ %reedintele nu dispune nici de dreptul de veto. El mai de,ra&! poate 4i pri it ca acel su&iect* care asi,ur! cola&orarea pu3 terilor 6n stat$ Eiind* indiscuta&il* unul din su&iec"ii puterii e:ecuti e la ni el central <alt su&iect 4iind Gu ernul=* %reedintele Repu&licii 6i aduce contri&u"ia la e:ercitarea puterii le,islati e i are posi&ilitatea s! o in4lu3 en"eFe$ Acest lucra reFult! din con"inutul art$ 7' al Constitu"iei <6ntitulat/ L%romul,area le,ilorM=/ L<1= %reedintele Repu&licii #oldo a promul,! le,ile$ <2= %reedintele Repu&licii #oldo a este 6n drept* 6n caFul 6n care are o&iec"ii asupra unei le,i* s! o trimit!* 6n termen de cel mult dou! s!pt!m6ni* spre ree:aminare %arlamentului* 6n caFul 6n care %arlamentul 6i men"ine +ot!r6rea adoptat! anterior* %reedintele promul,! le,eaM$ 6n preFen"a acestei re,lement!ri este e ident! respectarea unei proce3 duri te+nico3Curidice i anume/ 1$ %entru promul,area le,ii %reedintele are la dispoFi"ie dou! s!p t!m6ni$ %e parcursul acestui timp* %reedintele Repu&licii a pro mul,a le,ea sau o a trimite spre ree:aminare %arlamentului* 6n caFul 6n care %reedintele promul,! le,ea* aceasta din urm! a urma etapele respecti e ale procesului le,i4erati $ 2$ %reedintele Repu&licii poate cere %arlamentului* 6n acelai termen ree:aminarea le,ii pentru orice moti e* care pot mer,e de la inac3 cepta&ilitatea unor te:te* 6ndreptarea unor erori p6n! Ia neoportuni3 tatea* 6n ,eneral* a le,ii$ '$ Ree:aminarea le,ii poate 4i cerut! de c!tre %reedintele Repu&licii de c!tre %arlament$ ;$ E:amin6nd o&iec"iile %reedintelui Repu&licii* %arlamentul e 6n drept s! accepte sau s! respin,! o&iec"iile %reedintelui* cu maCo ritatea de oturi cerut! pentru adoptarea le,ii* 6n 4unc"ie de natura acesteia$ De reFultatul re ot!rii depinde soarta de mai departe a le ,ii$ 6n caFul 6n care %arlamentul re oteaF! le,ea* adic! 6i men"ine +ot!r6rea adoptat! anterior* %reedintele Repu&licii este o&li,at s! promul,e le,ea* indi4erent de 4aptul* 6n ce m!sur! %arlamentul a "inut cont de o&iec"iile sale$ 6n caFul 6n care %arlamentul nu a acumula num!rul necesar de oturi* le,ea 6i pierde aliditatea$ )$ %reedintele promul,! le,ea prin emiterea unui decret$
8? 31! Tr

Teoria gener"! a dreptului i st"!u!ui

5ublicarea legii 3n 8onitorul Rficial %u&licarea este opera"iunea prin care le,ea este adus! la cunotin"a societ!"ii$ Le,ea se pu&lic! 6mpreun! cu decretul %reedintelui Repu&licii de promul,are a ei$ Necesitatea pu&lic!rii este o consecin"! a principiului c! nimeni nu se poate ap!ra cu necunoaterea le,ii ;nemo censetur ignorare legeni8. %entru a se putea presupune c! toate persoanele iFate de le,e o cunosc* ele tre&uie puse 6n situa"ia de a o putea cunoate* condi"ie ce se realiFeaF! prin pu&licare$ Rin6nd cont de acest 4apt* art$ 85 al Constitu"iei pre ede c! Lle,ea se pu&lic! 6n #onitorul O4icial al Repu&licii #oldo a $$$M$ Te:tul acestei pre ederi constitu"ionale o&li,! #onitorul O4icial al Repu&licii #oldo a s! dea curs le,ii* s!3i dea ia"!* s3o aduc! la cunotin"a tuturor$ Totodat!* se su&liniaF! 4aptul c! pu&licarea le,ii 6n alte surse* in3 di4erent de natura acestora* nu produce e4ecte Curidice$ E4ectele Curidice se or produce numai prin pu&licarea le,ii 6n #onitorul O4icial al Repu&licii #oldo a$ Constitu"ia e:clude posi&ilitatea de a nu pu&lica le,ea/ LNepu3 &licarea le,ii atra,e ine:isten"a acesteiaM <art$ 85 al Constitu"iei=$ Constitu"ia Repu&licii #oldo a nu pre ede 6n ce termen dup! pro3 mul,are tre&uie s! ai&! loc pu&licarea le,ii 6n #onitorul O4icial$ Credem c! o preciFare 6n aceast! pri in"! ar 4i constituit o ,aran"ie 6n plus 6n des4!3 urarea normal! a le,i4er!rii$ Intrarea 3n vigoare a legii Con4orm art$ 85 al Constitu"iei* LLe,ea se pu&lic! 6n #onitorul O4i3 cial al Repu&licii #oldo a i intr! 6n i,oare la data pu&lic!rii sau la data pre !Fut! 6n te:tul eiM$ %rin* urmare* dac! le,ea nu cuprinde un termen pentru intrarea ei 6n i,oare* data pu&lic!rii acesteia 6n #onitorul O4icial repreFint! data de la care ea de ine e:ecutorie pentru to"i cei c!rora i se adreseaF!$

1!. . <rile #onstituti5e ale legii


Transpunerea 6n te:t a 4ondului de idei ce e:prim! con"inutul unei le,i se 4ace 6n aa 4el 6nc6t materia re,lementat! s! ai&! un aspect ordonat i &ine sistematiFat$ %e planul sistematiF!rii o le,e are* de re,ul!* urm!toare3 le p!r"i constituti e/ a= e:punerea de moti eP &= titlul le,iiP c= pream&ululP d= 4ormula introducti !P

-m %6i e-

Boris Negru, Alina Negru

e= dispoFi"ii <principii= ,eneraleP 4= dispoFi"ii de con"inutP ,= dispoFi"ii 4inaleP += dispoFi"ii tranFitoriiP i= ane:e <dup! caF=$ a8 /xpunerea de motive Aceasta se re,!sete mai ales 6n caFul le,ilor de importan"! deose&it! i con"ine o succint! preFentare a le,ii* a necesit!"ilor edict!rii ei i a sco3 pului pentru care a 4ost adoptat!$ 8 Titlul este elementul principal de identi4icare a le,ii <a actului nor mati =$ El este constituit dintr3o e:primare sintetic! a o&iectului re ,lement!rii$ %entru uurin"a identi4ic!rii* titlul le,ii se 6ntre,ete cu un num!r de ordine 6n cadrul anului 6n care aceasta a 4ost adoptat!$ Titlul se e:prim!* de re,ul!* 6n dou! 4eluri/ O ntr.o form descriptiv$ care ncepe$ de o icei$ cu prepoziia (privind+$ (cuprivire la+ etc.$ urmat de exprimarea sintetic a o iectului reglementrii1 O ntr.o form su stantivat$ o iectul reglementrii fiind sinteti zat ntr.un cuvnt sau dou ;de ex.$ >egea finanelor$ >egea viei i vinului etc.8. c= Pream ulul constituie o introducere ce pre ede re,lementarea pro3 priu3Fis!* prin care se e:prim! moti a"ia politico3social! a inter en"iei le,islati e$ %ream&ulul nu e un element o&li,atoriu al le,ii$ El se 4olosete* de re,ul!* 6n caFul le,ilor de propor"ii mai mari sau 6n caFul le,ilor ce preFint! un interes maCor pentru societate$ d= :ormula introductiv e:prim! o idee de re4erire la dispoFi"iile con stitu"ionale sau ale unei alte le,i sau act normati superior* ce con stituie temeiul le,al al adopt!rii actului normati $ e= Dispoziiile generale e:prim! pre ederi prin care se determin! o&iectul* scopul* s4era rela"iilor sociale ce se re,lementeaF!* pre cum i unele pre ederi de natur! s! orienteFe 6ntrea,a re,lementa re* 6n dispoFi"iile ,enerale se mai re,!sesc* de asemenea* e:plica rea i de4inirea unor no"iuni de concepte* pe care le instituie i cu care opereaF! actul normati $ Ideile re4lectate 6n dispoFi"iile ,enerale* 6n principiu* nu tre&uie relua3 te 6n celelalte p!r"i ale proiectului* pentru a nu repeta unele pre ederi$ Compartimentul respecti are o importan"! maCor!* mai ales 6n caFul adopt!rii unor coduri* re,ulamente etc$ 6n unele acte normati e termenul LdispoFi"ii ,eneraleM poate 4i 6nlocuit cu termenul Lprincipii ,eneraleM$
- +%* t-

pre i conf c 6n "in edei

ci4re ca iP

Teoria general a dreptului i statului

/a
r3 u
E

4= Dispoziiile de coninut urmeaF! dup! dispoFi"iile ,enerale$ Ele ocup! partea cea mai mare a actului normati $ Aceasta e i 4iresc$ In ele se re4lect! principalele re,lement!ri normati e$ DispoFi"iile de con"inut se ,rupeaF! 6n compartimente de di4erite ,rade/ titluri* capitole* sec"iuni etc$ ,= Dispoziiile finale cuprind* de re,ul!* pre ederi 6n le,!tur! cu/ O punerea 6n aplicare a actului normati P O intrarea 6n i,oare a actului normati P O reFol area incidentelor pe care actul normati dat le are asupra unor alte acte cu care ine 6n atin,ere$ #8 Dispoziiile tranzitorii. %romo 6nd alte solu"ii le,islati e* o le,e nou! ine* 4!r! 6ndoial!* 6n contradic"ie cu ec+ea re,lementare pe care o 6nlocuiete$ Acest con4lict poten"ial este reFol at* de re,ul!* prin a&ro,area re,lement!rii ec+i$ Aplicarea de 6ndat! a noilor solu"ii poate s! creeFe* 6n unele caFuri* anumite neconcordan"e* incompati&ilit!"i* 6n special* 6n caFul unor raporturi sau situa"ii Curidice n!scute su& ac"iunea normelor ec+i* dar neconsumate 6n 6ntre,ime p6n! la data intr!rii 6n i,oare a noului act$ <De e:$/ %arlamentul Repu&licii #oldo a* ales 6n 4e&ruarie 177;* con4orm le,ii din 1; octom&rie 177' pri ind ale,erea %arlamentului* era constituit din 1(; deputa"iP Constitu"ia Repu&licii #oldo a din 27 iulie 177; a sta&ilit c! %arlamentul e constituit din 1(1 deputa"i=$ 6n asemenea condi"ii apare necesitatea ca 6n noul act s! se cuprind! pre ederi prin care s3ar accepta raporturile sau situa"iile ap!rute anterior* con4orm ec+iului act* dar neconsumate$ %rin 4inalitatea lor* dispoFi"iile tranFitorii reFol ! un con4lict al le,ilor 6n timp* ,enerat de imposi&ilitatea adopt!rii imediate a unor solu"ii la pre3 ederile le,ii noi$ i8 0nexe. Un procedeu deseori 6nt6lnit 6n redactarea le,ilor i altor acte normati e 6l constituie 6ntocmirea* al!turi de corpul propriu3 Fis al le,ii* a unor ane:e$ Ane:ele se 4olosesc* 6n principal* pentru a se reda unele pre ederi ce presupun e:prim!ri ci4rice sau statistice* or,ani,rame* desene* ta&ele* sc+i"e etc$ 6n caFul 6n care o le,e are mai multe ane:e* acestea se numeroteaF! cu ci4re 6n ordinea citirii lor 6n te:tul le,ii$ Ane:ele au aceeai putere Curidic! ca i actul normati la care ele se re4er!$

) +%+ t-

Boris Negru, Alina Negru

Elementul structural de &aF! al actului normati este articolul$ Artico3 lul re4lect! con"inutul actului normati i se 6nt6lnete 6n toate p!r"ile con3 stituti e ale actului* e:cep"ie 4iind pream&ulul care* prin natura i 4unc"ia sa Curidic!* nu are con"inut dispoFiti $ Eiecare articol cuprinde* de re,ul!* o sin,ur! dispoFi"ie* dar s6nt situ3 a"ii c6nd unul i acelai articol con"ine mai multe dispoFi"ii$ %entru identi4icare* articolele dintr3un act normati se numeroteaF! cu ci4re ara&e* 6ncep6nd cu l* 2* ' $$$ 6n unele caFuri* articolul poate 4i intitulat* titlul sco"6nd 6n e iden"! ima,inea articolului* con"inutul acestuia$ In caFul complet!rii te:tului unui act cu noi articole* numerotarea poate 4i 4!cut! cu numere 6nso"ite de indici de di4eren"iere$ Asemenea procedeu permite p!strarea numerota"iei ec+i a articolelor$ Un alt element de structur! al actului normati este alineatul$ Alineatul repreFint! o parte dintr3un articol i poate 4i 4ormat* dup! caF* dintr3o propo3 Fi"ie* o 4raF! sau mai multe 4raFe aeFate 6n te:t 6ntr3o anumit! 4orm!$ De re,ul!* articolele s6nt 4ormate din dou! sau mai multe alineate$ Se recomand!* pentru claritate* preciFie i caracterul unitar al articolului* ca acesta s! nu 4ie 4ormat dintr3un num!r prea mare de alineate$ 6n caFul actelor normati e oluminoase* alineatele pot 4i marcate* 6n ca3 drul 4iec!rui articol* 6n ordinea succesi ! cu ci4re ara&e puse 6ntre paranteFe$ Determinarea cu preciFie a alineatelor dintr3un articol preFint! impor3 tan"!* 6n special* 6n caFul a&ro,!rii sau 6n caFul e:isten"ei unor norme de trimitere* 6n asemenea situa"ii* o eronat! determinare a alineatelor este de natur! de a crea con4uFii sau c+iar de a da o aplicare ,reit! a te:telor$

1! 4. G5enimente legislati5e
O importan"! deose&it! 6n ia"a Curidic! a societ!"ii o au evenimentele legislative. La ele pot 4i atri&uite urm!toarele/ a= modi4icarea actelor normati eP &=completarea actelor normati eP c= repu&licarea actelor normati eP d=suspendarea actelor normati eP e= a&ro,area actelor normati eP 4= recti4icarea actelor normati e$1
Costic! -oicu* *pera citat$ pa,$ 217$

- +%! t-

eoria general a dreptului i statului

Modificarea constituie o ac"iune c+emat! s! sc+im&e aspectul* 4orma i con"inutul o&iectului$ In ceea ce pri ete modi4icarea actului normati * aceasta const! 6n sc+im&area e:pres! a unui sau mai multe articole ori alineate i redactarea lor 6ntr3o nou! 4ormulare$ #odi4icarea actelor nor3 mati e necesit! respectarea unor re,uli/ a= modi4icarea unui act normati se 4ace printr3un act normati de aceeai 4or"! Curidic!/ le,ea constitu"ional! se modi4ic! printr3o le,e constitu"ional!* le,ea or,anic! 3 printr3o le,e or,anic!* cea ordinar! D prin le,e ordinar! etc$P &= printr3un act normati cu 4or"! Curidic! in4erioar! nu se poate mo di4ica un act normati cu 4or"! Curidic! superioar!P c= printr3un act normati cu 4or"! Curidic! superioar! se poate mo di4ica un act normati in4erior$ Acest lucru* 6ns!* poate 4i 4!cut 6n caFuri e:cep"ionale* cu condi"ia c! or,anele care au emis actul nor mati supus modi4ic!rii s!31 reconsidere$ #odi4icarea se poate realiFa pe dou! c!i/ O printr3un act normati e:pres emis 6n acest scopP O printr3un act normati care* 6n principal* re,lementeaF! altce a dar care* printre altele* modi4ic! un alt act normati $ Completarea actului normati const! 6n introducerea 6n actul normati e:istent a unor dispoFi"ii noi care se adau,! elementelor structurale e:istente$ Completarea necesit! respectarea acelorai re,uli* caracteristice modi4ic!rii$ #en"ion!m 4aptul c! at6t modi4icarea c6t i completarea actelor nor3 mati e este admis! cu condi"ia s! nu a4ecteFe concep"ia ,eneral! ori ca3 racterul unitar al actelor normati e supuse modi4ic!rii sau complet!rii$ E important i se cere ca pre ederile de modi4icare i completare s! se inte3 ,reFe armonios cu pre ederile e:istente$ !epu licarea inter ine 6n situa"ia actelor normati e modi4icate sau completate su&stan"ial$ %re ederile de modi4icare sau completare a actu3 lui normati se or inte,ra la cele e:istente* actualiF6ndu3se denumirile sc+im&ate 6ntre timp i realiF6nd o nou! numerotare a articolelor* alineate3 lor* capitolelor i celorlalte structuri ale actului$ Suspendarea actului normati const! 6n 6ntreruperea temporar! a ac"i3 unii actului normati * 6n ansam&lu* sau a unor pre ederi ale acestuia$ Sus3 pendarea poate a ea loc doar 6n caFuri speciale$ Suspendarea este dictat! printr3un act normati de acelai ni el sau de ni el superior$ In actul de suspendare tre&uie s! se pre ad!* 6n mod e:3 pres* data la care se produce* durata concret! de suspendare i pre ederile supuse suspend!rii$
83 315 m#

Boris Negru, !in" Negru

La data pre !Fut! 6n te:t sau la e:pirarea duratei de suspendare* actul normati sau pre ederile a4ectate de suspendare* reintr! de drept 6n i,oare$ 0 rogarea este opera"iunea care anuleaF! actul normati * 6n ansam3 &lu* sau anumite pre ederi ale acestuia <-eFi/ Ac"iunea le,ii 6n timp* spa"iu i asupra persoanelor=$ !ectificarea actelor normati e inter ine 6n caFul 6n care* dup! pu&li3 carea actului normati se descoper! erori materiale 6n cuprinsul acesteia* adic! pre ederile pu&licate nu corespund celor otate$ Recti4icarea se 4ace de c!tre autoritatea care a emis actul normati respecti $

ser
sp u pre ridi au T un Le no"
te!c

1!.$. 2im'a" i stil 0n ela'orarea a#telor normati5e