Sunteți pe pagina 1din 48

arfvrdf

fE

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

C
____ 1. Fie A = (1,2] ∪ [3,7) . Atunci, interiorul multimii A este:
a. (1,2) c. (1,2) ∪ (3,7)
b. [1,2] ∪ [3,7] d. {1,2,3,7}

B
____ 2. Fie A = [−
2 1 21
, ) ∪ [ ,5] . Aderenta, sau inchiderea lui A este:
9 3 11
a. 2 1 21 c. 2 1 21
[− , ) ∪ [ ,5] (− , ) ∪ ( ,5)
9 3 11 9 3 11
b. 2 1 21 d. 2 1 21
[− , ] ∪ [ ,5] {− , , ,5}
9 3 11 9 3 11
B
____ 3. Fie A = ( −2,−1] ∪ ( 2,3] . Complementara lui A este
a. (−∞,−2] ∪ ( −1,2) ∪ (3, ∞ )
b. (−∞,−2] ∪ ( −1,2] ∪ (3, ∞)
c. (−∞,−2) ∪ [ −1,2) ∪ [3, ∞)
A
____ 4. Fie A = (1,2] ∪ [3,7) . Atunci frontiera lui A este:
a. {1,2,3,7} c. {1,7}
b. {2,3} d. alt raspuns
C
____ 5. Fie A= (0,1] ∪ {3} . Atunci multimea punctelor de acumulare ale lui A este:
a. [0,1) c. [0,1]
b. (0,1) d. [0,1] ∪ {3}
D
____ 6. Fie Q, multimea numerelor rationale; atunci interiorul lui Q este
a. N, multimea numerelor naturale c. Q, multimea numerelor rationale
b. Z, multimea numerelor intregi d. φ
D
____ 7. Fie Z, multimea numerelor intregi; atunci interiorul lui Z este
a. N, multimea numerelor naturale c. Q, multimea numerelor rationale
b. Z, multimea numerelor intregi d. φ
C
____ 8. Fie A = ( 2,4] ∪ (5,6) ∪ {7,10} . Atunci interiorul ei este
a. (2,4) ∪ (5,6) ∪ {7,10} c. (2,4) ∪ (5,6)
b. [ 2,4] ∪ [5,6] ∪ {7,10} d. {2,4,5,6,7,10}

C
____
1 
9. Fie A=  | n ∈ N * . Multimea punctelor de acumulare a lui A este
n 
a. R, multimea numerelor reale c. {0}
b. Q, multimea numerelor rationale. d. φ

A
____ 10. Fie A= 
n +1
 n

| n ∈ N * . Multimea punctelor de acumulare a lui A este

a. {1} c. {0}
b. { ∞ } d. φ
D
____ 11. Fie A o multime de numere reale. Aderenta lui A, este
a. cea mai mare multime inchisa care contine A
b. cea mai mare multime inchisa continuta in A
c. cea mai mica multime deschisa care contine A
d. cea mai mica multime inchisa care contine A
C
____ 12. Fie τ topologia asociata spatiului metric (E,d). Atunci
a. E , φ ∉ τ
b. reuniunea unei familii oarecare de multimi din τ , este tot o multime din τ
c. o intersectie arbitrara de multimi din τ apartine lui τ
d. alt raspuns
A
____ 13. O multine D a unui spatiu metric E este deschisa daca:
a. orice punct al sau este punct interior
b. orice punct al sau este punct de acumulare
c. orice punct al sau este punct aderent

C d. alt raspuns
____ 14. O multime F a unui spatiu metric este inchisa daca:
a. orice punct al sau este punct interior c. coincide cu multimea punctelor
aderente
b. complementara sa este tot inchisa d. alt raspuns
A
____ 15. Aderenta unei multimi A este
a. reuniunea tuturor multimilor inchise continute in A
b. intersectia tuturor multimilor deschise care contin pe A
c. intersectia tuturor multimilor inchise care contin pe A
d. multimea punctelor interioare ale lui A

C
____ 16. Seria armonica
+∞

∑n
n =1
1

a. este convergenta c. este divergenta


b. are suma − ∞ d. este serie alternata

D
____ 17. Seria geometrica

∑q
n =1
n

a. este divergenta pentru orice q c. diverge pentru − 1 < q < 1


b. converge pentru q ≥ 1 d. converge pentru − 1 < q < 1

B
____ 18. Seria geometrica

∑q
n =1
n

a. diverge pentru − 1 < q < 1 c. converge pentru q ≥ 1


b. 1 d. 1
are suma cand − 1 < q < 1 are suma cand q ≥ 1
1− q 1− q

C
____ 19. Seria armonica generalizata
+∞

∑ nα
n =1
1
unde α ∈ R

a. este convergenta pentru orice α ∈ R c. este divergenta pentru α ≤ 1


b. are suma − ∞ d. este serie alternata
A
____ 20. Sirul de numere reale (a n ) n∈N este convergent daca
a. are limita finita c. are limita infinita
b. nu are limita
B
____ 21. Sirul de numere reale (a n ) n∈N se numeste divergent daca
a. are limita finita c. are limita finita sau infinita
b. nu are limita sau are linita infinita
B
____ 22. Pentru orice sir marginit exista un subsir ________ .
a. divergent c. care nu are limita
b. convergent d. ce tinde la 0
C
____ 23. Fie xn ∈ R , n ∈ N . Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?
a. Daca seriile ∑ x si ∑ | x | sunt divergente, atunci seria ∑ x este o serie
n n n
n≥0 n ≥0 n≥0
semiconvergenta
b. Daca seria
∑ xn este o serie convergenta, atunci seria
n≥0
∑| x
n ≥0
n | este o serie

semiconvergenta
c. Daca seria
∑ | xn | este o serie convergenta, atunci seria
n ≥0
∑x
n≥0
n este o serie

semiconvergenta
d. Daca seriile
∑ xn sin≥0
∑| x
n ≥0
n | sunt serii convergente, atunci seria ∑x
n≥0
n este o serie

semiconvergenta
e. Daca seria ∑ x este convergenta si seria ∑| x | este divergenta, atunci seria ∑x
n n n
n≥0 n ≥0 n≥0

B este o serie semiconvergenta.


____ 24. Suma dintre o serie convergenta si o serie divergenta este o serie _______.
a. convergenta
b. divergenta
c. semiconvergenta
d. absolut convergenta
e. alternata
D
____ 25. Criteriul lui D’Alembert (al raportului)
xn +1
Se considera seria
n≥ 0
∑x ,x n n > 0, ∀n ∈ N . Daca lim
xn
_____ , atunci seria este convergenta.

Spatiul lasat liber in enuntul de mai sus trebuie completat cu:


a. ≤ 1
b. ≥ 1
c. =1
d. < 1
e. > 1
B
____ 26. Criteriul lui D’Alembert (al raportului)
xn+1
Se considera seria ∑x ,x
n≥ 0
n n ≠ 0, ∀n ∈ N . Daca ∃n0 ∈ N astfel incat
xn
≥ 1, ∀n ≥ n0 , atunci seria

este______________.
Spatiul liber din enuntul de mai sus trebuie completat cu
a. convergenta
b. divergenta
c. semiconvergenta
d. absolut convergenta
e. criteriul nu duce la nici o concluzie
B
____ 27. Criteriul lui Cauchy (al radacinii)
Se considera seria ∑ xn , xn ∈ R, ∀n ≥ 0 , pentru care exista lim n | xn | . Daca lim n | xn | > 1 atunci
n →∞ n →∞
n ≥0

seria este ____________.


Spatiul liber trebuie completat cu
a. convergenta
b. divergenta
c. semiconvergenta
d. absolut convergenta
e. criteriul nu duce la nici o concluzie

A
____ 28. Fie

∑x
n =1
n o serie convergenta de numere reale si ( a n ) n un sir monoton si marginit de numere reale.

Atunci
a. ∞ c. ∞
seria ∑a x
n =1
n n este convergenta; seria ∑a x
n =1
n n este semiconvergenta.

b. ∞
seria ∑a x
n =1
n n este absolut

convergenta;
B
____ 29. Se considera sirurile de numere reale ( xn ) n si ( y n ) n cu proprietatile ca ( xn ) n este convergent si
( y n ) n este divergent. Atunci
a. sirul ( x n + y n ) n este convergent; c. sirul ( x n + y n ) n nu are limita.
b. sirul ( x n + y n ) n este divergent;
B
____ 30. Fie ( xn ) n un sir convergent de numere reale. Atunci
a. ( xn ) n este monoton; c. ( xn ) n este monoton si marginit.
b. ( xn ) n este marginit;

A
____ 31. Fie

∑x
n =1
n o serie convergenta de numere reale. Atunci

a. lim xn = 0 ; c. seria este absolut convergenta.


n →∞
b. seria este semiconvergenta;
B
____ 32. Fie f : R → R o functie derivabila intr-un punct x0 ∈ R . Atunci
a. f nu este continua in x0 ;
b. f are derivate laterale care sunt egale in x0 ;
c. f are derivate laterale care nu sunt egale in x0 .
A
____ 33. Fie f : R → R si g : R → R doua functii derivabile si cu proprietatea ca g ( x ) ≠ 0 , pentru orice
x ∈ R . Atunci:
a. f c. f
functia este derivabila; functia este strict monotona.
g g
b. f
functia este monotona;
g
A
____ 34. Alege raspunsul care completeaza cel mai bine spatiul liber din enuntul urmator.
Fie un interval necompact si functia . Spunem ca functia f este ..................... daca
, este integrabila.
a. liber integrabila;
b. local integrabila;
c. global integrabila;

A d.
____ 35. Fie
continua.
. Spunem ca f este integrabila impropriu daca exista si este finita
a.
;

b.
;
c.
;

d.
.

D
____ 36. Fie un interval necompact si functia local integrabila. Spunem ca este absolut
convergenta daca
a.
este convergenta;
b. este divergenta;
c. este semiconvergenta;
d. este convergenta.

B
____ 37. Fie doua functii integrabile Riemann. Atunci:
a. functia este continua;
b. functia este integrabila Riemann;
c. functia este derivabila.
C
____ 38. Fie . Spunem ca f este integrabila impropriu daca exista si este finita limita:
a.
;
b.
;

c.
;

d.
.

C
____ 39. Fie o functie integrabila Riemann. Atunci
a. are proprietatea lui Darboux;
b. este continua;
c. este marginita.

A
____ 40. Fie , o functie continua cu proprietatea ca integrala improprie este convergenta.

Atunci:
a.
este absolut convergenta;

b.
este semiconvergenta;

c. .
C
____ 41. Fie si functii continue cu proprietatea ca pentru orice si

este convergenta. Atunci:

a.
este convergenta;

b.
este convergenta;

c.
este convergenta.

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

A
____ 42. Daca seria

∑a
n =1
n este convergenta, atunci lim a n = 0 .
n→∞
F
____ 43. Daca lim a n = 0 , atunci seria
n→∞

∑a
n =1
n este convergenta.

A
____ 44. Fie f : R → R si l ∈ R . Atunci lim f ( x) = l ⇔ ∃ε > 0 si ∀δ > 0 astfel incat pentru ∀x ∈ R \ {a}
x→a

cu | x − a |< ε ⇒| f ( x) − l |< δ .
F
____ 45. Orice sir marginit este convergent.

A
____ 46. Limita unui sir convergent este unica.

F
____ 47. Sirul ( xn ) n∈N este convergent ⇔ exista x ∈ R si pentru o anumita vecinatate V a lui x, exista
n0 ∈ N astfel incat pentru orice n ≤ n0 ⇒ xn ∈ V .
F
____ 48. Exista siruri convergente nemarginite.

A
____ 49. Fie ∑u n si ∑v n doua serii cu proprietatea ca ∃n0 astfel incat 0 < u n ≤ vn (∀)n ≥ n0 . Daca
∑v n este convergenta, atunci ∑u n este convergenta.

F
____ 50. Fie ∑u n si ∑v n doua serii cu proprietatea ca ∃n0 astfel incat 0 < u n ≤ vn (∀)n ≥ n0 . Daca
∑v n este divergenta, atunci ∑u n este divergenta.

F
____ 51. Fie ∑u n si ∑v n doua serii cu proprietatea ca ∃n0 astfel incat 0 < u n ≤ vn (∀)n ≥ n0 . Daca
∑u n este divergenta, atunci ∑v n este divergenta.

F
____ 52. Fie ∑a n o serie cu termeni pozitivi si l = lim
an+1
n →∞ a
n
. Daca l < 1 atunci ∑a n este divergenta.

A
____ 53. Fie ∑a n o serie cu termeni pozitivi si l = lim
an+1
n →∞ a
n
. Daca l > 1 atunci ∑a n este divergenta.

A
____ 54. Fie ∑u n cu proprietatea ca exista lim n | u n | = λ . Daca λ < 1 seria
n →∞
∑u n este absolut
convergenta.
A
____ 55. . Fie ∑u n cu proprietatea ca exista lim n | u n | = λ . Daca λ > 1 seria
n →∞
∑u n este divergenta.

A
____ 56. Orice functie continua are proprietatea lui Darboux.
____ 57. Orice functie continua este uniform continua.

A
____ 58. Fie functia
a) f este continua pe
, , . Daca

b) f este derivabila pe
c)
atunci exista cel putin un punct astfel incat .
A
____ 59. Fie functia
a) f este continua pe
, , . Daca

b) f este derivabila pe
atunci exista cel putin un punct astfel incat .
Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

D
____
x + 3 , x ≤ 0
1. Fie functia f ( x) = 
 ae
x
x>0
. Pentru ca f sa fie continua a trebuie sa fie

a. 0; c. -3;
b. 1; d. 3.

C
____ 2. Calculeaza limita: lim
x →0
sin 2 x
x
a. limita nu exista; c. 2;
b. 1; d. 0.

D
____ 3. Calculeaza limita: lim
x→0
4x − 1
x
a. 0; c. 4;
b. ∞ ; d. ln4.

A
____ 4. Fie funcŃia f : R × ( R \ {0}) → R, data prin f ( x, y ) =
x2
y
. Atunci:

a. 1 c. nu există lim f ( x, y ) ;
lim f ( x, y ) = ; ( x , y )→(1, 2 )
( x , y )→(1, 2 ) 2
b. lim f ( x, y ) = 4 ; d. 1
( x , y )→(1, 2 ) lim f ( x, y ) = .
( x , y )→(1, 2 ) 4
C
____ 5. Fie funcŃia f : R → R , data prin
2 f ( x, y ) = x + y 2
3
. Atunci
a. lim f ( x, y ) = 10 ; c. lim f ( x, y ) = 8 ;
( x , y )→( −1, 3) ( x , y )→( −1, 3)

b. lim f ( x, y ) = −10 ; d. f(x,y) este discontinuă pe R 2 .


( x , y )→( −1, 3)

C
____ 6. Fie a si b numere reale. Se defineste functia prin
ax + b, daca x < 0
f ( x) =  2 . Atunci:
 x daca x ≥ 0
a. functia f nu este derivabila;
b. functia f este derivabila daca si numai daca a=1 si b=0;
c. functia f este derivabila daca si numai daca a=b=0.

B
____
1
7. Fie f : (0, ∞) → R data prin f ( x) = 2 si fie n un numar natural nenul. Atunci:
x
a. f ( n ) ( x ) = ( −1) n +1 n! x − n− 2 pentru orice x ∈ R ;
b. f ( n ) ( x ) = ( −1) n (n + 1)! x − n− 2 pentru orice x ∈ R ;
c. f este derivabila de doua ori si nu este derivabila de trei ori.
A
____ 8. Fie f : R → R , definita prin f ( x ) =| x | . Atunci:
a. functia f este derivabila;
b. functia f este derivabila in orice punct x0 ≠ 0 ;
c. functia f este derivabila in x0 = 0 .

C
____ 9. Calculeaza
a. 1
b. 0
c. -1
d.

C
____ 10. Calculeaza
a. 0, daca m>n, respectiv daca m<n
b. 1
c.

d. alt raspuns
C
____ 11. Calculeaza

a.
b. 0
c.
d. alt raspuns
C
____ 12. Calculeaza

a.
b. 0
c.
d. alt raspuns

C
____ 13. Calculeaza
a.
b. 0
c. 1
d.

B
____ 14. Calculeaza
a. 0
b. 1
c.

C d. alt raspuns
____ 15. Calculeaza
a. 0
b. 1
c.
d.
D
____ 16. Calculeaza
a. 1
b.

c.

d.

B
____ 17. Calculeaza , daca
a. 1
b.

c.
d. limita nu exista

A
____ 18. Calculeaza
a. a-b
b. b-a
c.

d. 0

C
____ 19. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

a. 0
b. 1
c. 2

C
____ 20. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

a. 0
b. 1
c. 2

B
____ 21. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

a. 0
b. 1
c. 2

A
____ 22. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde
a. 0
b. 1
c. 2

C
____ 23. Calculeaza

a. 0
b. 1
c.

d.

C
____ 24. Calculeaza
a. 0
b. 1
c. e
d. alt raspuns

B
____ 25. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

a. 0
b. 1
c. 2

C
____ 26. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

a. 0
b. 1

B c. 5
____ 27. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua. unde

a. 0
b. 1
c. 2
C
____ 28. Sa se determine astfel incat functia sa fie continua, unde

si

a. 1
b. a-1
c. a
A
____ 29. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.

B
____ 30. Se considera functia , . Derivata sa este

a.

b.

c.

C
____ 31. Se considera functia , . Derivata sa este

a.

b.

c.

B
____ 32. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.
A
____ 33. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 34. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 35. Se considera functia , , . Derivata sa este
a.

b.

c.

A
____ 36. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 37. Se considera functia , .Derivata sa este
a.
b.

c.

A
____ 38. Se considera functia , , .Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 39. Se considera functia , .Derivata sa este

a.

b.

c.

B
____ 40. Se considera functia , .Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 41. Se considera functia , .Derivata sa este
a.

b.

c.
A
____ 42. Se considera functia , , , .Derivata sa este
a.

b.

c.

A
____ 43. Se considera functia
a.
, . Atunci

b.
c.

C
____ 44. Se considera functia , definita prin . Atunci
a.

b.

c.

B
____ 45. Se considera functia , . Atunci
a.

b.

c.

B
____ 46. Se considera functia , . Atunci

a.
b.
c.

A
____ 47. Se considera functia , . Atunci
a.

b.
c.

B
____ 48. Se considera functia , , . Atunci
a.

b.

c.

A
____ 49. Fie functia , . Ecuatia tangentei la graficul lui f in origine este
a.
b.
c.
B
____ 50. Fie functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

A
____ 51. Se considera functia , . Atunci ecuatia tangentei la graficul lui f in punctul de
abscisa este
a.
b.

B c.
____ 52. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
B
____ 53. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.
B
____ 54. Se considera functia . . Derivata sa este

a.

b.

c.

A
____ 55. Se considera functia , . Atunci derivata sa este
a.
b.
c.

C
____ 56. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 57. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
B
____ 58. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
B
____ 59. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 60. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
A
____ 61. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

A
____ 62. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.

B
____ 63. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 64. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
B
____ 65. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
A
____ 66. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.

A c.
____ 67. Alegeti relatia corecta
a.

b.

c.

A
____ 68. Alegeti relatia corecta
a.

b.
c.

A
____ 69. Alegeti relatia corecta
a.

b.

c.

C
____ 70. Alegeti relatia corecta
a.

b.

c.

A
____ 71. Se considera functia
a.
, . Derivata sa este

b.

c.

B
____ 72. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.
c.

B
____ 73. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

A
____ 74. Se considera functia
a. 0
, , . Derivata sa este

b.
c.

A
____ 75. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 76. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 77. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 78. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.

B
____ 79. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

A c.
____ 80. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.

c.
C
____ 81. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 82. Se considera functia , , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 83. Se considera functia , , . Derivata sa este
a.
b.
c.

A
____ 84. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 85. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
C
____ 86. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.
c.

A
____ 87. Se considera functia
a.
, . Derivata sa este

b.
c.
B
____ 88. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.

B
____ 89. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 90. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.

A
____ 91. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 92. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 93. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
C
____ 94. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 95. Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.

C
____ 96. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

A
____ 97. Se considera functia
a.
, . Derivata sa este

b.
c.

A
____ 98. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

A
____ 99. Fie . Se considera functia , . Derivata sa este
a.
b.
c.
B
____ 100. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

C
____ 101. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.
c.

A
____ 102. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 103. Se considera functia , . Derivata sa este
a.

b.

c.

B
____ 104. Valoarea integralei este

a.
;
b.
;
c.
.

C
____ 105. Valoarea integralei este
a.
;
b.
;
c.
;
d.
.

B
____ 106. Valoarea integralei definite este:

a. -1;
b. 0;
c. 1;
d. 2.

C
____ 107. Se considera integrala improprie . Valoarea integralei este:

a.
;
b.
;
c.
.

A
____ 108. Valoarea integralei este

a. 1;
b. e;
c. e-1.

B
____ 109. Valoarea integralei improprii este:

a. 1;
b. 2;
c. .

B
____ 110. Valoarea integralei este
a.
;
b.
;
c. 2;
d.
.

B
____ 111. Fie un numar natural, . Valoarea integralei este

a.
;

b.
;
c. .

B
____ 112. Valoarea integralei este

a.
;

b.
;

c.
.

C
____ 113. Uilizand integrala definita rezulta ca limita cu , este egala cu

a. p;
b. p+1;
c. 1;
d.
.

C
____ 114. Valoarea integralei este

a. ln4+ln3;
b. ln6;
c.
;
d. 1

C
____ 115. Valoarea integralei este

a. ;
b.
;
c.
;

d.
.

A
____ 116. Valoarea integralei este

a.
;

b. ;
c. 1.

C
____ 117. Valoarea integralei este

a. e;
b. ;
c. ln2;
d. 0.

A
____ 118. Valoarea integralei este este

a.
;
b. 1;
c.
.

C
____ 119. Folosind integrala definita, se obtine ca limita este

a.
;
b.
;
c.
;
d.
.
B
____ 120. Folosind integrala definita, se obtine ca limita este

a.
;
b.
;
c. .

B
____ 121. Se considera integrala improprie . Valoarea integralei este

a.
;
b. 1;
c. e-1.
C
____ 122. Valoarea integralei este
a. 0
b. 1
c.

C
____ 123. Valoarea integralei este
a. 30
b. 40
c. 50

B
____ 124. Valoarea integralei este
a. 2a
b. 4a
c. 6a

A
____ 125. Valoarea integralei este

a.

b.

c.

A
____ 126. Valoarea integralei este

a.
b.

c.

B
____ 127. Valoarea integralei este

a.

b.

c.

B
____ 128. Valoarea integralei este
a. 31,4
b. 31,5
c. 31,6

B
____ 129. Valoarea integralei este

a.

b.

c.

C
____ 130. Valoarea integralei este
a. 0
b. 2
c. 4

A
____ 131. Valoarea integralei este

a. 0
b. 1
c. 2

A
____ 132. Valoarea integralei este

a.
b.
-
c. 0

C
____ 133. Valoarea integralei este
a. -15
b. 0
c. 52

B
____ 134. Valoarea integralei este

a. 1000
b.
c. -45

A
____ 135. Fie . Valoarea integralei este

a.

b.

c.

C
____ 136. Valoarea integralei este
a.
b.
c.

B
____ 137. Valoarea integralei este
a. 0
b. 1
c. 2

C
____ 138. Valoarea integralei este

a.

b.

c.
C
____ 139. Valoarea integralei este

a.

b.

c.

A
____ 140. Calculeaza integrala
a.

b.

c.

B
____ 141. Calculeaza integrala
a.

b.

c.

C
____ 142. Calculeaza integrala

a.

b.
c.

A
____ 143. Calculeaza integrala
a.

b.
c.
B
____ 144. Calculeaza integrala
a.

b.

c.

A
____ 145. Calculeaza integrala

a.
b.

c.
A
____ 146. Calculeaza integrala
a.
b.
c.

B
____ 147. Calculeaza integrala

a.
b.
c.
B
____ 148. Calculeaza integrala
a.

b.

c.
A
____ 149. Calculeaza integrala
a.

b.

c.

B
____ 150. Calculeaza integrala
a.

b.

c.

A
____ 151. Calculeaza integrala

a.
b.
c.

B
____ 152. Calculeaza integrala

a.

b.

c.

B
____ 153. Calculeaza integrala
a.
b.

c.

C
____ 154. Calculeaza integrala

a.

b.

c.

A
____ 155. Calculeaza integrala
a.
b.

c.

B
____ 156. Calculeaza integrala

a.

b.

c.

A
____ 157. Calculeaza integrala
a.
b.
c.

B
____ 158. Calculeaza integrala

a.

b.

c.

C
____ 159. Calculeaza integrala

a.

b.
c.

A
____ 160. Calculeaza integrala

a.
b.
c.

B
____ 161. Daca , calculeaza
a.

b.

c.

A
____ 162. Calculeaza integrala
a.
b.
c.

D
____ 163. Seria ∑

2n
n =1 5
n

a. este divergenta c. 3
are suma
5
b. 5 d. alt raspuns
are suma
3
D
____ 164. Seria geometrica ∑
(−1) n

n
n =1 4
a. este divergenta c. 4
are suma
5
b. 4 d. alt raspuns
are suma
3

B
____ 165. Seria geometrica ∑

3n
n =1 ( −1)
n

a. 1 c. are suma − 2
are suma −
2
b. este divergenta d. alt raspuns

C
____ 166. Seria ∑

n =1
2 +3
n

5n
n

a. 25 c. este serie alternata


are suma
6
b. este divergenta d. 5
are suma
3
B
____ 167. Calculeaza lim
1
n→∞ n

a. nu exista c. +∞
b. 0 d. −∞
A
____ 168. Calculeaza lim
n→∞
2n 2 + n + 1
n2 + 7
a. 2 c. +∞
b. 0 d. 1
2
B
____ 169. Calculeaza lim
n + 23
n→∞ n + 7 n 3 − 11
8

a. 1 c. nu exista
b. 0 d. + ∞
C
____ 170. Calculeaza lim ( 4n + n − 1 − n)
n→∞
2

a. −∞ c. + ∞
b. 0 d. alt raspuns
C
____ 171. Calculeaza lim ( 4n + 4n − 1 − 2n)
n→∞
2

a. −∞ c. 1
b. +∞ d. 4
B
____ 172. Calculeaza lim (3 64 n − 3n + 3 − 5n)
n→∞
3 2

a. 0 c. + ∞
b. − ∞ d. alt raspuns

B
____ 173. Calculeaza lim
7 ⋅ 4 n − 11 ⋅ 3n
n→∞ 2 ⋅ 5 n + 13 ⋅ 2 n

a. nu exista c. 7
2
b. 0 d. 4
5
B
____ 174. Calculeaza lim tg
n →∞
1
n
a. + ∞ c. nu exista
b. 0 d. alt raspuns

A
____ 175. Calculeaza lim n ⋅ tg
n →∞
1
n
a. 1 c. +∞
b. 0 d. 1
2
D
____ 176. Calculeaza lim
n→∞
n
n
a. 0 c. nu exista
b. + ∞ d. 1

A
____ 177. Aplicand criteriul clestelui calculeaza limita sirului an =
1
+ 2
1
n +1 n + 2
2
+ ... + 2
1
n +n
a. 0 c. 1
n
b. 1 d. ( a n ) n nu are limita.

B
____ 178. Seria

∑ 9n
n =1
1
2
−1
are suma

a. 1 c. +∞
9
b. 0 d. 1
2

C
____ 179. Seria ∑

2n 2
n =1 9n − 1
2

a. 2
are suma
9
b. converge la 0
c. este divergenta deoarece este serie cu termeni strict pozitivi
d. este divergenta deoarece termenul general nu tinde la 0

D ∞
π
____ 180. Seria ∑ n 2 arcsin n cu termenul general an = n 2 arcsin n
n =1 2 2
π

a. a c. a
este divergenta deoarece lim n+1 > 1 este convergenta deoarece lim n+1 > 1
n →∞ a n →∞ a
n n
b. an +1 d. an +1
este divergenta deoarece lim <1 este convergenta deoarece lim <1
n →∞ a n →∞ a
n n

D ∞
n2
____ 181. Seria ∑ n , cu termenul general an = n
n=1 2
n2
2
a. a c. a
este divergenta deoarece lim n+1 > 1 este convergenta deoarece lim n+1 > 1
n →∞ a n →∞ a
n n
b. an +1 d. an +1
este divergenta deoarece lim <1 este convergenta deoarece lim <1
n →∞ a n →∞ a
n n

B
____ 182. Seria

∑ arcsin
n =1
1
n
n

a. este convergenta c. are suma 3


b. este divergenta d. alt raspuns

A ∞
____ 183. Seria ∑ ( −1)
n =1
n 2
n+5 +2
a. este divergenta, deoarece termenul general nu tinde la 0
b. este convergenta, din criteriul radicalului
c. este convergenta, din criteriul lui Leibniz
d. alt raspuns
A
____ 184. Seria

∑ (−1)
n =1
1
n
n
tg

a. este divergenta, din criteriul raportului c. este divergenta din criterul radicalului
b. este convergenta din criteriul lui d. este divergenta din criteriul lui Leibniz
Leibniz

A
____ 185. Seria ∑

2n
n=0 n!
a. este convergenta din criteriul c. este o serie alternata
raportului
b. este divergenta din criteriul radicalului d. alt raspuns

C ∞
____ 186. Seria ∑ n
n
n =1 2
a. este divergenta din criteriul radicalului c. este convergenta din criteriul
raportului
b. este convergenta din criteriul lui d. este serie alternata
Leibniz

C
____ 187. Seria ∑

n=1
2 n (n + 1)
n!
a. este divergenta din criteriul lui Leibniz c. este convergenta din criteriul
raportului
b. este convergenta din criteriul lui d. este divergenta din criteriul raportului
Leibniz
A
____ 188. Seria ∑

1
n =1 n ⋅ 3
n

a. este convergenta din criteriul c. este convergenta din criteriul lui


raportului Leibniz
b. este divergenta din criteriul radicalului d. alt raspuns

C
____ 189. Seria ∑

(n! ) 2
n =1 ( 2n)!
a. este o serie alternata c. este convergenta din criteriul
raportului
b. este convergenta din criteriul lui d. este divergenta din criteriul raportului
Leibniz
A
____ 190. Seria

1
∑ (ln n)
n =2
n

a. este convergenta din criteriul c. este convergenta din criteriul lui


radicalului Leibniz
b. este divergenta din criteriul radicalului d. este serie alternata

B ∞
 1
____ 191. Seria ∑ 1 + 
n =1  n
n2

a. este convergenta din criteriul c. are suma negativa


radicalului
b. este divergenta din criteriul radicalului d. este serie alternata

A
____ 192. Seria ∑

n n+1
n =1 ( 2n + 1)
n

a. este convergenta din criteriul c. are suma 1


radicalului
b. este divergenta din criteriul radicalului d. este convergenta din criteriul lui
Leibniz
B
____ 193. Seria

∑ (arctg n)
n =1
−n

a. este serie alternata c. este convergenta din criteriul lui


Leibniz
b. este convergenta din criteriul radacinii d. este divergenta din criteriul raportului

C
____ 194. Seria ∑

n =2
(ln n) − n
n
a. este divergenta din criteriul raportului c. este convergenta din criteriul radacinii
b. este serie alternata d. alt raspuns

A
____ 195. Fie seria

∑ n ⋅α
n =1
n
unde α ∈ R . Atunci

a. seria este convergenta pentru | α |< 1 si divergenta pentru | α |≥ 1


b. este serie alternata pentru orice α ∈ R
c. seria este divergenta pentru | α |< 1 si convergenta pentru | α |≥ 1
d. are suma 0
C
____ 196. Se considera sirul de numere reale ( xn ) n∈N * cu termenul general xn =
n
1
∑ k!, n ∈ N * .
k =1

Sirul ( xn ) n∈N * are urmatoarele proprietaŃi:


a. este strict crescator, marginit superior, divergent
b. este strict crescator, marginit superior, convergent
c. este strict descrescator, marginit superior, convergent
d. este strict descrescator, marginit inferior, convergent
e. este strict crescator, marginit inferior, convergent.

E
____ 197. Se considera sirul de numere reale ( xn ) n∈N * cu termenul general xn =
1 + (−1) n+1
n
, n ∈ N *.

Sirul ( xn ) n∈N * are urmatoarele proprietaŃi:


a. este monoton, este marginit, este divergent
b. nu este monoton, nu este marginit, este convergent
c. nu este monoton, este marginit, este convergent
d. este monoton, este marginit, este convergent
e. nu este monoton, este marginit, este divergent.
D
____ 198. Se considera sirul de numere reale ( xn ) n∈N * cu termenul general
sin 1 sin 2 sin n
xn = 2
+ 2 + ... + 2 , n ∈ N * . Sirul ( xn ) n∈N * are urmatoarele proprietaŃi:
1 2 n
a. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent
b. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent
c. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent
d. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent.
A
____ 199. Se considera sirul de numere reale ( xn ) n∈N * cu termenul general
1 1 1
xn = 1 + + + ... + , n ∈ N * . Sirul ( xn ) n∈N * are urmatoarele proprietaŃi:
2 3 n
a. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent
b. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir convergent
c. este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent
d. nu este un sir Cauchy (sir fundamental), este un sir divergent.

A
____ 200. Se considera sirul de numere reale ( xn ) n∈N * cu termenul general xn =
cos 2 n
n
, n ∈ N * . Sirul

( xn ) n∈N * are urmatoarele proprietaŃi:


a. este un sir convergent, lim xn = 0
n →∞
b. este un sir divergent, nu exista lim xn
n →∞
c. este un sir divergent, exista lim xn = +∞
n→∞
d. este un sir convergent, lim xn = 1

D n →∞

____ 201. Se considera sirul de numere reale ( xn ) n∈N * cu termenul general


1 1 1
xn = + + ... + , n ∈ N * . Aplicand criteriul clestelui rezulta ca sirul ( xn ) n∈N *
n +1
2
n +2
2
n +n 2

a. este un sir convergent, lim xn = 0


n →∞
b. este un sir divergent, nu exista lim xn
n →∞
c. este un sir divergent, exista lim xn = +∞
n→∞
d. este un sir convergent, lim xn = 1
n →∞

A
____ 202. Se considera sirul de numere reale ( xn ) n∈N * cu termenul general
n
xn = (1 + cos nπ ) , n ∈ N * . Sirul ( xn ) n∈N *
n +1
a. este un sir convergent, lim xn = 0
n →∞
b. este un sir divergent, nu exista lim xn
n →∞
c. este un sir divergent, exista lim xn = +∞
n →∞
d. este un sir convergent, lim xn = 1
n →∞
C
____ 203. Fie a un numar real. Se considera sirul ( xn ) n dat prin xn =
na
n2 + 1
. Atunci
a. sirul este convergent daca si numai daca a=2
b. sirul este convergent daca si numai daca a ≥ 2
c. sirul este convergent daca si numai daca a ≤ 2 .

A
____ 204. Suma seriei

1
∑ n(n + 1)
n =1
este:

a. 1; c. 0.
b. e;

C
____ 205. Se considera sirul ( xn ) n dat prin xn =
12 + 2 2 + ... + n 2
n3
. Atunci
a. 1 c. sirul este divergent.
lim xn =;
n →∞ 3
b. 1
lim xn = ;
n →∞ 6
B
____ 206. Fie a un numar real. Se considera seria ∑

(−1) n
n=1 n
a
. Atunci

a. seria este convergenta pentru orice valoare a lui a ;


b. seria este convergenta daca si numai daca a > 1 ;
c. seria este absolut convergenta daca si numai daca a > 1 .
C
____ 207. Valoarea limitei sirului ( xn ) n dat prin xn = n + 100 − n este
a. 100; c. 0.
b. -1;

C
____ 208. Seria


sin n
2
este
n =1 n
a. absolut convergenta; c. divergenta.
b. semiconvergenta;

B
____ 209. Calculeaza
a. 0
b.

c.

B
____ 210. Calculeaza
a. 0
b.

c.
A
____ 211. Calculeaza
a. 1
b. 0
c.

B
____ 212. Calculeaza

a. 0
b.

c.

A
____ 213. Calculeaza
a. 0
b. 1
c. n

B
____ 214. Calculeaza
a. 1
b. 0
c. -1
B
____ 215. Calculeaza

a. nu exista limita
b. 0
c.
A
____ 216. Calculeaza
a. 0
b. 1
c.

A
____ 217. Calculeaza
a. 0
b. 1
c.

C
____ 218. Calculeaza
a. n
b.
c. 0
A
____ 219. Calculeaza
a. 0
b. n
c.
B
____ 220. Calculeaza cand
a. nu exista limita
b. 0
c.

A
____ 221. Calculeaza daca
a. 0
b. 1
c. -1
d.

B
____ 222. Calculeaza , daca
a. nu exista limita
b. 0
c. 1
d.

A
____ 223. Calculeaza daca
a. 0
b. 1
c.

A
____ 224. Calculeaza
a. 0
b. 1
c. 3
d.

A
____ 225. Calculeaza daca
a. 0
b. 1
c.
A
____ 226. Calculeaza
a. 0
b. n
c.
C
____ 227. Calculeaza
a. 0
b. 4
c.
C
____ 228. Calculeaza
a. 1
b.

C c.
____ 229. Calculeaza
a. 0
b. n
c.
C
____ 230. Calculeaza
a. 1
b.
c.

C
____ 231. Calculeaza
a. 0
b.

c.
C
____ 232. Calculeaza
a.
b. 0
c.

A
____ 233. Determina limita sirului
a. 0
b. 1,75
c.

B
____ 234. Determina limita sirului

a. 0
b. 40
c.

B
____ 235. Determina limita sirului ,

a. 0
b.

c.

B
____ 236. Determina limita sirului

a. 1
b. e
c.

B
____ 237. Determina limita sirului ,

a. 0
b.

c.

C
____ 238. Determina limita sirului

a. 1
b. e
c.

B
____ 239. Determina limita sirului

a. 0
b. e
c.

B
____ 240. Determina limita sirului

a. 1
b.
c.

B
____ 241. Determina limita sirului

a. 0
b.
c.

A
____ 242. Determina limita sirului
a.

b.

c.

S-ar putea să vă placă și