Sunteți pe pagina 1din 761

LAROUSSE DICIONAR PE MEDICIN Prefaa de Dr. IVES MORIN eful Serviciului de medici ! i "er !

al Ce "rului ai# al de #f"alm#l#$ie %ui &e'Vi $"() Pari( *raducere de ELENA I. +URLACII u iver( e cicl#,edic +ucure"i) -../ 0 Lar#u((e'+#rda() -..1 Pe "ru "raducerea 2 lim3a r#m4 !) "#a"e dre,"urile a,ari EDI*URII UNIVERS ENCICLOPEDIC PRE5A Nu e de,ar"e "im,ul c4 d lumea u v#r3ea de(,re ,r#,ria (! !"a"e. Acea("a c# ("i"uia c# diia ece(ar! a e6i("e ei. Pre#cu,area ,e "ru (! !"a"e a,!rea d#ar a"u ci c4 d "ru,ul refu&a 7 2 m!(ur! mul" ,rea mare i mul" ,rea evide " 7 (! 2 de,li ea(c! (erviciile care'i erau ceru"e. *re3uia (! fii 8"are la durere9. A("!&i) (! !"a"ea a deve i" ,e "ru fiecare # ,re#cu,are ma:#r!. S#cie"a"ea #a("r!) c# "ie "! de ri(curile ,e care le im,lic! m#dul #("ru ac"ual de via!) a "recu" de la rela"iva ec# (imire a 3#lii la $ri:a ,erma e "! de a # ,reve i. E("e v#r3a de # ev#luie a me "ali"!il#r) f!r! de care u ('ar fi ,u"u" (,era vreu 3e eficiu real de ,e urma ime (el#r ,r#$re(e reali&a"e 2 medici ! 2 decur(ul (ec#lului al d#u!&ecilea. 5iecare 2i cu #a"e de'acum 2 ai "e dre,"ul i 2i e6,rim! d#ri a de a i (e (a"i(face curi#&i"a"ea 2 d#me iul (! !"!ii. Diferi"ele mi:l#ace de i f#rmare au mai r!(,u ( ace("ei curi#&i"!i) dar u au ve i" 2 2 "4m,i area ei. E("e deci ece(ar a (e ,r#,u e ci"i"#rului c# "em,#ra u i ("rume " de cu #a"ere 2 care (! ,#a"! $!(i c# c#mi"e " #iu i eleme "are ,rivi d fu ci# area #rmal! a diferi"el#r #r$a e ale c#r,ului (!u ;a a"#mie) fi&i#l#$ie<) cau&ele i decla area 3#lil#r ;e"i#l#$ic) ,a"#$e ie<)carac"eri("icile l#r ;(im,"#me) (em e)ev#luie<) ev#luia l#r ;,r#$ #&!<) mi:l#acele ,u(e 2 :#c de medici ! ,e "ru a le recu #a"e ;dia$ #("ic<) e6ame ul cli ic) 2 "#"deau a de 3a&!) "e= icile ac"uale cele mai (#fi("ica"e de imu #l#$ie (au de ima$erie. Ci"i"#rul "re3uie) 2 (f4ri") (! fie i f#rma" 2 ceea ce ,rive"e "ra"ame "ele i mi:l#acele de ,reve ire. De(i$ur) medici a va r!m4 e 2 "#"deau a) i di fericire) a"4" # ar"!) c4" i # f#rm! de#(e3i"! de relaie direc"! 2 "re d#u! fii e) 3#l avul i medicul (!u) ,e care ici # lucrare u ,#a"e (! le 2 l#cuia(c!. Dar) 2 acelai "im,) medici a 3e eficia&! di ce 2 ce mai mul" i 2 "r'u ri"m di ce 2 ce mai aler" de e6,erie a "ii el#r e6ac"e) de e6,erie a cerce"!rii. Ci"i"#rul c# "em,#ra "re3uie) di ace(" m#"iv) (! ,#a"! di(,u e de # lucrare care'i #fer! defi iiile i e6,licaiile ece(are ,e "ru a 2 ele$e medici a de a&i. Clari"a"ea a c# ("i"ui" ,ri ci,iul fu dame "al al ela3#r!rii ace("ui dici# ar. 5iecare "erme are # defi iie ,reci(! i acce(i3il! "u"ur#r) iar #rdi ea alfa3e"ic! ,ermi"e # c# (ul"are c#m#d!. O3iec"ivul ace("ei lucr!ri 7 i ace("a u e("e cel mai e2 (em a" 7 e("e de a remedia li,(a de c#mu icare a"4" de de( re,r#a"! medicului. Dici# arul "re3uie (!'i ,ermi"! 3#l avului (!'i 2 de,li ea(c! r#lul 2 dial#$ul ece(ar cu medicul. Dac! ci"i"#rul ,#a"e 2 ace(" fel (! a3#rde&e mai 3i e # c# (ul"aie medical! i (!'i a(ume mai 3i e re(,# (a3ili"a"ea 2 ceea ce ,rive"e ,r#, a'i (! !"a"e) acea("a 2 (eam ! c! Micul Lar#u((e de medici ! 2i va 2 de,li i r#lul. Dr. >VES MORIN ?ef de (erviciu Serviciul de medici ! i "er ! Ce "rul ai# al de #f"alm#l#$ie %ui &e'Vi $"( A+ANDON) 2 ,(i=ia"rie) ("are a u ui (u3iec" afec"a" de di(,ariia u ei le$!"uri afec"ive (au ma"eriale de care (e le$a e6i("e a (a. A3a d# ul ,#a"e ,rivi # le$!"ur! a"ural! ;,!ri i) c#,ii< (au li3er c# (imi"! ;(#i) ,rie"e i<. El (e ma ife("! ,ri "r'# dere$lare ,r#fu d!) a c!rei ,er(i("e ! e("e ade(ea i diciul u #r "ul3ur!ri $rave la c#,il ;(i dr#mul de arieraie afec"iv!) (,i"ali(m< i la (u3iec"ul v4r(" ic) care (u " ade(ea f#ar"e vul era3ili@. E. I ca,aci"a"e ,arial! (au "#"al! de a mer$e) i de,e de "! de vreu defici" mu(cular (au de vre# "ul' 3urare a meca i(mel#r eleme "are ale mer(ului. A+CES. C#lecie ,urule "! c# ("i"ui"!) ,lec4 d de la u f#car l#cal de i fecie) ,e (eama e(u"uril#r #rmale.

Pri e6"e (ie) (e mai ume"e a3ce() (au em,iem) # c#lecie ,urule "! c# ("i"ui"! 2 "r'# cavi"a"e (er#a(! ;,eri'"# eu) ,leur!) me i $e<. A3ce(ele (e ,#" de&v#l"a 2 #ricare ,u c" al #r$a i(mului. A A3ce(ul (u,erficial) acce(i3il vederii i ,al,!rii) e("e am,la(a" cel mai de( la de$e"e ;,a ariiu< (au ,e mar$i ea a u(ului) dar i 2 $4") ,e e&u") (u3(u#ar! (au ,e ,ar"ea ve "ral!. A A3ce(ul ,r#fu d ,#a"e fi l#cali&a" la ivelul fica"ului) ri ic=iului) creierului) ,l!m4 ului. Bravi"a"ea (a de,i de de l#cali&areC u a3ce( al creierului) ca i # "um#r!) ,#a"e ,r#v#ca # =i,er"e (iu e i "racra ia !. Du,! m#dul l#r de c# ("i"uire i du,! vi"e&a de ev#luie) (e ,#" di("i $e a3ce(ele calde de a3ce(ele reci. A3ce(ul cald. Ace("a "raduce cel mai de( # reacie i fla'ma"#rie a #r$a i(mului la de&v#l"area a umi"#r 3ac"erii ;("afil#c#ci) ("re,"#c#ci< (au a u ei ami3e ;E lam#e3a =i("#lD"ica<) care ,#a"e ,r#v#ca f#rmarea u ui a3ce( 2 fica". +ac"eria (au micr##r$a i(mul (u " ve=iculai de circulaia (a $vi ! (au limfa"ic! i a:u $ a("fel 2 "r'u e(u" u de) $!(i du'(e 2 carcerai) ,r#v#ac! i fecia. U al" m#d de a ,!"ru de e("e ,ri ,iele) 2 ca& de le&are ;2 e,are) r! ire<. SIMP*OME ?I SEMNE. A3ce(ul cald (e f#rmea&! ra,id i (e 2 c# :#ar! frecve " de # mem3ra !) c!maa (au carca(a) care 2l delimi"ea&!E el ,re&i "! "#a"e (em ele l#cale ale u ei i flamaii ;r#ea!) c!ldur!) umflare) durere<)c!r#ra li (e adau$! (em ele $e erale ;fe3r!) fri(#a e) i (#m ie< i) ade(ea) # ade #,a"ie ;umflarea $a $li# il#r limfa"ici<. Su,urarea a "re ea&! # cre"ere 2 v#lum a e(u"uril#r) # durere i "ermi"e "! i) dac! a3ce(ul e("e (u,erficial) # fluc'"ue ! ;de,la(area ,ur#iului la ,al,are<. A3ce(ul cald (e ,#a"e re(#r3i (,# "a ) (e ,#a"e 2 c=i("a (au (e ,#a"e (,ar$e 2 e(u"urile 2 veci a"e ;fi("uli&are<. *RA*AMEN*. U a3ce( cald "re3uie (! fie dre a". 7 A"u ci c4 d e("e (u,erficial) "ra"ame "ul a3ce(ului e("e c=irur$icalC i ci&area) evacuarea ,ur#iului (i dre area cavi"!ii) 2 ai "e de f#rmarea a3ce(ului) luarea de a "i3i#"ice i a,licarea de ,a (ame "e calde i im,re$ a"e cu alc##l (u " (uficie "e ade(ea ,e "ru a re(#r3i i flamaia. Ace(" "ra"ame " ,#a"e "#"ui (! (e d#vedea(c! i (uficie ") ri(c4 d (! "ra (f#rme i flamaia 2 "r'u a3ce( cr# ic. ' A"u ci c4 d e("e ,r#fu d) a3ce(ul cald "re3uie (! fie dre a" fie c=irur$ical) fie ,ri ,u cie (u3 c# "r#l radi#l#$ie ;ec#$rafie (au (ca #$rafie<. *ra"a" c#rec") a3ce(ul cald (e vi dec! re,ede) dar) 2 a umi"e ca&uri ;$erme e f#ar"e virule ") ("are ,recar! a #r$a i(mului) dia3e"<) i fecia (e e6"i de l#cal ;fle$m# difu&<) ade(ea c=iar mi$rea&! la di("a ! ,ri de(c!rcarea micr#3il#r 2 (4 $e ;(e,"icemie (au (e,"ic#,i#emie<. A3ce(ul rece. A3ce(ul rece e("e cau&a" de 3acilul lui F#c=) a$e "ul "u3ercul#&ei) (au de ciu,erci micr#(c#,ice. SIMP*OME SI SEMNE. A3ce(ul rece) cu c# ("i"uire le "! i care u a "re ea&! # reacie i flama"#rie) ev#luea&! (,re fi("uli&are. C4 d e("e (u,erficial) el la(! (! ia(! 2 afar! u ,ur#i $ra ul#(. C4 d e("e ,r#fu d) (e ,r#,a$! (,re #( i muc=i. El (e ma ife("! ,ri "r'# fe3r! ,relu $i"! i ere$ula"!) # al"erare a ("!rii $e erale i ,ierdere 2 $reu"a"e. E6ame ul ec#$rafic ;fica") ri ic=i) ,r#("a"!<) radi#$rafie ;,l!m4 < (au (ca #$rafia ;a3ce(ul cere3ral< ,ermi" c# firmarea dia$ #("icului. *RA*AMEN*. U a3ce( rece (e "ra"ea&! cu a "i3i#"ice) admi i("ra"e ,e cale $e eral!. Da"#ri"! "e di ei (ale de fi("uli&are) a3ce(ul rece u "re3uie i ci&a" 2 ,ar"ea (a 2 cli a"!) ci ,u ci# a" la di("a ! (au 2 de,!r"a" c=irur$ical. 'G CREIERULUI ;a3ce( al<. DIN*ELUI ;a3ce( al<) 5ICA*ULUI ;a3ce( al<. A+DOMEN Cavi"a"e (i"ua"! la ,ar"ea i feri#ar! a "ru c=iului) c# i 4 d cea mai marc ,ar"e a vi(cerel#r a,ara"ului di$e("iv (i a a,ara"ului uri ar. C# i u"ul a3d#mi al e("e 2 veli" 2 "r'u (ac c# :u c"ivC ,eri"# eul. Cavi"a"ea a3d#mi al! (e 2m,ar"e ,e d#u! iveluri. E"a:ul (u,eri#r cu,ri de fica"ul) c!ile 3iliare) ,ediculul =e,a"ic) ,rimul du#de ) ,a crea(ul) ("#macul (i (,li a. E"a:ul i feri#r cu,ri de i "e("i ul $r#() i "e("i ul (u3ire ;:e:u ul i ile# ul< i a,e dicele. O ,ar"e a c#l# ului i rec"ul (e $!(e(c 2 3a&i ul mic) (u3divi&iu e a e"a:ului i feri#r limi"a"! ,ri arcul #(#( al ce "urii ,clvie e ;(acrumul i #(ul iliac<. Ace("a mai c# i e) la 3!r3al) ve&ica uri ar!) a (a (i$m#id! i a (ele (u3iriE la femeie) ve&ica uri ar!) u"erul) "r#m,ele i #varele. EHAMENE. Pal,area a3d#mi al! ,ermi"e e6ami area fica"ului) (,li ei) u"erului) ve&icii uri are) de"ec"area a umi"#r "um#ri) ,erce,erea u ei di("e (ii $a&#a(e ;me"e#ri(m< (au a u ei efu&iu i ,eri"# eale ;a(ci"!<. E6,l#rarea cli ic! a c# i u"ului a3d#mi al mai ,#a"e face a,el i la "ueul rec"al) a(#cia" cu "ueul va$i al la femeie. Mi:l#acele de e6,l#rare a a3d#me ului) lua"e 2 #rdi ea cre(c4 d! a c#m,le6i"!ii l#r) (u "C radi#$rafia (im,l! ;a3d#me f!r! ,re$!"ire<) ec#$rafia) (ca #$rafia i ima$eria ,ri re&# a ! ma$ e"ic! ;I.R.M. (au ima$erie R.M.N.<. PA*OLOBIE. Pere"ele a3d#mi al ,#a"e c#m,#r"a &# e de mai mic! re&i("e !) care ("au la #ri$i ea =er iil#rC ca alul

el#r) ,#a"e fi (ediul u #r c# "u&ii (au u #r ,l!$i. A O c# "u&ie ,#a"e ,r#v#ca # le&iu e mai mul" (au mai ,ui im,#r"a "! a u ui #r$a i "er ,li C fica") (,li !) ,a crea() cu ri(c de =em#ra$ie i "er ! 2 ca&ul ,rimel#r d#u! #r$a e) de ,a crea"i"! 2 ca&ul ul"imului #r$a . O c# "u&ie a"ra$e ade(ea du,! (i e i # (mul$ere va(cular!) (ur(! de =em#ra$ie) i (,ar$erea u ui #r$a i "er cavi"ar) ceea ce ,r#v#ac! # ,eri"# i"!. Cele d#u! le&iu i ,#" fi a(#cia"e. Sem ele u ei =em#ra$ii i "er e (au ale u ei ,eri"# i"c de"ermi ! i "erve ia de ur$e !. A O ,la$a ,#a"e (! u le&e&e dec4" ,ere"ele a3d#mi al (au (! fie ,e e"ra "!) adic! "ra (fi6ia "! ;(! c#m,#r"e # i "rare i # ieire<. Orice ,la$! ,e e"ra "! ece(i"! c# diii #,era"#rii ,erfec"e. *ra"ame "ul (e 3a&ea&! ,e d#u! ,ri ci,iiC e6,l#rarea c=irur$ical! c#m,le"! a cavi"!ii a3d#mi ale. A+DOMEN DE LEMN. C# "rac"ur! ,erma e "!) ireduc"i3il! i durer#a(! a ,ere"elui a3d#mi al. Ace(" (im,"#m e("e carac"eri("ic ,e "ru ,eri"# i"! $e erali&a"!) i difere " de #ri$i ea ace("eia ;a,e dici"!) ulcer ,erf#ra") ,erf#raie c#lic! e"".<. Sim,"#m de # val#are dia$ #("ic! ,rim#rdial!) el u "re3uie (! fie a"e ua") ici ma(ca" ,ri admi i("rarea de a al$e&ice (au a "i3i#"ice i im,u e # i "erve ie c=irur$ical! de ur$e !. A+DOMEN 5R PREB*IRE. E6ame radi#l#$ie (im,lu al a3d#me ului v!&u" di fa!. A3d#me ul f!r! ,re$!"ire e("e u e6ame care (e de(f!#ar! f!r! admi i("rarea ,reala3il! a u ui medicame " #,acifia " i u ece(i"! (! fie efec"ua" ,e cm4 ca"e) ceea ce r!m4 e "#"ui ,refera3il. A+ERAIE CROMOIOMIAL. A #malie ,rivi d 2 umer#a(e ca&uri) a3eraiile cr#m#&#miale (u " c# $e i"ale) ,r#ve i d di "r'# ,r#a("! re,ar"iie cr#m#&#mial! ;2 "im,ul f#rm!rii #vulului (au (,erma"#&#idului) (au 2 cur(ul ,rimel#r divi&iu i ale #vulului fecu da"< (au di "r'u ara :ame " cr#m#&#mic a #rmal ai u uia di "re ,!ri i) dar ele ,#" fi i d#34 di"e ;cr#m#&#mul P=iladel,=ia 2 leucemia miel#id! cr# ic!) de e6em,lu<. DIABNOS*IC. A3eraiile cr#m#&#miale (u " ,u(e 2 evide ! ,ri ("udierea cari#"i,ului ;re,re&e "area f#"#$rafic! a cr#m#&#mil#r u ei celule<) 2 ca&ul u ei (arci i cu ri(curi ;a "ecede "e familiale) femeie 2 v4r("! de ,e("e J/ a i<) medicul ,r#,u e ,ri a -K'a (!,"!m4 ! de (arci ! # a ali&! cr#m#&#mic! a celulel#r f!"ului) celule ,releva"e 2 cur(ul u ei am i#ce "e&e (au al u ei 3i#,(ii a vil#&i"!il#rc#riale. 2 ca& de de"ec"are a u ei a #malii $rave) ,#a"e fi ,u(! ,r#3lema 2 "reru,erii (arci ii. U $e e"icia evaluea&! cu acea("! #ca&ie ri(curile a,ariiei u ei a #malii 2 decur(ul (arci il#r ul"eri#are. *RA*AMEN*. Da"! fii d a"ura a #maliil#r decela"e) care (e r!(fr4 $ a(u,ra "u"ur#r celulel#r u ui i divid) u e("e ,#(i3il! vre# vi decare. Ma:#ri"a"ea a #maliil#r au"#(#me u ,ermi"e # (u,ravieuire de dura"!. *ra"ame "ele =#rm# ale i c=irur$icale c# "ri3uie la c#rec"area u #r a #malii de de&v#l"are carac"eri("ice (i dr#amel#r *ur er i Fli cfel"er. 'L S5A* BENE*IC) FLINE5EL*ER ;(i dr#mul<) *RISOMIE M-) *URNER ;(i dr#mul<) IP*ULUI DE PISIC ;3#ala<. A+LAIE. O,eraie c# ("4 d di 2 de,!r"area u ui #r$a ) c=irur$ical!. SINONIMC e6ere&a. A+RIFOSOV ;"um#r! a lui<. *um#r! 3e i$ ! rar!) l#cali&a"! ,e ,iele (au ,e muc#a(e) 2 de#(e3i ,e lim3!. SINONIMEC mi#3la("#m) mi#m mi#=la("ic) "um#ra cu celule Hra ul#a(e. A+SEN) 2 "reru,ere "rec!"#are a ("!rii de c# "ie "!. A3(e a care (urvi e mai ale( 2 decur(ul celei de a d#ua ,!ri a c#,il!riei (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# ru,ere a c# "ac"ului 2 cur(ul c!reia c#,ilul 2i 2 "reru,e ac"ivi"!ile) are # ,rivire $#al!) u@r!(,u de. A+SOR+*IOME*RIE +I5O*ONIC. *e= ic! ce ,ermi"e calcularea de (i"!ii e(u"uril#r "raver(a"e de d#u! feluri de radiaii H de e er$ie diferi"!. INDICAII. Acea("! "e= ic! ,ermi"e urm!rirea ev#luiei c# i u"ului mi eral #(#( ;de (i"a"ea #(#a(!< 2 a umi"e afeciu i ale (c=ele"ului) ,recum i urm!rirea efec"el#r ACE*ON "ra"ame "el#r. De,i("area #("e#,#r#&ei e("e cea care a ,#,ulari&a" 2 cea mai mare m!(ur! acea("! "e= ic!. Pacie "ul e("e 2 "i ( ,e # ma(!. Sur(a de radiaii i de"ec"#rul ace("#ra 3aleia&! rac=i(ul) #ldul (au 2 c=eie"ura m4i ii (au c=iar c#r,ul 2 "#"ali"a"e. Orice ma"erial de ( afla" 2 faa e(u"uril#r "raver(a"e ,#a"e fal(ifica m!(ur!"#area de (i"!ii #(#a(e ;calcific!ri de va(e) f#rm!ri de #("e#fi"e) ,r#du(e de c# "ra(") ,ie(e me"alice<. AVAN*ANE ?I INCONVENIEN*E. A3(#r3i#me"ria e("e # me"#d! ea$re(iv!) iar ri(cul de iradiere e("e e$li:a3il. A+ULIE. *ul3urare mi "al! carac"eri&a"! ,ri (l!3irea v#i ei) a "re 4 d # i =i3are a ac"ivi"!ii fi&ice i i "elec"uale. ACALCULIE. I ca,aci"a"e de a recu #a"e (au de a f#rma cifre i (im3#luri ari"me"ice i de a efec"ua calcule ma"ema"ice eleme "are ;adu are) (c!dere) 2 mulire e"c.<. ACAN*OOSIS NIBRICANS. +#al! cu"a a"! rar! carac"eri&a"! ,ri f#rmarea de ,l!ci de ,iele) $r#a(e i 2 c=i(e la cul#are) l#cali&a"e 2 (,ecial ,e $4") (u3(u#ar! i ,e ,ar"ea ve "ral!. ACARIAN. A imal de "alie mic! ;cel mul" c4iva milime"ri<) ,ara&i" al fii ei uma e.

Acarie ii) ca i i (ec"ele) (u " ar"r#,#de. Ei (u " ec"#',ara&ii ;"r!ie(c ,e ,iele<) 2 $e eral =ema"#fa$i ;(e =r! e(c cu (4 $ele $a&dei l#r<. U ii u ,r#v#ac! dec4" e,l!ceri cu"a a"e)ca m4 c!rimileC larva c!,uei) (arc#,"ul (ca3iei. Al"ele) ,recum c!,uele) "ra (mi" 3#li i feci#a(eC ar3#'vir#&e ;diver(e fe3re virale<) ricPe""(i#&e ;fe3rele ,ur,urice<) fe3ra %) 3#rreli#&e ;fe3re recure "e) 3#ala LDme<. De al"fel) i =alarea de acarie i m#ri) c# i ui 2 ,raful de ca(!) fav#ri&ea&! cri&ele de a("m la (u3iecii ,redi(,ui. 'G QNEP*UR. ACCIDEN* ISCOEMIC *RANII*ORIU. Accide " eur#l#$ic l#cali&a") cu dura"! mai mic! de MR #re) de #ri$i e i(c=emic!) adic! ,r#v#ca" ,ri "r'# 2 "reru,ere (au SIMP*OME ?I DIABNOS*IC. Sim,"#mele u ui accide " i(c=emic "ra &i"#riu (u " 3ru"e i f#ar"e varia3ileC ,ierderea vederii cu u #c=i) ,arali&ie (au am#rirea u ei :um!"!i de c#r,) afa&ia ;"ul3ur!ri de v#r3ire< e"c. Dia$ #("icul e("e ("a3ili") 2 ,ri ci,al) ,ri e6ame ul cli ic al ,acie "ului. *RA*AMEN* ?I PREVENIRE. *ra"ame "ul are dre," (c#, ,reve irea u ui accide " va(cular cere3ral care ,#a"e (urve i 2 decur( de K a i du,! u accide " i(c=emic "ra &i"#riu la MK'JJS di "re (u3ieciC (u,rave$=erea u ei =i,er"e (iu i ar"eriale) a u ui dia3e") a u ei =i,erc#le("er#'lemii i (u,rimarea fuma"ului. ACCIDEN* VASCULAR CERE+RAL. Accide " eur#l#$ic l#cali&a") cu dura"! mai mare de MR #re) cau&a" de # le&iu e va(cular! cere3ral!. DI5ERI*ELE *IPURI DE ACCIDEN* VASCULAR CERE+RAL. A Accide "ele va(culare cere3rale i(c=emice) umi"e ( i i farc"e cere3rale (au 2 c! i ram#li(me "e cere3rale) a,ar cel mai ade(ea ca # c# (eci ! a u ui "r#m3u( ;c=ea$ de (4 $e care (e f#rmea&! 2 "r'# ar"er!<) a u ui em3#l ;c#r, ("r!i (au u "r#m3u( m#3ili&a" care) a "re a" ,ri circulaie) va ,r#duce #3("rucia ar"erei< (au # 2 $u("are a ar"erei fav#ri&a"! de a"er#(cler#&! ;2 $r#area 2 veliului i "er al ,ere"elui ar"erial<. Ul"ima e("e cau&a ,ri ci,al! a accide "el#r va(culare cere3rale i(c=emice. A Accide "ele va(culare cere3rale =em#ra$ice (e da"#rea&! u ei (cur$eri de (4 $e 2 e(u"ul cere3ral. Cau&a l#r # c# ("i"uie 2 $e eral =i,er"e (iu ea ar"erial! (au) mul" mai rar) malf#rmaiile va(culare ;a $i#m) a evri(m<) "ul3ur!rile de c#a$ulare (au c#m,licaiile u ui "ra"ame " a "ic#a$ula ". SIMP*OME SI DIABNOS*IC. Sim,"#mele #3(erva"e ;=emi,le$ie) "ul3ur!ri de (e (i3ili"a"e) ale c4m,ului vi&ual) ,arali&ia u uia (au mai mul"#r ervi cra ie i) afa&ie ;"ul3ur!ri de v#r3ireT e"c.< ,#" fi i&#la"e (au a(#cia"e 2 diferi"e m#dali"!i du,! (ediul i 2 "i derea accide "ului va(cular cere3ral. O (ca #$rafie cere3ral! e("e i di(,e (a3il! ,e "ru a c# firma dia$ #("icul i ,e "ru a ,reci&a a"ura i(c=emic! (au =em#ra$ic! a accide "ului. Al"e e6ame e 7 a ali&e de (4 $e) ec#$rafie cardiac!) e6,l#rare a ar"erel#r care iri$! creierul ,ri me"#da D#,,ler (au ,ri ar"eri#$rafie 7 ,ermi" de"ermi area cau&ei. O ,u cie l#m3ar! ,#a"e fi ece(ar! ,e "ru decelarea u ei =em#ra$ii me i $ee e a(#cia"e. *RA*AMEN* SI PREVENIRE. *ra"ame "ul accide "ului va(cular cere3ral) cu # eficaci"a"e limi"a"!) are mai ale( dre," (c#, a(i$urarea fu ciu il#r vi"ale ale 3#l avului i evi"area e6"i derii le&iu il#r cere3rale) 2 u ele ca&uri) e("e ece(ar! # i "erve ie de c=irur$ie va(cular! cu (c#,ul de a ,rac"ica a3laia u ei malf#rmaii va(culare i de a reduce a("fel ri(curile u ui #u accide " va(cular cere3ral. +#l avii (,i"ali&ai care i'au ,ierdu" ,arial (au "#"al ("area de c# "ie "! "re3uie (! ai3! c!ile re(,ira"#rii de$a:a"e i "re3uie (! fie =r! ii fie ,ri ,erfu&ie i "rave #a(!) fie ,ri Du,! fa&a acu"! i "ervi e fa&a de recu,erare. Acea("a) "re,"a"! i mai mul" (au mai ,ui c#m,le"!) e("e uura"! ,ri ,rac"icarea u ei reeduc!ri de("i a"e (! "ra"e&e defici"ele m#"#rii (au (e &i"ive i (! duc! la re$re(ia "ul3ur!ril#r de v#r3ire. Muli 3#l avi care au f#(" afec"ai de ,arali&ie a:u $ (! mear$! di #u cu a:u"#rul u ei reeduc!ri adecva"e) 2 (c=im3) defici"ele i "elec"uale (u " ade(ea irever(i3ile. Preve irea recidivel#r e("e 3a&a"! ,e c#rec"area fac"#ril#r de ri(cC "ra"area u ei =i,er"e (iu i ar"eriale) a u ei =i,erc#le("er#lemii) a u ui dia3e") dar mai ale( (u,rimarea fuma"ului. A"u ci c4 d accide "ul va(cular cere3ral a f#(" ,r#v#ca" de # em3#lie) 3#l avul ,#a"e ,rimi u "ra"ame " a "ia$re$a " ,lac=e"ar ;a(,iri !< (au a "ic#a$ula ". 2 ace(" ca&) "ra"ame "ul e("e ade(ea ,re(cri( ,e via!. ACE*ON. ' CORP CE*ONIC. ACID ACE*ILSALICILIC -U ACID ACE*ILSALICILIC. Medicame " a al$e&ic () a "i,ire"ic ;ac"iv fa! de durere i fe3r!< de referi !. SINONIMC a(,iri a. Acidul ace"il(alicilic) (i $ur (au 2 a(#ciere cu al"e ,ri ci,ii ac"ive) i "r! 2 c#m,#&iia a umer#a(e ,re,ara"e farmaceu"ice. U"ili&area (a "era,eu"ic! de,i de de ,#(#l#$ie. 2 d#&e mici) e("e u a "ia$re$a " ,lac=e"arC el 2m,iedic! ,lac=e"ele (a $ui e (! (e ,ri d! u ele de al"ele) ceea ce evi"! f#rmarea c=ea$uril#r de (4 $e 2 va(e. 2 d#&ele medii #3i ui"e) acidul ace"il(alicilic e("e a al$e&ic i a "i,ire"ic. 2 d#&! mare) e("e u a "ii flama"#r) i dica" 2 u ele afeciu i reuma"i(male. CON*RAINDICAII. A"u ci c4 d 2 a "ecede "e e6i("! u ulcer de ("#mac (au u a("m) ,re(crierea acidului ace"il(alicilic devi e # ,r#3lem! delica"!. El e("e c# "rai dica" la (f4ri"ul (arci ii) (u3iecil#r

aler$ici la (alicilai ;$ru,ul de medicame "e c!ruia 2i a,ari e< i c#,iil#r (u3 -M a i ,e dura"a u ei 3#li virale) 2 ,lu() e6i("! umer#a(e i "eracii ed#ri"e cu al"e (u3("a eC a "ii flama"#arele e("er#ide i a "ic#a$ula "ele. E5EC*E SECUNDARE. Pri ci,alele efec"e (ecu dare (u "C le&iu ile di$e("ive ;$a("ri"!<) "ul3ur!rile =em#ra$ice ;(4 $er!ri di$e("ive) =em#ra$ii la (f4ri"ul (arci ii<) "r#m3#,e iile ;(c!derea um!rului de ,lac=e"e (a $ui e<) (i dr#mul lui ReDe ;afec"area fica"ului i e cefalului) la c#,iii mai mici de -M a i i fec"ai cu u viru(<. P#" i "erve i i i "#6icaii $rave) mai ale( la c#,ilE ele (e ma ife("! ,ri "ul3ur!ri de au&) "ra (,iraii) v#m!) =i,#"e (iu e ar"erial!) (#m #le ! i acid#&! ;e6ce( de aci&i 2 #r$a i(m<. ACID ASCOR+IC. A VI*AMINA C. ACID DEIOHIRI+ONUCLEIC ;A.D.N.<. Acid ucleic) (u,#r" al c# "r#lului ac"ivi"!il#r celulare i al "ra (mi"erii carac"erel#r eredi"are. M#lecula de A.D.N.) f#ar"e lu $!) c#m,#r"! d#u! fire r!(uci"e u ul 2 :urul celuilal" 2 "r'# du3l! elice. A.D.N.'ul e("e ,ri ci,alul c# ("i"ue " c=imic al cr#m#&#mil#r. Pe u ul di cele d#u! fire (e $!(e(c i f#rmaiile care ,ermi" e &imel#r (! (i "e"i&e&e ,r#"ei ele) care c# "r#lea&! ac"ivi"!ile celulare) 2 "im,ul divi&iu ii celulare) e &imele (e,ar! cele d#u! fire i (i "e"i&ea&! al"e d#u! fire #i 2 faa cel#r vec=i. A("fel (e f#rmea&! d#u! #i m#lecule de A.D.N.) ide "ice cu cea vec=e) de("i a"e fiecare c4"e u ei celule'fiice. Ace(" fe #me ) de umi" re,licarea A.D.N.'ului) a(i$ur! ide "i"a"ea $e e"ic! 2 "im,ul mul"i,lic!rii celulare. ACID 5OLIC. Vi"ami ! =idr#(#lu3il! a $ru,ului de vi"ami e +) av4 d u r#l fu dame "al 2 f#rmarea celulel#r #r$a i(mului. SINONIMC vi"ami a +.. Acidul f#lie) i "erve i d 2 (i "e&a A.D.N.'ului) :#ac! u r#l ca,i"al 2 ,r#ducia de celule #i 2 #r$a i(m) 2 ,ar"icular) el e("e i di(,e (a3il f#rm!rii de $l#3ule r#ii ale (4 $elui de c!"re m!duva #(#a(!. SURSE. Acidul f#lie e("e ,re&e " 2 umer#a(e alime "eC fica") la,"e) 3r4 &e"uri ferme "a"e) le$ume ver&i ;(,ara $=el) (,a ac) var&! verde) m#rc#vi<. Nece(i"!ile &il ice de acid f#lie (u " f#ar"e mariC de la -UU la KUU micr#$rame) 2 fu cie de v4r("! i ("area fi&i#l#$ic! a (u3iec"ului. *#"ui) # alime "aie diver(ifica"! aduce ca "i"!i (uficie "e de acid f#lie. CARENA. Care a (e ,#a"e #3(erva 2 ca& de (u3alime '"are) 2 "ul3ur!rile de a3(#r3ie ;da"#ra"e u #r a #malii di$e("ive<) 2 (arci !) 2 ca&ul lu!rii de medicame "e cu ac"ivi"a"e a "if#lic!. Pri ci,ala ma ife("are a care ei 2 acid f#lie e("e # varie"a"e de a emie macr#ci"ar! &i(! me$al#'3la("ic!. A"u ci e("e ,re(cri( ca medicame " acidul f#lie cu admi i("rare ,e cale #ral! ;(au) ade(ea) deriva"ul (!u) acidul f#li ic) ,e cale i :ec"a3il!<. ACID BRAS. Acid #r$a ic) ,ri ci,alul c# ("i"ue " al li,idel#r. 2 a"ur! e6i("! mai mul" de RU de aci&i $rai a"urali diferii. 2 #r$a i(m) aci&ii $rai c# ("i"uie) 2m,reu ! cu $lucidele) # (ur(! ,rim#rdial! de e er$ie. Ei ,r#vi di de$radarea $lucidel#r (au a li,idel#r alime "are. O alime "aie ec=ili3ra"! "re3uie (! aduc! cele d#u! "i,uri de aci&i $rai. Pr#du(ele lac"a"e i car ea (u " ade(ea 3#$a"e 2 aci&i $rai (a"urai) (#li&i la "em,era"ura am3ia "!. Uleiurile ve$e"ale i ,e"ele (u " mai cur4 d 3#$a"e 2 aci&i $rai e(a"urai) lic=i&i la "em,era"ura am3ia "! i u#r #6ida3iliC ace("e alime "e r4 ce&e(c 2 c# "ac" cu aerul. ACID NICO*INIC. ' VI*AMIN PP ACID PAN*O*ENIC. ' VI*AMIN +K ACID RI+ONUCLEIC ;A.R.N.<. Acid ucleic care u"ili&ea&! i f#rmaia eredi"ar! ,ur"a"! de c!"re acidul de&#6iri3# ucleic ;A.D.N.< ,e "ru a (i "e"i&a ,r#"ei ele. M#lecula de A.R.N. are # ("ruc"ur! a al#a$! celei a u ui fir de A.D.N. 2 ucleul celular) i f#rmaia $e e"ic! ,ur"a"! de c!"re A.D.N. e("e "ra (cri(! 2 A.R.N.) a,#i "radu(! 2 "r'# ,r#"ei ! a ci"#,la(mei. ACID URIC. Acid re&ul"a" di de$radarea aci&il#r ucleici ;A.D.N. i A.R.N.< ai #r$a i(mului. Acidul uric c# i u" 2 (4 $e e("e fil"ra" de c!"re ri ic=i) care 2l elimi ! ,ri uri !. La (u3iec"ul (! !"#() ri ic=ii aci# ea&! a("fel 2 c4" me i uricemia ;,r#ce "a:ul (a $vi de acid uric< 2 limi"e acce,"a3ile. U e#ri) elimi area re al! a acidului uric e("e i (uficie "! (au ,r#ducerea (a e("e e6ce(iv! ;3#li de (4 $e) 3#li e &ima"ice eredi"are<) ,r#v#c4 d # =i,eruricemie ;,r#ce "e a #rmal de ridica"e de acid uric 2 (4 $e<) 2 ace(" ca&) acidul uric "i de (! ,reci,i"e (u3 f#rm! de cri("ale) ceea ce ,#a"e ACNEE decla a cri&e de $u"!) # li"ia&! uri ar! (au am3ele c# c#mi"e ". ACIDI*A*E BAS*RIC. Carac"eri("ic! a ("#macului da"#ra"! (ecre"arii) de c!"re muc#a(a $a("ric!) a (ucului $a("ric acid c# i 4 d ,e,(i ! ;e &ima care de$radea&! ,r#"ei ele<) acid cl#r=idric ;care #m#ar! 3ac"eriile di alime "e i fav#ri&ea&! aciu ea ,e,(i ei< i fac"#r i "ri (ec ;e(e ial ,e "ru a3(#r3ia vi"ami ei +lM 2 i "e("i ul (u3ire<. Se &aiile de acru i ar(urile de ("#mac u (u " ade(ea dec4" # =i,er(ecreie acid! "rec!"#are ,r#v#ca"! de c!"re u ele alime "e ;$r!(imi ,r!:i"e) alc##l<. ACIDOCE*OI. 5#rm! ,ar"icular! de acid#&! ;acidi"a"e (a $vi ! e6ce(iv!< me"a3#lic!) da"#ra"! u ei

acumul!ri de c#r,i ce"# ici ;ace"# ! i (u3("a e c=imice 2 rudi"e<. ACIDOIV. Dera :ame " al ec=ili3rului acid#3a&ic al #r$a i(mului c#re(,u &4 d u ei cre"eri a c# ce "raiei de acid 2 ,la(m! i 2 lic=idele i "er("iiale ;lic=idele 2 care (e (cald! celulele) cu e6ce,ia (4 $elui<. AcidOIa me"a3#lic!. Acea("! dere$lare a ec=ili3rului acid#3a&ic al #r$a i(mului ,#a"e fi ,r#v#ca"! de # ,r#ducie cre(cu"! de aci&i 2 #r$a i(m (au ,ri "r'# ,ierdere de 3a&e ;3icar3# a"ul de (#diu) de e6em,lu<. Acid#ce"#&a) # f#rm! de acid#&! me"a3#lic!) (urvi e 2 "r'u dia3e" &a=ara" ,r#(" ("!,4 i" i) 2 "r'# m!(ur! mai mic!) 2 ,#(". O acid#&! me"a3#lic! ,#a"e) de a(eme ea) (! fie ,r#v#ca"! de # ,ierdere de 3icar3# ai 2 ca& de diaree (ever! (au de i "#6icaie cu a(,iri !. Dar cau&a ,ri ci,al! a acid#&ei me"a3#lice # c# ("i"uie elimi area i (uficie "! a acidului ,ri uri !C a"u ci (e v#r3e"e de(,re # acid#&! re al!. Acid#&! re(,ira"#rie. Acid#&! re(,ira"#rie (au acid#&! $a&#a(! e("e # dere$lare a ec=ili3rului acid#3a&ic al #r$a i(mului care (e ,r#duce a"u ci c4 d ,ri re(,iraie u (e reali&ea&! elimi area 3i#6idului de car3# 2 ca "i"a"e (uficie "!E e6ce(ul de 3i#6id de car3# r!ma( 2 (4 $e (e va di&#lva 2 el) f#rm4 d acid car3# ic i ,r#v#c4 d a("fel cre"erea acidi"!ii (a $vi e. Acid#&! re(,ira"#rie ,#a"e fi acu"!) cau&a"! de # de,re(ie a ce "ril#r erv#i re(,ira"#ri) ca 2 ca&ul a(fi6iil#r ;2 ec) ("ra $ulare<) al ,arali&iil#r re(,ira"#rii ;,#li#mieli"!) aciu e a e6"rac"el#r de curara< (au du,! luarea de medicame "e =i, #"ice. Ea mai ,#a"e fi i cr# ic! ;3r# i"! cr# ic!) e fi&em.cif#(c#li#&!<. ACIDOI LAC*IC. 5#rm! ,ar"icular! de acid#&! ;acidi"a"e (a $vi ! e6ce(iv!< me"a3#lic! da"#ra"! u ei acumul!ri de acid lac"ic 2 (4 $e. Acid#&! lac"ic! ,#a"e fi c# (eci a u ei dimi u!ri a ca "i"!il#r de #6i$e di(,# i3il) ca 2 decur(ul u ui c#la,( ;c!dere de "e (iu e< (au al u ei i (uficie e re(,ira"#rii. Ea (e mai 2 "4l e"e i 2 al"e 3#liC dia3e" &a=ara"E i (uficie ! re al!E leucemieE i "#6icaie medicame "#a(! (au alc##lic!E u ele defici"e e &ima"ice c# $e i"ale. Acid#&! lac"ic! (e ma ife("! ,ri "r'# ("are de #c cu =i,#v#lemie ;(c!derea v#lumului (a $vi "#"al circula "<. Dia$ #("icarea (a e("e c# firma"! ,ri e6ame e (a $vi e ;,r#ce "a:ul de lac"a") ,O<. *ra"ame "ul acid#&ei "ac"ice e("e de#(e3i" de i "e (iv ;d#&e mari de 3icar3# a" 2 ,erfu&ie i "rave #a(!< i mai ale( "re3uie (! a"ace cau&ele a,ariiei acid#&ei. ACNEE. Derma"#&! ,r#v#ca"! de i flamarea f#liculil#r ,il#(e3acei. 5#rma (a cea mai frecve "!) ac eea :uve il!) afec"ea&! a,r#6ima"iv /US di "re ad#le(ce i i (e vi dec! (,# "a c!"re v4r("a de -. a i 2 .US di ca&uri) f!r! a l!(a cica"rice. Ac eea r#&acee (au r#&aceea (e #3(erv! mai ale( la femei cu v4r("a cu,ri (! 2 "re RU i KU a i. Ac eea e# a"al! afec"ea&! faa #ului' !(cu"E ea u durea&! dec4" c4"eva lu i. 2 ,lu() e6i("! f#rme de ac ee f#ar"e ,ar"iculareC ac eea ecr#"ic! ;a fru ii<) ac eea c=el#idia ! ;a cefei<) ac eea c# $l#3a"a ;2 "i (e a3ce(e (u,ura"ive cu fi("ule<. Ac eele medicame "#a(e (u " ,r#v#ca"e de i $erarea de medicame "e ;c#r"ic#("er#i&i) vi"ami a +lM)c#r"ic#"r#fi !.3ar3i'"urice) 3r#muri) (!ruri de li"iu) u ele medicame "e a "i"u3ercul#a(e i imu #de,re(#are i) la femei) =#rm# ii a dr#$e i i c# "race,"ivele #rale c# i 4 d derivai a dr#$e ici< (au 2 urma c# "ac"ului cu ,r#du(ele c#(me"ice) i du("riale ;uleiuri mi erale) =idr#car3uri ar#ma"ice =al#$e a"e) cl#r i du("rial< (au di cau&a u ei e6,u eri accide "ale la di#6i eE ele (e carac"eri&ea&! ,ri le&iu i i flama"#rii c# $e("ive i (u,ura"e) a,!r4 d 2 de#(e3i ,e fa!. Ac eea :uve il!. Ac eea :uve il! e("e da"#ra"! u #r dere$l!ri =#rm# aleC la ,u3er"a"e) (ecreia (e3acee) care de,i de de a dr#$e i ;=#rm# ii (e6uali ma(culi i< i de e("r#$e i ;=#rm# ii (e6uali femi i i< ,r#dui de c!"re $la da (u,rare al! i de "e("icul (au #var) cre"e 2 m#d de#(e3i". SIMP*OME SI SEMNE. Acea("! acumulare de (e3um ;(u3("a a $ra(! (ecre"a"! de $la dele (e3acee ale ,ielii<) la care (e adau$! # =i,erPera"#&! ;=i,er(ecreia de Pera'"i !) ela3#ra"! 2 e6ce( de c!"re ,ere"ele f#liculului< i # ,r#liferare 3ac"eria !) a "re ea&! # i flamare a f#liculil#r ,il#(e3acei) d4 d ,#(i3ili"a"ea f#rm!rii de c#med#a e) c4 d de(c=i(e ;,u c"e e$re<) c4 d 2 c=i(e ;micr#c=i("uri<) a u #r ,a,ule) u #r ,u("ule ;,a,ule av4 d dea(u,ra u ,u c" al3uriu (u,ura "<) c=iar de #duli ;"um#ri<) 2 f#rmele cele mai $rave de ac ee (e #3(erv! c=i("uri ,r#fu de i ,urule "e) care ade(ea (e $#le(c la (u,rafa!. Ac eea a,are mai ale( 2 &# ele cu mare c# ce "raie de $la de (e3acee) 2 (,ecial faa) $4"ul) ,ie,"ul i (,a"ele. Ac eea r#&acee. Cau&ele ac eei r#&acee (u " c# "r#ver(a"eC u ii # a"ri3uie u ei =i,#cl#r=idrii ;dimi uarea ,r#,#riei de acid cl#r=idric 2 (ucul $a("ric<E (e ,are c! ceaiul) cafeaua) ucile) ci#c#la"a) ,i,erul) alc##lul i mir#de iile :#ac! u r#l fav#ri&a ". SIMP*OME ?l SEMNE. Ac eea r#&acee e("e carac"eri&a"! ,ri ,u("ule a,!r4 d ,e u f# d de r#ca"! difu&! i de ACOMODARE -M cu,er#&! eare afec"ea&! ,#meii (i a(ul 2 ,ri ci,al. E("e frecve "! a(#cierea cu # ec&em! a feei.

*RA*AMEN*UL ACNEEl. De,i de mai ,ui de "i,ul ac eei i mai mul" de (everi"a"ea le&iu il#r. A 2 ucWele (u,erficiale) e("e (uficie " u "ra"ame " l#cal ,e cale e6"er !. Re(,ec"area i$ie ei e("e f#ar"e im,#r"a "!) 2 (,eciaT (,!larea cu (!,u 3l4 d de d#u! #ri ,e &i. E("e ece(ar! a,licarea de medicame "e ac"ive 2 =i,erPera"#&! ;acid re"i #ic) umi" i vi"ami a A acid!<) 2 (e3#ree ;i&#' "re"i #i !) l#cal<) 2 i flamaie ;,er#6id de 3e &#il 2 c# ce "raie K (au -US<. A,licarea medicame "el#r "re3uie (! fie reali&a"! du,! re$uli ,reci(e ,e "ru a evi"a # iri"are ,rea ,u"er ic!. Nu e("e i dica"! e6,u erea la (#are ,e dura"a "ra"ame "ului. Ameli#rarea a,are du,! JX- (!,"!m4 i de la 2 ce,u"ul "ra"ame "ului. A "i3i#"era,ia l#cal! ;eri"r#'mici !) "e"racicli !< d!) de a(eme ea) re&ul"a"e 3u e 2 ac eele (u,erficiale. *#a"e ace("e ,r#du(e ,#" decla a # iri"are (au # u(care a ,ielii) ade(ea c=iar recrude(ce a le&iu il#r 2 ,rimele (!,"!m4 i. O crem! =idra"a "! a,lica"! &il ic remedia&! ace("e ,r#3leme. Re&ul"a"ele #3i u"e (u " f#ar"e (a"i(f!c!"#are 2 /US di ca&uri) cu c# diia "#"ui (! (e de,u ! ef#r"uri de 2 $ri:ire ,e dura"a a cel ,ui J'R lu i. A I ac eele $rave ,ri ,er(i("e a (au ,ri im,#r"a a le&iu il#r) "ra"ame "ul e("e $e eral. El are dre," (c#, evi"area cica"ricel#r. A "i3i#"icele admi i("ra"e ,e cale #ral! ;cicli ele 2 (,ecial<) u"ili&a"e "im, de cel ,ui R lu i ,e "ru a evi"a rec!derile) (u " e6"rem de eficie "e. 5emeia 2 (!rci a"! va evi"a a "i3i#"era,ia $e eral!. Re"i #idele #rale c# ("i"uie u ,r#$re( rece " de#(e3i" 2 ca& de eec al a "i3i#"icel#r (au 2 f#rmele f#ar"e (evere de ac ee. Ele dimi uea&! (ecreia (e3acee i elimi ! defi i"iv ac eea 2 R ,4 ! la Y lu i de "ra"ame ". 5#l#(irea re"i #idel#r im,u e mi:l#ace de c# "race,ie f#ar"e (i$ure de#arece ,#" ,r#duce malf#rmaii c# $e i"ale. C# "race,ia "re3uie (! 2 cea,! cu # lu ! 2 ai "e de 2 ce,erea "ra"ame "ului) (e c# "i u! ,e dura"a "ra"ame "ului i (e ,relu $e"e mai mul"e lu i du,! #,rirea ace("uia. La femei) e("r#,r#$e("a"ivele (uficie " d#&a"e 2 e("r#'$e i ;mi i,ilulele i micr#,ilulele (u " i eficie "e 2 ac ee<) c=iar i a dr#$e ii) (u ") u e#ri) ,re(cri(e ,e "ru "ra"ame "ul ac eei. PREVENIREA ACNEEI. 5#l#(irea a umi"#r ,r#du(e c#(me"ice c#med#$e e) a3u&ul de de"er$e i ca i (c#a"erea c#med#a el#r i a c#uril#r "re3uie evi"a"e) ,recum i #rice e6,u ere la (#are. 'G ROIACEE. ACOMODARE. M#dificare a cur3urii cri("ali ului (u3 i flue a muc=iului ciliar) care ,ermi"e f#rmarea u #r ima$i i clare ,e re"i !) a"4" 2 vederea de a,r#a,e) c4" i de la di("a !. Ac#m#darea re$re(ea&! 2 ce,4 d cam de la RU a i da"#ri"! ri$idi"!ii ,r#$re(ive a cri("ali uluiC acea("a e("e ,re&3ii e "raduce ,ri ,ierde de a,r# ) ,e i ,#a"e fi c#rec"a"! ,ur"4 d le "ile ACONDROPLAIIE. Afeciu e a de&v#l"!rii #(#a(e care duce la a i(m. Ac# dr#,la&ia e("e # afeciu e eredi"ar! rar!) care a"i $e u i divid la MUUUU. ACROCIANOI. Dere$lare circula"#rie "rec!"#are re(,# (a3il! de # cia #&! a e6"remi"!il#r c#r,ului ;urec=i) m4i i) ,ici#are<. De("ul de rar!) acr#cia #&a a"i $e 2 de#(e3i fe"ele "i ere 2 "im,ul i du,! ,u3er"a"e. CAUIA. Acea("! afeciu e e("e cau&a"! de u (,a(m al va(el#r cu"a a"e mici ;ca,ilare i ve ule<) ,r#v#c4 d # 2 ce"i ire l#cal! a circulaiei (4 $elui) 2 "r'adev!r) acr#cia #&a e("e 2 (#i"! ade(ea de ,er"ur3!ri ale ciclului me ("rual. Acr#cia #&a (e #3(erv! c4"e#da"! 2 cadrul 3#lii lui RaD aud. SIMP*OME ?l EVOLUIE. Cia #&! (e acce "uea&! cu fri$ul i umidi"a"ea) care ,#" c=iar ,r#v#ca u ele dureri u#are. Ea (e mai a$ravea&! 2 ca& de em#ie. Cia #&! ,#a"e de,!i e6"remi"!ile c#r,ului i ,#a"e a"i $e c#a,(ele i a "e3raele. Ade(ea i (e a(#cia&! "ra (,iraia i r!cirea ,ielii. Ev#luia e("e de #3icei 3e i$ !) ameli#rarea (urve i d (,# "a cu "im,ul. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul cel mai eficace c# ("! 2 evi"area e6,u erii la fri$. Au mai f#(" ,r#,u(e i al"e m!(uri ,e "ru a lu,"a 2m,#"riva a"# iei ace("#r mici va(e ;vi"ami #'"era,ie) fi"#"era,ie<) dar eficaci"a"ea l#r e("e e(i$ur!. Nu e6i("! vre# m!(ur! ,reve "iv!. ACRODINIE. +#al! va&#m#"#rie a e6"remi"!il#r) #3(erva3il! la c#,ilul de v4r("! cu,ri (! 2 "re Y lu i i K a i. Acr#di ia e("e da"#ra"! u ei i "#6icaii) cel mai ade(ea medicame "#a(!) cu mercur. M4i ile i ,ici#arele (u " "umefia"e) r#ii) durer#a(e. C#,ilul e("e #3#(i") (l!3e"e) (e (car,i !) "ra (,ir! mul") (ufer! de ,are("e&ii ;(e &aii de fur icare< i de "a=icardie. Nu are fe3r!. Su,rimarea "ra"ame "el#r 2 cur( ,e 3a&! de mercur ;(u3("a e vermifu$e) $ama$l#3uli e) ,#me&i ,e 3a&! de mercur< a(i$ur! vi decarea acr#di iei. ACROFERA*OI. Derma"#&! carac"eri&a"! ,ri "r'# 2 $r#are a e,idermei afec"4 d 2 ,ri ci,al ,almele m4i il#r i "!l,ile ,ici#arel#r. SINONIMC =i,erPera"#&! #rl#Pera'

ACROMEBALIE. Afeciu e carac"eri&a"! ,ri m#dific!ri m#rf#l#$ice =i,er"r#fice ale m4i il#r) ,ici#arel#r i ca,ului) a(#cia"e cu "ul3ur!ri cardiace. Acr#me$alia e("e # afeciu e rar!) care (e 2 "4l e"e la a,r#6ima"iv RU de i divi&i di "r'u mili# ) 2 (,ecial la femeile de v4r("e cu,ri (e 2 "re JU i RU a i. Ea (e da"#rea&! -J ACUPUNC*URA u ei =i,er(ecreii de =#rm# de cre"ere ;(#ma"=#rm# < de c!"re u ade #m ;"um#r! 3e i$ !< al l#3ului a "eri#r al =i,#fi&ei. La u (u3iec" "4 !r care 2 c! ,#a"e cre"e) acea("! dere$lare =#rm# al! ,r#v#ac! $i$a "i(mul. La adul") cre"erea #(#a(! fii d 2 c=eia"!) acea("! dere$lare =#rm# al! a "re ea&! acr#me$alia. ACROPARES*EIIE. Se &aie de am#rire) de ,ic!"ur! (au de fur icare la e6"remi"!ile mem3rel#r. ACROPA*IE ULCEROMU*ILAN*. Si dr#m care afec"ea&! e6"remi"!ile mem3rel#r ;m4i i i) mai ale() ,ici#are<) carac"eri&a" ,ri ulceraii edurer#a(e ale ,ielii a(#cia"e cu mu"il!ri #(#a(e. ACROPUS*ULOI IN5AN*IL. +#al! 3e i$ !) ei feci#a(!) a #u' !(cu"ului i (u$arului) carac"eri&a"! ,ri $ru,uri de ,u("ule mici) ce a,ar ,e ,alme i ,e de$e"ele m4i il#r) ,e "!l,ile ,ici#arel#r i ,e de$e"ele de la ,ici#are) mai rar 2 al"e &# e ale c#r,ului. Acr#,u("ul#&a i fa "il! afec"ea&! 2 ,ri ci,al) i f!r! u m#"iv evide ") (u$arii e$ri de (e6 ma(culi . Acea("! 3#al! e("e dera :a "! di cau&a m4 c!rimii ,e care # ,r#v#ac! i a recidivel#r care (urvi f!r! 2 ce"are. +#ala re&i("! la "ra"ame "ele l#cale ;2 (c=im3 (e "ra"ea&! (im,"#mele ei cu a:u"#rul a "i(e,"icel#r i a derm#c#r"ic#'("er#'i&il#r<) dar (e vi dec! (,# "a (,re v4r("a de M'J a i. AC*O 'G COR*ICO*RO5IN. AC*INOMICOI. +#al! i feci#a(! ,r#v#ca"! de ac"i #mice"e. Ac"i #mice"ele "r!ie(c 2 m#d #rmal 2 cavi"a"ea 3ucal! a fii el#r uma e. A,ariia i feciei e("e fav#ri&a"! de # i$ie ! de "ar! ,recar! i de # ("are imu #de,re(iv!. I fecia (e de&v#l"! ade(ea ,#r i d de la u f#car i iial ;carie de "ar!< i (e ,r#,a$! 2 #r$a i(m. L#cali&!rile #3i ui"e ale ac"i #mic#&ei (u " ,ielea) #a(ele) creierul) ,l!m4 ul i ,leura. Ev#luia e("e) 2 $e eral) fav#ra3il! mulumi"! u ei a "i3i#"era,ii ,relu $i"e) de mai mul"e lu i) cu ,e icili !. O i "erve ie c=irur$ical! e("e ece(ar! ade(ea ,e "ru a e6ci&a (au dre a fi("ula. AC*INORE*ICULOI. Derma"#&! cr# ic! a adul"ului) cau&a"! de # =i,er(e (i3ili"a"e a ,ielii la lumi !. Ac"i #re"icul#&a afec"ea&! 2 de#(e3i 3!r3aii "recui de KU a i. Ea ,are (! fie cau&a"a de a(#cierea u ui "ere aler$ic familial i ,er(# al cu # f#"#(e (i3ili&are. Le&iu ile) f#ar"e ,ruri$i #a(e) ,red#mi ! ,e &# ele e6,u(e la lumi !. De la (im,le ,l!ci ec&ema"if#rme r#ii i de(cuama "e) ele (e "ra (f#rm! la ca,!"ul a c4"#rva lu i (au a i 2 ,a,ule mari care ,#" (! (e 2 "i d! ,e &# ele ,r#"e:a"e de lumi ! i) 2 fi al) (! (e 2 "i d! ,e "#" c#r,ul. Si $urul "ra"ame " e("e c#r"ic#,uva"era,ia ;"ra"ame " care a(#cia&! c#r"ic#("er#i&ii cu radiaiile ul"ravi#le"e A<. M!(urile de ,r#"ecie fa! de lumi ! (u " i di(,e (a3ile. ACU5EN. Perce,ie) 2 $e eral) er# a"! a u ei (e &aii (# #re ;&um&!i") fluiera") "4r4i"<. Acufe ele c# ("i"uie u fe #me frecve ". Ele ,#" afec"a # urec=e (au am3ele. Ade(ea) ,acie "ul u ,#a"e ,reci&a ,ar"ea a"i (! i ,are (! ,ercea,! acufe a la mi:l#cul cra iului. CAUIE. Orice le&iu e #3("ruc"iv! a urec=ii e6"er e) #rice le&iu e a urec=ii medii (au i "er e e("e (u(ce,"i3il! (! a "re e&e acufe eC d#,ul de cerume ) #"i"a medie acu"!) #"#(,# $i#&a) ,re&3iacu&ia ;dimi uarea a"ural! a au&ului cau&a"! de 2 ai "area 2 v4r("!< (au de # "um#r! a ervului audi"iv. Dac! &$#m#"ul e("e audi3il de c!"re u (u3iec" e6"eri#r) (i cr# cu ,ul(ul) el ,#a"e avea # #ri$i e va(cular!. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul acufe el#r e("e dificil de#arece) ,4 ! 2 ,re&e ") ici # me"#d! u a f!cu" d#vada u ei eficaci"!i c# ("a "e. ACUME*RIE. M!(urare cli ic! a au&ului. Acume"ria ,ermi"e dia$ #("icarea cu uuri ! a "i,ului de (urdi"a"e a ,acie "ului c=iar dac!) (,re de#(e3ire de audi#me"rie ;m!(urarea au&ului cu a:u"#rul u ui ec=i,ame " elec"r# ic<) u e("e dec4" # a,reciere a,r#6ima"iv! reali&a"! de c!"re medic. ACUPUNC*URA. Ramur! a medici ei "radii# ale c=i e&e"i c# ("4 d 2 ,rac"icarea de 2 e,!"uri cu ace 2 ,u c"e ,reci(e ale (u,rafeei c#r,ului u ui ,acie ") cu (c#,ul de a vi deca a umi"e 3#li (au de a ,r#v#ca u efec" a al$e&ic. IS*ORIC. C=i e&ii (u " cei care au de(c#,eri" acu,u c"ura 2 "re a ii R;HF< i JUUU 2.Or.) ela3#r4 d acea("! "e= ic! ,#a"e ,lec4 d de la #3(ervarea remi(iu il#r i e6,lica3ile la cei r! ii de (!$ei (au ale cel#r "#r"urai cu ace a(cui"e. Prac"icarea (a ('a r!(,4 di" 2 5ra a 2 ce,4 d cu dece iul al ,a"rulea. INDICAII. Aa cum 2 C=i a) 2 ,re&e ") medici a #ccide "al! e("e mul" ,rac"ica"!) acu,u c"ura ('a de&v#l"a" i ea f#ar"e 3i e 2 !rile #ccide "ale) cel mai ade(ea 2 c#m,le"area al"#r "ra"ame "e. I dicaiile ei i de aceleai (,eciali"!i ca cele ale medici ei $e eraleC de la reuma"#l#$ie la , eum#l#$ie) "rec4 d ,ri $i ec#l#$ie ;v#mele di "im,ul (arci ii) di('mc #reele<) $a("r#e "er#l#$ie)

#"#ri #lari $#l#$ie ;(i u&i"e) ri #lari $i"e) "ra=eile cr# ice< (au u ele "ul3ur!ri de c#m,#r"ame " ; erv#&i"a"e) "rac) a $#a(e) e ure&i() afeciu i c# (ecu"ive ("re(ului<. Ea e("e i dica"! 2 m#d ,ar"icular 2 ca& de i flamaie) de (,a(me i de dureri ; evral$ii) mi$re e) dureri'fa "#m! ale am,u"ail#r) mial$ii) c# "rac'"ur!<) 2 afara ca&ului u ei le&iu i #r$a ice im,#r"a "e. ACU* -R Ma ife("!rile aler$ice ;a("m) fe3ra f4 ului< c# ("i"uie) de a(eme ea) u ui di "re d#me iile de ,redilecie ale acu',u c"urii. 2 fi e) 2 ca& de e "#r(! (au de accide " mu(cular 3a al ;2 "i dere<) acu,u c"ura ,ermi"e # uurare a dureril#r ,acie "ului. U"ili&a"! ,e (car! lar$! 2 C=i a) a al$e&ia acu,u c"u'ral!) er# a" de umi"! a e("e&ie ,ri acu,u c"ura) u e("e u"ili&a"a 2 Occide " dec4" 2 #3("e"ric! ; a"erea f!r! dureri< i 2 ("#ma"#l#$ie ;2 $ri:iri de "are<) 2 cerc!rile de 2 l#cuire a a e("e&iei ,ri acu,u c"ura) 2 cur(ul u #r adev!ra"e i "erve ii c=irur$icale) u dau re&ul"a"e (uficie "e) du,! cri"eriile #ccide "ale. PRINCIPIUL. S'a dem# ("ra" c! acu,u c"ura eli3erea&! 2 (i("emul erv#( ce "ral e d#rfi e ;=#rm# i cu efec" a al$e&ic<. Mai mul") i "r#ducerea de ace) ("imul4 d ervii ,eriferici) ar di("ra$e a"e ia de la durerea de 3a&!. Du,! medici a "radii# al! c=i e&!) Pi) i flu6ul vi"al) circul! 2 c#r, 2 lu $ul a MR meridia e (au li ii de 2 ai "are) 2 le$!"ur! u ele cu al"ele. Pe lu $imea fiec!rui meridia (e $!(e(c ,u c"ele'c=eie. Ele (e 2m,ar" 2 K ca"e$#riiC 7 ,u c"ele de "# ificare) al c!r#r r#l e("e de a ("imula # fu cie #r$a ic! defici"ar!E 7 ,u c"ele de di(,er(ie) al c!r#r r#l e("e de a calma # fu cie #r$a ic! ce (ufer! ,ri e6ce( ;=i,erfu cie) =i,er(ecreie e"c.<E 7 ,u c"ele (ur(e care re$lea&!E 7 ,u c"ele de alarm! (au ,u c"ele Oeraul") durer#a(e (,# "a a"u ci c4 d meridia ul ,e care (e $!(e(c e("e ,er"ur3a"E 7 ,u c"ele de "recere) ,ri care (e (cur$e e er$ia vi"al! a"u ci c4 d ea (e afl! 2 e6ce( 2 "r'u #r$a . Acu,u c"ura "ra"ea&! ,acie "ul ,ri i (erarea acel#r 2 ace("e ,u c"e ,reci(e ;1/1 2 "#"al<) 2 fu cie de 3#al!) (e ("a3ile(c "em,era"ura acului) u $=iul de i "r#ducere) micarea de 3a(culare (au de vi3raie a acului 2 m#me "ul i "r#ducerii lui) ra,idi"a"ea i "r#ducerii (au re"ra$erii acului) ,recum i dura"a de me i ere 2 acea("! ae&are. U ii (,eciali"i 2 acu,u c"ura c=iar recur$ la "recerea u ui cure " elec"ric ,e "ru a ("imula de3l#carea meridia ului. *EONICI. +#l avul "re3uie (! fie lu $i" ,e (,a"e (au ,e 3ur"!. Pe e"rarea acel#r e("e ,ui durer#a(! ,e a (am3lul c#r,ului) mai de&a$rea3il! la e6"remi"!i) 2 $e eral) u "re3uie (! (e de,!ea(c! -K ,4 ! la MU ace ,e edi a de "ra"ame ". Pr#fu &imea de im,la "are a l#r u de,!e"e J (au R milime"ri. ?edi ele durea&! 2 "re -K i JU mi u"e. Ele (u " ,re(cri(e) 2 $e eral) 2 (erii de c4"e K (au -U) 2 ri"mul de # edi ! ,e &i (au la fiecare d#u! &ile. Acele) di W#lfram (au #el i #6ida3il) (u " ("erili&a"e "#a"e (au (u " de u ic! 2 "re3ui are) fii d aru ca"e du,! f#l#(ire. E5EC*E NEDORI*E. Ri(cul cel mai $rav al acu,u c"urii -'ar c# ("i"ui "ra (mi"erea i feciil#r) 2 ,ar"icular SIDA i =e,a"i"a viral!) dac! acea("a u ('ar ,reve i ,ri ("erili&area i ("rume "arului du,! #rme ("ric"e (au) mai 3i e) ,ri f#l#(irea acel#r de u ic! 2 "re3ui are. Au f#(" de(cri(e i ca&uri de r! iriE ace("a e("e u ul di "re m#"ivele de i "erdicie a ,rac"ic!rii acu,u c"urii de c!"re emedici) i "erdicie vala3il! 2 u ele !ri ca 5ra a. De al"fel) acu,u c"ura ,rac"ica"! f!r! di(cer !m4 " ar ,u"ea duce la ,ierderea 3e eficiil#r u ui "ra"ame " m#der mai eficace. ACU*) '. Care (urvi e 3ru(c i ev#luea&! ra,id) a"u ci c4 d (e v#r3e"e de(,re # 3#al!. O ev#luie (u3acu"! e("e mai ,ui 3ru"al!E # ev#luie (u,raacu"! e("e e6"rem de ra,id! i vi#le "!. ADAM ;m!r al lui<. Pr#emi e ! f#rma"! de car"ila$iul "ir#id al lari $elui) (i"ua"! 2 ,ar"ea media ! a $4"ului. ADAMAN*INOM. *um#r! recidiva "! a ma6ilarel#r) 2 $e eral 3e i$ !. SINONIMEC amel#3al("# ) amel#m. L#cali&a" mai ale( 2 re$iu ea m#laril#r i ,e ramura a(ce de "! a ma6ilarului i feri#r) adama "i #mul di("ru$e e(u"ul #(#( i $i $ia) dar u duce la f#rmarea de me"a("a&e. +#l avul e("e cel mai 3i e ,r#"e:a" fa! de recidive ,ri a3laia c=irur$ical! a "um#rii. ADAM'S*OFES ;(i dr#mul lui<. Accide " eur#l#$ic cau&a" de # dimi uare 3ru(c! a iri$!rii cere3rale. Si dr#mul lui Adam'S"#Pe( a"i $e mai ale( 3!r3aii "recui de v4r("a de KU a i. La #ri$i ea lui (e afl! # 2 ce"i ire e6"rem! a ri"mului cardiac) ,ri 3radicardie (au 3l#c auricul#ve "ricular) r!(,u &!"#are de # #,rire cardi#'circula"#rie. SIMP*OME ?I SEMNE. Carac"eri("ica (i dr#mului e("e (i c#,a (,# "a !) ele$a"! de ef#r". Su3iec"ul 2i ,ierde 3ru(c c# "ie "aC el e("e ,alid) i er") dar re(,ir! 2 ,erma e ! 2 ,#fida 2 ce"i irii (au

di(,ariiei ,ul(ului. El redevi e c# "ie " du,! c4"eva &eci de (ecu de. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. C# firmarea ace("ei dere$l!ri de c# ducie e("e #3i u"! ,ri 2 re$i("rarea O#l"er ;2 re$i("rare elec"r#cardi#$rafic! "im, de MR #re< i ,ri 2 re$i("rarea fa(ciculului lui Oi( ;care a(i$ur! c# ducia i flu6ului erv#( ,4 ! 2 ve "ricule<) ,ri (# d! i "ra'cardiac!. Cu (c#,ul de a evi"a (i c#,ele) ale c!r#r c# (eci e ,#" fi $rave) 3#l avii 3e eficia&! de im,la "area u ui ("imula"#r cardiac ;,acemaPer<) care decla ea&! c# "raciile cardiace 2 ca&ul #,ririi ace("#ra. ADDISON ;3#al! a lui<. +#al! rar!) cau&a"! de afec"area $la del#r (u,rare ale) c# duc4 d la u defici" "#"al 2 ald#("er# i 2 c#r"i&# . SINONIMC i (uficie ! (u,ra're alia a le "!. CAUIE. C4 dva) cau&a 3#lii era 2 de#(e3i "u3ercul#&a. A("!&i) cau&a cea mai frecve "! e("e refracia c#r"ical! ;i v#luia c#r"ic#(u,rare alel#r<. Acea("a) care a"i $e am3ele (u,rare ale) ,#a"e (urve i i&#la") 2 cadrul u ui -K ADENOPA*E (i dr#m ,#lie d#cri au"#imu ;a "ic#r,ii ,r#dui de c!"re (i("emul imu i"ar a"ac4 d $la dele (u,rare ale<) a(#cii d "ir#idi"a limf#ci"ar! cr# ic!) i (uficie a #varia !) dia3e"ul i (uli #de,e de ") (au ,#a"e fi le$a"! de u defici" e &ima"ic al me"a3#li(mului aci&il#r $rai cu la lu $. SIMP*OMESI SEMNE. Ace("ea (e i ("alea&! ,r#$re(ivC #3#(eal! fi&ic! i ,(i=ic!) re(imi"e mai ale( (eara) ,i$me "area mar# ie a ,ielii la ,licile de fle6iume) a &# el#r de friciu e i a muc#a(el#r) =i,#"e (iu e ar"erial!) a #re6ie) "e di ! la =i,#$licemie i # ,referi ! de#(e3i"! ,e "ru (area de 3uc!"!rie. DIABNOS*IC. Se 3a&ea&! ,e a3(e a cre"erii ,r#,#riei de c#r"i&# i de ald#("er# la # #r! du,! i :ec"area de c#r"ic#"r#fi ! ;AC*O< i ,e cre"erea (,# "a ! a ca "i"!il#r de AC*O. Dia$ #("icul im,lic! cerce"area a "ic#r,il#r a "i(u,rare alie i) u 3ila e d#cri i $e eral i # (ca #'$rafie a re$iu ii (u,rare alie e. EVOLUIE. O i (uficie ! (u,rare al! acu"! ,#a"e fi decla a"! de # a$re(are i feci#a(!) ,(i=ic! (au "rauma"ic!) (au ,ri "r'# i "erve ie c=irur$ical!) i e("e marca"! ,ri de(=idra"are) "ul3ur!ri di$e("ive ;dureri a3d#mi ale) v#m! i diaree<. Ea ece(i"! u "ra"ame " de ur$e !. *RA*AMEN*. Se ,re(criu u "ra"ame " de 2 "rei ere) ,e cale #ral!) ,e "#a"! dura"a vieii i u re$im alime "ar #rm#(#da". *ra"ame "ul "re3uie (! fie (u,lime "a" "em,#rar 2 ca& de a$re(iu e (au de i "erve ie c=irur$ical!) cu (c#,ul de a ,reve i # i (uficie ! (u,rare al! acu"!. ADENI*. I flamaie a u ui $a $li# limfa"ic. SINONIMC limfade i"!. O ade i"! e("e cel mai ade(ea de #ri$i e i feci#a(!C ea ,#a"e fi viral! ;m# # ucle#&! i feci#a(!<) ,ara&i"ar! ;"#6#',la(m#&!<) cau&a"! de u $erme e #3i ui" (au ,i#$e ;$e era"#r de ,ur#iC ade i"! (u,ura"! cu a,ariia de ade #'fle$m#a e<) (au de 3acilul lui F#c= ;ade i"! "u3ercul#a(!<. L#cali&!rile #3i ui"e ale ade i"ei (u " ,e $4") (u3(u#ar!) ,lic! i $=i al!) dar u ele (u " mai ,r#fu de) media("i ale (au a3d#mi ale) i ,#" c#m,rima #r$a ele di veci !"a"e. SIMP*OME ?I EVOLUIE. Cel mai ade(ea # ade i"! u ,r#v#ac! ici u (im,"#m. U e#ri (e ma ife("! ,ri dureri a3d#mi ale i fe3r!. +#ala cea mai carac"eri("ic!) ade i"! me&e "eric!) frecve " de #ri$i e viral!) (e 2 "4l e"e la c#,il) care (imulea&! # cri&! de a,e dici"!. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul c# ("! 2 admi i("rarea de a al$e&ice) ,e "ru a calma durerile) de a "i,ire"ice) ,e "ru a (c!dea fe3ra) i de a "i3i#"ice c4 d i fecia e("e de a"ur! micr#3ia !. ADENO5I+ROM. *um#r! 3e i$ ! care (e de&v#l"! ,e # $la d! i care e("e c# ("i"ui"! di "r'# ,r#liferare a eleme "el#r $la dulare ;ade #m< i de e(u" c# :u c"iv fi3r#( ;fi3r#m<. Ade #fi3r#mul 2i are (ediul de #3icei la (4 i u e#ri la #var. ADENO5LEBMON. Su,ura"ic a u ui $a $li# i flama"#r. Ade #fle$m# ul f#rmea&! u a3ce() (u,erficial (au ,r#fu d) circum(cri( (au difu&) care (e 2 "i de 2 veci !"a"ea $a $li# ar!. *ra"ame "ul c# ("! 2 admi i("rarea de a "i3i#"ice. ADENOBRAM. E6ame ci"#l#$ic ;("udiul celulel#r< i 3ac"eri#l#$ic ;c!u"area $erme il#r< al $a $li# il#r (u,erficiali. O ade #$ram! e("e ,re(cri(! ,e "ru ,reci&area #ri$i ii i feci#a(e) =ema"#l#$ice (au "um#rale a u ei ade #,a"ii. Ade #$ram! (e efec"uea&! ,lec4 d de la ,relevarea ,ri ,u cie a e(u"ului $a $li# ar) ,rac"ica"! cu a:u"#rul u ui ac (u3ire. ADENOIDEC*OMIE. A3laia c=irur$ical! a ve$e"aiil#r ade #ide ;=i,er"r#fia ami$dalel#r fari $ie e ale lui Lu(c=Pa<. Ade #idec"#mia) de umi"! 2 m#d cure " #,eraie de ve$e"aii) e("e ,rac"ica"! Ia c#,ilul care face 2 m#d re,e"a" #"i"e acu"e (au care ma ife("! # im,#r"a "! (urdi"a"e de "ra (mi(ie ;di cau&a u ei a"i $eri a urec=ii medii (au e6"er e<. Prac"ica"! (u3 a e("e&ie $e eral! de dura"! (cur"!) ade #idec"#mia u ece(i"! (,i"ali&are i c#,ilul ,#a"e re2 ce,e (! (e alime "e&e #rmal de a d#ua &i. ADENOM. *um#r! 3e i$ ! ce (e de&v#l"! ,e # $la d! i care re,r#duce ("ruc"ura ei.

U ade #m ,#a"e a"i $e ma:#ri"a"ea #r$a el#r ;ri ic=i) (4 ) ,r#("a"!) fica") ,a crea(<) ,recum i $la dele e d#cri e i u ele muc#a(e ;c#l# ) muc#a(a u"eri !<. DIABNOS*IC. Se 3a&ea&! ,e ,al,are) ,e "ru ade #amele (u,erficiale) (au ,e "ueul rec"al ,e "ru ade #amele di$e("iveE ec#$rafia c# firm! ,re&e a l#r (au de&v!luie ,re&e a cel#r mai ,r#fu de. Carac"erul 3e i$ al "um#rii e("e a"e("a" de 3i#,(ie. EVOLUIE SI *RA*AMEN*. U e#ri) ade #mul ev#luea&! (,re # "um#r! mali$ !) ade #carci #mul. Ri(cul e("e cu a"4" mai mare cu c4" "um#ra e("e mai v#lumi #a(!. U ele ade #ame mul"i,le (u " frecve " ,u c"ul de ,#r ire al u ui ca cer) mai ale( ,e c#l# . *ra"ame "ul c# ("! 2 a3laia c=irur$ical! ;,e #r$a e< (au e d#(c#,ic! ;,e muc#a(e<. ADENOMA*OIA PLURIENDOCRINA. 5#rmare de ade #ame ;"um#ri 3e i$ e< ,e d#u! (au mai mul"e $la de e d#cri e. Ade #ma"#&ele (u " afeciu i f#ar"e rare a c!r#r "ra (mi(ie ,#a"e fi eredi"ar!. ADENOPA*IE. Afeciu e a $a $li# il#r limfa"ici) de #ri$i e i flama"#rie) i feci#a(! (au "um#ral!. O ade #,a"ie (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# ade #me$alie ;cre"ere 2 v#lum a $a $li# il#r<. ADEREN* -Y ADEREN. U ire a #rmal! a d#u! e(u"uri (au d#u! #r$a e al!"ura"e ,ri "r'u e(u" c# :u c"iv. Adere ele ,#" fi cau&a"e de # a #malie c# $e i"al! ;adere a ,re,uului la $la d) 2 fim#&!< (au ,#" (! re&ul"e di "r'# r! ire #ri di "r'# ar(ur!. Adere ele i "er e afec"ea&! cel mai de( mem3ra ele (er#a(e care c!,"ue(c vi(cerele i cavi"!ile "#racic! i a3d#mi al!. Ele ,#" c# ("i"ui) de al"fel) #ri$i ea u #r dureri ;adere ! 2 "re #var (au "r#m,a u"eri ! (i a,e dice<) u ei ,erf#raii ;adere a ve&icular! la c#l# ) re(,# (a3il! de u ileu( 3iliar<) u ei #clu&ii i "e("i ale ;adere ! ,eri"# eal! di cau&a u ei ,eri"# i"e (au a u ei i "erve ii c=irur$icale<) 2 ,ri ci,al) (e #,erea&! adere ele care a "re ea&! # ("erili"a"e ;adere a "r#m,el#r u"eri e cau&a"! de (ec=ele de (al,i $i"!< (au # #clu&ie i "e("i al!. ADO. 'G AN*IDIURE*IC ;=#rm# <. ADIE ;Si dr#m al lui<. Afeciu e eur#l#$ic! ce e("e carac"eri&a"! ,ri "r'# dimi uare (au # di(,ariie a refle6el#r #("e#"e di #a(e ;c# "racia i v#lu "ar! a u ui muc=i ,r#v#ca"! ,ri l#virea "e d# ului (!u< i ,ri reacii ,u,ilare a #rmale ;,u,il! "# ic!<. ADIPOCI*. Celul! a #r$a i(mului c# i 4 d li,ide. Adi,#ci"ele) (au celulele adi,#a(e) (e $ru,ea&! 2 l#3uli i f#rmea&! ceea ce (e ume"e 2 m#d #3i ui" $r!(ime. ADI*IV ALIMEN*AR. Su3("a ! a"ural! (au c=imic! ad!u$a"! alime "el#r 2 "r'u (c#, "ii ific (au "e= ic ,reci(. Re$leme "area ,rivi d adi"ivii alime "ari e("e f#ar"e ("ric"! 2 umer#a(e !ri) 2 de#(e3i 2 5ra a) u de a f#(" ad#,"a"! ,#li"ica li("ei ,#&i"iveC u (u " au"#ri&a"e dec4" ,r#du(ele care fi$urea&! ,e acea("! li("! e6,lici" i ,e "ru # u"ili&are ,reci(!. Acea("! c# ce,ie a f#(" relua"! de i ("a ele C#mu i"!ii Ec# #mice Eur#,e e) ale c!r#r direc"ive :#ac! u r#l deci(iv 2 ace(" d#me iu) u de (e c# fru "! c# ce,ii "ii ifice) ar$ume "e ,a(i# ale i i "ere(e fi a ciare. A.D.N. 'G ACID DEIOHIRI+ONUCLEIC. ADOLESCEN. Peri#ad! a ev#luiei u ui i divid care face "recerea de la c#,il!rie la v4r("a adul"!. Ad#le(ce a 2 ce,e la ,u3er"a"e ;c!"re --'-J a i la fe"e i -J'-K a i la 3!iei< i e("e 2 (#i"! de im,#r"a "e "ra (f#rm!ri ,e ,la urile 3i#l#$ic) ,(i=#l#$ic i (#cial. *RANS5ORMRILE 5IIICE. Ad#le(ce a (em ea&! acce(ul la ma"uri"a"ea $e i"al!) cu de&v#l"area $# adel#r ;$la dele re,r#duc!"#are) #varele i "e("iculele< i a carac"erel#r (e6uale (ecu dare ;(em ele e6"eri#are ale difere ei 2 "re (e6e<. Cre"erea (e accelerea&!) mai 2 "4i la fe"e) mai "4r&iu la 3!iei. V#cea (e (c=im3!) m#rf#l#$ia (e "ra (f#rm! du,! (e6e. A La 3!iei) (e 2 re$i("rea&! # cre"ere a v#lumului "e("icular i a lu $imii ,e i(ului) cu a,ariia ,rimel#r e:acul!ri. Ma(a mu(cular! devi e mai mare) umerii (e l!e(c. Mai "4r&iu 2 ce,e (! (e i ("ale&e ,il#&i"a"ea de "i, ma(culi . A La fe"e) u"erul i #varele cre(c 2 v#lum. Ciclul me ("rual (uccede) du,! u i "erval de a,r#6ima"iv M a i) ,rimei ma ife("!ri de f#rmare a (4 ului. 5#rmele (e de&v#l"! ;(4 i) #lduri) 3a&i <) cu a,ariia ,il#&i"!ii de "i, femi i . *RANS5ORMRILE PSIOOLOBICE. Ad#le(ce a e("e # ,eri#ad! #rmal! de c# flic"e) ece(ar! u ui ec=ili3ru ul"eri#r) i a c!rei c#m,le6i"a"e u (e ,re"ea&! del#c u #r di(cur(uri ,rea $e erali&a"#are. *#"#da"!) ad#le(ce a ,#a"e fi c# (idera"! ca # ev#luie di amic!) av4 d dre," fi ali"a"e au"# #mia) ide "i"a"ea i ada,"area (e6ual!. Ad#le(ce "ul (im"e ev#ia de a evada di eul (!u) de a'i l!r$i i "ere(ele di c#l# de cercul familial. Ide "ific!rii cu ,!ri ii i (e (u,ra,u e ide "ificarea cu 2 (ui $ru,ul de v4r("!) cu er#ul c#lec"iv) 8$aca9. Aici i "ervi e cla(icul 8c# flic" al $e eraiil#r9. Dac! "4 !rul (e e6,rim! ,ri afirmaii (au e$aii "!i#a(e) f!r! a'i ,!(a de c# "radicii) u mai ,ui e("e 2 c!u"are de de&3a"eri. Adul"ul u "re3uie (! c# fu de acea("! d#ri ! de a de&3a"e cu ,r#v#carea) 2 ,#fida a,are el#r) ad#le(ce "ul e("e ecru!"#r

cu el 2 (ui) 2 faa c#r,ului (!u) a ca,aci"!il#r (ale de (educie) el ,#a"e "r!i u (e "ime " de e(i$ura !) c=iar de rui e. 2 acelai "im,) el e("e "#r"ura" de revivi(ce a c#m,le6el#r i fa "ile ;#edi,ie e) 2 de#(e3i<. *4 !rul) dac! are 2 cli aii (,re rev#l"!) e eli i"i" de #rmali"a"e. Pe "ru el e im,#r"a " (!'l a(i$uri c! mi:l#acele de i "er,re"are ("a"i("ic!) a"4" de rela"ive) (u " de,!i"e de cali"a"ea e6,erie ei am#r#a(e. De a(eme ea) adul"ul u "re3uie (!'l de("a3ili&e&e ,ri ir# ie (au :e !) 2 ce ,rive"e ,r#3lemele ,u3er"!ii (ale ;,rimul ciclu) ac eea) ,ar"iculari"!ile f#rmel#r c#r,#rale<. O ma("ur3are) (u,a,! ade(ea cul,a3ili&a "!) u a"aame " =#m#(e6ual "rec!"#r) care "raduce c!u"area ideali&a"! a u ui du,lica") a u ui c# fide ") u "re3uie 3lama"e ici#da"!. Da"#ri"! fr4 ei ,u(! 2 faa eli3er!rii (e6uale de "eama de SIDA) de darea la # ,ar"e di ("ruc"urile familiale) de i cer"i"udi ea vii"#rului ,r#fe(i# al) ad#le(ce "ul de a&i) care u mai 3e eficia&! de vec=ile (i("eme de referi !) de,i de cu a"4" mai mul" de # c##,erare i de u dial#$ (i cer cu adul"ul ,e "ru a a3#rda a("fel de ,r#3leme caC c# "race,ia ;KUS di "re ad#le(ce i au ,rimul c# "ac" (e6ual 2 ai "ea v4r("ei de -1 a iE 2 "re 1 i -US di 2 "reru,erile v#lu "are de (arci ! (u " ,rac"ica"e ,e mi #re<) ,reve irea deli cve "ei) a "#6ic#ma iei) a 2m3#l !virii de SIDA e"c. Ad#le(ce "ul are ev#ie de adul" ,e "ru a'i v#r3i de fericire) de (e (ul vieii) 2 ace(" fel) ela urile i imii i (,iri"ului) a"4" de 3#$a"e 2 "im,ul ace("ei 8v4r("e i $ra"e9) v#r avea a (a (! u di(,ar! #da"! cu ea. *UL+URRILE ADOLESCENEI A *ul3ur!rile fi&ice care "re3uie de,i("a"e cu ,ri#ri"a"e ,rive(c l#c#m#ia ;(c#li#&a<) di ii ;carii) de "iia de mi "e< -1 A5AFIE i ,ielea ;ac eea<. De a(eme ea) "re3uie (u,rave$=ea"e fu ciile vi&ual! i audi"iv!. E6ame ul $i ec#l#$ic) a"u ci c4 d (e d#vede"e ece(ar) "re3uie (! fie e6,lica" clar u ei "i ere fe"e. *ul3ur!rile de $reu"a"e i de alime "aie ,#" fi le$a"e de u (urme a:) de # li,(! de (#m ) dar i de # i fecie ecu #(cu"! ;,rim#'i fecia "u3ercul#a(!) # ,ara&i"#&!<. A *ul3ur!rile de c#m,#r"ame " (u ") de a(eme ea) varia"e dar 7 2 $e eral 7 3e i$ e) dei ele (u,!r! a "ura:ul. 8Cri&a de #ri$i ali"a"e :uve il!9 "re3uie (! e 2 $ri:#re&e mai ,ui ,ri e6ce(ele ei dec4" ,ri a3(e a ei. Re"ra$erea 2 (i e) ,er(i("e a u ui c#m,#r"ame " c#,il!re(c) mai ale( dac! (u " 2 (#i"e de u re$re( la 2 v!!"ur! i de # di(,ariie a #ric!rei ,l!ceri ar "re3ui 2 aceeai m!(ur! (! aler"e&e ,!ri ii ca i # ,rea &$#m#"#a(! 8furie de a "r!i9. A("fel de (em e ,reced (au 2 (#e(c ade(ea # de,re(iu e) c=iar # ,(i=#&!. *#6ic#ma ia) deli cve "a) a #re6ia) 3ulimia) (i uciderea c# ("i"uie al"e ri(curi ,re#cu,a "e. U(carea $urii) ev#ia c# "i u! de a 3ea) # r#ea! c# :u c"ival! ,#" "r!da u c# (um de dr#$uri. O fu$! de aca(! u "re3uie ici#da"! ici drama"i&a"!) ici 3a ali&a"!. O c# (ul"are medical! (,eciali&a"!) dei 2 "#"deau a de d#ri") u aduce re&#lv!ri miracul#a(e) 2 "#a"e ca&urile) ,r#$ #&a de,i de de cali"a"ea i (#lidi"a"ea e6em,lel#r ,are "ale) care'l a:u"! ,e ad#le(ce " (!'i re("a3ilea(c! c# "ii a ,r#,riei val#ri) (! (e iu3ea(c! ,e (i e ,e "ru a'i iu3i mai 3i e a,r#a,ele. ADRENALIN. O#rm# ,r#du( de $la da (u,rare al! cu r#l ,rim#rdial 2 fu ci# area (i("emului erv#( (im,a"ic. SINONIMC e,i efri a. Adre ali a e("e fa3rica"! de re$iu ea medular! ;ce "ral!< a $la dei (u,rare ale. Secreia (a e("e decla a"! de c!"re ,ar"ea &i(! (im,a"ic! a (i("emului erv#( au"# #m ;ve$e"a"iv<) ca urmare a u ui ("re() u ei em#ii) u ui ,eric#l. Adre ali a e("e u ul di "re eleme "ele de r!(,u ( de a,!rare al #r$a i(muluiC ("imularea a,ara"ului cardi#va(cular ;accelerarea 3!"!il#r i imii) =i,er"e (iu e) va(#c# ("ricie<E dila"area 3r# =iil#r) cu facili"area re(,iraieiE cre"erea ivelului (a $vi de $luc#&a) (ur(a de e er$ie ,e "ru celule. Adre ali a aci# ea&! a(u,ra celulel#r i "!) fi64 du'(e ,e d#u! "i,uri de rece,"#ri) alfa i 3e"a) care decla ea&! reacia celulel#r. U*ILIIARE *ERAPEU*IC. Adre ali a) fa3rica"! ,e cale (i "e"ic! 2 ce,4 d cu a ul -.UU) e("e u"ili&a"! 2 "era,eu"ic!) mai ale( 2 f#rma i :ec"a3il!. AERA*OR *RANS*IMPANIC. Si("em de dre a: ,la(a" 2 mem3ra a "im,a ic! ce ,u e 2 c#mu icaie urec=ea medie i urec=ea e6"er !. SINONIMEC dia=#l#) drm "ra ("im,a ic) D#D#. Am,la(area u ui aera"#r "ra ("im,a ic) rar! la adul") e("e frecve "! la c#,il. Ea e("e i dica"! 2 ca&ul u ei (urdi"!i de "ra (mi(ie ;da"#ri"! u ei afec"!ri a urec=ii medii (au e6"er e<) le$a"! 2 ,ri ci,al de # #"i"! (er#a(! (au de re,e"a"e #"i"e medii acu"e. Aera"#rul ,ermi"e ve "ilarea urec=ii medii i elimi area (ecreiil#r) deci recu,erarea audi"iv!. Im,la "area) care im,lic! # ,erf#rare a "im,a ului) (e face cu a:u"#rul u ui micr#(c#,) (u3 a e("e&ie $e eral!) 2 m#d #3i ui") aera"#rul e("e l!(a" ,e l#c # ,eri#ad! mer$4 d de la Y lu i la l a . Pre&e a (a i "er&ice de #3icei (c!lda"ul. Ri(cul ,ri ci,al al aera"#arel#r "ra ("im,a ice e("e e2 c=iderea ,erf#raiei "im,a ice du,! 2 de,!r"area dre ului) ceea ce ,#a"e ece(i"a # i "erve ie c=irur$ical!. AERO+ILIE. Pre&e ! a aerului 2 c!ile 3iliare ;ca alul c#led#c (au ve&icula 3iliar!<. AEROCOLIE. Di("e (ie a c#l# ului ,ri "r'u c# i u"

$a&#( (u,raa3u de ". Aer#c#lia ,r#v#ac! # umflare a a3d#me ului re(imi"! de c!"re ,acie ". Ea ,#a"e (! fie i&#la"!) 2 ca&ul "ul3ur!ril#r fu ci# ale i "e("i ale) (au a(#cia"! al"#r fe #me e ,a"#l#$ice a3d#mi aleC c#lica =e,a"ic!) c#lica efre"ic!) ,eri"# i"a e"c. U e6ame radi#l#$ie ;a3d#me f!r! ,re$!"ire< ,ermi"e (! (e c# firme dia$ #("icul. Acea("! "ul3urare) f!r! $ravi"a"e 2 (i e) u reclam! u "ra"ame " (,ecific. AERO5ABIE. De$lu"iie de aer care ,#a"e ,r#v#ca # aer#$a("rie. I $e("ia u ei a umi"e ca "i"!i de aer e("e #rmal!. C4 d e("e e6ce(iv!) ea e("e ,r#v#ca"! de # mare erv#&i"a"e care (e ma ife("! ,ri mic!ri frecve "e de de$lu"iie. Dila"area a #rmal! a ("#macului ,e care # ,#a"e ,r#v#ca ;aer#$a("ria< d! # (e &aie de c#lici a3d#mi ale. La (f4ri"ul me(ei) e6cede "ul de aer e("e ade(ea da" afar! ;eruc"aie<. Aer#fa$ia u are "ra"ame " (,ecific eficace 2 afara "ra"ame "el#r a,lica"e ,e "ru "ul3ur!rile erv#a(e. AEROBAS*RIE. Pre&e ! e6ce(iv! a aerului 2 ("#mac i care ,#a"e duce la di("e (ia ace("ui #r$a . Aer#$a("ria e("e) 2 $e eral) c# (eci a u ei de$lu"iii e6ce(ive de aer) dar ,#a"e) de a(eme ea) (! c# ("i"uie d#vada a"i $erii u ui #r$a a,r#,ia") 2 afara e6ce,iil#r) aer#$a("ria u reclam! u "ra"ame " (,ecific. AEROSOL. S"area 2 care ,ar"icule f#ar"e fi e ale u ui lic=id) u ei (#luii (au u ui (#lid (e $!(e(c di(,er(a"e 2 "r'u $a&. Aer#(#lii (u " u"ili&ai 2 $e eral 2 "ra"ame "ul 3#lil#r re(,ira"#rii. A5AFIE. A3(e a cri("ali ului. AfaPia (urvi e fie du,! # #,eraie de ca"arac"! ;e6"ra$erea c=irur$ical! a cri("ali ului<) fie) mul" mai rar) du,! u "rauma"i(m #cular. Oc=iul li,(i" de cri("ali 2i ,ierde ca,aci"!ile de ac#m#dare ;care ,ermi" # vedere clar!) a"4" de a,r#a,e) c4" (i de de,ar"e< i devi e =i,erme"r#,. AfaPia e("e c#rec"a"! cu #c=elari (au le "ile i) 2 c!) ,ri "r'u cri("ali ar"ificial im,la "a" c=irur$ical. A5AIIE -/ A5AIIE. *ul3urare (au ,ierdere a ca,aci"!ii de e6,rimare i de 2 ele$ere a lim3a:ului de,ri () v#r3i" (uu (cri(. i de,e de "e de #rice ("are deme ial!) a"i $ere (e &#rial! (au di(fu cie a mu(cula"urii fari $#lari $ee e. Afa&ia e("e urmarea) cel mai de() a u ui accide " va(cular cere3ral afec"4 d emi(fera d#mi a "! ;("4 $a ,e "ru dre,"aci<) dar ea ,#a"e fi c# (eci a u ei "um#ri) u ui "rauma"i(m (au u ei i fecii cere3rale. A5ECIUNE. M#dificare ,a"#l#$ic! a #r$a i(mului. Ace(" "erme e("e 2 m#d cure " f#l#(i" ca u (i # im ,e "ru "erme ul 83#al!9. A5ONIE. Pierdere a (# #ri"!ii v#cii. Af# ia ,#a"e fi cau&a"! de # i flamaie a lari $elui ;lari $i"! acu"! (au cr# ic!<) de # "um#r! (au de # ,arali&ie a ervil#r m#"#ri ai lari $elui. E6i("! i af# ii ,(i=ice) de #ri$i e i("eric!) (urve i d ade(ea du,! u "rauma"i(m vi#le ". 'G DlS5ONlE. A5*. Mic! ulceraie (u,erficial!) durer#a(!) #3(erva"! ceZ mai de( ,e muc#a(a 3ucal! i u e#ri ,e muc#a(a $e i"al!. Af"ele ,#" fi i&#la"e (au ,#" (! (e i "e$re&e 2 "r'# 3#al! mai $e eral!) af"#&a. Dac! #ri$i ea l#r e("e ecu #(cu"!) u e6i("! ici # 2 d#ial! c! recidivele l#r) f#ar"e frecve "e) (u " le$a"e de fac"#ri i feci#i) =#rm# ali) alime "ari i de (urme a:. Ele (e vi dec!) de #3icei) f!r! a ece(i"a "ra"ame ") 2 vre# &ece &ile. SIMP*OME ?I SEMNE. Ev#lu4 d 2 ,u(ee) af"ele ,#" fi de m!rime f#ar"e mic! ;af"ele miliare< (u " uriae ;af"ele ecr#"ice ale lui Su""# <. Af"ele 3ucale (u " ulceraii r#"u de (au de f#rm! #val!) ,e f# d $!l3ui i 2 c# :ura"e de u =al#u r#u i flama"#r. Ele afec"ea&! $i $iile) mar$i ea i "er ! a 3u&el#r i f!lcil#r) mar$i ile lim3ii. Af"ele $e i"ale) rar i&#la"e) (e #3(erv! 2 ,ri ci,al 2 3#ala lui +c=ce") 2 care ele (u " a(#cia"e la umer#a(e af"e 3ucale. *RA*AMEN* ?I PREVENIRE. *ra"ame "ul c# ("! 2 a,licarea de a "i(e,"ice) de a e("e&ice l#cale (i de a "i3i#"ice ;"e"racicli !<) (,!la"uri de $ur! a "i(e,"ice) a,#r" de vi"ami e di $ru,ul +. M!(urile de ,reve ire cla(ice (u " im,#r"a "e ,e "ru af"ele 3ucaleC # 3u ! =i$ie a 3uc#dc "ar! i (u,rimarea alime "el#r care decla ea&! ,u(eeleC vaierul) fruc"ele u(ca"e (au acide ; uci) alu e e"c.< i c# dime "ele. 'G 5E+R A5*OAS. A5*OIA. Afeciu e cr# ic! ce e("e carac"eri&a"! ,ri ,u(ee de af"e 3ucale i[(au $e i"ale. 2 af"#&e) ,u(eele de af"e (u " a(#cia"e cu (em e e6"ra'muc#a(e ;le&iu i #culare) erv#a(e (au va(culare) fe3r!) afec"are a ("!rii $e erale< i recidivea&! la i "ervale mai mul" (au mai ,ui a,r#,ia"e. ABAMABLO+ULINEMIE. A3(e ! a $ama$l#3uli e'l#r ;imu #$l#3uli el#r B) (au I$B) ,la(ma"ice care :#ac! r#l de a "ic#r,i< 2 (4 $e. A3(e a $ama$l#3uli el#r fav#ri&ea&! a,ariia i feciil#r 3ac"erie e $rave i recidiva "e. 2 "#a"e ca&urile) "ra"ame "ul a(#cia&! # a "i3i#"era,ie cu i :ec"area de $ama'$l#3uli e ,urifica"e.

ABENEIIE. A3(e ! "#"al! (au ,arial! a u ui e(u") a u ui #r$a (au a u ei ("ruc"uri di "im,ul vieii em3ri# are) da"#ra"! u ei cau&e eredi"are. S,re de#(e3ire de a,la&ie ;2 care a3(e a #r$a ului e("e c# (eci a u ei #,riri a de&v#l"!rii 2 "im,ul vieii i "rau"eri e<) a$e e&ia ,#a"e (! 2 (#ea(c! a #maliile al"#r #r$a e re&ul"a"e di acelai l#" de celule em3ri# are. DIABNOS*IC. O a$c e&ie e("e vi&i3il! la ec#$rafie a "e a"al!. Du,! a"ere) al"e e6ame e c# firm! dia$ #("iculC radi#$rafia ;radi#$rafia "#racic! ,e "ru a$e e&ia ,ulm# ar!) radi#$rafia mem3rului (u,eri#r ,e "ru a$e e&ia cu3i"u(ului (au radiu(ului<) (ca #$rafia (au ima$eria ,ri re&# a ! ma$ e"ic! ;a$e e&ia c#r,ului e"c.<. A$e e&iile) de #rice fel) ece(i"! ac#rdarea a(i("e ei 2 mediu (,eciali&a". ABEUIIE. Pierdere "#"al! (au ,arial! ;2 ace(" ca& (e v#r3e"e de =i,#$eu&ie< a (imului $u("ului. Se &aiile $u("a"ive eleme "are (u "C (!ra") dulce) amar (i acid. Se &aiile $u("a"ive mai ela3#ra"e (e reali&ea&! ,ri i "erve ia (imului mir#(ului i a (e (i3ili"!ii $e erale a $urii) 2 $e eral) a$eu&ia e("e a(#cia"! u ei ,ierderi a ABLU*INARE. Reacie (,ecific! de a,!rare a #r$a i(mului) carac"eri&a"! ,ri adu area 2 mici $r!me&i a $l#3ulel#r r#ii) 3ac"eriil#r (au al"#r eleme "e) 2 ,re&e a a "ic#r,il#r c#re(,u &!"#ri. Ace(" fe #me (erve"e 2 la3#ra"#r la ,u erea 2 evide ! a diferi"el#r "i,uri de a "i$e e (au de a "ic#r,i. Oema$lu"i area) "e("ul f#l#(i" 2 m#d cure " ,e "ru de"ermi area $ru,ului (a $vi c!ruia 2i a,ari e u i divid) (e 3a&ea&! ,e ace(" ,ri ci,iu. ABLU*ININ. A "ic#r, ca,a3il (! ,r#duc! a$lu"i area eleme "el#r ;celule) $erme i) $l#3ule r#ii e"c.< ,ur"!"#are ale a "i$e ului 2m,#"riva c!ruia el (e 2 drea,"!. A$lu"i i ele a "i3ac"erie e a,ar 2 (erul (u3iecil#r care au f#(" 2 c# "ac" cu a umi"e 3ac"erii. Ace(" c# "ac" ,#a"e (! fi f#(" (,# "a ) 2 "im,ul u ei i fecii da"#ra"! $erme ului cau&al ;fe3ra "if#id!< (au ,r#v#ca"! ,ri "r'# vacci are ;vacci ul *A+) c# "ra fe3rei "if#ide<. Pu erea 2 evide ! a a$lu"i i el#r la u ivel ridica" ,ermi"e (! (e aduc! d#vada i direc"! a re(,# (a3ili"!ii u ui $erme e 2 "r'# i fecie. Variaia ace("#r iveluri de a$lu"i' i e e("e u mar"#r al ev#luiei 3#lii. -. ALP*ARE ABNOIIE. I ca,aci"a"e de a recu #a"e #3iec"ele) i de,e de "! de vreu defici" (e &#rial. DI5ERI*ELE *IPURI DE ABNOIIE. A$ #&ia u ,rive"e) 2 $e eral) dec4" # (i $ur! fu cieC au&ul) ,i,!i"ul (au v!&ul. A("fel) u #3iec" va ,u"ea fi recu #(cu" cu v!&ul i au&ul) dar u ,ri ,i,!ire. A A$ #&ia audi"iva e("e i ca,aci"a"ea de a ide "ifica &$#m#"ele cu #(cu"e) (u e"ele mu&icale i lim3a:ul v#r3i") 2 ,#fida u ui au& #rmal. U A$ #&ia "ac"ila e("e i ca,aci"a"ea de a recu #a"e #3iec"ele d#ar ,ri c# "ac"ul ace("#ra cu de$e"ele. A A$ #&ia vi&uala e("e i ca,aci"a"ea de a recu #a"e cu a:u"#rul v!&ului) a"u ci c4 d ,acie "ul u e("e #r3) f#rmele (au (em ele cu #(cu"eC #3iec"e) ima$i i) cul#ri) li"ere) cifre e"c. C4 d ,acie "ul e("e i ca,a3il (! ide "ifice # fa! cu #(cu"! (au ,r#,ria (a ima$i e 2 "r'# #$li d!) (e v#r3e"e de ,r#(#,a$ #&ie. ABRA5. Mic! lam! me"alic! u"ili&a"! ,e "ru (u"urarea ,l!$il#r. A$rafele (e (c#" du,! Y'/ &ile) dar) cu (c#,ul de a #3i e # cica"rice c4" mai delica"!) e("e ,#(i3il (! fie de(f!cu"e (au 2 de,!r"a"e di d#u! 2 d#u! di a ,a"ra &i. Ele (u " ade(ea 2 l#cui"e ,ri 3e &i =i,erade&ive (au ,ri fire. ABRA5IE. I ca,aci"a"e de a (crie) i de,e de "! de #rice "ul3urare m#"#rie. ABRANULOCI*OI. A3(e ! 2 (4 $e a $ra ul#ci'"el#r eu"r#file ;$l#3ule al3e care i "ervi 2 lu,"a 2m,#"riva a$e il#r i feci#i<. ABREBARE PLACOE*AR. 5e #me c# (ecu"iv ader!rii ,lac=e"el#r u a de al"a i la c#la$e ;,r#"ei ! a e(u"ului c# :u c"iv<) (u3 efec"ul ade #&i dif#(fa"ului ,e care ace("ea 2l eli3erea&!. A$re$area ,lac=e"ar! c# ("i"uie e"a,a ,reala3il! c#a$ul!rii (a $vi e a"u ci c4 d e("e le&a" u va(. Ea ,#a"e avea i efec"e ed#ri"e a"u ci c4 d (e ,r#duce ,e # ,lac! de a"er#mC 2 ace(" ca& fav#ri&ea&! c# ("i"uirea "r#m3u(ului ;c=ea$ului<) care (e de(,ri de i a("u,! u va( mic ce iri$! creierul) ceea ce c# ("i"uie u accide " i(c=emic "ra &i"#riu. ABRESIVI*A*E. *e di ! de a (e #,u e a,r#a,elui (au de a'- a"aca) 2 m#d real (au 2 c=i,ui". A$re(ivi"a"ea (e $!(e"e 2 ("r4 (! le$!"ur! cu (a"i(facerea ece(i"!il#r vi"ale) ("!,4 irea mediului i afirmarea de (i e. Ac"ele a$re(ive (u " cele care rei cel mai 3i e a"e ia da"#ri"! carac"erului l#r (,ec"acular i ,#"e ial ,ericul#( ;cri&ele de furie<) dar a$re(ivi"a"ea ,#a"e lua i al"e f#rmeC a"i"udi i ;mimici) ,riviri<) cuvi "e ;ir# ie) 34rf!) ame i !ri) i (ul"e< (au =aluci aii. La #ri$i ea umer#a(el#r "ul3ur!ri mi "ale (e afl! # a$re(ivi"a"e la"e "!) care d! a"ere a $#a(ei i (e u@me "ului de vi #v!ie. Sim,"#m al ,(i=#,a"iei) a$re(ivi"a"ea (e 2 "4l e"e 2 diferi"e 3#li ,(i=ia"riceC evr#&e) ,(i=#&e i 2 "#6ic#ma ii) e,ile,(ie e"c.

*era,eu"ica a$re(ivi"!ii (e 3a&ea&! mai 2 "4i de "#a"e ,e "ra"ame "ul cau&ei (ale) a"u ci c4 d acea("a e("e cu #(cu"! ;alc##li(m) 3#al! ,(i=ia"ric! e"c.<. Ea "re3uie.de a(eme ea) (! 2 cerce ame a:area c# diiil#r de via! i de i$ie ! mi "al! a ,acie "ului ;aciu i ,eda$#$ice vi&4 d c# (#lidarea) ,ri ,u erea l#r 2 val#are) a a"i"udi il#r de "#lera !) de 2 ele$ere<) 2 "#a"e ca&urile) c=imi#"era,ia (e d#vede"e eficaceC "ra"ame "ul (eda"iv cu "ra c=ili&a "e i cu eur#le,"ice. U e#ri ,#a"e fi ,r#,u(! # ,(i=#"era,ie. AOILE ;"e d# ul lui<. *e d# care a(i$ur! i (eria muc=iului "rice,( (ural ;muc=iul ,u"er ic al $am3ei< ,e calca eu ;#(ul c!lc4iului<. *e d# ul lui A=ile) cel mai v#lumi #( "e d# di #r$a i(m) ,ermi"e fle6ia ,la "ar! a $le& ei. 5#ar"e re&i("e ") ace(" "e d# ,#a"e (u,#r"a # 2 c!rc!"ur! de RUU Pil#$rame. PA*OLOBIE A Ru,"ura (u3cu"a a"! a "e d# ului lui A=ile urmea&! u ui ef#r" vi#le " i ,r#v#ac! # ru,ere a e(u"uril#r. Ea (urvi e la (,#r"ivul adul" al c!rui "e d# e("e fra$ili&a" ,ri "r'# de$e ere(ce "! a fi3rel#r "e di #a(e. Su3iec"ul re(im"e # durere 3ru"al! i (e ,r!3ue"e) a3(#lu" i ca,a3il (! mear$! (au (! aler$e. El u ,#a"e (! ("ea 2 v4rful ,ici#arel#r i dea(u,ra c!lc4iului (e f#rmea&! # de,re(iu e marca"!. Im#3ili&area $le& ei 2 "r'# $=ea"! $i,(a"! e("e ece(ar! ,e dura"a a a,r#6ima"iv M lu i. Pacie "ul ,#a"e (! fac! di #u (,#r" du,! R'Y lu i. La (,#r"ivii de mare ivel (au 2 ca& de recidiv! (e ,#a"e avea 2 vedere # #,eraie c=irur$ical!. 'G +URSI*) *ENDINI*) *ENOSINOVI*. AINS 'G AN*IIN5LAMA*OR. AFINEIIE. *ul3urare carac"eri&a"! ,ri "r'# r!rire a mic!ril#r (,# "a e ale c#r,ului i # 2 ce"i ire a mic!ril#r v#lu "are) 2 ,re$!"irea l#r (au 2 "im,ul e6ecu"!rii l#r) ma ife("!ri i de,e de "e de vre# le&iu e a c!ii m#"#rii ,ri ci,ale. SINONIMC ad e&ie. CAUIE. APi e&ia e("e u ul di ,ri ci,alele (im,"#me ale 3#lii lui ParPi (# . Ea e("e c# (eci a le&iu il#r (i("emului e6"ra,iramidal) 2 de#(e3i a ucleil#r ce uii ce "rali ;ma(e de (u3("a ! ce uie (i"ua"e 2 emi(ferele cere3rale<. ALP*ARE. M#d de alime "are a #u' !(cu"ului i a (u$arului 2 care la,"ele :#ac! r#lul e6clu(iv (au ,ri ci,al. Peri#ada de al!,"are e6clu(iv! (e 2 "i de 2 m#d #3i ui" de la a"ere ,4 ! la v4r("a de M'R lu i. 2 "im,ul ace("ei ,eri#ade) ece(i"!ile c#,ilului (u " de#(e3i" de ridica"e 2 a,!) e er$ie ;,r#"ei e) $lucide i li,ide<) 2 calciu i 2 f#(f#r) "#a"e ace("e eleme "e fii d ,re&e "e 2 la,"e. Al!,"area ma"er !. Acea("a e("e al!,"area la (4 . La,"ele de mam! e("e alime "ul cel mai 3i e ec=ili3ra" ,e "ru (u$ar ;c# i u"ul 2 $r!(imi) eleme "e mi erale) ALP*ARE MU #li$#eleme "e i vi"ami e<. La,"ele 2i aduce (u$arului a "ic#r,ii i di(,e (a3ili ,e "ru a lu,"a 2m,#"riva i feciil#r) 2 (,ecial a $a("r#e "eri"el#r. De al"fel) alime "area (u$arului la (4 creea&! u ra,#r" fi&ic i afec"iv ,rivile$ia" 2 "re mam! i c#,il. De la ,rimele #re du,! a"ere) $la da mamar! (ecre"! u lic=id $!l3ui i v4(c#() c#l#("rul) f#ar"e 3#$a" 2 eleme "e a "ii feci#a(e. Adev!ra"a (ecreie lac"a"! a,are ade(ea mai "4r&iu. S4 ii devi ade(ea "ari i durer#i. Primul (u," e("e de # mare im,#r"a !) de#arece de 3u a de(f!urare a (a va de,i de 3u a c# "i uare a al!,"a"ului. Ideal e("e (! (e ,u ! #u' !(cu"ul la (4 la M #re du,! a"ere. +e3eluul "re3uie (! ,ri d! 2 "re 3u&ele (ale 2 "rea$a are#l! a (4 ului. Du,! K mi u"e de (u,") mama 2l va ,u e la cel!lal" (4 . Su,"urile urm!"#are (u " 2 $e eral frecve "e ;2 :ur de 1 (au / 2 MR #re< i durea&! 2 "re J i K mi u"e ,e "ru fiecare (4 . E("e rec#ma da" ca (u,"urile (! fie di("a a"e ,ui c4"e ,ui ) mai ale( #a,"ea) a("fel 2 c4" (! u i (e mai dea (u$arului dec4" Y (u,"uri &il ice. IBIENA MAMEI. E("e i dica" ca mama (! (e =r! e(c! cu alime "e 3#$a"e 2 ,r#"ei e i 2 calciu ;cel ,ui u li"ru de la,"e ,e &i (au ec=ivale "ul (u3 f#rm! de ,r#du(e lac"a"e diver(e< i (! (e #di= ea(c! re$ula". E("e (f!"ui"! (! 3ea mul") cel ,ui M li"ri ,e &i) dar (! evi"e c# (umul de 3!u"uri alc##lice) cafea (au ceai. *u"u ul ,#a"e ,r#v#ca a, ee ;2 "reru,eri re(,ira"#rii "rec!"#are< #u' !(cu"ului. 2 ai "ea fiec!rui (u,") mama "re3uie (!'i (,ele m4i ile cu (!,u i (! u(uce v4rfurile (4 il#r ,e "ru a evi"a ri(cul a,ariiei de cr!,!"uri (au a u ei i fecii. O (,!lare &il ic! cu a,! i (!,u e("e (uficie "!. U (u"ie cu de(c=idere fr# "al! uurea&! (u,"ul i ,ermi"e (! (e evi"e di("e (ia e(u"ului c# :u c"iv de (u(i ere a (4 ului. SUPRAVEBOERE. La (u$ar) r4$4i"ul ;eruc"aia<) de la (f4ri"ul (u,"ului) e("e fi&i#l#$ic i ,#a"e fi 2 (#i" de re$ur$i"area u ei mici ca "i"!i de la,"e. Se (c=im3! c#,ilul care ad#arme a,#i 2 m#d a"ural i care (e ma ife("! ade(ea J (au R #re mai "4r&iu ,e "ru (u,"ul urm!"#r. 2 m#d #3i ui") (u$arul are (cau e de R (au de K #ri ,e &i)cu u a(,ec" $al3e 'auriu i $ru :#(. Luarea 2 $reu"a"e "re3uie urm!ri"! re$ula") 2 ,rima (!,"!m4 !) c4 "!rirea (e face &il ic) 2 c# "i uare) e("e (uficie " (! fie c4 "!ri" # da"! (au de d#u! #ri ,e (!,"!m4 !. Breu"a"ea (u$arului cre"e cu MK7JU $rame ,e &i ,4 ! la M lu i) a,#i cu MU $rame ,e &i ,4 ! la Y lu i.

INCIDEN*E ?I CON*RAINDICAII. La 2 ce,u"ul lac"a'iei) #3"urarea (4 il#r)durer#a(! ,e "ru mam!) ,#a"e 2m,iedica (u$arul (! (u$! 2 m#d c# ve a3il. A"u ci e("e rec#ma da3il (! (e u"ili&e&e # ,#m,! 8"ra$e'la,"e9 (au (! (e ,re(e&e (4 ul ma ual ,e "ru a ,releva e6cede "ul de la,"e. Cr!,!"urile mamel# are) f#ar"e durer#a(e) (u " de("ul de frecve "e. *ra"ame "ul l#r u ,#a"e fi ,r#,u( dec4" de c!"re medic. Ele ,#" fi ,r#"e:a"e ,ri u"ili&area u ui mamel# ar"ificial. De a(eme ea) e("e ,#(i3il (! (e "ra$! la,"ele cu ,#m,a 8"ra$e'la,"e9 i (! fie da" (u$arului 2 "r'u 3i3er# Preve irea cr!,!"uril#r c# ("! 2 "r'# i$ie ! l#cal! ri$ur#a(! i 2 a,licarea de creme ,r#"ec"#are e,arfuma"e. I cide "e i feci#a(e ca # limfa $i"! ;i flamaia va(el#r limfa"ice< (au u a3ce( al (4 ului) care ,r#v#ac! fe3r! i durere mamar!) ec.e(i"! u "ra"ame " cu a "i3i#"ice al mamei i # #,rire "em,#rar! a al!,"!rii. De al"fel) u ele 3#li ;SIDA) limfa $i"!< ,#" fi "ra (mi(e ,ri la,"ele ma"er . Al!,"area ,r#,riului c#,il (au "rimi"erea la,"elui la u lac"arium u e("e ,ermi(!) 2 ace("e ca&uri. 2 cur(ul al!,"!rii) (e a:u $e c4"e#da"! (! (e ai3! 2 vedere "recerea ra,id! la al!,"area ar"ificial! ;di cau&a u ei i (uficie e de la,"e) de e6em,lu<. A"u ci i (e admi i("rea&! mamei 3r#m#cri,"i ! ;i =i3i"#r al ,r#lac"i ei<. Pe "ru a evi"a reac"ivarea (ecreiei lac"a"e) u "re3uie "ra( la,"ele di (4 . Al!,"area mi6"!. Ace(" m#d de alime "are al"er ea&! al!,"area la (4 cu cea cu 3i3er# ul. Cel mai ade(ea) (ecreia lac"a"! (cade "re,"a". Pe "ru a evi"a # 2 !rcare ,rea 3ru"al!) mama ,#a"e 2 l#cui a"u ci u (u," cu u 3i3er# de la,"e la mi:l#cul &ilei) a,#i) du,! J'R &ile de ada,"are) (e (u,rim! u #u (u,". Se va evi"a (u,rimarea a d#u! (u,"uri u ul du,! al"ul i (e va me i e de ,referi ! (u,"ul de dimi ea! i) dac! e("e ,#(i3il) ,e cel de (ear!. Al!,"area ar"ificial!. Acea("a e("e al!,"area cu 3i3er# ul. La a"ere) #,rirea lac"aiei ,#a"e fi #3i u"! ,ri admi i("rarea de 3r#m#cri,"i !. Mama "re3uie (! evi"e c# (umul de ,rea mul"e lic=ide. Ea ,#a"e recur$e 2 m#d e6ce,i# al la 2 f!area ,ie,"ului cu # 3a d! Vel,eau. A"u ci c4 d mama u al!,"ea&!) ea f#l#(e"e la,"e die"e"ic (,ecial) ada,"a" v4r("ei) #u' !(cu" (au (u$ar)c# f#rm4 du'(e ,re(cri,iil#r ,edia"rului. Num!rul de 3i3er#a e e("e fi6a" 2 fu cie de $reu"a"ea i iial! a c#,ilului. C#m,#&iia diferi"el#r "i,uri de la,"e ar"ificial (e a,r#,ie de cea a la,"elui de mam!. La,"ele ,e "ru ,rima v4r("! e("e 2 l#cui" la ca,!"ul a Y lu i ,ri la,"ele ,e "ru v4r("a a d#ua) mai 3#$a" 2 calciu i fier. *i,urile de la,"e ,a("euri&a" (au ("erili&a" u "re3uie (! fie avu"e 2 vedere 2 ai "ea v4r("ei de l a . IBIEN A MA*ERIALULUI. U (e" de 3i3er#a e i "e"i e ,ermi"e (! (e ai3! 2 "#"deau a la 2 dem4 ! u 3i3er# $a"a (! fie 2 c!l&i". Pre$!"irea "re3uie (! re(,ec"e re$uli ("ric"e de i$ie !. E6i("! d#u! me"#deC ("erili&area la cald i ("erili&area la rece. Pe "ru ("erili&area la cald (e la(! 3i3er#a ele (i feli ele 2 a,! adu(! la fier3ere -K ,4 ! la MU mi u"e (au 2 "r'# #al! (u3 ,re(iu e ;(au u ("erili&a"#r< "im, de K ,4 ! la -U mi u"e. +i3er#a ele ,e "ru &iua re(,ec"iv! ,#" fi ,re,ara"e (imul"a ) a,#i ,u(e 2 fri$ider. Pe "ru ("erili&area la rece) 3i3er#a ele i "e"i ele (u " cufu da"e 2 "r'# (#luie a "i(e,"ic! "im, de a,r#6ima"iv JU mi u"e. 5#ar"e (im,l!) acea("! me"#d! ece(i"! # cl!"ire ,relu $i"! a 3i3er#a el#r i "e"i el#r 2 ai "e de u"ili&are. Oricare ar fi me"#da alea(!) fiecare 3i3er# e("e re2 c!l&i" 2 ai "e de f#l#(ire fie la 3aie'marie) fie 2 "r'u 2 c!l&i"#r de 3i3er#a e. SUPRAVEBOERE. E("e u#ar! de#arece ca "i"a"ea de la,"e ,rimi"! de c#,il e("e cu #(cu"! de ,!ri i. *#"ui) $reu"a"ea ALCOOL E*ILIC c#,ilului "re3uie (u,rave$=ea"!) ca i (cau ele) de#arece ri(curile de diaree (u " mul" mai mari) mai ale( vara. INCIDEN*E. I cide "ele (u " c# (eci a) 2 ,ri ci,al) u ei ,re$!"iri defec"u#a(e a 3i3er#a el#r (au u ui la,"e ,r#(" ada,"a"C diaree) eri"em) ("a$ are a $reu"!ii) r!rire a um!rului de uri !ri) ,r#a("! di$e("ie e"c. Pe "erme lu $) u ele ,r#"ei e c# i u"e 2 la,"ele de vac! ;2 ,ar"icular ;J'lac"#$l#3uli a i ca&ei a) care u e6i("! 2 la,"ele de mam!< ,#" ,r#duce la c#,il reacii aler$ice. AL+EA. O,aci"a"e mai mul" (au mai ,ui 2 "i (! a c#r eei) ade(ea de #ri$i e cica"riceal!. CAUIE. Al3eaa ,#a"e fi c# (eci a u ui "rauma"i(m al c#r eei ;,la$! (au ar(ur!< (au a u ei Pera"i"e i feci#a(e ;=er,e() a3ce( al c#r eei<. SIMP*OME. Al3eaa (e ma ife("! (u3 f#rma u ei ,e"e 2 $e eral al3e. Acea("! ,a"! a "re ea&! # (c!dere a acui"!ii vi&uale dac! ea e("e (i"ua"! 2 ce "rul c#r eei) ,e a6ul vi&ual. Al3eaa) care 2 ,ri ci,iu e("e ("a3il!) (e 2 "i de 2 ca&uri rare ,ri ,u(ee i flama"#rii. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul) c=irur$ical) c# ("! 2 Pera"#',la("ie ;$ref! de c#r ee<. AL+INISM. Afeciu e eredi"ar! rar!) carac"eri&a"! ,ri "r'# de,i$me "are "#"al! (au ,arial! a ,ielii) ,!rului i ,eril#r. 5recve a al3i i(mului e("e mai im,#r"a "! la (u3iecii cu ,ielea 2 c=i(! la cul#are. Acea("! afeciu e e("e cau&a"! de u defec" al me"a3#li(mului mela i ei i e("e carac"eri&a"! ,ri "r'# a3(e ! a ace("ui ,i$me " care ,r#"e:ea&! ,ielea de radiaiile (#lare. P!rul i ,erii al3i #il#r (u " al3i) ,ielea dec#l#ra"!) #c=ii l#r (u " r#&) cu iri(ul "ra (lucid de cul#are $ri al3!("rui. Acui"a"ea l#r vi&ual! e("e mai ,ui 3u ! dec4" cea medie. Ei c# ("i"uie (u3iecii eri"emel#r (#lare ;i (#laii< i ai a"i $erii mai frecve "e de ca cere cu"a a"e 2 ra,#r" cu cifra #rmal!. Ei "re3uie deci (! evi"e radiaia (#lar!) (! ,#ar"e #c=elari cu

le "ile c#l#ra"e i (! a,lice ,e ,iele # crem! (#lar! cu mare $rad de ,r#"ecie. AL+UMIN. Pr#"ei ! =idr#(#lu3il! (i "e"i&a"! 2 fica") c# ("i"ui d) 2m,reu ! cu $l#3uli ele) ,ri ci,alele ,r#"ei e (a $vi e. Al3umi ! re,re&i "! KKS di "#a"e ,r#"ei ele ,la(mei (a $vi e) 2 care ca "i"!ile de al3umi ! ;al3umi emia< (u " 2 :ur de RU $rame la li"ru. O =i,#al3umi emie ;(c!derea ca "i"!ii de al3umi ! di (4 $e< ,#a"e fi cau&a"! de mai muli fac"#riC u defici" 2 a,#r"ul alime "ar 2 ,r#"ei e) # dere$lare a a3(#r3iei i "e("i ale 2 cur(ul a umi"#r 3#li di$e("ive) # a #malie a (i "e&ei =e,a"ice ca 2 ca&ul cir#&el#r) # ,ierdere e6ce(iv! ,ri (cau e i mai ale( ,ri uri ! ;al3umi urie<. Ace(" ul"im ca& e("e c# (eci a "recerii) 2 m#d #rmal 2 ca "i"a"e mic!) a al3umi ei dar i a al"#r ,r#"ei e ,la(ma"ice ,ri fil"rul re al a"u ci c4 d ri ic=iul e("e afec"a") de e6em,lu) 2 cur(ul u ei =i,er"e (iu i ar"eriale (au al u ui dia3e" &a=ara". A"u ci (e v#r3e"e de ,r#"ei urie. Oi,eral3umi emiile ;cre"erea ivelului de al3umi ! 2 (4 $e<) f#ar"e rare) (u " a,r#a,e 2 "#"deau a urmarea u ei de(=idra"!ri. AL+UMINURIE. Pre&e ! a u ei ,r#"ei e) al3umi !) 2 uri !. Ace(" "erme "re3uie (! fie 2 l#cui" ,ri cel de ,r#"ei urie ;,re&e a ,r#"ei el#r 2 uri !<) de#arece 2 cur(ul 3#lil#r de ri ic=i "#a"e ,r#"ei ele ;i u d#ar al3umi !< (u " de"ec"a"e 2 uri !. ALCALINELOR ;(i dr#m al<. 'G +URNE** ;(i dr#m al lui<. ALCALINIIAN* URINAR A PO'ULUI URINAR ;m#difica"#r al<. ALCALOID. Su3("a ! a&#"a"! de #ri$i e ve$e"al!) cu ,r#,rie"!i "era,eu"ice (au "#6ice. Alcal#i&ii (u " ade(ea 3a&e ,u"er ice c#m3i a"e cu aci&i) e6"ra(e di diver(e ,la "e ;3ellad# !) mac) 3re3e #c e"c.< (au #3i u"e ,ri (i "e&!. U ii alcal#i&i (u " u"ili&ai ca a "i(,a("ice di$e("ive) c#li er$ice) a "ica cer#a(e) a al$e&ice) a "i,aludice (au a "i$u"#a(e. ALCALOI. *ul3urare a ec=ili3rului acid#3a&ic al #r$a i(mului) c#re(,u &4 d u ei dimi u!ri a c# ce "raiei de acid 2 ,la(m! i 2 lic=idele i "er("iiale ;lic=ide ale (ec"#rului e6"racelular) cu e6ce,ia (ec"#rului va(cular) 2 care (e (cald! celulele<. ALCOOL E*ILIC. Su3("a ! lic=id! ce cu,ri de # ("ruc"ur! c=imic! umi"! =idr#6il ;f#rma"! di "r'u a"#m de #6i$e i u a"#m de =idr#$e <E i "r! 2 c#m,#&iia 3!u"uril#r alc##li&a"eE u"ili&a" ca a "i(e,"ic. SINONIMC e"a ul. Alc##lul aduce mul"! e er$ie) JU Pil#:#uli ;1 Pil#cal#rii< ,e $ramul de alc##l. El e("e ra,id "ra (f#rma3il 2 $r!(imi. E5EC*E NEDORI*E. Aciu ea alc##lului a(u,ra (i("emului erv#( m#dific! fu ci# area ace("uia) f!r! ca (u3iec"ul (! fie 2 m#d ece(ar c# "ie "C 2 l!"urarea i =i3iiil#r ,(i=#l#$ice) c# duc4 d ade(ea la c#m,#r"ame "e ,ericul#a(eE rela6area) c# "i ua"! de # ("are de (#m #le !E euf#ria) 2 crederea 2 (i e ,u"4 d (! fie urma"! de # #3#(eal! i de # di(,#&iie de,re(iv!E dimi uarea ca,aci"!il#r de c# ' ce "rare i de :udeca"!. Perf#rma ele ,(i=ice i refle6ele (u " al"era"e 2 ce,4 d de la # alc##lemie ;c# ce "raia de alc##l 2 (4 $e< de U)K $rame ,e li"ru. U c# (um e6ce(iv de alc##l a "re ea&! ("area de 3eie care (e "raduce ,ri v#m! i "ul3ur!ri re(,ira"#rii) c#m,lica"e cu # c#m! &i(! 8e"ilic!9 ;alc##li(m acu"<) i umer#a(e le&iu i #r$a ice ,e "erme lu $ ;alc##li(m cr# ic<) 2 ca&ul u ei c#me e"ilice ;(e (,u e c! (u3iec"ul e("e 3ea" m#r"<) ,#a"e (urve i m#ar"ea ,ri c#la,( (au a(fi6ie. ALCOOLEMIE MM Alc##lul i "eraci# ea&! cu umer#a(e medicame "eC el ,#a"e dimi ua efec"ele l#r ;2 ca&ul u #ra di "re a "i3i#"ice<) (au ,#a"e (! le am,lifice ;ri(c cre(cu" de (#m #le ! 2 a(#cierea cu "ra c=ili&a "ele) a al$e&icele) a "i"u(ivele<. U*ILIIARE *ERAPEU*IC. Su3 # f#rm! im,r#,rie c# (umului ;alc##l de a"ura" (au m#difica") adic! cu ad!u$area u ei (u3("a e c#l#ra "e<) alc##lul e"ilic (e u"ili&ea&! ca a "i(e,"ic c# "ra 3ac"eriil#r) d#ar ,e "ru ,iele i 2 a3(e a #ric!rei ,l!$i. El e("e c#merciali&a" 2 $rade diferi"e de diluareC .U)1U (au YUS 2 v#lum. 5#rma 1US 2 v#lum ;1U milili"ri de alc##l diluai 2 JU milili"ri de a,!< a(i$ur! cea mai eficie "! a(e,(ie ;c#m,ara"iv cu celelal"e c# ce "raii<. ALCOOLEMIE. C# i u"ul 2 alc##l e"ilic al (4 $elui. Alc##lemia e("e i dica"#rul cel mai ,reci( ,e "ru a a,recia im,#r"a a u ei i $e("ii de alc##l. Se c# (ider! c! di c#l# de U)KU $rame ,e li"ru ,#" a,!rea a #malii de c#m,#r"ame ". +eia c#re(,u de u #r val#ri de la l la M $rameE di c#l# de J $rame) ,#a"e (urve i # c#m!. *#"ui) val#rile alc##lemiei varia&! 2 fu cie de mai muli fac"#riC $radul alc##lic) ca "i"a"ea i $era"! 2 ra,#r" cu v4r("a i cu $reu"a"ea c#r,#ral! a (u3iec"ului) m#me "ul i $e("iei ;,e em4 ca"e (au 2 cur(ul u ei me(e< i a"ura alime "el#r i $era"e 2 acelai "im, cu alc##lul) (e6ul i ("area de (! !"a"e a (u3iec"ului. Le$i(laia defi e"e # val#are a alc##lemiei de la care ,lec4 d c# ducerea ve=iculel#r e("e i "er&i(!. Acea("! val#are varia&! du,! ar! de la U)MU la U)/U $rame la li"ru. 2 medie) J ,a=are de vi r#u (au M ,a=are de 3!u"ur! mai alc##li&a"! (u " (uficie "e ,e "ru a cre"e ivelul alc##lemiei di c#l# de U)KU $rame la li"ru.

ALCOOLISM. De,e de ! fa! de alc##l i a (am3lul ma ife("!ril#r ,a"#l#$ice care re&ul"! de aici. SINONIMC e"ili(m. *erme ul de alc##li(m de(em ea&! deci a"4" c# (eci ele ,a"#l#$ice ale u ui c# (um e6ce(iv i ,relu $i" de alc##l ;alc##l#,a"ie<) c4" i de,e de a de alc##l ;alc##l#'de,e de a<. I cide a alc##li(mului cre"e 2 lume de a i de &ile 2 (#cie"!ile i du("riali&a"e) alc##li(mul c# ("i"uie a "reia cau&! de dece( du,! afeciu ile cardi#va(culare i diferi"ele "i,uri de ca cere. Per(# ali"a"ea alc##licului a da" l#c u #r umer#a(e i ve("i$aii ;,(i=a ali"ice) $e e"ice) (#ci#l#$ice<C (e rei e ade(ea # ide "ificare a efec"el#r d!u !"#are ale u ui "a"!) ale u ei mame) c# c#mi"e " "ira ici i (u,ra,r#"ec"#ri) ceea ce ar a "re a la (u3iec" u (e "ime " de e(i$ura !) # dificul"a"e 2 afirmarea (a) ,recum i # a$re(ivi"a"e ,r#(" ("!,4 i"!. La femei) alc##li(mul a,are ade(ea 2 "r'u c# "e6" de fru("rare arci(i("!) de i (a"i(facie familial!) de div#r) 2 (i"uaii de re$re(. Pr#(" "#lera" di ,u c" de vedere (#cial) alc##li(mul femi i ,!("rea&! u carac"er mai (ecre" i (#li"ar. A umi"e evr#&e) 2 ,ar"icular cele f#3ice) c# ("i"uie # cau&! i (uficie " cu #(cu"! a alc##li(mului femi i . SIMP*OME SI SEMNE. Cla(ic) i "#6icaia alc##lic! ev#luea&! 2 "rei fa&eC 7 a(im,"#ma"ic!) cu camuflare ;a(cu derea ("iclel#r< (i vi #v!ieE 7 crucial!) cu ,#lari&area ,e alc##l) (c!derea v#i ei) 2 ce,u"ul u ei a"i $eri #r$a iceE 7 cr# ic! ;du,! R ,4 ! la Y a i< cu al"erarea $rav! a ("!rii $e erale i "ul3ur!ri ,(i=ice a(#cia"e ;cu a(# #$ #&ie (au ecu #a"erea 3#lii (ale de c!"re (u3iec"<) 2 ace(" ("adiu) alc##licul u (e mai ,#a"e ("!,4 i (! 3ea) c=iar dac! d#re"e acea("a. Sim,"#mele alc##li(mului (u " f#ar"e varia"eC m#dific!ri ale ,er(# ali"!ii ;$el#&ie) ("!ri de furie ec# "r#la"e) iri"a'3ili"a"e<) ,r#mi(iu i re,e"a"e de a 2 ce"a 3!u"ura) (c=im3!ri 2 ma iera de a 3ea ;"recerea de la 3ere la alc##luri "ari) de e6em,lu<) de&i "ere(ul fa! de m4 care) e$li:e ! fi&ic!) "ul3ur!ri de mem#rie e"c. Su3iec"ul ,#a"e avea $reuri) ,#a"e v#ma) ,#a"e "remura dimi eaa) ,#a"e (uferi de dureri a3d#mi ale) de cram,e mu(culare) de am#riri i fur ic!"uri. Pul(ul (!u ,#a"e fi ere$ula") faa r#ie cu # dila"are a ca,ilarel#r) mer(ul 2i devi e i ("a3il. O ,rivare 3ru(c! de alc##l a (u3iec"ului de,e de " ,#a"e decla a u delirium "reme ( ;"remur!"uri) =aluci aii) c# vul(ii<. PA*OLOBIE. Per(#a ele care c# (um! de #3icei mari ca "i"!i de alc##l (u " e6,u(e diferi"el#r ,a"#l#$iiC (e (i3ili"a"e cre(cu"! fa! de i feciile 3ac"erie e) ca cere ale #r#fari $elui)e(#fa$ului) 3r# =iil#r) 3#li =e,a"ice ;cir#&!) =e,a"i"! alc##lic!<) le&iu i erv#a(e $rave ;e cefal#,a"ii<. Alc##li(mul a "re ea&!) de a(eme ea) "ul3ur!ri ,(i=ice. Alc##li(mul cr# ic c# duce la delirium "reme ( (au la f#rma (a a"e ua"!) delirul (u3acu". U ele deliruri (e a(eam! ! cu ,ara #ia ,e a ume "eme ;$el#&ie) ,er(ecuie<. Deme a) c# (eci a fi al! a u #r alc##li(me) ece(i"! i "er area 2 "r'# i ("i"uie. La femei) alc##li(mul ev#luea&! mai ra,id dec4" la 3!r3ai) di cau&a u ei fra$ili"!i fi&i#l#$ice cre(cu"e. *RA*AMEN*. Nu ,#a"e fi 2 "re,ri ( dec4" la cererea (u3iec"ului alc##lic du,! recu #a"erea e6ce(ului. De&#3i' uirea e("e ade(ea u#ar!. Ea im,lic! u (,ri:i e er$ic ;eve "ual! (,i"ali&are<) # alime "aie ec=ili3ra"! i # c=imi#"era,ie ;"ra c=ili&a "e) a "ide,re(ive) eur#le,"ice) vi"ami e<. *e= icile care (e 3a&ea&! ,e (c=im3area =#"!r4rii (u3iec"ului au recur( la di(ulfiram i la me"r# ida&#l. Mai delica"! e("e 2 $ri:irea de lu $! dura"!) i di(,e (a3il! 2 ca& de recidive (evere (au ,rea frecve "e. Acea("! 2 $ri:ire ece(i"! # urm!rire ,(i=#l#$ic! a (u3iec"ului) ce "ra"! ,e c# flic"ele (ale i vii"#rul (!uC "re3uie (! fie a:u"a" (!'i re("aure&e ca,aci"!ile relai# ale) (!'i re$!(ea(c! au"# #mia e"c. A(#ciaiile f#"il#r 3!u"#ri aduc ade(ea u (,ri:i (eri#(. ALEHIE ALCOOLIIARE. -. Im,re$ are alc##lic! cr# ic!. M. *e= ic! c# ("4 d 2 i fil"rarea u ui erv (au a u ui $a $li# erv#( cu alc##l e"ilic a3(#lu" (au cu fe #l ,e "ru A a (u,rima durerea di &# a c#re(,u &!"#are (au ,e "ru a di("ru$e e(u"urile ,a"#l#$ice. Alc##li&area c# ("i"uie) de a(eme ea) u "ra"ame " ,alia"iv) de u"ili&are rece "!) al "um#ril#r mali$ e ale fica"ului) c4 d (u " de m!rime mic! ;cel mul" K cm 2 diame"ru<C alc##lul a "re ea&! a"u ci # "#,ire a e(u"ului ;um#ral. I :ecia ;cu / ,4 ! la -U milili"ri de alc##l< (e ,rac"ic! ,e cale ,ercu"a ! (au ,e ve "ru de(c=i() (u3 c# "r#l radi#l#$ie. Dac! "um#rile (u " umer#a(e) (u " ece(are mai mul"e edi e de i fil"raie. ALCO*ES*. A,ara" de("i a" m!(ur!rii c# i u"ului 2 alc##l al aerului e6,ira" de u (u3iec" ;+reve"<. E"il#"e("ele) r!(,4 di"e 2 marele ,u3lic) ,ermi" fiec!ruia (!'i m!(#are ,r#,ria im,re$ are alc##lic!. ALDOS*ERON. O#rm# ("er#id (ecre"a" de $la da (u,rare al!) :uc4 d u r#l ca,i"al 2 me i erea ec=ili3rului (#diu',#"a(iu 2 #r$a i(m i 2 re$larea "e (iu ii ar"eriale. Ald#("er# ul e("e cel mai ,u"er ic i cel mai im,#r"a " di "re mi eral#c#r"ic#("er#i&i) =#rm# ii (i "e"i&ai 2 c#r"e6ul ;,ar"ea

,eriferic!< $la dei (u,rare ale i ac"ivi a(u,ra (u3("a el#r mi erale ;(#diu) ,#"a(iu) de e6em,lu<. El ,ermi"e ri ic=iului (! a3(#ar3! (#diul i) 2 (c=im3) fav#ri&ea&! elimi area ,#"a(iului. PA*OLOBIE A Oi,eralcl#(lem i(mul ;=i,er(ecreia de ald#("er# < (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# =i,erPaliemie ;(c!derea ivelului (a $vi al ,#"a(iului<. El (e ume"e (ecu dar a"u ci c4 d (ecreia de ald#("er# e("e ("imula"! 2 m#d e6ce(iv ca r!(,u ( al u ei (c!deri a v#lumului (a $vi . Se ume"e ,rimar 2 al"e ca&uriC a"u ci e("e c# (eci a) ade(ea) a u ui ade #m al lui C# ;"um#r! 3e i$ ! a $la dei (u,rare ale<. A Oi,#aUl#(ler# i(mul ;=i,#(ecreia de ald#("er# < e("e carac"eri&a" ,ri "r'# ,ierdere de (#diu i de a,! ,ri uri !. ,r#v#c4 d # de(=idra"are cr# ic! i ece(i"4 d u "ra"ame " =#rm# al (u3("i"u"iv ,erma e ". Oi,#ald#("er# i(mul (e #3(erv! mai ale( 2 ca& de di("ru$ere a $la del#r (u,rare ale) carac"eri("ic! 3#lii lui Addi(# . 'G ADDISON ;3#al! a lui<) CONN ;(i dr#m al lui<. ALERBEN. Su3("a ! care a "re ea&! # reacie aler$ic! la u ii (u3ieci. A P eumaler$e ele) care ,!"ru d ,e cale re(,ira"#rie 2 #r$a i(m) (u " c# i u"e 2 acarie ii di ,raful de ca(!) 2 ,#le uri) ,eri) (cuame i ,e e de a imale) 2 muce$aiuri i 2 ,#lua ii i du("riali. A *r#faler$e ele) care ,!"ru d ,e cale di$e("iv!) (u " ,re&e "e 2 la,"e) #u!) car e) ,e"e) u ele fruc"e i le$ume. U ele alime "e (u ") de fa,") ,(eud#aler$e e) adic! ele ,r#duc (im,"#me care (imulea&! aler$ia de#arece (u " 3#$a"e 2 =i("ami !) (u3("a a care decla ea&! efec"ele aler$iei ;3r4 &e"uri) 3!u"uri ferme "a"e) var&! mura"!) c4r' ai) c# (erve<) (au ,e "ru c! ,r#v#ac! eli3erarea ace("eia de c!"re celulele #r$a i(mului ;#u!) cru("acee) uci) ara=ide) c!,u i) r#ii) ci#c#la"!) ,e"e) alc##l<. A Al"e aler$e e afec"ea&! #mul ,e al"e c!i) f#ar"e varia"e) calea (a $vi !) de e6em,luE ele (e $!(e(c 2 medicame "e) ALERBIE. Reacie a #rmal! i (,ecific! #r$a i(mului ve i" 2 c# "ac" cu # (u3("a ! ("r!i ! ;aler$e < care u a "re ea&! "ul3ur!ri la ma:#ri"a"ea (u3iecil#r. Pe "ru a (urve i aler$ia) e("e ece(ar ca u ,rim c# "ac" (! fi avu" l#c 2 "re aler$e i #r$a i(mul (u3iec"ului ;(e (i3ili&are<. MECANISM. R#lul (i("emului imu i"ar e("e de a recu #a"e a "i$e ele care (e $!(e(c la (u,rafaa micr##r$a i(mel#r i de a ,r#duce a "ic#r,i ;imu #$l#3uli e< i $l#3ule al3e ;limf#ci"e< (e (i3ili&a"e. Ace("ea v#r i "ra 2 c# "ac" cu ace("e a "i$e e cu (c#,ul de a di("ru$e micr##r$a i(mele. U ,r#ce( a(em! !"#r (e ,r#duce 2 meca i(mul aler$iei) dar (i("emul imu i"ar ,r#duce a"u ci a "ic#r,i (i limf#ci"e (e (i3ili&a"e fa! de (u3("a e i #fe (ive) alcr$e ele) care (u " ide "ifica"e ,e edre," ca a "i$e e ,ericul#a(e. CAUIE. Aler$iile (urvi la (u3iecii $e e"ic e6,uiC e("e u lucru frecve " ca ma ife("!ri aler$ice a"4" de diferi"e ca a("ma) ec&ema a"#,ic!) ri i"a aler$ic! (au ur"icaria (! afec"e&e mai muli mem3ri ai u ei familii. Ali fac"#ri fav#ri&ea&! a,ariia reaciil#r aler$iceC mediul ;,re&e a u ui a imal<) i feciile virale i fac"#rii em#i# ali. DIABNOS*IC. Ev#ca" ,lec4 d de la a "ecede "ele ,er(# ale i familiale ale (u3iec"ului) de la #3iceiurile de via!) de la (em ele cli ice ;ec&em!) ur"icarie) ri i"a) a("m)diaree e"c.<) dia$ #("icul e("e (u(i u" de "e("ele cu"a a"e. *RA*AMEN*. Cel mai 3u "ra"ame " c# ("! 2 evi"area) 2 m!(ura ,#(i3ili"!il#r) a #ric!rui c# "ac" cu aler$e ul 2 cau&!. De(e (i3ili&area e("e u"il! ,e "ru aler$iile cu ve i uri de i (ec"e) la acarie i (au la u ele ,#le uriC admi i("r4 d) (u3 # (u,rave$=ere medical! ("ric"!) u ele d#&e mici i ,r#$re(iv cre(c!"#are de aler$e ) (e fav#ri&ea&! f#rmarea a "ic#r,il#r) care v#r 3l#ca 2 c# (eci ! reaciile aler$ice. Ace(" "ra"ame " reue"e 2 a,r#6ima"iv M ca&uri di J) dar "re3uie (! fie urma" "im, de J a i cel ,ui . *ra"ame "ul ,#a"e ,r#v#ca efec"e ed#ri"e ;m4 c!rimi) edeme) eru,ii<) rar u ele (eri#a(e ;a("m) #c a afilac"ic<. A "i=i("ami icele uurea&! (im,"#mele ;m4 c!rimile da"#ra"e u ei 2 e,!"uri de i (ec"e) de e6em,lu<. 'L*OHIOERMIE. ALERBOLOBIE. ?"ii ! care ("udia&! ma ife("!rile ,a"#l#$ice ;aler$ii< care (urvi a"u ci c4 d #r$a i(mul e("e e6,u( la a umi"e (u3("a e (e (i3ili&a "e ;aler$e e<. ALEHIE. I ca,aci"a"ea de a 2 ele$e (em ele (cri(e (au "i,!ri"e. SINONIMC ceci"a"e ver3ala. AL5A+LOCAN* MR AL5A+LOCAN*. Su3("a ! ca,a3il! (! (e #,u ! u #r efec"e ale adre ali ei. SINONIMC alfaadre #li"ic. Medicame "ele alfa3l#ca "e (u " u"ili&a"e c# "ra =i,er"e (iu ii ar"eriale fii d admi i("ra"e ,e cale #ral! ;(au i :ec"a3ile) 2 ca& de ur$e !<. Ele (u " c# "rai dica"e la c#,ilul (u3 -M a i i ,#" fi re(,# (a3ile de # (c!dere e6a$era"! a "e (iu ii ar"eriale) de "ul3ur!ri eur#(e &#riale ;ameeli) &um&e"e 2 urec=i<) de "ul3ur!ri di$e("ive) de # reacie aler$ic! (au de # (l!3iciu e cardiac!. AL5AS*IMULAN*. Su3("a ! ca,a3il! (! re,r#duc! u ele efec"e ale adre ali ei. SINONIMEC alfaadre er$ic) alfa(im,a"#mime"ic. ALBIE. Durere l#cali&a"!) re$i# al! (au vi(ceral!) i difere " de cau&a ei.

ALBIE 5ACIAL. Durere a feei. Se di("i $ d#u! "i,uri ,ri ci,ale ale al$iei faciale. A Al$ia va(culara a feei) cau&a"! de # a #malie 2 fu ci# area va(el#r) (e ma ife("! ,ri "r'# durere i "e (! care afec"ea&! :um!"a"ea feei) cel mai ade(ea 2 (,a"ele #c=iului) 2 (#i"! de # r#ea! cu"a a"!) de # l!crimare i de # (cur$ere a&al!) ,e aceeai ,ar"e. Ev#luia (e face 2 cri&e de JU mi u"e ,4 ! la c4"eva #re) ,e dura"a u ei ,eri#ade care ,#a"e a:u $e de la -K &ile la mai mul"e lu i. A Nevral$ia de "ri$eme ) cau&a"! u e#ri de # 3#al! eur#l#$ic! ;(cler#&a 2 ,l!ci<) dar cel mai ade(ea f!r! cau&! cu #(cu"!) (e ma ife("! ,ri "r'# durere de#(e3i" de i "e (!) cu dura"a de l (au M mi u"e) l#cali&a"! de # (i $ur! ,ar"e a feei. Ea e("e decla a"! ,ri e6ci"area u ei &# e cu"a a"e umi"! 8&# a "r!$aci9. Cri&ele durea&! c4"eva &ile) c=iar c4"eva (!,"!m4 i. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul al$iil#r faciale cu,ri de 2 de#(e3i u"ili&area a al$e&icel#r #3i ui"e ;,arace"am#l< (au a a "ide,re(ivel#r ;ami"ri,"ili !<. 2 ca&ul evral$iei de "ri$eme ) dac! ace("e a al$e&ice (e d#vede(c i (uficie "e) (e ,re(criu 3e"a3l#ca "e ;,r#,ra #l#l< (au a "ie,ile,"ice ;carma3a&e,i !<. 2 ca& de eec) ,#a"e fi efec"ua"! # i "erve ie c=irur$ical! a(u,ra ervului "ri$eme . S*RO5IE. Si dr#m durer#( al u ei m4i i) u ui ,ici#r) c=iar al u ui mem3ru 2 "re$) cu "ul3ur!ri va(#m#"#rii i "r#fice) i demi erali&are #(#a(! ,r# u a"!. Al$#di("r#fia re&ul"! ,r#3a3il di "r'# ,er"ur3are de fu ci# are a ervil#r (im,a"ici ai u ui mem3ru. I ("al4 'du'(e 2 urma u ui "rauma"i(m ;frac"ur!) e "#r(!<) a u ei i "erve ii c=irur$icale (au f!r! cau&! a,are "!) al$#di("r#fia a"i $e cel mai de( mem3rele i feri#are) dar ,#a"e a"i $e mem3rul (u,eri#r ;(i dr#mul um!r'm4 ! du,! u i farc" mi#cardic) de e6em,lu<. SIMP*OME ?I DIABNOS*IC. A,are ,r#$re(iv # e,u"i ! durer#a(! a m4i ii) ,ici#rului) c=iar a 2 "re$ului mem3ru. Se #3(erv! a"u ci # demi erali&are #(#a(! ,r# u a"! i 2 "i (!) a(#cia"!) 2 ,rimul m#me ") cu # umflare a e(u"uril#r m#i 2 (#i"! de 2 c!l&ire l#cal!) a,#i) 2 a d#ua fa&!) cu # r!cire i # re"racie a ace("#ra) la #ri$i ea u ei ri$idi"!i a ar"iculaiei. Dia$ #("icul cli ic (e 3a&ea&! ,e carac"erul e6"rem de de#(e3i" al dureril#r i ,e "ul3ur!rile "r#fice. A"i $erile #(#a(e ,#" fi ,u(e ,rec#ce 2 evide ! mulumi"! (ci "i'$rafiei) a,#i diferi"el#r ,r#cedee de ima$erie ;a3(#r3i#'me"rie 3if#"# ic!) (ca #$rafie<. *RA*AMEN* ?I PROBNOI. *ra"ame "ul c#m,#r"!) 2 ai "e de "#a"e) ,u erea 2 re,au( a (e$me "ului de mem3ru a"i (C u"ili&area u ui 3a("# (au a u ei c4r:e e("e cel mai (i$ur mi:l#c de a (u,rima durerile ,r#v#ca"e de # al$#'di("r#fie a $e u c=iului (au ,ici#rului. Sim,"#mele 2 ce"ea&! f#ar"e de( 2 m#d (,# "a la ca,!"ul a Y ,4 ! la -/ lu i. Dar calci"# i a) va(#dila"a"#arele i a e("e&iile l#c#re$i# ale ,ri 3l#ca: erv#( (im,a"ic (u " u"ili&a"e frecve " ,e "ru a $r!3i vi decarea. O reeducare ,#a"e a:u"a (! (e lu,"e 2m,#"riva a c=il#&ei. U #arecare $rad de ri$idi"a"e ,#a"e ,er(i("a ca (ec=el! defi i"iv!) c=iar a"u ci c4 d al$#di("r#fia a"i $e m4 a) refraciile fi6ea&! de$e"ele 2 f#rma u ei $=eare ireduc"i3ile. ALIMEN*. Su3("a ! c# (uma"! 2 ("are a"ural! (au du,! $!"ire) (u(ce,"i3il! (! fur i&e&e ma"eriale de cre"ere) (! re,are u&ura e(u"uril#r) (! (u(i ! ece(i"!ile e er$e"ice i (! f#rme&e (u3("a ele de re&erv! ale #r$a i(mului. *#a"e alime "ele (u " f#rma"e di "r'u mic um!r de eleme "e (im,le) ,ri "re care (e di("i $ ,r#"ei ele) $lucidele) li,idele) a,a) (!rurile mi erale i fi3rele. CONS*I*UENII ALIMEN*ELOR A Pr#"ei ele (u " eleme "ele celulei vii. Alime "aia e("e cea care fur i&ea&! #r$a i(mel#r ,r#"ei e. Pr#"ei ele de #ri$i e a imal! re&ul"! di car e) ,e"e) #u!) la,"e i deriva"ele lui ;iaur") 3r4 &e"uri<. Val#area l#r u"ri"iv! e("e mare de#arece c#eficie "ul l#r de a3(#r3ie di$e("iv! e("e ridica" i ,e "ru c! (u " 3#$a"e 2 ami #aci&i e(e iali. Pr#"ei ele de #ri$i e ve$e"al! ;cereale) le$ume u(ca"e< au u c#eficie " de a3(#r3ie mai mic i (u " li,(i"e de u ii ami #aci&i e(e iali. A Blucidele) (au =idraii de car3# ) (u " (u3("a e e er$e"ice ra,id u"ili&a3ile de c!"re #r$a i(m. Du,! "recerea ,ri "raiec"ul di$e("iv) ele ,#" fi u"ili&a"e direc") ,#" fi de,#&i"a"e 2 fica" (u3 f#rm! de $lic#$e (au "ra (f#rma"e 2 li,ide 2 e(u"ul adi,#(. A Li,idele) (au $r!(imile) u"ili&a3ile imedia" (au de,#&i"a"e 2 e(u"ul adi,#() (u " cea mai 3u ! (ur(! de e er$ie. Ele re,re&i "! a,r#6ima"iv -JS di $reu"a"ea c#r,#ral! la 3!r3ai) MUS la femei. A A,a ,ermi"e "ra (,#r"ul eleme "el#r u"ri"ive (,re celul!. Ea re,re&i "! 2 "re YU i 1US di $reu"a"ea c#r,ului uma . A S!rurile mi erale ;,#"a(iu) calciu) ma$ e&iu e"c.< (e $!(e(c (u(,e da"e 2 a,!. Calciul e("e ece(ar u ei ("!ri 3u e a #a(el#r i di il#r. Pe "ru me"a3#li(mul celular (u " ece(are d#&e i fime de &i c i ma$ e&iu. Cl#rura de (#diu ;(area de ma(!< me i e ec=ili3rul fluidel#r c#r,#rale. ALIMEN*AIE PAREN*ERAL E6ce(ul de cl#rur! de (#diu ,#a"e fav#ri&a # =i,er"e (iu e ar"erial!. A 5i3rele (u " f#rma"e 2 mare ,ar"e di $lucide edi$era3ile. Alime "aia "re3uie (! ac#,ere ece(i"!ile u"rii# ale. Pe "ru a fi ec=ili3ra"!) ea "re3uie (! fac! a,el la

mai mul"e "i,uri de alime "e care (e c#m,le"ea&!. CLASI5ICAREA ALIMEN*ELOR) 2 m#d #3i ui" alime "ele (e cla(ea&! 2 a(e $ru,e) i 4 d c# " de carac"eri("icile l#r u"rii# aleC $ru,a l ;la,"e i ,r#du(e lac"a"e<E $ru,a II ;car e) ,e"e) #u!<E $ru,a III ;alime "e $ra(eC u ") mar$ari a) (m4 "4 !) uleiuri<E $ru,a IV ;cereale i deriva"ele l#r) car"#fi) le$ume u(ca"e<E $ru,a V ;fruc"e i le$ume<E $ru,a VI ;&a=!r i ,r#du(e &a=ar#a(e<. " Alime "ele di $ru,a I aduc ,r#"ei e a imale. A,#r"ul l#r 2 li,ide i 2 $lucide e("e varia3il. Ele (u " f#ar"e 3#$a"e 2 calciu) 2 vi"ami e ;A) +M) +-M<) dar c# i ,ui fier i ,rac"ic del#c vi"ami ! C. A Alime "ele $ru,ei O au u c# i u" ridica" 2 ,r#"ei e. Ele aduc fier i vi"ami e +) c=iar vi"ami ! A 2 u ele ca&uri. A Alime "ele $ru,ei III u re,re&i "! dec4" fraciu ea vi&i3il! a a,#r"ului de li,ide) 2 fa,") e6i("! $r!(imi 8i vi&i3ile9 c# i u"e 2 alime "ele a imale. Ele (u " 3#$a"e 2 li,ide) vi"ami a A ;u ") (m4 "4 !< i E ;mar$ari a) a umi"e uleiuri<. A Alime "ele $ru,ei IV (u " alime "e e er$e"ice 3#$a"e 2 $lucide) c# i 4 d de la -US ;cereale< la mai mul" de MUS ;le$ume u(ca"e< ,r#"ei e. D#ar car"#ful c# i e umai MS ,r#"ei e. Ace("e alime "e c# i fi3re i vi"ami e ale $ru,el#r + i D. A Alime "ele $ru,ei V (u " 3#$a"e 2 a,!) 2 (!ruri mi erale) 2 vi"ami e) cu u c# i u" 2 $lucide varii d de la K la MUS. Pri celul#&a ,e care # c# i ) ele f#rmea&! u eleme " de 3ala(") facili"4 d fu ci# area i "e("i ului. Ele (u " a,r#a,e 2 "#"deau a li,(i"e de li,ide. B!"irea l#r ,ermi"e cre"erea di$e("i3ili"!ii fruc"el#r i le$umel#r) dar) ,relu $i"!) $!"i'rea alime "el#r ,#a"e avea efec"e efa("e ,r#v#c4 d di("ru$erea vi"ami el#r C i +. i di(,ariia u ei ,!ri a (!ruril#r mi erale. A Alime "ele $ru,ei VI ;&a=!r) miere) dulcea!) ci#c#la"!) ,r#du(e de c#fe"!rie) (ir#,uri) (ucuri de fruc"e &a=ara"e e"c.< fur i&ea&! $lucidele ra,id u"ili&a3ile de c!"re #r$a i(m. '\ NU*RIMEN*) NU*RIIE. DEBRESA*. Alime " cu val#are cal#ric! redu(!. Alime "ele de$re(a"e (u " ,r#du(e al c!r#r c# i u" 2 $lucide i[(au 2 li,ide a f#(" redu() 2 m#dali"a"ea de a ,r#,u e c# (uma"#rului alime "e de mai mic! val#are e er$e"ic! i de a evi"a a("fel # eve "ual! luare 2 $reu"a"e. Dac!) ,e "erme (cur") c# (umul a umi"#r alime "e ,are (! limi"e&e (au (! evi"e cre"erea 2 $reu"a"e) efec"ul l#r ,e "erme lu $ e("e ,r#(" cu #(cu" i face ac"ualme "e #3iec"ul al umer#a(e ("udii. ALIMEN*AIE. Aciu e de a (e alime "a. Pri e6"e (ie) ace(" "erme ac#,er! "#a"e ,r#ce(ele care duc la i $erarea de alime "e) ,recum i a (am3lul relaiil#r 2 "re (u3iec" i alime "e. Alime "aia difer! de u"riie) care ,rive"e a (am3lul fe #me el#r 3i#l#$ice de a(imilare i de de$radare a alime "el#r care (e 2 de,li e(c 2 "r'u #r$a i(m) ,ermi4 du'i a("fel cre"erea) me i erea i fu ci# area (a. *UL+URRI DE ALIMEN*AIE. C#m,#r"ame "ul alime "ar m#3ili&ea&! 2 c!rc!"uri afec"ive c#m,le6e i de,i de 2 ,ar"e de ,rimele ra,#r"uri cu mama. El c# ("i"uie u adev!ra" 8lim3a:9 i ,ar"ici,! la (c=im3urile i le$!"urile di i "eri#rul u ui acelai (i("em cul"ural. *ul3ur!rile de alime "aie ,#" avea # cau&! #r$a ic! ;"ul3ur!ri de me"a3#li(m) a #malie di$e("iv! c# $e i"al! e"c.< (au (! re&ul"e di "r'u ("re( (au di "r'u c# flic") de a(eme ea) ,#a"e ac#,eri u "a3l#u mai $rav. A #re6ia ,#a"e a("fel (! fie i diciul u ei de,re(iu i) al u ei ("!ri evr#"ice) c=iar al u ei ,(i=#&e. El (e ,#"rive"e c=iar ,e "ru 3ulimie i u ele "#a eC $u("uri i aver(iu i e6ce(iv de (elec"ive) ,ica ; ev#ia im,eri#a(! de a m4 ca (u3("a e ec#me("i3ile ca deeuri) c!r3u e) ,!m4 "< (au c=iar c#,r#fa$ia ;c# (umul ,r#,riil#r ma"erii fecale<. Ca re$ul! $e eral!) medicame "ele u "re3uie vre#da"! (! fac! c# cure ! u ei alime "aii ec=ili3ra"e. Re$imurile e6ce(ive) a #re6i$e ele ;(u3("a e care ,r#v#ac! # dimi uare a ,#f"ei de m4 care<) de a(eme ea) la6a"ivele i au"#medicaia c# ("i"uie ri(curi ,e "ru (! !"a"e. 'G NU*RIMEN*) NU*RIIE. ALIMEN*AIE EN*ERAL. Alime "aie ,e cale di$e("iv!. SINONIMC $ava:. Alime "aia) (au u"riia) e "eral! e("e u"il! 3#l avil#r la care a,#r"urile alime "are (u " im,#(i3ile) i (uficie "e (au i eficace ,e cale #ral!) dar al c!r#r i "e("i r!m4 e fu ci# al. *EONIC. Alime "aia e "eral! e("e reali&a"! cu a:u"#rul u ei (# de) 2 $e eral a&#$a("ric! ;i "r#du(! ,ri a( ,4 ! 2 ("#mac<) dar care ,#a"e fi i "r#du(! i ,ri $a("r#("#mie (au :e:u #("#mie ;,ri "r'# de(c=idere ,rac"ica"! 2 fari $e) ("#mac (au :e:u <. Admi i("rarea de u"rime "e) c# "i u! (au di(c# "i u!) e("e c# "r#la"! ,ri "r'# ,#m,! cu de3i" re$la3il) fi6! (au ,#r"a"iv!) eve "ual d#"a"! cu u di(,#&i"iv de a$i"are i de r!cire ; u"ri,#m,!<. 'G NU*RIMEN*. ALIMEN*AIE PAREN*ERAL. Alime "aie ,e cale i "rave #a(!. Alime "aia) (au u"riia) ,are "eral! e("e u"il! 3#l avil#r la care a,#r"urile alime "are (u " im,#(i3ile) i (uficie "e (au i eficace ,e cale #ral! (au e "eral! ;,e cale di$e("iv!<. Eficaci"a"ea (a e("e d#vedi"! (au (u$era"! 2 $a("r#e "er#l#$ie) 2 rea imare i 2 c=irur$ia $rea. ALOPECIE

MY *EONIC. Se i "r#duce u ca"e"er fie 2 "r'# ve ! ,eriferic! ;a "e3ra< ,e "ru a,#r"urile m#dera"e i[(au de (cur"! dura"!) fie 2 "r'# ve ! ,r#fu d! ;(u3clavia (au :u$ulara i "er !< ,e "ru a,#r"urile ,relu $i"e i[(au im,#r"a "e. S#luiile u"ri"ive) c# dii# a"e 2 flac#a e (au 2 ,u $i ;ace("ea di urm! limi"4 d ri(cul i feci#( (i ,ermi4 d alime "area ,are "eral! la d#miciliu<) (u " admi i("ra"e cu a:u"#rul ,#m,el#r de ,erfu&ie c# "i u!) cu de3i" ,reci( i re$la3il) d#"a"e cu di(,#&i"ive de (i$ura !. '\ NU*RIMEN*. ALOPECIE. C!dere "#"al! (au ,arial! a ,!rului (au ,eril#r da"#ra"! v4r("ei) u #r fac"#ri $e e"ici (au c# ("i"ui d urmarea u ei afeciu i l#cale (au $e erale. SINONIMC ,.vfeN. Al#,ecia (e ,#a"e 2 "4l i a"4" la 3!r3ai) c4" i la femei. Al#,eciile ecica"riceale. 2 al#,eciilc ecica"riceale) cre"erea ,!rului e("e i =i3a"! f!r! a e6i("a vre# le&iu e a ,ielii ca,ului) 2 fu cie de cau&a l#r) ace("e al#,ecii ,#" fi rever(i3ile. Du,! c4" e("e de e6"i (! c!derea ,!rului) (e di("i $ al#,eciile l#cali&a"e de al#,eciile difu&e. f Al#,eciile ecica"riceale l#cali&a"e (u " re,re&e "a"e) 2 ,ri ci,al) ,ri ,elad! i c=el3e. m Al#,eciile ecicalriceale difu&e au cau&e f#ar"e diferi"e. Al#,ecia (e3#reic!) umi"! i al#,ecie a dr#$e #'$e e"ic! (au calviia c#mu !) e("e c# (eci a u ui e6ce( de a dr#$e i ;=#rm# i ma(culi i<. E("e cea mai frecve "! di "re al#,ecii. Ea 2 ce,e la ivelul "4m,lel#r i cu u ei) u de ,!rul e("e mai (u3ire i e("e 2 l#cui" 2 m#d ,r#$re(iv de c!"re ,uf. Ace(" "i, de al#,ecie ,rive"e 2 m#d #3i ui" 3!r3aii) dar ,#a"e a"i $e i femeile 2 m#me "ul me #,au&ei (au ca urmare a "ra"ame "ului u ui fi3r#m cu a dr#$e i. Al#,eciile ecica"riceale difu&e ,#".de a(eme ea) (! fie urmarea u ui #c erv#( (au a u ui ("re( ;av#r") #c ,(i=#l#$ic 7 afec"iv (au ,r#fe(i# al 7) (urme a:) i "erve ie c=irur$ical!) a"ere<. Numer#a(e medicame "e ;a "ic#a$u'la "e.a "ic# vul(iva "e) a "i"ir#idie e) 3e"a3l#ca "e) =i,#'c#le("er#lemia "e) re"i #ide) a "ica cer#a(e< (u " ade(ea re(,# (a3ile de # c!dere difu&! a ,!rului. Maladiile i fec'i#a(e cu fe3r! mare ;$ri,a =i,er"ermic!) i fecia 3r# ic!) (carla"i a<) "ul3ur!rile e d#cri e ;dia3e") =i,#"ir#idie) =i,er"ir#idie< i 3#lile me"a3#lice ;a emie) care a de fier) re$imul de (l!3ire< ,#" a "re a # al#,ecie "rec!"#are. 2 (f4ri") a$re(iu ile meca ice (u " re(,# (a3ile de al#,ecieC ,erierea vi#le "!) v#,(irea ,!rului) ,erma e "ele) (,!l!rile ,rea frecve "e (au "ric#"il#ma ia ;"icul care c# ("! 2 (mul$erea u #r (m#curi de ,!r) care (e #3(erv! mai ale( la c#,ii<. *#"ui) (e 2 "4m,l! ca u e#ri (! u fie de,i("a"! ici # cau&!. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul al#,eciei ecica"riceale e("e cel al afeciu ii de #ri$i e ;dia3e") a emie) ("re( e"c.<. A f#(" ,r#,u(! ,reve irea c!derii ,!rului 2 urma u ei c=imi#'"era,ii a "ica cer#a(e) cu ca(c! (au refri$erare l#cal!E di efericire) ace("e re&ul"a"e r!m4 ade(ea dece,i# a "e. 5emeile afec"a"e de al#,ecie (e3#reic! ,#" urma # cur! =#rm# al! ,e 3a&! de e("r#,r#$e("a"ive (au a "ia dr#$e i. 2 "#a"e ca&urile "re3uie re(,ec"a"! i$ie a ,ielii ca,uluiE (,!larea 3l4 d! cu am,# # da"! (au de d#u! #ri ,e (!,"!m4 !) (u,rimarea (au di("a area ma i,ul!ril#r c=imice (au meca ice a$re(ive ;,erma e "e) v#,(iri<. *ra"ame "ele $e erale 3a&a"e ,e vi"ami ele di $ru,ul + ,#" a:u"a. Eficaci"a"ea mi #6idilului) 2 "re3ui a" l#cal (u3 f#rm! de (#luii ;d#u! a,licaii ,e &i "im, de Y lu i<) e("e "em,#rar (a"i(f!c!"#are. La 2 ce"area "ra"ame "ului) ,!rul cade di #u) dar "ra"ame "ul ,#a"e fi relua". Brefele de ,!r c# ("i"uie (i $urul "ra"ame " eficace al al#,eciei (e3#reice. Al#,eciile cica"riceale. Al#,eciile cica"riceale (u " carac"eri&a"e ,ri "r'# di("ru$ere defi i"iv! a f#liculil#r ,il#i) ade(ea de #ri$i e i flama"#rie. Pielea ca,ului e("e a"u ci e"ed! i luci#a(!. Ace("e al#,ecii ,#" fi fie c# $e i"ale ;a,la&ia ,ielii ca,ului) Pera"#&a ,ilar! decalva "! i a"r#fi'a "! e"c.<) fie d#34 di"e) i a"u ci 2 urma a umi"#r 3#li i feci#a(e ;favu() (ifili(<) au"#imu e ;lu,u( eri"ema"#() (cler#dermie) (arc#id#&!< (au me"a3#lice ;amil#&!<) u #r derma"#&e 3!ica"e (au u #r ca cere ;e,i"eli#m 3a&#'celular<. U ele r! iri ;ar(ur!) radi#dcrmie< ,#") de a(eme ea) (! ,r#v#ace # al#,ecie cica"riceal!. 'G C'ALVI*IE) COEL+E) PELAD. ALPERS ;3#al! a lui<. +#al! care (e ma ife("! la c#,il) du,! # ,eri#ad! de de&v#l"are #rmal!) ,ri "r' # de$e ere(ce "! a (u3("a ei ce uii a creierului i creierului mic ;c#r"e6ul (i ucleii ce uii<. ALPOR* ;(i dr#m al lui<. Si dr#m care a(#cia&! # 3#al! re al! ; efr#,a"ie eredi"ar!<) # a"i $ere audi"iv! i) u e#ri) le&iu i #culare. Nu e6i("! ici u "ra"ame " (,ecific al (i dr#mului lui Al,#r") dac! e v#r3a de (urdi"a"e (au de efr#,a"ia 2 (i e. Acea("! efr#,a"ie ev#luea&!) 2 $e eral) (,re # i (uficie ! re al! cr# ic!) "ra"a"! ,ri =em#diali&! ;,urificarea (4 $elui ,ri fil"rare ,ri "r'# mem3ra ! (emi,ermea3il!<. ALUMINIU. Su3("a ! care i "r! 2 c#m,#&iia ,a (ame "el#r i a "iacidel#r di$e("ive.

Alumi iul medicame "#( (e ,re&i "! (u3 f#rm! de f#(fa" (au =idr#6id) eve "ual a(#cia" cu al"e ,r#du(e ca ma$ e&iul. Pr#,rie"!ile (ale a "iacide 2l fac (! fie ,re(cri( ,e "ru "ra"ame "ul de c#m,le"are al dureril#r de ("#mac i de e(#fa$. Efec"ele (ale ed#ri"e (u " # c# ("i,aie i # dimi uare a a3(#r3iei di$e("ive a f#(f#rului alime "ar (au a a umi"#r medicame "e. ALUMINOI. +#al! re(,ira"#rie ,r#v#ca"! de i =alarea i fi6area 2 ,l!m4 a ,ul3eril#r de alumi iu me"alic ;3au6i"!<. ALUNI ' LEN*IBO. ALIOEIMER ALVEOL DEN*AR. Cavi"a"e a #a(el#r ma6ilare 2 care e("e fi6a" u di "e. ALVEOL PULMONAR. Cavi"a"e a"ural! ,re&e "! 2 e(u"ul l#3ulului ,ulm# ar. Eleme "e "ermi ale ale ramificaiil#r 3r# ice) alve#lele ,ulm# are c# ("i"uie (ediul (c=im3uril#r $a&#a(e ale ,l!m4 ului. A("fel) 2 alve#l! aerul d! # ,ar"e di #6i$e ul (!u ,e "ru a "ra (f#rma (4 $ele ve #( r#u 2 c=i( 2 (4 $e ar"erial r#u a,ri (. Aerul c# i u" 2 alve#l! (e 2m3#$!e"e a"u ci 2 $a& car3# ic ;CUM<) evacua" ,ri e6,iraie. ALVEOLI* DEN*AR. I fecie a alve#lei de "are. SINONIMC,eri#("i"a alve#l#de lara. ALVEOLI* PULMONAR. I flamaie a alve#lel#r ,ulm# are. CAUIE. Du,! cau&a l#r) (e di("i $ mai mul"e "i,uri de alve#li"! ,ulm# ar!. O alve#li"! de #ri$i e i feci#a(! 7 ca&ul cel mai frecve " 7 e("e umi"! , eum#,a"ie 3ac"eria !. U ele aler$e e re(,ira"#rii ;de:ecii de ,!(!ri) muce$aiuri de f4 e"c.< (u " re(,# (a3ile de # alve#li"! umi"! , eum#,a"ie de =i,er(e (i3ili"a"e) umi"! de a(eme ea i 3#ala cre(c!"#ril#r de ,!(!ri. Alve#li"! fi3r#&a "! e("e # 3#al! de cau&! ecu #(cu"!) ,r#3a3il au"#imu !) cu i "erve ia ,#(i3il! a fac"#ril#r $e e"ici. Alve#li"! r!dic!) i flamaie cau&a"! de e6,u erea la radiaii) e("e # c#m,licaie rar! a radi#"era,ieZ ca cerel#r de ,l!m4 (au de (4 . SIMP*OME ?l DIABNOS*IC. Alve#li"! a "re ea&! cel mai de( "ul3ur!ri re(,ira"#rii ;$4f4ial! la ef#r" i "u(e u(ca"!<. Cli ic) alve#li"! (e "raduce ,ri raluri l#cali&a"e la au(cul"are i ,ri "r'# reducere a ca,aci"!ii re(,ira"#rii) 2 ca& de alve#li"! aler$ic!) (u,rimarea aler$e ului r!(,u &!"#r de 3#al! e("e i di(,e (a3il! i ,#a"e a "re a ea (i $ur! vi decarea. ALIOEIMER ;3#al! a lui<. Afeciu e eur#l#$ic! cr# ic!) cu ev#luie ,r#$re(iv!) carac"eri&a"! ,ri "r' # al"erare irever(i3il! a i "elec"ului care a:u $e la # ("are deme ial!. +#ala lui Al&=eimer (e "raduce ,ri "r'# de$e ere(ce "! erv#a(! cu ev#luie i evi"a3il!) cau&a"! de # dimi uare a um!rului de eur# i) cu a"r#fie cere3ral! i ,re&e a 8,l!cil#r (e ile9. IS*ORIC) 2 -.UY) eur#,a"#l#$ul $erma Al#i( Al&=eimer a de(cri( al"er!rile a a"#mice #3(erva"e 2 creierul u ei ,acie "e de K- a i a"i (! de deme !) =aluci aii i "ul3ur!ri de #rie "are. De a"u ci) ('a defi i" 3#ala lui Al&=eimer ca # deme ! ,re(e il! ;,u"4 d a,!rea 2 ai "e de YK a i<. C#mu i"a"ea "ii ific! reu e"e a("!&i (u3 de umirea de 8deme ! de "i, Al&=eimer9 3#ala lui Al&=eimer ("ric"# (e (u i deme ele (e ile. 5RECVEN*A. +#ala lui Al&=eimer e("e cea mai #3i ui"! di "re deme e. 5recve a (a $l#3al!) du,! YK a i) varia&! 2 "re l i K)/S. Ea cre"e cu v4r("a) a"i $4 d -;-S du,! /K de a i. Acea("! 3#al! ri(c! (! devi !) #da"! cu cre"erea c# "i u! a (,era ei de via!) # adev!ra"! ,r#3lem! (#cial!) 2 ,#fida ef#r"uril#r 2 "re,ri (e ,e "ru a m!ri um!rul ce "rel#r de ,rimire) ace("ea (u " i (uficie "e ca um!r ,e "ru a $!&dui ,er(#a ele li,(i"e de au"# #mia l#r i care u ,#" fi 2 $ri:i"e de c!"re cei a,r#,iai. CAUIE. Ace("ea r!m4 ecu #(cu"e. Au f#(" f#rmula"e umer#a(e "e#rii) dar ici u a di "re ele u e("e ,e de,li (a"i(f!c!"#are (au c#m,le" verifica"!. A I,#"e&a eur#c=imic! (e 3a&ea&! ,e # dimi uare a iveluril#r u ei e &ime) c#li 'ace"il'"ra (fera&a) 2 diferi"e &# e ale creierului ;c#r"e6 i =i,#cam,<. Ace(" defici" ar a "re a # dimi uare a ca "i"!ii de ace"ilc#li !) u eur#"ra (mi!"#r ;(u3("a ! c=imic! a(i$ur4 d "ra (mi"erea i flu6ului erv#(<) dar u e6,lic! de$e ere(ce "a erv#a(!. A I,#"e&a $e e"ica (e 3a&ea&! ,e ("udiile e,idemi#l#$ice care i dic! e6i("e a u #r a "ecede "e familiale ale 3#lii Ia -KS di "re (u3iecii a"i i) 2 ace("e familii (e c# ("a"!) de a(eme ea) # cre"ere a ,r#3a3ili"!ii de a"ere a u ui c#,il cu "ri(#mie M- ;m# $#li(m<) f!r! ca (! (e ,#a"! de"ermi a raiu ile u ei a("fel de a(#cieri. A I,#"e&a virala e("e ("4r i"! ,ri a al#$ia cu 3#ala lui Creu"&feld"'NaP#3) # 3#al! cere3ral! rar! care a"i $e ,er(#a ele v4r(" ice. *#"ui) dac! e6i("! u a$e " i feci#( r!(,u &!"#r de 3#ala lui Al&=eimer) el ar avea ev#ie de u a ume c# "e6" $e e"ic) imu i"ar (au "#6ic ,e "ru a (e ma ife("a. A I,#"e&a imu #l#$ic! (e 3a&ea&! ,e dimi uarea $l#3al! a um!rului de limf#ci"e circula "e i ,e ,re&e a cre(cu"! a au"#a "ic#r,il#r. *#"ui) ace("e ,er"ur3!ri (u " frecve "e cu 2 ai "area 2 v4r("! 2 afara #ric!rei deme e.

A I,#"e&a va(culara i me"a3#lica e("e (,ri:i i"! de # reducere a de3i"ului (a $vi cere3ral) a #6i$e !rii (4 $elui i de ca,aci"a"ea (a de a ca,"a $luc#&a. *#"ui) ace("e defici"e ,#" fi c# (eci e i u cau&a de"eri#r!rii cere3rale. A I,#"e&a "#6ic! (e 3a&ea&! ,e cre"erea iveluril#r de alumi iu 2 creier. Dar c# ce "raiile de K #ri mai mari 2 "4l i"e la cei diali&ai u ,r#duc de$e ere(ce "! erv#a(!. A I,#"e&a radicalil#r li3eri (e (,ri:i ! ,e fa,"ul c! 2m3!"r4 irea e("e c# (eci a) 2 ,ar"e) efec"el#r di("ruc"ive ale ace("#ra. Ea c# ("i"uie ac"ualme "e #3iec"ul a umer#a(e cerce"!ri. SIMP*OME SI SEMNE) 2 ce,u"ul 3#lii e("e) 2 $e eral) di(cre") marca" ,ri (im,"#me 3a ale. E6,re(ia l#r varia&! mul" de la # ,er(#a ! la al"a. Im,#r"a a l#r (e a$ravea&!) 2 $e eral) cu "im,ul. A *ul3ur!rile de mem#rie c# ("i"uie ,rimul (im,"#m al 3#lii. Ele ,#" fi i&#la"e i ,#" dura mai mul"e lu i (au mai muli a i. +#l avul u mai reue"e (!'i ami "ea(c! umele u ei ,er(#a e (au al u ui l#c dei 2i (u " 3i e cu #(cu"e. Se ,#" c# ("a"a) de a(eme ea) "ul3ur!ri de #rie "are 2 "im, i 2 (,aiu. A3ia mai "4r&iu "ul3ur!rile de mem#rie afec"ea&! fa,"ele vec=i ;i ca,aci"a"ea 3#l avului de a ev#ca fa,"ele im,#r"a "e ale vieii (ale<) cu #"i ele d#34 di"e 2 a ii de c#al! (au ai vieii ,r#fe(i# ale i 3a$a:ul cul"ural. AMALBAM DEN*AR A *ul3ur!rile de c#m,#r"ame " (u ") i ele) rela"iv ,rec#ce dar ,#" (! u fie remarca"e dec4" "4r&iu. O i difere !) # reducere a ac"ivi"!ii (u " c# ("a"a"e ade(eaE ele re,re&i "! # reacie a 3#l avului Ia "ul3ur!rile (ale de mem#rie) dar a"e("! ade(ea i u (i dr#m de,re(iv. *ul3ur!ri de carac"er ;iri"a3ili"a"e) idei de ,er(ecuie< ,#") de a(eme ea) (! a,ar!. A *ul3ur!rile de lim3a: ;afa&ie< "rec ade(ea e#3(erva"e la 2 ce,u"C 3#l avul 2i cau"! cuvi "ele) u"ili&ea&! frecve " ,erifra&e i cuvi "ele vala3ile 2 #rice 2m,re:urare. Mai "4r&iu) afa&ia e("e e2 d#iel ic!C di(cur(ul e("e ,ui i f#rma"iv (au i c#ere ") a,ar i ver(iu i de (ila3e (au de cuvi "e. Se i ("alea&! "ul3ur!ri (evere de 2 ele$ere a lim3a:ului. A *ul3ur!rile de c#m,#r"ame " m#"#r (e ma ife("! ,ri "r'# dificul"a"e de a efec"ua $e("uri cu "#a"e c! ele (u " c#"idie e ;(! (e 2m3race) (! i ! # furculi!< a"u ci c4 d u e("e afec"a" de vre# ,arali&ie. A *ul3ur!rile de recu #a"ere a fe"el#r u mai ,ermi" ,acie "ului (!'i recu #a(c! ,e cei a,r#,iai) c=iar (! (e recu #a(c! ,e (i e 2 "r'# #$[i d!. U e#ri) 3#ala de3u"ea&! ,ri "r'# ("are c# fu&i# al! (,# "a ! (au decla a"! de luarea u #r medicame "e ;a "ic#li er$ice 2 ,ar"icular<) # 3#al! (au u #c afec"iv ;di(,ariia cuiva a,r#,ia") (c=im3area d#miciliului e"c.<. EVOLUIE. Ev#luia 3#lii lui Al&=eimer e("e "re,"a"!) 2 fa&a cea mai ava (a"!) 3#l avul a ,ierdu" #rice au"# #mie i "re3uie (! fie a(i("a" 2 "#a"e ac"ele vieii (ale c#"idie e ca mer(ul) (cula"ul) m4 ca"ul (au efec"uarea "#ale"ei. Ade(ea e("e i evi"a3il! # i c# "i e ! "#"al!. *RA*AMEN*. Ac"ualme "e u e6i("! vreu "ra"ame " (,ecific al 3#lii lui Al&=eimer) dar ,#" fi avu"e 2 vedere 2 "#"deau a 2 $ri:iri ,alea"ive care (! dimi ue&e (im,"#'mele. U ele a "ide,re(ive ,#" fi ,re(cri(e ,e "ru a ameli#ra di(,#&iia 3#l avului i a dimi ua ("area (a de a 6ie"a"e) dar "re3uie evi"a"! mai ale( u"ili&area a "ide,re(ivel#r "riciclice di cau&a ,r#,rie"!il#r l#r a "ic#li er$ice. De # ma ier! $e eral!) "re3uie (! fie e6clu( #rice medicame " a "ic#li er$ic. De fa,") e(e a "ra"ame "ului (e 3a&ea&! ,ri luarea 2 re(,# (a3ili"a"e a 3#l avului de c!"re cei a,r#,iai 2 "r'# ,rim! e"a,!) dac! e("e ,#(i3il) (au de c!"re u a:u"#r la d#miciliu) 2 "#a"e ca&urile) au"# #mia ,acie "ului i me i erea lui la d#miciliu "re3uie (! fie ,relu $i"e c4" mai mul" "im, ,#(i3il. S,i"ali&area "re3uie avu"! 2 vedere d#ar 2 ul"ima fa&! a 3#lii. Numer#a(e ("udii (e afl! 2 cur( ,e "ru a evalua eficaci"a"ea diver(el#r "era,eu"ice vi&4 d) 2 ,ar"icular) (! remedie&e) dei d#ar (u,erficial) care a 2 ace"ilc#li !) 2 "re care "acri a ;admi(! rece " 2 SUA i 2 5ra a<) care) 2 d#&e m#dera"e) a ,ermi() 2 u ele ca&uri) (! (e a"e ue&e (im,"#mele 3#lii. AMALBAM DEN*AR. Ma"erial u"ili&a" ,e "ru #3"urarea cavi"!il#r afla"e ,e ,rem#lari i ,e m#larii cariai. Ada,"area (a fe("! la ,ereii de "ari i 3u ele (ale ,r#,rie"!i meca ice 2l fac cu "#"ul i dica" ,e "ru re("aurarea di il#r ,#("eri#ri) (u,ui la ,re(iu i mari. A,ariia amal' $amel#r cu mare c# i u" de cu,ru a ,ermi( (! (e 2 "4r&ie c#r#&iu ea ma"erialului i (! (e ameli#re&e c#m,#r"area (a AM+LIOPIE. Pierdere ,arial! (au rela"iv! a acui"!ii vi&uale ;cea care ,ermi"e f#rmarea ,e re"i ! a u ei ima$i i clare) de(lui"e) 3i e f#cali&a"e<. Se di("i $ am3li#,iile #r$a ice) urmare a u ei le&iu i a $l#3ului #cular ;"rauma"i(m) i "#6icaie (au i fecie< (au a c!il#r #,"ice cere3rale) i am3li#,iile fu ci# ale) c# (eci ! a u ei dere$l!ri a vederii 3i #culare) f!r! le&iu e #r$a ic!) 2 f#l#(irea #3i ui"!) "erme ul de am3li#,ie ac#,er! am3li#,iile fu ci# ale. DIABNOS*IC ?l *RA*AMEN*. Am3li#,ia fu ci# al! ,#a"e fi rever(i3il! dac! e("e dia$ #("ica"! i "ra"a"! 2 ai "ea v4r("ei de Y (au 1 a i) 2 ai "e ca refle6ul 3i #cular ;ec=ili3rul vi&ual 2 "re cei d#i #c=i< (! (e fi ("a3ili". De,i("!rile ,rec#ce ,ermi" de"ec"area am3li#,iil#r fu ci# ale 2 c! di fra$ed! c#,il!rie.

2 afara "ra"ame "ului adecva" al u ei ca"arac"e (au al u ui ,"#&i() "ra"ame "ul am3li#,iei c# ("!) 2 "r'# ,rim! e"a,!) 2 c#rec"area ame"r#,iil#r e6i("e "e) a,#i 2 c#rec"area #c=iului am3li#,. *e= ica cea mai u"ili&a"! c# ("! 2 #3"urarea #c=iului ea"i ( "im, de c4"eva #re ,e &i cu (c#,ul de a ("imula acui"a"ea vi&ual! a #c=iului am3li#,. Acea("! #clu&are "re3uie "#"ui (u,rave$=ea"!) de#arece) la r4 dul lui) #c=iul #rmal ,#a"e deve i am3li#, ,e m!(ur! ce acui"a"ea vi&ual! a celuilal" #c=i (e re("a3ile"e) 2 ca& de ("ra3i(m) (e ,rac"ic! ade(ea # i "erve ie c=irur$ical! a(u,ra muc=il#r ,e "ru a re,u e #c=iul devia" ,e a6a 3u !. AM+ULA*OR. Se (,u e de(,re u ac" c=irur$ical) de(,re u "ra"ame " e"c.) care ,ermi"e mer(ul i a (am3lul ac"ivi"!il#r care (u " le$a"e de ace("a. AMENOREE. A3(e ! a flu6ului me ("rual. Ame #reea ,rimar! 2 (eam ! a3(e a a,ariiei flu6ului me ("rual la v4r("a #3i ui"! a ,u3er"!ii ;2 $e eral) (,re v4r("a de -J a i<. Ame #reea (ecu dar! 2 (eam ! di(,ariia flu6ului me ("rual "im, de cel ,ui "rei lu i la # femeie care a "eri#r a avu" ciclu ;a (e face de#(e3irea de (,a i#'me #ree) adic! de rari"a"ea i (,aierea e6ce(iv! a me '("ruaiil#r<. Ame #reea ,rimar!. 5#ar"e ade(ea e("e v#r3a de # (im,l! 2 "4r&iere ,u3er"ar!. Mai rar) cau&ele ,#" (! fie # malf#rmaie c# $e i"al!) # i (uficie ! #varia ! ,rimi"iv! ;(i dr#mul lui *ur er< (au # 3#al! =i,#"alam#=i,#fi&ar! ;ade #m =i,#fi&ar<. Dia$ #("icul $i ec#l#$ic (e 3a&ea&! ,e e6i("e a (au a3(e a carac"erel#r (e6uale (ecu dare) e6ami area #r$a el#r $e i"ale i m!(urarea $# ad#"r#fi' el#r =i,#fi&are ;5SO) LO<. Ame #reea (ecu dar!) 2 faa u ei ame #ree (ecu dare) (e ev#c! mai 2 "4i # (arci ! ;ame #ree $ravidic!<) dar i a3(e a ciclului du,! 2 ce"area u ei c# "race,ii AMI+IAIV =#rm# ale) care (e ,#a"e ,relu $i c4"eva lu i. Dac! u e ev#ie de mai mul") dia$ #("icul e("e #rie "a" ,ri eleme "e cli iceC variaii ,# derale) 3ufeuri de c!ldur!) $alac"#ree) (em e de =i,era dr#$e ie ;,il#&i"a"e) ac ee<) cefalee) "ul3ur!ri de vedere i al"e (em e ev#c4 d # 3#al! e d#cri !. U "e(" cu ,r#$e("a"ive ;=#rm# i care ,r#v#ac! ve irea ciclului du,! -U &ile de "ra"ame "< ,ermi"e (! (e a,recie&e (ecreia de e("r#$e i. D#&area ,r#lac"i ei (erve"e la dia$ #("icarea cau&el#r =i,er,r#lac"emiei. C4 d ace(" ,rim 3ila e("e e$a"iv) m!(urarea ivelului de $# ad#"r#fi e ,ermi"e (! (e di("i $! d#u! cau&eC i (uficie ele #varie e i di(fu ciile =i,#"alam#=i,#fi&are. 2 (f4ri") ame #reea e("e ,erma e "! du,! me #,au&! (au du,! =i("erec"#mie. *RA*AMEN*UL AMENOREEI. 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r de ame #ree) de(c#,erirea cau&el#r ,ermi"e i ("i"uirea u ui "ra"ame ") de "i, c=irur$ical (au =#rm# al. 'G ES*ROBEN) BONADO*RO5IN) *URNER ;(i dr#m al lui<. AME*ROPIE. A #malie a refraciei #culare ,er"ur34 d clari"a"ea ima$i ii de ,e re"i ! ;mi#,a"ie) =i,erme"r#,ie) a("i$ma"i(m<. AMEEAL. *ul3urare carac"eri&a"! ,ri "r'# al"erare a (imuril#r ,u"4 d ev#lua (,re # ,ierdere a ("!rii de c# "ie "!. O ameeal! e("e cel mai ade(ea 3e i$ !. Ea ,#a"e fi c# (eci a u ei =i,#"e (iu i #r"#("a"ice ;(c!dere m#me "a ! a ,re(iu ii ar"eriale a"u ci c4 d (e "rece ra,id di ,#&iie culca"! (au ae&a"! la ,#&iia 2 ,ici#are<) u ei i di(,#&iii va$ale ;2 ce"i irea frecve ei cardiace i c!derea ,re(iu ii ar"eriale<) u ei =i,#$licemii ;(c!derea c# ce "raiei de &a=!r 2 (4 $e<) u ui ver"i: ,ar#6i("ic 3e i$ ) f!c4 d (! fie c!u"a"! # #ri$i e #"#ri #lari $#l#$ic!) u ei em#ii ,u"er ice) u ei i (uficie e ver"e3r#3a&ilare ;ar"r#&a c#l#a ei ver"e3rale) a "re 4 d # ameeal! a"u ci c4 d ca,ul (e a,leac! ,e (,a"e) ,ri c#m,rimarea u ei ar"ere) acea("a) la r4 dul ei) ade(ea fii d a"er#ma"#a(!<. Ameeala ,#a"e avea i al"e cau&e) mai rare dar mai (eri#a(eC # "ul3urare a ri"mului (au a c# duciei cardiaceE u accide " i(c=emic "rec!"#r ;#3("rucia ,arial! (au i "ermi"e "! a circulaiei cere3rale<E u =ema"#m i "racere3ral) mai ale( du,! u "rauma"i(m) (au # "um#r! cere3ral!. Ameelile cele mai 3e i$ e di(,ar 2 ("are de re,au(. Per(i("e a l#r) ev#luia "ul3ur!ril#r (,re ver"i:e i dic! # a$ravare i c# ("i"uie # i vi"aie la u c# (ul" medical. AM5E*AMINIC. A ANOREHIBEN. AMIAN*. Mi eral c#m,u( di (ilica" de calciu i (ilica" de ma$ e&iu. Pr#,rie"!ile i&#la "e ale amia "ului) "ermice (i f# ice) e6,lic! u"ili&area (a frecve "! 2 i du("rie. I =alarea i "e (! i ,relu $i"! a ,ul3eril#r de amia " (au de a(=e(" ; umele da" fi3rel#r u#r c#l#ra"e) ver&ui (au ce uii da"#ri"! ,re&e ei im,uri"!il#r) (,re de#(e3ire de "erme ul 8amia "9) care de(em ea&! fi3rele al3e i ("r!luci"#are< e("e r!(,u &!"#are de a(3e("#&!) u a di "re cele mai im,#r"a "e 3#li ,r#fe(i# ale ,ulm# are. Ea mai ,#a"e duce la a,ariia ,l!cil#r de 2 $r#are a ,leurei ;mem3ra a care c!,"ue"e "#racele i 2 vele"e ,l!m4 ii<) la calcific!ri ale diafra$mei) la efu&iu e ,leural!) la u me&#e,i"eli#m ;"um#r! a ,leurei<) c=iar la u ca cer 3r# ic. AMI+IAI. +#al! ,ara&i"ar! cau&a"! de i fe("area cu ami3a E "am#e3a =l("#lD"ica.

Ami3ele (u " ,r#"#&#are di cla(a ri&#,#de) c# ("i"ui"e di "r'# (i $ur! celul! m#3il! care (e ,#a"e 2 c# :ura de u 2 veli (u3ire i (! f#rme&e a("fel # (fer! de c4iva micr# i (au &eci de micr# i 2 diame"ruC c=i("ul ami3ia . Acea("! 3#al! ,rive"e mai ale( re$iu ile "r#,icale cele mai (!race) li,(i"e de ca ali&are) de la"ri e) de a,! ,#"a3il!) i u de f#l#(irea de:eciil#r uma e ca 2 $r!!m4 " e("e # ,rac"ic! #3i ui"!. Ea (urvi e mai ale( la c!l!"#ri) 2 "im,ul ederii 2 [ (au al 2 "#arcerii di !rile "r#,icale) care u ,#" urm!ri re$ulile de i$ie ! alime "ar!. CON*AMINAREA. +#ala (e c# "rac"ea&! ,ri i $e("ia de c=i("uri ami3ie e care c# "ami ea&! a,a) fruc"ele (au le$umele. Ami3a a"i $e i "e("i ul $r#( i (e i ("alea&! aici ;cel mai ade(ea 2 c#l# <) mai 2 "4i la (u,rafaa muc#a(eiC 8,ur"!"#r (! !"#(9) (u3iec"ul u ,re&i "! a"u ci ici u (im,"#mE "#"ui) ma"eriile lui fecale c# i c=i("uri i fec'i#a(e (u(ce,"i3ile (! c# "ami e&e al"e ,er(#a e) 2 "r'# a d#ua e"a,!) ami3a (e im,la "ea&! 2 $r#(imea ,ere"elui i "e("i ului $r#(C a"u ci (e declar! ami3ia&a ,r#,riu'&i(!. SIMP*OME ?I EVOLUIE. Ami3ia&a (e ma ife("! ,ri "r'# di&e "erie ;diaree durer#a(! cu ,ierdere de (4 $e<C (e v#r3e"e a"u ci de di&e "eria ami3ia !. C#m,licaiile $rave i de("ul de frecve "e) ami3ia&a =e,a"ic! i a3ce(ul ami3ia al fica"ului (e ma ife("! ,ri "r'# fe3r!) # durere a fica"ului ;#r$a care ade(ea cre"e 2 v#lum< i # :e ! re(,ira"#rie. A3ce(ul fica"ului ,#a"e (! (e ru,! (au (! c#m,rime va(ele (a $vi e i ca alul c#led#c. Ami3ia&a ,#a"e) de a(eme ea) (! $e ere&e u a3ce( ami3ia al ,l!m4 uluiC 3#l avul (ufer! a"u ci de dureri 2 "#race i de fe3r!) "u(e i re(,ir! cu $reuE 2 a umi"e ca&uri) el e6,ec"#rea&! u ,ur#i mar# iu) mai mul" (au mai ,ui (a $vi #le ". Ami3ia&a mai ,#a"e) dei mai rar) (! a "re e&e f#rmarea u ui a3ce( al creierului) al ri ic=iului (au al al"#r #r$a e. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Para&i"ul e("e c!u"a" 2 (cau e ,ri e6ame micr#(c#,ic) 2 le( i" 2 ca& de di&e "erieE ami3ia&ele =e,a"ice i ,ulm# are (u " dia$ #("ica"e ,ri cerce"area a "ic#r,il#r (,ecifici 2 (4 $e. A3ce(ele (u " l#cali&a"e ,ri ec#$rafic (au (ca #$rafie) a3ce(ul ami3ia al fica"ului ece(i"4 d ade(ea # ,u cie (u3 c# "r#l ec#$rafic. *ra"ame "ul ami3ia&ei c# ("! 2 admi i("rarea de ami3#cide difu&i3ile ;de=idr#eme"i !) me"r# ida&#l e"c.< AMIBDAL JU i de ami3#cide de c# "ac" ;=idr#6ic=i #lei e< ,e "ru ,ur"!"#rii (! !"#i. Ace(" "ra"ame ") de#(e3i" de eficace) a(i$ur! vi decarea. PREVENIRE. C# ("! 2 urm!rirea re$ulil#r de i$ie ! alime "ar!C c# (umarea de a,! mi eral! di 3u"elii ca,(ula"e (au de a,! ,#"a3il!) cl!"irea fruc"el#r i le$umel#r cu a,! fiar"! (au cl#ra"!. AMIBDAL. A (am3lu de f#rmaiu i limf#ide (i"ua"e 2 ,erime"rul fari $elui. SINONIMC l# (il!. Ami$dalele ,re&i "! # (u,rafa! ere$ula"! marca"! de de,re(iu i ,r#fu de de umi"e cri,"e ami$dalie e. Ami$dalele cele mai im,#r"a "e i cele mai v#lumi #a(e (u " cele ,ala"i e) (i"ua"e de # ,ar"e i de al"a a #mu#rului. Al"e ami$dale au # fu cie mai acce(#rieC ami$dalele li $uale) (i"ua"e la 3a&a lim3ii) ami$dalele fari $ie e ;ve$e"aiile ade #ide<) 2 ,r#fu &imea f#(el#r a&aleE ami$dalele vel#',ala"i e) ,e faa ,#("eri#ar! a v!lului ,ala"i E ami$dalele "u3are) 2 :urul #rificiil#r "r#m,ei lui Eu("ac=i#. Ami$dalele c# "ri3uie la a,!rarea #r$a i(mului fa! de micr#3i f#rm4 d $l#3ule al3e) ,r#duc4 d a "ic#r,i i :uc4 d r#l de 3arier! la i "rarea c!il#r re(,ira"#rii (u,eri#are. PA*OLOBIE. I feciile acu"e re,e"a"e ;a $i e (au ami$dali"e) #"i"e< duc la (l!3irea ami$dalel#r) care devi ele 2 ile u f#car de i fecie. O a3laie c=irur$ical!) ami$dalec"#mia ,e "ru ami$dalele ,ala"i e (au ade #idec'"#mia ,e "ru ve$e"aiile ade #ide) e("e avu"! a"u ci 2 vedere. AMIBDALEC*OMIE. A3laie c=irur$ical! a ami$dalel#r. INDICAII. Ami$dalec"#mia e("e i dica"! 2 ca& de i fecie ami$dalia ! cr# ic! (au re,e"a"!) (au c4 d ami$dalele =i,er"r#fice 2m,iedic! re(,iraia. DES5?URARE ?I CONVALESCEN. O,eraia (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie $e eral! de (cur"! dura"!. U e#ri) la MR #re du,! i "erve ie) (urvi (4 $er!ri ale $4"le:ului) ,acie "ul "re3uie (! r!m4 ! a"u ci 2 ,#&iie 2 "i (!) culca" ,e # ,ar"e) ,e "ru a ,u"ea 2 $=ii mai u#r. Durerile di $4"le: i di urec=i) #3i ui"e) ece(i"! ade(ea admi i("rarea u ui a al$e&ic. O alime "aie lic=id! i dulce ;2 $=ea"!) de e6em,lu< e("e da"! ,acie "ului. Durerile de de$lu"iie di "im,ul me(el#r ,#" ,er(i("a ,e dura"a a M'J (!,"!m4 i a,r#6ima"iv. Vi decarea c#m,le"! e("e reali1)a"! 2 m#d #rmal 2 d#u! (!,"!m4 i. Dac! mai "4r&iu (e ,r#duce # (4 $erare) e("e ece(ar (! fie c# (ul"a" f!r! 2 "4r&iere u medic. AMIBDALI*. I flamaie acu"! (au cr# ic!) de #ri$i e i feci#a(!) a ami$dalel#r ,ala"i e (au li $uale. Ami$dali"ele (u " frecve "e la c#,ilul (u3 . a i) mai rare la ad#le(ce " (au la adul". O ami$dali"! ,r#v#ac! dureri ale fari $elui i dificul"!i la de$lu"iie. Al"e (em e (u " # fe3r!) $a $li# i ,al,a3ili la ivelul $4"ului i # re(,iraie r!u

mir#(i"#are. La e6ame ul cli ic) $4"le:ul e("e r#u. La adul") i fecia (e ,#a"e c#m,lica cu u fle$m# ,eriami$dalia ;a3ce( 2 "re ,ere"ele fari $elui i ami$dal!<. Dac! (im,'"#mele ,er(i("! mai mul" de MR #re (au dac! ,e ami$dale a,are u de,#&i" al3uriu) "re3uie c# (ul"a" f!r! 2 "4r&iere u medic. Orice 3!u"ur! i m4 care de la $=ea! aduc # uurare. Alime "aia va fi 3#$a"! 2 lic=ide. O ami$dali"! acu"! reclam! u "ra"ame " cu a "i3i#"ice. Dac! e("e ece(ar) (e recur$e la ami$dalec"#mie. AMILAI. E &im! de #ri$i e (alivar! (au ,a crea"ic! i "erve i d 2 de$radarea amid# ului 2 mal"#&!. SINONIMC alfaamila&a. Cre"erea ivelului de amila&! 2 (4 $e ,#a"e fi d#vada u ei ,a crea"i"e acu"e i (e 2 "4l e"e) de a(eme ea) 2 u ele ca cere di$e("ive i 2 #rei#=. AMILOI. Afeciu e carac"eri&a"! ,ri i fil"rarea 2 e(u"uri a u ei (u3("a e umi"! amil#id. SINONIMEC ami'l#id#&!) 3#al! amil#id!) O amil#&! ,#a"e (urve i f!r! m#"iv cu #(cu" ;amil#&! ,rimi"iv!< (au ,#a"e fi c#m,licaia u ei al"e 3#li cr# ice ;amil#&! (ecu dar!<C "u3ercul#&!) dila"area 3r# =iil#r) #("e#mieli"!) le,r!) ,#liar"ri"! reuma"#id!) ca cer e"c. Cau&a ,r#ducerii (u3("a ei amil#ide i a de,u erii (ale 2 e(u"uri u e("e cu #(cu"!. AMIO*RO5IE. Dimi uare 2 v#lum a u ui muc=i ("ria" ,ri reducerea um!rului de fi3re c# "rac"ile care 2l c# ("i"uie. O ami#"r#fie e("e c# (eci a) 2 $e eral) a u ei le&!ri a fi3rel#r mu(culare ;ami#"r#fie mi#$e !<) a u ei le&!ri a (i("emului erv#( ;ami#"r#fie eur#$e !< (au a u ei im#3ili&!ri ,relu $i"e. AMNEIIE. Pierdere "#"al! (au ,arial! a ca,aci"!ii de mem#ri&are a i f#rmaiei i[(au de reami "ire a i f#rmaiei 2 ma$a&i a"e. CAUIE. O am e&ie ,#a"e fi cau&a"! de # le&iu e a ariil#r cere3rale le$a"e de fu ciile mem#riei) de #ri$i e va(cular!) "um#ral!) "rauma"ic! ;c#m#ie cere3ral!<) i feci#a(! ;e cefali"!<) de$e era"iv! ;3#ala lui Al&=eimer<) =em#ra$ic! ;=em#ra$ie (u3ara= #idia !< (au c# (eci a li,(ei de vi"ami ! +l .#3(erva"! mai ale( la alc##lici ;(i dr#mul lui F#r(aP#v<. Ea mai ,#a"e (urve i i 2 cur(ul 3#lil#r ,(i=ia"rice) ca urmare a u ei cri&e de e,ile,(ie (au a u ui #c. 2 (f4ri") um!rul "ul3ur!ril#r de mem#rie e("e le$a" de c# (umul de medicame "e) 2 ,ar"icular de "ra c=ili&a "e ;3e &#'dia&e,i e<. U"ili&a"e ,e lu $! dura"!) ele i duc ade(ea # am e&ie a "er#$rad!) care (e ma ife("! ,ri im,#(i3ili"a"ea de a fi6a ami "irile #i) (au ,ri "ul3ur!ri acu"e de mem#rie a,r#,ia"e de ic"u(ul am e&ic. *RA*AMEN*. Na"ura (a de,i de de cau&a (u3iace "! ,ierderii mem#riei. *ra"ame "ul am e&iil#r de #ri$i e JAMNIO*IC em#i# al! ;,(i=#&e) ("!ri evr#,a"ice e"e.< e("e) 2 ,ri ci,al) ,(i=#l#$ic. El vi&ea&! 2 de,!r"area i =i3iiil#r i readucerea 2 c# "ii a (u3iec"ului a ami "iril#r ui"a"e) ,ri :#cul li3erei a(#cieri a ideil#r. U ele medicame "e ,#" ("imula mem#ria 2 ca& de di(m e&ie ;"ul3urare de mem#rie f!r! # am e&ie im,#r"a "!<) de (urme a: c#lar (au ,r#fe(i# al. AMNIOCEN*EI. Prelevare de lic=id am i#"ic di a3d#me ul mamei 2 (c#,ul a ali&!rii lui. INDICAII. Am i#ce "e&a e("e ,rac"ica"! cel mai de( 2 "re a ai(,re&ecea i a #,"(,re&ecea (!,"!m4 ! de ame #ree ;#,rirea ciclului<) dar ea e("e f!cu"! i mai "4r&iu ,e "ru a evalua $ravi"a"ea u ei i c#m,a"i3ili"!i (a $vi e fe"#'ma"er e. Am i#ce "e&a ,#a"e) de al"fel) (! ai3! l#c 2 #rice m#me " al (arci ii) mai ale( 2 ca& de a #malie decela"! la ec#$rafic. Am i#ce "e&a ,ermi"e a ali&area celulel#r fe"ale de(cuama"e 2 lic=idul am i#"ic i 2 (ui ace(" lic=id) ceea ce ,#a"e ,u e 2 evide ! eve "uale a #malii fe"ale. A S"udiul celulel#r fe"ale ,ermi"e) ,e de # ,ar"e) cerce"area a #maliil#r cr#m#&#miale ;(i dr#mul *ur er) "ri(#mia M-< ,ri ("a3ilirea =!rii cr#m#&#miale a f!"ului ;cari#"i,< i) ,e de al"! ,ar"e) cerce"area u #r afeciu i eredi"are ,ri ("udiul A.D.N.'ului. Am i#ce "e&a e("e i dica"! femeil#r ,e("e J/ a i ,e "ru de,i("area u ei "ri(#mii M-) 2 m!(ura 2 care ri(cul ,e "ru #u' !(cu" cre"e #da"! cu v4r("a mamei. A S"udiul lic=idului am i#"ic ,ermi"e d#&area mai mul"#r eleme "e a c!r#r e6i("e ! 2 ca "i"a"e a #rmal! ,#a"e "raduce u ele ,a"#l#$ii fe"ale ;(,i a'3ifida ] malf#rmaie care la(! de(c=i( "u3ul euralT) muc#vi(cidi#&! e"c.<. S"udiul ace("uia ,ermi"e) de a(eme ea) (! (e ,u ! dia$ #("icul u #r 3#li i feci#a(e "ra (mi(i3ile de la mam! la f!". Se ,#") 2 (f4ri") ,revedea ri(curile 3#lii mem3ra el#r =iali e ;(i dr#m de deficie ! re(,ira"#rie #3(erva" la c#,iii de#(e3i" de ,rema"uri<) ("udii d u ele di c#m,# e "ele ace("ui lic=id. *EONIC ?I DES5?URARE. Prelevarea e("e efec"ua"!) (u3 a e("e&ie l#cal! i (u3 c# "r#l ec#$rafic) cu a:u"#rul u ui ac i "r#du( ,ri ,ere"ele a3d#mi al ,4 ! 2 u"er. Ca "i"a"ea de lic=id ,releva"! varia&! 2 "re -U i R;< milili"ri. Acea("! #,eraie ,ermi"e) de a(eme ea) i :ec"area de

medicame "e 2 cavi"a"ea am i#"ic!) a("fel fii d ,#(i3il "ra"ame "ul ,rec#ce al c#,ilului i u"er#. Am i#ce "e&a (e ,rac"ic! 2 mediu (,i"alice(c (au la $i ec#l#$E ea u durea&! dec4" c4"eva mi u"e. Du,! ,relevare e("e i dica"! ,ui ! #di= !) ,recum i a3(e a u ei ac"ivi"!i fi&ice i "e (e "im, de -'M &ile. E5EC*E SECUNDARE. Am i#ce "e&a u ,re&i "! ici u ,eric#l ,e "ru mam!E f#ar"e rar) ea ,r#v#ac! ;2 mai ,ui de U)KS di ca&uri< # a"ere fal(! da"#ra"! u ei fi(ur!ri a mem3ra el#r (au u ei i fecii de"ermi a"e de ,relevarea lic=idului. Cele mai e2 (em a"e (im,"#me de fe3r!) de (4 $erare) de ,ierderi va$i ale (au de dureri 2 cur(ul &ilel#r care urmea&! e6ame ului ece(i"! # c# (ul"are medical!. Ri(cul "rauma"ic fe"al e("e ulE mai mul") u e6i("! ri(c i feci#( dac! (u " re(,ec"a"e ,recauiile de a(e,(ie. AMNIOS. Mem3ra ! fi ! care c!,"ue"e i "eri#rul cavi"!ii 2 care (e $!(e"e f!"ul. Am i#(ul) care ac#,er!) de a(eme ea) c#rd# ul #m3ilical i ,lace "a) e("e du3la" de # al"! mem3ra !) c#ri# ul) li,i" de muc#a(a u"eri !. Am i#(ul (e um,le 2 cur(ul (arci ii cu lic=id am i#"ic. Am i#(ul i c#ri# ul) care ,r#"e:ea&! f!"ul) (u " evacua"e cu ,lace "a du,! a"ere. AMNIOSCOPIE. E6ame direc" al lic=idului am i#"ic i al mem3ra el#r reali&a" la (f4ri"ul (arci ii. INDICAII. Am i#(c#,ia e("e ,rac"ica"! du,! JY (!,"!m4 i de ame #ree ;2 ce"area flu6ului me ("rual< Ia # femeie care ,re&i "! c# "racii u"eri e i la care a"erea ,are (! (e decla e&e. Am i#(c#,ia ,ermi"e e6ami area clari"!ii i cul#rii lic=idului am i#"ic i) 2 ,ar"icular) c!u"area ,re' &e ei mcc# iului ;,rimul (cau ver&ui al f!"ului<) d#vad! a u ei (uferi e fe"ale. Ace(" e6ame ,#a"e (ervi la verificarea e6i("e ei u ei fi(ur!ri a ,u $ii a,el#r i ,ermi"e decla area ,rema"ur! a a"erii dac! acea("a e("e ece(ar. *EONIC SI DES5?URARE. Medicul i "r#duce am i#'(c#,ul) "u3ul 2 &e("ra" cu u (i("em #,"ic) 2 va$i ) a,#i 2l face (! 2 ai "e&e de la c#l (,re u"er ,e "ru a a"i $e mem3ra ele cavi"!ii am i#"ice. E6ame ul (e ,rac"ic! la (,i"al i durea&! c4"eva mi u"e. El aduce i f#rmaii u"ile 2 ai "e de a 2 ce,e a"erea. E5EC*E SECUNDARE. Am i#(c#,ia) edurer#a(!) decla ea&! c4"e#da"! c# "racii u"eri e) #rmale 2 ace(" ("adiu al (arci ii. Ea u ,#a"e da #ca&ia dec4" la ceva ,ierderi de (4 $e) care u ,re&i "! vre# $ravi"a"e. AMNIO*IC) '. Referi"#r la am i#(. Lic=id am i#"ic. Lic=idul am i#"ic e("e u lic=id lim,ede 2 care (e (cald! f!"ul 2 i "eri#rul u"erului ma"er . El ,r#"e:ea&! c#,ilul fa! de #curile e6"eri#are i 2i ,ermi"e (! fie me i u" la # "em,era"ur! ("a3il! 2 "r'u mediu a(e,"ic. V#lumul de lic=id cre"e 2 decur(ul (arci ii. *ra (,are ") el e("e c# ("i"ui" di a,! 2 care (e $!(e(c celule fe"ale ;am i#ci"e<. El ,r#vi e) 2 ,ri ci,al) di (ecreiile mem3ra el#r care 2 c# :#ar! f!"ul) di uri a fe"al! i di lic=idul de #ri$i e ,ulm# ar!. Lic=idul am i#"ic (e re2 #ie"e 2 ,erma e !C el e("e 2 $=ii" de c!"re f!" i a,#i elimi a" 2 cur(ul miciu ii. 2 (f4ri") 2 "im,ul a"erii) el (e (cur$e du,! ru,erea ;(,# "a ! (au ,r#v#ca"!< a mem3ra el#r (i reali&ea&! # lu3rifiere a c!il#r $e i"ale ale mamei cu (c#,ul de a uura "recerea c#,ilului. E6i("! d#u! e6ame e care ,ermi" ("udierea lic=idului am i#"icC am i#ce "e&a i am i#(c#,ia. La (f4ri"ul (arci ii) v#lumul lic=idului a"i $e l )K li"ri) cu a,r#6imaie. I (uficie a (a ;#li$#am i#(< (au e6ce(ul (!u ;=idram i#(< (u " ,a"#l#$ice) re&ul"4 d di malf#rmaii fe"ale (au ,r#v#c4 d u ele di "re ele. E6ame ul cli ic) care AMORIRE ,ermi"e decelarea u ui e6ce( (au a u ei i (uficie e de lic=id) "re3uie (! fie c#m,le"a" ,ri "r'# ec#$rafie) ,e "ru c!u"area eve "ualel#r malf#rmaii) 2 ca& de (uferi ! fe"al!) lic=idul am i#"ic (e 2 ver&e"e) da"#ri"! emi(iei ,rema"ure de mec# iu ;,rimul (cau ver&ui< de c!"re f!". A"u ci e("e ece(ar ade(ea (! fie ,r#v#ca"! a"erea. AMORIRE. Breu"a"e) i (e (i3ili"a"e) fur ic!"ur!) e,u"i ! afec"4 d cel mai ade(ea u mem3ru. O am#rire ,#a"e fi cau&a"! de # circulaie i (uficie "! (au ,ri "r'# le&are a (i("emului erv#() ca 2 (cler#&a 2 ,l!ci) 2 ca& de a"i $ere erv#a(!) 2 "i derea &# ei afec"a"e d! i f#rmaii a(u,ra l#cului i meca i(mului de le&are. AMPREN* BENE*IC. C# fi$uraie ,ar"icular! a (ecve el#r de A.D.N. al u ui i divid da") care 2i e("e (,ecific!. SINONIMC car"e de ide "i"a"e $e e"ica. Ca i ima$i ea am,re "el#r di$i"ale) am,re "a $e e"ic! e("e (,ecific! fiec!rui i dividC cu e6ce,ia $eme il#r adev!rai ;=#m#&i$#i<) ,r#3a3ili"a"ea ca am,re "ele $e e"ice a d#i i divi&i (! fie ide "ice e("e mai mic! de l la -U miliarde. Nece(i"4 d f#ar"e ,ui ma"erial 3i#l#$ic ;(4 $e) (,erm!) fra$me "e de ,iele) ,!r e"c.<) ("udiul am,re "ei $e e"ice e("e f#l#(i" 2 de#(e3i 2 cerce"area ,a"er i"!ii (au) 2 crimi ali("ic! ,e "ru a di(cul,a (au ca ,r#3! =#"!r4"#are 2 acu&area u ui (u(,ec". AMPU*AIE. A3laie a u ui mem3ru (au u ui (e$me " de mem3ru. INDICAII. Am,u"aia c=irur$ical! (e ,rac"ic! cel mai ade(ea 2 ca&ul mem3rel#r i feri#are. *#"ui)

a("!&i ea (e ,rac"ic! rar ,e "ru c#m,le"area u ei am,u"aii accide "ale) 2 $e eral fii d 2 cerca"! reim,la "area mem3rului. Am,u"aia c=irur$ical! e("e cel mai ade(ea i dica"! ,e "ru "ra"area "um#ril#r mali$ e ale #a(el#r (au ,!ril#r m#i ale mem3rel#r) (au) la (u3iecii 2 v4r("!) ,e "ru a ,reve i ca $re a u ui mem3ru "#"al li,(i" de circulaie (a $vi ! ;ar"eri#,a"ie) "r#m3#&!<) a"u ci c4 d # #,eraie de reva(cu'lari&are e("e im,#(i3il! (au a eua") 2 (f4ri") (e ,#a"e recur$e la am,u"area u #r mem3re care i'au ,ierdu" m#"rici"a"ea i ade(ea #rice (e (i3ili"a"e) a"u ci c4 d ,re&e a l#r dera :ea&! (au 2m,iedic! ,u erea u ei ,r#"e&e. REEDUCARE SI APARA*UR. Du,! # am,u"aie) (u3iec"ul ,#a"e (imi (e &aii a #rmale care iau u e#ri f#rma de dureri i "e (eC acea("a e("e al$#=aluci #&a) (au durerea mem3rului fa "#m!) care c#re(,u de u ei i "er,re"!ri er# a"e de c!"re creier a (e &aiil#r erv#a(e ale ci#"ului ca i cum ar ,r#ve i de la mem3rul) de fa,") am,u"a". Am,u"aiile care ,!("rea&! c!lc4iul) $e u c=iul (u " mai 3i e "#lera"e dec4" am,u"aiile de c#a,(!. Am,u"aia mem3rel#r i feri#are la u (u3iec" 2 v4r("! ,#a"e (!'c# dam e la a &ace 2 ,a"E 2 al"e ca&uri) i 2 fu cie de ("area $e eral! a am,u"a"ului) # ,r#"e&! 3i e ada,"a"! 2i va ,ermi"e (! re$!(ea(c! # via! (#cial! #rmal!. De a(eme ea) reeducarea ci#"ului e("e 2 "re,ri (! imedia" du,! am,u"are cu (c#,ul de a #3i e # cica"ri&are (a"i(f!c!"#are a e(u"uril#r i de a ,re$!"i mem3rul ,e "ru a,ara"ur!. ANA+OLIIAN*. Medicame " care fav#ri&ea&! a a3#'li(mul ;f#rmarea e(u"uril#r ,#r i d de la (u3("a e u"ri"ive<. A a3#li&a "ele ("er#idie e (au a dr#$e ii a a3#li&a i (u " (u3("a ele cele mai ,re(cri(e. Ele fav#ri&ea&! (i "e&a ,r#"ei el#r) mai ale( 2 muc=i i 2 #a(e. Su " i dica"e 2 lu,"a 2m,#"riva care el#r 2 ,r#"ei e) 2 #("e#,#r#&e ;3#li care fra$ili&ea&! #a(ele<. S,#r"ivii care u"ili&ea&! ace("e (u3("a e 2 m#d ile$al) ca d#,a "e) u cu #(c 3i e "#6ici"a"ea l#r. A a3#li&a "ele (u " admi i("ra"e) 2 $e eral) ,ri i :ecii i "ramu(culare) di("a a"e u a de al"a Ia mai mul"e (!,"!m4 i. Ele (u " c# "rai dica"e 2 cur(ul 3#lil#r de ,r#("a"! i de fica". Efec"ele l#r cele mai cu #(cu"e (u " cele virili&a "e la femei ;cre"erea ,il#&i"!ii) a(,rirea v#cii) dere$l!ri ale ciclului< i la c#,il ;ac ee) (e3#ree<. ANA5ILAHIE. S"are a u ei fii e vii care) (e (i3ili&a"! fii d ,ri i "r#ducerea u ui aler$e 2 #r$a i(m) e("e (u(ce,"i3il! (! reaci# e&e vi#le " la i "r#ducerea ul"eri#ar! a u ei #i d#&e) c=iar mi ime) di ace(" aler$e . *#a"e (im,"#mele aler$iei ,#" fi #3(erva"e 2 "im,ul reaciei a afilac"ice ;ec&em!) a("m) edem %ui cPe<E #cul a afilac"ic) reacia aler$ic! acu"! i ade(ea m#r"al! c# ("i"uie ma ife("area cea mai $rav!. Su3iec"ul care ma ife("! # a(eme ea (e (i3ili"a"e la u aler$e "re3uie (! evi"e #rice c# "ac" cu aler$e ul 2 cau&! (au (! ai3! 2 vedere u "ra"ame " de de(e (i3ili&are) 2 cur(ul c!ruia va fi #3i ui" 2 m#d "re,"a" (! (u,#r"e c# "ac"ul cu aler$e ul. ANALBEIIC. Medicame " de("i a" (u,rim!rii (au a"e u!rii durerii. SINONIMC a lal$ic. A al$e&icele (u " fie ,eriferice) aci# 4 d la l#cul durerii) fie ce "rale) aci# 4 d a(u,ra (i("emului erv#( ce "ral ;m!duva (,i !rii) creier<. A al$e&icele ,eriferice) 2 "re care u ele (u " eficace i 2m,#"riva fe3rei) (u " re,re&e "a"e) 2 ,ri ci,al) de ,arace"am#l i de a(,iri !. A al$e&icele ce "rale (u ") 2 $e eral) derivai de m#rfi !. A al$e&icele (u " ,re(cri(e ade(ea 2 c#m,le"area "ra"ame "ului ,rivi d cau&a durerii. Ele (u " a(#cia"e u e#ri u #r medicame "e mai (,ecifice (im,"#mel#r ;a "i(,a("ice) a "ii flama"#are) a "imi$re #a(e e"c.<) care ,#" c=iar (! le 2 l#cuia(c! 2 m#d ava "a:#() 2 ca& de durere i "e (! i re3el!) ,re(cri,iile (e fac 2 #rdi ea cre(c4 d! a "#6ici"!iiC ,arace"am#l) a,#i al"e a al$e&ice ,eriferice) a,#i m#rfmice mi #re i la (f4ri" m#rfi icele ma:#re. Admi i("rarea ,#a"e fi #ral!) rec"al!) i "ramu(cular!) i "rave #a(! (au l#cal! ;,ri ca"e"er<. E5EC*E NEDORI*E. 5#ar"e umer#a(e i u e#ri $rave) ele (u " (,ecifice fiec!rui "i, de ,r#du( i (u " fav#ri&a"e de au"#medicaie. A al$e&icele ce "rale "re3uie (! c# ("i"uie #3iec"ul u ei ,re(cri,ii medicale. JJ ANDROBEN ANALBEIIE. A3#lire a (e (i3ili"!ii la durere) (,# "a ! (au "era,eu"ic!. + A al$e&ici (,# "a a ,#a"e (urve i ca urmare a u ei le&!ri a (i("emului erv#( ,eriferic ;a (am3lul de ervi care lea$! (i("emul erv#( ce "ral de re("ul c#r,ului<. m A al$e&ici "era,eu"ic! c# ("! 2 (u,rimarea (e (i3ili"!ii la durerea acu"!) fie c! durerea e("e "ra &i"#rie ;ca urmare a u ui ac" c=irur$ical) de e6em,lu<) fie cr# ic! ;de #ri$i e ca cer#a(!) de e6em,lu<. Du,! "i,ul de durere i du,!

i "e (i"a"ea (a) a al$e&icele f#l#(i"e (u " ,eriferice ;a(,iri a i ,arace"am#lul) 2 ,ri ci,al< (au ce "rale ;m#rfi a<. Admi i("rarea a al$e&icel#r ,eriferice ca derivaii de ,arace"am#l e("e m#dali"a"ea de a al$e&ie cea mai #3i ui"!. A al$e&ia (e face mai 2 "4i ,e cale i "rave #a(! cu (c#,ul de a #3i e u efec" imedia". Ea e("e a,#i 2 l#cui"! cu cea ,e cale #ral! ,e # dura"! de MR ,4 ! la R/ #re. Recur$erea la m#rfi ! (au la al"e ,r#du(e m#rfi #'mime"ice ;,r#du(e de (i "e&! re,r#duc4 d aciu ea a al$e&ic! a m#rfi ei< e("e ece(ar! 2 ca& de durere i "e (!. M#rfi a e("e ,re(cri(!) 2 $e eral) ,e cale (u3cu"a a"!) i "ramu(cular! (au i "rave #a(!. Ea mai ,#a"e fi admi i("ra"! ,e cale ra=idia ! (au ,eridural! cu (c#,ul de a aci# a direc" a(u,ra rece,"#ril#r c#r ului ,#("eri#r al m!duvei (,i !rii. Me"#da umi"! a 8a al$e&ici au"#c# "r#'la"e9)care c# ("! 2 ac#rdarea ,#(i3ili"!ii ca ,acie "ul (!'i admi i("re&e el 2 (ui m#rfi a) mulumi"! u ui ca"e"er i "rave #( fi6a" defi i"iv) e("e di ce 2 ce mai mul" u"ili&a"!. Medicul de"ermi ! d#&a i i "ervalul de "im, mi im 2 "re d#u! admi i("r!ri. *#a"e me"#dele care u"ili&ea&! m#rfi a (au ,r#du(ele m#rfi #mime"ice ece(i"! # (u,rave$=ere 2 dea,r#a,e a ,acie "ului) de#arece ele e6,u la c#m,licaii ca # de,re(ie re(,ira"#rie ;i =i3iie de #ri$i e ce "ral! a c#me &ii de re(,iraie<) # re"e ie acu"! de uri !) u ,ruri") v#m!. Al!"uri de ace("e mi:l#ace farmac#l#$ice cla(ice e6i("! al"e me"#de de a al$e&ieC cri#"era,ia ;"ra"ame "ul ,ri fri$<) "erm#"era,ia ;"ra"ame "ul ,ri c!ldur!<) elec"r#"era,ia i acu,u c"ura. ANAR*RIE. I ca,aci"a"e (au dificul"a"e de a ar"icula (u e"e) i de,e de "! de vre# le&iu e a #r$a el#r de f# aie i a"u ci c4 d 2 ele$erea lim3a:ului #ral i (cri( e("e #rmal!. ANASARC. Edem $e erali&a" al e(u"ului celular (u3cu"a cu efu&iu e 2 cavi"!ile (er#a(e ;,leur!) ,ericard) ,eri"# eu<. ANAS*OMOI. 2m3i area ca, la ca,) c=irur$ical! (au (,# "a !) a d#u! va(e (a $vi e) a d#u! vi(cere cavi"are (au a d#u! file"e erv#a(e. ANA*OMIE. ?"ii ! care are ca #3iec" ("udiul f#rmei) ("ruc"urii) ra,#r"uril#r i fu ciei diferi"el#r eleme "e c# ("i"u"ive ale c#r,ului uma . ANA*OMOPA*OLOBA. S"udiu al m#dific!ril#r #r$a ice ale e(u"uril#r i celulel#r ,r#v#ca"e de 3#al!. SINONIMC a a"#mie ,a"#l#$ica. ANA*OHIN. Su3("a ! dec cr#3ia ! u"ili&a"! ANCOILOS*OM-AI (au ANCOILOS*OMOI. +#al! ,ara&i"ar! cau&a"! de i fe("area cu a c=il#("#mi. A c=il#("#mul ;A cDi#("#ma du#de ale i Neca"#r america u(< e("e u vierme ,ara&i" di cla(a ema"#del#r) de c4iva milime"ri lu $ime. El ,!"ru de 2 i "e("i ul (u3ire i (e =r! e"e cu (4 $ele ,e care 2l #3i e muc4 d muc#a(a i "e("i al!. CON*AMINARE SI SIMP*OME. Larvele ecl#&ea&! ,e (#l) ,lec4 d de la #u!le care (e $!(e(c 2 ma"eriile fecale uma e. C4 d (e mer$e cu ,ici#arele $#ale ,e (#lul c# "ami a") larvele ,!"ru d 2 #r$a i(m ,ri ,iele) ,r#v#c4 d # m4 c!rime de#(e3i"! umi"! a emia de "u el (au 3u3ele dulci ale mi eril#r ;de fa,") a c=il#("#mul face rava$ii 2 mi e i "u ele<. Ca urmare) larvele l#r mi$rea&! 2 ,l!m4 ,e cale (a $vi ! i limfa"ic!C ,re&e a l#r (e ma ife("! ,ri "u(e) # :e ! la de$lu"iie i la v#r3i". Larvele a:u $ 2 cele di urm! 2 i "e("i . I fecia (e "raduce a"u ci ,ri dureri i ar(uri e,i$a("rice) ,ri "r'# diaree) $reuri i (l!3ire. C4 d viermii (u " f#ar"e umer#i) ei ,r#v#ac! # a emie) carac' "eri&a"! ,ri ,al#area 3#l avului) $4f4ial!) "umefierea feei i mem3rel#r. *RA*AMEN* SI PREVENIRE. *ra"ame "ul (e 3a&ea&! ,e admi i("rarea medicame "el#r a "i=elmi "ice ca ,Dra '"elul) flu3e da&#lul (au al3e da&#lul. 2 &# a "r#,ical!) (e ,revi e i fe("area evi"4 d ae&area direc" ,e (#l i mer(ul cu ,ici#arele $#ale) ca i i "er&icerea u"ili&!rii de:eciil#r uma e ca 2 $r!!m4 ". ANCOILOI. Limi"area ,arial! (au "#"al! a m#3ili"!ii u ei ar"iculaii. C# (eci ! a le&iu il#r ar"iculaiei) a c=il#&a e("e a,r#a,e 2 "#"deau a irever(i3il! i u "re3uie deci (! fie c# fu da"! cu red#area ;ri$idi"a"ea< ar"icular!) care e("e "ra &i"#rie. A c=il#&a ,#a"e fi c# (eci a u ui "rauma"i(m ;frac"ur! ar"icular!<) u ei i flamaii ;ar"ri"! acu"! (au cr# ic!) reuma"i(m ,#liar"icular< (au u ei ar"r#de&e ;fu&i# area c=irur$ical! a #a(el#r u ei ar"iculaii<. O a c=il#&! ,arial! ,#a"e (! fie ameli#ra"! ,ri "r'# Pi e&i"era,ie) eficace dac! ea e("e 2 "re,ri (! devreme. Pe "ru a c=il#&ele c#m,le"e) (i $urul "ra"ame " e("e cel c=irur$ical. ANDROBEN. 5iecare di "re =#rm# ii ("er#i&i ma(culi i (ecre"ai de "e("icule) #vare i $la dele (u,rare ale. *e("#("er# ul e("e a dr#$e ul cel mai ac"iv) ,re&e " la u ivel de MU de #ri mai mare la 3!r3a" dec4" la femeie. Secreia lui 2 e6ce( de c!"re $la dele (u,rare ale (au de c!"re #vare c# duce la femeie la u =ir(u"i(m ;de&v#l"area e6ce(iv! a (i("emului ,il#(< (au la al"e ma ife("!ri de ANDROLOBIE JR

virili(m. La 3!iei) ,r#ducerea e6ce(iv! a ace("#r =#rm# i ,#a"e a "re a # ,u3er"a"e ,rec#ce. U*ILIIARE *ERAPEU*IC. A dr#$e ii de (i "e&! (u " u"ili&a;i 2 "ra"ame "ul i (uficie el#r fu ciei "e("i'culare) a ("!ril#r (evere de de u"riie) a a,la&iil#r medulare ;di(,ariia celulel#r f#rma"#are ale (4 $elui 2 m!duva (,i !rii<) a u #r ca cere e#,era3ile de (4 e"c. Se ,#" de#(e3i a dr#$e ii de (i "e&! virili&a i de cei evirili&a i. Primii (u " c# "rai dicai la 3!r3aii a"i i de u ca cer al ,r#("a"ei i la femei afla"e Ia v4r("a fer"il!) 2 fa,") ei ,#" a "re a efec"e i de&ira3ile ca virili(mul i dere$l!rile de ciclu la femei) ,u3er"a"ea ,rec#ce la c#,ii) edem) ac ee I f!") ma(culi i&area u ui f!" de (e6 femi i . A dr#$e ii de (i "e&! ,#" fi admi i("rai ,e cale #ral!) ,ercu"a ! (au ,are "eral!. ANDROLOBIE. S"udiu al eleme "el#r a a"#mice) 3i#l#$ice i ,(i=ice care c# cur! la 3u a fu ci# are a a,ara"ului ur#$e i"al ma(culi . ANDROPAUI. Dimi uare a ac"ivi"!ii $e i"ale la 3!r3a". *erme ul) crea" ,ri a al#$ie cu cel de me #,au&!) e("e cri"ica3il) de#arece el u c#re(,u de u ei reali"!i cli ice i =#rm# ale ec=ivale "e. ANEMIE. Dimi uare a ivelului de =em#$l#3i a ;,i$me "ul $l#3ulel#r r#ii care a(i$ur! "ra (,#r"ul #6i$e ului de la ,l!m4 i la e(u"uri< di (4 $e. Val#rile #rmale ale ivelului de =em#$l#3i a varia&! cu v4r("a i cu (e6ul ;(e v#r3e"e de a emie dac! ivelul e("e mai mic de -J $rame[decili"ru la 3!r3ai i -M $rame[ decili"ru la femei<. A emia e("e cau&a cea mai frecve "! de c# (ul" 2 =ema"#l#$ie. A emia e("e u (im,"#m care ,#a"e fi e6,lica" ,ri mai mul" de MUU de cau&e diferi"e. *#"ui) a emiile ,#" fi cla(ifica"e 2 d#u! mari "i,uri) du,! meca i(mul fi&i#l#$ic 2 cau&!C e6ce(ul de ,ierderi de (4 $e (au defec"ul ,r#ducerii de (4 $e. SIMP*OMELE SI SEMNELE ANEMIEI. Sim,"#mul cel mai vi&i3il al a emiei e("e ,al#area ,ielii ;,almele< i a muc#a(el#r ;muc#a(a 3ucal!<. Al" (im,"#m ma:#r e("e #3#(eala) care (urvi e la ef#r" a"u ci c4 d a emia e("e m#dera"!) dar i 2 re,au( a"u ci c4 d e("e mai (ever!. La (u3iecii 2 v4r("! ,#" a,!rea (em ele u ei i (uficie e cardiace) 2 (#i"e de edeme ale $le& el#r i ale feei. Ace("#r (em e e(,ecifice) c#mu e diferi"el#r a emii) li (e ,#" a(#cia (im,"#me ,r#,rii a umi"#r a emii. A emiile =em#ra$ice (e ma ife("! ,ri "r'# emi(ie de (4 $e r#u ; e$ru a"u ci c4 d e("e di$era"< i ,ri "r'# mare (e"e. C4 d a emia e("e f#ar"e (ever!) (e a(#cia&! (em ele #cului ;c!derea "e (iu ii ar"eriale<. A emiile =em#li"ice (u " 2 (#i"e ade(ea de # cre"ere 2 v#lum a (,li ei ;di cau&a di("ru$erii im,#r"a "e de $l#3ule r#ii 2 ace(" #r$a < i de u ic"er ;di cau&a cre"erii ivelului de 3iliru3i !. ,i$me "ul 3ilei<. A emia feri,riv!) ,ri care ! 2 vi"ami a +-M i 2 acid f#lie) (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# a"r#fie a muc#a(ei li $uale. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN* AL ANEMIEI. E("e u lucru frecve " ca # a emie (! fie dia$ #("ica"! ,e 3a&a u ei (im,le a ali&e) cea a um!r!rii f#rmulei (a $vi e) 2 a3(e a #ric!rui (em cli ic evide ". *#"ui) dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e =em#$ram! ;e6ame ul ci"#l#$ic al (4 $elui<. El e("e #rie "a" ,ri d#u! val#riC v#lumul $l#3ular mediu i ivelul re"icul#ci"el#r ;$l#3ulele r#ii la 2 ce,u"ul f#rm!rii l#r<) ceea ce ,ermi"e (! (e fac! di("i cia 2 "re defec"ele de ,r#ducie medular! i e6ce(ul de ,ierderi. *ra"ame "ul a emiei de,i de de cau&a (a. A("fel) a emia ,ri care ! 2 acid f#lie (e "ra"ea&! ,ri a,#r" al ace("ei vi"ami e ,e cale #ral!E a emia ,ri care ! 2 vi"ami a +-M (e "ra"ea&! ,ri i :ec"area i "ramu(cular! de vi"ami ! +-M) iar a emia feri,riv! e("e "ra"a"! ,ri "r'u a,#r" de fier. *ra (fu&iile (u " re&erva"e a emiil#r a c!r#r cau&! u are "ra"ame ". ANEMIE 5ERIPRIV. Dimi uare a ivelului de =em#$l#3i a 2 (4 $e c# (ecu"iv! li,(ei de fier di #r$a i(m. SINONIMEC a emie ,ri care a mariala) a emie (ider#',e ica. A emia feri,riv! e("e cea mai frecve "! di "re a emii. Li,(a de fier are r!(u e" mai ale( a(u,ra (i "e&ei $l#3ulel#r CAUIE. Ele (u " f#ar"e umer#a(e i varia&! cu v4r("a i cu (e6ul. La (u$ar) cau&a cea mai frecve "! e("e i (uficie a a,#r"ului alime "ar 3#$a" 2 fier. La femeia 2 (!rci a"!) care a de fier e("e frecve "!) mai ale( c4 d (arci ile (u " a,r#,ia"e u a de al"a) de#arece f!"ul u"ili&ea&! fierul mamei (ale ,e "ru a'i fa3rica ,r#,riile $l#3ule r#ii. *#"ui) cea mai frecve "! care ! 2 fier (e $!(e"e la femeile care au ciclu me ("rual. De fa,") ece(i"!ile 2 fier ale femeil#r ;de M ,4 ! la J mili$rame ,e &i< (u " ,erfec" ac#,eri"e ,ri "r'# alime "aie #rmal!E #rice cre"ere a ,ierderil#r) #ric4" de mic! ar fi) duce la # i (uficie ! a fierului. A3u de a flu6ului me ("rual ;cu (au f!r! cau&! #r$a ic!< ,#a"e fi deci r!(,u &!"#are de # care ! 2 fier. 2 "#a"e celelal"e 2m,re:ur!ri) cau&a cea mai frecve "! e("e # (4 $erare di$e("iv!) f#ar"e ade(ea la"e "!) care :u("ific! e6,l#rarea c#m,le"! a "u3ului di$e("iv. Mala3(#r3ia fierului) f#ar"e rar!) i "r! 2 $e eral 2 cadrul u ei mala3(#r3ii $e erale ;3#al! celiac!<. ANES*EIIC. Medicame " care a "re ea&! dimi uarea (au c=iar (u,rimarea (e (i3ili"!ii $e erale (au l#cale) 2 "reru,4 d c# ducia erv#a(!.

A e("e&icele $e erale. Cu aciu e ra,id!) ele ,r#v#ac! # arc#&! ;(#m ,r#fu d<. Su " u"ili&a"e 2 a e("e&iile $e erale 2 cur(ul i "erve iil#r c=irur$icale. Ele (e admi i("rea&! fie ,e cale i "rave #a(!) fie ,e cale re(,ira"#rie. ANES*EIIE BENERALA A e("e&ice ,e cale i "rave #a(!. Cele mai 2 "re3ui a"e (u " =ar=i"uricele. Admi i("rarea l#r e("e i dica"! 2 "im,ul i duciei ;2 ce,u"ul a e("e&iei<) a,#i re,e"a"! di JU 2 JU de mi u"e. Dar ace("e a e("e&ice ,#" a "re a "ul3ur!ri re(,ira"#rii ;#,rirea re(,iraiei) (,a(mul 3r# =iil#r (au al lari $elui< (au cardiace. A e("e&ice ,e cale re(,ira"#rie. Pr#du(ele v#la"ile a e("e&ice (u " ame("eca"e cu aer (au cu #6i$e . Ele (u " admi i("ra"e cu a:u"#rul u ei m!"i (au ,ri i "u3are. Pri ci,alele ri(curi (u " # =i,#6ie ;i (uficie a #6i$e ului 2 #r$a i(m< 2 ca&ul ,r#"#6idului de a&#" i # =e,a"i"! 2 ca&ul al"#r ,r#du(e. A e("e&icele l#cale. Se di("i $ a e("e&ice de (u,rafa! i a e("e&ice i :ec"a3ile. A e("e&ice de (u,rafa!. Lid#cai a (e a,lic! l#cal ;(u3 f#rm! de $el) ,ri ,ulveri&are e"c.< ,e ,iele (i ,e muc#a(e) a"u ci c4 d (u " ece(are e6ame e (au 2 $ri:iri durer#a(e) ca cele de "are) de e6em,lu. A e("e&ice i :ec"a3ile. Lid#cai a) de a(eme ea) ,r#cai a i 3u,ivacai a (u " i :ec"a"e l#cal) ade(ea ,e cale (u3cu"a !. Ace("e medicame "e (erve(c la efec"uarea a e("e&iil#r re$i# ale ;de e6em,lu ,e "ru i (e (i3ili&area mem3rel#r i feri#are<. I fil"raia ,r#du(ului (e ,#a"e face 2 :urul u ui "ru c=i erv#( (au a u ui ,le6 ;file"e erv#a(e<E cu #ca&ia u ei ,eridurale) i fil"raia (e face 2 :urul me i $el#r m!du' vei (,i !rii) iar 2 ca&ul u ei ra=ia e("e&ii) 2 i "eri#rul ace("#r me i $e. ANES*EIIE. Su(,e dare mai mul" (au mai ,ui c#m,le"! a (e (i3ili"!ii $e erale) #ri a (e (i3ili"!ii u ui #r$a (au a u ei ,!ri a c#r,ului. A e("e&ia ,#a"e fi (,# "a !) (urve i d 2 cur(ul u ei 3#li ;2 (,ecial 2 "im,ul afeciu il#r eur#l#$ice<) (au ,r#v#ca"! de u a$e " a e("e&ic. ANES*EIIE BENERAL. Su(,e dare a a (am3lului de (e (i3ili"!i ale #r$a i(mului. A e("e&ia $e eral! e("e u"ili&a"! ,e (car! lar$! 2 "im,ul i "erve iil#r c=irur$icale. Se mai recur$e la ea 2 vederea a umi"#r e6ame e de dura"! (au durer#a(e) cu (c#,ul de a 2m3u !"!i c# f#r"ul ,acie "ului i a a(i$ura # cali"a"e "e= ic! (uficie "!. Ea (e #3i e mulumi"! u"ili&!rii diferi"el#r a e("e&ice admi i("ra"e ,e calc re(,ira"#rie) di$e("iv! (au ,are "eral! ;ve #a(!< caic a "re ea&! # ,ierdere c#m,le"! a ("!rii de c# "ie "!. PRINCIPIU. A e("e&ia $e eral! a(#cia&! "rei "i,uri de aciu eC arc#&a ;(au ,ierderea c# "ie "ei) #ri (#m ,r#fu d<) care e("e da"#ra"! admi i("r!rii u ui a$e " a e("e&ic) fie ,ri i =alare ;c4 dva de e"er) a&i de ,r#"#6id de a&#" (au de a$e i =al#$e ai<) fie ,e cale i "rave #a(! ;3ar'3i"urice) Pe"ami !) e"#mida" i) mai rece ") di,riva <E a al$e&ia ;di(,ariia durerii< care e("e #3i u"! mulumi"! (u3("a el#r m#rfi #mime"ice ca fe #,eridi a (au fe "a' ilulE curari&area ;f#l#(irea u ei (u3("a e ,arali&a "e<) care ,ermi"e rela6area mu(cular! ece(ar! u ei 3u e de(f!ur!ri a i "erve iei. DES5?URARE A 2 ai "ea #,eraiei) e("e e(e ial! # c# (ul"are a medicului a e("e&i(" cu ,acie "ul. Ea d! ,#(i3ili"a"ea medicului (! ("a3ilea(c! u c# "ac" ,(i=#l#$ic cu ,acie "ul ;(! 2 l!"ure eve "ual "emerile ace("uia) e6,lic4 du'i de(f!urarea i "erve iei<) (! cu #a(c! a "ecede "ele (ale medic#'c=irur'$icale i familiale ;reacii la a e("e&iile (uferi"e a "eri#r de c!"re ,acie " (au de mem3rii familiei (ale) "ra"ame "e 2 cur() aler$ii) i "#6icaie alc##lic! e"c.<) ,recum i (! efec"ue&e u e6ame cli ic c#m,le". Ace("ei c# (ul"!ri i (e adau$! u e#ri e6ame e c#m,leme "are ca m!(urarea urcei i $licemiei 2 (4 $ele rec#l"a" de la ,acie ") c!u"area &a=!rului i al3umi ei 2 uri !) elec"r#cardi#$rama i radi#$rafia ,ulm# ar!. Cu # (ear! 2 ai "e) ,acie "ul e("e l!(a" ,e em4 ca"e ,e "ru a evi"a v#ma"ul 2 "im,ul i "erve iei. Cu # #r! (au d#u! 2 ai "ea a e("e&iei) ,acie "ului i (e admi i("rea&! ade(ea u (eda"iv i u deriva" de 3elad# ! care d! ,#(i3ili"a"ea (! (e evi"e reaciile ("4 :e i"#are ;=i,er(alivaie) 2 ce"i ire cardiac! (au v#m!<. A 2 "im,ul #,eraiei) ad#rmirea ;(au i ducia a e("e&iei< e("e reali&a"! ,ri admi i("rarea u ui a$e " a e("e&ic) cel mai de( 2 ,re&e " ,ri i :ec"are i "rave #a(! dec4" ,ri i =alarea u ui a e("e&ic $a&#(. A e("e&ia ,ri i =alare c# ("! 2 a,licarea ,e faa ,acie "ului a u ei m!"i le$a"e la u 3al# ce c# i e u ame("ec $a&#( de #6i$e ;JUS mi imum< i ,r#"#6id de a&#" ;1US ma6imum< a(#cia"e cu u a e("e&ic v#la"il ;=al#"a <. A e("e&ia ,ri i :ecie i "rave #a(! c# ("! 2 i "r#ducerea 2 circulaia (a $vi ! a u ui a$e " =i, #"ic a e("e&ic c!ruia i (e adau$!) 2 ,ri ci,al) u ,re,ara" curari&a " ;care (u,rim! aciu ea ervil#r m#"#ri a(u,ra muc=il#r< i u ,re,ara" a al$e&ic de "i, m#rfi ic a"u ci c4 d e("e ece(ar (! fie dimi ua"! durerea. Me i erea a e("e&iei i "rave #a(c (e efec"uea&! fie ,ri rei :ec"area ,eri#dic! a a$e il#r a e("e&ici i "ra'vc #i) fie ,ri i =alarea u ui a e("e&ic v#la"il. A e("e&ia $e eral! ece(i"! # (u,rave$=ere ,erma e "! a fu ciil#r vi"ale) re(,ira"#rii i circula"#rii ale ,acie "ului ,e "#a"! dura"a i "erve iei. A e("e&i("ul c# "r#lea&! ,re(iu ea ar"erial! i 2 "re,ri de) dac!

e("e ece(ar) # ,erfu&ie ada,"a"!. El (u,rave$=ea&! ,r#fu &imea (#m ului) care "re3uie (! r!m4 ! la ("adiul c=irur$ical) adic! cu re(,iraie re$ula"! i cu rela6are mu(cular!. A Du,! #,eraie) ,acie "ul e("e c# du( 2 "r'# (al! (,eciali&a"! umi"! 8(al! de "re&ire9. Su,rave$=erea "re&irii e("e f#ar"e im,#r"a "! de#arece (e 2 "4m,l! ade(ea ca 2 ace(" m#me " (! (e ,r#duc! accide "e a e("e&ice ;2 $=iirea lim3ii< (au le$a"e de ac"ul #,era"#r. +#l avul u e("e readu( 2 camera (a dec4" a"u ci c4 d i'a re$!(i" # ("are #rmal! a c# "ie "ei i refle6e (uficie "e. *#"ui) u"ili&area a umi"#r calma "e ca 3e &#dia&e,i ele ,r#v#ac! ade(ea # am e&ie ,#("#,era"#rie) iar ,acie "ul) ereami "i du' i de acea("! ,rim! "re&ire) are im,re(ia c! u ('a "re&i" dec4" 2 camera ANES*EIIE LOCOREBIONAL (a. E("e ece(ar u r!$a& de c4"eva #re 2 ai "e ca ,acie "ul (! ,#a"! 2 ce,e (! 3ea) a,#i (! m! 4 ce. ANES*EIIE LOCOREBIONAL. A3#lirea "ra &i"#rie a (e (i3ili"!ii u ei ,!ri a c#r,ului ,e "ru # i "erve ie c=irur$ical!) u e6ame (au u "ra"ame ". A e("e&ia l#c#re$i# al! c# ("! 2 i :ec"area de a e("e&ice l#cale 2 veci !"a"ea u ui erv (au a m!duvei (,i !rii) cu (c#,ul de a i (e (i3ili&a # re$iu e da"! a #r$a i(mului. S"area de c# "ie "! a ,acie "ului u e("e afec"a"!. PREB*IRE ?I DES5?URARE A 2 ai "ea i "erve iei) medicul a e("e&i(" evaluea&! ("area cardiac!) va(cular! i re(,ira"#rie a ,acie "ului) 2l i "er#$=ea&! cu ,rivire la eve "ualele aler$ii i la "ra"ame "ele ,e care le urmea&! i (e i f#rmea&! 2 ce ,rive"e ,#(i3ili"a"ea de a c#rec"a # a e("e&ie l#c#re$i# al! i (uficie "! "rec4 d'# 2 "r' # a e("e&ie $e eral! u#ar!. La ,acie ii mai a 6i#i) a e("e&ia l#c#re$i# al! "re3uie (! fie ,receda"! de admi i("rarea u ui "ra c=ili&a " ,e cale #ral! (au ,ri i :ec"are. A I "im,ul i "erve iei) e("e 2 "re,ri (! # ,erfu&ie i "ra've #a(! ,e "ru admi i("rarea medicame "el#r a 6i#li"ice (au de("i a"e (! ,revi ! (au (! "ra"e&e eve "ualele efec"e (ecu dare. Su,rave$=erea "e (iu ii ar"eriale i a ri"mului cardiac e("e i di(,e (a3il!. INDICAII ?I CON*RAINDICAII. A e("e&ia l#c#re$i# al! ,ermi"e ,rac"icarea i "erve iil#r c=irur$icale ur$e "e a(u,ra 3#l avil#r a c!r#r ("are cardiac! (au re(,ira"#rie c# "rai dic! a e("e&ia $e eral!) (au a(u,ra accide "ail#r care u (e afl! 8,e em4 ca"e9) deci u (u " #,era3ili (u3 a e("e&ie $e eral! ;ri(c de i =alare 3r# ic! a c# i u"ului $a("ric<. Ea ,ermi"e i evi"area la (u3iecii 2 v4r("! a i c# ve ie "el#r a e("e&iei $e eraleC (#m #le !) $reuri i v#m!) c#m,licaii cardiace i re(,ira"#rii. C# "rai di'caiile (u ") 2 ,ri ci,al) "ul3ur!rile de c#a$ulare) urmarea de "ra"ame "e a "ic#a$ula "e) aler$iile la ,r#du(ele a e("e&ice l#cale i # i fecie la ,u c"ul de ,u ci# are (au c4 d acce(ul la ace(" ,u c" e("e im,#(i3ilC ,re&e a u ei ,l!ci me"alice ,e c#l#a a l#m3ar! ,#a"e) de a(eme ea) (! 2m,iedice reali&area u ei a e("e&ii ,eridurale. E5EC*E SECUNDARE. U a e("e&ic admi i("ra" 2 d#&! ,rea mare (au a3(#r3i" ,rea ra,id ,#a"e ,r#v#ca reacii mai mul" (au mai ,ui $rave) caC ver"i:e) ,ierderea c# "ie "ei) c# vul(ii) c=iar #,rire cardiac! "ra &i"#rie. Reaciile aler$ice la ,r#du(ul 2 (i e (u " rare. 2 ca&ul a e("e&iei ,eridurale i al ra=ia e("e&iei) reducerea ac"ivi"!ii (i("emului erv#( (im,a"ic a "re ea&! u e#ri # (c!dere a "e (iu ii ar"eriale c!reia i (e ,#a"e ad!u$a) 2 ca& de a e("e&ie ,eridural!) # re"e ie "ra &i"#rie de uri !) cefalee i) 2 m#d e6ce,i# al) u =ema"#m ,eridural. Accide "ele (u " e6"rem de rareC le&iu ile erv#a(e cel mai ade(ea (u " mi #re i f!r! (ec=ele. 'L PERIDURAL) RAOIANES*EIIE. ANEVRISM. Dila"are a u ei ar"ere (au a ,ere"elui i imii. ANEVRISM AR*ERIAL. Dila"are a u ui (e$me " de va( ar"erial. U a evri(m ar"erial e("e c# (eci a) 2 $e eral) a u ei a"i $eri a ,ere"ului va(cular de u a"er#m ;de,#&i" li,idic r!(,u &!"#r de a"er#(cler#&!<. EI (urvi e mai rar 2 cadrul u ei 3#li i flama"#rii ;3#ala lui O#r"# <) u ei 3#li de #ri$i e i feci#a(! (au di cau&a u ei a #malii c# $e i"ale a ,ere"elui ar"erial ;3#ala lui Marfa <. Se di("i $ a evri(mele (accif#rme ;c# ("i"ui d # ,u $!< de a evri(mele fu&if#rme ;# (im,l! dila"are<. U a evri(m ar"erial u ,r#v#ac! (im,"#me de#(e3i"e) 2 afara ca&uril#r de c#m,licaii. Ace("ea ,#" fi mul"i,leC fi(urarea r!(,u &!"#are de # durere l#cal!) c#m,re(ia #r$a el#r (i"ua"e 2 a,r#,iere) em3#lii cau&a"e de u c=ea$ care "a,i(ea&! ,ere"ele a evri(mului (au ru,"ura u ui a evri(m a "re 4 d # =em#ra$ie ade(ea m#r"al!. Ri(cul de ru,"ur! a a evri(mului de,i de de m!rimea ace("uia) care cre"e cu # vi"e&! varia3il!. DIABNOS*IC. U a evri(m ar"erial) a"u ci c4 d e("e (u,erficial) (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# "umefiere ,u"er ic!) e6,a (iv! i edurer#a(!. Dac! u e("e (u,erficial) dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e ec#$rafic) ar"eri#$rafie cere3ral! ;a evri(m (accif#rm i "ercra ia <) (ca #$rafie (au ima$erie ,ri re&# a ! ma$ e"ic! ;I.R.M. (au I.R.M.N.<. *RA*AMEN* ?l PREVENIRE) 2 ca&ul f#rmel#r c#m,lica"e de a evri(m ar"erial i ,#r i d de la u a umi" diame"ru) i 4 d c# " de ri(cul i evi"a3il al ru,"urii (au al "r#m3#&ei ;f#rmarea u ui c=ea$<) e("e de d#ri" i "erve ia c=irur$ical! de fiecare da"! c4 d e("e ,#(i3il!. Preve irea ,re(u,u e #

(u,rave$=ere cre(cu"! a fac"#ril#r de ri(c ai a"er#(cler#&ei ;=i,er"e (iu e ar"erial!) dia3e") =i,erc#le(' "er#lemie< i cea) reali&a"! ,ri ec#$rafie la i "ervale re$ula"e) a ev#luiei diame"rului u ui a evri(m a#r"ic. ANEVRISM AR*ERIOVENOS. 5i("ul! care face (! c#mu ice # ve ! i # ar"er! fie direc") fie ,ri i "ermediul u ei ,u $i c=i("ice i "ercala"e. U a evri(m ar"eri#ve #( e("e cel mai de( de #ri$i e "rauma"ic!) ,r#du( ,ri ru,"ur! (au ,ri ,erf#rare) dar (e 2 "4m,l! (! fie c# $e i"al. E de d#ri" (! (e di("i $! ca&ul f#ar"e ,ar"icular al u ei fi("ule ar"eri#ve #a(e crea"e Ia ivelul mem3rului (u,eri#r ,e "ru a ,ermi"e edi ele de =em#diali&!) 2 i (uficie a re al! cr# ic!. ANEH. A (am3lu f#rma" de c!"re "r#m,a u"eri ! i #var i care (e lea$!) la drea,"a i la ("4 $a) de u"er. I fecia a e6el#r e("e umi"! a e6i"! (au (al,i $i"!. ANEHEC*OMIE. A3laie u ila"eral! (au 3ila"eral! a a e6el#r u"erului ;"r#m,e i #vare<. A e6ec"#mia e("e # #,eraie c=irur$ical! efec"ua"! 2 ca& de ca cer al #varului (au al u"erului. J1 ANBIN A e6ec"#mia u ila"eral! u ,r#v#ac! ("erili"a"e) 2 (c=im3) du,! # a e6ec"#mie 3ila"eral!) "re3uie avu"! 2 vedere # =#rm# #"era,ie (u3("i"u"iv!. ANBANARE CERE+RAL. De,la(are a u ei ,!ri a e cefalului ,ri "r'u #rificiu mem3ra #( (au #(#() duc4 d la # c#m,re(iu e $rav! a (i("emului erv#(. CAUIE. Cau&ele u ei a $a:!ri (u " le&iu ile u ui a umi" v#lum ;"um#r!) =ema"#m) de #ri$i e "rauma"ic! (au u) a3ce(< care ("4 :e e(c cur$erea lic=idului cefal#ra=idia ) care (e acumulea&! d4 d a"ere u ei =i,er"e (iu i i "ra'cra ie e i care 2m,i $e re$iu ea c#re(,u &!"#are de e cefal. SIMP*OME ?I SEMNE. Sim,"#mele de,i d de "i,ul de a $a:are. A $a:area "em,#ral!) de e6em,lu) (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# midria&! ;dila"area ,u,ilei<) c# (ecu"iv! le&!rii ("ruc"uril#r care c#ma d! #c=iul. A $a:area ami$dalel#r cere3el#a(e ,r#v#ac! acce(e de =i,er"# ie ;red#are< a mem3rel#r) a(#cia"e eve "ual u ei 2 ce"i iri a ri"mului cardiac (au u ei #,riri re(,ira"#rii. 5#rmele mi #re u (e (em alea&! dec4" ,ri "r'# i u"! afec"a"! (au ,ri "r'# 2 cli are a ca,ului (,re ,ar"ea re(,ec"iv!. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul face a,el la i "erve ia eur#'c=irur$ical! care "re3uie ,rac"ica"! f!r! 2 "4r&iere ,e "ru a dec#m,rima creierul. ANBEIOLOBIE. S"udiu al va(el#r a,ara"ului circula"#r ;ar"ere) ve e i va(e limfa"ice<. SINONIMC a $i#l#$ie. ANBEI*. I flamaie a ,ere"elui va(el#r (a $vi e. SINONIMC va(culari"a. A $ei"ele fac (! i "ervi ! diferi"e "i,uri de ,r#ce(e i flama"#rii ;imu #l#$ice) au"#imu e) aler$ice<) ,u"4 d a "re a # ("e #&! ;2 $u("are< (au # #clu&ie a va(ului a"i (. e(u"urile iri$a"e de ace(" va( (u " a"u ci le&a"e (au c=iar di("ru(e ,ri i(c=emie ;2 "reru,erea (au dimi uarea circulaiei (a $vi e<. Se de#(e3e(c a $ei"ele ar"eriale i a $ei"ele cu"a a"e. A $ei"ele ar"eriale. A $ei"ele ar"eriale) i flamaie a ,ereil#r ar"erel#r) ,#" 2m3r!ca a(,ec"e f#ar"e diferi"e. A *r#m3#a $ei"a #3li"era "a)de #ri$i e c# "r#ver(a"!) e("e # a $ei"! a mem3rel#rE ea ,r#v#ac! dureri) am#reli i) 2 ca&urile $rave) $a $re a. A Ar"eri"a "em,#ral! (au 3#ala lui O#r"# ) de #ri$i e ecu #(cu"!) (urvi e 2 (,ecial (,re v4r("a de YU a i. A +#ala lui *aPaDa(=u (au 3#ala femeil#r f!r! ,ul( e("e # afeciu e rar! de #ri$i e ecu #(cu"!) ,#a"e au"#imu !. A"i $e mai ale( femeile "i ere i afec"ea&! va(ele mari iei"e di c4r:a a#r"ic! ;car#"idele i (u3claviile<. Ea ,#a"e a "re a # claudicaie i "ermi"e "! ;,ri a"i $ere a ar"erei femurale (au iliace<) (i c#,e) (au 2 c! i ceci"a"e. A Periar"eri"a #d#a(! e("e # 3#al! au"#imu ! care ,#a"e afec"a ar"erele di diferi"e re$iu i ale c#r,ului) cau&4 d dureri a3d#mi ale) "e("iculare (au "#racice) # :e ! re(,ira"#rie i u e#ri a,ariia de "umefacii m#i (u3 ,iele. A $ei"ele cu"a a"e. A $ei"ele cu"a a"e) i flamaie a ,ereil#r va(el#r cu"a a"e) (e "raduc 2 m#d #3i ui" ,ri a,ariia u ei ,ur,ure ;,e"e r#ii care u ,!le(c la ,re(iu e< l#cali&a"e frecve " ,e mem3rele i feri#are i a(#di du'(e u e#ri cu &# e de ulceraii cu"a a"e. U ele (u " a $ei"e ,ur cu"a a"eE al"ele (e a(#cia&! u #r a"i $eri ale #r$a el#r i "er e ;muc=i) ervi) vi(cere<. *RA*AMEN*UL ANBEI*ELOR. *ra"ame "ul a $ei"el#r de,i de de cau&a l#r. Se ,#a"e face a,el la a "ii flama"#are ;c#r"ic#("er#i&i<) la imu #de,re(#are dar i la me"#dele de c=irur$ie va(cular!. 'L OOR*ON ;3#al! a lui<) PERI'AR*ERI* NODOAS) ^EBENER ;$ra ul#ma"#&! a lui<. ANBIN. +#al! i flama"#rie acu"! a fari $elui. A"i $erea e("e rar $e erali&a"! la 2 "re$ul fari $e ;fari '$i"!< i (e limi"ea&! cel mai ade(ea la ami$dale

;ami$dali"!<. A $i ele (u " de #ri$i e viral! i u e#ri 3ac"eria ! ;i fecii da"#ra"e $erme il#r ca ("re,"#c#cii) ("afil#c#cii (au cei di $e ul Oaem#,=ilu(<. Ceva #3i ui" 2 decur(ul u ui $u"urai (au al u ei $ri,e) a $i a ,#a"e) 2 m#d e6ce,i# al) (! c# ("i"uie (em ul ,recur(#r al al"ei 3#li mai $rave ;m# # ucle#&! i feci#a(! (au dif"erie<. A $i a r#ie. A $i a r#ie e("e # i flamaie acu"! a fari $elui) care de&v!luie) la e6ame ul cli ic) # muc#a(! mai r#ie dec4" e("e #rmal. DI5ERI*E *IPURI DE ANBIN RO?IE A A $i a eri"ema"#a(! (au a $i a r#ie ca"aral!) cea mai r!(,4 di"!) (urvi e mai ale( la c#,ilul (u3 F< a i. 5e3r!) dureri vii la de$lu"iie) mi$re e) ace("ea (u " (im,"#mele. E6ame ul fari $elui de&v!luie # r#ea! difu&! i # cre"ere de v#lum mai mul" (au mai ,ui im,#r"a "! a ami$dalel#r. A $i a eri"ema"#a(! ,#a"e (! (e c#m,lice cu u fle$m# ,eriami$dalia ;a3ce( 2 "re ,ere"ele fari $elui i ami$dal!<) care ,r#v#ac! u "ri(mu( ;c# "rac"ura muc=il#r ma("i'ca"#ri< i # di(fa$ie ;dificul"a"e de de$lu"iie<. A A $i a 3#lil#r eru,"ive e("e u (im,"#m ma:#r al (car'la"i ei) al ru:e#lei i) 2 mai mic! m!(ur!) al ru3e#lei. A A $i a ("re,"#c#cica a reuma"i(mului ar"icular acu" ,recede cu c4"eva &ile (au (!,"!m4 i ma ife("!rile ace("ui reuma"i(m. Ea (e ma ife("! ,ri "r'# ami$dali"! ;i flamaia ami$dalel#r< cu v#m! i dureri de ca,. S"udiul 3ac"eri#l#$ic ara"! ,re&e a ("re,"#c#cil#r=em#li"ici ai $ru,ului Acare ,#" a "re a) 2 afara a"i $eril#r ar"iculare i cardiace) c#m,licaii re ale. Ace(" ri(c) c4 dva $rav) e("e ,reve i" a("!&i) 2 !rile de&v#l"a"e) ,ri a "i3i#"era,ia (i("ema"ic! a ace("#r a $i e. *RA*AMEN*. +#l avul "re3uie (! (e #di= ea(c! i (! evi"e r!celile. Alime "aia "re3uie (! fie u#ar! i 3!u"urile 2 ca "i"a"e mare. *ra"ame "ul e("e) ,e de # ,ar"e) l#cal) vi&4 d uurarea durerii (i de&i fec"area $urii (i fari $elui cu $ar$ari(me) ,ulveri&!ri i) ,e de al"! ,ar"e) $e eral) ,ri admi i("rarea de a "i3i#"ice. *ra"ame "ul de referi ! e("e ,e icili #"era,ia "im, de -U &ile) a(#cia"! cu a al$e&ice) ANBIN PEC*ORALA a "ii flama"#are) a "i,ire"ice i c#lu"#rii. I ca& de recidiv! frecve "!) e("e i dica"! ami$dalec"#mia. A $i a al3!. A $i a al3! e("e # i flamaic acu"! a fari $elui care ,re&i "!) la e6ame ul cli ic) # muc#a(! ac#,eri"! de u ("ra" al=ici#(. DI5ERI*E *IPURI DE ANBIN AL+ A A $i a erilema"#,ullacee ,r#v#ac! aceleai (im,"#me ca a $i a r#ie) dar ami$dalele (u " ac#,eri"e de u ("ra" al3ici#( i u e#ri ce uiu'$!l3ui) 2 $e eral u#r de 2 de,!r"a" cu u "am,# de va"!. A A $i a ,(eud#mei 3ra #u(a ,r#v#ac! f#rmarea u ui ("ra" mai adere " ;fal(! mem3ra ! ce uie<) care ,#a"e (! ("4r ea(c! "emeri c! ar fi v#r3a de # dif"erie. A("!&i) acea("! 3#al!) mulumi"! vacci !rii a "idif"erice) ,rac"ic a di(,!ru" 2 !rile #ccide "ale. *#"ui) #rice a $i a ,(eud#mem'3ra #a(! "re3uie (! c# ("i"uie #3iec"ul u ei ,relev!ri 3ac"eri#l#$ice i) la cea mai mic! 2 d#ial!) 3#l avul "re3uie (! ,rimea(c! (er a "idif"eric ,e "ru a #,ri ev#luia u ei eve "uale dif"erii. Acea("! a $i a al3! e("e ade(ea (em ul ,recur(#r al u ei m# # uclc#&c i feci#a(c. A A $i a ve&icul#a(a i a $i a =er,elica au ca #ri$i e) re(,ec"iv) viru(ul &# ei &#("er i al =er,e(ului. Or#fari $elc ia u a(,ec" r#u ,u c"a" de ve&icule al3e) (,ar"e (au u) a(em! !"#are u #r mici ulceraii. *RA*AMEN*. +#l avul "re3uie (! (e #di= ea(c! i (! evi"e r!celile) 2 afara u ei aciu i l#cale ;$ar$ari(me) ,ulveri&aii<) "ra"ame "ul ,#a"e c#m,#r"a a "i3i#"ice ,e cale $e eral!) 2 a $i ele ve&icul#a(e a "i3i#"icele (u " "#"ui f!r! efec") 2 afara ca&uril#r de (u,rai fecie 3ac"eria !. Cel mai ade(ea) e("e (uficie "! admi i("rarea de a al$e&ice. A $i a ulcer#a(!. A $i a ulcer#a(! e("e # i flamaie acu"! a fari $elui) care ,re&i "!) la e6ame ul cli ic) # muc#a(! fari $ea ! afec"a"! de u a (au mai mul"e ulceraii. DI5ERI*E *IPURI DE ANBIN ULCEROAS A A $i a lui Vi ce l (urvi e mai ale( la ad#le(ce " (au la adul"ul "4 !r. Mul"i,licarea ,e muc#a(a fari $ea ! a d#u! 3ac"erii c#me (ale ;"r!i d ,e (eama $a&dei f!r! a'i face r!u<) 3acilul fu&if#rm i (,irilul) de"ermi ! a $i a lui Vi ce ") u#r dia$ #("ica"! ,ri e6ame ul micr#(c#,ic al u ui fr#"iu al $4"le:ului du,! c#l#rarea 3ac"eriil#r ;c#l#raia lui Bram<. Durerea) ,ui i "e (!) (e acce "uea&! la de$lu"iie. Ea afec"ea&! # (i $ur! ,ar"e a fari $eluiC cel mai ade(ea. a $i a lui Vi ce " u afec"ea&! dec4" # (i $ur! ami$dal!) care e("e ac#,eri"! a"u ci de ulceraii (u,le la ,al,are i # fal(! mem3ra !. Ea ,#a"e fi cau&a"! de # ,r#a("! ("are a de "iiei. A A $i a lui Du$ue" (e #3(erv! 2 decur(ul fe3rei "if#ide. Ea (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# ulceraie edurer#a(! a u uia (au c=iar a cel#r d#i ("4l,i ai v!lului ,ala"i . A A $i a 3#lil#r =e uil#l#$ice (e #3(erv! frecve " 2 ca&ul m# # ucle#&ei i feci#a(e (au al leucemiei. Dia$ #("icarea (a (e 3a&ea&! ,e e6ame ele (a $vi e. def#rmare a $4"ului ;e6"eri#ar!<) # fe3r! ridica"! i dureri

*RA*AMEN*. Se 3a&ea&! ,e ,e icili !. ANBIN PEC*ORAL. A ANBOR ANBIO+LAS*OM. *um#r! cere3ral! va(cular!) cel mai de( 3e i$ !. SINONIMC =emu $i#3[a(l#m. A $i#3la("#mul e("e l#cali&a") 2 $e eral) la creierul mic) u e#ri 2 m!duva (,i !rii) "ru c=iul cere3ral i) mai rar)2 emi(ferele cere3rale. Dureri de ca,) v#m!) a"a6ie ;i c##r'd# area mic!ril#r< i i("a$mu( ;mic!ri ra,ide i i v#lu "are ale #c=il#r< (u " ,ri ci,alele (im,"#me ale afeciu ii. ANBIOCARDIOBRA5IE. E6ame radi#l#$ie care ,ermi"e vi&uali&area cavi"!il#r cardiace. INDICAII. Prac"ica" 2 m#d cure ") ace(" e6ame ,ermi"e ,u erea 2 evide ! a a #maliil#r valvel#r cardiace ;(c!,!ri) 2 $r#!ri<) ale va(el#r ;,#&ii# are a #rmal!) 2 $r#arc<) ale muc=iului cardiac ;dila"aie ve "ricular!) dimi uare l#cali&a"! (au difu&! a c# "rac"ili"!ii ve "riculului ("4 $) mai ale( 2 ca&ul u ui i farc" al mi#cardului< i a c#mu ic!ril#r a #rmale 2 "re diferi"ele cavi"!i ;c#mu icaie i "erauricular!) c#mu icaie i "erve "ricular!<. *EONIC. U ,r#du( de c# "ra(" i#da") #,ac la radiaiile H) e("e i :ec"a" cu a:u"#rul u ui ca"e"er (u3ire i "r#du( 2 "r'# ve ! (au 2 "r'# ar"er! ,eriferic!) ,4 ! 2 i im!. Ace(" ,r#du( va a:u $e 2 i "eri#rul cavi"!il#r cardiace) c# "i u4 du'i a,#i drumul du,! cure "ul (a $vi . A $i#cardi#$rafia i&#"#,ic! reali&ea&! e6ame ul ve "riculel#rC # d#&! mic! de ,r#du( radi#ac"iv ;"e= eiu ..< e("e i :ec"a"! 2 "r'# ve ! a 3raului 2 "im, ce # camer! vide# 2 re$i("rea&! c# "rac"ili"a"ea cavi"!il#r cardiace. Ace(" e6ame aduce i f#rmaii c#m,leme "are) 2 m!(ura 2 care ,#a"e fi ,rac"ica" 2 "im,ul ef#r"ului fi&ic. DERULARE. A $i#cardi#$rafia ece(i"! # (,i"ali&are de MR ,4 ! la JY #re. Ea (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie l#cal! i durea&! 2 "re JU mi u"e i # #r! i JU mi u"e. S"area ,acie "ului e("e (u,rave$=ea"! ,ri elec"r#cardi#$ram! ,e "#a"! dura"a e6ame ului. E5EC*E SECUNDARE. Su " rare i) 2 $e eral) 3e i$ eC $reuri) i di(,#&iii) =em#ra$ii de mic! i "e (i"a"e. I :ec"area ,r#du(ului de c# "ra(" i#da" ,u"4 d ,r#v#ca # reacie aler$ic!) medicul "re3uie (! (e i f#rme&e cu ,rivire la a "ecede "ele aler$ice ale 3#l avului i) la ev#ie) (!'i ,re(crie u "ra"ame " a "ialer$ic. ANBIOCOLI*. I fecie 3ac"eria ! a c!ii 3iliare ,ri ci,ale i a c!il#r 3iliare i "ra=e,a"ice ;(i"ua"e 2 i "eri#rul fica"ului<. CAUIE. A $i#c#li"a e("e cau&a"!) 2 $e eral) de ,re&e a u ui c#r, ("r!i 2 c!ile 3iliare. Cel mai de() e("e v#r3a de J. ANBIOBRA5IE OCULAR mi$rarea u ui calcul ve&icular 2 ca alul c#led#c ;calea 3iliar! ,ri ci,al!<) rar de # "um#r! i) u e#ri) de # i fec"are cu u vierme (au cu $!l3ea&!. SIMP*OME ?l DIABNOS*IC. A $i#c#li"a (e ma ife("! ,ri "r'# fe3r! de RU_C cu fri(#a e) a(#cia"! u e#ri cu dureri a3d#mi ale i cu u ic"er. *RA*AMEN*. A $i#c#li"a "re3uie (! fie "ra"a"! ra,id cu a "i3i#"ice) da"#ri"! ri(curil#r de (e,"icemie) de i (uficie ! re al! i de c#la,( cardi#va(cular. O i "erve ie c=irur$ical! (au e d#(c#,ic!) av4 d dre," (c#, elimi area #3("ac#lului 2 cau&!) "re3uie (! fie reali&a"! ur$e " du,! re$re(ia (em el#r i feciei. ANBIOEDEM. A %UINCFE ;edem al lui<. ANBIODERMI* PURPURIC ?l PIBMEN*AR. Afeciu e cu"a a"! frecve "!) carac"eri&a"! ,ri "r'# i flamaie 3ila"eral! i (ime"ric! a ,!rii i feri#are a $am3el#r. SINONIMC dermi"! #cre a $am3el#r. A $i#dermi"a ,ur,ur! i ,i$me "ar! e("e # c#m,licaie a i (uficie ei ve #a(e cr# ice) c# (eci ! a varicel#r (au u ei fle3i"e. Ea (e carac"eri&ea&! ,ri a,ariia "re,"a"! a ,l!cil#r ,i$me "a"e) de cul#are #cru (au mar# ie) mai mul" (au mai ,ui 2 "i (e. Ea (e ,#a"e c#m,lica ,ri a"r#fie) ,ri (u,rai fec"are 3ac"eria ! i ,ri ulcere ale $am3ei. *ra"ame "ul c# ("! 2 a "i(e,(ia cu"a a"!) le$a"! de # cur! medical! (au c=irur$ical! a i (uficie ei ve #a(e. ANBIOBRA5IE. E6ame radi#l#$ie care ,ermi"e e6ami area v#lumului i "eri#r al u ui va( (a $vi ;ar"er! (au ve !< i ale ramuril#r 2 care (e 2m,ar"e ace(" va(. INDICAII. O a $i#$rafie e("e u"ili&a"!) 2 ,ri ci,al) ,e "ru ("udierea va(el#r i imii i ale ,l!m4 il#r) cel#r ale creierului i m!duvei (,i !rii ;a $i#$rafii cere3rale i medulare< i a cel#r ale mem3rel#r i vi(cerel#r ;ri ic=i) me&e "er<. Ace(" e6ame (erve"e la de,i("area le&iu il#r ar"eriale) 2 de#(e3i ale ("e #&el#r ;2 $r#!rile< c# (ecu"ive a"er#mului ;de,#&i" li,idic ,e ,ere"ele ar"erial<) a evri(mel#r ;dila"aii l#cali&a"e ale ar"erel#r<) #clu&iil#r u ui va( de c!"re u a"er#m (au de c!"re u c=ea$. A $i#$rafia mai ,ermi"e (! fie di("i (! # di(ecie ar"erial! ;cliva: al ,ereil#r< (au ,re&e a u ei malf#rmaii ar"eri#ve #a(e. 2 ai "ea u ei i "erve ii c=irur$icale) # a $i#$rafie d! ,#(i3ili"a"ea (! (e ("udie&e ra,#r"urile a a"#mice 2 "re va(e i le&iu ea de #,era") 2 (f4ri") a $i#$rafia ,ermi"e (! (e ,rac"ice a $i#,la("ii ;"e= ici de dila"are a u ui va(<) em3#'li&aii ;#clu&ii "era,eu"ice ale u ui va(< i # c=imi#"era,ie i (i"u ;i :ec"are

,e cale i "rava(cular! a medicame "el#r a "ica cer#a(e<. Acea("! "e= ic! e("e de umi"! 8radi#l#$ie i "erve i# al!9. CON*RAINDICAII. Ca "i"a"ea de radiaii H ,rimi"! 2 cur(ul ace("ui e6ame e("e mic!. *#"ui) ace(" e6ame u (e ,rac"ic! la femeia $ravid!. I :ec"area u ui ,r#du( de " i#da" ,#a"e ,r#v#ca # reacie aler$ic! ce (e carac' "eri&ea&! ,ri $reuri) v#m!) eru,ii cu"a a"e i 2 ,lu( # (c!dere a "e (iu ii ar"eriale. Medicul (e a(i$ur! deci c! ,acie "ul u a ,re&e "a" vre#da"! aler$ie ;a("m) ec&em!) aler$ie la i#d<) 2 ca&ul c! a ,re&e "a" vre# f#rm! de aler$ie) medicul ,#a"e ,re(crie ,acie "ului u "ra"ame " a "ialer$ic) care "re3uie (! fie urma" 2 &ilele di ai "ea e6ame ului. Pe "ru a ,reve i #rice ri(c de =em#ra$ie) luarea de a "ic#a$ula "e "re3uie (! fie dimi ua"! (au (u(,e da"! ,r#vi&#riu. Per(#a ele care (ufer! de i (uficie ! re al! "re3uie (! ia a umi"e ,recauii) 2 (,ecial (! c# (ume di a3u de ! lic=ide 2 &ilele care ,reced i urmea&! e6ame ului. Medicul ,re(crie efec"uarea a ali&el#r ,rivi d ivelul de uree i de crea"i i !. *EONICA. Medicul ,rac"icia i "r#duce u ca"e"er ;u mic "u3 (u,lu< 2 "r'u va() ,ri ,iele ;ar"era car#"id! a $4"ului) ar"era =umeral! a ,licii c#"ului) ar"era femural! a ,licii i $=i ale) # ve ! a mem3rel#r<. A"u ci c4 d ,u ci# area u e("e direc"!) ,rac"icia ul $=idea&! ace(" ca"e"er ,4 ! la va(ul de e6ami a") (u,rave$=i d 2 ai "area (a ,e u ecra de c# "r#l. A,#i i :ec"ea&! u ,r#du( de c# "ra(" i#da") #,ac la radiaiile H) i ia ima$i i ale drumului (!u. A,#i ca"e"erul e("e re"ra( i ,u c"ul de ,u ci# are e("e a,!(a". A A $i#$rafia cla(ic! (au c# ve i# al! e("e u e6ame radi#l#$ie al va(el#r (a $vi e care c# ("! 2 2 re$i("rarea drumului ,r#du(ului ,e u film radi#l#$ie) ,ri cliee la i "ervale diferi"e (au 2 (erie. A A $i#$rafia di$i"ali&a[a (au umeri&a"! e("e u e6ame radi#l#$ie al va(el#r (a $vi e care c# ("! 2 "ra"area i f#rma"ic! a ima$i il#r. Acea("a ,ermi"e (! (e ,ri d! ima$i ile vide# ,e u am,lifica"#r de ("r!lucire cu # camer! adecva"!) a,#i ameli#rarea ace("#r ima$i i ,ri 2 de,!r"area a umi"#r i f#rmaii radi#l#$ice care u ,rive(c va(ul de ("udia" ;,r#ve i d) de e6em,lu) de la ("ruc"urile #(#a(e<. A $i#$rafia ,ri ima$erie ,ri re&# a ! ma$ e"ic! (au a $i#' l.R.M. (au I.R.M.N. e("e # a,licaie rece "! a ima'$eriei ,ri re&# a ! ma$ e"ic! uclear! la e6ami area va(el#r. PREB*IRE ?I DES5?URARE. E6ame ul ece(i"! cel mai de( # (,i"ali&are de MR ,4 ! la R/ #re. El (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie l#cal! ;u e#ri $e eral!< i durea&! de la c4"eva mi u"e ,4 ! la d#u! #re. Pu c"ul de ,u ci# are ar"erial! "re3uie (! fie urm!ri" ,e dura"a urm!"#arel#r MR #re. E5EC*E SECUNDARE. I :ec"area ,r#du(ului de c# "ra(" ,r#v#ac! # (e &aie "rec!"#are de c!ldur!. P#a"e (urve i u mic =ema"#m Ia l#cul ,u ci# !rii i (e ,#" ,r#duce reacii aler$ice "rec!"#are. Dar c#m,licaiile cardiace) =em#ra$ice (au eur#l#$ice (u " f#ar"e rare. 'L ANBIOCARDIOBRA5IE) AOR*OBRA5IE) AR*ERIOBRA5IE) CORONAROBRA5IE) 5LE+O'BRA5IE) SPLENOPOR*OBRA5IE. ANBIOBRA5IE OCULAR. E6ame radi#l#$ie care ,ermi"e #3(ervarea va(el#r fu dului de #c=i ;care iri$! c#r#ida i re"i a<. ANBIOFERA*OM INDICAII. A $i#$rafia #cular! e("e e(e ial! 2 (u,rave$=erea dia3e"ului) ,recum i 2 ("udierea iri(ului. Ea ,#a"e c#m,le"a u e6ame al fu dului de #c=i aduc4 d i f#rmaii mai ,reci(e a(u,ra l#cali&!rii i 2 "i derii le&iu il#r #3(erva"e. *EONIC. Se 3a&ea&! ,e i :ec"area u ei mici ca "i"!i de ,r#du( de c# "ra(") flu#re(cei a"ul de (#diu) 2 "r'# ve ! ,eriferic!) 2 $e eral a ,licii c#"ului. C#l#ra "ul circul! 2 (4 $e ,4 ! la va(ele #culare. A"u ci 7 ,ri i "ermediuT u #r fil"re (,eciale 7 (e reali&ea&! cliee ale fu dului de #c=i. E6ame ul durea&! a,r#6ima"iv -K mi u"e. A&i) #ile "e= ici ,ermi" #3i erea de ima$i i umeri&a"e ,e u ecra . E5EC*E SECUNDARE. I cide "ele (u " cel mai ade(ea 3e i$ e ;v#m!) i di(,#&iie<. Accide "ele aler$ice da"#ra"e flu#re(cei ei) f#ar"e rare) ,#" fi ,reve i"e ,ri "r'u "ra"ame " a "ialer$ic. Vederea 2 ce#a"! i #r3irea ,r#v#ca"! de lumi a de la luarea clieel#r) c# (eci e ale dila"!rii ,u,ilei ,ri "r'u c#lir cicl#,le$ic) ,#" fi dera :a "e "im, de c4"eva #re du,! efec"uarea e6ame ului. ANBIOFERA*OM. Le&iu e cu"a a"! care (e ,re&i "! (u3 f#rma u ei mici ,a,ule de cul#are r#u 2 c=i( ac#,eri"! cu u ("ra" Pera"#&ic "are. ANBIOLEIOMIOM. Mic! "um#r! 3e i$ ! care (e de&v#l"! ,e ,iele) 2 i "eri#rul =i,#dermuluiE ia a"ere 2 ,ere"ele mu(cular al u ei ve e (u3cu"a a"e. ANBIOM. Malf#rmaie care afec"ea&! (i("emul va(cularC ar"ere) ca,ilare) ve e i va(e limfa"ice. A $i#mul e("e # le&iu e c# $e i"al!) 3e i$ !) a va(el#r (a $vi e ;=ema $i#m< (au limfa"ice ;limfa $i#m<) care (e "raduce ,ri "r'# def#rmare a ("ruc"uril#r va(culare. El ,#a"e e6i("a 2 c! de la a"ere (au ,#a"e a,!rea 2 cur(ul c#,il!riei (au vieii adul"e) 2 a umi"e ca&uri) el ,#a"e i (! re$re(e&e (au (! di(,ar!. L#cali&area e("e fie (u,erficial! ;,iele) muc#a(e<) fie ,r#fu d! ;vi(cere) de e6em,lu creierul) fica"ul)

,l!m4 ul<E a $i#amele ,r#fu de ri(c! (! ,r#v#ace =em#ra$ii. A $i#amele cu"a a"e. Pri "re a $i#amele cu"a a"e) (e di("i $ a $i#amele ima"ure) a $i#amele ma"ure (au ,la e) a $i#amele ("elare i a $i#amele ca,ilar#ve #a(e. A A $i#amele ima"ure (u " malf#rmaii ale (i("emului va(cular) f#ar"e frecve "e la (u$ari) care (e de&v#l"! ,lec4 d de la dermul (u,erficial. Ele (e ,re&i "! (u3 d#u! a(,ec"e diferi"eC a $i#amele "u3er#a(e (au a $i#amele c!,u ! f#rmea&! ,r#emi e e mai mul" (au mai ,ui v#lumi #a(e) 3i e delimi"a"e i de cul#are r#ieE a $i#amele (u3cu"a a"e ,ar mai ,ui (u,erficiale) iar ,r#emi e a l#r ,#a"e fi ac#,eri"! de # ,iele #rmal! (au al3!("ruie. 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) a $i#amele ima"ure re$re(ea&! 2 m#d (,# "a ) iar a3i erea de la #rice fel de "ra"ame " e("e c# dui"a cea mai rai# al!. O (im,l! (u,rave$=ere derma"#l#$ic! re$ula"! e("e (uficie "!) 2 afara ca&ului c! a $i#mul e("e l#cali&a" 2 "r'# &# ! im,#r"a "! di ,u c" de vedere fu ci# al ;,le#a,e ,e "ru vedere) lari $e ,e "ru re(,iraie) 3u&e ,e "ru de "iie<. 2 "r'# a(eme ea (i"uaie) ,#" fi avu"e 2 vedere # c#r"ic#"era,ie (au a3laia c=irur$ical!. A A $i#amele ma"ure (au ,la e (u " malf#rmaii f#ar"e frecve "e ale (i("emului va(cular) care (e de&v#l"! ,lec4 d de la ca,ilarele dermului (u,erficial. Ace("ea (u " cla(icele 8,e"e de vi 9 care) 2 ,#fida a(,ec"ului l#r u e#ri im,re(i# a ") u a "re ea&! vre# "ul3urare fu ci# al!. A $i#mul ,la (e va e6"i de 2 decur(ul vieii ,acie "uluiE el va lua # cul#are mai 2 c=i(! i (e va ac#,eri de #duli ,r#emi e i. A $i#mul ma"ur e("e "ra"a" cu la(erul cu ar$# . *#"ui) re&ul"a"ele u (u " 2 "#"deau a ,erfec"e i ade(ea e("e ece(ar! re,e"area #,eraiei. A A $i#amele ("elare (au "ela $iec"a&ice (u " malf#rmaii ale (i("emului va(cular care (e ,re&i "! ca mici ,e"e r#ii 2 f#rm! de ("ea) u#r (u,ra2 !la"e. Ele (e afl! mai ale( ,e fa! i ,e e6"remi"!i i (u " fav#ri&a"e de (arci !. Mai (u " 2 "4l i"e i 2 cadrul cir#&el#r alc##lice. C4 d u di(,ar (,# "a ) ace("e a $i#ame (e "ra"ea&! ,ri elec"r#c#a$ulare (u3 a e("e&ie l#cal!. A A $i#amele ca,ilar#ve #a(e (u " malf#rmaii rare ale (i("emului va(cular care (e ,re&i "! ca ,r#emi e e al3!("rui (i"ua"e ,e "raiec"ele ve #a(e) cre(c4 d 2 v#lum 2 "im,ul u ui ef#r". Ele ,#" fi "ra"a"e ,ri i :ec"area de ,r#du(e (cler#&a "e (au ,ri a3laie c=irur$ical!) dar im,u ,rac"icarea u #r e6ame e c#m,leme "are 2 ai "ea ANBIOMA*OI. +#al! carac"eri&a"! ,ri a,ariia de a $i#ame ;malf#rmaii c# $e i"ale ale va(el#r (a $vi e (au limfa"ice< mul"i,le la (u,rafaa ,ielii (au 2 ,r#fu &imea #r$a el#r) a(#cia"! u e#ri cu al"e malf#rmaii. 'G RENDU'OSLER) S*URBE'^E+ER'FRA++LE. ANBIOM PLAN. Pa"! vi#lacee umi"a 2 m#d cure " 8,a"! de vi 9. ANBIOPA*IE. Orice 3#al! a va(el#r (a $vi e (au limfa"ice. ANBIOPLAS*IE. I "erve ie c=irur$ical! c# ("4 d 2 re,ararea) dila"area (au rem#delarea u ui va( def#rma") 2 $u("a" (au dila"a". DES5?URARE. A $i#,la("ia ,#a"e fi ,rac"ica"! ,ri i ci&ie c=irur$ical! (au ,e cale "ra (cu"a a"!. A A $i#,la("ia ,ri i ci&ie u"ili&ea&! u fra$me " de ve ! (! !"#a(! ;,releva") 2 $e eral) de la $am3a 3#l avului< (au de e(u" (i "e"ic ;,a"c=< cu care (e re("aurea&! ,ar"ea 3#l av! du,! i ci&ia l# $i"udi al! a ,ere"elui va(ului. A A $i#,la("ia ,e cale "ra (cu"a a"! u"ili&ea&! # (# d! cu u 3al# a $# fla3il. Ea u (e a,lic! dec4" 2 $u("!ril#r l#cali&a"e) 2 ,lu() ea e("e i #,era "! ,e u fra$me " ar"erial RANOIDROI "#"al #3"ura". I :ec"area u ui ,r#du( de c# "ra(" i#da") re,e"a3il ,ri radi#$rafie) ,ermi"e l#cali&area &# ei 2 $u("a"e i c# "r#lul 2 ce ,rive"e ,#&ii# area (# dei. Acea("a e("e i "r#du(! 2 va(ul 3#l av ,e #c#li"e) ,ri "r'u va( ,eriferic ;de e6em,lu) ar"era femural!<E 3al# aul) ,la(a" la ivelul 2 $u("!rii ar"eriale) e("e a,#i umfla" ,e "ru a dila"a (e$me "ul a"i (. Du,! #3i erea u ui re&ul"a" (a"i(f!c!"#r ;di(,ariia c#m,le"! a ("e #&ei (au ,er(i("e a u ei ("e #&e mi ime u dera :ea&! cur$erea (4 $elui<) (# da i 3al# aul (u " re"ra(e. COMPLICAII ?I PROBNOI. C#m,licaiile $rave ale a $i#,la("iei ,e cale "ra (cu"a a"! ;#3"urarea ar"erei ,ri cliva:ul ,ere"elui (!u) =ema"#m) =em#ra$ie< (u " rare. Du,! # vreme) ,#a"e u e#ri (! rea,ar! # #u! 2 $u("are ;re("e' #&!<C ea e("e a"u ci "ra"a"!) 2 m#d #3i ui" cu (ucce() ,ri "r'# #u! a $i#,la("ie. 2 ca&urile de re("e #&e c#r# are) rela"iv frecve "e) "e= icile de re,arare ('au diver(ifica" a&iC u"ili&area la(erului) a u ui r#"#3la"#r ;fre&! ,iv#"a "! de mare vi"e&!< (au am,la(area u ui ("e " ;arm!"ur! i "raar"erial!<. ANBOAS. '\ ANHIE*A*E. ANBOR. Durere "#racic! ce ,#a"e iradia (,re $4") ma6ilarul i feri#r (au 3rae) c# (eci ! a u ei ,r#a("e iri$!ri a i imii. SINONIMC a $i a ,ec"#rala. A $#rul e("e # afeciu e frecve "! 2 !rile de&v#l"a"e) u de re,re&i "! u a di "re ,ri ci,alele ,r#3leme ale (! !"!ii ,u3lice. CAUIE. A $#rul (e e6,lic! ,ri 2 $u("area a #rmal! a u eia (au mai mul"#r ar"ere ale i imii)

c#r# arele) 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r de a $#r ("a3il cr# ic i de a $#r i ("a3il) ace("e dimi u!ri de cali3ru (e ma ife("! 2 cur(ul ef#r"ului) c4 d ece(i"!ile cardiace de #6i$e (u " cre(cu"e. A"i $erea ar"erel#r c#r# are e("e) ca re$ul! $e eral!) c# (ecu"iv! u ui a"er#m ;de,#&i" li,idic ,e ,ereii ar"eriali<) ai c!rui ,ri ci,ali fac"#ri de a,ariie (u " v4r("a) (e6ul ;a $#rul e mai "ardiv la femei<) =i,er"e (iu ea ar"erial!) dia3e"ul) #3e&i"a"ea) =i,erc#le("er#lemia) "a3a$i(mul i eredi"a"ea. A $#rul (,a("ic e("e le$a" de c# "racia (,a(m#dic! a u ei ar"ere c#r# are f!r! ca (! e6i("e 2 m#d ece(ar # 2 $u("are a ar"erei 2 ("are #rmal!. SIMP*OME ?I EVOLUIE. A $#rul (e ma ife("! 2 "im,ul u ui ef#r" ,ri "r'# (e &aie de ("r4 $ere 2 (,a"ele ("er ului) ,u"4 d iradia (,re $4") ma6ilarul i feri#r) (,a"e) 3rae ;mai ale( ("4 $ul<. C#m,licaia a $#rului c# ("! 2 i farc"ul de mi#cardC ar"era 2 $u("a"! (e a("u,!. I farc"ul (e "raduce ,ri "r'# cri&! durer#a(!) i "e (! i ,relu $i"!) cu "ra (,iraii) $reuri (au v#m! i ("are de r!u ;=i,#"e (iu e ar"erial!<E acea("! (i"uaie im,u e "ra (,#r"area f!r! 2 "4r&iere cu # am3ula ! (,ecial! la u (erviciu de ur$e ! cardi#l#$ic!. DIABNOS*IC) 2 e(e ! cli ic)dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e carac"eri("icile i dura"a durerii (urve i"e la u ,acie " care ,re&i "! u ul (au mai muli fac"#ri de ri(c al a"er#mului. M#dific!ri ale elec"r#cardi#$ramei a,ar 2 "im,ul durerii. Al"e e6ame e (u " u"ili&a"e ,e "ru a cerce"a le&iu ile ar"erel#r c#r# are i ,e "ru a $=ida "ra"ame "ulC ,r#3a la ef#r" ,e 3icicle"! (au ,e c#v#rul rula " ;care ,#a"e decla a (im,"#mul durer#(<) (ci "i$rafia mi#cardic! i c#r# ar#$rafia. *RA*AMEN* SI PREVENIRE. A $#rul ("a3il (e "ra"ea&! ,ri medicame "e ;3e"a3l#ca "e) "ri i"ri !) i =i3i"#ri caldei) a(,iri !<) 2 "im, ce f#rma i ("a3il! im,u e # (,i"ali&are ,e "ru a dimi ua ri(cul de a,ariie a u ui i farc". Al"e d#u! (#luii "era,eu"ice ,#" fi avu"e 2 vedereC a $i#,la("ia c#r# aria ! (au c=irur$ia ;,# "a: a#r"#c#r# ar<) i dicaiile l#r fii d fu cie de re&ul"a"ele c#r# ar#$rafiei i de eficie a medicame "el#r. *ra"ame "ul a $#rului (,a("ic face a,el la va(#dila"a"#are di familia i =i3i"#ril#r caldei. Cea mai 3u ! ,reve ire c# ("! 2 lu,"a 2m,#"riva fac"#ril#r de ri(c ai a"er#muluiC re$im alime "ar (!rac 2 $r!(imi) ,rac"icarea u ui (,#r" adecva") 2 ce"area fuma"ului) # via! #rd# a"!. ANBRENARE. I "er,e e"rare a fra$me "el#r u ui #( 2 "im,ul u ei frac"uri. ANBUILULOI. +#al! ,ara&i"ar! cau&a"! de i fe("area cu a $uilule. SINONIMC ("r# $il#id#&d. A $uilula) Slr# "GDl#ide( ("erc#rali() e("e u mic vierme di cla(a ema"#del#r) de M'J milime"ri lu $ime. Viermele (e im,la "ea&! 2 i "e("i ul (u3ire) 2 ,ar"icular 2 du#de . El (e 2 "4l e"e) 2 ,ri ci,al) ,e (#lurile calde i umede u de (u " dever(a"e ma"eriile fecale uma e) 2 !rile "r#,icale i 2 ,erime"rul Medi"era ei. CON*AMINARE. Larvele de a $uilul! (e de,u ,e (#l #da"! cu (cau ele i (e de&v#l"! aici. C4 d (e mer$e cu ,ici#arele $#ale ,e (#lul c# "ami a") ele ,!"ru d 2 #r$a i(m "rec4 d ,ri ,iele i) ,ri circulaia (a $vi ! i limfa"ic!) a:u $ 2 ,l!m4 i i a,#i 2 i "e("i ul (u3ire. SIMP*OME SI SEMNE. I fecia (e "raduce mai 2 "4i ,ri "u(e) ,ri dificul"a"e de a re(,ira) a,#i ,ri dureri i ar(uri e,i$a("rice) # diaree cu re,e"iie) ,u(ee de ur"icarie) m4 'c!rimi i # i flamaie a dermului. *RA*AMEN* ?I PREVENIRE. A $uilul#&a e("e c#m3!"u"! ,ri admi i("rarea de a "i=elmi "ice ca "ia3e da&#lul (au) di ce 2 ce mai frecve ") ivermec"i a) medicame " de#(e3i" de eficace i de 3i e "#lera". Se ,revi e i fe("area 2 re$iu ile "r#,icale evi"4 d mer(ul cu ,ici#arele $#ale i i "er&ic4 d f#l#(irea de:eciil#r uma e ca 2 $r!!m4 ". ANOIDROI (au ANIDROI. A3(e ! a (ecreiei (ud#rale. 2 ca& de dimi uare a (ecreiei (ud#rale) (e v#r3e"e de =i,#=idr#&!. ANIRIDIE A A =idr#&a c# $e i"ala) (au 3#ala lui C=ri("'Sieme () e("e rar!. A A =idr#.&ele d#34 di"e ,#" fi c# (eci a u"ili&!rii de medicame "e care dimi uea&! (ecreia (ud#ral! ;a "ic#li' er$ice) (im,a"#li"ice< (au u #r "ul3ur!ri e d#cri e ;=i,#'"ir#idie< (au erv#a(e ;le&iu i ale =i,#"alamu(ului<. U ele derma"#&e ;lic=e ul (cler#() (cler#dermie) radi#dermi"c< ,#" de a(eme ea) di("ru$4 d a,ara"ul (ud#ral) (! cau&e&e # a =idr#&!. A =idr#&a a "re ea&! # u(c!ciu e a ,ielii) care e("e "ra"a"! cu la,"e em#lie ") i u e#ri "ul3ur!ri ale re$l!rii "ermice ;ri(c de i (#laie vara<. 'G *RANSPIRAIE. ANIRIDIE. A3(e a iri(ului) de #ri$i e c# $e i"al! (au "rauma"ic!. A3(e a iri(ului are dre," c# (eci ! # ,u"er ic! dimi uare a acui"!ii vi&uale i # :e ! re(imi"! la lumi !) iri(ul efii d ,re&e " ,e "ru a fil"ra ra&ele lumi #a(e. ANISAFIAI. +#al! ,ara&i"ar! rar! cau&a"! de i fe("area cu larve de a i(aPi(. A i(aPiile ;mai ale( A i(aPi( (im,le6< (u " viermi di cla(a ema"#dcl#r care "r!ie(c 2 ("are larvar! 2 cavi"a"ea a3d#mi al! i 2 muc=ii ,e"il#r de a,! de mare ca =eri $ul) m#ru ul i macr#ul. CON*AMINARE SI SIMP*OME. I $era"! ,ri i "ermediul ,e"il#r i fe("ai) larva a:u $e 2 ("#mac (au 2 i "e("i ) a,#i (e cui3!re"e 2 ,ere"ele l#r. Pre&e a (a (e ma ife("! ,ri "r'# durere a3d#mi al! u e#ri vi#le "! i ,ri (em e aler$ice ;ur"icarie) ,ruri") edem e"c.<. C4 d 3#ala u e("e "ra"a"!) la c4"eva (!,"!m4 i du,! i fe("are (e decla ea&! # #clu&ie i "e("i al!) ,r#v#ca"! de f#rmarea u ei "um#ri care 2 $l#3ea&! larva ;$ra ul#m e#&i #fil al i "e("i ului<.

*RA*AMEN*. *ra"ame "ul a i(aPia&ei c# ("! 2 e6"ra$erea c=irur$ical! a larvei. A i(aPia&a (e ,revi e a(i$ur4 d c# $elarea ,e"elui #cea ic 2 m#me "ul ,e(cuirii lui ;el "re3uie (! fie evi(cera" i a,#i c# $ela" la ' MU_C< i $!"i du'- ,e f#c 2 ai "e de a'- c# (uma. ANI*. I flamaie a re$iu ii a ale. O a i"! e("e cau&a"! de ,re&e a =em#r#i&il#r (au a u ei i fecii cu"a a"e. Ea (e "raduce ,ri (e &aii de ar(ur!) ,ri m4 c!rimi. Dia$ #("icul e("e ("a3ili" ,ri a u(c#,ie. *ra"ame "ul face a,el la ,#me&ile a "ii flama"#rii. ANODONIE. A3(e ! "#"al! (au ,arial! a de&v#l"!rii di il#r. A #d# ia e("e cau&a"! fie de u fac"#r eredi"ar) fie de # 3#al! a mamei ;2 "im,ul (arci ii< (au a c#,ilului ;2 ,rima ,ar"e a c#,il!riei< 2m,iedic4 d f#rmarea $erme il#r de "ari. Ea mai ,#a"e (! fie le$a"! de u ,r#ce( a"ural de ev#luie a da "urii ;,ierderea i ci(ivului la"eral ma6ilar i a di il#r de mi "e<. De(c#,erirea ,rec#ce a a #d# iei la c#,il) ade(ea ,ri cliee radi#$rafice) ,ermi"e i ("i"uirea u ui "ra"ame " #r"#d# "ic vi&4 d um,lerea &# ei ede "a"e ANO5*ALMIE. Malf#rmaie c# $e i"al! carac"eri&a"! ,ri a3(e a u uia di "re $l#3ii #culari (au a am3il#r. ANOREC*I*. I flamaie a a u(ului i rec"ului. O a #rec"i"! (e ma ife("! ,ri "r'# iri"aie a al!) ,ri "r'# (e &aie de "e (iu e rec"al!) ,ri ev#ia fal(! de a defeca) ,ri "r'# emi(ie frecve "! de muc#&i"!i i de (4 $e. Ide "ificarea cau&ei (e face ,lec4 d de la u e6ame 3ac"eri#l#$ic (au ,ara&i"#l#$ic al ,releva"el#r) de la 3i#,(ii. Dia$ #("icul (e face ,ri a u(c#,ie) iar "ra"ame "ul recur$e la medicame "e admi i("ra"e ,e cale $e eral! (au l#cal! ;(,!la"uri) (u,#&i"#are<. ANOREHIE. Dimi uare (au 2 ce"are a alime "!rii) ,ri ,ierdere a ,#f"ei de m4 care (au ,ri refu&ul de a (e alime "a. A #re6ia ,#a"e avea # #ri$i e #r$a ic!) ,(i=ic! (au ,#a"e fi le$a"! de u a3u& de medicame "e) 2 (,ecial de amfe"ami e. ANOREHIE MIN*AL. Refu&ul mai mul" (au mai ,ui (i("ema"ic de a (e alime "a. A #re6ia mi "al!) care a,are cel mai de( 2 "im,ul ad#le(ce ei) a"i $e 2 ma:#ri"a"e (e6ul femi i ;/US di "re ca&uri<. A #re6ica) umi"! i a #rec"ic!) e("e ade(ea (cli,i"#are i f#ar"e ac"iv! ,u"4 d fi ,erfec" i "e$ra"! 2 viaa ,r#fe(i# al!. Dac! u e#ri 2i e("e f#ame) ea ea$! c! i'ar fi. O3(eda"! de $reu"a"ea (a c#r,#ral!) ea ,#a"e a3u&a de la6a"ive (au de diure"ice cu i "e ia de a (l!3i i ,#a"e avea ,eri#ade de 3ulimie mai mul" (au mai ,ui a(#cia"e cu v#m! ,r#v#ca"!. CAUIE. Ace("ea (u " c# "r#ver(a"e. A #re6ia mi "al! "raduce a,r#a,e 2 "#"deau a c# flic"e afec"ive) familiale ;cel mai ade(ea cu mama< (au ,r#fe(i# ale. Se ,are) de a(eme ea) c! ,#("i d cu #3("i aie ,acie "a (e ("r!duie (!'i c# "r#le&e m#dific!rile fi&ice i fi&i#l#$ice le$a"e de femi i"a"e i de viaa (e6ual! ;,u3er"a"e) ciclu) le$!"ur! am#r#a(!) (arci !<. Ali cerce"!"#ri e6,lic! a #re6ia mi "al! ,ri "r'# f#3ie fa! de 2m,li ire a "ru,ului (au ,ri "r'# dere$lare a =i,#"alamu(ului. SIMP*OME ?I SEMNE) 2 afara ,ierderii de $reu"a"e care ,#a"e a:u $e ,4 ! la # (l!3ire e6"rem!) ade(ea e$a"! de c!"re 3#l av!) ame #reea ;#,rirea ciclului< e("e u (im,"#m carac"eri("ic al a #re6ieZ. Ea (e a(#cia&! f#ar"e de( cu # c# ("i,aie re3el! i cu "ul3ur!ri 3i#c=imice c# (ecu"ive ,rivaiu il#r. *RA*AMEN*. *re3uie (! fie fle6i3il i 3i e ada,"a". El im,u e # (e,arare de familie) cu (c#,ul de a u drama"i&a (i"uaia) cu (,i"ali&are 2 "r'u (erviciu (,eciali&a" care a(#cia&! ,(i=ia"ri) ,(i=#l#$i i u"rii# i"i. Reluarea 2 $reu"a"e) care u e("e u (c#, 2 (i e) de,i de de reui"a AN*IABREBAN* PLACOE*AR "ra"ame "ului ,(i=#"era,ie i a m!(uril#r die"e"ice 2 "re,ri (e) i ca& de a $#a(! i de de,re(ie) a 6i#li"icele i a "ide,re(ivele ,#" fi ,re(cri(e. O da"! $reu"a"ea ("a3ili&a"!) (u3iec"ul a #re6ie) ,e "ru a evi"a # rec!dere) "re3uie (! c# "i ue "era,ia ,(i=ic! "im, de mai mul"e lu i) c=iar de mai muli a i. A #re6ia (u$arului. 5recve "!) a #re6ia (u$arului e("e dere$larea alime "ar! cel mai de( c# ("a"a"! la c#,ilul 2 v4r("! de la J lu i la MR lu i. De # i "e (i"a"e i # dura"! limi"a"e) ea "rece cel mai de( e#3(erva"!. A #re6ie O3i ui"!.E("e # f#rm! acce "ua"! a refu&ului alime "ar. Ea e("e cel mai de( urmarea u ui r!(,u ( eadecva" al a "ura:ului fa! de ace(" refu& ea"e,"a". A #re6ia #3i ui"! e("e ade(ea le$a"! de u eve ime " al vieii c#,iluluiC a,ariia di il#r) 2 !rcarea) # 3#al! i feci'#a(! ;ri #fari $i"!) de e6em,lu<) a"erea u ui fra"e (au a u ei (ur#ri) reluarea lucrului de c!"re u ul di ,!ri i) c# flic"e familiale. Su$arul a #re6ie dac! refu&! (! m! 4 ce la me(e) r# !ie "#"ui ceva 2 "im,ul &ilei i acce,"! 2 "#"deau a (! 3ea. P!ri ii "i d ade(ea (! 2l f#re&e (! m! 4 ce) u"ili&4 d "#" felul de me"#deC :#curi) ,#ve("iri) ,r#mi(iu i) i "imidare. C# flic"ul (e 2 "ee"e cu a"4" mai mul" c! u e("e rar fa,"ul ca (u$arul (! (e alime "e&e #rmal a"u ci c4 d i "ervi al"e ,er(#a e ;d#ica) 3u icii (au ,er(# alul creei<. u ei 3#li #r$a ice cura3ile) medicul 2i a:u"! ,e ,!ri i (! de"e (i# e&e (i"uaia i Ic #fer! (fa"uri ada,"a"e mediului familial (au ("adiului de de&v#l"are a c#,iluluiC (!'i ,re&i "e alime "ele i (! i le ia

2 a,#i 2 ca& de refu&) (!'- la(e ,e (u$ar (! m! 4 ce cu de$e"ele) (! admi"! u #rar mai li3er al me(el#r) (! (e :#ace mai mul" cu el e"c. Ma:#ri"a"ea a #'re6iil#r #3i ui"e u durea&! i (u " "ra"a"e ra,id. Luarea 2 $reu"a"e r!m4 e mic!) dar va cre"e. *#"ui) dia$ #("icul "re3uie re,u( 2 di(cuie 2 ca&ul u ei (l!3iri ,er(i("e "e. A #re6ie (ever!. Mai rar!) ea ,#a"e a,!rea la c4"eva &ile du,! a"ere. Su$arul ,re&i "! # im,#r"a "! 2 "4r&iere ,# deral!) iar cur3a $reu"!ii (ale e("e 8"!ia"!9. De&v#l"area (a ,(i=#m#"#rie i c#$ i"iv! ;d#34 direa de cu #"i e< e("e 2 ce"i i"!. P#" fi ev#ca"e "rei dia$ #("iceC 7 # a #re6ie #3i ui"! ,r#(" "ra"a"! (e ,#a"e de,la(a (,re # a #re6ie (ever! dac! relaia ,!ri "e'c#,il devi e ,u"er ic ,er"ur3a"!E 7 a #re6ia (ever! ,#a"e li c# (eci a u ei 3#li #r$a ice. Refu&ul alime "ar u (e 2 cadrea&! a"u ci 2 "ul3ur!rile de c#m,#r"ame ") ci mai cur4 d 2 (i"uaia di(,ariiei (e &aiei de f#ame) le$a"! de # ,a"#l#$ieC 7 a #re6ia (ever! ,#a"e) 2 fi e) (! de&v!luie dere$l!ri ,(i=#,a"#l#$ice. Ea e("e a"u ci a(#cia"! al"#r (im,"#me ea "ul3ur!rile de (#m ) ere$ulari"a"ea ,r#$re(el#r ,(i=#'m#"#rii i c#$ i"ive ale c#,ilului) c#m,#r"ame "e a #rmale ;a,a"ie i a$re(ivi"a"e<) c#mu icare i (#ciali&are ,er"ur3a"e. A #re6ia (ever! a (u$arului ,#a"e ece(i"a # (u,rave$=ere (#ma"ic! (au ,(i=#,a"#l#$ic!. ANOREHIBEN. Medicame " de("i a" (! dimi ue&e ,#f"a de m4 care. ANOSMIE. Pierdere "#"al! (au ,arial! ;a"u ci (e v#r3e"e de =i,#(mie< a mir#(ului. A #(mia) care u e#ri u (e ma ife("! dec4" fa! de a umi"e mir#(uri) "rece e#3(erva"! de ,acie " (au e("e lua"! dre," # "ul3urare a (imului $u("a"iv. C4 d u e("e afec"a"! dec4" # (i $ur! ,ar"e a a(ului) (e v#r3e"e de =emia #(mie. AN*ALBIC. '' ANALBEIIC. AN*E+RA. Par"e a mem3rului (u,eri#r (i"ua"! 2 "re e#" i 2 c=eie"ura ,um ului. Radiu(ul 2 afar!) cu3i"u(ul 2 !u "ru) reu i"e ,ri li$ame "ul i "er#(#() delimi"ea&! d#u! re$iu i ale a "e3rauluiC re$iu ea a "e3ra=ial! a "eri#ar! i re$iu ea a "e3ra=ial! ,#("cri#ar!. AN*IACNEIC. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul A "iac eicele (e ,re&i "! (u3 d#u! f#rmeC ,r#du(e de u& e6"er i medicame "e admi i("ra3ile ,e cale #ral!. Re"i #idele) ,er#6idul de 3e &#il) acidul (alicilic) re&#rci a i u ele a "i3i#"ice (u " c#merciali&a"e (u3 f#rm! de creme) $eluri) l#iu i ;a,licaii l#cale<. Re"i #idele i a "i3i#"icele (u " ,re&e "e) de a(eme ea) (u3 f#rm! #ral!) ,recum i a "ia dr#$e ii ,e "ru femei ;ace"a"ul de ci,r#"er# ! care (e #,u e aciu ii la ivelul ,ielii a =#rm# il#r a dr#$e i<. 2 "#a"e ca&urile de ac ee) (u " rec#ma da"e 2 $ri:irile care i de i$ie a l#cal!C cur!area cu (!,u ealcali i cu la,"e de "#ale"!) cl!"irea cu a"e ie. Dac! ace("e m!(uri (u " i (uficie "e) a,licaiile l#cale de a "iac eice) urma"e ade(ea "im, de M7J lu i) c# ("i"uie cea mai 3u ! #,iu e i iial!. 5#rmele de ac ee care re&i("! la "ra"ame " (au care devi (evere di "r'# da"! :u("ific! u "ra"ame " (u,lime "ar ,e cale #ral!. E5EC*E NEDORI*E. Efec"ele ed#ri"e ale "ra"ame "el#r l#cale (u " rare i (u " c# ("i"ui"e di "r'# iri"aie) # f#"#'(e (i3ili&are ;reacie cu"a a"! la (#are<. Ri(cul e("e mul" mai mare 2 ca&ul re"i #idel#r admi i("ra"e ,e cale #ral!) care ,#" a "re a malf#rmaii fe"ale i "re3uie 2 c# (eci ! a(#cia"e cu # c# "race,ie eficace la femeile de v4r("! fer"il!. AN*IABREBAN* PLACOE*AR. Medicame " care reduce ca,aci"a"ea de a$re$are a ,lac=e"el#r (a $vi e. A "ia$re$a "ele ,lac=e"are ;a(,iri a 2 d#&e mici) "icl#,idi a.(ulfi ,ira&# ul.di,iridam#lul< i =i3! fu ciile ,lac=e"are care ,ar"ici,! la =em#("a&! ;#,rirea =em#ra$iil#r<. Ele (u " admi i("ra"e ,e cale #ral!. A "ia$re$a "ele ,lac=e"are (u " i dica"e ,e "ru a ,reve i f#rmarea de c=ea$uri i a,ariia em3#liil#r ;mi$r!rile de c=ea$uri< du,! u i farc" de mi#card) u accide " va(cular cere3ral ;=emi,le$ie) de e6em,lu<) (au 2 cur(ul =em#diali&el#r ;cur!irile ar"ificiale ale (4 $elui<. Ele (u " AN*IANBINOS c# "rai dica"e 7 mai ,ui "#"ui dec4" a "ic#a$ula "ele 7 2 ca& de ri(c =em#ra$ie. I "eraciile cu al"e (u3("a e ;a "i'i flama"#are) a "ic#a$ula "e< cre("e ri(cul de (4 $er!ri. Efec"ele ed#ri"e (u " "ul3ur!rile di$e("ive) reaciile aler$ice) =em#ra$iile) di("ru$erile de celule (a $vi e ;c!derea drama"ic! a ivelului ,lac=e"el#r (au al $#3ulel#r al3e<. AN*IANBINOS. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul i (uficie ei c#r# arie e ;defec" de iri$are a muc=iului cardiac de c!"re ar"erele c#r# are<. SINONIMC a "ia $#ric. AN*IARI*MIC. Medicame " de("i a" c#rec"!rii u #r "ul3ur!ri ale ri"mului cardiac) mai ale( ale c# "raciil#r ,rea ra,ide (au i eficace. AN*I+IOBRAM. E6ame 3ac"eri#l#$ic care ,ermi"e (! (e a,recie&e (e (i3ili"a"ea (au re&i("e a u ei 3ac"erii la mai mul"e a "i3i#"ice. O a "i3i#$ram! ,ermi"e de"ermi area c# ce "raiil#r mi ime i =i3i"#rii ;C.M.I.<) adic! a ca "i"!il#r de a "i3i#"ice ece(are ,e "ru a 2m,iedica cre"erea 3ac"eria !. Pr#cedeul c# ("! 2 cul"ivarea 3ac"eriil#r

,re&e "e 2 "r'u ,releva" ;(4 $e) uri ! e"c.< cu (c#,ul de a le ide "ifica i de a "e("a ,e c#l# iile #3i u"e eficaci"a"ea diferi"el#r a "i3i#"ice. AN*I+IO*ERAPIE. *era,eu"ic! u"ili&4 d u ul (au mai mul"e medicame "e a "ii feci#a(e di cla(a a "i3i#"icel#r) a c!r#r ac"ivi"a"e (e e6erci"! a(u,ra 3ac"eriil#r. A "i3i#"era,ia ,#a"e fi ,reve "iv! (au ,r#filac"ic! ;(e v#r3e"e a"u ci de a "i3i#,r#fila6ie<E ea mai ,#a"e fi cura"iv!) de("i a"! (! c#m3a"! # i fecie de:a i ("ala"!) evide "! (au u ;2 ace(" ul"im ca&) e("e v#r3a de # a "i'3i#"era,ie cura"iv! ,rec#ce<. 2 fu cie de a "i3i#"icul ale() de m#dul (!u de admi i("rare i de $ravi"a"ea ca&ului (e ,#a"e im,u e # (,i"ali&are. Pr#3lema cea mai mare a a "i3i#"era,iei e("e a,ariia) 2 cre"ere f!r! 2 ce"are) (uel#r 3ac"erie e re&i("e "e la a "i3i#"icele u"ili&a"e. O a "i3i#"era,ie "re3uie deci :u("ifica"! ,e "ru a fi ,re(cri(! i "re3uie du(! ,4 ! la ca,!". AN*I+IO*IC. Su3("a ! de #ri$i e a"ural! (au (i "e"ic!) u"ili&a"! c# "ra i feciil#r cau&a"e de 3ac"erii. Se di(,u e de mai mul"e &eci de a "i3i#"ice) $ru,a"e 2 mai mul" de &ece familii. CARAC*ERIS*ICI ?I ADMINIS*RARE. 5iecare a "i3i#"ic ,#(ed! mai mul"e carac"eri("ici. A S,ec"rul de aciu e e("e li("a 3ac"eriil#r a(u,ra c!r#ra a "i3i#"icul e("e ac"iv. S,ec"rul ,#a"e (! fie lar$ (au 2 $u(" du,! um!rul de "i,uri de $erme i (e (i3ili la ace(" a "i3i#"ic. Al"e 3ac"erii (e ume(c 8re&i("e "e9 ;re&i("e ! a"ural!<. Du,! ece(i"!i) u ,releva" l#cal c# i 4 d 3ac"erii e("e "rimi( la u la3#ra"#r) care reali&ea&! # a "i3i#$ram! ;("udiul eficaci"!ii ale$erii u #r a "i3i#"ice ,e "ru 3ac"eria 2 cau&!< 2 (c#,ul ada,"!rii "ra"ame "ului. A Carac"erul 3ac"eri#6"a"ic (au cel 3ac"ericid al a "i3i#"icului c#re(,u de #,ririi ,r#lifer!rii (au) re(,ec"iv) di("ru$erii 3ac"eriil#r. A Deve irea lui 2 #r$a i(m de"ermi ! c!ile de admi i("rare ,#(i3ile ;l#cal!) #ral!) i :ec"a3il!< 2 fu cie de re,ar"iia ,re,ara"ului 2 e(u"uri) de ,u"erea (a de ,e e"rare 2 celule) de #r$a ul ,ri care (e elimi ! ;ri ic=i (au fica"<. A *#lera "a de,i de de "#6ici"a"ea ,re,ara"ului i de ,r#3a3ili"a"ea de aler$ie a 3#l avului fa! de medicame ". Ale$erea u ui a "i3i#"ic de,i de) de a(eme ea) de a"ura i feciei ;l#cali&are) $ravi"a"e< i de ("area 3#l avului ;a "ecede "e de aler$ie) 3#al! re al! (au =e,a"ic!<. U e#ri e("e ece(ar (! (e a(#cie&e mai mul"e ,re,ara"e 2 "im,ul u ui "ra"ame ") de e6em,lu 2 ca&ul i feciil#r $rave. E5EC*E NEDORI*E. Ma:#ri"a"ea a "i3i#"icel#r ,#a"e ,r#v#ca $reuri) # diaree ;,ri m#dificarea fl#rei i "e("i ale< (au c=iar reacii aler$ice ;cu"a a"e (au mai (evere<) care i "er&ic f#l#(irea ul"eri#ar! a #ric!rui a "i3i#"ic di aceeai familie. Ele ,#") de a(eme ea) (! fav#ri&e&e a,ariia u ei mic#&e ;2 ,ri ci,al) ca did#&a<. Pe de al"! ,ar"e) e6i("! u ri(c mai $e eralC a,ariia la # 3ac"erie a u ei re&i("e e la u a "i3i#"ic fa! de care ea era a "eri#r (e (i3il! ;re&i("e ! d#34 di"!<) ,ri (ecre"area u ei e &ime care (e #,u e aciu ii medicame "ului ;de e6em,lu) 3e"alac"ama&a (e #,u e aciu ii 3e"alac"ami el#r<. O re&i("e ! a,!ru"! la u ele (ue i la u 3#l av da" ,#a"e) 2 a umi"e ca&uri) (! (e e6"i d! de # ma ier! e,idemic! 2 (4 ul fl#rel#r 3ac"erie e ale 3#l avului i ale a "ura:ului (!u. Ace(" efec" e("e fav#ri&a" de # u"ili&are ,rea frecve "! (i i adecva"! a a "i3i#"icel#r. AN*ICANCEROS. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul c=imi#"era,ie al u #rca cere. SINONIMEC a "im=#"ic) a "i' e#,la&ic) ci"#(la"ic. A "ica cer#a(ele vi&ea&! di("ru$erea celui mai mare um!r ,#(i3il de celule ca cer#a(e (au 2m,iedicarea mul"i,lic!rii l#r) cru4 d 2 acelai "im, ma:#ri"a"ea celulel#r (! !"#a(e ale #r$a i(mului. 5iecare varie"a"e de ca cer e("e (e (i3il! la a umi"e ,r#du(e i re&i("e "! la al"ele. Medicame "ele (u " ade(ea a(#cia"e) ceea ce ,ermi"e mic#rarea d#&el#r l#r. 'G COIMIO*ERAPIE AN*ICANCEROAS. AN*ICOABULAN*. Su3("a ! medicame "#a(! (au a"ural! care (e #,u e c#a$ul!rii (4 $elui. 5ORME PRINCIPALE A Oe,ari ele aci# ea&! direc" a(u,ra c#a$ul!rii) 2 "r'# ma ier! ra,id!) i (u " i :ec"a"e ,e cale (u3cu"a ! (au i "rave #a(!. A A "ivi"ami ele F) derivai de cumari ! (au de i da' edi# !) 2m,iedic! (i "e"i&area de c!"re fica" a fac"#ril#r ac"ivi ai c#a$ul!riiE ele (u " admi i("ra"e ,e cale #ral! i au # 2 "4r&iere mai mare 2 e6erci"area aciu ii. RY AN*IEPILEP*IC INDICAII. A "ic#a$ula "ele (u " i dica"e ,e "ru ,reve irea i "ra"area "r#m3#&el#r ;f#rmarea de c=ea$uri< va(el#r (a $vi e i a c#m,licaiei l#r ,ri ci,ale) em3#lia ;mi$rarea u ui fra$me " de c=ea$ care a("u,! u va(<. Ele (u " ,re(cri(e 2 3#lile i 2 (i"uaiile urm!"#areC fle3i"! ;"r#m3#&! ve #a(!< i em3#lie ,ulm# ar!E "r#m3#&! i em3#lie ar"erialeE i "erve ie c=irur$ical!E im#3ili&area mem3rului

i feri#r ;2 $i,( (au im#3ili&are ,relu $i"! la ,a"<E u ele 3#li cardiace ;i farc") valve ar"ificiale<. Oe,ari a) ,re(cri(! 2 ,rimul r4 d 2 ca&urile acu"e) e("e 2 l#cui"! cu a "ivi"ami ele F dac! "ra"ame "ul "re3uie (! (e ,relu $ea(c!. SUPRAVEBOERE. E6ame ele (a $vi e (u " i di(,e (a3ile) cu e6ce,ia ca&uril#r de "ra"ame "e ,reve "ive cu =e,ari !) ale c!rei d#&e (u " ade(ea f#ar"e mici. C#a$ularea "re3uie (! fie (uficie " m#difica"!) dar u e6ce(iv ;ri(cul =em#ra$iil#r<. E5EC*E NEDORI*E. Su,rad#&area ,r#v#ac! =em#ra$ii ;ale $i $iil#r) ale c!il#r di$e("ive (au uri are e"c.< i f#rmarea de =ema"#ame. Ace(" ri(c e("e cre(cu" dac! e6i("! de:a # le&iu e ;ulcer al ("#macului<) dac! ,acie "ul ia a(,iri ! (au a "ii flama"#are. *re3uie (! fie evi"a"e i :eciile i "ramu(culare. S4 $er!rile ,ui a3u de "e u :u("ific!) 2 $e eral) dec4" # dimi uare a d#&ei. Pe de al"! ,ar"e) a "ivi"ami ele F ,#" ,r#v#ca malf#rmaii fe"ale i (u " deci c# "rai dica"e la femeia 2 (!rci a"!. AN*ICOLINERBIC. Su3("a ! care i =i3! aciu ea ace"ilc#li ei ; eur#"ra (mi!"#rul (i("emului ,ara(im,a"ic< 2 (i("emul erv#( ve$e"a"iv. SINONIMC ,ara(im,a"#l=ic. AN*ICORP. Pr#"ei ! a (erului (a $vi (ecre"a"! de c!"re limf#ci"ele + ;$l#3ulele al3e care i "ervi 2 imu i"a"e< ca reacie la i "r#ducerea u ei (u3("a e ("r!i e ;a "i$e < 2 #r$a i(m. SINONIMC imu #$l#3uli a. 2 ,ri ci,al) a "i$e ul ,#a"e fi u viru() # 3ac"erie) u ,ara&i") u ve i ) u vacci ) # celul! ca cer#a(!. Ca urmare a u ei dere$l!ri a (i("emului imu i"ar) a "ic#r,ii ,#" (! (e 2 "#arc! 2m,#"riva celulel#r #r$a i(mului care 2i ,r#duce. A("fel de a "ic#r,i (u " de umii au"#'a "ic#r,iE ei (u " r!(,u &!"#ri de 3#lile au"#imu e ca lu,u(ul eri"ema"#( di(emi a" (au ca 3#ala lui +iermer. 'G IMUNOBLO+ULINA. AN*ICORP AN*INUCLEAR. Au"#a "ic#r, fa! de u ul (au mai mul"e eleme "e ale ucleului celulel#r #r$a i(mului care 2i ,r#duce. AN*ICORP AN*I*IROIDIAN. A "ic#r, ca,a3il (! (e fi6e&e ,e a umii c# ("i"ue i ai celulel#r $la dei "ir#ide. AN*ICORP MONOCLONAL. A "ic#r, ,r#du( de c!"re # cl# ! de celule ;u $ru, de celule ide "ice cu eelula'mam! di care ('au de&v#l"a"< i u"ili&a" 2 (c#,uri de dia$ #("ic i "era,eu"ice. AN*IDEPRESIV. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul de,re(iei. A "ide,re(ivele cla(ice (u " fie "riciclice ;ami"ri,"ili !) am#6a,i ! e"c.<) fie i =i3i"#ri ai m# #ami #6ida&ei) (au I.M.A.O. ; ialamida) i,r# ia&ida e"c.<) dar umer#a(e al"e ,r#du(e u a,ari ace("#r $ru,e ;"ra&#d# a) ma,r#"ili a e"c.<. Admi i("rarea (e face ,e cale #ral!) 2 afara ca&uril#r (evere ;cale i "ramu(cular! (au ,erfu&ie i "ra ve #a(!<. *ra"ame "ul u'i face (imi" efec"ul dec4" du,! c4"eva &ile (au du,! c4"eva (!,"!m4 i i "re3uie u e#ri (! fie urma" "im, de mai mul"e lu i. E6i("! "#"ui 2 "#"deau a u ri(c de "re&ire a a 6ie"!ii) ri(c care :u("ific! # (u,rave$=ere 2 dea,r#a,e i u "ra"ame " i dividuali&a". E5EC*E NEDORI*E. I =i3i"#rii de m# #ami #6ida&! "re3uie (! fie 2 (#ii de u re$im alime "ar ("ric"C "re3uie evi"a"e alime "ele i 3!u"urile care c# i "irami ! ;3r4 &!) vi r#u<) c!ci ace("ea ri(c! (! ,r#v#ace # cre"ere im,#r"a "! a "e (iu ii ar"eriale. A umi"e medicame "e ,#" ,r#duce acelai efec". Pe de al"! ,ar"e) ma:#ri"a"ea a "i'de,re(ivel#r a "re ea&! u e#ri # u(c!ciu e 3ucal!) # vedere 2 ce#a"!) ver"i:e) # (#m #le !) # c# ("i,aie i # durere AN*IDIA+E*IC. 'L OIPOBLICEMIAN*. AN*IDIURE*IC ;=#rm# <. O#rm# care fav#ri&ea&! a3(#r3ia a,ei. SINONIMC va(#,re(i d. Defici"ul 2 =#rm# a "idiure"ic e("e re(,# (a3il de u dia3e" i (i,id) afeciu e carac"eri&a"! ,ri "r'# ,#liurie ;emi(ie de mari ca "i"!i de uri !< i # ,#lidi,(ie ;(e"e i "e (! i im,eri#a(!<. Oi,er(ecreia i adecva"! de =#rm# a "idiure"ic) (au (i dr#mul Iui Sc=War"&'+ar""er) (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# (c!dere a ivelului (#diului 2 (4 $e i ,ri reducerea ca "i"!ii de uri !. AN*IDO*. C# "ra#"rav! (,ecific! a u ui ,r#du( "#6ic) u"ili&a"! 2 ca& de i "#6icaie 2 c#m,le"area u ui "ra"ame " (im,"#ma"ic. 'G IN*OHICAIE. AN*IEPILEP*IC. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul e,ile,(iei. A "ie,ile,"icele) ,re(cri(e ,e cale #ral! (au i :ec"a3il!) ,revi 2 mare ,ar"e a,ariia de #i cri&e la e,ile,"ici. Pri&ele de medicame "e a "ie,ile,"ice "re3uie (! fie &il ice) 2 "#"deau a Ia aceleai #re) f!r! 2 "reru,ere. O,rirea "ra"ame "ului) a"u ci c4 d e("e =#"!r4"!) "re3uie (! (e fac! 2 "#"deau a (u3 (u,rave$=ere medical! ("ric"!) c!ci ,#a"e ,r#v#ca # ("are de r!u ;cri&e (ucce(ive<. A "ie,ile,"icele au umer#a(e i "eraciu i ed#ri"e) a"4" 2 "re ele) c4" i cu al"e medicame "e. A(#cierea mai mul"#r a "ie,ile,"ice e("e evi"a"!) 2 $e eral) cu (c#,ul de a 2m,iedica acumularea efec"el#r ed#ri"e i de a limi"a i "eraciu ile medicame "#a(e) dar e6i("! ca&uri 2 care ea e("e a3(#lu" ece(ar!. AN*IES*ROBEN AN*IES*ROBEN. Medicame " care (e #,u e aciu ii e("r#$e il#r ;=#rm# i femi i i (ecre"ai de #vare<. Ci"ra"ul de cl#mife ! fav#ri&ea&! decla area #vulaici i e("e u"ili&a" 2 "ra"ame "ul u #r ("erili"!i femi i e. U i c# ve ie " im,#r"a ") dei ,ui ,r#3a3il) e("e a,ariia u ei (arci i mul"i,le.

*am#6ife ul e("e u"ili&a" 2 "ra"ame "ul u #r ca cere ale (4 ului) &i(e =#rm# #de,e dc "c ;fav#ri&a"e de e("r#$e i<. Ace("e d#u! medicame "e (u " c# "rai dica"e 2 ca& de (arci !) iar ci"ra"ul de cl#mife ! de a(eme ea i 2 ca& de ca cer $e i"al. Ace("e medicame "e ,#" ,r#v#ca "ul3ur!ri $i ec#l#$ice ;3ufeuri de c!ldur!) =em#ra$ii u"eri e) umflarea (4 il#r<. AN*I5UNBIC. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"area mic#&el#r ;i fecii cu ciu,erci micr#(c#,ice<. SINONIMC fu $icid. AN*IBEN. Su3("a ! ("r!i ! #r$a i(mului) (u(ce,"i3il! (! decla e&e # reacie imu i"ar! ,r#v#c4 d f#rmarea de a "ic#r,i. ORIBINE ?I S*RUC*UR. Viru(urile) 3ac"eriile) ,ara&iii i celulele al"era"e ale #r$a i(mului ;i fec"a"e cu u $erme e (au "um#rale< (u " a "i$e e. P#a"e (! fie v#r3a fie de(,re m#lecule i&#la"e de # m!rime (uficie "! ,e "ru a c#m,#r"a u ul (au mai mul"e (i"u(uri a "i$e iec) fie de(,re ("ruc"uri c#m,le6e (au de eleme "e fi6a"e la (u,rafaa micr##r$a i(mel#r ,a"#$e e. U ele a "i$e e ,r#v#ac! # reacie aler$ic! ("imul4 d ,r#ducerea de imu #$l#3uli e) (au a "ic#r,i de "i, E ;I$E<C ace("ea (u " alcr$e e) care au #ri$i i f#ar"e diferi"e ;ve i de vie(,e) ,#le ) ,r#du(e c=imice e"c.<. Dei u a "i$c e("e) 2 $e eral) # (u3("a ! ("r!i ! #r$a i(mului) 2 ca&ul 3#lil#r au"#imu e) c=iar u cleme " al #r$a i(mului u e("e recu #(cu" de ace("a ca fii d al (!u. A "i$e ele (u ") 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) $lic#,r#"ci e ;,r#"ei e c#m3i a"e cu $lucide<. Li,idele (u " mul" mai rar a "i$e ice) 2 afara ca&ului c! (u " a(#cia"e al"#r ("ruc"uri m#leculare mai mari. AN*IBRIPAL. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul (i dr#amel#r $ri,ale. A "i$ri,alele ;2 lim3a: cure "< fac ,ar"e di "ra"ame "ul (im,"#mel#r) i u al cau&ei) umer#a(el#r i fecii virale cure "e care (eam! ! cu $ri,a. Se ,re(criu deci medicame "e ca ,arace"am#lul (au a(,iri a ,e "ru a lu,"a c# c#mi"e " 2m,#"riva fe3rei i a diver(el#r dureri ;cur3a"uri) dureri de ca,<. L#r le (u " a(#cia"e u e#ri a "i=i("ami ice. U"ili&area vi"ami ei C) dei cure "!) u e("e de # eficaci"a"e d#vedi"! "ii ific. AN*IOELMIN*IC. 'G AN*IPARAII*AR. AN*IOIPER*ENSOR. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul =i,er"e (iu ii ar"eriale. Ale$erea 2 "re diferi"e a "i=i,cr"e (#are) c#m,#r"4 d eve "ual # a(#ciere a mai mul"#ra di "re ele) e("e =#"!r4"! 2 fu cie de v4r("!) de ,a"#l#$iile a(#cia"e) de "#lera a fa! de ,r#du(. A "i=i,er"e (#arele dimi uea&! val#rile ,re(iu ii ar"eriale (i("#lice ;ma6ima< i dia("#lice ;mi ima< cu (c#,ul de a ,reve i c#m,licaiile =i,er"e (iu ii. *ra"ame "ul e("e) 2 $e eral) de lu $! dura"!. O (u,rave$=ere la i "ervale re$ula"e (e im,u e ,e "ru a verifica eficie a "ra"ame "ului) a3(e a u ei c!deri e6ce(ive a "e (iu ii) a3(e a a,ariiei efec"el#r ed#ri"e. AN*IOIS*AMINIC. Medicame " care (e #,u e aciu ii u ei (u3("a e a"urale a #r$a i(mului) =i("ami a ;care decla ea&! efec"ele aler$ici i cre"e (ecreia A "i=i("ami icele aci# ea&! ,ri 3l#carea rece,"#ril#r de =i("ami a) (i"uai ,e diferi"e "i,uri de celule. AN*IIN5EC*IOS. Medicame " ac"iv fa! de i feciile micr#3ie e. ''L AN*I+IO*IC) AN*I5UNBIC) AN*IPARAII*AR) AN*I*U+ERCULOS) AN*IVIRAL AN*IIN5LAMA*OR. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul l#cal (au $e eral al i flamaiei. A "ii flama"#arele (e re,ar"i&ea&! 2 d#u! cla(eC ("er#'idie e i e("er#idie e. Ace("ea (u " medicame "e (im,"#ma"ice) care u aci# ea&! a(u,ra cau&ei i flamaiei. Ele (u " i dica"e a"u ci c4 d i flamaia) ,r#ce( #rmal de a,!rare fa! de a$re(iu i)devi e (u,!r!"#are) 2 (,ecial di cau&a durerii ,e care # ,r#v#ac!. Ele (u " a(#cia"e) 2 ca& de ev#ie) cu al"e 2 $ri:iri a "ii flama"#rii) de e6em,lu (im,la im#3ili&are a re$iu ii i flama"e. A "ii flama"#arele (e admi i("rea&! ,e calc #ral!) i :ec"a3il! (au l#cal!. S"er#idie ele i e("er#idie ele au u ele efec"e ed#ri"e c#mu eC a$re(ivi"a"ea fa! de muc#a(a ("#macului ;mai ale( cele e("er#idie e<) ri(cul de $a("ri"!) c=iar de ulcer) dimi uarea re&i("e ei la i fecii ;mai ale( 2 ca&ul ("er#idi'e el#r<. A "ii flama"#are ("er#idie e. De umi"e i c#r"ic#'("cr#i&i) ace("e ,r#du(e ;,red i(# ) ,red i(#l# ) 3e"a'me"a(# < (u " derivai ai c#r"ic#("er#i&il#r a"urali) =#rm# i (ecre"ai de c!"re $la dele (u,rare ale. C#r"ic#("er#i&ii (u " f#ar"e ,u"er ici (i ,ermi" ("!,4 irea i flamaiei a"u ci c4 d ca devi e (ever! (au c4 d (e decla ea&! f!r! m#"iv evide ") ca 2 ca&ul 3#lil#r &i(e i flama"#rii ;,#liar"ri"! reuma"#id!) aler$ii (evere e"c.<. De a"urarea ,ielii) fra$ili"a"ea #(#a(!) a,ariia u ei ("!ri dia3e"ice fac ,ar"e di umer#a(ele l#r efec"e ed#ri"e. C#r"ic#("er#i&ii au 2m3u !"!i" ,r#$ #&a de via! i fu ci# al! 2 umer#a(e 3#li c=iar dac! u li (e cu #a"e cau&a. A "ii flama"#are e("er#idie e. Ace("e ,r#du(e) de umi"e i AINS ;fe il3u"a&# !) i d#me"aci e"c.<) a,ari diver(el#r ca"e$#rii) dar (u " "#a"e ca,a3ile (! 3l#c=e&e f#rmarea u #r (u3("a e ca ,r#("a$la di ele) media"#rii R1 AN*IREUMA*ISMAL

c=imici ece(ari de&v#l"!rii i fiamaiei. Ele (u " eficace 2 de#(e3i 2 fa&ele acu"e ale i fiamaiei i (u " u"ili&a"e 2 reuma"#l#$ie ;ar"ri"!) ,u(eu i flama"#riu al u ei ar"r#&e) "e di i"!<) 2 "rauma"#l#$ie) 2 ur#l#$ie ;c#lici efre"ice<) 2 $i ec#l#$ie ;ciclu me ("rual durer#(<. A "ii flama"#arele e("er#idie e u "re3uie (! fie a(#cia"e 2 "re ele) ici cu a "ic#a$ula "e ;ri(c de (4 $er!ri<) ici cu ("erilei ;ri(c de i eficaci"a"e c# "race,"iv!<) 2 $e eral) ele (u " c# "rai dica"e 2 ca& de a "ecede "e aler$ice la u ul di "re cele d#u!)#ri la a(,iri !. E6i("!) de a(eme ea) a "ii flama"#are cu aciu e le "! ;(!ruri de aur) me"#"re6a"<) al c!r#r efec" u e("e c# ("a"a" dec4" du,! c4"eva (!,"!m4 i. AN*IME*A+OLI*. 'GA COIMIO*ERAPIC AN*ICANCEROS. AN*IMIBRENOS. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul mi$re ei fie 2 decur(ul cri&el#r) fie ,e "ru a evi"a recidi'varea l#r. A "imi$re #a(ele cele mai im,#r"a "e (u " derivaii e6"rai di c#r ul (ecarei ;ciu,erc! ,ara&i"! a cerealel#r< i 3e"a3l#ca "ele. Primele ;di=idr#er$#"ami a) er$#"ami a< (u " admi i("ra"e ,e cale #ral! (au i :ec"a3il! ;u ele ,re,ara"e c# i i c#fei !<. Ele (u " eficace 2 cur(ul cri&ei mi$re #a(e) mai ale( dac! (u " admi i("ra"e la 2 ce,u"ul ei) dar f#l#(irea l#r ,e "erme lu $ e("e limi"a"! de u efec" ed#ri" i $rav) er$#"i(mulC dimi uarea cali3rului ar"erel#r 3rael#r i $am3el#r (f4re"e ,ri a ,r#v#ca fur ic!"uri (i dureri care ev#luea&! u e#ri) 2 a3(e a u ui "ra"ame ") (,re $a $re a ;m#ar"ea celulel#r e(u"uril#r<. U ele 3e"a3l#ca "e (u ") de a(eme ea) i dica"e 2m,#"riva mi$re ei) dar umai ca "ra"ame " de 3a&!) ,e "erme lu $) ,e "ru a evi"a recidivele ,rea frecve "e. Ele (u " admi i("ra"e ,e cale #ral! i eve "ualele l#r efec"e ed#ri"e (u ") 2 ,ri ci,al) cardiace ;ele ,#" a "re a # 3radicardie<. Pri "re al"e a "imi$re #a(e u"ili&a"e) (uma"ri,"a uZ e("e u ,r#du( rece ") care ("imulea&! rece,"#rii (i"uai ,e celulele va(el#r (a $vi e cere3rale. Pre(crierea (a e("e limi"a"! la mi$re ele care ('au d#vedi" re&i("e "e la "ra"ame "ele cla(ice. El e("e admi i("ra" ,e cale #ral! (au i :ec"a3il!. 2 (f4ri") umer#a(e mi$re e 3e i$ e (u " (e (i3ile la a al$e&icele #3i ui"e ;,arace"am#l e"c.<. 'L MIBREN. AN*IONCOBEN. Be ! a c!rei a3(e ! de e6,rimare (au a c!rei deleie ,#a"e a "re a a,ariia u ei "um#ri ca cer#a(e. SINONIMC $e a (u,re(#are a "um#rii. A "i# c#$e ele (u " ,re&e "e 2 m#d #rmal 2 fiecare celul! a i dividului i (u " ece(are ,e "ru ca ace("e celule (! r!m4 ! (! !"#a(e) 2 (c=im3) di("ru$erea (au a3(e a l#r) a(#cia"e cu ali fac"#ri) ,#" ,r#v#ca # ,r#liferare ca cer#a(!. AN*IPALUDIC. Medicame " u"ili&a" 2 ,reve irea ,e "erme (cur" i 2 "ra"ame "ul ,aludi(mului. SINONIMC a "i' Alc$erea u ui medicame " (au a u ei a(#cieri de medicame "e de,i de de (c#,ul urm!ri"C "ra"area u ui acce( (au ,reve irea 3#lii la u c!l!"#r 2 "r'# &# ! cu ,aludi(m. Acea("! ale$ere de,i de) de a(eme ea) de ara u de ,er(#a a a f#(" i fec"a"! (au de ara 2 care ace("a urmea&! (! mear$!. De fa,") ,ara&i"ul devi e ade(ea re&i("e ") 2 m#d "re,"a") la medicame "ele 2 "re'3ui a"e) dar de # ma ier! varia3il! du,! ar!. Re&i("e a ,ara&i"ului la diferi"e a "i,aludice fac #3iec"ul u ei (u,rave$=eri ,erma e "e la (car! i "er ai# al! i u ei aduceri la L` a uale. Admi i("rarea ami,aludicel#r (e face ,e cale #ral!) u e#ri i "ra'vc #a(! ,e "ru c=i i !. Efec"ele ed#ri"e i c# "rai dicaiile varia&! du,! ,r#du(. Se #3(erv! ade(ea "ul3ur!ri di$e("ive ;$reuri<) ver"i:e) cefalee) eru,ii cu"a a"e (au aler$ii mai $rave. Mefl#c=i a i =al#fa "ri a (u " c# "rai dica"e 2 "im,ul (arci ii. AN*IPARAII*AR. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul 3#lil#r cau&a"e de ,ara&ii. 2 fu cie de "i,ul de ,ara&i" ce "re3uie di("ru() a "i',ara&i"arele (u " fie a "i=elmi "ice) fie a "i,r#"#&#are. Ele (u " admi i("ra"e ,e cale #ral!. A A "i=elmi "icele) de umi"e 2 m#d cure " vermifu$e) (u " ac"ive a(u,ra ce("#del#r ;viermi ,lai (e$me "aiC "e ia) ec=i #c#cul<) a(u,ra "rama"#del#r ;viermi ,lai e(e$me "aiC $!l3ea&!) 3il=ar&ie (au (c=i("#(#m<) a(u,ra ema"#del#r ;viermi cili drici e(e$me "aiC a(cari() a c=il#("#m) a $uilul!) filarie) #6iur) "ric=i !) "ric#cefal<. A A li,r#l#&#arele (u " u"ili&a"e 2 "ra"ame "ul ami3ia&ei ;cau&a"! de ami3e<) al ,aludi(mului ;cau&a" de ,la(m#diu<) al $iardia&ei ;cau&a"! de $iardia<) al lei(=ma i#&ei ;cau&a"! de lei(=ma ia<) al "ric#m# a&ei ;cau&a"! de "ric#m# a(<) al "#6#,la(m#&ei ;cau&a"! de "#6#,la(me<) al 3#lii (#m ului ;cau&a"! de "ri,a #(#me<. AN*IPIRE*IC. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul (im,"#ma"ic al fe3rei. S`NON`MCfe3rifuaG. AN*IPRURIBINOS. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"a'mc "ul ,ruri"ulu2 ;m4 carimi<. AN*IREUMA*ISMAL. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul u #r afeciu i reuma"#l#$ice. A "ireuma"i(malele (u " de("i a"e calm!rii reuma"i(mului i dureril#r de ar"iculaii) 2 afara a "ii flama"#arel#r ,r#,riu'&i(e ;("er#idie e (au e("er#idie e<) care aci# ea&! a(u,ra i fiamaiei dar u a(u,ra cau&ei ei) (e ,re(criu (u3("a e mai (,ecifice) ade(ea care aci# ea&! du,! # ,eri#ad! de "im,C (!ruri de aur) ,e icilami !) imu #de,re'(#are) a "i,aludice. Ace("e medicame "e (u " re&erva"e 2 de#(e3i "ra"ame "ului de f# d al reuma"i(mel#r cr# ice ,#liar"iculare i i flama"#rii ;de e6em,lu) ,#liar"ri"a reuma"#id!<. Ele (u " eve "ual a(#cia"e 2 "re ele

i[(au cu a al$e&icele #3i ui"e. A "ireuma"i(malele (u " admi i("ra"e ,e cale #ral! (au i :ec"a3il!. 5iecare di "re ele e("e (u(ce,"i3il (! a "re e&e efec"e ed#ri"e) u e#ri $rave. AN*ISEPSIE AN*ISEPSIE. A (am3lul ,r#cedeel#r u"ili&a"e ,e "ru a lu,"a c# "ra u ei i fecii micr#3ie e de (u,rafa!. A "i(e,(ia e("e u ul di "re fu dame "ele i$ie ei medicale. Su " 2 "re3ui a"e diferi"e mi:l#ace care varia&! du,! (c#,ul urm!ri"C u"ili&area ,r#du(el#r c=imice (au a c!ldurii. Pr#du(ele c=imice) u"ili&a3ile d#ar 2 a,licaii e6"er e ;=i,#cl#ri" de (#diu) derivai de am# iu cua"er ar) "i c"ur! de i#d) alc##l) mercuri(cei ! e"c.<) ,ermi" # a(e,(ie a ,ielii i a ,l!$il#r (u,erficiale. Al"e ,r#du(e c=imice) u"ili&a"e ,e "ru de&i fecia ma"erialului medical (au c=irur$ical care u (e aru c! du,! u"ili&are) (u " ada,"a"e 2 m#d ,ar"icular la di("ru$erea 3ac"eriil#r) ciu,ercil#r micr#(c#,ice i a ma:#ri"!ii viru(uril#r ;2 (,ecial cel al SIDA<. AN*ISEP*IC. Pr#du( u"ili&a" ,e "ru a lu,"a 2m,#"riva $erme il#r de ,e ,iele i de ,e muc#a(e. A "i(e,"icele de u& e6"er ) 2 fu cie de ("ruc"ura l#r c=imic! i de ,r#,rie"!ile l#r) (e de#(e3e(c umer#a(e (u3("a eC alc##lul) a,a #6i$e a"!) derivaii de am# iu cua"er ar ;3e &alP# iu<) cl#r=e6idi a) derivaii fe #lului) #6ida i) aci&i) derivai me"alici ;mercur) ar$i ") cu,ru) &i c<) c#l#ra i ;e#&i !) al3a("ru de me"ile <) =e6e"idi !) =e6#'medi !) i#d. Cri"eriile de ale$ere (u " umer#a(e i c#m,le6eC "#6ici"a"ea) ,r#3a3ili"a"ea de a decla a # aler$ie) ,u"erea iri"a "! i "er&ic4 d a,licarea ,e muc#a(e (au ,e ,l!$i) ra,idi"a"ea de aciu e) ece(i"a"ea de a elimi a 2 m#d radical $erme ii (au d#ar a 2m,iedica ,r#liferarea l#r. A "i(e,"icele de u& i "er . U ele medicame "e ea "i'3i#"ice (u " ,re(cri(e ,e cale #ral! 2 "ra"area i feciil#r i "e("i ale (au uri are ;(ulfamide<. AN*ISERO*ONIN. Medicame " de("i a" (! i =i3e aciu ea u ei (u3("a e a"urale a #r$a i(mului) (er#"# i a) eur#"ra (mi!"#r al (i("emului erv#( ce "ral. A "i(er#"# i ele 2m,iedic! (er#"# i a (! (e fi6e&e de rece,"#rii (!i celulari (au (u " medicame "e care au meca i(me de aciu e mai c#m,le6e. E("e v#r3a de u a (am3lu de ,r#du(e e"er#$e e) care ,#" fi ,re(cri(e 2 urm!"#arele ca&uriC v#m! ;#da (e"r# ) $ra i(e"r# <) de,re(ie ;cl#mi,rami !<) mi$re ! ;me"i(er$id) (uma"ri,"a <) aler$ii e"c. AN*ISPASMODIC. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul (,a(mel#r mu(culare. AN*ISUDORAL. Su3("a ! u"ili&a"! ,e "ru a dimi ua # "ra (,iraie e6ce(iv!. SINONIMC a "i,er(,ira i. A "i(ud#ralele (u " ade(ea ,re,ara"e ,e 3a&! de (!ruri de alumi iu ;de e6em,lu) cl#ruri<. Ele (e ,re&i "!)eve "ual) i clu(e 2 "r'u de#d#ra ") (u3 f#rm! de l#iu e) de crem! (au de (,raD. A "i(ud#ralele ,#" iri"a ,ielea) ,#" ,r#v#ca # (e &aie de ar(ur! i de 2 e,!"ur! (au # aler$ie. Oi,er(udaiile cu adev!ra" mari (u " u e#ri "ra"a"e cu medicame "e ,e "ru (i("emul erv#( ve$e"a"iv) re&erva"e d#ar ,re(cri,iei medicale. AN*I*IROIDIAN. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul =i,er"ir#idiil#r ;e6ce(ul (ecreiei de =#rm# i de c!"re $la da "ir#id!<. A "i"ir#idie ele) #3i u"e ,ri (i "e&!) i =i3! ,r#ducerea de =#rm# i "ir#idie i. Ele (u " ade(ea eficace 2 ,re(cri,ia de lu $! dura"! ;u a (au mai mul"<) 2 ca&ul c# "rar) ele (e a(#cia&! admi i("r!rii de i#d radi#ac"iv (au u ui "ra"ame " c=irur$ical. Efec"ele ed#ri"e) rare) (u " u e#ri $rave i ece(i"! # (u,rave$=ere re$ula"!C a$ra ul#ci"#&! ;(c!derea um!rului de $l#3ule al3e) cu ri(c de i fecie ma:#r!<) =e,a"i"!) fe3r! cu eru,ie cu"a a"!. AN*I*OHIN. A "ic#r, (ecre"a" de c!"re #r$a i(m 2 c# "ac" cu # "#6i ! 3ac"eria ! i 2 &e("ra" cu ,u"ere eu"rali&a "!. AN*I*U+ERCULOS. Medicame " a "i3i#"ic u"ili&a" 2 "ra"ame "ul "u3ercul#&ei. A "i"u3ercul#a(ele (u " 2 "#"deau a a(#cia"e 2 "re ele ;de la d#u! la ,a"ru ,r#du(e< i admi i("ra"e ,e dura"a a cel ,ui Y lu i) ,e cale #ral!. U 3ila ,reala3il i u c# "r#l re$ula" (u " i di(,e (a3ile ,e "ru a limi"a efec"ele ed#ri"eC i&# ia&ida) rifam,ici a i ,ira&i amida au # a ume "#6ici"a"e ,e "ru fica"E u"ili&area e"am3u"#lului ece(i"! u e6ame #f"alm#l#$ie re$ula" ,e "ru a de,i("a eve "uala a,ariie a dere$l!ril#r de vedere 2 cul#ri. 'G AN*I+IO*IC. AN*I*USIV. Medicame " "ili&a"2 "ra"ame "ul (im,"#ma"ic al "u(ei. A A "i"u(ivele #,iacee ;c#dei !) c#de"ili !) f#lc#di ! e"c.< aci# ea&! ,ri i =i3area ce "ril#r erv#i cere3rali i "ra"ea&! "uea u(ca"!) f!r! e6,ec"#raie. Ele (u " ,re&e "a"e (u3 f#rm! de (ir#,uri i de c#m,rima"e. Au u efec" (eda"iv i ,#" ,r#v#ca (#m #le !. A Al"e a "ilu(ive) e#,iacee ;ace"ilci("ei a) car3#ci("ei a<) (u " e6,ec"#ra "e) fluidifia "e (au muc#li"ice. Ele (u " f#l#(i"e 2 "ra"ame "ul "u(ei umede. A(#cia"e u e#ri cu a "i(,a(m#dice) ele (e $!(e(c (u3 f#rm! de (ir#, (au de ,liculee. Di "re diferi"ele a "i"u(ive di(,# i3ile) "re3uie (! (e (eleci# e&e ,r#du(ul i d#&a care u v#r 2m,iedica elimi area eve "ualel#r e6,ec"#raii) ceea ce ar ri(ca a"u ci 2 "4r&ierea vi dec!rii) ,ri

(u,rai fec"are. Pe de al"! ,ar"e) f#l#(irea de a "i"u(ive u (cu"e"e c!u"area cau&ei "u(ei. AN*IULCEROS. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul ulcerel#r $a("rice i du#de ale (au 2 ,reve irea recidiv!rii l#r. A "iulcer#a(ele aci# ea&! fie ,ri dimi uarea (ecreiei de acid cl#r=idric de c!"re muc#a(a ("#macului ;a "iacide<) fie ,r#"e:4 d acea("! muc#a(! fa! de acidi"a"e ;efec"ul 8,a (ame "9 al ,r#"ec"#ril#r $a("rici<. AN*IVIRAL. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul 3#lil#r virale. A "iviralele (u " de("i a"e di("ru$erii viru(uril#r (au cel ,ui 2m,iedic!rii mul"i,lic!rii l#r. Ma:#ri"a"ea a "iviralel#r R. ANUS AR*I5ICIAL aci# ea&! i =i34 d (i "e&a ma"erialului $e e"ic al viru(ului) adic! a A.D.N.'ului (au a A.R.N.'ului. Ele (u " admi i("ra"e ,e cale #ral! (au i :ec"a3il!) u ele fii d mai mul" di(,# i3ile ,e "ru u& l#cal ;3#li cu"a a"e (au #culare<. Se 2 "4m,l! ade(ea ca u a "iviral (! u ,re&i "e i "ere( 2 "ra"ame "ul i feciil#r cure "e) dei ,re(crierea (a devi e :u("ifica"! i eficace ,e "ru 3#lile $rave. A,ariia u #r #i medicame "e) a "i,r#"ea&ele) i u"ili&area (imul"a ! a "rei a "ivirale 2 "ra"area SIDA ,ermi"e re&ul"a"e care dau (,era e. E5EC*E NEDORI*E. Efec"ele ed#ri"e ale a "iviralel#r (u " ,r#v#ca"e 2 ,ar"e de fa,"ul c! ele al"erea&!) # da"! cu viru(ul) i celulele'$a&d! ale ace("uia) 2 ,ar"icular) ace("a e("e ca&ul &id#vudi ei) ale c!rei efec"e i de&ira3ile (u " de a"ur! =ema"#l#$ic! ;a"i $erea $l#3ulel#r r#ii i a $l#3ulel#r al3e<. A("fel) mul"e (u3("a e (u " ac"ive 2 la3#ra"#r) dar (u " i u"ili&a3ile di cau&a "#6ici"!ii l#r. AN*RACOI. +#al! ,ulm# ar! c# (ecu"iv! i =al!rii de ,ar"icule de c!r3u e (au de $rafi". A "rac#&a) 3#al! ,r#fe(i# al! di familia , eum#'c# i#&el#r) afec"ea&! 2 m#d de#(e3i" lucr!"#rii di mi ele de c!r3u e) 2 $e eral) ea u a "re ea&! fi3r#&! ;2 "!rirea i 2 $r#area e(u"ului ,ulm# ar<) dar ,#a"e ,r#v#ca cu "im,ul # i (uficie ! re(,ira"#rie. Dia$ #("icul e("e ("a3ili") 2 $e eral) c=iar 2 ai "e de a,ariia (em el#r cli ice) cu #ca&ia u ui e6ame radi#l#$ie al ,l!m4 ului) 2 ace(" ("adiu) 2 c! u e "4r&iu (! (e 2 ce"e&e e6,u erea ,acie "ului la ,ul3erile i crimi a"e. Nu e6i("! u "ra"ame " al a "rac#&ei) ci d#ar cel al (im,"#mel#r ;i (uficie a re(,ira"#rie<. 'L PNEUMOCONIOI. AN*RAH. -. A$l#mera" al mai mul"#r furu cule f#rm4 d mari #duli i flama"#rii ,li i de ,ur#i. M. C!r3u e. AN*ROPOIOONOI. +#al! a a imalului "ra (mi(i3il! fii ei uma e. SINONIME &## #&a. ANURIE. O,rire a ,r#ducerii de uri ! de c!"re ri ic=i. Se di("i $ d#u! "i,uri de a urieC A A uria e6cre"#rie e("e ,r#v#ca"! de u #3("ac#l 2 (cur$erea uri ei la ivelul 3a&i e"ului (au al ure"erei. Cau&a ,#a"e fi c# ("i"ui"! de umer#a(e 3#li ur#l#$ice. Cele mai frecve "e cau&e le c# ("i"uie calculii uri ari) ,recum i "um#rile de ,r#("a"! (au de ve&ic!) aci# 4 d ,ri a("u,area cel#r d#u! c!i e6cre"#rii. A A uria (ecre"#rie e("e c# (eci a u ei #,riri a ,r#ducerii uri ei la ivelul efr# il#r ;u i"!ile fu ci# ale eleme "are ale ri ic=iului<) 2 ("ra"urile (u,erficiale ;c#r"e6< (au ,r#fu de ;medulara< ri ic=iului. Cau&ele (u " f#ar"e umer#a(eC 3#al! a $l#merulil#r ;u i"!ile fil"ra "e ale ri ic=iului<) va(culari&area ri ic=iului) a3(#r3ia de "#6ice e"c. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul u ei a urii c# ("i"uie # ur$e ! da"#ri"! i (uficie ei re ale acu"e) care a,are f#ar"e ra,id. A *ra"ame "ul a uriei e6cre"#rii c# ("! 2 (u,rimarea #3("ac#lului di calea de (cur$ere a uri ei (au) dac! acea("a u e("e ,#(i3il) derivarea uri ei 2 am# "e de #3("rucie. Derivaia uri ar! ,#a"e fi reali&a"! fie ,ri am,la(area 2 ure"erul #3("rua" a u ei (# de fi e i "r#du(! ,e c!ile a"urale (u3 c# "r#l e d#(c#,ic) fie ,ri i "r#ducerea u ei (# de direc" 2 c!ile uri are dila"a"e ,ri ,u ci# area ,ri ,iele. A *ra"ame "ul a uriei .(ecre"arii e("e =em#diali&a ;"e= ic! de cur!ire a (4 $elui ,ri fil"rarea ,ri "r'# mem3ra ! (emi,ermea3il!<) care d! ,#(i3ili"a"ea (! (e evi"e c# (eci ele i (uficie ei re ale acu"e i (! (e a"e,"e) du,! elucidarea cau&ei a uriei) recu,erarea fu ciei re ale 2 c4"eva &ile. ANUS. Orificiu "ermi al al "u3ului di$e("iv) ,ermi4 d defecarea. PA*OLOBIE. Pri ci,alele afeciu i ale a u(ului (u "C malf#rmaiile c# $e i"ale) ,ui frecve "e) care "re3uie (! fie "ra"a"e c=iar de la a"ereE deficie a (fmc"erel#r (au a (i("emului erv#( care le c#ma d!) r!(,u &!"#are de i c# "i e a a al!E =em#r#i&iiE le&iu ile i flama"#rii i (u,ura"e) ca a3ce(ul (au fi("ula a al! ; ece(i"4 d i ci&area i dre area<E ca cerul a u(ului. ANUS ;ca cer de<. Ca cer care a"i $e ca alul a al (au 3#rdura a al!) 2 ,ri ci,al (u3 f#rma u ui carci #m e,iderm#id ;"um#r! mali$ ! a e(u"ului e,i"elial<) mai rar (u3 f#rma u ui ade #carci #m ;"um#r! mali$ ! a e(u"ului $la dular<. Ca cerul de a u( e("e de("ul de rar) dar frecve a (a cre"e le " i el a"i $e a"4" 3!r3aii) c4" i femeile.

A,ariia (a ar fi le$a"! de u a$e " viral. Ca cerul de a u( (e ,re&i "! ca # le&iu e i dura"! care (4 $erea&! mai mul" (au mai ,ui i care u (e vi dec!. A"u ci c4 d (e de&v#l"!) el d! l#c u #r ade #,a"ii i $=i ale. *ra"ame "ul face a,el 2 e(e ! la radi#"era,ie) a(#cia"! u e#ri cu a3laia "um#rii dac! acea("a e("e v#lumi #a(!. Re&ul"a"ele "era,eu"ice (u " 3u e 2 f#rmele mai ,ui e6"i (e. ANUS AR*I5ICIAL) 2m3i are c=irur$ical! a "u3ului di$e("iv la ,ere"ele a "eri#r al a3d#me ului) ,rac"ica"! du,! c=irur$ie c#lic! (au rec"al! cu a3laia u ui (e$me " de i "e("i . Se$me "ul 2m3i a" ,#a"e fi c#l# ul ;c#l#("#mie< (au ile# ul ;ile#("#mie<. Pere"ele c#l# ului (au al ile# ului e("e a("fel de(c=i( (,re e6"eri#r ,ri "r'# i ci&ie a ,ere"elui a3d#mi al) 2 le( i d evacuarea (cau el#r 2 "r'# ,u $! e"a ! care u ,ermi"e e6alarea mir#(ului. Du,! evacuarea i "e("i al!) ,u $a e("e (c=im3a"! ;# da"! (au de d#u! #ri ,e &i<. A u(ul ar"ificial e("e fie "em,#rar) ,reced4 d re("a3ilirea c# "i ui"!ii i "e("i ale) fie defi i"iv. A,ara"ura m#der ! ,e "ru a u(uri ar"ificiale ,ermi"e # f#ar"e 3u ! "#lera ! i # via! #rmal!. ANUSCOPIE KU ANUSCOPIE. E6ame care ,ermi"e e6,l#rarea a u(ului i a rec"ului i feri#r. A u(c#,ia (erve"e la ("a3ilirea dia$ #("icului de =em#r#i&i) al fi(uril#r i fi("ulel#r a ale) al a crului i ca cerului de a u(. Ace(" e6ame ) care u ece(i"! vre# ,re$!"ire (,ecial!) (e ,rac"ic! cu a:u"#rul u ui a u(c#,) u "u3 me"alic cili dric) cu lu $imea de a,r#6ima"iv -U cm) d#"a" cu u (i("em #,"ic. Ace(" i ("rume " e("e i "r#du( 2 a u( a"u ci c4 d ,acie "ul (e afl! 2 ,#&iie $e u,ec"#ral! ;2 $e u c=i) c#a"ele ,e ma(a de e6ami are) #3ra&ul culca" ,e ma(!) (,a"ele 3i e arcui"<. E6ame ul) ,receda" de u "ueu a #rec"al) durea&! c4"eva mi u"e. ANHIE*A*E. *ul3urare em#i# al! care (e "raduce ,ri "r'u (e "ime " edefi i" de e(i$ura !. Dac! e6i("! # a 6ie"a"e 8 #rmal!9 care ameli#rea&! 2 v!!"ura i ,erf#rma ele) a 6ie"a"ea ,#a"e deve i i ,a"#l#$ic!C (u3iec"ul e("e a"4" de ,r#fu d marca" 2 c4" u mai ,#a"e (! (e c# "r#le&e. SIMP*OME SI SEMNE. A 6ie"a"ea c#m,#r"! "rei carac"eri("ici ,ri ci,aleC ,re(e "ime "ul u ui ,eric#l va$ i imi e ") reacii ,(i=ice varia"e ;(e &aie de (uf#care) ,al,i"aii) "ra (,iraie) u(carea $urii) ver"i:e) "remur!"uri) "ul3ur!ri de "ra &i"<) im,re(ia ,e i3il! a e,u"i ei (au (l!3iciu ii 2 faa ,eric#lului) fiecare (im,"#m 2 "!ri d (e "ime "ul de ,u ere 2 $ard!. Cla(ic) "erme ul de a 6ie"a"e e("e da" la"urii ,(i=ice a "ul3ur!rii) 2 "im, ce la"urii (#ma"ice i (e re&erv! "erme ul de a $#a(!. +#l avul ,#a"e fi a$i"a") ,#a"e mer$e f!r! i "! (au ,#a"e r!m4 e ,ir# i" ,e l#c de ,a ica ce cre"e 2 el. Dura"a u ei cri&e de a 6ie"a"e e("e) 2 $e eral) de u a'd#u! #re. C4 d cri&ele (e re,e"! la u (u3iec" care ,re&i "! u f# d a 6i#( ,erma e ") (e v#r3e"e de evr#&! de a $#a(!. *RA*AMEN*. Se 3a&ea&! mai 2 "4i ,e a"i"udi ea a "ura:ului ,acie "ului) care "re3uie (! r!m4 ! calm i li i"i") f!r! a (e 2 dui#a e6ce(iv) dar i f!r! a$re(ivi"a"e) ici cu di(,re. E6i("! # 2 "rea$! $am! de medicame "e 2m,#"riva a 6ie"!ii ;"ra c=ili&a "e a3e &#dia&e,i e:) 3e"a3l#ca "e) eur#le,"ice u#are i u ele a "ide,re(ive<) dar a 6ie"a"ea u ,#a"e fi "ra"a"! f!r! avi& medical) (u3 ame i area u ei a$rav!ri u e#ri le$a"! de luarea a3u&iv! de medicame "e ;farmac#ma ie<. *ra"ame "ul de f# d (e #rie "ea&! ade(ea (,re # ,(i=#"era,ie. *e= icile de rela6are) e6erciiul fi&ic) # mai 3u ! i$ie ! a vieii c# ("i"uie 2 "#a"e ca&urile u ad:uva " remarca3il. ANHIOLI*IC. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"ame "ul a 6ie"!ii i al diferi"el#r ei ma ife("!ri. E5EC*E NEDORI*E. U ri(c 2m,!r"!i" ,ri um!rul ace("#r ,r#du(e e("e cre"erea efec"el#r l#r a"u ci c4 d (u " a(#cia"e cu alc##lul. I "eraciu ile cu al"e medicame "e (u " umer#a(e. De al"fel) (#m #le a ,e care # ,r#v#ac! u a 6i#li"ic face ,ericul#a(! c# ducerea u ui ve=icul. +e &#dia&e,i ele) dei ,ui "#6ice dac! (u " re(,ec"a"e re$ulile de ,re(cri,ie) ,#" ,r#v#ca # de,e de !) c=iar # adev!ra"! "#6ic#ma ie. U"ili&area l#r "re3uie (! fie urm!ri"! 2 m#d (,ecial la f#"ii "#6ic#ma i. AOR*. Pri ci,ala ar"er! a #r$a i(mului) f#rm4 du'(e de la 3a&a ve "riculului ("4 $ i di("ri3ui d (4 $ele #6i$e a" de c!"re ,l!m4 i 2 2 "re$ c#r,ul. PA*OLOBIE. Se ,#" #3(erva diferi"e a #maliiC # 2 $u("are c# $e i"al! la ivelul i("mului ;c#arc"aie<E # a"i $ere a ,ere"elui) 2 $e eral de c!"re # ,lac! de a"er#m) duc4 d la # dila"are ;a evri(m< (au la # 2 $u("are a va(ului) 2 am3ele ca&uri) f#rmarea de c=ea$uri e("e frecve "! i r!(,u &!"#are de em3#liile creierului i ale mem3rel#r. O al"! le&iu e a"cr#ma"#a(! e("e di(ecia) cliva:ul ,r#duc4 du'(e 2 $r#(i' mea ,ere"elui. *#a"e ace("e a"i $eri :u("ific! u "ra"ame " c=irur$ical. AOR*I*. I flamaic a ,ere"elui a#r"ei. AOR*OBRA5IE. E6ame radi#l#$ie care ,ermi"e vi&uali&area a#r"ei i a ramuril#r (ale. INDICAII. A#r"#$rafia ,ermi"e # e6,l#rare a diferi"el#r ,a"#l#$ii ale a#r"eiC a evri(m al a#r"ei) di(ecie a#r"ic!) (i dr#mul lui Leric=e ;"r#m3#&a a#r"ei "ermi ale i 3ifurcarea ca 2 ar"erele iliace ,rimi"ive<) c#arc"aia a#r"ei) e6,l#rare f!cu"! 2 ai "e de i "erve ia c=irur$ical!. DES5?URARE. C4 d a#r"#$rafia e("e reali&a"! ,ri ,u cie ar"erial! ece(i"! # (,i"ali&are de MR

,4 ! la R/ #re. Ea (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie l#cal! ;,e "ru u c#,il) (u3 a e("e&ie $e eral! u#ar!< i (u3 c# "r#l elec"r#cardi#$rafie. E6ame ul durea&! 2 "re # :um!"a"e de #r! i "rei (fer"uri de #r!. E5EC*E NEDORI*E. Su " de d#u! "i,uriC aler$ice i A C#m,licaiile aler$ice (u " ,r#v#ca"e de i#dul c# i u" de ,r#du(ul de c# "ra(". Aler$ia la i#d (e "raduce ,ri $reuri) v#m!) eru,ii cu"a a"e i # (c!dere a "e (iu ii ar"eriale. Cu #ca&ia u ei c# (ul"aii ,reced4 d e6ame ul a#r"#$rafic) medicul "re3uie (! (e a(i$ure c! ,acie "ul 'a ,re&e "a" vre#da"! (im,"#mele u ei aler$ii) iar dac! e ca&ul (!'i ,re(crie u "ra"ame " a "ialer$ic. A C#m,licaiile "rauma"ice (u " le$a"e d# ri(cul u ei ,l!$i va(culare) mai ale( 2 ca& de ,u cie ar"erial!) i ,#" a "re a # =em#ra$ie l#cal!. E("e a3(#lu" ece(ar ca) 2 ai "e de #rice a#r"#$rafic) (! (e verifice la ,acie " #rice "ul3urare de c#a$ulare. APARA*. A (am3lu de #r$a e care c# cur! la 2 de,li irea u ei fu cii fi&i#l#$ice. A,ara"ul (e di("i $e de (i("em ;a (am3luZ c#m,le6 de eleme "e 7 f!r! limi"are la #r$a e 7 a c!r#r (um! de efec"e ,r#duce # fu cie 2 "#"ali"a"ea (a<) ca i de c!i ;a (am3lul drumuril#r #r$a ice 7 ,li e (au cavi"are 7 care APENDICE ve=iculea&! # fu cie de la ,u c"ul ei de #ri$i e ,4 ! la ,u c"ul ei de u"ili&are<. APARA* CARDIOVASCULAR. A CIRCULA*OR ;a,ara"<. APARA* CIRCULA*OR. ' CIRCULA*OR ;a,ara"<. APARA* DEN*AR. Di(,#&i"iv fi6 (au m#3il u"ili&a" ca ,r#"e&! de "ar! ,e "ru a 2 l#cui di ii li,(!) ,e "ru a c#rec"a ,#&iia u #r di i ,e arcad! (au ,e "ru a c#m,e (a ,ierderile de (u3("a ! $e era"e de malf#rmaiile c# $e i"ale ;fa "! la3i#,ala"i !) de e6em,lu< (au de 3#li ;ca cer 3ucal<. APARA* DIBES*IV. ' DIBES*IV ;a,ara"<. APARA* BENI*AL 5EMININ. \ BENI*AL 5EMININ ;a,ara"<. APARA* BENI*AL MASCULIN. G BENI*AL MAS CULIN ;a,ara"<. APARA* LACRIMAL. 'L LACRIMAL ;a,ara"<. APARA* LOCOMO*OR. 'G LOCOMO*OR ;a,ara"<. APARA* RESPIRA*OR. ' RESPIRA*OR ;'a,ara"<. APARA* URINAR. ' URINAR ;a,ara"<. AP. Lic=id i c#l#r) i #d#r i f!r! $u(" care i "r! 2 c#m,#&iia ma:#ri"!ii #r$a i(mel#r vii. M#lecula de a,! ;O)O< (e c#m,u e di d#i a"#mi de =idr#$e le$ai la u a"#m de #6i$e . A,a fier3e la "em,era"ura de bFH<_C) (e (#lidific! la U_C. Ea (e ume"e ,#"a3il! a"u ci c4 d r!(,u de u #r #rme fi6a"e ,ri "e6"e le$ifera"eC ea "re3uie (! fie ,l!cu"! la 3!u" a"4" 2 ce ,rive"e $u("ul) c4" i cul#area i mir#(ul ei) i) ca re$ul! a3(#lu"!) e(u(ce,"i3il! (! aduc! vre# a"i $ere (! !"!ii. A,a ,#"a3il! "re3uie (! u c# i ! ici micr##r$a i(me ,a"#$e e) ici (u3("a e "#6ice ;cu,ru) ,lum3) flu#ruri) cia uri) ar(e ic) c#m,ui fe #lici e"c.<. C# ce "raia (a 2 a umi"e (u3("a e c=imice ;(!ruri mi erale) am# iac) i"rii) i"rai) cl#ruri) ma"erii #r$a ice< "re3uie (! fie limi"a"!. A,a e("e ,ri ci,alul (#lve " #r$a ic. C#r,ul #me e(c e("e c# ("i"ui") 2 medie) di YUS a,!. A,a ,ermi"e "ra (,#r"ul diferi"el#r (u3("a e ,e care le cu,ri de 2 (#luie i reaciile c=imice di "re ele. Or$a i(mul uma ,ierde) 2 medie) M)K li"ri de a,! ,e &i) 2 ,ri ci,al ,ri uri !) ace("e ,ierderi fii d re$la"e de c!"re ri ic=i ;(u3 efec"ul =#rm# ului a "idiure"ic<) ,ri "u3ul di$e("iv) ,ri ,l!m4 i ;re(,iraia< i ,ri ,iele ;"ra (,iraia<. Pierderile #r$a ice 2 a,! "re3uie (! fie c#m,e (a"e ,ri "r'u a,#r" c#re(,u &!"#rC a,! de 3!u") a,! c# i u"! 2 alime "e i a,! me"a3#lic!) ,r#ve i d di c#m3u("ia u"rime "el#r. Me"a3#li(mul a,ei e("e re$la" de c!"re #r$a i(m. Se"ea e("e ,rimul (em al care i dic! (u3iec"ului u defici" 2 a,!. 2 u ele (i"uaii ,a"#l#$ice) c# i u"ul 2 a,! al #r$a i(mului ,#a"e varia) 2 "im,ul u ei de(=idra"!ri) ea e("e i (uficie "! 2 #r$a i(m. ?i i ver() 2 "im,ul u ei (ecreii ,rea mari de =#rm# a "idiure"ic) #r$a i(mul are "e di a (! rei ! ,rea mul"! a,!) ceea ce ,#a"e ,r#v#ca f#rmarea de edeme) 2 ,ar"icular a u ui edem cere3ral) (u(ce,"i3il (! a "re e&e "ul3ur!ri de c# "ie "!) c=iar # c#m!. AP MINERAL. A,! de i&v#r a c!rei c#m,#&iie 2 eleme "e mi erale ,ermi"e u"ili&area ei "era,eu"ic!. A,ele mi erale (u " cla(ifica"e du,! c# i u"ul l#r 2 mi eraleC a,e f#ar"e ,ui mi erali&a"e ;mai ,ui de KU mili$rame ,e li"ru<) a,e ,ui mi erali&a"e ;de la KU Ia KUU mili$rame ,e li"ru< i a,e f#ar"e 3#$a"e 2 (!ruri mi erale ;mai mul" de l KUU mili$rame ,e li"ru<. A,ele mi erale ,#" fi ,la"e (au $a&#a(e ;cu # 2 c!rc!"ur! de $a& car3# ic ]COM] care re,re&i "! de c4"eva #ri v#lumul lic=id<. A,ele $a&#a(e (u " ade(ea mai 3#$a"e 2 (#diu i ei dica"e 2 re$imurile =i,#(#da"e ,re(cri(e 2 ca& de i (uficie ! cardiac! (au de =i,er"e (iu e. D#ar a,ele mi erale care ,#" fi c# (uma"e f!r! c# "rai dicaie de c!"re ,er(#a ele (! !"#a(e (u " cele care ,rime(c au"#ri&aia de 2m3u"eliere i li3er! c#merciali&are. A,ele ,ui mi erali&a"e ,#" (ervi la ,re,ararea 3i3er#a el#r dac! u (u " $a&#a(e. A,ele 3#$a"e 2 calciu ,#" c# "ri3ui la c#m,e (area u ei alime "aii (!race 2 mi erale. U ele a,e

2m3#$!i"e 2 flu#ruri ,#" avea u efec" 3e efic 2 ,reve irea cariei de "are. La fel) c# i u"ul f#ar"e mic 2 (#diu al u #r a,e mi erale ,ermi"e c# (umarea l#r c#"idia ! de c!"re ,er(#a ele c# ("r4 (e la u re$im =i,#(#da". Pr#,rie"!ile a,el#r mi erale (u " u"ili&a"e 2 "era,eu"ic!) 2 cadrul curel#r "ermale) fie ,e cale i "er ! ;3!u"ur!<) fie ,e cale e6"er ! ;3!i<. 'G CUR *ERMAL. AP OHIBENA*. S#luie a "i(e,"ic!) de&i fec"a "! i =em#("a"ic!. SlNONIMC ,er#6id de =idr#$e . A,a #6i$e a"! e("e u"ili&a"! ca a "i(e,"ic (u3 f#rma u ei (#luii dilua"e) ca,a3il! (! eli3ere&e #6i$e $a&#( ec=ivale " a -U v#lume ale lic=idului re(,ec"iv. Ea e("e i dica"! da"#ri"! ca,aci"!il#r (ale de cur!ire a ,l!$il#r cu"a a"e 3e i$ e i de a(i$urare a a(e,(iei ace("#ra) ,recum i ,e "ru ,r#,rie"!ile ei =em#("a"ice ;#,rirea (4 $er!ril#r< 2 cur(ul e,i("a6i(ului. APENDICE. Prelu $ire a u ui #r$a . A,e dicele vermicular) (au a,e dicele ile#cecal) umi" a,e dice 2 v#r3irea cure "!) (e f#rmea&! 2 dede(u3"ul #rificiului ile#cecal) la ,u c"ul de :# ciu e 2 "re i "e("i ul (u3ire i i "e("i ul $r#(. De f#rm! de("ul de cili dric!) el m!(#ar! de la 1 la / ce "ime"ri 2 lu $ime i de la R la / milime"ri 2 diame"ru. PA*OLOBIE. Da"#ri"! a,r#,ierii lui de ma"eriile de la (f4ri"ul di$e("iei) a,e dicele vermicular c# ("i"uie frecve " APENDICEC*OMIE KM (ediul u ei i fecii (au al u ui a3ce() a,e dici"a. A,e dicele ,#a"e fi) de a(eme ea) (ediul u #r "um#ri) 3e i$ e (au mali$ e) 2 (f4ri") a,e dicele ,#a"e 2 m#d e6ce,i# al (! (ufere # "#r(iu e ;(au v#lvulu(<) (imul4 d # a,e dici"! acu"!. APENDICEC*OMIE. A3laia c=irur$ical! a a,e 'dicelui. INDICAII. A,e dicec"#mia e("e ,rac"ica"! 2 ca& de a,e dici"! ,e "ru a ,reve i ru,"ura a,e dicelui i flama") care ar ,r#v#ca # ,eri"# i"! (au u a3ce( a3d#mi al. DES5?URARE. A,e dicec"#mia (e efec"uea&! ,ri i ci&area c=irur$ical! a a3d#me ului (au) mai rece ") ,ri cel#(c#,ie. I ci&ia) #3lic! (au "ra (ver(al!) e("e ,rac"ica"! 2 drea,"a a3d#me ului) 2 f#(a iliac!. 2 $e eral) i (e ,ermi"e ,acie "ului (! 3ea i (! m! 4 ce la MR #re de la i "erve ie. A3ce(ele a,e diculare (u " dre a"e i a,e dicele e("e 2 de,!r"a" fie imedia") fie mai "4r&iu) 2 ca& de ,eri"# i"!) a,e dicec"#miei i (e a(#cia&! # cur!ire (i u dre a: al cavi"!ii ,eri"# eale. COMPLICAII. A,e dicec"#mia e6,u e la mai mul"e c#m,licaii) e6ce,i# ale) ca de(facerea 3# "ului (au ,eri"# i"! ,#("#,era"#rie a c#,ilului ;(au ,eri"# i"! de a ci cea &i<) (au mai frecve "e) ca a3ce(ul ,ere"elui. Dar) 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) e("e # #,eraie 3e i$ ! care ece(i"! de la d#u! la a(e &ile de (,i"ali&are i # (cur"! c# vale(ce !. APENDICI*. I flamaie a a,e dicelui. A,e dici"a ,#a"e (urve i la #rice v4r("!) dar e("e) 2 m#d ,ar"icular) mai frecve "! la ad#le(ce " (i la adul"ul "4 !r. Ori$i ea i flamaiei u e("e 2 "#"deau a de"ermi a"!E ea ,#a"e fi cau&a"! de #3("ruarea a,e dicelui de c!"re # acumulare de ma"erii fecale. A,e dici"a cea mai cure "!) carac"eri&a"! ,ri "r'# (im,l! i flamaie a muc#a(ei) e("e de umi"! 8ca"aral!9 (au 8(u,ura"!9. C4 d muc#a(a e("e #3("i a"! de ,ur#i) ace("a r!m4 e u e#ri l#cali&a") ,r#v#c4 d # a$lu"i are a a (el#r i "e("i ale (uda"e ,ri ade' re ele di :urul a3ce(uluiC acea("a e("e ,eri"# i"! ,la("ic! (au ,la("r# ul a,e dicular. 2 ca& de ecr#&! a ,ere"elui a,e dicelui) ,ur#iul ,#a"e i vada 2 "re$ul ,eri"# euE (e decla ea&! a"u ci ,eri"# i"! $e erali&a"!. SIMP*OME SI DIABNOS*IC. A"u ci c4 d a,e dicele e("e #rmal (i"ua") a,e dici"a (e "raduce ,ri "r'# durere care (urvi e 3ru(c 2 f#(a iliac! ;,ar"ea la"eral! i i feri#ar! a a3d#me ului< drea,"!) 2 (#i"! de $reuri) c=iar de v#m!) i de # fe3r! m#dera"! ;J/'J/)K_C<E ,al,area &# ei e("e durer#a(! i ,r#v#ac! # reacie de a,!rare ;2 "!rirea ,ere"elui a3d#mi al<E "ra &i"ul i "e("i al e("e 2 ce"i i". Dia$ #("icul e("e mai $reu de ,u( a"u ci c4 d a,e dicele e("e (i"ua" a #rmalE 2 (,a"ele cecumului) i flamaia (e "raduce ,ri dureri l#m3areE la femeie) f#ar"e :#( 2 3a&i ul i feri#r) el ,r#v#ac! (im,"#me a al#a$e cel#r ale i flamaiei "r#m,el#r u"eri eE (u3 fica") el (imulea&! # i fecie ve&icular! acu"!. Dia$ #("icarea e("e) de a(eme ea) delica"! 2 f#rmele a"e ua"e de a,e dici"!) ici u e6ame radi#l#$ie efii d de("ul de dem de 2 credere ,e "ru a ,u"ea de"ec"a cu cer"i"udi e i flamaia. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul a,e dici"ei e("e a,e dicec'"#mia. Acea("a u "re3uie (! fie =#"!r4"! dec4" ,e 3a&a u #r (em e ,r#3a"#riiC fe3r! 2 :ur de J/9C) reacie de a,!rare a3d#mi al!) cre"erea um!rului de $l#3ule al3e re&ul"a"! di um!rarea $l#3ulel#r. Du,! ("a3ilirea dia$ #("icului) i "erve ia e("e ,rac"ica"! f!r! 2 "4r&iere ,e "ru a evi"a de&v#l"area u ei ,eri"# i"e ,la("ice) c=iar $e erali&a"e. O cri&! acu"! de a,e dici"! (e ,#a"e calma (,# "a ) dar ,re&i "! mereu u ri(c de recidiv!E d#ar 2 u ele ca&uri) la ,er(#a ele f#ar"e 2 v4r("!) ia u e#ri # alur! cr# ic!. 2 a3(e a mi:l#acel#r c=irur$icale) (e 2 cearc! ("!vilirea i flamaiei ,ri admi i("rarea de a "i3i#"ice) 2 ca& de ,eri"# i"! ,la("ic!) a3ce(ul ,#a"e fi evacua" imedia" (au 8la rece9E a3laia a,e dicelui u va fi efec"ua"! dec4" du,! vi decarea a3ce(ului. Peri"# i"! $e erali&a"! ece(i"! 2 (c=im3 # i "erve ie de

ur$e !) cu,ri &4 d a3laia a,e dicelui i cur!irea c#m,le"! a cavi"!ii ,eri"# eale. COMPLICAII. A,e dici"ele u ece(i"! 2 m#d #rmal dec4" c4"eva &ile de (,i"ali&are i ,ermi" reluarea ac"ivi"!il#r #rmale du,! d#u! (au "rei (!,"!m4 i. O ,eri"# i"! a,e 'dicular! ,#a"e "#"ui (! (e c#m,lice la 3!"r4 i) la (u3iecii (u3 u"rii) la dia3e"ici (au la #3e&i) i #3li$! (! (e recur$! la # edere 2 rea imare c=irur$ical!) mai ale( c4 d a3ce(ele i "ra,eri"# eale ('au de&v#l"a". APBAR ;c#"are a lui<. Si("em ,u( la ,u c" ,e "ru evaluarea maril#r fu ciu i vi"ale ale u ui #u' !(cu" di ,rimul mi u" de via! i a,recierea ev#luiei la J) K i -U mi u"e mai "4r&iu. La a"ere (u " #"a"e ci ci eleme "eC frecve a cardiac!E mic!rile re(,ira"#riiE c#l#raia ,ielii ;al3a("r!) 2 ca& de c# i u" mic 2 #6i$e al (4 $elui) (au ,rea ,alid!<E "# u(ul mu(cularE reaciile la ("imuli. APIREHIE. A3(e ! a cre"erii "em,era"urii #rmale a c#r,ului ;2 :ur de J1UC<. APLAIIE. I (uficie ! (au #,rire c# $e i"al! a de&v#l"!rii u ui e(u" (au a u ui #r$a . A("fel) a,la&ia urec=ii (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# cre"ere i c#m,le"! a urec=ii e6"er e (au medii. Ea ,#a"e fi ma:#r! ; u e6i("! ici # ("ruc"ur! a urec=ii e6"er e (au medii< (au mi #r! ;afec"4 d # ,ar"e a urec=ii e6"er e (au medii<. A,la&ia (e c#rec"ea&!) 2 $e eral) ,ri am,la(area u ei ,r#"e&e c# c#mi"e " e("e"ic! i fu ci# al!. APLAIIE MEDULAR. +#al! carac"eri&a"! ,ri "r'# rarefiere a m!duvei #(#a(e) care (e "raduce ,ri "r'# dimi uare a um!rului de $l#3ule r#ii) de $l#3ule al3e i de ARAONOIDI* CAUIE. A,la&ia e("e cau&a"! de i ca,aci"a"ea m!duvei #(#a(e de a ,r#duce celulele'(ue) f#rma de #ri$i e a celulel#r (a $vi e. Cau&ele "#6ice (au i feci#a(e (u " cel mai 3i e ide "ifica"eC radiaiile i# i&a "e ;radiaii H<) a3(#r3ia u #r medicame "e (au ,r#du(e c=imice ;derivai ai 3e &e ului) a "ica cer#a(e) u ele a "i3i#"ice 7 2 de#(e3i cl#ramfe ic#lul 7) ar(e icale) a "i"ir#idie e) (!ruri de aur) a "ie,ile,"ice) u ele eur#le,"ice< (au a umi"e i fecii ;=e,a"i"! rece "!) "u3ercul#&!<. A"u ci c4 d um!rarea f#rmulei (a $vi e) miel#$rama i[(au 3i#,(ia m!duvei #(#a(e u ,ermi" $!(irea vreu ei cau&e) a,la&ia e("e de umi"! idi#,a"ic!. Se ,are c! 2 :um!"a"e di ca&uri e("e a"u ci im,lica" u meca i(m imu #l#$ic. SIMP*OME ?I SEMNE. Li,(a de $l#3ule r#ii a "re ea&! # a emie ;,al#are i #3#(eal!<) li,(a de $l#3ule al3e e6,u e (u3iec"ul la i fecii) iar li,(a ,lac=e"el#r ,r#v#ac! =em#ra$ii ;,ur,ur!) de e6em,lu<. EVOLUIE SI *RA*AMEN*. C4 d cau&a e("e medicame "#a(! i celulele'(ue (u " crua"e) a,la&ia medular! re$re(ea&! (,# "a ) 2 f#rmele idi#,a"ice) acea("! eve "uali"a"e e("e mai rar!. O a,la&ie medular! ,#a"e 2 m#d e6ce,i# al (! ,recead! # leucemie. *ra"ame "ul (im,"#ma"ic c# ("! 2 "r'# 3i#"era,ie ma(iv! 2 ca&ul u ei i fecii) 2 "r'# "ra (fu&ie de ,lac=e"e 2 ca& de =em#ra$ie (au de $l#3ule r#ii dac! e6i("! # a emie $rav!. *ra"ame "ul de f# d (e 3a&ea&! ,e admi i("rarea de imu #(u,re(#are ;cicl#(,#ri ! i (er a "ilim'f#ci"ar<) ,e $refa de m!duv! #(#a(!) efec"ua"! ,lec4 d de la u d# a"#r c#m,a"i3il) la (u3iecii "i eri) i ,e admi i("rarea de a dr#$e i ;care ("imulea&! celulele'(ue ale m!duvei< dac! "ra"ame "ul cu imu #(u,re(#are u e("e eficace. APNEE. O,rire a re(,iraiei) cu dura"! varia3il!) f!r! #,rire cardiac!. O a, ee ,#a"e fi "em,#rar! ;de la c4"eva (ecu de ,4 ! la u ul (au d#u! mi u"e< (au ,#a"e dura mai mul" "im,) ,u 4 d 2 ,eric#l viaa (u3iec"ului ,ri ,r#v#carea de le&iu i cere3rale irever(i3ile. A, eca ,#a"e fi v#lu "ar! ;,l# :are (u3mari !) e6,l#rare a fu ciei re(,ira"#rii< (au u. A, eea de (#m . P#a"e (urve i la am3ele (e6e i la #rice v4r("!. Ea e("e (#c#"i"! 2 u ele ca&uri cau&a m#rii (u3i"e a #u' !(cu"uluiE frecve a a, eei (#m ului cre"e cu v4r("a. A"u ci c4 d ,u(eele de a, ee (u " f#ar"e umer#a(e ;mai mul" de JU 2 Y #re<) ele (u " r!(,u &!"#are de # de&#r$a i&are a (#m ului i de # #6i$e are i (uficie "! a (4 $elui. Se e("imea&! c! f#rma cea mai cure "! i cea mai $rav! de a, ee a (#m ului) a, eea #3("ruc"iv! a (#m ului) afec"ea&! u i divid di # (u"!) 2 "re v4r("ele de JU i KU a i) cel mai ade(ea #3e& i care (f#r!ie mul". *RA*AMEN*. Ma:#ri"a"ea 3#l avil#r fii d c# ("i"ui"! di #3e&i) "ra"ame "ul c# ("!) 2 ,rimul r4 d) 2 "r'# reducere a $reu"!ii) 2 ,lu() "re3uie evi"a" c# (umul de alc##l cu d#u! #re 2 ai "e de culcare i (! u (e ia (#m ifere. U "ra"ame " eficace al a, eei de (#m e6i("! de:a de mai muli a iC ,ri a,licarea u ei m!"i ,e a( i $ur! 2 "im,ul (#m ului) (e #3i e me i erea u ei ,re(iu i ,#&i"ive c# ("a "e 2 c!ile re(,ira"#riiE aerul) ,r#ve i d de la u c#m,re(#r) e("e "rimi( ,ri ma(c! 2 c!ile a&ale i 2 i "eri#rul c!il#r re(,ira"#rii ,e "ru a le me i e de(c=i(e. U e#ri e("e u"il! # i "erve ie c=irur$ical!C ea c# ("! di 2 de,!r"area "#"al! (au ,arial! a v!lului ,ala"i ;,ala"#,la("ie<) i c=iar) 2 u ele ca&uri re3ele) ,rac"icarea u ei "ra=e#"#mii ;de(c=iderea "ra=eii< ,e "ru a (cur"'circui"a c!ile aerie e (u,eri#are. APO5II. Pr#emi e ! #(#a(!. E6i("! a,#fi&e ar"iculare) a c!r#r f#rm! varia&! cu "i,ul de ar"iculaie c!reia le a,ari ) i a,#fi&e

ear"iculare) care c# ("i"uie l#cul de i (erie a u ui muc=i (au a u ui "e d# . Ace("ea di urm! (u " de umi"e) du,! l#cali&area l#r) "u3er#&i"a"e) "u3ercul) (,i !) crea("! (au li ie. APO5III*. I flamaie a u ei a,#fi&e. Ori$i ea a,#fi&i"el#r) varie"!i de #("e#c# dr#&e de cre"ere) e("e 2 c! ,r#(" cu #(cu"!. Ace("e afeciu i ar ,u"ea (urve i ca urmare a u ui "rauma"i(m) a u ei i fecii micr#3ie e) a u #r "ul3ur!ri va(culare (au e d#cri e) 2 $e eral 3e i$ e) ele (e 2 "4l e(c cel mai de( la (u3iecii "i eri. Ev#luia l#r ,#a"e dura mai mul"e lu i i) 2 a umi"e ca&uri) ,#a"e im,u e # im#3ili&are cu $i,(. APONEVROI. Mem3ra ! al3ici#a(!) re&i("e "!) c# ("i"ui"! di fi3re c# :u c"ive. APRABMA*ISM. *ul3urare a ac"ivi"!ii 2 v!a"e) carac"eri&a"! ,ri i ca,aci"a"ea (u3iec"ului de a reali&a aciu ile cele mai cure "e. APRAHIE. *ul3urare a reali&!rii $e("uril#r c# cre"e ;ma i,ularea #3iec"el#r< (au (im3#lice ;(em ul crucii< i de,e de " de #rice a"i $ere a fu ciil#r m#"#rii i (e &i"ive i de #rice "ul3urare de 2 ele$ere. ARAONODAC*ILIE. Alu $ire ,a"#l#$ic! a de$e"el#r de la m4i i i de la ,ici#are. Ace("ea) alu $i"e (i (u3ia"e) ami "e(c ,ri f#rma l#r $=earele ,!ia :e ului. Ara= #dac"ilia e("e u a di "re a #maliile m#rf#l#$ice care i "r! 2 (i dr#mul lui Marfa ) dar u e#ri (e 2 "4l e"e i i&#la". ARAONOIDI*. I flamaie (u3acu"! (au cr# ic! a ara= #idei ;u a di "re cele "rei mem3ra e care c# ("i"uie me i $ele<. CAUIE. O ara= #idi"! ,#a"e a,!rea la mai muli a i du,! # me i $i"! ,urule "! (au # =em#ra$ie me i $ea !. Ea mai ,#a"e (! (e de&v#l"e i 2 c# "ac" cu u f#car i feci#( ra=idia ca # (,# dili"!. De("ul de frecve ") u (e $!(e"e ARC CORNEAN KR ici u a di "re ace("e afeciu i i 2 ace(" ca& (e v#r3e"e de ara= #idi"! ,rimi"iv!. S-MP*OME ?I SEMNE. Ace("ea varia&! du,! l#cali&area i 2 "i derea 3#lii. P#a"e fi v#r3a de dureri de ca,) de cri&e de e,ile,(ie) de a"i $eri ale r!d!ci il#r m!duvei (,i !rii cu a,ariia u #r "ul3ur!ri (e &i"ive) de iri"aie a m!duvei (,i !rii cu a,ariia de "ul3ur!ri m#"#rii ;,ara,le$ie (au "e"ra,le$ie< i $e i"#(fi c"erie e ;i c# "i e ! uri ar!) de e6em,lu<. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul e("e 2 e(e ! cel al cau&ei i feci#a(e ;a "i3i#"era,ie<. ARC CORNEAN. I el al3ici#( c# ("i"ui" di c#le("er#l i (i"ua" 2 :urul c#r eei. Arcul c#r ea (e #3(erv! de #3icei la ,er(#a ele 2 v4r("!) a"e("4 d # i fil"rare li,idic! a ("r#mei ;2 ace(" ca& mai e("e de umi" i arc (e il (au $er# "#6# <. Dac! arcul a,are la u (u3iec" "4 !r) "re3uie c!u"a"! # =i,erli,idemic ;cre"erea a #rmal! a ivelului de li,ide 2 (4 $e<. Acea("! a #malie u al"erea&! ici#da"! vederea. ARC RE5LEH. *rai. ,r#v#c4 d u refle6. ARDEIIERILOR 'G SCOIS*OI. ARENO+LAS*OM. *um#r! ma(culi i&a "! a #varului) cel mai de( 3e i$ !. Are #3la("#mul (urvi e) 2 ,ri ci,al) la femeia "4 !r!. El a "re ea&! ma ife("!ri de virili(m ;=ir(u"i(m) (e3#ree) 2 !(,rirea v#cii<) ,ri (ecre"area de a dr#$e i) =#rm# ii (e6uali (ecre"ai 2 ,ri ci,al 2 "e("icule i c#r"ic#'(u,ra're ale. *ra"ame "ul c# ("! 2 a3laia #varului afec"a". ARBIRIE (au ARBIROI. Afeciu e carac"eri&a"! ,ri "r'# ,i$me "are difu&! ce uie a ,ielii cau&a"! de de,u erea i "radermic! de ,ar"icule de ar$i ". SINONIMC ar$iria&a. Ar$iria e("e c# (ecu"iv! a3(#r3iei ,relu $i"e) ,ri ,iele (au ,ri muc#a(e) a (!ruril#r de ar$i " ;,ic!"uri a&ale) c#lire) ,a (ame "e $a("rice) i"ra" de ar$i " e"c.<. Par"iculele de ar$i " (e de,u 2 $la dele (ud#ri,are ale dermului 2 m#d defi i"iv. Preve irea ar$iriei e("e deci i di(,e (a3il!. ARIERAIE MIN*AL. ' A DE5ICIEN MIN*AL. ARI*MIE CARDIAC. *ul3urare a ri"mului cardiac) de a"ur! fi&i#l#$ic! (au ,a"#l#$ic!. DI5ERI*E *IPURI DE ARI*MIE. Se ,#" di("i $e e6"ra(i("#lele ;c# "raciile ,rema"ure<) "a=icardiile ;acceler!rile 3ru"e i "rec!"#are ale ri"mului cardiac<) 3radicardiile ;dimi u!rile 3ru"e i "rec!"#are ale ri"mului cardiac<) fi3rila"iile ve "riculare ;c# "raciile a ar=ice (i i eficace<. CAUIE. *#a"e cardi#,a"iile) 2 de#(e3i cardi#,a"iile i(c=emice ;ar"eri#(cler#&a) a"er#(cler#&a< i c=iar (im,la 2m3!"r4 ire a i imii (u " cau&e ale ari"miei. Pri "re al"e #ri$i i) "re3uie (! ci"!mC em3#lia ,ulm# ar!) 3r#=#, eum#',a"iile) "ul3ur!rile =idr#elec"r#li"ice) a umi"e medicame "e ;diure"ice) u ele a "iari"mice e"c.<) a3u&ul de "u"u ) e6ci"a "ele ,recum cafeaua) alc##lul. SIMP*OME SI SEMNE. Ace("ea (u " varia"e. Cel mai frecve " e("e v#r3a de (i c#,e) de # $4f4ial!) de ,al,i"aii) ("!ri de r!u) de # c!dere a "e (iu ii ar"eriale) de a $#r ;a $i ! ,ec"#ral!< (au de (em ele u ei i (uficie e cardiace. 2 ca& de ,al,i"aii) e("e im,#r"a " (! (e re,ere&e dac! 3!"!ile (u " re$ula"e (au ere$ula"e) dac! a,ariia "ul3ur!rii e("e ,r#$re(iv! (au 3ru"al! i care a f#(" dura"a (a) i (! (e #"e&e frecve a cardiac!) a"u ci

c4 d e("e ,#(i3il. DIABNOS*IC. E("e a(i$ura" ,ri elec"r#cardi#$rama 2 ,eri#ad! de cri&!) de u de i "ere(ul m# i"#ri&!rii ,ri 2 re$i("rarea de lu $! dura"! ;=#l"er<. 2 ace(" ca&) u rece,"#r i u 2 re$i("ra"#r (u " ,ur"a"e "im, de u a (au mai mul"e &ile de c!"re ,acie ". U e#ri) # elec"r#cardi#$ram! e d#cavi"ar! ;2 re$i("rare cu u elec"r#d urca" ,ri calea ve #a(! ,4 ! 2 cavi"!ile cardiace dre,"e< e("e i dica"!. E("e v#r3a de u e6ame (,eciali&a" ,rac"ica" 2 mediu (,i"alice(c. *RA*AMEN*. Ace("a face a,el la medicame "e a "iari"mice care dimi uea&! e6ci"a3ili"a"ea i imii) acceler4 d (au 2 ce"i i d frecve a ri"mului (au i flue 4 d (i("emul erv#( (im,a"ic. S"imularea cardiac!) "em,#rar! (au ,erma e "! ;,acemaPer<) e("e ,#(i3il! de a(eme ea) 2 u ele ca&uri) e("e ,rac"ica"! # elec"r#"era,ie ;#c elec"ric<. De a(eme ea) ,#a"e fi avu"! 2 vedere # di("ru$ere f#ar"e l#cali&a"!) ,ri e er$ie elec"ric!) (au radi#frecve !) a &# ei de #ri$i e a "ul3ur!rii. U ele "ul3ur!ri de ri"m) 2 ,ar"icular 2 a3(e a cardi#,a"iei) u ece(i"! ici u "ra"ame ". ARMS*RONB ;3#al! a lui<. +#al! i feci#a(! cau&a"! de u are aviru( ;viru( al c!rui ,a"rim# iu $e e"ic e("e c# ("i"ui" di "r'# m#lecul! de A.R.N.<) viru(ul lui Arm("r# $. SINONIMC c#ri#me i $i"a limf#d"ara. +#ala lui Arm("r# $ e("e # me i $i"! acu"!) care (e ma ife("! ,ri "r'# fe3r!) dureri de ca,) $reuri i v#me. Pu cia l#m3ar! ara"! u lic=id cefal#ra=idia lim,ede) c# i 4 d limf#ci"e. Ev#luia ace("ei 3#li e("e 3e i$ ! i u ece(i"! ici u "ra"ame " cura"iv ,ar"icular. A.R.N. 'G ACID RI+ONUCLEIC. ARNOLD ; erv al lui<. Nerv f#rma" de ramura ,#("eri'#ar! a celei de a d#ua r!d!ci i cervicale. ARNOLD ; evral$ie a lui<. Le&iu e durer#a(! a ervului mare al lui Ar #ld. CAUIE. O evral$ie a lui Ar #ld (urvi e) 2 $e eral) (,# "a ) dar u e#ri ea e("e ,r#v#ca"! de # ,re(iu e l#cal! ARSUR (au de a umi"e mic!ri ale ca,ului. A"u ci c4 d durerea e("e c# "i u!) "re3uie c!u"a"! # cau&! l#cal! ;le&iu e cervical! (u,eri#ar! (au le&iu e cervic#'#cci,i"al!) de e6em,lu<. SIMP*OMESI SEMNE. Nevral$ia lui Ar #ld (e ma ife("! ,ri "r'# durere care) ,lec4 d di ,ar"ea de (u( a cefei) iradia&! ,4 ! 2 v4rful ca,ului. Cu i "e (i"a"e mare) a(em! !"#are :u $=iuril#r (au ar(uril#r) acea("! durere ,#a"e fi i "ermi"e "! (au c# "i u!. *RA*AMEN*. A al$e&icele i a "ii flama"#arele (u " rare#ri eficace. O i fil"raie l#cal! de c#r"ic#("er#i&i (au de #v#cai ! uurea&! durerile ,acie "ului 2 $e eral) dar u e#ri d#ar "em,#rar. AROMA*ERAPIE. *era,eu"ic! ,ri i $e("ie) ma(a: al c#r,ului (au i =alare de uleiuri e(e iale ve$e"ale (au de e(e e ar#ma"ice. Ar#ma"era,ia e("e # ramur! a fi"#"era,iei) "ra"area 3#lil#r ,ri ,r#du(e deriva"e di ,la "e. Uleiurile e(e iale (e u"ili&ea&! fie 2 ("are a"ural!) cu (au e6ci,ie ") fie c# dii# a"e (u3 f#rm! de ca,(ule cu (c#,ul de a fi ,r#"e:a"e fa! de #6idare. Ca,(ulele cu e(e ! de (alvie ,#" fi ,re(cri(e 2 u ele ("!ri (,a(m#filiceE c=i,ar#(ul) 3u(ui#cul) ie u,!rul) eucali,"ul (u " ac"ive 2 ca& de 3r# i"!) 2 a (am3lu) ar#ma"era,ia are re,u"aia de a fi ac"iv!) mai ale( 2 fe #me ele i feci#a(e. Mulumi"! ei) (e ,#" evi"a) la u ele ,er(#a e) efec"ele ed#ri"e ale medicame "el#r du,! ce ('a c# ("a"a" a3(e a u ei cau&e (eri#a(e a "ul3ur!ril#r l#r i i u"ili"a"ea u ui "ra"ame " mai eficace. ARSUR. Le&iu e a ,ielii (au a muc#a(el#r ,r#v#ca"! de e6,u erea l#r la # c!ldur! i "e (! (au ,ri c# "ac"ul l#r cu u a$e " fi&ic (au c=imic. Ar(urile ,#" fi cau&a"e de c!"re lic=ide 2 fier3ere) de c!"re (#lide calde (au 2 c#m3u("ie) de c!"re a$e i c=imici ;aci&i) 3a&e) f#(f#r<) de c!"re elec"rici"a"e (au de c!"re a$e ii radi#ac"ivi ;radiaii H<. Du,! 2 "i derea l#r) (e di("i $ ar(uri &i(e 3e i$ e ;a"i $4 d mai ,ui de -KS di (u,rafaa c#r,ului< i ar(uri $rave ;afec"4 d 2 "re -K i YUS di (u,rafaa c#r,ului<. Ele (e mai cla(ific! i 2 fu cie de ,r#fu &imea l#r. Ar(urile de $radul 2 "4i. Ar(urile de $radul 2 "4i afec"ea&! e,idermul (i (e ma ife("! ,ri "r'# r#ca"!) u e#ri urma"! de # de(cuamare. Ele ,#" a "re a # fe3r! u#ar!. I (#laia e("e # ar(ur! de ace(" "i,. *RA*AMEN*. Durerea ,#a"e fi calma"! ,ri a,licarea de c#m,re(e reci (au cu a,! cure "! ,r#a(,!"!. Ar(urile de $radul 2 "4i (u " "ra"a"e eve "ual ,ri a,licarea de creme $ra(e i calma "e i ,a (a"e ,e "ru a evi"a i fec"area l#r. 5lic"e ele ;3!ici c# i 4 d ,la(m!< ,#" fi e6ci&a"e c=irur$ical. Ace("e ar(uri (e vi dec! re,ede) 2 $e eral 2 mai ,ui de "rei (!,"!m4 i. Ar(urile de $radul al d#ilea. Ar(urile de $radul al d#ilea ,#" fi (u,erficiale ;afec"area e,idermului i # ,ar"e a Primele 2 $ri:iri care (e ac#rd! u ui ar( Ar(urile (u,erficiale de mic! 2 "i dere ;mai ,ui de -KS di (u,rafaa c#r,#ral!< i care u im,lic! re$iu i de ri(c ;fa!) ,licile de fle6iu e) #rificiile a"urale< u ece(i"! (,i"ali&are. Par"ea ar(! a c#r,ului "re3uie i u"! (u3 a,! cure "! rece) dar u de la $=ea!) "im, de cel ,ui K mi u"e) "re3uie de&i fec"a"!

cu u a "i(e,"ic dilua") "re3uie 2 de,!r"a" e,idermul de(,ri ( i eadere ". 5lic"e ele cele mai mari ;3!icile c# i 4 d ,la(m!< "re3uie (! fie e6ci&a"e de c!"re u medic) iar le&iu ile (! fie ac#,eri"e cu u ,a (ame " $ra( ;"ul $ra() de e6em,lu<. O i :ecie cu (er a "i"e"a ic e("e ,rac"ica"! la ev#ie) u e#ri a(#cia"! cu admi i("rarea u ui a al$e&ic (au a u ui a 6i#li"ic. Dac! ar(ura e("e 2 "i (! (au ,r#fu d!) (e evi"! de&3r!carea ,er(#a ei) 2 afara ca&ului c! =ai ele u (u " 2m3i3a"e cu lic=id fier3i "e (au dac!) fii d fa3rica"e di fi3re (i "e"ice) ele ri(c! (! (e "#,ea(c! 2 c# "ac" cu ,ielea) 2 de#(e3i "re3uie evi"a" (! #3li$i ar(ul (! 3ea i) dac! a i $era" ,r#du(e cau("ice) (!'faci (! v#mi"e) 2 f!ura" 2 cearceafuri cura"e) el "re3uie (! fie 2 dre,"a" imedia" (,re u ce "ru (,eciali&a". dermului) cru4 d i (ule de mem3ra ! 3a&al!< (au ,r#fu de ;di("ru$erea e,idermului i a "#"ali"!ii dermului<. Ele (e "raduc ,ri a,ariia flic"e el#r i ,#" ,r#v#ca u #c cardi#va(cular cu c!dere de "e (iu e i "a=icardie. Ar(ura) al"er4 d 3ariera cu"a a"!) fav#ri&ea&! (u,rai fecia. *RA*AMEN*. Ar(urile de $radul al d#ilea ece(i"! # de&i fec"are i ,u erea u ui ,a (ame " ("eril. Dac! dermul e("e car e vie) ,#a"e fi a,lica"! # ,#m!da dea(u,ra ar(urii ,e "ru a a:u"a cica"ri&area) 2 u ele ca&uri) ar(ura c# duce la # ,ierdere "re,"a"! a ,ielii) care (e elimi ! 2 vre# d#u! (!,"!m4 i. Acea("a e("e urma"! de # re$e erare cu"a a"! ,r#ve i d di &# a ,eriferic! a ar(urii) care ,ermi"e ac#,erirea &# ei ar(e. I ca& de ar(ur! ,r#fu d! i 2 "i (!) cica"ri&area u ,#a"e avea l#c ra,idC recur$erea la "e= icile de c=irur$ie re,ara"#rie ;$ref!) lam3#u< e("e i dica"! a"u ci) # e6ci&ie c=irur$ical! ,rec#ce a e(u"uril#r m#ar"e i $refele de ,iele #feri d u mai 3u re&ul"a" fu ci# al i e("e"ic dec4" cica"ri&area de la (i e. Ar(urile de $radul al "reilea. Ar(urile de $radul al "reilea) (au car3# i&area) di("ru$ e,idermul) dermul i =i,#'dcrmul. 5#ar"e ,r#fu de) ele ,#" #ca&i# a di("ru$erea muc=il#r) a "e d#a el#r (au a #(ului (u3iace " i ,#" (! ,r#v#ace m#ar"ea ,acie "ului) 2 (,ecial c4 d e("e v#r3a de (u3ieci 2 v4r("!. *#"ui) "e= icile c=irur$icale ac"uale ,ermi" (u,ravieuirea (u3iecil#r afec"ai ,e /US di (u,rafaa c#r,ului) c=iar 2 ca&ul de .KS ar(ur! la (u3iecii "i eri. *RA*AMEN*. Ace("e ar(uri im,u # (,i"ali&are 2 "r'u ce "ru (,eciali&a" i # re,arare 2 mai muli "im,iC e6ci&ia c=irur$ical! a e(u"uril#r m#ar"e) re,ararea c=irur$ical! ;au"#$ref! de e,iderm 2 de#(e3i< a,#i cica"ri&area) a(#cia"! ARSURA DE S*OUFC KY u e#ri cu i "erve ii de c=irur$ie ,la("ic!) 2 ca& de ar(uri 2 "i (e) e("e ,rac"ica"! imer(area ar(ului 2 3!i de (er fi&i#l#$ic ,e "ru a reduce ,ierderile de ,la(m! ,ri (u,rafeele ar(e) ,e "ru a me i e "em,era"ura c#r,#ral! i a a"e ua durerea. Reeducarea Pi e&i"era,eu"ic! e("e e(e ial! 2 "ra"area maril#r ari ,e "ru evi"area f#rm!rii 3ridel#r cica"riceale i redarea u ei am,li"udi i #rmale a mic!rii 2 re$iu ile le&a"e) mai ale( la ivelul de$e"el#r. Ma(a:ele (u " 2 "re,ri (e 2 c! di ,eri#ada de ciaiii&aF. .Reeducarea ,ri :#curi i er$#"era,ie ,#a"e duce la re2 v!area ma i,ul!rii diferi"el#r #3iec"e) mai ale( c4 d e v#r3a de c#,il. Ul"eri#r) cica"ricile ur4"e i dera :a "e (u " c#rec"a"e ,ri c=irur$ie ,la("ic!. Curele "ermale cu duuri ,u"er ice reue(c (! a,la"i&e&e u ele cica"rici mari. ARSUR DE S*OMAC. ' BAS*RI*V. AR*ER. Va( care ve=iculea&! (4 $ele i imii (,re e(u"uri. Ar"erele (u " "u3uri fle6i3ile cu ,erei $r#i. Diame"rul l#r (e mic#rea&! ,e m!(ur! ce ele (e de,!r"ea&! de i im! i (e (u3dividE a (am3lul c# ("i"uie ar3#rele ar"erial. Ul"imele l#r ramificaii (u " ar"eri#lele) care alime "ea&! va(ele ca,ilare. Pri "re ar"erele ,ri ci,ale) a#r"a ;,#r i"! di ve "riculul ("4 $< i ramurile (ale de divi&are di("ri3uie (4 $ele #6i$e a") r#u) (,re a (am3lul e(u"uril#r) cu e6ce,ia ,l!m4 il#rE ar"erele ,ulm# are ve=iculea&! (4 $ele al3a("ru) 3#$a" 2 $a& car3# ic) de Ia ve "riculul dre," (,re ,l!m4 i) u de el e("e #6i$e a". O ar"er! ,#a"e c# ("i"ui #3iec"ul le&iu il#r "rauma"ice ;#rice ,la$! ar"erial! ece(i"! # c#m,rimare imedia"! 2 am# "e) a,#i # re,araie 2 mediu (,i"alice(c ,e "ru a evi"a # =em#ra$ie a3u de "!<) de$e era"ive i[(au i flama"#rii ;a"er#m) ar"eri#(cler#&!) ar"eri"! e"c.<. AR*ERIOBRA5IE. E6ame radi#l#$ie care ,ermi"e vi&uali&area direc"! a u ei ar"ere i a ramuril#r (ale) ,recum i ("udiul eve "ualel#r a #malii ale "eri"#riului ,e care 2l iri$!. O ar"eri#$rafie e("e reali&a"! ,ri i :ec"area 2 "r'# ar"er! a u ui ,r#du( de c# "ra(" i#da". Ea (e ume"e $l#3al! dac! ,r#du(ul e("e i :ec"a" 2 "r'u "ru c=i ar"erial ;a#r"#$rafie< (i (elec"iv! a"u ci c4 d ,r#du(ul e("e i :ec"a" 2 "r'# ramur! ;ar"era re al!) de e6em,lu<. INDICAII. Ar"eri#$rafia e("e u"ili&a"!) 2 ,ri ci,al) ,e "ru ("a3ilirea dia$ #("icel#r ,re#,era"#riiE ea d! ,#(i3ili"a"ea (! (e ,revad! carac"erul mai mul" (au mai ,ui =em#ra$ie al u #r i "erve ii) (! (e ,reci&e&e am,la(area va(el#r i a le&iu il#r l#r i (! (e #3i ! i f#rmaii im,#r"a "e cu ,rivire la circulaia ve el#r i ar"erel#r. Ar"eri#$rafia ,ermi"e (! (e l#cali&e&e # 2 $u("are ar"erial!) u a evri(m (au #ri$i ea u ei (4 $er!ri

di$e("ive. Ea de"ec"ea&!) de a(eme ea) u ele malf#rmaii ale va(el#r ;a $i#ame) fi("ule<) le&iu ile "rauma"ice i ,a"#l#$iile i(c=emice) adic! ,r#v#ca"e de # 2 "reru,ere (au # dimi uare a circulaiei (a $vi e ;"r#m3#&! ar"erial! (au ve #a(!<. A("fel) 2 ca&ul u ui i farc" i "e("i al) ea ,ermi"e (! (e c# ("a"e # #3li"erare acu"! ,ri "r#m3#&! (au em3#lie i dimi uarea circulaiei (a $vi e. Ar"eri#$rafia (elec"iv! a ar"erei =e,a"ice ,ermi"e (! (e ,reci&e&e e6"i derea u ui ca cer al fica"ului. DES5?URARE. Ar"eri#$rafia ece(i"! # (,i"ali&are de MR ,4 ! la R/ #re. Ea (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie l#cal! (i ,#a"e duru de I JU mi u"e ,4 ! = d#u! #re) E5EC*E SECUNDARE. Ace("ea (u " de d#u! "i,uriC aler$ice i "rauma"ice. Efec"ul aler$ic e("e cau&a" de i#dul c# i u" de ,r#du(ul de c# "ra(". Aler$ia la i#d (e "raduce ,ri $reuri) v#me) eru,ii cu"a a"e (au # (c!dere a "e (iu ii ar"eriale. Medicul "re3uie (! (e a(i$ure de fa,"ul c! ,acie "ul 'a ,re&e "a" vre#da"! (im,"#mele aler$ici i)2 ca& c! da) (!'i ,re(crie 2 ,reala3il u "ra"ame " a "ialer$ic. Efec"ul "rauma"ic c# ("! 2 "r'u ri(c mic de =em#ra$ie l#cal!. E("e u"il) 2 ai "e de #rice ar"eri#$rafie) (! (e verifice a3(e a la ,acie " a vreu ei deficie e de c#a$ulare. La fel) # da"! re"ra( ca"e"erul du,! e6ame ) ,u c"ul de ,u ci# are va fi ,u"er ic c#m,rima" i (u,rave$=ea" "im, de MR #re. AR*ERIOL. Va( (a $vi de diame"ru mic care a(i$ur! le$!"ura 2 "re # ar"er! i u ca,ilar. AR*ERIOPA*IE. Orice 3#al! a ar"erel#r) #ricare ar fi cau&a ei. AR*ERIORA5IE. Su"urarea c=irur$ical! a u ei ar"ere. AR*ERIOSCLEROI. +#al! de$e era"iv! a ar"erei c# (ecu"iv! di("ru$erii fi3rel#r mu(culare e"ede i a fi3rel#r DI5ERI*E *IPURI DE AR*ERIOSCLEROI. Su3 "erme ul de ar"eri#(cler#&! (u " reu i"e) 2 $e eral) d#u! 3#li di("i c"e. A Ar"eri#(cler#&! ,r#,riu'&i(! e("e carac"eri&a"! ,ri "r'# 2 $r#are difu&! a ,ere"elui ar"erel#r de cali3ru mic c# (ecu"iv! de,u eril#r de a(,ec" vi"r#() c# ("i"ui"e) 2 ,ri ci,al) di ,r#"ei e ,la(ma"ice) f!r! de,#&i" li,idic. Ar"eri#(cler#&! afec"ea&! ar"eri#lele. A A"er#(cler#m) care e("e ade(ea a(#cia"! ar"eri#(cler#&ei) e("e carac"eri&a"! ,ri de,u eri li,idice ,e ,ere"ele ar"erial i e("e 2 (#i"! u e#ri de mediacalc#&! ;calcificarea ,ere"elui<. CAUIE. Ar"eri#(cler#&!) care e("e 2 (#i"! de # 2m3!"r4 ire ,rec#ce a eleme "el#r va(culare) e("e fav#ri&a"! de u a umi" um!r de fac"#ri de ri(c cardi#va(cular 2 "re care ,ri ci,alele (u " "a3a$i(mul) =i,er"e (iu ea ar"erial!) dia3e"ul) #3e&i"a"ea) e6i("e a u ui ivel ridica" de c#le("er#l 2 (4 $e) a "ecede "e familiale de ar"eri#(cler#&! i (ede "ari(mul. I cide a 3#lii cre"e cu v4r("a) ,r#ce(ul ,a"#l#$ic fii d) de #3icei) le ") dar ,r#$re(iv. Pr#,#ria de K1 AR*RI* 3!r3ai afec"ai de ar"eri#(cler#&! e("e mai mare dec4" cea de femei. SIMP*OME SI EVOLUIE. Ar"eri#(cler#&! u (e ma ife("! dec4" a"u ci c4 d 2 $u("area ar"erei dera :ea&! circulaia (a $vi !. Sim,"#mele (u " a"u ci a,r#a,e aceleai cu cele ale a"er#(cler#&eiC cri&e de a $#r) ver"i:e) dureri. Le&iu ile ,#" ev#lua (,re i farc" al mi#cardului) ar"eri"! a mem3rel#r i feri#are) accide " va(cular cere3ral (au i (uficie ! re al!. EHAMENE. A umi"e e6ame e ,ermi" (! (e e("ime&e l#cali&area i e6"i derea 3#liiC radi#$rafia (im,l!) ec#$rafia va(cular! (au ar"eri#$rafia a"u ci c4 d e("e avu" 2 vedere u "ra"ame " c=irur$ical (au # a $i#,la("ie ;dila"area u ei 2 $u("!ri ar"eriale cu a:u"#rul u ei (# de cu 3al# a) m# "a"! ,e u ca"e"er de $=idare<. *RA*AMEN*) 2 ai "e de "#a"e) "ra"ame "ul e("e ,reve "iv i (e 3a&ea&! ,e # ameli#rare a i$ie ei vieii ;de"e (i# are ,(i=ic!) ac"ivi"a"e fi&ic! m#dera"!) (u,rimarea "u"u ului) re$im alime "ar (!rac 2 $r!(imi<. *ra"ame "ul medicame "#( dei e u r#l re("r4 (C va(#dila"a"#are i a "ia$re'$a "e ,lac=e"are. AR*ERIO*OMIE. I ci&ie a ,ere"elui u ei ar"ere. AR*ERI*. Le&iu e i flama"#rie a u ei ar"ere. Pri e6"e (ie) ace(" "erme $ru,ea&! "#a"e le&iu ile ar"eriale) #ricare ar fi meca i(mul l#r de a,ariie. O ar"eri"! (e ,#a"e 2 "i de de # ma ier! difu&! (au (e ,#a"e limi"a la u "eri"#riu va(cular l#cali&a" ;ar"erele mem3rel#r i feri#are) ar"erele c#r# are (au ar"erele car#"ide<. Ea e("e u e#ri limi"a"! la u (i $ur va( ;ar"era "em,#ral! 2 3#ala lui O#r"# ) ar"era re"i ia a 2 ar"eri"a cu acelai ume< (au la ,#riu i ale u ui va( ;,eriar"eri"! #d#a(!<. 'LANBEiiA) AR*ERIOPA*IE. AR*ERI* *EMPORAL. 'L OOR*ON ;3#al! a lui<. AR*ICULAIE. A (am3lul eleme "el#r ,ri care #a(ele (e u e(c u ele cu al"ele. Ar"iculaiile ,#" fi afec"a"e de d#u! ,r#ce(e) u ul de$e era"iv) ar"r#&a) cel!lal" i flama"#r) ar"ri"a) ,recum i de "rauma"i(me i de "um#ri. A Ar"r#&a e("e c# (eci a u&urii car"ila$iului) care (e (u3ia&!) i e("e 2 (#i"! de # #("e#fi"#&! ;8ci#curi de ,a,a$al9< 2 veci !"a"e. Urmea&! # dimi uare a m#3ili"!ii) # def#rmare a e6"remi"!il#r #(#a(e afla"e 2 c# "ac" i dureri la cea mai mic! micare ar"icular!. Ar"iculaiile cel mai de( afec"a"e de ar"r#&!

(u " um!rul i $e u c=iul. A Ar"ri"a) i flamaia ar"iculaiei (au a (i #vialei) ,#a"e fi de #ri$i e i flama"#rie (au i feci#a(!) micr#cri("ali ! (au erv#a(!. Pu(eele de ar"ri"! ,#" ,receda (au 2 (#i ar"r#&a. A U "rauma"i(m al ar"iculaiei ,#a"e ,r#v#ca # c# "u&ie (au # ,la$!. Prima (e "raduce ,ri "r'# durere) u e#ri ,ri "r'# ec=im#&! (au # =idrar"r#&! ;efu&iu e de lic=id (er#( i "raar"icular<. Dac! u ul (au mai mul"e li$ame "e ('au ru,") e("e v#r3a de # e "#r(!. Dac! ar"iculaia e("e (e,ara"! 2 d#u! ,ie(e) e("e v#r3a de # lu6aie. Mai mul") # ,la$! afla"! ,e # ar"iculaie e6,u e car"ila$iul) care e("e fra$il) i ,#a"e a "re a # i fecie. A *um#rile ,#") de a(eme ea) (! (e de&v#l"e ,e ar"iculaii) fie ,e (eama car"ila$iului) fie a #(uluiE u ele "um#ri (u " 3e i$ e ;c# dr#m) #("e#m) fi3r#m<) al"ele mali$ e AR*RALBIE. Durere cu (ediul la ivelul ar"iculaiil#r (au 2 c=iar ar"iculaii) ,u"4 d (! u fie 2 (#i"! de # m#dificare a a(,ec"ului e6"eri#r al 2m3i !rii. AR*RI*. Orice afeciu e i flama"#rie) cr# ic! (au acu"!) care afec"ea&! ar"iculaiile. SINONIMC #("e"iar"ri"a. Dac! e("e a"i (! # (i $ur! ar"iculaie) (e v#r3e"e de m# #ar"ri"!E c4 d (u " a"i (e d#u!) "rei (au ,a"ru ar"iculaii e v#r3a de #li$#ar"ri"!E mai mul" de ,a"ru ar"iculaii) e v#r3a de ,#liar"ri"!. Se ume(c acr#,#liar"ri"e ar"ri"ele care afec"ea&! ar"iculaiile di("ale ;m4i i) ,ici#are<E ,#liar"ri"ele ri&#melice (u " ar"ri"ele care afec"ea&!) 2 ,ri ci,al) ar"iculaiile di care (e f#rmea&! mem3rele ;um!r) #ld<E (,# dilar"r#,a"iile (u " ar"ri"ele mem3rel#r care (e a(#cia&! a"i $eril#r i flama"#rii ale c#l#a ei ver"e3rale (au ale ar"iculaiil#r (acr#'iliace. O ar"ri"! care durea&! mai mul" de J lu i (e ume"e cr# ic!. Ar"ri"a (e carac"eri&ea&! ,ri dureri ade(ea #c"ur e care ,#" "re&i 3#l avul. Dimi eaa) ar"iculaiile 2i re$!(e(c m#3ili"a"ea d#ar du,! # ,eri#ad! de 2 c!l&ire) a c!rei dura"! c# ("i"uie u 3u mar"#r al $radului de i flamaie. L#cal) e,idermul e("e "ra dafiriu (au r#u) c=iar vi#laceu. Ar"iculaia e("e ade(ea umfla"!) 2 ,ar"e da"#ri"! u ei efu&iu i de lic=id (i #vialE a ali&a ace("uia) du,! ,relevarea ,ri ar"r#ce "e&! ;,u ci# area ar"iculaiei<) ,ermi"e c# firmarea carac"erului i flama"#r al 3#lii i c!u"area $erme elui ,a"#$e (au a micr#cri("alel#r. La ev#ie) ,#a"e fi reali&a"!) (u3 a e("e&ie l#c#re$i# al!) # 3i#,(ie a mem3ra ei (i #viale c#m3i a"! cu # ar"r#(c#,ie) care ,ermi"e c# "r#lul vi&ual. Ar"ri"ele i flama"#rii a(e,"ice. Ar"ri"ele i flama"#rii a(e,"ice f#rmea&! u $ru, de afeciu i cu cau&e f#ar"e diver(e. A Reuma"i(mul ar"icular acu" (au 3#ala lui +#uillaud e("e u a di "re ,ri ci,alele ar"ri"e i flama"#rii a(e,"ice. El afec"ea&! ,ui ar"iculaiile) 2 ,ri ci,al $e u c=ii) c#a"ele i $le& ele) iar i flamaia e("e f#ar"e durer#a(! dar de (cur"! dura"!) a"i $erea "rec4 d 2 c4"eva &ile de la # ar"iculaie la al"a. C#m,licaiile cardiace (u " f#ar"e frecve "e ;cardi"a reuma"i(mal!<. A P#liar"ri"! reuma"#ida) cea mai frecve "! di "re marile reuma"i(me i flama"#rii) a,ari e $ru,ului de 3#li de (i("em (au c# ec"ivi"el#r. Ea (e i ("alea&! f!r! cau&! decela3il!) fii d fav#ri&a"! de u ele circum("a e ;(urme a:) i fecie) (l!3iciu e $e eral!<. Ea a"i $e mai mul"e ar"iculaii AR*RI* CRONIC NUVENIL K/ (imul"a ) mai ale( de$e"ele (i 2 c=eie"ura ,um ului) i ev#luea&! ,e mai muli a i. A Ar"ri"ele reaci# a"e a,ar ca reacie la # i fecie cu (ediul 2 afara ar"iculaiei i care e("e ,r#v#ca"! de umer#a(e e "er#3ac"erii) "ra (mi(e) 2 $e eral) ,ri alime "aie (au 2 decur(ul i feciil#r $e i"ale. Ace("e ar"ri"e i "r! 2 cadrul (i dr#mului #cul#'ure"r#'(i #vial ;(i dr#mul lui 5ie((i $er'Ler#D'Rei"er<. 2 -.1J ('a de(c#,eri" c! ace("e ar"ri"e (e decla ea&! mai ale( la (u3iecii ,ur"!"#ri ai u ui $ru, leuc#ci"ar eredi"ar ;$ru,ul OLA +M1< ,re&e ") de a(eme ea) la .US di "re (u3iecii a"i i de (,# dilar"ri"! a c=il#&a "!. E("e u ul di "re m#"ivele care au de"ermi a" $ru,area ace("#r afeciu i (u3 de umirea de (,# dilar'"r#,a"ii. A S,# dU=a a c=il#&a "! e("e # afeciu e cr# ic! frecve "! la 3!r3ai) care are (ediul la ivelul ar"iculaiil#r (acr#'iliacc i i "erver"e3rale. Ev#luia (a (e 2 "i de ,e mai muli a i. A P#liar"ri"! cr# ic! :uve ila (au 3#ala lui S"ill) afec"ea&! mai ale( c#,iii 2 v4r("! (u3 R a i. E("e # ,#liar"ri"! (ime"ric! a(#cia"! cu ade #,a"ii ;umflarea u uia (au mai mul"#r $a $li# i limfa"ici<) cu # (,le #me$alie ;cre"erea 2 v#lum a (,li ei< i cu # eru,ie cu"a a"!. Ar"ri"ele (e,"ice. Ar"ri"ele (e,"ice (au ar"ri"ele i feci#a(e (u " ,r#v#ca"e de u $erme e care a ,!"ru ( 2 ar"iculaie fie ,e cale (a $vi ! de la u f#car i fec"i#( (i"ua" la di("a !. fie accide "al) cu a:u"#rul u ei r! i de(c=i(e) c=iar a u ei i fil"raii. Ace("ea (u " a,r#a,e 2 "#"deau a m# #ar"ri"e. Umfla"!) cald!) u e#ri r#ie) ar"iculaia a"i (! devi e re,ede durer#a(! a("fel 2 c4" face im,#(i3il! #rice micare. +#l avul are fe3r!) 2 (#i"! de fri(#a e. C4 d (e (u(,ec"ea&! # ar"ri"! (e,"ic! la u (u3iec") ace("a "re3uie (! fie i&#la") iar $erme ele 2 cau&! (! fie ide "ifica" c4" mai re,ede ,#(i3il. Acea("! ide "ificare va fi f!cu"! ,ri =em#cul"ur! dac! $erme ele a ,u"u" fi "ra (mi( ,e cale (a $vi !) ,ri ,relevare $i ec#l#$ic!) uri ar!) di $4"le: (au di #rice

eve "ual f#car i fec"i#( ;de "ar) (i u&al) cu"a a" e"c.< i[(au ,ri ,u cie a ar"iculaiei ,e "ru a ("udia lic=idul (i #vial i a'- ,u e 2 cul"ur!. Ar"ri"ele micr#cri("ali e. 2 ar"ri"ele micr#cri("ali e) i flamaia e("e decla a"! ,ri acumularea 2 ar"iculaii a micr#cri("alel#r de acid uric ;$u"!<) de ,ir#f#(fa" de calciu ;c# dr#calci #&!< (au de a,a"i"! ;3#ala calcific!ril#r mul"i,le<. Ace("e ar"ri"e ,r#v#ac! cri&e f#ar"e durer#a(e) cu umflarea ra,id!) dar "ra &i"#rie) a ar"iculaiei. Ele (e vi dec! f!r! a l!(a (ec=ele. Ar"ri"ele erv#a(e. Ar"ri"ele erv#a(e (au ar"r#,a"iile erv#a(e (e #3(erv! 2 cur(ul u #r 3#li ale (i("emului erv#( ;"a3e() (iri $#mielie) dia3e") le,r!) ,ara,le$ie i "e"ra,le$ie de #ri$i e "rauma"ic!<) ,r#v#c4 d # ,ierdere a (e (i3ili"!ii ar"iculaiei. *rauma"i(mele i c# ("r4 $erile care (e e6erci"! a(u,ra ar"iculaiei u mai decla ea&! a"u ci c# "ra'"ura refle6! ,r#"ec"#are a muc=il#r di veci !"a"e) ci a "re ea&! # m#3ili"a"e e6a$era"!) (u(ce,"i3il! (! de"eri#re&e ar"iculaia i (! cree&e # def#rmaie im,#r"a "! umi"! ar"iculaia lui C=arc#" ;umflarea) c=iar di("ru$erea ar"icular! mai mul" (au mai ,ui marca"!<. *RA*AMEN*UL AR*RI*ELOR. U ele ar"ri"e ece(i"! u "ra"ame " (,ecificC a "i3i#"ice ,e "ru ar"ri"ele (e,"ice) uric#&urice 2 ca&ul $u"ei) a "ii flama"#are i c#r"ic#("er#i&i 2 ,#liar"ri"! reuma"#id!. 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) a al$e&icele i a "ii flama"#arele a"e uea&! durerea. U ele ar"ri"e i flama"#rii a(e,"ice ,#" a "re a def#rmaii (au di("ru$eri ar"iculare) ece(i"4 d u e#ri # ar"r#,la("ie ;2 l#cuirea ar"iculaiei cu # ,r#"e&!<) c=iar # ar"r#de&! ;fu(i# area c=irur$ical! a #a(el#r ar"iculaiei<. *ra"ame "ul ar"ri"el#r (e,"ice "re3uie (! fie ,rec#ce) de#arece le&iu ile #(ului i car"ila$iil#r) c# (ecu"ive aciu ii $erme elui) ,#" deve i irever(i3ile 2 c4"eva &ile. Se ,#a"e ca) a"e,"4 d ca $erme ele (! fie ide "ifica") (! (e 2 cea,! u "ra"ame " cu a "i3i#"ice) care va fi a:u("a" a"u ci c4 d $erme ele va fi cu #(cu" i (e (i3ili"a"ea (a I diver(e a "i3i#"ice va fi ,reci&a"!. U re,au( de c4"eva &ile) cu im#3ili&area ar"icu' laiei (au ar"iculaiil#r) e("e rec#ma da3il. *ra"ame "ul ar"ri"el#r m# #cri("ali e e("e cel al afeciu ii 2 cau&! ;$u"a) de e6em,lu<. Dei (u " im,#r"a "e) def#rm!rile #ca&i# a"e de ar"ri"ele erv#a(e la(!) 2 $e eral) lar$i ,#(i3ili"!i fu ci# ale. O c# "e ie 2 "r'u a,ara" #r"#,edic ,#a"e fi ece(ar! ,e "ru a limi"a mic!rile a #rmale. 'G POLIAR*RI* REUMA*OID) REUMA*ISM AR*ICULAR) SPONDILAR*RO'PA*IE. AR*RI* CRONIC NUVENIL. 'L S*ILL ;3#al! a lui<. AR*RI* DEN*AR. I llamaic a li$ame "ului alve#l#de "ar. Ar"ri"a de "ar! e("e ,r#v#ca"! de # c#m,re(ie e6erci"a"! a(u,ra "ermi aiil#r erv#a(e ale li$ame "ului 2 "re d#u! ("ruc"uri dure i i e6"e (i3ileC #(ul alve#lar i r!d!ci a de "ar!. Acea("a ,#a"e fi cau&a"! de c#m,licaii ale 3#lil#r ,ul,are (au ,ri "r'# reacie c# $e("iv! i durer#a(! a li$ame "ului di cau&a u ui #c (au u ei (erii de "rauma"i(me ;("r4 $erea u ui cr#e") (u,ra2 !larea ,r#"e"ic! e"c.<. Ar"ri"a de "ar! (e "raduce ,ri "r'# m#3ili"a"e a di "elui i # (e &aie de c# "ac" ,rema"ur cu di ii a "a$# i("Z ;im,re(ia de 8di "e lu $9<. *RA*AMEN*. Su,rimarea ace("#r cau&e) care e("e (uficie "! ade(ea ,e "ru a vi deca ar"ri"a de "ar!) ,#a"e fi c#m,le"a"! cu luarea de a al$e&ice i de a "ii flama"#are. AR*ROCEN*EI. 5u ci# are a u ei ar"iculaii 2 (c#,uri dia$ #("ice (au "era,eu"ice. Ar"r#ce "e&a (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie l#cal!. Ea ,ermi"e ,relevarea lic=idului (i #vialE (e i "r#duce 2 ace(" (c#, u ac de("ul de lu $ 2 cavi"a"ea ar"icular!. Lic=idul (i #vial ,releva" ,#a"e a,#i (! fie (u,u( u #r e6ame e 3i#l#$ice cu (c#,ul c!u"!rii $erme il#r ,a"#$e i (au a celulel#r a #rmale. Du,! diame"ruT acului u"ili&a") e("e) de a(eme ea. AR*ROI ,#(i3il (! (e i "r#duc! u ar"r#(c#, ;(au #ricare al" a,ara"< ,e "ru a vi&uali&a ar"iculaia) 2 (f4ri") ar"r#ce "e&a ,ermi"e i :ec"area direc"! 2 ar"iculaie a medicame "el#r ece(are ,e "ru "ra"area u ei afeciu i ar"iculare ;c#r"ic#'("er#i&i) a "i3i#"ice<. AR*RODEI. I "erve ie c=irur$ical! c# ("4 d 2 3l#carea defi i"iv! a u ei ar"iculaii cu (c#,ul de a # face edurer#a(! i ("a3il!. INDICAII. I c# ve ie "ul ma:#r al u ei ar"r#de&e e("e limi"area m#3ili"!ii mem3rului (au a re$iu ii de c#r, 2 cau&!. C=irur$ii u ,rac"ic! acea("! i "erve ie dec4" a"u ci c4 d e("e im,#(i3il (! reali&e&i # ar"r#,la("ie ;refacerea c=irur$ical! a ar"iculaiei< (au 2 ca& de eecuri re,e"a"e ale ace("eia. O ar"r#de&! ,#a"e fi ,rac"ica"!) de a(eme ea) ,e # ar"iculaie f#ar"e de"eri#ra"! (au ,e "ru care ,ierderea de m#3ili"a"e e("e ,ui dera :a "!) (au c4 d ,r#"e&ele di(,# i3ile u (u " (uficie " de fia3ile. AR*ROBRA5IE. E6ame radi#l#$ie care ,ermi"e vi&uali&area i "eri#rului u ei ar"iculaii. Ar"r#$rafia ece(i"! # ,u cie ar"icular! i i :ec"area u ui ,r#du( de c# "ra(") care ,#a"e fi aerul ;ar"r#$rafie $a&#a(!<) u ,r#du( de c# "ra(" i#da" ;ar"r#$rafie #,ac! (au i#da"!< (au u ame("ec al ace("#r d#u! me"#de ;ar"r#$rafia 2 du3lu c# "ra("<. INDICAII. Ar"r#$rafia e("e u"ili&a"!) 2 ,ri ci,al) ,e "ru ("a3ilirea u ui dia$ #("ic (au ,e "ru a reali&a cliee ,re'#,era"#rii. La $e u c=i) ea ,ermi"e de"ec"area u ei le&iu i a u ui me i(e (au a u ui li$ame " r!(uci" care ,r#v#ac! dureri) 3l#ca:e) i ("a3ili"a"e (au umflare. La um!r) e6ame ul ,#a"e c# firma

ru,"ura mu(cular! i c#m,licaiile ,ri u ele "e di i"e care $e erea&! dureri i im,#"e ! fu ci# al!. Pe "ru "#a"e ar"iculaiile) ar"eri#$rafia reali&ea&! # e6,l#rare de fi ee a (u,rafeei ar"iculaiil#r) a 2 veliului l#r car"i'la$i #() (au c!u"area u ui c#r, ("r!i i "raar"icular) ade(ea de a"ur! car"ila$i #a(! i care ar fi i vi&i3il la # radi#$rafie (im,l!. DES5?URARE. O ar"eri#$rafie u ece(i"! (,i"ali&are i durea&! 2 :ur de JU mi u"e. Du,! e6ame ) ,acie "ul ,#a"e (!'i reia ac"ivi"a"ea "#"ui) f!r! (! (#lici"e ,rea cur4 d ar"iculaia e6ami a"!. E5EC*E SECUNDARE. Ace("ea (u " rare i) 2 $e eral) 3e i$ eC $reuri) i di(,#&iie) =em#ra$ie l#cal! de mic! i "e (i"a"e. I :ec"area ,r#du(ului de c# "ra(" i#da" ,#a"e ,r#v#ca # reacie aler$ic!. Medicul "re3uie deci (! (e a(i$ure c! 3#l avul 'a ,re&e "a" vre#da"! (im,"#mele u ei aler$ii (au) dac! da) (! 2i ,re(crie 2 ,reala3il u "ra"ame " a "ialer$ic. AR*ROLII. I "erve ie c=irur$ical! vi&4 d redarea m#3ili"!ii u ei ar"iculaii) limi"a"! 2 ce ,rive"e mic!rile (ale) ,ri "!ierea li$ame "el#r i a ca,(ulei care 2 c# :#ar! ar"iculaia. Ar"r#li&a) ,rac"ica"! (u3 a e("e&ie l#cal! (au $e eral!) ,#a"e fi c=irur$ical!) ar"r#(c#,ic! (au) ,ur i (im,lu) ma ual!. AR*ROPA*IE. Orice 3#al! reuma"i(mal!) i difere " de cau&a (a. SINONIMC #("e#ar"r#,a"ie. AR*ROPLAS*IE. I "erve ie c=irur$ical! c# ("4 d 2 re("a3ilirea m#3ili"!ii u ei ar"iculaii ,ri crearea u ui #u (,aiu ar"icular. A Ar"r#,la6lia (im,l! c# ("! 2 (u,rimarea ar"iculaiei 3#l ave f!r! a ,u e # ,r#"e&! 2 l#cul ei. Ea e("e rela"iv rar! 2 afara c4"#rva ca&uri ,ar"iculare ;de$e"e de la ,ici#are 2 f#rm! de ci#ca <. A Arlr#,la(lia c#m,le6! c# ("! 2 2 l#cuirea) 2 ,ar"e (au 2 "#"ali"a"e) a ar"iculaiei 3#l ave ,ri "r'# ,r#"e&!. Ea ,ermi"e u"ili&area (a ul"eri#ar! cu # 3u ! m#3ili"a"e. I "erve ia ,#a"e fi reali&a"! ,e umer#a(e ar"iculaii ;#ld) $e u c=i) c#") um!r) de$e"e<. PROBNOS*IC) 2 ele$erea 3i#meca icii ar"iculaiil#r i ev#luia diferi"el#r ma"eriale u"ili&a"e au ,ermi( ameli#rarea dura"ei de via! a ,r#"e&el#r. Di efericire) acea("a u e("e "#"ui elimi"a"!. U eleme " (e de(,ri de u e#ri de (u,#r"ul (!u #(#( 2 "im, ce ,e dura"! lu $! (e ,#a"e ,r#duce # u&ur! care a "re ea&! # di(fu cie a ,ie(el#r meca ice. Reali&area u ei ar"r#,la("ii "#"ale de um!r e("e mul" mai ,ui frecve "! dec4" cea a u ei ar"r#,la("ii de #ld) de#arece ,rima d! re&ul"a"e mai ,ui (a"i(f!c!"#are. AR*ROSCOPIE. E6ame e d#(c#,ic al i "eri#rului u ei ar"iculaii ce ,ermi"e ("a3ilirea u ui dia$ #("ic) 2 $e eral ,ri "r'# 3i#,(ie diri:a"!) i "ra"area le&iu il#r. Ar"r#(c#,ia ,ermi"e e6ami area ("ruc"uril#r i vi&i3ile ,ri radiaii HC car"ila$iu) mem3ra ! (i #vial!) li$ame "e 2 crucia"e i me i(curi. Ar"r#(c#,ia cea mai frecve " reali&a"! e("e cea a $e u c=iului i um!rului) dar "#a"e celelal"e ar"iculaii ,#") de a(eme ea) (! fie e6ami a"e i #,era"e a("fel. *EONIC. Du,! # de(c=idere mi im! a ar"iculaiei) ,rac"ica"! (u3 a e("e&ie l#cal!) medicul i "r#duce ar"r#'(c#,ul) "u3ul ri$id d#"a" cu a,ara"ura #,"ic! i i ("rume "ele care ,ermi" reali&area c=irur$iei i "raar"iculare. Ma:#ri"a"ea c#m,# e "el#r ar"iculaiei (u " acce(i3ile (u3 ar"r#(c#,ieC u c#r, ("r!i ar"iculaiei ,#a"e fi 2 de,!r"a") u car"ila$iu 7 rem#dela") iar u me i(e 7 recu(u" (au (c#(. 2 (f4ri") li$ame "ele ,#" face #3iec"ul u #r ac"e c=irur$icale direc"e. Ava "a:ul ma:#r al c=irur$iei (u3 ar"r#(c#,ie e("e acela de a reduce "im,ul de (,i"ali&are i r!$a&ul ece(ar relu!rii fu ci# ali"!ii. Cica"ricea e("e) de al"fel) f#ar"e mic! 2 ra,#r" cu cea l!(a"! de c=irur$ia cla(ic!. Mi ia"uri&area ma"erialului) "ra (mi"erea ima$i il#r ,e ecra au ,ermi( acce(ul i la al"e ar"iculaii dec4" $e u c=iul i um!rul. AR*ROI. Afeciu e ar"icular!) de #ri$i e meca ic! i ei flama"#rie) carac"eri&a"! ,ri le&iu i de$e era"ive ale AS+ES*OI YU ar"iculaiil#r) a(#cia"e cu # ,r#liferare a e(u"ului #(#( (u3iace ". L#cali&!rile cele mai frecve "e ale ar"r#&ei (u " $e u c=iul) m4 a) ,ici#rul) #ldul) $4"ul i c#l#a a ver"e3ral!. Ar"r#&a ra=idia ! i "erver"e3ral!) (au di(car"r#&a) ,#a"e le&a di(cul i "erver"e3ral i ,#a"e fi r!(,u &!"#are de de$e ere(ce "a (a) de =er iile di(cale i deci de (cia"ic!. Ar"r#&a) care (e ma ife("! mai ale( du,! v4r("a de YU a i) e("e de "rei #ri mai frecve "! la femei dec4" la 3!r3ai. Dei ea u e("e 2 (e ( ("ric" # c# (eci ! a 2m3!"r4 irii) frecve a (a cre"e a"u ci c4 d car"ila$iul u mai are cali"!ile (ale i iiale de (u,lee) ela("ici"a"e) alu ecare. Le&area car"ila$iului ar"icular e("e u e#ri de #ri$i e "rauma"ic!. Defec"ele $e e"ice de fa3ricaie (u ") de a(eme ea) (u(ce,"i3ile (! # fav#ri&e&e. U car"ila$iu #rmal) (u,u( la "e (iu i a #rmale di cau&a u ei ar"iculaii ,r#(" c# ("i"ui"e (au di cau&a u ei ac"ivi"!i ,r#fe(i# ale (au (,#r"ive ,rea i "e (e) ,#a"e (! (e fi(ure&e i (! fav#ri&e&e de&v#l"area u ei ar"r#&e. Acea("a e6,lic! de ce u ele ar"iculaii) mai e6,u(e la "rauma"i(me (au la malf#rmaii) (u " mai de( a"i (e dec4" al"ele) (au 2 c! de ce) 2 u ele familii) ar"r#&ele (u " de#(e3i" de umer#a(e i ,rec#ce. Ar"r#&a "re3uie deci (! fie c# (idera"! # e"a,! fi al! c#mu ! a diferi"el#r cau&e ;$e e"ice) "rauma"ice e"c.< ale c!r#r c#m3i aii (u " u ele mai varia"e.

SIMP*OME ?I SEMNE. Durerea ,e care # #ca&i# ea&! # ar"r#&! e("e 8meca ic!9C ea a,are du,! #rice ef#r" (u(i u" i di(,are 2 re,au() edera :4 d (#m ul. La "re&ire) ca e("e ade(ea e,l!cu"! "im, de c4"eva mi u"e ;dc&m#rire (au) mai ,la("ic) de&ru$i ire<. De al"fel) (everi"a"ea i ev#luia u ei ar"r#&e (e a,recia&! ,ri la"e a de a,ariie a durerii. Ar"r#&a ,#a"e ev#lua 2 ,u(ee &i(e c# $e("ive) 2 cur(ul c!r#ra durerea devi e mai ,er(i("e "!. Ar"iculaia e("e 2 e,e i"!) umfla"! ,ri "r'# efu&iu e de lic=id (i #vial) iar ar"r#ce "e&a ,reci&ea&! carac"erul 8meca ic9 i ei flama"#r. Pu(eele c# $e("ive c#re(,u d la fa&e de di("ru$ere a car"ila$iului ;c# dr#li&!<) 2 decur(ul c!r#ra) 2 muia") el e("e f#ar"e fra$il. P#a"e (urve i # (u3iere a ace("uia cu # :um!"a"e de milime"ru ,4 ! la c4iva milime"ri. DIABNOS*IC. Radi#$rafia u ,#a"e revela imic 2 "im,ul u ui ,rim ,u(eu de ar"r#&!. Sem ele radi#l#$ice ale ar"r#&ei ev#lua"e (u " # ,e '(are l#cal! a (,aiului ar"icular) # c# de (are a #(ului (i"ua" (u3 car"iNa$iu i ,re&e a #("e#fi"el#r (au a 8ci#curil#r de ,a,a$al9 ;,r#liferare a #rmal! a e(u"ului #(#( di :urul car"ila$iului 3#l av<) a"e("4 d ef#r"urile de refacere ale #r$a i(mului. Si"ua"e 2 afara ar"iculaiei) ace("e #("e#fi"e u a "re ea&! 2 (i e ici # durere) cel mul" # u#ar! dimi uare a am,li"udi ii ar"iculare. *RA*AMEN*) 2 "im,ul ,u(eel#r c# $e("ive) ,u erea 2 re,au( a ar"iculaiei e("e i di(,e (a3il!C u"ili&area u ui 3a("# ,e "ru ar"r#&ele mem3rel#r i feri#are) ,ur"area u ui c#lier (au a u ui l#m3#("a" ,e "ru ar"r#&ele cervicale (au l#m3are. A al$e&icele) a(,iri a) a "ii flama"#arele i i fil"raiile de c#r"ic#("er#i&i ,#" uura durerea) dar u ,r#"e:ea&! fa! de c# dr#li&!. O da"! cri&a "recu"!) ar"iculaia 2i re$!(e"e ade(ea # fu ci# are #rmal!. *re3uie "#"ui (! (e evi"e "rauma"i(mele i (urme a:ul) (u(ce,"i3ile (! decla e&e u #u ,u(euE "ra"ame "ul c# ("! u e#ri di "r'u re$im alime "ar) ,e "ru a dimi ua $reu"a"ea (u,lime "ar! e6erci"a"! a(u,ra ar"iculaiil#r. Malf#rmaiile ar"iculare ,#" fi #,era"e c=irur$ical ;#("e#"#mie< 2 ace(" ("adiu. 2 "rei erea u ei 3u e mu(cula"uri c#m,e (ea&!) 2 ,ar"e) ,r#a("a ("are ar"icular!. *ermali(mul) fi&i#"era,ia ,#" fi) de a(eme ea) u"ile. C4 d car"ila$iul e("e c#m,le" di("ru( (i ar"r#&a a "re ea&! # im,#"e ! fu ci# al! im,#r"a "!) (e recur$e u e#ri la # ar"r#,la("ie ;c=irur$ie de 2 l#cuire ar"icular!< (au la # ar"r#de&! ;(udura c=irur$ical! a u ei ar"iculaii<. AS+ES*OI. +#al! ,ulm# ar! cr# ic! cau&a"! de i =alarea i "e (! i ,relu $i"! a fi3rel#r de amia ". 5i3rele de amia ") ,!"ru &4 d 2 ,l!m4 ) ,r#v#ac! # i flamaie care (e "ra (f#rm! "re,"a" 2 fi3r#&! ,ulm# ar! ;2 $r#area e(u"ului ,ulm# ar<. A(3e("#&a e("e # 3#al! ,r#fe(i# al! di familia , eum#c# i#&el#r. 2 "re de3u"ul e6,u erii la ,ul3erile de amia " i a,ariia 3#lii "rec mai muli a i ;2 $e eral) -U a i<. B4f4iala) ,ri ci,alul (im,"#m al a(3e("#&ei) (e a$ravea&! ,e m!(ur! ce 3#ala 2 ai "ea&!. Ea e("e 2 (#i"! de # "u(e u(ca"! i de # (e &aie de ("r4 $ere a ,ie,"ului. Ca urmare) (e i ("alea&! # i (uficie ! re(,ira"#rie. A(=e("#&a i i =alarea amia "ului cre(c ri(cul de c# "rac"are a "u3ercul#&ei (au a u ui ca cer al ,l!m4 il#r) 2 (,ecial la fum!"#ri. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e radi#$rafie) (ca #$rafie) e6,l#r!rile fu ci# ale re(,ira"#rii ;care ,u 2 evide ! # dimi uare a fu ciei re(,ira"#rii< i de"ec"area c#r,il#r a(3e("#&ici 2 e6,ec"#raii) 2 lic=idul 3r# =#alve#lar i 2 3i#,(ia ,ulm# ar!. O da"! declara"!) a(3e("#&a u are u "ra"ame " eficace. +#ala a "re ea&! # i validi"a"e cre(c4 d!. PREVENIRE. Preve irea e("e e(e ial!C c# "r#lul #rmel#r de e6,u ere ,r#fe(i# al! i la mediu) (u,rave$=erea radi#l#$ic! ri$ur#a(! a i divi&il#r e6,ui. De al"fel) 2 ul"imii ci ci&eci de a i) amia "ul e("e 2 l#cui" 2 i du("rie c4" de de( e("e ,#(i3il ,ri al"e mi erale) i 2 (,ecial ,ri fi3rele de ("icl!. ASCARIDIAI (au ASCARIDIOI. +#al! ,ara&i"ar! cau&a"! de i fe("area cu a(cari(. A(cari( lum=ric#ide( ;lim3ricul< e("e u vierme ,ara&i" di cla(a ema"#del#r) de cul#are r#& i de MU' JU cm lu $ime. El (e im,la "ea&! 2 cavi"a"ea i "e("i ului (u3ire (i (e =r! e"e cu c=imul i "e("i al) lic=idul care re&ul"! di di$e("ia $a("ric! a alime "el#r. CON*AMINARE. A(caridia&a (e c# "rac"ea&! ,ri i $e("ia #u!l#r de a(cari( care murd!re(c a,a) fruc"ele i le$umele. Du,! ce au ecl#&a" 2 "u3ul di$e("iv) viermii a:u $ 2 fica") ASIALIE ,l!m4 i a,#i 2 i "e("i ul (u3ire) u de devi aduliE femelele de,u #u!) elimi a"e ,ri (cau e. SIMP*OME SI DIABNOS*IC. Pre&e a viermelui (e ma ife("a i iial (u3 f#rm! de "u(e i de dureri "#racice. Sim,"#mele ace("ei 83r# i"e9 di(,ar re,edeC 3#l avul ,re&i "! a"u ci (em e de #3#(eal!) devi e iri"a3il i erv#(E el (ufer! de ,ruri" ;m4 c!rimi<) de diaree) de dureri a3d#mi ale) de $reuri i (cade 2 $reu"a"e. Dia$ #("icul e("e ("a3ili" ,ri c!u"area #u!l#r de a(cari( 2 (cau e. *RA*AMEN* SI PREVENIRE. *ra"ame "ul c# ("! 2 admi i("rarea de medicame "e a "i=elmi "ice. I fe("area (e ,revi e ,ri re(,ec"area re$ulil#r eleme "are de i$ie !C (,!larea m4i il#r) (,!larea le$umel#r i fruc"el#r cu a,! ,#"a3il!. ASCI*. E6ce( de lic=id 2 "re cele d#u! mem3ra e ale ,eri"# eului) u a care c!,"ue"e i "eri#rul ,ere"elui a3d#mi al) al"a care 2 vele"e vi(cerele a3d#mi ale. CAUIE. Cau&ele ,#(i3ile ale u ei a(ci"e (u " umer#a(e. P#a"e fi v#r3a deC

7 # 3#al! care a"i $e ,eri"# eul ;"u3ercul#&!) ca cer ,rimi"iv (au (ecu dar<E 7 # 3#al! a fica"ului c#m,#r"4 d # =i,er"e (iu e ,#r"al! ;cir#&a<E 7 # i (uficie ! cardiac! drea,"! (au u (i dr#m evr#"icE 7 # (u3 u"riie) (c!derea ivelului (a $vi de ,r#"ei e a "re 4 d # re"e ie de a,!. SIMP*OME SI SEMNE. O a(ci"! de mic! a3u de ! u ,r#v#ac! ici u (im,"#m de#(e3i" i u e("e decela3il! dec4" ,ri ec#$rafic (au ,u cie. 2 (c=im3) # a(ci"! de v#lum mare ,r#v#ac! # di("e (ie cre(c4 d! a a3d#me ului) care ,#a"e a "re a # :e ! re(,ira"#rie. Ec#$rafia e("e cea care #rie "ea&! a"u ci dia$ #("icul) care e("e c# firma" ,ri ,u cie. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul u ei a(ci"e e("e cel al cau&ei (ale. 2 ca& de efu&iu e v#lumi #a(!) e("e i di(,e (a3il! # ,u cie de evacuare a lic=idului. Ea a "re ea&! ,e "ru #r$a i(m # li,(! de a,!) de elec"r#lii i de ,r#"ei e) ceea ce "re3uie c#m,e (a" ,ri ,erfu&ii i "rave #a(e. ASEPSIE. A3(e a $erme il#r micr#3ie i (u(ce,"i3ili (! cau&e&e # i fecie. A(e,(ia e("e ri$ur#( re(,ec"a"! 2 "im,ul i "erve iil#r medicale i c=irur$icale) i clu(iv 2 mica c=irur$ie ;i :ecii) ,erfu&ii) ,u cii<. De a(eme ea) (e u"ili&ea&! camere ("erile ;2 2 "re$ime a(e,"ice< 2 "im,ul "ra"ame "ului a umi"#r 3#li f#ar"e delica"eC leucemii "ra"a"e ,ri iradiere "#"al!) (u3iecii care a:u $ (! ,rimea(c! # $ref! (au ale c!r#r mi:l#ace de a,!rare imu i"ar! (u " "#"al (au ,arial di("ru(e. 2 c=irur$ie) a(e,(ia e("e 2 elea(! ca a (am3lul de me"#de care a,!r! de micr#3i "#" ceea ce vi e 2 c# "ac" cu ,la$a #,era"#rie. Ea e("e #3i u"! ,ri de&i fec"area ,ielii 2 :urai c4m,ului #,era"#r) ,ri ("erili&area i ("rume "el#r. a ,a (ame "el#r) a m! uil#r i 2m3r!c!mi ii c=irur$ului i a:u"#arel#r (ale i ,ri di(,u erea 2 :urul &# ei #,era"#rii a u #r c4m,uri ("erile) e(!"uri im,ermea3ile de u ic! f#l#(i !. Sala de #,eraie) ,ereii i ,ard#(eala (u " (,!la"e &il ic) aeri(i"e ,ri "r'# ve "ilaie adecva"!) aerul fii d dec# "ami a" cu a,ara"e care emi" va,#ri de a "i(e,"ic. AS5IHIE. Dificul"a"e (au im,#(i3ili"a"e de a re(,ira. A(fi6ia ,#a"e a "re a # a #6ie ;2 "reru,erea a,#r"ului de #6i$e ,e "ru #r$a ele i e(u"urile vii<) cu ri(c de c#m!) c=iar de ("#, cardiac. A(fi6ia ,#a"e re&ul"a di "r'# ("ra $ulare) di "r'# imer'(are ;2 ec< (au di "r' # 3("rucie a c!il#r aerie e (u,eri#are ;c#r,i ("r!i i) edem) i fecie (uf#ca "!<E a(fi6ia ,ri #3("rucie ,#a"e re&ul"a di i =alarea u ui c#r, ("r!i ) la adul" 2 "im,ul me(ei ;8,!"ru derea accide "al! a alime "el#r 2 "ra=ee9< (au) la c#,il) 2 #rice m#me " ;8(i dr#mul ,ea u"(9) ,ri i =alarea de alu e<. I feciile ,#" i ele (! a("u,e c!ile re(,ira"#riiC accide "e aler$ice acu"e ;edemul lui %ui cPe<) u ele afeciu i virale (au 3ac"erie e) "um#ri ale 3r# =iil#r e"c. De a(eme ea) a(fi6ia ,#a"e fi c# (eci a ul"im! a u ei i (uficie e re(,ira"#rii) acu"e (au cr# ice) #ricare ar fi cau&a eiC ,arali&ia muc=il#r re(,ira"#ri ,ri afec"area ce "ralul re(,ira"#r ;=em#ra$ie cere3ral!< (au ,ri a"i $erea ervil#r care c#ma d! muc=ii) de e6em,lu. 2 (f4ri") a(fi6ia ,#a"e fi c# (eci a u ei ederi 2 "r'u mediu i (uficie " #6i$e a" (au u ei i "#6icaii ,ri i =alare de $a&e "#6ice) de va,#ri (au de fum ;#6id de car3# ) fum re&ul"a" di i ce dii) $a&e de lu,"! e"c.<. SIMP*OME ?I SEMNE. Sim,"#mele a,ar ra,id 2 ca&ul u ei a(fi6ii ,ri #3("rucia c!il#r re(,ira"#riiC r#ea! i c# $e("i# are a feei) mic!ri e6ce(ive) 2 cercarea de a lu,"a 2m,#"riva #3("ac#lului) "ra (,iraii) c# vul(ii. O3("rucia lari $ea ! ,r#v#ac! # re(,iraie dificil!) cu u "im, i (,ira"#riu ,relu $i" i &$#m#"#( 2 cur(ul c!ruia re$iu ile ,!rii i feri#are a $4"ului (e (c#3e(c 2 m#d ,r# u a" ;"ira:<) 2 ca& de i =alare de $a&e "#6ice) ma ife("!rile varia&! du,! a"ura $a&uluiC ad#rmire ,r#$re(iv! la #6idul de car3# ) "u(e de iri"aie la cl#r. *RA*AMEN*. Ace("a de,i de de cau&a a(fi6iei. Cel mai de() ace("a vi&ea&! 2 ai "e de "#a"e re("aurarea li3er"!ii c!il#r aerie e i a(i$urarea #6i$e !rii de ur$e !. De'&#3("rucia 3ucal! e("e) 2 $e eral) ,rimul $e(" care (e face 2 ca& de ,!"ru dere accide "al! a alime "el#r 2 "ra=ee. Re(,iraia $ur!'la'$ur! ,ermi"e re("a3ilirea mic!ril#r re(,ira"#rii 2 a"e,"area ,rimului a:u"#r) care va ,rac"ica) dac! e("e ece(ar) # re(,iraie a(i("a"! i # #6i$e are cu ma(c! (au ,ri i "u3are. U c#,il care e("e (u(,ec"a" de # lari $i"! (au de # e,i$l#"i"! u "re3uie "#"ui ici#da"! (! fie 2 "i ( 2 ,#&iie cuPa"!. ASIALIE. A3(e a (ecre"arii de (aliv! de c!"re $la dele (alivare. SINONIMC acri ie (alivara) a,"ialie. a,"iali(m. ASIS*EN* CARDIORESPIRA*ORIE 2 ca&ul (im,lei dimi u!ri a (ecreiei (alivare) (e v#r3e"e de =i,#(ialie. A(ialia e("e ade(ea defi i"iv! dac! e("e c# $e i"al! (au c# (ecu"iv! u ei radi#"era,ii a feei (au a $4"ului (au c4 d face ,ar"e di (i dr#mul lui B#ur$er#"'S:#$re . 2 (c=im3) a"u ci c4 d ea e("e le$a"! de luarea u #r medicame "e care fr4 ea&! (ecreia (alivar! ;3elad# !) a"r#,i !) 3e &#dia&e,i e i 3e"a3l#ca "e<) #,rirea lu!rii de medicame "e ,ermi"e) ca re$ul! $e eral!) reve irea la # (alivaie #rmal!. A(ialia ,#a"e ,r#v#ca a"4" carii de "are mul"i,le) c4" i i fecii $i $ivale. S,!la"uri ale $urii i a,licaiile &il ice ,e muc#a(e ale u ui $el cu flu#r ,ermi" ,reve irea c#m,licaiil#r. De a(eme ea) (u " rec#ma da"e vi&i"ele re$ula"e la

de "i(". 'G HEROS*OMIE. ASIS*EN CARDIORESPIRA*ORIE. A (am 3lu de "e= ici care remedia&! (u,erficial c# (eci ele u ei i (uficie e cardiace acu"e. A(i("e a (au a(i("area cardi#re(,ira"#rie a(#cia&! me"#dele de a(i("e ! re(,ira"#rie ;ve "ilaie a(i("a"!) i "u3aie "ra=eal!< i cele de a(i("e ! cardiac! ;care mer$ de la ma(a:ul cardiac e6"er la c# "ra,ul(ie a#r"ic!) c# ("4 d 2 am,la(area 2 a#r"a "#racic! a u #r 3al#a e care (u " umfla"e 2 dia("#l! i de&umfla"e 2 "im,ul (i("#lei<. ASOCIERE MEDICAMEN*OAS. Bru,are a mai mul"#r ,ri ci,ii ac"ive 2 "r'u acelai medicame " (au a(#cierea mai mul"#r medicame "e ,ermi4 d cre"erea eficie ei l#r i dimi uarea d#&el#r) deci a ri(curil#r $e era"e de efec"ele ed#ri"e ale fiec!ruia di "re ele. ASOMA*OBNOIIE. I ca,aci"a"e a u ui ,acie " de a recu #a"e # ,ar"e (au "#"ali"a"ea c#r,ului (!u ca urmare a u ei le&iu i cere3rale l#cali&a"e. ASPERBILOI. +#al! i feci#a(! cau&a"! de de&v#l"area u ei ciu,erci micr#(c#,ice) A(,er$illu( fumi$a"u(. DI5ERI*E *IPURI DE ASPERBILOI A A(,er$il#&ele imu #aler$ice "raduc # aler$ie la a(,er'$illu(. Ele $ru,ea&! a("mul 3r# ic a(,er$ilar.a(,er$il#&a 3r# =#,ulm# ar! i alve#li"a aler$ic! i "ri (ec! ;, eum#,a"ia care a,are la umai d#u! #re du,! c# "ac"ul cu ciu,erca'aler$e <. A A(,er$il#&ele ,ulm# are l#cali&a"e (u " a(,er$il#mul) a(,er$il#&a ,leural!) 3r# i"a a(,er$ilar! ;ciu,erca ac#,er! (u,rafaa 3r# =iil#r<. A A(,er$il#&ele difu&e (u " a(,er$il#&a i va&iv! ;im,#r"a "! la (u3iec"ul imu #de,rima"<) (emii va&iv! ;im,#r"a "! la (u3iecii dia3e"ici (au (u3 "ra"ame " de lu $! dura"! cu c#r"i&# < i di(emi a"!) a"i $4 d cel ,ui d#u! #r$a e. CON*AMINARE. C# "ami area (e face ,e cale re(,ira"#rie (au) mul" mai rar) ,ri i #culare ;2 e,!"ur! de i (ec"!<. S,#rii de a(,er$illu( (u " ,re&e i 2 (u(,e (ie 2 aerC i =alarea l#r e("e deci i evi"a3il!. A$e " ,a"#$e accide "al) a(,er$illu( u (e de&v#l"! dec4" a"u ci c4 d 2 "4l e"e c# diii fav#ra3ile ,e "ru im,la "area (a ;aler$ie) imu #de,re(ie e"c.<. SIMP*OME ?I SEMNE. Se #3(erv! # "u(e) 2 (#i"! u e#ri de ma ife("!ri a("ma"ice ;re(,iraie uier!"#are i dificul"!i re(,ira"#rii<. *RA*AMEN*. C# ("! 2 admi i("rarea de a "ifu $ice) 2 ,ri ci,al amf#"erici ! +) ,e cale i "rave #a(!. ASPERMIE. Defec" de emi(ie a (,ermei. A(,ermia c# ("! fie di "r'# a3(e ! a e:acul!rii) fie di "r'# e:aculare re"r#$rad!. A A3(e a e:acul!rii e("e c# (eci a u ei dere$l!ri e d#cri e) u #r ,r#3leme ,(i=#l#$ice ;cre4 d erv#&i"a"e i a 6ie"a"e< (au lu!rii de a umi"e medicame "e ;a "i=i,er'"e (#are<. A E:acularea re"r#$rada e("e # e:aculare a (,ermei 2 ve&ic!. Acea("! dere$lare (e c# ("a"! ade(ea 2 "im,ul u ei 3#li eur#l#$ice (au du,! # i "erve ie c=irur$ical! ;2 (,ecial)# a3laie a ,r#("a"ei<. Ra,#r"urile (e6uale efec"ua"e cu ve&ica ,li ! ,ermi" u e#ri # e:aculare #rmal!. ASPIRAIE. *e= ic! c# ("4 d di evacuarea $a&el#r) lic=idel#r (au (ecreiil#r ed#ri"e di diferi"e cavi"!i ale #r$a i(mului cu a:u"#rul u ui dre ) a u ui fi3r#(c#, (au a u ei (# de 3ra a"e fiecare di "re ele la u a(,ira"#r. ASPIRIN. Medicame " a al$e&ic) a "i,ire"ic) a "i'i flama"#r i a "ia$re$a " ,lac=e"ar 2 fu cie de d#&a u"ili&a"!) de f#l#(i ! f#ar"e #3i ui"!. De umire 3reve"a"! 2 u ele !ri) cuv4 "ul 8a(,iri !9 a,ari e d#me iului ,u3lic 2 5ra a) i u umai aici) u de e("e u"ili&a" 2 m#d cure " ,e "ru a de(em a acidul ace"il(alicilic. 'L ACID ACE*ILSALICILIC. ASPLENIE. A3(e a (,li ei) de #ri$i e c# $e i"al! (au c# (ecu"iv! u ei a3laii c=irur$icale. Pri e6"e (ie) efu ci# area (,li ei e("e de umi"! a(,le ie fu ci# al!. Acea("a (e #3(erv! 2 (,ecial 2 dre,a #ci"#&a =#m#&i$#"! ;3#al! (a $vi ! eredi"ar! re(,# (a3il! de # a emie f#ar"e $rav!<. S,li a di("ru$e ,lac=e"ele (a $vi e i $l#3ulele r#ii ,rea 3!"r4 e (au a #rmale i ,r#duce a "ic#r,i. A(,le ia a "re ea&! u ri(c de "r#m3#&! va(cular! a"u ci c4 d ,lac=e"ele (e $!(e(c 2 um!r ,rea mare i # fra$ili"a"e la i fecii) mai ale( la c#,ilul de v4r("! mai mic! de K'Y a i. La adul") ri(cul de i fecie cu , eum#c#c ,#a"e fi redu( ,ri vacci are) iar ri(cul de "r#m3#&! ,ri a "ia$re$a "e ,lac=e"are. La c#,il (u " ece(are vacci !rile c#m,le6e) iar # a "i3i#"era,ie ,reve "iv! e("e :u("ifica"!. AS*AIIE. I ca,aci"a"e ,arial! (au "#"al! de a ,!("ra ,#&iia de ("a" 2 ,ici#are) i de,e de "! de #rice defici" mu(cular i de #rice dere$lare a meca i(mel#r eleme "are ale mer(ului. AS*M AS*ENIE. S"are de (l!3iciu e $e eral! carac"eri&a"! ,ri "r'# dimi uare a ,u"erii fu ci# ale a #r$a i(mului) ec# (ecu"iv! mu cii (au ef#r"ului i care u di(,are ,ri #di= !. A("e ia difer! de #3#(eal!) fe #me a"ural) i de adi amie) fe #me eur#mu(cular. Mai cur4 d dec4"

de a v#r3i de a("e ie 2 $e eral) e mai ,#"rivi" (! v#r3im de ("!ri a("e ice) fiecare av4 d cau&a (a ;(#ma"ic!) ,(i=ic! (au reaci# al!<. AS*ENOPIE. I ca,aci"a"e (au dificul"a"e de a (u(i e u ef#r" vi&ual de a,r#a,e) a "re 4 d # vedere 2 ce#a"! i dureri de ca,. A("e #,ia ac#m#da"iv! ,#a"e fi c#rec"a"! ,ri ,ur"area de le "ile c# ver$e "e) a("e #,ia mu(cular!) ,ri reeducare #r"#,"ic! ;$im a("ica #c=il#r<. AS*ERIHIS. Dere$lare eur#l#$ic! carac"eri&a"! ,ri (ecu(e ;c# "racii< mu(culare 3ru"e i (cur"e) di cau&a u ei 2 "reru,eri i "ermi"e "e a "# u(ului mu(cular. AS*IBMA*ISM. Defec" #,"ic re&ul"4 d di "r'# cur3ur! i e$al! a c#r eei cel mai frecve ") i mai rar a cri("ali ului (au a a (am3lului $l#3ului #cular. A("i$ma"i(mul ,#a"e fi c# $e i"al (au d#34 di" ;c# (ecu"iv cica"ricii u ei le&iu i<. El (e "raduce ,ri "r' # def#rmare a ima$i il#rC de e6em,lu) ima$i ea u ui ,u c" a,are (u3 f#rma a d#u! dre,"e ,er,e diculare. O ,er(#a ! afec"a"! de u u#r a("i$ma"i(m ,#a"e avea # vedere 3u !) dar ,#a"e re(imi # a ume #3#(eal! vi&ual!. Ea e("e u e#ri 2 acelai "im, mi#a,! (au =i,erme"r#,!. *RA*AMEN*. A("i$ma"i(mul (e c#rec"ea&! ,ur"4 d le "ile cili drice cu a6 varia3il. Le "ilele u (u " eficace dec4" 2 ca&ul u ui a("i$ma"i(m m#dera" ;le "ile "#rice<. AS*M. Afeciu e carac"eri&a"! ,ri cri&e de di(, ee ;:e ! re(,ira"#rie< ,ar#6i("ic! (ifla "! a"e("4 d # c# "racie 3ru"al! a muc=il#r care c#ma d! de(c=iderea i 2 c=iderea 3r# =iil#r) c!r#ra li (e a(#cia&! u edem i # =i,er(ecreie a muc#a(el#r c!il#r aerie e ;fari $e) lar$i e) "ra=ee) f#(e a&ale<. 5RECVEN*. A("mul e("e # afeciu e de("ul de frecve "!) care a"i $e de la M la KS di ,#,ulaia "#"al!) i de3u"ea&! 2 m#d #3i ui" la v4r("e cu,ri (e 2 "re K i -K a i. CAUIE. Eredi"a"ea e("e u ul di "re ,ri ci,alele eleme "e de de&v#l"are a a("mului. Ace("a e("e c# (eci a u ei reac"ivi"!i a #rmale a c!il#r aerie e la u ele aler$e e ;,#le uri) acarie i c# i ui 2 (cuamele de a imale i 2 ,raful de ca(!) muce$aiuri<. Ace("e aler$e e) a"u ci c4 d ,!"ru d 2 c!ile aerie e) a$re(ea&! celulele 2 veliului i "eri#r al 3r# =iil#r) care r!(,u d ,ri eli3erarea de (u3("a e c=imice care aci# ea&! direc" a(u,ra c# "raciil#r mu(cula"urii 3r# =iceE al"e (u3("a e) cu aciu e mai "ardiv!) (u " r!(,u &!"#are de edem i de =i,er(ecreie. U ii fac"#ri ,#" decla a cri&eC i feciile re(,ira"#rii) e6erciiul fi&ic ;2 ,ar"icular) la aer rece<) i =alarea de ,#lua i ;fum de i$ar!<) (u,!r!rile) luarea u #r medicame "e ;a(,iri a) de e6em,lu<. A("mul adul"ului. Cri&ele de a("m (u " de # $ravi"a"e varia3il!) mer$4 d de la # (im,l! $4f4ial! la # i (uficie ! re(,ira"#rie im,#r"a "! ;("are de r!u a("ma"ic<. Ele (urvi cel mai ade(ea (eara (au #a,"ea. Se ,#" ma ife("a u ele (em e ,remer$!"#areC dureri de ca,) $reu"a"e di$e("iv!) ("r! u"uri) m4 c!rimi ,e "#" c#r,ul. Du,! c4"eva acce(e de "u(e u(ca"!) e6,iraia devi e (ifla "! ;uier!"#are< i dificil!) ,r#v#c4 d "ra (,iraii i # "a=icardie. P#a"e a,!rea # cia #&are ;c#l#raie al3a("r!'vi#lacee a de$e"el#r i 3u&el#r<. +#l avul "ue"e ,ui ) elimi 4 d # e6,ec"#raie v4(c#a(!. Acea("! cri&! (e li i"e"e "re,"a" du,! vre# c4"eva [cei de mi u"e. Reve irea la calm ,#a"e fi "#"al! dar) du,! # cri&! ,u"er ic!) ,er(i("! frecve " # re(,iraie (ifla "!) acce "ua"! de e6,iraia f#ra"!. *RA*AMEN*. Se 3a&ea&! ,e admi i("rarea de 3r# =#'dila"a"#are ;(im,a"#mime"ice 2 aer#(#ld#&a"#r (au 2 i :ecie) "e#fili ! 2 c#m,rima"e (au 2 i :ecie<) c=iar c#r"ic#("er#i&i i :ec"a3ili. I ca&urile cele mai $rave) e("e i di(,e (a3il! # (,i"ali&are de ur$e ! cu (c#,ul de a admi i("ra medicame "e ,ri ,erfu&ie) #6i$e area 3#l avului i) u e#ri) ,rac"icarea u ei re(,iraii a(i("a"e. A("mul c#,ilului. A("mul c#,ilului ,#a"e diferi de cel al adul"ului ,ri ma ife("!rile (ale cli ice i ,ri "ra"ame "ul (!u. El (urvi e rar 2 ai "ea v4r("ei de M'J a i) ade(ea 2 familiile ,redi(,u(e i la c#,iii care ,re&i "! al"e ma ife("!ri de "i, aler$ic ;ec&em! a (u$arului) ri i"! aler$ic! e"c.<. Ev#luia (a e("e varia3il!C c4 d r!m4 e limi"a"! la d#u! (au "rei cri&e i&#la"e) c4 d ,er(i("! ,e "#a"! dura"a celei de a d#ua c#,il!rii) di(,!r4 d la 1 a i (au la ,u3er"a"e) dar ,u"4 d rea,!rea la v4r("a adul"!. Ace(" ri(c e("e cu a"4" mai cre(cu" cu c4" ,rima cri&! a (urve i" mai "4r&iu. Bravi"a"ea a("mului i fa "il i e de fa,"ul c! el dera :ea&! ade(ea de&v#l"area "#racelui c#,ilului) ,recum i viaa (a familial! i c#lar!. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul a("mului i fa "il difer! ,ui de cel al adul"uluiC 3r# =#dila"a"#arele u "re3uie (! fie admi i("ra"e 2 ai "ea v4r("ei de K a i) dec4" ,ri e3uli&are) c#r"ic#("er#i&ii "re3uie (! fie evi"ai 2 ,re(cri,ie c# "i u! di cau&a ri(cului de a i flue a cre"erea. I$ie a vieii ;elimi area aler$e el#r) e6erciiu fi&ic ada,"a" cu eve "uala ,reve ire a u ui a("m la ef#r") a3(e a "a3a$i(mului ac"iv (au ,a(iv< e("e) de a(eme ea) im,#r"a "! 2 aceeai m!(ur! ca "ra"ame "ul medicame "#(. COMPLICAIILE AS*MULUI. Dac! # cri&! de a("m e("e cea mai im,re(i# a "!) dar cea mai 3e i$ ! di "re di(, eele acu"e) f#rmele de a("m ev#lua"e i re3ele (u " ade(ea $rave. Ace("a e("e ca&ul a("mului cu di(, ee c# "i u! i al ("!rii de r!u a("ma"ic) deficie a re(,ira"#rie acu"! ,u"4 d (urve i la #rice a("ma"ic) dar a c!rei a,ariie e("e fav#ri&a"! de a3u&ul de medicame "e (im,a"#mime"ice. +#l avul e("e ,rada u ei (ucce(iu i de cri&e a("ma"ice i "e (e care ,#a"e AS*RABAL

YR A("mul i (,#r"ul E6erciiul fi&ic) mai ale( 2 aer rece) ,#a"e a "re a # cri&! de a("m. 2 "im,ul u ui e6erciiu de i "e (i"a"e m#dera"! i de (cur"! dura"!) cri&a de a("m (e decla ea&! 2 $e eral du,! #,rirea ef#r"ului ,e "ru a (e calma (,# "a 2 JU mi u"e. U e#ri) ea ,#a"e (urve i 2 "im,ul u ui ef#r" ,relu $i") #3li$4 d (,#r"ivul (!'i 2 ce"i ea(c! ri"mul) c=iar (!'i 2 "reru,! "em,#rar ac"ivi"a"ea) 2 ace(" di urm! ca&) cri&a (e li i"e"e 2 c4"eva mi u"e. Prac"icarea re$ula"! a u ui (,#r") (u3 (u,rave$=ere medical!) ,#a"e ,ermi"e de,!irea cri&ei) c=iar ,#a"e (! # evi"e. Na"aia 2 a"m#(fer! cald! i umed! e("e (,#r"ul ,rivile$ia" al a("ma"icil#r. U ele (,#r"uri de re&i("e ! ;aler$area) (Pi'f# d< (u " ,r#(" "#lera"e dac! u (e re(,ec"! ,eri#ada de 2 c!l&ire) 2 (c=im3) (,#r"urile cu mi $ea (u " ade(ea cel mai 3i e "#lera"e) 2 ai "ea ef#r"ului) u "ra"ame " medicame "#( ,#a"e ,reve i cri&a de a("mE de#(e3i" de eficace e("e cr#m#$lica"ul de (#diu. c# duce la a(fi6ie. S"area de r!u a("ma"ic (e i ("alea&!) 2 $e eral) 2 c4"eva #re (au 2 c4"eva &ile) dar ,#a"e (urve i u e#ri f!r! (em e ,recur(#are. M!(urarea $a&el#r di (4 $e) i dic4 d # =i,#6ie ;dimi uarea ivelului de #6i$e (a $vi <) le$a"! de # =i,erca, ie ;cre"erea ivelului de di#6id de car3# (a $vi <) c# firm! dia$ #("icul. E("e i di(,e (a3il! (,i"ali&area de ur$e !. *ra"ame "ul (e 3a&ea&! ,e i =alarea de #6i$e ) ,e luarea u ei d#&e mari de 3r# =#dila"a"#are i ,e i :ec"area de c#r"ic#("er#i&i. 2 ca&urile cele mai $rave) ,#a"e fi ,rac"ica"! # re(,iraie a(i("a"!) darea e("e dificil de reali&a" di cau&a (,a(mului 3r# ic care (e #,u e i (ufl!rii de aer) ceea ce ece(i"! ,re(iu i ridica"e. PREVENIREA ?I SUPRAVEBOEREA AS*MULUI. De c4"e #ri e("e ,#(i3il) "re3uie (! (e cau"e evi"area #ric!rui c# "ac" cu aler$e ulC u"ili&area le :eriei de ,a" (i "e"ice) ,r#du(ele acaricide 2 ca& de aler$ie la acarie i) 2 de,!r"area mi ui#a(! a ,rafului di l#cui !. C4 d de3ara(area de aler$e e("e im,#(i3il! i dac! aler$e ul e("e u ic) # de(e (i3ili&are (,ecific! ,#a"e fi ,r#,u(! ;,ri i :ec"!ri cu d#&e cre(cu"e de aler$e <. Su,rave$=erea ,acie il#r a("ma"ici e("e reali&a"! ,ri m!(urarea v#lumului e6,ira"#riu ma6im ,e (ecu d! ;V.E.M.S.<.ceea ce ,ermi"e a,recierea $radului de #3("rucie 3r# (ic!) evaluarea (everi"!ii u ei cri&e) ada,"area "ra"ame "ului de f# d la ,acie ") ,reve irea rec!deril#r. PROBNOS*ICUL AS*MULUI. 5recve a i $ravi"a"ea cri&el#r de a("m (u " varia3ile du,! v4r("a ,acie "ului. *ra"ame "ele ac"uale ,ermi" ca 2 ma:#ri"a"ea "im,ului a("ma"icii (! duc! # via! #rmal! cu c# diia de a c# "i ua "ra"ame "ul de 3a&!) c=iar i 2 a3(e a cri&el#r. 'L ALERBIE) INSU5ICIEN* CARDIAC. AS*RABAL. O( (cur" al ,ici#rului 2 f#rm! de (cri,e"e) (i"ua" 2 "re e6"remi"a"ea i feri#ar! a $am3ei i calca eu. 5rac"urile de a("ra$al) de("ul de rare) (urvi 2 "#"deau a du,! u "rauma"i(m vi#le ") cel mai de( u accide " ,e drumurile ,u3lice. *ra"ame "ul l#r e("e fie #r"#,edic ;cu reducerea e6"er ! i im#3ili&area $i,(a"!<) fie c=irur$ical. Pri ci,alele c#m,licaii c# ("au 2 ec# (#lidarea frac"urii) ar"r#&a $le& ei i ecr#&a #(#a(!. AS*ROCI*OM. *um#r! mali$ ! a (i("emului erv#( ce "ral care (e de&v#l"! ,e (eama a("r#ci"el#r ;celulele c# ("i"u"ive ale e(u"ului de (u(i ere a (i("emului erv#( A?COIE. Mic fra$me " de lem (au di al" ma"erial care a ,!"ru ( 2 m#d accide "al (u3 ,iele. 2 fi,"! la e6"remi"a"ea u ui de$e") # ac=ie ,#a"e ,r#v#ca u ,a ariiu. E6"ra$erea (a) c4"e#da"! dificil!) "re3uie (! re(,ec"e re$ulile de a(e,(ie ;u"ili&area de ma"erial ("eril) de&i fec"area ,l!$ii<) 2 ,lu() ,re&e a u ei ac=ii) c=iar de m!rime mic!) "re3uie (!'- i ci"e ,e (u3iec" (! verifice dac! e la &i cu vacci area (a a "i"e"a ic!. A*AHIE. Dere$lare a c##rd# !rii mic!ril#r) le$a"! u de # afec"are a f#rei mu(culare) ci de u defec" de c##rd# are a m#dului de fu ci# are a mu(cula"urii. Pe "ru ca reali&area u ei mic!ri ca mer(ul) de e6em,lu) (! fie #rmal!) e("e ece(ar u umai ca f#ra muc=il#r im,licai (! fie #rmal!) ci) 2 ,lu() c# "racia l#r (! i "ervi ! la m#me "ul ,#"rivi" i (! fie ,erfec" ada,"a"! (i c##rd# a"!E acea("a ,re(u,u e # i f#rmaie ,erma e "! a(u,ra ,#&iiei l#r. Ace("a e("e r#lul (e (i3ili"!ii ,r#fu de ;,r#,rie"a"e ,e care # ,#(ed! (i("emul erv#( de a ,rimi) a a ali&a i a i "e$ra ("imulii<) cu a:u"#rul vederii i a a,ara"ului ve("i3ular ;cu,ri &4 d la3iri "ul) #r$a ul urec=ii i "er e) re(,# (a3il de ec=ili3ru) i c!ile erv#a(e ve("i'3ulare ale "ru c=iului cere3ral<) (u3 c#ma da creierului mic. A"i $erea #ric!reia di "re ace("e ("ruc"uri ,#a"e (! (e afle la #ri$i ea u ei a"a6ii. A A"a6ia ,ri afec"area (e (i3ili"!ii ,r#fu de (e carac"eri&ea&! ,ri "r'u mer( de&ar"icula"C $am3a e("e aru ca"! 2 ai "e 2 m#d 3ru(c i ,r#(" #rie "a"!E ,ici#rul ia c# "ac" cu (#lul ,ri c!lc4i. A"u ci c4 d #c=ii (u " 2 c=ii) dere$larea (e acce "uea&!. A A"a6ia cere3el#a(! (e carac"eri&ea&! ,ri "r'u mer( cu ,ici#arele de,!r"a"e ca i cum 3#l avul ar fi 3ea". Mic!rile (u " e6ecu"a"e cu # am,li"udi e e6a$era"!. Mic!rile al"er a"ive ra,ide (u " im,#(i3ile.

A"a6ia cere3el#a(! e("e 2 (#i"!) 2 $e eral) de # di&ar"rie ;dificul"a"ea de a ar"icula cuvi "e<. U e#ri) c4 d le&iu ea u afec"ea&! dec4" # :um!"a"e a cere3elului) i c##rd# area e("e limi"a"! la mem3rele de ,e aceeai ,ar"e i e("e 2 (#i"! de # "remur!"ur! a ace("#r mem3re 2 cur(ul mic!ril#r v#lu "are. A A"a6ia la3iri "ic! (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# "e di ! de a c!dea 2 "r'# ,ar"e i ,ri "r'# deviere la"eral! 2 "im,ul mer(ului. YK A*E*OI A*AHIE'*ELANBIEC*AIIE. +#al! eredi"ar! carac"eri&a"! ,ri a(#cierea u ui (i dr#m cu"a a" c# ("i"ui" di "ela $iec"a&ii ;dila"area micil#r va(e ,eriferice<) a u ui (i dr#m eur#l#$ic ;a"a6ie cere3el#a(!< i a u ui defici" imu i"ar. A*EL. A,ara" de("i a" im#3ili&!rii u ei ar"iculaii (au a u ui mem3ru frac"ura" fie "em,#rar) ca ,rim a:u"#r) fie ,e dura"! lu $! ,e "ru u "ra"ame " c#m,le". A*ELEC*AIIE. Pr!3uire a alve#lel#r u ei ,!ri a ,l!m4 ului (au c=iar ale u ui ,l!m4 2 "re$) di cau&a a3(e ei ve "il!rii) # c# (eci ! a #3("ruciei "#"ale (au ,ariale a u ei 3r# =ii. CAUIE. O3("rucia u ei 3r# =ii ,#a"e re&ul"a di mai mul"e fe #me eC i =alarea accide "al! a u ui c#r, ("r!i ;alu !<) a("mul) f#rmarea u ui d#, de mucu( (au) mai rar) # c#m,licaie a a e("e&iei $e eiale. Au mai f#(" ide "ifica"e i cau&e cr# ice de a"elec"a&ieC #3("rucia u ei 3r# =ii ,ri "r'# 3#al! a ,ere"elui 3r# =ie ;"um#r! mali$ ! (au 3e i$ ! cel mai de(< (au c#m,re(ia c!il#r aerie e #rmale ,ri "r'# a #malie 2 veci a"!) de e6em,lu de c!"re $a $li# ii limfa"ici a c!r#r #ri$i e e("e cel mai ade(ea ca cer#a(! (au "u3ercul#a(!. S-MP*OME ?I DIABNOS*IC. Sim,"#mul ,ri ci,al al u ei a"elec"a&ii e("e :e a re(,ira"#rie. De a(eme ea) (e ,#" c# ("a"a # "u(e i # durere "#racic!) le$a"e) 2 $e eral) de cau&a (u3iace "!. Dia$ #("icul e("e ("a3ili" ,ri "r'u e6ame cli ic i ,ri "r'# radi#$rafie "#racic!) care ara"! # #,aci"a"e 3i e delimi"a"!) afla"! ,e u l#3 (au ,e u (e$me " ,ulm# ar. *RA*AMEN*. E("e acela al cau&ei afeciu iiC e6"ra$erea c#r,ului ("r!i ,ri fi3r#(c#,ie 3r# ic!) Pi e&i"era,ie re(,ira"#rie (au fi3r#a(,iraie 2 ca&ul f#rm!rii u ui d#, de (ecreii. O da"! #3("rucia di(,!ru"!) ,ar"ea ,r!3ui"! de ,l!m4 (e reumfl!) 2 $e eral) "re,"a") dar u ele re$iu i ,#" r!m4 e le&a"e 2 m#d irever(i3il A*EROM. De,u ere li,idic! ,e (u,rafaa i "er ! a ,ere"elui ar"erel#r. Placa de a"er#m e("e vi&i3il! ,e ,ere"ele ar"erei (u3 f#rma u ei (im,le ,e"e $!l3ui (au al3urii) care ,ri de f#rm!) c# "ra("4 d cu re("ul (u,rafeei r!ma(! (! !"#a(!. Ace("e ,l!ci (u " de m!rime varia3il!C de la c4iva milime"ri ,4 ! la c4iva ce "ime"ri 2 diame"ru. '\ A*EROSCLEROI. A*EROSCLEROI. +#al! de$e era"iv! a ar"erei av4 d ca #ri$i e f#rmarea u ei ,l!ci de a"er#m ;de,u ere li,idic!< ,e ,ere"ele (!u. 2 Eur#,a) a"er#(cler#&a (e afl! ,e l#cul 2 "4i al cau&el#r de m#r"ali"a"e) re(,# (a3il! fii d de mai mul" de # "reime di dece(e. CAUIE. A"er#(cler#&a e("e le$a"! de mul"i,li fac"#ri $e e"ici i de mediu. Ace"ia i "ervi mai mul" ca fac"#ri de ri(c) cre(c4 d ,#(i3ili"a"ea decla !rii 3#lii) i u ca fac"#ri direci. V4r("a) (e6ul ;,re,# dere a ma(culi ! 2 ai "e de YU a i<) u ii fac"#ri $e e"ici ;=i,erc#le("er#lemia familial!<) cre"erea a #rmal! a ivelului de c#le("er#l) =i,er"e (iu ea ar"erial!) "a3a$i(mul)dia3e"ul i #3e&i"a"ea (u " ,ri ci,alii fac"#ri de ri(c. A(#cierea a d#i (au mai muli fac"#ri cre"e 2 aceeai m!(ur! ,r#3a3ili"a"ea de a,ariie a3#lii. SIMP*OME SI SEMNE. A"er#(cler#&a u (e ma ife("! dec4" a"u ci c4 d ,laca de a"er#m a deve i" (uficie " de mare ,e "ru a ,er"ur3a circulaia (4 $elui 2 ar"er!. A"er#(cler#&a ,#a"e ,r#v#ca a"u ci cri&e de a $#r) accide "e eur#l#$ice "ra &i"#rii ;ver"i:e< (au dureri 2 mem3re. Sim,"#mele de,i d de l#cali&area ,l!cii de a"er#m. A"er#(cler#&a ,rive"e mai ale( &# ele a,r#,ia"e de i im!) r!(crucile) 3ifurcaiile ar"erel#r. Ca #rdi e de frecve ! a"er#(cler#&a a"i $eC a#r"a a3d#mi al!) c#r# arele ;ar"erele care =r! e(c i ima<) car#"idele i "er e) care va(culari&ea&! creierul) ar"erele iliace i femurale ale mem3rel#r i feri#are. EVOLUIE. A"er#(cler#&a (e afl! la #ri$i ea a umer#a(e 3#li va(culareC i (uficie a c#r# aria ! ;cri&a de a $#r<) i farc"ul de mi#card) i (uficie a cardiac!) "ul3ur!rile de ri"m cardiac) i (uficie a circula"#rie cere3ral! i accide "ele ei eur#l#$ice ;=emi,le$ia) afa&ia) ceci"a"ea<) i (uficie a circula"#rie a mem3rel#r i feri#are ;ar"eri"a<) =i,er"e (iu ea ar"erial!) i (uficie a re al!. *RA*AMEN*. Le&iu ile fii d de:a c# ("i"ui"e 2 m#me "ul dia$ #("ic!rii) "ra"ame "ul va avea dre," (c#, limi"area c# (eci el#r efa("e. P#" fi ,re(cri(e a "ia$re$a "e ,la'c=e"are) c=iar a "ic#a$ula "e) ,e "ru a 2m,iedica f#rmarea de c=ea$uri (a $vi e. Ade(ea (u " u"ile va(#dila"a"#arele ,e "ru a limi"a (im,"#mele (i a re("aura circulaia. Dar ace("e medicame "e u "ra"ea&! cau&ele afeciu ii. 2 u ele (i"uaii mai $rave) ,#" fi ,rac"ica"e # a3laie a (e$me "ului ar"erial afec"a" i 2 l#cuirea (a ,ri "r'# $refa (! !"#a(! (au ,ri "r'# ,r#"e&!. PREVENIRE. Preve irea) ,rimar! ;2 a3(e a vreu ui (em ,a"#l#$ic< (au (ecu dar! ;ca urmare a u ei

c#m,licaii<) e("e e(e ial!. Ea (e face ,ri de,i("area fac"#ril#r de ri(c) urma"! de (u,rimarea l#r (au de me i erea c# "r#lului a(u,ra l#r ;#,rirea fuma"ului) re$im (!rac 2 $r!(imi) de e6em,lu<. 2 c4"eva ("udii ,rivi d ,reve irea (ecu dar!) a ,u"u" fi dem# ("ra"! 2 ce"i irea ,r#$re(!rii a"er#(cler#&ei) c=iar re$re(ia ei. A*E*OI. Dere$lare carac"eri&a"! ,ri e6i("e a u #r mic!ri i v#lu "are) le "e) ere$ula"e) de am,li"udi e mic!) e2 "reru,"e) care afec"ea&! 2 de#(e3i ca,ul) $4"ul i mem3rele. CAUIE. A"e"#&a a,are cu #ca&ia u ei le&iu i a ucleil#r ce uii ce "rali ;ma(ele de (u3("a ! ce uie (i"ua"e 2 emi(ferele cere3rale i a:u"4 d c# "r#lul mic!ril#r<) care ,#a"e fi c# (eci a u ei a"i $eri cere3rale a c#,ilului 2 ,eri#ada ,re a"al! (au ,#(" a"al!) u ei e cefali"e ;i fecia A*IREOI e cefalului<) u #r 3#li de$e era"ive ,recum c#rcea lui Ou "i $"# (au efec"el#r ed#ri"e ale u #r medicame "e ca fe #"ia&i ele (au derivaii de lev#d#,a. 2 ace(" ul"im ca&) a"e"#&a ,#a"e di(,!rea # da"! cu 2 "reru,erea "ra"ame "ului cu ace("e medicame "e. La c#,il) a"e"#&a e("e le$a"!) 2 ,ri ci,al) de # a #6ie ;2 "reru,erea a,#r"ului de #6i$e 2 e(u"uri< e# a"al! i de u ic"er uclear ;(i dr#m #3(erva" la #ul' !(cu") carac"eri&a" ,ri al"erarea ucleil#r ce uii ai creierului<. Ea mai ,#a"e fi i (im,"#ma"ic! ,e "ru afeciu ile di('me"a3#lice ;carac"eri&a"e ,ri "r'# ,er"ur3are a me"a3#li(mului< (au de$e era"ive. A"e"#&a care afec"ea&! # :um!"a"e de c#r, ;=emia"e"#&a< e("e cel mai de( de #ri$i e va(cular! ;=em#ra$ic! (au i(c=emic!<. SIMP*OME ?I SEMNE. A"e"#&a ,#a"e (! (e ma ife("e ,ri mic!ri de "#r(iu e a6ial! i de 2 cli are (au fle6ie'e6"e (ie a $4"ului i "ru c=iului. 5#ar"e de() ea (e c#m3i ! cu # c#ree ;mic!ri de&#rd# a"e i v#lu "are< umi du'(e a"u ci c#re#a"e"#&!. Ade(ea) ,acie "ul are) de a(eme ea) dificul"!i (!'i ,!("re&e ec=ili3rul i (! mear$!. A"e"#&a (e a"e uea&! 2 "im,ul (#m ului) dar mic!rile a"e"#&ice (u " i "e (ifica"e de #3#(eal!) de mu c! i "elec"ual!) de em#ii i de ("imulii cu"a ai. Mic!rile a,ar (,# "a (au ,ara&i"ea&! u ac" v#lu "ar ;(i ci e&ie<) ,r#v#c4 d c# "racii care fac dificile $e("urile &il ice. Ace("ei a$i"aii ,erma e "e i (e adau$! (,a(me care 2 creme e(c micarea "im, de c4"eva m#me "e. Ele u (u " durer#a(e) dar ,r#v#ac! a"i"udi i a #rmale f#ar"e carac"eri("ice 3#lii. La c#,il) a"e"#&a) le$a"! de ic"erul uclear (au de a #6ia e# a"al!) e("e 2 (#i"! de dere$l!ri de m#"rici"a"e #cular!) ,recum i de # (urdi"a"e) care) 2 ca& de i(c=emie e# a"al!) u a,ar dec4" la c4"eva lu i du,! a"ere. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul medical al a"e"#&ci (e 3a&ea&!) 2 ,ri ci,al) ,e dia&e,am i ,e da "r#le ;rela6a " mu(cular<. U a di "re me"#dele de reeducare ;,ri Pi c&i"era,ie) 2 de#(e3i< c# ("! 2 a 2 v!a ,acie "ul (!'i c# "r#le&e $e("urile a"u ci c4 d e("e (u,u( u #r ("imuli (e &i"ivi. A*IREOI. A3(e ! c# $e i"al! a c#r,ului "ir#id. Acea("! afeciu e) e6"rem de rar!) a "re ea&! # =i,#"ir#idie ;i (uficie a (ecreiei =#rm# ale "ir#idie e< ,rec#ce) 2 c! di ,rimele &ile ale vieii. Cau&a ace("ei a #malii e("e ecu #(cu"!) dar e("e ev#ca"! # "ra (mi(ie eredi"ar! familial!. A*OPIE. Predi(,#&iie eredi"ar! de a ,re&e "a ma ife("!ri de =i,er(e (i3ili"a"e imedia"! ca a("mul) fe3ra de f4 ) ur"icaria) ec&ema &i(! a"#,ic!) ,#li #&a ;(e (i3ili"a"ea la $r!u ele de ,#le <) u ele ri i"e i c# :u c"ivi"e) ,recum i diver(e ma ife("!ri aler$ice di$e("ive. A*RICOIE. Malf#rmaie c# $e i"al! rar!) carac"eri&a"! ,ri a3(e a c#m,le"! a ,!rului i ,eril#r. A*RO5IE. Dimi uare a $reu"!ii i v#lumului u ui #r$a ) u ui e(u" (au u ui mem3ru) ca urmare a u ei =r! iri i (uficie "e a celulel#r (au a u ei im#3ili&!ri. O a"r#fie ,r#vi e di "r'# deficie ! (au di "r'# di("ru$ere a va(el#r (a $vi e) ervil#r (au a (u3("a el#r u"ri"ive. A"r#fia ,#a"e fi ,a"#l#$ic! ;a"r#fia fica"ului c# (ecu"iv! u ei cir#&e<) dar i fi&i#l#$ic! ;a"r#fia "imu(ului la ad#le(ce ! i a u"erului du,! i ("alarea me #,au&ei<. *ra"ame "ul u ei a"r#fii u e("e ,#(i3il dec4" 2 m!(ura 2 care mai ,er(i("! # ,ar"e di #r$a (au di e(u"ul #rmal (u(ce,"i3il (! (e mul"i,lice. A*ROPIN. Su3("a ! e6"ra(! di 3elad# !) care ,#(ed! # aciu e a "ic#li er$ic! ;i =i34 d aciu ea (i("emului erv#( ve$e"a"iv ,ara(im,a"ic<. A*REIIE. A3(e ! (au #clu&ie) 2 $e eral c# $e i"al!) a u ui #rificiu (au a u ui c# duc" a"ural. Diferi"ele f#rme de a"re&ie (u " decela"e cel mai de( la a"ere. AUDIOBRAM. Brafic re,re&e "4 d ca,aci"!ile audi"ive ale fiec!rei urec=i. O audi#$ram! (e ("a3ile"e cu a:u"#rul u ui audi#me"ru) a,ara" elec"r# ic care emi"e (u e"e de diferi"e frecve e ;$rave) medii (au acu"e<. Pe a3(ci(! (u " e6,rima"e frecve ele 2 =er"& ;audi#$ram! "# al!< (au ,r#ce "a:ele de i "eli$i3ili"a"e ;audi#$ram! v#cal!<E ,e #rd# a"! a,ar ,ierderile audi"ive 2 deci3eli. A Audi#$ram! "# ala c# ("! 2 cerce"area ,ra$uril#r audi"ive ale u ui (u3iec" ,e "ru diver(e frecve e. A Audi#$ram! v#cal! ,ermi"e ,reci&area 2 ele$erii (ila3el#r) deci evaluarea :e ei (#ciale a "re a"e de ,ierderea audi"iv! i) eve "ual) ,re(crierea u ei ,r#"e&e. AUDIOME*RIE. M!(urare i ("rume "al! a au&ului) c#m,leme " al acume"riei) care e("e m!(ur!"#area cli ic!. Se ,#a"e di("i $e audi#me"ria (u3iec"iv!) care ece(i"! # c#la3#rare 2 "re (u3iec"ul "e("a" i

medicul (!u) de audi#me"ria #3iec"iv!) care u ece(i"! u r!(,u ( al (u3iec"ului (u,u( "e("ului. Audi#me"rie (u3iec"iv!. Acea("a (e ,rac"ic! cu u a,ara" elec"r# ic umi" audi#me"ru. A Audi#me"ria au"#ma"ica c# ("! 2 a'- face ,e ,acie " (! a(cul"e (u e"e varia"e) mai 2 "4i $rave) a,#i di ce 2 ce mai acu"e) ,e "ru a ,reci&a el 2 (ui) ,ri ,r#,ria ,erce,ie) ,ra$urile audi"ive. A Audi#me"ria frecve "el#r 2 al"e c# ("! 2 "e("area au&ului ,e "ru frecve ele mai acu"e dec4" cele ale (,ec"rului A Audi#me"ria "# a[a de"ermi ! ,ra$ul de audiie al fiec!rei frecve e ,e "ru fiecare urec=e) fie ,ri c# ducie aeria ! a (u e"ului) fie ,ri c# ducie #(#a(!. A Audi#me"ria v#cal! de"ermi ! ,ra$urile de audiie u umai ale (u e"el#r ,ure) ci c=iar ale cuvi "el#r di d#u!'"rei (ila3e) ceea ce ,ermi"e medicului (! evalue&e dificul"!ile de c#mu icare ale ,acie "ului. Y1 AU*OAN*ICORP Audi#me"rie #3iec"iv!. Acea("a (e 3a&ea&! ,e 2 re$i("rarea i a ali&area r!(,u (uril#r fi&i#l#$ice ale (i("emului audi"iv. A *im,a #me"ria a ali&ea&!) mulumi"! u ei (# de care #3"urea&! c# duc"ul audi"iv e6"er ) ec#ul u ei vi3raii (# #re reflec"a"e ,e mem3ra a "im,a ic! 2 fu cie de ,re(iu i varia3ile. Ace(" "e(" d! i f#rmaii ,rivi d fu ci# area urec=ii medii i ,rivi d ,ermea3ili"a"ea "r#m,ei lui Eu("ac=i#. A S"udiul refle6ului ("a,edia c# ("! 2 "e("area ca,aci"!il#r muc=iului (c!riei ;#(ci#r al urec=ii medii<. A 2 re$i("rarea ,#"e ialel#r ev#ca"e ale cail#r audi"ive ,ermi"e) cu a:u"#rul elec"r#&il#r ,la(ai 2 diferi"e ,!ri ale cra iului) (! (e a ali&e&e r!(,u (urile elec"rice ale creic' 'G AUDIOBRAM. AUDIOPRO*EIIS*. *e= icia (,eciali&a") care are mi(iu ea de a ale$e) a fur i&a) a ada,"a i a urm!ri fu ci# area ,r#"e&el#r audi"ive. AUR. Ma ife("are cli ic! "rec!"#are a u 4 d # cri&! de e,ile,(ie. Aura e("e f#ar"e varia3il! du,! (u3iec". Ea ,#a"e (! 2m3race f#rma de (e &aii (u3iec"ive ca =aluci aii vi&uale ;(e &aie lumi #a(! ,erce,u"! de #c=i f!r! ca ea (! fie ,r#v#ca"! de lumi !<) audi"ive ;&$#m#"e mai mul" (au mai ,ui ela3#ra"e<) #lfac"ive ;mir#(uri cel mai ade(ea e,l!cu"e< e"c.) (au # (e &aie de micare 2 "r'# ,ar"e a c#r,ului ;ma ife("are adver(!C devierea c# :u$a"! a ca,ului i #c=il#r) de e6em,lu<. AURICUL. Cavi"a"e cardiac! ce ,rime"e (4 $ele 2 ai "e de a'- face (! "reac! 2 ve "riculul c#re(,u &!"#r. E6i("! u auricul dre," i u ul ("4 $) fiecare fii d le$a" de u ve "ricul ,ri "r'# valvul! aurieul#ve "ricular!. AURICULAR ;3#al!<. *ul3urare a ri"mului cardiac fu ci# !rii a #rmale a #dului (i u(al ;care a(i$ur! ("imularea elec"ric! a i imii<. SINONIMC 3#ala ri"mic! auricular!. Cau&a ,#a"e fi # 3#al! c#r# aria !) # mi#card#,a"ic (au # valvul#,a"ie ev#lua"!. +#ala auricular! (e ma ife("! ,ri "r'# al"er a ! a e,i(#adel#r de 3radicardic ;ri"m cardiac le "< .i de "a=icardie ;ri"m cardiac ra,id< (au ,ri f#ar"e (cur"e ,eri#ade de #,rire cardiac!. Dia$ #("icul e("e ("a3ili" du,! a ali&area da"el#r fur i&a"e de u O#l"er ;2 re$i("rare a ri"mului cardiac ,e dura"a a MR #re<. *RA*AMEN*. Ace("a de,i de de cau&a 3#lii i face ade(ea a,el la im,la "area u ui ("imula"#r cardiac ;,acemaPer<. AURICULO*ERAPIE. *era,eu"ic! deriva"! di acu,u c"ura "radii# al!) care c# ("! di "ra"area diferi"el#r afeciu i ale c#r,ului ,ri 2 e,!"uri 2 ,u c"e de"ermi a"e ale ,avili# ului urec=ii. AUSCUL*ARE. Aciu e de a(cul"are a &$#m#"el#r i "er e ale #r$a i(mului ,e "ru a c# "r#la fu ci# area u ui #r$a (au ,e "ru a decela # a #malie. AU*ISM. Ru,"ur! a ac"ivi"!ii mi "ale de reali"a"ea e6"eri#ar! i re"ra$erea mai mul" (au mai ,ui "#"al! 2 lumea ima$i ar! i a fa "a(mel#r. Ace(" "erme ) crea" 2 -.- l de c!"re ,(i=ia"rul elveia Eu$e +leulcr) (e a,lic! de#,#"riv! adul"ului i c#,ilului. Au"i(mul c#,ilului. La c#,il .au"i(mul e("e c#mu ,e "ru diver(e (i dr#ame ,(i=#"icc. Cau&ele (ale r!m4 di(,u"a"e. U ii) ca ,(i=a ali("ul america +ru # +e"cl=cim) c# (ider! au"i(mul ca # reacie de a,!rare a c#,ilului)care vede #rice relaie cu viul ca fii d di("ruc"iv!. Alii 2l e6,lic! ,ri "r'# Au"i(mul i fa "il (e ma ife("! 2 "#"deau a 2 ai "ea v4r("ei de JU lu i) cel mai ade(ea 2 ,rimul a al vieii. Au"i(mul lui Fa cr e("e f#rma "i,ic!. El (e ma ife("! ,ri "r'u de&i "ere( al c#,ilului fa! de lumea 2 (uflei"! ca (i ,e "ru ,r#,ria (a ima$i e di #$li d!) ,ri $e("uri i

2 "4r&ierea de lim3a: e("e frecve "!. Se (ul "erme ului de au"i(m ('a l!r$i" i ac#,er! # ,ar"e a d#me iului ,(i=#&el#r i fa "ile ,rec#ce ;2 ai "e de K a i<) 2 ,reci&area dia$ #("icului) di("i cia 2 "re au"i(m i arieraia mi "al! e("e ade(ea delica"!. Nu e6i("! "ra"ame " al cau&el#r au"i(mului i fa "il. ?c#li (,eciale) (,ri:i irea i (f!"uirea ,!ri il#r i familiil#r) u e#ri # "era,ie c#m,#r"ame "al! ;2 de#(e3i ,e "ru a reduce um!rul de au"#mu"il!ri< ,#" c# "ri3ui la # ameli#rare a 3#lii. Au"i(mul la adul". La adul") au"i(mul e("e cel mai de( u (im,"#m cli ic al (c=i&#fre iei. El a,are ca # a,!rare a (u3iec"ului fa! de a $#a(a ,r#v#ca"! de lumea e6"eri#ar!) ,erce,u"! ca #("il! i ame i !"#are. Au"i(mul e("e # ("are i de(cri,"i3il! de 3i&arerie 2 care (e ame("ec! a $#a(a i e6"a&ul)cu u (e "ime " de di&#lvare 2 i fi i" care ,#a"e face l#c u ei im,re(ii de $#l i de ,lic"i(eal! i (u,#r"a3il!) u e#ri cau&! a (i uciderii. +#l avul (e ru,e "re,"a" de lumea real!) care cur4 d u mai arc (em ificaie) re("r4 $4 du'(e la ceea ce ,r#,ria (a lume ima$i ar! vede c! ar fi. AU*OAN*ICORP. A "ic#r, 2 dre,"a" 2m,#"riva u ui c# ("i"ue " al #r$a i(mului care 2l ,r#duce. Au"#a "ic#r,ii (u " ,r#dui 2 cur(ul 3#lil#r au"#imu e i de,i("area l#r ,ermi"e ade(ea (! (e c# firme dia$ #("icul 3#lii. *#"ui) au"#a "ic#r,i ,#" a,!rea 2 m#d a"ural la (u3iecii 2 v4r("! f!r! (! a "re e&e ma ife("!ri cli ice. Ei u ,ar deci (! fie 2 m#d (i("ema"ic ,a"#$e i. AU*ODIALII AU*ODIALII. 'b OEMODIALII. AU*OBRE5A. Bref! 2 care $ref# ul e("e ,releva" c=iar de la (u3iec"ul 2 cau&!. Au"#$refa e("e #,u(ul al#$refei) ,rac"ica"! 2 "re d#i i divi&i ai aceleiai (,ecii) dar diferii $e e"ic) i (e de#(e3e"e i de =e"er#$ref!) efec"ua"! 2 "re d#i i divi&i de (,ecii diferi"e ;de e6em,lu) $refa de i im! de 3a3ui la u #m<. S,re de#(e3ire de al#$ref! i =e"er#$ref!) au"#$refa ,re&i "! ava "a:ul de a u a "re a fe #me ul de re:ecie ;re(,i $ere<. AU*OIMUNI*A*E. S"are ,a"#l#$ic! a #r$a i(mului deve i" vic"im! a ,r#,riil#r (ale mi:l#ace de a,!rare imu i"ar!. R#lul (i("emului imu i"ar e("e de a a,!ra #r$a i(mul fa! de a$re(iu ea $erme il#r e6"eri#ri. Dere$larea ace("ui (i("em ,r#v#ac! a,ariia a "ic#r,il#r d!u !"#ri #r$a i(mului ;au"#a "ic#r,i<. +#lile au"#imu e (e carac"eri&ea&! ,ri di("ru$erea u ui #r$a ;$la da "ir#id! 2 "ir#idi"a lui Oa(=im#"#< (au eu"rali&area u ei fu cii ;"ra (mi"erea i flu6ului erv#( c!"re muc=i 2 cur(ul mia("e ici<. AU*OMEDICAIE. Luare de medicame "e f!r! avi&ul medicului. U ele medicame "e) v4 du"e f!r! ree"!) (u " di(,# i3ile ,e "ru # au"#medicaie. E("e a3(#lu" #3li$a"#riu (! (e re(,ec"e i ("ruciu ile de f#l#(ire 2 "im,ul "ra"ame "ului (au (! fie ceru"e (fa"uri farmaci("ului) 2 fa,") ace("e medicame "e afla"e 2 v4 &are li3er! ,#" fi #cive dac! (u " ec#re(,u &!"#r f#l#(i"e. De al"fel) e("e 2 "#"deau a im,#r"a " (! (e re(,ec"e # ,re(cri,ie medical! i (! fie u"ili&a"e medicame "ele d#ar 2 ,eri#ada ,e "ru care au f#(l ,re(cri(e) u i ul"eri#r ,e "ru # "ul3urare (imilar!. AU*OMU*ILARE. C#m,#r"ame " 2 cur(ul c!ruia (u3iec"ul 2i ,r#v#ac! r! iri (au le&iu i. Au"#mu"ilarea (e 2 "4l e"e la c#,iii arierai (au ,(i=#"ici i ("i"ui# ali&aiC l#vi"uri de ca,) re,e"a"e) de ,ere"e (au mucarea ,um il#r e"c. La adul") acea("a c# ("i"uie # c#m,licaie $rav! a ,(i=#&el#r ;mela c#lie) (c=i&#fre ie) i,#=# drie delira "!<) care ece(i"! # (,i"ali&are de ur$e !. 2 (f4ri") ea ,#a"e fi u"ili&a"! ca mi:l#c de a "a: de c!"re ,(i=#,ai (au de c!"re i("erici) ceea ce u e6clude "recerea la fa,"e. AU*OPSIE. Ac" medical reali&a" du,! m#ar"e i de("i a" de"ermi !rii cau&el#r ei. SINONIMC ecr#,(ie. Au"#,(ia "re3uie (! fie f!cu"! c4" mai devreme ,#(i3il ,e "ru a evi"a al"er!rile cadavrului. Ea cu,ri de e6ami area e cefalului) a #r$a el#r i "er e a3d#mi ale) a "#racelui i a $4"ului. Se cau"! ,u erea 2 evide ! a le&iu il#r) 2 (,ecial a acel#ra care ar fi ,u"u" de"ermi a m#ar"ea) iar ,relev!rile (i("ema"ice (u " reali&a"e di "#a"e #r$a ele 2 vederea e6ami !ril#r 3i#l#$ice i micr#(c#,ice. U ele e(u"uri ,#" c=iar face #3iec"ul) ca 2 cur(ul a c=e"el#r crimi ali("ice) al u ui ("udiu "#6ic#l#$ic. AU*O*RANS5UIIE. I :ec"are i "rave #a(! a u ui (u3iec" cu ,r#,riul lui (4 $e) ,releva" 2 ai "ea u ei i "erve ii c=irur$icale (au 2 cur(ul ace("eia. SINONIMC "ra (fu&ie au"#l#$d. Primele au"#"ra (fu&ii da"ea&! di dece iul al a,"elea al (ec#lului #("ru) iar ri(cul de a c# "rac"a SIDA ,ri "ra (fu&ie a du( du,! -./1 la cre"erea cereril#r i a u"ili&!rii ace("ei me"#de. Au"#"ra (fu&ia mic#rea&! ,r#3a3ili"a"ea de a (e "ra (mi"e ,rimi"#rului u (4 $e c# "ami a" ;cu viru(ul SIDA) dar i viru(ul =e,a"i"ei) cu a$e ii ,alu'di(mului i ai (ifili(ului<) ca i ri(cul de accide "e "ra ('fu&i# ale ,ri i c#m,a"i3ili"a"ea de $ru, (a $vi . *#"ui) ea u ,#a"e fi u"ili&a"! 2 ca& de a emie (ever! (au c4 d ("area $e eral! a ,acie "ului e("e ,recar!. Du,! m#dul de #3i ere a (4 $elui) (e di("i $ diferi"e "e= ici de au"#'"ra (fu&ie.

A Aui#"ra (fu&iu am4 a"a (e ,rac"ic! 2 lu a care ,recede i "erve ia. Se efec"uea&! d#u! (au ,a"ru ,relev!ri de a,r#6ima"iv RUU milili"ri fiecare la i "erval de # (!,"!m4 !. S4 $ele) ,re$!"i" i c# (erva") e("e re"ra (fu&a" 2 m#me "ul i "erve iei (au 2 #rele #ri &ilele care urmea&!. A Recu,erarea ,re#,era"#rie (e ,rac"ic! 2 cur(ul a umi"#r i "erve ii. S4 $ele ,ierdu" e("e recu,era" cu a:u"#rul u #r a,ara"e (,eciale) a,#i e("e fil"ra" i re"ra (fu&a" 3#l avului. Acea("! "e= ic! ,#a"e fi i&#la"! (au a(#cia"! ,recede "ei "e= ici. A Oem#diluia ,re#,era"#rie) a(#cia"! "e= icil#r ,recede "e (au i&#la"!) c# ("! 2 ,relevarea a d#u! (au "rei u i"!i de (4 $e ;de RUU milili"ri< cu MR ,4 ! la R/ #re 2 ai "ea i "erve iei i 2 2 l#cuirea l#r ,ri "r'u lic=id mai ,ui de ( cu (c#,ul ca 3#l avul (!'i ,!("re&e v#lumul (!u de (4 $e "#"al. AU*OIOM. Cr#m#&#m ale c!rui i f#rmaii $e e"ice u i "ervi 2 de"ermi area (e6ului. 'G CROMOIOM. AUI. 5u cie (e &#rial! care ,ermi"e ca,"area (u e"el#r de c!"re urec=e i "ra (mi"erea l#r) ,ri i "ermediul ervului c#=lear) la creier) u de ele (u " ,rimi"e i a ali&a"e. Au&ul e("e # fu cie ,#(i3il! mulumi"! (i("emel#r audi"ive ,eriferice i a celui ce "ral. A Si("emul audi"iv ,eriferic e("e f#rma" di urec=ea e6"er !) medie i i "er !. 7 Urec=ea e6"er ! ;,avili# ul i c# duc"ul audi"iv e6"er < ,r#"e:ea&! urec=ea medie i aci# ea&! ca u rece,"#r am,lific4 d u ele frecve e. 7 Urec=ea medie) (i"ua"! 2 c!(ua "im,a ului ;cavi"a"ea #(ului "em,#ral<) am,lific! (u e"ele i a(i$ur! "ra (mi"erea l#r urec=ii medii. O mem3ra ! ela("ic! f#ar"e (u3ire) "im,a ul) i&#lea&! urec=ea medie de e6"eri#r. O(ci#arele ;ci#c! elul) ic#vala i (c!ria< "ra (mi" vi3raiile urec=ii i "er e. *r#m,a lui Eu("ac=i# c#mu ic! cu fari $ele i me i e c# ("a "! ,re(iu ea i "eri#ar!. AVOR* 7 Urec=ea i "er ! cu,ri de c#=leea) 2 fa!) (i (i("emul ve("i3ul#(emicircular) 2 (,a"e. Celulele cilia"e e6"er e ale c#=leei am,lific! me(a:ul (# #r i 2l "ra (mi" celulel#r cilia"e i "er e) care a"u ci "raduc i f#rmaia 2 "r'u me(a: erv#(. A Si("emul audi"iv ce "rul e("e c# ("i"ui" di fi3re erv#a(e care) ,lec4 d de la celulele cilia"e i "er e) (e u e(c la 3a&a c# duc"ului audi"iv ,e "ru a f#rma ervul audi"iv ; ervii audi"ivi c# ("i"uie a #,"a ,erec=e de ervi cra ie i<) ca i di c#r"e6ul "em,#ral) u de i flu6ul erv#( (e "ra (f#rm! 2 (e &aie c# "ie "! a me(a:ului audi"iv (i ,ermi"e i "er,re"area de c!"re (u3iec". AVI*AMINOI. A (am3lu al fe #me el#r ,a"#l#$ice cau&a"e de care e 2 u a (au mai mul"e vi"ami e. Deve i"e rare 2 !rile #ccide "ale) avi"ami #&ele (e 2 "4l e(c) 2 ,ri ci,al) 2 !rile 2 cur( de de&v#l"are. Ele ,#" fi c# (eci e ale u ei care e a a,#r"ului alime "ar) ale u ei a3(#r3ii di$e("ive i (uficie "e (au ale u ei u"ili&!ri deficie "e de c!"re #r$a i(m a ace("#r vi"ami e. A Avi"ami #&a A (e ma ife("!) 2 ,ri ci,al) ,ri "ul3ur!ri #culareC =emeral#,ie ;(l!3irea (au ,ierderea vederii 2 lumi ! ,ui i "e (!< i 6er#f"almie ;dimi uarea "ra (,are ei c# :u c"ivei i c#r eei<. A Avi"ami #&a +l are ca e6,re(ie ma:#r! 3#ala umi"! 3eri'3eri. A Avi"ami #&a +M (au ari3#flavi #&a a "re ea&! "ul3ur!ri #culare ;(c!derea acui"!ii vi&uale) f#"#f#3ic ,ri (e (i3ili"a"e a #rmal! la lumi !< i le&iu i cu"a #muc#a(c ;cr!,area 3u&el#r<. A Avi"ami #&a +Y are ma ife("!ri mul"i,le i 3i e cu #(cu"e la a imal) dar) 2 ,a"#l#$ia uma !) u e6i("! carac"eri&a"! # avi"ami #&! +Y. A Avi"ami #&a +-M) v#r3i d la ,r#,riu) u e6i("!) dar e6i("! # afeciu e) 3#ala lui +iermer) care (e carac"eri&ea&! ,ri a3(e a a3(#r3iei de vi"ami ! +-M ca urmare a u ei al"er!ri a muc#a(ei $a("rice. A Avi"ami #&a C c# firma"! a "re ea&! (c#r3u"ul i) la (u$ar) 3#ala lui +arl#W. A Avi"ami #&a D are dre," c# (eci ! u ra=i"i(m la c#,il) # #("e#malacie ;afeciu e carac"eri&a"! ,ri "r'# 2 muiere a #a(el#r< la adul" i) la #rice v4r("! i 2 a umi"e 2m,re:ur!ri) # "e"a ie. A Avi"ami #&a F a "re ea&! fe #me e =em#ra$ice. A Avi"ami #&a PP a "re ea&! ,ela$ra. AVOR*) 2 "reru,ere ,rema"ur! a (arci ii. 2 f#l#(irea cure "!) cuv4 "ul av#r" e("e u"ili&a" ca (i # im al 2 "reru,erii v#lu "are a (arci ii ;I.V.S.<)2 "im, ce e6,re(ia a"ere fal(! de(em ea&! u av#r" (,# "a ) 2 ,lu() (e ume"e av#r" "era,eu"ic # 2 "reru,ere a (arci ii ,r#v#ca"! di m#"ive medicale. Av#r"ul (,# "a . Ace("a 2 (eam ! ,ierderea e,r#v#ca"! a f!"ului 2 ai "e de a -/U'a &i de (arci !. El e("e umi") 2 m#d cure ") a"ere fal(!. CAUIE. Cau&ele de av#r" (,# "a ) mul"i,le) "re3uie (! fie ("a3ili"e ,e "ru a ,u e 2 a,licare "ra"ame "ul adecva". A Cau&ele ma"er e $ru,ea&! cau&ele $e i"ale ;=i,#,la&ia (au malf#rmaiile u"eri c) (i ec=iile) (al,i $i"a) fi3r#mul i "um#ra u"erului) 3ea a c#lului u"eri <E cau&ele =#rm# ale ;i (uficie ! 2 e("r#$e i (au ,r#$e("er# ) i (uficie a =#rm# al! $l#3al!) =i,#"ir#idia) e6ce(ul de a dr#$e i<E cau&ele $e erale ;care a alime "ar!) i "#6icaia) # 3#al! i feci#a(!) dia3e"ul) (ifili(ul) "rauma"i(mele diver(e<.

D#ar av#r"urile re,e"a"e :u("ific! i ve("i$aiile de dura"!) dar cerce"area cau&ei de av#r" "re3uie "#"ui 2 "re,ri (! c# c#mi"e " cu "ra"ame ul. A Cau&ele #vulare c#re(,u d u #r a #malii fe"ale i re,re&i "! 2 :ur de 1US di a"erile fal(e. Ace"i fac"#ri aci# ea&! 2 de#(e3i 2 "im,ul ,rimului "rime("ru de (arci ! i ,r#v#ac! m#ar"ea f!"ului 2 ai "ea e6,lu&iei (ale. Sarci ile mul"i,le i =idram i#(ul ;e6ce(ul de lic=id am i#"ic< fac ,ar"e di cau&ele #vulare. SIMP*OME SI SEMNE. La 2 ce,u"ul (arci ii) (em ele u ei imi e e de av#r" c# ("au di me"r#ra$ii ;,ierderi mici de (4 $e r#u< edurer#a(eE u e#ri li (e a(#cia&! i c#lici. Odi= a a3(#lu"! la ,a") 2 (#i"! de u "ra"ame " medical ;=#rm# i) a "i(,a("ice<) (e d#vede"e cel mai 3u mi:l#c de lu,"! 2m,#"riva ace("#r ame i !ri de av#r". Ec#$rafia ,ermi"e (! (e verifice l#cul de im,la "are a em3ri# ului ;i,#"e&a u ei (arci i e6"rau"eri e<E 2 ca& de 3ea a a c#lului u"eri ) ,reve irea av#r"ului ece(i"! u (ercla: al u"erului i re,au(ul "#"al. 2 (c=im3) cre"erea ,r#$re(iv! a ,ierderil#r (a $vi e i a dureril#r) 2 (#i"e de de(c=iderea c#lului) a u ! av#r"ul ,r#,riu'&i(. Av#r"ul (e ume"e c#m,le" dac! f!"ul i ,lace "a au f#(" e6,ul&a"eE el u ece(i"! ici u "ra"ame " de#(e3i") 2 (c=im3) dac! e6i("! # re"e ie ,lace "ar! 2 cavi"a"ea u"eri !) e ,u"em "eme de # =em#ra$ie (au de # i fecie l#cal!. E("e ece(ar! efec"uarea u ui e6ame ) revi&ia u"eri !) 2 mediu (,i"alice(c. *RA*AMEN*. Pe "ru a a(i$ura vacui"a"ea u"eri ! (e ,rac"ic! u c=iure"a: (u3 a e("e&ie $e eral!E (u " ,re(cri(e imedia" a "i3i#"ice ,e "ru a ,reve i # eve "ual! i fecie. Cau&a av#r"ului e("e c!u"a"! imedia" cu (c#,ul de a ,u"ea i ("i"ui) dac! e("e ca&ul) u "ra"ame " care (! ,ermi"! evi"area u ui #u av#r". Av#r"ul ,r#v#ca". Aici (e face de#(e3irea 2 "re av#r"ul ,r#v#ca" di m#"ive "era,eu"ice i av#r"ul ,r#v#ca" 2 ca& de ,eric#l. Av#r" ,r#v#ca" di m#"ive "era,eu"ice. Ace("a (e ,rac"ic! 2 #rice m#me " al (arci ii) la cererea am3il#r ,!ri i (au a u uia di "re ei) dac! viaa mamei (e afl! 2 ,eric#l ;i (uficie ! fie cardiac!) fie re al!) fie re(,ira"#rie) S l DA) ca cer e"c.< (au dac! e6i("! u ri(c mare de a"i $ere a c#,ilului de # afeciu e de#(e3i" de $rav! i i cura3il!. E6ame e adecva"e ,ermi" verificarea ,re(u,u eril#r de a"i $ere fe"al! ;ec#$rafie) 3i#,(ie a vil#&i"!il#r c#riale) am i#ce "e&!) (er#dia$ #("ice (a $vi e<. AVULSIE DEN*AR 1U Av#r"ul "era,eu"ic) ale c!rui c#m,licaii a,ar d#ar 2 m#d e6ce,i# al) e("e efec"ua" 2 mediu (,i"alice(c ,ri admi i("rarea de ,r#("a$la di c. Av#r" 2 Si"uaii de ,eric#l. Ace("a (e reali&ea&! la 2 ce,u"ul (arci ii) ,e 3a&a :u("ific!rii (i"uaiei i du,! i f#rmarea ,rivi d ri(curile medicale la care e("e e6,u(! femeia. Ace(" av#r" e("e ,rac"ica" (u3 a e("e&ie l#cal! (au $e eral!) ,ri a(,iraie e d#u"eri !) cu # ca ul! (au cu # (eri $! ;me"#da lui Farma <) (au) mul" mai rar di cau&a ri(curil#r de le&are a muc#a(ei u"cri e) ,ri c=iure"a:. A(,iraia ,#a"e fi 2 l#cui"!) ,4 ! 2 a R.'a &i de ame #ree) ,ri "r'u "ra"ame " care a(#cia&! mife,ri("# ul ;RU R/Y< i u deriva" de ,r#("a$la di e) admi i("ra" la JY'R/ #re du,! luarea mife,ri("# ului. Ace("e ,r#du(e (u " c# "rai dica"e 2 ca& de "a3a$i(m re$ula" (au de ali fac"#ri de ri(c cardi#va(cular ;=i,crli,idemie) dia3e"<. A,#i e("e rec#ma da" u c# "race,"iv. 'LQN*RERUPERE VOLUN*AR A SARCINII) S*ERILI*A*E. AVULSIE DEN*AR. E6"ra$ere (au lu6are a u ui di "e. Avul(ia de "ar! ,#a"e fi ,r#v#ca"! ;avul(ie "era,eu"ic!< (au (,# "a !) ca urmare a u ui #c ;avul(ie "rauma"ic!<. Avul(ia de "ar! "era,eu"ic!. E("e i "erve ia c=irur$ical! de umi"! 2 m#d cure " e6"racie de "ar!) 2 cur(ul c!reia di "ele e("e elimi a" 2 2 "re$imea (a ;c#r#a ! i r!d!ci i<. INDICAII. Acea("! i "erve ie radical!) deve i"! rar! 2 &ilele #a("re.,#a"e fi reali&a"!C 7 a"u ci c4 d "era,cu"icile #3i ui"e (u " i #,era "e ;caria e("e f#ar"e 2 "i (!) frac"ur! c#r# #radicular!) ,ar#'d# "#,a"ie ava (a"! e"c.<E 7 a"u ci c4 d di ii (u " dera :a i (au r!(,u &!"#ri de # mal#clu&ie ;,r#a("! (u,ra,u ere a di il#r ma6ilarului (u,eri#r ,e("e cei ai ma6ilarului i feri#r) dera :4 d ma("icaia (au $e er4 d c#m,licaii i feci#a(e) (au ,r#3leme e("e"ice<. A("fel) la c#,il) di "ele defi i"iv ,#a"e eru,e a"u ci c4 d di "ele de la,"e (e afl! 2 c! ,e arcad!. E6"ra$erea ace("uia di urm! va ,ermi"e ade(ea re,#&ii# area c#rec"! a di "elui 2 ev#luieE 7 2 ca& de "ra"ame " #r"#d# "icE 7 ,e "ru a ,reve i u ri(c i feci#() 2 ai "ea u ei #,eraii c=irur$icale ,e i im! (au a u ei radi#"era,ii a ca cerel#r feei) a(u,ra di il#r care c# ("i"uie f#care i feci#a(e. DES5?URARE) 2 $e eral) e("e ,rac"ica"! # a e("e&ie l#cal!. A e("e&ia ,#a"e fi $e eral! a"u ci c4 d e("e v#r3a de e6"racia di il#r de mi "e i clui 2 m#d c#m,lica") a mai mul"#r di i 2 acelai "im,) #ri 2 ca&ul ,acie il#r de#(e3i" de a 6i#i (au a c#,iil#r. Bi $ia di :urul di "elui e("e de&li,i"! de di "e i di "ele e("e "ra(. A("u,area alve#lei (e face 2 ce,4 d cu c=ea$ul. Du,! c#m,le6i"a"ea i "erve iei)

("area di "elui i a 3#l avului) a "i3i#"icel#r i a "ii flama"#arel#r li (e ,#" a(#cia a al$e&ice i (,!larea $urii cu ,re,ara"ele #3i ui"e. COMPLICAII. Pui frecve "e 2 $e eral) c#m,licaiile ,#" lua f#rma u ei alve#li"e ;i flamaia alve#lei< (au a u ei =em#ra$ii. Di ii care au f#(" e6"rai ,#" fi 2 l#cuii ,ri ,r#"e&e fi6e ;,u i< (au m#3ile) (au c=iar ,ri im,la "uri. Avul(ia de "ar! "rauma"ic!. Acea("a e("e lu6aia u ui di "e 2 urma u ui #c. 2 ace(" ca&) avul(ia e("e 2 (#i"! u e#ri i de al"e le&iu iC frac"ura mar$i ii alve#lare) r! irea 3u&el#r. I ci(ivii (u,eri#ri ai c#,iil#r de 1'-U a i (u " e6,ui 2 m#d de#(e3i") mai ale( dac! ei #cu,! # ,#&iie ,rea a "eri#ar!. Cu #ca&ia u ui accide ") "re3uie 2 "#"deau a) ,e c4" e ,#(i3il) (! (e recu,ere&e di "ele (au di ii avul(aiE 2 fa,") (e 2 cearc! ade(ea reim,la "area l#r dei re&ul"a"ele (u " i cer"e. Acea("! reui"! de,i de de (u,ravieuirea li$ame "ului ,ar#d# "al) c# dii# a"! de J eleme "eC r!d!ci a di "elui avul(a" u "re3uie (! fie ici r!&ui"!) ici cur!a"!E di "ele "re3uie (! fie reim,la "a" f#ar"e re,ede ;2 mai ,ui de # #r!< i c# (erva") 2 a"e,"area reim,la "!rii) 2 (er fi&i#l#$ic (au 2 la,"eE "ra"ame "ul efec"ua" de c!"re de "i(" "re3uie (! cu,ri d! # c# "e ie i 2 $ri:irea ,reve "iv! a r!d!ci ii. Re(,ec"area ace("#r c# diii) ,recum i # (eri#a(! (u,rave$=ere radi#l#$ic! "im, de u a fav#ri&ea&! me i erea dura3il! a di "elui reim,la "a". AIOOSPERMIE. A3(e ! "#"al! a (,erma"#&#i&il#r 2 (,erma emi(!. A&##(,ermia e("e # cau&! im,#r"a "! de ("erili"a"e ma(culi !. Ea difer! de #li$#(,ermie ;ca "i"a"e mic! de (,erma"#&#i&i< i de a("e #(,ermie ;i (uficie "a m#3ili"a"e a (,erma"#&#i&il#r<. A&##(,ermia afec"ea&! a,r#6ima"iv l S di "re 3!r3ai. Cerce"!rile efec"ua"e ,ri e6ame e cli ice i d#&!ri =#rm# ale ,ermi" (! (e ("a3ilea(c! d#u! f#rme de a&##(,ermieC a&##(,ermia e6cre"#rie i a&##(,ermia (ecre"#rie. A&##(,ermia e6cre"#rie. S,erma"#&#i&ii (e f#rmea&! #rmal 2 "e("icul) dar #3("rucia ca alel#r defere "e (au c,ididimel#r 2m,iedic! "ra (,#r"ul l#r (,re ve&iculele (emi ale i ,r#("a"!. Acea("! #3("rucie ,#a"e re&ul"a di "r'# 3#al! cu "ra (mi(ie (e6ual!) di "r'# "u3ercul#&!) di "r'# i "erve ie c=irur$ical! ,rac"ica"! 2 re$iu ea i $=i al! (au di "r'# i fecie cr# ic! a a,ara"ului $e i"al. A&##(,ermia (ecre"#rie. S,erma"#&#i&ii u (e mai f#rmea&! 2 "e("icul. +i#,(ia "c("icular! c# firm! acea("! a #malie. C4 d acea("! a&##(,ermie e("e c# $e i"al!) ea ,#a"e ,r#ve i di "r'# cri,"#r=idie ;"e("iculele r!ma(e 2 a3d#me <) di "r'u (i dr#m al lui Fli efel"er ;,re&e a u ui cr#m#&#m H (u,lime "ar< (au di "r'# muc#vi(cidi#&!. A&##(,ermia (ecre"#rie e("e u e#ri c# (ecu"iv! u ei #r=i"e ;i flamaie "e("icular!< (au u #r "ra"ame "e a "ica cer#a(e. Ma:#ri"a"ea ace("#r f#rme de a&##(,ermie u au 2 ,re&e " vreu "ra"ame ". AI*. 'GIlDOVUDIN. +A+ESIOI (au +A+ESIELOI. +#al! ,ara&i"ar! da"#ra"! i fe("!rii $l#3ulel#r r#ii de c!"re 3a3e(#ide. +a3e(#idele (u " ,r#"#&#arc care ,ara&i"ea&! #mul i umer#a(e a imale ;,ir#,la(m#&a ca i !<. De umirea 3#lii i a ,r#"#&#arel#r deriv! di umele (ava "ului r#m4 Vic"#r +a3e. I fecia (e "ra (mi"e ,ri 2 e,!"ura de c!,ue a,ari 4 d u #r (,ecii varia"e. Su3 f#rma (a 3e i$ !) care (e 2 "4l e"e frecve " 2 SUA) 3a3e(i#&a (e "raduce ,ri fe3r!) a("e ie) "ra (,iraii i dureri mu(culare) 2 Eur#,a) ea (urvi e mai ale( la (u3iecii care au (uferi" a3laia (,li ei. 2 ace(" ca& e("e v#r3a de # f#rm! $rav! care (e ma ife("! ,ri "r'# a emie acu"!) care a,are 3ru"al) i ,ri "r'# i (ufi' cie ! re al! (ever!. *ra"ame "ul a(#cia&!) 2 afar! de 2 de,!r"area c!,uei) care r!m4 e ,ri (! 2 ,iele mai mul"e &ile) "ra (fu&ii (a $vi e) me"#de de e,urare a (4 $elui ,ri ri ic=i ar"ificial i a "i3i#"ice. +ACIL. +ac"erie 2 f#rm! de 3a("# a) (,re de#(e3ire de c#ci ;3ac"erii r#"u de< i de (,ir#c=e"e ;3ac"erii (,irala"e<. +acilii (u " r!(,u &!"#ri de umer#a(e 3#liC dif"erie) di&e "erie) "e"a #() "u3ercul#&! e"c. +ACIL ACIDO'ALCOOLOREIIS*EN*. A M>CO +AC*ERIUM. +AC*ERICID) '. Care #m#ar! 3ac"eriile) care le di("ru$e. +AC*ERIE. 5ii ! a,ari 4 d u ui $ru, carac"eri&a" ,ri "r'# ("ruc"ur! u icelular! f#ar"e (im,l!) cu ucleu difu& i care (e re,r#duce ,ri (ci&i,ari"a"e ;divi&area 2 d#u!<. U ele 3ac"erii au u efec" 3e efic a(u,ra #r$a i(mului) ca cele care "r!ie(c 2 i "e("i i c# "ri3uie la di$e("ie i cele care) ,re&e "e 2 ,erma e ! ,e ,iele) 2m,iedic! 3ac"eriile ,a"#$e e (! # c#l# i&e&e ;fl#ra (a,r#fi"!<. Al"e 3ac"erii (u " ,a"#$e e i (e afl! la #ri$i ea a umer#a(e afeciu i. Ele ,!"ru d 2 #r$a i(m 2 diferi"e m#duriC i =alare ;"u3ercul#&!) dif"erie) "u(e c# vul(iv!<) i $e("ie ;fe3r! "if#id!<) ,ri a,ara"ul ur#$e i"al ;3#lile cu "ra (mi(ie (e6ual!)ca (ifili(ul i 3le #ra$ia<) ,ri ,l!$i ;"e"a #(ul< (au ,ri f#liculii ,il#i ;furu cule<. I feciile 3ac"erie e cu"a a"e (u " fav#ri&a"e de c!ldur!) "ra (,iraie i a("u,area ,ielii cu (cu"ece (au cu ,a (ame "e. +AC*ERIOLOBIE. Di(ci,li ! c# ( 3ac"eriil#r.

a"! ("udiului +AC*ERIOS*A*IC) '. Se ume"e #rice fe #me (au #rice (u3("a !) 2 de#(e3i a "i3i#"ic! ;"e"racicli e) cl#ramfe ic#l) macr#lide<) ca,a3ile (! i =i3e mul"i,licarea 3ac"eriil#r f!r! (! le ucid!. +AC*ERIURIE. Pre&e ! a 3ac"eriil#r 2 uri !. Dei uri a e("e 2 m#d #rmal ("eril!) # 3ac"eriurie u e("e (i # im! 2 "#"deau a cu # i fecie a c!il#r uri are) 2 fa,") uri a ,#a"e fi c# "ami a"! 2 m#me "ul emi(iei (ale (au al ,relev!riiC a"u ci (e v#r3e"e de 3ac"eriurie e,a"#l#$ic!. Pe "ru ca # 3ac"eriurie (! fie 8(em ifica"iv!9 ;adic! ea (! a"e("e # i fecie a ve&icii) a ure"rei (au a ri ic=il#r<) (u " ceru"e cri"erii f#ar"e ("ric"e) mai ale( u um!r de 3ac"erii mai mare de -U UUU ,e milili"rul de uri !. Berme ii ,re&e i 2 uri ! (e cau"! cu a:u"#rul u ui e6ame ci"#3ac"eri#l#$ic al uri ii ;E.C.+.U.<) a(#cia" cu # um!r!"#are de $erme i. +ABASOI. +#al! re(,ira"#rie cau&a"! de i =alarea ,ul3eril#r re&ul"a"e di ,ar"ea lem #a(! a "re("iei de &a=!r r!ma(e du,! e6"ra$erea &a=!rului. +ALANI*. I flamaie cel mai de( acu"! a $la dului i a ,#riu ii di "re $la d i ,re,u. O 3ala i"! ,#a"e c# ("i"ui # l#cali&are ,ar"icular! a u ei derma"#&e ;,(#ria&i() ec&em!) lic=e ) af"#&!< (au ,#a"e avea # #ri$i e ;um#ral!) c=iar ca cer#a(!. +ala i"ele i feci#a(e) cau&a"e de 3ac"erii) de ciu,ercile micr#(c#,ice ;ca dida<) de ,ara&ii ;"ric=#m# a(< (au de viru(uri ;=er,e(<) (u " 3#li "ra (mi(i3ile (e6ual. *ra"ame "ul 3ala i"ei e("e cel al cau&ei (ale) 2 da"! ce acea("a a f#(" de"ermi a"!. +ALAN*IDIOI (au +ALAN*IDIAIA. +#al! ,ara &i"ar! a c#l# ului cau&a"! de i fe("area cu +ala lidium c#li. +ALNEO*ERAPIE +ala "idi#&a) ,re&e "! ,e "#a"! (u,rafaa $l#3ului) dar mai ale( 2 &# a "r#,ical!) afec"ea&! ,#rcul i) mai rar) #mul. C# "ami area (e face ,ri ,ara&iii 2 c=i("ai ;c=i("ul fii d f#rma de re&i("e ! a ,r#"#&#arel#r 2 mediul e6"eri#r<) ,ri i $erarea a,ei i fe("a"e (au a c!r ii de ,#rc i (uficie " $!"i"!. Acea("! &## #&! ;3#al! a a imalului "ra (mi(i3il! la #m< (e "raduce ,ri "r'# di&e "erie cu (cau e muc#a(e i (4 $er4 de) ,ri dureri a3d#mi ale i) u e#ri) ,ri =em#ra$ii i "e("i ale) # ,eri"# i"! i # c#li"! cr# ic!. +ALNEO*ERAPIE. 2 $ri:ire ,ri 3!i a c#r,ului 2 "re$ (au a u eia di ,!rile (ale. +al e#"era,ia e("e u"ili&a"! 2 cura afeciu il#r reuma"i(male) derma"#l#$ice i #"#ri #lari $#l#$ice. Se u"ili&ea&! diferi"e "i,uri de a,e c!r#ra li (e adau$! (au u (#luii medicame "#a(e. f +!ile medicame "#a(e (e fac 2 cad!E aici ,#" fi i "r#du(e umer#a(e (u3("a e medicame "#a(e. +!ile a "i(e,"ice ;"ricl#car3a ) cl#r=e6idi !) ,erma $a a" de ,#"a(iu< (e im,u 2 derma"#&ele i fec"a"e. +!ile em#lie "e ;amid# ) #v!&) ulei de (#ia) ulei de ara=ide e"c.< ,ermi" # 2 muiere a e6ce(ului de Pera"i ! e,idermic! ;,(#ria&i() Pera"#dermii) u(care cu"a a"! ]6er#&!<. +!ile a "i,ruri$i #a(e ;,r#du(e ve$e"ale) ulei mi eral) li,#,r#"ei e< (u " ,re(cri(e mai ale( ,e "ru ,ruri"ele aler$ice. A +!ile "ermale u"ili&ea&! a,ele de i&v#r "ermal la "em,era"ura de ieire la (u,rafa!) r!ci"e (au 2 c!l&i"e. I&v#arele (u " i dica"e ,e "ru diferi"e afeciu i du,! c#m,#&iia a,ei ;3#$a"! 2 calciu) 2 (ulf) 2 fier) 2 cu,ru) 2 (ulfai) 2 3icar3# ai) 2 3i#6id de car3# e"c.<. A +!ile de !m#l (u " #3i u"e ,ri ame("ecarea a,ei "ermale cu u #r#i. Ele (u " i dica"e 2 (,ecial 2 "ra"ame "ul reuma"i(mului. A'L *ERMALISM. +ALONARE. 'G DIS*ENSIE A+DOMINAL. +ANDANARE. *e= ic! u"ili&a"! ,e "ru a me i e la l#cul lui u ,a (ame ") ,e "ru a e6erci"a # c#m,re(ie (au ,e "ru a im#3ili&a # ,ar"e a c#r,ului (au a u ui mem3ru. DI5ERI*E *IPURI DE +ANDANRI A +a da:!rile (im,le (u " c# ("i"ui"e di r4 duri de f4ii ;de ,4 &!) de la"e6) de "ric#" ela("ic< care ac#,er! 2 2 "re$ime (au 2 c# :#ar! # ,ar"e a c#r,ului. A,lica"e 2 m#d circular) (,irala") #3lic) i ver(a" (au 2 crucia") du,! ,ar"ea c#r,ului avu"! 2 vedere) 3a da:!rile (im,le (u " u"ili&a"e frecve " ,e "ru a me i e u ,a (ame ") ,e "ru a im#3ili&a mem3rul care a (uferi" # e "#r(!) 2 ,ar"icular de $le& !) i ,e "ru c# "e ia a3d#mi al!. A +a da:!rile &i(e ,li e (u " reali&a"e cu 3uc!i mari de ,4 &! ,lia"e a("fel 2 c4" (! im#3ili&e&e u mem3ru r! i" ;2 ca& de lu6aie a um!rului) de "rauma"i(m al a "e3raului e"c.< ,ri le$area (a de "#race. A +a da:!rile "a3ulare (e reali&ea&! cu cili dri di :er(e (au 2m,le"i"ur! mare u"ili&a"e frecve " ,e "ru ,a (area 1M de$e"el#r (au) 2 f#rm! de c=il#") ,e "ru ,a (ame "ele ,eri eului. A +a da:!rile meca ice (e fac cu 3a da:e =er iare c#m,u(e di u a (au d#u! ,er ie ;3ule alu $i"e) 2 $e eral di cauciuc) de("i a"e c#m,rim!rii #rificiului =er iar< i # ce "ur! de (u(i ere. +AR+I*URIC. Medicame " u"ili&a" 2 "ra"area e,ile,(iei (au 2 cur(ul a e("e&iei.

+ar3i"uricele dimi uea&! ac"ivi"a"ea (i("emului erv#( ce "ral) dar u mai (u " u"ili&a"e ca =i, #"ice ;i duc"#ri de (#m < di cau&a efec"el#r l#r ed#ri"e. Ele (u " c# "rai dica"e 2 ca& de aler$ie la ,r#du() de ,#rfirie ;"ul3urare de me"a3#li(m<) de # i (uficie ! re al! i re(,ira"#rie (ever!) de (arci ! ;2 afara fa,"ului c! e("e ece(ar< i de al!,"are. Admi i("rarea l#r (e face ,e cale #ral! (au i :ec"a3il!. E5EC*E NEDORI*E. U ul di "re ,ri ci,alele l#r efec"e ed#ri"e e("e decla area u ei "#lera e ; ece(i"4 d # cre"ere ,r#$re(iv! a d#&el#r) ,u"4 d mer$e ,4 ! la "#6ic#ma ie<. Aciu ea (eda"iv!) (#m #le a ,e care ele le a "re ea&! ,#" fi ("4 :e i"#areE a(#cierea cu alc##lul am,lific! ace(" efec". +ar3i"uricele ,r#v#ac!) de a(eme ea) reacii cu"a a"e) dureri ar"iculare) (c!deri de "e (iu e ar"erial!) a emii i cri&e de ,#rfirie. +ar3i"uricele (u " 2 ,lu( i duc"#ri e &ima"iciC ele ("imulea&! e &imele =e,a"ice r!(,u &!"#are de de$radarea a umer#a(e medicame "e) care ri(c! a"u ci (! devi ! mai ,ui eficace ;a "ic#a$ula "e #rale) 3e"a3l#ca "e) de,re(#are ale (i("emului erv#( ce "ral) c# "race,"ive #rale<. +ARLO^ ;Si dr#m al lui<. *ul3urare cardiac! a(#cii d u &$#m#" a #rmal i u (uflu 2 "im,ul (i("#lei. SINONIMC 3al# i&are valvular!. Si dr#mul lui +arl#W e("e le$a" de # (c!,are de (4 $e ,ri "r'# valv! (au c=iar ,ri d#u! valve mi"rale. Acea("! (c!,are e("e c# (eci a u ei le&iu i (,eciale) umi"! ,r#'la,(u() carac"eri&a"! ,ri "r'# micare a #rmal! a valvei care face # ,r#emi e ! 2 cavi"a"ea auriculului ("4 $. Ace(" ,r#la,(u() cau&a" de # a #malie a "e6"urii valvei) e("e de"ec"a" la a,r#6ima"iv KS di ,#,ulaie) dar umai la # f#ar"e mic! ,r#,#rie d! a"ere u #r c#m,licaii) cel mai ade(ea 3e i$ e ;am,lificarea (c!,!rii mi"rale) "ul3ur!ri ale ri"mului cardiac< (au) 2 m#d e6ce,i# al) mai $rave ;em3#lie) i fecie a valvei<. +ARO*RAUMA*ISM. Orice ma ife("are ,a"#l#$ic! le$a"! de variaiile de ,re(iu e di i "eri#rul #r$a i(mului. U 3ar#"rauma"i(m (urvi e la ,l# :area (u3mari ! (au 2 avi# fie la c#3#r4re) fie la urcare ;accide " de dec#m',re(ie<. De a(eme ea) mai ,#" (urve i accide "e &i(e 3ar#'me"rice la (u3iecii aflai (u3 ve "ilaie a(i("a"! ;(u3ieci i "u3ai (au "ra=e#"#mi&ai) e6,ui la (u,ra,re(iu ea u ui re(,ira"#r ar"ificial<. 1J +*RVNEE +AR*OOLIN ;$la d! a lui<. 5iecare di "re $la dele (i"ua"e de # ,ar"e i de al"a a :um!"!ii ,#("eri#are a #rificiului va$i al. SlNONIMC $la da vulv#va$i ala. R#lul l#r c# ("! 2 a (ecre"a 2 ,erma e !) dar mai ale( cu ,rec!dere 2 "im,ul ra,#r"uril#r (e6uale) u lic=id dilua" i i c#l#r care c# "ri3uie la lu3rificarea va$i ului. +AR*OOLINI*. I flamaie a u eia (au c=iar a cel#r d#u! $la de ale lui +ar"=#li . O 3ar"=#li i"! (urvi e cel mai de( ,lec4 d de la # i fecie va$i al!. Ea ,#a"e) de a(eme ea) (! (uccead! i fec"!rii u ui ,(eud#c=i(" ;c=i(" f!r! e,i"eliu<) f#rma" du,! #3"urarea ca alului e6cre"#r al $la dei. Sim,"#mele (u " # umfl!"ur! r#ie i durer#a(! a ,!rii ,#("eri#are a vulvei) 2 (#i"! de fe3r!. Ca urmare) (e ,#a"e f#rma u a3ce() (em ala" ,ri "r'# "umefiere cu ,re&e a ,ur#iului (u3iace ". La 2 ce,u"ul i flamaiei) "ra"ame "ul face a,el la a "i3i#"ice. Dac! e6i("! u a3ce() "ra"ame "ul e("e a"u ci c=irur$ical. +AR*ONELOI. +#al! i feci#a(! ,r#v#ca"! de # 3ac"erie Bram e$a"iv!) +ar"# ella 3adllif#rmi() "ra (mi(! #mului ,ri 2 e,!"ura u ei i (ec"e) fle3#"#mul) di $e ul Lul&#mDa. SINONIMEC a emie de Peru) 3#al! a lui Ca i# ) fe3r! de Or#Da. +ar"# el#&a face rava$ii 2 ("are e demic! 2 v!ile 2 al"e ale A &il#rE #mul e("e (i $ura $a&d! cu #(cu"! a ace("ui $erme e. *ra"ame "ul) eficace dac! e("e a,lica" 2 c! di fa&a i iial!) c# ("! 2 admi i("rarea de a "i3i#"ice. +ASEDO^ ;3#al! a lui<. +#al! au"#imu ! a $la dei "ir#ide. SlNONIMC 3#ala a lui Brave(. Acea("! 3#al! afec"ea&! mai ale( femeile "i ere. Ea e("e u e#ri # 3#al! de familie (au e("e a(#cia"! u ui dia3e" &a=ara". U eve ime " marca " al vieii ,acie "ului ;(urme a:) (c=im3are familial! (au ,r#fe(i# al!< ,#a"e fi u fac"#r decla am. +#ala lui +a(ed#W e("e cea mai frecve "! di "re cau&ele de =i,er"ir#idie ;cre"erea ,r#duciei de =#rm# i "ir#idie i<. SIMP*OME ?I SEMNE. Su " #3(erva"e "rei feluri de (em e. A Sem ele de =i,er"ir#idie) f#ar"e frecve "e) m#"ivea&! ade(ea c# (ul"aia medical!C ,ierdere 2 $reu"a"e) dei ,#f"a de m4 care (e ,!("rea&!) "remur!"uri) #3#(eal! i a$i"aie. A BuDa) m!rirea difu&! i 3e i$ ! a "ir#idei) ceea ce ,r#v#ac! # umflare a $4"ului) e("e u (em c# ("a ". Pal,area "ir#idei ,ermi"e e("imarea m!rimii i 2 "i derii. A Sem ele #culare (e ma ife("! cu # im,#r"a ! f#ar"e varia3il!C re"racia ,le#a,ei (u,eri#are) ceea ce face ,rivirea mai ("r!luci"#areE (em e i flama"#rii ;r#ea!.edem<E e6#f"al'mie ;#c=ii ieii di #r3i"e<) eve "ual 3ila"eral!E ,arali&ia muc=il#r #cul#m#"#ri. A"i $erea #cular! ,#a"e ,receda (au urma du,! mai muli a i de la a,ariia u ei =i,er"ir#idii. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul 3#lii lui +a(ed#W e("e cli ic) f# da" ,e a(#cierea

(im,"#mel#r. El e("e c# firma" ,ri e6ame e (a $vi e) care ,u 2 evide ! u ivel mic de "ire#("imuli ! i # cre"ere a ivelului de =#rm# i "ir#idie i) i ,ri (ci "i$rafia cu "e= eiu) care de&v!luie # =i,erfi6are difu&! a ace("ei (u3("a e 2 "#"ali"a"ea $la dei "ir#ide. *ra"ame "ul ,#a"e fi medicame "#( ;a "i"ir#idie e de (i "e&!<) c=irur$ical ;"ir#idec"#mie ,arial!< (au ,#a"e face a,el la medici a uclear! ;i :ec"area u ei d#&e i dividuali&a"e de i#d -J- radi#ac"iv care (e va fi6a 2 $la da "ir#id! i # va di("ru$e 2 fu cie de $radul =i,erfu ciei (ale<. Vi decarea f!r! (ec=ele e("e #3i ui"!) dar (u " ,#(i3ile rec!derile ;reu"ele<. +AIIN. Ce "ur! #(#a(! (i"ua"! 2 :#(ul a3d#me ului ce (u(i e c#l#a a ver"e3ral!) c!reia 2i (u " a"aa"e mem3rele i feri#are. +a&i ul e("e f#rma" di cele d#u! #a(e iliace) care (e ar"iculea&! 2 (,a"e) de # ma ier! ri$id!) cu (acrumul) ,relu $i" 2 :#( cu c#cci(ul. EHAMENE. +a&i ul (e e6,l#rea&!) 2 ,ri ci,al) ,ri e6ame e radi#l#$ice c# ve i# ale. Ade(ea (e reali&ea&! # (ca #$rafie ,e "ru a face u 3ila mai ,reci( al frac"uril#r c#"i"ului. PA*OLOBIE) 2 ,ri ci,al) ,a"#l#$ia c# ("! 2 frac"uri. A 5rac"urile ce "urii #(#a(e ,elvie e (u " frecve "e. Ele re&ul"! cel mai de( di "r'u "rauma"i(m vi#le " i ,#" fi a(#cia"e cu le&iu i ale #r$a el#r i "er e ale 3a&i ului) 2 ca& de du3l! frac"ur! a i elului ,elvia (au de di(:u cie a (imfi&ei ,u3ie e) "re3uie 2m,iedica") ,ri ("a"ul la ,a" (au ,ri "raciu e) ca 3a&i ul (! (u,#r"e $reu"a"ea c#r,ului ,4 ! la c# (#lidare) ade(ea du,! reducerea frac"urii ,ri "raciu e (au c=irur$ie) 2 (c=im3) frac"urile care u a "re ea&! i ("a3ili"a"ea 3a&i ului ;frac"ura ari,ii iliace) frac"ura ,ri (c#a"ere mu(cular! (au li$ame "ar!< (u " "ra"a"e) 2 $e eral) ,ri me"#de #r"#,edice ec=irur$icale ;"raciu e) c#r(e") $i,(<) 3a&i ul (u,#r"4 d a"u ci $reu"a"ea c#r,ului. A 5rac"urile cavi"!ii c#"il#ide) frecve "e) a "re ea&! # a"i $ere a ar"iculaiei c#6#femurale. De a(eme ea) "ra"ame "ul l#r e("e dificil i a,ariia u ei ar"r#&e ,#("'"rauma"ice u e("e rar!. A O("ei"a ,u3ia a ;i flamaia (imfi&ei ,u3ie e< e("e cau&a"!) de #3icei) de micr#"rauma"i(me re,e"a"e care ('au e6erci"a" a(u,ra 3a&i ului. Ea ,#a"e (urve i la f#"3ali"i) ma ife('"4 du'(e ,ri "r'# durere 2 ,ar"ea i "er ! a &# ei i $=i ale) cu umflare) 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) vi decarea e("e reali&a"! ,ri re,au(. +**UR. Cal#&i"a"e durer#a(! ,e u de$e" de la ,ici#r. 'G CALOII*A*E. +*RVNEE. Cea de a "reia ,eri#ad! a vieii) urm4 d c#,il!riei i vieii adul"e. +U*ORILOR DE LAP*E 1R Bra ia di "re v4r("a adul"! i 3!"r4 ee e("e "recu"! 2 cur(ul celui de al a(elea dece iu de via!) cu umer#a(e varia "e de la i divid la i divid. Di ,u c" de vedere medical) 3!"r4 eea e("e marca"! ,ri cea mai mare frecve ! a afeciu il#r ma:#reC ar"eri#(cler#&!) ca cere) 3#li de$e era"ive. Di ,u c" de vedere (#cial (e ,#" di("i $e d#u! ,eri#ade de 3!"r4 ee) 2 "im,ul ,rimeia) u e#ri de umi"! i v4r("a a "reia) (u3iecii) fie c! (u " (au u 3#l avi) r!m4 au"# #mi. Acea("! ,ar"e de via!) care mer$e de la Y-< la /U a i a,r#6ima"iv) e("e a("!&i mul" mai 3i e "r!i"! dec4" 2 (ec#lul "recu") mulumi"! 2 ,ar"icular ,r#$re(el#r i$ie ei) ,reve irii i "era,eu"icii. Cea de a d#ua) c#re(,u &4 d la ceea ce (e ume"e v4r("a a ,a"ra) ,rive"e (u3iecii f#ar"e 2 v4r("!) afec"ai ade(ea 2 $rade diferi"e de "ul3ur!ri m#"#rii i de defici"e (e &#riale i[(au i "elec"uale) care 2i ,rivea&! 2 m!(ur! mai mare (au mai mic! de au"# #mia l#r. +U*ORILOR DE LAP*E ;(i dr#m<. L +URNE** ;(i dr#mul lui<. +U*UR. Lic=id a3(#r3i" ,e $ur!) de("i a" (! c#m,e (e&e ,ierderile de a,! ale #r$a i(mului. 5a! de cei M)K li"ri ,e care #r$a i(mul 2i ,ierde 2 fiecare &i 2 medie) 3!u"ura "re3uie (! aduc! mi imum l li"ru ;re("ul fii d fur i&a" de c!"re alime "e (au fii d ,r#du( 2 "im,ul reaciil#r c=imice de "ra (f#rmare a alime "el#r 2 #r$a i(m<. Di "re 3!u"uri) d#ar a,a e("e realme "e i di(,e (a3il!. DI5ERI*E *IPURI DE +U*URI A A,a ,#"a3ila ;de la r#3i e" (au v4 du"! la ("icl!<) (,re de#(e3ire de a,a ,ur! ;a,a di("ila"!<) c# i e 2 (#luie 3i#6id de car3# i eleme "e mi erale ;(!ruri de calciu) ma$ e&iu) f#(fai) car3# ai e"c.<. A,ele mi erale au u c# i u" 2 mi erale varia3il du,! (ur(!. A Sucurile de fruc"e i de le$ume ,r#a(,e"e (u " 3#$a"e 2 (,ecial 2 vi"ami a C i 2 (!ruri mi erale. Sucurile de fruc"e aduc cal#rii ;de la -UU la MUU Pil#cal#rii ,e li"ru< ,ri i "ermediul &a=aruril#r (im,le ;$luc#&a) fruc"#&!) &a=ar#&!< ,e care le c# i ) iar ,re,ara"ele i du("riale c# i # ca "i"a"e (u,lime "ar! de &a=!r) 2 ,ri ci,iu me i# a"! ,e e"ic=e"!. Ncc"arurile (u " ,re,ara"e) de a(eme ea) ad!u$4 d a,! i [.a=!r (ucului de a umi"e fruc"e) ,rea acide (au ,rea 3#$a"e 2 ,ul,! ;cai(e) ,ier(ici) 3a a e<. A I fu&iile ar#ma"ice ;ceai) cafea) "i&a e< au # val#are u"ri"iv! ul! cu c# diia (! u li (e adau$e &a=!r. Cafei a ,e care # c# i ceaiul i cafeaua le c# fer! ,r#,rie"!i ("imula "e) diure"ice i

cardi#"# ice. A3u&ul de ace("e 3!u"uri ri(c!) la ,er(#a ele ,redi(,u(e) (! a "re e&e erv#&i"a"e) ,al,i"aii i i (#m ie. Cafeaua e("e) de al"fel) # e6cele "! (ur(! de vi"ami a PP) iar ceaiul fur i&ea&!) de a(eme ea) vi"ami ele $ru,ului + i flu#r. *i&a ele c# i ,ri ci,ii ac"ive care varia&! du,! ,la "ele di ca"e au f#(" f!cu"e. A +!u"urile ar#mu"iia"e ea[c##li&ale (u ") 2 $e eral) (!race 2 vi"ami e ;cu c# diia ca ,e e"ic=e"! (! u fie me i# a" c# "rariul< (i mai 3#$a"e 2 &a=!r dec4" (ucurile ,r#a(,e"e de fruc"e ;e6i("! 2 "re KK i -UU $rame de &a=!r 2 "r'u li"ru de lim# ada) ./ $rame 2 "r'u li"ru de C#ca'C#la) -UJ $rame 2 "r'u li"ru de Pe,(i'C#la) mai mul" de -UU $rame 2 "r'u li"ru de *# ic<. Ace("e 3!u"uri (u " ade(ea f!cu"e $a&#a(e ,ri ad!u$area de $a& car3# ic ;$a&eificare< i c#l#ra"e cu a:u"#rul u ui adi"iv au"#ri&a". +!u"urile ,e 3a&! de c#la ;C#ca'C#la) Pe,(i'C#la< c# i cafei a ;# cu"ie de C#ca'C#la c# i e a,r#6ima"iv aceeai ca "i"a"e de cafei a ca # ceac! de ceai<. A +!u"urile alc##li&a"e ;cidru) 3ere) vi e"c.< "re3uie (! fie c# (uma"e cu m#deraie i i "er&i(e c#,iil#r. CAN*I*A*EA DE ALCOOL CONINU* QN*R'UN LI*RU DE +U*UR ALCOOLIIA* +!u"ura Bradul de alc##l Brame de alc##l ,ur 2 "r'u li"ru de 3!u"ur! Vi al3 (au -U /U r#u) de -U_V#l. Vi de -M_V#l. -M .Y +ere de ma(! J (au R MR (au JM +ere e6,#r" K ,4 ! la / RU ,4 ! la YR +ere de lu6 K ,4 ! la / RU ,4 ! la YR Cidru M ,4 ! la Y -Y ,4 ! la R/ Vi dulce -Y a,r#6ima"iv -M/ a,eri"iv a,r#6ima"iv R#m JJ a,r#6ima"iv MYR a,r#6ima"iv Lic=i#r ;"i, RJ a,r#6ima"iv JRU +e edic"i !< a,r#6ima"iv Pa("i( RK RK JYU C# iac RK ,4 ! la YU JYU ,4 ! la R/U Bi ) v#dc!) RK ,4 ! la YU JYU ,4 ! la W=i(PD R/U Du,! i e( ;de Oe ri Du,i ) Nca ' e LuD aud' Alime "ali# Luui( Cuc) Maric'Irc c R#uaud) el u"ri"i# MalcWaP) Ca"=crii A c'Maric =uma +cr"=icrE edi"#r ES5<. 1K +EO%E* VL. Per"ur3are a el#cuiu ii) carac"eri&a"! ,ri e&i"are) re,e"are (acada"!) ,au&e ,e i3ile i c=iar 2m,iedicare c#m,le"! a facul"!ii de a ar"icula. +4l34ial! e("e # "ul3urare frecve "! la c#,il) mai ale( 2 r4 durile 3!ieil#r. CAUI. Cau&a 34l34ielii u a f#(" ("a3ili"! cu cer"i"udi e. +4l34ial! ,#a"e de,i de de cau&e afec"ive ;#c em#"iv i "e () =i,erem#"ivi"a"e evr#"ic!< (au ,#a"e fi c# (eci a u ei de&v#l"!ri (e &#rim#"#rii defec"u#a(e. I cide a (a familial! ;2 "re JU i JKS di ca&uri< a du( la i crimi area u ui fac"#r eredi"ar. SIMP*OME SI EVOLUIE. +4l34ial! (urvi e la c#,il 2 "im,ul ,eri#adei de ac=i&ii# are a v#r3irii i lim3a:ului) 2 $e eral 2 "re -/ lu i i . a i. A,ariia (a (e face 2 m#d i (idi#() 2 "i &4 du'(e ,e mai mul"e (!,"!m4 i (au mai mul"e lu iE ea e("e marca"! ,ri "ul3ur!ri e,i(#diceC c#,ilul (e 34l34ie a"u ci c4 d (e afl! 2 fa&e de e6ci"aie (au de ("re() #ri a"u ci c4 d (e $r!3e"e (! c#mu ice. Ul"eri#r) "ul3urarea ,#a"e deve i cr# ic!. Se #3(erv! (em e a(#cia"eC "ul3ur!ri m#"#rii) afec"4 d faa) muc=ii re(,ira"#ri) i fe #me e va(#m#"#rii ;2 r#irea feei) =i,er(alivaie<. 2 ,lu() u (fer" di c#,iii 34l34ii

,re&i "! 2 ,aralel # 2 "4r&iere 2 de&v#l"area v#r3irii i a lim3a:ului. +4l34ial! e("e ,u"er ic i flue a"! de c# "e6"ul em#i# al. U ele (i"uaii ;ca "elef# ul< "i d (! am,lifice "ul3urarea. Ea (e a"e uea&! a"u ci c4 d c#,ilul ("ri$! (au c4 d #,"e"e i u afec"ea&! c4 "a"ul. Lec"ura) reci"area # a"e uea&! de cele mai mul"e #ri. +4l34ial! 2 (i e) a"u ci c4 d e("e de dura"!) $e erea&! u mare um!r de reacii em#i# ale c# (ecu"ive (e "ime "ului de a fi i ca,a3il (! v#r3ea(c! 2 m#d c#rec". Ea ,#a"e fi au"#2 "rci u"! ,ri "eama de a (e 34l34i. *RA*AMEN* ?I PREVENIRE. *ra"ame "ul (e 3a&ea&! 2 e(e ! ,e reeducarea #r"#f# ic!. Acea("a ,are 2 m#d ,ar"icular i dica"! i eficace 2 34l34ial! c#,ilului de v4r("! mic!. Ea (e im,u e cu a"4" mai mul" 2 m#d im,eri#( c4 d 34l34ielii i (e adau$! # 2 "4r&iere 2 v#r3ire i lim3a:. E6i("! diferi"e "e= ici de reeducare #r"#f# ic!) ada,"a"e la v4r("a i la c#m,#r"ame "ul fiec!rui c#,il. I ca& de 34l34ial! fi&i#l#$ic!) (e rec#ma d! ,!ri il#r (! u re,e"e cuvi "ele c#,ilului care 2 ce,e (! v#r3ea(c!) cu (c#,ul de a u fav#ri&a re,e"!rile i de a u fi6a fe #me ul. De c4iva a i ('au de&v#l"a" "e= ici "era,eu"ice) ca ,(i=#"era,ia c#m,#r"ame "al!) care (e adre(ea&! mai de$ra3! c#,ilului mare) c#,ilului care a cu #(cu" de(cura:area) rui ea) dificul"!ile de afirmare di cau&a 34l34ielii (ale. P(i=#"era,iile de "i, ,(i=a ali"ic dau re&ul"a"e 2 ca&urile 2 care ,red#mi ! # (uferi ! ,(i=#l#$ic!. U ele medicame "e ,#" fi u e#ri ,re(cri(e 2 f#rmele (evere. A,r#6ima"iv /US di "re c#,iii a"i i de 34l34ial! (e vi dec!) i acea("a 2 ai "ea v4r("ei de -Y a i. E("e u"il (! (e re,ere&e dificul"!ile de i ("alare a v#r3irii i lim3a:ului la c#,ilul f#ar"e mic cu (c#,ul de a le "ra"a c4" mai devreme ,#(i3il) ceea ce ,ermi"e ade(ea (! (e evi"e a,ariia 34l34ielii. +.C.B. ;vacci <. Vacci a "i"u3ercul#(. +.C.B.'ul ;(i$la 3acilului lui Calme""e (i Bueri ) i ve "a"#rii vacci ului< a f#(" fa3rica" ,lec4 d de la # cul"ur! de 3acili Mvc#3aclerium lu=ercul#(i( 3#vi(. Vacci ul +.C.B.) u vacci viu a"e ua") ,ermi"e (! (e #3i ! # imu i"a"e dura3il! fa! de "u3ercul#&!. El mai e("e u"ili&a" i ca imu #("imula " 2 a umi"e 3#li mali$ e ;ca cer de ve&ic! (au leucemie<. Vacci are #3li$a"#rie 2 YR de !ri) e("e rec#ma da"! 2 mul"e al"e !ri. Vacci area (e ,rac"ic! u e#ri c=iar de la a"ere 2 mediile de ri(c ;mem3ru al familiei u ui "u3ercul#() c#,iii ,er(# alului (,i"alice(c e"c.<) dar cel mai de( 2 ai "ea i "r!rii 2 c#lec"ivi"a"e ;cre!) $r!di i!<) ,ri i :ec"are i "radermic! (au ,ri mul"ii :ec"are ;i el< a,lica"! ,e 3ra (au ,e c#a,(!. U "e(" de c# "r#l 2 ce ,rive"e d#34 direa imu i"!ii e("e reali&a" J lu i mai "4r&iu ,ri i "raderm#reacia la "u3erculi !) cu i el (au "im3ru. Vacci area "re3uie (! fie rec#ma da"! dac! re&ul"a"ul "e("ului e("e e$a"ivE "e "a"iva ,#a"e fi re2 #i"! de "rei #ri ma6imum. Vacci ul u ,r#v#ac! dec4" u#are reacii l#cale ;mic! ,u("ul! cica"riceal!<. Ace("ea ev#luea&! 2 m#d e6ce,i# al 2 "r'# ulceraie (au cu di(emi area le&iu ii. +#lile de ,iele i ("!rile de imu #de,re(ie c# ("i"uie c# "rai dicaii ale ace("ei vacci !ri. +EAN A COLULUI U*ERIN. Malf#rmaie carac"eri&a"! ,ri "r'# de(c=idere a #rmal! a #rificiului c#lului u"eri . CAUIE. +ea "a c#lului u"eri e("e cel mai de( de #ri$i e "rauma"ic!C ea a,are du,! # a"ere dificil! (au du,! u av#r" ,r#v#ca" "rauma"ic. C4 d e("e c# $e i"al!) 3ea a e("e a(#cia"! ade(ea cu al"e malf#rmaii u"cri e. SIMP*OME ?I DIABNOS*IC. +ea a c#lului u"eri (e ma ife("! umai 2 "im,ul (arci ii i ,#a"e a "re a fie u av#r" "ardiv ;2 cur(ul celui de al d#ilea "rime("ru de (arci !<) fie # a"ere ,rema"ur!. Dia$ #("icul e("e ("a3ili" ,ri cali3rarea c#lului cu # 3u:ie ;i ("rume " cili dric ,e "ru m!(urarea u ui ca al (au u ui #rificiu<. Dia$ #("icul e("e c# firma" ,ri =i("er#$rafie i[(au =i("er#(c#,ie. *RA*AMEN*. Se 3a&ea&! ,e (ercla:ul c#lului u"eri 2 ,rimele "rei lu i de (arci !. +EO?E* ;3#al! a lui<. Afeciu e cr# ic! ev#lu4 d 2 ,u(ee i flama"#rii recidiva "e. Acea("! 3#al! rar! e("e # afeciu e a v4r("ei adul"e. Ea (urvi e) 2 ,ri ci,al) 2 Orie "ul Mi:l#ciu) 2 Na,# ia i 2 3a&i ul medi"era ea . +#ala lui +e=ce" ,are (! fie # 3#al! au"#imu !) 2 decla area c!reia ar :uca u r#l # i fecie cau&a"! de u viru( 2 c! eide "ifica". SIMP*OME ?l SEMNE. Afeciu ea e("e ade(ea cr# ic! i recidiva "!E ea (e "raduce ,ri af"e ale muc#a(el#r 3ucal! +ENEL 1Y i $e i"al!) u e#ri ale ,ielii) ,ri ar"ri"e i ,ri "r'# uvei"! ;i flamaie a #c=iului<. Ea mai ,#a"e (! ("ea la #ri$i ea u ei me i $i"e i c#m,#r"! ade(ea # a"i $ere va(cular! ;ar"eri"!) a evri(m ar"erial) de3i"!<. A,ariia ulcerel#r i "e("i ale) e,ididimi"ei i a (im,"#'mel#r eur#,(i=ia"rice e("e) de a(eme ea) ,#(i3il!. *RA*AMEN*. Admi i("rarea de c#r"ic#("er#i&i 2 d#&e ridica"e i de imu #de,re(#are ,ermi"e cel mai ade(ea (! (e #,rea(c! ra,id fe #me ele i flama"#rii) 2 de#(e3i i fla'maiile #culare. *#"ui) # dimi uare im,#r"a "! a acui"!ii vi&uale (urvi e 2 u ele ca&uri) 2 $e eral du,! Y'-U a i de la de3u"ul

a"i $erii #culare. +ENEL. +#al! i feci#a(! c# "a$i#a(! c# (ecu"iv! u ei i fe("!ri eve erie e cu *re,# ema ,allidum. SINONIMC (ifili( e demic. +e:elul e6i("! 2 ("are e demic! 2 re$iu ile de (emi'deer" ale Orie "ului Mi:l#ciu i Sa=elului. *ra (mi"erea (a) a c!rei m#dali"a"e e("e ,r#(" cu #(cu"!) (e face 2 "im,ul c#,il!riei ,e cale 3ucal!. +e:elul ,r#v#ac! ulceraii ca "# a"e la ivelul muc#a(el#r i &# el#r umede ale ,ielii ;$ur!) &# a a #$e i"al!<) ed4 d l#c u ei al"e c#m,licaii i l!(4 d (u3iec"ul 2 "r'# ("are $e eral! 3u !. Mai "4r&iu ,#" a,!rea le&iu i cu"a a"e de mic! $ravi"a"e ;Pera"#dermie ,alm#,la "ar! a2 $r#area ("ra"ului c#r #( al 3#i"ei ,la "arei<. *re,# ema ,allidum ("!) de a(eme ea) la #ri$i ea (ifili(uluiE i "er,re"area (er#l#$iei ,#a"e fi dificil! la adul". *ra"ame "ul 3e:elului c# ("! 2 admi i("rarea de ,e icili !. +ELADON ;a"r#,a 3ellad# a<. Pla "! di familia (#la aceel#r. SINONIMC iar3a diav#luluiE m!"r!$u a. +elad# a) ,la "! er3acee 2 al"!) e("e de#(e3i" de #"r!vi"#are. +acele ei vi#lacee (u " r!(,u &!"#are de i "#6icaii $rave ;a$i"aie cu delir<. 5ru &ele (ale i r!d!ci ile (u " f#l#(i"e ,e "ru e6"ra$erea u #r alcal#i&i ;a"r#,i !) =i#(cia'mi !< cu u"ili&!ri "era,eu"ice. +ENIBN) '. l. Calific! # 3#al! care ev#luea&!) 2 m#d (im,lu i f!r! c# (eci e $rave) (,re vi decare. M. Carac"eri&ea&! # le&iu e eca cer#a(!) l#cali&a"! i care u a "re ea&! ici # di(emi are de me"a("a&e 2 e(u"urile 2 veci a"e ;(,re de#(e3ire de cea mali$ !<. +ENIODIAIEPIN. Medicame " u"ili&a") 2 ,ri ci,al) 2 "ra"area a 6ie"!ii i i (#m iei. INDICAII ?I CON*RAINDICAII. +e &#dia&e,i ele) care au u efec" a 6i#li"ic) (u " u"ili&a"e ca (eda"ive ,(i=iceC ele dimi uea&! a 6ie"a"ea (u3 diferi"ele ei a(,ec"e ;"e (iu e ,(i=ic!) em#"ivi"a"e) i =i3iii ,(i=#l#$ice<) "ul3ur!rile ,(i=#(#ma"ice) a$i"aiile ,(i=ia"rice. U ele di "re ele (u " ,re(cri(e (,ecial 2m,#"riva i (#m iei) 2 ,lu() 3e &#dia&e,i ele (u " u"ile i 2 a e("e&ie) ,e "ru a a"e ua c# "rac"urile mu(culare) (i 2 cur(ul "e"a #(ului. C# "rai dicaiile (u " i (uficie a re(,ira"#rie i mia("e' ia) ca i #ricare a(#ciere cu al"e (u3("a e de,rima "e ale (i("emului erv#( ce "ral ;alc##l) ,(i=#"r#,e) de e6em,lu<. Admi i("rarea (e face #ral (au) ,e "ru ur$e ele ca a $#a(a acu"!) ,e cale i :ec"a3il!. E5EC*E NEDORI*E. *#6ici"a"ea 3e &#dia&e,i el#r e("e 2 a (am3lu (la3!. Dar u ul di "re efec"ele ed#ri"e cele mai $rave)dei rar)e("e a,ariia u ei "#6ic#ma iiC (u3iec"ul e("e c# ("r4 ( (! urme&e c# (umarea medicame "ului di cau&a a,ariiei u #r "ul3ur!ri $rave a"u ci c4 d e("e #,ri"! f#l#(irea lui. U al" efec" ,ericul#( ,e "ru c# duc!"#rii de ve=iculeC (#m #le a. Se mai ,#a"e #3(erva i # #3#(eal!) ca i eru,ii cu"a a"e. +ERBER ;3#al! a lui<. +#al! cr# ic! a $l#meruril#r re ali) carac"eri&a"! ,ri ,re&e a imu #$l#3uli ei A 2 ace("e u i"!i fil"ra "e. SINONIMC efr#,a"ie cu lfGA. +#ala lui +er$er afec"ea&! mai ale( (u3iecii "i eri) cu # e"! ,re,# dere ! a cel#r ma(culi i. SIMP*OME SI SEMNE. +#ala lui +er$er ,#a"e (! (e ma ife("e ,ri "r'# =ema"urie ;,re&e a de $l#3ule r#ii 2 uri !< vi&i3il! cu #c=iul li3er) (urve i d ade(ea 2 ,aralel cu i feciile c!il#r aerie e (u,eri#are ;lari $e) fari $e) f#(e a&ale<) 2 al"e ca&uri) afeciu ea ev#luea&! f!r! (im,"#me evide "eE de(c#,erirea (a) ade(ea 2 "4m,l!"#are) e("e urmarea u ui e6ame care ,u e 2 evide ! # =ema"urie micr#(c#,ic!) u e#ri a(#cia"! cu # (la3! ,r#"ei urie ;,re&e a ,r#"ei el#r 2 uri !<. *RA*AMEN* SI EVOLUIE. Nu e6i("! ici u "ra"ame " (,ecific al ace("ei afeciu i) ale c!rei cau&e i ev#luie (u " 2 c! ,r#(" elucida"e. I (uficie a re al!) care c# ("i"uie ri(cul ma:#r) face i di(,e (a3il u c# "r#l medical re$ula". +#ala lui +er$er ev#luea&!) 2 $e eral) f#ar"e le ") 2 mai muli a i. A,r#6ima"iv # ci cime di 3#l avi a:u $ la u ("adiu care ece(i"! "ra"ame "ul ,ri =em#diali&! ;"e= ic! de cur!ire a (4 $elui ,ri "r'# fil"rare ,ri mem3ra ! (emi',ermea3il!< (au # $ref! re al!. +ERI'+ERI. +#al! cau&a"! de # care ! 2 vi"ami a + l ;"iami a<. +eri'3eri (e 2 "4l e"e la u ele ,#,ulaii (u3alime "a"e di !rile 2 cur( de de&v#l"are. +#al! rar! 2 !rile i du("riali&a"e) ea u (e 2 "4l e"e dec4" la ,er(#a ele care au # alime "aie f#ar"e de&ec=ili3ra"!) ca alc##licii (au u ele ,er(#a e 2 v4r("!. CAUIE. Vi"ami a +l) care (e $!(e"e mai ale( 2 cerealele c#m,le"e) 2 fica") 2 car ea de ,#rc i 2 dr#:dia de 3ere) :#ac! u r#l im,#r"a " 2 me"a3#li(mul $lucidel#r. 5!r! ea) creierul) ervii i muc=ii u ,#" fu ci# a c#rec". SIMP*OME ?I SEMNE. +eri'3eri (e ma ife("! mai 2 "4i ,ri "r'# #3#(eal! i # ,ierdere 2 $reu"a"e. +#ala ,#a"e ev#lua 2 c# "i uare (u3 d#u! f#rmeC A +eri'3eri u(ca") care afec"ea&!) 2 ,ri ci,al) ervii i muc=ii) are ca (im,"#me ,ri ci,ale # am#rire) # (e &aie 11 +ICAR+ONA* DE SODIU de ar(ur! a $am3el#r i # a"r#fie mu(cular!) 2 ca&urile mai $rave) 3#l avul u mai ,#a"e mer$e) ici c=iar (! (e mai ridice 2 ,ici#are.

A +eri'3eri umed) (e "raduce 2 ,ri ci,al ,ri "r'# i (uficie ! cardiac!C i ima emaia:u $4 d (!'i :#ace c#rec" r#lul de ,#m,!) ve ele (e c# $e("i# ea&! i a,ar edeme ,e $am3e i u e#ri ,e "ru c=i i ,e fa!. 2 a3(e a "ra"ame "ului) "ul3ur!rile de ri"m cardiac i # ev#luie ra,id! a i (uficie ei cardiace ,#" avea u de& #d!m4 " fa"al. *RA*AMEN*. Ace("a c# ("! 2 admi i("rarea de vi"ami ! +l 3#l avului. Vi decarea) ra,id!) e("e) 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) "#"al!. +ERILIOI. +#al! ,ulm# ar! rar!) da"#ra"! i =al!rii de ,ul3eri (au de fum c# i 4 d 3eriliu) u me"al dur care i "r! 2 c#m,#&iia a umer#a(e alia:e. IER'+OECF'SCOAUMANN ;3#al! a lui< 'L SARCOIDOI. +E*A+LOCAN*. Medicame " ca,a3il (! (e #,u ! a umi"#r efec"e ale ca"ec#lami el#r ;adre ali !) #radre ali !) d#,ami !< #r$a i(mului. INDICAII SI CON*RAINDICAII. +e"a3l#ca "ul) ,e dura"! 2 delu $a"! (au ca ur$e !) e("e i dica" 2 =i,er"e (iu ea ar"erial!) a $#rul) "ul3ur!rile de ri"m cardiac) i farc"ul mi#cardic i ,reve irea m#rii (u3i"e du,! u i farc") ,recum i mi$re ele (i al$iile feei ;(i dr#m durer#( (,ecific feei<. Blauc#mul ;=i,er"e (iu ea i "ra#cular!< ,#a"e) de a(eme ea) (! fie "ra"a" cu 3e"a3l#ca "e. C# "rai dicaiile) varia3ile de la u ,r#du( la al"ul) "re3uie (! fie re(,ec"a"e 2 m#d a3(#lu" de c!"re (u3iec"ul 2 v4r("!C 3l#c auricul#ve "ricular ;2 ce"i irea c# duciei i flu6uril#r elec"rice 2 "re auricule i ve "ricule<) i (uficie ! cardiac! e("!,4 i"! ,ri "r'u "ra"ame ") 3radicardia ;2 ce"i irea ri"mului cardiac< im,#r"a "!) ar"eri"a) (i dr#mul lui RaD aud ;"ul3urare circula"#rie a m4i il#r ev#lu4 d ,ri cri&e<. Ace("e medicame "e (u " admi i("ra"e mai ale( ,e cale #ral!) u e#ri ,e cale i :ec"a3il!) 2 ca& de ur$e !) 2m,#"riva $lauc#mului (u " di(,# i3ile a umi"e ,r#du(e (u3 f#rm! de c#lir. E5EC*E NEDORI*E. U ele di ele (u " 3e i$ eC "ul3ur!ri di$e("ive ;dureri de ("#mac) $reuri) v#me) diaree<) a("e ie) i (#m ie i c#maruri) (i dr#mul lui RaD aud i ,are("e&ii ;fur ic!"uri< ale m4i il#r i ,ici#arel#r) eru,ie cu"a a"a. Al"e efec"e (u " mai $raveC 3l#c auricul#ve "ricular) 3radicardie)c!dere a "e (iu ii) i (uficie ! cardiac!) cri&! de a("m) =i,#$licemie ;mai ale( la dia3e"icii "ra"ai cu =i,#$licemia "e<) im,#"e !. 2 ,lu() "re3uie (u,rave$=ea"! a(#cierea cu al"e medicame "e a "iari"mice i (! u (e 2 "reru,! vre#da"! 2 m#d 3ru(c u "ra"ame " cu 3e"a3l#ca "e) de#arece acea("a ,#a"e ,r#v#ca u i farc" la ,er(#a ele a"i (e de a $#r. +E*ALAC*AMIN. Medicame " a "i3i#"ic ac"iv 2m,#"riva u #r 3ac"erii. 5amilia 3e"alac"ami el#r (e 2m,ar"e 2 d#u! $ru,uri mari de ,r#du(eC ,e icili ele i cefal#(,#ri ele. +E*AS*IMULAN*. Medicame " ca,a3il (! re,r#duc! u ele efec"e ale ca"ec#lami el#r ;adre ali !) #radre ali !) d#,ami !< #r$a i(mului. SINONIMEC 3e"aadre erGic) 3e"a'(im,a"#mime"ic. INDICAII SI CON*RAINDICAII A 2 , eum#l#$ie) 3e"a("imula "ele (u " i dica"e ,e "ru dila"area 3r# =iil#r) 2 cur(ul cri&el#r de a("m (au 2 "ra"ame "ul l#r de 3a&! ;u e#ri 2 ai "ea u ei ac"ivi"!i (,#r"ive<) i 2 al"e 3r# =#, eum#,a"ii #3("ruc"ive ;afec"area difu&! a 3r# =iil#r cu :e ! re(,ira"#rie< ca 3r# i"a cr# ic!. A 2 #3("e"rica) 3e"a("imula "ele c# "ri3uie la dimi uarea c# "raciil#r u"eri e 2 cadrul ,eric#lului de a"ere ,rema"ur! i 2 decur(ul u #r a"eri dificile. C# "rai dicaiile (u " a $#rul ec# "r#la" ,ri "r'u "ra"ame " i i farc"ul mi#cardic. A"u ci c4 d medicame "ele ace("ea (u " u"ili&a"e ,e cale i :ec"a3il!) a(#cierea cu u ele a e("e&ice) cu a "ide,re(#arele de "i, I.M.A.O.) cu di$i'"alicele ;medicame "e cardi#l#$ice< i cu a "idia3e"ice e("e erec#ma da3il! i "re3uie (! (e fac! cu ,rude !. Admi i("rarea 3e"a("imula "el#r (e face ,e cale #ral!) ,e cale i :ec"a3il!) (u3 f#rm! de aer#(#l) ,ri e3uli&are ;, eum#l#$ie< (au ca (u,#&i"#are ;#3("e"ric!<. E5EC*E NEDORI*E. Se ,#" ,r#duce "ul3ur!ri eur#(e '&#riale ;a$i"aie) "remur!"uri) ver"i:e) dureri de ca,<) di$e("ive ;$reuri) v#me< i cardiace ;,al,i"aii) accelerarea ri"mului cardiac<) reacii aler$ice) # =i,er$licemie ;cre"erea ivelului $luc#&ei (a $vi e< (au # =i,#Paliemie ;(c!derea ivelului ,#"a(iului (a $vi <. +EIOAR. A$re$a" de (u3("a e edi$e("i3ile care ("a$ ea&! 2 "u3ul di$e("iv. +e&#arele (e f#rmea&! cel mai de( 2 ("#mac) mai rar 2 i "e("i ul (u3ire. U ele 3e&#are u dau a"ere ici u ui (im,"#mE al"ele a "re ea&! "ul3ur!ri di$e("ive i alime "are cr# ice ;dureri a3d#mi ale)a #re6ie) $reuri)c# ("i,aie<. Dia$ #("icul (e ("a3ile"e ,ri "r'# radi#$rafie a "u3ului di$e("iv (au ,ri "r'# fi3r#(c#,ie ;e6ame ul i "eri#rului ("#macului) efec"ua" cu a:u"#rul u ui $a("r#(c#,) a,ara" de #3(ervare d#"a" cu u (i("em #,"ic m!ri"#r) care (e i "r#duce ,ri e(#fa$ ,4 ! 2 ("#mac<. *ra"ame "ul c# ("!) ,e de # ,ar"e) 2 elimi area 3e&#aru'lui ;fie ,ri aciu ea e &imel#r ca,a3ile (!'di$ere) fie e6"r!$4 du'- ,ri e d#(c#,ie (au ,ri i "erve ie c=irur$ical!<) iar) ,e de al"! ,ar"e) ,ri

aci# area a(u,ra cau&ei. +ICAR+ONA* DE SODIU. A "iacid u"ili&a" ,e "ru calmarea u ei i di$e("ii (au a u ui ,ir#&i( ;acreal! a ("#macului<. 1/ +icar3# a"ul de (#diu (e admi i("rea&! ,e cale #ral!) (u3 f#rm! de ,ul3ere. El ,r#v#ac! ade(ea eruc"aii i # :e ! a3d#mi al!. Di cau&a a,#r"ului e6ce(iv de (#diu) u"ili&area ,relu $i"! ,#a"e a "re a u edem al $le& el#r i $reuri. Di acelai m#"iv) 3icar3# a"ul de (#diu e("e c# "rai dica" 2 ca& de i (uficie "! cardiac! (au re al! ;ri(c de edem<. +ICEPS. Muc=i al mem3rel#r (u,eri#are i i feri#are av4 d u a di "re e6"remi"!i le$a"! de #( ,ri d#u! "e d#a e (e,ara"e. +ICUSPIDIE. Malf#rmaie c# $e i"al! a i imii carac"eri&a"! ,ri ,re&e a a d#u! valve (i$m#ide 2 l#c de "rei. 2 $e eral la ivelul valvulei a#r"ice. +IERMER ;3#al! a lui<. A emie re&ul"4 d di "r'# ,r#a("! a3(#r3ie a vi"ami ei +-M 2 ("#mac. SINONIMEC a emie a lui +iermcr) a emie ,er ici#a(a) =#aa a lui AM(# '+Wrmer. +#ala lui +iermer (e 2 "4l e"e mai ale.( 2 a d#ua :um!"a"e a e6i("e ei. CAUIE. Acea("a e("e # 3#al! au"#imu ! cau&a"! de di("ru$erea celulel#r $a("rice care (ecre"! acidul cl#r=idric i fac"#rul i "ri (ec) a3(e a celui di urm! ,r#v#c4 d # ,r#a("! a3(#r3ie a vi"ami ei +-M. 2 afara r#lului (!u 2 (i("emul erv#() vi"ami a +-M e("e i di(,e (a3il! (i "e&ei A.D.N.'uluiC a3(e a (a are c# (eci e im,#r"a "e) 2 de#(e3i a(u,ra vieii e(u"uril#r 2 divi&iu e celular! ra,id!) ca m!duva #(#a(!) i a "re ea&! # dimi uare a um!rului ,#li udearel#r eu"r#file ;$l#3ule al3e care i "ervi 2 lu,"a 2m,#"riva i feciil#r< i a ,lac=e"el#r) ,recum i a,ariia de me$al#'3la("e ;$l#3ule r#ii de m!rime mai mare dec4" cea #rmal!<. SIMP*OME ?I DIABNOS*IC. Sim,"#melc (u " acelea ale #ric!rei a emiiC ,al#are) a("e ie) di(, ee. Dia$ #("icul (e ("a3ile"e ,ri miel#$ram! ;e6ame ul celulel#r m!duvei #(#a(e<) care ,u e 2 evide ! # a emie me$al#3la("ic! cu u ivel (c!&u" de vi"ami ! +-M 2 (4 $e) 2 "im, ce ivelul acidului f#lie ;al"! vi"ami ! (u(ce,"i3il! (! e6,lice # a emic me$al#3la("ic!< e("e #rmal. A3(e a acidului cl#r=idric i a fac"#rului i "ri (ec 2 ("#mac e("e ,u(! 2 evide ! fie ,ri d#&are direc"! 2 lic=idul $a("ric ,releva" ,ri "u3a:) fie ,ri "e("ul lui Sc=illi $. *RA*AMEN*. Se 3a&ea&! ,e i :ec"area de vi"ami ! +-M ,e cale i "ramu(cular! ,4 ! la c#rec"area a emiei) a,#i # da"! ,e lu ! ,e "ru "#" re("ul vieii. E("e ,rude " ca muc#a(a $a("ric! (! fie (u,rave$=ea"! ,ri fi3r#(c#,ie efec"ua"! di d#i 2 d#i a i) 3#ala ,u"4 d fav#ri&a a,ariia u #r ,#li,i (u(ce,"i3ili (! de$e ere&e. +IBUANID. Medicame " dia3e"ului ei (uli #'de,e de ". ame "ul +IL. Lic=id (ecre"a" de c!"re celulele fica"ului) c# "ri3uie la di$e("ia $r!(imil#r. +ila) de cul#are $al3c 'ver&uie i cu $u(" amar) c# i e a,!) elec"r#lii ;(u3("a e afla"e 2 (#luie 2 a,! (u3 f#rm! de i# i<) u ,i$me ") 3iliru3i a) care re&ul"! di de(c#m,u erea =em#$l#3i ei) i di (!ruri 3iliare care) emul(i# 4 d $r!(imile ;fra$mc "4 du'le 2 ,ic!"uri micr#(c#,ice<) :#ac! u r#l i di(,e (a3il 2 di$erarea l#r de c!"re i "e("i . Secreia 3iliar! varia&! la adul" de la U)K la l li"ru ,e &i. Ea e("e ,erma e "!) dar (e am,lific! 2 m#me "ul me(ei. +ILOARIIOI. +#al! ,ara&i"ar! da"#ra"! i fe("!rii cu 3il=ar&ii ;(au (c=i("#(#mi<. SINONIMC (c=i("#(#mia&!. +il=ar&iile (u " viermi di cla(a "rema"#del#r) care "r!ie(c 2 a,ara"ul circula"#r al #mului. DI5ERI*E *IPURI DE +ILOARIIOIE. Omul e("e afec"a" de ,a"ru "i,uri ,ri ci,ale de 3il=ar&iiC Sc=i6"#(#ma ma (# i (i Sc=i(2#(#ma :a,# icW ;care ,r#v#ac! 3il=ar&i#&ele i "e("i ale) ,re&e "e) ,e "ru cea cau&a"! de K. ma (# i) 2 A "ile) 2 +ra&ilia) 2 Africa ea$r!) 2 E$i," i 2 Pe i (ula Ara3ic!) i) ,e "ru cea cau&a"! de S.:a,# icum) 2 C=i a) 2 5ili,i e) 2 I d# e&ia i 2 Pe i (ula I d#c=i e&!<E Sc=i("#(#ma i "ercala"um ;la #ri$i ea u ei 3il=ar&i#&e rec"ale) ,re&e "! 2 Africa Ce "ral!<E Sc=i("#(#ma =aema"#'=ium ;cau&4 d # 3il=ar&i#&! uri ar!) ,re&e "! 2 Africa i 2 Orie "ul A,r#,ia"<. Ace"i viermi diferii au acelai ciclu de de&v#l"are i de re,r#ducereC fiecare (,ecie de vierme ,ara&i"ea&! # (,ecie 3i e ,reci&a"! de m#lu(c! de a,! dulce. *ra (mi"erea 3#lii (e face la c# "ac"ul cu a,a care c# i e larvele. Ace("ea a:u $ 2 va(ele (a $vi e) u de (e de&v#l"!. Viermii aduli) care m!(#ar! c4iva milime"ri lu $ime) "r!ie(c 2 cu,luri 2 ve ele a3d#me ului) ve&icii uri are) i "e("i ului) rec"ului) fica"ului i (,li eiE dura"a l#r de via! ,#a"e de,!i -K a i. 5emeia de,u e &il ic (u"e de #u!) care (e ,r#,a$! 2 uri ! i (cau e. SIMP*OME ?I SEMNE. *recerea em3ri# il#r ,ri ,iele ,r#v#ac! u ,ruri" ;m4 c!rime< la l#cul de ,!"ru dere. C4"eva (!,"!m4 i mai "4r&iu a,ar # fe3r!) # diaree i ,l!ci de ur"icarie. O a ali&! a (4 $elui efec"ua"! 2 ace(" ("adiu ,u e 2 evide ! # cre"ere marca "! a um!rului de $l#3ule al3e e#&i #file i a a "ic#r,il#r a "i3il=ar&ie i. Acea("! fa&!) umi"! i va&ie) (e #3(erv! rar 2 ca&urile de 3il=ar&i#&!

uri ar!E ea e("e mai frecve "! 2 3il=ar&i#&ele i "e("i ale. +il=ar&i#&ele i "e("i al! i rec"al! (e "raduc ,ri diaree i dureri a3d#mi ale. E6,l#rarea c#l# ului ,u e 2 evide ! ,re&e a de ,#li,i i ulceraii ale i "e("i ului $r#(. I fe("area ,#a"e) de a(eme ea) (! ,r#v#ace # cre"ere de v#lum a fica"ului i (,li ei) 2 (#i"! ade(ea de # a(ci"! ;efu&iu e de lic=id 2 cavi"a"ea ,eri"# eal!< i de de&v#l"area de varice e(#fa$ie e i a3d#mi ale. +il=ar&i#&! uri ar! (e ma ife("! ,ri "r'# =ema"urie) adic! ,ri ,re&e a (4 $elui 2 uri !) care e("e ade(ea 2 (#i"! de dureri la elimi are. E6ame ul radi#l#$ie al ve&icii # ,#a"e ar!"a ca fii d calcifica"!. Ec#$rafia i ur#$rafia i "rave #a(! evide ia&! ade(ea ,#li,i ai ve&icii 1. +.F. VIRUS (i # dila"are a cavi"!il#r re ale. I fe("area mai ,#a"e (! (e "raduc! i ,ri "r'# (,le #mc$alie ;cre"erea 2 v#lum a (,li ei<) ,ri a"i $eri ale a,ara"ului $e i"al) ale ,l!m4 il#r i ale i imii. DIABNOS*IC SI *RA*AMEN*. E6ame ul micr#(c#,ic al (cau el#r) uri ii i al u ui fra$me " de muc#a(! rec"al! evide ia&! ,re&e a #u!l#r carac"eri("ice ,ara&i"ului. *ra"ame "ul c# ("! 2 admi i("rarea) ,e cale #ral! i "im, de u a (au d#u! &ile) a u #r medicame "e a "i=elmi '"ice) #6am ic=i a ;ac"iv! fa! de Sc=i("#(#ma ma (# i< (au ,ra&icua "el ;ac"iv fa! de cele ,a"ru 3il=ar&ii<. Eficace i 3i e "#lera"e) ace("e medicame "e ,ermi" "ra"area u ui mare um!r de 3#l avi f!r! (,i"ali&are. PREVENIRE. Acea("a c# ("! 2 a(i$urarea u ui m#d #r$a i&a" de elimi are a fecalel#r ;c# ("rucia de la"ri e<) a3(e a c# "ac"ului cu a,ele de (u,rafa! i fe("a"e ;i ("alarea de ,uuri< (au di("ru$erea m#lu"el#r ,ri ,r#du(e c=imice. Recur$erea la vacci are ar c# ("i"ui # (#luie) dar ea 2 c! u e("e ,rac"ica3il! la (car! mare. +ILIRU+IN. Pi$me " $al3e '3ru care ,r#vi e di de$radarea =em#$l#3i ei ;i a c4"#rva ali ,i$me i re(,ira"#rii< i c# ("i"uie ,ri ci,alul c#l#ra " al 3ilei. +ILIVERDIN. Pi$me " 3iliarde cul#are verde)re&ul"4 d di de$radarea =em#$l#3i ei. +iliverdi a e("e f#rma"! 2 m!duva #(#a(! i 2 (,li ! ,ri de$radarea =em#$l#3i ei di $l#3ulele r#ii 2m3!"r4 i"e. Ea e("e 2 c# "i uare "ra (f#rma"! 2 3iliru3i ! i elimi a"! 2m,reu ! cu 3ila 2 i "e("i . +IOCOIMIE. ?"ii ! c# (acra"! ("udiului c#m,#&iiei i reaciil#r c=imice ale ma"eriei vii i ale (u3("a el#r care re&ul"! 2 urma ace("#ra. SlNONIMC c=imie 3i#l#$ica. +IOE*IC. 'L E*IC MEDICAL. +IOLOBIE MOLECULAR. ?"ii ! c# (acra"! ("udiului m#leculel#r (u(i !"#are ale me(a:ului eredi"ar ;aci&ii ucleiciC A.D.N. i A.R.N.<. +IOPSIE. Prelevare a u ui fra$me " de e(u" (au de #r$a 2 (c#,ul de a fi e6ami a" micr#(c#,ic. INDICAII. O 3i#,(ie e("e i dica"! a"u ci c4 d (e d#re"e u ("udiu a a"#m#,a"#l#$ic ;("ruc"ura $l#3al! a fra$me "ului v!&u" la micr#(c#,< i u e#ri 3i#c=imic ;cerce"area diver(el#r (u3("a e<) imu #l#$ic ;,u erea 2 evide ! a a "i$e el#r<) $e e"ic (au 3ac"eri#l#$ic. +i#,(ia ,ermi"e) de a(eme ea)dia$ #("icarea u ei a #malii l#cale.de e6em,lu # "um#r!) (au ale u #r (im,"#me $e erali&a"e) ca 2 "im,ul u ei 3#li de (i("em. U e#ri) (e cau"! (! (e a(i$ure c! # le&iu e cu #(cu"! ;ulcer de ("#mac (au al"a< u c# i e celule ca cer#a(e. Mai mul"e 3i#,(ii (ucce(ive ,#" fi ,rac"ica"e ,e "ru a verifica dac! ev#luia u ei 3#li e("e fav#ra3il! (u3 "ra"ame ". +i#,(ia i "ervi e ade(ea du,! e6ame e mai u#r de reali&a" ;d#&!ri (a $vi e) radi#$rafii<. Ea aduce # cer"i"udi e a dia$ #("icului i u # ,r#3a3ili"a"e) i i dic!) 2 "re mai mul"ele varie"!i cu #(cu"e ale u ei aceleiai 3#li) ,e cea care e("e 2 cau&!E 3i#,(ia ,reci&ea&! 2 "i derea le&iu il#r) $radul l#r de ,e e"rare 2 e(u"uri. Ace("e ,r#3leme au im,#r"a "e re,ercu(iu i ,r#$ #("ice i "era,eu"iceC de e6em,lu) u ca cer ar fi "ra"a" mai radical dac! ('ar "i c! el a,ari e u ei a umi"e varie"!i) (au fa,"ul c! el a de,!i" a umi"e limi"e "i(ulare. DES5?URARE SI E5EC*E SECUNDARE. De(f!urarea e6ame ului 3i#,(ie e("e f#ar"e varia3il! 2 fu cie de l#cali&area 3i#,(iei i du,! "e= ica u"ili&a"!. A e("e&ia ,#a"e fi l#cal! ;3i#,(ia "ra (cu"a a"! a (4 ului) a ,ielii< (au $e eral! ;3i#,(ia c=irur$ical! a u ui #r$a ,r#fu d<. Ca ,e "ru #ricare e6ame medical) i dicarea u ei 3i#,(ii "re3uie (! fie f#ar"e 3i e c4 "!ri"!) a("fel ca ava "a:ele (! ,revale&e a(u,ra i c# ve ie "el#r) care (u " e6ce,i# aleC # 3i#,(ie) mai ale( "ra (cu"a a"!) ,#a"e le&a u #r$a ) ,#a"e ,r#v#ca # =em#ra$ie ,ri "rauma"i(mul u ui va( (a $vi ) ,#a"e i "r#duce micr#3i 2 #r$a i(m. *#"ui) ri(curile (u " dimi ua"e c# (idera3il de e6,erie a #,era"#rului) de $=idarea radi#$rafic! a i ("rume "el#r) de re(,ec"area u ei a(e,(ii ri$ur#a(e. +IORI*M. Variaie ,eri#dic! a u ui fe #me fi&i#l#$ic. SINONIMC ri"m 3i#l#$ic. *#a"e fii ele vii (u " c# "r#la"e de 3i#ri"murile l#r care (e (u,u meca i(mel#r e d#$e e ;i "er e #r$a i(mului<) ca (ecreia a umi"#r =#rm# i) (au e d#$e i ;e6"eri#ri #r$a i(mului<) ca ciclul &i[ #a,"e) de care de,i de ri"mul (#m ului. Cr# #3i#l#$ia e("e ("udiul 3i#ri"muril#r. 'G CRONO'+IOLOBIE. +IO*IN. A'L VI*AMIN ea.

+IS*URIU. I ("rume " c=irur$ical cu lam! (cur"!) a(cui" i f#ar"e "!i#( (ervi d la i ci&area ,ielii i e(u"uril#r. SlNONIMC (cal,el c=irur$ical. +IS*URIU ELEC*RIC. A,ara" "ermi a" ,ri "r'u v4rf u de circul! cure i de 2 al"! frecve !. U"ili&a" 2 c=irur$ie) 3i("uriul elec"ric ,#a"e (ervi) du,! i "e (i"a"ea cure "ului u"ili&a") fie ,e "ru c#a$ularea (4 $elui u ui va( care (4 $erea&!) fie ,e "ru (eci# area e(u"uril#r. +.F. 'G FOCO ;3acii al lui<. +.F. VIRUS. Ade #viru( di familia ,a,#vaviru(uril#r. +.F. viru(ul e("e carac"eri&a" ,ri "r'# lu $! ,eri#ad! de la"e !E el e("e re(,# (a3il de # e cefali"! demieli i&a "! cu ev#luie le "!. Acea("! e cefali"! rar!) dar #3(erv4 du'(e 2 ca&urile de imu #de,re(ie ;SIDA) $ref! re al!<) e("e +LAS*OMER ,rima 3#al! de ace(" "i, care a f#(" ra,#r"a"! ca"e$#ric la u viru(. +.F. viru(ul u "re3uie (! fie c# fu da" cu 3acilul lui F#c=) r!(,u &!"#r de "u3ercul#&!. +LAS*OMER. Celul! care re&ul"! di divi&area #ului fecu da". Cerce"!rile $e e"ice au evide ia" c! ,relevarea u ui 3la("#mer) ,ur"!"#r al ,a"rim# iului $e e"ic al i dividului) u c#m,r#mi"e de&v#l"area #ului. A("fel) 2 vii"#r) dia$ #("icul a umi"#r 3#li $e e"ice va ,u"ea fi efec"ua" 2 ai "e de im,la "area #ului 2 u"er. ,r#v#ca"! de +LAS*OMICOI. +#al! i fe ciu,erca +la(l#mDce(. +la("#mDce( e("e # ciu,erc! micr#(c#,ic! di familia 3la("#mice"el#r) care (e $!(e"e 2 cele d#u! ,!ri ale c# "i e "ului america i mai rar 2 Africa. Dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e ,u erea 2 evide ! a ciu,ercii) care are a(,ec"ul u ei dr#:dii) 2 e(u"urile afec"a"e. *ra"ame "ul c# ("! 2 admi i("rarea de a "ifu $ice ;a&#le< ,e cale $e eral!. +LE5ARI*. I flamaie a ,le#a,el#r) limi"a"! de #3icei la mar$i ea li3er!) ev#lu4 d de ma ier! cr# ic! i recidiva "!. O 3lefari"! e("e re(,# (a3il! de m4 c!rimi u e#ri dera :a "e i (e "raduce ,ri "r'# r#ea! a mar$i ii li3ere a ,le#a,el#r) ade(ea 2 (#i"! de (cuame al3e mai mul" (au mai ,ui $r#a(e. *ra"ame "ul l#cal ;,#me&i a "i(e,"ice i a "i3i#"ice< e("e ade(ea f#ar"e dece,i# am) e,ermi4 d dec4" remi(iu i "em,#rare. Recidivele c# ("i"uie deci # re$ul!) 2 afara (i"uaiei c! a f#(" clar ide "ifica"! cau&a i c! a f#(" elimi a"!. +LE5ARO5IMOI. Malf#rmaie c# $e i"al!) care (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# 2 $u("are a fa "ei ,le#a,el#r) di cau&a u ui e,ica "=u( ;,liu cu"a a" ver"ical la u $iul i "er al ,le#a,el#r< i u ui ,"#&i( ;c!derea ,le#a,ei (u,eri#are<. +LE5AROPLAS*IE. O,eraie c=irur$ical! e("e"ic! (au re,ara"#rie a ,le#a,el#r. m+lefar#,la(lia e("e"ica e("e cea care c#ri:ea&! def#rmaiile ,le#a,el#r (au) mai rar) ,"#&i(ul ;l!(area (au c!derea ,le#a,ei (u,eri#are<. A +lefar#,la("ia re,ara"#rie c#rec"ea&! ("ric!ciu ile ;,ierderile de e(u"< #ca&i# a"e de "rauma"i(me (au ,ri a3la"ia a umi"#r "um#ri ale ,le#a,el#r. REIUL*A*E. Du,! #,eraie) a,ar u e#ri c4"eva ec=im#&eE ele di(,ar 2 M'J (!,"!m4 i. O c#recie e6ce(iv! ,#a"e c# duce la u ec"r#,i# ;r!("ur area ,le#a,ei i feri#are) care'i ,ierde a("fel c# "ac"ul cu $l#3ul #cular i la(! (! (e vad! # ,ar"e a feei (ale i "er e<. Dar) 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) re&ul"a"ul e("e de#(e3i" de (a"i(f!c!"#r i ,er(i("! "im, de muli a iC cica"ricile (u " a,r#a,e i vi&i3ile (au a3ia decela3ile du,! c4"eva lu i de cica"ri&are. +LE5AROSPASM. Afeciu e d#34 di"! c# ("4 d 2 c# "radicii i v#lu "are ale muc=il#r ,le#a,el#r. U 3lefar#(,a(m u are # cau&! cu #(cu"!. El ,#a"e a,!rea 2 decur(ul a umi"#r afeciu i ale #c=iului (au ale ,le#a,ei #ri du,! ,arali&ie facial! ,eriferic! ;,ri a"i $erea ervului facial<. El e("e 2 (#i" ade(ea de # l!crimare 2 cur(ul ma("icaiei ;(i dr#mul lacrimil#r de cr#c#dil<. Acea("! f#rm! de "ic ,#a"e (! mai fie a(#cia"! cu c# "racii "# ice ale muc=il#r (u,erficiali ai feei) de ,e aceeai ,ar"e ;=emi(,a(m facial<. *ra"ame "ul u ui 3lefar#(,a(m) mul" ameli#ra" ,ri i :ecii l#cale cu "#6i ! 3#"uli ic!) care 3l#c=ea&! ("imularea erv#a(!) r!m4 e "#"ui dificil. +LENORABIE. +#al! "ra (mi(i3il! (e6ual) ,r#v#ca"! de Nei((eria $# #rr=eae. SINONIMEC $# #c#cie) $# #ree) (cu"ame " ;,#,ular<. +le #ra$ia e("e cea mai vec=e di "re 3#lile ve erie e cu #(cu"e i (e "ra (mi"e ,ri ra,#r"uri (e6uale $e i"ale i 3ucale) ca i de la mam! la c#,il 2 "im,ul a"erii. Ea e("e f#ar"e r!(,4 di"!) 2 (! frecve a ei r!m4 e u lucru dificil de ("a3ili". SIMP*OME ?I EVOLUIE A La 3!r3a") # ure"ri"! ;i flamaia ure"rei< e("e cea mai frecve "! di "re ma ife("!ri. Ea a,are 2 "r'u i "erval de la R la MU &ile du,! c# "ac"ul i fec"a ") (u3 f#rma u ei (cur$eri ure"rale $!l3ui) a3u de "e) care ,!"ea&! le :eria i e("e 2 (#i"! de ar(uri la miciu e. 2 a3(e a "ra"ame "ului) ,#" a,!rea

i flamaii l#cale ;,r#("a"i"!) ci("i"! (au #r=ie,ididimi"!< i ure"ri"! ,#a"e ev#lua (,re # f#rm! (u3acu"! (au cr# ic! al c!rui ri(c ma:#r e("e # 2 $u("are a ure"rei) (ur(! a u #r dificul"!i (u,lime "are la miciu e. A La femeie) (im,"#mele (u " ade(ea ma(ca"e) 3le #ra$ia declar4 du'(e (u3 f#rma de leuc#ree ;,ierderi al3e< i de i flamaii l#cale ;cervici"!) 3ar"=#li i"!) ci("i"!<. I fecia ,#a"e a:u $e la #vare i "r#m,e) c=iar ,#a"e ,r#v#ca # ,elvi,eri"# i"! ;,eri"# i"! limi"a"! la 3a&i <) i ,#a"e fi cau&a u ei ul"eri#are ("erili"!i. A La fe"i!) care ,#a"e c# "rac"a 3#ala ,ri f#l#(irea) de e6em,lu) a u ui ,r#(#, c# "ami a" de u al" u"ili&a"#r) 3le #ra$ia (e ma ife("! ade(ea ,ri "r'# i flamaie a vulvei i a va$i ului. A La #ul' !(cu") "ra (mi(ia (e face 2 m#me "ul a"erii i (e "raduce ,ri "r'# #f"almie $# #c#cic!. DIABNOS*IC. Dia$ #("icarea e("e u e#ri dificil! di cau&a l#cali&!ril#r a"i,iceC ("#ma"i"! i fari $i"! ;du,! ra,#r" #r#$e i"al<) a #rec"i"!) e d#cardi"! (au me i $i"! c# (ecu"iv! u ei a"i $eri a fari $elui. Dia$ #("icul "re3uie (! fie c# firma" ,ri "r'u e6ame de la3#ra"#r) direc" ;fr#"iu< (au du,! cul"ur!) reali&a"e ,#r i d de la ,releva"ul l#cal. /+LOC DE RAMURA *RA*AMEN*. +le #ra$ia e("e "ra"a"! eficace ,ri "r'u a "i3i#"ic ;,e icili ! (au al" a "i3i#"ic) dac! $# #c#cul re(,# (a3il de i fecie e("e re&i("e " la ,e icili !<. *ra"ame "ul "re3uie (! fie ,rec#ce) iar (u3iec"ul "re3uie (! (e a3i ! de la #rice ra,#r"uri (e6uale 2 ,eri#ada "ra"ame "ului) ,ar"e erii (e6uali fii d "ra"ai ,reve "iv) c=iar dac! u ,re&i "! vreu (em al 3#lii. +LOC AURICULOVEN*RICULAR. Al"erare a c# duciei elec"rice 2 e(u"ul #dal ;e(u" ,r#,riu muc=iului cardiac< di "re auricule i ve "ricule. SINONIMC 3l#c a"ri#'ve "ricular. DI5ERI*E *IPURI DE +LOC AURICULOVEN*RICULAR. +l#curile auricul#ve "riculare ;+.A.V.< (u " cla(a"e du,! "rei $rade de $ravi"a"e) fiecare "i, ,u"4 d fi acu" (au cr# icC ' (im,la alu $ire a i "ervalului de c# "racie 2 "re auricule i ve "ricule) c# "racia ve "riculel#r c# "i u4 d (! urme&e 2 m#d #rmal ,e cea a auriculel#rE 7 di(#cierea c#m,le"! a c# "raciei ve "riculului de cea a auriculului) cu a3(e a c# "raciei ve "riculului du,! u ele c# "racii ale auricululuiE 7 di(#cierea c#m,le"! 2 "re c# "raciile auriculare i c# "raciile ve "riculare) care (u " 2 ce"i i"e. CAUIE A +l#curile auricul#ve "riculare acu"e (e #3(erv!) 2 ,ri ci,al) 2 ,eri#ada i iial! a i farc"ului de mi#card. Ele mai ,#" i "erve i i du,! # i "erve ie de c=irur$ie cardiac!) 2 decur(ul u ei 3#li i feci#a(e ;e d#cardi"! 3ac"eria !< (au virale) (au ,#" fi fav#ri&a"e de a umi"e medicame "e ;a e("e&ice l#cale) 3e"a3l#ca "e) ami#dar# <. A +l#curile auricul#ve "riculare cr# ice (u " le$a"e cel mai de( de # 3#al! de$e era"iv! a c!il#r de c# ducie elec"ric! la (u3iecii "recui de YU a i. Al"e cau&e (u " mi#cardi#',a"iile) cardi#,a"iile valvulare) malf#rmaiile c# $e i"ale (au (im,lul #c va$al al (,#r"ivil#r ;=i,erac"ivi"a"ea (i("emului erv#( au"# #m ,ara(im,a"ic<. SIMP*OME ?I SEMNE. U 3l#c auricul#ve "ricular ,#a"e fi a(im,"#ma"ic (au (e ,#a"e ma ife("a ,ri "r'# (i c#,! (au ,ri "r'u (i dr#m Adam'S"#Pe( ;accide " eur#l#$ic cau&a" de # 3ru(c! dimi uare a iri$aiei cere3rale<) cu ri(cul de recidiv! i de m#ar"e 3ru"al!. I (uficie a cardiac! e("e ,#(i3il! 2 ca&ul u ei di(#cieri c#m,le"e) a u ei cardi#,a"ii (u3iace "e i a u ei 2 ce"i iri im,#r"a "e a ri"mului cardiac. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e fu dame "ea&! ,e # elec"r#cardi#$ram!) l#cali&area ,reci(! a 3l#cului ,u"4 d a,ela la # 2 re$i("rare a fa(ciculului lui Oi( ;2 re$i("rarea e d#cavi"ar! a ac"ivi"!ii elec"rice cardiace cu a:u"#rul u ei (# de i "r#du(e 2 i im!<. U ele 3l#curi) care u ,re&i "! (im,"#me i[(au u a "re ea&! # 2 ce"i ire cardiac! im,#r"a "!) u ece(i"! "ra"ame ". *ra"ame "ul de 3a&! al 3l#curil#r acu"e e("e a "re area elec"r#(i("#lic! "em,#rar! ;(# d! i "racardiac! ("imul4 d c#rdul<) cel al 3l#curil#r cr# ice) im,la "area u ui ("imula"#r e6"rac#r,#ral ;,acemaPer<. +LOC ENIIMA*IC SUPRARENALIAN. A #ma lia (au a3(e a fu ci# !rii) de #ri$i e eredi"ar!) a u ei e &ime a $la dei c#r"ic#(u,rare ale. 2 f#rmele (u3 care (e ma ife("! c=iar imedia" du,! a"ere) 3#ala (e "raduce ,ri "r'# de(=idra"are acu"! dac! e6i("! ,ierdere de (!ruri. Cre"erea e("e 2 ce"i i"!) 2 al"e ca&uri) (e #3(erv! # =i,er"e (iu e ar"erial!) 2 (f4ri") la fe"ie) e6ce(ul de a dr#$e i ,#a"e a "re a u ,(eud#'=ermafr#di(m ;virili&are cu ma(culi i&area #r$a el#r $e i"ale e6"er e<. 2 f#rmele cu ma ife("are "ardiv! ;la ,u3er"a"e) de e6em,lu< ,#" fi c# ("a"a"eC u ava ( ("a"ural) # ,u3er"a"e ,rec#ce (au # ("erili"a"e la adul". DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e cre"erea ivelului (a $vi al ,recur(#ril#r =#rm# ali ai c#r"i&#lului.

*ra"ame "ul c# ("! 2 2 l#cuirea (ecreiil#r a3(e "e ,ri medicame "e a c!r#r ,re(criere (e face ,e "ru "#a"! viaa. U "ra"ame " ada,"a" i ,rec#ce ,ermi"e ,reve irea u ui defec" de cre"ere ;"alie mic!< la c#,il (au (em ele de virili(m la fe"i!. +LOC ENIIMA*IC *IROIDIAN. *ul3urare a (i "e&ei =#rm# il#r "ir#idie i) de #ri$i e eredi"ar!. SIMP*OME ?I SEMNE. Ace("ea c# ("au 2 a(#cierea u ei $ue i u ei =i,#"ir#idii) u e#ri c=iar di ,rimele lu i de via!) cu r!(u e" varia3il a(u,ra "aliei) de&v#l"!rii (c=ele"ului i mai ale( a(u,ra facul"!il#r i "elec"uale. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. De,i("area (i("ema"ic! a =i,#"ir#idiei la a"ere ,ermi"e ("a3ilirea u ui ,rim dia$ #("ic. D#&area =#rm# il#r "ir#idie i ,ermi"e (! (e a,recie&e $ravi"a"ea a"i $erii. Dia$ #("icul e("e facili"a" a"u ci c4 d e6i("! # "ul3urare cu #(cu"! 2 familie 2 ce ,rive"e (i "e&a =#rm# il#r "ir#idie i. *ra"ame "ul c# ("! 2 "#a"e ca&urile 2 admi i("rarea de =#rm# i "ir#idie i de (u3("i"uie ,e "#a"! dura"a vieii. *re3uie (! (e reali&e&e re$re(ia $uei i a c#m,re(iei care ,#a"e re&ul"a de la $u!) i (! (e a(i$ure c#,ilului # de&v#l"are ,(i=#m#"#rie i ("a"ur#',# deral! #rmal!) 2 &ilele #a("re) a,ariia u ei $ue) ev#luia (a i eve "ualul "ra"ame " ,#" fi (u,rave$=ea"e i u"er# ,ri ec#$rafic #3("e"rical!. +LOC OPERA*OR. A (am3lu de 2 c!,eri i de ec=i,ame "e ece(are #,eraiil#r c=irur$icale. U 3l#c #,era"#r cu,ri de cel ,ui # (al! de #,eraie) # (u,rafa! de circulaie ,e "ru "ra (ferul 3#l avil#r i 2 c!,eri de("i a"e ,!("r!rii i 2 "rei erii ma"erialului. +LOC DE RAMUR. *ul3urare cardiac! a c# duciei i flu6uril#r elec"rice 2 ramurile fa(ciculului lui Oi() care +OALA mer$ de # ,ar"e i de al"a a (e,"ului i "erve "ricular ;mem3ra ! mu(cular! care (e,ar! ve "riculele<. U 3l#c de ramur! (e "raduce ,ri "r'# 2 ce"i ire (au c=iar # 2 "reru,ere a c# duciei i flu6ului erv#( (,re u ul di "re cele d#u! ve "ricule. Cum ace(" i flu6 elec"ric are dre," r#l decla area c# "raciei mu(culare cardiace) (e #3(erv! # 2 "4r&iere a c# "raciei u ui ve "ricul 2 ra,#r" cu cel!lal". U 3l#c de ramur! e("e ade(ea a(#cia" u ei cardi#,a"ii ;=i,er"r#fie ve "ricular!) cardi#,a"ie i(c=emic! e"c.<. El ,#a"e fi #3(erva" i la ,acie ii #rmali. El u are ici # ma ife("are cli ic!) a(,ec"ul #rmal al elec"r#cardi#$ramei evide ia&! 2 "4r&ierea ac"iv!rii elec"rice a ve "riculului a c!rui ramur! e("e 3l#ca"!. *ra"ame "ul 3l#cului de ramur! e("e cel al cau&ei care -'a de"ermi a". +OAL. Al"erare a (! !"!ii u ei fii e vii. Orice 3#al! (e defi e"e ,ri "r'# cau&!) ,ri (im,"#me) ,ri (em e cli ice i ,aracli ice) ,ri "r'# ev#luie) ,ri "r'# ,r#$ #&! i ,ri "r'u "ra"ame ". +OAL AL+AS*R. Cardi#,a"ie c# $e i"al! cia #'$e !. 'G CARDIOPA*IE) EISENMENBER ;(i dr#m al lui<. +OAL AU*OIMUN. +#al! carac"eri&a"! ,ri "r'# a$re(are a #r$a i(mului de c!"re ,r#,riul (!u (i("em imu i"ar. A +#lile (,ecifice de #r$a e (u " diver(eC "ir#idi"a lui Oa(=im#"#) mia("e ia) dia3e"ul :uve il i (uli #de,e de ". A +#lile e(,ecifice de #r$a e a,ari $ru,ului c# ec"i'vi"el#r (au 3#lil#r (i("emice ;de (i("em< i cu,ri d lu,u(ul eri"ema"#( di(emi a") ,#liar"ri"a reuma"#id! i derma"#',#limi#&i"a. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul ma:#ri"!ii 3#lil#r au"#imu e u ,#a"e aci# a dec4" a(u,ra (im,"#mel#r i ac"ualme "e face a,el) 2 ,ri ci,al) la c#r"ic#("er#i&i i la imu #(u,re'(#are) ,recum i) u e#ri) la ,la(mafere&e ;(c=im3uri ,la(ma'"ice c# ("4 d 2 e6"ra$erea (u3("a el#r ed#ri"e di (4 $e<. +OAL CELIAC. +#al! eredi"ar! carac"eri&a"! ,ri "r'# a"r#fiere a vil#&i"!il#r muc#a(ei i "e("i ului (u3ire i fav#ri&a"! de a3(#r3ia $lu"e ului ;,r#"ei ! ,re&e "! 2 $r4u) (ecar! i #r&<. SINONIMEC a"r#fie vil#&i"ara ,rimi"iv!) i "#lera "a la $lu"e ) (,rue #(lra(. +#ala celiac! afec"ea&! mai ale( c#,iii. SIMP*OME ?I SEMNE. La (u$ar) (im,"#mele a,ar la a,r#6ima"iv Y lu i du,! i "r#ducerea $lu"e ului 2 alime "aieC ,ierdere 2 $reu"a"e) (cau e $r!(#a(e) de(c=i(e la cul#are i de&$u("!"#are) ,al#area i #3#(eala (em al4 d # a emie. La adul") 3#ala (e evide ia&! ,r#$re(iv (u3 f#rma de diaree cr# ic! i care e diver(e) ,r#v#c4 d # a emie) dureri #(#a(e ;di cau&a care ei 2 vi"ami a D i 2 calciu<) ,ierdere 2 $reu"a"e) #3#(eal!) a #re6ie. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul e("e die"e"icC re$im f!r! $lu"e ) e6clu&4 du'(e f!i ile de $r4u) de (ecar! i de #r& i "#a"e alime "ele care le c# i ;,4i e) 3i(cuii) ,a("e f!i #a(e e"c.<. Ace(" re$im) c# ("r4 $!"#r) "re3uie (! fie urma" "#a"! viaa) dar aduce # ameli#rare ra,id!C reducerea diareei 2 decur( de c4"eva &ile) luarea 2 $reu"a"e 2 c4"eva (!,"!m4 i. Cre"erea di #u a vil#&i"!il#r) mai le "!) ece(i"! c4"eva lu i. +OAL CORONARIAN. G INSU5ICIEN* CORONARIAN. +OAL EREDI*AR. Al"erare a ("!rii de (! !"a"e "ra (mi(i3il! de(ce de il#r ,ri $4r ei ;celulele re,r#duc!"#are< i re&ul"4 d di mu"aia ;m#dificarea ,a"#l#$ic!< a u eia (au mai mul"#r $e e. 'G EREDI*A*E.

+OAL 5AMILIAL. Orice 3#al! $!(i"! cu # frecve ! e#3i ui"! la mem3rii diferi"el#r $e eraii ale aceleiai +OAL OEMOLI*IC A NOU'NSCU*ULUI. Di("ru$erea $l#3ulel#r r#ii ale u ui #u' !(cu" cau&a"! de +OAL OIPEROS*OIAN*. *e di ! de a fa3rica #( 2 e6ce( la ivelul e "e&ei ;&# a u ui #( u de (e i (era muc=ii) "e d#a ele (i li$ame "ele<) care (e #3(erv! cel mai de( la c#l#a a ver"e3ral!) dar i la #lduri) la umeri) la $e u c=i e"c. +#ala =i,er#("#&a "! afec"ea&! cel mai de( ,er(#a ele 2 v4r("!) dar ,#a"e) de a(eme ea) (! a"i $! (u3iecii 2 c! rela"iv "i eri. Cau&ele ace("ei 3#li (u " ,r#(" cu #(cu"e. Se "ie "#"ui c! # luare ,relu $i"! de vi"ami a A ,#a"e fav#ri&a a,ariia (a la (u3iecii "i eri. +OAL IMUNI*AR. +#al! av4 d dre," #ri$i e # di(fu cie a (i("emului imu i"ar. Dac! r!(,u (ul (i("emului imu i"ar e("e e6ce(iv) ea ,r#v#ac! # reacie de =i,er(e (i3ili"a"e. C4 d r!(,u (ul (i("emului imu i"ar e("e i (uficie ") (e v#r3e"e de # imu #deficie !. 2 (f4ri") r!(,u (ul (i("emului imu i"ar ,#a"e (! (e de(f!#are 2 "r'u m#d a #rmal 2 "#rc4 du'(e 2m,#"riva i dividului 2 (ui. +OAL LIIOIOMIAL (au LIIOIOMAL. +#al! eredi"ar! re&ul"4 d di de,u erea 2 li&#&#mi ;mici re&erv#are de e &ime c# i u"e 2 celule< de m#lecule (,ecifice edi("ru(e (au de $erme i. +#ala lui Bauc=er e("e cea mai frecve "! di "re 3#lile li&#&#miale) ,ri "re care mai ,#" fi ci"a"e i 3#ala lui *aD'Sac=() ma #(id#&a i muc#li,id#&a. +OAL PERIODIC. 5E+R MEDI*ERANEAN +OAL POLICOIS*IC A 5ICA*ULUI. +#al! eredi"ar! a fica"ului carac"eri&a"! ,ri ,re&e a ,e ace(" #r$a a mai mul"#r c=i("uri. SINONIMC ,#lic=@mi#&! a fica"ului. +OLI *RANSMISE PRIN ANIMALE I $e eral) u e6i("! (im,l#me. I u ele ca&uri rare) 3#ala e("e remarca"! ,ri "r'# cre"ere 2 v#lum a fica"ului. U e#ri) v#lumul mare al c=i("uril#r a "re ea&! dureri (au u ic"er. *RA*AMEN*) 2 ma:#ri"a"ea "im,ului) 3#ala u ece(i"! u "ra"ame ". +OAL POLICOIS*IC A RINICOILOR. +#al! eredi"ar! carac"eri&a"! ,ri ,re&e a a umer#a(e c=i("uri 2 c#r"e6ul ;,ar"ea ,eriferic!< cel#r d#i ri ic=i) c#m,r#mi4 d ,e "erme mai lu $ (au mai (cur" 3u a l#r fu ci# are. SINONIMC ,#lic=i(W&a re ala. +#ala ,#lic=i("ic! a ri ic=il#r ,#a"e a"i $e adul"ul (au) mul" mai rar) c#,ilul. +#ala ,#lic=i("ic! a ri ic=il#r adul"ului. Mul"! vreme) 3#ala u (e ma ife("! ,ri ici u (em . Ace("ea de3u"ea&!) 2 $e eral) 2 "re MK i JU a iC dureri l#m3are) ,re&e a de calculi 2 c!ile uri are) i fecii uri are) ,re&e a (4 $elui 2 uri ! i mai ale( =i,er"e (iu e ar"erial!. C=i("urile ri ic=il#r) umer#a(e i mul"i,le) (u " a(#cia"e ade(ea cu c=i("uri ale fica"ului) c=iar ale ,a crea(ului. *RA*AMEN* ?l PROBNOS*IC. Nu e6i("! "ra"ame " (,ecific al ace("ei 3#li. C=i("urile) micr#(c#,ice la a"erea i dividului) cre(c ,r#$re(iv 2 v#lum c# c#mi"e " cu 2 ai "area 2 v4r("! i "ermi ! ,ri di("ru$erea a (am3lului e(u"ului re al fu ci# al) a "re 4 d # i (uficie ! re al! care ece(i"! recur$erea la =em#diali&!. Brefa re al! c# ("i"uie) 2 fi al) (i $ura (,era !. +#ala ,#lic=i("ic! a ri ic=il#r c#,ilului. +#ala ,#lic=i("ic! (e ,#a"e declara 2 c! de la a"ere (au) mai de() c!"re v4r("a de a(e lu i) c=iar i mai "4r&iu. +#ala ,#lic=i("ic! a ri ic=il#r e("e mul" mai $rav! la c#,il dec4" la adul") de#arece 2 ca&ul c#,ilului ea e("e a(#cia"! cu # fi3r#&! =e,a"ic! ;2 $r#area ,a"#l#$ic! a e(u"ului =e,a"ic<) afla"! la #ri$i ea a umer#a(e c#m,licaii ;=i,er"e (iu e ,#r"al!) =em#ra$ii di$e("ive<. Brefa ri ic=i'fica" c# ("i"uie (i $urul "ra"ame " eficace. +OAL PRO5ESIONAL. Al"erare a (! !"!ii u ei ,er(#a e c# (ecu"iv! e6erci"!rii (au c# diiil#r de e6erci"are a u #r me(erii. 2 !rile de&v#l"a"e) 3#lile ,r#fe(i# ale) # da"! recu #(cu"e) fac #3iec"ul u ei ,r#"ecii le$ale. +OAL PSIOOSOMA*IC. +#al! carac"eri&a"! ,ri "ra (f#rmarea ; umi"! c# ver(ie< u ei dere$l!ri ,(i=#l#$ice 2 "r'# dere$lare (#ma"ic! ;#r$a ic!<. +#lile ,(i=#(#ma"ice ,#" afec"a "#a"e a,ara"ele #r$a i(muluiC (i("emul di$e("iv ;ulcer) c#li"!<) e d#cri ;=i,er'"ir#idie) dia3e"<) $e i"#'uri ar ;im,#"e !) e ure&ie<) cardi#va(cular ;i farc" al mi#cardului<) re(,ira"#r ;a("m) "u3ercul#&! ,ulm# ar!<) ,ielea ;ec&ema< e"c. *ra"ame "ul u ei 3#li ,(i=#(#ma"ice "rece mai 2 "4i ,ri cel al "ul3ur!rii fi&ice) 2 c# "i uare) e("e ece(ar! u e#ri # ,(i=#"era,ie. +OAL SERIC. A (am3lu de ma ife("!ri aler$ice c# (ecu"ive ,!"ru derii 2 #r$a i(m a (erului (au aler$e el#r medicame "#a(e. SINONIMC 3#ala (erului. +#ala (eric! e("e c# (ecu"iv! u ei i :ec"!ri de (er (au) mai rar) u ei lu!ri de a "i3i#"ice) a "ii flama"#are) 3ar3i'"urice (au =#rm# i. Du,! 1 ,4 ! la -U &ile a,ar ma ife("!ri cu"a a"e ;ur"i'carie) mici ,e"e "ra dafirii cu # ridic!"ur! i elar!

,eriferic!<) # fe3r!) dureri ar"iculare) c!r#ra ,#" (! li (e a(#cie&e dureri a3d#mi ale cu $reuri i v#meE de a(eme ea) e("e ,#(i3il! # a"i $ere i flama"#rie a $l#merulil#r re ali. *RA*AMEN*. 5#rmele cele mai $rave (u " "ra"a"e cu a "i=i("ami ice i c#r"ic#("er#i&i) al"ele (e vi dec! (,# "a 2 c4"eva &ile. +OAL SIS*EMICA. ' CONEC*IVI*. +OAL *RANSMISI+IL SEHUAL. +#al! i fec'i#a(! care ,#a"e fi c# "rac"a"! (au "ra (mi(! 2 cur(ul ra,#r"uril#r (e6uale. SINONIMC 3#ala ve eria a) 3#ala ve eric!. +#lile cu "ra (mi(ie (e6ual! ;+.* .S.< afec"ea&! 2 de#(e3i (u3iecii care au umer#i ,ar"e eri (e6uali. Cele mai frecve "e +.*.S. (u " i feciile cu c=lamidia) "ric=#m# a&a) =er,e(ul $e i"al) f"iria&! ,u3ia !) c# di'l#amele $e i"ale) SIDA. *ra"ame "ul face a,el mai ale() 2 fu cie de a$e "ul cau&al) la a "i3i#"ice) a "i(e,"ice i a "imic#"ice ;fu $icide<. O da"! di(,!ru"e (im,"#mele) (u " efec"ua"e "e("e ,e "ru a verifica dac! ,acie "ul mai e("e c# "a$i#(. PREVENIRE. Pe "ru a 2m,iedica ,r#,a$area i feciei) "ra"ame "ul e("e ,r#,u( "u"ur#r ,ar"e eril#r (e6uali rece i ai 3#l avului. Dac! (e reue"e c# vi $erea (u3iecil#r care au avu" c# "ac" cu u 3#l av (! fie e6ami ai i (! fie 2 $ri:ii) e6"i derea 3#lii ,#a"e fi 2 ce"i i"!. Preve irea i dividual! (e 3a&ea&!) de al"fel) ,e dimi uarea um!rului de ,ar"e eri (e6uali i) 2 de#(e3i) ,e +OL ALIMEN*AR. Ma(! de alime "e me("eca"e'2 mu'ia"e i a$lu"i a"e ,ri aciu ea (alivei) a di il#r i a lim3ii ' $a"a de a fi 2 $=ii"!. +OLI *RANSMISE PRIN ANIMALE. +#lile virale) 3ac"erie e (au ,ara&i"are) "ra (mi(e de c!"re a imale #mului) fie direc" ;muc!"ur!) &$4rie"ur!) 2 e,!"ur!<) fie i direc" ;2 e,!"ur! cu carca(a (au cu u #( al u ui a imal m#r"<. SINONIMEC a "r#,#&## #&a) &## #&a. A imalele i "ervi 2 d#u! m#duri diferi"e 2 "ra (mi"erea 3#lil#r la #m. A A imalele re&erv#are ;micile r#&!"#are) ,!(!rile) ,rima"ele) 3#vi ele) ca,rele) ,#rcii) fruc"ele de mare e"c.< a(i$ur! (u,ravieuirea u ui a$e " i feci#( ;3ac"erie) ,ara&i" (au viru(<. Omul (e c# "ami ea&! i direc") de +OLI *RANSMISE DE C*RE INSEC*E /R e6em,lu) 34 d la,"e crud (au ,ri c# "ac" cu uri a) de:eciile (au (4 $ele ce c# i e a$e "ul i feci#(. m A imalele vec"#are ;c4i i) ,i(ici) 4 ari) mu"e) c!,ue) acarie i e"c.< (u " r!(,u &!"#are de i #cularea direc"! a a$e "ului i feci#(. 'G IOONOI +OLI *RANSMISE DE C*RE INSEC*E. +#li i feci#a(e "ra (mi(e #mului ,ri i "ermediul i (ec"el#r. MODALI*I DE CON*AMINARE. U ele i (ec"e ,ara&i"ea&! #mul) ca ,!duc=eleE al"ele 2l 2 ea,!) ,r#v#c4 d m4 c!rimi "em,#rare (au i duc4 d) mai rar) reacii aler$ice ;i (ec"e =ime #,"ere) ca al3i a i vie(,ea<. 2 "ra (mi"erea 3#lil#r i feci#a(e) i (ec"ele :#ac! cel mai ade(ea r#lul de vec"#r) "ra (,#r"4 d a$e ii i feci#i) 2 (au ,e c#r,ul l#r) de la u i divid la al"ul. U ele c# ("i"uie re&erv#are) #r$a i(mul l#r) 2 (,ecial 2 ca&ul fe3rei $al3e e) a(i$ur4 d # lu $! dura"! de (u,ravieuire a u ui a$e " ,a"#$e . +OLI *RANSMISE DE C*RE MOLU?*E. Al"e r!ri ale ("!rii de (! !"a"e cau&a"e direc" (au i direc" de c!"re m#lu"e. PRINCIPALELE +OLI *RANSMISE DE C*RE INSEC*E I (ec"a +#al! Sem e Re,ar"iie "ra (mi(! cli ice $e#$rafic! Mu(ca "e"e *ri,a #(#mia& Ade #,a"ie) Africa ;$e ul ! africa ! a"i $eri i "er"r#,ical Bl#((i a< ;3#ala $rave ale ! (#m ului< (i("emului erv#( 4 arul 5ilari#&! Elefa "ia&i( I# ele Cule6 Aede( limfa"ic!) 5e3r! i "er"r#,ical De $! =em#ra$ic! e E6"remul Orie " "r#,ical Africa ea$r!) Carai3e) i (ulele di

Pacific A #fel 5e3ra $al3e !) Ic"er) fe3r!) Africa i Paludi(m a emie America "r#,icale I# ele i "er"r#,ical e ;2 afara i (ulel#r di Pacific< +a&i ul medi"era ea Lei(=ma i#&a cu"a a"! Lei(=ma i#&a cu"e#muc#a(! Lei(=ma i#&a vi(ceral! 5e3ra de "rei &ile Ulceraii ale ,ielii Ulceraii ale ,ielii) muc#a(el#r) a(ului) $urii A emie) (,li ! m!ri"!) fe3r! $rav! 5e3r!) eru,ie 5e3r!) eru,ie) a"i $ere cardiac! 5e3r!) (,li ! m!ri"! 5e3r!) eru,ie 5e3r!) 3u3#a e) , eum# ie N#duli) ,ruri") ceci"a"e 5e3r!) a"i $eri ale c#rdului) i "e("i ului i ale e(#fa$ului +a&i ul medi"era ea ) Africa ea$r! America "r#,ical! +a&i ul medi"era ea America "r#,ical! +a&i ul medi"era ea C#(m#,#li"

5le3#"#mul

P!duc=ele

*if#( 5e3ra recure "! c#(m#,#li"! ;3#rreli#&a< *if#( muri Pe("a

Puricele

C#(m#,#li"

Simulii

O c#cerc#&a

*ria"#me

*ri,a #(#mia& ! america ! ;3#ala lui C=a$a(<

Africa ea$r!) >eme ) America Ce "ral! America de Sud "r#,ical!

+O*ULISM M#lu"ele ,#" "ra (mi"e diferi"e "i,uri de 3#al!. I $erarea m#lu"el#r care c# i u $erme e ,a"#$e ;3ac"erie) viru() ,ara&i"< e("e (u(ce,"i3il!) 2 a umi"e ca&uri) (! ,r#v#ace # 3#al! i feci#a(!. M#lu"ele (u " "#"ui i i direc" re(,# (a3ile de al"e 3#li ,ara&i"areE de fa,") ele c# "ri3uie la de&v#l"area ,ara&iil#r (ervi du'le dre," $a&d! i "ermediar!. +OL* CRANIAN. Par"e (u,eri#ar! a cra iului f#rma"! di a(am3larea mai mul"#r #a(e ,la"e ;fr# "al) #cci,i"al) ,arie"ale) "em,#rale<) le$a"e 2 "re ele ,ri ar"iculaii im#3ile umi"e (u"uri. +OL* PLAN*AR. C# cavi"a"e fi&i#l#$ic! a "!l,ii ,ici#rului.

+#l"a ,la "ar! ,#a"e ,re&e "a a #malii de cur3ur!. A Pici#rul (c#3i" (e "raduce ,ri "r'# 3#l"! ,la "ar! ,rea ad4 ci"!. A Pici#rul ,la" e("e) di c# "ra) carac"eri&a" ,ri "r'# ,r!3uire a 3#i"ei ,la "are) care ,#a"e fi i e6i("e "!) 2 ca&urile cele mai marca"e) "al,a ae&4 du'(e 2 2 "re$ime ,e (#l. +OR+ORIBM. I$#m#" ,r#du( de c!"re alime "ele lic=ide i de c!"re $a&ele ,e care le de$a:! ace("ea 2 ("#mac (au 2 i "e("i 2 cur(ul di$e("iei. SINONIMEC =#r3#ri(m) $=i#rai" ;,#,ular<. +#r3#ri$mele fac ,ar"e di ,r#ce(ul #rmal de di$e("ie i c# ("i"uie u fe #me ,e de,li 3e i$ E u ece(i"! ici i ve("i$aii) ici "ra"ame "e de#(e3i"e. +ORDE*ELLA. +ac"erie di "r'u $e care cu,ri de diferii c#c#3acili aer#3i Bram e$a"ivi. +ac"eriile di $e ul +#rde"ella (u " 3acili mici. Ele c#l# i&ea&! u#r celulele cilia"e ale ar3#relui re(,ira"#r. +#rde"ella ,er"u((i( ;(au 3acilul lui +#rde"'Be $#u< i +#rde"ella ,ara,er"u((i( (u " re(,# (a3ile de "uea c# vul(iv! la #m. +#rde"ella 3r# c=i(e,"ica afec"ea&! mai ale( a imalele ;,#rcul) c4i ele e"c.< i 2 m#d e6ce,i# al #mul) 2 ca&urile de imu #de,re(ie) ,r#v#c4 d # i fecie 3r# ic!. +ORNOOLM ;3#ala lui<. +#al! i feci#a(! c# "a$i#a(! cau&a"! de viru(ul C#6acPie +. SINONIMC mial$ie e,idemica. Acea("! 3#al! (e ,r#,a$! ,ri mici e,idemii. Sim,"#'mele ei (u " cele ale u ei ("!ri $ri,ale ;fe3r!) fri(#a e) cefalee<) cu vi#le "e dureri mu(culare "#racice. Ea (e vi dec! (,# "a 2 c4"eva &ile) f!r! (ec=ele. *ra"ame "ul (e limi"ea&! la calmarea dureril#r. +ORRELIOI. 'L L>ME ;3#al! a lui<. +OS SEROSANBVIN. *umefacie f#rma"! de # efu&iu e de (er i (4 $e la ivelul (u3cu"a al ,ielii ca,ului la #u' !(cu". +#(a (er#(a $vi ! e("e c# (eci a u ei ,re(iu i e6erci"a"e ,e 3#l"a cra ia ! a c#,ilului 2 "im,ul a"erii) ade(ea de c!"re u f#rce,( (au de c!"re # ve "u&!. Acea("! le&iu e "#"al 3e i$ ! di(,are 2 c4"eva &ile f!r! (ec=ele. Ea ,#a"e c# "ri3ui la a$ravarea ic"erului #ului' !(cu" (au la ,relu $irea dura"ei lui) di cau&a de$rad!rii ,r#$re(ive a =em#$l#3i ei c# i u"e 2 3#(a (er#(a $vi !. +O*RIOCE5ALOI. +#al! ,ara&i"ar! a i "e("i ului (u3ire da"#ra"! i fe("!rii cu 3#"ri#cefalul Di,=Dll#3#"=rium la"u" . +#"ri#cefalul e("e # "e ie ;vierme ,la"< di cla(a ce("#'del#r) care ,#a"e a"i $e mai muli me"ri 2 lu $ime i (e de&v#l"! 2 i "e("i ul (u3ire al #mului i al al"#r mamifere ;c4i i) ,i(ici e"c.<. +#"ri#cefal#&a) 3#al! de("ul de rar!) (e 2 "4l e"e 2 !rile reci i "em,era"e. I fe("area (e face ,ri i $erarea de ,e"i de lac (au de r4u ;"iuc!) 3i3a ) ,!("r!v<) mai ,ui frecve " ,ri i $erarea ,e"il#r de mare. Acea("! &## #&! ;3#al! a a imalului "ra (mi(i3il! la #m< (e ma ife("! ,ri dureri a3d#mi ale i diaree) mai rar ,ri "r'# f#rm! ,ar"icular! de a emie) a,r#,ia"! de 3#ala lui +iermer. E6ame ul micr#(c#,ic al (cau el#r ,u e 2 evide ! ,re&e a #u!l#r de 3#"ri#cefal. *ra"ame "ul c# ("! di admi i("rarea u ui medicame " a "i=elmi "ic ; id#(amid<. I fe("area (e ,revi e ,ri c# (umul ,e"elui (uficie " ,relucra" "ermic. +O*RIOMICOM. *um#r! cu"a a"! 3e i$ !. SINONIMEC $ra ul#m ,i#$e ic) $ra ul#m "ela $iecla&ic. +#"ri#mic#mul are a(,ec"ul u ei le&iu i (u,ra2 !la"e) r#ie'&meurie) (4 $er4 d! la cel mai mic c# "ac") 2 $e eral ,edicula"! i (e,ara"! e" de ,ielea #rmal! ,ri "r'u a . El a,are de ,referi ! ,e m4 !) ,ici#r) ,ielea ca,ului. *um#ra e("e a ali&a"! ,ri e6ame =i("#l#$ic) cu (c#,ul de a elimi a ,#(i3ili"a"ea u ei c# fu&ii cu vre# f#rm! de mela #m. *ra"ame "ul face a,el la a3laia c=irur$ical! a 3#"ri#mic#mului. +O*ULISM. I "#6icaie alime "ar! ,r#v#ca"! de 3acilul a aer#3 Bram ,#&i"iv Cl#("ridium 3#"uli um. Cl#("ridium 3#"uli um e("e ,re&e " 2 (#l) 2 a,e i 2 #r$a i(mele mul"#r a imale i ,r#duce (,#ri care re&i("! la fier3ere i la m#dali"!ile de c# (ervare ;cu vi ) cu #e" (au ,ri afumare< u"ili&a"e 2 fa3ricarea c# (ervel#r 2 ca(!. Ace"i (,#ri (ecre"! # "#6i ! care i =i3! (ecreia de ace"il'c#li ! care i "ervi e 2 "ra (mi(ia i flu6ului erv#() ,r#v#c4 d a("fel ,arali&ii 2 ca& de i $erare a alime "el#r care c# i "#6i a. U e#ri au f#(" (em ala"e ca&uri de 3#"uli(m i la c# (uma"#rii de c# (erve i du("riale ;le$ume) ,e"e<. SIMP*OME ?l SEMNE. +#ala de3u"ea&! du,! c4"eva #re ,4 ! la K &ile du,! c# (umarea alime "ului i fec"a". Primele (em e (u " ade(ea "ul3ur!rile de vedere ;,arali&ie) di,l#,ie) ,(eud#,re&3iie< i # midria&! ;dila"aia a #rmal! i ,er(i("e "! a ,u,ilei<. Ele (u " 2 (#i"e de # u(c!ciu e i "e (! a $urii) cu # dificul"a"e la 2 $=iire care ,#a"e ,re(u,u e # +OUILLAUD a $i !. P#" a,!rea f#rme $raveC e cefali"!) ,arali&ie mu(cular!) "ul3ur!ri cardiace) c=iar m#ar"ea (u3i"!. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul e("e ,ur (im,"#ma"ic i im,u e ade(ea (,i"ali&area cu (u,rave$=erea de$lu"iiei) re(,iraiei i ("!rii cardiace) 2 $e eral) e("e rec#ma da"! i :ec"area de (er a "i3#"uli ic. +#ala re$re(ea&! 2 $e eral le ") 2 c4"eva (!,"!m4 i.

PREVENIRE. Acea("a (e 3a&ea&! ,e re(,ec"area (cru,ul#a(! a re$ulil#r de ,re$!"ire alime "ar! i de "!iere a a imalel#r. C# (ervele du3i#a(e ;ca,acul 3#m3a") mir#( (u(,ec"< "re3uie (! fie aru ca"e i ec# (uma"e. S"erili&area c# (ervel#r "im, de # #r! i :um!"a"e la -MU_C e("e # m!(ur! de i$ie ! eficace) de#arece di("ru$e "#6i a. +OUILLAUD ;3#al! a lui<. 'G REUMA*ISM AR*ICULAR ACU*. +OURNEVILLE ;(cler#&! "u3er#a(! a lui<. +#al! de #ri$i e eredi"ar! ce afec"ea&! ,ielea i (i("emul erv#(. SINONIMC e,il#ia. +#ala (e carac"eri&ea&! ,ri malf#rmaii i "um#ri) mai ale( cere3rale i cu"a a"e) dar i #culare) re ale) cardiace) ,ulm# are i di$e("ive. Pri ci,alele c# (eci e (u " urm!"#areleC e,ile,(ie i 2 "4r&iere mi "al!E mici e6cre(ce e (au ,e"e dec#l#ra"e ,e ,ieleE i (uficie ! a fu ciei re ale) 2 ("a3ilirea dia$ #("icului) c!u"area ace("#r (em e e("e c#m,le"a"! ,ri radi#l#$ia creierului ;(ca #$rafie) ima$erie ,ri re&# a ! ma$ e"ic!<) cu (c#,ul de a de"ec"a al"e eve "uale "um#ri. *ra"ame "ul u (e adre(ea&! dec4" (im,"#mel#r ;e,ile,(ie) i (uficie ! re al! e"c.<. Dura"a de via! e("e ade(ea redu(! di cau&a a"i $erii cere3rale i re ale) dar de # ma ier! f#ar"e varia3il! 2 fu cie de (everi"a"ea 3#lii. +OUVERE* ;3#al! a lui<. *a=icardie ,ar#6i("ic! cu de3u" i fi al 3ru(c. SINONIMC "a=icardie ,ar#6i("ica (u,ra've "riculara. +#ala lui +#uvere" (e ,#a"e decla a la u (u3iec" cu i ima #rmal! (au ,#a"e fi a(#cia"! u ei cardi#,a"ii. Ea face ,ar"e di "re "ul3ur!rile de ri"m 2 "4l i"e 2 =i,er"ir#idie. U ele ca&uri (u " le$a"e de e6i("e a a #rmal! a u ei c!i (u,lime "are a e(u"ului #dal ;e(u" care a(i$ur! c# ducia erv#a(! a i imii<) ,r#v#c4 d # deviere a i flu6ului erv#(. SIMP*OME SI SEMNE. +#ala lui +#uvere" (e "raduce ,ri "r'# accelerare cardiac! 3ru(c!) f#ar"e ra,id! ;2 "re -/U i MUU ,ul(aii[mi u"<E elec"r#cardi#$rama ara"! u ri"m f#ar"e re$ula". Peri#ada de accelerare ,#a"e dura de la c4"eva mi u"e la mai mul"e #re) iar cri&a ,#a"e recidiva du,! i "ervale f#ar"e varia"e. Ea (e 2 c=eie 3ru(c cu # reve ire imedia"! la frecve a cardiac! #rmal! i e("e urma"! ade(ea de # cri&! ,#liuric! ; ev#ia frecve "! de a uri a<. *#lerarea cri&ei e("e) 2 $e eral) 3u !) dar i (e ,#a"e a(#cia # (e &aie de i di(,#&iie) # $4f4ial!) # durere "#racic!) c=iar # (c!dere a "e (iu ii ar"eriale. Cri&a (e 2 "reru,e frecve " ,ri decla area u ui refle6 care ("imulea&! ervul va$) 2 ce"i i"#r al ri"mului cardiacC i (,iraie ,r#fu d!) i $erarea u ui alime " (au a u ei 3!u"uri) (c=im3area ,#&iiei) c#m,re(ia $l#3il#r #culari. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul acu" al cri&ei face a,el la ma evrele care decla ea&! refle6ul va$al i la i :ec"area i "rave #a(! de acid ade #&i "rif#(f#ric. 2 c# "i uare) ,#a"e fi ,re(cri( u "ra"ame " ,reve "iv a "iari"mic. +O^EN ;3#al! a lui<. *um#r! de a"ur! ,reca cer#a(! +#ala lui +#We e("e # varie"a"e de carci #m e,idermic ce (e de&v#l"!) la 2 ce,u") d#ar 2 e,iderm ;f#rma i "ra'e,i"elial! (au i 6i"u<. *um#ra f#rmea&! ,e ,iele u a (au mai mul"e ,l!ci r#&'ce uii) r#"u :i"e)cu (u,rafa! ere$ula"!E ,e muc#a(ele $e i"ale (au a ale) ea f#rmea&! ,e"e r#ii) r#"u :i"e i u#r (u,ra2 !la"e ;la 3!r3a"<) ce uii i al3ici#a(e ;la femeie<. Ace("e le&iu i (e 2 "i d le ") ,u"4 d (! (e "ra (f#rme 2 "r'u veri"a3il e,i"eli#m (,i #celular ;f#rm! de ca cer cu"a a"<. +#ala a ,u"u" fi a(#cia"! cu e6i("e a u #r ca cere vi(cerale ,r#fu de. Dia$ #("icarea 3#lii lui +#We (e face ,e 3a&a e6ame ului micr#(c#,ic al u ui ,releva") iar "ra"ame "ul ,e di("ru$erea defi i"iv! a le&iu il#r ,ri cri#c=irur$ie) ,ri la(er (au ,ri a3laie c=irur$ical!. +RADICARDIE. 2 ce"i ire a 3!"!il#r i imii (u3 YU ,ul(aii[mi u". Ri"mul cardiac #rmal varia&!) la ma:#ri"a"ea (u3iecil#r) de la YU la -UU ,ul(aii[mi u"E media e("e de 1U'/U ,ul(aii ,e mi u") mai ,ui la u ii (,#r"ivi. CAUIE. O 3radicardie ,#a"e fi (i u(al!) adic! da"#ra"! u ei 2 ce"i iri a ac"ivi"!ii elec"rice a #dului (i u(al ;("imula"#rul fi&i#l#$ic al i imii<. Ea u e("e (i("ema"ic ,a"#l#$ic! (i (e #3(erv! la a"leii i la (,#r"ivii 3i e a "re ai) la ,er(#a ele 2 v4r("! i la (u3iecii va$#"# ici) la care (e c# ("a"! # =i,erac"ivi"a"e a (i("emului erv#( ,ara(im,a"ic. +radicardia mai ,#a"e fi da"#ra"! (i aciu ii u #r medicame "e cr# #"r#,e e$a"ive ;care 2 ce"i e(c frecve a cardiac!<C 3e"a3l#ca "e.di$i"alice) umer#a(e a "iari"mice) u ii i =i3i"#ri calcici. O 3radicardie ,a"#l#$ic! (e a(#cia&! ade(ea u #r "ul3ur!ri ale c# duciei i flu6ului elec"ric ,ri i im! ;di('fu cie (i u(al!) 3l#c auricul#ve "ricular< (au u #r 3#li ca =i,#"ir#idia (au i farc"ul de mi#card. EVOLUIE. +radicardia r!m4 e f!r! c# (eci e a"u ci c4 d e("e m#dera"! (au dac! (e i ("alea&! ,r#$re(iv. Dac! ea e("e e6ce(iv! i (urvi e 3ru(c) ,#a"e fi re(,# (a3il! de a("e ie) i di(,#&iii (au de (i c#,e. *RA*AMEN*. De,i de de meca i(mul re(,# (a3il de 3radicardie ca i de carac"erul ei

,a"#l#$ic (au u) ,recum i de "#lera a cli ic!. O 3radicardie (i u(al!) de e6em,lu) ,#a"e fi 2 $ri:i"! ,ri admi i("rarea de derivai a"r#,i ici. O 3radicardie da"#ra"! u ui 3l#c auricul#ve "ricular ece(i"!) de #3icei) im,la "area u ui ("imula"#r cardiac ;,acemaPer<. /1 +RONOIILOR +RAILLE ;alfa3e"<. Scriere 2 relief ,e "ru u&ul ev!&!"#ril#r. Ace(" (i("em de (criere i de ci"ire a f#(" ,u( la ,u c" de c!"re L#ui( +raille ;-/U.'-/KM<. Ci"irea (e face ,ri a"i $erea (em el#r c# ("i"ui"e de ,u c"e 2 relief. +RA. Par"e a mem3rului (u,eri#r cu,ri (! 2 "re um!r i c#". Sc=ele"ul 3raului e("e c# ("i"ui" di =umeru() de u de (e de(,ar" d#u! mem3ra e i "ermu(culare) e6"er ! i i "er !) ,#r i"e di a,# evr#&a 3ra=ial!. Ele 2m,ar" a("fel d#u! re$iu i umi"e l#:i) u a a "eri#ar!) al"a ,#("eri#ar!. PA*OLOBIE. Pa"#l#$ia 3raului e("e e(e ialme "e "rauma"ic!C frac"ura de =umeru() ru,"ura "e d# ului 3ice,(ului) le&iu ea ervului radial. A"i $erile va(culare ;ar"eri"!) fle3i"!< (e #3(erv! mul" mai rar la mem3rul (u,eri#r dec4" la mem3rul i feri#r. +RVNI. Pr#du( lac"a" #3i u" ,ri c#a$ularea la,"elui (u3 aciu ea c=ea$ului i[(au a ferme il#r lac"ici i care a f#(" (cur( de &er. +r4 &e"urile (u " alime "e de # mare diver(i"a"e) dar "#a"e au c#mu ! 3#$!ia l#r 2 ,r#"ei e i 2 calciu. Ele au u c# i u" varia3il de li,ide i de (#diu. C# i u"ul l#r 2 a,! varia&! 2 "re JK i /US. Pr#ce "a:ul de ma"erii $ra(e i dica" ,e am3ala: e("e calcula" ,e re&iduul u(ca" al ,r#du(ului. +r4 &e"urile cu ,a("! fiar"! (u " cele mai $ra(e) dar i cele mai 3#$a"e 2 calciu. O ,ar"e di vi"ami ele =idr#(#lu3ile di(,are 2 "im,ul (cur$erii 3r4 &ei) dar (e ,r#duce # 2m3#$!ire 2 vi"ami ele +M) +J) /Y i +. (u3 aciu ea muce$aiuril#r. Vi"ami a A (e $!(e"e di a3u de ! 2 3r4 &e"urile $ra(e. 2 re$imurile de (l!3ire) e("e rec#ma da" (! (e limi"e&e c# (umul de 3r4 &e"uri ;di cau&a c# i u"ului 3#$a" 2 li,ide) i deci 2 cal#rii<. +r4 &e"urile cu ,a("! m#ale (u " c# "rai dica"e la (u3iecii care fac "ra"ame " cu i =i3i"#ri de m# #ami #6ida&! ;I.M.A.O.<. +RID. +a d! de e(u" c# :u c"iv fi3r#( care u e"e 2 m#d a #rmal d#u! #r$a e (au de&v#l"a"! la ivelul u ei cavi"!i (er#a(e. +lidele ,eri"# eale (u " f#rmaiu i c# (ecu"ive u ei i flamaii (au ,re&e ei) 2 cavi"a"ea ,eri"# eal!) a (er#&i'"!il#r (au a (4 $elui. Ele u c# ("i"uie 2 m#d ece(ar u fac"#r de "ul3ur!ri) dar # r!(ucire a u ei a (e i "e("i ale 2 :urul 3lidel#r ;v#lvulu(< ,#a"e ,r#v#ca # #clu&ie i "e("i al! acu"!. O i "erve ie c=irur$ical! re("a3ile"e u circui" i "e("i al #rmal. +ROMIDROI (au +ROMOIDROI. Emi(ia u ei "ra (,iraii cu mir#( fe"id. +r#midr#&a e("e da"#ra"! u ei di(fu cii a $la del#r (ud#ri,are. Sud#area e("e de a3u de ! #rmal!) dar mir#(ul ei) a r4 ced (au a muce$ai) e("e u e#ri (ur(! a u ui =a dica, (#cial. A #malia ,#a"e fi l#cali&a"! ;,ici#are< (au $e erali&a"! ;,licile c#r,ului<. *ra"ame "ul c# ("! di "r'# i$ie ! ri$ur#a(! i a,licarea de de#d#ra "e ,e 3a&! de alumi iu) &i c (au &irc# iu. +RONOIE. C# duc" cili dric ce a(i$ur! "ra (,#r"ul aerului 2 "re "ra=ee i alve#lele ,ulm# are. P#r i"e di "ra=ee) cele d#u! 3r# =ii ,ri ci,ale ;drea,"! i ("4 $!< (e (u32m,ar") 2 fiecare ,l!m4 ) 2 3r# =ii l#3are) a,#i 2 ramificaii di ce 2 ce mai mici 2 ai "e de a (e "ermi a 2 3r# =i#le (au 3r# i#le. A (am3lul f#rmea&! ar3#rele 3r# =ie (au 3r# ic. +r# =iile au # arm!"ur! fi3r#car"ila$i #a(! i mu(cul#a(! care le fac (emiri$ide. Ele (u " c!,"ui"e cu # muc#a(! ac#,eri"! cu cili ;(ervi d la evacuarea ,ul3eril#r 2 e6"eri#r< i de $la de. PA*OLOBIE. +#lile 3r# =iil#r c# ("i"uie afeciu i de # $ravi"a"e varia3il! du,! l#cul i 2 "i derea le&iu il#r i du,! efec"ul l#r a(u,ra ve "ilaiei ,ulm# are. Se ,#" di("i $e i flamaia acu"! (au cr# ic! a muc#a(ei 3r# =ice ;3r# i"a<) #3li"erarea l#cali&a"! ;"um#r!) ,re&e ! a u ui c#r, ("r!i ) ("e #&!< (au difu&! ;3r# =#(,a(mul< c# duc"ului 3r# =ie) dila"area 3r# =iil#r ;3r#iec"a&ia< i 3#lile car"ila$iului 3r# =ie ;di(Pi e&ia "ra=e#3r# ic!<. +r# =iile ,#" (! c# ("i"uie) de a(eme ea) (ediul u ui ca cer) cel mai de( l#cali&a" ,e 3r# =iile ,ri ci,ale (au ,e 3r# =iile l#3are. +RONOIILOR ;c=i(" al<. C=i(" carac"eri&a" ,ri "r'# cavi"a"e r#"u d! (au #val! 3i e limi"a"!) am,la(a" cel mai de( 2 3r# =iile l#3ului (u,eri#r al ,l!m4 ului. SINONIMEC c=i(" 3r# =#$e ic) c=i(" 3r# =#,ulr # ur. C=i("urile 3r# =iil#r (u " c# $e i"ale. Ele au u ,ere"e (u3ire i ere$ula". Ade(ea) medicul u de(c#,er! e6i("e a l#r dec4" cu #ca&ia u #r radi#$rafii (i("ema"ice) a u #r 3#li i feci#a(e ale c#,ilului i adul"ului "4 !r) cu e6,ec'"#raie ,urule "! (au c=iar cu =em#,"i&ie ;e6,ec"#rarea de C ,r#ve i d di c!ile aerie e<. 2 ace("e ul"ime d#u! ca&uri) a3laia c=irur$ical! ,#a"e (! (e d#vedea(c! ece(ar!. 4 $e) I E

+RONOIILOR ;"um#r! a<. *um#r! 3e i$ ! (au mali$ ! (i"ua"! 2 c!ile aerie e di dede(u3"ul $l#"ei ;adic! 2 3r# =ii) dar) de a(eme ea) ,ri e6"e (ie) 2 "ra=ee i ,l!m4 i<. Ma:#ri"a"ea "um#ril#r 3r# =iil#r e("e c# ("i"ui"! di ca cerele 3r# =ice. Pri ci,alele (im,"#me cli ice (u " f#ar"e varia3ile) u e#ri i e6i("e "e. *um#rile 3r# =iil#r ,#" a "re a # "u(e) # di(, ee ;dificul"a"e re(,ira"#rie<) c=iar # =em#,"i&ie ;e6,ec"#raie a (4 $elui care ,r#vi e di c!ile aerie e<. Dac! radi#l#$ia (erve"e vi&uali&!rii "um#rii i ,#(i3ilel#r ei c# (eci e ,ulm# are) dia$ #("icul (e 3a&ea&!) 2 ,ri ci,al) ,e 3r# =#(c#,ie) care ,ermi"e (! (e fac! # ,relevare) iar ("udierea la micr#(c#, a ,releva"ului va da i f#rmaii ,rivi d a"ura e(u"uril#r 2 cau&! i carac"erul 3e i$ (au mali$ ;(u(ce,"i3il (! i vade&e e(u"urile 2 c# :ur!"#are i de a (e r!(,4 di 2 al"! ,ar"e 2 c#r, ,ri me"a("a&e< al "um#rii. *ra"ame "ul) ade(ea c=irur$ical) i ,r#$ #("icul de,i d direc" de a"ura "um#rii. 'G +RONOIOLO' ALVEOLAR ;ca cer<) +RONOOPULMONAR ;ca cer<. +RONOOCEL +RONOOCEL -. Dila"aie 3r# =ic! ;3r# ic!< (i"ua"! dede(u3"ul u ei 2 $u("!ri c# (ecu"ive u ei "um#ri (au u ei i flamaii ;i fecie 3a al!) "u3ercul#&!) ca cer< (i um,lu"! de ,ur#i) ca&eum (au mucu(. M. *um#r! a $4"ului) cel mai ade(ea c# $e i"al!) 2 c#mu icare cu # 3r# =ie. +RONOOCONS*RIC*OR. Su3("a ! care ,r#v#ac! # 3r# =#c# ("ricie ;dimi uare a diame"rului 3r# =iil#r<) dera :4 d re(,iraia i ,u"4 d (! (f4rea(c! ,ri "r'# cri&! de a("m. +RONOODILA*A*OR. Su3("a ! care ,r#v#ac! # 3r# =#dila"aie ;cre"ere a diame"rului 3r# =iil#r< i dimi uea&! :e a re(,ira"#rie di cur(ul a("mului i a 3r# i"ei cr# ice. U ele (u3("a e a"urale ale #r$a i(mului (u " 3r# =#'dila"a"#are) ca adre ali a. +RONOOBRA5IE. E6ame radi#$rafie al 3r# =iil#r. SINONIMC 3r# =#$rcfie cu li,i#d#l. +RONOOPA*IE. Orice afeciu e a 3r# =iil#r) i difere " de cau&a (a. +RONOOPNEUMONIE. P eum# ie carac"eri&a"! ,ri "r'# i fecie mai mul" (au mai ,ui 2 "i (! a 3r# i'#lel#r) alve#lel#r ,ulm# are i[(au a i "er("iiului ,ulm# ar. +r# =#, eum# ia) cel mai cure " umi"! c# $e("ie ,ulm# ar!) e("e u a di "re afeciu ile e6"rem de frecve "e. Ea (urvi e cel mai de( la c#,iii mici i la (u3iecii 2 v4r("! (au de3ili"ai fi&i#l#$ic. CAUIE. Ori$i ea u ei 3r# =#, eum# ii e("e i feci#a(!) 3ac"eria ! ;, eum#c#c) ("re,"#c#c<) viral! ;ru:e#l!< i u e#ri mic#l#$ic! ;a(,er$illu(<. SIMP*OME ?I DIABNOS*IC. Dia$ #("icul e("e fu dame "a" ,e a(#cierea u ei fe3re ade(ea ridica"e ;J. (au RU_C<) cu (im,"#me ca "uea i e6,ec"#raia. Pe "ru a'- c# firma) medicul ,#a"e cere # radi#$rafie ,ulm# ar!) 2 u ele ca&uri) ,e "ru a de"ermi a care e("e $erme ele 2 cau&!) (e ,#a"e ,rac"ica i u e6ame al (cui,a"ului) c=iar # fi3r#(c#,ie 3r# ic!. *RA*AMEN* SI DIABNOS*IC. U "ra"ame " cu a "i3i#"ice e("e) 2 $e eral) eficace 2 R/ #re i ma:#ri"a"ea 3#l avil#r (e vi dec! "#"al 2 d#u! (!,"!m4 i. Dar radi#$rafia l#r u redevi e #rmal! dec4" du,! ,a"ru (!,"!m4 i +RONOOPULMONAR ;ca cer<. Ca cer de&v#l"a" ,e (eama e(u"uril#r 3r# =iil#r i ,l!m4 il#r. Ca cerele 3r# =#,ulm# are (u " ca cere 3r# ice) (i $urele ca cere de&v#l"a"e cu adev!ra" ,lec4 d de la e(u"ul ,ulm# ar fii d ca cerul 3r# =i#l#'alve#lar i ca 'cerele (ecu dare. Ca cerul 3r# =#,ulm# ar ,rimi"iv. E("e ca cerul cel mai frecve " di lume. *a3a$i(mul e("e cau&a ,ri ci,al! a ca cerel#r 3r# =#,ulm# are ,rimi"ive. C=iar # e6,u ere ,a(iv! la fumul de "u"u are efec"e ca ceri$e eC ,e "ru u efum!"#r care "r!ie"e ,ri "re mari fum!"#ri) ri(cul de a,ariie a u ui ca cer 3r# =#,ulm# ar ,rimi"iv e("e mai mare cu JKS dec4" ri(cul ,re&e "a" ,e "ru u efum!"#r ee6,u( fumului de "u"u . Mediul ; u ,#luarea a"m#(feric! ci # e6,u ere) ,r#fe(i# al! (au u) la radiaii i# i&a "e (au la a umi"e ma"eriale ca amia "ul) cr#mul) ic=elul) =idr#car3urile< c# ("i"uie u al" fac"#r de ri(c. Se de#(e3e(c d#u! ca"e$#rii de ca cere 3r# =#,ulm# are ,rimi"ive) 2 fu cie de m!rimea celulel#r l#r. A Ca cerele &i(e 8 u cu celule mici9 $ru,ea&! "um#rile e,iderm#ide ;RKS<) ade #carci #amele ;MUS< i ca cerele edifere ia"e cu celule mari ;-KS<. Ace("e ca cere (e ma ife("! ,ri (em e re(,ira"#rii ;"u(e ,er(i("e "!) $4f4ial!) dureri "#racice) e6,ec"#raie (a $vi #le "!) uier!"uri re(,ira"#rii) a3ce( al ,l!m4 ului) ,leure&ie ,urule "!<) c!r#ra li (e a(#cia&! mai "4r&iu # al"erare a ("!rii $e erale a (u3iec"ului. A Ca cerele cu celule mici cu mare ,#"e ial me"a("a&a " (i cu i vadare media("i al! ,rec#ce (u " de#(e3i" de $rave. Ma ife("!rile l#r (u " a(em! !"#are cu cele ale ca cerel#r 8 u cu celule mici9. Di cau&a v#lumului "um#ril#r i a ,r#lifer!rii l#r) a,ar u e#ri dila"aii ale ve el#r (u,erficiale ale "#racelui i u edem al 3a&ei $4"ului 2 ca& de c#m,re(ie a ve ei cave (u,eri#are) ,recum i u (i dr#m ,ara e#,la&ic ;2 de#(e3i (i dr#mul lui Sc=War"&'+ar"er) cau&a" de (ecreia a #rmal! de =#rm# a "idiure"ic de c!"re "um#ra mali$ !<. DIABNOS*IC. De(c#,erirea u ui ca cer 3r# =#,ulm# ar ,rimi"iv are l#c) 2 $e eral) cu #ca&ia u ui e6ame radi#l#$ie ,re(cri( di cau&a (im,"#mel#r de(cri(e

a "eri#r. O3i erea de e(u"uri ;,ri 3i#,(ie) reali&a"!) 2 $e eral) ,ri fi3r#(c#,ie 3r# ic!< (au de celule ca cer#a(e ;,ri a ali&a (cui,a"ului< ,ermi" c# firmarea dia$ #("icului. EVOLUIE. Du,! # ev#luie l#c#re$i# al!) ca cerele 3r# =#,ulm# are ,rimi"ive ,#" a "re a me"a("a&e e6"ra"#racice) di "re care cele mai frecve "e (u " cele #(#a(e) =e,a"ice i cere3rale. *RA*AMEN* A *ra"ame "ul ca cerel#r 8 u cu celule mici9 de,i de de 2 "i derea l#r 2 "#race) c=iar 2 afara lui ;me"a("a&e<) i de ("area fu ciei re(,ira"#rii a (u3iec"ului. La ca,!"ul ace("ui 3ila ) d#ar JUS di "re 3#l avi (u " #,era3ili. Pri "re ace"ia) MKS ,#" 3e eficia de # eradicare c#m,le"! a ca cerului) a3laia ,u"4 d fi f!cu"! ,e "ru u (e$me " de l#3) u l#3 2 "re$ ;l#3ec"#mie< (au u ,l!m4 2 "re$ ;, eum# ec"#mie<. Radi#"era,ia u #,re"e e6"i derea "um#rii dec4" 2 "r'u f#ar"e mic um!r de ca&uri) 2 ce ,rive"e c=imi#"era,iile) ace("ea dau re&ul"a"e medi#cre. A *ra"ame "ul ca cerel#r cu celule mici (e 3a&ea&! ,e c=imi#"era,ia de a(#ciere ;f!c4 d a,el la mai mul"e medicame "e<. E("e de d#ri" ca ea (! fie a(#cia"! cu # radi#"era,ie a "#racelui 2 ca&ul f#rmel#r l#cali&a"e. PREVENIRE. Ea cu,ri de) 2 ,ri ci,al) lu,"a 2m,#"riva "a3a$i(mului i m!(urile de ,r#"ecie ,r#fe(i# al!. +RON?IOLI* Ca cerele 3r# =#,ulm# are (ecu dare. Di cau&a 3#$a"ei va(culari&!ri a ,l!m4 ului) ace("e ca cere (u " f#ar"e frecve "e. Ele (e da"#re(c me"a("a&el#r) mul" mai de( cel#r ,ulm# are i 3r# ice) ,r#ve i d fie ,e calea (a $vi !) fie ,e cea limfa"ic!) de la u ca cer ,rimi"iv al c!rui (ediu e("e varia3il) (i"ua" cel mai de( la (4 ) la "u3ul di$e("iv) la ri ic=i (au la 3r# =ii. Sim,"#mele l#r (u " aceleai cu cele ale ca cerel#r 3r# =#,ulm# are ,rimi"ive. La radi#$rafie) ca cerele 3r# =#,ulm# are (ecu dare ,#" 2m3r!ca a(,ec"e f#ar"e diver(e. *ra"ame "ul l#r de,i de mai ale( de a"ura ca cerului ,rimi"ivE 2 m#d e6ce,i# al) "ra"ame "ul ,#a"e fi c=irur$ical. Pr#$ #("icul l#r e("e) 2 $e eral) (ever. +RONOOREE. Cre"ere ,a"#l#$ic! a (ecreiei de mucu( a 3r# =iil#r) care (e "raduce ,ri "r'# e6,ec"#raie 2 m#d #rmal a3u de "!. +RONOOSCOPIE. E6,l#rare a "ra=eei i 3r# =iil#r cu a:u"#rul u ui 3r# =#(c#,. SINONIMC e d#(c#,ie 3r# ic!. +r# =#(c#,ul) fie ri$id ;"u3 #,"ic 2 &e("ra" cu u (i("em de ilumi are<) fie) cel mai de() (u,lu ;fi3r#(c#, f#rma" di fi3re #,"ice care "ra (,#r"! lumi a<) ,ermi"e #3(ervarea direc"! a ("!rii muc#a(ei 3r# ice. I ("rume "ele ada,"a3ile ace("ui a,ara" ,ermi" ,rac"icarea u #r "i,uri diferi"e de i "erve ie) 2 ,ri ci,al ,relev!ri l#cale ;3i#,(ie) ,eriere) a(,iraie e"c.<. +r# =#(c#,ia e("e u e6ame edurer#() 2 "ruc4"va dera :a ") dar e,ericul#(. Ea (e ,rac"ic! de ,referi ! ,e em4 ca"e) 2 m#d #3i ui" (u3 a e("e&ie $e eral!. +r# =#(c#,ul e("e i "r#du() 2 $e eral) ,ri "r'# ar!) u e#ri ,ri $ur!. E6ame ul durea&! 2 medie 2 "re -U i MU mi u"e. De a(eme ea) 3r# =#(c#,ia ,#a"e (! ai3! u r#l "era,eu"icC e6"ra$erea c#r,il#r ("r!i i i =alai ;ade(ea la c#,il<) de&#3("ruarea) cu a:u"#rul la(erului (au ,ri cri#"era,ie) a u ei 3r# =ii a("u,a"e de # "um#r!) a(,irarea (ecreiil#r care dera :ea&! re(,iraia) ,u erea u ei (# de de i "u3aie e"c. +RONOOSPASM. C# "racie (,a(m#dic! a muc=il#r e"e&i ai ,ere"elui 3r# =iil#r. +r# =#(,a(mul a "re ea&! # 2 $u("are "em,#rar! a 3r# =iil#r i deci # reducere a de3i"ului de aer care le "raver(ea&!) ,r#v#c4 d fie # uier!"ur! la e6,iraie) fie # "u(e. Cau&a (a cea mai frecve "! e("e a("mul. +RON?IEC*AIIE. Cre"ere ,erma e "! i irever(i3il! a cali3rului 3r# =iil#r. SINONIMC dila"are a 3r# =iil#r. +r# iec"a&ia e6i("! (u3 d#u! f#rme diferi"eC 3#ala 3r# iec"a&ic!) difu&!) i (i dr#mul 3r# iec"a&ic) l#cali&a". +#ala 3r# iec"a&ic!. Acea("a (e i ("alea&! 2 decur(ul u ei a$re(iu i i feci#a(e acu"e ;"u(e c# vul(iv!) ru:e'#l! e"c.< (au cr# ice) u e#ri fav#ri&a"! de # 3#al! $e eral! ;muc#vi(cidi#&!) defici" imu i"ar e"c.<. Sim,"#mul ,ri ci,al al 3#lii 3r# iec"a&ice e("e "uea) cu ,rec!dere dimi eaa i 2 ,#&iie culca"!) elimi 4 d # e6,ec"#raie cr# ic! ,urule "!. Pu(eele de i fecie (u " frecve "e i (e ma ife("! ,ri fe3r!) # recrude(ce ! a e6,ec"#raiei i) ade(ea) ,ri =em#,"i&ii ;(cui,a" cu (4 $e<. Dia$ #("icul e("e c# firma" de a(,ec"ul 3r# =iil#r ,e radi#$rafii i mai ale( la (ca #$rafie. E6,l#r!rile fu ci# ale re(,ira"#rii ;m!(urarea v#lumel#r i de3i"el#r i (,ira"e i e6,ira"e< a:u"! dia$ #("icarea i ,ermi" (! (e a,recie&e $ravi"a"ea 3#lii. Ev#luia 3#lii 3r# iec"a&ice e("e cr# ic!) 2 ce,4 d cel mai de( 2 c#,il!rie. *ra"ame "ul (e limi"ea&! la Pi e&i"era,ie re(,ira"#rieC dre a: ,#("ural ;(u3iec"ul e("e ae&a" 2 "r'# ,#&iie care uurea&! e6,ec"#raia<) e6,ec"#raia diri:a"! ;a:u"area u ei e6,ec"#raii eficace cu mi imum de ef#r"uri<) educarea "u(ei.

A "i3i#"icele u (erve(c dec4" la :u$ularea ,u(eel#r i feci#a(e. Si dr#mul 3r# iec"a&ic l#cali&a". E("e v#r3a de # (ec=el! a u ei a$re(iu i 3r# =#,ulm# are (evere) dar l#cali&a"eC "u3ercul#&a) a3ce(ul ,ulm# ar) c#r, ("r!i 2 ar3#rele 3r# ic e"c. Si dr#mul 3r# iec"a&ic l#cali&a" (e ma ife("! ,ri "r'# di(, ee ;:e ! re(,ira"#rie< mai mul" (au mai ,ui im,#r"a "!) # "u(e u(ca"! 2 ca& de ,re&e ! a u ui c#r, ("r!i ) # e6,ec"#raie ,urule "! 2 ca& de a3ce( i =em#,"i&ii u e#ri a3u de "e. S,re de#(e3ire de 3#ala 3r# iec"a&ic!) (i dr#mul 3r# iec"a&ic ,#a"e fi "ra"a" c=irur$ical dac! 3r# iec"a&ia e("e =a dica,a "! i dac! Pi e&i"era,ia (e d#vede"e i eficace. +RON?IOL. Ramur! de divi&are a u ei 3r# =ii 2 i "eri#rul ,l!m4 ului. +r# i#lele ;mai 2 "4i 3r# i#lele "ermi ale) a,#i 3r# i#lele re(,ira"#rii< (e "ermi ! 2 mici (aci 2 f#rm! de ci#rc=i e de ("ru$ure) umii alve#le) de'a curme&iul ,ereil#r ,ri care (e efec"uea&! (c=im3urile $a&#a(e cu (4 $ele. +RON?IOLI*. I flamaie acu"! a 3r# i#lel#r ev#lu4 d (,re # dec#m,e (are re(,ira"#rie. O 3r# i#li"! (urvi e mai ale( la c#,iii (u3 v4r("a de M a i. De #ri$i e viral! ;2 ,ri ci,al) ,r#v#ca"! de viru(ul re(,ira"#riu (i ciial<) ea (e ,r#,a$! ,e cale aeria !C c# "ami area (e face ,ri (cur$erea a&al! i ,ri ,ic!"urile emi(e 2 m#me "ul "u(ei) u e#ri i ,ri m4i ile ,er(# alului di c#lec"ivi"!i ;i fecii #&#c#miale<. De a(eme ea) 3r# i#li"ele (u " frecve "e 2 mediu (,i"alice(c i 2 cree) ,ri e,idemii mai ale( de iar !. SIMP*OME SI DIABNOS*IC. +r# i#li"!) care (urvi e ade(ea du,! # ri #fari $i"!) (e "raduce ,ri "r' # dificul"a"e re(,ira"#rieC cre"erea frecve ei re(,ira"#rii ;,#li, ee<) (c#3irea "#racelui la i (,iraie) e6,iraie ,relu $i"! i uier!"#are. O "u(e iri"a"iv!) raluri 2 rafale ;a"e("4 d # 3r# =#alve#li"! a(#cia"!< i u e#ri # accelerare a ri"mului cardiac (u " (im,"#me (u,lime "are. Oi,er(ecreia +RON?IOLO'ALVEOLAR .U mucu(ului 3r# ic fav#ri&ea&! ("4 :e irea c!il#r re(,ira"#rii. I $e eral) fe3ra e("e m#dera"!. +#ala e("e mai $rav! la c#,iii (u3 J lu i i 2 ca& de a "ecede "e de ,rema"uri"a"e (au de =i,#"r#fie. Ea ,#a"e (! (e ma ife("e a"u ci ,ri "r'# cia #&! care i dic! # dimi uare a c# ce "raiei 2 #6i$e a (4 $elui) # 3!"aie a !ril#r de&v!lui d # i (uficie ! re(,ira"#rie) u refu& de a (e alime "a) # a$i"aie) "ul3ur!ri de cu #"i !. Dia$ #("icul) ev#ca" de (im,"#me i ,ri au(cul"are) "re3uie (! fie c# firma" ,ri radi#$rafie ,ulm# ar!. *RA*AMEN* ?I PROBNOI. *ra"ame "ul ,#a"e fi efec"ua" la d#miciliu) cu e6ce,ia f#rmel#r $rave) 2 care c#,ilul "re3uie (! fie (,i"ali&a". *ra"ame "ul (e 3a&ea&! ,e Pi e&i"era,ie re(,ira"#rie) de("i a"! (! de&#3("rue&e c!ile aerie e (u,eri#are. U e#ri) 3r# =#dila"a"#arele (u " ,re' (cri(e. Pe "ru a evi"a # (u,rai fecie 3ac"eria ! ,#a"e fi u"il u "ra"ame " cu a "i3i#"ic. *ra"ame "ul a "iviral e("e re&erva" f#rmel#r (evere c4 d e6i("! u "ere cu ri(c ;3#al! cardi#,ulm# ar!<. C#,ilul ,#a"e fi (,i"ali&a" ,e "ru a 3e eficia de u a,#r" de #6i$e (au de # a(i("e ! re(,ira"#rie) ,recum i de # alime "aie ,ri (# d! $a("ric! (au ,e cale i "rave #a(!. +r# i#li"a ev#luea&!) de #3icei) 2 c4"eva &ile i (e vi dec! f!r! (ec=ele. U e#ri) e,i(#adele ,#" (! (e re,e"e di cau&a u ei imu i"!i de (cur"! dura"! fa! de viru(. U (u$ar ,#a"e deci (! fac! M'J 3r# i#li"e ,e a . Du,! u "im,) a,ariia u ui a("m la c#,iii care au avu" # 3r# i#li"! ar fi ,#(i3il!) mai ale( 2 familiile care ,re&i "! u "ere aler$ic. +RON?IOLO'ALVEOLAR ;ca cer<. Ca cer ,ulm# ar de#(e3i") care c!,"ue"e faa i "er ! a alve#lel#r f!r! (! le di("ru$! ar=i"ec"ura. SINONIMC ca cer alve#lar. Si $urul 8ca cer de ,l!m4 9 veri"a3il) de#arece (e de&v#l"! ,lec4 d de Ia celulele "ermi aiil#r ar3#relui re(,ira"#r ;3r# i#le i alve#le<) ca cerul 3r# i#l#'alve#lar u re,re&i "! dec4" JS di "re ca cerele 3r# =#,ulm# are ,rimi"ive. Cau&a (a r!m4 e ecu #(cu"!. Cel mai de( (e ,re&i "! (u3 a(,ec"ul u ei "um#ri r#"u de u ice) l#cali&a"! la ,eriferia ,l!m4 il#r. *ra"ame "ul ideal e("e a"u ci cel c=irur$ical. Du,! a3laie) ,r#$ #&a e("e de("ul de 3u !. Mai carac"eri("ic!) dar mai rar!) e("e f#rma , eum# ic! ;a"i $erea acu"! a u ui 2 "re$ l#3 ,ulm# ar<) 2 (#i"! u e#ri de # e6,ec"#raie a3u de "!) care e("e u#r de recu #(cu" radi#l#$ie ,ri #,aci"a"ea (i("ema"i&a"! ;3i e limi"a"! la u l#3 (au la u (e$me " ,ulm# ar<) 2 ace(" ca&) "ra"ame "ele cla(ice ;c=irur$ie) radi#"era,ie) c=imi#"era,ie< (u " i u"ile) dar ev#luia e("e a"u ci de("ul de le "! i me"a("a&ele e6"ra"#racice (u " rare. +RON?I*. I flamaie a 3r# =iil#r) acu"! (au cr# ic!) "raduc4 du'(e ,ri "r'# "u(e umed! i ,ri e6,ec"#raii. +r# i"a acu"!. +r# i"a acu"!) u a di "re afeciu ile re(,ira"#rii cele mai frecve "e) e("e c# (eci a u ei i fecii virale a 3r# =iil#r ;3r# i"!< (au a 3r# (i#lel#r ;3r# i#li"!<. Cu a,ariie 3ru(c! i de dura"! (cur"!) 3r# i"a e("e fav#ri&a"! de "a3a$i(m i de ,#luarea a"m#(feric!) i (urvi e mai ale( iar a.

Sem ele cli ice (u " # "u(e 2 acce(e) r!$ueal!) e6,ec"#raii ;(cui,a"< i # fe3r! a c!rei ma ife("are varia&! du,! viru(ul 2 cau&!) dar care u de,!e"e J._C. Dia$ #("icarea u ece(i"! e6ame e (u,lime "are. EVOLUIE ?I *RA*AMEN*. Sim,"#mele ,#" di(,!rea (,# "a 2 mai ,ui de d#u! (!,"!m4 i. *#"ui) ev#luia ,#a"e (! (e 2 dre,"e i (,re # (u,rai fecie 3ac"eria !) e6,ec'"#raia deve i d a"u ci ,urule "! ;$r#a(!) $!l3uie (au ver&uie<. C#m,licaiile) ca # , eum# ie (au # ,leure&ie) (u " e6ce,i# ale) 2 ,lu() e6i("! u ri(c de i (uficie ! re(,ira"#rie la (u3iecii fra$ili ;(u$ar) 3!"r4 <. *ra"ame "ul u ei 3r# i"e acu"e (e efec"uea&! d#ar ,e "ru 2 de,!r"area (im,"#mel#rC medicame "e 2m,#"riva i feciei i e6ce(ului de (ecreii 3r# ice) admi i("ra"e ,e cale #ral! (au rec"al!) (au 2 i =alaii. A "i3i#"icele (u " i dica"e 2 ca& de (u,rai fecie i la (u3iecii fra$ili. +r# i"a cr# ic!. +r# i"a cr# ic! (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# =i,er(ecreie 3r# ic! ,erma e "! (au recidiva "!. Se v#r3e"e de 3r# i"! cr# ic! a"u ci c4 d ,eri#adele de "u(e i de e6,ec"#raie durea&! mai mul" de J lu i c# (ecu"iv i (e 2 "i d ,e cel ,ui d#i a i. 5uma"ul :#ac! u r#l im,#r"a " 2 acea("! 3#al!C frecve a 3r# i"ei cr# ice la efum!"#ri e("e de #rdi ul a /S) 2 "im, ce ea a"i $e KUS la (u3iecii care fumea&! mai mul" de MU i$!ri ,e &i. Mai i "ervi i ali fac"#riC ,#luarea a"m#(feric! ;u e#ri le$a"! de l#cul de mu c!< i i feciile re,e"a"e. Dia$ #("icul (e ("a3ile"e d#ar ,ri au(cul"aie. *#"ui) ,#" fi ,re(cri(e u ele e6ame eC radi#$rafia "#racic!) a ali&ele (4 $elui i e6,l#rarea fu ci# al! re(,ira"#rie. EVOLUIE SI *RA*AMEN*. +r# i"a cr# ic! ev#luea&! (,re i (uficie a re(,ira"#rie cr# ic! i (,re e fi&em ;di('"e (ia i di("ru$erea alve#lel#r ,ulm# are<) care a "re ea&! # =i,er"e (iu e ar"erial! ,ulm# ar! marca"! ,ri "r'# $4f4ial!) # cia #&!) u edem al mem3rel#r i feri#are. Du,! mai muli a i) :e a re(,ira"#rie la ef#r" ,er(i("! i 2 re,au() i devi e i valida "!. 2 ,lu() e6i("! u ri(c de a,ariie a ca cerului 3r# =#,ulm# ar. *ra"ame "ul) care varia&! du,! $ravi"a"ea 3#lii) (e 3a&ea&! ,e 2 ce"area fuma"ului) ,e (u,rave$=erea i "ra"ame "ul a "i3i#"ic ,rec#ce i (i("ema"ic la fiecare #u! i fecie 3r# ic!) ,e Pi e&i"era,ia re(,ira"#rie) ,e admi i("rarea de medicame "e ;3r# =#dila"a"#are) fluidifia "e ale (ecreiil#r) a ale,"ice<. 2 f#rmele cele mai (eri#a(e) ,#a"e fi admi i("ra" #6i$e la d#miciliu. Preve irea c# ("! 2 lu,"a i dividual! i c#lec"iv! 2m,#"riva "a3a$i(mului i a ,#lu!rii. +RO?A N. Pr#cedeu de #("e#(i "e&! care u"ili&ea&! 3r#e ;"i:e me"alice< ,e "ru a me i e fra$me "ele #(#a(e ale u ei frac"uri) 2 m#d "em,#rar (au defi i"iv. .+ULA DERMA*OLOBICA INDICAII. +r#a:ul e("e u"ili&a" ade(ea 2 re,ararea #a(el#r de m!rime mic! ;m4 !) ,ici#r i de$e"< i ,e "ru me i erea reducerii frac"uril#r e6"remi"!ii i feri#are a radiu(ului ;2 c=eie"ura m4i ii<) 2 u ele ca&uri) 3r#.a:ul ,#a"e fi u"ili&a" ca mi:l#c de c# "e ie "em,#rar! a u ei frac"uri 2 ai "ea i ("al!rii u ei ,l!ciE 3r#ele au a"u ci fu cia de a me i e fra$me "ele #(#a(e ,e l#c i a facili"a a("fel #("e#(i "e&a. +RUCELOI. +#al! i feci#a(! cau&a"! de # 3ac"erie aer#3! Bram e$a"iv! di $e ul +rucella) "ra (mi(! #mului de c!"re a imale. SINONIMEC fe3ra de Mal"a) fe3ra # dula "!) meli"#c#cie. +rucel#&a e("e # a "r#,#&## #&! lar$ r!(,4 di"!) mai ale( 2 re$iu ile medi"era ee e. Ea e("e "ra (mi(! ,ri 3#vi e ;+rucella a3#r2u( 3#vi(<) ,ri ca,ri e ;+rucella meli"e (i(< (au ,ri ,#rci e ;+rucella a3#r"u( (ui<) ,e cale cu"a a"! ;la cre(c!"#rii de a imale< (au di$e("iv! ;c# (umul de la,"e crud (au de 3r4 &e"uri ,r#a(,e"e c# "ami a"e<. SIM*POME ?l SEMNE. I cu3aia ,#a"e dura mai mul"e (!,"!m4 i. +#ala (e declar! ,ri "r'# fe3r! ,relu $i"!)# dula "! ;de i "e (i"a"e varia3il!<) 2 (#i"! de "ra (,iraii i de dureri difu&e. Acea("! fe3r! (e a(#cia&! diver(el#r ma ife("!ri eur#me i $ee e) #("e#ar"iculare) =e,a"ice (au $e i"ale) u e#ri i ma ife("!ril#r (e,"icemice) mai ale( e d#cardi"ei. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e 3a&ea&!) la 2 ce,u"ul 3#lii) ,e ,u erea 2 evide ! a $erme elui ,ri =em#cul"ur! ;cul"ura 3i#l#$ic! a (4 $elui ,releva" de la 3#l av<) a,#i ,e (er#dia$ #("icul lui ^ri$=" (au ,e i "ra'derm#reacia lui +ur e". +rucel#&a e("e "ra"a"! ,ri admi i("rarea de a "i3i#"ice) eficace a"u ci c4 d d#u! (au "rei ,r#du(e ;cicli e) c=i #'l# e) ami #&ide< (u " u"ili&a"e 2 a(#ciere. *ra"ame "ul "re3uie (! fie urma" "im, de d#u! lu i) 2 ce,4 d cu fa&a acu"!. 5#rmele cr# ice ale 3#lii) 2 ,ar"icular cele care c#m,#r"! f#care #("e#ar"iculare) (u " dificil de 2 $ri:i". Se ,#a"e recur$e la # de(e (i3ili&are ,ri i :ec"are de a "i$e e) la c#r"ic#"era,ie) c=iar la ,(i=#"era,ie a"u ci c4 d (im,"#mele i v#ca"e (u " am,lifica"e de # #"! (u3iec"iv! ;8ram#li(me " 3rucel#(9<. +RUHISM. Mic!ri re,e"a"e i i c# "ie "e de (cr4 ire a di il#r. SINONIMC 3ru6#ma ie. +ru6i(mul e("e) de #3icei) u "ic erv#( da"#ra" u ei ("!ri de "e (iu e em#i# al! (au de ("re(. Se 2 "4m,l!) de a(eme ea) (! ai3! # cau&! l#cal! ,ri e6i("e a u #r c# "ac"e earm# i#a(e ale di il#r u ii cu alii. +ru6i(mul ,#a"e de"ermi a # u&ur! im,#r"a "! a di il#r) ,r#v#c4 d # (e (i3ili"a"e la (c=im3!rile de

"em,era"ur! i la alime "ele acideE de a(eme ea) ,#a"e #ca&i# a # #3#(eal! mu(cular! la ivelul ma6ilarului i al cefei. *ra"ame "ul c# ("! 2 admi i("rarea de (eda"ive a"u ci c4 d "e (iu ea erv#a(! e("e ,rea ,u"er ic!) 2 re("aurarea i ec=ili3rarea (u,rafeel#r de "are i) u e#ri) ,ur"area de c!"re (u3iec" a u ei ,r#"e&e ,r#"ec"#are 2 "im,ul #,ii. +.*.S. '\ +OAL *RANSMISI+IL SEHUAL +U+ON. I flamaie a $a $li# il#r limfa"ici) ev#lu4 d (,re (u,uraie. U 3u3# (e de&v#l"! 2 de#(e3i 2 re$iu ea i $=i al!. +U5EU DE CLDUR. Se &aie de c!ldur! (u3i"! i "rec!"#are ;care u durea&! dec4" -'M mi u"e< re(imi"! ,e fa!) $4" i "#race) 2 (#i"! de "ra (,iraii i de fri(#a e. +ufeurile de c!ldur! c# ("i"uie 2 "#"deau a (em ele u ei m#dific!ri a ac"ivi"!ii =#rm# ale. Cel mai de() ele (u " c# (ecu"ive u ei dimi u!ri a ,r#duciei de e("r#$e i 2 "im,ul me #,au&ei. U e#ri) ele (urvi du,! # =i("erec"#mie "#"al! cu ca("rare ;a3laia am3el#r #vare<. +ufeurile (u " fav#ri&a"e de em#ii i de (c=im3!rile "em,era"urii e6"eri#are. A,ariia l#r e("e im,revi&i3il! i i c# "r#la3il!) iar i "e (i"a"ea l#r varia3il!. *ra"ame "ul 3ufeuril#r de c!ldur! c# (ecu"ive me #,au&ei (au ca("r!rii c=irur$icale (e 3a&ea&! ,e =#rm# #'"era,ia (u3("i"u"iv!. U ele medicame "e eur#le,"ice ,#" fi u"ili&a"e dac! (u " c# "rai dicai =#rm# ii. +UL DERMA*OLOBIC. Ridic!"ur! cu"a a"! r#"u d!) de m!rime mare) um,lu"! cu # (er#&i"a"e care c# i e (au u (4 $e. SINONIMC flic"e a. CAUIE. U ele 3ule (u " ,r#v#ca"e de a$e i fi&ici ,recum frecarea ;3!ic!<) c!ldura ;ar(ur!<) fri$ul ;de$er!"ur!< (au ,ri c# "ac"ul cu (u3("a e c=imice cau("ice. Al"e 3ule c# ("i"uie e6,re(ia u #r a #malii umi"e derma"#&e 3ul#a(e. Ele au #ri$i i varia3ileC f#"#derma"#&a ;(e (i3ili"a"ea e6a$era"! la lumi !<E "#6idermia ;reacia aler$ic! ce ,#a"e fi da"#ra"! u #r umer#a(e medicame "e) ,recum (ulfamidele) 3ar3i"uricele) a(,iri a e"c.) u a di "re f#rmele ei fii d (i dr#mul lui LDell<. Im,e"i$#) de #ri$i e 3ac"eria !) ,#a"e lua la de3u"ul (!u a(,ec"ul u ei 3ule) ca i al"e 3#li derma"#l#$iceC ,emfi$u( vul$ar) ,emfi$#ida 3ul#a(!) u ele eri"eme ,#lim#rfe) derma"i"a =er,e"if#rm!. +#lile 3ul#a(e eredi"are) rare) ,#" (! (e ma ife("e di c#,il!rieC i c# "i' e "ia ,i$me i) e,iderm#li&a 3ul#a(!) ,#rfiriile c# $e i"ale. SIMP*OME ?I DIABNOS*IC. +ula (e de#(e3e"e de ve&icul!) care e f#ar"e mic!) (i de ,u("ul!) care c# i e ,ur#i. Ea e("e fra$il! i ru,erea ei u la(! dec4" # er#&iu e a ,ielii) ac#,eri du'(e eve "ual de # cru("!) ceea ce face dia$ #("icarea mai dificil!. EVOLUIE SI *RA*AMEN*. O 3ul! ,#a"e fi (im,"#mul u ei 3#li $rave. +#lile 3ul#a(e 2 "i (e au u e#ri # ,r#$ #&! (ever!) ca de e6em,lu (i dr#mul lui LDell) care im,u e u "ra"ame " 2 rea imare. *ra"ame "ul 3ulel#r) f#ar"e varia3il) de,i de de cau&a l#r. +UL+ RAOIDIAN .M +UL+ RAOIDIAN. Par"e i feri#ar! a e cefalului) care c# ("i"uie u ce "ru erv#( im,#r"a ". +ul3ul ra=idia e("e (i"ua" 2 "re ,r#"u3era "a i elar! 7 dea(u,ra 7 i m!duva (,i !rii 7 dede(u3". El c# ("i"uie (ediul ce "ril#r eur#ve$e"a"i vi e6"rem de im,#r"a i .+ul3ul ra=idia c# i e fa(ciculele ,iramidale) f#rma"e di ervii m#"#ri care c#3#ar! #rdi ele ,rimi"e de la creier (,re m!duv!) ,recum i al"e fa(cicule care urc! i f#rmaiile (e &i"ive c!"re diferi"e &# e ale e cefalului. 2 ,lu() 3ul3ul are i u r#l ac"iv mulumi"! ,re&e ei ucleil#r ;mici ce "ri de c#ma d!< mai mul"#r ervi cra ie i. El i "ervi e) de a(eme ea) ,arial 2 (e (i3ili"a"ea feei) 2 (e (i3ili"a"ea i m#"rici"a"ea lim3ii) a fari $elui) a lari $elui i) ,ri i "ermediul ervului , eum#$a("ric) 2 cea a vi(cerel#r "#rac#'a3d#mi ale. Afec"area re$iu ii 3ul3are cu #ca&ia "rauma"i(mel#r ;frac"ura ,rimei ver"e3re cervicale< e("e u ul di "re cele mai $rave "rauma"i(me medulare) ,r#v#c4 d # "e"ra,le$ie ;,arali&ia "u"ur#r cel#r ,a"ru mem3re<. 'G SINDROM +UL+AR. +ULIMIE. *ul3urare a c#m,#r"ame "ului alime "ar carac"eri&a"! ,ri "r'# ece(i"a"e ec# "r#la3il! de a m4 ca 2 mare ca "i"a"e) ma ife("a"! de u (u3iec" care) 2 m#d #3i ui") u e("e u 8mare m4 c!u9. SINONIMC =i,erfa$ie) =i,er#re6ie) ,#li#re6ie. C#m,#r"ame "ul 3ulimic are (em ificaii f#ar"e diferi"e. El ,#a"e fi le$a" de umer#a(e ,r#3leme ,(i=#l#$ice (au medicale) ,#a"e c# ("i"ui) de e6em,lu) # varia "! a u ei al"e "ul3ur!ri ale c# dui"el#r alime "are) a #re6ia mi "al!. 5RECVEN. C#m,#r"ame "ul 3ulimic (e i ("alea&! ade(ea 2 "im,ul ad#le(ce ei) ,#a"e ceva mai frecve " la fe"e. 5recve a (a r!m4 e 2 c! im,reci(!. CAUIE) 2 afara ca&uril#r de dere$l!ri me"a3#lice ;dia3e") dere$lare =#rm# al!< i a u #r le&iu i erv#a(e) ,ri ci,alele cau&e ale 3ulimiei (u " de #rdi ,(i=#l#$ic. 5#ar"e de() c#m,#r"ame "ul 3ulimic a,are ca # a,!rare fa! de de,re(ie i ("re(C fa,"ul de a m4 ca u vi&ea&! a"4" u"rirea (u3iec"ului) c4" li i"irea a $#a(ei) c#m,e (area fru("r!rii (au re,u erea 2 val#are a ima$i ii (ale. Ea ,#a"e c# ("i"ui) de a(eme ea) u

ri"ual evr#"ic (au # c#m,e (are a i (a"i(faciei (e6uale ;la i("eric) 2 de#(e3i<) 2 a #re6ia mi "al!) cri&ele de 3ulimie cu luarea 2 $reu"a"e 2 "reru, u e#ri ,#("ul) f!r! ca celelal"e (im,"#me (! di(,ar!. P(i=ic) ,acie "a devi e # a #re6ic!. U ele devi direc" 3ulimice) f!r! ,#(" i f!r! (l!3ire ,reala3ile. SIMP*OME ?I DIABNOS*IC. C#m,#r"ame "ul 3ulimic u e("e ,re#cu,a " a"4"a vreme c4" r!m4 e #ca&i# al) cum e("e ca&ul la (u3iecii care au ,#f"! de alime "e cu ,u"er ic! 2 c!rc!"ur! afec"iv! i (im3#lic!E 8,#f"ele9 femeil#r 2 (!rci a"e c# ("i"uie a("fel # f#rm! de 3ulimie fi&i#l#$ic!. +ulimia de,re(iv! i evr#"ic! (e ma ife("! 2 m#d ,eri#dic (u3 f#rma u #r ,#r iri "ira ice. Ea #fer! # ,#"#lire m#me "a !) (,re de#(e3ire de 3ulimia a #re6icil#r. +ulimia a #re6icului (e carac"eri&ea&! ,ri i $erarea la f#ar"e mici i "ervale de "im, ;2 $e eral) mai ,ui de d#u! #re< a u #r mari ca "i"!i de =ra !) cu (e "ime "ul c! u'i mai ,#a"e c# "r#la alime "aia. Pacie "ul are 2 ,lu( "e di a de a'i ,r#v#ca v#ma"ul) de a lua la6a"ive i de a ,rac"ica) 2 re("ul "im,ului) u re$im (ever cu (c#,ul de a evi"a luarea 2 $reu"a"e. 2 ca&urile cele mai $rave) acce(ele 3ulimice 2 (#i"e de v#mi"are ,r#v#ca"! ,#" a "re a # de(=idra"are i # ,ierdere de ,#"a(iu ;care (e ma ife("! ,ri ("are de (l!3iciu e i ,ri cram,e<) le&iu i e(#fa$ie e i de "are ,r#v#ca"e de acidi"a"ea lic=idului $a("ric re$ur$i"a". *RA*AMEN*. E("e #rie "a" de dia$ #("ic i de u 3ila #r$a ic ,reala3il. Pe "ru a fi eficace i dura3il) "ra"ame "ul "re3uie (! fie i ("i"ui" ,e 3a&! de 2 credere reci,r#c! ,acie "'medic) cu (c#,ul de a aci# a a(u,ra cau&el#r ,(i=#l#$ice ale 3ulimiei. P(i=#"era,ia) a(#cia"! eve "ual cu # ,re(cri,ie de a "ide,re(#are) urm!re"e # ma"urare em#i# al! i # re&#lvare a c# flic"el#r afec"ive. A("fel) ,acie "ul i medicul c##,erea&! cu (c#,ul de a ("a3ili #i de,ri deri alime "are. U re$im 'ar "re3ui 2 "re,ri ( f!r! avi& medical) iar a #re6icil#r le e("e ("ric" i "er&i( u re$im. +URIC. ' OM+ILIC. +URFI** ;limf#m al lui<. *um#r! $a $li# ar! mali$ ! a c#,ilului. Limf#mul lui +urPi"") de "i, e=#d$Pi ia ) (e 2 "4l e"e a,r#a,e e6clu(iv 2 Africa "r#,ical!) u de re,re&i "! cea mai frecve "! di "re "um#rile c#,ilului) 2 Eur#,a i 2 America de N#rd) limf#mul lui +urPi"" e("e f#ar"e rar) dar c# ("i"uie "#"ui :um!"a"e di "re limf#amele c#,ilului. CAUIE) 2 Africa) a,ariia "um#rii e("e c# (eci a mai mul"#r i fecii (ucce(ive ale (u3iec"ului) a "re 4 d # ("imulare a (i("emului (!u imu i"ar i)2 de#(e3i) a limf#ci"el#r +. Se c# ("a"!) de e6em,lu) # i fecie cu viru(ul lui E,("ei '+arr) c# "rac"a") 2 $e eral) ,lec4 d de la mam!) a,#i u ,aludi(m cu Pla(m#diur falci,arum` 2 c# "i uare va (urve i "um#ra) a"u ci accide "e $e e"ice a "re ea&! "ra (l#caia ;(c=im3ul< cr#m#&#mil#r / iZR. SIMP*OME ?I SEMNE. 5#rma africa ! e"e carac"eri&a"! ,ri "r'# "umefacie (i"ua"!) 2 $e eral) la ma6ilarE f#rma di Eur#,a i America de N#rd e("e mai de$ra3! l#cali&a"! 2 a3d#me (au 2 ami$dale. Ev#luia e("e ra,id!E cre"erea 2 v#lum a "um#rii) a,#i di(emi area 2 $a $li# i i) mai ale() 2 (i("emul erv#( ce "ral) 2 m!duva #(#a(! i 2 (4 $e ;leucemie acu"!<. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. D#ar 3i#,(ia "um#rii ,ermi"e ide "ificarea u ui limf#m al lui +urPi"". 2 ul"imii ci ci(,re&ece a i) "ra"ame "ele c=imi#"era,ice) u"ili&4 d u um!r cre(c4 d de medicame "e a "ica cer#a(e) ,ermi" (! fie vi deca"e ma:#ri"a"ea f#rmel#r l#cali&a"e i mai mul" de :um!"a"e di "re f#rmele 2 "i (e. *im, de K (au Y lu i) c=imi#"era,ia e("e admi i("ra"! ,e cale ve #a(!) dar i ,ri ,u cie l#m3ar!) ,e "ru a ,reve i (au vi deca a"i $erile .J +>^A*ERS (i("emului erv#(E ea e("e c#m,le"a"! cu # radi#"era,ie. Ace(" "ra"ame " ece(i"! (,i"ali&!ri re,e"a"e i de("ul de 2 delu $a"e. Pacie "ul e("e c# (idera" ca vi deca" dac! u i "ervi e # reu"! 2 a ul care urmea&! celui (cur( de la 2 ce,erea "ra"ame "uluiE 2 ca& c! i "ervi e # reu"!) e("e ,rac"ica"! # #u! c=imi#"era,ie) urma"! de # au"#$ref! de m!duv!. +URNE** ;(i dr#m al lui<. Si dr#m care a(#cia&! # =i,ercalcemie) # alcal#&! ;alcali i"a"e e6ce(iv! a (4 $elui< i # i (uficie ! re al!. SINONIMEC (i dr#m al 3!u"#ril#r de la,"e) (i dr#m al la,"elui (i alcali el#r. Si dr#mul lui +ur e"" e("e ,r#v#ca" de u c# (um e6ce(iv i ,relu $i" de la,"e i[(au de medicame "e a "iacide ;2m,#"riva acidi"!ii $a("rice<. Ace(" (i dr#m (e #3(erv! ade(ea la ,acie ii (uferi d de u ulcer $a("r#du#de al i de "ul3ur!ri re ale a(#cia"e. +#ala (e ma ife("! ,ri "r'# ("are de (l!3iciu e) ,ri dureri mu(culare) ,ri "r'# a,a"ie. *ra"ame "ul c# ("! 2 reducerea c# (umului de la,"e i[(au de medicame "e a "iacide. +URS SEROAS. Pu $! limi"a"! ,ri "r'# mem3ra ! de aceeai a"ur! cu # mem3ra ! (i #vial! ar"icular! i de("i a"! facili"!rii alu ec!rii ,ielii) u ui muc=i (au u ui "e d# ,e u #(. +URSI*. I flamaie acu"! (au cr# ic! a u ei 3ur(e (er#a(e. SINONIMC =i$r#ma. Da"! fii d a al#$ia de ("ruc"ur! 2 "re 3ur(a (er#a(! i 3ur(a (i #vial!) 3ur(i"ele au aceeai #ri$i e cu ar"ri"ele i feci#a(e) micr#cri("ali e (au i flama"#rii) 2 ,lu() ele ,#" fi ,r#v#ca"e de c!"re # iri"aie l#cal! ;frecare<. Ele a"i $ cel mai de( c#"ul) r#"ula ;2 ,r#fe(iu ile care im,u lucrul 2 $e u c=i< i

"e d# ul lui A=ile ;,ur"area de ,a "#fi e,#"rivii<. O 3ur(i"! (e ma ife("! ,ri "r'# durere l#cal! cu umflare i ,re&e a de lic=id 2 3ur(!. Ea e("e 2 (#i"! u e#ri de # i flamare a ca,(ulei ar"iculare al!"ura"e. *ra"ame "ul c# ("! 2 ,u ci# area lic=idului) 2 admi i("rarea de a "i'i flama"#are) la ev#ie 2 i :ec"area l#cal! de c#r"ic#("er#i&i) c=iar 2 "r'# i "erve ie c=irur$ical! 2 ca& de recidiv!. 8+U*EE9 OSOS. Bref# #(#( a,lica" c=irur$ical 2 a,r#,ierea u ei ar"iculaii cu (c#,ul de a'i cre"e (u,rafaa. *erme fra ce& ad#,"a" 2 lim3a:ul medical. Bref# ul) cel mai de( ,releva" de la ,acie "ul 2 cau&!) ,#a"e fi a,lica" la #ld ,e "ru a "ra"a # di(,la&ie ;malf#rmaie (au a #malie a de&v#l"!rii<) cu (c#,ul de a cre"e (u,rafaa ,#r"a "! a ar"iculaiei i de a 2 ce"i i a,ariia u ei ar"r#&e. Bref# ul e("e ade(ea a(#cia" cu # #("e#"#mie ;c#rec"are c=irur$ical!< a femurului) de("i a"! rece "r!rii ca,ului femural 2 ar"iculaia m!ri"! ,ri 83u"ee9. 2 ca& de ar"r#,la("ie "#"al! a #ldului ;2 l#cuirea ar"iculaiei ,ri "r'# ,r#"e&!<) u 83u"ee9 #(#( ,#a"e fi reali&a" 2 cavi"a"ea ar"icular! ,e "ru a a(i$ura me i erea de dura"! a ,r#"e&ei. El mai ,#a"e fi reali&a" i la um!r a"u ci c4 d cavi"a"ea ar"icular! a #m#,la"ului a f#(" de"eri#ra"! ,ri lu6aii re,e"a"eC a(#cia" u ei re,u eri (u3 "e (iu e a ca,(ulei ar"iculare) $ref# ul ,ermi"e ,reve irea al"#r lu6aii. +U*ON. Le&iu e 3e i$ ! a ,ielii lu4 d) 2 $e eral) f#rma u ei mici "umefacii) u e#ri i flama"!. *erme ul (e a,lic!) 2 f#l#(irea cure "!) "u"ur#r feluril#r de le&iu i cu"a a"e) ,ri "re care "ermi #l#$ia medical! di("i $e mai ,reci(C macula ;,a"! ,la !<) ,a,ula ;mic! ,a"! u#r (u,ra2 !la"!<) ve&icula ;mic! ridic!"ur! um,lu"! cu u lic=id lim,ede<) 3ula ;ridic!"ur! mai mare um,lu"! cu lic=id<) ,u("ula ;ridic!"ur! c# i 4 d ,ur#i<) #dului ;(fer! mic! (au medie) mai mul" (au mai ,ui ,r#fu d!<. +U*ON DE 5E+R. ' OERPES +U*ON DE ORIEN*. 'L LEISOMANIOI CU*ANA*. +UI. 5iecare di "re cele d#u! ,!ri c!r #a(e limi"4 d) (u( i :#() #rificiul e6"er al cavi"!ii 3ucale. +u&a (u,eri#ar! ,#a"e fi (ediul u ei malf#rmaii) fa "a la3ial! ;fa "! media !) de umi"! 2 m#d #3i ui" 3u&!'de'ie,ure<. Al"e afeciu i ale 3u&el#r (u " c=eiii"ele ;i flamaii<) "um#rile 3e i$ e i "um#rile mali$ e) care (e #3(erv!) 2 ,ri ci,al) la marii fum!"#ri. +UI'DE'IEPURE. ' 5AN* LA+IOPALA*IN. +UIE. Cele d#u! 3u&e mari i cele d#u! 3u&e mici ale a,ara"ului (e6ual e6"er femi i . SlNONlMC la3iile mari i la3iile mici. +u&ele mari. E("e v#r3a de cele d#u! ,liuri cu"a a"e ale vulvei ;a (am3lul #r$a el#r $e i"ale e6"er e ale femeii<. +u&ele mici. E("e v#r3a de cele d#u! mici ,liuri cu"a a"e di i "eri#rul 3u&el#r mari) de # ,ar"e i de al"a a ve("i3ulului vulvei. +u&ele mici) drea,"! i ("4 $!) (e u e(c i f#rmea&!) 2 fa!) ca,i# ul care ac#,er! cli"#ri(ul i) 2 (,a"e) fure"a. +u&ele mici) (au imfele) m!r$i e(c mea"ul ure"ral i #rificiul va$i ului. 2 "im,ul u ei e6ci"!ri (e6uale) 3u&ele mici) di cau&a (e (i3ili"!ii l#r ,r#,rii) e6erci"! a"u ci # ("imulare a cli"#ri(ului i ,ar"ici,! a("fel la #r$a(m. +>^A*ERS ;(i dr#m al lui<. I (uficie ! re al! acu"! ce (urvi e 2 ca& de afec"are $rav! a mu(cula"urii. SlNO'NIMC (i dr#m de &dr#3ire. Si dr#mul lui +DWa"er( (urvi e ca urmare a le&iu il#r 2 "i (e ale muc=il#r (c=ele"ici) ,r#v#ca"e ,ri fe #me e de c#m,re(ie (au &dr#3ire. El e("e c# (eci a eli3er!rii 2 circulaia (a $vi ! a u ui ,i$me " c# i u" 2 m#d #rmal 2 celulele mu(culare) mi#$l#3i a. Pre&e "! 2 ca "i"a"e mare 2 (4 $e) acea("a devi e ra,id "#6ic! i 3l#c=ea&! "u3ulii re ali) ceea ce ,r#v#ac! # i (uficie ! re al! acu"!. *ra"ame "ul face cel mai de( a,el la =em#diali&!) vi decarea efec"u4 du'(e) 2 $e eral) f!r! (ec=ele) 2 ,aralel) u "ra"ame " c=irur$ical al le&iu il#r mu(culare (e d#vede"e u e#ri a fi ece(ar. CACOSMIE. Perce,ere a u ui mir#( fe"id) real (au ima$i ar. CALA+AR ;edem de< ' LOAI. CALCANEU. O( al "ar(ului) cel mai v#lumi #() (i"ua" Ia ,ar"ea i feri#ar! i ,#("eri#ar! a ,ici#rului. PA*OLOBIE. 5rac"urile de calca eu) frecve "e) (u " urmarea) 2 $e eral) a u ei c!deri vi#le "e. *ra"ame "ul l#r ,#a"e fi fu ci# al ;reeducare imedia"! cu c4r:e<) #r"#,edic) c=iar c=irur$ical 2 ca&ul u ei de,la(!ri #(#a(e im,#r"a "e. O i flamaie ;calca ei"a< afec"ea&! u e#ri &# a 2 care (e fi6ea&! 7 (u3 calca eu 7 "e d#a ele (i"ua"e la "al,a ,ici#rului. Ea a "re ea&! # durere) c=iar # umflare) a,!r4 d la mer(. Mai mul") radi#$rafia ,#a"e ,u e 2 evide ! ,re&e a u ei (,i e calca ee e ;mic! e6cre(ce ! #(#a(! (i"ua"! la ,ar"ea i feri#ar! a #(ului<. *ra"ame "ul (e 3a&ea&! ,e ,ur"area de 2 c!l!mi "e #r"#,edic!) a(#cia"! cu i fil"raii c#r"i&# ice l#cale. CALCEMIE. Nivelul calciului c# i u" 2 (4 $e. Calcemia e("e f#ar"e ("a3il!) 2 :ur de M)K milim#li ,e li"ru. Acea("a re&ul"! di "r'u ec=ili3ru ,erma e " 2 "re a3(#r3ia i "e("i al! a calciului) fi6area (a 2 #a(e 7 (au) di c# "ra) eli3erarea (a 7 i

elimi area (a ,ri uri !. 'L OlPERCALCEMIE) OlPOCALCEMIE. CALCI5ICARE. De,u ere a calciului 2 e(u"uri. Calcificarea e("e cel mai de( u ,r#ce( #rmal de fi6are a calciului 2 e(u"ul #(#() c# "ri3ui d 2 m#d ma:#r la (#lidi"a"ea ace("uia. U e#ri) calcificarea) a #rmal!) (e ,r#duce 2 e(u"urile m#i. Ea e("e cel mai de( c# (eci a u #r al"er!ri l#cale ale e(u"uril#rC le&iu ea a"er#ma"#a(! 2 "r'# ar"er!) =ema"#mul 2 "r'u "e d# (au # ar"iculaie) al"erarea car"ila$i #a(! le$a"! de # c# dr#calci #&! ar"icular!) ecr#&a "u3ercul#a(! 2 "r'u ,l!m4 ) ecr#&a "um#ral! la u ca cer de (4 . CALCI5ICRILOR *ENDINOASE ;3#al! a< +#al! carac"eri&a"! ,ri f#rmarea de de,u eri de cri("ale di "r'# (are de calciu) a,a"i"a) 2 "e d#a e. +#ala a"i $e "#a"e ar"iculaiile) dar l#cul (!u de ,redilecie e("e "e d# ul muc=iului (u,ra(,i al) care ac#,er! um!rul. Calcific!rile ,#" (! devi ! dera :a "e dac!) ,ri m!rimea l#r) limi"ea&! m#3ili"a"ea "e d#a el#r (au dac! ele (e ru,. Cri("alele de calciu f#rma"e ,r#v#ac! # ,eria"ri"! acu"! care (e vi dec! f!r! (ec=ele. *ra"ame "ul c# ("! 2 i fil"raii l#cale de c#r"ic#("er#i&i i) 2 ca& de :e ! ma:#r!) ,#a"e ece(i"a # a3laie c=irur$ical!. CALCINOI. Si dr#m carac"eri&a" ,ri f#rmarea de de,u eri a #rmale de calciu 2 e(u"uri. Calci #&a ,#a"e a"i $e diferi"e e(u"uri ale c#r,ului) 2 (,ecial ,ielea i car"ila$iile. Ea ,#a"e fi $e erali&a"! (au l#cali&a"! ;2 (,ecial la ivelul urec=ii (au 3ur(el#r<. *ra"ame "ul calci #&ei e("e cel al cau&ei (ale direc"e. C=irur$ia u (e im,u e dec4" ,e "ru ca&urile durer#a(e. 'L CONDROCALCINOI AR*ICULAR. CALCI*ONIN. O#rm# care facili"ea&! fi6area calciului ,e #a(e i dimi uea&! ivelul calciului (a $vi . SINONIMC "ir#cald"# i !. Calci"# i a a "re ea&! a("fel # dimi uare a ivelului (a $vi al calciului c4 d ace("a e("e a #rmal de ridica"E ea limi"ea&! a3(#r3ia calciului de c!"re i "e("i i fav#ri&ea&! elimi area lui ,e cale re al!. U*ILIIARE *ERAPEU*IC. Calci"# i a e("e de #ri$i e a imal! ;,#rc) (#m# < (au (i "e"ic! ;re,r#duc4 d e6ac" calci"# i a uma !<. Ea e("e i dica"! 2 3#lile #(#a(e ca #("e#,#r#&a) 3#ala lui Pa$e") al$#di("r#fia i 2 =i,er'calcemie. Admi i("rarea de calci"# i a (e face ,ri i :ecii) cel mai de( i "ramu(culare. Efec"ele ed#ri"e (u " aler$iile) 3ufeurile va(#m#"#rii ;2 r#iri 3ru"e< i "ul3ur!rile di$e("ive ;$reuri) v#m!) diaree) dureri a3d#mi ale<. CALCIU. Eleme " c=imic ,re&e " 2 a"ur! i 2 c#r,ul uma ) u de e("e i di(,e (a3il ,e "ru a(i$urarea (#lidi"!ii #(#a(e i fu ci# !rii celulel#r mu(culare i erv#a(e. NECESI*ILE ORBANISMULUI. Calciul ;Ca< e("e de,#&i"a" 2 #a(e ;ace("ea c# i 2 :ur de l Pil#$ram de calciu) adic! ..S di calciul #r$a i(mului<) c!r#ra le CALVINIE a(i$ur! (#lidi"a"ea) (u3 f#rm! de f#(fa" de calciu i ci"ra" de calciu. El i "ervi e 2 fu ci# area muc=il#r) 2 ,ar"icular a mi#cardului) i 2 c#ma darea muc=il#r de c!"re ervi. Calciul :#ac!) de a(eme ea) u r#l 2 ,ermea3ili"a"ea mem3ra el#r celulare fa! de i# i) 2 rece,i# area me(a:el#r =#rm# ale de c!"re celule i 2 ac"ivarea e &imel#r. 2 (f4ri") el i "ervi e 2 mai mul"e e"a,e ale c#a$ul!rii (4 $elui. SURSE. Calciul e("e c# i u" 2 ,ri ci,al de ,r#du(ele lac"a"e. Ele aduc 2 "re YU i /US di calciul "#"al c# (uma". La,"ele fur i&ea&! -MU mili$rame ,e lOO$) 3r4 &e"urile ,r#a(,e"e 2 "re 1U i -1U mili$rame ,e (u"a de $rame) iar cele u(ca"e 2 "re -KU i -MUUm[ lOO$. A,#r"ul &il ic de calciu rec#ma da" e("e deC YUU'-MUU mili$rame ,4 ! la ad#le(ce !) a,#i de .UU mili$rame la adul" ;cel ,ui -M;-U mili@$rame ,e "ru femeia afla"! la me #,au&!) -MUU'-KUU mili$rame 2 "im,ul (arci ii i al!,"!rii<. Se rec#ma d! (! (e c# (ume cel ,ui u ,r#du( lac"a" la fiecare ma(!. U*ILIIARE *ERAPEU*IC. Calciul u"ili&a" 2 (c#,uri "era,eu"ice (e ia ,e cale #ral! i ,e cale i :ec"a3il!. A Pe cale #rala) calciul e("e i dica" dac! alime "aia e("e care a"! 2 calciu) 2 demi erali&!rile #(#a(e ;ra=i"i(m) #("e#,#r#&!<) 2 c#m,le"area al"#r "ra"ame "e i u e#ri 2 (,a(m#filie ;"#"ui f!r! a e6i("a d#vada "ii ific! a eficaci"!ii (ale<. A Pe cale i :ec"a3ila) e("e i dica" 2 =i,#calcemie i "e"a ie =i,#calcemic!. Calciul e("e c# "rai dica" dac! e6i("! de:a # (u,ra2 c!rcare cu ace(" mi eral ;=i,ercalcemie) calcul uri ar< i la ,acie ii "ra"ai cu di$i"alice ;medicame "e u"ili&a"e 2 cardi#l#$ie<. Efec"ele ed#ri"e ale calciului (u " 2 m#d e6ce,i# al "ul3ur!rile di$e("ive. Su,rad#&area ,r#v#ac! # =i,ercalcemie care ece(i"! u e#ri u "ra"ame " de ur$e !. CALCIURIE. Ca "i"a"e de calciu elimi a"! 2 uri !. La (u3iec"ul #rmal) calciuria ,e MR #re u "re3uie (! fie mai mare de JUU mili$rame la 3!r3a" i de MKU mili$rame la femeie. 'G OlPERCALClURlE) OIPOCALCIURIE. CALCUL. C# creiu e ,ie"r#a(! care (e f#rmea&! ,ri ,reci,i"area a umi"#r c#m,# e "e ;calciu)

c#le("er#l< ale 3ilei i uri ei. Calculii (e de&v#l"! cel mai de( 2 c!ile 3iliare) 2 ri ic=i i 2 c!ile uri are. Cei mai 3e i$ i di "re ei (e de&a$re$! (,# "a (au (u " evacuai ,e c!i a"urale. Alii) la #ri$i ea c#licil#r =e,a"ice (au efre"ice) "re3uie (! fie elimi ai ,ri e6"ra$ere c=irur$ical! (au ,ri li"#"ri,(ie ;f!r4miare ,ri ul"ra(u e"e<. 'G LI*IAI CALE. A (am3lu al c# duc"uril#r #r$a ice $#ale (au ,li e (i"ua"e u ul 2 ,relu $irea celuilal" i ve=icul4 d fluidele (au i flu6urile. C!ile 3iliare) de e6em,lu) "ra (,#r"! 3ila ela3#ra"! de c!"re fica" ,4 ! 2 i "e("i ul (u3ire ;du#de <E c!ile #,"ice "ra (mi" (e &aia vi&ual! ,rimi"! ,e re"i ! ,4 ! la c#r"e6ul cere3ral al l#3ului #cci,i"al. C!ile "re3uie (! fie de#(e3i"e de a,ara"e i de (i("eme) ele c# ("i"ui d eleme "e c#m,# e "e ale ace("#ra di urm!C c!ile 3iliare fac ,ar"e di a,ara"ul di$e("iv) c!ile #,"ice) di (i("emul erv#() de e6em,lu. CALORIE. U i"a"e de m!(ur! a e er$iei eli3era"e de c!ldur!) u"ili&a"! ,e "ru a e6,rima c# (umurile i ece(i"!ile e er$e"ice ale #r$a i(mului) ,recum i val#area e er$e"ic! a alime "el#r. U i"a"ea de m!(ur! #ficial! i "er ai# al! ,e "ru e er$ie e("e :#ule) dar cal#ria e("e f#ar"e mul" u"ili&a"!) 2 ,ar"icular 2 die"e"ic!. 5#rma cea mai u"ili&a"! e("e cea de 8cal#rie mare9 (au Pil#cal#rie ;(im3#l Pcal<) care face -UUU cal#rii) iar # cal#rie ec=ivalea&! cu R)-/K :#ule. CALOII*A*E. 2 $r#are cu"a a"! l#cali&a"!) le$a"! de frec!ri re,e"a"e. Cal#&i"!ile #r"#,edice) 3!"!"urile (au durill#a ele) (u " cele mai frecve "e. +!"!"ura f#rmea&! u c# $!l3ui durer#( i ,#a"e lua u a(,ec" macera" ;#c=i'de',#"4r ic=e<E ea a,are 2 (,a"ele ar"iculaiil#r de$e"el#r de la ,ici#are) 2 "re de$e"e (au ,e "!l,ile ,ici#arel#r. Durill# ul) r#"u d) ,!("rea&! la (u,rafaa (a de(e ul #rmal al li iil#r cu"a a"e) (,re de#(e3ire de veruc!E el afec"ea&! faa ,la "ar! i mar$i ile la"erale ale ,ici#arel#r. +!"!"ura i durill# ul (u " ,r#v#ca"e ade(ea de # malf#rmaie a ,ici#arel#r) c=iar mi #r!. *ra"ame "ul a(#cia&! # deca,are meca ic! ;cu 3i("uriul< (au c=imic! ;,#m!da cu acid (alicilic< i) la ev#ie) ,ur"area de 2 c!l!mi "e ada,"a"!) c=iar c#rec"area c=irur$ical! a u ei malf#rmaii. CALUS OSOS. Su3("a ! #(#a(!) ce (e f#rmea&! ,lec4 d de la e(u"ul c# :u c"iv) ,ermi4 d c# (#lidarea u ui #( frac"ura". CALVIIE. A3(e ! (au ,ierdere a ,!rului. Calviia afec"ea&! 2 "re -K i JUS di ,#,ulaia ma(culi !. Ori$i ea (a e("e ade(ea eredi"ar!) dar ea ,#a"e fi i d#34 di"!) c# (ecu"iv! a3(#r3iei a umi"#r medicame "e ;c=imi#"era,ie a "ica cer#a(!) de e6em,lu<) u ei iradieri cu radiaii H e"c. La 3!r3a"ul 2 :ur de JU de a i) calviia 2 ce,e ,ri "r'# ,ierdere de ,!r 2 re$iu ea "4m,lel#r) a,#i ,ri de ,r#$re(iv ,#riu ea fr# "al! media !) 2 c# "i uare) a,are # calviie 2 re$iu ea v4rfului cra iului. Calviia =i,#cra"ic!.cea care a,are 2 :urul v4r("ei de KU de a i) a"i $e "#"ali"a"ea cra iului i u la(! dec4" # c#r#a ! de ,!r dede(u3"ul urec=il#r i ,e c# "urul re$iu ii #cci,i"ale de Ia 3a&a cra iului. Ev#luia (a e("e) 2 $e eral) ra,id! a"u ci c4 d a,are la v4r("e de MK'JU de a i) mul" mai le "! c4 d (urvi e c!"re KU de a i. *RA*AMEN*. Ace("a face a,el la mai mul"e ,r#cedee. A *ra"ame "ul medical c#m,#r"! ,re(crierea) ,e mai mul"e lu i) a ("imula "el#r ,e "ru cre"erea $erme il#r ,il#i. CANALULUI AR*ERIAL .Y A Brefa de ,iele a ca,ului) "e= ic! u"ili&a"! 2 c! di dece iul al a(elea al (ec#lului #("ru) c# ("! 2 ,relevarea di "r'# &# ! ,ui vi&i3il! ;dea(u,ra i 2 (,a"ele urec=il#r) di re$iu ea #cci,i"al!< a u #r 3e &i mici de ,iele a ca,ului care cu,ri d fiecare 2 "re -U i KU de fire de ,!r) care (u " $refa"e 2 &# a li,(i"! de ,!r. A Micr#$refa de ,iele a ca,ului) "e= ic! u"ili&4 d acelai ,ri ci,iu ca ,recede "a) dar care e("e mul" mai rece "! dec4" acea("a ; u e("e ,rac"ica"! dec4" du,! -.1U<) c# ("! 2 $refarea de i (ulie cu c4"e -'J fire de ,!r. *ra"ame "ul e("e deci de("ul de 2 delu $a" ;Y ,4 ! la -M edi e<) de#arece (u " ece(are (u"e de mici $refe ,e "ru a #3i e u re&ul"a" (a"i(f!c!"#r. A *e= ica lam3#uril#r de ,iele a ca,ului c# ("! 2 ,la(area 2 &# ele de&$#li"e a u ei f4ii mari de ,iele a ca,ului va(culari&a"! de # ar"er! (au # ve !. A E6,a d#arele (u " 3al# ae (ilic# a"e care (e umfl! "re,"a" (u3 ,ielea ca,ului cu (c#,ul de a # dila"a ,e "ru a cre"e (u,rafaa care ,#ar"! ,!r i ,e "ru a ma(ca a("fel # calviie de u ,rea mare im,#r"a !. I c# ve ie "ul ,ri ci,al al ace("ei "e= ici e("e fa,"ul c! ,acie "ul "re3uie (! (ufere # def#rmare a cra iului "im, de a(e (!,"!m4 i ,4 ! la d#u! lu i) dura"! ece(ar! dila"!rii. A Im,la "urile de ,iele a ca,ului ,ermi" (! (e am,la(e&e ,!r ar"ificial) fir cu fir. Di efericire acea("! "e= ic! ,r#v#ac! frecve " mici i fecii la r!d!ci a ace("#r fire. 2 ,lu() (e #3(erv! # ,ierdere a ual! a -K'MUS di im,la "uri. Dac! "e= ica e("e 3i e "#lera"!) ,#a"e fi re,e"a"! 2 m#d re$ula".

A Perucile ,ermi" camulfarea calviiei. Ele (u " a("!&i de#(e3i" de 3i e ada,"a"e) me i u"e ,ri li,ire) 2m,le"ire) im,la "uri (u3cu"a a"e cu re"e ie ,ri ,l#"uri ma$ e"ice (au de "i"a . '\ ALOPECIE. CANALULUI AR*ERIAL ;,er(i("e "! a<.A #malie carac"eri&a"! ,ri a3(e a 2 c=iderii) du,! a"ere) a ca alului care lea$! la f!" a#r"a de ramura ("4 $! a ar"erei ,ulm# are. Ca alul ar"erial e("e (i("ema"ic #3li"era" ,e cale c=irur$ical!. 5#ar"e rece " a f#(" ,r#,u(! # me"#d! de 2 c=idere a ca alului ar"erialC ea c# ("! di am,la(area) 2 cur(ul u ui ca"e"eri(m ;i "r#ducerea u ei (# de ,e cale va(cular!<) u ui fel dedu3la um3rel!. Re&ul"a"ele "ra"ame "ului i ,r#$ #("icul (u " e6cele "e. CANALULUI CARPIAN ;(i dr#m al<. Si dr#m carac"eri&a" ,ri "r'# (e &aie de am#rire) de fur ic!"ur! (au c=iar de durere a de$e"el#r. Si dr#mul ca alului car,ia (urvi e mai ale( #a,"ea (au dimi eaa la "re&ire. El e("e ,r#v#ca" de c#m,re(ia ervului media 2 ca alul car,ia ) ,e faa a "eri#ar! a 2 c=eie"urii m4i ii i (e c#m,lic! u e#ri ,ri ,arali&ia de$e"el#r. Si dr#mul afec"ea&! cel mai de( femeile 2 "im,ul (arci ii i la v4r("a me #,au&ei. Dac! (im,"#mele re&i("! la i :eciile cu c#r"ic#("er#i&i 2 ca alul car,ia ) ,#a"e fi avu"! 2 vedere # i "erve ie c=irur$ical! (u3 a e("e&ie l#c#re$i# al! cu (c#,ul de a eli3era ervul. CANALULUI RAOIDIAN ;(i dr#m de 2 $u("are a<. Si dr#m ,r#v#ca" de # c#m,re(ie a r!d!ci il#r m!duvei (,i !rii ;care i ervea&! mem3rele i feri#are< la ivelul ca alului ra=idia l#m3ar. Si dr#mul de 2 $u("are a ca alului ra=idia ,#a"e avea # #ri$i e c# $e i"al! ;acr# dr#,la&ie<) ,#a"e fi urmarea alu ec!rii u ei ver"e3re ;(,# dil#li("e&i(< (au def#rm!rii u ui di(c i "erver"e3ral ;,r#"ru&ie di(cal!<. 2 (f4ri") el e("e u e#ri ,r#v#ca" de # =i,er"r#fiere a li$ame "el#r (au a e(u"ului $ra( care 2 c# :#ar! dura'ma"erul (au de # "um#r! i "rara=idia !. Su3iec"ul (ufer! ,ui 2 ("are de re,au() dar durerea a,are la mer(C du,! -UU (au -UUU me"ri) el "re3uie (! (e #,rea(c!) i 4 du'(e a,leca" 2 fa! (au cu (,a"ele li,i" de ,ere"e (au c=iar ae&a"E du,! c4"eva mi u"e ,#a"e (!'i reia mer(ul ,e "ru # di("a ! ec=ivale "! ;claudicaie i "ermi"e "!<. *ra"ame "ul va fi fie medical ;reeducare) ,ur"are a u ui l#m3#("a") i :ec"are de c#r"ic#("er#i&i<) fie c=irur$ical) fie mi6". CANCER. +#al! care are ca meca i(m # ,r#liferare celular! a ar=ic!) ec# "r#la"! i e2 "reru,"!. Se me i# ea&!) 2 Eur#,a i 2 America de N#rd) ,red#mi a a ca cerel#r de ,l!m4 ) a"ri3ui3ile 2 ,r#,#rie de .US "a3a$i(mului) a ca cerel#r c#l#rec"ale) le$a"e) ,r#3a3il) 2 ,ar"e de alime "aie) i a ca cerel#r de (4 ) cu cau&e 2 c! ,ui clare) 2 Africa (e evide ia&! frecve a ca cerel#r de fica" 2 &# ele e demice ,e "ru =e,a"i"! + i cea a ca cerel#r de c#l u"eri 2 !rile 2 care a"ali"a"ea e("e ridica"! i u de 2 c! i$ie a e("e defec"u#a(!) ceea ce are dre," c# (eci ! u ivel ridica" al 3#lil#r "ra (mi(i3ile (e6ual ;,a,il#ma (au =er,e(<) care ,#" ("a la #ri$i ea ace("#r ca cere. CAUIELE. Ca cerele (u " cau&a"e de e6,u erea la viru(uri) la (u3("a e a"urale (au c=imice) la radiaii. Acea("a are ca efec" i ducerea de mu"aii (au de e6,rim!ri eadecva"e ale diferi"el#r $e e umi"e # c#$e e) im,lica"e 2 ,r#liferarea celulel#r) 2 difere ierea l#r i 2 re$larea ace("#r fe #me e. O c#$e ele (e afl! 2 m#d #rmal (u3 c# "r#lul $e el#r i =i3i"#are) a "i# c#$e ele) care ,#" fi ,ierdu"e (au ,#" (uferi ele 2 (ele # mu"aie (u3 aciu ea a$e il#r mai (u( e umerai) fu cia l#r fii d 2 ace(" ca& redu(!. Dar ace("e a "i# c#$e e ,#" li,(i 2 m#d eredi"ar) ceea ce e6,lic!) 2 ,ar"e) e6i("e a ,redi(,#&iiil#r familiale la ca cere. ALCOOLUL. La 3!r3a") alc##lul e("e u fac"#r de ri(c ,e "ru ca cerele cavi"!ii 3ucale) ale fari $elui) ale e(#fa$ului i ale fica"ului ;cre"erea ri(cului varia&! 2 "re M i -KS du,! ca "i"!ile 3!u"e i du,! #r$a ele a"i (e<) 2 (f4ri") efec"ul .1 CANCER c# :u$a" al alc##lului i "u"u ului c#re(,u de u #r ri(curi mai mari dec4" (uma ri(curil#r lua"e (e,ara" ;efec" mul"i,lica"iv<. U um!r de ("udii ara"! c! e6i("! u ri(c cre(cu" de ca cer de (4 la femeile care 3eau 3!u"uri alc##li&a"e) c#m,ara"iv cu cele care u 3eau a("fel de 3!u"uri. ALIMEN*AIA. S"udii au a"ra( a"e ia a(u,ra r#lului alime "aiei 2 $e e&a a umi"#r ca cere) alime "ele fii d i crimi a"e ca a"are ;$r!(imile<) ,ri deficie ! ;fi3re) vi"ami e< (au ,ri c# "ami are i "ermediar! ;afla"#6i !) i"rii<. R#lul $r!(imil#r 2 carci #$e e&! e("e (u(,ec"a" mai ale( 2 ca&ul ca cerel#r c#l#rec"ale) dar i 2 ca cerele de (4 ) ale e d#me"rului i ale ,r#("a"ei. S"udii au ,u( 2 evide ! # cre"ere a ri(cului 2 ,aralel cu c# (umul de $r!(imi) dar au revela" u efec" ,r#"ec"#r al fruc"el#r i le$umel#rE 2 ce ,rive"e r#lul cafelei 2 ca cerele de ,a crea() ace("a 'a ,u"u" fi d#vedi". Ni"riii) ,r#ve i d di (area u"ili&a"! ,e "ru c# (ervarea alime "el#r) (u " acu&ai c! ar cre"e ri(curile ca cerului de ("#mac. Afla"#6i !) c# "ami 4 d =ra a de,#&i"a"! 2 l#curi calde i umede) e("e i crimi a"! 2 ca cerele ,rimi"ive de fica") 2 a(#ciere cu viru(ul =e,a"i"ei +. IRADIEREA) 2 -.RR) # ,u3licaie de&v!luia fa,"ul c! radi#l#$ii mureau de &ece #ri mai muli de

leucemii dec4" ceilali medici. La (u,ravieui"#rii 3#m3ardame "el#r a"#mice de la Oir#(=ima i Na$a(aPi) 2 -.RK) ,rimele ca&uri de leucemie au f#(" #3(erva"e 2 -.R/) cu u v4rf 2 -.K-'-.KM. Au f#(" #3(erva"e al"e "i,uri de ca cere 2 um!r a #rmal de mare Ia -K a i du,! e6,u ere i u ele (e mai 2 "4l e(c i a&i) la (u,ravieui"#rii care ,rimi(er! mai mul" de l $raD ;u i"a"ea de d#&! de iradiere<) 2 ace(" ul"im ca&) e6i("! # cre"ere (em ifica"iv! a um!rului de ca cere) care varia&! du,! e(u"urile iradia"eC 2 ,ri ci,al) (u " afec"a"e m!duva #(#a(!) $la da "ir#id!) (4 ul) #(ul. Leuce'miile a,ar 2 medie la / a i du,! iradierea cau&al!) (arc#amele la MU de a i du,! ea) al"e "um#ri la JU'RU a i du,! iradiere. Re$leme "area radi#,r#"eciei a ,ermi( (! di(,ar! ri(curile ,r#fe(i# ale) 2 ,ar"icular la radi#l#$i) la ma i,ula"#rii i lucr!"#rii de la i ("alaiile a"#mice) 2 ,lu() ,r#$re(ele radi#l#$iei i #ile me"#de de ima$erie medical! au dimi ua" ,e "ru ,acie i ri(curile le$a"e de radi#$rafii. +OLILE. C4"eva 3#li rare (u " 2 (#i"e de u ri(c cre(cu" al ca cerel#r care afec"ea&! 2 m#d (,ecific a umi"e #r$a e ;de e6em,lu) re"i #3la("#mul 2 "ri(#mia M-<. Ele ,#" da a"ere di "r'# da"! u #r "um#ri mali$ e care fie (u " (i $ura l#r ma ife("are ;re"i #3la("#mul) efr#3la("#mul<) fie c# ("i"uie # ma ife("are a (i dr#mului) #ri dau a"ere u ei ,a"#l#$ii e"um#rale) dar cu mare ,r#3a3ili"a"e de "ra (f#rmare mali$ ! ;de e6em,lu) ,#li,#&a c#lic!<. MEDICAMEN*ELE CANCERIBENE. A"e ia a(u,ra r#lului ca ceri$e al =#rm# il#r a f#(" a"ra(! ,ri a,ariia ca cerului de va$i la fe"iele !(cu"e di mame care au ,rimi" die"il("il3e("r#l ;e("r#$e < 2 ,rimele J lu i de (arci !. A"u ci c4 d e("r#$e ii (u " u"ili&ai dre," c# "race,"ive) adic! a(#ciai cu ,r#$e("a"ive) ri(cul de a a,!rea u ca cer de (4 e("e (e (i3il acelai la u"ili&a"#are i la eu"ili&a"#are. U"ili&area de c# "race,"ive #rale ("4r e"e u ele re&erve) ,rivi d dura"a de u"ili&are) u"ili&area 2 ai "ea u ei ,rime (arci i i u"ili&area de c!"re femeile a"i (e de # afeciu e 3e i$ ! a (4 ului. *#"ui) a c=e"ele america e) reali&a"e ,e # ,#,ulaie de femei afla"e la me #,au&! i care au ,rimi" u "ra"ame " e("r#$e ic) au ar!"a" # cre"ere) de #rdi ul R'/ #ri) a ri(cului u ui ca cer al c#r,ului u"eri 7 acea("! cre"ere fii d direc" le$a"! de d#&a (i de dura"a "ra"ame "ului cu e("r#$e i. *#"ui) u"ili&area ac"ual! a e("r#,r#$e("a"ivel#r ,are (! fi f!cu" (! di(,ar! ace(" ri(c) c=iar (! (e d#vedea(c! fa,"ul c! ele (u " ,r#"ec"#are. 2 afara =#rm# il#r) medicame "ele ,e "ru care ('a ,u( 2 evide ! # cre"ere a ri(cului de ca cer (u " 2 ,ri ci,al imu #(u,re(#arele) a "ica cer#a(ele i derivaii ar(e icali. PREDISPOIIIILE 5AMILIALE. La u ele ca cere (e #3(erv! ,redi(,#&iii familiale. A("fel) mem3rii u ei familii care cu,ri de # ,er(#a ! afec"a"! de u ca cer de c#l# ) de #var (au de (4 ,re&i "! u ri(c de M'R #ri mai mare dec4" al"ele de a fi a"i (e de acelai ca cer. Acea("! cre"ere a ri(cului e("e "#"ui mic! i ,r#3a3il ,#a"e fi e6,lica"! ,ri "r'u meca i(m care de,i de de mai mul"e $e e) a "re 4 d # ,redi(,#&iie c!reia i (e adau$! ri(curile le$a"e de fac"#rii de mediu. RADIAIILE SOLARE. M#dul de a (e 3r# &a di ace("e ul"ime dece ii e("e 2 (#i") 2 "#a"e !rile) de # ,u"er ic! cre"ere a i cide ei "um#ril#r cu"a a"e) carci #amel#r i mela #amel#r. R#lul radiaiil#r U.V. ;ul"ravi#le"e<) 2 ,ar"icular ale U.V.+.) cele mai (cur"e ca lu $ime de u d! i cele mai #cive) 2 a,ariia "um#ril#r cu"a a"e a f#(" ,u( 2 evide ! a"4" ,ri #3(ervaii e,idemi#l#$ice) c4" i ,ri m#dele e6,erime "ale. Ca cerele cu"a a"e (u " mul" mai frecve "e la (u3iecii cu ,ielea de(c=i(! la cul#are. SU+S*ANELE CANCERIBENE) 2 -.1K) a f#(" ("a3ili"! relaia 2 "re e6,u erea la fu i $i e a c#aril#r i a,ariia u ui ca cer al (cr#"ului) 2 -./K) u mare um!r de ca cere de ve&ic! a f#(" (em ala" la mu ci"#rii di i du("ria c#l#ra il#r. Cele mai rece "e evalu!ri ale Ce "rului i "er ai# al de cerce"are ,rivi d ca cerul ara"! c!) di 1U1 (u3("a e i ,r#cedee i du("riale "e("a"e) 1 ,r#cedee i MJ (u3("a e ('au d#vedi" a fi ca ceri$e e ,e "ru #m. *U*UNUL. E6,l#&ia (,ec"acular! a ca cerel#r 3r# =#',ulm# are a"r!$ea a"e ia) 2 urm! cu RU de a i) a(u,ra r#lului "u"u ului) 2 c# f#rmi"a"e cu umer#a(e a c=e"e e,idemi#l#$ice) "u"u ul e("e r!(,u &!"#r de a,r#6ima"iv .US di ca cerele ,ulm# are. Ri(cul e("e cu a"4" mai im,#r"a " cu c4" (e fumea&! mai mul") de mai mul"! vreme) cu c4" (e i =alea&! mai mul" fumul i cu c4" (e 2 ce,e fuma"ul mai de "4 !r. 5il"rul mic#rea&! ri(cul) "u"u ul e$ru 2l cre"e) 2 (f4ri") "re3uie me i# a"! # cre"ere a ri(cului ca cerel#r 3r# =#,ulm# are la ,er(#a ele care "r!ie(c 2 "r'u mediu cu fum ;fum!"#rii ,a(ivi<. CANCER A "r!i cu u ca cer Di ce 2 ce (u " mai umer#i ,acie ii care "r!ie(c a i de &ile cu u ca cer care u ,#a"e fi eradica") dar a c!rui ev#luie e("e #,ri"! (au) cel ,ui ) fr4 a"! (uficie " de mul" ,e "ru a fi 2 de,!r"a" #rice ,eric#l ,e "erme mediu. Acea("a ("a3ili&are a 3#lil#r 2 c! i cura3ile e("e) ade(ea) ,rimul ,a( (,re vii"#arele vi dec!ri. Ea creea&! #i ra,#r"uri ,e care ,acie ii i medicii 2 va! (! le reali&e&e) a("fel 2 c4" ea le m#dific! 2 mare m!(ur! c#m,#r"ame "ele) f!c4 du'i ,e ,rimii (! ai3! mai mul"! 2 credere) iar ,e ceilali (! d#vedea(c! mai mul"! "ra (,are !. Acea("! (i"uaie #u! $e erea&! #i ,r#3leme medicale) i "e$ra"e 2 viaa &il ic! a 3#l avil#r. A("fel) 2 ca&ul a,ariiei i feciil#r) care (u " ade(ea mai frecve "e la ,acie ii cu imu i"a"ea al"era"!

,ri "ra"ame "e (au ,ri 3#al!) ,acie ii "re3uie (! fie vacci ai ,r#filac"ic cu vacci urile adecva"e i (! fie "ra"ai c4 d i feciile (e i ("alea&!. Alime "aia ,acie il#r u "re3uie (! fie e$li:a"!C ei "re3uie (!'i ia vi"ami ele ece(are (u3 f#rm! de crudi"!i) (! m! 4 ce 2 de#(e3i ,e"e #cea ic) ale c!rui li,ide au u efec" ,reve "iv a(u,ra ca cerel#r i ,#a"e c=iar a(u,ra e6"i derii l#r. P#f"a de m4 care) ade(ea mic!) ,#a"e fi re("a3ili"!) eve "ual ,ri admi i("rarea de c#r"ic#("er#i&i (au de a a3#li&a "e. Ef#r"urile fi&ice u le (u ") 2 $e eral) c# "rai dica"eE di c# "r!) ,acie "ul "re3uie (! duc! # via! ,e c4" de #rmal! ,#(i3il. 2 ceea ce ,rive"e ("area ,(i=ic!) acea("a meri"! cea mai mare a"e ie di ,ar"ea medicil#r) care ,#" ,re(crie medicame "e 2m,#"riva a 6ie"!ii) cu c# diia de re(,ec"are a c# "rai dicaiil#r. Durerile) dac! e6i("!) ,#" fi calma"e 2 "#"deau a. Medicii) u e#ri) le (u3e("imea&!E ,acie "ul "re3uie (! i ! c# " de ele i (! le "ra"e&e) 2 (f4ri") (u3iec"ul care e("e ,ur"!"#r al u ui ca cer "re3uie (! ,#a"! recur$e) de fiecare da"! c4 d d#re"e) i la u al d#ilea (fa" ,rivi d "ra"ame "ele ,r#,u(e (au 2 cur(. Medicii "re3uie (! dea cur( ace("ei cereri) d#vedi d u (,iri" de c##,erare le$i"im!. VIRUSURILE. R#lul re"r#viru(uril#re("e acum 3i e ("a3ili" la a imalE la #m) du,! cu #"i ele ac"uale) d#ar re"r#viru(urile O.I.V. ;SIDA< i O*LV l ;leucemie< ,ar (! ai3! # ,#"e iali"a"e # c#$e ic!. 2 (c=im3) (e ,reci&ea&! r#lul a umi"#r viru(uri A.D.N. ;acid de&#6iri3# ucleic< 2 a,ariia u #r ca cere uma e. Prima le$!"ur! ,u(! 2 evide ! 2 "re viru( i ca cer a f#(" cea a u ui viru( di familia Oer,e(viridae ;viru(ul lui E,("ei '+arr< cu limf#mul africa al lui +urPi"" ;-.YR<. Acelai viru( a f#(")d#i a i mai "4r&iu) i crimi a" 2 ca cerul a&#fari $elui. 2 -.1/) a f#(" ev#ca"! le$!"ura 2 "re viru(ul =e,a"i"ei + ;O+V< i ca cerul ,rimi"iv al fica"ului) a"u ci c4 d ('a #3(erva" c# c#rda a de di("ri3uie $e#$rafic! 2 "re &# ele cu ri(c 2 al" de =e,a"#carci #m i cele cu =e,a"i"! +. Ra,#r"ul 2 "re ,a,il#maviru(uri ;OPV< i ca cerele c#lului u"eri re,re&i "! al "reilea (i("em viru('ca cer. De muli a i) ('a ar!"a" r#lul 3#lil#r virale "ra (mi(i3ile (e6ual 2 de&v#l"area ca cerel#r de c#l u"eri . Se acumulea&! eleme "ele care evide ia&! r#lul ,red#mi a " al u #r OPV ;2 ,ar"icular (uele -Y) -/) JJ<. SIMP*OMELE ?l DIABNOS*ICUL. Mul"i,lici"a"ea ca cerel#r (i (,ecifici"a"ea l#r ,r#,rie fac dificil! e umerarea "u"ur#r (im,"#mel#r 3#lii. *#"ui) # ,ierdere im,#r"a "! 2 $reu"a"e i mai mul" (au mai ,ui ra,id!) # li,(! de ,#f"! de m4 care) # ("are de #3#(eal! i "e (!) # ,ierdere de (4 $e ,ri (cau e (au ,e $ur!) 2 (f4ri" dureri diver(e (u " (em e fu ci# ale care ,#" fi a(#cia"e cu ,re&e a u ui ca cer. De&v#l"area ade(ea (ile i#a(! a ca cerel#r "i de (! 2 "4r&ie dia$ #("icarea i ridic! ,r#3leme medicil#r) care u v!d ,acie "ul dec4" 2 "r'u ("adiu de:a ava (a" al 3#lii. U e#ri) 3#ala e("e de(c#,eri"! di "r'# 2 "4m,lare) 2 cur(ul u ei vi&i"e medicale (au al u ui e6ame al (4 $elui. Dia$ #("icul (e ,u e ,ri e6ame ul cli ic) ,ri e6ame e de la3#ra"#r) ,ri e6ame e radi#l#$ice i e d#(c#,ice) ,ri 3i#,(ii. EVOLUIA CANCERULUI. O da"! decla a"e ,ri ac"ivarea # c#$e el#r) care au (uferi" (au u mu"aie) i di cau&a ,ierderii (au al"er!rii ,ri mu"aie a u eia (au mai mul"#r a "i# c#$e e) ca cerele (ufer! # cre"ere a mali$ i"!ii care le face di ce 2 ce mai ca,a3ile (! #c#lea(c! #3("ac#lele ,e care #r$a i(mul (au "ra"ame "ele le ,u 2 calea l#r. Ele ava (ea&!) de a(eme ea) 2 #r$a i(m) adic! (e 2 "i d ,e l#c 2 m#d carac"eri("ic 2 e(u"ul de #ri$i e i 2 e(u"urile 2 veci a"e) ,u"4 d fi re(,# (a3ile de c#m,re(ia #r$a el#r) 2 acelai "im,) ele di(emi ea&! la di("a !) ,ri mici f#care di("i c"e) me"a("a&ele. Ava (area a a"#mic! a ca cerului "re3uie (! fie evalua"! ,ri diferi"e e6ame e c#m,leme "are ;(ca #$rafie) ima$erie ,ri re&# a ! ma$ e"ic!) (ci "i$rafie<. Acea("! evaluare ,ermi"e # cla(ificare a fiec!rui ca cer care) a(#cia"! cu carac"eri("icile (ale =i("#l#$ice) ,ermi"e ale$erea "ra"ame "ului cel mai 3i e ada,"a". *RA*AMEN*UL ?l PREVENIREA. *ra"ame "ul (e face ,ri c=irur$ie) radi#"era,ie ;radiaii H (au de 2 al"! e er$ie) c#3al"#"era,ie<) c=imi#"era,ie ;admi i("rarea de medicame "e av4 d u efec" di("ruc"#r i imu #l#$ic< i[(au =#rm# #"era,ie ;admi i("rarea de =#rm# i<. Cerce"!rile ac"uale (e #rie "ea&! (,re me"#de "era,eu"ice ca,a3ile (! redea celulel#r ca cer#a(e carac"erele #rmale ;"ra"ame " de redifere iere<. 2 ace(" d#me iu) au f#(" #3i u"e (ucce(e reale rece " 2 u ele "i,uri de leucemie. Di ,rici a dificul"!il#r de de,i("are i de "ra"are a 3#lii) ,reve irea ca cerului are # de#(e3i"! im,#r"a !. Se (i3ili&area ,#,ulaiei ,are u fac"#r deci(iv. A umi"e $e("uri) ca au"#,al,area (4 il#r) ar "re3ui (! fie cure "e. De a(eme ea) "re3uie i (i("a" a(u,ra re(,ec"!rii u ei a umi"e i$ie e a vieii i a3#lirii) 2 m!(ura ,#(i3ili"!il#r) a c#m,#r"ame "el#r de ri(c. 'GA AN*IONCOBEN) COIMIO*ERAPIE) AN*ICANCEROASV) CO+AL*O*ERAPIE) CURIE*ERAPIE) OORMONO*ERAPIE AN*I' .. CANI*IE CANCEROAS) IMUNO*ERAPIE AN*ICANCEROAS) ONCOBEN. RADIO*ERAPIE. CANCEROLOBIE. S,eciali"a"e medical! care (e c# (acr! ("udiului i "ra"!rii ca cerel#r. SINONIMEC card #l#$ie) # c#l#$ie.

CANCERULUI ;,reve ire a<. A (am3lu de m!(uri care vi&ea&! lu,"a 2m,#"riva e6,u erii la fac"#rii de ri(c ai carci #$e e&ei ;,reve ia ,rimar!< i "ra"area ("!ril#r ,re'ca cer#a(e ;,reve ia (ecu dar!<. 5ac"#rii de ri(c (u " defi ii ,lec4 d de la a c=e"ele e,idemi#l#$ice re"r#(,ec"ive i ,r#(,ec"ive. +#lile eredi"are) ,redi(,u 4 d la u ca cer) i "um#rile al c!r#r ri(c e("e "ra (mi( eredi"ar u ("au la #ri$i ea dec4" a ,ui e f#rme de ca cer) 2 (c=im3) .US di "re ca cere (u " le$a"e de fac"#ri e6"eri#ri (au de mediu. Ca cerele c# (ecu"ive ,#lu!rii (au u ei e6,u eri ,r#fe(i# ale (u " e("ima"e la -US. M#dul de via!) c#m,#r"ame "ul i dividual c# ("i"uie cau&a 2 mai mul" de /US di "re ca cere. PREVENIE PRIMAR. Acea("a (e 3a&ea&! ,e m#dificarea m#duril#r de via! i de c#m,#r"ame ") fac"#rii de ri(c cei mai frecve i. A *u"u ul e("e r!(,u &!"#r de JUS di "#"ali"a"ea dece(el#r ,ri ca cer. Mai mul" de .US di "re ca cerele 3r# =#',ulm# are) ,rima cau&! de m#r"ali"a"e ,ri ca cer di lume) i ca cerele c!il#r aer#di$e("ive ;ca cere #r#fari $#lari '$ee e i e(#fa$ie e< 2i (u " direc" im,u"a3ile. m Alc##li(mul) u direc" carci #$e ) dar f#ar"e de( a(#cia" "a3a$i(mului) are u r#l de c#fac"#r mul"i,lica"iv de ri(c ,e "ru ca cerele c!il#r aer#di$e("ive (u,eri#areC .[-U di "re ace("ea (e #3(erv! la i divi&ii c# (uma"#ri de alc##l i de "u"u . Alime "aia) a"u ci c4 d e("e 3#$a"! 2 $r!(imi (a"ura"e i 2 ,r#"ei e) i (!rac! 2 fi3re) mul"i,lic! ri(cul ca cerel#r di$e("ive ;("#mac) c#l# i rec"<) dar i ,e cel al ca cerel#r =#rm# #de,e de "e ;(4 ) e d#me"ru) ,r#("a"!<. U c# (um e6ce(iv de alime "e afuma"e ma:#rea&! ri(cul ca cerului de ("#mac. A Ali fac"#ri de ri(c) ca e6,u erile ,relu $i"e la (#are (au i feciile cu ,a,il#maviru( ;3#li virale "ra (mi(i3ile (e6ual<) fav#ri&ea&!) re(,ec"iv) a,ariia ca cerel#r cu"a a"e) 2 (,ecial a mela #amel#r mali$ e) i a ca cerel#r a #'$e i"ale. CANDIDOI. Orice 3#al! cau&a"! de ,r#liferarea ciu,ercil#r levurif#rme di $e ul Ca dida. SINONIMC W ilia&a. Ca did#&ele cu"a a"e i ale muc#a(el#r. Ace("ea (e ,#" ,re&e "a (u3 "rei a(,ec"e crac"eri("iceC A Ca did#&ele 3ucale (e "raduc cel mai de( ,ri "r'u mu$ue"C du,! # fa&! acu"! 2 care lim3a i faa i "er ! a #3ra:il#r (u " de u r#u a,ri () u(ca"e i luci#a(e) a,ar de,u eri al3ici#a(e crem#a(e) care (e de(,ri d dac! (u " racla"e cu a,!(!"#rul de lim3! i care ,#" 2 e$ri lim3a. A Ca did#&ele cu"a a"e (u " l#cali&a"e la ivelul ,licil#r c#r,ului i (u " fav#ri&a"e de macerare. Ele (e "raduc ,ri "r'u i "er"ri$#) le&iu e care 2 ce,e di ,r#fu &imea ,licii) care devi e r#ie) &emui d! i ,ruri$i #a(!) (e 2 "i de (ime"ric de # ,ar"e (i de al"a a u ui $ulera al3ici#(. Ca did#&ele cu"a a"e ,#" (! (e de&v#l"e) de a(eme ea) la 3a&a u $=iil#r) u de ,r#v#ac! # "ur i#l! ;,a ariiu (u,erficial<) (au c#m,lic! u eri"em fe(ier al (u$arului. A Ca did#&ele $e i"ale (e "raduc) la femeie) ,ri "r'# vulv#va$i i"! cu ,ierderi al3ici#a(e) iar la 3!r3a" ,ri "r'# 3ala i"! cu a,ariia u ei (ecreii al3e crem#a(e 2 a ul (i"ua" 2 "re $la d i ,re,u) m4 c!rimi i (cur$ere ure"ral! frecve "!. DIABNOS*IC SI *RA*AMEN*. Dia$ #("icarea ca di'd#&el#r ,ielii i muc#a(el#r (e 3a[ca&! ,e a ali&area ,re'Icva"el#r) cu e6ami are direc"! (au du,! cul"ivare. I fecia e("e "ra"a"! ,ri a,licarea de a "ifu $ice l#cale ,re(cri(e (u3 f#rm! de creme) de ,#me&i) de (#luii (au de #vule) 2 fu cie de l#cali&are. U "ra"ame " (i("ema"ic al ,ar"e erului (e im,u e 2 ca& de ca did#&! $e i"al!. *ra"ame "ul cu a "ifu $ice $e erale e("e ece(ar 2 f#rmele (evere (au recidiva "e. Ca did#&ele ,r#fu de. Ace("ea (u " c# (ecu"ive ,r#,a$!rii u ei ca did#&e a ,ielii (au a muc#a(el#r care di(emi ea&! ,e cale (a $vi ! (au ,lec4 d de la # ,erfu&ie i (e ma ife("! la (u3iecii imu #de,rimai) la ,acie ii d#"ai cu c#r,uri ("r!i e defi i"ive ;,r#"e&! valvular! cardiac!) ca"e"er i "rave #(< i la =er#i #ma i. Ele ,#" (! a"i $! creierul ;me i $i"!) a3ce( al creierului<) #c=iul ;re"i i"! (e,"ic!) e d#f"almie<) i ima ;e d#cardi"!<) ,l!m4 ii) fica"ul) (,li a) ri ic=ii i c!ile uri are (u,eri#are. Ca did#&! #r#fari $ea ! are dre," c#m,licaie frecve "! # a"i $ere a e(#fa$ului cu di(fa$ie ;:e ! la de$lu"iie<. DIABNOS*IC SI *RA*AMEN*. Dia$ #("icarea (e face ,ri ,u erea 2 evide ! a levuril#r ,ri e6ame direc" i ,ri cul"ivarea ,e mediul (,ecific a ,releva"el#r) ceea ce ,ermi"e ide "ificarea (,eciil#r. E6ame ul (er#l#$ic ;c!u"area a "ic#r,il#r @d "i'Ca dida< (e d#vede"e ade(ea ,ui #,era " ca mi:l#c de dia$ #("icare. *ra"ame "ul face a,el la a "ifu $ice ,e cale l#cal! (au $e eral!. CANI*IE. Al3ire fi&i#l#$ic! (au ,a"#l#$ic! a ,!rului. Ca iia e("e) 2 $e eral) le$a"! de v4r("!) 2 ce,4 d 2 "re JU i KU a i la e" iile eur#,e e) 2 ca& de a,ariie mul" mai ,rec#ce) ea e("e de #ri$i e eredi"ar!. O ca iie ,rema"ur! ,#a"e) de a(eme ea) (! fie urmarea u ei 2m3!"r4 iri ,rec#ce) c# (eci a u ei a #malii $e e"ice) (au u #r 3#li au"#imu e. Ace("a di urm! e("e ca&ul cu vi"ili$# ;"ul3ur!ri de ,i$me "aie<) cu ,elada ;al#,ecie l#cali&a"! i 3ru"al!< 2 fa&a de recre"ere a ,!rului) a u ei "ir#idi"e ;i flamaie a $la dei "ir#ide< e"c. Nu e6i("! u "ra"ame " medical. CANNA+IS

-UU CANNA+IS. -. De umirea "ii ific! a c4 e,ii ;CaWa3i( i dica<. M. Su3("a ! e6"ra(! di c4 e,a i dia !) u"ili&a"! ca ("u,efia " (u3 diferi"e f#rme) ca =aiul i mari:ua a) f afara de,e de ei ,(i=ice) ca a3i(ul ,r#v#ac! umer#a(e efec"e (ecu dareC $reuri) v#me) accelerare cardiac!) a #malii de c##rd# are a mic!ril#r) iri"a3ili"a"e) "ul3ur!ri de mem#rie i de rai# ame ") ,ierderea #iu ii "im,ului i (,aiului i) lua" 2 d#&e mari) cri&e (c=i&#fre ice i ,ara #ice. CANUL. Mic "u3 de me"al) ma"erial ,la("ic (au cauciuc care ,ermi"e "recerea aerului (au a u ui lic=id ,ri "r'u #rificiu) a"ural (au ,rac"ica" c=irur$ical. CAPACI*A*E PULMONAR. Ca "i"a"e de aer,re'&e "! 2 ,l!m4 i) m!(ura"! 2 (c#,uri dia$ #("ice 2 "im,ul u ei e6,l#r!ri fu ci# ale re(,ira"#rii. CAPILAR. Va( de diame"ru f#ar"e mic care c# duce (4 $ele de la ar"eri#le la ve ule. SINONIMC ca,ilar (a $vi . CAPILARI*. I flamaie acu"! (au cr# ic! a ca,ilarel#r (a $vi e)u e#ri a ar"eri#lel#r i ve ulel#r al!"ura"e) a "re 4 d ma ife("!ri cu"a a"e ,red#mi a " la ivelul $am3el#r. CAUIE. Ca,ilari"ele au cau&e i meca i(me) 2 $e eral) ,r#(" cu #(cu"e. U e#ri ,#a"e fi i v#ca" u meca i(m imu #l#$ic) # dimi uare a circulaiei ve #a(e ;varice i fle3i"e ale mem3rel#r i feri#are< (au u fac"#r aler$ic. SIMP*OME ?l SEMNE. Ca,ilari"ele (u " r!(,u &!"#are de mai mul"e (im,"#me cu"a a"e) mai mul" (au mai ,ui difu&e) a(#cia"e 2 m#d diver(C ,ur,ura) (em ul cel mai carac"eri("icE # c#l#raie 3ru ! (au $!l3uie a ,ielii) da"#ra"! de,u eril#r de fier ,r#ve i d di $l#3ulele r#ii di("ru(e ,e l#cE # f#rm! frecve "! e("e dermi"a #cre a $am3el#r) c# (eci a u ei i (uficie e cr# ice a circulaiei ve #a(e. *RA*AMEN*. Nu e6i("! u "ra"ame " cura"iv realme "e eficace) 2 afara celui al u ei eve "uale cau&e. C#r"ic#'("er#i&ii i ,#me&ile a"e uea&! m4 c!rimile i le&iu ile ec&ema"if#rme ,e care le ,rile:uie"e acea("! i flamaie. CAPILAROSCOPIE. *e= ic! de e6ami are a va(el#r ca,ilare cu"a a"e) ,ermi4 d dia$ #("icarea u #r "ul3ur!ri circula"#riiC va(culari"ele i c# ec"ivi"ele. Sim,l!) ra,id! i i #fe (iv!) e6ami area c# ("! 2 #3(ervarea ca,ilarel#r ,ri ,iele. Pacie "ul 2i ,u e m4 a ,e # ,lac! lumi #a(!. Medicul #3(erv!) cu a:u"#rul u ui micr#(c#,) ,ielea de la mar$i ea u $=iei cu (c#,ul de a #"a um!rul i a(,ec"ul ca,ilarel#r. 5#"#$rafiile v#r ,ermi"e c#m,araiile ul"eri#are. CARAC*ER) 2 $e e"ic!) de(em ea&! #rice carac"eri("ic! i dividual! "ra (mi(i3il! 2 m#d eredi"ar $e eraiil#r urm!"#are. CARAC*ERIAL) '. Se refer! la u (u3iec") cel mai de( u c#,il) al c!rui carac"er e("e ,er"ur3a" f!r! ca el (! ,re&i "e "#"ui # adev!ra"! 3#al! ,(i=ia"ric!. La c#,il) "ul3ur!rile carac"eriale ;(au de carac"er< (e ma ife("! ,ri "r'u c#m,#r"ame " de #,#&iieC a$re(ivi"a"e) "ur3ule !) i "#lera ! la di(ci,li !) le evie) di(,er(are c# "i u! a a"e iei. Ace("ea ,#" fi cau&a"e de ,r#3leme afec"ive (au relai# ale) dar i de # afeciu e #r$a ic!C a("m) i fecie ecu #(cu"!) ,ara&i"#&!) (ec=ele ale u ui "rauma"i(m cra ia e"c. *ra"ame "ul ace("#r "ul3ur!ri "re3uie deci ,reci&a" de la ca& la ca&. *erme ul carac"erial) c# c#mi"e " re("r4 ( i de#(e3i" de e6"e (i3il) u carac"eri&ea&! ici # 3#al! ,reci(! i "i de a("!&i (! cad! 2 de(ue"udi e. CARA*E. +#al! i feci#a(! c# "a$i#a(! eve eria ! ,r#v#ca"! de # 3ac"erie) *re,# ema cara"eum. SINONIMC ,i "a. Cara"e e("e # "re,# ema"#&! e demic! 2 a umi"e !ri di America La"i !. *ra (mi"erea (e face ,ri c# "ac"e cu"a a"e direc"e i ,ri u("e (ile de 3uc!"!rie. Ea afec"ea&! c#,ilul (i adul"ul. Acea("! 3#al! (e ma ife("! ,ri ,a,ule (cuam#a(e) a,#i ,ri ,e"e r#&) r#ii (au vi#lacee care) c4 d 2m3!"r4 e(c) iau # cul#are 3ru !' e$rici#a(! (au (e al3e(c. +#ala u are c#m,licaii. Cara"e e("e "ra"a"! eficace ,ri admi i("rarea de ,e icili !. CAR+AMA*. Medicame " ma ife("!ril#r de a 6ie"a"e. CARCINOBENEIA. A,ariie a u ui ca cer ,#r i d de la # celul! "ra (f#rma"! ,ri mai mul"e mu"aii. SINONIMEC ca cer#$e e&a) # c#$e e&a. CARCINOID. *um#r! 3e i$ ! (au mali$ ! ,ui v#lumi #a(! care (e de&v#l"! mai ale( 2 muc#a(ele di$e("ive) u e#ri 2 muc#a(a 3r# ic!) ,e (eama celulel#r e d#cri e &i(e ar$e "afi e ;c#l#ra3ile cu u ele (!ruri de ar$i "<. SINONIMC "um#ra ar$e "afi !. Carci #idele 3e i$ e u (e ma ife("! ,ri ici u (im,"#m i (u " de(c#,eri"e cu #ca&ia u ei i "erve ii (au al u ui e6ame efec"ua" ,e "ru al"! 3#al! ;a,e dicec"#mie (au e d#(c#,ie<. Carci #idele mali$ e ,#"#3("rua i "e("i ul (i ,#" da me"a("a&e 2 fica" i 2 $a $li# ii a3d#mi ali. *ra"ame "ul carci #idel#r 3e i$ e c# ("! 2 a3laia c=irur$ical! c#m,le"! a "um#rii (au a "um#ril#r ;carci #idele a,e dicelui) de e6em,lu<) 2 ca& de carci #id mali$ ) ev#luia f#ar"e le "! a "um#rii :u("ific! "era,iile mul"i,leC radi#"era,ia) a3laia c=irur$ical! e6"i (! a me"a("a&el#r) 2 m#d e6ce,i# al "ra (,la "ul =e,a"ic.

CARCINOM. *um#r! mali$ ! de&v#l"a"! ,e (eama e(u"uril#r e,i"eliale. SINONIMC e,i"eli#ma. Carci #amele re,re&i "! 2 :ur de /US di ca cere. Ele ,#" (! (e de&v#l"e ,e ,iele) muc#a(ele di$e("ive) re(,ira"#rii) -UCARIE $e i"ale i uri are) ,e "#a"e $la dele a e6a"e ace("#r e(u"uri ;(4 ) fica") ,a crea() ri ic=i) ,r#("a"a< i ,e $la dele e d#cri e ;"ir#id!) (u,rare al!<. Bravi"a"ea l#r de,i de de (ediul "um#rii ;carci #mul ,ielii are)2 $e eral)# ev#luie fav#ra3il!< i de a(,ec"ul (!u micr#(c#,ic) adic! de ca,aci"a"ea ace("eia de a re,r#duce mai mul" (au mai ,ui fidel e(u"ul 2 care ea (e de&v#l"!. CARDIOLOBIE. S"udiu al fu ci# !rii c#rdului i) 2 ,ar"icular) al 3#lil#r care a"i $ c#rdul i va(ele (a $vi e. CARDIOMEBALIE. Cre"erea 2 v#lu CAUIE. Ele (u " de "rei "i,uri. A Dila"area u eia (au mai mu=#r cavi"!i cardiace ,#a"e re&ul"a di "r'# ,r#a("! fu ci# are valvular!) di "r'u defec" de iri$are a muc=iului cardiac ;cardi#,a"ie i(c=emic!<) (au di "r'# 3#al! c=iar a muc=iului cardiac. A Oi,er"r#fia mi#cardica ;2 $r#area muc=iului cardiac la ivelul u uia (au am3el#r ve "ricule< ,#a"e fi c# (ecu"iv! ,re&e ei u ui #3("ac#l al e:eciei (a $vi e a i imii ;=i,er"e (iu e ar"erial!) 2 $u("area (ever! a valvulei a#r"ice< (au e6i("e ii u ei 3#li a muc=iului cardiac 2 (uiE a"u ci (e v#r3e"e de # cardi#,a"ie =i,er"r#fic!. A Efu&iu ile ,ericardice (u " re(,# (a3ile de # l!r$ire a ,r#filului cardiac) vi&i3il! la radi#$rafie i ec#$rafie) urmare a acumul!rii de lic=id 2 i "eri#rul ,ericardului ;2 veliul i imii<. Ace(" lic=id e("e de "i, (er#fi3ri #() (er#=ema"ic (au d#ar di (4 $e) 2 fu cie de cau&a (a. *ra"ame "ul u ei cardi#me$alii e("e cel al cau&ei (ale) a"u ci c4 d ea e("e cura3il!. CARDIOMIOPA*IE. L MIOCARDIOPA*IE. CARDIOPA*IE. Orice 3#al! de i im!) i difere " de #ri$i ea ei. CARDIOS*IMULARE. Me"#d! de "ra"ame " a u #r "ul3ur!ri de ri"m cardiac ,ri #c elec"ric e6"er . SINONIMC defl=rilare. CARDIO*ONIC. Medicame " care cre"e f#ra de c# "racie a i imii. SINONIMC "# icardiuc. Medicame "ele cardi#"# ice (u " i dica"e 2 ca& de i (uficie ! cardiac! i ,e "ru a "ra"a u ele "ul3ur!ri ale ri"mului ;accelerare) 2 ce"i ire<. Ele (u " ,re(cri(e fie ,e cale i :ec"a3il! 2 ca& de ur$e !) 2 "re care #cul cardi#'$e ic i ("#,ul cardi#circula"#r) fie ,e cale #ral! ,e "erme lu $ ;m#dul #3i ui" de admi i("rare a medicame "el#r di$i"alice<. 5iecare ,r#du( are ,r#,riile lui efec"e ed#ri"e) dar "#a"e au u ri(c c#mu C a,ariia "ul3ur!ril#r de ri"m cardiac) u e#ri $rave ;accelerarea (au 2 ce"i irea ,rea i "e (e<. CAREN A5EC*IV. A3(e ! (au i (uficie ! a (c=im3uril#r afec"ive e(e iale de&v#l"!rii i ec=ili3rului afec"iv al u ui (u3iec". Privarea ,relu $i"! de c# "ac"ul cu mama (au u (u3("i"u" ma"er a "re ea&! la (u$ar # i =i3iie a 6i#a(!) u de&i "ere( ,e "ru lumea e6"eri#ar! ;de,re(iu e a acli"ic!< care (u " 2 (#i"e de a #re6ie) i (#m ie) a$i"aie) 2 "4r&iere ,(i=#m#"#rie i "ul3ur!ri ,(i=#(#ma"ice. E("e ceea ce (e ume"e (i dr#mul de (,i"ali(m. Dac! acea("! care ! (e ,relu $e"e di c#l# de J'R lu i) c#,ilul ri(c! (! (ufere afec"!ri ,(i=ice i fi&ice irever(i3ile. La adul") (i"uaiile ca d#liul) i firmi"a"ea) emi$rarea e"c. ,#" am,lifica u ele "e di e la ,ara #ia) la i "r#ver"ire (au la "ul3ur!ri de carac"er care 2 c=id i dividul 2 (i $ur!"a"e i ri(c!) 2 (em de reacie) (! decla e&e "ul3ur!ri ,(i=ia"rice acu"e. La (u3iec"ul 2 v4r("!) li,(a de (c=im3uri afec"ive ,reci,i"! ade(ea ,r#ce(ul de (e ili&are i c=iar ,#a"e decla a reacii de ,r!3uire) mer$4 d ,4 ! la (i ucidere. CAREN ALIMEN*AR. A3(e ! (au i (uficie ! a u #r alime "e i di(,e (a3ile ec=ili3rului i de&v#l"!rii fi&ice a (u3iec"ului. O care ! alime "ar! ,#a"e fi $l#3al! (au (elec"iv! i ,#a"e (! (e refere la u"rime "e) aci# 4 d 2 f#ar"e mici d#&e) ca (!rurile mi erale) #li$#eleme "ele) aci&ii ami ai (au vi"ami ele. Ea ,#a"e fi le$a"! de u defec" de a,#r") de u re$im de&ec=ili3ra" (au de # i ca,aci"a"e a #r$a i(mului de a u"ili&a u"rime "ele (u('me i# a"e. Afeciu ile #r$a ice care 2 (#e(c a #re6ia ;ca cerul) =e,a"i"a) "u3ercul#&a< au) de a(eme ea) dre," c# (eci ! care ele de diferi"e $rade de $ravi"a"e. Efec"ele u ei care e alime "are (u " cu a"4" mai de&a("ru#a(e cu c4" (urvi mai ,rec#ce. La em3ri# ) f!" (au (u$ar) care a alime "ar! 2m,iedic! divi&iu ea celular!. U c#,il care a (uferi" # care ! alime "ar! 2 ai "e de a"erea (a i 2 cur(ul ,rimului (!u a de via! ri(c! (! ,re&i "e de3ili"!i ale (i("emului erv#( ce "ral i a"u ci r!ul e("e irever(i3il) 2 (c=im3) # care ! alime "ar! care afec"ea&! u c#,il mai mare de u a u are dec4" efec"e "em,#rare) de#arece ace("a ,#a"e fi re("a3ili" 2 urma u ei alime "aii CARIE. +#al! ce di("ru$e ("ruc"urile di "elui) ev#lu4 d de la ,eriferie ;(mal< (,re ce "rul di "elui

;,ul,a de "ar!<. 5RECVEN) 2 ,re&e ") 2 re$iu ea ,ari&ia !) de e6em,lu) u ad#le(ce " de -M a i ,re&i "! 2 medie R carii. Acea("! i cide ! e("e ,r#3a3il c# (eci a a3u de ei cre(c4 de a alime "aiei cu $lucide. CAUIE. O carie e("e cau&a"! de aciu ea c#m3i a"! a "rei fac"#riC ,laca de "ar! ;(u3("a a care (e f#rmea&! ,e di i) c#m,u(! di re("urile alime "are) di mucu(ul (alivar i di 3ac"erii<) "ere ul ;c# ("i"uia di "elui) eredi"a"ea< i alime "aia. +ac"eriile ,l!cii de "are a(imilea&! &a=arurile ra,ide) ,r#liferea&! i (ecre"! u acid care a"ac! di ii i a "re ea&! f#rmarea u ei cavi"!i. SIMP*OME ?I SEMNE. Caria (e i ("alea&! de ,referi a 2 &# ele ere$ula"e) dificil de cur!a". Ea 2 ce,e ,ri a a"aca (malul) cre4 d # cavi"a"e. La 2 ce,u" edurer#a(!) ea CARIO*IP -UM ,r#$re(ea&! 2 e(u"ul calcifica" care ac#,er! ,ul,a ;de '"i a<) m!ri d cavi"a"ea i ,ermi4 d 3ac"eriil#r (! i vade&e ,ul,a de&$#li"! di ce "rul di "elui. Di "ele devi e a"u ci (e (i3il la c# "ac"ul cu fri$ul i cu c!ldura) a,#i la cel cu &a=arurile. Ne"ra"a"!) caria a "re ea&! di("ru$erea di "elui i i fec"area #(ului (u3iace " ,ri ,!"ru derea micr#3il#r. PREVENIRE. Preve irea "re3uie (! aci# e&e a(u,ra cel#r "rei cau&e ale carieiC ,laca 3ac"eria ! "re3uie (! fie elimi a"! &il ic ,ri "r'u ,eria: mi ui#( c#m,le"a" cu "recerea ,ri "re di i a aei de "are. O alime "aie ec=ili3ra"!) (!rac! 2 &a=aruri ra,ide ;,e care le ,u"em 2 l#cui ,ri &a=aruri de (u3("i"uie< e("e) de a(eme ea) eficace) 2 ,ar"icular) u "re3uie 2 cura:ai c#,iii (! m! 4 ce dulciuri) ici (! li (e #fere ace("ea 2 ai "e de culcare) 2 (f4ri") e("e ,#(i3il (! (e i "ervi ! de # ma ier! ,rec#ce a(u,ra c# ("i"uiei di "elui 2 "!ri du'i (malul ,ri admi i("rarea de flu#r ;2 a,!) 2 (are (au 2 c#m,rima"e< 2 cur(ul ,rimil#r d#i(,re&ece a i de via!) 2 ,lu() (e im,u e # (u,rave$=ere re$ula"! ;a,r#6ima"iv a ual< ,ri c# (ul"area u ui de "i(". CARIO*IP. *#"ali"a"ea cr#m#&#mil#r u ei celule (au ai u ui i divid) (,ecific! u ei a umi"e (,ecii. SINONIMC c#m,leme " cr#r #&#mic. Pri e6"e (ie) "erme ul cari#"i, de(em ea&! re,re&e "area f#"#$rafic! a cr#m#&#mil#r u ei celule. 2 medici !) e6ame ul cari#"i,ului ,ermi"e ,u erea 2 evide ! a a3eraiil#r cr#m#&#miale ;a #malii ,rivi d um!rul (au ("ruc"ura cr#m#&#mil#r<. A("fel) 2 "ri(#mia M- ;m# $#li(m<)cari#"i,ul evide ia&! J cr#m#&#mi M- ;de u de i umele 3#lii< 2 l#c de M cr#m#&#mi. CARL SMI*O ;3#al! a lui<. +#al! acu"! a c#,ilului) ,r#3a3il de #ri$i e viral!) care (e "raduce ,ri "r'# =i,er'limf#ci"#&! ;cre"erea marca"! a um!rului de limf#ci"e) u "i, de $l#3ule al3e) di (4 $e<. +#ala (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# ri #fari $i"! fe3ril! cu diaree) a(#cia"! u e#ri cu # eru,ie cu"a a"! (au cu # me i $i"! limf#ci"ar!) f#ar"e rar cu ade #,a"ii ;cre"erea 2 v#lum a $a $li# il#r< i cu # (,le #me$alie ;cre"erea 2 m!rime a (,li ei<. Ev#luia e("e (cur"!) 3e i$ ! i u ece(i"! ici u "ra"ame ". CARNE. Alime " fur i&a" de car ea (i vi(cerele de mamifere i ,!(!ri. Car ea e("e u alime " de mare i "ere( die"e"ic) 2 (,ecial da"#ri"! c# i u"ului (!u 3#$a" 2 ,r#"ei e de 3u ! val#are u"rii# al! ;de la -/ la MU $rame 2 medie ,e -UU $rame car e<) 2 fier ;,re&e " (u3 f#rme de#(e3i" de 3i e a(imila3ile de c!"re #r$a i(m<) 2 &i c i al"e mi erale ca vi"ami ele) 2 ,ri ci,al cele ale $ru,ului +. Val#area (a e er$e"ic!) varii d du,! (,eciile a imale i du,! 3uca"!) de,i de 2 mare ,ar"e de c# i u"ul (!u 2 li,ideC de la l F< ;cal) vac! (la3!) ,ui) 3i3ilic!< ,4 ! la KUU Pil#cal#rii ;me&eluri< ,e "ru -UU $rame ,r#du() cu u c# i u" 2 li,ide care ,#a"e varia de la M la R1S. C# "rar u ei #,i ii r!(,4 di"e)))car ea al3!9 ;,ui) 3i3ilic!) viel) ie,ure de ca(! e"c.< e("e "#" a"4" de 3#$a"! 2 ,r#"ei e ca i car ea 8r#ie9 ;cal) vac! e"c.<. A("fel) val#area u"rii# al! a c!r ii de ,a(!re e("e a,r#,ia"! de cea a al"#r c!r uriC ea aduce 2 "re --U ;,ui) 3i3ilic!) ,#rum3el< i MJU ;ra!) $4(c!< Pil#cal#rii ,e "ru -UU $rame car e i fur i&ea&! 2 "re -1)K i MJ $rame de ,r#"ei e i 2 "re M)K i -/ $rame de li,ideE ace("e li,ide (u ") 2 ,ri ci,al) l#cali&a"e 2 ,ielea a imalului i (u " c#m,u(e 2 cea mai mare ,ar"e di aci&i $rai m# # e(a"urai) care au u efec" fav#ra3il a(u,ra ODL c#le("er#lului (u,ra umi" i 8c#le("er#l 3u 9. CARNI*IN. Acid ami a" al c!rui defici" ,#a"e ,r#v#ca # mi#,a"ie ;3#al! $rav! a muc=il#r<. CARO*EN. Pi$me " ,#r"#caliu) li,#(#lu3il) ,recur(#r al vi"ami ei A) ,re&e " 2 m#rc#vi) r#ii) u ele le$ume ver&i) 2 fruc"e) 2 la,"ele i "e$ral i 2 u ". U c# (um e6ce(iv de alime "e 3#$a"e 2 3e"a'car#"e ,r#v#ac! # 2 $!l3e ire a ,ielii. Acea("! c#l#raie di(,are ra,id de 2 da"! ce (e (u,rim! e6ce(ul de a,#r" alime "ar 2 3e"a'car#"e . +e"a' car#"e ul ,r#"e:ea&! ,ielea fa! de (#are ,ri ("imularea (i "e&ei mela i ei. CARO*ID ;ar"er!<. Ar"er! a $4"ului i a ca,ului. E6i("! d#u! car#"ide ,rimi"ive) u a drea,"!) al"a ("4 $!. Cele d#u! va(e mer$ de # ,ar"e i de al"a a "ra=eei de la 3a&a $4"ului ,4 ! la 2 !limea lar$i elui) u de (e divid fiecare 2 d#u! ramuri ,ri ci,ale) car#"ida i "er ! i car#"ida e6"er !. 5IIIOLOBIE. Car#"idele au d#u! &# e (e (i3ile) de fiecare ,ar"e a $4"uluiE (i u(ul car#"idia ) care

i "ervi e 2 re$larea "e (iu ii ar"eriale) i c#r,u(culul car#"idia ) (au $l#mu(ul car#"idia ) care :#ac! u r#l im,#r"a " 2 re$larea (a"ur!rii 2 #6i$e a (4 $elui i 2 fu ci# area re(,iraiei. PA*OLOBIE) 2 "reru,erea "ra &i"#rie a circulaiei 2 "r'# ar"er! car#"id! ,#a"e ,r#v#ca u accide " i(c=emic "ra &i"#riu ;A.I.*.<. Oclu&ia u eia di "re ace("e ar"ere ,#a"e a "re a u accide " va(cular cere3ral ;A.V.C.<. CARP. *#"ali"a"e a #a(el#r i ar"iculaiil#r (i"ua"e 2 "re m4 ! i a "e3ra) f#rm4 d #(a"ura 2 c=eie"urii m4i ii. CAR*ILABIU. e(u" c# :u c"iv care c# ("i"uie (c=ele"ul la em3ri# E la adul" (e 2 "4l e"e 2 ca "i"a"e mic!) 2 de#(e3i la ivelul (u,rafeel#r #(#a(e ale u #r ar"iculaii. Car"ila$iul ;car"ila:ul<) # lamel! al3!) e"ed! i luci#a(!) (u,l!) re&i("e "! i ela("ic!) e("e f#rma" di celule) c# dri#'ci"ele) care a(i$ur! re2 #irea lui) fi3re de c#la$e i (u3("a a de 3a&!) c# ("i"ui"! mai ale( di ,r#"e#$lica i ;m#lecule mari (,# $i#a(e<. PA*OLOBIE. U ele 3#li i feci#a(e) "um#rale) i flama"#rii ;ar"ri"a< (au de$e era"ive ;ar"r#&a<) (au 3#lile #(#a(e ca #("e#c# dri"a (au c# dr#calci #&a ,r#v#ac! # al"erare a car"ila$iului. -UJ CA*E*ERISMUL CADRIAC CAS*RARE. A3laie c=irur$ical! a "e("iculel#r ;#r=i'dec"#mie 3ila"eral!< (au a #varel#r ;#variec"#mie 3ila"eral!<. Ca("rarea face ,ar"e di "ra"ame "ul u #r ca cere $e i"ale ;de #vare<. Ea mai e("e ,rac"ica"! i ,e "ru reducerea iveluril#r (a $vi e de =#rm# i) e("r#$e i (au "e("#("er# ul) care ("imulea&! de&v#l"area ca cerel#r =#rm# #de,e de "e de (4 i de ,r#("a"!. Acea("! i "erve ie "re3uie (! fie de#(e3i"! de a3laia u ila"eral! a "e("iculului (au a #varului) ,rac"ica"! ,e "ru "ra"area "um#ril#r ace("#r #r$a e i u a "re ea&! ici u a di "re c# (eci ele ca("r!rii. CA?EHIE. S"are de (l!3iciu e ,r#fu d! a #r$a i(mului) le$a"! de # de u"riie f#ar"e im,#r"a "!) Cae6ia 2 (i e u e("e # afeciu e) ci u (im,"#m ale c!rui cau&e (u " diver(e. Ea ,#a"e c# ("i"ui c# (eci a u ei a #re6ii ;dimi uarea (au ,ierderea "#"al! a ,#f"ei de m4 care<. CA*ALEPSIE. S"are fi&ic! "ra &i"#rie carac"eri&a"! ,ri "r'# ri$idi"a"e a muc=il#r feei) "ru c=iului i mem3rel#r) care r!m4 2 creme ii 2 a"i"udi ea de #ri$i e. CA*APLEHIE. Di(,ariie 3ru(c! a "# u(ului mu(cular) a "re 4 d cel mai de( c!derea (u3iec"ului. Ca"a,le6ia (urvi e cu #ca&ia u #r em#ii ,u"er ice) a$rea3ile (au e,l!cu"e) i durea&!) 2 $e eral) de la c4"eva (ecu de ,4 ! la c4"eva mi u"e. Ea re&ul"! di decla area i "em,e("iv! a meca i(mel#r (#m ului. U "ra"ame " ,(i=#("imula " ,ermi"e ,reve irea ace("ui ri(c la cei care ,re&i "! acea("! ma ife("are. CA*AR. I flamaie acu"! (au cr# ic! a u ei muc#a(e) mai ale( di c!ile aerie e (u,eri#are ; a() fari $e<) cu =i,er'(ecreia e,urule "! a ace("#r $la de. CA*ARAC*. O,acifiere ,arial! (au "#"al! a cri("ali ului) c# (ecu"iv! al"er!rii me"a3#li(mului fi3rel#r cri('"ali ie e i re(,# (a3il! de # (c!dere ,r#$re(iv! a vederii. DI5ERI*E *IPURI DE CA*ARAC* A Ca"arac"a (u3iec"ului 2 v4r("! e("e cea mai frecve "!. 2 ce,4 d de la YK de a i) #rice i divid ,#a"e ,re&e "a u 2 ce,u" de ca"arac"!) care (e acce "uea&! cu v4r("a. Cau&ele u (u " 2 c! e6ac" cu #(cu"e. A Ca"arac"a adul"ului ,#a"e fi de #ri$i e "rauma"ic!. Ea mai ,#a"e re&ul"a i di "r'# 3#al! $e eral! ;dia3e") ceZ mai de(<) di "ul3ur!ri de me"a3#li(m f#(f#calcic ;=i,#,ara"ir#idie) "e"a ie<) di u ele afeciu i eur#l#$ice (au derma"#l#$ice) ,recum i di u ele "ra"ame "e ,relu $i"e cu c#r"ic#("er#i&i. A Ca"arac"a c#,ilului are # #ri$i e u e#ri dificil de ("a3ili". Ea ,#a"e fi c# $e i"al!) cau&a"! de # 3#al! i feci#a(! c# "rac"a"! de mam! 2 "im,ul (arci ii i "ra (mi(! em3ri# ului ;ru3e#l!<) (au) mai rar) ,#a"e fi c# (eci a u ei 3#li me"a3#lice) ,recum $alac"#&emia c# $e i"al!) (au ,#a"e 2 (#i # "ri(#mie M- ;m# $#li(m<. S-MP*OME SI SEMNE. O ca"arac"! (e "raduce ,ri "r'# (c!dere ,r#$re(iv! a acui"!ii vi&uale) 2 "i &4 du'(e u e#ri ,e mai muli a i. O (e &aie de cea! e("e frecve "!) ,recum i de #r3iri de (cur"! dura"! re&ul"a" al difraciei ra&el#r lumi #a(e 2 "r'u mediu care (e #,acifia&!. *RA*AMEN*. P#" fi i ("ila"e c#lirele de("i a"e 2 ce"i irii ev#luiei u ei ca"arac"e. *#"ui) "ra"ame "ul ,r#,riu'&i( al ca"arac"ei e("e cel c=irur$icalC e6"ra$erea cri("ali ului cu im,la "area) (au u) a u ui cri("ali ar"ificial. A La adul") 2 l#cuirea cri("ali ului 3#l av ,ri "r'u cri("ali ar"ificial ;im,la "< a deve i" ,rac"ic (i("ema"ic! ;cu e6ce,ia (u3iecil#r f#ar"e mi#,i<) "#lera a ,e lu $ "erme fii d f#ar"e 3u !. A La c#,il) u"ili&area de cri("ali e ar"ificiale r!m4 e # ,r#3lem! c# "r#ver(a"!) de#arece (e cu #a"e ,rea ,ui de(,re "#lera a ,e "erme lu $. De aceea) ,u erea u ui im,la " e("e ade(ea evi"a"!C c#recia e("e f!cu"! a"u ci ,ri le "ile de c# "ac" (au ,ri #c=elari c#rec"#ri dac! afeciu ea e("e 3ila"eral!. CA*E*ER. *u3 di ma"erial ,la("ic) de cali3ru milime"ric i de lu $ime varia3il!. CA*E*ERISM. I "r#ducere a u ui ca"a"er ;"u3 di ma"erial ,la("ic) de cali3ru milime"ric< 2 "r'u va( (a $vi (au 2 "r'u ca al a"ural 2 (c#,uri dia$ #("ice (au "era,eu"ice.

Ca"e"eri(mul e("e u"ili&a" 2 (,ecial cu i "e ia de a reali&a # radi#$rafie) du,! i :ec"area u ui ,r#du( de c# "ra(") ,e "ru a vi&uali&a cavi"!ile #r$a i(muluiE ,e "ru a e6,l#ra i a dila"a) cu a:u"#rul u ui ca"e"er cu 3al# a) 2 $u("!rile va(culare i cardiaceE ,e "ru a m!(ura de3i"ele i ,re(iu ile (4 $elui 2 diferi"ele va(eE ,e "ru a i "r#duce l#cal (u3("a e medicame "#a(e (au ,e "ru a evacua u lic=id. CA*E*ERISMUL CARDIAC. C# ("! 2 i "r#ducerea 2 cavi"a"ea u ui va( (a $vi a u ui ca"e"er) care e("e f!cu" (! alu ece ,4 ! 2 cavi"!ile i imii ,e "ru a'i e6,l#ra fu ci# area. Ca"e"eri(mul cardiac ,ermi"e dia$ #("icarea u ei 3#li cardiace) evaluarea $ravi"!ii (ale i a,recierea r!(u e"ului ei) dac! e("e v#r3a de # 3#al! c# $e i"al! (au d#34 di"!. *EONIC. Ca"e"eri(mul cardiac e("e reali&a" (u3 c# "r#l radi#(c#,ic i ece(i"! # (,i"ali&are de R/ ,4 ! la 1M de #re. Se ,rac"ic! # a e("e&ie l#cal! i # mic! i ci&ie la ,u c"ul de i "r#ducere a ca"e"erului) 2 $e eral la ,lic! i $=i al!. Ca"e"erul e("e i "r#du( 2 "r'# ve ! ,e "ru e6,l#rarea cavi"!il#r dre,"e ale i imii) i 2 "r'# ar"er! ,e "ru cea a cavi"!il#r ("4 $iE a,#i ca"e"erul e("e 2m,i ( ,4 ! 2 i im! ,ri va(. E6ame ul durea&! 2 "re JU de mi u"e i # #r! i JU de mi u"e. CA*BU* -UR COMPLICAII. Rare)c#m,licaiile ,#" fi meca iceC =em#ra$ia la ,u c"ul de ,u ci# are (au) e6ce,i# al) "r#m3#&a va(cular!E ele ,#" fi i i feci#a(e (au c=iar (! a "re e&e "ul3ur!ri ale ri 2 (alve) ade(e "recerii (# dei e6"rem de mi (i e) ci de $ra ri(mului cardiac muluiC decla area de e6"ra(i("#le i&#la"e (au "ra &i"#rii i f!r! c# (eci e $rave) 2 "im,ul cavi"!ile cardiace. Ri(cul de accide " fa"al) ) u e("e le$a") 2 $e eral) de e6ame ul 2 "a"ea 3#lii care a m#"iva" ,rac"icarea ca"e"e' CA*BU*. 5irre&#r3a3il) #3i u" ,ri f#l#(irea ca ma"erie ,rim! a e(u"ului c# :u c"iv al i "e("i ului (u3ire de #aie. CAU*ERIIARE. Di("ru$ere a u ui e(u" cu (c#,ul de a (u,rima # le&iu e) de a #,ri # (4 $erare (au de a face (! re$re(e&e 2 mu$urirea e6u3era "! a u ei cica"rici. Cau"eri&area e("e cel mai de( l#cali&a"! i (u,erficial!) ,rac"ica"a ,e ,iele (au ,e # muc#a(!. Pri ci,alele me"#de de cau"eri&are (u " elec"r#c#a$ularea) ,ri "recerea u ui cure " elec"ric ,ri 3i("uriul elec"ric) di("ru$erea cu la(er) cri#"era,ia ;"ra"ame "ul ,ri fri$<. U e#ri (e recur$e la a,licarea u ei (u3("a e cau("ice. CAUIALBIE. Durere i "e (! i ,relu $i"! cau&a"! de le&area u ui erv. CAV ;ve !<. Va( care aduce (4 $ele al3a("ru ;(!rac 2 #6i$e i 2 c!rca" cu $a& car3# ic< (,re ,ar"ea drea,"! a i imii. Ve ele cave (u " 2 um!r de d#u!. A Ve a cava (u,eri#ara dre ea&! (4 $ele di :um!"a"ea (u,eri#ar! a c#r,ului ;ca,) $4") mem3re (u,eri#are i "#race<. A Ve a cava i feri#ara) cea mai v#lumi #a(!) dre ea&! (4 $ele ,!rii i feri#are a c#r,ului ;a3d#me ) 3a&i i mem3re i feri#are<. CAVERN. Cavi"a"e care a,are 2 ,l!m4 ) mai rar 2 ri ic=i (au 2 fica") du,! elimi area ca&eumului ;f#car de ecr#&! "u3ercul#a(!) ,!("#( i al3<. CI +ILIARE. A (am3lu al ca alel#r care a(i$ur! c#lec"area i "ra (,#r"ul 3ilei care ,r#vi e di fica" i e("e e6cre"a"! 2 i "e("i ul (u3ire. CI DIBES*IVE. A (am3lu al #r$a el#r cavi"are ale a,ara"ului di$e("iv. 2 ce,4 d de (u( 2 :#() (e di("i $C cavi"a"ea 3ucal!) fari '$ele) e(#fa$ul) ("#macul) i "e("i ul (u3ire ;du#de ul) :e:u' ul) ile# ul<) c#l# ul 7 care (e "ermi ! ,ri (i$m#id 7) rec"ul i a u(ul. 'L DIBES*IV ;a,ara"<. CI LACRIMALE. A (am3lu al c# duc"uril#r care ve=iculea&! lacrimile ,r#ve i d de la $la dele lacrimale (,re ca alul lacrim# a&al) care (e de(c=ide 2 f#(ele a&ale. 'dA LACRIMAL ;a,ara"<. CAI LIM5A*ICE. A (am3lu al va(el#r limfa"ice care dre ea&! limfa ,4 ! 2 circulaia (a $vi ! ,ri ca alul "#racic. 'G SIS*EM LIM5A*IC. CI OP*ICE. S"ruc"uri erv#a(e care "ra (mi" (e &aia vi&ual! a re"i ei la c#r"e6ul #cci,i"al al creierului. PA*OLOBIE. Le&iu ile c!il#r #,"ice ,#" fi urmarea u #r 3#li va(culare) i flama"#rii) de$e era"ive i 2 de#(e3i "um#rale. *ra"ame "ul l#r de,i de de cau&a l#r. A A"i $erea u ui erv #,"ic) ,e "raiec"ul (!u 2 "re $l#3ul #cular i c=ia(m!) (e ma ife("! ,ri "r'# (c!dere a vederii la #c=iul al c!rui erv e("e le&a". A A"i $erea c=ia(mei #culare (e "raduce ,ri "r'u defi'ci" al c4m,ului vi&ual) varia3il du,! l#cali&area le&iu ii. A"i $erea c=ia(mei 2 ,#riu ea ei la"eral! ,r#v#ac! u defici" 2 c4m,ul vi&ual a&al de ,e aceeai ,ar"eE a"i $erea c=ia(mei 2 ,ar"ea (a media ! a "re ea&! u defici" 2 c4m,ul vi&ual al am3il#r #c=i ;=emia #,(ie 3i"em,#ral!<. CILE RESPIRA*ORII. A (am3lu al #r$a el#r cavi"are ale a,ara"ului re(,ira"#r care c# duc aerul

,4 ! la alve#lele ,ulm# are) u de (e efec"uea&! (c=im3urile $a&#a(e 2 "re (4 $e i aer ;#6i$e area (4 $elui) 2 ,ri ci,al<. 'GA RESPIRA*OR ;a,ara"<. CILOR +ILIARE ;ca cer al<. *um#r! mali$ ! care a"i $e ve&icula 3iliar! (au calea 3iliar! ,ri ci,al! (u3 f#rma u ui ade #carci #m ;ca cer al e(u"ului $la dular<. Ca cerul ve&iculei 3iliare. Ace("a afec"ea&! (u3iecii 2 v4r("! i (e de&v#l"! la u ii ,acie i ,lec4 d de la u ade #m ;"um#r! 3e i$ !< care (e "ra (f#rm! 2 ade #carci #m. SIMP*OME ?l SEMNE. Ace("ea a,ar "ardiv) la c4"eva lu i du,! i ("alarea ca ceruluiE ele c# ("au 2 $reuri i v#me) u ic"er) # ,ierdere 2 $reu"a"e) ,re&e a u ei ma(e ,al,a3ile 2 re$iu ea (u,eri#ar! drea,"! a a3d#me ului i dureri 2 acea("! re$iu e) iradii d u e#ri (,re um!rul dre,". Oda"! a,!ru") ca cerul ve&iculei 3iliare (e 2 "i de ra,id la fica") Ia du#de ) la $a $li# ii di veci !"a"e i u e#ri la c#l# . *RA*AMEN*. *ra"ame "ul c# ("! 2 a3laia ve&iculei 3iliare. PREVENIRE. Pacie ii care au # li"ia&! 3iliar! "re3uie (u,rave$=eai) dar ri(cul de ca ceri&are e("e ,rea mic ,e "ru a :u("ifica # c#leci("ec"#mie ;a3laia ve&iculei 3iliare< ,reve "iv! 2 m#d (i("ema"ic. Ca cerul c!ii 3iliare ,ri ci,ale. Ace("a e("e # "um#r! mali$ ! care 3l#c=ea&! (cur$erea 3ilei la 2 !limea ca alului c#led#c. SIMP*OME ?I SEMNE. Acea("! "um#r! a "re ea&! u ic"er) # fe3r!) m4 c!rimi (i dureri. -UK CL*ORII *RA*AMEN*. *ra"ame "ul e("e) 2 ,ri ci,al) c=irur$ical i ,#a"e fi cura"iv ;a3iaia &# ei "um#rale cu re("a3ilirea c# "i ui"!ii 3iliare< (au ,alia"iv 7 el vi&ea&! a"u ci me i erea (cur$erii 3ilei cu (c#,ul de a re$re(a ic"erul i m4 c!rimile) i "erve ia c# ("4 d 2 am,la(area u ei ,r#"e&e di ma"erial ,la("ic care #c#le"e "um#ra. CILOR LIM5A*ICE ;ca cer al<. ' LIM5OM. CL*ORII ;Sfa"uri ,e "ru<. A (am3lu de m!(uri de lua" 2 ai "e) 2 "im,ul i du,! de,la(area 2 "r'# ar! "r#,ical! (au 2 "r'# ar! 2 care i$ie a e("e defec"u#a(! i care ,ermi" evi"area ma:#ri"!ii 3#lil#r ,ara&i"are) 3ac"erie e (au virale. VACCINRI) 2 ai "ea #ric!rei c!l!"#rii de ace(" fel) e("e i di(,e (a3il (! (e ia cu #"i ! de 3#lile e demice di ara (au di !rile re(,ec"ive cu (c#,ul de a ,r#ceda la vacci !rile ece(are #r$a i&a"e ,e l4 $! u c# (ula") # c#m,a ie aeria !) u ce "ru de vacci are e"c. Ac"ualme "e) d#ar vacci ul 2m,#"riva fe3rei $al3e e e("e ceru" ,e "ru i "rarea 2 a umi"e !ri) ,e 3a&a re$leme "!rii Or$a i&aiei M# diale a S! !"!ii ;O.M.S.<E de fa,") el e("e i di(,e (a3il 2 ai "ea #ric!rei c!l!"#rii 2 Africa i 2 America i "er"r#,ical!) c=iar i 2 !rile 2 care u e("e ceru" u cer"ifica" de vacci are. Vacci ul 2m,#"riva =#lerei u e("e i dica" de c!"re O.M.S. 2 ,re&e ") u #u vacci e("e 2 cur( de evaluare. Al"e vacci !ri (u " facul"a"ive) dar rec#ma da"e di ,li ) ca ra,elul (au vacci area a "i"if#idic!) a "i"e"a ic!) a "i,#li#mieli"ic! i vacci ul c# "ra =e,a"i"el#r A ;mai ale( (u3iecii (u3 RU de a i< i +. COIMIOPRO5ILAHIE. Acea("a ,rive"e) 2 ,ri ci,al) ,reve irea ,aludi(mului cu Pla(m#dium fulci,arum ;(i $urul ,aludi(m care ,#a"e fi m#r"al<) i di(,e (a3il! 2 "#a"e re$iu ile i "er"r#,icale di Africa i America de Sud) i 2 &# ele de =!iuri ale acel#rai re$iu i di A(ia. Ea c# ("! 2 luarea de a "i,aludice ;,ri&! &il ic! (au (!,"!m4 al! du,! ,r#du(ul u"ili&a"<) 2 ce,4 d di &iua (#(irii ,4 ! la Y (!,"!m4 i (au d#u! lu i du,! 2 "#arcere. *#"ui) 2 fu cie de l#cul i dura"a c!l!"#riei (au de eve "ualele c# "rai dicaii) ace("e f#rmule de ,reve ire ,#" varia i #ricum "re3uie (! e a(i$ur!m 2 ai "ea ,lec!rii) c# (ul"4 d u (,eciali(" 2 ,r#fila6ie) ,e care di f#rmule ('# ad#,"!m. Mai rar) ,#" fi i dica"e i al"e c=imi#,r#fila6ii) 2 ,ar"icular 2m,#"riva filari#&el#r) "ri,a #(#mia&ei africa e i =#lerei. MSURI DE IBIEN) 2 avi# ) mai ale( 2 "im,ul &3#ruril#r de lu $! dura"!) e("e i dica" (! "e mi"i c4" mai mul" ,#(i3il i mai ale( (! "e ridici de( 2 ,ici#are) (! evii 2 c!l!mi "ea) curelele i crava"ele ,rea ("r4 (e care 2m,iedic! circulaia (4 $elui i) 2 ca&ul u ei 3#li ve #a(e) (! urme&i u "ra"ame " a "ic#a$ula " ,reve "iv. Durerile de ca,) frecve "e) re&ul"! di ,re(uri&area i de(=idra"area da"#ra"! u(c!ciu ii aerului c# dii# a"C ele ,#" fi ,reve i"e 34 d di a3u de ! ;a,r#6ima"iv l li"ru de a,! la c4"e R #re<. Pe "ru limi"area efec"el#r decala:ului #rar) (u " ,#(i3ile d#u! a"i"udi iC fie) ,e "ru # c!l!"#rie ve("'e(") 2 cercarea de a d#rmi 2 avi# cu (c#,ul de a (#(i 2 cea mai 3u ! f#rm! ,#(i3il! ;e("e rec#ma da3il (! (e ia =i, #"ice cu dura"! (cur"! de aciu e) a("fel ca efec"ele l#r (! fi di(,!ru" la (#(ire<) fie) ,e "ru # c!l!"#rie e("'ve(") (! (e re&i("e (#m ului c4" mai mul" ,#(i3il) cu (c#,ul de a "e ada,"a #rarului "!rii de ,rimire. La (#(ire) ,e "ru a evi"a accide "ele cau&a"e de c!ldur!) c!l!"#ril#r di !rile "em,era"e le e("e rec#ma da" (! evi"e ef#r"urile fi&ice i "e (e la mi:l#cul &ilei i (!'i (!re&e 3i e alime "ele ;,e "ru a

,reve i de(=idra"area< la 2 ce,u"ul ederii l#r 2 ara re(,ec"iv!) 2 ca& de de,la(are 3ru(c! la al"i"udi e) c!l!"#rul e("e (f!"ui" (! re(,ec"e u re,au( de R/ de #re ,e "ru a facili"a ada,"area #r$a i(mului (!u la u aer mai (!rac 2 #6i$e . C!l!"#rii (u " (f!"uii (! (e d#"e&e) 2 ca "i"!i (uficie "e) cu ,r#du(ele farmaceu"ice ,e care le f#l#(e(c de #3icei ;a "idia3e"ice) ,ilule c# "race,"ive e"c.<. A I$ie a alime "ar! c# ("! 2 c# (umul e6clu(iv de a,! mi eral! (au 3!u"uri ca,(ula"e ;dac! acea("a u e ,#(i3il) a,a "re3uie (! fie fil"ra"!) fiar"! (au de&i fec"a"! 2 ,reala3il<) 2 a3i erea de a c# (uma 2 $=ea"e (au 3uc!i de $=ea!) u " crud (au e,a("euri&a") le$ume crude) fruc"e care u (e ,#" dec#:i) fruc"e de mare) ,recum i car e (au ,e"e i (uficie " ,relucra"e "ermic) 2 ,lu() ,e "ru (,!larea di il#r "re3uie f#l#(i"! a,a mi eral!. A I$ie a ,ielii e("e ca,i"al! 2 "r'u clima" "r#,icalE de fa,") acea("a e("e cel mai frecve " (u,u(! i feciil#r 3ac"erie e (au mic#"ice) a c!r#r a,ariie e("e fav#ri&a"! de c!ldur!) c# :u$a"! cu umidi"a"eaC 7 ,r#"ecia 2m,#"riva (#areluiC u"ili&area de creme fil"ra "e) e6,u erea ,r#$re(iv! la radiaiile (#lare) admi i("rarea de vi"ami ! PP) de cl#r#c=i (au de 3e"a'car#"e 2 ca& de f#"#aler$ieE e("e rec#ma da3il) 2 re$iu ile calde i u(ca"e) (! (e ,#ar"e # ,!l!rie u#ar!) de cul#are de(c=i(!) care (! ,r#"e:e&e de i (#laiiE 2 (c=im3) dac! e v#r3a de u clima" cald i umed) ,!l!ria u e("e ece(ar! i :e ea&! eva,#rarea "ra (,iraiei de ,e $4" i de ,e ,ielea ca,uluiE ' ,r#"ecia c# "ra umidi"!ii i c!lduriiC # 3u ! i$ie ! c#r,#ral! ;duuri) u"ili&area u ei ,udre care me i e ,ielea u(ca"!<) f#l#(irea 2m3r!c!mi "ei c#m#de) de cul#are de(c=i(! ;care reflec"! ra&ele (#arelui<) de ,referi ! di 3um3ac ;e(!"urile (i "e"ice u a3(#r3 "ra (,iraia<E 7 ,r#"ecia 2m,#"riva 3#lil#r ,ara&i"are 2 care c# "ami area (e face ,ri calea cu"a a"! ;3il=ar&i#[!) a $uilil#&! e"c.<) evi"4 d mer(ul cu ,ici#arele $#ale 2 #r#i (au ,e "ere umed) (au (c!lda"ul 2 a,! dulce) ("!"!"#are (au cu cur$ere (la3! ;3ra de a,!) fluvii) lacuri<E 7 ,r#"ecia fa! de dermi"ele da"#ra"e c# "ac"ului cu u ele ve$e"ale ;,!duri e6#"ice) (ucuri de ar3#ri) de ,la "e (au de fruc"e<) evi"4 d ma i,ularea ace("#ra f!r! ,recauiiE 7 ,r#"ecia 2m,#"riva acarie il#r ;c!,ue) (arc#,"ul (ca'3iei< (au a i (ec"el#r ;,ureci) ,l# ie) "!u i) 4 ari<) cu a:u"#rul ,la(el#r 2m,#"riva 4 aril#r ;mu("icarii<) emi!"#arel#r de ul"ra(u e"e (au 2m,r!"ie"#arel#r de i (ec"icide e"c. CALA*ORII -UY VACCINURI RECOMANDA*E CALA*ORILOR I dicaii Eficaci"a"e Ra,el Dif"erie O3li$a"#riu 2 umer#a(e !ri Ju ! Ra,el (,re -/ lu i) a,#i (,re Y a 5e3r! $al3e ! O3li$a"#riu 2 ca& de c!l!"#rie 2 !rile e demice ;America de Sud) Africa i "er"r#,ical!<. Rec#ma da" 2 u ele !ri a,r#,ia"e de ace("e &# e Ra,el la fiecare -U a i 5e3r! Rec#ma da3il 2 +u ! Ra,el la fiecare J "if#id! ca& de c!l!"#rie 2 a i !rile 2 care i$ie a alime "ar! e("e defec"u#a(! Bri,! Rec#ma da3il 2 +u ! Ra,el du,! - a !rile e demice i ,e "ru ,er(#a ele care ,re&i "! ri(c Oaem# 2 "#"deau a +u ! Ra,el du,! - a ,=illu( rec#ma da3il c#,ilului Oe,a"i" Rec#ma da3il 2 +u ! Ra,el la Y'-M lu i aA ca& de c!l!"#rie 2 du,! ,rima !rile 2 care vacci are i$ie a alime "ar! e("e defec"u#a(! ;cu a"4" mai mul" rec#ma da" cu c4" (u3iec"ul e("e mai "4 !r<

Oe,a"i" Rec#ma da3il 2 a+ !rile e demice ;Africa) A(ia) America de Sud< O#ler! Nerec#ma da" de O. M. S. ;ac"ualme "e e("e 2 cur( de evaluare u #u vacci < Me i $ Rec#ma da3il 2 i"! !rile e demice i cere3r# 2 ca& de e,idemie (,i al! ;cu me i $ #c#c< P#li#mi Rec#ma da" 2 eli"! !rile cu e,idemii O3li$a"#riu 2 umer#a(e !ri Ra3ie Rec#ma da3il 2 !rile e demice ;!ri "r#,icale< i dac! e6i("! u ri(c de#(e3i"

+u !

Ra,el du,! - a ) a,#i la fiecare K a i

Pr#"eci Nu (e face ra,el e limi"a"! ) de (cur"! dura"! +u ! C!"re v4r("a de -/ lu i) Y a i) -Y'Ma i) a,#i la fiecare K'-U a i. Eficace Ra,el du,! - a ) c4 d a,#i di -U 2 -U e("e a i ,reve "i v. Cu a"4" mai eficace cu c4" e f!cu" mai devrem e 2 ca& cura"iv ;du,! # muc!" ur!< +u ! C!"re -M a i

O3li$a"#riu 2 +u ! C!"re -/ lu i) Y a i) umer#a(e !ri) c!"re -Y'M- a i) rec#ma da3il a,#i la fiecare -U 2 "#"deau a a i Rec#ma da" 2 a umi"e !ri la (u$ar A"e uea&! Rec#ma da3il 2 !rile e demice $ravi"a"ea dac! e("e v#r3a de # edere mai lu $! ,rim#'i feciei *u(e c# vul(iv! O3li$a"#riu 2 umer#a(e !ri La i "rarea 2 c#lec"ivi"a"e) a,#i c!"re --'-J a i dac! "e("area e("e e$a"iv! La -/ lu i) Y a i) a,#i la fiecare K'-U i Vari#l! Nici u a) acea("! 3#al! a f#(" eradica"! 2 -.1. -U1 CE5ALEE A I$ie a (e6uala c# ("! 2 u"ili&area ,re&erva"ivel#r 2 cur(ul #ric!rui c# "ac" (e6ual. CLCVI. Par"e ,#("eri#ar! a ,ici#rului. Sc=ele"ul c!lc4iului e("e c# ("i"ui" di calca eu. El f#rmea&! ,u c"ul de (,ri:i ,#("eri#r al ,ici#rului. PA*OLOBIE. Afeciu ile c!lc4iului ,#" re&ul"a fie di "r'# a"i $ere a c!lc4iului ;calca ei"!) #("e#c# dri"! a calca eului la ad#le(ce ") frac"ur! e"c.<) fie a "e d# ului lui A=ile) care (e i (era ,e calca eu) (au 2 c! mai ,#a"e fi # c# (eci ! a ,r!3uirii ,#dului ,la "ar) de e6em,lu 2 ca&ul u ei

Ru:e#l! ) #rei# i ru3e#l! *e"a #(

Rec#ma da3il 2 "#"deau a c#,ilului

im#3ili&!ri ,relu $i"e) 2 "#a"e ca&urile) u e6ce( de $reu"a"e (au # "ul3urare ("a"ic! a ,ici#rului ;#rie "are defec"u#a(! a a6ei calca eului) 2 de#(e3i< ,#" a$rava (im,"#mele. CR+UNE. +#al! i feci#a(! c# "a$i#a(! c# (ecu"iv! u ei 3ac"eridii c!r3u #a(e cu +acillu( a 2=ruci() Bram e$a"iv. +#ala ,#a"e fi "ra (mi(! #mului de c!"re a imale) 2 ,ri ci,al #vi e) ca3ali e i ca,ri e) vii (au m#ar"e. C# "ami area (e face cel mai de( 2 "im,ul ma i,ul!rii ,r#du(el#r de ecari(a:) ,e cale cu"a a"! (au muc#a(!) i u e#ri ,ri i =alarea (au i $erarea de (,#ri ai 3ac"eriei. I cu3aia durea&! d#u! (au "rei &ile. A(,ec"ul cel mai carac"eri("ic al 3#lii c!r3u elui e("e # ,u("ul! l#cali&a"! ade(ea ,e fa! i care devi e re,ede # "umefacie e$rici#a(!. *ra"ame "ul cu a "i3i#"ice ;,e icili ! 2 d#&! mare<) i ("aura" de ur$e !) a "recu" acea("! 3#al! 2 r4 dul cel#r rare) cu e6ce,ia !ril#r 2 cur( de de&v#l"are. CR+UNE AC*IVA*. Medicame " u"ili&a" ,e "ru ,r#,rie"!ile lui ad(#r3a "e ;fi6are ,ri (im,lul c# "ac"< fa! de $a&e) lic=ide i "#6ice. C!r3u ele e("e #3i u" ,ri calci area ma"eriil#r de #ri$i e ve$e"al! (au a imal!. El (e ume"e ac"iva" (au ac"iv c4 d a (uferi" # ,re$!"ire (,ecial! de("i a"! (! crea(c! ,u"erea (a ad(#r3a "!. E("e admi i("ra" ,e cale #ral!. CVMP. -. Re$iu e delimi"a"! a c#r,ului ,e care (e ,rac"ic! # i "erve ie c=irur$ical!. M. +uca"! ("eril! de e(!"ur! (au =4r"ie a,lica"! ,e ,iele i care delimi"ea&! &# a ce face #3iec"ul u ei i "erve ii c=irur$icale. CVMP VIIUAL. A (am3lul ,u c"el#r di (,aiu ,e care #c=iul 2l ,#a"e ,erce,e a"u ci c4 d e("e im#3il. EHPLORAREA CVMPULUI VIIUAL A E6,l#rarea cli ica are ava "a:ul de a ,u"ea fi reali&a"! 2 #rice l#c) f!r! i ("rume "e. Pri ci,alul ei i c# ve ie " e("e fa,"ul de a u fi re,r#duc"i3il!C ea u ,#a"e (ervi deci dec4" ca e6ame de de,i("are) 2 "e("ul de c# fru "are) (u3iec"ul) care ,rive"e dre," 2 faa lui) "re3uie (! (em ale&e m#me "ul 2 care ,erce,e u #3iec" ;8"e("ul9< ,e care e6ami a"#rul 2l de,la(ea&! 2 faa #c=il#r (!i de la ,eriferie (,re ce "ru) 2 ,r#3a lui Am(ler) (u3iec"ul "re3uie (! fi6e&e ,u c"ul ce "ral al u ei (c=eme de(e 4 d a #maliile ,e care Ie ,erce,e. A E6,l#rarea i ("rume "ala ,re&i "! ava "a:ul de a fi re,r#duc"i3il!C ea ,ermi"e deci) dac! e ca&ul) (! (e urm!rea(c! ev#luia diferiil#r ,arame"ri. Ea u"ili&ea&! u "e(" lumi #( m#3il i 2 re$i("rea&! diferi"ele l#curi 2 care ace("a devi e vi&i3il ,e "ru ,acie ". E6,l#rarea i ("rume "al! (e face) 2 $e eral) cu a:u"#rul u ui a,ara" umi" 8,erime"rul lui B#ldma 9. A ali&#rul lui 5riedma f#l#(e"e aceleai ,ri ci,ii. ANOMALII ALE CVMPULUI VIIUAL A Am,u"area e("e # 2 $u("are a limi"ei ,eriferice a c4m,ului vi&ual) 2 a umi"e ca&uri) ea e("e c# (eci a u ui $lauc#m f#ar"e ev#lua" (au u ei re"i #,a"ii ,i$me "are ;de$e ere(ce "! eredi"ar!<) 2 al"e ca&uri) am,u"area c4m,ului vi&ual e("e urmarea u ei a"i $eri a c!il#r vi&uale. Ea e("e l#cali&a"! a"u ci 2 "r'# ,ar"e ,reci(!) a "re 4 d # cuadra #',(ie ;am,u"area u ui (fer" de c4m, vi&ual al fiec!rui #c=i< (au # =emia #,(ie ;am,u"area u ei :um!"!i a c4m,ului vi&ual al u ui #c=i<) mai de( ver"ical! dec4" #ri&# "al!. A Sc#"#mul e("e # &# ! de #r3ire (au de vedere (la3! di i "eri#rul c4m,ului vi&ual cau&a"! de # a"i $ere a re"i ei (au a c!il#r vi&uale. Su3iec"ul ,#a"e (! u ,ercea,! acea("! &# ! 2 m#d (,# "a (au ,#a"e (! # ,ercea,! ca ,e # ,a"!. CEA5. Re$iu e ,#("eri#ar! a $4"ului) cur3a"! i (u,l!) cu,ri &4 d "#a"e ,!rile m#i (i"ua"e 2 (,a"ele rac=i(ului cervical i limi"a"! la"eral de mar$i ile a "eri#are ale muc=il#r fra,e&i. CEC. P#riu e i iial! a c#l# ului (i"ua"! dede(u3"ul ile# ului i ,relu $i"! cu a,e dicele. CECI*A*E. S"are de a fi #r3 (au ev!&!"#r. Ceci"a"ea ,#a"e fi "#"al! (au ,arial!) c# $e i"al! (au d#34 di"!. Ceci"a"ea ,#a"e fi ,arial! ;acui"a"ea celui mai 3u #c=i e("e cu,ri (! 2 "re -[MU i -[KU<) a,r#a,e "#"al! ;acui"a"ea celui mai 3u #c=i e("e cu,ri (! 2 "re -[KU i ,ra$ul de ,erce,ere a lumi ii< (au "#"al! ; u (e ,erce,e del#c lumi a<. CECOS*OMIE. O,eraie c=irur$ical! care c# ("! 2 de(c=iderea cecului) ,ar"ea i iial! a i "e("i ului $r#() ,e "ru a'- $#li de c# i u"ul (!u. 'G S*OMIE. CE5ALEE. Orice durere de ca,) i difere " de cau&a ei. SINONIMC cefal$ie. Cefaleele) umi"e de #3icei dureri de ca,) (u " l#cali&a"e ,e 3#l"a cra ia !. Ev#luia l#r e("e f#ar"e varia3il!) de la c4"eva #re la c4"eva &ile) acce(ele ,u"4 d (! (e re,e"e "im, de mai muli a i. DI5ERI*E *IPURI DE CE5ALEE. Cla(ic) (e di("i $ "rei "i,uri de cefalee. CE5ALOEMA*OM -U/ A Cefaleele,(i=#$e e) f#ar"e frecve "e) (u " c# (eci a u ei #3#(eli) a u #r "ul3ur!ri ,(i=#l#$ice

3e i$ e ;a 6ie"a"e) ("re(<) c=iar i a u ei veri"a3ile de,re(iu i. *e (iu ea ,(i=ic! ,#a"e ,r#v#ca # c# "racie e6a$era"! a muc=il#r cefei) cu iradierea durerii (,re ca,. Cefaleele ,(i=#$e e (u " ,erma' e "e i ,#" #3li$a # 2 ce"i ire m#dera"! a ac"ivi"!il#r. Ev#luia l#r e("e cr# ic!. A Mi$re ele afec"ea&! a,r#6ima"iv K'-US di ,#,ulaia $l#3ului. Cau&a l#r ,rimi"iv! e("e ecu #(cu"!) dar (e "ie c! are l#c # c# ("ricie urma"! de # dila"are a a umi"#r ar"ere ale ca,ului i c! e6i("! ade(ea u "ere familial) 2 $e eral) durerea e("e i "e (!) ,ul(a"il!) l#cali&a"! la :um!"a"e di cra iu) a(#cia"! cu "ul3ur!ri di$e("ive ;$reuri) v#m!<) e6acer3a"! de c!"re lumi !) &$#m#") ac"ivi"a"e fi&ic!. Ev#luia e("e cr# ic! i ,ar#6i("ic!C (e #3(erv! cri&e de frecve e f#ar"e varia3ile ;de la u a ,e a la c4"eva ,e lu !<) dur4 d 2 "re d#u! #re i c4"eva &ile. A Cefaleele (im,"#ma"ice u c# ("i"uie ele 2 (i e # 3#al!) dar (u " (im,"#mul u ei afeciu i #r$a ice) 2 (,ecial a 3#lii lui O#r"# ) a u #r afeciu i #culare ;$lauc#m) "ul3ur!ri de vedere<) #"#ri #lari $#l#$ice ;(i u&i"!) #"i"!<) de "are (au reuma"#l#$ice ;ar"r#&! cervical!<. Ele (u " u e#ri #ca&i# a"e de # =i,er"e (iu e ar"erial!) de # i "#6icaie cu #6id de car3# ) u ele medicame "e ;va(#dila"a"#arele) de e6em,lu<) de # fe3r!. O cefalee (im,"#ma"ic! ,#a"e) de a(eme ea) (! fie c# (eci a u ei =em#ra$ii me i $ee e) a u ei me i $i"e) a u ei "um#ri cere3rale) care) ("4 :e i d circulaia lic=idului cefal#ra=idia ) decla ea&! 2 am# "e # =i,er"e (iu e i "ercra ia !) a u ui =ema"#m cere3ral ,#(""rauma"ic (au a u ui a evri(m cere3ral) 2 ca& de =i,er"e (iu e i "ra' cra ia !.cefaleea ,red#mi ! la (f4ri"ul #,ii (au la "re&ire. *RA*AMEN*) 2 afara eradic!rii eve "ualei cau&e i a f#l#(irii u #r mi:l#ace (,ecifice ;medicame "e a "imi$re' #a(e dac! e("e v#r3a de # mi$re !<) "ra"ame "ul e("e cel al durerii 2 $e eralE el face a,el la a al$e&icele u&uale ca ,arace"am#lul. U ele m!(uri calmea&! u e#ri durereaC ,acie "ul ,#a"e (! (e 2 "i d! 2 ,#&iia culca") (! evi"e fac"#rii a$rava i ;camer! &$#m#"#a(!) ,r#(" aeri(i"!<) (!'i 2 "i d! (au (!'i ma(e&e muc=ii umeril#r) $4"ului) feei i ,ielii ca,ului i) dac! e("e ,#(i3il) (! d#arm! c4"eva #re. '\ MIBREN. CE5ALOEMA*OM. Efu&iu e (a $vi ! 3e i$ ! a 3#i"ei cra ie e la #ul' !(cu". U cefal=ema"#m e("e #3(erva" u e#ri du,! # a"ere dificil!) c4 d a avu" l#c a,licarea u ui f#rce,( ,e ca,. 2 &ilele urm!"#are a"erii a,are ,e ca, # "umefacie r#"u d! i a(ime"ric!) cu mar$i ile e"e) ceea ce # de#(e3e"e de 3#(a (er#(a $vi !) cu a(,ec" mai difu&. Cefal=ema"#mul (e re(#ar3e (,# "a i c#m,le" 2 c4"eva (!,"!m4 iE u e("e ece(ar ici u "ra"ame ". CE5ALORAOIDIAN ;lic=id<. Lic=id care 2 c# :#ar! 2 "re$ (i("emul erv#( ce "ral i um,le) de a(eme ea) cavi"!ile ve "riculare e cefalice. Lic=idul cefal#ra=idia ,#a"e fi ,releva" ,ri ,u cie l#m3ar!) 2 (c#,uri dia$ #("ice. PA*OLOBIE. O ("4 :e ire a cur$erii (au a re&#r3iei lic=idului cefal#ra=idia ) cau&a"! de e6i("e a u ei "um#ri) u ei i fecii (au u ei malf#rmaii) ,#a"e ,r#v#ca 2 am# "e de #3("ac#l # =idr#cefalie ;dila"are a cavi"!il#r<) a(#cia"! (au u cu # =i,er"e (iu e i "racra ia ! ;cre"erea ,re(iu ii lic=idului<) 2 ,lu() # frac"ur! de 3a&! a cra iului ,#a"e $e era # ru,"ur! me i $ea !) l!(4 d (! (ca,e lic=id cefal#' ra=idia care cur$e a"u ci ,ri urec=e (au ,e a(. CE5ALOSPORIN. Medicame " a "i3i#"ic 2 rudi" cu ,e icili a i ac"iv fa! de umer#a(e 3ac"erii. Cefal#(,#ri ele (u " 3ac"ericide) adic! ele di("ru$ 3ac"eriile f!r! a (e mulumi d#ar (! #,rea(c! de&v#l"area l#r. I dicaiile f#ar"e 2 "i (e ale cefal#(,#ri el#r i clud 2 de#(e3i (e,"icemiile) i feciile re(,ira"#rii) $e i"ale) uri are i cele ale urec=il#r. +i e "#lera"e 2 a (am3lu) ace("e medicame "e au "#"ui ca efec" ed#ri" c#mu reaciile aler$ice) 2 ,ar"icular) -US di "re (u3iecii aler$ici la ,e icili ! (u ") de a(eme ea) aler$ici i la cefal#(,#ri e ;aler$ie 2 crucia"!<. CELIAC) '. Calific! ceea ce (e ra,#r"ea&! la cavi"a"ea a3d#mi al!. CELIOCOIRURBIE. *e= ic! c=irur$ical! ce ,ermi"e (! (e i "ervi ! (u3 c# "r#lul u ui e d#(c#, ;"u3 d#"a" cu u (i("em #,"ic< care (e i "r#duce 2 cavi"a"ea a3d#mi al!. SINONIMC c=irur$ie ,ri la,ar#(c#,ie) c=irur$ie (u3 vide#'(c#,ie) vide#c=irur$ie. Acea("! me"#d! #,era"#rie c# ("i"uie e6"i derea la c=irur$ie a u ei "e= ici de dia$ #("ic) celi#(c#,ia. A,lica"! i iial la i "erve iile efec"ua"e ,e a,ara"ul $e i"al femi i ) celi#c=irur$ia ('a e6"i ( la umer#a(e re$iu i i #r$a e. Celi#c=irur$ia (e ,rac"ic! 2 mediu (,i"alice(c) (u3 a e("e&ie $e eral!. Pe "ru i "erve iile ,rac"ica"e 2 a3d#me ) cele mai frecve "e) (e i "r#duce 2 "r'# ,rim! e"a,!) ,ri "r'u ac 2 fu da" 2 #m3ilic (au 2 re$iu ea (u3c#("al! ("4 $!) di#6id de car3# cu (c#,ul de a reali&a u , eum#',eri"# eu ;(,aiu mare $a&#( care 2 de,!r"ea&! ,ere"ele vi(cerel#r i ,ermi"e ma i,ularea i ("rume "el#r<. U "r#car ;i ("rume " 2 f#rm! de ,#a (# ) m# "a" ,e u m4 er i c# i u" de # ca ul!< e("e a,#i i "r#du( ,ri re$iu ea #m3ilical! cu (c#,ul de a ,ermi"e "recerea e d#(c#,ului. Ace("a e("e le$a" la # camer! *VE ima$i ea ,#a"e fi urm!ri"! ,e u ecra i) eve "ual) 2 re$i("ra"! ,e ca(e"! vide#. Al"e "r#care) cu cali3rul de la K la -Mmm) (u " i "r#du(e 2 diferi"e ,u c"e ale ,ere"elui ,e "ru a ,ermi"e "recerea i ("rume "el#r ece(are i "erve iei.

CELIOSCOPIE. *e= ic! de e6,l#rare c# ("4 d 2 i "r#ducerea ,ri ,ere"ele a3d#mi al a u ui e d#(c#, ;"u3 d#"a" cu u (i("em #,"ic< cu i "e ia de a #3(erva #r$a ele a3d#mi ale i de a ,rac"ica ,relev!ri. SINONIMC la,ar#(c#,ie. -U. CEN*UR OR*OPEDIC *erme ul la,ar#(c#,ie e("e 2 "re3ui a" mai ale( ,e "ru a califica e6,l#rarea ,!rii (u,eri#are a a3d#me ului ;fica") 2 ,ar"icular<) 2 "im, ce "erme ul celi#(c#,ie (e a,lic! mai cur4 d e6,l#r!rii 3a&i ului mic. INDICAII. Celi#(c#,ia e("e u"ili&a"! ,e "ru a de(c#,eri u ele cau&e ale ("erili"!ii) ,e "ru a ,releva #vule 7 (au ,e "ru a le reim,la "a #da"! fecu da"e 7 cu #ca&ia fecu 'daiil#r ar"ificiale) ,e "ru a dia$ #("ica # (arci ! e6"ra'u"eri !.# (al,i $i"! ;i fecia "r#m,el#r<) a"ura u ui c=i(" #varia . *EONIC ?I DERULARE. Celi#(c#,ia (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie $e eral! du,! i :ec"area de di#6id de car3# 2 cavi"a"ea ,eri"# eal!. E d#(c#,ul e("e a,#i i "r#du( ,ri "r'# mic! i ci&ie #m3ilical! de a,r#6ima"iv l ce "ime"ru. A,ara"ul e("e le$a" la # camer! *V care "ra (mi"e ace("e ima$i i ,e u ecra i ,#a"e (! le 2 re$i("re&e ,e # ca(e"! vide#. O celi#(c#,ie) care durea&! 2 "re -K i JU de mi u"e) ece(i"! # (,i"ali&are de # &i. E5EC*E SECUNDARE. Ace(" e6ame e("e remarca3il de 3i e (u,#r"a" mulumi"! i ci&iei (au i ci&iil#r (ale f#ar"e mici. La "re&ire u (e (im"e ici # durere) ci d#ar # u#ar! 3al# are) di cau&a i :ec"!rii de di#6id de car3# 2 a3d#me . CELUL. Eleme " c# ("i"u"iv fu dame "al al #ric!rei fii e vii. S*RUC*UR. Ma:#ri"a"ea celulel#r uma e (e d#vede"e a avea # ("ruc"ur! a(em! !"#are) c#m,u(! di "rei eleme "e ,ri ci,ale. A Nucleul celulei c# i e A.D.N.) (u,#r"ul i f#rmaiei $e e"ice. f Ci"#,la(m! e("e # ma"erie fluid!) c# i 4 d umer#a(e #r$a i"e ;mi"#c# drii) ri3#&#mi e"c.< im,lica"e 2 "#a"e ac"ivi"!ile fu ci# ale ;me"a3#li(m< ale celulei. A Mem3ra a celulara e("e u 2 veli e6"er care (e,ar! celula de mediul e6"eri#r i :#ac! u r#l ma:#r 2 (c=im3urile de ma"erie ;re$larea "recerii (u3("a el#r u"ri"ive) a #6i$e ului) a 3i#6idului de car3# ) a =#rm# il#r e"c.<. DIVIIIUNEA CELULAR. Celulele (e re,r#duc 2 d#u! m#duri diferi"e) ,ri mi"#&! (au ,ri mei#&!. Mi"#&a e("e cea mai 2 "4l i"! f#rm!C cr#m#&#mii care (e $!(e(c 2 ucleul celulei i iiale (u " e6ac" du,licai i "ra (mii 2 "r'u um!r e$al cel#r d#u! celule'fiice. Mei#&! e("e u "i, ,ar"icular de divi&iu e celular!) (,ecific #vulel#r i (,erma"#&#i&il#rC celulele'fiice u d#34 de(c dec4" :um!"a"e di ma"erialul cr#m#&#mial al celulei mar e. 2 ,lu() ca cerele (u " carac"eri&a"e ,ri "r'# ,r#liferare celular! a ar=ic!. CELULI*A. M#dificare (au al"erare vi&i3il! a e(u"ului cu"a a" (au (u3cu"a a") u e#ri de #ri$i e i flama"#rie. *erme ul de celuli"a de(em ea&! d#u! afeciu i care u au ici # le$!"ur! 2 "re eleC celuli"a 2 (e (ul #3i ui") &i(! celuli"a e("e"ic!) i celuli"ele medicale) care ac#,er! la r4 dul l#r mai mul"e 3#li. Celuli"a e("e"ic!. E("e v#r3a de # m#dificare a ,ielii ,r#v#ca"! de de,u eri de $r!(ime (u3cu"a a"!. Mai frecve "! la femei) celuli"a e("e re&ul"a"ul mai mul"#r cau&e care ,#" fi a(#cia"eC eredi"a"ea) a,#r"ul cal#ric ,rea mare) re"e ia de a,!. Ace(" di urm! fac"#r ,r#vi e la r4 dul lui di "r'# dere$lare =#rm# al!) e6ce(ul de e("r#$e i) ma ife("4 du'(e 2 ,ar"icular 2 ai "ea flu6ului me ("rual i 2 "im,ul (arci ii) di "r'# i (uficie ! a circulaiei ve #a(e (au limfa"ice) (au di "r'u fac"#r meca ic c# ("i"ui" di ,ur"a"ul 2m3r!c!mi "ei ,rea ("r4m"e. *#"ui) a,ariia u ei celuli"e 2 f#rma (a m#dera"! e("e u ,r#ce( fi&i#l#$ic #rmal) care ,rive"e .US di "re femei. DESCRIERE. Celuli"a a,are la ,u3er"a"eE ea e("e a"u ci "are i (e (i3il!) ,ielea deve i d r#ie (i $ra ul#a(! ,e ,ul,e i ,e fe(e. 2 "re MK i KU de a i) ea devi e m#ale) a,#i fla(c!) a,ar 3ule (u3cu"a a"e care a,#i (e acce "uea&!E ,ielea ia di ce 2 ce mai mul" u a(,ec" ca,i"# a" umi" 8c#a:! de ,#r"#cal!9. *RA*AMEN*. Se 2 cearc! # c#rec"are a "u"ur#r fac"#ril#r 2 cau&!. U re$im m#dera" ,#a"e da re&ul"a"e) dar u "re3uie (!'i (u,rae("im!m eficaci"a"ea) de#arece el aci# ea&! 2 ,rimul r4 d a(u,ra adi,#ci"el#r ;celulele $r!(#a(e< (i"ua"e 2 afara re$iu il#r celuli"ei. P#a"e fi) de a(eme ea) c#rec"a" u de&ec=ili3ru =#rm# al (au va(cular i (e rec#ma d! ,ur"a"ul =ai el#r lar$i. Eecurile (u " frecve "e i (u " ,rec# i&a"e u e#ri me"#de ma uale ;ma(a:e<) # di("ru$ere a adi,#ci"el#r ,ri i :ecii (au ul"ra(u e"e) # i "erve ie c=irur$ical!. Ace("e "e= ici) care 'au f!cu" #3iec"ul u ei verific!ri "ii ifice) ,r#v#ac! ,r#,riile l#r efec"e ed#ri"e) ca) de e6em,lu) ri(cul u #r (ec=ele di&$rai#a(e. Se im,u e # a umi"! ,rude !) a"4"a vreme c4" celuli"a e("e d#ar # ,r#3lem! e("e"ic! i f!r! vre# i cide ! ,a"#l#$ic!. Celuli"a i feci#a(!. E("e v#r3a de # i fecie acu"! (au cr# ic! a e(u"ului (u3cu"a a". E("e # i fecie de #ri$i e 3ac"eria !) cel mai de( cu ("re,"#c#c) u e#ri cu ("afil#c#c auriu (au cu diferii

$erme i Bram e$a"ivi) c# (ecu"iv! u ei ,l!$i cu"a a"e. Ea (e ma ife("!) de #3icei) (u3 f#rma u ei mari &# e r#ii) calde i durer#a(e) afec"4 d mai ale( mem3rele i feri#are) a(#cia"a cu # fe3r!)cu fri(#a e i cu # ("are de i di(,#&iie $e eral!. O celuli"a i feci#a(! ece(i"! # (,i"ali&are de ur$e !E ea e("e "ra"a"! ,ri admi i("rarea de a "i3i#"ice. CEMEN*. e(u" calcifica" f#ar"e fi care ac#,er! r!d!ci a di "elui i a(i$ur! c#e&iu ea ace("uia cu #(ul ma6ilarului. CEN*UR OR*OPEDIC. Ce "ur! de("i a"! (u(i' erii a3d#me ului i c# i erii u ei =er ii (au c#rec"!rii deviaiil#r c#l#a ei ver"e3rale. CERCE*ARE A PA*ERNI*II --U CERCE*ARE A PA*ERNI*II. Cerce"are 2 "re ,ri (! ,e "ru a de"ermi a dac! u i divid) cel mai de( u c#,il) ,r#vi e (au u di ,!ri "ele ,re(u,u(. O a("fel de cerce"are (e (,ri:i ! a("!&i ,e a ali&e 3i#l#$ice ;2 ,ri ci,al) (a $vi e i de 3i#l#$ie m#lecular!<) care ,ermi" ("a3ilirea fa,"ului c! # ,er(#a ! ,#a"e fi "a"!l al"eia dac! am3ele ,er(#a e ,re&i "! carac"ere care 'au ,u"u" fi "ra (mi(e dec4" ,ri eredi"areC $ru, (a $vi ) $ru, O.L.A. (au de c#m,a"i3ili"a"e "i(ular! ;de"ermi 4 d ,#(i3ili"a"ea de a ,rimi (au de a d# a u #r$a cu #ca&ia u ei $refe<) a(em! are $e #"i,ic! ;2 (ucce(iu ea c# ("i"ue il#r A.D.N.'ului cr#m#&#mil#r< e"c. Cel mai de( mama e("e i ea (#lici"a"! i (u,#r"!) de a(eme ea) a ali&ele. CEREAL. Pla "! di familia $rami eel#r) ale c!rei $r!u e) 2 "re$i (au "ra (f#rma"e 2 f!i !) (u " u"ili&a"e 2 alime "aia uma !. Cerealele cel mai de( c# (uma"e (u " $r4ul) (ecara) #re&ul) ,#rum3ul) #r&ul) #v!&ul) meiul. Cerealele c# i c# c#mi"e " ,r#"ei e) $r!(imi) &a=aruri) (!ruri mi erale i vi"ami e. Ele (u " de#(e3i" de 3#$a"e 2 vi"ami ele + ;+l) +M) +J) +Y< i E) 2 ma$ e&iu i 2 fi3re) dar c# i ,ui calciu. Br!u ele l#r c# i 2 "re IO i -KS a,!) 2 "re 1U i 1YS $lucide ;2 (,ecial (u3 f#rma ,ar"icular! umi"! amid# <) 2 "re / i -MS ,r#"ei e i 2 "re M i RS li,ide. Ele ,ierd # ,ar"e di val#area u"ri"iv! dac! $r!u ele (u " dec#r"ica"e (au dac! f!i a e cer u"!. CERUMEN. Su3("a ! de c# (i("e ! m#ale) cu a(,ec" cer#() (i"ua"! 2 fu dul c# duc"ului audi"iv e6"er . DOP DE CERUMEN. 2 m#d #rmal) cerume ul e("e evacua" (,# "a . *#"ui) el ,#a"e (! (e acumule&e 2 fu dul c# duc"ului audi"iv e6"er ) mai ale( di cau&a u"ili&!rii 3ei#arel#r cu va"! ;C#"# '*i$e<) i ,#a"e ,r#v#ca u d#, care ,#a"e ("a la #ri$i ea u ei iri"aii) c=iar a u ei dimi u!ri a acui"!ii audi"ive. Evacuarea d#,ului de cerume ) u e#ri dificil!) "re3uie (! fie reali&a"! de c!"re u medic fie ,ri a(,iraie) fie ,ri iri$are ;(,!l!"ur!<) (au c=iar ,ri e6"racie. CERVICAL) '. Rela"iv la $4". 'L VER*E+R. CERVICALBIE. Durere a $4"ului) i difere " de cau&a (a. CERVICAR*ROI. Ar"r#&! care afec"ea&! rac=i(ul cervical. O cervicar"r#&! (e 2 "4l e"e la ma:#ri"a"ea (u3iecil#r "recui de KU de a i) dar le&iu ile ;,e (are di(cal! i #("e#'fi"e<) ,u(e 2 evide ! ,ri e6ame radi#l#$ie) u (u " 2 (#i"e u e#ri de ici u (im,"#mE 2 $e eral) u e6i("! # c#relaie 2 "re im,#r"a a le&iu ii i durerile re(imi"e. Cel mai de() cervicar"r#&! u a "re ea&! dec4" # u#ar! i firmi"a"e. Durerea) (em ul ,u(eel#r c# $e("ive) ("4 :e e"e mic!rile $4"ului) ade(ea mai mul" 2 "r'# ,ar"e dec4" 2 cealal"!) i ea e("e a$rava"! de #(cilaiile ,a(ive ale ca,ului aa cum (e 2 "4m,l! 2 mai !. La ma:#ri"a"ea i divi&il#r) du,! c4"eva ,u(ee durer#a(e care durea&! fiecare mai mul"e (!,"!m4 i) c=iar mai mul"e lu i) :e a dimi uea&! cu ,reul u ei ,ierderi a m#3ili"!ii $4"ului. O cervicar"r#&! ,#a"e c# "ri3ui la 2 $u("area ca alului cervical (i ,#a"e a "re a ,e "erme lu $ le&iu i ale m!duvei (,i !rii cu "ul3ur!ri ale mer(ului. *RA*AMEN*. Se 3a&ea&! ,e ,re(crierea de a al$e&ice i ,e ,u erea 2 re,au( a $4"ului ,ri "r'u c#lier cervical 2 "im,ul ,u(eel#r durer#a(e. Ma(a:ele) reeducarea (au curele "ermale ,#" fi u"ile 2 afara e,i(#adel#r de cri&!. CERVICI*. I flamaie a c#lului u"eri . SINONIMC me"ril! a c#lului. O cervici"! ,#a"e fi de #ri$i e 3ac"eria !) viral! (au ,ara&i"ar! i (urvi e 2 "#"deau a ,e # muc#a(! le&a"! (au a #rmal!. Ea e6i("! (u3 d#u! f#rme) e6"er ! i i "er !. A E6#cervici"a) (au i flamaia ,ere"elui e6"er al c#lului) (e "raduce ,ri ,ierderi a #rmale) c=iar ,urule "e. Ea e("e vi&i3il! cu (,eculul. A E d#cervici"a) (au i flamaia ,ere"ului i "er al c#lului) (e "raduce ,ri "r'# (cur$ere ,urule "!. Cele d#u! f#rme mer$ ade(ea 2m,reu !. *ra"ame "ul ,#a"e fi l#cal ;#vule $i ec#l#$ice< (au $e eral ;,e cale #ral!<. CE*OI. S"are ,a"#l#$ic! c# (ecu"iv! acumul!rii 2 #r$a i(m a c#r,il#r ce"# ici) (u3("a e ,r#du(e 2 cur(ul ,r#ce(ului de de$radare a $r!(imil#r. Se #3(erv! 2 ca& de dia3e") de v#mi(me "e ace"# e 'mice) 2 a umi"e "ul3ur!ri di$e("ive (au =e,a"ice

(au 2 cur(ul ,#("ului. Ce"#&a (e "raduce ,ri "r'# ,re&e ! a #rmal de ridica"! de c#r,i ce"# ici 2 (4 $e i 2 uri !. Ea ,#a"e r!m4 e (im,"#ma"ic! (au ,#a"e ,r#v#ca # acid#ce"#&!) c#m,licaie acu"! (urve i d a"u ci c4 d ca "i"a"ea de c#r,i ce"# ici de,!e"e ca,aci"!ile de elimi are ale #r$a i(mului. O ce"#&! (im,l! (e "ra"ea&!) 2 ,ri ci,al) red4 d #r$a i(mului) ,ri alime "aie) ,ri reec=ili3rare a dia3e"ului) ,#(i3ili"a"ea de a u"ili&a (ur(ele de e er$ie) ceea ce 2l (cu"e"e (! recur$! 2 ,rea mare m!(ur! la de$radarea $r!(imil#r. CEIARIAN. I ci&ie c=irur$ical! care ,ermi"e e6"ra$erea u ui #u' !(cu" di u"erul mamei. 2 &ilele #a("re) ce&aria a (e ,rac"ic! la / ,4 ! la -KS di "re a"eri. INDICAII. Ce&aria a e("e #3li$a"#rie 2 a umi"e ca&uriC di(,r#,#ria fe"#,elvia ! ;f!" ,rea mare ,e "ru 3a&i ul mamei<E (uferi a fe"al! acu"! ;2 ce"i irea ri"mului cardiac al f!"ului) im,u 4 d # e6"racie ra,id!<E ,lace "a ,raevia ;i (eria :#a(! a ,lace "ei<E ,re&e "area ,r#a("! a f!"ului ;cu um!rul) 2 ,#&iie "ra (ver(al!<E ,a"#l#$ia $rav! a mamei la (f4ri"ul (arci ii ;=i,er"e (iu e ar"erial!) "#6emie) c#a$ul#,a"ii<. O,eraia ce&aria ! e("e ,r#$rama"! a"u ci c4 d u e("e de d#ri" ca femeia (! a(c! ,e cale a"ural!E ea ,#a"e) de a(eme ea) (! fie deci(! i ,rac"ica"! 2 cur(ul "ravaliului dac! (urvi (em ele u ei (uferi e fe"ale. --COEAB *EONIC. I "erve ia ,#a"e avea l#c (u3 a e("e&ie $e eral! (au ,eridural!. I ci&ia (e face ,e a3d#me ) la 2 !limea culmii ,u3i(ului i cel mai de( 2 (e (ul #ri&# "al) ceea ce ,ermi"e # cica"ri&are (#lid! i e("e"ic!. U e#ri) i ci&ia u"erului) (au =i("er#"#mia) ,ermi"e e6"ra$erea f!"ului i a ,lace "ei. Diferi"ele ,la uri i ci&a"e (u " a,#i (u"ura"e cu fire re&#r3a3ile. Cica"ricea e("e 2 c=i(! cu fire (au cu a$rafe) care (u " (c#a(e 2 "re a a(ea i a #ua &i. SUPRAVEBOERE ?I E5EC*E SECUNDARE. Su,rave$=erea i c# vale(ce a u ei femei care a !(cu" ,ri ce&aria ! (u " mai 2 delu $a"e dec4" du,! # a"ere ,e cale a"ural!) de#arece e("e v#r3a de # i "erve ie c=irur$ical!. C#m,licaiile (u " "#"ui rare i dimi ua"e de f#l#(irea ,reve "iv! a a "i3i#"icel#r i a "ic#a$ula "el#r. Du,! # ,rim! a"ere ,ri ce&aria !) # a"ere ,e cale a"ural! ,#a"e fi avu"! 2 vedere dac! dime (iu ile 3a&i ului # ,ermi". Dar # femeie ,#a"e face #3iec"ul a "rei (au ,a"ru ce&arie e c# (ecu"ive dac! cica"ri&area e("e 3u !. COABAS ;3#al! a lui<. +#al! ,ara&i"ar! acu"! (au cr# ic! cau&a"! de ,r#"#&#arul *rD,a #(#ma cru&i. SINONIMC 2ri,a #(#mia&! america !. +#ala lui C=a$a( e("e "ra (mi(! ,ri de:eciile cu "ria'"#me ;$e de ,l# i!< =ema"#fa$e i (e c# "rac"ea&! ,e cale cu"a a"! (au ,ri muc#a(!. Acea("! ,ara&i"#&! $rav! (e 2 "4l e"e 2 ("are e demic! 2 America Ce "ral! i 2 #rd'e("ul +ra&ilieiE mai mul"e mili#a e de ,er(#a e (u " afec"a"e de acea("! 3#al!. SIMP*OME. 5#rma acu"!) care durea&! mai mul"e &ile i ,#a"e fi m#r"al!) c#re(,u de ,re&e ei ,ara&iil#r 2 (4 $e. Ea e("e carac"eri&a"! ,ri "r'# fe3r! ere$ula"!. 2 f#rma cr# ic!) # reacie au"#imu ! a #r$a i(mului di("ru$e ,e de # ,ar"e celulele $a $li# are ale ,le6uril#r mie "erice ;,le6ul Auer3ac=< al e(#fa$ului i c#l# ului) ,e de al"! ,ar"e e(u"ul mi#cardic. Ace("e le&iu i (e "raduc ,ri "r'# di(fu cie a (fi c"erel#r e(#fa$ie e i ,ri =i,er"r#fia u #r #r$a e ;"ir#id!) fica") (,li !) i "e("i <. A"i $erea mi#cardului ,#a"e (f4ri ,ri "r'# i (uficie ! cardiac! $rav!. *RA*AMEN*. Se limi"ea&! la "ra"area (im,"#ma"ic! a diferi"el#r ma ife("!ri. COARCO* ;3#al! a lui<. Afeciu e a (i("emului erv#( ce "ral 2 cur(ul c!reia le&iu ile celulel#r erv#a(e ,r#v#ac! ,r#$re(iv ,arali&ii. SINONIMC (cler#&a la"erala ami#lr#fica. +#ala lui C=arc#" ,red#mi ! la 3!r3a". Cau&a (a e("e ecu #(cu"!) 2 (! KS di "re ca&uri (u " eredi"are. SIMP*OME ?I DIABNOS*IC) 2 $e eral) (e #3(erv! (imul"a d#u! iveluri de le&iu i ale eur# il#r. Nivelul 8ce "ral9 (e ra,#r"ea&! la u ii eur# i cu fu cie m#"#rie ai c#r"e6ului cere3ral. Nivelul 8,eriferic9 ,rive"e eur# ii cu fu cie m#"#rie ai c#r"e6ului cere3ral. Nivelul 8,eriferic9 ,rive"e eur# ii (ervi d dre," relee ,recede il#r. A Si dr#mul ce "ral) (au (i dr#mul ,iramidal) a(#cia&! e6a$erarea refle6el#r i =i,er"# ia ;red#area< mem3rel#r. A Si dr#mul ,eriferic) le$a" de le&iu ile m!duvei) c# ("! 2 "r'# ami#"r#fie ;a"r#fie mu(cular!< i 2 "r'# ,arali&ie a"i $4 d ade(ea mai 2 "4i mem3rele (u,eri#are. A"i $erea eur# il#r e cefalului ,r#v#ac! # di(ar"rie ;a #malie a v#cii) care devi e ,r#(" ar"icula"!) a,#i a&al!<) "ul3ur!ri de de$lu"iie) # a"r#fie a lim3ii. *RA*AMEN*. Pe "ru m#me ") u e6i("! u "ra"ame " (,ecific al 3#lii lui C=arc#". *#"ui) (u " 2 cur( cerce"!ri 2 d#me iul $e e"ic) i feci#( i imu #l#$ic. COARCO*'MARIE ;3#al! a lui<. Afeciu e rar! a ervil#r) a "re 4 d ,arali&ii. SINONIMC 3#ala lui C=arc#"'Marie'*##"=. +#ala lui C=arc#"'M!rie e("e # afeciu e eredi"ar! cu "ra (mi"ere au"#(#mic! d#mi a "! (au rece(iv!) cu ev#luie f#ar"e le "!. Muc=ii ,ici#rului i $am3ei (u " ,rimii afec"ai. Se #3(erv! # ami#"r#fie

;a"r#fie mu(cular!< ,r#$re(4 d de :#( 2 (u(. Pici#rul are "e di a de a c!dea cu v4rful 2 :#() 3#l avul "re3uie (! ridice (u( $am3a la fiecare ,a( ,e "ru a u (e 2m,iedica de (#l cu v4rful ,ici#rului. +#l"a ,la "ar! (e (c#3e"e) de$e"ele de la ,ici#are (e "ra (f#rm! 2 $=eare. Mul" mai "4r&iu) ami#"r#fia cu,ri de m4i ile i a,#i a "e3raele. Ace("#r (em e ,ri ci,ale li (e ,#" ad!u$a "ul3ur!ri (e &i"ive ;,ierderea (e (i3ili"!ii cu"a a"e< i vi&uale. *RA*AMEN*. Ev#luia e("e f#ar"e le "!) ea "re 4 d dec4" f#ar"e rar u =a dica, real. E("e ,#(i3il! limi"area c# (eci el#r e,u"i ei ;reeducare) mer(ul cu c4r:e<) dar 2 c! u e6i("! u "ra"ame " cura"iv (,ecific al ace("ei 3#li. COASSE ;(i dr#m al lui<. *#"ali"a"e a ma ife("!ril#r cli ice #3(erva"e du,! luarea me(ei de c!"re u ii (u3ieci care au (uferi" # a3laie de ("#mac. SlNONIMC dum,i $ (D dr#me. Sem ul cel mai carac"eri("ic e("e # a("e ie ;(l!3iciu e $e erali&a"!< i "e (! (urve i d la K'MU mi u"e du,! (f4ri"ul me(ei i #3li$4 d ,acie "ul (! (e culce. *ra"ame "ul e("e e(e ialme "e die"e"icC fraci# area me(el#r ;R (au K me(e ,e &i<) i $erarea de 3!u"uri 2 afara me(el#r) e6cluderea &a=aruril#r ra,ide) care fav#ri&ea&! (i dr#mul. P#" fi) de a(eme ea) u"ili&a"e ,r#du(ele care 2 ce"i e(c vi"e&a de a3(#r3ie a &a=aruril#r. COEAB. Ma(! (emi(#lid! care (e f#rmea&! a"u ci c4 d (4 $ele c#a$ulea&!. U c=ea$ e("e c# ("i"ui" di celule (a $vi e ;$l#3ule r#ii i ,lac=e"e< i di fi3ri !. A"u ci c4 d (4 $ele ,r#a(,!" e("e l!(a" 2 c# "ac" cu aerul) el (e "ra (f#rm! ra,id 2 "r'# ma(! am#rf!. Du,! c4"eva #re) acea("a (e re"rac"a i e6(ud! u lic=id) (erul. Ma(a c#m,ac"! (u,er a"a "! c# ("i"uie c=ea$ul. C=ea$urile au fu cia de a #,ri =em#ra$ia a"u ci c4 d va(ele (a $vi e (u " ru,"e. Ele ,#" "#"ui (! (e c# ("i"uie i (,# "a ;"r#m3#&!<) i (! ai3! $rave c# (eci e ,r#v#c4 d # #clu&ie (au # em3#lie. COEILI* --M C=ea$urile ,a"#l#$ice) umi"e i "r#m3u(uri) (urvi "#" aa de 3i e 2 ar"ere ca i 2 ve e. A"u ci c4 d (e f#rmea&! 2 reeaua ve #a(!) ele decla ea&! "r#m3#fle3i"e) c#m,lica"e u e#ri cu # em3#lie ,ulm# ar! dac! c=ea$ul mi$rea&! (,re ,l!m4 . A"u ci c4 d (e f#rmea&! 2 reeaua ar"erial!) ele ,#" ,r#v#ca "r#m3#&e ale ar"erel#r cere3rale) c#r# arie e (au ,eriferice) du,! l#cali&area l#r. O ,r#a("! circulaie ;varice) im#3ili"a"ea m4i il#r<) # ,r#a("! ("are a va(el#r ;i fecie) a"er#(cler#&!< i # v4(c#'&i"a"e ,rea mare a (4 $elui (u " "#" a"4ia fac"#ri de ri(c ,e "ru f#rmarea c=ea$uril#r ,a"#l#$ice. 'G OEMOS*AI PRIMAR. COEILI*. I flamaie acu"! (au cr# ic! a muc#a(ei 3u&el#r. C=eili"ele au cau&e f#ar"e umer#a(e. Cau&ele e6"er e cu,ri d fac"#rii fi&ici ;"icul de mucare a 3u&el#r) a,ara" de "ar ,r#(" ada,"a") e6,u erea la fri$ (au la (#are<) u"ili&area de c#(me"ice ;r#u de 3u&e) ,a("! de di i< i de ,#me&i a "i(e,"ice (au a "i3i#"ice) c# "ac"ul cu u ele alime "e ;ci"rice) c# dime "e) cafea (#lu3il!<. Cau&ele i "er e ,#" fi i feci#a(e ;mic#&!) i fecie 3ac"eria !) (ifili(<) medicame "#a(e ;re"i #ide ,re(cri(e 2m,#"riva ac eei) a "i3i#"ice<) care iale ;li,(a de &i c) de vi"ami a +M<. 2 ,lu() u ele c=eili"e (u " f#rme a"e ua"e ale 3#lil#r derma"#l#$ice ca ec&ema (au ,(#ria&i(ul. SIMP*OME ?I SEMNE. O c=eili"! acu"! (e "raduce ,ri "r'# r#ea!) # umfl!"ur!) # (e &aie de ar(ur!) 2 c=eili"! cr# ic!) ,red#mi ! fi(urile i cru("ele. Le&iu ile (e 2 "i d u e#ri i la ,ielea di :ur. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul e("e dificilE mai 2 "4i (e cau"! cau&ele e6"er e) a,#i cau&ele i "er e) 2 (f4ri" cau&ele derma"#l#$ice. Dac! u e("e $!(i"! ici # cau&!) "ra"ame "ul e("e cel al (im,"#mel#r i face a,el) 2 ,ri ci,al) la ma"erii $ra(e i la vi"ami a A (u3 f#rma de a,licaii l#cale. COEL+E. I fecie a ,ielii ca,ului ,r#v#ca"! de # ciu,erc! micr#(c#,ic! di $ru,a derma"#fiil#r. C=el3ea e("e c# "a$i#a(! i "ra (mi(i3il! fie de la a imal la #m) fie de la u 3#l av la # ,er(#a ! (! !"#a(! ;,ri "r'u ,ie,"e e c# "ami a") de e6em,lu<. DI5ERI*E *IPURI DE COEL+E A Feri# ul e("e cau&a" de u derma"#fi" di $e ul *ric=#,=D"# . El (e ma ife("! ,ri "r'# vi$ ie"! (u,ra2 !la"! 2m,e("ria"! de mici 8,uuri9 de u de 4 e"e ,ur#i i ,ri care ie(e ,!rul c!&u". A C=el3ea favica) (aufavu(ul) are) de a(eme ea) la #ri$i e u derma"#fi" di $e ul *ric=#,=D"# . Se #3(erv! mici ,l!ci de ,ur#i ac#,eri"e cu # cru("!) 2 ce "rul c!r#ra (e $!(e"e u fir de ,!r. A C=el3ele "# da "e (u " fie de "i, micr#(,#ric) fie de "i, "ric#fi"ic. 5#rmele micr#(,#rice) ,r#v#ca"e de u derma"#fi" di $e ul Micr#(,#r# ) (e ma ife("! ,ri ,l!ci mari f!r! ,!r) ,ui umer#a(e. 5#rmele "ric#fi"ice) cau&a"e de *ric=#,=D"# ) c#m,#r"! ,l!ci f#ar"e mici ;mai ,ui de M ce "ime"ri diame"ru<) mai umer#a(e i ac#,eri"e cu ,!r f#ar"e (cur") ru,". *RA*AMEN*. *ra"ame "ul cu,ri de raderea &# el#r a"i (e i ,re(crierea) "im, de u a (au d#u! lu i) de a "i'fu $ice ;$ri&e#fulvi !) imida&#l< ,e cale #ral!. COELOID. Sul fi3r#( de&v#l"a" ,e # cica"rice. U c=el#id a,are) 2 $e eral) ,e # cica"rice de i "erve ie c=irur$ical!) de vacci are (au de r! ire. El e("e c# (ecu"iv ,r#lifer!rii celulel#r i fi3rel#r e(u"ului c# :u c"iv. Cel mai frecve " a,are la (u3iecii

e$ri (i a(ia"ici. *RA*AMEN* ?l PREVENIRE. *ra"ame "ul cu,ri de ma(a:e re$ula"e) i fil"raii cu c#r"ic#("er#i&i) cri#"era,ie (au cure "ermale ;duuri filif#rme la 2 al"! ,re(iu e<. Re&ul"a"ul e("e # a,la"i&are a le&iu ii (au # 2 ce"i ire a ev#luiei ei. *ra"ame "ul c=irur$ical c# ("! 2 im,la "area u ui fir de (u3("a ! radi#ac"iv! (au 2 2 de,!r"area c=el#idului cu la(er cu di#6id de car3# . *#"ui) "ra"ame "ele c=irur$icale "re3uie (! fie c# du(e cu ,rude ! di cau&a eficaci"!ii l#r ,ariale i a frecve ei recidivel#r. *ra"ame "ul ,reve "iv "re3uie (! fie 2 "re,ri ( c4" mai (i("ema"ic ,#(i3il. El (e 3a&ea&!) 2 ,ri ci,al) ,e c#m,re(ia ,#("c=irur$ical! a i ci&iil#r. COEL*UIAL ENERBE*IC. Ca "i"a"ea de e er$ie c=el"ui"! de c!"re u i divid ,e "ru a'i a(i$ura me"a3#li(mul de 3a&!) me i erea "em,era"urii c#r,#rale i "er e) a cre"erii i a ac"ivi"!ii (ale mu(culare. COEMOSIS. Umfl!"ur! edema"#a(! a c# :u c"ivei. U c=em#(i( (e ,re&i "! (u3 f#rma u ui (ul i fil"ra" cu lic=id. El a,are 2 cur(ul i flamaiil#r acu"e ale c# :u c"ivei ;c# :u c"ivi"ele aler$ice acu"e< (au al ar(uril#r ace("ei mem3ra e. U e#ri) # =em#ra$ie (u3c# :u c"ival! e("e cea care ,r#v#ac! # di("e (ie a c# :u c"iveiC a"u ci e v#r3a de u c=em#(i( =em#ra$ie. *ra"ame "ul face a,el la a "ii flama"#arele l#cale. COESOANELOR ;3#al! a<. A (am3lu de ma ife("!ri ,a"#l#$ice care afec"ea&! (u3iecii (u,ui u #r c#m,re(ii (au dec#m,re(ii f#ar"e ra,ide. Per(#a ele e6,u(e 3#lii c=e(#a el#r (u " lucr!"#rii care mu ce(c 2 i ci "e me"alice ,re(uri&a"e ;c# ("ruc"#rii de ,il# i de ,#duri) de e6em,lu<) (cafa drii i (cufu d!"#rii. SIMP*OME SI SEMNE. Ma ife("!rile acu"e ale 3#lii c=e(#a el#r ,#" fi "ra &i"#rii ;dureri ar"iculare) m4 c!rimi cu"a a"e) ver"i:e) "ul3ur!ri de vedere (au audi"ive< (au) mai $rave) eur#l#$ice ;,ara,le$ie< (au re(,ira"#rii ;edem ,ulm# ar<. Pe "erme lu $ (e i ("alea&! "ul3ur!ri cr# ice ;ver"i:e) #"i"e) (c!derea au&ului i ecr#&e ar"iculare) 2 (,ecial ale #ldului<. --J COIMIO*ERAPIE AN*ICANCEROAS *RA*AMEN* ?I PREVENIRE. +#l avul "re3uie (! fie "ra (,#r"a" de ur$e ! 2 "r'# camer! de dec#m,re(ie ;c=e(# =i,er3aric<. Dac! "ra"ame "ul e("e i ("i"ui" la "im,) 3#ala c=e(#a el#r e("e "#"alme "e rever(i3il!. Dac! u) (u3&i("! ri(curile de c#m,licaii du,! # ,eri#ad! 2 delu $a"! ;,arali&ia ,arial!<. Preve irea 3#lii c=e(#a el#r (e 3a&ea&! ,e ridicarea le "! la (u,rafa!) ,ri ,aliere de dec#m,re(ie) ,ermi4 d $a&el#r eli3era"e (! "reac! "re,"a" di e(u"uri 2 ,l!m4 i. COE>NE'S*OFES ;di(, ee a lui<. *ul3urare a frecve ei i a am,li"udi ii re(,ira"#rii. Di(, eea lui C=eD e'S"#Pe( e("e carac"eri&a"! ,ri "r'# (ui"! de cicluri re(,ira"#rii de am,li"udi e cre(c4 d! a,#i de(cre(c4 d!) (e,ara"e u ele de al"ele ,ri "r'# ,eri#ad! de a, ee ;#,rire re(,ira"#rie<. Ea ,#a"e fi c# (eci a u ei i (uficie e re ale (evere) u ei fu ci# !ri a #rmale a ce "rului re(,ira"#r 3ul3ar ;accide " va(cular cere3ral) "rauma"i(m cra ia < (au a u ei i "#6icaii medicame "#a(e. COIASM OP*IC) 2 cruciare 2 H a c!il#r #,"ice ;a (am3lu de eur# i care c# duc i flu6ul erv#( de la re"i ! la l#3ul #cci,i"al< di e cefal. C=ia(ma #,"ic! e("e (i"ua"! la 3a&a creierului) c=iar dea(u,ra =i,#fi&ei. C#m,re(ia (a) cau&a"!) de e6em,lu) de # "um#r! a =i,#fi&ei ,#a"e ,r#v#ca # ,ierdere ,arial! a vederii) umi"! =emia #,(ie 3i"em,#ral!C (u3iec"ul) a"u ci) u mai vede ,!rile la"erale ale c4m,ului (!u vi&ual) ca i cum ar avea #c=elari de cal. COIL. Lic=id l!,"#( c# ("i"ui" di limf! i di $r!(imile ,r#ve i d di alime "aie. COIMIONUCLEOLII. A NUCLEOLII COIMIO*ERAPIE AN*ICANCEROAS. *ra"a me " medicame "#( care are dre," (c#, elimi area celulel#r ca cer#a(e di "#"ali"a"ea e(u"uril#r. Medicame "ele a "ica cer#a(e a"i $ celulele care au 2 ce,u" u ciclu celular) ,eri#ada 2 care # celul! (e ,re$!"e"e (! (ufere # mi"#&! ;divi&iu e celular!<. U ele di "re ele) aci# 4 d a(u,ra u ei fa&e ,reci(e a ciclului) (e ume(c fa&#de,e de "e. DI5ERI*ELE *IPURI DE *RA*AMEN*. Pri "re cri"eriile de ale$ere a u ui medicame " "re3uie (! (e i ! (eama de (e (i3ili"a"ea (au de re&i("e a (,# "a ! a ca cerului la "ra"ame ". Bradul de (e (i3ili"a"e de,i de mai ale( de "i,ul de e(u" ;,ulm# ar) mamar<. Mai ,#" i "erve i i ali fac"#ri) ca # (la3! iri$are va(cular! a "um#rii) dimi u4 d a:u $erea medicame "el#r c# i u"e 2 (4 $e (au # re,arare a A.D.N.' ului le&a" al celulel#r ca cer#a(e) le&iu ile fii d ,r#v#ca"e de medicame "e. *re3uie) de a(eme ea) (! (e i ! (eama de (la3a eficaci"a"e a m# #c=imi#"era,iei ;"ra"ame "ul cu u (i $ur medi' came "<. Cel mai de() (e ,rac"ic! # ,#lic=imi#"era,ie care a(#cia&! mai mul"e medicame "e. Mai e6i("! i al"e cri"erii de ale$ere a medicame "el#r) ca v4r("a ,acie "ului i 3#lile (ale) a "eri#are (au

ac"ualme "e a(#cia"e ca cerului) care ,#" c# ("i"ui # c# "ra'i dicaie ,e "ru a umi"e ,r#du(e. *RA*AMEN*UL PE CALE BENERAL. Ace("a ,#a"e (! fie #ral (au i :ec"a3il. Admi i("rarea (e face ,ri cure de u a (au mai mul"e &ile) la i "ervale re$ula"e ;2 fiecare lu !) de e6em,lu<) fie c# "i uu ,e ,eri#ade lu $i) 2 ,ri ci,al) "ra"ame "ul are l#c 2 mediu (,i"alice(c. C=imi#"era,ia a "ica cer#a(! ,#a"e fi a(#cia"! cu =#rm# #"era,ia.2 ca cerele =#rm# #de,e de "e ;(4 ) c#r, u"eri ) ,r#("a"!<) ,e "ru a aci# a c# c#mi"e " a(u,ra celulel#r e=#rm# #(e (i3ile i a(u,ra cel#r =#rm# #(e (i3ile. *ra"ame "ul ,e cale $e eral! ,#a"e) de a(eme ea) (! fie a(#cia" cu u "ra"ame " l#c#re$i# al emedicame "#() ,ri radi#"era,ie (au c=irur$ie) 2 ,lu() "ra"ame "ul ,e cale $e eral! e("e (i $urul care ,#a"e di("ru$e eve "ualele me"a("a&e) celulele ca cer#a(e di(emi a"e u e#ri la f#ar"e mare di("a a 2 #r$a i(m. *RA*AMEN*UL PE CALE LOCOREBIONALA. U ele medicame "e a "ica cer#a(e ,#" fi admi i("ra"e 2 (er#a(e ;,leur!) ,ericard) ,cri"# eu< (au 2 ve&ic!. De al"fel) 2 u ele ca cere #"#ri #lari $ee e i 2 u ele ca cere ale mem3rel#r) 3a&i ului (au fica"ului) medicame "ul ,#a"e fi i :ec"a" 2 ar"era care iri$! re$iu ea u de (e $!(e"e "um#ra. Acea("a ,ermi"e (! (e a"i $! c# ce "raii l#cale mari f!r! ca ,r#du(ul (! (e 2m,r!"ie 2 #r$a i(m) 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) "ra"ame "ul) ,ri cure re,e"a"e) e("e 2 ce,u" la (,i"al i ,#a"e fi c# "i ua" (u3 (u,rave$=ere medical! la d#miciliu. E5EC*E NEDORI*E. Di efericire) medicame "ele a "ica cer#a(e u aci# ea&! d#ar a(u,ra celulel#r "um#rale. Ele (u " "#6ice i ,e "ru celulele #rmale cu re2 #ire ra,id! ;celulele (a $vi e (au di$e("ive< i ,e "ru u ele #r$a e. Acea("! "#6ici"a"e ,#a"e fi imedia"!) a,!r4 d c=iar 2 m#me "ul admi i("r!riiE ea ,#a"e fi decala"! cu c4"eva &ile 2 ra,#r" cu "ra"ame "ul) ,ri afec"area e(u"uril#r cu re2 #ire ra,id!) (au ,#a"e c=iar (! fie 2 "4r&ia"! 2 fu cie de d#&e) ,e "ru u ele medicame "e av4 d # "#6ici"a"e de #r$a de#(e3i"!. *OHICI*A*E SANBVIN. *#a"e medicame "ele a "ica cer#a(e) cu e6ce,ia 3le#mici ei) (u " "#6ice ,e "ru celulele (a $vi e. A"i $erea celulel#r (a $vi e 2 cur( de f#rmare 2 m!duva #(#a(! (e "raduce 2 circulaia (a $vi ! ,ri "r'# dimi uare a um!rului de $l#3ule al3e i de ,lac=e"e) ,rima fii d re(,# (a3il! de i fecii) cea de a d#ua de =em#ra$ii) care (urvi la -U'-R &ile du,! 2 ce,erea "ra"ame "ului. Ace("e i c# ve ie "e ,#" ac"ualme "e (! fie dimi ua"e ,ri luarea de al"e medicame "e) fac"#rii de cre"ere celular!) de("i a"e acceler!rii f#rm!rii celulel#r (a $vi e 2 m!duva COININA --R #(#a(!. Prac"ica $refel#r de m!duv!) a(#cia"e (au u cu ace("e medicame "e) ,ermi"e a("!&i reali&area u #r c=imi#"era,ii la d#&e mul" mai mari. *OHICI*A*E DIBES*IV. S!rurile de ,la"i ! (u " medi'came "ele cele mai "#6ice ,e "ru a,ara"ul di$e("iv. *#"ui) $reurile i v#mele ,e care le ,r#v#ac! u mai c# ("i"uie u #3("ac#l ,e "ru c=imi#"era,ieC a(#cia"e (i("ema"ic) medicame "ele cele mai v#mi"ive cu a "ieme"icele di familia a "i(er#"# i el#r) (e ,#a"e a:u $e la (u,rimarea 2 ,ar"e a ace("#r reacii la ma:#ri"a"ea ,acie il#r. AL*E *OHICI*I. E("e v#r3a de(,re efec"ele ed#ri"c imedia"e (au "ardive. Ele ece(i"! # (u,rave$=ere re$ula"! i "re3uie (! fie lua"e 2 calcul la ale$erea medicame "el#r. A A"i $eri eur#l#$ice (e ,#" ,r#duce) 2 ca&urile de eur#,a"ii) afec"area mai mul" a mem3rel#r i feri#are dec4" a cel#r (u,eri#are) ,recum i ,ierderea $u("ului i a (e (i3ili"!ii au f#(" #3(erva"e 2 cur(ul "ra"ame "el#r ,relu $i"e cu (!ruri de ,la"i !. A("fel de afec"!ri (u " rever(i3ile. A C!derea ,arului e("e frecve "! 2 cur(ul "ra"ame "el#r a "ica cer#a(e. A "racicli ele) alcal#i&ii di 3re3e #c) derivaii de ,#d#fil#"#6i ! (u " cei care ,r#v#ac! a("fel de reacii. C!derea ,!rului e("e rever(i3il! du,! #,rirea "ra"ame "ului. *#"ui) ea ,#a"e fi fr4 a"! ,ri ,u erea u ei c!"i refri$ere "e 2 "#" "im,ul ,erfu&iei. 5ri$ul ,r#v#ac! # va(#'c# ("ricie a ,ielii ca,ului care 2m,iedic! ,!"ru derea ,r#' du(el#r la r!d!ci a ,!rului. A Efec"ele a(u,ra i imii c# ("au 2 "ul3ur!ri ale ri"mului cardiac 2 #rele care urmea&! "ra"ame "ului cu a "racicli e. A Efec"ele a(u,ra $# adel#r ;celulele (e6uale< (e ma ife("! ,ri "r'# ("erili"a"e care :u("ific! fa,"ul ca u ,acie " afla" la v4r("a ,r#creaiei (! ai3! 2 vedere c# (ervarea (,ermei (ale 2 ai "e de 2 ce,erea "ra"ame "ului. A Pielea (i muc#a(ele ,#" fi a"i (eC flu#r#uracilul ,r#v#ac! reacii eri"ema"#a(e ;r#ca"!< ,e ,ielea (! !"#a(!E me"#'"re6a"ul a "re ea&! u eri"em i ulceraii ale $urii (au ale ,ielii) iar 3le#mici a) le&iu i ale muc#a(el#r (au ale ,ielii. *#a"e ace("e reacii re$re(ea&! de la (i e la #,rirea "ra"ame "ului. A Efec"ele a(u,ra ,l!m4 il#r (u " fi3r#&ele ,ulm# are irever(i3ile) ,r#v#ca"e de 3le#mici a) 2 ,ar"icular la ,er(#a ele 2 v4r("! (au a"u ci c4 d medicame "ele (u " a(#cia"e cu # radi#"era,ie. +#l avii "ra"ai cu me"#"re6a" ri(c! u , eum#"#ra6 ;,!"ru derea aerului 2 cavi"a"ea ,leural!<) care e("e vi deca3il i de,e de " de "ra"ame ".

REIIS*ENA LA *RA*AMEN*. Se 2 "4m,l! (! a,ar! 2 cur(ul "ra"ame "ului) cu #ca&ia u ei c=imi#"era,ii) # re&i("e ! a ca cerului ,acie "ului la mai mul"e medicame "e. Mai mul"e ,r#du(e ,#" i ver(a acea("! "e di !C vera',amilul) "am#6ife ul i cicl#(,#ri a. *#"ui) a"u ci c4 d (e ,r#duce # a("fel de re&i("e !) e("e ece(ar) ade(ea) (! (e (c=im3e "ra"ame "ul i (! (e recur$! la u m#d de aciu e diferi". COININ. Alcal#id e6"ra( di c#a:a u #r (,ecii de C=i c=# a) u"ili&a" 2 "ra"ame "ul i ,reve irea ,aludi(muiui. C=i i a e("e c# "rai dica"! 2 ca& de aler$ie la ,r#du( 7 acea("a (e ma ife("! ,ri ,al,i"aii) reacii cu"a a"e) diaree) ver"i:e 7 i la ,er(#a ele a"i (e de a #malii cardiace ca "ul3ur!rile de c# ducie. A(#cierea cu mefl#c=i ! ;al" a "i,aludic< ,r#duce # i "eracie medicame "#a(! #civ! care a$ravea&! efec"ele ed#ri"e. C=i i a e("e admi i("ra"! ,e cale #ral! (au i "rave #a(!. Efec"ele ed#ri"e (u " aler$iile) rare) dar u e#ri $rave. COINOLON. Su3("a ! medicame "#a(! de (i "e&!) 2 &e("ra"! cu ,r#,rie"!i a "i3ac"erie e. COIN*. *i, de "u(e ce (urvi e) 2 ,ar"icular) 2 cur(ul "u(ei c# vul(ive. C=i "a e("e c# ("i"ui"! di "r'# (erie de (ecu(e e6,ira"#rii) 2 $e eral) 2 um!r de ci ci) urma"e de # a, ee (cur"! i de # i (,iraie &$#m#"#a(! i ,relu $i"! ;re,ri&!<) de umi"! cla(ic 8c4 "arul c#c#ului9 2 "uea c# vul(iv!. COIROPRAC*IE (au COIROPRAHIE. Me"#d! de "ra"ame " ,aramedical! c# ("4 d 2 ma i,ularea ver"e3rel#r. SINONIMC ver"e3r#"era,ie. C=ir#,rac"ia e("e fu dame "a"! ,e # "e#rie em,iric! du,! care ma:#ri"a"ea 3#lil#r ar fi da"#ra"! de,la(!ril#r ver"e3rale care a "re ea&! # de"eri#rare a fu ciei erv#a(e #rmale. Acea("! me"#d! ,re"i de c! aci# ea&! a(u,ra "ul3ur!ril#r fu ci# ale ale diferi"el#r a,ara"e ;re(,ira"#r) cardi#va(cular< i a(u,ra u #r dureri ;ver"e3rale) "#racice) a3d#mi ale i ,elvie e<) ,ri ma i,ul!ri (cur"e i 3ru"e fie ale ver"e3rei 2 cau&!) fie a(u,ra $4"ului) "ru c=iului (au mem3rel#r. Ace("e ma i,ul!ri) care e6a$erea&! :#cul fi&i#l#$ic al ver"e3rei) (u " cri"ica"e ,e "ru efec"ele ,e care le ,#" a "re a) 2 5ra a) c=ir#,rac"ia e("e ,rac"ica"! de c!"re emedici) iar di,l#ma de c=ir#,rac"#r u e("e recu #(cu"!) 2 u ele !ri) e6i("! # di,l#m! de ("a" ,e "ru acea("! me(erie. COIRURBIE. Di(ci,li ! medical! (,eciali&a"! 2 "ra"area 3#lil#r i a "rauma"i(mel#r) care c# ("! 2 ,rac"icarea) ma ual i cu a:u"#rul u #r i ("rume "e) de ac"e #,era"#rii a(u,ra u ui c#r, viu. COIRURBIE ES*E*IC. S,eciali"a"ea c=irur$ical! care $ru,ea&! "#"ali"a"ea i "erve iil#r ce c# ("au 2 ameli#rarea a(,ec"ului fi&ic al u ui i divid. O di(cuie 2 "re medic i ,acie " ,ermi"e c=irur$ului (! ("a3ilea(c! m#"ivaiile ,acie "ului (!u i (! 2i e6,lice clar derularea i "erve iei) ri(curile de c#m,licaii) ,recum i limi"ele #,eraiei. Acea("! di(cuie e("e urma"! de u e6ame medical) cu (c#,ul de a ("a3ili m#dul de a e("e&iere care (! fie f#l#(i" ;a e("e&ie l#cal!) l#c#re$i# al! (au $e eral!<. Si al"e e6ame e ,#" fi u"ileC radi#$rafie (au (ca #$rafie) 2 de#(e3i ,e "ru a ("udia mem3ra a a&al!E ima$eria ,ri re&# a ! ma$ e"ic! ;I.R.M.< ,e "ru a de,i("a --K COLAM>DIA e6ce(ele de $r!(ime ale $le& el#r) $e u c=il#r e"c. U e#ri (e d#vede"e a3(#lu" ece(ar! # c# (ul"aie ,(i=ia"ric!. Pe "ru i "erve iile mi #re) e("e (uficie "! (,i"ali&area de # &i. 2 (c=im3) ri(curile de c#m,licaii ,#("#,era"#rii (eri#a(e im,u # (,i"ali&are mai lu $! 2 ca& de a e("e&ie l#cal! ,#"e iali&a"! ;c# (#lida"! ,ri eur#le,"ice<) care (e ,relu $e"e mai mul" de # :um!"a"e de #r! (au 2 ca&ul u ei a e("e&ii $e erale. COMPLICAII. O ,arali&ie ,r#v#ca"! ,ri (eci# area u ui erv mic) cu e6ce,ia u ei ramuri im,#r"a "e) ,#a"e (! (e ma ife("e imedia" du,! #,eraie. U =ema"#m (urvi e u e#ri fie imedia" du,! #,eraie) fie 2 urm!"#arele "rei (au ,a"ru &ile. Se ,#" de#(e3i =ema"#amele mici ;ec=im#&e<) care (e re(#r3 (,# "a ) de =ema"#amele im,#r"a "e care a "re ea&! f#rmarea u ei ,u $i de (4 $e i care "re3uie dre a"e ,ri ,u cie (au ,ri i ci&ie c=irur$ical!. I fecia e("e # c#m,licaie rar! i cel mai de( l#cal!) 2 (f4ri") e6i("! c#m,licaii (,ecificeC 2 c=i("area (au aler$ia la (ilic# du,! a,licarea u ei ,r#"e&e mamare) "ul3ur!ri ale cica"ri&!rii cu"a a"e du,! u lif"i $) (au) 2 c!) ec"r#,i# ul ;2 "#arcerea 2 afar! a ,le#a,ei i feri#are) care'i ,ierde a("fel c# "ac"ul cu $l#3ul #cular i la(! (! (e vad! ,ar"ea feei (ale i "er e< 2 ca&ul 3lefar#,la("iei. E?ECURI. Ace("ea (u " rare. Se admi"e c! e6i("! l S vicii de cica"ri&are (au al"e ,r#3leme mi #re) c#m,licaiile mai $rave ere,re&e "4 d mai mul" de l ca& la -UUU de #,eraii. *#"ui) ca&urile de i (a"i(facie a ,acie "ului) care :udec! re&ul"a"ul ca i (uficie ") i acce,"a3il (au c# "e("! ece(i"a"ea i "erve iei) (u " mul" mai frecve "e. Cel mai de( ace("ea (u " c# (eci a li,(ei u ei i f#rmaii ,reala3ile (au u ei (u,rave$=eri ,#("#,era"#rii i (uficie "e.

COIRURBIE REPARA*ORIE. S,eciali"a"e c=irur$ical! care $ru,ea&! "#"ali"a"ea i "erve iil#r c# ("4 d 2 re,ararea diver(el#r le&iu i ale c#r,ului uma . ARSURILE. C=irur$ia ar(uril#r) ,ri $ref! de ,iele ,releva"! de la (u3iec") a f!cu" rece " u f#ar"e mare ,r#$re(. 2 fa,") e("e de acum ,#(i3il (! (e fa3rice e,iderm ,ri cul"uri de e(u"uriC ,relev4 d l ce "ime"ru ,!"ra" de ,iele (! !"#a(!) (e ,#a"e a("fel de&v#l"a 2 "rei (!,"!m4 i # (u,rafa! de ,iele #u! de ,4 ! la Z me"ru ,!"ra". *RAUMA*ISMELE 5EEI. Ace("e "rauma"i(me (u " le$a"e cel mai de( de accide "e 2 ca(!) de accide "e ,e drum) de a$re(iu i. C=irur$ia re,ara"#rie ,ermi"e (! (e limi"e&e ,re:udiciul e("e"ic. Ea face a,el la diver(e "e= iciC $ref!) ,la("ie #(#a(!) (u"ura u ui lam3#u de ,iele (mul(! e"c. *RAUMA*ISMELE MEM+RELOR. Ace("e "rauma"i(me (e "ra"ea&! ,ri $ref!ri de lam3#uri mu(cul#cu"a a"e (au cu"a a"e i) la ev#ie) ,ri "e= ici de micr#c=irur$ie) care ,ermi" 2 de#(e3i reim,la "area u ui mem3ru (eci# a". O 3u ! va(culari&are i # c# "i ui"a"e #(#a(! (#lid! (u " ece(are la re,ararea c#rec"! a u ui mem3ru. Dac! ace("e ,ri ci,ii (u " re(,ec"a"e) rec# ("ruirea mem3rului durea&! cel mai de( 2 "re M i Y lu i. Dac! u) ,#" (u3&i("a =a dica,uri im,#r"a "e i u ele re,araii (e ,#" 2 "i de ,e mai muli a i) (f4ri d cu u re&ul"a" e(a"i(f!c!"#r) c=iar cu # am,u"aie. MAL5ORMAIILE CONBENI*ALE. Malf#rmaiile c# $e i"ale ;2 ,ri ci,al) fa "ele de 3u&!) de ,ala" i de fa!) ,recum i malf#rmaiile a3d#me ului) #r$a el#r $e i"ale) ale ve&icii i ale mem3rel#r< revi c=irur$iei re,ara"#rii. COIS*. Cavi"a"e ,a"#l#$ic! (i"ua"! 2 "r'u #r$a (au 2 "r'u e(u") c# i 4 d # (u3("a ! lic=id!) m#ale (au mai rar (#lid!) i limi"a"! ,ri "r'u ,ere"e care 2i e("e ,r#,riu. *#a"e #r$a ele ,#" c# i e c=i("uri cau&a"e de malf#rmaiiE ace("e c=i("uri iau cel mai de( a(,ec"ul u ei "um#ri. Ele ,#" ,er"ur3a fu ci# area u ui #r$a ) c#m,ri'm4 du'-) (au ,#" a "re a u ,re:udiciu e("e"ic) 2 $e eral) ele (u " "ra"a"e fie ,ri ,u cie cu acul) fie ,ri a3laie c=irur$ical!. COIS* +RANOIAL. Malf#rmaie c# $e i"al! l#cali&a"! ,e $4") re&ul"4 d di "r'u defec" de um,lere a arcuril#r 3ra =iale ;(i u#&i"!il#r de e(u" afla"e la #ri$i ea ma di3ulel#r i $4"ului< ale em3ri# ului. SINONIMC c=i(" al $4"ului. *ra"ame "ul u ui c=i(" 3ra =ial e("e a3laia c=irur$ical!) reali&a"! de 2 da"! ce c=i("ul a f#(" ide "ifica") cel mai de( de la a"ere. COIS* OIDA*IC 'G ECOINOCOCOI UNILOCULAR. COIURE*AN. O,eraie c# ("4 d di $#lirea c# i u"ului u ei cavi"!i a"urale (au ,a"#l#$ice ;u"er) #() ar"iculaie) ,la$!<) r!&ui d'# cu a:u"#rul u ei c=iure"e. C=iure"a: 3i#,(ie al U"erului. Prelevare) reali&a"! cu a:u"#rul u ei c=iure"e) de fra$me "e u"eri e de("i a"e a ali&!rii la micr#(c#,. C=iure"a:ul 3i#,(ie e("e de#(e3i" de u"ili&a" ,e "ru dia$ #("icarea afeciu il#r i "rau"eri eC ,#li,i ai u"erului) =i,er,la&ie a muc#a(ei) ca cer al u"erului. Acea("! i "erve ie e("e a,r#a,e (i("ema"ic ,receda"! de # =i("er#(c#,ie ;e6ame al u"erului) cu a:u"#rul u ui e d#(c#,) "u3 2 &e("ra" cu u (i("em #,"ic i (era" ,ri va$i <) care ,ermi"e l#cali&area e6ac"! a ,a"#l#$iei u"eri e. C=iure"a:ul 3i#,(ie (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie l#cal! (au $e eral!) durea&! a,r#6ima"iv K mi u"e i u ece(i"! (,i"ali&are dec4" de # &i. COIVA 'L CUR OEMODINAMIC A INCON*INENEI VAL'VULARE QN AM+ULA*ORIU. COLAM>DIA. +ac"erie re(,# (a3il! de umer#a(e afeciu i $e i"ale) #culare i re(,ira"#rii acu"e i cr# ice. *re3uie recu #(cu"! 3ac"eriil#r di $e ul C=lamDdia # im,#r"a ! ,a"#l#$ic! di ce 2 ce mai mare. Ele c# ("i"uie) 2 (,ecial) cau&a cea mai frecve "! a ceci"!ii 2 lume i ,rima cau&! de ("erili"a"e femi i !. E6i("! "rei (,ecii ,a"#$e e ,e "ru #m) C=lamDdia "rac=#ma"i() re(,# (a3il! COLOASM --Y de i feciile $e i"ale i #culare ;"ra=#m<) C=lamDdia,(illad) re(,# (a3il! de i fecii ,ulm# are) i C=lumDdia , eum#' iae) re(,# (a3il! de , eum#,a"ii i de 3r# i"e. +OLILE CU *RANSMISIE SEHUAL PROVOCA*E DE COLAMIDII. Ace("ea (u " cele mai frecve "e 3#li "ra (mi(i3ile (e6ual. I fecia (e ma ife("! la 3!r3a" ,ri "r'# ure"ri"! ;i flamaie a ure"rei<) cu (cur$ere i care (e c#m,lic! ade(ea ,ri "r'# e,ididimi"! ;i fecie a e,ididimului<. La femeie) ea ,r#v#ac! # cervici"! ;i flamaie a c#lului u"eri < (au # (al,i $i"! ;i flamaie a "r#m,el#r<) ,u"4 d (! (e ma ife("e ,ri dureri a3d#mi ale i ,elvie e) ,ri "r'# fe3r!) ,ri ,ierderi al3e i ,ri (4 $er!ri 2 afara flu6ului me ("rual (au ,#a"e r!m4 e a(im,"#ma"ic!C acea("! la"e ! i frecve a a"i $eril#r "r#m,el#r e6,lic! umer#a(ele ca&uri de ("erili"a"e cau&a"e de c=lamidii i (u3li ia&! im,#r"a a u ei de,i("!ri i a u ui "ra"ame " 2 "re,ri (e (i("ema"ic. *ra"ame "ul i feciil#r $e i"ale cu c=lamidii (e 3a&ea&! 2 de#(e3i ,e admi i("rarea de a "i3i#"ice ;"e"racicli e i macr#lide< "im, de &ece ,4 ! la d#u!&eci de &ile du,! $ravi"a"ea i feciei) ,e cale

i "rave #a(! 2 ca&ul afec"!rii (al,i $ie e (evere. De,i("area al"#r 3#li "ra (mi(i3ile (e6ual e("e 2 "re,ri (! (i("ema"ic) ,recum i "ra"area ,ar"e erului (au ,ar"e eril#r (e6uali. 'G LlM5OBRANULOMA*OI VENE' COLOASM. Afeciu e cu"a a"! carac"eri&a"! ,ri ,e"e 3ru e ,e fa!. SINONIMC me[a(ma) d#am !. CAUIE. Acea("! afeciu e e("e) mai 2 "4i de "#a"e) =#rm# al!) ceea ce e6,lic! fa,"ul c! ,#a"e (! (e de&v#l"e la femeia 2 (!rci a"!) "raduc4 du'(e ,ri "r'# 8ma(c! de (arci !9 care (e "er$e cel mai de( de la (i e) "re,"a") du,! a"ereE dar acea("a ,#a"e recidiva 2 ca& de # #u! (arci !. Ea mai ,#a"e a,!rea 2 "im,ul u"ili&!rii de ,ilule c# "race,"ive ,u"er ic d#&a"e 2 e("r#$e i. *RA*AMEN* ?I PREVENIRE. Pe "ru c=l#a(mele ,er(i("e "e) "ra"ame "ul face a,el la a$e i de,i$me "a i ;a(#cieri de acid re"i #ic) c#r"ic#("er#i&i i =idr#c=i # !) acid a&elaic<) ,re(crii 2 "#"deau a cu mul"! ,recauie di cau&a ri(cului de de,i$me "are e6a$era"!. Re&ul"a"ul "ra"ame "ului e("e #3i u" du,! u "im, 2 delu $a" i recidivele (u " frecve "e du,! e6,u erea la (#are. COVOS*EF ;(em al lui<. C# "racie a muc=il#r feei) mai ,reci( a ,!rii media e i la"erale a 3u&ei (u,eri#are) du,! ,ercuia ervului facial la ivelul ,#me"elui. Sem ul lui C=v#("eP (e #3(erv! 2 ca& de (c!dere a iveluril#r (a $vi e de calciu i[(au de ma$ e&iu. El mai e("e carac"eri("ic (,a(m#filiei.=i,#,ara"ir#idiei i "e"a iei. CIANOCO+ALAMIN. A VI*AMIN +-M CIANOI. C#l#raie vi#le"! (au al3!("ruie a ,ielii cau&a"! de ,re&e a u #r iveluri a #rmal de cre(cu"e ;mai mul" de KU $rame ,e li"rul de (4 $e< de =em#$l#3i a e#6i$e a"! 2 va(ele ca,ilare ale ,ielii i care ,red#mi ! la u $=ii i 3u&e. CAUIE. O cia #&! ,#a"e fi c# (eci a u ei i (uficie e re(,ira"#rii acu"e (au u ei "ul3ur!ri circula"#rii ;("are de #c<) a u ei 3#li va(culare ,eriferice ;"r#m3#&!) em3#lie (au (,a(m<) ,recum i a u ei a #malii de fi6are a #6i$e ului ,e =em#$l#3i a (u3 efec"ul "#6icel#r c=imice (au medicame "#a(e ;me"=em#$l#3i ! i (ulf=em#$l#3i !<. Dia$ #("icul i "ra"ame "ul (e c# fu d! cu cele ale 3#lii cau&ale. CICA*RICE. e(u" fi3r#( care 2 l#cuie"e defi i"iv (au ,e # ,eri#ad! f#ar"e lu $! u e(u" #rmal) du,! ce ace("a a (uferi" # le&iu e. e(u"ul dca"riceal (e f#rmea&! a"4" 2 #r$a ele i "er e ;ca urmare a u ei ru,"uri mu(culare) a u ei i "erve ii c=irur$icale<) c4" i ,e ,iele. O cica"rice #rmal! e("e a3ia vi&i3il!) (u,l! la ,al,are i f!r! m#dificare a cul#rii ,ielii. *#"ui) u e#ri) ea ca,!"! u a(,ec" a #rmal. *ra"ame "ul cica"ricil#r ,a"#l#$ice e("e 2 "#"deau a dificil. Cica"ricile =i,er"r#fice ,#" fi ameli#ra"e ,ri ma(a:e cu (au f!r! u ,r#du( ac"iv ;c#r"ic#("er#i&i<) ,ri i fil"raii de c#r"ic#("er#i&i) ,ri a,licaii de a&#" lic=id (au c=iar ,ri "r'# (im,l! c#m,re(ie. *ra"ame "ul e("e ,arial a(em! !"#r celui ,e "ru cica"ricile c=el#idie e) dar el e("e mai ,ui eficace. Dac! ,re:udiciul e("e"ic e("e mare) cica"ricile de,i$me "a"e ,#" fi "a"ua"e) iar cica"ricile ,i$me "a"e (u " ma(a"e cu ,r#du(e de,i$me "a "e. D#ar c=irur$ia e("e eficace 2 ca&ul cica"ricil#r re"rac"ile. Ev#luia cica"ricil#r (i"ua"e ,e &# ele 8m#3ile9 ;,licile c#aiel#r i $e u c=il#r< "re3uie (! fie (u,rave$=ea"! "im, de mai muli a i) de#arece) 2 ca&uri rare) ace("e cica"rici ,#" (! de$e ere&e. Preve irea cica"ricil#r ,a"#l#$ice i e) ,e de # ,ar"e) de "ra"ame "ul medical c#rec" al ,l!$il#r) ,e de al"! ,ar"e de "e= icile de (u"ur! a i ci&iil#r c=irur$icale. 'G COELOID. CICA*RIIARE. Re,arare (,# "a ! a u ui e(u" du,! # le&iu e) (f4ri d ca re$ul! $e eral! ,ri f#rmarea u ei Cica"ri&area de,i de de mai muli fac"#ri) 2 de#(e3i $e e"ici (i e" iciC a("fel) f#rmarea u ei cica"rici c=el#idie e ;cica"rice ,a"#l#$ic! ce e("e carac"eri&a"! ,ri "r'u (ul fi3r#(< e("e mai frecve "! la (u3iecii e$ri i a(ia"ici) 2 ,lu() admi i("rarea a umi"#r medicame "e ;c#r"ic#("er#i&i< 2 "4r&ie cica"ri&area. CICLOPLEBIE. Parali&ie a muc=iului ciliar al #c=iului care (e ma ife("! ,ri im,#(i3ili"a"ea de ac#m#dare 2 vederea de a,r#a,e. Cau&ele cicl#,le$iei (u " rareC ,arali&ii "#6ii feci#a(e ;dif"erie) 3#"uli(m<) "#6ice ;ama i"! fal#id! 7 ;ciu,erc! #"r!vi"#areT<) "rauma"ice ;c# "u&ia $l#3ului #cular< (au i fec"i#a(e ;(ifili(<. --1 CILINDROM O cicl#,le$ie (e "raduce ,ri "r'# ("4 :e ire a vederii de a,r#a,e) im,#r"a "! mai ale( la (u3iecii "i eri care au # vedere #rmal! (au ,e "ru =i,erme"r#,i. CICLOSPASM. S,a(m de ac#m#dare cau&a" de c# "racia ,erma e "! a muc=iului ciliar. U cicl#(,a(m (e "raduce ,ri "r'# ,(eud#mi#,i&areC mi#,ul 2i vede mi#,ia lui cre(c4 d) (u3iec"ul cu vedere #rmal! devi e mi#, i =i,erme"r#,ul 2i vede =i,erme"r#,ia lui mic#r4 du'(e. Vederea de a,r#a,e e("e 2 "#"deau a e6cele "!) u e#ri a,are # (e &aie de vedere m!ri"! a #3iec"el#r ;macr#,(ie< i (e re(im" dureri de ca, mai ale( fr# "ale) 2 3ar!. *ra"ame "ul u ui cicl#(,a(m da"#ra" u ei "ul3ur!ri a refraciei (au u ui ec=ili3ru #cul#m#"#r defici"ar)

d#ar ca ,alia"iv) c# ("! 2 f#l#(irea #c=elaril#r c#rec"#ri. CICLOSPORIN. Medicame " imu #(u,re(#r ;care dimi uea&! ac"ivi"a"ea (i("emului imu i"ar<) u"ili&a" 2 de#(e3i 2 cur(ul "ra (,la "!ril#r de #r$a e. SINONIMC cicl#'(,#ri d A. Cicl#(,#ri a i =i3! (i("emul imu i"ar al (u3iec"ului) 2 ,ar"icular limf#ci"ele *R. Ea 2m,iedic! a("fel re:ecia u ui #r$a "ra (,la "a" ;ri ic=i) i im!) ,l!m4 ) fica") ,a crea(< (au a u ui e(u" $refa" ;m!duv! #(#a(!<. De al"fel) ea e("e i dica"! (au e6,erime "a"! 2 f#rmele $rave i re&i("e "e ale u #r 3#liC ,(#ria&i() 3#li reuma"i(male ;,#liar"ri"a reuma"#id!<) afeciu i ale ri ic=iului ;(i dr#mul efr#"ic<) dia3e"ul i (uli #de,e de ". Cicl#(,#ri a e("e admi i("ra"! cel mai de( ,e cale #ral!) u e#ri ,e cale i "rave #a(!. C# "rai dicaiile (u " aler$ia la ace(" medicame " i (arci a. I "eraciu ile medicame "#a(e (u " umer#a(eC cu a "i3i#"icele) a "ii flama'"#arele) c# "race,"ivele) vacci urile. Pre(cri,ia) delica"!) u ,#a"e (! (e fac! dec4" 2 mediu (,i"alice(c (i ece(i"! # (u,rave$=ere re$ula"! a ivelului (a $vi de cid#(,#ri !. E5EC*E NEDORI*E. Pri ci,alul di "re ele e("e "#6ici"a"ea re al!) dar (e mai ,#" #3(erva i # de&v#l"are e6ce(iv! a ,il#&i"!ii)# =i,er"e (iu e ar"erial!) # =e,a"i"!) "remur!"uri. CICLO*IMIE. S"are de (,iri" carac"eri&a"! ,ri al"er a "a fa&el#r de e6ci"aie i de de(cura:are. A"u ci c4 d cicl#"imia ia u carac"er e6a$era") ea i "r! 2 d#me iul ,a"#l#$ic i ,#a"e duce la # ,(i=#&! ma iac#'de,re(iv!. CICLU MENS*RUAL. Peri#ad! cu,ri (! 2 "re fiecare 2 ce,u" al me ("ruaiei) 2 decur(ul c!reia (e (ucced # mulime de fe #me e fi&i#l#$ice i =#rm# ale care fac ,#(i3il! #vulaia)ci#c irea $4r eil#r) fecu darea i idaia em3ri# ului 2 (4 ul muc#a(ei u"eri e. Ciclul me ("rual (e re,e"! la femeie) de la ,u3er"a"e ,4 ! la me #,au&!) i) 2 m#d #rmal) u e("e 2 "reru," dec4" ,ri ,eri#adele de (arci ! ;el ,#a"e fi ,r#v#ca" ar"ificial ,ri c# "race,ie =#rm# al!<. Ciclul durea&! 2 medie M/ &ile i c#i "ere(ea&! =i,#fi&a) #varele) u"erul i va$i ul. Ciclul me ("rual (e (u3divide 2 fa&a f#licular! i cea Iueal!. A 5a&a f#licular! durea&! a,r#6ima"iv -R &ile) "im, 2 care (ecreia =i,#fi&ar! de =#rm# f#licul#("imula " ;5SO< ,r#v#ac! ma"urarea mai mul"#r f#liculi #varie i) di care d#ar u ul va a:u $e la ma"uri"a"e. Ace"ia (ecre"! e("r#$e ii re(,# (a3ili) la r4 dul l#r) de # 2 $r#are a e d#me"rului ;muc#a(a i "er ! a u"erului< i de # (ecreie a3u de "! de $ler! cervical!) de("i a"! facili"!rii a(ce (iu ii (,erma"#&#i&il#r. A 5a&a Iueala 2 ce,e c!"re a -R'a &i) a"u ci c4 d # cre"ere u#ar! a ivelului de e("r#$e i decla ea&! 2 =i,#fi&a # im,#r"a "! (ecreie de =#rm# lu"ei i&a " ;LO<) care ,r#v#ac! #vulaia i "ra (f#rmarea f#liculului ru," 2 c#r, $al3e . C#r,ul $al3e ) la r4 dul lui) (ecre"! ,r#$e("er# ) =#rm# care cre"e "em,era"ura c#r,#ral!) face $lera cervical! im,r#,rie a(ce (iu ii (,erma"#&#i&il#r i c# "ri3uie la ,re$!"irea e d#me"rului ,e "ru # eve "ual! idaie a #ului. Dac! #vulul u e("e fecu da") c#r,ul $al3e (e #file"e i de$e erea&!. Sc!derea ivelului de ,r#$e("er# ce urmea&! a "re ea&! de(cuamarea e d#me"rului) care (e evacuea&! f#rm4 d (cur$erile me ("ruale (au me ("rele. U al" ciclu ,#a"e re2 ce,e) care va ,re$!"i di #u c#r,ul femi i ,e "ru ,rimirea u ui #u #u. 'G CON*RACEPIE) MENS*RUAIE) REVENIREA CICLULUI. CI5OSCOLIOI. Du3l! def#rmare a c#l#a ei ver"e3rale) a(#cii d # deviere la"eral! ;(c#li#&!< i # deviere cu c# ve6i"a"ea ,#("eri#ar! ;cif#&!<. 'G Cl5OIV) SCOLIOIA. CI5OI. Def#rmaie a c#l#a ei ver"e3rale) a #rmal de c# ve6! 2 urm!. Cur3ura rac=i(ului d#r(al) 2 m#d #rmal c# ve6 2 urm!) e("e e6ce(iv! 2 cif#&!) care afec"ea&! 2 m#d #3i ui" c#l#a a d#r(al! 2 "re cei d#i #m#,lai) r#"u :i d (,a"ele i ,r#iec"4 d $4"ul 2 fa!. *ra"ame "ul cif#&el#r e("e cel al afeciu ii de #ri$i e. El (e 3a&ea&! a"4" ,e Pi e&i"era,ie) c4" i ,e reeducarea c#rec"iv!. 2 ca&urile $rave) e("e a3(#lu" i di(,e (a3il ,ur"a"ul u ui c#r(e". CILINDROM. *um#r! e,i"elial!) 3e i$ ! (au mali$ !) c# ("i"ui"! di "r'# 2 $r!m!dire de celule ;um#rale $ru,a"e 2 :urul u ei cavi"!i) ca i cum ar f#rma u cili dru. Pri ci,alele l#cali&!ri ale cili dr#mului (u " cu"a a"e i 3r# =ice) dar ace("a mai ,#a"e afec"a $la dele (alivare i (4 ul. *RA*AMEN*. A3laia c=irur$ical! c# ("i"uie (i $urul "ra"ame ". Recidivele (u " ,#(i3ile i ece(i"! a"u ci a(#cierea radi#"era,ieZ i a c=irur$iei. La(erul d! re&ul"a"e 3u e 2 ca&ul cili dr#mil#r "ra=e#3r# (ici. CILINDRURIE --/ CILINDRURIE. Pre&e ! a u ui um!r e6ce(iv de mare de cili dri 2 uri !. 5iecare "i, de cili dru #rie "ea&! c!"re # varie"a"e de efr#,a"ieC cili drii =ema"iei ;c# i 4 d $l#3ule r#ii< i dic! # a"i $ere a $l#merulil#r ;u i"!ile fil"ra "e ale ri ic=iului<) cili drii leuc#ci"ari ;c#m,ui di $l#3ule al3e< # 3#al! i flama"#rie. CIOCAN. O(ci#r al urec=ii medii.

Ci#ca ul (au ci#c! elul face ,ar"e) 2m,reu ! cu ic#vala i (c!ria) di la ul de #(ci#are (i"ua" 2 c!(ua "im,a ului. Ace("ea (u " ar"icula"e 2 "re ele i ,ri (e de ,ereii c# duc"ului audi"iv ,ri li$ame "e. CIO* (au +ON*. Par"e re("a "! a u ui mem3ru am,u"a". U ci#" ,#a"e fi durer#( di cau&a ,re&e ei u ui evr#m) "um#r! 3e i$ ! re&ul"4 d di cica"ri&area fi3rel#r erv#a(e (eci# a"e. De al"fel) am,u"aii ,#" (! (e ,l4 $! de dureri care ,ar (! fie l#cali&a"e 2 (e$me "ul am,u"a" al mem3rului) di c#l# de ci#" ;8durerile mem3rului fa "#m!9<. Ace("ea "re3uie (! fie "ra"a"e c4" mai devreme ,#(i3il ;a al$e&ice) ,(i=#"r#,e<. CIRCULA*OR ;a,ara"<. A (am3lu c# ("i"ui" di i im! i va(ele c#r,ului uma . SINONIMC a,ara" cardi#va(cular. A (am3lul a,ara"ului circula"#r face #3iec"ul u ei re$l!ri f#ar"e ,reci(e i c#m,le6e care i "ervi e 2 meca i(mele erv#a(e ; ervii (im,a"ici i ,ara(im,a"ici<) =#rm# ale ;ri ic=ii i $la dele medul#(u,rare ale< i um#rale ;(i("emul re i !'a $i#"e (i !'ald#("er# ) fac"#rul a "i a"riure"ic) ,r#("a$la di ele) Pi i ele<. Ace(" a,ara" ,ermi"e a("fel (! (e "ra (f#rme u de3i" ,ul(a"il) da"#ra" c# "raciil#r re$ula"e ale i imii) 2 "r'u de3i" c# "i uu 2 micile va(e ,eriferice) ,r#,ice (c=im3uril#r 2 "re (4 $e i e(u"uri. Ace("e (c=im3uri a(i$ur! a,#r"ul de #6i$e i u"rime "ele ece(are fu ci# !rii diferi"el#r e(u"uri (i #r$a e) i "ra (,#r"ul deeuril#r di me"a3#li(mul celular (,re #r$a ele l#r de elimi are a"ural!C ,l!m4 i) ri ic=i. A,ara"ul circula"#r ,ar"ici,!) de a(eme ea) i la ec=ili3rul mediului i "eri#r ,ri fu cia (a de re$lare a ,re(iu ii ar"eriale i a "em,era"urii i "rac#r,#rale. PA*OLOBIE. A"i $erile a,ara"ului circula"#r (u " umer#a(eC a #malie a i flu6ului elec"ric cardiac (au # "ul3urare a ri"mului cardiacE valvul#,a"ie ;a"i $ere a valvulel#r cardiace<E a"i $ere va(cular! carac"eri&a"! ,ri "r'# ("e #&! ;2 $u("are< (au ,ri "r' u a evri(m ;dila"are< al u ei ar"ereE di(ecie a#r"ic! ;cliva: al ,ereil#r a#r"ei<) ade(ea a(#cia"! cu u a evri(mE fle3i"! ;#3("rucia u ei ve e ,ri "r'u c=ea$<E i (uficie ! c#r# aria !) cu #(cu"! (u3 de umirea de a $#r (au de a $i ! ,ec"#ral!) ,u"4 d duce la u i farc" mi#cardic 2 ca& de a("u,are a u ei ar"ere c#r# are (au a u eia di ramurile 2 care acea("a (e ramific!E =i,er"e (iu e ar"erial!E i (uficie ! cardiac!E malf#rmaie c# $e i"al! a i imii) de $ravi"a"e varia3il!E mi#cardi"! ;a"i $ere a muc=iului cardiac) de #ri$i e "#6ic!) i feci#a(! (au i flama"#rie<) cardi#,a"ie =i,er"e (iv!) valvular! (au i(c=emic!) (au mi#'cardi#,a"ie ;a"i $ere a muc=iului cardiac) de #ri$i e ecu #(cu"!<E e d#cardi"! ;a"i $ere i flama"#rie (au i feci#a(! a "u icii i "er e a i imii<) de #ri$i e i feci#a(! (au reuma"i(mal!E ,ericardi"! ;a"i $ere i flama"#rie a 2 veliului e6"er al i imii<. 'L CORD. CIRCULAIA SANBVIN. Micare a (4 $elui 2 diferi"ele va(e (u3 im,ul(i# area ,#m,ei cardiace. Circulaia (a $vi ! fur i&ea&! celul#r #r$a i(mului) ,ri i "ermediul (4 $elui) #6i$e ul i (u3("a ele de care au ace("ea ev#ie ,e "ru a (u,ravieui i a'i :uca r#lul 2 fu ci# area #r$a el#r. Pe "ru a reali&a acea("a) (4 $ele urmea&! d#u! circui"eC ,rimul) umi" circulaia ,ulm# ar! (au mica circulaie) 2i ,ermi"e (! (e re#6i$e e&e 2 c# "ac" cu alve#lele ,ulm# areE al d#ilea) umi" circulaia (i("emic! (au marea circulaie) iri$! #r$a ele cu (4 $e re#6i$e a". *#a"e (c=im3urile $a&#a(e 2 "re (4 $e i #r$a e (e efec"uea&! ,ri i "ermediul ca,ilarel#r) ramificaiile "ermi ale de f#ar"e mic! m!rime ale va(el#r (a $vi e. CIRCULAIE EH*RACORPORAL. *e= ic! u"ili&a"! 2 c=irur$ia cardiac! ,e c#rd de(c=i() ,ermi4 d 2 m#d "em,#rar i ar"ificial a(i$urarea circulaiei i #6i$e !rii (4 $elui 2 l#cul i imii i ,l!m4 il#r. Circulaia e6"rac#r,#ral! e("e f#l#(i"! a"u ci c4 d i "erve iile "re3uie (! fie efec"ua"e ,e i ima emica"!) (cu"i"! de circulaia (a $vi !) de e6em,lu 2 ca&ul ,# "a:ului a#r"#c#r# aria ) de 2 l#cuire a u ei valvule cardiace (au de 2 c=idere a c#mu icaiil#r a #rmale 2 "re diferi"e cavi"!i cardiace. CIRCUMCIIIE. A3laie a ,re,uului. SINONIMC ,#("'=ec"#mie. Circumci&ia e("e # ,rac"ic! ri"ual! ,e "ru a umi"e reli$ii. Ea mai ,#a"e fi reali&a"! di m#"ive de i$ie !) a3laia ,re,uului evi"4 d acumularea de (ecreii (u3 ,re,u) u e#ri (ur(! de i fecii. 2 ,a"#l#$ie) circumci&ia e("e ,rac"ica"! de c!"re u medic a"u ci c4 d ,re,uul e("e ,rea lu $) $la dul dificil de decal#"a") (au 2 ca& de :e ! la miciu e c# (ecu"iv! u ei 2 $u("!ri ,re,uiale) de 3ala i"! ;i fecie a a ului ,re,uial< i) la adul") 2 ca& de ,arafim#&! ;("ra $ulare durer#a(! a 3a&ei $la dului ,ri "r'u i el ,re,uial ,rea ("r4m") f!c4 d recal#"area im,#(i3il!<. CIROI. +#al! a fica"ului ,r#v#ca"! de # al"erare a celulel#r (ale. Cir#&a e("e u a di "re ,rimele cau&e de m#r"ali"a"e 2 !rile i du("riali&a"e. Ea (e "raduce ,ri "r'# (cler#&! a e(u"ului =e,a"ic) ,ri de&v#l"area 2 fica" a u ei reele de cica"rici fi3r#a(e i ,ri #duli de re$e erare) i (ule de celule via3ile (e,ara"e u ele de al"ele ,ri e(u" cica"riceal. CAUIE. Cau&ele cir#&el#r (u " mul"i,leC alc##li(mul e("e cea mai frecve "! 2 !rile i du("riali&a"e) dar cir#&a mai --. CIS*I*

,#a"e fi ,r#v#ca"! de # 3#al! viral! ;=e,a"i"ele +) C i D<) au"#imu ! ;cir#&a 3iliar! ,rimi"iv!) =e,a"i"a cr# ic! au"#imu !<) me"a3#lic! ;=em#cr#ma"#&a) 3#ala lui ^il(# ) fruc"#&emia) $alac"#&emia) "ir#&i emia) muc#vi(cidi#&a e"c.<E u ele cir#&e (u " 2 c! cu cau&e ecu #(cu"e. SIMP*OME ?I SEMNE. Ev#luia cli ic! a u ei cir#&e "rece ,ri mai mul"e e"a,e. La 2 ce,u") 3#ala e("e "#"al a(im,"#' ma"ic!. Du,! u "i, varia3il a,ar ,rimele "ul3ur!riC a("e ie ;(l!3iciu e $e erali&a"!<) ,ierdere 2 $reu"a"e) a(ci"! ;efu&iu e lic=idia ! 2 i "eri#rul ,eri"# eului<) =em#ra$ii di$e("ive c# (ecu"ive u ei =i,er"e (iu i ,#r"ale ;cre"erea ,re(iu ii (a $vi e 2 ve a care c# duce circulaia i "e("i al! i (,le ic! (,re fica"< cu ri(c de ru,"ur! a varicel#r e(#fa'$ie e. f "r'u ("adiu ava (a") i (uficie a =e,a"#celular! (e "raduce ,ri "r'u ic"er) ,ri =em#ra$ii difu&e) ,ri "r'# e cefal#,a"ie ;(#m #le !) c#m!<. Cir#"icii (u " de#(e3i" de (e (i3ili la i feciiC "u3ercul#&!) i fecii re(,ira"#rii i uri are) i fecie a lic=idului de a(ci"!. 2 ("adiul "ermi al a,are # i (uficie ! re al! $rav!. C4 d cir#&a ev#luea&! ,e ,arcur(ul c4"#rva a i) fica"ul ,#a"e deve i (ediul u ui =e,a"#carci #m ;"um#r! mali$ ! de&v#l"a"! ,lec4 d de la celulele =e,a"ice<. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul de cir#&! u ,#a"e fi clar ("a3ili" dec4" ,e 3a&a u ei 3i#,(ii =e,a"ice) "ra (cu"a a"e (au c=irur$icale. *ra"ame "ul) c#m,le6) vi&ea&!) 2 ,ri ci,al) ,reve irea (au 2 ce"i irea c# ("i"uirii fi3r#&ci) cir#&a fii d irever(i3il! # da"! i ("ala"!. *#"ui) ,r#ce(ul cir#"ic ,#a"e fi 2 ce"i i" ,ri (u,rimarea imedia"! i c#m,le"! a #ric!rei 3!u"uri alc##li&a"e. Preve irea i "ra"ame "ul ,ri ci,alel#r c#m,licaii ;"ra"ame "ul i feciil#rE a =i,er"e (iu ii ,#r"ale) ,ri derivaia c=irur$ical! a va(el#r 3#l aveE a a(ci"ei) ,ri admi i("rarea de diure"ice i ,ri reducerea a,#r"ului de (are< au ,ermi( ,relu $irea c# (idera3il! a vieii cir#"icil#r) dar ,acie ii ri(c! a"u ci (! c# "rac"e&e u =e,a"#carci #m. 2 ace(" ca&) e("e u e#ri ,#(i3il (! (e reali&e&e a3laia c=irur$ical! a "um#rii. *ra (,la "ul =e,a"ic c# ("i"uie (i $urul "ra"ame " radical al cir#&ei. El u e("e a,lica3il dec4" u ui um!r limi"a" de ca&uri) la ,acie ii de("ul de "i eri i 2 a3(e a c#m,licaiil#r va(culare $rave. CIS*ALBIE. Durere de ve&ic!. CIS*EC*OMIE. A3laie c=irur$ical! a 2 "re$ii ve&ici (au a u ei ,!ri di ea. Ci("ec"#mia e("e u a di m#dali"!ile de "ra"ame " al "um#ril#r ve&icale. E6i("! d#u! "i,uri de ci("ec"#mie.du,! um!rul i (i"uarea "um#ril#r de 2 de,!r"a". Ci("ec"#mia ,arial! ,ermi"e c# (ervarea u ei miciu i #rmale ,e c!i a"urale. Ea e("e i dica"! ,e "ru "um#rile ve&icale u ice (i"ua"e ,e # ,ar"e m#3il! a ,ere"elui ve&icii. Ca,aci"a"ea ve&icii e("e ade(ea redu(! du,! i "erve ie) dar # ca,aci"a"e #rmal! e("e recu,era"! 2 c4"eva lu i. Ci("ec"#mia "#"al! e("e a(#cia"! ade(ea) la 3!r3a") cu a3laia ,r#("a"ei ;,r#("a"#ci("ec"#mie< i) la femeie) cu cea a u"erului i a ure"rei ;,elvec"#mie a "eri#ar!<. Acea("! i "erve ie e("e ,rac"ica"! 2 ca&ul u ui ca cer 2 "i ( al ve&icii. O,era"ul u va mai ,u"ea (! uri e&e ,e c!i a"urale) "re3ui d (! fie reali&a"! # derivaie. CIS*ICERCOI. +#al! ,ara&i"ar! ,r#v#ca"! ,ri i fe("area cu ci("icerci) larvele "e iei ,#rcului. Ci("icerc#&a (e 2 "4l e"e mai ale( 2 Mada$a(car) 2 America La"i !) 2 Reu i# i 2 u ele !ri di A(ia i Eur#,a ;P#r"u$alia<. +#ala (e c# "rac"ea&! ,ri i $erarea de alime "e crude (au ,r#(" (,!la"e ,e care (e $!(e(c #u! de "e ie. Oul ccl#&ea&! 2 ("#mac) a,#i em3ri# ul de "e ie a:u $e 2 muc=i) derm (i mai ale( la #c=i (au 2 creier (i (e 2 c=i("ea&!) ,r#v#c4 d a,ariia u ei mici "um#ri de m!rimea u ui 3#3 de #re&) larva ci("icercului. SIMP*OME ?I SEMNE. L#cali&area 2 creier ,r#v#ac! cri&e de e,ile,(ie) dureri de ca,) c# vul(ii i v#me re,e"a"e. L#cali&area 2 $l#3ul #cular ,#a"e a "re a # ceci"a"e. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e l#cali&area larvel#r 2 c=i("a"e fie ,ri radi#$rafie (au (ca #$rafie cere3ral!) fie ,ri 3i#,(ie. *ra"ame "ul c# ("! 2 admi i("rarea de ,ra&icua "el ,e cale #ral!. C=i("ul "re3uie u e#ri (! fie (c#( ,e cale c=irur$ical!. CIS*INOI. +#al! cau&a"! de # "ul3urare a me"a3#li(mului ci("ei ei) acid ami a" care (e de,u e 2 u ele e(u"uri ;#c=i) ri ic=i) 2 de#(e3i<. CIS*INURIE. +#al! c# $e i"al! carac"eri&a"! ,ri "r'# e6creie uri ar! a #rmal de ridica"! a ci("i ei i al"#r aci&i ami ai di3a&ici ;U&i a) ar$i i a) #r i"i a<. CIS*I*. I flamaie acu"! (au cr# ic! a muc#a(ei ve&icale. O ci("i"! e("e cel mai de( m!r"uria u ei i fec"!ri cu $erme i ,a"#$e i) 3acili ;E(c=eric=ia c#li ] c#li3acil#&!] Pr#"eu( mira3ili(< (au) mai rar) cu # ciu,erc! ;Ca dida al3ica (<. Ea e("e mul" mai frecve "! la dia3e"ici) Ia femeile "i ere 2 ,eri#ada de ac"ivi"a"e (e6ual! i la femeile 2 (!rci a"e ;ci("i"! ,u"4 d cau&a c# "racii u"eri e cu ,eric#lul u ei a"eri ,rema"ure<. Ea e("e ade(ea le$a"! de # 3#al! care ("4 :e e"e elimi area ve&ical! a uri ii ;2 $u("are (au diver"icul al ure"rei) calculii ve&icali) "um#r! ve&ical!< (au di cau&a u #r 3ride =ime ale care a "re ea&!) 2 "im,ul ac"ului (e6ual) # i #culare 2 ure"r! i 2 ve&ic! a u #r $erme i ,re&e i 2 va$i . La 3!r3a") ea ,#a"e fi cau&a"! de u #3("ac#l ,r#("a"ic ;ade #m<. SIMP*OME SZ SEMNE. Ci("i"! (e ma ife("a ade(ea 3ru"al ,ri "r'# durere

(u,ra,u3ia !) dureri la miciu e) miciu i frecve "e i ev#ia im,eri#a(! de a elimi a d#ar c4"eva ,ic!"uri de uri !. Acea("! "ul3urare e("e (em ul ,re&e ei CIS*OCEL -MU ,ur#iului ;,iurie<) r!u mir#(i"#r i care c# i e ade(ea (4 $e ;ci("i"a =ema"uric!<. *em,era"ura r!m4 e #rmal!) a,ariia u ei fe3re (em al4 d "recerea (,re # i fecie mai ev#lua"! a c!il#r uri are. DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e a (am3lul ace("#r (em e. Berme ii 2 cau&! (u " ide "ificai ,ri "r'u e6ame ci"#3ac"eri#l#$ic al uri ii ;E.C.+.U.<) iar ,ri "r'# a "i3i#$ram! (e "e("ea&! (e (i3ili"a"ea la a "i3i#"icele u&uale. Ci("i"a e("e "ra"a"! ,ri admi i("rarea de a "i3i#"ice cu 3u ! elimi are uri ar!. La R/ #re du,! 2 c=eierea "ra"ame "ului (e face u c# "r#l al ("erili"!ii uri ii. Rece ") a f#(" 2 cerca" u "ra"ame " 8m# #d#&!9 ;# (i $ur! ,ri&! de a "i3i#"ic<. PREVENIRE. *ra"area cau&ei fav#ri&a "e e("e) de #3icei) (uficie "! ,e "ru a ,reve i #i acce(e de ci("i"a. 2 umer#a(e ca&uri "#"ui u ,#a"e fi ,u(! 2 evide ! ici # cau&!. Recidiva e("e a"u ci frecve "! i ,reve irea (e 3a&ea&! ,e re(,ec"area re$ulil#r i$ie ice i die"e"iceC c# (umul de lic=ide ;mai mul" de d#i li"ri ,e &i<) miciu ile frecve "e) i$ie a ,erfec"! $e i"al! i ,eri eal!) "ra"area eve "ualel#r c# ("i,aii. CIS*OCEL. C#3#r4rea ve&icii 2 va$i . U ci("#cel (urvi e mai ale( la femeile care au mai muli c#,ii) ca urmare a a"eril#r (au) mai de() du,! me #,au&!. Ci("#celul e("e "ra"a" ,ri reeducarea ,eri eului) cu (c#,ul de a'i 2 "!ri muc=ii) (au ,ri "r'# i "erve ie c=irur$ical! umi"! ci("#,e6ie) care urm!re"e ream,la(area ve&icii 2 cavi"a"ea ,elvia !. CIS*OBRA5IE. E6ame radi#l#$ie care ("udia&! ("area i fu ci# area ve&icii. INDICAII. Ci("#$rafia ,ermi"e (! fie #3(erva"e c# "ururile ve&icii) ca,aci"a"ea (a de evacuare i ("area ure"rei. Ea (e adre(ea&! 2 m#d de#(e3i" 3!r3ail#r) la care afeciu ile ,r#("a"ei le$a"e de v4r("! ;ade #mul de ,r#("a"!< ,#" ,r#v#ca # 2 "4r&iere i # dificul"a"e la uri a") ,recum i # evacuare i c#m,le"! a ve&icii. Ea ,ermi"e)de a(eme ea) (! (e l#cali&e&e "um#rile) ,#li,ii ve&icali i calculii i (! (e decele&e ,re&e a u ui reflu6 ve&ic#'ure"ral ;reflu6ul uri ii c!"re ri ic=i 2 cur(ul miciu ii<. *EONIC ?I DES5?URARE. Ci("#$rafia ece(i"! #,a'cifierea ve&icii) lucru reali&a3il 2 d#u! m#dali"!i. A 2 "im,ul ci(l#$rafiei ,ri ur#$rafie i "rave #a(!) #,acifierea (e #3i e i direc") ,r#du(ul de c# "ra(") i :ec"a" ,e cale ve #a(!) fii d elimi a" ,ri ri ic=i 2 uri ! i #,acifii d a("fel c!ile uri are. Clieele ve&icii (u " reali&a"e 2 ai "e) 2 "im,ul i du,! miciu e) ,ermi4 d evaluarea ("!rii ure"rei i ,u erea 2 evide ! a eve "ualului re&iduu ve&ical ,#("mici# al. Acea("! "e= ic! u ,ermi"e #3(ervarea reflu6ului ve&ic#'ure"ral. A 2 "im,ul ci("#$rafiei ,e cale re"r#$rad! (au (u,ra',u3ia a) ,r#du(ul de c# "ra(") dilua" 2 (er fi&i#l#$ic) e("e i :ec"a" direc" 2 ve&ic! ,ri "r'# (# d! i "r#du(! ,ri ,ere"ele (u,ra,u3ia ;ca"e"eri(m (u,ra,u3ia (u3 a e("e&ie l#cal!< (au 2 ure"r!E acea("! "e= ic! ece(i"! # a(e,(ie ri$ur#a(!) iar u (cur" "ra"ame " cu a "i3i#"ice ,#a"e fi ,re(cri( ,e "ru a ,reve i #rice ri(c i feci#(. Mai mul"e cliee (u " reali&a"e 2 "im, ce ve&ica (e um,le) a,#i 2 "im,ul miciu ii i du,! aceea. E5EC*E SECUNDARE. S,re de#(e3ire de Ci("#$rafia re"r#$rad!) 2 care ,r#du(ul i#da" u "rece 2 (4 $e) ci("#'$rafia ,ri ur#$rafie i "rave #a(! ,#a"e a "re a # reacie de i "#lera ! la i#dE acea("a e("e evi"a"! ,ri "r'u "ra"ame " a "ialer$ic ,re(cri( ,reve "iv ,acie il#r (e (i3ili. CIS*OMANOME*RIE. E6ame care ,ermi"e m!(urarea ,re(iu il#r 2 ve&ic! ,e m!(ur! ce acea("a (e um,le. Ci("#ma #me"ria e("e ,rac"ica"! cu a:u"#rul u ei mici (# de d#"a"! cu ca,"#are) i "r#du(! 2 ve&ic! du,! # u#ar! a e("e&ie l#cal! la 3!r3a" ;i "r#ducerea fii d mai e,l!cu"! la 3!r3a"<. Ve&ica e("e um,lu"! cu a,! i ,re(iu ile 2 re$i("ra"e (u " re,re&e "a"e $rafic. A("fel (e ,#" ("udia "ul3ur!rile ve&icale fu ci# ale de #ri$i e eur#l#$ic! i i c# "i e "ele uri are de ef#r". CIS*OPLAS*IE. I "erve ie c=irur$ical! care urm!re"e 2 l#cuirea 2 "#"ali"a"e a ve&icii (au a u ei ,!ri di ea du,! # ci("ec"#mie. CIS*OSCOPIE. E6ame e d#(c#,ic al ve&icii. INDICAII. Ci("#(c#,ia are (c#,uri dia$ #("ice i "era,eu"iceC #3(ervarea muc#a(ei ve&icale) a #rificiil#r ure"erale) a c#lului ve&ical i a ure"rei) efec"uarea de ,relev!ri di "r'# le&iu e (u(,ec"!) i "r#ducerea u ei (# de ure"erale) $=ida"! ,4 ! 2 ri ic=i ,e "ru a c!u"a) de e6em,lu) #ri$i ea u ei (4 $er!ri (au a celulel#r "um#raleE i) de a(eme ea) reali&area u #r radi#$rafii ale c!il#r re ale ,ri i :ec"area ,ri "r'# (# d! ure"eral!) a ,r#du(el#r radi##,ace) "ra"area u #r "um#ri ve&icale ,ri re&ecia elec"ric! (au cu la(er) di("ru$erea (au e6"ra$erea u #r calculi ve&icali.

DES5?URARE. Ci("#(c#,ia) 2 (c#, dia$ #("ic) u ece(i"! (,i"ali&are i (e ,rac"ic! cel mai de( f!r! a e("e&ie la femei i (u3 a e("e&ie l#cal!) ,ri a,licarea u ui $el) la 3!r3ai. Ci("#(c#,ia) 2 (c#, "era,eu"ic) (e de(f!#ar! 2 3l#cul #,era"#r) (u3 a e("e&ie $e eral! (au ,eridural!. E6ame ul e("e ,rac"ica" cu a:u"#rul u ui ci("#(c#,) u "u3 ri$id (au (u,lu d#"a" cu u (i("em #,"ic) care (e i "r#duce 2 ure"r!. Ci("#(c#,ia de "i, (u,lu ,ermi"e # e6,l#rare ve&ical! a"rauma"ic! i edurer#a(! la 3!r3ai. CIS*OS*OMIE. *e= ic! c=irur$ical! c# ("4 d 2 de(c=iderea ve&icii direc" la ivelul ,ielii. Ci("#("#mia ,#a"e fi "em,#rar! (au defi i"iv!. De("i a"! (! ,ermi"! evacuarea uri ei a"u ci c4 d ace(" lucru u e("e ,#(i3il ,e c!ile uri are :#a(e a"urale) ea e("e ,rac"ica"! dea(u,ra ,u3i(ului. -MCI*A5EREI. Prelevare (a $vi ! (elec"iv! a u ui (i $ur "i, de eleme "e celulare) celelal"e eleme "e fii d rei "r#du(e d# a"#rului. Eleme "ele ,releva"e ,#" fi ,lac=e"e ;"r#m3afere&!<) $l#3ule al3e ;leucafere&!<) limf#ci"e ;limfafere&!<) $l#3ule r#ii ;eri"r#fere&!<. Ci"afere&a) u"ili&a"! 2 "era,eu"ic! ,e "ru 2 de,!r"area celulel#r 2 e6ce( la u 3#l av 2 "im,ul leucemiil#r (au "r#m3#ci"emiil#r ;e6ce( al ivelului de "r#m3#ci"e<) e("e mai de( ,rac"ica"! la u d# a"#r (! !"#( ,e "ru a reali&a re&erve de ,r#du(e (,ecifice care ,#" fi "ra (fu&a"e a,#i 3#l avil#r. CI*OCROM. Pr#"ei ! i di(,e (a3il! ,r#ducerii de e er$ie de c!"re celule. CI*ODIABNOS*IC. Me"#d! de dia$ #("ic 3a&a"! ,e ("udiul micr#(c#,ic al celulel#r ,releva"e di #r$a i(m) fie ,ri ,u cie ;(4 $e) m!duv! #(#a(!<) fie ,ri raclare ;e6(uda"e) ,r#du(e de de(cuamare<. CI*OFIN. M#lecul! (ecre"a"! de c!"re limf#ci"e ;$l#3ule al3e care i "ervi 2 imu i"a"ea celular!< i de c!"re macr#fa$e ;celulele de a,!rare a #r$a i(mului cu mi(iu ea de a a3(#r3i ,ar"iculele ("r!i e< i im,lica"! 2 de&v#l"area i re$larea r!(,u (uril#r imu i"are. Ci"#Pi ele (u " ,e,"ide) mici ,r#"ei e c# ("i"ui"e di ami #aci&i) care aci# ea&! a(u,ra celulel#r de "i,uri varia"e ,#(ed4 d rece,"#ri ,r#,rii fiec!ruia di "re ele. U ele ci"#'Pi e au ,rimi" de umirea du,! fu cia l#r ,ri ci,al! ;i "er'fer# i) fac"#r ecr#&am al "um#ril#r<E al"ele ,#ar"! u ume $e eric) i "erleuPi !) urma" de u um!r ;de la l la -/<. U*ILIIARE *ERAPEU*IC. Pr#ducia i du("rial! de ci"#Pi e) du,! d# area $e el#r l#r) a ,ermi( de:a u"ili&area l#r 2 "ra"ame "ul ca cerel#r i al 3#lil#r (i("emului imu i"ar. CI*OLOBIE. S"udiu al carac"erel#r m#rf#l#$ice i fu ci# ale ale celulel#r. Ci"#l#$ia recur$e) 2 ,ri ci,al) la e6ame ul micr#(c#,ic al celulel#r. CI*OMEBALOVIRUS. Viru( A.D.N. di familia Oer,e(viridae ;=er,e( viru(<. Ci"#me$al#viru(ul e("e "ra (mi( ,ri c# "ac"ul cu (aliva i uri a c# "ami a"e i ,ri $l#3ulele al3e ;"ra (fu&ie<. O da"! ,!"ru ( 2 #r$a i(m) Ci"#me$al#viru(ul (e ("a3ile"e 2 limf#ci"e i r!m4 e ,e "ru "#a"! viaa. Ci"#me$al#viru(ul e("e re(,# (a3il de i fecii c# $e i"ale ;3#ala i clu&iil#r ci"#me$alice< i) la #rice v4r("!) de i fecii la"e "e care) frecve ") u dau ici u (im,"#m) (au (e "raduc ,ri "r'# fe3r! ,relu $i"! cu m# #' ucle#&! (a $vi !) eve "ual a(#cia"! cu # =e,a"i"!) # , eum#,a"ie (au # e cefali"!. I fecia ,#a"e) de a(eme ea) (! decla e&e # f#rm! de#(e3i" de $rav! de re"i i"!) a,r#a,e e6clu(iv #3(erva"! la (u3iecii a"i i de SIDA (au imu #'de,rimai. CIUM DIABNOS*IC ?I *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e face ,ri imu #flu#re(ce ! ;cerce"are 2 (4 $e a a "ic#r,il#r f!cui (! devi ! flu#re(ce i ,e "ru a fi vi&uali&ai<) ,ri cul"ivarea (4 $elui) uri ei (au (ecreiil#r) (au ,ri e6ame (er#l#$ic. *ra"ame "ul a "iviral) la ev#ie ,e cale l#cal! 2 a"i $erile #culare) e("e ,rec# i&a" 2 ca& de le&iu i c# ("i"ui"e la (u3iec"ul imu #de,rima". CI*OPA*OLOBIE. S"udiu al m#dific!ril#r m#rf#l#$ice ale celulel#r) ,r#v#ca"e de c!"re 3#li. CI*OPLASM. *#"ali"a"e a eleme "el#r care (e afl! 2 i "eri#rul celulei) cu e6ce,ia ucleului. CI*OPUNCIE. *e= ic! c# ("4 d 2 ,relevarea) cu a:u"#rul u ui ac fi ) de celule di "r'# le&iu e (i"ua"! 2 ,r#fu &ime 2 vederea u ui dia$ #("ic fil#l#$ic. SINONIMC ci"#l#$ie ,ri ,u cie. INDICAII. Dei "#a"e #r$a ele (u " acce(i3ile u ei ci"#,u cii) "ere urile ,rivile$ia"e de a,licare a ace("eia (u " c=i("urile #varie e lic=idie e ;,e care ci"#,u cia ,ermi"e) de al"fel) (! le "ra"e&e ,ri vida :area c=i("ului< i "um#rile ;2 de#(e3i cele ale (4 ului<. DES5?URARE. Pu cia e("e $=ida"! ,ri ,al,are (au) ,e "ru #r$a ele ,r#fu de ;,l!m4 ) fica") ,a crea(<) ,ri "e= icile de ima$erie medical! ;radi#l#$ie) ec#$rafic) (ca #$rafie<. Dac! i #cui"a"ea i (im,lici"a"ea reali&!rii ci"#,u ciei au f!cu" di ea # "e= ic! de e6,l#rare de u f#ar"e mare i "ere() ea u ,ermi"e "#lui) (,re de#(e3ire de 3i#,(ie) (! ("a3ilea(c! u dia$ #("ic clar. CIUM. +#al! i feci#a(! i c# "a$i#a(! $rav! cau&a"! de # 3ac"erie) 3acilul lui >er(i (au >er6i ia,e("L(. SINONIMC ,e("a. 2 c! (u " #3(erva"e ca&uri i&#la"e i ,ui e 2 N#ul Me6ic ;(udul SUA<) 2 Me6ic) 2 I dia) 2 *urPe("a e"c.

Re&erv#rul de 3acili e("e #3#la ul) (au) 2 A(ia Ce "ral!) meri# ul ;u r#&!"#r (!l3a"ic<. +#ala (e "ra (mi"e 2 "re a imale i de la a imal la #m ,ri i "ermediul ,uricil#r. Omul ,#a"e) de al"fel) (! c# "rac"e&e 3#ala 2 "r'# f#rm! de#(e3i"! de cium! ;,e("a ,ulm# ar!<) ,ri i =alarea de ,ic!"uri de (aliv! ,r#ve i d de la u (u3iec" i fec"a". S-MP*OME ?I SEMNE A Ciuma 3u3# ic! (e c# "rac"ea&! ,ri 2 e,!"ura ,uricelui. Ea (e "raduce ,ri "r'# fe3r! ridica"!) ,ri fri(#a e i ,ri dureri difu&e) urma"e de # im,#r"a "! umflare a $a $li# il#r limfa"ici) 2 ,ar"icular a cel#r i $=i ali) i ,ri (u,urarea l#r ;3u3# ,e("#(<. A Ciuma SJU ,e("a ,ulm# ara $e erea&! # fe3r! ridical! i # , eum#,a"ie acu"! a(fi6ia "!) cu e6,ec"#raii a3u de "e i (a $vi #le "e. CIUPERCI -MM A 5#rma (e,"icemica ,ur! (urvi e direc" du,! c# "ami are (au du,! a,ariia 3u3#a el#r ,e("#a(e. Ea (e "raduce ,ri "r'# fe3r! ridica"!) ,ri fri(#a e) ,ri "r'u delir i # ("are de ,r#("raieE ev#luia e("e ra,id!) fa"al! 2 a3(e a "ra"ame "ului. *RA*AMEN* ?I PREVENIRE. A "i3i#"icele ;("re,"#'mici a< "ra"ea&! de#(e3i" de eficace ciuma. Ri(curile de e6"i dere e,idemic! (u " a,r#a,e ule dac! (u,rave$=erea (a i"ar! i m!(urile #ficiale (u " re(,ec"a"e. Ciuma e("e # 3#al! cu declarare #3li$a"#rie. Au"#ri"!ile cer i&#larea 3#l avului ;re$leme "are (a i"ar! i "er ai# al!<. E6i("! u vacci rec#ma da" ,r#fe(iu il#r de ri(c ;"e= icie ii di la3#ra"#arele care ma i,ulea&! 3acilul) mu ci"#rii a$ric#li di &# ele afec"a"e de acea("! 3#al!<. CIUPERCI. Or$a i(me vii ce ,#(ed! u ucleu celular "i,ic. Li,(i"e de cl#r#fil!) ele "r!ie(c ,e (eama ma"eriil#r #r$a ice ;fie (a,r#fi"e ,e ma"erialele i er"e) fie ,ara&i"e la #m) a imale i ,la "e<. Ele (e =r! e(c ,ri a3(#r3ia reali&a"! de'a curme&iul ,ere"elui celular. E6i("! mai 3i e de -U;- ;FF< (,ecii de ciu,erci. U ele (u " micr#(c#,ice ;levuri) muce$aiuri e"c.<) al"ele ,#(ed! car,#f#ri) ace("ea fii d 8ciu,erci9 2 adev!ra"ul (e ( al cuv4 "ului. U ele ciu,erci (u " u"ile i :#ac! u r#l 2 i du("riile de ferme "aie ;3ere) vi ) ,4i e<) 2 ,re,ararea 3r4 &e"uril#r) 2 ,r#ce(area de e &ime e"c. 2 d#me iul medical) i "ere(ul l#r re&id! 2 ,re,ararea de a "i3i#"ice) de e("r#$e i) de a a3#li&a "e. Al"e ciu,erci (u " v!"!m!"#are) ,ara&i"ea&! ,la "ele) al"erea&! alime "ele du,! rec#l"are) de"eri#rea&! ma"erialele. O (erie de ciu,erci) care cre(c (,# "a 2 a"ur! (au care (u " cul"iva"e) c# ("i"uie e6cele "e ma"erii c#me("i3ileE c# i 4 d ,4 ! la .US a,!) ele (u " c# c#mi"e " 3#$a"e 2 $lucide) 2 ,r#"ei e) 2 (!ruri mi erale i 2 vi"ami e. Al"ele (u " #"r!vi"#are i ,r#v#ac! i "#6icaii $rave) u e#ri m#r"ale. U ele (,ecii) c# i 4 d ,(il#ci3i !) au ,r#,rie"!i =aluci #$e e. Ciu,ercile (u " im,lica"e 2 "rei "i,uri de 3#al!C mic#&e ;i fecia u ui e(u" viu<) aler$ii ;reacia u ui i divid le$a"! de i =alarea (,#ril#r la c# "ac"ul cu # ciu,erc!<) mic#'"#6ic#&ele ;i "#6icaii re&ul"4 d di i $erarea me"a3#liil#r fu $ici "#6ici<. I "#6icaiile alime "are cau&a"e de ciu,erci) 2 ca& de i $erare a u #r ciu,erci #"r!vi"#are) i "#6icaia (e ,#a"e ma ife("a imedia" (au du,! # ,eri#ad! de i cu3aie varia3il!) du,! "i,ul de ciu,erc! i $era"!. Se de#(e3e(c diferi"e "i,uri de i "#6icaie du,! "#6i a re(,# (a3il! i du,! efec"ul ,e care 2l ,r#duce. Pe "ru a evi"a #rice #"r!vire cu ciu,erci) e("e i di(,e (a3il (! (e 2 vee ide "ificarea ,ri carac"erele l#r a (,eciil#r ,ericul#a(e i (! (e i "er&ic! (i("ema"ic c# (umarea #ric!rui e6em,lar a c!rui ide "ificare e("e 2 d#iel ic!. *RA*AMEN*) 2 faa u ei i "#6icaii) (e im,u e aler"area ce "rului de (,eciali"a"e cel mai a,r#,ia" cu (c#,ul (! (e admi i("re&e "ra"ame "ul adecva"C (,!la"uri ("#macale) "ra"area =e,a"i"ei (au a efri"ei) reec=ili3rarea i# ic! a (4 $elui e"c. CLACAN. Ru,ere a u ui mic um!r de fi3re mu(culare. SINONIMC mi#re6d. U claca: e("e c# (eci a u ui ef#r" de i "e (i"a"e (u,eri#ar! ca,aci"!il#r muc=iului. Durerea ,e care # #ca&i# ea&! u claca: e("e vie i l#cali&a"!) iar a,ariia u ui =ema"#m) frecve "!. O ec#$rafic ,#a"e c#m,le"a e6ame ul cli ic c# firm4 d =ema"#mul. *ra"ame "ul face a,el la #di= !) u 3a da: c#m,re(iv a(#cia" cu a,licarea de $=ea! i admi i("rarea de a "ii fla'ma"#are. El ,#a"e fi c#m,le"a") 2 ca&ul u #r le&iu i im,#r"a "e) ,ri Pi e&i"era,ie ;ma(a:e de dre are) elec"r#"era,ie<. CLAMPAN. O3"urare "em,#rar! a u ui va( (au a "u3ului di$e("iv cu a:u"#rul u ei cleme. CLAUDE +ERNARD'OORNER ;(i dr#m al lui<. Si dr#m care afec"ea&! u #c=i (au am3ii i a(#cia&! # mi#&! ;mic#rarea diame"rului ,u,ilei<) # 2 $u("are a fa "ei ,al,e3rale ,ri ,"#(i( ;c!derea ,le#a,ei (u,eri#are< i # e #f"almie ;2 fu darea $l#3ului #cular 2 #r3i"!<. Si dr#mul lui Claude +er ard'O#r er e("e c# (ecu"iv u ei a"i $eri a (i("emului erv#( ve$e"a"iv

(im,a"ic. *ra"ame "ul (i dr#mului Claude +er ard'O#r er e("e cel al cau&ei. CLAUDICA*IE. Nere$ulari"a"e a mer(ului. SINONIMC c=i#,!"a". CLAUDICA*IE IN*ERMI*EN*. Si dr#m carac"eri&a" ,ri "r'# durere (au # (l!3iciu e mu(cular! ce (urvi e 2 "im,ul mer(ului) #3li$4 d (u3iec"ul (! (e #,rea(c!. Cau&ele claudicaiei i "ermi"e "e ,#" fi va(culare (au eur#l#$ice. CLAUS*RO5O+IE. *eam! 3#l !vici#a(! de (,aiile 2 c=i(e. Clau("r#f#3ia e("e ade(ea re&ul"a"ul u ei e6,erie e "rauma"i&a "e a(#cia"! de u l#c 2 c=i(. P#a"e fi v#r3a de u fe #me "rec!"#r) care di(,are de la (i e. *#"ui) clau("r#'f#3ia ece(i"! # ,(i=#"era,ie de f# d (au # "era,ie c#m,#r"ame "al!. CLAVICUL. O( lu $) 2 f#rm! de S f#ar"e alu $i") (i"ua" la ivelul um!rului. A 5rac"uri[e de clavicula (u " cele mai frecve "e frac"uri. Ele (urvi cel mai de( ,ri c!derea ,e um!r. *ra"ame "ul l#r e("e #r"#,edic) ,ri (im,l! im#3ili&are cu u 3a da: (au cu u i el ela("ic 2 d#i" 2 f#rm! de / care (#lidari&ea&! umerii. A Lu6aiile de clavicul! (urvi mai ale( la (,#r"ivi. Ele ,#" fi mai mul" (au mai ,ui $rave) de la (im,la e "#r(! ,4 ! COABULARE la ru,erea li$ame "ar! c#m,le"!. *ra"ame "ul e("e fie fu ci# al ;reeducare<) fie c=irur$ical. CLAVUS. 'G +**UR) DURILLON. CLEP*OMANIE. P#r ire maladiv! de a c#mi"e fur"uri. Cle,"#ma ia e("e ade(ea a,r#,ia"! de evr#&a #3(e'(i# al!. Mai frecve "! la femei) ea (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# d#ri ! #3(eda "! de a fura) # lu,"! 2m,#"riva ace("ei d#ri e i # uurare 2 "im,ul "recerii la aciu e) urma"! de remu'c!ri. 5ur"urile cle,"#ma iace u au vre#da"! u carac"er u"ili"ar i (e 2 rude(c cu al"e c# dui"e c#m,ul(ive ;,a(iu ea ,a"#l#$ic! ,e "ru :#curile de #r#c) de e6em,lu<. *ra"ame "ul e("e 3a&a" ,e ,(i=#"era,ie. CLIMA*OLOBIE. 2 medici !) ("udiul i flue ei clima"el#r a(u,ra #r$a i(mului. U ele clima"e mari e (u " 3i ef!c!"#are 2 ca& de reuma"i(m. E6,u erea la (#are) di cau&a aciu ii ul"ravi#le"el#r a(u,ra (i "e&ei vi"ami ei D) e("e fav#ra3il! vi dec!rii ra=i"i(mului. Efec"ul (eda"iv al clima"el#r de e( e("e rec#ma da" 2 de#(e3i ,acie il#r (urme ai i c# vale(ce il#r. CLINIC) '. Care (e refer! la #3(ervarea ,acie "ului. I f#rmaia cli ic! e("e adu a"! ,ri 2 "re3!rile ,u(e (u3iec"ului i 2 urma e6ami !rii lui direc"e) #,eraii efec"ua"e de c!"re medic cu i "e ia de a ,u e u dia$ #("ic. CLI*ORIS. Mic #r$a erec"il al a,ara"ului $e i"al e6"er femi i (i"ua" 2 ,ar"ea a "eri#ar! a vulvei. +#$a" i erva" i iri$a") cli"#ri(ul devi e "ur$e(ce " i mai (e (i3il 2 cur(ul u ei ("imul!ri (e6uale. CLON. *#"ali"a"ea celulel#r care deriv! de la # (i $ur! celul! i care au) 2 c# (eci ! u ,a"rim# iu $e e"ic ri$ur#( ide "ic cu cel al celulei i iiale. CLONIE. 'G MIOCLONIE. CLONOROIAI (au CLONORCOI. +#al! ,ara&i"ar! a,!ru"! 2 urma i fe("!rii ca alel#r 3iliare ale fica"ului cu "rema"#de ;di("#ma"#&!<. SINONIMC #,i("#r=ia&a. Cl# #r=ia&a e("e cau&a"! de i $e("ia de "rema"#de ;viermi ,lai de c4iva milime"ri lu $ime<. Acea("a (e 2 "4m,l! m4 c4 d ,e"i cru&i i fe("ai) care 2l ,#" c# "ami a ,e (u3iec" cu "rema"#de. Cl# #r=ia&a (e 2 "4l e"e 2 !rile di E6"remul Orie " i 2 Eur#,a Ce "ral!. Cl# #r=ia&a (e ma ife("! ,ri cri&e de c#lic! =e,a"ic!) ,ri ,u(ee de ic"er ;$!l3i are<) # cir#&! a(em! !"#are cir#&ei alc##lice) mai rar ,ri "r'u ca cer al c!il#r 3iliare. *ra"ame "ul) f#ar"e eficace) c# ("! 2 admi i("rarea ,e cale #ral! de ,ra&icua "el. Preve irea c# ("! 2 ,re,ararea "ermic! a ,e"elui 2 ai "e de a fi c# (uma". 'G DIS*OMA*OI. CLORO5ORM. Lic=id i c#l#r) v#la"il) u"ili&a" c4 dva ca a e("e&ic. CLOS*RIDIUM. +ac"erie a aer#3! ("ric" Bram ,#&i"iv!. COAD DE CAL. 5a(cicul de c#rd#a e erv#a(e (i"ua" 2 ,ar"ea i feri#ar! a c#l#a ei ver"e3rale. C#ada de cal e("e c# ("i"ui"! di r!d!ci ile ervil#r m!duvei (,i !rii) care (e afl! la ivelul ul"imel#r "rei ver"e3re l#m3are) ver"e3rele (acrale i ver"e3rele c#cci$ie e. O c#m,re(ie 2 ace(" l#c ,r#v#ac! ceea ce (e ume"e (i dr#mul c#&ii de cal. Ace("a e("e c# (ecu"iv) de cele mai mul"e #ri) u ei =er ii di(cale (i"ua"e 2 "re ver"e3rele l#m3are. Acea("! c#m,re(ie a "re ea&! # ,ara,le$ie &i(! ,eriferic! (au fla(c!) ce (e carac"eri&ea&! ,ri "r'# dimi uare a "# u(ului mu(cular al mem3rel#r i feri#are) # a"r#fie a muc=il#r i # a3#lire a refle6el#r. +#l avul (ufer! de dureri care iradia&! 2 re$iu ea l#m3ar! la 2 !limea ,eri eului i a mem3rel#r i feri#are) ,recum i i (e (i3ili"a"e a ,ielii ,eri eului) #r$a el#r $e i"ale i a ,!rii de (u( a c#a,(el#r. Se #3(erv!) de a(eme ea) i (em e $e i"ale ;im,#"e !<) i (fi c'"erie e ;,ierderea ev#ii de a uri a) i c# "i e ! (au) di c# "r!) re"e ie de uri !<. Si dr#mul c#&ii de cal "re3uie (! fie "ra"a" de ur$e ! ,ri "r'# i "erve ie eur#c=irur$ical! de dec#m,re(ie ;a3laia u ei =er ii di(cale (au a u ei "um#ri e"c.<. COABULARE. *ra (f#rmare a (4 $elui lic=id 2 $el (emi(#lid.

A "re 4 d f#rmarea c=ea$ului) c#a$ularea ,ermi"e ca (4 $erarea c# (ecu"iv! u ei r! iri (! fie #,ri"!. Ace(" ,r#ce( e("e c# (eci a u ei 2 l! uiri de reacii c=imice im,lic4 d diferi"e (u3("ra"uri i e &ime ,la(ma"ice. Ea ,u e 2 :#c -J fac"#ri) care i "ervi 2 ace(" la de reacii. Ace("e i "eraciu i c#m,le6e au dre," re&ul"a" "ra (f#rmarea u ei ,r#"ei e (#lu3ile) fi3ri #$e ul) 2 "r'# ,r#"ei ! i (#lu3il!) fi3ri a) care f#rmea&! arma"ura c=ea$ului. *UL+URRI DE COABULARE A O c#a$ulare deficie "a e("e) 2 $e eral) c# (eci a u ei "r#m3#,e ii ;ca "i"a"e i (uficie "! de ,lac=e"e<) a u ei care e 2 diferii fac"#ri ai c#a$ul!rii (au a u ei a #malii a va(el#r (a $vi e. Ace("ea (e "raduc ,ri "r'# ,redi(,#&iie de a (uferi =em#ra$ii i "er e i e6"er e. A O c#a$ulare ,rea mare (au =i,erc#a$ularea ,#a"e fi le$a"! de # cre"ere a ivelului fac"#ril#r de c#a$ulare) la (f4ri"ul u ei (arci i de e6em,lu) de # dimi uare a ca "i"!ii de e &ime a "ic#a$ula "e ;3#al! =e,a"ic!<) de # 2 ce"i ire a flu6ului (a $vi . Acea("! (u,rac#a$ulare ,#a"e a "re a # "r#m3#&! ;f#rmarea u ui c=ea$ 2 "r'# ar"er! (au 2 "r'# ve !<. PRO+E DE COABULARE. Diferi"ele "ul3ur!ri ale c#a$ul!rii (u " dia$ #("ica"e ,ri e6ame e ale ,r#ce(ului COABULARE IN*RAVASCULAR DISEMINA* -MR c#a$ul!rii (4 $elui) u e6ame $l#3al ;"im,ul de c#a$ulare< (au a ali"ic ;dura"a fiec!reia di "re cele "rei fa&e<) i ,ri um!r!"#ri ale $l#3ulel#r ;m!(urarea ivelului de =em#$l#3i a i a um!rului de $l#3ule al3e) de ,lac=e"e i de $l#3ule r#ii ,e milime"rul cu3 de (4 $e<. Aceleai e6ame e ,ermi") de a(eme ea) (! (e urm!rea(c! re&ul"a"ele u ui "ra"ame " cu a "ic#a$ula " admi i("ra" (u3iec"ului cu (c#,ul de a reduce u ri(c de "r#m3#&!. COABULARE IN*RAVASCULAR DISEMINA*. Si dr#m =em#ra$ie carac"eri&a" ,ri f#rmarea de c=ea$uri 2 micile va(e (a $vi e) a "re 4 d ,r!3uirea fac"#ril#r de c#a$ulare. COANE. Orificii ,#("eri#are ale f#(el#r a&ale. A"re&ia c#a al! ;a3(e a c# $e i"al! a de&v#l"!rii c#a el#r< a "re ea&! dificul"!i re(,ira"#rii la #u' !(cu". *ra"ame "ul c# ("! 2 de(c=iderea l#r ,e cale c=irur$ical!. COAPS. Se$me " al mem3rului i feri#r cu,ri ( 2 "re #ld i $e u c=i. SINONIMC[e[[\<. Sc=ele"ul c#a,(ei e("e c# ("i"ui" di femur) ar"icu'l4 du'(e 2 ,ar"ea de (u( cu c#"ilul ,e "ru a f#rma #ldul) iar 2 :#( cu "i3ia i r#"ula ,e "ru a f#rma $e u c=iul. PA*OLOBIE. C#a,(a ,#a"e fi (ediul le&iu il#r #(#a(e ;frac"uri de femur<) le&iu il#r va(culare ;ar"eri"!) ,la$! ar"erial!) de3i"!) varice<) dureril#r de #ri$i e erv#a(! ;crural$ie) (cia"ic!< (au al le&iu il#r mu(culare ;2 "i dere) =ema"#m (au ru,"ur! a cvadrice,(ului<. COARC*AIE AOR*IC. 2 $u("are c# $e i"al! a a#r"ei) l#cali&a"! 2 ,ri ci,al 2 "#race) la #ri$i ea ,!rii de(ce de "e a a#r"ei "#racice) du,! f#rmarea ar"erei (u3claviare. SINONIMC ("e #&a a i("mului a#r"ic. C#arc"aia a#r"ic! ("4 :e e"e cur$erea (4 $elui 2 a#r"!. Ea ,r#v#ac! # cre"ere a ,re(iu ii ar"eriale 2 am# "e i c#r&il#r v#cale ;,r#fe(#ri) #ra"#ri) c4 "!rei e"c.<E u (im,lu re,au( v#cal cu edi e de #r"#f# ie ;reeducarea v#cii< re&#lv! ,r#3lema) 2 ca& c# "rar "re3uie ,rac"ica"! a3laia. Ca cerul lari $elui) ade(ea c# (ecu"iv u ei lari $i"e cr# ice) ,#a"e fi limi"a" d#ar la c#r&ile v#caleE ,r#$ #("icul lui e("e a"u ci de("ul de 3u ) mai ale( dac! "ra"ame "ul e("e ,rec#ce. De al"fel) fu ci# area c#r&il#r v#cale ,#a"e fi ,er"ur3a"! de # c#m,re(ie a ervil#r lari $elui cau&a"! de # "um#are a $4"ului) ca,ului (au "#racelui. COAS*. 5iecare di "re #a(ele ,la"e) 2 f#rm! de arc) care c# ("i"uie arm!"ura "#racelui. Se (#c#"e(c) de (u( 2 :#() -M ,erec=i de c#a("e) fiecare fii d a"aa"! u ei ver"e3re d#r(ale. *#"ali"a"ea l#r c# ("i"uie 2m,reu ! cu ("er ul cuca "#racic!. Se ,#" de#(e3i c#a("ele adev!ra"e ;de la l la 1<) u i"e cu ("er ul ,ri car"ila$iile c#("aleE c#a("ele fal(e ;de la / la -U<) a c!r#r e6"remi"a"e a "eri#ar! (e u e"e cu car"ila$iul c#("al (u,raiace "E i c#a("ele li3ere ;-- i -M<) al c!r#r car"ila$iu r!m4 e li3er. PA*OLOBIE. 5rac"urile de c#a("e (u " frecve "e la adul") mul" mai mare la c#,il) di cau&a (u,leei "#racelui (!u. Surve i"e 2 m#d #3i ui" du,! # c!dere (au du,! # l#vi"ur!) frac"urile ,r#v#ac! # durere a(cui"! i # umflare a e(u"uril#r adiace "e. Dia$ #("icul e("e c# firma" ,ri radi#$rafie. 5rac"urile care u afec"ea&! dec4" u um!r limi"a" de c#a("e (u " 3e i$ e i "ra"ame "ul l#r e("e d#ar a al$e&ic. Durerile) acce "ua"e de c!"re mic!rile re(,ira"#rii (au de "u(e) di(,ar de la (i e 2 c4"eva (!,"!m4 i) 2 (c=im3) frac"urile ,luric#("ale) mai ale( cele care ,r#v#ac! u v#le" "#racic ;,#riu e a ,ere"ului "#racic de(#lidari&a"! de a (am3lul (c=ele"ului<) ,#" ,u e 2 ,eric#l viaa r! i"ului ,ri dec#m,e (are re(,ira"#rie acu"!. *ra"ame "ul) i ("i"ui" de ur$e ! i 2 mediu (,i"alice(c ;c=irur$ie<) ece(i"! fi6area v#leiului "#racic (i # ve "ilaie a(i("a"!. de() # (u,re(ie a 3!"!il#r ar"erel#r femurale 2 &# a i $=i al!. C=irur$ia c# ("! 2 a3laia &# ei 2 $u("a"e i 2 "r'# (u"urare a cel#r d#u! (e$me "e a#r"ice (u,ra i (u3iace "!.

COARD VOCAL. Mic! ("ruc"ur! fi3r#a(! a lar$i '$elui) 2 f#rm! de c#rd# ) ,ermi4 d f# aia. S*RUC*UR ?l 5UNCIONARE) 2 um!r de d#u!) c#r&ile v#cale (c=iea&! # mic! ,r#emi e ! #ri&# "al! ,e ,ere"ele la"eral al lari $elui. 2 "re ele (e $!(e"e re$iu ea $l#"ei) care (e,ar! re$iu ea (u,ra$l#"ic! i re$iu ea (u3'$l#"ic!) "#"ul c# ("i"ui d lari $ele. C#r&ile v#cale (u " e6ami a"e de c!"re medicul (,eciali(" 2 decur(ul u ei lari $#(c#,ii. PA*OLOBIE. Lari $i"a ;i flamaia< cr# ic! e("e u a di "re ,a"#l#$iile cele mai frecve "e ale c#r&il#r v#cale) iar "ra"ame "ul (!u e("e cel al cau&ei ;"a3a$i(m e"c.<. 2 ,lu() e6i("! mai mul"e feluri de "um#ri 3e i$ e) 2 "re care #dului COAS*EI CERVICALE ;(i dr#m al<. C#m,re(ie a va(el#r ;ar"era (u3claviar!< i a ,le6uril#r erv#a(e ale 3a&ei $4"ului ;#ri$i ea ervil#r mem3rului (u,eri#r< de c!"re # c#a("! (u,ra umerar!. U ii i divi&i (e a(c ,ur"!"#ri ai u ei c#a("e (u,lime "are umi"e c#a("! cervical!) ,#r i"! di a a,"ea ver"e3r! cervical! i (i"ua"! dea(u,ra c#a("el#r #rmale. C#m,re(ia ar"erei (u3claviare ,#a"e ,r#v#ca # i(c=emie (au # "r#m3#&!) cea a ,le6ului 3ra=ial ,are("e&ii ;fur ic!"uri< (au dureri ale mem3rului (u,eri#r. Radi#$rafia ,ermi"e dia$ #("icul. *ra"ame "ul c# ("! 2 a3laia c=irur$ical! a ace("ei c#a("e (u,ra umerare. CO+AL*O*ERAPIE (au CO+AL*ERAPIE. U"ili&are "era,eu"ic! a radiaiil#r $amma de 2 al"! e er$ie ;l )MKMeV<) ,r#ve i d de la # (ur(! de c#3al" Y;< radi#ac"iv) cu i "e ia de a di("ru$e celulele ca cer#a(e. C#3al"#"era,ia e("e "e= ica cea mai u"ili&a"! 2 radi#"era,ie. Ea a (u3mi a") 2 ce,4 d cu dece iul al ci cilea) ra&ele H) de#arece ,r#"e:ea&! mai 3i e ,ielea i #3i e u -MK COLABEN ra dame " mai 3u ) 2 ,r#fu &ime i mai mare #m#$e i"a"e a radiaiei. 'G RADIO*ERAPIE. COC. +ac"erie de f#rm! r#"u d! (au #valar!. COCAIN. Alcal#id a"ural (au (i "e"ic) u"ili&a" 2 medici ! ca a e("e&ic l#cal i c# (idera" ("u,efia ". INDICAII) 2 ("are a"ural!) c#cai a u mai e("e 2 "re3ui a"! dec4" (u3 f#rma de (#luie ulei#a(! ;c#lir MS< i de ,#m!da cu a"r#,i ! i c#cai !. Cl#r=idra"ul de c#cai !) (u3("a ! (i "e"ic!) e("e u ,u"er ic a e("e&ic l#cal i u ,u"er ic va(#c# ("ric"#r. Eu e("e 2 (cri(! ,e li("a (u3("a el#r ("u,efia "e. IN*OHICAIA. 5#l#(irea ,relu $i"! a c#cai ei ;,ri i =alare (au i :ec"are< duce la "#6ic#ma ieC acea("a ,r#v#ac! # e6ci"are a ce "ril#r cere3rali ,(i=ici i (e &#riali i # dimi uare a (e &aiei de #3#(eal!. De al"fel) i =al!rile re$ula"e ,#" a "re a le&iu i ale (e,"ului a&al) iar d#&ele ,u"er ice $e erea&! u e#ri u c#m,#r"ame " ,(i=#"ic. Su,rad#&a ,#a"e a "re a c# vul(ii) # c#m! (au u c#la,( care (f4re"e u e#ri cu m#ar"ea ,ri ("#, cardiac. 8CracP9'ul e("e # f#rm! ,urifica"! de c#cai ! ale c!rei efec"e (u " mul" mai ra,ide) mai i "e (e i mai ,ui ,relu $i"e. C# (eci ele a(u,ra ac"ivi"!ii cardiace ,#" fi m#r"ale. COCCIDIOIDOI. +#al! i feci#a(! ,r#v#ca"! de c!"re ciu,erca C#ccidi#idi( immi"i(. SINONIMC c#ccidi#idumic#&!. C#ccidi#id#&a (e 2 "4l e"e 2 re$iu ile deer"ice di Calif#r ia) America Ce "ral! i America de Sud. Acea("! 3#al! (e c# "rac"ea&! ,ri i =alarea de ,ul3eri c# i 4 d (,#ri. C#ccidi#id#mic#&a ,r#v#ac! (im,"#me ,ulm# are fe3rile) a(em! !"#are cel#r ale $ri,ei (au ale "u3ercul#&ei) care ,#" (! (e a(#cie&e u #r ma ife("!ri $e eraleC eri"em #d#( ;eru,ie de ,l!ci ,e mem3rele i feri#are<) (u,uraii #("e#ar"iculare) me i $i"!. C#ccidi#id#mic#&a e("e "ra"a"! ,ri admi i("rarea de a "ifu $ice. COCCIDIOI IN*ES*INAL. +#al! ,ara&i"ar! ,r#v#ca"! de ,re&e a 2 i "e("i a c#ccidiil#r. C#ccidiile (u " ,r#"#&#are care i fe("ea&!) de #3icei) a imalele) mai rar #ame ii. *ra"ame "ul c#ccidi#&ei e("e cel al (im,"#mel#r. COCCIBODINIE. Durere a re$iu ii c#cci$ie e. O c#cci$#di ie are dre," #ri$i e u "rauma"i(m direc" (au # e "#r(! a li$ame "el#r (acr#c#cci$ie e. La ,er(#a ele 2 v4r("!) ea ,#a"e de&v!lui # frac"ur! de #3#(eal! a (acrumului ;frac"ur! (,# "a ! le$a"! de 2m3!"r4 irea (au de u&ura #(ului<) 2 (f4ri") ea e("e a(#cia"! u e#ri cu # ("are de,re(iv!. Rede"e,"a"! de ,re(iu ea v4rfului c#cci(ului) c#cci$#di ia face dificil ("a"ul 2 e&u". *ra"ame "ul de,i de de cau&!) dar) 2 "#a"e ca&urile) "re3uie (! (e evi"e "im, de c4"eva (!,"!m4 i ,#&iia e&4 d! ,e c#ci() a:u"4 du'(e de ,eri ,ar"ea de (u( a c#a,(el#r. C ,e "ru a evi"a (,ri:i ul ,e COCCIS. Se$me " i feri#r al c#l#a ei ver"e3rale. 5rac"ura de c#cci( e("e cel mai de( c# (ecu"iv! u ei c!deri ,e fe(e. Ea ,r#v#ac! # durere vie) care dera :ea&! 2 ,#&iia ae&a". E6ame ul i radi#$rafiile c# firm! dia$ #("icul. Acea("! frac"ur! (e c#m,lic! du,! u "im, cu # c#cci$#di ie) durerea c#cci(ului ,er(i("4 d mai mul"e (!,"!m4 i. *ra"ame "ul (!u) la fel ca i al c#cci$#di iei) e("e (im,"#ma"ic i (e limi"ea&! la ,re(crierea de

a al$e&ice (au de a "ii flama"#are. COCO+ACIL. +ac"erie a c!rei f#rm! e("e i "ermediar! 2 "re cea a u ui c#c ;(feric< i cea a u ui 3acii ;alu $i"<. COD BENE*IC. Si("em mulumi"! c!ruia i f#rmaia $e e"ic!) c# i u"! (u3 f#rm! c=imic! 2 A.D.N.' ul ucleel#r celulel#r) ,#a"e c#ma da (i "e&a ,r#"ei el#r c# ("i"u"ive ale ma"eriei vii. COE5ICIEN* IN*ELEC*UAL. Ra,#r" 2 "re v4r("a mi "al! i v4r("a real! a u ui i divid) mul"i,lica" cu -UU) v4r("a mi "al! fii d evalua"! ,ri "r'# (erie de "e("e. Pri defi iie) c#eficie "ul i "elec"ual #rmal e("e l ;H<. Dac! e("e (u3 1U) el "raduce # de3ili"a"e mi "al!. Dac! e("e mai mare de -RU) el i dic!) la u c#,il) fa,"ul c! e("e (u,rad#"a". C#eficie "ul i "elec"ual a f#(" cri"ica" ade(ea) de#arece u i e c# " de ,er(# ali"a"ea $l#3al! a (u3iec"ului i ,e "ru c! re&ul"a"ele de"ermi !rii lui ,#" fi i flue a"e de mediul (#ci#cul"ural al c#,ilului) de reacia (a afec"iv! fa! de e6ami a"#r e"c. Ace("a "re3uie deci (! fie c#m,le"a" cu al"e "e("e) 2 (,ecial cu "e("e de ,er(# ali"a"e ca cel al lui R#r(c=ac=. COOLEE. Par"e a urec=ii i "er e de("i a"! audiiei. SINONIMC melcul. C#=leea e("e ,#riu ea a "eri#ar! a la3iri "ului) cavi"a"e i clu(! 2 ("4 c! ;,ar"ea i "er ! #ri&# "al! a #(ului "em,#ral<. Ea (e afl! a("fel 2 le$!"ur! cu ve("i3ulul) ,#riu ea ,#("eri#ar! a la3iri "ului re(,# (a3il de ec=ili3ru. COLABEN. Pr#"ei ! re(,# (a3il! de c#e&iu ea e(u"uril#r) cea mai a3u de "! a c#r,ului uma . PA*OLOBIE. U ele 3#li (u " carac"eri&a"e ,ri "r'# f#rmare a #rmal! de fi3re de c#la$e ) care i vadea&! a"u ci #r$a i(mul 2 "r'# ma ier! difu&! i ,r#v#ac! 3#lile umi"e c# ec"ivi"e) al"!da"! de umi"e c#la$e #&e. Aa e("e) de e6em,lu) ca&ul cu (cler#dermia) care (e ma ife("! ,ri "r'# 2 $r#are fi3r#a(! a ,ielii. U*ILIIARE *ERAPEU*IC) 2 derma"#l#$ie) c#la$e ul di ,#me&ile i di cremele c#(me"ice e,u"4 d ,!"ru de 2 $r#(imea ,ielii) eficaci"a"ea (a "era,eu"ic! 'a f#(" 2 c! d#vedi"!. I :eciile i "radermice de c#la$e 3#vi (u " COLABENOI -MY u"ili&a"e ade(ea ,e "ru a face (! di(,ar! ridurile. A"u ci "re3uie (! (e i ! c# " de c# "rai dicaii ;eve "uale aler$ii) 3#li au"#imu e e"c.< i (! (e reali&e&e "e("e ,reala3ile ;d#&!ri de a "ic#r,i (a $vi i) "e("e cu"a a"e<. Re&ul"a"ul e("e ade(ea (a"i(f!c!"#r dar f#ar"e "ra &i"#riu) rar cu # vala3ili"a"e mai mare de -M lu i. . 'G CONEC*IVI*. COLABOB. Medicame " de("i a" ,r#v#c!rii u ei $#liri a ve&iculei 3iliare 2 i "e("i . A COLANBIOBRA5IE. E6ame radi#l#$ie care ,ermi"e vi&uali&area ve&iculei i a c!il#r 3iliare. Se de#(e3e(c mai mul"e "i,uri de c#la $i#$rafie) 2 fu cie de m#dul de #,acifiere u"ili&a". A C#la $i#$rafia i "rave #a(a. O c#la $i#$rafie i "ra've #a(! (e face 2 (ala de radi#l#$ie. Pacie "ul e("e lu $i" ,e ,a") i (e i :ec"ea&! ,r#du(ul de c# "ra(" ,ri ,erfu&ie 2 a "e3ra i) la (f4ri"ul ,erfu&iei) (e reali&ea&! # (erie de cliee. E6ame ul durea&! a,r#6ima"iv # #r!. A C#la $i#$rafia re"r#$rada. O c#la $i#$rafie re"r#$rad! ece(i"! # (,i"ali&are i # a e("e&ie $e eral! u#ar!) e'ad#rmi d "#"al ,acie "ul) 2 "im,ul e6ame ului) medicul i "r#duce u fi3r#(c#, 2 $ura ,acie "ului) 2l face (! 2 ai "e&e ,4 ! 2 du#de . A,#i) medicul 2m,i $e ,ri c# duc"ul fi3r#(c#,ului u ca"e"er fi care a:u $e ,4 ! la #rificiul de 2m3i are du#de al! a c#led#cului (i ca alului ,a crea"ic al lui ^ir(u $ ;la ivelul am,ulei lui Va"er<) ceea ce 2i ,ermi"e (! i :ec"e&e u ,r#du( de c# "ra(" 2 c!ile 3iliare i 2 ca alul ,a crea"ic i (! vad! ima$i ea l#r ,e u ecra . A,#i (e fac mai mul"e cliee) care (e devel#,ea&! ,e l#c ,e "ru a re,era vre# eve "ual! a #malie) ca de e6em,lu ,re&e a calculil#r) i a # "ra"a imedia". Du,! e6ame ) ,acie "ul r!m4 e (u3 c# "r#l medical ri$ur#( la (,i"al "im, de u a ,4 ! la "rei &ile i ,rime"e u "ra"ame " a "i3i#"ic ,e "ru a ,reve i ri(cul de i fecie. A C#la $i#$rafia "ra (=e,alic4. O c#la $i#$rafie "ra ('=e,a"ic! ece(i"! # (,i"ali&are i (e ,rac"ic! 2 (ala de radi#l#$ie) 2 ai "ea e6ame ului) (e admi i("rea&! u medicame " calma " ,acie "ului care (e afl! lu $i" ,e ,a" i c!ruia i (e i :ec"ea&! u ,r#du( a e("e&ia " la 2 !limea fica"ului 2 ai "e de a reali&a # ,u cie a c!il#r 3iliare cu a:u"#rul u ei (eri $i. A"u ci c4 d 3ila a,are u#r) acea("a i dic! fa,"ul c! acul de ,u cie e("e 3i e ,la(a" 2 ca alele 3iliare) ,r#du(ul de c# "ra(" e("e i :ec"a" i (u " reali&a"e mai mul"e cliee i devel#,a"e imedia". Ace("ea ,reci&ea&! a"ura i l#cali&area #3("ac#lului) iar medicul ,#a"e ,u e u ca"e"er ,e "ru a ,ermi"e dre area 3ilei. E6ame ul durea&! a,r#6ima"iv # #r!. COLANBIOM. *um#r! a fica"ului) c# ("i"ui"! di ca ale al c!r#r a(,ec" ami "e"e ,e cel al ca alel#r 3iliare. U c#la $i#m ,#a"e fi 3e i$ ) dar cel mai de( el e("e mali$ . C#la $i#amele mali$ e) (au c#la $i#carci #amele) afec"ea&! 2 :um!"a"e di ca&uri u fica" (! !"#() (,re de#(e3ire de =e,a"#carci #ame) care c# ("i"uie cel mai de( c#m,licaia u ei cir#&e) 2 f#rmele l#cali&a"e) e("e ,#(i3il! a3laia c=irur$ical!.

COLANBI* SCLEROIAN*. Afeciu e cr# ic! i flama"#rie i fi3r#&a "! a c!il#r 3iliare i "ra=e,a"ice i e6"ra=e,a"ice. Nu e6i("! u "ra"ame " (,ecific al 3#lii. Dac! acea("a a"i $e u ("adiu ava (a") ,#a"e fi ,r#,u( u "ra (,la " =e,a"ic. COLAPS CARDIOVASCULAR. C!dere (ever! a ,re(iu ii ar"eriale (i("#lice ;ma6ima< (u3 /U milime"ri A(#cia" 2 m#d #3i ui" cu e6i("e a u ui ,ul( (la3 i ra,id) u c#la,( cardi#va(cular e("e c# (eci a u ei ,r#a("e fu ci# !ri a muc=iului cardiac) u ei dimi u!ri a v#lumului (a $vi ) u ei i fecii $rave (au u ei =i,#"# ii va(culare re(,# (a3ile de # va(#dila"aie im,#r"a "!. Dac! u c#la,( va(cular (e ,relu $e"e) a,are # ("are de #c) # adev!ra"! i (uficie ! circula"#rie acu"!. Ace(" "i, de r!u ece(i"! deci # (,i"ali&are de ur$e ! i m!(uri de rea imare) ,recum i u "ra"ame " al cau&ei. COLECIS*EC*OMIE. A3laie a ve&iculei 3iliare. INDICAII. O c#leci("ec"#mie e("e i dica"!) 2 ,ri ci,al) 2 ca& de li"ia&! ve&icular! ;,re&e a u uia (au mai mul"#r calculi 2 ve&icula 3iliar!<. De fa,") 2 a3(e a "ra"ame "ului c=irur$ical) i u e#ri c=iar 3ru(c) calculii ,#" avea c#m,licaii ,recum # c#leci("i"! ;i flamaia ve&iculei<) u ,i#'c#leci(" ;i fecie (u,ura"!<) c=iar # c#lic! =e,a"ic! ;durere acu"! ,r#v#ca"! ,ri mi$rarea u ui calcul 2 ca alul c#led#c) care c# duce 3ila 2 i "e("i <) urma"! u e#ri de u ic"er (au de # ,a crea"i"! ;i flamarea ,a crea(ului<. *EONICI. P#" fi 2 "re3ui a"e d#u! "e= ici c=irur$icale ,e "ru 2 de,!r"area ve&iculei 3iliare i ,e "ru ,reve irea (au "ra"area ace("#r c#m,licaii. *e= ica cla(ic! (e 3a&ea&! ,e la,ara"#mie) adic! ,e i ci&area a3d#me ului) cel mai de( c=iar dede(u3"ul ul"imel#r c#a("e di drea,"a. O,eraia durea&! 2 "re YU i .U de mi u"e i ece(i"! # (,i"ali&are de R'K &ile. C#m,licaiile (u " f#ar"e rare. A d#ua "e= ic! c=irur$ical!) ,ri celi#(c#,ie) c# ("! 2 vi&uali&area cavi"!ii a3d#mi ale cu a:u"#rul u ei mici i ci&ii 2 #m3ilic) ,ri care ('a i "r#du( u "u3 #,"ic le$a" la # camer! de lua" vederi) cu ecra vide#. Al"e i ci&ii a3d#mi ale ,ermi" i "r#ducerea u #r i ("rume "e ada,"a"e (,ecific ace("ui "i, de c=irur$ie. Du,! (eci# area ar"erei (ale) ve&icula e("e de(,ri (! de fica" i a,#i e6"ra(! ,ri i ci&ia #m3ilical!. Acea("! "e= ic! u ece(i"! dec4" # (,i"ali&are de u a ,4 ! la "rei &ile i a "re ea&! mai ,ui e dureri ,#("#,era"#rii dec4" "e= ica cla(ic!. *#"ui) ri(cul de eec e("e mai ridica" dec4" la "e= ica la,ar#(c#,ic!. COLECIS*I*. I flamaie a ve&iculei 3iliare. O c#leci("i"! e("e c# (eci a u ei i flamaii i[(au u ei i fecii 3ac"erie e a ve&iculei 3iliare. Cea mai frecve "! e("e -M1 COLES*EROL c#leci("i"a li"ia&ic!) le$a"! de ,re&e a calculil#r2 ve&icula 3iliar!) dar e6i("! i f#rme f!r! li"ia&!. SIMP*OME. O c#leci("i"a (e ma ife("! ,ri dureri de c#lic! =e,a"ic! l#cali&a"e 2 re$iu ea (u3=e,a"ic!) care 3l#c=ea&! i (,iraia ,r#fu d! i (u " e6acer3a"e ,ri ,al,are. Creurile i v#mele (u " frecve "e. U (i dr#m i feci#( ;fe3r!) cre"erea um!rului de $l#3ule al3e< e("e ,re&e " 2 "#"deau a. *RA*AMEN*. C#leci("ec"#mie ;a3laia ve&iculei< e("e i di(,e (a3il!) ,ri me"#da c=irur$ical! "radii# al! (au ,ri celi#(c#,ie. O,eraia e("e reali&a"! ade(ea du,! c4"eva &ile de a "i3i#"era,ie. B=eaa ,u(! ,e ve "ru ,#a"e calma durerile. COLEC*AIIE. Dila"aie acu"!) ,arial! (au "#"al!) a c#l# ului) ca urmare a ,re&e ei $a&el#r. COLEC*OMIE. A3laie c=irur$ical! a c#l# ului (au a u uia di "re (e$me "ele (ale. INDICAII. O c#lec"#mie e("e ,rac"ica"! 2 ca&ul a"i $eril#r "um#rale 3e i$ e ;,#li,i< (au mali$ e) (au ,e "ru a"i $eri i feci#a(e ;diver"iculi"!<. *EONIC. C#lec"#mia ,#a"e fi "#"al! (au ,arial!C c#l# ul dre," ;cel ver"ical) care urmea&! du,! i "e("i ul (u3ire<) "ra (ver(al ;#ri&# "al) 2 "re c#l# ul dre," i cel ("4 $<) ("4 $ ;ver"ical) care (e c# "i u! cu rec"ul<. Du,! ce c#lec"#mia ,r#,riu'&i(! a f#(" efec"ua"!) c=irur$ul di(,u e de d#u! "e= ici ,e "ru a "ermi a #,eraia) a a("#m#&a (au c#l#("#mia. A i ca&ul a a("#m#&d el re("a3ile"e imedia" c# "i ui"a"ea di$e("iv!) ,u 4 d ca, la ca, cele d#u! 3uc!i de i "e("i r!ma(e. A 2 ca&ul c#l#("#miei) c=irur$ul fi6ea&! #rificiul "u3ului di$e("iv ,e ,ere"ele a "eri#r al a3d#me ului c# ("i"ui d u a u( ar"ificial. C#l#("#mia e("e u"ili&a"! #ri de c4"e #ri a a("#m#&a imedia"! e("e im,#(i3il!) fie ,e "ru c! (e$me "ul di aval al c#l# ului e("e #3li"era" ;de e6em,lu) di cau&a u ei i va&ii ca cer#a(e<) fie ,e "ru c! ,ere"ele i "e("i ului u e("e (uficie " cica"ri&a" ,e "ru a ,ermi"e # (u"ur! f!r! ri(c. Ea ,#a"e fi defi i"iv! (au urma"! ul"eri#r de # a a("#m#&a. COLECIE. Acumulare de lic=id fi&i#l#$ic (au ,a"#l#$ic ;(4 $e) ,ur#i e"c.< 2 "r'# cavi"a"e a #r$a i(mului. COLEDOC ;ca al<. P#riu ea "ermi al! a c!ii 3iliare ,ri ci,ale. Ca alul c#led#c ia a"ere la c# flue a ca alului ci("ic) care vi e de la ve&icula 3iliar!) cu ca alul

=e,a"ic) ,#r i" di fica". El (e "ermi ! 2 du#de du,! ce ('a u i" cu ca alul ,a crea"ic al lui ^ir(u $ 2 am,ula lui Va"er. Ca alul c#led#c ,#a"e fi (ediul u #r calculi (au "um#ri. El ,#a"e fi c#m,rima" de c!"re "um#ri) 2 de#(e3i de ca cere ale ca,ului de ,a crea(. COLEDOCO*OMIE. De(c=idere (au (eci# are a ca alului c#led#c) ,rac"ica"! cel mai de( ,e "ru evacuarea calculil#r. O c#led#c#"#mie (e ,rac"ic! ade(ea 2 acelai "im, cu # c#leci("ec"#mie ;a3laia ve&iculei 3iliare<. COLERE*IC. Medicame " de("i a" cre"erii (ecreiei de 3il!. COLES*AI. Dimi uarea (au #,rirea (ecreiei de 3il!. DI5ERI*E *IPURI DE COLES*AI A C#le("a&a e6"ra=e,a"icd e("e # ("a$ are a 3ilei 2 ca alele (i"ua"e dede(u3"ul ilului fica"ului. Cau&ele cele mai frecve "e (u " calculii c#led#cului) ca cerele de ,a crea() de c#led#c i de fica". A C#le("a&a i "ra=e,a"ica e("e # ("a$ are a 3ilei 2 c!ile 3iliare (i"ua"e 2 i "eri#rul fica"ului. Cau&ele cele mai frecve "e (u " ca cerele) =e,a"i"ele acu"e (au cr# ice i cir#&ele. SIMP*OME ?I SEMNE. Pri ci,alele (em e (u " u ic"er i u ,ruri" ;m4 c!rimi<) dei e6i("! c#le("a&e i f!r! ic"er. A3(e a aci&il#r 3iliari 2 i "eri#rul a,ara"ului di$e("iv (e "raduce ,ri "r'# diaree $r!(#a(! i ,ri "r'u defici" de vi"ami e ea(imila"e. Li,(a 3iliru3i ei 2 "u3ul di$e("iv ,r#v#ac! # dec#l#rare a (cau el#r. DIABNOS*IC. *e("ele 3i#l#$ice =e,a"ice ;d#&area eleme "el#r de #ri$i e =e,a"ic! di ,la(ma (a $vi !< ara"! # cre"ere a u #r e &ime ca 3iliru3i a. Ec#$rafia ,ermi"e verificarea ,ermea3ili"!ii c!il#r 3iliare i decelarea u ui eve "ual #3("ac#l. *RA*AMEN*. Cel mai de( e("e c=irur$icalE c4 d cau&a e("e e6"ra=e,a"ic!) vi&ea&! re("a3ilirea (cur$erii 3ilei di fica" (,re du#de . El e("e) 2 ,ri ci,iu) medicame "#( a"u ci c4 d cau&a e("e i "ra=e,a"ica. COLES*EA*OM AL URECOII MEDII. *um#r! 3e i$ ! a urec=ii medii) l#cali&a"! cel mai de( la c!(ua "im,a ului. C#le("ea"#mul e("e f#rma" di celule e,idermice. El "i de (! (e de&v#l"e f#ar"e le ") i vad4 d i di("ru$4 d urec=ea medie) a,#i urec=ea i "er !E el ,#a"e a "re a # (urdi"a"e c#m,le"!. A3laia c=irur$ical! e("e (i $urul "ra"ame " al c#le("ea"#mului. Su " ,#(i3ile recidivele. COLES*EROL. Su3("a ! li,idic!) (i "e"i&a"!) i ,ri ci,al) de c!"re fica" ,lec4 d de la # al"! (u3("a !) ace"ilc#e &ima A. COLES*EROLEMIE -M/ Pri ci,alele (ur(e alime "are de c#le("er#l (u " $!l3e uul de #u) m!ru "aiele) ,r#du(ele lac"a"e) car ea i ,e"ele. 2 #r$a i(m) c#le("er#lul i "r! 2 c# ("i"uia celulel#r) f!c4 d ,ar"e) de e6em,lu) di ("ruc"ura mem3ra ei l#r. El mai i "ervi e 2 mai mul"e me"a3#li(meC ,e de # ,ar"e) el e("e ,u c"ul de ,lecare al (i "e&ei =#rm# il#r ;c#r"ic#'("er#i&ii) 2 ,ar"icular< 2 $la da (u,rare al! i 2 #varE ,e de al"! ,ar"e) el e("e "ra (f#rma" de c!"re fica" 2 aci&i 3iliari) aru cai 2 i "e("i 2m,reu ! cu 3ila (i i di(,e (a3ili di$e("iei li,idel#r. PA*OLOBIE. Li,idele ,recum c#le("er#lul i "ri$liceridele (u " "ra (,#r"a"e 2 (4 $e) a(#cia"e ,r#"ei el#r) adic! (u3 f#rma de li,#,r#"ei e. Pri "re ace("ea) LDL ;li,#,r#"ei ele de mic! de (i"a"e< (u " de#(e3i" de 3#$a"e 2 c#le("er#l) fii d (u(ce,"i3ile (! (e de,u ! ,e ,ereii ar"erel#rE a"er#(cler#&a e("e) de fa,") # a"i $ere a ace("#r ar"ere ,ri e6a$erarea ace("#r fe #me e. I ver() ODL ;li,#,r#"ei ele de de (i"a"e mare< 2 de,!r"ea&! c#le("er#lul de ,ere"ele va(el#r i 2l duc 2 fica") care 2l ,#a"e reu"ili&a. 'L COLES*EROLEMIE) DlSLIPIDEMIE) OlPERCOLES*EROLEMIE. COLES*EROLEMIE. Nivel al c#le("er#lului 2 (4 $e. C#le("er#lemia e("e u ul di "re i dica"#rii ri(cului de a"er#(cler#&a. Val#rile #rmale ;de la K)M la Y)K milim#li ,e li"ru) a,r#6ima"iv) (au du,! u i"!ile vec=i) de la M la M)K $rame ,e li"ru< cre(c cu v4r("a. 'L OlPERCOLES*EROLEMIE. COLI+ACIL. 'G ESCOERICOIACOLI. COLI+ACILOI. Afeciu e uri ar! (au di$e("iv! cau&a"! de u c#li3acil ;E(c=eric=ia c#li<) i difere " de ma ife("!ri. C#li3acilul e("e # e "er#3ac"erie ;3ac"erie ,re&e "! 2 fl#ra a"ural! a "u3ului di$e("iv<. COLIC. -. Care (e refer! la c#l# . M. Durere (,a(m#dic! le$a"! de di("e (ia "u3ului di$e("iv) a ca alel#r $la dulare (au ale c!il#r uri are. C#licile 3iliare (au =e,a"ice (u " le$a"e de 3l#carea ca alel#r de c!"re calculiE c#licile i "e("i ale (u " ,r#v#ca"e fie de # iri"aie ,r#du(! de # $a("r#e "eri"! (au de # c#li"!) fie de # #clu&ie i "e("i al!. De a(eme ea) e6i("! c#lici ,a crea"ice) cau&a"e de #3("rucia ca alului lui ^ir(u $) i (alivare) da"#ra"e u ei li"ia&e. C#lica (e "raduce ,ri re,e"area ,ar#6i(mel#r durer#a(e f#ar"e vi#le "e) 2 "re"!ia"e de ,eri#ade de acalmie. Ea ,#a"e (! fie 2 (#i"! de $reuri i de :e ! re(,ira"#rie ;c#licile 3iliare (au =e,a"ice<) de

a$i"aie i de v#me ;c#licile efre"ice<. C#licile (u " "ra"a"e ,ri admi i("rarea de a al$e&ice i de a "i(,a("ice. Ele im,u c!u"area cau&ei #3("ruc"ive ;calcul) c=ea$<) care ,#a"e fi "ra"a"! ,ri e6"racie. COLIC NE5RE*IC. Durere acu"! i vi#le "! 2 re$iu ea l#m3ar!) da"#ra"! u ei #3("rucii acu"e a ure"erei) a "re 4 d # dila"are 3ru(c! a c!il#r uri are 2 am# "e de #3("ac#l. CAUIE. Cel mai de() # c#lic! efre"ic! e("e c# (eci a mi$r!rii u ui calcul care #3("ruea&!) c#m,le" (au u) fie 3a&i e"ul) fie ure"era. SIMP*OME ?l SEMNE. C#lica efre"ic! (e "raduce ,ri "r'# durere vi#le "!) care de3u"ea&!) cel mai de() "re,"a") i "e (ific4 du'(e ra,id i ev#lu4 d ,ri ,ar#6i(me f#ar"e vi#le "e) ra,id deve i"e i (u,#r"a3ile) f!r! a (e $!(i vre# ,#&iie 2 care durerea (e calmea&!. Durerea are u "raiec" de#(e3i") carac"eri("ic ace("ui "i, de afeciu eE ea 2 c# :#ar! fla cul i (e ,r#,a$! 2 :#() c#3#r4 d (,re #r$a ele $e i"ale e6"er e. C4 d #3("ac#lul e("e (i"ua" :#( 2 ure"era) ,acie "ul (e ,l4 $e ade(ea de "ul3ur!ri mici# ale care (e "raduc ,ri ev#ia frecve "! de a uri a f!r! emi(ie de uri ! "#"ui. *RA*AMEN*. Cu,ri de "ra"ame "ul durerii i) 2 u ele ca&uri) e6"ra$erea calculului. A *ra"ame "ul durerii e("e # ur$e !) fii d v#r3a de # afeciu e $reu de (u,#r"a" i care ,#a"e dura #re. El c# ("! 2 (u,rimarea #ric!rei 3!u"uri (au 2 #,rirea u ei eve "uale ,erfu&ii) cre"erea ca "i"!ii de uri ! a$rav4 d (au ,er,e"u4 d durerea ,ri cre"erea dila"aiei 2 am# "e de #3("ac#l. Acea("! m!(ur! (e a(#cia&! ,re(crierii de a al$e&ice i de a "i(,a("ice (au de a "ii flama"#are. A E6"racia calculului u e("e 2 "#"deau a ece(ar!. De fa,") ace("a e("e ade(ea e6,ul&a" de la (i e i $!(i" 2 uri !. E6"racia e("e ece(ar! 2 ca& de durere ,er(i("e "! 7 (e v#r3e"e a"u ci de # c#lic! efre"ic! i,eral$ic! 7 2 ,#fida admi i("r!rii de a al$e&ice) (au) c4 d c#lica efre"ic! e("e a(#cia"! u ei i fecii uri are fe3rile) di cau&a ri(curil#r de (e,"icemie 2 a3(e a u ui "ra"ame "E 2 ace(" ca&) e6"racia e("e a(#cia"! admi i("r!rii de a "i3i#"ice. 'L LI*IAI) Ll*O*RIPSIE. COLIC U*ERIN. C# "racie u"eri ! ce (urvi e du,! a"ere) care e("e de("i a"! evacu!rii l#=iil#r ;(4 $er!rile C#licile (u " cu a"4" mai durer#a(e cu c4" femeia a avu" mai muli c#,ii. Ele durea&! de la d#u! la a(e &ile) (u " e6acer3a"e de (u,"ul mamel#a el#r 2 "im,ul =r! irii la (4 ) dar (u " u#r de calma" cu a "i(,a("ice. COLINERBIC) '. Su3("a ! care cre"e (au care imi"! aciu ea ace"ilc#li ei. S`N%N`UC,ara(im,a"#mime"ic;a<. C#li er$icele fav#ri&ea&! aciu ea (i("emului erv#( ,ara(im,a"ic) 2 ,ar"icular 3r# =#c# ("ricia) ,recum i c#ma da erv#a(! a muc=il#r (c=ele"ului. Medicame "ele c#li er$ice au diferi"e i dicaii ;mia("e' ie) $lauc#m< i (u " ,re(cri(e ,e cale #ral!) i :ec"a3il! (au l#cal! ;c#lire<. Ele (u " c# "rai dica"e 2 ca& de a("m i de 3#ala lui ParPi (# . C#li er$icele ,r#v#ac! ade(ea dureri a3d#mi ale) $reuri) diaree) # 2 ce"i ire a ri"mului cardiac. -M. COLONULUI COLINES*ERAI. E &im! ca,a3il! (! i =i3e aciu ea u ui eur#"ra (mi!"#r) ace"ilc#li a. SINONIMC aceiiP#li' e("era&a. COLIR. S#luie ("eril! i ("ila"! (u3 f#rm! de ,ic!"uri 2 (acul c# :u c"ival i feri#r ,e "ru a ,r#duce u efec" a(u,ra #c=iului. C#lirele (u " c# ("i"ui"e di "r'u ,ri ci,iu ac"iv di&#lva" 2 a,! di("ila"!) ace("ei (#luii) ul"eri#r dilua"e cu (er fi&i#l#$ic) ad!u$4 du'i'(e u a "i(e,"ic) iar 2 fi al c# dii# a"e 2 flac#a e ("erile. Du,! de(c=iderea flac# ului) ,!("rarea (e va face 2 "r'u l#c rece) la ad!,#(" de lumi ! i (#luia va fi u"ili&a"! 2 urm!"#arele -K &ile. Pr#du(ul e("e i ("ila" 2 $#lul ,le#a,ei i feri#are i difu&ea&! 2 i "eri#rul #c=iului ,ri c#r ee. COLI*. I flamaie acu"! (au cr# ic! a c#l# ului. *erme ul de c#li"! ac#,er! u um!r f#ar"e varia" de afeciu i) cu e6ce,ia "um#ril#r i malf#rmaiil#r c#l# ului. CAUIE A O c#li"a acu"a ,#a"e avea # #ri$i e i feci#a(! ;3ac"e'ria a) viral! (au ,ara&i"ar!<) medicame "#a(! ;la6a"ive iri"a "e) "ra"ame " ,relu $i" cu a "i3i#"ice<) ,#a"e fi c# (eci a u ei radi#"era,ii (au u ei i(c=emii ;i (uficie ! circula"#rie a ,ere"elui i "e("i al<. A O c#li"a cr# ic! are ade(ea # cau&! ecu #(cu"! i a,are 2 cur(ul u #r afeciu i ca 3#ala lui Cr#= (au rec"#c#li"a =em#ra$ic!. SIMP*OME ?I SEMNE. C#li"a (e "raduce) 2 ,ri ci,al) ,ri "r'# diaree) a(#cia"! (au u cu dureri a3d#mi ale.

DIABNOS*IC SI *RA*AMEN*. Dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e c#l#(c#,ie) care ,ermi"e) de al"fel) (! (e efec"ue&e # 3i#,(ie ,e "ru a c!u"a # cau&! 3ac"eri#l#$ic! (au viral! a c#li"ei i a'i ,reci&a carac"eri("icile =i("#l#$ice. C#l#(c#,ia e("e 2 (! c# "rai dica"! 2 ca& de c#li"! $rav!) de (i$m#idi"! diver"icular! i de c#li"! i(c=emic! ev#lua"!. *ra"ame "ul e("e cel mai ade(ea medicame "#( ;a "i3i#"ice ,e "ru c#li"ele i feci#a(e) c#r"ic#("er#i&i ,e "ru 3#ala lui Cr#= i ,e "ru rec"#c#li"a =em#ra$ic!<) u e#ri c=irur$ical 2 cur(ul (i$m#idi"el#r diver"iculare (au ,#("radi#"era,ice. COLOAN VER*E+RAL. ' RAOIS SAU RACOIS. COLO+OM. Malf#rmaie c# $e i"al! a #c=iului c# ("4 d di "r'# fa "! care ,#a"e fi l#cali&a"! la ivelul iri(ului) c#r#idei) ervului #,"ic i[(au ,le#a,ei (u,eri#are. COLON. Par"e a i "e("i ului) 2 ce,4 d de la valvula lui +au=i ;(f4ri"ul i "e("i ului (u3ire< i "ermi 4 du'(e la rec") care ela3#rea&! i ve=iculea&! ma"eriile fecale. SINONIMC i "e("i $r#(. C#l# ul ,rime"e alime "eleE el e6erci"! # fu cie meca ic! ;("#care (i ame("ecare< (i e("e (ediul fe #me el#r de a3(#r3ie ;el ,rime"e a,r#6ima"iv l )K li"ri de a,! ,e &i) di care a3(#ar3e a,r#6ima"iv .US< i de di$e("ie ;a(i$ura"! de c!"re fl#ra 3ac"eria !<. Ace("e ,r#ce(e me"a3#lice (u " 2 (#i"e de # ,r#ducere de $a&e i (f4re(c ,ri c# ("i"uirea (cau el#r. PA*OLOBIE. C#l# ul e("e (ediul diver(el#r afeciu i) i flama"#rii ;c#li"e<) "um#rale ;,#li,i) ade #carci #ame< i meca ice ;v#lvulu() (au "#r(iu ea u ei a (e i "e("i ale<. C#l# ul ,#a"e fi ,rea lu $ ;d#lic#c#l# < (au ,rea lar$ ;me$ac#l# <. COLONIE. Br!mad! de 3ac"erii ide "ice ,r#ve i d di aceea"i celul! 3ac"eria !. COLONULUI ;ca cer al<. Ca cer care a"i $e c#l# ul) cel mai de( (u3 f#rm! de carci #m. CAUIE. Ri(cul de ca cer de c#l# e("e mai ridica" la ,er(#a ele ,redi(,u(e $e e"ic la ,#li,ii i "e("i ali) la cei care au a "ecede "e ,er(# ale i[(au familiale de ,#li, (au de ca cer c#lic) i la cei care (ufer! de # c#li"! i flama"#rie vec=e. Ali fac"#ri de ri(c i "ervi ) 2 ,ar"icular) 2 re$i' SIMP*OME SI SEMNE. Ca cerul de c#l# (e ,re&i "! (u3 f#rma u ei "um#ri ulcera"e i[(au 2 mu$uri"e) ,u"4 d a "re a # 2 $u("are a cavi"!ii c#l# ului. El (e "raduce ,ri (em e di$e("iveC m#dific!ri rece "e de "ra &i") dureri a3d#mi ale ,er(i("e "e) (4 $erare di$e("iv!) i ,ri (em e e6"radi$e('"iveC a emie) fe3r!) al"erare a ("!rii $e erale. El mai ,#a"e fi ,u( 2 evide ! ,ri "r'# #clu&ie i "e("i al! (au cu #ca&ia a,ariiei u #r me"a("a&e) 2 ,ar"icular la ivelul fica"ului. *RA*AMEN*. Ace("a c# ("! di "r'# c#lec"#mie ,arial! ;a3laia ,#riu ii a"i (e a c#l# ului) a,#i re("a3ilirea c# "i ui"!ii<) a(#cia"! cu # a3laie de va(e i de $a $li# i di a,r#,iere i c#m,le"a"! 2 u ele ca&uri ,ri "r'u "ra"ame " medicame "#( c=imi#"era,ie. Ace(" (u,lime " ,ermi"e (! (e dimi ue&e 2 m#d (em ifica"iv um!rul de recidive ale 3#lii ca cer#a(e) 2 ca cerele rec"ului i feri#r) a3laia ,!rii 3#l ave e("e urma"! de # c#l#("#mie) crearea u ui a u( ar"ificial. PREVENIRE. Se 3a&ea&! mai ale( ,e u dia$ #("ic ,rec#ce al 3#lii i ,e de,i("area i re&ecia ,#li,il#r) ei fii d ade(ea cei care ("au la #ri$i ea ca cerului. Ide "ificarea rece "! a $e ei r!(,u &!"#are de cea mai frecve "! di "re ,#li,#&ele i "e("i ale familiale re,re&i "! a("!&i # mare (,era ! ,e "ru acea("! ,reve ire. De"ec"area ,ri c!u"area (4 $elui 2 (cau e cu a:u"#rul u ui "e(") Oem#cul") e("e) de a(eme ea) 2 ("udiu ,e "ru efec"uarea u ui (cree i $ la ivel de ,#,ulaie. COLONULUI ;"um#r! a<. *um#r! l#cali&a"! ,e c#l# . *um#rile 3e i$ e de c#l# (u " f#ar"e frecve "e i iau cel mai de( f#rma de ade #ame ;,#li,i<) mai rar cea de lei#mi#ame) li,#ame i a $i#ame. COLORAIE -JU P#li,ii fac #3iec"ul u ei de,i("!ri la (u3iecii cu ri(c ;a "ecede "e ,er(# ale i familiale< i al u ei a3laii (i("ema"ice) de#arece u ii c# ("i"uie le&iu i 3e i$ e ,reca ce'r#a(e. 'b COLONULUI ;ca cer al<. COLOPA*IE. Orice 3#al! a c#l# ului. COLOPA*IE 5UNCIONAL. *ul3urare de fu c'i# are a c#l# ului) de #ri$i e ecu #(cu"!) f!r! le&iu e #r$a ic! decela3il!. SINONIMC (i dr#m ai i "e("i ului iri"a3il. C#l#,a"ia fu ci# al! e("e de#(e3i" de r!(,4 di"!. La #ri$i ea afeciu ii e6i("! ,r#3a3il # a #malie a fu ci# !rii eur#mu(culare a c#l# ului i i "e("i ului (u3ireE ("area ,(i=#l#$ic! a ,acie "ului are i ea # im,#r"a !. S-MP*OME ?l SEMNE. C#l#,a"ia fu ci# al! (e "raduce ,ri dureri de "i, (,a(m#dic l#cali&a"e ,e "raiec"ul c#l# ului) ,ri "ul3ur!ri ale "ra &i"ului i "e("i al ;c# ("i,aie) diaree) al"er a a cel#r d#u!<) 2 (f4ri") ,ri dificul"!i la defecare. Ea e("e frecve " a(#cia"! cu # 3al# are a3d#mi al!. Nu a,are ici fe3r!) ici vre# a"i $ere a ("!rii $e erale. DIABNOS*IC. Dia$ #("icarea e("e ade(ea limi"a"! la # e6ami are cli ic!. E6ame e c#m,leme "are) ca e6,l#rarea c#l# ului (au a i "e("i ului (u3ire) u (u " ,re(cri(e dec4" dac! e6ami area cli ic! e("e ec=iv#c! (au dac! e6i("! u ri(c de "um#r! a c#l# uluiC a,ariia rece "! de "ul3ur!ri) a "ecede "e ,er(# ale (au familiale) v4r("! ava (a"!.

*RA*AMEN*. Ace("a (e 3a&ea&! 2 ,ar"e ,e re(,ec"area u ei 3u e i$ie e alime "areC re$imul "re3uie (! fie u#r diver(ifica" i (! c# i ! mul"e fi3re alime "are. Medicame "ele) a "i(,a("ice c# "ra durerii) a "idiareice) a "i'c# ("i,a "e) (u " ,re(cri(e cu ,arcim# ie) de # ma ier! di(c# "i u!. Pacie "ului "re3uie (! i (e e6,lice c! "ul3ur!rile (u " 3e i$ e i u c#m,#r"! ici u ri(c de c#m,licaii. COLOPEHIE. 5i6are c=irur$ical! a c#l# ului ,e ,eri'"# eul ,arie"al. COLOPLAS*IE. O,eraie c=irur$ical! av4 d dre," u ul di re&ul"a"e m#dificarea f#rmei i fu ciei c#l# ului. COLORAN*. Su3("a ! c#l#ra"! a"ural! (au (i "e"ic!) ad!u$a"! u ui alime " ,e "ru a'i 2m3u !"!i ,re&e "area. U"ili&area c#l#ra il#r ca adi"ivi alime "ari e("e re$leme "a"! (everC c#l#ra ii #civi ;u ii di "re ei (u " 3! uii c! ar avea aciu e ca ceri$e !< (u " i "er&iiE c#l#ra ii a c!r#r i #cui"a"e e("e "e("a"! (u " limi"ai la f#ar"e mici ca "i"!i. U ele ,er(#a e "#"ui) 2 ,ar"icular c#,iii) a3(#r3 ca "i"!i ma(ive de ,r#du(e de c#fe"!rie (au de 3!u"uri c#l#ra"e i du("rial) ca&uri 2 care u (e cu #(c e6ac" c# (eci ele u ui a("fel de c# (um. '\ ADI*IV ALIMEN*AR. COLOSCOPIE. E6ame care ,ermi"e e6,l#rarea 2 "re$ii muc#a(e a c#l# ului (au a u ei ,!ri di ea i) 2 a umi"e ca&uri) a ul"imei a (e a i "e("i ului (u3ire. C#l#(c#,ia ,ermi"e cerce"area cau&ei de diaree) de (4 $erare di$e("iv!) de dureri a3d#mi ale i dia$ #("icarea u ui ,#li, (au a u ui ca cer al c#l# uluiE ea mai ,ermi"e i (u,rave$=erea ,acie il#r care au f#(" #,erai de u ca cer al c#l# ului (au al rec"ului. Se ,#a"e) 2 "im,ul e6ame ului) (! (e ,rac"ice # ,#li,ec"#mie ;a3laia ,#li,ului< i # ,relevare 3i#,(ic! 2 (c#,uri de dia$ #("ic. C#l#(c#,ia ece(i"!) 2 $e eral) # (cur"! (,i"ali&are i ,#a"e (! fie ,rac"ica"! f!r! a e("e&ie (au (u3 # a e("e&ie $e eral! u#ar!) 2 ai "e de e6ame ) c#l# ul ,acie "ului e("e "#"al cur!a" ,ri i $e("ia) cu # (ear! 2 ai "e de e6ame ) a u ei die"e li,(i"e de fi3re i ,ri a3(#r3ia 2 d#i "im,i ;2 (eara di ai "e i 2 &iua e6ame ului< a R li"ri de (#luie (,ecial!E acea("a ,r#v#ac! # diaree. 2 "im,ul e6ame ului) ,acie "ul e("e lu $i" ,e ,a" i) dac! e6ame ul c#l#(c#,ic (e face (u3 a e("e&ie) i (e i :ec"ea&! u a e("e&ic 2 "r'# ve ! a a "e3raului. Medicul efec"uea&! u "ueu rec"al) a,#i i "r#duce 2 a u( u c#l#(c#,) u lu $ "u3 fle6i3il d#"a" cu fi3re #,"ice) u ele c# duc4 d lumi a) al"ele "rimi4 d ima$i ea ,e u ecra vide# (au ,ri "r'u #cular. C#l#(c#,ul 2 ai "ea&! 2 c#l# da"#ri"! u ei i (ufl!ri de aer. E6ame ul durea&! a,r#6ima"iv JU de mi u"e. Pacie "ul r!m4 e (u3 (u,rave$=ere medical! "im, de J #re du,! e6ame . E5EC*E SECUNDARE) 2 "im,ul e6ame ului ,rac"ica" (u3 a e("e&ie) i (uflarea de aer ece(ar! 2 ai "!rii c#l#'(c#,ului e("e u e#ri durer#a(!. Perf#rarea) f#ar"e rar!) e("e (i $urul accide " $rav. Ace(" ri(c im,u e e6ame e f#ar"e ,rude "e 2 ca& de c#l# ,a"#l#$ic ;c#li"! ulcer#a(!) diver'"iculi<. A3laia u ui ,#li, ,#a"e a "re a) 2 m#d e6ce,i# al) # =em#ra$ie. COLOS*OMIE. 2m3i area c=irur$ical! a c#l# ului la ivelul ,ielii) c# ("i"ui d u a u( ar"ificial) "em,#rar (au defi i"iv. C#l#("#mia c# ("! 2 crearea u ui #rificiu ,e a3d#me ) ,ri care ma"eriile fecale (e $#le(c 2 ,ar"e (au 2 "#"ali"a"e) 2 l#c (! fie evacua"e ,ri a u(. E6i("! d#u! feluri de c#l#("#mie) la"eral! i "ermi al!. A C#l#("#mia la"erala c# ("! 2 crearea u ui #rificiu 2 ,ere"ele c#l# ului i 2 fi6area ace("uia la # i ci&ie cu"a a"!. Acea("! derivaie) 2 $e eral "em,#rar!) e("e ,rac"ica"! ca "ra"ame " de ur$e ! a u ei #clu&ii i "e("i ale ;2 "reru,erea "ra &i"ului<) 2 am# "e de 2 "reru,ere. A C#l#("#mia "ermi al! e("e ,rac"ica"! ca urmare a u ei a3laii c=irur$icale c#m,le"e a c#l# ului. Orificiul (e$me "ului 2 am# "e e("e de(c=i( la ivelul ,ielii) 2 #,eraia lui Oar"ma ) c#l#("#mia e("e ,r#vi&#rieE (e$me "ul 2 aval al c#l# ului) c# ("i"ui" di rec" i di a u() fii d ,!("ra") re("a3ilirea c# "i ui"!ii c#lice va fi ,#(i3il! 2 "r'u al d#ilea "im,. 2 al"e ca&uri) c#l#("#mia e("e defi i"iv!) de#arece -JCOM (e$me "ul di aval a f#(" (c#() di cau&a u ui ca cer) de e6em,lu. Du,! # c#l#("#mie) ("r4 $erea ma"eriil#r fecale i a $a&el#r (e face 2 "r'# ,u $!. Acea("a) fi6a"! de ,iele la ivelul fla cului ("4 $ ,ri "r'u (i("em ade&iv) e("e (c=im3a"! la fiecare $#lire a i "e("i el#r. Ace("e $#liri au l#c 2 m#d (,# "a ) de u a'd#u! #ri ,e &i. Dar ,acie "ul ,#a"e ,!("ra u a umi" c# "r#l) ,e de # ,ar"e da"#ri"! u ui re$im alime "ar) iar ,e de al"! ,ar"e ,ri "re&irea devreme dimi eaa ,e "ru a evi"a evacuarea 2 "im,ul &ilei. E6i("! # mare varie"a"e de ma"eriale) di(cre"e) e"a e la ma"erii i la mir#(uri) eiri"a "e. Du,! ce a de,ri () 2 $e eral 2 mediul (,i"alice(c (au ,ri "r'# a(#ciaie a 3#l avil#r de ace(" fel) m#dul de a (e f#l#(i de ace(" (i("em) ,acie "ul ,#a"e (!'i ma i,ule&e (i $ur ,u $a. Mul"e ,er(#a e c#l#("#mi'&a"e) 2 ,#fida c# ("r4 $eril#r i dificul"!il#r ,(i=#l#$ice de la 2 ce,u") duc # via! (#cial!) familial! i (,#r"iv! #rmal!. 'L ANUS AR*I5ICIAL) S*OMIE. COLOS*RU. Lic=id $!l3ui (ecre"a" de $la da mamar! 2 ,rimele &ile du,! a"ere) 2 ai "e de a,ariia (ecreiei lac"a"e.

COLOC*OMIE. De(c=iderea c=irur$ical! a ,ere"elui c#l# ului) cu (c#,uri dia$ #("ice (au "era,eu"ice. COLPEC*OMIE. I "erve ie c=irur$ical! c# ("4 d 2 2 de,!r"area u ei ,!ri a va$i ului) a"u ci c4 d ace("a e("e rela6a" ;(l!3i"<. C#l,ec"#mia e("e # i "erve ie ,rac"ica"! mai ale( 2 ca& de ,r#la,( $e i"al ;c!derea va$i ului i a u"erului<. COLPOCEL. Rela6are cu ,r!3uire a ,ereil#r va$i ului. U c#l,#cel e("e) 2 ,ri ci,al) de #ri$i e "rauma"ic!) le$a" de # a"ere dificil!. El (e a(#cia&! a,r#a,e 2 "#"deau a cu u ,r#la,( ;c#3#r4rea #r$a el#r<. U c#l,#cel al ,ere"elui a "eri#r al va$i ului e("e 2 (#i") 2 $e eral) de u ci("#cel ;c#3#r4rea ve&icii<. U c#l,#cel al ,ere"elui ,#("eri#r a "re ea&! cel mai de( u rec"#cel ;c#3#r4rea rec"ului<. C#l,#'celul (e ma ife("! ,ri "r'# (e &aie de $reu"a"e ,elvia !) u e#ri cu # i c# "i e ! uri ar!. *ra"ame "ul c=irur$iaZ (e face dac! e("e ,#(i3il ,ri c!ile a"urale. COLPOCIS*OBRA5IE. E6ame radi#l#$ie ce ,ermi"e e6,l#rarea u ui ,r#la,( ;c#3#r4rea u ui #r$a < la femeie. DES5?URARE. E6ame ul (e de(f!#ar! 2 (ala de radi#l#$ie. Pacie "a e("e lu $i"! ,e ma(a de e6ami are) 2 ,#&iie $i ec#l#$ic!) cu $e u c=ii 2 d#ii. Va$i ul) ure"ra) ve&ica i rec"ul (u " #,acifia"e ,ri i :ec"area de ,r#du(e de c# "ra(" 2 c!ile a"urale. Ma(a de e6ami are e("e a,#i 3a(cula"! a("fel 2 c4" (! ,ermi"e luarea de cliee 2 ,#&iia 2 ,ici#are. Su " lua"e d#u! cliee) ,rimul 2 ef#r" de rei ere ;c# "racie mu(cular! ma6im!<) al d#ilea 2 ef#r" de ,r#,ul(ie ;e6"e (ie mu(cular! ma6im!<. E5EC*E SECUNDARE) 2 &ilele care urmea&! e6ame ului) ,acie "a ,#a"e re(imi u#are ar(uri la miciu e) di cau&a i "r#ducerii (# dei 2 ca alul ure"ralE ace("ea di(,ar de la (i e. COLPOOIS*EREC*OMIE. A3laie c=irur$ical! a u"erului i a ,!rii (u,eri#are a va$i ului. O c#l,#=i("erec"#mie e("e ,rac"ica"! mai ale( 2 "ra"ame "ul ca cerel#r $e i"ale ;ade #carci #m e d#me"ralE ade #carci #m (au carci #m e,iderm#id al c#lului u"eri <) dar ea mai e("e i dica"! i 2 u ele ca&uri de ,r#la,( $e i"al ;c#3#r4rea va$i ului i u"erului<. COLPOPERINEORA5IE. O,eraie c=irur$ical! ce urm!re"e (! redea va$i ului i ,eri eului f#rma) ,#&iia i dime (iu ile l#r #rmale du,! # ru,"ur! (au du,! u ,r#la,( ;c#3#r4re a #r$a el#r<. COLPOSCOPIE. E6ame al va$i ului i al c#lului u"eri cu a:u"#rul u ui c#l,#(c#, ;lu,! 3i #cular! fi6a"! ,e u (,ecul<. INDICAII. C#l,#(c#,ia e("e u mi:l#c de dia$ #("ic i de (u,rave$=ere i di(,e (a3il ,e "ru "#a"e ,a"#l#$iile c#lului u"eri E ea d! ,#(i3ili"a"ea de a (e de"ec"a eve "ualele le&iu i) 3e i$ e (au (u(,ec"e de mali$ i"a"e) de a (e efec"ua ,relev!ri 3i#,(ice) de a ,rac"ica "ra"ame "e ;u"ili&area la(erului (au c# i&aia cervical!<. *EONIC ?I DES5?URARE. Du,! ce ('a reali&a" de,!r"area ,ereil#r va$i ului cu a:u"#rul u ui (,ecul) medicul efec"uea&! u ,rim e6ame al e(u"uril#r. A,#i el a,lic! # (#luie de acid ace"ic) care face (! a,ar! le&iu ile ,reca cer#a(e. Dac! e("e ece(ar) el ,rac"ic! # 3i#,(ie a e(u"uril#r ec#l#ra"e. Cea mai 3u ! ,eri#ad! ,e "ru efec"uarea u ei c#l,#'(c#,ii (e (i"uea&! 2 "re a /'a i a -R'a &i a ciclului me ("rual) ,eri#ad! 2 care c#lul e("e cel mai de(c=i(. Ace(" e6ame u are ici u efec" (ecu dar) c=iar i 2 ca&ul u ei (arci i. COL U*ERIN. 'L U*ER COL U*ERIN ;ca cer de< ' U*ER ;ca cer de<. COLU*ORIU. Pre,araia medicame "#a(! de("i a"! a fi a,lica"! ,e muc#a(ele cavi"!ii 3ucale. U c#lu"#riu) 2 fu cie de c#m,#&iia (a) ,#a"e fi a "i(e,"ic) a "i3i#"ic) a e("e&ic (au de # al"! a"ur!. COM. Al"erare "#"al! (au ,arial! a ("!rii de c# "ie "!. CAUIE. O c#m! ,#a"e fi c# (eci a le&iu il#r cere3rale de #ri$i e va(cular!) i feci#a(!) "um#ral! (au "rauma"ic! ;edem) =em#ra$ie (au c# "u&ie cere3ral!<. Ea ,#a"e re&ul"a i di "r'# #6i$e are cere3ral! i (uficie "! ;i (uficie ! circula"#rie) a(fi6ie) i "#6icaie cu #6id de car3# <) ,#a"e fi cau&a"! de # cri&! de e,ile,(ie) de # i "#6icaie a e(u"uril#r cere3rale ;i "#6icaie medicame "#a(!) alc##lic!) COM DEP?I* -JM (u,rad#&! de dr#$<) de # 3#al! me"a3#lic! ;e cefal#,a"ie re(,ira"#rie (au =e,a"ic!) acid#ce"#&! dia3e"ic!) =i,#'$licemie< (au e d#cri ! ;c#m! mi6edema"#a(!<. DI5ERI*E *IPURI DE COM. Se di("i $ mai mul"e "i,uri de c#m! du,! 2 "i derea al"er!rii fu ciil#r de relaie. U (u3iec" ,#a"e i "ra 2 c#m! de #ricare ("adiu. Primele ("adii ;I i II< (u " mai u#r rever(i3ile dac! e("e (u,rima"! cau&a c#mei. Dac! u) acea("a (e a$ravea&! ,4 ! la ("adiul IV) care e("e irever(i3il. A S"adiul I) (au c#ma virila) e("e carac"eri&a" ,ri reacii de de"e,"are a (u3iec"ului a"u ci c4 d e("e (u,u( u ei ("imul!ri durer#a(e ;de(c=iderea #c=il#r) 3#m3! i"uri<. A S"adiul II (e ma ife("! ,ri di(,ariia ca,aci"!ii de de"e,"are a (u3iec"ului. Reaciile m#"#rii ,er(i("! "#"ui) ca re"ra$erea u ui mem3ru a"u ci c4 d e("e ciu,i"E reaciile (u " cu a"4" mai ,ui ada,"a"e la

("imuli cu c4" "ul3urarea e("e mai $rav!. A S"adiul III) (au ama caru6) e("e carac"eri&a" ,ri di(,ariia #ric!r#r reacii m#"#rii i ,ri a,ariia "ul3ur!ril#r #culare ;mic!ri a(ime"rice ale #c=il#r< i ve$e"a"ive) 2 de#(e3i re(,ira"#rii) care ,#" cau&a dece(ul ,ri a #6ie ;(u,rimarea a,#r"ului de #6i$e ,e "ru e(u"uri<. A S"adiul IV) (au c#ma de,ai:i"!) defi e"e m#ar"ea cere3ral! deci m#ar"ea 3#l avului. DIABNOS*IC. E6ame ul eur#l#$ic ,ermi"e (! (e a,recie&e ,r#fu &imea c#mei. *ra(eul elec"r#e cefal#$ramei i dic! reac"ivi"a"ea (u3iec"ului la ("imuli. *RA*AMEN*. U 3#l av 2 c#m! "re3uie (! fie (,i"ali&a" de ur$e !. I de,e de " de "ra"ame "ul cau&ei) c4 d acea("a e("e ,#(i3il) e("e ece(ar! # (u,rave$=ere f#ar"e ("ric"! a (u3iec"ului cu (c#,ul de a ve$=ea la me i erea fu ciu il#r (ale vi"aleC re(,iraie ;#6i$e area i) ade(ea) ve "ilaia a(i("a"!< i circulaia (a $vi ! ;re=idra"area) lu,"a 2m,#"riva c#la,(ului<. +#l avul e("e =r! i" ar"ificial ,ri ,erfu&ie) c=iar ,ri (# d! di$e("iv!) 2 $ri:irile medicale vi&ea&! ,reve irea c#m,licaiil#r &!cu"ului la ,a" ;e(carele<) ,r#"ecia #c=il#r e"c. *ra"ame "e medicale (,ecifice ,ermi" (! (e lu,"e c# "ra edemului cere3ral) (! (e ,revi ! (au (! (e "ra"e&e cri&ele c# vul(ive i (! (e ,revi ! c#m,licaiile "r#m3#em3#lice cu a:u"#rul u ui "ra"ame " a "ic#a$ula ". PROBNOS*IC. U (u3iec" ,#a"e r!m4 e 2 "r'# c#m! ,r#fu d! "im, de mai mul"e lu i) c=iar mai muli a i) cu # ac"ivi"a"e cere3ral! (la3! (au im,erce,"i3il! ;("area ve$e"a"iv! cr# ic!<) 2 (c=im3) #rice le&iu e a "ru c=iului cere3ral ,r#v#ac! # al"erare a fu ciil#r vi"ale ;re(,iraie) 2 de#(e3i<) c# duc4 d cel mai de( la # c#m! de,!i"!. COM DEP?I*. S"are de m#ar"e cere3ral! carac"eri&a"! ,ri #,rirea defi i"iv! a "u"ur#r fu ciil#r creierului i "ru c=iului cere3ral) cu ,er(i("e a ac"ivi"!ii cardiace. SINONIMC m#ar"e cere3rala. O,rirea defi i"iv! a ac"ivi"!ii cere3rale e("e a"e("a"! ,ri d#u! elec"r#e cefal#$rame ,la"e care au f#(" ,rac"ica"e la u i "erval de c4"eva #re. S,re de#(e3ire de ("area ve$e"a"iv! cr# ic!) c#ma de,!i"! e("e irever(i3il!. O,rirea cardiac! defi i"iv! (urvi e 2 c4"eva #re (au c4"eva &ile. Dac! e("e avu"! 2 vedere # ,relevare de #r$a e) e("e c# "i ua"! rea imarea ,e "ru a me i e vi"ali"a"ea #r$a ului ;(au #r$a el#r< de "ra (,la "a". COMEDON. Le&iu e eleme "ar! a f#liculului ,il#'(e3aceu carac"eri("ic! ac eei. U c#med# re&ul"! di #3("rucia ca alului u ui f#licul ,il#(e3aceu) care ,#ar"! u fir de ,!r i care dre ea&! (e3umul) (ecreia $la dei (e3acee. A"u ci (e f#rmea&! u d#, de Pera"i ! ;,r#"ei ! a e,idermului< i de (e3um) care dila"! $la da (u3iace "!. C#med#a ele (u " am,la(a"e mai ale( ,e fru "e) ,e a() ,e #3ra:i) ,e (,a"e i ,e ,ie,". A,ariia l#r e("e fav#ri&a"! de c!ldura umed!) de # c# fi$uraie ("r4m"! a ca alel#r care dre ea&! (ecreiile (e3acee) de ciclul me ("rual) de a umi"e ma"erii $ra(e. Se ,#" de#(e3i c#me'd#a ele 2 c=i(e (au ,u c"ele al3e) micr#c=i("uri al3ici#a(e) i c#med#a ele de(c=i(e (au ,u c"ele e$re) care f#rmea&! mici #duli ce au dea(u,ra u #rificiu e$ru i dila"a"E c# i u"ul lui e("e # ma"erie al3! i de (!. *RA*AMEN*. Sc#a"erea ma ual! a c#med#a el#r f!r! a(e,(ie ,reala3il! e("e erec#ma da3il!) de#arece ea ,#a"e ,r#v#ca # i fecie a f#liculului. E("e rec#ma da3il (! (e (,ele ,ielea cu $ri:! f#l#(i d u (!,u ealcali i (! (e fac! u "ra"me " l#cal (au $e eral ac"iv fa! de =i,er'Pcra"#&!) 2 ,ar"icular cu re"i #ide. COMISURO*ERAPIE. O,eraie c=irur$ical! de("i a"! l!r$irii u ui #rificiu cardiac ,e "ru a (e,ara valvele a #rmal (uda"e 2 "re ele. COMOIE CERE+RAL. Idru ci are a a (am3lului creierului 2 cur(ul u ui "rauma"i(m al cra iului) care duce la # c#m! ,r#vi&#rie. O c#m#ie cere3ral! u (e "raduce) 2 afara c#mei) ,ri ici u (em cli icE ici elec"r#e cefal#$rama) ici (ca #'$rafia u relev! # le&iu e. C#ma 2 ce"ea&! du,! u i "erval de "im,) mer$4 d de la c4"eva mi u"e la c4"eva &ile. *#"ui) c=iar 2 f#rmele de f#ar"e (cur"! dura"!) e("e rec#ma da3il u e6ame medical imedia" cu (c#,ul de a de,i("a # eve "ual! a #malie cere3ral! mai $rav! ;=ema"#m) de e6em,lu<. COMPA*I+ILI*A*E SANBVIN. P#(i3ili"a"e de a ame("eca (4 $ele u ui i divid cu cel al al"uia f!r! a ,r#v#ca reacia imu i"ar! de =em#li&!. Re$ula c#m,a"i3ili"!ii (a $vi e e("e aceea de a u aduce a "i$e e 2m,#"riva c!r#ra ,rimi"#rul are a "ic#r,i) de e6em,lu a (4 $elui A care are a "i$e ul A "ra (fu&a" u ui 3#l av O care ,#(ed! a "ic#r,i a "i'A. C#m,a"i3ili"a"ea (a $vi ! cea mai (im,l! e("e ide "i"a"ea de $ru, 2 "re ,r#du(ul (a $vi i ,rimi"#rul de (4 $eE -JJ COMUNICARE IN*ERAURICULARA a("fel) u 3#l av de $ru, (a $vi A va fi "ra (fu&a" cu (4 $e de $ru, A. Verificarea c#m,a"i3ili"!ii "re3uie (! fie efec"ua"! imedia" 2 ai "ea #ric!rei "ra (fu&ii) c=iar la ,a"ul 3#l avului) 2 fa,") u ii a "ic#r,i e6i("! 2 m#d a"ural ;a "ic#r,ii (i("emului A+O<E alii) umii a$lu"i i e ere$ula"e) u a,ar

dec4" 2 a umi"e 2m,re:ur!ri i "re3uie deci (! fie c!u"ai 2 ai "ea #ric!rei "ra (fu&ii. 'G BRUP SANBVIN. COMPERE'LORIO*. G ULCIOR COMPLEMEN*. Si("em e &ima"ic care ,ar"ici,! la reaciile a "i$e e[a "ic#r,i i) 2 ,ar"icular) la di("ru$erea a "i$e el#r. C#m,leme "ul :#ac! u r#l fu dame "al 2 lu,"a 2m,#"riva 3#lil#r i feci#a(e i a vec"#ril#r l#r. U defici") 2 !(cu" (au d#34 di") 2 ce ,rive"e u a di "re c#m,# e "ele c#m,leme "ului) a "re ea&! u mai mare ri(c de a c# "rac"a a umi"e 3#li. COMPLEH. *#"ali"a"e a "e di el#r i c# "ie "e)cu mare 2 c!rc!"ur! em#i# al!) care c# dii# ea&! #r$a i&area ,er(# ali"!ii (u3iec"ului. C#m,le6ele u (u " ,a"#l#$ice dar ,#" deve i) cau&4 d "ul3ur!ri carac"eriale la c#,ii) "ul3ur!ri ,(i=ice la adul". C#m,le6ul de i feri#ri"a"e ia a"ere a"u ci c4 d c#,ilul 2i d! (eama de (l!3iciu ea (a a"ural! ;fa! de aduli) mai ale(<. 5iecare i divid cau"! (!'i c#rec"e&e ("area de i feri#ri"a"e 2 fu cie de val#area afec"iv! (au (im3#lic! ce # re,re&i "! ,e "ru elE ace(" meca i(m (e ume"e c#m,e (aie. LEH IMUN CIRCULAN*. A(#ciere 2 "re u a "i$e i u ul di "re a "ic#r,ii c#re(,u &4 d ace("ui a "i'$e .care circul! 2 (4 $e i ,#a"e ,r#v#ca 3#li au"#imu e. COMPLIAN PULMONAR. Ela("ici"a"e a ,l!m4 il#r) a c!rei m!(ur!"#are e("e u"ili&a"! 2 3ila ul 3#lil#r re(,ira"#rii. COMPLICAIE. S"are ,a"#l#$ic! ce (urvi e 2 decur(ul ev#luiei u ei 3#li) c!reia 2i a$ravea&! ,r#$ #("icul. O c#m,licaie ,#a"e fi (ecu dar! ev#luiei (,# "a e a 2 (!i 3#liiC 2 cur(ul u ei a,e dici"e) de e6em,lu) a,e dicele i flama" (e ,#a"e ,erf#ra i ,#a"e a "re a # ,e "# i"! ;i fecie a 2 "re$ii cavi"!i a3d#mi ale<. O c#m,licaie ,#a"e) de a(eme ea) (! fie c# (eci a u ui "ra"ame " medical eadecva"C # a "i3i#"era,ie i eficace a(u,ra u ui $erme e (au i (uficie "a d#&are a a "i3i#"icului ,#" fi re(,# (a3ile de # (e,"icemie. COMPOR*AMEN* ;"ul3urare de<. Defec" ma ife("a" 2 ada,"area la viaa (#cial!. *ul3ur!rile de c#m,#r"ame " iau f#rme mul"i,leC ele ,#" afec"a ,re&e "area ;2m3r!c!mi "ea) fi&i# #mia<) c#m,#r"a' me "ul &il ic ;i$ie !) (#m ) alime "aie<) c# "ac"ul cu a,r#a,ele ;"eam!) #,#&iie) i difere !< (au (e ,#a"e ma ife("a ,ri "recerea la aciu e ;reali&area u #r d#ri e im,ul(ive<) ca de e6em,lu fu$a de aca(!) (i uciderea. *ul3ur!rile de c#m,#r"ame " (u " de#(e3i" de frecve "e 2 ("!rile deme iale) 2 ,(i=#,a"ii) 2 fa&ele acu"e de ,(i=#&!) de i("erie i de alc##li(m. Dar ele mai ,#" fi ,r#v#ca"e de u ele afeciu i #r$a iceC "um#ri i accide "e va(culare cere3rale) e,ile,(ie) dec#m,e (!ri me"a3#lice ;de e6em,lu) u dia3e"<) i "#6icaii e"c. COMPRES. +uca"! de "if# =idr#fil 2 d#i"! de mai mul"e #ri i ("erili&a"!. C#m,re(ele (u " f#l#(i"e 2 2 $ri:irile medicale ;(,!larea) ,a (area ,l!$il#r< i 2 c=irur$ie) ,e "ru a a3(#r3i (4 $ele i a de$a:a #r$a ele de #,era". COMPRESIE A MDUVEI (au COMPRESIE MEDULAR. Si dr#m cau&a" de # c#m,re(ie e6erci"a"! a(u,ra m!duvei (,i !rii) re(,# (a3il! u e#ri de ,arali&ii. Cau&ele 2 "4l i"e (u " mul"i,leC "um#r! 3e i$ ! (au mali$ !) i fecie) malf#rmaie va(cular! a m!duvei (,i !rii (au ar"r#&a c#l#a ei ver"e3rale. C#m,re(ia (e e6erci"! fie direc" ,e m!duva (,i !rii) fie ,e va(e) dimi u4 d circulaia (a $vi ! l#cal!. *ra"ame "ul u ei c#m,re(ii a m!duvei e("e # ur$e !. Varia3il) 2 fu cie de cau&!) el e("e "#"ui cel mai de( c=irur$ical ;a3laia u ei "um#ri) de e6em,lu<) 2 a3(e a "ra"ame "ului) ev#luia (e face 2 (e (ul a$rav!rii ,r#$re(ive a (im,"#mel#r) 2 ,ar"icular a ,ara,le$iei ;,arali&ia "#"al! a mem3rel#r i feri#are<) i c!"re irever(i3ili"a"ea le&iu il#r. De al"fel)# a$ravare 3ru"al! ,#a"e (urve i 2 #rice m#me ") le$a"! de c#m,re(ia u ei ar"ere. COMPULSIE. *ul3urare de c#m,#r"ame " carac"eri&a"! ,ri "r'# ,#r ire ire&i("i3il! de a 2 de,li i u ele ac"e) la care (u3iec"ul u ,#a"e (! re&i("e) e$!(i du'i li i"ea. COMUNICARE IN*ERAURICULARA. A3(e ! a 2 c=iderii (e,"ului cardiac) care (e,ar! 2 m#d #rmal auriculul dre," de auriculul ("4 $. C#mu icarea i "erauricular! e("e a #malia cardiac! cea mai frecve "! du,! c#mu icarea i "rave "ricular!. De m!rime ade(ea im,#r"a "!) #rificiul la(! (! "reac! (4 $ele #6i$e a" di auriculul ("4 $ c!"re auriculul dre,") di cau&a ,re(iu ii mai ridica"e 2 ,ar"ea ("4 $! a i imii ;i ima ("4 $!< dec4" 2 ,ar"ea ei drea,"! ;i ima drea,"!<) reali&4 d u (u " ;(cur"circui"<. DIABNOS*IC ?I EVOLUIE. Acea("! malf#rmaie u (e ma ife("! ,ri ici u (im,"#m la c#,il) dar ,ri "r'# $4f4ial! la adul". Ea ,#a"e fi "#"ui 3! ui"! da"#ri"! u ui (uflu de,i("a" la au(cul"are. U e#ri remarca3il "#lera"! 2 a3(e a "ra"ame "ului) c#mu icarea i "erauricular! ,ermi"e # (u,ravieuire care ,#a"e a"i $e YU (au 1U de a i. Dar ade(ea ea (e c#m,lic!

COMUNICARE IN*ERVEN*RICULAR -JR (,re v4r("a de RU de a i) a,!r4 d "ul3ur!ri ale ri"mului cardiac i #3#(eal! cardiac!. *RA*AMEN*) 2 c=iderea #rificiului 2 "im,ul c#,il!riei evi"! a,ariia c#m,licaiil#r la v4r("a adul"!. COMUNICARE IN*ERVEN*RICULAR. A3(e a 2 c=iderii (e,"ului cardiac) care (e,ar! 2 m#d #rmal ve "riculul dre," de ve "riculul ("4 $. C#mu icarea i "erve "ricular! e("e cardi#,a"ia c# $e i"al! cea mai frecve "! ;/ ca&uri la l UUU a"eri<. Di cau&a difere ei de ,re(iu e 2 "re cele d#u! ve "ricule) (4 $ele r#u ;#6i$e a"< "rece) ,ri ace(" #rificiu care are de la l la M ce "ime"ri diame"ru) di ve "riculul ("4 $ 2 ve "riculul dre,") a,#i 2 ar"era ,ulm# ar!. SIMP*OME. C#mu icarea i "rave "ricular! e("e) 2 $e eral) # 3#al! f!r! (im,"#me. Adul"ul ,#a"e re(imi u e#ri # $4f4ial!. La au(cul"are) u (uflu (i("#lic ;2 "im,ul c# "raciei i imii< ,ermi"e (! fie de"ec"a"! 3#ala. *RA*AMEN*. A"u ci c4 d #rificiul e("e mic) el are "e di a (! (e 2 c=id! (,# "a . Si $urul ri(c 2l c# ("i"uie 3#ala lui O(ler) 2 care u micr#3 (e ,ri de ,e ace(" #rificiu. A"u ci c4 d #rificiul e("e mare) c#mu icarea i "erve "ricular! a "re ea&! ade(ea # ,u"er ic! =i,er"e (iu e 2 ar"era ,ulm# ar!) ceea ce im,u e # 2 c=idere c=irur$ical! a #rificiului 2 ai "ea v4r("ei de d#i a i. +i e ("!,4 i"!) acea("! "e= ic! are re&ul"a"e e6cele "e. CONCEPIE. 5ecu darea #vulului) $4r eul femel!) de c!"re (,erma"#&#id) $4r eul ma(cul. 2 m#d #rmal c# ce,ia are l#c 2 "reimea e6"er ! a "r#m,ei lui 5all#,i#) la -M ,4 ! la R/ de #re 2 medie du,! u c# "ac" (e6ual fecu da ". CONDILOM BENI*AL. Le&iu e $e i"al! "ra (mi(i3il! (e6ual) de #ri$i e viral!. SINONIMC ve$e"aie ve eria a. U c# dil#m $e i"al e("e # "um#r! cu"a a"! (au ,e muc#a(! de #ri$i e viral! ;,a,il#maviru(<) 3e i$ !) edurer#a(!) a(em! !"#are u ei veruci) care (e de&v#l"! ,e c#lul u"eri ) 2 va$i ) ,e vulv! (au ,e a u( la femeieE ,e $la d) "e("icul (au a u( la 3!r3a". Ace("e le&iu i afec"ea&! mai ale( (u3iecii "i eri) .US di "re 3#l avi av4 d mai ,ui de RU de a i. Ac"ualme "e c# dil#amele $e i"ale cu #(c # recrude(ce !. C# dil#mul $e i"al ,#a"e lua diferi"e f#rmeC e6cre(ce ! mare) umi"! ,#,ular 8crea("!'de'c#c#9) (au c# dil#mul ,la vi&i3il umai du,! c#l#rare. I c# ve ie "ele ,e care le $e erea&! c# dil#amele $e i"ale (u " de #rdi l#calC :e !) &emuire) mir#( ur4". I fecia cu ,a,il#maviru(ul fav#ri&ea&! 2 ,lu( de&v#l"area u ui ca cer al u"erului. *ra"ame "ul e("e l#calC a,licaii cu ,#d#fili !) elec"r#c#a$ulare) la(er. Acea("a e("e # afeciu e dificil de "ra"a" di cau&a l#cali&!rii i a "e di ei de recidiv!. *ra"ame "ul ,acie "ului 2l im,u e i ,e cel al ,ar"e erului. CONDROCALCINOI AR*ICULAR. +#al! reuma"i(mal! carac"eri&a"! ,ri 2 cru("area de cri("ale de ,ir#f#(fa" de calciu 2 car"ila$iul ar"icular i 2 me i(curi. C# dr#calci #&a ar"icular! ,#a"e fi ,rimi"iv!) frecve a (a cre(c4 d cu v4r("a. Cau&a (a real! e("e ecu #(cu"!E (e me i# ea&! "#"ui f#rme familiale 2 care 3#ala e("e mai ,rec#ce i mai $rav!. De al"fel)ea ,#a"e (urve i ca urmare a u #r 3#li ca =i,er,ara"ir#idia (au =em#cr#ma"#&a. SIMP*OME ?I SEMNE. Cri("alele ,#" decla a # cri&! acu"! de ar"ri"! micr#cri("ali !) (au ,(eud#$u"a) (au c=iar) fra$ili&4 d car"ila$iul) ele ,#" fav#ri&a de&v#l"area u ei ar"r#&e) 2 (f4ri") mul"i,lici"a"ea a"i $eril#r ar"iculare ,#a"e (imula u reuma"i(m i flama"#r. Dar) c# dr#calci #&a ar"icular! r!m4 e u e#ri la"e "!. *RA*AMEN*. Acce(ele de ,(eud#$u"a (u " ameli#ra"e ,ri a "ii flama"#are (au ,ri "r'# ,u cie a efu&iu il#r ar"iculare) urma"! de # i fil"rare de c#r"ic#("er#i&i. 2 f#rmele cr# ice) ar"r#cli&a ;(,!larea c=irur$ical! a ar"iculaiei< are u e#ri # aciu e calma "!. *ra"ame "ul e("e c=irur$ical a"u ci c4 d le&iu ile (u " f#ar"e di("ru$!"#are i a(#cia"e cu ar"r#&a. CONDROM. *um#r! car"ila$i #a(! 3e i$ !. U c# dr#m (urvi e cel mai de( la #a(ele m4i il#r i ,ici#arel#r ;fala $e) me"acar,ie e i me"a"ar(ie e<) mai rar la r!d!ci a mem3rel#r i 2 "ru c=i. Acea("! "um#r! ,#a"e (! fie ,u(! 2 evide ! ,ri "r'# "umefacie ,al,a3il!) ,ri "r'# frac"ur! ;c# dr#mul c#m,r#mi4 d (#lidi"a"ea #(ului) care (e ,#a"e ru,e cu #ca&ia u ui ef#r"< (au ,#a"e fi de(c#,eri"! 2 "im,ul u ui e6ame radi#l#$ie. *ra"ame "ul c# ("! 2 a3laia c=irur$ical! c#m,le"! a c# dr#mului) care ,ermi"e ,reve irea ri(cului de frac"ur! (i evi"area u #r recidive. CONDROMALACIE. Ram#lire ;2 muiere< l#cali&a"! a car"ila$iului ar"icular. C# dr#malacia) care afec"ea&! mai ale( car"ila$iile de la ar"iculaia $e u c=iului ;r#"ul!) femur<) ,#a"e fi c# (eci a u ui "rauma"i(m c# (ecu"iv ,rac"ic!rii u ui (,#r" (au c# ("i"uie (em ul ,recur(#r al u ei ar"r#&e. O durere vie e("e re(imi"! a"u ci c4 d $e u c=iul e("e 2 "i ( ;aler$are) urca"ul i c#3#r4"ul (c!ril#r e"c.<. Dia$ #("icul (e 3a&ea&! ,e ar"r#(c#,ie) care ,ermi"e (! (e vad! i (! (e ,al,e&e ram#li(me "ul.

*ra"ame "ul ,ri ci,al e("e ,u erea 2 re,au( a ar"iculaiei afec"a"e ;$u"ier! $i,(a"!) c=iar im#3ili&are< "im, de c4"eva lu i) a(#cia"! cu # reeducare. C=irur$ia u e("e i dica"! dec4" 2 ca&ul u ei im,#r"a "e a #malii a r#"ulei. CONDROMA*OI. Afeciu e carac"eri&a"! ,ri ,re&e a c# dr#amel#r) mici "um#ri car"ila$i #a(e. CONDROSARCOM. *um#r! mali$ ! ,rimi"iv! a #(ului) de #ri$i e car"ila$i #a(!. U c# dr#(arc#m a"i $e mai ale( #a(ele v#lumi #a(e) ca femurul) "i3ia (au =umeru(ul) dar ,#a"e (! fie l#cali&a" -JK CONIIAIE CERVICALA i la 3a&i (au la umer#a(e al"e #a(e. E("e u a di "re f#rmele cele mai frecve "e ale ca cerului #(#(. El afec"ea&! mai ale( adul"ul du,! cel de al "reilea dece iu de via!. C# dr#(arc#mul (e de&v#l"! 2 i "eri#rul (au 2 e6"eri#rul #(ului fie (,# "a ) fie ca # c#m,licaie a u ei "um#ri 3e i$ e ,ree6i("e "e ;c# dr#m) #("e#c# dr#m<. El (e ma ife("! ,ri dureri f#ar"e vii i) a"u ci c4 d afec"ea&! u #( (u,erficial) ,ri "r'# "umefiere. *ra"ame "ul c# ("! 2 a3la:ia c=irur$ical! mare a "um#rii. Ev#luia c# dr#(arc#mului e("e d#mi a"! de d#u! ri(curiC recidiva l#cal! dac! a3laia 'a f#(" c#m,le"! i a,ariia de me"a("a&e) 2 de#(e3i ,ulm# are. CONDUCIE. *ra (mi"ere a i flu6ului erv#( cardiac re(,# (a3il de c# "raciile au"#ma"e i ri"ma"e ale i imii. I flu6ul erv#( cardiac (e ,r#duce mulumi"! u ui e(u" mi#cardic (,eciali&a") de umi" e(u" #dal. PA*OLOBIE. *ul3ur!rile de c# ducie ,#" (! (e ,r#duc! 2 #ricare ,ar"e a e(u"ului #dal. Ace("e "ul3ur!ri ,#" (! (e ,re&i "e ca # 2 "4r&iere a c# duciei ;3l#c i c#m,le"< (au ca # a3(e ! a c# duciei ;3l#c c#m,le"<. +l#cul ,#a"e fi i "ermi"e " (au ,erma e ". O "ul3urare a c# duciei e("e ade(ea f!r! (im,"#m la 2 ce,u" i ,#a"e r!m4 e aa. 2 ca& de 3l#ca: c#m,le" al ac"iv!rii cardiace) dac! &# ele de au"#ma"ici"a"e ale e(u"ului #dal (u3iace " ;,acemaPcre a"urale< u (e (c=im3!) (e ,r#duce # (i c#,!) (au (i dr#mul lui Adam('S"#Pe(. Dia$ #("icul ,#a"e fi ,u( ,ri elec"r#cardi#$rafie) m# i"#ri&are) O#l"er elec"r#cardi#$rafie) u e#ri ,ri "r'# elec"r#' cardi#$rafie e d#cavi"ar!) ,e "ru a ,u e 2 evide ! ivelul 3l#ca:ului i ,e "ru a deduce # eve "ual! i dicaie a im,la "!rii u ui ("imula"#r. Numer#a(e "ul3ur!ri ale c# duciei u reclam! ici u "ra"ame " i "re3uie d#ar (! fie (u,rave$=ea"e) 2 ca& de (i c#,! (au de ,r#3leme ec=ivale "e) e("e i dica"! # a "re are elec"r#("a"ic! "em,#rar! ;m# "area u ei (# de de ("imulare elec"ric!) f#l#(i d calea ve #a(! ,4 ! 2 cavi"!ile cardiace< (au ,erma e "! ;im,la "area u ui ("imula"#r cardiac<. CONEC*IVI*. Orice 3#al! carac"eri&a"! ,ri "r'# a"i $ere i flama"#rie i imu #l#$ic! a e(u"ului c# :u c"iv i ,ri difu&ia le&iu il#r. De umirea de 3#al! (i("emic! e("e ,refera"! a&i. SINONIME) c#la$e #&d) 3#ala de (i("em. CAUIE. Ace("ea (u " 2 c! ,r#(" cu #(cu"e. E6i("! ,r#3a3il O "ul3urare a (i("emului imu i"ar u e#ri eredi"ar!. SIMP*OME ?I SEMNE. e(u"ul c# :u c"iv fii d ,re&e " 2 "#" #r$a i(mul) "#a"e #r$a ele (u " mai mul" (au mai ,ui (u(ce,"i3ile de a fi afec"a"e 2 "r'u m#d a(#cia") de u de i marea varie"a"e de (im,"#me ;a"i $ere ar"icular!) cu"a a"!) cardiac!) ,ulm# ar!) =e,a"ic!) re al!) a (i("emului erv#( ce "ral (au ,eriferic) va(cular!) di$e("iv!<. Pri ci,alele c# ec"ivi"e (u " ,#liar"ri"a reuma"#id!) lu,u(ul eri"ema"#( di(emi a") (cler#dermia) c# ec"ivi"a mi6"!) (au (i dr#mul lui S=ar,) derma"#,#limi#&i"a) ,eriar"eri"a #' d#a(!. Ev#luia) 2 $e eral cr# ic!) e("e marca"! de ,u(ee frecve " a(#cia"e u ui (i dr#m i flama"#r. De& #d!m4 "ul ace("#r 3#li de,i de) 2 ,ri ci,al) de a"i $erile #r$a el#r vi"ale. *RA*AMEN*. C# ("! cel mai de( 2 c#r"ic#"era,ie (au 2 f#l#(irea imu #(u,re(#arel#r ,e cale #ral! (au i :ec"a3il!) 2 ,#fida umer#a(el#r l#r efec"e ed#ri"e) 2 ,ar"icular i fcci#a(e. De a(eme ea) (e ,#a"e face a,el la i :eciile i "rave #a(e cu imu #$l#3uli e ,la(ma"ice ;,la(mafere&!<) 2 mediu (,i"alice(c. CON5UIIE MIN*AL. S"are ,a"#l#$ic! ce (e carac'"eri&ea&! ,ri "r'# de&#r$a i&are a c# "ii ei. CAUIE. O c# fu&ie mi "al! e("e cel mai de( da"#ra"! u ei afeciu i #r$a ice cere3rale ;e,ile,(ie) accide " va(cular cere3ral) e cefali"!< (au u ei 3#li $e erale ;i fecie fe3ril!) accide " me"a3#lic<. SIMP*OME SI SEMNE. C# fu&ia mi "al! (e "raduce ,ri "r'# (l!3ire (au # de&#rdi e a "u"ur#r ,r#ce(el#r ,(i=iceE (c!derea vi$ile ei ; !ucire) #3 u3ilaie (au "#r#,eal!<E i ca,aci"a"ea de a'i c##rd# a ideileE "ul3ur!ri ale ,erce,iei i ale mem#rieiE de&#rie "are 2 (,aiu i "im,E a 6ie"a"eE delir # iric cu =aluci aii (e &#riale u e#ri 2 (,!im4 "!"#are. +#l avul e("e ca r!"!ci") ,er,le6) i ca,a3il (! (e re$!(ea(c! ,e (i e i (! 2 elea$! (i"uaia. Ca re$ul! $e eral!) c# fu&ia mi "al! (e a(#cia&! cel mai de( cu (em e #r$a ice ;fe3r!) de(=idra"are) dureri de ca,< care ,#" ,u e 2 ,eric#l viaa (u3iec"ului. *RA*AMEN*. C# fu&ia mi "al! e("e # ur$e ! care ece(i"! # (u,rave$=ere (,i"alicea(c! i #di= !) dar ,ar"ea ,ri ci,al! a "ra"ame "ului c# ("! 2 2 $ri:irea 3#lii de #ri$i e. Du,! vi decare) 3#l avul

recu,erea&! "#"ali"a"ea facul"!il#r (ale mi "ale. CONBENI*AL) '. Care e("e ,re&e " de la a"ere. CONBES*IE. Acumulare a #rmal! de (4 $e 2 "r'u #r$a (au 2 "r'u e(u". SINONIMC =i,er=emie. CONBES*IE CERE+RAL. 'G ACCIDEN* VASCULAR CERE+RAL. CONBES*IE PULMONAR. PNEUMOPA*IE CONIIAIE CERVICAL. A3laie a u u) fra$me " de e(u" 2 f#rm! de c# de la 3a&a c#lului u"eri . *EONIC ?I DES5?URARE. Du,! # i ci&ie c# ic! 2 c#l i 2 e d#c#l ;i "eri#rul c#lului<) e(u"urile r!ma(e (u " a,r#,ia"e cu (c#,ul de a reface u #u c#l. I "erve ia (e ,rac"ic! (u3 a e("e&ie l#cal! (au $e eral! i ece(i"! # (,i"ali&are. Nu e6i("! del#c i c# ve ie "e (ecu dare $rave. *re3uie "#"ui ca # (arci ! ul"eri#ar! (! fie (u,rave$=ea"! mai mul" di cau&a ri(cului cre(cu" de a"ere ,rema"ur!. O c# i&aie mare ,#a"e) de a(eme ea) (! m#difice $lera cervical! i (! # fac! ,ui ,r#,ice ,!"ru derii (,erma"#&#i&il#rC la # CONNUNC*IV -JY femeie care d#re"e (! ai3! c#,ii) (e ,r#cedea&! a"u ci la 2m3u !"!irea cali"!ii $lerei ,ri admi i("rarea de e("r#$e i. CONNUNC*IV. Mem3ra ! "i, muc#a(! "ra (,are "! care ac#,er! faa i "er ! a ,le#a,el#r ;c# :u c"iva "ar(al!< i care c!,"ue"e # ,ar"e a $l#3ului #cular ;c# :u c"iva 3ul3ar!<. SINONIMC "u ica c# :u c"iva. C# :u c"iva ,r#"e:ea&! $l#3ul #cular de a$re(iu ile e6"er e. PA*OLOBIE. C# :u c"iva ,#a"e fi (ediul diferi"el#r afeciu iC i flamaia ;c# :u c"ivi"a<E le&iu ea de$e era"iv! ;,i $uecula) # mic! ,r#emi e ! $!l3uieE ,"eri$i# ul) 2 $r#are mem3ra #a(! care a,are cu v4r("a (au la e6,u erea ,relu $i"! a #c=il#r la (#are (au la i "em,erii<E "um#ra) 3e i$ ! (au mali$ !E 2 (f4ri") ea ,#a"e (uferi u "rauma"i(m ;=em#ra$ie (u3c# :u c"ival!) ar(ur! cu (au f!r! (im3lefar# ) adere ! 2 "re cele d#u! f#ie ale c# :u c"ivei< (au # u(c!ciu e #cular!. CONNUNC*IVI*. I flamaie a c# :u c"ivei) de #ri$i e i feci#a(!) viral! ,ara&i"ar! (au aler$ic!. C# :u c"ivi"ele (u " frecve "e i ade(ea 3e i$ e. CAUIE. C# :u c"ivi"ele i feci#a(e (u " ,r#v#ca"e de a$e i 3ac"erie i ;("afil#c#ci) ("re,"#c#ci) , eum#c#ci<. C# :u c"ivi"ele virale (u " cau&a"e ade(ea de u ele ade #viru(uriE ele ,#") de a(eme ea) (! fie im,u"a3ile u #r viru(uri =er,e"ice (au (! re&ul"e di afeciu i virale ca ru:e#la (au varicela. C# :u c"ivi"ele de #ri$i e ,ara&i"ar!) f#ar"e rare 2 re$iu ile #a("re clima"ice) ,#" fi ,r#v#ca"e de # filari#&! cau&a"! de ,ara&i"ul africa l#a'l#a. C# :u c"ivi"ele aler$ice) u e#ri a(#cia"e u ei 3lefari"e (au u ei ec&eme a ,le#a,el#r) (u " cau&a"e fie de u ele ,ar"icule aerie e ;,#le uri) ,ar"icule de ,raf<) fie de ,r#du(e c#(me"ice) de c#lire (au de le "ilele de c# "ac". SIMP*OME ?I SEMNE. C# :u c"ivi"ele (e ma ife("! 2 m#d #3i ui" ,ri "r'# 2 r#ire a #c=iului) cu ,rec!dere 2 fu dul (acil#r c# :u c"ivali) (u3 ,le#a,e) f!r! a e6i("a # (e &aie de durere. Ne a ,r#vi e di m4 c!rime (au di im,re(ia de a avea fire de i(i, (u3 ,le#a,!. O c# :u c"ivi"! de #ri$i e aler$ic! (e "raduce ,ri "r'# l!crimare i "e (!) iar # c# :u c"ivi"! i feci#a(! ,ri (ecreii ,urule "e care) u e#ri) li,e(c $e ele dimi eaa la de"e,"are. Ele (u " de&li,i"e cu a:u"#rul u ei 3uc!i de va"! 2m3i3a"e 2 (er fi&i#l#$ic (au 2 a,! fiar"!. *RA*AMEN*) 2 ca&ul c# :u c"ivi"el#r i feci#a(e) "ra"ame "ul e("e ,e 3a&! de c#lire cu a "i3i#"ice ada,"a"e $erme il#r 2 cau&!. Dac! # c# :u c"ivi"! e("e viral!) c#lirele cu a "i(e,"ice i a "i3i#"ice (erve(c la ,reve irea (u,rai fec"!rii) de("ul de frecve "!. A "iviralele (u " eficie "e 2m,#"riva viru(ului de "i, =er,e(. *ra"ame "ul c# :u c"ivi"el#r aler$ice) ,e "ru a fi eficace) "re3uie (! ,rivea(c! 2 acelai "im, i (im,"#mele i cau&eleC u"ili&area c#lirel#r a "ii flama"#rii ("er#idie e i de(e (i3ili&area fa! de aler$e ul 2 cau&!. CONN ;(i dr#m al lui<. Si dr#m le$a" de # =i,er(ecreie de ald#("er# de c!"re u ade #m ;"um#r! 3e i$ !< al u eia di "re $la dele c#r"ic#(u,rare ale. Si dr#mul lui C# ) # 3#al! rar!) e("e de d#u! #ri mai frecve " la femei dec4" la 3!r3ai. Oi,er(ecreia de ald#("er# a "re ea&! # =i,er"e (iu e ar"erial! i # =i,#Paliemie ;(c!derea ivelului (a $vi de ,#"a(iu< de im,#r"a ! varia3il!. Oi,er"e (iu ea ar"erial! ,#a"e fi m#dera"! (au f#ar"e (ever!) 2 (#i"! de dureri de ca, (au de # a"i $ere a va(culari&!rii re"i ie e) a,recia"! ,ri e6ame ul fu dului de #c=i. Se mai ma ife("! cram,e) # a("e ie) "ul3ur!ri ale ri"mului cardiac (au # ,#lidi,(ie ;(e"e e6ce(iv!< cu ,#liurie. *RA*AMEN*. *ra"ame "ul medical cu a "iald#("er# i ,ermi"e #rmali&area ,re(iu ii ar"eriale i ivelului de ,#"a(iu (a $vi 2 ai "e de a3laia ade #mului) care ,u e ca,!" ace("#r "ul3ur!ri. CONSANBVINI*A*E. E6i("e ! a u ei le$!"uri de 2 rudire 2 "re d#i i divi&i. U mare $rad de c# (a $vi i"a"e 2 "r'u cu,lu cre"e 2 m#d im,#r"a " ,r#3a3ili"a"ea de a,ariie a u ei afeciu i eredi"are rece(ive la c#,iii cu,lului) 2 fa,") ace("e 3#li u ,#" (! (e ma ife("e la u (u3iec" dec4" a"u ci c4 d cele d#u! $e e ,ur"!"#are ale 3#lii) u a "ra (mi(! de c!"re "a"!) al"a "ra (mi(! de c!"re

mam!) (u " ,re&e "e ,e # ,erec=e de cr#m#&#mi #m#l#$i. CONS*IPA*IE. Emi(ie a #rmal de rar! a (cau el#r. Nu e6i("! u ri"m 8 #rmal9 de defecare) frecve a medie a (cau el#r fii d) du,! i divid) de la d#u! ,e &i la "rei ,e (!,"!m4 !. De a(eme ea) u (e v#r3e"e de c# ("i,aie dec4" dac! e("e v#r3a de mai ,ui de "rei (cau e ,e (!,"!m4 !. DI5ERI*E *IPURI DE CONS*IPAIE. Meca i(mele ,u(e 2 :#c (u " diferi"e. U ele c# ("i,aii (u " c# (eci a u ei 2 ce"i eli a 2 ai "!rii fecalel#r 2 lu $ul cadrului c#lic) 2 al"e ca&uri) acea("! 2 ai "are e("e #rmal!) dar e6i("! "ul3ur!ri de evacuare di cau&a u ei ,r#a("e fu ci# !ri a rec"ului i a u(ului. C# ("i,aia ,#a"e fi #ca&i# al!) ,r#v#ca"! de u &!cu" la ,a") de # fe3r!) de u re$im re("ric"iv) de medicame "e care 2 ce"i e(c "ra &i"ul) de # (arci !) de # c!l!"#rie e"c.) (au ,#a"e fi cr# ic! i ,erma e "!. CAUIE. Dac! (u " (c#a(e di di(cuie ca&urile rare le$a"e de # 3#al! #r$a ic! ;ca cer) 3#al! i flama"#rie<) ma:#ri"a"ea c# ("i,aiil#r (u " ,ur fu ci# ale) efii d $!(i"! ici # cau&! #r$a ic!) 2 ma:#ri"a"ea ca&uril#r) e("e (u " fav#ri&a"e de alime "aia #ccide "al!) (!rac! 2 fi3re) de (ede "ari(m i de ("re(. DIABNOS*IC SI *RA*AMEN*. Se fac mai mul"e i ve("i$aii d#ar ,e "ru c# ("i,aiile a,!ru"e rece "E # a ali&! cli ic! a (i"uaiei di$e("ive c# duce cel mai frecve " la dia$ #("icul de c# ("i,aie fu ci# al! 3e i$ !. A"u ci "re3uie c# vi ( ,acie "ul c! u e("e v#r3a de # 3#al! 2 adev!ra"ul (e ( al cuv4 "ului (i c! r!rirea (cau el#r u -J1 CON*ABIUNE im,lic! ici u ,eric#lC ici i "#6icaia ,ri fecale) ici ri(cul de #clu&ie i "e("i al! (au de cre"ere 2 $reu"a"e ;u (cau c4 "!re"e a,r#6ima"iv -UU $rame<. *ra"ame "ul c# ("! 2 ad#,"area u #r re$uli de i$ie ! a vieiiC # alime "aie varia"! cu,ri &4 d # ,r#,#rie (uficie "! de fi3re alime "are ;"ara"e) fa(#le verde) fai ! i "e$ral!) eli !...<) crudi"!i i fruc"eE ,rac"icarea u ui e6erciiu fi&ic e"c. U"ili&area la6a"ivel#r ca au"#medicaie u (e rec#ma d!E dac! ace("ea (u " ,re(cri(e de medic) acea("a (e face 2 m#d limi"a" ,e "ru a evi"a efec"ele l#r #civeC diaree) de,e de !) cram,e i "e("i ale) fla"ule !. CON*ABIUNE. *ra (mi"ere a u ei 3#li de la u (u3iec" a"i ( la u (u3iec" (! !"#(. Ace(" "erme u (e a,lic! dec4" ca&uril#r 2 care $erme ele e("e "ra (mi( fie de c!"re u a imal ;a"u ci (e v#r3e"e de # a "r#,#&## #&! (au de # &## #&!<) fie ,ri "r'# "ra (fu&ie (a $vi !. Peri#ada de c# "a$iu e e("e cea a e6creiei i a 2m,r!'"ierii $erme il#r 3#lii de c!"re 3#l avE ea e("e varia3il! du,! fiecare 3#al! i e("e mic#ra"! c# (idera3il 2 i feciile 3ac"erie e a"u ci c4 d (u3iec"ul 3#l av ia u a "i3i#"ic. I de,e de " de $radul de c# "a$iu e) (e de#(e3e(c d#u! "i,uri de "ra (mi"ere. CON*ABIUNEA +OLILOR +#ala Dura"a Peri#ada de Dura"a Evicia medie c# "a$iu e #3i ui"! a 3#l avului de 3#lii i cu3ar e Dif"eri M la 1 De la - lu ! JU de &ile e &ile c# "ami area du,! cu 3acilul vi decare ,4 ! la (au du,! di(,ariia Iui) d#u! accelera"! de ,relev!ri a "i3i#"ic e$a"ive f!cu"e la i "erval de / &ile 5e3r! . la M- De la M &ile - lu ! P4 ! la "if#id! de &ile 2 ai "ea vi decare a,ariiei (im,"#mel#r ,4 ! ce ,relev!rile 3ac"eri#l#$ice (u " e$a"ive Im,e"i C4"eva A"4"a vreme R (au K &ile P4 ! la $# &ile c4" le&iu ile dac! 3#ala vi decare cu"a a"e u e "ra"a"!

Me i R (au K $i"! cu &ile me i $ #c#c Orei# / la M&ile

P#li#m 1 la -R ieli"! &ile

Ru3e#l / la -K ! &ile Ru:e#l -U la -R ! &ile Scarla" J la / i ! &ile

(u " vi deca"e C4"eva &ile ;dura"a e("e (cur"a"! de luarea de a "i3i#"ic< Cu J &ile 2 ai "ea umfl!rii ,ar#"idel#r ,4 ! la di(,ariia (im,"#mel#r P4 ! la di(,ariia viru(ului di (cau e) cu u ri(c ma6im 2 ,rima (!,"!m4 ! De la K &ile 2 ai "e ,4 ! la K &ile du,! eru,ie De la Y &ile 2 ai "e ,4 ! la K &ile du,! eru,ie Pe "#a"! dura"a fe3rei i eru,iei

-M &ile

P4 ! la vi decare

1 la F< &ile P4 ! la vi decare

(!,"!m4 ! ,e "ru fa&a acu"!

P4 ! la di(,ariia viru(ului di (cau e

- la J &ile

P4 ! la vi decare P4 ! la vi decare P4 ! la ,re&e "area u ui cer"ifica" care a"e("! u "ra"ame " adecva" JU de &ile (#c#"i d de la 2 ce,u"ul 3#lii

-U la -K &ile J ,4 ! la K &ile dac! 3#ala e "ra"a"!

De la Y &ile - lu ! i 2 ai "ea mai 3i e c=i "el#r de "u(e ,4 ! la K (!,"!m4 i du,! a,ariia (im,"#mel#r Varicel -R &ile De la # &i / ,4 ! la P4 ! la ! 2 ai "e ,4 ! -U &ile vi decare la 1 &ile du,! eru,ie CON*EN*E -J/ A C# "a$iu e direc"a (e face) 2 ,ri ci,al) ,e cale aeria ! ;2 cur(ul v#r3i"ului) "ui"ului)("r! u"uluiC ru:e#la) varicela) $ri,a<) ,ri (4 $e (au ,ri (,erm! i fec"a"! ;SIDA< (au ,ri c# "ac" cu"a a" ;(carla"i !) =er,e( $e i"al) (ca3ie) ,edicul#&a<. A C# "a$iu ea i direc"a (e face) 2 ,ri ci,al) ,ri i "ermediul 2m3r!c!mi "ei (au le :eriei de ,a" ;,!duc=i<) al a,el#r (au al ma"eriil#r de elimi are ;fecale) uri !< i fec"a"e. A("fel) 2 ca&ul u #r 3#li ca =e,a"i"ele A i E) =#lera) ami3ia&a i e "er#vir#&ele ca ,#li#mieli"a) e("e im,lica" u ciclu de c# "a$iu e #r#fecal. U"ili&area vacci uril#r i a "i3i#"icel#r a redu( c# (idera3il ,r#3lemele c# "a$iu ii) iar a("!&i e("e re,u(! 2 di(cuie ,r#3lema i&#l!rii 3#l avului) ,rac"ic! ,rivi"! 2 m#d "radii# al ca (i $urul mi:l#c eficace de a lu,"a 2m,#"riva e6"i derii i feciil#r. Mai ,er(i("! 2 c! m!(urile de cvicie c#lar! ,e "ru

*u(e 2 :ur c# vul de / (iv! &ile

u ele 3#li c# "a$i#a(e ;ve&i "a3elul di ,a$i a a "eri#ar!<. CON*ENIE. Pr#cedeu "era,eu"ic care ,ermi"e im#3ili&area u ui mem3ru) e6erci"area u ei c#m,re(iu i a(u,ra e(u"uril#r (au ,r#"e:area u ui 3#l av a$i"a". A I ,(i=ia"rie) c# "e ia (erve"e la 2m,iedicarea u #r 3#l avi ,rea a$i"ai (au vi#le i (! (e au"#mu"ile&e (au (! r! ea(c! ,e ci eva di :ur. A I "rauma"#l#$ie) c# "e ia (erve"e la im#3ili&area frac"uril#r) e "#r(el#r (au lu6aiil#r. Ea mai e("e ,rac"ica"! 2 "im,ul accide "el#r "e di #a(e i mu(culare cele mai 3e i$ e (au) ,reve "iv) 2 ,rac"icarea u ui (,#r". *EONIC A 2 ,(i=ia"rie) c# "e ia ,ri c!ma! de f#r! u (e mai ,rac"ic!) 2 ca& de a$i"aie e6"rem!) a"e,"4 d ca eur#'le,"icele (!'i fac! efec"ul) 3#l avul e("e ,r#"e:a" de accide "e cu le$!"uri (u,le) a,lica"e la 2 c=eie"urile m4i il#r i la $le& e. A 2 "rauma"#l#$ie) c# "e ia face a,el la c=irur$ie (au la diferi"e ma"erialeC $i,() $u"ier!) 3a da:) 2 ace(" ul"im ca& (e di("i $ d#u! ,r#cedeeC 7 c# "e ia ade&iv!) (au ("ra,,i $) e("e reali&a"! cu 3e &i ade&ive) ela("ice (au u) du,! ,a"#l#$ia 2 cau&!E ea ,ermi"e # im#3ili&are rela"iv! a u ei ar"iculaii) # reducere a dureril#r i a edemuluiE 7 c# "e ia eade&iv! e("e mai ,ui u"ili&a"!. +e &ile ela("ice (u " 2 "re3ui are ,e "ru c#m,rimarea u ei efu&iu i (a $vi e ;=ema"#m<) ,e "ru im#3ili&area ,r#vi&#rie a u ei ar"iculaii (au 2 ca& de aler$ie la c# "e iile ade&ive. +e &ile eela("ice (u " u"ili&a"e ,e "ru me i erea u ui mem3ru 2 "r'# ,#&iie 3u ! ;8earf!9 2 a"e,"area a:u $erii la (,i"al 2 ca& de lu6aie a um!rului) de e6em,lu<. Ce "urile de c# "e ie a3d#mi al! (u " de("i a"e (! 2m,iedice ieirea 2 e6"eri#r a eve "raiil#r i =er iil#r) dar r#lul l#r real e("e de#(e3i" de di(cu"a". CON*RACEPIE. Me"#d! care vi&ea&!) de # ma ier! rever(i3il! i "em,#rar!) evi"area fecu daiei u ui #vul de c!"re u (,erma"#&#id (au) 2 ca& c! fecu daia a avu" l#c) evi"area idaiei #ului fecu da". DI5ERI*E *IPURI DE CON*RACEPIE. C# "race,ia u"ili&ea&! 2 ,re&e " ,a"ru "i,uri de aciu iC mi:l#acele meca ice ;,re&erva"ive) diafra$me<E me"#dele c=imice ;creme) 3urei) #vule (,ermicide<E di(,#&i"ivele i "rau"eri e ;("erilele<E me"#dele =#rm# ale ;c# "race,ia e("r#,r#$e('"a"iv! i ,ilula de a d#ua &i<. Ace("#ra li (e adau$! me"#dele &i(e 8 a"urale9) 3a&a"e ,e a3("i e a ,eri#dic! 2 "im,ul celei de a d#ua ,!ri a ciclului. Eficaci"a"ea ace("#r me"#de diferi"e e("e m!(ura"! ,ri i dicele lui PearlC u i dice cu val#area J (em ific! fa,"ul c! (e c# ("a"! J (arci i la -UU femei care au u"ili&a" re(,ec"iva me"#d! "im, de u a . Nu e("e ece(ar (! (e 2 "reru,! c# "race,ia cu c4"eva lu i 2 ai "e cu (c#,ul de a avea u c#,ilC c# ce,ia ,#a"e avea l#c 2 lu a urm!"#are #,ririi c# "race,iei) "ii d c! fecu di"a"ea e("e 2 :ur de MKS ,e ciclu i ,e cu,lu. Du,! a"ere) # me"#d! c# "race,"iv! "re3uie a,lica"! 2 ce,4 d cu a MK'a &i) de#arece # #vulaie ,#a"e (! (e ,r#duc!) fie c! femeia al!,"ea&!) fie c! u. Mi:l#acele meca ice. E("e v#r3a de me"#de care vi&ea&! i "er,u erea u ui #3("ac#l 2 "re #vul i (,er' ma"#&#id. A Pre&erva"ivele ;ma(culi e i) 2 u ele !r