Sunteți pe pagina 1din 3

GENERATORUL SINCRON FUNC IONND PE RE EA DE PUTERE INFINIT

Chestiuni de studiat: 1. Verificarea condi iilor de cuplare a generatorului sincron trifazat la re eaua trifazat de tensiuni. 2. Caracteristicile de reglaj n V , I f I ex , pentru P=ct. 3. Caracteristica factorului de putere, cos Schema de montaj:

f ( I ex ) pentru P

Mcc- motorul de antrenare, motor de curent continuu; GS- generatorul sincron trifazat; Blocul de reglare a tensiunii de alimentare a motorului de curent continuu n mod uzual este alimentat de la o surs monofazat de tensiune i con ine un autotransformator monofazat i un redresor. Trusa de m sur ofer posibilitatea m sur rii n sistem trifazat a puterii active, tensiunilor i curen ilor; Aex- ampermetrul pentru m surarea intensit ii curentului din excita ia generatorului Obs: Pentru a evita func ionarea motorului de curent continuu f r curent n nf urarea de excita ie, deci ambalarea acestuia, este recomandat montarea unui ampermetru n circuitul s u de excita ie, pentru a putea urm ri valoarea curentului. Date nominale: Motorul de antrenare: Pn= U n= I n= nn=

.[kW] .[V]; Uex=..................[V] [A]; Iex=...................[A] .[rot/min]

Generatorul sincron: Sn= .[kVA] U n= .[V]; Uex=..................[V] I n= ...[A]; Iex=...................[A] n n= .[rot/min] f n= ..[Hz]; conexiunea folosit : Mod de lucru: 1. In scopul verific rii condi iilor pentru cuplarea generatorului la re ea se procedeaz n modul urm tor: 1

a. Se porne te motorul de antrenare al generatorului i se alimenteaz circuitul de excita ie al generatorului sincron, verificnd ca ntrerup torul K s fie deschis. b. Se regleaz simultan tura ia motorului de antrenare i intensitatea curentului din excita ia generatorului, astfel nct s se ob in valorile tensiunii i frecven ei acesteia ct mai apropiate de cele ale re elei. Pentru aceasta se urm resc oscila iile acelor voltmetrelor V1, V2. c. Inchiderea ntrerup torului K se face n situa ia n care indica iile ambelor voltmetre este zero. Se noteaz valoarea tensiunii re elei, U. 2. Pentru ridicarea caracteristicii n V la P=0, dup cuplarea generatorului la re ea, se diminueaz valoarea curentului din excita ia generatorului fa de func ionarea n gol. Se urm re te ca valoarea curentului din indus s cresc , f r a dep i valoarea nominal . Se majoreaz treptat valoarea curentului din excita ie, notnd suficiente valori m surate nct s se poat observa grafic decre terea curentului din indus, atingerea punctului de minim urmat de cre terea acestuia. Iex I A A

Pentru caracteristica n V la P 0 , se procedeaz similar, cu excep ia faptului c n prealabil se majoreaz tensiunea de alimentare a motorului de antrenare. P Iex I W A A

3. Pentru ridicarea caracteristicii factorului de putere sunt suficiente masur torile de la pct2. Pentru fiecare pereche de m sur tori se calculeaz factorul de putere cu formula:

cos

P 3UI

Toate caracteristicile se traseaz grafic n acela i sistem de coordonate. ntreb ri i comentarii: 1. Comenta i valoarea curentului din indusul ma inii sincrone din momentul cupl rii la re ea. 2. Comenta i valorile curen ilor din excita ia generatorului pentru care se ob in valori minime pentru curen ii din indus. 3. Explica i fenomenul care determin varia ia curentului din indusul generatorului sincron pentru valori mai mici, respectiv mai mari, ale curentului de excita ie fa de valoarea de la func ionarea n gol pe re ea. 4. Care este valoarea maxim pe care o atinge factorul de putere i corespunz tor c rui curent de excita ie se ob ine aceast valoare. 5. Cum func ioneaz ma ina sincron dac se diminueaz tensiunea de alimentare a motorului de antrenare?

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.