Sunteți pe pagina 1din 77

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !

$% A&a prioritar' nr( %) *Cre+terea a,apta-ilit'ii lucr'torilor +i .ntreprin,erilor/ Domeniul ma0or ,e intervenie %( ) *Formare +i spri0in pentru .ntreprin,eri +i anga0ai pentru promovarea a,apta-ilit'ii/ 1itlul proiectului) 2Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii # 51ICFIN6/ Contract nr( POSDRU78$7%( 7S79%:;; Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor mane !""#$!"%&

$ R'POR( I)(ER*EDI'R )R+ !$ ,R P DE - .R I)(ERRE,IO)'- (I.FI)

. PRI)S

Sinteza dez/aterilor ,rupului de lucru inter$regional

% .redei c0 /0ncile ar fi dispuse s0 anga1eze persoane cu studii medii care dein o certificare n domeniul /ancar2 3dez/atere &% noiem/rie !"%%45+ 5555555555555555555555555555555++& ! Evoluii n nevoile de formare ale anga1ailor din sectorul financiar$/ancar6 3dez/atere &% ianuarie !"%!455555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7

&

.ompetenele anga1ailor din sectorul financiar$/ancar 3dez/atere !" martie !"%!4 55555555555555555555555555555555+%%

8 Forme inovatoare de organizare a muncii n sectorul financiar 9 /ancar 3dez/atere !: mai !"%!455555555555555555555555+++8! ; Oportunit0ile de formare profesional0 n sectorul financiar$/ancar 3dez/atere %% iulie !"%!4 55555555555555555555555555555587 7 .<estionar 555555555555555555555555555555+;%

Sinteza dez/aterilor ,rupului de lucru interregional

=.redei c0 /0ncile ar fi dispuse s0 anga1eze persoane cu studii medii care dein o certificare n domeniul /ancar 2=

$ sintez0 dez/atere $

Data>Ora? &"+ %%+ !"%%6 ncep@nd cu ora %A?"" Proiect? Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii < 51ICFIN6 Su/iectul sedintei? =)evoile de formare n (I. ale resurselor umane din sectorul financiar$ /ancarB (ipul sedintei ? Cntalnire virtual0 a ,rupului de lucru inter$regional (I.FI)6 -ocaie? site#ul proiectului) DDD+i/r$ticfin+ro= prin sistem ,e videoconferinta. DIS. (II?

Din cercet'rile +i stu,iile realizate ,e c'tre institutele -ancare ale E>1N 5European >an?ing an, 1raining Net@or?6= a reie+it c' peste "!A ,intre lucr'torii -ancari ,in Europa au stu,ii me,ii= ,ar ,ein cali3ic'ri7specializ'ri pe -aza unor programe ,e 3ormare pro3esional'( Pe aceast' linie= Institutul >ancar RomBn 5I>R6 a revizuit stan,ar,e ocupaionale e&istente= a ela-orat noi stan,ar,e ocupaionale= curricule +i programe ,e preg'tire autorizate ,e c'tre CNCFPA= pentru stu,ii me,ii 5;! ,e ore cu pre,are la clas'= cu atingerea unit'ilor ,e competen'6= ,up' cum urmeaz')

Nr(cr t

Ela/orate

Co, COR D $ !$ D $ !9 %D$:!8 %D% $" %D$:!" D $9!

$ Operator C4i+eu >anc' O3ier operaiuni 3inanciar#-ancare % 1eleoperator 3inanciar#-ancar D O3ier anti#3rau,' 3inanciar#-ancar' Agent vBnz'ri ,irecte 5pro,use 3inanciar# 9 -ancare6 ; Colector7recuperator ,e-ite7creane

Nr(crt Cn curs de ela/orare $ Eeri3icator valori Casier tezaur % Casier valut' D Operator g4i+eu -irouri ,e sc4im9 A,ministrator cont ; Analist te4nic piee 3inanciare " Agent ,e -urs' 8 Interme,iar .n activitatea 3inanciar' +i comercial' < -ro?er : Conta-il 3inanciar#-ancar

Co, COR D $$!; D $$!$ D $$!% D $$$$ D $$$ %D$:!; D%$ !$ %%$$!$ D%$ ! 4

Avanta0ele acestor programe const' .n 3aptul c' ele 5a6 se termin cu un certificat de competen cu recunoatere naional +i c' 5-6 pot fi folosite pentru recalificarea unora dintre angajaii din sector.

=Evoluii n nevoile de formare ale anga1ailor din sectorul financiar$/ancar = sintez0 dez/atere

Data>Ora? &%+"%+!"%!6 ncep@nd cu ora %%?"" Proiect? Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii < 51ICFIN6 Su/iectul sedintei? =Evoluii n nevoile de formare ale anga1ailor din sectorul financiar$ /ancarB (ipul sedintei ? Cntalnire virtual0 a ,rupului de lucru inter$regional (I.FI)6 -ocaie? site#ul proiectului) DDD+i/r$ticfin+ro= prin sistem ,e videoconferinta. DIS. (II ? Fn ,ata ,e %$ ianuarie !$ a 3ost organizat' .n ca,rul Crupului ,e lucru interregional ,ez-aterea pe tema =Evoluii n nevoile de formare ale anga1ailor din sectorul financiar$ /ancarB6 prin sistem ,e vi,eocon3erin'( La vi,eocon3erin' au participat reprezentani ai urm'toarelor -'nci) CEC >an?= EGIH>ANI= Cre,it Europe >an?= Caranti>an? +i reprezentani ai I>R( -a evaluarea general0 a evoluiilor n nevoile de formare ale anga1ailor au fost ad0ugate urm0toarele preciz0ri? Opiniile eEprimate de c0tre participanii la videoconferin0 sunt urm0toarele? Sistemul -ancar se a3l' .ntr#o 3az' ,e contracie a activit'ii sale( Ca urmare= se constat' c' .n -'nci e&ist' un e&ce,ent ,e personal( Cel puin o perioa,' #% ani ,e acum .nainte= instituiile -ancare nu vor mai scoate locuri ,e munca la concurs= vor .ncerca sa p'streze si s' recali3ice la locul ,e munc' personalul ,e0a e&istent( O aciune ,e amploare care s' implice plata pentru evaluarea7certi3icarea competenelor propriilor salariai nu este realist' avBn, in ve,ere constrBngerile -ugetare cu care se con3runt' -'ncile( Aceast' activitate nu reprezint' .n acest moment o prioritate= ne3iin, consi,erat' ca a,ucBn, plus valoare ,in perspectiva -'ncilor( Personalul -'ncilor este .n marea sa ma0oritate .n vBrsta ,e pBn' la D! ani= iar e&tin,erea vBrstei legale ,e pensionare are ,rept consecin' ime,iat' ,iminuarea perspectivei ,e vacantare *natural'/ a unor locuri ,e munc' pentru anga0area unor noi salariai( 6

Peste 8!A ,intre salariaii -'ncilor sunt cu stu,ii superioare 5supracali3icai6 +i anga0area ,e personal cu stu,ii me,ii nu reprezint' .n aceasta perioa,a o prioritate pentru -'nci= .n con,iiile .n care e&ist' *in3laie/ ,e personal cu $# ,iplome universitare= masterate= etc(

%+ In leg0tur0 cu introducerea de noi calific0ri in Registrul )aional al .alific0rilor? Este l'u,a-il' iniiativa I>R ,e a .ncerca s' 3ac' or,ine .n ocupaiile7cali3ic'rile e&istente pe piaa muncii +i s' le coreleze cu piaa european' la nivelul stan,ar,elor internaionale ,e competen'( Iniierea +i lansarea unui c4estionar ,ezvoltat cu spri0inul unui grup ,e e&peri ,in -'nci= prin care s' se poat' i,enti3ica o lista ,e ocupaii +i cali3ic'ri solicitate ,e piaa muncii este consi,erat' o mo,alitate util' +i ,e valoare pentru sistem( !+ In leg0tur0 cu apetitul anga1ailor de a fi evaluai pentru certificarea competenelor profesionale? S#au clari3icat unele aspecte legate ,e procesul ,e evaluare ,e competene 5nu ,e per3ormane6 +i anume c' acesta este un proces voluntar .n care anga0atul se prezint' la evaluare ,e -un' voie( Diplomele 5,e orice 3el6 reprezint' o con,iie ,e acceptare la interviul ,e anga0are ,ar nu +i o ,ova,' ,e competen'( Atestarea competenelor necesare este 3'cut' c4iar ,e c'tre -anc' prin teste speci3ice( Pentru anga0atori conteaz' .n primul rBn, ceea ce +tiu sa 3ac' .n mo, concret can,i,aii( E&istena unor ,ovezi 5certi3icate6 ,e cali3icare nu este o-ligatorie la anga0are sau pentru promovare( Dac' I>R va reu+i s' le ,emonstreze ca= spre e&emplu= dintr-un numr de 10 candidai testai pentru postul de analist de credite, 9 dintre acetia chiar tiau s fac analize corecte, profesioniste, atunci desigur c o diploma IBR ar putea fi luat n considerate la angajare drept o dovad de competen. &+ In leg0tur0 cu ocupaiile>calific0rile pe care sistemul /ancar le consider0 n prezent deficitare sau necesare 3de eEemplu? risc management6 DorF out6 colectare>recuperare6 etc+4? Reprezentanii -'ncilor nu au putut o3eri un r'spuns conclu,ent la aceasta .ntre-are(

8+ In leg0tur0 cu finanarea preg0tirii profesionale? >'ncile ar 3i ,ispuse s' se implice .n 3inanarea ,e cursuri ,e scurt' ,urat'= necesare ocazional= .n 3uncie ,e evoluiile con0uncturale( De 3inanarea ,o-Bn,irii ,e competene 7

3un,amentale tre-uie s' se ocupe c4iar anga0aii 5anterior accesului la piaa muncii sau pe parcursul carierei6( Pentru ca salariaii sa#+i sporeasc' +ansele +i oportunit'ile ,e anga0are .n sectorul 3inanciar -ancar este recoman,a-il ca ace+tia= pe cont propriu sau spri0inii cu cre,ite pentru stu,ii ,e c'tre -'nci= s' participe la activit'ile ,e evaluare 7 certi3icare a competenelor pro3esionale la stan,ar,ele naionale +i europene( .oncluziile discuiilor din cadrul videoconferinei? Departamentele ,e resurse umane +i ,eci,enii pe segmentul ,e -usuness ,in -'nci= nu sunt .nc' 3oarte 3amiliarizai cu preve,erile legale +i utilitatea COR= Registrului Naional al Cali3ic'rilor 5RNC6 +i Nomenclatorului Cali3ic'rilor 5NC6( Aceasta se ,atoreaz' mai ales 3aptului c' sectorul -ancar nu are .nscrise cali3ic'ri .n RNC= iar legislaia -ancar' nu o-lig' la la ,einerea ,e cali3ic'ri speci3ice( Reprezentaii -'ncilor ar 3i ,e acor, s' ,elege .n sarcina I>R activit'i legate ,e i,enti3icarea ,e ocupaii= promovarea unor propuneri ,e mo,i3icare a COR= ,ezvoltarea ,e analize +i stan,ar,e ocupaionale= intro,ucerea ,e cali3ic'ri .n RNC( Cu toate c' ,iscrepanele ,intre situaia RomBniei 5peste :!A ,in salariaii ,in -'nci au stu,ii superioare6 +i situaia ,in Europa 5peste "!A ,in salariaii -'ncilor au stu,ii me,ii6 sunt cunoscute= este evi,ent c' pentru sc4im-area *culturii/ .n sensul accept'rii a-solvenilor ,e liceu ca anga0ai .n -'nci= va 3i nevoie ,e mult timp +i ,e mult' promovare( Procesul ,e evaluare +i certi3icare a competenelor pro3esionale= precum +i legislaia a3erent' nu sunt cunoscute su3icient .n sistemul 3inanciar#-ancar ,in RomBnia( Fn ca,rul proiectelor AS>ANC si DEFIN au 3ost realizate ,e0a superioare( D stan,ar,e ocupaionale= ,intre care ,oar : stan,ar,e pentru ocupaii care necesit' stu,ii

RE.O*')DGRI
Constituirea la nivelul I>R a unui colectiv care s' conlucreze cu e&perii ,in sectorul -ancar= prin interme,iul +i cu spri0inul AR>= pentru alinierea preve,erilor ,in COR= RNC la realit'ile pieei muncii ,in RomBnia +i la cerinele legislaiei +i realit'ilor europene( 8

=.ompetenele anga1ailor din sectorul financiar$/ancar = sintez0 dez/atere

Data>Ora? !"+"&+!"%%6 ncep@nd cu ora %%?"" Proiect? Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii < 51ICFIN6 (ipul sedintei ? Cnt@lnire virtual0 a ,rupului de lucru inter$regional (I.FI)6 -ocaie? site#ul proiectului) DDD+i/r$ticfin+ro= prin sistem ,e videoconferinta. ',E)D'? Fn ,ata ,e ! martie !$ a 3ost organizat' .n ca,rul Crupului ,e lucru inter#regional ,ez-aterea pe tema =.ompetenele anga1ailor din sectorul financiar$/ancarB= prin sistem ,e vi,eocon3erin'( La vi,eocon3erin' au participat reprezentani ,in >ancpost= RI> >an?= O1P >an?= R>S >an?= Rai33eisen >an?= Sa3etJ Cre,it= e&peri +i cola-oratori I>R= mem-rii ec4ipei 1ICFIN( Fntre-area la care ne#am ,orit s' g'sim un r'spuns .n ca,rul ,ez-aterii a 3ost) 2Cum apreciai nivelul ,e importan' al celor ; competene generale pe care ar tre/ui s0 le dein0 fiecare lucr0tor din sectorul financiar /ancar2 =H .ompetene generale Deloc Pieele 3inanciare 7 orientarea macro# economic' Interme,ierea 3inanciar' Compliance 5Ca,ru legal +i ,e reglement'ri6 Orientarea ris?7return $ $ $ $ Scar0 de importan0 Destul Importan Puin de t % % % % D D D D

Foarte 9 9 9 9

Orientarea c'tre client $ % D 9 Hcele 9 competene generale au 3ost i,enti3icate .ntr#un proiect european( Pentru o corect' .ntelegere a .ntre-'rii este necesar' parcurgerea ,ocumentului 2A-or,are meto,ologic' # pa+ii spre ela-orarea celor 9 ,i3ereniatori SSF/( Opiniile eEprimate de c0tre participanii la videoconferin0 sunt urm0toarele? Participanii au consi,erat= .n unanimitate= c' cele 9 competene generale sunt reprezentative pentru anga0aii ,in sectorul 3inanciar +i pot 3i consi,erate ,rept competenele generale necesare oric'rui lucr'tor ,in aceast' in,ustrie( Prin inclu,erea celor 9 competene generale .n stan,ar,ele ocupaionale s#ar 3ace saltul calitativ care urmeaz' acumularea cantitativ' ,in ultimii ! ani ,e istorie a sistemului 3inanciar romBnesc +i s#ar asigura realmente ri,icarea calit'ii 3orm'rii 7 evalu'rii pro3esionale .n sector( S#au 3'cut propuneri concrete ) 5a6 S#a propus ,etalierea celor 9 competene .n 3uncie ,e) 10

Nivelul ,e e&perien' al anga0atului 5senior= 0unior6K Localizarea .n instituie 5-ac? #o33ice= 3ront#o33ice6( 5-6 Cele 9 competene generale ar tre-ui completate cu a6 competena ,e a .nelege clientul= ,e a#i evalua situaia +i ,e a#i acor,a soluia +i -6 a-ilit'i ,e comunicare ,ezvoltate( 5c6 S#a propus revizuirea .ntre-'rii privin, importana celor 9 competene generale= consi,erBn,u#se c' scara ,e importana 2,eloc/ nu poate intra .n ,iscuie( FntrucBt rezultatele proiectului FIRS1 inclu, un 2translator ELF/ care r'spun,e .n mare parte propunerilor 3'cute ,e participani= Institutul >ancar RomBn va transmite spre ,ez-atere general' +i acest ,ocument(

Pentru toi cei care nu au reu+it s' participe la vi,eocon3erin'= ,ez-aterea este .n continuare ,esc4is' pe seciunea ,e Forum a Crupului inter#regional= la urm'toarea a,res') 4ttp)77@@@(i-r#tic3in(ro7content7competenAC9AA%ele#anga0aAC9AA%ilor#,in# sectorul#3inanciar#-ancar(

RE.O*')DGRI? '.(I )I > .O).- III

1ransmiterea c'tre mem-rii Crupului inter#regional a 1ranslatorului ELF= ,etaliat pe cele trei componente) Cuno+tine= A-ilit'i +i Competene 5Autonomie +i Responsa-ilitate6 .oncluzie nt@lnire grup$interregional? Este recomandabil i util nfiinarea unei asociaii profesionale n sistemul financiar-bancar pentru stabilirea nivelurilor i criteriilor pentru evaluarea i certificarea competenelor. (

11

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

12

SINTEZA DEZBATERILOR GRUPULUI DE LUCRU INTER-REGIONAL

Forme inovatoare de organizare a muncii n sectorul financiar-bancar -Sintez dezbatere -

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

13

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

14

Investete n oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$% A&a prioritar' nr( %) *Cre+terea a,apta-ilit'ii lucr'torilor +i .ntreprin,erilor/ Domeniul ma0or ,e intervenie %( ) *Formare +i spri0in pentru .ntreprin,eri +i anga0ai pentru promovarea a,apta-ilit'ii/ 1itlul proiectului) 2Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii # 51ICFIN6/ Contract nr( POSDRU78$7%( 7S79%:;; Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor mane !""#$!"%&
*I) (G DEIJ'(ERE ,rup de -ucru Interregional (ema dez/atere

=Forme inovatoare de organizare a muncii n sectorul financiar 9 /ancarB $orar6 durat0 i program de desf0urare $

Data>Ora? !:+";+!"%!6 ncep@nd cu ora %%?"" Proiect? Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii < 51ICFIN6 Su/iectul videoconferinei? =Forme inovatoare de organizare a muncii n sectorul financiar $ /ancarB (ipul edinei ? Cnt@lnire videoconferin0 a ,rupului de lucru inter$regional (I.FI)6 -ocaie? site#ul proiectului) DDD+i/r$ticfin+ro= pe seciunile ,e Videoconferin i orum.

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

15

DIS.

(II?

Fn ,ata ,e : mai !$ = ora $$(!! a 3ost organizat' .n ca,rul Crupului ,e lucru inter#regional ,ez-aterea pe tema =Forme inovatoare de organizarea a muncii n sectorul financiar$ /ancarB= prin sistem ,e vi,eocon3erin' +i a 3ost continuat' pe 3orum .n ,ata ,e %$ mai !$ ( La vi,eocon3erin' au participat reprezentani ,in E&im-an?= Rai33eisen >an?= >anca Feroviara= >anca Italo<Romena= >RD= >NR= Leumi >an?= RI> >an?= e&peri +i cola-oratori I>R= mem-rii ec4ipei 1ICFIN( Opiniile eEprimate de c0tre participanii la videoconferin0 sunt urm0toarele? $( Fn con,iiile re,ucerii -ugetelor alocate 3orm'rii pro3esionale +i re,ucerii personalului ,in sectorul 3inanciar#-ancar care sunt m0surile de asigurare a adapta/ilit0ii anga0ailor la noile con,iiiM

a6 R'spunsul ,in partea anga0atorilor la actuala situaie a sistemului 3inanciar#-ancar a 3ost re,ucerea personalului( Fn unele instituii= .n ,epartamentele .n care au 3ost re,uceri ,e personal= s#a regBn,it 3lu&ul in3ormaional +i operaional +i s#au re,istri-uit sarcinile a3erente posturile ,es3iinate= altor salariai ,in ,epartamente cone&e( F'r' o acoperire corespunz'toare cu programe speci3ice ,e 3ormare= o

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

16

asemenea m'sur' a con,us= .n multe cazuri la sc',erea calit'ii serviciilor prestate c'tre clienii 3inali= la cre+terea multor tipuri ,e riscuri +i para,o&al 5,ar anticipa-il6 la re,ucerea pro3ita-ilit'ii( -6 Fn mo, in3ormal s#a sugerat anga0ailor o auto#poli#cali3icare la locul ,e munc'= anga0aii s' .+i p'streze7,ezvolte competitivitatea .ns' responsa-ilitatea 3inal' aparine c4iar anga0atului( c6 Unele instituii au continuat s' organizeze training in 4ouse sau e3ectuat ,e -anca mam'= completat cu m'suri ,e .m-un't'ire a comunic'rii interne +i .ncerc'ri ,e 2Coac4ing/( Des3'+urarea ,e activit'i ,e instruire pro3esional' ,ezvoltate in# 4ouse= 3olosin, lectori interni selectai ,in rBn,ul anga0ailor cu e&perien' pro3esional' +i a-ilit'i ,i,acticeK E&tin,erea sistemelor ,e instruire pe plat3orm' E# learning( ,6 Din punctul ,e ve,ere strict al anga0ailor asigurarea a,apta-ilit'ii anga0ailor nu se poate realiza 3'r' 3ormare pro3esional' 3ie c' vor-im ,espre anga0ai entrJ level # care tre-uie s'#+i .nsu+easc' cuno+tinele pro3esionale a-solut necesare pentru ,es3'+urarea activit'ii= 3ie .n cazul anga0ailor cu e&perien' .n ,omeniu < care tre-uie s' .+i actualizeze cuno+tinele pro3esionale= s' asimileze orice mo,i3icare a stan,ar,elor ,e lucru( e6 L'rgirea specializ'rii anga0ailor +i atri-uirea unui num'r cBt mai comple& ,e sarcini= ca urmare a reorganiz'rii instituiei presupune o ,irecie opus' specializ'rii pro3esionale .nguste respectiv presupune acumul'ri ,e competene cu spectru larg ,e acoperire( ( Au 3ost iniiate forme inovatoare ,e organizare a muncii care s' r'spun,' situaiei actuale ,in sectorM a6 Re,istri-uirea sarcinilor +i re,irecionarea anga0ailor c'tre zonele cu impact pe

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

17

optimizarea ,e procese < a,ic' ceea ce se petrece .n ma0oritatea instituiilor < nu constituie 3orme inovatoare ,e organizare a muncii( Se o-serv' .ns' c' apar 3uncii noi < spre e&emplu # ec4ipe specializate care s' urm'reasc' o-iectivele ,e re,ucere costuri +i optimizare a activit'ii(

Dez-aterea a angrenat .n ,iscuie atBt reprezentani ai sectorului 3inanciar -ancar= cBt +i mem-rii ai ec4ipei 1ICFIN( Pentru toi mem-rii care= ,in ,iverse motive nu au reu+it s' participe la aceasta ,ez-atere= ,iscuia va r0m@ne n continuare desc<is0= putBn, 3i accesat' la urm'toarea a,res') 4ttp)77@@@(i-r#tic3in(ro7content73orme#inovatoare#,e#organizare#muncii#AC%AAEn#sectorul# 3inanciar#-ancar

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

18

Ca urmare a tuturor ,iscuiilor ,e pe sistemul ,e vi,eocon3erin' +i 3orum= ec4ipa 1ICFIN va prezenta .n luna septem-rie !$ = raportul interme,iar pentru anul ,e implementare a proiectului ce va conine concluziile ,ez-aterilor virtuale +i recoman,'ri o-iective +i aplica-ile privin, posi-ilit'ile amelior'rii calit'ii FPC .n sectorul 3inanciar# -ancar(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

19

Oportunitile de formare profesional n sectorul financiar - bancar -Sintez dezbatere -

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

20

Data>Ora? %%+"#+!"%! Proiect? Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii < 51ICFIN6 (ipul sedintei ? Dez/atere a ,rupului de lucru inter$regional (I.FI)6 -ocaie? site#ul proiectului) DDD+i/r$ticfin+ro= pe sistemul de videoocnferinta si ulterior continuata pe seciunea ,e Forum.

Fn ,ata ,e $$ iulie !$ a 3ost organizat' .n ca,rul Crupului ,e lucru interregional ,ez-aterea pe tema =Oportunit0ile de formare profesional0 n sectorul financiar$ /ancarB6 prin sistem ,e vi,eocon3erin'( La vi,eocon3erin' au participat reprezentani ai urm'toarelor -'nci) >ancpost= E&im-an?= >anca Feroviara RomBn'= e&peri +i cola-oratori I>R= mem-rii ec4ipei 1ICFIN( Fn aceast' .ntBlnire virtual' s#a urm'rit i,enti3icarea oportunit'ilor ,e 3ormare pro3esional' continu' la ,ispoziia anga0ailor ,in sectorul 3inanciar # -ancar sau ale celor care vor s' intre .n sector prin completarea in3ormaiilor .n urm'torul c4estionar) (ipul de program de formare Programe ,e 3ormare continua 5tip seminarii6# ,urata ,e $# zile Cursuri ,e per3ecionare # In <ouse 3inclusiv lectori de la /anca mam04 IJR 'lii furnizori de formare profesionala

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

21

,urata D!#;! zile la clasa Cursuri ,e specializare # ,urata D!#;! zile la clasa Certi3ic'ri 7 cali3ic'ri # ,urata $8 luni +i peste

Opiniile eEprimate de c0tre participanii la videoconferin0 sunt urm0toarele? (ipul de program de In <ouse formare 3inclusiv lectori de la /anca mam04 Programe ,e 3ormare Da= .n limitele -ugetului continua 5tip apro-at +i .n m'sura seminarii6# ,urata ,e ivirii unor nevoi ,e $# zile preg'tire( 'lii furnizori de formare profesionala Da= .n limitele Da= .n limitele -ugetului apro-at +i .n -ugetului apro-at m'sura ivirii unor +i .n m'sura ivirii nevoi ,e preg'tire unor nevoi ,e care nu se poate preg'tire care nu satis3ace in 4ouse( se poate satis3ace .n 4ouse sau apelBn, la I>R( # instruiri interne 5lector $( Cunoa+terea $(Hanagementul propriu6 clientelei7Prevenirea riscurilor $( prevenirea +i +i com-aterea sp'l'rii (Hanagementul com-aterea sp'l'rii -anilor riscurilor ,e -anilor73in(terorismului ( Analiz' 3inanciar' trezorerie ( risc operaional %( Au,it intern %( A-ilit'i ,e %( managementul D( Con3ormitate negociere7 calit'ii 9( Har?eting -ancar vBnzare pro,use +i servicii -ancare D( A-ilit'i ,e IJR

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

22

comunicare Seminarul *Statistic' Seminarul regional Hanagementul macroeconomic'/ privin, programele ,e con3lictelorK Direcia Statistic' >NR 3ormare pro3esional' Hanagementul la CPPAS >ucure+ti continu' +i proiectele timpului= Lucru .n ,ezvoltate .n ca,rul ec4ip'K proiectului DEFIN Lea,ers4ip A,ministrarea con3lictelor .n relaia cu clienii -'ncii Cursuri ,e Nu este cazul Hanagement +i Nu este cazul per3ecionare # ,urata mar?eting -ancarK D!#;! zile la clasa 1ICFIN < competene I1K Formator Cursuri ,e Nu este cazul Evaluator competene Nu este cazul specializare # pro3esionale ,urata D!#;! zile la clasa Certi3ic'ri 7 cali3ic'ri # IPlan) Strategic Driver Pro3essional H>A H>A UniversitJ ,urata $8 luni +i peste 5program intern C4artere, >an?er S4e33iel, Intensa6 Doamna Daniela Do-re a aratat c' >ancpost susine 3ormarea pro3esional' continu' a anga0ailor prin organizarea ,e cursuri ,e specializare cu traineri interni si speciali+tii NR( Cursurile sunt organizate pe mo,ule tip -usiness= norme= proce,uri= analize +i mo,ule ,e so3t s?ills( >ancpost a lansat ,e curan, un program ,e cali3icare pe poziia ,e 2o3ier ,e cre,it/ pentru !! persoane( Cursurile sunt recunoscute intern < stan,ar,e interne ,e pregatire au 3ost a,aptate 3olosin, stan,ar,ele ocupaionale ,ezvoltate ,e I>R( Durata cursurilor este ,e $ O ani +i se ,es3'+oar' la sal'= prin e#learning= prin proiecte si stu,ii ,e caz( Se 3ac multe evalu'ri interme,iare( Certi3icarea este recunoscuta intern= ,ar .n situaia ,e plecare ,in -anc' la o alta= ,e regula ast3el ,e cursuri sunt recunoscute ( Cei care livreaza ast3el ,e cursuri sunt 3ormatori certi3icai CNFPA care stiu s' aplice corect stan,ar,ul ocupaional( >ancile o3era cursuri ,e 2in,uction/ noilor anga0ai pentru a le creste nivelul cuno+tinelor +i a-ilit'ilor= ,rept o asigurare c' .neleg activitatea -'ncii .n ansam-lu( E&periena .n munc' este mult mai -ene3ic' ,ecBt anii ,e teorie .n 3acultate(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

23

Fn -'nci se utilizeaz' +i personal .n sistem ,e leasing < .n general stu,eni # care au +ansa s' 3ie anga0ai .n 3uncie ,e per3ormanele pro3esionale o-inute +i ,isponi-ilitatea ar'tat' pe parcursul perioa,ei ,e pro-a( Dna( Hag,alena Crosu in3ormeaz' c' .n zona Constana o3erta ,e cursuri este .n cea mai mare m'sura o3erit' ,e I>R= cursuri ,e la -anca mam'= ,ar +i o3erte ,e la alte 3irme care realizeaz' cursuri .n ca,rul proiectelor europene( Fn general cursurile sunt accesate ,e persoane +i nu ,e -'nci( >'ncile se limiteaz' la a acoperi nevoile ,e preg'tire strict limitate la speci3icul locului ,e munca= in timp ce salariai ,oresc o gama mai mare ,e cursuri pentru ,ezvoltarea lor personala +i pro3esional'( Fn conte&tul economico#3inanciar actual interesul instituiilor pentru cursuri este 3oarte sc'zut ,atorit') # Limitari 3inanciare # ConstrBngeri ,e timp Este evi,ent c' +i .n RomBnia se 3olose+te ,in ce .n ce mai ,es conceptul ,e 2.nv'are pe tot parcursul vieii/ 52li3elong learning/6( In,ustria serviciilor 3inanciar#-ancare se situeaz' printre cele mai avansate in,ustrii ,in acest punct ,e ve,ere= e&istBn, o preocupare permanent' pentru .nv'are atBt la nivel instituional= cBt +i la nivel personal 5in,ivi,ual6( Oportunit'ile ,e 3ormare i,enti3icate= pe lBng' cele tra,iionale 5e,ucaia continu'6= pot 3i clasi3icate ast3el) .nv'area la locul ,e munc' 5cursuri organizate= e&perien' pro3esional'6K ac4iziionarea ,e cali3ic'ri pro3esionale ,ezvoltate ,e asociaii pro3esionale internaionale) ACA= ACCA= CFA= CIA= CIHA= DipIFR6K 3ormare continu' 5seminarii= con3erine= ateliere etc(6K ,ezvoltare personal' 5e#learningK cursuri scurte6( Pentru toi cei care nu au reu+it s' participe la vi,eocon3erin'= ,ez-aterea este .n continuare ,esc4is' pe seciunea ,e Forum a Crupului inter#regional= la urm'toarea a,res') 4ttp)77@@@(i-r#tic3in(ro7(

.oncluzii nt@lnire grup$interregional?


!e recomand organi"area sau participarea la cursuri a salariatilor cu finanarea partajat # angajat i angajator$ !E.

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

24

%a cursurile interne organi"ate de instituii se prelucrea" proceduri$ norme$ reglementari i produse de soft s&ils. 'n general produsele bncilor sunt similare. !e reali"ea" astfel pregtirea la locul de munc n conte(t formal i informal. !alariatii i institutiile optea" pentru cursuri scumpe cu plus valoare. )reul mai sc"ut al cursurilor nu garantea" un numr crescut de cursani. *ontea" valoarea formatorului # e(perti"a$ nivelul de cunotine si e(perienta de aceea sunt preferai e(perii din strintate. +teptarea cursantului # plus valoarea pe care nu a gsit-o singur sau prin interaciune cu e(perii de la locul de munc. +titudinea personala fata de )* este difereniat angajat- angajator !unt situaii n care instituiile nu stimulea"a pregtirea angajatilor nici financiar si nici profesional prin neacceptarea participarii la cursuri$ inclusiv dup program.

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

25

C estionar de opinie semistructurat


-interpretri !i concluzii generale -

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

26

Investe+te .n oameniP FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$% A&a prioritar' nr( %) *Cre+terea a,apta-ilit'ii lucr'torilor +i .ntreprin,erilor/ Domeniul ma0or ,e intervenie %( ) *Formare +i spri0in pentru .ntreprin,eri +i anga0ai pentru promovarea a,apta-ilit'ii/ 1itlul proiectului) 2Dezvoltarea competenelor pro3esionale ale anga0ailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar prin promovarea utiliz'rii noilor te4nologii in3ormatice +i ,e comunicare .n ve,erea cre+terii a,apta-ilit'ii +i competitivit'ii # 51ICFIN6/ Contract nr( POSDRU78$7%( 7S79%:;; Proiect co3inanat ,in Fon,ul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!"# !$%

.KES(IO)'R L0 rug0m s0 r0spundei c@t mai sincer i mai eEact la ntre/0rile de mai 1os6 eEprim@ndu$v0 li/er opiniile 3acolo unde spaiul este marcat cu puncte4 sau /if@nd una sau mai multe dintre variantele de r0spuns+ R0spunsurile dumneavoastr0 sunt foarte importante pentru noi+ '+ D'(E PERSO)'-E? EBrst') !%$&" ani &%$8" ani 8%$;" ani peste ;% de ani Se&) * F

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

27

Ocupaie) QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ( Pro3esie) QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ(( Funcia .n ca,rul instituiei) funcie de eEecuie Ce 3uncie ,einei .n prezentM 5e&()(Analist cre,ite= A,ministrator ,e risc= Agent ,e vBnz'ri etc(6 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++ funcie de conducere Ce 3uncie ,einei .n prezentM 5e&() Hanager ,e operaiuni= Director e&ecutiv= Re3 serviciu etc(6 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++ 1ipul instituiei .n care v' ,es3'+urai activitatea ,e -aza) instituie /ancar0 instituie financiar0 instituie de nv00m@nt Nivelul ,e stu,ii) liceu superioare master doctorat J+ Informaii privind nevoile de formare profesional0 continu0 3FP.4 %+Cn ce m0sur0 suntei familiarizat cu pro/lematica i nevoile de formare profesional0 continu0? ntr$o foarte mic0 m0sur0 ntr$o mic0 m0sur0 ntr$o oarecare m0sur0 ntr$o mare m0sur0 ntr$o foarte mare m0sur0 ) M(I >) RGSP )D

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

28

!H+ Pe o scala de la % la ; va rug0m s0 /ifai6 n ordinea importanei6 de unde ai o/inut cele mai multe informaii utile pentru activitatea dumneavoastr0 profesional0? cursuri de iniiere cursuri de perfecionare de la colegii de serviciu din studiul individual 3c0ri de specialitate6 emisiuni Radio i (L6 reviste6 Internet4 'lte surse + .are 2 555555++ ) M(I >) RGSP )D &+S$a nt@mplat vreodat0 s0 avei nepl0ceri6 s0 avei de suferit6 datorit0 lipsei de informaii profesionale n ceea ce privete rezolvarea sarcinilor de serviciu 2 &+%+ )u Dac0 ) completai &+%+%+

&+%+%+ .redei c0 eEist0 pro/a/ilitatea ca pe viitor s0 avei nepl0ceri6 s0 avei de suferit ca urmare a lipsei de informaii n rezolvarea sarcinilor de serviciu2 Pro/a/ilitate foarte mic0 Pro/a/ilitate mic0 Pro/a/ilitate medie Pro/a/ilitate mare Pro/a/ilitate foarte mare ) M(I >) RGSP )D &+!+ D'+ Dac0 D' completai i c@mpurile urm0toare 3&+!+%+ i &+!+!4? &+!+%+ '4 Datorit0 lipsei informaiilor de /az0 J4 Cn ce fel2 +5555555555555555555555++ 5555555555555555555555555555+ C) ) M(I >) RGSP )D 3.2.2. '4 Datorit0 neorganiz0rii i neparticip0rii la cursuri de perfecionare profesional0

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

29

J4

Cn ce fel2 5555555555555555555555555+ 5555555555555555555555555555555++ C) ) M(I >) RGSP )D 8+ Cn ce m0sur0 suntei informat cu programele 3cursurile4 de iniiere i formare profesional0 continu0 de c0tre instituia n care activai2 ntr$o foarte mic0 m0sur0 ntr$o mic0 m0sur0 ntr$o oarecare m0sur0 ntr$o mare m0sur0 ntr$o foarte mare m0sur0 ) M(I >) RGSP )D Cn ce m0sur0 considerai utile cursurile de iniiere>formare profesional0 organizate de instituia dumneavoastr02 ntr$o foarte mic0 m0sur0 ntr$o mic0 m0sur0 ntr$o oarecare m0sur0 ntr$o mare m0sur0 ntr$o foarte mare m0sur0 ) M(I >) RGSP )D Cn ce m0sur0 ai fi dispus s0 participai la cursuri de iniiere>formare profesional0 organizate de alte instituii dec@t instituia dumneavoastr02 ntr$o foarte mic0 m0sur0 ntr$o mic0 m0sur0 ntr$o oarecare m0sur0 ntr$o mare m0sur0 ntr$o foarte mare m0sur0 ) M(I >) RGSP )D L$au fost prezentate oferte cu privire la perfecionarea profesional0 continu02 D' ) ) M(I >) RGSP )D 'i participat la cursuri de formare profesional0 continu02

;+

7+

#+

A+

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

30

D'+ Dac0 D' completai A+%+ ) ) M(I >) RGSP )D A+%+ Secvene de ntre/0ri pentru cei care au r0spuns D' la ntre/area A A+%+%+ .u ce frecven02 o singur0 dat0 la !$& cursuri anual ) M(I >) RGSP )D A+%+!+ -a ce tipuri de cursuri ai participat2 cursuri de iniiere cursuri de perfecionare continu0 cursuri de calificare>recalificare ) M(I >) RGSP )D A+%+&+ .are a fost durata acestor cursuri2 programe de formare continu0 3seminarii %$! zile4 cursuri de perfecionare 38"$7" de zile>clasa4 cursuri de specializare 38"$7" de zile>clasa4 certific0ri>calific0ri 3%A luni i peste %A luni4 ) M(I >) RGSP )D A+%+8+ .um ai aflat de eEistena acestor cursuri2 oferta acestor cursuri a fost prezentat0 de c0tre instituia unde lucrez oferta acestor cursuri a fost prezentat0 n cadrul altor cursuri pe care le$am urmat de la prieteni6 colegi6 cunotine de pe I)(ER)E( din presa scris0 din presa audio$vizual0 ) M(I >) RGSP )D A+%+;+ Pe o scala de la % la 7 /ifai6 n ordinea importanei6 motivele pentru care ai urmat aceste cursuri2 nevoia real0 de informaii noi n rezolvarea sarcinilor de serviciu

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

31

impunerea de c0tre conducerea instituiei pentru participarea la cursuri dorina de a lucra ntr$un alt sector dorina de a o/ine un post superior n cadrul instituiei nevoia de socializare6 de a tr0i eEperiene noi 'ltele+ .are2 55555555555555555555555555++ ) M(I >) RGSP )D :+ .olegii dumneavoastr0 de serviciu au participat la cursuri de iniiere>formare profesional0 continu02 D'+ 'proape toi D'+ *uli D'+ Puini D'+ Foarte puini ) ) M(I >) RGSP )D %"+ .olegii dumneavoastr0 de serviciu au participat la cursuri de calificare>recalificare2 D'+ 'proape toi D'+ *uli D'+ Puini D'+ Foarte puini ) ) M(I >) RGSP )D %%+ .unoatei vreo ofert0 de formare profesional0 continu0 n domeniul dumneavoastr0 de activitate pe piaa muncii n Romania n momentul actual2 D'+ Daca D'6 care2 55555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ) ) M(I >) RGSP )D

%!+ .um caracterizai aceste oferte2 Foarte /une June *ediocre

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

32

Sla/e din punct de vedere calitativ Foarte sla/e ) M(I >) RGSP )D %&+ Evaluai n ordinea importanei6 pe o scal0 de la % la ;6 care considerai c0 ar fi cele mai utile programe de formare profesional0 continu0 n sectorul n care v0 desf0urai activitatea2 programe de formare continu0 3seminarii %$! zile4 cursuri de perfecionare 38"$7" de zile>clasa4 cursuri de specializare 38"$7" de zile>clasa4 certific0ri>calific0ri 3%A luni i peste %A luni4 programe universitare 3masterat6 doctorat4 ) M(I >) RGSP )D %%+%+ *otivai alegerea? 5555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++ 5555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++ 5555555555555++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++ %8+ Pe o scala de la % la 7 sta/ilii6 n ordinea importanei6 care sunt n opinia dumneavoastr06 principalele m0suri care ar tre/ui luate pentru creterea adapta/ilit0ii anga1ailor din sectorul dumneavoastr0 de activitate? studiul i preg0tirea individual0 programe specializate la nivelul instituiei n care lucrai prelucrarea unitar0 a regulamentelor6 normelor i preciz0rilor emise de J)R6 .S'6 .)L* programe i cursuri autorizate '). organizate de alte instituii i organizaii de profil din ar0 programe i cursuri organizate de alte instituii i organizaii de profil din niunea European0 programe specializate de master sau doctorat ) M(I >) RGSP )D

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

33

%;+ .onsiderai util6 n domeniul dumneavoastr0 de activitate6 organizarea unor cursuri de calificare>recalificare6 aa cum sunt ele definite n cadrul noiunii de Formare profesional0 continu02 Da )u ) M(I >) RGSP )D %7+ Daca da6 va rug0m motivai i enumerai cel puin dou0 activit0i specifice domeniului dumneavoastr0 de activitate pentru care ar tre/ui organizate astfel de cursuri de calificare>recalificare? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ %#+ La rug0m s0 evaluai6 n ordinea importanei pe o scala de la % la ;6 care ar fi6 n opinia dumneavoastr06 cele mai importante forme de realizare a programelor de formare profesional0 continu02 e$learning6 digitizare forumuri profesionale seminarii teoretice seminarii practice cursuri interactive 3teoretice i practice4 ) M(I >) RGSP )D %A+ .um sunt evaluate n instituia dumneavoastr0 nevoile de formare profesional0 continu02 ocazional periodic 3cu ce frecven024 nu sunt evaluate ) M(I >) RGSP )D %:+ La rugam sa /ifai6 pe o scala de la % la ;6 n ordinea importanei6 care sunt6 n opinia dumneavoastr06 principalele motive ale instituiei n care activai pentru formarea profesional0 continu02 ridicarea nivelului general de competen0 a anga1ailor creterea eficienei activit0ii n cadrul instituiei nevoia utiliz0rii noilor te<nologii i ec<ipamente6 a noilor proceduri n domeniu

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

34

ridicarea standardelor de calitate a produselor i serviciilor oferite de instituia dumneavoastr0 ridicarea nivelului de cooperare i conlucrare 3munca n ec<ip04 i a unei conduceri eficiente ) M(I >) RGSP )D !"+ La rugam sa evaluai pe o scala de la % la 76 care sunt6 n opinia dumneavoastr06 principalele efecte ale particip0rii la cursurile de formare profesional0 continu02 promovarea n carier0 creterea calit0ii serviciilor prestate m/un0t0irea comunic0rii i a muncii n ec<ip0 asumarea de noi responsa/ilit0i m/un0t0irea managementului organizaional alteleN enumerai? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++ ) M(I >) RGSP )D H -a toate ntre/0rile din c<estionar6 acolo unde avei de evaluat pe o scala de la % la ; sau de la % la 7 va rug0m s0 completai toate c@mpurile acord@nd % pentru ceea ce considerai ca fiind cel mai important i6 cresc0tor6 pana la ; sau 7 pentru cele de o mai mica importan0 sau f0r0 importan0+

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

35

')'-II' MI I)(ERPRE('RE' D'(E-OR MI I)FOR*'OII-OR OJOI) (E C) R*' 'P-I.GRII .KES(IO)'R - I SE*IS(R .( R'( C) PERIO'D' ' , S($ SEP(E*JRIE !"%! Pentru o mai corect' analiz' a mo,ului .n care sunt receptate +i realizate ,e c'tre instituiile 3inanciar#-ancare a 3ormelor ,e preg'tire pro3esional' continu'= precum +i pentru o evaluare corect' a opiniilor +i propunerilor acestora= .n perioa,a august# septem-rie am realizat +i aplicat= mem-rilor grupului interregional= un C4estionar ,e opinie semistructurat( Centralizarea= evaluarea +i interpretarea ,atelor +i in3ormaiilor colectate .n urma aplic'rii acestui c4estionar ne#au permis 3un,amentarea +i sintetizarea urm'toarelor concluzii) %+ .ele mai multe informaii utile n activitatea profesional0 au fost o/inute astfel?
40 35 30 25 20 15 10 5 0 persoane de pana in 40 de ani persoane de peste 41 de ani persoane cu functii de executie persoane cu functii de conducere

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

36

Din acest prim gra3ic se o-serv' 3aptul c' persoanele cu vBrsta ,e pBn' .n D! ,e ani= precum +i cele cu 3uncii ,e e&ecuie au o-inut in3ormaii utile cu privire la activitatea lor ,in cursuri de iniiere i studiu individual( Fn acela+i timp= persoanele ,e peste D$ ,e ani +i cele care ,ein 3uncii ,e con,ucere au o-inut cele mai multe in3ormaii utile pentru activitatea lor ,in cursuri de perfecionare i studiu individual ( O-serv'm c' punctul comun al acestor ,ate .l reprezint' stu,iul in,ivi,ual ceea ce ne con,uce la urm'toarea concluzie parial') nevoia ,e in3ormaii utile la locul ,e munc' este 3oarte mare= in,i3erent ,e vBrsta +i 3unciile ocupate ,e respon,eni= iar 3aptul c' a ,oua lor opiune a 3ost stu,iul in,ivi,ual ne spune c'= cel puin la ora actual'= cursurile +i 3ormele ,e per3ecionare continu' care se practic' sunt ori insu3iciente cantitativ= ori neutile .n sens practic= a,ic' nu corespun, nevoilor reale ,e per3ecionare ale salariailor ,in sectorul 3inanciar#-ancar( Fn spri0inul acestei i,ei sunt +i in3ormaiile centralizate pentru .ntre-'rile ; 5Fn ce m'sur' consi,erati utile cursurile ,e initiere73ormare pro3esional' organizate ,e instituia ,umneavoastr'M6 +i 7 5Fn ce m'sur' ai 3i ,ispus s' participai la cursuri ,e iniiere73ormare pro3esional' organizate ,e alte instituii ,ecBt instituia ,umneavoastr'M6 la care toate r'spunsurile respon,enilor= .n proporie ,e peste :!A # in,i3erent ,e vBrst' sau 3uncia ,einut' < au 3ost ,e ,n mare i foarte mare msur-. !+ Dac0 respondenii au participat la cursuri de formare profesional0 continu06 cu ce frecven06 ce durat0 i care anume tipuri de curs au fost urmate+

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

37

Din analiza acestor ,ate +i in3ormaii= constat'm 3aptul c' in,i3erent ,e vBrsta respon,enilor opiunea lor pentru cursuri ,e 3ormare pro3esional' continu' este evi,ent'( Hai mult ,ecBt atBt= persoanele cu vBrsta ,e peste D$ ,e ani particip' la ast3el ,e 3orme ,e preg'tire cu o 3recven' anual' 5apro&( D9A6( Acest lucru ,emonstreaz' 3aptul c' anga0aii ,in sectorul 3inanciar#-ancar au .neles importana +i necesitatea 3orm'rii pro3esionale continue( 1ot la acest punct= ar 3i ,e remarcat 3aptul ca personalul cu 3uncii ,e con,ucere ,in sectorul 3inanciar#-ancar au o participare mai mic' la ast3el ,e cursuri ,e 3ormare continu' 5apro&( 9A6( Acest lucru s#ar putea e&plica pe ,e o parte prin 3aptul c' personalul cu 3uncii ,e con,ucere au mai puin timp la ,ispoziie= o-ligaiile +i .n,atoririle lor pro3esionale o-ligBn,u#i la o mai mare prezen' .n insituie= iar= pe ,e alt' parte= prin 3aptul c' ocupBn, ,e0a 3uncii ,e con,ucere interesul lor pentru ast3el ,e cursuri este mai mic(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

38

&+ Cntre/area %& Evaluai n ordinea importanei$ pe o scal de la . la /$ care considerai c ar fi cele mai utile programe de formare profesional continu n sectorul n care v desfurai activitatea0 6 coro/orat0 cu ntre/0rile %% i %!6 care se refer0 la eEistena de oferte de formare profesional0 i calitatea acestora+

Ceea ce este evi,ent ,in ,atele 3urnizate ,e respon,eni este c' cei cu vBrsta ,e peste D$ ,e ani= in,i3erent ,ac' sunt cu 3uncii ,e e&ecuie sau ,e con,ucere= consi,er' c' cele mai utile programe de formare profesional ar fi programele universitare de masterat sau de doctorat = .n timp ce respon,enii cu vBrsta ,e pBn' la D! ,e ani consi,er' c' cele mai utile programe de formare profesional sunt cursurile de perfecionare cu o durat de 12-32 de "ile (

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

39

Sunt ,ou' posi-ile e&plicaii pentru acest mo, ,e a ve,ea lucrurile) pe ,e o parte= cei cu vBrsta ,e peste D$ ,e ani putem consi,era c' au parcurs ,e0a etapa cursurilor ,e per3ecionare +i7sau specializare +i= .n mo, 3iresc= atenia lor se .n,reapt' c'tre programele universitare= iar= pe ,e alt' parte= pentru cei cu vBrsta ,e peste D$ ,e ani nu a e&istat o-ligaia unui masterat= cursurile universitare ,e -az' 3iin, ,e D sau 9 ani( Fn acela+i timp= o-serv'm= oarecum .n mo, para,o&al= c' cele mai puine opiuni= in,i3erent ,e vBrsta +i 3uncia ,einut' ,e respon,eni= au 3ost cele pentru cursuri de speciali"are( R'spunsul pentru aceast' opinune nu poate 3i ,ecBt urm'torul) ori sistemul 3inanciar#-ancar romBnesc este plin ,e speciali+ti= ori cursurile ,e specializare care sunt .n acest moment pe pia' sunt ine3iciente 5se 3ac cursuri pentru specializ'ri care nu mai sunt sau nu e&ist' .nc' sau nivelul lor este unul 3oarte sc'zut6( R'spunsurile cu privire la ofertele de formare profesional ,e pe piaa ,in RomBnia sunt vagi +i nu putem e&trapola un mo,el pe care s'#l analiz'm= .ns' .n ceea ce prive+te aprecierea privin, calitatea cursurilor de formare profesional, r'spunsurile sunt lau,ative .n proporie ,e peste :!A( D( Dei nu au fost date concludente la ntre/area %8? )e o scala de la . la 3 stabilii$ n ordinea importanei$ care sunt n opinia dumneavoastr$ principalele msuri care ar trebui luate pentru creterea adaptabilitii angajailor din sectorul dumneavoastr de activitate4 studiul i pregtirea individual$ programe speciali"ate la nivelul instituiei n care lucrai$ prelucrarea unitar a regulamentelor$ normelor i preci"rilor emise de B5R$ *!+$ *5V6$ programe i cursuri autori"ate +5* organi"ate de alte instituii i organi"aii de profil din ar$ programe i cursuri organi"ate de alte instituii i organi"aii de profil din 7niunea European$ programe speciali"ate de master sau doctorat$ remarc'm totu+i procentul mare ,e peste

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

40

9 A al opiunii pentru programe i cursuri organi"ate de alte instituii i organi"aii de profil din 7niunea European. 9( La ntre/area %;) *onsiderai util$ n domeniul dumneavoastr de activitate$ organi"area unor cursuri de calificare8recalificare$ aa cum sunt ele definite n cadrul noiunii de ormare profesional continu0$ respon,enii= .n proporie ,e $!!A au r'spuns c' aceste cursuri ,e cali3icare7recali3icare sunt utile= iar la ntre/area %7) 9ac da$ va rugm motivai i enumerai cel puin dou activiti specifice domeniului dumneavoastr de activitate pentru care ar trebui organi"ate astfel de cursuri de calificare8recalificare$ ,in centralizarea ,atelor am sta-ilit urm'toarele trei motive) a: eficienti"area timpului b: mbuntirea comunicrii i a muncii n ec;ip c: creterea calitii. Remarcam 3aptul ca niciun respon,ent nu a putut sau n#a stiut sa e&empli3ice cel putin ,oua activitati ,in institutia un,e lucreaza pentru care nevoia ,e cursuri ,e cali3icare7recali3icare ar 3i evi,enta( Interpretarea noastra= in aceste con,itii= nu poate 3i ,ecat la e&treme) ori toate activitatile au nevoie ,e cursuri ,e cali3icare7recali3icare= ori niciuna( ;( Din analiza in3ormaiilor centralizate pe care le#am primit la ntre/area %:) Va rugm s bifai$ pe o scal de la . la /$ n ordinea importanei$ care sunt$ n opinia dumneavoastr$ principalele motive ale instituiei n care activai pentru formarea profesional continu0 ridicarea nivelului general de competen a angajailor$ creterea eficienei activitii n cadrul instituiei$ nevoia utili"rii noilor te;nologii i ec;ipamente$ a noilor proceduri n domeniu$ ridicarea standardelor de calitate a produselor i serviciilor oferite de instituia dumneavoastr$ ridicarea nivelului de cooperare i

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

41

conlucrare <munca n ec;ip: i a unei conduceri eficiente$ ,ou' lucruri ne# au reinut atenia prin procente semni3icative) a) ;!A ,intre respon,eni= in,i3erent ,e vBrsta +i 3uncia ,einut' au plasat pe primul loc creterea eficienei activitii n cadrul instituiei= b) peste "$A ,intre respon,eni= in,i3erent ,e vBrsta +i 3uncia ,einut' au plasat pe ultimul loc ridicarea standardelor de calitate a produselor i serviciilor oferite de instituia dumneavoastr. Dac' .n ceea ce prive+te clasarea pe primul loc a motivului legat ,e cre+terea e3icienei activit'ii lucrul este 3iresc +i normal= .n ceea ce prive+te clasarea pe ultimul loc .ntr#un procent a+a ,e mare a motivului de ridicare a standerdelor de calitate a produselor i serviciilor oferite de instituie este ne3iresc +i ri,ic' multe semne ,e .ntre-are .n leg'tur' cu mo,ul .n care sunt receptate +i apreciate ,in interior motivele pentru care instituiile 3inanciar#-ancare organizeaz' +i se implic' .n 3ormarea pro3esional' continu' a propriilor anga0ai( Din punctul nostru ,e ve,ere +i ,ac' coro-or'm aceast' .ntre-are cu urm'toarea care vizeaz' e3ectele particip'rii la cursurile ,e 3ormare pro3esioanl' continu'= atunci am putea emite opimia con3orm c'reia cele mai multe instituii 3inanciar#-ancare ,in RomBnia opteaz' pentru personal cali3icat .n ve,erea sc4im-'rii strategiilor +i meto,elor ,e munc' +i mai puin sau ,eloc a .m-un't'irii pro,uselor( Acest lucru poate 3i .neles +i prin uni3ormizarea apropape general a pro,uselor 3inanciar#-ancare o3erite ,e instituii ,intre cele mai ,i3erite( 5cu alte cuvinte= acela+i pro,us .l poate vin,e mai -ine 3uncionarul care este mai -ine pregatit6( $( Fntre-area !"? Va rugam sa evaluai pe o scala de la . la 3$ care sunt$ n opinia dumneavoastr$ principalele efecte ale participrii la cursurile de formare profesional continu

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

42

im /unatatirea m anagem entului organizational

8;

&#

8!

!%

asumarea de noi responsa/ilitati

!"+8 87 !#+8 " !"

&%+7

8&+:

88

im /unatatirea com unicarii si am uncii in ec<ipa

&8+7

8;

&!

cresterea calitatii serviciilor prestate

&A+7

87+: &"+7 8;+:

;;

prom ovarea in cariera

persoane ,e pana in D! ,e ani persoane cu 3unctii ,e e&ecutie

Principala in3ormaie pe care o e&tragem ,in aceste ,ate este aceea c' pentru persoanele ,e pBn' .n D! ,e ani promovarea .n carier' reprezint' principal motivaie a urm'rii cursurilor ,e 3ormare pro3esional' continu'= .n timp ce pentru persoanele cu 3uncii ,e con,ucere principalul motiv este cre+terea calit'ii serviciilor prestate( Celelalte ,ate= a+a cum se oserv' +i ,in gra3icul corespunz'tor sunt apropiate +i nu putem generaliza .n vreun 3el(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

#! 8" 7" A"

!!

%""

%!"

%8"

%7"

%A"

persoane ,e peste D$ ,e ani persoane cu 3unctii ,e con,ucere

43

.O).- III ,E)ER'-E %+ Importana activit0ii de formare profesional0 continu0 este un lucru neles i promovat de toate instituiile financiar$/ancare analizate n cadrul Proiectului (I.FI)N !+ (oate instituiile financiar$/ancare analizate au organizat i spri1in0 organizarea de cursuri de formare profesional0 continu0N &+ Dei fondurile pentru organizarea i susinerea cursurilor de formare profesional0 continu0 s$au redus n ultimii doi ani6 totui6 interesul i preocuparea instituiilor financiar$/ancare pentru promovarea unor astfel de cursuri a r0mas constantN 8+ Cn prezent6 eEist06 cel puin la nivel declarativ6 un interes cresc@nd pentru organizarea de cursuri de formare profesional0 la nivelul fiec0rei instituii financiar$/ancare6 accentul principal fiind pe do/andirea de a/ilitati de comunicare6 inter$relationare6 administrarea timpului6 managementN ;+ Opiunea principal0 a instituiilor financiar$/ancare este de a organiza cursuri de perfecionare i cursuri de formare continuaN 7+ .ele mai importante forme de realizare a programelor de formare profesional0 continu0 sunt considerate a fi seminariile practice6 forumurile profesionale i metodele de e$learningN "( nele instituii au continuat s0 organizeze training in <ouse sau efectuat de /anca mam06 completat cu m0suri de m/un0t0ire a comunic0rii interne i ncerc0ri de =.oac<ingB+ Desf0urarea de activit0i de instruire profesional0 dezvoltate in$<ouse6 folosind lectori interni selectai din r@ndul anga1ailor cu eEperien0 profesional0 i a/ilit0i didacticeN EEtinderea sistemelor de instruire pe platform0 E$learning K A+ Este evident c0 i n Rom@nia se folosete din ce n ce mai des conceptul de =nv0are pe tot parcursul vieiiB 3=lifelong learningB4+ Industria

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

44

serviciilor financiar$/ancare se situeaz0 printre cele mai avansate industrii din acest punct de vedere6 eEist@nd o preocupare permanent0 pentru nv0are at@t la nivel instituional6 c@t i la nivel personal 3individual4+ :+ Oportunit0ile de formare identificate6 pe l@ng0 cele tradiionale 3educaia continu046 pot fi clasificate astfel? nv0area la locul de munc0 3cursuri organizate6 eEperien0 profesional04N ac<iziionarea de calific0ri profesionale dezvoltate de asociaii profesionale internaionale? '.'6 '..'6 .F'6 .I'6 .I*'6 DipIFR4N formare continu0 3seminarii6 conferine6 ateliere etc+46 cu precizarea c0 aceste activit0i s0 fie susinute de specialiti 3lectori4 9rom@ni su str0ini $ cu eEperien0 in sistemul financiar$/acar internaional i care pot aduce un plus de cunoatere6 un transfer de ,&no>-;o>-N dezvoltare personal0 3e$learningN cursuri scurte4+

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

45

'neEa nr+ % .adrul European al .alific0rilor 3EPF4 .adrul European al .alific0rilor 3EPF4 este un sistem ,e re3erin' european comun= care va lega .ntre ele ,i3eritele sisteme naionale ,e cali3ic'ri( Fn practic'= acesta va veni .n a0utorul cursanilor +i lucr'torilor care ,oresc s' se ,eplaseze .ntre 'ri sau locuri ,e munc'= sau sa se mute .ntre instituii ,e .nv''mBnt ,in tari ,i3erite( Ca,rul European al Cali3ic'rilor 5ELF6 va 3ace cali3ic'rile mai *lizi-ile/( Ca un instrument pentru promovarea .nv''rii pe tot parcursul vieii= ELF se a,reseaz' atBt e,ucaiei generale= e,ucaiei pentru a,uli= e,ucaiei +i 3orm'rii pro3esionale= cBt +i .nv''mBntului superior( Cele opt niveluri acoper' intregul spectru al cali3ic'rilor= ,e la cele o-inute la s3Br+itul .nv''mBntului o-ligatoriu= la cele acor,ate la cel mai .nalt nivel ,e e,ucaie aca,emic' +i pro3esional'( Fiecare nivel poate= .n principiu= s' 3ie atins printr#o varietate ,e c'i ,e e,ucaie +i ,e carier' 5competente ,o-an,ite pe cai 3ormale= in3ormale sau non#3ormale6( ELF 3oloseste A niveluri de referin0 -azate pe rezultatele nv00rii 5,e3inite .n termeni ,e cuno+tine= aptitu,ini +i competene6( EPF mut0 accentul de la nv0are 3ntinderea eEperienei de nv0are6 tipul instituiei46 la ceea ce o persoana care detine o calificare tie n realitate i este capa/il0 s0 fac0+ E&ist' un mesa0 puternic care rezult' ,in cercet'rile e3ectuate pBn' .n prezent) o actuali"are continu a competentelor$ care trebuie sa fie transparente$ fle(ibile i adaptate la mediul de lucru$ este indispensabil pentru orice scenariu po"itiv al evoluiei !ectorului !ervicilor inanciare n Europa ( Noile a-ilit'i ar tre-ui s' 3ie aproape ,e nevoile pieei 3orei ,e munc'= prin orientarea ctre re"ultate i prin nvare pe tot parcursul vieii( Dezvoltarea noilor competene ar tre-ui v'zut' ca un proces ,iversi3icat= 3olosin, o varietate ,e cai= meto,e si instrumente= vali,ate prin interme,iul unor stan,ar,e recunoscute ,e comun acor,( Noile cali3ic'ri -azate pe competene ar tre-ui s' reprezinte noul lim-a0 pentru anga0ai= instituii +i clienii ,in Sectorul Serviciilor Financiare in ve,erea ,ezvoltarii .mpreun' a unei cre+teri ,ura-ile( Sinteza nivelurilor EPF )ivel EPF Indicatori sintetici privind nivelurile de referin0

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

46

"

Prin cali3ic'rile ,e nivel $ se vali,eaz' ,eprin,erile +i cuno+tinele generale ,e -az' precum +i capacitatea ,e a e3ectua sarcini simple su- ,irect' supraveg4ere .ntr#un conte&t structurat( Dezvoltarea capacit'ilor ,e .nv'are necesit' participarea unui tutore( Aceste cali3ic'ri nu sunt speci3ice ocupaiilor +i sunt ,eseori c'utate ,e persoanele 3'r' cali3icare( Prin cali3ic'rile ,e nivel se vali,eaz' o gam' mai larg ,e cuno+tine= ,eprin,eri +i competene= ,ar acestea r'mBn totu+i limitate= concrete +i generale( Deprin,erile sunt aplicate su- .n,rumare .ntr#un conte&t controlat( Persoanele care .nva' .+i asum' responsa-ilitate re,us pentru propriul proces ,e .nv'are( Unele ,in aceste cali3ic'ri sunt speci3ice ocupaiilor= ,ar vali,eaz' cu prec',ere o preg'tire general' pentru munc' +i continuarea stu,iilor( Prin cali3ic'rile ,e nivel % se vali,eaz' cuno+tinele generale e&tinse= cuno+tine teoretice +i practice ,e -az'= speci3ice unui ,omeniu( Acestea vali,eaz' .n egal' m'sur' capacitatea ,e a e3ectua sarcini su- .n,rumare( Persoanele care .nva' .+i asum' responsa-ilitatea pentru propriul proces ,e .nv'are +i au e&periena practic' limitat' la aspecte particulare care privesc munca sau stu,iul( Prin cali3ic'rile ,e nivel D se vali,eaz' cunostinele +i ,eprin,erile teoretice +i practice semni3icative pentru un ,omeniu precizat( Acestea vali,eaz' ,e asemenea capacitatea ,e a aplica cuno+tine= ,eprin,eri +i competene ,e specialitate= capacitatea ,e a rezolva pro-leme in,epen,ent +i ,e a supraveg4ea cola-oratorii( Persoanele care .nva' sunt capa-ile s' .+i auto#gestioneze procesul ,e .nv'are +i au e&perien' practic' .n munc' sau stu,iu atBt .n situaii o-i+nuite cBt +i e&cepionale( Prin cali3ic'rile ,e nivel 9 se vali,eaz' cuno+tine vaste teoretice +i practice e&tinse= cuprinzBn, cuno+tine relevante .ntr#un anumit ,omeniu ,e .nv'are sau care sunt speci3ice unei ocupaii7meserii( Acestea vali,eaz' capacitatea ,e a aplica cuno+tine +i ,eprin,eri .n ,ezvoltarea soluiilor strategice pentru pro-leme a-stracte +i concrete -ine ,e3inite( Capacit'ile ,e .nv'are 3urnizeaz' o -az' pentru .nv'area autonom'= iar cali3ic'rile se -azeaz' pe e&periena relaiilor interpersonale la nivel operaional .n munc' +i stu,iu= inclusiv pe managementul resurselor umane +i al proiectelor( Prin cali3ic'rile ,e nivel ; se vali,eaz' cuno+tine= ,eprin,eri +i competene teoretice +i practice asociate unui ,omeniu ,e .nv'are sau munc'= unele ,intre ele 3iin, ,intre cele mai avansate .n ,omeniul respectiv( Aceste cali3ic'ri vali,eaz' toto,at' aplicarea cuno+tinelor .n construirea +i susinerea argumentelor utilizate .n rezolvarea pro-lemelor +i .n ela-orarea 0u,ec'ilor -azate pe cunoa+terea pro-lematicii sociale +i a eticii( Cali3ic'rile ,e la acest nivel inclu, rezultate speci3ice unei atitu,ini pro3esioniste posi-il a 3i aplicate .ntr#un me,iu comple&( Prin cali3ic'rile ,e nivel " se vali,eazp' cuno+tine= ,o-Bn,ite prin .nv'area

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

47

autonom'= teoretice +i practice= o parte ,intre aceasta 3iin, cele mai avansate ,intr#un ,omeniu specializat= constituin, -aza originalit'ii .n ,ezvoltarea sau aplicarea i,eilor ,eseori .ntr#un conte&t ,e cercetare( Aceste cali3ic'ri vali,eaz' a-ilitatea ,e integrare a cuno+tinelor +i ,e 3ormulare a 0u,ec'ilor -azate pe cunoa+terea pro-lematicii sociale +i a eticii= precum +i ,e asumare a responsa-ilit'ii( Ele re3lect' ,e asemenea e&periena ,e gestionare a procesului ,e sc4im-are .ntr#un me,iu comple&( Prin cali3ic'rile ,e nivel 8 se vali,eaz' st'pBnirea sistematic' a cuno+tinelor +i capacitatea ,e analizare critic'= evaluare +i sintetizare a i,eilor noi +i comple&e( Acestea vali,eaz' ,e asemenea capacitatea ,e a concepe= proiecta= implementa +i a,apta procese ,e cercetare la-orioase( Cali3ic'rile acestea vali,eaz' e&periena ,e lea,ers4ip= ,e .ncorporare .n procesele ,e ,ezvoltare a ,emersurilor noi +i creative care con,uc la noi cuno+tine sau re,e3inesc cuno+tinele sau practica pro3esional' curent'(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

48

'neEa nr+ ! 'JORD'RE *E(ODO-O,I.G $ P'MII SPRE (R')S-'(OR - EPF Pas %+ Selectarea nivelurilor EPF c4eie pe care cele mai multe cali3ic'ri relevante SSF sunt sau ar putea 3i poziionate= a,ic' nivelurile ELF %#;( Pro-lema ,ezvolt'rii nivelurilor " +i 8 a 3ost su-iectul consultaiilor cu Partnerii +i ali Sta?e4ol,eri( Recoman,area a 3ost s' 3ie ,ezvoltat inclusiv nivelul " al 1ranslatorului= motivBn, c' e3ortul a,iional este 0usti3icat ,e nevoile .n cre+tere pentru cali3ic'ri .nalte .n sector .n anii urmatori( Pas !+ Selectarea a & procese de lucru pentru a capta lim-a0ul a,ecvat pentru ,escrierea nivelurilor ,e cali3icare) Procesul ,e con3ormitate .ntr#o instituie 3inanciar' Procesul cre,it'rii IHH Procesul ,e consiliere a clienilor pentru economisire +i investiii(

Criteriile care au stat la -aza seleciei proceselor ,e lucru analizate au 3ost) Scala 5num'r ,e anga0ai implicai= lucru ce .ncura0eaz' certi3icarea6 Importana pentru implementarea strategiei 5generare ,e pro3it6 Nevoia ,e cali3ic'ri(

Pas &+ Descrierea proceselor de lucru alese utilizBn, un a/lon comun) ,e3inirea competenelor c4eie necesare pentru a ,es3'+ura activit'ile tipice proceselor consi,erate= .mp'rirea competenelor c4eie pe trei componente ale rezultatelor .nv''rii= alocarea nivelurilor ELF rezultatelor .nv''rii( O-iectivul a 3ost acela ,e a respecta ,e3iniiile ELF +i ,e a cuprin,e toate caracteristicile c4eie ale me,iului ,e lucru ,in sectorul serviciilor 3inanciare= correlate cu nevoile ,e cali3ic'ri( Pas 8+ Ela/orarea a ; difereniatori SSF= care sunt caracteristici7competene generale specifice lucratorilor ,in SSF +i care ne a0ut' sa ,i3ereniem Cuno+tinele= Aptitu,inile +i Competenele pe ,i3eritele niveluri ELF(
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

49

Di3erentiatorii SSF i,enti3icai sunt) $( Pieele 3inanciare 7 Orientarea macro#economic' ( Interme,ierea 3inanciar' %( Compliance 5Ca,ru legal +i ,e reglement'ri6 D( Orientarea ris?7return 9( Orientarea c'tre client Fiecare ,i3ereniator a 3ost ela-orat pe nivelurile %#"= prin inclu,erea ,e Cuno+tine= Aptitu,ini +i Competene( Pas ;+ Selectarea +i prezentarea ,e eEemple de calificare eEistente pe niveluri c<eie EPF .n SSF pentru a 3acilita .n continuare interpretarea nivelurilor ELF .n SSF( E&emple ,e cali3ic'ri .n sectorul serviciilor 3inanciare pe nivelurile c4eie ELF)

Nivelul 8) Nu au 3ost agreate e&emple speci3ice( Se aplic' ,escrierea general' a ELF( Nivelul ") Chartered an!er 5C4artere, Institute O3 >an?ers in Scotlan,6 Nivelul ;) "ost #raduate $iploma in %nvestment and &inancial 'ar!ets 5IF> < 14e Portuguese >an? Institute6K Compliance 'anager 5A>IFormazione= ItalJ6 Nivelul 9) (uropean &inancial )dvisor * (&) 5European Financial Planning Association 7 Foun,ation Sarsa@ Institute o3 >an?ing= Polan,6K

"rofessional an!er Certificate 5C4artere, Institute O3 >an?ers in Scotlan,6 Nivelul D) (uropean &oundation Certificate in an!ing - (&C 5European >an?ing T Financial Services 1raining Association= Lu&em-ourg6 )nti-'one+ ,aundering Certificate 5Institute o3 Financial Services Halta6 ,oan )nal+st 5Romanian >an?ing Institute6 Nivelul %) an!ing -fficer 5Romanian >an?ing Institute6 Nivelul +i $) Nu au 3ost agreate e&emple speci3ice( Se aplic' ,escrierea general' a ELF( 50

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

Pas 7+ Ela/orarea unui eEemplu de (ranslator SSF Procesul a 3ost e3ectuat prin ,ou' c'i paralele= care sa con,uc' la 1ranslator)
DIFERENTIATORI

3 PROCESE DE AFACERI
Analysis

Rescrierea textului EQF Text


I#$un%t%&irea Cali'ic%rilor

Descriptori

EQF

TRANSLATOR EQF in SSF

CALIFIC RI REPRE!ENTATI"E IN SSF

(R')S-'(OR - EPF+ 'JORD'RE 1ranslatorul este conceput pentru a e&plica ,escriptorii universali al ELF pentru SSF .n UE( Prin urmare= este esenial ca ,escriptorii noi s' oglin,easc' lim-a0ul +i me,iul ,e lucru al in,ustriei serviciilor 3inanciare ,e ast'zi( Cu acest scop .n minte= rezultatele .nv''rii ,in 1ranslator sunt .ncorporate .n procesele ,e a3aceri ale sectorului +i mani3est' nevoile 3un,amentale ale cali3ic'rilor ,in sectorul ,e ast'zi( 1ranslatorul nu a putut acoperi gama complet' a tuturor rezultatelor .nv''rii posi-ile care sunt ,isponi-ile +i necesare .n acest sector( Acest lucru ar .nsemna crearea unei liste nes3Br+ite +i prea ,etaliate( Fn sc4im-= a tre/uit s0 fie g0sit un ec<ili/ru ntre a fi destul de specific pentru sector i suficient de general6 pentru ca (ranslatorul sa poata fi gestiona/il+ Prin urmare= atunci cBn, citim rezultatele .nv''rii

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

51

,in 1ranslator= tre-uie s' accept'm c' unele interpret'ri mai sunt .nc' necesare .n scopul ,e a corela rezultatele .nv''rii cu o cali3icare in,ivi,ual'( *odific0ri6 eEtinderi6 ad0ugiri sunt posi/ile i c<iar ateptate ca rezultat al procesului de consultare+
)ivelul & Descriptorul EPF .unotine Cunotine 3aptice= cunoaterea unor principii= procese i concepte generale ,intr#un ,omeniu ,e munc' sau ,e stu,iu '/ilit0i O gam' ,e a-ilit'i cognitive i practice necesare pentru e&ecutarea sarcinilor i rezolvarea pro-lemelor prin selectarea i aplicarea ,e meto,e= instrumente= materiale i in3ormaii ,e -az' .ompetene Asumarea responsa-ilit'ii pentru e&ecutarea sarcinilor .ntr#un ,omeniu ,e munc' sau ,e stu,iu A,aptarea propriului comportament la circumstane pentru rezolvarea pro-lemelor Acioneaz' .n con3ormitate cu normele +i proce,urile apro-ate F+i a,apteaz' comportamentul pro3esional la cerinele servicilor 3inanciare .ntr#un conte&t supraveg4eat F+i ,es3'+oar' activitatea cu gri0' 3a' ,e nevoile clientului Actioneaz' respectBn, pro3ilul ,e risc al clienilor= .nelegBn, mo,ul .n care per3ormana este a3ectat' ,e 3actorii ,e risc

(ranslatorul EPF pentru SSF

Cunoa+te caracteristicile ,e -az' ale situaiei macroeconomice curente Fnelege rolul -'ncilor +i instituiilor 3inanciare .n procesul ,e interme,iere 3inanciar' I,enti3ic' elementele c4eie ale ca,rului 0uri,ic= ,e reglementare +i respect' ,ispoziiile aplica-ile pentru in,ustria serviciilor 3inanciare= inclusiv co,urile ,e etic' Cunoa+te reglement'rile speci3ice +i proce,urile care sunt relevante pentru activitatea sa( Cunoa+te caracteristicile ,e -az' ale principalelor pro,uselor +i servicii 3inanciare Fnelege ce este riscul .ntr#o instituie 3inanciar' +i poate e&plica cum in3lueneaz' acesta

C'se+te +i aplic' in3ormaii legale= ,e reglementare +i macroeconomice= -azate pe instruciuni precise Furnizeaz' servicii 3inanciare .n con3ormitate cu ,ispoziiile legale relevante= ,e reglementare +i ,e proce,ur' Este capa-il s' evalueze nevoile 3inanciare ,e -az' ale clientilor +i sa le asocieze cu pro,use +i servicii 3inanciare Poate asocia pro3ilul ,e risc al unui client cu pro,usele +i serviciile o3erite clientului

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

52

per3ormana la locul ,e munc'

)ivelul 8 Descriptorul EPF

.unotine Cunotine 3aptice i teoretice .n conte&te largi= .n ca,rul unui ,omeniu ,e munc' sau stu,iu

'/ilit0i O gam' ,e a-ilit'i cognitive i practice necesare pentru g'sirea ,e soluii la pro-leme speci3ice= .ntr#un ,omeniu ,e munc' sau ,e stu,iu

.ompetene Auto#gestionare cu a0utorul unor in,icaii .n general previzi-ile .n ca,rul situaiilor ,e munc' sau ,e stu,iu= ,ar care se pot sc4im-a Supraveg4erea activit'ii ,e rutin' a altor persoane= preluBn, o anumit' responsa-ilitate pentru evaluarea i .m-un't'irea activit'ilor ,e munc' sau ,e stu,iu Demonstreaz' autonomie .n aplicarea in3ormailor relevante privin, piaa 3inanciara .n concor,an' cu activitatea speci3ic' locului ,e munc' F+i asum' responsa-ilitatea ,e a 3i etici= con3ormi +i e3icieni .n limitele locului ,e munc' F+i asum' responsa-ilitatea= con3orm cerinelor ,e reglementare= pentru a satis3ace nevoile 3inanciare ale clienilor= 3'r' supraveg4ere ,irect' F+i asum' responsa-ilitatea ,e a sesiza pro-leme +i ina,vertene .n me,iul ,e lucru +i ,e a o3eri soluii Are o -un' per3orman' ca mem-ru al ec4ipei

(ranslatorul EPF pentru SSF

Rtie s' e&plice 3actorii c4eie= sta?e4ol,erii +i structurile economiei= precum +i rolul procesului ,e interme,iere 3inanciar' Rtie s' e&plice procesele c4eie ,e a3aceri ,in sectorul servicilor 3inanciare= practicile +i cerinele a3erente ,e reglementare=ca,ru0uri,ic +i ,e guvernan' corporativ' Rtie s' ,escrie .ntr#un lim-a0 simplu o gam' larg' ,e pro,use -ancare +i 3inanciare +i serviciile o3erite ,e organizatia proprie 7 alte organizaii 3inanciare +i -ene3iciile acestora pentru clienti Cunoa+te segmentarea clienilor) tipuri ,e clieni +i nevoile lor 3inanciare Inelege riscurile 3un,amentale= principiile ,e gestionare a riscurilor +i a proceselor +i e&plic' poziia lui 7 ei .n acest proces

Realizeaz' o analiza ,e nevoi a clientului luBn, .n consi,erare situaia macroeconomica +i microeconmica +i o translateaz' .ntr#o o3ert' a,ecvat' ,e pro,use +i servicii -ancare Analizeaza 3actorii c4eie care in3lueneaz' per3ormana unui pro,us 3inanciar Cenereaz' +i comunic' soluii .n con3ormitate cu pro3ilul ,e risc sta-ilit ,e organizaie= ,e cerinele legale +i ,e reglementare o-ligatorii pentru organizatie

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

53

)ivelul ; Descriptorul EPF

.unotine Cunotine 3aptice i teoretice cuprinz'toare= specializate= .ntr#un ,omeniu ,e munc' sau ,e stu,iu i contientizarea limitelor cunotinelor respective

'/ilit0i O gam' ampl' ,e a-ilit'i cognitive i practice necesare pentru conceperea ,e soluii creative la pro-leme a-stracte

.ompetene Cestionare i supraveg4ere .n situaii ,e munc' sau ,e stu,iu= .n care sc4im-'rile sunt imprevizi-ile Revizuirea i ,ezvoltarea per3ormanelor proprii i ale altora Ia iniiativ' +i responsa-ilitate pentru a 3i .n consens cu sc4im-'rile ,in me,iul macro +i micro economic F+i asum' responsa-ilitatea ,e a asigura respectarea politicii ,e risc= in,epen,ent sau .n ec4ip' Ia iniiativ'= .n limitele ca,rului ,e reglementare= pentru a satis3ace nevoile 3inanciare cele mai comple&e ale clienilor= 3'r' supraveg4ere ,irect' F+i asum' responsa-ilitatea ,e a pro,uce rezultate .n concor,an' cu politica ,e ris?7return a organizaiei= in,epen,ent sau .n ec4ip' Promoveaz' un comportament etic .n ec4ip'

(ranslatorul EPF pentru SSF

Cunoa+te mo,ul .n care procesul ,e interme,iere 3inanciar' 3uncioneaz' .n ca,rul economiei= 3olosin, terminologie pro3esional' Fnelege organizarea +i 3uncionarea in,ustriei7societ'ii SF +i cele mai -une practici +i relevana acestora Cunoa+te acele legi= regulamente +i proce,uri care sunt relevante pentru locul ,e munc' Inelege principiile ,e evaluare pentru o gam' larg' ,e pro,use -ancare= 3inanciare +i servicii pentru clienii ,e retail +i corporate E&plic' riscurile +i te4nicile ,e gestionare a acestora= relevante pentru un loc ,e munc'= 3olosin, terminologia pro3esional' Recunoa+te situatiile care ,ep'+esc s3era lui7ei ,e specializare +i cBn, tre-uie s' solicite in3ormaii suplimentare sau consultan'

Analizeaz' seturi comple&e ,e in,icatori +i interpreteaz' scenarii .n acest sens I,enti3ic' +i analizeaz' .n mo, critic in3ormaiile +i recoman,' cum s' se acioneze .n con3ormitate cu principiile 0uri,ice +i cerinele ,e reglementare Consiliaz' clienii cu cele mai -une soluii integrate privin, nevoile lor 3inanciare= 3olosin, o gam' variat' ,e pro,use +i sructuri 3inanciare E&ecut' evaluarea +i analiza ,e per3orman' a pro,uselor -ancare +i 3inanciare .n ca,rul ,omeniului s'u ,e specializare= inclusiv e&punerea acestora la o varietate ,e 3actori ,e pia' Dezvolt' noi propuneri creative pentru clieni +i organizaie care s' respecte limitele ,e risc apro-ate Urm're+te +i o-ine in3ormaii +i consultan' e&tern'= atunci cBn, este necesar Comunic' e3icient cuno+tinele sale= utilizBn,

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

54

un lim-a0 te4nic u+or ,e .neles

)ivelul 7 Descriptorul EPF

.unotine Cunotine avansate .ntr#un ,omeniu ,e munc' sau ,e stu,iu= care implic' .nelegerea critic' a teoriilor i principiilor

'/ilit0i A-ilit'i avansate= care ,enot' control i inovaie= necesare pentru a rezolva pro-leme comple&e i imprevizi-ile .ntr#un ,omeniu ,e munc' sau ,e stu,iu specializat

.ompetene Cestionarea ,e activit'i sau proiecte te4nice sau pro3esionale comple&e= prin asumarea responsa-ilit'ii pentru luarea ,eciziilor .n situaii ,e munc' sau ,e stu,iu imprevizi-ile Asumarea responsa-ilit'ii pentru gestionarea ,ezvolt'rii pro3esionale a in,ivizilor i grupurilor

(ranslatorul EPF pentru SSF

Fnelege .n pro3unzime mo,ul .n care economia= sectorul 3inanciar +i instituiile 3inanciare 3uncioneaz' ,in perspectiva a3acerii Rtie s' interpreteze aspecte comple&e legate ,e me,iul 0uri,ic +i ,e reglementare= ,e gestionarea riscurilor +i a 3actorilor micro#economici care a3ecteaz' activit'ile si procesele ,e a3aceri .ntr#o -anc'7instituie 3inanciar' Recunoa+te inter,epen,enele .ntre me,iul ,e a3aceri local= pieele internaionale +i economia glo-ala Fnelege .n pro3unzime principiile ,e structurare a pro,uselor -ancare +i

Este capa-il s' anticipeze sc4im-'rile viitoare ale me,iului ,e reglementare= relevante pentru rolul s'u= ast3el .ncBt soluiile a,ecvate +i inovatoare s' 3ie gata atunci cBn, este necesar Previzioneaz' 7 analizeaz' varia-ile economice c4eie care s' a0ute la construirea +i7sau ec4ili-rarea porto3oliului ,e clieni Demonstreaz' e3iciena +i inovaia necesare pentru a ,ezvolta noi soluii pentru nevoile 3inanciare comple&e ale clientilor sau s' ,ezvolte proce,uri= instrumente +i sisteme care a0ut' organizaia s' o3ere soluii mai -une pentru clieni Analizeaz' ,ac' un anumit pro,us 3inanciar= care ine ,e ,omeniul lui= a 3ost corect evaluat

F+i asum' responsa-ilitatea +i iniiativa s' 3ac' 3a' sc4im-'rilor comple&e= imprevizi-ile ,e reglementare Con,uce ec4ipe ast3el .ncBt s' respecte regulamentul +i s' 3ie etici Ia iniiativa ,e a propune .m-un't'irea structurii ,e ris?7return pentru pro,use= servicii +i operaiuni Con,uce oaameni +i ec4ipe pentru a cre+te pro3esional +i a o3eri servicii care s' satis3ac' pre3erinele clienilor

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

55

3inanciare .n ca,rul ,omeniului s'u ,e specializzare Ilustreaz' mo,ul .n care 1e4nologia In3ormaiei +i Comunicaiilor 51IC6 poate .m-un't'i 3urnizarea serviciilor 3inanciare clientului

+i poate recoman,a o oportunitate ,e ar-itra0 UtilizBn, 1e4nologia In3ormaiei +i Comunicaiilor 51IC6 proiecteaz' +i propune soluii inovatoare .n scopul ,e a veni cu pro,use +i servicii care optimizeaz' raportul ris? 7 return pentru organizaie

)ivelul # Descriptorul EPF

.unotine Cuno+tine .nalt specializate .ntr#un ,omeniu ,e munc' sau ,e stu,iu= care implic' gBn,irea critic' i7 sau cercetarea

'/ilit0i A-ilit'i avansate ,e rezolvare a pro-lemelor necesare .n cercetare +i7 sau inovare= care permit ,ezvoltarea ,e noi cuno+tine +i proce,uri +i 3aciliteaza integrarea ,e cuno+tine ,in arii ,iverse

.ompetene Cestionarea +i trans3ormarea unor conte&te comple&e +i imprevizi-ile ,e munc' sau ,e stu,iu care necesit' noi a-or,'ri strategice( Asumarea responsa-ilit' ii pentru ,ezvoltarea cunoa+terii +i practicilor pro3esionale +i 7 sau evaluarea per3ormanei strategice a ec4ipelor E&ercit' autonomie +i iniiativ' s' 3ac' 3a' sc4im-'rilor comple&e= imprevizi-ile ,e reglementare Cestioneaz' pro-leme pro3esionale comple&e +i realizeaz' raionamente specializate +i ,ocumentate Ia iniiativa .n aspecte strategice legate ,e gestionarea= operarea +i trans3ormarea instituiei 3inanciare Se orienteaz' s' valori3ice toate oportunit'ile pietei pentru a genera avanta0 competitiv organizaiei +i clienilor F+i asum' responsa-ilitatea ,e a .m-un't'i

(ranslatorul EPF pentru SSF

Este capa-il s' e&plice critic inter,epen,enele comple&e ,intre 3actorii variai care ,etermin' me,iul macroeconomic .n care opereaz' instituia 3inanciar' Fnelege .n ,etaliu aspecte comple&e legate ,e me,iul 0uri,ic +i ,e reglementare +i ,e managementul riscului= aspecte care a3ecteaz' activit'ile si procesele ,e a3aceri .ntr#o -anc'7instituie 3inanciar'

Este capa-il s' analizeze +i s' evalueze .n pro3unzime me,iul macro#economic +i micro#economic= me,iul legal +i ,e a3aceri al instituiei 3inanciare= ast3el .ncBt soluii originale +i inovative s' 3ie ,isponi-ile .n organizaie +i clienilor= cBn, este necesar I,enti3ic'= conceptualizeaz' +i ,ezvolt' soluii noi pentru cele mai comple&e nevoi 3inanciare ale unor segmente variate ,e clieni sau ,ezvolt' noi proce,uri= instrumente +i sisteme care a0ut' organizaia s' o3ere clientului soluii e&celente

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

56

I,enti3ic' noi tren,uri +i ,ezvolt'ri care in3lueneaz' a3acerile -ancilor7instituilor 3inanciare Descrie .n pro3unzime ariile c4eie ale a3acerii= ,elimitBn, oportunit'i ,e e&pansiune +i noi ,irecii ,e ,ezvoltare Este capa-il s' integreze cunotine ,in toate segmentele serviciilor 3inanziare ca -aza a gan,irii originale +i evoluiei sectorului(

Demonstreaz' originalitate +i creativitate .n ,ezvoltarea +i propunerea ,e soluii inovative pentru a o3eri pro,use +i servicii care optimizeaz' raportul ris? 7 return pentru organizaie

structura ,e ris?7return pentru pro,usele= serviciile +i operaiunile organizaiei Con,uce +i motiveaz' oamenii s' se comporte pro3esional= s' acioneze cu integritate +i s' 3ie consultani ,e .ncre,ere pentru clieni +i parteneri

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

57

'neEa nr+ & -ista cu standarde ocupaionale dezvoltate de Institutul Jancar Rom@n n ultimii doi ani i unitile de competen specifice 3 .S4 aferente Hem-rii Crupului interregional au 3ost invitai s' r'spun,' ,ac' sunt ,e acor, cu unit0ile de competene specifice ,in lista ,e mai 0os sunt importante pentru anga0aii ,in sectorM

!tandarde ocupaionale !tandarde ocupaionale


Operator g<ieu /anc0 Ofier operaiuni financiar$/ancare UCS1 Promovarea UCS1 Consilierea clientului produselor i serviciilor bancare specifice activit ii !"ieului bancar UCS2 UCS2 (fectuareaProcesarea operatiunilor financiar5 operaiunilor cu numerar bancare UCS3 #dministrarea operaiunilor derulate UCS3 asi!urarea suportului &n funcionarea activit ii UCS4 'estionarea de te$aur portofoliului de clieni UCS4 *eali$area activit ilor specifice casei de sc"imb valutar UCS5 #si!urarea condiiilor pentru deservirea clienilor la #,) UCS- +dentificarea riscului operaional
7niti de competen specific 7niti de competen specific <7*!: <7*!:
5ivel E? 5ivel E? & &

UCS1 #vi$area conducerii UCS1 )onitori$area pieei b ncii asupra obli!aiilor financiar5bancare cu privire de asi!urare a conform rii la evenimentele de fraud UCS2 UCS2 #sistarea 9erificarea conducerii &nre!istr rilor suspecte b ncii in de$voltarea pro!ramului de UCS3 +dentificarea &n ba$a conformitate de date a tipului de fraud UCS3 (fectuarea instruirii personalului b ncii UCS4 'estionarea sistemului de UCS4 )onitori$area monitori$are i control al conformit ii evenimentelor de fraud UCS5 *aportarea neconformit ii UCS- .ndeplinirea rolului ofierului de conformitate &n domeniul prevenirii sp l rii banilor i finan rii actelor de terorism UCS0 #cordarea de consultan personalului b ncii UCS3 *epre$entarea b ncii &n relaiile cu autorit ile

7niti de competen specific 7niti de competen specific <7*!: <7*!:

Ofier Ofierconformitate antifraud0 financiar$/ancar0

5ivel E? 5ivel E? 7 8

7niti de competen specific <7*!: 7niti de competen specific <7*!:

Proiectant produse /ancare (eleoperator financiar$/ancar

&

&

UCS1 #nali$area produselor UCS1 6urni$area de informaii bancare i a consumatorilor privind produsele i serviciile instituiei financiar5bancare UCS2 reclamaiilor UCS2 Procesarea )onitori$area performanei produselor b ncii UCS3 Promovarea ofertei de produse i servicii ale UCS3 (laborarea planului de instituiei financiar5bancare de$voltare de produse UCS4 *eali$area de sonda<e solicitate de departamente din UCS4 +mplementarea &n sistem cadrul instituiei financiar5 a produselor &n de$voltare bancare UCS5 )onitori$area apelurilor UCS5 *eali$area trainin!ului telefonice i mesa<elor pe e5 pentru produse mail UCS- /ptimi$area portofoliului de produse

5ivel E? 5ivel E? 7 &

7niti de competen specific <7*!: 7niti de competen specific <7*!:

Ofier /ancar 'gent v@nz0ri directe 3produse financiar$/ancare4

.olector>Recuperator Manager de operaiuni/produs


5ivel E? 5ivel E? 7 &

7niti de competen specific <7*!: 7niti de competen specific <7*!:

3.reane>de/ite4

& 7

UCS1 reali$area activit ilor de UCS1 +dentificarea mar%etin! &n unit ile operative oportunit ilor de v1n$are a produselor financiar5bancare UCS2 Consolidarea ba$ei de date UCS2 (fectuarea operaiunilor personale a potenialilor clieni bancare &n relaia cu clienii UCS3 (laborarea planului de v1n$are individual UCS3 #cordarea consultanei de specialitate clienilor b ncii UCS4 91n$area direct a produselor UCS4 'estionarea activit ii de creditare retail UCS5 'estionarea portofoliului de clieni retail

& 7

& ! & &

8 7 8 7

& 7 & 7

& 7 & 7

UCS1 'estionarea ba$ei de date i UCS1 +ntocmirea dosarului de documente specifice operaiunilor colectare 7recuperare8 bancare de bac% office a creanelor de la debitor UCS2 UCS2 :e!ocierea Procesarea operaiunilor planului;pro!ramului bancare bac% office de recuperare a creanei UCS3 #dministrarea activitaii de colectare prin telefon UCS3 #si!urarea interfeei &ntre unit ile teritoriale i administraia UCS4 :otificarea debitorilor i central !iranilor UCS4 'estionarea reclamaiei clienilor UCS5 activit ii de UCS5 #dministrarea Coordonarea operaiunilor colectare complexe pe teren UCSrespect rii &n UCS- )onitori$area Soluionarea problemelor inele!erilor de plat a!reate transferurile de fonduri &ntre cu debitorii;!iranii banc i b ncile corespondente UCS0 *aportarea stadiului colect rii 7recuper rii8 creanelor;debitelor din portofoliu2 UCS0 #plicarea cadrului or!ani$atoric si de re!lement ri interne de sesf urare a activit ii cu numerar2 UCS3 'estionarea fluxurilor de numerar

5ivel E? 5ivel E? ; &

8 7 & ;

&

& 7

&

&

UCS0 'estionarea activit ii cu numerar UCS3 .ntocmirea documentelor specifice activit ii UCS4 (fectuarea operaiunilor f r numerar cu instrumente de plata de debit

UCS0 #si!urarea suportului pentru v1n$area produselor UCS3 #dministrarea portofoliului de clieni

7 8

&

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

58

!tandarde ocupaionale
'dministrator credite
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 7

'dministrator risc
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 7

Analist credite
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 7

Consultant bancar
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 7

Dealer
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 7

UCS1 Pocesarea creditelor

UCS2 #ctuali$area riscului de credit UCS3 creditelor UCS4 arieratelor )onitori$area

'estionarea

UCS5 *aportarea situaiei creditelor

UCS1 *eali$area document rii asupra caracteristicilor de risc ale situaiei anali$ate UCS2 )onitori$area respect rii standardelor de pruden i suprave!"ere bancar UCS3 )onitori$area &ncadr rii valorice a indicatorilor de pruden i suprave!"ere bancar UCS4 Proiectarea de m suri specifice de politic i strate!ie bancar UCS5 )onitori$area fenomenului de risc specific UCS- (valuarea riscurilor din mediul extern de lucru UCS0 +nformarea nivelului ierar"ic superior

UCS1 documentaiei pentru anali$ UCS2 caracteristicilor clientului UCS3 caracteristicilor tran$aciei

Pre! tirea de credit #nali$area de risc ale #nali$area de risc ale

UCS1 (xtindea portofoliului de clieni UCS2 Promovarea produselor i serviciilor b ncii UCS3 #cordarea de consultan clienilor UCS4 91n$area serviciilor b ncii produselor i

UCS1 #nali$a pieelor financiare

UCS2 Stabilirea nivelului ratelor de sc"imb pentru tran$acii efectuate &n numele b ncii UCS3 Stabilirea nivelului ratelor dob1n$ilor pentru tran$acii efectuate &n numele b ncii UCS4 (fectuarea operaiunilor de v1n$are cump rare &n numele clientului UCS5 (fectuarea operaiunilor de v1n$are cump rare &n numele b ncii UCS- (fectuarea de operaiuni de atra!ere i plasare de depo$ite &n numele clientului UCS0 (fectuarea de operaiuni de atra!ere i plasare de depo$ite &n numele b ncii UCS3 'estionarea po$iiei valutare a b ncii UCS4 .ncadrarea &n limitele de expunere la risc a b ncii UCS10 (fectuarea operaiunilor cu titluri de stat pe piaa primar a titlurilor de stat UCS11 (fectuarea operaiunilor cu titluri de stat pe piaa secundar a titlurilor de stat

UCS4 (laborarea recomand rii de creditare UCS5 .ntocmirea de rapoarte

UCS5 #dministrarea portofoliului de clieni UCS- (fectuarea tran$aciilor la ordinul clientului

7 7 7

!tandarde ocupaionale
Operator g<ieu /irouri de sc<im/
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 8 *5* 8>&

'dministrator cont
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 8 *5* 8>&

Casier tezaur
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 8 *5* 8>&

Verificator valori
7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 8 *5* 8>&

Analist piee financiare


7niti de competen specific <7*!:
5ivel E? 8 *5* 8>&

UCS1

'estionarea

UCS1

'estionarea

UCS1

#si!urarea

aplic rii

UCS1 Procesarea valorilor

UCS1 Selectarea portofoliului de

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

59

numerarului UCS2 (fectuarea operaiunilor de v1n$are5 cump rare UCS3 9erificarea autenticit ii banilor UCS4 'estionarea evenimentelor de risc operaional UCS5 (laborarea rapoartelor
8>&

8>& 8>&

contului &n relaia cu clientul UCS2 #si!urarea mentenanei conturilor clienilor UCS3 Promovarea produselor i serviciilor UCS4 )onitori$area operaiunilor din conturile clienilor2

m surilor de securitate
8>&

active financiare
8>&

UCS2 'estionarea de numerar

activit ii

UCS2 #dministrarea sacilor de valori UCS3 Preluarea tic"etelor UCS4 'estionarea evenimentelor de risc operaional UCS5 #ccesarea te$aurului UCS- 9erificarea valorilor

8>&

UCS2 =eterminarea setului instrumente te"nice de anali$ UCS3 #plicarea te"nici UCS4 Consolidarea anali$ei te"nice

de

8>&

8>& 8>&

UCS3 )onitori$area activit ii procesatorului de numerar UCS4 Prevenirea evenimentelor de risc UCS5 #dministrarea serviciului de inc"iriere casete de valori UCS- .ntocmirea documentelor specifice activit ilor de te$aur

8>& 8>&

8>& 8>&

indicatorilor re$ultatelor

8>& 8>&

8>&

8>& 8>&

8>& 8>&

UCS5 (laborarea recomand rilor de tran$acionare pe piee

8>&

!tandarde ocupaionale
.onta/il /ancar
7niti de competen specific <7*!:

JroFer
5ivel E? 8 *5* &>&

Casier valut
5ivel E? 8 *5* 8>&

Contabil financiar bancar


5ivel E? 8 *5* 8>&

7niti de competen specific <7*!:

7niti de competen specific <7*!:

7niti de competen specific <7*!:

UCS1 #dministrarea documentelor contabile UCS2 *eali$area &nre!istr rilor contabile UCS3 *eali$area rapoartelor fiscale i financiar5contabile UCS4 +nventarierea patrimoniului UCS5 *eflectarea contabilitate operaiunilor intermediere financiar &n a de

8>& 8>&

&>&

UCS1 Prospectarea pieei produselor financiar5 bancare i comerciale UCS2 =e$voltarea ba$ei de clieni UCS3 #cordarea de consultan la produsele de economisire sau investiie UCS4 Consilierea aferent produselor de creditare UCS5 #si!urarea asistenei &n v1n$area produselor

UCS1 #plicarea m surilor de securitate UCS2 'estionarea numerarului &n valut i &n lei UCS3 *eali$area operaiunilor de pl i i &ncas ri &n valut i &n lei UCS4 evenimentelor operaionaional Prevenirea de risc

UCS1 #dministrarea documentelor contabile UCS2 *eali$area &nre!istr rilor contabile UCS3 *eali$area rapoartelor fiscale i financiar 5 contabile UCS4 +nventarierea patrimoniului UCS5 *eflectarea &n contabilitate a operaiunilor de intermediere financiar

5ivel E? 8 *5* &>&

8>& 8>&

8>& 8>&

8>& 8>&

8>&

8>&

&>&

8>&

8>&

8>&

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

60

'neEa nr+ 8 ,losar i a/revieri Formare Profesional0 .ontinu0 3FP.4 $ ,rup interregional (I.FI) %+ Definiii pentru su/sistemul de evaluare i certificare a competenelor profesionale do/@ndite pe alte c0i dec@t cele formale U competena profesional0 este capacitatea unei persoane ,e a utiliza cuno+tine teoretice= ,eprin,eri practice +i atitu,ini speci3ice pentru a realiza activit'ile cerute la locul ,e munc'K U standardul ocupaional>standardul de preg0tire profesional0 este ,ocumentul care precizeaz' unit'ile ,e competen' +i nivelul calitativ asociat rezultatelor activit'ilor cuprinse .ntr#o ocupaie= respectiv cali3icareK U unitatea de competen0 ,e3ine+te o activitate ma0or' a unei ocupaii +i rezultatul asociat acesteiaK U metoda de evaluare este proce,ura prin care se culeg ,ovezi ,e competen'( Heto,ele ,e evaluare recoman,ate sunt) autoevaluare= o-servare ,irect'= test oral= test scris= proiect= simulare sau ,emonstraie structurat'= rapoarte ,in partea altor persoane= porto3oliu ,e lucr'ri realizate anterior ,atei evalu'riiK U instrumentul de evaluare reprezint' meto,a ,e evaluare operaionalizat' +i cuprin,e o-iectivele evalu'rii= rezultatul a+teptat +i mo,alitatea ,e apreciere a rezultatului o-inutK U dovezile de competen0 sunt rezultatele aplic'rii instrumentelor ,e evaluare= ca ,e e&emplu testul scris rezolvat ,e can,i,at= 3i+a ,e .nregistrare a testului oral= 3i+a ,e o-servare ,irect' a activit'ilor realizate ,e can,i,at .n con,iii reale sau simulate ,e munc'= proiectul realizat ,e can,i,at= lucr'ri realizate anterior procesului ,e evaluare= rapoarte ,e la teri privin, ,emonstrarea competenei ,e c'tre can,i,at= anterioare procesului ,e evaluareK U evaluarea competenelor profesionale o-inute pe alte c'i ,ecBt cele 3ormale este procesul ,e colectare a ,ovezilor ,e competen' +i 0u,ecarea lor .n raport cu cerinele stan,ar,ului ocupaional7stan,ar,ului ,e preg'tire pro3esional'K U nivelul de competen0 este o 3uncie a categoriei +i comple&it'ii sarcinilor solicitate= asociat' ,irect proporional cuno+tinelor necesare( Ast3el= cu cBt sarcinile reclamate ,e orice ocupaie sunt mai comple&e= cu atBt este mai mare nivelul ,e competen' al acestei ocupaii( U specializarea competenei re3lect' tipul ,e cuno+tine aplicate= instrumentele +i ec4ipamentele 3olosite= materialele cu care se lucreaz'= precum +i -unurile +i serviciile care se pro,uc(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

61

U centrul de evaluare i certificare a competenelor profesionale o-inute pe alte c'i ,ecBt cele 3ormale este persoana 0uri,ic' ,e ,rept pu-lic sau privat care este autorizat' .n con,iiile prezentei proce,uri s' organizeze procese ,e evaluare +i s' certi3ice competenele pro3esionale o-inute pe alte c'i ,ecBt cele 3ormaleK U candidatul este persoana a,ult' care se .nscrie voluntar .n procesul ,e evaluare a competenelor pro3esionale o-inute pe alte c'i ,ecBt cele 3ormaleK U evaluatorul de competene profesionale este un specialist cu e&perien' recent' ,e munc' +i7sau ,e coor,onare .n ocupaiile7cali3ic'rile pentru care este ,esemnat ,e centrul ,e evaluare s' e3ectueze evalu'ri +i care este certi3icat ,e c'tre Consiliul Naional ,e Formare Pro3esional' a A,ulilor= pe -aza stan,ar,ului ocupaional Vevaluator ,e competene pro3esionaleVK U autorizarea reprezint' procesul .n urma c'ruia persoanele 0uri,ice ,e ,rept pu-lic sau privat= romBne ori str'ine= care ,es3'+oar' activit'i ,e evaluare +i certi3icare a competenelor pro3esionale ,o-Bn,ite pe alte c'i ,ecBt cele 3ormale= pot eli-era certi3icate ,e competene pro3esionale cu recunoa+tere naional'K U monitorizarea este urm'rirea sistematic' a activit'ii centrelor autorizateK U verificatorul intern este evaluatorul ,e competene pro3esionale care evalueaz'= coor,oneaz' +i monitorizeaz' activitatea evaluatorilor ,e competene pro3esionaleK U verificatorul eEtern este evaluatorul ,e competene pro3esionale care e3ectueaz' veri3icarea +i monitorizarea activit'ii centrelor ,e evaluare +i certi3icare( !+ Definiii pentru Formare Profesional0 .ontinu0 3FP.4 ocupaia < ,e3init' ca activitatea util'= a,uc'toare ,e venit 5.n -ani sau natur'6= pe care o ,es3'+oar' o persoan' .n mo, o-i+nuit= .ntr#o unitate economico#social' +i care constituie pentru aceasta o surs' ,e e&isten'K poate 3i e&primat' prin 3uncia sau meseria e&ercitat' ,e aceastaK funcia 9 activitatea ,es3'+urat' ,e o persoan' .ntr#o ierar4ie 3uncional' ,e con,ucere sau ,e e&ecuie 5.n COR= 3unciile sunt cuprinse .n grupele ma0ore co,i3icate ,e la $ la 96K meseria 9 comple&ul ,e cuno+tine o-inute prin +colarizare +i prin practic'= necesare pentru e&ecutarea anumitor operaii ,e trans3ormare +i prelucrare a o-iectelor muncii sau pentru prestarea anumitor servicii 5meseriile sunt clasi3icate .n ca,rul COR= .n grupele ma0ore co,i3icate ,e la ; la 86K profesia 9 specialitatea 5cali3icarea6 o-inut' prin stu,ii= comparativ cu ocupaia= care este specialitatea 5cali3icarea6 e&ercitat' e3ectiv la locul ,e munc'(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

62

analiza funcionala reprezinta o meto,a ,e cercetare a 3unctiilor unui produs si consta in i,enti3icarea7,eterminarea= caracterizarea= or,onarea= ierar4izarea si evaluarea 3unctiilor( %dentificarea 3unctiilor se realizeaza prin meto,e speci3ice ,e analizaK caracterizarea lor consta in a enunta criteriile ,e valoare= a preciza nivelul si 3le&i-ilitatea acestoraK ordonarea vizeaza clasi3icarea ,upa o logica 3unctionala si sta-ilirea relatiilor ,e inter,epen,entaK ierahizarea permite evaluarea or,inului ,e importanta a 3unctiilorK evaluarea.ponderarea concretizeaza acest or,in ,e importanta prin atri-uirea unei pon,eri in valoare a-soluta sau relativa= in,epen,ent ,e solutii( Sursa) Cursul )naliza &unctionala se a,reseaza specialistilor= inginerilor= responsa-ili ai serviciilor operationale 5mar?eting= proiectare= calitate= pro,uctie= mentenanta etc(6= analiza ocupaional0 reprezint' o meto,' ,e colectare sistematizat' ,e in3ormaii cu privire la o anumit' ocupaie( Cele mai importante aspecte urm'rite se re3er' la) responsa-ilit'ile principale 53unciile ma0ore6= activit'ile speci3ice +i rezultatele asociate acestora +i nivelul calitativ ,e realizare a atri-uiilor( De asemenea= o analiz' ocupaional' tre-uie s' o3ere in3ormaii ,espre cuno+tinele= ,eprin,erile practice +i atitu,inile necesare unei persoane pentru a practica respectiva ocupaie( competena profesional0 este capacitatea unei persoane ,e a utiliza cuno+tine teoretice= ,eprin,eri practice +i atitu,ini speci3ice pentru a realiza activit'ile cerute la locul ,e munc'K

nivelul de competen0 este o 3uncie a categoriei +i comple&it'ii sarcinilor solicitate= asociat' ,irect proporional cuno+tinelor necesare( Ast3el= cu cBt sarcinile reclamate ,e orice ocupaie sunt mai comple&e= cu atBt este mai mare nivelul ,e competen' al acestei ocupaii( specializarea competenei re3lect' tipul ,e cuno+tine aplicate= instrumentele +i ec4ipamentele 3olosite= materialele cu care se lucreaz'= precum +i -unurile +i serviciile care se pro,uc( Sistem de management al calitQii 3S*.4 presupune o com-inaie ,e procese care sW asigure atingerea unui gra, precizat ,e e&celenW( Un ast3el ,e sistem reprezintW suma activitWilor +i in3ormaiilor pe care o instituie le utilizeazW ast3el .ncBt sW#i permitW sW#+i .m-unWtWeascW +i sW 3urnizeze mai multe pro,use +i servicii care .n,eplinesc +i ,epW+esc nevoile +i a+teptWrile clienilor +i -ene3iciarilor sWi= ,e o

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

63

manierW mai e3icace +i mai e3icientW ,in punct ,e ve,ere al costurilor= atBt la ora actualW cBt +i .n viitorul previzi-il( asigurarea calitQii 3'.4 se re3erW la suma activitWilor care asigurW calitate serviciilor +i a pro,uselor la momentul pro,ucerii sau livrWrii( Proce,urile ,e asigurare a calitWii se aplicW .n mo, 3recvent numai activitWilor +i pro,uselor asociate ,irect cu -unurile +i serviciile 3urnizate clienilor e&terni( audit$urile de calitate reprezintW activitWile .ntreprinse pentru a mWsura calitatea pro,uselor sau a serviciilor care au 3ost ,e0a realizate sau livrate( Fn sine= un au,it ,e calitate nu are nici un impact asupra calitWii( O ast3el ,e evaluare poate avea un caracter intern sau unul e&tern 5intern) mai este ,enumit +i controlul calitWii sau auto# evaluare6( douQ paradigme

Fn literatura ,e specialitate re3eritoare la managementul calitWii +i asigurarea calitWii pot 3i remarcate ,ouW a-or,Wri ,ominante) $( Hanagementul calitWii totale 51LH6K ( Con3ormitatea cu speci3icaiile te4nice 5C1S6( Ha0oritatea sistemelor ,e management al calitWii care sunt utilizate la ora actualW se -azeazW pe o com-inaie 4i-ri,W a celor ,ouW sisteme ,e -azW pentru managementul calitWii( Prin urmare= este greu ,e ,e relie3at sau recoman,at utilizarea unui anumit sistem ,e management al calitWii( Fiecare mo,el are propriile caracteristici= cerine +i este mai mult sau mai puin a,ecvat o-iectivelor proprii ,at 3iin, un conte&t speci3ic( Com-inarea acestor caracteristici a avut ca rezultat un numWr ,e sisteme ,e management al calitWii care sunt utilizate la scarW glo-alW) # ELFHK # Australian LualitJ A@ar, 5Certi3icatul australian ,e calitate6K # Deming Prize 5Premiul Deming6 # ISO :!!!7 !!! LualitJ Hanagement Co,e o3 Practice 5Co,ul ,e practicW .n ,omeniul managementul calitWii ISO :!!!7 !!!6K # Investors in PeopleK # >alance, >usiness Scorecar,K # Scottis4 LualitJ Hanagement SJstem 5Sistemul scoian ,e management al calitWii6K # Ca,rul naional ,e asigurare a calitWii .n EFP < RomBnia 5CNAC6( &+ Formarea6 evaluarea i certificarea pe /az0 de competene Cali3ic'rile .n RomBnia se pot o-ine prin) # 3ormare pro3esional' iniial'= ,es3'+urat' .n ca,rul sistemului naional ,e .nv''mBnt 5niveluri ,e cali3icare) $ # 96K # 3ormare pro3esional' continu' 5niveluri ,e cali3icare) $ # %6K
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

64

# ucenicie la locul ,e munc' 5niveluri ,e cali3icare) $ # %6K Dac' .nv''mBntul universitar este singura cale prin care se pot o-ine cali3ic'ri ,e nivel D +i 9= pentru primele trei niveluri ,e cali3icare 3uncioneaz' patru su-sisteme ,i3erite) .nv''mBntul iniial pro3esional +i te4nic= ucenicia la locul ,e munc' +i 3ormarea pro3esional'= cu cele ,ou' conte&te ale sale) a( 3ormalK -( non#3ormal +i in3ormal( Pentru nivelurile ,e cali3icare $ < %= 3ormarea= evaluarea +i certi3icarea se 3ac pe -az' ,e competene( Cali3ic'rile cuprinse .n Nomenclatoarele ,e cali3ic'ri sunt= .n cea mai mare parte= ,escrise .n termeni ,e competene prin stan,ar,ele ,e preg'tire pro3esional' 5SPP# uri6 sau prin stan,ar,ele ocupaionale 5SO#uri6( Fn su-sistemul ,e 3ormare iniial' pro3esional' +i te4nic' se 3olosesc numai SPP#uri= .n timp ce .n 3ormarea pro3esional' continu' se 3olosesc am-ele tipuri ,e re3ereniale 5SPP#uri +i SO#uri6( Conceptul ,e competen' este .n curs ,e implementare +i .n .nv''mBntul superior( Fn .nv''mBntului pro3esional +i te4nic) # un certi3icat ,e cali3icare este eli-erat atunci cBn, toate unit'ile ,e competen' asociate unei cali3ic'ri 5,in SPP#ul asociat cali3ic'rii6 au 3ost ,o-Bn,iteK .n certi3icat sunt .nscrise unit'ile ,e competen'K # competenele in,ivi,uale +i unit'ile ,e competen' pot 3i certi3icate prin porto3oliul in,ivi,ual ,e .nv'are pe tot parcursul vieii= ,ocument care permite evi,enierea tuturor competenelor ,o-Bn,ite ,e elevK este a,iional certi3icatului ,e cali3icare( Fn cazul programelor ,e 3ormare pro3esional' continu' organizate ,e 3urnizori autorizai) # un certi3icat ,e cali3icare +i un supliment la certi3icat 5,up' mo,elul Europass6 sunt eli-erate atunci cBn, toate unit'ile ,e competen' asociate unei cali3ic'ri 5,in SO#ul sau SPP#ul asociat cali3ic'rii6 au 3ost ,o-Bn,iteK # un certi3icat ,e a-solvire +i un supliment la certi3icat 5,up' mo,elul Europass6 sunt eli-erate atunci cBn, o parte ,in unit'ile ,e competen' ,intr#un SO sau SPP au 3ost ,o-Bn,iteK procesul este 3acilitat ,e mo,ularizarea programelor ,e 3ormareK # unitatea ,e competen' este elementul minim ce poate 3i certi3icat( Fn ceea ce prive+te competenele o-inute .n conte&te non#3ormale sau in3ormale ,e .nv'are= acestea pot 3i evaluate n centrele autorizate de evaluare de competene = care eli-ereaz' certi3icate ,e competene( Certi3icatele eli-erate ,e 3urnizorii ,e FPC autorizai +i ,e centrele ,e evaluare ,e competene autorizate .n -aza OC nr( $ :7 !!! sunt certi3icate cu recunoa+tere naional'= recunoscute ,e HHFPS +i HECI( Furnizorii ,e FPC care nu sunt autorizai eli-ereaz' certi3icate su- sigl' proprie= certi3icate care pot 3i recunoscute ,e piaa muncii( Fn acest moment= e&ist' Nomenclatoare ,e cali3ic'ri ,i3erite pentru su-sistemul ,e .nv''mBnt pro3esional +i te4nic= pe ,e o parte +i pentru su-sistemul ,e 3ormare pro3esional' continu' +i su-sistemul ,e ucenicie la locul ,e munc'= pe ,e alt' parte( O-iectivul urm'rit este realizarea unui Registru Naional al Cali3ic'rilor 5RNC6= ca unic' re3erin' pentru toate su-sistemele ,e 3ormare pro3esional'(
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

65

8+ .adrul legislativ al FP. Principalele acte normative care reglementeaz' sistemul ,e FPC sunt) $ O, nr+ %!:>!""" privind formarea profesional0 a adulilor = apro-at' prin Legea nr( %"97 !! = mo,i3icat' +i completat' prin OC nr( ";7 !!D= precum +i actele normative su-secvente 5re3eritoare la normele ,e aplicare= meto,ologiile= proce,urile= clasi3ic'rile +i nomenclatoarele speci3ice6= prin care sunt reglementate) o criteriile +i proce,urile ,e asigurare a calit'ii programelor ,e FPCK o 3ormarea pro3esional'= evaluarea +i certi3icarea -azate pe competeneK o evaluarea +i recunoa+terea competenelor ,o-Bn,ite .n conte&te non#3ormale +i in3ormale ,e .nv'areK $ .odul *uncii 5Legea nr( 9%7 !!%6= care are preve,eri speci3ice cu privire la 3ormarea pro3esional' .n .ntreprin,eri +i care stipuleaz' o-ligaia companiilor ,e a 3orma pro3esional personalul la 3iecare ,oi ani 5sau la 3iecare trei ani= .n cazul .ntreprin,erilor cu un num'r mic ,e anga0ai6K $ -egea nr+ #7>!""! privin, sistemul asigur'rilor pentru +oma0 +i stimul'rii ocup'rii 3orei ,e munc'= mo,i3icat' prin Legea nr( $!"7 !!D +i Legea nr( 98!7 !!D= prin care sunt reglementate m'surile active +i pasive .mpotriva +oma0uluiK $ 'cte normative re3eritoare la 3ormarea pro3esional' reglementat' la nivel sectorial( Aceste reglement'ri pot s' se re3ere la coninutul 3orm'rii= con,iiile ,e acces la 3ormare= 3urnizarea 3orm'rii= evaluarea +i certi3icarea rezultatelor 3orm'rii( Prin O, nr+ %!:>!""" s#a urm'rit implementarea .n ,omeniul FPC a urm'toarelor principii) # ,ezvoltarea 3orm'rii +i evalu'rii pe -az' ,e competeneK # recunoa+terea rezultatelor .nv''rii anterioare= in,epen,ent ,e conte&tul .nv''riiK # asigurarea transparenei 3orm'rii7certi3ic'riiK # implicarea partenerilor sociali .n actul ,e ,ecizieK # asigurarea calit'ii 3orm'rii( ;+ .adrul instituional al FP. Su- aspectul legislaiei FPC= instituiile care au iniiat actualul ca,ru ,e reglementare= aplicat la nivel naional= sunt *inisterul *uncii6 Familiei i Proteciei Sociale +i *inisterul Educaiei6 .ercet0rii i Inov0rii ( E&ist' .ns' +i o serie ,e reglement'ri care se aplic' la nivel sectorial +i care au 3ost iniiate sau apro-ate ,e ministere ,e resort sau ,e ,i3erite autorit'i ,e reglementare( 'utoritatea )aional0 pentru .alific0ri 3'+)+.+4 'utoritatea )ationala pentru .alificari 3'+)+.+4 este o institutie pu-lica cu personalitate 0uri,ica= organ ,e specialitate in coor,onarea Hinisterului E,ucatiei= Cercetarii= 1ineretului si Sportului( ANC a rezultat ,in reorganizarea Consiliului
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

66

National al Cali3icarilor si Formarii Pro3esionale a A,ultilor 5C(N(C(F(P(A(6 si a Unitatii E&ecutive a Consiliului National al Cali3icarilor si Formarii Pro3esionale a A,ultilor 5U(E(C(N(C(F(P(A(6= institutii care s#au ,es3iintat( In Honitorul O3icial al Romaniei= partea I= nr( D%9 ,in ,ata ,e iunie !$$ a 3ost pu-licata Notararea Cuvernului nr( 99;7 !$$ privin, organizarea si 3unctionarea Autoritatii Nationale pentru Cali3icari( '+)+.+ in,eplineste urmatoarele misiuni) # ela-orarea Ca,rului national al cali3icarilor in concor,anta cu Ca,rul european al cali3icarilor pentru invatarea pe tot parcursul vietii si gestionarea Registrului national al cali3icarilorK # monitorizarea= evaluarea si controlul implementarii Ca,rului national al cali3icarilor la nivelul institutiilor ,in sistemul national ,e cali3icariK # monitorizarea= evaluarea si controlul sistemului ,e e,ucatie continua si 3ormare pro3esionala continua( Pe langa alte atri-utii A(N(C( coor,oneaza procesul ,e autorizare a 3urnizorilor ,e 3ormare pro3esionala a a,ultilor= realizat ,e comisiile ,e autorizare 0u,etene= respectiv a municipiului >ucuresti( A(N(C( raspun,e ,e realizarea si actualizarea perio,ica a Ca,rului national al cali3icarilor si a Registrului national al cali3icarilor( .omisiile de autorizare sunt structuri constituite ,e c'tre CNFPA= .n -aza O(C( nr($ :7 !!!= la nivelul 0u,eelor +i al municipiului >ucure+ti= 3iin, alc'tuite ,in 9 mem-ri) ,irectorul ,ireciei 0u,eene ,e munc' +i protecie social' 5care este +i pre+e,inte6 Legea nr( $% 7$::: privin, .n3iinarea= organizarea +i 3uncionarea CNFPA a 3ost mo,i3icat' +i completat' prin Legea nr( 9%7 !!% +i prin Legea nr( 99:7 !!D( Principala atri-uie a comisiilor ,e autorizare const' .n autorizarea 3urnizorilor ,e FPA +i= ulterior= a 3urnizorilor ,e ucenicie la locul ,e munc'( FncepBn, cu luna ,ecem-rie !!D= CNFPA .n,epline+te +i rolul ,e autoritate naional' pentru cali3ic'ri= avBn, urm'toarele atri-uii) # ela-orarea +i implementarea meto,ologiilor ,e analiz' ocupaional'= ,ezvoltarea +i vali,area cali3ic'rilor= certi3icarea cali3ic'rilor +i competenelorK # ,ezvoltarea +i actualizarea Registrului naional al cali3ic'rilorK # spri0inirea .n3iin'rii +i coor,onarea activit'ii comitetelor sectoriale( .omitetele sectoriale sunt structuri ,e ,ialog social= organizate la nivelul sectoarelor ,e activitate +i .n3iinate prin acor,ul partenerilor sociali reprezentativi la nivel sectorial= .n -aza Acor,ului Naional 1ripartit privin, Ca,rul Naional al Cali3ic'rilor( Pentru .n3iinarea unui comitet sectorial este necesar acor,ul a cel puin ,ou' organizaii= una patronal' +i una sin,ical'= reprezentative la nivel sectorial( Din comitetele sectoriale mai pot 3ace parte) ministere= autorit'ile ,e reglementare= asociaiile pro3esionale= alte organizaii reprezentative pentru sector( Principalul rol al comitetelor sectoriale const' .n ,ezvoltarea= vali,area +i actualizarea cali3ic'rilor la nivelul sectoarelor ,e activitate(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

67

Su/sistemul de educaie i formare profesional0 iniial'= cu cele trei mari componente ale sale < .nv''mBntul preuniversitar 5teoretic= pro3esional +i te4nic= vocaional6= .nv''mBntul postliceal +i .nv''mBntul universitar < se a3l' .n responsa-ilitatea Hinisterului E,ucaiei= Cercet'rii +i Inov'rii +i acoper' toate cele 9 niveluri ,e cali3icare a3late .n vigoare= .n acest moment= .n RomBnia( cenicia la locul ,e munc' este coor,onat' ,e Hinisterul Huncii= Familiei +i Proteciei Sociale= .n -aza unei legislaii speci3ice( Acest su-sistem ,e 3ormare pro3esional' o3er' posi-ilit'i ,e cali3icare pBn' la nivelul % inclusiv( Formarea profesional0 continu0 se desf0oar0 n conteEte variate+ Su- aspectul conte&tului ,e .nv'are= se poate vor-i ,e 3ormare care are loc .n conte&t 3ormal= non#3ormal sau in3ormal( Su- aspectul conte&tului ,e reglementare= e&ist') # 3ormare pro3esional' continu'= reglementat' la nivel naional= prin OC nr( $ :7 !!! +i a3lat' su- coor,onarea Consiliului Naional ,e Formare Pro3esional' a A,ulilorK # 3ormare pro3esional' continu'= reglementat' la nivel sectorial +i a3lat' su- coor,onarea unor ministere sau ageniiK # 3ormare pro3esional' continu'= o3erit' ,e ,i3erii 3urnizori ,e pe piaa 3orm'rii +i care nu intr' su- inci,ena unor reglement'ri( O serie ,e unit'i ,in ca,rul su-sistemului ,e e,ucaie +i 3ormare pro3esional' 5+coli= colegii= universit'i6= care 3uncioneaz' .n -aza Legii .nv''mBntului= au +i o o3ert' ,e 3ormare pro3esional' continu'( Este la latitu,inea 3urnizorilor ,ac' aceast' o3ert' este supus' sau nu reglement'rilor prev'zute ,e OC nr( $ :7 !!!( Aceea+i Or,onan' preve,e +i 3aptul c' HHFPS +i HECI 2e&ercit' controlul asupra mo,ului .n care este organizat' +i se ,es3'+oar' 3ormarea pro3esional' a a,ulilor/= iar= prin Normele ,e aplicare a Or,onanei= se precizeaz' c' acelea+i ministere 2controleaz' mo,ul ,e organizare a activit'ii ,e 3ormare pro3esional' ,es3'+urate ,e 3urnizorii ,e 3ormare pro3esional'/= 3'r' s' se precizeze ,ac' este vor-a ,e 3urnizorii autorizai .n -aza OC nr( $ : sau ,e toi 3urnizorii ,e 3ormare pro3esional'( Fn realitate= controlul HHFPS +i HECI s#a e&ercitat numai asupra 3urnizorilor autorizai= prin pBrg4ia legislativ'= respectiv prin participarea reprezentailor celor ,ou' ministere .n CNFPA +i .n comisiile ,e autorizare( 7+ .adrul European al .alific0rilor Sectorul serviciilor 3inanciare parcurge vremuri ,e rascruce alaturi ,e economiile ,in ma0oritatea 'rilor europene +i SUA( 1ransparena +i .ncre,erea sunt ,ez-atute pe larg ca reprezentan, o con,itie 3un,amentala pentru realizarea recuperarii +i a unei cre+teri ,ura-ile( Pentru 3acilitarea procesului catre atingerea unor cali3icari pro3esionale mai -une= recunoscute si compara-ile .n Sectorul Serviciilor Financiare 5SSF6 ,in Europa pentru a contri-ui la sc4im-area ,e care acesta are nevoie= a 3ost ales Ca,rul European al Cali3ic'rilor 5European Luali3ication Frame@or? < ELF6( Potrivit ELF e&ista opt niveluri stan,ar,izate pentru a structura comple&itatea +i so3isticarea cali3ic'rilor e&istente +i viitoare

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

68

+i pentru a lansa o er' a cali3ic'rilor transparente +i trans3era-ile= .n -ene3iciul anga0ailor= anga0atorilor +i clienilor ,in Sectorul Servicilor Financiare .n Uniunea European'( Ca,rul European al Cali3ic'rilor 5ELF6 este un sistem ,e re3erin' european comun= care va lega intre ele ,i3eritele sisteme naionale ,e cali3ic'ri( Fn practic'= acesta va 3unciona ca un instrument ,e tra,ucere= 3acan, cali3ic'rile mai *lizi-ile/( Acest lucru va veni in a0utorul cursanilor +i lucr'torilor care ,oresc s' se ,eplaseze .ntre 'ri sau locuri ,e munc'= sau sa se mute .ntre instituii ,e .nv''mBnt ,in tari ,i3erite( Ca un instrument pentru promovarea .nv''rii pe tot parcursul vieii= ELF se a,reseaza atat e,ucaiei generale= e,ucatiei pentru a,uli= e,ucaiei +i 3ormarii pro3esionale= cat +i .nv''mBntului superior( Cele opt niveluri acoper' intregul spectru al cali3ic'rilor= ,e la cele o-inute la s3Br+itul .nv''mBntului o-ligatoriu= la cele acor,ate la cel mai .nalt nivel ,e e,ucaie aca,emic' +i pro3esional'( Fiecare nivel poate= .n principiu= s' 3ie atins printr#o varietate ,e c'i ,e e,ucaie +i ,e carier' 5competente ,o-an,ite pe cai 3ormale= in3ormale sau non#3ormale6( ELF 3olose+te 8 niveluri ,e re3erin' -azate pe rezultatele .nv''rii( EPF mut0 accentul de la nvatare 3ntinderea eEperienei de nv0are6 tipul instituiei46 la ceea ce o persoana care detine o calificare tie n realitate i este capa/il0 s0 fac0+ Reorientarea c'tre rezultatele .nv''rii) 5$6 susine o mai -un' compati-ilitate .ntre necesit'ile pieei 3orei ,e munc' 5pentru cuno+tine= aptitu,ini +i competene6 +i 3urnizarea ,e e,ucaie +i 3ormareK 5 6 3aciliteaz' vali,area .nv''rii non#3ormale +i in3ormaleK 5%6 3aciliteaz' trans3erul +i utilizarea cali3ic'rilor .ntre ,i3erite 'ri +i sisteme ,e e,ucaie +i 3ormare pro3esional'( ELF recunoaste 3aptul c' sistemele ,e .nv''mBnt ,in Europa sunt atat ,e ,iverse .ncBt comparaiile intre ele -azate pe criterii= spre e&emplu= ,e lungime 5ore= zile= ani6 a stu,iilor= sunt impractica-ile( 'nul !"%" a fost data$int0 recomandat0 pentru ca 0rile mem/re s0$i raporteze sistemele naionale de calific0ri la .adrul European al .alific0rilor6 iar anul !"%! pentru ec<ivalarea certificatelor naionale de calificare individuale la nivelul EPF 5Sursa) 4ttp)77ec(europa(eu7,gs7e,ucationXculture 6( Este important ,e su-liniat c' ELF este un meta#ca,ru( Acesta a fost conceput pentru a aciona ca un sistem de referin0 pentru diferitele sisteme de calific0ri din Europa6 i nu ca un instrument de armonizare+ Aceasta .nseamn' c' nu este nevoie sa 3ie sc4im-ate sistemele nationale ,ac' nu se ,oreste aceasta sc4im-are( Este necesar' ,oar crearea la nivel naional a unor meto,ologii ,e ec4ivalare la nivelurile ELF a sistemelor naionale ,e cali3icari( De+i acest lucru r'mBne ,e v'zut= e&ist' un mesa0 puternic care rezult' ,in cercet'rile e3ectuate pBn' .n prezent) o actuali"are continu a competenelor$ care trebuie s fie transparente$ fle(ibile i adaptate la mediul de lucru$ este indispensabil pentru orice scenariu po"itiv al evoluiei !ectorului !ervicilor inanciare n Europa ( Noile a-ilit'i ar tre-ui s' 3ie aproape ,e nevoile pieei 3orei ,e munc'= prin orientarea ctre re"ultate i prin nvare pe tot parcursul vieii ( Dezvoltarea noilor competene ar tre-ui v'zut' ca un proces ,iversi3icat= 3olosin, o varietate ,e c'i= meto,e +i instrumente= vali,ate prin interme,iul unor stan,ar,e recunoscute ,e comun acor,( Noile cali3ic'ri -azate pe
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

69

competene ar tre-ui s' reprezinte noul lim-a0 pentru anga0ai= instituii +i clienii ,in Sectorul Serviciilor Financiare in ve,erea ,ezvoltarii .mpreun' a unei cre+teri ,ura-ile( Ca,rul ,e re3erin' ,escrie cele opt competene c4eie ast3el) $( Comunicare .n lim-a matern'7o3icial' ( Comunicare .n lim-i str'ine %( Competene ,e -az' .n matematic'= +tiin'= te4nologie D( Competene in3ormatice 9( Competena ,e a .nv'a ;( Competene sociale +i civice "( Competene antreprenoriale 8( Competena ,e e&primare cultural' Jeneficii Y 1ransparena cali3ic'rilor pentru recastigarea .ncre,erii .n calitatea o3erit' ,e SSF( Y Ho-ilitatea +i 3le&i-ilitatea locurilor ,e munc' pentru oameni si organizaii( Y E3icien' .n procesul ,e ,ezvoltare pro3esional'( Y Formare +i cali3ic'ri mai aproape ,e nevoile pieei 3orei ,e munc' ,in SSF( Y Calitatea cali3ic'rilor pentru sta-ilitatea pieei +i protecia consumatorilor( Pentru >'nci +i Furnizorii ,e Servicii Financiar) U 1ransparena cali3ic'rilor) cre+terea .ncre,erii .n calitatea serviciilor 3urnizate ,e c'tre sector clienilor= intrucat cali3ic'rile anga0ailor pot 3i comunicate .n mo, clar clientilor U Cali3ic'ri -azate pe competene mai aproape ,e me,iul ,e lucru +i ,e nevoile ,e locuri ,e munc' .n SSF U Ho-ilitatea anga0ailor= .n special .n ca,rul organizaiilor internaionale U Cre+terea e3icienei .n ,ezvoltarea pro3esional' -azat' pe mo,ularitatea cali3icarilor= recunoa+terea e,ucaiei non#3ormale +i in3ormale 5e&) 3ormarea la locul ,e munc'6 Pentru anga0ai) U Progresul mai u+or .n carier'= inclusiv mo-ilitate .n alte 'ri U Hanagement personal pentru ,ezvoltarea carierei U Cre+terea .ncre,erii .n sine 3ata ,e clienti U Fnv'area continu' ca o realitate a ,ezvolt'rii pro3esionale U Ocuparea 3orei ,e munc' Pentru 3urnizorii ,e 3ormare) U Hai mult' transparen' +i o3erte mo,ulare pentru clieni) 3le&i-ilitate +i e3icien' pentru clienii U Noi 3orme ,e evaluare care s' con,uc' la mai mult' transparen' +i cre,i-ilitate pentru 3urnizorii ,e 3ormare pro3esional' U Hai multe oportunit'i ,e a3aceri prin .nv'are continu' Pentru Organismele ,e Reglementare) R 1ransparena +i calitatea personalului SSF spore+te .ncre,erea +i sta-ilitatea 3inanciar'= prin urmare prote0eaz' consumatorii
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

70

U Stan,ar,ele europene) armonizare pentru un control mai u+or +i mai e3icient al pieei U Atat instituiile cat +i persoanele 3izice sunt interesate .n calitatea cali3ic'rilor +i meninerea acesteia Pentru Consumatori7Asociaii ,e Protecie a Consumatorilor) U Fm-un't'irea calit'ii serviciilor o3erite clienilor= pe -aza cali3ic'rilor transparente U Control mai u+or al stan,ar,elor cerute ,e protecia consumatorilor U A+tept'ri mai mari 3a' ,e serviciile 3inanciare Pentru Organismele Pro3esionale= Asociaiile >ancare etc) U Imagine pozitiv' a ,ezvolt'rii sectorului U Investiii .n cali3icarea personalului comunicat' .n mo, clar clienilor U Inci,ente mai puine ,e rele practici U Fm-un't'irea competitivit'ii sectorului #+ .adrul )aional al .alific0rilor Ca stat mem-ru al Uniunii Europene= RomBnia are urm'toarele responsa-ilit'i pe linia realiz'rii unui sistem naional al cali3ic'rilor) # s' ,ezvolte un Ca,ru Naional al Cali3ic'rilor 5CNC6 .n con3ormitate cu legislaia naional'= prin re3erirea .ntr#o manier' transparent' .n ,escrierea propriilor niveluri ,e cali3icare la Ca,rul European al Cali3ic'rilor 5termen !$!6K # s' a,opte m'surile necesare pentru ca= pBn' .n !$ = toate noile certi3icate ,e cali3icare= ,iplome +i ,ocumente Europass emise ,e autorit'ile competente s' conin' o re3erire clar' 5prin sistemele naionale ,e cali3ic'ri6 la nivelul corespunz'tor al Ca,rului European al Cali3ic'rilorK # s' 3oloseasc' o a-or,are -azat' pe rezultatele .nv''rii atunci cBn, sunt ,e3inite +i ,escrise cali3ic'rile +i s' promoveze vali,area .nv''rii in3ormale +i non#3ormaleK # s' ,esemneze un centru naional pentru spri0inirea +i coor,onarea relaiei ,intre sistemul naional ,e cali3ic'ri +i Ca,rul European al Cali3ic'rilor( A+ (ermeni operaionali R).S Registrul )aional al .alific0rilor este un instrument pentru clasi3icarea cali3icarilor in con3ormitate cu un set ,e criterii care corespun, unor niveluri speci3ice ,e invatare atinse= al carui scop este integrarea si coor,onarea su-sistemelor nationale ,e cali3icari si im-unatatirea transparentei= accesului= progresului si calitatii cali3icarilor in raport cu piata muncii si societatea civila( Acesta cuprin,e= la nivel national= toate aspectele legale si 3ormale in ceea ce priveste cali3icarile si 3ormele ,e cali3icare ,in Romania( Ela-orarea si actualizarea lui intra in atri-utiile ANC .alificareS Ansam-lul ,e competente pro3esionale necesare unei persoane pentru a ,es3asura activitatile speci3ice uneia sau mai multor ocupatii( < Din punctul ,e ve,ere al 3ormei legale = cali3icarea este rezultatul 3ormal al unui proces ,e evaluare +i vali,are= care este o-inut atunci cBn, un organism competent sta-ile+te c' o persoan' a o-inut= ca urmare a .nv''rii= competene la anumite stan,ar,e presta-ilite( FP.S Formarea pro3esional' a a,ulilor este o notiune care inclu,e 3ormarea pro3esional' initial' si 3ormarea pro3esional' continu' organizat' prin alte 3orme ,ecBt cele speci3ice sistemului national ,e .nv't'mBnt( Formarea pro3esional' initial' a a,ultilor asigur' preg'tirea necesar' pentru ,o-Bn,irea competentelor pro3esionale minime necesare pentru o-tinerea unui loc ,e munc'( Formarea pro3esional' continu' este ulterioar' 3orm'rii initiale
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

71

si asigur' a,ultilor 3ie ,ezvoltarea competentelor pro3esionale ,e0a ,o-Bn,ite= 3ie ,o-Bn,irea ,e noi competente( Con3orm legii= 3ormarea pro3esionala a a,ultilor se organizeaz' pentru initiere= cali3icare= per3ectionare= specializare= recali3icare= ,e3inite ast3el) a4 initierea reprezint' ,o-Bn,irea unor cunostinte= priceperi si ,eprin,eri minime necesare pentru ,es3'surarea unei activit'tiK /4 cali3icarea reprezint' ansam-lul ,e competente pro3esionale care permit unei persoane s' ,es3'soare activit'ti speci3ice unei ocupatii sau pro3esiiK c4 per3ectionarea const' .n ,ezvoltarea competentelor pro3esionale .n ca,rul aceleiasi cali3ic'riK d4 specializarea este o 3orm' speci3ic' ,e 3ormare pro3esional' care urm'reste o-tinerea ,e cunostinte si ,eprin,eri .ntr#o arie restrBns' ,in s3era ,e cuprin,ere a unei ocupatiiK e4 recali3icarea const' .n o-tinerea competentelor speci3ice unei alte ocupatii sau pro3esii= ,i3erit' ,e cele ,o-Bn,ite anterior( Formarea pro3esional' a a,ultilor se realizeaz' prin programe ,e 3ormare pro3esional'( Furnizorii ,e 3ormare pro3esional' pot organiza programe ,e 3ormare pro3esional' 3inalizate prin certi3icate ,e cali3icare sau ,e a-solvire cu recunoastere national' numai ,ac' sunt autorizati .n con,itiile legii( Anga0atorii pot organiza programe ,e 3ormare pro3esional' pentru salariatii proprii= .n -aza c'rora eli-ereaz' certi3icate ,e a-solvire recunoscute numai .n ca,rul unit'tilor respective( Prin participarea la programele ,e 3ormare pro3esionala organizate ,e un 3urnizor ,e 3ormare pro3esionala acre,itat ,e ANC se poate o-tine un Certi3icat ,e Cali3icare eli-erat ,e ANC si recunoscut ,e Hinisterul Huncii= Familiei si Protectiei Sociale +i ,e Hinisterul E,ucaiei= Cercet'rii= 1ineretului +i Sportului( 1ot= con3orm legii= cei care ,oresc sa se cali3ice intr#o anumita meserie tre-uie sa participe la cursuri ,e) R calificare? cursuri prin care se ,o-an,esc ansam-lul ,e competente pro3esionale care permit unei persoane s' ,es3'soare activit'ti speci3ice unei ocupatii sau pro3esiiK R recalificare? cursuri ce constau .n o-tinerea competentelor speci3ice unei alte ocupatii sau pro3esii= ,i3erit' ,e cele ,o-Bn,ite anterior( Programele ,e 3ormare pro3esionala pentru ,o-an,irea unei cali3icari se organizeaza numai pentru cali3icari cuprinse in Nomenclatorul Cali3icarilor ,in Romania( Durata minima a programului ,e 3ormare pro3esionala= e&primata in ore ,e pregatire= pentru pregatirea teoretica si pregatire practica= pentru care se eli-ereaza certi3icate ,e cali3icare pro3esionala= pe niveluri ,e cali3icare= este ,e) a4 %;! ore pentru nivelul $ ,e cali3icare /4 " ! ore pentru nivelul ,e cali3icare c4 $(!8! ore pentru nivelul % ,e cali3icare Activitatilor practice li se aloca cel putin ,oua treimi ,in ,urata totala a programului ,e 3ormare .ertificate de calificare cu recunoatere naional0S Pentru o-tinerea unui certi3icat ,e cali3icare sau a unui certi3icat ,e a-solvire cu recunoa+tere naional'= tre-uie urmate numai acele cursuri organizate ,e catre 3urnizori ,e 3ormare autorizati .n con,iiile legislaiei .n vigoare 5vezi Or,onana Cuvernului( nr $ :7 !!! privin, 3ormarea pro3esional' a a,ulilor +i celelalte acte normative su-secvente6( Lista acesotora este cuprinsa in VRegistrul naional al 3urnizorilor ,e 3ormare autorizaiV( 1oate aceste cursuri se 3inalizeaza cu un e&amen ,e a-solvire .n 3aa unei comisii 3ormate ,in reprezentani ai 3urnizorului +i ,in speciali+ti ,in a3ara 3urnizorului ,e 3ormare( Cursanii care nu se prezintZ la e&amenul ,e a-solvire sau cei care nu .l promoveazZ= primesc o a,everinZ ,e participare la programul ,e 3ormare pro3esionalZ= .n -aza cZreia se pot .nscrie= pentru susinerea unui alt e&amen ,e a-solvire= .n acelea+i con,iii( Fn 3uncie ,e tipul programului +i ,e 3ormele ,e realizare a 3orm'rii
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

72

pro3esionale= 3urnizorul ,e 3ormare pro3esional' autorizat poate eli-era urm'toarele tipuri ,e certi3icate) a4 certificat de calificare profesional06 pentru cursuri ,e cali3icare sau recali3icare +i pentru programe ,e 3ormare pro3esional' prin ucenicie la locul ,e munc' organizate pentru cali3ic'rile cuprinse .n Nomenclatorul cali3ic'rilor pentru care se pot organiza programe ,e 3ormare pro3esional' 3inalizate cu ceri3icate ,e cali3icareK /4 certificat de a/solvire6 pentru cursuri +i stagii ,e iniiere= cursuri +i stagii ,e per3ecionare sau ,e specializare= precum +i pentru programe ,e 3ormare pro3esional' prin ucenicie la locul ,e munc'( Certi3icatele ,e cali3icare pro3esional' +i ,e a-solvire poart' antetul Hinisterului Huncii= Familiei si Protectiei Sociale +i al Hinisterului E,ucaiei= Cercet'rii= 1ineretului +i Sportului= .nsoite ,e o ane&' .n care se precizeaz' competenele pro3esionale ,o-Bn,ite= susemnZturZ= titularului= pe -aza actului ,e i,entitate= ,e cZtre 3urnizorul ,e 3ormare pro3esionalZ= ,upZ cel mult %! ,e zile ,e la promovarea e&amenului ,e a-solvire( .ertificate de calificare cu recunoatere internationalaS Drept certi3icat internaional ,e cali3icare .n orice ,omeniu ,e activitate se recunoa+te ,ocumentul con3irmativ 5certi3icat= a,everin'= ,iplom'6 reie+in, ,in practica internaional'= care atest' susinerea e&amenului7e&amenelor con3orm programului pentru o-inerea cali3ic'rii respective( Cursuri pentru recunoasterea internationala a cali3icarilor pot 3i organizate= atat ,e catre 3urnizori nationali= cat si internationali( Pentru aceste cursuri= in 3unctie ,e ,omeniul ,e activitate= sunt prevazute prin lege norme ,e recunoastere internationala a acestora( Avanta0ul ma0or al acestor certi3icate este ,at ,e o mai mare mo-ilitate pe piata muncii la nivel international( :+ .adrul European de Referin0 pentru 'sigurarea .alit0ii n educaie i formare profesional0 3EP'LE(4 Ca,rul European ,e Re3erin' pentru Asigurarea Calit'ii 5 EP'RF= 14e European LualitJ Assurance Re3erence 3rame@or? 3or Eocational E,ucation an, 1raining6 este un instrument ,e re3erin' creat pentru a spri0ini Statele Hem-re .n procesul ,e .m-un't'ire a calit'ii .n e,ucaie +i 3ormare pro3esional' 5EFP6( EP'LE( contri-uie la cre+terea transparenei +i coerenei politicilor ,e e,ucaie +i 3ormare pro3esional' ,ezvoltate la nivelul statelor mem-re= promovBn, ast3el .ncre,erea reciproc'= mo-ilitatea 3orei ,e munc' +i .nv'area pe tot parcursul vieii( EP'LE( propune un mo,el -azat pe ,iagrama calit'ii= care 3aciliteaz' o a-or,are similar' a plani3ic'rii= implement'rii= evalu'rii +i revizuirii sistemelor ,e 3ormare pro3esional' ,in statele mem-re= pornin, ,e la un set ,e criterii comune ,e calitate( Criteriile ,e calitate sunt ,etaliate la nivel ,e sistem +i la nivel ,e 3urnizor= 3iin, asigurat' ast3el o a-or,are sistemic' a calit'ii= care vizeaz' +i interelaioneaz' nivelurile importante +i actorii implicai( Din punct ,e ve,ere meto,ologic= accentul este pus pe autoevaluare= com-inat' cu mecanisme ,e monitorizare e&tern'= ,ecise la nivel naional( EP'LE( inclu,e un set ,e in,icatori ,e calitate care s' a0ute Statele Hem-re .n evaluarea propriilor sisteme= la nivel naional sau regional( Setul cuprin,e in,icatori ,e intrare7,e conte&t7,e proces7,e ie+ire= accentul 3iin, pus pe in,icatorii ,e ie+ire +i ,e rezultat( Ca,rul calitativ ar tre-ui consi,erat mai mult un 2set ,e instrumenteV= ,intre care ,iver+ii utilizatori pot selecta ,escriptorii +i in,icatorii pe care .i consi,er' cei mai relevani pentru cerinele sistemului lor speci3ic ,e asigurare a calit'ii(
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

73

Descriptorii +i in,icatorii propu+i sunt o3erii e&clusiv .n scop ,e orientare +i pot 3i selectai +i aplicai ,e c'tre utilizatorii Ca,rului european ,e re3erin' pentru asigurarea calit'ii .n con3ormitate cu toate sau cu o parte ,in cerinele acestora +i cu parametrii e&isteni( Ace+tia pot 3i aplicai 3orm'rii pro3esionale iniiale 5FPI6 +i7sau 3orm'rii pro3esionale continue 5FPC6= .n 3uncie ,e caracteristicile in,ivi,uale relevante ale sistemului EFP ,in 3iecare stat mem-ru +i ,e tipul ,e 3urnizori EFP( Ace+tia vor 3i utilizai strict voluntar= inBn, seama ,e valoarea lor a,'ugat' potenial' +i .n con3ormitate cu legislaia +i practica naionale( Ace+tia nu tre-uie consi,erai nici puncte ,e reper sau ,e re3erin' .n raportarea sau compararea calit'ii +i e3icienei ,i3eritelor sisteme naionale( Responsa-ilitatea pentru monitorizarea calit'ii acestor sisteme revine .n continuare .n mo, e&clusiv statelor mem-re( Detalii) 4ttp)77@@@(e[avet(eu7gns74ome(asp& %"+ Sistemul European de .redite pentru Educaie i Formare Profesional0 3E.LE( 4 .onteEt i o/iective Sistemul european de credite pentru nv00m@ntul profesional i practic 3E.LE(4 are rolul ,e a 3acilita *mo-ilitatea persoanelor ce se instruiesc= vali,area rezultatelor instruirii ,e# a lungul vieii= transparena cali\cativelor= precum +i o .ncre,ere mutual' +i cooperare .ntre unit'ile 3urnizoare ,e .nv''mBnt pro3esional +i practic ,in Europa/( Ho-ilitatea este esenial' nu numai pentru promovarea integr'rii economice +i sociale europene= ci +i pentru intensi\carea sc4im-ului ,e e&perien' la nivel european +i pentru promovarea i,entit'ii europene( Fnv''mBntul pro3esional +i practic poate \ pentru cet'enii europeni perioa,a ,e via' .n care li se o3er' posi-ilitatea s' ,o-Bn,easc' primele e&periene legate ,e mo-ilitate= ,e+i sc4im-ul ,e elevi practicani .ntre 'rile europene este .nc' un 3actor minor .n ceea ce prive+te ]u&ul cantitativ( ECEE1 este un sistem care asigur' acumularea +i trans3erul ,e cre,ite .n .nv''mBntul pro3esional +i practic= iniial +i continuu( El inclu,e ,ocumente legate ,e rezultatele e,ucaiei primite .n str'in'tate +i acor,urile ,intre acionarii EE1 naionali +i europeni( Sistemul ar putea .m-un't'i mo-ilitatea elevilor .n interiorul sistemelor EE1 naionale prin cre+terea permea-ilit'ii atBt vertica#le cBt +i orizontale .ntre p'rile acestor sisteme +i .n particular= .ntre .nv''mBntul pro3esional +i practic= pe ,e o parte= +i .nv''mBntul superior= pe ,e alta( Fn plus= ,eoarece ECEE1 cuprin,e +i rezultatele e,ucaiei ,o-Bn,ite .n aran0amente in3ormale 5inclusiv .nv''mBntul#la#locul#,e#munc' 6= ar putea simpli\ca recunoa+terea acestora= ,ac' este prevazut' ,e legislaia naional'( Ast3el= elevii ,in a3ara sistemului ,e .nv''mBnt pro3esional +i practic vor -ene\ cia ,e asemenea ,e intro,ucerea ECEE1( A-or,area 5conceptul6 rezultatelor e,ucaiei a 3ost aleasa pentru ECEE1 ,eoarece are .n ve,ere marea ,iversitate a programelor +i sistemelor ,e cali\ care EE1 ,in Europa +i am-ele sisteme ,e re3erina EE1) s3era ,e e,ucaie +i piaa 3orei ,e munc'( Con3orm ca,rului european ,e cali\ cative= rezultatele e,ucaiei sunt *,eclaraii ,espre ceea ce un elev cunoa+te= .nelege +i este .n m'sur' s' 3ac' pentru ,e\nitivarea procesului ,e e,ucaie +i sunt ,e\nite 3uncie ,e cuno+tine= aptitu,ini +i competen' 5ISC6/(
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

74

ECEE1 este centrat pe in,ivi,= a,ic' este -azat pe vali,area ISC in,ivi,uale ,o-Bn,ite( Rezultatele e,ucaiei sunt com-inate .n unit'i 3uncie ,e caracteristicile sistemelor ,e cali\care corespunz'toare(Unit'ile in,ic' natura ISC ce tre-uie ,o-Bn,ite pentru o anume cali\ care 5,imensiunea calitativ'6 +i pon,erarea ISC .n raport cu cali\carea glo-al' 5,imensiunea cantitativ'6( Unit'ile sunt elementele ce se tans3er' +i7sau se acumuleaz'= 3acilitBn, ast3el mo-ilitatea( Ho,ul .n care ele sunt com-inate= respectiv acumulate pentru cali\care este o pro-lem' ,e regulamente la nivel naionalK ele se pot re3eri la pro\ le pro3esionale= reglement'ri re3eritoare la practic' sau programe ca,ru( (ranziia E.LE( A-or,area ECEE1 ,intr#o perspectiv' legal' +i ,e regulamente implic' i,enti\carea ,e etape proce,urale pan' la nivelul acor,'rii unei cali\c'ri pro3esionale pe o -az' transnaional' ,up' urmatoarea sc4em') Etapa $) atestarea rezulatelor e,ucaiei .n ara gaz,' respectiv'K Etapa ) acor,area ,e cre,iteK Etapa %) evaluarea rezultatelor e,ucaiei acumulate .n str'in'tate 5inclusiv alocarea ,e cre,ite= ,ocumentaie +i acor,area ,e certi\cate6K Etapa D) recunoa+terea cre,itelor o-inute .n str'in'tate ca parte a cali\c'rii ce urmeaz' a \ o-inut' Etapa 9) acor,area cali\c'rii .n con3ormitate cu regulile +i reglement'rile aplicate .n ara ,e origine a elevului( Etapele $ +i aparin evalu'rii rezulatelor e,ucaiei acumulate .n str'in'tate( Fn timpul +e,erii .n str'in'tate elevul va susine e&amene con3orm regulilor ,in ara gaz,' +i va primi cre,ite( Procesul ,e evaluare se va .nc4eia prin acor,area ,e cre,ite( Aceasta ar putea inclu,e emiterea ,e certi\cate pentru rezultatele ,o-Bn,ite +i ,e ,ocumente legate ,e activit'ile ,e .nv''mBnt .ntreprinse( Fn acest mo, este preg'tit' Etapa %( Cre,itele sunt grupuri 3ormale ,e rezultate ale e,ucaiei= care sunt supuse trans3eruluiK ele sunt acor,ate ,up' o proce,ur' ,e atestare( Cre,itele ar putea corespun,e p'rilor ,e cali\care 3ormal' \e ,in ara gaz,' sau ,in ara ,e origine( Detalii) 4ttp)77ec(europa(eu7e,ucation7p,37,oc$D8Xro(p,3 'JRELIERI ACPAR1 Agenia Naional' pentru Cali3ic'rile ,in Fnv''mBntul Superior +i Parteneriat cu He,iul Economic +i Social AHICO Anc4eta Forei ,e Hunc' .n Cospo,'rii ANC Autoritatea Naional' pentru Cali3ic'ri ANOFH Agenia Naional' pentru Ocuparea Forei ,e Hunc' ARACIP Agenia RomBn' ,e Asigurare a Calit'ii .n Fnv''mBntul Preuniversitar CE Comisia European' CEC Ca,rul European al Cali3ic'rilor CERAC Ca,rul European ,e Re3erin' CNAC Ca,rul Naional ,e Asigurare a Calit'ii CNC Ca,rul Naional al Cali3ic'rilor CNFPA Consiliul Naional ,e Formare Pro3esional' a A,ulilor COR Clasi3icarea Ocupaiilor ,in RomBnia CS Comitet Sectorial DRU Dezvoltarea Resurselor Umane
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

75

EFP E,ucaie +i Formare Pro3esional' FPC Formare Pro3esional' Continu' FSE Fon,ul Social European NC Not'rBrea Cuvernului INS Institutul Naional ,e Statistic' HECI Hinisterul E,ucaiei= Cercet'rii +i Inov'rii HHFPS Hinisterul Huncii= Familiei +i Proteciei Sociale NC Nomenclatorul Cali3ic'rilor pentru care se pot organiza programe 3inalizate cu certi3icate ,e cali3icare ONC Organizaie Non#Cuvernamental' OUC Or,onana ,e Urgen' a Cuvernului OC Or,onana Cuvernului POSDRU Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane RNC Registrul Naional al Cali3ic'rilor RNCIS Registrul Naional al Cali3ic'rilor ,in Fnv''mBntul Superior SHC Sistem ,e Hanagement al CalitWii SO Stan,ar, Ocupaional SPP Stan,ar, ,e Preg'tire Pro3esional' 1IC 1e4nologia In3ormaiei +i Comunicaiilor UE Uniunea European' AC Asigurarea Calit'ii ANC Autoritatea Naional' pentru Cali3ic'ri A1CNC Acor,ul 1ripartit privin, Ca,rul Naional al Cali3ic'rilor CA^ Comisii ,e Autorizare ^u,eene CEAC Comisia ,e Evaluare +i Asigurare a Calit'ii CCAC Ca,rul Comun ,e Asigurarea Calit'ii 5CLAF # Common LualitJ Assurance Frame@or?6 CEC Ca,rul European al Cali3ic'rilor 5European Luali3ications Frame@or?6 CECCP Centre ,e Evaluare +i Certi3icare a Competenelor pro3esionale ,o-Bn,ite pe alte c'i ,ecBt cele 3ormale CERAC Ca,rul European ,e Re3erin' privin, Asigurarea Calit'ii .n EFP 5ELARF # European LualitJ Assurance Re33erence Frame@or?6 CNAC Ca,rul Naional ,e Asigurare a Calit'ii CNC Ca,rul Naional al Cali3ic'rilor CNFPA Consiliul Naional ,e Formare Pro3esional' a A,ulilor CDS Comisii ,e Dialog Social DS Dialog Social DSOA Direcia pentru Stan,ar,e Ocupaionale +i Atestare ECP Evaluator ,e Competene Pro3esionale EFP E,ucaie +i Formare Pro3esional' FFP Furnizori ,e Formare Pro3esional' FPC Formare Pro3esional' Continu' CNAC Crupul Naional pentru Asigurarea Calit'ii .n EFP IPC In,icatori C4eie ,e Per3orman' 5IeJ Per3ormance In,icators6 ISO Organizaie Internaional' ,e Stan,ar,izare HC1 Hanagementul Calit'ii 1otale HECI Hinisterul E,ucaie= Cercet'rii +i Inov'rii HHFPS Hinisterul Huncii= Familiei +i Proteciei Sociale PFP Program ,e Formare Pro3esional' PECCP Proce,ura ,e evaluare +i certi3icare a competenelor pro3esionale ,o-Bn,ite
RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

76

pe alte c'i ,ecBt cele 3ormale PS Parteneri Sociali RNECPC Registrul Naional al ECP certi3icai SO Stan,ar,e Ocupaionale SPP Stan,ar,e ,e Preg'tire Pro3esional' SAC Sistem ,e Asigurare a Calit'ii SA1 Sistem ,e Avertizare 1impurie 5ESS#EarlJ Sarning SJstem6 SHC Sistem ,e Hanagement al Calit'ii UE Uniunea European'(

RAPOR1 IN1ERIHAR nr( = CRUP DE LUCRU IN1ERRECIONAL

77