Sunteți pe pagina 1din 19

EXEMPLU DE CALCUL pentru o SARPANTA DIN LEMN

1. Alegerea pantei nvelitorii


nvelitoarea se realizeaza din tigla profilata avnd panta cuprinsa
intre. .. Aleg panta p=55 cm/m.
p

55

tg = 100 = 100 = 0,55

tg = 0,55 = arctg0,55 = 28,82 . Aleg unghiul de 30


Deschiderea arpantei L = 15,00 m
nalimea arpantei H = 4,55 m

2. Evaluarea aciunilor
2.1 Aciuni permanente

Denumire element

gk
[KN/m 2
]

gd
[KN/m 2
]

nvelitoare din
igl profilat
inclusiv ipcile i
cpriorii

0,5

1,35

0,675

2.2 Aciuni variabile


2.2.1 Aciunea din zpad
s k = icects 0 ,k
s 0 ,k = 1,5 KN/m 2
ce = 1
ct = 1

Panta acoperiului,

030

1
2

0,8
0,8+0,8/30=1,6

s k = 1 cect s 0 ,k = 0,8111,5 = 1,2 KN/m 2


s k = 0,5 1 cect s 0 ,k = 0,50,8111,5 = 0,6 KN/m 2
s k = 2 cect s 0 ,k = 1,6111,5 = 2,4 KN/m 2
2.2.2 Aciunea din vnt
wk(z) = qrefce(z)cp
qref = 0,4 KPa
ce(z) = cg(z)cr(z) = 2,750,685 = 1,88
cg(z) = 1+g2I(z) = 1+3,520,25 = 2,75
g = 3,5

I(z)= 2,5 ln

z
z0

2,35
12,9
2,5 ln
0,3

= 0,25

2,35
z 0 = 0,3 m
z = 12,9 m
cr(z) =

z
k r ( z0 )
ln z
0

kr 2 (z 0 ) = 0,22

12,9
2

= 0,22 ln 0,3 = 0,685

Coeficieni de presiune pentru acoperisuri cu patru pante


Unghiul
Zone pentru direcia vntului =0 i =90
de pant
0 pt.
F
G
H
I
J
K
L
M
N
=0 si
90
cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1 cpe,1
pt.=90
-1,5 -1,5 -0,2
30
-0,4 -1,2 -0,5 -2,0 -1,2 -0,2
0,5 0,7 0,4

wk(z)F = 0,41,880,5 = 0,376 KPa


wk(z)F = 0,41,88(-1,5) = -1,128 KPa
wk(z)G = 0,41,880,7 = 0,526 KPa
wk(z)G = 0,41,88(-1,5) = -1,128 KPa
wk(z)H = 0,41,880,4 = 0,300 KPa
wk(z)H = 0,41,88(-0,2) = -0,150 KPa
wk(z)I = 0,41,88(-0,4) = -0,300 KPa
wk(z)J = 0,41,88(-1,2) = -0,900 KPa
wk(z)K = 0,41,88(-0,5) = -0,376 KPa
wk(z)L = 0,41,88(-2,0) = -1,500 KPa
wk(z)M = 0,41,88(-1,2) = -0,900 KPa
wk(z)N = 0,41,88(-0,2) = -0,150 KPa

2.2.3 Aciunea din greutatea util om pe acoperis

Qk = 1 KN

3. Dimensionarea elementelor din lemn


Pentru executarea arpantei se folosesc elemente din lemn ecarisat, de
rinoase, cu urmatoarele caracteristici:
- clasa de rezisten C 35
- clasa II de exploatare
Rezistenele caracteristice pentru lemnul masiv de rinoase sunt (tab. 4.9):
- rezistena la ncovoiere fm,k = 35 N/mm 2
- rezistena la ntindere paralel cu fibrele ft,0,k = 21 N/mm 2
- rezistena la ntindere perpendicular pe fibre ft,90,k = 0,4 N/mm 2
- rezistena la compresiune paralel cu fibrele fc,0,k = 25 N/mm 2
- rezistena la compresiune perpendicular pe fibre fc,90,k = 6 N/mm
2

rezistena la forfecare fv,k = 3,4 N/mm

Valorile modulului de elasticitate (tab.3.9) pentru lemnul de rinoase


sunt:
- modulul de elasticitate mediu paralel cu fibrele
E0,med = 13000 N/mm 2
- modulul de elasticitate longitudinal caracteristic
E0,05 = 8700 N/mm 2
3.1 Calculul/verificarea ipcilor
Dimensiunile seciunii transversale ale ipcilor sunt:
- b = 58 mm
- h = 38 mm
Distana dintre ipci este ds = 0,34 m (pentru tigla profilata)
Deschiderea de calcul este dc = 0,75 m
Schema static pentru calculul ipcilor se consider o grind simplu
rezemat pe cpriori.
3.1.1 Determinarea caracteristicilor seciunii transversale
Wy =

b h2
6

5,8 3,8 2
6

= 13,96 cm 3

h b2
3,8 5,82
Wz =
=
= 21,3 cm 3
6
6
b h3
5,8 3,83
Iy =
=
= 26,52 cm 4
12
12

Iz =

h b3
12

3,8 5,83
12

= 61,78 cm 4

A = 5,83,8 = 22,04 cm
3.1.2 Determinarea/calculul aciunilor
3.1.2.1 Aciunea permanent
gk,s = gkds+gk,pr. = 0,50,34+0,011 = 0,181 KN/m
gk,pr. = bh = 50,0580,038 = 0,011 KN /m
gk,s,y = gk,ssin = 0,181sin30 = 0,091 KN/m
gk,s,z = gk,scos = 0,181cos30 = 0,157 KN/m
Mgk,s,y =

g k ,s ,y d c

0,091 750 2
8

= 6398 Nmm

g
d
0,157 750 2
Mgk,s,z = k ,s ,z c =
= 11039 Nmm
8
8

3.1.2.2 Aciunea din zpad


sk,s,y = skdssincos = 2,40,34sin30cos30 = 0,353 KN/m
sk,s,z = skdscos 2 = 2,40,34cos 2 30 = 0,612 KN/m
si determinarea momentelor incovoietoare pe sipca, pe cele
doua directii principale de incovoiere (y si z)
Msk,s,y =

s k ,s , y d c

0,353 750 2
8

= 24820 Nmm

s k ,s ,z d c
0,612 750 2
Msk,s,z =
=
= 43031 Nmm
8
8

3.1.2.3 Aciunea din vnt


planul/suprafata acoperisului)

(pe

directie

normala

la

wk,s,y = 0
wk,s,z = wkds = 1,50,34 = 0,510 KN/m
Mwk,s,y = 0
2

Mwk,s,z =

w k ,s ,z d c
0,510 750 2
=
= 35859 Nmm
8
8

3.1.3 Calculul eforturilor in combinaia fundamental cu efectul


cel mai defavorabil (permanenta + zapada )
Md,y = 1,35Mg,k,s,y+1,5Ms,k,s,y = 1,356390+1,524820 = 45867 Nmm
Md,z = 1,35Mg,k,s,z+1,5Ms,k,s,z = 1,3511039+1,543031 = 79449 Nmm
3.1.4 Calculul la starea limit de rezisten
3.1.4.1 Verificarea la ncovoiere oblic
km

m ,d , y
f m ,d

m ,d , y
f m ,d

m ,d , z
1,0
+ f
m ,d

m ,d , z
1,0
+ km f
m ,d

f m ,k

fm,d = kmod
M
kmod =
kmod =

k mod,gk 1,35 g k + k mod,sk 1,5 s k


1,35 g k + 1,5 s k
0,6 1,35 0,5 + 0,8 1,5 2,4
= 0,768
1,35 0,5 +1,5 2,4

M = 1,3

35

fm,d = 0,768 1,3 = 20,68 N/mm 2


km = 1
m ,d , y =

m ,d ,z =
1

M d ,y
Wy

45867
= 3,3 N/mm 2
13960

M d ,z 79449
=
= 3,7 N/mm 2
Wz
21300

3,3
3,7

= 0,34 <1
20,68 20,68

3.1.5 Calculul la starea limit de deformaie


3.1.5.1 n faza iniial

(Din invarcari variabile)


u inst ,s

dc
300
2

u inst ,s = u inst ,s , y + u inst ,s ,z

u inst ,s ,y

5 s k ,s , y d c
5
0,353 750 4
=

= 0,630 mm
384 E 0, 05 I y 384 8700 265200

u inst ,s ,z

5 s k ,s ,z d c
5
0,612 7504
=

= 0,469 mm
384 E 0, 05 I z 384 8700 617800

u inst ,s = 0,6302 + 0,4692 = 0,79 mm

u inst ,s = 0,79mm

dc
750
=
= 2,5 mm
300 300

3.1.5.2 n faza final


(Din invarcari variabile si din permanenta )
u fin

dc
200
2

u fin = u fin , y + u fin ,z

u fin , y = u fin ,g , y + u fin ,s , y = 0,288 + 0,788 =1,076 mm

u fin ,g , y = u inst ,g , y (1 + k def ,g ) = 0,160 (1 + 0,8) = 0,288 mm


4

u inst ,g , y

5 g k ,s , y d c
5
0,091 750 4
=

= 0,160 mm
384 E 0, 05 I y
384 8700 265200

u fin ,s , y = u inst ,s , y (1 + k def ,s ) = 0,630 (1 + 0,25) = 0,788 mm


u fin ,z = u fin ,g ,z + u fin ,s ,z = 0,216 + 0,586 = 0,800 mm

u fin ,g ,z = u inst ,g ,z (1 + k def ,g ) = 0,120 (1 + 0,8) = 0,216 mm


4

5 g k ,s ,z d c
5
0,157 750 4

= 0,120 mm
384 E 0, 05 I z
384 8700 617800
= u inst ,s ,z (1 + k def ,s ) = 0,469 (1 + 0,25) = 0,586 mm

u inst ,g ,z =

u fin ,s ,z

u fin = 1,076 2 + 0,82 = 1,34 mm


d
750
u fin = 1,34mm c =
= 3,75 mm
200 200

3.2 Calculul/verificarea cpriorilor


Dimensiunile alese pentru seciunea transversala a cpriorilor sunt:
- b = 12 cm
- h = 15 cm
Distana dintre cpriori este dc = 0,75 m
Deschiderea de calcul este lc = 2,90 m

Schema static pentru calculul cpriorilor se consider o grind


simplu rezemat pe pane cu deschiderea de calcul egal cu cea mai mare
distan dintre axele panelor consecutive.

3.2.1 Determinarea caracteristicilor seciunii transversale


b h2
12 152
=
= 450 cm 3
6
6
b h 3 12 153
=
= 3375 cm 4
12
12

Wy =
Iy =

A = 1215 = 180 cm 2

3.2.2 Determinarea aciunilor


3.2.2.1 Aciunea permanent
g k ,c = g k d c cos

g k ,c = 0,5 0,75 cos 30 o = 0,325


2

KN/m

g k ,c l c
0,325 2,9 2
=
= 0,342 KNm
8
8
g l
0,325 2,9
Vgk,c = k ,c c =
= 0,471 KN
2
2

Mgk,c =

3.2.2.2 Aciunea din zpad

s k ,c = s k d c cos 2
s k ,c = 2,4 0,75 cos 2 30o = 1,35

KN/m

s k ,c l c
1,35 2,9 2
=
= 1,420 KNm
8
8
s l
1,35 2,9
Vsk,c = k ,c c =
= 1,958 KN
2
2

Msk,c =

3.2.2.3 Aciunea din vnt


w k ,c = w k d c
w k ,c = 1,5 0,75 = 1,125

KN/m

w k ,c l c
1,125 2,9 2
Mwk,c =
=
= 1,183 KNm
8
8
w l
1,125 2,9
Vwk,c = k ,c c =
= 1,630 KN
2
2

3.2.2.4 Aciunea util


Q k ,c = Q k cos

Q k ,c = 1 cos 30o = 0,866 KN

Q kc 0,866
=
= 0,433 KN
2
2
Q l
0,866 2,9
= k,c c =
= 0,628 KNm
4
4

VQk,c =
M Qk,c

3.2.3 Calculul eforturilor din combinaia fundamental cu efectul


cel
mai defavorabil
Md = 1,35Mg,k,c+1,5Ms,k,c = 1,350,342+1,51,42= 2,60 KNm
Vd = 1,35Vg,k,c+1,5Vs,k,c = 1,350,471+1,51,958= 3,58 KN
3.2.4 Calculul la starea limit de rezisten
3.2.4.1 Verificarea la ncovoiere dreapt
m ,d k crit f m ,d
m ,d =

M d 2,60 106
=
= 5,78 N/mm 2
wy
450 103

k crit = f ( rel,m )

f m ,k
m
m,crit

rel,m =

m ,crit =

0,75 E 0, 05 b 2 0,75 8700 120 2


=
= 216 N/mm 2
h lef
150 2900

m = 0,88
35
0,88 = 0,378
216
= 0,378 pentru rel,m 0,75

rel ,m =
rel,m

coeficientul k crit =1

f m ,k
fm,d = kmod
M

kmod =
kmod =

k mod,gk 1,35 g k + k mod,sk 1,5 s k


1,35 g k + 1,5 s k
0,6 1,35 0,5 + 0,8 1,5 2,4
= 0,768
1,35 0,5 +1,5 2,4

M = 1,3

35

fm,d = 0,768 1,3 = 20,68 N/mm 2


m ,d = 5,78 N / mm 2 k crit f m ,d = 1 20,68 = 20,68 N / mm 2

3.2.4.2 Verificarea la forfecare


d f v ,d
( T + Q TQ ) S y
d = G G
b Iy

h h
150 150
Sy = b = 120

= 337500 mm 3
2 4
2
4
3,58 103 337500
d =
= 0,298 N/mm 2
4
120 3375 10
k f
0,768 3,4
f v ,d = mod v ,k =
= 2 N/mm 2
M
1,3
d = 0,298N / mm 2 f v ,d = 2 N / mm 2

3.2.5 Calculul la starea limit de deformaie


3.2.5.1 n faza iniial
u inst ,s

lc
300

u inst ,s

5 s k ,c l c
5
1,35 2900 4
=

= 4,23 mm
384 E 0, 05 I y 384 8700 3375 10 4

u inst ,s = 4,23mm

lc
2900
=
= 9,70 mm
300 300

3.2.5.2 n faza final


lc
200
= u inst ,g (1 + k def ,g ) = 1,02 (1 + 0,8) = 1,84 mm

u fin
u fin ,g

u inst ,g =

5 g k ,c l c
5
0,325 2900 4

= 1,02 mm
384 E 0, 05 I y 384 8700 3375 10 4

u fin ,s = u inst ,s (1 + k def ,s ) = 4,23 (1 + 0,25) = 5,29mm


u fin = u fin ,g + u fin ,s =1,84 + 5,29 = 7,13 mm

u fin = 7,13mm

lc
2900
=
= 14,5mm
200 200

3.3 Calculul panelor


Dimensiunile seciunii transversale a panelor sunt:
- b = 15 cm
- h = 19 cm
Distana dintre pane este dp = 2,50 m
Deschiderea de calcul este lc = 3,00 m
Schema static pentru calculul panelor se consider o grind simplu
rezemat pe popi.

3.3.1 Determinarea caracteristicilor seciunii transversale


b h2
15 19 2
Wy =
=
= 902,5 cm 3
6
6
b h 3 15 193
Iy =
=
= 8573,75 cm 4
12
12

A = 1519 = 285 cm 2

3.3.2 Determinarea aciunilor


3.3.2.1 Aciunea permanent
g k ,p =

gk
d p + g k ,pr
cos

g k ,pr = b h = 5 0,15 0,19 = 0,143 KN/m

g k ,p =

0,5
2,50 + 0,143 = 1,59 KN/m
cos 30 o
2
g k ,p l c
1,59 32

Mgk,p =

= 1,79 KNm

8
8
g l
1,59 3
Vgk,p = k ,p c =
= 2,39 KN
2
2

3.3.2.2 Aciunea din zpad


s k ,p = s k d p

s k ,c = 2,4 2,5 = 6

Msk,p =

s k ,p l c

KN/m

6 32
8

= 6,75 KNm

8
s k ,p l c
6 3
Vsk,p =
=
= 9 KN
2
2

3.3.2.3 Aciunea din vnt


w k ,p ,z = w k d p cos
w k ,p , y = w k d p sin

w k ,p ,z = 1,5 2,5 cos 30 o = 3,25


w k ,p , y =1,5 2,5 sin 30 =1,88
o

Mwk,p,z =

w k ,p ,z l c
8

KN/m
KN/m

3,25 32
8

= 4,219 KNm

Vwk,p,z =

w k ,p ,z l c
2

w k ,p , y l c

Mwk,p,y =
Vwk,p,y =

w k ,p , y l c
2

3,75 3
=
2

=
2

=
=

1,88 32
8

1,88 3
=
2

5,625 KN
= 2,115 KNm
2,820 KN

3.3.2.4 Aciunea util


Q k ,p = Q k =1KN

3.3.3 Calculul eforturilor din combinaia fundamental cu efectul


cel
mai defavorabil
Md = 1,35Mg,k,p+1,5Ms,k,p = 1,351,79+1,56,75= 12,54 KNm
Vd = 1,35Vg,k,p+1,5Vs,k,p = 1,352,39+1,59= 16,73 KN
3.3.4 Calculul la starea limit de rezisten
3.3.4.1 Verificarea la ncovoiere dreapt
m ,d f m ,d
M d 12,54 10 6
=
=13,89 N/mm 2
w y 902,5 103

m ,d =

k mod k crit k1s k h f m ,k


M
M = 1,3
k mod,gk 1,35 g k + k mod,sk 1,5 s k
kmod =
1,35 g k + 1,5 s k
f m ,d =

kmod =

0,6 1,35 0,5 + 0,8 1,5 2,4


= 0,768
1,35 0,5 +1,5 2,4

k crit = f ( rel,m )
rel,m =

m ,crit =

f m ,k
m
m,crit

0,75 E 0, 05 b 2 0,75 8700 150 2


=
= 258 N/mm 2
h l ef
190 3000

m = 0,88

35
0,88 = 0,346
258
= 0,346 pentru rel,m 0,75

rel,m =
rel,m

k 1s = 1

coeficientul k crit =1

0, 2

0, 2

150
150
k h = min
=

190

f m ,d =

=0,954 i 1,3

0,768 1 1 0,954 35
=19,72 N / mm 2
1,3

m ,d = 13,89 N / mm 2 f m ,d = 19,72 N / mm 2

3.2.4.2 Verificarea la forfecare


d f v ,d
( T + Q TQ ) S y
d = G G
b Iy

h h
190 190
Sy = b = 150

= 676875 mm 3
2 4
2
4
16,73 103 676875
d =
= 0,881 N/mm 2
150 8573,75 104
k f
0,768 3,4
f v ,d = mod v ,k =
= 2 N/mm 2
M
1,3
d = 0,881N / mm 2 f v ,d = 2 N / mm 2

3.3.5 Calculul la starea limit de deformaie


3.3.5.1 n faza iniial
lc
300
4
5 s k ,p l c
5
6 30004
=

= 8,48 mm
384 E 0, 05 I y 384 8700 8573,75 104

u inst ,s
u inst ,s

u inst ,s = 8,48mm

lc
3000
=
= 10mm
300 300

3.3.5.2 n faza final


lc
200
= u inst ,g (1 + k def ,g ) = 2,25 (1 + 0,8) = 4,05 mm

u fin
u fin ,g

u inst ,g

5 g k ,p l c
5
1,59 3000 4
=

= 2,25 mm
384 E 0,05 I y 384 8700 8573,75 10 4

u fin ,s = u inst ,s (1 + k def ,s ) = 8,48 (1 + 0,25) = 10,60mm


u fin = u fin ,g + u fin ,s = 4,05 +10,60 =14,65 mm

u fin = 14,65mm

lc
3000
=
= 15,00mm
200 200

3.4 Calculul/verificarea popilor


Dimensiunile seciunii transversale ale popilor sunt:
- b = 15 cm
- h = 15 cm
Suprafaa de pe care preia ncarcarea un pop este prezentat n figura
de mai jos

3.4.1 Determinarea caracteristicilor seciunii transversale


b h2
[cm 3 ]
6
b h3
[cm 4 ]
12

Wy =
Iy =

A = b x h [cm 2 ]

3.4.2 Calculul aciunilor


3.4.2.1 Aciunea permanent
FGk =Gk , pop +Gk , pr , p +Gk , pr , pop [ N ]

Gk , pop =

gk d p T
cos

[N ]

Gk , pr , p = b h T [ N ]

Gk , pr , pop = b h H pop [ N ]

3.4.2.2 Aciunea din zpad

FSk = sk d p T [N ]

3.4.3 Calculul la starea limit de rezisten


3.3.4.1 Verificarea la compresiune paralel cu fibrele
Se verifica aparitia flambajului (rel > 0,5)
f c , 0 ,k

rel =

c,crit

2 E0,05
[ N / mm 2 ]
2

c ,crit =
=

lf
i

, unde

Daca
rel

lf = H pop si

0,5 intervine

i=

I
A

flambajul,

c , 0 ,d k c f c , 0,d ,

rel 0,5 nu

intervine flambajul, deci formula de

verificare este
c , 0,d f c , 0 ,d

unde
c , 0,d =

F G FGk + Q FSk
=
An
An

[N/mm 2 ]

A n = b x h [mm 2 ]
kc =

1
k + k 2 2
rel

k = 0,5 1 + c ( rel 0,5) + rel si c = 0,2 pt lemn masiv


Rezistenta de calcul la compresiune paralela cu fibrele este
f c , 0, d = k mod

kmod

f c , 0,k

[ N / mm 2 ] ,

unde

M
k mod,gk 1,35 g k + k mod,sk 1,5 s k
=
1,35 g k + 1,5 s k

Daca se verifica relatia:


c , 0,d k c f c , 0,d ,

atunci dimensiunile alese initial corespund.

Pt popi inclinati, formula de verificare va fi


c , 0,d =

G FGk + Q FSk
F
=
An x sin
An x sin

Cand sunt si arbaletrieri, verificarea se face cu relatia


c , 0,d =

G FGk + Q FSk
F
=
An x 2 sin
An x 2 sin

3.5 Calculul/verificarea talpilor scurte


Dimensiunile seciunii transversale ale talpilor sunt:
- b = 15 cm
- h = 15 cm
- l = 50...60 cm
a) Talpi sub popi verticali/drepti
(Compresiune perpendicular pe fibre).
Pentru compresiune perpendicular pe fibre verificarea se face cu
relaia:
c,0,d kc,90 . fc,90,d

(4.36)

unde:
kc,90 coeficient care ia n considerare modul de realizare a
compresiunii (fig.4.6) i are valorile din tabelul 4.16.
fc,90,d rezistena de calcul la compresiune perpendicular pe fibre
determinat cu relaia 4.10.
a

l1

Compresiune
perpendicular
pe pe
fibre
Fig.Fig.
4.64.6
- Co
mpresiune
perpendicula
r
pefibre

Tabelul 4.16
Valorile coeficientului kc,90 / 41 /
l 1 150 mm
l1 > 150mm
a 100mm
a < 100mm
l 150mm
1
1
1
150mm > l >
1
1+(150-l )/170
1+a (15015mm
l)/17000
15mm > l
1
1.8
1+a/125
b) Talpi sub popi inclinati
(Compresiune oblic)
Relaia de verificare la compresiune oblic este:
c,,d fc,0,d / (fc,0,d / fc,90,d sin2 + cos2)

(4.37)

unde:
c,,d - este efortul normal de calcul la compresiune oblic ;
fc,0,d , fc,90,d - rezistenele de calcul ale lemnului la compresiune paralel
cu fibrele respectiv perpendicular la fibre.