Sunteți pe pagina 1din 53

CORPUL EXPERILOR CONTABILI I AL CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA FILIALA BIHOR

PREGTIRE EXAMEN APTITUDINI DISCIPLINA CONTABILITATE

Oradea, se !e"#r$e %&&'

1.Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: E(e"e)!e Imobilizri necorporale (concesiuni la valoare brut) Amortizarea imobilizrilor necorprale Imobilizri corporale la valoare brut Amortizarea imobilizrilor corporale $rfuri %lieni A&ustarea valorii creanelor clieni (ebitori diveri %onturi la bnci T*!a( a+!$, %redite pe termen lun+ ,urnizori (atorii fiscale %reditori diveri T*!a( Da!*r$$ %apital social .ezerve T*!a( Ca $!a(1r$ r* r$$ A !.!!! (1".!!!) #!!.!!! (#!.!!!) "!.!!! 1#".!!! (#".!!!) '.!!! )!.!!! -%%.&&& 1!!.!!! -!.!!! 1!.!!! #.!!! 0-%.&&& #-!.!!! (#-!.!!! aciuni) "!.!!! %2&.&&& B ".!!! (1.!!!) #!.!!! (".!!!) 1".!!! 1".!!! ('.!!!) 1.!!! *.!!! /0.&&& 1".!!! ".!!! -.!!! 1.!!! %-.&&& #1.!!! (#1.!!! aciuni) .!!! %3.&&&

Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): /imobilizrile corporale ale societii A #-!.!!! lei0 /imobilizrile corporale ale societii B )".!!! lei. 1 se contabilizeze fuziunea prin absorbie ntre societile A i B2 independente. #.Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: E(e"e)!e Imobilizri necorporale (la valoare brut): /c3eltuieli de constituire /concesiuni Amortizarea imobilizrilor necorporale: /c3eltuieli de constituire /concesiuni Imobilizri corporale la valoare brut Amortizarea imobilizrilor corporale Imobilizri corporale (valoare nt) Imobilizri financiare (titluri de participare B !4) 1tocuri %lieni A&ustarea valorii creanelor clieni %lieni la valoare net (ebitori diveri %onturi la bnci A # !.!!! !.!!! #!!.!!! (1" .!!!) (- .!!!) (1#!.!!!) '1".!!! (#*!.!!!) )-".!!! '#.!!! -*!.!!! 1)!.!!! (1!.!!!) 1-!.!!! 1".!!! 15".!!! B / / / / / / -)!.!!! (1-!.!!!) #1!.!!! / ##!.!!! 5!.!!! (#!.!!!) '!.!!! *.!!! '*.!!!

T*!a( a+!$, 6mprumuturi din emisiunea de obli+aiuni %redite pe termen lun+ ,urnizori (atorii fiscale (atorii salariale (atorii sociale %reditori diveri T*!a( Da!*r$$ %apital social

.ezerve T*!a( Ca $!a(1r$ r* r$$

0.440.&&& #".!!! 5!.!!! '!.!!! #1 .!!! 1'!.!!! #!.!!! 1!.!!! 5&0.&&& )!.!!! (-#.!!! aciuni 7 #! lei) 5!.!!! 34&.&&&

/25.&&& / 1*).!!! #*.!!! 11#.!!! *!.!!! -#.!!! / -45.&&& 1#!.!!! (1#.!!! aciuni 7 1! lei) -!.!!! 0/&.&&&

Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): /imobilizrile corporale ale societii A '5*.*!! lei0 /imobilizrile corporale ale societii B --".!!! lei0 /stocuri ale societii A )#5.!!! lei0 /stocuri ale societii B #-'.!!! lei. 1 se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbantul deine titluri la absorbit). -.1ocietatea B (absorbit) deine #.!!! aciuni ale societii A (absorbant)2 ac3iziionate la un cost de #" lei8aciune. 6n cadrul restructurrii activitii celor ou societi2 mana+erii decid realizarea unei operaii de fuziune2 prin absorbia lui B de ctre A. Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: E(e"e)!e A B Imobilizri necorporale (la valoare brut): # !.!!! / /c3eltuieli de constituire !.!!! / /concesiuni #!!.!!! / Amortizarea imobilizrilor necorporale: (1" .!!!) / /c3eltuieli de constituire (- .!!!) / /concesiuni (1#!.!!!) / Imobilizri corporale la valoare brut '1".!!! -)!.!!! Amortizarea imobilizrilor corporale (#*!.!!!) (1-!.!!!) Imobilizri corporale (valoare nt) )-".!!! #1!.!!! Imobilizri financiare (titluri de participare A #.!!! / "!.!!! aciuni la #" lei8aciune) 1tocuri -*!.!!! ##!.!!! %lieni 1)!.!!! 5!.!!! A&ustarea valorii creanelor clieni (1!.!!!) (#!.!!!) %lieni la valoare net 1-!.!!! '!.!!! (ebitori diveri 1".!!! *.!!! %onturi la bnci 15".!!! #*.!!! T*!a( a+!$, 0.%/'.&&& /25.&&& 6mprumuturi din emisiunea de obli+aiuni 1!!.!!! /

%redite pe termen lun+ ,urnizori (atorii fiscale (atorii salariale (atorii sociale %reditori diveri T*!a( Da!*r$$ %apital social

.ezerve T*!a( Ca $!a(1r$ r* r$$

5!.!!! '!.!!! 5.!!! 1'!.!!! #!.!!! 1!.!!! /%'.&&& )!.!!! (-#.!!! aciuni 7 #! lei) 5!.!!! 34&.&&&

1*).!!! #*.!!! 11#.!!! *!.!!! -#.!!! / -45.&&& 1#!.!!! (1#.!!! aciuni 7 1! lei) -!.!!! 0/&.&&&

Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut): /imobilizrile corporale ale societii A 1.1# .*!! lei0 /imobilizrile corporale ale societii B -!).!!! lei0 /stocuri ale societii A ""*.#!! lei0 /stocuri ale societii B #-'.!!! lei. 1 se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia de mai sus (absorbitul deine titluri la absorbant). ).1ocietatea A (absorbant) deine #!4 din capitalul societii B (absorbit)2 iar B deine #.!!! de aciuni A. %onducerile celor dou societi au decis fuzinea prin absorbia societii B de ctre A. Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel: E(e"e)!e A B %3eltuieli de constituire 1!.!!! / Imobilizri corporale 1.#)*.!!! '**.!!! Imobilizri financiare 1 !.!!! ##.!!! 1tocuri 1 !.!!! --!.!!! %lieni 1-*.!!! #*!.!!! Investiii financiare pe termen scurt " .!!! / %onturi la bnci #*.!!! *.!!! T*!a( a+!$, 0.2&&.&&& 0.-%2.&&& %redite pe termen lun+ 1 #.!!! 6mprumut obli+atar / #**.!!! ,urnizori ) .!!! #" .!!! (atorii fiscale '!.!!! )).!!! T*!a( Da!*r$$ %32.&&& /22.&&& %apital social 1.!!!.!!! *!!.!!! (1!!.!!! (*!.!!! aciuni) aciuni) .ezerve )!#.!!! #-*.!!! .ezultat 1#!.!!! (15*.!!!) T*!a( Ca $!a(1r$ r* r$$ 0./%%.&&& 2-&.&&& I)6*r"a7$$ s1 ($"e)!are8 9entru societatea A: /e7istena unui plus de valoare la fondul comercial de *!!.!!! lei0

/e7istena unui plus de valoare la imobilizrile corporale de " .!!! lei0 /cele 1 .!!! aciuni B au fost ac3iziionate la valoarea lor nominal0 9entru sociatatea B: /un fond comercial necontabilizat de **.!!! lei0 /plus de valoare la imobilizrile corporale # .!!! lei0 /pierderile din deprecierea creanelor clieni sunt estimate la 1-."!! lei0 / pierderile din deprecierea stocurilor sunt estimate la ."!! lei0 /cele #.!!! aciuni A au fost ac3iziionate la valoarea total de ##.!!! lei. 1 se contabilizeze fuziunea prin absorbie n situaia e7istenei participaiilor reciproce. ".(espre societile A i B se cunosc urmtoarele informaii: E(e"e)!e %3eltuieli de constituire (valoare brut) Amortizarea c3eltuielilor de constituire %3eltuieli de constituire (valoare net) Imobilizri corporale (valoare brut) Amortizarea imobilizrilor corporale Imobilizri corporale (valoare net) Imobilizri financiare 1tocuri %lieni (valoare brut) A&ustarea valorii creanei clieni %lieni (valoare net) (ebitori diveri %onturi la bnci T*!a( a+!$, %redite pe termen lun+ ,urnizori (atorii fiscale %reditori diveri T*!a( Da!*r$$ %apital social .ezerve .ezultat T*!a( Ca $!a(1r$ r* r$$9Da!*r$$ A )".!!! (1".!!!) -!.!!! ".''!.!!! (1.#-!.!!!) ).")!.!!! 1"!.!!! #1!.!!! 1.!!!.!!! / 1.!!!.!!! 1!.!!! 1#!.!!! 5.&5&.&&& #.! !.!!! 5-!.!!! 1.#)!.!!! "'!.!!! -.2&&.&&& *!!.!!! (*!.!!! aciuni) -!!.!!! 1 !.!!! 5.&5&.&&& B ".!!! (#".!!!) )!.!!! #.)-".!!! (1.1#".!!!) 1.-1!.!!! -)!.!!! "!!.!!! 55!.!!! (5!.!!!) 5!!.!!! "!.!!! '".!!! 4.%0/.&&& )#1.!!! 1").!!! -!.!!! #!.!!! 0.%%/.&&& 1.!!!.!!! (1!!.!!! aciuni) '"!.!!! #)!.!!! 4.%0/.&&&

1ocietatea A i B fuzioneaz prin reuniune. Acionarii societii A dein !4 din capitalurile noii societi % iar acionarii societii B2 restul de )!4. Activele societilor A i B au fost evaluate astfel (la valoarea brut): A B

"

Imobilizri corporale Imobilizri financiare $rfuri %lieni ,ond comercial 1 se contabilizeze fuziunea prin reuniune.

.1#!.!!! 1'!.!!! 1"!.!!! 5"!.!!! 11!.!!!

#.")!.!!! -!".!!! "1'.!!! 5"*.!!! 15".!!!

.1ocietatea $ a ac3iziionat la -1.1#.:/" *!4 din aciunile societii ,. ;a -1.1#.:2 bilanul celor dou societi se prezenta astfel: A+!$,e
Active necurente: Imobilizri necorporale <erenuri i construcii =c3ipamente te3nolo+ice %reane imobilizate <itluri , Active curente: 1tocuri %reane %3eltuieli n avans (isponibiliti

M
)!!.!!! !!.!!! "!!.!!! 1"!.!!! *!.!!! 1"!.!!! 1#!.!!! '!.!!! "!.!!!

P
/ 1#!.!!! )!.!!! / / - .!!! *.!!! -. !! )!.!!!

Ca $!a(1r$ r* r$$ 9 Da!*r$$


%apitaluri proprii: %apital social .ezerv .ezultat (atorii necurente: %redite pe termen lun+ (atorii fa de societile din cadrul +rupului (atorii curente: 9rovizioane pentru riscuri i c3eltuieli ,urnizori (atorii salariale i sociale Alte impozite i ta7e T*!a( Ca $!a(1r$ r* r$$9Da!*r$$

M
!!.!!! #5'.#)! 15).!)!

P
)!.!!! #!.!!! " .11#

")*.'#! / 1!!.!!! #!!.!!! !.!!! 1#!.!!! %.0%&.&&&

11.)** !.!!! ).!!! )*.!!! -.#!! ).*!! %-3.5&&

T*!a( A+!$,

%.0%&.&&&

%-3.5&&

%onturile de profit i pierdere ale celor dou societi se prezint astfel: E(e"e)!e >enituri din v?nzarea mrfurilor >enituri din v?nzarea produser finite >enituri din servicii >ariaia stocurilor %3eltuieli cu mrfurile %3eltuieli materiile prime %3eltuieli salariale i sociale %3eltuieli cu alte servicii preste de teri %3eltuieli cu amortizarea %?ti+uri din cesiunea de imobilizri >enituri din dividende >enituri din dob?nzi %3eltuieli cu dob?nzile .ezultat nainte de impozit M -!!.!!! 1!!.!!! 1"!.!!! 5!.!!! 1)!.!!! '!.!!! !.!!! 1!!.!!! "*.!!! / ).!!! 1".!!! / #-1.!!! P 1!!.!!! / )!.!!! / "#.!!! / ).!!! *.!!! #-.#!! #!.!!! / / .!!! .*!!

%3eltuiala cu impozitul pe profit .ezultatul net al e7erciiului

- .5 ! 15).!)!

1!. ** " .11#

I)6*r"a7$$ s1 ($"e)!are8 /societatea $ a acordat un mprumut pe termen lun+ de !.!!! lei societii ,. $ a ncasat de la , dob?nzi de .!!! lei. /societatea , a decis distribuirea de dividende n sum de ".!!! lei din care $ a ncasat ).!!! lei (*!4)0 /n e7erciiul :2 societatea $ a v?ndut societii , mrfuri la preul de )*.!!! lei. $rfurile au fost ac3iziionate de la o societate din e7teriorul +rupului la costul de )!.!!! lei. 1ocietatea , a v?ndut unei societi din afara +rupului "!4 din mrfurile cumprate de la $ la preul de #*.!!! lei. ;a -1.1#.:2 n bilanul societii $ e7ist o crean nencasat fa de societatea , n sum de )!.!!! lei: /societatea , a v?ndut societii $ la -! iunie : un utila& la preul de v?nzare de *!.!!! lei. %reana fa de societatea $ a fost ncasat. %ostul utila&ui este de 1#!.!!! lei iar amortizarea cumulat de !.!!! lei. (uratade via util rmas este de #! de ani. /societatea , a nre+istrat n e7erciiul : venituri din servicii prestate societii $ n valoare de )!.!!! lei. ;a data ac3iziiei titlurilor2 capitalurile proprii ale societii , se prezentau astfel: /capital social )!.!!! lei0 /rezerve *.!!! lei. /cu ocazia ac3iziiei s/a ientificat un plus de valoare de teren de ).!!! lei. '.1ocietatea $ a ac3iziionat la -1.1#.:/" )!4 din aciunile societii 9. ;a -1.1#.:2 bilanul celor dou societi se prezenta astfel: A+!$,e
Active necurente: Imobilizri necorporale <erenuri i construcii =c3ipamente te3nolo+ice %reane imobilizate <itluri 9 Active curente: 1tocuri %reane %3eltuieli n avans (isponibiliti

M
)!!.!!! !!.!!! "!!.!!! 1"!.!!! *!.!!! 1"!.!!! 1#!.!!! '!.!!! "!.!!!

P
/ -!!.!!! 1!!.!!! / / 5!.!!! #!.!!! 5.!!! 1!!.!!!

Ca $!a(1r$ r* r$$ 9 Da!*r$$


%apitaluri proprii: %apital social .ezerv .ezultat (atorii necurente: %redite pe termen lun+ (atorii fa de societile din cadrul +rupului (atorii curente: 9rovizioane pentru riscuri i c3eltuieli ,urnizori (atorii salariale i sociale Alte impozite i ta7e T*!a( Ca $!a(1r$ r* r$$9Da!*r$$

M
!!.!!! #5'.#)! 15).!)!

P
1!!.!!! "!.!!! 1)!.#*!

")*.'#! / 1!!.!!! #!!.!!! !.!!! 1#!.!!! %.0%&.&&&

#*.'#! 1"!.!!! 1!.!!! 1#!.!!! *.!!! 1#.!!! 50'.&&&

T*!a( A+!$,

%.0%&.&&&

50'.&&&

%onturile de profit i pierdere ale celor dou societi se prezint astfel: E(e"e)!e M P

'

>enituri din v?nzarea mrfurilor >enituri din v?nzarea produser finite >enituri din servicii >ariaia stocurilor %3eltuieli cu mrfurile %3eltuieli materiile prime %3eltuieli salariale i sociale %3eltuieli cu alte servicii preste de teri %3eltuieli cu amortizarea %?ti+uri din cesiunea de imobilizri >enituri din dividende >enituri din dob?nzi %3eltuieli cu dob?nzile .ezultat nainte de impozit %3eltuiala cu impozitul pe profit .ezultatul net al e7erciiului

-!!.!!! 1!!.!!! 1"!.!!! 5!.!!! 1)!.!!! '!.!!! !.!!! 1!!.!!! "*.!!! / ).!!! 1".!!! / #-1.!!! - .5 ! 15).!)!

#"!.!!! / 1!!.!!! / 1-!.!!! / 1!.!!! #!.!!! "*.!!! #!.!!! / / 1".!!! 1 '.!!! # .'#! 1)!.#*!

I)6*r"a7$$ s1 ($"e)!are8 /societatea $ a acordat un mprumut pe termen lun+ de 1"!.!!! lei societii 9. $ a ncasat de la 9 dob?nzi de 1".!!! lei. /societatea 9 a decis distribuirea de dividende n sum de 1!.!!! lei din care $ a ncasat ).!!! lei ()!4)0 /n e7erciiul :2 societatea $ a v?ndut societii 9 mrfuri la preul de 1#!.!!! lei. $rfurile au fost ac3iziionate de la o societate din e7teriorul +rupului la costul de 1!!.!!! lei. 1ocietatea 9 a ?ndut unei societi din afara +rupului "!4 din mrfurile cumprate de la $ la preul de '!.!!! lei. ;a -1.1#.:2 n bilanul societii $ e7ist o crean nencasat fa de societatea 9 n sum de 1!!.!!! lei: /societatea 9 a v?ndut societii $ la -! iunie : un utila& la preul de v?nzarede #!!.!!! lei. %reana fa de societatea $ a fost ncasat. %ostul utila&ui este de -!!.!!! lei iar amortizarea cumulat de 1"!.!!! lei. (uratade via util rmas este de #! de ani. /societatea 9 a nre+istrat n e7erciiu: venituri din servicii prestate societii $ n valoare de 1!!.!!! lei. ;a data ac3iziiei titlurilor2 capitalurile proprii ale societii se prezentau astfel: /capital social 1!!.!!! lei0 /rezerve #!.!!! lei. /cu ocazia ac3iziiei s/a ientificat un plus de valoare de teren de 1!.!!! lei. *. 1e cunosc urmtoarele informaii (n lei): %3eltuieli cu amortizarea imobilizrilor 1tocuri la !1.!1.: ,urnizori de stocuri la -1.1#.: >enituri din dob?nzi %3eltuieli cu dob?nzile .ezultat nainte de impozitare %3eltuieli n avans la -1.1#.: >enituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 1!!.!!! 1*!.!!! - !.!!! 1!.!!! "!.!!! "!!.!!! #!!.!!! #!.!!!

6ncasri din credite primite de la bnci %lieni la !1.!1.: >enituri din cesiunea imobilizrilor corporale (ncasate) ,urnizori de stocuri la !1.!1.: %ldire primit n leasin+ financiar Impozit pe profit pltit 1tocuri la -1.1#.: %3eltuieli n avans la !1.!1.: %3eltuieli din cedarea imobilizrilor corporale %lieni la -1.1#.: %3eltuiala cu impozitul pe profit .ambursri de credite primite de la bnci (ividende pltite >ariaia lic3iditilor i a ec3ivalentelor de lic3iditi 6ncasri din dob?nzi 9li ctre furnizorii de imobilizri ;ic3iditi i ec3ivalente de lic3iditi la sf?ritul anului

-!!.!!! *"!.!!! '!.!!! )*!.!!! "!!.!!! )!!.!!! -!!.!!! #-!.!!! #!!.!!! '!!.!!! -!!.!!! 1"!.!!! #!!.!!! @1!!.!! ! 1!.!!! A "!!.!!!

1 se ntocmeasc tabloul flu7urilor de trezorerie tiind c2 pentru determinarea flu7ului net de trezorerie din e7ploatare2 se utilizeaz metoda indirect. %are este valoarea plilor ctre furnizorii de imobilizri i a lic3iditilor i ec3ivalentelor de lic3iditi la sf?ritul anuluiA Re:*(,are8 De!er"$)area 6(1;1(1$ )e! de !re:*rer$e d$) e; (*a!are r$) "e!*da $)d$re+!< 8 .ezultat nainte de impozitBBBBBBBB."!!.!!! =liminarea c3eltuielilor i a veniturilor care nu au inciden asupra trezoreriei: (@)%3eltuieli cu amortizarea...............................@1!!.!!! (/)>enituri din provizioaneBBBBBB............/#!.!!! =liminarea c3eltuielilor i a veniturilor care nu au le+tur cu e7ploatarea : (/)>enituri din cesiunea de imobilizri corporale............................................./'!.!!! (@) %3eltuieli din cedarea imobilizrilor corporale......................................@#!!.!!! (/)>enituri din dob?nzi........................................../1!.!!! (@)%3eltuieli cu dob?nzile....................................@"!.!!! (C).ezultat din e7ploatare naintea deducerii variaiei necesarului de fond de rulment din e7ploatare @'"!.!!! (/)>ariaia stocurilor -!!.!!! D 1*!.!!! C 1#!.!!!............................./1#!.!!! (/)>ariaia creanelor din e7ploatare '!!.!!! D *"!.!!! C /1"!.!!!...........................@1"!.!!! (/)>ariaia c3eltuielilor n avans de e7ploatare #!!.!!!/#-!.!!! C /-!.!!!...............................@-!.!!! (@)>ariaia datoriilor din e7ploatare - !.!!! D )*!.!!! C /1#!.!!!........................../1#!.!!! (/)Impozit pe profit profit.................................../)!!.!!! 5

(C),lu7 net de trezorerie din e7ploatare............@#5!.!!! De!er"$)area 6(1;1(1$ )e! de !re:*rer$e d$) a+!$,$!a!ea de $),es!$7$$8 6ncasri din v?nzarea imobilizrilor corporale......@'!.!!! 6ncasri din dob?nzi..............................................@1!.!!! 9li ctre furnizorii de imobilizri...........................E C A (C),lu7 net de trezorerie din activitatea de investiii...............................................................FC A De!er"$)area 6(1;1(1$ )e! de !re:*rer$e d$) a+!$,$!a!ea de 6$)a)7are8 6ncasri din credite primite de la bnci....................................................................@-!!.!!! .ambursri de credite........................................../1"!.!!! (ividende pltite................................................./#!!.!!! (C),lu7 net de trezorerie din activitatea de finanare.........................................................../"!.!!! >ariaia lic3iditilor i a ec3ivalentelor de lic3iditi: @#5!.!!!@F/"!.!!! C @1!!.!!! = > ?0-&.&&& X> ?%%&.&&& ;ic3iditi i ec3ivalente de lic3iditi la sf?ritul anului........................................."!!.!!! ;ic3iditi i ec3ivalente de lic3iditi la nceputul anului......G@1!!.!!! C "!!.!!! Z > -&&.&&& 5. 1e cunoasc urmtoarele informaii la -1.1#.: (n lei): sold final 1 1 1.#!!0 sold iniial 1!1# 1!!0 sold final 1!1# "!!0 sold final 1 5 )"!0 sold iniial 1 1 *!!0 rula& debitor 1!)1 1!!0 rula& debitor 1 1 1!!0 sold iniial 1 5 -!!0 rula& debitor * * "!0 sold iniial 1 # ".!!!0 rezultatul e7erciiului :/1 1!.!!!0 sold final 1 # .!!!0 rula& creditor 1 # #.!!!0 rezerve la -1.1#.:/1 ).!!!0 rezerve la -1.1#.:/# #."!!0 rezultat reportat la -1.1#.:/1 '."!!0 rezultat reportat la -1.1#.:/# )."!!0 rezultatul e7erciiului :/1 a fost distribuit la rezerve2 a fost reportat iar diferena s/a pltit ca dividende. 1 se determine flu7ul net de trezorerie din activitatea de finanare. 1!. 1e cunosc urmtoarele informaii (n lei): preul de ac3iziie al investiiilor financiare pe termen scurt v?ndute 1!!! (ncasarea a avut loc la momentul v?nzrii)0 c?ti+uri din cesiunea de investiii financiare pe termen scurt #!!0 venituri din cedarea investiiilor financiare pe termen lun+ ".!!! (ncasarea a avut loc la momentul v?nzrii)0 preul de ac3iziie al investiiilor financiare pe termen lun+ cedate -."!!0 venituri din dob?nzi (ncasate) '!!0 venituri din cedarea imobilizrilor corporale #.!!! (ncasarea a avut loc la data v?nzrii)0 sold iniial datorii fa de furnizorii de imobilizri -.!!!0 sold final datorii fa de furnizorii de imobilizri ).!!!0 sold iniial imobilizri corporale .!!!0 sold final imobilizri corporale ).!!!0 costul imobilizrilor corporale v?ndute ).!!!. 1 se determine flu7ul net de trezorerie din activitatea de investiii este de (se ne+li&eaz incidena <>A).

11. ;a nceputul e7erciiului :2 ntreprinderea A;,A a ac3iziionat un ec3ipament te3nolo+ic la costul de "!!.!!! lei2 <>A 154. 1e estimeaz o durat de utilizare de " ani2 iar metoda de amortizare este cea liniar. ;a sf?ritul e7erciiului : e7ist indicii c ec3ipamentul i/a pierdut din valoare. >aloarea &ust a ec3ipamentului la data bilanului este de -!!.!!! lei2 iar costurile de cesiune sunt estimate la #!.!!! lei. 9reviziunea flu7urilor de trezorerie ce se ateapt a fi obinute din utilizarea ec3ipamentului pe durata rmas de utilizare este prezentat mai &os (rata de actualizare este de 1"4): AAni :@1 :@# :@:@) >aloarea de utilitate

F(1; )e! "".!!! Fa+!*r de a+!1a($:are !2*'! @ra!a de 0/AB


1 (1 + !21") t

1'".!!! !2'"

1"!.!!! !2 "*

*!.!!! !2"'#

F(1; )e! a+!1a($:a!

)'.*"!

1-#.-!!

5*.'!!

)".' !

4%-.50&

;a sf?ritul e7erciiului :@12 valoarea &ust minus costurile de cesiune este estimat la -#!.!!! lei iar valoarea de utilitate la #5!.!!! lei. Htiind c ntreprinderea aplic IA1 - I(eprecierea activelorJ2 la ce valoare va fi prezentat ec3ipamentul te3nolo+ic n bilanul e7erciiilor : i :@1A %are sunt nre+istrrile contabile aferente celor dou e7erciiiA Re:*(,are8 6n e7erciiul :: 1)ac3iziia ec3ipamentului: 4 #1-1 =c3ipamente te3nolo+ice ))# <>A deductibil

)!) ,urnizori de imobilizri

"5".!!! "!!.!!! 5".!!!

#)nre+istrarea amortizrii ec3ipamentului: *11 %3eltuieli din e7ploatare privind amortizarea imobilizrilor C #*11 Amortizarea instalaiilor... 1!!.!!!

-)la sf?ritul e7erciiului : se efectueaz testul de depreciere:

>aloarea contabil net C "!!.!!! D 1!!.!!! C )!!.!!! lei >aloarea recuperabil C ma7 (valoarea &ust minus costul de cesiune0 valoarea de utilitate) >aloarea &ust minus costul de cesiune C -!!.!!! D #!.!!! C #*!.!!! lei0 >aloarea de utilitate C -#). 1! lei0 >aloarea recuperabil C ma7 (#*!.!!!0 -#). 1!) C -#). 1! lei0 (eprecierea de valoare C >aloarea contabil net D >aloarea recuperabil C )!!.!!! D -#). 1! C '".-5! lei Aceast depreciere se nre+istreaz prin mecanismul provizioanelor pentru depreciere: *1C #51'".-5! %3eltuieli din A&ustri e7ploatare pentru privind a&ustrile deprecierea pentru instalaiilor... deprecierea imobilizrilor >aloarea bilanier a ec3ipamentului C %ost D amortizare D a&ustarea pentru depreciere C "!!.!!! D 1!!.!!! D '".-5! C -#). 1! lei. 6n e7erciiul :@1: 1)nre+istrarea amortizrii ec3ipamentului: Amortizarea C -#). 1! 8 ) C *1.1"- lei *11 C #*11 %3eltuieli din Amortizarea e7ploatare instalaiilor... privind amortizarea imobilizrilor #)la sf?ritul e7erciiului :@1 se efectueaz testul de depreciere: >aloarea contabil net C -#). 1! D *1.1"- C #)-.)"' lei >aloarea &ust minus costurile de cesiune C -#!.!!! lei0 >aloarea de utilitate C #5!.!!! lei0 >aloarea recuperabil C ma7 (#5!.!!!0 -#!.!!!) C -#!.!!!0 Apreciere de valoare C -#!.!!! D #)-.)"' C ' .")- lei Aceast apreciere de valoare se va nre+istra prin reluarea provizionului pentru depreciere constatat la sf?ritul e7erciiului :@1: #51A&ustri pentru deprecierea instalaiilor... C '*1>enituri din a&ustri pentru deprecierea imobilizrilor " .")-

*1.1"-

(in motive de pruden2 plusul de valoare de #!.!!! C -#!.!!! D -!!.!!! nu se contabilizeaz. Altfel spus2 dup reluarea deprecierii2 valoarea contabil a activului nu trebuie dus la o valoare superioar celei pe care acesta ar fi avut/o dac nu s/ar fi depreciat n trecut. 1

(ac deprecierea nu ar fi e7istat2 valoarea contabil net ar fi fost de "!!.!!! D 1!!.!!! 7 # C -!!.!!! lei. 9rin urmare2 nu se va relua ntre+ul provizion de '".-5! lei ci " .")- lei c?t este necesar pentru a aduce activul la valoarea pe care ar fi avut/o dac deprecierea nu ar fi e7istat. 1#. 1ocietatea A;,A ac3iziioneaz la 1.!1.: un ec3ipament la un pre de #!.!!! de lei2 c3eltuieli de transport incluse n factur #.!!! de lei2 <>A 154. A;,A estimeaz o durat de utilitate de 1! ani i o valoare rezidual de #.!!! de lei pentru ec3ipament. ;a sf?ritul e7erciiului :2 deoarece e7ist indicii de depreciere2 ec3ipamentul este testat pentru depreciere2 valoarea recuperabil determinat fiind de 1 .!!! de lei. ;a 1.!*.:@1 mana+ementul ntocmete un plan de v?nzare a ec3ipamentului i ntreprinde aciuni pentru a +si un cumprtor. Activul necurent este clasificat ca disponibil pentru v?nzare. >aloarea &ust a ec3ipamentului este de 15.!!! de lei2 iar c3eltuielile ocazionate de v?nzare sunt estimate la ".!!! de lei. >?nzarea este estimat s aib loc peste luni. ;a sf?ritul e7erciiului :@1 valoarea &ust minus c3eltuielile de cesiune este de 1#.!!! de lei. %are sunt nre+istrrile efectuate de A;,A tiind c aceasta aplic normele IA1 i I,.1A Re:*(,are 8 6nre+istrrile efectuate de societatea A;,A sunt urmtoarele: /1.!1.: / ac3iziia ec3ipamentului: 4 #1-1 =c3ipamente te3nolo+ice ))# <>A deductibil C )!) ,urnizori de imobilizri # .1*! ##.!!! )1*!

/-1.1#.: / amortizarea pentru e7erciiul :: *11 C #*1%3eltuieli de Amortizarea ec3ipamentelor e7ploatare te3nolo+ice privind amortiarea imobilizrilor

#.!!!

/-1.1#.: / nre+istrarea pierderii din depreciere: >aloarea net contabil C ##.!!! D #.!!! C #!.!!! >aloarea recuperabil C 1 .!!! (eprecierea C #!.!!! D 1 .!!! C ).!!! *1C #51%3eltuieli de A&ustri pentru e7ploatare deprecierea privind a&ustrile ec3ipamentelor pentru te3nolo+ice deprecierea imobilizrilor

).!!!

Damortizarea p?n la 1.!*.:@1: Amortizare C (1 .!!!85)K'81# C 1.!-' lei *11 C #*1%3eltuieli de Amortizarea ec3ipamentelor e7ploatare te3nolo+ice privind amortiarea imobilizrilor

1.!-'

6nainte de clasificarea iniial a ec3ipamentului ca deinut pentru v?nzare2 valoarea sa contabil este determinat n conformitate cu IA1 1 LImobilizri corporaleL. >aloarea net contabil a ec3ipamentului la 1.!*.:@1 C 1 .!!! D 1.!-' C 1).5 - lei >aloarea &ust mai puin costurile de v?nzare C 15.!!! D ".!!! C 1).!!! lei. 1ocietatea A;,A recunoate o pierdere de valoare pentru diferena dintre valoarea net contabil a ec3ipamentului i valoarea &ust minus costurile de v?nzare. *1C #515 %3eltuieli de A&ustri pentru e7ploatare deprecierea privind a&ustrile ec3ipamentelor pentru te3nolo+ice deprecierea imobilizrilor

(eci2 ncep?nd cu 1.1!.:@1 nu se mai nre+istreaz amortizarea pentru ec3ipament. ;a -1.1#.:@12 ec3ipamentul trebuie evaluat2 potrivit I,.1 "2 la minimul dintre valoarea net contabil i valoarea &ust diminuat cu costurile de cesiune: >:% C 1).!!! lei >aloarea &ust minus costurile de cesiune C 1#.!!! lei /nre+istrarea pierderii de valoare: *1%3eltuieli de e7ploatare privind a&ustrile pentru deprecierea imobilizrilor C #51A&ustri pentru deprecierea ec3ipamentelor te3nolo+ice #.!!!

(ac la -1.1#.:@1 valoarea &ust minus costurile de cesiune ar fi fost de #1.!!! lei2 atunci venitul care trebuie recunoscut va fi de ).!!! @ 5 - C )5 1

#51A&ustri pentru deprecierea ec3ipamentelor te3nolo+ice

'*1>enituri din a&ustarea imobilizrilor

).5 -

1) #) -) )) / / / /

1-. 1ocietatea A;,A utilizeaz un sin+ur sortiment de materii prime pentru care s/a stabilit un cost standard de " lei8M+. i obine un sin+ur produs finit pentru care s/a stabilit un cost standard de 1!! lei8buc. ;a nceputul e7erciiului :2 situaia celor dou elemente de stoc era: 1toc iniial materii prime C 1.!!! M+. 7 " lei8M+.0 1toc iniial produse finite C *! buc. 7 1!! lei8buc.0 (iferene favorabile de pre pentru materii prime C (#!! lei)0 (iferene favorabile de pre pentru produse finite C (1!! lei). 6n cursul e7erciiului : au loc urmtoarele operaii: ac3iziie de materii prime "!! M+. 7 )2* lei8M+.2 <>A 154 (factura)0 consum de materii prime -!! M+. (,I,N)0 obinere de produse finite #! buc.0 v?nzare de produse finite "! buc. 7 1*! lei8buc.2 <>A 154 (factura)0 ;a sf?ritul e7erciiului se cunosc urmtoarele informaii: costul de producie efectiv 11! lei8buc. (din contabilitatea de +estiune)0 valoarea realizabil net a stocului de materii prime este de ".#!! lei0 valoarea realizabil net a stocului de produse finite este de ).*!! lei0 stocul de produse finite a fost depreciat la sf?ritul e7erciiului :/1 cu "!! lei. S< se +*)!a#$($:e:e * era7$$(e de "a$ s1s C$ s< se de!er"$)e ,a(*area e +are +e(e d*1< e(e"e)!e de s!*+ * ,*r a,ea D) #$(a)71( e;er+$7$1(1$ N. Re:*(,are8 1)ac3iziie de materii prime "!! M+7)2* lei8M+2 <>A 154 (factura): 4 -!1 $aterii prime -!* (iferene de pre pentru materii prime ))# <>A deductibil C )!1 ,urnizori #.*" #."!! (1!!) )"

(iferena de pre C ".!!! M+ 7 ("/)2*)C 1!! (favorabil) #)consum de materii prime: !1 %3eltuieli cu materiile prime C 4 -!1 $aterii prime -!* 1.))! -!! M+7"C1."!! -!!M+7("/)2*)C( !) 1

(iferene de pre pentru materii prime -)obinere de produse finite: -)" 9roduse finite C '11 >ariaia stocurilor 4 '!1 >enituri din v?nzarea de produse finite ))#' <>A colectat -)" 9roduse finite #!buc 7 1!! C #.!!!

))v?nzare de produse finite : )111 C %lieni

1!.'1! "! buc 7 1*! C 5.!!! 1.'1!

'11 >ariaia stocurilor

"! buc 71!! C ".!!!

")calculul i nre+istrarea diferenelor de pre aferente stocurilor de produse finite: a)diferenele aferente intrrilor n stoc: (iferena aferente intrrilor C #! buc 7 (1!!/11!) C / #!! (nefavorabil) -)* (iferene de pre aferente produselor finite C '11 >ariaia stocurilor #!!

b)diferenele aferente ieirilor: %alculul coeficientului de repartizare:


k= Si-)* + Rd -)* (1!!) + #!! = = !2!1 ( Si-)" + Rd -)") *.!!! + #.!!!

(iferena aferent ieirilor din stoc C .ula& creditor -)" 7 O C ".!!! 7 !2!1 C "! (nefavorabil) '11 >ariaia stocurilor C -)* (iferene de pre aferente produselor finite "!

1ituaia n conturi este urmtoarea: 1

( 1i

-!1 $aterii prime % ".!!! 1."!! #."!! .!!! 1f

( 1i

-)" 9roduse finite % *.!!! ".!!! #.!!! ".!!! 1f -)* (iferenPe de preP % pentru produse finite (1!!) "! #!! "! 1f

-!* (iferenPe de preP % pentru materii prime 1i (#!!) ( !) (1!!) (#)!) 1f )=valuarea la bilan a elementelor de stoc: a)evaluarea n bilan a materiilor prime:

( 1i

>aloarea contabil a materiilor prime C 1old final -!1 / 1old final -!* C .!!! / #)! C ".' ! lei >aloare realizabil net C ".#!! lei 6n bilan2 stocul de materii prime va trebui s fie prezentat la cea mai mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net. >aloarea n bilan a materiilor prime C min (".' !0 ".#!!) C ".#!! lei .ezult c trebuie contabilizat o depreciere de " ! lei: *1) %3eltuieli de e7ploatare privind a&ustrile pentru deprecierea activelor circulante C -51 A&ustri pentru deprecierea materiilor prime " !

>aloarea n bilan C 1old final -!1 D 1old final -!* D 1old final -51 C ".#!! lei b)evaluarea n bilan a produselor finite: >aloarea contabil a produselor finite C 1old final -)" @ 1old final -)* C ".!!! @ "! C ".!"! lei >aloarea realizabil net C ).*!! lei 6n bilan2 stocul de produse finite va trebui s fie prezentat la cea mai mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net. >aloarea n bilan a produselor finite C min (".!"!0 ).*!!) C ).*!! lei (eprecierea calculat C #"! lei0 (eprecierea e7istent la sf?ritul e7erciiului :/1 C "!! lei0 .ezult c trebuie reluat la venituri deprecierea de #"! lei: -5)" A&ustri pentru deprecierea produselor finite C '*1) >enituri din a&ustri pentru deprecierea activelor circulante #"!

>aloarea din bilan C 1old final -)" @ 1old final -)* D 1old final -5)" C ).*!! lei 1

1).

;a 1 ianuarie :2 o ntreprindere a v?ndut unui client mrfuri pentru care ncaseaz #!.!!! lei. %ondiiile de decontare stabilite n contract sunt urmtoarele: ? "! 4 la semnarea contractului0 ? -! 4 peste un an0 ? #! 4 peste doi ani. 1e estimeaz c ntreprinderea client ar fi putut obine un credit ec3ivalent2 pe piaa financiar2 la o rat de 1!4. %are sunt calculele i nre+istrrile pe care ar trebui s le fac ntreprinderea n ipoteza n care aplic IA1 1* I>enituriJA Rezolvare : 1umele nominale ce vor fi ncasate de ntreprindere sunt de : 1!.!!! de lei la semnarea contractului0 .!!! de lei peste un an0 ).!!! de lei peste doi ani. 9entru a determina valoarea acestor ncasri la momentul semnrii contractului se procedeaz la actualizarea lor cu rata de 1!4. >aloarea actualizat a ncasrilor viitoare este de : 1!.!!! @ .!!! 8 (1@1!4)@ ).!!!8(1@1!4)# C 1*.' 1 de lei. 1e consider c preul de v?nzare conine dob?nzi n valoare de #!.!!! D 1*.' 1 C 1.#-5 de lei.

<ratamentul contabil conform normei IA1 1* va fi urmtorul:

;a 1 ianuarie :: /v?nzarea pe credit: )11 %lieni C 4 '!' >enituri din v?nzarea mrfurilor )'E >enit nec?ti+at :ot: %ontul )'E reflect venitul de primit sau venitul nec?ti+at. =l nu semnific un venit n avans deoarece nu a avut loc nici o ncasare n contul perioadelor viitoare. ,uncia contului )'E este de a&ustare a creanei n bilan. 6n bilan2 creana clieni va fi prezentat la nivelul sumei de ncasat (#!.!!! lei) diminuat cu venitul nec?ti+at din dob?nd (1.#-5 lei) conform prevederilor IA1 -5. 9otrivit poziiei $inisterului de ,inane2 ntreprinderile care aplic 1 #!.!!! 1*.' 1

1.#-5

referenialul IA1 i I,.1 trebuie s/i defineasc propriul plan de conturi2 inspir?ndu/se din planul e7istent n N$,9 1'"#8#!!" i creind conturi pentru situaii pentru care nu s/au creat.

/ncasarea imediat:

"1#1 %onturi la bnci n lei

)11 %lieni

1!.!!!

9entru repartizarea dob?nzilor ntre cei doi ani2 considerm c ntreprinderea crediteaz clientul cu preul bunului n momentul nc3eierii contractului2 mai puin avansul primit2 adic 1*.' 1 D 1!.!!! C *.' 1 de lei. 9entru a determina dob?nda pentru primul an2 aplicm rata dob?nzii la suma determinat anterior 1!4 7 *.' 1 C *' de lei. 6n al doilea an2 dob?nda se determin prin multiplicarea ratei dob?nzii cu IdebitulJ clientului dup primul an (*' 1 de lei la care se adau+ dob?nda pentru primul an *' de lei i se deduce suma pltit de client .!!! de lei)2 obin?ndu/se o sum pentru e7erciiul :@1 de - ) de lei (adic - -' K 1!4).

;a -1 decembrie :: nre+istrarea dob?nzii aferente e7erciiului :: )'E >enit nec?ti+at ;a 1 ianuarie :@1: ncasarea primei rate: "1#1 %onturi la bnci n lei ;a -1 decembrie :@1: nre+istrarea dob?nzii aferente e7erciiului :@1: )'E >enit C ' >enituri din 1 - ) C )11 %lieni .!!! C ' >enituri din dob?nzi *'

nec?ti+at ;a 1 ianuarie :@#: ncasarea ultimei rate: "1#1 %onturi la bnci n lei C

dob?nzi

)11 %lieni

).!!!

1". 6ntreprinderea A;,A a ac3iziionat la nceputul e7erciiului : un mi&loc de transport la costul de "!!.!!! lei2 durat de utilitate ) ani2 amortizare liniar (se aplic tratamentul de baz al IA1 1 ). ;a data de -1.1#.: se efectueaz o reparaie capital a autoturismului n urma creia durata de utilitate crete cu doi ani. %ostul reparaiei este de #".!!! lei. ;a data de 1.!'.:@1 activul este nc3iriat unui ter. >aloarea &ust la 1.!'.:@1 este de )#!.!!! lei iar la -1.1#.:@1 este de -*!.!!! lei. Care s1)! D)reE$s!r<r$(e +*)!a#$(e da+< D)!re r$)derea a ($+< IAS -& C$ a(eEe "*de(1( de e,a(1are (a ,a(*are F1s!<G 1 . 1ocietatea are ca obiect de activitate ac3iziia i v?nzarea de cldiri. 9e 1 noiembrie :2 mana+erii au decis ca una dintre cldirile ac3iziionate n vederea v?nzrii s fie nc3iriat terilor. 1e cunosc urmtoarele informaii privind cldirea: cost de ac3iziie: #!.!!! u.m.2 valoarea &ust la 1.11.:: #1.!!! u.m. ;a -1.1#.:2 valoarea &ust a cldirii este #1.#!! u.m. 1 se contabilizeze sc3imbarea clasificrii activului2 la 1 noiembrie :2 i evaluarea acestuia la -1.1#.:2 tiind c societatea folosete modelul valorii &uste2 n conformitate cu IA1 )!. Re:*(,are 1c3imbarea clasificrii activului2 la 1.11.:2 +enereaz urmtoarea nre+istrare contabil: Imobile de plasament C 4 #1.!!! #!.!!! 1.!!!

1tocuri de mrfuri >enituri din imobile de plasament ;a -1.1#.:2 se recunoate variai valorii &uste (#1.#!!/#1.!!!): Imobile de plasament C >enituri din imobile de plasament

#!!

1'. 6ntre o societate A;,A (locator) i societatea B=<A (locatar) se nc3eie un contract de locaie D finanare cu urmtoarele caracteristici: data semnrii contractului 1 ianuarie e7erciiul :0 durata contractului - ani0 durata de via a bunului * ani0 sunt prevzute - rate de #!!.!!! lei2 pltibile n ultima zi a anului0 posibilitatea e7ercitrii unei opiuni de cumprare la sf?ritul

anului - la preul de !.!!! lei0 valoarea &ust a bunului la data semnrii contractului ) 1.*! lei0 valoarea rezidual a activului este '!.!!! lei0 rata implicit a dob?nzii anuale calculat de locatar #! 4. 9rezentai2 conform IA1 1'2 la sf?ritul anului :2 e7trasul din situaiile financiare ale locatarului. Re:*(,are8 aB %alculul >A9$;: >A9$; C
200.000 lei 1,2

200.000 lei 1,2


2

200.000 lei 1,2


3

60.000 lei 1,23

C )" .!15 lei

#B %onform IA1 1'2 locatarul contabilizeaz activul nc3iriat la valoarea cea mai mic dintre valoarea &ust a bunului i valoarea actualizat a plilor minimale. $in () 1.*! lei0 )" .!15 lei) C )" .!15 lei. +B %onform IA1 1'2 n situaiile financiare ale locatarului2 plile n numele locaiei trebuie s fie repartizate n dou componente: c3eltuiala financiar i amortizarea soldului datoriei2 astfel: Da!a F(1; de D*#H):$ Ra"#1rsarea Ca $!a( !re:*rer$e +a $!a(1(1$ r<"as da!*ra! !1.!1.: )" .!15 -1.1#.: #!!.!!! )" .!15 7 #! #!!.!!! D )" .!15 D 4 C 51.#!) 51.#!) C 1!*.'5 C 1!*.'5 -)'.##-1.1#.:@1 #!!.!!! -)'.##- 7 #! #!!.!!! D -)'.##D 4 C 5.))" 5.))" C 1-!.""" C 1-!.""" #1 . * -1.1#.:@# # !.!!! #1 . * 7 #! # !.!!! D ! 4 C )-.--) )-.--) C #1 . * <otal !.!!! #!-.5*)" .!15 dB>aloarea amortizabil C )" .!15 lei D '!.!!! lei C -* .!15 lei Amortizarea anului : C
386.019 lei 8 ani

C )*.#"# lei

eB6nre+istrri contabile: 0Bla data nc3eierii contractului: )" .!15 lei Activ C

(atorii din contracte de locaie finanare

)" .!15 lei

%B9lata redevenei la -1.1#.:: 1!*.'5 lei (atorii din contracte de C %onturi la #!!.!!! lei locaie finanare bnci 51.#!) lei %3eltuieli cu dob?nzi 4BAmortizarea anului :: )*.#"# lei (atorii din contracte C %onturi la )*.#"# lei de locaie finanare bnci 6B;a sf?ritul anului : n situaiile financiare ale locatarului fi+ureaz: n bilan: activ la valoarea net contabil C )" .!15 lei D )*.#"# lei C )!'.' ' lei i datorii din contracte de locaie finanare C )" .!15 lei D 1!*.'5 lei C -)'.##- lei n contul de profit i pierdere: c3eltuieli financiare2 respectiv c3eltuieli cu dob?nzi 51.#!) lei i c3eltuieli cu amortizarea )*.#"# lei

1*. %alculai procenta&ul de control i procenta&ul de interes pentru urmtoarele structuri de +rup. 1$ *!4 A B !4 % #!4 ( 5!4 = *!4

1$ ""4 A )"4 = #!4 *!4 B '!4 , -!4 -"4 1"4 % (

15. 1ocietatea Alfa prezint urmtoarea situaie a capitalurilor proprii la 1.!1.:: / capital social: #!.!!! u.m.0 / rezerve: #.!!! u.m. / rezerve din reevaluare: -.!!! u.m. /rezultatul reportat 1.*!! u.m. 6n cursul e7erciiului :2 s/au realizat urmtoarele operaii: / s/a ma&orat capitalul social prin aport n numerar2 fiind emise #.!!! de aciuni2 pre de emisiune 12# u.m.2 valoare nominal 1 u.m.0 / s/au distribuit dividende n valoare de *!! u.m.0 / s/a ma&orat capitalul social prin ncorporarea de rezerve n valoare de -.!!! u.m.2 fiind distribuite +ratuit -.!!! de aciuni0

/ s/au reevaluat imobilizri corporale cu urmtoarele caracteristici: cost de ac3iziie .!!! u.m.2 amortizare cumulat #.!!! u.m.2 valoare &ust *.!!! u.m. / au fost rscumprate #.!!! aciuni la preul de 12" u.m. pe aciune care au fost ulterior anulate. .ezultatul contabil net al e7erciiului : a fost un profit de #."!! u.m. a. efectai nre+istrrile contabile corespunztoare pentru operaiile de mai sus b. calculai total capitaluri proprii la sf?ritul e7erciiului :. Re:*(,are a. emisiunea de aciuni pre de emisiune 12#2 valoare nominal 1 )" C 4 #.)!! 1!11 #.!!! 1!)1 ).!! (istribuire de dividende 11' C )#' *!! $a&orarea capitalului prin ncorporarea de rezerve 1! C 1!1# -.!!! .eevaluarea imobilizrilor corporale #1E C 1!" ).!!! .scumprarea aciunilor proprii 1!5 C "1#1 -.!!! Anularea aciunilor proprii 4 C 1!5 -.!!! 1!1# #.!!! 1)5 1.!!! a. <otal capitaluri proprii la nceputul e7erciiului : # .*!! <otal capitaluri proprii la sf?ritul e7erciiului : C # .*!!@#.)!!/*!!@-!!!/-!!!@).!!!/ -.!!!@-.!!!/#.!!!/1.!!!C#5.)!! u.m@#."!! #!. ;a 1.!'.:2 o ntreprindere obine o subvenie de "!.!!! u.m.2 pentru a ac3iziiona o instalaie2 al crei cost este de 5!.!!! u.m. i care va fi amortizat conform metodei lineare pe o durat de " ani. 1 se prezinte nre+istrrile contabile aferente e7erciiului : tiind c societatea recunoate subvenia primit n cate+oria veniturilor n avans. Re:*(,are 6n e7erciiul :2 vor fi operate urmtoarele nre+istrri: / ac3iziia instalaiei2 la 1.!'.:: 4 #1-1 ))# C )!) 1!'.1!! 5!.!!! 1'.1!!

/ primirea subveniei pentru investiii: ))" C 1-1 "!.!!!

/ nre+istrarea c3eltuielilor privind amortizrile2 la -1.1#.:: *11 C #*15.!!!

/ virarea unei pri din subvenie la veniturile e7erciiului curent2 la -1.1#.:: #

1-1

C '"*)

".!!!

#1. 1e cunosc urmtoarele informaii aferente e7erciiului : (valori e7primate n milioane u.m.): 1i-!1 C #!2 .%'!' C )"!2 1i)11 C 1'2 .( !1 C #!2 1f-!1 C )"2 1i-'1 C -*2 .( !' C )!2 1i)!1 C #!2 .%'!) C "'"2 .( 51 C #"2 1f)11 C #-2 1f-'1 C # 2 1f)!1 C 1)!2 1i))#- C *2 1i))1 C #2 1f))1 C "2 1i)#1 C #!2 1f ))#- C "2 1f)#1 C )!2 .( )1 C '!!. <oate ac3iziiile i v?nzrile snt impozabile <>A. $ateriile prime i mrfurile intrate au fost ac3iziionate. %alculai flu7ul net de trezorerie din activitile de e7ploatare. Re:*(,are8 @6ncasri de la clieni 1'@)"!7 1215@"'"7 1215/#-C1#1-2'" /9li ctre furnizori #!@ )" 7 1215@#5 71215/1)!C *#2! /9li ctre salariai #!@'!!/)!C *! /9li <>A 2 5@*/"C 52 5 /9li impozit pe profit #"@#/"C## C,lu7 net de trezorerie din e7ploatareC/#)! ##. 1e cunosc urmtoarele informaii (n lei): )111/sold iniial 1alarii pltite !'/rula& debitor )!1/sold iniial Impozitul pe profit pltit )111/sold final -'1/sold final 6ncasri de avansuri de la clieni '!'/rula& creditor -'1/sold iniial 511 '!)/rula& creditor )!1/sold final )1 !"/rula& debitor 1!! #.#!! #."!! )."!! #!# '!! -.!!! '"! #.!!! ).#"! !! "!! #.*!! ).!!! )"!

<oate ac3iziiile i v?nzrile sunt impozabile <>A. $rfurile intrate au fost inte+ral ac3iziionate. Avansurile ncasate sunt reinute la ncasarea creanei. %alculai flu7ul net de trezorerie din activitatea de e7ploatare prin metoda direct. Re:*(,are8 @6ncasri creane clieni 1!!@#.-*!@"5"/'!!/'"!C1. #" @6ncasri avansuri de la clieni '"! /pli ctre furnizori )."!!@1.)*'2"@"-"2"/#.*!!C-.'#/pli <>A )'"/-#-C1"# /9li salarii #.#!! /impozit pe profit pltit #!# C,:< din activitatea de e7ploatare /-.5!#

#-. =fectuai nre+istrarile contabile conform N$, 1'"#8#!!" modificat prin N$,9 #-')8#!!' pentru urmatoarele operaii: 1. 1e nc3iriaza o cladire cu o valoare contabila de !.!!! u.m. pe o durata de # ani #. 1e primete factura pentru c3iria lunar de *!! u.m.@ <>A 154 -. 1e pltete factura cu ordin de plat ). %3iriasul e7ecuta lucrari de modernizare efectuand urmatoarele c3eltuieli: %onsum de materiale in suma de #.!!! u.m. %3eltuieli cu ener+ia 1.!!! u.m. @ <>A 154 ". ;a sf?ritul contractului de nc3iriere cldirea este predat proprietarului mpreun cu investiia realizat de c3iria. Re:*(,are8 1. 1e nc3iriaza o cladire cu o valoare contabila de !.!!! u.m. pe o durata de # ani *!-1 !.!!! #. 1e primete factura pentru c3iria lunar de *!! u.m.@ <>A 154 4 C )!1 5"# 1# *!! ))# 1"# -. 1e pltete factura cu ordin de plat )!1 C "1#1 ). %onsum de materiale !# C ".%3eltuieli cu ener+ia 4 !" ))# C )!1 1.15! 1.!!! 15! -!# 5"# #.!!!

. Inre+istrarea investitiei ca imobilizare in curs #-1 C '## -.!!!

'. .eceptia modernizarilor #1# C #-1 -.!!!

*. Amortizare anual a modernizarilor *11 C #*1# 1."!!

5. 1coaterea din evidenta a modernizarii la sfarsitul perioadei de inc3iriere #*1# C #1# -.!!! 1!. 9redarea cladirii proprietarului

*!-1

!.!!!

#). 1e dau urmtoarele informaii n conturi (solduri finale) la sf?ritul anului :: c3eltuieli cu materii prime *.!!! lei0 c3eltuieli cu salariile personalului 1).!!! lei0 c3eltuieli de e7ploatare privind a&ustarea activelor circulante #.!!! lei0 %3eltuieli cu desp+ubiri2 amenzi i penaliti -. !! lei0 c3eltuieli privind sconturile acordate 1.!!! lei0 pierderi din creane i debitori diveri 1 .!!! lei0 pierderi privind investiiile financiare pe termen scurt cedate #.)!! lei0 venituri privind a&ustarea activelor circulante 1. !! lei. %onform N$,9 1'"#8#!!" care este suma ce se va nscrie la c3eltuieli de e7ploatare D total i valoarea a&ustrii activelor circulante: Re:*(,are %3eltuieli e7ploatareC @c3eltuieli cu materii prime *.!!! lei @ c3eltuieli cu salariile personalului 1).!!! lei @ c3eltuieli de e7ploatare privind a&ustarea activelor circulante #.!!! lei @pierderi din creane i debitori diveri 1 .!!! lei / venituri privind a&ustarea activelor circulante 1. !! lei. @%3eltuieli cu desp+ubiri2 amenzi i penaliti -. !! lei C)#.!!! A&ustarea activelor circulanteC @ c3eltuieli de e7ploatare privind a&ustarea activelor circulante #.!!! lei @pierderi din creane i debitori diveri 1 .!!! lei / venituri privind a&ustarea activelor circulante 1. !! lei. >1 .)!! #". 9e 1.!1.:2 o societate E a semnat un contract de v?nzare urmat de preluarea n leasin+ operaional pentru o cldire. %ldirea avea o valoare contabil de 1#.!!! u.m.. Amortizarea calculat p?n n momentul v?nzrii a fost de .!!! u.m. 9reul de v?nzare este de )!.!!! u.m. %3iria anual pltit este de *.!!! lei 1 se contabilizeze operaia de lease/bacO2 la societatea E2 la data semnrii contractului2 n conformitate cu N$,9 #-')8#!!'. Re:*(,are NperaQa va fi contabilizat ca o v?nzare urmat de o nc3iriere. >?nzarea cldirii ) 1C'"*)!.!!! (escrcarea din +estiune 4 C #1# 1#.!!! "*.!!! #*1# .!!! %3iria anual 1#C"1#1 *.!!! # . %ontabilizai conform N$,9 1'"#8#!!" i N$,9 #-')8#!!' urmtoarele operaii: 1. Ac3izitionarea 1.!!! aciuni proprii la costul de ) lei 8 aciune.>aloarea nominal # lei 8 aciune #.>?nzarea a "!! de aciuni proprii la preul de " lei pe aciune -. Anularea a -!! de aciuni proprii

). >?nzarea a #!! de aciuni la preul de - lei pe aciune Re:*(,are 1.Ac3izitionarea 1.!!! aciuni proprii la costul de ) lei 8 aciune 1!51 C "1#1 ).!!! #.>?nzarea a "!! de aciuni proprii la preul de " lei pe aciune "1#1 C 4 #."!! 1!51 #.!!! 1)1 "!!
0.

Anularea a -!! de aciuni proprii 4 C 1!51 1!1# 1)5

1.#!! !! !!

". >?nzarea a #!! de aciuni proprii la preul de - lei pe aciune 4 C 1!51 *!! "1#1 !! 1)5 #!! #'. %ontabilizai conform N$,9 1'"#8#!!" i N$,9 #-')8#!!' urmtoarele operaii: a. 1e emit 1.!!! aciuni la preul de emisiune de ) lei pe aciune2 valoarea nominal - lei pe aciune. 1e ncaseaz contravaloarea aciunilor. b. 1e emit 1.!!! obli+aiuni la valoarea nominal de ' lei pe obli+aiune. .ata anual a dob?nzii 1!4. (urata mprumutului ani. 6mprumutul i dob?nzile aferente se pltesc peste ani. c. 1unt rscumprate 1!! de aciuni proprii la preul de " lei pe aciune care sunt anulate. d. 1unt rscumprate 1!! de aciuni proprii la preul de # lei pe aciune care sunt anulate. Re:*(,are a. 1e emit 1.!!! aciuni la preul de emisiune de ) lei pe aciune2 valoarea nominal - lei pe aciune. )" C 4 ).!!! 1!11 -.!!! 1!)1 1.!!! 1e ncaseaz contravaloarea aciunilor. "1#1 C )" ).!!! b. 1e emit 1.!!! obli+aiuni la valoarea nominal de ' lei pe obli+aiune. ) 1 C 1 1 '.!!! "1#1 C ) 1 '.!!! Inre+istrarea dobanzii anuale C 1 *1 '!!

c. 1unt rscumprate 1!! de aciuni proprii la preul de " lei pe aciune care sunt anulate. 1!51 C "1#1 "!!

4 1!1# 1)5

1!51

"!! -!! #!!

d. 1unt rscumprate 1!! de aciuni proprii la preul de # lei pe aciune care sunt anulate. 1!51 C "1#1 #!! 1!1# C 4 1!51 1)1 -!! #!! 1!!

#*. =fectuai nre+istrrile contabile conform N$,9 1'"#8#!!" pentru urmtoarele operaii: a. sunt emise 1.!!! de obli+aiuni la preul de emisiune 5 u.m pe obli+aiune.2 valoarea nominal 1! u.m. pe obli+aiune2 durata mprumutului " ani2 rata dob?nzii anual 1!4.(ob?nda se pltete la sf?ritul fiecrui an. b.dup # ani sunt rscumprate #"! obli+aiuni la preul de 11 lei pe obli+aiune care se anuleaz c. dup - ani sunt rscumprate #"! de obli+aiuni la preul de * lei pe obli+aiune care se anuleaz d. la scaden se ramburseaz restul obli+aiunilor. Re:*(,are a. sunt emise 1.!!! de obli+aiuni la preul de emisiune 5 u.m pe obli+aiune.2 valoarea nominal 1! u.m. pe obli+aiune 4 C 1 1 1!.!!! ) 1 1 5 "1#1 C ) 1 Inre+istrarea dobanzii aferente primului an C 1 *1 9lata dob?nzii 1 *1 C "1#1 Amortizarea primei de rambursare * * C 1 5 .ascumpararea obli+atiunilor dup # ani "!" C "1#1 Anularea obli+atiunilor rascumparate 4 C "!" 1 1 * 5.!!! 1.!!! 5.!!! 1.!!! 1.!!! #!! #.'"! #.'"! #."!! #"! #

* * (ob?nda n anul -

C C

1 5 1 *1 "1#1

1"! '"! '"! 1"! #.!!!

9lata dob?nzii 1 *1

Amortizarea primei de rambursare * * C 1 5 .ascumpararea obli+atiunilor dup - ani "!" C "1#1 Anularea obli+atiunilor rascumparate 1 1 C 4 "!" ' * 1 5

#."!! #.!!! ".!!! 1!! ".!!! 1!!

* * 1 1 * *

.ambursarea obli+aiunilor la scaden C "1#1 C 1 5

#5. 1e dau urmtoarele informaii: rula& debitor clieni (inclusiv <>A) 55.5 !0 c3eltuieli cu amortizarea 1-."1!0 materii prime (sold iniial) ).1!!0 v?nzri de produse finite la cost de producie '".*!!0 subvenii din e7ploatare aferente cifrei de afaceri ).'!!0 venituri din sconturi primite ".-!!0 c3eltuieli cu impozitul pe profit #.'1!0 ac3iziii de materii prime #-.*"!(e7clusiv <>A)0 obinere de produse finite la cost de producie *1.)!!0 c3eltuieli cu provizioanele pentru deprecierea titlurilor de plasament 1.*!!0 materii prime (sold final) ".-#!0 datorii salariale (sold iniial) .1!!0 salarii pltite 15.*!!0 c3eltuieli cu serviciile prestate de teri #.-'!0 datorii salariale (sold final) ".!!!. %alculai cifra de afaceri net i rezultatul din e7ploatare. Re:*(,are %ifra de afaceri C>enituri din v?nzri ctre clieni *).!!! @subvenii de e7ploatare aferente cifrei de afaceri ).'!! C**.'!! >enituri din e7ploatare C %ifra de afaceri **.'!! @>ariaia stocurilor *1.)!!/'".*!!C". !! C5).-!!

%3eltuieli din e7ploatare C %3eltuieli cu materiile prime ).1!!@#-.*"!/".-#!C##. -! %3eltuieli cu amortizarea 1-."1! %3eltuieli cu salariile 15.*!!@".!!!/ .1!!C1*.'!! %3eltuieli cu serviciile prestate de teriC#.-'! C"'.#1! .ezultatul din e7ploatare C-'.!5! -!. 1e dau urmtoarele informaii (n lei): venituri din subvenii de e7ploatare 1"."!! (din care 5."!! pentru cifra de afaceri iar restul pentru c3eltuielile cu dob?nda)0 c3eltuieli cu amortizarea 11.#!!0 venituri din e7ploatare privind provizioanele ".#!!0 produse finite (sold iniial) "."!!0 mrfuri (sold iniial) #.'!!0 c3eltuieli cu sconturile acordate *.1!!0 ac3iziii de mrfuri )1."!!0 c3eltuieli cu telecomunicaii '.*!!0 venituri din v?nzarea produselor finite la pre de v?nzare 1!".!!! i la cost de producie de 1! .*!!0 c3eltuieli cu dob?nzile . !!0 produse finite (sold final) -.'!!0 venituri din prestri de servicii 1).'!!0 mrfuri (sold final) ).1!!0 valoarea contabil a activelor cedate )".!!!0 venituri din cedarea activelor #1."!!0 amortizarea cumulat a imobilizrilor cedate 1'.!!!. %are este valoarea cifrei de afaceri net i a rezultatului din e7ploatare A Re:*(,are %ifra de afaceriC @venituri din v?nzarea produselor finite la pre de v?nzare 1!".!!! @venituri din prestri de servicii 1).'!! @venituri din subvenii de e7ploatare pentru cifra de afaceri 5."!! C1#5.#!! @>ariaia stocurilor (-.'!!/"."!!) @>enituri din cedarea activelor #1."!! C>enituri din e7ploatareC 1)*.5!! %3eltuieli cu mrfurile #'!!@)1."!!/).1!!C)!.1!! @c3eltuieli cu amortizarea 11.#!! /venituri din e7ploatare privind provizioanele ".#!! @c3eltuieli cu telecomunicaii '.*!! @%3eltuieli cu activele cedate )".!!!/1'.!!!C#*.!!! C<otal c3eltuieli din e7ploatare *1.5!! .ezultat din e7ploatare C)'.-!! -1. 1e dau urmtoarele informaii (n mii lei): /rezultatul contabil naintea impozitrii #!!0 /venituri din provizioane #!0 /v?nzarea i ncasarea unui utila& la un pre de v?nzare de 15!2<>A 1542 valoarea contabil brut fiind de 1)!2 iar amortizarea cumulat 5!0 /pierderea din cesiunea titlurilor de participare "0 /c3eltuieli privind dob?nzile "" (soldul iniial i cel final al conturilor de dob?nzi de plat sunt !)0 /c3eltuieli cu amortizarea )!0 /venituri din dividende ncasate -"0 /scderea creanelor clieni cu #-0 /creterea stocurilor 1)0 /scderea datoriilor fa de furnizori 1#0 -

/c?ti+uri din investiii financiare pe termen scurt cedate * (valoarea contabil a investiiilor financiare pe termen scurt cedate este de !2 iar acestea se ncaseaz la v?nzare)0 /c3eltuieli privind impozitul pe profit 1' (contul ))1 are sold iniial # i sold final ')0 /ac3iziie de cldiri n valoare de 1#!2 <>A 1540 /ncasri din cesiunea titlurilor de participare -!0 /furnizori de imobilizri/sold iniial #1!0 /furnizori de imobilizri/sold final '!0 /emisiunea unui mprumut obli+atar n valoare de 1#!0 /contractarea unui mprumut pe termen lun+ n valoare de 1!!0 /ma&orarea capitalului social prin aport n natura n valoare de *!0 /credite bancare pe termen lun+ / sold iniial 5!0 /credite bancare pe termen lun+ / sold final 1!!0 :ot: Investiiile financiare pe termen scurt nu sunt ec3ivalente de lic3iditi. (ividendele i dob?nzile nu aparin activitii de e7ploatare. %alculai flu7ul net de trezorerie din activitatea de e7ploatare2 investiii i finanare. Re:*(,are 9entru flu7ul net de trezorerie din activitile de e7ploatare utilizm metoda indirect. @rezultatul contabil naintea impozitrii #!! @c3eltuieli cu amortizarea )!0 /venituri din provizioane #! /venituri din cedarea activelor 15! @%3eltuielile cu activele cedate "! /pierderea din cesiunea titlurilor de participare " /c?ti+uri din investiii financiare pe termen scurt cedate * @c3eltuieli privind dob?nzile "" /venituri din dividende ncasate -" @scderea creanelor clieni cu #-0 /creterea stocurilor 1)0 /scderea datoriilor fa de furnizori 1#0 /pli impozit pe profit 1# C,:< din activitile de e7ploatare C'# @6ncasri din v?nzarea unui utila& la un pre de v?nzare de #!5 @ncasri din cesiunea titlurilor de participare -! @ncasri din investiii financiare pe termen scurt cedate * @venituri din dividende ncasate -" / 9li ctre furnizorii de imobilizri #*#.* /pli <>A aferent investiiilor 1-2-C C,:< din activitile de investiii )"25 @ ncasri din emisiunea unui mprumut obli+atar n valoare de 1#!0 @ncasri din contractarea unui mprumut pe termen lun+ n valoare de 1!!0 /rambursri credite 5! /pli dob?nzi "" C,:< din activiti de finanare '"

-#. N societate comercial depune un aport n natur la capitalul social al unei alte entiti un ec3ipament cu valoarea contabil de ".!!! u.m.2 amortizarea cumulat #.!!! u.m. >aloarea de aport a fost stabilit la -."!! u.m.. 1ocietatea este remunerat cu interese de participare pentru care ncaseaz dividende n sum de )!! u.m. E6e+!1a7$ D)reE$s!r<r$(e +*)!a#$(e +*res 1):<!*are +*)6*r" OMFP 03/%I%&&/. Re:*(,are 1coaterea din eviden a ec3ipamentului i recunoaterea intereselor de participare 4 C #1-1 ".!!! #*1#.!!! # -.!!! 6nre+istrarea diferenei dintre valoarea de aport i valoarea contabil a ec3ipamentului # C 1! * 6ncasarea dividendelor "1#1 C ' 1"!! )!! "!.!!! )!.!!! "!.!!! 1"!.!!! 1"!.!!! 1!.!!! 5!.!!! -!!.!!! 1.)!!.!!! #!!.!!! ) .!!! ""!.!!! )"!.!!! #!.!!! '".!!! "!.!!! 1*!.!!! 5!.!!! !.!!! 1!.!!! #"!.!!! -!.!!! 1!.!!!

--. 1e d urmtoarea situaie n conturi ( n mii de lei): )1 %3eltuieli cu salariile personalului %3eltuieli privind dob?nzile '*1) >enituri din a&ustri pentru deprecierea activelor circulante !1 %3eltuieli cu materiile prime 51 %3eltuieli cu impozitul pe profit !' %3eltuieli privind mrfurile '## >enituri din producia de imobilizri corporale !#1 %3eltuieli cu materialele au7iliare '!1 >enituri din v?nzarea produselor finite 11 %3eltuieli cu ntreinerea i reparaiile ' %3eltuieli privind sconturile acordate '11 >ariaia stocurilor/rula&ul creditor ')11 >enituri din subvenii de e7ploatare aferente cifrei de afaceri -" %3eltuieli cu alte impozite2 ta7e i vrsminte asimilate '") >enituri din creane reactivate i debitori diveri ')1# >enituri din subvenii de e7ploatare pentru materii prime i materiale consumabile )"1 %ontribuia unitii la asi+urrile sociale *1) %3eltuieli de e7ploatare privind a&ustrile pentru deprecierea activelor circulante ' >enituri din dob?nzi #* Alte c3eltuieli cu serviciile e7ecutate de teri ')1) >enituri din subvenii de e7ploatare pentru plata personalului )"# %ontribuia unitii pentru a&utorul de oma& ' " >enituri din diferene de curs valutar "*- %3eltuieli privind activele cedate i alte operaii

de capital '!' >enituri din v?nzarea mrfurilor *11 %3eltuieli de e7ploatare privind amortizarea imobilizrilor ' * Alte venituri financiare 9roduse finite/sold la 1.!1 '"*- >enituri din v?nzarea activelor i alte operaii de capital ' ' >enituri din sconturi obinute '*1# >enituri din provizioane #1 %3eltuieli cu colaboratorii "*1 (esp+ubiri2 amenzi i penaliti 1# %3eltuieli cu redevenele2 locaiile de +estiune i c3iriile 9roduse finite/sold la -1.1# 1 se ntocmeasc %ontul de profit i pierdere conform N$, 1'"#.

*".!!! "!.!!! #"!.!!! 1!!.!!! #"!.!!! 5 .!!! #!.!!! #).!!! 1!.!!! 1!!.!!! -).!!! #!!.!!!

4-.9e baza informaiilor de la -- s se calculeze i s se interpreteze soldurile intermediare de +estiune precum i capacitatea de autofinanare (at?t prin metoda deductiv c?t i prin cea aditiv). Ca(+1(1( s*(d1r$(*r $)!er"ed$are de Ees!$1)e @SIGB (lei) I)d$+a!*r$ >enituri din v?nzarea mrfurilor '!' (/)%3eltuieli cu mrfurile v?ndute !' @>B MarFa +*"er+$a(< @0B 9roducia v?ndut (Rrupa '! / '!') (S)9roducia stocat ('11) (@)9roducia imobilizat (Rrupa '#) @>B Pr*d1+7$a e;er+$7$1(1$ @%B $ar&a comercial (@)9roducia e7erciiului (/)%onsumurile de la teri (Rrupa ! D !' @Rrupa 1@Rrupa #) @>B Ja(*area ad<1Ea!< @4B >aloarea adu+at (@)>enituri din subvenii de e7ploatare (Rrupa ')) (@)Alte venituri din e7ploatare (Rrupa '") (/)Impozite2 ta7e i vrsminte asimilate (Rrupa -) (/)%3eltuieli de personal i asimilate (Rrupa )) Ja(*are "!.!!! (/)1!.!!! -&.&&& 1.)!!.!!! (/)"!.!!! (@)5!.!!! @>B 0.--&.&&& )!.!!! (@)1.))!.!!! (/)'!).!!! @>B335.&&& '' .!!! (@)'"!.!!! (@)1'1.!!! (/)#!.!!! (/)* !.!!!

(/)Alte c3eltuieli de e7ploatare (Rrupa ") @>B E;+ede)!1( @de6$+$!1(B #r1! d$) e; (*a!are @-B =7cedentul (deficitul) brut din e7ploatare (@)>enituri din a&ustri de valoare ale activelor i datoriilor din e7ploatare ('*1) (/)%3eltuieli cu amortizrile2 din a&ustarea valorii activelor i provizioanelor din e7ploatare ( *1) @>B Re:1(!a!1( d$) e; (*a!are @/B >enituri financiare (Rrupa ' @'* ) (/)%3eltuieli financiare (Rrupa @ * ) @>B Re:1(!a!1( 6$)a)+$ar @5B (S).ezultat din e7ploatare (S).ezultat financiar @>B Re:1(!a!1( +1re)! 3B >enituri e7traordinare ('') (/)%3eltuieli e7traordinare ( ') @>B Re:1(!a!1( e;!ra*rd$)ar @2B (S).ezultat curent (S).ezultatul e7traordinar @>B Re:1(!a!1( #r1! @'B .ezultat brut (/)%3eltuiala cu impozitul pe profit ( 51) @>B Re:1(!a!1( )e! @0&B

(/)1*".!!! @>B54%.&&& -#.!!! (@)').!!! (/)-)!.!!! @>B455.&&& 1'!.!!! * .!!! 2-.&&& .!!! *).!!!

-/&.&&& ! ! & )"!.!!! ! -/&.&&& )"!.!!! 1"!.!!! 4&&.&&&

@0BMarFa +*"er+$a(< $ar&a comercial e7prim n mrime absolut rentabilitatea comercial a ntreprinderii. =a nu include subveniile de e7ploatare primite pentru cifra de afaceri. (eterminarea acestei mar&e pe fiecare produs i serviciu oferite de ntreprindere este mai relevant dec?t calculul ei +lobal. $ar&a comercial este influenat de politica de pre2 de viteza de rotaie a stocurilor2 de procedeele de evaluare a mrfurilor v?ndute la ieirea din +estiune (cost mediu2 ,I,N etc.).

6n e7emplul nostru mar&a comercial este pozitiv dar ea este nesemnificativ comparativ cu valoarea produciei v?ndute ceea ce semnific faptul c ntreprinderea se ocup cu v?nzarea de producie proprie mai mult dec?t de comerul cu mrfuri. @%BPr*d1+7$a e;er+$7$1(1$ 9roducia e7erciiului este un indicator care trebuie interpretat cu pruden datorit caracterului etero+en. =ste o sum de venituri realizate evaluate la pre de v?nzare (este vorba despre producia v?ndut) cu venituri latente evaluate la cost de producie (este vorba despre producia stocat i despre producia imobilizat). Acest indicator este dependent de politica comercial a ntreprinderii2 de politica de investiii2 de procedeele utilizate n evaluarea produciei v?ndute (cost mediu2 ,I,N2 etc.)2 de modul de estimare a stadiului e7ecuiei lucrrilor i serviciilor i de modul de alocare a costurilor i veniturilor aferente contractelor de prestri servicii2 etc. @4BJa(*area ad<1Ea!< >aloarea adu+at este valoarea pe care ntreprinderea o adau+ peste costul prestailor de la teri i care este destinat s asi+ure remunerarea celor implicai n acest proces de creare de valoare: salariai (c3eltuieli de personal)2 stat (c3eltuieli cu impozitele i ta7ele)2 creditori (c3eltuieli cu dob?nzile)2 acionari (dividende)2 ntreprinderea nsi (atofinanare). 6n e7emplul nostru valoarea adu+at este sensibil mai mic dec?t producia v?ndut i mar&a comercial datorit costului mare al prestaiilor e7terne. >aloarea adu+at este un indicator util n determinarea unor indicatori macroeconomici dintre care se detaeaz 9IB (9rodusul Intern Brut). @-BE;+ede)!1( #r1! d$) e; (*a!are =7cedentul (sau deficitul) brut din e7ploatare (n en+lez =BI<(A C earnin+s before interest2 ta7es2 depreciation and amortisation ) reprezint un flu7 potenial de trezorerie prin care se apreciaz n mrime absolut rentabilitatea economic a ntreprinderii. Acest indicator este relevant n analiza comparativ a rentabilitii economce ale unor ntreprinderi care acioneaz n acelai sector de activitate deoarece este independent de: politica de amortizare i de +estiune a riscurilor2 de politica de finanare2 de politica de dividend2 de politica de autofinanare i de politica fiscal aferent activitii de e7ploatare i de impozitare a profitului. 6n e7emplul nostru2 =B= este influenat de politica de subvenionare a activitii de e7ploatare (veniturile din subvenii sunt semnificative)2 de politica de personal2 de politica de investiii (c3eltuielile i veniturile ce rezult din operaiile de dezinvestire). @/BRe:1(!a!1( d$) e; (*a!are =l msoar rentabilitatea din e7ploatare a ntreprinderii n mrime absolut dar are dezavanta&ul c nu ofer informaii comparative n cazul n care ntreprinderile supuse analizei comparate utilizeaz metode diferite de amortizare a imobilizrilor i nu au acelai comportament n ceea ce privete estimarile n condiii de incertitudine. 6n e7emplul nostru aceste a&ustri sunt consistente i fac ca doar &umtate din valoarea adu+at brut s se re+seasc n =B=. @5BRe:1(!a!1( 6$)a)+$ar .ezultatul financiar cuprinde efectele financiare ale politicilor de finanare i de investiii ale ntreprinderii dar i de unele efectele financiare ale activitilor din e7ploatare (diferenele de curs valutar aferente tranzaciilor e7primate n monede strine).

6n e7emplul nostru rezultatul financiar pozitiv se apreciaz favorabil2 ntreprinderea reuind s acopere costul finanrii din tranzacii financiare astfel nc?t rezultatul din e7ploatare nu este consumat pentru acoperirea acestor costuri. @3BRe:1(!a!1( +1re)! .ezultatul curent sau rezultatul din activiti ordinare este mrimea absolut a performanei financiare a ntreprinderii realizat n condiii normale. 6n e7emplul nostru2 activitatea de e7ploatare rentabil a fcut posibil realizarea unor investiii financiare rentabile care au avut ca efect de+a&area unui rezultat financiar pozitiv. @2BRe:1(!a!1( e;!ra*rd$)ar .ezultatul e7traordinar este reprezentat de elemente care au efecte anormale asupra performanei ntreprinderii i care rezult din evenimente cu frecven destul de rar i care nu pot fi controlate de conducearea ntreprinderii. 6n +eneral analizele financiare se fac pornind de la ipoteza continuitii activitii n condiii de normalitate. %aracterul arbitrar al alocrii unor c3eltuieli n aceast cate+oria a determinat2 aa cum am vzut de&a ntr/un capitol aterior ca IA1B s interzic prezentarea separat a efectelor unor astfel de elemente. @'BRe:1(!a!1( #r1! .ezultatul brut reprezint mrimea absolut a performanei financiare a ntreprinderii neinfluenat de politica de impozitare a profitului2 de politica de divident i de politica de autofinanare. @0&BRe:1(!a!1( )e! a( e;er+$7$1(1$ .ezultatul net reprezint mrimea absolut a performanei financiare a ntreprinderii neinfluenat de politica de politica de dividend i de politica de autofinanare. 6n e7emplul nostru2 rezultatul net este pozitiv ceea ce se apreciaz favorabil. Ca a+$!a!ea de a1!*6$)a)7are @CAFB %apacitatea de autofinanare reprezint potenialul financiar de cretere economic a ntreprinderii. =a se poate determina prin dou metode: deductiv i aditiv. (lei) METODA DEDUCTIJ I)d$+a!*r$ >aloare =7cedentul brut al e7ploatrii -#.!!! (@)>enituri financiare (Rrupa ' ) 1'!.!!! (/)%3eltuieli financiare (Rrupa ) * .!!! (/)>enituri din cedarea activelor ('"*-) 5 .!!! (@)%3eltuieli din cedarea activelor ( "*-) *".!!! (/)>enituri din subvenii pentru investiii ('"*)) / (/)%3eltuiala cu impozitul pe profit ( 51) 1"!.!!! @>B CAF METODA ADITIJ I)d$+a!*r$ Ja(*are ///.&&&

.ezultatul net (@)%3eltuieli cu a&ustrile de valoare ( *) (/)>enituri din a&ustri de valoare ('*) (@)%3eltuieli din cedarea activelor ( "*-) (/)>enituri din cedarea activelor ('"*-) (/)>enituri din subvenii pentru investiii ('"*))

-!!.!!! -)!.!!! ').!!! *".!!! 5 .!!! /

@>B CAF ///.&&& 6n e7emplul nostru2 %A, este format n cea mai mare parte din profitul net (-!!.!!! lei). Aceast parte este destinat autofinanrii de cretere a ntreprinderii. .estul p?n la """.!!! lei este reprezentat de autofinanarea de meninere (a&ustri din amortizri i provizioane) a capitalului. -". N societatea A deine '! 4 din aciunile unei societi B2 care deine )! 4 din aciunile societii %: nu e7ist aciuni fr drept de vot. A B % '! 4 )! 4 %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n %. Re:*(,are8 I. Pr*+e)!aF de +*)!r*(8 S*+$e!a!ea A de7$)e d$re+! n B are un procent ma&oritar de '! 4. i $)d$re+! n % un procent de )! 42 deoarece deine asupra lui B un control e7clusiv i implicit o va controla i pe % )! 4 II. Pr*+e)!aF de $)!eres8 S*+$e!a!ea A are un procenta& de interes n B de '! 4. S*+$e!a!ea A are un procenta& de interes n % de '! 4. 7 )! 4 C #* 4. - . N societatea A deine #! 4 din aciunile unei societi B2 care deine 5! 4 din aciunile societii %: nu e7ist aciuni fr drept de vot. A B % #! 4 5! 4 %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n %. Re:*(,are8 I. Pr*+e)!aF de +*)!r*(8 1ocietatea A nu mai controleaz n mod e7clusiv societatea B2 deci procentul de control deinut d$re+! n B este #! 42 iar $)d$re+! D) & A. II. Pr*+e)!aF de $)!eres8 S*+$e!a!ea A are un procenta& de interes n % de #! 4. 7 5! 4 C 1* 4. -'.;e+turile dintre ) societi se prezint astfel: A B % ( !4 '! 4 5! 4 %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n B2 % i (. Re:*(,are8 S*+$e!a!ea A Pr*+e)!aF De +*)!r*( De $)!eres K) B8 !4 !4 -

K) C8 K) D

'! 4 5! 4

! 4 7 '! 4 C )# 4 )# 4 7 5! 4 C -'2* 4 *! 4 %

-*. ;e+turile dintre - societi se prezint astfel: '! 4 A B

1! 4 %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n %. Re:*(,are8 S*+$e!a!ea A De +*)!r*( K) B8 K) C8 D$re+! I)d$re+! r$) B T*!a( D) C '! 4 1!4 *! 4 1! 4 @ *! 4 C 5! 4 '! 4 1! 4 '! 4 7 *! 4 C " 4 1! 4 @ " 4 C 4 "! 4 % Pr*+e)!aF De $)!eres

-5. ;e+turile dintre - societi se prezint astfel: #! 4 A B

)! 4 %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n %. Re:*(,are8 S*+$e!a!ea A De +*)!r*( K) B8 K) C8 D$re+! I)d$re+! r$) B T*!a( D) C #! 4 )!4 / )! 4 #! 4 )! 4 #! 4 7 "! 4 C 1! 4 )! 4 @ 1! 4 C "! 4 #! 4 % Pr*+e)!aF De $)!eres

)!.;e+turile dintre societi se prezint astfel: *! 4 A B

-! 4 ( 5!4 %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n %. Re:*(,are8 S*+$e!a!ea A Pr*+e)!aF De +*)!r*( De $)!eres K) B8 *! 4 *! 4 K) D8 -! 4 -! 4 K) C8 I)d$re+! r$) B #! 4 *! 4 7 #! 4 C 1 4 I)d$re+! r$) D / -! 4 7 5! 4 C #' 4

T*!a( D) C

#! 4

1 4 @ #' 4 C )- 4 !4 % '" 4

)1. ;e+turile ntre societi se prezint astfel: *! 4 A B #! 4

( %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n (. Re:*(,are8 S*+$e!a!ea A De +*)!r*( K) B8 K) C8 K) D8 I)d$re+! r$) C I)d$re+! r$) B T*!a( D) D *! 4 !4 '" 4 #! 4 5" 4 Pr*+e)!aF De $)!eres *! 4 *! 4 7 ! 4 C )* 4 )* 4 7 '" 4 C - 4 *! 4 7 #! 4 C 1 4 - 4 @ 1 4 C "# 4 '! 4 % 1" 4 #! 4 ( 5! 4 %alculai procenta&ele de control i de interes pe care 1ocietatea A le are n (. Re:*(,are8 S*+$e!a!ea A K) C8 K) D8 K) E8 K) B8 D$re+! I)d$re+! r$) E I)d$re+! r$) C T*!a( D) B De +*)!r*( '! 4 #! 4 / 1" 4 / 1" 4 -! 4 Pr*+e)!aF De $)!eres '! 4 '! 4 7 #! 4 C 1) 4 5! 4 7 1) 4 C 1#2 4 1" 4 1#2 4 7 *! 4 C 1!2!* 4 '! 4 7 1" 4 C 1!2" 4 1" 4 @ 1!2!* 4 @ 1!2" 4 C -"2"* 4 =

)#. ;e+turile ntre societi se prezint astfel: 1" 4 A B *! 4

)-. ;a data de !1 ianuarie anul T:J o societate comercial nou nfiinat2 specializat n producia ciocolatei a importat un ec3ipament n valoare de "!!.!!! u.m.2 ta7e vamale ".!!! u.m.2 comision vamal "!! u.m.2 <>A pltit n vam 1.#!! u.m.2 rabat primit de la furnizor #.!!! u.m. 6n vederea ac3iziiei societatea a suportat urmtoarele costuri

suplimentare: costuri de livrare - .!!! u.m.2 costuri de instalare )5.!!! u.m.2 costuri +enerale de administraie .!!! u.m2 c3eltuieli cu reclama #!.!!! u.m2 onorariile ar3itecilor care instaleaz ec3ipamentul 1*.!!! u.m. 9erioada de instalare i montare a durat # luni2 iar pentru a aduce ec3ipamentul n condiiile de funcionare s/au efectuat costuri n valoare de )#.!!! u.m. %osturile de desc3idere a noului ec3ipament #".!!! u.m. %osturile de testare a funcionrii corecte a activului 1#.!!! u.m.2 iar ncasrile nete provenite din v?nzarea ciocolatelor produse la testarea ec3ipamentului #.!!! u.m. 6n primele ) luni2 cantitatea de ciocolat produs a fost foarte mic2 +ener?nd o pierdere iniial din e7ploatare de -!.!!! u.m. %a atare2 societatea s/a 3otr?t s introduc un nou sortiment2 costurile fiind 1-.!!! u.m.. %osturile estimate de demontarea recunoscute printr/un provizion se ridic la #".!!! u.m. %alculai conform IA1 1 costul i precizai nre+istrarea contabil le+at de ac3iziie. Re:*(,are8 9re de cumprare "!!.!!! u.m. @ <a7e vamale ".!!! u.m. @ %omision >amal "!! u.m. / .abat primit / #.!!! u.m. @ %osturi de livrare - .!!! u.m. @ %osturi de instalare )5.!!! u.m. @ Nnorariile ar3itecilor care instaleaz ec3ipamentul 1*.!!! u.m. @ %osturi necesare pentru a aduce ec3ipamentul n stare de )#.!!! u.m. funcionare @ %osturile de testare a noului ec3ipament mai puin 1!.!!! u.m. ncasrile nete provenite din v?nzarea produselor obinute (1#.!!! u.m. D #.!!! u.m.) @ %osturile estimate cu demontarea activului #".!!! u.m. C COST 524./&& 1.". 6nre+istrarea ac3iziiei: *-."!! lei %040 C -&"-.!!! lei 0/04 #".!!! lei --5 "."!!lei )). 1ocietatea A;,A 1.A. a primit pe data de 1" au+ust anul : o subvenie +uvernamental pentru ac3iziia unui activ imobilizat. 1ubvenia primit este de *! 4 din valoarea activului2 care este de 1#!.!!! lei. (urata de utilizare a activului este de cinci ani. 6ncep?nd cu luna septembrie a anului : @ #2 politica de amortizare a societii este amortizarea liniar. (in cauza nerespectrii condiiilor de acordare a subveniei2 societatea este nevoit s ramburseze la sf?ritul anului : @ # o cot de ! 4 din subvenia primit. %ontabilizai conform IA1 #! rambursarea subveniei prin prisma recunoaterii subveniei prin corectarea valorii activului subvenionat. Re:*(,are8 =valuarea subveniei de rambursat: 1ubvenia primit de societatea A;,A 1.A. reprezint *! 4 din valoarea activului: 1#!.!!! lei 7 *! 4 C 5 .!!! lei. 1ocietatea trebuie s ramburseze ! 4 din subvenia primit: 5 .!!! lei 7 ! 4 C "'. !! lei. .ambursarea subveniei implic2 din punct de vedere contabil2 anularea sumelor recunoscute n perioadele anterioare. Iniial2 societatea a recunoscut subvenia de primit n

valoare de 5 .!!! lei prin creditarea contului de active imobilizate. .ambursarea subveniei se face2 prin urmare2 prin debitarea contului de active imobilizate: "'. !! lei #1-1 C "1#1 "'. !! lei )". 6n cursul anului : o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: acord un mprumut unei filiale aflat n dificultate financiar de *"!.!!! u.m.0 ncaseaz contravaloarea mprumut obli+atar cu caracteristicile: numr de obli+aiuni 1.!!! titluri2 valoare nominal 1.1!! u.m.8titlu2 pre de rambursare 1.#!! u.m.2 pre de emisiune 5!! u.m.0 vinde titlurile de participare nainte de ac3itarea total2 pre de cesiune 5!!.!!! u.m.2 partea neeliberat )!!.!!! u.m. i le ncaseaz 0 ma&oreaz capitalul social prin noi aporturi n numerar ncasate n contul curent n condiiile: numr de aciuni 1.!!! titluri2 valoare nominal !! u.m.8titlu2 pre de emisiune *!! u.m.8titlu lei2 valoare matematic contabil 5!! u.m.8titlu0 vinde cu ncasare direct " calculatoare n valoare de #.!!!.!!! .m. acord?nd un scont de 1! 4 (e7clusiv <>A)0 pltete dob?nzi i dividende n valoare de 1.#!!.!!! u.m. din care 1!!.!!! u.m. le+ai de activitatea de e7ploatare. 6n condiiile n care nu se ine cont de <>A2 contabilizai tranzaciile i calculai flu7urile de numerar provenite din activitatea de investiii i finanare. Re:*(,are8 0. 6ncasarea contravalorii mprumutului obli+atar: 5!!.!!! u.m. "1#1 C 1 1 1.#!!.!!! u.m. -!!.!!! u.m. 1 5 %. >?nzarea titlurilor de participare pentru preul de v?nzare: "!!.!!! u.m. "1#1 C ' )1 5!!.!!! u.m. )!!.!!! u.m. # 5 4. $a&orarea capitalului social: *!!.!!! lei u.m. )" C 1!11 !!.!!! u.m. 1!)1 #!!.!!! u.m. i: *!!.!!! u.m. "1#1 C )" *!!.!!! u.m. -. >?nzarea calculatoarelor cu ncasare direct i acordarea scontului: #.!!!.!!! u.m. ) 1 C '"*#.!!!.!!! u.m. i: 1.*!!.!!! u.m. "1#1 C ) 1 #.!!!.!!! u.m. #!!.!!! u.m. ' /. ,lu7urile de numerar sunt: F(1; $),es!$7$$ / Acordarea unui / *"!.!!! u.m. mprumut filialei @6ncasri din v?nzarea @ "!!.!!! u.m. titlurilor de participare @ 6ncasri din v?nzarea @ 1.*!!.!!! u.m. calculatoarelor > F(1; $),es!$7$$ 9 0.-/&.&&& 1.". F(1; 6$)a)7are @ 6ncasarea @ 5!!.!!! u.m. mprumutului obli+atar @ 6ncasri din ma&orarea @ *!!.!!! u.m. capitalului social / 9li de dob?nzi i / 1.1!!.!!! u.m. dividende > F(1; 6$)a)7are 9 5&&.&&& 1.".

) . 6n cursul anului : o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: ncaseaz o rat scadent '!!.!!! u.m. i dob?nda aferent de -!!.!!! u.m. unui mprumut acordat n anul precedent unei filiale aflate n dificultate financiar0 ac3iziioneaz o filial de 1. !!.!!! u.m.

din care numerar dob?ndit )!!.!!! u.m.0 ac3iziioneaz " autoturisme n valoare total de #.!!!.!!! u.m. din care !!.!!! preluate n leasin+ financiar2 restul ac3itate pe loc primind un scont de " 40 pltete dob?nda anual aferent unui mprumut obli+atar emis n e7erciiul anterior cu caracteristicile: numr de obli+aiuni 1.!!!2 valoare nominal 1.!!! u.m.2 pre de rambursare 1.#!! u.m.2 pre de emisiune 1.1!! u.m.0 rata dob?nzii -! 40 ramburseaz o tran de #!! de obli+aiuni0 pltete rata anual de leasin+ financiar "!.!!! u.m. i contracteaz un credit bancare pe termen lun+ 1.)!!.!!! u.m.. 6n condiiile n care nu se ine cont de <>A2 contabilizai tranzaciile i calculai flu7urile de numerar provenite din activitatea de investiii i finanare Re:*(,are8 0. 9lata furnizorului de imobilizri i primirea scontului: 1.)!!.!!! lei u.m. )!) C ' ' '!.!!! u.m. "1#1 1.--!.!!! u.m. %. 9lata dob?nzii mprumutului obli+atar calculat la valoarea nominal: 1.!!! obli+aiuni U 1.!!! lei8obli+aiune U -! 4 C -!!.!!! lei: -!!.!!! u.m. 1 *1 C "1#1 -!!.!!! u.m. 4. .ambursarea obli+aiunilor la preul de rambursare: #!! obli+aiuni U 1.#!! lei8obli+aiune C #)!.!!! lei #)!.!!! lei u.m. 1 1 C "1#1 #)!.!!! u.m. -. ,lu7urile de numerar sunt: F(1; $),es!$7$$ F(1; 6$)a)7are @6ncasarea mprumutului @ '!!.!!! u.m. / 9li de dob?nzi / -!!.!!! u.m. acordat filialei aferente mprumutului obli+atar @6ncasarea dob?nzii @ -!!.!!! u.m. / .ambursri de / #)!.!!! u.m. aferente mprumutului mprumuturi obli+atare acordat filialei / 9li privind ac3iziia / 1.#!!.!!! u.m. / 9lata anual a ratei de / "!.!!! u.m. filialei (e7clusiv numerar) leasin+ financiar / 9li privind ac3iziia / 1.--!.!!! u.m. @ %ontractarea unui @ 1.)!!.!!! u.m. autoturismelor credit bancare pe termen lun+ > F(1; $),es!$7$$ ? 0./4&.&&& 1.". > F(1; 6$)a)7are 9 20&.&&& 1.". )'. 9e -!.1#.:2 societatea , a ac3iziionat o imobilizare corporal n urmtoarele condiii: pre de cumprare 5!.!!!.!!! u.m.2 c3eltuieli cu transportul i instalarea facturate de furnizor ).!!!.!!! u.m. 9olitica +rupului din care face parte , este de a include n costul imobilizrilor corporale c3eltuielile estimate a se an+a&a cu demontarea lor. >aloarea c3eltuielilor estimate a se an+a&a cu demontarea imobilizrii este de #".!!!.!!! u.m. )*.6n cursul e7erciiului :2 societatea , a capitalizat c3eltuieli de cercetare n valoare de #!.!!!.!!! u.m.2 acestea urm?nd s se amortizeze linear2 ncep?nd cu 1 ianuarie :@12 pe o perioad de " ani. 9olitica +rupului din care face parte , este de a considera c3eltuielile de cercetare c3eltuieli ale perioadei. )5.1ocietatea , deine construcii ac3iziionate la un cost de !! mii u.m. i amortizate pentru suma de 1"! mii u.m.

9olitica +rupului din care face parte , este de evalua cldirile la o valoare reevaluat. >aloarea &ust a construciilor determinat de e7peri la -1.1#.: este de '" mii de lei. "!.9entru amortizarea unei cate+orii de utila&e2 filiala , utilizeaz metoda de amortizare de+resiv2 n timp ce politica +rupului este de a amortiza aceste bunuri n mod linear. ,iliala ac3iziionase astfel de utila&e2 la 1.!1.:2 la un cost de ac3iziie de -!!.!!!.!!! u.m. %onducerea ei estimase o valoare rezidual nul i o durat de utilitate de " ani (norm de amortizare linear C #!42 norm de amortizare de+resiv C -!4). "1.1ocietatea , deine un utila& ac3iziionat la nceputul e7erciiului :2 la un cost de '!!.!!!.!!! u.m.. (urata de utilitate a fost estimat n momentul ac3iziiei la 1!.!!! de ore de funcionare. 6n cursul e7erciiului :2 utila&ul a funcionat 1.!!! de ore. 9olitica +rupului din care face parte , este aceea de a aplica prevederile normei IA1 - . ;a sf?ritul e7erciiului :2 e7ist indicii c utila&ul s/a depreciat. $ana+erii estimeaz c2 n fiecare dintre urmtorii ) ani2 utila&ul va funciona c?te #.#"! de ore. :umrul de produse realizate va fi de ) buci pe or. ,lu7urile de trezorerie nete2 pe care le va obine ntreprinderea din v?nzarea unui produs2 sunt estimate la 1".!!! u.m.8buc. .ata la care se actualizeaz flu7urile de trezorerie este de 1!4. 9resupunem c e7ist o pia activ pe care utila&ul poate fi tranzacionat. 9reul de v?nzare ar fi de 1!.!!!.!!! u.m.2 iar c3eltuielile determinate de ieire ar fi de 1!.!!!.!!! u.m. "#.1ocietatea , deine un teren cumprat n e7erciiul :/)2 la un cost de -5!.!!!.!!! u.m. <erenul a fost reevaluat2 n e7erciiul :/#2 la ")!.!!!.!!! u.m. 6ntre timp (din :/# p?n n prezent)2 rezerva din reevaluare contabilizat nu a suportat nici o modificare. 9olitica +rupului din care face parte , este aceea de a aplica prevederile normei IA1 - . ;a sf?ritul e7erciiului :2 e7ist indicii c terenul s/a depreciat. >aloarea real a terenului2 considerat a fi e+al cu valoarea recuperabil2 este de -"!.!!!.!!! u.m. "-. 1ocietatea , i evalueaz stocurile la ieire prin metoda ;I,N. 9olitica +rupului din care face parte , este de a utiliza metoda ,I,N ;a sf?ritul e7erciiului :2 n situaiile financiare individuale ale societii , stocul de mrfuri este evaluat la #"!.!!!.!!! u.m. (ac s/ar fi utilizat metoda ,I,N2 acelai stoc ar fi avut o valoare de ##!.!!!.!!! u.m. "). 1ocietatea , are ca obiect de activitate v?nzarea de mrfuri. ;a -1.1#.:2 ea deine n stoc urmtoarele articole: Articole $rfuri $1 $rfuri $# $rfuri $$rfuri $) <otal %ost de ac3iziie (n u.m.) 1!!.!!! 5!.!!! -!!.!!! "!.!!! ")!.!!!

9olitica +rupului din care face parte , este de a evalua stocurile la inventar la minimul dintre cost i valoarea net de realizare. 6n bilanul individual al societii , stocurile sunt evaluate la ")!.!!! u.m. >aloarea net de realizare a fost stabilit de un evaluator profesionist: )

Articole $rfuri $1 $rfuri $# $rfuri $$rfuri $) <otal

>aloare net de realizare (n u.m.) 5".!!! 5-.!!! -1!.!!! ) .!!! ")).!!!

"".;a nceputul e7erciiului :/12 societatea , a demarat construirea unui depozit pentru nevoi proprii. $ana+erii au decis capitalizarea dob?nzilor +enerate de mprumuturile relative la aceast construcie. (ob?nzile n cauz au fost de: #.*!! u.m.2 n e7erciiul :/12 i -.!!! u.m.2 n e7erciiul :. 9olitica +rupului din care face parte , este de a considera dob?nzile c3eltuieli ale perioadei. " . ;a -!.! .:2 societatea , a ac3iziionat un utila& n valoare de #!!.!!! u.m. Vtila&ul a fost subvenionat n proporie de *!4. 6n contabilitatea sa individual2 societatea , a amortizat utila&ul conform re+lementrilor fiscale n vi+oare: metoda linear2 durata de amortizare " ani. 1ubvenia pentru investiii a fost recunoscut iniial la venituri n avans i a fost virat la veniturile e7erciiului curent n acelai ritm cu amortizarea utila&ului. 9olitica +rupului din care face parte , este de a amortiza linear aceast cate+orie de utila&e2 pe ) ani. "'. 1e cunosc urmtoarele informaii din bilanul societii A;,A la -1.1#.: (n lei): mrfuri "!.!!!0 rezerve 1.!!!0 provizioane pentru deprecierea mrfurilor ".!!!0 clieni )!.!!!0 titluri de participare -.!!! (din care disponibile pentru v?nzare n anul urmtor "!!)0 titluri de plasament #!.!!! (din care titluri n valoare de 1!.!!! lei sunt utilizate drept +aranie pentru un credit primit cu o scaden de - ani)0 acreditive #.!!!0 c3eltuieli n avans *.!!! (din care an+a&ate ntr/o perioad mai mare de 1 an .!!! lei)0 licene ".!!!0 cifra de afaceri #!!.!!!0 venituri n avans -.!!! (din care an+a&ate ntr/o perioad mai mare de 1 an2 #.!!! lei )0 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli "!.!!! (din care2 cu scadena foarte probabil n anul urmtor #!.!!!)0 credite primite de la bnci pe termen lun+ #!.!!! (din care cu scadena n anul urmtor -.!!! lei)0 furnizori )!.!!! (din care cu scadena mai mare de un an -.!!!)0 conturi la bnci -!.!!!0 credite primite pe termen scurt 5.!!! (din care2 pentru un credit de -.!!! lei s/a am?nat scadena cu # ani iar decizia a fost luat naintea nc3iderii e7erciiului financiar)0 salarii datorate '!.!!!. (eterminai valoarea activelor curente i a datoriilor necurente conform modelului L1ituaiei poziiei financiareL din IA1 1 T9rezentarea situaiilor financiareJ. "*. 1e cunosc urmtoarele informaii (n lei): ec3ipamente te3nolo+ice 1!.!!!0 cifra de afaceri 1!!.!!!0 titluri de participare -!.!!!0 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli -!.!!! (din care cu scadena foarte probabil n anul urmtor 1!.!!!)0 mprumut din emisiunea de obli+aiuni "!.!!! (din care partea cu scadena n anul urmtor 1!.!!!)0 provizioane pentru deprecierea terenurilor i construciilor #!.!!!0 amortizarea ec3ipamentelor te3nolo+ice #.!!!0 mprumuturi acordate pe termen scurt -".!!!2 subvenii pentru investiii 1!.!!! (din care '.!!! lei vor fi reluate la venituri ntr/o perioad mai mare de 1 an)0 fond comercial ac3iziionat #!.!!!0 c3eltuieli de dezvoltare ".!!! (este )

foarte puin probabil obinerea de avanta&e economice)0 terenuri i construcii '!.!!!0 c3eltuieli n avans #!.!!! (din care an+a&ate ntr/o perioad mai mare de 1 an2 ".!!!)0 furnizori )!.!!! (din care cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an 1*..!!! lei)0 <>A de plat #.!!!. (eterminai valoarea activelor necurente i a datoriilor curente conform modelului L1ituaiei poziiei financiareL din IA1 1 T9rezentarea situaiilor financiareJ.

"5.1e dau urmtoarele informaii (n lei) la -1.1#.:: mrfuri #!!.!!!0 fond comercial ac3iziionat ".!!!.!!!0 provizion pentru deprecierea fondului comercial #!!.!!!0 terenuri deinute n vederea utilizrii 1.!!!.!!!0 terenuri deinute n vederea v?nzrii n anul urmtor (acestea au fost cumprate la costul de -!!.!!! iar valoarea &ust minus costurile de cesiune la -1.1#.: a fost estimat la #"!.!!!)0 active financiare deinute n vederea tranzacionrii pe termen scurt )!!.!!!0 active financiare disponibile pentru v?nzare evaluate la valoarea &ust de *!!.!!! (din care titluri n valoare de -!!.!!! vor fi v?ndute n anul urmtor)0 construcii #.!!!.!!!0 impozite am?nate )!!.!!!0 amortizarea construciilor #!!.!!!0 furnizori ).!!!.!!! (din care cu scadena ntr/o perioad mai mic de un an -."!!.!!!)0 c3eltuieli de constituire 1!!.!!!0 c3eltuieli de dezvoltare (este probabil obinerea de avanta&e economice viitoare) '!.!!!0 datorii salariale i sociale .!!!.!!!0 clieni -.!!!.!!! (din care 1.!!!.!!! cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an)0 conturi la bnci -.)!!.!!!0 credite primite pe termen scurt !!.!!! (din care2 pentru un credit de #!!.!!! s/a prelun+it scadena cu doi ani iar acordul cu banca a fost semnat dup data de nc3idere i nainte de data la care situaiile financiare sunt autorizate pentru prezentare)0 impozit pe profit e7i+ibil #!!.!!!0 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli "!!.!!! (din care2 foarte probabil cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an #!!.!!!)0 venituri n avans an+a&ate n contul anului urmtor "!.!!!2 cifra de afaceri #!.!!!.!!! (din care aferent produciei cu ciclu lun+ de fabricaie 1!.!!!.!!!). S< se $de)!$6$+e +are d$)!re e(e"e)!e(e de "a$ s1s s1)! a+!$,e )e+1re)!e C$ +are s1)! da!*r$$ +1re)!e +*)6*r" "*de(1(1$ LS$!1a7$e$ *:$7$e$ 6$)a)+$areL d$) IAS 0 MPre:e)!area s$!1a7$$(*r 6$)a)+$areN.

Re:*(,are8 A+!$,e )e+1re)!e


<erenuri deinute n vederea utilizrii %onstrucii (valoare net) ,ond comercial ac3iziionat (valoare net) %3eltuieli de dezvoltare Active financiare dsponibile pentru v?nzare <otal

Da!*r$$ +1re)!e
1.!!!.!!! %redite pe termen !!.!!! scurt 1.*!!.!!! ,urnizori2 din care cu ).!!!.!!! 1cadena mai mare de 1 an "!!.!!! ).*!!.!!! 9rovizioane pe -!!.!!! termen scurt '!.!!! Impozit pe profit #!!.!!! e7i+ibil "!!.!!! >enituri n avans pe "!.!!! termen scurt *.1'!.!!! <otal 11.1"!.!!!

5&. 1e dau urmtoarele informaii (n lei) la -1.1#.:: materii prime #!!.!!!0 fond comercial
ac3iziionat -.!!!.!!!0 terenuri deinute n vederea utilizrii 1.!!!.!!!0 terenuri deinute n )

vederea v?nzrii n anul urmtor (acestea au fost cumprate la costul de "!!.!!! iar valoarea &ust minus costurile de cesiune la -1.1#.: a fost estimat la -"!.!!!)0 active financiare deinute n vederea tranzacionrii pe termen scurt )!!.!!!0 active financiare disponibile pentru v?nzare evaluate la valoarea &ust de !!.!!! (din care titluri n valoare de -!!.!!! vor fi v?ndute n anul urmtor)0 construcii -.!!!.!!!0 impozite am?nate )!!.!!!0 amortizarea construciilor #!!.!!!0 furnizori .!!!.!!! (din care cu scadena ntr/o perioad mai mic de un an -."!!.!!!)0 c3eltuieli de cercetare 1!!.!!!0 datorii salariale i sociale .!!!.!!!0 clieni -.!!!.!!! (din care 1.!!!.!!! cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an)0 mprumuturi acordate pe termen lun+ #.!!!.!!! (din care cu scadena n anul urmtor )!!.!!!)0 conturi la bnci -.)!!.!!!0 credite primite pe termen scurt !!.!!! (din care2 pentru un credit de #!!.!!! s/a prelun+it scadena cu doi ani iar acordul cu banca a fost semnat nainte de data de nc3idere)0 impozit pe profit e7i+ibil -!!.!!!0 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli !!.!!! (din care2 foarte probabil cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an 1!!.!!!)0 venituri n avans 1"!.!!! (din care an+a&ate n contul anului urmtor "!.!!!)2 cifra de afaceri #!.!!!.!!! (din care aferent produciei cu ciclu lun+ de fabricaie 1!.!!!.!!!). S< se $de)!$6$+e +are d$)!re e(e"e)!e(e de "a$ s1s s1)! a+!$,e +1re)!e C$ +are s1)! da!*r$$ )e+1re)!e +*)6*r" "*de(1(1$ LS$!1a7$e$ *:$7$e$ 6$)a)+$areL d$) IAS 0 MPre:e)!area s$!1a7$$(*r 6$)a)+$areN.

Re:*(,are8 A+!$,e +1re)!e


$aterii prime <erenuri deinute n vederea v?nzrii n anul urmtor %lieni Active financiare deinute n vederea tranzacionrii pe termen scurt Active financiare disponibile pentru v?nzare 6mprumuturi acordate pe termen lun+ cu scadena n anul urmtor %onturi la bnci <otal

Da!*r$$ )e+1re)!e
#!!.!!! %redite pe lun+ -"!.!!! 9rovizioane termen lun+ termen pe #!!.!!! 1!!.!!! )!!.!!! 1!!.!!!

-.!!!.!!! Impozite am?nate )!!.!!! >enituri n avans pe termen lun+ -!!.!!! )!!.!!! -.)!!.!!! *.1'!.!!! <otal

11.1"!.!!!

50. Se da1 1r"<!*are(e $)6*r"a7$$ d$s *)$#$(e (a 40.0%.N des re e)!$!a!ea ALFA S.A. @D) (e$B8 <erenuri deinute n vederea utilizrii (evaluate la cost) 1!!.!!! %ifra de afaceri obinut din v?nzarea produciei cu ciclu lun+ 1.!!!.!!! de fabricaie ,urnizori i alte datorii de e7ploatare (din care cu scadena ntr/ )!!.!!! o perioad mai mare de 1 an 1!!.!!!)

Active financiare disponibile pentru v?nzare evaluate la )!.!!! valoarea &ust (v?nzarea va avea loc ntr/o perioad mai mare de 1 an) $rfuri *!.!!! %onstrucii i ec3ipamente deinute n vederea utilizrii -!!.!!! (evaluate la cost) %lieni i alte creane de e7ploatare "!!.!!! 6mprumuturi acordate pe termen scurt (din care pentru un credit -!!.!!! de 1!!.!!! s/a am?nat scadena cu - ani iar acordul a fost nc3eiat dup data de nc3idere i nainte ca situaiile financiare s fie autorizate pentru prezentare) ,ond comercial ac3iziionat (pozitiv) "!!.!!! 9rovizioane pentru riscuri i c3eltuieli (din care cu scadena *!.!!! foarte probabil ntr/o perioad mai mare de 1 an -!.!!! ) %redite primie de la bnci pe termen lun+ (din care cu scadena !!.!!! n anul urmtor #!!.!!!) %3eltuieli de constituire !.!!! A&ustri pentu deprecierea terenurilor deinute n vederea #!.!!! utilizrii %3eltuieli cu mrfurile v?ndute 1#!.!!! 9rime de emisiune -!.!!! Amortizarea construciilor i ec3ipamentelor 1-!.!!! >enituri n avans (din care an+a&ate pe termen lun+ !.!!!) '!.!!! %3eltuieli n avans (din care an+a&ate pe termen lun+ -!.!!!) )!.!!! <erenuri deinute n vederea v?nzrii (este foarte probabil "!.!!! v?nzarea n anul urmtor) S< se $de)!$6$+e +are d$)!re e(e"e)!e(e de "a$ s1s s1)! a+!$,e )e+1re)!e C$ +are s1)! da!*r$$ +1re)!e +*)6*r" "*de(1(1$ LS$!1a7$e$ *:$7$e$ 6$)a)+$areL d$) IAS 0 MPre:e)!area s$!1a7$$(*r 6$)a)+$areN.

Re:*(,are8 A+!$,e )e+1re)!e


<erenuri deinute n vederea utilizrii (valoare net) %onstrucii i ec3ipamente (valoare net) ,ond comercial ac3iziionat Active financiare dsponibile pentru v?nzare %3eltuieli n avans an+a&ate pe termen lun+ <otal

Da!*r$$ +1re)!e
*!.!!! 9artea curent a creditelor primite pe termen lun+ 1'!.!!! ,urnizori i alte datorii din e7ploatare2 din care cu scadena mai mare de 1 an "!!.!!! 9rovizioane pe termen scurt 1!!.!!! >enituri n avans pe termen scurt -!.!!! **!.!!! <otal #!!.!!! )!!.!!! 1!!.!!! "!.!!! 1!.!!!

!.!!!

5%.Se da1 1r"<!*are(e $)6*r"a7$$ d$s *)$#$(e (a 40.0%.N des re e)!$!a!ea ALFA S.A. @D) (e$B8 %lieni 1.!!!.!!! :umr de salariai ce lucreaz pentru realizarea produciei cu #.!!! ciclu scurt de fabricaie Active financiare disponibile pentru v?nzare (din care -!!.!!! disponibile pentru v?nzare ntr/o perioad mai mare de 1 an #!!.!!!) 9rovizioane pentru liti+ii (din care cu scadena foarte probabil 1 !.!!! ntr/o perioad mai mare de 1 an 1!!.!!!) %onstrucii deinute n vederea v?nzrii n anul urmtor 1#!.!!! ;ic3iditi i ec3ivalente de lic3iditi -.!!!.!!! A&ustri pentru deprecierea valorii creanelor clieni 1!!.!!! %3eltuieli n avans (din care an+a&ate ntr/o perioad mai mare #!!.!!! de 1 an *!.!!!) %3eltuieli de cercetare ce vor fi an+a&ate n anul urmtor 1!!.!!! 6mprumuturi acordate unei entiti afiliate ntr/o perioad mai #.!!!.!!! mic de 1 an (din care pentru un mprumut de "!!.!!! lei a fost prelun+it scadena cu # ani iar acordul a fost semnat nainte de data de nc3idere a e7erciiului financiar) %redite primite pe termen lun+ (din care cu scadena n anul #.)!!.!!! urmtor )!!.!!!) $rfuri )!!.!!! 6mprumuturi din emisiunea de obli+aiuni (rambursabile n rate "!.!!! constante anuale ntr/o perioad de " ani) >enituri n avans (din care an+a&ate ntr/o perioad mai mare #)!.!!! de 1 an #!!.!!!) Active financiare deinute n vederea tranzacionrii 1"!.!!! Impozite am?nate *!.!!! A&ustri pentru deprecierea valorii mrfurilor #!.!!! S< se $de)!$6$+e +are d$)!re e(e"e)!e(e de "a$ s1s s1)! a+!$,e +1re)!e C$ +are s1)! da!*r$$ )e+1re)!e +*)6*r" "*de(1(1$ LS$!1a7$e$ *:$7$e$ 6$)a)+$areL d$) IAS 0 MPre:e)!area s$!1a7$$(*r 6$)a)+$areN.

Re:*(,are8 A+!$,e +1re)!e


$rfuri (valare net) %onstrucii deinute n vederea v?nzrii n anul urmtor %lieni (valoare net) Active financiare deinute n vederea tranzacionrii pe termen scurt Active financiare disponibile pentru v?nzare

Da!*r$$ )e+1re)!e
-*!.!!! %redite pe termen lun+ 1#!.!!! 6mprumuturi din emisiunea de obli+aiuni 5!!.!!! 9rovizioane pentru liti+ii 1"!.!!! Impozite am?nate 1!.!!! >enituri n avans pe termen lun+ #.!!!.!!! )!.!!! 1!!.!!! *!.!!! #!!.!!!

6mprumuturi acordate unei entiti afiliate ;ic3iditi i ec3ivalente de lic3iditi %3eltuieli n avans <otal

1."!!.!!! -.!!!.!!! 1#!.!!! .#'!.!!! <otal #.)#!.!!!

54.1e dau urmtoarele elemente (n lei): $aterii prime !!.!!!0 furnizori )!!.!!! (din care cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an 1!!.!!!)0 provizioane pentru deprecierea materiilor prime #!.!!!0 clieni #.!!!.!!!0 credite primite de la bnci 1.!!!.!!! (din care cu scadena mai mare de un an #!!.!!!)0 <>A de plat 1!!.!!!0 debitori diveri "!.!!!0 clieni creditori cu scadena n anul urmtor 5!.!!!0 provizioane pentru deprecierea creanelor clieni #!!.!!!0 datorii salariale i sociale )!!.!!!0 conturi la bnci #.!!!.!!!0 venituri n avans #!!.!!! (din care subvenii pentru investiii 1-!.!!!)0 c3eltuieli n avans "!.!!!0 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli 5!.!!!0 investiii financiare pe termen scurt #!!.!!!0 cifra de afaceri #.!!!.!!! (din care obinut din producia cu ciclu lun+ de fabricaie #!!.!!!). Se +ere s< se +a(+1(e:e 6*)d1( de r1("e)! re:e)!a! +a $)d$+a!*r (a *:$7$a E D) #$(a)71( OMFP 03/%I%&&/ @A+!$,e +$r+1(a)!e )e!e res e+!$, da!*r$$ +1re)!e )e!eB. Re:*(,are8 A+!$,e +$r+1(a)!e B COe(!1$e($ D) a,a)s C Da!*r$$ +1 s+ade)7< "a$ "$+< de 0 a) D Je)$!1r$ D) a,a)s @IB e;+(1s$, s1#,e)7$$(e e)!r1 $),es!$7$$
'!.!!!

$aterii prime %lieni (ebitori diveri

"*!.!!! 1.*!!.!!! "!.!!!

"!.!!!

%redite bancare ,urnizori <>A de plat %lieni creditori (atorii salariale i sociale

*!!.!!! -!!.!!! 1!!.!!! 5!.!!! )!!.!!!! 1. 5!.!!!

Investiii financiare pe termen scurt #!!.!!! %onturi la bnci #.!!!.!!! <otal ). -!.!!! "!.!!!

'!.!!!

F*)d de r1("e)! > B9C?D?I @e;+(1s$, s1#,e)7$$(e e)!r1 $),es!$7$$B > -.54&.&& 9 /&.&&& P 0.5'&.&&& P 3&.&&& > %.'%&.&&& (e$ ). 1e dau urmtoarele elemente (n lei): %apital social #.!!!.!!!0 terenuri #!!.!!!0 rezerve #!!.!!!0 cldiri '!!.!!!0 amortizarea cldirilor #!!.!!!0 rezultat reportat )!!.!!!0 licene 1!!.!!!0 c3eltuieli cu amortizarea cldirilor i ec3ipamentelor 1"!.!!!0 titluri de participare -!!.!!!0 provizioane pentru deprecierea terenurilor "!.!!!0 venituri din dob?nzi -!.!!!0 ec3ipamente te3nolo+ice !!.!!!0 amortizarea ec3ipamentelor te3nolo+ice 1!!.!!!0 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli -!!.!!!0 credite primite de la bnci *!!.!!! (din care cu scadena mai mare de 1 an !!.!!!)2 subvenii pentru investiii primite pentru ac3iziia ec3ipamentelor te3nolo+ice #!!.!!!0

S< se +a(+1(e:e +a $!a(1r$(e er"a)e)!e re:e)!a!e (a $)d$+a!*r1( F d$) #$(a)71( OMFP 03/%I%&&/ @sa1 !*!a( a+!$,e "$)1s da!*r$$ +1re)!eB. Re:*(,are8 %apitluri permanente C %apialuri proprii @ (atorii cu scadena mai mare de 1 an @ 9rovizioane pentru riscuri i c3eltuieli %apitalurile proprii C %apital social @ .ezerve @ .ezultat reportat C #.!!!.!!! @ #!!.!!! @ )!!.!!! C #. !!.!!! lei (atorii cu sdadena mai mare de 1 an C %redit bancar C !!.!!! lei 9rovizioane pentru riscuri i c3eltuieli C -!!.!!! lei %apitaluri permanente C #. !!.!!! @ !!.!!! @ -!!.!!! C -."!!.!!! lei ".1e cunosc urmtoarele informaii (n lei): produse finite "!!.!!!0 rezerve 1!.!!!0 provizioane pentru deprecierea produselor finite "!.!!!0 clieni )!!.!!!0 titluri de participare -!!.!!! (din care titluri n valoare de 1!!.!!! vor fi v?ndute n anul urmtor)0 titluri de plasament #!!.!!!0 efecte comerciale de plat #!.!!!0 c3eltuieli n avans *!.!!!0 avansuri pltite furnizorilor -!.!!!0 licene "!.!!!0 c3eltuieli cu materiile prime 1!!.!!!0 venituri n avans -!.!!!2 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli "!!.!!!0 credite primite de la bnci pe termen lun+ #!!.!!! (din care cu scadena n anul urmtor -!.!!! lei)0 credite primite pe termen scurt 5!.!!! (din care2 pentru un credit de -!.!!! lei s/a am?nat scadena cu # ani)0 salarii datorate '!!.!!!2 clieni creditori !.!!!0 furnizori 1.!!!.!!! (din care cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an #!!.!!! lei). De!er"$)a7$ ,a(*area a+!$,e(*r +$r+1(a)!e C$ a da!*r$$(*r +1 s+ade)7a "a$ "are de 0 a) +*)6*r" "*de(1(1$ de #$(a)7 OMFP 03/%I%&&/.

Re:*(,are8 A+!$,e +$r+1(a)!e


9roduse finite (valoare net) Avansuri pltite furnizorilor <itluri de plasament %3eltuieli n avans <otal

Da!*r$$ +1 s+ade)7< "a$ "are de 0 a)


)"!.!!! %redite pe termen lun+ -!.!!! ,urnizori #!!.!!! *!.!!! 1.1 !.!!! <otal 1'!.!!!@ -!.!!!C #!!.!!! #!!.!!!

)!!.!!!

.1e cunosc urmtoarele informaii (n lei): ec3ipamente te3nolo+ice 1!!.!!!0 titluri de participare -!!.!!! (din care titluri n valoare de #!!.!!! lei vor fi v?ndute n anul urmtor)0 provizioane pentru riscuri i c3eltuieli -!!.!!!0 mprumut din emisiunea de obli+aiuni "!!.!!! (din care cu scadena mai mare de un an )"!.!!! lei)2 provizioane pentru deprecierea terenurilor #!!.!!!0 cifra de afaceri 1.!!!.!!!0 amortizarea ec3ipamentelor te3nolo+ice #!.!!!0 mprumuturi acordate pe termen scurt -"!.!!! (din care pentru un mprumut n valoare de 1!!.!!! lei s/a am?nat scadena cu # ani)2 subvenii pentru investiii 1!!.!!!0 fond comercial ac3iziionat #!!.!!!0 c3eltuieli de dezvoltare "!.!!!0 terenuri '!!.!!!0 c3eltuieli n avans #!!.!!!0 furnizori )!!.!!! (din care cu scadena ntr/o perioad mai mare de 1 an 1*!.!!! lei)0 <>A de plat #!.!!!. "

De!er"$)a7$ ,a(*area a+!$,e(*r $"*#$($:a!e C$ a da!*r$$(*r +1 s+ade)7< "a$ "$+< de 0 a) +*)6*r" "*de(1(1$ de #$(a)7 OMFP 03/%I%&&/.

A+!$,e $"*#$($:a!e
%3eltuieli de dezvoltare ,ond comercial ac3iziionat <erenuri (valoare net) =c3ipamente (valoare net) <itluri de participare 6mprumuturi acordate cu scadena mai mare de 1 an <otal

Da!*r$$ +1 s+ade)7< "a$ "$+< de 0 a)


"!.!!! 6mprumut emisiunea obli+aiuni #!!.!!! ,urnizori "!!.!!! <>A de plat *!.!!! -!!.!!! 1!!.!!! din de "!.!!! ##!.!!! #!.!!!

1.#-!.!!! <otal

#5!.!!!

53.Se da1 1r"<!*are(e $)6*r"a7$$ d$s *)$#$(e (a 40.0%.N des re e)!$!a!ea ALFA S.A. @D) (e$B8 >enituri din v?nzarea mrfurilor >enituri din v?nzarea produselor finite %3eltuieli n avans %3eltuieli cu dob?nzile >ariaia stocurilor %3eltuieli cu mrfurile v?ndute >enituri din prestri de servicii %ostul v?nzrilor 1ubvenii pentru investiii %3eltuieli cu impozitul pe profitul obinut din activiti curente >enituri din diferene de curs valutar 9ierderi din v?nzarea de active financiare deinute n vederea tranzacionrii %3eltuieli administrative %3eltueli cu impozitul pe profit obinut din activiti abandonate (discontinue) >enituri din dob?nzi i dividende %3eltuieli cu consumurile materiale %3eltuieli de personal %?ti+uri din cedarea activelor imobilizate %?ti+uri din abandonuri de activiti %3eltuieli cu amortizrile i deprecierea activelor #!!.!!! 1!!!.!!! #!.!!! 1!!.!!! -!!.!!! 1#!.!!! !!.!!! '#!.!!! 1!!.!!! 1#!.!!! *!.!!! -!!.!!! #*!.!!! )!.!!! 1 !.!!! -!!.!!! )!!.!!! #!!.!!! #)!.!!! #!!.!!!

Se +ere s< se re:$)!e LPr*6$!1( sa1 $erderea e;er+$7$1(1$L C!$$)d +< e)!$!a!ea de($"$!ea:< +Oe(1$e($(e d$) e; (*a!are d1 < )a!1r< +*)6*r" reE1($(*r re,<:1!e de )*r"a IAS 0.

"

52.Se da1 1r"<!*are(e $)6*r"a7$$ d$s *)$#$(e (a 40.0%.N des re e)!$!a!ea ALFA S.A. @D) (e$B8 >enituri din dob?nzi #!!.!!! %ostul bunurilor v?ndute 1.*!!.!!! >enituri din producia de imobilizri corporale *!!.!!! %3eltuieli cu diferenele de curs valutar "!.!!! 9ierderi din abandonuri de activiti 1!!.!!! >enituri din servicii prestate #.!!!.!!! %3eltuieli cu consumurile materiale )!!.!!! %3eltuieli n avans #!.!!! 9ierderi din cedarea activelor financiare deinute n vederea 1!.!!! tranzacionrii >enituri din v?nzarea mrfurilor 1.!!!.!!! %3eltuieli de desfacere -!!.!!! %3eltuieli cu dob?nzile 5!.!!! %3eltuieli administrative 1"!.!!! %3eltuieli de personal "!!.!!! %?ti+uri din cesiunea imobilizrilor corporale #"!.!!! %3eltuieli de dezvoltare (este foarte probabil obinerea de "!!.!!! avanta&e economice viitoare) %3eltuieli cu impozitul pe profitul obinut din activiti continue 1!!.!!! Se +ere s< se re:$)!e LPr*6$!1( sa1 $erderea e;er+$7$1(1$L C!$$)d +< e)!$!a!ea de($"$!ea:< +Oe(1$e($(e d$) e; (*a!are d1 < 61)+7$$ +*)6*r" reE1($(*r re,<:1!e de )*r"a IAS 0. E;er+$7$1( 0%8 Re:*(,are :/1 : >enituri (1) -.#!!.!!! %ostul v?nzrilor(#) (1.*!!.!!!) 9rofit brut 1.)!!.!!! Alte venituri (-) %osturile de distribuie ()) %3eltuieli administrative (") Alte c3eltuieli ( ) %osturile finanrii (') 9rofitul naintea impozitrii %3eltuieli privind impozitul pe profit 9rofit sau pierdere din activiti continue 9ierdere din activiti discontinue (*) 9rofitul e7erciiului (1)din care: /veniri din v?nzarea mrfurilor 1.!!!.!!! lei0 /venituri din servicii prestate #.!!!.!!! lei0 /venituri din dob?nzi #!!.!!! lei0 5. S< se de!er"$)e ,a(*area !*!a(< a ,e)$!1r$(*r d$) e; (*a!are C$ a +Oe(!1$e($(*r 6$)a)+$are +*)6*r" "*de(1(1$ de C*)! de r*6$! C$ $erdere OMFP 03/%I%&&/8

"

>enituri din v?nzarea mrfurilor !!.!!!2 c3eltuieli din diferene de curs valutar "!.!!!2 venituri din producia imobilizat #!!.!!!2 subvenii pentru investiii #!!.!!!2 variaia stocurilor -!!.!!!2 c3eltuieli n avans )!.!!!0 venituri din v?nzarea de imobilizri corporale 1!!.!!!2 venituri din subvenii de e7ploatare aferente materiilor prime #!!.!!!2 c3eltuieli cu cedarea imobilizrilor financiare "!.!!!0 venituri din desp+ubiri #!.!!!2 venituri din subvenii pentru investiii #!.!!!2 c3eltuieli cu dob?nzile 1!!.!!!. 3&.S< se de!er"$)e ,a(*area !*!a(< a +Oe(!1$e($(*r d$) e; (*a!are C$ a ,e)$!1r$(*r 6$)a)+$are +*)6*r" "*de(1(1$ de C*)! de r*6$! C$ $erdere OMFP 03/%I%&&/ @D) (e$B: %3eltuieli cu materiile prime -!!.!!!2 venituri din dob?nzi *!.!!!2 c3eltuieli cu ener+ia 1!!.!!!2 c3eltuieli cu serviciile primite de la teri #!!.!!!2 cifra de afaceri "!!.!!!0 venituri n avans !.!!!0 venituri din diferene de curs valutar )!.!!!2 c3eltuieli cu salariile i asimilate "!!.!!!2 c3eltuieli cu amortizarea imobilizrilor )!!.!!!2 c3eltuieli de n avans #!!.!!!2 c3eltuieli cu provizioanele pentru deprecierea materiilor prime 1!!.!!!2 venituri din cedarea imobilizrilor financiare !.!!!2 c3eltuieli din provizioane pentru deprecierea terenurilor #!.!!!2 c3eltuieli cu c3iriile "!.!!!2 venituri din subvenii de e7ploatare aferente salariilor #!!.!!!.

"