Sunteți pe pagina 1din 6

EDUCATIA PERMANENTA

Fiind un fenomen social si societatea fiind supusa unei permanente deveniri, fiinta umana este si ea supusa aceluiasi proces de educatie pe tot parcursul vietii.Educatia permanenta este dependenta de educatia formala pentru ca omul are nevoie de o pregatire realizatain scoala pentru a invata sa invete ! "#iectivele educatiei permanente nu pot fi disociate de cele ale educatieirealizate in general$ de cele ale educatiei scolare, in primul rand;principiul educatiei permanente trebuie pus inrelatie directa cu produsul individual si social. Educatia ca activitate complexa, incepe din primul an de viata sise continua pe tot parcursul vietii prin cele trei forme: educatia formala, informala si nonformala. De aicirezulta caracterul permanent al educatiei. Educatia nu trebuie si nu poate sa se rezume la ceea ce ofera scoalade toate gradele, oricat de elevata ar fi ea. Educatia trebuie sa continuie concomitent cu scoala, exercitata de altifactori educativi (familia, mass media) cat si dupa absolvirea scolii si facultatii, sa continuie tot timpul si toataviata. Printre conditiile care au impus acest principiu %n practica educationala actuala sunt&a) evolutia stiintifica si te'nologica din a doua (umatate a secolului ))$ care a dus la *e+plozia* cunoasterii$concomitent cu fenomenul de perisa#ilitate rapida a cunostintelor!,olumul de cunostinte capatat de individ %n scoala nu-i poate slu(i eficient toata viata$ el fiind o#ligat ca la la scurt timp dupa terminarea studiilor prin o#ligatiile profesionale$sociale si culturale sa deprinda priceperi si %nvataturi noi $ %n acord cu noile date ale stiintei si te'nicii.b) noile mutatii din viata economico-socialt$ politica si culturala $ care au dus la sc'im#area %n mare masura a statului economic si social al oamenilor prin trecerea %n sectorul secundar$ tertiar /servicii0 si apoi %n cel cuaternar /cercetare0!Aceste mutatii$ necesita din partea tuturor eforturi sustinute si permanente de adaptare la conditiile mereu sc'im#atoare.c) sc'im#arile %n structura demografic indica o crestere a populatiei v1rstnice! Prin educatia primita, ei pot fiinfluenta si$ ca si dupa parasirea c1mpului muncii$ sa ram1na activi$ productivi si creatori.d) cresterea timpului li#er poate fi o sursa de progres$ dar si o cauza de regres!Educatia permanenta poate garanta o utilizare c1t mai eficienta a timpului li#er. rincipalele caracteristici ale educatiei permanente: Educatia nu se termina la sf!rsitul instructiei scolare, ci acopera "ntreaga existenta a unui individ;

Educatia permanenta nu este dedicata exclusiv adultilor,ea cuprinde si unifica toate etapele educatiei:prescolara, primara, liceala, universitara, postuniversitara ; Educatia permanenta include "n acelasi timp modalitatile formale si nonformale.Ea "ncorporeaza at!t "nvatarea planificata, c!t si pe cea accidentala #omunitatea, grupurile sociale si "ntregul mediu detin un rol foarte important "n educarea individului; Educatia permanenta "mbraca un caracter universal si democratic. Ea reprezinta democratizarea educatiei. Educatia permanenta are doua laturi componente: generala si profesionala.$ceste componente nu sunt diferite una de cealalta, ci sunt "ntr-o relatie de interdependenta si interactivitate; Educarea permanenta exercita o functie coercitiva,remedieaza dificultatile educatiei actuale;

rincipalele functii ale educatiei permanente sunt: integrarea, inovarea si adaptarea reciproca a individului si a societatii;

%unt trei conditii esentiale pentru a realiza educatia permanenta :ocazia, motivatia si educabilitatea; %copul final al educatiei permanente este sa amelioreze si sa ridice conditiile de viata &ltimul deceniu a impus pe plan mondial o noua viziune asupra educatiei-educatia permanenta-concept cu implicatii principale, structurale si practice cu adevarat innoitoare. $cest concept nu este nou. entru prima data, in '('(, #omitetul pentru educatia adultilor din $nglia lanseaza ideea educatiei permanente, pentru ca in '()( sa apara c*iar o lucrare cu acest titlu. Ca domeniu de referinta$ educatia permanenta implica *intreaga durata de viata a unui individ*! Ea vizeaza activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane$ a#ordata * in totalitate ei*$ coreland resursele$ respectiv& - stadiile educatiei / varstele prescolare-scolare-postscolar si psi'ologice& ciclurile vietii& copilaria-preadolescenta-adolescenta-tineretea-maturitatea#atranetea0. - continuturile educatiei / dimensiunile2laturile educatiei& intelectuala-moralate'nologica-estetica-fizica0. - formele educatiei / educatia formala-nonformala-informala0& - factorii educatiei / rolul& familiei$ comunitatii educationale$ institutiilor scolare etc0! Aceasta a#ordare permite integrarea tuturor resurselor educatiei & -continuitatea intre stadiile educatiei$ sustinuta pe tot parcursul e+istentei

umane -complementaritatea resurselor educatiei$ aprofundata la nivelul fiecarui stadiu al educatiei$ in orice moment al e+istentei umane Educatia permanenta poate fi definita la nivel functional-structuraloperational$ nivel care evidentiaza& - *scopul sau finalul* /*a mentine si a im#unatati calitatea vietii*0. - *caracterul sau universal /*reprezinta democratizarea educatiei*0 si dinamic* /*permite adaptarea materialelor si a mi(loacelor de invatare la noile conditii impuse de dezvoltare*0. - sensul sau managerial /*educatia permanenta este un principiu organizator pentru toate tipurile de educatie*0! 3a nivel functional$ educatia permanenta anga(eaza trei categorii de functii& functia de adaptare. functia de inovare. functia de corectare! 3a nivel structural$ educatia permanenta anga(eaza doua componente principale$ aflate in raporturi de interactiune& componenta generala si componenta profesionala! 3a nivel operational$ educatia permanenta anga(eaza resursele de dezvoltare pe-dagogica2educa#ilitate ale fiecarei personalitati umane$ valorifica#ile in termeni de oportunitate si de motivatie individuala si sociala! Educatia permanenta reprezinta astfel simultan& - un concept pedagogic fundamental$ de tip integrator$ care inglo#eaza toate resursele activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane /stadii$ continuturi$ forme$ factori0 - un concept pedagogic operational care e+tinde aplicatiile sale asupra tuturor aspectelor educatiei - un principiu pedagogic care sustine organizarea glo#ala a unui sistem educational integral$ desc'is pentru toate tipurile de educatie. - o orientare la nivel de politica a educatiei$ care urmareste perfectionarea activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane pe toata perioada vietii prin valorificarea deplina a resurselor acesteia de autoinstruire si de autoeducatie!

Principiile educatiei permanente *fundamenteaza organizarea glo#ala a sistemului de invatamant* care anga(eaza toate ciclurile vietii$ de la faza pregatirii - care promoveaza asimilarea valorilor scolare si e+trascolare - la faza activa - care implica profesionalizarea in regim de mo#ilitate sociala pana la faza retragerii - care permite personalitatii asumarea de noi roluri prin continuarea invatarii! 3a nivel de politica a educatiei pot fi evidentiate urmatoarele principii& - principiul asigurarii continuitatii in activitatea de formare-dezvoltare a personalitatii umane. - principiul adaptarii programelor scolare si postscolare la cerintele unei societati in continua transformare. - principiul mo#ilizarii si a valorificarii tuturor mi(loacelor de informare disponi#ile in limite institutionale si noninstitutionale. "#iectivele generale ale educatiei permanente au fost definite de Paul 3engrand$ in $ intr-o *carte-manifest* cu valoare programatica & a0 crearea structurilor si a metodelor favora#ile formarii-dezvoltarii personalitatii umane pe tot parcursul e+istentei sale. #0 pregatirea personalitatii umane pentru autoinstruire si autoeducatie! Realizarea acestor o#iective generale$ solicita o noua politica a educatiei$ capa#ila sa anticipeze *sistemul de invatamant de maine care va fi mai mult decat (u+tapunerea a doua parti astazi separate& institutia scolara$ pe de o parte$ educatia adultilor$ pe de alta parte$ constituind un singur proces continuu* /T'omas! 4ean! !-0! Acest proces$ care anga(eaza o ampla reforma sociala$ sustine /re0proiectarea unui sistem educational glo#al$ conceput ca *cetate educativa*! In cadrul unui sistem educational glo#al$ fiecare nivel$ treapta$ disciplina$ dimensiune$ forma a educatiei presupune ela#orarea unor o#iective specifice educatiei permanente$ operationaliza#ile in functie de particularitatile fiecarei comunitati educative nationale$ teritoriale$ locale! "#iectivele specifice educatiei permanente sunt prezentate in literatura de specialitate la nivelul unor *o#iective conventionale impartite in patru grupe*! - grupa I& insusirea deprinderilor sociale fundamentale /lectura$ calcul matematic2informatic$ notiuni elementare pentru mentinerea sanatatii0.

- grupa a Ii-a& dezvoltarea capacitatii de adaptare la o societate #azata pe anumite valori fundamentale& pace$ democratie$ li#ertate$ fericire$ eficienta$ umanism$ solidaritate. - grupa a IlI-a& cultivarea unor trasaturi de personalitate care asigura *o noua calitate a vietii*& sta#ilitate intrapsi'ica$ vigoare emotionala$ *avant tineresc launtric*$ capacitate de optiune responsa#ila$ anga(are sociaala$ capacitate de autodepasire2anga(are personala$ insusirea si reinnoirea cunostintelor. - grupa a I,-a& o#iective instrumentale2 *invatarea de a invata*! interinvatarea! invatarea autodiri(ata! Continutul si metodologia educatiei permanente implica aparitia unor noi modalitati de organizare a sistemului si a procesului de invatamant care intervin la nivel& a0 functional-structural& televiziune scolara. universitate prin televiziune. instruire scolara2universitara prin retele informatizate. integrarea activitatilor nonformale in planul de invatamant. universitati populare in mediul ur#an si rural. programe de perfectionare profesionala intensive etc. #0 operational& o#iective specifice si concrete care vizeaza& adaptarea la *intrarea* si la *iesirea* intr-o /dintr-o0 treapta scolara. continuitatea intre nivelul scolar-postscolar$ universitar-postuniversitar. favorizarea saltului de la instruire la autoinstruire$ de la educatie la autoeducatie! 3iteratura de specialitate evidentiaza urmatoarele posi#ilitati de articulare a resurselor educatiei& a0 articulare intre diferite stadii de invatare /prescolar$ scolar$ postscolar! universitar$ postuniversitar$ recurent0. #0 articulare intre diferite trepte si o#iecte in cadrul unui stadiu specific. c0 articulare intre rolurile asumate de individ ia diferite stadii ale vietii. d0 articulare intre diferite aspecte ale dezvoltarii in timp /fizica$ morala$ intelectuala etc0! 3iteratura de specialitate evidentiaza urmatoarele posi#ilitati de integrare a resurselor educatiei& a0 integrare la nivelul relatiei cu familia$ comunitatea locala$ societatea in ansam#lu$ domeniul de activitate$ mass-media$ factorii de recreere /culturali$ sportivi etc0.

#0 integrare la nivelul relatiei intre o#iectele de invatamant. c0 integrare la nivelul relatiei intre diferite aspecte ale dezvoltarii /fizica$ intelectuala$ morala etc!0 realiza#ile pe parcursul unui stadiu specific al vietii!

Educatia permanenta$ in conditiile societatii contemporane$ devine *o tema de meditatie si de actiune* care anga(eaza *reflectii teoretice* dar si *sugestii practice*$ opera#ile la diferite niveluri de reprezentare sociala. educatie pentru toti$ educatia parintilor$ educatie pentru democratie$ educatie pentru perfectionare si recalificare profesionala etc$ care stimuleaza c'iar proiectarea *unei didactici pentru adulti* / Ur#an-cz5c6$ 7rancisze6$ 0! Aceste coordonate confirma sta#ilitatea unei directii de evolutie a educatiei& *permanenta educatiei permanente*! " asemenea directie nu e+clude$ ci$ din contra anga(eaza fle+i#ilitatea educatiei permanente$ posi#ila si necesara in termeni de creativitate sociala!