Sunteți pe pagina 1din 5

Programul National pentru Dezvoltare Rurala - PNDR Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole

Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole se ncadreaz n Axa I Creterea competiti itii sectorului agricol i sil ic i are ca o!iecti gen eral cretereacompetiti itii sectorului agricol printr"o utilizare mai !un a resurselor umane i a #ac$torilor de producie i ndeplinirea standardelor n aionale i a standardelor comunitare% O iectivele speci!ice se re!er la" 1% Introducerea i dez oltarea de te&nologii i procedee noi' di ersi#icarea produciei' a(ustarea pro#ilului' ni elului i calitii produciei la cerinele pieei' inclusi a celei ecologice' precum )i producerea i utilizarea e nergiei din surse regenera!ile* 2% Adaptarea exploataiilor la standardele comunitare* +% Creterea eniturilor exploataiilor agricole spri(inite* ,% -pri(inirea mem!rilor grupurilor de productori sau ai altor #orme aso ciati e n ederea ncura(rii #enomenului de asociere% O iectivele operaionale se re!er la" .romo area in estiiilor n exploataiile agricole din sectorul egetal )i de crete$re a animalelor pentru realizarea de construcii noi i/ sau modernizarea construciilor agricole existente din cadrul acestora i a utilitilor a#erente' ac&iziionarea de maini i utila(e noi' n#iinarea de plantaii etc% #ine poate ene!icia de !onduri neram ursa ile "

0ene#iciarii eligi!ili pentru spri(inul acordat prin Msura 121 sunt #ermi erii de#i$nii con#orm .123 ca #iind persoane #izice sau (uridice' care practic n principal acti i$ti agricole acti itate principal con#orm Certi#icatului d e 4nregistrare eli!erat de 5#iciul 3egistrului Comerului a cror exploataie este situat pe teritoriul rii' are o dimensi$une cuprinsa intre 2 67 8291' )i care este nregistrat n 3egistrul unic de identi#icare / 3egistrul agricol%

Ast#el' pentru a !ene#icia de spri(in prin :9A23 un solicitant tre!uie s ai! ca o!iect principal de acti itate domeniul agricol' con#orm Certi#icatului de nr egistrare eli$!erat de 5#iciul 3egistrului Comerului' respecti codul CA91 71xx% .entru a demonstra c practic n principal acti iti agricole' in cazu l unei acti i$tati existente' solicitantul tre!uie s #ac do ada c eniturile din acti itile agricole re$prezint cel puin 67; din total enituri din expl oatare%

#ategoriile de sa ile sunt"

ene!iciari eligi ili care pot primi !onduri neram ur

.ersoana #izic * .ersoana #izica autorizat <n#iinat n !aza 58= nr% ,,/ 1> aprilie 2 77?@ cu mo$di#icrile )i completrile ulterioare* Intreprinderi indi iduale <n#iinate n !aza 58= nr% ,,/ 1> aprilie 277 ?@ cu mo$di#icrile )i completrile ulterioare* Intreprinderi #amiliale <n#iinate n !aza 58= nr% ,,/ 1> aprilie 277?@ cu modi#i$crile )i completrile ulterioare* -ocietate pe aciuni -A <n#iinat n !aza Aegii nr% +1/ 1BB7' cu modi#icarile i completrile ulterioare@* -ocietate cu rspundere limitat -3A <n#iinat n !aza Aegii nr% +1/ 1BB7' cu mo$di#icrile i completrile ulterioare@* -ocietate agricol <n#iinat n !aza Aegii nr% +>/ 1BB1@ cu modi#icrile i completrile ulterioare* -ocietate cooperati agricol <n#iinat n !aza Aegii nr% 1/ 2776@ cu modi#icrile )i completrile ulterioare* =rup de productori constituit con#orm 5= nr% +C/2776' cu modi#icri le )i com$pletrile ulterioare' doar cu condiia ca in estiiile realizate s deser easc interesele propriilor mem!ri* Cooperati agricol <n#iinat n !aza Aegii nr% 6>>/ 277, cu modi#ic rile )i completrile ulterioare@' doar cu condiia ca in estiiile realizate s deser easc interesele propriilor mem!ri %

$olicitantul tre uie s respecte urmtoarele" " s #ie persoan #izic sau (uridic romDn cu capital 177 ; pri at* " capitalul/ acionariatul solicitantului eligi!il poate #i atDt integral din 3om Dnia cDt i

mixt sau integral strin* " s acioneze n nume propriu* " s asigure surse #inanciare sta!ile )i su#iciente pe tot parcursul implemen trii proiectu$lui% %ipuri de investiii &i c'eltuieli eligi ile " 4n cadrul Msurii 121 sunt spri(inite in estiiile la ni elul ntregului ter itoriu al 3omDniei% 8n proiect poate cuprinde atDt c&eltuieli eligi!ile cDt i c&eltuieli neeligi!ile% :ondurile neram!ursa!ile or #i acordate doar pentru decontarea c&eltuielilor eligi!ile' c&eltuielile neeligi!ile urmDnd a #i suportate de !ene#iciarul proie ctului% :ondurile neram!ursa!ile or #i acordate !ene#iciarilor eligi!ili pentru in e stiii cor$porale i/sau necorporale' con#orm urmtoarei liste indicati e a c& eltuielilor eligi!ileE 1% ucia agricol la ni el de #erm' incluzDnd in estiiile pentru respectarea standardelor comunitare i pe cele pentru protecia mediului i depo zitarea ngrmintelor* 2% Construirea i/ sau modernizarea in#rastructurii rutiere interne sau d e acces din domeniul agricol' inclusi utiliti )i racorduri identi#icate ca necesare prin -tudiul de :eza!ilitate sau Memoriul Fusti#icati * +% Construirea i/ sau modernizarea #ermelor de taurine pentru producia de lapte' ca de exempluE ec&ipamente pentru producerea de #ura(e' instalaii de muls' linii te&nologice de prelucrare i am!alare a produselor' dotri te&nice n scopul asigurrii controlului calitii la ni el de #erm etc%* ,% Construirea i/ sau modernizarea serelor' inclusi a centralelor termi ce )i instala$iilor de irigat'asigurarea utilitilor n ederea respectr ii condiiilor de mediu* 6% Ac&izitionarea sau ac&izitionarea in leasing de tractoare noi ' com!ine de recoltat ' masini utila(e ' instalatii ' ec&ipamente si accesorii ' ec&ipamente si so#tGare specilaizate ' identi#icate ca necesare prin -tudiul de :eza!ilitate sau Memoriu Fusti#icati * Construirea i/ sau modernizarea cldirilor utilizate pentru prod

>% Ac&iziionarea sau ac&iziionarea n leasing de noi mi(loace de transport specializate'necesare acti itii de producie' identi#icate ca necesar e prin -tudiulde :eza!ilitate sau Memoriul Fusti#icati * C% In estiii pentru procesarea produselor agricole la ni elul #ermei'cupr inzDnd ec&ipamente pentru Dnzarea acestora' inclusi depozitare' rcire et c%* ?% Costurile generale ale proiectului' con#orm articolului nr% 66 din 3egu lamentul <C9@ nr% 1BC,/ 277>' cum ar #iE taxe pentru ar&iteci' ingineri i consu ltani' studiide #eza!ilitate' taxe pentru eli!erararea certi#icatelor' a izelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor' aa cum su nt ele menionate n legislaia naio$nal' ac&iziionarea de patente ) i licene <maxim ?; din aloarea total eligi!il aproiectului' dac pr oiectul pre ede i construcii i maxim +; n cazul n care proiectul nu pre ede realizarea construciilor@* Hor #i considerate c&eltuieli eligi!ile' mi(loacele de transport specializ ate care transport numai un anumit tip de materii prime/mr#uri adec ate acti it ii descrise nproiect' urmtoareleE Autocisterne'

Autoizoterme <pre zute cu izolaie termic a pereilor' dar #r agreg at #rigori#ic' #iind #olosite pentru transportul mr#urilor alimentare@* Autoizoterme cu #rig <transport produse perisa!ile sau cu temperaturi c ontrolate@* Mi(loace de transport animale * Mi(loace de transport al!ine% C&eltuielile cu orice alt mi(loc de transport nu sunt considerate eligi!ile% (aloarea maxim a !ondurilor neram ursa ile )intensitatea s pri*inului+

Intensitatea spri(inului este di#ereniat n #uncie de anii de #inanar e dup cum urmeazE .entru perioada 2717 271+E

.entru proiectele care nu includ in estiii pentru producerea )i utiliza rea energiei regenera!ile )i nu sunt #orme asociati e% .entru sectorul zoote&nic la care aloarea maxim eligi!il a unui pr oiect nu a depi 126%777 9uro' ponderea spri(inului neram!ursa!il a #i de ,7; <reprezen$tDnd 67%777 9uro@% .entru sectorul egetal la care aloarea maxim eligi!il a unui proi ect nu a depi 126%777% 9uro' ponderea spri(inului neram!ursa!il a #i de ,7; <reprezentDnd 67%777 9uro@% .entru proiectele depuse de !ene#iciarii msurii 1,1 -pri(inirea #erm elor agricole de semi"su!zistenI care au semnat decizia de #inanIar e aloarea maxim eligi!ila unui proiect nu a depi 126%777 9uro' ponderea spri(inului neram!ursa!il a #i de ,7; <reprezentDnd 67%777 9uro@%

.entru aceste sectoare spri(inul neram!ursa!il se a putea ma(ora cuE 17; " pentru in estiiile realizate de tinerii agricultori1+ cu Drsta su! ,7 ani' la data depunerii Cererii de :inanare* 17; " pentru in estiiile realizate de agricultorii din zonele montane cu &andicap natural1,' n zone cu &andicap natural i n arii naturale pr ote(ate nca$drate n reeaua 1atura 2777<con#orm 3egulamentului C 9 nr%1>B?/2776' art% +>' litera a' punctele i' ii i iii@* 17; " pentru in estitiile a and drept scop implementarea noilor pro ocari prin urmatoarele tipuri de operaiuniE m!untirea e#icienei utilizrii i depozitrii ngrmintelor cu azotat' instalaii pentru tratamentul apelor rezi$duale n exploatatii agricole i n cadrul proceselor de prelucrare i comercializare% Aceast ma(orare se aplic exclusi la partea din proiect destinat in estiiilor n aceste dou tipuri de operatiuni*

Ast#el' ponderea spri(inului neram!ursa!il poate #i de maxim C7;' repreze ntDnd ?C%6779uro%