Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de activitate

Practicante: Adam Adelina, Crciun Paula, Baciu (Griga) Laura, Ctan Florina, Hen Ioana, Stan Ana-Maria Grupa: Mic (nivelul II) Grdinia cu Program Prelungit r! "#, $g-Mure%

Tema: & Cum e'te, a (o't %i va (i )e Pm*nt + , Subtema: & -ite, vine Mo% Crciun. & Forma de realizare: Activitate integrat Tipul leciei: mi/t ( )redare %i evaluare ) Categorii de activiti: * ALA" ( con'truc0ii, art,)

*ALA 1 (2oc de micare) * A34 ( 35"6351 ) ACTI IT!"I #A #I$%&A A#%G%&% o Con'trucii:
7 8Cutii )entru cadourile lui Mo% Crciun,

o Art : activitate pe grupuri


* (actilopictur : &Glo9ule0e )entru 9rad, * )odela* : &:ameni de ;)ad mari %i mici,

<+oc de micare =Crm 'acii Moului=


ACTI IT!"I P% (,)%-II %.P%&%-"IA#%: o (#C > Lectura educatoarei > & Legenda lui Mo% Crciun,
o (/0 1 (/2 > -ite, vine Mo% Crciun-2oc didactic

Scopul activitii:
o 4/er'area unor cuno%tin0e %i de)rinderi legate de tema )ro)u'? o 3e;voltarea ca)acit0ii de a reali;a )odoa9e )entru )omul de iarn? o 3e;voltarea ca)acit0ii co)iilor de a 'ta9ili diver'e legturi @ntre cuno%tin0ele do9*ndite de')re iarn %i im)licit de')re Mo% Crciun? o Con'olidarea unor a9ilit0i matematice de mrime (mare-mic) ')eci(ice nivelului de de;voltare! A#A03 C,)P,&TA)%-T% 4&)!&IT%A

o Con'trucii:
' redea )rin @m9inare din )ie'ele Lego de con'truc0ii cutii )entru cadourile lui Mo% Crciun? ' (ormule;e )ro)o;itii de;voltate )entru a-'i de'crie lucrrile? ' utili;e;e, @n 2oc, (ormule de )olite0e?

o Art :
* (actilopictur : &Glo9ule0e )entru 9rad, S denumea'c materialele de lucru ? S )icte;e cu degetul glo9ule0e )e 9rad! * )odela* : &:ameni de ;)ad mari %i mici, S denumea'c materialele de lucru ? S modele;e oameni de ;)ad mari %i mici! A#A2 * +oc de mi5care 6Crm 'acii )o5ului7 S-%i con'olide;e de)rinderile motrice @nv0ateA mer' %i alergare S-i (orme;e o inut cor)oral corect(in de)la'are)

,$I%CTI % (% &%F%&I-"% I8AT% (/0 1(/2 -ite, vine Mo% Crciun-2oc didactic

S recunoa'c, denumea'c i mai a)oi ' 'orte;e du) criteriile 'ta9ilite materialele )u'e la di')o;iie ? S e/ecute individual tema )ro)u'? S-%i de;volte gu'tul e'tetic %i @ndem*narea!

ST&AT%GII (I(ACTIC%: )etode 5i procedee:conver'a0ia, e/)lica0ia, e/erci0iul, )ro9lemati;area, metoda


de'co)eririi, 2ocul, lucrul individual,

&e'ur'e materiale: cu9uri lego, (i%e, creioane colorate,


acuarele, (oi, %erve0ele umede, )la'tilin, )lan%ete, legenda lui &Mo% Crciun,, )lan%e ilu'tr*nd tema )ro)u', 'timulente!

F,&)% (% ,&GA-I8A&%: Frontal, @m)letit cu cea )e gru)uri mici %i


individual!

% A#4A&%: continu, e/)o;i0ie cu lucrri (4&ATA A o ;i $I$#I,G&AFI%A


,,Programa Activit0ilor in'tructiv-educative @n grdini0a de co)ii, ,,Bevi'ta Cnv0m*ntului )re%colar nr!"-1D1EEF %i nr!G-HD1EEF, ,,Metode moderne de @nv0are,-Pintilie,Mariana

SC%-A&I4# 8I#%I
9-T:#-I&%A (% (I)I-%A"!
4ducatoarea adre'ea; )re%colarilor c*teva @ntre9ri a2uttoare )entru com)letarea calendarului naturiiA 8 Cn ce anotim) 'untem+, Cum e'te vremea a(ar+, Cum ne @m9rcm+ ,! 3e a'emenea 'e )oart o di'cu0ie introductiv cu tema 8 Sr9torile de iarn, ! outatea ;ilei va (i 'cri'oarea trimi' de Mo% Crciun, )rin intermediul doamnei educatoare, care le-o cite%te! Cn acea't 'cri'oare 'unt g*ndurile mo%ului, )recum %i ni%te 'arcini adre'ate )re%colarilor gru)ei mici, de la Grdini0a cu Program Prelungit r! "#, $*rgu-Mure%! 3e a'emeanea, @n 'cri'oare mai e/i't i o )ove'te numit =Legenda lui Mo Crciun=, )ove'te citit mai a)oi de educatoare la activitatea de gru)!

4a le mai ')une (a)tul c tre9uie ' a'culte cu aten0ie %i ' re0in cele )ove'tite )entru a )utea mai a)oi r')unde corect la @ntre9ri! A't(el, la '(*r%tul activit0ii, ei vor )rimi dre)t recom)en'e (ulgi de nea con(ec0iona0i din I*rtie! =#egenda 'pune ca )aica (omnului; <iind cuprin'a de durerile na'terii; l3a rugat pe )o' A*un 'a3i gazduia'ca= (eoarece era 'arac; el a re<uzat3o; dar a trimi'3o la <ratele lui mai mic 'i mai bogat; )o' Craciun= A*un'a la ca'a lui Craciun; )aica (omnului o ga'e'te aca'a pe 'otia ace'tuia; Craciunea'a 'i ii cere ace'teia adapo't= Craciunea'a era o <emeie buna; in'a 'tiindu3'i 'otul rau 'i necredincio'; ii gazduie'te in gra*dul vitelor= Apoi; <ara 'a3i 'puna 'otului ei; Craciunea'a o a*uta pe )aica (omnului 'a3# na'ca pe Pruncul Ii'u'= A<land cele intamplate; Craciun i'i pedep'e'te 'otia taindu3i mainile= )aica (omnului; printr3o minune; o vindeca; lipindu3i mainile la loc Craciune'ei= )o' Craciun; vazand acea'ta 'e caie'te 'i ii cere iertare lui (umnezeu; devenind a't<el >primul cre'tin7= Se 'pune ca el '3a cait atat de mult; incat a doua zi 'i3a impartit intreaga avere copiilor 'araci= (e atunci; in <iecare an; in A*unul -a'terii (omnului ?2@ decembrie); )o' Craciun vine cu 'ania tra'a de reni; intra pe Aorn 'i pune 'ub brad cadourile= Cei B reni 'unt: &udolpA; (a'Aer; (ancer; Prancer; iCen; Comet; Cupid; (onder 'i Blit;en! Conducatorul ace'tora e'te &udolpA; renul cu na' ro'u=D

ACTI IT!"I #A #I$%&A A#%G%&%


4ducatoarea )re;int materialele, e/)lic %i demon'trea; )rocedeele de lucru din (iecare centru de intere', iar co)iii vor alege )unctul de lucru )re(erat!

Con'trucii: 8Cutiile )entru cadourile lui Mo% Crciun,


Co)iii 'unt @ndemna0i ' reali;e;e )rin @m9inri de cu9uri Lego cutii )entru cadourile mo%ului, )reci;*nd @n acela%i tim) @ntre9uin0area ace'tora! Cn tim)ul reali;rii activit0ii, co)iii audia; c*ntece de iarn!

Art :
* (actilopictur : &Glo9ule0e )entru 9rad, Co)iii vor )rimi c*te o (i% cu un 9rad )e care care vor tre9ui ' )icte;e cu degetul glo9uri colorate! * )odela* : &:ameni de ;)ad mari %i mici, Micu0ii vor modela oameni de ;)ad de mrimi di(erite!

ACTI IT!"I P% (,)%-II %.P%&%-"IA#%:


$recerea de la o activitatea de gru) @n care educatoarea le-a citit Legenda lui Mo Crciun la 2ocul didactic -ite vine Mo Crciun 'e va reali;a )rin intonarea c*ntecului & Bat din )alme cla), cla),cla)D 3in )icioare tra), $ra), tra)D env*rtin, ne r'ucimD i ')re centre noi )ornim, !

(/01(/2 +oc didactic D4ite vine )o5 CrciunD


Activitatea 'e va de'(a'ura cu @ntreaga gru) de co)ii! 3eoarece micu ii mai au de @nde)linit o ultim 'arcin cerut de Mo, (iecare dintre ei e'te @ndemnat ' e/trag dintr-un 'ac al Moului =cadouri= )e care ' le denumea'c iar mai a)oi ' le 'orte;e du) mrime i culoare! 3u) de educatoarea le demon'tra; modul de lucru, ea le )ove'tete co)iilor de')re im)ortana Sr9torilor de iarn i de')re modul @n care tre9uie ' @l ate)tm )e Mo Crciun!

+oc de mi5care 3 > Crm 'acii )o5ului7


Se va reali;a 2ocul de mi%care intitulat A & Crm 'acii Mo%ului,! Co)iii 'e a%ea; @n cerc iar )e o linie melodic , ei vor imita cratul 'acului lui Mo% Crciun! Co)iii au (o't (oarte @nc*nta0i de ace't 2oc, amu;*ndu-'e %i mani(e't*nd a't(el intere' @n reali;area lui!

FI-A#ITAT%A 8I#%I: e/)o;i0ie cu lucrrile co)iilor

r! Ctr! "!

Momentele activitatii Moment organi;atoric

Continut 'tiinti(ic Pregatirea co)iilor )entru ince)erea activitatii

Strategia didactica Jom a'e;a 'cunele @n 'emicerc )entru @nce)erea activit0ii!3e a'emenea 'olicitm co)iilor 'a ado)te o )o;itie corecta )e 'caunele 'i 'a )a'tre;e lin'itea! 4ducatoarea @%i va (ace a)ari0ia @n 'ala de gru) cu o 'cri'oare trimi' de ctre Mo% Crciun! Cn ea 'unt 'cri'e g*ndurile mo%ului, )recum %i ni%te 'arcini adre'ate )re%colarilor gru)ei mici , de la Grdini0a cu Program Prelungit , r! "#, $*rgu Mure%,! $ot @n 'cri'oare 'e g'ete i Legenda Lui Mo Crciun, )ove'te citit mai a)oi de educatoare! 4ducatoarea cite%te con0inutul 'cri'orii )rin care co)iii 'unt anun0a0i activit0ile )e care le vor de'(%ura )e )arcur'ul @ntregii ;ile! 3e a'emenea enun0area o9iectivelor 'e va reali;a @n termini acce'i9ili v*r'tei, )re%colarii re0in*nd c @n activitatea de (a0 @%i vor aminti a')ecte ale anotim)ului iarna, datinile %i o9iceiurile de iarn, )recum %i im)ortan0a lui Mo% Crciun! Co)iii 'unt @ndemna0i ' reali;e;e )rin @m9inri de cu9uri Lego cutii )entru cadourile lui Mo% Crciun, )reci;*nd @n acela%i tim)

4valuare

Initiala (:9'erv com)ortamentul co)iilor)

1!

Ca)tarea atentiei

Scri'oarea de la Mo% Crciun

Initiala (:9'erv com)ortamentul co)iilor)

G! Anuntarea temei %i a o9iectivelor Pre;entarea centrelor de activitate

Partiala

H!

3iri2area invatarii %i o90inerea )er(orman0ei

Con'trucii: 6Cutii pentru cadourile lui )o5 Crciun7

@ntre9uin0area ace'tora! Cn tim)ul reali;rii cutiilor, co)iii audia; c*ntece de iarn! Art : (actilopictur 6Globulee pentru brad7 Co)iii vor )rimi c*te o (i% cu un 9rad )e care tre9uie '-l decore;e cu glo9ulee! 4valuare (rontala, individual %i )e gru)uri

)odela* : >oameni de zpad mari i mici7

Pre%colarii vor con(eciona oameni de ;)ada din )la'tilin de di(erite mrimi,ace'ta (iind 2ocul lor )re(erat @n ace't anotim)!

(01(2 4ite;vine )o Crciun3*oc didactic

Activitatea 'e va de'(a'ura cu @ntreaga gru) de co)ii! Fiecare dintre ei e'te @ndemnat ' e/trag dintrun 'ac al Moului =cadouri= )e care ' le denumea'c iar mai a)oi ' le 'orte;e du) mrime i culoare! 3u) de educatoarea le demon'tra; modul de lucru, ea le )ove'tete co)iilor de')re im)ortana Sr9torilor de iarn i de')re modul @n care tre9uie ' @l ate)tm )e Mo Crciun, )entru ca mai a)oi ' (im r')ltii cu cele mai (rumoa'e i dorite cadouri!

+oc de mi5care : > Crm 'acii moului7

Se va reali;a 2ocul de mi%care intitulat A & Crm 'acii Mo%ului,! Co)iii 'e a%ea; @n cerc iar )e o linie melodic , ei vor imita cratul 'acului lui Mo% Crciun! Co)iii au (o't (oarte @nc*nta0i de ace't 2oc, amu;*ndu-'e %i mani(e't*nd a't(el intere' @n reali;area lui!

K!

4valuarea %i @ncIeierea activitatii

Se (ac a)recieri generale 'i individuale

Se va (ace anali;a lucrarilor ce vor (i e/)u'e la )anou!

Anali;a lucrarilor 'i a)recierea modului in care '-a de'(a'urat activitatea!