Sunteți pe pagina 1din 3

APRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICA

Numele i prenumele studentului practicant: Numele i prenumele tut!relui de practic" # e$aluat!r: %%%% Organizatia partenera de practica ........ Data &nceperii sta'iului de practic": ____________________ Data (inali)"rii sta'iului de practic": ____________________ Numarul de ore de practica efectuate: _____________________

%riteriul de evaluare

Apreciere

F% *ine

+ine

Satis("c"t!r

Insu(iecient

*unctualitate (isciplina 9radul de insusire cunostintelor practice al

Aprecieri privitoare la integrarea studentului pe piata fortei de munca:

1 %apacitatea studentului de a lucra in ec&ipa A'ilitati de comunicare si de a se face inteles (orinta studentului de a)si gasi un loc de munca *e perioada stagiului studentul

"

1$

C!munitatea de practic" # m!del sustena*il de tran)iie de la c!al" la $iaa acti$" pentru studeni
*roiect implementat de Academia de +tudii ,conomice din -ucureti. /n parteneriat cu Asociaia 0nternational Advertising Association. 01% +.A. i Asociaia 2ar3eter %lu' *roiect cofinan4at din 5ondul +ocial ,uropean prin *rogramul Opera4ional +ectorial (ezvoltarea 6esurselor 7mane 2$$!)2$13 %ontract *O+(6781$#82.1898"14 2

Apreciere glo'ala privind stagiul de practica

Data,

Semn"tura tut!relui de practic",

C!munitatea de practic" # m!del sustena*il de tran)iie de la c!al" la $iaa acti$" pentru studeni
*roiect implementat de Academia de +tudii ,conomice din -ucureti. /n parteneriat cu Asociaia 0nternational Advertising Association. 01% +.A. i Asociaia 2ar3eter %lu' *roiect cofinan4at din 5ondul +ocial ,uropean prin *rogramul Opera4ional +ectorial (ezvoltarea 6esurselor 7mane 2$$!)2$13 %ontract *O+(6781$#82.1898"14 2

C!munitatea de practic" # m!del sustena*il de tran)iie de la c!al" la $iaa acti$" pentru studeni
*roiect implementat de Academia de +tudii ,conomice din -ucureti. /n parteneriat cu Asociaia 0nternational Advertising Association. 01% +.A. i Asociaia 2ar3eter %lu' *roiect cofinan4at din 5ondul +ocial ,uropean prin *rogramul Opera4ional +ectorial (ezvoltarea 6esurselor 7mane 2$$!)2$13 %ontract *O+(6781$#82.1898"14 2