Sunteți pe pagina 1din 1200

COORDONATORII EDIIEI: Mihai Poalelungi, doctor n drept, Preedintele Curii Supreme de Justiie a RM Elena Belei, doctor n drept, confereniar

universitar (Titlurile I-V) Diana Srcu, doctor n drept, confereniar universitar (Titlul VI) AUTORI: 1. Mihai Poalelungi, doctor n drept, Preedinte al Curii Supreme de Justiie a RM. 2. Svetlana Filincova, judector, Vicepreedinte al Curii Supreme de Justiie a RM, Preedinte al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al CSJ. 3. Iulia Srcu, judector, Vicepreedinte al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al CSJ. 4. Dumitru Visternicean, judector-detaat al CSJ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii al RM. 5. Anastasia Pascari, ex-judector CSJ, Director executiv al Institutului Naional al Justiiei din RM. 6. Nicolae Clima, judector al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al CSJ. 7. Valeriu Doag, judector al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al CSJ. 8. Svetlana Novac, judector al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al CSJ. 9. Ala Cobneanu, judector al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al CSJ. 10. Valeriu Barb, ex-judector al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al CSJ. 11. Gheorghe Creu, ex-vicepreedinte al Curii de apel Chiinu, ex-Preedinte al Colegiului civil, comercial i de contencios administrativ al Curii de apel Chiinu, lector universitar. 12. Ion Dru, judector al judectoriei Botanica, mun. Chiinu, Preedinte al Asociaiei Judectorilor din RM. 13. Oxana Robu, doctor n drept, judector al judectoriei Ciocana, mun. Chiinu. 14. Viorica Puic, judector al judectoriei Botanica, mun. Chiinu. 15. Radu Panru,jurist Curtea Europeana a Drepturilor Omului. 16. Vitalie Prlog,ex-ministru al justitiei, Presedintele Aliantei pentru Justitie si Drepturile Omului 17. Oleg Balan - doctor habilitat, profesor universitar, vice-rector al Academiei de administrare publica de langa Presedintele Republicii Moldova 18. Alexandru Arseni, doctor n drept, confereniar uiversitar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii al RM. 19. Veaceslav Zaporojan, doctor n drept, confereniar uiversitar, judector-asistent al Curii Constituionale a RM. 20. Valeriu Zubco, doctor n drept, confereniar uiversitar 21. Vitalie Nagacevschi, avocat, Presedintele Asociaiei obteti Juritii pentru Drepturile Omului. 22. Eugen Osmochescu, doctor n drept. 23. Oleg Efrim, magistru n drept, Ministru al justiiei. 24. Elena Belei, doctor n drept, confereniar uiversitar. 25. Alexandru Munteanu, doctor n drept, confereniar uiversitar 26. Gheorghe Macovei, magistru n drept, lector superior. 27. Igor Coban, magistru n drept, lector superior. 28. Ana Bor, magistru n drept, lector universitar. 29. Ina Jimbei, magistru n drept, lector universitar. 30. Gheorghe Stratulat, magistru n drept. 31. Sergiu Bieu, doctor n drept, confereniar uiversitar 32. Gheorghe Chibac, doctor n drept, profesor uiversitar 1

33. Valentina Cebotari, doctor n drept, confereniar uiversitar 34. Tatiana Tabuncic, doctor n drept, lector uiversitar. 35. Octavian Cazac, doctor n drept, lector uiversitar 36. Pavel Zamfir, doctor n drept, confereniar uiversitar 37. Aliona Chisari, doctor n drept, confereniar uiversitar 38. Dorin Josanu, magistru n drept, lector superior. 39. Diana Srcu, doctor n drept, confereniar universitar. 40. Olga Dorul, doctor n drept, confereniar uiversitar. 41. Mihai Buruiana, magistru n drept, lector superior. 42. Nicolae Roca, doctor n drept, confereniar uiversitar 43. Dorian Chiroca, doctor n drept, confereniar uiversitar 44. Aurel Rotaru, magistru n drept, lector superior. 45. Pavel urcan, magistru n drept, lector superior.

Ediia a II (2013) a Manualului judectorului pentru cauze civile a fost elaborat la iniiativa Preedintelui Curii Supreme de Justiie a RM, cu susinerea Asociaiei Judectorilor din Republica Moldova i a Facultii de Drept a Universitii de Stat din Moldova. Prezentul Manual este recomandat de ctre Plenul Curii Supreme de Justiie a RM, Consiliul Superior al Magistraturii din RM i Consiliul Facultii de Drept a Universitii de Stat din Moldova. Autorii prezentei publicaii au utilizat suportul normativ n vigoare la 01.01.2013.

Cuvnt nainte
Articolul 1 din Constituia Republicii Moldova prevede c aceasta este un stat de drept, democratic, n care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i snt garantate. Principiul statului de drept (the rule of law) exprim un element inerent oricrei societi democratice, impunnd ca fiecare persoan s fie tratat de ctre decideni cu respectarea demnitii ei, n mod neprtinitor i n strict conformitate cu legea. El presupune existena propriu-zis a posibilitii de a contesta deciziile ilegale n faa unei instane judiciare independente i impariale, n cadrul unui proces echitabil (Comisia de la Veneia, Raportul privind statul de drept, 25-26 martie 2011, art. 16). Stricto sensu, nelesul principiului statului de drept se refer la exercitarea puterii i, n mod implicit, la relaia dintre individ i stat. n fapt, toate cele trei puteri ale statului legislativ, executiv i judectoreasc au obligaia s respecte acest principiu. n cazul nerespectrii lui, puterea chemat s corijeze derivele este puterea judectoreasc. De aici i rolul cu totul special, precum i responsabilitatea deosebit a judectorilor n promovarea i meninerea standardelor statului de drept. Este de o eviden strigtoare faptul c Republica Moldova, dei proclamat la nivel constituional ca fiind un stat de drept, este, n realitate, departe de nelesul european al acestei sintagme. Dovad n acest sens stau sutele de hotrri de condamnare a statului Republica Moldova de ctre Curtea European a Drepturilor Omului. Responsabilitatea pentru discrepana enorm dintre ceea ce prevede norma constituional i realitile cotidiene revine n mare parte, a spune chiar decisiv, membrilor corpului judectoresc al Republicii Moldova: cei care au obligaia s protejeze efectiv drepturile i libertile persoanelor, cei care nu trebuie s adopte hotrri atacabile n faa Curii de la Strasbourg. Calitatea actului de justiie este direct proporional cu gradul de pregtire profesional a membrilor corpului judectoresc, precum i cu integritatea moral a acestora. Un judector slab pregtit este vulnerabil, uor influenabil i expus presiunilor de tot felul. Altfel spus, un judector ale crui cunotine teoretice sunt superficiale nu poate asigura independena real i efectiv a actului de justiie. Astfel, buna pregatire profesional este o obligaie sacr pentru fiecare membru al corpului judectoresc. Evident, Consiliul Superior al Magistraturii i Ministerul Justiiei trebuie s creeze baza logistic i condiiile necesare pentru perfecionarea profesional continu a judectorilor. n acest sens apreciez n mod deosebit efortul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova de a pregti Manualul Judectorului pentru cauze civile. Acest manual constituie o contribuie valoroas, menit s asiste n mod practic judectorii, dar i alte categorii de juriti, n pregtirea lor profesional. Manualul prezint intro form concis garaniile unui proces echitabil n cauzele civile. De menionat c materia este prezentat prin prisma jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului. Mai mult, sunt subliniate erorile majore ale sistemului judiciar din Republica Moldova, aa cum au fost ele identificate de ctre Curtea de la Strasbourg. Cunoaterea erorilor comise ajut n mod necesar la evitarea acestora n viitor. De asemenea, manualul conine studii pertinente privind particularitile anumitor categorii de cauze. Constat cu satisfacie c Preedintele Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, dl Mihai Poalelungi, cel care a contribuit decisiv la elaborarea acestui preios manual, nelege importana crucial a bunei pregtiri profesionale a membrilor corpului judectoresc. Domnia sa nu ezit sa pun n practic experiena pe care a acumulat-o n cadrul Curii Europene a Drepturilor Omului. Justiia este conceput de oameni i infaptuit de oameni pentru oameni. Reuita Republicii Moldova ca stat nu poate fi proiectat fr respectarea principiului fundamental al statului de drept. Construcia acestuia este de neimaginat fr un sistem judiciar 3

independent i imparial, constituit din judectori cu o nalt inut profesional i moral, contieni de rolul lor decisiv n realizarea edificiului, fr de care noi toi nu putem avea sigurana zilei de mine. Ndjduiesc c acest manual va contribui realmente la profesionalizarea i responsabilizarea celor care nfptuiesc justiia i, implicit, la respectarea principiului statului de drept n Republica Moldova. Tudor Panru, Primul preedinte al Colegiului de Calificare a Judectorilor din Republica Moldova (predecesorul CSM-ului actual), Judecator internaional i vicepreedinte al Curii Constituionale din BosniaHeregovina. Judector al Curii Constituionale a Republicii Moldova.

Foreword
Article 1 of the Constitution states that governed by the rule of law, the Republic of Moldova is a democratic State where human dignity, rights and freedoms, open development of human personality, justice and political pluralism represent supreme values and are guaranteed". The rule of law expresses an inherent element of any democratic society, requiring each person to be treated with dignity by the decision makers in an unbiased manner and in strict accordance with the law. It assumes the actual possibility of challenging any illegal decision before an independent and impartial court within a fair trial (Venice Commission, Report on the rule of law, 25-26 March 2011, art. 16). Sensu stricto, the meaning of the rule of law concerns the exercise of power and, implicitly, the relationship between the individual and the state. In fact, all three branches of the state legislative, executive and judicial are obliged to respect this principle. In case of failure, the power required to correct the drift is the judiciary. Hence the very important role and special responsibility of judges in promoting and maintaining rule of law standards. It is blatant evidence that Moldova, although proclaimed by the Constitution as a rule of law, is in reality far from the European meaning of this term. The evidence is supported by hundreds of convictions of the Republic of Moldova by the European Court of Human Rights. The responsibility for the enormous discrepancy between the constitutional provisions and everyday realities is largely, and I would say decisively, born by the members of the Moldovan judiciary the ones who are required to effectively protect the human rights and freedoms, and the ones who should not render judgments challengeable before the Strasbourg Court. The quality of justice is directly proportional to the training of members of the judiciary, as well as to their moral integrity. A poorly trained judge is vulnerable, and can be easily influenced or exposed to pressures of all kinds. In other words, a judge with superficial theoretical knowledge can not ensure real and effective independence of justice. Thus, good professional training is a sacred obligation for each member of the judiciary. The Superior Council of Magistracy and the Ministry of Justice should obviously create the basis for logistics and the necessary conditions for continuous professional development of judges. In this regard, I particularly appreciate the effort made by the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova to prepare the Handbook for judges on civil cases. This book is a valuable contribution, designed to practically assist judges and other categories of lawyers in their professional training. The handbook presents concisely the guarantees of a fair trial in civil cases. It is worth noting that the matter is presented in consideration of the case-law of the European Court of Human Rights. Moreover, it highlights the major errors of the Moldovan judiciary, as they have been identified by the Strasbourg Court. Being aware of the previously committed errors helps avoiding them in future. The handbook also contains relevant studies concerning particularities of certain categories of cases. I note with satisfaction that the President of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova, Mihai Poalelungi, being the one who has decisively contributed to the development of this valuable handbook, understands the crucial importance of proper professional training of members of the judiciary. He does not hesitate to put into practice the experience he gained at the European Court of Human Rights. Justice is conceived by people. It is carried out by people for people. The success of the Republic of Moldova as a state can not be designed without respecting the fundamental principle of the rule of law. Its construction is unthinkable without independent and impartial judiciary, made up of judges with high moral and professional skills, who are conscious of their decisive role in achieving the edifice that ensures to all of us the prospects for tomorrow. 5

I hope that this handbook will contribute to the actual professionalization and accountability of those who administer justice and, thus, to the rule of law in the Republic of Moldova to be respected. Tudor Panru, First President of the Board for Qualification of Judges of the Republic of Moldova (predecessor of the current SCM), International Judge and Vice President of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina Judge or the Constitutional Court of the Republic of Moldova.

PREFA Dicionarele explicative ofer mai multe definiii pentru termenul justiie. Cea mai relevant definiie a justiiei este i cea mai scurt dreptate. Anume aa, ca sinonim incontestabil al dreptii trebuie s fie perceput justiia ntr-un stat bazat pe principiul supremaiei legii. Realitile Republicii Moldova din pcate ne demonstreaz o alt viziune a societii asupra actului justiiei, a instanelor menite s-l nfptuiasc i a oamenilor abilitai cu dreptul de a enuna hotrri magistraii. n sondajele de opinie realizate n Republica Moldova, sistemul judiciar figureaz pe locuri fruntae la poziii deloc onorabile, cum sunt corupia, angajamentul politic i chiar incompetena. Uneori real, alteori generat de stereotipuri, aceast percepie a justiiabilului asupra anselor sale la un proces echitabil i corect n propria ar arunc o umbr de nencredere asupra tuturor judectorilor, mare parte din ei fiind profesioniti de bun credin, care i exercit profesia n strict conformitate cu legea. Numrul mare de adresri la Curtea European a Drepturilor Omului din partea resortisanilor din Moldova echivaleaz de asemenea cu un vot de nencredere dat justiiei naionale. Iar dosarele pierdute de stat n Curtea de la Strasbourg sunt dovad a unor desfunciuni reale din sistem. Dincolo de definiiile din dicionare, judectorul este omul abilitat cu puterea de a face dreptate, iar uneori de a decide soarta altor oameni. Abstractul termen de reform n justie, utilizat pn la banalizare n ultimii ani nseamn, n primul rnd, o nou mentalitate a magistrailor. Noi, judectorii nu avem dreptul la emoii, simpatii sau antipatii, interese a unei pri atunci cnd e vorba de examinarea unui caz. Fiecare om, ajuns n instan, vine acolo cu sperana s i se fac dreptate, cu certitudinea c se prezint n faa omului legii, ateptnd de la acesta o soluie just pentru problema sa. Studiind orice cauz, magistratul nu trebuie s uite niciodat c anume El, Mria Sa Ceteanul i-a delegat dreptul de a lua decizii n numele legii, iar corectitudinea hotrrii pronunate este nu doar o obligaie profesional, dar i o manifestare de bun funcionare a statului. n spatele unor nume i a unor date din dosare stau oameni reali, crora hotrrile judectoreti le marcheaz viaa. Acest lucru imprim o colosal responsabilitate activitii magistratului. Justiia moldoveneasc are nevoie de persoane, care contientizeaz aceast responsabilitate i care i-au ales profesia din dorina de a face dreptate, nu de dragul privilegiilor sau din interese meschine. Bunele intenii nu sunt ns suficiente pentru edificarea unui sistem judiciar funcional, independent i echidistant. Profesionalismul i aplicarea corect a legii sunt condiii indispensabile eficientizrii i modernizrii justiiei moldoveneti. Prezentul Manual al judectorului la examinarea pricinilor civile reprezint o compilaie a lucrrilor unor judectori practicieni i a profesionitilor teoreticieni, care oferind soluii n probleme ce in de dreptul civil procesual i material i propun s contribuie la aplicarea corect i uniform a prevederilor noilor coduri. Destinat, n primul rnd, judectorilor, cu siguran acesta le va fi util procurorilor, avocailor i altor profesioniti implicai n efectuarea actului justiiei, dar i juritilor interesai de acest domeniu. n serviciul justiiei, Mihai POALELUNGI

PREFACE Explanatory dictionaries give several definitions for the term "justice". The most relevant definition thereof is also the shortest "fairness". Justice must be perceived exactly as an indisputable synonym of fairness in a state based on the rule of law. Unfortunately, the reality in the Republic of Moldova demonstrates that the society has a different vision on the act of justice and on the courts intended to carry it out, as well as on judges being empowered to render judgments. According to surveys conducted in the Republic of Moldova, the judiciary is ranked among the leaders in rather dishonorable positions, such as corruption, political commitment, and even incompetence. The litigants perception on their chances to a fair trial in their own country is sometimes real; some other times it is driven by stereotypes. However, it casts doubt on all judges, most of whom are professionals in good faith, exercising their duty in strict accordance with the law. The large number of applications lodged by Moldovans before the European Court of Human Rights has to be seen as a vote of distrust given to national judiciary. The cases lost before the Strasbourg Court are indisputable evidence of real dysfunctions of the system. Beyond all dictionary definitions, a judge is a person empowered to carry out justice and, sometimes, to decide the fate of other people. The abstract notion of "justice reform", used as a banality in the recent years, is primarily a new mentality for judges. We, the judges, have no right to emotions, likes, dislikes, or interests when it comes to examining a case. Everyone reaching the court of law comes there with the hope for justice to be made. They are sure that they have appeared before a "trustee of law", waiting for fair solutions to their problems. While studying a case, the magistrate must not forget by any means that it was His or Her Majesty the Citizen who has empowered the judge to take decisions in conformity with the law. The fairness of a judgment is not only a professional obligation; it is also a sign of good functioning of any state. Behind names and dates in files there are real people who are marked for life by judgments. This fact requires a tremendous responsibility of any judges activity. Moldovan justice needs people who are aware of this responsibility and who have chosen this profession due to a desire to do "justice", and not just for privileges or mean interests. However, good intentions only are not sufficient for creating a functional, independent and unbiased judiciary. Professionalism and correct application of law are indispensable conditions for increasing the efficiency and modernization of Moldovan justice. This Judges Handbook for the examination of civil cases is a compilation of studies drafted by some practicing judges and professional theorists aims to contribute to the correct and uniform application of the provisions of the new codes by offering solutions to civil issues under procedural and substantial aspects. Primarily designed for judges, it will be certainly useful to prosecutors, attorneys and other professionals involved in performing the act of justice, as well as to lawyers interested in this field. In the service of justice, Mihai POALELUNGI

TITLUL I. GARANIILE JURIDICE ALE UNUI PROCES ECHITABIL 1. Dreptul la un proces echitabil: accesul la justiie (Mihai Poalelungi, Vitalie Prlog)............11 2. Dreptul la aprare (Mihai Poalelungi, Elena Belei)...............................................................18 3. Egalitatea armelor (Mihai Poalelungi, Elena Belei)...............................................................23 4. Participarea efectiv a justiiabilului (Mihai Poalelungi, Elena Belei)...................................28 5. Termenul rezonabil de examinare a cauzei (Mihai Poalelungi, Diana Srcu).......................34 6. Publicitatea procesului judiciar (Mihai Poalelungi, Diana Srcu)..........................................45 7. Marja de comunicare a judectorilor cu mass-media (Mihai Poalelungi, Diana Srcu)........50 TITLUL II. APLICAREA IZVOARELOR N AFARA DREPTULUI INTERN 1. Aplicarea direct a reglementrilor internaionale (Oleg Balan, Diana Srcu)......................57 2. Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului (Mihai Poalelungi, Diana Srcu)........69 3. Aspecte deficitare n realizarea justiiei identificate de ctre Curtea European a Drepturilor Omului n hotrrile mpotriva Republicii Moldova (Radu Panru)............................................77 4. Precedentul judiciar (Mihai Poalelungi)................................................................................98 TITLUL III. PROCEDURA N FAA PRIMEI INSTANE 1. Procedura contencioas (Ion Dru, Elena Belei)................................................................111 2. Procedura contenciosului administrativ (Anastasia Pascari, Gheorghe Creu, Valeriu Zubco)..........................................................................................................................................148 3. Asigurarea aciunii civile (Svetlana Filincova, Elena Belei)................................................164 4. Procedura special (Ion Dru, Alexandru Munteanu)........................................................174 5. Procedura n ordonan (Svetlana Filincova, Igor Coban)...................................................210 6. Procedura de declarare a insolvabilitii (Valeriu Barb, Gheorghe Macovei)....................223 7. Procedura de recunoatere i executare a hotrrilor judiciare i arbitrale strine (Dumitru Visternicean,Mihai Buruiana).....................................................................................................255 8. Contestarea hotrrilor arbitrale. ncuviinarea executrii silite a hotrrilor arbitrale (Ion Dru, Ana Bor).......................................................................................................................300 9. Implicarea instanei de judecat n executarea hotrrilor judectoreti definitive(Dumitru Visternicean, Elena Belei)..........................................................................................................319 TITLUL IV. CILE DE ATAC ALE HOTRRII JUDICIARE 1. Apelul (Dumitru Visternicean, Alexandru Munteanu).........................................................342 2. Recursul (Iulia Srcu, Alexandru Munteanu)........................................................................367 3. Revizuirea (Iulia Srcu, Igor Coban)....................................................................................387 9

TITLUL V. ASPECTE PARTICULARE ALE PROCEDURII CIVILE 1. Procedura ridicrii excepiei de neconstituionalitate n instanele de judecat (Veaceslav Zaporojan)....................................................................................................................................411 2. Particularitile sesizrii Curii Constituionale de ctre Curtea Suprem de Justiie i procedura de examinare a acesteia (Alexandru Arseni)..............................................................425 3. Justiia civil adaptat minorilor (Ala Cobneanu, Ina Jimbei)............................................433 4. Rolul procurorului nafara procesului penal (Vitalie Nagacevschi, Alexandru Munteanu)...................................................................................................................................450 TITLUL VI. PARTICULARITILE EXAMINRII UNOR CATEGORII DE CAUZE 1. Litigii de munc (Svetlana Filincova, Dorin Josanu)...........................................................457 2. Litigii familiale (Svetlana Filincova, Valentina Cebotari)...................................................497 3. Litigii succesorale (Anastasia Pascari, Oxana Robu)...........................................................524 4. Litigii ce rezult din protecia social (Svetlana Novac, Aliona Chisari)............................567 5. Regimul juridic al terenurilor. (Valeriu Doag, Pavel Zamfir)............................................585 6. Litigii fiscale (Nicolae Clima, Aurel Rotaru).......................................................................632 7. Litigii vamale (Nicolae Clima, Pavel urcan)......................................................................704 8. Litigii ecologice (Valeriu Doag, Pavel Zamfir)..................................................................782 9. Dreptul de proprietate (Ala Cobneanu,Sergiu Bieu)......................................................803 10. Drepturi reale (Sergiu Bieu, Nicolae Roca)...................................................................843 11. Gajul i registrul bunurilor imobile (Nicolae Clima, Mihai Buruian)..............................871 12. Arenda i locaiunea (Ala Cobneanu, Gheorghe Chibac).................................................932 13. Dreptul la via privat (Svetlana Filincova, Olga Dorul)..................................................941 14. Libertatea de exprimare (Mihai Poalelungi, Vitalie. Prlog)..............................................955 15. Libertatea religioas (Mihai Poalelungi, Diana Srcu).......................................................974 16. Libertatea de ntrunire (Mihai Poalelungi, Diana Srcu)....................................................984 17. Libertatea de asociere (Mihai Poalelungi, Diana Srcu)....................................................995 18. Adopia (Iulia Srcu, Valentina Cebotari).........................................................................1008 19. Repararea prejudiciului moral (Vitalie Nagacevschi, Octavian Cazac)...........................1031 20. Asigurarea obligatorie i facultativ (Svetlana Novac, Gheorghe Stratulat)....................1071 21. Repararea prejudiciului n legtur cu cauzarea daunei sntii (Nicolae Clima, Oleg Efrim).........................................................................................................................................1086 22. Proprietatea intelectual (Svetlana. Filincova, Dorian Chiroca).....................................1114 23. Statutul refugiailor (Dumitru Visternicean, Eugen Osmochescu)...................................1154 24. Executarea obligaiilor contractuale (Viorica Puic, Tatiana Tabuncic)..........................1182 10

TITLUL I. GARANIILE JURIDICE ALE UNUI PROCES ECHITABIL 1. Dreptul la un proces echitabil: accesul la justiie (M. Poalelungi, V. Prlog) Definirea dreptului de acces la justiie: dreptul de acces la justiie, denumit i dreptul la un tribunal sau dreptul la judector, constituie o prerogativ fundamental a individului recunoscut ntr-o societate democratic edificat pe principiile echitii i justiiei de a avea examinat cauza sa de ctre un magistrat, cauza care se poate referi la constatarea unei situaii de fapt sau soluionarea unui litigiu. Dreptul de acces la justiie este indispensabil privind ntreg ansamblu de garanii procedurale n materie civil. n lipsa unui acces la justiie efectiv, toate celelalte garanii de procedur sunt inutile i lipsite de sens juridic, ntruct ele deriv de la liberul acces la o instan. Anume caracterul de eficien al accesului este relevant, posibilitatea formal de a angaja o aciune trebuind n mod imperativ nsoit de posibilitatea practic. Dreptul de acces la justiie formeaz chintesena oricrei protecii de drepturi i liberti garantate, n afara operrii rezultative a accesului la justiie, ntreag palet de aceste drepturi i liberti nu ar fi dect himeric i iluzorie. Cadrul legal naional:Constituia RM n mod expres n art. 20 ntitulat Accesul liber la justiie prevede c orice persoan are dreptul la satisfacie efectiv din partea instanelor judectoreti competente mpotriva actelor care violeaz drepturile, libertile i interesele sale legitime; nici o lege nu poate ngrdi accesul la justiie. Codul Civil al RM stabilete n art. 10 denumit Aprarea judiciar a drepturilor civile c aprarea drepturilor civile nclcate se face pe cale judiciar; modul de aplanare a litigiului dintre pri pn la adresare n instan de judecat poate fi prevzut prin lege sau contract; aprarea drepturilor civile pe cale administrativ se face doar n cazurile prevzute de lege; hotrrea emis pe cale administrativ poate fi atacat n instan de judecat. Codul de procedur civil al RM n art. 5 cu denumirea Accesul liber la justiie prescrie c orice persoan interesat este n drept s se adreseze n instan judectoreasc, n modul stabilit de lege, pentru a-i apra drepturile nclcate sau contestate, libertile i interesele legitime; nici unei persoane nu i se poate refuza aprarea judiciar din motiv de inexisten a legislaiei, de imperfeciune, coliziune sau obscuritate a legislaiei n vigoare; renunarea uneia dintre pri de a se adresa n judecat prin ncheierea n prealabil a unei convenii nu are efect juridic, cu excepia cazurilor de ncheiere a unei convenii de strmutare, n condiiile legii, a litigiului la judecata arbitral. Art. 9 denumit Rolul diriguitor al instanei judectoreti n proces stabilete c instanei judectoreti i revine un rol diriguitor n organizarea i 11

desfurarea procesului, ale crui limite i al crui coninut sunt stabilite de prezentul cod i de alte legi; instana judectoreasc explic participanilor la proces drepturile i obligaiile lor procesuale, prentmpin asupra urmrilor pe care le poate implica exercitarea sau neexercitarea actului procesual, le acord sprijin n exercitarea drepturilor, ordon, la solicitarea prilor i altor participani la proces, prezentarea de probe care s contribuie la adoptarea unei hotr ri legale i ntemeiate, conduce dezbaterile judiciare i ia orice alte msuri necesare bunei desfurri a procesului, pune n discuia prilor i altor participani la proces orice mprejurare de fapt sau de drept, efectueaz alte aciuni prevzute de lege. Instrumentele internaionale pertinente:Declaraia Universal a drepturilor omului n art. 8 stabilete c orice persoan are dreptul s se adreseze n mod efectiv instanelor judiciare competente mpotriva actelor care ncalc drepturile fundamentale ce i sunt recunoscute prin constituie sau prin lege. Art. 10 al Declaraiei prevede c orice persoan are dreptul, n deplin egalitate, s fie ascultat n mod echitabil i public de un tribunal independent i imparial, care va hotr fie asupra drepturilor i obligaiilor sale, fie asupra temeiniciei oricrei acuzaii n materie penal ndreptat mpotriva ei. Pactul Internaional cu privire la drepturile civile i politice statueaz n art. 2 al. 3 c statele-pri se angajeaz s garanteze c orice persoan ale crei drepturi sau liberti recunoscute au fost nclcate va dispune de o cale de recurs efectiv, chiar atunci cnd nclcarea a fost comis de persoane acionnd n exerciiul funciunilor lor oficiale; s garanteze c autoritatea competent, judiciar, administrativ ori legislativ sau orice alt autoritate competent potrivit legislaiei statului, va hotr asupra drepturilor persoanei care folosete calea de recurs i s dezvolte posibilitile de recurs jurisdicional; s garanteze c autoritile competente vor da urmare oricrui recurs care fost recunoscut ca justificat. Art. 14 al. 1 al Pactului Internaional consacr expres dreptul la un tribunal att cu privire la litigii n materie civil, ct i la acuzaiile n materie penal, astfel toi oamenii sunt egali n faa tribunalelor i curilor de justiie; orice persoan are dreptul ca litigiul n care se afl s fie examinat n mod echitabil i public de ctre un tribunal competent, independent i imparial, stabilit prin lege, care s decid fie asupra temeiniciei oricrei nvinuiri penale ndreptate mpotriva ei , fie asupra contestaiilor privind drepturile i obligaiile sale cu caracter civil; edina de judecat poate fi declarat secret n totalitate sau pentru o parte a desfurrii ei, fie n interesul bunelor moravuri, al ordinii publice sau al securitii naionale ntr-o societate democratic, fie dac interesele vieii particulare ale prilor n cauz o cer, fie n msura n care tribunalul ar socoti acest lucru ca absolut necesar, cnd datorit circumstanelor speciale ale cauzei, publicitatea ar duna intereselor justiiei; cu toate acestea, pronunarea oricrei hotrri n materie penal sau

12

civil va fi public, afar de cazurile cnd interesul minorilor cere s se procedeze altfel sau cnd procesul se refer la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor. Convenia european a drepturilor omului consacr dreptul de acces la justiie, alturi de alte garanii de procedur, n textul art. 6 ntitulat Dreptul la un proces echitabil, i anume paragraful1 stabilete c Orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, n mod public i n termen rezonabil, de ctre o instan independent i imparial, instituit de lege, care va hotr fie asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricrei acuzaii n materie penal ndreptate mpotriva sa; hotrrea trebuie s fie pronunat n mod public, dar accesul n sala de edin poate fi interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia, n interesul moralitii, al ordinii publice ori al securitii naionale ntr-o societate democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor la proces o impun, sau n msura considerat absolut necesar de ctre instan cnd, n mprejurri speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor justiiei. Coninutul i aplicarea dreptului de acces la justiie n sensul art. 6 din Convenia european: Art. 6 este o dispoziie convenional care include garanii de natur procedural, rolul su fiind de a consacra desfurarea legitim a unui proces judiciar cu referire la contestaiile asupra drepturilor cu caracter civil sau al acuzaiilor n materie penal. Paragraful 1 al art. 6 nglobeaz garaniile procedurale generale, care sunt aplicabile oricrei proceduri din domeniul de reglementare al art. 6, spre deosebire de paragrafele 2 i 3 care consacr garaniile speciale n materie penal. Ar fi de neconceput ca art.6 paragraf 1 s reglementeze amnunit ansamblul de garanii procedurale recunoscute prilor unei aciuni civile, fr a proteja n mod primordial ceea ce face realmente posibil exercitarea practic a acestor garanii: accesul la instana judectoreasc. Echitatea, publicitatea i celeritatea unui proces nu au nici o semnificaie n absena procesului propriu-zis. Mecanismul de garantare al Conveniei europene vizeaz protecia unor drepturi efective i concrete, i nu a unor drepturi teoretice i iluzorii. Astfel, este insuficient ca statele s autorizeze accesul la justiie nengrdit, n virtutea obligaiilor pozitive ce le revin, ele sunt inute s asigure c un tribunal ndeplinete anumite caliti i satisface anumite exigene pentru a putea fi considerat o instan de jurisdicie n sensul normei internaionale, accesul la care este determinant n restabilirea drepturilor nclcate. Rolul jurisdicional al unui organ sau a unei instane nu este suficient pentru ca acesta s fie considerat ca tribunal, el urmeaz s corespund unor serii de garanii procedurale, dintre care cele mai importante sunt independena i imparialitatea magistrailor care l formeaz. Ideile de echitate i justiie operante ntr -o societate

13

democratic denot faptul c este inimaginabil de a garanta dreptul de acces la o instan, care nu satisface per se garaniile de baz ce fundamenteaz nucleul proteciei drepturilor individuale. n fapt, noiunea de tribunal n sensul Conveniei europene este caracterizat prin rolul recunoscut de a nfptui justiia: adic de a trana, n baza cadru legal pertinent i n cadrul unei proceduri prestabilite, orice chestiune privind cauza care i-a fost deferit spre soluionare. Prin tribunal n sensul art. 6 nu se neleg doar instanele de judecat n sens clasic de fond, care constituie baza sistemului jurisdicional al unui stat i care desfoar o activitate primar de jurisdicie. Instanele de fond care soluioneaz litigii civile n prim instan sunt fr ndoial tribunalele, accesul la care este o garanie fundamental n sensul Conveniei. ntr-o situaie special se afl instanele de apel i de recurs, n materia civil Convenia neimpunnd statelor semnatare obligaia de a institui instane de grade de jurisdicie superioare. ns dac statele membre au decis s creeze astfel de instane, ele trebuie s se asigure c i n faa acestora sunt respectate exigenele dreptului la un proces echitabil i poate fi efectiv valorificat dreptul de acces la justiie. n spea Terra Woningen B.V. contra Olandei1, Curtea European a prescris c pentru ca dreptul de acces la o instan s fie respectat, este necesar ca tribunalul n faa cruia cauza este adus s dispun de puteri de jurisdicie deplin, el trebuie s fie competent s analizeze att aspectele de fapt, ct i cele de drept ale cauzei. n aceast optic dreptul de acces la tribunal constituie un element inerent al tuturor garaniilor procedurale prevzute n Convenie. n lipsa unui acces efectiv la justiie n materie civil, toate celelalte garanii de procedur recunoscute i detaliate sunt inutile, ntruct ele n ordine logic se grefeaz pe liberul acces la o instan de oricare grad de jurisdicie. Convenia european atribuie statelor o obligaie care nu este de principiu susceptibil derogrii, punerea n aplicare a dreptului de acces la justiie urmnd a se produce n plan material i juridic. n sensul recunoscut, dreptul de acces la justiie prezint dou caractere de baz: caracterul efectiv i caracterul neabsolut. Astfel, art. 6 paragraf 1 prevede un drept material de acces la o instan, consacrat pe calea jurisprudenial de ctre Curte pentru I dat n spea de referin Golder contra Marii Britanii2, precum urmeaz: dac textul art. 6 paragraf 1 ar fi interpretat ca viznd doar derularea unei proceduri aflate deja n curs n faa unei instane (pendinte), un stat parte ar putea, fr s-l ncalce, s suprime jurisdiciile sau s sustrag din competena lor soluionarea anumitor
1

Spea Terra Woningen B.V. contra Olandei, hotrrea din 17 decembrie 1996, publicat pe / http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58082 (vizitat la 15.12.2012). 2 Golder contra Marii Britanii, hotrrea din 21 februarie 1975, publicat pe /http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57496 (vizitat la 15.12.2012).

14

categorii de contestaii cu caracter civil pentru a le ncredina unor organe dependente de guvern. Astfel de ipoteze, ce nu pot fi disociate de riscul arbitrarului, ar produce consecine grave, contrare principiilor amintite i pe care Curtea este obligat s le ia n consideraiune. Nu este de conceput ca art. 6 paragraf 1 s consacre ansamblul de garanii procedurale acordate prilor ntr-o aciune civil pendinte i s nu protejeze singurul lucru care n realitate permite subiecilor s beneficieze efectiv de aceste garanii: accesul la justiie. Or, n conformitate cu stipulaiile Conveniei, doar nclcarea obligaiilor cu caracter civil este garantat, pentru ca un drept pretins nclcat s fie calificat ca fiind civil, este necesar ca acesta dispun de un caracter civil n dreptul intern al statului respondent, sau s dispun de un caracter patrimonial clar. n spea Schuler-Zgraggen contra Elveiei3, Curtea European s-a pronunat asupra naturii civile a dreptului la o pensie de invaliditate, notnd c cel mai important considerent rezid n faptul c, dincolo de aspectele de drept public, reclamantul invoc drepturi care in de mijloacele sale reale de subzisten; el invoc un drept subiectiv de natur patrimonial, reglementat expres de legislaia naional elveian, prin urmare avnd un caracter civil n sens convenional protejat. n situaii particulare, dreptul de acces la justiie poate avea n vizor instituirea de ctre stat a unui sistem de asisten judiciar gratuit n materie civil. n genere, dreptul de acces la justiie n plan material impune statelor s instituie un sistem de asisten juridic care nu i -ar obliga pe cei mai devaforizai s-i asigure aprarea singuri, cu slabe anse de succes din cauza c nu cunosc nici dreptul, nici procedura, aa cum este de fiecare dat cnd o procedur nu poate fi iniiat fr concursul unui avocat sau al unui alt profesionist al dreptului i cnd nu exist nici un sistem de ajutor legal.4 Spre exemplu n spea de referin Airey contra Irlandei5, Curtea a conchis c dreptul individului de a avea acces la justiie este completat cu obligaia pozitiv a statului de a facilita acest acces, pentru respectarea exigenei nserate n art. 6 paragraf 1 nefiind suficient obligaia negativ de a nu mpiedica n nici un mod accesul persoanei la un tribunal, fiind proeminent i asigurarea valorificrii faptice a drepturilor sociale i economice de care beneficiaz subiecii de drept. Curtea a notat c un obstacol de fapt n exercitarea dreptului de acces la o instan poate duce n egal msur la nclcarea prevederilor convenionale, n mod similar unui obstacol de drept. Deoarece Convenia garanteaz drepturi reale i efective, dar nu teoretice i iluzorii, statele au o obligaie de rezultat de a asigura accesul efectiv la justiie. n ndeplinirea acestei
3

Spea Schuler-Zgraggen contra Elveiei, publicat pe /http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00157840(vizitat la 15.12.2012) 4 Charrier J.-L., Chiriac A. Codul Conveniei europene a drepturilor omului. Chiinu: Balacron , 2008, p. 213 5 Spea Airey contra Irlandei, hotrre din 9 octombrie 1979, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57420 (/vizitat la 15.12.2012)

15

obligaii, statele dispun de o oarecare marj de apreciere n alegerea mijloacelor i instrumentelor, precum simplificarea procedurii sau instituirea unui sistem de asisten judiciar gratuit, sau alegerea oricrui alt mijloc rezultativ n vederea asigurrii n fapt a accesului la justiie garantat. Este de notat c statele sunt autorizate n sensul Conveniei s reglementeze anumite condiii pentru introducerea unei aciuni judectoreti (plata taxelor de timbru, introducerea aciunii ntr-un anumit termen, alte condiii de form i de fond), att timp ct acestea se prezint a fi rezonabile. ns dei art. 6 paragraf 1 nu garanteaz un acces gratuit la justiie, costurile exagerate i ridicate ale procedurilor judectoreti pot aduce atingere exerciiului normal al acestui drept. Astfel, o tax de timbru ridicat n combinaie cu o cauiune proporional valorii obiectului procesului, precum i cu alte cheltuieli aferente, excesive n raport cu posibilitile financiare de care dispune individul, pot prezenta o descurajare a accesului liber la justiie i ridica o chestiune de nclcare a Conveniei.6 Ct privete obstacolele de fapt i drept, n spea De Geouffre de la Pradelle contra Franei7Curtea a stabilit c complexitatea procedurilor interne i neclaritile pe marginea naturii juridice a unor acte, pot fi considerate precum obstacole pentru realizarea dreptului de acces efectiv la justiie i ridica chestiuni de nclcare a art. 6 paragraf 1 de ctre statul prt. Relativ la obstacole de drept, a fost notat c exercitarea cilor de atac interne numai pentru a se constata inadmisibilitatea unui aciuni judiciare prin jocul dispoziiilor legale care le consacr, nu corespunde imperativelor art. 6 paragraf 1, fiind absolut necesar ca legislaia naional s asigure oricrui individ o posibilitate clar i corect de a contesta un act ce prezint ingerin n drepturile sale. Limitarea dreptului de acces la justiie: Recunoscnd statelor o anumit marj de apreciere n reglementarea la nivel intern a dreptului de acces la justiie, forului de la Strasbourg i revine rolul major de a supraveghea i verifica dac prin limitrile stabilite la nivel intern nu se afecteaz nsi substana dreptului de acces la instan protejat, i dac scopul urmrit prin limitrile impuse este proporional cu mijloacele antrenate de state. n spea precitat Golder contra Marii Britanii, Curtea European a stabilit c pot fi aduse restricii dreptului de acces la justiie, ntruct el prin nsi natura sa cere o reglementare din partea statului, care poate varia n timp i spaiu n funcie de resursele comunitii i nevoile indivizilor. Limitrile aduse ns trebuie s se conformeze a trei principii, i anume:
6

Bogdan D., Selegean M., Roianu C. i alii. Drepturi i liberti fundamentale n jurisprudena Curii europene a drepturilor omului. Bucureti: All Beck, 2005, p. 231 7 Spe De Geouffre de la Pradelle contra Franei, hotrrea din 16 decembrie 1992, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57778(vizitat la 15.12.2012)

16

- s urmreasc un scop legitim, - s nu afecteze substana nsi a dreptului, - s fie asigurat un raport rezonabil de proporionalitate ntre scopul urmrit i mijloacele antrenate n vederea realizrii acestuia. Jurisprudenial s-au afirmat cteva categorii de restricii i limitri legitime i conforme sensului convenional a dreptului de acces la justiie, precum: 1. Autorizarea prealabil pentru sesizarea unei instane, care trebuie dat de ctre un magistrat n conformitate cu anumite criterii obiective, n speele care vizeaz persoanele alienate mintal, persoanele care anterior au abuzat excesiv de dreptul de acces la un tribunal, n speele privind minorii etc. 2. Condiiile de procedur ale aciunii n justiie: care se refer la termene fixe de efectuare a diverselor acte procedurale, termene de prescripie, sanciunile determinate pentru nerespectarea termenelor, decderea din drepturi de apel i recurs etc. 3. Autorizarea renunrii la dreptul de acces la tribunal, care poate avea loc prin concluderea unui compromis arbitral, 4. Recunoaterea imunitii de jurisdicie unor categorii de persoane (parlamentari, membrii forelor de ordine) sau organizaiilor internaionale, imunitate care ns nu trebuie s fie absolut ca i limite, 5. Validrile legislative, operarea n legislaie a unor modificri cu efect retroactiv fiind autorizat n sensul Conveniei europene dac nu atinge procedurile n curs i rspund unei nevoi sociale imperioase. Principalele principii de aplicare a Conveniei degajate de Curte: - Dreptul de acces la justiie este inerent i fundamental n sistemul proteciei europene instituite, - Dreptul de acces la justiie trebuie s fie efectiv, celelalte garanii de procedur derivnd de la acesta, fiind inutile i lipsite de sens n absena lui, - Doar contestaiile n materie civil sunt acoperite de protecia dreptului de acces la un tribunal, fiind necesar ca nsi natura dreptului pretins nclcat s fie una civil sau patrimonial, - Dreptul de acces la justiie nu este absolut ca i limite, el poate fi restricionat dac nu se aduce atingere nsi substanei lui, se urmrete un scop legitim i exist un raport de proporionalitate ntre scopul urmrit i mijloacele utilizate.

17

2. Dreptul la aprare ( M. Poalelungi, E.Belei) Dreptul la aprare, fiind fundamental, este proclamat n legea fundamental a RM care prevede c Dreptul la aprare este garantat (art.26). n acest sens, orice persoan are dreptul la satisfacie efectiv din partea instanelor judectoreti competente mpotriva actelor care violeaz drepturile, libertile i interesele sale legitime, prevedere preluat n art. 20 din Constituia RM din coninutul art. 8 din Declaraia universal a drepturilor omului8 i art. 6 din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale 9. n afar de aceasta, mai putem enumera un ir de izvoare de drept naional ce consfinesc dreptul la aprare judiciar a drepturilor civile (art.5 CPC al RM10, art. 10 CC al RM11, art. 6 din Legea privind organizarea judectoreasc din 06.07.9512) etc. Odat fiind stabilite aceste garanii, se pune problem cum i n ce mod are loc aceast aprare a drepturilor subiective. Aici trebuie s distingem 2 noiuni: metod de aprare i form de aprare. n cazul n care se constat o nclcare a unui drept subiectiv din partea altor persoane, apare necesitatea obiectiv de aplicare de ctre titular a unor msuri de protecie a dreptului. Aceste msuri de protecie poart denumirea de modalitate (metod) de aprare a dreptului subiectiv. Metode de aprare a dreptului reprezint o categorie de drept material ce include msurile de protecie care urmeaz a fi ntreprinse n vederea aprrii unui drept subiectiv nclcat sau contestat, avnd drept scop nlturarea impedimentelor de realizare a dreptului respectiv. Metodele de aprare a drepturilor civile, prevzute n art. 11 din CC i art. 6 CPC, sunt urmtoarele: recunoaterea dreptului, restabilirea situaiei anterioare, suprimarea aciunilor prin care se ncalc sau se creeaz pericolul nclcrii dreptului, declararea nulitii actului juridic civil sau actului emis de o autoritate public, impunerea la executarea obligaiei, repararea prejudiciului, inclusiv moral, etc.
8

Declaraia universal a drepturilor omului, adoptat la New York la 10.12.1948, ratificat prin Hotrrea Parlamentului RM nr. 217-XII din 27.07.1990, n Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Ediie oficial (n continuare Tratate internaionale...), vol. 1, Chiinu, 1998, p.11-18. 9 Convenia pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale (1950), ncheiat la Roma la 04 noiembrie 1950, n vigoare de la 03 septembrie 1953, ratificat prin Hotrrea Parlamentului RM nr.1298 -XIII din 24.07.1997, n Tratate internaionale..., vol. I, 1998, p.11-18. 10 Codul de procedur civil al Republicii Moldova (n continuare CPC) din 30.05.2003. MO al RM nr.111 -115/451 din 12.06.2003. La utilizarea codurilor altor state se va meniona expres. 11 Codul civil al Republicii Moldova adoptat prin Legea RM nr. 1107/XV din 06.06.2002. MO al RM nr.82-86, art.661. 12 Legea privind organizarea judectoreasc nr. 514 -XIII din 06.07.95. MO al RM nr.58 din 19.10.1995, art. 641.

18

n funcie de faptul cror organe se adreseaz i ce tip de norme reglementeaz activitatea acestor organe, deosebim mai multe forme de aprare a drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale persoanei. Forma de aprare a dreptului reprezint o categorie de drept procesual care const dintrun anumit tip de activitate a organelor jurisdicionale competente n vederea aprrii unui drept, unei liberti sau a interes legitim al persoanei, activitate reglementat de norme juridice. Altfel spus, forma de aprare a dreptului constituie activitatea organelor jurisdicionale care snt nvestite de lege cu competena examinrii i soluionrii pricinilor civile n vederea aprrii drepturilor nclcate sau contestate ale persoanei sau, i mai simplu, este o activitate de soluionare a litigiilor. Potrivit literaturii de specialitate13dreptul subiectiv este prerogativa unei persoane, (prevzut de dreptul pozitiv) n virtutea creia aceasta poate s se comporte ntr-un anumit fel sau s pretind alteia un anumit comportament, putnd apela la ajutorul organelor statale competente pentru a-i apra interesele sale legitime. Actualmente n RM putem deosebi urmtoarele tipuri de forme de aprare a drepturilor i intereselor legitime ale persoanei: judiciar, administrativ, obteasc. Forma judiciar reprezint o form de aprare a drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale persoanei care este realizat de ctre instanele judectoreti i reglementat de normele procesual civile. Conform art. 114 din Constituia Republicii Moldova, ,,Justiia se nfptuiete n numele legii numai de instanele judectoreti, iar conform art. 115 din Constituie, ,,Justiia se nfptuiete prin Curtea Suprem de Justiie, curile de apel i judectorii. Pentru anumite categorii de pricini pot funciona, potrivit legii, judectorii specializate. nfiinarea de instane extraordinare este interzis. Organizarea instanelor judectoreti, competena acestora i procedura de judecat snt stabilite prin legi organice. Aprarea judiciar este o form de aprare preponderent, dar nu exclusiv. Aprarea drepturilor nclcate sau contestate se admite i sub formadministrativ, dar aceast cale este posibil numai n cazurile expres stabilite de lege (alin.(3) art.10 CC). Este vorba de posibilitatea persoanei vtmate de o autoritate public de a obine recunoaterea dreptului pretins i repararea pagubei. Un asemenea mecanism izvorte din prevederile art. 53 din Constituie care statueaz: ,,Persoana vtmat ntr-un drept al su de o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, este ndreptit s obin recunoaterea dreptului pretins, anularea actului i repararea pagubei . n acest sens art. 277 din CPC prevede dreptul oricrei persoane de a se adresa instanei judectoreti competente pentru anularea actului, repunerea n drept i repararea
13

.. . . , , 1989, .21 -35

19

prejudiciului, iar Legea contenciosului administrativ14 detaliaz normele speciale n

cadrul

acestui fel separat de procedur civil. Potrivit alin.(3) art.10 CC hotrrea emis pe cale administrativ poate fi atacat n instan de judecat. n acest sens accesul la justiie poate fi exercitat n toate cazurile cnd titularul dreptului nclcat sau contestat a exercitat n prealabil forma administrativ. Curtea Constitu ional a RM a reconfirmat c forma administrativ de aprare a dreptutilor, care trebuie exercitat n prealabil adresrii n judecat este constitu ional i nu aduce atingere esen ei dreptului la aprare. Or, rolul normelor procedurale este acela de a reglementa o procedur extrajudiciar, care s ofere prilor posibilitatea de a se nelege asupra eventualelor pretenii ale reclamantului, fr implicarea autoritii judectoreti competente. Fa de aceste raiuni majore, condiionarea sesizrii instanei de parcurgerea procedurii de conciliere cu partea advers nu poate fi calificat ca o ngrdire a accesului liber la justiie, n accepiunea interzis de prevederile constituionale de referin, att timp ct partea interesat poate nainta n instana judectoreasc cererea de chemare n judecat15 Forma obteascconstituie o cale alternativ de soluionare a diferendelor, realizat prin activitatea organelor nestatale, reglementat de dispoziii coninute n acte normative speciale16 i create liber i benevol de ctre prile litigante. Instana de judecat poate fi lipsit de competen n soluionarea unei cauze civile, chiar dac a nceput examinarea n fond a acesteia, n condiiile art. 267, alin.1, lit. l1) prile au solicitat examinarea pricinii de ctre judecata arbitral, n condiiile legii; Dei legea recunoate dreptul prilor de a transfera soluionarea unor categorii de litigii arbitrajelor, oricum instanelor de judecat le revine prerogativa de se implica n procedura arbitral. Astfel, instanele judectoreti se implic conform legii n: 1. Aplicarea masurilor asiguratorii la orice etap a procedurii arbitrale (art.10 Legea nr. 23) sau chiar naintea arbitrajului (art.23, al.1 Legea nr. 23); 2. Aplicarea msurilor cu privire la obiectul litigiului (art.23, al.1 Legea nr. 23); 3. Constatarea mprejurrilor de fapt art.23, al.1 Legea nr. 23); 4. Executarea msurilor asiguratorii dispuse de arbitraj (art.23, al.4 Legea nr. 23); 5. Organizarea i desfurarea procedurilor n arbitrajul ad-hoc (art. 9, alin.7 Legea nr. 23). De ex. numirea supraarbitrului ad-hoc (art.13, al.2 Legea nr. 23), soluionarea recuzrii arbitrului (art.14, alin.4 Legea nr. 23 6. Contestarea hotrrii arbitrale (art.31 Legea nr. 23 i art.477-481 CPC);
14 15

Legea contenciosului administrativ nr. 431- XIV din 10 februarie 2000. MO al RM nr. 57-58/375 din 18 mai 2000. Hotrre nr. 14pentru controlul constituionalitii unor prevederi din Codul de procedur civil al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003, 15 noiembrie 2012. 16 Legea nr.23-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitraj. MO al RM nr. 88-89 din 20.05.2008; Legea nr.24-XVI din 22.02.2008 cu privire la arbitrajul comercial internaional. MO al RM nr. 88-89 din 20.05.2008.

20

7. Executarea hotrrii arbitrale (art. 33 Legea nr. 23 i art. 482-486 CPC) 8. Totui, trebuie s remarcm c n pofida unei convenii arbitrale, partea interesat se va putea adresa n judecat, iar judectorul nu va putea nici s refuze, nici s restituie cererea de chemare n judecat din acest motiv. ns, n cursul examinrii n fond, se vor aplica 2 norme coraborate: art.267, lit. e) CPC i art. 9 al Legii nr. 23. Adic, cererea de chemare n judecat se va scoate de pe rol,dac o parte n proces solicit, nu mai trziu de prima sa declaraie asupra fondului. Instana de judecat fiind obligat s verifice legalitatea conveniei de arbitraj. innd cont de toate posibilitile legale de aprare a drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale prilor, cu avantajele i dezavantajele fiecreia, struim asupra faptului c forma judiciar, reprezentnd una dintre cele trei puteri ale statului, este cea mai frecvent aplicat. Dar totodat nu este suficient doar ca un drept s existe, mai snt indispensabile i garanii ntru realizarea lui pentru a-l face eficient. Art. 6 din Convenia europeanstipuleaz c orice persoan are dreptul ca pricina sa s fie judecat n mod echitabil. Dei aceast expresie nu recunoate explicit dreptul de acces la o instan de judecat, ea comport numeroase aspecte ale unei bune administrri a justiiei. Curtea European pentru Drepturile Omului (CEDO) de la Strasbourg consider c echitatea, publicitatea i operativitatea procesului nu prezint nici un interes n absena procesului. 17 De aceea posibilitatea real de a intenta un proces n materie civil nu poate fi ngrdit de nici o lege (art.20 alin.(2) din Constituie). n acest sens, CPC al RM stupuleaz c nici unei persoane nu i se poate refuza aprarea judiciar din motiv de inexisten a legislaiei, de imperfeciune, coliziune sau obscuritate a legislaiei n vigoare. Iar renunarea uneia dintre pri de a se adresa n judecat prin ncheierea n prealabil a unei convenii nu are efect juridic, cu excepia cazurilor de ncheiere a unei convenii de strmutare, n condiiile legii, a litigiului la judecata arbitral (art.5 alin.(2) i (3) CPC). n aceeai ordine de idei, nimeni nu poate fi lipsit fr consimmntul su de dreptul judecrii procesului n instan i de judectorii n a cror competen pricina este dat prin lege, cu excepiile expres stabilite de Codul de procedur civil (art.45 alin.(1) din CPC al RM). Pentru aprare eficient a drepturilor, libertilor i intereselor legitime, justiiabilul poate nemijlocit s formuleze pretenii, s se adreseze n judecat, s foloseasc cu bun-credin mijloacele procesuale de aprare, inclusiv s exercite ci de atac 18, ns potrivit art.8 CPC prile, ali participani la proces au dreptul s fie asistai n judecat de ctre un avocat ales ori
17

Nuala Mole, Catarina Harby. Dreptul la un proces echitabil, n Ghid privind punerea n aplicare a articolului 6 al Conveniei europene pentru drepturile omului, Consiliul Europei, 2001, editat n Republica Moldova, 2003. 18 n proces civil, persoanele fizice i pot apra interesele personal, prin avocat sau avocat stagiar. Participarea personal n proces nu face ca persoana fizic s decad din dreptul de a avea avocat.

21

desemnat de coordonatorul oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat sau de un alt reprezentant, n cazurile prevzute de prezentul cod. Pentru a se apra efectiv este stringent necesar ca persoana care pretinde c i s-a nclcat sau contestat un drept ori solicit aprarea unui interes legitim s poat beneficia de o asisten juridic calificat garantat de stat. Avnd n vedere ndatorirea asigurrii accesului liber i egal la asisten juridic prin organizarea i acordarea acesteia de ctre stat i prin diminuarea impedimentelor economico-financiare n procesul realizrii accesului la justiie, la 26.07.2007 a fost adoptat Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat .19 n aceast ordine de idei, menionm c pentru procesele civile asisten juridic calificat n accepiune legal semnific acordarea serviciilor juridice de consultan, reprezentare i/sau aprare, n instanele judectoreti pe cauze, civile sau de contencios administrativ. Au dreptul la asisten juridic calificat persoanele specificate la art.6, care: a) au dreptul la asisten juridic obligatorie n temeiul art. 77 lit. a), b), c) din Codul de procedur civil al Republicii Moldova n acest caz asistena juridic calificat este obligatorie i se acord indiferent de nivelul veniturilor justiiabilului (art. 20 al Legii 198-XVI din 26.07.2007); b) au nevoie de asisten juridic n cauze, civile i de contencios administrativ, ns nu dispun de suficiente mijloace pentru a plti aceste servicii, cauzele fiind complexe din punct de vedere juridic sau procesual n acest caz asistena juridic calificat se acord persoanelor al cror venit este mai mic de nivelul venitului stabilit de Guvern pentru beneficiere de asisten juridic (art. 21 al 198-XVI din 26.07.2007). Conform art. 19 al Legii 198-XVI din 26.07.2007 n procese civile asisten juridic calificat va fi acordat n condiiile legii att pn la iniierea procesului, ct la orice etap a procesului. Legea consacr cteva excepii cnd acordarea de asisten juridic calificat n cauze , civile i de contencios administrativ se refuz. Aceste cazuri sunt: a) cererea de acordare reiese din activitatea comercial a solicitantului; b) valoarea aciunii este mai mic de 1/2 din minimul de existen, calculat n conformitate cu modul aprobat de Guvern; c) solicitantul beneficiaz deja de asisten juridic calificat pe aceeai cauz; d) cererea se refer la repararea prejudiciului cauzat prin lezarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale;
19

Legea cu privire la asistena juridic garantat de stat nr. 198-XVI din 26.07.2007. MO al RM nr. 15-16 din 05 10.2007, art. 614.

22

e) cererea se refer la nclcarea dreptului de vecintate, cu excepia cazurilor n care se refer la nlturarea pericolului de prbuire, la respectarea distanei pentru construcii, la litigiile privind hotarul. Refuzul de acordare a asistenei juridice calificate trebuie s fie motivat i poate fi contestat n instana de contencios administrativ n decursul a 15 zile lucrtoare de la comunicarea deciziei. n concluzie, raportnd aceast norm-principiu la procedura civil inem s menionm c aprarea drepturilor, libertilor i intereselor legitime ale justiiabililor are urmtoarele forme de manifestare: Dreptul de a alege forma i metoda (modalitatea) de aprare a drepturilor, libertilor i intereselor legitime; Accesul liber la justiie, adic posibilitatea real de a depune n instana competent o cerere de chemare n judecat. Dreptul justiiabilului de a cunoate c mpotriva acestuia s-au formulat pretenii sau c drepturile acestuia pot fi lezate printr-o act judectoresc de dispoziie, fapt care echivaleaz cu obligaia instanei de a-l ntiina legal; Asigurarea posibilitii de a participa efectiv la examinarea i soluionarea cauzei civile; Dreptul de fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu, corelat cu obligaia statului de a crea un mecanism viabil de acordare a asistenei juridice garantate. 3. Egalitatea armelor(M. Poalelungi, E. Belei) Dreptul la aprare se reflect ntr-un alt principiu fundamental pentru nfptuirea justiiei egalitatea armelor. Vom analiza pe rnd imperativele consacrate de ctre CtEDO ca elemente ale egalitii armelor. a) Egalitatea armelor n sens restrns. Aceasta implica faptul c orice parte a unei proceduri, indiferent dac este n materie civil sau penal, trebuie s aib posibilitatea rezonabila de a-i prezenta punctul de vedere n faa tribunalului n condiii care s nu o dezavantajeze fa de celelalte pri ale procesului. Atunci cnd se depune la dosarul cauzei un document important pentru soluionarea acesteia, este ns obligatoriu ca prile s aib cunotina de coninutul sau, indiferent dac instana utilizeaz sau nu documentul n motivarea hotrrii. n schimb, atunci cnd legea nu o permite o reformatio in pejus, exist tendina de a analiza mai elastic egalitatea n declanarea procedurii n cile de atac. Spre exemplu, s-a decis 23

ntr-o cauz privind statul romn ca dac doar procurorul general poate declana un recurs n anulare, fr nici un fel de limita temporal la acel moment, exist o violare a art. 6 parag.1 20. n acelai context, Curtea a precizat c se poate vorbi de o atingere serioasa a principiului egalitarii armelor atunci cnd pentru declanarea unei proceduri de atac statul beneficiaz de suspendarea termenul de apel pe perioada vacantei, n timp ce cealalt parte nu beneficiaz de aceasta posibilitate de prelungire a termenului21. b) Principiul contradictorialitii. Contradictorialitatea, indisolubil legat de ideea de egalitate a armelor, impune judectorului s vegheze ca orice element susceptibil s influeneze soluia privind litigiul s fac obiectul unei dezbateri contradictorii ntre pri. Fiecare parte a procesului trebuie s aib nu numai facultatea de a-i face cunoscute elementele pe care se bazeaz preteniile sale, dar i aceea de a lua la cunotina i de a discuta orice prob sau concluzie prezentata judectorului cu scopul de a-i influenta decizia22. Nu prezint nici o relevan dac elementul susceptibil s conduc la o anumita decizie este adus n discu ie de ctre pri sau sesizat din oficiu de ctre instan, chiar i n aceasta din urma situaie, judectorul fiind obligat s impun discutarea lui. n consecin, s-a decis c atunci cnd se numete un expert n cauz, prile trebuie s aib facultatea de a participa la activitile pe care acesta le desfoar i sa primeasc concluziile expertului pentru a le putea pune n discuie23. Mai mult, s-a constatat o violare a art. 6 din Convenie atunci cnd expertiza efectuat prezenta un caracter att de tehnic nct scap cunotinelor judectorului, astfel nct acesta, chiar dac formal nu era inut de concluziile expertului, a fost influenat decisiv de acestea. Refuznd s dispun refacerea expertizei sau efectuarea uneia noi la cererea unei pri, instan a violat, n opinia Curii, dreptul la contradictorialitate al prilor24. Contradictorialitatea nu impune ns obligaia instanei de a permite, n cadrul unei proceduri scrise, ca fiecare parte s rspund la orice memoriu al prii adverse, pentru c altfel s-ar ajunge la nesfrit discuie ntre pri, existnd ns obligaia ca fiecare parte s aib posibilitatea s i dezvolte argumentele cel puin ntr-o expunere scris25. Mai mult, se poate afirma c contradictorialitatea, ca element al egalitarii armelor, trebuie sa existe i atunci cnd nu exista o parte advers, n sensul propriu al termenului. Spre exemplu,

20 21

CEDO, hot. Brumrescu din 28 octombrie 1999, 62. CEDO, dec. Platakou din 25 mai 1999. 22 CEDO, hot. Lobo Machado din 20 februarie 1996, 31; hot. Vermeulen din 20 februarie 1996, 33; hot. Niderst-Huber din 18 februarie 1997, 24. 23 CEDO, hot. Kerojrvi din 19 iulie 1995, 42. 24 CEDO, hot. Mantovanelli din 18 martie 1997, 33. 25 Comis., dec. din 9 decembrie 1986, plg. nr. 10938/84, DR 31, p. 327.

24

s-a constatat o nclcare a art. 6 ntr-o ipotez n care o persoana a solicitat statului acordarea unor drepturi financiare rezultnd din asigurarea de sntate. Cum rspunsul administraiei casei de asigurri de stat a fost negativ, reclamanta s-a adresat unei instane care a decis doar n baza a doua expertize medicale, pe care reclamanta nu a putut s le conteste, nefiind citata i nefiind invitat s depun concluzii scrise. Curtea a decis c, n ciuda lipsei unei prt procesual n cauz, s-a violat dreptul recurentei la o dezbatere contradictorie26. c) Motivarea hotrrilor. Dreptul la un proces echitabil impune, fr ndoiala, motivarea hotrrilor judectoreti. Astfel, publicul poate vedea c "se face justiie", iar pentru pri motivarea hotrrii este eseniala pentru a-i evalua ansele de succes ori de a vedea modul n care le-au fost acceptate argumentele i pe ce s-a bazat judectorul n soluionarea cauzei lor. n plus, motivarea deciziilor este singurul mijloc prin care terii pot s cunoasc jurisprudena, n condiiile n care n majoritatea statelor europene cel puin jurisprudena instanelor superioare este, formal sau real, un izvor de drept important27. Obligaia de motivare a hotrrilor judectoreti i are izvorul n dreptul oricrei pri n cadrul unei proceduri s prezinte judectorului observaiile i argumentele sale28, combinat cu dreptul parilor, recunoscut de Curte, c aceste observaii i argumente s fie examinate n mod efectiv29, iar obligaia de motivare a hotrrilor este singurul mijloc prin care se poate verifica respectarea drepturilor menionate anterior, piloni de baza ai dreptului la un proces echitabil. Atunci cnd se discuta despre obligaia de motivare, trebuie n mod necesar fcuta distincia ntre "motivare inadecvata" i "lipsa motivrii", Curtea arogndu-si competenta de a examina numai situaiile care se pot ncadra n cea de-a doua ipotez. Astfel, ea nu cerceteaz dac judectorul naional a stabilit corect faptele sau dac a interpretat corect faptele, ci numai dac acesta a rspuns ntr-o maniera suficienta i explicita argumentelor parilor litigiului30. Dreptul ca o decizie judectoreasca sa fie motivata nu este ns absolut31, iar ntinderea i amplitudinea pe care trebuie s o aib motivarea variaz n funcie de natura i complexitatea cauzei32.

26 27

CEDO, hot. Feldbrugge din 29 mai 1986, 44. F. Kuty, L'obligation de motivation des dcisions judiciaires au regard de la jurisprudence de la Cour europenne des droits de l'homme, RTDH 1998, p. 847. 28 CEDO, hot. Werner din 24 noiembrie 1997, 63; hot. Foucher din 18 martie 1997, 34; hot. Bulut din 22 februarie 1996, 47. 29 CEDO, hot. Van derHurk din 19 aprilie 1994, 59; hot. Kruska din 19 aprilie 1993, 30. 30 CEDO, hot. Ruiz Torija din 9 decembrie 1994, 30; hot. DomboBeheer B.V. din 27 octombrie 1993, 31. 31 Exemplul cel mai facil de dat este cel hotrrilor unui juriu, care nu trebuie motivate. 32 CEDO, hot. HiroBalani din 9 decembrie 1994, 27; Comis., dec. din 2 octombrie 1979, plg. nr. 8512/79, Digest II, p. 426.

25

n aceast ordine de idei s-a decis c instan care respinge un apel poate s se mrgineasc la a relua motivarea instanei de fond33. De asemenea, n opinia Comisiei, motivarea care sta la baza deciziei nu trebuie s trateze separat fiecare dint re problemele punctuale ridicate de fiecare parte34, cu excepia situaiei n care mijlocul respectiv de aprare era de natur s influeneze definitiv soluionarea cauzei35. Tot astfel, Curtea a impus obligaia de motivare detailat a deciziei atunci cnd norma juridic a crei aplicare se solicita este ambigua n coninut36, ns a admis o motivare sumar, ct timp ea a atins toate punctele eseniale ale argumentelor dezvoltate de pri37. d)Administrarea echitabila a probelor. Domeniul administrrii i aprecierii probelor este o materie n care statele membre se bucur de o marj de apreciere foarte larg, Convenia permind statelor s reglementeze semnificative regulile de admisibilitate i fora probant a mijloacelor de prob38. De asemenea, Curtea nu are competenta de a verifica dac instanele naionale au apreciat corect sau nu probele administrate n cauz, ci doar de a stabili dac mijloacele de proba au fost administrate ntr-o manier echitabila39. Aadar, n materia administrrii probelor, elementul determinant al examenului efectuat de ctre instan europeana este maniera n care probele sunt prezentate n faa judectorului naional40. n schimb, s-a constatat o violare a Conveniei atunci cnd instan i-a fondat aproape n mod exclusiv decizia pe o prob obinuta n mod ilegal41sau care nu a fost niciodat adus la cunotina prii, care a ignorat-o n cursul procedurii42. e)Alte aspecte ale egalitii armelor. Problema limbii procedurii n materie civil a rmas n sarcina jurisprudenei, n condiiile n care este evident c egalitatea armelor poate intra n discuie atunci cnd una dintre pri nu cunoate limba n care se desfoar procesul. Pe de alt parte, valorile i interesele morale care sunt puse n joc n materie civil, precum i principiul disponibilitii conduc ctre o apreciere mai elastica a obligativitii prezentei unui interpret. n realitate, cel puin n jurisprudena fostei Comisii, multe din regulile impuse n materia dreptului la un interpret n penal, nu primesc aceiai recunoatere n civil. Astfel, s-a
33 34

Comis., dec. din 15 octombrie 1981, plg. nr. 9223/80, Digest II, p. 427. CEDO, hot. Higgins din 19 februarie 1998, 42. 35 Comis., dec. din 2 aprilie 1973, plg. nr. 5460/72, Ann. Conv. XVI, p. 152. 36 CEDO, hot. H. c. Belgia din 30 noiembrie 1987, 53. n speta, reclamantul a solicitat renscrierea sa pe lista de avocatii din cadrul unui barou, iar norma juridica care reglementa ipoteza condiiona admiterea cererii de existenta unor "circumstane exceptionale". 37 CEDO, hot. Helle din 19 decembrie 1997, 60. 38 Comis., dec. din 10 martie 1981, plg. nr. 8884/80, Digest II, p. 401. 39 CEDO, hot. Schenk din 12 iulie 1988, 46. Totui, s-a admis cenzura Conveniei atunci cnd judectorul naional a apreciat probele administrate ntr-o maniera evident injust i arbitrara (Comis., dec. din 10 iulie 1981, plg. 8654/79, Digest II, p. 405). 40 CEDO, hot. Barber, Messegu i Jabardo din 6 decembrie 1988, 68. 41 CEDO, dec. Khan din 20 aprilie 1999. 42 CEDO, hot. Krcmr din 3 martie 2000, 31.

26

decis, c regula generala n materie, c art. 6 nu este violat atunci cnd o persoana este citata n cadrul unei proceduri desfurat ntr-o limb pe care nu o cunoate, ns dispune de timpul i facilitile necesare pentru a asigura traducerea documentelor43. De asemenea, s-a constat lipsa nclcrii dreptului la un proces echitabil i atunci cnd partea este nsoit de o persoana, otia sa, care cunoate limba procedurii i i-a fost permis sa i traduc44sau atunci cnd avocatul prii cunoate limba n care se desfoar judecata45. O alt problem legat de egalitatea armelor care merita o scurt prezentare este cea a dreptului persoanei de a asista la judecata. Acest drept nu este prevzut n Convenie nici mcar n materie penal, spre deosebire de legislaia imensei majoriti a statelor membre, ns a fost recunoscut de organele jurisdicionale instituite prin Convenie n anumite situaii. n materie civil, s-a admis c prezena parilor la judecata este un element implicit al egalitii armelor n acele cauze n care comportamentul personal al parilor contribuie esenial la soluia data litigiului, cum ar fi cauzele privind dreptul la vizita al copiilor de ctre prinii divor ai sau desprii46. Mai mult, ntr-o cauz mai recenta, s-a constatat o violare a art. 6 din simplul fapt c ntr-o astfel de cauz - avnd ca obiect acordarea dreptului de vizit al copilului instana naionala a refuzat audierea prii47. Spre deosebire de aceast situaie, atunci cnd nu s-a putut proba un interes particular al statului fa de un litigiu anume, instan de la Strasbourg a considerat ca o intervenie legislativ care rstoarn soluiile instanei este compatibila cu art. 648. n spea dat, doi profesori italieni obinuser n instan recunoaterea faptului c perioada de stagiu militar intra n vechimea n munc, n baza creia se calculeaz salariile. La scurt timp, a intrat n vigoare o lege potrivit creia stagiul militar nu se ia n considerare la stabilirea vechimii n munca, lege care s-a aplicat cu titlu retroactiv i reclamanilor. Dac ns procesul este nc pendinte, iar o intervenie legislativa de acest gen intervine n cauz, exista o violare a egalitii armelor, cu att mai mult cu ct una dintre pri este statul49. n concluzie, egalitatea armelor, cu sensul de echilibru corect 50 reprezint unul dintre elementele echitii. Ea este legat, uneori, de considerente potrivit crora procedurile trebuie s

43 44

Comis., dec. din 9 decembrie 1981, plg. nr. 9099/80, DR 27, p. 212. Comis., dec. din 10 decembrie 1979, plg. nr. 7952/77, Digest II, p. 412. 45 Comis., dec. din 23 mai 1966, plg. nr. 1794/63, Ann. Conv. IX, p. 179. 46 Comis., dec. din 24 septembrie 1963, plg. nr. 1169/61, Ann. Conv. VI, p. 521. n acelasi sens, cu privire la o cauza civila n care comportamentul partilor era irelevant pentru solutia judecatorului, a se vedea, Comis., dec. din 5 martie 1983, plg. nr. 8893/81, DR 31, p. 66. 47 CEDO, hot. L. c. Finlanda din 27 aprilie 2000, 34. 48 CEDO, dec. Preda i Dardani din 23 februarie 1999. 49 CEDO, hot. Zielinski i altii din 28 octombrie 1999, 71 50 Karen Reid, Ghidul specialistului in Convenia Europeana a Drepturilor Omului, Ed. Cartier Juridic , traducere din englez Camelia Boca i Florin Sicoie, 2005, p.124

27

fie contradictorii. Acesta fiind unul dintre cele mai importante principii neformulate ale art.6 din Convenie. Esena egalitii armelor impune instanelor s acioneze cu srguin pentru a se asigura c drepturile garantate de art.6 se bucur de utilizare efectiv. Or, o diferen de tratament a prilor n proces, este, indiferent de gravitate, interpretat ca nclcare a principiului egalitii armelor.

4. Participarea efectiv a justiiabilului (M. Poalelungi, E. Belei) n statul de drept justiia obine o pondere deosebit pentru c, potrivit principiului democratic al separrii puterilor n stat, autoritii judectoreti i revine prerogativa de a soluiona litigiile de drept care urmare a sesizrii oricrei persoane. Justiia trebuie s fie, n cel mai nalt grad, la discreia tuturor celor interesai. Aceasta a i determinat introducerea n Constituia Republicii Moldova a principiului potrivit cruia accesul la justiie este liber. Justiia civil se nfptuiete graie exercitrii de ctre justiiabili a dreptului de acces la o instan independent i imparial, instituit de lege. Conceptul de justiiabil nu se regsete n legislaia procesual naional, dar utilizarea tot mai frecvent a acestuia nglobeaz categoria participanilor la procesul civil (art.55 CPC), adic subiecii care au cel puin interes procesual n examinarea i soluionarea cauzelor civile. nainte de a ajunge n instana de judecat, de a beneficia un proces echitabil, justiiabilii, mai nti decid de sine stttor la care form i metod de aprare s recurg. Altfel spus, orice proces civil se declaneaz i continu ca efect al principiului disponibilitii (art.27 CPC), ntruct drepturile civile, avnd caracter privat, nu sunt aprate din oficiu. n mod firesc examinarea i soluionarea cauzelor civile nu poate avea loc fr participarea efectiv a justiiabililor, aceasta manifestndu-se prin cteva aspecte: 1. obligaia instanei de a ntiina participanii la proces despre nfptuirea actelor procesuale. 2. participarea nemijlocit a justiiabililor n edina de judecat. 3. exercitarea drepturilor i obligaiilor procesuale prin reprezentant. 4. aducerea la cunotina justiiabilului a actelor judectoreti de dispoziie. Primul subiect care sesizeaz instana de judecat este reclamantul, respectiv acesta dorete ca procesul civil s fie intentat i, n consecin, tie deja despre faptul c are o cerere nregistrat. Dac dup distribuirea aleatorie judectorul n termen de 5 zile nu depisteaz temeiuri de refuz (art.169 CPC) sau restituire a cererii de chemare n judecat (art.170 CPC), se vor verifica exigenele de coninut ale cererii de chemare n judecat. n consecin, cererii de 28

chemare n judecat poate s nu i se dea curs (art.171 CPC). Dac ncheierea de refuz sau restituire a cererii de chemare n judecat trebuie adus la cunotin pentru ca justiiabilul s-i poat exercita dreptul la recurs n ordinea prevzut de lege, atunci ncheierea de a nu da curs cererii trebuie adus la cunotina justiiabilului pentru ca acesta s reueasc s corecteze greelile indicate de judector n termenul stabilit de ctre acesta. Este prima reacie a instanei de judecat determinant pentru asigurarea participrii efective a justiiabilului la justiie. Obligaia instanei de a expedia persoanei care s-a adresat n judecat ncheierea de refuz sau restituire mpreun cu cererea de chemare n judecat i anexele acesteia incumb i obligaia corelativ a justiiabilului de a indica adresa la care o atare coresponden s ajung. Adresa corect indicat capt o importan practic mai grav resimit, atunci cnd cererii nu se d curs. Comunicarea neajunsurilor i termenului de remediere a lor va fi efectiv dac persoana care s -a adresat a primit scrisoarea cu aviz de recepie n termen util pentru a reui corectarea greelilor indicate de instan. Ulterior reclamantul va fi ntiinat s participe la edina prealabil, dac la faza pregtirii pricinii judectorul va decide necesitatea acesteia (art.185, alin. (2) CPC). Cererea de chemare n judecat se comunic prtului i, dup caz, intervenientului. (art.185, alin.(1), lit.. b ) CPC) Regulile de ntiinare care sunt condiia indispensabil pentru participarea efectiv a justiiabililor la procesele civile sunt urmtoarele: Participantului la proces i se expediaz ntiinarea ca un simplu act ori ntiinarea ca scrisoare recomandat i cu aviz de primire (art.100, alin.1 CPC)51 sau ntiinarea ca text al telegramei (art.102, alin.1 CPC).52 Expedierea se face, de regul, prin pot, prin intermediul persoanei mputernicite, prin intermediul biroului executorului judectoresc sau prin alte mijloace care s asigure transmiterea textului cuprins n act i confirmarea primirii lui, precum i prin delegaie judiciar (art. 100 alin. (3) CPC); ntiinarea se expediaz autoritilor publice, persoanelor juridice de drept privat i avocailor prin telefax, pota electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigur transmiterea i confirmarea primirii acestor acte. Persoanelor fizice ntiinarea le va fi transmis prin telefax, pota electronic sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigur transmiterea i confirmarea primirii acestor acte doar la solicitarea persoanelor n cauz (art. 105, alin. (11) CPC);

51 52

Expedierea ntiinrilor prin scrisori cu aviz de recepie se face pe cheltuiala instanei de judecat. Expedierea ntiinrilor prin telegrame se face pe cheltuiala prii interesate.

29

Prezentarea participantului n instan, n persoan sau prin reprezentant, acoper orice viciu de nmnare a ntiinrii. (art.102, alin. (5) CPC) n cazul amnrii judecrii cauzei, nu este necesar citarea participanilor la proces prezeni la edin. (art.101, alin.(3) CPC) Participanii la proces ntiinai n mod legal o dat nu pot invoca necitarea lor pentru efectuarea actelor de procedur la o dat ulterioar (art. 102 alin. (4)1 CPC); Persoanele mputernicite s nmneze ntiinarea sunt nsui participantul interesat (art.105, alin.(2) CPC), lucrtorul potal (art.105, alin.(9) CPC), executorului judectoresc (art.100, alin.(1) CPC). ntiinrile, de regul, se expediaz la adresa indicat de partea interesat, fie c este vorba de domiciliu, fie c este vorba de locul de lucru al acesteia sau alt adres la care participantul poate fi ntiinat efectiv. Dac locul de aflare a prtului nu este cunoscut i reclamantul d asigurri c, dei a fcut tot posibilul, nu a reuit s afle domiciliul acestuia, preedintele instanei dispune citarea acestuia prin publicitate. Publicarea n pres se consider citare legal. (art.108, alin.(1) CPC) n pofida aparenelor, nu doar prezena i pledarea n edine de judecat semnific participare efectiv a justiiabilului la procesul civil. n general aceasta se rezum la ansa legal de a dispune de urmtoarele drepturi procedurale: s ia cunotin de materialele dosarului, s prezinte probe i s participe la cercetarea lor, s pun ntrebri altor participani la proces, martorilor, experilor i specialitilor, s formuleze cereri, s dea instanei explicaii orale i scrise, s expun argumente i considerente asupra problemelor care apar n dezbaterile judiciare, s nainteze obiecii mpotriva demersurilor, argumentelor i considerentelor celorlali participani (art.56 CPC) Atenionm c dei deficienele de ntiinare vor cauza casarea hotrrii judectoreti i pot determina rejudecarea cauzei de ctre aceiai instan de judecat, n multe cazuri legea procesual naional prevede valabilitatea actului procesual, chiar dac participanii ntiinai legal nu s-au prezentat n edin. Este vorba de: cererile de repunere n termen (art.116, alin.(2) CPC) asigurarea probelor (art.129, alin.(1) CPC) examinarea probei materiale perisabile la locul aflrii acesteia (art.144, alin.(1) CPC) 30

aplicarea, anularea sau reducerea amenzilor judiciare (art.163, 164 CPC) substituirea unei forme de asigurare a aciunii printr-o alt form (art.179, alin.(2) CPC) anularea msurilor de asigurare a aciunii (art.180, alin.(1) CPC) examinarea probelor la faa locului (art.225, alin.(2) CPC) corectarea greelilor din hotrre (art.249, alin.(2) CPC) problema pronunrii hotrrii suplimentare (art.250, alin.(2) CPC) explicarea hotrrii (art.251, alin.(2) CPC) indexarea sumelor adjudecate (art.253, alin.(2) CPC) examinarea cererii privind aplicare msurilor de protecie (art.318 3, alin.(3) CPC) cererile de revizuire (art.252, alin.(3) CPC) cererea de recunoatere a hotrrii judectoreti strine (art.470, alin.(1) CPC) obieciile mpotriva recunoaterii hotrrii judectoreti strine nesusceptibile de executare silit (art.472, alin.(3) CPC) recunoaterea i executarea hotrrilor arbitrale strine (art.475, alin.(1) CPC) desfiinarea hotrrii arbitrale (art.479 CPC) eliberarea titlului de executare silit a hotrrii arbitrale (art.484, alin.(3) CPC) Sunt mai puine cazurile cnd legea prevede expres examinarea unor aspecte procesuale chiar fr participani: Soluionarea conflictelor de competen (art.44 CPC) Asigurarea probelor (art.129, alin.(1) CPC) Asigurarea aciunii (art.177 CPC) Cererea de eliberare a ordonanei judectoreti (art.350 CPC) Recursul mpotriva ncheierilor (art. 426, alin.(3) CPC) Recursul mpotriva deciziilor instanelor de apel (art 426 CPC) Aceste excepii legal consacrate fie c exprim esena unui fel de procedur, cum ar fi cea n ordonan, fie au ca scop desfurarea unor faze procesuale n termene optime i previzibile , fr a aduce atingere nsui esenei dreptului de a participa efectiv. Astfel, examinarea cererilor de recurs mpotriva ncheierilor judectoreti se refer la incidente procesuale pentru contestarea crora justiiabilii interesai de regul invoc argumente legale, Justiiabilii care nu sunt prezeni nemijlocit la edine de judecat de asemenea pot participa efectiv la examinarea i soluionarea cauzelor civile. n acest sens, ei sunt n drept s solicite examinarea pricinilor civile n lipsa lor, ncredinind sau nu unui reprezentant exercitarea drepturilor procesuale.

31

Instituia reprezentrii judiciar-civil are menirea de facilita participarea efectiv a justiiabililor la proces. Dac ne referim la reprezentarea contractual atunci actele procedurale efectuate de reprezentant n limitele mputernicirilor sale snt obligatorii pentru persoana reprezentat n msura n care ele ar fi fost efectuate de ea nsi. Culpa reprezentantului este echivalent culpei prii. (art.75, alin.(5) CPC) Pentru ca prin instituia reprezentrii s se asigure participarea efectiv a justiiabililor trebuie respectate rigorile de transmitere a mputernicirilor de ctre justiiabilii reprezentai. Astfel, nici instanele, nici justiiabilii nu trebuie s confunde reprezentarea n cadrul dreptului material civil de reprezentarea judiciar civil. Orice creditor poate contracta i mputernici o persoan fizic sau juridic s exercite n numele i n interesul su (art.242-258 CC) aciuni care s dea natere, modifice sau s sting drepturile i obligaiile civile ale reprezentatului. De asemenea pot fi ncheiate contracte de mandat (art.1030-1052 CC). ns n nici un caz aceste prevederi nu se pot suprapune normelor de procedur civil referitoare la reprezentarea judiciar, n special a persoanelor juridice. Adic, procesele persoanelor juridice se susin n instan de judecat de ctre organele lor de administrare, care acioneaz n limitele mputernicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum i de ctre ali angajai mputernicii ai persoanei juridice sau de ctre avocai. Persoanele juridice n genere nu pot fi reprezentani n judecat. Prevederea unor astfel de mputernici n procuri eliberate de ctre persoane juridice altor persoane juridice nu produc nici un efect juridic n instane de judecat. Reprezentantul unei persoane juridice poate fi ori un salariat al acesteia, ori un avocat. n primul caz, instanele vor verifica mputernicirile reprezentantului-salariat inserate n procura eliberat i legalizat n modul stabilit de lege. Art.80, alin.3 CPC prevede expres c Procurile se elibereaz n numele persoanei juridice cu contrasemntura administratorului ei sau a unei alte persoane mputernicite, adeverite prin acte de constituire i sigilate cu tampila acestei organizaii. mputernicirile se vor transmite conform disponibilitii reprezentatului i se vor formula conform exigenelor art.81 CPC. Pentru a evita abuzurile de drept instanele de judecat vor solicita reprezentanilor salariai ai persoanelor juridice i acte confirmative a relaiilor juridice de munc (contract individual de munc, ordin de angajare, copia certificat a carnetului de munc). n al doilea caz, instanele vor verifica valabilitatea i corectitudinea perfectrii mandatului avocatului persoanei juridice reprezentate. Art. 80, alin.(7) CPC stipuleaz mputernicirile date avocatului se atest printr-un mandat, eliberat de reprezentat i certificat de avocat. Conform Hotrrii de Guvern nr.1175 din 21.12.2010 cu privire la aprobarea formularului i modului de utilizare a mandatului avocatului, formularul mandatului conine pe verso mputernicirile 32

avocatului i semntura clientului.

ntruct, n ar.81 CPC este prevzut transmiterea

mputernicirilor unei alte persoane ca mputernicire special, admitem ca mandatul avocatului sau avocatului stagiar s fie semnat de un alt reprezentant prin procur a persoanei juridice sau un alt avocat care dispune de aceast mputernicire legal. n acest caz, n instan se vor prezenta 2 documente: prima mputernicire (procura unui salariat sau mandatul unui avocat) i a doua semnat prin substituire (procur sau mandat). Instana de judecat, n cazurile prevzute de lege, trebuie s aduc la cunotina justiiabililor implicai n examinarea i soluionarea cauzelor civile actele de procedur nfptuite. n primul rnd, este vorba de ncheierea de a nu da curs cererii (art.171, alin. (1) CPC). n privina asigurrii aciunii, s-ar crea impresia c legiuitorul nu impune instanei comunicarea prtului a ncheierii de asigurare a aciunii, or, art.178, alin.(2) CPC prevede n baza ncheierii de asigurare a aciunii, judectorul sau instana elibereaz titlul executoriu reclamantului, iar copia ncheierii de asigurare a aciunii - prtului. Considerm totui c prtului urmeaz s i se expedieze copia ncheierii de asigurare a aciunii din urmtoarele considerente: soluionarea problemei privind asigurarea aciunii se face fr ntiinarea prtului, ns nchierea emis l vizeaz n mod direct i incumb dreptul acestuia la aprare. Astfel, exercitarea dreptului la recurs mpotriva ncheierii de asigurare a aciunii emis fr tirea recurentului,se calculeaz din ziua n care persoana interesat a aflat despre pronunarea ncheierii. (art.181, alin.(1) CPC). Dac hotrrea judectoreasc a fost pronunat n lipsa participanilor la proces, acestora li se va expedia cel trziu a doua zi cu aviz de primire dispozitivul hotrrii, astfel nct n termen de cel mult 5 zile de la pronunare acetea s-l recepioneze (art.236, alin.(4) CPC). n procedura n ordonan, de asemenea, este prevzut posibilitatea participrii efective a justiiabilului, n pofida specificului simplicat. Debitorului i se expediaz ordonana emis de judector pentru ca acesta n 10 zile de la recepionare s poat formula obiecii (art. 352 CPC). Dac nu exist dovada recepionrii ordonanei, judectorul nu este n drept s investeasc cu putere executorie ordonana. Mai mult dect att, se pot formula i obiecii tardive mpotriva emiterii ordonanei judectoreti, care n condiiile legii pot da efectele scontate (art. 352, alin.(3) CPC). Deciziile instanelor de recurs mpotriva ncheierilor (art.428, alin.(2) CPC), precum i ncheierile privind inadmisibilitatea recursurilor mpotriva deciziilor instanelor de apel (art.440, alin. (11)CPC) i deciziile referitoare la recursurile mpotriva deciziilor instanelor de apel (art.445, alin.(4) CPC), urmeaz a fi expediate participanilor. n concluzie, participarea efectiv a justiiabilului la examinarea i soluionarea cauzelor civile este o condiie sine qua non pentrunfptuirea justiiei, fapt care nu exclude diferite forme

33

de manifestare a acestei implicri. Important este ca dreptul la aprare realizat n condiiile egalitii de arme s nu fie atins n esena sa.

5. Termenul rezonabil de examinare a cauzei (M. Poalelungi, D. Srcu)

Definirea termenului rezonabil: Principiul termenului rezonabil de examinarea a unei cauzei aflate pe rolul instanei de jurisdicie naionale i/sau internaionale, prezint o regul special recunoscut, caracteristic procedurilor judiciare n ansamblul lor. n fapt, principiul termenului rezonabil de examinare a unei cauzei este unul din principiile fundamentale proprii dreptului de procedur (civil i penal), dac ne referim la jurisdicia de nivel naional, i dreptului contenciosului internaional, dac ne axm pe jurisdicia internaional suprastatal. Acest principiu i gsete reflectare n cunoscutul citat englez Justice delayed is justice denied (Justiia tergiversat este o justiie tgduit). n doctrina de specialitate acest principiu i gsete consacrare de asemenea sub denumirea de celeritate a procedurilor judiciare53 ca i garanie oferit indivizilor justiiabili n vederea fixrii unor termene obiectiv suficiente n vederea organizrii procedurii jurisdicionale pentru valorificarea unor drepturi subiective pretinse nclcate. Ca i drept garantat individului (de a fi judecat ntr-un termen rezonabil), el i gsete analiz teoretic n doctrin sub forma unui drept conex dreptului la judector.54 Or, principiul termenului rezonabil nu se configureaz ca unul absolut separat i de sine stttor, dar se ncadreaz n laturile complexe ale principiului procesual general de proces echitabil sau echitatea justiiei. Cadrul legal naional: Codul de procedur civil al RM n art. 4 ntitulat Sarcinile procedurii civile prescrie c sarcinile procedurii constau n judecarea just, n termen rezonabil, a cauzelor de aprare a drepturilor nclcate sau contestate, a libertilor i a intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice. Art. 192 denumit Termenele de judecare a pricinilor civile stabilete c cauzele civile se judec n prim instan n termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sunt: complexitatea pricinii, comportamentul participanilor la proces, conduita instanei judectoreti i a autoritilor relevante, importana procesului pentru cel interesat, respectarea termenului rezonabil de judecare fiind asigurat de ctre instana judectoreasc competent.

53

A se vedea spre exemplu Brsan C. Convenia european a drepturilor omului: comentariu pe articole. Bucureti: C.H. Beck, 2010, p. 521. 54 Charrier J.-L., Chiriac A. Codul Conveniei europene a drepturilor omului. Chiinu: Balacron, 2008, p. 224.

34

Analiza atent a prevederilor legale naionale care stabilesc criteriile certe de apreciere a caracterului rezonabil al termenului, permite a constata c criteriile enunate n fapt pot fi clasificate n dependen de natura lor n vederea elucidrii esenei logico-juridice a acestora. Astfel, legea de procedur civil reglementeaz un singur parametru obiectiv propriu speei complexitatea cazului, i un ansamblu de parametri subiectivi privitoare la actorii implicai n soluionarea acesteia, fie pri sau organe de stat abilitate comportamentul i atitudinea acestora, gradul de importan a cauzei pentru persoanele interesate, care pot fi actorii nemijlocit implicai, reprezentanii acestora, victimele i persoanele care au suferit prejudiciu n urma unei conduite prejudiciabile etc. n fapt, i complexitatea cazului nu prezint un criteriu obiectiv predefinit, elementele cruia sunt exhaustiv reglementate de legislaia naional pertinent. Criteriul complexitii cauzei fiind unul jurisprudenial determinabil n sensul c variaz n dependen de situaia faptic specific speei cu soluionarea creia este sesizat oricare for naional. n vederea remedierii rezultative i redresrii/despgubirii indivizilor care au suferit n urma duratei excesive a procedurilor judiciare interne, statul nostru,urmnd exemplul altor state europene, a adoptat relativ recent un act normativ nou Legea Nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de ctre stat a prejudiciului cauzat prin nclcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hotrrii judectoreti. Art. 1 al. 1 din Legea organic enunat prevede c scopul actului adoptat este crearea n RM a unui remediu intern eficient de aprare a dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei i a dreptului la executarea n termen rezonabil a hotrrii judectoreti. n sensul Legii, subiectul este orice persoan fizic sau juridic care consider c i -a fost nclcat dreptul la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea n termen rezonabil a hotrrii judectoreti, ea fiind liber s se adreseze n instan de judecat cu o cerere de chemare n judecat privind constatarea unei astfel de nclcri i repararea prejudiciului astfel cauzat. Mrimea reparaiei se stabilete de instana de judecat n fiecare caz n parte, n funcie de circumstanele cauzei n cadrul creia a fost comis nclcarea, precum i de preteniile invocate de reclamant, complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului, de conduita organului de urmrire penal, a instanei de judecat i a autoritilor relevante, durata nclcrii i importana procesului pentru reclamant (art. 2 al. 6). Legea, prezentnd un mecanism naional particular de implementare a prevederilor Conveniei europene n vederea minimizrii numrului cererilor depuse la CurteaEuropean, copiaz n fapt criteriile cunoscute de determinare a termenului rezonabil elucidate de jurisprudena forului internaional, completndu-le neesenial.

35

Este marcant inserarea direct n textul legii (art. 1 al.2) c aplicarea i interpretarea termenilor se fac prin prisma legislaiei naionale, i mai ales a prevederilor Conveniei Europene i a libertilor fundamentale i a jurisprudenei Curii Europene a Drepturilor Omului. Totui, n pofida actualitii i corectitudinii adoptrii legii, ea a suferit deja cel puin o modificare, organul de reprezentare al statului devenind Ministerul Justiiei n locul Ministerului Finanelor, fapt care este unul logic; a fost modificat i un articol relevant art. 6 denumit Executarea hotrrii judectoreti n vederea detalierii i perfecionrii elementelor de procedur executorie. Dreptului de fi judecat ntr-un termen rezonabil conform Conveniei europene a drepturilor omului: Nu putem vorbi de termenul rezonabil de examinare a cauzei ca i principiu n sensul dreptului de procedur (public/privat), nici de dreptul persoanei de a fi judecat n termen rezonabil ca i drept subiectiv recunoscut i protejat, dect dup adoptarea instrumentelor internaionale care de o manier direct, clar i necondiionat proclam un asemenea principiu i consacr un asemenea drept subiectiv garantat. n aceast optic, anume Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale constituie acel cadru juridic adecvat i corect, implementarea cruia duce la crearea unor tipare clare i precise n vederea soluionrii cauzelor aflate pe rolul instanelor naionale ntr-un termen rezonabil pe teritoriul statelor-membre ale Consiliului Europei. Convenia n art. 6 ntitulat dreptul la un proces echitabil prescrie n paragraful 1 c Orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod echitabil, public i n termen rezonabil, de ctre o instan independent i imparial, instituit de lege, care va hotr fie asupra nclcrii drepturilor i obligaiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricrei acuzaii penale ndreptate mpotriva sa.... Anume sintagma ... dreptul la judecarea cauzei sale ... n termen rezonabil... a cauzat dezvoltarea unei jurisprudene particulare axate pe dreptul subiectiv de natur procedural, valorificarea cruia angajeaz celeritatea organelor jurisdicionale in lato sensu de a-i organiza activitatea proprie n cadrul soluionrii unui litigiu civil sau judecrii unei cauze de natur penal. Exigena respectrii termenului rezonabil rezid din faptul ca justiia s nu fie nfptuit cu ntrziere astfel ca aceasta di urm s-i compromit eficacitatea i credibilitatea. Estimarea pretinsei nclcri a dreptului de a fi judecat ntr-un termen rezonabil implic aplicabilitatea unor criterii speciale, de principiu omogene cu referire la ansamblul de litigii de natur civil, fapt care condiioneaz definitivarea anumitor tipare pentru ncadrarea termenului n care cauza a fost susceptibil examinrii. Determinarea perioadei care urmeaz a fi luat n considerare: Curtea European a dezvoltat o procedur de determinare distinct a perioadei care trebuie luat n considerare 36

innd cont de materia civil analizat. Deci, dou momente urmeaz a fi luate n considerare pentru a determina perioada respectiv: dies a quo (momentul de ncepere a curgerii termenului) i dies ad quem (momentul de finalizare a curgerii termenului). n materie civiln conformitate cu regula generaldies a quo ncepe s curg din momentul sesizrii instanei de judecat, termenul cuprinznd derularea procesului la toate nivelurile de jurisdicie, inclusiv apel i recurs, dies ad quem fiind ziua soluionrii definitive a litigiului, adic cea a pronunrii hotrrii definitive irevocabile, aceast perioad incluznd i procedurile n faa Curii Constituionale, dac ele sunt vizate n spe. Subliniem c procedurile extraordinare nu sunt incluse n cmpul de aplicare a art. 6 din Convenia european. Regula special presupune dou situaii de specificitate: perioada care urmeaz a fi luat n consideraiune include i procedurile administrative perioada total de timp include i procedurile de executare a hotrrilor judectoreti preliminare n funciune de caz, dies a quo fiind ziua sesizrii organului administrativ de resort, definitive valabil pronunate, dies ad quem fiind ziua n care procedurile executorii au fost finalizate (n speele cnd faza procedural executorie se prelungete dincolo de termenul rezonabil consacrat convenional). Or, indiferent de aspectele particulare ale speei deferite spre soluionare, Curtea European examineaz durata termenului rezonabil n totalitatea acestuia, adic lund n considerare ansamblul procedurii litigioase n faa tuturor instanelor i gradelor de jurisdicie. Subliniem faptul c momentele de ncepere i finalizare a termenului presupun n fapt datele calendaristice la care persoana interesat ia efectiv cunotin cu actele decizionale adoptate i eventual, consecinele acestora privind situaia proprie, astfel dies a quo/dies ad quem trebuie tratate n sens larg. Criteriile de apreciere ale termenului rezonabil: Dac s ne referim nemijlocit la criteriile de apreciere elucidate de jurisprudena Curii Europene, subliniem c patru criterii de baz se consider a fi relevante, i anume complexitatea cauzei(care privete att starea de fapt, ct i starea de drept), conduita prilor n proces (termenul de pri viznd indivizii implicai indiferent de calitatea procedural deinut reclamant/prt etc.), conduita autoritilor naionale competentei importana cauzei pentru cei interesai. n fapt, prevederile legislaiei naionale se fundamenteaz pe naltele standarde recunoscute i elaborate n cadrul Consiliului Europei, copiind i criteriile de baz relevante. n acest sens, Curtea European de multiple ori a accentuat att n spee de referin, ct i n spee repetitive, c art. 6 paragraf 1 impune statelor contractante o obligaie pozitiv s-i organizeze propriile sisteme de drept, astfel nct acestea s rspund tuturor exigenelor textului

37

convenional, incluznd obligaia de a soluiona orice litigiu n termene rezonabile55. Modalitatea n care statul instituie mecanisme pentru a se conforma acestei condiii, fie prin majorarea numrului judectorilor, fie prin instituirea termenelor sau instruciunilor stricte, fie prin alte metode, rmne a fi la discreia statului. Dac statul admite continuarea procedurilor peste termenul rezonabil prescris de art. 6, fr a efectua anumite aciuni pentru urgentarea lor, el va fi responsabil pentru tergiversarea astfel produs. Criteriile enunate n jurispruden constituie de fapt tipare metodologice clare care urmeaz a fi analizate att de Curte n procesul soluionrii unei spee, ct i mai ales de ctre instanele judectoreti interne n procesul realizrii justiiei la nivel naional. n spea recent Nezihe Kaymaz contra Turciei,56 unde reclamanta, expus unui oc electric de la reeaua de alimentare plasat pe balconul casei sale n 1994, s-a plns de nclcarea principiului rezonabilitii de examinare a cauzei, decizia final fiind adoptat de Curtea de Casaie abia n 2005, perioada de examinare total avnd durata de aproape 10 zece ani pentru dou nivele de jurisdicie, Curtea de la Strasbourg a reiterat criteriile de apreciere menionate supra (complexitatea cauzei, conduita reclamantei, conduita autoritilor naionale i importana procesului), subliniind c termenul rezonabil de examinare a cauzei urmeaz a fi evaluat n lumina circumstanelor concrete ale speei deferite spre soluionare instanei de judecat. Complexitatea cauzei ca i criteriu relevant obiectiv presupune un ansamblu de elemente, factori i circumstane de divers specific proprii unei spee, care n mod evident exercit influen asupra naturii acesteia, posibilitilor i instrumentelor soluionrii ei. Spre exemplu n spea de referin pe marginea termenului rezonabil Frydlender contra Franei,57 Marea Camer a Curii Europene a statuat c complexitatea cazului nu poate explica durata excesiv a procedurilor n materie civil. n spea Matei i Tutunaru contra Moldovei,58 unde reclamanii s-au plns de durata excesiv a procedurilor judiciare privind reorganizarea unei societi comerciale, Curtea a subliniat c instanele naionale au considerat necesar s dispun efectuarea mai multor expertize, pentru a stabili dreptul de proprietate asupra prii disputate din cldirea societii i c experii au fost n imposibilitate s efectueze o astfel de expertiz, din cauza absenei documentelor relevante; astfel, cazul poate fi considerat complex ntructva. Cu toate acestea, o
55

Spe Plissier i Sassi contra Franei, hotrrea din 25 martie 1999, paragraf 74, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58226 (vizitat la 05.11.2012) 56 Spea Nezihe Kaymaz contra Turciei, hotrrea din 31 iulie 2012, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112568 (vizitat la 05.11.2012). 57 Spea Frydlender contra Franei, hotrrea din 27 iunie 2000, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58762 (vizitat la 14.11.2012). 58 Spea Matei i Tutunaru contra Moldovei, hotrrea din 27 octombrie 2009, definitiv din 27 ianuarie 2010, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MATEI%20AND%20TUTUNARU%20(ro).pdf(vizitat la 14.11.2012).

38

asemenea complexitate nu poate justifica n sine durata total a procesului, Curtea constatnd c responsabilitatea principal pentru tergiversarea procedurilor, datorat faptului c s-a ateptat opinia experilor, i revine n cele din urm statului. n spea Panzari contra Moldovei59Curtea a exemplificat unele aspecte, existena crora urmeaz a fi estimat la aprecierea criteriului de complexitate a cauzei. Astfel, Curtea s -a referit la rapoarte de expertiz, probe tehnice sau alte probe, natura crora necesit timp spre a fi colectate, subliniind c n spe efectuarea acestora nu a fost solicitat, respectiv durata procedurilor nu poate fi explicat n condiiile complexitii cauzei. De o manier exemplificativ n funcie de circumstanele concrete ale fiecrei spee, Curtea European a ilustrat factorii care influeneaz direct asupra caracterului complex al cauzei, astfel magistratul naional i/sau internaional fiind inut s analizeze multilateral i atent circumstanele care se evoc n vederea adoptrii unei soluii proporionale i echitabil e pe marginea nclcrilor pretinse ale dreptului de natur procedural de a fi judecat ntr -un termen rezonabil. Prin urmare, complexitatea difer n dependen de specificul cauzei, existena i admisibilitatea materialului probatoriu marcant, numrul i disponibilitatea martorilor, numrul actorilor implicai, necesitatea organizrii expertizelor, soluionarea problemelor dificile de fapt i de drept etc. n esen, criteriul complexitii cauzei este unul variabil i de cele mai dese ori se caracterizeaz ca strns legat de parametrii speei concrete spre soluionare. Comportamentul prilor n procesca i criteriu de estimare a caracterului rezonabil de examinare a cauzei, presupune aprecierea att a aciunilor nemijlocite svrite de perso anele interesate n cadrul desfurrii procesului de nfptuire a justiiei, ct i a atitudinii manifestate de persoanele respective. n aceast optic, criteriul comportamentului include analiza detaliat i atent a dou elemente conduita exteriorizat i atitudinea psihologic subiectiv a individului care pretinde nclcare a dreptului la un proces echitabil garantat convenional. n spea Rogelj contra Sloveniei,60 Curtea de la Strasbourg s-a pronunat asupra pretinselor nclcri ale termenului rezonabil de examinare a cauzei, hotrnd inter alia i asupra comportamentului reclamantului n cadrul procedurii. Curtea a notat neprezentarea acestuia n cadrul unei edine judectoreti importante fr a oferi careva explicaie plauzibil, ca rezultat tribunalul naional hotrnd asupra scoaterii cauzei de pe rol n baza presupunerii c reclamantul a renunat la plngerea sa. Curtea European a conchis c reclamantul nu a demonstrat diligena

59

Spea Panzari contra Moldovei, hotrrea din 29 septembrie 2009, definitiv din 1 martie 2010, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94456 (vizitat la 14.11.2012). 60 Spea Rogelj contra Sloveniei, hotrrea din 03 martie 2009, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-91530 (vizitat la 14.11.2012).

39

necesar n cadrul procedurilor interne i a statuat asupra nenclcrii art. 6 paragraf 1 privind perioada respectiv de proceduri. Spre comparaie, n spea Deservire SRL contra Moldovei,61 Curtea analiznd conduita reclamanilor, a stabilit c argumentul Guvernului precum c compania reclamant a considerat imposibil examinarea cazului n absena reprezentantului companiei de stat, astfel amnrile rezultate de asemenea pot fi puse pe seama companiei reclamante, nu poate fi reinut. n primul rnd ine de competena instanelor naionale de a decide dac urmeaz ori nu s fie amnat judecarea cauzei, i instanele pot face acest lucru, indiferent de poziia oricrei pri participante la proceduri. n acelai timp, solicitnd instanei s procedeze la examinarea cauzei n lipsa prtului, compania reclamant risca s vad cauza sa trimis la reexaminare, deoarece examinarea cauzei n lipsa prilor constituie un temei formal pentru aceasta. n final, compania reclamant nu poate fi considerat satisfcut ori indiferent fa de durata procedurilor din momentul n care aceasta a formulat o plngere corespunztoare n acest sens. Comportamentul autoritilor n fapt constituie un criteriu similar cu cel de comportament al prilor, dar vizeaz nemijlocit activitatea desfurat de organele i instituiile de stat abilitate, responsabile de eficiena, promptitudinea i exercitarea rezultativ a jurisdiciei naionale de toate nivele. Mai mult dect att, criteriul respectiv rezid n obligaia pozitiv a statelor de a organiza sistemele de drept naionale n vederea satisfacerii exigenelor Conveniei, inclusiv i de a soluiona orice litigiu n termen rezonabil. n spea Cravcenco contra Moldovei,62 Curtea a considerat c autoritile de stat nu au ntreprins aciuni suficiente pentru a asigura executarea hotrrilor judectoreti definitive pronunate n favoarea reclamantei ntr-un termen rezonabil, statul dispunnd de mai multe prghii de a obliga angajatorul s execute hotrrea judectoreasc, dect dac aceast chestiune s-ar referi la o companie privat. n spea precitat Matei i Tutunaru contra Moldovei, Curtea European a constatat c au existat perioade foarte lungi de inactivitate inexplicabil a instanelor judectoreti, estimarea acestui criteriu, alturi de altele trei, ducnd la concluzia de nclcare a art. 6 paragraf 1 din Convenia european n materia termenului rezonabil. n genere, forul de la Strasbourg alteori analizeaz o oarecare ecuaie de proporionalitate ntre conduita reclamantului i conduita autoritilor naionale, estimnd obiectiv specificul acestora i adoptnd raionamentul final de constatare a nclcrii/nenclcrii, n dependen de faptul dac autoritile de resort satisfac sau nu exigenele jurisprudenei degajate i dac
61

Spea Deservire SRL contra Moldovei, hotrrea din 06 octombrie 2009, definitiv din 06 ianuarie 2010, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/DESERVIRE%20SRL%20(ro).pdf(vizitat la 14.11.2012). 62 Spea Cravcenco contra Moldovei, hotrrea din 15 ianuarie 2008, definitiv din 15 aprilie 2008, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/CRAVCENCO%20(ro).pdf(vizitat la 14.11.2012).

40

reclamantul d dovad de minimul de diligen; ntrzierile care se incumb autoritilor naionale fiind susceptibile s antreneze nclcarea Conveniei europene. Mergnd mai departe cu o analiz abstract a conduitei prilor i a autoritilor n speele pe marginea art. 6 paragraf 1 n materie de termen rezonabil, susinem c n cazul satisfacerii exigenelor de diligen n comportament din partea ambilor actori implicai, verosimil este ideea staturii concrete asupra respectrii/nerespectrii rezonabilitii termenelor n dependen de alte dou criterii, care ar prezenta un tablou finalizat asupra realitii duratei contestate a procedurilor jurisdicionale. Importana cauzei pentru cei interesaiprezint un criteriu particular de estimare a valorii i nsemntii speei analizate cu privire la indivizii implicai i vizai. n lumina acestui criteriu, cu ct mai important este spea pentru subiectul interesat (de cele mai des e ori reclamatul, dar i persoanele aflate n grija acestuia), cu att soluionarea acesteia evoc termene mai restrnse i reacii prompte. Deci constatarea unei semnificaii speciale a obiectului speei racordate la situaia dificil n care este plasat reclamantul, poate constitui drept temei pentru stabilirea nclcrii dreptului garantat de art. 6 paragraf 1 n materia termenului rezonabil de examinare a cauzei. Spre exemplu, ntr-o spe recent Yurieva i Yuriev contra Ucrainei, unde reclamanii (mama i feciorul) s-au plns de nclcarea dreptului la examinarea cauzei ntr-un termen rezonabil, ei fiind privai de fostul so i tat de folosirea apartamentului achiziionat n perioada csniciei i fiind nevoii chiar i s locuiasc n strad, perioada de examinare fiind de ase ani i trei luni pentru dou grade de jurisdicie, dintre care cinci ani i opt luni n faa instanei de fond, Curtea de la Strasbourg a subliniat c natura speei angajeaz o cert promptitudine, reclamanii neavnd alt reedin n Ucraina i devenind chiar lipsii de adpost.63 Dat fiind situaia vulnerabil de lips de alt domiciliu, importana cauzei respective a fost crucial pentru reclamani. Ca i elemente de apreciere a importanei cauzei pentru reclamani n vederea stabilirii unui raionament final echitabil pe marginea speei respective, magistraii europeni au subliniat: inexistena oricare altor reedine a reclamanilor, situaiile tragice n esen de via n strad, n adposturi, la locurile de munc.

n spea recent Novovi contra Muntenegrului,64 unde reclamantul s-a plns de nclcarea termenului rezonabil de examinare a cauzei sale privind restabilirea la serviciu de unde el a fost concediat ca rezultat al reducerilor de personal, perioada examinrii fiind de cinci
63

Spea Yurieva i Yuriev contra Ucrainei, hotrrea din 31 iulie 2012, paragraf 52, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112571 (vizitat la 05.08.2012). 64 Spea Novovi contra Muntenegrului, hotrrea din 23 octombrie 2012, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113978 (vizitat la 14.11.2012).

41

ani i trei luni dup ratificarea Conveniei de ctre statul reclamat, dousprezece ani i trei luni per ansamblu scurgndu-se din momentul iniierii procedurii; Curtea a notat referitor la procedurile de restabilire, c acestea sunt de o importan crucial pentru reclamani, care urmeaz a fi tratate de instanele naionale cu promptitudine, aceast regul cptnd o importan distinct privind statele unde legislaia naional consacr examinarea procedurilor de restabilire n regim special de urgen. n fapt, n diverse spee, precum cele privind litigiile de munc i relative la indemnizaii i pensii, speele care vizeaz ncredinarea copiilor minori i dreptul prinilor s-i viziteze proprii copii plasai n instituii specializate, speele care vizeaz capacitatea i starea civil a individului, speele pe marginea cererilor de despgubire pentru prejudiciul cauzat sntii din neglijena personalului medical care a condus la infectarea cu HIV etc., a fost recunoscut o importan particular a naturii speei pentru subiecii interesai, cu o apreciere corespunztoare final din partea Curii de la Strasbourg a dreptului la un proces echitabil pretins nclcat de reclamani n lumina termenului rezonabil. n spea Boboc contra Moldovei65cu referire la importana cauzei pentru reclamant, Curtea a notat c procedurile judiciare la nivel intern vizau lotul de teren aferent casei reclamantului, imposibilitatea de a se folosi nestingherit de acest teren n integritate trebuia s fi afectat dreptul reclamantului la proprietate i, astfel, a avut o anumit importan pentru el i familia sa, acest lucru cernd ca litigiul s fie examinat prompt de ctre instanele naionale. n general, multiplele nclcri constatate ale art. 6 paragraf 1 n lumina termenului rezonabil de soluionare a cauzelor din partea statelor contractante, demonstreaz imperfeciunea i nematuritatea sistemelor judiciare naionale n pofida faptului c organizarea unor sisteme eficace constituie cum am menionat o obligaie pozitiv notorie a statelor din spaiul Consiliului Europei, Republica Moldova neconstituind excepie n acest sens. Stabilirea unor standarde clare n materia respectrii drepturilor omului ndeosebi privind durata rezonabil a procedurilor jurisdicionale la nivel intern, care prezint continuu o problematic esenial pentru justiia moldav, constituie fr ndoial un pas progresist n vederea realizrii aspiraiilor europene ale statului nostru, ns rezultatele concrete nregistrate de justiia naional rmn a fi viitoare.

65

Spea Boboc contra Moldovei, hotrrea din 04 noiembrie 2008, definitiv din 04 februarie 2009, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/BOBOC%20(ro).pdf(vizitat la 14.11.2012).

42

Exemple de spee pe marginea art.6 al.1 din Convenia europen (termenul rezonabil de examinare a cauzei)
Spea Data pronunrii hotrrii Termenul procedurii/ nivele de jurisdicie Cravcenco contra Moldovei Boboc contra Moldovei 4 noiembrie 2008 15 ianuarie 2008 9 ani i 7 luni pentru 4 nivele de jurisdicie 6 ani i 8 luni n cadrul a 4 nivele de jurisdicie Rogelj contra Sloveniei 3 martie 2009 7 ani i 4 luni n cadrul a 4 nivele de jurisdicie Panzari contra Moldovei 29 septembrie 2009 Deservire SRL contra Moldovei Matei i Tutunaru contra Moldovei Baczov contra Slovaciei Berecov contra Slovaciei Wolff contra 5 ani i 4 luni n cadrul a 2 nivele de jurisdicie 7 ani i 7 luni n cadrul a 2 nivele de jurisdicie 13 ani i 5 luni n 53 000 2 300 Euro 1 100 Euro 43 7 000 Euro 2 200 Euro 1 000 Euro 27 octombrie 2009 6 octombrie 2009 4 ani n cadrul a 3 nivele de jurisdicie 6 ani i 1 lun n cadrul a 3 nivele de jurisdicie 10 ani i 8 luni n cadrul a 3 nivele de jurisdicie 10 000 Euro (pentru fiecare reclamant) 19 octombrie 2010 19 octombrie 2010 19 Nu a fost specificat 7 200 Euro 0 Euro 2 000 Euro (pentru fiecare reclamant) 556 Euro 20 000 Euro 600 Euro 1 000 Euro 30 202 Euro 1 000 Euro 745 Euro 18 840 Euro 3 400 Euro 322 Euro 18 000 Euro 1 500 Euro 0 Euro Prejudiciul revendicat de reclamant 90 000 Euro Prejudiciul moral dispus de Curte 3 000 Euro Costurile i cheltuielile dispuse de Curte 1 500 Euro

Slovaciei Komr contra Slovaciei

octombrie 2010 26 octombrie 2010

cadrul a 3 nivele de jurisdicie 13 ani n cadrul a 2 nivele de jurisdicie 5 ani i 4 luni n cadrul a 2 nivele de jurisdicie 11 ani i 11 luni n cadrul 1 nivel de jurisdicie, 3 ani i 6 ase n cadrul a 2 nivele de jurisdicie (2 perioade analizate)

Euro

Nu a fost specificat

3 200 Euro

0 Euro

Majtas contra Slovaciei J.V. .a. contra Slovaciei

9 noiembrie 2010

16 500 Euro

5 800 Euro

0 Euro

23 noiembrie 2010

250 000 Euro (pentru 3 reclamani)

7 000 Euro (pentru fiecare din cei 3 reclamani)

876 Euro (pentru 3 reclamani)

Kntorov contra Slovaciei Bartl contra Slovaciei

14 decembrie 2010 14 decembrie 2010

14 ani i 2 luni n cadrul a 2 nivele de jurisdicie 9 ani i 2 luni n cadrul a 3 nivele de jurisdicie 12 ani i 8 luni n cadrul a 2 nivele de jurisdicie 8 ani i 4 patru luni n cadrul etapei extrajudiciare i a 2 nivele de jurisdicie 9 ani i 9 luni n cadrul a 2 nivele de jurisdicie

Nu a fost specificat

6 500 Euro

0 Euro

85 242 Euro

6 600 Euro

100 Euro

Ivan contra Slovaciei Varnavin contra Slovaciei

14 decembrie 2010 18 ianuarie 2011

5 000 Euro

3 700 Euro

0 Euro

6 640 euro

4 100 Euro

100 Euro

Nezihe Kaymaz contra Turciei

31 iulie 2012

35 000 Euro

6 000 Euro

0 Euro

44

Yuryeva i Yuryev contra Ucrainei

31 iulie 2012

6 ani i 3 luni n cadrul a 2 nivele de jurisdicie, 5 ani i 4 luni n cadrul a 3 nivele de jurisdicie (2 perioade analizate)

100 000 Euro

1 400 Euro

256 Euro

Novovi contra Muntenegrului

23 octombrie 2012

5 ani i 3 luni n cadrul a 3 nivele de jurisdicie

27 195 Euro

0 Euro

0 Euro

6. Publicitatea procesului judiciar (M. Poalelungi, D. Srcu) Publicitatea procesului judiciar constituie unul din principiile de baz caracteristice procesului civil i reprezint o veritabil garanie procedural recunoscut individului n spaiul Consiliului Europei. Acest principiu i gsete reflectare n cunoscutul citat englez Justice is not only to be done, but to be seen to be done (Justiia trebuie nu doar nfptuit, dar i fcut public nfptuirea ei). Convenia european a drepturilor omului n art. 6 paragraf 1 prevede c Orice persoan are dreptul la judecarea cauzei sale n mod public Hotrrea trebuie s fie pronunat n mod public, dar accesul n sala de edin poate fi interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia, n interesul moralitii, al ordin ii publice ori al securitii naionale ntr-o societate democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor la proces o impun sau n msura considerat absolut necesar de ctre instan cnd, n mprejurri speciale, publicitatea ar fi de natur s aduc atingere intereselor justiiei. Codul civil al RM n art. 23 ntitulat Caracterul public al dezbaterilor judiciare stabilete c n toate instanele, edinele de judecat sunt publice; pot avea loc edine nchise numai n scopul protejrii informaiei ce constituie secret de stat, tain comercial ori a unei alte informaii a crei divulgare este interzis prin lege; instana de judecat poate dispune judecarea pricinii n edin secret pentru a preveni divulgarea unor informaii care se refer la aspectele intime ale vieii, care lezeaz onoarea, demnitatea sau reputaia profesional ori la alte circumstane care ar putea prejudicia interesele participanilor la proces, ordinea public sau 45

moralitatea; edina poate fi declarat secret pentru ntregul proces sau numai pentru efectuarea unor anumite acte procedurale; judecarea pricinii n edin secret se efectueaz cu respectarea tuturor regulilor de procedur civil; hotrrile edinei secrete se pronun public. n esen, toate statele semnatare ale Conveniei recunosc principiul publicitii procesului judiciar, acesta fiind integrat n cadrul dreptului pozitiv naional. Or, sistemele legislative i practicile judiciare naionale prezint o anumit diversitate cu privire la ntinderea i condiiile de aplicabilitate ale principiului n aspectele relative la dezbaterile procesului sau la etapa de pronunare a hotrrilor i deciziilor, aspectul formal avnd oricum o importan secundar. Curtea european fiind ntotdeauna preocupat s examineze realitile procesului judiciar contestat n faa ei.66 n fapt, art. 6 paragraf 1 garanteaz publicitatea procesului judiciar cu referire la dou aspecte: publicitatea dezbaterilor n cadrul procesului i publicitatea pronunrii hotrrii adoptate. Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului: n spea Helmers contra Suediei Curtea a subliniat c, de fapt, caracterul public al procedurilor este menit s asigure un proces echitabil prin protejarea justiiabililor mpotriva unor decizii arbitrare, el de asemenea permite societii s controleze administrarea justiiei. Alturi de exigena pronunri publice a hotrrilor, dezbaterile n mod public urmresc informarea publicului, n special prin intermediul presei, dar i asigurarea acestuia c justiia se face la vedere. Prin aceasta se contribuie deci la asigurarea unei ncrederi n justiie. n spea recent Khrabrova contra Rusiei68, reclamanta profesoar s-a plns de nclcarea dreptului su la un proces echitabil i publicitatea dezbaterilor prin omisiunile instanelor naionale de a audia martorii invitai i prin desfurarea procedurilor n cadrul edinelor nchise (in camera) cu privire la contestaia concedierii reclamantei de ctre directorul instituiei de nvmnt din motiv de nclcare a atribuiilor sale profesionale (obligarea unei eleve s prseasc auditoriul din cauza disciplinei, ca rezultat eleva a plecat de la coal, a nimerit sub ploaie i ulterior s-a mbolnvit). Curtea a notat principiile generale aplicabile speelor cu privire la contestarea publicitii dezbaterilor. Astfel, Curtea a reiterat c regula general enunat de art. 6 paragraf 1 presupune c dezbaterile trebuie s fie publice, publicitatea dezbaterilor protejeaz prile litigante mpotriva administrrii justiiei fr supraveghere din partea publicului i de asemenea constituie unul din mijloacele de meninere a ncrederii publice
66

67

Brsan C., Convenia european a drepturilor omului: comentariu pe articole. Bucureti: Editura C. H. Beck, 2010, p. 517 67 Spea Helmers contra Suediei, hotrrea din 29 octombrie 1991, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57701 (vizitat la 15.11.2012). 68 Spea Khrabrova contra Rusiei, hotrrea din 02 octombrie 2012, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113632 (vizitat la 15.10.2012).

46

n activitatea desfurat de tribunale. Prin operarea unei justiii transparente, publicitatea contribuie spre atingerea scopului art. 6 paragraf 1, cel al procesului echitabil, garanie inerent oricrei societi democratice. Este clar c exigena publicitii procesului, precum cea a echitii, urmeaz a fi apreciat n raport cu procesul n ansamblu, estimnd diverse etape ale acestuia. Este notoriu faptul c sfera art. 6 paragraf 1 n aspectul publicitii dezbaterilor include nu doar instanele judectoreti i tribunalele n accepiune clasic obinuit, Curtea european a decis n spea Guisset contra Franei,69 unde reclamantul, fost ambasador al Franei n Emiratele Arabe Unite i Bolivia, s-a plns inter alia de nclcarea regulii publicitii dezbaterilor n cadrul investigrii de ctre Curtea de disciplin financiar i bugetar francez a iregularitilor financiare legate cu creditarea activitii unei coli franceze n EAU, c asemenea instane decizionale specifice statului francez sunt incorporate n sfera art. 6 paragraf 1. Subliniem c publicitatea dezbaterilor n sensul art. 6 paragraf 1 nu are un caracter absolut, acest drept procedural (de a avea dezbaterile desfurate n mod public) este susceptibil derogrii i renunrii. Derogare: Curtea european ntotdeauna a admis posibilitatea operrii derogrilor n mod legitim de la regula general a publicitii procedurii. n esen, publicitatea procedurilor nu constituie un principiu absolut, n cazul unor circumstane excepionale, ce in de natura obiectului judecrii, se poate renuna la caracterul public al edinei.70 Chiar textul Conveniei statueaz asupra legitimitii interzicerii accesului n sala de edin, cu invocarea unor motive speciale, precum protecia moralitii, ordinii publice, securitii naionale, intereselor minorilor, vieii private a prilor n proces, intereselor justiiei. n spea precitat, Khrabrova contra Rusiei, Curtea a subliniat c oricum, art. 6 nu interzice tribunalelor, n lumina unor particulariti distincte ale speei deferite spre a fi soluionat, s deroge de la regula general: accesul n sala de edin poate fi interzis presei i publicului pe ntreaga durat a procesului sau a unei pri a acestuia, n interesul moralitii, al ordinii publice ori al securitii naionale ntr-o societate democratic, atunci cnd interesele minorilor sau protecia vieii private a prilor la proces o impun, ns limitarea accesului la edine trebuie s fie strict fundamentate pe circumstanele speei. n spea relativ recent Oluji contra Croaiei,71 unde reclamantul, fost judector i preedinte al Curii Supreme a Croaiei, demis pentru ntreinerea relaiilor sexuale cu minore i
69

Spea Guisset contra Franei, hotrrea din 26 septembrie 2000, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58810 (vizitat la 15.10.2012). 70 Spea Bocellari i Rizza contra Italiei, hotrrea din 13 noiembrie 2007, definitiv din 02 iunie 2008, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83253 (vizitat la 15.11.2012). 71 Spea Oluji contra Croaiei, hotrrea din 05 februarie 2009, definitiv din 05 mai 2009, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-91144 (vizitat la 15.10.2012).

47

trafic de influen, s-a plns de nclcarea art. 6 paragraf 1 n aspectele imparialitii tribunalului, publicitii dezbaterilor, egalitii armelor i duratei procedurilor. Curtea de la Strasbourg, referindu-se la caracterul public al dezbaterilor, a notat c autoritile naionale au invocat protecia demnitii reclamantului, precum i a justiiei n ansamblu, ca i temei pentru interzicerea accesului publicului la edine. Curtea a scos n eviden faptul c reclamantul singur a solicitat de multiple ori ca procedurile s fie publice, n acest mod demonstrnd c el nu considera c demnitatea sa necesit protecie prin a exclude publicul i, implicit, derogarea de la principiul publicitii dezbaterilor nefiind necesar. n spea Elsholz contra Germaniei,72 Marea Camer a Curii a conchis privind procedurile judiciare n cadrul crora tatl solicita de a avea ntrevederi cu copilul su din afara cstoriei, mama copilului fiind contra, n aspectul relativ la lipsa expertizei psihologice i neexaminarea apelului n edin public, c aceast cale de recurs exercitat de reclamant (apelul) ridica probleme de fapt i de drept care nu puteau fi soluionate adecvat n baza probelor scrise administrate de tribunal. n acest sens, procedura judiciar n ansamblu nu a ndeplinit exigenele de echitate i publicitate conform art. 6 paragraf 1 al Conveniei. Renunarea: Curtea recunoate expres dreptul individului (reclamantului) de a renuna la principiul publicitii dezbaterilor n cadrul procesului, astfel cednd n faa voinei contrare a persoanei interesate dac astfel nu sunt prejudiciate interesele publice. n spea Keskinen i Veljekset Keskinen OY contra Finlandei73 Curtea European a reiterat c dreptul la judecarea cauzei n mod public prevzut de art. 6 paragraf 1, n mod necesar implic dreptul la dezbateri publice orale. Oricum, obligaia impus statului de art. 6 de a desfura dezbateri publice nu este de o natur absolut. Se poate renuna de la regula publicitii procesului n situaia cnd o parte refuz la acest drept al su n mod neechivoc i spea nu ridic chestiuni privind interesele publice care ar face necesar desfurarea dezbaterilor n public. n esen refuzul poate fi expres sau tacit, cel tacit fiind n situaia cnd o parte se abine de a depune sau a menine o cerere privind dezbaterile. ntr-o alt spe recent Ohneberg contra Austriei,74 Curtea a subliniat c individul are, n principiu, dreptul la dezbateri publice doar n faa tribunalului de prim instan care examineaz cauza, cu excepia situaiei cnd exist circumstane excepionale care justific renunarea la

72

Spea Elsholz contra Germaniei, hotrrea din 13 iulie 2000, publicat http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58763 (vizitat la 15.10.2012). 73 Spea Keskinen i Veljekset Keskinen OY contra Finlandei, hotrrea din 05 iunie 2012, definitiv din septembrie 2012, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111175 (vizitat 15.11.2012). 74 Spea Ohneberg contra Austriei, hotrrea din 18 septembrie 2012, publicat http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-113142 (vizitat la 15.11.2012).

pe 05 la pe

48

dezbateri. Asemenea circumstane excepionale pot fi acceptate precum acelea care vizeaz n exclusivitate chestiuni specifice de natur juridic sau tehnic. n spea Martinie contra Franei75 Marea Camer a subliniat c renunarea la caracterul public al dezbaterilor n speele care privesc procedurile de securitate social, acestea presupunnd multe aspecte tehnice, este justificat. Astfel, procedura mai favorabil n asemenea spee este una scris, dect oral. n plus, autoritile naionale incontestabil urmeaz s ia n consideraie exigenele eficienei i economiei n cadrul procedurilor. n fapt, este diferit situaia dezbaterilor publice n cadrul proceselor desfurate n diverse instane de judecat: de fond, de apel sau recurs. Astfel, cum am notat supra, individul beneficiaz de acest drept doar n faa instanei de fond. Cu privire la apel sau recurs, situaia este alt. Dac apelul/recursul privete exclusiv problemele de drept, i nu de fapt, Curtea recunoate conformitatea procedurii desfurate n afara prezenei reclamantului n faa instanei ca fiind compatibil exigenei publicitii inserate n art. 6 paragraf 1 (Spea Lundevall contra Suediei).76 ns dac apelul sau recursul vizeaz probleme att n drept, ct i n fapt, art. 6 impune publicitatea dezbaterilor i cu referire la instanele de recurs, nu doar cu referire la instana de fond (Spea Hummatov contra Azerbaidjanului).77 Situaia este cu totul diferit cu privire la publicitatea hotrrilor judectoreti, acest principiu avnd un caracter absolut i neadmind derogri i/sau renunri. Este de menionat c publicitatea hotrrilor presupune i accesibilitatea motivelor (prii motivrii a hotrrii) publicului larg. Spre exemplu, n spea Ryakib Biryukov contra Rusiei,78 Curtea a subliniat c scopul art. 6 paragraf 1 de a asigura controlul justiiei din partea publicului, nu a fost atins n spe, refuzul instanei de a pune la dispoziia publicului motivarea deciziei sale nefiind compatibil sensului convenional. Subliniem c principiul publicitii hotrrilor judectoreti nu trebuie perceput de o manier literal strict, spre exemplu n spea Pretto i alii contra Italiei79 Curtea a conchis c ne pronunarea n mod public a hotrrii de ctre Curtea de Casaie cu afiarea hotrrii integrale la grefa instanei de recurs, fiind posibil consultarea acesteia i obinerea de copii, ntrunete exigenele art. 6 paragraf 1 i este conform spiritului convenional.
75

Spea Martinie contra Franei, hotrrea din 12 aprilie 2006, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-73196 (vizitat la 15.11.2012). 76 Spea Lundevall contra Suediei, hotrrea din 12 noiembrie 2002, definitiv din 12 martie 2003, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-60735 (vizitat la 16.11.2012). 77 Spea Hummatov contra Azerbaidjanului, hotrrea din 29 noiembrie 2007, definitiv din 29 februarie 2008, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83588 (vizitat la 16.11.2012). 78 Spea Ryakib Biryukov contra Rusiei, hotrrea din 17 ianuarie 2008, definitiv din 07 iulie 2008, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-84452 (vizitat la 16.11.2012). 79 Spea Pretto i alii contra Italiei, hotrrea din 08 decembrie 1983, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57561 (vizitat la 16.11.2012).

49

n genere, principiul publicitii procesului judiciar capt o importan distinct ultima perioad, aplicarea acestuia fiind pe larg mediatizat de ctre jurnaliti i persoane nevizate direct de mainria justiiei. Unii doctrinari subliniind chiar tendinele spre o transparen i publicitate nejustificate a procesului, privite ca o soluie general, n rezultatul crora unele procese de judecat sunt similare cu filmri de cinema, iar slujitorii Femidei, oferind diverse interviuri pe marginea chestiunilor procesului, acionnd ca persoane din arena politic.80 7. Marja de comunicare a judectorilor cu mass-media (M. Poalelungi, D. Srcu) Activitatea efectuat de magistrai n cadrul atribuiilor lor nalte conferite este una complex i multilateral, incluznd diverse domenii specifice vieii sociale. Aceasta fundamenteaz faptul c ansamblul de principii i norme deontologice referitoare la activitatea magistrailor ca i categorie este condiionat i flexibil. Chiar conceptul eticii judectorului este unul relativ i nedefinit n mod clar, dei i gsete n mod logic reflectare n actualul Cod de etic al judectorului, care prescrie expres c justiia ocup un loc deosebit n afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea i cultura judiciarului au o importan major n procesul de nfptuire a ei i n actualele condiii, fa de judectori, ca exponeni ai puterii judectoreti, sunt naintate un ir de cerine morale i de conduit specifice, o parte dintre ele fiind incluse n acte normative, altele urmnd a fi nsuite i respectate ca deziderate ale eticii profesionale. Este cert faptul c judectorul i pstreaz calitatea de exponent al judiciarului i n afara locului de munc i exerciiului direct i efectiv al atribuiilor sale conferite de lege. El este inut s joace rolul atribuit lui de o manier constant, fiind expus n mod inevitabil unei atenii sporite din partea cetenilor, reprezentanilor media, reprezentanilor celorlalte dou puteri n stat i, nu n ultimul rnd, din partea colegilor de profesie. n aceast optic, calitile personale i morale ale judectorului capt o semnificaie distinct, el fiind inut s respecte principiile de etic i moral zi cu zi i, inevitabil, activnd i locuind ntr-un veritabil turn de sticl.81 Problematica interaciunii judector-jurnalist: O problematic aparte i sensibil o reprezint relaiile de reciprocitate ntre exponenii justiiei i reprezentanii mijloacelor de informare n mas. Spre regret, de cele mai multe ori, ele sunt dificile. Judectorii noteaz c jurnalitii nu dau dovad de comprehensiune n domeniile juridice, astfel n mod nepremeditat sau chiar i cu buna-tiin prezint publicului o imagine denaturat despre faptele raportate din instana de judecat sau ntr-un alt mod legate de activitatea acesteia. De asemenea, magistraii subliniaz pseudoconceptul de informaie senzaional, att de tentant pentru activitatea
80 81

. . : , 2, 2002, . 30. . , , . : , 3, 2004, . 33.

50

profesional a unui jurnalist de a fi dat publicitii. Jurnalitii, la rndul lor, se plng de rigiditatea excesiv i caracterul nchis al mainriei justiiei, lipsa spiritului de conlucrare cu reprezentanii media, detaarea magistrailor de la viaa cotidian i chiar arogana judectorilor. Jurnalitii accentueaz lipsa posibilitilor de a obine informaie privind numrul de dosare examinate i unele aspecte relative la ele, datele privind eliberarea judectorilor din funcie din motive de comitere de abateri, dorina redus a magistrailor de a participa n cadrul emisiunilor televizate dedicate tematicilor justiiei etc. n mod firesc, echilibrul dintre poziiile extreme ale judectorilor i jurnalitilor se afl undeva la mijloc, nu ultimul rol fiind jucat i de tendinele negative constatate n ara noastr ntre interaciunile dintre judiciar i pres din ultimii ani. Cert este faptul c un dialog echilibrat trebuie s existe ntre pres, care este vectorul informaional numrul unu al unei societi i respectiv alertorul de baz asupra problemelor de interes general, i justiia, care este n slujba aceleiai societi i protectorul de baz contra unor astfel de probleme. Ar fi totui o pretenie exagerat s cerem o instruire a judectorilor n materii informaionale i viceversa, devreme ce fiecare meserie trebuie lsat s fie realizat cu profesionalism i tratat cu respectul cuvenit. n genere, la analiza marjei de comunicare ntre exponenii puterii judectoreti i reprezentanii mijloacelor de informare n mas, urmeaz de inut cont de un ir de parametri, indubitabil proprii mass mediei actuale: Astzi presa n totalitatea acesteia reprezint o adevrat a patra putere n stat; ns aciunea n limitele legii, n baza unor limitri i justificri, fiindu-i inalienabil. Mediacraia, sub forma unei liberti necondiionate i nelimitate a presei, este strin i chiar opus unei societi democratice att n sens clasic, ct i n sens al jurisprudenei degajate de actuala Curte de la Strasbourg. n mod empiric s-a demonstrat c nici un stat, care se declar a mprti idealurile i valorile democratice, nu gzduiete serviciile de informare n mas n afara exercitrii unui control prin diverse ci i metode din partea autoritilor naionale abilitate.82 Obligaia negativ a judectorului:Legea cu privire la statutul judectorului n art. 15 ntitulat Obligaiile judectorului stabilete ntre altele c judectorii sunt obligai: s se abin de la fapte care duneaz intereselor serviciului i prestigiului justiiei, care compromit cinstea i demnitatea de judector, provoac ndoieli fa de obiectivitatea lor; s respecte prevederile Codului de etic al judectorului; s nu divulge secretul deliberrii, informaiile obinute n edin nchis, precum i datele urmririi penale. Art. 21 al Legii stipuleaz c judectorii poart
82

. - . - . : , 5, 2005, . 13

51

rspundere disciplinar pentru nclcarea obligaiilor consacrate, pentru comportamentul care duneaz intereselor serviciului i prestigiului justiiei, precum i pentru alte abateri disciplinare specificate la art. 22. Art. 22 la rndul su stabilete inter alia ca i abatere disciplinar nerespectarea secretului deliberrii sau a confidenialitii lucrrilor care au acest caracter; nclcarea normelor Codului de etic al judectorului; expunerea n public a acordului sau a dezacordului cu hotrrea colegilor n scopul imixtiunii n activitatea acestora. Codul de etic al judectorului menionat supra stabilete n art. 5 cu privire la obligaiunile judectorului c acesta trebuie s pstreze secretul profesional ce ine de deliberrile sale i de informaiile confideniale obinute n timpul ndeplinirii atribuiilor legate de edinele de judecat i n afara acestora; s ntreprind, n exerciiul funciei, msurile necesare pentru pstrarea sau sigilarea cuvenit a informaiilor, materialelor confideniale obinute potrivit legii, i s asigure prevenirea dezvluirii neautorizate a acestora. Cu privire la relaiile judectorului n colectivul de munc, art. 7 prescrie c judectorul nu poate denigra n public probitatea profesional i moral a colegilor si; el va evita discuii cu participanii la proces sau cu tere persoane despre alte cauze puse pe rol n instan; judectorul poate s consulte ali judectori doar referitor la legislaia de ordin material, procedural, administrativ pe marginea unei anumite cauze care se afl n curs de examinare, discuia fiind limitat la probleme teoretice i putnd fi iniiat doar de judectorul care examineaz cauza respectiv. Art. 8 al Codului denumit dreptul la opinie prevede c judectorul nu va face comentarii publice, inclusiv n mijloacele de informare n mas, pe marginea cauzelor aflate pe rol n instan pn la intrarea n vigoare a hotrrilor adoptate; judectorul i poate exprima opinia prin declaraii publice, realizndu-i dreptul la replic, pentru a infirma oricare afirmaie fals sau defimtoare, inclusiv publicat n mijloacele de informare n mas, la adresa sa sau despre procesul de judecat, n cazul cnd va face declaraii publice, se va conduce de criterii de rezonabilitate i msur. Din cele precitate, izvorte obligaia negativ expres, de care este inut judectorul, de a se abine de la comentarii n mod public, astfel nct acestea s duneze intereselor serviciului i prestigiului justiiei, inclusiv prin intermediul mijloacelor mediei, privind cauzele supuse judecii pn la intrarea n vigoare a hotrrilor definitive pe marginea acestora; de a nu destinui secretul deliberrilor i informaiile confideniale obinute n cadrul exercitrii mandatului conferit; de a nu da apreciere activitii profesionale a colegilor de profesie. Se configureaz interesant situaia dac magistratului i este permis de a comunica de o manier privat informaiile protejate n mod particular contra divulgrii. mprtim prerea c magistratul nu este n drept s comunice acestea nici n cerc privat de persoane (prieteni, cunotine, rude de diferit grad etc.) 52

Drepturile i obligaiile jurnalitilor: Ct despre cadrul legal care reglementeaz drepturile i obligaiile jurnalitilor, inclusiv i cu referire la interaciunea acestora cu instanele de judecat, scoatem n eviden Legea presei, care n art. 20 cu denumirea Drepturile i obligaiile jurnalistului prevede c acesta are dreptul s fie primit n audien de persoane oficiale; s fac imprimri audiovizuale, s filmeze i s fotografieze; s asiste la edinele publice ale instanelor de judecat de orice nivel; s se adreseze oricrei instituii pentru a verifica faptele i circumstanele vizate n anumite materiale. La capitolul obligaii Legea stabilete c acestea decurg din legislaia n vigoare, din prezenta lege i din etic profesional. Codul deontologic al jurnalistului n redacia nou n art. 2 stabilete ntre altele c jurnalistul prezint informaiile ntr-o manier onest, echilibrat i numai dup ce a fcut demersuri pentru vericarea lor; solicit opinia tuturor prilor relevante pentru subiect; atribuie citatele cu acuratee, cu obligaia de a nu denatura mesajul persoanei citate; veric, de regul, informaiile din dou surse independente una de alta, publicnd doar acelea despre care, n urma vericrilor efectuate, are convingerea c sunt veridice; are datoria s corecteze erorile factuale n cel mai scurt timp, publicnd erate sau recticri. Art. 3 statueaz c jurnalistul protejeaz identitatea surselor sale, inclusiv n faa instanei de judecat, aceasta fiind n egal msur un drept i o obligaie a sa. Art. 4 prescrie obligaia jurnalistului de a respecta dreptul la via privat i demnitate al persoanelor, i prevede c jurnalistul relateaz despre comportamentul privat al unei persoane publice, fr consimmntul acesteia, doar atunci cnd un atare comportament i afecteaz capacitatea de exercitare a funciei publice; n relatrile privind procesele n justiie, jurnalistul respect dreptul la via privat i cel la un proces echitabil al tuturor persoanelor implicate. Purttorul de cuvnt: Urmeaz s subliniem c la momentul actual procedura i specificul de comunicare ntre jurnaliti i reprezentani ai mijloacelor de informare n mas se amelioreaz, nelimitndu-se doar la un simplu schimb de informaii, alteori conflictual. n aprilie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii al RM a adoptat Regulamentul cu privire la serviciul de informare public i relaii cu mass-media,care conine recomandri pentru activitatea practic a specialistului-purttorului de cuvnt n relaii cu publicul i mass media, el activnd n cadrul instanelor judectoreti. n fapt, purttorul de cuvnt este reprezentantul oficial al instanei de judecat n relaiile cu mass-media i cele de informare public, avnd obligaia de baz de a informa instituiile mass-media i publicul n vederea transparenei activitii instanei de jurisdicie. Printre alte obligaii ale purttorului de cuvnt se regsesc: mediatizarea corespunztoare a informaiilor de interes public; organizarea n scopul informrii mediei a conferinelor de pres, ntlnirilor cu reprezentanii ei pe marginea dezbaterii activitii instanelor judectoreti; oferirea de rspunsuri la solicitrile din partea mass mediei i a 53

publicului. Regulamentul expres prevede n art. 13 c jurnalitii se pot adresa purttorilor de cuvnt n toate problemele care privesc activitatea instanelor judectoreti. n fapt, esena funciei de purttor de cuvnt al instanei de judecat n relaiile cu publicul i mass-media a fost preluat din practica sistemului judectoresc olandez, unde de la nceputul anilor 70 ai secolului anterior exist funcia de judector al presei ca i parte component a sistemului care s-a manifestat plenar. Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului: n stabilirea limitelor marjei de comunicare ntre judectori i jurnaliti trebuie de o manier evident de inut cont de jurisprudena degajat de naltul for european pe marginea art. 10 (libertatea de exprimare) n aspectul relativ la dreptul la libertatea de exprimare a jurnalitilor i reprezentanilor massmediei n ansamblu. Timp de muli ani Curtea a recunoscut c presa are o poziie unic fa de art. 10, fiindu-i garantat o protecie particular. Jurnalitii reprezint categoria de persoane care se bucur de cel mai nalt grad de protecie oferit de Convenia European. n spea de referin Observer i Guardian contra Regatului Unit,83 Curtea a accentuat rolul presei ntr-o societate democratic, i anume cel de cine de paz public, iar protecia oferit mass-mediei n sens convenional acoperind nu doar chestiunile privite ca favorabile sau inofensive, dar i la cele care ofenseaz, ocheaz sau deranjeaz opinia public. Anume prin aceasta reiese c Curtea de fapt nu doar ncurajeaz, dar ofer o temelie solid obligaiei specifice a mass-mediei de a dezbate deschis diverse chestiuni de interes public. ns pentru a contrabalansa aceast protecie special acordat mass mediei, se analizeaz ndatoririle i responsabilitile impuse n baza art. 10 paragraf 2 din Convenie. n acest sens n spea Busuioc contra Moldovei,84 considerat de referin pentru statul nostru pe marginea libertii de exprimare, nalta Curte a notat c art. 10 nu garanteaz o libertate de exprimare nelimitat chiar i n ceea ce privete relatrile presei cu privire la chestiuni de interes public deosebit; exercitarea acestei liberti presupune obligaii i responsabiliti, care de asemenea se aplic presei; aceste obligaii i responsabiliti pot avea nsemntate, cnd exist o ntrebare cu privire la atacul asupra reputaiei unei persoane private i subminarea drepturilor altor persoane. n plus, n spe Curtea a mai subliniat c protecia acordat de art. 10 jurnalitilor n ceea ce privete relatarea cu privire la chestiuni de interes general, este supus condiiei ca ei s acioneze cu buna-credin pentru a oferi informaii corecte i credibile n conformitate cu etica jurnalistic.

83

Spea Observer i Guardian contra Regatului Unit, hotrrea din 26 noiembrie 1991, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57705 (vizitat la 13.11.2012). 84 Spea Busuioc contra Moldovei, hotrrea din 21 decembrie 2004, definitiv din 21 martie 2005, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/BUSUIOC%20(ro).pdf(vizitat la 13.11.2012).

54

Practica altor state: Este notoriu faptul c n diverse state-membre ale Consiliului Europei, chiar i cele care aparin fostului lagr socialist, problematica comunicrii ntre magistrai i pres n ultimii ani se actualizeaz, devenind tot mai evidente tentativele de a aduce sau readuce reprezentanii acestor dou profesiuni la o mas de negocieri rezultative. Astfel, Consiliul pentru perfecionarea justiiei pe lng Preedintele Federaiei Ruse a formulat un ir de Recomandri adresate judectorilor i jurnalitilor naionali n vederea eficientizrii dialogului ntre justiie i pres, printre care: - Analiza periodic a materialelor relative la activitatea instanelor de judecat aprute n pres din partea judectorilor, - ncurajarea autorilor care n publicaiile sale oglindesc adecvat activitatea jurisdicional, - Generalizarea practicii judiciare existente pe marginea aspectelor problematice constatate n interaciunile ntre magistrai i jurnaliti cu interpretarea acestor aspecte, - Cercetarea necesitii i oportunitii introducerii n cadrul cursurilor de perfecionare pentru exponenii justiiei a seminarelor consacrate comunicrii ntre judectori i pres, - Instituirea de servicii de pres a instanelor de judecat, - Utilizarea activ i rapid a instrumentelor de reacie fundamentate legal contra publicaiilor care reflect activitatea instanelor neobiectiv sau cu rea-credin, - Crearea de seciuni i grupri profesionale ale jurnalitilor specializai n raporta rea activitii instanelor de judecat, - Publicarea constant a statisticii judiciare, nsoite de un comentariu juridic profesionist, - Editarea de literatur juridic de referin adresat destinatarilor speciali jurnalitilor85. n lumina celor menionate, prezentm unii parametri care condiioneaz limitele marjei de comunicare a magistrailor cu reprezentanii presei, limite care nu pot dect fi unele relative: - Sarcina presei este de a aduce la cunotina publicului interesat inclusiv informaia legat de activitatea sistemului judectoresc i mainria justiiei naionale, - Jurnalistul este inut s-i exercite funciile profesionale cu buna-credin i diligen, altfel fiind susceptibil atragerii la rspundere conform legii, - Jurnalistul nu este autorizat s fac declaraii cu rea-credin n vederea inducerii publicului n eroare, denaturrii sensului mesajelor comunicate, atentrii la demnitatea, onoarea i reputaia profesional a altor persoane,

85

55

- Exponenii justiiei contientizeaz rolul marcant al presei libere la etapa actual pentru societatea unui stat i urmeaz s dea dovad de spirit de cooperare n vederea reflectrii celei mai adecvate a chestiunilor legate de activitatea instanelor de judecat, - Obiectul comunicrii ntre un magistrat i un jurnalist vizeaz att succesele impresionante i marcabile ale justiiei, precum i aspectele problematice, lacunare i dubioase ale acesteia, altfel spus, comunicarea presupun un oarecare grad de deschidere i acoper chestiunile pozitive i negative constatate sau posibile, - Obiectul comunicrii urmeaz s vizeze aspectele relative la activitatea justiiei naionale n limitele cadrului legal existent, astfel judectorul nefiind n drept s divulge informaii confideniale de diferit specific, s dea o apreciere a activitii profesionale i chiar a vieii private a colegilor si de profesiune, s fac declaraii cu caracter politic etc. - Magistratul n cadrul comunicrii, spre deosebire de jurnalist, trebuie s dea dovad de reticen, discreie i autocontrol, caliti personale inalienabile funciei, specific profesiei de jurnalist chiar fiind un oarecare grad de provocare i impertinen, - Magistratul i judectorul n cadrul comunicrii urmeaz s contientizeze faptul c scopul acesteia este de a informa cel mai bine publicul interesat despre aspectele particulare ale activitii instanei de judecat sau cele ale activitii profesionale a judectorului, astfel nct anume finalitatea rezultativ a comunicrii informarea publicului s fie important i notorie pentru discuia dezvoltat. n fapt, judectorii conturndu-i anumite limite de comunicare cu reprezentanii mediei, urmeaz s in cont c oricare reforme sociale, inclusiv i din domeniul justiiei, trebuie s se fundamenteze pe o susinere din partea presei libere. ns i adevrata libertate a presei presupune existena unor garanii viabile i stabile din partea unui sistem judectoresc bine conturat.

56

TITLUL II. APLICAREA IZVOARELOR N AFARA DREPTULUI INTERN 1. Aplicarea direct a reglementrilor internaionale (O. Balan, D. Srcu) O trstur distinct caracteristic unui ir de instrumente internaionale cu vocaie de universalitate i religional, care n special consacr drepturi i liberti fundamentale inerente fiinei umane, este aplicabilitatea direct a prevederilor coninute de acestea n ordinile juridice ale statelor semnatare, astfel nct textul tratatului internaional devine parte integrant component a sistemului de drept naional, avnd efecte juridice directe i nemijlocite. Efectul direct al normelor internaionale este condiionat exclusiv de 2 factori: 1. Vizeaz destinatari concrei persoane particulare, fizice sau juridice; i 2. Pentru a fi aplicate n ordinea juridic intern a statelor care le-au acceptat nu necesit vreun act de implementare sau transpunere. n acest sens, articolul 1 din Convenia european pentru protecia drepturilor omului i libertilor fundamentale din 1950 prevede c naltele Pri Contractante recunosc oricrei persoane aflate sub jurisdicia lor drepturile i libertile definite n titlul I al acestei convenii. Pentru acest motiv, Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova recomand instanelor de judecat naionale la examinarea cauzelor s verifice dac legea sau actul, care urmeaz a fi aplicat i care reglementeaz drepturi i liberti garantate de CEDO, sunt compatibile cu prevederile acesteia, iar n caz de incompatibilitate instana va aplica direct prevederile CEDO, menionnd acest fapt n hotrrea sa86. n acelai spirit, dac legea naional nu prevede dreptul la recurs efectiv n privina nclcrii unui anumit drept prevzut de Convenie, instana de judecat urmeaz s primeasc plngerea respectiv i s soluioneze cauza conform procedurii civile sau penale, aplicnd direct prevederile CEDO87. Constituia RM n art. 4 ntitulat Drepturile i libertile omului stabilete c dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile omului se interpreteaz i se aplic n concordan cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care RM este parte; n cazul existenei unor neconcordane ntre instrumnetele internaionale privitoare la drepturile fundamentale la care RM e parte i legile ei interne, prioritate au reglementrile internaionale. Totodat, art. 8 din Legea suprem cu denumirea Respectarea dreptului internaional i a tratatelor internaionale statueaz c RM se oblig s respecte Carta ONU i tratatele la care este parte, s-i bazeze relaiile cu alte state pe principiile i normele

86

Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie privind aplicarea n practica judiciar de ctre instane a drepturilor omului i libertilor fundamentale, nr.17 din 19.06.2000. 87 ibidem.

57

unanim recunoscute ale dreptului internaional; intrarea n vigoare a unui tratat internaional coninnd dispoziii contrare Constituiei va trebui precedat de o revizuire a acesteia. n vederea explicrii coninutului normelor precitate, Curtea Constituional a RM a adoptat Hotrrea privind interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Constituie nr. 55 din 14 octombrie 1999, n care a remarcat c organele de drept competente, inclusiv Curtea Constituional i instanele judectoreti, n limitele competenelor ce le revin, sunt n drept s aplice n procesul examinrii unor cauze concrete normele dreptului internaional n cazurile stabilite de legislaie. De asemenea, n parte rezolutiv a Hotrrii, Curtea a conchis c prin art. 4 din Constituie se garanteaz nu numai drepturile i libertile fundamentale ale omului, consfinite constituional, dar i principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului internaional, ele fiind menionate n coninutul art. 8. Prin sintagma principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului internaional nelegndu-se principiile i normele dreptului internaional cu caracter general i universal. n plus, Curtea de o manier expres a subliniat c principiile i normele unanim recunoscute ale dreptului internaional, precum i tratatele internaionale ratificate i cele la care RM a aderat, constituie parte component a cadrului legal al RM i devin norme ale dreptului ei intern. Cu privire la problematica necorespunderii legislaiei interne normelor de protecie a drepturilor omului, Curtea Constituional a stabilit c n cazul neconcordanelor ntre pactele i tratatele internaionale privind drepturile fundamentale ale omului i legile interne ale RM, organele de drept sunt obligate s aplice reglementrile internaionale. Deci, anume normele i principiile recunoscutele ale dreptului internaional (jus cogens) i normele din sfera dreptului internaional al drepturilor omului, constituie acele instrumente, care sunt direct aplicabile n ordinea juridic intern a statului. De o manier special actele internaionale care consacr drepturi i liberti inerente fiinei umane prezint o importan particular pentru jurisdicia nfptuit de instanele naionale de judecat. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat prin Rezoluia nr. 217 din 10 decembrie 1948 a Adunrii Generale a Organizaiei Naiunilor Unite, a fost primul document internaional politic, care enun, n mod solemn, drepturile i libertile fundamentale care trebuie garantate oricrei fiine umane, i conceput a fi un ideal comun atins pentru toate popoarele i toate naiunile. Prin coninutul su i contextul epocii postbelice n care a fost elaborat, declaraia a devenit un document de referin, utilizat pentru a determina msura n care sunt respectate i aplicate normele referitoare la drepturile omului, recunoscute pe plan internaional. Dup natura sa, Declaraia nu are o valoare obligatorie, exprimnd doar un ideal pe care statele se angajeaz s-l consacre n practica lor politic i n deciziile interne. Dei ea nu 58

este un tratat internaional i respectiv nu implic consecine juridice, fiind un act unilateral de recomandare al ONU, care la timpul su a pregtit terenul unei codificri, inclusiv sectoriale a drepturilor omului, Declaraia este recunoscut de Constituia RM ca fiind un instrument de compatibilitate n vederea interpretrii i aplicrii normelor constituionale privind drepturile omului i libertile fundamentale. Textul Declaraiei consacr nou drepturi materiale civile: la via, libertate, inviolabilitatea persoanei, la via privat i de familie, la inviolabilitatea locuinei, la secretul corespondenei, onoare i demnitate, la libera circulaie, de a se cstori i de a ntemeia o familie; trei drepturi politice: la azil, la cetenie, la alegeri; dou drepturi economice: dreptul la proprietate i dreptul la o retribuie egal pentru munc egal; trei drepturi procedurale: de a fi subiect de drept, la un recurs efectiv , la un proces echitabil, opt drepturi sociale: la asigurri sociale, la munc, de a nfiina sindicate, la odihn i timp liber, la un nivel de trai decent, la asigurare n caz de boal, omaj, vduvie, btrnee, la nvmnt, de a participa la viaa cultural a societii; cinci liberti: de gndire, de contiin, de religie, de exprimare, de asociere. n plus, Declaraia instituie trei categorii de interdicii: sclavia i aservirea, tortura sau tratamentele sau pedepsele crude, inumane sau degradante i arestrile, reinerile sau expulzrile arbitrare; precum i proclam patru principii specifice: egalitii, nediscriminrii, prezumiei nevinoviei i nici o pedeaps fr lege (nullum poena sine lege). Prin impactul asupra reglementrilor ulterioare, Declaraiei i se poate atribui un statut politico-moral i normativ special, pe care nici un alt document de asemenea anvergur nu l -a dobndit vreodat, ea fiind punctul de plecare n edificarea unei ramuri distincte a dreptului internaional, cea a dreptului internaional al drepturilor omului. Pactul cu privire la drepturile civile i politice iPactul cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, au fost adoptate de Adunarea General a ONU prin Rezoluia 220 din 16 decembrie 1966 i au intrat n vigoare ncepnd cu 3 ianuarie 1976 i, respectiv, 23 martie 1976. Ele au fost ratificate prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova din 28 iulie 1990, nr.217-XII, n vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993. Din punct de vedere juridic, aceste dou instrumente, spre deosebire de Declaraia Universal a Drepturilor Omului, sunt tratate internaionale care instituie angajamente juridice opozabile pentru statele-pri, pasibile de rspundere pentru nclcarea lor potrivit principiului fundamental pacta sunt servanda bonae fide. n cadrul acestei abordri multilaterale a problemei sunt prezentate i protejate dou generaii de drepturi: drepturile civile i politice, pe de o parte, i drepturile economice, sociale i culturale, pe de alt parte. n comparaie cu Declaraia, Pactul cu privire la drepturile civile i politice consacr dou drepturi colective: dreptul popoarelor la autodeterminare i dreptul minoritilor de a avea 59

via cultural, religie i de a folosi propria limb; zece drepturi materiale civile: la via, la libertate i securitate, la ntrunire panic, la via privat i de familie, la inviolabilitatea domiciliului, la secretul corespondenei, la onoare i demnitate a deinuilor, la libera circulaie, la cstorie i de a ntemeia o familie, la onoare i reputaie; dou drepturi politice: la cetenie a copilului i dreptul la alegeri; patru drepturi procedurale: la personalitate juridic, la un recurs efectiv, la un proces echitabil i la un dublu nivel de jurisdicie; cinci liberti: de gndire, de contiin, de religie, de exprimare i libertatea sindical; interzice: sclavia i aservirea, tortura sau tratamentele sau pedepsele crude, inumane sau degradante, privarea de libertate pentru datorii, expulzarea strinilor, propaganda rzboiului, incitarea la ur naional, rasial sau religioas. Pe lng cele patru principii incluse n Declaraie, Pactul mai nscrie dou principii: restriciilor i derogrilor expres autorizate (art.5) i ne bis in idem (dreptul de a nu fi pedepsit de dou ori pentru aceeai fapt). Pactul a fost completat prin dou protocoale facultative. Primul Protocol a fost adoptat odat cu Pactul, la 16 decembrie 1966, fiind obligatoriu numai pentru statele-pri semnatare ale pactului, care i exprim consimmntul de a se angaja prin el. Al doilea protocol facultativ, viznd abolirea pedepsei cu moartea, a fost adoptat la 15 decembrie 1989. Protocolul interzice executarea oricrei persoane aflate sub jurisdicia unui stat i oblig prile contractante, s ia toate msurile necesare pentru abolirea pedepsei cu moartea pe teritoriul aflat sub jurisdicia lor. Pactul cu privire la drepturile economice, sociale i culturale ofer o protecie juridic drepturilor de a doua generaie, printre care figureaz unsprezece drepturi sociale: la securitatea social i la asigurri sociale, la munc, de a nfiina sindicate, la odihn i timp liber, la o existen decent, de a fi protejat contra foamei, la educaie, la condiii de munc juste i prielnice, la securitate i igien a muncii, la grev, de a se bucura de cea mai bun sntate fizic i mental; dou drepturieconomice: dreptul n vederea favorizrii i ocrotirii intereselor sale economice i dreptul la un salariu echitabil; trei drepturi culturale: de a participa la viaa cultural, de a beneficia de progresul tiinific i de aplicaiile sale i dreptul autorului de a beneficia de protecia intereselor morale i materiale decurgnd din orice producie tiinific, literal sau artistic a sa; dou liberti: libertatea prinilor de a alege pentru copiii lor instituii de nvmnt i libertatea cercetrii tiinifice i activitilor de creaie. La fel ca i primul pact, cel de-al doilea reconfirm n materia protejat trei principii particulare: egalitii, nediscriminrii i restriciilor i derogrilor expres autorizate. Diversitatea drepturilor consacrate, dar i tendina de a include i proteja un numr maxim de drepturi posibile, confer acestor dou instrumente un vdit caracter general. Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de femei din 1979 , n vigoare pentru RM din 31 iulie 1994, n art. 1 stabilete c discriminarea fa de femei 60

presupune orice difereniere, excludere sau restricie bazat pe sex, care are drept efect sau scop s compromita ori s anihileze recunoaterea, beneficiul i exercitarea de ctre femei, indiferent de starea lor matrimonial, pe baza egalitii dintre brbat i femeie, a drepturilor omului si libertilor fundamentale, n domeniile politic, economic, social, cultural i civil sau n orice alt domeniu al vieii. Statele semnatare n virtutea Conveniei se oblig s adopte ansamblul de msuri necesare de ordin politic, economic, social i cultural n vederea asigurrii i promovrii deplinei dezvoltri i progresului continuu al femeilor n scopul garantrii exercitrii i beneficiului drepturilor i libertilor fundamentale inerente fiinei umane n baza tratamentului echitabil i egal cu brbaii. O trstur particular a tratatului este obligarea statelor s adopte msuri adecvate (inclusiv de ordin legislativ) pentru reprimarea sub toate formele existente a traficului de femei i a exploatrii prostiturii femeii (art. 6 din Convenie). Convenia cu privire la drepturile copilului din 1989 prevede n art. 1 c prin copil se nelege orice fiin uman sub vrsta de 18 ani, exceptnd cazurile n care legea aplicabil copilului stabilete limita majoratului sub aceast vrst. Art. 2 al Conveniei instituie obligaia pozitiv a statelor-pri s respecte i s garanteze drepturile consacrate tuturor copiilor din jurisdiciile lor n afara oricror discriminri neconforme. Convenia recunoate un ansamblu complex de drepturi i liberti copilului, precum drepturile: la via, la familie i ocrotire printeasc, la nume i identitate, la cetenie, la libera circulaie, la opinie, la libertatea de exprimare, la libertatea de gndire, contiin i religie, la libertatea de asociere i ntruniri panice, la protecia contra imixtiunilor arbitrare, la informaie, la protecia contra violenei i abuzului (inclusiv contra exploatrii sexuale), la sntate i de acces la servicii medicale i de recuperare, la asisten social, la nivel de trai decent, la educaie, la via cultural proprie etc. Astfel, Convenia recunoate subiectului special copilului totalitatea de drepturi i liberti inalienabile fiecrei fiine vii, precum i consacr un ansamblu distinct de drepturi proprii n exclusivitate copilului, dat fiind statutul su juridic de particularitate i situaia de vulnerabilitate a acestuia. Convenia de la Aarhus privind accesul la informaie, participarea publicului la luarea deciziilor i accesul la justiie n problemele de mediu din 1998. Convenia a fost adoptat innd cont de necesitatea continu de a proteja, conserva i mbunti starea mediului ambiant, precum i de a asigura o dezvoltare durabila i de a promova protecia mediului la cea mai larg scar. n preambulul su, Convenia a recunoscut c protecia adecvat a mediului este esenial pentru bunstarea ntregii omeniri i pentru exercitarea normal adrepturilor i libertilor 61

fundamentale ale omului, inclusiv pentru dreptul la via. De asemenea, Convenia a reiterat dreptul fiecrui individ s traiasc ntr-un mediu adecvat sntii ibunstrii sale, precum i a subliniat sarcina individului, inclusiv n asociere cu alte persoane, s protejeze i smbunateasc mediul pentru beneficiul generaiilor prezente i viitoare. Rolul i importana activitii cetenilor, organizaiilor neguvernamentale i a sectorului privat n promovarea proteciei mediului i a rspndirii educaiei ecologice, precum i a sensibilizrii opiniei publice n problemele de mediu, i-a gsit o consacrare expres n textul actului convenional. Convenia a recunoscut trei drepturi subiective fundamentale relative la domeniul proteciei mediului, precum: de acces la informaia de mediu, de participare la luarea deciziilor privind problemele ecologice i de acces la justiie n problemele de mediu. Convenia de la Aarhus a instituit un ir de obligaii privind statele contractante, printre care definitivarea unui cadru legal pertinent compatibil prevederilor convenionale, asistarea i ndrumarea publicului n vederea valorificrii celor trei drepturi consacrate, promovarea educaiei ecologice, contientizarea publicului n problemele de mediu, recunoaterea i susinerea organizaiilor ecologice, promovarea proteciei mediului ambiant la nivel de societate internaional, prohibiia sancionrii persoanelor care i exercit drepturile recunoscute convenional, interdicia descriminrii, transparena diseminrii i accesibilitatea informaiilor de mediu etc. Cu privire la recunoaterea dreptului de acces la informaia de mediu, art. 4 din Convenie prevede c fiecare parte va asigura ca autoritile publice naionale, n calitate de rspuns la o cerere de informaie pe marginea problemelor de mediu, s comunice informaia solicitat fr a fi necesar declararea interesului i sub forma cerut de solicitant, cu excepia cazurilor cnd este mai rezonabil de a oferi informaia sub o alt form sau ea este deja disponibila publicului sub o alt form dect cea cerut expres. n conformitate cu dispoziiile convenionale, informaia de mediu se consider orice informaie scris, vizual, audio, electronic sau sub orice form material relativ la starea elementelor de mediu (aerul, atmosfera, apa, solul, pmntul, peisajul, zonele naturale, diversitatea biologic); relativ la factorii care pot afecta elementele de mediu (substane, energie, zgomot, radiaie, activiti i msuri, inclusiv administrative, acorduri de mediu, politici publice, legislaia, planuri i programe de mediu); relativ la starea sntii i siguranei umane, condiiile de via uman, zonele culturale i construciile. Cu referire la dreptul de participare a publicului la luarea deciziilor privind problemele de mediu, art. 6 al Conveniei stabilete c publicul interesat va fi informat, prin anun ori n mod individual despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu ntr-o manier adecvat, 62

n timp util i efectiv, fiind familiarizat cu activitatea propus i solicitarea asupra creia se preconizeaz luarea deciziei, natura ulterioarei deciziei sau proiectul ei, autoritatea public responsabil, procedura iniiat, oportunitile de participare a publicului, indicaia autoritii de la care pot fi obinute informaiile relevante, faptul c activitatea face obiectul unei proceduri naionale sau transfrontaliere de evaluare a impactului asupra mediului etc. Ct despre cel de-al treilea drept consacrat de Convenie, dreptul de acces la justiie n problemele de mediu, art. 9 stabilete c fiecare stat contractant va asigura pentru orice persoan care consider c solicitarea informaiei de mediu i-a fost ignorat, greit refuzat n tot sau n parte sau soldat cu un rspuns inadecvat, dreptul subiectiv de a avea acces la o procedur de recurs n faa instanei de judecat interne sau a altui organ independent i imparial instituit de lege i n conformitate cu o procedur echitabil. n fapt, Convenia de la Aarhus prezint o continuitate a multiplelor instrumente internaionale care vizeaz problematica proteciei mediului ambiant, instituind n mod direct i expres garanii individuale n vederea antrenrii cetenilor n soluionarea problemelor ecologice i asigurrii unei protecii eficiente, raionale i contiente a mediului nconjurtor i a elementelor acestuia. Convenia european pentru protecia drepturilor omului i a libertilor fundamentale.Convenia a fost primul tratat internaional multilateral elaborat n cadrul Consiliului Europei i ea rmne pentru acesta din urm instrumentul, prin excelen, al proteciei drepturilor omului, care constituie unul dintre obiectivele fundamentale ale organizaiei. Dup aproape aizeci de ani de la semnarea sa, ea este, dup mai multe adaptri i cteva completri, cel mai elaborat model de protecie internaional a drepturilor omului. Convenia nu a aprut dintr-un vid juridic: ea a fost precedat att de Declaraia Universal a Drepturilor Omului, ct i de Declaraia american a drepturilor i ndatoriilor omului. n sistemul Conveniei fiecare noiune face obiectul unei interpretri autonome, distincte de cea a dreptului intern. Aceast internaionalizare a definiiilor are efecte majore asupra dezvoltrii dreptului internaional al drepturilor omului, deoarece ea conduce la integrarea dreptului intern al statelor, busculnd astfel barierele tradiionale dintre dreptul internaional i dreptul intern. Sistemul, astfel pus n aplicare de Convenie, n orice caz, a dat natere unei veritabile ordini publice europene n care statele au devenit debitori fa de creditori, care n acelai timp sunt alte state i indivizi n cadrul unei Europe civice exclusive de orice aspect sinalagmatic. Din punct de vedere tehnic, Convenia european a drepturilor omului reprezint un tratat internaional n virtutea cruia statele i asum anumite obligaiuni juridice. Convenia are 59 de articole i a fost extins i amendat prin14 Protocoale adiionale. Primul Protocol adiional la 63

Convenia european a fost adoptat la 20 mai 1952 i a completat coninutul material al Conveniei cu unele drepturi. n ceea ce privete ultimul Protocol, al 14-lea, fiind semnat la 13 mai 2004, el a intrat n vigoare la 1 iunie 2010. Importana lui const n optimizarea i eficientizarea procedurilor n faa Curii Europene, promovnd o adevrat reform substanial a mecanismului european de protecie a drepturilor omului. n multiple ri, precum este cazul i RM, Convenia a fost integrat n dreptul naional, n sensul c orice individ poate depune o plngere sau formula un apel la o instan naional sau la o alt autoritate ntemeindu-se direct pe dispoziiile sale. Dar chiar dac o ar nu a integrat Convenia n dreptul su intern, acesta din urm nu trebuie s fie n conflict cu coninutul Conveniei. Or, Convenia nu este definit s nlocuiasc sistemele naionale de protecie a drepturilor omului, ci s reprezinte o garanie internaional ce se altur dreptului de recurs n cadrul fiecrui stat. n acelai timp, Convenia recunoate cu nelepciune c cea mai mare parte a acestor drepturi nu ar putea fi nelimitate sau absolute ca i limite ntr-o societate democratic i c pot fi necesare restrngeri n numele siguranei publice sau a securitii naionale, al interesului economic al rii, al sntii publice i al moralei, al prevenirii dezordinii i delicvenei. n acest context, se remarc faptul c o serie de articole ale Conveniei au o structur similar. n primul lor paragraf, articolele 8-11 definesc un larg spectru de valori care constituie drepturile i libertile astfel consacrate: viaa privat, viaa familial, contiina, religia, exprimarea, asocierea etc. Concomitent, n al doilea paragraf, sunt enumerate motivele care pot fi invocate de state n vederea limitrii drepturilor i libertilor garantate. Articolul 1 al Protocolului nr.1, articolul 2 al Protocolului nr.4 i articolul 1 al Protocolului nr.7, sunt concepute dup aceeai structur. Deci, se poate constata c majoritatea drepturilor reglementate n cuprinsul Conveniei, se bucur de o protecie relativ, aa cum ele pot constitui obiectul unor derogri sau restricii eventuale. Aceste restricii sunt prevzute n cuprinsul clauzelor derogatorii, care confer caracter legal imixtiunilor autoritilor publice n exercitarea drepturilor individuale. Convenia permite de asemenea statelor, n anumite condiii, ca obligaiile lor s se suspende n caz de rzboi sau n alte situaii de urgen. Dar nici un stat nu se poate sustrage obligaiei de a respecta dreptul la via (art. 2), nici interzicerii torturii (art. 3), a pedepsei cu moartea (art. 2 Protocol 13), a sclaviei (art. 4 al.1) i a retroactivitii legilor penale (art. 7). Convenia european a fost semnat de ctre Republica Moldova la 13 iulie 1995 i ratificat prin Hotrrea Parlamentului nr.1298-XIII din 24 iulie 1997. Convenia i Protocoalele ratificate sunt n vigoare pentru Republica Moldova din 12 septembrie 1997.

64

Instrument juridic de larg rezonan, Convenia european constituie un document fundamental n domeniul proteciei i garantarii drepturilor omului i a libertilor fundamentale, att prin procedura pe care a instituit-o, ct i prin spectrul larg al drepturilor i libertilor crora li se consacr recunoaterea i garantarea. n acest context, titlul I al Conveniei, precum i Protocoalele sale adiionale instituind noi drepturi i liberti, constituie dreptul material protejat de Convenie. Aceste protocoale adiionale nu modific textul iniial propriu-zis al Conveniei din 1950, dar l completeaz, nsoindu-l n anexe. Din dreptul material al Conveniei fac parte Protocoalele 1, 4, 6, 7, 12 i 13. Astfel dreptul material garanteaz i protejeaz dreptul la via (art.2), interzicerea torturii (art.3), interzicerea sclaviei i muncii forate (art.4), dreptul la libertate i securitate (art.5), dreptul la un proces echitabil (art.6), principiul nulla poena sine lege nicio pedeaps fr lege (art. 7), dreptul la respectarea vieii private i familiale (art.8), libertatea de gndire, de contiin i de religie (art.9), libertatea de exprimare (art.10), libertatea de ntrunire i d e asociere (art.11), dreptul la cstorie (art.12), dreptul la un recurs efectiv (art.13), interzicerea discriminrii (art.14). Protocolul nr.1 prevede dreptul la proprietate (art.1), dreptul la instruire (art.2) i dreptul la alegeri libere (art.3). Protocolul nr.4 enun interzicerea aplicrii privaiunii de libertate pentru datorii (art.1), dreptul la libera circulaie (art.2), interzicerea expulzrii cetenilor (art.3) i interzicerea expulzrilor colective (art.4). Protocolul nr.6 abolete pedeapsa capital, ns i pastreaz autorizarea pentru timp de rzboi (acte svrite n timp de rzboi sau de pericol iminent de rzboi). Protocolul nr.7 prevede garaniile procedurale n caz de expulzare a cetenilor strini (art.1), dreptul la un dublu nivel de jurisdicie n materie penal (art.2), dreptul la indemnizare n cazuri de erori judiciare (art.3), dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de dou ori (art.4) i egalitatea n drepturi dintre soi (art.5). Protocolul nr.12 prevede o clauz general de nediscriminare i, n fine, Protocolul nr.13, prevede abolirea pedepsei capitale n orice circumstane. De la crearea lui pn n prezent, dreptul material a fost interpretat de jurisprudena fostei Comisii Europene a Drepturilor Omului i a Curii Europene a Drepturilor Omului. Fiecare element al drepturilor protejate a fost analizat i definit de Curte n cadrul exercitrii competenei sale contencioase, unde au fost degajate noiuni autonome, uniformiznd astfel diferitele noiuni i concepte naionale. Dreptul material al Conveniei determin competena ratione materiae a Curii Europene, n sensul c aceast jurisdicie va putea examina o cerere care ar denununa nclcarea numai acelor drepturi i liberti prevzute expres n Convenie i Protocoalele adiionale. Cu toate acestea, unele drepturi nenscrise expres n Convenie beneficiaz de o protecie indirect din partea acesteia. De exemplu, dreptul la condiiile decente de detenie ale deinuilor intr n sfera 65

de protecie a articolului 3 (interzicerea torturii), dreptul la un mediu ambiant sntos a articolului 8 (dreptul la via privat), iar o expulzare a unui strin, dac n statul de destinaie va conduce la tortur, tratament inuman, degradant (art.3) sau, mai mult, viaa sa va fi expus unui pericol eminent (art.2), va implica pentru statul care a ordonat-o o rspundere pentru nclcarea indirect a acestor articole din Convenie. Totalitatea normelor Conveniei care reglementeaz procedura de constituire a Curii Europene, competena i organizarea ei, procedura de examinare a cererilor i executarea hotrrilor Curii formeaz dreptul procedural al Conveniei europene a drepturilor omului. Pentru a elucida importana Conveniei europene pentru cadrul juridic intern, precum i a explica procedura de aplicare a acesteia de ctre instanele naionale de judecat n procesul nfptuirii justiiei, Plenul Curii Supreme de Justiie a adoptat Hotrrea privind aplicarea n practica judiciar de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i libertilor fundamentale nr.17 din 19.06.2000. n Hotrrea respectiv Plenul CSJ a oferit un ir de explicaii ndreptate spre asigurarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale de ctre instanele judectoreti naionale, avnd n vedere statutul pe care l are Convenia european n calitate de tratat internaional n ordinea juridic intern a RM. Astfel, a fost subliniat c adernd la Convenie, RM i-a asumat obligaia de a garanta protejarea drepturilor i a libertilor proclamate de aceasta tuturor persoanelor aflate sub jurisdicia sa. De asemenea, Plenul a reiterat c Convenia european constituie o parte integrant a sistemului legal intern i respectiv urmeaz a fi aplicat direct ca oricare alt lege a RM cu deosebirea c Convenia are prioritate fa de restul legilor interne care i contravin. Plenul a menionat c sarcina primordial cu privire la aplicarea Conveniei revine instanelor naionale i nu Curii Europene a Drepturilor Omului; n cazul judecrii cazurilor instanele de judecat interne trebuie s verifice dac legea sau actul, care urmeaz a fi aplicat i care reglementeaz drepturi i liberti garantate pe cale convenional, sunt compatibile cu prevederile Conveniei, iar n caz de incompatibilitate instana urmeaz s aplice direct prevederile Conveniei, menionnd acest fapt n hotrrea adoptat. De asemenea, n Hotrrea Plenului a fost subliniat limita temporal privind aplicabilitatea normelor convenionale n procesul jurisdiciei la nivel intern, indicnd c prevederile Conveniei i ale protocoalelor sale sunt obligatorii pentru RM doar din momentul intrrii lor n vigoare, adic de la 12 septembrie 1997. Astfel, normele Conveniei se extind doar asupra nclcrilor (sau pretinselor nclcri) ulterioare acestei date i nu pot avea efect retroactiv. Aceasta nu se extinde ns asupra nclcrilor (sau pretinselor nclcri) care au un caracter continuu, ele fiind stri de fapt i de drept care au nceput nainte de data intrrii n vigoare a Conveiei i au continuat i dup aceast dat. 66

Plenul a atenionat instanele judectoreti asupra faptului c pentru aplicarea corect a Conveniei este necesar studierea prealabil a jurisprudenei degajate de Curtea European, ea fiind unica instan mputernicit prin intermediul hotrrilor sale s dea interpelri oficiale i, deci, imperative aplicrii Conveniei. Instanele judectoreti naionale fiind obligate s se cluzeasc de aceste interpretri. Convenia european pentru protecia persoanelor fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981. ntrat n vigoare la 1 octombrie 1985, este primul instrument juridic internaional care are ca obiect i scop protejarea persoanelor contra utilizrii abuzive a procesrii automatizate a datelor cu caracter personal i care reglementeaz fluxul transfrontalier al datelor. Convenia n cauz prevede adoptarea de msuri de securitate adecvate pentru protecia datelor cu caracter personal, nregistrate n fiierele automatizate, mpotriva distrugeri i accidentale sau neautorizate sau a pierderii accidentale, precum i mpotriva accesului, modificrii sau difuzrii neautorizate. n plus, Convenia statueaz asupra garaniilor suplimentare recunoscute persoanelor, precum: cunoaterea despre existena unui fiier automatizat de date cu caracter personal, despre identitatea i reedina obinuit sau principalul sediu al responsabilului de fiier; obinerea la intervale rezonabile i fr ntrziere sau taxe excesive confirmrii existenei sau inexistenei n fiierul automatizat a unor date cu caracter personal care nemijlocit privesc subiectul; obinerea i/sau rectificarea acestor date sau tergerea lor cnd au fost prelucrate cu nclcarea dispoziiilor dreptului intern pertinent; dispunerea de o cale de recurs, dac nu s-a dat curs unei cereri n confirmarea nclcrii drepturilor protejate. Un specific al Conveniei este autorizarea prilor semnatare s acorde o protecie mai larg ca limite i coninut n baza legislaiilor naionale fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal, dect protecia consacrat convenional. La 8 noiembrie 2001, Convenia a fost completat printr-un Protocol adiional cu privire la autoritile de control i fluxul transfrontier de date, care a intrat n vigoare ncepnd cu 1 iulie 2004. Convenia-cadru pentru protecia minoritilor naionale din 1 februarie 1995. Intrat n vigoare la 1 februarie 1998, este primul instrument juridic multilateral european consacrat proteciei minoritilor naionale. Ea are ca obiect protejarea nsi a existenei minoritilor naionale pe teritoriul statelor-pri, prin promovarea unei egaliti depline i efective a minoritilor naionale, asigurnd condiii proprii conservrii i dezvoltrii culturii i prezervrii identitii lor.

67

n fapt, protecia minoritilor naionale i a drepturilor i libertilor acestora constituie parte integrant a proteciei internaionale a drepturilor omului i reprezint un domeniu distinct al cooperrii internaionale interstatale. n baza Conveniei, statele semnatare se angajeaz s adopte ansamblul necesar de garanii adecvate i msuri eficace n vederea promovrii faptice a egalitii depline n drepturi a reprezentanilor minoritilor naionale n toate domeniile vieii, precum economic, social, politic, cultural etc. De asemenea, statele semnatare se oblig s creeze condiii favorabile de natur s permit minoritilor naionale s-i dezvolte i promoveze cultura i s prezerveze elementele indentitii proprii (religia, limba, tradiiile, patrimoniul cultural etc.) O trstur a Conveniei este obligaia statelor s ncurajeze spiritul de toleran i dialogul intercultural, respectul reciproc, comprehensiunea i cooperarea ntre toate persoanele, care locuiesc n teritoriile naionale. Carta social european revizuit din 5 mai 1996. Carta social european revizuit reunete sub forma unui singur document drepturile garantate prin Carta din 1961 i Protocolul su adiional din 1988, precum i alte noi drepturi i amendamente aduse de statele-pri. Progresiv, ea a substituit tratatul iniial din 1961. Carta revizuit garanteaz tuturor indivizilor drepturi economice i sociale fundamentale (precum dreptul: la munc, la condiii de munc echitabile, la securitate i igien n munc, la salarizare care s asigure un nivel decent de via, la asociere n organizaii pentru protecia intereselor economice i sociale, la negociere colectiv, dreptul copiilor i tinerilor la protecie special, dreptul femeilor la protecie special n caz de maternitate, la mijloace corespunztoare de formare profesional, la securitate social, la asisten social i medical, la protecia sntii etc.), exercitate n viaa lor cotidian. Carta revizuit a fost adaptat la evoluia societii europene de la 1961 cu urmtoarele completri: dreptul la protecie contra srciei i excluderii sociale, dreptul la domiciliu, dreptul la protecie n caz de concediere, dreptul la protecie n caz de hruire sexual i moral .a. Convenia pentru protecia drepturilor omului i a demnitii fiinei umane fa de aplicrile biologiei i a medicinii: Convenia asupra drepturilor omului i a biomedicinii din 4 aprilie 1997. Aceasta a intrat n vigoare la 1 decembrie 1999 i a fost completat prin patru protocoale adiionale: Protocolul privind interzicerea clonrii fiinei umane din 12 ianuarie 1998, n vigoare din 1 martie 2001, Protocolul adiional cu privire la transplantul organelor i al esuturilor de origine uman din 24 ianuarie 2002, n vigoare din 1 mai 2006, Protocolul adiional referitor la cercetarea biomedical din 25 ianuarie 2005, n vigoare din 1 septembrie 2007 i Protocolul adiional cu privire la testele genetice n scopuri medicale din 27 noiembrie 2008, care pentru intrarea n vigoare necesit cinci ratificri din partea semnatarilor. Convenia i instrumentele sale conexe sunt primele acte juridice internaionale n ceea ce privete protecia 68

demnitii, drepturilor i libertilor fiinei umane contra aplicrii abuzive a progreselor bi ologice i medicale. Prile la Convenie se oblig s adopte msuri eficiente n ordinea juridic intern, necesare promovrii i proteciei demnitii i identitii fiinei umane fa de aplicaiile biologiei i medicinei; Convenia proclam interesul i binele fiinei umane primar asupra interesului unic al societii sau tiinei. Convenia statueaz expres asupra respectrii normelor, obligaiunilor profesionale i regulilor deontologice n procesul interveniilor n domeniul sntii (inclusiv cel al cercetrii). O trstur specific a Conveniei este consacrarea expres a prohibiiei discriminrii pe motivul patrimoniului genetic al persoanei (art. 11). n plus, Convenia instituie interzicerea alegerii sexului viitorului copil, cu excepia cauzelor de evitare a maladiilor ereditare grave legate de sex (art. 14). Tratatele internaionale menionate supra nu prezint o list exhaustiv de instrumente internaionale de o aplicabilitate direct n ordinile juridice interne ale statelor semnatare, respectiv i cu referire la RM, ns constituie exemplele cele mai notorii integrate n cadrul juridic naional, devenind astfel veritabile norme de drept intern. 2. Jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului (M. Poalelungi, D. Srcu) Concept: Protecia jurisdicional internaional a drepturilor omului implic posibilitatea unui organ jurisdicional internaional de a statua asupra unei spee (referitoare la o nclcare a drepturilor omului) printr-o hotrre care beneficiaz de autoritatea lucrului judecat.Deosebitde importante, diverse i eficiente pentru protecia efectiv a drepturilor omului, aceste acte contribuie n mod determinant la definirea i interpretarea paletei de drepturi i liberti consacrate n izvoarele juridice. Evident o hotrre a unei jurisdicii internaionale nu are for obligatorie dect pentru prile n cauz i numai pentru cauza pe care o soluioneaz. n esen, hotrrile instanelor internaionale sunt acte jurisdicionale obligatorii prin care instanele se pronun asupra nclcrilor drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, formulnd standarde clare i de cele mai dese ori precise privind limitele exercitrii unui sau altui drept consacrat convenional, astfel aplicnd i interpretnd textul convenional. Dac ne referim la specificul practicii judiciare degajate de curile internaionale n materia dreptului internaional al drepturilor omului, atunci cea mai bogat i voluminoas jurispruden este proprie instanei de la Strasbourg. Mai bine de aizeci de ani nalii magistrai ale Curii Europene a Drepturilor Omului creeaz repere fundamentale de respectare a drepturilor omului n spaiul pan-european, statund asupra cererilor individuale i interstatale, formulnd reguli autonome de interpretare a noiunilor convenionale. 69

Curtea European a Drepturilor Omului, fiind o jurisdicie instituit prin Convenia european a drepturilor omului, degaj o jurispruden care reflect nivelul respectrii efective a drepturilor i libertilor fundamentale ale omului consacrate prin acest tratat internaional, oferind astfel o imagine complex n afara oricror frontiere asupra standardelor internaionale, care reglementeaz coninutul drepturilor i libertilor fundamentale, prescriind obligaii statelor n vederea proteciei acestora. Jurisprudena CEDO constituie un acquis fundamental de referin pentru sistemele de drept interne ale statelor-pri la Convenia European. Aceasta presupune c soluiile finale date de nalta Curte pe marginea speelor cu rezolvarea crora aceasta este sesizat de reclamani, fie persoane private, fie state, sunt direct aplicabile n ordinile juridice naionale. Subsidiaritatea jurisdiciei:Aceast particularitate rezult din faptul c garantarea i respectarea drepturilor i libertilor fundamentale recunoscute revine n primul rnd autoritilor statului i numai dup ce acestea nu au luat msurile prin care s asigure efectivitatea drepturilor i libertilor fundamentale sau nu au remediat situaia victimelor, intervin mecanisme i organe jurisdicionale internaionale. n acest sens, Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie privind aplicarea n practica judiciar de ctre instane a drepturilor omului i libertilor fundamentale, nr.17 din 19 iunie 2000, precizeaz c sarcina primordial cu privire la aplicarea CEDO revine instanelor naionale nu Curii Europene a Drepturilor Omului, care n principiu intervine doar cu titlu subsidiar, n special, atunci cnd dreptul intern nu ofer recursuri efective contra situaiilor de nclcare a drepturilor i libertilor fundamentale prevzute de Convenia European. Curtea i asum un rolde a supraveghea i garanta respectarea drepturilor i libertilor fundamentale convenional garantate n ntreg spaiu al Consiliului Europei. n acest sens, nalta Curte nu substituie instanele interne competente ale statelor justiiabile n alegerea de soluii cele mai optime, dar exercit un veritabil control de conformitate, indicnd n dependen de situaie msurile care urmeaz a fi ntreprinse pentru a remedia i redresa nclcrile constatate.Controlul de conformitate nfptuit de Curteeste strns legat de necesitatea armonizrii prevederilor normative naionale ca fiind compatibile cu recunoscutele standarde europene, cu o tratare aparte a specificului naional, indubitabil propriu jurisprudenei degajate de Curte i chiar estimat foarte atent de magistraii acesteia n procesul oferirii de soluii. Obiectivul urmrit de Curte const n gsirea unui echilibru just ntre principiul suveranitii naionale i necesitatea proteciei ordinii juridice europene, prin intermediul mecanismului de control instituit de Convenie i pus n sarcina Curii. Autonomia noiunilor convenionale: Dac ne referim la specificul jurisprudenei degajate de Curtea european, atunci reiterm c ea creeaz repere fundamentale de respectare a 70

drepturilor omului n spaiul pan-european, formulnd reguli autonome de interpretare a noiunilor convenionale. Hotrrile ei, suplimentar rolului de baz de asigurare a garantrii drepturilor i libertilor consacrate convenional cu privire la indivizi concrei, exercit rolul de interpretare i detaliere a noiunilor fundamentale ca limite i concepte, de o manier autonom calificnd i tlmcind categoriile juridice protejate convenional. n plus, cadrul jurisprudenial formeaz un sistem de drept instituional particular, care genereaz scheme unice de asigurare a respectrii drepturilor omului n spaiul Europei, obligatorii pentru toate statele-pri la Convenie. Astfel asigurnd o uniformizare a sistemelor naionale de drept cel puin n optica garantrii drepturilor omului. n acest sens, trebuie s reamintim c, potrivit art. 32 din Convenie, misiunea specific a instanei europene este interpretarea i aplicarea prevederilor acesteia, materializarea crora are loc n cadrul exercitrii competenei contencioase. Pornind de la aceast dispoziie, eficacitatea dreptului european al drepturilor omului se datoreaz faptului c instana european nu este legat de calificrile drepturilor i libertilor omului pe care acestea le-ar primi n sistemele de drept naionale. Jurisprudena CEDO constituie un instrument de armonizare a regimurilor juridice naionale ale drepturilor omului ale statelor contractante, prin luarea n considerare a standardului minim de protecie dat de prevederile Conveniei. n acest sens, hotrrile Curii au nu numai rolul de a soluiona cauzele cu care ea este sesizat, ci i pe acela ca, pe un plan mai larg, s clarifice, s salvgardeze i s dezvolte normele Conveniei, contribuind astfel la respectarea, de ctre state, a angajamentelor pe care acestea i le-au asumat n calitatea de lor de pri contractante.Prevederile Conveniei i ale protocoalelor sale adiionale nu pot fi interpretate i aplicate n mod corect dect prin raportarea la jurisprudena Curii, aceasta cu att mai mult cu ct instana european a pus n eviden adeseori n jurisprudena sa caracterul autonom al noiunilor Conveniei: sensul lor nu poate fi cel dat de sistemele de drept ale statelor contractante. Prin urmare, aceste sisteme trebuie s in cont de interpretarea dat de instana european dispoziiilor Conveniei. Multiple categorii juridice i noiuni au n lumina Conveniei un sens autonom, precum: jurisdicie a unui stat contractant, persoan, lege, magistrat, tribunal, drepturi i obligaii cu caracter civil, acuzaie n materie penal, privare de proprietate, via privat, via de familie,domiciliu, asociaie, dezvluire de informaii, tratament degradant, recurs efectiv , termen rezonabil etc. Opozabilitate: n fapt, hotrrile pronunate de Curte constituie adevrate surse jurisprudeniale adresate n prim plan statului reclamat gsit vinovat de nclcarea prevederilor convenionale, i n plan secund tuturor statelor din jurisdicia Curii.n aceast optic,Curtea europeandispune de o competen de contencios de injonciune, hotrrea de condamnare 71

coninnd implicit ordinul adresat autoritilor naionale, care poate de asemenea viza armonizarea legislaiei i a practicii interne la normele convenionale pertinente. n spea de referin Marckx contra Belgiei88 Curtea a subliniat c efectul obligatoriu al hotrrii presupune, de cele mai multe ori, pe lng obligaia de a adopta msuri n favoarea reclamantului, n vederea restabilirii drepturilor nclcate, i obligaia de a adopta msuri cu caracter general, mergnd pn la schimbarea legislaiei ntr-un anumit domeniu. Iar n hotrrea Curii Scozarri i Giunta contra Italiei
89

, Marea Camer a Curii a conchis c statul prt este

chemat nu numai s verse celor interesai sumele alocate cu titlu de satisfacie echitabil, ci i s aleag, sub controlul Comitetului de Minitri, msurile generale i/sau, individuale, dup caz, care se cer adoptate n ordinea sa juridic intern pentru a pune capt nclcrii constatate de Curte i a-i terge pe ct posibil consecinele. n acest sens, o serie de state au luat msuri privind modificarea legislaiei interne ca urmare a pronunrii unei hotrri a Curii. Cu titlu de exemplu nominalizm Austria (a modificat articole importante din Codul su de procedur penal, precum i instruciunile referitoare la tratamentul deinuilor spitalizai i ntregul sistem de asisten juridic); Belgia (a revizuit legislaia referitoare la vagabondaj i a adoptat msuri n sensul subvenionrii colilor francofone din zona flamand, a modificat codul civil n scopul acordrii de drepturi egale copiilor legitimi i nelegitimi); Danemarca (a modificat legea privind ncredinarea spre ngriji re a copilului); Frana (a adoptat o lege referitoare la secretul comunicaiilor telefonice); Grecia (a modificat o lege privind detenia provizorie); Italia (a integrat n noul su Cod de procedur penal dispoziiile care impun prezena avocailor aprrii n timpul proceduri juridice, inclusiv n faa Curii de Casaie); Olanda (a modificat Codul penal militar i legea referitoare la internarea pacienilor bolnavi mintal); Suedia (a modificat legea asupra instruciei religioase obligatorii); Elveia (a modificat integral sistemul de organizare judiciar i procedura penal aplicat armatei federale i a revizuit dispoziiile din codul civil referitoare la privarea de libertate n casele de corecie), Marea Britanie (a interzis pedepsele corporale n nvmntul public).90 Moldova n mod logic nu prezint o excepie n acest sens, amintim spea Mitropolia Basarabiei i alii contra Moldovei91, undeCurtea de la Strasbourg a constat nclcarea

88

Marckx contra Belgiei, hotrrea din 13 iunie 1979, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-62092 (vizitat la 09.11.2012). 89 Scozarri i Giunta contra Italiei, hotrrea din 13 iulie 2000, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58752 (vizitat la 09.11.2012). 90 Voican M. .a. Curi Internaionale de justiie. Bucureti: All Beck, 2000. p. 53, 54. 91 Mitropolia Basarabiei i alii c. Moldovei, hotrre din 13 decembrie 2001, definitiv din 27 martie 2002, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/MITROPOLIA%20BASARABIEI%20SI%20ALTII%20(ro).pdf (vizitat la 09.11.2012).

72

drepturilor reclamanilor la libertatea de gndire, de contiin i de religie garantate de art. 9 al Conveniei Europene prin refuzul autoritilor naionale de a recunoate i oficializa cultul ecleziastic respectiv. Cadrul legal intern care reglementa sfera relaiilor cultelor la momentul depunerii plngerii a constituit Legea RM nr. 979-XII din 24 martie 1992 despre culte, care s-a dovedit a fi necorespunztoare prevederilor europene n materie. Astfel, ulterior Parlamentul RM, n vederea promovrii i implementrii standardelor europene inclusiv n materia religiei, a adoptat noua Lege a RM nr. 125 din 11.05.2007 privind libertatea de contiin, de gndire i de religie, care chiar a preluat denumirea art. 9 al Conveniei Europene. Aadar, fora obligatorie a hotrrilor instanei europene depete cu mult cadrul individual al procedurii soluionrii unei cauze i al rezultatului acesteia. Ea privete, n egal msur, i adoptarea unor msuri de ordin general, de natur a nltura producerea, n viitor, a unor nclcri de genul celei constatate. Dei statele sunt de regul libere s aleag modalitatea de executare a hotrrilor Curii, mai ales n privina msurilor cu caracter general. Hotrrile pilot: n jurisprudena recent a Curii au aprut unele hotrri-pilot n care instana european indic statului msurile generale pe care acesta trebuie s le ia pentru a evita cazuri similare ulterioare. Astfel, n conformitate cu art.611 din Regulamentul CEDO92se configureaz o situaie distinct, cnd faptele i circumstanele stipulate n cererea reclamantului relev existena unei probleme structurale sau de sistem, precum i unei alte disfunciuni similare cu privire la statul prt, problem care a dat sau poate da natere cererilor de natur omogen. n asemenea cazuri, Curtea decide asupra iniierii procedurii pilot din oficiu sau la cererea expres a unei sau ambelor pri n litigiu. Procedura pilot se finalizeaz cu adoptarea unei hotrri pilot, care include identificarea problemei structurale sau de sistem, precum i prescrie msurile de remediere care urmeaz a fi adoptate de statul prt la nivel intern n vederea realizrii prescripiilor operative ale hotrrii. n dependen de situaie, Curtea poate stabili i perioada de timp necesar adoptrii msurilor de remediere, dat fiind natura problemelor constatate i posibilitile reale de soluionare ale acesteia la nivel naional. O trstur distinct a procedurii pilot dezvoltat de Curte este necesitatea informrii despre pronunarea unor asemenea hotrri, precum i despre natura i specificul problemelor constatate n cadrul jurisdiciei, a Comitetului de Minitri, Adunrii Parlamentare, Secretarului General i Comisarului european pentru drepturile omului ale Consiliului Europei (art. 61 al. 9 al Regulamentului Curii).

92

Regulamentul CEDO, publicat pe http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/6AC1A02E-9A3C-4E06-94EFE0BD377731DA/0/REGLEMENT_EN_2012.pdf (vizitat la 09.11.2012).

73

Dac ne referim la hotrri pilot pronunate, atunci amintim prima hotrre n acest sens din spea Broniowski contra Poloniei93, care a evaluat respectarea de ctre autoritile poloneze a obligaiunii de a oferi proprietate compensatorie persoanelor repatriate din teritoriile statelor nvecinate (Ucraina, Bielorus i Lituania) dup cel de-al Doilea Rzboi Mondial. Marea Camer a Curii a conchis asupra existenei unor deficiene de structur n sistemul legislativ pol onez, ca rezultat al crora o ntreag clas de persoane (peste 80 de mii) au fost lipsite de posibilitatea de a se bucura nengrdit de proprietatea sa legitim. Curtea a subliniat obligaiunea statului prt de a adopta msuri juridice i administrative adecvate n vederea implementrii respectrii eficiente a dreptului la proprietate pentru persoanele vizate i promovrii unei redresri echivalente acestora. Ca rezultat al hotrrii respective, Polonia a adoptat i implementat n anul 2005 o Lege nou care prevede acordarea de compensaii pentru persoanele repatriate. CEDO a gsit schema respectiv implementat ca fiind efectiv n practic.94 n spea Hutten-Czapska contra Poloniei95era pus n discuie legislaia polonez privind controlul chiriilor, care impunea unele restricii proprietarilor n privina rezilierii unor clauze i un control sever asupra majorrii chiriei. Marea Camer a Curii a conchis c, n temeiul art. 46 din Convenie, statul reclamant trebuie prin msuri adecvate, legislative i/sau administrative, s garanteze un nivel rezonabil al chiriei pentru reclamant i pentru toi proprietarii afectai sau s le ofere un mecanism care s atenueze impactul sistemului asupra dreptului lor. Dar nu este de sarcina Curii s desemneze msurile de remediere, acestea urmnd a fi echilibrate cu alte interese n joc, n virtutea art. 46 din Convenie statele fiind libere s decid asupra msurilor care vizeaz onorarea obligaiunilor sale, izvorte din executarea hotrrilor adoptate de Curte. Dac ne referim la statul nostru, problema major identificat de forul de la Strasbourg, este neexecutarea hotrrilor definitive legitim pronunate n favoarea persoanelor, de partea crora a fost ctig de cauz. Astfel, n spea Olaru i alii contra Moldovei96 Curtea a adoptat prima i actualmente unica hotrre pilot cu referire la RM. Spea a vizat asigurarea cu locuine din partea diverselor autoriti locale a reclamanilor n virtutea prevederilor legale interne n materie, reclamanii fiind: colaborator de poliie, fost judector, victim a represiunilor politice, persoan forat s prseasc domiciliul din cauza conflictului de pe Nistru, precum i membrii familiilor lor. Curtea a statuat n temeiul art. 46 din Convenie c statul prt urmeaz s

93

Broniowski contra Poloniei, hotrre din 22 iunie 2004, publicat http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61828 (vizitat la 09.11.2012). 94 Buletinul informativ al CEDO pe marginea hotrrilor pilot din octombrie 2012, p. 5, publicat http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/61CA1D79-DB68-4EF3-A8F8FF6F5D3B3BB0/0/FICHES_Arrets_pilotes_EN.pdf (vizitat la 09.11.2012). 95 Hutten-Czapska contra Poloniei, hotrre din 19iunie 2006, publicat http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75882 (vizitat la 09.11.2012). 96 Olaru .a. contra Moldovei, hotrre din 28 iulie 2009, definitiv din 28 octombrie 2009, publicat http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/OLARU%20SI%20ALTII%20(ro).pdf (vizitat la 09.11.2012).

pe pe pe pe

74

promoveze despgubiri adecvate i suficiente persoanelor, hotrrile definitive pronunate n favoarea crora pe marginea acordrii de locuine sociale au rmas neexecutate, i care au depus plngeri la curte n vederea constatrii nclcrii drepturilor sale legitime, n perioada de un an de la rmnerea hotrrii definitive. n opinia Curii, promovarea de asemenea despgubiri poate avea loc doar prin implementarea unui sistem efectiv de acordare a msurilor de remediere la nivel naional. Ultima hotrre pilot pronunat de Curte (pentru noiembrie 2012) este cea pe marginea speei Glykantzi contra Greciei97 din 30 octombrie 2012, unde Curtea a constatat existena la nivel intern a unor deficiene privind durata excesiv a procedurilor n materie civil n faa instanelor naionale, notnd inexistena unui remediu efectiv n aceast privin. n genere, n conformitate cu prevederile Buletinului informativ al CEDO98, procedura hotrrilor pilot operat de Curte urmrete trei obiective majore: Asistarea statelor-membre ale Consiliului Europei n rezolvarea problemelor de Promovarea unui mecanism de redresare rapid pentru indivizii afectai de probleme Organizarea eficient i diligent a procesului lucrativ al Curii prin reducerea structur sau sistem constatate la nivel intern, i deficiene, cazurilor similare, de cele mai dese ori complexe, care necesit a fi examinate n detaliu. Natura procedurii pilot presupune posibilitatea de a suspenda cererile pendinte pentru o anumit perioad de timp cu condiia c Guvernul va aciona prompt n vederea adoptrii unor msuri eficace pentru a satisface stipulaiile rezolutive ale hotrrii pronunate. Pn actualmente (noiembrie 2012) CEDO a adoptat 17 hotrri pilot (contra Rusiei, Ucrainei, Germaniei, Greciei, Bulgariei, Turciei, Sloveniei, Albaniei, Romniei etc.) prin care a dispus adoptarea de ctre autoritile guvernelor prte diverse msuri eficiente pentru a redresa situaia reclamanilor i a nltura deficienele de sistem i structur privind: disfuncionarea sistemului penitenciar n aspectul condiiilor inadecvate de detenie, neexecutarea hotrrilor definitive pronunate, durata excesiv a procedurilor judiciare n faa tribunalelor, neacordarea unui statut juridic legal persoanelor-ceteni ai fostei Iugoslavii din motive procedurale desuete, nerambursarea depozitelor depuse n perioada de pn la destrmarea Iugoslaviei, nedespgubirea n termene rezonabile pentru averea naionalizat n perioada socialist etc. Actualmente n faa Curii sunt pendinte aproape de 8 mii de cereri din partea pensionarilor maghiari, care se plng de nclcarea drepturilor convenional garantate prin operarea unor modificri extrem de nefavorabile n legislaia ungar intern.
97

Glykantzi contra Greciei, hotrre din 30 octombrie 2012, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114100(vizitat la 09.11.2012). 98 Buletinul informativ al CEDO pe marginea hotrrilor pilot din octombrie 2012, precitat, p. 1.

publicat

pe

75

Recomandarea Rec (2004)6 a Comitetului de Minitri a Consiliului Europei ctre statele membre privind mbuntirea recursurilor interne99 prevede: dup ce o hotrre a Curii care relev deficiene structurale sau generale n dreptul sau practica statului (hotrre pilot) a fost adoptat, iar un numr mare de cereri la Curte privitoare la aceeai problem (cauze repetitive) sunt pe rol sau susceptibile de a fi introduse la Curte, statul prt trebuie s se asigure cu potenialii reclamani dispun de un recurs efectiv care s le permit s se adreseze unei autoriti naionale competente, recurs care ar putea fi, n egal msur, utilizat de reclamanii actuali. Un astfel de recurs rapid i eficient le-ar permite sobin o reparaie la nivel intern; n cazul n care recursurile specifice au fost create ca urmare a unei cauze pilot, guvernele ar trebui s informeze rapid Curtea, pentru ca aceasta s le poate lua n considerare n examinarea cauzelor repetitive subsecvente, cu toate acestea, nu ar fi necesar sau adecvat s se creeze recursuri noi sau s se acorde celor existente un anumit efect retroactiv, n urma fiecrei cauze n care o hotrre a Curii a identificat o problem structural. Executarea: Dac ne referim la obligaia de a executa hotrrile Curii, subliniem c trebuie avute n vedere principiile generale ale rspunderii internaionale: aplicarea regulii restitutio in integrum, atunci cnd este posibil (prin repunerea reclamantului n situaia anterioar) i/sau acordarea unor despgubiri: dac natura nclcrii permite restitutio in integrum, revine statului n cauz obligaia de a o realiza. Dac dreptul intern nu permite sau permite doar parial nlturarea consecinelor nclcrii, art. 41 confer Curii puterea de a acorda prii lezate, dac este cazul, o satisfacie pe care o consider adecvat100. Uneori, Curtea a considerat c prin nsi pronunarea existenei unei nclcri a Conveniei reclamantul a obinut o satisfacie echitabil suficient. Spre exemplu, n spea Amihalachioaie contra Moldovei101, nalta Curte a decis c constatarea unei nclcri n sine prezint o satisfacie echitabil suficient pentru orice prejudiciu moral eventual suferit de reclamant. Alteori, nu mai este posibil restitutio in integrum (de exemplu, atunci cnd e vorba de nclcarea cerinelor privind durata rezonabil a unei proceduri sau nclcarea interdiciei de a nu fi supus torturii etc.) n esen, jurisprudena degajat de Curtea de la Strasbourg de fapt este direcionat spre promovarea supremaiei valorii umane la cea mai larg scar, edificarea societilor democratice i a statelor de drept n rile din spaiul Consiliului Europei, conturarea de standarde obligatorii
99

Recomandarea Rec (2004)6 a Comitetului de Minitri a Consiliului Europei ctre statele membre privind mbuntirea recursurilor interne din 12 mai 2004, publicat pe https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=743317&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021 &BackColorLogged=F5D383 (vizitat la 09.11.2012). 100 Brumrescu contra Romniei, hotrre din 23 ianuarie 2001, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59159 (vizitat la 09.11.2012). 101 Amihalachioaie contra Moldovei, hotrrea din 20 aprilie 2004, definitiv din 20 iunie 2004, publicat pe http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/AMIHALACHIOAIE%20(ro).pdf (vizitat la 09.11.2012).

76

i viabile n materia proteciei i garantrii drepturilor i libertilor omului, asigurarea bunei funcionri ai justiiei la nivel intern etc. n acest sens, hotrrile emise de actuala Curte sunt proporionale situaiilor de fapt i de drept cu care se confrunt justiiabilii europeni i reflect nivelul concret de dezvoltare al sistemelor juridice mijlocite de exigenele convenionale.

3. Aspecte deficitare n realizarea justiiei identificate de ctre Curtea European a Drepturilor Omului n hotrrile mpotriva Republicii Moldova (R. Panru)

Introducere Republica Moldova a aderat la Convenia European a drepturilor omului pe 12 septembrie 1997. De atunci i pn n prezent, Curtea a examinat mii de cereri mpotriva stat ului nostru, adoptnd decizii i hotrri pe msur. Observnd, din chiar interiorul acestui organism, desfurarea ntregii evoluii jurisprudeniale, mi propun s fac n cele ce urmeaz o scurt trecere n revist a cauzelor contra Republicii Moldova n faa Curii Europene, precum i o analiz a reuitelor i nereuitelor care s-au nregistrat n acest rstimp, pe plan intern, n domeniul respectrii drepturilor omului. in s menionez c opiniile exprimate aici mi aparin n totalitate. Ele nu reflect poziia Curii. Pentru nceput, voi prezenta cteva date statistice referitoare la numrul de cereri contra Republicii Moldova. Evoluia numrului cererilor introduse mpotriva Republicii Moldova din 1997 pn n 2011 este urmtoarea: 1997 7 cereri, 1998 27 cereri, 1999 60 cereri, 2000 60 cereri, 2001 132 cereri, 2002 200 cereri, 2003 295 cereri, 2004 377 cereri, 2005 632 cereri, 2006 656 cereri, 2007 829 cereri, 2008 1204 cereri, 2009 1172 cereri, 2010 1015 cereri, 2011 985 cereri. Cifrele nu includ i dosarele care au fost reunite sau care au fost radiate de pe rolul Curii pentru c reclamanii nu s-au conformat solicitrilor acesteia n timp util. Cantitatea lor depete numrul de 1,000. Astfel, din 1997 i pn n prezent, mpotriva Republicii Moldova au fost formulate peste 9,000 de cereri, iar Curtea a declarat inadmisibile, a radiat de pe rolul su sau a distrus peste 5,000 dintre dosare. n prezent (octombrie 2012), la Curte sunt nregistrate aproximativ 4,000 de cereri introduse mpotriva Republicii Moldova, dintre care aproximativ 3,200 sunt cereri care fac parte din dosarele fr vreo ans de succes, dosare distribuite organului judiciar format dintr-un singur judector judectorul unic. Pentru a face fa numrului crescnd de dosare, Curtea s-a vzut nevoit s angajeze tot mai muli juriti n grefa sa. Astfel, dac n 2003 doar un singur jurist din grefa Curii era 77

responsabil de analiza dosarelor moldoveneti, n prezent, acestea sunt studiate de opt juriti, Republica Moldova fcnd parte din primele zece state cu cele mai multe dosare aflate pe rolul Curii. Exist cteva modaliti prin care un dosar aflat pe rolul Curii i nceteaz parcursul. Prima este distrugerea sa, dac reclamantul nu d curs indicaiilor Curii de a-i pune la dispoziie informaii sau documente n termenul prevzut de ctre aceasta. O alt modalitate, cea mai ntlnit, este declararea inadmisibilitii dosarului, atunci cnd acesta nu ntrunete criteriile de admisibilitate prevzute n articolul 35 din Convenie. Anume aa i nceteaz parcursul cea mai mare parte a cererilor trimise Curii, rata lor fiind de aproximativ 95-97%. n final, doar ntr-un numr limitat de cazuri, Curtea pronun hotrri prin care constat violarea sau lipsa vreunei violri pe fond a drepturilor garantate prin Convenia European. Pn n prezent, mpotriva Republicii Moldovei au fost pronunate 247 de hotrri prin care Curtea a constatat violarea diferitor drepturi garantate de Convenie. Fiecare constatare denot existena unei probleme mai mult sau mai puin grave. n cele ce urmeaz, voi prezenta problemele sistemului judiciar moldovenesc, aa cum le-a identificat Curtea European. Pentru o mai bun nelegere, mi voi mpri analiza n ordinea articolelor din Convenie.

Articolul 3 O problem de inciden a articolului 3 este cea legat de internarea forat n spitalele de psihiatrie. n cazul Gorobet c. Republicii Moldova, reclamantul a fost internat n spitalul de psihiatrie din Bli, n circumstane dubioase, urmare a unui conflict de natur patrimonial cu familia sa. Chiar dac legislaia naional prevede garanii multiple pentru asemenea situaii, internarea s-a fcut n mod arbitrar, iar reclamantului i-a fost administrat un tratament psihiatric foarte puternic timp de patruzeci i unu de zile. Curtea a considerat c obligarea unei persoane la un tratament psihiatric inutil echivaleaz cu supunerea acesteia la rele tratamente, n sensul articolului 3 din Convenie. Aceasta nu este singura cauz n care Curtea a constatat violri ale prevederilor Conveniei n urma internrilor abuzive ntr-un stabiliment psihiatric. O situaie asemntoare a avut loc i n cazul David c. Republicii Moldova, doar c aici reclamantul nu a fost supus i tratamentului forat, ci numai internrii contrar voinei sale. Din acest motiv, Curtea a constatat doar violarea prevederilor articolului 5 din Convenie, nu i a articolului 3. M voi referi mai jos la acest caz.

78

Articolul 5 Au fost nregistrate dou cazuri n care Curtea a constatat violarea articolului 5 parag. 1 prin internarea ilegal i arbitrar a reclamanilor n spitale de psihiatrie. M refer n primul rnd la dosarul David c. Republicii Moldova, persoan care n perioada anilor 80 ai secolului trecut a fost internat forat ntr-un spital de psihiatrie din Ucraina pentru motivul c a criticat ornduirea sovietic. La peste douzeci de ani de la acele evenimente, a iniiat o aciune mpotriva statului, reclamnd compensaii pentru represiunile politice la care a fost supus. n timpul procesului, reprezentantul statului a pus la ndoial capacitatea de exerciiu a reclamantului, pe motiv c acesta urma un tratament n cadrul unui spital psihiatric. Pentru a-i dovedi integritatea psihic, reclamantului i s-a propus examinarea de ctre o comisie medicala, pe care a acceptat-o. Odat ajuns la spitalul de psihiatrie, acesta a fost informat c examinarea va dura cteva sapatamani i c nu poate fi fcut dect dac se interneaz n spital. Reclamantul a consimit, ns dup puin timp s-a rzgndit i a vrut s prseasc spitalul. ncercrile sale s-au soldat cu un eec, ntruct a fost mpiedicat de ctre personalul medical. Prin urmare, a fost nevoit s petreac n spital cteva sptmni. Curtea a considerat c nu exista baza legal n dreptul naional i niciun motiv pentru a-l reine pe reclamant n spital din momentul n care acesta i-a exprimat dorina de a-l prsi. Din acest motiv, Curtea a considerat c detenia sa a fost ilegal i arbitrar, violndu-se prevederile articolului 5 parag. 1 din Convenie. Un alt caz de acest tip este Gorobet c. Republicii Moldova, unde reclamantul a fost internat ntr-un ospiciu contrar voinei sale, ca urmare a unui conflict n familie i n lipsa unor motive serioase, precum i cu nclcarea grav a procedurii stabilite de lege. Ca i n cazul David, Curtea a constatat violarea articolului 5 parag. 1 din Convenie.

Articolul 6 Articolul 6 din Convenie garanteaz dreptul la un proces echitabil, att n materie civila, ct i n materie penal. O serie de garanii procedurale sunt coninute n nsui textul su. Altele, nefiind prevzute expres, i au originea n jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului. Problemele legate de nclcarea articolului 6 din Convenie sunt cele mai ntlnite. n aproximativ 90% cererile venite la Curte, reclamanii invoc lipsa caracterului echitabil al procesului. Bineneles, majoritatea absolut a acestor cereri sunt inadmisibile. Exist ns o parte care ajung s fie comunicate guvernelor statelor parte la Conventie, materializndu-se adesea n hotrri. n cazul Republicii Moldova, exista peste o sut de hotrri n care s-a constatat violarea articolului 6 din Convenie. Cea mai mare parte a acestora se refer la neexecutarea hotararilor date de ctre instanele interne, problem care, pn de curnd, i revendica ntietatea n 79

cauzele mpotriva Republicii Moldova. Prima hotrre de acest tip este Prodan c. Republicii Moldova. Problema mai prezint i astzi importan, soluionarea ei rmnnd n sarcina instanelor naionale. Cel puin pentru moment. Pn n 2010, dosarele care aveau ca obiect neexecutarea hotrrilor judectoreti n Republica Moldova constituiau cea mai mare parte a dosarelor cu anse de succes. La acel moment, aproximativ 40% din hotrrile Curii i circa 80% din toate deciziile de radiere ca urmare a unor acorduri amiabile, n care statul Republica Moldova era prt, se refereau la neexecutarea hotrrilor judectoreti. Avnd n vedere aceste realiti, Curtea a decis c problema neexecutrilor, n Republica Moldova, poart un caracter sistemic i c eradicarea fenomenului nu poate avea loc prin condamnri nesfrite la plata despgubirilor, pentru fiecare caz n parte. S -a decis aadar adoptarea unei hotrri-pilot prin care s se stabileasc existena problemei de sistem i prin care statul s fie obligat la adoptarea unor msuri generale pentru rezolvarea problemei la nivel naional. n hotrrea Olaru i alii c. Republicii Moldova, adoptat la 28 iulie 2009, Curtea a constatat, printre altele, existena unei deficiene n privina modului de funcionare a sistemului de executare a hotrrilor judectoreti i, cel mai important, inexistena la nivel naional a unor remedii eficiente mpotriva acesteia. Conform articolului 13 din Convenie, statele au obligaia asigurrii dreptului la un remediu efectiv, la nivel naional, n cazul violrii drepturilor garantate de ctre aceasta. ntruct Republica Moldova nu se conforma de mai mult timp acestei obligaii izvorte din Convenie, Curtea a obligat Guvernul s garanteze un remediu eficient pentru ca persoanele ce se confrunt cu problema neexecutrii sau executrii tardive a hotrrilor judectoreti, sa aib i posibilitatea reparrii. n acelai timp, Curtea a decis sa suspende toate cererile referitoare la neexecutare depuse dup adoptarea hotrrii Olaru, hotrrependinte. Aproximativ 350 de cereri de pe rolul Curii au fost vizate de aceast decizie. Statul s-a conformat obligaiilor izvorte din hotrrea Olaru i, pe 21 Aprilie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 87 privind repararea de ctre stat a prejudiciului cauzat prin nclcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil a hotrrii judectoreti, lege prin care a fost introdus noul remediu mpotriva neexecutrii sau executrii tardive, precum i a duratei excesive a procedurii. Urmare a acestui fapt, Curtea a declarat ca inadmisibile toate cele 350 de cereri pendinte de acest tip. Astfel, pe 24 ianuarie 2012, Curtea a adoptat hotrrea Balan c. Republicii Moldova, n care noul remediu instituit de ctre autoritile naionale a fost declarat eficient, iar cererea reclamantului a fost declarat inadmisibil pentru faptul ca nu a epuizat toate cile de atac. Curtea a luat aceasta hotrre, chiar daca la momentul adoptrii ei nu exista nc o practic 80

a instanelor naionale ce i-ar fi permis s constate funcionarea instituiei nou-introduse. Prin urmare, Curtea i-a acordat statului prezumia bunei-credine n activitatea judiciar, cu meniunea c poziia ei va putea fi revzuta, n funcie de capacitatea instanelor naionale de a-i crea jurisprudena relativ la Legea nr. 87/2011, n conformitate cu dispoziiile Conveniei. Prin urmare,guvernul si legislativul i-a ndeplinit, pentru moment, obligaiile, mingea aflndu-se pe terenul instanelor judiciare naionale care urmeaz s justifice ncrederea Curii si s dovedeasc eficiena noului remediu. Dezideratul poate fi ndeplinit, n primul rnd, prin acordarea de despgubiri conforme, dup caz, cu cele prevzute de jurisprudena Curii. O alt problem n legtur cu aplicabilitatea articolului 6 din Convenie i cu care se confrunt nc Republica Moldova este cea a nclcrii principiului securitii raporturilor juridice. Dup neexecutarea hotrrilor judectoreti, aceast problem ocup locul secund ca numr de cereri i condamnri. Chiar de la intrarea n vigoare a Conveniei, Codurile de Procedur civil i penal ale Republicii Moldova prevedeau o cale extraordinar de atac numit recurs n anulare, putnd fi exercitat doar de ctre Procurorul General. Aceast cale de atac, precum i efectele ei au fost considerate de ctre Curte ca fiind contrare principiului securitii raporturilor juridice n cauza Rosca c. Republicii Moldova. Odat cu intrarea n vigoare a noilor Coduri de Procedur civil i penal n 2003, instituia recursului n anulare a fost abrogat. Din acest motiv, nu voi insi sta asupra acestei probleme. Din pcate, odat cu aceast abrogare, nu au ncetat problemele legate de nclcarea principiului securitii raporturilor juridice. n lipsa instrumentului de odinioar, instanele de judecat au nceput s improvizeze, folosind alte metode pentru a obine acelai efect: anularea hotrrilor definitive i irevocabile i redeschiderea proceselor. Astfel au inceput s fie folosite n mod abuziv instituia revizuirii i cea a apelului. n cauza Popov c. Republicii Moldova (nr. 2), reclamantul dispunea de o hotrre definitiv i irevocabil datnd din anul 1997, care i conferea dreptul de proprietate asupra unui imobil. n 2004, aceast hotrre a fost atacat prin revizuire, cerndu-se anularea ei i redeschiderea procesului. Motive pentru revizuirea hotrrii au servit dou acte: o ediie a Monitorului Oficial din 1940 i un document eliberat de Oficiul Cadastral n 2004. Reclamantul a susinut n faa instanei naionale c aceste dou acte nu constituiau fapte i/sau circumstane noi care nu puteau fi cunoscute anterior (n sensul articolului 449 (c) al Codului de Procedur Civil) i c, termenul legal de trei luni de naintare a cererii de revizuire expirase oricum. Cu toate acestea, instana a admis cererea de revizuire, a anulat hotrrea definiv favorabil reclamantului i a dispus redeschiderea procesului.

81

Curtea a considerat c o ediie a Monitorului Oficial nu poate fi calificat drept fapt i circumstan care nu puteau fi cunoscute anterior, chiar daca aceast ediie data din 1940. n fapt, copia n cauz avea tampila unei biblioteci, prin urmare era accesibil publicului. De asemenea, Curtea nu a fost convins nici de existena documentului eliberat de ctre Oficiul Cadastral n 2004, ntruct acesta nu coninea nicio informaie care ar fi fost imposibil de obinut n timpul examinrii fondului cauzei. Pe lng acestea, Curtea a mai menionat c instanele au ignorat cu desvrire i termenul legal de trei luni pentru introducerea unei cereri de revizuire. n atari circumstane, Curtea a considerat c revizuirea din spe nu a constituit o ncercare real de a corecta greelile comise n timpul examinarii cazului, ci a constituit un apel disimulat, efectele lui demoland principiul securitii raporturilor juridice. Prin urmare, Curtea a constatat o violare a articolului 6 parag. 1 din Convenie. n cauza Istrate c. Republicii Moldova, cererea iniial a reclamantului adresat Curii se referea la neexecutarea unei hotrri definitive din iulie 1998. Dup comunicarea dosarului ctre Guvern, Curii de Apel i-a fost naintat o cerere de ctre partea advers din dosar, cerere datat cu decembrie 1998. Reclamantul s-a plns c cererea ar fi fost falsificat i c, de fapt, ea a fost depus dup comunicarea dosarului ctre Guvern. Curtea de la Strasbourg a constatat i ea c cererea de apel din cauz avea o tampil de intrare a Curii de Apel datat cu mai 2002 i i -a exprimat ngrijorarea n legtur cu acest fapt. Ea a considerat c situaia, combinat cu mprejurarea c reclamantul nici nu a fost informat despre judecarea apelului, constituie o violare a dreptului la un proces echitabil, n sensul dat de articolul 6 parag. 1 din Convenie. O alt modalitate de nclcare a principiului securitii raporturilor juridice a fost remarcat de ctre Curte n cauza Asito c. Republicii Moldova (nr. 2). n acest caz, o companie care era asigurat de compania reclamant a fost acionat n judecat de ctre o banc i, n baza unei hotrri irevocabile a Curii Supreme de Justiie, a fost obligat s-i plteasc despgubiri n mrime de 882,000 lei plus cheltuieli de judecat n valoare de aproximativ 40,000 lei. Ulterior, o companie ter, care nici mcar nu a fost parte n proces, a naintat o cerere Curii Supreme de Justiie n baza articolului 250 din Codul de Procedur Civil prin care a solicitat rambursarea de ctre compania asigurat de compania reclamant a unor cheltuieli de judecat n cuantum de 91,000 lei. Aceast din urm companie a pretins ca ar fi fost mputernicit de banc s intervin n acest dosar, ca prestator de servicii juridice. Curtea Suprem de Justiie a admis cererea i a obligat compania asigurat de ASITO s ramburseze suma cerut de compania ter. Curtea European a constatat c, potrivit articolului 250 din Codul de Procedur Civil, instana care a omis s se pronune n hotrrea sa asupra unui capat de cerere formulat de ctre pari n timpul procesului, poate s emit ulterior o hotrre suplimentar. Aceast posibilitate nu este, de regul, contrar principiului securitatii raporturilor juridice. n cazul de fa ns, 82

compania ter care a solicitat compensarea unor cheltuieli de judecata nici mcar nu fusese parte n proces. Prin urmare, hotrrea suplimentar nu purta asupra unor omisiuni fcute n hotrrea pricipal, ci asupra unor noi pretenii. Efectele sale s-au dovedit a fi incompatibile cu principiul securitii raporturilor juridice. O alt hotrre n care s-a constatat nclcarea principiului securitii raporturilor juridice a fost n cazul Macovei c. Republicii Moldova. n acest caz, un grup de persoane au semnat contracte privind pensii suplimentare cu o companie de asigurari ASITO. ntruct compania n cauz a ncetat s-i mai respecte obligaiile contractuale, reclamanii au acionat-o n judecata i, ntre anii 2001-2002, au obinut hotrri irevocabile n favoarea lor, hotarri prin care s-a stabilit c ASITO nu avea dreptul s denune unilateral contractele i era obligat s se conformeze angajamentelor sale. Ulterior, n urma demersurilor companiei ASITO, Procurorul General a facut un recurs n interesul legii n cadrul Curii Supreme de Justiie sub motivul c jurisprudena instanelor naionale n-ar fi fost una uniform. Acesta a solicitat Curii Supreme s stabileasc dac era sau nu n drept ASITO sa denune unilateral contractele n cauz. Curtea Suprem de Justiie a decis n favoarea companiei ASITO, considernd c aceasta avea dreptul s rezilieze contractele. Decizia Curii Supreme ns urma s aib efect doar n privina litigiilor viitoare, nu i n privina celor terminate. Cu toate acestea, imediat dupa pronuntarea hotrrii Curii Supreme de Justiie, compania ASITO a iniiat noi procese cu identitate de obiect, pri i cauz, solicitnd, n baza hotrrii Curii Supreme, rezilierea contractelor. Instanele au acceptat noile cereri ale companiei i, motivnd cu argumentele deciziei Curii Supreme, au dispus rezilierea contractelor. Curtea Europeana a considerat c atunci cnd instanele naionale au admis noile aciuni naintate de ASITO n baza unor procese care se bucurau de autoritatea lucrului judecat, acestea au nclcat principiul securitii raporturilor juridice. Altfel spus, noile hotrri adoptate de ctre instanele naionale au golit de coninut efectul primelor hotrri adoptate n favoarea reclamanilor. Astfel, a fost violat articolul 6 parag. 1 din Convenie. O ultim modalitate de nclcare a principiului securitii raporturilor juridice constatat de Curte n cauzele mpotriva Republicii Moldova a fost ignorarea termenului de prescripie de ctre instanele naionale. Asa s-a ntamplat, de exemplu, n cauza Baroul Partner-A c. Republicii Moldova, unde compania reclamant a cumprat de la stat o carier de piatr. Peste ase ani, Procurorul General a intentat o aciune prin care a solicitat anularea contractului de vnzare-cumprare pe motiv c preul pltit ar fi fost prea mic. Compania reclamant a susinut n faa instanelor c dreptul la aciune al Procurorului General era prescris, ns fr suc ces, ntruct instanele naionale au calculat termenul de prescripie de la data la care Procurorul General ar fi aflat despre circumstanele care, n viziunea sa, justificau anularea contractului. 83

Curtea a menionat c respectarea condiiilor de admisibilitate atunci cnd sunt ndeplinite acte procedurale constituie un aspect important al dreptului la un proces echitabil. Rolul pe care l au termenele de prescripie este unul deosebit, interpretat fiind n lumina preambulului Conveniei care proclam preeminena dreptului ca fiind parte a patrimoniului comun al Statelor contractante. n acest sens, Curtea a considerat c nimic nu a mpiedicat Guvernul sau pe Procurorul General s afle din timp circumstanele pe care le considerau relevante. Prin urmare, interpretarea dat de ctre instanele naionale regulilor referitoare la calcularea termenului de prescripie a avut un efect care era incompatibil cu principiul securitii raporturilor juridice garantat de articolul 6 din Convenie. Chiar dac mai rar dect n cazurile cu nclcarea principiului securitii raporturilor juridice, Curtea a constatat nclcarea articolului 6 i n privina motivrii deciziilor i a rspunsurilor date la argumentele prilor. Curtea a menionat n nenumrate rnduri c, potrivit articolului 6 din Convenie, instanele au obligaia de a argumenta n mod corespunzator afirmaiile, precum i dovezile aduse de ctre pri. Cu toate acestea, articolul 6 nu impune detalierea fiecrui argument. Msura n care aceast obligaie devine incident variaz n funcie de natura deciziei i urmeaz a fi determinat n lumina circumstanelor cazului. Astfel, atunci cnd o persoan acuzat de svrirea unei infraciuni i prezint instanei un alibi i susine c la data i ora la care a fost svrit infraciunea se afla n alt parte i n compania altor persoane, instana nu poate trece cu vederea, pur i simplu, un astfel de argument. Anume aceasta a fost maniera n care au procedat instanele n cazurile Gradinar c. Republicii Moldova i Vetrenco c. Republicii Moldova. Curtea a considerat c un astfel de argument, daca s-ar fi dovedit a fi veridic, ar fi putut influena n mod determinant soluia dat de instan. Pentru acest motiv, instana nu-l poate trece cu vederea pur i simplu, fara a afecta caracterul echitabil al procesului per ansamblu. Spre deosebire de cauzele descrise mai sus, n cazul Coroi c. Republicii Moldova (decizie), unde reclamantul s-a plns c instana de apel nu a dat un rspuns detaliat tuturor argumentelor invocate de el, Curtea a ajuns la o alt concluzie. Curtea a considerat c argumentele invocate de reclamant n apel nu erau de o asemenea natur nct s necesite o expunere amanunit a instanei de apel asupra lor. Altfel spus, Curtea a considerat c argumentele invocate de ctre reclamant n apelul su nu aveau puterea s rstoarne soluia cazului dac ar fi fost considerate valide. Probleme relative la motivarea insuficient a hotrrilor pot fi ntlnite adesea n procesele legate de contravenii. Chiar dac asemenea cauze au un caracter penal, n sensul

84

noiunii autonome prevzute de articolul 6 din Convenie, instanele naionale din Republica Moldova par s nu o contientizeze, nclcnd aadar dispoziiile articolului sus-menionat. Un exemplu este cauza Fomin c. Republicii Moldova, cauz n care reclamantul a fost sancionat n baza Codului Contravenional al Republicii Moldova pentru faptul c ar fi insultat o alt persoan. Curtea a constatat c att instana de fond, ct i cea de apel au nceput descrierea situaiei de fapt prin a-l acuza pe reclamant c ar fi svrit contravenia, ignornd cu desvrire argumentele pe care acesta le-a formulat n aprarea sa i omind meniunea lor n hotrri. Curtea a considerat c argumentele aduse de ctre reclamant nu erau n mod evident inadmisibile sau irelevante, astfel nct instanele aveau obligaia de a le examina. Faptul ca acestea nici mcar nu le-au menionat n hotrri, a semnificat o ncalcare de ctre instanele naionale a dreptului reclamantului la un proces echitabil. n cauza Plotnicova c. Republicii Moldova, Curtea a constatat violarea articolului 6 parag. 3 din Convenie avnd n vedere c instanele au ignorat solicitarea reclamantului de a fi ascultat un martor i pentru c procurorul nu a pus la dispoziia aprrii toate materialele anchetei. Astfel, reclamanta, femeie de afaceri, a fost acuzat de escrocherie pentru c ar fi mprumutat bani de la patru persoane, bani pe care nu i-ar fi ntors. n cadrul procesului penal, reclamanta a solicitat ascultarea n calitate de martor a unuia dintre creditorii si pentru a demonstra c acestuia i-au fost restituii banii. Cu toate acestea, instanele de judecat au ignorat solicitarea reclamantei i nici mcar nu au adoptat o decizie privind admiterea sau respingerea sa. n plus, n cadrul anchetei, organul de urmrire a solicitat intervenia unei comisii rogatorii din Frana. Rezultatele obinute n urma acestei proceduri erau favorabile reclamantei, ns procurorul nu a considerat de cuviin sa le puna la dispoziia aprrii i nici s le anexeze la dosar. Curtea a reiterat c din motive de echitate a procedurii, acuzaia trebuie s pun la dispoziia aprrii orice piesa probant favorabil sau nu acuzatului. n cauza Dan c. Republicii Moldova, reclamantul acuzat de luare de mit a fost achitat n prim instan. Acuzarea se baza n principal pe declaraiile testimoniale. Audiind martorii acuzrii, prima instan a exprimat dubii cu privire la veridicitatea declaraiilor lor. Cea de -a doua instan ns a avut o alt prere n aceast privin, chiar daca nu i -a ascultat n persoan, ci doar citindu-le depoziiile. Prin urmare, Curtea de Apel a casat hotrrea de achitare i l -a condamnat pe reclamant. Curtea a considerat c, avnd n vedere miza mare a procesului pentru reclamant, era imperios necesar pentru Curtea de Apel s-i audieze pe martorii acuzrii, pentru ai putea forma o prere just despre credibilitatea lor. Aprecierea veridicitii declaraiilor testimoniale este o sarcin complexa care, de obicei, nu poate fi efectuat prin simpla parcurgere a textelor depoziiilor. Judectorul trebuie s-l observe pe martor, s-i vad reaciile i s-i pun

85

ntrebri nainte de a-si crea o prere despre credibilitatea lui. ntruct Curtea de Apel nu a procedat aa, Curtea a constatat violarea articolului 6 parag. 1 din Convenie. O problema asemntoare poate fi dedus i n cauza Popovici c. Republicii Moldova, caz n care reclalmantul a fost achitat n prim instan de ctre Curtea de Apel. Curtea Suprem, judecnd recursul n ultim instan, a casat acea hotrre. Judecnd din nou fondul cauzei, aceasta l-a condamnat pe reclamant la pedeapsa deteniei pe via fr a-l audia i fr a administra probele. Curtea a considerat c nu era posibil ca instana suprem s judece fondul cauzei fr a-l audia pe acuzat n persoan i fr a administra probele n prezena lui, constatnd, prin urmare, o violare a Articolului 6 parag. 1 din Convenie. Un caz clasic de violare a articolului 6 l constituie cauza Ziliberberg c. Republicii Moldova, caz n care reclamantul, sancionat cu plata amenzii pentru savarirea unei contravenii administrative, nu a fost citat, sau mai bine zis a fost citat cu o mare ntrziere la edina Curii de Apel n care s-a examinat i s-a respins recursul su. Curtea a considerat c reclamantul nu-i putea pregti o aprare rezonabil n condiiile n care nici nu a tiut data n care a avut loc edina Curii de Apel i a constatat violarea articolului 6 din Conventie. n final, o ultim problem de aplicabilitate a articolului 6 din Convenie constatat de ctre Curte a fost violarea principiului prezumiei de nevinovie n acelai caz Popovici. n timpul desfurrii procesului penal, pn la pronunarea unei soluii de ctre instan, Procurorul General a dat un interviu n care l-a numit pe reclamant cap al unei organizaii criminale. Curtea a considerat c o asemenea declaraie fcut de o persoan ntr -o astfel de funcie constituia o afirmare a culpabilitii reclamantului care mpingea publicul s cread n aceasta, influennd instana.

Articolul 8 Potrivit articolului 8 din Convenia European a Drepturilor Omului, orice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private i de familie. Conceptul de via privat este o noiune larg ce se refer, printre altele, i la integritatea psihic a persoanei. La rndul ei, integritatea psihic a fost definit n jurisprudena Curii de la Strasbourg ca nglobnd i noiunea de reputaie. Prin urmare, respectul pentru viaa privat a unui individ, n sensul dat de articolul 8 din Convenie, presupune i respectul pentru onoarea, demnitatea i reputaia sa. Articolul 8 din Convenie nu doar c oblig statul s nu comit ingerine arbitrare n viaa privat a persoanei, ci, mai mult, i impune acestuia s adopte msuri menite s protejeze individul de ingerinele arbitrare ale particularilor. Astfel de msuri constau n adoptarea i implementarea unor legi care s interzic i s sancioneze orice atacuri nejustificate mpotriva demnitii indivizilor. 86

Problema care se ivete n mod firesc i ine de dreptul la protecia demnitii persoanei este aceea c el vine n contradicie direct cu un alt drept fundamental: cel al libertii de exprimare. n jurisprudena sa constant, Curtea a menionat c libertatea de exprimare constituie un element fundamental al societii democratice i c garaniile oferite presei au o importan major. Cu toate c presa nu trebuie s depeasc anumite limite, n special n cazul respectului drepturilor altora, datoria acesteia rmne a de a comunica informaii i idei referit oare la subiecte de interes public. Presa are aceast obligaie, iar publicul are dreptul de a beneficia de aceasta. n sens contrar, presa nu i-ar putea juca rolul de cine de paz al societatii. Prin urmare, n fiecare caz n care se pune problema proteciei demnitii persoanei n conformitate cu articolul 8 din Convenie, intervine imperativul unui just echilibru dintre aceasta i libertatea de exprimare. Curtea de la Strasbourg a examinat nenumrate cazuri cu incidena articolului 10 din Convenie, inclusiv n privina Republicii Moldova, unde jurnaliti au fost sancionai de ctre instanele naionale pentru defimare i unde Curtea a trebuit s evalueze dac instanele naionale au reuit sau nu s stabileasc un just echilibru ntre cele dou drepturi: libertatea de exprimare a presei i demnitatea persoanei. De cele mai multe ori, n cazurile mpotriva Republicii Moldova, Curtea a stabilit c instanele naionale au exagerat n intenia lor de a proteja demnitatea unor persoane, mai cu seam a unor politicieni aflai la guvernare. Astfel, Curtea a considerat n patru cauze c dreptul la protecia reputaiei deputatului Victor Stepaniuc nu era mai important dect dreptul ziarului Flux de a prezenta informaii de interes public, chiar i n condiiile n care limbajul folosit n articolele de ziar la adresa deputatului nu era tocmai blnd. Alta a fost concluzia n cauza Flux 6, unde balana Curii a fost nclinat n favoarea reputaiei victimei defimrii. n acest caz, nu mai era vorba de un politician, ci de directorul unui liceu care a fost acuzat de luare de mit de la prinii elevilor. Mita n nvmnt este, cu siguran, un subiect de mare interes public. Totui, Curtea nu a fost motivat s considere c libertatea de exprimare trebuia s aib ntietate n acest caz, n raport cu reputaia persoanei. Curtea a reinut c ziarul Flux a publicat o scrisoare anonim n care se aduceau acuzaii grave directorului liceului Spiru Haret, fr a depune eforturi rezonabile pentru verificarea autenticitii nvinuirilor aduse. Curtea a statuat c libertatea de exprimare nu confer presei un drept absolut, un drept de a aciona ntr-un mod iresponsabil, acuznd indivizii de fapte penale i fr a aduce probe cu privire la aceasta. Faptul c ulterior, n cadrul procesului de judecat, ziarul Flux a adus martori care s confirme acuzaia referitoare la mit, nu a influenat opinia Curii potrivit creia investigaia de pres trebuia fcut nainte de publicarea articolului i nu dup ce cazul a ajuns n instan. Curtea a mai reinut c ziaristul de la Flux nici nu l-a contactat pe directorul liceului 87

pentru a-i cere opinia vis--vis de nvinuirile grave care i se aduceau. Mai mult, atunci cnd profesorii liceului au vrut s publice o replic la acuzaiile care li s-au adus, ziarul Flux i-a refuzat acest drept. Dup ce replica a fost totui publicat n ziarul Jurnal de Chiinu, ziarul Flux a mai publicat un articol n care, folosind un limbaj njositor, repeta acuzaiile referitoare la mit i fcea insinuri cu privire la relaia amoroas dintre directorul liceului i una dintre profesoarele de acolo. Curtea a considerat inacceptabil un astfel de comportament, avnd n vedere interesul public de a proteja autoritatea i reputaia profesorilor n ochii elevilor. Concluzia Curii a fost c ziarul a acionat comind nclcri flagrante ale eticii jurnalistice i nclcnd dreptul la reputaie al directorului liceului Spiru Haret. De departe, cel mai important caz privind protejarea demnitii persoanei a fost cauza Petrenco c. Republicii Moldova, unde reclamantul a fost acuzat, ntr-un articol din ziarul Moldova Suveran, c n perioada sovietic ar fi colaborat cu serviciile de securitate. Instanele naionale n faa crora reclamantul s-a plns de defimare au respins aciunea, pe motiv c afirmaia n cauza ar fi constituit o judecat de valoare. Avnd n vedere rolul represiv al serviciului sovietic de securitate, Curtea a considerat c o atare acuzaie era de natur s prejudicieze grav imaginea reclamantului. n plus, spre deosebire de instanele naionale, Curtea a considerat ca enunul n cauz nu constituia n niciun caz o judecat de valoare, n sensul articolului 10, ci o informaie care trebuia probat. Avnd n vedere gravitatea acuzaiei aduse reclamantului, Curtea a concluzionat c motivele pe care s-au fundamentat instanele naionale pentru aprarea libertii de exprimare a prilor erau insuficiente pentru a nclina balana raportat la dreptul reclamantului la reputaie. Din aceste considerente, Curtea a constatat violarea articolului 8 din Convenie. O alta cauz mpotriva Republicii Moldova n care Curtea a constatat ncalcarea dreptului la respectarea vieii private a fost Ciubotaru c. Republicii Moldova. n acest caz, reclamantul a solicitat schimbarea denumirii etniei nscrise n actele sale de stare civil, din moldoveneasc n romn, dar fr succes. Instanele naionale i-au cerut s demonstreze c prinii lui ar fi fost etnici romni i nu moldoveni. ntruct la momentul naterii prinilor reclamantului - n perioada interbelic - administraia de pe teritoriul Basarabiei nu nregistra n actele de stare civil dect religia nou-nscuilor, iar nu i etnia, reclamantul nu avea cum s fac proba pe care i-au solicitat-o instanele naionale. Prin urmare, aceste instane au respins aciunea reclamantului. Reclamantul a invocat n faa Curii ncalcarea dreptului su la respectarea vieii private pentru motivul c era obligat s accepte, n actele de stare civil, apartenena sa la o etni e din care nu fcea parte. Curtea a considerat c, de rnd cu noiuni precum numele, genul, religia i orientarea sexual, apartenena etnic este i ea un aspect esenial al identitii i vieii private a unei persoane, bucurndu-se aadar de protecia articolului 8 din Convenie. Curtea nu a pus la 88

ndoial dreptul autoritilor de a solicita probe obiective n privina certificrii unei etnii. Mai mult, Curtea a statuat c autoritile pot respinge cererile de nscriere a unei anumite etnii n actele de stare civil atunci cnd acestea se bazeaz doar pe motive pur subiective. n acest caz ns, reclamantul s-a confruntat cu o cerin care l punea n imposibilitatea de a furniza vreo dovad n sprijinul solicitrii sale, i asta pentru c legea n vigoare crea bariere de nedepit pentru cineva care solicita nscrierea unei alte etnii dect cea pe care i -au atribuit-o autoritile sovietice n acte, n spe cea romn n loc de cea moldoveneasc. Cerina legala impus reclamantului de a prezenta probe imposibil de procurat a constituit o sarcin disproporionat i nerezonabil, avnd n vedere realitile istorice ale Republicii Moldova. Prin urmare, Curtea a constatat violarea articolului 8 din Convenie. O problema interesant privind dreptul la respectarea vieii private a fost examinat de Curte n cauza Avram i alii c. Republicii Moldova, caz n care un grup de jurnaliste au fost filmate n momente de intimitate, ntr-o saun, iar imaginile au fost difuzate de televiziunea publica la o or de vrf. Chiar dac instanele naionale le-au acordat reclamantelor despgubiri de pn la 3 600 de lei, Curtea a considerat c aceste sume erau insuficiente pentru a nltura statutul de victime al reclamantelor. Ajungnd la aceasta concluzie, Curtea a luat n considerare gravitatea ingerinei n dreptul reclamantelor la respectarea vieii private i repercursiunile grave pe care o asemenea ingerin le putea avea asupra lor. Din acest motiv, Curtea a constatat violarea articolului 8 din Conventie. Judectorul ales n numele Republicii Moldova nu a fost de acord n totalitate cu soluia Curii, prezentnd o opinie concurent n care considera c judectorii de la Strasbourg trebuiau s se expun i asupra unui alt capt de cerere al reclamantelor, cel referitor la eficiena anchetei n problema filmrii clandestine din saun, de ctre colaboratori ai Ministerului de Interne. Este adevrat ca problema a fost lsat n suspensie de ctre Curte, fr a fi identificat o soluie i pentru ea. O alt problem constatat de ctre Curte n cteva cauze mpotriva Republicii Moldova s-a referit la violarea dreptului la respectarea domiciliului. Astfel, n cauza Gutu c. Republicii Moldova, Curtea a constatat c ptrunderea poliitilor n curtea reclamantei prin escaladarea gardului nu era una legitim, fiind deci contrar i articolului 8 din Convenie. Aceeai a fost soluia n cazul Bisir i Tulus c. Republicii Moldova, unde poliitii au efectuat o percheziie n timpul nopii, tot contrar legii interne i, respectiv, articolului 8 din Convenie. ntr -un alt caz, Mancevschi c. Republicii Moldova, Curtea a constatat nclcarea articolului 8 tot pentru violarea domiciliului, ns din alte motive. Mandatul eliberat de judectorul de instrucie pentru efectuarea percheziiei n apartamentul i biroul reclamantului era formulat n termeni foarte

89

vagi, fr a specifica ce anume urmreau s caute anchetatorii n timpul percheziiei, precum i fr a fi indicate motivele pentru care se consider necesar efectuarea percheziiei. Curtea a mai constatat violarea articolului 8 din Convenie n cauza Iordachi i alii c. Republicii Moldova. Aici, reclamanii s-au plns de nclcarea secretului corespondenei, nclcare stimulat prin legislaia naional deficitar n materie. Curtea a studiat legislaia privind interceptrile telefonice i a ajuns la concluzia c aceasta prezenta numeroase lacune generatoare de abuzuri din partea organelor mputernicite cu efectuarea interceptrilor telefonice. n plus, Curtea a remarcat faptul c practic toate solicitrile de autorizare a interceptrilor erau admise de ctre judectorii de instrucie i a subliniat c interceptarea convorbirilor tel efonice constituie o metod deosebit de intruziune n viaa privat a unei persoane i c, din acest motiv, ea urmeaza a fi aplicat n cazuri excepionale, doar atunci cnd exist motive suficiente i relevante. Nu doar probleme legate de viaa privat au fost discutate n hotrrile moldoveneti cu privire la articolul 8 din Convenie, ci i problemele ce in de viaa de familie. n cauza Bordeianu c. Republicii Moldova, reclamanta nu a putut obine, n decursul a patru ani, executarea unei hotrri judecatoreti prin care copilul ei minor i era ncredinat urmare a divorului. Curtea a considerat c autoritile n-au depus toate eforturile necesare pentru anihilarea mpotrivirilor tatlui copilului i pentru punerea n executare a hotrrii judecatoreti. Curtea a menionat c executarea hotrrilor referitoare la transmiterea minorilor trebuie s se fac ntr-un termen restrns, avnd n vedere efectele negative pe care le poate avea trecerea timpului asupra relaiilor dintre prini i copiii lor minori.

Articolul 9 Articolul 9 din Convenie garanteaz libertatea de gndire, de contiin i de religie. Republica Moldova s-a evideniat pentru ntia oar, sub aspectul nclcrii libertii de religie, prin cauza Mitropolia Basarabiei i alii c. Republicii Moldova. n acest caz, autoritile au refuzat recunoaterea i nregistrarea Mitropoliei Basarabiei, reclamanii invocnd nclcarea dreptului lor garantat de articolul 9 din Convenie. Curtea a decis c refuzul autoritilor a constituit o ingerin disproporionat n raport de scopul legitim urmrit i a constatat violarea articolului 9. Alte dou cazuri legate de recunoaterea unor culte religioase au fost cauzele Fusu Arcadie i alii c. Republicii Moldova i Biserica Adevarat Ortodox din Moldova c. Republicii Moldova. Ca i n cazul Mitropoliei Basarabiei,autoritile au refuzat nregistrarea/recunoaterea unor culte/biserici. Spre deosebire de Mitropolia Basarabiei ns, n aceste dou cazuri reclamanii au obinut hotrri favorabile la nivel naional prin care autoritile au fost obligate 90

s le satisfac cerinele. n pofida acestor hotrri, situaia reclamanilor nu s-a ameliorat, ntruct autoritile au refuzat s le execute. Examinnd cererile sub aspectul dreptului la libertatea religiei, Curtea a constatat c neexecutarea hotrrilor judectoreti n aceste cauze era contrar legii naionale i deci c ingerina n dreptul reclamanilor decurgnd din articolul 9 nu era prevazut de lege. Prin urmare, Curtea a constatat o violare a articolului 9 din Convenie. Un caz important cu incidena articolului 9 din Convenie a fost cauza Masaev c. Republicii Moldova, caz n care reclamantul, musulman, a fost sancionat pentru c se ruga mpreun cu un grup de aceeai religie. Guvernul a susinut n faa Curii c este normal ca autoritile s poat impune sanciuni persoanelor care practic religii nerecunoscute att timp ct statele au dreptul s impun recunoaterea i nregistrarea cultelor religioase pe teritoriile lor. Curtea a confirmat argumentul Guvernului n privina dreptului statelor de a impune nregistrarea cultelor religioase. Ea nu a fost de acord ns cu prerea Guvernului potrivit creia sancionarea persoanelor care sunt membri ai unor culte nerecunoscute ar fi compatibil cu prevederile Conveniei. A admite aa ceva, a menionat Curtea, ar echivala cu interzicerea confesiunilor minoritare, nerecunoscute de ctre stat i, n consecin, ar nsemna s admitem c statul poate dicta unei persoane n cine i ce s cread. Curtea a constatat aadar violarea articolului 9 din Convenie.

Articolul 10 Articolul 10 garanteaz dreptul la libertatea de exprimare. Republica Moldova a fost gsita vinovat de nclcarea acestui articol de foarte multe ori. Totui, aa cum am spus i mai sus, problemele autoritilor Republicii Moldova legate de acest articol par a se fi rezolvat de la un timp ncoace, dat fiind faptul c, din 2009, Curtea nu mai primeste cereri n care reclamanii s invoce nclcarea dreptului lor la libertatea de exprimare. Cele mai ntlnite hotrri referitoare la nclcarea articolului 10 s-au referit la procesele de defimare, n care ziare sau ziariti au fost dai n judecat de ctre persoane care s -au considerat prejudiciate. A existat un ir lung de asemenea cazuri, dintre cele clasice numrnduse apte cereri ale ziarului Flux, unde publicaia reclamant a fost sancionat pentru defimarea mai multor persoane, n majoritate politicieni. n practic toate aceste cazuri, Curtea a considerat ca sanciunile impuse ziarului reclamant n-au fost necesare ntr-o societate democratic, deoarece interesul publicului de a beneficia de informaii de interes general prevala asupra interesului personal al politicienilor vizai, i anume cel de a-i pstra intact reputaia. n plus, n unele dintre cazuri, instanele naionale nu au reuit s fac o distincie clar ntre informaii i judecile de valoare, iar n altele nu au acordat atenie argumentelor prilor care ncercau s dovedeasc faptul c afirmaiile pretins defimtoare erau adevrate. 91

Cazuri mai grave in care s-a constatat nclcarea articolului 10 au fost cteva n care autoritile au interzis efectiv unele publicaii incomode. Este cauza Timpul Info Magazin i Anghel c. Republicii Moldova, caz n care, urmare a unei investigaii jurnalistice referitoare la achiziionarea unui lot de maini de ctre Guvern, ziarul i ziarista n cauza au fost acionai n judecata, fiindu-le impus plata unor sume att de mari, nct ziarul a fost nevoit s-i declare falimentul. Curtea a constatat n primul rnd c articolul n cauza a fost scris cu bun-credin i purta asupra unor chestiuni de interes general sporit, iar n al doilea rnd c sanciunea impus reclamanilor a fost att de mare, nct a fost de natur a descuraja dezbaterile pe teme de interes general. Un alt caz n care a fost interzis o publicaie este Kommersant Moldovy c. Republicii Moldova, unde ziarului reclamant i-a fost blocat activitatea pentru pretinse viziuni separatiste ce constituiau un pericol la adresa siguranei naionale. Curtea a constatat c decizia de scoatere n afara legii a ziarului reclamant nu coninea niciun argument, ci se limita doar la parafrazarea prevederilor legale pe care se ntemeia. n atari circumstane, msura nu putea fi considerat drept necesar ntr-o societate democratic, nclcnd aadar prevederile articolului 10. n cazul Amihalachioaie c. Republicii Moldova, reclamantul, preedinte al Uniunii Avocatilor, a fost sancionat de ctre Curtea Constituional pentru faptul c a criticat o hotrre a acesteia. n spe, reclamantul a declarat ntr-un interviu c acea hotrre a Curii Constituionale va crea haos n profesia avocailor i c, n acest sens, se impune ntrebarea dac insi Curtea Constituional este constituional, att timp ct aceasta nu respect jurisprudena Curii Europene. Curtea Europeana a reinut c aceste remarci nu erau grave i/sau ofensatoare la adresa judectorilor Curii Constituionale. Prin urmare,sanctionarea reclamantului nu era justificat. Un caz de o importan major i de aplicare a articolului 10 din Convenie a fost cazul Manole i alii c. Republicii Moldova. n acest caz, pentru prima oar Curtea a constatat violarea articolului 10 din Convenie pentru instituirea cenzurii la compania public de televiziune, n spe la televiziunea naional a Republicii Moldova (TRM). Reclamanii, un grup de jurnaliti de la televiziunea naional, s-au plns c, ncepnd cu anul 2001, n cadrul companiei a fost instaurat cenzura, astfel nct au fost interzise anumite subiecte cum ar fi deportrile i represiunile politice staliniste, sau anumite sintagme precum limba romn. n plus, au fost intezise reportajele care ar reflecta punctul de vedere al opoziiei, fiind permise exclusiv cele care reflectau punctul de vedere al partidului de guvernmnt. Curtea a menionat c, n calitatea sa de garant suprem al pluralismului, statul are obligaia pozitiv de a garanta publicului accesul la informaie prin intermediul televiziunii i posturilor de radio, sub condiia imparialitii i a varietii acesteia. Informaiile trebuie s 92

acopere tot spectrul de opinii politice din societate, iar statul nu trebuie s restricioneze diseminarea acestora. Autoritile nu sunt obligate s nfiineze un post public de televiziune. ns, atunci cnd decid s o fac, acestea trebuie s respecte principiul pluralismului de opinii. Avnd n vedere accesul limitat al populaiei din zonele rurale ale Republicii Moldova, zone care constituie aproximativ 60% din populaia rii, la serviciile de televiziune prin cablu i satelit, Curtea a considerat c era fundamental pentru traseul democraiei din Republica Moldova ca televiziunea naional s funcioneze n baza principiilor descrise mai sus. Pentru a atinge aceste scopuri, era esenial ca legea intern s garanteze o independen propriu-zis a serviciilor naionale de televiziune, protejndu-le de imixtiunile politice. Nu aa sa ntmplat i n cazul TRM-ului, ntruct organul care conducea compania, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, avea o componen care nu putea asigura o astfel de independen. Aadar, din cei 9 membri ai si, 3 erau numii de Parlament, 3 de Guvern i 3 de Preedintele statului, fr vreo garanie mpotriva revocrii. Conducerea companiei era numit de ctre Parlament, la propunerea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. n condiiile n care, dupa 2001, puterea politic din Republica Moldova era concentrat n minile unui singur partid, era imposibil ca televiziunea naional sa fi fost independent i imparial conform legii n vigoare. Prin urmare, Curtea a constatat violarea articolului 10 din Conventie, statul nendeplinindu-i obligatia pozitiv de a garanta pluralismul opiniilor i libertatea de exprimare n cadrul televiziunii naionale. De o maxim importan i generatoare de noi viziuni jurisprudeniale este cauza Guja c. Repulicii Moldova. n acest caz, Marea Camer a Curii dezbtut aa-numita problem whistleblowing, care semnific, n sensul englezesc al sintagmei, pr, turntorie. nelesul pozitiv al acesteia exprim ideea de voce a contiinei. Termenul de whistleblower se refer, n cel din urm neles, la angajatul care trage un semnal de alarm n privina ilegalitilor comise la locul su de munc, ilegaliti despre care a aflat n virtutea atribuiilor lui de serviciu. Asemenea angajai sunt de obicei stigmatizai sau chiar concediai, fapt care contravine dreptului lor la libertatea de exprimare. n cazul Guja, reclamantul, purttor de cuvnt al Procuraturii Generale, a trimis unui ziar o scrisoare adresat Procurorului General de ctre vicepreedintele Parlamentului. n acea scrisoare, ultimul i reproa pe un ton dur Procurorului General nceperea urmririi penale a unui grup de poliiti acuzai de abuzuri i i sugera s o nceteze. Dup publicarea n zi ar a copiei scrisorii, reclamantul a fost eliberat din funcie pentru divulgarea unor documente secrete. Chiar dac reclamantul avea obligaia loialitii fa de angajator, Curtea a stabilit ca dreptul su de a comunica informaii de interes general a prevalat n acest caz. n plus, Curtea a

93

stabilit un set de criterii care trebuie ndeplinite pentru ca angajatul care divulg informaii de interes public s se bucure de protecia articolului 10 din Convenie.

Articolul 11 Articolul 11 al Conveniei garanteaz doua drepturi distincte, i anume dreptul la asociere i dreptul la ntrunire. Ultimul reprezint posibilitatea persoanei de a manifesta n mod panic mpreun cu alii. Republica Moldova a creat o jurispruden bogat prin nclcarea acestui articol, iar campionii promovrii dreptului la ntrunire n Moldova pot fi uor identificai: fraii Brega i organizaia Hyde Park. Ei sunt sursa unei bune pri din cererile mpotriva Republicii Moldova, cereri soldate cu adoptarea unor hotrri de condamnare. Totui, trebuie menionat c, dup anul 2009, autoritile au devenit mult mai atente atunci cnd este incident dreptul la libertatea ntrunirilor. ntradevr, Curtea nu a mai nregistrat de civa ani cereri cu anse de succes n privina acestui articol, iar problema pare s-i fi gsit rezolvarea. Cu toate acestea, nu pot s nu prezint cteva din cele mai importante cauze cu aplicarea articolului 11. n grupul de cazuri Hyde Park, membrii organizaiei au fost mpiedicai de mai multe ori s desfoare mitinguri de protest panice pentru a-i exprima opinia fa de anumite politici ale guvernului. De fiecare dat, mitingurile au fost ntrerupte brutal de ctre poliie din motivul c reclamanii ar fi ultragiat poliitii si s-ar fi opus reinerii. De fiecare dat ns, reclamanii nregistrau video protestele lor. Din nregistrri, se putea lesne observa c demonstraiile lor erau absolut panice i c acuzaiile aduse de ctre poliie erau nefondate. Din acest motiv, Curtea a constatat violarea articolului 11 din Convenie n toate dosarele organizaiei Hyde Park, ase la numar, i n cteva cereri depuse separat de ctre reclamantul Ghenadie Brega. n cauza Partidul Popular Cretin Democrat c. Republicii Moldova, Curtea a examinat un alt aspect al articolului 11, i anume dreptul la asociere. n acest caz, Ministerul Justiiei a dispus suspendarea activitii partidului reclamant pentru faptul c acesta a organizat n perioada 2002-2004 demonstraii neautorizate. Ministerul Justiiei a invocat trei motive principale pentru care a aplicat msura suspendrii: c PPCD nu a obinut o autorizaie de protest de la Primria Chiinu, c PPCD a implicat minori ntr-o manifestaie cu caracter politic i c PPCD a chemat la violen, cntnd versurile Mai bine mort dect comunist. Curtea a considerat c msura luat de autoriti era disproporionat n raport cu scopul legitim vizat. Pentru aceasta, Curtea a examinat pe rnd motivele i a ajuns la concluzia c sanciunea suspendrii unui partid de opoziie pentru organizarea unui miting neautorizat era mult prea dur. Contravenia era, n mod normal, sanctionabila cu o amend de cteva sute de lei. Referitor la prezena copiilor n cadrul 94

demonstraiilor organizate de PPCD, Curtea a menionat c, de principiu, este la discreia prinilor de a le permite sau nu copiilor lor participarea la ntrunirile politice. n final, n ceea ce ine de aa-zisul ndemn la acte de violen, Curtea nu a fost convins c acele versuri ar fi reprezentat un ndemn veritabil la acte de violen impotriva partidului de guvernmnt. Prin urmare, Curtea a decis c, n acest caz, autoritile au nclcat dreptul la libera asociere garantat partidului reclamant de articolul 11 din Convenie. Un caz recent, de rezonan n mijloacele mass-media, a fost cazul Genderdoc-M c. Republicii Moldova, unde, n anul 2005, unui ONG i s-a refuzat autorizaia de organizare a unei demonstraii panice, n vederea susinerii drepturilor comunitii LGBT. Problema legat de articolul 11 din Convenie nu a mai fost decis pe cale contencioas, ntruct Guvernul a admis violarea acestui articol. Ceea ce suscit interesul n acest caz este faptul c, admind violarea dreptului, agentul guvernamental a declarat c n acea perioad au fost respinse mai multe cereri de autorizare a ntrunirilor panice de ctre autoriti. Articolele 13 i 14 Articolul 13 din Convenie oblig statele s instituie remedii la nivel naional mpotriva violrilor drepturilor garantate de aceasta. Lipsa remediilor nu este ntotdeauna imputabil sistemului judiciar din Republica Moldova sau modului n care acesta funcioneaz, deoarece, instituirea lor depinde mai degraba de Parlament. Cu toate acestea, s-au nregistrat cazuri n jurisprudena Curii cnd constatarea violrii articolului 13 a avut la baz proasta funcionare a sistemului de protecie a drepturilor omului n Republica Moldova. M refer aici la cazurile privind relele tratamente aplicate de ctre poliie, n care, urmare a unor anchete ineficiente, reclamanilor le-a fost blocat calea despagubirilor civile. O particularitate a justiiei din Republica Moldova, motenit de la defuncta URSS, este accea c de motivul pentru care s -a dispus nenceperea urmririi penale depind ansele de succes ale unei eventuale cereri de despgubiri naintate instanelor civile. Astfel, dac plngerea penal a fost respins din motivul c fapta nu ntrunete elementele unei infraciuni sau c faptele nu s-au adeverit, instanele civile nu vor mai examina preteniile reclamantului i nu vor efectua o verificare de sine statatoare, ci le vor respinge, fcnd trimitere la decizia penal. Aa s-a ntmplat, de exemplu, n cauzele Corsacov c. Republicii Moldova i Parnov c. Republicii Moldova. Curtea a constatat violarea articolului 13 din Convenie, deoarece reclamanii nu au avut posibilitatea de a pretinde despgubiri, n faa instanelor civile, ca urmare a anchetei penale deficiente. Alte cazuri n care s-a constatat violarea articolului 13 au fost cele referitoare la lipsa de remedii efective mpotriva neexecutarii hotrrilor judecatoreti definitive. Cu toate acestea, problema a fost soluionat odat cu adoptarea Legii nr. 87/2001. 95

n privina articolului 14, acesta garanteaz dreptul de a nu fi discriminat n exercitarea drepturilor i liberttilor pe care le garanteaz Convenia. Unul din cazurile n care Republica Moldova a fost condamnat pentru nclcarea acestui articol a fost Genderdoc-M c. Republicii Moldova, unde Curtea a constatat discriminarea organizaiei reclamante pe motiv de orientare sexual a membrilor si.

Articolul 1 al Protocolului 1 Articolul 1 din Protocolul nr. 1 al Conventiei garanteaz respectarea dreptului de proprietate. De rnd cu articolul 6 (dreptul la un proces echitabil), acest articol este unul din cele mai des nclcate n Republica Moldova. Acest lucru este firesc, deoarece majoritatea problemelor cu care se confrunt sau s-a confruntat Republica Moldova pn n prezent privesc neexecutarea hotrrilor judecatoreti sau nclcarea principiului securitii raporturilor juridice. Ambele cazuri se refer att la articolul 6, ct i la dreptul garantat de articolul 1 din Protocolul nr. 1. Prin urmare, n mai toate dosarele n care Curtea a constat o violare a articolului 6 pe motiv de neexecutare a hotrrilor judecatoresti sau de nclcare a principiului securitii juridice, a fost constatat n acelai timp i nclcarea articolului 1 din Protocolul nr. 1. Firete c au existat i cazuri n care Curtea a constatat doar violarea articolului 1 al Protocolului 1. O asemenea cauz a fost Megadat.com c. Republicii Moldova, caz n care licena de activitate a celei mai mari companii de prestare a serviciilor de internet din Republica Moldova a fost retras urmare a unei omisiuni a companiei de a anuna Agenia Naional pentru Reglementare n Energetic despre schimbarea adresei de sediu. Curtea a considerat, printre altele, c o astfel de sanciune era disproporionat n raport cu nclcarea comis de ctre companie. Prin urmare, Curtea a constatat violarea articolului 1 al Protocolului Nr. 1 O situaie analoag a avut loc n cauza Bercut SRL c. Republicii Moldova, caz n care Camera nregistrrii de Stat a retras licena de funcionare a unei coli auto pentru faptul ca aceasta nu ar fi anunat-o, n termenul prevzut de lege, despre nlocuirea a doi instructori. Avnd experiena cazului Megadat.com, Guvernul a recunoscut aici existena unei violri a Articolului 1 din Protocolul 1. Un caz interesant referitor la dreptul de proprietate a fost Balan c. Republicii Moldova. Guvernul a folosit pe reversul buletinelor de identitate o fotografie a cet ii Soroca, fotografie aparinnd reclamantului, fara a-l remunera. Instanele naionale au respins cererea reclamantului la plata despgubirilor, iar Curtea a considerat c ingerina n dreptul reclamantului garantat de Articolul 1 al Protocolului nr. 1 a fost contrar legii interne, precum i disproporionat n raport cu scopul legitim vizat.

96

Articolul 3 din Protocolul nr. 1 Acest articol garanteaz dreptul la alegeri parlamentare libere. Pn n prezent, Republica Moldova a pierdut un singur dosar cu incidena acestui articol, Tanase c. Republicii Moldova, dosar examinat de ctre Marea Camer a Curii. Reclamantul s-a plns de faptul c Parlamentul ar fi adoptat o nou lege prin care i ngradea dreptul de a deveni deputat n Parlamentul Republicii Moldova, din cauza faptului c, pe lng cetenia Republicii Moldova, mai avea cetenia romn. De principiu, ingerina n drepturile reclamantului a fost fcut de ctre Parlament prin adoptarea legii n discuie. Ulterior, Curtea Constituional, sesizat fiind, a decis prin votul unanim al judectorilor c legea nu contravenea Constituiei, i nici Conveniei. O cu totul alt prere a avut Curtea European, care, cu votul unanim al celor 17 membri ai Marii Camere a reinut ncalcarea dreptului reclamantului garantat de Articolul 3 al Protocolului nr. 1. Curtea a considerat c msura impus nu era proporional cu scopul legitim urmrit. Mai mult chiar, Curtea a pus la ndoial nsi existena unui scop legitim vizat n acest caz. ncheiere Proaspt aderatul stat la Convenia European a Drepturilor Omului, Republica Moldova, i-a cptat, n numai 16 ani de la semnarea acestui act i a Protocoalelor sale, un renume deloc meritoriu. Cauzele mpotriva Republicii Moldova reprezint o mostr spun unii chiar un tratat despre cum s ncalci drepturile i libertile fundamentale ale persoanei. Deficienele constatate n hotrrile Curii constituie, prin fora exemplului i rigoarea argumentrii logico juridice, o carte de nvtur pentru autoriti i mai cu seam pentru judectori. Putem constata, fr pic de tgad, c multe din greelile comise odinioar de ctre autoritile Republicii Moldova nu mai sunt repetate astzi. nclcrile articolelor 3, 5, 10 i 11 s-au redus considerabil. O demonstreaz cu prisosin statisticile. i cum sperana moare ultima, nutresc i eu sentimentul c ntr-un viitor nu prea ndeprtat, Curtea de la Strasbourg nu va mai zbovi, n cazul Republicii Moldova, dect la fineuri juridice legate de interpretarea Conveniei. nclcrile grosolane ale drepturilor omului, comportamentul aspru al autoritilor statale, erorile judiciare crase vor deveni istorie.

4. Precedentul judiciar (M. Poalelungi)

97

Definirea precedentului judiciar: Precedentul judiciar este considerat a fi o hotrre judectoreasc anterioar care chiar dac nu constituie izvor de drept formal, are locul de a orienta practica judiciar la un moment dat, o hotrre citat ca exemplu sau analogie pentru a soluiona probleme similare de drept n cazuri ulterioare. Precedentul judiciar este rezultatul interpretrii legii de ctre o instan de judecat competent, rezultat care dezvluie i adncete coninutul unei spee la regula dezvoltat anterior. Spre comparaie, jurisprudena (sau practica judiciar) constituie ansamblul de decizii sau soluii date de un organ de jurisdicie n anumite probleme de drept, adica presupune un set de hotrri existente, prin care s-au fcut interpretri noi ale unei norme juridice, hotrri care pot fi citate ca precedente. Rolul precedentului judiciar n sistemul de drept intern: Dup cum se cunoate, precedentul judiciar nu constituie izvor formal n sistemul de drept al RM, care aparine familiei de drept romano-germane. Reorientarea legislaiei naionale la standardele europene i internaionale de protecie a drepturilor omului i, n special, aderarea Republicii Moldova la Convenia European pentru aprarea drepturilor omului a i libertilor fundamentale, a ridicat problema oportunitii aplicrii n sistemul de drept intern de formaie continental a izvorului de drept caracteristic sistemului de drept comun. S-a stabilit c globalizarea relaiilor internaionale economice, politice, juridice i de alt natur au condus la o tot mai pronunat apropiere a instituiilor de drept n sensul interferenei i extinderii principiilor de reglementare caracteristice sistemelor de drept romano-germanic i cel anglo-saxon. Evoluia practicii judiciare astzi se face simit tot mai mult, ntruct existena un ei divergene ntre jurisprudena degajat de Curtea european a drepturilor omului i practica naional existent, constituie o problem de sistem incompatibil cu dispoziiile Conveniei europene, RM fiind inut n virtutea obligaiilor sale pozitive asumate s adopte msuri eficiente cu caracter general pentru a soluiona aceast problem, inclusiv s opereze modificri legislative n vederea perfecionrii legislaiei i conformrii ei principiilor formulate de Curte. Tendinele contemporane de a reforma sistemul juridic intern presupun inter alia i mbuntirea activitii instituiilor de drept, fapt de neconceput fr aplicarea relevantelor practici internaionale. Deci, efectele practicii judiciare operante pe plan internaional necesit abordarea acesteia i n context naional, fiind vizibile orientrile de unificare a practicii judiciare n aspectul convergenei dreptului naional cu cel al Conveniei europene. innd cont de obligaia judectorului de a respecta legea i de a o aplica coerent , impunnd prilor o conduit conform cu norma de drept pertinent, rezult c instana ntr -un 98

oareacre mod se gsete pe poziia de a crea ea nsei norme pentru pri. Rolul magistratului este astfel nu doar de a decide, dar i de a crea, a descoperi elemente particulare n domeniul dreptului. Este cu neputin de a nega importana considerabil a precedentului judiciar n administrarea justiiei la nivel intern. Cnd magistratul naional opereaz cu precedente, este proeminent analiza de sistem a speei deferite spre a fi soluionat. Trebuie n prim plan identificat problema care se pune n spea respectiv i examinate argumentele aduse de instan pe marginea speelor anterioare similare. Este insuficient de a lectura i cunoate hotrrile precedente care au fost date, este absolut necesar de a penetra n raionamentele finale dezvoltate i a nelege esena acestora, ntruct anume contientizarea motivelor instanei care au condus la adoptarea unei hotrri de precedent, este elementul-cheie fr de care magistratul este n imposibilitate s dezvolte o analogie cu alte spee. Analogia se bazeaz pe o desprindere a unei reguli generale cu ajutorul analizei cazuistice. Cu referire la RM, este proeminent rolul Curii Supreme de Justiie, care analizeaz i sintetizeaz practica judiciar, oferind ndrumri cu privire la clarificarea legii, explic coninutul normelor i definete anumite concepte i termeni care de altfel lipsesc din lege. Hotrrile Plenului sunt considerate avnd for de ghidare pentru instanele judectoreti naionale. De asemenea, CSJ este preocupat de generalizarea practicii judiciare existente, n acest sens contribuind la eficientizarea actului de justiie n stat. Pentru realizarea acestei atribuii, prin Hotrrea nr. 4 din 12.03.2004 Plenul CSJ a aprobat Regulamentul cu privire la efectuarea generalizrii practicii judiciare, care stabilete regulile generalizrii, selectrii i prelucrrii practicii judiciare, precum i modul n care trebuie transmis informaia respectiv pentru a fi inclus n baza de date a CSJ, care se numete Practica judiciar.102 Conform art. 17 Codul de procedur civil al RM, pentru aplicarea corect i uniform a legislaiei, Curtea Suprem de Justiie generalizeaz, din oficiu, practica examinrii de ctre instanele judectoreti a unor anumite categorii de pricini, adopt i d publicitii hotrri explicative privind aplicarea corect a normelor de drept i soluionarea just a pricinilor civile. Potrivit art. 7 al. 7 din Codul de procedur penal, hotrrile explicative ale Plenului Curii Supreme de Justiie n chestiunile privind aplicarea prevederilor legale n practica judiciar au caracter de recomandare pentru organele de urmrire penal i instanele judectoreti. Conform art. 39 pct. 5 din Codul de procedur penal, Curtea Suprem de Justiie adopt hotrri explicative n chestiunile de practic judiciar a aplicrii uniforme a legislaiei penale i procesual penale.
102

Pentru mai multe detalii a se vedea sute-ul oficial al CSJ http://csj.md/content.php?menu=1742&lang=5 (vizitat la 21.12.2012)

99

Sunt salutabile modificrile recente operate n Codul de procedur penal prin Legea pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal al RM din 05.04.2012, privitor la recursul n interesul legii i prin Legea pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil al Republicii Moldova din 05.07.2012, n vigoare din 01.12.2012, prin care a fost introdus un nou mecanism de unificare i de aplicare unitar a practicii judiciare, i anume consfinit instituia Avizelor consultative ale Plenului Curii Supreme de Justiie. inem s menionm i normele procesual-penale care prevd printre temeiurile de recurs situaia cnd norma de drept aplicat n hotrrea atacat contravine unei hotrri de aplicare a aceleiai norme date anterior de ctre Curtea Suprem de Justiie (pct. 16 al. 1 din art. 427 al Codului de procedur penal). Aceeai lege pune n sarcina judectorului instanei de recurs s determine jurisprudena n problemele de drept aplicabil la soluionarea hotrrii atacate (al. 2 art. 431). Mai mult ca att, Legea cu privire la statutul judectorului calific drept abatere disciplinar interpretarea sau aplicarea neuniform a legislaiei, intenionat sau din neglijen grav, dac acest lucru nu este justificat de schimbarea practicii judiciare (lit. b, al. 1 art. 22). Potrivit art. 122 Codul de procedur civil, dac n procesul judecrii pricinii ntr-o instan de judecat se atest dificulti la aplicarea corect a normelor de drept material sau procedural, instana de judecat solicit Plenului Curii Supreme de Justiie, din oficiu sau la cererea participanilor la proces, s emit un aviz consultativ cu privire la modul de punere n aplicare a legii; avizul consultativ se public pe pagina web a Curii Supreme de Justiie; n cazul n care instana de judecat respinge demersul participanilor la proces privind solicitarea unui aviz consultativ din partea Plenului CSJ, aceasta va emite o ncheiere nesusceptibil de recurs; n cazul n care decide respingerea solicitrii, Plenul CSJ emite o ncheiere motivat irevocabil care de asemenea se public pe pagina web a Curii; avizul consultativ al Plenului nu mai este obligatoriu pentru Curte n cazul n care ulterior se modific legea sau se schimb modul de punere n aplicare a acesteia; pn la emiterea avizului consultativ al Plenului judecarea pricinii se amn. Ultimele sintagme din dispoziiile legale menionate supra demonstreaz faptul c crearea unui precedent nu presupune funcionarea acestuia pentru totdeauna. Precedentul poate fi depit de timp prin noile realiti sociale, n acest caz, este important s se neleag cum acesta este depit. Soluiile neuniforme date de instanele de judecat n condiiile unei jurisprudene caracterizate de tendine contradictorii, ridic probleme serioase pentru nfptuirea justiiei la nivel intern. Ca urmare, recent, n legislaia RM s-au operat modificri n Legea privind statutul judectorului prin Legea nr. 153 din 05.07.2012, n vigoare din 31.08.2012, care vor 100

responsabiliza comportamentul magistrailor naionali i vor nltura hotrrile arbitrare de aplicare neunitar a legislaiei. n art. 22 a legii menionate a fost introdus o nou abatere disciplinar aplicarea neuniform a legislaiei, intenionat sau din neglijen grav, dac acest fapt a fost constatat de instana ierarhic superioar i a condus la casarea hotrrii defectuoase pronunate. Comiterea repetat a abaterii disciplinare specificate, potrivit art. 23 din Legea privind statutul judectorului, constituie temei chiar pentru eliberarea din funcie a magistratului. Aadar, dei in termenis precedentul juridic n R. Moldova nu este recunoscut ca izvor de drept, n mod indirect acest rol deja i-a fost conferit. Elemente de drept comparat: Exist ri (n afara celor cu sistem de drept comun) care susin c practica judiciar i n special deciziile de ndrumare constituie izvoare de drept n sens formal. Spre exemplu, Codul civil elveian103, n art. 1, precizeaz c la soluionarea pricinilor cu care este sesizat, judectorul trebuie s aplice corect legea; n lipsa acesteia, judectorul aplic cutuma, n lipsa cutumei el este inut s aplice principiile doctrinei i ale jurisprudenei, n lipsa i a acestora, el va aplica regulile pe care le-ar fi edictat dac ar fi trebuit s fac munca de legiuitor. Se recunoate n acest fel valoarea practicii judiciare ca i a unui izvor subsidiar de drept. Interpretarea judiciar sau jurisdicional este deseori utilizat i n sistemul de drept italian, fiind abordat ca una natural, frecvent, concret i necesar. Legea Israelului cu privire la drepturile fundamentale stabilete c: "Dac pentru problema de drept instana judectoreasc nu a gsit o soluie n lege, n precedentul judiciar ori prin analogie, ea o va soluiona n lumina principiilor libertii, justiiei, echitii i pcii, conform tradiiilor Israelului".104 n general jurisprudena nu este acceptat ca izvor de drept n familia romano-german, dei de exemplu, n ultimul secol, mai ales dup al Doilea Rzboi Mondial, n Frana, problema de recunoatere a jurisprudenei ca izvor de drept a iscat ntotdeauna o discuie contradictorie. Tipologia precedentului judiciar: Precedentul judiciar al dreptului comun n mod tradiional este divizat n dou categorii, clasificare care considerm c poate fi atribuit i n vederea sistematizrii precedentului judiciar n sistemul nostru de drept i anume: 1. Precedentul judiciar obligatoriu potrivit cruia o decizie luat de ctre o instan superioar, sau de ctre aceeai instan ntr-o decizie anterioar, meninut de ctre curile supreme, se consider precedent cu caracter obligatoriu pentru instana n cauz i toate instanele inferioare, care sunt obligate s-l urmeze i s-l aplice n mod coerent. Curile supreme
103

Codul civil al Confederaiei Elveiene din 10 decembrie 1907, ultimele amendamente din 1 ianuarie 2012, publicat pe http://www.admin.ch/ch/f/rs/2/210.fr.pdf (vizitat la 21.12.2012). 104 Puca V., Zaporojan V. Precedentul judiciar, practica judiciar i jurisprudena. n: Revista Naional de Drept, 2008, nr. 4, p. 29.

101

sunt inute s nu modifice precedentele degajate anterior, cu excepia cazului de motive temeinice privind schimbarea raporturilor i tendinelor din societate. n categoria precedentului judiciar obligatoriu, pot fi incluse toate deciziile stabilite de Curtea Suprem de Justiie ca fiind precedente pentru anumite categorii de litigii, avizele consultative (precedent judiciar obligatoriu intern sau naional) i deciziile, hotrrile Curii Europene a Drepturilor Omului (precedent judiciar obligatoriu extern sau internaional). 2. Precedentul judiciar persuasiv (consultativ), este precedentul pe care instanele de judecat sunt autorizate s-l ignore. Ocazional el poate avea un impact convingtor asupra cauzelor ulterioare pentru c este util sau relevant, ns poate fi limitat doar la ghidarea judectorul n luarea unei decizii. Precedentul persuasiv include cazurile soluionate de instanele inferioare, de colegi sau de instanele superioare din alte state (excluznd precedentul judiciar obligatoriu extern sau internaional), declaraiile fcute n recenzii sau tratate academice i de drept, anumite circumstane excepionale, raionamentele neimperative ale instanelor judiciare internaionale, opiniile disidente ale magistrailor internaionali, hotrrile cu caracter explicativ al Plenului Curii Supreme de Justiie etc. Formele de aplicare a precedentului judiciar: Vorbind despre acceptarea precedentului judiciar ca izvor de drept n RM, un loc care nc nu i s-a oferit de ctre legislator, urmeaz s distingem ntre formele de aplicare a precedentului judiciar (care determin tipizarea acestuia), precum i cerinele fa de actele judectoreti care pot fi catalogate drept precedent judiciar. Or, nu toate hotrrile instanelor de judecat ar trebui s fie recunoscute ca precedent judiciar. Aadar, formele de aplicare a precedentului judiciar sunt urmtoarele: - aplicarea precedentului judiciar naional (aplicarea deciziilor i avizelor Curii Supreme de Justiie); - aplicarea precedentului judiciar internaional (aplicarea hotrrilor CEDO). Aplicarea precedentului judiciar naional presupune cunoaterea i utilizarea de ctre instanele judectoreti la soluionarea litigiilor a precedentelor juridice naionale. Nu oricare hotrre poate fi apreciat drept precedent judiciar i invocat arbitrar de ctre instanele de judecat. Recunoaterea calitii de precedent judiciar nsumeaz operaiuni de cutare, cercetare, analiz, selectarea tuturor cauzelor emise ntr-un anumit subiect litigios, stabilirea celei mai corecte soluii, precum i identificarea precedentului care va constitui hottrea pilot pentru toate litigiile similare care vor aprea ulterior. Trebuie selectat doar acel precedent care stabilete un principiu semnificativ juridic nou sau un concept, care schimb n mod substanial o interpretare a legii existente. Cum am menionat, prin Legea nr. 155 din 05.07.2012 pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil al Republicii Moldova, n vigoare din 01.12.2012, a fost introdus un 102

nou mecanism de unificare

i de aplicare unitar a practicii judiciare i anume Avizele

consultative ale Plenului Curii Supreme de Justiie. n context, considerm c atribuirea Curii Supreme de Justiie a funciei de a emite avize consultative, constituie cel mai eficient remediu de unificare a practicii judiciare, fapt demonstrat de implementarea de ctre instanele judectoreti a celor 30 de Recomandri de aplicare a legislaiei publicate de Curtea Suprem de Justiie pe site-ulsu oficial, care de altfel au realizat a priori scopul avizelor consultative, aplicabile din 1 decembrie 2012 cu un efect director ad futurum i anume: 1. Recomandarea nr. 1 privind prezentarea i administrarea nscrisurilor; 2. Recomandarea nr. 2 privind termenul de depunere a cererii despre prejudiciul cauzat prin nclcarea dreptului la judecarea n termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea n termen rezonabil; 3. Recomandarea nr. 3 privind aplicabilitatea art. 30 al Legii cu privire la statutul judectorului, n privina judectorilor, care la momentul abrogrii normei n cauz, nu erau asigurai cu locuin; 4. Recomandarea nr. 4 privind aplicabilitatea Legii privind protecia consumatorilor n cauzele civile ce vizeaz litigiile cu privire la darea n exploatare n termen a imobilelor etc.; 5. Recomandarea nr. 5 privind dreptul instanei de judecat s asigure aciunea prin suspendarea actului de concediere; 6. Recomandarea nr. 6 privind satisfacia echitabil; 7. Recomandarea nr. 7 privind cererile despre recunoaterea dreptului de proprietate de ctre instanele de judecat asupra construciilor neautorizate; 8. Recomandarea nr. 8 privind dreptul instanei de a obliga organul de autoadministrare public local s repartizeze teren (lot de pmnt) pentru construcia casei individuale; 9. Recomandarea nr. 9 privind punerea n aplicare a normelor de procedur civil; 10. Recomandarea nr. 10 privind ntoarcerea executrii; 11. Recomandarea nr. 11 privind examinarea cererilor depuse de S.A. TERMOCOM; 12. Recomandarea nr. 12 privind cuantumul taxei de stat la depunerea cererii de chemare n judecat n litigiile de reparare a prejudiciului moral; 13. Recomandarea nr. 13 privind relaia rezonabil dintre dobnzile practicate pe piaa financiar non-bancar i rata de baz a Bncii Naionale a Moldovei; 14. Recomandarea nr. 14 privind anularea msurilor de asigurare a aciunii civile; 15. Recomandarea nr. 15 privind dobnda de ntrziere n cazul neexecutrii benevole a hotrrii judectoreti;

103

16. Recomandarea nr. 16 privind procedura de examinare a cererilor ce in de rectificarea actelor strii civile ca urmare a schimbrii sexului; 17. Recomandarea nr. 17 privind unele aspecte ale practicii judiciare de soluionare a litigiilor privind stabilirea ndemnizaiei pentru maternitate; 18. Recomandarea nr. 18 privind asigurarea obligatorie de asisten medical; 19. Recomandarea nr. 19 privind unele aspecte ale practicii judiciare la examinarea pricinilor despre plata indemnizaiilor de concediere; 20. Recomandarea nr. 20 privind scutirea de taxa de stat n cauz ele de contencios administrativ; 21. Recomandarea nr. 21 privind procedura de examinare a cererilor despre ncasarea pensiei; 22. Recomandarea nr. 22 privind unele aspecte ale reprezentrii n procesul civil; 23. Recomandarea nr. 23 privind unele aspecte ale ncasrii cheltuielilor de asisten juridic; 24. Recomandarea nr. 24 privind punerea n aplicare a prevederilor Legii nr.155 din 05.07.2012 pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil al Republicii Moldova; 25. Recomandarea nr. 25 privind calitatea prtului n litigiile despre dreptul la pensie. 26. Recomandarea nr.26 privind imunitatea misiunilor diplomatice; 27. Recomandarea nr.27 privind soluionarea cauzelor penale expediate n instanele de judecat de ctre Ministerul Justiiei al Republicii Moldova prin acceptarea transferului procedurii penale; 28. Recomandarea nr.28 privind unele aspecte ale aplicrii Codului de procedur civil la examinarea cererilor de recuzare; 29. Recomandarea nr.29 privind judecarea cauzelor penale pe baza probelor administrate la faza urmririi penale; 30. Recomandarea nr.30 privind soluionarea cauzelor de nlocuire a amenzii contravenionale aplicate persoanei fizice de ctre agentul constatator. n general, aplicarea principiului precedentului judiciar naional urmeaz a se realiza n RM n plan vertical, fapt care presupune respectarea de ctre instanele inferioare a precedentelor stabilite de ctre Curtea Suprem de Justiie. Domeniul de aplicare a avizelor consultative ale CSJ ar trebui s fie circumscris la adaosuri, ameliorri sau corective, s explice substana textelor legale anacronice, nuanarea abordrii problematicii omisiunilor legislative, observarea carenelor acesteia. Promovarea unei practici unitare prin intermediul avizelor consult ative va

104

genera mbuntirea calitii actului de justiie, att pe plan orizontal, la CSJ, ct i pe plan vertical de la CSJ pn la instanele de fond. Mai mult, avizele consultative, vor exercita o influen considerabil preventivi stimulativ asupra ansamblului actelor normative existente, contribuind la perfecionarea legislaiei i la crearea unui cadru juridic solid, stabil i funcional, apt s asigure protejarea valorilor democraiei, avnd un impact direct asupra coninutului dispoziiilor legale care nu au fost finalmente elaborate. Consacrarea prin avizele consultative de ctre CSJ a unei practici unitare, susinut de eforturile continue de armonizare a legislaiei, constituie inevitabil un progres pentru RM n realizarea unui demers att de amplu de aliniere la standardele europene, i nu ar putea fi dect benefic. Or, cu ct este mai mare nivelul de uniformitate a practicii judiciare, cu att este mai ferm i for de convingere a justiiabililor n jurisprudena degajat. Avizele consultative constituie o adevrat provocare lansat pentru CSJ, care urmeaz s pregteasc terenul pentru reforma solid a justiiei, care va contribui evident la asigurarea unei interpretri i aplicri uniforme a legislaiei de ctre instanele judectoreti naionale inferioare. Considerm c aplicarea uniform a legislaiei n vigoare, prin intermediul avizelor consultative, date de Plenul Curii Supreme de Justiie, va duce n consecin i la micorarea numrului de cereri depuse de ctre justiiabili i ca rezultat la micorarea numrului de cauze aflate pe rolul instanelor de judecat; crend o practic judiciar clar i previzibil nu numai pentru juriti, dar pentru justiiabili n ntregime. Ct despre unificarea practicii judiciare, n conformitate de jurisprudena degajat de CEDO, la nivelul instanelor interne pot aprea opinii diferite n privina aceleiai probleme de drept, aceste divergene fiind tolerate atunci cnd dreptul intern prevede mecanisme de unificare a lor, ntr-un timp rezonabil; ncrederea ceteanului n eficiena sistemului judiciar, depinde de existena i funcionarea unui sistem intern de unificare a practicii judiciare divergente. Astfel, existena unei divergene de jurispruden n privina aceleiai chestiuni de drept constituie, la nivel naional, o problem sistemic i/sau o practic incompatibil cu dispoziiile Conveniei. n fapt, recunoscnd pe deplin puterea judectorilor de a interpreta legea, este evident obligaia acestora de a promova securitatea i previzibilitatea actului de justiie. Principiul securitii raporturilor juridice garanteaz predictibilitatea coninutului i aplicrii normei de drept, asigurnd astfel o nalt calitate a actului justiiei. Potrivit principiilor stabilite n spea Iordan Iordanov i alii contra Bulgariei105, pentru a verifica dac pronunarea unor soluii diferite n cazuri similare reprezint sau nu o nclcare a
105

Spea Iordan Iordanov i alii contra Bulgariei, hotrrea din 2 iulie 2009, definitiv din 2 octombrie 2009, publicat pe http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-93376 (vizitat la 21.12.2012).

105

dreptului la un proces echitabil, sub aspectul nerespectrii principiului securitii raporturilor juridice, trebuie de analizat n primul rnd dac a existat la nivel intern o divergen profund i persistent, dac dreptul intern prevede un mecanism pentru unificarea acestor practici i, n ultimul rnd, dac acest mecanism a funcionat eficient n spe. Dei iniial nencreztori n jurisprudena constant, juritii europeni au dezvoltat treptat un scepticism sntos cu privire la idealurile de certitudine n jurispruden, ca o modalitate de a promova securitatea, coerena i stabilitatea n sistemul juridic, ceea ce dreptul codificat nu a reuit s realizeze.Ca urmare, aceast cale de dezvoltare juridic a dat natere conceptului de jurispruden constant. Atunci cnd exist un flux de hotrri uniforme i omogene, cu acelai raionament, jurisprudena devine convingtoare. Coerena n jurispruden ar putea induce schimbri majore n legislaie. Criteriile de catalogare a unei decizii drept precedent judiciar: Catalogarea unei decizii drept precedent n sistemul de drept comun se efectueaz n baza urmtoarelor criterii: criteriul cantitativ, adic numrul de hotrri cu aceiai soluie pe cazuri similare, precum i criteriul reputat i relevana argumentului, adic ponderea unui precedent este raportat la reputaia judectorului care a emis hotrrea n cauz. Totui aprecierea unui caz drept precedent judiciar urmeaz a se realiza pornind de la substana cazului i corectitudinea soluiei date pe marginea lui. Un precedent judiciar este aplicabil, atunci cnd lovete direct la int, este direct referit la obiect, ceea ce nseamn c: - problema rezolvat n cazul precedentului este aceeai ca problema rezolvat n cauz pendinte; - rezolvarea cazului este necesar pentru dezlegarea problemei de drept ivite; - faptele semnificative ale cazului precedent sunt similare cazului n curs de examinare; - nu apar date suplimentare n cazul n curs de examinare, care ar putea fi tratate ca semnificative n vederea schimbrii sau/i unificrii practicii. De asemenea, pentru ca un precedent judiciar s fie cu adevrat respectat, ierarhia instanelor trebuie s fie acceptat, s existe un sistem eficient de raportare a legii i s fie gsit un echilibru ntre necesitatea, pe de o parte, pentru certitudinea juridic rezultat din efectul obligatoriu al deciziilor anterioare, iar pe de alta parte s se evite restricii nejustificate cu privire la dezvoltarea corespunztoare a legii, adic evitarea rigiditii precedentului. Or, relaiile sociale ntotdeauna au evoluat anticipat legii, iar n cazul n care hotrrea va fi contestat, instana superioar va avea posibilitatea de a revizui att precedentul n cauz intervenind n jurisprudena sa anterioar prin stabilirea unui nou precedent. De asemenea, este necesar ca normele de baz s aib flexibilitatea necesar pentru a ine seama de particularitile

106

procedurale n cazul n care instana consider c evoluia sau tendinele n raionamentul juridic face precedentul inaplicabil sau anacronic la noile circumstane. Instana poate n hotrre s motiveze respingerea aplicrii unui asemenea precedent cu referire la faptul c el este incompatibil cu realitile actuale sau se distinge printr -o diferen semnificativ situaia de fapt actual. Un criteriu important pe care urmeaz s-l ntruneasc precedentul judiciar, este ca decizia care va fi considerat ca precedent judiciar s fie suficient de motivat, fapt reclamat de caracterul contradictoriu sau discrepanele soluiilor emise de ctre diferite instane pe aceleiai categorii de cauze. Motivarea deciziei presupune s se explice n detaliu motivele juridice pertinente, prin folosirea unei limbi inteligibile ntruct va constitui un precedent cu caracter obligatoriu pentru alte instane, pentru ca cititorul s poat deduce logica de decizie. Este necesar de menionat c, pronunarea, n principiu a dispozitivului hotrrii, cu motivarea suficient a acesteia, n situaia n care judectorii dein n procedur un mare numr de cause, va da posibilitate de a se concentra asupra motivrii mai profunde, mai calitative a celorlalte hotrri, care au o importan major pentru pri i societate. Avantatajele i dezavantajele precedentului judiciar: Examinnd un anumit caz, judectorii, sunt obligai s umple golurile i s rezolve contradiciile din legislaia n vigoare. Interpretarea corect a legilor i a incidentelor juridice de generalizare este prerogativa cea mai important a sistemului judiciar, care va crete rolul su n dezvoltarea i mbuntirea legii. Apariia i consolidarea precedentului judiciar n RM ca o surs de drept este justificat. n mod ideal, pentru c precedentul s poat prinde rdcini trainice, este necesar de a legifera procedura de consolidare rapid a deciziilor judiciare ca un precedent i a stabili un corp -filtru, care ar fi admis anularea precedentelor care nu ndeplinesc (sau au ncetat s ndeplineasc) realitile vieii curente. Urgena de a stabili practica judiciar ca surs de drept n cadrul sistemului juridic naional se datoreaz schimbrilor politice cu valene democratice, adic schimbarea ideologiei oficiale a autoritilor publice i anume c principala sarcin a statului este recunoaterea, respectarea i protecia drepturilor omului. Recunoaterea precedentului judiciar ca surs de drept va respecta tendinele actuale de dezvoltare democratic a societii i va contribui la asigurarea efectiv a exerciiului drepturilor omului. Precedentul judiciar determin capacitatea de a fi mai obiectiv, a identifica lacunele, conflictele de legi aplicabile. Anume judectorii sunt n mijlocul unor probleme de via i pot rapid i eficient s ia decizia necesar, s restabileasc justiia. Prin urmare, oferind instanelor funcia de urmare a precedentului judiciar, li se atribuie un mecanism ferm de autoreglare i identificare a defectelor justiiei. n comparaie cu sistemul legislativ, sistemul judiciar este mult 107

mai mobil i rapid n identificarea realitii spre o schimbare juridic necesar. Un judector este obligat n virtutea funciei sale s soluioneze corect cazul, chiar dac el evoc situaii noi; legiuitorul nu reuete n permanen s modifice legea, avnd n vedere viteza de dezvoltare a raporturilor din societate. O practic bine stabilit judiciar ar trebui s constituie o sursa de drept n RM. Cu toate acestea, nu ar trebui s obinem o certitudine juridic deplin, deoarece o astfel de determinare ar mpiedica crearea certitudine juridic. Avantajele precedentului judiciar includ: certitudine, coeren, precizie i economisire a timpului. Precedentul judiciar faciliteaz n mare msur activitatea judectorilor. Motivaia general privind necesitatea recunoaterii precedentului judiciar ca izvor de drept, este c acesta asigur certitudinea i consecvena n aplicarea legii. Incontestabil, certitudinea juridic, este un principiu fundamental al oricrui sistem juridic, aplicarea legii la o situaie specific trebuie s fie previzibil n multe situaii. Precedentul judiciar mai este calificat drept furnizor de predictibilitate, stabilitate, echitate, eficien i coeren; invocarea precedentului oferind previzibilitatea legii i consolidnd ncrederea ceteanului n justiie. Scopul precedentului judiciar este atingerea unui grad ct mai nalt de armonizare a dreptului, n vederea eliminrii efectelor negative ale diferitor hotrri judectoreti contradictorii i uniformizrii practicii judiciare. Or, o aderen oarb la un precedent poate conduce la o nedreptate, ntruct aplicarea unei decizii cu titlu de precedent a unei instane superioare demult depite care a rezistat muli ani doar din motivul c nimeni nu a contestat-o, poate constitui o injustiie. Aadar, dezavantajele includ: rigiditate, complexitate, raionamentul ilogic. Concluzii pe marginea semnificaiei precedentului judiciar i unificrii practicii judiciare: Precedentul are un rol important n formarea i perfecionarea normelor juridice care, n principal se realizeaz prin contribuia la gsirea unor soluii ce s ajute la preluarea unor acte normative vechi care nu mai corespund condiiilor economico-sociale noi, gsirea unor soluii pentru concretizarea reglementarilor cu caracter general, contribuia la perfecionarea tehnico redacional a legislaiei. Aplicarea adecvat a precedentul judiciar ca i izvor de drept intern constituie una din soluiile fundamentale pentru reformarea sistemului de drept i judiciar naional, alturi de crearea unui sistem legislativ clar, neechivoc, nelacunar, coerent, consecvent i necontradictoriu; i trasarea unor direcii spre standardizarea i ierarhizarea principiilor juridice de interpretare. Astfel exist mari anse ca sistemul juridic s se amelioreze considerabil, conducnd la o palet 108 legilor. ntr-adevr, exist o tensiune dialectic ntre securitatea juridic i de dezvoltare a legii. De fapt, este nevoie de un grad rezonabil d e

de beneficii, precum uniformizarea i unificarea practicii judiciare, posibilitatea de a predicta soluiile, eliminarea contradictorialitii dintre soluiile propuse n aceeai cauz de instane cu grade de jurisdicie diferite, reducerea complexitii cauzelor, accelerarea soluionrii lor, creterea ncrederii justiiabililor n actul intern al justiiei. Reformele specifice ale sistemului judectoresc naional necesare pentru a asigura un progres n racordarea legislaiei naionale standardelor relevante ale Consiliului Europei urmeaz s fie direcionate spre: elaborarea unei politici de promovare a responsabilitii i integritii n sistemul judiciar, prin practici disciplinare convingtoare i jurispruden, cu repere clare pentru implementare; dezvoltarea unei abordri cuprinztoare pentru a pune n aplicare structurile, procedurile i practicile necesare pentru accelerarea unificrii practicii judiciare; consacrarea unificrii practicii judiciare precum un element important n cadrul sistemului de evaluare i promovare a judectorilor; publicarea on-line i actualizarea continu a motivrilor deciziilor judectoreti; reforma n continuare a Curii Supreme de Justiie pentru a permite o concentrare mai puternic pe unificarea practicii judiciare. Unificarea practicii judiciare ar trebui s constituie o tematic inclus n cadrul instruirii judectorilor i urmeaz a fi privit ca imperativ n cadrul programului de formare continu, cu asigurarea unui cadrul necesar de dezbatere i analiz care s permit o mai bun cunoatere a practicii instanelor n probleme care au primit o soluionare diferit i identificarea argumentelor i metodelor de interpretare i aplicare a actelor normative, apte s conduc la unificarea practicii judiciare n materie. Un punct de plecare spre un sistem de justiie coerent, eficient i adaptat cerinelor europene vizeaz urmtoarele: adoptarea de legi clare, neechivoce, necontradictorii, nelacunare, coerente i consecvente; crearea Registrului de stat unificat a hotrrilor judectoreti; publicarea i implimentarea avizelor consultative ale CSJ, care ofer explicaii instanelor i impun respectarea principiului practicii unitare. Aadar, unificarea practicii judiciare de ctre Curtea Suprem de Justiie ar trebui s constituie un indicator de mbunatire a calitii actului de justitie. Fiecare sistem de drept are capacitatea de a gsi mijloace prin care s-i acopere lacunele, pertinena aplicrii precedentului judiciar de ctre instanele naionale urmeaz s o demonstreze practica de durat, adevrul fiind c inconvenienele practice se reflect ntotdeauna, cu predilecie, n actul final de justiie.

Clasificarea precedentului judiciar PRECEDENTUL JUDICIAR

109

Precedentul judiciar obligatoriu Intern (naional) Internaional

Precedentul judiciar persuasiv (consultativ) cazuri soluionate de instanele inferioare, de colegi sau de instanele

deciziile Curii Supreme de deciziile i hotrrile superioare din alte jurisdicii, state; Justiie; CEDO; declaraiile fcute n recenzii sau deciziile Plenului Colegiului deciziile i hotrrile tratate academice i de drept, n anumite Penal pe marginea recursului altor instane circumstane excepionale, de cazuri de n interesul legii art. 4651 Cod internaionale la care R. alte naiuni, tratate, organismele Penal ) Moldova a fost parte. mondiale judiciare: avizele consultative. Hotrrile Plenului Curii Supreme de Justiie (cu caracter explicativ) ; notele informative, generalizri aplicarea legislaiei. ale Curii Supreme de Justiie privind

110

TITLUL III. PROCEDURA N FAA PRIMEI INSTANE 1. Procedura contencioas (I. Dru, E. Belei) Cel mai frecvent aplicat fel al procedurii civile este procedura contencioas, n cadrul creia se examineaz i se soluioneaz litigii de drept ntre cel puin 2 pri cu interese opuse. Procedura contencioas se mai numete procedur general pe aciuni civile. Finalitatea acesteia este de a garanta un mod eficient de aprare a drepturilor nclcate sau contestate ale justiiabililor, a libertilor i intereselor lor legitime. n procedur contencioas se judec pricini106 n aciuni civile ce rezult din raporturi juridice civile, familiale, de munc, locative, funciare, ecologice i din alte raporturi juridice (art.2, alin.(4) CPC).107 Examinarea i soluionarea oricrei cauze civile trece n mod firesc prin cteva faze procesuale care se succed n consecutivitatea prevzut expres de lege. Este vorba de: 1. intentarea procesului civil (art. 166-173 CPC), 2. pregtirea pricinii pentru dezbaterile judiciare (art. 183-191 CPC), 3. dezbaterile judiciare (art.192-236 CPC).

1. Intentarea procesului civil Dreptul la aprare corelat cu accesul liber la justiie se exercit efectiv de ctre orice justiiabil prin depunerea unei cereri de chemare n judecat. Acest act de procedur marcheaz nceputul fazei de intentare a procesului. Instana de judecat108 urmeaz n mod obligatoriu s reacioneze, pronunndu-se generic n 2 sensuri care se exclud reciproc: fie nu primete cererea de chemare n judecat, fie o accept. n primul caz, judectorul va putea decide fie refuzul, fie restituirea, fie necesitatea corectrii cererii de chemare n judecat. Ne propunem s analizm n detalii fiecare din situaiile procesuale enunate. Cererea de chemare n judecat se perfecteaz n form scris, iar dac reclamantul este asistat n judecat de un reprezentant, aceasta trebuie s fie dactilografiat (art.166, alin.(7) CPC). Exigena de a dactilografia cererile depuse n instan se extinde i asupra procurorilor,
106

Sintagmele pricini civile i cauze civile au aceiai semnificaie juridic. innd cont de faptul c legislaia procesual civil a RM le utilizeaz pe ambele, nu ne propunem s o ignorm pe vreuna dintre acestea. 107 n prezentul manual autorii i propun s detalieze particularitile procesuale de examinare i soluionare a diferitor categorii de cauze numite generic cauze sau pricini civile. 108 Dei folosim accepiunea generic de instan de judecat nu negm c la faza incipient a procesului civil judectorul unipersonal emite acte de dispoziie.

111

autoritilor publice i organizaiilor care pot porni procese civile conform art.71, 73 CPC. n caz contrar, cererilor nedactilografiate nu li se va da curs potrivt art.171 CPC. ntruct judecarea pricinilor civile se desfoar n limba moldoveneasc (art.24. alin.(1) CPC), cererile de chemare n judecat nu se vor putea depune n instana de judecat nt r-o alt limb. Fr a diminua dreptul tuturor justiiabililor de a vorbi n limba matern, considerm necesar a accentua c acetia pot beneficia gratuit de dreptul la interpret. Adic cererea de chemare n judecat perfectat ntr-o alt limb dect limba oficial a procesului, va fi nsoit de traducerea acesteia realizat de un translator autorizat. n caz contrar, acesteia nu i se va da curs n condiiile art.171 CPC. Instana va putea aplica alin.(3) i (4) ale art.24 CPC, intentnd i judecnd procese ntr-o alt limb pe care o cunoate ea nsi, doar dac indic expres acest lucru ntr-o ncheiere protocolar, cu acceptul majoritii participanilor la proces, asigur realizarea gratuit a dreptului la interpret pentru ceilali participani la proces i emite hotrrea n limba procesului i n limba moldoveneasc. ns la faza intentrii procesului acest aspect decizional nu poate fi perfectat protocolar i nici opinia celorlali participani la proces nu poate fi aflat. Cererea de chemare n judecat este valabil fcut chiar dac poart o denumire incorect. Dac justiiabilul este asistat de un reprezentant, inclusiv avocat, precum i de ctre subiecii din art.71, 73 CPC considerm c denumirea corect a actelor procesuale perfectate de acest a este o dovad n plus a profesionalismului. Justiiabilul trebuie n virtutea art.166, alin.(2), lit.a) CPC s indice instana creia i este adresat cererea de chemare n judecat. n acest sens atenionm judectorii c indicarea eronat a denumirii judectoriei n cererea de chemare n judecat109 nu urmeaz a determina judectorul s nu dea curs cererii, dac cererea de chemare n judecat este totui adresat instanei competente. Aplicarea art.171 CPC doar din acest considerent va constitui un abuz din partea judectorului. Pentru a evita tergiversrile i pentru a exclude formalismul excesiv al procedurilor n cazul n care justiiabilul greete denumirea actului, legiuitorul a atenionat c cererea de chemare n judecat este valabil fcut chiar dac poart o denumire incorect. Considerm c dac este respectat competena, dar este indicat eronat denumirea instanei de judecat competente, cererea de chemare n judecat, de asemenea, este valabil fcut. Art.166 CPC prevede mai multe elemente eseniale110 ale cererii de chemare n judecat:

109

Competena jurisdicional material sau teritorial se apreciaz dup alte criterii dect simpla indicare a denumirii instanei. De aceea apreciem aceast cerin de coninut ca fiind una neesenial. 110 n lipsa unuia dintre elementele eseniale, cererea de chemare n judecat nu poate pretinde a f i un document integru care s produc efectul procesual scontat acceptarea i punerea pe rol. Judectorul nu va da curs unei cereri de chemare n judecat creia i lipsete mcar un element esenial sau dac acesta este inserat altfel dect cum cere legea. Alte elemente ale cererii de chemare n judecat, neeseniale, se pot regsi la discreia reclamantului n cerere, ns lipsa lor nu afecteaz valoarea procesual a actului.

112

1. Datele de identificare ale participanilor. Graie acestui element, instana de judecat, n primul rnd, va verifica competena teritorial, iar n al doilea rnd,va putea ntiina corespunztor prile i ceilali participani la proces. Dac este aplicabil art. 38 CPC conteaz domiciliul prtului-persoan fizic ori sediul persoanei juridice sau localizarea organului ei de administraie. Dac se invoc art.39 CPC, va conta i domiciliul reclmantului. Pentru reclamantul persoan fizic se indic numele, prenumele, domiciliul (adresa, inclusiv codul potal), numrul de telefon, numrul de fax, pota electronic sau alte date de contact, precum i aceleai date ale reprezentantului reclamantului (avocatul, avocatul-stagiar, salariatul sau reprezentantul legal). Pentru reclamantul persoan juridic se indic denumirea, sediul, datele bancare, codul fiscal, numele reprezentantului i adresa lui, numrul de telefon, numrul de fax, pota electronic sau alte date de contact ale reprezentantului. Dac sunt coreclamani se indic aceleai date. Pentru prtul persoan fizic obligatoriu se va indica numele, prenumele i domiciliul acestuia. Pentru prtul persoan jurdic se va indica denumirea i sediul lui. Dac cererea a fost depus la locul aflrii oganului de administraie a persoanei juridice, aa cum permite art.38, alin.2 CPC, reclamantul are obligaia s indice i s probeze aceast locaie, pentru a nu determina confuzii i reaciiadverse din partea instanei de judecat. Bineneles datele de identificare a prtului sunt extrem de importante nu doar pentru intentarea corect a unui proces civil, ci i pentru buna desfurare a acestuia. De aceea considerm c reclamanii, cu ajutorul avocailor, vor trebui s depun toat diligena pentru a insera corect n cererile de chemare n judecat i alte date date de contact ale prtului, cum sunt numrul de telefon, numrul de fax, pota electronic sau altele, chiar dac legea nu le consider eseniale, or, art.166. alin.2, lit.c) CPC condiioneaz clar n cazul n care reclamantul dispune de aceste date. Accesul instanei la bazele de date oficiale vor permite identificarea just a datelor de identificare ale prilor, fapt care nu scutete justiiabilii, preponderent reclamanii, s se preocupe s indice ei nsi aceste date. Dac reclamantul nu cunoate domiciliul prtului persoan fizic, sau prtul nu are domiciliu n Republica Moldova, reclamantul va recurge la art.39 alin.1 CPC i va indica locul de aflare a bunurilor prtului sau ultimul lui domiciliu din Republica Moldova cu dovezile de rigoare.

113

2. Preteniile reclamantului, concretizate prin expunerea esenei nclcrii sau a pericolului de nclcare a drepturilor, libertilor sau intereselor legitime ale reclamantului, precum i prin valoarea aciunii, dac aceasta poate fi evaluat (lit.d), f), g), art.166 CPC); Reclamanii i formuleaz preteniile potrivit legii materiale. Cadrul normativ general l formeaz art.11 Cod Civil i art.6 CPC. ns multitudinea actelor normative, precum i diversitatea cauzelor civile, permit i impun, n acelai timp, concretizarea preteniilor cu referire la cazuri i persoane concrete. Principiul disponibilitii (art.27 CPC) las exclusiv pe seama reclamantului nu doar decizia de a se apra, ci i formularea preteniilor adresate prii adverse prin intermediul instanei de judecat. Formularea clar a preteniilor n cererea de chemare n judecat permite stabilirea corect a competenei jurisdicionale materiale i teritoriale. Fcnd excepie de categoriile de cauze atribuite expres n competena altor instane dect judectoriile, 111 judectorul chiar de la depunerea cererii de chemare n judecat va putea verifica dac reclamantul a respectat sau nu competena jurisdciional teritorial. n acest sens se verific mai nti art.40 CPC competena excepional, ulterior art. 42, alin.1 i art. 39 CPC dac reclamantul a ales una din opiunile legal oferite, i abia la final corectitudinea art.38 CPC. De asemenea, preteniile reclamantului vor putea permite judectorului s decid dac acestea se judec sau nu n procedur civil (art.169, a) CPC) ori dac acestea (aceleai pretenii i aceleai temeiuri ntre aceleai pri) au fost deja examinate i soluionate irevocabil (art.169, b) CPC). Dei trebuie s recunoatem c la faza incipient judectorului i este aproape imposibil s cunoasc informaia necesar pentru aplicarea corect a art.169, lit.b) CPC. Extrem de important pentru justiiabili i pentru instan este cuantumul taxei de stat, precum i scutirea din oficiu de achitarea acesteia. Preteniile reclamantului corect i clar formulate, inclusiv indicarea valorii acestora unde este posibil i necesar, permit diferenierea aciunilor civile ca fiind patrimoniale sau nepatrimoniale, i respectiv modul diferit de taxare a adresrilor n judecat.112 Preteniile formulate de ctre reclamant vor face n viitor obiectul modificrilor. Astfel, reclamantul le va putea schimba (formulnd o alt pretenie n locul celei iniiale), va putea mri sau micora cuantumul preteniilor (adugnd sau excluznd pretenii accesorii, ori schimbnd valoarea aciunii) sau chiar renuna integral sau parial la ele. Pentru instan acest lucru este extrem de important, or, legea n art. 240, alin.3) CPC prevede c instana va adopta hotrrea n limitele preteniilor naintate de reclamant. Schimbarea lor pe parcursul procesului depinde de disponibilitatea reclamantului, cu condiia c nu va iei din limitele aciunii civile iniiale.
111 112

Art.35, 355 CPC, art.25 Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii Nr. 947 din 19.07.1996 Aciunile nepatrimoniale se taxeaz prin sume fixe, iar cele patrimoniale n cote procentuale n limitele prevzute de lege.

114

n cererea de chemare n judecat se pot conine mai multe pretenii (capete de cerere) conexe prin temeiurile apariiei sau prin probe. (art.166, alin.4 CPC) Aceasta multitudine de pretenii poate fi opozabil doar unui prt sau poate determina coparticiparea procesual pasiv (mai muli copri). Judectorul va stabili caracterul de sine stttor al fiecrei pretenii i valoarea fiecreia sau care pretenie este principal i care este accesorie. n cazul mai multor pretenii independente inserate ntro singur cerere de chemare n judecat, judectorul va ine cont de necesitatea taxrii fiecrei pretenii aparte (art.87, lit.k) CPC). Dac diferite pretenii independente din aceiai cerere de chemare n judecat i mpun diferit competen jurisdicional, atunci judectorul nu va putea restitui o astfel de cerere conform art.170, alin.(1), lit. b) CPC dac cel puin o pretenie este de competena instanei sesizate. Ulterior, dup acceptarea cererii de chemare n judecat, judectorul va putea decide separarea acestora potrivit art.188 CPC i strmutarea conform art.43, alin.2, lit.b) CPC. n cazul n care n cererea de chemare n judecat se conine o pretenie principal i alte pretenii accesorii, atunci doar pretenia principal va determina cerina i cuantumul taxei de stat, precum i reperele competenei jurisdicionale. 3. Circumstanele de fapt i de drept pe care reclamantul i ntemeiaz preteniile i probele de care acesta dispune n momentul depunerii cererii (art.166, lit.e) CPC) Circumstanele de fapt care trebuie incluse n coninutul oricrei cereri de chemare n judecat se rezum la expunerea unor fapte juridice care s-au produs i care au generat preteniile reclamantului. Realmente, acestea ntruchipeaz temeiul aciunii civile, adic justificarea pe care reclamantul o invoc pentru a putea convinge instana c preteniile sale trebuie admise. ns invocarea nu este suficient, reclamantul urmeaz s dovedeasc anume aceste circumstane de fapt pe care le invoc drept temei al preteniilor sale. (art.118, alin.(1) CPC). Importana practic a circumstanelor de fapt, ca element esenial al cererii de chemare n judecat, este indispensabil legat de obiectul probaiei. Evident c disponibilitatea reclamantului, pe care o instan imparial nu o poate distorsiona, permite acestuia sa-i ntemeieze preteniile cum crede c e mai corect, precum i s le modifice pe parcursul examinrii cauzei (art.60, alin.(2) CPC). De ace ea, la primirea cererii de chemare n judecat judectorul va putea impune doar indicarea circumstanelor de fapt, nu i faptul c acestea nu sunt suficiente, convingtoare sau imposibil de probat. n asemenea cazuri, judectorul anticipeaz posibila examinare n fond, expunndu-se asupra acestuia, fapt pe care l considerm inadmisibil i incompatibil cu stadardele CEDO. Circumstanele de drept sunt prevederile normelor juridice materiale i procesuale pe care se bazeaz reclamantul n formularea i probarea preteniilor sale. Este adevrat c un justiiabil care se adreseaz nemijlocit n instan, fr a beneficia de asistena juridic a unui 115

avocat, avocat-stagiar, ajutorul unui procuror sau a unui subiect prevzut n art.73 CPC, poate s nu cunoasc exact i exhaustiv pe care articole din care legi se poate baza pentru aprarea drepturilor sale.113 Mai mult dect att, conform art. 5, alin.(2) CPC Nici unei persoane nu i se poate refuza aprarea judiciar din motiv de inexisten a legislaiei, de imperfeciune, de coliziune sau obscuritate a legislaiei n vigoare. Considerm c n cazul n care un justiiabil persoan fizic se adreseaz nemijlocit n instana de judecat lipsa circumstanelor de drept n textul cererii de chemare n judecat nu va determina judectorul s nu-i dea curs conform art.171 CPC. n restul cazurilor lipsa acestui element esenial al cererii de chemare n judecat va constitui un neajuns care urmeaz a fi corectat n termenul oferit de judector. inem s menionm c, oricum, judectorul verific doar dac acest element esenial face coninutul integru al cererii de chemare n judecat i nu va aprecia dac suportul normativ (normele juridice scrise n textul cererii) sunt suficiente, relevante sau corect invocate. La faza intentrii procesului civil nu se cerceteaz i apreciaz fondul cauzei, fiindc doar prin hotrre judectoreasc instana va soluiona litigiul de drept, aplicnd corect legea material i procesual. 4. Indicarea probelor de care reclamantul dispune la data depunerii cererii de chemare n judecat este un element indispendabil pentru confirmarea circumstanelor de fapt. n textul cererii de chemare n judecat se poate face referire la orice mijloc de prob, cu excepia concluziilor expertului,114 indiferent dac reclamantul le deine sau nu.115 ntruct la depunerea cererii de chemare n judecat pot fi anexate doar nscrisuri i nregistrri audio i/sau video, celelalte mijloace de prob vor putea fi adminstrate ulterior n condiiile legii. Reiterm c judectorul se va pronuna tendenios i neobiectiv dac va imputa reclamantului la faza depunerii cererii de chemare n judecat c acesta nu a indicat toate probele necesare examinrii i soluionrii juste a cauzei civile. Totodat nu recomandm justii abililorreclamani s evite anexarea probelor de care dispun n mod indiscutabil reieind din categoria i circumstanele cauzei civile (de ex. actele juridice care se contest, actele de stare civil, nscrisurile care justific scutirea de tax de stat etc.) 5. Datedespre respectarea ordinii prealabile. Ordinea prealabil este prevzut fie de lege, fie de contractul prilor. Atenionm instanele c nu reprezint ordine prealabil clauza de

113

Afirmaia necunoaterea legii nu absolv de rspundere nu este un argument elocvent pentru a admit e abuzuri n privina justiiabililor, or, reclamantul nu este subiect al rspunderii, ci prezumat titular de drepturi nclcate sau contestate, care solicit valorific accesul la justiie i dreptul la aprare. 114 Expertiza se desemneaz de ctre instan n condiiile art.185 CPC. Dac reclamantul deine careva concluzii fcute de anumite autoriti naintea adresrii n judecat, acestea se vor anexa i aprecia ca nscrisuri. 115 Reclamantul se poate baza pe probe deinute de partea advers sau de ale persoa ne (art.138, alin.5 CPC). De asemenea, n condiiile art.119 CPC poate reclama probe pe care nu le poate administra prin eforturi proprii.

116

arbitraj inserat sau anexat la contractul prilor, precum i formula de curtoazie privind soluionarea pe cale amiabil a litigiilor care rezult din contractul respectiv.116 4. Semntura pe cererea de chemare n judecat (art.166, alin. (5) CPC). Actele procesuale nesemnate nu se iau n lucru, or, semntura este prima dovad cert a valorificrii eficiente a principiului disponibilitii. Instanele de judecat niciodat nu pornesc procese civile din oficiu, doar la cererea persoanei care crede c i s -a nclcat sau contestat un drept. Pentru a evita disensiunile legate de semnarea necorespunztoare a cererilor de chemare n judecat, justiiabilii i judectorii vor ine cont de urmtoarele reguli: a. Pe cel puin un exemplar de cerere de chemare n judecat se va regsi n original semntura reclamantului. Considerm necesar ca numele i prenumele complete ale reclamantului s figureze la sfritul cererii dactilografiate sau scrise olograf. Fascimilul semnturii nu este dovada semnrii cererii de ctre justiiabil, respectiv este o nclcare a exigenei legale. Pentru evitarea dubiilor despre valabilitatea semnturii, reclamantul va anexa copia buletinului de identitate sau paaportului unde se regsete mostra propriei semnturi; b. Aceiai exigen privitor la semntur vor respecta i reprezentanii legali ai reclamanilor care i vor meniona i certifica documentar calitatea n funcie de categoria reprezentrii legale (art.79 CPC); c. Coreclamanii care figureaz n aceiai cerere de chemare n judecat vor semna fiecare pesonal cererea, innd cont de cerinele anterior menionate; d. Dac coreclamanii l mputernicesc pe unul dintre ei de a semna cererea de chemare n judecat, aceast mputernicire special va trebui transmis printr-o procur autentificat notarial.117Este unica soluie prin care se poate completa un gol legislativ, or, norma procesual nu prevede expres cum se perfecteaz mputernicirile speciale ale coreclamantului-reprezentant, doar art. 81 CPC impune sub sanciunea nulitii ca aceast mputernicire special s se regseasc n form scris ntrun act prevzut (manadat sau procur). e. Conductorii persoanelor juridice vor putea semna personal cererile de chemare n judecat, confirmndu-i calitatea prin actele de numire certificate corespunztor. n acest caz, se va indica n mod obligatoriu funcia, calitatea persoanei fizice care de jure ntruchipeaz o persoan juridic. Dac ne referim la o persoan juridic de drept
116

Ordine prealabil impune mai multe cerine care trebuie s fie clare prilor i instanei, cum sunt forma i termenul adresrii n prealabil, persoana ctre care se poate ndrepta cererea prealabil, termenul n care aceasta din urm este obligat s rspund, termenul adresrii n instan. Iar formula general cale ameabil nu face posibil respectarea ordinii prealabile n condiii corespunztoare. 117 Coreclamantul nu poate fi impus s beneficieze de serviciile unui avocat care s -i dovedeasc mputernicirile prin mandat.

117

public, constituit prin lege, conductorul creia a fost ales, numit sau confirmat n funcie printrun act al unei autoriti publice centrale de stat, publicat n M onitorul Oficial, este suficient referina la acest act. Dac cererea de chemare n judecat este semnat de ctre un reprezentat contractual un avocat pentru reclamantul persoan fizic sau juridic118 sau un salariat neavocat119 al reclamantului persoanei juridice, mputernicirile de semnare a cererrii de chemare n judecat trebuie s se regseasc sub sanciunea nulitii n mandatul avocatului sau procura salariatului. n caz contrar, cererea este pasibil de restituire irevocabil. 120 Art. 81 CPC prevede c n procura eliberat reprezentantului persoanei juridice sau n mandatul eliberat avocatului pot fi inserate mputerniciri speciale, inclusiv de a transmite mputerniciri unei alte persoane. Adic un salariat sau un avocat mputernicit poate transmite mputernicirile sale altui salariat sau avocat. Aceast modalitate de reprezentare este just i se ncadreaz perfect n prevederile Legii cu privire la avocatur nr. 1260-XV din 19.07.2002, care n art. 5 alin (1), (2) i (3) prevede c, orice persoan are dreptul s i aleag n mod liber avocatul pentru a fi consultat i reprezentat de acesta n materie juridic. n pofida dispoziiilor punct. 5 alin. 2 lit. b) din Hotrrea Guvernului nr. 1175 din 21.12.2010 cu privire la aprobarea formularului i modului de utilizare a mandatului avocatului potrivit crora, formularul mandatului avocatului conine urmtoarele elemente obligatorii: pe verso se insereaz semntura clientului, atenionm c nu doar semntura clientului atest caracterul veritabil al mputernicirii, ci i semntura altui reprezentant mputernicit n modul cerut de lege. Considerm necesar ca alturi de orice semntur s figureze numele i prenumele persoanei care semneaz scris complet i lizibil. f. Dac cererea de chemare n judecat este depus de procuror n interesul unei persoane fizice care din motive legal prevzute nu se poate adresa n judecat personal (art.71, alin.2 CPC), cererea de chemare n judecat va fi semnat de ctre procuror indicndu-se expres aceast calitate procesual. ns n mod obligatoriu se va anexa cererea persoanei fizice, cu excepia celei incapabile, prin care procurorului i se solicit intentarea procesului. Aceast cerere a persoanei fizice adresat procurorului nu semnific mputernicirea acestuia din urm, ntruct procurorul n procesul civil nu este reprezentant, ci reclamant n accepiune procesual. Cererea persoanei fizice este dovada faptului c procesul principiului disponibilitii. civil nu se pornete abuziv, din oficiu n pofida

118 119

Persoanele fizice nu pot fi reprezentate contractual dect de avocai sau avocai -stagiari (art.75, alin.1 CPC) Avocaii nu pot fi salariai n virtutea unei incompatibiliti legale (art. 6, alin.1, lit.a) Legea cu privire la avocatur Nr. 1260 din 19.07.2002), n consecin nu vor prezenta alt mputernicire dect mandatul. 120 ncheierea de restituire emis conform art.170, alin.1, lit.e) CPC nu se contest cu recurs, concluzie cert conform art.170, alin.(5) CPC.

118

g.

Dac procurorul se adreseaz n judecat n interesele statului sau ale societii respectnd temeiurile art.71, alin.(3) CPC semnarea cerereii de chemare n judecat de ctre procuror este suficient pentru valabilitatea actului procesual. n cazul adresrii n judecat a autoritilor publice, organizaiilor sau persoanelor fizice n interesul altor persoane conform art. 73 CPC, judectorul va verifica mai nti dac exist o prevedere legal special expres care s permit intentarea procesului n baza art.73 CPC, or, n lipsa acesteia se va refuza n primirea cererii de chemare n judecat (art.169, alin.1, lit.c) CPC). Dac aplicarea acestei prevederi nu se impune, atunci cererea de chemare n judecat se semneaz n interesul reclamant ului fie de ctre conductorul autoritii publice sau a organizaiei, indicncu-se funcia acestuia cu anexarea actelor confirmative121, fie de ctre un salariat al autoritii publice sau organizaiei care are mputernicirea de a semna prevzut expres ntr-o procur. 5. Anexele obligatorii (art.166, lit.i), art.167 CPC. Cererea de chemare n judecat va fi nsoit de un ir de anexe obligatorii, n lipsa crora

h.

judectorul va trebui s nu-i dea curs (art.171 CPC). Acestea sunt: a. Dovada n original a achitrii taxei de stat,122 n cazurile n care reclamantul nu beneficiaz conform art.85 CPC de scutirea achitrii acesteia. Dac reclamantul persoan fizic sau juridic n cererea de chemare n judecat solicit scutire integral sau parial, ealonare sau amnare a achitrii taxei de stat, atunci obligatoriu va trebui nu doar s invoce ca motiv situaia material, dar i s anexeze probe care o justific. Fr a putea enumera limitativ care ar putea fi aceste probe, considrm oportun enumerarea exemplificativ pe care o face Curtea Suprem de Justiie n Hotrrea Plenului Cu privire la practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a legislaiei despre ncasarea cheltuielilor de judecat n cauzele civile nr.25 din 28.06.2004.123 Astfel, situaia material dificil a reclamantului persoan fizic pot fi avizul Comisiei pentru protecie social, certificat despre mrimea salariului, pensiei sau a altor venituri; existena la ntreinere a copiilor minori sau a altor persoane etc. n cadrul aprecierii situaiei materiale se va lua n considerare: valoarea patrimoniului disponibil al persoanei, valoarea aciunii, obligaiile care ar rezulta din anumite acte, fcndu -se o concluzie din ansamblul probelor prezentate. Persoana juridic solicitnd scutirea de plata taxei de stat urmeaz s probeze lipsa mijloacelor financiare prezentnd probe
121 122

Avocatul parlamentar nu va anexa acte confirmative ale funciei sale. Taxa de stat nu este un impediment al accesului liber la justiie, att timp ct statul asigur aplicarea eficient i uniform a prevederilor normative referitoare la cuantumul taxei de stat, la scutirile de taxa de stat dispuse din oficiu ori la solicitarea persoanei interesate. 123 Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2004, nr.10, pag.4

119

pertinente n acest sens. n calitate de prob pot servi:

informaia de la

Inspectoratul fiscal privind existena i situaia conturilor bancare, drile de seam fiscale pentru ultimii ani, informaia de la oficiul Cadastral privind imobilele deinute, informaia de la SA Registru privind mijloacele de transport, pe care le are n proprietate etc. b. Copia actului de identitate a reclamantului. Acest act nu este prevzut n art.167 CPC, dar este necesar pentru a verifica autenticitatea semnturii, precum i pentru a garanta respectarea art.169, lit.e) CPC. c. Actele certificate corespunztor care atest calitatea de conductor al persoanei juridice, de reprezentant legal sau mputernicirile reprezentantului contractual,124 precum i cererea n original a persoanei fizice adresat procurorului; d. nscrisurile care confirm preteniile reclamantului, dac acesta le deine la data adresrii. In acest context pot fi anexate i suporturile pe care se conin nregistrrile audio, video ca mijloace de prob. Potrivit art.167, alin.1, lit.c) CPC, coroborat cu art.138 CPC, prezentarea originalelor nscrisurilor ca mijloace de prob este o cerin general. ns anexarea unei copii de pe un document nu este exclus, dac aceasta este certificat corespunztor. Multitudinea i diversitatea nscrisurilor ca mijloace de prob ce pot fi anexate la depunerea cererii de chemare n judecat implic diferite metode de confirmare a valabilitii copiilor de pe acestea. Astfel copiile actelor de identitate ale prilor nu necesit nici o certificare (instana va putea verifica identitatea n edin), copiile actelor de stare civil, se vor autentifica fie de ctre avocat, fie notarial. La fel se va proceda cu copiile actelor juridice (contracte, testamente etc.) Copiile actelor de constituire a persoanelor juridice, precum i celorlalte acte emise de acestea (copii ale carnetelor de munc, ordine interne, contracte etc) pot fi certificate i de persoana juridic care confirm corespunderea cu originalul. e. Copiile cererii de chemare n judecat i ale celorlalte anexe. Numrul copiilor cererii de chemare n judecat trebuie s fie egal cu numrul prilor plus una pentru instan. Dei legea prevede c i intervenienilor trebuie s li se nmneze o copie a cererii de chemare n judecat, considerm c aceast cerin este prematur, or, intervenienii principali ntotdeauna, iar cei accesorii deseori, apar n proces dup intentarea acestuia. Oricum dac n cererea de chemare n judecat este

124

Avocaii doar mandat, indiferent dac reprezint persoane fizice sau juridice, pentru salariaii persoanelor juridice procuri, autentificate de persoana cu funcii de rspundere n drept, cu justificarea calitii i dreptului de semntur a acesteia, plus acte justificative a calitii de salariat ordin de angajare, contract individual de munc.

120

indicat un intervenient accesoriu, reclamantul va pregti i pentru acesta un set de materiale f. Copiile de pe nscrisuri se depun pentru pri doar dac acetia nu dispun de ele n virtutea specificului raportului material litigios. g. Dac reclamantul nu va anexa documentele care confirm respectarea ordinii prealabile, judectorul va dispune restituirea cererea de chemare n judecat conform art.170, alin.1, lit.a) CPC. ns dovada respectrii ordinii prealabile nu va necesita nici un fel de certificare, ntruct legea nu prevede acest lucru (art.167, alin.1, lit.d) CPC). Fora probant a documentului care confirm respectarea ordinii prealabile obligatorii, se atest prin data expedierii i cea a recepionrii cererii prealabile. Elemente i anexe neobligatorii ale cererilor de chemare n judecat: 1. date importante pentru soluionarea cauzei n viziunea reclamantului, precum i alte documente pertinente; 2. demersuri care nu constituie pretenii inserate n textul cererii de chemare n judecat sau anexate la aceasta ca acte separate. Cele mai frecvente n acest sens sunt: cererile de scutire integral sau parial, amnare sau ealonare de taxa de stat, cererile privind asigurarea probelor, a aciunilor civile, reclamarea de probe. La fiecare dintre acestea judectorul va reaciona n forma cerut de lege. Astfel, naintea acceptrii cererii de chemare n judecat, se va emite o ncheiere judectoreasc de admitere sau respingere a solicitrilor legate de facilitile de taxare, care nu se va putea contesta dect odat cu fondul. n cazul respingerii cererii de scutire integral sau parial, amnare sau ealonare de taxa de stat, judectorul nu va da curs cererii de chemare n judecat i va stabili un termen de achitare a taxei de stat. Ulterior, dac reclamantul nu se va conforma, cererea de chemare n judecat se va restitui prin ncheiere susceptibil de recurs. Cererea de asigurare a probelor se va putea soluiona nainte de intentarea procesului prin ncheiere de asigurare a probei125 (se atac odat cu fondul)126 sau de refuz n asigurarea probei (se atac cu recurs n 5 zile de la pronunare) art.128 CPC. Cererea de asigurare a aciunii se va soluiona doar dup acceptarea cererii de chemare n judecat (art.168, alin.3 i art. 177, alin.2 CPC) La solicitarea de reclamare a probelor, perfectat conform art.119, al.2 CPC judectorul va reaciona dup acceptarea cererii de chemare n faza de pregtire a pricinii pentru dezbateri judiciare.
125

n cazul pericolului de ntrziere, instana examineaz cererea de asigurare a probei de ndat, fr citarea prilor. n astfel de cazuri, ncheierea de asigurare se comunic prilor i altor persoane interesate. Art.129, alin.1 CPC. 126 n acest caz judectorul va ntreprinde acte procesuale necesare procesului de asigurare de probe.

121

Indiferent de modul de depunere a cererii de chemare n judecat - nemijlocit la sediul instanei de ctre reclamant, de ctre ali subieci n interesul reclamantului (art.71, 73 CPC) sau prin intermediul unui reprezentant legal sau contractual (mputernicit expres), ori prin pot, cererea cu anexele sale trebuie nregistrat. n termen de 24 ore aceasta se va distribui aleatoriu prin intermediul programului integrat de gestionare a dosarelor. Din momentul distribuirii unui judector a cererii de chemare n judecat, acesta n termen maxim de 5 zile va putea decide una din urmtoarele soluii procesuale - refuzul (art.169 CPC), restituirea (art.170 CPC), necesitatea corectrii cererii de chemare n judecat ( art.171 CPC) sau acceptarea acesteia (art.168 CPC). Nu toate temeiurile de refuz n primirea cererii de chemare n judecat pot fi aplicate de ctre judector la faza intentrii procesului. Motivul este evident unele temeiuri de refuz rezult din circumstane invocate i probate de ctre partea advers. De ex. art.169, alin.1, lit.b) i d) CPC. ns n cazurile lit.a), c), e) i f) art.169 CPC, judectorului i poate fi clar de la bun nceput c urmeaz a refuza n primirea cererii de chemare n judecat. innd cont de gravitatea consecinelor procesuale ale ncheierii de refuz n primirea cererii de chemare n judecat, legiuitorul a permis contestarea acesteia cu recurs (art.169, alin.2 i 3 CPC). Probabilitatea restituirii cererii de chemare n judecat este mai mare dect cea a refuzrii, or, judectorul poate i trebuie s verifice dac justiiabilul a respectat condiiile de exercitare a dreptului la intentarea aciunii. Doar n patru cazuri prevzute n art.170 CPC ncheierea de restituire este recurabil lit.a), b), c) i g). Dac cererea de chemare n judecat poate fi refuzat, restituit sau trebuie corectat fr a i se da curs, atunci se aplic consecina cea mai grav. Justificarea acestei practici nu este defavorabil justiiabililor n pofida aparenelor. Or, atunci cnd un judector mai nti va oferi termen pentru achitarea taxei de stat, ulterior va restitui cererea pentru nerespectarea ordinii prealabile i dup respectarea acesteia va refuza n primirea cererii din careva c auze prevzute de lege, considerm c nu doar justiiabilului i se va cauza un grav discomfort, ci i timpul eforturile i resursele umane i tehnice ale instanei se vor consuma excesiv. Judectorul nu are posibilitatea legal s verifice corectitudinea perfectrii cererii de chemare n judecat dup intentarea procesului. n acelai timp temeiurile de refuz sau restituire se pot justifica i dup intentarea procesului (art.265, 267 CPC), iar primirea pe rol a unei cereri care nu corespunde exigenelor de coninut sau nu este taxat n modul corespunztor este n contradicie cu consecutivitatea firesac a procesului. Instana, dup pornirea procesului, va putea propune concretizarea preteniilor, completarea motivelor acestora sau depunerea probelor suplimentare, dar atunci cnd justiiabilul nu va binevoi s-i exercite acest drepturi, examinarea va fi destul de dificil pentru judector. Dac a fost pus pe rol o cerere netaxat (judectorul nu a dispus achitarea taxei de 122

stat sau a dispus scutirea de tax fr solictare i probare corespunztoare), acest lucru dezechilibreaz grav procesul civil, iar partea advers este vdit defavorizat prin intentarea unui proces fr respectarea uniform a condiiilor obligatorii pentru toi justiiabilii. ncheierile emise de judector la faza intentrii procesului conform art. 169, 170, 171 CPC sunt documente separate i trebuie s corespund cerinelor art.270 CPC. PREGTIREA PRICINII PENTRU DEZBATERI JUDICIARE Aceast faz procesual ncepe potrivit art.184 CPC prin emiterea de ctre judector n decursul a 5 zile de la data la care s-a dat curs cererii de chemare n judecat127 a ncheierii privind pregtirea pricinii pentru dezbateri judiciare, fr ntiinarea participanilor la proces. ntruct n procedur civil se judec cauze civile foarte diferite dup complexitate, este extrem de dificil de a formula o recomandare aplicabil pentru toate cazurile. Totui considerm c este legal ca n acelai document procesual s fie inserate 2 acte de dispoziie: ncheierea de acceptare a cererii de chemare n judecat i cea de pregtire a pricinii pentru dezbateri judiciare. Asta n cazurile cnd judectorul nu are nevoie de cele 5 zile prevzute de lege pentru a realiza efectiv sarcinile de pregtire a pricinii pentru dezbateri judiciare. ns sunt suficient de multe cauze civile extrem de dificile din punct de vedere a naturii juridice, numr al participanilor, mijloace de prob etc. care practic determin judectorul s emit ncheierea de pregtire a pricinii pentru dezbateri n rstimpul a 5 zile de la acceptarea cererii de chemare n judecat. n astfle de cazuri, judectorul trebuie s ntreprind cteva aciuni procesuale chiar naintea ncheierii de pregtire a pricinii pentru dezbateri judiciare: 1. Conform art.177, alin.2 CPC judectorul va trebui s soluioneze cererea de asigurare a aciunii depus concomitent cu cererea de chemare n judecat, n ziua emiterii ncheierii privind acceptarea cererii de chemare n judecat, fr ntiinarea prtului i a celorlali participani la proces. 2. Conform art. 129, alin.1 CPC n cazul pericolului de ntrziere, instana examineaz cererea de asigurare a probei de ndat, fr citarea prilor. n astfel de cazuri, ncheierea de asigurare se comunic prilor i altor persoane interesate. n acest sens este posibil situaia cnd ncheierea de asigurare sau neasigurare a aciunii civile ori a probei s fie emise naintea ncheierii privind pregtirea pricinii pentru dezbateri judiciare. La faza de pregtire a pricinii pentru dezbateri judiciare obligatoriu se vor ntreprinde urmtoarele aciuni procesuale:
127

Atenionm judectorii i justiiabilii c ncheierea de acceptare a cererii de chemare n judecat menionat n art.164, alin.4 i 177 CPC i momentul menionat n art.184 CPC de la data la care s-a dat curscererii de chemare n judecat este aceiai aciune procesual care semnific un singur efect intentarea procesului civil.

123

1. Emiterea ncheierii privind pregtirea pricinii pentru dezbateri judiciare , n care se indic toate aciunile procesuale pe care judectorul i participanii la proces urmeaz s le ntreprind pentru ca n edin s nu ajung o cauz civil slab pregtit. n art.185 CPC sunt enumerate nelimitativ aciunile procesuale ale judectorului specifice acestei faze. Unele din ele sunt obligatorii pentru orice categorie de cauze civile,(de exemplu, ntiinarea prtului cu indicarea datei depunerii referinei i a probelor este aciunea procesual fr de care nici o cauz civil nu poate fi pus pe rol). Altele sunt menionate cu titlu exemplificativ, adic d epind fie de categoria de cauze civile, fie de solicitarea participanilor la proces (de exemplu, asigur sau reclam probe, numete delegaii judectoreti, soluioneaz problema asigurrii aciunii etc). De aceea, n cadrul fazei de pregtire a pricinii pentru dezbateri judiciare se pot emite mai multe ncheieri judectoreti. 2. Expedierea prtului i, dup caz, intervenientului a copiilor de pe cererea de chemare n judecat i de pe nscrisurile anexate la ea i stabilirea datei pn la care prtul i, dup caz, intervenientul urmeaz s prezinte o referin scris privind aciunea reclamantului i toate probele necesare; 3. Remiterea reclamantului i, dup caz, intervenientului a copiilor de pe referin i de pe nscrisurile anexate la ea i stabilirea datei pn la care urmeaz s fie prezentate toate probele suplimentare; 4. n enumerarea din art.185 CPC prima aciune procesual este menionat necesitatea soluionrii problemei intervenirii n proces a coreclamanilor, coprilor i intervenienilor. n consecutivitatea logic i practic a pregtirii oricrei pricini pentru dezbateri judiciare aceast aciune procesual nu poate fi prima. Or, existena coparticipanilor obligatorii 128 sau a intervenienilor principali ori accesorii rezult, de regul, din materiale dosarului.129 de ctre judector la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare.130 Dup prezentarea tuturor probelor de ctre reclamant i prt aceast circumstan poate fi identificat inem ns s subliniem c judectorului nu i se pune ca sarcin s devin la fel de activ i implicit neobiectiv ca n perioada sovietic. Judectorul nu trebuie s caute, s identifice eventuali subieci pe care hotrrea sa i poate afecta n drepturi. Aceast situaie este o rigoare sever doar dac din materiale dosarului rezult existena altor subieci care nu particip nici ntr-o calitate procesual la examinarea cauzei care i vizeaz. n acest caz, judectorul are o singur obligaie
128

Coparticipanii facultativi (art.63 CPC) nu cad sub incidena acestei rigori, fiindc examinarea separat a aciunilor acestora sau mpotriva acestora nu afecteaz nici ntr -un fel calitatea actului de justiie. 129 Este extrem de mic probabilitatea ca din cererea de chemare n judecat i anexele acesteia s rezulte cert c n proces trebuie antrenate i alte persoane dect cele indicate de ctre reclamant. 130 Dei nici aceast concluzie nu este absolut, fiindc pe parcursul examinrii cauzei n fond poate aprea sau clarifica aceast necesitate procesual. Instanele ierarhic superioare, de asemenea, vor fi obligate s verifice din oficiu aceast situaie.

124

s-i ntiineze despre faptul c pe rol se afl respectiva cauz civil. Judectorul nu poate atrage un coreclamant n proces, fie el i obligatoriu, or asta vine n contradicie cu principiul disponibilitii, dup cum judectorul nu poate s atrag n proces un coprt obligatoriu, din acelai considerent doar reclamantul este disponibil s indice persoana sau persoanele ctre care se adreseaz cu pretenii. Art.62, alin.2 CPC prevede expres c dac se constat temeiurile coparticiprii procesuale obligatorii, instana judectoreasc va ntiina, din oficiu sau la cererea participanilor la proces, pe toi coreclamanii i coprii despre posibilitatea de a interveni n proces. Anticipnd ndoielile multora referitoare la posibilitatea real a ntiinrii coparticipanilor obligatorii din simplul motiv c poate s nu fie cunoscut locul ntiinrii acestei categorii de subieci, considerm c accesul instanelor la baza de date oficiale va soluiona aceast problem. Mai mult dect att, instana poate ntiina subiecii menionai la adresele indicate de pri, or, pe buna credin a acestora trebuie de mizat atunci cnd acestea vor contientiza c hotrrea judectoreasc va fi casat indiscutabil de ctre instanele ierarhic superioare sau n ordine de revizuire. Dac ntiinarea unui astfel de subiect a fost efectiv i acesta s-a prezentat n instan atunci lui trebuie s i se acorde acces la materiale dosarului pentru a lua cunotin. Eventual, respectiva persoan poate decide s participe nemijlocit sau prin reprezentant n proces n acest caz copiile de pe cererea de chemare n judecat, referin i anexele acestora trebuie s i se pun la dispoziie din contul instanei, ofeindu-i-se similar celorlali participani dreptul de a decide ce calitate procesual va lua i cum se va apra. Dac subiectul ntiinat corespunztor de ctre instan va refuza expres s participe n cadrul examinrii cauzei, judectorul va propune acestuia s perfecteze refuzul n scris pentru anexare la dosar sau va consemna acest lucru ntr-un proces verbal special ntocmit (art.273 CPC prevede ntocmirea procesului verbal pentru fiecare act de procedur ndeplinit n afara edinei). n orice situaie ntiinarea valabil a acestei categorii de persoane trebuie s existe, fiind anexat la dosar, astfel nct n instana superioar sau n revizuire s nu poat fi casat hotrrea judectoreasc din acest considerent. Aciunile procesuale prevzute n art.185, alin.1, lit.d)-m) CPC sunt exemple nelimitative pe care legiuitorul le-a prevzut pentru a accentua c judectorul trebuie s depun eforturi pentru a realiza sarcinile specificate n art. 182 CPC. Lit.d) i e), alin.1, art.185 CPC prevd obligaia judectorului de a contribui la soluionarea litigiilor pe alte ci dect cea judiciar.

125

mpcarea prilor nemijlocit sau cu ajutorul unui mediator este posibil oricnd, doar c trebuie s menionm c fr a ntiina prtul sau eventual ali subieci n litigiu despre cererea depus aceast conciliere nu poate fi realizat. procesual poate fi realizat n edina prealabil. Dreptul de a recurge la judecat arbitral pentru soluionarea litigiului aparine ambelor pri, doar n anumite cazuri131 i numai dac n form scris se ncheie o clauza de arbitraj. De aceea judectorul va exercita aceast aciune procesual cu mai mult atenie doar n cazurile cnd pricinile civile sunt de competena arbitrajului.
1

Considerm c realmente aceast aciune

Oricum consecina procesual este

prevzut n art.267, lit,l ) CPC Instana judectoreasc scoate cererea de pe rol n cazul n care prile au solicitat examinarea pricinii de ctre judecata arbitral, n condiiile legii. Multe din aciunile procesuale prevzute n art.185 CPC se refer la procesul de probaie: f) soluioneaz problema citrii n edin de judecat a martorilor sau i interogheaz la locul aflrii lor, conform art.136 alin.(1) CPC. Audierea martorilor la locul aflrii lor la aceast etap se poate face doar ca msur de asigurare a probelor. Audierea chiar n instana ca msur de asigurare de asemenea este posibil din punct de vedere procesual. Iar n ordinea fireasc a administrrii probelor acest act procesual se va exercita n timpul edinei de judecat; g) la cererea participanilor la proces, reclam organizaiilor i persoanelor fizice probele necesare. Aplicarea art.119, alin.2 CPC este posibil anume la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare, chiar dac aceasta solicitare se conine n cererea de chemare n judecat. Bineneles c participanii la proces pot solicita concursul instanei de judecat la procesul de colectare a probelor i prin cereri separate adresate n timpul pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare. n asemenea cazuri judectorul va reaciona printr-un demers al instanei judecat adresat persoanelor care dein probele ce urmeaz a fi administrate n justiie. inem s atenionm c reclamarea probelor prin intermediul instanei de judecat nu ntotdeauna va avea ca efect obligatoriu emiterea acestui fel de demers, or, judectorul va putea refuza reclamarea probelor printr-o ncheiere nesusceptibil de recurs dac acestea pot fi obinute fr concursul instanei. (art.138, alin.2 CPC) h) la solicitarea prilor sau n cazurile prevzute de lege, dispune din oficiu 132 efectuarea expertizei. Dispunerea efecturii expertizei se face conform art.148-160 CPC. Fr a detalia excesiv aceast procedur, inem s atenionm c anume la aceast faz procesual este necesar desemnarea expertizei cu convocarea prilor n edin cu ntocmirea procesului verbal. Art.185, alin.2 CPC anume pentru astfel de situaii prevede edine prealabile.
131 132

Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj. Expertize din oficiu se desemneaz doar n cazurile expres prevzute de lege (art. 305 CPC)

126

Considerm necesar semnalarea faptului c la aceast faz procesual ca efect al desemnrii efecturii expertizei este posibil suspendarea facultativ a procesului (art.261, lit.d) CPC). Totui urmeaz a ine cont i de sanciunea prevzut de art.92 CPC Neplata n termenul stabilit de instan a sumelor specificate la alin.(1) are ca efect decderea din dreptul ......de a efectua expertiz. Atenionm instanele i justiiabilii c n lumina Legii 155 din 05.07.2012, art.148, alin.2 CPC i art.150 CPC, impun mai nti perfectarea ncheierii de efectuare a expertizei n care se desemneaz expertul sau instituia de expertiz care urmeaz s efectueze expertiza. n a doua ncheiere, emis n rezultatul convocrii unei edine cu participarea prilor i a expertului se stabilete legtura dintre expert i pri, etapa la care prile pot fi admise s participe la investigaiile expertului, se aduce la cunotina prilor i expertului obiectul expertizei i ntrebrile la care expertul urmeaz s ofere rspunsuri i li se explic faptul c au dreptul de a face observaii cu privire la aceste ntrebri i de a cere modificarea sau completarea lor. j) n caz de urgen, la cererea prilor, cerceteaz la faa locului nscrisurile i probele materiale, cu ntiinarea participanilor la proces. Este un caz de asigurare a probelor conform art. 129, alin.1 CPC. k) trimite delegaii judectoreti; Delegaia judectoreasc solicitat altei instane judectoreti din ar poate duce la suspendarea procesului (art.261, lit.e) CPC). Scopul unei astfel de delegaii este de a colecta probe, cum ar fi cercetarea acestora la locul aflrii lor audierea martorilor sau cercetarea nscrisurilor ori a probelor materiale care nu pot fi aduse efectiv n instan. (art.125 CPC) Obiectul delegaiilor judectoreti strine l constituie: a) nmnarea actelor procedurale citaiilor, ntiinrilor, informaiilor i altor acte juridice care, de regul, se enumr n conveniile, tratatele i acordurile internaionale; b) adunarea probelor peste hotarele rii (obinerea explicaiilor prilor, vederea obinerii probelor); c) informarea asupra dreptului strin (art.13 CPC i Convenia european n domeniul informaiei cu privire la dreptul strin din 07.06.1968, Londra, in vigoare pentru Moldova de la 15.06.2002), i Protocolul adiional la Convenie (ratificate prin Legea nr. 724-XV din 7 decembrie 2001, n vigoare pentru Moldova de la 15.06.2002). depoziiilor martorilor, concluziilor experilor, cercetarea la locul aflrii a probelor materiale i alte acte n

127

Conform art.260, alin.1, lit.c) CPC instana judectoreasc obligatoriu va suspenda procesul n cazul delegrii ctre o instan judectoreasc strin a efecturii actelor de procedur. Potrivit art.185, alin.1, lit. i) CPC judectorul va rezolva problema introducerii n proces a specialistului sau interpretului la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare. Specialistul conform art.230 CPC va putea fi audiat n dezbateri judiciare, dar nu este exclus i implicarea acestuia din oficiul instanei la aceast faz procesual. Antrenarea interpreilor care asigur traducerea, din limba rus n moldoveneasc i invers, precum i a celor care sunt autorizai de Ministerul Justiiei pentru traduceri din alte limbi nu prezint nici complicaii procesuale, nici cheltuieli suplimentare. La faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare se va soluiona unipersonal de ctre judector problema asigurrii aciunii, n termen de o zi de la depunere, fr ntiinarea prtului i a celorlali participani la proces, dac persoana interesat a cerut acest lucru anume la aceast etap. (art.177, alin.1 CPC) La faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare se va putea dispune separarea preteniilor conform art.188 CPC. Legea prevede c aceast aciune procesual poate fi fcut doar la examinarea cauzelor n prim instan, fiind prerogativa unipersonal a judectorului dup ce primete cererea. Cu toate acestea credem c acest drept al judectorului se va exercita cu respectarea art.185, alin.2 CPC, adic cu convocarea prilor n edin. n acest caz se va emite o ncheiere judectoreasc nesusceptibil de recurs. Ca efect al separrii preteniilor cauza poate rmne de competena aceleiai instane de judecat, fiind necesar doar redistribuirea ei aleatorie altui judector, dar poate determina i strmutarea ctre instana competent (art.43, alin.2, lit.b) CPC). n acest caz se va emite nc o ncheiere judectoreasc susceptibil de recurs. Conform art. 185, alin.1, lit.m) CPC judectorul la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare efectueaz alte acte procedurale. Un exemplu elocvent este aciunea reconvenional, care potrivit art. 172, alin.1 CPC este un drept al prtului ce poate fi exercitat pn la nceperea dezbaterilor judiciare. Atenionm c aciunile reconvenionale se vor depune anume la aceast faz procesual. Or, depunerea lor fr a justifica vreun temei din art. 173 CPC, dar i dup nceperea dezbaterilor judiciare va determina o singur soluie separarea acesteia prin ncheiere nesusceptibil de recurs.133 Prtului nu i se ncalc nici un drept, ntruct aceste 2 feluri de aciuni reconvenionale se pot judeca separat fr careva riscuri.

133

Doar n temeiul lit.b), alin.1, art.173 CPC se pot depune aciuni reconvenionale pn la finalizarea examinrii pricinii n fond. Tot n acest temei se va recurge i la art.37 CPC, dac aciunile legate ntre ele snt examinate de mai multe instane judectoreti n acelai timp.

128

Depunerea aciunii reconvenionale implic o complicare a procedurii pregtirii pricinii pentru judecare. n primul rnd, judectorul va putea trebui s verifice premisele i condiiile exercitrii acestui drept (art.169, 170 CPC)134, n al doilea rnd, se vor verifica condiiile de form (art.166, 167 CPC) ale cererii reconvenionale. Considerm c dac judectorul va emite ncheieri de refuz sau restituire a cererii reconvenionale, acestea fiind susceptibile de recurs, i dac prtul exercit aceast cale de atac, examinarea cauzei iniiale nu poate continua. Este necesar expedierea dosarului ctre curtea de apel. Dac curtea de apel va menine ncheierile de refuz sau restituire a cererii reconvenionale depus n baza art.172, alin.1, lit.a) i c) CPC, aceasta va putea fi depus repetat conform regulilor generale de intentare a aciunii ntr-o procedur separat. Ultima aciune procesual pe care o va efectua judectorul la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare este fixarea termenului (ora, data i locul) edinei de judecat. (art.190 CPC). n concluzie, la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare se nfptuiesc obligatoriu aciuni procesuale de ctre judector din oficiu sau ca reacie la solicitrile participanilor. Judectorul din oficiu trebuie: 1. 2. s emit ncheiere de pregtire a pricinii pentru dezbateri judiciare; s ntiineze prtul, ali participani la proces, precum i persoanele drepturile crora pot fi lezate prin emiterea hotrrii judectoreti, dac din materiale administrate de participani rezult existena acestor subieci, inclusiv prin i a probelor numirea delegaiilor judectoreti peste hotarele rii; 3. s ofere termen pentru prezentarea probelor de ctre prt suplimentare de ctre reclamant; 4. 5. s clarifice necesitatea antrenrii specialistului sau a interpretului n proces; s stabileasc termenul (ora, data i locul) edinei de judecat (art.190 CPC).

Judectorul este n drept s dispun din oficiu separarea preteniilor conform art.188 CPC. Ca efect al solicitrii participanilor la proces judectorul va efectua urmtoarele acte de procedur: 1. 2. 3. va soluiona cererea de asigurare a aciunii (art.177 CPC); v soluiona cererea de asigurare a probelor (art. 129 CPC); v soluiona cererea de reclamare a probelor la cererea participanilor la proces (art.119 CPC);
134

Excepie face doar art.170, alin.1, lit.b) CPC - instana nu este competent s judece pricina.

129

4. 5.

v soluiona cererea de desemnare a expertizei (art.148 CPC); va soluiona cererea de numire a delegaiilor n interiorul rii sau peste hotarele ei pentru a colecta probe (art. 125 CPC); va soluiona problema primirii aciunii reconvenionale (art.172 CPC); va amna data nceperii edinei de judecat (art.191 CPC);

6. 7.

DEZBATERILE JUDICIARE Dezbaterile judiciare ale cauzelor civile presupun parcurgerea unei consecutiviti de aciuni procesuale care au menirea s garanteze examinarea i soluionarea n fond n mo d nemijlocit,135 public,136 efectiv i just a litigiilor de drept,n termeni optimi i previzibili. Judecarea pricinilor civile are loc n edin de judecat cu ntiinarea obligatorie a participanilor la proces despre locul, data i ora edinei. Conform art.197-210 CPC are loc partea pregtitoare a edinei de judecat, care se deosebete de pregtirea pricinii pentru dezbateri judiciare. Ea const din urmtoarele aciuni procesuale: 1.Deschiderea edinei de ctre preedintele acesteia la ora anterior fixat i anunarea procesului care se va judeca. (art. 197 CPC). edina de judecat urmeaz s fie deschis la ora i data fixat, indiferent de prezena sau absena unor participani la proces sau a altor subieci procesuali. Anunarea edinei de judecat la ora i data fixat se face att prin citaii i ntiinri, expediate la faza precendent prin pot sau cu scrisoare recomandat i cu aviz de primire, prin telegrame sau prin alte mijloace, expediate participanilor la proces (art.102, alin.(1), (2) CPC), ct i prin afiarea rolului n incinta instanei, n loc public, cu cel puin 3 zile naintea 2.Verificarea de ctre preedintele edinei a identitii persoanelor prezente, mputernicirile persoanelor cu funcie de rspundere i cele ale reprezentanilor. Grefierul anun prezena participanilor la proces i motivele neprezenei celor abseni (art. 198 alin.(1) CPC). Instana trebuie s constate motivele de neprezentare n edina de judecat a participanilor la proces i ct snt ele de justificate. Chiar dac exist temeiuri de amnare a termenului de judecat (art.193 alin.(2) CPC).

135

Art.25, alin.2 CPC Dezbaterile judiciare se desfoar oral i n faa aceluiai complet de judecat. n cazul nlocuirii unui judector n timpul judecrii pricinii, dezbaterile se reiau de la nceput. 136 Art.193, alin.(3) CPC Preedintele edinei dispune ca lista cauzelor fixate pentru judecare s fie afiat, n loc public, cu cel puin 3 zile naintea termenului de judecat, indicndu -se numrul dosarului, numele judectorului (judectorilor) care examineaz cauza, data, ora i locul desfurrii edinei, numele sau denumirea prilor, esena cauzei civile, stadiul procesual, precum i alte date referitoare la publicitatea edinei de judecat .

130

procesului, instana va asculta opiniile participanilor prezeni despre posibilitatea examinrii pricinii n lipsa celor abseni. Dac prima aciune procesual aproape c nu prezint complicaii procesuale, atunci absena n edina de judecat a diferitor subieci procesuali determin diferite consecine. ntiinarea i citarea subiecilor implicai n examinaraea cauzei civile este obligaia instanei. Pornid de la faptul c acetea au fost ntiinai legal, trebuie de reiterat obligaia corelativ a participanilor la proces de a comunica instanei despre neprezentarea n edin, motivele acesteia i probele care le confirm (art.205 CPC). Prin urmare, reclamantul absent n edina de judecat poate condiiona trei efecte procedurale: - amnarea procesului, dac acesta fiind ntiinat legal, a comunicat instanei motivele neprezentrii sale i instana le-a considerat ntemeiate (art.205, alin.(2) CPC), - scoaterea cererii de pe rol, dac reclamantul ntiinat legal, este absent n edin, nu a comunicat instanei motivele neprezentrii sale, ori instana le-a considerat nentemeiate, ori nu a solicitat examinarea n lipsa sa, iar prtul consimte la scoatere de pe rol (art.206, alin. (2) CPC), - examinarea n lipsa reclamantului, dac reclamantul ntiinat legal, este absent n edin, nu a comunicat instanei motivele neprezentrii sale, ori instana le-a considerat nentemeiate, iar prtul cere soluionarea pricinii n fond ori dac reclamantul a solicitat examinarea n lipsa sa i participanii la proces sunt de acord (art.206, alin. (2) i alin.(1) CPC). Prtul citat legal trebuie s comunice instanei de judecat motivele absenei sale la edin. Dac acest lucru nu s-a ntmplat ori instana a considerat motivele nentemeiate sau dac prtul nu a cerut examinarea pricinii n lipsa sa, instana va asculta opiniile celorlali participani la proces i oricum va decide examinarea cauzei fr prezena prtului (art.206, alin.(3) CPC). Absena coparticipanilor la proces poate s nu determine consecine grave asupra desfurrii edinei de judecat dac exist dovada transmiterii n scris a dreptului de a duce procesul unuia sau ctorva coparticipani. Dac acest fel de reprezentare judiciar nu se adeverete din materialele dosarului, atunci instana va ine cont, n primul rnd, de categoria coparticiprii. n cazul coparticiprii facultative (art.63 CPC) vor interveni consecinele sus enunate n funcie de absena coreclamantului sau coprtului facultativ. n cazul coparticiprii obligatorii (art.62 CPC), absena oricrui coparticipant va determina fie amnarea procesului pentru a-l ntiina legal, fie examinarea n lipsa acestuia dac a fost legal ntiinat. Legtura juridic inseparabil dintre coparticipanii obligatorii (de ex. coproprietari, succesorii aceluiai defunct) oblig pe de o parte instana s-i ntiineze legal, iar pe de alt parte nu permite 131

tergiversare la nesfrit a procesului pentru a examina cauza cu participarea efectiv a coparticipantului obligatoriu. Dac coparticipantul obligatoriu, fiind ntiinat legal, nu se prezint n edin, nu comunic instanei motivele neprezentrii sale, ori instana le consider nentemeiate, ori nu solicit examinarea n lipsa sa, instana oricum va examina i soluiona pricina civil, iar hotrrea nu va putea fi casat din cauza prevzut n art.388, alin.1, lit.d) CPC. Intervenientului principal i se aplic aceleai consecine ca i reclamantului (art.65, alin.(2) CPC). Adic, innd cont de condiiile legale cererea acestuia poate fi examinat n lipsa lui, scoas de pe rol sau procesul poate fi amnat. Neprezena n proces a intervenientului accesoriu depinde dup efectele procedurale de dou situaii: 1. 2. intervenientul accesoriu n-a fost atras la examinarea cauzei sau ntiinat fiind, intervenientul accesoriu, nu s-a prezentat fr motive ntemeiate. Pentru ambele situaii consecinele sunt prevzute n art.69 CPC, dei nu este exclus posibilitatea amnrii procesului n condiii similare ca pentru reclamant sau prt, dac ceilali participani la proces sunt de acord. Referitor la procuror i subiecii din art.73 CPC, exist posibilitatea amnrii procesului din cauza absenei acestora n condiii similare. Un procuror sau un reprezentant al unei autoriti care nu se prezint n instana de judecat nu provoac consecina scoaterii de pe rol a cererii, fiindc aceti subieci procesuali nu sunt reclamani n adevratul sens al cuvntului. Dac procurorul sau subiecii din art.73 CPC acioneaz n interesul unor persoane fizice sau juridice, atunci absena nejustificat a acestora n proces nu poate avea ca efect scoaterea cererii de pe rol, ntruct aceast aciune procedural se va produce n funcie de conduita reclamantului propriu-zis. Dac procurorul sau subiecii din art.73 CPC acioneaz n interesul societii sau a unui numr nelimitat de pesoane, absena nejustificat a acestora n edin de judecat va determina scoaterea cererii de pe rol, or, instana practic nu va putea identifica i ntiina n modul corespunztor reclamantul. Ceilali subieci care contribuie la nfptuirea justiiei, de asemenea pot n caz de absen s solicite amnarea examinrii cauzei din motive ntemeiate cu condiia c participanii la proces accept acest lucru. Spre deosebire de ceilali subieci care contribuie la nfptuirea justiiei, reprezentanii contractuali n procesul civil absenteaz cel mai frecvent de la edinele de judecat i respectiv amnrile n majoritatea cazurilor le sunt imputabile. Trebuie s atenionm c reprezentanii: nu sunt participani la proces (art.55 CPC), nu au drepturi procesuale proprii, exercit drepturi strine, drepturi transmise, numite mputerniciri, 132

din acest motiv amnarea o cere partea reprezentat din motivul lipsei reprezentantului. n asemenea cazuri, edina de judecat se amn o singur dat, consecina referindu -se la participantul reprezentat. Reprezentantul legal absent n edin de judecat determin exact aceleai consecine procesuale de parc ar lipsi partea reprezentat (art.79, alin.(4) CPC). Absena martorului, expertului, specialistului sau interpretului va determina amnarea examinrii cauzei dac prezena lor este strigent necesar anume n edina respectiv. Instana va ine cont de opinia participanilor prezeni la proces, dar i de prevederile legale cu referire la fiecare subiect procesual. De exemplu, un martor va putea fi audiat la o urmtoare edin de judecat, repetndu-se citarea acestuia, iar fr interpret edina de judecat efectiv nu poate avea loc, or, participantul care nu vorbete n limba procesului practic nu-i va putea exercita dreptul la aprare. n cazul absenei martorului, expertului, specialistului sau interpretului fr motiv ntemeiat, n mod repetat, instana de judecat poate aplica o amend pn la 10 u.c. n privina martorului este admis, la citarea repetat, i aducerea forat (art. 207, alin.3 CPC). Bineneles c necesitatea prezenei, achitarea amenzii i aducerea forat pot s coexiste. 3.Lmurirea obligaiilor traductorului sau interpretului (art.199 CPC) i avertizarea acestuia despre rspunderea penal n caz de traducere sau interpretare incorect. n acest sens participantul la proces care vorbete o alt limb dect cea a procesului trebuie s neleag ce se petrece n cadrul edinei de judecat, s ia cunotin de actele de procedur care s -au efectuat, s-i poat exercita efectiv drepturile i obligaiile sale procedurale. Din acest considerent instana va asigura prezena unui interpret n edina de judecat i i va explica obligaiile sale procesuale, avertizndu-l contra semntur despre rspunderea penal pe care o poart conform art. 312 CP al RM pentru traducere sau interpretare incorect cu bun-tiin. 4.ndeprtarea martorilordin sala de edine, dac acetea sunt prezeni. n scopul obinerii unor depoziii veridice i ct mai obiective, martorii nu trebuie s cunoasc coninutul explicaiilor prilor, ale intervenienilor, concluziile expertului, consultaiile specialistului, precum i coninutul depoziiilor altor martori nainte de a depune mrturie (art. 200 CPC). 5.Anunarea completului de judecat, precum i a numelui expertului, sp ecialistului, interpretului, grefierului i explicarea dreptului de a face propuneri de recuzare a acestora i de abinere de la judecat. (art.201 CPC). n acest scop preedintele edinei de judecat numete judectorul sau judectorii care fac parte din complet, precum i grefierul, interpretul, expertul i specialistul. Oricare dintre acetia se poate abine de la participarea n cadrul examinrii pricinii puse pe rol n temeiurile art. 50 i art. 51 CPC. Din aceleai motive pot fi formulate cereri de recuzare a judectorului, grefierului, interpretului, expertului i 133

specialistului. Recuzarea reprezentanilor nu este prevzut de legea procesual, ns cu referire la avocai, instana trebuie s in cont de art.46, alin.2 Legea cu privire la avocatur nr. 1260 din 19.07.2002.137 n astfel de situaii, partea interesat care semnaleaz un temei de abinere a avocatului de la participarea n edin de judecat va trebui s se adreseze Comisiei pentru etic i disciplin care funcioneaz n cadrul Uniunii Avocailor. Instana va dispune amnarea procesului din acest motiv. Examinarea cererilor de abinere sau de recuzare se face n ordinea procesual prevzut de art. 53 CPC printr-o ncheiere a instanei de judecat care poate fi contestat odat cu hotrrea. Dac cererea de recuzare sau de abinere a judectorului a fost admis, edina de judecat se poate amina. Dac judectorul sau completul recuzat nu poate fi nlocuit, n temeiul art.43 alin.(2) lit.d) CPC, instana ierarhic superioar va decide strmutarea pricinii. Chiar dac n art.54, alin 4 CPC este prevzut n ncheierea prin care s-a admis recuzarea se precizeaz n ce msur actele ndeplinite de judectorul recuzat urmeaz s fie meninute, trebuie s inem cont de disponibilitatea prilor n exercitarea drepturilor procesuale care pot s cear meninerea efectelor actelor procesuale anterior efectuate i de imparialitatea instanei de judecat care nu poate dispune din oficiu meninerea actelor procesuale ndeplinite de judectorul recuzat. n consecin, n ncheierea de admitere a recuzrii sau abinerii se vor indica ce acte procesuale ndeplinite de judectorul recuzat urmeaz s fie meninute numai dac partea interesat a cerut i partea opus s-a expus. 6.Explicarea drepturilor i obligaiilor participanilor la proces (art.202 CPC). Preedintele completului de judecat explic, n primul rnd, drepturile i obligaiile generale ale participanilor la proces, drepturile prevzute n art.56 CPC i atenioneaz participanii la proces asupra exercitrii cu bun-credin a drepturilor prevzute de lege i asupra consecinelor procedurale care pot surveni n caz de exercitare abuziv a drepturilor. Evident c drepturile procedurale speciale snt diferite dup coninut, n funcie de poziia procedural a participantului la proces. Preedintele edinei va explica i drepturile speciale ale reclamantului i ale prtului (art. 60, 172 CPC), precum i drepturile comune ale acestora (dreptul de a se mpca prin ncheierea unei tranzacii de mpcare, de a strmuta pricina la instana de la locul aflrii majoritii probelor etc.);

137

(2) Avocatul nu este n drept s acorde asisten juridic persoanei dac: a) n cauza dat, el acord sau a acordat asisten juridic unor persoane ale cror interese vin n contradicie cu interesele persoanei n cauz; b) n cauza dat, el a participat n calitate de judector, procuror, persoan care efectueaz urmrirea penal, expert, specialist, traductor, martor sau martor asistent; c) la urmrirea penal sau la examinarea cauzei date, a participat o persoan cu care avocatul se afl n raporturi de familie, de rudenie sau care i este afin.

134

7.Explicareadrepturilor i obligaiilor expertului i specialistului (art.210 CPC). Conform art. 154 CPC, expertul desemnat de instan are un statut procesual deosebit, marcat de drepturi i obligaii specifice. n acest sens este obligatorie att explicarea drepturilor, ct i somarea expertului despre rspunderea penal pe care o poart conform art.312 CP al RM pentru depunerea cu bun-tiin a unui raport de expertiz fals. Declaraia semnat de expert sau experi se anexeaz la procesul-verbal al edinei de judecat. Specialitii sunt antrenai n proces fie din oficiu, fie la solicitarea oricrui participant la process n condiiile art.230 CPC. 8.Soluionarea cererilor i demersurilor participanilor la proces (art. 203 CPC). Exercitndu-i drepturile procedurale generale, explicate de ctre preedintele edinei de judecat, participanii la proces pot nainta cereri i demersuri inclusiv n partea pregtitoare a edinei de judecat. Cererile i demersurile formulate att verbal, ct i n scris pot influena mersul procesului, n special al edinei de judecat. De exemplu, asigurarea aciunii, depunerea aciunii reconvenionale conform art.173, alin.(2), lit.b) CPC, solicitarea examinrii n edin nchis etc. Conform prevederilor procesuale ale Legii nr.155 din 05.07.2012 care redreseaz procedura i termenele de prezentare a probelor, nu considerm just practica continurii procesului de colectare a probelor n edin de judecat, or, aceast sarcin trebuie realizat la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare (art.185, alin.1, lit. b) i c) i art.122, alin.4 CPC). ns Judectorul poate s decid acceptarea probelor n prima edin de judecat dac participanii la proces au fost n imposibilitate s le prezinte n termenul stabilit de instan la etapa pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare. (art.204 CPC). Cu referire la aceast regul nou, menionm urmtoarele: participantul la proces trebuie s formuleze o cerere de acceptare a probei prezentate n respectiva edin, cu indicarea obligatorie a motivelor imposibilitii prezentrii anterioare, instana va pune n discuie aceast solicitare i dup audierea celorlali participani la proces, se va expune printr-o ncheiere protocolar, dar motivat. Aceast situaie va putea determina amnarea edinei pentru a oferi prii adverse posibilitatea prezentrii de contraprobe. n sensul art.203 CPC, instana trebuie s se pronune asupra cererilor i demersurilor dup ascultarea opiniilor celorlali participani la proces, asigurnd astfel respectarea principiului contradictorialitii. Considerm c nu este justificat practica ignorrii de ctre preedinii de complet a cererilor i demersurilor formulate de participani sub pretextul expunerii lor ulterioare n cadrul dezbaterii pricinii. Admiterea sau respingerea cererii sau demersului se face prin ncheiere judectoreasc separat sau consemnat n procesul-verbal al edinei. Dreptul de a nainta cereri i demersuri poate fi exercitat pe parcursul edinei de judecat, chiar dac instana a refuzat anterior satisfacerea acestora.

135

Judecarea pricinii n fond (art. 211-233 CPC). La nceput, preedintele edinei face un raport asupra pricinii ce urmeaz a fi examinat. De regul, acesta se face pe baza cererii de chemare n judecat. Dac prtul a depus aciune reconvenional, atunci raportul va cuprinde i preteniile prtului. n eventualitatea n care pricina se reexamineaz dup casarea hotrrii de ctre instana ierarhic superioar, preedintele edinei de judecat va meniona expres acest fapt, indicnd i temeiul casrii. Ulterior se clarific dac reclamantul i susine preteniile, dac prtul recunoate sau nu preteniile reclamantului i dac prile nu solicit ncheierea unei tranzacii de mpcare. Dup aceasta, instana va asculta explicaiile prilor i ale intervenienilor, precum i ale celorlali participani la proces. Dac ne referim la procuror, mputerniciii autoritilor publice, ai organizaiilor i persoanele fizice care au intentat procesul civil n interesul altor persoane acetia dau explicaii primii (art.213 CPC). Explicaiile prilor la proces pot conine negarea circumstanelor pe care partea advers i ntemeiaz preteniile sau obieciile, fapt ce cade n sarcina probaiei prii adverse (art.123 alin.(6) CPC). De cele mai dese ori prii ridic obiecii de ordin procesual juridic i/sau material juridic mpotriva preteniilor reclamantului. Explicaiile prilor fcute n edin de judecat pot constitui recunoateri ale anumitor fapte pe care partea advers i ntemeiaz preteniile sau obieciile sale, situaie n care partea respectiv este degrevat de obligaia dovedirii lor (art.131 alin.(4) CPC). Dup explicaiile prilor i ale participanilor la proces, instana stabilete consecutivitatea cercetrii probelor, innd cont de opinia participanilor la proces. n acest sens trebuie s fie deja clarificate obiectul i sarcina probaiei, iar prile n cererea de chemare n judecat i n referin s indice prin ce probe i ntemeiaz preteniile sau obieciile. Ulterior ns, n funcie de circumstanele pricinii (modificarea preteniilor sau a temeiului aciunii, naintarea aciunii reconvenionale, neprezentarea motivat a martorului, imposibilitatea prezentrii nscrisului n edina de judecat, necesitatea examinrii urgente a probelor materiale perisabile etc.), consecutivitatea cercetrii probelor poate fi schimbat (art.214 CPC). Dup stabilirea consecutivitii cercetrii probelor se va proceda i la audierea martorilor admii de instan. Dac au fost solicitai mai muli martori, instana, pentru evitarea tergiversrii examinrii pricinii, i poate selecta, respectnd totodat principiul echilibrului numrului de martori ai prilor. Martorii, pn la audierea lor, snt deprtai din sala de edine. Fiecare martor va fi audiat separat. Preedintele edinei, nainte de a-l audia, stabilete identitatea acestuia, i explic drepturile i obligaiile, l someaz asupra rspunderii penale pe care o atrage refuzul de a depune mrturii sau depunerea cu bun-tiin a unor mrturii mincinoase. Martorul semneaz declaraia privind cunoaterea obligaiilor i rspunderii lui. Declaraia se anexeaz la procesulverbal al edinei. 136

Preedintele edinei explic martorului care nu a mplinit vrsta de 16 ani obligaia de a depune mrturii complete i sincere. Acest martor ns nu este somat de rspunderea penal pe care o atrage refuzul de a depune mrturii sau depunerea cu bun-tiin a unor mrturii mincinoase. Dac este audiat un martor minor n vrst de pn la 14 ani, va fi citat s asiste i un pedagog. Instana aplic aceast regul i fa de audierea minorului cu vrsta ntre 14 i 16 ani, cnd gsete de cuviin. Snt citai, dup caz, i prinii, nfietorii, tutorele sau curatorul minorului. Participanii la proces pot, cu permisiunea instanei, s pun ntrebri martorului minor, s-i expun opiniile referitor la persoana lui i la coninutul depoziiilor lui. n cazurile excepionale, cnd trebuie constatate anumite circumstane, instana poate dispune, printr-o ncheiere, ascultarea martorului minor n camera de deliberare fr ca prile sau alte persoane s fie de fa. Dup revenirea completului de judecat, participanilor la proces li se comunic depoziiile martorului minor (art.218 CPC). Partea care a solicitat citarea n judecat a martorului poate renuna la audierea lui, ns partea advers poate cere interogarea martorului prezent n edin. La audiere, preedintele constat atitudinea martorului fa de participanii la proces, i propune s comunice instanei tot ceea ce cunoate personal despre obiectul audierii (art.216 CPC). Cu permisiunea preedintelui, martorului i se pot adresa ntrebri, mai nti, de ctre partea la a crei cerere a fost citat i reprezentantul acesteia, apoi de ceilali participani i reprezentanii lor. Judectorii au dreptul s pun ntrebri martorului n orice moment al audierii lui. Instana poate audia din nou martorul, dup caz, n aceeai edin sau n cea urmtoare, poate face confruntarea martorilor pentru a se clarifica asupra depoziiilor contradictorii ale acestora. n cazul n care se constat c ntrebarea adresat martorului de ctre un participant la proces este ofensatoare sau tinde s dovedeasc un fapt ce nu se refer la pricin, instana nu o va ncuviina. La cererea participantului la proces, instana emite o ncheiere asupra ntrebrii, precum i asupra motivului respingerii ei (art.216 alin.(5) CPC). Martorul, n timpul depoziiilor, se poate folosi de nsemnri, n cazul n care relatarea lui se refer la date i cifre (de exemplu, calcule, parametri tehnici etc.). Totodat aceste nsemnri se prezint instanei i participanilor la proces i pot fi anexate la dosar n baza unei ncheieri judectoreti. Martorul nu are voie s citeasc un rspuns scris de mai nainte. Depoziiile lui se consemneaz n procesul-verbal al edinei de ctre grefier i se semneaz pe fiecare pagin i la sfritul lor de preedintele edinei, de grefier i de martori, dup ce acetia din urm iau cunotin de ele. Nedorina sau imposibilitatea martorului de a semna se noteaz n procesul verbal.

137

n cazul amnrii procesului, instana poate audia martorii prezeni dac n edin snt de fa prile. Citarea repetat a acestor martori ntr-o nou edin se admite numai n caz de necesitate. Astfel de depoziii, precum i cele adunate prin delegaii judectoreti, n procedura asigurrii probelor i obinute de la o persoan care din cauza sntii precare, btrneii, invaliditii sau din alte motive ntemeiate a fost audiat n instana de la locul aflrii sale, snt citite n edina de judecat. Ulterior, participanii la proces pot da explicaii asupra acestor mijloace de prob (art.221 CPC). Martorul audiat rmne n sala de edine pn la ncheierea dezbaterilor judiciare dac instana nu va permite retragerea lui. Martorul minor (n vrst de pn la 16 ani), dup audiere, prsete sala de edine dac instana consider c prezena lui nu este necesar. nscrisurile se cerceteaz de instana de judecat conform normelor din art.222-223 CPC, conducndu-se de rigorile din art.137-141 CPC. nscrisul se depune, de regul, n original sau n copie autentificat n modul stabilit de lege, indicndu-se locul de aflare a originalului. nscrisul se depune n original atunci cnd, conform legii sau unui alt act normativ, circumstanele pricinii trebuie confirmate numai cu documente n original sau cnd copiile de pe documentul prezentat au cuprinsuri contradictorii, precum i n alte cazuri cnd instana consider necesar prezentarea originalului (art.138 alin.(4) CPC). Copiile de pe documentele prezentate n judecat de ctre participantul la proces, se nmneaz participanilor la proces care nu dispun de ele. n situaia n care, n conformitate cu afirmaiile prii interesate, actul original se afl pe mna prii adverse, probaiunea se efectueaz prin naintarea unui demers de obligare a acesteia de a-l prezenta n original. n cazul n care partea advers nu execut ncheierea judectoreasc privind prezentarea actului n original, se va utiliza copia de pe original, prezentat de partea interesat dac legea nu prevede altfel. Instana va aprecia fora probant a copiei autentificate dup intima ei convingere (art. 138 alin.(5) CPC). Cererea de declarare a nscrisului ca fiind fals acord instanei dreptul de a-l exclude ca mijloc de prob i de a soluiona pricina n baza altor probe. Pentru verificarea declaraiei de defimare a probei ca fiind fals, instana, afar de dispunerea expertizei, poate propune prilor s prezinte alte probe. Dac persoana care defimeaz nscrisul indic autorul sau complicele falsului, instana poate suspenda judecarea pricinii, prezentnd procurorului nscrisul mpreun cu procesul-verbal respectiv potrivit art. 227 alin.(3) CPC. Potrivit art.222 CPC, nscrisurilor i proceselor-verbale privind cercetarea nscrisurilor, ncheiate la faa locului n cadrul delegaiei judectoreti, asigurrii probelor sau n cadrul pregtirii pricinii pentru dezbaterile judiciare, li se d citire n edina de judecat, apoi se prezint participanilor la proces, reprezentanilor lor i, dup caz, experilor, specialitilor i martorilor. Dup aceasta, participanii la proces pot da explicaii asupra lor. nscrisurile 138

respective nu au for probatorie prestabilit, fiind apreciate liber de instan n raport cu celelalte probe din dosar, potrivit regulilor generale. Probele materiale se cerceteaz de instana judectoreasc i se prezint spr e examinare participanilor la proces i reprezentanilor lor, precum i experilor, specialitilor i martorilor, dup caz (art.224, alin.1 CPC). Obiectele care nu pot fi prezentate n judecat i probele materiale perisabile se cerceteaz la locul aflrii lor i se descriu amnunit n procesul-verbal, ncheiat la faa locului, ori snt fotografiate, dup caz, i sigilate. Cercetarea la faa locului i cercetarea probelor materiale n edin trebuie s ndeplineasc aceleai reguli procesuale comune i generale prevzute de cod. Despre examinarea probei materiale perisabile sau probei la locul ei de pstrare sau aflare, atunci cnd prezentarea n judecat este imposibil sau dificil, participanii la proces snt ntiinai potrivit legii procesuale (locul, data, ora examinrii), ns neprezentarea acestora nu mpiedic cercetarea probei. Datele referitoare la examinarea acestor probe se consemneaz ntrun proces-verbal, care se anexeaz la dosar (art. 120, art.144 CPC). Probele perisabile, adic supuse alterrii rapide sau deteriorrii, distrugerii, snt examinate de urgen la locul de aflare, iar specialitii pot efectua msurri, fotografieri, filmri, nregistrri audio i video, pot elabora planuri i pot face alte acte necesare. De regul, probele materiale se pstreaz la dosar sau se predau n camera de pstrare a instanei judectoreti, nsoite de un registru special. Instana ia toate msurile pentru pstrarea lor intact, dovada acestui fapt fiind fcut prin sigiliul aplicat, fotografiile probei materiale fcute la o dat anterioar. Dup ce s-au examinat probele perisabile, instana dispune restituirea lor. Celelalte probe materiale se restituie dup ce hotrrea judectoreasc rmne definitiv, fie persoanelor care le au prezentat, fie celor crora instana le-a declarat dreptul asupra lor, fie aceste bunuri se comercializeaz n modul stabilit de instan. Ca dovad a restituirii probei materiale, la dosar trebuie anexat o recipis a persoanei care a primit obiectele respective. Aceast dispoziie se refer i la cazul bunurilor care se pstrau la locul lor de aflare. n unele cazuri probele materiale, dup ce snt examinate de instan, se restituie, la cerere, persoanelor care le-au reprezentat, chiar nainte de terminarea procesului, dac aprobarea cererii nu creeaz impedimente n soluionarea pricinii (art.145 alin.(3) CPC). Procesul-verbal al cercetrii la faa locului poate s fie ntocmit dup terminarea ntregii activiti sau treptat, pe msura desfurrii cercetrii. Procesul-verbal trebuie semnat de preedintele edinei i de grefier cel trziu a doua zi de la efectuarea cercetrii la faa locului. n procesul-verbal se consemneaz utilizarea mijloacelor de nregistrare video sau a altor mijloace

139

tehnice de fixare a mersului cercetrii, cu aportul specialistului participant la efectuarea actului procedural. innd cont de faptul c participanii la proces pot efectua nregistrarea audio a edinei de judecat. (art.18, alin. (11) CPC) i pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, n cadrul edinelor de judecat se utilizeaz mijloacele de nregistrare audio i/sau video ori alte mijloace tehnice (art.275, alin.(2) CPC), iar participanii la proces i reprezentanii lor au dreptul la o copie de pe procesul-verbal i de pe nregistrarea audio i/sau video a edinei de judecat. (art. 2761, alin.(1) CPC ), ulterior aceste suporturi electronice de informaie pot fi utilizate ca probe. Fiind un martor ocular mecanic, nregistrarea video red obiectiv faptele reale petrecute i obiectele existente, depinznd i de inteligena i spiritul de observaie, iar uneori i de interesul celui care a nregistrat. De aceea, este posibil i audierea n calitate de martor a persoanei care a fcut nregistrarea. Potrivit art.146 CPC, persoana care prezint o nregistrare audio-video pe un suport electronic este obligat s indice persoana care a efectuat nregistrarea, timpul i condiiile nregistrrii. Nu poate servi ca prob nregistrarea audio-video ascuns dac nu este permis de lege. nregistrarea audio-video este permis dac a fost fcut n mod deschis, adic persoanele care apar n aceast nregistrare tiau sau trebuiau s tie c sunt nregistrai. Aadar, pentru calitatea de mijloc de prob are importan primordial cum a fost efectuat nregistrarea audio video i dac persoana sau persoanele nregistrate tiau c sunt nregistrai. Dac nregistrrile au fost fcute cu acordul persoanei respective sau au fost permise de lege, reproducerea i cercetarea acestora poate fi efectuat n edin public numai cu consimmntul persoanelo r nregistrate. Fr consimmntul expres, acestea se efectueaz n edin nchis, fiind aplicabile i dispoziiile speciale ale art.23 CPC. nregistrrile care nu pot fi prezentate n judecat se cerceteaz la locul aflrii lor i se descriu amnunit n procesul-verbal ncheiat la faa locului, notificndu-se semnele distinctive ale surselor i data reproducerii, apoi suporturile snt sigilate. Procesul-verbal se anexeaz la dosar. Cercetarea la faa locului se face cu concursul participanilor la proces, n prezena martorilor, mai ales a specialitilor i experilor din domeniu. Atunci cnd reproducerea nregistrrilor audio-video are loc n sala de edine sau n alt ncpere special amenajat, consemnndu-se n procesul-verbal al edinei de judecat semnele distinctive ale surselor de prob reproductiv i data reproducerii, instana audiaz explicaiile prilor i ale altor participani la proces. Reproducerea nregistrrii audio-video poate fi repetat n ntregime sau parial (art.226, alin.(1) CPC).

140

Instana, printr-o ncheiere, poate atrage, din oficiu sau la cererea oricrui participant la proces, la audierea i vizionarea nregistrrilor audio-video, specialiti n domeniul respectiv pentru consultaii, explicaii i ajutor tehnic potrivit art.230 CPC. Dac explicaiile i consultaiile scrise sau orale, rspunsurile specialistului la ntrebri nu au elucidat unele date din nregistrrile audio-video, instana judectoreasc poate dispune efectuarea unei expertize. Dispunerea efecturii expertizei poate fi fcut i atunci cnd nu se apeleaz la consultaia specialistului. Suporturile nregistrrilor audio-video se pstreaz n instana judectoreasc, nsoite de un registru special. Instana ia msuri pentru pstrarea lor intact. Suporturil e respective pot fi pstrate, n caz de necesitate, la locul aflrii lor, dup cercetarea lor fiind descrise n procesul-verbal i sigilate. Cheltuielile de pstrare a suporturilor electronice, magnetice sau de alt tip coninnd nregistrrile audio-video se repartizeaz ntre pri conform art.94 CPC. Potrivit Legii cu privire la expertiza judiciar, constatrile tehnico -tiinifice i medicolegale din 23.06.2000138 i conform art.148 alin.(1) CPC, pentru elucidarea unor aspecte din domeniul tiinei, artei, tehnicii, meteugurilor artizanale i din alte domenii, aprute n proces, care cer cunotine speciale, judectorul sau instana dispune efectuarea unei expertize, la cererea prii sau a unui alt participant la proces, iar n cazurile prevzute de lege, din oficiu. Actele reviziei ori ale inspeciei departamentale, precum i raportul scris al specialistului, nu pot nlocui raportul de expertiz i nici exclude necesitatea efecturii expertizei n aceeai problem. Acest text consacr posibilitatea efecturii expertizei i determin obiectul ei. De regul, efectuarea expertizei este dispus n timpul pregtirii pricinii de dezbateri judiciare (art.185 alin.(1) lit.h) CPC). n edin de judecat conform art.228 CPC urmeaz s se dea citire concluziei expertului. Pentru clarificarea sau completarea concluziei, expertului i se pot adresa ntrebri. n acest scop, expertul trebuie citat legal. n edina de judecat se ascult explicaiile specialistului i concluziile autoritilor publice (art.230 i art. 231 CPC). Pe parcursul examinrii cauzelor civile n fond nu se vor administra alte probe dect cele prezentate n termenele stabilite de judector la faza pregtirii pricinii pentru dezbateri sau la deschiderea edinei de judecat. ntruct conform art.122, alin.(4) CPC Se consider inadmisibile probele ce nu au fost prezentate de participanii la proces pn la data stabilit de judector, cu excepia cazurilor prevzute la art. 204 i art. 372 alin. (1). Totui se pot prezenta probe dup primul termen stabilit de judector dac:

se depune aciune reconvenional conform art.173, alin.(1), lit.b) CPC; se admite un coparticipant obligatoriu (art.62 CPC) sau un intervenient principal (art. 65 CPC) ori accesoriu (art.67 CPC);

138

Denumirea n redacia Legii nr.371-XVI din 29.12.05

141

se schimb preteniile sau temeiurile aciunii, se modificpreteniile i/sau temiurile aciunii (art.60 CPC). Dup examinarea tuturor probelor, preedintele completului declar finalizarea

examinrii pricinii n fond i instana trece la urmtoarea etap a dezbaterilor judiciare. Sustinerile orale. Replica (art.233-234 CPC). Susinerile orale se rezum la lurile de cuvnt ale participanilor la proces. Fiind una dintre etapele distincte ale dezbaterii judiciare, susinerile orale constituie de fapt pledoariile referitoare la rezultatele cercetrii probelor n cadrul judecrii pricinii n fond. n ordinea stabilit de lege (art.233 alin.(2) i alin.(3) CPC) participanii la proces i expun opiniile argumentate vis-a-vis de circumstanele pricinii care justific preteniile ori obieciile, se d apreciere fiecrei probe care confirm sau infirm respectivele circumstane de fapt, se expune prerea despre corectitudinea aplicrii sau interpretrii normelor materiale i n final fiecare participant reconfirm care ar trebui s fie soluia dat de instan prin pronunarea hotrrii. inerea pledoariilor la finalul judecrii pricinii n fond permit instanei s definitiveze procesul de examinare a pricinii prin formarea unei viziuni clare i complete referitor la poziia fiecrui participant la proces, s treac n revist toate probele i s clarifice fora lor probant pentru pricina respectiv, s-i contureze intima convingere n privina aprecierii lor i s clarifice care circumstane au fost i care nu au fost dovedite n cadrul judecrii n fond, s conchid despre ct de ntemeiate de fapt i de drept snt preteniile sau obieciile fiecruia dintre participanii la proces. Evident c participanii la proces analizeaz i se pronun asupra preteniilor, obieciilor, circumstanelor i probelor care au fost invocate i cercetate n cadrul judecrii pricinii n fond. Conform art.235 CPC, circumstanele neexaminate de instan i probele neelucidate n edina de judecat nu pot forma coninutul susinerilor orale. Nu are justificare o luare de cuvnt n privina unor pretenii sau circumstane noi, care nu au fost naintate sau cercetate n cadrul edinei de judecat. Nefiind examinate n cadrul judecrii n fond, ele determin instana fie s reia examinarea pricinii n fond, fie s dezaprobe n hotrre argumentele care depesc cadrul legal al susinerilor orale. Legea procesual nu impune forma scris a susinerilor orale i nu limiteaz durata susinerilor orale, dar n virtutea rolului su diriguitor, preedintele edinei de judecat poate s atenioneze participantul la proces care expune argumente vdit irelevante, repet de mai multe ori aceleai opinii, i permite atacuri ofensatorii sau netacticoase la adresa altor participani la proces. Dup susinerile orale fiecare dintre participanii la proces are dreptul la replic. Dreptul la replic este o luare de cuvnt repetat, determinat de necesitatea de a rspunde la afirmaiile din susinerile orale ale altor participani la proces. n replic participantul la proces poate face 142

scurte concluzii sau poate expune contraargumente dac acestea au fost omise din propriile susineri orale. Indiferent care a fost consecutivitatea, dreptul la ultima replic o are prtul i reprezentantul lui (art. 234 CPC). Adoptarea hotrrilor judectoreti. Dup ncheierea susinerilor orale, completul de judecat se retrage pentru deliberare. (art.236, alin.(1) CPC ). La deliberare iau parte numai judectorii n faa crora a avut loc judecarea cauzei. Completul de judecat delibereaz n secret. Divulgarea deliberrilor este interzis. (art.238, alin.(1) CPC). Actualmente nu este prevzut amnarea deliberrii hotrrii. Raiunea legiuitorului rezid n prevederea conform creia dup deliberare se va pronuna doar dispozitivul hotrrii. Totui, innd cont de complexitatea cauzei, numrul participanilor, necesitatea inserrii n dispozitiv a unor afirmaii depline i clare, amnarea deliberrii se admite. ns instana va consemna acest lucru printr-o ncheiere protocolar motivat, fixnd i termenul rezonabil de amnare a deliberrii. Bineneles participanilor la proces trebuie s li se aduc la cunotin locul, data, ora cnd se va pronuna hotrrea Sub conducerea preedintelui edinei de judecat, conform art.238 alin.(1) i art. 240 alin.(1) CPC, se delibereaz asupra urmtoarelor repere: care circumstane formeaz obiectul i sarcina probaiei pentru fiecare participant la proces; care fapte au fost stabilite cu ajutorul probelor pertinente i admisibile i care nu au fost dovedite; motivele respingerii anumitor probe; care participant depune pretenii ntemeiate total sau parial; care norme de drept material urmeaz a fi aplicate raportului material litigios; concluzia aprecierii probelor i interpretrii legii materiale n privina prilor n litigiu, care n esen se rezum la admiterea sau respingerea total sau parial a preteniilor naintate n judecat. Dac, n timpul deliberrilor, consider necesar clarificarea unor noi circumstane importante pentru soluionarea pricinii sau cercetarea suplimentar a unor probe, instana judectoreasc emite o ncheiere de reluare a dezbaterilor judiciare. (art.240, alin.(2) CPC). Toate problemele ce apar n cadrul adoptrii hotrrii se soluioneaz cu majoritatea de voturi, nici unul dintre judectori neavnd dreptul s se abin de la vot (art.48 alin.(1) CPC). Judectorul care la adoptarea hotrrii expune opinie separat, aceasta se ntocmete n scris, se nmneaz preedintelui edinei i se anexeaz la dosar. Conform art.48 alin.(2) CPC, opinia separat nu se anun i nu se d citirii n edina de judecat din cauza secretului deliberrilor.

143

ns opinia separat face parte din materialele dosarului i n temeiul art.56 CPC participan ii la proces au dreptul s ia cunotin de acestea. Conform art.236, alin.(1) CPC dup deliberare se pronun doar dispozitivul hotrrii, care semnat fiind de ctre judectorii din complet, se nmneaz participanilor prezeni n edin. Este recomandabil ca participanii s confirme primirea hotrrii, semnnd o recipis n acest sens. n aceiai zi dispozitivul hotrrii se plaseaz pe site-ul instanei de judecat. Participanilor care nu au fost prezeni la proces li se va expedia cel trziu a doua zi cu aviz de primire dispozitivul hotrrii, astfel nct n termen de cel mult 5 zile de la pronunare acetia s -l recepioneze (art.236, alin.(4) CPC). Dei norma menionat prevede sintagma copia hotrrii, aceasta nu trebuie neleas n sens extensiv. Or, conform art.241, alin.(1) CPC Hotrirea judectoreasc const din partea introductiv i partea dispozitiv. Anume la aceast hotrre s-a referit legiuitorul n art.236, alin.4 CPC. Dispozitivul hotrrii va conine obligatoriu: Admiterea sau neadmiterea integral sau parial a preteniilor reclamantului, intervenientului principal i ale prtului n aciune reconvenional. Aici obligatoriu se va ine cont de limita prevzut n art.240, alin.(3) CPC Instana judectoreasc adopt hotrrea n limitele preteniilor naintate de reclamant. Executarea imediat conform art.256 CPC; Distribuirea taxei de stat. Celelalte cheltuieli de judecat se vor adjudeca sau nu prin dispozitivul hotrrii doar dac au fost solicitate (art.94, alin.(1) CPC) Anularea msurii de asigurare a aciunii n cazul respingerii preteniilor reclamantului; Calea de atac i termenul de atac. Dup pronunarea dispozitivului hotrrii, preedintele edinei de judecat declar edina nchis. Dup semnarea hotrrii nici un judector nu poate reveni asupra opiniei sale (art. 238 alin.(5) CPC), iar dup pronunarea hotrrii, instana care a adoptat-o nu este n drept s o anuleze nici s o modifice (art.249 alin.(1) CPC). Anularea sau modificarea hotrrii este prerogativa instanelor ierarhic superioare care snt sesizate n ordin de apel sau de recurs, dac legea nu prevede altfel (de ex. art.301, 308 CPC). Perfectarea hotrrilor judectoreti integrale, adic constnd din parte introductiv, parte descriptiv (succint), motivare i dispozitiv este o excepie legiferat, care nu afecteaz dreptul la un proces echitabil n esena sa. Aceast justificare rezult implicit din excepiile prevzute de art.237, alin.(5) CPC. Astfel, hotrrea judectoreasc se va perfecta integral:

144

dac participanii la proces, n termen de 30 de zile de la pronunarea dispozitivului hotrrii, solicit n mod expres acest lucru. Dac n cererea de chemare n judecat sau n susineri orale ori n alt mod pe parcursul procesului un participant la proces va solicita instanei perfectarea hotrrii integrale, aceast cerere se va considera conform art.237, alin. (5), lit.a) CPC. Instanele nu vor birocratiza procesul civil, invocnd c astfel de cereri sunt premature. Dac justiiabilul a solicitat hotrrea integral dup 30 zile de la pronunarea dispozitivului, instana printro ncheiere nesusceptibil de recurs va refuza ntocmirea acesteia, indiferent de motivul pierderii termenului. Dac participanii la proces, n termen de 30 de zile de la pronunarea dispozitivului hotrrii, depun cerere de apel. Conform art. 363, alin.1 CPC cererea de apel se depune n scris la instana judectoreasc a crei hotrre se atac. Aceasta o va nregistra, dar nu va verifica corectitudinea ntocmirii cererii de apel, anexarea dovezii de achitare a taxei stat, ns va perfecta hotrrea integral n termen de 15 zile. n acest sens, apelurile depuse tardiv, adic dup expirarea a 30 zile de la pronunarea dispozitivului, de asemenea vor determina instana s perfecteze hotrrile judectoreti integral. Restituirea unei cereri de apel din cauza depunerii acesteia n afara termenului legal (art.369, alin.(1), lit.b) CPC) este competena curii de apel. Astfel, se pot produce situaii cnd dup o perioad ndelungat, judectorul sau judectorii care au examinat cauza civil s fie nevoii s perfecteze o hotrre judectoresc integral. Penru a evita aceste dificulti este recomandabil ca judectorii s motiveze propriile hotrri, chiar dac legea nu-i oblig, n cazurile n care pricinile civile se examineaz i se soluioneaz n lipsa unui participant la proces. Oricum dac la data perfectrii unul dintre judectorii completu lui de judecat este n imposibilitatea de a semna hotrrea integral, n locul lui semneaz preedintele edinei, iar dac i acesta este n imposibilitatea de a semna, n locul lui semneaz preedintele instanei de judecat. n toate cazurile, pe hotrre va fi menionat cauza imposibilitii de a semna. (art.237, alin.(7) CPC) dac hotrrea judectoreasc urmeaz s fie recunoscut i executat pe teritoriul altui stat. Chiar i hotrrile adoptate n edin secret se pronun public (art.23 alin.(9) CPC). Publicarea acestora pe site-ul instanei de judecat implic respectarea Regulamentului privind modul de publicare a hotrrilor judectoreti pe pagina web, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.472/21 din 18.12.2008. ns recomandm instanelor s in cont de art. 14 Pactul internaional cu privire la drepturile civile si politice (16.12. 1966, ratificat de RM la 26.04.1993), care prevede c pronuntarea oricrei hotarri n materie penala sau civila va fi publica, afara de cazurile cnd

145

interesul minorilor cere sa se procedeze altfel sau cnd procesul se refera la diferende matrimoniale ori la tutela copiilor. Conform art.250 CPC instana va emite hotrri judectoreti suplimentare pentru a-i da hotrrii iniiale caracterul deplintii. Aceasta se admite n cazul n care instana: a) nu s-a pronunat asupra unei pretenii n privina creia participanii la proces au prezentat probe i explicaii. Considerm c legiuitorul nu formulat aceast prevedere cu exactitatea necesar unei legi care trebuie s asigure securitatea raporturilor juridice. Dac participanii la proces au formulat pretenii, dar pe parcursul procesului nu le-au susinut, nu au prezentat probe i nu au dat explicaii referitoare la acestea, instana trebuie s indice n dispozitivul hotrrii de baz sau a celei suplimentare despre respingerea acestora ca fiind nentemeiate. n caz contrar, nu se va putea aplica art.169, alin.(1), lit.b) i art.265, lit.b ) CPC. Dac participanii la proces i-au onorat obligaiile referitoare la probaiune, instana de judecat trebuie s dea apreciere acestor probe, iar ca rezultat s formuleze soluii cu privire la toate preteniile susinute i probate n modul corespunztor. Dac reclamantul a renunat la anumite pretenii sau prtul a recunoscut o parte din ele, instana oricum trebuie s se pronune n hotrrea sa asupra acestora. b) soluionnd problema dreptului n litigiu, nu a indicat suma sau bunurile adjudecate ori nu a stabilit aciunile pe care trebuie s le ntreprind prtul. Pentru a facilita executarea hotrrii, instana care a soluionat o pricin civil n fond, admind preteniile reclamantului, trebuie s indice clar ce bunuri i-au fost adjudecate, care este suma ce urmeaz s o achite prtul reclamantului, care aciuni concrete trebuie s le exercite prtul. Dac instana a admis aceast scpare, pronunnd o hotrre incomplet, atunci corectarea ei este prerogativa aceleiai instane de judecat; c) nu a rezolvat problema repartizrii ntre pri a cheltuielilor de judecat sau nu s-a pronunat n privina cererilor martorilor, experilor, specialitilor sau reprezentanilor. Soluionnd litigiul n fond, instana trebuie s distribuie cheltuielile de judecat. Instana judectoreasc oblig partea care a pierdut procesul s achite prii care a avut ctig de cauz toate cheltuielile de judecat. Dac aciunea reclamantului a fost admis parial, acestuia i se compenseaz cheltuielile de judecat proporional prii admise din pretenii, iar prtului proporional prii respinse din preteniile reclamantului (art.94 alin.(1) CPC). ntruct cheltuielile de judecat constau din taxa de stat i din cheltuieli de judecare a pricinii, instana trebuie s se pronune cu privire la taxa de stat n hotrrea sa, iar cu referire la celelalte cheltuieli de judecat doar dac partea interesat a solicitat-o. Astfel, instana judectoreasc oblig partea care a pierdut procesul s compenseze prii care a avut ctig de cauz ch eltuielile ei de asisten juridic, n msura n care acestea au fost reale, necesare i rezonabile (art.96 146

CPC). Prin hotrre suplimentar se va ncasa taxa de stat de la reclamantul care apierdut procesul, dar care potrivit art.86, alin.(2) CPC urmeaz s plteasc taxa de stat dup examinarea cauzei, dar nu mai trziu de 6 luni din data adoptrii de ctre instana de judecat a hotrrii. n acest sens, instana trebuie s in evidena acestor categorii de cauze civile. Dac martorii, experii, interpreii, specialitii i reprezentanii solicit plat pentru exercitarea obligaiilor lor, instana este obligat s dispun ncasarea lor n dispozitivul hotrrii (art.92, art. 93 CPC). Este regretabil c n art.250 alin.(1) lit.c) CPC a fost omis interpretul ca subiect cruia de asemenea i se pot achita sumele necesare pentru exercitrea obligaiilor sale, dac acesta nu face parte din statele de personal ale instanei judectoreti. Procesul-verbal este un act de procedur care se ntocmete n mod obligatoriu pentru fiecare edin de judecat n cadrul examinrii pricinii n fond i n apel, precum i pentru fiece act procedural ndeplinit n afara edinei de judecat (art.273 CPC). Pentru edinele prealabile de asemenea se va ine proces verbal, or, la acea faz procesual deja se pot efectua acte de procedur consemnarea crora este necesar pentru buna nfptuire a justiiei. Lipsa procesului verbal al edinei de judecat sau al efecturii unui act procedural este o nclcare procesual care duce din oficiu la casarea hotrrii judectoreti (art. 388 alin.(1) lit.g) i h) i art.432 alin.(3) lit.e) CPC). Procesul-verbal al edinei trebuie s respecte anumite exigene de form i de coninut, adic grefierul l perfecteaz n scris (de mn sau dactilografiat) cu respectarea art. 274 CPC. Procesul verbal al edinei conine mijloace de prob - explicaiile participanilor la proces, depoziiile martorilor, explicaiile expertului date n edin. De aceea este necesar ca persoanele respective s semneze partea procesului verbal care i vizeaz. Procesul verbal conine mai multe ncheieri protocolare. Chiar dac acestea se contest odat cu fondul, oricum trebuie motivate succint i convingtor. Conform art. 2041 CPC ntreruperea edinei de judecat se dispune printr-o ncheiere protocolar i nu afecteaz integritatea procesului-verbal. n cazul amnrii procesului conform art.208 CPC, procesul verbal se semneaz de preedintele edineei i grefier. Preedintele edinei i grefierul trebuie s semneze procesul-verbal n cel mult 5 zile de la data ncheierii edinei (art. 275 alin.(4) i alin.(5) CPC). n decursul a 5 zile de la data semnrii procesului-verbal participanii la proces i reprezentanii lor pot lua cunotin de coninutul acestuia i pot prezenta n scris observaii referitoare la inexactitile sau scprile din procesul-verbal, care se anexeaz la dosar. n termen de 5 zile de la prezentare, judectorul examineaz observaiile asupra procesului-verbal i dac este de acord cu ele, confirm acest lucru prin meniunea De acord i prin semntur, dac nu, pronun o ncheiere motivat de respingere a acestora (art. 276 CPC). 147

Dispoziiile primei instane prin care pricina civil nu se soluioneaz n fond se emit sub form de ncheiere (art.269 alin.(1) CPC). ncheierile judectoreti pot fi diferite dup coninut i numeroase pe parcursul examinrii unei pricini civile. Dar indiferent de coninut, form, ordine de emitere sau dreptul de contestare, ncheierile judectoreti rmn a fi un instrument procesual cu ajutorul cruia instana soluioneaz orice problem procedural care poate aprea pe parcursul procesului. n CPC un prim criteriu de clasificare a ncheierilor primei instane de judecat este complexitatea acestora care determin procedura emiterii i forma perfectrii. Astfel, n cazul soluionrii unor probleme simple instana va emite o ncheiere fr a se retrage n camera de deliberare, coninutul ncheierii fiind consemnat n procesul-verbal al edinei de judecat. ncheierile care vizeaz probleme procesuale complexe se emit dup deliberare n scris sub forma unui act dispoziional separat. Cuprinsul ncheierii separat emise de ctre instana de judecat este specificat n art.270 alin.(1) CPC. n privina ncheierilor nu se aplic regula pronunrii dispozitivului cu posibilitatea motivrii ulterioare, ntruct legea procesual n vigoare nu prevede care sunt cazurile cnd se va ntocmi nchierea judectoreasc integral. 2. Procedura contenciosului administrativ (A. Pascari, Gh.Creu, V. Zubco) 1.1. Particularitile procedurii n materie de contencios administrativ Procedura examinrii aciunii n contenciosul administrativ este reglementat prin Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, cu modificrile i completrile ulterioare. Dispoziiile acesteia se completeaz i cu prevederile generale din Codul de procedur civil al Republicii Moldova, n msura n care nu sunt reglementate unele norme de procedur. Procedura n contenciosul administrativ presupune, de regul,139 dou etape: procedura cererii prealabile i procedura n faa instanei de contencios administrativ. Procedura prealabil, potrivit art.14 din Legea nr.793-XIV, prevede c persoana care se consider vtmat ntr-un drept al su, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabil, autoritii publice emitente, n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului, revocarea, n tot sau n parte, a acestuia, iar acest termen de 30 de zile nu se extinde asupra actului administrativ cu caracter normativ. n cazul n care organul emitent are un organ ierarhic superior, cererea prealabil poate fi adresat, la alegerea petiionarului, fie organului ierarhic superior, fie organului emitent. Astfel, legiuitorul ofer persoanei vtmate dreptul de a alege organul cruia s-i adreseze cererea prealabil, acesta urmnd s rezolve cererea n cauz n termen de 30 de zile. De

139

Spunem de regul, deoarece exist anumite categorii de litigii de contencios administrativ pe care legea le excepteaz de la obligativitatea parcurgerii procedurii cererii prealabile.

148

aici, rezult c persoana care se consider vtmat n drepturile sale recunoscute de lege printrun act administrativ, nainte de a cere instanei de contencios administrativ anularea actului, n tot sau n parte, se va adresa autoritii publice emitente sau autoritii ierarhic superioare, dac aceasta exist, n termen de 30 de zile de la data cnd i s-a comunicat actul administrativ, cu cerere prealabil. De aici, rezult c procedura prealabil ofer autoritii publice posibilitatea s revin asupra actului care se contest i s revoce, n tot sau n parte, actul emis. Totodat, procedura prealabil este favorabil i pentru persoana vtmat, deoarece n acest caz persoana poate fi repus n drepturile sale ntr-un termen mult mai scurt, evitndu-se adresarea n instana de contencios administrativ. Articolul 14 din Legea nr.793-XIV reglementeaz c persoana care se consider vtmat ntr-un drept al su recunoscut de lege trebuie s se adreseze organului emitent, fie organului ierarhic superior, n termen de 30 zile de la data comunicrii actului administrativ. Prin urmare, termenul de depunere a cererii prealabile curge de la data comunicrii actului cu caracter individual, ntruct acest termen nu se extinde asupra actelor administrative cu caracter normativ. Depunerea cererii prealabile la organul emitent sau ierarhic superior este o faz obligatorie n procedura examinrii aciunii n contenciosul administrativ, cu unele excepii prevzute de lege. Nerespectarea acestei proceduri duce, de regul, la restituirea cererii de chemare n judecat conform cerinelor art.170 alin.(1) lit.a) CPC, deoarece persoana care a naintat aciunea n instana de judecat nu a respectat procedura de soluionare prealabil a pricinii pe cale extrajudiciar, prevzut expres de lege pentru categoria respectiv de pricini. n unele cazuri, prevzute de lege, reclamanii pot nainta aciunea nemijlocit instanei judectoreti, fr respectarea procedurii prealabile. n asemenea cazuri, aciunea poate fi naintat nemijlocit instanei de contencios administrativ. Referindu-ne la procedura prealabil reglementat de Legea contenciosului administrativ, vom meniona c practica judiciar este constant. n cazul nerespectrii procedurii prealabile instanele de judecat restituie reclamantului cererea de chemare n judecat, explicndu -i acestuia modalitatea de nlturare a neajunsurilor (art.170 alin.(1) lit.a) i alin.(2) CPC). Dac reclamantul nainteaz iniial cererea de chemare n judecat, iar ulterior depune cererea prealabil, instanele corect restituie cererea de chemare n judecat, dat fiind faptul c la data depunerii cererii n judecat procedura prealabil nu era respectat. n cazul refuzului nejustificat de a satisface o cerere referitoare la un drept, precum i nerezolvarea cererii n termenul prevzut de lege, sesizarea autoritii administrative n cadrul procedurii prealabile nainte de introducerea aciunii n instana judectoreasc nu este necesar. Aceast explicaie const n faptul c organul administrativ a fost sesizat n prealabil privitor la 149

naintarea aciunii n instana de judecat prin nsi cererea a crei soluionare a fost refuzat sau nu a fost soluionat n termenul prevzut de lege.140 Articolul 14 din Legea nr.793-XIV nu reglementeaz care este natura juridic a termenului de 30 de zile de naintare a cererii prealabile, iar art.17 alin.(4) stipuleaz c termenul de 30 de zile de depunere a cererii de chemare n judecat este unul de prescripie. Astfel, putem concluziona c i termenul de depunere a cererii prealabile este un termen de prescripie. Aceast concluzie decurge i din dispoziiile art.34 alin.(1) din Legea nr.793-XIV, care reglementeaz c Dispoziiile prezentei legi se completeaz cu prevederile Codului de procedur civil, iar art.115 din Codul de procedur civil reglementeaz c persoanele care, din motive ntemeiate, au omis termenul pot fi repuse n termen de ctre instan. Prin urmare, dac persoana vtmat ntr-un drept al su recunoscut de lege a omis termenul de depunere a cererii prealabile sau de depunere a cererii de chemare n judecat, ea poate solicita repunerea n termen, anexnd la cerere probe ce dovedesc imposibilitatea depunerii cererii. Instana de judecat, apreciind probele prezentate de pri n ansamblul i interconexiunea lor, n baza art.130 CPC, se expune asupra temeiniciei motivelor invocate de repunere n termen. De menionat faptul c depunerea cererii prealabile presupune obligarea administraiei organului emitent de a se pronuna benevol, n sensul abrogrii sau anulrii actului administrativ contestat, i de a ntreprinde msurile pretinse de persoana vtmat n recursul graios, excluznd astfel posibilitatea persoanei de a apela ulterior direct la instana de contencios administrativ pentru soluionarea preteniilor.141 1.2. Condiiile de naintare a aciunii n contenciosul administrativ Aciunea n contenciosul administrativ constituie mijlocul legal prin care persoana poate solicita aprarea drepturilor subiective, recunoscute de lege, care au fost nclcate de ctre autoritatea public prin emiterea actului administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri. Dreptul la aciune poate fi materializat prin naintarea unei cereri de chemare n judecat la instana de contencios administrativ competent. Cererea de chemare n judecat se depune n scris i trebuie s corespund condiiilor prevzute la art.166-167 CPC. n literatura de specialitate se susine c persoana vtmat ntr-un drept al su recunoscut de lege, pentru a nainta o aciune n instana de contencios administrativ trebuie s ndeplineasc anumite condiii la care ne raliem i noi.
140 141

Dacian Cosmin Drago. Procedura contenciosului administrativ. Bucureti: All Beck, 2002, p.4. Valeriu Zubco, Anastasia Pascari, Gheorghe Creu. Contenciosul administrativ. Chiinu: Cartier, 2005, p.122.

150

Astfel, persoana vtmat ntr-un drept al su recunoscut de lege trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii eseniale: condiia referitoare la calitatea reclamantului; condiia vtmrii unui drept recunoscut de lege n favoarea reclamantului; condiia atacrii unui act administrativ sau a nesoluionrii n termen legal a unei cereri; condiia ca actul s provin de la o autoritate public; condiia ndeplinirii procedurii prealabile etc. I. Persoana care depune cererea de chemare n judecat pentru a putea sta n justiie trebuie s dispun de capacitate de folosin, capacitate de exerciiu i capacitate procesual. Capacitatea de folosin i capacitatea de exerciiu sunt reglementate de Codul civil (art.18 20), iar capacitatea de exerciiu i cea de folosin a persoanei juridice sunt reglementate de art.60 61 Cod civil. Capacitatea juridic procesual este aptitudinea general a persoanelor de a dobndi i a exercita drepturi i de a-i asuma obligaii n plan procesual, pentru a valorifica n justiie dreptul sau interesul n legtur cu care s-a nscut litigiul.142 Capacitatea de folosin a drepturilor procesuale civile i capacitatea de exerciiu a drepturilor procesuale civile sunt reglementate de art.57, 58 CPC. II. Persoana care nainteaz aciunea trebuie s pretind vtmarea ntr-un drept recunoscut de lege, de ctre o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri. Legea contenciosului administrativ reglementeaz c pot nainta aciuni n contenciosul administrativ nu numai persoana vtmat ntr-un drept al su recunoscut de lege, dar i alte persoane, cum ar fi: Guvernul, Cancelaria de Stat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, preedintele raionului i primarul n condiiile Legii privind administraia public local; procurorul n condiiile art.71 din Codul de procedur civil; avocatul parlamentar n condiiile Legii cu privire la avocaii parlamentari; Comisia Naional de Integritate n condiiile Legii cu privire la Comisia Naional de Integritate; alte persoane, n conformitate cu legislaia n vigoare (art.5 lit.b) f) din Lege). Persoanele enumerate pot nainta aciuni n contenciosul administrativ nu n interesul lor, dar n interesele altor persoane, urmnd s apere un drept obiectiv, care a fost nclcat n privina altor persoane. Aceste dou forme ale contenciosului administrativ sunt recunoscute n literatura de specialitate drept contencios subiectiv i contencios obiectiv.
142

T.Mgureanu. Drept procesual civil romn. Vol.I. Bucureti: Lumina-Lex, 1987, p.67.

151

Astfel, contenciosul administrativ subiectiv vizeaz aciunile formulate prin care se invoc o problem referitoare la un drept subiectiv sau un interes legitim personal, urmnd a se cerceta dac actul administrativ tipic sau asimilat a adus atingere unei situaii juridice subiective. n cadrul contenciosului administrativ obiectiv, reclamantul urmrete s apere un drept obiectiv sau un interes legitim public, iar n acest context se verific dac au fost aduse atingeri unor drepturi care reprezint coninutul unei situaii juridice cu caracter general i impersonal i dac s-a adus atingere unor stri de legalitate general.143 III. O alt condiie de naintare a aciunii n contenciosul administrativ o constituie vtmarea persoanei printr-un act administrativ sau nesoluionarea n termenul legal a unei cereri privind recunoaterea unui drept recunoscut de lege, n care cel puin una dintre pri este o autoritate public sau un funcionar al acestei autoriti (art.2 din Lege). Prin urmare, orice act administrativ emis de ctre o autoritate public sau un funcionar al acestei autoriti poate fi contestat n contenciosul administrativ, fiind exceptate doar actele administrative prevzute la art.4 din Lege. n practica judiciar se ntlnesc cazuri cnd instanele de judecat nu delimiteaz actul administrativ de alte nscrisuri, dat fiind faptul c prin Legea contenciosului administrativ nu este clar definit noiunea de act administrativ. n legtur cu aceasta, Curtea Suprem de Justiie, reieind din prevederile art.2 din Lege, ct i din Rezoluia 77(31) Cu privire la protecia individului fa de actele autoritilor administrative", adoptat de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei la 28 septembrie 1997, prin Hotrrea sa explicativ Cu privire la practica aplicrii de ctre instanele de contencios administrativ a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr.10 din 30.10.2009, n pct.2 a definit actul administrativ ca fiind un act unilateral, cu caracter normativ sau individual, adoptat sau emis de ctre o autoritate public sau de o persoan privat mputernicit prin lege sau printr-un act administrativ, n mod unilateral, n baza i n vederea exercitrii legii, pentru naterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice de drept administrativ. Curtea Suprem de Justiie a explicat prin Hotrrea menionat c adresele de serviciu, actele pregtitoare sau operaiunile tehnico-materiale care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat nu pot constitui de sine stttor obiect al aciunii n contenciosul administrativ, deoarece nu produc efecte juridice prin ele nsele (pct.8, 9 din Hotrre). n anumite cazuri, adresa emis de ctre autoritatea public poate s aib natura unui act administrativ, spre exemplu organul fiscal printr-o adres d indicaii obligatorii pentru organele autoritii publice cum s execute un act legislativ sau normativ. n acest caz, adresa poart caracterul unui act administrativ normativ, pasibil de controlul de legalitate.
143

Iuliana Rciu. Procedura n contenciosul administrativ. Bucureti: Hamangiu, 2012, p.233.

152

ns, potrivit art.25 alin.(2) din Lege, instana de contencios administrativ este n drept s se pronune, n limitele competenei sale, din oficiu sau la cerere, i asupra legalitii actelor sau operaiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat. Potrivit art.1 alin.(1) i art.3 alin.(2) din Lege, poate fi contestat n instana de contencios administrativ i nesoluionarea n termenul legal a unei cereri privind recunoaterea unui drept recunoscut de lege, iar prin art.2 din Lege este definit noiunea acestei prevederi. Astfel, nesoluionarea n termenul legal a unei cereri privind recunoaterea unui drept recunoscut de lege cuprinde dou opiuni: refuzul de a primi o cerere i faptul de a nu rspunde petiionarului n termen de 30 de zile de la data nregistrrii cererii de ctre o autoritate public, n cazul n care legea nu dispune altfel. Respectiv, att refuzul de a primi o cerere, ct i faptul de a nu rspunde petiionarului n termenul stabilit de lege sunt recunoscute de legiuitor drept obiect al contestrii n contencios administrativ. Sunt asimilate actelor administrative i contractele administrative ncheiate de autoritatea public, n virtutea prerogativelor de putere public, avnd ca obiect administrarea i folosirea bunurilor proprietate public, executarea lucrrilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea funcionarilor publici care reiese din relaiile de munc reglementate de statutul juridic al acestora (art.3 din Lege). Din categoria contractelor administrative fac parte contractele de concesiune, reglementate prin Legea cu privire la concesiuni, contractele de achiziii publice, reglementate de Legea privind achiziiile publice, contractele de prestare a serviciilor publice de gospodrire comunal, cum ar fi: de alimentare cu ap potabil i menajer, de furnizare a energiei termice i electrice, de canalizare i epurare a apelor uzate i pluviale, de salubrizare, de administrare a fondului locativ public, de administrare a domeniului public, reglementate prin Legea serviciilor publice de gospodrie comunal, alte contracte de prestri servicii de interes public sau de executare a lucrrilor de interes public naional sau local. Contractele de vnzare-cumprare a bunurilor din domeniul public al statului sau al unitilor administrativ teritoriale constituie contracte administrative, dac, pn la ncheierea contractului de vnzare-cumprare, nu a fost schimbat regimul juridic al bunului respectiv, cu trecerea lui din domeniul public n domeniul privat, n condiiile Legii privind administrarea i deetatizarea proprietii publice i a altor legi privind proprietatea public. Procesele-verbale privind consumul fraudulos al energiei electrice i termice, al gazelor naturale, apei potabile i menajere pot fi contestate n ordinea contenciosului administrativ (pct.3 al Hotrrii CSJ, nr.10 din 30.10.2009). 153

Concluzionnd, rezult c aciunea n contenciosul administrativ are ca obiect actele administrative, tipice sau asimilate, fiind de neconceput o cerere de chemare n judecat prin care s se solicite constatarea sau recunoaterea dreptului sau a interesului legitim n absena unei atitudini vtmtoare a administraiei, concretizat n atingerea adus unui drept sau interes legitim.144 n instana de contencios administrativ nu se poate solicita obligarea Parlamentului s adopte o anumit lege sau obligarea Guvernului de a adopta un act administrativ cu caracter normativ. n practica judiciar au fost atestate cazuri de adresare cu cerere n obligare a procurorului s porneasc un anumit proces penal sau s claseze un dosar, deja nceput. n aceste cazuri instanele de judecat au refuzat corect primirea cererilor de chemare n judecat, deoarece n primele dou cazuri s-ar nclca principiul separaiei puterilor n stat, iar ultimele sunt exceptate de la controlul judectoresc pe calea contenciosului administrativ. IV. Actul administrativ poate fi contestat n contenciosul administrativ doar dac este emis de ctre o autoritate public. Legea contenciosului administrativ a definit noiunea de autoritate public drept orice structur organizatoric sau organ, instituite prin lege sau printr-un act administrativ care acioneaz n regim de putere public n scopul realizrii unui interes public. Sunt asimilate autoritilor publice, n sensul prezentei legi, persoanele de drept privat care exercit atribuii de putere public sau utilizeaz domeniul public, fiind mputernicite prin lege s presteze un serviciu de interes public, inclusiv persoanele care presteaz servicii notariale (art.2 din Lege). Din aceast definiie rezult c toate categoriile de autoriti, adic organele de stat, pot fi chemate ca prte n contenciosul administrativ, indiferent de locul reglementrii lor n Constituie, precum i organele administraiei publice locale.145 Din definiie, de asemenea, rezult c persoanele de drept privat sau persoanele fizice care presteaz un serviciu de interes public sunt asimilate autoritilor publice. Practica judiciar demonstreaz c i organizaiile profesioniste, asociaiile, fundaiile i organizaiile neguvernamentale, care i desfoar activitatea n regim de putere public, sunt asimilate autoritilor publice. V. Persoana vtmat ntr-un drept al su, recunoscut de lege, poate nainta o cerere de chemare n judecat, dac ntrunete condiiile enumerate i a ndeplinit procedura prealabil. Potrivit art.17 din Lege, termenul de adresare este de 30 de zile, dac legea nu dispune altfel. Termenul de depunere a cererii de chemare n judecat curge de la:
144 145

Iuliana Rciu, op.cit., 2012, p.236. A. Iorgovan. Tratat de drept administrativ. Vol.I. Ediia a IV-a. Bucureti: All Beck, 2005, p.137.

154

a) data primirii rspunsului la cererea prealabil sau data expirrii termenului prevzut de lege pentru soluionarea acesteia; b) data comunicrii refuzului de soluionare a unei cereri prin care se solicit recunoaterea dreptului pretins sau data expirrii termenului prevzut de lege pentru soluionarea unei astfel de cereri; c) data comunicrii actului administrativ, n cazul n care legea nu prevede procedura prealabil. Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat i avocatul parlamentar sesizeaz instana de contencios administrativ n termenele prevzute de legile organice cu privire la activitatea acestora. Prin lege, pot fi stabilite i alte termene. Spre exemplu, potrivit art.66 alin.(3) din Codul electoral, aciunile i hotrrile organelor electorale pot fi contestate n termen de 3 zile de la data svririi aciunii sau adoptrii hotrrii, fr respectarea procedurii prealabile dac se refer la exercitarea dreptului de vot sau la administrarea alegerilor, depuse la biroul electoral n ziua alegerilor. n celelalte litigii electorale procedura prealabil este obligatorie (art.65 CE). Reieind din art.65, 66 CE, termenul de depunere a cererii de chemare n judecat este de 3 zile, de la data primirii rspunsului la cererea prealabil sau data comunicrii refuzului de soluionare a cererii. n privina preteniilor de despgubire cauzate printr-un act administrativ adresate separat se va aplica termenul de prescripie general, reglementat de Codul civil al Republicii Moldova, aceste cereri examinmdu-se de ctre instanele de drept comun. Actele administrative cu caracter normativ, potrivit art.17 alin.(3) din Lege, pot fi contestate oricnd. Aceste acte administrative sunt de interes public i produc efecte juridice atta timp ct ele sunt n vigoare, de aceea legiuitorul a i prevzut c ele sunt imprescriptibile. Prin art.17 alin.(4) din Lege este stipulat c termenul de naintare a aciunii n contenciosul administrativ este un termen de prescripie. Potrivit art.271 din Codul civil, aciunea privind aprarea dreptului nclcat se respinge n temeiul expirrii termenului de prescripie extinctiv numai la cererea persoanei n a crei favoare a curs prescripia, depus pn la ncheierea dezbaterilor n fond. Prin urmare, doar prtul poate nainta cerere de respingere a aciunii pe motivul expirrii termenului de prescripie. Concomitent, prin art.271 din Codul civil este stipulat c, n apel sau recurs, prescripia poate fi opus de ndreptit numai n cazul n care instana se pronun asupra fondului.

155

Reclamantul, la rndul su, n temeiul art.279 Cod civil i art.116 CPC, poate solicita repunerea n termenul de prescripie extinctiv, dac acest termen a fost omis din motive justificate. Potrivit art.279 alin.(2) din Codul civil, repunerea n termen nu poate fi dispus dect dac partea i-a exercitat dreptul la aciune nainte de mplinirea unui termen de 30 de zile, calculat din ziua n care a cunoscut sau trebuia s cunoasc ncetarea motivelor care justific depirea termenului de prescripie. 1.3. Introducerea n proces a funcionarului public Art.20 alin.(1) din Lege prevede c aciunea poate fi formulat i mpotriva funcionarului public care a elaborat actul administrativ contestat sau a refuzat s soluioneze cererea persoanei vtmate, dac se solicit despgubiri. De aici, rezult c funcionarul public poate fi introdus n proces doar dac se solicit plata unor despgubiri pentru prejudiciul cauzat. mpotriva lui nu poate fi depus cererea, dac se solicit numai anularea actului administrativ contestat. Totodat, funcionarul public poate sta n justiie doar mpreun cu autoritatea public emitent, deoarece, potrivit art.20 alin.(2) din Lege, funcionarul public poate fi obligat la plata despgubirilor solidar cu autoritatea emitent. Aciunea poate fi naintat mpotriva funcionarilor publici, dac ei au participat la elaborarea actului, nfptuind mai ales operaiuni materiale tehnice cu caracter voliional, cum ar fi avize, propuneri, acorduri etc.; persoanelor care au emis actul, de regul acestea fiind cele care semneaz actul; persoanelor care au ncheiat actul, adic cele datorit crora autoritatea public devine parte a unui contract administrativ; persoanelor care se fac vinovate de refuzul rezolvrii cererii referitoare la un drept subiectiv sau un interes legitim.146 n cazul n care se va constata vinovia funcionarului public, el va rspunde solidar cu autoritatea public respectiv. Potrivit art.20 alin.(3), funcionarul public aionat n justiie poate chema n garan ie superiorul su ierarhic care i-a ordonat s elaboreze actul administrativ, s semneze actul administrativ, fie s refuze soluionarea cererii, acesta fiind introdus n proces n calitate de coprt (art.62 CPC). Astfel, rezult c funcionarul public chemat n judecat n cadrul aceluiai proces poate nainta o cerere de chemare n garanie mpotriva conductorului sau altei persoane ierarhic superioare, care i-a ordonat s elaboreze actul administrativ sau s refuze soluionarea cererii.

Dacian Cosmin Drago. Noua lege a contenciosului administrativ. Comentarii i explica ii. Bucureti: All Beck, 2005, p.275-276; Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ. Bucureti: Hamangiu, 2009, p.499-500.
146

156

Cererea de chemare n garanie trebuie s corespund cerinelor prevzute de lege pentru cererea de chemare n judecat. Deoarece chematul n garanie poate fi obligat la plata unor despgubiri pentru prejudiciul cauzat, considerm c el va avea n proces calitatea de prt. n cazul n care funcionarul public nu poate prezenta probele ce confirm c conductorul l-a obligat s adopte actul administrativ sau i-a interzis ntocmirea actului administrativ, fie s rspund la cerere, instana din oficiu poate solicita actele necesare. Prin urmare, prin chemarea n garanie se creeaz posibilitatea de a se pronuna o hotrre legal i temeinic. 1.4. Suspendarea executrii actului administrativ Suspendarea executrii este o msur cu caracter excepional, prevzut de lege, care poate fi admis numai dac actul administrativ conine dispoziii ce ar putea produce reclamantului un prejudiciu iminent sau imposibil de ndeplinit n cazul anulrii actului administrativ. Potrivit art.21 alin.(1) din Lege, persoana vtmat concomitent cu depunerea cererii de chemare n judecat poate solicita suspendarea executrii actului administrativ contestat. Prin urmare, suspendarea executrii actului administrativ contestat nu poate fi dispus pn cnd aciunea cu privire la contestarea actului administrativ nu este pus pe rolul instanei de contencios administrativ, dei Comitetul de Minitri al Consiliului Europei, prin Recomandarea R(89)8 din 13 septembrie 1989 Cu privire la protecia jurisdicional provizorie n materie administrativ i Recomandarea (2003)16 Privind executarea deciziilor administrative i jurisdicionale n domeniul dreptului administrativ, recomand statelor membre ale Consiliului Europei s i-a msuri provizorii de suspendare a actelor administrative contestate naintea unei autoriti publice, dac aceasta nc nu s-a pronunat cu privire la legalitatea actelor administrative contestate. Vom sublinia c Legea contenciosului administrativ n redacia iniial, fiind inspirat din Recomandarea R(89)8 din 13 septembrie 1989, prevedea suspendarea provizorie a actului administrativ contestat pe calea procedurii prealabile, ns aceast dispoziie a fost abrogat prin Legea nr.726-XV din 7 februarie 2001. Potrivit art.21 alin.(2) din Lege, instana de contencios administrativ, din oficiu, n cazuri temeinic justificate i n scopul prevenirii unei pagube iminente, poate dispune suspendarea executrii actului administrativ contestat. Pentru a fi dispus suspendarea executrii actului administrativ contestat, persoana vtmat trebuie s dovedeasc temeinicia solicitrii, precum i faptul c suspendarea are drept scop prevenirea unei pagube iminente.

157

Deci, pentru dispunerea suspendrii executrii actului administrativ este necesar s fie cumulativ ndeplinite ambele condiii. Prima condiie presupune ca motivele suspendrii s fie temeinic justificate, ele fiind de natur s creeze o ndoial puternic asupra prezumiei de legalitate a actului administrativ contestat. A doua condiie care trebuie ndeplinit se afl n legtur direct cu prima condiie i are drept scop prevenirea unei pagube iminente, ceea ce presupune prevenirea unui prejudiciu material viitor i previzibil, care, ulterior, dup adoptarea hotrrii, nu ar putea fi ndeplinit sau, dup caz, prevenirea perturbrii grave a funcionrii unei autoriti publice sau a unui serviciu public. Pentru a exclude ambiguitile n interpretarea termenilor temeinic justificate i prevenirea pagubei iminente este necesar de a defini aceste noiuni pe cale legislativ. Vom meniona, de asemenea, c suspendarea executrii actului administrativ contestat admis de instan poart un caracter provizoriu pn la examinarea litigiului n fond, inclusiv pn cnd hotrrea judectoreasc va deveni irevocabil. Dac instana de contencios administrativ va respinge integral aciunea reclamantului ca nentemeiat, atunci ea este obligat s-i expun opinia i cu privire la ncetarea suspendrii executrii actului administrativ din momentul n care hotrrea va deveni definitiv.

2. Procedura de judecare a cererilor de chemare n judecat 2.1. Actele judectorului dup primirea cererii Procedura de judecare a cauzei de contencios administrativ este supus dispoziiilor speciale, reglementate de Legea contenciosului administrativ, care se completeaz cu prevederile Codului de procedur civil. Astfel, potrivit art.168 CPC, n redacia Legii nr.155 din 5 iulie 2012, n vigoare de la 1 decembrie 2012, cererea de chemare n judecat introdus n instan se repartizeaz, n termen de 24 de ore, judectorului sau, dup caz, completului de judecat n mod aleatoriu, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Judectorul care a primit cererea de chemare n judecat spre examinare verific dac aceasta ntrunete exigenele prevzute de lege. Dac cererea nu ntrunete exigenele prevzute de lege, atunci judectorul, n condiiile art.171 CPC, nu d curs cererii i acord persoanei un termen rezonabil pentru nlturarea neajunsurilor.

158

Potrivit art.168 alin.(4) CPC, n cazul n care cererea corespunde exigenelor de form i de coninut, judectorul, printr-o ncheiere nesusceptibil de recurs, accept cererea de chemare n judecat n decurs de 5 zile de la repartizare, dac legea nu dispune altfel. n acest termen, judectorul decide primirea sau refuzul de a primi cererea, ns Legea contenciosului administrativ dispune altfel, stabilind c primirea sau refuzul de primire a cererii de chemare n judecat se soluioneaz n termen de 3 zile de la primirea (repartizarea) cererii. n cazul punerii cererii pe rol, judectorul pregtete cauza pentru dezbaterile judiciare, adoptnd n acest sens o ncheiere i ndeplinind aciunile reglementate la art.22 alin.(2) din Lege i art.185 CPC. Judectorul, de asemenea, poate obliga prtul s prezinte actul administrativ i actele pregtitoare care au stat la baza emiterii actului administrativ, precum i alte acte necesare pentru soluionarea just i prompt a cauzei. n cazul n care prtul nu prezint n termenul stabilit actele solicitate, el poate fi supus unei amenzi judiciare n mrime de pn la 10 salarii minime pentru fiecare zi de ntrziere. Aplicarea amenzii nu scutete prtul de obligaia de a prezenta documentele solicitate (art.22 alin.(3) din Lege). Prin urmare, putem concluziona c investirea judectorului de a colecta probele necesare i a aplica amenzi judiciare pentru neprezentarea actelor solicitate urmrete drept scop judecarea cererilor de contencios administrativ n termene mai scurte. Legea contenciosului administrativ, n redacia actual, reglementeaz c judecarea pricinii n fond poate avea loc chiar i n prima zi de prezentare, dac prile declar c sunt pregtite pentru examinarea cauzei n fond (art.23 alin.(1) din Lege), iar alin.(2) al acestui articol stabilete doar c cauza se examineaz n termen rezonabil. Prin legi speciale pot fi stabilite i alte termene mai scurte pentru examinarea cauzei. Spre exemplu, n cazul contestrii actelor comisiilor electorale n ziua alegerilor, cererea se examineaz n aceeai zi. Reieind din spiritul Legii contenciosului administrativ, considerm c pricinile n contenciosul administrativ trebuie s fie examinate ct mai repede. Cu att mai mult c art.22 alin.(2) lit.c) din Lege pune accentul pe faza pregtirii cauzei pentru dezbaterile judiciare, ceea ce este i firesc, reglementnd c citarea prilor pentru ziua primei nfiri trebuie fixat n cel mult 10 zile de la data punerii cererii pe rol. 2.2. Excepiile de procedur n contenciosul administrativ Judecarea aciunii n materie de contencios administrativ are loc n termenul fixat de instan, cu participarea reclamantului i prtului i/sau a reprezentanilor acestora n edin 159

public. edina judiciar se desfoar conform regulilor generale ale Codului de procedur civil, prevzute pentru litigiile n materie de drept comun, cu excepiile stipulate n Legea contenciosului administrativ. Astfel, art.24 alin.(2) din Lege reglementeaz c neprezentarea la edina de judecat fr motive temeinic justificate a prilor i/sau a reprezentanilor lor nu mpiedic examinarea cererii, iar n cazul n care este imposibil de a judeca cauza n lipsa reclamantului, instana de contencios administrativ va scoate cererea de pe rol n condiiile Codului de procedur civil. Prin urmare, n baza prevederilor art.24 alin.(2) din Lege, instana de contencios administrativ dispune de dreptul de a scoate cererea de pe rol numai n cazul n care va constat c este imposibil judecarea pricinii n lipsa reclamantului legal citat, iar n cazul unei aciuni examinate n ordinea procedurii contencioase civile instana poate scoate cererea de pe rol dac reclamantul legal citat nu s-a prezentat n judecat, nu a comunicat instanei motivele neprezentrii sau motivele sunt considerate de instan ca fiind nentemeiate, sau nu a solicitat examinarea pricinii n absena sa, iar prtul nu solicit soluionarea pricinii n fond (art.206 alin.(2) CPC). O alt excepie de la regulile generale de judecare a pricinilor n materie de contencios administrativ const n aceea c n aciunile n anulare a actului administrativ sarcina probaiunii este pus pe seama prtului, care trebuie s prezinte probe pentru confirmarea legalitii actului administrativ contestat (art.24 alin.(3) din Lege). Dar i n situaia dat rmn valabile prevederile art.22 alin.(2) lit.b) din Lege, care ofer dreptul instanei de contencios administrativ de a dispune din oficiu prezentarea de ctre prt a actului administrativ contestat i a documentaiei care a stat la baza emiterii acestuia, a nscrisurilor sau a altor date pe care instana le consider necesare pentru judecarea pricinii. n privina celorlalte aciuni n materie de contencios administrativ, precum i n materie de despgubiri cauzate prin acte administrative contestate, sarcina probaiunii revine ambelor pri, potrivit prevederilor art.118 alin.(1) CPC. Totodat, n litigiile de contencios administrativ sunt aplicabile regulile generale privind admisibilitatea i pertinena probelor (art.121, 122 CPC), iar examinarea i aprecierea probelor se face n baza prevederilor art.130 CPC. Legea contenciosului administrativ conine n dispoziiile sale nu doar norme de drept substanial, ci i norme de drept procedural, raiunea instituirii acestora constnd n natura specific a litigiilor n materie de contencios administrativ, care impune o procedur special de sesizare a instanelor judectoreti de soluionare a cauzelor, aceasta fiind, n mare parte, diferit de procedura civil obinuit.147 n acest sens, art.34 din Lege stipuleaz expres c dispoziiile
147

Valeriu Zubco, Anastasia Pascari, Gheorghe Creu, op.cit., p.134.

160

prezentei legi se completeaz cu prevederile Codului de procedur civil, dar completarea normelor contenciosului administrativ cu normele procedurale generale se admite numai n msura n care acestea sunt compatibile cu nsi instituia contenciosului administrativ. La judecarea aciunilor n contenciosul administrativ, instana are un rol activ, dispunnd de drept din oficiu s reclame probe care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat. 2.3 mputernicirile instanei de contencios administrativ de fond Controlul pe care l exercit instanele judectoreti asupra activitii autoritilor publice n baza Legii contenciosului administrativ este un control de plin jurisdicie. n aceste condiii, instanele judectoreti sunt obligate s i-a msuri de restabilire a dreptului subiectiv nclcat, prin anularea actului administrativ ilegal i s acorde despgubiri celor care au suferit prejudicii ca urmare a nclcrii drepturilor sale, recunoscute de lege, prin emiterea actului administrativ ilegal. Conform prevederilor art.1 alin.(2) din Lege, reclamantul poate cere instanei de contencios administrativ competente, atunci cnd se consider vtmat ntr-un drept al su recunoscut de lege, de ctre o autoritate public, printr-un act administrativ sau prin nesoluionarea n termenul legal a unei cereri, anularea actului, recunoaterea dreptului pretins i repararea pagubei ce i-a fost cauzat. De aici, rezult c instana de judecat trebuie s stabileasc existena dreptului subiectiv care aparine reclamantului i ilegalitatea actului administrativ prin care i s-a nclcat acest drept. Constatnd existena acestor dou elemente, instana de contencios administrativ va putea dispune anularea actului i repunerea n drepturi a reclamantului. Prin urmare, suntem n prezena contenciosului de plin jurisdicie, deoarece instana judectoreasc are competena nu numai de a anula actul administrativ ilegal, dar i de a recupera persoanei vtmate prejudiciul cauzat prin acest act ilegal. n sensul art.25 alin.(1) lit.a) din Lege, dup deliberare, instana de contencios administrativ competent este mputernicit s resping aciunea reclamantului ca fiind nefondat. Aceast soluie poate fi dat n cazul n care instana ajunge la concluzia c motivele aciunii sunt nentemeiate, deoarece prtul a prezentat instanei probe incontestabile c actul administrativ este legal i ntemeiat. Totodat, respingerea aciunii poate avea loc i n cazul n care reclamantul a omis termenul de adresare n instana de contencios administrativ sau de naintare a cererii prealabile, dac autoritatea public a respins cererea prealabil din aceste motive i nu exist temeiuri justificate de repunere a persoanei n termen, conform prevederilor art.116 din CPC, sau dac reclamantul a omis termenul de adresare i nu a solicitat repunerea n termen.

161

n cazul n care instana de contencios administrativ constat c cererea reclamantului este ntemeiat, dispune admiterea aciunii i anuleaz n tot sau n parte actul administrativ sau oblig prtul s emit actul administrativ cerut de el ori s elibereze un certificat, o adeverin sau oricare alt nscris, ori s nlture nclcrile pe care le-a comis, precum i s dispun adjudecarea n contul reclamantului a despgubirilor solicitate. Anularea total a actului administrativ poate avea loc n cazul n care reclamantul solicit anularea lui total, iar cnd motivele aciunii se refer numai la o parte a actului administrativ, atunci poate fi anulat numai aceast parte. Anularea actului administrativ contestat n tot sau n parte poate fi admis n baza temeiurilor prevzute de art.26 din Lege. Pentru ca actul s fie anulat n tot, este necesar ca toate prevederile sale s fie ilegale, ntruct n situaia n care ilegalitatea nu afecteaz dect unele dispoziii ale actului atacat, anularea se va produce doar asupra dispoziiilor respective, celelalte prevederi ale actului continund s produc efecte juridice. Anularea parial nu presupune dreptul instanei de contencios administrativ de a schimba ceva din coninutul actului supus controlului judectoresc, ntruct aceasta are doar dreptul de a suprima dispoziiile ilegale ale actului contestat, iar modificarea unui act administrative de ctre instana de contencios administrativ competent ar nsemna substituirea acesteia autoritii publice emitente, ceea ce constituie o lezare adus principiului separrii puterilor n stat, consfinit n Constituia Republicii Moldova. n cazul n care autoritatea public refuz s emit actul administrativ, instana de contencios administrativ va obliga autoritatea public s emit actul respectiv. Instana poate obliga, de asemenea, autoritatea public s elibereze reclamantului certificatul, adeverina sau alt nscris solicitat. Dac la cererea naintat de reclamant autoritatea public nu a dat rspuns n termenul stabilit de lege i reclamantul l va solicita, instana de contencios administrativ competent, n temeiul prevederilor Legii cu privire la petiionare nr.190 -XIII din 19.07.1994 cu modificrile ulterioare, va obliga autoritatea emitent respectiv sau funcionarul public respectiv s-i dea reclamantului rspunsul cerut. Potrivit art.25 alin.(1) lit.b) din Lege, n cazul admiterii aciunii n anularea actului administrativ, instana dispune i adjudecarea n contul reclamantului a despgubirilor solicitate. Despgubirea pentru ntrzierea executrii hotrrii se stabilete n sume fixe bneti pentru fiecare zi de ntrziere, care urmeaz s se calculeze de la data expirrii termenului de executare indicat n hotrre sau de la expirarea termenului prevzut de art.32 alin.(2) din Lege, care este de cel mult 30 de zile de la data n care hotrrea a devenit irevocabil. Aceste despgubiri de ntrziere, ns, nu au nici o legtur cu existena prejudiciului material sau moral.

162

Din principiile dreptului administrativ privind relaiile dintre autoritile publice i persoanele private, elaborate de Comitetul European de Cooperare Juridic de pe lng Consiliul Europei, reiese c prejudiciul cauzat prin emiterea unui act administrativ recunoscut ilegal trebuie pltit integral, direct i fr ntrziere. Art.25 alin.(1) din Lege stabilete circumstan ele care pot fi luate n considerare la stabilirea cuantumului prejudiciului moral. Deci, reclamantul are dreptul de a cere ca instana de contencios administrativ s oblige autoritatea public s-l despgubeasc pentru daunele pe care i le-a produs actul administrativ contestat, iar instana poate s acorde aceste despgubiri odat cu anularea actului administrativ. Instana de contencios administrativ este n drept i din oficiu sau la cererea reclamantului s se pronune asupra legalitii actelor sau a operaiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului administrativ contestat n justiie. Deoarece actele i operaiunile administrative care au stat la baza emiterii actului administrativ nu pot face direct obiect al aciunii n contenciosul administrativ, iar legalitatea unui act administrativ depinde de legalitatea actelor sau a operaiunilor administrative care au stat la baza emiterii lui, este oportun i verificarea legalitii acestora. n cazurile n care controlul legalitii acestor acte sau operaiuni ce au stat la baza emiterii unui act administrativ cu caracter normativ ine de competena instanei de contencios administrativ ierarhic superioare, urmeaz a fi ridicat excepia de ilegalitate n faa acestei instane n condiiile prevzute de art.13 din Lege. Prin art.26 din Lege sunt stabilite temeiurile anulrii actului administrativ contestat, iar art.27 din Lege reglementeaz c hotrrea judectoreasc se adopt n condiiile Codului de procedur civil. Important este c, prin Legea nr.155 din 05.07.2012, n vigoare de la 01.12.2012, instana de judecat, dup ncheierea susinerilor orale, se retrage n camera de deliberare, unde adopt doar dispozitivul hotrrii, care se pronun n faa participanilor la proces. Instana de judecat va ntocmi hotrrea integral dac: a) participanii la proces, n termen de 30 de zile de la pronunarea dispozitivului hotrrii, solicit n mod expres acest lucru. Termenul de 30 de zile este un termen de decdere; b) participanii la proces, n termen de 30 de zile de la pronunarea dispozitivului hotrrii, depun cerere de apel; c) hotrrea judectoreasc urmeaz s fie recunoscut i executat pe teritoriul altui stat. n situaiile prevzute la art.236 alin.(5) CPC, hotrrea se ntocmete n termen de 15 zile de la data survenirii acestora. Odata cu adoptarea Legii 155 din 05.07.2012 recursul n seciunea I (art.397-422 CPC) a fost exclus. Mai mult dect att, conform art.II, pct.(5) al Legii nr.155 din 05.07.2012 163

Recursurile depuse la curile de apel mpotriva hotrrilor primei instane pn la intrarea n vigoare a prezentei legi se vor examina n apel. n consecin, hotrrile judectoriilor ca instane de contencios administrativ se vor contesta cu apel i ulterior cu recurs. Art.30 din Legea contenciosului administrativ nu poate fi aplicat n actualele condiiii, deci a devenit desuiet. Potrivit art.28 din Lege, hotrrea irevocabil a instanei de contencios administrativ privind anularea, n tot sau n parte, a crei intrare n vigoare a fost condiionat de publicarea n sursa oficial, se public n aceeai surs. n cazul n care sursa n care actul admini strativ a fost publicat nu funcioneaz, instana poate obliga alt organ mass-media s publice hotrrea judectoreasc. Cheltuielile legate de publicarea hotrrii le suport prtul. Astfel, n cazul n care aceste cheltuieli au fost suportate de reclamant, instana de judecat, printr-o ncheiere, oblig prtul s compenseze cheltuielile suportate de reclamant . Vom meniona c actul administrativ anulat nceteaz s produc efecte juridice la data cnd hotrrea devine irevocabil (art.29 Legea contenciosului administrativ). Alineatul 2 al art.29 din Legea n mod condiiont permite o excepie de la aceats regul general.innd cont de unele circumstane concrete i de eventualitatea survenirii unor urmri juridice negative, instana de contencios administrativ poate stabili, prin hotrrea sa, c normele declarate nule nu vor produce efecte juridice de la data adoptrii actului administrativ. n acelai timp art.12 din Codul Civil prevede Actul, emis de o autoritate public, ce ncalc drepturile i interesele civile ocrotite de lege ale unei persoane fizice sau juridice va fi declarat de ctre instana de judecat nul din momentul adoptrii lui . Considerm just aplicarea normei din Codul Civil n mod necondiionat, astfel se vor atinge finalitii aprrii drepturilor nclcare sau contestate prin intermediul contenciosului administrativ.

3. Asigurarea aciunii (S. Filincova, E. Belei) Asigurarea aciunii civile este o instituie a procesului civil, constnd dintr-o totalitate de msuri dispuse de ctre judector sau instana de judecat la solicitarea prii interesate, menite s garanteze executarea efectiv a unei hotrri judectoreti definitive. Suportul normativ al asigurrii aciunii civile de ctre instanele judectoreti din RM este nu doar CPC, ci i alte legi organice: 164

Legea contenciosului administrativ Nr. 793 din 10.02.2000; Codul de executare Nr. 443 din 24.12.2004 Cartea nti. Executarea hotrrilor cu caracter civil; Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecia desenelor i modelelor industriale; Legea nr.23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj; Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecia mrcilor; Legea nr.39 din 29.02.2008 privind protecia soiurilor de plante; Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecia inveniilor; Legea nr.66 din 27.03.2008 privind protecia indicaiilor geografice, denumiri de origine i specialitilor tradiionale garantate; Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor i drepturile conexe; Legea nr.64 din din 23.04.2010 privind libertatea de exprimare. Intruct asigurarea aciunii civile const din limitri, interdicii sau obligaii dispuse n mod operativ de ctre judector sau instan msurile de asigurare a aciunii civile trebuie aplicate cu deosebit atenie innd cont de urmtoarele reguli de procedur: - n primul rnd, scopul asigurrii aciunii trebuie s fie invocat i justificat de persoana care solicit aplicarea msurilor de asigurare. Art.174 CPC enun o singur motivaie de a cere asigurarea aciunii civile - n cazul n care neaplicarea msurilor de asigurare a aciunii ar face imposibil executarea hotrrii judectoreti. - Alte legi organice identific i un alt scop al msurilor de asigurare - n scopul prevenirii unei pagube iminente. (art. 22, alin.1 Legea privind libertatea de exprimare, 148 art.21, alin.2 Legea contenciosului administrativ) - n materia proteciei proprietii intelectuale prin asigurarea aciunii se urmrete acelai scop doar c este altfel formulat de ctre legiuitor Dac s -a constatat faptul sau iminena nclcrii drepturilor...149 cu scopul de a preveni orice nclcare iminent a dreptului...150 Realmente nclcarea sau iminena nclcrii dreptului protejat se exprim n prejudicii care ulterior pot fi pretinse. n al doilea rnd, msurile de asigurare a aciunii sunt prevzute nelimitativ n CPC, precum i n legile speciale.
148

din 10.02.06. MO al RM nr.144-145/1056 din 16.11.2000. Fiecare parte a hotrrii se evideniaz separat n textul acesteia. Art.22, alin. 4 al Legii nr.64 din 23.04.2010 prevede Instana de judecat poate aplica msurile de asigurare stipulate la alin. (3) lit. a) i b) doar dac reclamantul demonstreaz c ar putea suporta prejudicii care nu ar putea fi compensate prin despgubirile ulterioare i c msura de asigurare a aciunii depete interesul public de a cunoate aceast informaie. 149 Art. 64 Legea nr. 161/2007 privind protecia desenelor i modelelor industriale; art. 80 Legea nr.50/2008 privind protecia inveniilor; art. 68 Legea nr.38/2008 privind protecia mrcilor; 150 Art. 54 Legea nr.66/2008 privind protecia indicaiilor geografice, denumiri de origine i specialitilor tradiionale garantate; art. 78 Legea nr.39-XVI/2008 privind protecia soiurilor de plante;

165

Caracterul nelimitativ rezult cert din alin.2, art.175 CPC Judectorul sau instana poate aplica, dup caz, i alte msuri de asigurare a aciunii care s corespund scopurilor specificate la art.174. Aceast libertate a judectorului sau a instanei de judecat este o aparen, ntruct depirea scopului asigurrii aciunii echivaleaz cu o nclcare grav a drepturilor prii opuse n cadrul procesului civil. Astfel, nu se justific de scopul legitim i nici de principiul procesului echitabil suspendarea la cerere sau din oficiu a ordinului de concediere a salariatului, indiferent de statutul de funcionar publuc al acestuia.151 Sau asigurarea aciunii prin suspendarea executrii contractului de locaiune ori interzicerea de a desfura activitate de antreprenoriat n spaiile nchiriate sau interzicerea semnrii contractelor de prestri de servicii atunci cnd se cere declararea nulitii contractelor respective. n asemenea cazuri nu se justific prin nici un argument scopul legitim al asigurrii aciunii. n cazul cnd preteniile reclamantului vor fi admise, executarea hotrrii judectoreti nu este n pericol. Efectul unei nuliti dispuse definitiv de ctre instana de judecat este restitutio in integrum, consecin care poate fi realizat efectiv fr a interveni anticipat n buna desfurare a activitii de ntreprinztor. Judectorul sau instana risc nu doar s se expun asupra fondului cauzei altfel dect prin hotrre judectoreasc, ci i s-i depeasc atribuiile, aducnd atingere activitilor care sunt protejate de lege, inclusiv art.1, Protocolul 1 Convenia European a Drepturilor Omului.152 La fel nu este legal interdicia prtului sau a altor persoane de a prsi ara ca msur de asigurare a aciunii, ntruct aceasta este msur de asigurare a executrii hotrrii (art. 64 CE). Fiind aplicat de ctre judectori n cursul examinrii cauzelor civile va avea caracter nentemeiat, ilegal i disproporionat i va afecta libertatea de circulaie a persoanelor. Bineneles c orice msur de asigurare a aciunii civile prezint un grav discomfort pentru persoana creia i este opozabil, de aceea judectorul sau instana va trebui s in cont nu de scopul urmrit de reclamant, ci de cel prevzut de lege, precum i de valoarea aciunii. Dei art.175, alin.2 CPC prevede c pot fi admise concomitent mai multe msuri de asigurare a aciunii dac valoarea bunurilor sechestrate nu depete valoarea aciunii, considerm c acest text de lege se refer cu precdere la aplicarea sechestrului pe bunurile sau pe sumele de bani ale prtului, inclusiv pe cele care se afl la alte persoane. Dei nu este exclus aplicarea n acelai timp a ctorva msuri de asigurare: lit.a), b) i/sau c), art.175 CPC.

151 152

Art. 59 Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor i drepturi conexe. Cauza BIMER SA contra Moldovei (cererea nr.15084/03), hotrrea din 10.07.2007; Cauza Megadat .com. SRL contra Moldovei (cererea nr. 21151/04), hotrrea din 08.04.2008.

166

Concomitent, la determinarea cuantumului valorii bunurilor sechestrate, judectorul sau instana de judecat trebuie s in cont de mrimea taxei de stat care va fi inclus n valoarea acestor bunuri.153 Sechestrul pe bunuri sau bani este cea mai frecvent msur de asigurare a aciunii civile. n cazul n care reclamantul nu va concretiza bunurile pe care urmeaz a fi aplicat sechestrul executorul judectoresc va ine cont de consecutivitatea prevzut la al.2, art. 90 al CE: a) n primul rnd vor fi sechestrate bunurile personale ale debitorului libere de gaj sau de ipotec i mijloacele bneti; b) n al doilea rnd vor fi sechestrate bunurile debitorului care se afl n proprietate comun pe cote-pri sau n devlmie, libere de gaj sau de ipotec; c) n al treilea rnd vor fi sechestrate bunurile gajate sau ipotecate; d) n ultimul rnd va fi sechestrat bunul imobil n care domiciliaz debitorul.154 Dei aceast ordine de sechestrare este prevzut pentru faza executrii hotrrii judectoreti, o considerm aplicabil deoarece: - Aceast ordine oricum va fi urmat de executorul judectoresc la faza executrii, indiferent de faptul dac nu au fost sau nu aplicate msuri de asigurare a aciuniii; - Se ine cont i de interesele prtului debitor, astfel aceast ordine l protejeaz de unele abuzuri ce ar putea fi comise de executor. n ceea ce privete aplicarea sechestrului asupra bunurilor i sumelor de prevzut n art. 176 CPC. Obiect al msurii de asigurare poate constitui orice bun ori o universalitate de bunuri care se afl n circuitul civil, indiferent de faptul n a cui posesie se afl ele, precum i orice drept patrimonial sau crean bneasc. Pot fi urmrite att bunurile personale ale debitorului, ct i partea social (participaiunea) care-i aparine ntr-o proprietate comun (indiferent de forma organizatoricojuridic a societilor comerciale), cota-parte din proprietatea n devlmie a soilor. Partea social a membrului societii cu rspundere limitat reprezint o fraciune din capitalul social al acestei societi i poate fi obiect al msurii de asigurare. Art.22 al Legii privind libertatea de exprimare enumer expres i exhaustiv msurile de asigurare a aciunii, care de fapt se ncadreaz n prevederile art.175 CPC, fiind exemple ale msurilor generale de asigurare n litigii care rezult din legea menionat.
153

bani ale

persoanelor juridice i persoanelor fizice cu statut de ntreprinztor ordinea aplicrii este

Hotrrea Plenului C.S.J. cu privire la aplicarea de ctre instanele judectoreti a legislaiei ce reglementeaz asigurarea aciunii la judecarea cauzelor civile nr.32 din 24.10 .2003, pct.7. 154 Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.3435/112 din 03.03.2005443/24.12.2004

167

Astfel, asigurarea aciunii civile prin aplicarea sechestrului se refer la tirajul care conine informaia contestat. Iar interzicerea prtului svrirea unor anumite acte (art.175, alin.(1), lit.b) CPC) se concretizeaz prin interdicia de a rspndi informaia contestat sau interdicia de a distruge nregistrrile audio i video. Caracterul patrimonial sau nepatrimonial al preteniilor nu este un factor determinant pentru a dispune sechestrarea bunurilor ca msur asiguratorie. Astfel, dac reclamantul justific scopul prevzut de CPC sau de legea special, judectorul poate aplica aceast msur de asigurare i atunci cnd se pretinde repararea prejudiciilor morale. 155 ns trebuie respectate limitele impuse prin legi speciale, de ex. Nu se admite aplicarea sechestrului pe bunurile prtului, inclusiv pe contul bancar, pentru asigurarea preteniilor privind compensarea prejudiciului moral (art.22, alin.5 Legea 64 din 23.04.2010 privind libertatea de exprimare). n al treilea rnd, procedura aplicrii msurilor de asigurare a aciunii este specific i impune respectarea mai multor rigori cu caracter imperativ: - Asigurarea de aciuni se poate dispune doar dac persoana interesat a cerut. Din oficiul instanei se poate dispune doar suspendarea actului administrativ, n condiiile art.21 Legea contenciosului administrativ. Persoana interesat de regul, este reclamanul, dar intervenientul principal, prtul n aciuni reconvenionale, procurorul sau subiecii prevzui n art.73 CPC, reprezentantii legali i cei contractuali156 de asemenea pot solicita asigurarea aciunii civile. - Cererea de asigurare a aciunii indiferent dac este parte integrant a cererii de chemare n judecat sau este perfectat ca act157 separat trebuie s conin motivele i circumstanele pentru care se solicit asigurarea aciunii. (art.177, alin.(1) CPC). - n practic persoanele interesate solicit aplicarea sechestrului pe bunurile imobile sau mobile ale prtului, fr a le indica exact care sunt acestea, fr a indica valoarea aciunii sau fr a ine cont de aceasta. Aceste formulri pot fi justificate de faptul c reclamantul dei a depus toat diligena nu a reuit s afle informaia necesar, n special cea protejat de secretul bancar. Admitem ca fiind legale asemenea cereri, or, pentru a dispune asigurarea unei aciuni civile, judectorul sau instana trebuie s in cont de justificarea asigurrii aciunii i de limita asigurrii raportat la valoarea aciunii. n asemenea cazuri, judectorul sau instana va emite titluri executorii, accentund sarcina executorilor judectoreti de a evalua bunuril e imobile pe

155

Manualul judectorului la examinarea pricinilor civile, coordonator Mihai Poalelungi, - Cartier juridic, 2006, pag.176, Op.cit, pag.176 156 Dreptul de a nainta cererea de asigurare a aciunii nu este un drept special i nu necesit o mputernicire special, deoarece nu este prevzut n art.81 CPC. 157 Dei legea nu instituie forma scris obligatorie a cererii de asigurare a aciunii, considerm c acest lucru rezult implicit nu doar din importana actului i consecinelor acestuia, ci i din art. 177, alin.1 CPC care indic expres coninutul cererii de asigurare. Procedura examinrii respectivei cereri este un argument suplimentar n favoarea formei scrise a cerererii de asigurare a aciunii, indifrent de momentul adresrii instanei.

168

care aplic sechestru, de a identifica sumele de bani disponibile n conturile debitorului n oricare din bancile din RM i cel mai important de a nu depi valoarea aciunii. n concluzie, considerm c judectorii sau instanele pot asigura aciunea civil apicnd sechestru pe bunurile care urmeaz s le identifice executorul cu o singur condiie s se indice valoarea aciunii, iar executorii judectoreti s nu aplice sechestre excesive.158 Pentru practica judiciar nu este important cnd persoana interesat solicit asigurarea aciunii, ci cnd judectorul sau instana este obligat s soluioneze respectiva cerere. Astfel, asigurarea aciunii cerut odat cu depunerea cererii de chemare n judecat se va soluiona abia n ziua emiterii ncheierii privind acceptarea cererii de chemare n judecat, fr ntiinarea prtului i a celorlali participani la proces. (art. 177, alin.2 CPC). Dac cererea de asigurare a aciunii este depus n instan dup intentarea procesului, aceasta se va soluiona n termen de o zi de la depunere, fr ntiinarea prtului i a celorlali participani la proces. (art.177, alin.2 CPC). Exist posibiliti legale de asigurare a aciunii nainte de adresare n judecat. De exemplu, art.22 Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare prevede posibilitatea solicitrii msurilor de asigurare a aciunii concomitent cu depunerea cererii prealabile ctre mass-media. Pentru a respecta aceast prevedere legal, considerm necesar a clarifica urmtorul mecanism de aplicare. Cererea de asigurare a aciunii n asemenea pricini civile trebuie adresat n form scris judectoriei care ar fi competent din punct de vedere teritorial s examineze preteniile ce rezult din aplicarea legii menionate. n coninutul cererii reclamantul n mod obligatoriu trebuie s indice ce pretenii i ctre cine a formulat, precum i dac le-a adresat n prealabil. Extrem de important este justificarea aplicrii msurii de asigurare a aciunii naintea adresrii n judecat, care de asemenea este un element esenial al coninutului acestei cereri. Indiscutabil la aceast cerere trebuie anexat dovada n original a cererii prealabile expediat i/sau chiar primit de ctre prt. Asemenea cereri se vor nregistra, distribui aleatoriu i examina unipersonal de ctre judectorul desemnat conform legii. Procedura examinrii i soluionrii unei astfel de cerere va fi identic unei cereri obinuite de asigurare a aciunii (art.177-181 CPC). Dac cererea de asigurare anticipat a aciunii aciunii pe acest motiv. Conform art.59 Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor i drepturile conexe Msurile prevzute la alin. (1) i (2) pot fi revocate la cererea prtului dac reclamantul nu a
158

a fost adresat

instanei care nu are competen teritorial, judectorul va emite o ncheiere de neasigurare a

n cazul n care persoana interesat consider c executorul judectoresc executnd titlul executoriu emis n baza ncheierii de asigurare a aciunii a depit limita valorii aciunii poate contesta aciunile executorului n instana conform art. 161- 1613 CE. Examinarea contestrii respective nu este temei de amnare sau suspendare a examinrii fondului cauzei civile, dac ncheierea de asigurare a aciunii nu a fost contestat.

169

iniiat, n decurs de 20 de zile lucrtoare, proceduri care s conduc la examinarea cazului de ctre instana de judecat. Aceast prevedere specific permite judectorului s aplice prin ncheiere imediat executorie asigurarea unei aciuni civile viitoare, cu respectarea procedurii anterior descris. Credem ns c msurile asiguratorii nu pot fi revocate , ci trebuie anulate la cererea prtului prin ncheiere conform art.180 CPC. Conform art.80 i 75 Legea nr.50 din 07.03.2008 privind protecia inveniilor pe lng condiiile i procedurile similare cu cele analizate mai sus, este obligatorie depunerii unei cauiuni sau a unei garanii echivalente corespunztoare, necesare reparrii prejudiciilor care ar putea fi cauzate prtului n cazul n care nu va fi constatat existena unei nclcri. Atenionam instanele despre normele legale care prevd asigurarea aciunii civile chiar fr a avea cauza pe rol. De exemplu, aplicarea masurilor asiguratorii la orice etap a procedurii arbitrale (art.10 Legea nr. 23 cu privire la arbitraj) sau chiar naintea arbitrajului (art.23, al.1 Legea nr. 23 cu privire la arbitraj). Din cauza c n RM la arbitraj se recurge ext rem de rar, lipsete o practic judiciar referitoare la aceste prevederi. Nu ne propunem n acest manual s anticipm realitatea. innd cont de aceste situaii procesuale atipice, i de prevederile art. 174 CPC Asigurarea se admite n orice faz a procesului pn la etapa n care hotrrea judectoreasc devine definitiv totui reiterm c n procedura civil nu se poate dispune asigurarea aciunii civile n urmtoarele situaii: a. la faza intentrii procesului de la depunerea cererii de chemare n judecat pn la emiterea ncheierii de acceptare a acesteia (art.177, alin.2 CPC), b. n timpul suspendrii procesului (art.260, alin.2 CPC),159 c. dup emiterea hotrrii pn la punerea pe rol a cererii de apel,160 d. n cadrul examinrii recursului de ctre CSJ (art.438, alin.1 CPC),161 e. n faza examinrii admisibilitii cererii de revizuire,162

159

n cazul n care un proces suspendat nu se reia, de ex. succesorul reclamantului decedat nu dorete s intervin i s continuie susinerea preteniilor predecesorului, atunci apare pericolul ca msurile asiguratorii anterior aplicate s se menin i s prejudicieze prtul un termen nedeterminat. Considerm posibil anularea m surilor de asigurare a aciunii de ctre instana care a dispus suspendarea procesului la cererea justificat a prtului conform art.180 CPC. 160 Art.258 CPC nu se va aplic, or acesta se justifica mpreun cu executarea imediat facultativ (art.257 CPC) ca re a fost abrogat. Cu toate acestea instana de fond, dac va admite preteniile reclamantului, va putea la cererea acestuia s dispun prin dispozitivul hotrrii aplicarea msurilor de asigurare a aciunii. Curtea de apel va aplica art.177, alin.2 CPC n modul corespunztor, adic va soluiona cererea de asigurare a aciunii formulat odat cu cererea de apel, dac nu a aplicat art. 368, 369 CPC. 161 Prin legea 155 aceast prevedere se impune prin excluderea mputernicirii anterior existente. 162 n pofida prevederii art.452, alin.1 CPC conform crora Instana examineaz cererea de revizuire n edin public n conformitate cu normele de examinare a cererii de chemare n judecat considerm c la aceast etap procesual revizuientul nu are nici un motiv s cear asigurarea aciunii, or, aciune civil nu exist, iar hotrrea, ncheierea sau decizia irevocabil cu mare probabilitate ar putea fi executat deja. Dac oricum executarea nu a nceput, aceast situaie este totalmente la discreia persoanei interesate, care poate solicita nceperea executrii silite i asigurarea executrii n condiiile legii.

170

f. n procedur special,163 g. n procedura n ordonan.164 Judectorul sau instana ca urmare a cererii de asigurare a aciunii va emite o ncheiere separata motivat se asigurare sau neasigurare a aciunii. Ambele se pot contesta cu recurs n termen de 15 zile de cnd persoana interesat a aflat despre pronunarea lor.165 (art.177, alin.3, art.181, alin.1 i 2 CPC) ncheierea de asigurare a aciunii este imediat executorie (art.178 CPC). Acest efect prevzut de lege este opozabil prii adverse, care trebuie ntiinat de ctre instana de judecat despre msura de asigurare aplicat. innd cont de faptul c, de regul, astfel de ncheieri se emit fr ntiinarea prtului i a celorlali participani la proces, precum i de efectele dure al acestora, instana va trebui s ntiineze persoana sau persoanele vizate a doua zi de la emiterii ncheierii de asigurare a aciunii prin scrisoare cu aviz de recepie. Tergiversarea ntiinrii persoanelor vizate n ncheierile de asigurare a aciunii civile este exclusiv responsabilitatea instanei de judecat. Dac se depune recurs mpotriva ncheierii de asigurare sau neasigurare a aciunii, examinarea cauzei civile, de fapt se va suspenda, or, instana va trebui s expedieze dosarul mpreun cu cererea de recurs instanei superioare. Recursul se va examina n condiiile art. 423 428 CPC fr participarea justiiabililor vizai. Instana superioar poate menine sau anula ncheierea de asigurare sau neasigurare a aciunii n ultimul caz fiind procesual posibil ca instana superioar s dispun asigurarea aciunii civile. Respectiv se va emite o ncheiere judectoreasc i un titlu executoriu n acest sens. 166 Instana n cauze civile generale poate167 cere reclamantului depunerea unei cauiuni odat cu asigurarea aciunii (art. 182 CPC). Valoarea cauiunii trebuie s fie egal cu prejudiciile
163

Procedura special este diametral opus procedurii contencioase. Chiar dac art.280, alin.1 CPC prevede n procedur special, pricinile se examineaz de instanele judectoreti dup regulile de examinare a aciunilor civile, cu excepiile i completrile stabilite n prezentul cod la cap.XXIII -XXXIV i n alte legi., totui lipsa litigiului de drept, a prilor cu interese contradictorii confirm i lipsa instituiei asigurrii aciunii. Solicitarea asigurrii aciunii civile n procedur special echivaleaz cu apariia litigiului de drept, fapt care poate determina instana s scoat cererea de pe rol n condiiile art.280, alin.3 CPC i s refuze n asigurarea aciunii conform art.177, alin.3 CPC. Aceste dou acte de dispoziie vo face coninutul aceleiai ncheieri judectoreti, astfel nct se ordoneze procedura contestrii cu recurs. 164 Procedura n ordonan este conceput de legiuitor ca una simplificat, de aceea aplicarea instituiei asigurrii aciunii dei s-ar prea c se justific, va impune un mecanism prea complicat de anulare, substituire sau contestare a msurilor asiguratorii. 165 Dei legea prevede ad literam numai ncheierea de asigurare a aciunii, innd cont de principiul egalitii de arme, CSJ a considerat just aplicarea extensiv a art.181, alin.1 CPC. 166 Chiar dac art.12 CE prevede Titlul executoriu se elibereaz creditorului la cerere de ctre prima iinstan, dup rmnerea definitiv a hotrrii., situaia asigurrii aciunii civile nu care sub incidena acestei prevederi din simplul motiv c nu ne referim la fondul cauzei civile, soluionat prin hotrre, iar curtea de apel sau CSJ (CSJ doar ca instan de recurs mpotriva ncheierilor de neasigurare emise de curtea de apel) vor putea emite ncheieri de asigurare de aciuni i respectiv titluri executorii. Argumentul forte n favoarea acestei concluzii rezid n efectul imediat al asigurrii aciunii civile indiferent de instana care o dispune. 167 n cazul legilor speciale privind proprietatea intelectual cauiunea este obligatorie.

171

care ar putea fi cauzate prtului prin asigurarea aciunii. Cauiunea se pstreaz pn hotrrea (sau ncheierea de ncetare a procesului ori de scoatere de pe rol) devin irevocabile plus 2 luni pentru intentarea aciunii de reparare a prejudiciilor cauzate prin asigurarea aciunii. Acest aspect procesual al asigurrii aciunii civile este aproape inaplicabil n practic, ntruct instanele n pricini civile generale nu sunt obligate s cear cauiune, iar aplicarea discreionar, doar n unele cazuri, a acestor prevederi ar putea amplifica practica judiciar neuniform i bnuielile n lipsa de imparialitate a instanei. ns cel mai greu de depit impediment n acest caz este necesitatea evalurii de ctre instan a prejudiciilor viitoare ale prtului. Msurile de asigurare a aciunii pot fi anulate, din oficiu sau la cerere(art.180 CPC), prin ncheiere care este susceptibil de recurs. Legea nu prevede expres recursul drept cale de atac n asemenea cazuri, dar art.181, alin.2 CPC menioneaz c Recursul mpotriva ncheierii de anulare a msurilor de asigurare a aciunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta suspend executarea ncheierii. n acest sens, ncheierii de anulare a msurilor de asigurare a aciunii sau de substituire a unei forme de asigurare cu o alta sunt de asemenea imediat executorii, i doar exercitarea recursului (de exemplu n a 15 zi) are efect suspensiv. Acest act procesual l poate face instana care a dispus asigurarea aciunii sau cea care are cauza pe rol, de ex, alt instan care a primit pricina dup strmutare conform art.43 C PC, sau curtea de apel n cursul examinrii apelului. Atenionm c dac asigurarea aciunii se face fr fr ntiinarea prtului i a celorlali participani la proces, atunci anularea msurilor de asigurare se soluioneaz n edin de judecat. (art.180 alin.2 CPC). Anularea msurilor de asigurare a aciunii poate fi efectul admiterii recursului mpotriva ncheierii de asigurare de ctre instana ierarhic superioar, n acest caz efectul anulrii este imediat. Dac pretenia reclamantului a fost respins, msurile anterioare de asigurare a aciunii se menin pn cnd hotrrea judectoreasc devine definitiv, ns n dispozitivul hotrrii trebuie specificat anularea msurilor de asigurare. Dac hotrrea devine definitiv i irevocabil prin neatacare, acest punct al dispozitivului va facilita situaia justiiabililor. Curile de apel vor indica din oficiu n dispozitivul deciziilor anularea msurilor de asigurare a aciunii, dac ca rezultat al examinrii apelului preteniile reclamantului se vor respinge. Judectoriile, curile de apel, CSJ vor proceda n acelai fel dac emit ncheieri de scoatere de pe rol a cererii sau de ncetare a procesului.168 Dei Codul de Procedur Civil nu prevede expres acest lucru, este important s menionm c n momentul n care vorbim de anularea msurilor de asigurare a aciunii putem

168

Recomandarea nr. 14 privind anularea msurilor de asigurare a aciunii civile,http://www.csj.md/content.php?menu=1807&lang=5.

172

vorbi i despre anularea parial a lor atunci cnd de exemplu reclamantul micoreaz cuantumul preteniilor sale, i prtul inainteaz o cerere n acest sens. Dac msurile de asigurare au fost depuse n cazuri speciale naintea intentrii procesului, anularea acestora se va face n condiiile exprese prevzute de legile speciale, dar cu respectarea procedurii prevzut de CPC, adic prin ncheieri care se execut imediat, dar care se contest cu recurs (art.180 CPC). Considerm c att prtul poate cere anularea unei msuri asiguratorii aplicate anticipat, ct i reclamantul nsui, dac s-a rzgndit s nainteze aciunea mpotriva prtului i este interesat s nu repare prejudicii excesive cauzate prtului. Dac au fost dispuse msuri de asigurare a aciunii meninute pn la executarea hotrrii judectoreti prin care s-au admis preteniile reclamantului, ele n mod firesc trebuie s-i piard efectul odat cu ncetarea procedurii de executare (art.83 Cod de executare). ns ncheierea de asigurare a aciunii emis de instana de judecat va fi anulat tot de ctre aceiai instan de judecat, la cererea persoanei interesate n temeiul ncetrii procedurii de executare, adic dup intrarea n vigoare a ncheierii privind ncetarea procedurii de executare (art.84, alin.3 i art.85 CE). Abia n acest caz se va recurge la art.180 CPC, respectndu-se procedura prevzut de alin.2 anularea msurii anterioare de asigurare a aciunii se soluioneaz n edin de judecat. Participanilor la proces li se comunic locul, data i ora edinei. Neprezentarea lor repetat ns nu mpiedic examinarea problemei. Analiznd prevederile legale n vigoare (art.182 CPC) depistm patru condiii care genereaz dreptul participantului la proces de a intenta aciune n repararea prejudiciului cauzat prin aplicarea msurilor de asigurare: - admiterea de ctre instan a cererii privind aplicarea msurilor de asigurare a aciunii mpotriva prtului i meninere acesteia pe parcursul examinrii cauzei pn hotrrea devine definitiv; - existena legturii de cauz-efect ntre aplicarea msurilor de asigurare i prejudiciul survenit prin aplicarea lor; - respingerea preteniilor reclamantului din cererea principal prin pronunarea unei hotrri judectoreti; - devenirea hotrrii judectoreti irevocabile. n concluzie, asigurarea aciunii civile trebuie s fie dispus legal conform procedurii stabilite, s corespund scopului legitim i s fie proporional, adic ingerinele n drepturile prtului trebuie s fie echilibrate ntr-o msur rezonabil de protecia anticipat a drepturilor reclamantului. De aceste limite trebuie s in cont att judectoriile, ct i instanele ierarhic superioare.

173

4. Procedura special (I. Dru, A. Munteanu) 1. Noiunea i particularitile procedurii speciale Procedura special reprezint un fel de procedur, n cadrul creia se examineaz pricinile civile privind constatarea n ordine judiciar a faptelor care au valoare juridic, privind confirmarea existenei sau inexistenei unui drept incontestabil realizarea cruia fr o asemenea confirmare nu este posibil, precum i pricini civile privind stabilirea statutului juridic al persoanei sau al bunurilor. Procedura special este o procedur nelitigioas caracterizat, n general, prin lipsa unui litigiu de drept. Scopul adresrii n judecat n ordinea procedurii speciale const n (i) concretizarea i asigurarea condiiilor necesare pentru apariia, modificarea i stingerea drepturilor i obligaiilor (de exemplu, prin constatarea faptelor, declararea persoanei decedat, ncuviinare adopiei, etc.) sau (ii) constatarea cauzelor care mpiedic exercitarea drepturilor subiective (de exemplu, restabilirea n drepturi ce rezult din titluri de valoare la purttor pierdute). Potrivit art. 279 CPC, instanele judectoreti examineaz n procedur special pricini cu privire la: a) constatarea faptelor care au valoare juridic; b) ncuviinarea adopiei; c) declararea capacitii depline de exerciiu minorului (emanciparea); d) declararea persoanei disprut fr urm sau decedat; e) limitarea n capacitatea de exerciiu sau declararea incapacitii; f) ncuviinarea spitalizrii forate i tratamentului forat; g) ncuviinarea examenului psihiatric sau spitalizrii n staionarul de psihiatrie; g1) aplicarea msurilor de protecie n cazurile de violen n familie; h) restabilirea n drepturile ce izvorsc din titlurile de valoare la purttor i din titlurile de valoare la ordin pierdute (procedura de chemare); i) declararea fr stpn a unui bun mobil i declararea dreptului de proprietate municipal asupra unui bun imobil fr stpn; j) constatarea inexactitii nscrierilor n registrele de stare civil; k) reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire). n conformitate cu art. 279 alin. (2) CPC, lista pricinilor atribuite spre examinare n ordinea procedurii speciale nu este exhaustiv. Prin lege instanelor judectoreti pot fi conferite i alte categorii de pricini, care corespund esenei acestei proceduri. Astfel, pricinile privind anularea limitrii capacitii de exerciiu i declararea capacitii, dei nu snt stipulate n art. 279 174

CPC, constituie o categorie independent de pricini ale procedurii speciale. n sensul art. 21 din Codul civil, pricinile privind limitarea sau lipsirea minorului n vrst de la 14 pn la 18 ani de dreptul de a dispune de veniturile sale, dup caracterul lor, pot fi raportate la pricinile procedurii speciale i urmeaz s fie examinate n conformitate cu reglementrile Capitolului XXVIII (art. 302-308) CPC. Conform art. 1515 din Codul civil, succesiunea se declar vacant dac nu snt succesori legali, nici testamentari sau dac nici unul dintre succesori nu are dreptul la succesiune, sau toi succesorii au renunat la succesiune. Cererea privind declararea succesiunii ca fiind vacant trebuie s fie examinat de ctre instana judectoreasc potrivit prevederilor procedurii speciale cu participarea reprezentantului organului de administrare public i altor persoane interesate. Succesiunea vacant n baza hotrrii judectoreti se transmite n proprietatea statului sau n proprietatea unitii administrativ teritoriale dup locul aflrii patrimoniului respectiv.169 Particularitile pricinilor examinate n ordinea procedurii speciale:170 1. Lipsa litigiului de drept. Litigiul de drept poate fi exprimat n contestarea de ctre persoanele interesate a drepturilor petiionarului, ce vor rezulta din hotrrea judectoreasc. De asemenea, sntem n prezena unui litigiu de drept dac petiionarul intenioneaz s foloseasc hotrrea pronunat n procedura special la intentarea unei aciuni civile. Dac la examinarea pricinii n procedur special se constat un litigiu de drept ce ine de competena instanelor judectoreti, instana scoate cererea de pe rol printr-o ncheiere i explic petiionarului i persoanelor interesate dreptul lor de a soluiona litigiul n procedur de aciune civil la instana competent (art. 280 alin. (3) CPC).171 n acelai timp, este admisibil existena contradiciilor ntre participanii la proces n ceea ce privete veridicitatea faptelor invocate de petiionar drept temei al cererii naintate. 2. Lipsa prilor cu interese contrare. n procedur special, instana examineaz pricinile cu participarea petiionarului, altor persoane interesate, precum i a reprezentanilor organizaiilor. Persoana care se adreseaz n instana de judecat cu cererea n ordinea procedurii speciale se numete petiionar. n unele cazuri legea stabilete cercul de persoane care se pot adresa n instana judectoreasc cu o cerere privind intentarea procesului n procedur special (de exemplu, art. 294, 302, 309, 312 CPC, etc.). n calitate de persoane interesate particip (i)
169

http://csj.md/admin/public/uploads/Cu%20privire%20la%20anularea%20masurilor%20de%20asigurare%20a%20 aciunii%20civile.docx 170 Drept procesual civil: Partea Special. (Curs universitar) / red. t. A. Cojuhari Chiinu, 2009, p. 113. Nu toate pricinile reglementate n Seciunea "C. Procedura special" se ncadreaz n conceptul procedurii speciale. Aplicarea msurilor de protecie n cazurile de violen n familie (art. 318 1 - 3186 CPC) i sistarea temporar a valabilitii i retragerea licenelor/autorizaiilor ce vizeaz activitatea de ntreprinztor (art. 343 1 - 3435 CPC) nu corespund esenei procedurii speciale. 171 Regula dat nu se aplic n cazul examinrii pricinii privind declararea persoanei incapabile, deoarece aceasta ar conduce la situaia cnd participantul la proces, fiind persoana incapabil, ar trebui de sine stttor s -i apere interesele proprii. n astfel de cazuri pricina se examineaz de ctre instana de judecat n fond, iar litigiul de drept ce a aprut poate fi examinat ulterior (Drept procesual civil: Partea Special. (Curs universitar) / red. t. A. Cojuhari Chiinu, 2009, p. 116).

175

persoanele ale cror drepturi sau interese legitime pot fi afectate prin hotrrea judectoreasc sau (ii) organele i instituiile n relaiile cu care petiionarul intenioneaz s foloseasc hotrrea judectoreasc. Stabilirea componenei persoanelor interesate i atragerea lor n proces este obligaia instanei de judecat, a crei neexecutare atrage casarea hotrrii. 3. Nu se aplic unele instituii procesuale caracteristice proceduri n aciuni civile, cum ar fi recunoaterea aciunii, aciunea reconvenional, majorarea sau micorarea cuantumului preteniilor naintate, tranzacia de mpcare, etc., ntruct petiionarul nu nainteaz o pretenie fa de partea advers. 4. Pricinile se examineaz de instanele judectoreti dup regulile de examinare a aciunilor civile, cu excepiile i completrile stabilite de lege: - reguli speciale cu privire la competena jurisdicional teritorial (de exemplu, art. 283, 297 CPC); - actul prin care este sesizat instana se numete cerere; - acte adiionale ale judectorului pentru pregtirea pricinii pentru dezbateri judiciare (de exemplu, art. 290 CPC); - cerine adiionale fa de dispozitivul hotrrii (de exemplu, art. 285 CPC). 2. Constatarea faptelor care au valoare juridic Potrivit art. 281 alin. (2) CPC, instanele judectoreti constat faptele care au valoare juridic, dup cum urmeaz: a) raporturile de rudenie; b) ntreinerea persoanei; c) nregistrarea naterii, adopiei, cstoriei, divorului i decesului; d) recunoaterea paternitii; e) decesul la o anumit dat i n anumite mprejurri; f) acceptarea unei succesiuni i locul ei de deschidere; g) producerea unui accident; h) posesiunea, folosina i dispoziia unui bun imobil n drept de proprietate; i) apartenena documentelor constatatoare de drepturi (cu excepia documentelor militare, buletinului de identitate, paaportului i a certificatelor eliberate de organele de stare civil) la o persoan al crei nume indicat n document nu coincide cu numele din certificatul de natere, buletinul de identitate sau din paaport; j) concubinajul, n cazurile stabilite de lege; k) faptul represiunii politice; l) deteniunea n lagrele de concentrare (ghetouri); 176

m) rspndirea informaiei care lezeaz onoarea, demnitatea i reputaia profesional dac autorul informaiei nu este cunoscut. Prin prisma art. 281 alin. (2) lit. n) CPC, instanele judectoreti snt competente, de asemenea, s examineze cererile despre constatarea altor fapte care au valoare juridic, de exemplu: vechimii de munc pentru stabilirea pensiei; satisfacerii serviciului militar activ; aflrii pe front; aflrii ntr-un detaament de partizani; rnirii sau contuzionrii n timpul luptei n perioada aciunilor militare sau n timpul executrii altor obligaiuni ale serviciului militar; recunoaterii ca invalid de rzboi; vrstei cetenilor; absolvirii instituiei de nvmnt; apartenenei ceteanului a adeverinei pentru ordin sau medalie, eliberate de ctre organele competente ale Republicii Moldova. Indiferent de natura faptului a crui constatare se cere, trebuie respectate cumulativ urmtoarele condiii (art. 282 CPC): a) faptul respectiv genereaz, n virtutea legii, urmtoarele efecte juridice: apariia, modificarea sau ncetarea unor drepturi personale sau reale ale petiionarului; b) petiionarul nu are o alt posibilitate de a obine sau de a restabili actele care ar certifica faptul juridic a crui constatare se solicit. Aceasta poate fi rezultatul lipsei ordinii de nregistrare a faptului sau a nerespectrii regulilor de nregistrare a faptului. Prin imposibilitatea de a primi documentul se nelege i cazul n care documentul care confirm faptul n realitate exist, ns n coninutul lui au fost admise defecte sau inexactiti, care nu pot fi corectate i, implicit, documentul este lipsit de putere probant. Prin imposibilitatea de a reconstitui documentul pierdut se nelege c organul corespunztor este lipsit de posibilitatea de a elibera duplicatul documentului necesar n legtur cu pierderea sau nimicirea. c) constatarea faptului nu este legat de soluionarea unui litigiu de drept ce ine de competena instanelor judectoreti. Petiionarul trebuie s argumenteze n cererea privind constatarea faptului cu valoare juridic ntrunirea condiiilor sus-menionate, cu anexarea probelor corespunztoare. n cazul n care faptul a crui constatare se solicit nu are valoare juridic potrivit legislaiei aplicabile, instana refuz s primeasc cererea (art. 169 alin. (1) lit. a) CPC) sau, dup caz, nceteaz procesul (art. 265 lit. a) CPC). Dac petiionarul nu prezint probe care ar confirma imposibilitatea de a obine sau de a restabili actele care ar certifica faptul respectiv (nu respect procedura de soluionare a pricinii pe care extrajudiciar), instana restituie cererea (art. 170 alin. (1) lit. a) CPC) sau, dup caz, scoate cererea de pe rol (art. 267 lit. a) CPC). n cazul n care la examinarea pricinii n procedur special se constat un litigiu de drept ce ine de competena instanelor judectoreti, instana scoate cererea de pe rol i explic petiionarului i persoanelor interesate dreptul lor de a soluiona litigiul n procedur de aciune civil la instana competent 177

(art. 280 alin. (3) CPC). Totodat, dac constatarea faptului cu valoare juridic este legat de soluionarea litigiului de drept, care nu este de competena instanelor de judecat, instana examineaz aceast cerere n procedura special (art. 282 alin. (2) CPC). n ordinea procedurii speciale pot fi constatate doar faptele care au valoare juridic: aciuni, evenimente, stri. n acest sens, cererile privind constatarea faptelor n ordine judiciar trebuie delimitate de aciunile civile privind constatarea unor drepturi sau a unor raporturi juridice contestate (de exemplu, recunoaterea dreptului de proprietate, recunoaterea n calitate de cumprtor / posesor de bun-credin, constatarea notorietii mrcii, etc.). Cererea privind constatarea faptelor trebuie s corespund cerinelor art. 284 CPC. Cererea se depune n instana de judecat de la domiciliul sau sediul, cu excepia cererii de constatare a faptului de posesiune, folosin i dispoziie a unui bun imobil n drept de proprietate, care se depun la instana de la locul de aflare a bunului. Cererea de constatare a faptului care are valoare juridic este supus taxei de stat n mrime de cinci uniti convenionale. Hotrrea pronunat trebuie s corespund cerinelor prevzute de art. 241 i art. 285 CPC. Hotrrea judectoreasc este un document ce confirm faptul constatat, servete drept temei pentru nregistrarea, dup caz, a faptului n organele respective, dup rmnerea irevocabil a hotrrii, fr a substitui documentele pe care aceste organe le elibereaz. Constatarea faptului raporturilor de rudenie. Rudenia este legtura bazat pe descendena unei persoane dintr-o alt persoan sau pe faptul c mai multe persoane au un ascendent comun (rudenia n linie dreapt sau n linie colateral). Faptul raporturilor de rudenie poate fi constatat de instan dac acesta genereaz efecte juridice pentru petiionar conform legislaiei aplicabile, n Republica Moldova sau n alte state (de exemplu, dreptul la succesiune, la pensie, etc.), iar actele de stare civil i certificatele n baza lor nu s -au pstrat, iar organul de stare civil a refuzat reconstituirea actului respectiv. Nu poate fi primit cererea de constatare a faptului de rudenie, dac petiionarul urmrete scopul de a confirma ulterior dreptul la spaiul locativ sau la schimbul spaiului locativ. n cazul refuzului organelor respective de a satisface cerinele menionate, persoana interesat poate s se adreseze n instana judectoreasc n procedur contencioas. n hotrrea cu privire la constatarea raportului de rudenie, instana judectoreasc este obligat s indice n ce grad de rudenie se afl petiionarul cu persoana corespunztoare. Constatarea faptului ntreinerii persoanei.ntreinerea persoanei presupune acordarea acesteia unui ajutor caracterizat drept surs permanent i esenial de existen. Faptul ntreinerii persoanei nu se supune nregistrrii, dar n unele cazuri prevzute de lege pr oduce efecte juridice (de exemplu, art. 31 din Legea asigurrii cu pensii a militarilor i a persoanelor 178

din corpul de comand i din trupele organelor afacerilor interne (nr. 1544-XII din 23.06.93), art. 1419 din Codul civil). Constatarea faptului nregistrrii naterii, adopiei, cstoriei, divorului i decesului. Obiectul probaiunii n aceste categorii de pricini l constituie nu nsei faptele naterii, adopiei, cstoriei, divorului i decesului, ci faptele de nregistrare a naterii, adopiei, cstoriei, divorului i decesului. Aceste fapte se constat de instanele de judecat dac actele de stare civil nu s-au pstrat, iar organele de stare civil au refuzat reconstituirea lor. Examinnd pricinile privind constatarea faptelor menionate, instanele judectoreti vor solicita de la petiionari s prezinte probe, ce confirm timpul i evenimentul nregistrrii actului de stare civil, precum i s efectueze aciuni pentru acumularea probelor suplimentare. n special, constatnd faptul de nregistrare a naterii, instana va verifica data naterii petiionarului conform paaportului, livretului militar, carnetului de munc i altor documente care stabilesc identitatea persoanei i va clarifica n baza cror date au fost efectuate nscrisurile n documentele menionate. Faptele de nregistrare a cstoriei i divorului pot fi constatate de ctre instana judectoreasc att n cazul decesului unuia sau ambilor soi, ct i n timpul vieii lor. Cu o cerere de constatare a acestor fapte au dreptul s se adreseze ambii sau unul dintre soi, iar n cazul morii lor persoanele pentru care aceste fapte genereaz consecine juridice. Constatarea faptului recunoaterii paternitii.Constatarea paternitii la cererea uneia din pri se efectueaz, de regul, n ordinea procedurii n aciuni civile. n ordinea procedurii speciale poate fi constatat doar faptul recunoaterii de ctre tatl copilului a paternitii n timpul vieii acestuia, dac la data sesizrii instanei de judecat acesta nu mai este n via, iar prinii copilului nu erau cstorii. Constatarea decesului persoanei la o anumit dat i n anumite mprejurri. Acest fapt poate fi constat de instanele de judecat n cazul n care decesul nu a fost nregistrat, iar organele de stare civil refuz s nregistreze decesul din cauza lipsei documentelor prevzute la art. 54 din Legea privind actele de stare civil. Hotrrea despre admiterea cererii de constatare a decesului trebuie s fie pronunat n baza probelor veridice care confirm decesul persoanei la o anumit dat i n anumite mprejurri. Constatarea faptului acceptrii succesiunii i locul ei de deschidere.Faptul respectiv poate fi constatat n ordinea procedurii speciale numai n cazul n care organul, care efectueaz aciuni notariale, nu este n drept s elibereze petiionarului certificat de motenitor din lipsa sau din insuficiena documentelor corespunztoare, necesare pentru confirmarea n procedur notarial a faptului de intrare n posesiunea averii succesorale. n cazul n care documentele necesare au fost prezentate organului notarial, ns eliberarea certificatului de motenitor a fost refuzat, petiionarul este n drept s nainteze n instana judectoreasc aciune n ordinea 179

contenciosului administrativ. Nu se examineaz n ordinea procedurii speciale cererile despre restabilirea termenelor de prescripie sau prelungirea termenului depit pentru acceptarea succesiunii. Asemenea pricini snt examinate n ordinea procedurii n aciuni civile. Constatarea faptului producerii unui accident. Cererea de constatare a faptului respectiv se examineaz n ordinea procedurii speciale dac sunt respectate urmtoarele condiii: a) actul privind accidentul nu a fost ntocmit, iar ntocmirea lui la data adresrii n judecat nu este posibil; b) actul a fost ntocmit, ns ulterior a fost pierdut, iar reconstituirea lui n ordine extrajudiciar este imposibil; c) la ntocmirea actului a fost comis o eroare care l lipsete de puterea probatorie, iar organul respectiv nu poate s-l corecteze. Constatarea faptului posesiunii, folosinei i dispoziiei unui bun imobil n drept de proprietate.Instanele judectoreti constat faptul respectiv n cazul n care petiionarul a avut un document care confirm dreptul de posesiune asupra bunului imobil, ns actul este pierdut i restabilirea lui este imposibil. Instana judectoreasc la examinarea unor asemenea cereri constat numai faptul existenei documentelor care confirm aparinerea imobilului petiionarului i nu dreptul lui de proprietar. Petiionarul trebuie s prezinte probe despre imposibilitatea de a obine documentul sau despre imposibilitatea restabilirii lui. Instana judectoreasc nu are dreptul s constate faptul aflrii n posesie a construciilor care nu snt terminate sau nu snt primite n exploatare, deoarece asemenea construcii nu urmeaz a fi nregistrate. Nu pot fi examinate n ordinea procedurii speciale, de asemenea, i cererile despre constatarea faptului aflrii n posesie a unei construcii construite arbitrar sau a unei construcii nregistrate anterior pe numele altei persoane sau procurate de ctre petiionar cu nerespectarea formei actului juridic civil. De asemenea, n ordinea procedurii speciale poate fi constatat faptul posesiunii unui bun drept condiie a dobndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune (art. 332 din Codul civil), dac lipsete litigiul de drept.172 Constatarea faptului apartenenei documentelor constatatoare de drepturi (cu excepia documentelor militare, buletinului de identitate, paaportului i a certificatelor eliberate de organele de stare civil) la o persoan al crei nume indicat n document nu coincide cu numele din certificatul de natere, buletinul de identitate sau din paaport.Petiionarultrebuie s prezinte documentul respectiv, precum i s probele care confirm c organul care a l -a eliberat nu are posibilitate de a introduce n document modificrile respective. Hotrrea privind constatarea acestor fapte trebuie s se bazeze pe ansamblul de probe autentice care confirm apartenena acestor documente petiionarului.
172

A se vedea, de asemenea, Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la aplicarea unor dispoziii ale Codului civil i ale altor acte normative referitoare la dreptul de proprietate privat asupra imobilelor, inclusiv asupra construciilor anexe (nr. 2 din 27.03.2006).

180

Constatarea faptului de concubinaj n cazurile stabilite de lege. Acestfapt poate fi constatat, dac exist probe c relaiile de fapt de cstorie au aprut pn la 8 iunie 1944i au continuat pn la moartea sau dispariia fr veste a uneia dintre persoanele aflate n astfel de relaii. Concubinajul nu poate fi constatat dac el a ncetat pn la moartea uneia dintre pri, aflate n aceste raporturi, precum i dac cstoria persoanei a fost nregistrat i nu a fost desfcut n modul stabilit. Constatarea faptului represiunii politice.Cererea privind constatarea faptului represiunii politice se examineaz de ctre instana judectoreasc numai n cazul n care materialele de arhiv referitoare la represiunile politice nu s-au pstrat n urma expirrii termenului de pstrare sau din alte cauze i de ctre petiionar au fost prezentate documente cu privire la refuzul de reabilitare, eliberate de ctre organele indicate n art. 5 din Legea pri vind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr.1225-XII din 08.12.1992). n cazul refuzului nejustificat de a primi cererea de reabilitare a persoanelor supuse represiunilor politice sau nesoluionarea ei de ctre Ministerul Afacerilor Interne sau Procuratura General, acest refuz sau nesoluionare pot fi contestate n ordinea Legii contenciosului administrativ.173 Constatarea faptului deteniunii n lagrele de concentrare (ghetouri).Faptul aflrii ceteanului n calitate de deinut n lagrele de concentrare (ghetouri) poate fi constatat pe cale judiciar, dac o asemenea cerere a fost examinat n prealabil la comisia pentru stabilirea pensiei de pe lng organele respective ale administraiei locale i petiionarului i s-a refuzat satisfacerea acestei cereri. Instana judectoreasc nu este n drept s refuze primirea cererii dac comisia a constatat c petiionarul a fost deinut n lagrele de concentrare (ghetouri), dar timpul aflrii lui acolo nu este nici confirmat i nici indicat. Se va lua n consideraie c timpul aflrii n lagrul de concentrare ntr n obiectul de probaiune i este o parte integral a acestui fapt, care i atribuie valoare juridic. Constatarea faptului neveridicitii informaiei care lezeaz onoarea, demnitatea i reputaia profesional. Prevederile art. 281 alin. (2) lit. m) CPC trebuie interpretate prin prisma art. 16 alin. (9) din Codul civil, care stabilete urmtoarele: dac identificarea persoanei care a difuzat informaia ce lezeaz onoarea, demnitatea i reputaia profesional a unei alte persoane este imposibil, aceasta din urm este n drept s adreseze n instan de judecat o cerere n vederea declarrii informaiei rspndite ca fiind neveridic. Astfel, obiectul constatrii pe cale judiciar va fi nu faptul rspndirii ca atare a informaiei, ci faptul c aceasta nu este veridic. Asemenea cereri se examineaz n ordinea procedurii special doar n cazul n care autorul informaiei nu este cunoscut, aceasta fiind rspndit prin nscrisuri n locuri publice, panouri,
173

A se vedea, de asemenea, Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la practica judiciar de aplicare a unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice (nr. 35 din 24.10.2003).

181

etc. Aceast ordine poate fi aplicat i n cazul n care cel ce a rspndit informaia calomnioas este cunoscut, dar el nu mai exist ceteanul a decedat sau persoana juridic a fost lichidat. 3. ncuviinarea adopiei Adopie reprezint o form special de protecie, aplicat n interesul superior al copilului, prin care se stabilete filiaia ntre copilul adoptat i adoptator, precum i legturile de rudenie ntre copilul adoptat i rudele adoptatorului. La examinarea pricinilor cu privire la ncuviinarea adopiei urmeaz s se in cont de faptul c la 30.01.2011 a intrat n vigoare Legea privind regimul juridic al adopiei (nr. 99 din 28.05.2010). Concomitent au fost abrogate capitolul 18 i art.162, 163 din Codul familiei. Conform art. 3 din Lege, protecia drepturilor copilului prin adopie se realizeaz pe urmtoarele principii de baz, care urmeaz a fi luate n considerare de instanele de judecat la examinarea cererilor cu privire la ncuviinarea adopei: a) respectarea drepturilor i a libertilor fundamentale ale copilului; b) respectarea interesului superior al copilului; c) informarea copilului i luarea n considerare a opiniei acestuia n raport cu vrsta i cu gradul lui de maturitate; d) prioritatea adopiei naionale fa de cea internaional; e) continuitatea n creterea i n educarea copilului, inndu-se cont de originea etnic, cultural i lingvistic; f) celeritatea n ndeplinirea oricror acte referitoare la procedura adopiei; g) garantarea confidenialitii informaiilor obinute n procesul de adopie n ceea ce privete datele de identificare ale adoptatorului, precum i ale prinilor biologici. Condiiile de fond ale adopiei referitoare la copilul adoptabil i adoptatorii snt reglementate n art. 10 12 din Legea privind regimul juridic al adopiei. Trebuie de inut cont de specificul examinrii cererilor de adopie naional i internaional. Adopie naional este adopie n care att copilul adoptat, ct i adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul n Republica Moldova. Legea a instituit procedura prealabil sesizrii instanei. Astfel, persoanele care doresc s adopte copii trebuie s depun cerere la autoritatea teritorial competent, cu anexarea documentelor necesare, n vederea eliberrii atestatelor de adoptator (art. 13 18 din Lege).174 Pe de alt parte, autoritile teritoriale ntreprind msurile prevzute de lege pentru stabilirea

174

Refuzul de eliberare a atestatului de adoptator poate fi contestat conform art. 17 alin. (4) din Legea privind regimul juridic al adopiei i Legea contenciosului administrativ.

182

statutului de copil adoptabil (art. 20 22 din Lege) i potrivirea adoptatorului (art. 27 29 din Lege). La ncheierea procesului de potrivire a adoptatorului, dup ndeplinirea condiiilor prevzute la art.16 29 din Lege, autoritatea teritorial de la domiciliul copilului explic adoptatorului dreptul de a depune cerere de ncuviinare a adopiei n instana de judecat competent i ntocmete, n termen de 10 zile, un aviz privind adopia, care conine informaii referitor la evoluia relaiilor dintre copil i adoptator, la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil, precum i la corespunderea adopiei interesului superior al copilului.175 Adoptatorul depune cerere de ncuviinare a adopiei la judectoria de la domiciliul copilului adoptabil pentru care a fost declarat potrivit n vederea examinrii n fond a cauzei. Cererea trebuie s corespund cerinelor art. 31 din Lege i art. 287, 288 CPC. n cadrul pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judectorul efectueaz aciunile speciale prevzute la art. 290 CPC. n particular, se solicit avizul autoritii teritor iale privind adopia, precum i dosarul copilului care trebuie s conin: a) copia de pe certificatul de natere al copilului; b) certificatul medical privind starea de sntate a copilului, eliberat de instituia medical de la domiciliul acestuia; c) consimmntul autentificat al adoptatorului n care confirm c a luat cunotin de starea de sntate a copilului; d) consimmntul copilului propus spre adopie, dac a mplinit vrsta de 10 ani, precum i consimmntul lui la o eventual schimbare a numelui i a prenumelui, la nscrierea adoptatorilor n calitate de prini; e) consimmntul prinilor biologici, tutorelui sau curatorului copilului, cu excepia cazurilor prevzute la art.24 alin.(3) din Lege; f) actele care confirm aciunile ntreprinse de autoritile de resort n scopul (re)integrrii copilului n familia biologic sau n familia extins; g) alte date i informaii relevante. Instana de judecat competent poate solicita confirmarea consimmntului i la examinarea cauzei n instan, asigurnd confidenialitatea informaiilor despre adoptatori i despre prinii biologici (art. 23 alin. (6) din Lege). n mod excepional, instana de judecat poate s nu in seama de refuzul prinilor biologici sau, dup caz, de cel al tutorelui sau curatorului de a consimi la adopia copilului dac se dovedete prin orice mijloc de prob c acetia refuz n mod abuziv s-i dea consimmntul la adopie, iar instana apreciaz c adopia este n interesul superior al copilului, motivnd expres acest fapt n hotrrea
175

Avizul negativ poate fi contestat de adoptator conform art. 30 alin. (3) din Legea privind regimul juridic al adopiei i Legea contenciosului administrativ.

183

judectoreasc (art. 24 alin. (9) din Lege). La examinarea pricinii n instan de judecat, copilul este n drept s se pronune asupra adopiei, s confirme ori s-i retrag consimmntul la adopie. Cererea de ncuviinare a adopiei se examineaz cu participarea obligatorie a adoptatorului, a reprezentantului autoritii teritoriale de la domiciliul copilului i a procurorului. Instana de judecat va admite cererea de ncuviinare a adopiei numai dac i -a format convingerea, pe baza probelor administrate, c adopia este n interesul superior al copilului. n cazul iniierii procedurilor de repunere n drepturile printeti sau de revocare a consimmntului prinilor biologici, procedura de ncuviinare a adopiei se suspend pn la soluionarea acestor probleme. Adopia se consider ncuviinat la data devenirii irevocabile a hotrrii judectoreti. Reguli speciale snt stabilite pentru cereri de ncuviinare a adopiei internaionale. Prin adopie internaionalse nelege adopie n care copilul adoptat are domiciliul n Republica Moldova, iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul n strintate ori adopie n care copilul adoptat are domiciliul n strintate, iar adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul n Republica Moldova. n primul rnd, trebuie respectate condiiile adiionale stabilite de art. 32 i 33 din Legea privind regimul juridic al adopiei. Procedura prealabil sesizrii instanei este reglementat de art. 34 37 din Lege. Cererea petiionarului privind ncuviinarea adopiei internaionale trebuie s corespund art. 38 din Lege i 289 CPC. n interesele pstrrii secretului adopiei, n astfel de pricini se aplic excepia de la principiul publicitii dezbaterilor judiciare i pronunarea hotrrii (art. 23 CPC, art. 14 din Pactul internaional cu privire la drepturile civile i politice). Pricinile privind desfacerea adopiei sau declararea nulitii acesteia se examineaz n conformitate cu regulile procedurii n aciuni civile.

4. Declararea capacitii depline de exerciiu minorului (emanciparea) n conformitate cu art. 20 alin. (3) din Codul civil, minorul care a atins vrsta de 16 ani poate fi recunoscut ca avnd capacitate de exerciiu deplin dac lucreaz n baza unui contract de munc sau, cu acordul prinilor, adoptatorilor sau curatorului, practic activitate de ntreprinztor. Atribuirea capacitii depline de exerciiu unui minor (emancipare) se efectueaz prin hotrre a autoritii tutelare, cu acordul ambilor prini, adoptatorilor sau curatorului, iar n lipsa unui astfel de acord, prin hotrre judectoreasc. Astfel, potrivit normei citate, instanele de judecat examineaz cauzele cu privire la emancipare, dac sunt ntrunite urmtoarele condiii: 184

minorul a atins vrsta de 16 ani; minorul lucreaz n baza contractului individual de munc sau, cu acordul prinilor, lipsete acordul unuia din prini, adoptatori sau curatori cu privire la emanciparea

adoptatorilor sau curatorilor, practic activitate de ntreprinztor; minorului. Totodat, conform art. 294 alin. (2) CPC, instanele de judecat examineaz, n ordinea procedurii speciale, cererile cu privire la emancipare i n cazurile n care exist acordul prinilor, adoptatorilor sau curatorilor pentru emanciparea minorului, ns organul de tutel i curatel refuz s emancipeze minorul respectiv. Drept urmare, refuzul autoritii tutelare nu se contest n ordinea procedurii contenciosului administrativ, emanciparea fiind prerogativa instanelor de judecat conform Capitolului XXVI CPC. n calitate de petiionar apare nsui minorul care a atins vrsta de 16 ani. n aceste cazuri, prevederile art. 170 alin. (1) lit. c) cu privire la restituirea cererilor depuse de persoanele fr capacitate procesual de exerciiu deplin nu se aplic. Legea nu acord dreptul altor persoane (de exemplu, prini, adoptatori, curatori, etc.) s se adreseze cu cereri privind emanciparea minorilor. n cazul naintrii cererii cu privire la emancipare de alte persoane dect nsui minorul, instana va refuza s primeasc cererea conform art. 169 alin. (1) lit. c) CPC sau, dup caz, va nceta procesul n baza art. 265 lit. h) CPC. La cererea cu privire la emancipare trebuie anexate documentele care confirm respectarea condiiilor din art. 20 alin. (3) al Codului civil (certificatul de natere, copia contractului individual de munc sau a carnetului de munc, actele care confirm desfurarea activitii de ntreprinztor, etc.). Cererea de emancipare a minorului se examineaz de ctre instana de judecat cu participarea obligatoriea petiionarului, a unuia sau a ambilor prini, a adoptatorului (adoptatorilor), a curatorului i reprezentantului organului de tutel i curatel. Instana judectoreasc, dup ce examineaz pricina n fond, emite o hotrre prin care admite sau respinge cererea privind declararea capacitii depline de exerciiu minorului. n cazul n care cererea este admis, minorul care a atins vrsta de 16 ani este declarat ca avnd capacitate deplin de exerciiu (emancipat) n momentul cnd hotrrea privind emanciparea rmne irevocabil. 5. Declararea persoanei disprut fr urm sau decedat Condiiile de fond pentru declararea ceteanului disprut fr urm i declararea persoanei decedate snt reglementate n art. 49-53 din Codul civil. Coninutul cererii trebuie s

185

corespund art. 298 CPC.176 n special, aceasta trebuie s conin scopul solicitrii persoanei drept disprut fr urm sau decedat (de exemplu, desfacerea cstoriei; ntocmirea actelor; privatizarea imobilului; primirea indemnizaiei pentru ntreinerea copiilor minori; darea n exploatare a imobilului etc.). Aceasta care permite stabilirea interesului juridic al petiionarului, precum i contribuie la determinarea cercului de persoane interesate care trebuie s fie atrase n proces. n cadrul pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judectorul propune petiionarului s prezinte rspunsurile de la organele Ministerului Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor, de la ultimul domiciliu al persoanei, de la locurile de serviciu, naterii, aflrii presupuse, inundrii, cutremurului, accidentului, datele comisariatului militar i ale cutrii etc. De asemenea,judectorul stabilete care persoane pot depune date concrete despre persoana disprut i soluioneaz chestiunea referitor la citarea lor n calitate de martori, reclam organizaiilor i persoanelor fizice probele necesare, solicit date de la ultimul domiciliu i serviciu al persoanei disprute. n afar de cele menionate, conform art. 299 alin. (2) CPC, judectorul este n drept s dispun, printr-o ncheiere, publicarea n ziarul local, din contul petiionarului, a unei comunicri despre pornirea procesului. n ea se indic instana la care s -a depus cererea declarrii persoanei disprut fr urm sau decedat, numele, data i locul de natere, ultimul domiciliu i loc de munc ale acesteia, numele sau denumirea petiionarului, domiciliul ori sediul lui, solicitarea adresat persoanelor care dein informaii despre locul aflrii celui disprut de a le comunica instanei. Codul de procedur civil nu stabilete un termen concret pentru parvenirea informaiilor despre ceteanul disprut fr urm. Este recomandabil ca acest termen s fie de circa dou luni. Conform art. 297 alin. (2) CPC, cererea depus pn la expirarea termenelor stabilite n art. 49 i art. 52 din Codul civil se restituie petiionarului. Cu referire la aceste prevederi legale urmeaz s fie inut cont de urmtoarele. Faptul expirrii termenelor stabilite de lege constituie obiectul probaiunii i chestiunea cu privire la respectarea acestora trebuie s fie soluionat n cadrul dezbaterilor judiciare n baza probelor administrate. Prin urmare, judectorul trebuie s primeasc asemenea cereri, iar n caz de constatare a nerespectrii termenelor legale, va pronuna o hotrre de respingere a cererii. n cazul n care la examinarea cauzei privind declararea persoanei disprut fr urm sau decedat s-a constatat cert locul aflrii persoanei disprute, iar petiionarul a renunat la cererea depus, instana judectoreasc emite o ncheiere de ncetare a procesului (art.265 CPC).

176

De asemenea, se vor aplica explicaiile din Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Privind practica judiciar cu privire la constatarea faptelor care au valoare juridic i declararea persoanei disprut fr urm sau decedat (nr.4 din 07.07.2008).

186

Dac n cadrul examinrii cererii cu privire la recunoaterea persoanei disprute fr urm, se vor stabili circumstanele care constituie temei pentru a declara persoana decedat, instana este n drept s pronune hotrre cu privire la declararea ceteanului decedat doar n cazul n care petiionarul i-a modificat cererea (art. 60 CPC).177Dup pronunarea hotrrii prin care persoana a fost declarat disprut fr urm, persoana interesat nu este lipsit de dreptul de a depune cerere n instana judectoreasc privind declararea, n condiiile prevzute de art.52 Cod civil, a decesului persoanei declarate anterior disprut fr urm. n cazul apariiei persoanei declarate disprut fr urm sau decedat sau descoperirii locului ei de aflare, instana judectoreasc anuleaz, printr-o hotrre, hotrrea sa anterioar. Cererea de anulare a hotrrii judectoreti de declarare a persoanei disprut fr urm sau decedat poate fi adresat chiar de aceasta sau de o alt persoan interesat. Cererea nu se impune cu taxa de stat, ntruct are loc revizuirea hotrrii adoptate anterior. Anularea hotrrii judectoreti de declarare a persoanei disprut fr urm sau decedat se face n cadrul aceluiai dosar dac acesta se pstreaz n arhiva instanei. 6. Limitarea n capacitatea de exerciiu sau declararea incapacitii persoanei Capacitatea de exerciiu este aptitudinea persoanei de a dobndi prin fapta proprie i de a exercita drepturi civile, de a-i asuma personal obligaii civile i de a le executa. Nimeni nu poate fi limitat sau lipsit de capacitate de exerciiu, dect n cazurile i n modul prevzut de lege (art. 23 alin. (3) din Codul civil). Legea stabilete exhaustiv temeiurile pentru limitarea persoanei n capacitatea de exerciiu i declararea incapacitii acesteia. Potrivit art. 24 alin. (1) din Codul civil, persoana care, n urma unei tulburri psihice (boli mintale sau deficiene mintale), nu poate contientiza aciunile sale sau dirija, poate fi declarat de ctre instana de judecat incapabil. Persoana adult care, n urma consumului abuziv de alcool, de droguri sau de alte substane psihotrope, agraveaz starea material a familiei sale poate fi limitat de ctre instana de judecat n capacitatea de exerciiu (art. 25 alin. (1) din Codul civil). Faptul c ali membri ai familiei dispun de salarii sau alte venituri nu constituie temei de a refuza limitarea n capacitatea de exerciiu a persoanei ce face abuz de alcool, consum droguri sau alte substane psihotrope, dac familia nu primete de la el mijloacele necesare sau este impus total sau parial s-l ntrein. Recunoaterea persoanei ca bolnav cronic de alcoolism sau narcomanie nu constituie temei suficient pentru limitarea n capacitatea de exerciiu , dac se va constata c ea prin aciunile sale nu provoac dificulti materiale sau nu pune familia ntr-o situaie material
177

n conformitate cu art. 52 din Codul civil, pentru declararea ceteanului decedat nu se cere recunoaterea prealabil a acesteia drept disprut fr urm.

187

dificil. Persoanele solitare care consum abuziv alcool sau consum droguri i alte substane psihotrope i n legtur cu aceasta i irosesc patrimoniul nu pot fi limitate n capacitate de exerciiu, cu excepia cazurilor cnd au obligaii de ntreinere (de exemplu, a copiilor minori dup desfacerea cstoriei), ale cror executare este afectat. Minorul n vrst de la 14 la 18 ani poate fi limitat n drepturi de a svri actele prevzute la art.21 alin. (2) lit. a) i b) din Codul civil, n cazul n care acesta folosete iraional salariul, bursa sau alte venituri rezultate din activiti proprii (spre exemplu, joac n cri sau este antrenat n jocuri de noroc etc.). Nu se admite limitarea minorului n dreptul de a dispune de veniturile sale n cazul n care acesta i-a obinut capacitatea de exerciiu deplin prin ncheierea cstoriei sau prin emancipare. Asemenea cereri vor fi refuzate de instanele de judecat conform art. 169 alin. (1) lit. a) CPC. Dat fiind faptul c prin limitarea n capacitatea de exerciiu sau prin declararea incapacitii se ating esenial drepturile i interesele persoanei, legea stabilete un cerc restrns de persoane care pot nainta cereri de limitare n capacitatea de exerciiu sau de declarare a incapacitii. Astfel, potrivit art. 302 alin. (2) CPC, pot nainta cereri de declarare a incapacitii persoanei din cauza unei tulburri psihice (boli mintale sau deficiene mintale): a) membrii familiei; b) rudele apropiate (prini, copii, frai, surori, bunei) indiferent de faptul dac domiciliaz ori nu n comun cu aceasta; c) organul de tutel i curatel (conform art. 73 CPC); d) procurorul (conform art. 71 CPC); e) instituia de psihiatrie (psihoneurologie) unde persoana se trateaz sau este luat la eviden (conform art. 73 CPC). Conform art. 302 alin. (1) CPC, cereri de limitare a persoanei adulte n capacitatea de exerciiu din cauza consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri i de alte substane psihotrope pot fi naintate de ctre: a) membrii familiei; b) organul de tutel i curatel (conform art. 73 CPC); c) procuror (conform art. 73 CPC). n cazul limitrii n capacitatea de exerciiu a persoanei minore (n vrst de la 14 la 18 ani), cererea poate fi naintat de ctre prini, adoptatori, curator sau autoritatea tutelar (art.21 alin. (3) din Codul civil). Reieind din sensul art.55 din Codul cu privire la locuine, snt recunoscui membri ai familiei soul, copiii aduli, prinii i alte persoane care locuiesc mpreun permanent i duc 188

gospodrie n comun cu persoana n privina crei se cere declararea incapacitii sau limitarea n capacitate de exerciiu. Nu pot nainta cereri de limitare n capacitatea de exerciiu a persoanei din cauza consumului abuziv de alcool sau a consumului de droguri i de alte substane psihotrope soii divorai care nu locuiesc mpreun i nu duc gospodrie n comun cu persoana respectiv, cu excepia cazurilor cnd la ntreinerea i educarea fostului so se afl copii minori comuni, crora persoana indicat este obligat s le acorde ntreinere. Cererea depus de alte persoane, dect cele indicate n art. 302 CPC, va fi refuzat de instan (art. 169 alin. (1) lit. c) CPC) sau, dup caz, procesul va fi ncetat (art. 265 lit. h) CPC). Cererea de limitare n capacitatea de exerciiu sau de declarare a incapacitii se ntocmete cu respectarea cerinelor prevzute la art.166 i 303 CPC i se depune la judectoria de la domiciliul persoanei, iar dac aceasta este internat ntr-o instituie medical de psihiatrie, la instana de la locul de aflare a instituiei. Dac, dup intentarea procesului privind limitarea persoanei n capacitatea de exerciiu sau declararea incapacitii ei, se constat c aceasta nu este asistat n judecat de avocat, pentru aprarea intereselor ei n proces judectorul solicit coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat desemnarea unu i avocat, care va dispune de mputernicirile unui reprezentant legal. innd cont de specificul acestor categorii de cauze, instana poate solicita de la participanii procesului probe suplimentare ce confirm comportamentul persoanei n interesele creia este pornit procesul, cum ar fi: caracteristici de la locul de munc, studii sau domiciliu etc., iar n pricinile de declarare a incapacitii persoanei, va solicita i actele medicale din instituiile psihiatrice unde s-a tratat sau se trateaz persoana. n cazul n care exist date suficiente prin care se constat tulburri psihice (persoana este retardat, a suferit traumatisme care ar provoca tulburri psihice, se afl n eviden la medicul psihiatru, a urmat tratamente n spitalul de psihiatrie, n privina ei a fost pronunat o sentin de absolvire de rspundere penal i de internare forat n spitalul de psihiatrie, exist alte date ce confirm o conduit neadecvat), judectorul, n pregtirea pricinii ctre dezbateri judiciare, ordon efectuarea unei expertize psihiatrice. Dac persoana n a crei privin este pornit un proces de declarare a incapacitii de exerciiu se eschiveaz n mod vdit de la expertiz, instana poate pronuna, n edin de judecat, cu participarea medicului psihiatru, o ncheiere privind trimiterea forat a persoanei la expertiz psihiatric. ncheierea instanei privind trimiterea forat la expertiz psihiatric nu poate fi atacat cu recurs (art. 305 CPC). n cazul ordonrii efecturii expertizei, instana poate formula urmtoarele ntrebri: "a suferit sau sufer persoana de vre-o maladie psihic, dac da, atunci de care maladie psihic sufer?"; "poate oare

189

persoana constatat suferind de maladie psihic s neleag i s dirijeze aciunile sale?". n fiecare caz aparte pot fi formulate i alte ntrebri. Examinarea n instan a cererii de limitare a persoanei n capacitatea de exerciiu are loc n prezena acesteia dac sntatea i permite, a petiionarului i a reprezentantului organului de tutel i curatel. Examinarea cererii de declarare a incapacitii de exerciiu a persoanei are loc cu participarea obligatorie a reprezentantului organului de tutel i curatel i a petiionarului. Problema citrii persoanei se soluioneaz n fiecare caz, n dependen de starea sntii ei. Renunarea la cererea privind limitarea n capacitatea de exerciiu sau declararea incapacitii persoanei nu se admite, dac prin acceptarea renunrii i clasarea procesului se lezeaz interesele acestei persoane sau a unei alte persoane. n cazul n care autoritatea tutelar, procurorul sau, dup caz, rudele apropiate sau instituia de psihiatrie renun la cererea naintat, cererea poate fi susinut de ctre membrii familiei persoanei n interesele crora a fost pornit procesul. Renunarea la cerere i ncetarea procesului nu mpiedic naintarea n judecat a unei cereri noi, dac dup aceasta s-au acutizat tulburrile psihice i persoana nu poate contientiza i dirija aciunile sale sau, dup caz, persoana a nceput din nou s consume abuziv alcool sau droguri i alte substane psihotrope, agravnd prin aceasta situaia material a membrilor familiei sale.178 Instana judectoreasc pronun o hotrre de respingere a cererii n cazul n care constat lipsa temeiurilor pentru limitarea persoanei n capacitatea de exerciiu sau pentru declararea incapacitii ei. Hotrrea judectoreasc prin care persoana este limitat n capacitatea de exerciiu constituie un temei pentru ca organul de tutel i curatel s -i numeasc un curator. n hotrre se va meniona activitile i actele juridice n a cror efectuare persoana este limitat n capacitatea de exerciiu. Hotrrea judectoreasc prin care persoana este declarat incapabil servete temei pentru ca organul de tutel i curatel s-i numeasc un tutore. n cazul prevzut la art.25 alin.(3) din Codul civil, instana judectoreasc, la cererea persoanei, a membrilor ei de familie sau a curatorului, a organului de tutel i curatel, a dispensarului de psihiatrie, intenteaz un proces i pronun o hotrre prin care anuleaz limitarea persoanei n capacitatea de exerciiu. n temeiul acestei hotrri, curatela instituit asupra persoanei se anuleaz. n cazul prevzut la art.24 alin.(3) din Codul civil, instana, la cererea tutorelui, a membrilor de familie a persoanei, a instituiei de psihiatrie (psihoneurologie), a organului de tutel i curatel, a procurorului i n baza raportului de expertiz psihiatric legal, pornete un proces i emite o hotrre prin care declar capabil persoana nsntoit. n
178

De asemenea, a se vedea, Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la practica examinrii de ctre instanele judectoreti a cauzelor privind limitarea n capacitatea de exerciiu i declararea incapacitii persoanei fizice (nr. 17 din 31.05.2004)

190

temeiul acestei hotrri, tutela instituit asupra persoanei se anuleaz. Anularea limitrii n capacitatea de exerciiu i declararea persoanei drept capabil are loc n cadrul unui nou proces, examinat n ordinea procedurii speciale, fr casarea hotrrilor emise anterior. 7. ncuviinarea spitalizrii forate i tratamentul forat al persoanei Conform art. 23 din Legea ocrotirii sntii (nr. 411-XIII din 28.03.95), consimmntul pacientului este necesar pentru orice prestaie medical propus (profilactic, diagnostic, terapeutic, recuperatorie).179 Prevederile Capitolului XXIX (art. 309 311) CPC, dedicate ncuviinrii spitalizrii forate i tratamentul forat al cetenilor, reprezint norme de blanchet aplicabile doar n cazurile n care legile speciale permit n mod expres spitalizarea forat / tratamentul forat. Legea prevede urmtoarele categorii de persoane care pot fi supuse spitalizrii sau tratamentului forat: - persoanele care sufer de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie (conform art. 43 alin. (2) din Legea ocrotirii sntii, art. 15 din Legea privind controlul i prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri i de alte substane psihotrope (nr. 713-XIV din 06.12.2001)); - bolnavii de tuberculoz (conform art. 44 alin. (2) din Legea ocrotirii sntii, art. 15 din Legea cu privire la controlul i profilaxia tuberculozei (nr. 153-XVI din 04.07.2008)); - persoanele care sufer de boli venerice (conform art. 45 alin. (4) din Legea ocrotirii sntii180); - persoanele afectate de infecii contagioase i a celor suspectate de vreo boal infecioas ce prezint pericol social (conform art. 6 alin. (2) din Legea cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului (nr. 263-XVI din 27.10.2005)). ncuviinarea forat a examenului psihiatric sau a spitalizrii persoanei ntr-un staionar de psihiatrie n temeiul hotrrii instanei judectoreti este reglementat de Capitolul XXX (art. 312-318) CPC. n cazul n care, conform legii, se admite spitalizarea forat i tratamentul forat al persoanei n temeiul unei hotrri judectoreti, cererea se depune de o instituie medico -sanitar la instana de la domiciliul persoanei sau de la locul ei de aflare. n cererea de spitalizare forat i tratament forat se consemneaz legitimitatea acestor msuri. La cerere se anexeaz avizul
179

n lipsa unei opoziii manifestate, consimmntul se presupune pentru orice prestaie care nu prezint riscuri importante pentru pacient sau care nu este susceptibil s-i prejudicieze intimitatea. Consimmntul pacientului incapabil de discernmnt este dat de reprezentantul su legal. Consimmntul pacientului incapabil de discernmnt, fie temporar, fie permanent, este presupus n caz de pericol de moarte iminent sau de ameninare grav a sntii sale. 180 A se vedea, de asemenea, Legea cu privire la profilaxia infeciei HIV/SIDA (nr. 23 -XVI din 16.02.2007).

191

comisiei medicale a instituiei medico-sanitare asupra necesitii spitalizrii forate i tratamentului forat. Instituia medical se elibereaz de plata taxei de stat la depunerea cererii n instana de judecat n astfel de pricini (art. 85 alin. (1) lit. f) CPC). Instana judectoreasc examineaz, n 3 zile de la data intentrii procesului, cererea de spitalizare forat i tratament forat. Participarea n edin de judecat a persoanei a crei spitalizare se solicit i a reprezentantului instituiei medico-sanitare din a crei iniiativ a fost pornit procesul este obligatorie. n cazul n care se eschiveaz de a se prezenta n judecat, persoana este adus forat n temeiul unei ncheieri judectoreti, care nu poate fi atacat cu recurs. Examinarea pricinii privind spitalizarea forat i tratamentul forat al persoanei are loc n absena ei dac sntatea nu-i permite s se prezinte n edin de judecat. Dup ce examineaz cererea n fond, instana judectoreasc pronun o hotrre motivat prin care admite sau respinge cererea de spitalizare forat i tratament forat. Hotrrea prin care s-a admis cererea constituie temeiul spitalizrii forate i tratamentului forat al persoanei pe parcursul termenului stabilit de lege. 8. ncuviinarea examenului psihiatric sau spitalizrii n staionarul de psihiatrie n conformitate cu art. 312-318 CPC, instana de judecat examineaz patru categorii de pricini: - ncuviinarea examenului psihiatric fr liberul consimmnt al persoanei sau al reprezentantului legal; - ncuviinarea spitalizrii n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt al persoanei sau al reprezentantului legal; - prelungirea termenului de spitalizare a persoanei; - externarea nainte de termen a persoanei din staionarul de psihiatrie.181 Potrivit art. 11 din Legea privind sntatea mental (1402-XIII din 16.12.1997), asisten psihiatric182 se acord la solicitarea benevol a persoanei sau cu consimmntul ei,183 cu excepiile expres prevzute de lege.

181

Explicaiile date n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la practica judecrii de ctre instanele judectoreti a pricinilor civile privind ncuviinarea examenului psihiatric sau spitalizrii persoanei fr liberul ei consimmnt sau al reprezentantului ei legal (nr. 35 din 22.11.2004) urmeaz a fi aplicate, innd cont de modificrile i completrile la Legea privind asistena mental, operate prin Legea nr. 35 -XVI din 28.02.2008. 182 Asistena psihiatric include prevenirea tulburrilor psihice i promovarea sntii mentale, examinarea i diagnosticul, tratamentul, reabilitarea i protecia medico-social a persoanelor suferinde de tulburri psihice. 183 Consimmnt acord al persoanei suferinde de tulburri psihice de a fi supus unor proceduri de internare, diagnostic i tratament, ce trebuie sa fie liber de orice constrngere i precedat de o informare complet, ntr -un limbaj accesibil, din care s rezulte avantajele, dezavantajele i alternativele procedurilor respective, precum i s fie reconfirmat, ulterior, ori de cte ori va fi nevoie sau la iniiativa persoanei n cauz (art. 1 din Legea privind sntatea mental).

192

Conform art. 22 alin. (4) din Legea privind sntatea mintal, examenul psihiatric poate fi efectuat fr consimmntul persoanei sau al reprezentantului ei legal n cazul n care aceasta svrete aciuni ce servesc temei pentru a presupune prezena unor tulburri psihice grave, care condiioneaz: 1) pericolul nemijlocit pentru sine nsui sau pentru cei din jur (art. 22 alin. (4) lit. a); sau 2) prejudiciul grav sntii sale dac nu i se va acorda asisten psihiatric (art. 22 alin. (4) lit. c). Decizia cu privire la efectuarea examenului psihiatric fr consimmntul persoanei o ia medicul psihiatru, fr adresare n judecat, n cazurile prevzute de art. 22 alin. (4) lit. a) (pericolul nemijlocit pentru sine nsui sau pentru cei din jur) i art. 26 alin. (1) (persoanele supravegheat prin dispensarizare) din Legea privind sntatea mental. n cazul prevzut de art. 22 alin. (4) lit. c) din Lege (prejudiciul grav sntii persoanei dac nu i se va acorda asisten psihiatric), medicul psihiatru, n baza cererii depuse de rudele persoanei, ali medici, organele administraiei publice, poliie, procuratur, serviciul de pompieri, decide despre necesitatea adresrii n judecat. Constatnd c cererea de efectuare a examenului psihiatric fr liberul consimmnt al persoanei este ntemeiat, medicul psihiatru nainteaz instanei judectoreti n a crei raz se afl staionarul medical cererea de efectuare a examenului psihiatric, anexnd la aceasta un aviz scris n care motiveaz necesitatea unui astfel de examen i alte materiale (inclusiv, demersul adresat medicului psihiatru de rudele persoanei sau alte persoane). Conform art. 24 alin. (5) din Legea privind sntatea mental, instana judectoreasc decide asupra efecturii examenului psihiatric n termen de 3 zile de la data primirii cererii corespunztoare.184 Constatnd c n cerere lipsesc date care ar confirma existena circumstanelor prevzute la art.22 alin. (4) lit. c) din Lege, medicul psihiatru motiveaz n scris refuzul efecturii examenului psihiatric. Decizia de refuz poate fi contestat direct n instana de contencios administrativ sau n organul ierarhic superior (art. 48 din Lege). Instana judectoreasc examineaz cererea de efectuare a examenului psihiatric fr liberul consimmnt cu participarea medicului psihiatru care a depus cererea, a reprezentantului legal al persoanei i a altor persoane interesate. Persoana a crei stare psihic se cere constatat este n drept s participe la examinarea pricinii dac medicul psihiatru consider c sntatea i permite. Conform art. 28 din Legea privind sntatea mintal, persoana care sufer de tulburri psihice poate fi spitalizat n staionarul de psihiatrie fr liberul ei consimmnt sau al
184

Termenul 3 zile stabilit n art. 24 alin. (5) din Legea privind sntatea mental are prioritate fa de termenul de 5 zile prevzut de art. 315 CPC.

193

reprezentantului ei legal, pn la emiterea hotrrii judectoreti, dac examinarea sau tratarea ei este posibil numai n condiii de staionar, iar tulburarea psihic este grav i condiioneaz: 1) pericolul social direct (lit. a); 2) prejudiciul grav sntii sale dac nu i se va acorda asisten psihiatric (lit. c). Persoana spitalizat n staionarul de psihiatrie n condiiile menionate se supune unui examen obligatoriu, n primele 48 de ore, de ctre comisia de medici psihiatri ai staionarului, care decide asupra necesitii spitalizrii. n cazul n care spitalizarea este considerat nentemeiat, persoanei spitalizate trebuie s i se legalizeze imediat formalitile de ieire din spital. Dac spitalizarea este considerat ntemeiat, instituia de psihiatrie, n 24 de ore, se adreseaz instanei de judecat cu o cerere de ncuviinare a spitalizrii forate. La cerere, n care se indic temeiurile prevzute de lege pentru spitalizare n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt, se anexeaz avizul argumentat al comisiei de medici psihiatri. La primirea cererii de spitalizare n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt, judectorul decide din oficiu asupra aflrii persoanei n staionarul de psihiatrie pn la examinarea cererii de instana de judecat. Art. 32 alin. (1) din Legea privind sntatea mental stabilete c cererile spitalizare n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt se examineaz de ctre instana de judecat n termen de 3 zile de la data primirii cererii, art. 315 CPC stabilete c acest termen este de 5 zile de la data pornirii procesului, iar art. 314 alin. (1) CPC stabilete obligativitatea depunerii cererii n cei mai scurt timp posibil, dar nu mai trziu de 72 de ore din momentul internrii ei n staionar. Cu toate acestea, urmeaz s se in cont de faptul c prin prisma jurisprudenei CtEDO spitalizarea ntr-un staionar de psihiatrie fr liberul consimmnt al persoanei sau al reprezentantului ei legal constituie o privare de libertate. Astfel, termenul de examinare a acestei categorii de cauze nu trebuie s depeasc 72 de ore din momentul spitalizrii, termen expres prevzut de art. 25 alin.(3) din Constitui a Republicii Moldova. edina de judecat are loc, de regul, n localul instanei judectoreti. Persoana spitalizat n staionarul de psihiatrie fr liberul ei consimmnt este n drept s participe la examinarea problemei legate de spitalizarea sa. Dac starea psihic nu permite persoanei s se prezinte n instan judectoreasc, cererea de spitalizare fr liberul consimmnt este examinat de judector n staionarul de psihiatrie, n baza unei ncheieri motivate a instanei. La examinarea cererii de spitalizare n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt, este obligatorie participarea procurorului, a reprezentantului staionarului de psihiatrie care solicit spitalizarea i a reprezentantului legal al persoanei a crei problem de spitalizare se examineaz sau, dup caz, a altor persoane interesate (reprezentantul asociaiei obteti care apr interesele persoanelor suferinde de tulburri psihice). Dac persoana a crei spitalizare n staionarul de 194

psihiatrie se cere nu este reprezentat n judecat de avocat, judectorul solicit coordonatorului oficiului teritorial al Consiliului Naional pentru Asisten Juridic Garantat de Stat desemnarea unui avocat pentru a-i apra interesele. La solicitarea persoanei, a crei spitalizare se solicit sau a avocatului acesteia, pricina se va examina ntr-o edin secret. Examinnd n fond cererea de spitalizare n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt, judectorul poate hotr satisfacerea sau respingerea ei. Hotrrea privind satisfacerea cererii de spitalizare n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt constituie temei pentru spitalizarea i inerea persoanei n staionar. Hotrrea poate fi atacat n termen de 15 zile de la pronunare (art. 34 din Legea privind sntatea mental). Dac se constat c persoana la insistena creia instana a pornit procesul cu privire la ncuviinarea examenului psihiatric sau a spitalizrii n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt a acionat cu rea-credin, instana l va obliga la plata tuturor cheltuielilor de judecat i la reparaia prejudiciului cauzat. Conform art. 35 din Lege,spitalizarea n staionarul de psihiatrie fr liberul consimmnt va dura numai n perioada de meninere a temeiurilor n care a fost efectuat. Persoana spitalizat n staionarul de psihiatrie fr liberul ei consimmnt va fi examinat cel puin o dat n lun de comisia de medici psihiatri a staionarului pentru a se decide asupra prelungirii spitalizrii. La expirarea a 6 luni de la data spitalizrii persoanei n staionarul de psihiatrie fr liberul ei consimmnt, administraia acestuia trimite avizul fcut de comisia de medici psihiatri privind necesitatea prelungirii spitalizrii ctre instana judectoreasc n a crei raz se afl staionarul. Judectorul poate s hotrasc asupra prelungirii spitalizrii n conformitate cu art.32-34 din Lege. Hotrrea privind prelungirea spitalizrii se adopt de ctre judector n fiecare an. Persoana spitalizat n staionarul de psihiatrie, de asemenea, are dreptul s cear instanei de judecat, la intervale de timp rezonabile, externarea nainte de termen. Cererea va fi examinat, inndu-se cont de avizul comisiei de medici psihiatri. 9. Restabilirea n drepturile ce izvorsc din titlurile de valoare la purttor i din titlurile de valoare la ordin pierdute (procedura de chemare) Prin titlu de valoare se nelege un document care confirm drepturi patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan, drepturi ce nu pot fi realizate sau transmise fr prezentarea acestui document (de exemplu, cecuri, cambii, certificate de depozit, recipise de magazinaj, obligaiuni, etc.). n ordinea procedurii speciale pot fi restabilite drepturile ce izvorsc doar din titluri de valoare la purttor sau la ordin. Prin titluri de valoare la purttor se neleg titluri care nu conin numele (denumirea) titularului acestora, iar realizarea i transmiterea drepturilor conferite de el e 195

nu necesit identificarea proprietarului acestor titluri. Prin titluri de valoare la ordin se neleg titluri care pot fi transmise prin nscriere pe titluri (gir). Procedura special nu este aplicabil cererilor privind restabilirea drepturilor bazate pe titluri de valoare nominative (care conin numele (denumirea) titularului acestora). Asemenea cereri se examineaz n ordinea procedurii n aciuni civile. Instanele de judecat examineaz cererile privind restabilirea drepturilor ce izvorsc din titluri de valoare la purttor sau la ordin dac este ndeplinit cel puin una din urmtoarele condiii: 1. Documentul a fost pierdut (a ieit din posesia deintorului) i nu se cunoate persoana la care acesta se afl. Dac se cunoate persoana care deine documentul, aprarea drepturilor titularului se efectueaz prin naintarea unei aciuni de revendicare; 2. Documentul i-a pierdut solvabilitatea (din cauza pstrrii neglijente sau din alte motive) i instituia care l-a eliberat refuz s efectueze plata n baza acestuia. Cererea de recunoatere a titlului de valoare pierdut nul i restabilirea drepturilor asupra acestuia se depune la instana judectoreasc de la sediul instituiei (persoanei) care a eliberat actul respectiv. Cererea trebuie s corespund cerinelor din art. 320 CPC. n cadrul pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare judectorul emite o ncheiere prin care interzice instituiei (persoanei) care a eliberat documentul pierdut s efectueze n baza lui pli sau livrri, iar copia de pe ncheiere o trimite instituiei (persoanei) care a eliberat documentul, deintorului de registru i registratorului. Judectorul emite i o ncheiere privind publicarea n ziarul local, din contul petiionarului, a unei ntiinri de chemare n judecat a deintorului documentului (art. 321 alin. (2) CPC). Instana dispune ncetarea procesului dac, n termen de 3 luni de la data publicrii ntiinrii, (i) instituia care a eliberat documentul comunic instanei c a efectuat deja pli n baza acestuia sau (ii) deintorul documentului l prezint instanei, comunicnd lipsa drepturilor asupra acestuia. Dac deintorul depune cererea n instan prin care i invoc drepturile asupra documentului, pn la expirarea a 3 luni de la data publicrii ntiinrii, judectorul scoate de pe rol cererea persoanei care a pierdut documentul i stabilete un termen de cel mult 2 luni n care instituia (persoana) care a eliberat documentul nu poate efectua pli i livrri n baza lui. Judectorul explic petiionarului dreptul lui de a intenta n judecat mpotriva deintorului de document o aciune de revendicare a documentului, precum i deintorului referitor la dreptul lui de a cere repararea, din contul petiionarului, a prejudiciului cauzat prin interdicia impus de judecat de a nu se efectua pli i livrri n temeiul documentului litigious (art. 323 CPC).

196

Dac, n termen de 3 luni de la data publicrii ntiinrii, deintorul de document nu depune n judecat cererea menionat, instana va judeca pricina de declarare a nulitii documentului pierdut. Cererea de declarare a nulitii documentului pierdut se examineaz cu participarea petiionarului i a reprezentantului instituiei (persoanei) care a eliberat documentul pierdut. n cazul titlurilor de valoare la ordin instana trebuie s atrag n proces toate persoanele care anterior au girat titlul respectiv. Instana de judecat trebuie s verifice nu doar faptul pierderii titlului de valoare la purttor sau a titlului de valoare la ordin, dar i existena dreptului petiionarului asupra titlului de valoare respectiv. Dac probele prezentate de petiionar nu sunt suficiente pentru a confirma dreptului acestuia asupra titlului de valoare, instana va refuza admiterea cererii. n c az de admitere a cererii petiionarului, instana judectoreasc emite o hotrre prin care declar nul documentul pierdut. Hotrrea constituie temeiul efecturii plilor petiionarului sau al eliberrii unui nou document n locul celui declarat nul. n caz de admitere a cererii petiionarului privind restabilirea n dreptul asupra documentului care i-a pierdut solvabilitatea, instana pronun o ncheiere de eliberare a unui alt document. 10. Declararea fr stpn a unui bun mobil i declararea drept ului de proprietate municipal asupra unui bun imobil fr stpn Prevederile art. 327 CPC, care reglementeaz condiiile pentru naintarea cererilor pentru declararea fr stpn a unui bun, urmeaz a fi interpretate i aplicate prin prisma Seciunii 1 Dobndirea dreptului de proprietate a Capitolului II, Titlul III, Cartea a doua din Codul civil. Potrivit art. 320 alin. (2) din Codul civil, dreptul de proprietate se poate dobndi, n condiiile legii, prin ocupaiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum i prin hotrre judectoreasc atunci cnd aceasta este translativ de proprietate. Cu referire la bunuri fr stpn, art. 323 din Codul civil prevede urmtoarele: posesorul unui bun mobil fr stpn devine proprietarul acestuia, prin ocupaiune, de la data intrrii n posesiune n condiiile legii. Se consider fr stpn bunurile mobile al cror proprietar a renunat expres la dreptul de proprietate, bunurile abandonate, precum i bunurile care, prin natura lor, nu au proprietar. Astfel, pentru dobndirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile fr stpn nu este necesar hotrrea instanei de judecat. Instanele de judecat vor examina cererile privind declararea bunurilor mobile fr stpn, n ordinea procedurii speciale conform art. 327 alin. (1) CPC, n cazul n care persoana care a intrat n posesia bunului fr stpn are nevoie de confirmarea titlului de proprietate, n lipsa litigiului de drept (de exemplu, dac bunul mobil respectiv se supune lurii la eviden, care n lipsa hotrrii judectoreti nu este posibil). n aceste cazuri cererea trebuie s corespund cerinelor art. 328 alin. (1) CPC. 197

Codul civil nu utilizeaz conceptul fr stpn cu referire la bunurile imobile. Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile poate fi dobndit prin uzucapiune, cu respectarea condiiilor din art. 332, 335 din Codul civil, n special, a termenului de 15 ani de posesiune. Termenul de 1 an, prevzut n pct. 64, 71 al Regulamentului cu privire la modul de eviden, evaluare i vnzare a bunurilor: confiscate, fr stpn, sechestrate, uor alterabile sau cu termen de pstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute n posesia statului cu drept de succesiune i a comorilor (aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 972 din 11.09.2001) contravine prevederilor Codului civil i, drept urmare, nu este aplicabil. Cererile persoanelor, inclusiv a autoritilor publice, privind constatarea faptului posesiunii unui bun imobil drept condiie a dobndirii dreptului de proprietate prin uzucapiune (art. 332 din Codul civil), dac lipsete litigiul de drept, se vor examina conform art. 281 alin. (2) lit. h) CPC. Prevederile art. 327 alin. (2), (3), art. 330 alin. (2) CPC nu sunt aplicabile. 11. Constatarea inexactitii nscrierilor n registrele de stare civil Conform art. 3 din Legea privind actele de stare civil (nr. 100-XV din 26.04.2001), actele de stare civil snt nscrisuri autentice de stat, prin care se confirm faptele i evenimentele ce influeneaz apariia, modificarea sau ncetarea drepturilor i obligaiilor persoanelor i se caracterizeaz statutul de drept al acestora. Snt recunoscute valabile numai actele de stare civil nregistrate la organele de stare civil. Inexactitile n actele de stare civil pot afecta drepturile sau obligaiile persoanelor interesate (de exemplu, dreptului la succesiune, la pensie etc.). Legea privind actele de stare civil prevede procedura administrativ de modificare a actelor de stare civil (art. 66 - 67), cu condiia prezentrii unor probe suficiente i n lipsa litigiului de drept ntre persoanele interesate. Dac petiionarul a prezentat organului strii civile actele necesare pentru rectificarea actului de stare civil, iar organul a refuzat cererea petiionarului, refuzul poate fi contestat n ordinea procedurii contenciosului administrativ. Dac refuzul organului de stare civil este ntemeiat pe lipsa sau insuficiena actelor prezentate pentru confirmarea temeiurilor de introducere a modificrilor n actele strii civile, cererea cu privire la constatarea inexactitii nscrisurilor n registrele de stare civil urmeaz a fi judecat de ctre instan n ordinea procedurii speciale. Cererea de constatare a inexactitii actelor de stare civil se depune la judectoria de la domiciliul petiionarului sau de la sediul organului de stare civil. n cerere se indic datele referitoare la inexactitate, la corectrile sau modificrile solicitate de petiionar, organul de stare civil care a refuzat corectarea sau modificarea nscrierilor. La cererea de constatare a inexactitii nscrierilor din registrul de stare civil se anexeaz copia de pe certificatul respectiv,

198

ncheierea organului de stare civil asupra refuzului de corectare sau modificare a nscrierilor i alte documente care se refer la aceast problem. n calitate de petiionari pot participa ceteni deintori ai actelor de stare civil care conin inexactiti, precum i persoanele pentru care faptul confirmat de actul respectiv genereaz anumite drepturi sau obligaii. n cadrul pregtirii pricinii pentru dezbateri judiciare, judectorul trebuie s determine cercul de persoane interesate i s-i atrag n proces. n funcie de caracterul solicitrii naintate, n proces pot fi atrai cetenii crora prin, care hotrrea pronunat, le pot fi influenate dreptul de motenire, pensionare, etc. n mod obligatoriu trebuie soluionat problema atragerii n calitate de persoan interesat a oficiului de stare civil. Dac la examinarea pricinii instana constat un litigiu de drept dintre petiionar i alte persoane interesate, chestiunea incorectitudinii nscrierii din actul respectiv se examineaz de instana judectoreasc n ordinea procedurii n aciune civil. n acest caz instana scoate cererea de pe rol printr-o ncheiere i explic petiionarului i persoanelor interesate dreptul lor de a soluiona litigiul n procedur de aciune civil la instana competent (art. 280 alin. (3) CPC). Hotrrea judectoreasc prin care se constat inexactitatea nscrierilor din registrul de stare civil constituie temeiul corectrii i modificrii nscrierilor de ctre organul de stare civil.

12. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire) n ordinea procedurii speciale se examineaz cererile cu privire la: 1. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute; 2. Reconstituirea dosarului de executare pierdut (art. 87 din Codul de executare). Prin pierderea procedurii judiciare (de executare) se nelege distrugerea sau lipsa total a acesteia din alte motive (incendiu, sustragere, etc.). Dat fiind faptul c actele judectoreti de dispoziie i actele executorului judectoresc genereaz efecte juridice importante, reconstituirea acestora are drept scop aprarea drepturilor i intereselor legitime ale participanilor la proces sau a participanilor la procedura de executare. Potrivit art. 335 CPC, poate fi supus reconstituirii procedura judiciar n pricinile civile care s-a ncheiat cu pronunarea hotrrii ori cu ncetarea procesului. Nu se supun reconstituirii proceduri judiciare pierdute pn la soluionarea pricinii n fond sau pn la ncetarea procesului. n astfel de cazuri, persoana interesat este n drept s intenteze o nou aciune conform regulilor generale, fapt care se va meniona n ncheierea judectoreasc privind intentarea procesului. Dac a fost pierdut procedura de executare nefinisat, iar procedura judiciar s-a pstrat, procedura de executare pierdut poate fi reconstituit prin eliberarea duplicatului titlului executoriu conform art. 19 din Codul de executare.

199

Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se depune de ctre participanii la proces la instana care a soluionat pricina n fond printr-o hotrre sau care a pronunat o ncheiere de ncetare a procesului. Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute care coninea actele de executare a hotrrii se depune la instana locului de executare a hotrrii. n cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute se indic procedura a crei reconstituire o solicit petiionarul, modul de soluionare a pricinii n fond printr-o hotrre sau printr-o ncheiere de ncetare a procesului, calitatea procesual a petiionarului, prezena altor participani, calitatea lor procesual, domiciliul sau locul lor de aflare, circumstanele, cunoscute petiionarului, de dispariie a procedurii judiciare, locul de aflare a copiilor de pe documentele procedurii pierdute, deintorii acestor copii, documentele a cror reconstituire o solicit petiionarul, scopul reconstituirii lor, alte date. La cerere se anexeaz documentele care se refer la proces i care s-au pstrat sau copiile de pe ele, chiar dac nu snt autentificate n modul stabilit (art. 337 CPC). Dac petiionarul nu a menionat scopul adresrii n judecat privind reconstituirea procedurii judiciare pierdute, instana judectoreasc nu d curs cererii, acordndui un termen rezonabil pentru a indica scopul adresrii n judecat. Instana refuz s primeasc cererea sau, dup caz, nceteaz procesul dac nu sunt ntrunite condiiile pentru reconstituirea procedurii menionate n art. 335 CPC185. Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute nu se impune cu tax de stat, iar cheltuielile suportate de instan se trec n contul statului. Totodat, dac cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute s-a fcut cu rea-credin, petiionarul este obligat la plata cheltuielilor de judecat. Legea stabilete cerine suplimentare pentru pregtirea pricinii pentru dezbateri judiciare (art. 340 CPC). Cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute care conin acte de procedur judiciar se examineaz cu participarea petiionarului i a altor persoane interesate. Procedura judiciar pierdut privind actele de executare a hotrrii se reconstituie i n cazul n care hotrrea a fost executat. Actul de executare a hotrrii judectoreti se reconstituie printr-o hotrre judectoreasc, cu meninerea aciunilor efectuate, indicate n actele de executare. n cadrul examinrii pricinii, instana de judecat va verifica dac hotrrea sau ncheierea nu au fost casate sau modificate de instanele judectoreti superioare n ordine de apel, recurs sau revizuire. Se va verifica dac nu a fost pronunat hotrrea judectoreasc suplimentar (art. 250 CPC), ncheierea privind explicarea hotrrii (art. 251 CPC) sau ncheierea cu privire la
185

Dac cererea de reconstituire a procedurii judiciare pierdute are ca scop executarea ei, ns adresarea n judecat a avut loc dup ce termenul de prezentare spre executare a titlului executor a expirat i instana refuz repunerea n termen, instana dispune ncetarea procedurii de reconstituire.

200

corectarea greelilor din hotrre (art. 249 CPC). Hotrrile judectoreti casate nu se supun reconstituirii. Dac materialele adunate nu snt suficiente pentru reconstituirea hotrrii procedurii judiciare pierdute, instana judectoreasc, printr-o ncheiere, dispune ncetarea procesului de reconstituire a procedurii judiciare pierdute i explic participanilor la proces c au dreptul de a depune n judecat o nou aciune conform regulilor generale. ncheierea de ncetare a procesului nu poate fi atacat cu recurs. La soluionarea chestiunii de reconstituire a procedurii judiciare pierdute instana de judecat nu este n drept s verifice corectitudinea concluziilor instanei judectoreti care a examinat pricina i a temeiniciei preteniilor petiionarului intentate anterior. n hotrrea judectoreasc de reconstituire a hotrrii judiciare pierdute sau a ncheierii de ncetare a procesului se menioneaz datele prezentate instanei i examinate n edin de judecat cu participarea tuturor participanilor la procesul n procedura pierdut n a cror baz instana consider constatat cuprinsul hotrrii care se reconstituie. 13. Aplicarea msurilor de protecie n cazurile de violen n familie La examinarea pricinilor civile despre aplicarea msurilor de protecie n cazurile de violen n familie, se aplic, n mod special, urmtoarele acte normative: Constituia Republicii Moldova; CEDO i jurisprudena CtEDO; Legea cu privire la prevenirea i combaterea violenei n familie (nr.45-XVI din 01.03.2007), Legea privind drepturile copilului (nr.338-XIII din 15.12.1994), Legea cu privire la protecia datelor cu caracter personal (nr.133 din 08.07.2011), Legea cu privire la asigurarea egalitii de anse ntre femei i brbai (nr.5-XVI din 09.02.2006), Codul familiei.186 Scopul eliberrii ordonanei de protecie, n cazurile de violen n familie, const n prevenirea unui risc real i imediat pentru viaa sau sntatea victimei, n asigurarea de urgen a proteciei victimei, n prentmpinarea unor noi acte de violen asupra victimei sau asupra altor membri ai familiei, precum i n prevenirea distrugerii bunurilor victimei, a averii comune a familiei.
186

De asemenea, urmeaz a fi luate n considerare explicaiile date n Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu privire la aplicarea de ctre instanele de judecat a prevederilor Capitolului XXX/1 din Codul de procedur civil (aplicarea msurilor de protecie n cazurile de violen n familie) (nr. 1 din 28.05.2012).

201

n conformitate cu art.280 alin.(2) CPC, calitatea de participant la proces o vor avea petiionarul (victim) i persoana interesat (agresorul), precum i reprezentanii organizaiilor. Cererea privind aplicarea msurilor de protecie se depune n judecat de ctre victim sau reprezentantul ei legal. De asemenea, potrivit art. art.3181 CPC, cererea poate fi depus, n interesele victimei, de urmtoarele persoane: - organul de tutel i curatel n cazul minorului, conform art. 73 CPC; - procurorul, cu respectarea condiiilor stabilite n art. 71 CPC; - organul de asisten social, conform art. 73 CPC; - organul de poliie, cu respectarea condiiilor stabilite n art. 13 pct. 41) din Legea cu privire la poliie, art. 73 CPC. n cazul depunerii cererii n interesele victimei cu capacitate deplin de exerciiu, procurorul, organul de asisten social i organul de poliie trebuie s anexeze la cerere solicitarea n scris a victimei, precum i s motiveze imposibilitatea depunerii personale a cererii de ctre victim (de exemplu, motive de sntate, stare psihic deplorabil, aplicarea forei fizice fa de victim etc.). Cererea privind aplicarea msurilor de protecie se depune la judectoria de la domiciliul sau locul de aflare a victimei sau a agresorului, de la locul unde victima a solicitat asisten sau de la locul unde a avut loc actul de violen. n cererea privind aplicarea msurilor de protecie se indic circumstanele actului de violen, intensitatea, durata, consecinele suportate i alte circumstane care indic necesitatea aplicrii msurilor de protecie, informaia referitoare la relaia dintre victim i agresor, circumstanele care indic la pericolul iminent de violen n viitor, msurile de protecie solicitate (art.3183 CPC). Victimele violenei n familie snt scutite de achitarea taxei de stat pentru cererile privind aplicarea msurilor de protecie (art.85 alin.(1) lit.c1) CPC). Dup repartizarea cererii, conform art. 168 alin. (1) CPC, judectorul, verific imediat dac cererea corespunde cerinelor naintate i emite o ncheiere cu privire la primirea cererii i intentarea procesului n judecat. n cazul existenei temeiurilor prevzute la art. 169, 170, 171, se emite ncheierea privind refuzul de a primi cererea, restituirea cererii sau, dup caz, de a nu da curs cererii. Dup primirea cererii, instana de judecat contacteaz imediat poliia de sector de la locul aflrii persoanei interesate (agresorului) i solicit informarea acesteia despre procedura iniiat, precum i citarea legal a acesteia n edina de judecat, innd cont de t ermenul stabilit de lege pentru examinarea acestor pricini (art.3184 alin. (1), art.102 alin.(4), art. 192 CPC). n cazul n care, n cadrul citrii legale, persoana interesat (agresorul) refuz s primeasc citaia sau ntiinarea, colaboratorul de poliie ntocmete un raport conform procedurii stabilite. 202

Neprezentarea agresorului la edina de judecat nu mpiedic instana s examineze cererea (art.3183 CPC). Instana de judecat poate solicita organului de asisten social sau poliiei, dup caz, prezentarea unui raport de caracterizare a familiei vizate i a agresorului. De asemenea, instana poate solicita i alte acte necesare pentru examinarea cererii. Legea stabilete un termen special restrns de examinare a cererilor privind aplicarea msurilor de protecie. Conform art.3184 alin. (1) CPC, instana de judecat, n decurs de 24 de ore de la primirea cererii, trebuie s examineze cauza n fond i s emit o ncheiere prin care admite sau respinge cererea. La soluionarea cererilor privind aplicarea msurilor de protecie instanele de judecat urmeaz s stabileasc concret ce fel de msuri de protecie se solicit n aceste cereri i, totodat, s constate i alte circumstane care au importan pentru soluionarea pricinii, innd cont de prevederile art.3 din Legea cu privire la prevenirea i combaterea violenei n familie, care definete subiecii violenei n familie i condiiile n care persoanele pot fi considerate subieci ai violenei n familie. Judecarea pricinilor privind violen n familie se nfptuiete conform principiului asigurrii interesului superior al victimei (copii, femei, vrstnici) i al toleranei zero, astfel nct aplicarea msurilor de protecie s aib un efect descurajant pentru agresor. Instanele judectoreti urmeaz, n toate cazurile, s solicite victimei prerea referitor la necesitatea judecrii pricinii n edin secret n sensul dispoziiilor art. 23 CPC, pentru a preveni divulgarea informaiilor care se refer la unele aspecte ale vieii acesteia. n funcie de situaie, instana poate dispune examinarea pricinii n edin secret, conform art.23 alin.(3) CPC, indiferent de prerea victimei. n conformitate cu art.280 alin.(3) CPC, dac, la depunerea cererii sau la examinarea pricinii n procedur special, se constat un litigiu de drept ce ine de competena instanelor judectoreti, instana scoate cererea de pe rol printr-o ncheiere i explic petiionarului i persoanelor interesate dreptul lor de a soluiona litigiul n procedura de aciune civil la instana competent. Astfel, dac n procesul examinrii cererii privind aplicarea msurilor de protecie instana va constata un litigiu de drept ntre victim i agresor cu referire la una sau mai multe msuri de protecie solicitate (de exemplu, agresorul contest cuantumul pensiei de ntreinere a copiilor sau a cheltuielilor solicitate de victim conform art.3184 alin.(2) lit. e), f) CPC), instana va scoate cererea de pe rol n partea ce se refer la msurile respective i va examina n fond cererea privind alte msuri de protecie solicitate, n a cror privin nu exist litigiul de drept). n cazul admiterii cererii victimei, instana odat cu ncheierea de admitere a cererii, emite i ordonana de protecie. Ordonana de protecie urmeaz s conin una sau mai multe msuri prevzute de art.3184 alin. (2) CPC aplicate fa de agresor, termenul aplicrii msurilor 203

de protecie i condiiile prelungirii acestora. Nu pot fi aplicate msuri de protecie care nu sunt expres prevzute de lege. Potrivit art.3184 alin.(3) CPC, msurile de protecie se aplic pe un termen de pn la 3 luni. Acest termen poate fi prelungit doar la cererea repetat ca urmare a comiterii de ctre agresor a unor fapte noi de violen n familie. n cazul n care se solicit aplicarea msurii de protecie prevzute de art.318 4 alin.(2) lit. a) CPC - obligarea de a prsi temporar locuina comun ori de a sta departe de locuina victimei, fr a decide asupra modului de proprietate asupra bunurilor - se va ine cont de faptul c, dei dreptul de proprietate al agresorului poate fi violat prin aplicarea acestei msuri, n cazurile de violen n familie, potrivit jurisprudenei CtEDO, prioritate o au viaa i sntatea victimei.187 Conform art.3855 CPC, revocarea msurilor de protecie nainte de expirarea termenului se va realiza numai la cererea ntemeiat a victimei, bazat pe voina liber exprimat. n cazul examinrii cererii de revocare a msurilor de protecie pe motiv de mpcare, instana urmeaz s stabileasc dac voina de mpcare a victimei este liber exprimat i dac aceasta nu a fost supus presiunilor din partea agresorului. n cazul admiterii cererii, instana trebuie s soluioneze chestiunea privind repartizarea cheltuielilor de judecat. Conform art.98 alin. (1) CPC, cheltuielile aferente judecrii pricinii, suportate de instana judectoreasc, precum i taxa de stat, de a cror plat reclamantul a fost scutit, se ncaseaz la buget de la prt proporional prii admise din aciune. Ordonana de protecie privind msurile de protecie prevzute la art. 3184 alin. (2) lit. a), b), c), d), g), h) i i) CPC se remite de instan de ndat poliiei i organului de asisten social spre executare imediat. Ordonana privind msurile de protecie prevzute la art.3184 alin. (2) lit. e) i f) CPC se remite spre executare imediat executorului judectoresc n a crui competen teritorial, stabilit de camera teritorial a executorilor judectoreti, se afl domiciliul agresorului. ncheierea privind admiterea sau respingerea cererii de aplicare a msurilor de protecie i ncheierea privind aplicarea ordonanei de protecie pot fi atacate cu recurs conform procedurii stabilite de seciunea 1 Capitolul XXXVIII CPC. Contestarea ncheierii privind aplicarea ordonanei de protecie nu suspend executarea msurilor aplicate. 14. Sistarea temporar a valabilitii i retragerea licenelor / autorizaiilor ce vizeaz activitatea de ntreprinztor
187

Cauza Opuz contra Turciei (Hotrrea din 09.06.2009). CtEDO a remarcat c eecul n a rspunde adecvat violenei de gen constituie o nclcare a art.14 al CEDO (clauza non -discriminare), indicnd c violena mpotriva femeilor este o form de inegalitate.

204

n conformitate cu art. 2 din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor (nr. 451-XV din 30.07.2001), licenreprezint un act administrativ cu caracter permisiv, eliberat de autoritatea de liceniere n procesul de reglementare a activitii de ntreprinztor, ce atest dreptul titularului de licen de a desfura, pentru o perioad stabilit, genul de activitate indicat n aceasta, integral sau parial, cu respectarea obligatorie a condiiilor de liceniere. Regimul juridic al autorizaiilor ce vizeaz activitatea de ntreprinztor este stabilit n Legea privind reglementarea prin autorizare a activitii de ntreprinztor (nr. 160 din 22.07.2011). Aceast lege opereaz cu un termen mai larg act permisiv, care este definit dreptdocument sau nscris constatator prin care autoritatea emitent constat unele fapte juridice i/sau nvestete solicitantul cu o serie de drepturi i de obligaii pentru iniierea, desfurarea i/sau ncetarea activitii de ntreprinztor sau a unor aciuni aferente acestei activiti. Actul permisiv poate avea form de autorizaie, permis, certificat, aviz, aprobare, coordonare, brevet, de atestat de calificare. Unul din principiile fundamentale care guverneaz procedura sistrii valabilitii / retragerii licenelor i a actelor permisive este principiul echitabilitii (proporionalitii) instituit de art. 17 din Legea cu privire la principiile de baz de reglementare a activitii de ntreprinztor (nr. 235-XVI din 20.07.2006). O licen poate constitui un bun n sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, avn dn vedere faptul c deintorul licenei poate avea o speran rezonabil i legitim n privina valabilitii n timp a licenei i a posibilitii de a continua s obin beneficii din exercitarea unei activiti n baza acestei licene. Potrivit jurisprudenei CtEDO, ncetarea valabilitii unei licene, prin care se permitea crearea unei afaceri, constituie o interferen n dreptul de a se bucura de proprietate.188 Sistarea valabilitii licenelor nu reprezint o lipsire de proprietate, ci ca o msur de control al folosirii proprietii. Principiile de baz pentru aprecierea caracterului rezonabil al unei ingerine contrare articolului 1 snt urmtoarele: - dei marja de apreciere de care se bucur legislativul naional este, conform art.1 din Protocolul 1 la CEDO, una larg, msura impus trebuie s urmreasc un scop legitim, adic s nu fie lipsit n mod vdit de temeiuri rezonabile; - atunci cnd msura urmrete un scop legitim, trebuie s existe o legtur rezonabil de proporionalitate ntre mijloacele antrenate i scopul urmrit;

188

De exemplu, cauza Bimer SA contra Republicii Moldova (Hotrrea din 10.07.2007).

205

- trebuie s fie stabilit un echilibru echitabil ntre imperativele interesului general al colectivitii i protecia drepturilor fundamentale ale individului.189 Prin sistare a valabilitii licenei / actului permisiv se nelege privarea titularului de licen, pe un termen stabilit, de dreptul de a desfura un anumit gen de activitate. Prin retragere a licenei / actului permisiv se nelege privarea definitiv titularului de licen de dreptul de a desfur un anumit gen de activitate. Conform regulii generale instituite de art. 17 alin. (2) din Legea cu privire la principiile de baz de reglementare a activitii de ntreprinztor, licena / actul permisiv poate fi retras sau sistat temporar doar prin hotrrea instanei de judecat adoptat la cererea autoritilor publice competente. Drept excepie de la aceast regul, licena / actul permisiv poate fi retras sau sistat temporar prin decizia autoritilor publice competente, cu adresarea ulterioar n instana de judecat a autoritii respective. Autoritile de liceniere sunt prevzute n art. 6 din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor. Autoritile emitente ale actelor permisive sunt enumerate n Anex la Legea privind reglementarea prin autorizare a activitii de ntreprinztor. Condiiile de liceniere, de emitere a actelor permisive, precum i tipurile de nclcri ale acestora snt reglementate prin legi speciale. Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, drept temei pentru suspendarea temporar a licenei servesc: a) cererea titularului de licen privind suspendarea acesteia; b) neachitarea anual, n termenul stabilit, a taxei pentru licen; c) nerespectarea de ctre titularul de licen a termenului de depunere a cererii de eliberare a duplicatului licenei pierdute sau deteriorate; d) desfurarea de ctre filial i/sau alt subdiviziune separat a titularului de licen a activitii liceniate fr copia autorizat de pe licen, n cazurile cnd obligativitatea obinerii copiilor autorizate de pe licen este stabilit prin lege. Conform art. 10 alin. (2) Legea privind reglementarea prin autorizare a activitii de ntreprinztor, drept temei pentru suspendarea valabilitii actului permisiv servete: a) cererea titularului privind suspendarea valabilitii actului permisiv; b) neachitarea anual sau neachitarea n termen a taxei pentru actul permisiv, prevzut de lege.

189

A se vedea, de asemenea, Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Curii Supreme de Justiie privind practica judiciar de soluionare de ctre instanele judectoreti a cauzelor referitoare la suspendarea (sistarea i retragerea) licenelor ce vizeaz activitatea de ntreprinztor (nr. 2 din 28.05.2012).

206

n conformitate cu art. 21 alin. (2) din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, drept temei retragerea licenei servesc: a) cererea titularului de licen privind retragerea acesteia; b) decizia cu privire la anularea nregistrrii de stat a titularului de licen; c) depistarea unor date neautentice n documentele prezentate autoritii de liceniere; 190 d) stabilirea faptului de transmitere a licenei sau a copiei de pe aceasta altei persoane n scopul desfurrii genului de activitate liceniat; e) nenlturarea, n termenul stabilit, a circumstanelor care au dus la suspendarea temporar a licenei; f) nerespectarea a doua oar a prescripiilor privind lichidarea nclcrilor ce in de condiiile de liceniere; g) neachitarea lunar i trimestrial, n termenul stabilit, a taxei pentru licen. Licena se retrage i n alte cazuri prevzute expres de legile ce reglementeaz genul de activitate liceniat.191 De asemenea, constituie temei pentru retragerea licenei nereperfectarea acesteia n termenul stabilit. Or, potrivit art. 15 alin. (7) din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, licena care nu a fost reperfectat n termenul stabilit nu este valabil.

190

Se consider date neautentice, informaiile coninute n documentele prezentate autoritii de liceniere, ce au servit drept temei pentru eliberarea licenei, lipsite ns de raporturi juridice la desfurarea genului de activitate liceniat. Drept exemplu pot se rvi: - amplasarea n sala de joc a unui numr mai mare de aparate de joc, fa de numrul de aparate indicat n lista automatelor de joc prezentat organului de liceniere; - lipsa datelor privind activitatea specialitilor n cadrul ntreprinderii, ce ntruneau condiiile necesare i au servit drept baz pentru eliberarea licenei; - desfurarea activitii liceniate pe o alt adres dect cea indicat n documentele prezentate autoritii de liceniere n momentul obinerii licenei. Constatarea faptului de utilizare la transportul pasagerilor a unui transport exclus din (sau nei nclus n) licen, la fel, urmeaz a fi tratat ca depistare a datelor neautentice n documentele prezentate autoritii de liceniere. Legea nu specific excepii de cauzalitate: n sensul dac agentul economic a utilizat o dat sau de mai multe ori unitatea de transport exclus din licen sau dac a fost utilizat transportul respectiv cu permisiunea ori fr permisiunea proprietarului. 191 De exemplu, licena pentru exercitarea activitii farmaceutice poate fi retras n cazurile: a) achiziionrii, pstrrii i distribuirii produselor farmaceutice i parafarmaceutice care nu au fost autorizate n modul stabilit; b) producerii produselor farmaceutice i parafarmaceutice, modificrii formulei de producere sau a fluxului tehnologic a l produselor farmaceutice i parafarmaceutice, precum i modificrii documentaiei tehnice de normare a produselor farmaceutice sau parafarmaceutice, fr aprobarea organului abilitat; c) practicrii de ctre titularul de licen a activitii farmaceutice neindicate n licen; d) desfurrii de ctre titularul de licen a activitii farmaceutice n locuri unde o astfel de activitate nu a fost autorizat de organul abilitat; e) conducerii prin cumul a ntreprinderii i instituiei farmaceutice de ct re farmacist (laborant-farmacist); f) practicrii repetate, dup aplicarea amenzii prevzute de legislaie, a activitii farmaceutice fr utilizarea sistemului informaional automatizat de eviden a circulaiei medicamentelor, exploatrii necorespunztoare cerinelor stabilite pentru acest sistem. Prin exploatarea necorespunztoare cerinelor stabilite pentru sistemul informaional automatizat de eviden a circulaiei medicamentelor se subnelege exploatarea incomplet i/sau incorect a acestui sistem, operarea de modificri voluntare, inclusiv la aparatul de cas i/sau n drile de seam, neprezentarea n termenele stabilite a drilor de seam obinute n cadrul sistemului menionat (art. 14 3 din Legea cu privire la activitatea farmaceutic, nr. 1456-XII din 25.05.1993). Art. 301 alin. (3) din Legea privind calitatea n construcii (nr. 721 -XIII din 02.02.1996) prevede n mod expres c suplimentar prevederilor art.21 din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, drept temeiuri pentru retragerea licenei servesc i: a) neexecutarea repetat nentemeiat a prescripiilor Inspeciei de Stat n Construcii; b) permiterea execuiei lucrrilor de ctre persoane neatestate sau n lipsa sistemului propriu de asigurare a calitii; c) nerespectarea i nemeninerea pe ntreaga durat de existen a construciilor a exigenelor eseniale prevzute la art.6; d) executarea de ctre titularul de licen a lucrrilor de proiectare i/sau lucrrilor de construcii n lipsa certificatului de urbanism i/sau a autorizaiei de construire.

207

Drept temeiuri pentru reperfectarea licenei servesc schimbarea denumirii titularului de licen i modificarea altor date ce se conin n licen. n cazul existenei temeiurilor pentru sistarea temporar a valabilitii sau retragerea licenelor / actelor permisive, autoritile publice competente se vor adresa n judecat cu cererile respective. Doar n cazurile expres prevzute de lege autoritile publice competente snt n drept s dispun prin decizie sistarea temporar a valabilitii sau retragerea licenelor / actelor permisive, fiind obligate, n decurs de 3 zile lucrtoare, s se adreseze cu o cerere n instana de judecat. n caz contrar decizia se anuleaz de drept. Actele de dispoziie privind sistarea sau retragerea licenei emise de ctre organele de liceniere pn la sesizarea instanei pot fi contestate de ctre ntreprinztor n judecat, n ordinea procedurii contenciosului administrativ, ntru evitarea unei pagube iminente. n acest caz, dac n termen de 3 zile lucrtoare autoritatea public respectiv nu depune o cerere n instana de judecat conform Capitolului XXXIV1 CPC, decizia acesteia se anuleaz de drept, iar instana de contencios administrativ va nceta procesul, conform art. 265 lit. a) CPC, n baza unei ncheieri motivate, ntruct lipsete obiectul examinrii. n ncheierea instanei se va face meniune despre anularea de drept a deciziei de suspendare / retragere a licenei. Dac n termen de 3 zile lucrtoare autoritatea public respectiv depune o cerere n instana de judecat conform Capitolului XXXIV1 CPC, instana de contencios administrativ va suspenda procesul, n baza art. 261 lit. h) CPC, pn la rmnerea irevocabil a hotrrii judectoreti emise potrivit Capitolului XXXIV1 CPC. n cererile n judecat privind sistarea temporar a valabilitii sau retragerea licenelor / actelor permisive se vor indica probele ce atest nclcarea de ctre ntreprinztor a condiiilor de desfurare a activitii prevzute de lege, probele ce atest c ntreprinztorului i -au fost notificate toate nclcrile constatate, modul de remediere a deficienelor identificate i c ntreprinztorul nu a remediat n termenul stabilit aceste deficiene, precum i probele ce atest existena altor fapte care, n conformitate cu prevederile legii, servesc drept temei pentru sistarea valabilitii sau, dup caz, retragerea licenei / actului permisiv. n esen, examinarea cererilor privind sistarea temporar a valabilitii sau retragerea licenelor / actelor permisive presupune existena a dou pri cu interese contrare care se afl ntr-un litigiu de drept, astfel fiind ntrunite condiiile pentru procedura n aciuni civile. n pofida acestui fapt, capitolul XXXI1 este plasat formal n compartimentul dedicat procedurii speciale. Cererile privind sistarea temporar a valabilitii sau retragerea licenelor / actelor permisive se examineaz n instana de judecat cu participarea ntreprinztorului, a

208

reprezentantului sau avocatului su, a reprezentantului autoritii competente i a altor persoane interesate. Legea stabilete un termen special pentru examinarea acestor categorii de cereri 5 zile lucrtoare (art. 3434CPC). ntru evitarea unei ingerine ndelungate i nejustificate n dreptul deintorului de licen de a se bucura de proprietate, este oportun ca i instanele de apel i de recurs s examineze aceste categorii de litigii n regim de urgen. Examinnd cererea, instana de judecat urmeaz s aprecieze faptul dac organul de stat competent a respectat cerinele prevzute de lege pentru a se pronuna n privina sistrii sau retragerii licenei, i anume s verifice dac, pn la sesizarea instanei de judecat, acesta: - a verificat nemijlocit respectarea condiiilor de liceniere sau informaia prezentat (n cazul dac a fost sesizat de instituia cu funcii de reglementare i de control); - a emis, n termen de 15 zile lucrtoare de la data ntocmirii actului de control, prescripia privind lichidarea nclcrilor (prescripia urmeaz s cuprind recomandrile privind modul de remediere a tuturor deficienelor identificate); - a avertizat titularul de licen despre posibila sistare sau retragere a licenei dac nclcrile depistate nu vor fi lichidate n termenul stabilit: - a calificat corect temeiurile de sistare sau retragere a licenei, a invocat doar temeiuri prevzute de lege i nu i-a depit atribuiile. Avnd n vedere art. 19 alin. (8) din Legea privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor, precum i de principiile prevzute la art. 19 alin.(2) din aceiai lege, n special prescrierea recomandrilor pentru nlturarea nclcrilor constatate n urma controlului i tratarea dubiilor, aprute la aplicarea legislaiei, n favoarea titularului de licen, emiterea prescripiilor e obligatorie n toate cazurile. Ca excepie,nu este necesar i oportun emiterea prescripiilor n cazul: - depunerii cererii personale de retragere sau suspendare a licenei din partea titularului de licen; - emiterii deciziei cu privire la anularea nregistrrii de stat a titularului de licen; - comiterii unor nclcri care nu pot fi remediate sau a cror remediere crora este neactual sau imposibil. Sistarea temporal a valabilitii licenei / actului permisiv este un proces reversibil, ce poate implica naintarea ulterioar a cerinei privind anularea sistrii temporare a valabilitii licenei / actului permisiv dup remedierea circumstanelor ce au dus la suspendarea acesteia. Cerina privind anularea sistrii temporare a valabilitii licenei / actului permisiv poate fi naintat de titularul de licen sau organul de stat competent, n acest sens, instana de judecat intentnd un proces, ce se finalizeaz cu pronunarea unei hotrri. Hotrrea de anulare a sistrii 209

temporare a valabilitii licenei / actului permisiv, de asemenea, se pronun n termen de 5 zile lucrtoare. n baza acestei hotrri, organul de stat competent emite decizia priv ind reluarea activitii de ntreprinztor, care se aduce la cunotina titularului de licen n termen de 3 zile lucrtoare de la data emiterii ei. Termenul de sistare temporar a valabilitii licenei / actului permisiv nu poate depi 2 luni, dac legile care reglementeaz activitatea respectiv nu prevd altfel.192 Termenul de valabilitate a licenei / actului permisiv nu se prelungete pe perioad de sistare temporar a acesteia. Potrivit art. 85 alin. (1) lit. i) CPC, autoritile publice centrale snt scutite de tax de stat att la naintarea aciunilor, ct i la contestarea hotrrilor instanelor judectoreti, indiferent de calitatea lor procesual, acestea nu vor achita taxa de stat. Taxa de stat de a crei plat reclamantul a fost scutit se ncaseaz la buget de la prt proporional prii admise din aciune, dac prtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecat (art. 98 alin. (1) CPC). 5. Procedura n ordonan (S. Filincova, I. Coban) Sediul materiei. Procedura n odonan (simplificat) este reglementat de Capitolul XXXV C. proc. civ. al R. Moldova (art. 344-354). Astfel, spre deosebire de alte feluri de procedur civil aceasta nu opereaz cu norme de trimitere la regulile de examinare a aciunii civile, ca i n cazul: procedurii contenciosului administrativ (art. 278 C. proc. civ. al R. Moldova), procedurii speciale (art. 280 C. proc. civ. al R. Moldova) sau procedura de declarare a insolvabilitii (art. 356 C. proc. civ. al R. Moldova).193 Anume din cauza acestui raionament la examinarea cererilor de eliberare a ordonanei nu pot fi aplicate n mod extensiv i alte reglementri procesual civile, n special cele ce vizeaz regulile de examinare a aciunii civile. Natura juridic. Esena procedurii n ordonan rezid n faptul c aceasta constituie o procedur simplificat fa de procedura de examinare a aciunii civile. Astfel nct, instana de judecat care a emis ordonana examineaz obieciile debitorului fr citarea prilor, fr a ncheia proces-verbal i se limiteaz la admisibilitatea obieciilor din punct de vedere al temeiniciei i veridicitii, potrivit prevederilor art. 352 alin. (4) C. proc. civ. al R. Moldova. Regulile de examinare a cererii de eliberare a ordonanei fiind reglementate n mod expres i exhaustiv la art. 344-354 C. proc. civ. al R. Moldova, astfel nct elementul de simplificare al acestui fel de procedur nu poate fi apreciat n mod aleator nici de instana de judecat i nici de pri.

192

De exemplu, potrivit art. 14 alin. (2) din Legea cu privire la fabricarea i circulaia alcoolului etilic i a produciei alcoolice (nr. 1100-XIV din 30.06.2000), termenul de suspendare nu poate depi 6 luni. 193 Excepie constituind art. 446 alin. 1 C. proc. civ. al R. Moldova.

210

De asemenea, reglementarea n mod autonom a acestui fel de procedur, nu i implic un caracter obligatoriu pentru instana de judecat sau pri, deoarece aceasta constituie o procedur alternativ (benevol), ns simplificat fa de procedura n aciune civil. Iar alegerea procedurii n ordonan sau n aciune civil este un drept exclusiv al creditorului care solicit aprarea dreptului sau interesului su. ns reieind din principiul disponibilitii, creditorul este n drept de a alege ntre adresarea n cererea de eliberare a ordonanei judectoreti sau naintarea aciunii n procedur contencioas. Procedura n ordonan nu este o cale prealabil obligatorie de soluionare a litigiului i nefolosirea acesteia nu are efecte juridice care ar ngrdi accesul la naintarea aciunii civile, instana nefiind n drept s refuze primirea cererii de chemare n judecat, dac creditorul nu s -a adresat n procedura n ordonan.194 Procedurii n ordonan i este caracteristic faptul lipsei litigiului de drept, motiv din care aceasta este considerat a fi un fel al procedurii civile necontencioase. Ori existena acestui litigiu cu privire la un drept care se manifest prin obieciilor debitorului, duce la anularea ordonanei judectoreti, potrivit art. 353 C. proc. civ. al R. Moldova i oferirea posibilitii de a examina pretenia creditorului mpotriva debitorului n procedur de examinare a aciunii civile. Faptul c debitorul nu execut n mod benevol pretenia creditorului reflect starea litigioas dintre acetea. ns litigiul dat nu afecteaz fondul preteniei. Procedurii n ordonan i este specific i faptul c actul judectoresc de dispoziie se emite n form de ordonan judectoreasc. Astfel, ordonana judectoreasc este o dispoziie dat unipersonal de judector, n baza materialelor prezentate de creditor, privind ncasarea de sume bneti sau revendicarea de bunuri de la debitor n preteniile specificate la art. 345 C. proc. civ. al R. Moldova. Ordonana judectoreasc reprezint un document executoriu potrivit art. 11 C. Executare a R. Moldova, care constituie temei pentru intentarea procedurii de executare. Astfel c n cazul ordonanelor judectoreti nu se elibereaz titlu executoriu pentru investirea lor cu formul executorie, ele fiind executorie prin sine nsi. Procedura n ordonan urmeaz a fi conceput ca o form judiciar specific de aprare a drepturilor i intereselor legitime ale creditorului bazat pe nscrisuri in contestabile prezentate mpotriva debitorului care nu-i onoreaz obligaia. Altfel spus, procedura n ordonan este o procedur documentar. Preteniile n al cror temei se emite ordonan judectoreasc. Temei pentru emiterea ordonanei judectoreti constituie doar preteniile exhaustiv enumerate la art. 345 C.
194

Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiiei a R. Moldova nr. 18 din 31 mai 2004 cu privire la unele chestiuni ce vizeaz procedura de eliberare a ordonanelor judectoreti. Buletinul Curii Supreme de Justiie a R. Moldova, 2004, nr. 6, p. 24

211

proc. civ. al R. Moldova. Alte pretenii care nu sunt enumerate n mod expres la art. 345 C. proc. civ. al . R. Moldova nu pot constitui temei pentru emiterea ordonanei judectoreti n cadrul procedurii n ordonan (simplificat). Astfel, se emite ordonan judectoreasc doar n cazul n care pretenia: a) deriv dintr-un act juridic autentificat notarial; b) rezult dintr-un act juridic ncheiat printr-un nscris simplu, iar legea nu dispune altfel; c) este ntemeiat pe protestul cambiei n neachitarea, neacceptarea sau nedatarea acceptului, autentificat notarial; d) ine de ncasarea pensiei de ntreinere a copilului minor care nu necesit stabilirea paternitii, contestarea paternitii (maternitii) sau atragerea n proces a unor alte persoane interesate. Nu pot fi examinate n procedura n ordonan cererile de ncasare a pensiei alimentare la ntreinerea copiilor minori, n care se solicit ncasarea sumelor fixe. Asemenea aci uni se examineaz n procedur contencioas. e) urmrete perceperea salariului sau unor alte drepturi calculate, dar nepltite salariatului; f) este naintat de organul de poliie, de organul fiscal sau de executorul judectoresc privind ncasarea cheltuielilor aferente cutrii prtului sau debitorului ori bunurilor lui sau copilului luat de la debitor n temeiul unei hotrri judectoreti, precum i a cheltuielilor de pstrare a bunurilor sechestrate de la debitor i a bunurilor debitorului evacuat din locuin; g) rezult din procurarea n credit sau acordarea n leasing a unor bunuri; h) rezult din nerestituirea crilor mprumutate de la bibliotec; i) decurge din neonorarea de ctre agentul economic a datoriei fa de Fondul Social; j) rezult din restanele de impozit sau din asigurarea social de stat; k) urmrete exercitarea dreptului de gaj; l) rezult din neachitarea de ctre persoanele fizice i juridice a primelor de asigurare obligatorie de asisten medical. m) rezult din prevederile art. 99 alin. (4) din Codul de executare; n) rezult din facturi care au scadena la data depunerii lor. Potrivit art. 158, alin. 2 Cod de executare Dac instana de judecat care a rejudecat pricina nu a soluionat ntoarcerea executrii hotrrii anulate, prtul este n drept, n termenele de prescripie, s nainteze n aceast instan o cerere de ntoarcere a executrii n procedur n ordonan, fr respectarea procedurii prealabile. Curtea Suprem de Justiie conform

212

Recomandrii nr..... a admis i acest capt de cerere ca fiind unul pasibil de examinare n procedur simplificat.195 Depunerea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti i plata taxei de stat. Pentru intentarea procedurii n ordonan (simplificat) n instana de judecat se depune nu cerere de chemare n judecat, dar cererea de eliberare a ordonanei judectoreti. Cu toate acestea indicarea greit a denumirii cererii nu constituie temei pentru a refuza n primirea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti potrivit art. 348 C. proc. civ. al R. Moldova. Potrivit prevederilor art. 346 alin. (1) C. proc. civ. al R. Moldova, cererea de eliberare a ordonanei judectoreti se depune n instana de judecat potrivit regulilor de competen jurisdicional stabilite la Capitolul IV C. proc. civ. al R. Moldova. n acest sens n calitate de norme de trimitere opereaz regulile cu privire la competena jurisdicional. Cererea de eliberare a ordonanei judectoreti se impune cu tax de stat n proporie de 50 la sut din taxa stabilit pentru cererea de chemare n judecat n aciune civil. Astfel, potrivit art. 3 al Legii taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992 se stabilesc cuantumurile taxei de stat din care urmeaz a fi calculate mrimea taxei de stat care urmeaz a fi achitat pentru depunerea cererii de ordonan. Dat fiind faptul c n coninutul prevederilor art. 85 alin. (4) R. Moldova nu se specific sfera de aplicare a reglementrilor pentru scutirea de la achitarea taxei de stat exclusiv pentru cererile de chemare n judecat, aceste prevederi nu pot fi aplicate doar n aceast privin. Astfel, c aceste norme juridice se refer n general la incidente ce vizeaz achitarea taxei de stat n procesul civil. Motiv din care aceste reglementri urmeaz a fi aplicate de instana de judecat i la examinarea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti. Evident c judectorul urmeaz s examineze cererea de scutire de la achitarea taxei de stat, dac creditorul formuleaz o astfel de cerin n cererea de eliberarea a ordonanei. Iar judectorul va dispune scutirea de la achitarea taxei de stat n funcie de situaia material i de probele prezentate n acest sens de creditor. De asemenea aceste prevederi urmeaz a fi aplicate att n privina persoanei fizice, ct i n privina persoanei juridice. n cazul n care instana de judecat refuz de a primi cererea de eliberare a ordonanei judectoreti, taxa de stat pltit poate fi utilizat n contul achitrii taxei de stat care urmeaz a fi achitat la adresarea repetat a creditorului n instana de judecat cu o cerere de chemare n judecat n procedur general.

195

Recomandarea nr. 10 privind ntoarcerea executrii, http://www.csj.md/content.php?menu=1807&cur_page=20&from=20&lang=5

213

ns n caz de anulare a ordonanei judectoreti, taxa de stat pltit de creditor nu se restituie, potrivit prevederilor art. 346 alin. (4) C. proc. civ. al R. Moldova. Iar n acest caz taxa de stat pltit nu poate fi utilizat nici n contul achitrii taxei de stat care urmeaz a fi achitat la adresarea repetat a creditorului n instana de judecat cu o cerere de chemare n judecat n procedur general. Coninutul cererii de eliberare a ordonanei judectoreti. Cererea de eliberare a ordonanei judectoreti se depune n scris, iar n coninutul acesteia se indic n mod obligatoriu: a) instana n care se depune cererea; b) numele sau denumirea creditorului, domiciliul ori sediul, codul fiscal; c) numele sau denumirea debitorului, domiciliul ori sediul, codul fiscal; d) pretenia creditorului i circumstanele pe care se ntemeiaz; e) documentele ce confirm temeinicia preteniei; f) documentele anexate. Efect al nerespectrii acestor exigene de coninut servete drept temei pentru a nu da curs cererii de eliberare a ordonanei judectoreti. Art. 347 alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova instituie o cerin suplimentar fa de coninutul cererii de eliberare a ordonanei judectoreti pentru cazurile de revindicare a unui bun i anume obligativitatea indicrii valorii acestuia. Aceast cerin are drept scop pe de o parte s permit instanei de judecat aprecierea valorii cererii de eliberare a ordonanei judectoreti pentru a verifica corectitudinea achitrii taxei de stat. Iar pe de alt parte s permit executarea ordonanei judectoreti n cazul n care bunul revendicat va disprea, va fi distrus sau va pieri. De asemenea o condiie obligatorie la depunerea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti o constituie respectarea procedurii prealabile. Astfel, creditorul este obligat s prezinte i s anexeze la cererea de eliberarea a ordonanei judectoreti probe privind respectarea procedurii prealabile sesizrii instanei. Efect al nerespectrii acestei condiii servete drept temei pentru refuzul n primirea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti. Obligativitatea respectrii procedurii prealabile ca o condiie de exercitare a procedurii n ordonan nu constituie o limitarea a accesului liber la justiie.196 Cererea de eliberare a ordonanei judectoreti se semneaz de creditor sau de reprezentantul lui. Dac se depune de ctre reprezentant, la cerere se anexeaz d ocumentul care
196

Hotrrea Curii Constituionale a Republicii Moldova pentru controlul constituionalitii unor prevederi din Codul de procedur civil al Republicii Moldova nr. 225 -XV din 30 mai 2003 din 15 noiembrie 2012 (Sesizarea nr. 21a/2012)..

214

atest mputernicirile acestuia, autentificat n modul stabilit de lege. Iar modul de formulare a mputernicirilor reprezentantului urmnd a fi reglementat potrivit prevederilor art. 80 C. proc. civ. al R. Moldova. Prile procedurii n ordonan sunt: creditorul i debitorul, i nicidecum: reclamantul i prtul. Art. 347 alin. (1) lit. b) i c) C. proc. civ. al R. Moldova reglementeaz n coninutul cerererii de eliberare a ordonanei judectoreti doar rechizitele creditorului i debitorul ui (numele sau denumirea lor, domiciliul ori sediul lor, codul fiscal). Astfel, n cazul n care partea nu va indica corect denumirea calitii procesuale (creditor i debitor), instana de judecat nu va putea refuza n primirea cererii de eliberarea a ordonanei judectoreti (art. 348 C. proc. civ. al R. Moldova) sau chiar de a nu-i da curs (349 C. proc. civ. al R. Moldova). De asemenea n cadrul procedurii n ordonan nu pot fi atrai intervenieni, deoarece aceasta vizeaz doar raportul juridic material dintre creditor i debitor. Dreptul de a depune cerere privind eliberarea ordonanei judectoreti l au n particular: 1. Persoana care a ncheiat un act juridic autentificat notarial, n cazul n care legea nu prevede altfel de soluionare; 2. Creditorul (persoana fizic sau juridic) n baza unui act juridic ncheiat printrun nscris simplu (de ex. contract de mprumut); 3. Beneficiarul cambiei, n cazul n care pretenia este ntemeiat pe protestul cambiei n neachitarea, neacceptarea sau nedatarea acceptului, autentificat notarial; 4. Soia sau soul la ntreinerea cruia se afl copilul minor, precum i tutorele, curatorul, autoritatea tutelar i procurorul care acioneaz n interesul minorului n cazul n care se solicit ncasarea pensiei alimentare n mrimea prevzut de lege (1/4, 1/3, 1/2); 5. Salariatul sau reprezentantul acestuia n cazurile urmririi perceperii salariului sau unor alte drepturi calculate, dar neachitate; 6. Organul de poliie, organul fiscal i organul de executare a actelor judectoreti n cazurile prevzute de art. 345 lit. f) C. proc. civ. al R. Moldova; 7. Vnztorul care, conform contractului de vnzare-cumprare, a predat cumprtorului mrfuri n credit; 8. Biblioteca care are statut de persoan juridic, iar n caz contrar instituia n cadrul cre ia funcioneaz, n cazul nerestituirii crilor mprumutate; 9. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, inspectoratele fiscale teritoriale de stat i primrii le n preteniile ce rezult din restanele la impozite, n cazurile prevzute de lege; 10. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i a Corupiei i direciile lui teritoriale n cazul ncasrii datoriilor la impozite;

215

11. Agenii economici n cazurile de urmrire, deposedare i vnzarea forat a obiectului gajului.197 Refuzul de a primi cererea. Judectorul refuz s primeasc cererea de eliberare a ordonanei judectoreti din motivele consemnate la art. 169 i art. 170 C. proc. civ. al R. Moldova. Aceste circumstane constituie premize i condiii de exercitare a dreptului la aciune n general, de care urmeaz s in cont i de instana de judecat care examineaz cererea de eliberare a ordonanei judectoreti. Potrivit art. 348 alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova, sunt reglementate expres temeiuri de refuz specifice procedurii de eliberare a ordonanei judectoreti, de care urmeaz s in cont judectorul i n cazul existenei crora va refuza s primeasc cererea. Lista acestor temeiuri particulare de refuz n primirea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti este exhaustiv i cuprinde urmtoarele cazuri: a) pretenia nu rezult din art.345; b) debitorul este n afara jurisdiciei instanelor judectoreti ale Republicii Moldova; c) nu snt prezentate documentele care confirm pretenia creditorului; d) din cerere i din alte documente prezentate se constat existena unui litigiu de drept care nu poate fi soluionat n temeiul documentelor depuse; e) nu s-a respectat procedura prealabil cerut de lege pentru sesizarea instanei judectoreti. n cazul refuzului de a primi cererea de eliberare a ordonanei judectoreti, judectorul emite, n termen de 5 zile de la depunerea ei n judecat, o ncheiere, care nu poate fi atacat cu recurs. Aceasta nicidecum nu ngrdete accesul liber la justiie al creditorului. Deoarece refuzul de a primi cererea de eliberare a ordonanei judectoreti nu mpiedic creditorul s nainteze preteniile sale n procedur general de examinare a aciunii civile. ncheierea prin care se dispune refuzul de a primi cererea de eliberare a ordonanei judectoreti nu poate s se vizeze chestiuni ce in de fondul preteniei naintate de creditor, ci doar la acele incidente procesuale prevzute de art. 348 alin. (1) i alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova. n acest sens ncheierea de refuz n a primi cererea de eliberare a ordonanei judectoreti nu poate fi invocat de debitor n cazul naintrii de ctre creditor a preteniile sale n procedur general de examinare a aciunii civile n vederea neadmiterii acestora spre examinare sau pentru respingerea acestora. Lichidarea neajunsurilor din cerere. Cererea de eliberare a ordonanei judectoreti constituie unicul act de procedur n baza cruia se intenteaz procedura de eliberare a ordonanei judectoreti. Anume din acest motiv cererea de eliberare a ordonanei judectoreti
197

Pct. 4 din Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiiei a R. Moldova n r. 18 din 31 mai 2004 cu privire la unele chestiuni ce vizeaz procedura de eliberare a ordonanelor judectoreti.

216

urmeaz s corespund unor exigene strict prevzute de lege. Aceste formaliti rezid n cerinele de coninut ale cererii de eliberare a ordonanei judectoreti (art. 347 C. proc. civ. al R. Moldova) i n obligativitatea achitrii taxei de stat (art. 346 alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova). Dac cererea nu corespunde prevederilor art.347 ori nu s-a pltit tax de stat, judectorul nu d curs cererii i, printr-o ncheiere, stabilete un termen de lichidare a neajunsurilor din cerere sau de plat a taxei de stat. Termenul de lichidare a neajunsurilor din cererea de eliberare a ordonanei judectoreti sau de plat a taxei de stat pentru aceasta este un termen judectoresc, motiv din care acesta urmeaz s se ncadreze n criteriile de determinare a termenului rezonabil. Astfel, instana de judecat urmeaz s acorde un termen rezonabil care s nu fie nejustificat de mare, pentru a nu duce la tergiversarea examinrii cauzei, precum i s nu fie neraional de infim, astfel nct creditorul s nu reueasc s nlture neajunsurile depistate la depunerea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti. Evident c instana de judecat va aprecia n fiecare caz concret mrimea termenului necesar pentru nlturarea neajunsurilor depistate la depunerea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti, n dependen de circumstanele concrete ale fiecrui caz n parte. ns un studiu statistic asupra practicii judiciare ne relev faptul c un termen rezonabil pentru nlturarea neajunsurilor depistate la depunerea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti ar constitui 15 zile calendaristice. Dac, n conformitate cu indicaiile judectorului i n termenul stabilit, creditorul ndeplinete cerinele enumerate la art. 347 C. proc. civ. al R. Moldova i pltete tax de stat, cererea este considerat depus n ziua prezentrii iniiale n judecat. n caz contrar, judectorul emite o ncheiere de restituire a cererii, care poate fi atacat cu recurs. Creditorul este n drept chiar i dup primirea ncheierii de a nu da curs cererii de eliberare a ordonanei judectoreti, s depun o cerere de scutire de la achitarea taxei de stat pentru eliberarea ordonanei judectoreti, n conformitate cu art. 85 alin. (4) C. proc. civ. al R. Moldova, sau amnarea i ealonarea taxei de stat n conformitate cu art. 86 C. proc. civ. al R. Moldova, dac nu a formulat o asemenea cerin la data adresrii n instana de judecat. Asupra acestor cereri instana de judecat urmeaz a se expune printr-o ncheiere, care poate fi atacat cu recurs. Dei Codul de Procedur Civil al R. Moldova nu reglementeaz posibilitatea compensrii cheltuielilor de judecat de la partea care a pierdut procesul, pentru asisten juridic de care a beneficiat creditorul sau debitorul n cadrul procedurii n ordonan, Recomandarea nr. 23 a Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova privind unele aspecte

217

ale ncasrii cheltuielilor de asisten juridic198explic c suportul normativ existent la moment impune concluzia c acest gen de pretenii nu poate fi soluionat conform procedurii n ordonan (simplificat). Examinarea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti. Dac cererea de eliberare a ordonanei judectoreti ntrunete condiiile prevzute de art. 346, 347, 348 C. proc. civ. al R. Moldova, instana de judecat n cel mult 5 zile de la data depunerii cererii va elibera ordonana judectoreasc. Aceasta se scrie pe blanchet i se semneaz de judectorul care a emis-o. Ordonana judectoreasc se pronun de judector dup examinarea pricinii n fond, fr citarea prilor pentru explicaii, fr dezbateri judiciare i fr ntocmire de proces-verbal. Examinarea fondului pricinii n cadrul procedurii n ordonan se limiteaz la temeinicia preteniei cererii de eliberare a ordonanei judectoreti n temeiul art. 345 C. proc. civ. al R. Moldova. Astfel, instana de judecat urmeaz s examineze dac cererea creditorului se ncadreaz n una din preteniile prevzute la art. 345 C. proc. civ. al R. Moldova, att sub aspect formal, ct i ca fond, din punct de vedere a probelor care s justifice temeinicia preteniei. Codul de procedur civil a Republicii Moldova nu reglementeaz posibilitatea aplicrii regulilor asigurrii aciunii la eliberarea ordonanei judectoreti. Cuprinsul ordonanei judectoreti. n ordonana judectoreasc se indic: a) numrul dosarului i data eliberrii ordonanei; b) instana, numele judectorului care a eliberat ordonana; c) numele sau denumirea creditorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare; d) numele sau denumirea debitorului, domiciliul sau sediul, datele lor bancare; e) legea n al crei temei este admis pretenia creditorului; f) suma ce urmeaz a fi ncasat sau bunul ce urmeaz a fi revendicat, valoarea lui; g) despgubirile i penalitile care snt solicitate de creditor i care urmeaz s fie ncasate n temeiul legii sau al contractului; h) taxa de stat pltit de debitor n favoarea creditorului sau a statului; i) termenul i modul de contestare a ordonanei judectoreti. Potrivit prevederilor art. 351 alin. (2) C. proc. civ. al R. Moldova, n ordonana de ncasare a pensiei de ntreinere a copilului minor, n afar de datele menionate la art. 351 alin.(1) lit. a), b), c), d), e) i h) C. proc. civ. al R. Moldova, se indic locul i data naterii debitorului, locul lui de munc, domiciliul, numele i data naterii fiecrui copil pentru care se ncaseaz pensie de ntreinere, sumele ce urmeaz a fi ncasate lunar i termenul lor de ncasare. ncheierea tranzaciei de mpcare n procedura n ordonan nu este reglementat, n fapt considerm c nici nu este posibil de exercitat acest act de dispoziie n aceast procedur din
198

http://www.csj.md/content.php?menu=1807&cur_page=-380&from=-380&lang=5

218

mai multe considerente. n primul rnd, legea nu reglementeaz efectele ncheierii tranzaciei de mpcare n cadrul procedurii n ordonan. Prin tranzacia de mpcare prile dispun de dreptul material litigios i soluioneaz un litigiu n fond, iar procedura n ordonan este una graioas, care presupune investirea cu formula executoriea unei pretenii a creditorului n privina creia starea conflictual se rezum doar la neexecutarea acesteia de ctre debitor, ns nu presupune soluionarea unui litigiu n fond. Faptul c n procedura n ordonan nu este posibil de ncheiat tranzacia de mpcare, aceasta ns nu decade debitorul din dreptul de a recunoate pretenia (n parte sau n ntregime) i/sau de a o executa benevol. Expedierea ctre debitor a copiei de pe ordonana judectoreasc. naintarea obieciilor de ctre debitor. Dup eliberarea ordonanei, judectorul trimite debitorului, cel trziu a doua zi, copia de pe ordonan printr-o scrisoare recomandat cu recipis. n decursul a 10 zile de la primirea copiei de pe ordonan, debitorul este n drept s nainteze, prin intermediul oricror mijloace de comunicare ce asigur veridicitatea obieciilor i primirea lor la timp, n instana care a eliberat ordonana, obieciile sale motivate mpotriva preteniilor admise, anexnd probele ce le confirm. Termenul de 10 zile pentru depunerea obieciilor de ctre creditor este unul legal motiv din care acesta nu poate fi prelungit de ctre instana de judecat. ns n cazul depunerii obieciilor peste termenul stabilit de lege, judectorul este n drept, la cererea debitorului, s suspende executarea ordonanei pn la examinarea obieciilor, cu excepia cazurilor n care legea interzice suspendarea, soluionnd concomitent chestiunea de restabilire a termenului pentru depunerea lor n condiiile art. 116 C. proc. civ. al R. Moldova. Instana care a emis ordonana examineaz obieciile debitorului fr citarea prilor, fr a ncheia proces-verbal i se limiteaz la admisibilitatea obieciilor din punct de vedere al temeiniciei i veridicitii. Astfel, obieciile debitorului urmeaz a fi nu doar formale, ci ntemeiate, adic bazate pe probe ce le-ar confirma veridicitatea. Ori simplul dezacord al debitorului fr a motiva obieciile, nu este un temei pentru a aprecia o situaie litigioas, care urmeaz a fi examinat n procedura civil contencioas n aciune civil i dezinvestirea instanei de judecat de a emite o ordonan judectoreasc. Motivarea obieciilor n fapt pune n sarcina debitorului dovedirea existenei unui litigiu care a rezulta din preteniile naintate de creditor. n acest sens debitorul este n drept de a face uz de mijloacele de prob prevzute de legea procesual civil la art. 117 C. proc. civ. al R. Moldova. Evident c debitorul nu va avea dreptul de a administra mijloacele de prob n edin de judecat (de exemplu: audierea martorului, ordonarea unei expertize judiciare etc.). Deoarece, potrivit prevederilor art. 350 alin. (1) C. proc. civ. al R. Moldova, examinarea cererii de eliberare 219

a ordonanei judectoreti are loc: fr citarea prilor pentru explicaii, fr dezbateri judiciare i fr ntocmire de proces-verbal. Toate aceste aciuni procesuale ns fiind condiii de valabilitate pentru administrarea mijloacelor de prob n procesul civil. n acest sens este suficient ca debitorul prin prizma regulilor pertinenei i admisibilitii mijloacelor de prob n procesul civil s indice asupra mijloacelor de prob care ar proba situaia litigioas ntre creditor i debitor cu privire la pretenia naintat. Cu toate acestea dat fiind esena procedurii n ordonan la simplificarea acesteia prin reducerea la examinarea probelor scrise din care deriv pretenia naintat n temeiul art. 345 C. proc. civ. al R. Moldova, aceea ce permite prezentarea nscrisurilor i administrarea lor specific, prin cercetarea lor de ctre instana de judecat, fr participarea prilor. Aceasta n principiu nu contravine procedurii de examinarea a cererii de eliberare a ordonanei, deoarece acestea se limiteaz la admisibilitatea obieciilor debitorului din punct de vedere al temeiniciei i veridicitii. Obieciile debitorului cu privire la privarea lui de dreptul la un proces prin lipsirea lui de examinarea n edin de judecat a preteniilor creditorului ndreptate mpotriva acestuia, n mod contradictoriu, cu toate formalitile oferite de procedura contencioas, nu urmeaz a fi apreciate de instana de judecat ca atare, deoarece dreptul de a alege procedura de susinere a preteniilor mpotriva debitorului aparine creditorului i nu invers. Obieciile debitorului nu trebuie apreciate doar ca o modalitate de eludare de a examina pretenia creditorului i de a-l lipsi de protecie judiciar. Per a contrario acestea permit de a identifica un litigiu de drept i de a crea premizele necesare pentru ca acesta s fie soluionat n procedur contencioas. Deoarece procedura n ordonan nu doar c este necontencioas literalmente i formal, ci este simplificat, ceea ce presupune c aceasta este lipsit de multe aciuni procesuale, garanii i formaliti, care ar permite examinarea unui litigiu de drept. Dat fiind faptul c legea nu distinge, obieciile debitorului, ca i n cazul referinei prtului, nu se impun cu tax de stat. Obieciile pot fi prezentate de ctre debitor doar n form scris, deoarece n procedura n ordonan instana de judecat examineaz cererea de eliberarea a ordonanei fr citarea prilor pentru explicaii, fr dezbateri judiciare i fr ntocmire de proces-verbal. Ca i coninut obieciile debitorului pot face referire att la circumstane de fond cum ar fi circumstane importante pentru soluionarea cauzei (de exemplu: orice modalitate de stingere a datoriei); ct i de drept material (survenirea termenului de prescripie extinctiv) sau/i de drept procesual (existena unei hotrri judectoreti care s-ar referi la o pretenie ce constituie temei de eliberare a ordonanei judectoreti, de exemplu cu privire la declararea nulitii actului juridic).

220

Obieciile debitorului se pot referi att la o parte din preteniile naintate de creditor, ct la tot ntregul lor. Astfel, de exemplu debitorul poate s nu conteste pretenia n fond, dar s obiecteze asupra volumului acesteia prin opunerea faptului executrii pariale a obligaiei pretinse spre executare, probate de exemplu: prin actul de verificare reciproc, care nu a fost prezentat de creditor, care confirm; dispoziia de plat parial prin care se atest stingerea parial a obligaiei pretinse spre executare de creditor etc. Debitorul nu este obligat s depun obiecii mpotriva ordonanei judectoreti, ori legea nu prevede careva sanciuni procesuale, unica urmare nefavorabil pentru acesta ar fi de ordin procesual i anume: examinarea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti i respectiv meninerea ordonanei judectoreti emise, n lipsa obieciilor debitorului. n acest sens, s -ar institui o prezumie a legalitii i temeiniciei preteniilor creditorului, care ns pot fi rsturnate prin obieciile naintate de debitor. Anularea ordonanei judectoreti. Potrivit prevederilor art. 353 alin. (5) C. proc. civ. al R. Moldova, n termen de 5 zile de la data depunerii obieciilor, instana care a emis ordonana dispune, prin ncheiere care nu se supune nici unei ci de atac, admiterea obieciilor debitorului i anularea ordonanei sau dispune, prin ncheiere, respingerea obieciilor. Aceast prevedere urmeaz a fi interpretat n ideea aprecierii mputernicirilor instane i de judecat care examineaz cererea de eliberare a ordonanei judectoreti de a admite obieciile debitorului i respectiv a anula ordonana judectoreasc emis sau de a le respinge i menine ordonana judectoreasc. Simplu fapt al naintrii obieciilor de ctre debitor nu este suficient pentru anularea ordonanei judectoreti. Ori simpla obiecie a debitorului nu constituie o premiz pentru a respinge pretenia creditorului ntr-un litigiu de drept, ori acestea urmeaz a fi motivate i probate. n caz contrar s-ar putea ajunge la periclitarea sensului procedurii n ordonan i la nclcarea dreptului la aprare judiciar pentru creditor prin oferirea unei proceduri neechitabile. n caz contrar procedura n ordonana, ca fel al procedurii civile, la orice obiecie a debitorului ar devine ineficient i ar compromite sarcinile procesului civil n genere prevzute la art. 4 C. proc. civ. al R. Moldova. n susinerea acestei idei, opereaz argumentul potrivit cruia obieciile care nu se refer la fondul cauzei constituie temei pentru respingerea lor i emiterea unei ncheieri de refuz de anulare a ordonanei judectoreti. Simplul dezacord cu despgubirile i penalitile care snt solicitate de creditor i care urmeaz s fie ncasate n temeiul legii sau al contractului nu constituie temei de anulare a ordonanei judectoreti.

221

Deoarece art. 351 alin. (1) lit. g) C. proc. civ. al R. Moldova reglementeaz expres despgubirile i penalitile care snt solicitate de creditor i care urmeaz s fie ncasate n temeiul legii sau al contractului ca obiect de examinare n cadrul procedurii n ordonan. Astfel, potrivit art. 353 alin. (4) C. proc. civ. al R. Moldova n cazul n care obieciile nu se refer la fondul cauzei, judectorul va emite o ncheiere despre refuzul de anulare a ordonanei. ncheierea respectiv poate fi atacat cu recurs n termen de 10 zile. Prin urmare obieciile care nu se refer la fondul cauzei vor constitui acele observaii ale debitorului care nu dovedesc existena unui litigiu, ci au alt scop, de exemplu tergiversarea examinrii cauzei civile prin transferul examinrii preteniei creditorului n procedura general. n cazul n care instana de judecat nu primete dovada nmnrii ordonanei judectoreti debitorului (de exemplu: avizul de recepie cu scrisoarea de expediie cu meniunea c debitorul nu locuiete pe aceast adres sau nu i are sediul pe aceast adres, n cazul persoanei juridice; precum i meniunea ca acesta este plecat la o alt adres sau peste hotarele rii; sau scrisoarea nu a fost ridicat de nici o persoan) va dispune anularea ordonanei judectoreti. Aceasta ns nu l lipsete pe creditor de dreptul a se adresa cu o aciune n ordine general n procedura contencioas n aciune civil privitor la pretenia sa. n acest sens la examinarea cererii de eliberare a ordonanei judectoreti nu pot fi aplicate prin analogie regulile de la art. 108 (citarea public a prtului) i respectiv 109 (cutarea prtului) C. proc. civ. al R. Moldova. Copia de pe ncheierea de anulare a ordonanei judectoreti se expediaz prilor n cel mult 3 zile de la data pronunrii ncheierii. Iar n ncheierea de anulare a ordonanei, judectorul lmurete c pretenia creditorului poate fi naintat debitorului n procedur de examinare a aciunii civile. n cazul anulrii ordonanei deja executate sau executate parial i neadresrii creditorului cu aciune n procedura general, debitorul nu este lipsit de dreptul de a se adresa cu cerere de dispunere a ntoarcere a executri silite, potrivit art.159 din Codul de executare al Republicii Moldova. Eliberarea ordonanei judectoreti creditorului. Dac, n termenul stabilit la art. 352 C. proc. civ. al R. Moldova, instana judectoreasc nu primete din partea debitorului obiecii motivate sau dac debitorul este de acord cu preteniile creditorului, judectorul elibereaz creditorului un al doilea exemplar de ordonan judectoreasc, certificndu -l cu sigiliul instanei, pentru a fi prezentat spre executare. La solicitarea creditorului, ordonana judectoreasc poate fi expediat de judector executorului judectoresc desemnat de creditor.

222

n cazul ncasrii la bugetul de stat a taxei de stat de la debitor n temeiul ordonanei judectoreti, instana elibereaz un titlu executoriu, care se certific cu sigiliul instanei i se expediaz executorului judectoresc n a crui competen teritorial, stabilit de camera teritorial a executorilor judectoreti, se afl domiciliul sau sediul debitorului. Ordonana judectoreasc se pstreaz n original n procedura judecii. 6. Procedura de declarare a insolvabilitii (V. Barb, Gh. Macovei)

1. Aspecte introductive privind procedura de insolvabilitate 1.1. Procedura de insolvabilitate institut al dreptului procesual civil n prezent, att n doctrina, ct i n practic, este pe larg utilizat termenul de insolvabilitate, i aceasta indiferent de sistemul de drept aplicat. De rnd cu termenul de insolvabilitate, de asemenea, putem ntlni i termenii de insolven, faliment, bancrut, ct i instan de insolvabilitate, proces de insolvabilitate, procedur de insolvabilitate, procedur de insolvabilitate, etc. Termenul de insolvabilitate folosit n prezent este doar rezultatul unei evoluii ndelungate a definirii incapacitii de plat a unui subiect de drept. Cel mai des sub noiunea de insolvabilitate se nelege acea stare de fapt i/sau o stare de drept ce caracterizeaz un subiect de drept aflat n imposibilitatea de a satisface creanele creditorilor si. Astfel din start trebuie clar s delimitm sensul termenilor utilizai att de legiuitor ct i de doctrinari pentru a diminua la maxim confuziile n practic: Insolvabilitate reprezint definiia cadru reieind din utilizarea ei att normativ ct i doctrinar, fiind fundamental n spaiu naional. n esen este cea mai larg noiune i cuprinde toate aspectele legate de incapacitatea de plat sau suprandatorare, sub aspect de instituie de drept cuprinznd inclusiv noiunile de insolven, faliment, bancrut, procedur de insolvabilitate. n dependen de latura abordat poate nsemna: n sens economic - situaie economic ce caracterizeaz starea de fapt a unui subiect de drept aflat imposibilitatea satisfacerii creanelor creditorilor si din cauza lipsei activ elor lichide sau suprandatorrii; n sens juridic - totalitatea normelor ce reglementeaz relaiile ce apar ntre debitorul insolvabil i creditorii si cu privire la satisfacerea creanelor acestora, relaii ce se desfoar sub controlul instanei de judecat; Ca stare de fapt - situaia de facto n care se afl subiectul de drept incapabil de a satisface creanele creditorilor; 223

Ca stare de drept - caracterizeaz situaia de jure a incapacitii de plat a unui subiect de drept, confirmat prin hotrrea instanei de judecat de intentare a procedurii de insolvabilitate; Ca temei de insolvabilitate reprezint situaia de suprandatorare a debitorului, adic imposibilitatea absolut de a satisface creanele creditorilor si datorit prevalrii pasivelor asupra activelor. Faliment fiind anterior termenul fundamental utilizat de legiuitorul moldav, la moment a revenit datorit reglementrilor Legii insolvabilitii 149/2012. Reieind din reglementarea anterioar ct i curent n domeniul insolvabilitii falimentul urmeaz a fi definit ca procedura propriu-zis de lichidare concursual i proporional a patrimoniului unui debitor insolvabil cu scopul satisfacerii creanelor creditorilor si. Astfel faliment, n sensul stric al cuvntului, este doar un mod de desfurare a procedurilor de insolvabilitate ndreptat exclusiv asupra lichidrii patrimoniului i repartizrii produsului acestuia. Insolvabilitatea la rndul ei pe lng termenul de faliment mai include i procedurile alternative ca de exemplu procedura de restructurare reglementat de legea insolvabilitii 149/2012 sau precedenta procedur a planului reglementat de legea insolvabilitii 632/2001. Aadar instituia insolvabilitii este n primul rnd de natur civil desemnnd totalitatea normelor juridice ce reglementeaz relaiile ce apar ntre debitorul insolvabil i creditori si. ns specificul desfurrii relaiilor date dicteaz necesitatea realizrii unui control din partea puterii publice realizat n scopul: a) protejrii intereselor debitorului n scopul limitrii abuzurilor din partea creditorilor, n special a celor gajiti n ceea ce privete distribuirea patrimoniului debitorului; b) protejrii intereselor creditorilor mpotriva abuzurilor debitorului n ce privete declararea patrimoniului su i administrarea acestuia. Prin urmare anume aici i apare latura procesual a acesteia care vine a reglementa controlul exercitat de puterea statal n desfurarea relaiilor dintre debitorul insolvabil i creditorii si. Controlul instanei de judecat exercitat n cadrul declarrii insolvabilitii presupune n mod obligatoriu desfurarea unei activiti procesuale i realizarea anumitor acte procesual civile ceea ce a i determinat apariia procesului. Ca rezultat o importan deosebit o are determinarea locului procedurii de insolvabilitate (ca activitate de supraveghere desfurat de instana de judecat asupra repartizrii concomitente i proporionale a creanelor debitorului insolvabil) n cadrul instituiilor dreptului procesual civil i n consecin n cadrul procesului civil propriu-zis. Totodat deschis rmne a fi ntrebarea privind locul procedurii de insolvabilitate, n cadrul celor dou categorii de proceduri civile, este ea oare una contencioas sau una necontencioas. 224 procedurii de insolvabilitate n cadrul

Trsturile definitorii a procedurilor contencioase reies din calitatea subiecilor i existena litigiului de drept. O procedur contencioas presupune existena obligatorie a doi subieci care sunt pri a unui raport material litigios ce urmresc interese contrare. n acelai timp existena litigiului de drept constituie a doua trstur definitorie a procedurilor contencioase, deoarece doar imposibilitatea realizrii fireti a obiectului unei relaii social e duce la necesitatea aplicrii mijloacelor de aprare a drepturilor i intereselor prilor. Totodat procedurile necontencioase reprezint polul opus a procedurilor contencioase. n cadrul procedurii necontencioas nu avem dou pri cu interese contrare. De asemenea n cadrul procedurii necontencioase lipsete litigiu de drept, ele doar avnd scopul de a confirma pe cale judiciar existena unui fapt juridic, unui drept incontestabili sau a stabili statutul unei persoane n cazul procedurii speciale i de a apr drepturile i interesele creditorului n cazul existenei unor probe scrise incontestabile n ce privete realizarea creanei sale n cazul procedurii n ordonan. Analiznd temeiul declanrii procedurii de insolvabilitate i finalitatea acesteia ajungem n primul rnd la concluzia c n cadrul procedurii de insolvabilitate nu exist litigiu de drept, astfel lipsete faptul naintrii unei pretenii de o parte i contestrii acesteia de cealalt. Aceasta deoarece declanarea procedurii de insolvabilitate pornete de la existena unui temei general sau special, adic incapacitatea de plat sau suprandatorarea debitorului, i este desfurat cu scopul protejrii creditorilor unui debitor aflat n insolvabilitate. Pornirea procedurii poate fi realizat att de debitor ct i de creditori i nu semnific examinarea existenei sau inexistenei creanelor sau cuantumului acestora, dar propriu-zis satisfacerea echitabil a creanelor incontestabile validate n cadrul desfurrii procesului. Condiia prezentrii la depunerea cererii introductive a unei hotrri irevocabile n privina creanei naintate dovedete nc o dat caracterul necontencios al procedurii date. Astfel cu anumite rezerve am putea afirma c procedura de insolvabilitii este o procedur specific, preponderent necontencioas, lipsa litigiului de drept fiind o trstur definitorie pentru aceasta. Poziia dat este i mai mult fundamentat prin reglementrile legii insolvabilitii nr. 149 din 29.06.2012, conform art. 5 alin (2) al legii respective, dac partea invoc existena unui litigiu de drept referitor la masa debitoare, instana va judeca aceast cauz ntr-un proces separat n procedur contencioas. Respectiv legiuitorul a creat prezumia conform creia procedura de insolvabilitate propriu-zis se desfoar dup regulile procedurilor necontencioase. 1.2. Rolul instanei de judecat n cadrul procedurii de insolvabilitate

225

Una din cauzele modificrilor aprobate n privina reglementrilor privind insolvabilitatea se datoreaz confuziilor privind rolul instanei de judecat n cadrul procedurii de insolvabilitate i coraportului acestuia cu atribuiile organelor de conducere a creditorilor i administratorul insolvabilitii. Reieind din nota informativa prezentat la proiectul legii nr. 149 din 29.06.2012 O problem major existent n implementarea sistemului de insolvabilitate n Moldova const n delimitarea nu ntotdeauna clar a rolurilor i obligaiunilor respective ale judectorilor, administratorilor, companiei-debitoare i creditorilor. Aadar, judectorii reitereaz c sunt obligai s ntreprind prea multe proceduri i sarcini n cadrul fiecrui dosar de insolvabilitate; administratorii indic c deseori se afl n stare de imposibilitate de realizarea sarcinil or impuse, datorit incertitudinii statutului profesiei lor, iar creditorii garantai ai companiei insolvente (n marea majoritate bnci) indic c ei sunt implicai insuficient n procesul de luare a deciziilor i nu li se acord posibilitatea s voteze anumite ntrebri. () Respectiv este esenial de a stabili clar rolul instanei de judecat n cadrul procedurii de insolvabilitate, pentru a reduce la maxim orice confuzie legat de poziia procesual a instanei de judecat i raportul acesteia cu ceilali participani la proces. Reieind din art. 5 al Legii insolvabilit ii 149/2012 instana de judecat are un rol de supraveghere i dirijare a procedurii de insolvabilitate n cadrul creia particip prin adoptarea anumitor acte de dispoziiei (hotrri sau ncheieri) n scopul confirmrii sau anulrii anumitor aciuni sau acte aprute pe parcursul ntregii proceduri. Scopul de baz a instanei de judecat este examinarea circumstanelor de fapt i de drept n vederea confirmrii judectoreti a unei aciuni sau act ntreprins de protagonitii procedurii de insolvabilitate. Astfel instana de judecat n nici un caz nu poate substitui voina participanilor la proces i decide asupra unei sau alte modaliti de desfurare a procedurii sau asupra sorii debitorului insolvabil, ca rezultat: - instana de judecat va confirma sau va infirma existena sau inexistena temeiurilor de insolvabilitate, dar n nici un caz nu poate decide trecerea la o procedur de lichidare sau la una de restructurare; - instana de judecat va valida sau confirma contestarea creanei creditorului, dar n nici un caz nu se va putea opune unei creane, chiar i mpotriva unei creane vdit netemeinice, dac nimeni din participanii la proces nu o contest; - instana de judecat va dispune prin ncheiere trecerea la procedura de faliment sau de restructurare, dar aceasta va fi nimic altceva dect confirmarea hotrrii creditorilor luate n cadrul adunrii de raportare; 226

- instana de judecat poate examina ilegalitatea aciunilor legate de valorificarea masei debitoare, ns propriu-zis activitatea respectiv rmne la libera voin a administratorului i creditorilor; - etc. Prin urmare att pentru instan ct i pentru participanii la proces este important a contientiza c soarta debitorului i masei debitoare ine doar de decizia i activitatea organelor nejurisdicionale (administrator, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor), instana fiind doar acea care garanteaz respectarea drepturilor att a debitorului ct i creditorilor, care legitimeaz adoptarea unei sau alte decizii a organelor nejurisdicionale. O atenie deosebit urmeaz a fi acordat aa numitor atribuii manageriale, administrative a instanei de judecat. Astfel reieind din art. 5 alin 7 al Legii Insolvabilitii 149/2012 instana de judecat nu are n competena sa atribuii manageriale, acestea se execut doar de administrator sau n mod excepional de debitor, cnd nu este ndeprtat de la conducerea afacerii. Instana de judecat doar supravegheaz actele manageriale sub aspectul oportunitii i nu se poate implica n realizarea lor. 2. Subiecii procedurii de insolvabilitate

2.1. Debitorul insolvabil. Statutul procesual-juridic. Debitor n cadrul procedurii de insolvabilitate este acel participant la proces, persoan fizic sau persoan juridic, aflat de facto n stare de incapacitate de plat sau de suprandatorare, care a depus sau fa de care s-a depus cerere introductiv n condiiile legii. Pentru a ntruni calitatea procesual de debitor trebuie sa fie ntrunite urmtoarele condiii: 1. Debitor n cadrul procedurii de insolvabilitate poate fi doar persona juridic nregistrat n modul prevzut de lege sau persoana fizic ce practic activitate de ntreprinztor i este nregistrat n modul prevzut de lege. 2. Debitorul persoan juridic sau persoan fizic-ntreprinztor trebuie s se afle n stare de insolvabilitate. 1. Debitor n cadrul procedurii de insolvabilitate poate fi doar persona juridic nregistrat n modul prevzut de lege sau persoana fizic ce practic activitate de ntreprinztor i este nregistrat n modul prevzut de lege. Calitatea de debitor n cadrul procedurii de insolvabilitate a persoanei fizice este strns legat de calitatea de ntreprinztor i starea de insolvabilitate de facto. Astfel calitatea de debitor o pot avea doar persoanele fizice care prin desfurarea unei activiti de ntreprinztor i asum drepturi sau obligaii i rspund cu patrimoniul propriu pentru acestea. n acest sens persoanele fizice care nu practica activitatea de ntreprinztor nu cad 227

sub incidena normelor cu insolvabilitate, acesta deoarece Legea insolvabilitii 149/2012 pune accentul pe calitatea de ntreprinztor a persoanelor fizice. n art. 1 alin. (2) al Legii insolvabilitii 149/2012 sunt menionai ntreprinztorii individuali i titularii patentei de ntreprinztor ca persoane fizice-ntreprinztori ce pot fi declarai insolvabili. Dar o asemenea reglementare nu vine a fi ndeajuns de explicit, deoarece n primul rnd exist mai multe forme de organizare a ntreprinztorilor individuali i n al doilea rnd nu se ia n consideraie aplicarea art. 26 alin. (2) al Codului civil al RM n ce privete calitatea de ntreprinztori pentru persoanele fizice ce nu s-au nregistrat n modul corespunztor. Interpretnd sistemic legislaia civil ajungem la concluzia c calitatea de debitor n cadrul unui proces de insolvabilitate o pot avea urmtoarele persoane fizice - ntreprinztori: - ntreprinderea individual; - gospodria rneasc; - titularii de patent de ntreprinztor. O condiie esenial pentru categoriile de persoane fizice, enumerate mai sus, pentru a fi debitor n cadrul procesului de insolvabilitate este nregistrarea acestuia n modul prevzut de lege. Apare problema persoanelor fizice ce practic activitatea de ntreprinztor nefiind nregistrai ca atare. Pot ei oare s fie subieci ai procedurii de insolvabilitate? Codul civil al RM n art. 26 alin. (2) stabilete c persoana care practic activitate de ntreprinztor fr nregistrarea de stat nu poate invoca lipsa calitii de ntreprinztor. La prima vedere s -ar prea c articolul dat ne d rspuns la ntrebarea pus mai sus, dar norma dat stabilete doar calitatea de a fi ntreprinztor a persoanei fizice ce practic activitate de ntreprinztor fr a fi nregistrat. Prin urmare persoanele ce practic activitate de ntreprinztor fr a fi nregistrat ndeplinesc doar o condiie cea de a fi ntreprinztori, dar nu i cea de a doua de a fi nregistrai. Persoanele juridice n sensul primei condiii sunt debitori n cadrul procesului de insolvabilitate dac sunt constituite i nregistrate n modul prevzut de lege fiind subieci de drept privat. Pot avea calitatea de debitor urmtoarele persoane juridice: 1. Societile comerciale (societatea pe aciuni, societatea cu rspundere limitat, societatea n nume colectiv, societatea n comandit), art. 106-170 Codul civil al RM. 2. Cooperativele de ntreprinztor, Legea privind cooperativele de ntreprinztor 73/2001. 3. Cooperativele de producie, Legea privind cooperativele de producie 1007/2002. 4. Cooperativele de 1252/2000. 5. ntreprinderile de stat, Legea privind ntreprinderea de stat 146/1994; consum (inclusiv CCL, CCG), Legea cooperaiei de consum

228

6. ntreprinderile municipale, HG RM privind aprobarea regulamentului-model al ntreprinderii municipale 387/1994 7. Organiza iile necomerciale (asociaii, fundaii, instituii), art. 180-191 Codul Civil al RM. 8. Etc. Nu cad sub incidena primei condiii, respecitv nu pot fi debitori n cadrul procedurii de insolvabilitate: 1. Statul, unitile administrativ teritoriale; 2. Persoanele juridice de drept public: a) Parlamentul, Guvernul, Aparatul Preedintelui; b) Organele administraiei publice centrale (ministere, servicii, agenii, etc.), n conformitate cu Legea cu privire la guvern 64/1990; c) Organele administraiei publice locale, n conformitate cu Legea privind administraia public local 436/2006; d) Instanele de judecat, n conformitate cu Legea privind organizarea judectoreasc 514/1995; e) Organele de drept i de control - Curtea Constituional, Procuratura, Banca Naional a Moldovei, Comisia Naional a Pieei Financiare, Comisia Electoral Central, Compania Naional de Asigurri n Medicin, Casa Naional de Asigurri Sociale, etc. De asemenea sunt excluse de la posibilitatea intentrii unei proceduri de insolvabilitate n baza legii insolvabilitii acei subieci de drept pentru care este prevzut o alt procedur de lichidare pe motiv de incapacitate de plat ca, de exemplu, n cazul bncilor lichidarea c rora prevzut de Legea instituiilor financiare 550/1995. 2. Debitorul persoan juridic sau persoan fizic-ntreprinztor trebuie s se afle n stare de insolvabilitate. Aceasta este cea dea doua condiie naintat pentru ntrunirea calitii de debitor n cadrul procedurii de insolvabilitate. Doar n condiiile insolvabilitii de facto poate fi intentat procedura de insolvabilitate pentru stabilirea de jure a acestei stri. Starea de facto de insolvabilitate presupune starea n care debitorul nu-i onoreaz obligaiile fa de creditorii si i se afl n imposibilitate relativ sau absolut de a le realiza. n acest sens insolvabilitatea de facto poate fi privit sub dou aspecte. n primul caz vorbim de incapacitatea de plat, aceasta survine atunci cnd debitorul nu i poate onora obligaia pecuniar ajuns la scaden din lipsa temporar de numerar. n acest caz esenial este coraportul dintre activele i pasivele debitorului, incapacitatea de plat presupune c activul este egal sau prevaleaz pasivul, ns plile nu pot fi fcute din lipsa de lichiditi. 229

Suntem n situaia de insolvabilitate relativ, adic neonorarea obligaiilor este cauzat de lipsa de temporar de lichiditi, dar poate fi uor depit prin transformarea activelor n numerar i respectiv onorarea complet a obligaiilor. n cel de-al doilea caz vorbim despre suprandatorarea, care este o stare patrimonial a debitorului n care acesta nu-i onoreaz obligaiile fa de creditorii si, iar valoarea pasivelor sale depesc valoarea activelor. n acest caz vorbim despre insolvabilitatea absolut, n primul rnd debitorul nu-i onoreaz obligaiile fa de creditori, iar n al doilea rnd nici nu va putea s le onoreze deoarece chiar i transformarea activelor n numerar nu va satisface integral creanele creditorilor si. Lege insolvabilitii deosebete dou temeiuri de intentare a unui proces de insolvabilitate, prevzute n art. 10 al acesteia: temei general incapacitatea de plat a debitorului; temei special suprandatorarea debitorului. Anume asupra analizei existenei acestor dou temeiuri se concentreaz atribuiile instanei de judecat pe parcursul primei etape n cadrul procedurii de insolvabilitate pn la emiterea hotrrii de intentare a procesului de insolvabilitate. De menionat c reieind din reglementarea art. 10 al Legii insolvabilitii 149/2012 suprandatorarea ca temei de insolvabilitate poate fi invocat doar n privina persoanelor juridice. 2.2. Creditorii. Formele de participare a creditorilor n cadrul procedurii de insolvabilitate. Creditorii sunt cea de a doua categorie de participani n cadrul procedurii de insolvabilitate. n acest sens urmeaz s deosebim calitatea de creditor de calitatea procesual de creditor n cadrul procedurii de insolvabilitate. Calitatea procesual de creditor n cadrul procedurii de insolvabilitate o pot obine doar creditorii debitorului insolvabil care pot face dovada existenei unei creane fa de debitor. ns faptul existenei unei creanei fa de debitor nu duce la apariia calit ii procesuale de creditor n cadrul procedurii de insolvabilitate. Astfel creditorul dei are o crean el nu poate exercita nici un drept n cadrul procedurii de insolvabilitate pn la momentul n care creana acestuia nu a fost validat la edina de validare. Anume din acest moment el obine drepturi procesuale depline i se consider creditor al debitorului insolvabil. Din punct de vedere procesual este necesar de a deosebi principalele tipuri de creditori, deoarece n dependen de aceast se va diferenia msura n care se vor satisface creanele fiecrui, astfel vom deosebi: 230

1. Creditori garantai (gajiti) sunt persoanele ale cror creane au aprut nainte de intentarea procedurii de insolvabilitate i sunt asigurate prin garanii. Vor fi creditori garantai persoanele care au drept de gaj sau ipotec asupra bunului, persoanele ce au drept de retenie asupra bunului precum i statul asupra bunurilor ce le deine ca garanie a achitrii diferitor taxe sau impozite. 2. Creditori chirografari sunt acele persoane creanele crora nu sunt garantate. Creditorii chirografari la rndul lor se mpart n 2 categorii: creditori ai cror creane au aprut nainte de intentarea procesului de insolvabilitate: Rang I. Creanele din dunarea sntii sau din cauzarea morii. Rang II. Creanele salariale fa de angajai, cu excepia persoanelor indicate la art.247 al Legii Insolvabilitii, i remuneraia datorat conform drepturilor de autor; Rang III. Creanele pentru creditele acordate de Ministerul Finanelor, creditele interne i externe acordate cu garanie de stat, impozitele i alte obligaii de plat la bugetul public naional; Rang IV. Creanele de restituire a datoriilor fa de rezervele materiale ale statului; Rang V. Alte creane chirografare care nu snt de rang inferior; Rang VI. Creanele chirografare de rang inferior; Rang VII (VI-I). Dobnda la creanele creditorilor chirografari calculat dup intentarea procesului; Rang VIII (VI-II). Amenzile, penalitile i alte sanciuni financiare (pecuniare), precum i cele cauzate de neexecutarea obligaiilor sau din executarea lor necorespunztoare; Rang IX (VI-III). Creanele din prestaiile gratuite ale debitorului; Rang X (VI-IV). Creanele legate de rambursarea creditelor de capitalizare i/sau mprumuturile unui asociat, acionar sau membru al debitorului ori ale persoanelor afiliate sau interdependente i alte asemenea creane; Rang XI (VI-V). Creanele salariale ale persoanelor indicate la art.247. creditori ai cror crean e au aprut n legtur cu intentarea procesului de insolvabilitate: 1. Creditori ai cror creane au aprut n legtur cu cheltuielile procedurii de insolvabilitate, acestea fiind: a) cheltuieli de judecat ce includ: - sumele pltite persoanelor care au contribuit la nfptuirea justiiei (martori, experi, specialiti); - cheltuielile suportate de instana de judecat la efectuarea actelor de procedur (ntiinarea prilor, cheltuieli de cutare a prii, cheltuieli de executare a actelor de procedur, etc.); 231

b) cheltuielile suportate n legtur cu remuneraia i recuperarea cheltuielilor administratorului provizoriu i a administratorului insolvabilitii/lichidatorului. 2. Creditori ai cror creane au aprut n legtur cu cheltuielile n privina masei debitoare, i anume: a) cheltuielile aprute n legtur cu aciunile de administrare, valorificare, i distribuire a masei debitoare ale administratorului. b) cheltuielile rezultate din obligaiile contractuale realizate n legtur cu intentarea procedurii de insolvabilitate. c) cheltuielile rezultate din obligaiile aprute din mbogirea fr just cauz a masei debitoare. Numai ncadrarea persoanelor n categoriile date de creditori ne permite de ai califica ca participani n cadrul procedurii de insolvabilitate. De asemenea trebuie de menionat c creditorii care au creane fa de debitorul insolvabil i nu fac parte din cele n baza crora s -a intentat procedura de insolvabilitate trebuie s le declare instanei de judecat prin depunerea unei cereri la instana la care se afl cauza cu anexarea documentelor ce justific existena creanei. Datorit specificului procedurii de insolvabilitate, menionarea doar a debitorului insolvabil i a creditorilor, n calitate de participani, ar fi incomplet. Din punct de vedere a legii materiale i n special a legii procesuale o importan deosebit are menionarea rolului i calitii procesuale a participanilor cu o calitate specific n cadrul procedurii de insolvabilitate. Aici ne referim n special la formele de participare procesual a creditorilor adunarea creditorilor i comitetul creditorilor. Totalitate creditorilor debitorului insolvabil formeaz mpreun adunarea creditorilor. Aceast la rndul su reprezint o form de participare procesual a tuturor creditorilor la aciunile realizate n scopul ndeplinirii sarcinilor stabilite n cadrul procedurii de insolvabilitate. Adunarea creditorilor reprezint acel organ colegial care exercit n numele creditorilor toate aciunile cu privire la creanele fa de debitorul insolvabil i repartizarea masei debitoare. De menionat c fiecare dintre creditorii particip i n mod individual n calitate de participant la procedura de insolvabilitate. Din punct de vedere a sarcinilor sale adunare creditorilor i exercit atribuiile n conformitate cu prevederile art. 54-59 Legea insolvabilitii 149/2012. Fiind un organ colegial deliberativ adunarea creditorilor i exercit funciile inclusiv prin intermediul organului su executiv - comitetului creditorilor. n privina constituirii comitetului creditorilor instana de judecat se pronun prin hotrrea de intentare a procedurii de insolvabilitate, adic pn la convocarea adunrii creditorilor. Dar numai adunarea creditorilor 232

hotrte definitiv constituirea comitetului creditorilor, la prima sa convocare, aceasta are dreptul de a revoca, de a menine, de a suplini sau reduce numrul membrilor comitetului creditorilor. Sarcinile comitetului creditorilor sunt doar acele delegate de adunarea creditorilor. n conformitatea cu prevederile legislaiei comitetul creditorilor obine atribuiile reieind din prevederile art. 61 al Legii insolvabilitii 149/2012. 2.3. Administratorul insolvabilitii/lichidatorul. Statutul procesual-juridic. Dei, este clar c parte n cadrul procedurii de insolvabilitate este debitorul insolvabil, din cauza insolvabilitii cruia i este pornit procedura data, totui rolul de baz n administrarea masei debitoare l are alt participant la procedura de insolvabilitate i anume administratorul. Prin sintagma de administrator se nelege att administratorul provizoriu ct i administratorul insolvabilitii (lichidatorul). Rolul su procesual este de baz deoarece odat cu numirea acestuia are loc trecerea dreptului de administrare i dispoziie asupra masei debitoare de la debitor sau organele sale executive la administratorul insolvabilitii, care este numit de instana de judecat. Statutul su procesual este unul specific, ntrunind n sine mai multe aspecte. n aceeai procedur administratorul ndeplinete cteva roluri simultan: a) reprezentant al instan ei de judecat care are sarcina de supraveghere a desfurrii procedurii date; b) reprezentant al creditorilor ca persoan ce urmrete asupra ndeprtrii oricror aciuni ce ar prejudicia creditorii prin reducerea masei debitoare; c) reprezentant al debitorului ca gestionar principal al acestuia. Din punct de vedere procesual trebuie s deosebim desemnarea administratorului provizoriu de desemnarea administratorului insolvabilitii. Administratorul provizoriu ndeplinete funcia de gestionare a patrimoniului debitorului insolvabil doar pe perioada examinrii cererii introductive, adic pe toat perioada de observaie. Astfel, administratorul provizoriu este desemnat prin ncheierea instanei de judecat de admitere a cererii introductive spre examinare de la data emiterii acesteia i pn la data pronunrii asup ra cererii introductive. Revocarea administratorului provizoriu se face prin hotrrea de respingerea a cererii introductive sau prin hotrrea de intentarea a procedurii de insolvabilitate n acest din urm caz locul acestuia va fi luat de administratorul insolvabilitii. Totodat trebuie s deosebim calitatea de lichidator de cea de administrator, astfel administratorul procedurii de insolvabilitate va obine calitate de lichidator din momentul trecerii procedurii de insolvabilitate n procedura de faliment sau faliment simplificat. Administratorul insolvabilitii rmne a fi figura central n ce privete administrarea masei debitoare dup emiterea hotrrii de intentare a procedurii de insolvabilitate prin care este 233

desemnat. Atribuiile conferite de legiuitor acestuia sunt reglementate de prevederile art. 66 al Legii insolvabilitii 149/2012. 3. Primirea i examinarea cererii introductive 3.1. Specificul etapei de primire spre examinare a cererii introductive Pornirea i desfurarea procedurii de insolvabilitate reprezint un specific aparte n comparaie cu alte feluri de proceduri civile, deosebindu-se prin ordinea efecturii actelor procesuale i consecutivitatea etapelor de desfurare a acesteia. n primul rnd este confuz nsui determinarea momentului de nceput pentru procedura insolvabilitii i a actului ce marcheaz momentul dat. Spre deosebire de procedura n aciuni civile care se termin prin adoptarea unei hotrri ca act final ce marcheaz sfritul examinrii litigiului de drept, n cazul procedurii de insolvabilitate nsui intentarea procedurii de asemenea este marcat de adoptarea unei hotrri judectoreti. Astfel spre deosebire de formula clasic n cadrul procedurii de insolvabilitate acesta obine o serie de etape/faze atipice reieind din specificul desfurrii acestei proceduri. Astfel convenional putem diviza procedura de insolvabilitate n dou faze majore: - Etapa primirii i examinrii cererii introductive. - Desfurarea propriu-zis a procedurii de insolvabilitate. O asemenea divizarea rezult din esena actelor de procedur ce se desfoar pe parcursul ntregii proceduri. Dac n cazul primei faze totul este ndreptat spre verificarea existenei sau inexistenei temeiurilor de insolvabilitate ce dea doua etap este orientat spre scopul fundamental al ntregii proceduri satisfacerea concomitent i proporional a creanelor creditorilor. ncercnd a face anumite paralele cu fazele procesului civil observm c diferenele sunt majore atit sub aspectul coninutului actelor de procedur ct i a consecutivitii realizrii lor, fapt care poate fi sesizat uor n urma analizei urmtorului tabel:

Procesul civil clasic Actul Faza/Etapa judectoresc final Intentarea procesului Pregtirea pricinii pentru judecat ncheiere ncheiere Faza/Etapa

Procedura de insolvabilitate Actul judectoresc final ncheiere Hotrre 234

Primirea cererii introductive Examinarea cererii introductive

Desfurarea procedurii de Dezbaterile judiciare Hotrre insolvabilitate (Adunarea de Validare, Adunarea de Raportare) Pornirea procedurii de Executarea hotrrii faliment sau procedurii de restructurare ncetarea procedurii de faliment Hotrre ncheiere ncheiere

Astfel observm c pn la intentarea procedurii propriu-zise de insolvabilitate avem o etap specific n cadrul procedurii insolvabilitii reglementat de articolele 9 33 al Legii insolvabilitii, i anume primirea i examinarea cererii introductive, care se finiseaz cu luarea unei hotrri, dar nu a unei ncheieri judectoreti. Aadar, etapa de examinare a cererii introductive este o etap specific n cadrul procedurii de insolvabilitate din urmtoarele considerente: 1) Este o etap premergtoare intentrii procedurii de insolvabilitate menit a verifica existena temeiurilor insolvabilitate invocate. 2) Este o etap la care deja se examineaz circumstane de fapt, inclusiv se administreaz probe pentru constatarea obiectiv a incapacitii de plat fie a suprandatorrii. 3) Este o etap tranzitorie n cadrul creia se realizeaz la maxim msurile ndreptate spre pstrarea i conservarea masei debitoare n eventualitatea pornirii unei proceduri de insolvabilitate. 3.2. Actele de dispoziie a instanei de judecat la etapa primirii i examinrii. Perioada de observaie. Aplicarea msurilor de asigurare. n vederea examinrii cererii introductive aceasta urmeaz a fi depus spre examinare n conformitate cu normele de competen prevzute de Codul de procedur civil, astfel reieind din prevederile art. 355, 38 ale Codului de procedur civil cererea introductiv se depune l a curtea de apel n circumscripia creia i are sediul debitorul insolvabil. Sarcina primordial a instanei de judecat la etapa primirii i examinrii cererii introductive este verificarea ndeplinirii condiiilor de fond i de form pentru naintarea cererii introductive. Verificarea cererii introductive este similar primirii cererii de chemare n judecat i se reduce la: 235

Verificarea ndeplinirii cerinelor de form i coninut a cererii introductive. Aici n primul rnd urmeaz de verificat corespunderea cererii cu condiiile generale prevzute de art. 166, 167 CPC al RM. n al doilea rnd urmeaz a fi verificate ntrunirea condiiilor de form specificate de art. 16, 17 Legea insolvabilitii pentru cererea debitorului i de art. 20 Legea insolvabilitii pentru cererea creditorului. Verificarea ndeplinirii cerinelor de fond de ctre persoana ce nainteaz cererea introductiv, n special: - Respectarea competenei jurisdicionale curile de apel de drept comun; - Depunerea cererii doar de ctre subiecii prevzui de lege debitorul, creditorii, autoritile mputernicite n conformitate cu art. 236 alin 1, 241 alin 1, 245 alin 1 Legea insolvabilitii; - Existena mputernicirilor persoanei ce depune cererea pentru persoana juridic; - Indicarea temeiului de insolvabilitate pretins i actelor doveditoare; - Respectarea cerinei privind certitudinea creanei (anexarea hotrrii judectoreti sau arbitrale irevocabile); - Notificarea debitorului nainte de depunerea cererii introductive; - Etc. n cazul n care cererea corespunde cerinelor de form i fond instana de judecat urmeaz s primeasc cererea introductiv spre examinare n conformitate cu art. 21 al in 2 Legea insolvabilitii, pronundu-se printr-o ncheiere n maxim 3 zile de la data depunerii cererii. De asemenea la aceast etap instana de insolvabilitate urmeaz a asigura conexarea tuturor cererilor depuse n privina aceluiai debitor sau cauzelor deja pornite aceluiai debitor, prioritatea avnd cererea depus prima sau cauza deja intentat. Un aspect important n ce privete primirea spre examinare a cererii introductive l constituie aciunile ce le poate ntreprinde instana n cazul n care sunt nclcate exigenele privind condiiile de fond i de form. Interpretarea sistemic a Codului de Procedur Civil i Legii insolvabilitii ne permite s concluziona asupra urmtoarelor aciuni ce pot fi realizate de instana de judecat: Restituirea fr examinarea a cererii art. 22 alin 1 Legea insolvabilitii aplicabil doar n privina creditorilor pentru nclcarea condiiilor form a cererii introductive. Efect se pstreaz posibilitatea adresrii repetate cu aceeai cerere. Restituirea fr examinare a cererii art. 22 alin 2 Legea insolvabilitii aplicabil doar n privina debitorului pentru nclcarea condiiilor de form a cererii introductive. Efect persoana este obligat de a corecta erorile, iar cererea se va considera depus de la data nregistrii iniiale. 236 n privina

Refuzul n primirea cererii introductive art. 169 CPC al RM aplicabil pentru nclcarea condiiilor de fond. Efect imposibilitatea adresrii repetate cu aceeai cerere. Restituirea cererii art. 170 CPC al RM aplicabil pentru nclcarea condiiilor de fond/form. Efect posibilitatea adresrii repetate cu condiia corectrii erorilor comise. Odat cu primirea cererii introductive, prin aceeai ncheiere instana de judecat urmeaz s: - Instituie perioada de observaie; - Numeasc administratorul provizoriu; Cu titlu de excepie perioada de observaie nu se aplica dac debitorul declar c este insolvabil i opteaz din start pentru lichidare sau procedura de restructurare, ct i n cazul aplicrii procedurii simplificare de faliment fa de ntreprinztorii individuali sau persoanele juridice n proces de dizolvare. ncepnd cu data adoptarii ncheierii de primire a cererii introductive instana de judecat instituie perioada de observaie. Aceasta presupune o perioad de supraveghere a activitii debitorului instituit din oficiu de instana de judecat n cadrul creia debitorul i continu n mod firesc activitatea economic sub controlul administratorului provizoriu fie sub conducerea administratorului provizoriu dac debitorul a fost nlturat de la gestionarea patrimoniului. Perioada de observaie nu poate dura mai mult de 60 de zile, cu posibilitatea extinderii nc pentru 15 zile. Ca rezultat aceasta este perioada maxim de ex aminarea a cererii introductive i respectiv a etapei primirii i examinrii cererii introductive. O trstur esenial a perioadei de observaie este limitarea expres a activitilor permise a fi realizate n aceast perioad. Conform art. 23 alin 2 Legea insolvabilitii activitile se limiteaz la: a) continuarea activitilor contractate, conform obiectului de activitate; b) efectuarea operaiunilor de ncasri i de pli aferente acestora; c) asigurarea finanrii cheltuielilor curente. n rest operaiunile sunt interzise, desfurarea acestora fiind posibil doar dup aprobarea acestora de instana de judecat prin ncheiere judectoreasc. Un moment esenial la etapa primirii i examinrii cererii introductive este aplicarea msurilor de asigurare. n cadrul procedurii de insolvabilitate aplicarea msurilor de asigurare nu constituie un drept ci o obligaie a instanei de judecat. Astfel odat cu primirea cererii introductive instana din oficiu va aplica msurile de asigurare prevzute de art. 24 Legea insolvabilitii, cererea participanilor fiind necesar doar n cazurile expres prevzute de lege. 237

Reieind din prevederile legale, msurile de asigurare se aplic att n conf ormitate cu Legea Insolvabilitii (Art. 24 Legea Insolvabilit ii) ct i cu Codul de Procedur civil (art. 175 CPC al RM). Msurile de asigurare aplicate odat cu aprobarea ncheierii de primire a cererii introductive nceteaz de drept odat cu: 1. intentarea procedurii de insolvabilitate. 2. respingerea cererii introductive. 3. ncheierea unei tranzacii ntre pri. Totodat legea prevede posibilitatea ridicrii msurilor de asigurare pn la intentarea procedurii de insolvabilitate prin ncheierea instanei de judecat. Excepie de la regula dat constituie numirea administratorului provizoriu, msura dat de asigurare nu poate fi ridicat dect odat cu investirea n funciei a administratorului/lichidatorului sau la respingerea cererii introductive (art. 24 alin 7 Legea insolvabilitii 149/2012). Totodat imposibilitatea ridicrii msurii de asigurare respective nu presupune imposibilitatea schimbrii, revocrii sau numirii unui altui administrator provizoriu, interdicia referindu-se la nsui msura de asigurare i nu la persoana administratorului provizoriu. Aceasta deoarece numirea administratorului provizoriu reprezint una din msurile de asigurare eseniale specifice doar procedurii de insolvabilitate, aceasta fiind dispus obligatoriu, din oficiu, fr drept de ridicare. Calitatea de administrator provizoriu este identic calitii de administrator al insolvabilitii sau celei de lichidator. Din punct de vedere procesual administrator provizoriu i ndeplinete atribuiile doar n perioada de timp ncepnd cu primirea cererii introductive spre examinare pn la intentarea procesului de insolvabilitate (dup caz pn la respingerea cererii introductive, ncheierea tranzaciei de mpcare) fiind protagonistul principal al procedurii de insolvabilitate. Sub aspectul atribuiilor sale, administratorul provizoriu are ca sarcin de baz supravegherea activitii debitorului n perioada de observaie ct i autorizarea actelor necesare a fi efectuate, neaprobarea crora duce la nulitatea lor. Suplimentar, n cazul nlturrii debitorului de la gestionarea patrimoniului (art. 24 alin 2 lit. b) Legea insolvabilitii 149/2012), administratorul va ndeplini i sarcinile legate de gestionarea patrimoniului debitoru lui insolvabil. Integral atribuiile administratorul provizoriu sunt prevzute de art. 25 alin 5 Legea Insolvabilitii. Pe parcursul perioadei de observaiei aciunile administratorului provizoriu sunt ndreptate spre ndeplinirea urmtoarele sarcini: 1. Preluarea actelor i tampilei debitorului. Administratorul solicit de la debitor prezentarea informaiei i actelor contabile ct i documentelor privind activitatea economic 238

pentru pregtirea raportului asupra solvabilitii debitorului. Totodat solicit i predarea tampilei ntreprinderii. n cazul nerespectrii cerinelor de ctre debitor, se va institui rspunderea subsidiare a persoanelor responsabile a debitorului, iar administratorul va restabili n msura maxim posibil actele contabile i cele privind activitatea economic totodat suspendnd valabilitatea tampilei debitorului cu utilizarea propriei tampile. 2. Prezentarea raportului privind executarea msurilor de asigurare. n maxim 45 de zile de la desemnarea sa, administratorul provizoriu urmeaz s prezinte instan ei de judecat raportul privind starea debitorului i solvabilitatea acestuia cu indicarea urmtoarelor propuneri, dup caz: - intentarea procedurii de insolvabilitate - intentarea procedurii simplificate de faliment - respingerea cererii introductive pe motiv de solvabilitate a debitorului. Examinarea raportului se face ntr-o edin unic cu examinarea referinei debitorului i obieciilor creditorilor (art. 28 alin 7 Legea Insolvabilitii). 3. Dispunerea de bunurile perisabile sau supuse deprecierii. Administratorul este obligat de a ntreprinde toate msurile pentru nstrinarea bunurilor perisabile i celor supuse deprecierii n scopul conservrii la maxim a valorii masei debitoare existente la momentul investirii n funcie. Sursele bneti obinute, acesta este obligat de a le depune n contul debitorului. 4. Pregtirea tabelul preliminar al creanelor. Ca rezultat al activitii sale administratorul provizoriu urmeaz s nregistreze n instana de judecat tabelul preliminar al creanelor cu indicarea tuturor creanelor debitorului insolvabil i precizarea dac sunt: chirografare, garantate, sub condiie, scadente, nescadente, etc. Creanele nregistrate n tabelul preliminar se atribuie masei credale cu titlu provizoriu fr drept de vot. Astfel creditorii nu vor putea vota la adunarea creditorilor, participa la distribuirea masei debitoare, realiza creanele. Statutul de crean provizorie se menine pn la edina de validare. Ca rezultat includerea sau neincluderea unei creane n tabelul preliminar nu poate fi contestat n instana de judecat. Atribuiile administratorului provizoriu vor nceta de drept la momentul desemnrii administratorului insolvabilitii/lichidatorului prin hotrrea de intentare sau din momentul respingerii cererii introductive. 4. Intentarea si desfurarea procedurii de insolvabilitate 4.1 Aspecte introductive privind etapa intentrii procedurii de insolvabilitate nceputul etapei de intentare procedurii de insolvabilitate marcheaz sfiritul etapei iniiale de examinare a cererii introductive. Odat cu finisarea examinrii existentei temeiurilor de insolvabilitate instana de insolvabilitate se poate pronuna asupra urmtoarelor chestiuni: 239

1. Constat existena incapacitii de plata sau suprandatorrii i intenteaz prin hotrre judectoreasca procedura de insolvabilitate; 2. Constat lipsa incapacitii de plata sau suprandatorrii si respinge cererea introductiv refuznd prin hotrre judectoreasca intentarea procedurii de insolvabilitate; 3. Constat existena temeiurilor de insolvabilitate i insuficiena sau lipsa masei debitoare i decide prin hotrire judecatoreasc intentarea trecerea la procedura simplificata a falimentului; 4. Constat existena temeiurilor de insolvabilitate, posibilitatea resuscitrii strii economice a debitorului i prin hotrre judectoreasca intenteaz procedura de insolvabilitate i trecerea la procedura de restructurare accelerat. In sensul clasic al procedurii de insolvabilitate intentarea acesteia se realizeaz anume prin hotrrea judectoreasca de intentare procedurii de insolvabilitate. Aici menionam ca nu are importanta tipul procedurii de insolvabilitate aplicabila, va fi aceasta una de lichidare a patrimoniului sau alternativ privind meninerea debitorului ca entitate juridica i economica, ambele sunt nglobate n procedura de insolvabilitate care ncepe din momentul adoptrii hotrrii de intentare. Ca trsturi definitorii a hotrrii judectoreti de intentare a procedurii de insolvabilitate vom deosebi: 1. Prin aceasta se calific doar existena temeiurilor de fapt privind declararea unei persoane insolvabile; 2. Acesta marcheaz momentul n care starea incapacitii de plata de facto devine o stare de drept; 3. Propriu-zis hotrrea de intentare nu modific statutul creditorilor debitorului insolvabil deoarece acetia vor fi investii n drepturi numai n urma validrii ulterioare a creanelor acestora; 4. Propriu-zis hotrrea de intentare nu hotrte asupra felului de procedura aplicabil (faliment sau restructurare) pentru aceasta fiind necesar un act de dispoziie suplimentar. Sub aspectul efectelor imediate a adoptrii hotrii de intentare menionm urmtoarele: 1. Are loc trecerea la urmtoare faz a procedurii cea de desfurare propriu -zis a procedurii de insolvabilitate; 2. Are loc numirea administratorul insolvabilitii i nceteaz de drept mputernicirile administratorului provizoriu; 3. Are loc ncetarea de drept a msurilor de asigurare; 4. Se legitimeaz nceputul activitii organelor nejurisdicionale (adunarea creditorilor , comitetul creditorilor). 240 procedurii de insolvabilitate i

Pentru respectarea exigenelor de form i de fond hotrrea judectoreasca de intentare trebuie: - S corespund cerinelor de coninut prevzute de articolul 4 alin.(4) a Legii insolvabilitii; - S notifice creditorii despre: - Stabilirea termenului limita pentru naintarea creanelor maxim 45 de zile de la data intentrii procesului; - Stabilirea termenului de ntocmire a tabelului definitiv maxim 15 zile de la expirarea termenului pentru naintarea creanelor; - Convocarea edinei de validare a creditorilor maxim n 30 zile de la data expirrii termenului pentru ntocmirea tabelului definitive de creane. Este posibil convocarea la aceeai data i a adunrii de raportare. S prevad formarea comitetului creditorilor i investirea acestora n funcie. Hotrrea de intentare urmeaz a fi publicata n maxim dou zile de la adoptare, sarcina publicrii fiind pus pe seama administratorului insolvabilitii. Hotrrea de intentare poate fi contestata doar cu recurs i doar de ctre debitor n condiiile prevzute de Codul de procedura civila pentru exercitarea recursului. Din punct de vedere al desfurrii procedurii de insolvabilitate sarcinile imediate care urmeaz a fi soluionate dup adoptarea hotrrii de intentarea sunt: - Determinarea cercului de creditori i investirea acestora n drepturi fapt ce urmeaz a fi realizat n cadrul adunrii de validare; - Determinarea clara a masei debitoare i ntreprinderea masurilor necesare pentru conservare i pstrare a acesteia; - Luarea unei decizii finale n privina desfurrii de mai departe a procedurii sub forma de faliment sau n forma procedurii de restructurare, fapt care urmeaz a fi decis n urma desfurrii adunrii de raportare. 4.2 Procedura naintrii i contestrii creanelor dup intentarea procedurii de insolvabilitate naintarea creanelor dup primirea cererii introductive/intentarea procedurii de insolvabilitate are loc conform unor reguli specifice i este reglementat n special de art. 140 145 Legea insolvabilitii. Etapa iniial n naintarea creanei o reprezint depunerea cererii de admitere a creanei, ca regul cererea dat se formuleaz conform exigenelor prevzute pentru cererea introductiv, fiind analogic acesteia. 241

Reieind din prevederile legii, cererea de admitere a creanei nu poate fi naintat mai trziu de 30 de zile de la primirea cererii introductive, fie n cazul intentrii procesului, nu mai trziu de 45 de zile de la intentarea procedurii de insolvabilitate. Limitarea dat temporal constituie o garanie a corectitudinii ntocmirii tabelului preliminar i tabelului definitiv de creane. Ulterior depunerii, creanele se supun verificrii iniiale de ctre administratorul provizoriu fie administratorul insolvabilitii n conformitate cu prevederile art. 142 al Legii Insolvabilitii. Verificarea nu poate dura mai mult 15 zile de la expirarea termenului pentru naintarea creanelor. Rezultatul naintrii i verificrii creanelor se materializeaz n tabelul definitiv de creane, care constituie actul fundamental pentru instana de judecat i adunarea creditorilor n cadrul viitoarei edine de validare a creanelor. n privina oricrei creane incluse n tabelul definitiv pot fi naintate contestaii de ctre debitor sau creditori. Termenul maxim de naintare a contestaiilor este de 3 zile pn la data desfurrii edinei de validare. Contestaiile se examineaz fie n cadrul edinei de validare fie n cadrul unei edine separate. Asupra neadmiterii sau admiterii contestaiei instana de judecat urmeaz s se pronune prin ncheiere motivat care poate fi atacat cu recurs. 4.3 Desfurarea edinei de validare i primei adunri a creditorilor (adunrii de raportare) Urmtorul pas n desfurarea procedurii de insolvabilitate este determinarea cercului creditorilor i statutului acestora, fapt care a fost stabilit pna la moment doar provizoriu, cit i luarea unei decizii n ceea ce privete soarta de mai departe a debitorului. Avnd n vedere ca instana de judecata are rol de supraveghere n cadrul procedurii de insolvabilitate sarcinile menionate mai sus sunt puse pe seama creditorilor care se vor convoca iniial n cadrul edinei de validare, iar ulterior n prima adunare a creditorilor numit i adunarea de raportare. edina de validare. Din punct de vedere a ndeplinirii obiectivelor procedurii de insolvabilitate desfurarea edinei de validare reprezint un pilon fundamental pentru desfurarea n continuare a procedurii de insolvabilitate indiferente de forma pe care o poate lua. Scopul esenial al edinei de validare este confirmarea creanelor creditorilor i ca rezultat legitimarea statutului procesual al acestora cu investirea n drepturi procesuale. Pn la validarea creanei sale orice creditor are doar un statut procesual provizoriu, aceasta nu are drept de vot, drept de a decide asupra destinului debitorului, drept de a participa la repartizarea produsului masei debitoare. 242

Prin derogare de la regulile specifice pentru convocarea creditorilor, convocarea acestora n edina de validare se face prin hotrrea de intentarea a procedurii de insolvabilitate. Termenul de convocare a acesteia nu poate fi mai mare de 90 de zile de la data intentrii procedurii de insolvabilitate. Reieind din prevederile art. 55 alin 8 Legea insolvabilitii edina de validare i desfoar lucrrile sub conducerea instanei de judecat, n schimb secretariatul acesteia este pus pe seama administratorului insolvabilitii (art. 55 alin 1 Legea insolvabilitii). Pentru desfurarea lucrrilor edinei de validare administratorul insolvabilitii urmeaz s ntocmeasc i s nregistreze n instana de judecat tabelul definitiv al creanelor. Acesta urmeaz a fi ntocmit i depus la instana de judecat nu mai trziu de 60 de zile din data adoptrii hotrrii de intentare a procedurii de insolvabilitate i obligatoriu va conine toate creanele naintate, suma total a acestora, suma acceptat de administrator i rangul de prioritate a acestora. n cadrul edinei de validare instana de judecat urmeaz a examina i consemna n tabelul definitiv n drept cu fiecare crean urmtoarele opiuni: a. Validat; b. Contestat; c. Crean cu titlu provizoriu; De asemenea n cazul creanelor contestate instana de judecat urmeaz a consemna n tabelul definitiv valoarea contestat a creanei. Pentru validarea unei sau alte creane instana de judecat urmeaz a se supune voinei participanilor la proces, astfel regula general aplicabil fa de orice crean este obligativitatea validrii creanei n cazul n care nu mai trziu de 3 zile pn la edina de validare fa de creanele nregistrate nu a fost naintat nici o contestaie. n acest sens instana nu este n drept a nu valida din oficiu o crean dintr-un motiv sau altul, dac acest motiv nu a fost naintat de un participant la proces i nu a fost naintat o contestaie n conformitate cu procedura legal. Efectul juridic esenial al consemnrilor fcute n tabelul definitiv este validarea crean elor ceea ce presupune acordarea puterii de titlu executoriu obligatoriu pentru ndeplinire de administratorul insolvabilitii. Adunarea de Raportare. Odat cu desfurarea edinei de validare adunarea creditorilor ca organ colegial se consider investit n drepturi depline i ca rezultat se poate expune asupra tuturor chestiunilor date n competen, dintre care esenial este luarea unei decizii n privina destinului debitorului insolvabil optnd fie pentru lichidarea acestuia, fie pentru meninerea acestuia prin restructurare.

243

Convocarea adunrii de raportare trebuie s fie realizat n maxim 100 de zile de la data intentrii procedurii de insolvabilitate, iar notificarea nemijlocit urmeaz a fi fcut prin hotrrea instanei de judecat. Lucrrile adunrii de raportare sunt concentrate n jurul unui singur act, raportul administratorului insolvabilitii privind starea economic a debitorului i cauzele ce au provocat starea de insolvabilitate, ct i asupra concluziilor date de administrator n cadrul acestuia. Astfel acesta urmeaz a se pronuna asupra meninerii entitii debitorului i trecerea la procedura de restructurare sau asupra imposibilitii resuscitrii debitorului ca unitate economic i necesitii lichidrii masei debitoare. n dependen de circumstanele constatate i prerile exprimate adunarea creditorilor urmeaz s decid fie: a. Trecerea la procedura de restructurare; b. Trecerea la procedura de faliment; n dependen de hotrrea adunrii creditorilor instana de judecat urmeaz a o confirm prin adoptarea unei ncheieri de trecere la procedura de faliment (art. 114 alin. 9 Legea insolvabilitii) fie a unei ncheieri de trecere la procedura de restructurare (art. 114 alin 7 Legea insolvabilitii).

5. Procedura de restructurare 5.1. Aspecte introductive privind procedura de restructurare Scopul principal al procedurii declarrii insolvabilitii este protejarea intereselor creditorilor n condiiile n care debitorul creanei acestora devine insolvabil, iar realizarea obligaiei debitoare devine tot mai dificil. Astfel, satisfacerea colectiv a creanelor creditorilor este axioma pe care se bazeaz procesul de insolvabilitate, constituind unica modalitate care poate garanta satisfacerea total sau parial proporional a creanelor acestora. Alternativa lichidrii patrimoniului debitorului o constituie aplicarea procedurii de restructurare ce constituie o totalitate de aciuni cu caracter economic sau juridic menite a redresa situaia debitorului cu scopul satisfacerii creanelor de ctre debitor nsui. Argumentul forte n aplicarea procedurii planului este posibilitatea satisfacerii depline a crean elor creditorilor. Aadar se pornete de la ideea c un agent economic n funciune poate realiza obligaiile sale la cota de o sut de procente n comparaie cu alternativa vnzrii patrimoniului acestuia produsul cruia o s mai mic dect suma creanelor pe care trebuie s le achite. Procedura de restructurare ca alternativ a procedurii de faliment este reglementat de articolele 182 217 ale Legii insolvabilitii 149/2012, i constituie o activitate extrajudiciar a subiecilor mputernicii fa de care instana de judecat are doar un rol de supraveghere. 244

Decizia privind aplicarea procedurii de restructurare ine de competena exclusiv a adunrii creditorilor (art. 114 alin 5 Legea Insolvabilitii). n cazul n care adunarea creditorilor decide asupra intentrii procedurii de restructurare aceasta urmeaz a fi confirmat, n maxim 5 zile de la adoptare, de instana de judecat prin ncheiere motivat privind intentarea procedurii de restructurare (art.114 alin 5 Legea insolvabilitii). Esenial la acest moment l constituire termenul de 30 de zile acordat participanilor la proces pentru prezentarea planului de restructurare, nerespectarea termenului dat decade din dreptul de a mai solicitat aplicarea procedurii de restructurare i constituie temei pentru instana de judecat de a intentat procedura de faliment (art.115 lit. b Legea insolvabilitii). Durata procedurii de restructurare se stabilete n baza hotrrii adunrii creditorilor i nu poate depi trei ani. n cazurile cnd activitatea ntreprinderii debitoare este de o importan vital pentru economia naional, durata procedurii de restructurare poate fi prelungit o singur dat pe un termen maxim de 2 ani. Lista debitorilor ce se includ n categoria ntreprinderilor de importan vital pentru economia naional se aprob de Guvern. Odat cu intentarea procedurii planului n conformitate cu Legea insolvabilitii se instituie moratoriului asupra executrii obligaiilor pecuniare ale debitorului scadente la data intentrii procedurii de insolvabilitate. Excepiile de la moratoriu asupra executrii obligaiilor sunt stabilite de art. 184 alin. (1) al Legii insolvabilitii specificndu-se neaplicarea moratoriului asupra creanelor privind plata salariilor, pensiilor alimentare, creanelor privind recuperarea prejudiciilor cauzate sntii angajailor sau creanelor n legtur cu decesul acestora, precum i a creanelor pecuniare i fiscale a cror scaden a survenit n perioada de dup aplicarea procedurii de restructurare. 5.2. Procedura propunerii, examinrii i confirmrii planului de restructurare ncheierea instanei de judecat privind aplicarea procedurii de restructurare semnific doar nceputul procedurii de restructurare, iar propriu-zis planul de restructurarea este propus i examinat pentru confirmare abia dup deschiderea procedurii date. Conform Legii insolvabilitii sunt ndreptii s propun planul, respectiv, s-l depun n instana de judecat administratorul, debitorul i autoritile administraiei publice centrale sa locale pentru ntreprinderile de importan major pentru economia naional. Debitorul poate depune planul mpreun cu cererea de introductiv sau cu referina la cererea introductiv a creditorilor, dac nu face aceasta la momentul pornirii procesului de insolvabilitate, atunci debitorul poate oricnd s depun cerere expres adresat instanei de judecat privind propunerea de restructurare pn la edina de distribuire. Administratorul spre 245

deosebire de debitor elaboreaz un plan att la propria iniiativ, ct i la cererea adunrii creditorilor sau comitetului La elaborarea planului de restructurare a administratorului poate contribui comitetul creditorilor n cazul cnd este format, ct i reprezentaii angajailor i a debitorului. Din punct de vedere structural planul trebuie s conin: 1. Partea descriptiv care include descrierea msurilor ntreprinse dup intentarea procesului de insolvabilitate sau care urmeaz a fi aplicate n scopul instituirii, prin procedura de restructurare, a unei modaliti de realizare a drepturilor participanilor. Aceasta poate cuprinde i date despre temeiurile, oportunitatea i consecinele aplicrii de restructurare, necesare i importante pentru ca creditorii s decid asupra de restructurare, iar instana de judecat s aprobe planul. 2. Partea organizatoric care stabilete modalitatea de modificare a statutului juridic al participanilor la procesul de insolvabilitate prin intermediul de restructurare. Din punct de vedere al coninutului, planul poate conine: a) redresarea solvabilitii debitorului i continuarea activitii; b) lichidarea patrimoniului ntreprinderii; c) transmiterea ntreprinderii sau a unei pri din ea ctre un alt titular. d) etc. n cazul cnd se hotrte redresarea solvabilitii debitorului planul urmeaz s conin modalitile de achitare a datoriilor debitorului, perspectivele de redresare n raport cu posibilitile i specificul activitii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile i cu cererea pieii fa de oferta debitorului. Odat cu depunerea planului de restructurare, dar nu mai trziu de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea lui (adic 30 de zile de la deschiderea procedurii de restructurare) instana de judecat convoac adunarea creditorilor pentru examinarea planului de restructurare i votarea acestuia. n cadrul edinei de examinare a planului de restructurare acesta trebuie s fie aprobat de creditori. Votarea planului de restructurare de ctre creditori se face pe clase aparte care voteaz fiecare separat. Planul se va considera acceptat de ctre o clas de creditori dac n cadrul ei planul a fost votat de majoritatea creditorilor care dein mai mult de jumtate din valoarea creanelor clasei respective. Dup acceptarea planului de restructurare de ctre creditori, planul trebuie s fie confirmat de instana de judecat. Pn la confirmarea planului de restructurare de instan, este audiat administratorul, comitetul creditorilor n cazul n care este format i debitorul. Confirmarea de ctre instana de judecat este fcut prin adoptarea hotrrii de confirmare a 246

planului de restructurare n corespundere cu art. 206 al Legii insolvabilitii. Prin dispozitivul hotrrii date se decide confirmarea planului, ncetarea procedurii de restructurare i i aplicarea planului fa de debitor. Instana de judecat poate refuza confirmarea planului de restructurare n cazul existenei temeiurilor prevzute de art. 205 al Legii insolvabilitii, n acest caz instana de judecat pronunndu-se prin hotrre de refuz n confirmarea planului. Adoptarea hotrrii de refuz n confirmarea planului nu decade participanii la proces de dreptul la prezentarea unui nou plan de restructurare. Perioada maxim n care instana de judecat poate accepta prezentarea repetat a planului de restructurare este de 4 luni din data deschiderii procedurii de restructurare, n caz de expirare a acestuia instana de judecat urmeaz s dispun deschiderea procedurii de faliment. Din momentul rmnerii hotrrii de ncetare a procedurii de restructurare i aplicrii planului de restructurare, irevocabil, debitorul reintr n dreptul de administrare a masei debitoare sub supravegherea sau sub conducerea administratorului. n acelai timp dispoziiile privind supravegherea realizrii planului de restructurare nu sunt afectate de ncetarea procedurii de insolvabilitate. Atribuiile de supraveghere in de competena administratorului insolvabilitii. ncetarea supravegherii poate avea loc doar n condiiile art. 215 Lega insolvabilitii. Dac pe parcursul aplicrii planului de restructurare, debitorul nu respect prevederile lui sau planul nu este realizat n termen, fiecare creditor poate nainta o nou cerere introductiv care va avea ca efect deschidere procedurii de faliment fr a mai fi necesar dovada insolvabilitii debitorului. Totodat deschiderea procedurii de faliment va duce la revocarea planului ca rezultat creditorii ai cror creane deja au fost executate urmeaz s restituie tot ce au primit, cu excepia creditorilor masei i creditorilor cu creane de rangul I i II.

5.3. Specificul procedurii accelerate de restructurare. O noutate a Legi Insolvabilitii 149/2012 o constituie reglementarea procedurii accelerate de restructurare. n esena procedura accelerat de restructurare reprezint aceeai procedur alternativ lichidrii patrimoniului debitorului cu un coninut similar procedurii de restructurare, avnd urmtoarele caracteristici: - Se aplic doar ntreprinderilor aflate n dificultate financiar. Se consider n dificultate financiar ntreprinderea al crei potenial managerial i economic se afl ntr-o stare descresctoare, dar al crei titular execut sau este capabil s execute obligaiile exigibile. - Cererea introductive poate fi depus numai de debitor. Instana de judecat urmeaz s se pronune asupra primirii cererii nu mai trziu de 3 zile de la data depunerii dispunnd prin ncheiere: 247

1. Intentarea procedurii de restructurare accelerat; 2. Instituirea perioadei de observaie; 3. Desemnarea administratorului provizoriu; 4. Data convocrii n edina de validare: 5. Data convocrii adunrii de votare a planului de restructurare; 6. edina de validare poate fi convocat nu mai trziu de 7 zile de la expirarea termenului de 37 de zile de la intentarea procedurii de restructurare accelerate; 7. Adunarea de votare a planului de restructurare nu poate fi convocat mai trziu de 7 zile de la expirarea termenului pentru convocarea adunrii de validare. Asupra confirmrii planului de restructurare instana de judecat se expune prin hotrre judectoreasc care poate fi adoptat nu mai trziu de 5 zile de la data confirmrii planului de adunarea creditorilor. n caz de neconfirmarea planului instana de judecat nu este n drept de a aplica procedura de faliment dect n cazul n care a fost probat cel puin un temei de insolvabilitate. 6. Procedura Falimentului. ncetarea procedurii de insolvabilitate. 6.1. Aspecte generale privind procedura falimentului Procedura falimentului ca instituie separat n cadrul procedurilor de insolvabilitate este readus n prim plan prin legea insolvabilitii 149/2012. n conformitate cu art. 2 al legii menionate procedura falimentului este acea procedur de insolvabilitate concursual colectiv i egalitar care se aplic debitorului n vederea lichidrii patrimoniului acestuia pentru acoperirea pasivului. Ca rezultat legea insolvabilitii 149/2012 recunoate ca faliment doar procedura de lichidare a patrimoniului fiind doar o form pe care o poate lua ntreaga procedur de insolvabilitate. Dei ar prea o noutate, procedura falimentului n aproximativ acelai coninut era reglement i de Legea insolvabilitii 632/2001, ca o modalitate de desfurare a procedurii de insolvabilitate, fiind cunoscut ca procedura de lichidare. Art. 2 al Legii insolvabilitii 632/2001 definete procedura de lichidare a patrimoniului ca procedur aplicabil debitorului n cadrul procesului de insolvabilitate care const n valorificarea masei debitoare n vederea obinerii de mijloace bneti pentru satisfacerea creanelor creditorilor i care se finalizeaz cu lichidarea debitorului ca subiect de drept. Momentul n care poate fi pornit procedura de faliment este expres i l imitativ reglementat de lege, ceea ce vorbete despre faptul c procedura falimentului urmeaz a fi aplicat ca excepie, regula general fiind ncercarea de a restabili debitorul ca entitate 248

economic, lichidarea acestuia urmeaz a fi aplicat ca msur excepional n cazul imposibilitii obiective de meninere a debitorului ca entitate. Reieind din prevederile art. 115 al Legii insolvabilitii 149/2012 instana de judecat va decide asupra trecerii la procedura de faliment n cazul n care: - Debitorul nu a manifestat intenia de a se restructura iar creditorii nu cer acest lucru. - S-au nclcat termenii de naintare a unui plan de restructurare sau nici unul din participani nu a naintat un plan de restructurare. - Nu sunt realizate obligaiile fa de creditori pe parcursul executrii unei proceduri a planului. - Adunarea creditorilor n urma examinrii raportului administratorului a decis trecerea la procedura falimentului. n toate cazurile instana de judecat urmeaz a se pronuna asupra trecerii la procedura falimentului prin adoptarea unei ncheieri motivate. Termenul general de adoptare a ncheierii date este de 5 zile lucrtoare din momentul constatrii circumstanei respective ce ntemeiaz pornirea procedurii de faliment. Ca rezultat n cazul n care creditorii n cadrul adunrii de raportare decid trecerea la procedura de faliment, instana de judecat urmeaz n termen de 5 zile de la data adoptrii hotrrii adunrii creditorilor s o confirme prin adoptarea unei ncheieri motivate i s decid trecerii la procedura falimentului. Pentru respectarea exigenelor privind condiiile de fond ncheierea judectoreasc urmeaz s dispun: - Continuarea procedurii de insolvabilitate i trecerea la procedura de faliment. - Desemnarea lichidatorului i investirea n funcie a acestuia. - Valorificarea i distribuirea masei debitoare. Menionm c desemnarea lichidatorului presupune numirea fie a persoanei care ndeplinete funciile administratorului insolvabilitii fie a altei persoane i acordarea acesteia drepturilor depline i exclusive n vederea administrrii masei debitoare. Numirea lichidatorului presupune ncetarea de drept a atribuiilor administratorului insolvabilitii.

6.2. Valorificarea masei debitoare Odat cu trecerea la procedura planului sarcina de baz a lichidatorului este validarea masei debitoare n vederea distribuiei ulterioare a produsului acesteia ctre creditori. Esena valorificrii masei debitoare rezid n lichidarea tuturor activelor masei debitoare i obinerea unui produs n valoare maxim reieind din condiiile valorificrii i natura activelor. Din punct de vedere procedural valorificarea masei debitoare este o etap n cadrul procedurii de faliment preponderent extrajudiciar i presupune doar activitatea organelor nejurisdicionale, 249

adic a lichidatorului, adunrii creditorilor sau comitetul creditorilor. Instana de judecat are doar un rol de supraveghere a aciunilor ndreptate spre lichidarea patrimoniului i intervine n msura n care legea stabilete necesitatea autorizrii de ctre instana de judecat a anumitor aciuni sau acte. Reieind din legislaia n vigoare durata maxim de desfurare a procedurilor de valorificare i lichidare a masei debitoare este de maxim 2 ani din data pornirii pro cedurii de faliment. Primul pas n cadrul etapei de valorificare este evaluarea bunurilor masei debitoare. Evaluarea urmeaz fi fcut de ctre un evaluator angajat n numele debitorului fie de un evaluator al lichidatorului. Bunurile pot fi evaluate n bloc sau individual n dependen de necesitile concrete ale eventualei lichidri cu luarea n considerare a posibilitii vnzrii afacerii sau unei pri din aceasta. Menionm c legislaia n vigoare nu prevede careva limite temporale pentru finisarea evalurii bunurilor masei debitoare. Urmtorul pas n valorificarea masei debitoare l constituie prezentarea raportului lichidatorului despre rezultate evalurii masei debitoare. Raportul dat urmeaz a fi prezentat n maxim 10 zile de la finisarea procesului de evaluare i trebuie s conin informaii privind valoarea bunurilor masei debitoare ct i indicaii asupra metodei concrete de vnzare a acestora. Menionm c n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare orice lichidare a bunurilor masei debitoare poate fi fcut doar cu acordul adunrii creditorilor sau comitetului creditorilor. Excepie de la regula dat este lichidarea bunurilor dup expirare termenului de 2 ani. n acest caz lichidatorul este autorizat s vnd bunurile fr acordul adunrii creditorului prin licitaie cu reducere sau negocieri directe. n cazul aplicrii negocierilor directe dup expirarea termenului de valorificare preul de vnzare se autorizeaz de instana de judecat. Astfel reieind din cele menionate mai sus, lichidatorul, odat cu aprobarea raportului la edina Adunrii Creditorilor este autorizat n vederea nceperii aciunilor de vnzare a bunurilor masei debitoare. Totodat legea prevede c n cazul n care Adunarea Creditorilor nu aprob raportul de evaluare n maxim 15 zile de la prezentare, instana de judecat este n drept de a prelua adoptarea tuturor deciziilor privind lichidarea masei debitoare. n acest caz instana de judecat apare ca participant nemijlocit la procedura de lichidare i nu are d oar un rol de supraveghere. Un alt caz de intervenire a instanei de judecat n procesul lichidrii bunurilor este pronun area asupra bunurilor ce urmeaz a fi nregistrate n registrele publice (art. 117 alin 17 Legea insolvabilitii 149/2012). Reieind din textul legii n cazul existenei bunurilor ce se nregistreaz n registrele publice, dar nenscrise n acestea lichidatorul urmeaz a se adresa cu o cerere instanei de insolvabilitate care examineaz cauza pentru constatarea faptului cu 250

valoarejuridic. La rndul su instana de judecat va emite n acest sens o ncheiere judectoreasc privind constatarea faptului cu valoare juridic, nu mai trziu de 15 zile de la adresare care va constitui temei pentru nregistrarea bunului n registrele publice. Legislaia n vigoare n domeniul insolvabilitii se caracterizeaz printr-o reglementarea foarte minuioas a modalitilor de valorificare a masei debitoare i a competenei fiecrui participant la proces n cadrul acesteia. Legiuitorul a statuat urmtoarele modaliti de valorificare a bunurilor masei debitoare: - Licitaie (cu strigare, cu reducere) art. 118-121 Legea insolvabilitii; - Vnzarea prin concurs art. 122 Legea insolvabilitii; - Vnzarea prin negocieri directe art. 123 Legea insolvabilitii; - Vnzarea ntreprinderii ca complex patrimonial unic art. 129 Legea insolvabilitii;

6.3. Distribuirea masei debitoare Ultima etapa n cadrul procedurii de insolvabilitate sub forma de faliment este distribuirea masei debitoare (art. 150 161 Legea Insolvabilitii 149/2012). n esen distribuirea masei debitoare const n executarea creanelor creditorilor ca rezultat al finalizrii valorificrii acesteia. n acelai timp trebuie s facem diferenierea dintre distribuirea fcut pn la trecerea la procedura de faliment i distribuirea ce are loc n cadrul falimentului. Aceasta deoarece reieind din textul legii distribuirea ncepe odat cu finisarea adunrii de validare ceea ce presupune c nu este obligatoriu finisarea valorificrii masei debitoare pentru a ncepe executarea creanelor creditorilor. Procedura distribuirii masei debitoare este destul de minuios reglementat de lege i presupune urmtoarele: La expirarea a fiecare 3 luni de la data edinei de validare administratorul/lichidatorul urmeaz s prezinte spre aprobare comitetului creditorilor raport privind rezultatele valorificrii masei debitoare i planul de distribuie a creanelor. Odat cu aprobarea de ctre comitetul creditorilor a raportului de distribuie, acesta urmeaz a fi nregistrat n instana de judecat, iar administratorul/lichidatorul este n drept s execute creanele creditorilor. Distribuia masei debitoare pe parcursul derulrii procesului se numete distribuie intermediar, iar cea realizat la ncetarea procedurii se va numi distribuie final. n acelai timp atenionm asupra faptului c la formularea planului de distribuie, administratorul/lichidatorul urmeaz s aloce anumite rezerve n urmtoarele cazuri:

251

1. Pentru creanele contestate n cadrul edinei de validare, dac creditorul va face dovada c refuzul validrii a fost contestat la instana ierarhic superioar sau c procesul pendinte pornit n procedur general a fost reluat. 2. Pentru partea neacoperit a creanelor garantate. n cazul n care executarea garaniei nu a fost suficient pentru acoperirea creanei. 3. Pentru creanele condiionate sau creanele viitoare ale masei debitoare. Una din situaiile ce marcheaz implicarea instanei de judecat n procesul de distribuie este examinarea contestaiilor fcute contra planului de distribuie (art. 156 Legea insolvabilitii). Ca rezultat n cazul dezacordului creditorilor cu planul de distribuie acetia sunt n drept s-l conteste la instana de insolvabilitate n termen maxim de 7 zile de la data notificrii. La rndul su instana de judecat urmeaz n termen de 15 zile a se pronuna prin ncheiere motivat asupra respingerii contestaiei sau modificrii planului de distribuie. ncheierea privind respingerea contestaiei poate fi atacat cu recurs doar de creditor, iar cea privind modificarea planului de distribuie att administrator/lichidator ct i de creditori. Un moment esenial n procesul de desfurare a distribuiei i de aprobare a planului de distribuie este stabilirea cotelor de distribuie. Aceasta rezult din esena concursual a procedurii de faliment, deoarece n cazul insuficienei masei debitoare pentru acoperirea creanelor, stabilirea unor cote pentru repartizarea proporionala a produsului valorificrii vine pe prim plan. Cota de distribuie se stabilete de comitetul creditorilor la propunerea administratorului/lichidatorului administratorului/lichidatorului. Acordul final n desfurarea procesului de distribuie este edina de distribuie final (art. 158 Legea insolvabilitii). n legtur cu distribuia final legiuitorul utilizeaz sintagma Adunare Finala a creditorilor ceea ce presupune de fapt ultima convocare a tuturor creditorilor pentru aprobarea ultimului raport al administratului i plan de distribuie final. edina de distribuie final poate avea loc doar dup valorificarea integral a masei debitoare. n acest sens de ctre lichidator se pregtete i se prezint n instana de judecat un raport final cu planul distribuii finale. n termen de maxim 30 de zile de la depunerea raportului final instana de judecat convoac creditorii n adunarea final. Totodat se admite prezentarea de obiecii la raportul final sau planul de distribuie, dar depunerea acestora nu trebuie s fie fcut mai trziu de 3 zile de pn la data edinei finale. n cadrul edinei finale de distribuie, odat cu examinarea raportului final i planului de distribuie ct i soluionrii contestaiilor contra acestora instana de judecat de judecat urmeaz s confirme raportul final al administratorului/lichidatorului autoriznd prin acesta distribuia final a tuturor fondurilor masei debitoare. 252 fie de instanade judecat la propunerea

Totodat trebuie s menionm asupra posibilitii distribuiei ulterioare a masei debitoare care poate avea loc i dup finisarea procedurii de insolvabilitate (art. 161 Legea insolvabilitii). n acest caz n condiiile apariiei unor fonduri suplimentare ce pot fi atribuite masei debitoare partea interesant poate cere instanei de insolvabilitate o distribuie suplimentar. Asupra distribuiei suplimentare instana de judecat urmeaz a se pronuna printr-o ncheiere motivat validitatea creia nu poate fi afectat de ncetarea procedurii de insolvabilitate. 6.4. Specificul desfurrii procedurii simplificate de faliment Una din reglementrile binevenite n legea insolvabilitii 149/2012 este instituia falimentului simplificat, dei nefiind o noutate pentru insolvabilitatea moldav reglementrile curente sunt destul de detaliate i corespund realitii economice existente. Procedura simplificat a falimentului poate fi aplicat urmtoarelor categorii de subieci: - ntreprindere Individual/Gospodrie rneasc/Titularul patentei de ntreprinztor; - Persoanelor juridice n cazul lipsei masei debitoare sau imposibilitii acoperii cheltuielilor procesului; - Societilor Comerciale i celor cu scop nelucrativ n cazul dizolvrii acestora pn la depunerea cererii introductive; - Debitorilor care nu pot alegea calea alternativ de restructurare. Trecerea la procedura simplificat a falimentului se face n urma adoptrii hotrrii de intentarea a procedurii de insolvabilitate i trecerii la procedura falimentului simplificat . Coninutul acesteia obligatoriu va include: - Ridicarea dreptului de administrare de la debitor; - Numirea lichidatorului; - Obligarea persoanelor responsabile de a preda toate actele i informaia necesar ctre lichidator; Notificarea creditorilor despre: - Termenul de prezentarea a creanelor maxim 45 de zile de la intentare; - Convocarea n edina de validare; - Formarea comitetului creditorilor n caz de necesitate; Prima etap dup intentarea procedurii simplificate de faliment este inventarierea masei debitoare i formarea bilanului de lichidare. Acestea urmeaz a fi fcute de lichidator mpreun cu debitorul, fie cu preedintele comitetului creditorilor, fie cu o persoan desemnat de instana de judecat. Urmtoarea etapa a falimentului simplificat presupune desfurarea edinei de validare conform regulilor generale. 253

Cea de treia etap a falimentului simplificat presupune aprobarea raportului final i bilanului de lichidare. Pentru aceasta n maxim 15 zile de la formarea tabelului definitiv i valorificrii masei debitore (n caz c exist), debitorul va prezenta n instana de judecat proiectul bilanului de lichidare, raportul final i actul de carene, care urmeaz a fi aprobate i confirmate de instana de judecat. Ultima etap a procedurii simplificate de faliment presupune ncetarea procedurii de insolvabilitate. Astfel dup aprobarea bilanului de lichidare lichidatorul va realiza distribuia final, iar n caz c nu sunt bunuri, instana de judecat urmeaz s adopte odat cu bilanul de lichidare i hotrrea de ncetare a procedurii de insolvabilitate cu dispunerea lichidrii debitorului. 6.5. Finisarea procesului judiciar privind procedura de insolvabilitate i ncetarea procedurii de insolvabilitate Finisarea distribuirii masei debitoare semnific intrarea procedurii de insolvabilitate n ultima sa faz cea de ncetare i finisarea ntregului proces. ncetarea procedurii de insolvabilitate semnific finisarea tuturor lucrrilor n legtur cu examinarea pricinii de insolvabilitate. ncetarea reglementat de Legea insolvabilitii nu trebuie confundat cu instituia ncetrii procesului civil reglementat de Codul de procedur civil. ncetarea procesului civil constituie o sanciune aplicat participanilor la procesul civil care nu au respectat premisele dreptului la aciune, fapt stabilit dup intentarea procesului civil. Spre deosebire de aceasta ncetarea procesului de insolvabilitatea reglementat n cadrul Legii insolvabilitii nu este rezultatul nclcrii unor cerine de drept procesual ci semnific doar finisarea, sfritul procedurii de insolvabilitate cu adoptarea actului final al acesteia. Aici menionm c ncetarea procedurii de insolvabilitate nu produce efectele prevzute de art. 266 CPC al RM, deoarece finisarea are loc dup examinarea integrala a procedurii, iar ncetarea n sensul utilizat apare ca sfrit logic al acesteia. Actul care semnific finisarea procedurii de insolvabilitate este hotrrea de ncetare. Avnd n vedere multitudinea opiunilor pe care le are instana de judecat n urma examinrii cererii introductive Legea insolvabilitii prevede ca rezultat i o serie de cazuri n care poate fi adoptat hotrrea de ncetare. Ca rezultat n dependen de circumstanele cauzei procedura de insolvabilitate va nceta dup cum urmeaz: - Dac iniial a fost intentat procedura de insolvabilitate sub forma de faliment aceasta va nceta prin hotrre de ncetare ca rezultat al distribuirii integrale a masei debitore (art. 175 alin 1 Legea insolvabilitii); 254

- Dac iniial a fost intentat procedura de insolvabilitate sub form de procedur de restructurare aceasta va nceta prin hotrre de ncetare ca rezultat al adoptrii hotrrii de confirmare a planului (art. 206 Legea Insolvabilitii); - Dac iniial a fost intentat procedura de insolvabilitate sub forma de faliment simplificat aceasta va nceta prin hotrre de ncetare odat cu distribuirea creanelor sau aprobarea bilanului de lichidare (art. 135 Legea Insolvabilitii); - Dac iniial a fost intentat procedura de insolvabilitate sub forma de restructurare accelerat aceasta va nceta n urma adoptrii hotrrii de confirmare a planului i ncetrii procedurii de restructurare accelerat (art. 224 Legea insolvabilitii); - Dac n urma finalizrii etapei de examinare a cererii introductive prile ncheie o tranzacie sau are loc retragerea cererii introductive (art. 30 alin. (5), 168 Legea insolvabilitii). Totodat legiuitorul prevede suplimentar cteva cazuri specifice de ncetarea a procesului, n aceast privin ne vom referi la ncetarea procesului ca urmare a lipsei sau nevalidrii nici a unei creane, lipsei temeiurilor de insolvabilitate i ca rezultat al acordului prilor. ncetarea n cazul lipsei masei credale. n cazul n care nu a fost depus nici o crean n termenul legal sau toate creanele naintate au deczut ca rezultat al contestrii, instana de judecat urmeaz s se pronune asupra ncetrii procedurii de insolvabilitate prin hotrre i s revoce hotrrea judectoreasc de intentare a procedurii de insolvabilitate (art. 177 Legea insolvabilitii). ncetarea n cazul acordului prilor/lipsa temeiului de insolvabilitate. n cazul n care dispune de acordul tuturor creditorilor, debitorul poate solicita instanei de judecat ncetarea procedurii de insolvabilitate de insolvabilitate (art. 178 alin.(1) Legea insolvabilitii). Totodat instana de judecat urmeaz s nceteze procedura de insolvabilitate la cererea debitorului dac acesta garanteaz dup ncetarea procesului nu va fi n stare de insolvabilitate. Cererea urmeaz a fi acceptat numai n cazul n care lipsa temeiul de insolvabilitate este probat (art. 178 alin. (2) Legea insolvabilitii). n ambele cazuri procesul se va nceta fr radierea debitorului din registru comercial, acesta avnd posibilitatea de ai continua activitate n continuare. 7. Procedura de recunoatere i executare a hotrrilor judiciare i arbitrale strine (M.Buruiana, D. Visternicean)

1. Cadrul normativ Recunoaterea i ncuviinarea executrii hotrrilor judectoreti i sentinelor arbitrale strine n Republica Moldova este reglementat att de sursele naionale de drept ale Republicii Moldova, ct i de sursele internaionale. 255

(1) Dreptul intern (a) Legislaia Repubicii Moldova: Urmtoarele legi ale Republicii Moldova reglementeaz n mod direct materia recunoaterii i ncuviinrii executrii hotrrilor judectoreti i sentinelor arbitrale strine pe teritoriul Republicii Moldova: - Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29 iulie 1994, n vigoare de la 27 august 1994, n special art. 8 care conine o norm cu privire la recunoaterea prioritii principiilor unanim recunoscute al dreptului internaional; - Codul de procedur civil al Republicii Moldova de la 30 mai 2003, n vigoare de la 12 iunie 2003 (cu modificrile ulterioare); - Legea cu privire la arbitrajul comercial internaional Nr. 24 de la 22.02.2008, n vigoare de la 20.06.2008 (MO Nr. 88-89 de la 20.05.2008); - Codul de executare al Republicii Moldova din 24 decembrie 2004, n vigoare de la 01 iulie 2005 (repubicat n MO nr. 214-220 din 5.11.2010). (b) Hotrrile Curii Constituionale: A se vedea p. 19-27 ale Hotrrii Curii Constituionale nr. 14 din 15.11.2012 pentru controlul constituionalitii unor prevederi din Codul de procedur civil al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (MO nr. 248-251 din 07.12.2012; data intrrii n vigoare: 15.11.2012). (c) Avizele consultative ale Plenului Curii Supreme de Justiie: n temeiul art. 12/2 al Codului de procedur civil al Republicii Moldova199, Plenul Curii Supreme de Justiie poate emite din oficiu sau la cerere un aviz consultativ cu privire la modul de punere n aplicare a legii. Avizele consultative nu au caracter normativ, ele sunt obligatorii pentru Curte. Avizele consultative se public pe pagina web a Curii Supreme de Justiie. (d) Hotrrile Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova: n temeiul art. 17 al Codului de procedur civil al Republicii Moldova, Curtea Suprem de Justiie poate adopta din oficiu i publica hotrri explicative cu privire la aplicarea corect a normelor de drept i soluionarea just a cauzelor civile. Hotrrile explicative nu au caracter normativ, ns ele sunt luate n consideraie la aplicarea legislaiei. A se vedea Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova nr. 7 din 23 februarie 1998 (cu modificrile ulterioare introduse prin hotrrea Plenului nr. 38 din 20 decembrie 1999) despre practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale legislaiei privind recunoaterea i executarea hotrrilor instanelor judectoreti strine pe teritoriul Republicii Moldova n cauzele n materie patrimonial i nepatrimonial. (2) Dreptul internaional
199

Art. 12/2 a fost introdus prin Legea nr 155 de la 05 iulie 2012, MO nr. 185 de la 31.08.2012, n vigoare de la 01.12.2012.

256

(a) Convenii internaionale: Urmtoarele convenii internaionale multilaterale i bilaterale semnate i ratificate de ctre Republica Moldova reglementeaz n mod direct materia recunoaterii i ncuviinrii executrii hotrrilor judectoreti i sentinelor arbitrale strine pe teritoriul Republicii Moldova: - Convenia pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine, ncheiat la New York la 10 iunie 1958, ratificat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 87 XIV de la 10 iulie 1998, n vigoare pentru Republica Moldova de la 17 decembrie 1998; - Convenia european de arbitraj comercial internaional de la 21 aprilie 1961, ratificat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1331-XIII de la 26 septembrie 1997, n vigoare pentru Republica Moldova de la 05 martie 1998; - Aranjament relativ la aplicarea Conveniei europene de arbitraj comercial internaional de la 17 decembrie 1962 de la Paris, semnat de Republica Moldova la 04.02.1998, ratificat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1331-XIII din 26.09.1997, n vigoare pentru Republica Moldova din 05.03.1998. - Convenia cu privire la asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal, ncheiat ntre statele membre ale Comunitii Statelor Independente la 22 ianuarie 1993 la Minsk, ratificat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 402-XIII de la 16 martie 1995, n vigoare pentru Republica Moldova de la 26 martie 1996; - Protocol la Convenia privind asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal de la 22 ianuarie 1993 de la Minsk ncheiat la 28.03.1997 la Moskova, ratificat prin Legea nr. nr. 164-XV din 04.04.2003, n vigoare pentru Republica Moldova din 24.06.2003; - Tratatul ntre Republica Moldova i Romnia privind asistena juridic n materie civil i penal ncheiat la 06 iulie 1996 la Chiinu, ratificat Legea de ratificare nr. 1028-XIII de la 03 decembrie 1996, n vigoare de la 22 martie 1998; - Tratatul ntre Republica Moldova i Ucraina privitor la asistena juridic i relaiile juridice n materie civil i penal de la 13 decembrie 1993 de la Kiev, ratificat prin Legea de ratificare nr. 261-XII din 04.11.1994, n vigoare de la 24.04.1995; - Tratatul ntre Republica Moldova i Federaia Rus privind asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal de la 25 februarie 1993 de la Moskov a, ratificat prin Legea nr. 260-XIII din 04.11.1994, intrat n vigoare de la 26 ianuarie 1995; - Acord ntre Republica Moldova i Republica Turcia cu privire la asisten juridic n materie civil, comercial i penal semnat la 22 mai 1996 la Ankara, rat ificat prin Legea de ratificare nr. 1017-XIII din 03.12.1996, n vigoare de la 23 februarie 2001;

257

- Tratatul ntre Republica Moldova i Republica Leton cu privire la asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal de la 14 aprilie 1993 de la Riga, ratificat prin Legea de ratificare nr. 1487-XII din 10.06.1993, intrat n vigoare de la 19 iunie 1996; - Tratatul ntre Republica Moldova i Republica Lituania cu privire la asistena juridic n materie civil, familial i penal, ncheiat la 09 noiembrie 1993 la Chiinu, ratificat prin Legea de ratificare nr. 1487-XII din 10.06.1993, n vigoare de la 18 februarie1995; - Tratatul ntre Republica Moldova i Republica Azerbaidjan cu privire la asistena juridic i la raporturile juridice n materie civil, familial i penal, semnat la 26 octombrie 2004 la Baku, ratificat prin Legea de ratificare nr. 33-XVI din 14.04.2005, n vigoare de la 12 februarie 2005; - Tratatul ntre Uniunea Repunlicilor Sovietice Socialiste i Republica Socialist Cehoslovacia privind asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal, semnat la 12.08.1982 la Moskova; Republica Moldova i-a manifestat voin expres s succead acestui tratat; n vigoare ntre Republica Moldova i Republica Ceh de la 26.08.2005; - Tratatul ntre Uniunea Repunlicilor Sovietice Socialiste i Republica Socialist Cehoslovacia privind asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal, semnat la 12.08.1982 la Moskova; Republica Moldova i-a manifestat voin expres s succead acestui tratat; n vigoare ntre Republica Moldova i Republica Slovacia de la 26.05.2006; - Tratatul ntre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste i Republica Popular Ungar privind asistena juridic n materie civil, familial i penal, semnat la 15.07.1958 la Moscova; Republica Moldova i-a manifestat voin expres s succead acestui tratat; n vigoare ntre Republica Moldova i Republica Ungar de la 19.10.2007; - Protocolul privind modificarea i completarea Tratatului ntre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste i Republica Popular Ungar privind asistena juridic n materie civil, familial i penal, semnat la 19.10.1971 la Budapesta; Republica Moldova i-a manifestat voin expres s succead acestui protocol; n vigoare de la 19.10.2007; - Convenia european asupra recunoaterii i executrii hotrrilor n materia custodiei copiilor i restabilirea custodiei copiilor, semnat la 20.05.1980 la Luxemburg, ratificat de ctre Republica Moldova prin Legea nr. 315-XV din 18.07.2003; - Convenia referitoare la contractul de transport internaional de mrfuri pe osele (CMR) ncheiat la Geneva la 19 mai 1956, la care Republica Moldova a aderat prin Hotrrea Parlamentului nr. 1318 de la 02.03.1993, n vigoare pentru Republica Moldova de la 26 mai 1993;

258

- Convenia referitoare la contractul de transport internaional al pasagerilor i bagajului pe osele (CVR), ncheiat la Geneva la 1 martie 1973, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 308 de la 26.10.2006, n vigoare pentru Republica Moldova de la 19 decembrie 2012; - Convenia relativ la responsabilitatea civl n materie de daune nucleare semnat la 21 mai 1963 la Viena, n vigoare pentru Republica Moldova de la 7.08.1998. De asemenea, cteva convenii ale Conferinei de la Haga n domeniul dreptului familiei prevd recunoatera statutului dobndit ntr-o alt ar. Urmtoarele convenii internaionale semnate i ratificate de ctre Republica Moldova reglementeaz raporturi care au legtur cu materia recunoaterii i ncuviinrii executrii hotrrilor judectoreti i sentinelor arbitrale strine: - Convenia pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor fundamentale, semnat la Roma la 4 noiembrie 1950, intat n vigoare la 3 septembrie 1953, n vigoare pentru Republica Moldova de la 1 februarie 1998; - Convenia privind procedura civil, ncheiat la 01 martie 1954 la Haga, ratificat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1136-XII de la 04 august 1992, n vigoare pentru Republica Moldova de la 03 noiembrie 1993; - Convenia european n domeniul informaiei asupra dreptului strin, ncheiat la 07.06.1968 la Londra (ntre statele membre ale Consiliului Europei), semnat de Republica Moldova la 27.06.2001, ratificat prin Legea de ratificare nr. 724 din 07.12.2001, n vigoare pentru Republica Moldova din 15.06.2002; - Protocolul adiional la Convenia european n domeniul informaiei asupra dreptului strin, adoptat la 15.03.1978 la Strasbourg, semnat de Repubica Moldova la 27.06.2001, ratificat prin Legea de ratificare din 14.03.2002, n vigoare pentru Republica Moldova din 15.06.2002; - Convenia cu privire la dreptul tratatelor, ncheiat la 23 mai 1969 la Viena, ratificat Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1135-XII din 04.08.1992, n vigoare pentru Republica Moldova de la 25.02.1993; - alte tratate i convenii, semnate de Republica Moldova sau la care Republica Moldova a consimit n mod expres s succead. (b) Dreptul internaional cutumiar: n lipsa unei convenii internaionale, statele nu au nici o obligaie de a recunoate i/sau executa hotrri judectoreti sau sentine arbitrale emise/pronunate ntr-un alt stat. Chiar dac multe state au semnat convenii internaionale, practica statelor nu este considerat suficient de specific pentru a crea norme de drept cutumiar internaional. Refuzul de a executa hotrri judectoreti strine nu este un amestec n treburile suverane ale altui stat, deoarece este vizat doar posibilitatea de executare a hotrrii n strintate, nu i hotrrea n sine (ca atare). Chiar i dac hotrrile strine sunt considerate ca 259

titluri (drepturi), aceasta nu creaz o oblgaie de a le executa, deoarece executarea este altceva i mult mai mult dect respectarea drepturilor cerut de dreptul internaional. n fine, executarea silit nu este o form de asisten juridic, chiar dac executarea silit este uneori reglementat n tratatele de asisten juridic, deoarece executarea silit vizeaz doar aplicarea efectelor executorii n statul strin, nu i n statul n care s-a emis hotrrea. ns, executarea unei hotrri judectorti strine poate nclca dreptul internaional, dac hotrrea judectoreasc este incompatibil cu dreptul internaional. n cazul n care o instana judectoreasc emitent pretide a avea jurisdicie prin nclcarea dreptului internaional, executarea acelei hotrri de asemenea ncalc dreptul internaional, fie c se execut de instaneele aceluiai stat fie de instanele altui stat. Imunitatea statului poate interzice recunoaterea unei hotrri emis contra unui stat. (c) Practica Curii europene a Drepturilor Omului (CtEDO): Curtea european a Drepturilor Omului (CtEDO) a recunoscut valoarea procedurii de exequatur n protecia drepturilor omului ale debitorului hotrrii judectoreti strine200 i ale creditorului hotrrii judectoreti strine201. Executarea unei hotrri strine emis de ctre instana unui stat nemembru al Conveniei pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor fundamentale (CEDO) care nu este conform cu drepturile fundamentale ale omului, fie din punct de vedere procedural sau fie din punctul de vedere al fondului, poate fi considerat o nclcare a CEDO202 (art. 6) (a se vedea CtEDO Pellegrini c. Italiei, paragrafele 40-48), dei instana judectoreasc care ncuviineaz executarea nu poate fi solicitat s revizuiasc hotrrea strin (CtEDO Drozd i Janousel c. Franei i Spaniei, paragraful 110; CtEDO Prinul Hans-Adam II de Liechtenstein c. Germaniei, paragraful 64). Pentru incompatibilitatea unor aspecte ale procedurii de exequatur cu art. 6 CEDO a se vedea CtEDO Ern Makina Sanayi ve Ticaret AS c. Turciei, 70830/01, 3 mai 2007.

2. Aspecte introductive Hotrrile instanelor judectoreti strine sau sentinele (hotrrile) arbitrale203 emise pe teritoriul unui stat strin au for, adic produc efecte juridice, de regul, doar pe teritoriul
200 201

A se vedea CtEDO Saccoccia c. Austria, 69917/01, 18 decembrie 2008. A se vedea CtEDO Wagner c. Luxembourg, 76240/01, 28 iunie 2007; CtEDO Dinu c. Romaniei i Franei, 6152/02, 4 noiembrie 2008. 202 Refuzul de a executa o asemenea hotrre poate avea la baz nclcarea ordinii publice a statului Republica Moldova. 203 n acest ghid, hotrrile arbitrale strine vor fi numite sentine arbitrale strine. Asta, n primul rnd, pentru a nu produce confuzie ntre hotrri ale unor arbitraje statale i sentine ale arbitrajelor nestatale. n al doilea rnd, dei legislaia noastr opereaz n general cu sintagma hotrre arbitral, art. 1 8 alin. 3 al Legii cu privire la arbitraj (Legea nr. 23 din 22.02.2008, MO nr. 88-89 din 20.05.2008) conine sintagma de sentin arbitral, care este sinonim cu sintagma hotrre arbitral. n al treilea rnd, n legislaiile altor ri (de. ex., Romnia, Frana, Italia, Belgia, Spania, Marea Britanie, Canada), n reglementrile internaionale uniforme, precum i n literatura de specialitate se utilizeaz preponderent sintagma sentin arbitral.

260

statului n care a fost emise. Ele nu au for (putere, efecte) de la sine pe t eritoriul altor state. Aceasta reiese din principiul suveranitii i egalitii statelor. Exist ns interese pe care statele suverane ncearc s le concilieze. Prile unui raport juridic cu element de extraneitate (unui raport internaional) sunt interesate n certitudinea lui, n evitarea soluionrii repetate a litigiilor i n hotrri care nu se contrazic una cu alta. Publicul general are interesul n a evita resurse cheltuite pentru re-soluionarea (re-judecarea) litigiilor i n armonizri ale procesului decizional internaional. Statele au interesul de a promova raporturi i tranzacii interstatale. Totui, statele au motive valide pentru a refuza hotrrilor strine aceai for, pe care ele o atribuie hotrrilor proprii, deoarece procedura strin poate fi considerat ca fiind cu deficiene sau rezultatul unui litigiu (diferend) strin poate fi considerat ca inacceptabil. Domeniul recunoaterii i executrii hotrrilor judectoreti strine i a sentinelor (hotrrilor) arbitrale strine mediaz ntre aceste interese i considerri concurente pe care statele ncearc s le concilieze. Legislaia naional a Republicii Moldova reglementeaz procedura n pricinile civile de recunoatere a efectelor hotrrilor judectoreti strine i sentinelor arbitrale strine i de ncuviinare a executrii silite a hotrrilor judectoreti i sentinelor arbitrale strine pe teritoriul Republicii Moldova, condiiile n care recunoaterea i ncuviinarea executrii este admis, precum i motivele de refuz ale recunoaterii i ncuviinrii executrii. Conveniile internaionale conin, de regul, condiiile pentru recunoatere i ncuviinare a executrii silite, precum i motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrilor judectoreti strine i sentinelor arbitrale strine, fcnd, de regul, trimitere la normele procedurale interne ale statului n care se solicit recunoaterea i ncuviinarea executrii. Legislaia naional pertinent, precum i majoritatea surselor internaionale valabile pentru Republica Moldova n materia recunoaterii i ncuviinrii executrii sunt enumerate n capitolul 1 Cadrul normativ de mai sus. Trebuie s se diferenieze ntre trei posibile efecte ale hotrrilor judectoreti strine sau sentinelor arbitrale strine pe teritoriul Republicii Moldova. n primul rnd, o hotrre judectoreasc sau o sentin arbitral strin este un fapt, indiferent de recunoaterea ei/lui. n al doilea rnd, recunoaterea hotrrii judectoreti strine sau sentinei arbitrale strine nseamn atribuirea autoritii (efectului) de lucru judecat, care exclude re-judecarea (re-arbitrarea) aceluai caz conform procedurilor interne. Autoritatea lucrului judecat poate fi atribuit doar hotrrilor contencioase (emise ntr-un proces n contradictoriu), inclusiv sentinelor arbitrale204. De asemenea, autoritatea lucrului judecat se aplic doar hotrrilor definitive, adic hotrrilor
204

O chestiune distinct este aceea, dac autoritatea de lucru judecat se confer doar dispozitivului hotrrii strine sau dac autoritatea de lucru judecat se ataeaz i motivelor hotrrii.

261

care traneaz fondul pricinei (cauzei) civile, i nu hotrrilor provizorii (prin care s-a dispus msuri provisori) sau hotrrilor de asigurare a aciunii. Msura (ntinderea) efectului de excludere a re-judecrii poate fi dedus din legislaia (i conveniile) Republicii Moldova sau poate fi limitat la ntinderea pe care ambele sisteme juridice (a statului emiterii i a statului invocrii hotrrii (adic a Republicii Moldova) o prevd. n al treilea rnd, ncuviinarea executrii silite, care presupune i include i recunoaterea, unei hotrri judectoreti sau unei sentine arbitrale strine nseamn atribuirea forei executorii (efectului executoriu) hotrrii judectoreti sau sentinei arbitrale strine. Poate fi atribuit for executorie doar unei hotrri contencioase, inclusiv unei sentine arbitrale strine. Mai mult, for executorie se atribuie doar hotrrii definitive (deci care traneaz fondul cauzei civile) i nu hotrrilor provizorii (deci hotrrilor prin care s-a dispus msuri provizorii) i nici hotrrilor de asigurare a aciunii. Procedura recunoaterii i ncuviinrii executrii silite sau, altfel numit, procedura atribuirii forei executorii hotrrii judectoreti sau sentinei arbitrale strine, mai numit i exequatur sau procedura exequatur-ului, este prevzut de legislaia intern a Republicii Moldova. n prezentul ghid se vor examina doar ultimele dou efecte ale hotrrii judectoreti sau sentinei arbitrale strine. Codul de procedur civil reglementeaz trei forme de recunoatere a hotrrilor judectoreti strine. n primul rnd, recunoaterea hotrrilor judectoreti strine pentru care nu se cere procedur ulterioar (art. 474 CPC). Astfel, se recunosc de plin drept205 n Republica Moldova, adic fr vre-o procedur ulterioar, acele hotrrile judectoreti strine, care se refer la statutul civil al cetenilor statului n care au fost emise ori, n cazul n care au fost emise ntr-un stat ter, au fost mai nti recunoscute n statul de cetenie al fiecrei pri. n al doilea rnd, recunoaterea hotrrilor judectoreti strine care nu sunt susceptibile de executare silit pe teritoriul Republicii Moldova (art. 472-473 CPC). Astfel, hotrrile judectoreti strine, altele dect cele prevzute la art. 474 CPC, care nu necesit a fi executate silit pe teritoriul Republicii Moldova, pot fi recunoscute n Republica Moldova pentru a li se atribui autoritate de lucru judecat fr o procedur ulterioar. Procedura ulterioar ns devine necesar n cazul n care o persoan interesat nainteaz obiecii referitoare la recunoaterea hotrrii strine n cauz. Aadar, procedura ulterioar este instituit de ctre persoana care nainteaz obiecii la

205

De plin drep sau de drept nseamn prin puterea/fora dreptului, fr a mai fi necesare i alte formaliti , proceduri, etc. De aceea, prevederea art. 467 alin. 1 CPC care dispune c hotrrile judectoreti strine, inclusiv tranzaciile, snt recunoscute i se execut de plin drept n Republica Moldova nu este precis, deoarece executarea unei hotrr strine n Republica Moldova nu poate fi fcut de plin drept, fiind necesare ntotdeauna, fr vre -o excepie, interveniile unei instane judectoreti a Republicii Moldova n vederea ncuviinrii executrii acelei hotrri strine. Tot la fel, termenul de plin drept este folosit n mod inadecvat n art. 38 alin. 1 al Legii cu privire la arbitrajul comercial internaional. De fapt i de drept, executarea sentinei arbitrale strine nu are loc de plin drept, ci are loc doar n temeiul ncuviinrii executrii ei de ctre o instan judectoreasc din Republica Moldova.

262

recunoatere, nu de persoana care solicit recunoaterea hotrrii strine pe teritoriul Republicii Moldova. Procedura recunoaerii este prevzut n art. 472 CPC. Motivele de refuz ale recunoaterii n cazul n care procedura ulterioar a fost instituit sunt cele prevzute la art. 471 alin. 1 CPC (la care face trimitere art. 473). n al treilea rnd, recunoaterea hottrilor judectoreti strine care necesit a fi ncuviinate spre executare silit pe teritoriul Republicii Moldova (art. 467-471 CPC206). Cu privire la aceste hotrri strine, procedura de recunoatere i ncuviinare a executrii silite este unic (procedura de exequatur), deci nu se delimiteaz n procedura recunoaterii i, ulterior, n procedura ncuviinrii ei silite. Aadar, procedura de recunoatere i ncuviinare a executrii silite (procedura de exequatur) este procedura judiciar n cadrul creia instana judectoreasc competent a Republicii Moldova recunoate efectele hotrrii contencioase definitive strine i ncuviineaz executarea acesteia pe teritoriul Republicii Moldvoa, urmat de executarea acesteia n condiiile legii. Prin urmare, obiectul procedurii de exequatur este dublu: a) de recunoatere a efectelor hotrrii strine, deci de recunoatere a autoritii ei de lucru judecat i b) de ncuviinare spre executarea silit a acesteia, deci de acordare a forei executorii hotrrii strine. Motivele de refuz ale recunoaterii i ncuviinrii executrii silite prevzute la art. 471 alin. 1 CPC sunt unice att pentru recunoatere, ct i pentru ncuviinarea executrii. n prezentul ghid se va analiza procedura de exequatur a hotrrilor judectoreti strine i nu se va analiza procedur prevzut la art. 472-473 CPC. Codul de procedur civil reglementeaz o singur (unic) procedur n ceea ce privete efectele sentinei arbitrale strine: procedura de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a sentinelor arbitrale contecioase definitive strine (art. 475-476 CPC), deci procedura de exequatur a sentinelor arbitrale strine. Asta deoarece cu privire la sentinele arbitrale strine se pune problema executrii, acesta prezentnd, de regul, un caracter patrim onial. Prevederile art. 475 alin. 2 i art. 476 ale CPC sunt n concordan cu Convenia convenia pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine (10.06.1958 de la New York), care precizeaz la art. III c fiecare Stat contractant va recunoate autoritatea unei sentine arbitrale i va acorda executarea unei sentine conform regulilor de procedura n vigoare pe teritoriul unde hotrre este invocata.

206

Trebuie clar stabilit, c articolele 467-471 ale CPC reglementeaz procedura de recunoatere i ncuviinarea a executrii silite a hotrrilor judectoreti strine. Cu toate acestea, art. 467, 468, 469 se aplic i cu privire la procedura de recunoatere a hotrrilor judectoreti strine, care nu sunt susceptibile de executate. La moment ns, art.468 CPC este ntitulat Cererea de recunoatere a hotrrii judectoreti strine, iar reglementarea se refer la punerea n executare a hotrrii judectoreti strine. Prin urmare, textul prevederii i titlul art. 468 CPC trebuie aduse n concordan unul cu altul i anume n sensul ca s reglementeze cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii hotrrii judectoreti strine i instana judectoreasc competent.

263

Procedura de exequatur a hotrrilor judectoreti strine i procedura de exequatur a sentinelor arbitrale strine sunt analizate mpreun n prezentul ghid, cu excepia motivelor de refuz al recunoaterii i ncuviinrii executrii, precum i unor alte aspecte, care sunt n mare parte diferite pentru procedura de exequatur a sentinelor arbitrale strine i care sunt analizate separat. Aa cum s-a menionat mai sus, n prezentul ghid se trateaz recunoaterea i executarea silit doar cu privire la (1) hotrrile judectoreti strine i (2) sentinele arbitrale strine. Sunt necesare anumite precizri n legtur cu aceste dou sintagme. (1) Noiunea de hotrre judectoreasca strin este definit n art. 467 alin. 2 al Codului de procedur civil (CPC) ca o hotrre pronunat n pricin civil de o judecat de drept comun sau de o judecat specializat pe teritoriul unui alt stat. Prin hotrre se nelege un act de dispoziie judectoresc, cu caracter contecios, prin care litigiul (diferendul) a fost soluionat n fond (definitiv). n conformitate cu art. 467 alin. 1 CPC, la hotrri strine se atribuie i tranzaciile judiciare strine. Tranzaciile judiciare strine pot fi confirmate i prin ncheieri judectoreti strine. O asemenea ncheiere judectoreasc strin poate fi recunoscut i executat n Republica Moldova doar dac i n msura n care ea vizeaz tranzacia judiciar strin. Hotrrea judectoreasc strin trebuie s fie emis ntr-o cauz cu caracter civil n sens larg (comercial, de familie, motenire, transport, etc). Dac i n msura n care o asemenea hotrre se refer la soluionarea unor litigii (diferende) din raporturi de drept public/penal 207, aceasta nu este susceptibil de recunoatere i executare, dac altfel nu este prevzut ntr-o convenia internaional semnat, ratificat i n vigoare pentru Republica Moldova. Hotrrile strine prin care se cere plata taxelor, amenzilor, penalitilor, amenzilor penale, etc. servesc direct sau indicredt pentru scopurile colectrii banilor/mijloacelor pentru veniturile publice ale statului strin, ele sunt considerate materii de drept public i, prin urmare, nu pot face obiectul procedurii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepia cazului n care n tratatul la care statul strin i Republica Moldova sunt pri nu se prevede n mod expres altceva. Dac beneficiarul cererii de recunoatere i executare este o persoan privat (i care acioneaz doar pentru scoprui private), o asemenea hotrre poate face obiectul recunoaterii i ncuviinrii executrii silite pe teritoriul Republicii Moldova.

207

De notat, c din art. 467 alin. 2. al CPC au fost excluse cuvintele ", precum i sentina penal privind repararea prejudiciului cauzat prin infraciune" (Legea pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil al Republicii Moldova nr. 244 din 21.07.2006, MO nr. 178-180 din 17.11.2006).

264

Pot face obiectul procedurii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite doar hotrrile judectoreti strine cu caracter patrimonial, prin care, de regul, se atribuie sau se refuz atribuirea unei sume de bani. O deosebit atenie a instanei judectoreti din Republica Moldova necesit recunoaterea i ncuviinarea executrii hotrrile judectoreti strine din fapte de calomnie sau defimare. Nu poate fi ncuviinat executarea unei hotrri strine asupra bunurilor unui stat strin, care se gsesc n Republica Moldova, dac aceste bunuri servesc funiilor de exersare a suveranitii acelui stat strin208. Hotrrea judectoreasc strin trebuie s fie emis de ctre o instan judectoreasc statal, indiferent de denumire, inclusiv de instanele judectoreti specializate. Ele trebuie s fie definite n legislaia acelui stat strin ca fiind instane judectoreti, care fac parte din sistemul judectoresc respectiv. Legislaia intern i conveniile internaionale cer, de regul, ca hotrrile judectoreti strine s fie irevocabile sau executorii i pronuate asupra fondului cauzei (definitive), dei aceste cerine nu ntotdeauna sunt numite n mod expres. O hotrre strin devine irevocabil atunci, cnd ea nu mai este susceptibil de o cale de recurs extraordinar n statul de origine. O hotrre judectoreasc strin este executorie, independent de existena unei eventuale ci de atac.Hotrrea strin trebuie, de regul, s poarte asupra fondului cauzei. Aceasta exclude deciziile procedurale, care de regul nu sunt recunoscute, pentru c instanele fiecrui stat urmeaz propriile reguli de procedur i, de aceea, nu vor fi legate de ctre decizia unei alte instane cu privire la regulile (ei) proprii de procedur. Hotrrile strine prin care s-au luat msuri asigurtorii i cele emise cu executarea provizorie nu pot fi puse n executare pe teritoriul Republicii Moldova. Nu se recunosc i nu se execut ordonanele judectoreti strine, dac altfel nu este prevzut n mod expres cu privire la ordonanele judectoreti strine ntr-un tratat internaional209. Prezentul ghid nu treateaz privitor la recunoaterea i executarea actelor legislative i administrative ale unui stat strin, precum nu trateaz nici rolul hotrrilor internaionale n dreptul naional, chiar dac i exist unele paralele cu materia examinat n acest ghid. Nu se recunosc i nu se execut actele notariale cu privire la obligaii pecuniare (creane pecuniare), dac altfel nu este prevzut n mod expres pentru actele notariale respective. De exemplu, este prevzut n mod expres n art. 51 al Conveniei cu privire la asistena juridic i
208

Se face diferen ntre bunurile statului care servesc interesele sale de suveranitate ( acte iure imperii) i bunurile care servesc interesele sale economice sau comerciale (acte iure gestionis). Ultimile pot eventual fi supuse executrii silite. 209 i n msura n care exist reciprocitate.

265

raporturile juridice n materie civil, familial i penal, ncheiat ntre statele CSI la 22 ianuarie 1993 la Minsk, c actele notariale cu privire la creane patrimoniale se recunosc i se execut n conformitate cu prevederile Conveniei. Recunoaterea hotrrilor judectoreti strine este de regul exclus n cazul n care principii procedurale fundamentale au fost nclcate n instana emitent. Dac au fost nclcate drepturile omului ale prtului sau drepturi suverane ale unui stat n instana emitent, recunoaterea hotrrii emise poate constitui o nou nclcare a dreptului internaional, inclusiv CEDO210. Cele mai importante cerine procedurale pentru recunoatere sunt acelea c prtul trebuie s fie notificat (citat) n mod adecvat, c notificarea (citaia) i-a fost transmis/nmnat n mod corect, c a avut posibilitatea s-i apere poziia n instan care a emis hotrrea (dreptul la un proces echitabil). Instana emitent trebuie s fi avut competen (jurisdicia) necesar. Dac hotrrea s-a bazat pe fraud sau abuz de procedur, recunoaterea va fi de regul respins. Totui, n unele cazuri, una dintre pri poate fi impiedicat s invoce frauda sau abuzul de procedur, dac ea a avut posibilitatea s le ridice pentru a desfiina (anula) hotrrea n statul de origine al hotrrii. O excepie mai general este aceea c hotrrea strin a fost emis ntr-un sistem judiciar care nu este n general echitabil. Aceast excepie poate ridica ns probleme de suveranitate i egalitate ntre state, deoarece ea invit instana judectoreasc din statul und e se cere recunoaterea s se pronune asupra ntregului sistem de drept strin. Prin urmare, aceast excepie poate fi admis doar foarte restrns. Principiul care st la baza proceduri de recunoatere i ncuviinare a executrii hotrrilor judectoreti strine este acela c instana judectoreasc, creia i se cerere recunoaterea, n mod normal, nu va examina/revedea/corecta fondul hotrrii strine nici din punctul de vedere al sistemului de drept al Republicii Moldova, nici din punctul de vedere al dreptului altui stat. n consecin, hotrrile strine se recunosc chiar i atunci cnd o instan judectoreasc naional ar fi decis diferit fondul cauzei civile. Totui, exist limite la acest principiu: instana judectoreasc din Republica Moldova poate refuza recunoaterea hotrrilor strine care nclc ordinea public a statului Republica Moldova. (2) Noiunea de sentin arbitral strin nu este expres definit n legislaia intern, dei elemente definitorii se gsesc n mai multe prevederi. Astfel, art. 38 alin. 1 al Legii cu privire la arbitrajul comercial internaional menioneaz hotrrea arbitral, indiferent de ara n care a fost pronunat, prin urmare se are n vedere o sentin arbitral pronunat ntr-un stat strin. O definiie mai precis i mai larg a sentinei arbitrale strine se gsete n art. I alin 1 i 2 al Conveiniei pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine (de la 10 iunie
210

De exemplu, CtEDO Pellegrini c. Italiei, 30882/96, 20/07/2001; CtEDO Saccoccia c. Austria, 69917/01, 18/12/2008.

266

1958, New York), care prevede c: 1. Prezenta Convenie se aplic recunoaterii i executrii sentinelor arbitrale date pe teritoriul unui alt Stat, dect acela unde se cere recunoaterea i executarea sentinelor i rezultate din diferende ntre persoane fizice sau juridice. Ea se aplic, deasemenea, sentinelor arbitrale care nu sunt considerate ca sentine naionale n Statul unde este cerut recunoaterea i executarea lor. 2. Prin sentine arbitrale se neleg nu numai sentine date de ctre arbitri numii pentru cazuri determinate, ci, deasemenea, i acelea care sunt date de ctre organe de arbitraj permanente crora prile li s-au supus. Prin urmare trebuie de reinut, c Convenia stabilete un dublu criteriu pentru determinarea naionalitii sentiei arbitrale: s fie emis pe teritoriul unui stat strin (un criteriu pozitiv); sau s nu fie considerat sentin naional n Republica Moldova (un criteriu negativ). Trebuie de subliniat, c pot exista diferende arbitrale internaionale n care chiar dac sentina arbitral a fost emis ctre un tribunal arbitral pe teritoriul Republicii Moldova, ea va fi conderat sentin strin, dac legea procesual aplicabil nu a fost legea Republicii Moldova, ci legea unui alt stat. i Convenia European privind Arbitrajul Comercial Internaional (1961, Geneva) stabilete c n domeniul su de aplicare intr sentinele emise ntre pri care aveau, la momentul ncheierii conveniei de arbitraj, sediul sau reedina n state contractante diferite. Criteriul de extraneitate stabilit de ctre aceast Convenie poate fi luat n consideraie, laolalt cu criteriile stabilie de Convenia de la New York din 1958 pentru a determina dac o sentin arbitral este naional sau strin. n consecin, instana judectoreasc a Republicii Moldova trebuie s verifice dac sentina a fost dat/emis pe teritoriul unui stat strin sau n conformitate cu dreptul procedural strin pentru a avea o naionaliate strin. In absena altor criterii legale n funcie de care sentinele arbitrale pot fi considerate ca fiind strine sau interne, instana judectoreasc trebuie s procedeze la determinarea elementelor de extraneitate care se conin chiar n sentina arbitral: cetenia/naionalitatea prilor, domiciliul/sediul parilor, locul emiterii sentinei, legea procedural n temeiul creia a fost emis sentina arbitral, etc. Instana judectoreasc din Republica Moldova trebuie s stableasc c procesul de soluionare a disputei a fost un proces de arbitraj (i nu un altfel de proces, de exemplu de mediere), c decizia emis este o sentin arbitral. Sentina arbitral strin trebuie s traneze asupra fondului diferendului. Atunci cnd prile litigiului au ncheiat o tranzacie, tranzacia poate fi aprobat printr-o ncheiere a tribunalului arbitral. Terminologia folosit poate fi diferit: se ntlnete, inclusiv, noiunea de ncheiere (sau sentin) n termenii prevzui de pri. O

267

asemenea ncheiere la fel poate fi supus recunoaterii i ncuviinrii executrii silite, deoarece ea aprob o tranzacie asupra fondului diferendului ncheiat ntre pri. De regul, prin sentinele arbtrale strine se traneaz diferende aprute din raporturi comerciale. Dei mai rar, exist sentine arbitrale care au fost emise n dispute nscute din raporturi economice, tiiifice, sportive, de proprietate intelectual, etc, precum i sentine arbtrale pronunate n diferende aprute din raporturi de investiii internaionale ntre un stat, pe de o parte, i un investitor dintr-un alt stat, pe de alt parte. n orice eventualitate, sentina arbitral strin poate fi recunoscut i ncuviinat cu executare silit doar dac a fost pronunat ntr-un diferend nscut din raporturi care sunt pasibile soluionrii prin arbitraj, adic arbitrabile, conform legislaiei Republicii Moldova. Pot face obiectul procedurii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite doar sentinele arbitrale strine cu caracter patrimonial, prin care, de regul, se atribuie sau se refuz atribuirea unei sume de bani. Sentina arbitral strin trebuie s fie emis de un tribunal arbitral al unui arbitraj instituionalizat sau de ctre un tribunal arbitral ad-hoc. Sentina arbitral strin nu va fi recunocut i executat pe teritoriul Republicii Moldova dac este emis de un alt organ, inclusiv de un organ statal. Sentina arbitral strin trebuie s fie emis n rezultatul unei proceduri arbitrale, care s fie conform unui regulament arbitral sau regulilor pe care prile litigiului leau convenit s fie aplicabile n procedura arbitral. Sentina arbitral trebuie s fie emis de un tribunal arbitral care a avut competen (jurisdicie) s statueze asupra diferendului. Fiind un mod consensual i alternativ de soluionare a disputelor, arbitrajul poate avea competen doar dac i n msura n care prile au convenit n scris s-i atribuie aceast competen. Acordul prin care prile i atribuie competen arbitrajului, adic prin care prile supun arbitrajului disputele din sau n legtur cu contractele ncheiate ntre ele este numit "convenie arbitral". O convenie arbitral are (a) un efect juridic pozitiv i (b) unul negativ: (a) efectul pozitiv: Prile se oblig una fa de alta s prezinte disputele (litigiile) dintre ele arbitrajului i s confere jurisdicie unui tribunal arbitral asupra disputelor prevzute n convenia arbitral. Dac apare o disput (litigiu) care cade sub incidena conveniei arbitrale, oricare dintre pri poate s o prezinte tribunalului arbitral. (b) efectul negativ: Exclude solicitarea soluionrii disputelor (litigiilor) ntre pri ntr-o instan judectoreasc. Prin ncheierea conveniei arbitrale, prile renun la drepturile lor de a folosi o cale de atac n instanele judectoreti statale. ncheind o convenie arbitral, o parte nu poate s-o disconsidere n mod unilateral i s supun o disput pentru soluinare instanei

268

judectoreti. Convenia de la New York din 1958 oblig statele contractante s recunoasc i s pun n aplicare aceste dou efecte. Legislaia intern i conveniile internaionale cer, de regul, c sentina arbitral strin trebuie s fie obligatorie i pronuat asupra fondului cauzei arbitrale. O sentin arbitral este obligatorie de la momentul emiterii ei de ctre tribunalul arbitral. n situaii excepionale, sentina nc nu devine obligatorie dac mai exist o cale ordinar de atac care poate fi folosit de una dintre pri fie ntr-o instan judectoreasc a statului de origine, fie ntr-o camer superioar a arbitrajului care a emis sentina arbitral. Sentinele arbitrale strine trebuie s poarte asupra fondului diferendului. Nu sunt sentine arbitrale ncheierile sau deciziile procedurale, cele prin care s-au luat msuri asigurtorii i cele emise cu executarea provizorie care, de regul, nu sunt recunoscute i nu pot fi executate pe teritoriul altui stat. Recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine nu va fi posibil n cazul n care au fost nclcate principiile fundamentale ale procedurii arbitrale, cum ar fi lipsa notificrii (citrii) adecvat a prtului, nenmnarea/netransmiterea corect a notificrii (citaiei), lipsa posibilitii de ai folosi mijloacele de aprare n procedura arbitral, tratamentul inegal al prilor. Statul strin, instaele cruia au emis o hotrre judectoreasc care se cere a fi recunoscut i ncuviinat spre executare n Republica Moldova trebuie s fie parte la un tratat, care prevedere recunoaterea i ncuviinarea silit, la care s fie parte i Republica Moldova, sau, dac nu exist tratat, ntre statul strin de origine i Republica Moldova trebuie s existe reciprocitate n ceea ce privete efectele hotrrilor strine. Aadar, o hotrre strin poate fi recunoscut n Republica Moldova doar dac ntre ambele state exist reciprocitate de recunoatere. O hotrre strin poate fi ncuviinat spre executare silit n Republica Moldova, dac ntre ambele state exist reciprocitate cu privire la ncuviinarea silit a hotrrilor judectoreti ale celuilalt stat. Aadar, existena reciprocitii de recunoatere nu presupune n mod automat existena reciprocitii cu privire la ncuviinarea executrii silite. Trebuie s se stabileasc cu precizie care este ntinderea regulii cu privire la reciprocitate. La fel, ntre s tatul strin, n care a fost emis o sentin arbitral strin sau conform legilor cruia a fost emis sentina arbitral strin, pe de o parte, i Republica Moldova, pe de alt parte, trebuie s existe reciprocitate de recunoatere i reciprocitate de ncuviinare a executrii silite. Reciprocitatea trebuie s fie prevzut ntr-un tratat internaional bilateral sau multilateral la care ambele state sunt pri contractante sau n legile interne ale fiecruia dintre cele dou state. n epoca modern, aa numita reciprocitate de fapt nu este aplicat sau a fost aplicat doar foarte rar n domeniul recunoaterii i executrii silite a hotrrilor judectoreti strine i a sentinelor arbitrale strine. n capitolele ulterioare se examineaz urmtoarele aspecte ale procedurii de exequatur: 269

- procedura sesizrii instanei competente s judece cauzele de recunoatere i ncuviinare a executrii silite (capitolul 3); - procedura de examinare a cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite (capitolul 4); - motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrilor judectoreti strine (capitolul 5); - motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a sentinelor arbitrale strine (capitolul 6); - motive generale de refuz (capitolul 7); - limitele controlului judiciar (capitolul 8).

3. Procedura sesizrii instanei competente s judece cauzele de recunoatere i ncuviinare a executrii silite Hotrrile judectoreti strine i sentinele (hotrrile) arbitrale strine pot fi recunoscute i ncuviinate spre executare silit pe teritoriul Republicii Moldova doar n strict conformitate cu procedura pentru recunoaterea i ncuviinarea executrii hotrrilor judectoreti strine, prevzut la art. 467-471 ale Codului de procedur civil, sau cu procedura pentru recunoaterea i ncuviinarea executrii sentinelor arbitrale strine, prevzut la art. 475-476 ale Codului de procedur civil. Instana judectoreasc competent s judece cauzele privind recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrilor judectoreti strine i a sentinelor (hotrrilor) arbitrale strine este prevzut n art. 468 al Codului de procedur civil. Conform acestui articol, aceasta este instana judectoreasc n a crei circumscripie urmeaz s se efectueze executarea silit, iar n cazul n care debitorul nu are domiciliu sau sediu n Republica Moldova ori cnd domiciliul nu este cunoscut, instana competent este instana judectoreasc n a crei circumscripie se gsete locul de aflare a bunurilor debitorului asupra crora se va executa. Din art. 468 reiese, c instanele judectoreti competente s judece cauzele privind recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrilor judectoreti strine i a sentinelor (hotrrilor) arbitrale strine sunt Judectoriile211. Din art. 468 se nelege, c atunci cnd nu exist un loc unde s se efectueze executarea n Republica Moldova (pentru c nu exist domiciliu/reedin/sediu al persoanei n Republica

211

n temeiul Legii nr. 155 de la 05.07.2012 pentru modificarea i completarea Codului de procedur civil a Republicii Moldova.

270

Moldova sau locul de nregistare a persoanei juridice nu este n Republica Moldova 212) sau atunci cnd nu exist bunuri ale debitorului pe teritoriul Republicii Moldova213, nici o instan judectoreasc nu va fi competent, portivit art. 468 n coroborare cu art. 169 alin. 1 lit. (a) ale CPC, s primeasc o cerere de recunoatere i executare. Prin urmare, instana judectoreasc, n care se depune o asemenea cerere, va refuza s primeasc cererea i va emite o ncheiere de motivat cu privire la refuzul primirii cererii (conform art. 169 alin. 2). De exemplu, n cazul n care o persoan juridic strin ar cere recunoaterea i executarea unei hotrri judectoreti strine sau unei sentine arbitrale strine mpotriva unei alte persoane juridice strine (din acelai stat ca i persoana juridic solicitant sau dintr-un alt stat strin), care nu are domiciliul/sediul, nu este nregistrat n Republica Moldova i nu are bunuri pe teritoriul Republicii Mo ldova asupra crora poate fi executat hotrrea judectoreasc strin sau sentina arbitral strin. ntr-un asemenea caz, nu exist nici un punct de legtur jurisdicional ntre debitorul hotrrii judectoreti strine sau debitorul sentinei arbitrale strine i statul Republica Moldova (instanele judectoreti ale Republicii Moldova), de aceea se va refuza primirea cererii de recunoatere i ncuviinarea a executrii silite (conform art. 169 alin. 1 lit. a) al CPC). Situaia ns poate fi diferit atunci, cnd pe parcursul procedurii judiciare sau arbitrale n statul de origine, debitorul avea domiciliu/reedin/sediu sau era nregistrat n Republica Moldova ori dispunea de bunuri pe teritoriul Republicii Moldova, iar la momentul examinrii cereri i de recunoatere i ncuviinare a executrii a hotrri judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine nu mai are domiciliu/reedin/sediu sau nu mai este nregistrat n Republica Moldova ori nu mai are bunuri n Republica Moldova. ntr-o asemenea situaie, instana judectoreasc n circumscripia creia debitorul a avut ultimul domiciliu/reedin/sediu sau locul de nregistrare ori a avut bunuri ar fi competent s examineze cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii. Instana judectoreasc trebuie sesizat prin cerere de recunoatre sau executare a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine. Cererea se depune la instana judectoreasc competent s examineze cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii. n unele tratate internaionale ale Republicii Moldova se prevede posibilitatea depunerii cerii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite la instana care a adoptat hotrrea judectoreasc n prim instan, iar aceast instan judectoreasc o va remite Ministerului Justiiei din statul respectiv, care, la rndul su, o va transmite Ministerului Justiiei din statul n care se cere

212 213

Deci nu exist jurisdicie in personam. Deci nu exist jurisdicie in rem.

271

ncuviinarea executrii silite a hotrrii judectoreti. Ministerul Justiie o va transmite mai departe la instana judectoreasc competent214. Cuprinsul cererii de recunoatre sau executare a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine este prevzut n art. 469 alin. 1 al Codului de procedur civil (la care face trimitere i art. 475 alin.1). n cerere trebuie s se indice: a) numele sau denumirea creditorului, precum i al reprezentantului dac cererea se depune de acesta, domiciliul (reedina) ori sediul; b) numele sau denumirea debitorului, domiciliul (reedina) ori sediul; c) solicitarea ncuviinrii executrii silite a hotrrii, termenul de la care se cere executarea hotrrii. n cerere se indic numerele de telefon, faxul, pota electronic, alte date, precum i alt informaie pe care creditorul o consider necesar. n ceea ce privete cererea de recunoatere sau executare silit a hotrrilor judectoreti strine, la ea se anexeaz actele stipulate de tratatul internaional la care Republica Moldova este parte. Astfe, de exemplu, potrivit art.53 al.(2) al Conveniei cu privire la asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal (Minsk, 22.01.1993), la cererea n cauz se anexeaz: a) hotrrea sau o copie legalizat de pe Convenie, precum i actul oficial care atest c hotrrea a intrat n vigoare i este executorie, sau c hotrrea este executorie pn la intrarea ei n vigoare, dac acest lucru nu rezult din cuprinsul hotrrii; b) actul din care rezult c partea, mpotriva creia a fost pronunat hotrrea i care nu a participat la proces, a fost citat legal i la timp, iar n cazul incapacitii ei procesuale a fost reprezentat n modul cuvenit; c) actul care atest executarea parial a hotrrii la momentul remiterii ei; d) actul ce atest acordul prilor privind prorogarea convenional a competenei. Un alt exemplu: conform art. 55 alin. 3 al Tratatului ntre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste i Republica Socialist Cehoslovac privind asistena juridic i raporturile juridice n materie civil, familial i penal (care se aplic n prezent n relaiile dintre Republica Moldova, pe de o parte, i Republica Ceh i Republica Slovac, pe de alt parte), la cerere se anexeaz: a) hotrrea sau copia ei autentificat, precum i documentul oficial privind intrarea n vigoare a hotrrii i dobndirea caracterului executoriu, fie c devine executorie pn la intrarea n vigoare, dac aceasta nu rezult din textul nsui a hotrrii;

214

De exemplu, n tratatul dintre Republica Moldova i Republica Ceh.

272

b) actul din care rezult c reclamatul care nu a participat la proces a fost citat n forma cuvenit i la timp, iar n cazul incapacitii procesuale a fost reprezentat n modul corespunztor. Dac n tratatul internaional nu se indic astfel de acte, la cerere se anexeaz: a) copia de pe hotrrea judectoreasc strin, ncuviinarea executrii creia se cere, legalizat de judecat n modul stabilit; b) actul oficial care confirm rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti strine (caracterul executor), conform legii statului n care s -a emis, dac faptul acesta nu rezult din hotrre; c) actul care confirm c partea mpotriva creia s-a emis hotrrea, dei a fost ntiinat legal, nu a participat la proces; d) actul care confirm executarea anterioar a hotrrii pe teritoriul statului respectiv. Actele enumerate la lit. a), b) i d) se nsoesc de traduceri autorizate i supralegalizate n limba de stat a Republicii Moldova, n conformitate cu prevederile art. 466 ale Codului de procedur civil. n raporturile cu statele cu care Republica Moldova a ncheiat tratate de asisten juridic, actele respective trebuie doar autentificate (legalizate) de ctre notar, dac astfel este prevzut n tratatul respectiv. n raporturile cu alte state, care sunt membre ale Conventiei de la Haga din 5 octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizrii actelor ce vor fi folosite n strinatate, un document (act) apostilat va fi recunoscut fr a fi necesare alte proceduri de supralegalizare suplimentare. n sfrit, n raporturile cu statele cu care nu exist un tratat de asisten juridic i care nu sunt membre ale Conveniei de la Haga din 5 octombrie 1961, se vor aplica procedurile de supraliegalizare a actelor prevzute n dreptul internaional. n cazul n care nu sunt satisfcute cerinele prevzute mai sus, cererii nu i se d curs, instana judectoreasc urmnd s comunice faptul nclcrii persoanei care a depus cererea i acordndu-i un termen rezonabil pentru nlturarea neajunsurilor din cerere sau cu privire la actele care trebuie anexate la cerere. n ceea ce privete cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a sentinelor arbitrale strine, la ea se anexeaz: 1) originalul sentinei arbitrale, autentificat n mod cuvenit, sau o copie a originalului sentinei arbitrale, certificat n mod corespunztor. Semnturile arbitrilor pe orginalul sentinei arbitrale strine trebuie s fie legalizate n mod corespunztor, deoarece arbitrii nu sunt judectori, a cror semntur este considerat autentic. De asemenea, semnturile legalizate ale

273

arbitrilor trebuie supralegalizate215 sau apostilate216, dac prevederile conveniei internaionale la care Republica Moldova este partre, nu prevd altceva217. Cnd se prezint o copie de pe orginalul sentinei arbitrale strine, copia trebuie certificat n mod corespunztor. Prezentarea unei copii necertificate de pe originalul sentinei arbitrale strine nu este considerat ca satisfcnd aceast condiie; 2) originalul conveniei arbitrale sau o copie a originalului, certificat n mod corespunztor. Convenia arbitral este valid doar dac a fost ncheiat n form scris 218. Dac convenia arbitral este n forma unei clauze compromisorii n contractul principal, se prezint contractul n original, semnat de pri, sau partea contractului, n care a fost nserat clauza compromisorie. Se admite prezentarea unei copii certificate de pe contractul n care clauza compromisorie a fost nserat. Prezentarea unei copii necertificate de pe originalul contractului principal sau de pe documentul original, care conine clauza compromisorie, nu va fi considerat ca satisfcnd prezenta condiie; 3) traducerea legalizat a sentinei arbitrale i a conveniei arbitrale n limba de stat a Republicii Moldova, dac sentina arbitral sau convenia arbitral este redactat ntr-o alt limb, dect limba de stat a Republicii Moldova. Traducerea trebuie legalizat/autentificat n condiiile prevzute de lege. Dac cel puin una dintre condiiile descrise mai sus nu este ntrunit, instana judectoreasc nu va da curs cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii sentinei arbitrale strine, urmnd s comunice faptul nclcrii persoanei care a depus cererea i acordndu-i un termen rezonabil pentru nlturarea neajunsurilor din cerere sau care se refer la actele ce trebuie anexate la cerere. Dac cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a sentinelor arbitrale strine nu ntrunete condiiile prevzute, ei nu i se d curs, instana judectoreasc urmnd s comunice faptul nclcrii persoanei care a depus-o i acordndu-i un termen rezonabil pentru nlturarea neajunsurilor privitor la cerere sau la actele ce trebuie anexate la cerere. Instana judectoreasc nu poate scoate cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii hotrrii judectoreti sau a sentinei arbitrale strine de pe rol conform art. 267 CPC, cu excepia prevederii lit. b), c) i d) ale acestui articol.

215

Supralegalizarea se cere pentru actele de origine din statele cu care Republica Moldova nu a ncheiat un tatat de asisten juridic i cu statele care nu sunt membre ale Conveniei cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, din 5 octombrie 1961 de la Haga. 216 Atunci cnd origineaz dintr-un stat membru al Conveniei cu privire la suprimarea cerinei supralegalizrii actelor oficiale strine, din 5 octombrie 1961 de la Haga (MO nr.47-50, 2006). 217 De regul, tratatele cu privire la asisten juridic ncheiate de Republica Moldova prevd c este sufiecient autentificarea (legalizarea) notarial a actelor i semnturilor pe actele respective. 218 Art. II al Conveniei de la New York din 1958. Forma electronic este asimilat formei scrise.

274

4. Procedura de examinare a cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite Procedura de examinare a cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine este prevzut de art. 470 al Codului de procedur civil (la care face trimitere i art. 475 alin. 1 al CPC). Cererea se examineaz n edin de judecat, cu ntiinarea legal a debitorului despre locul, data i ora examinrii. Neprezentarea din motive nentemeiate a debitorului citat legal nu mpiedic examinarea cererii. Art. 470 al Codului de procedur civil nu conine o prevedere expres despre ntiinarea legal a creditorului despre locul, data i ora examinrii cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine. Art. 470 prevede doar c instana judectoreasc trebuie s ntiineze legal debitorul despre locul, data i ora examinrii pricinii. Creditorul hotrrii judectoreti sau sentinei arbitrale strine ns are dreptul de a participa la examinarea cauzei n mod personal sau printr-un reprezentant. Prile procedurii de recunoaetre i ncuviinare a executrii silite trebuie s fie tratate egal. Creditorul poate depune n instana judectoreasc o cerere, solicitnd s fie ntiinat despre locul, data i ora examinrii cauzei pentru a participa la examinare. Instana judectoreasc va putea admite aceast cerere, ntiinndu-l pe creditor n ordinea i modul stabilit. Neprezentarea din motive nentemeiate a creditorului sau reprezentantului su citat legal nu va mpiedica examinarea cererii. Instana judectoreasc care examineaz cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine trebuie s informeze n mod obligatoriu i nentrziat despre locul, data i ora examinrii cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine Ministerul Justiiei i, dup caz, Banca Naional a Moldovei, n cazul n care este vizat o instituie financiar liceniat de aceasta, cu remiterea cererii i a documentelor aferente. Prezena reprezentantului Ministerului Justiiei i, dup caz, al Bncii Naionale a Moldovei la edina de judecat n cadrul creia se examineaz cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine este obligatorie. Lipsa reprezentantului Ministerului Justiiei i, dup caz, al Bncii Naionale a Moldovei, legal citai i informai, nu mpiedic examinarea cauzei. Instana judectoreasc poate satisface cererea ntemeiat a debitorului privind amnarea examinrii cererii, ntiinndu-l despre locul, data, ora relurii examinrii cererii. La cererea debitorului hotrrii judectoreti strine sau sentinei arbitrale strine, instana judectoreasc din Republica Moldova va verifica dac s-a prescris dreptul de a cere recunoaterea i ncuviinarea executrii silite. Art. 467 alin. 3 al CPC prevede termenul de 3 ani de la data rmnerii hotrrii judectoreti strine definitive, potrivit legii statului n care a fost 275

pronunat, pentru naintarea spre executare silit n Republica Moldova. Termenul de prescripie de 3 ani ncepe s curg pentru hotrrea judectoreasc strin de la data rmneriiei ei definitive, potrivit legii statului n care a fost pronunat. n caz de omitere a termenului de prescripie din motive justificate, conform art. 467 alin. 3 CPC, instan judectoreasc a Republicii Moldova poate, la cererea creditorului, s-l repun n termen n modul stabilit de Codul de procedur civil (art. 116 CPC). Dac termenul de prescripie a expirat conform dreptului statului de origine, acest lucru poate fi invocat de ctre debitor n instana judectoreasc a Republicii Moldova. Codul de procedur civil nu conine ns o prevedere expres pentru termenul de prescriere pentru naintarea spre executare silit n Republica Moldova a sentinelor arbitrale strine. Totui, cu privire la acestea se va aplica termenul prevzut pentru hotrrile judectoreti strine, n conformitate cu art. 467 alin. 3 CPC. n timp ce termenul de prescripie de 3 ani ncepe s curg pentru hotrrea judectoreasc strin de la data rmneriiei ei definitive, potrivit legii statului n care a fost pronunat, termenul de prescripie de 3 ani pentru o sentin arbitral strin ncepe s curg de la momentul cnd sentina arbitral strin a devinit obligatorie pentru pri, conform dreptului statului n care a fost emis sentina arbitral strin. Aceasta reiese n mod implicit din art. 476 alin. 1 lit. f) al Codului de procedur civil. n sensul prescrierii n termen de 3 ani a dreptului de a nainta spre executare silit n Republica Moldova a sentinelor arbitrale strine sunt i prevederile coroborate ale art. 11 lit.f, art. 14 alin. 4, art. 156 ale Codului de executare al Republicii Moldova. Cnd se pronun asupra refuzului cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii silite pe motiv de prescriere a dreptului de a cere recunoaterea i ncuviinarea executrii silite, instana judectoreasc din Republica Moldova nu se expune asupra existenei sau lipsei motivelor prevzute la art. 471 alin. 1 al CPC sau a motivelor prevzute la art. 476 al CPC, dup caz. n cazul n care creditorul depune o cerere de repunere n termen i aceast cerere este admis, instana judectoreasc se va expune asupra lipsei sau existenei motivelor prevzute la art. 471 alin. 1 al CPC sau la art. 476 al CPC, dup caz. Dac odat cu depunerea cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii va fi invocat i repunerea n termenul de prescripie omis de ctre creditor, instana judectoreasc va soluiona cererea n volum deplin cu adoptatea ncheierii respective. Dac recunoatrea i ncuviinarea executrii silite nu este prevzut ntr-un tratat internaional la care att statul de origine al hotrrii, ct i Republica Moldova sunt pri, recunoaterea i ncuviinarea silit a hotrrii judectoreti strine poate fi admis n temeiul reciprocitii privind efectele hotrrilor judectoreti strine, condiie care este prevzut n art. 467 alin. 1 al CPC. n ceea ce privete reciprocitatea, instana judectoreasc din Republica 276

Moldova trebuie s verifice existena reciprocitii ntre statul de origine al hotrrii i Republica Moldova. Condiia reciprocitii poate fi prevzut ntr-un tratat sau acord internaional sau n actul de ratificare a tratatului sau acordului internaional de ctre Republica Moldova ori ntr -o lege al statului de origine. Condiia reciprocitii n aceast materie este un element obligatoriu, dac nu exist un tratat internaional ntre cele dou state, iar existena reciprocitii trebuie probat cu precizie de ctre creditor. Instana judectoreasc din Republica Moldova are obligaia s constate cu precizie existena sau lipsa reciprocitii. Dac instana judectoreasc constat lipsa existenei reciprocitii ntre statul strin, n care a fost emis sentina, i Republica Moldova, instana va emite o ncheiere privind refuzul recunoaterii i ncuviinrii sentinei arbitrale strine. Dac instana judectoreasc constat existena reciprocitii, ea poate purcede la examinarea lipsei sau existenei motivelor prevzute la art. 471 alin. 1 CPC. n materia recunoaterii i ncuviinrii silite a sentinelor arbitrale strine, n Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova privind aderarea Republicii Moldova la Convenia pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine din 1958 de la New York s -a fcut urmtoarea rezerv la Convenie: 2) Convenia va fi aplicat de ctre Republica Moldova pe baz de reciprocitate numai la sentinele arbitrale pronunate pe teritoriul unui alt stat parte la convenie. Prin urmare, sentinele arbitrale strine, pronunate pe teritoriul unui stat, care nu este state parte la Convenia din 1958 de la New York, nu vor putea fi recunoscute i executate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepia sentinelor arbitrale strine pronuate (emise) pe teritoriul unui stat cu care Republica Moldova are ncheiat un tratat (acord, convenie) n care se prevede recunoaterea i executarea reciproc a sentinelor arbitrale strine. Dac recunoaterea i ncuviinarea executrii silite este prevzut ntr-un tratat sau dac exist reciprocitate n ceea ce privete efectele hotrrilor (sentinelor) strine, instana judectoreasc poate trece la examinarea probelor prezentate de ctre ambele pri i la ascultarea explicaiilor debitorului. Instana poate, dup caz, s cear explicaii creditorului i s interogheze debitorul privitor la cererea depus de ctre creditor. Instana judectoreasc va putea s cear explicaii instanei judectoreti strine emitente sau tribunalului arbitral strin emitent. La examinarea cauzei, instana judectoreasc aplic n mod corespunztor prevederile Codului de procedur civil. Instana judectoreasc va verifica doar existena sau lipsa motivelorde refuz (prevzute la art. 471 alin. 1 sau art. 467 alin. 1 i 2 ale CPC, dup caz) a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine. Motivele respective sunt descrise la capitolele 5 i 6 mai jos.

277

Instana judectoreasc nu poate proceda la reexaminarea/modificarea fondului hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine. Instana judectoreasc nu poate revizui/modifica nimic n ceea ce este prevzut n horrrea judectoreasc strin sau n sentina arbitral strin, nici din punctul de vedere al dreptului material al Republicii Moldova, nici din punctul de vedere a al dreptului strin. Instana judectorasc poate doar s admit, total sau parial, recunoaterea i ncuviinarea executrii hotrrii sau sentinei arbitrale strine ori s refuze, total sau parial, recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrii sau sentinei arbitrale strine. Dup ascultarea explicaiilor debitorului (sau i a solicitantului) i examinarea probelor prezentate de ctre pri, instana judectoreasc pronun o ncheiere de recunoatere i ncuviinare a executrii silite sau o ncheiere de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine. ncheierea trebuie s corespund prevederilor art. 270 al Codului de procedur civil. n cazul n care hotrrea judectoreasc strin sau sentina arbitral strin conine soluii asupra mai multor capete de cerere disociabile, ncuviinarea executrii silite poate fi acordat separat pentru fiecare sau pentru mai multe capete de cerere disociabile. n procedura de recunoatere i ncuviinare a executrii nu se admite ncheirea tranzaciei ntre creditor i debitor n privina recunoaterii i executrii hottrii judectoreti strine sau sentinei arbitrale strine. n procedura pornit conform cererii de recunoatere i ncuviinare a executrii sentinei arbitrale strine, instana judectoreasc din Republica Moldova poate amna emiterea ncheierii asupra cererii cretitorului, dac va considera c amnarea este raional n conformitate cu art. 476 alin. 3 al CPC (precum i art. 39 alin. 2 al Legii cu privire la arbitrajul comercial internaional i art. VI al Conveniei pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine) atunci cnd n statul strin unde s-a emis sentina arbitral sau n confirmitate cu al crui drept aplicabil s-a emis sentina arbitral (adic n statul de origine al sentinei arbitrale) a fost depus n instana judectoreasc o cerere privind desfiinarea sau suspendarea executrii sentinei arbitrale strine. Articolul 476 alin. 3 al CPC nu prevede dac instana judectoreasc din Republica Moldova trebuie s se pronune asupra amnrii emiterii ncheierii doar la cererea creditorului sau poate s se pronue i atunci cnd n materialele dosarului se conine informaia c a fost depus n instana judectoreasc strin o cerere de desfiinare sau suspendare a executrii sentinei arbitrale strine. Alin. 3 prevede numai c dac desfiinarea sau suspendarea sentinei arbitrale strine a fost cerut n faa unei instane judectoreti din statul de origine al sentiei arbitrale, instana judectoreasc din Republica Moldova poate, dac consider indicat (oportun) n circumstanele cazului concret, s amne emiterea ncheierii asupra ce rerii 278

creditorului de recunoatere i executare silit a sentinei arbitrale strine. n cazul n care amnarea emiterii ncheierii este solicitat de ctre debitor, el trebuie s probeze c cererea de desfiinarea sau suspendare a fost legal depus n instana judectoreasc n statul de origine al sentinei strine. Deci nu este necesar ca la momentul solicitrii amnrii s existe deja o decizie a instanei judectoreti din statul strin de origine cu privire la desfiinarea sau suspendarea sentinei arbitrale. Prin urmare, instana judectoreasc din Republica Moldova poate, dac consider ndicat, s amne emiterea ncheierii n procedura de recunoatere i ncuviinare a executrii silite n cazul n care au fost depuse probe suficiente c n statul de origine al sentinei arbitrale a fost iniiat sau se desfoar o procedur de contestare (desfiinare, anulare) a sentinei arbitrale sau o procedur de suspendare a sentinei arbitrale (de suspendare a executrii sentinei arbitrale strine). Aceasta se bazeaz pe raiunea, c obiectul procedurii recunoaterii i ncuviinrii executri n faa instanei judectoreti din Republica Moldova este sentina arbitral strin i nu actele judectoreti ale instanei judectoreti strine. Admiterea sau respingerea cererii depus n baza art. 476 alin. 3 CPC de ctre debitorul sentinei arbitrale strin urmeaz a fi motivat de ctre instana judectoreasc. n cazul admiterii cererii, instana judectoreasc trebuie s motiveze raionalitatea (oportunitatea) amnrii emiterii ncheierii. Suspendarea sentinei arbitrale n statul origine al sentinei arbitale nu este un efect (automat) de drept al desfurrii procedurii de contestare (desfiinare, anulare) n instana judectoreasc a statului de origine al sentinei arbitale. Prin urmare, debitorul trebuie s probeze suspendarea executrii print-un act (o ncheiere, decizie) emis de ctre instana judectoreasc din statul de origine al sentinei arbitrale. Conform art. 471 alin. 2 (la care se refer i art. 475 alin. 1 al CPC), copia de pe ncheierea privind recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine sau de pe ncheierea de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale strine se expediaz de ctre instana judectoreasc creditorului i debitorului n termen de 3 zile de la data pronunrii. ncheierea poate fi atacat n instana ierarhic superioar n ordinea i n termenele prevzute de CPC. n temeiul hotrrii judectoreti strine sau a sentinei arbitrale striine i ncheierii, rmase irevocabile, de recunoatere i ncuviinare a executrii ei silite, se elibereaz un titlu executoriu, care se expediaz executorului judectoresc desemnat de creditor. n cazul n care executorul judectoresc nu a fost desemnat, se aplic prevederile art. 15 i 30 ale Codului de executare. n conformitate cu art. 14 al Codului de executare, n cazul n care hotrrea instan ei de judecat strine sau a seninei arbitrajului internaional a fost recunoscut i ncuviinat spre 279

executare pe teritoriul Republicii Moldova, n titlul executoriu se indic att denumirea instanei de judecat strine sau a arbitrajului internaional, precum i denumirea instanei de judecat din Republica Moldova care a recunoscut i a ncuviinat executarea acestei hotrri/sentine. n conformitate cu art. 156 al Codului de executare, hotrrile judectoreti i hotrrile arbitrale strine se primesc spre executare i se execut numai n cazul n care executarea lor a fost recunoscut i ncuviinat conform procedurii stabilite n capitolul XLII din Codul de procedur civil. n cazul executrii hotrrilor judectoreti i a hotrrilor arbitrale strine, instan de judecat competent n a examina demersurile executorului judectoresc privind explicarea hotrrii, schimbarea modului i a ordinii de executare, amnarea sau ealonarea executrii ei va fi instana judectoreasc care a ncuviinat executarea hotrrii. 5. Motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrilor judectoreti strine Motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii judectoreti strine sunt prevzute la art. 471 alin. 1 al CPC. Motivele de refuz sunt prevzute n mod exhaustiv n acest articol. Ele se mai numesc i excepii de nerecunoatere i nencuviinare a executrii silite. La rndul lor, motivele de refuz prevzute la art. 471 alin. 1 sunt de dou tipuri: (i) motive care trebuie ridicate i probate de ctre partea contra creia hotrrea este invocat, adic de ctre debitor, i sunt prevzute la art. 471 alin. 1 lit. a), b), d), f), g) al CPC i (ii) motive care se constat din oficiu (ex-officio) de ctre instana judectoreasc, care sunt prevzute la art. 471 alin. 1 lit. c) i e). (i) Debitorul, adic cel mpotriva cruia a fost emis hotrrea judectoreasc strin poate invoca doar motivele (exceiile) prevzte la art. 471 alin. 1 lit. a), b), d), f), g) al CPI, nu i alte motive sau excepii. Acestea sunt urmtoarele: a) hotrrea, conform legislaiei statului pe al crui teritoriu a fost pronunat, nu a devenit irevocabil sau nu este executorie; O hotrre strin poate fi nc revocabil n statul de origine, dar s fie executorie n acel stat i, ntr-un asemenea caz, ea poate fi recunocut i ncuviinat spre executare silit n Republica Moldova, deoarece situaiile prevzut la lit. a) nu sunt cumulative, ci alternative (est e folosit cuvntul sau, nu i). Dac hotrrea strin poate fi supus apelului ordinar n statul de origine, de regul ea nu poate fi recunocut i ncuviinat spre executare n Republica Moldova. O hotrre strin devine irevocabil atunci, cnd ea nu mai este susceptibil de o cale de recurs extraordinar n statul de origine.

280

b) partea mpotriva creia este emis hotrrea a fost lipsit de posibilitatea prezentrii la proces, nefiind ntiinat legal despre locul, data i ora examinrii pricinii; Procesul judiciar n statul de origine trebuie s ntruneasc cel puin un minim de cerine de echitate. Acest standard minim include dreptul prilor de a participa la proces, personal sau prin reprezentant, fiind ntiinate n mod legal cu privire la locul, data i ora examinrii cauzei civile, pentru a-i pune n valoare mijloacele de aprare. De asemenea, standardul minim conine dreptul de a fi ascultat cu privire la probe i dreptul la o decizie imparial din partea instanei judectoreti. Reclamantul i instana judectoreasc din statul de origine sunt obligate s ia msuri rezonabile pentru a determina adresa la care s expedieze ntiinarea, n special atunci cnd nu se cunoate cu certitudine adresa prtului, i s dein probe independente cu privire la eforturile lor n acest sens. Dac asemenea eforturi rezonabile nu au fost ntreprinse, spre exemplu n cazul n care ntiinrile trimise erau returnate ca fiind neprimite, instana judectoreasc din Republica Moldova poate refuza recunoaterea i ncuviinarea executrii silite. n unele cazuri, termenul indicat n ntiinare pentru a se prezenta n instana judectoereasc sau pentru a prezenta probe (documente) poate fi considerat inadecvat, dac circumstanele cazului nu au fost u zuale (de exemplu, mbolnvirea subit a uneia dintre pri sau a reprezentantului su; o catastrof natural) . Dac partea a participat activ n proces n statul de origine, poate fi imposibil pentru ea s invoce mai trziu c ntiinarea a fost inadecvat. Neparticiparea prtului n procesul judiciar nu poate fi prin ea nsi un motiv de refuz al recunoaterii i executrii silite, n cazul n care el a decis s nu se prezinte n proces n statul de origine. Dac prtul a refuzat el nsui s se prezinte n proces, instana judectoreasc din Republica Moldova va putea determina c acest fapt nu constituie o nclcare a procesului echitabil n statul de origine. Dreptul la un proces echitabil poate fi nclcat prin refuzul instanei judectoreti de a acorda prtului posibilitatea de a-i prezenta opinia cu privire la ncheierea unui expert, sau cnd prtului i se atribuie un termen mai scurt dect celeilalte pri pentru a-i prezenta aprarea, sau cnd nu au fost admii martorii cheie n procesul judiciar. Debitorul hotrrii judectoreti strine trebuie s probeze declaraiile sale privind nentiinarea sau ntiiarea necuvenit, lipsa unui proces echitabil, imposilitatea de a -i pune n valoare mijloacele de aprare sau alte declaraii pe care le face n scopul refuzului recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii judectoreti strine. c) exist o hotrre, chiar i nedefinitiv, a instanei judectoreti a Republicii Moldova emis n litigiul dintre aceleai pri, cu privire la acelai obiect i avnd aceleai temeiuri sau 281

n procedura instanei judectoreti a Republicii Moldova se afl n judecat o pricin n litigiul dintre aceleai pri, cu privire la acelai obiect i avnd aceleai temeiuri la data sesizrii instanei strine; n cazul hotrrilor incompatibile (conflictuale), trebuie s existe o tripl identitate: a prilor, a obiectului, i a temeiului. Identitatea prilor prespune c aceleai pri au fost prezente sau reprezentate cu ocazia primei hotrri. Identitatea obiectului nseamn c cererea tinde spre acelai scop/obiectiv. Identitatea temeiului nseamn c normele juridice pe care se bazeaz cererea, precum i faptele i actele litigioase sunt aceleai. Aceste trei pri componente trebuie s fie confirmate n mod global i nu n mod izolat. Astfel, un temei juridic nou sau adiional poate s nu fie suficient pentru a pretinde c exist o cauz/pricin nou. Asta, deoarece este de datoria solicitantului s prezinte odat cu prima sa cerere n instan toate temeiurile juridice pe care el i ntemeiaz cererea. d) a expirat termenul de prescripie pentru prezentarea hotrrii spre executare silit i cererea creditorului de repunere n acest termen nu a fost satisfcut de judecata Republicii Moldova; Art. 467 alin. 3 al CPC prevede termenul de 3 ani de la data la care hotrrea judectoreasc strin a devenit irevocabil sau executorie, potrivit legii statului n care a fost pronunat, pentru naintarea spre executare silit n Republica Moldova. Termenul de prescripie de 3 ani ncepe s curg pentru hotrrea judectoreasc strin de la data rmneriiei ei definitive, potrivit legii statului n care a fost pronunat. n caz de omitere a termenului de prescripie din motive justificate, conform art. 467 alin. 3 CPC, instan judectoreasc a Republicii Moldova poate, la cererea creditorului, s-l repun n termen n modul stabilit de Codul de procedur civil (art. 116 CPC). Instana judectoreasc a Republicii Moldova poate ns s refuze repunerea n termen, ceea ce va cauza refuzul recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii strine n Republica Moldova. e) hotrrea judectoreasc strin este rezultatul unei fraude comise n procedura din strintate. Cu privire la noiunea de fraud a se vedea punctul 13/2 din Hotrrea Plenului CSJ Despre practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale legislaiei privind recunoaterea i executarea hotrrilor judectoreti i arbitrale strine pe teritoriul Republ icii Moldova n cauzele n materie patrimonial i nepatrimonial nr.7 din 23 februarie 1998, cu modificrile introduse prin hotrrea Plenului nr.38 din 20 decembrie 1999. Simple diferene de procedur care pot s existe ntre statul de origine i Republi ca Moldova nu justific aplicarea motivului prevzut la lit. g). Lipsa competenei jurisdicionale a instanei judectoreti strine poate satisface condiia prevzut la lit. g). Condiia prevzut la 282

lit. g) este satisfcut i atunci, cnd prtea mpotriv creia a fost emis hotrrea nu a avut posibilitatea s-i foloseasc mijloacele de aprare n instan. Dac hotrrea strin s -a bazat pe fraud sau abuz de procedur, recunoaterea i ncuviinarea executrii va fi de regul respins. O alt excepie care poate fi ridicat n temeiul lit. g) este aceea c hotrrea strin a fost emis ntr-un sistem judiciar care nu este n general echitabil, deoarece conform constituiei sau legilor statului strin de origine nu este garantat un proces echitabil. Aceast excepie poate ridica ns probleme de suveranitate i egalitate ntre state, deoarece ea invit instana judectoreasc din statul unde se cere recunoaterea s se pronune asupra ntregului sistem de drept strin. Prin urmare, aceast excepie poate fi admis, dar n circumstane destul de precise. Motivele sau excepiile prevzute mai sus trebuie interpretate i aplicate n mod restrictiv de ctre instana judectoreasc care examineaz cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii silite. Instana judectoreasc nu va intra n examinarea fondul cauzei n care a fost emis hotrrea judectoreasc strin. Dac cel puin unul din motivele indicate n art. 471 alin. 1 a), b), d), f), g) CPC a fost probat pe deplin de ctre cel mpotriva cruia a se cere a fi recunoscut i executat hotrrea judectoreasc strin, instana judectoreasc va refuza recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrii strine. (ii) Motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii judectoreti strine, care se constat din oficiu (ex-officio) de ctre instana judectoreasc care soluioneaz cazul privind recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrii judectoreti strine, sunt prevzute n art. 471 alin. 1 lit. c) i e) al CPC. Aceste motive trebuie s fi e stabilite din oficiu de ctre instana judectoreasc, independent de faptul dac au fost sau nu invocate de ctre debitor. Debitorul poate invoca aceste dou motive, dar este oblgaia instanei judectoreti s stabileasc din oficiu prezena lor pentru a refuza recunoaterea i ncuviinarea executrii. Motivele prevzute la art. 471 alin. 1 lit. c) i e) CPC constituie excepii de nerecunoatere i nencuviinare a executrii silite, ele fiind urmtoarele: a) examinarea pricinii este de competena exclusiv a instanelor judectoreti ale Republicii Moldova; b) executarea hotrrii poate prejudicia suveranitatea, poate amenina securitatea Republicii Moldova ori poate s contravin ordinii ei publice. Motivele prevzute la art. 471 alin. 1 lit. c) i e) protejeaz interesele publice ale statului Republica Moldova, de aceea instanele judectoreti trebie s le aplice din oficiu (ex-officio) cnd au pe rol o cauz privind recunoaterea i ncuviinarea executrii silite. n ceea ce privete competena exclusiv a instanelor judectoreti ale Republicii Moldova n procese cu elemente de extraneitate (elemente internaionale), ea este prevzut n 283

legislaia intern, precum i n unele tratate internaionale. n special, art. 461 al CPC conine o list i unele criterii de exclusivitate. Astfel, de competena exclusiv a instanelor judectoreti ale Republicii Moldova snt procesele cu element de extraneitate n care: a) aciunea se refer la dreptul asupra unor bunuri imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova; b) bunul asigurat sau locul unde s-a produs riscul asigurat se afl n Republica Moldova; c) preteniile decurg dintr-un contract de transport, iar cruii ori punctele de plecare sau sosire se afl n Republica Moldova; d) procesul se refer la abordajul unor nave sau aeronave, precum i la asistena ori salvarea unor persoane sau a unor bunuri n largul mrii, dac nava sau aeronava are naionalitate moldoveneasc, ori locul de destinaie sau primul port sau aeroport unde nava sau aeronava a ajuns se afl pe teritoriul Republicii Moldova; e) nava sau aeronava a fost sechestrat n Republica Moldova; f) procesul are ca scop declararea insolvabilitii sau orice alt procedur judiciar privind ncetarea plilor n cazul unei societi comerciale strine cu sediu n Republica Moldova; g) la data depunerii cererii de desfacere, anulare sau declarare a nulitii cstoriei, precum i n alte litigii dintre soi, cu excepia celor cu privire la imobile din strintate, ambii soi domiciliaz n Republica Moldova, iar unul dintre ei este cetean al Republicii Moldova sau apatrid; h) ultimul domiciliu al celui decedat sau bunurile lui se afl pe teritoriul Republicii Moldova. Instanele judectoreti ale Republicii Moldova examineaz pricinile n procedur special dac: a) solicitantul constatrii unui fapt care are valoare juridic este domiciliat n Republica Moldova sau faptul a avut sau are loc pe teritoriul ei; b) persoana n a crei privin se solicit ncuviinarea adopiei, declararea capacitii depline de exerciiu (emanciparea), declararea incapacitii totale sau pariale, ncuviinarea spitalizrii forate i tratamentului forat, efecturii examenului psihiatric, spitalizrii n staionarul de psihiatrie sau prelungirii termenului de spitalizare fr liberul consimmnt este cetean al Republicii Moldova sau are domiciliu n Republica Moldova; c) persoana n a crei privin se solicit declararea dispariiei fr urm sau decesului este cetean al Republicii Moldova sau a avut pe teritoriul ei ultimul domiciliu cunoscut i de soluionarea acestei probleme depinde apariia de drepturi i obligaii pentru persoane fizice sau organizaii cu domiciliu sau sediu n Republica Moldova; 284

d) s-a depus o cerere de declarare a nulitii unui titlu de valoare la purttor pierdut sau a unui titlu de valoare la ordin eliberat de o persoan fizic sau unei persoane fizice domiciliate n Republica Moldova ori eliberat de o organizaie sau unei organizaii care are sediu n Republica Moldova ori o cerere de restabilire n dreptul asupra lor (procedura de chemare); e) s-a depus o cerere cu privire la declararea fr stpn a unui bun mobil care se afl pe teritoriul Republicii Moldova sau o cerere cu privire la declararea dreptului de proprietate municipal asupra unui bun imobil fr stpn amplasat pe teritoriul Republicii Moldova; f) cererea de constatare a inexactitii nscrierii n registrul de stare civil ndeplinite de organul Republicii Moldova privete un cetean al Republicii Moldova sau un apatrid; g) cererea urmrete contestarea unui act notarial sau a unui act emis de un alt organ al Republicii Moldova ori se refer la refuzul de a ndeplini un act. Instanele judectoreti ale Republicii Moldova recunosc clauzele de prorogare a competenei instanelor judectoreti ale unui stat (clauzele de alegere a instanei competente), incluse n contractele internaionale. Hotrrile strine care au fost obinute de ctre una din pri de la instane judectoreti prin nclcarea unor asemenea clauze contractuale de alegere a instanelor judectoreti competente nu vor fi mai curnd recunoscute i ncuviinate spre executare n Republica Moldova. Unele convenii internaionale prevd c litigiile transmise prin acordul prilor (acord de alegere a instanei competente) unei anumite instane fac parte din competena exclusiv a acelei instane aleas de pri219. Cu privire la noiunile de suveranitate, securitate i ordine public a se vedea p. 13/1 din Hotrrea Plenului CSJ Despre practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale legislaiei privind recunoaterea i executarea hotrrilor judectoreti i arbitrale strine pe teritoriul Republicii Moldova n cauzele n materie patrimonial i nepatrimonial nr.7 din 23 februarie 1998, cu modificrile introduse prin hotrrea Plenului nr.38 din 20 decembrie 1999. n ceea ce privete ordinea public, dei legea nu o definete, se nelege, n primul rnd, principiile fundamentale, care se refer la justiie i moralitate, pe care statul le protejeaz i, n al doilea rnd, normele imperative (norme de aplicare imediat) care servesc intereselor politice, economice i sociale de baz ale statului (a se vedea art. 1582 alin. 1 al Codului civil). Principiile fundamentale sunt prevzute n mod expres n legile statului sau se deduc din legile sale (majoritatea principiilor constituionale fac parte din ordinea public). Normele imperative (norme de aplicare imediat) sunt, de regul, prevzute n mod expres n legile statului. Instana judectoreasc, care examineaz cauza de recunoatere i executare, determin coninutul oridinii publice de drept internaional privat n fiecare caz concret.
219

A se vedea, de exemplu, Convenia privind acordurile de alegere a forului, adoptat la Haga, la 30 iunie 2005.

285

Ordinea public din Republica Moldova se divizeaz n ordinea public de drept intern i ordinea public de drept internaional privat220. Ordinea pubic de drept internaional privat are un domeniu mai restrns dect ordinea public de drept intern i este mai flexibil dect ultima. Ordinea public de drept internaional privat se aplic n raporturile cu elemente de extraneitate, cum ar fi rapoturi civile sau comerciale internaionale, iar ordinea public de drept intern se aplic raporturilor juridice interne. Dat fiind caracterul strin (de extraneitate) al hotrrii judectoreti strine, ordinea public de drept internaional privat a Republicii Moldova se aplic la recunoaterea i executarea hotrrii strine. Ordinea public este procesual sau material, dup cum principiile fundamentale i normele imperative in de dreptul procesual sau de dreptul material. Excepia (obecia) de ordine public se ridic (se invoc) pentru a nu recunoate i a nu executa o hotrre strin cnd aceasta ar nclca principiile fundamentale procedurale ale Republcii Moldova (excepia de ordine public procesual) dac ar fi recunoscut sau admis spre executare ori pentru a mpiedica aplicarea unei norme de drept material strin care ar nclca principile fundamentale ale dreptului material al Republici Moldova (excepia de ordine public material, a se vedea art . 1581 al Codului civil) dac ar fi admis spre aplicare. Instaa judectoreasc, care soluioneaz o cauz de recunoatere i executare a unei hotrri judectoreti strine, examineaz dac recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrii strine pe teritoriul Republicii Moldova este compatibil sau nu cu constrngerile de ordine public. nclcrea ordinii publice trebuie s fie evident, efectiv i concret pentru a se admite excepia de ordine public. Cnd se examineaz compatibilitatea recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a hotrrii strine cu ordinea public, ordinea public trebuie interpretat n sens ngust i trebuie s se aib n vedere i respectarea obligaiilor rezultante din tratatele i acordurile internaionale, la care statul Republica Moldova este parte. O nclcare (violare) a principiilor fundamentale a dreptului Republicii Moldova exist atunci cnd o hotrre judectoreasc strin contravine nsi ideii de justiie ntr-un mod inacceptabil, cnd ea poate duce la un rezultat care este inadmisibil din punctul de vedere al contiinei juridice n Republica Moldova. Ordinea public are la baz dimensiuni constituionale, astfel nct, dac ordinea public care este respins n hotrrea/sentina strin este consfinit n Constituie, refuzul recunoaterii i executrii hotrrii/sentinei strine este considerat a fi obligatorie din punct de vedere constituional. O nclcare minor privind dreptul material aplicabil i dreptul procesual aplicabil asupra hotrrii judectoreti strine poate s nu fie suficiente pentru a constitui o nclcare a ordinii publice.

220

Care nu trebuie confundat cu ordinea juridic internaional.

286

Un alt motiv (excepie) de nerecunoatere i neadmitere a ncuviinrii executrii silite n cazul n care se prejudiciaz suveranitatea sau se amenint securitatea Republicii Moldova. Atunci, cnd instana judectoreasc va stabili, c prin recunoaterea i executarea hotrrii judectoreti strine pe teritoriul Republicii Moldova se va aduce atingere suveranitii sau securitii statului, instana va putea refuza recunoaterea i executarea hotrrii strine. Dac cel puin unul din motivele indicate n art. 471 alin. 1 c) i e) CPC a fost stabilite de ctre instana judectoreasc care judec cererea de recunotere i ncuviinare a executrii hotrrii judectoreti strine, ea va refuza recunoaterea i ncuviinarea executrii silite a hotrrii strine. 6. Motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a sentinelor arbitrale strine Motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a sentinei arbitrale strine sunt prevzute n Convenia pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine (din 1958 de la New York), la care Republica Moldova este parte (n vigoare pentru Republica Moldova de la 17 decembrie 1998). Republica Moldova a transpus n legislaia intern condiiile prevzute de aceast Convenie (n art. IV i V) prin intermediul art. 475 alin. 2 i art. 476 ale Codului de procedur civil. Republica Moldova a transpus, de asemenea, n legislaia intern Legea-moldel UNCITRAL (CNUDCI) cu privire la arbitrajul comercial internaional prin intermediul Legii cu privire la arbitrajul comercial internaional. Art. art. 38 alin. 2 i art. 39 ale Legii cu privire la abitrajul comercial internaional prevd motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii silite a sentinei arbitrale strine. n caz de conflict ntre diverse dispoziii, prioritate va avea Convenia. Motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a sentinei arbitrale strine sunt de dou tipuri: (i) motive care trebuie ridicate i probate de ctre partea contra creia sentina este invocat, adic de ctre debitor, i (ii) motive care se constat din oficiu (ex-officio) de ctre instana judectoreasc. (i) Motivele de refuz a recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a sentinei arbitrale strine care trebuie invocate de ctre partea contra creia sentina arbitral este invocat sunt prevzute n art. 476 alin. 1 al Codului de procedur civil221 (i art. 38 alin. 1 lit.a) al Legii cu privire la arbitrajul comercial internaional222; art. V(1) al Conveniei de la New York). Motivele menionate trebuie s fie invocate i probate de ctre debitor pentru a fi luate n considerare de
221

Art. 476 alin. 1 al Codului de procedur civil implementeaz n legislaie prevederile art. V(1) al Conveniei pentru recunoaterea i executarea sentinelor arbitrale strine din 1958 de la New York. 222 Art. 38 alin. 1 lit. a) al Legii cu privire la arbitrajul comercial internaional implementeaz n legislaie art. 36 alin. 1 lit a) al Legii-model UNCITRAL (CNUDCI) cu privire la arbitrajul comercial internaional.

287

ctre instana judectoreasc. n cazul n care debitorul nu ridic, nu solicit, nu probeaz motivele prevzte la art. 476 alin. 1 al CPC, instana judectoreasc va recunoate i ncuviina executarea silit, dac numai nu va stabili din oficiu223 c exist vre-un motiv prevzut la alin. 2 al art. 476 CPC. Cu privire la aplicarea art. 476 al CPC a se vedea p. 15 (modificat) din Hotrrea Plenului CSJ Despre practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale legislai ei privind recunoaterea i executarea hotrrilor judectoreti i arbitrale strine pe teritoriul Republicii Moldova n cauzele n materie patrimonial i nepatrimonial nr.7 din 23 februarie 1998, cu modificrile introduse prin hotrrea Plenului nr.38 din 20 decembrie 1999. Motivele prevzute la art. 476 alin. 1 al Codului de procedur civil constituie excepii de nerecunoatere i nencuviinare a executrii silite. Motivele sunt prevzute n mod exhaustiv n acest articol. Prin urmare, debitorul poate invoca doar motivele (exceiile) prevzte la art. 476 alin. 1, nu i alte motive sau excepii. Motivele sau excepiile prevzute trebuie interpretate i aplicate n mod restrictiv de ctre instana judectoreasc care examineaz cererea de recunoatere i ncuviinare a executrii silite. Instana judectoreasc ar putea, n dependen de circumstanele cauzei concrete, s nu ia n consideraie o excepie ridicat de ctre debitor/prt, dac acesta a avut posibilitatea s-o ridice n procedura arbitral, n care a fost emis sentina, dar nu a fcut-o. Principiul bunei-credine guverneaz att aspectele de procedur, ct i cele privind fondul unei cauze, i nu permite prilor s amne pentru alt proces ridicarea excepiilor (obieciilor) referitoare la deficienele de procedur, de care ele aveau cunotin i pe care au avut posibilitatea s le ridice anterior. Instana judectoreasc din Republica Moldova nu va intra n fondul cauzei n care a fost emis sentina arbitral strin. Motivele sau excepiile prevzute la art. 476 alin. 1 al Codului de procedur civil sunt urmtoarele: a) una din prile conveniei arbitrale era ntr-o msur oarecare incapabil sau c aceast convenie este ilegal potrivit legii guvernante, iar n lipsa unei astfel de probe, c este ilegal n conformitate cu legea rii n care a fost emis hotrrea; Ambele pri ale conveniei arbitrale trebuie s aib capacitatea deplin pentru a ncheia, semna, ratifica convenia arbitral. n special, probleme apar n cazul persoanelor juridice, cnd se pune problema lipsei capacitii de exerciiu a acesteia la momentul ncheierii conveniei arbitrale224, adic dac cel care aioneaz din numele persoanei juridice, reprezentantul, nu a avut mputernicirile necesare pentru a ncheia convenia arbitral. Deoarece alegerea arbitrajului
223 224

Adic independent dac a fost sau nu invocat de ctre debitorul sentinei arbitrale strine. Legea cu privire la arbitrajul comercial internaional, la art. 39 alin. 1 lit. a) primul motiv, prevede n mod eronat c o parte a conveniei de arbitraj, menionate la art.7, se afl n incapacitate, iar corect este s se prevad c se afla sau s-a aflat, deoarece se are n vedere un moment n trecut i anume la momentul ncheierii conveniei arbitrale i nu se are n vedere momentul n care are loc procedura de exequatur (adic la/n prezent).

288

pentru soluionarea disputelor i conferirea de jurisdicie tribunalului arbitral nseamn excluderea competenei instanelor judectoreti statale, mputernicirile reprezentantului pentru ncheierea conveniei arbitrale trebuie s fie expres prevzute n cazul n care reprezentantul acioneaz n baza unei procuri/unui mandat. Dreptul aplicabil capacitii persoanei juridice este dreptul statului unde a fost constituit persoana juridic. Convenia arbitral trebuie s fie legal (licit) n conformitate cu legea aplicabil conveniei arbitrale. De regul, prile conveniei arbitrale o subordoneaz unui anumit sistem de drept al unui stat i acel sistem de drept o guverneaz. n cazul n care prile nu al es dreptul aplicabil, adic nu au subordonat-o unui sistem de drept al unui stat, convenia arbitral trebuie s fie legal conform sistemului de drept al statului n care a fost emis sentina arbitral. Convenia arbitral trebuie s fie formulat n scris. Instana judectoreasc care judec o cauz de recunoatere i executare trebuie n fiecare caz concret s stabileasc dac nscrisul respectiv este o convenie arbitral (clauz arbitral, arcord arbitral) sau este o altfel de convenie. La fel, instana judectoreasc trebuie s stabileasc cu precizie, dac disputa n care s -a pronunat sentina arbitral intr sau nu sub incidena convenei arbitrale. Instana judectoreasc are competena, atunci cnd o parte o solicit, s stabileasc dac tribunalul arbitral a avut sau nu competena (jurisdicia) s arbitreze cauza n care s-a pronunat sentina arbitral strin, instana judectoreasc nefiind legat de decizia luat de ctre tribunalul arbitral, care a emis sentina, privind competena sa (conform principiului competen-competen). Prin urmare, instana judectoreasc trebuie n mod independent s stabileasc dac tribunalul arbitral a avut sau nu competen (jurisdicie). De asemenea, este esenial de determinat, dac cel care invoc sentina arbitral strin i cel mpotriv cruia este invocat sentina arbitral strin sunt prile conveniei arbitrale. Instana judectoreasc mai trebuie s stabileasc dac exist sau nu o decizie a unei instane judectoreti strine prin care s-a constatat c zisa convenie arbitral este caduc, inoperant sau nesusceptibil de a fi aplicat. Toate cauzele de nulitate ale actului juridic se aplic i cu privire la nulitatea conveniei arbitrale n conformitate cu sistemul de drept care guverneaz convenia arbitral. Se are n vedere o cauz care afecteaz validitatea conveniei chiar de la nceput. Cnd convenia arbitral este formulat ntr-o clauz arbitral contractual (aa numita clauz compromisorie), acea clauz este autonom225 fa de celelalte clauze contractuale. Prin urmare, dac contractul este nul, clauza arbitral (clauza compromisorie) nu va fi de asemenea considerat nul, ci va trebui s se stabileasc n mod separat dac cauza de nulitate se aplic i cu privire la clauza arbitral. i vicerversa.

225

Adic separabili, independent.

289

O convenie arbitral trebuie s fie n vigoare la momentul cnd tribunalul arbitral a fost sesizat cu cererea de arbitraj. O convenie de arbitraj este inoperativ, dac aceeai disput ntre aceleai pri a fost deja soluionat de ctre un tribunal arbitral sau o instan judectoreasc. Exist i cazuri n care o convenie arbitral este imposibil de executat. Astfel, dac instituia arbitral numit n convenia arbitral a ncetat s mai existe sau dac persoana fizic numit ca arbitru unic n convenia de arbitraj a decedat, convenia arbitral nu mai poate fi executat, dei prile s-au referit la arbitraj ca mod de soluionare. n orice caz, asemenea clauze arbitrale trebuie interpretate n conformitate cu dreptul care le guverneaz. b) partea mpotriva creia este emis hotrrea nu a fost ntiinat legal despre desemnarea arbitrului sau despre dezbaterea arbitral ori nu a putut din alte motive s prezinte probe sau s dea explicaii n faa arbitrajului; Procesul arbitral trebuie s ntruneasc cel puin un minim de cerine de echitate, chiar dac tribunalul arbitral are o discreie larg asupra desfurrii procedurii arbitrale. Acest standard minim include dreptul prilor la ntiinarea (informarea) cuvenit cu privire la desemnarea arbitrilor i cu privire la procedura de arbitraj i dreptul de a-i pune n valoare mijloacele sale de aprare. De asemenea, standardul minim conine dreptul de a fi ascultat cu privire la probe i dreptul la o decizie imparial din partea tribunalului arbitral. n ceea ce privete ntiinarea cuvenit, adresa la care a fost expediat ntiinarea (notificarea) este deseori invocat n calitate de cauz pentru nerecepionarea ntiinrii. Reclamantul i tribunalul arbitral sunt obligai s ia msuri rezonabile pentru a determina adresa la care s expedieze ntiinarea, n special atunci cnd nu se cunoate cu certitudine adresa prtului, i s dein probe independente cu privire la eforturile lor n acest sens. Dac as emenea eforturi rezonabile nu au fost ntreprinse, spre exemplu n cazul n care ntiinrile trimise erau returnate ca fiind neprimite, instana judectoreasc poate refuza recunoaterea i ncuviinarea executrii silite. n unele cazuri, termenul indicat n ntiinare pentru a se prezenta n arbitraj sau pentru a prezenta probe (documente) poate fi considerat inadecvat, dac circumstanele cazului nu sunt uzuale (de exemplu, mbolnvirea subit a uneia dintre pri sau a reprezentantului su; o calamitate natural) . Dac partea a participat activ n arbitraj, poate fi imposibil pentru ea s invoce mai trziu c ntiinarea a fost inadecvat. Neparticiparea unei pri (de regul a prtului) n procedura arbitral nu poate fi prin ea nsi un motiv de refuz al recunoaterii i executrii silite, n cazul n care ea a decis s nu se prezinte. Dac partea a refuzat s se prezinte n procesul arbitral, instana judectoreasc va determina c acest fapt nu constituie o nclcare a procesului echitabil.

290

Dreptul la un proces echitabil poate fi nclcat prin refuzul tribunalului arbitral de a acorda prii posibilitatea de a-i prezenta opinia cu privire la ncheierea unui expert, sau cnd prii i se atribuie un termen mai scurt dect celeilalte pri pentru a-i prezenta aprarea, sau cnd nu au fost admii martorii cheie n procesul arbitral. Partea care se declar mpotriva recunoaterii i ncuviinrii executrii silite trebuie s probeze declaraiile sale privind nentiinarea sau ntiiarea necuvenit, lipsa unui proces echitabil, imposilitatea de a pune n valoare mijloacele de aprare sau alte declaraii pe care le face n scopul refuzului recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a sentinei arbitrale strine. c) hotrrea a fost pronunat asupra unui litigiu neprevzut de convenia arbitral sau nu se nscrie n condiiile conveniei; d) hotrrea conine dispoziii n probleme neprevzute de convenia arbitral; totui, dac dispoziiile n problemele cuprinse n convenia arbitral pot fi separate de cele care nu se nscriu n ea, partea hotrrii arbitrale care conine dispoziii referitoare la problemele ce decurg din convenia arbitral poate fi recunoscut i pus n executare; Motivele care se conin n prevederile lit. c) i lit. d) ale art. 476 alin. 1 se refer la aceleai probleme, de aceea ele vor fi analizate mpreun n cele ce urmeaz. Cnd sentina arbitral strin nu se refer la o disput (diferend) care este menionat n convenia arbitral sau care nu intr n prevederile conveniei arbitrale ori cnd sentina conine hotrri, care depesc prevederile conveniei arbitrale, instana judectoreasc, la solicitarea prii mpotriva creia a fost emis sentina, poate refuza recunoaterea i ncuviinarea executrii silite. Totui, dac dispoziiile sentinei care au legtur cu problemele supuse arbitrajului pot fi delimitate (disjunse) de cele care au legtur cu probleme care nu sunt supuse arbitrajului, primele pot fi recunoscute i ncuviinate pentru executate de ctre instaa judectoreasc. Motivele prevzute la lit.c) i lit.d) ale art. 476 alin. 1 fac expresia principiului conform cruia tribunalul arbitral are competen (jurisdicie) s decid doar acele materii (probleme), asupra crora prile au convenit s le supun pentru a fi soluionate de ctre tribunalul arbitral. Instana judectoreasc trebuie s considere foarte minuios coninutul conveniei arbitrale, precum i dispozitivul cererilor prilor pe care acestea le-au supus tribunalului arbitral. Limbajul (cuvintele, textul) conveniei arbitrale, ce stabilete care probleme (materii) au fost convenite de pri pentru a fi supuse tribunalului arbitral pentru soluionare, este cel mai important i determinant. n practic se ntlnesc des convenii arbitrale formulate foarte larg petnru a cuprinde toate litigiile din sau n legtur cu contractul prilor. n asemenea cazuri, instana judectoreasc trebuie s determine cu minuiozitate, dac sentina se refer la problemele (materiile) din sau n legtur cu acel contract. 291

Trebuie fcut diferena dintre competena (jurisdicia) tribunalului arbitral i chestiunile de admisibilitate. Chestiunile de admisibilitate nu se revizuie de ctre instana judectoreasc. Prevederile lit.c) i lit.d) ale art. 476 alin. 1 se refer la sentie (hotrri) arbitrale strine, nu i la ncheieri arbitrale strine. Instana judectoreasc trebuie s se asigure, c decizia prezentat este o sentin arbitral strin, adic o hotrre arbitral strin, i nu o ncheiere arbitral strin. De asemenea, instana judectoreasc trebuie s se asigure, c procesul de soluionare a disputei a fost un proces arbitral i nu un altfel de proces. e) componena arbitrajului sau procedura dezbaterii arbitrale nu corespunde conveniei prilor ori, n lipsa acestora, nu se conformeaz legii din ara n care a avut loc arbitrajul; Prevederea lit. e) al art. 476 alin. 1 conine dou motive pentru un potenial refuz al recunoaterii i ncuviinrii executrii silite a sentinelor arbitrale strine: componena tribunalului arbitral i procedura arbitral. n ceea ce privete componena tribunalului arbitral, o nclcare exist atunci, cnd o parte nu are posibilitatea s-i exercite dreptul de a numi (desemna) un arbitru sau cnd cazul est e soluionat de ctre un tribunal arbitral, a crui componen nu este n conformitate cu acordul prilor. Totui, cnd o parte refuz s numeasc un arbitru i arbitrul este numit de ctre o instan judectoreasc sau cnd arbitrii sunt recuzai cu succes i nlocuii n conformitate cu regulile (regulamentul) arbitrale aplicabile alese de ctre pri i n conformitate cu dreptul aplicabil, partea nu va putea invoca motivul componenei tribunalului arbitral pentru a cerere refuzul recunoaterii i ncuviinrii executrii silite. Doar n cazul n care nu exist un acord ntre pri cu privire la coponena tribunalului arbitral, instana judectoreasc poate aplica legea statului n care a avut loc arbitrajul pentru a determina dac componena nu a fost n conformitate cu acordul prilor226. De exemplu, prile n convenia arbitral au desemnat o autoritate de numire a supraarbitrului sau a arbitrului, dar de fapt altcineva a numit supraarbitrul sau arbitrul. Dar n asemenea caz, partea interesat trebuia s ridice aceast obiecie (excepie) n cadrul procesului arbitral. Dac ns ea nu a ridicat obiecii i a participat n procesul arbitral, instana judectoreasc poate acorda recunoaterea i ncuviinarea executrii, dac consider c aceast circumstan este minor i nu a influenat echitatea procesului arbitral. O convenie arbitral poate descrie calitile arbitrului sau arbitrilor pe care acetea trebuie s le posede cum ar fi, de exemplu, s cunoasc anumite limbi, sau s fie ceteni ai unui anumit stat