Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT DISCIPLINA: "TRANSPORTURI I EXPEDIII INTERNAIONALE"

ANUL UNIV. 200 -20!0 PROGRAMA ANALITIC" ! ROLUL TRANSPORTURILOR #N CADRUL ECONOMIEI 1.1. Importana transporturilor 1.2. Factori care influeneaz costurile de transport i tariful 1.3. Sisteme de transport. Caracteristici 1.3.1. Transportul auto (rutier) 1.3.2. Transportul fero iar 1.3.3. Transportul aerian 1.3.!. Transportul pe ap 1.3.". Transportul prin conducte 1.!. Sisteme de transport intermodale 1.!.1. Transportul fero iar al e#iculelor rutiere 1.!.2. Te#nica $an%ourou 1.!.3. Te#nica &uc'epac' er'e#r 1.!.!. Transporturi com(inate cu a)utorul mi)loacelor de %rupa) 1.!.!.1. *aletizarea 1.!.!.2. Containerizarea 1.!.!.3. +lte forme de transport intermodale 1.!.!.!. Ser icii de transport multimodale 1.". Ser icii intermediare ,n ramura transporturilor 1.".1. -.peditorii 1.".2. +sociaiile e.peditorilor 1.".3. /ro'erii 1.".!. +%enii e.peditorilor 1.0. +lte forme de transport 1.0.1. Transportul de mesa%erii (*arcel *ost) 1.0.2. Ser iciul pentru transportul pac#etelor 1.0.3. Transportul coletelor prin metoda centrelor rutiere 1.0.!. Transporturile aeriene -.press TRANSPORTURILE MARITIME 2.1. -lementele definitorii ale transporturilor maritime 2.2. 1a ele maritime. Caracteristici de e.ploatare 2.3. *orturile maritime comerciale 2.3.1. -lemente definitorii2 constructi e i funcionale ale porturilor maritime 2.3.2. Funciile porturilor 2.!. 3r%anizarea transporturilor maritime 2.". Contractul de transport 2.".1. Contractul de transport 4 definire 2.".2. Contractul de transport sau de na losire (c#arter part5) 2.".3. Contractul de transport maritim 2.".3.1. Contractul de transport su( form de c#arter4part5 (C#6*) 2.".3.2. Contractul de transport su( form de a iz de an%a)ament ((oo'in% note) 2.".3.3. Contractul de transport 2.0. Conosamentul maritim 2.0.1. Conosamentul7 definire2 clasificare 2.0.2. Tipuri de conosamente. Caracteristici 2.8. Costul transportului maritim 4 na lul (frei%#t) 2.8.1. Criterii care stau la (aza calculrii na lului 2.8.2. Clauze de ,ncrcare 4 descrcare. 9odaliti de plat 2.:. Timpul utilizat pentru ,ncrcarea6descrcarea na ei. Stalii i contrastalii 2.:.1. Staliile (la5 da5s) 2.:.2. Contrastalii (demurra%e) 2.:.3. Timp economisit (despatc#) 2.;. <elaia conosament2 acrediti i contractul de =nzare6cumprare 2.1>. +%enturarea na elor 2.1>.1. +%enia maritim

&

2.1>.2. +%eni de na e 2.1>.3. +%eni intermediari ((ro'eri) TRANSPORTUL INTERNAIONAL PE CALE FERAT" 1.1. Con eniile internaionale cu pri ire la transportul internaional de mrfuri pe cale ferat 1.2. Contractul de transport internaional de mrfuri pe calea ferat (scrisoarea de trsur) 3.2.1. Contractul de transport. ?efinire. 3(iect de acti itate 3.2.2. @nc#eierea contractului de transport 3.2.3. Coninutul scrisorii de trsur 3.2.!. *rimirea mrfurilor la transport 3.3. 9odificarea contractului de transport 3.!. -.ecutarea contractului de transport 3.!.1. Tarife (ta.e) de transport 3.!.2. Termenul de e.ecutare a contractului de transport 3.!.3. ?ocumente pentru ,ndeplinirea formalitilor amale 3.!.!. -li(erarea mrfii 3.!.". *lata ta.elor 3.!.0. <am(urse i de(urse 3.!.8. ?eclararea interesului la eli(erare 3.!.:. @mpiedicarea la transport i la eli(erare 3.". <spunderea prilor pentru nee.ecutarea o(li%aiilor din contractul de transport 3.".1. <spunderea colecti a cilor ferate i maritime 3.".2. Cuantumul desp%u(irilor 3.".3. +ciunea )udectoreasc ,mpotri a caii ferate comerciale 3.".!. *rescripia aciunii TRANSPORTURI INTERNAIONALE DE M"RFURI PE C"I RUTIERE !.1. <e%lementri ,n traficul internaional rutier !.2. Contractul de transport ,n traficul rutier internaional !.2.1. Contractul de transport. ?efinire !.2.2. *rimirea mrfurilor la transport !.3. 9odificarea contractului de transport !.!. -.ecutarea contractului de transport rutier !.!.1. Tarifele pentru transporturi rutiere internaionale de mrfuri !.!.2. @ndeplinirea formalitilor amale !.!.3. @mpiedicarea la transport !.!.!. @mpiedicare la eli(erare !.!.". -li(erarea mrfii !.". <spunderea ,n contractul de transport rutier. 9odaliti de alorificare a preteniilor !.".1. <spunderea pentru daunele de transport !.".2. <spunderea pentru depirea termenului de e.ecutare !.".3. 9rimea desp%u(irii !.".!. -.onerarea de rspundere a transportatorului !.".". Cauzele de e.onerare de rspundere pri ile%iate !.".0. -.ercitarea drepturilor TRANSPORTURI INTERNAIONALE AERIENE DE M"RFURI ".1. <e%lementri internaionale ".2. Contractul de transport internaional aerian ".3. *rimirea mrfurilor la transport ".!. 9odificarea contractului de transport ".". -.ecutarea contractului de transport aerian ".0. <spunderea ,n contractul de transport aerian. 9odaliti de alorificare a preteniilor ".8. Tarifele pentru transport aerian EXPEDIIA INTERNAIONAL" 0.1. -.pediia internaional. ?efinire 0.2. Ser iciile furnizate de ctre e.peditorul internaional 0.2.1. Ser iciile furnizate de ctre e.peditorul internaional ,n contul ,ncrctorului sau al destinatarului 0.2.2. Ser iciile acordate pe contul i ,n numele transportatorilor 0.2.3. 3peraiuni e.ecutate de e.peditorul internaional care acioneaz ,n nume propriu 0.3. - oluia e.peditorilor internaionali 0.!. <e%lementarea acti itii de e.pediie internaional 0.". Aeniturile e.peditorilor internaionali 0.0. -.pediia internaional2 rolul ei ,n comerul internaional

'

0.8. 3r%anizarea acti itii de e.pediie ,n <om=nia 0.:. ?ocumente ela(orate de e.peditorul internaional BIBLIOGRAFIE: 1. 2. 3. ?3/<3TB2 S3<I17 Transporturile rutiere internaionale. /ucureti7 Transportul rutier2 1;;!. FICI*2 D&-3<D&-7 Dreptul transporturilor. /ucureti7 Eansa2 1;;3. ICI-E2 CIAIF 4 I31-SCF2 D&-3<D&- 4 *3*-SCF2 C+F<-1GIF7 Sistemul de transport containerizat. Clu)41apoca7 ?acia2 1;::. !. ICI-E2 CIAIF7 Transporturi i expediii internaionale. Clu)41apoca7 <isoprint2 1;;8. ". ICI-E2 CIAIF7 Managementul Transporturilor. Clu)41apoca7 <isoprint2 2>>>. 0. C+<+I+1I2 D&-3<D&- 4 C+H+CF2 C3<1-C7 Transporturi i expediii internaionale. /ucureti7 -conomic21;;". 8. /-HI<IS2 +1T31 4 /+93AI2 D&-3<D&-7 Transportul maritim. /ucureti7 Te#nic2 1;::. :. SI9FG2 AI3<-C7 Management strategic n transportul feroviar. /ucureti7 *u(liferom2 2>>1. ;. CB*BGI1B2 3CT+AI+1 4 ST+1CF2 D&-3<D&-7 ?reptul transporturilor. /ucureti7 Cumina Ce.2 2>>1. 1>. I1C3T-<9S2 1;;>7 Reguli i uzane comerciale n comerul internaional. /ucureti7 Camera de Comer i Industrie a <om=niei2 1;;1. R()*+,)-./0 1/)2/*0/,3 P4+5.14. I0/(6 L/7/8